You are on page 1of 340

Instrukcja obsługi

Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT
umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumenta-
cji samochodu on line.
Państwa samochód żyje w Internecie!
Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.
Prosimy otworzyć stronę http://public.servicebox.peugeot.com :
Prosta i łatwa w obsłudze aplikacja SERVICE BOX daje
dostęp do:
Bardzo ważna informacja serwisowa:
Montaż wyposażenia lub akcesoriów elektrycznych, nie zatwierdzonych przez Automobiles PEUGEOT, może spo-
wodować usterkę elektronicznego systemu w samochodzie. Proszę zwrócić uwagę na tę informację i skontaktować
się z przedstawicielem Marki PEUGEOT, który przedstawi Państwu ofertę zatwierdzonych elementów doposażenia
i osprzętu.
● Instrukcji obsługi,
● poprzednich wersji Dokumentacji pokładowej.
wybrać język,
kliknąć odnośnik w strefie "Klienci indywidualni",
aby móc przeglądać Dokumentację pokładową.
wybrać model samochodu,
na koniec kliknąć interesujący dział.
wybrać rodzaj nadwozia i datę wydania instrukcji,
Otworzy się okno, w którym znajdują się wszystkie in-
strukcje obsługi...
Odsyłacz do strony:
taki symbol odsyła Państwa
do strony, na której można
znaleźć szczegółowe informa-
cje na dany temat.
Legenda
Ochrona środowiska:
taki symbol towarzyszy po-
radom związanym z ochroną
środowiska.
Informacja:
taki symbol zwraca uwagę na
dodatkowe informacje, mogą-
ce przydać się dla lepszego wykorzy-
stywania samochodu.
Ostrzeżenie:
taki symbol oznacza ostrzeże-
nie, które należy bezwzględnie
wziąć pod uwagę dla bezpieczeństwa
swojego, innych oraz aby nie spowo-
dować uszkodzenia samochodu.
SZANOWNI PAŃSTWO
Dziękujemy za wybranie 5008, symbo-
lu zaufania, pasji i inspiracji.
Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja
obsługi pozwoli Państwu w pełni wyko-
rzystać zalety 5008 w każdej możliwej
sytuacji.
Na pierwszych stronach instrukcji znaj-
duje się obrazkowy spis treści, a po
nim wprowadzenie, ułatwiające pozna-
nie samochodu.
Szczegółowe informacje na temat 5008,
komfortu, bezpieczeństwa oraz stano-
wiska kierowcy opisane są w kolejnych
rozdziałach, prezentujących zalety samo-
chodu, aby móc w pełni z nich korzystać.
Na końcu instrukcji znajduje się indeks
obrazkowy, który ułatwi Państwu szyb-
kie odnalezienie danego wyposażenia
lub funkcji.
Poszczególne modele mogą posiadać
tylko część opisanego w niniejszej in-
strukcji wyposażenia w zależności od
poziomu wykończenia, modeli, wersji
oraz przepisów obowiązujących w kra-
ju, w którym zostały sprzedane.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 4-24
KONTROLA
JAZDY 27-41
BEZPIECZEŃSTWO
DZIECI 116-127
EKRANY
WIELOFUNKCYJNE 42-57
BEZPIECZEŃSTWO 128-139
KOMFORT 58-75
OTWIERANIE 76-90
WIDOCZNOŚĆ 91-101
WYPOSAŻENIE 102-115
Zestaw wskaźników ........................ 27
Kontrolki.......................................... 29
Wskaźniki ....................................... 37
Przyciski regulacyjne...................... 41
Foteliki dziecięce ...........................116
Foteliki dziecięce ISOFIX ............. 123
Bezpieczeństwo dzieci ................. 127
Ekran A bez radioodtwarzacza ....... 42
Ekran A z radioodtwarzaczem........ 44
Ekran C (WIP Sound) ..................... 46
Ekran kolorowy 16/9 składany
(WIP Nav)..................................... 49
Składany ekran kolorowy 16/9 o
wysokiej rozdzielczości
(WIP Com 3D).............................. 51
Komputer pokładowy...................... 54
Wskaźniki kierunkowskazów........ 128
Światła awaryjne .......................... 128
Sygnał dźwiękowy ........................ 128
Wykrywanie niskiego ciśnienia w
ogumieniu................................... 129
System ESC................................. 130
Pasy bezpieczeństwa................... 132
Poduszki powietrzne .................... 136
Ogrzewanie i Wentylacja ................ 58
Klimatyzacja ręczna ....................... 60
Odmrażanie tylnej szyby ................ 61
Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa ................................. 62
Siedzenia przednie ......................... 65
Siedzenia tylne, 2 rząd ................... 69
Dostęp do 3 rzędu.......................... 71
Siedzenia tylne, 3 rząd................... 72
Konfiguracja foteli ........................... 73
Lusterka wsteczne .......................... 74
Regulacja kierownicy...................... 75
Klucz z pilotem zdalnego
sterowania.................................... 76
Alarm.............................................. 81
Podnośniki szyb ............................. 83
Drzwi............................................... 85
Bagażnik......................................... 87
Zbiornik paliwa ............................... 89
Zabezpieczenie przed pomyłką
przy tankowaniu ........................... 90
Przełączniki oświetlenia ................. 91
Automatyczne włączanie świateł.... 94
Regulacja reflektorów..................... 94
Reflektory kierunkowe.................... 95
Przełącznik wycieraczek szyb........ 96
Tryb automatycznej pracy
wycieraczek.................................. 98
Lampki sufitowe .............................. 99
Oświetlenie delikatne ................... 100
Wyposażenie wnętrza .................. 102
Konsola środkowa ........................ 104
Zestaw multimedialny z tyłu ......... 107
Przeszklony dach
panoramiczny............................. 108
Wyposażenie bagażnika w
wersji 5 miejscowej .................... 109
Wyposażenie bagażnika w
wersji 7 miejscowej .....................110
EKOJAZDA 25-26
SPIS TREŚCI
ALFABETYCZNY 325-329
JAZDA 140-170
KONTROLE 171-178
INFORMACJE
PRAKTYCZNE 179-213
DANE
TECHNICZNE 214-222
AUDIO I
TELEMATYKA 223-324
Elektryczny hamulec
postojowy ................................... 140
Wspomaganie ruszania na
pochyłej drodze .......................... 145
Wyświetlacz na przedniej
szybie ......................................... 148
"Distance alert"............................. 150
Ogranicznik prędkości .................. 152
Regulator prędkości ..................... 154
Manualna skrzynia biegów........... 156
Wskaźnik zmiany biegu................ 156
Zautomatyzowana ręczna
skrzynia biegów z 6 biegami ...... 157
Automatyczna skrzynia biegów.... 161
Stop & Start .................................. 164
Pomoc przy parkowaniu ............... 167
Pomiar wolnego miejsca .............. 169
Pokrywa silnika............................. 172
Brak paliwa (Diesel) ..................... 173
Silniki benzynowe......................... 174
Silniki Diesel ................................. 175
Sprawdzanie stanu płynów........... 176
Kontrole ........................................ 177
Zestaw do prowizorycznej
naprawy opony........................... 179
Wymiana koła............................... 188
Wymiana żarówki ......................... 194
Wymiana bezpiecznika ................. 199
Akumulator 12 V........................... 206
Tryb ekonomiczny ........................ 208
Wymiana pióra wycieraczki
szyby .......................................... 208
Holowanie samochodu ................. 209
Holowanie przyczepy ................... 210
Montaż pałąków dachowych .........211
Osłona zimowa............................. 212
Akcesoria...................................... 213
Silniki benzynowe......................... 214
Masy - benzyna............................ 215
Silniki Diesel ................................. 216
Masy Diesel .................................. 217
Wymiary ........................................ 221
Elementy identyfikacyjne.............. 222
Połączenie alarmowe lub z
assistance drogowym ................. 223
WIP Com 3D ................................ 227
WIP Nav ....................................... 271
WIP Sound ................................... 303
INDEKS
OBRAZKOWY 330-334
W
P
4
NA ZEWNĄTRZ
Oświetlenie powitalne
Zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie
dodatkowe, sterowane na odległość, uła-
twia zbliżenie się do pojazdu w przypad-
ku słabego oświetlenia.
93
Stop & Start
System ten przełącza silnik w tryb czu-
wania w chwili zatrzymania samochodu
(czerwone światła, korki itp.). Silnik uru-
chamia się automatycznie w momencie
przyspieszenia. Stop & Start umożliwia
zmniejszenie zużycia paliwa, ogranicze-
nie emisji spalin oraz zapewnia ciszę gdy
samochód stoi.
164
Reflektory kierunkowe
Reflektory automatycznie zwiększają wi-
doczność na zakrętach.
95
Przeszklony dach panoramiczny
Przeszklony dach panoramiczny niepo-
równywalnie zwiększa widoczność i jas-
ność w kabinie.
108
5
NA ZEWNĄTRZ
Pomoc graficzna i dźwiękowa przy
parkowaniu przodem i/lub tyłem
System ostrzega o wykryciu przeszkody
za lub przed samochodem po włączeniu
biegu.
167
Pomiar dostępnego miejsca
System oceniający wielkość miejsca do
parkowania dla samochodu między dwo-
ma samochodami lub przeszkodami.
169
Zestaw do tymczasowej naprawy
przebitej opony
Jest to kompletny zestaw zawierający
kompresor oraz środek uszczelniający
do wykonania prowizorycznej naprawy
przebitej opony.
179
Podczas automatycznego mycia samo-
chodu:
- odkręcić antenę,
- złożyć lusterka wsteczne.
W
P
6
OTWIERANIE
Klucz z pilotem zdalnego
sterowania
pp
A. Rozkładanie / Składanie klucza.
Ryglowanie zwykłe
(jedno naciśnięcie; zapalenie
się na chwilę świateł kierunko-
wskazów).
Superzamek pojazdu
(dwa wciśnięcia; zapalenie się
na chwilę świateł kierunko-
wskazów).
Odryglowanie całkowite lub
selektywne pojazdu
(szybkie miganie świateł kie-
runkowskazów).
lub
76
W przypadku słabego oświetlenia, wy-
krytego przez czujnik, zdalne włączenie
świateł mijania i pozycyjnych ułatwia
zbliżenie się do pojazdu.
Funkcję można zaprogramować w
menu konfiguracji.
93
89
Zbiornik paliwa
1. Otwarcie klapki zbiornika paliwa.
2. Otwarcie i zaczepienie korka zbior-
nika paliwa.
Stosowany rodzaj paliwa jest zaznaczo-
ny na wewnętrznej stronie klapki wlewu
paliwa.
Pojemność zbiornika: około 60 litrów.
Oświetlenie powitalne
W pojazdach z silnikiem Die-
sel otwór zbiornika paliwa
wyposażony jest w element
zabezpieczający, który uniemożliwia
zatankowanie benzyny.
W
P
7
OTWIERANIE
Bagażnik Przeszklony dach panoramiczny
1. Otwieranie zasłony przyciemniającej. 1. Odryglowanie samochodu.
2. Otwarcie bagażnika.
87 108
2. Zamykanie zasłony przyciemniającej.
W
P
8
WEWNĄTRZ
Elektryczny hamulec postojowy
Automatycznie włącza hamulec po wy-
łączeniu silnika i automatycznie wyłącza
hamulec w momencie przyspieszenia.
Możliwe jest ręczne włączenie/wyłączenie.
140
Systemy audio i komunikacji
Urządzenia wykorzystują najnowsze
osiągnięcia techniki: WIP Sound kompa-
tybilny z MP3, WIP Plug, WIP Bluetooth,
WIP Nav lub WIP Com 3D ze składanym
ekranem kolorowym 16/9, system audio
JBL, dodatkowe gniazda.
227
Wyświetlacz na przedniej szybie
Urządzenie wyświetla informacje w polu
widzenia kierowcy: prędkość, regulator/
ogranicznik prędkości oraz "Distance
alert".
148
Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa
System pozwala regulować poziom komfortu od-
dzielnie dla kierowcy i pasażera na przednim fotelu.
Automatycznie kontroluje ustawienia w zależności
od zewnętrznych warunków pogodowych.
62
WIP Nav 271
303 WIP Sound
WIP Com 3D WIP Plug
250,
310
WIP Bluetooth
255,
291,
313
Peugeot
Assistance
223
W
P
9
STANOWISKO KIEROWCY
1. Przełączniki regulatora prędkości /
ogranicznika prędkości.
2. Dźwignia regulacji kierownicy.
3. Przełączniki oświetlenia i
kierunkowskazów.
4. Zestaw wskaźników.
5. Poduszka powietrzna kierowcy.
Sygnał dźwiękowy.
6. Dźwignia zmiany biegów.
7. Elektryczny hamulec postojowy.
8. Gniazdo akcesoriów 12 V.
9. Przełącznik przeszklonego
dachu panoramicznego.
10. Schowek kierowcy
(Instrukcja obsługi).
11. Dźwignia otwierania pokrywy
silnika.
12. Przełączniki zewnętrznych
lusterek wstecznych.
Przełączniki podnośników szyb.
Bezpieczeństwo dzieci.
13. Ręczna regulacja reflektorów.
Wybierak w zestawie wskaźników
powiązany z WIP Com 3D.
14. Przycisk alarmu.
Przycisk pomocy przy parkowaniu.
Przycisk dynamicznej kontroli
stabilności (ESP/ASR).
Przycisk wyłączenia Stop & Start.
15. Dysza odmrażania szyb
przednich drzwi.
16. Dysza odmrażania przedniej
szyby.
W
P
10
STANOWISKO KIEROWCY
1. Blokada kierownicy i stacyjka.
2. Przyciski przy kierownicy
sterowania systemem audio lub
telematycznym.
3. Przełączniki wycieraczek /
spryskiwaczy szyb / komputera
pokładowego.
4. Nawiewy środkowe
regulowane i zamykane.
5. Wyświetlacz na przedniej szybie.
6. Ekran wielofunkcyjny.
7. Poduszka powietrzna pasażera.
8. Nawiew boczny regulowany i
zamykany.
9. Schowek przedni -
Gniazdo audio/wideo - Wyłączenie
poduszki powietrznej pasażera.
10. Konsola środkowa.
11. Gniazdo akcesoriów 12 V.
12. Przyciski ogrzewania / klimatyzacji.
13. System audio i telematyczny.
14. Przyciski impulsowe:
- wyświetlacz na przedniej szybie,
- światła awaryjne,
- "Distance alert",
- centralny zamek.
W
P
11
KOMFORT SIEDZENIA
Fotel kierowcy
Wzdłużna Wysokości
Regulacja ręczna
65
Regulacja elektryczna
66
Pochylenie oparcia
W
P
12
KOMFORT SIEDZENIA
Fotele przednie
Wysokość i pochylenie zagłówka
Lędźwiowa
67
Regulacja kierownicy
1. Odryglowanie dźwigni.
2. Regulacja wysokości i głębokości.
3. Ryglowanie dźwigni.
Ze względów bezpieczeństwa operacje
te należy wykonywać na postoju.
75
Konsola środkowa
Zawiera duży pojemnik (z miejscami na
2 butelki, ...) dla pasażerów z przodu i -
w zależności od wersji - zestaw multime-
dialny dla pasażerów z tyłu.
104,
107
13
KOMFORT SIEDZENIA
Zewnętrzne lusterka wsteczne
Regulacja
A. Wybór lusterka do regulacji.
B. Regulacja położenia lusterka w czte-
rech kierunkach.
74
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Model ze sterowaniem ręcznym
1. Wybór położenia "dzień" lusterka.
2. Ustawianie lusterka.
75
Model ze sterowaniem
automatycznym dzień/noc
1. Ustawienie lusterka.
75
Przednie pasy bezpieczeństwa
1. Zapinanie.
132
2. Regulacja wysokości.
Dodatkowo...
C. Składanie/
Rozkładanie.
W
P
14
DOBRA WIDOCZNOŚĆ
Oświetlenie
Pierścień A
Światła wyłączone.
Pierścień B
Światła pozycyjne.
Światła mijania / drogowe.
Tylne światło przeciwmgielne.
lub
Światła przeciwmgielne
przednie i tylne.
Automatyczne zapalanie
świateł.
92
Kierunkowskazy
Podnieść lub opuścić przełącznik
oświetlenia pokonując punkt oporu; od-
powiednie kierunkowskazy będą migać
aż do ustawienia przełącznika w poło-
żeniu początkowym.
Funkcja "autostrada"
Impuls w górę lub w dół przełącznikiem
oświetlenia bez pokonywania punktu
oporu spowoduje trzykrotne mignięcie
odpowiedniego światła kierunkowskazu.
Użycie tej funkcji jest możliwe bez
względu na prędkość, ale jest szczegól-
nie przydatne podczas przekraczania
linii oddzielającej pasy ruchu na auto-
stradzie.
128
Wycieraczka szyby
Przełącznik A: wycieraczka
przedniej szyby
Włączenie trybu "AUTO"
Nacisnąć przełącznik w dół i puścić.
Wyłączenie trybu "AUTO"
Podnieść przełącznik i wrócić do po-
zycji "0" .
98
Pierścień B: wycieraczka tylnej szyby
Wyłączona.
Praca przerywana.
Spryskiwacz szyby.
97
91
W
P
15
Klimatyzacja automatyczna: zaleca się używanie trybu automatycznego poprzez naciśnięcie przycisku "AUTO" .
WENTYLACJA
Porady dotyczące regulacji
Aby włączyć ...
Ogrzewanie lub Klimatyzacja ręczna
Rozprowadzanie
powietrza
Nawiew
powietrza
Zamknięty obieg
powietrza /
Otwarty obieg powietrza
Temperatura A/C ręczna
CIEPŁO
ZIMNO
OSUSZANIE
ODMRAŻANIE

W
P
16
BEZPIECZEŃSTWO
Zestaw wskaźników
A. Po włączeniu zapłonu wskazówka
powinna wskazywać poziom paliwa
w zbiorniku.
B. Przy pracującym silniku kontrolka
minimalnego poziomu zgaśnie.
C. Po włączeniu zapłonu wskaźnik po-
ziomu oleju powinien przez kilka se-
kund wyświetlać "OIL OK" .
Jeżeli poziomy są nieprawidłowe na-
leży uzupełnić poziom w odpowiednim
zbiorniku.
27
Kontrolki
1. Po włączeniu zapłonu zapalają się poma-
rańczowe i czerwone kontrolki alarmowe.
2. Przy pracującym silniku kontrolki te
powinny zgasnąć.
Jeżeli kontrolki pozostaną zapalone na-
leży zapoznać się z informacjami na od-
powiedniej stronie.
29
Panele przycisków
Zapalenie się kontrolki sygnalizuje stan
działania danej funkcji.
A. Pomiar dostępnego
miejsca.
169
165
81
167
131
127
148
128
B. Wyłączenie trybu
Stop & Start.
C. Alarm pojemnościowy.
D. Pomoc graficzna
i dźwiękowa przy
parkowaniu.
E. ESP OFF (bez
"Grip control").
F. Bezpieczeństwo dzieci.
G. Wyświetlacz na
przedniej szybie.
H. Światła awaryjne.
Dolny
Środkowy
150
I. "Distance alert".
86
J. Centralny zamek.
W
P
17
BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW
Przednia poduszka powietrzna
pasażera
1. Włożyć klucz.
2. Wybrać położenie:
"OFF" (wyłączona), fotelik dziecię-
cy "tyłem do kierunku jazdy",
"ON" (włączona), pasażer lub fotelik
dziecięcy "przodem do kierunku jazdy".
3. Wyjąć klucz zachowując położenie.
137
powietrzna pasażera
A. Kontrolka niezapiętego / odpiętego przedniego i/lub
tylnego pasa bezpieczeństwa.
B. Kontrolka przedniego lewego pasa bezpieczeństwa.
C. Kontrolka przedniego prawego pasa bezpieczeń-
stwa.
D. Kontrolka tylnego prawego pasa bezpieczeństwa.
E. Kontrolka tylnego środkowego pasa bezpieczeń-
stwa.
F. Kontrolka tylnego lewego pasa bezpieczeństwa.
G. Kontrolka wyłączenia przedniej poduszki powietrznej
pasażera.
H. Kontrolka włączenia przedniej poduszki powietrznej
pasażera.
133
Bezpieczeństwo dzieci
(ryglowanie drzwi tylnych)
Zapalenie się kontrolki sygnalizuje stan
danej funkcji.
127
Wersja 7 miejscowa (3 rząd)
I. Kontrolka tylnego prawego
pasa.
J. Kontrolka tylnego lewego
pasa.
W
P
18
PRAWIDŁOWE URZĄDZENIE SIEDZEŃ
Sztywna płyta
Montaż foteli
Podnieść oparcie i popchnąć je do
tyłu aż zostanie zaryglowane.
Z bagażnika
Pociągnąć pasek B , aby odryglo-
wać fotel i popchnąć lekko oparcie
do przodu.
Składanie foteli w 2 rzędzie
Mocno pociągnąć do góry za pasek
A , aby odryglować fotel i przytrzy-
mać go aż do całkowitego złożenia
fotela.
Dostęp do miejsc w 3 rzędzie
Zamknąć stoliki "lotnicze" foteli w
2 rzędzie, jeżeli są otwarte.
Przesunąć występ D w górę, fotel
odblokowuje się a siedzisko podno-
si do oparcia.
Popchnąć oparcie fotela do przodu
przesuwając występ D do przodu.
71 70
71
WERSJA 7 MIEJSCOWA
Po złożeniu fotela przesunąć zasu-
wę C .
W
P
19
ZMIANA KONFIGURACJI FOTELI (WERSJA 7 MIEJSCOWA)
72,
111
Pociągnąć pasek E i poprowadzić
fotel aż do jego zaryglowania.
Pochylić harmonijkową podłogę do
przodu.
Opuścić zagłówki i ustawić podłogę
harmonijkową pionowo za fotelem.
Pociągnąć pasek F i popchnąć lek-
ko oparcie do przodu.
Wyciągnąć zasłonę bagaży ze schow-
ka i ustawić za fotelami 2 rzędu.
Wyprostować i zaryglować sztywne
płyty foteli w 2 rzędzie, a następnie
złożyć podłogę harmonijkową do
tyłu.
Wyciągnąć zasłonę bagaży i scho-
wać ją w schowku.
Przejście z 7 miejsc do 5 Przejście z 5 miejsc do 7
72,
111
W
P
20
PROWADZENIE
Stop & Start
Włączenie trybu STOP silnika
W zestawie wskaźników zapa-
la się kontrolka "ECO" a silnik
przechodzi w tryb czuwania,
przy ręcznej zautomatyzowa-
nej skrzyni biegów i przy prędkości
poniżej 6 km/h. Wcisnąć pedał hamulca
lub ustawić dźwignię zmiany biegów w
położeniu N .
W pewnych sytuacjach tryb STOP może
być niedostępny; kontrolka "ECO" miga
kilka sekund i gaśnie.
Włączenie trybu START silnika
Kontrolka "ECO" gaśnie, a sil-
nik uruchamia się, w przypad-
ku ręcznej zautomatyzowanej
skrzyni biegów :
- dźwignia zmiany biegów w położeniu
A lub M , zwolnić pedał hamulca,
- lub dźwignia zmiany biegów w poło-
żeniu N , a pedał hamulca zwolnio-
ny, ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu A lub M ,
- lub włączyć bieg wsteczny.
W pewnych szczególnych sytuacjach
tryb START może uruchomić się auto-
matycznie; kontrolka "ECO" miga kilka
sekund i gaśnie.
Wyłączenie / Włączenie
W każdej chwili można wyłączyć sy-
stem naciskając przycisk "ECO OFF" ;
zapali się kontrolka przycisku.
Przed uzupełnieniem paliwa lub
przed każdą czynnością wy-
konywaną w komorze silnika,
należy bezwzględnie wyłączyć
zapłon za pomocą klucza.
System włączy się automa-
tycznie po ponownym urucho-
mieniu samochodu za pomocą
klucza.
165
W
P
21
PROWADZENIE
Elektryczny hamulec postojowy
Włączenie / wyłączenie ręczne
Włączanie ręczne hamulca postojowe-
go jest możliwe poprzez pociągnięcie
dźwigni A .
Przy włączonym zapłonie ręczne wyłą-
czenie hamulca postojowego odbywa
się poprzez jednoczesne naciśnięcie
pedału hamulca i pociągnięcie, a na-
stępnie zwolnienie dźwigni A .
Włączenie / wyłączenie automatyczne
Nacisnąć pedał przyspieszenia, nacis-
nąć i zwolnić sprzęgło (ręczna skrzynia
biegów), po rozpoczęciu jazdy hamulec
postojowy wyłącza się stopniowo i au-
tomatycznie.
Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika
hamulec postojowy włącza się auto-
matycznie.
Przed opuszczeniem
samochodu sprawdzić,
czy kontrolka hamulca
( czerwony ! ) oraz kon-
trolka P na dźwigni A są zapalone na
stałe.
140
Jeżeli w zestawie wskaźników
świeci się ta kontrolka, automa-
tyczne włączenie i wyłączenie
jest nie aktywne , należy ręcznie
włączyć lub wyłączyć hamulec.
Przy pracującym silniku w mo-
mencie otwarcia drzwi włączy
się sygnał dźwiękowy sygnali-
zujący konieczność ręcznego
włączenia hamulca postojowego.
Nie pozostawiać samego dziecka
wewnątrz samochodu przy włączo-
nym zapłonie; mogłoby ono wyłączyć
hamulec postojowy.
W przypadku holowania przy-
czepy, przyczepy kempingo-
wej lub w wyjątkowych wa-
runkach (transport statkiem,
ciężarówką, holowanie, ...) należy
mocno ręcznie zaciągnąć hamulec
(pociągnięcie i przytrzymanie wystę-
pu A), aby unieruchomić pojazd.
W
P
22
Samochód wyposażony jest w system,
który unieruchamia go na chwilę (około
2 sekund) i ułatwia ruszenie na wznie-
sieniu; wystarczy to na zdjęcie nogi z
hamulca i przyspieszenie.
Funkcja ta jest aktywna:
- gdy samochód jest całkowicie za-
trzymany a stopa naciska pedał ha-
mulca,
- w pewnych warunkach na wzniesie-
niu,
- gdy drzwi kierowcy są zamknięte.
Nie wychodzić z samochodu
podczas fazy tymczasowego
włączenia pomocy przy rusza-
niu na wzniesieniu.
145
Wyświetlacz na przedniej szybie
1. Włączenie / wyłączenie wyświetla-
cza na przedniej szybie.
2. Regulacja jasności.
3. Regulacja wysokości wyświetlania.
Ustawienia muszą odbywać
się na postoju przy pracują-
cym silniku.
148
"Distance alert"
1. Włączenie / wyłączenie "Distance alert".
2. Zwiększenie / zmniejszenie wartości alar-
mu.
150
Pomoc przy ruszaniu na
wzniesieniu
W
P
23
PROWADZENIE
Ogranicznik prędkości "LIMIT"
1. Wybór / Zatrzymanie trybu ogranicznika.
2. Zmniejszenie zaprogramowanej wartości.
3. Zwiększenie zaprogramowanej prędkości.
4. Włączenie / Wyłączenie ogranicznika.
Regulacje muszą odbywać się
przy pracującym silniku.
152
"CRUISE"
1. Wybór / Zatrzymanie trybu regulatora.
2. Zaprogramowanie prędkości / Zmniej-
szenie zaprogramowanej wartości.
3. Zaprogramowanie prędkości / Zwięk-
szenie zaprogramowanej prędkości.
4. Włączenie / Wyłączenie regulatora.
Aby wartość mogła być zaprogra-
mowana lub włączona, prędkość
pojazdu musi przekraczać 40 km/
h przy włączonym co najmniej czwartym
biegu w przypadku ręcznej skrzyni biegów
(drugi bieg w przypadku ręcznej zautoma-
tyzowanej sześciobiegowej skrzyni bie-
gów lub automatycznej skrzyni biegów).
154
Wyświetlacz w zestawie
wskaźników
Tryb regulatora lub ogranicznika pręd-
kości pojawia się w zestawie wskaźni-
ków gdy jest on wybrany.
Regulator prędkości
Ogranicznik prędkości
W
P
24
157
PROWADZENIE
Ręczna zautomatyzowana
skrzynia biegów z 6 biegami
Sześciobiegowa skrzynia biegów oferu-
je wybór komfortu prowadzenia w trybie
automatycznym lub przyjemności ręcz-
nej zmiany biegów.
1. Dźwignia zmiany biegów.
2. Przycisk "S" (sport) .
Automatyczna skrzynia biegów
"TipTronic - System Porsche"
Skrzynia biegów z sześcioma przełoże-
niami zapewnia komfort automatycznej
skrzyni biegów i przyjemność ręcznej
zmiany biegów.
1. Dźwignia zmiany biegów.
2. Przycisk "S" (sport) .
3. Przycisk " " (śnieg) .
Ruszanie
Przed uruchomieniem silnika wy-
brać położenie N i mocno nacisnąć
pedał hamulca.
Wybrać za pomocą dźwigni zmiany
biegów 1 pierwszy bieg (położenie
A lub M ) lub bieg wsteczny (położe-
nie R ).
Zdjąć stopę z pedału hamulca i
przyspieszyć.
Wybrać położenie P lub N i nacis-
nąć mocno pedał hamulca podczas
uruchomienia silnika.
Wybrać położenie R , D lub M .
Zdjąć nogę z pedału hamulca i przy-
spieszyć.
3. Przycisk przy kierownicy "-" .
4. Przycisk przy kierownicy "+" .
161
Ruszanie
Lepsze wykorzystanie skrzyni
biegów
W przypadku manualnej skrzyni bie-
gów, ruszać powoli, nie czekać ze
zmianą biegu na wyższy i jeździć
zmieniając biegi dość wcześnie. Nie-
które samochody wyposażone są we
wskaźnik zmiany biegu, który zaleca
zmianę biegu na wyższy; jeżeli wy-
świetli się w zestawie wskaźników, za-
leca się wykonanie zmiany biegu.
W przypadku automatycznej lub stero-
wanej skrzyni biegów, ustawić dźwig-
nię w położeniu Drive " D " lub Auto " A ",
w zależności od rodzaju skrzyni i nie
naciskać mocno i nagle pedału przy-
spieszenia.
Zachowanie spokojnego
sposobu prowadzenia
Przestrzegać bezpiecznej odległo-
ści między pojazdami, starać się ha-
mować silnikiem zamiast hamulcem
głównym stopniowo naciskać pedał
przyspieszenia. Takie zachowanie
przyczynia się do zmniejszenia zuży-
cia paliwa, zmniejszenia emisji CO
2
oraz ograniczenia hałasu.
Przy płynnej jeździe, jeżeli samochód
wyposażony jest w przełącznik "Crui-
se" przy kierownicy, włączać regulator
prędkości już od 40 km/h.
Efektywne wykorzystanie wyposażenia elektrycznego
Przed wyjazdem, jeżeli w kabinie jest
gorąco, przewietrzyć ją opuszczając
szyby i otwierając nawiewy, a dopiero
potem uruchomić klimatyzację.
Powyżej 50 km/h zamknąć szyby i po-
zostawić otwarte nawiewy.
Wykorzystać wyposażenie umożliwiają-
ce zmniejszenie temperatury w kabinie
(zasłonić otwierany dach, założyć żalu-
zje...).
Wyłączać klimatyzację, chyba że jej re-
gulacja odbywa się automatycznie, gdy
tylko temperatura osiągnie odpowiedni
poziom.
Wyłączać przełączniki odmrażania i
osuszania szyb, jeżeli nie są wyłączane
automatycznie.
Jak najszybciej wyłączać podgrzewanie
fotela.
Nie używać reflektorów i świateł prze-
ciwmgielnych, gdy warunki drogowe
tego nie wymagają.
Uruchamiać silnik, przede wszystkim
zimą, tuż przed rozpoczęciem jazdy.
Kabina nagrzewa się szybciej pod-
czas jazdy.
Ograniczenie podłączania urządzeń
przenośnych (odtwarzaczy audio/wi-
deo, konsoli gier) sprzyja zmniejsze-
niu zużycia energii, a więc paliwa.
Przed opuszczeniem samochodu, od-
łączyć urządzenia przenośne.
EKOJAZDA
25 25
Ekojazda jest sposobem jazdy, który pozwoli kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa i emisję CO
2
.
26
Ograniczanie przyczyn
nadmiernego zużycia paliwa
Rozłożyć ciężar na całej powierzchni
samochodu; najcięższe bagaże po-
łożyć w głębi bagażnika, jak najbliżej
tylnych foteli.
Ograniczyć obciążenie samochodu i
zminimalizować opór aerodynamiczny
(pałąki dachowe, relingi dachowe, ba-
gażniki na rowery, przyczepa...). Uży-
wać raczej bagażnika dachowego.
Zdjąć pałąki dachowe, relingi dacho-
we, gdy są nieprzydatne.
Po zakończeniu sezonu zimowego,
zdjąć opony zimowe i założyć opony
letnie.
Przestrzeganie zaleceń
dotyczących obsługi
Regularnie kontrolować, na zimno, ciś-
nienie w ogumieniu, które powinno być
zgodne z etykietą znajdującą się na ra-
mie drzwi po stronie kierowcy.
Wykonywać tę kontrolę szczególnie:
- przed długą podróżą,
- przed każdym sezonem,
- po długim postoju.
Pamiętać również o kole zapasowym
oraz oponach przyczepy i przyczepy
kempingowej.
Regularnie wykonywać obsługę samo-
chodu (olej, filtr oleju, filtr powietrza...) i
przestrzegać terminów przeglądów za-
lecanych przez producenta.
Jeżeli zbiornik ma być całkowicie za-
tankowany, nie należy dolewać paliwa
po trzecim odcięciu zasilania z dystry-
butora.
W przypadku nowego samochodu, do-
piero po 3000 km można zauważyć re-
gularność w średnim zużyciu paliwa.
27
K
O
ZESTAW WSKAŹNIKÓW
Panel, na którym znajdują się tarcze i kontrolki sygnalizujące stan pojazdu.
Tarcze
1. Obrotomierz.
Wskazuje prędkość obrotową silni-
ka (x 1000 obr/min lub rpm).
2. Temperatura płynu chłodniczego.
Wskazuje temperaturę płynu chłod-
niczego (° Celsjusza).
3. Poziom paliwa.
Wskazuje ilość paliwa w zbiorniku.
4. Prędkościomierz.
Wskazuje prędkość jadącego pojaz-
du (km/h lub mph).
5. Wyświetlacz.
6. Przycisk zerowania wyświetlacza
lub wyświetlenie licznika serwi-
sowego.
Zeruje wybraną funkcję (dzienny
licznik przebiegu lub licznik serwiso-
wy) lub wyświetla licznik serwisowy.
7. Potencjometr oświetlenia zesta-
wu wskaźników.
Zmienia intensywność oświetlenia
stanowiska kierowcy. Reguluje in-
tensywność oświetlenia stanowiska
kierowcy przy włączonych światłach.
Więcej informacji można od-
naleźć w poszczególnych roz-
działach, dotyczących danego
przycisku lub funkcji i powiązanych z
nimi wyświetlanych informacji.
K
O
Wyświetlacz(e)
Wybierak w zestawie wskaźników
powiązany z WIP Com 3D
Zestaw przycisków pozwala:
- na postoju konfigurować wyposa-
żenie samochodu oraz parametry
wyświetlacza (język, jednostki...),
- podczas jazdy przeglądać aktywne
funkcje (komputer pokładowy, nawi-
gacja...).
Przyciski
Na wybieraku znajdują się cztery przy-
ciski, umożliwiające obsługę dużego
ekranu 16/9 w zestawie wskaźników:
1. otworzyć menu główne, zatwierdzić
wybór,
2. przesunąć się w górę w menu,
3. przesunąć się w dół w menu,
4. powrócić do poprzedniego ekranu,
wyjść z menu.
A. Ogranicznik prędkości
lub
Regulator prędkości.
(km/h lub mph)
B. Dzienny licznik przebiegu.
(km lub mile)
C. Licznik serwisowy.
(km lub mile) lub
Wskaźnik poziomu oleju silnikowego.
lub
Licznik całkowitego przebiegu.
(km lub mile)
D. Zautomatyzowana ręczna skrzy-
nia biegów z 6 biegami lub auto-
matyczna skrzynia biegów.
E. Komunikaty alarmowe i o stanach
funkcji, komputer pokładowy, in-
formacje systemu nawigacji GPS,
menu (z WIP Com 3D).
29
K
O
Parametry pojazdu
To menu pozwala włączyć lub wyłączyć
niektóre funkcje prowadzenia i komfortu
(zależnie od kraju przeznaczenia):
- wycieraczka szyby sprzężona z bie-
giem wstecznym (patrz rozdział "Wi-
doczność"),
- odryglowanie selektywne (patrz roz-
dział "Otwieranie"),
- oświetlenie towarzyszące i witające
(patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenie wewnętrzne (patrz roz-
dział "Widoczność"),
- światła dzienne (patrz rozdział "Wi-
doczność"),
- reflektory kierunkowe (patrz rozdział
"Widoczność"),
- hamulec parkingowy automatyczny
lub ręczny (patrz rozdział "Prowa-
dzenie").
Wybór jednostek
To menu pozwala wybrać jednostki:
temperatury (°C lub °F) i zużycia paliwa
(l/100, mpg lub km/l).
Wybór języka
To menu pozwala wybrać język wy-
świetlanych informacji: Niemiecki, An-
gielski, Hiszpański, Francuski, Włoski,
Holenderski, Portugalski, Turecki * .
Menu główne i znajdujące się
w nim funkcje są dostępne wy-
łącznie na postoju, za pośred-
nictwem przycisków od 1 do 4 .
Po przekroczeniu pewnej prędkości
na wyświetlaczu wyświetli się komu-
nikat, który informuje, że nie można
wyświetlić głównego menu.
Wyświetlenia komputera pokładowe-
go dostępne są wyłącznie podczas
jazdy, za pośrednictwem przycisku
2 i 3 (patrz rozdział "Komputer pokła-
dowy").
Menu główne
Nacisnąć przycisk 1 , aby otworzyć
menu główne i wybrać jedną z na-
stępujących funkcji:
- "Parametry pojazdu",
- "Wybór języka",
- "Wybór jednostek".
Nacisnąć przycisk 2 lub 3 , aby poru-
szać się po ekranie.
Nacisnąć ponownie przycisk 1 , aby
zatwierdzić w wybór.
* W zależności od kraju przeznaczenia.
Kontrolki
Sygnalizatory wzrokowe informują kie-
rowcę o włączeniu danego systemu
(kontrolki działania lub wyłączenia) lub
o pojawieniu się usterki (kontrolka alar-
mowa).
Po włączeniu zapłonu
Niektóre kontrolki alarmowe włączają
się na kilka sekund w momencie włą-
czenia zapłonu.
Po uruchomieniu silnika kontrolki te po-
winny zgasnąć.
Jeżeli palą się na stałe przed ruszeniem,
sprawdzić znaczenie danego alarmu.
Ostrzeżenia powiązane
Zapaleniu się niektórych kontrolek
może towarzyszyć sygnał dźwiękowy i
komunikat na ekranie wielofunkcyjnym.
Kontrolka może zapalić się na
stałe lub migać.
Niektóre kontrolki mogą posia-
dać dwa tryby sygnalizacji. Tylko na
podstawie związku sygnału kontrolki
ze stanem pracy samochodu można
stwierdzić, czy jest to sytuacja nor-
malna, czy pojawiła się usterka.
30
K
O
Świece
żarowe - Diesel
na stałe.
Stycznik w 2. położeniu
(Zapłon).
Przed rozruchem zaczekać na zgaśnięcie kontrolki.
Czas świecenia się kontrolki zależy od warunków
klimatycznych.
Kontrolka
lewego
kierunkowskazu
miga +
brzęczyk.
Przełącznik oświetlenia
przestawiony w dół.
Kontrolka
prawego
kierunkowskazu
miga +
brzęczyk.
Przełącznik oświetlenia
przestawiony w górę.
Kontrolki działania
Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza włączenie odpowiedniego systemu.
Kontrolka
jest
zapalona
Przyczyna Działanie / Uwagi
Światła
pozycyjne
na stałe.
Przełącznik oświetlenia w
pozycji "Światła pozycyjne".

Światła
mijania
na stałe.
Przełącznik oświetlenia w
pozycji "Światła mijania".

Światła
drogowe
na stałe.
Przełącznik oświetlenia
pociągnięty do siebie.
Pociągnąć za przełącznik, aby włączyć
ponownie światła mijania.
Reflektory
przeciwmgłowe
przednie
na stałe.
Przednie reflektory
przeciwmgłowe są włączone.
Obrócić pierścień na przełączniku dwa razy
do tyłu, aby wyłączyć przednie reflektory
przeciwmgłowe.
Światła
przeciwmgłowe
tylne
na stałe.
Tylne światła przeciwmgłowe
są włączone.
Obrócić pierścień na przełączniku do tyłu, aby
wyłączyć światła przeciwmgłowe.
Elektryczny
hamulec
postojowy
na stałe.
Elektryczny hamulec
postojowy jest włączony.
Zwolnić hamulec elektryczny, aby kontrolka
zgasła: trzymając nogę na hamulcu pociągnąć
dźwignię hamulca elektrycznego.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje na temat hamulca
elektrycznego znajdują się w rozdziale "Jazda".
31
K
O
Kontrolka
jest
zapalona
Przyczyna Działanie / Uwagi
Wyłączenie
automatycznych
funkcji
elektrycznego
hamulca
postojowego
na stałe.
Wyłączenie lub usterka
funkcji "automatycznego
włączania hamulca"
(po wyłączeniu silnika) i
"automatycznego zwalniania
hamulca".
Włączyć funkcję (zależnie od kraju
przeznaczenia) w menu konfiguracji samochodu
lub skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT
lub z warsztatem specjalistycznym.
Stopa na
hamulcu
na stałe.
Pedał hamulca powinien być
wciśnięty.
Nacisnąć pedał hamulca, aby uruchomić silnik
w przypadku zautomatyzowanej ręcznej skrzyni
biegów z 6 biegami (dźwignia w położeniu N )
lub automatycznej skrzyni biegów (dźwignia w
położeniu P ).
Zwalniając hamulec postojowy, bez naciskania
pedału hamulca, kontrolka pozostanie zapalona.
miga.
W zautomatyzowanej
ręcznej skrzyni biegów, jeżeli
samochód jest przytrzymywany
na wzniesieniu za pomocą
pedału przyspieszenia,
sprzęgło się przegrzewa.
Użyć pedała hamulca i/lub elektrycznego
hamulca postojowego.
Pomiar
dostępnego
miejsca
na stałe.
Włączona funkcja pomiaru
dostępnego miejsca.
Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby ją wyłączyć.
miga.
System wykonuje pomiar
miejsca.
Po wykonaniu pomiaru, kontrolka znowu pali się
na stałe.

Stop & Start
na stałe.
Funkcja Stop & Start przełączyła
silnik w tryb STOP wskutek
zatrzymania samochodu (czerwone
światło, znak stop, korki, ...).
Kontrolka gaśnie i silnik rusza automatycznie
w trybie START, gdy tylko kierowca chce
odjechać.
miga
przez kilka
sekund,
a potem
gaśnie.
Tryb STOP jest chwilowo
niedostępny.
lub
Tryb START włączył się
automatycznie.
Patrz rozdział "Jazda - § Stop & Start" odnośnie
do szczególnych przypadków trybu STOP i
trybu START.
32
K
O
Kontrolki wyłączenia
Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza ręczne wyłączenie danego systemu.
Może temu towarzyszyć sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie wielofunkcyjnym.
Kontrolka
jest
zapalona
Przyczyna Działanie / Uwagi
System
poduszki
powietrznej
pasażera
na stałe.
Przełącznik w schowku
znajduje się w położeniu
"OFF" .
Czołowa poduszka powietrzna
pasażera jest wyłączona.
W tym przypadku można
zainstalować fotelik dziecięcy
"tyłem do kierunku jazdy".
Aby włączyć czołową poduszkę powietrzną
pasażera, należy ustawić przełącznik w
położeniu "ON" .
W tym wypadku nie należy montować fotelika
dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy".
ESP/ASR na stałe.
Przycisk w dolnej lewej
części deski rozdzielczej
jest wciśnięty. Kontrolka
przycisku świeci się.
ESP/ASR jest wyłączony.
ESP: kontrola dynamiczna
stabilności.
ASR: system zapobiegający
poślizgowi kół.
Nacisnąć przycisk, aby włączyć ESP/ASR.
Kontrolka gaśnie.
System ESP/ASR włącza się automatycznie po
uruchomieniu samochodu.
W przypadłku rozłączenia system aktywuje się
automatycznie powyżej 50 km/h.
K
O
Kontrolki alarmowe
Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek przy włączonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkę wymagającą in-
terwencji kierowcy.
Każda usterka powodująca zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki poprzez
zapoznanie się z komunikatem wyświetlanym na ekranie wielofunkcyjnym.
W razie wątpliwości skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi
STOP
na stałe, sama albo
powiązana z inną
kontrolką alarmową,
sygnałem dźwiękowym
i komunikatem na
ekranie.
Zapalenie kontrolki wiąże się
z poważną usterką układu
hamulcowego, układu
kierowniczego ze wspomaganiem,
układu smarowania silnika, układu
chłodzenia lub przebiciem opony.
Należy koniecznie zatrzymać pojazd
zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa,
gdyż silnik może się wyłączyć podczas jazdy.
Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i
skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub
z warsztatem specjalistycznym.

Service
świeci czasowo.
Pojawienie się mniejszych
usterek niepowiązanych z
żadną kontrolką.
Zidentyfikować usterkę sprawdzając
komunikat wyświetlony na ekranie, np.:
- zamknięcie drzwi, bagażnika lub
pokrywy silnika,
- poziom oleju silnikowego,
- poziom płynu spryskiwacza szyb,
- bateria pilota zdalnego sterowania,
- ciśnienie w ogumieniu,
- zatkanie filtra cząstek stałych (Diesel),
- ...
W razie innych usterek skontaktować się
z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
na stałe.
Pojawienie się poważnych
usterek niepowiązanych z
żadną kontrolką.
Zidentyfikować usterkę sprawdzając komunikat
wyświetlony na ekranie i jak najszybciej
skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z
warsztatem specjalistycznym.
(FAP: filtr
cząstek
stałych,
Diesel)
na stałe, sprzężona
czasowo z
komunikatem o ryzyku
zatkania filtra FAP.
Sygnalizuje początek
zatkania filtra cząstek
stałych.
Gdy tylko warunki na drodze na to
pozwolą, wykonać regenerację filtra
jadąc z prędkością co najmniej 60 km/h
aż do zgaśnięcia kontrolki serwisowej.
na stałe.
Sygnalizuje minimalny poziom w zbiorniku
dodatku do oleju napędowego.
Jak najszybciej uzupełnić poziom w ASO sieci
PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
34
K
O
Elektryczny
hamulec
postojowy
miga.
Włączanie lub wyłączanie
elektrycznego hamulca
postojowego zostało
przerwane.
Należy koniecznie zatrzymać pojazd
zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.
Zatrzymać samochód na poziomej powierzchni,
wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym .
+
Usterka
elektrycznego
hamulca
postojowego
na stałe.
Elektryczny hamulec
postojowy jest uszkodzony.
Włączanie / wyłączanie automatyczne nie jest
już możliwe.
Jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
Hamulec może być zwolniony ręcznie przy
zastosowaniu procedury odblokowania
awaryjnego.
Dodatkowe informacje na temat elektrycznego
hamulca postojowego znajdują się w rozdziale
"Jazda".
Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi
Układ
hamulcowy
na stałe, powiązana
z kontrolką STOP.
Duży spadek poziomu płynu
w układzie hamulcowym.
Należy koniecznie zatrzymać się z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa.
Uzupełnić poziom płynem hamulcowym zalecanym
przez PEUGEOTA.
Jeżeli problem nadal występuje, sprawdzić układ w ASO
sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
+
na stałe, powiązana
z kontrolką usterki
elektrycznego
hamulca
postojowego, jeżeli
jest on zwolniony.
Usterka układu
hamulcowego.
Należy koniecznie zatrzymać się z
zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa.
Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i
skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT
lub z warsztatem specjalistycznym.
+
na stałe, powiązana
z kontrolkami STOP
i ABS.
Usterka elektronicznego
rozdzielacza siły hamowania
(REF).
Należy koniecznie zatrzymać się z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa.
Sprawdzić działanie w ASO sieci PEUGEOT
lub w warsztacie specjalistycznym.
System
zapobiegający
zablokowaniu
kół (ABS)
na stałe.
Usterka systemu zapobiega-
jącego zablokowaniu kół.
Pojazd zachowuje hamowanie klasyczne.
Kontynuować ostrożnie jazdę z
umiarkowaną prędkością i jak najszybciej
skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT
lub z warsztatem specjalistycznym.
K
O
Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi
System
autodiagnostyki
silnika
na stałe.
Usterka układu czystości
spalin.
Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu
silnika.
Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się szybko z ASO
sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
miga.
Usterka systemu kontroli
silnika.
Ryzyko zniszczenia katalizatora.
Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Minimalny
poziom
paliwa
na stałe, wskazówka
w czerwonej strefie.
Gdy kontrolka zapali się po
raz pierwszy w zbiorniku
paliwa znajduje się około
6 litrów paliwa .
Od tego momentu jedziesz
na rezerwie paliwa.
Należy bezwzględnie uzupełnić poziom paliwa, aby
uniknąć unieruchomienia silnika.
Kontrolka ta zapala się przy każdym włączeniu
stacyjki dopóki nie zostanie zatankowana
wystarczająca ilość paliwa.
Pojemność zbiornika: około 60 litrów .
Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika
z powodu braku paliwa, może to spowodować
uszkodzenie układu oczyszczania spalin i wtryskowego.
Temperatura
maksymalna
płynu
chłodzącego
na stałe, wskazówka
w czerwonej strefie.
Zbyt wysoka temperatura
w układzie chłodzenia.
Należy koniecznie zatrzymać pojazd zachowując
wszelkie środki bezpieczeństwa.
Przed dolaniem płynu, jeśli to konieczne, należy
poczekać na ostygnięcie silnika.
Jeżeli problem nie zniknie, skontaktować się
z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
Ciśnienie
oleju
silnikowego
na stałe.
Usterka układu smarowania
silnika.
Należy koniecznie zatrzymać pojazd z
zachowaniem środków bezpieczeństwa.
Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z
ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
Dynamiczna
kontrola
stabilności
(ESP/ASR)
miga.
Uruchomienie regulacji ESP/
ASR.
System optymalizuje działanie układu
napędowego i poprawia stabilność
pojazdu.
na stałe.
Jeżeli system nie jest wyłączony
(naciśnięcie przycisku i
zapalenie kontrolki) oznacza
usterkę systemu ESP/ASR.
Sprawdzić w ASO SIECI PEUGEOT lub
w warsztacie specjalistycznym.
36
K
O
Ładowanie
akumulatora
na stałe.
Usterka układu ładowania
akumulatora (zabrudzone
lub poluzowane zaciski,
luźny lub zerwany pasek
alternatora, …).
Kontrolka powinna zgasnąć po
uruchomieniu silnika.
Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z
ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi
Niezapięte /
odpięte
przednie pasy
bezpieczeństwa
na stałe, potem miga
wraz z narastającym
sygnałem
dźwiękowym.
Kierowca i/lub pasażer
na przednim fotelu nie
zapiął lub odpiął swój pas
bezpieczeństwa.
Pociągnąć pas i włożyć klamrę do
zaczepu pasa.
Niezapięte /
odpięte
tylne pasy
bezpieczeństwa
na stałe, potem miga
wraz z narastającym
sygnałem
dźwiękowym.
Jeden lub kilku pasażerów
na tylnych fotelach odpięło
pas bezpieczeństwa.
Otwarte
drzwi
na stałe, przy prędkości
poniżej 10 km/h.
Drzwi, bagażnik, dolna burta
lub pokrywa silnika (tylko z
alarmem) są otwarte.
Zamknąć odpowiedni element. na stałe, wraz z
sygnałem dźwiękowym,
przy prędkości powyżej
10 km/h.

Poduszki
powietrzne
zapalona czasowo.
Zapala się na kilka sekund i
gaśnie po włączeniu zapłonu.
Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.
Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z
ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
na stałe.
Usterka jednego z układów
poduszek powietrznych lub
napinaczy pirotechnicznych
pasów bezpieczeństwa.
Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w
warsztacie specjalistycznym.
Obecność
wody
w oleju
napędowym
na stałe.
Woda w filtrze oleju
napędowego.
Ryzyko uszkodzenia układu wtryskowego w
silnikach Diesla.
Jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
37
K
O
Wskaźnik temperatury płynu
chłodniczego
Jeżeli przy pracującym silniku wska-
zówka znajduje się:
- w strefie A , temperatura jest odpo-
wiednia,
- w strefie B , temperatura jest zbyt
wysoka; kontrolka maksymalnej
temperatury 1 oraz kontrolka cen-
tralnego alarmu STOP zapalają się,
włącza się sygnał dźwiękowy, a na
ekranie pojawia się komunikat.
Po kilku minutach prowadzenia wzrasta
temperatura oraz ciśnienie w układzie
chłodzącym.
Aby uzupełnić poziom:
poczekać na ostygnięcie silnika,
odkręcić korek o dwa obroty, aby
zmniejszyć ciśnienie,
jeżeli ciśnienie spadnie, odkręcić
korek,
uzupełnić poziom do oznaczenia
"MAXI".
Natychmiast zatrzymać samochód w
bezpiecznym miejscu.
Poczekać kilka minut przed wyłącze-
niem silnika.
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
Kontrolka jest zapalona Przyczyna Działanie / Uwagi
Reflektory
kierunkowe
miga.
Usterka systemu reflektorów
kierunkowych.
Sprawdzić w sieci PEUGEOT lub w
warsztacie specjalistycznym.
Niskie
ciśnienie w
ogumieniu
na stałe.
Niewystarczające ciśnienie w
jednym lub w kilku kołach.
Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w
ogumieniu.
Kontrola musi być wykonana na zimno.
38
K
O
Wskaźnik serwisowy
System informuje kierowcę o liczbie ki-
lometrów, jaka pozostała do następne-
go przeglądu, zgodnie z planem obsłu-
gowym producenta.
Odległość obliczana jest począwszy od
ostatniego zerowania wskaźnika. Okre-
ślona jest za pomocą dwóch parame-
trów:
- liczby przebytych kilometrów,
- czasu od ostatniego przeglądu.
Odległość do przeglądu między
1 000 km a 3 000 km
Po włączeniu zapłonu i przez 5 sekund
klucz symbolizujący czynności serwiso-
we świeci się. W linii wyświetlacza cał-
kowitego przebiegu wyświetla się liczba
kilometrów pozostała do następnego
przeglądu.
Przykład: pozostało 2 800 km do na-
stępnego przeglądu.
Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund
wyświetlacz wskazuje:
5 sekund po włączeniu zapłonu klucz
gaśnie ; licznik całkowitego przebiegu
wraca do normalnego wyświetlenia.
Wyświetlacz wskazuje licznik całkowi-
tego i dziennego przebiegu.
Odległość do przeglądu poniżej
1 000 km
Przykład: pozostało 900 km do następ-
nego przeglądu.
Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund
wyświetlacz wskazuje:
5 sekund po włączeniu zapłonu licznik
całkowitego przebiegu wraca do nor-
malnego wyświetlania. Klucz pozosta-
je zapalony sygnalizując konieczność
wykonania przeglądu.
Odległość do przeglądu powyżej
3 000 km
Po włączeniu zapłonu żadna informacja
nie pojawia się na wyświetlaczu.
39
K
O
Po tej operacji, w przypadku
odłączenia akumulatora, nale-
ży zaryglować samochód i od-
czekać co najmniej pięć minut, aby
zerowanie zostało uwzględnione.
Zerowanie wskaźnika
serwisowego
Po każdym przeglądzie, należy wykonać
zerowanie wskaźnika serwisowego.
W tym celu, należy wykonać następują-
cą procedurę:
wyłączyć zapłon,
nacisnąć przycisk zerowania dzien-
nego licznika przebiegu i przytrzy-
mać go wciśnięty,
włączyć zapłon, wyświetlacz rozpo-
czyna odliczanie do tyłu,
jeżeli wyświetlacz wskazuje "=0" ,
zwolnić przycisk; klucz znika.
Liczba kilometrów do przeje-
chania może zostać wyprze-
dzona przez czynnik czasowy,
w zależności od eksploatacji samo-
chodu.
Klucz może się zapalić w przypad-
ku przekroczenia 2 lat od ostatniego
przeglądu.
Odległość do przeglądu przekroczona
Po każdym włączeniu zapłonu klucz
miga przez 5 sekund, informując o ko-
nieczności szybkiego wykonania prze-
glądu.
Przykład: odległość do przeglądu prze-
kroczona o 300 km.
Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund
wyświetlacz wskazuje:
5 sekund po włączeniu zapłonu licznik
całkowitego przebiegu wraca do nor-
malnego wyświetlania. Klucz pozosta-
je zapalony .
Przywołanie informacji serwisowej
W każdej chwili można sprawdzić infor-
mację serwisową.
Nacisnąć przycisk zerowania dzien-
nego licznika przebiegu.
Informacja serwisowa wyświetla się
na kilka sekund, a następnie znika.
K
O
Kontrola poziomu oleju jest wia-
rygodna tylko wtedy, gdy samo-
chód stoi poziomo, a silnik wy-
łączony jest od ponad 30 minut.
Wskaźnik poziomu oleju
silnikowego
System informuje kierowcę o poziomie
oleju silnikowego.
Informacja wyświetlana jest przez kilka
sekund po włączeniu zapłonu, po infor-
macji serwisowej.
Poziom oleju prawidłowy
Brak oleju
Usterka wskaźnika oleju
Ręczny wskaźnik poziomu oleju
Sygnalizowany miganiem kontrolki
"OIL" , sprzężonej z kontrolką serwiso-
wą, której towarzyszy sygnał dźwięko-
wy oraz informacja na ekranie wielo-
funkcyjnym.
Jeżeli brak oleju zostanie potwierdzony
ręcznym wskaźnikiem należy jak naj-
szybciej uzupełnić poziom, aby nie do-
prowadzić do uszkodzenia silnika.
Sygnalizowana jest miganiem kontrolki
"OIL--" . Skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
W celu zlokalizowania ręcznego wskaź-
nika oleju, w zależności od silnika, należy
zapoznać się z rozdziałem "Kontrole".
Na wskaźniku znajdują się
dwa oznaczenia:
- A = maksymalny; nigdy
nie przekraczać tego po-
ziomu (niebezpieczeństwo
uszkodzenia silnika),
- B = minimalny; należy
uzupełnić poziom wle-
wając odpowiedni dla
danego silnika olej przez
korek wlewu oleju.
41
K
O
Licznik całkowitego przebiegu
System mierzy całkowity dystans prze-
jechany przez samochód w ciągu jego
eksploatacji.
Potencjometr oświetlenia
Dzięki temu systemowi można ręcznie
dostosować intensywność oświetle-
nia wskaźników do oświetlenia na ze-
wnątrz.
Przebieg całkowity i dzienny wyświet-
lane są przez trzydzieści sekund od
wyłączenia zapłonu, po otwarciu drzwi
kierowcy, jak i zaryglowaniu lub odry-
glowaniu samochodu.
Licznik dziennego przebiegu
System mierzy odległość przebytą w
ciągu dnia lub inną, liczoną od wyzero-
wania licznika przez kierowcę.
Przy włączonym zapłonie nacisnąć
przycisk aż pojawią się zera.
Gdy światła są włączone nie
można wyłączyć oświetlenia
wskaźników, ale można usta-
wić minimalne oświetlenie.
Wyłączenie
Jeżeli światła są wyłączone lub w try-
bie dziennym, w przypadku samocho-
dów wyposażonych w światła do jazdy
dziennej, przycisk nie reaguje.
Włączenie
Jeżeli światła są zapalone:
nacisnąć przycisk, aby zmienić inten-
sywność oświetlenia wskaźników,
jeżeli oświetlenie osiągnie minimalną
wartość zwolnić przycisk, a następnie
nacisnąć ponownie, aby zwiększyć
intensywność,
lub
jeżeli oświetlenie osiągnie maksy-
malną wartość zwolnić przycisk, a
następnie nacisnąć ponownie, aby
zmniejszyć intensywność,
jak tylko oświetlenie osiągnie żąda-
ną wartość, zwolnić przycisk.
Aby być w zgodzie z przepi-
sami, zmienić jednostki odle-
głości (km lub mile) w krajach
pokonywanych przejazdem, wyko-
rzystując menu konfiguracji.
E
K
R
42
Wyświetlanie na ekranie
Wyświetla następujące informacje:
- godzina,
- data,
- temperatura zewnętrzna * (miga w
przypadku możliwości wystąpienia
gołoledzi),
- kontrola zamknięć (drzwi, bagażnik, ...),
- komputer pokładowy (patrz koniec
rozdziału).
Komunikaty ostrzegawcze (np. : "Anti-
pollution faulty" (Usterka systemu do-
czyszczania spalin) lub informacyjne
("Boot open" (Bagażnik otwarty)) są wy-
świetlane czasowo. Niektóre mogą być
usuwane poprzez naciśnięcie przycisku
"ESC" .
EKRAN MONOCHROMATYCZNY
(BEZ RADIOODTWARZACZA)
Obsługa Menu główne
Do obsługi ekranu służą trzy przyciski:
- "ESC" aby anulować bieżącą ope-
rację,
- "MENU" aby przewinąć menu lub
podmenu,
- "OK" aby wybrać menu lub podmenu.
Nacisnąć przycisk "MENU" aby
przewijać menu znajdujące się w
menu głównym :
- konfiguracja samochodu,
- opcje,
- regulacja wyświetlacza,
- języki,
- jednostki.
Nacisnąć przycisk "OK" aby wybrać
odpowiednie menu.
* Wyłącznie z klimatyzacją.
E
K
R
43
Konfiguracja pojazdu
Opcje
Po wybraniu menu "Options" można ot-
worzyć program diagnozujący stan wypo-
sażenia (aktywny, nieaktywny, usterka).
Języki
W menu "Choice of language" (Wybór
języka): można wybrać język wyświet-
lacza (Francuski, Włoski, Holenderski,
Portugalski, Portugalski-Brazyliski, Ture-
cki, Niemiecki, Angielski, Hiszpański).
Regulacja wyświetlacza
Menu "Display Configuration" (Konfigu-
racja wyświetlacza) umożliwia dostęp
do następujących parametrów:
- rok,
- miesiąc,
- dzień,
- godzina,
- minuta,
- tryb 12 lub 24 godzinny.
Jednostki
Menu "International parameters" (Pa-
rametry międzynarodowe) umożliwia
zmianę parametrów:
- temperatury (°C lub °F),
- zużycie paliwa (l/100 km, mpg lub km/l).
Po wybraniu odpowiedniego pa-
rametru należy nacisnąć przycisk
"OK" aby zmienić parametr.
Odczekać około 10 sekund w celu
zapamiętania zmienionych danych,
a następnie nacisnąć przycisk
"ESC" aby wyjść z menu.
Ekran powróci do bieżącego wyświet-
lenia.
Menu "Config vehic" umożliwia włą-
czenie lub wyłączenie następujących
elementów (w zależności od kraju prze-
znaczenia):
- wycieraczki, sprzężone z biegiem wstecz-
nym (patrz rozdział "Widoczność"),
- odryglowanie selektywne (patrz roz-
dział "Otwieranie"),
- oświetlenie towarzyszące i witające
(patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenie wnętrza (patrz rozdział
"Widoczność"),
- światła dzienne (patrz rozdział
"Widoczność"),
- reflektory kierunkowe (patrz rozdział
"Widoczność"),
- hamulec postojowy automatyczny lub
ręczny (patrz rozdział "Prowadzenie"),
- ...
Ze względów bezpieczeństwa
konfigurację ekranów należy
wykonywać bezwzględnie na
postoju, po zatrzymaniu po-
jazdu.
E
K
R
44
EKRAN MONOCHROMATYCZNY A
(Z RADIOODTWARZACZEM)
Obsługa
Wyświetlanie na ekranie
Wyświetla następujące informacje:
- godzina,
- data,
- temperatura zewnętrzna * (miga w
przypadku możliwości wystąpienia
gołoledzi),
- kontrola zamknięć (drzwi, bagażnik, ...),
- źródła audio (radio, CD, ...),
- komputer pokładowy (patrz koniec
rozdziału).
Komunikaty ostrzegawcze (np. : "Anti-
pollution faulty" (Usterka systemu do-
czyszczania spalin)) lub informacyjne
(np.: "Boot open" (Bagażnik otwarty)) są
wyświetlane czasowo. Niektóre mogą
być usuwane poprzez naciśnięcie przy-
cisku "ESC" .
Menu główne
Nacisnąć przycisk "MENU" aby
wejść do menu głównego , a następ-
nie naciskać przyciski " " lub " "
aby przewijać poszczególne menu:
- radio-CD,
- konfiguracja samochodu,
- opcje,
- regulacja wyświetlacza,
- języki,
- jednostki.
Nacisnąć przycisk "OK" aby wybrać
odpowiednie menu.
Za pośrednictwem panelu radioodtwa-
rzacza można:
nacisnąć przycisk "MENU" aby
wejść do menu głównego ,
nacisnąć przyciski " " lub " " aby
przewijać elementy na ekranie,
nacisnąć przycisk "MODE" aby
zmienić bieżącą aplikację (kompu-
ter pokładowy, źródło audio, ...),
nacisnąć przyciski " " lub " " aby
zmieniać parametry,
nacisnąć przycisk "OK" aby za-
twierdzić,
lub
nacisnąć przycisk "ESC" aby anulo-
wać bieżącą operację.
Radio-CD
Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po
wybraniu "Radio-CD", można włączyć
lub wyłączyć funkcje związane z użyt-
kowaniem radioodtwarzacza (śledzenie
stacji RDS, tryb REG), odtwarzacza CD
lub zmieniarki CD (introscan, odtwarza-
nie losowe, powtarzanie CD).
* Wyłącznie z klimatyzacją.
Szczegółowe informacje na
temat aplikacji "Radio-CD"
znajdują się w rozdziale "Au-
dio i Telematyka".
E
K
R
45
Ze względów bezpieczeństwa
konfigurację ekranów należy
wykonywać bezwzględnie na
postoju, po zatrzymaniu po-
jazdu.
Regulacja wyświetlacza
Menu "Display Configuration" (Konfigu-
racja wyświetlacza) umożliwia dostęp
do następujących parametrów:
- rok,
- miesiąc,
- dzień,
- godzina,
- minuta,
- tryb 12 lub 24 godzinny.
Języki
W menu "Choice of language" (Wybór
języka): można wybrać język wyświet-
lacza (Francuski, Włoski, Holenderski,
Portugalski, Portugalski-Brazylijski, Tu-
recki, Niemiecki, Angielski, Hiszpański).
Jednostki
Menu "International parameters" (Pa-
rametry międzynarodowe) umożliwia
zmianę parametrów:
- temperatury (°C lub °F),
- zużycie paliwa (l/100, mpg lub km/l).
Po wybraniu odpowiedniego para-
metru należy naciskać przyciski " "
lub " " aby modyfikować wartości.
Naciskać przyciski " " lub " " aby
przejść odpowiednio do kolejnego
lub poprzedniego parametru.
Nacisnąć przycisk "OK" aby zapi-
sać zmianę i powrócić do bieżącego
wyświetlenia lub nacisnąć przycisk
"ESC" aby anulować.
Konfiguracja samochodu
Menu "Config vehic" umożliwia włączenie
lub wyłączenie następujących elementów
(zależnie od kraju przeznaczenia):
- wycieraczki, sprzężone z biegiem wstecz-
nym (patrz rozdział "Widoczność"),
- odryglowanie selektywne (patrz rozdział
"Otwieranie"),
- oświetlenie towarzyszące i witające
(patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenie kabiny (patrz rozdział
"Widoczność"),
- światła dzienne (patrz rozdział
"Widoczność"),
- reflektory kierunkowe (patrz rozdział
"Widoczność"),
- hamulec parkingowy automatyczny lub
ręczny (patrz rozdział "Prowadzenie"),
- ...
Opcje
Po wybraniu menu "Options" można ot-
worzyć program diagnostyczny, spraw-
dzający stan wyposażenia (aktywny,
nieaktywny, usterka).
E
K
R
46
EKRAN MONOCHROMATYCZNY
C (Z WIP SOUND)
Menu główne
Wyświetlanie na ekranie
Wyświetla następujące informacje:
- godzina,
- data,
- temperatura zewnętrzna * (miga w
przypadku możliwości wystąpienia
gołoledzi),
- kontrola zamknięć (drzwi, bagażnik...),
- źródła audio (radio, CD...),
- komputer pokładowy (patrz koniec
rozdziału),
Komunikaty ostrzegawcze np. : "Anti-
pollution faulty" (Usterka systemu emi-
sji spalin) lub informacyjne np.: "Auto
lamps active" (Automatyczne włączanie
świateł aktywne) są wyświetlane czaso-
wo. Mogą być usunięte poprzez naciś-
nięcie przycisku " ESC ".
(Funkcje audio)
Obsługa
Za pomocą panelu radioodtwarzacza
można:
nacisnąć przycisk " MENU ", aby
wejść do menu głównego ,
nacisnąć przyciski " " lub " ", aby
przewijać elementy na ekranie,
nacisnąć przycisk " MODE ", aby
zmienić bieżącą aplikację (kompu-
ter pokładowy, źródło audio...),
nacisnąć przyciski " " lub " ", aby
zmieniać parametry,
nacisnąć przycisk " OK ", aby za-
twierdzić,
lub
nacisnąć przycisk "ESC", aby anu-
lować bieżącą operację.
Nacisnąć przycisk "MENU" , aby ot-
worzyć menu główne :
- funkcje audio,
- komputer pokładowy (patrz koniec
rozdziału), personalizacja-konfiguracja,
- personalizacja-konfiguracja,
- telefon (zestaw głośnomówiący
Bluetooth),
Naciskać przyciski " " lub " ", aby
przewijać poszczególne menu, a
następnie nacisnąć przycisk " OK ",
aby wybrać odpowiednie menu.
* Wyłącznie z klimatyzacją.
Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony
po wybraniu tego menu można włą-
czyć lub wyłączyć funkcje związane z
użytkowaniem radioodtwarzacza (RDS,
REG, RadioText) lub CD lub zmieniarką
CD (introscan, odtwarzanie losowe, po-
wtarzanie CD).
Szczegółowe informacje na
temat aplikacji "Audio fun-
ctions" znajdują się w części
WIP Sound w rozdziale "Au-
dio i Telematyka".
E
K
R
47
Menu "Trip computer"
(Komputer pokładowy)
Nacisnąć przycisk "MENU" , aby ot-
worzyć menu główne.
Naciskać strzałki, a następnie przy-
cisk "OK" , aby wybrać menu "Trip
Computer" (Komputer pokładowy) .
W menu "Trip komputer"
(Komputer pokładowy) wybrać
jedną z następujących aplikacji:
Dziennik alarmów
Dziennik zawiera aktywne komunikaty
alarmowe i wyświetla je sukcesywnie
na ekranie wielofunkcyjnym.
Po wybraniu tego menu można spraw-
dzić informacje dotyczące stanu sa-
mochodu (historia alarmów, stan funk-
cji...).
Określenie parametrów samochodu
Po wybraniu tego menu można włączyć
lub wyłączyć następujące wyposażenie
(zależnie od kraju przeznaczenia):
- wycieraczki sprzężone z bie-
giem wstecznym (patrz rozdział
"Widoczność"),
- odryglowanie wybiórcze (patrz roz-
dział "Otwieranie"),
- oświetlenie towarzyszące i witające
(patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenie wnętrza (patrz rozdział
"Widoczność"),
- światła dzienne (patrz rozdział
"Widoczność"),
- reflektory kierunkowe (patrz rozdział
"Widoczność"),
- hamulec parkingowy automa-
tyczny lub ręczny (patrz rozdział
"Prowadzenie"),
- ...
Menu "Personalisation-
Configuration"
(Personalizacja -Konfiguracja)
Po wybraniu tego menu mają państwo
dostęp do następujących informacji:
- określenie parametrów samochodu,
- konfiguracja wyświetlacza,
- wybór języka wyświetlanych infor-
macji.
Stan funkcji
Lista włączonych lub wyłączonych funk-
cji samochodu.
Wpisanie dystansu do miejsca
docelowego
Można wpisać przybliżony dystans do
miejsca docelowego.
E
K
R
48
Konfiguracja wyświetlacza
Po wybraniu tego menu można wyko-
nać następujące ustawienia:
- regulacja jasności wideo,
- regulacja daty i godziny,
- wybór jednostek.
Wybór języka
Po wybraniu tego menu można zmienić
język wyświetlania na ekranie (Niemie-
cki, Angielski, Hiszpański, Francuski,
Włoski, Holenderski, Portugalski, Por-
tugalski-Brazylijski, Turecki * ).
Przykład: regulacja czasu oświetlenia
towarzyszącego.
Naciskać przyciski " " lub " ", a
następnie przycisk " OK ", aby wy-
brać dane menu.
Naciskać przyciski " " lub " ", a
następnie przycisk " OK ", aby wy-
brać linijkę "Oświetlenie towarzy-
szące".
Naciskać przyciski " " lub " ", aby
ustawić odpowiednią wartość (15,
30 lub 60 sekund), a następnie przy-
cisk " OK ", aby zatwierdzić.
Naciskać przyciski " " lub " ", a
następnie przycisk " OK ", aby wy-
brać " OK " i zatwierdzić lub wybrać
przycisk " ESC ", aby anulować.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
Menu "Telephone" (Telefon)
Ze względów bezpieczeństwa
konfiguracja ekranów wielo-
funkcyjnych przez kierowcę
powinna odbywać się bezwzględnie
po zatrzymaniu samochodu.
Szczegóły dotyczące aplika-
cji "Telephone" znajdują się w
części WIP Sound w rozdziale
"Audio i Telematyka".
Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony,
po wybraniu tego menu można skon-
figurować zestaw głośnomówiący Blu-
etooth (połączenie), przeglądać różne
katalogi (lista połączeń, usługi...) oraz
przeprowadzić komunikację (odebrać
połączenie, zakończyć połączenie, po-
łączenie oczekujące, tryb sekretny...).
E
K
R
49
Wyświetlanie na ekranie
Wyświetla następujące informacje:
- godzina,
- data,
- wysokość,
- temperatura na zewnątrz (wyświet-
lana wartość miga, jeżeli istnieje
niebezpieczeństwo gołoledzi),
- kontrola drzwi i pokryw,
- komunikaty alarmowe i o stanie
funkcji pojazdu, wyświetlane tym-
czasowo,
- funkcje audio,
- informacje komputera pokładowego.
- informacje systemu nawigacji sateli-
tarnej.
W zależności od wyposażenia samo-
chodu, informacje komputera pokła-
dowego pojawiają się na ekranie wie-
lofunkcyjnym lub na wyświetlaczu w
zestawie wskaźników.
Aby na panelu WIP Nav wybrać okre-
śloną aplikację, należy:
nacisnąć odpowiedni przycisk
"RADIO" , "MUSIC" , "NAV" ,
"TRAFFIC" , "SETUP" lub "PHONE"
aby otworzyć odpowiednie menu,
przekręcić pokrętłem, aby przewi-
nąć wybór,
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru,
lub
nacisnąć przycisk "ESC" , aby po-
rzucić bieżącą operację i powrócić
do poprzedniego wyświetlenia.
EKRAN KOLOROWY 16/9
SKŁADANY (Z WIP NAV)
Przełączniki
Informacje na temat manipu-
lowania składanym ekranem
(otwieranie, zamykanie, usta-
wianie...) znajdują się w punkcie
"Dostęp do składanego ekranu".
Więcej informacji na temat
aplikacji znajduje się w roz-
dziale "Audio i telematyka".
E
K
R
50
Menu "SETUP"
Nacisnąć przycisk "SETUP" aby
otworzyć menu "SETUP" . W menu
można wybrać następujące funkcje:
- "Języki",
- "Data i godzina",
- "Parametry wyświetlania",
- "Parametry pojazdu",
- "Jednostki",
- "Parametry systemu".
Języki
To menu pozwala wybrać język wyświet-
lanych informacji: Niemiecki, Angielski,
Hiszpański, Francuski, Włoski, Holen-
derski, Polski, Portugalski, Turecki * .
Data i godzina
To menu pozwala ustawić datę i godzi-
nę, format daty, format godziny (patrz
rozdział "Audio i telematyka" lub spe-
cjalna instrukcja przekazana wraz z do-
kumentacją pokładową).
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
Parametry wyświetlania
To menu pozwala ustawić jasność ekra-
nu, kalibrację kolorów ekranu oraz kolor
mapy (tryb dzień/noc lub automatyczny).
Parametry pojazdu
To menu pozwala włączyć lub wyłączyć
niektóre funkcje prowadzenia i komfortu
(zależnie od kraju przeznaczenia):
- wycieraczka tylnej szyby sprzężona
z biegiem wstecznym (patrz rozdział
"Widoczność"),
- odryglowanie selektywne (patrz roz-
dział "Otwieranie"),
- oświetlenie towarzyszące i powital-
ne (patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenie wnętrza (patrz rozdział
"Widoczność"),
- światła do jazdy dziennej (patrz roz-
dział "Widoczność"),
- reflektory kierunkowe (patrz rozdział
"Widoczność"),
- hamulec parkingowy automa-
tyczny lub ręczny (patrz rozdział
"Prowadzenie"),
- ...
Jednostki
To menu pozwala wybrać jednostki:
temperatury (°C lub °F) i zużycia paliwa
(km/l, l/100km lub mpg).
Ze względów bezpieczeństwa
konfigurację ekranów wielo-
funkcyjnych powinna być bez-
względnie wykonywana przez kie-
rowcę po zatrzymaniu samochodu.
Parametry systemu
To menu pozwala przywrócić ustawie-
nia fabryczne, wyświetlić wersję opro-
gramowania oraz aktywować funkcję
przewijania tekstu.
E
K
R
51
SKŁADANY EKRAN
KOLOROWY 16/9 O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI (Z WIP COM 3D)
Wyświetlenia na ekranie
Po rozłożeniu ekranu wyświetla on au-
tomatycznie i na bieżąco następujące
informacje:
- godzina,
- data,
- wysokość,
- temperatura na zewnątrz (wyświet-
lana wartość miga, jeżeli istnieje
niebezpieczeństwo gołoledzi),
- funkcje audio,
- informacje o telefonie i książkach te-
lefonicznych,
- informacje systemu nawigacji sateli-
tarnej.
Przełączniki
Aby na panelu WIP Com 3D wybrać
określoną aplikację, należy:
nacisnąć odpowiedni przycisk "RADIO" ,
"MEDIA" , "NAV" , "TRAFFIC" , "ADDR
BOOK" lub "SETUP" aby otworzyć
właściwe menu,
obracać pokrętło, aby przewinąć
wybór,
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru,
lub
nacisnąć przycisk "ESC" aby po-
rzucić bieżącą operację i powrócić
do poprzedniego wyświetlenia.
Więcej informacji na temat apli-
kacji znajduje się w rozdziale
"Audio i telematyka" lub w od-
rębnej instrukcji, dostarczonej wraz z
innymi dokumentami pojazdu.
Informacje na temat manipu-
lowania składanym ekranem
(otwieranie, zamykanie, usta-
wianie...) znajdują się w punkcie
"Dostęp do składanego ekranu".
E
K
R
52
* W zależności od kraju przeznaczenia.
Menu "SETUP"
Nacisnąć przycisk "SETUP" aby
otworzyć menu "SETUP" . W menu
można wybrać następujące funkcje:
- "Języki i funkcje mowy",
- "Data i godzina",
- "Parametry wyświetlania",
- "Jednostki",
- "Parametry systemu".
Języki i funkcje mowy
To menu pozwala:
- wybrać język wyświetlacza (Niemiecki,
Angielski, Hiszpański, Francuski,
Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski,
Turecki * ),
- wybrać parametry rozpoznawania
mowy (włączenie/wyłączenie, wska-
zówki, nauka głosu...),
- ustawić siłę głosu syntetyzatora
mowy.
Data i godzina
To menu pozwala ustawić datę i godzi-
nę, format daty, format godziny (patrz
rozdział "Audio i telematyka" lub odręb-
na instrukcja dołączona do dokumen-
tów pojazdu).
Parametry wyświetlania
To menu pozwala ustawić jasność ekra-
nu, kalibrację kolorów ekranu oraz kolor
mapy (tryb dzień/noc i automatyczny).
Jednostki
To menu pozwala wybrać jednostki:
temperatury (°C lub °F) i odległości (km
lub mile).
Parametry systemu
To menu pozwala przywrócić ustawie-
nia fabryczne, wyświetlić wersję opro-
gramowania oraz aktywować funkcję
przewijania tekstu.
Ze względów bezpieczeństwa,
konfiguracja ekranów wielo-
funkcyjnych powinna być wyko-
nywana przez kierowcę bezwzględnie
po zatrzymaniu samochodu.
E
K
R
53
Dostęp do składanego ekranu
Ekran otwiera się i zamyka automatycznie.
Można go również otworzyć za pomocą
przycisków:
- otwieranie lub zamykanie za pomo-
cą przycisku A ,
- regulacja pochylenia za pomocą
przycisku B .
Ekran posiada również funkcję antyza-
ciskową.
Otwieranie ekranu
Gdy ekran jest schowany nacisnąć
przycisk A , aby go otworzyć.
Ekran rozkłada się automatycznie po
włączeniu zapłonu, w momencie włą-
czenia systemu audio i telematyki, w
przypadku połączenia wychodzącego,
nadawania komendy głosowej oraz po
odebraniu komunikatu alarmowego po-
wiązanego z kontrolką STOP.
Zamykanie ekranu
Gdy ekran jest otwarty, nacisnąć
przycisk A , aby go zamknąć.
Ekran zamyka się automatycznie około
trzy sekundy po wyłączeniu zapłonu, o
ile system audio i telematyki jest wyłą-
czony.
Aby ekran otwierał się lub za-
mykał automatycznie w chwili
włączenia lub wyłączenia sy-
stemu audio i telematyki, ekran nie
może zostać zamknięty gdy system
audio i telematyki jest włączony.
Gdy ekran zostanie rozłożony można
ustawić jego położenie:
nacisnąć na odpowiednią części
przycisku B , aby pochylić ekran do
siebie lub na przednią szybę,
lub
popchnąć lub pociągnąć delikatnie
ekran ręką.
Regulacja ustawienia ekranu
System antyzaciskowy
Jeżeli w trakcie otwierania lub zamyka-
nia ekran napotka przeszkodę, opera-
cja zostanie zatrzymana, a ekran cofnie
się o kilka milimetrów.
Po usunięciu przeszkody ponowić ope-
rację.
Zapamiętanie położenia ekranu
System posiada cztery pozycje.
Po każdym zamknięciu ekranu system
zapamiętuje ostatnie położenie, w któ-
rym się znajdował.
Po każdym otworzeniu ekranu system
ustawia ekran we wcześniej zapamięta-
nym położeniu.
Jeżeli ekran zostanie zamknię-
ty podczas działania systemu
audio i telematyki, otworzy się
on automatycznie w przypadku po-
łączenia wychodzącego, nadawania
komendy głosowej lub odebrania ko-
munikatu alarmowego powiązanego
z kontrolką STOP.
E
K
R
54
KOMPUTER POKŁADOWY
Nacisnąć przycisk, umieszczony na
końcu dźwigni przełącznika wy-
cieraczek szyby , aby wyświetlić
kolejno poszczególne dane kompu-
tera pokładowego.
Dane komputera pokładowego są na-
stępujące:
System podaje bieżące informacje na
temat wykonywanej trasy (zasięg na
paliwie pozostałym w zbiorniku, zużycie
paliwa, ...).
Nacisnąć na ponad dwie sekundy
przełącznik, aby wyzerować prze-
jechany dystans, średnie zużycie i
średnią prędkość.
Ekran monochromatyczny A
Zerowanie
Wyświetlanie danych
- zasięg na paliwie pozostałym w zbiorniku,
- chwilowe zużycie paliwa,
- przebyty dystans,
- średnie zużycie,
- średnia prędkość.
Kolejne naciśnięcie powoduje po-
wrót do wyświetlania bieżącego.
E
K
R
55
Ekran monochromatyczny C
Wyświetlacz w zestawie
wskaźników - WIP Com 3D
Ekran kolorowy 16/9 - WIP Nav
KOMPUTER POKŁADOWY
System podaje bieżące informacje
na temat aktualnej trasy (zasięg na pa-
liwie pozostałym w zbiorniku, zużycie
paliwa, ...).
Zależnie od wyposażenia
pojazdu informacje kompu-
tera pokładowego pojawiają
się na ekranie wielofunkcyjnym lub
na dużym wyświetlaczu w zestawie
wskaźników.
Wyświetlanie danych
Naciskać przycisk, znajdujący się
na krawędzi przełącznika wyciera-
czek , aby sukcesywne wyświetlać
różne zakładki komputera pokłado-
wego.
Z wyświetlaczem w zestawie
wskaźników (WIP Com 3D)
Naciskać strzałki góra i dół na wy-
bieraku, powiązanym z WIP Com
3D, aby sukcesywne wyświetlać
różne zakładki komputera pokłado-
wego.
Z ekranem C lub ekranem
kolorowym (WIP Nav)
56
Zerowanie
Z ekranem C lub ekranem kolorowym
(WIP Nav)
Po wyświetleniu żądanej trasy na-
cisnąć na ponad dwie sekundy
przełącznik.
Z wyświetlaczem w zestawie wskaź-
ników (WIP Com 3D)
Po wyświetleniu wybranej trasy na-
cisnąć na ponad 2 sekundy przycisk
"OK" na wybieraku, powiązanym z
WIP Com 3D.
Trasy " 1" i " 2 " są niezależne, natomiast
z tymi samymi parametrami.
Trasa "1 " umożliwia na przykład obli-
czanie dzienne a trasa "2 " obliczenia
miesięczne.
- Zakładka informacji
bieżących:
● zasięg na paliwie
pozostałym w
zbiorniku,
● zużycie bieżące,
● pozostały dystans.
- Zakładka trasy "1" :
● przebyty dystans,
● średnie zużycie,
● średnia prędkość,
dla pierwszej trasy.
- Zakładka trasy "2" :
● przebyty dystans,
● średnie zużycie,
● średnia prędkość,
dla drugiej trasy.
Ponowne naciśnięcie powoduje wy-
świetlenie czarnego ekranu.
Kolejne naciśnięcie powoduje powrót
do bieżącego wyświetlania.
E
K
R
57
Kilka definicji…
Gdy zasięg spadnie poniżej 30 km,
zaświecą się kreski. Po uzupełnieniu
zbiornika paliwa o co najmniej 5 litrów,
wartość ta zostanie ponownie przeli-
czona i wyświetli się, jeżeli przekroczy
100 km.
Jeżeli podczas jazdy na stałe
zaświecą się kreski, należy
skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
Ta funkcja wyświetla się po prze-
kroczeniu prędkości 30 km/h.
Wartość zmienia się przy
zmianie stylu jazdy lub
ukształtowania terenu, powo-
dując istotne odchylenie od zużycia
chwilowego.
Zasięg na paliwie
pozostałym w zbiorniku
(km lub mile)
Przewidywany zasięg samo-
chodu na paliwie pozostałym w zbiorni-
ku w zależności od średniego zużycia
podczas ostatnio przejechanych kilo-
metrów.
Zużycie chwilowe
(l/100 km lub km/l lub mpg)
Jest to średnia ilość paliwa zu-
żyta w ciągu ostatnich kilku se-
kund.
Zużycie średnie
(l/100 km lub km/l lub mpg)
Jest to średnia ilość paliwa
zużyta od ostatniego zero-
wania komputera pokłado-
wego.
Dystans przebyty
(km lub mile)
Pokazuje dystans przeje-
chany od ostatniego zero-
wania komputera.
Średnia prędkość
(km/h lub mph)
Jest to średnia prędkość obli-
czona od ostatniego zerowania
komputera (zapłon włączony).
Licznik czasu systemu Stop
& Start
(minuty / sekundy albo godziny /
minuty)
Jeżeli Państwa samochód jest wyposa-
żony w system Stop & Start, licznik cza-
su zlicza i sumuje czasy trwania przej-
ścia w tryb STOP podczas jazdy.
Licznik zeruje się po każdym włączeniu
zapłonu kluczykiem.
Pozostały do przejechania
dystans
(km lub mile)
Jest to pozostały do przejecha-
nia dystans do punktu docelowego. Ob-
liczany jest na bieżąco przez system na-
wigacji, jeżeli prowadzenie jest włączone
lub został wpisany przez użytkownika.
Jeżeli dystans nie jest wprowadzony,
zamiast cyfr wyświetlają się kreski.
K
O
58
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
System pozwalający na utrzymanie od-
powiedniego komfortu i widoczności w
kabinie.
Przełączniki
Powietrze w kabinie przechodzi przez
różne układy w zależności od wyboru
kierowcy, pasażera z przodu lub pasa-
żerów z tyłu oraz w zależności od po-
ziomu wyposażenia.
Przełącznik temperatury umożliwia
otrzymanie żądanego komfortu, mie-
szając powietrze przechodzące przez
różne układy.
Przełącznik rozprowadzania powietrza
umożliwia wybór nawiewów powietrza
w kabinie dzięki powiązanym z nim
przycisków.
Przełącznik natężenia nawiewu umoż-
liwia zwiększenie lub zmniejszenie siły
nawiewu wentylatora.
Przełączniki znajdują się na panelu A
konsoli środkowej.
Wlot powietrza
Powietrze w kabinie jest filtrowane,
przedostaje się z zewnątrz poprzez
kratki znajdujące się u podstawy przed-
niej szyby lub z obiegu wewnętrznego
w recyrkulacji powietrza.
Rozprowadzanie powietrza
1. Dysze odmrażania lub osuszania
przedniej szyby.
2. Dysze odmrażania lub osuszania
bocznych szyb przednich.
3. Nawiewy boczne zamykane i usta-
wiane.
4. Nawiewy środkowe zamykane i
ustawiane.
5. Wyloty powietrza na nogi pasaże-
rów z przodu.
6. Nawiewy zamykane i ustawiane dla
pasażerów na tylnych siedzeniach.
7. Wyloty powietrza na nogi pasaże-
rów z tyłu.
K
O
59
System klimatyzacji nie za-
wiera chloru i nie powoduje
zagrożenia dla warstwy ozo-
nowej.
Porady dotyczące wentylacji i klimatyzacji
REGULACJA WENTYLACJI Z
TYŁU
Po naciśnięciu przycisku "REAR" obra-
cać pokrętłem regulacji tylnych nawie-
wów bocznych, aby zmniejszyć lub
zwiększyć nadmuch powietrza.
Uważać, aby nie zapchać nawiewów
bocznych i wylotów powietrza na pod-
łodze.
Aby wyłączyć nawiew zamknąć nawie-
wy i ustawić pokrętło w położeniu 0.
Aby oba systemy były w pełni skuteczne należy przestrzegać następujących
zasad użytkowania i konserwacji:
Jeżeli po dłuższym postoju na słońcu temperatura wewnątrz jest bardzo
wysoka należy przez chwilę przewietrzyć kabinę.
Ustawić przełącznik regulacji nawiewu powietrza na poziomie wystarczają-
cym do odnowienia powietrza w kabinie.
Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie powietrza nie należy zakrywać
wlotów powietrza z zewnątrz, umieszczonych u podstawy przedniej szyby,
dysz, nawiewów oraz wylotów powietrza, jak i wyciągu powietrza umiesz-
czonego w bagażniku.
Zaleca się używanie otwartego obiegu powietrza, ponieważ przedłużona
jazda z zamkniętym obiegiem powietrza może spowodować zaparowanie
przedniej szyby i szyb bocznych.
Nie zakrywać czujnika nasłonecznienia, umieszczonego na desce rozdziel-
czej; służy on do regulacji systemu automatycznej klimatyzacji.
Jeżeli klimatyzacja nie jest używana należy uruchamiać system na 5 do
10 minut, raz lub dwa razy w miesiącu, aby zachować jego sprawne dzia-
łanie.
Kontrolować czystość filtra kabiny i wymieniać okresowo wkłady filtra. W
szczególnych warunkach wymieniać je dwa razy częściej (patrz rozdział
"Kontrole").
Zalecamy stosowanie złożonego filtra kabiny. Dodatkowy aktywny filtr
poprawia oczyszczanie powietrza wdychanego przez pasażerów oraz za-
pewnia większą czystość w kabinie (zmniejszenie objawów alergicznych,
nieprzyjemnych zapachów oraz tłustego osadu).
Klimatyzacja wykorzystuje do działania moc silnika. Z tego względu zwięk-
sza się zużycie paliwa.
W przypadku maksymalnego obciążenia na dużym wzniesieniu przy wyso-
kiej temperaturze powietrza, wyłączenie klimatyzacji umożliwia odzyskanie
mocy silnika i poprawienie możliwości holowania.
Kondensacja pary wodnej powstała w wyniku działania klimatyzacji, powo-
duje po zatrzymaniu samochodu normalny wyciek wody.
W celu zachowania sprawnej pracy systemu klimatyzacji zaleca się jego
regularną kontrolę.
W przypadku braku chłodzenia należy wyłączyć klimatyzację i skontaktować
się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
K
O
60
2. Regulacja natężenia nawiewu
Obracać pokrętłem od po-
łożenia 1 do położenia 5 ,
aby ustawić komfortowe
natężenie nawiewu.
Przednia szyba, szyby boczne
i nogi pasażerów z przodu i z
tyłu.
Nogi pasażerów, z przodu i z
tyłu
(zamknięte nawiewy pozwa-
lają skierować większy na-
dmuch na nogi)
Nawiewy środkowe, boczne i
tylne.
Obracać pokrętłem od
niebieskiego (zimno) do
czerwonego (ciepło), aby
zmieniać temperaturę we-
dług własnego uznania.
Przednia szyba i szyby boczne.
1. Regulacja temperatury
Rozprowadzenie powietrza
może być również ustawione
w położeniu pośrednim.
Klimatyzacja może działać wyłącznie
przy włączonym silniku. 4. Otwarty obieg powietrza /
Zamknięty obieg powietrza
Otwarty obieg powietrza zmniejsza
możliwość zaparowania przedniej szy-
by i szyb bocznych.
Zamknięty obieg powietrza umożliwia od-
izolowanie kabiny od zapachów i spalin.
Kiedy tylko jest to możliwe należy usta-
wić otwarty obieg powietrza, aby unik-
nąć pogorszenia się jakości powietrza i
zaparowania szyb.
Po ustawieniu przełącz-
nika natężenia nawiewu
w położeniu 0 (wyłącze-
nie systemu), komfort
3. Regulacja rozprowadzenia powietrza
Nacisnąć przycisk, aby
włączyć zamknięty obieg
powietrza. Jest to sygnali-
zowane przez kontrolkę.
Ponownie nacisnąć przycisk, aby
otworzyć obieg powietrza. Jest to
sygnalizowane przez zgaśnięcie
kontrolki.
KLIMATYZACJA RĘCZNA
termiczny nie jest regulo-
wany. Można jednak od-
czuwać delikatny nawiew
spowodowany porusza-
niem się pojazdu.
K
O
61
Odmrażanie - Osuszanie
Przycisk sterowania znajduje
się na panelu systemu klima-
tyzacji.
ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY
Należy wyłączać odmraża-
nie tylnej szyby i zewnętrz-
nych lusterek wstecznych
gdy tylko będzie to możliwe,
ponieważ mniejsze zużycie
prądu pozwala zmniejszyć
zużycie paliwa.
Włączenie
Odmrażanie tylnej szyby działa wyłącz-
nie przy włączonym silniku.
Nacisnąć przycisk, aby włączyć od-
mrażanie tylnej szyby i zewnętrz-
nych lusterek wstecznych. Zapali
się odpowiednia kontrolka.
Wyłączenie
Odmrażanie wyłącza się automatycz-
nie, aby uniknąć zbyt dużego zużycia
energii.
Możliwe jest wyłączenie odmrażania
przed jego automatycznym wyłącze-
niem poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku. Kontrolka zgaśnie.
5.Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji
Klimatyzacja może skutecznie
działać o każdej porze roku
przy zamkniętych szybach.
Klimatyzacja pozwala:
- latem obniżyć temperaturę,
- zimą, poniżej 3°C, zwiększyć sku-
teczność osuszania szyb.
Włączenie
Nacisnąć przycisk "A/C" , zapali się
kontrolka przycisku.
Klimatyzacja nie działa, jeżeli pokrętło
regulacji natężenia nawiewu 2 znajduje
się w położeniu "0".
Aby szybciej uzyskać zimne powietrze,
można zamknąć obieg powietrza we-
wnątrz kabiny. Po pewnym czasie moż-
na włączyć otwarty obieg powietrza.
Oznaczenia na panelu wska-
zują położenie przełączników
służących do szybkiego od-
mrożenia lub osuszenia przed-
niej szyby i szyb bocznych:
ustawić przełącznik wlotu powietrza
4 w położeniu "Otwarty obieg po-
wietrza" (kontrolka zgaszona),
ustawić pokrętło rozprowadzania
powietrza 3 w położeniu "Szyba
przednia",
ustawić pokrętło natężenia nawiewu
powietrza 2 w położeniu 5 (maksy-
malnym),
ustawić pokrętło temperatury 1 w
polu czerwonym (ciepło).
Wyłączenie
Ponownie nacisnąć przycisk "A/C" ,
kontrolka przycisku zgaśnie.
Wyłączenie może spowodować pogor-
szenie jakości powietrza (wilgoć, zapa-
rowanie).
W przypadku funkcji Stop &
Start, tryb STOP jest niedo-
stępny, dopóki włączone jest
osuszanie.
K
O
62
Po wejściu do samochodu, je-
żeli temperatura wewnątrz jest
o wiele wyższa lub o wiele niż-
sza niż wartość komfortowa, nie trze-
ba zmieniać wyświetlanej wartości w
celu szybkiego uzyskania komfortu.
System automatycznie i możliwie
najszybciej wyrówna różnicę tempe-
ratury.
Klimatyzacja działa wyłącznie przy włą-
czonym silniku.
Kierowca oraz pasażer na
przednim fotelu mogą indywi-
dualnie regulować temperatu-
rę stosownie do potrzeb.
Aby zmniejszyć lub zwiększyć war-
tość należy obracać pokrętłem 2 lub
3 w lewo lub w prawo.
Ustawienie wartości 21 pozwala uzy-
skać optymalny komfort. Niemniej istnie-
je możliwość ustawień między 18 a 24.
Aby uzyskać optymalny komfort różnice
regulacji między lewą / prawą stroną nie
powinny przekraczać 3.
4. Program automatyczny
"widoczność"
Aby szybko osuszyć lub od-
mrozić przednią szybę lub szy-
by boczne (wilgotność, wielu
pasażerów, oblodzenie...) au-
tomatyczny program "komfort"
może nie wystarczyć.
W takim przypadku należy wybrać
program automatyczny "widocz-
ność".
System automatycznie reguluje chło-
dzenie, natężenie nadmuchu, wlot po-
wietrza oraz kieruje wentylatory w kie-
runku przedniej szyby i szyb bocznych.
Tryb automatyczny
Należy wcisnąć przycisk
"AUTO" . Zapali się kon-
trolka przycisku.
KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
DWUSTREFOWA
Zaleca się stosowanie tego trybu: Sy-
stem automatycznie i optymalnie dosto-
sowuje wszystkie funkcje, temperaturę w
kabinie, natężenie nadmuchu powietrza,
rozprowadzenie powietrza oraz recyrku-
lację powietrza do wybranej wartości.
System ma za zadanie zapewnić kom-
fort o każdej porze roku przy zamknię-
tych szybach.
Wyświetlana na wyświetlaczu wartość
odpowiada określonemu poziomowi
komfortu a nie temperaturze w stop-
niach Celsjusza czy Fahrenheita.
Aby zatrzymać program należy po-
nownie wcisnąć przycisk "widocz-
ność" lub przycisk "AUTO", kon-
trolka przycisku gaśnie lub zapali
się kontrolka przycisku "AUTO" .
1. Program automatyczny komfort
2-3. Regulacja po stronie kierowcy-
pasażera
Przy zimnym silniku, aby unik-
nąć dużego nadmuchu zim-
nego powietrza, nawiew auto-
matycznie i stopniowo dostosowuje
natężenie przepływu powietrza.
Gdy jest zimno system kieruje powie-
trze na przednią szybę, szyby bocz-
ne i stopy pasażerów.
K
O
63
Tryb ręczny
Możliwy jest wybór temperatury innej
niż zaproponowana przez system, sto-
sownie do potrzeb. Pozostałe funkcje
będą sterowane automatycznie.
Wciśnięcie przycisku "AUTO"
umożliwia powrót do działania auto-
matycznego.
Po wciśnięciu tego przy-
cisku klimatyzacja zostaje
wyłączona.
6. Rozprowadzanie powietrza
Wciśnięcie jednego lub kil-
ku przycisków umożliwia
skierowanie nadmuchu
powietrza na:
7.Natężenie nawiewu
Obrócić pokrętło w lewo,
aby zmniejszyć natężenie
nawiewu lub w prawo, aby
je zwiększyć.
5. Włączenie / Wyłączenie
klimatyzacji
- przednią szybę i szyby boczne (od-
mrażanie lub odparowanie),
- przednią szybę, szyby boczne i na-
wiewy,
- przednią szybę, szyby boczne, na-
wiewy i nogi pasażerów,
- nawiewy i nogi pasażerów,
- nawiewy,
- nogi pasażerów,
- przednią szybę, szyby boczne i nogi
pasażerów.
Kontrolki natężenia nawiewu między
dwoma wiatraczkami zapalają się stop-
niowo w miarę ustawianej wartości.
W celu maksymalnego ochło-
dzenia lub ogrzania powietrza
w kabinie można przekroczyć
wartość minimalną 14 lub maksymal-
ną 28.
Obrócić pokrętłem 2 lub 3 w lewo
aż wyświetli się "LO" (low) lub
w prawo aż wyświetli się "HI"
(high).
Należy unikać długotrwałego stosowa-
nia tego trybu (niebezpieczeństwo za-
parowania, zapach, wilgoć).
Jak tylko jest to możliwe nacisnąć
ponownie ten przycisk, aby powró-
cić do automatycznego działania kli-
matyzacji. Zapali się kontrolka przy-
cisku "A/C" .
W przypadku funkcji Stop &
Start, tryb STOP jest niedo-
stępny, dopóki włączone jest
osuszanie.
K
O
64
Wyłączenie systemu
Obracać pokrętłem natężenia na-
wiewu w lewo do momentu wyłącze-
nia wszystkich kontrolek.
Komfort termiczny nie jest utrzymywany.
Wyczuwalny jest delikatny nawiew po-
wietrza, spowodowany przemieszcza-
niem się samochodu.
Obrócić pokrętło natężenia nawie-
wu w prawo lub nacisnąć przycisk
"AUTO" , aby ponownie uruchomić
system przywołując wartości usta-
wione przed wyłączeniem.
Unikać przedłużonej jazdy z
wyłączonym systemem.
9. Wentylacja z tyłu (Rear)
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia skierowanie prze-
pływu powietrza do tyłu.
Temperatura jest taka sama
jak ustawiona z przodu po
lewej stronie dla pasażerów
siedzących z lewej strony i po
prawej stronie dla pasażerów
siedzących po prawej stronie.
Kontrolka przycisku zapali się.
8. Zamknięty obieg powietrza
Nacisnąć ten przycisk, aby
zamknąć obieg powietrza.
Zapala się kontrolka przy-
cisku wybranego trybu.
- Zamknięty/Otwarty obieg powie-
trza (tryb automatyczny). Nacisnąć
przycisk. Zapali się kontrolka.
- Wymuszenie zamkniętego obiegu
powietrza (tryb ręczny). Nacisnąć
przycisk, aby włączyć zamknięty
obieg powietrza. Zapali się kon-
trolka.
Zamknięty obieg powietrza pozwala na
odizolowanie kabiny od zewnętrznych
zapachów i dymów.
W miarę możliwości należy ponow-
nie nacisnąć przycisk "auto", aby
otworzyć obieg powietrza i uniknąć
zaparowania szyb.
K
O
65
SIEDZENIA PRZEDNIE
Fotel składa się z siedziska, oparcia i
zagłówka z możliwością regulacji.
Regulacja wzdłużna
Podnieść dźwignię i przesunąć fotel
do przodu lub do tyłu.
Regulacja wysokości fotela
kierowcy lub pasażera
Pociągać dźwignię w górę, aby pod-
nieść lub popychać w dół, aby opuś-
cić, tyle razy, ile to konieczne, aby
wyregulować wysokość.
Regulacja pochylenia oparcia
Popchnąć dźwignię do tyłu.
K
O
66
FOTEL KIEROWCY Z
REGULACJĄ ELEKTRYCZNĄ
Fotel składa się z siedziska, oparcia i
zagłówka z możliwością regulacji.
Regulacja wzdłużna
Popchnąć dźwignię do przodu lub
do tyłu, aby przesunąć fotel.
Regulacja wysokości i pochylenia
siedziska
Pochylić tylną część dźwigni w górę
lub w dół, aby wyregulować wyso-
kość.
Pochylić przednią część dźwigni w
górę lub w dół, aby wyregulować po-
chylenie.
Regulacja pochylenia oparcia
Przechylić dźwignię do przodu lub
do tyłu, aby wyregulować pochyle-
nie oparcia.
Elektryczne funkcje fotela kie-
rowcy są wyłączone przez oko-
ło minutę po otwarciu przednich
drzwi. Wyłączają się po upływie około
minuty od wyłączenia zapłonu oraz w
trybie ekonomicznym.
Aby je ponownie uruchomić, włączyć
zapłon.
K
O
67
Przełącznik ogrzewanych siedzeń
Przy pracującym silniku siedzenia przed-
nie mogą być ogrzewane niezależnie.
Za pomocą pokrętła, znajdujące-
go się na boku każdego siedzenia
przedniego, można włączyć i regu-
lować ogrzewanie foteli:
0 : Stop.
1 : Lekko.
2 : Średnio.
3 : Mocno.
Regulacja wysokości i pochylenia
zagłówka
Aby podnieść, pociągnąć jedno-
cześnie do przodu i do góry.
Aby wyjąć, nacisnąć występ A i po-
ciągnąć do góry.
Aby założyć na miejsce, wsunąć
trzpienie zagłówka w otwory, pozo-
stając w jednej linii z osią oparcia.
Aby opuścić, nacisnąć jednocześnie
występ A i zagłówek.
Aby pochylić zagłówek, pochylić
dolną część do przodu lub do tyłu.
Na trzpieniach znajdują się
wyżłobienia uniemożliwiające
opuszczenie zagłówka; jest to
zabezpieczenie w razie wypadku.
Regulacja jest prawidłowa gdy
górna krawędź zagłówka znajduje
się na wysokości czubka głowy.
Nigdy nie jeździć bez zagłówków;
należy je założyć na swoje miejsce i
prawidłowo wyregulować.
Regulacja lędźwiowa ręczna
Obracać pokrętłem dla otrzymania
żądanego podparcia na poziomie
lędźwiowym.
Regulacje dodatkowe
K
O
68
Położenie stolik, przedni fotel
pasażera
Ustawienie to, powiązane z takim sa-
mym ustawieniem tylnych foteli, służy
do przewożenia długich przedmiotów
wewnątrz samochodu.
Maksymalne obciążenie fotela nie może
przekraczać 30 kg.
Pochylanie oparcia
Podnieść podłokietnik i pochylić sto-
lik typu "lotniczego", zamocowany
na oparciu fotela.
Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie
zablokuje fotela zarówno od góry,
jak i od dołu.
Aby ułatwić manipulacje należy
ustawić zagłówek w położeniu dol-
nym (jeżeli fotel jest maksymalnie
przesunięty do przodu).
Jeżeli samochód wyposażony jest w
zestaw wideo, założyć na zagłówek
pokrowiec ochronny.
Podnieść dźwignię, znajdującą się
za fotelem i przechylić oparcie do
przodu.
Powrót do położenia normalnego
Wyprostować oparcie aż do jego za-
blokowania.
Gdy oparcie fotela znajduje się w tej
pozycji jedynie miejsce pasażera w
2 rzędzie, za fotelem kierowcy, może
być wykorzystywane.
K
O
69
TYLNE ZAGŁÓWKI
Tylne zagłówki są zdejmowane i posia-
dają dwie pozycje:
- górną, pozycję użytkowania,
- dolną, pozycję schowania.
Aby podnieść zagłówek, należy pociąg-
nąć go do góry.
Aby obniżyć zagłówek, należy nacisnąć
występ, a następnie popchnąć zagłówek.
Aby wyciągnąć zagłówek, należy usta-
wić go w pozycji górnej, popchnąć wy-
stęp i pociągnąć zagłówek do góry.
Aby ponownie umieścić w swoim miej-
scu, należy włożyć prowadnice zagłów-
ka do właściwych gniazd, kontrolując
utrzymanie ich położenia w osi oparcia.
SIEDZENIA TYLNE W 2 RZĘDZIE
Regulacja wzdłużna
Podnieść dźwigienkę A , umieszczoną
w przedniej części siedziska i ustawić
siedzenie w żądanym położeniu.
Położenie "komfortowe"
Wszystkie trzy siedzenia w 2 rzędzie
są oddzielne i posiadają taką samą
szerokość. Możliwe jest ich ustawienie w
położeniu nazywanym "komfortowym".
Ustawianie siedzenia w położeniu
"komfortowym"
Pociągnąć za uchwyt taśmowy B.
Oparcie pochyli się a siedzisko przesu-
nie się lekko do przodu.
Ustawianie siedzenia w pierwotnym
położeniu
Pociągnąć za uchwyt taśmowy B
i przytrzymać siedzenie podczas
przesuwania do przodu.
Nadzorować wszelkie czynno-
ści wykonywane przy siedze-
niach przez dzieci.
Nigdy nie jeździć ze zdemon-
towanymi zagłówkami; muszą
one być na swoim miejscu i
prawidłowo ustawione.
K
O
70
Płaska podłoga
Każde siedzenie można złożyć na pod-
łodze w celu uzyskania przestrzeni ła-
dunkowej o żądanej wielkości.
Składanie siedzenia
z 2 rzędu
Ustawić siedzenia w maksymalnym
tylnym położeniu wzdłużnym.
Mocno pociągnąć za uchwyt taśmo-
wy C do góry w celu odblokowania
siedzenia; przytrzymać uchwyt aż
do całkowitego złożenia siedzenia.
Lekko pchnąć oparcie do przodu.
Oparcie przechyli się i oprze na sie-
dzisku a całość schowa się w podło-
dze.
Składanie fotela z
bagażnika
W trakcie załadunku można na przy-
kład złożyć jeden lub więcej foteli bez-
pośrednio z bagażnika po wcześniej-
szym złożeniu foteli w 3 rzędzie (wersja
7 miejscowa).
Ustawić fotele w maksymalnym tyl-
nym położeniu wzdłużnym.
Pociągnąć pasek D , aby odryglować
dany fotel i popchnąć lekko oparcie
do przodu.
Podnoszenie siedzenia
W razie potrzeby wyprostować i
zaryglować sztywne płyty foteli w
2 rzędzie.
Podnieść oparcie i popchnąć je do
tyłu aż zostanie zaryglowane.
Przed wykonaniem jakichkol-
wiek operacji przy fotelach w
3 rzędzie (wersja 7 miej-
scowa), wyprostować i zaryglować
sztywne płyty foteli w 2 rzędzie.
Wyjście awaryjne: w razie usterki
pierwszego systemu (pasek C ) pa-
sek D pozwoli pasażerom w 3 rzę-
dzie wyjść z samochodu.
Aby uniknąć uszkodzenia me-
chanizmu pasek D odpina się
w razie zbyt mocnego pociąg-
nięcia. Wystarczy go przypiąć, aby
móc kontynuować operację.
Zwrócić szczególną uwagę na dzieci
manipulujące fotelami w 3 rzędzie.
K
O
71
Płyta sztywna
Do każdego oparcia siedzenia z 2 rzędu
przymocowana jest sztywna płyta.
Płyta ta umożliwia:
- uzyskanie ciągłej powierzchni prze-
strzeni ładunkowej w bagażniku nie-
zależnie od położenia siedzeń,
- uniknięcie wsunięcia się przed-
miotów pod siedzenia w 2 rzędzie.
Maksymalnie 30 kg na płytę.
Odblokowanie / zablokowanie
sztywnej płyty:
Przed rozłożeniem sztywnych płyt
sprawdzić, czy siedzenia w 2 rzę-
dzie są maksymalnie cofnięte.
Przesunąć rygiel E płyty w górę, aby
ją odblokować.
Rozłożyć płytę, a następnie rygiel
E przesunąć w dół, aby ją zabloko-
wać.
Wchodzenie / Wychodzenie z
3 rzędu
Ustawianie siedzenia na swoim
miejscu od zewnątrz przy
otwartych drzwiach
Jeżeli pasażerowie siedzą na miejscach
w 3 rzędzie (wersja 7 miejscowa):
Przesunąć ręcznie całość do tyłu aż
do oporu; siedzenie nie ustawi się w
położeniu maksymalnie odsuniętym
do tyłu, aby zapewnić wolne miejsce
na nogi pasażerom z 3 rzędu.
Złożyć siedzisko.
Podnieść stolik typu lotniczego
na siedzeniu z 2 rzędu, jeżeli jest
opuszczony.
Przytrzymać dźwigienkę F w gór-
nym położeniu, siedzenie zostanie
odblokowane a siedzisko oprze się
o oparcie.
Pchnąć oparcie siedzenia do przo-
du, przesuwając dźwigienkę F do
przodu.
K
O
72
SIEDZENIA TYLNE W 3 RZĘDZIE
(WERSJA 7 MIEJSCOWA)
Podłogi harmonijkowe
Dwie sztywne podłogi harmonijkowe,
przymocowane do samochodu, umiesz-
czone są nad obydwoma siedzeniami w
3 rzędzie, gdy siedzenia te są schowane.
Składanie podłóg harmonijkowych
Pociągnąć pasek, 3 części podłogi
składają się w harmonijkę.
Gdy siedzenia w 3 rzędzie są rozłożo-
ne, złożone podłogi harmonijkowe moż-
na pozostawić:
- albo na płasko z tyłu siedzeń,
- albo w pionowym położeniu,
umożliwiając w ten sposób dostęp do
wnęki siedzenia jako schowka.
Na każdej z dwóch płyt można położyć
ciężar o maksymalnej wadze 100 kg.
Wyciągnąć zasłonę bagaży.
W razie potrzeby rozłożyć sztywne
płyty siedzeń w 2 rzędzie i je zablo-
kować.
Prawidłowo ustawić podłogę harmo-
nijkową pionowo z tyłu siedzenia.
Pociągnąć za uchwyt taśmowy G
znajdujący się za oparciem fotela.
Oparcie pochyla się do tyłu pocią-
gając siedzisko. Fotel rygluje się w
położeniu otwartym.
Składanie siedzenia
Opuścić zagłówki.
Ustawić prawidłowo podłogę har-
monijkową w położeniu pionowym
za fotelem.
Po złożeniu podłogi harmonijko-
wej pociągnąć za uchwyt taśmo-
wy H umieszczony z tyłu oparcia
siedzenia. Oparcie przechyli się
do tyłu ciągnąć za sobą siedzisko.
Siedzenie zablokuje się w położeniu
otwartym.
Następnie delikatnie popchnąć
oparcie do przodu. Oparcie przechy-
la się i składa na siedzisko. Złożone
siedzenie chowa się do specjalnego
schowka.
Rozłożyć podłogi harmonijkowe nad
złożonym siedzeniem.
K
O
73
MODUŁOWOŚĆ I RÓŻNE
KONFIGURACJE FOTELI
Dzięki modułowej budowie fotele można
ustawić w wielu konfiguracjach zwięk-
szając komfort w kabinie lub zwiększa-
jąc przestrzeń ładunkową.
Manipulacje mające na celu zmianę
istniejącej konfiguracji muszą być bez-
względnie wykonywane na postoju
(patrz rozdział "Fotele tylne").
Przykłady konfiguracji
7 miejsc
Transport długich przedmiotów 5 miejsc
Transport (4 miejsca)
Transport dużego bagażu
Przed przystąpieniem do prze-
stawiania siedzeń w 3 rzędzie
należy rozłożyć sztywne płyty
siedzeń w 2 rzędzie i je zablokować.
Siedzenie w 3 rzędzie można złożyć
pod warunkiem, że zostało rozłożone
tak, że nastąpiło całkowite zabloko-
wanie oparcia.
Podczas składania siedzeń z
3 rzędu nie pozostawiać żadnych
przedmiotów na siedzisku ani pod
siedziskiem.
Nie przytrzymywać uchwytu taśmo-
wego H podczas składania siedzenia,
aby nie przygnieść sobie palców.
K
O
74
Obiekty obserwowane w lu-
sterku wstecznym są w rze-
czywistości o wiele bliżej.
Należy wziąć to pod uwagę, aby pra-
widłowo ocenić odległość od pojazdu
nadjeżdżającego z tyłu.
LUSTERKA WSTECZNE
Zewnętrzne lusterka wsteczne
Każde posiada regulowane lusterko,
umożliwiające obserwację prawej lub
lewej strony za pojazdem, konieczną
podczas wyprzedzania lub parkowania.
Lusterka mogą być również złożone w
przypadku parkowania w ograniczonej
przestrzeni.
Składanie
- Automatyczne: zaryglować pojazd
za pomocą pilota zdalnego sterowa-
nia lub klucza.
- Ręczne: przy włączonym zapłonie
pociągnąć dźwignię A do tyłu.
Składanie i rozkładanie ze-
wnętrznych lusterek wstecz-
nych za pomocą pilota zdalne-
go sterowania może być wyłączone
w ASO SIECI PEUGEOT lub w war-
sztacie specjalistycznym.
W myjni automatycznej należy złożyć
lusterka wsteczne samochodu.
Regulacja
Rozkładanie
- Automatyczne: odryglować pojazd
za pomocą pilota zdalnego sterowa-
nia lub klucza.
- Ręczne: przy włączonym zapłonie
pociągnąć dźwignię A do tyłu.
Jeżeli lusterka wsteczne są
złożone za pomocą przełącz-
nika A , nie rozłożą się po od-
ryglowaniu pojazdu. Należy ponow-
nie pociągnąć przełącznik A .
Ustawić przełącznik A w prawo lub
w lewo, aby wybrać odpowiednie lu-
sterko.
Poruszać dźwignią B w czterech
kierunkach, aby ustawić lusterko.
Ustawić przełącznik A w położeniu
środkowym.
Osuszanie - Odszranianie
Jeżeli Państwa samochód posiada tę
funkcję, osuszanie zewnętrznych lusterek
wstecznych odbywa się przy pracującym
silniku, po naciśnięciu przycisku osusza-
nia tylnej szyby (patrz punkt "Osuszanie -
odmrażanie tylnej szyby").
K
O
75
Regulacja
Ustawić lusterko wsteczne w poło-
żeniu "dzień".
Ze względów bezpieczeń-
stwa, lusterka wsteczne na-
leży ustawiać tak, aby ograni-
czyć "martwe pole".
Tryb dzień / noc ręczny
Położenie dzień / noc
Pociągnąć dźwignię, aby przejść w po-
łożenie zapobiegające oślepianiu "noc".
Popchnąć dźwignię, aby przejść w
położenie "dzień".
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Regulowane lusterko umożliwia obser-
wację drogi za pojazdem.
Posiada mechanizm zapobiegający oślepianiu, który
przyciemnia zwierciadło lusterka: umożliwia to zmniej-
szenie dyskomfortu odczuwanego przez kierowcę w
przypadku pojawienia się w lusterku wiązki światła re-
flektorów pojazdów jadących z tyłu, słońca itp.
Aby zapewnić dobrą widocz-
ność podczas manewrowa-
nia, lusterko rozjaśnia się au-
tomatycznie w momencie włączenia
wstecznego biegu.
Model z automatycznym
przełączaniem dzień/noc
Dzięki czujnikowi kontrolującemu inten-
sywność oświetlenia za samochodem,
system zapewnia automatyczne stop-
niowe przejście z trybu dziennego do
trybu nocnego.
REGULACJA KIEROWNICY
Po zatrzymaniu pociągnąć za
dźwignię, aby odblokować kierownicę.
Wyregulować wysokość i głębo-
kość, aby dopasować stanowisko
kierowcy.
Popchnąć dźwignię, aby zabloko-
wać kierownicę.
Ze względów bezpieczeństwa
czynności należy bezwzględ-
nie wykonywać po zatrzyma-
niu samochodu.
76
Rozkładanie klucza
Nacisnąć przycisk, aby rozłożyć
klucz.
Otwieranie pojazdu
Nacisnąć otwartą kłódkę,
aby odryglować pojazd.
Odryglowanie pojazdu za pomocą
pilota zdalnego sterowania
KLUCZ Z PILOTEM ZDALNEGO
STEROWANIA
System umożliwia otwarcie całego po-
jazdu poprzez zamek w drzwiach lub
za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Klucze pozwalają również na lokaliza-
cję i uruchomienie pojazdu oraz na ak-
tywowanie alarmu.
Odryglowanie pojazdu za pomocą
klucza
Obrócić klucz w lewo w zamku drzwi
kierowcy, aby odryglować pojazd.
Odryglowanie sygnalizowane jest mi-
ganiem świateł kierunkowskazów przez
około dwie sekundy.
W tym samym czasie, zależnie od wer-
sji, rozkładają się lusterka wsteczne.
Odryglowanie selektywne za
pomocą pilota zdalnego sterowania
Odryglowanie selektywne za
pomocą klucza
Przekręcić klucz w zamku drzwi kie-
rowcy w lewą stronę, aby odryglo-
wać tylko drzwi kierowcy.
Przekręcić drugi raz klucz w zamku
drzwi kierowcy w lewą stronę, aby od-
ryglować pozostałe drzwi i bagażnik.
Nacisnąć otwartą kłódkę,
aby odryglować tylko drzwi
kierowcy.
Nacisnąć drugi raz otwartą kłódkę,
aby odryglować pozostałe drzwi i
bagażnik.
Odryglowanie sygnalizowane jest szyb-
kim miganiem kierunkowskazów przez
około dwie sekundy.
W tym samym czasie, w zależności od
wersji, zewnętrzne lusterka wsteczne
rozkładają się przy pierwszym odryglo-
waniu.
Odryglowanie selektrywne jest dostęp-
ne wyłącznie dla wersji wyposażonych
w superzamek.
Ustawienie parametrów od-
ryglowania całego pojazdu
lub selektywnego można wy-
konać w menu konfiguracji
na ekranie wielofunkcyjnym.
Fabrycznie włączone jest odryglowanie
całego pojazdu.
O
T
W
77
Lokalizacja pojazdu
Wcisnąć zamkniętą kłódkę w celu
zlokalizowania pojazdu na parkingu.
Sygnalizowane jest to zapaleniem się
na kilka sekund świateł kierunkowska-
zów.
Superzamek uniemożliwia ot-
worzenie pojazdu za pomocą
zewnętrznych i wewnętrznych
klamek drzwi.
Wyłącza on również przycisk ręczne-
go centralnego zamka.
Z tego powodu nie wolno pozosta-
wiać pasażerów wewnątrz pojazdu,
gdy włączony jest superzamek.
Superzamek za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Superzamek za pomocą klucza
Rozkładanie klucza
Nacisnąć zamkniętą kłód-
kę, aby całkowicie zaryglo-
wać pojazd lub nacisnąć
na ponad dwie sekundy
zamkniętą kłódkę, aby do-
datkowo automatycznie
zamknąć szyby (zależnie
od wersji).
Obrócić klucz w prawo w zamku
drzwi kierowcy, aby całkowicie za-
ryglować pojazd i przytrzymać go
przez ponad dwie sekundy, aby za-
mknąć również szyby.
W ciągu pięciu sekund przekręcić
ponownie klucz w prawo, aby włą-
czyć superzamek pojazdu.
Włączenie superzamka sygnalizowane
jest zapaleniem się świateł kierunko-
wskazów na około dwie sekundy.
W tym samym czasie, w zależności od
wersji, zewnętrzne lusterka wsteczne
składają się.
Jeżeli jedne z drzwi lub ba-
gażnik pozostaną otwarte,
centralny zamek nie zadziała.
Jeżeli samochód jest zaryglowany i
zostanie przypadkowo odryglowany,
to po trzydziestu sekundach zaryglu-
je się ponownie, chyba że zostaną
otwarte drzwi.
Ryglowanie zwykłe za pomocą klucza
Obrócić klucz w prawo w zamku
drzwi kierowcy, aby zaryglować sa-
mochód.
Zaryglowanie sygnalizowane jest zapa-
leniem się świateł kierunkowskazów na
około dwie sekundy.
W tym samym czasie, w zależności od
wersji, składają się zewnętrzne lusterka
wsteczne.
Składanie i rozkładanie ze-
wnętrznych lusterek wstecz-
nych za pomocą pilota zdal-
nego sterownia może być wyłączone
w ASO SIECI PEUGEOT lub w war-
sztacie specjalistycznym.
Zamykanie pojazdu
Nacisnąć zamkniętą kłód-
kę, aby zaryglować po-
jazd.
Nacisnąć zamkniętą kłódkę na po-
nad dwie sekundy, aby zamknąć
również szyby (zależnie od wersji).
Ryglowanie zwykłe za pomocą pilota
zdalnego sterowania
Nacisnąć przycisk, aby
rozłożyć klucz.
W ciągu pięciu sekund nacisnąć po-
nownie zamkniętą kłódkę, aby włą-
czyć superzamek pojazdu.
Jeżeli podczas rozkładania
klucza przycisk ten nie zosta-
nie naciśnięty, istnieje ryzyko
uszkodzenia mechanizmu.
O
T
W
78
Elektroniczna blokada zapłonu
W kluczu znajduje się chip elektronicz-
ny, zawierający specjalny kod. Po włą-
czeniu zapłonu kod musi zostać rozpo-
znany, aby rozruch był możliwy.
Elektroniczna blokada zapłonu blokuje sy-
stem kontroli silnika kilka sekund po wyłą-
czeniu zapłonu i uniemożliwia uruchomie-
nie samochodu poprzez włamanie.
Zabezpieczenie antykradzieżowe
Usterka zasygnalizowana zo-
stanie poprzez zapalenie się
kontrolki, sygnał dźwiękowy
oraz komunikat na ekranie.
W takim wypadku samochód nie uru-
chomi się; skontaktować się z ASO sie-
ci PEUGEOT.
Przechowywać starannie etykietę dołą-
czoną do kluczyków, które są przekazy-
wane wraz z nowym samochodem.
Więcej informacji można zna-
leźć w rozdziale "Informa-
cje praktyczne, punkt: Tryb
oszczędnościowy".
Uruchomienie samochodu
Włożyć klucz do stacyjki.
System rozpoznaje kod rozruchu.
Przekręcić do końca kluczyk w kie-
runku deski rozdzielczej, do położe-
nia 3 (Rozruch) .
W momencie uruchomienia silnika
puścić klucz.
Wyłączenie silnika
Zatrzymać samochód.
Przekręcić kluczyk całkowicie do
siebie w położenie 1 (Stop) .
Wyjąć klucz ze stacyjki.
Tryb oszczędnościowy
Po wyłączeniu silnika (położenie 1-
Stop ), przez maksymalnie 30 minut
można korzystać z funkcji systemu
audio i telematyki, wycieraczek szyb,
świateł mijania, lampek sufitowych, ...
Ciężki przedmiot (etui na klu-
cze...), przyczepiony do klu-
czyka i naciskający na jego oś
w stacyjce może spowodować
nieprawidłowe działanie.
O
T
W
79
Usterka pilota zdalnego sterowania
Po odłączeniu akumulatora, wymianie
baterii lub w przypadku usterki pilota
zdalnego sterowania nie ma możliwości
otworzenia, zamknięcia i zlokalizowa-
nia samochodu.
Najpierw należy włożyć klucz do za-
mka w celu zamknięcia lub otworze-
nia samochodu.
Następnie wykonać reinicjalizację
pilota zdalnego sterowania.
Jeżeli problem nadal się utrzymuje, jak
najszybciej skontaktować się z ASO
sieci PEUGEOT.
Wymiana baterii
Typ baterii: CR1620 / 3 V.
Reinicjalizacja
Wyłączyć zapłon.
Ustawić klucz w położeniu 2
(Zapłon) .
Jednocześnie nacisnąć zamkniętą
kłódkę i przytrzymać przez kilka se-
kund.
Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz ze
stacyjki.
Pilot zdalnego sterowania jest ponow-
nie całkowicie sprawny.
O wyczerpaniu baterii świadczy
zapalenie się tej kontrolki, cze-
mu towarzyszy sygnał dźwięko-
wy i pojawienie się komunikatu
na ekranie wielofunkcyjnym.
Otworzyć obudowę, podważając
monetą specjalne zagłębienie.
Wysunąć zużytą baterię z gniazda.
Wsunąć nową baterię w gniazdo,
zwracając uwagę na stronę.
Zamknąć obudowę.
Wykonać reinicjalizację pilota zdal-
nego sterowania.
O
T
W
80
Zgubienie kluczy
Zwrócić się do ASO sieci PEUGEOT z dowodem rejestracyjnym pojaz-
du, dokumentem tożsamości i, jeśli to możliwe, etykietą zawierającą kod
kluczyków.
Sieć PEUGEOTA odnajdzie kod klucza oraz kod transpondera, aby zamówić
nowy klucz.
Nie wyrzucać zużytych baterii
pilota zdalnego sterowania, za-
wierają one metale szkodliwe
dla środowiska naturalnego.
Oddać je do specjalnego punktu zbie-
rającego tego typu odpady.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania jest urządzeniem bardzo czułym; należy uważać, by
trzymając go w kieszeni, przypadkowo nie odryglować drzwi samochodu.
Nie naciskać niepotrzebnie przycisku pilota zdalnego sterowania poza zasię-
giem samochodu. Może to spowodować rozsynchronizowanie pilota. W takim
przypadku niezbędna jest ponowna synchronizacja.
Pilot zdalnego sterowania nie działa, gdy kluczyk znajduje się w stacyjce, nawet
przy wyłączonym zapłonie, z wyjątkiem ponownej synchronizacji.
Zamykanie samochodu
Jazda z zaryglowanymi drzwiami może utrudnić akcję ratunkową w kabinie w
nagłym przypadku.
Ze względów bezpieczeństwa (dzieci pozostające w samochodzie), opuszcza-
jąc samochód nawet na krótko, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Zabezpieczenie antykradzieżowe
Nie dokonywać żadnych zmian w systemie elektronicznej blokady zapłonu,
może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Podczas zakupu używanego samochodu
Sprawdzić w sieci PEUGEOTA dopasowanie elektroniczne wszystkich kluczy,
aby upewnić się, czy są one jedynymi, umożliwiającymi otwarcie pojazdu i jego
uruchomienie.
O
T
W
81
ALARM
System zabezpieczający i zapobiegają-
cy kradzieży samochodu. Oferuje dwa
typy zabezpieczenia: perymetryczny i
pojemnościowy, jak również funkcję an-
tywłamaniową.
Zamknięcie samochodu i
włączenie wszystkich alarmów
Nie należy wprowadzać mo-
dyfikacji w systemie alarmu,
ponieważ może to spowodo-
wać jego nieprawidłowe dzia-
łanie.
Aby uruchomić jedynie alarm
perymetryczny należy powta-
rzać operację po każdym wy-
łączeniu zapłonu.
Przywrócenie zabezpieczenia
pojemnościowego
Odryglować pojazd poprzez naciś-
nięcie przycisku na pilocie zdalnego
sterowania.
Zaryglować pojazd za pomocą pilo-
ta zdalnego sterowania.
Alarm jest znowu aktywny wykorzystu-
jąc obydwa zabezpieczenia; kontrolka
przycisku A gaśnie.
Włączenie tylko alarmu
perymetrycznego
Neutralizacja (wyłączenie)
Odryglować pojazd poprzez naciś-
nięcie przycisku na pilocie zdalnego
sterowania.
Alarm jest nieaktywny; kontrolka przyci-
sku A gaśnie.
Zabezpieczenie perymetryczne
System reaguje na otwarcie samochodu.
Alarm włącza się, gdy ktoś próbuje
wejść do samochodu wyważając drzwi,
bagażnik lub pokrywę silnika.
Zabezpieczenie pojemnościowe
System reaguje na zmiany pojemności
elektrostatycznej w kabinie.
Alarm włącza się w momencie zbicia
szyby lub ruchu wewnątrz samochodu.
W celu pozostawienia w samochodzie
zwierzęcia lub otwartej szyby należy wy-
łączyć zabezpieczenie pojemnościowe.
Funkcja antywłamaniowa
System reaguje na próbę wyłączenia
jednego z elementów systemu.
Alarm włącza się w momencie próby
odłączenia przewodu syreny alarmo-
wej, centralnego sterowania lub aku-
mulatora.
Aktywacja
Wyłączyć zapłon i wysiąść z samo-
chodu.
Zaryglować samochód lub włączyć
superzamek za pomocą przycisku
na pilocie zdalnego sterowania.
Alarm jest aktywny; kontrolka przycisku
A miga co sekundę.
Wyłączenie funkcji zabezpieczenia
pojemnościowego
Wyłączyć zapłon.
Przed upływem 10 sekund wcisnąć
przycisk A aż do zapalenia się kon-
trolki.
Wysiąść z samochodu.
Zaryglować samochód lub włączyć
superzamek za pomocą przycisku
na pilocie zdalnego sterowania.
Zostaje aktywowany tylko alarm pery-
metryczny; kontrolka przycisku A miga
co sekundę.
O
T
W
82
Włączenie się alarmu
W momencie włączenia się alarmu uru-
chamia się syrena i migają światła kie-
runkowskazów przez około 30 sekund.
Po każdym wyłączeniu alarmu pozosta-
je on wciąż aktywny.
Jeśli alarm włączy się dziesięć
razy z rzędu, przy jedenastym
razie przestaje być aktywny.
Miganie z dużą częstotliwością kon-
trolki przycisku A oznacza, że alarm
włączył się podczas nieobecności
użytkownika. W momencie włączenia
zapłonu kontrolka przestaje migać.
Dla uniknięcia włączenia się alarmu
w myjni należy zamknąć samochód
za pomocą klucza poprzez zamek
drzwi kierowcy.
Nie odłączać akumulatora przy włą-
czonym alarmie, w przeciwnym wy-
padku włączy się syrena.
Usterka pilota zdalnego sterowania
Odryglować drzwi po stronie kierow-
cy za pomocą klucza.
Otworzyć drzwi; włącza się alarm.
Włączyć zapłon; wyłącza się alarm.
Usterka
Po włączeniu zapłonu zapalenie się
kontrolki przycisku A na 10 sekund
oznacza nieprawidłowe połączenie z
syreną.
Przeprowadzić kontrolę w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
Zamknięcie samochodu bez
włączania alarmu
Zaryglować lub włączyć superza-
mek za pomocą klucza poprzez za-
mek drzwi kierowcy.
Włączenie automatyczne *
Zależnie od obowiązujących przepisów
w poszczególnych krajach może zda-
rzyć się jedna z poniższych sytuacji:
- 45 sekund po zaryglowaniu samo-
chodu za pomocą pilota zdalnego
sterowania alarm zostanie aktywo-
wany bez względu na stan drzwi czy
bagażnika.
- 2 minuty po zamknięciu ostatnich
drzwi lub bagażnika, alarm zostanie
aktywowany.
Aby uniknąć przypadkowego włą-
czenia alarmu po otwarciu drzwi
lub bagażnika należy nacisnąć
wcześniej przycisk odryglowania
na pilocie zdalnego sterowania.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
O
T
W
83
Podnośniki szyb są aktywne
około 45 sekund po wyłącze-
niu zapłonu lub do momentu
zaryglowania pojazdu po otworzeniu
drzwi przednich.
Jeżeli nie można operować szybami
pasażera z panelu sterowania drzwi
kierowcy należy wykonać tę operację
za pomocą sterowania przy danych
drzwiach pasażera i odwrotnie.
PODNOŚNIK SZYB
System przeznaczony jest do ręcznego
lub automatycznego zamykania i otwie-
rania szyb. Wyposażony jest w system
zabezpieczający przed zaciśnięciem
oraz w system wyłączenia w przypadku
nieprawidłowego użycia przełączników
tylnych szyb.
1. Elektryczny podnośnik
szyby kierowcy.
2. Elektryczny podnośnik
szyby pasażera.
3. Elektryczny podnośnik
tylnej prawej szyby.
4. Elektryczny podnośnik
tylnej lewej szyby.
5. Blokada podnośników szyb
tylnych oraz klamek drzwi.
Jeżeli nie można zamknąć
szyby (na przykład w czasie
mrozu) należy:
nacisnąć przycisk sterowania do
jej całkowitego otwarcia,
następnie pociągnąć aż do jej za-
mknięcia,
przytrzymać przycisk przez około
jedną sekundę po jej zamknię-
ciu.
Podczas tej czynności funkcja an-
tyzaciskowa jest nieaktywna.
System antyzaciskowy
Gdy w czasie podnoszenia szyby napot-
ka ona opór (przeszkodę), natychmiast
się zatrzymuje i częściowo opuszcza.
- tryb automatyczny
Wcisnąć przełącznik lub pociąg-
nąć go pokonując punkt oporu.
Szyba otworzy się lub zamknie
całkowicie po zwolnieniu prze-
łącznika.
Ponowne wciśnięcie powoduje
zatrzymanie ruchu szyby.
Elektryczne sekwencyjne
podnośniki szyb
Istnieją dwie możliwości:
- tryb ręczny
Wcisnąć przełącznik lub pociągnąć
go nie pokonując punktu oporu.
Szyba zatrzymuje się w chwili
zwolnienia przełącznika.
Aby zapobiec uszkodzeniu
silnika podnośnika szyb, po
10 kolejnych operacjach peł-
nego otwierania/zamykania szyby
włączy się zabezpieczenie.
Pozostaje około jednej minuty, by za-
mknąć szybę.
Po zamknięciu szyby przełączniki zo-
staną ponownie włączone po około
40 minutach.
84
Zapalona kontrolka sygnali-
zuje, że przełączniki są nieak-
tywne.
Zgaszona kontrolka sygnalizu-
je, że przełączniki są aktywne.
Przycisk wyłącza również we-
wnętrzne klamki drzwi tylnych
(patrz rozdział "Bezpieczeń-
stwo dzieci - § Zabezpieczenie dzieci -
blokada elektryczna").
Przywracanie działania
Jeżeli szyba nie podnosi się automa-
tycznie należy reinicjalizować (zreseto-
wać) funkcję podnośników szyb:
pociągnąć przycisk do zatrzymania
szyby,
zwolnić przycisk i pociągnąć go po-
nownie; powtarzać tę czynność do
całkowitego zamknięcia,
przytrzymać przez jedną sekundę
po zamknięciu,
nacisnąć przełącznik w celu auto-
matycznego opuszczenia szyby,
po całkowitym opuszczeniu szyby
ponownie nacisnąć przełącznik i
przytrzymać przez około 1 sekundę.
Inny stan kontrolki sygnali-
zuje usterkę zabezpieczenia
elektrycznego dzieci. Prze-
prowadzić kontrolę w ASO SIECI
PEUGEOTlub w warsztacie specja-
listycznym.
Zawsze wyjmować klucz ze stacyj-
ki opuszczając samochód nawet na
krótki czas.
W przypadku zaciśnięcia podczas
manipulowania podnośnikiem szyb
należy zmienić kierunek ruchu szy-
by. W tym celu należy nacisnąć od-
powiedni przycisk.
Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik
szyby pasażerów należy się upew-
nić, czy nikt nie uniemożliwi prawid-
łowego zamknięcia się szyby.
Kierowca powinien upewnić się, czy
pasażerowie odpowiednio używają
podnośnika szyb.
Podczas manewrowania elektrycznie
zamykanymi szybami należy zwrócić
szczególną uwagę na dzieci.
podnośników szyb oraz klamek
drzwi
Aby zapewnić bezpieczeństwo dzie-
ci, po włączeniu zapłonu należy na-
cisnąć przycisk 5 w celu wyłącze-
nia tylnych podnośników szyb bez
względu na ich położenie.
Otwarcie drzwi od zewnątrz oraz ob-
sługa tylnych podnośników szyb stero-
wanych elektrycznie ze stanowiska kie-
rowcy jest możliwe.
Podczas tej czynności funkcja anty-
zaciskowa jest nieaktywna.
O
T
W
85
DRZWI
Po odryglowaniu pojazdu za pomo-
cą pilota zdalnego sterowania lub za
pomocą klucza pociągnąć klamkę
drzwi.
Od wewnątrz
Pociągnąć za klamkę drzwi (przed-
nich lub tylnych), aby otworzyć
drzwi; operacja ta odryglowuje cały
samochód.
Wewnętrzne klamki drzwi są
nieaktywne gdy samochód jest
zamknięty na superzamek.
Zamykanie
Jeżeli drzwi są niedomknięte:
- przy pracującym silniku ,
zapali się kontrolka, a na
ekranie wielofunkcyjnym
pojawi się na kilka sekund
komunikat,
- podczas jazdy (przy prędkości po-
wyżej 10 km/h), zapali się kontrolka,
włączy się sygnał dźwiękowy, a na
ekranie wielofunkcyjnym pojawi się
na kilka sekund komunikat.
Otwieranie
Od zewnątrz
O
T
W
86
Na ekranie wielofunkcyjnym
pojawi się komunikat potwier-
dzający włączenie oraz włą-
czy się sygnał dźwiękowy.
Centralny zamek
System służy do ręcznego ryglowania
lub odryglowania drzwi od wewnątrz.
Ryglowanie
Nacisnąć przycisk, aby zaryglować
samochód.
Czerwona kontrolka przycisku zapali się.
Automatyczny centralny zamek
System służy do automatycznego ry-
glowania lub odryglowania drzwi oraz
bagażnika, podczas jazdy, jeżeli są do-
brze zamknięte.
Istnieje możliwość włączenia i wyłącze-
nia tej funkcji.
Ryglowanie
Powyżej prędkości 10 km/h, drzwi oraz
bagażnik zaryglują się automatycznie.
Jeżeli jedne z drzwi są otwarte, automa-
tyczny centralny zamek nie zadziała.
Jeżeli otwarty jest bagażnik, auto-
matyczny centralny zamek odrygluje
drzwi.
Wyłączenie
Nacisnąć ponownie na ponad dwie
sekundy przycisk.
Na ekranie wielofunkcyjnym pojawi się
komunikat potwierdzający wyłączenie
oraz włączy się sygnał dźwiękowy.
Jeżeli jedne z drzwi są otwar-
te, centralny zamek od we-
wnątrz nie zadziała.
Odryglowanie
Nacisnąć ponownie przycisk, aby
odryglować samochód.
Czerwona kontrolka przycisku zgaśnie.
Włączenie
W razie uderzenia, drzwi ry-
glują się automatycznie.
Odryglowanie
Poniżej prędkości 10 km/h, nacis-
nąć przycisk, aby odryglować drzwi
i bagażnik.
Nacisnąć na ponad dwie sekundy
przycisk.
W przypadku zaryglowania / zamknięcia
na superzamek od zewnątrz
Jeżeli samochód jest zaryglowany lub
zamknięty na superzamek od zewnątrz,
czerwona kontrolka miga, a przycisk
jest nieczynny.
Po zaryglowaniu samochodu, po-
ciągnąć wewnętrzną klamkę drzwi,
aby odryglować samochód.
Po zaryglowaniu samochodu na su-
perzamek, należy użyć pilota zdal-
nego sterowania lub klucza, aby od-
ryglować samochód.
O
T
W
87
Przełącznik awaryjny
Mechanizm służący do mechanicznego
zaryglowania i odryglowania drzwi w
przypadku usterki akumulatora lub cen-
tralnego zamka.
W przypadku usterki centralnego za-
mka, konieczne jest odłączenie akumu-
latora w celu zablokowania bagażnika i
zapewnienia w ten sposób zamknięcia
całego pojazdu.
Włożyć klucz do zamka i przekręcić
o jedną ósmą obrotu .
Ryglowanie drzwi kierowcy
Włożyć klucz do zamka i przekręcić
w prawo.
Odryglowanie drzwi kierowcy
Włożyć klucz do zamka i przekręcić
w lewo.
Ryglowanie drzwi pasażera z przodu
i z tyłu
Odryglowanie drzwi pasażera z
przodu i z tyłu
Pociągnąć za przycisk odryglowa-
nia drzwi wewnątrz samochodu.
BAGAŻNIK
Otwieranie
Po odryglowaniu pojazdu za pomo-
cą pilota zdalnego sterowania lub
klucza pociągnąć za rączkę i pod-
nieść pokrywę bagażnika.
- przy pracującym silniku
zapali się kontrolka, a na
ekranie wielofunkcyjnym
pojawi się komunikat na kil-
ka sekund,
- podczas jazdy (przy prędkości po-
wyżej 10 km/h) zapali się kontrolka,
włączy się sygnał dźwiękowy, a na
ekranie wielofunkcyjnym pojawi się
na kilka sekund komunikat.
Zamykanie
Opuścić pokrywę bagażnika za po-
mocą wewnętrznej rączki.
Jeżeli pokrywa bagażnika jest niedo-
mknięta:
Jeżeli jest włączone odryglo-
wanie selektywne, to bagaż-
nik można również otworzyć
naciskając drugi raz przycisk
otwartej kłódki na pilocie zdal-
nego sterowania.
O
T
W
88
Dźwignia awaryjna
Urządzenie pozwalające na mecha-
niczne odryglowania bagażnika w przy-
padku usterki akumulatora lub systemu
centralnego zamka.
Odryglowanie
Złożyć oparcia siedzenia tylnego w
celu uzyskania dostępu do zamka
od wewnątrz bagażnika.
Aby odryglować bagażnik, wsunąć
mały śrubokręt w otwór zamka A .
Przesunąć zatrzask w lewo.
Ponowne zaryglowanie po
zamknięciu
Po zamknięciu, jeżeli usterka nadal wy-
stępuje, bagażnik pozostanie zaryglo-
wany.
O
T
W
89
Dopóki korek nie zostanie za-
łożony na zbiorniku nie można
wyciągnąć klucza z zamka.
Otwarciu korka zbiornika paliwa
może towarzyszyć dźwięk zasysania
powietrza. Niskie ciśnienie wewnątrz
jest zjawiskiem normalnym, wywoła-
nym przez szczelnie zamknięty układ
paliwa.
ZBIORNIK PALIWA Aby bezpiecznie napełnić zbiornik:
wyłączyć silnik,
otworzyć klapkę zbiornika paliwa,
włożyć klucz do korka i przekręcić w
lewo,
Po zakończeniu napełniania:
założyć korek na miejsce,
przekręcić klucz w prawo, a następ-
nie wyjąć go z korka,
zamknąć klapkę.
wyciągnąć korek i powiesić go na
występie znajdującym się po we-
wnętrznej stronie klapki,
napełnić zbiornik; nie napełniać po
3 odłączeniu paliwa z dystrybuto-
ra ; może to spowodować usterkę.
Minimalny poziom paliwa
Usterka
Usterka wskaźnika paliwa sygnalizo-
wana jest powrotem do pozycji zerowej
wskazówki poziomu paliwa.
Przeprowadzić kontrolę w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
Napełnianie
Na etykiecie przyklejonej po wewnętrz-
nej stronie klapki podane są informacje
dotyczące paliwa odpowiedniego dla
danego silnika.
Aby wskaźnik paliwa odczytał nowy po-
ziom, do zbiornika należy wlać ponad 5
litrów paliwa.
Jeżeli zostanie osiągnięty mi-
nimalny poziom w zbiorniku
paliwa w zestawie wskaźników
zapali się kontrolka, włączy
się sygnał dźwiękowy i pojawi
się komunikat alarmowy. W momencie
zapalenia po raz pierwszy w zbiorniku
pozostało około 6 litrów paliwa.
Dopóki nie zostanie dolana wystarcza-
jąca ilość paliwa, po każdym włączeniu
zapłonu zapala się kontrolka, włącza się
sygnał dźwiękowy i wyświetla się komu-
nikat. Podczas jazdy sygnał dźwiękowy
oraz wyświetlanie komunikatu alarmo-
wego powtarza się coraz częściej w
miarę jak poziom paliwa w zbiorniku
zbliża się do "0" .
Należy bezwzględnie uzupeł-
nić poziom paliwa, aby nie
spowodować usterki.
W razie braku paliwa (Diesel) należy
zapoznać się z informacjami w roz-
dziale "Kontrole".
Pojemność zbiornika: około 60 litrów.
W przypadku systemu Stop
& Start, nigdy nie tankować
paliwa, gdy silnik jest w trybie
STOP; należy koniecznie wyłączyć
zapłon kluczem.
DIESEL
O
T
W
90
Jakość paliwa stosowanego w
silnikach benzynowych
Silniki benzynowe są bardzo dobrze
przygotowane do pracy z biopaliwami
typu E10 lub E24 (zawierającymi 10%
lub 24% etanolu), zgodnymi z normami
europejskimi EN 228 i EN 15376.
Paliwa typu E85 (zawierające do 85%
etanolu) są zarezerwowane wyłącznie
do samochodów, które mogą stosować
ten rodzaj paliwa (samochody BioFlex).
Jakość etanolu musi być zgodna z eu-
ropejską normą EN 15293.
Tylko w przypadku Brazylii w ofercie
znajdują się samochody, w których
można stosować paliwa z zawartością
etanolu do 100% (typ E100).
Jakość paliwa stosowanego w
silnikach Diesel
Silniki Diesla są bardzo dobrze przygo-
towane do pracy z biopaliwami, zgodny-
mi z aktualnymi i przyszłymi standarda-
mi europejskimi (olej napędowy zgodny
z normą EN 590 w mieszance z biopali-
wem zgodnym z normą EN 14214), do-
stępnymi w dystrybutorach paliw (możli-
wa zawartość estru metylowego kwasu
tłuszczowego: od 0 do 7%).
Stosowanie biopaliwa B30 jest możliwe
w niektórych silnikach Diesel, ale stoso-
wanie takiego paliwa wymaga ścisłego
przestrzegania szczególnych warun-
ków obsługi okresowej. Skontaktować
się z siecią PEUGEOT lub z warszta-
tem specjalistycznym.
Stosowanie innych rodzajów biopaliw
(czystych lub rozcieńczonych olejów ro-
ślinnych lub zwierzęcych, paliwa grzew-
czego...) jest surowo wzbronione (nie-
bezpieczeństwo uszkodzenia silnika i
układu paliwowego).
ZABEZPIECZENIE PRZED
POMYŁKĄ PRZY TANKOWANIU *
Samochód jest wyposażony w urządze-
nie mechaniczne uniemożliwiające zatan-
kowanie benzyny do zbiornika pojazdu z
silnikiem zasilanym olejem napędowym.
Zapobiega także uszkodzeniu silnika
związanemu z tego typu przypadkiem.
Znajduje się przy wlocie do zbiornika i
jest widoczne po zdjęciu korka.
Działanie
Po włożeniu pistoletu dystrybutora z
benzyną do zbiornika Diesel, opiera się
on o klapkę. Układ pozostaje zamknięty
i uniemożliwia zatankowanie.
Nie próbować tankować i włożyć pi-
stolet typu Diesel.
Możliwe jest zatankowanie z
kanistra.
Aby zapewnić swobodny wypływ
paliwa, zbliżyć otwór kanistra bez
przyciskania bezpośrednio do klapki
urządzenia.
Wyjazd zagraniczny
Pistolety dystrybutora oleju napędo-
wego mogą się różnić w zależności od
kraju. System zapobiegający pomyłce
może uniemożliwić napełnienie zbiorni-
ka paliwa.
Przed wyjazdem zagranicznym, zale-
camy skontaktowanie się z ASO sieci
PEUGEOT, aby dowiedzieć się, czy po-
jazd przystosowany jest do dystrybuto-
ra paliwa w danym kraju.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
W
I
D
91
PRZEŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA
Mechanizm wyboru i sterowania po-
szczególnymi światłami przednimi i tyl-
nymi, zapewniającymi oświetlenie po-
jazdu.
Oświetlenie główne
Poszczególne światła przednie i tylne po-
jazdu zapewniają lepszą widoczność
drogi, dostosowują stopniowo oświetle-
nie w zależności od warunków pogodo-
wych:
- światła pozycyjne, aby być widocz-
nym,
- światła mijania, aby widzieć i nie
oślepiać innych kierowców,
- światła drogowe, aby dobrze wi-
dzieć na pustej drodze,
- światła kierunkowe, aby dobrze wi-
dzieć na zakrętach.
Oświetlenie dodatkowe
Pozostałe światła mogą być stosowane
w warunkach szczególnych:
- światło przeciwmgielne tylne, aby
być widocznym z daleka,
- światła przeciwmgielne przednie, by
jeszcze lepiej widzieć,
- światła dzienne do jazdy w dzień.
Programowanie
System oferuje różne tryby automatycz-
nego sterowania oświetleniem, powią-
zanego z następującymi opcjami:
- oświetlenie towarzyszące,
- automatyczne włączanie świateł,
- oświetlenie kierunkowe.
Model bez włączania AUTO
Model z włączaniem AUTO
Automatyczne włączanie
świateł.
Sterowanie ręczne
Sterowanie oświetleniem odbywa się
bezpośrednio przez kierowcę, za po-
mocą pierścienia A i przełącznika B .
A. Pierścień wyboru oświetlenia głów-
nego: przekręcić pierścień, aby usta-
wić odpowiedni symbol naprzeciwko
znacznika.
Światła zgaszone.
Światła pozycyjne.
B. Przełącznik zmiany oświetlenia: po-
ciągnąć przełącznik do siebie, aby
zmieniać światła mijania / światła
drogowe.
Gdy światła są wyłączone lub włączone
są światła pozycyjne, kierowca może
bezpośrednio włączyć światła drogowe
("sygnał świetlny") przytrzymując po-
ciągnięty przełącznik.
Światła mijania lub drogowe.
Wyświetlanie
Zapalenie się odpowiedniej kontrolki w
zestawie wskaźników potwierdza włą-
czenie wybranego oświetlenia.
W
I
D
92
Model z jednym tylnym światłem
przeciwmgielnym
tylne światło przeciwmgielne
działa przy włączonych światłach mija-
nia i drogowych.
Aby włączyć światło przeciwmgielne,
przekręcić pierścień C do przodu.
Aby wyłączyć światło przeciwmgiel-
ne, przekręcić pierścień C do tyłu.
Przy automatycznym wyłączaniu świa-
teł (w modelu z AUTO), światła mijania
oraz pozycyjne pozostaną włączone
dopóki włączone jest tylne światło prze-
ciwmgielne.
Przy ładnej pogodzie, podczas
opadów deszczu, w dzień i w
nocy, przednie reflektory prze-
ciwmgłowe i tylne światło przeciwmgło-
we muszą być wyłączone. W takich
warunkach, natężenie wiązki światła
może oślepiać innych kierowców.
Należy pamiętać o wyłączaniu przed-
nich reflektorów przeciwmgłowych
i tylnego światła przeciwmgłowego,
gdy nie są już potrzebne.
Model ze światłami przeciwmgielnymi
przednimi i tylnymi światła przeciwmgielne przed-
nie i tylne
Tylne światło przeciwmgielne działa
wraz ze światłami mijania i drogowymi.
Przednie światła przeciwmgielne dzia-
łają również ze światłami pozycyjnymi.
Aby włączyć reflektory przeciw-
mgielne, przekręcić pierścień C do
przodu.
Aby włączyć przednie światła prze-
ciwmgielne, przegkręcić drugi raz
pierścień C do przodu.
Aby wyłączyć światło przeciwmgiel-
ne tylne, przekręcić pierścień C dwa
razy do tyłu.
Aby wyłączyć przednie światła prze-
ciwmgielne, przekręcić drugi raz
pierścień C do tyłu.
C. Pierścień wyboru świateł przeciw-
mgielnych.
Brzęczyk pozostawienia świateł
Po wyłączeniu zapłonu, wszystkie
światła gasną automatycznie, oprócz
sytuacji, gdy włączone jest automatycz-
ne oświetlenie towarzyszące.
W trybie ręcznego włączania świateł,
włączenie się sygnału w momencie
otwarcia drzwi przednich sygnalizuje
kierowcy pozostawienie włączonego
oświetlenia pojazdu, przy wyłączonym
zapłonie.
Przy automatycznym włączaniu świa-
teł (w modelu z AUTO), światła mijania
i pozycyjne pozostaną włączone dopó-
ki włączone jest tylne światło przeci-
mgielne.
W przypadku automatycznego wyłącza-
nia świateł (w modelu z AUTO) lub w
przypadku ręcznego wyłączenia świa-
teł mijania, reflektory przeciwmgielne i
światła pozycyjne pozostaną włączone.
W
I
D
93
Oświetlenie towarzyszące
ręczne
Przedłużenie działania świateł mijania,
po wyłączeniu zapłonu, umożliwia kie-
rowcy bezpieczne dotarcie do domu w
warunkach słabej widoczności.
Włączenie
Po wyłączeniu zapłonu, mignąć
światłami za pomocą przełącznika
oświetlenia.
Ponowne mignięcie światłami wyłą-
cza funkcję.
Wyłączenie
Oświetlenie towarzyszące wyłączy się
automatycznie po pewnym czasie.
Światła dzienne
System pozwala włączyć (przy niewiel-
kim zużyciu paliwa) specjalne światla z
przodu, aby być widocznym w dzień.
Jeżeli samochód jwest w nie wyposażo-
ny * , światła dzienne włączają się auto-
matycznie, po włączeniu zapłonu.
Stanowisko kierowcy (ekran wielofunk-
cyjny, panel klimatyzacji, ...) nie zostanie
podświetlone, chyba że światła zostaną
włączone ręcznie lub automatycznie.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE
WITAJĄCE
Zdalne włączenie świateł ułatwia zbliże-
nie się do słabo oświetlonego pojazdu.
Funkcja włącza się w zależności od in-
tensywności oświetlenia zewnętrznego
odczytanego przez czujnik jasności.
Włączenie
Wyłączenie
Programowanie
W krajach, w których jazda
na światłach dziennych nie
jest obowiązkowa, można
je włączyć lub wyłączyć w
menu konfiguracji na ekra-
nie wielofunkcyjnym.
Programowanie
Czas oświetlenia można
ustawić w menu konfigura-
cji samochodu.
Czas oświetlenia witającego
jest związany i identyczny z
automatycznym oświetleniem
towarzyszącym.
W krajach, w których jazda na światłach
dziennych jest obowiązkowa, pozostają
one normalnie (fabrycznie) włączone.
- fabrycznie, funkcja jest włączona,
- światła pozycyjne i oświetlenie tab-
licy rejestracyjnej zapalają się rów-
nież * .
Nacisnąć otwartą kłódkę
na pilocie zdalnego stero-
wania.
Zapalają się światła mijania i pozycyjne;
pojazd zostaje również odryglowany.
W pewnych warunkach klima-
tycznych (niska temperatura,
wilgotność...) na wewnętrznej
powierzchni szyby reflektorów
i świateł tylnych może pojawić się
lekkie zamglenie, co jest normalnym
zjawiskiem; zamglenie to znika w cią-
gu kilku minut od zapalenia świateł.
Oświetlenie zewnętrzne witające wyłą-
cza się po pewnym czasie po włączeniu
zapłonu lub po zaryglowaniu pojazdu.
W
I
D
94
W czasie mgły lub opadów
śniegu czujnik oświetlenia
może uznać, że oświetlenie
jest wystarczające. W takim wypadku
światła nie włączą się automatycznie.
Nie należy zakrywać czujnika oświet-
lenia, sprzężonego z czujnikiem desz-
czu, umieszczonego na przedniej
szybie za wewnętrznym lusterkiem
wstecznym; związane z nim funkcje
nie będą mogły być uruchamiane.
Sprzężenie z automatycznym
oświetleniem towarzyszącym
Połączenie z automatycznym włącza-
niem świateł pozwala uzyskać dodatko-
we możliwości związane z oświetleniem
towarzyszącym:
- wybór czasu trwania oświetlenia
towarzyszącego: 15, 30 lub 60 se-
kund, wybierany w funkcjach para-
metrowanych w menu konfiguracji
pojazdu,
- automatyczne włączenie oświetlenia
towarzyszącego, jeżeli automatycz-
ne włączanie świateł jest aktywne.
Automatyczne włączanie świateł
Światła pozycyjne oraz światła mijania
włączają się automatycznie, bez inge-
rencji kierowcy, w przypadku słabego
oświetlenia naturalnego lub w niektó-
rych przypadkach włączenia wyciera-
czek szyb.
Światła gasną automatycznie, gdy
oświetlenie jest wystarczające lub po
wyłączeniu wycieraczek.
Włączenie
Ustawić pierścień w położeniu
"AUTO" . Automatycznemu włącze-
niu świateł towarzyszy komunikat
na ekranie.
Wyłączenie
Ustawić pierścień w innym położe-
niu. Wyłączeniu towarzyszy komu-
nikat na ekranie.
Usterka działania
W przypadku usterki czujnika
oświetlenia włączają się świat-
ła, w zestawie wskaźników
zapala się kontrolka i/lub na
ekranie pojawia się komunikat, któremu
towarzyszy sygnał dźwiękowy.
Skontaktować się z siecią PEUGEOT
lub warsztatem specjalistycznym.
REGULACJA RĘCZNA
REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH
Ę
Początkowe ustawienie w po-
zycji "0" .
Aby nie oślepiać innych użytkowników
drogi, należy ustawić wysokość wiązki
światła reflektorów halogenowych w za-
leżności od obciążenia samochodu.
0. 1 lub 2 osoby na przednich fotelach.
-. 3 osoby.
1. 5 osób.
-. Regulacja pośrednia.
2. 5 osób + maksymalne dopuszczal-
ne obciążenie.
-. Regulacja pośrednia.
3. Kierowca + maksymalne dopusz-
czalne obciążenie.
W
I
D
95
REFLEKTORY KIERUNKOWE
Przy włączonych światłach mijania lub
światłach drogowych funkcja ta umoż-
liwia wiązce światła lepiej oświetlić we-
wnętrzną strefę zakrętu.
Stosowanie tej funkcji przy prędkości
powyżej 20 km/h, sprzężonej wyłącznie
ze światłami ksenonowymi, wyraźnie
poprawia oświetlenie zakrętu.
z reflektorami kierunkowymi
bez reflektorów kierunkowych
Programowanie
Usterka
Włączenie lub wyłączenie
funkcji wykonywane jest w
menu konfiguracji pojazdu.
W razie usterki kontrolka w ze-
stawie wskaźników miga, a na
ekranie pojawia się komunikat.
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
AUTOMATYCZNA
REGULACJA REFLEKTORÓW
KSENONOWYCH
W przypadku wadliwego dzia-
łania, nie dotykać żarówek
ksenonowych. Skontaktować
się z ASO SIECI PEUGEOT
lub z warsztatem specjali-
stycznym.
Aby nie oślepiać innych użytkowników
dróg, na postoju, system automatycznie
koryguje wysokość wiązki świateł kse-
nonowych w zależności od obciążenia
pojazdu.
W razie usterki kontrolka ta wy-
świetla się w zestawie wskaźni-
ków, włącza się sygnał dźwięko-
wy, a na ekranie wielofunkcyjnym
pojawia się komunikat.
W tym wypadku system ustawia reflek-
tory w położeniu dolnym.
Na postoju lub przy bardzo
małej prędkości albo po włą-
czeniu biegu wstecznego
funkcja jest nieaktywna.
Stan funkcji pozostaje w pamięci po
wyłączeniu zapłonu.
W
I
D
96
PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK
SZYB
Mechanizm wyboru i sterowania wycie-
raczkami przedniej i tylnej szyby, usu-
wającymi krople deszczu i czyszczący-
mi powierzchnię szyby.
Wycieraczki przedniej i tylnej szyby po-
prawiają widoczność kierowcy w zależ-
ności od warunków pogodowych.
Sterowanie ręczne
Sterowanie wycieraczkami szyb odby-
wa się ręcznie przez kierowcę za pomo-
cą manetki A i pierścienia B .
Model z pracą przerywaną
Model z pracą AUTO
szybka (silne opady),
normalna (opady umiarkowane),
przerywana (dostosowana do
prędkości pojazdu),
automatyczne, następnie
jednorazowe (szczegóły
na następnej stronie).
wyłączona,
jednorazowa (nacisnąć w dół
i puścić),
Wycieraczki przedniej szyby
A. Przełącznik wyboru częstotliwości
pracy:
lub
Programowanie
System oferuje różne tryby automatycz-
nego sterowania wycieraczkami szyb,
powiązanego z następującymi opcjami:
- automatyczna praca wycieraczek
przedniej szyby,
- wycieranie tylnej szyby po włącze-
niu biegu wstecznego.
W
I
D
97
Spryskiwacz przedniej szyby i
spryskiwacz reflektorów
B. Pierścień wyboru wycieraczki tylnej
szyby:
wyłączona,
praca przerywana,
praca ze spryskiwaczem szyb
(określony czas).
Bieg wsteczny
Po włączeniu biegu wstecznego, jeżeli
wycieraczka przedniej szyby pracuje,
włączy się wycieraczka tylnej szyby.
Programowanie
Pociągnąć przełącznik wycieraczek
do siebie. Spryskiwacz szyb, a na-
stępnie wycieraczki działają przez
określony czas.
Spryskiwacze reflektorów działają tylko
wtedy, gdy włączone są światła mijania .
Wycieraczki tylnej szyby
W czasie opadów śniegu lub
silnego mrozu oraz w przy-
padku używania bagażnika
rowerowego zakładanego na bagaż-
nik należy wyłączyć automatyczną
pracę tylnej wycieraczki w menu kon-
figuracji na ekranie wielofunkcyjnym.
Włączenie lub wyłączenie
funkcji odbywa się w menu
konfiguracji na ekranie
wielofunkcyjnym.
F funkcja włączona jest fa-
brycznie.
Minimalny poziom płynu
spryskiwacza szyby / reflektorów
W pojazdach wyposażonych w
spryskiwacz reflektorów, gdy płyn
w zbiorniku spryskiwacza osiągnie
minimalny poziom, kontrolka wy-
świetli się w zestawie wskaźników, włącza
się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
wielofunkcyjnym pojawia się komunikat.
Kontrolka wyświetla się przy każdym włą-
czeniu zapłonu lub przy każdej operacji
dźwignią sterowania wycieraczkami, gdy
zbiornik nie jest napełniony.
Podczas najbliższego postoju należy
uzupełnić poziom płynu spryskiwacza
szyby / reflektorów.
W
I
D
98
Specjalne położenie
wycieraczek przedniej szyby
Wycieraczki przedniej szyby w
trybie automatycznym
Wycieraczki przedniej szyby pracują w
trybie automatycznym bez ingerencji
kierowcy w przypadku wykrycia desz-
czu (czujnik za wewnętrznym luster-
kiem wstecznym), dostosowując swoją
prędkość do intensywności opadów.
Włączenie
Odbywa się ręcznie przez kierowcę, po-
przez impuls przełącznika w dół w poło-
żenie "AUTO" .
Towarzyszy temu komunikat na ekranie.
Położenie to umożliwia zdjęcie piór wy-
cieraczek przedniej szyby.
Umożliwia wyczyszczenie piór wyciera-
czek lub ich wymianę. Może być rów-
nież przydatne zimą w celu oddzielenia
pióra od przedniej szyby.
Nie zakrywać czujnika desz-
czu, sprzężonego z czujnikiem
jasności, umieszczonym na
środku przedniej szyby za wewnętrz-
nym lusterkiem wstecznym.
W myjni automatycznej należy wyłą-
czyć automatyczną pracę wycieraczek.
W zimie, aby nie uszkodzić wycie-
raczek zaleca się poczekać na cał-
kowite odmrożenie przedniej szyby
przed włączeniem automatycznego
trybu wycieraczek przedniej szyby.
Po każdym wyłączeniu zapło-
nu należy ponownie włączyć
tryb automatyczny wyciera-
czek, delikatnie naciskając przełącz-
nik w dół.
Wyłączenie
Odbywa się ręcznie przez kierowcę,
poprzez przestawienie przełącznika w
górę, a następnie w położenie "0" .
Towarzyszy temu komunikat na ekranie.
Usterka
W przypadku usterki automatycznej
pracy wycieraczek przedniej szyby, wy-
cieraczki szyby działają w trybie prze-
rywanym.
Przeprowadzić kontrolę w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
Aby zapewnić skuteczność
piór płaskich typu "flat-blade",
zalecamy:
- ostrożne obchodzenie się z nimi,
- regularne czyszczenie za pomo-
cą wody z mydłem,
- nie wkładać kartonu pod wycie-
raczkę szyby,
- wymieniać je zaraz po pierw-
szych oznakach zużycia.
Zaraz po wyłączeniu zapłonu każde
użycie dźwigni sterowania wycie-
raczkami powoduje ich ustawienie
na środku przedniej szyby.
Po ułożeniu piór wycieraczek na
szybie włączyć zapłon i przestawić
dźwignię.
W
I
D
99
LAMPKI SUFITOWE
1. Lampka sufitowa przednia
2. Lampki oświetlenia mapy
Lampki sufitowe przednia i tylna
W tym położeniu lampka sufito-
wa zapala się stopniowo:
Lampka oświetlenia mapy
Przy włączonym zapłonie wcisnąć
odpowiedni przycisk.
W trybie "oświetlenia ciągłe-
go" czas świecenia się lampki
zależy od sytuacji:
- przy wyłączonym zapłonie około
10 minut,
- w trybie ekonomicznym około
30 sekund,
- przy pracującym silniku bez ogra-
niczeń.
- po odryglowaniu samochodu,
- po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
- po otwarciu drzwi,
- po naciśnięciu przycisku ryglowania
na pilocie zdalnego sterowania w
celu zlokalizowania samochodu.
Zgaszona na stałe.
Oświetlenie ciągłe.
Gdy przednia lampka sufitowa
znajduje się w pozycji "oświet-
lenie ciągłe", tylna lampka za-
pali się również, chyba że jest ona w
pozycji "zgaszona na stałe".
Aby wyłączyć tylną lampkę sufitową
należy ją ustawić w pozycji "zgaszo-
na na stałe".
Uważać, aby nie przykładać
nic do lampek sufitowych.
Gaśnie stopniowo:
- po zaryglowaniu samochodu,
- po włączeniu zapłonu,
- przy wyłączonym zapłonie 30 sekund
po zamknięciu ostatnich drzwi.
3. Lampka sufitowa tylna
W
I
D
100
OŚWIETLENIE DELIKATNE
Delikatne oświetlenie kabiny zwiększa
widoczność w pojeździe w przypadku
słabego oświetlenia.
OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
WITAJĄCE
Zdalne włączenie oświetlenia kabiny
ułatwia zbliżenie się do słabo oświetlo-
nego pojazdu. Funkcja działa przy ak-
tywnym trybie automatycznego włącza-
nia świateł.
Włączenie
Nacisnąć otwartą kłódkę na pilocie
zdalnego sterowania.
Zapalają się lampki sufitowe; pojazd zo-
staje również odryglowany.
Wyłączenie
Oświetlenie wewnętrzne witające wyłą-
cza się po pewnym czasie lub po otwar-
ciu drzwi.
Programowanie
Włączenie
W nocy delikatne światło A lampki sufi-
towej włącza się automatycznie w mo-
mencie zapalenia świateł pozycyjnych.
Wyłączenie
Delikatne oświetlenie wyłącza się au-
tomatycznie w momencie wyłączenia
świateł pozycyjnych.
Czas oświetlenia witającego
jest związany i identyczny z
automatycznym oświetleniem
towarzyszącym.
Włączenie lub wyłączenie
funkcji odbywa się w menu
konfiguracji na ekranie
wielofunkcyjnym.
PUNKTY WSTECZNE ZEWNĘTRZNYCH
LUSTEREK WSTECZNYCH
Aby ułatwić zbliżenie się do samochodu
oświetlają:
- przestrzeń znajdującą się naprze-
ciwko drzwi kierowcy i pasażera,
- przestrzeń przed lusterkiem wstecz-
nym i z tyłu przednich drzwi.
Włączanie
Punkty świetlne zapalają się:
- po odryglowaniu samochodu,
- po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
- po otwarciu jednych z drzwi,
- w przypadku żądania lokalizacji po-
jazdu za pomocą pilota zdalnego
sterowania.
Wyłączanie
Gaśnie po określonym czasie.
W
I
D
101
Istnieje możliwość ustawienia
czasu oświetlenia:
- przy wyłączonym zapłonie, około
dwie minuty,
- w trybie ekonomicznym, około
trzydzieści sekund,
- przy pracującym silniku, bez
ograniczenia.
Włącza się automatycznie w momencie
otworzenia i gaśnie po zamknięciu ba-
gażnika.
OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA LAMPA PRZENOŚNA
Lampa przenośna, zamocowana na
ściance bagażnika, może służyć do
oświetlenia bagażnika lub jako latarka.
Działanie
Gdy lampa znajduje się na swoim
miejscu, zapala się i gaśnie automa-
tycznie po otworzeniu lub zamknięciu
bagażnika.
Lampa działa na akumulatory typu NiMH.
Może działać przez 45 minut, a podczas
jazdy automatycznie się ładuje.
Podczas wkładania akumula-
torków należy zwracać uwagę
na ich biegunowości.
Nigdy nie zastępować akumulator-
ków zwykłymi bateriami.
Więcej informacji na temat la-
tarki znajduje się w rozdziale
"Wyposażenie - punkt: Lampa
przenośna".
OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI
Włączenie
Działanie oświetlenia jest identyczne
jak lampek sufitowych. Włącza się po
otwarciu dowolnych drzwi.
Delikatne oświetlenie wnęki na nogi
poprawia widoczność w kabinie w przy-
padku słabego oświetlenia.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
102
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
1. Osłona przeciwsłoneczna
2. Rączka z wieszakiem na odzież
3. Schowki
4. Schowek pod kierownicą
5. Wnęka
6. Przedni schowek z oświetleniem
7. Pojemniki w drzwiach
8. Przednie gniazdo zasilania
osprzętu 12 V (120 W)
9. Schowek
10. WIP Plug
11. Uchwyt na puszki
12. Tylne gniazdo zasilania osprzętu
12 V (120 W)
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
103
SCHOWKI PO STRONIE
KIEROWCY
Schowek
Zawiera miejsce przewidziane na doku-
mentację samochodu, ...
Aby otworzyć, pociągnąć za rączkę
i przechylić pojemnik.
PRZEDNI SCHOWEK Z
OŚWIETLENIEM
W schowku znajdują się przegrody,
gniazda audio do odtwarzacza prze-
nośnego i gniazdo na kartę SIM (z WIP
Com 3D), ...
Aby otworzyć schowek, należy pod-
nieść rączkę.
Oświetlenie włącza się po otworzeniu
pokrywy.
OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
Osłona zabezpieczająca przed promie-
niami słonecznymi, ustawiana naprze-
ciwko lub z boku wraz z podświetlanym
lusterkiem.
Przy włączonym zapłonie opuścić
osłonę przeciwsłoneczną, lusterko
podświetli się automatycznie.
W osłonie znajduje się również kieszon-
ka na bilety.
Miejsca na karty
Umożliwiają schowanie na przykład kar-
ty opłaty autostradowej lub karty parkin-
gowej.
Miejsce na monety
Schowki
Informacje na temat podłącza-
nia odtwarzacza przenośnego
lub wkładania karty SIM znaj-
dują się w rozdziale "Audio i
telematyka".
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
104
GNIAZDA ZASILANIA
OSPRZĘTU 12 V
Aby podłączyć osprzęt 12 V (o mak-
symalnej mocy 120 W), wyciągnąć
zaślepkę i włożyć odpowiednią
wtyczkę.
Zwrócić szczególną uwagę na moc, po-
nieważ można uszkodzić osprzęt.
KONSOLA ŚRODKOWA
Pojemnik dla kierowcy i pasażera na
przednim fotelu.
Schowek
Pod przesuwaną pokrywą znajduje się
schowek o pojemności 10,5 litrów.
Można w nim schować dwie półlitrowe
butelki.
Dysza wentylacyjna zapewnia nadmuch
klimatyzowanego powietrza.
WIP PLUG
Ten moduł przyłączeniowy składa się z
gniazda JACK i/lub portu USB.
Pozwala on użytkownikowi na podłą-
czanie urządzenia przenośnego, np.
przenośnego odtwarzacza cyfrowego
typu iPod
®
albo pamięci USB.
Odczytuje on formaty plików audio
(mp3, ogg, wma, wav...), które są prze-
syłane do radioodtwarzacza w celu od-
słuchu poprzez głośniki w pojeździe.
Użytkownik może zarządzać tymi pli-
kami korzystając ze sterowania pod
kierownicą albo na panelu czołowym
radioodtwarzacza i wyświetlać je na
ekranie wielofunkcyjnym.
Urządzenie przenośne może się auto-
matycznie ładować w trakcie użytkowania.
Więcej szczegółowych infor-
macji dotyczących użytkowa-
nia tego urządzenia znajduje
się w części WIP Sound w roz-
dziale „Audio i telematyka”.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
105
Aby uniknąć zablokowania
pedałów:
DYWANIKI
Wyjmowane zabezpieczenie wykładziny.
Montaż
Aby zamontować dywanik po stronie
kierowcy:
ustawić prawidłowo dywanik,
założyć mocowania i docisnąć,
sprawdzić prawidłowe ustawienie
dywanika.
Montaż
Przy pierwszym montażu, po stronie
kierowcy, użyć wyłącznie mocowań
znajdujących się w dostarczonej sa-
szetce.
Inne dywaniki wystarczy położyć na wy-
kładzinie.
Demontaż
Aby zdemontować dywanik po stronie
kierowcy:
odsunąć maksymalnie fotel,
odpiąć mocowania,
wyjąć dywanik.
- stosować wyłącznie dywaniki do-
stosowane do mocowań obec-
nych w samochodzie; ich zasto-
sowanie jest obowiązkowe.
- nigdy nie kłaść jednego dywanika
na drugim.
Używanie dywaników niezatwier-
dzonych przez PEUGEOTA może
ograniczyć przestrzeń pod pedałami
i ograniczyć działanie regulatora /
ogranicznika prędkości.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
106
SCHOWKI POD STOPAMI NA
TYLNYCH FOTELACH
W zależności od konfiguracji samo-
chód jest wyposażony w schowki pod
stopami, usytuowane przed bocznymi
fotelami tylnymi. Dostęp do schowków
umożliwiają zatrzaskiwane pokrywy,
wyposażone w uchwyty A .
STOLIKI TYPU "LOTNICZEGO"
Aby go rozłożyć, opuścić "stolik" i
zablokować go w dolnym skrajnym
położeniu.
Aby go złożyć, podnieść "stolik"
przekraczając punkt oporu aż do
górnego skrajnego położenia.
Po stronie pasażera należy pa-
miętać o złożeniu "stolika" (w
parciu fotela) przed ustawieniem
samego fotela w położeniu "stolik".
Na "stoliku" nie należy kłaść ciężkich
i twardych przedmiotów. Każdy z nich
w przypadku awaryjnego hamowania
lub zderzenia może przekształcić w
niebezpieczny "pocisk".
Zainstalowane na oparciu każdego fo-
tela przedniego mogą służyć do położe-
nia różnych przedmiotów.
SZUFLADA
Usytuowana pod fotelem kierowcy, z
ręczną regulacją.
Otwieranie
Podnieść i pociągnąć przód szuflady.
Nie wkładać do szuflad ciężkich przed-
miotów.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
107
ZESTAW MULTIMEDIALNY Z
TYŁU
System multimedialny pozwalający
podłączyć przenośne urządzenia mul-
timedialne: Ipod Wideo, konsole gier,
odtwarzacz DVD, …
Za pomocą złączy RCA (czer-
wone i białe) można podłączyć
dwa oddzielne urządzenia
audio .
Odtwarzanie audio odbywa
się za pomocą bezprzewo-
dowych słuchawek Bluetooth
działających na akumulatory.
Przycisk A/B pozwala sparować słu-
chawki z ekranem: A strona lewa, B
strona prawa.
Odtwarzanie wideo odbywa się
na dwóch 7" ekranach, wbudo-
wanych w zagłówkach.
Za pomocą złączy RCA (żół-
tych) można podłączyć dwa
oddzielne urządzenia wideo .
Ładowarka 12 V z dwoma wyjściami
służy do jednoczesnego ładowania obu
zestawów słuchawek.
Możliwe jest również podłączenie 3 słu-
chawek Bluetooth.
Włączenie
Przy pracującym silniku podłączyć
przenośny odtwarzacz do złączy RCA
(na przykład AV1 po lewej stronie).
Nacisnąć ON/OFF na odtwarzaczu;
zapali się kontrolka oraz kontrolki
AV1.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
ON/OFF na słuchawkach niebieska
kontrolka miga.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
ON/OFF na odtwarzaczu; połącze-
nie ze słuchawkami jest ustano-
wione, jeżeli niebieskie kontrolki na
słuchawkach i systemie (w kształcie
słuchawek) zapalą się na stałe.
Nacisnąć ON/OFF na ekranach, je-
żeli używane jest źródło wideo.
Uruchomić odtwarzanie na przenoś-
nym odtwarzaczu.
Jeżeli fotel znajduje się w położeniu
stolik założyć pokrowiec, aby nie uszko-
dzić ekranu.
Pokrowce pozwalają zasłonić
każdy ekran.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
108
PRZESZKLONY DACH
PANORAMICZNY
Panoramiczna szyba ze szkła barwio-
nego zwiększa jasność i widoczność
we wnętrzu pojazdu.
Wyposażona jest w ręczną zasłonę
przyciemniającą, złożoną z kilku części,
zwiększającą komfort termiczny i aku-
styczny.
W przypadku zaciśnięcia w
momencie manewrowania za-
słoną należy zmienić kierunek
ruchu zasłony. W tym celu nacisnąć
odpowiedni przełącznik.
W momencie naciśnięcia przełącz-
nika zasłony kierowca musi upewnić
się, że nic nie znajduje się na linii
prawidłowego zamknięcia zasłony.
Kierowca musi upewnić się, czy pa-
sażerowie prawidłowo używają za-
słony przyciemniającej.
Podczas wykonywania manewrów
zasłoną należy zwrócić szczególną
uwagę na dzieci.
- tryb ręczny
Pociągnąć lub nacisnąć przełącz-
nik A nie pokonując punktu oporu.
Zasłona zatrzyma się w momen-
cie zwolnienia przełącznika.
- tryb automatyczny
Pociągnąć lub nacisnąć przełącz-
nik A pokonując punktu oporu.
Jeden impuls całkowicie otwiera
lub zamyka zasłonę.
Ponowne naciśnięcie przełączni-
ka zatrzymuje zasłonę.
System antyzaciskowy
W trybie automatycznym i na końcu
operacji, jeżeli zasłona przyciemniająca
napotka przeszkodę podczas zamyka-
nia, zatrzyma się i lekko cofnie.
Zasłona przyciemniająca z
elektrycznym sterowaniem
sekwencyjnym
Zarówno otwieranie, jak i zamykanie
może odbywać się w dwóch trybach:
W przypadku otwarcia się zasłony
podczas manewru zamykania i zaraz
po zatrzymaniu:
pociągnąć przełącznik i przytrzymać
do całkowitego otwarcia zasłony,
nacisnąć przełącznik do całkowi-
tego zamknięcia zasłony.
Podczas tych operacji funkcja an-
tyzaciskowa jest nieaktywna.
Ponowna inicjalizacja : w
przypadku odcięcia zasilania
zasłony w trakcie jej ruchu na-
leży reinicjalizować system antyzaci-
skowy:
nacisnąć przełącznik i przytrzy-
mać do całkowitego zamknięcia
zasłony.
przytrzymać wciśnięty przełącz-
nik przez co najmniej 3 sekundy.
Delikatny ruch zasłony potwierdzi
zakończenie reinicjalizacji.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
109
WYPOSAŻENIE BAGAŻNIKA
(WERSJA 5 MIEJSCOWA)
1. Zasłona bagaży
2. Wieszaki
3. Gniazdo zasilania osprzętu 12 V
(120 W)
4. Lampa przenośna
5. Składana podłoga
6. Zaczepy mocowania na podłodze
7. Uchwyt na kubek
8. Pojemniki lub wzmacniacz audio
9. Pojemnik pod podłogą
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
110
1. Zasłona bagaży
2. Wieszaki
3. Gniazdo zasilania osprzętu 12 V
(120 W)
4. Lampa przenośna
5. Składana podłoga
6. Zaczepy mocowania na podłodze
7. Uchwyt na kubek
8. Podłokietniki
9. Pojemniki lub wzmacniacz audio
10. Klamry pasów w 3 rzędzie
WYPOSAŻENIE BAGAŻNIKA
(WERSJA 7 MIEJSCOWA)
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
111
Zaciągana lub składana zasłona
bagaży
Aby ją założyć:
włożyć jedną końcówkę nawijacza
do wspornika,
włożyć drugi koniec do wspornika,
obrócić końcówki nawijacza w dół
aż do zablokowania,
rozwinąć zasłonę bagaży aż do po-
ziomu słupków bagażnika,
włożyć prowadnice zasłony bagaży
w szyny na słupkach bagażnika.
Aby ją zdjąć:
wyciągnąć prowadnice zasłony z
szyn, znajdujących się na słupkach
bagażnika,
zwinąć zasłonę bagaży w nawijaczu,
Aby schować zasłonę, trzymając na-
wijacz w górze, a osłonę do wewnątrz
pojazdu:
ustawić prawy koniec w siedzisku,
wsunąć lewą końcówkę w prowadni-
cę, a następnie w swoim siedzisku,
obrócić końcówki nawijacza w górę,
aby go odblokować,
wyciągnąć nawijacz ze wspornika.
Nawijacz posiada dwa zacze-
py, do których można przymo-
cować siatkę przytrzymującą
bagaże w zależności od jej
położenia.
W przypadku korzystania z
siedzeń w 3 rzędzie (wersja
7 miejscowa) należy koniecznie
umieścić nawijacz w gnieździe.
zablokować całość obracając koń-
cówki w dół.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
112
Siatka przytrzymująca wysokie
przedmioty *
Aby użyć siatki w 1 rzędzie:
pochylić tylne siedzenia,
wyjąć zaślepki mocowań górnych 1 ,
rozwinąć siatkę przytrzymującą wy-
sokie przedmioty,
ustawić jeden z końców metalowego
drążka siatki w odpowiednim górnym
mocowaniu 1 , a następnie zrobić to
samo w drugim przypadku,
maksymalnie rozciągnąć opaski,
przymocować karabińczyk każdego
paska do odpowiedniego zaczepu
Top Tether 3 (znajdującego za bocz-
nym, tylnym fotelem w położeniu
złożonym),
napiąć paski,
sprawdzić, czy siatka jest prawidło-
wo zamocowana i napięta.
Aby użyć siatki w 2 rzędzie:
zwinąć lub wyciągnąć rozwijaną za-
słonę bagaży,
otworzyć zaślepki górnych elemen-
tów mocujących 2 ,
rozwinąć siatkę przytrzymującą wy-
sokie przedmioty,
ustawić jeden z końców metalowe-
go drążka siatki w odpowiednim
górnym elemencie mocującym 2 , a
następnie zrobić to samo w drugim
przypadku,
przymocować karabińczyk każdego
paska do odpowiedniego zaczepu 4 ,
napiąć paski,
sprawdzić, czy siatka jest dobrze
zamocowana i napięta.
Podczas ustawiania siatki
sprawdzić, czy sprzączki opa-
sek są widoczne od strony ba-
gażnika; ułatwi to manipulowanie nimi
i ich poluzowanie lub naprężenie.
Przyczepiona do specjalnych górnych
i dolnych mocowań, umożliwia zajęcie
całej przestrzeni bagażnika aż do da-
chu:
- za przednimi fotelami (1 rząd) gdy
tylne fotele są złożone.
- za tylnymi fotelami (2 rząd).
* Jeżeli jest na wyposażeniu samochodu.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
Siatka przytrzymująca bagaże
Dostępna w akcesoriach siatka, przy-
czepiana do zaczepów na podłodze i/
lub nawijacza zasłony bagaży, pozwala
zabezpieczyć bagaże.
Istnieją 4 możliwe pozycje mocowania:
- na płask, na dnie bagażnika,
- poziomo na poziomie zasłony bagaży,
- pionowo wzdłuż oparcia tylnych foteli,
- na płask, na dnie bagażnika i piono-
wo wzdłuż oparcia tylnych foteli.
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
114
Pozwalają zawiesić torby z zakupami.
Wieszaki
Aby podłączyć osprzęt 12 V (maksy-
malna moc: 120 W), zdjąć zatyczkę
i podłączyć odpowiednią wtyczkę.
Ustawić klucz w położeniu zapłonu.
Gniazdo zasilania akcesoriów
12 V
Podnieść składaną podłogę, aby
uzyskać dostęp do pojemnika.
W zależności od konfiguracji w pojem-
niku można schować:
- pudełko z żarówkami zamiennymi,
- apteczkę,
- zestaw naprawczy do opon,
- dwa trójkąty ostrzegawcze,
- ...
Pojemnik
(wersja 5 miejscowa)
W
Y
P
O
S
A
Ż
E
N
I
E
115
Lampa przenośna
Lampa przenośna, zamocowana na
ściance bagażnika, może służyć do
oświetlenia bagażnika lub jako latarka.
Działanie
Lampa działa na akumulatorki typu
NiMH.
Może działać przez 45 minut a podczas
jazdy automatycznie się ładuje.
Użytkowanie
Wysunąć z zaczepu pociągając za
oprawę światła A.
Nacisnąć przełącznik, znajdujący
się z tyłu, aby włączyć lub wyłączyć
lampę.
Rozłożyć podpórkę, znajdującą się
na tylnej ścianie korpusu lampy, aby
postawić i podnieść lampę, na przy-
kład przy zmianie koła.
Składanie
Włożyć lampę na swoje miejsce za-
czynając od węższej części B .
Powoduje to automatyczne wyłą-
czenie się lampy, jeżeli nie została
wcześniej wyłączona.
Tylne, boczne żaluzje
Zamontowane na tylnych szybach,
chronią małe dzieci przed promieniami
słonecznymi.
Pociągnąć żaluzję za środkowy wy-
stęp.
Zamocować zaczep żaluzji w odpo-
wiednim haczyku.
Podczas wkładania akumula-
torków należy zwracać uwagę
na ich biegunowości.
Nigdy nie zastępować akumulator-
ków zwykłymi bateriami.
Jeżeli lampa jest włożona nie-
prawidłowo nie będzie się ła-
dowała i może się nie zapalić
po otwarciu bagażnika.
Więcej informacji na temat
oświetlenia bagażnika znaj-
duje się w rozdziale "Wi-
doczność, punkt: Oświetlenie
bagażnika".
3 rząd (wersja 7 miejscowa)
2 rząd
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
116
PEUGEOT zaleca przewoże-
nie dzieci na tylnych bocznych
siedzeniach samochodu:
- "tyłem do kierunku jazdy" , do
2 roku życia,
- "przodem do kierunku jazdy" ,
powyżej 2 roku życia.
FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH
Ą
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
stanowiło przedmiot szczególnej troski
firmy PEUGEOT już na etapie opraco-
wywania koncepcji pojazdu; zależy ono
jednak w znacznym stopniu od samych
Państwa.
Dlatego należy bezwzględnie stosować
się do opisanych niżej zaleceń:
- zgodnie z ustawodawstwem euro-
pejskim wszystkie dzieci poniżej
12 roku życia lub o wzroście poni-
żej 150 cm muszą być przewożone
w homologowanych fotelikach do-
stosowanych do wagi , na siedze-
niach wyposażonych w pasy bezpie-
czeństwa lub mocowania ISOFIX * ,
- statystycznie, najbezpieczniejsze
miejsca w Państwa samochodzie,
przystosowane do przewozu dzie-
ci, to miejsca tylne,
- dziecko poniżej 9 kg musi być
obowiązkowo przewożone w po-
łożeniu "tyłem do kierunku jazdy"
zarówno z przodu, jak i z tyłu.
"Przodem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego, zainstalo-
wanego na przednim siedzeniu pasażera
w położeniu "przodem do kierunku jazdy",
należy ustawić fotel samochodu w skrajnym
tylnym położeniu wzdłużnym, w pozycji wy-
sokiej, a oparcie wyprostować, przy włączo-
nej poduszce powietrznej pasażera.
"Tyłem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego, zainstalowanego
na przednim siedzeniu pasażera w położeniu "tyłem
do kierunku jazdy", należy obowiązkowo wyłączyć
poduszkę powietrzną pasażera. W razie pozostawie-
nia włączonej poduszki powietrznej pasażera, dzie-
cko narażone jest na obrażenia ciała lub śmierć w
momencie uwolnienia poduszki powietrznej .
* Zasady przewozu dzieci określone są
odrębnymi przepisami danego kraju.
Należy zapoznać się z obowiązujący-
mi przepisami w Państwa kraju.
Siedzenie pasażera ustawione w
najwyższym położeniu i przesunięte
maksymalnie do tyłu.
Upewnić się, że pas bezpie-
czeństwa jest dobrze naprę-
żony.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
117
Poduszka powietrzna pasażera OFF
Więcej informacji dotyczących
wyłączenia poduszki powietrz-
nej pasażera znajduje się w
rozdziale "Bezpieczeństwo" i
"Poduszki powietrzne".
Proszę przeczytać informacje znajdujące
się na etykiecie umieszczonej po obu stro-
nach osłony przeciwsłonecznej pasażera.
Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dziecka, należy bezwzględnie wy-
łączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera, w przypadku instalacji fote-
lika dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy" na przednim fotelu pasażera.
W razie pozostawienia włączonej poduszki powietrznej pasażera, dzie-
cko narażone będzie na obrażenia ciała lub śmierć w momencie uwolnie-
nia poduszki powietrznej.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
118
FOTELIKI DZIECIĘCE ZALECANE PRZEZ PEUGEOT
PEUGEOT proponuje pełną gamę atestowanych fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą pasów bezpieczeństwa o
trzech punktach mocowania :
Grupa 0+: od urodzenia do 13 kg Grupa 1 : od 9 do 18 kg

L1
"RÖMER/BRITAX Baby-Safe Plus".
Instaluje się tyłem do kierunku jazdy.

L2
"RÖMER Duo Plus ISOFIX".
Grupa 2 i 3: od 15 do 36 kg

L4
"RECARO Start".

L5
"KLIPPAN Optima".
Od 6 roku życia (około 22 kg),
tylko podstawka podwyższająca.
L6
"RÖMER KIDFIX"
Może być mocowany do zaczepów ISOFIX pojazdu.
Dziecko zabezpieczone jest pasem bezpieczeństwa.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
119
Nie ustawiać podpórki na po-
krywie skrzynki, ponieważ
może zostać zniszczona w
razie silnego uderzenia. Jeżeli
regulacja podpórki na to pozwala
proponujemy dwie możliwości jej in-
stalacji.
Tylne środkowe miejsce nie ma
skrzynki pod stopami. Można więc bez
przeszkód instalować fotelik dziecięcy
z podpórką Isofix lub uniwersalny (mo-
cowany za pomocą trzypunktowego
pasa bezpieczeństwa).
INSTALACJA FOTELIKA DZIECIĘCEGO Z PODPÓRKĄ
Foteliki dziecięce z podpórką (lub bazą) muszą być instalowane ze szczególną ostrożnością. Należy zwrócić uwagę, czy pod
stopami lub na bocznym tylnym fotelu nie znajduje się skrzynka.
Na dnie skrzynki
Jeżeli podpórka jest wystarczająco dłu-
ga można postawić ją na dnie skrzynki.
Przed zamocowaniem podpórki należy
całkowicie opróżnić skrzynkę.
Poza skrzynką
Drugą możliwością, jeżeli podpórka jest
dość długa i można ją wystarczająco
odchylić (zgodnie z zaleceniami poda-
nymi w instrukcji instalacji fotelika dzie-
cięcego), jest ustawienie podpórki na
podłodze obok skrzynki. Można wyko-
rzystać regulację wzdłużną fotela tylne-
go i przedniego, aby ustawić podpórkę
poza skrzynką.
Jeżeli nie można ustawić
podpórki w opisany sposób
nie należy instalować fotelika
dziecięcego na tym fotelu.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
120
IINSTALACJA FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ZA POMOCĄ PASA BEZPIECZEŃSTWA
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim tabela prezentuje możliwości instalacji fotelika dziecięcego mocowanego za pomo-
cą pasa bezpieczeństwa i homologowanego jako uniwersalny w zależności od wagi dziecka i miejsca w samochodzie:
Waga i orientacyjny wiek dziecka
Miejsce
Poniżej 13 kg
(grupy 0 ( b ) i 0+)
Do ≈ 1 roku
Od 9 do 18 kg
(grupa 1)
Od 1 do ≈ 3 lat
Od 15 do 25 kg
(grupa 2)
Od 3 do ≈ 6 lat
Od 22 do 36 kg
(grupa 3)
Od 6 do ≈ 10 lat
Przedni fotel pasażera
( c ) z podstawką
podwyższającą

U ( R ) U ( R ) U ( R ) U ( R )
Przedni fotel pasażera
(c) bez podstawki
podwyższającej
X X X X
wersja 5 miejscowa (2 rzędy)
Fotele tylne
boczne
U * U * U * U *
Fotel tylny
środkowy
U U U U
W przypadku instalacji fotelika dziecięcego na fotelach tylnych, tyłem lub przodem do kierunku jazdy, cofnąć odpowiednio
tylny fotel, aby nie przeszkadzało oparcie przedniego fotela.
* Foteliki dziecięce z podpórką (lub bazą) należy mocować ze szczególną ostrożnością. Zapoznać się z informacjami w
rozdziale "Instalacja fotelików dziecięcych z podpórką".
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
121
a : uniwersalny fotelik dziecięcy, fotelik dziecięcy, który można instalować we wszystkich pojazdach używając pasa bezpieczeństwa.
b : grupa 0, od urodzenia do 10 kg. Gondole i "łóżeczka samochodowe" nie mogą być instalowane na miejscu pasażera z przodu.
c : przed montażem fotelika dziecięcego należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
U : miejsce przystosowane do instalacji uniwersalnego fotelika dziecięcego za pomocą pasa bezpieczeństwa "tyłem do kie-
runku jazdy" i/lub "przodem do kierunku jazdy".
U (R): tak samo jak U , ale fotel pojazdu musi być ustawiony w najwyższej pozycji.
L- : tylko określone foteliki dziecięce mogą być instalowane na danym miejscu (w zależności od kraju przeznaczenia).
X : miejsce nieprzystosowane do instalacji fotelika dziecięcego z podanej grupy wagowej.
* Foteliki dziecięce z podpórką (lub bazą) należy mocować ze szczególną ostrożnością. Zapoznać się z informacjami w
rozdziale "Instalacja fotelików dziecięcych z podpórką".
Waga dziecka i orientacyjny wiek
Miejsce
Poniżej 13 kg
(grupy 0 (b) i 0+)
Do ≈ 1 roku
Od 9 do 18 kg
(grupa 1)
Od 1 do ≈ 3 lat
Od 15 do 25 kg
(grupa 2)
Od 3 do ≈ 6 lat
Od 22 do 36 kg
(grupa 3)
Od 6 do ≈ 10 lat
Przedni fotel
pasażera ( c ) z podstawką
podwyższającą

U (R) U (R) U (R) U (R)
Przedni fotel
pasażera (c) bez podstawki
podwyższającej
X X X X
wersja 7 miejsc owa (3 rząd)
Miejsca tylne
boczne 2 rząd
U * U * U * U *
Miejsce tylne
środkowe 2 rząd
U U U U
Miejsca tylne 3 rząd U U U U
Jeżeli fotelik KIDDY Life (L3) jest zainstalowany wraz ze swoją osłoną na przednim fotelu pasażera fotel samochodu musi
być maksymalnie przysunięty a poduszka powietrzna wyłączona.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
122
ZALECENIA DOTYCZĄCE
FOTELIKÓW
DZIECIĘCYCH
Nieprawidłowa instalacja fotelika
dziecięcego w samochodzie nie
gwarantuje bezpieczeństwa dziecka
w przypadku kolizji.
Należy zapiąć pasy bezpieczeństwa
lub pasy fotelika dziecięcego, ogra-
niczając maksymalnie luz względem
ciała dziecka, nawet w przypadku
krótkich przejazdów.
Aby zainstalować fotelik dziecięcy za
pomocą pasa bezpieczeństwa, na-
leży sprawdzić, czy opina prawidło-
wo fotelik dziecięcy oraz czy mocno
przytrzymuje fotelik dziecięcy na fo-
telu samochodu. Jeśli to konieczne,
przesunąć fotel do przodu.
Przy prawidłowo zainstalowanym fo-
teliku "przodem do kierunku jazdy",
oparcie fotelika powinno przylegać
do oparcia fotela nie dotykając przy
tym zagłówka.
W przypadku demontażu zagłówka,
należy go schować lub zabezpieczyć
w taki sposób, by w sytuacji nagłego
hamowania, nie stwarzał zagroże-
nia.
Instalacja podstawki
podwyższającej
Część piersiowa pasa bezpieczeń-
stwa powinna spoczywać na ramio-
nach dziecka, nie dotykając szyi.
Należy upewnić się, że część brzusz-
na pasa bezpieczeństwa spoczywa
na udach dziecka.
PEUGEOT zaleca stosowanie pod-
wyższeń wraz z oparciem, wyposa-
żonych w prowadnicę pasa na pozio-
mie ramion.
Ze względów bezpieczeństwa, nale-
ży pamiętać, aby nie zostawiać:
- dziecka/dzieci bez opieki w sa-
mochodzie,
- dziecka lub zwierzęcia w samo-
chodzie na słońcu, przy zamknię-
tych szybach,
- kluczy w zasięgu dzieci wewnątrz
samochodu.
Aby uniknąć przypadkowego ot-
warcia drzwi i tylnej szyby, należy
włączyć funkcję "Bezpieczeństwo
dzieci".
Należy zwracać uwagę, by nie otwie-
rać tylnych szyb bardziej niż o 1/3.
Aby ochronić młodsze dzieci przed
promieniami słonecznymi, należy wy-
posażyć szyby w żaluzje boczne.
Dzieci poniżej 10 roku życia, nie mogą
być przewożone na przednim siedze-
niu pasażera w położeniu "przodem do
kierunku jazdy", chyba że tylne siedze-
nia są już zajęte przez inne dzieci lub
gdy tylne siedzenia nie nadają się do
użytku lub są zdemontowane.
Należy wyłączyć poduszkę powietrzną
pasażera, w momencie instalacji foteli-
ka dziecięcego na przednim siedzeniu
w położeniu "tyłem do kierunku jazdy".
W innym przypadku, dziecko narażone
byłoby na poważne obrażenia ciała lub
śmierć w momencie rozwinięcia się
poduszki powietrznej.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
123
MOCOWANIA "ISOFIX"
Samochód posiada homologację we-
dług najnowszych przepisów ISOFIX.
Wymienione poniżej siedzenia są wy-
posażone w odpowiednie mocowania
ISOFIX.
Dotyczy to trzech zaczepów dla każde-
go siedzenia:
- dwóch zaczepów A , umieszczonych
między oparciem a siedziskiem fotela
samochodu, oznaczonych etykietą,
- jednego zaczepu B , znajdującego się
za fotelem, zwanego TOP TETHER
do mocowania górnego paska.
System mocowania ISOFIX zapewnia
pewny, solidny i szybki montaż fotelika
dziecięcego w samochodzie.
Foteliki dziecięce ISOFIX wyposażo-
ne są w dwa zamki, które można łatwo
zamocować na dwóch zaczepach A .
Niektóre posiadają również górny pa-
sek , który łączy się z zaczepem B .
Aby zaczepić ten pasek, należy pod-
nieść zagłówek fotela samochodu i
przełożyć klamrę miedzy trzpieniami.
Następnie przymocować klamrę do za-
czepu B i napiąć górny pasek.
Nieprawidłowa instalacja fotelika dzie-
cięcego w samochodzie nie zapewnia
bezpieczeństwa dziecka w przypadku
kolizji.
Aby zapoznać się z gamą fotelików
dziecięcych ISOFIX, możliwych do za-
instalowania w Państwa samochodzie,
należy zapoznać się z tabelą podsumo-
wującą rozmieszczenie fotelików dzie-
cięcych ISOFIX.
wersja 5 miejscowa
wersja 7 miejscowa
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
124
Ten fotelik dziecięcy może być
również instalowany na sie-
dzeniach niewyposażonych w
mocowania ISOFIX. W takim przy-
padku, obowiązkowe jest zapięcie
pasa bezpieczeństwa o trzech punk-
tach mocowania.
Podczas instalacji fotelika dziecięcego
należy przestrzegać wskazówek doty-
czących montażu zawartych w instruk-
cji montażu producenta fotelika.
FOTELIK DZIECIĘCY ISOFIX ZALECANY PRZEZ PEUGEOTA I HOMOLOGOWANY DLA PAŃSTWA
POJAZDU
" R Ö MER Duo Plus ISOFIX"
(rozmiar B1 )
Grupa 1 : od 9 do 18 kg

Instaluje się wyłącznie "przodem do kierunku jazdy".
Wyposażony w górny pas przypinany do górnego mocowania B , zwanego TOP TETHER.
Trzy pochylenia kadłuba: siedząca, półleżąca i leżąca.
Wyregulować przedni fotel samochodu w taki sposób, aby stopy dziecka nie dotykały
oparcia.
./..
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
125
TABELA PODSUMOWUJĄCA INSTALACJĘ FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISOFIX
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości instalacji fotelików dziecięcych ISOFIX w
samochodzie na siedzeniach wyposażonych w mocowania ISOFIX.
W przypadku uniwersalnych i pół-uniwersalnych fotelików dziecięcych ISOFIX klasa rozmiaru ISOFIX fotelika dziecięcego,
określona literą między A a G , jest umieszczona na foteliku dziecięcym obok logo ISOFIX.

Waga dziecka / orientacyjny wiek
Poniżej 10 kg
(grupa 0)
Do około 6
miesiąca
Poniżej 10 kg
(grupa 0)
Poniżej 13 kg
(grupa 0+)
Do około 1 roku
Od 9 do 18 kg (grupa 1)
Od 1 do około 3 roku
Typ fotelika dziecięcego ISOFIX Gondola*
"tyłem do kierunku
jazdy"
"tyłem do
kierunku jazdy"
"przodem do
kierunku jazdy"
Klasa rozmiaru ISOFIX F G C D E C D A B B1
Przedni fotel
pasażera
X X X X
wersja 5 miejscowa (2 rzędy)
Miejsca tylne, boczne IL-SU * IL-SU * IL-SU *
IUF *
IL-SU *
Miejsce tylne
środkowe
X IL-SU IL-SU
IUF
IL-SU
* Foteliki dziecięce z podpórką (lub bazą) należy mocować ze szczególną ostrożnością. Zapoznać się z informacjami w
rozdziale "Instalacja fotelików dziecięcych z podpórką".
W przypadku instalacji fotelika dziecięcego na fotelach tylnych, tyłem lub przodem do kierunku jazdy, wycofać odpowiednio
tylny fotel, aby nie przeszkadzało oparcie przedniego fotela.
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
126
IUF : siedzenie dostosowane do instalacji fotelików dziecięcych I sofix U niwersalnych ( F ) "Przodem do kierunku jazdy" moco-
wanych za pomocą górnego pasa.
IL-SU : siedzenie dostosowane do instalacji fotelika dziecięcego I sofix ( S ) Pół-( U )niwersalnego:
- "tyłem do kierunku jazdy", wyposażonego w górny pas lub w podpórkę,
- "przodem do kierunku jazdy", wyposażonego w podpórkę,
- gondola wyposażona w górny pasek lub podpórkę.
Aby przymocować górny pas należy zapoznać się z informacjami w rozdziale "Mocowania Isofix".
X : miejsce nieprzystosowane do instalacji fotelika dziecięcego lub gondoli dla określonej grupy wagowej.

Waga dziecka / orientacyjny wiek
Poniżej 10 kg
(grupa 0)
Do około 6 mie-
sięcy
Poniżej 10 kg
(grupa 0)
Poniżej 13 kg
(grupa 0+)
Do około 1 roku
Od 9 do 18 kg (grupa 1)
Od 1 do około 3 lat
Typ fotelika dziecięcego ISOFIX Gondola
"tyłem do kierunku
jazdy"
"tyłem do
kierunku jazdy"
"przodem do
kierunku jazdy"
Klasa rozmiaru ISOFIX F G C D E C D A B B1
Przedni fotel pasażera X X X X
wersja 7 miejscowa (3 rzędy)
Miejsca tylne boczne
2 rząd
IL-SU * IL-SU * IL-SU *
IUF *
IL-SU *
Miejsce tylne środkowe
2 rząd
X IL-SU IL-SU
IUF
IL-SU
Miejsca tylne 3 rząd Nie isofix
Foteliki dziecięce z podpórką (lub bazą) należy mocować ze szczególną ostrożnością. Zapoznać się z informacjami w roz-
dziale "Instalacja fotelików dziecięcych z podpórką".
B
E
Z
P
I
E
C
Z
E
Ń
S
T
W
O

D
Z
I
E
C
I
127
System jest niezależny i w
żadnym wypadku nie zastę-
puje przycisku centralnego
zamka.
Po każdym włączeniu zapłonu nale-
ży sprawdzić stan blokady bezpie-
czeństwa dzieci.
Opuszczając samochód, nawet na
chwilę, należy wyjąć kluczyk ze sta-
cyjki.
W razie silnego zderzenia bezpie-
czeństwo dzieci wyłącza się automa-
tycznie, aby umożliwić wydostanie
się pasażerów jadących z tyłu.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI -
BLOKADA RĘCZNA
Blokada ręczna, uniemożliwiająca ot-
warcie drzwi tylnych za pomocą we-
wnętrznych klamek.
Przełącznik umieszczony jest na boku
każdych drzwi tylnych.
Przekręcić czerwony przełącznik o
jędną ósmą obrotu za pomocą klu-
cza stacyjki, zgodnie z etykietą na
drzwiach. Sprawdzić czy drzwi są
zaryglowane .
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI -
BLOKADA ELEKTRYCZNA
System zdalnego sterowania uniemoż-
liwiający otwarcie drzwi tylnych za po-
mocą wewnętrznych klamek oraz wyłą-
czający tylne podnośniki szyb.
Przy włączonym zapłonie nacisnąć
ten przycisk.
Kontrolka przycisku zapala się i wy-
świetla się komunikat potwierdzający
włączenie.
Kontrolka jest zapalona, jeżeli bezpie-
czeństwo dzieci jest włączone.
Otwieranie drzwi od zewnątrz oraz uży-
wanie elektrycznych podnośników tyl-
nych szyb ze stanowiska kierowcy jest
możliwe.
Blokada
Odblokowanie
Przekręcić czerwony przełącznik o
jedną ósmą obrotu w prawo za po-
mocą klucza samochodu.
Włączenie
Wyłączenie
Przy włączonym zapłonie ponownie
nacisnąć ten przycisk.
Kontrolka przycisku gaśnie i wyświetla się
komunikat potwierdzający wyłączenie.
Kontrolka nie świeci się, jeżeli bezpie-
czeństwo dzieci jest wyłączone.
Inny stan kontrolki sygnalizuje
usterkę systemu bezpieczeń-
stwa dzieci.
Przeprowadzić kontrolę w
ASO sieci PEUGEOT lub w warszta-
cie specjalistycznym.
B
E
Z
128
WSKAŹNIKI KIERUNKOWSKAZÓW
Pozostawienie włączonego
kierunkowskazu przez ponad
dwadzieścia sekund, sygnali-
zowane jest przez narastający syg-
nał dźwiękowy, przy prędkości prze-
kraczającej 60 km/h.
Opuścić do oporu przełącznik
oświetlenia przed wykonaniem skrę-
tu w lewo.
Podnieść do oporu przełącznik
oświetlenia przed wykonaniem skrę-
tu w prawo.
ŚWIATŁA AWARYJNE
System ostrzegania wzrokowego za
pomocą świateł kierunkowskazów, słu-
żący do ostrzegania innych użytkowni-
ków drogi w przypadku usterki, holowa-
nia lub wypadku.
Przechylić lub nacisnąć przycisk A ,
migają światła kierunkowskazów.
Światła te mogą działać przy wyłączo-
nym zapłonie.
Automatyczne włączenie świateł
awaryjnych
Podczas hamowania awaryjnego, w za-
leżności od intensywności zwalniania,
światła awaryjne włączą się automa-
tycznie.
Wyłączają się one w momencie pierw-
szego ponownego przyspieszenia.
Można również samemu wyłączyć
światła naciskając przycisk.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Nacisnąć jedno z ramion kierownicy.
Sygnału dźwiękowego należy
używać z wyczuciem i wyłącz-
nie w przypadkach:
- bezpośredniego zagrożenia,
- wyprzedzania rowerzysty lub pie-
szego,
- zbliżania się do miejsca bez wi-
doczności.
System sygnału dźwiękowego służy do
ostrzegania innych użytkowników drogi
o grożącym niebezpieczeństwie.
Funkcja "autostrada"
Nacisnąć krótko w górę lub w dół, bez
przekraczania punktu oporu przełączni-
ka świateł; odpowiednie kierunkowska-
zy migną trzykrotnie.
B
E
Z
129
WYKRYWANIE NISKIEGO
CIŚNIENIA W OGUMIENIU
System zapewnia automatyczną kon-
trolę ciśnienia w ogumieniu podczas
jazdy.
Wszystkie naprawy takie jak
np. wymiana opony na kole
posiadającym ten system
muszą być wykonywane przez ASO
SIECI PEUGEOT lub warsztat spe-
cjalistyczny.
Jeżeli po zmianie opony okaże się,
że system nie wykrywa koła (na przy-
kład: opony zimowe), należy prze-
prowadzić reinicjalizację systemu w
ASO SIECI PEUGEOT lub w war-
sztacie specjalistycznym.
System ten nie zwalnia z
obowiązku regularnej kontroli
ciśnienia w ogumieniu (patrz
rozdział "Elementy identyfikacyjne"),
zapewniającej optymalnie dynamicz-
ne zachowanie się pojazdu, a także
zapobiega przedwczesnemu zużyciu
się opon, zwłaszcza przy ostrym pro-
wadzeniu (duże przeciążenia, zwięk-
szona prędkość).
Kontrola ciśnienia w ogumieniu po-
winna być wykonywana na zimno
co najmniej raz w miesiącu. Należy
sprawdzać ciśnienie w kole zapaso-
wym.
Praca systemu może być chwilowo
zakłócona przez inne fale elektro-
magnetyczne spoza systemu, o po-
dobnej częstotliwości.
Czujniki zainstalowane w każdym wen-
tylu w razie nieprawidłowości włączają
sygnał alarmowy (przy prędkości powy-
żej 20 km/h).
Koło zapasowe nie posiada czujnika.
Kontrolka zapali się w zestawie
wskaźników i/lub na ekranie wielo-
funkcyjnym pojawia się komunikat
oraz włączy się sygnał dźwiękowy,
wskazując odpowiednie koło.
Należy jak najszybciej sprawdzić ciś-
nienie w ogumieniu.
Kontrolę należy wykonywać na zimnych oponach.

Niskie ciśnienie w oponie
Zapala się kontrolka STOP ,
włącza się sygnał dźwięko-
wy, a na ekranie wielofunk-
cyjnym pojawia się komu-
nikat wskazujący przebitą
oponę.
W takim wypadku należy natych-
miast się zatrzymać unikając gwał-
townych manewrów kierownicą i ha-
mulcami.
Należy wymienić uszkodzone koło
(przebite lub bardzo słabo napom-
powane) i jak najszybciej skontrolo-
wać ciśnienie w ogumieniu.
Opona przebita
System wykrywania zbyt niskie-
go ciśnienia w ogumieniu pełni
rolę wyłącznie pomocniczą i nie
zastępuje kontroli ani też nie zwalnia
kierowcy od odpowiedzialności.
Czujnik(i) nie wykryty(e) lub
uszkodzony(e)
Na ekranie wielofunkcyjnym pojawia
się komunikat oraz włącza się sygnał
dźwiękowy informujący, że jedno lub
więcej kół nie jest wykrywanych lub, że
wystąpiła usterka systemu.
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym w celu wymiany uszkodzone-
go lub uszkodzonych czujników.
Komunikat ten jest wyświet-
lany również, gdy koło jest
zdemontowane, w trakcie na-
prawy lub, gdy zamontowane jest
koło(a) nie posiadające czujnika ciś-
nienia w ogumieniu.
B
E
Z
130
SYSTEM ELEKTRONICZNEJ
KONTROLI STABILNOŚCI (ESC)
System elektronicznej kontroli stabilno-
ści (ESC : Electronic Stability Control)
zawiera następujące systemy:
- system zapobiegający blokadzie kół
(ABS) oraz elektroniczny rozdzie-
lacz hamowania (REF),
- system wspomagania hamowania
awaryjnego (AFU),
- system zapobiegający poślizgowi kół (ASR),
- dynamiczna kontrola stabilności
(CDS).
Definicje
System zapobiegający poślizgowi
kół (ASR)
System ASR optymalizuje napęd samo-
chodu, tak by uniknąć poślizgu kół, działa-
jąc na hamulce kół napędowych oraz silnik.
Umożliwia również poprawienie stabilności
kierunkowej w momencie przyspieszania.
Dynamiczna kontrola stabilności
(CDS)
W przypadku różnicy między torem jazdy
samochodu a torem żądanym przez kie-
rowcę, system CDS kontroluje poszcze-
gólne koła i automatycznie wyhamowuje
jedno lub kilka kół oraz wpływa na silnik,
tak by samochód powrócił na żądany tor
jazdy w granicach praw fizyki.
System wspomagania hamowania
awaryjnego (AFU)
System ten umożliwia, w nagłych wy-
padkach, jak najszybsze osiągnięcie
optymalnej siły hamowania i tym sa-
mym zmniejsza drogę hamowania.
Włącza się w zależności od szybkości
nacisku na pedał hamulca. Powoduje
on zmniejszenie oporu pedału hamulca i
zwiększenie skuteczności hamowania.
System zapobiegający blokadzie kół
(ABS) oraz elektroniczny rozdzielacz
hamowania (REF)
System ten zwiększa stabilność oraz
zwrotność samochodu w trakcie hamo-
wania oraz zwiększa kontrolę na zakrę-
tach, w szczególności na złej lub śliskiej
nawierzchni.
ABS uniemożliwia zablokowanie się kół
w trakcie hamowania awaryjnego.
REF zapewnia równe hamowanie każ-
dego koła.
Działanie
Zapalenie się tej kontrolki i
towarzyszący temu sygnał
dźwiękowy oraz informacja
tekstowa oznaczają niepra-
widłowe działanie systemu ABS, co
może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem w momencie hamowania.
Zapalenie się tej kontrolki,
sprzężonej z kontrolką STOP
oraz towarzyszący temu syg-
nał dźwiękowy oraz informa-
cja tekstowa oznaczają nieprawidłowe
działanie elektronicznego rozdzielacza
siły hamowania (REF), co może być
przyczyną utraty kontroli nad pojazdem
w momencie hamowania.
Należy koniecznie zatrzymać pojazd.
W obu przypadkach skontaktować się z
ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
W przypadku wymiany kół
(opon i felg) zwrócić uwagę,
aby posiadały one homologa-
cję zgodną z pojazdem.
Normalne działanie układu ABS ob-
jawia się lekkimi drganiami pedału
hamulca.
W przypadku hamowania awa-
ryjnego, wcisnąć bardzo mocno
pedał hamulca nie zwalniając
nawet na chwilę siły nacisku.
System zapobiegający blokadzie kół
(ABS) i elektroniczny rozdzielacz
hamowania (REF)
na śniegu (Inteligentny system
kontroli trakcji)
Państwa samochód wyposażony jest w
układ wspomagający ruszanie na śniegu:
Inteligentny system kontroli trakcji.
Ta automatyczna funkcja umożliwia wykry-
wanie przez cały czas sytuacji słabej przy-
czepności, które mogą utrudniać ruszanie z
miejsca oraz jazdę samochodem po świe-
żym, głębokim śniegu lub po ubitym śniegu.
W tych sytuacjach Inteligentny system
kontroli trakcji ogranicza poślizg przednich
kół w celu zapewnienia optymalnej przyczep-
ności i zachowania żądanego toru jazdy.
W wyjątkowo trudnych warunkach (głęboki
śnieg, błoto…) może okazać się przydatne
czasowe wyłączenie układów ESP/ASR w
celu przywrócenia poślizgu kół i odzyskania
przyczepności.
Zaleca się ponownie włączyć system gdy
tylko to będzie możliwe.
Opony zimowe są zalecane w przypad-
ku nawierzchni o słabej przyczepności.
B
E
Z
131
Dynamiczna kontrola stabilności
(CDS)
System CDS zapewnia zwięk-
szone bezpieczeństwo przy
normalnej jeździe, ale nie po-
winien skłaniać kierowcy do dodat-
kowego ryzyka lub do jazdy ze zbyt
dużą prędkością.
Funkcjonowanie systemu nie ozna-
cza dowolności w interpretacji za-
leceń producenta w zakresie eks-
ploatacji i doboru kół (opony i felgi),
elementów hamujących, elemen-
tów elektronicznych oraz proce-
dur montażu i napraw ASO SIECI
PEUGEOT.
Po zderzeniu sprawdzić system w
ASO SIECI PEUGEOT lub w war-
sztacie specjalistycznym.
Wyłączenie
W wyjątkowych warunkach (rozruch po-
jazdu, który wjechał w błoto, unierucho-
mionego w śniegu, na sypkim gruncie)
korzystne może się okazać wyłączenie
systemu CDS w celu spowodowania po-
ślizgu kół i odzyskania przyczepności.
Nacisnąć przycisk "ESP OFF" .
Zapala się ta kontrolka oraz
kontrolka przycisku: system
CDS nie wpływa na pracę sil-
nika spalinowego.
Aktywacja
System aktywuje się automatycznie
po każdym wyłączeniu zapłonu lub po
przekroczeniu prędkości 50 km/h.
Usterka
Zapalenie się kontrolki, sygnał
dźwiękowy oraz komunikat
na ekranie wielofunkcyjnym
oznaczają usterkę systemów.
Skontaktować się z ASO
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem spe-
cjalistycznym w celu kontroli systemu.
Jest to sygnalizowane mi-
ganiem kontrolki w zestawie
wskaźników.
Włączenie
System włącza się automatycznie po
każdym uruchomieniu silnika.
W przypadku utraty przyczepności lub
niekontrolowanej zmiany toru jazdy na-
stępuje uruchomienie systemu.
Aby ręcznie przywrócić działanie
systemu należy ponownie wcisnąć
przycisk "ESP OFF" .
B
E
Z
132
Regulacja wysokości
Kontrolka niezapiętego / odpiętego
przedniego pasa bezpieczeństwa
Zapinanie
Pociągnąć za pas, a następnie wsu-
nąć klamrę do sprzączki.
Sprawdzić zapięcie pociągając za
pas.
Aby odnaleźć punkt mocowania,
ścisnąć moduł A i przesunąć go aż
do zablokowania.
Po włączeniu zapłonu, jeżeli
kierowca i/lub pasażer z przodu
nie zapną pasów, na wyświet-
laczu kontrolek pasów bez-
pieczeństwa i przedniej poduszki po-
wietrznej zapali się kontrolka.
Powyżej 20 km/h przez dwie minuty
kontrolka będzie migać i włączy się syg-
nał dźwiękowy. Po upływie dwóch minut
kontrolka pozostanie zapalona dopóki
kierowca i/lub pasażer nie zapną pasów
bezpieczeństwa.
Odpinanie
Nacisnąć czerwony przycisk na
sprzączce.
Przytrzymać pas podczas jego zwi-
jania.
PASY BEZPIECZEŃSTWA
Przednie pasy bezpieczeństwa
Przednie pasy bezpieczeństwa wypo-
sażone są w system napinaczy piro-
technicznych oraz ogranicznik siły na-
prężenia.
System zwiększa bezpieczeństwo na
fotelach przednich w razie uderzenia
czołowego i bocznego. W zależności od
siły uderzenia system napinaczy piro-
technicznych natychmiast napręża pas
i dociska go do ciała pasażerów.
Napinacze pirotechniczne pasów bez-
pieczeństwa działają przy włączonym
zapłonie.
Ogranicznik siły naprężenia zmniejsza
nacisk pasa na klatkę piersiową osoby,
zwiększając jej bezpieczeństwo.
B
E
Z
133
1. Kontrolka niezapięcia / odpięcia pa-
sów z przodu i/lub z tyłu.
2. Kontrolka przedniego lewego pasa.
3. Kontrolka przedniego prawego pasa.
4. Kontrolka tylnego prawego pasa.
5. Kontrolka tylnego środkowego pasa.
6. Kontrolka tylnego lewego pasa.
Wyświetlacz kontrolek niezapięcia /
odpięcia pasów bezpieczeństwa
Tylne pasy bezpieczeństwa
Wszystkie siedzenia tylne wyposażo-
ne są w trzypunktowy pas bezpieczeń-
stwa z nawijaczem i ogranicznikiem siły
naprężenia (z wyjątkiem pasażera na
przednim środkowym siedzeniu).
Kontrolka odpiętego pasa
bezpieczeństwa
Jeżeli pasażerowie z tyłu nie
zapną pasów na wyświetlaczu
kontrolek pasów bezpieczeń-
stwa i przedniej poduszki po-
wietrznej zapali się kontrolka.
Powyżej 20 km/h przez dwie minuty
kontrolka będzie migać i włączy się syg-
nał dźwiękowy. Po upływie dwóch minut
kontrolka pozostanie zapalona dopóki
pasażerowie nie zapną pasów bezpie-
czeństwa.
Zapinanie
Pociągnąć za pas, a następnie wsu-
nąć klamrę do sprzączki.
Sprawdzić zapięcie pociągając za pas.
Odpinanie
Nacisnąć czerwony przycisk na
sprzączce.
Przytrzymać pas podczas jego zwi-
jania.
Na wyświetlaczu pasów bezpieczeń-
stwa i przedniej poduszki powietrznej
pasażera kontrolka 2 lub 3 zapali się na
czerwono, jeżeli pas nie jest zapięty lub
zostanie odpięty.
wersja 7 miejscowa
7. Kontrolka tylnego lewego pasa bez-
pieczeństwa w 3 rzędzie.
8. Kontrolka tylnego prawego pasa bez-
pieczeństwa w 3 rzędzie.
Wyświetlacz kontrolek
odpiętego pasa bezpieczeństwa
Po włączeniu zapłonu, przy pracującym
silniku lub podczas jazdy z prędkoś-
cią poniżej 20 km/h, jeżeli pas bezpie-
czeństwa nie został zapięty, na około
30 sekund zapalą się kontrolki 4 do 8 .
Podczas jazdy z prędkością powyżej
20 km/h, jeżeli pasażer z tyłu odepnie
pasy, kontrolka 4 , 5, 6, 7 lub 8 zapali się
na czerwono, włączy się sygnał dźwię-
kowy, a na ekranie wielofunkcyjnym po-
jawi się komunikat.
Aby uniknąć powiewania bocz-
nych pasów bezpieczeństwa w
2 rzędzie należy je wsunąć w
specjalne uchwyty.
B
E
Z
134
Pas bezpieczeństwa na tylnym
środkowym fotelu w 2 rzędzie
Zapinanie
Pociągnąć za pas i włożyć klamrę A
do prawej sprzączki.
Klamrę B włożyć do lewej sprzączki.
Sprawdzić zapięcie każdej klamry,
pociągając za pas.
Odpinanie i chowanie
Nacisnąć czerwony przycisk klamry
B , a następnie klamry A .
Przytrzymać pas podczas zwijania,
następnie przyczepić klamrę B , a
na koniec A do magnesu w punkcie
mocowania dachu.
Pasy bezpieczeństwa foteli
tylnych w 3 rzędzie (wersja
7 miejscowa)
Zapinanie
Pociągnąć za pas i włożyć klamrę C
do sprzączki po lewej stronie wykła-
dziny bagażnika.
Klamrę D włożyć do przeciwnej
sprzączki.
Sprawdzić zapięcie każdej klamry
pociągając za pas.
Pasy foteli tylnych w 3 rzędzie są zabu-
dowane w łuku danego słupka bagażni-
ka oraz w dachu.
Odpinanie i chowanie
Nacisnąć czerwony przycisk klamry
D , a następnie klamry C .
Przytrzymać pas oraz klamry D i C
podczas zwijania.
Pas tylnego środkowego fotela w
2 rzędzie znajduje się w tylnej części
dachu po prawej stronie.
B
E
Z
135
Przed rozpoczęciem podróży
kierowca powinien upewnić
się, czy pasażerowie prawid-
łowo używają pasów bezpieczeń-
stwa oraz czy są dobrze zapięte.
Niezależnie od miejsca zajmowa-
nego w samochodzie, należy bez-
względnie zapinać pasy bezpieczeń-
stwa, nawet w przypadku krótkich
przejazdów.
Nie należy obracać klamry, ponieważ
może to spowodować nieprawidłowe
działanie pasa.
Pasy bezpieczeństwa wyposażone
są w zwijacz umożliwiający automa-
tyczne dostosowanie długości pasa
do budowy ciała. Chowanie pasa od-
bywa się automatycznie, gdy nie jest
już używany.
Przed i po użyciu pasa należy spraw-
dzić, czy jest prawidłowo zwinięty.
Dolna część pasa musi być położona
jak najniżej na biodrach.
Górna część pasa musi przebiegać
w zagłębieniu ramienia.
Zwijacze wyposażone są w mecha-
nizm automatycznej blokady w mo-
mencie kolizji, nagłego hamowania
lub dachowania. Można odblokować
mechanizm pociągając szybko za
pas i puszczając go, aby się lekko
zwinął.
Aby pas bezpieczeństwa spełniał
swoje zadanie:
- powinien być napięty jak najbliżej
ciała,
- należy go wyciągać przed siebie
równomiernym ruchem, spraw-
dzając, czy nie jest skręcony,
- powinien być wykorzystywany
tylko przez jedną osobę dorosłą,
- nie może być przedziurawiony
lub poszarpany,
- nie może być przerabiany, może
to pogorszyć jego właściwości.
Ze względu na obowiązujące prze-
pisy bezpieczeństwa, w celu wyko-
nania dowolnej operacji związanej
z pojazdem, należy zwracać się do
specjalistycznego warsztatu, posia-
dającego kwalifikacje i właściwe wy-
posażenie, co jest w stanie zapewnić
ASO sieci PEUGEOT.
Okresowo, a w szczególności w razie
zauważenia jakiegokolwiek uszko-
dzenia, należy sprawdzać pas bez-
pieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT
lub w warsztacie specjalistycznym.
Pas bezpieczeństwa należy czyścić
za pomocą wody z dodatkiem mydła
lub środka do czyszczenia materiału,
dostępnego w sieci PEUGEOT.
Po złożeniu oparcia lub przesunięciu
tylnej kanapy należy sprawdzić, czy
pas jest prawidłowo ustawiony i zwi-
nięty.
Zalecenia dotyczące przewożenia
dzieci
Używać odpowiednich fotelików
dziecięcych do przewożenia dzieci
poniżej 12 roku życia lub o wzroście
poniżej 150 cm.
Nigdy nie używać jednego pasa bez-
pieczeństwa dla wielu pasażerów.
Nigdy nie przewozić dziecka na ko-
lanach.
W przypadku zderzenia
W zależności od rodzaju i siły ude-
rzenia mechanizm pirotechniczny
może uruchomić się wcześniej i nie-
zależnie od wyzwolenia poduszek
powietrznych. Odpaleniu napinaczy
towarzyszy wydobywanie się nie-
szkodliwego dymu oraz dźwięk wy-
buchu wkładu pirotechnicznego za-
budowanego w systemie.
W każdym przypadku zapali się kon-
trolka poduszki powietrznej.
Po zderzeniu należy sprawdzić, a w
razie konieczności wymienić, system
pasów bezpieczeństwa w ASO sieci
PEUGEOT lub w warsztacie specja-
listycznym.
B
E
Z
136
PODUSZKI POWIETRZNE
Wystrzeleniu poduszki po-
wietrznej towarzyszy wydo-
stawanie się nieszkodliwego
dymu oraz odgłosu, spowodowane-
go odpaleniem ładunku pirotechnicz-
nego zabudowanego w systemie.
Dym jest nieszkodliwy, ale może być
drażniący dla osób uczulonych.
Dźwięk wybuchu może, na krótki
czas, osłabić słuch.
Przednie poduszki powietrzne
W razie silnego czołowego zderzenia
system chroni kierowcę i pasażera na
przednim fotelu, ograniczając niebez-
pieczeństwo uszkodzenia głowy i klatki
piersiowej.
Poduszka powietrzna kierowcy znajduje
się w środkowej części kierownicy, na-
tomiast poduszka powietrzna pasażera
w desce rozdzielczej powyżej przednie-
go schowka.
Aktywacja
Poduszki powietrzne wyzwalają się jed-
nocześnie, o ile przednia poduszka po-
wietrzna pasażera nie jest wyłączona, w
razie silnego zderzenia czołowego całą
lub częścią przedniej strefy samochodu
A , zgodnie z osią wzdłużną samochodu
w płaszczyźnie poziomej oraz w kierun-
ku od przodu do tyłu samochodu.
Poduszka powietrzna rozwija się mię-
dzy klatką piersiową i głową osób na
przednich siedzeniach i kierownicą, po
stronie kierowcy, oraz deską rozdziel-
czą po stronie pasażera, w celu amor-
tyzacji szarpnięcia do przodu.
Strefy wykrywania zderzenia
A. Strefa uderzenia czołowego.
B. Strefa uderzenia bocznego.
Poduszki powietrzne funk-
cjonują tylko przy włączo-
nym zapłonie.
Poduszki powietrzne uaktywniają
się tylko raz. W przypadku kolejne-
go zderzenia (w trakcie tego samego
wypadku lub innego wypadku), po-
duszka powietrzna nie zadziała.
Poduszki powietrzne zostały zaprojekto-
wane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo
osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym
środkowym siedzeniu) w razie silnego zde-
rzenia. Uzupełniają one działanie pasów
bezpieczeństwa, wyposażonych w ogra-
nicznik siły napięcia (z wyjątkiem pasażera
na tylnym środkowym siedzeniu).
Podczas zderzenia, elektroniczne czuj-
niki wykrywają i analizują zderzenia
czołowe oraz boczne w strefach wykry-
wania zderzenia:
- w razie silnego zderzenia, podusz-
ki napełniają się natychmiast, chro-
niąc tym samym pasażerów pojaz-
du (z wyjątkiem pasażera na tylnym
środkowym siedzeniu); natychmiast
po zderzeniu, gaz zawarty w po-
duszce powietrznej ulatnia się, aby
nie ograniczać widoczności i ułatwić
ewentualne wyjście pasażerów,
- w razie niewielkiego zderzenia, ude-
rzenia w tylną część lub w pewnych
warunkach podczas dachowania,
poduszki nie zadziałają, ponieważ
pasy bezpieczeństwa zapewnią op-
tymalne zabezpieczenie.
B
E
Z
137
Jeżeli co najmniej jedna z
dwóch kontrolek poduszek
powietrznych zaświeci się na
stałe, nie należy instalować fotelika
dziecięcego na przednim fotelu.
Zlecić sprawdzenie systemu sieci
serwisowej PEUGEOT lub warszta-
towi specjalistycznemu.
Nieprawidłowe działanie
Jeżeli ta kontrolka zaświeci
się w zestawie wskaźników,
włączy się sygnał dźwiękowy,
a na ekranie pojawi się komu-
nikat, należy skontaktować się
z ASO sieci PEUGEOT lub z warszta-
tem specjalistycznym w celu weryfikacji
systemu. Poduszki mogą nie wyzwolić
się w przypadku silnego uderzenia.
Ponowne włączenie
Po wyjęciu fotelika dziecięcego nale-
ży przekręcić przełącznik w położenie
"ON" w celu ponownej aktywacji po-
duszki powietrznej pasażera jadącego
z przodu.
Po włączeniu zapłonu kontrol-
ka zapala się na wyświetlaczu
pasów bezpieczeństwa i czo-
łowej poduszki powietrznej
pasażera na około 1 minutę,
jeżeli poduszka czołowa pa-
sażera jest włączona.
Aby zapewnić bezpieczeństwo
dziecka w przypadku montażu fo-
telika dziecięcego na przednim fo-
telu pasażera w pozycji "tyłem do kierun-
ku jazdy", należy bezwzględnie wyłączyć
przednią poduszkę powietrzną pasażera.
W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na
poważne obrażenia ciała lub śmierć w momencie
wyzwolenia poduszki powietrznej pasażera.
W zależności od wersji pojaz-
du, ta kontrolka zaświeci się w
zestawie wskaźników i/lub na
wyświetlaczu kontrolek pasa
bezpieczeństwa i przedniej po-
duszki powietrznej pasażera po włącze-
niu zapłonu oraz przez cały czas, gdy
poduszka powietrzna jest wyłączona.
Jeżeli ta kontrolka miga w ze-
stawie wskaźników i/lub na
wyświetlaczu kontrolek pasa
bezpieczeństwa i przedniej
poduszki powietrznej pasa-
żera, skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym. Przednia poduszka powietrz-
na może nie wyzwolić się w przypadku
silnego uderzenia.
Wyłączenie
Tylko poduszka powietrzna po stronie
pasażera może być wyłączona:
przy wyłączonym zapłonie , wło-
żyć klucz do wyłącznika poduszki
powietrznej pasażera,
przekręcić klucz w położenie "OFF" ,
następnie, wyjąć klucz nie zmienia-
jąc jego położenia.
B
E
Z
138
Boczne poduszki powietrzne
W razie silnego uderzenia bocznego
system chroni kierowcę i pasażera na
przednim fotelu, ograniczając ryzyko
uszkodzenia klatki piersiowej.
Boczna poduszka powietrzna jest za-
budowana w oparciu fotela po stronie
drzwi.
Aktywacja
Boczne poduszki powietrzne wyzwalają
się jednocześnie w momencie silnego
zderzenia bocznego całą lub częścią
bocznej strefy uderzenia B , prostopadle
do osi wzdłużnej samochodu, w płasz-
czyźnie poziomej oraz w kierunku od
zewnątrz do środka samochodu.
Kurtynowe poduszki powietrzne
W razie silnego uderzenia bocznego,
system chroni kierowcę i pasażerów (z
wyjątkiem pasażera na tylnym środko-
wym siedzeniu), ograniczając niebez-
pieczeństwo uszkodzenia boku głowy.
Kurtynowa poduszka powietrzna jest
zabudowana w słupku i górnej części
kabiny.
Usterka działania
Aktywacja
Kurtynowe poduszki powietrzne wyzwa-
lają się jednocześnie z odpowiednimi po-
duszkami bocznymi, w przypadku silne-
go zderzenia bocznego całą lub częścią
bocznej strefy uderzenia B , prostopadle
do osi wzdłużnej samochodu w płasz-
czyźnie poziomej oraz w kierunku od ze-
wnątrz do środka samochodu.
Kurtynowa poduszka powietrzna roz-
wija się między osobami zajmującymi
przednie lub tylne siedzenie samocho-
du i szybą.
W przypadku niewielkiego
uderzenia lub zahaczenia
boku pojazdu lub w przypad-
ku dachowania, poduszka po-
wietrzna może nie zadziałać.
W przypadku uderzenia z przodu lub
z tyłu, poduszka nie zadziała.
Strefy wykrywania zderzenia
A. Strefa uderzenia czołowego.
B. Strefa uderzenia bocznego.
Jeżeli ta kontrolka zapali się
w zestawie wskaźników, włą-
czy się sygnał dźwiękowy, a
na ekranie pojawi się komuni-
kat, należy skontaktować się
z ASO sieci PEUGEOT lub warsztatem
specjalistycznym w celu sprawdzenia
systemu. Poduszki mogą nie zadziałać
w przypadku silnego uderzenia.
Boczna poduszka powietrzna rozwija się
między osobami zajmującymi przednie
fotele samochodu i płytą danych drzwi.
B
E
Z
139
Aby zapewnić w pełni
skuteczne działanie
poduszek powietrznych,
należy zachować
następujące środki
ostrożności:
Przyjmować normalną i pionową po-
zycję siedzącą.
Zapinać właściwie wyregulowane
pasy bezpieczeństwa.
Nic nie trzymać między pasażerami
i poduszkami powietrznymi (dzieci,
zwierząt, przedmiotów...). Mogłyby one
zakłócić działanie poduszek lub spowo-
dować skaleczenia u pasażerów.
W przypadku gdy pojazd uległ wy-
padkowi lub został skradziony, nale-
ży sprawdzić system poduszek po-
wietrznych.
Naprawy systemu poduszek po-
wietrznych muszą być wykonywane
wyłącznie w ASO sieci PEUGEOT
lub w warsztacie specjalistycznym.
Nawet przy zachowaniu wszystkich
wymienionych powyżej środków
ostrożności, w momencie rozwinię-
cia poduszki powietrznej nie można
wykluczyć ryzyka zranienia lub nie-
wielkich oparzeń głowy, klatki pier-
siowej czy ramion. Poduszka napeł-
nia się prawie natychmiast (w kilka
milisekund), następnie opróżnia się,
uwalniając gorący gaz przez specjal-
ne otwory.
Przednie poduszki powietrzne
Nie prowadzić pojazdu trzymając kie-
rownicę za jej ramiona lub opierając
ręce na jej środku.
Pasażer nie powinien trzymać nóg
na desce rozdzielczej.
W miarę możliwości powstrzymać
się od palenia (papieros, fajka), po-
nieważ uruchomienie poduszki w
tym czasie mogłoby spowodować
oparzenia lub obrażenia ciała.
Nie demontować, nie przekłuwać i
nie uderzać poduszki.
Boczne poduszki powietrzne
Na fotele zakładać wyłącznie po-
krowce homologowane, niezakłóca-
jące działania bocznych poduszek
powietrznych. Aby zapoznać się z
gamą pokrowców dostosowanych
do Państwa samochodu, można
konsultować się z siecią serwisową
PEUGEOT (patrz rozdział "Informa-
cje praktyczne - § Akcesoria").
Nigdy niczego nie mocować i nie
przyklejać na oparciach siedzeń
(ubrania...), mogłoby to spowodować
skaleczenia klatki piersiowej lub ra-
mion podczas zadziałania bocznej
poduszki powietrznej.
Nie zbliżać się do drzwi bardziej niż
jest to konieczne.
Poduszki kurtynowe
Nie należy niczego mocować ani
przyklejać do sufitu, gdyż mogłoby
to spowodować obrażenia głowy w
przypadku zadziałania poduszki kur-
tynowej.
Nie wolno demontować uchwytów su-
fitowych, jeśli samochód je posiada,
ponieważ zamocowane są do nich
kurtynowe poduszki powietrzne.
140
Elektryczny hamulec postojowy posia-
da dwa tryby działania:
- Włączenie/wyłączenie automatyczne
Automatyczne włączenie następuje
po wyłączeniu silnika, natomiast au-
tomatyczne wyłączenie przy rusza-
niu z miejsca samochodem (funkcje
domyślnie włączone),
- Włączanie/wyłączanie ręczne
Włączanie/wyłączanie ręczne ha-
mulca postojowego jest możliwe
przez pociągnięcie dźwigni A .
POSTOJOWY
Dezaktywacja hamulca jest
zalecana w przypadku dużych
mrozów (zamarzanie) oraz w
przypadku holowania (awaria,
przyczepa...). Patrz rozdział "Wyłą-
czanie ręczne".
Programowanie trybu
Zależnie od kraju przeznaczenia po-
jazdu automatyczne włączanie po wy-
łączeniu silnika i automatyczne wy-
łączanie podczas ruszania z miejsca
samochodem można wyłączyć.
Jeżeli w zestawie wskaźników
zaświeci się kontrolka, wyłą-
cza się tryb automatyczny.
Aktywacja / dezaktywacja
tej funkcji jest możliwa w
ASO SIECI PEUGEOT lub
w warsztacie specjalistycz-
nym.
Włączanie i wyłączanie hamulca posto-
jowego odbywa się ręcznie. Po otwar-
ciu drzwi kierowcy włączy się sygnał
dźwiękowy, a na ekranie wyświetla się
komunikat, jeżeli hamulec nie jest włą-
czony.
Nie kłaść żadnego przedmiotu
(paczka papierosów, telefon, ...)
za występem sterowania hamul-
cem elektrycznym.
J
A
Z
141
Po zatrzymaniu samochodu w celu włączenia
hamulca postojowego, przy silniku pracującym
lub wyłączonym, pociągnąć dźwignię A .
Włączenie hamulca postojowego jest
sygnalizowane:
- przez zapalenie kontrol-
ki hamulca i kontrolki P na
dźwigni A ,
- przez wyświetlenie komu-
nikatu "Parking brake on"
(hamulec postojowy włą-
czony).
Po otwarciu drzwi kierowcy przy pracują-
cym silniku, jeżeli hamulec postojowy nie
jest włączony, włącza się sygnał dźwiękowy
i wyświetlony zostaje komunikat. Chyba że
w przypadku automatycznej skrzyni biegów
dźwignia znajduje się w położeniu P (Park).
Wyłączenie ręczne
Przy włączonym zapłonie lub pracują-
cym silniku w celu wyłączenia hamulca
postojowego nacisnąć pedał hamulca
lub przyspieszenia i pociągnąć, a na-
stępnie zwolnić dźwignię A .
Całkowite wyłączenie hamulca postojo-
wego jest sygnalizowane:
- zgaśnięciem kontrolki ha-
mulca oraz kontrolki P na
dźwigni A ,
- oraz wyświetleniem komu-
nikatu "Parking brake off"
(hamulec postojowy wyłą-
czony).
W przypadku pociągnięcia
dźwigni A bez naciśnięcia pe-
dału hamulca, hamulec posto-
jowy nie zostanie wyłączony, a
w zestawie wskaźników zapali
się kontrolka.
Włączanie ręczne Maksymalne zaciągnięcie
hamulca
W razie konieczności hamulec postojowy
można zaciągnąć z maksymalną siłą. W
tym celu należy pociągnąć i przytrzymać
dźwignię A aż do uzyskania komunikatu
"Parking brake on" (Hamulec postojowy włą-
czony) i włączenia sygnału dźwiękowego.
W przypadku holowania, ob-
ciążonego samochodu lub
zatrzymania na powierzchni o
dużym nachyleniu maksymalnie za-
ciągnąć hamulec, skręcić koła w kie-
runku krawężnika i włączyć bieg.
Po maksymalnym zaciągnięciu ha-
mulca czas jego zwalniania jest o
wiele dłuższy.
Przed opuszczeniem samo-
chodu należy sprawdzić, czy
kontrolka hamulca postojo-
wego w zestawie wskaźników
zapaliła się na stałe.
Maksymalne zaciągnięcie hamulca
jest niezbędne:
- w przypadku samochodu holujące-
go przyczepę kempingową lub inną
przyczepę, gdy funkcje automatycz-
ne są włączone, a użytkownik chce
ręcznie zaciągnąć hamulec postojowy,
- gdy możliwa jest zmiana nachylenia
podłoża podczas postoju (przykła-
dy: transport statkiem, ciężarówką,
na lawecie).
J
A
Z
142
Włączanie automatyczne,
przy wyłączonym silniku
W stojącym samochodzie hamulec po-
stojowy włącza się automatycznie po
wyłączeniu silnika.
Włączenie hamulca postojowego jest
sygnalizowane:
- zaświeceniem kontrolki ha-
mulca i kontrolki P na dźwig-
ni A ,
- wyświetleniem komuni-
katu "Parking brake on"
(Hamulec postojowy włą-
czony).
Hamulec postojowy jest wyłączany
automatycznie i stopniowo podczas
ruszania z miejsca :
Ręczna skrzynia biegów: nacisnąć
do oporu pedał sprzęgła i włączyć
1 bieg lub bieg wsteczny, nacisnąć
pedał przyspieszenia i zwolnić pe-
dał sprzęgła.
Ręczna zautomatyzowana skrzy-
nia biegów: wybrać położenie A , M
lub R , a następnie nacisnąć pedał
przyspieszenia.
Automatyczna skrzynia biegów :
wybrać położenie D , M lub R , a na-
stępnie nacisnąć pedał przyspie-
szenia.
Przed opuszczeniem samo-
chodu należy sprawdzić, czy
kontrolka hamulca postojo-
wego w zestawie wskaźników
zapaliła się na stałe.
Nie pozostawiać dziecka bez opieki
w samochodzie z włączonym zapło-
nem, ponieważ mogłoby ono wyłą-
czyć hamulec postojowy.
- zgaśnięciem kontrolki ha-
mulca i kontrolki P na dźwig-
ni A ,
- wyświetleniem komuni-
katu "Parking brake off"
(Hamulec postojowy wyłą-
czony).
Sygnał dźwiękowy stanowi potwierdze-
nie włączenia/wyłączenia elektryczne-
go hamulca postojowego.
Całkowite wyłączenie hamulca postojo-
wego jest sygnalizowane:
Unieruchomienie samochodu
przy pracującym silniku
Aby unieruchomić samochód na postoju
przy pracującym silniku, należy ręcznie
włączyć hamulec postojowy ciągnąc za
dźwignię A .
Włączenie hamulca postojowego jest
sygnalizowane:
- zaświeceniem kontrolki ha-
mulca i kontrolki P na dźwig-
ni A ,
- wyświetleniem komuni-
katu "Parking brake on"
(Hamulec postojowy włą-
czony).
Po otwarciu drzwi kierowcy, jeżeli ha-
mulec postojowy nie jest włączony, włą-
cza się sygnał dźwiękowy i wyświetla
komunikat. Nie dotyczy to automatycz-
nej skrzyni biegów, gdy dźwignia znaj-
duje się w położeniu P (Park).
Przed opuszczeniem samo-
chodu sprawdzić, czy kontrol-
ka hamulca postojowego w
zestawie wskaźników zapaliła
się na stałe.
Na postoju przy uruchomionym
silniku nie należy niepotrzebnie
przyspieszać, ponieważ może
to spowodować wyłączenie
hamulca postojowego.
W przypadku holowania, obciążo-
nego samochodu lub zatrzymania
na powierzchni o dużym nachyleniu
maksymalnie zaciągnąć hamulec i
skręcić koła do krawężnika i włączyć
bieg.
Etykieta na płycie drzwi
J
A
Z
143
Wyjątkowe sytuacje
W niektórych warunkach (uru-
chamianie silnika...) hamulec posto-
jowy może dostosować siłę zaciśnię-
cia. Jest to normalne działanie.
W celu przemieszczenia samochodu
o kilka centymetrów bez uruchamia-
nia silnika, przy włączonym zapłonie
nacisnąć pedał hamulca i wyłączyć
hamulec postojowy ciągnąc, a na-
stępnie zwalniając dźwignię A . Całko-
wite zwolnienie hamulca postojowego
jest sygnalizowane przez zgaśnięcie
kontrolki dźwigni A oraz kontrolki w ze-
stawie wskaźników i pojawienie się ko-
munikatu "Parking brake off" (Hamulec
postojowy wyłączony).
W przypadku usterki hamulca posto-
jowego w położeniu włączonym lub
usterki akumulatora zawsze możliwe
jest awaryjne wyłączenie hamulca.
HAMOWANIE AWARYJNE
W razie usterki układu hamulca główne-
go lub w wyjątkowej sytuacji (na przy-
kład: zasłabnięcie kierowcy, jazda pod
kontrolą innej osoby...) pociągnięcie i
przytrzymanie dźwigni A umożliwia
zatrzymanie samochodu.
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
gwarantuje stabilność podczas hamo-
wania awaryjnego.
W razie usterki hamowania awaryjnego
zostaje wyświetlony jeden z następują-
cych komunikatów:
- "Parking brake faulty" (Usterka ha-
mulca postojowego).
- "Parking brake control faulty" (Usterka
linki hamulca postojowego).
W razie usterki systemu ESP
sygnalizowanego zapaleniem
się tej kontrolki, stabilność ha-
mowania nie jest zapewniana.
W tym wypadku stabilność sa-
mochodu musi zapewnić kierowca po-
przez wielokrotne "ciągnięcie-puszcza-
nie" dźwigni A .

Z dynamicznego hamowania
awaryjnego należy korzystać
jedynie w wyjątkowych sytu-
acjach.
J
A
Z
144
Lewy przedni fotel przesunięty mak-
symalnie do tyłu.
W przypadku wystąpienia usterki elek-
trycznego hamulca postojowego lub
awarii akumulatora mechaniczne ste-
rowanie awaryjne umożliwia ręczne od-
blokowanie hamulca postojowego.
Odblokowanie awaryjne Unieruchomić samochód (lub zablo-
kować go dopóki pedał hamulca nie
zostanie zwolniony) przy pracują-
cym silniku i włączyć pierwszy bieg
(ręczna skrzynia biegów), wybrać
położenie P (automatyczna skrzynia
biegów) lub M , lub R (ręczna zau-
tomatyzowana 6-biegowa skrzynia
biegów).
Wyłączyć silnik, ale pozostawić włą-
czony zapłon. Jeżeli unieruchomie-
nie samochodu nie jest możliwe,
nie należy poruszać dźwignią i jak
najszybciej skontaktować się z ASO
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
Wyjąć dwa kliny samochodu i na-
rzędzie odblokowujące znajdują-
ce się po wykładziną bagażnika
(patrz "Wymiana koła" w rozdziale
"Informacje praktyczne").
Unieruchomić samochód umiesz-
czając kliny z przodu i z tyłu jednego
z przednich kół.
Maksymalnie cofnąć przednie lewe
siedzenie.
Podnieść naciętą powierzchnię B
dywanika pod siedzeniem.
Przebić osłonę C tulejki D za pomo-
cą narzędzia odblokowującego.
Umieścić narzędzie odblokowujące
w tulejce D .
Obrócić narzędzie odblokowujące
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Ze względów bezpieczeń-
stwa konieczne jest dokończenie
tej czynności. Hamulec postojowy
jest wyłączony.
Wyjąć narzędzie odblokowujące i
schować je wraz z klinami w skrzyn-
ce z narzędziami.
- Ponowna inicjalizacja działania ha-
mulca postojowego następuje po
wyłączeniu i włączeniu zapłonu.
Jeżeli ponowna inicjalizacja hamul-
ca postojowego nie jest możliwa na-
leży skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem spe-
cjalistycznym.
- Po przeprowadzeniu tej czynności
czas włączania hamulca może być
dłuższy niż podczas normalnego
działania.
Ze względów bezpieczeń-
stwa po wykonaniu tej czyn-
ności konieczne jest szybkie
skontaktowanie się z ASO SIECI
PEUGEOT w celu wymiany osłony.
Z powodu odblokowania awaryjne-
go za pomocą narzędzia odbloko-
wującego i niemożności ponownego
włączenia hamulca postojowego za
pomocą sterowania mechanicznego,
funkcja unieruchamiania samochodu
nie działa.
Nie należy poruszać dźwignią A i nie
wyłączać/uruchamiać silnika, gdy
narzędzie odblokowujące jest wsu-
nięte.
Należy uważać, aby w pobliżu za-
ślepki nie umieszczać zakurzonych i
wilgotnych przedmiotów.
J
A
Z
145
WSPOMAGANIE RUSZANIA NA
POCHYŁEJ DRODZE
System utrzymuje pojazd unierucho-
miony przez krótką chwilę (około 2 se-
kundy) podczas ruszania na pochyłej
drodze, umożliwiając przeniesienie sto-
py z pedału hamulca na pedał przyspie-
szenia.
Funkcja ta działa wyłącznie wtedy, gdy:
- samochód zostanie całkowicie unie-
ruchomiony przez trzymanie przez
cały czas nogi na pedale hamulca;
- nachylenie drogi spełnia określone
warunki;
- drzwi kierowcy są zamknięte.
Funkcji wspomagania ruszania na po-
chyłej drodze nie można wyłączyć.
Działanie
Podczas ruszania przodem pod górę,
gdy samochód jest zatrzymany, po
zwolnieniu pedału hamulca zostaje
on na chwilę unieruchomiony:
- jeżeli włączony jest pierwszy bieg
lub luz w przypadku manualnej
skrzyni biegów,
- jeżeli wybrane jest położenie A lub
M w przypadku manualnej sterowa-
nej skrzyni biegów,
- jeżeli wybrane jest położenie D
lub M w przypadku automatycznej
skrzyni biegów.
Podczas ruszania tyłem pod górę,
gdy samochód jest zatrzymany i włą-
czony jest wsteczny bieg, po zwol-
nieniu pedału hamulca zostaje on na
chwilę unieruchomiony.
Nie opuszczać samochodu
podczas fazy chwilowego unie-
ruchomienia samochodu za
pomocą układu wspomagania
ruszania na pochyłej drodze.
W przypadku konieczności wyjścia
z samochodu przy pracującym sil-
niku należy ręcznie zacisnąć hamu-
lec postojowy. Następnie sprawdzić,
czy kontrolka hamulca postojowego
(oraz kontrolka P na dźwigni hamul-
ca elektrycznego) są zapalone.
Usterka działania
W przypadku usterki systemu zapalają
się te kontrolki. Należy skontaktować
się z ASO sieci PEUGEOT lub z war-
sztatem specjalistycznym w celu spraw-
dzenia systemu.
146
Usterki
W razie zapalenia się kontrolki usterki elektrycznego hamulca postojowego oraz jednej lub kilku kontrolek opisanych w po-
niższych tabelach należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu (poziomo, z włączonym biegiem) i jak najszybciej
skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
Sytuacje Konsekwencje
Wyświetlenie komunikatu " Usterka
hamulca postojowego " oraz zapale-
nie się następujących kontrolek:
- Funkcje automatycznie są wyłączone.
- Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
- Elektryczny hamulec postojowy można włączyć jedynie ręcznie.
Wyświetlenie komunikatu " Usterka
hamulca postojowego " oraz zapale-
nie się następujących kontrolek:
- Ręczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego jest możliwe jedynie
po naciśnięciu pedału przyspieszenia i zwolnieniu dźwigni.
- Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
- Automatyczne funkcje i ręczne włączanie hamulca są dostępne.
Wyświetlenie komunikatu " Usterka
hamulca postojowego " oraz zapale-
nie się następujących kontrolek:
- Funkcje automatycznie są wyłączone.
- Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
Włączanie elektrycznego hamulca postojowego:
Zatrzymać samochód i wyłączyć zapłon.
Pociągnąć dźwignię i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund lub do
zakończenia zaciągania hamulca.
Włączyć zapłon i sprawdzić, czy zapaliła się kontrolka elektrycznego hamulca
postojowego.
Zaciąganie hamulca odbywa się wolniej niż podczas normalnego działania.
Wyłączanie elektrycznego hamulca postojowego:
Włączyć zapłon.
Pociągnąć dźwignię i przytrzymać ją przez około 3 sekundy, a następnie puścić.
Jeżeli kontrolka hamulca miga lub jeżeli kontrolki nie zapalą się po włączeniu
zapłonu, procedury nie działają. Zatrzymać samochód na poziomej powierzchni i
sprawdzić system w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
i ewentualnie

miga
J
A
Z
147
Sytuacje Konsekwencje
Wyświetlenie komunikatu " Usterka
linki hamulca postojowego – tryb
automatyczny włączony " oraz zapa-
lenie się następujących kontrolek:

- Dostępne są jedynie funkcje automatycznego włączania hamulca po wyłącze-
niu silnika i automatycznego zwalniania hamulca po przyspieszeniu.
- Włączanie/wyłączanie ręczne elektrycznego hamulca postojowego oraz hamo-
wanie awaryjne są niedostępne.

i ewentualnie

miga
Usterka akumulatora
- Zapalenie się kontrolki akumulatora wymaga natychmiastowego zatrzymania
samochodu z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Zatrzymać i
unieruchomić samochód (w razie potrzeby podłożyć dwa kliny pod koła).
- Włączyć elektryczny hamulec postojowy przed wyłączeniem silnika.
J
A
Z
148
System wyświetlający informacje na
przezroczystej płytce w polu widzenia
kierowcy, aby mógł on cały czas obser-
wować drogę.
System działa przy pracującym silniku i
zapamiętuje ustawienia po wyłączeniu
zapłonu.
WYŚWIETLACZ NA PRZEDNIEJ
SZYBIE
1. Włącz / wyłącz wyświetlacz na
przedniej szybie.
2. Regulacja jasności.
3. Regulacja wysokości wyświetlania.
Naciśnięcie jednego z przełączników
impulsowych pozwala wysunąć płytkę.
Po włączeniu systemu na wyświetlaczu
wyświetlane są następujące informacje:
A. Prędkość samochodu.
B. Informacje regulatora/ogranicznika
prędkości.
Przełączniki impulsowe Wyświetlanie podczas działania
C. Informacje o "Distance alert" (zależ-
nie od wersji).
J
A
Z
149
W trudnych warunkach pogo-
dowych (deszcz i/lub śnieg,
silne słońce, …) wyświetlanie
na przedniej szybie może być nie-
czytelne lub chwilowo zakłócone.
Niektóre okulary (słoneczne, korek-
cyjne lub z powłoką antyrefleksyjną)
mogą utrudniać odczyt wyświetlo-
nych informacji.
Do czyszczenia przezroczystej płytki
zbudowanej ze szkła organicznego
należy użyć czystego, delikatnego
materiału do czyszczenia okularów
lub ściereczki z mikrofibry. Nie uży-
wać suchej lub szorstkiej szmatki
ani produktów czyszczących lub roz-
puszczalników, które mogłyby pory-
sować płytkę lub uszkodzić powłokę
antyrefleksyjną.
Manipulowanie przełączni-
kami impulsowymi powinno
odbywać się po zatrzymaniu
samochodu.
Na postoju oraz podczas jazdy nie
stawiać żadnego przedmiotu wokół
przezroczystej płytki (lub na jej po-
krywie), aby nie zablokować wysu-
nięcia płytki.
Przy pracującym silniku nacisnąć
przełącznik impulsowy 1 . Stan włą-
czony/wyłączony po wyłączeniu
silnika jest zapamiętywany przy po-
nownym uruchomieniu.
Regulacja wysokości
Przy pracującym silniku dostosować
żądaną wysokość wyświetlenia za po-
mocą przełącznika impulsowego 3 :
- w górę, aby przesunąć wyświetle-
nie w górę,
- w dół, aby przesunąć wyświetle-
nie w dół.
Włączenie / Wyłączenie Regulacja jasności
Przy pracującym silniku ustawić
jasność informacji za pomocą prze-
łącznika impulsowego 2 :
- w górę, aby zwiększyć jasność,
- w dół, aby zmniejszyć jasność.
J
A
Z
150
"DISTANCE ALERT * "
Informacje na temat bezpiecznej odległo-
ści znajdują się w obowiązujących przepi-
sach lub zaleceniach kodeksu drogowego
obowiązującego w danym kraju.
System włącza się przy prędkości po-
wyżej 70 km/h i poniżej 150 km/h.
System wyposażony jest w alarm obraz-
kowy, zapamiętywany po wyłączeniu
zapłonu.
System pomaga w prowadzeniu i w
żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy
z zachowania ostrożności i odpowie-
dzialności.
1. Włącz / wyłącz.
2. Zwiększanie (+) / zmniejszenie (-)
wartości alarmu.
Informacje wyświetlane są na wyświet-
laczu w przedniej szybie.
Gdy system jest aktywny:
A. Prędkość samochodu jest poza za-
kresem działania.
B. Prędkość samochodu zawiera się
w zakresie działania, ale nie ma po-
przedzającego samochodu w zasię-
gu.
C. Samochód poprzedzający jest w za-
sięgu.
Wyświetlany jest czas potrzebny na
przebycie odległości do samochodu
jadącego przed nami.
D. Czas potrzebny na przebycie od-
ległości do samochodu jadącego
przed nami jest niższy od zaprogra-
mowanego (wartość miga).
Przełączniki impulsowe Wyświetlanie podczas działania
System pomocy w prowadzeniu, infor-
mujący kierowcę o odległości (wyrażo-
nej w sekundach) do poprzedzającego
pojazdu w normalnych warunkach dro-
gowych.
System nie wykrywa samochodów na
postoju i nie wpływa na zachowanie
się samochodu.
* Zależnie od wersji.
J
A
Z
151
Włączenie
Wyłączenie
Aby wyłączyć system nacisnąć
przełącznik impulsowy 1, kontrolka
gaśnie.
Przywrócenie działania
Aby ponownie uruchomić system
należy nacisnąć przełącznik impul-
sowy 1 .
Ostatnia zaprogramowana wartość
jest zachowana i zapala się kontrolka.
Jeżeli kontrolka przełącznika
impulsowego 1 miga należy
sprawdzić system w ASO SIE-
CI PEUGEOT lub w warsztacie spe-
cjalistycznym.
Przykład z wartością 2 sekundy:
System automatycznie przełącza się na
tryb czuwania, jeżeli czujnik nie wykry-
je prawidłowo poprzedzającego samo-
chodu (trudne warunki atmosferyczne,
czujnik źle wyregulowany, … ). Komuni-
kat wyświetla się na ekranie wielofunk-
cyjnym.
Poprzedzający samochód może w pew-
nych warunkach nie zostać wykryty, na
przykład:
- na zakręcie,
- przy zmianie pasa,
- gdy samochód poprzedzają-
cy jest zbyt daleko (maksymalny
zasięg czujnika: 100 m) lub stoi
(w korku, ...).
Gdy samochód poprzedzający jest zbyt
blisko (czas między dwoma pojazda-
mi wynosi poniżej 0,5 s.) wyświetlacz
wskazuje 0,5 s.
Alarm
Programowanie wartości
alarmowej
Wybrać odpowiednią wartość alarmo-
wą za pomocą przełącznika impulso-
wego 2 , skokami co 0,1 sekundy:
- w górę, aby zwiększyć wartość: "+",
- w dół, aby ją zmniejszyć: "-".
System nie jest czujnikiem zapo-
biegającym kolizji i nie ma żadnego
wpływu na zachowywanie się samo-
chodu. System jedynie informuje i nie
może w żadnym wypadku zwalniać
kierowcy z zachowania ostrożności i
odpowiedzialności.
Nacisnąć przełącznik impulsowy 1 ,
zapala się kontrolka.
System jest włączony, ale będzie dzia-
łać powyżej 70 km/h.
Wartość alarmową można zaprogramo-
wać od 0,9 sekund do 2,5 sekund.
Alarm obrazkowy może być wyłączo-
ny poprzez zaprogramowanie wartości
0 sekund.
Gdy czas (w sekundach), potrzebny na
przebycie odległości do samochodu po-
przedzającego jest niższy od czasu za-
programowanego (wartość alarmowa),
miga alarm obrazkowy.
W normalnych warunkach
jazdy bezpieczny czas to
2 sekundy (prawidłowa przy-
czepność i prędkość), pozwa-
lający uniknąć kolizji w razie nagłego
hamowania.
J
A
Z
152
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
Przyciski tego systemu znajdują się na
przełączniku A .
1. Pokrętło wyboru trybu ogranicznika
2. Przycisk zmniejszenia zaprogramo-
wanej wartości
3. Przycisk zwiększenia zaprogramo-
wanej wartości
4. Przycisk włączenia / wyłączenia
ograniczenia
Zaprogramowane informacje pokazują
się na wyświetlaczu w zestawie wskaź-
ników.
5. Sygnalizacja włączenia / wyłączenia
ograniczenia
6. Wskaźnik wyboru trybu ogranicznika
7. Wartość zaprogramowanej prędkości
Przełączniki przy kierownicy Wyświetlacz w zestawie wskaźników
Ogranicznik nie może w żad-
nym przypadku wyręczać kie-
rowcy w przestrzeganiu ogra-
niczenia prędkości, kierowca musi
być zawsze czujny i odpowiedzialny.
Włączenie ogranicznika prędkości od-
bywa się ręcznie: minimalna prędkość,
którą można ustawić to 30 km/h.
Wyłączenie ogranicznika prędkości od-
bywa się ręcznie poprzez naciśnięcie
przycisku.
Wartość zaprogramowanej prędkości
pozostaje w pamięci do momentu wyłą-
czenia zapłonu.
Informacje te wyświetlane są
również na wyświetlaczu na
przedniej szybie.
Dodatkowe informacje znajdują się w
rozdziale "Jazda".
System uniemożliwia przekroczenie za-
pamiętanej przez kierowcę prędkości
samochodu.
Po osiągnięciu zaprogramowanej pręd-
kości naciskanie padału przyspieszenia
nie zwiększa prędkości, chyba że zosta-
nie on mocno wciśnięty, istnieje wtedy
możliwość chwilowego przekroczenia
zaprogramowanej prędkości.
Aby powrócić do zapamiętanej prędko-
ści wystarczy zwolnić pedał przyspie-
szenia i zmniejszyć prędkość poniżej
prędkości zaprogramowanej.
J
A
Z
153
W przypadku stromych zjaz-
dów lub nagłego przyspie-
szenia ogranicznik prędkości
może nie być w stanie utrzymać za-
programowanej prędkości.
Aby nie blokować pedałów:
- należy poprawnie zamocować
dywanik.
- nie kłaść jednego dywanika na
drugim.
Programowanie
Przekroczenie zaprogramowanej prędkości
Naciśnięcie pedału przyspieszenia, aby przekroczyć zapro-
gramowaną prędkość nie spowoduje przyspieszenia, chy-
ba że zostanie on mocno przyciśnięty do samego końca z
przekroczeniem punkt oporu .
Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony a na wy-
świetlaczu miga wartość prędkości.
Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie
wymuszone lub nie, wartość przestaje migać.
Powrót do normalnego
prowadzenia
Ustawić pokrętło 1 w położeniu "0" :
tryb ogranicznika jest wyłączony.
Wyświetlacz powraca do wskazywa-
nia kilometrów na liczniku przebiegu.
Usterka
W przypadku usterki ogranicznika pręd-
kość zostaje zastąpiona migającymi
kreskami.
Przeprowadzić kontrole w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
Wyłączyć ogranicznik naciskając przycisk 4 : wyświet-
lacz potwierdza wyłączenie (OFF).
Ponowne włączenie ogranicznika odbywa się poprzez
wciśnięcie przycisku 4 .
Regulacja wartości za pomocą przycisków
2 lub 3 (np : 90 km/h).
Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą
przycisków 2 i 3 :
- + lub - 1 km/h = krótkie wciśnięcie,
- + lub - 5 km/h = dłuższe wciśnięcie,
- skokami + lub - 5 km/h = wciśnięcie i przytrzymanie.
Włączyć ogranicznik naciskając przycisk 4 .
Ustawić pokrętło 1 w położeniu
"LIMIT" : następuje wybór trybu
ogranicznika, chyba że jest już
włączony (OFF).
Nie ma potrzeby włączania ogranicz-
nika prędkości, aby ustawić prędkość.
J
A
Z
154
REGULATOR PRĘDKOŚCI
System automatycznie utrzymuje pręd-
kość samochodu zaprogramowaną
przez kierowcę, bez konieczności naci-
skania pedału przyspieszenia.
Włączenie regulatora prędkości odby-
wa się ręcznie: minimalna prędkość sa-
mochodu to 40 km/h oraz włączony:
- czwarty bieg w ręcznej skrzyni biegów,
- w trybie sekwencyjnym drugi bieg w
zautomatyzowanej ręcznej skrzyni
biegów lub w automatycznej skrzyni
biegów,
- położenie A w zautomatyzowanej
ręcznej skrzyni biegów lub D w au-
tomatycznej skrzyni biegów. Przyciski tego systemu znajdują się na
przełączniku A .
1. Pokrętło wyboru trybu regulatora
2. Przycisk programowania prędkości /
zmniejszenia zaprogramowanej war-
tości
3. Przycisk programowania prędkości /
zwiększenia zaprogramowanej war-
tości
4. Przycisk wyłączenia / włączenia re-
gulacji
Zaprogramowane informacje pokazują
się na wyświetlaczu w zestawie wskaź-
ników.
5. Sygnalizacja wyłączenia / włączenia
regulacji
6. Wskaźnik wyboru trybu regulatora
7. Wartość zaprogramowanej prędkości
Przełączniki przy kierownicy Wyświetlacz w zestawie wskaźników
Regulator prędkości nie może
w żadnym przypadku wyrę-
czać kierowcy w zachowaniu
ograniczenia prędkości, kierowca
musi być zawsze czujny i odpowie-
dzialny.
Wyłączenie regulatora prędkości odby-
wa się ręcznie lub poprzez naciśnięcie
pedałów hamulca lub sprzęgła lub, ze
względów bezpieczeństwa, w przypad-
ku wyłączenia systemu ESP.
W przypadku silnego wciśnięcia pedału
przyspieszenia istnieje możliwość chwi-
lowego przekroczenia zaprogramowa-
nej prędkości.
Aby powrócić do zapamiętanej prędko-
ści wystarczy zwolnić pedał hamulca.
Wyłączenie zapłonu powoduje anulo-
wanie zaprogramowanej prędkości.
Informacje te wyświetlane są
również na wyświetlaczu na
przedniej szybie.
Dodatkowe informacje znajdują się w
rozdziale "Prowadzenie".
J
A
Z
155
Jeżeli regulator prędkości
jest włączony, należy uważać
kiedy naciskamy na jeden z
przycisków modyfikacji zaprogra-
mowanej prędkości, gdyż może to
spowodować nagły wzrost prędkości
samochodu.
Nie należy stosować regulatora pręd-
kości na śliskiej nawierzchni lub dro-
dze o dużym natężeniu ruchu.
W przypadku stromych zjazdów
ogranicznik prędkości może nie być
w stanie utrzymać zaprogramowanej
prędkości.
Aby nie blokować przestrzeni pod
pedałami:
- należy poprawnie zamocować
dywanik,
- nie kłaść jednego dywanika na
drugim.
Programowanie
Przekroczenie zaprogramowanej prędkości
Przekroczenie prędkości, wymuszone lub nie, powoduje mi-
ganie prędkości na wyświetlaczu.
Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie,
wymuszone lub nie, wartość przestaje migać.
Powrót do normalnego prowadzenia
Ustawić pokrętło 1 w położeniu "0" : tryb regulatora jest
wyłączony. Wyświetlacz powraca do wskazywania licz-
nika przebiegu kilometrów.
Usterka działania
W przypadku usterki regulatora, zapa-
miętana prędkość zostaje anulowana i
migają kreski.
Przeprowadzić kontrolę w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym. Regulacja wartości programowa-
na poprzez przyspieszenie do żą-
danej prędkości, a następnie na-
ciśnięcie na przyciski 2 lub 3 (np :
110 km/h).
Wyłączyć regulator naciskając przycisk 4 : wyświetlacz
potwierdza wyłączenie (OFF).
Ponowne włączenie regulatora odbywa się poprzez
wciśnięcie przycisku 4 .
Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą
przycisków 2 i 3 :
- + lub - 1 km/h = krótkie wciśnięcie,
- + lub - 5 km/h = dłuższe wciśnięcie,
- skokami + lub - 5 km/h = wciśnięcie i przytrzymanie.
Ustawić pokrętło 1 w położeniu
"CRUISE" : następuje wybór trybu
regulatora, chyba że jest już włą-
czony (OFF).
J
A
Z
156
MANUALNA 6-BIEGOWA
SKRZYNIA BIEGÓW
Ze względów bezpieczeństwa i
dla ułatwienia rozruchu silnika:
Bieg wsteczny należy włączać
po zatrzymaniu pojazdu, na
wolnych obrotach.
Włączanie 5. lub 6. biegu
Przestawić dźwignię zmiany biegów
maksymalnie w prawo, aby prawid-
łowo wybrać 5. lub 6. bieg.
* W zależności od silnika.
WSKAŹNIK ZMIANY BIEGU *
System pozwala ograniczyć zużycie
paliwa poprzez zalecenie zmiany biegu
na wyższy w pojazdach wyposażonych
w manualną skrzynię biegów.
Działanie
System działa wyłącznie podczas jazdy
ekonomicznej.
W zależności od sposobu prowadzenia
i wyposażenia pojazdu system może
zalecić zmianę o jeden lub kilka biegów.
Można postąpić zgodnie z zaleceniem
bez konieczności włączania biegów po-
średnich.
Zalecenie włączenia danego biegu nie
musi być uważane jako obowiązkowe.
Ukształtowanie drogi, warunki na dro-
dze oraz bezpieczeństwo są podsta-
wowymi czynnikami wpływającymi na
wybór biegu. Kierowca decyduje o wy-
konaniu wskazówek systemu.
Funkcja ta nie może być wyłączona.
Przykład:
- Włączony jest trzeci bieg.
W przypadku jazdy wymaga-
jącej zwiększenia wydajności
silnika (na przykład mocne
naciśnięcie pedału przyspieszenia w
celu wyprzedzenia…) system nie za-
leci zmiany biegu.
System nie zaleca w żadnym wypadku:
- włączenia pierwszego biegu,
- włączenia biegu wstecznego,
- zmniejszania biegu.
- Delikatnie naciskany jest pedał przy-
spieszenia.
- System może zaproponować włą-
czenie wyższego biegu.
Informacja pojawia się w formie strzałki
na wyświetlaczu w zestawie wskaźni-
ków.
W zależności od wyposażenia pojazdu,
obok strzałki może wyświetlić się zale-
cany bieg.
Wyposażenie to będzie dostępne w cią-
gu roku.
- zawsze włączać luz,
- nacisnąć pedał sprzęgła.
Podnieść kołnierz pod gałką i prze-
stawić dźwignię zmiany biegów w
lewo i do przodu.
Włączenie biegu wstecznego
J
A
Z
157
ZAUTOMATYZOWANA RĘCZNA
SKRZYNIA BIEGÓW Z
6 BIEGAMI
Dźwignia zmiany biegów
R. Bieg wsteczny.
Wcisnąć pedał hamulca i przesunąć
dźwignię w górę, aby wybrać tę po-
zycję.
N. Luz.
Wcisnąć pedał hamulca i wybrać tę
pozycję, aby uruchomić silnik.
A. Tryb zautomatyzowany.
Przesunąć dźwignię w dół, aby wy-
brać ten tryb.
M. + / - Tryb ręczny z sekwencyjną zmia-
ną biegów.
Przesunąć dźwignię w dół i w lewo,
aby wybrać ten tryb, a następnie:
- Impuls do przodu, aby zwiększyć
bieg.
- lub impuls do tyłu, aby zreduko-
wać bieg.
S. Program Sport.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Przyciski przy kierownicy
+. Przycisk zwiększenia biegu po pra-
wej stronie kierownicy.
Nacisnąć z tyłu przycisk przy kie-
rownicy "+" , aby zwiększyć bieg.
-. Przycisk zmniejszenia biegu po lewej
stronie kierownicy.
Nacisnąć z tyłu przycisk przy kie-
rownicy "-" , aby zmniejszyć bieg.
Przyciski przy kierownicy nie
pozwalają na wybranie luzu
ani na włączenie i wyłączenie
biegu wstecznego.
6-przełożeniowa zautomatyzowana
ręczna skrzynia biegów oferuje wybór
między komfortem automatyki a przy-
jemnością ręcznej zmiany biegów.
Z tego względu można wybierać spo-
śród trzech dostępnych trybów:
- tryb zautomatyzowany dla auto-
matycznej obsługi skrzyni biegów,
- tryb sekwencyjny dla ręcznej obsłu-
gi skrzyni biegów przez kierowcę,
- tryb auto-sekwencyjny , aby na
przykład wyprzedzić pozostając w
trybie zautomatyzowanym, z wyko-
rzystaniem funkcji trybu sekwencyj-
nego.
Zarówno w trybie zautomatyzowanym,
jak i w trybie sekwencyjnym dostępny
jest program Sport , który nadaje stylo-
wi jazdy dynamicznego charakteru.
J
A
Z
158
Wyświetlanie w zestawie
wskaźników
yy
Położenie dźwigni skrzyni biegów
N. Neutral (Luz)
R. Reverse (Bieg wsteczny)
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bieg w trybie sekwen-
cyjnym
AUTO. Zapala się po wybraniu trybu
zautomatyzowanego. Gaśnie
po włączeniu trybu sekwencyj-
nego.
S. Sport (Program Sport)
Uruchomienie pojazdu
Gdy kontrolka miga należy
nacisnąć pedał hamulca
(np: uruchamianie silnika).
Wybrać położenie N .
Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Uruchomić silnik.
Przytrzymać wciśnięty pedał hamul-
ca, ustawić selektor biegu w poło-
żeniu A lub M , aby ruszyć do przo-
du, natomiast R , aby włączyć bieg
wsteczny.
Zdjąć nogę z pedału hamulca i przy-
spieszyć.
Elektryczny hamulec postojowy wy-
łącza się automatycznie. Jeżeli się
nie wyłączy, zwolnić go ręcznie.
Na wyświetlaczu w zestawie
wskaźników pojawi się AUTO
i 1 lub R .
Jeżeli w momencie urucha-
miania pojazdu dźwignia nie
znajduje się w położeniu N ,
w zestawie wskaźników miga
symbol N , włącza się sygnał dźwię-
kowy, a na ekranie wielofunkcyjnym
pojawia się komunikat.
Jeżeli w momencie uruchamiania
pojazdu pedał hamulca nie zostanie
wciśnięty, w zestawie wskaźników
miga noga na hamulcu , włącza się
sygnał dźwiękowy, a na ekranie wie-
lofunkcyjnym pojawia się komunikat.
W momencie włączenia biegu
wstecznego włączy się sygnał
dźwiękowy.
Na wyświetlaczu w zestawie
wskaźników pojawi się N .
Tryb sekwencyjny
Po uruchomieniu pojazdu wybrać
położenie M , aby włączyć tryb sek-
wencyjny.
Znika AUTO a włączane bie-
gi sukcesywnie pojawiają się
na wyświetlaczu w zestawie
wskaźników.
Zmiana biegu odbywa się tylko wtedy,
gdy obroty silnika są wystarczające do
przeprowadzenia tej zmiany.
Nie ma potrzeby zwalniania pedału
przyspieszenia w trakcie zmiany biegu.
W trakcie hamowania lub zwalniania
skrzynia biegów automatycznie dosto-
sowuje bieg, aby umożliwić odpowied-
nie później przyspieszenie pojazdu.
Jeżeli silnik pracuje na biegu jałowym,
przy zwolnionym hamulcu ręcznym, jeśli
wybrane jest położenie R , A lub M , po-
jazd porusza się nawet bez naciskania
pedału przyspieszenia. Nie należy po-
zostawiać bez opieki dzieci, wewnątrz
pojazdu z włączonym silnikiem. Jeżeli
czynności obsługowe muszą być wyko-
nywane przy włączonym silniku, należy
zaciągnąć hamulec postojowy i wybrać
położenie N .
159
Przy bardzo małej prędko-
ści, jeżeli nastąpiło żądanie
włączenia biegu wstecznego,
zostanie on włączony dopiero po za-
trzymaniu pojazdu. Kontrolka Stopa
na hamulcu może migać, sygnalizu-
jąc konieczność zahamowania.
Przy dużej prędkości, jeżeli nastąpiło
żądanie włączenia biegu wsteczne-
go, miga kontrolka N a skrzynia bie-
gów automatycznie włącza luz. Aby
ponownie włączyć bieg należy usta-
wić dźwignię w położeniu A lub M .
Skrzynia biegów działa w trybie proak-
tywnym bez ingerencji kierowcy. Auto-
matycznie wybiera bieg dostosowany
do następujących parametrów:
- sposób jazdy,
- profil drogi.
AUTO oraz włączony bieg po-
jawią się na wyświetlaczu w
zestawie wskaźników.
Tryb zautomatyzowany
Po używaniu trybu sekwencyjnego
wybrać położenie A , aby powrócić
do trybu zautomatyzowanego.
Tryb "auto-sekwencyjny"
Ten tryb umożliwia na przykład wyprze-
dzenie, pozostając w trybie zautomaty-
zowanym i wykorzystując funkcjonalno-
ści trybu sekwencyjnego.
Naciskać przycisk + lub - przy kie-
rownicy.
Skrzynia biegów włączy żądany bieg
o ile obroty silnika są wystarczające.
W zestawie wskaźników pojawi się
AUTO .
Po kilku sekundach bez działania na
przełączniki skrzynia biegów powróci
do automatycznej zmiany biegów.
W przypadku silnego przy-
spieszenia wyższy bieg zo-
stanie włączony dopiero gdy
kierowca zadziała na dźwignię zmia-
ny biegów lub na przyciski przy kie-
rownicy.
Podczas jazdy nigdy nie włączać
luzu N .
Bieg wsteczny R należy włączać po
zatrzymaniu pojazdu i naciśnięciu
pedału hamulca.
W celu uzyskania optymal-
nego przyspieszenia, na
przykład przy wyprzedzaniu,
należy mocno nacisnąć pedał przy-
spieszenia pokonując punkt oporu.
J
A
Z
160
Zatrzymanie samochodu Usterka
Jeżeli przy włączonym zapło-
nie zapali się ta kontrolka, miga
"AUTO", włącza się sygnał
dźwiękowy oraz pojawia komu-
nikat na ekranie wielofunkcyj-
nym, oznacza to usterkę skrzyni biegów.
Przeprowadzić kontrolę w ASO SIECI
PEUGEOT. lub w warsztacie specjali-
stycznym.
W trakcie uruchamiania silnika
należy bezwzględnie naciskać
pedał hamulca.
Podczas postoju należy bezwzględ-
nie zaciągać hamulec postojowy, aby
unieruchomić pojazd.
W razie unieruchamiania po-
jazdu przy pracującym silniku
należy bezwzględnie ustawić
dźwignię zmiany biegów w położe-
niu N (Luz).
Przed każdym otwarciem komory
silnika należy sprawdzić, czy dźwig-
nia zmiany biegów znajduje się w
położeniu N i czy hamulec postojo-
wy jest zaciągnięty.
Program Sport
Po wybraniu trybu sekwencyjnego
lub zautomatyzowanego nacisnąć
przycisk S , aby włączyć program
Sport, który nada jeździe dynamicz-
nego charakteru.
Na wyświetlaczu w zestawie
wskaźników pojawia się sym-
bol S obok wybranego biegu.
Ponownie nacisnąć przycisk S , aby
wyłączyć program.
S znika wtedy z wyświetlacza w zesta-
wie wskaźników.
Po każdym wyłączeniu zapło-
nu następuje powrót do trybu
normalnego.
Przed wyłączeniem silnika można:
- ustawić położenie N , aby wybrać luz,
- pozostawić włączony bieg; w takim
wypadku pojazd nie będzie mógł
być przesuwany.
W obu przypadkach zaciągnąć hamulec
postojowy, aby unieruchomić pojazd,
chyba że hamulec zaprogramowany
jest w trybie automatycznym.
J
A
Z
161
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
BIEGÓW "TIPTRONIC - SYSTEM
PORSCHE"
Automatyczna skrzynia biegów z sześ-
cioma biegami oferuje wybór między
komfortem pełnej automatyki, wzboga-
conej programami sport i śnieg, a ręcz-
ną zmianą biegów.
Z tego względu można wybierać spo-
śród czterech dostępnych trybów:
- tryb automatyczny, aby elektro-
nicznie zarządzać zmianą biegów,
- program sport , aby zwiększyć dy-
namikę stylu jazdy,
- program śnieg , aby poprawić pro-
wadzenie w przypadku niewystar-
czającej przyczepności,
- tryb ręczny , aby umożliwić sekwen-
cyjną zmianę biegów przez kierowcę.
Dźwignia zmiany biegów
P. Parkowanie.
- Unieruchomienie pojazdu, hamulec
postojowy zaciągnięty lub zwolniony.
- Uruchamianie silnika.
R. Bieg wsteczny.
- Cofanie, pojazd zatrzymany, silnik
na wolnych obrotach.
N. Luz.
- Unieruchomienie pojazdu, hamulec
postojowy zaciągnięty.
- Uruchamianie silnika.
D. Tryb automatyczny.
M+ / - . Tryb ręczny z sekwencyjną zmia-
ną sześciu biegów.
Impuls do przodu, aby zwiększyć
bieg.
lub
Impuls do tyłu, aby zredukować
bieg.
Wyświetlanie w zestawie wskaźników
W momencie przestawienia dźwigni w
celu zmiany położenia, odpowiednia
kontrolka pojawi się na wyświetlaczu w
zestawie wskaźników.
P. Parking (Parkowanie).
R. Reverse (Bieg wsteczny).
N. Neutral (Luz).
D. Drive (Prowadzenie automatyczne).
S. Program sport .
. Program śnieg .
1 do 6. Włączone biegi w trybie ręcznym.
-. Wartość nieprawidłowa w trybie
ręcznym.
Panel skrzyni biegów
1. Dźwignia zmiany biegów.
2. Przycisk "S" (sport) .
3. Przycisk " " (śnieg) .
162
Uruchamianie pojazdu
Wcisnąć hamulec i wybrać położe-
nie P lub N .
Uruchomić silnik.
W przeciwnym razie włączy się sygnał
dźwiękowy, któremu towarzyszy komu-
nikat na ekranie wielofunkcyjnym.
Przy pracującym silniku, nacisnąć
pedał hamulca.
Zwolnić hamulec postojowy, chyba
że jest on zaprogramowany w trybie
automatycznym.
Wybrać położenie R , D lub M ,
Stopniowo zwalniać pedał hamulca.
Pojazd rusza.
Jeżeli podczas jazdy zosta-
nie wybrane przez przypadek
położenie N , należy poczekać
aż silnik powróci na wolne obroty, a
następnie wybrać położenie D , aby
przyspieszyć.
Skrzynia biegów pracuje w takim wy-
padku w trybie samodostosowującym
się bez interwencji kierowcy. W sposób
ciągły dobiera najlepsze przełożenie dla
danego stylu jazdy, profilu drogi oraz
obciążenia samochodu.
Aby uzyskać maksymalne przyspiesze-
nie nie zmieniając biegu, należy do koń-
ca wcisnąć pedał przyspieszenia (kick
down). Skrzynia biegów automatycznie
zredukuje lub utrzyma wybrany bieg aż
do momentu uzyskania maksymalnego
momentu obrotowego silnika.
W trakcie hamowania skrzynia biegów
automatycznie redukuje biegi w celu
wykorzystania hamowania silnikiem.
W momencie nagłego zdjęcia nogi z
pedału przyspieszenia skrzynia biegów
zwiększy bieg w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa.
Tryb automatyczny
Wybrać położenie D , aby sześć bie-
gów zmieniało się automatycznie .
W zestawie wskaźników poja-
wia się symbol .
Program śnieg " "
Nacisnąć przycisk " " po urucho-
mieniu silnika.
Skrzynia biegów automatycznie do-
stosowuje się do jazdy na śliskiej na-
wierzchni.
Ten program ułatwia ruszanie i sterow-
ność w przypadku złej przyczepności.
W zestawie wskaźników poja-
wia się symbol S .
Program sport "S"
Nacisnąć przycisk " S " po urucho-
mieniu silnika.
Skrzynia biegów automatycznie dostoso-
wuje się do dynamicznego stylu jazdy.
Nigdy nie wybierać położenia
N w trakcie jazdy.
Nigdy nie wybierać położenia
P lub R przed całkowitym zatrzyma-
niem się samochodu.
Jeżeli silnik pracuje na wol-
nych obrotach a hamulce są
zwolnione, to w momencie
wybrania położenia R , D lub M sa-
mochód rusza nawet bez naciskania
pedału przyspieszenia.
Nie pozostawiać dzieci bez opieki
wewnątrz samochodu, jeżeli silnik
pracuje.
W trakcie wykonywania czynności
obsługowych przy pracującym silni-
ku należy zaciągnąć hamulec posto-
jowy i wybrać położenie P .
Programy sport i śnieg
Te dwa specjalne programy uzupełniają
tryb automatyczny w warunkach szcze-
gólnych.
Przywrócenie trybu
automatycznego
W dowolnym momencie nacisnąć
ponownie wybrany przycisk w celu
wyłączenia programu i powrotu do
trybu samodostosowującego się.
J
A
Z
163
Zatrzymanie samochodu
Przed wyłączeniem silnika można usta-
wić położenie P lub N, aby wybrać luz.
W obydwu przypadkach zaciągnąć ha-
mulec postojowy, aby unieruchomić
pojazd, chyba że hamulec zaprogramo-
wany jest w trybie automatycznym.
Usterka działania
Przy włączonym zapłonie za-
palenie się tej kontrolki, sygnał
dźwiękowy oraz komunikat na
ekranie wielofunkcyjnym ozna-
czają usterkę skrzyni biegów.
W takim wypadku skrzynia biegów
przechodzi w tryb awaryjny i blokuje się
na 3. biegu. Powoduje to wyczuwalne
szarpnięcie podczas przechodzenia z P
na R i z N na R . Szarpnięcie to nie za-
graża skrzyni biegów.
Nie przekraczać prędkości 100 km/h i
przestrzegać obowiązujących przepisów.
Sprawdzić działanie w ASO sieci
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
Ta kontrolka może się również zapalić
po otwarciu drzwi.
Istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia skrzyni biegów:
Tryb ręczny
Wybrać położenie M , aby móc sek-
wencyjnie zmieniać sześć biegów.
Popchnąć dźwignię w kierunku zna-
ku + , aby zmienić bieg na wyższy.
Pociągnąć dźwignię w kierunku - ,
aby zmienić bieg na niższy.
D znika, a w zestawie wskaź-
ników pojawiają się kolejno
wybierane biegi.
Jeżeli dźwignia nie znajduje
się w położeniu P , po otwarciu
drzwi kierowcy lub po około
45 sekundach po wyłączeniu zapło-
nu, włączy się sygnał dźwiękowy i
pojawi się komunikat.
Ustawić dźwignię w położeniu P ;
sygnał wyłączy się, a komunikat
zniknie.
Zmiana biegu odbywa się tylko wtedy,
gdy pozwoli na to prędkość samochodu
oraz moment obrotowy silnika; w prze-
ciwnym razie, zastosowane jest prawo
trybu automatycznego.
Wartość nieprawidłowa w trybie
ręcznym
Ten symbol wyświetla się, gdy
bieg jest źle wybrany (selektor
między dwoma biegami).
Przejście z położenia D (tryb automa-
tyczny) do M (ręczny) może być wyko-
nane w dowolnym momencie.
Po zatrzymaniu lub przy małej prędko-
ści skrzynia biegów automatycznie wy-
biera bieg M1 .
W trybie ręcznym programy sport i śnieg
są nieaktywne.
W przypadku niedostatecznej lub za
wysokiej prędkości obrotowej, wybrany
bieg miga przez kilka sekund, a następ-
nie wyświetla się rzeczywiście wybrany
bieg.
- jeżeli zostanie naciśnięty jedno-
cześnie pedał przyspieszenia i
hamulca,
- jeżeli na siłę zostanie zmienione
położenie P w przypadku awarii
akumulatora.
Aby zmniejszyć zużycie paliwa w
trakcie postoju przy pracującym silni-
ku (korek...), ustawić dźwignię zmia-
ny biegów w położeniu N i zaciągnąć
hamulec postojowy, chyba że jest on
zaprogramowany w trybie automa-
tycznym.
J
A
Z
164
STOP & START
Funkcja Stop & Start przełącza chwilo-
wo silnik w stan czuwania - tryb STOP –
w okresach przerw w ruchu (czerwone
światła, korki, inne...). Silnik uruchamia
się automatycznie - tryb START – gdy
tylko kierowca chce ruszyć. Rozruch
następuje natychmiast, szybko i cicho.
Funkcja Stop & Start, doskonale przy-
stosowana do użytku w mieście, umoż-
liwia obniżenie zużycia paliwa, emisji
zanieczyszczeń i poziomu hałasu pod-
czas postoju.
Działanie
Przejście silnika do trybu STOP
Kontrolka "ECO" zapala się w
zestawie wskaźników i silnik
przechodzi w stan czuwania:
- w samochodzie z manualną stero-
waną skrzynią biegów, przy pręd-
kości poniżej 8 km/h, wcisnąć pedał
hamulca albo przestawić dźwignię
biegów do położenia N .
Jeżeli Państwa samochód posiada takie
wyposażenie, licznik czasu zlicza czasy
działania w trybie STOP w trakcie po-
konywania trasy. Licznik zeruje się przy
każdym włączeniu zapłonu kluczem.
Dla Państwa wygody, podczas
manewru parkowania, tryb
STOP nie włącza się w ciągu
kilku sekund po wyłączeniu wstecz-
nego biegu.
Tryb STOP nie zmienia funkcji samo-
chodu, jak np. hamowania, wspoma-
gania kierownicy...
Nigdy nie tankować paliwa,
gdy silnik jest w trybie STOP;
bezwzględnie wyłączyć za-
płon kluczem.
Przypadki szczególne: tryb STOP
niedostępny
Tryb STOP nie włącza się, kiedy:
- drzwi kierowcy są otwarte,
- pas bezpieczeństwa kierowcy jest
odpięty,
- prędkość samochodu nie przekro-
czyła 10 km/h od momentu ostatnie-
go rozruchu kluczem,
- elektryczny hamulec postojowy jest
zaciśnięty albo w trakcie zaciskania,
- wymaga tego utrzymanie komfortu
cieplnego w kabinie,
- włączone jest osuszanie szyb,
- niektóre konkretne warunki (ładowa-
nie akumulatora, temperatura silnika,
wspomaganie hamulców, temperatu-
ra zewnętrzna...) wymagają tego dla
zapewnienia kontroli systemu.
W takim wypadku, kontrolka
"ECO" miga przez kilka se-
kund, a potem gaśnie.
Działanie to jest jak najbardziej nor-
malne.
J
A
Z
165
Przejście silnika do trybu START
Kontrolka "ECO" gaśnie i silnik
włącza się ponownie z manu-
alną sterowaną skrzynią bie-
gów :
- dźwignia biegów w położeniu A lub
M , zwolnić pedał hamulca,
- albo dźwignia biegów w położeniu N
i pedał hamulca zwolniony, przesta-
wić dźwignię biegów do położenia A
lub M ,
- albo włączyć wsteczny bieg.
W tym przypadku, kontrolka
"ECO" miga przez kilka se-
kund, a potem gaśnie.
Przypadki szczególne: automatyczne
włączenie trybu START
Działanie to jest jak najbardziej nor-
malne.
Wyłączenie
W dowolnym momencie nacisnąć przy-
cisk "ECO OFF", aby wyłączyć system.
Sygnalizuje to zapalenie kontrolki prze-
łącznika, któremu towarzyszy komuni-
kat na ekranie.
Jeżeli wyłączenie nastąpiło w
trybie STOP, silnik uruchamia
się natychmiast.
Tryb START włącza się automatycznie,
kiedy:
- drzwi kierowcy są otwarte,
- pas bezpieczeństwa kierowcy jest
odpięty,
- prędkość samochodu przekracza
11 km/h (z manualną sterowaną
skrzynią biegów),
- elektryczny hamulec postojowy jest
w trakcie zaciskania,
- niektóre konkretne warunki (łado-
wanie akumulatora, temperatura
silnika, wspomaganie hamulców,
regulacja klimatyzacji...) wymagają
tego dla zapewnienia kontroli syste-
mu albo samochodu.
166
Ponowne włączenie
System włącza się automatycz-
nie przy każdym ponownym
rozruchu przy użyciu klucza.
Usterka działania
W przypadku wadliwego działania syste-
mu kontrolka przełącznika "ECO OFF"
miga, a następnie świeci na stałe.
Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
W przypadku uszkodzenia w trybie
STOP, silnik może gasnąć. Należy
wówczas wyłączyć stacyjkę, a następ-
nie uruchomić silnik przy użyciu klucza.
Przed każdą interwencją pod
maską silnika, należy wyłą-
czyć Stop & Start, aby unik-
nąć ryzyka obrażeń związanego z
automatycznym włączeniem trybu
START.
Funkcja Stop & Start wyko-
rzystuje zaawansowaną tech-
nologię. Wszelkie naprawy
pojazdu należy wykonywać w war-
sztacie specjalistycznym, dysponują-
cym odpowiednim doświadczeniem i
sprzętem, co zapewniają ASO SIECI
PEUGEOT.
Obsługa serwisowa
System ten wymaga akumulatora
12 V o specjalnym wykonaniu i parame-
trach (nr referencyjne dostępne w sieci
PEUGEOT).
Montaż akumulatora niezalecanego
przez PEUGEOT wiąże się z ryzykiem
wadliwego działania systemu.
Do ładowania, użyć ładowarki 12 V i nie
zmieniać biegunowości.
Nacisnąć ponownie przycisk "ECO OFF" .
System znów jest aktywny; sygnalizuje
to zgaśnięcie kontrolki przełącznika i
komunikat na wyświetlaczu.
J
A
Z
167
POMOC GRAFICZNA
I DŹWIĘKOWA PRZY
PARKOWANIU PRZODEM I/LUB
TYŁEM
System ten składa się z czterech czujni-
ków odległości, zainstalowanych w zde-
rzaku przednim i/lub tylnym.
System wykrywa przeszkody (ludzi, po-
jazdy, drzewa, barierki, ...), znajdujące
się z tyłu za samochodem, ale niemoż-
liwe jest wykrycie przeszkód znajdują-
cych się tuż pod zderzakiem.
System pomocy przy parkowaniu włą-
cza się :
- w momencie włączenia biegu
wstecznego,
- poniżej prędkości 10 km/h podczas
jazdy do przodu.
Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy i
wyświetlenie pojazdu na ekranie wielo-
funkcyjnym.
Obiekt, taki jak palik oznacze-
nia robót drogowych lub inny
podobny przedmiot może być
wykryty na początku manewru, ale
może być niewykrywalny po doje-
chaniu blisko przeszkody.
Informacja o odległości przekazywana
jest pod postacią:
- sygnału dźwiękowego, tym szyb-
szego, im mniejsza odległość dzieli
pojazd od przeszkody,
- informacji graficznej na ekranie wie-
lofunkcyjnym za pomocą cegiełek
zbliżających się do samochodu.
Sygnał dźwiękowy wydobywa się z
głośnika, po stronie którego została zlo-
kalizowana przeszkoda; przedniego lub
tylnego, prawego lub lewego.
W momencie gdy odległość "po-
jazd / przeszkoda" jest mniejsza niż
około 30 cm, sygnał przerywany za-
mienia się w sygnał ciągły, a na ekra-
nie wielofunkcyjnym pojawia się symbol
"Niebezpieczeństwo".
J
A
Z
168
System pomocy przy parko-
waniu nie może w żadnym
wypadku zwalniać kierowcy
od ostrożności i odpowiedzial-
ności.
System pomocy przy parkowaniu wyłą-
cza się :
- w momencie wyłączenia biegu
wstecznego,
- gdy prędkość pojazdu przekroczy
10 km/h,
- gdy samochód zatrzyma się na po-
nad 3 sekundy, przy włączonym bie-
gu jazdy do przodu.
Wyłączenie systemu Usterka
System wyłącza się automa-
tycznie w przypadku holowa-
nia przyczepy lub zamontowa-
nia zestawu do przewozu rowerów
(pojazd wyposażony w hak lub w ze-
staw do przewozu rowerów zalecany
przez PEUGEOT).
Ponowne włączenie systemu
Nacisnąć przycisk A , kontrolka
zgaśnie, system jest ponownie włą-
czony.
Nacisnąć przycisk A , zapali się kon-
trolka, system jest całkowicie wyłą-
czony.
Przy złej pogodzie lub w okre-
sie zimowym należy zwracać
szczególną uwagę, czy czujni-
ki odległości nie są pokryte warstwą
błota, lodu lub śniegu. Po włączeniu
biegu wstecznego sygnał dźwiękowy
(długi sygnał) informuje o prawdopo-
dobnym zabrudzeniu czujników.
Gdy samochód porusza się z pręd-
kością poniżej około 10 km/h, niektó-
re źródła dźwięku (motocykl, cięża-
rówka, młot pneumatyczny, ...) mogą
spowodować uruchomienie sygnału
pomocy przy parkowaniu.
W przypadku usterki działania
systemu, w momencie włą-
czenia biegu wstecznego w
zestawie wskaźników zapali
się kontrolka i/lub pojawi się
komunikat na ekranie wielo-
funkcyjnym, któremu towarzyszy krótki
sygnał dźwiękowy.
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
J
A
Z
169
POMIAR WOLNEGO
MIEJSCA
Po wykonaniu pomiaru wolnego miej-
sca dla parkowania pomiędzy dwoma
pojazdami albo przeszkodami, system
ten informuje o:
- możliwości zaparkowania na wol-
nym miejscu, w zależności od gaba-
rytów samochodu oraz miejsca po-
trzebnego do wykonania manewrów
podczas parkowania,
- stopniu trudności manewrów do wy-
konania.
Układ ten nie dokonuje pomiaru miejsc,
których wielkość jest znacznie mniejsza
lub znacznie większa od wymiarów sa-
mochodu.
Wyświetlanie w zestawie
wskaźników
Lampka kontrolna pomiaru
wolnego miejsca może sygna-
lizować trzy różne stany:
- zgaszona: funkcja nie jest wybrana.
- zapalona na stałe: funkcja jest wy-
brana, ale nie wszystkie warunki
przeprowadzania pomiarów zostały
spełnione (kierunkowskaz wyłączo-
ny, nadmierna prędkość) lub pomia-
ry zostały zakończone.
- miganie: pomiar w trakcie lub wy-
świetlenie komunikatu.
Można włączyć funkcję pomiaru wolne-
go miejsca przez naciśnięcie sterowa-
nia A . Zapalenie się lampki kontrolnej
na stałe sygnalizuje wybranie tej funkcji.
J
A
Z
170
Działanie
Po zauważeniu wolnego miejsca:
Nacisnąć sterowanie A w celu włą-
czenia funkcji.
Włączyć kierunkowskaz po stronie
wolnego miejsca.
Podczas pomiarów jechać wzdłuż
danego miejsca z prędkością mniej-
szą niż 20 km/h, przygotowując się
do wykonania manewru parkowa-
nia.
W tym czasie układ dokonuje po-
miaru wielkości wolnego miejsca.
Układ przekaże stopień trudności
manewru parkowania, wyświetlając
komunikat na ekranie wielofunkcyj-
nym i włączając sygnał dźwiękowy.
Funkcja ta powoduje wyświetlenie na-
stępujących komunikatów:
Parkowanie możliwe
Parkowanie trudne
Parkowanie nie jest zalecane
Funkcja wyłączana jest automatycznie:
- po włączeniu biegu wstecznego,
- po wyłączeniu zapłonu,
- po upływie pięciu minut od chwili
włączenia funkcji albo po ostatniej
operacji pomiaru,
- jeżeli prędkość pojazdu przez jedną
minutę przekracza próg 70 km/h.
- Po przeprowadzeniu pomia-
rów funkcja pozostaje włączo-
na, co umożliwia sprawdzenie
kilku kolejnych miejsc.
- Podczas złej pogody oraz w zimie
należy sprawdzić, czy czujniki nie
są zabrudzone, pokryte szronem
lub śniegiem.
- Podczas jazdy do przodu funkcja
wyszukiwania wolnego miejsca
powoduje wyłączenie wspoma-
gania przy parkowaniu z przodu.
W przypadku usterki działanie ukła-
du należy sprawdzić w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specja-
listycznym.
Jeżeli odległość poprzeczna
pomiędzy samochodem i miej-
scem parkingowym jest zbyt
duża, układ może nie działać.
K
O
N
T
R
O
L
E
171
PARTNERZY W OSIĄGACH I
REDUKCJI ZUŻYCIA PALIWA
Innowacja na usługach osiągów
Zespoły Badawcze i Rozwojowe TOTAL
przygotowują dla PEUGEOT oleje, odpo-
wiadające najnowszym osiągnięciom tech-
nicznym samochodów PEUGEOT.
Wszystko po to, by zapewnić najwyższe
osiągi i maksymalną trwałość silnika.
Redukcja zanieczyszczeń w spalinach
Oleje TOTAL zostały opracowane w celu
optymalizacji wydajności silnika oraz ochro-
ny systemów doczyszczania spalin. Bardzo
ważne jest przestrzeganie wskazówek do-
tyczących konserwacji PEUGEOT, aby za-
pewnić ich prawidłowe działanie.
ZALECA
K
O
N
T
R
O
L
E
172
POKRYWA SILNIKA
Popchnąć w lewo dźwignię ze-
wnętrzną B i podnieść pokrywę.
Odpiąć podpórkę C .
Zamocować podpórkę w wyżłobie-
niu do podtrzymania pokrywy.
Zamykanie
Wyjąć podpórkę z zaczepu.
Wpiąć podpórkę na swoje miejsce.
Opuścić pokrywę i puścić ją pod ko-
niec opuszczania.
Pociągnąć za pokrywę silnika, aby
sprawdzić prawidłowe zablokowanie.
Otwieranie
Otworzyć lewe przednie drzwi.
Pociągnąć wewnętrzną dźwignię A ,
znajdującą się na dole obramowa-
nia drzwi.
Usytuowanie wewnętrznej
dźwigni uniemożliwia otwo-
rzenie pokrywy dopóki przed-
nie lewe drzwi są zamknięte.
Nie otwierać pokrywy silnika w przy-
padku silnego wiatru.
Gdy silnik jest gorący, należy bardzo
uważać podczas manipulowania ze-
wnętrzną dźwignią i podpórką pokry-
wy (ryzyko poparzenia).
Przed każdą interwencją pod
maską silnika wyłączyć sy-
stem Stop & Start, aby unik-
nąć ryzyka obrażeń, związanego z
automatycznym włączeniem trybu
START.
K
O
N
T
R
O
L
E
173
BRAK PALIWA (DIESEL) Silnik 1,6 litra Turbo HDi
Uzupełnić zbiornik paliwa wlewając
co najmniej pięć litrów oleju napędo-
wego.
Otworzyć pokrywę silnika.
W razie potrzeby zdjąć ozdobną
osłonę, aby dostać się do pompki
zasysającej.
Pompować pompką zasysającą do
momentu jej stwardnienia (pierwsze
naciśnięcie może być twarde).
Włączyć rozrusznik do momentu
uruchomienia silnika (jeżeli silnik nie
uruchomi się za pierwszym razem,
odczekać około 15 sekund i spróbo-
wać ponownie).
Po kilku nieudanych próbach ponow-
nie pompować pompką zasysającą, a
następnie włączyć rozrusznik.
Założyć ozdobną osłonę.
Zamknąć pokrywę silnika.
Silnik 2,0 litry Turbo HDi
Uzupełnić zbiornik paliwa wlewając
co najmniej pięć litrów oleju napędo-
wego.
Otworzyć pokrywę silnika.
Odpiąć osłonę, aby uzyskać dostęp
do pompki zasysającej.
Odkręcić zawór odpowietrzania.
Pompować pompką zasysającą do
momentu pokazania się paliwa w
przezroczystym wężyku z zielonym
złączem.
Zakręcić zawór odpowietrzania.
Włączyć rozrusznik do momentu
uruchomienia silnika.
Założyć i zapiąć osłonę.
Zamknąć pokrywę silnika.
W przypadku samochodów wyposażo-
nych w silnik HDi, po wyczerpaniu pa-
liwa należy ponownie zassać paliwo do
układu paliwowego; patrz odpowiedni
rysunek przedstawiający komorę silnika
w rozdziale "Silniki Diesel".
Jeżeli zbiornik w Państwa samochodzie
jest wyposażony w urządzenie zapobie-
gające pomyłce przy tankowaniu, patrz
rozdział "Otwieranie - § Zabezpieczenie
przed pomyłką przy tankowaniu (Diesel)".
Jeżeli silnika nie można uru-
chomić za pierwszym razem,
nie ponawiać próby; wykonać
procedurę od początku.
K
O
N
T
R
O
L
E
174
SILNIKI BENZYNOWE
Możliwość kontroli poziomów płynów oraz wymiany niektórych elementów.
1. Zbiornik układu kierowniczego ze
wspomaganiem.
2. Zbiornik spryskiwacza szyby i
reflektorów.
3. Zbiornik płynu chłodzącego.
4. Zbiornik płynu hamulcowego.
5. Akumulator / Bezpieczniki.
6. Skrzynka bezpieczników.
7. Filtr powietrza.
8. Wskaźnik oleju silnikowego.
9. Uzupełnianie oleju silnikowego.
K
O
N
T
R
O
L
E
175
SILNIKI DIESEL
Możliwość kontroli poziomów płynów, wymiany niektórych elementów oraz odpowietrzania układu paliwowego.
1. Zbiornik układu kierowniczego ze
wspomaganiem.
2. Zbiornik spryskiwacza szyby i
reflektorów.
3. Zbiornik płynu chłodzącego.
4. Zbiornik płynu hamulcowego.
5. Akumulator / Bezpieczniki.
6. Skrzynka bezpieczników.
7. Filtr powietrza.
8. Wskaźnik oleju silnikowego.
9. Uzupełnianie oleju silnikowego.
10. Pompa zasysająca * .
11. Śruba odpowietrzania * .
* Zależnie od silnika.
K
O
N
T
R
O
L
E
176
SPRAWDZANIE STANU PŁYNÓW
Należy regularnie przeprowadzać kon-
trole stanu płynów i - w razie potrzeby -
uzupełniać, o ile nie ma żadnych prze-
ciwwskazań.
W przypadku większego spadku pozio-
mu należy skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym w celu kontroli danego układu.
Poziom płynu hamulcowego
Poziom oleju
Kontrolę można przeprowadzić
za pomocą wskaźnika w zesta-
wie wskaźników, po włączeniu
zapłonu lub za pomocą ręczne-
go wskaźnika oleju (bagnetu).
Kontrola ręczna uważana jest za wiary-
godną, jeżeli samochód stoi na płaskiej
powierzchni, a silnik jest wyłączony od
ponad 30 minut.
Po uzupełnieniu oleju, kontrola pozio-
mu wykonana po włączeniu zapłonu za
pomocą wskaźnika poziomu oleju w ze-
stawie wskaźników jest wiarygodna po
30 minutach od chwili uzupełnienia oleju.
Poziom płynu hamulcowego
powinien znajdować się w po-
bliżu oznaczenia "MAXI". W in-
nym wypadku należy sprawdzić
zużycie klocków hamulcowych.
Wymiana płynu hamulcowego
Zgodnie ze wskazaniami podanymi w
książce gwarancyjnej.
Poziom płynu układu
kierowniczego ze wspomaganiem
Poziom płynu musi znajdować się
jak najbliżej oznaczenia "MAXI".
Aby to sprawdzić należy odkręcić
korek przy zimnym silniku.
Poziom płynu spryskiwaczy
szyb i spryskiwaczy reflektorów
W pojazdach wyposażonych w
spryskiwacze reflektorów mini-
malny poziom płynu sygnalizo-
wany jest sygnałem dźwięko-
wym oraz komunikatem na wyświetlaczu
w zestawie wskaźników.
Przy najbliższym zatrzymaniu samo-
chodu uzupełnić poziom.
Wymiana oleju
Zgodnie ze wskazaniami podanymi w
książce gwarancyjnej.
Aby zapewnić sprawność silnika i sy-
stemów ograniczających emisję spalin,
nie należy stosować dodatków do oleju
silnikowego.
Charakterystyka płynu
Płyn musi spełniać wymagania produ-
centa oraz normy DOT4.
Gdy silnik jest ciepły, temperatura pły-
nu chłodzącego jest regulowana przez
motowentylator. Może on funkcjonować
pomimo wyłączenia zapłonu.
W pojazdach wyposażonych w filtr
cząstek stałych motowentylator
może pracować po wyłączeniu silni-
ka, nawet gdy jest on zimny.
Układ chłodzenia działa pod ciśnieniem,
należy odczekać co najmniej godzinę
od wyłączenia silnika przed odkręce-
niem korka.
Aby uniknąć poparzeń, należy odkręcić
korek o dwa obroty, co spowoduje spa-
dek ciśnienia. Gdy ciśnienie spadnie, od-
kręcić korek i uzupełnić poziom płynu.
Poziom płynu chłodzącego
Poziom płynu chłodzącego po-
winien znajdować się w pobliżu
oznaczenia "MAXI" nie prze-
kraczając go.
W trakcie czynności wyko-
nywanych w komorze silnika
należy uważać, ponieważ nie-
które elementy są wyjątkowo gorące
(ryzyko poparzenia).
Uzupełnianie oleju między prze-
glądami jest rzeczą normalną.
PEUGEOT zaleca sprawdza-
nie poziomu oleju i uzupełnianie go co
5 000 kilometrów.
Charakterystyka oleju
Wybrany olej musi odpowiadać dane-
mu silnikowi oraz spełniać wymagania
producenta.
Wymiana płynu chłodzącego
Płyn chłodzący nie wymaga wymiany.
Charakterystyka płynu
Płyn musi spełniać wymagania produ-
centa.
K
O
N
T
R
O
L
E
177
Unikać dłuższego kontaktu
zużytego oleju i płynów ze
skórą.
Większość płynów jest szkodliwa dla
zdrowia i bardzo korozyjna.
Nie należy wylewać zużytego
oleju i płynów do ścieków lub
na podłoże.
Zużyty olej należy przelać do
pojemników przeznaczonych do tego
celu, znajdujących się w ASO sieci
PEUGEOT lub w warsztacie specja-
listycznym.
Poziom dodatku do oleju
napędowego (Diesel z filtrem
cząstek stałych)
Minimalny poziom dodatku sygnali-
zowany jest zapaleniem się na stałe
tej kontrolki, której towarzyszy sygnał
dźwiękowy oraz komunikat na ekranie
wielofunkcyjnym.
Zużyte oleje i płyny
KONTROLE
Akumulator
Akumulator jest bezobsługowy.
Mimo wszystko należy spraw-
dzać czystość i dokręcenie
klem, zwłaszcza w okresie let-
nim i zimowym.
Przed przystąpieniem do prac związa-
nych z akumulatorem należy zapoznać
się z rozdziałem "Informacje praktycz-
ne" w celu uzyskania informacji na te-
mat odłączania i ponownego przyłącza-
nia akumulatora.
Filtr powietrza
Terminy wymiany elementów
filtrujących znajdują się w
książce gwarancyjnej.
W zależności od warunków
zewnętrznych (zapylenie at-
mosfery...) oraz eksploatacji samocho-
du (jazda miejska...) należy wymieniać
filtry dwa razy częściej (patrz rozdział
"Silniki").
Filtr oleju
Wymieniać filtr oleju przy każ-
dej wymianie oleju silnika.
Terminy wymiany tego ele-
mentu znajdują się w książce
gwarancyjnej.
Uzupełnienie
Uzupełnienie dodatku musi być bez-
względnie i szybko wykonane w ASO
sieci PEUGEOT lub w warsztacie spe-
cjalistycznym.
Jeżeli nie ma innych zaleceń należy kon-
trolować elementy zgodnie z książką gwa-
rancyjną w zależności od silnika pojazdu.
Można również wykonać kontrolę w
ASO SIECI PEUGEOT lub w warszta-
cie specjalistycznym.
Charakterystyka płynu
Aby zapewnić optymalną skuteczność
czyszczenia i uniknąć zamarzania, nie
należy uzupełniać ani zastępować pły-
nu wodą.
Obecność tej etykiety, zwłasz-
cza w połączeniu z funkcją
Stop & Start, wskazuje na za-
stosowanie akumulatora oło-
wiowego 12 V, o specjalnej
technologii i parametrach, wymaga-
jącego w przypadku wymiany albo
odłączenia, interwencji ze strony
sieci serwisowej PEUGEOT lub war-
sztatu specjalistycznego.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może
spowodować przedwczesne zużycie
akumulatora.
K
O
N
T
R
O
L
E
178
Stopień zużycia tarcz
hamulcowych
Klocki hamulcowe
Zużycie klocków hamulcowych
zależy od stylu jazdy, w szcze-
gólności dla samochodów użyt-
kowanych w mieście, na krót-
kich dystansach. Może okazać
się konieczne wykonanie kontroli, nawet
między przeglądami samochodu.
Obniżenie się poziomu płynu hamulco-
wego sygnalizuje nie tylko wyciek, ale
może wskazywać na zużycie klocków
hamulcowych.
Wszelkie informacje związane
z kontrolą stanu zużycia tarcz
hamulcowych, dostępne są w
ASO sieci PEUGEOT lub w
warsztacie specjalistycznym.
Manualna skrzynia biegów
Skrzynia biegów nie wymaga
konserwacji (bezobsługowa).
W książce serwisowej znajdu-
ją się informacje na temat ter-
minów kontroli tego elementu.
Manualna sterowana 6-biegowa
skrzynia biegów
Skrzynia biegów nie wyma-
ga konserwacji (bez wymiany
oleju).
W książce serwisowej znajdu-
ją się informacje na temat ter-
minów kontroli tego elementu.
Automatyczna skrzynia
biegów
Skrzynia biegów nie wymaga
konserwacji (bezobsługowa).
W książce serwisowej znajdu-
ją się informacje na temat ter-
minów kontroli tego elementu.
System ten nie wymaga żadnej
szczególnej kontroli. Niemniej
jednak, w razie problemu, nale-
ży zlecić sprawdzenie systemu
przez sieć serwisową PEUGEOTA lub
w warsztacie specjalistycznym.
Więcej informacji zawiera rozdział "Jaz-
da - Elektryczny hamulec postojowy -
§ Usterki działania".
Hamulec postojowy elektryczny
Filtr cząstek stałych (Diesel)
Obsługę filtra cząstek stałych należy
bezwzględnie wykonywać w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specjali-
stycznym.
W nowych samochodach, przy
pierwszych regeneracjach fil-
tra cząstek stałych może po-
jawić się zapach "spalenizny". Jest
to normalne zjawisko. Po długotrwa-
łej jeździe z małą prędkością lub na
niskich obrotach, można zauważyć
wydobywanie się pary wodnej z ukła-
du wydechowego, podczas przyspie-
szenia. Nie ma to żadnego wpływu
na zachowanie samochodu ani na
środowisko naturalne.
Filtr pyłowy / Filtr usuwający
nieprzyjemne zapachy
(aktywny węgiel)
Samochód wyposażony jest w filtr za-
trzymujący pył i ograniczający nieprzy-
jemny zapach wydobywający się z we-
wntylacji i klimatyzacji.
Informacje na temat częstotliwości wy-
miany filtra znajdują się w książce gwa-
rancyjnej.
Należy go wymienić jak tylko pojawi się
nieprzyjemny zapach; skontaktować się
z ASO SIECI PEUGEOT.
Zapchany filtr kabiny może osłabić wy-
dajność systemu klimatyzacji oraz po-
wodować nieprzyjemne zapachy.

I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
179
ZESTAW DO PROWIZORYCZNEJ
NAPRAWY OPONY
Kompletny zestaw składający się z kom-
presora i wkładu ze środkiem uszczel-
niającym do tymczasowej naprawy
opony, aby móc dojechać do najbliższe-
go zakładu wulkanizacyjnego.
Może być stosowany do naprawy więk-
szości otworów, spowodowanych prze-
biciem opony, znajdujących się na bież-
niku lub opasaniu opony.
Poniższe narzędzia są przystosowa-
ne do Państwa samochodu. Nie na-
leży ich używać do innych celów.
1. Sprężarka 12 V.
Zawiera środek uszczelniający
do tymczasowej naprawy opony i
umożliwia uzyskanie prawidłowe-
go ciśnienia w oponie.
2. Dwa kliny do zablokowania sa-
mochodu.
3. Klucz do śrub antykradzieżowych
(znajdujący się w schowku przed-
nim * ).
Umożliwia dostosowanie do
specjalnych śrub antykradzieżo-
wych.
Lista narzędzi Inne akcesoria
4. Zdejmowany zaczep holowniczy.
Patrz "Elektryczny hamulec
postojowy" w rozdziale
"Prowadzenie".
Patrz rozdział "Holowanie po-
jazdu".
5. Dźwignia awaryjna odblokowania
hamulca elektrycznego.
Dostęp do zestawu
(WERSJA 5 MIEJSCOWA)*
Zestaw znajduje się w bagażniku pod
składaną podłogą.
Narzędzia 4 i 5 znajdują się na we-
wnętrznej wykładzinie bagażnika, po
lewej stronie.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
180
Opis zestawu
A. Przełącznik położenia "Naprawa"
lub "Pompowanie".
B. Przełącznik włącz "I" / wyłącz "O" .
C. Przycisk wypuszczania powietrza.
D. Ciśnieniomierz (w barach lub p.s.i).
E. Pojemnik z:
- kablem z przejściówką do gniaz-
da 12V,
- różnymi końcówkami do pompo-
wania sprzętu sportowego, np.
piłek, dętek rowerowych...
F. Wkład ze środkiem uszczelniającym.
G. Biały przewód z korkiem służący do
naprawy.
H. Czarny przewód do pompowania.
I. Nalepka z ograniczeniem prędkości.
Nalepka z ograniczeniem
prędkości I powinna być na-
klejona na kierownicę, aby
przypominać, że jedno koło jest na-
prawione tymczasowo.
Nie przekraczać prędkości 80 km/h
podczas jazdy z oponą naprawioną
za pomocą tego typu zestawu.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
181
Sposób przeprowadzenia naprawy
Wyłączyć zapłon.
Obrócić selektor A do poło-
żenia "Naprawa".
Sprawdzić, czy przełącznik
B jest przechylony w poło-
żenie "O" .
Całkowicie rozwinąć biały przewód G .
Odkręcić korek z białego przewodu.
Podłączyć biały przewód do zaworu
naprawianej opony.
Włożyć wtyczkę elektryczną kompre-
sora do gniazda 12 V samochodu.
Uruchomić samochód i pozostawić
silnik na wolnych obrotach.
Nie należy wyciągać obcych
ciał wbitych w oponę.
1. Uszczelnianie
Należy uważać, ponieważ śro-
dek jest szkodliwy (zawiera gli-
kol etylenowy, kalafonię...) w
przypadku połknięcia i drażnią-
cy dla oczu.
Przechowywać środek w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
182
Włączyć kompresor przestawiając
przełącznik B w położenie "I" aż ciś-
nienie w oponie osiągnie 2,0 bara.
Produkt uszczelniający wtryskiwa-
ny jest do opony pod ciśnieniem;
w trakcie tej operacji nie wyjmować
przewodu z zaworu (niebezpieczeń-
stwo ochlapania).
Odłączyć zestaw i zakręcić korek na
białym przewodzie.
Uważać, aby nie zabrudzić pojazdu
płynem pozostałym w pojemniku.
Trzymać zestaw pod ręką.
Przejechać od razu około pięć kilo-
metrów z małą prędkością (między
20 i 60 km/h), aby uszczelnić prze-
bitą oponę.
Zatrzymać się, aby sprawdzić, czy
opona naprawiła się i czy ciśnienie
się utrzymuje.
Nie włączać kompresora
przed podłączeniem białego
przewodu do zaworu opony:
środek uszczelniający rozleje się na
zewnątrz.
Wykrywanie niskiego ciśnienia
Jeżeli samochód wyposażony
jest w system wykrywania ni-
skiego ciśnienia, to po naprawie koła
kontrolka niskiego ciśnienia będzie
zapalona na stałe aż do reinicjalizacji
systemu w ASO sieci PEUGEOT lub
w warsztacie specjalistycznym.
Jeżeli po upływie pięciu do
siedmiu minut nie można
uzyskać tego ciśnienia, ozna-
cza to, że opony nie można napra-
wić; skontaktować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warsztatem specja-
listycznym, aby wezwać pomoc dro-
gową.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
183
Włożyć ponownie wtyczkę elek-
tryczną kompresora do gniazda 12
V samochodu.
Uruchomić ponownie samochód i
pozostawić silnik na wolnych obro-
tach.
Wyrównać ciśnienie za pomocą
kompresora (aby napompować:
przełącznik B w położeniu "I" ; aby
spuścić powietrze: przełącznik B w
położeniu "O" i nacisnąć przycisk
C ), zgodnie z etykietą informującą o
ciśnieniu ogumienia (znajdującą się
przy drzwiach kierowcy).
Przełączyć selektor A do
położenia "Pompowanie".
Całkowicie rozwinąć czarny
przewód H .
Podłączyć czarny przewód do za-
woru naprawianej opony.
Jak najszybciej skontak-
tować się z ASO sieci
PEUGEOT lub z warszta-
tem specjalistycznym.
Należy koniecznie powiadomić ser-
wisanta o użyciu zestawu. Po prze-
prowadzeniu badania diagnostycz-
nego technik zaleci naprawę albo
wymianę opony.
2. Pompowanie
Późniejszy spadek ciśnienia wska-
zuje, że przebicie nie zostało dobrze
zatkane, skontaktować się z siecią
serwisową PEUGEOTA lub z war-
sztatem specjalistycznym, aby we-
zwać pomoc drogową.
Odłączyć cały zestaw, a potem
schować go.
Nie przekraczać prędkości 80 km/h i
ograniczyć dystans do 200 km.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
184
Uważać, aby płyn nie wyciekł.
Data przydatności płynu znaj-
duje się na pojemniku.
Pojemnik jednokrotnego użytku; na-
wet tylko napoczęty musi być wymie-
niony.
Po wykorzystaniu nie wyrzucać zuży-
tego pojemnika; należy go oddać do
ASO sieci PEUGEOT lub do punktu
zbierającego tego typu odpady.
Pamiętać o zakupie nowego pojem-
nika ze środkiem uszczelniającym w
sieci PEUGEOTA lub w warsztacie
specjalistycznym.
Wyjmowanie wkładu
Schować czarny przewód.
Wyjąć zakrzywioną podstawę białe-
go przewodu.
Przytrzymać sprężarkę w pozycji
pionowej.
Odkręcić wkład od dołu.
Kontrola / Uzupełnianie
ciśnienia
Kompresora bez wkładu naprawczego
można użyć do:
- sprawdzania lub okazjonalnego
pompowania opon,
- pompowania innego sprzętu sporto-
wego (piłek, opon rowerowych...).
Ustawić przełącznik A w po-
zycji "Pompowanie".
Całkowicie rozwinąć czarny
przewód H .
Podłączyć czarny przewód do za-
woru opony lub sprzętu.
W razie konieczności założyć od-
powiednią końcówkę dołączoną do
zestawu.
Włożyć wtyczkę elektryczną sprę-
żarki do gniazda 12 V samochodu.
Uruchomić samochód i pozostawić
silnik na wolnych obrotach.
Wyrównać ciśnienie za pomocą
sprężarki (aby napompować: prze-
łącznik B w położeniu "I" ; aby spuś-
cić powietrze: przełącznik B w po-
łożeniu "O" i nacisnąć przycisk C ),
zgodnie z etykietą wskazującą ciś-
nienie w ogumieniu pojazdu lub w
sprzęcie sportowym.
Wyciągnąć przewód i schować cały
zestaw.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
185
ZESTAW DO TYMCZASOWEJ
NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY
Zestaw znajduje się w bagażniku pod
lewym fotelem w 3 rzędzie.
Sposób użycia zestawu
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
Włożyć wtyczkę elektryczną kompre-
sora do gniazda 12 V samochodu.
Uruchomić samochód i pozostawić
silnik na wolnych obrotach.
Zestaw naprawczy dostępny
jest w ASO SIECI PEUGEOT
lub w warsztacie specjali-
stycznym.
Może być stosowany do naprawy
otworu o maksymalnej średnicy 6
mm, znajdującego się wyłącznie na
bieżniku lub na opasaniu opony. Nie
należy wyciągać obcych ciał wbitych
w oponę.
(WERSJA 7 MIEJSCOWA) *
Kompletny zestaw, składający się z
kompresora i pojemnika z produktem
uszczelniającym, umożliwiający tym-
czasową naprawę opony w celu uda-
nia się do najbliższego zakładu wulka-
nizacyjnego.
Sprawdzić, czy przełącznik A jest
przechylony w położenie "0" .
Podłączyć przewód pojemnika 1 do
zaworu naprawianej opony.
Całkowicie rozwinąć przewód kom-
presora 2 , a następnie podłączyć do
pojemnika.
Wyłączyć zapłon.
Zaznaczyć, że koło jest do naprawy
na dołączonej naklejce ograniczenia
prędkości, a następnie nakleić ją na
kierownicę samochodu, aby pamię-
tać, że jedno koło jest naprawione
tymczasowo.
Założyć pojemnik 1 na kompresor 2 .
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
186
Włączyć kompresor przestawia-
jąc przełącznik A w położenie "1"
aż ciśnienie w oponie osiągnie
2,0 bary.
Wyłączyć kompresor i schować po-
jemnik w plastikowej torebce dołą-
czonej do zestawu, aby nie zabru-
dzić pojazdu płynem pozostałym w
pojemniku.
Przejechać od razu około trzech ki-
lometrów z małą prędkością (między
20 i 60 km/h), aby wypełnić przebitą
oponę.
Zatrzymać się, aby sprawdzić czy
opona naprawiła się i czy ciśnienie
się utrzymuje.
Jeżeli po upływie około
5-10 minut nie uda się osiąg-
nąć tego ciśnienia oznacza to,
że opony nie da się naprawić; skon-
taktować się z ASO SIECI PEUGEOT
lub z warsztatem specjalistycznym,
aby wezwać pomoc drogową.
Podłączyć bezpośrednio przewód
kompresora do zaworu naprawianej
opony.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
187
Włożyć ponownie wtyczkę elek-
tryczną kompresora do gniazda
12 V samochodu.
Uruchomić ponownie samochód i
pozostawić silnik na wolnych obro-
tach.
Wyrównać ciśnienie za pomocą
kompresora (aby napełnić: prze-
łącznik A w położeniu "1" ; aby
spuścić powietrze: przełącznik A w
położeniu "0" i nacisnąć przycisk
B) zgodnie z etykietą informującą o
ciśnieniu ogumienia (znajdującą się
na drzwiach po stronie kierowcy),
a następnie sprawdzić jeszcze raz
czy otwór jest prawidłowo wypełnio-
ny (brak spadku ciśnienia po kilku
kilometrach).
Odłączyć kompresor i schować cały
zestaw.
Zmniejszyć prędkość (maksymalnie
80 km/h) i ograniczyć odległość do
200 km.
Jak najszybciej udać się do ASO
SIECI PEUGEOT lub do warsztat
specjalistyczny, aby naprawić lub
wymienić oponę.
Jeżeli samochód wyposażo-
ny jest w system wykrywania
niskiego ciśnienia, to po na-
prawie koła kontrolka niskiego ciś-
nienia będzie stale świeciła aż do
reinicjalizacji systemu w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztat specjali-
styczny.
Należy uważać, ponieważ
pojemnik z wkładem napraw-
czym zawiera glikol etyleno-
wy, środek szkodliwy w przypad-
ku połknięcia i drażniący dla oczu.
Przechowywać środek w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Data przydatności płynu znajduje się
na spodzie pojemnika.
Pojemnik jednokrotnego użytku; na-
wet zamknięty po użyciu musi być
wymieniony.
Po wykorzystaniu nie wyrzucać zuży-
tego pojemnika; należy go oddać do
ASO SIECI PEUGEOT lub do punktu
zbierającego tego typu odpady.
Pamiętać o zakupie nowego pojem-
nika produktu wypełniającego do-
stępnego w ASO SIECI PEUGEOT
lub w warsztat specjalistyczny.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
188
WYMIANA KOŁA *
Narzędzia od 2 do 4 znajdują się w po-
jemniku na środku koła zapasowego,
znajdującego się pod samochodem.
Narzędzia 1 i od 6 do 9 znajdują się pod
składaną podłogą w bagażniku.
Aby się do nich dostać należy:
otworzyć bagażnik,
podnieść składaną podłogę.
Dostęp do narzędzi
Sposób wymiany uszkodzonego koła na
koło zapasowe z użyciem narzędzi bę-
dących na wyposażeniu samochodu.
Poniższe narzędzia są przystosowa-
ne do Państwa samochodu. Nie na-
leży ich używać do innych celów.
Lista narzędzi * 1. Klucz do odkręcania kół.
Umożliwia zdjęcie kołpaka oraz
odkręcenie śrub mocujących koło.
2. Podnośnik z rączką.
Umożliwia podniesienie samo-
chodu.
3. Narzędzie do zdejmowania kap-
turów z kół (zależnie od wyposa-
żenia).
Umożliwia zdjęcie kapturów śrub
na felgach aluminiowych.
4. Prowadnica centrująca.
Umożliwia założenie koła na pia-
ście kół aluminiowych.
5. Klucz do śrub antykradzieżowych
(umieszczony w schowku przed-
nim).
Umożliwia dopasowanie klucza
do odkręcania kół do specjalnych
śrub antykradzieżowych.
6. Dwa kliny do zablokowania sa-
mochodu.
7. Przedłużka na klucz.
Pozwala odkręcić/przykręcić na-
krętkę kabla wciągarki.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
189
Inne narzędzia
Koło z kołpakiem
Podczas zdejmowania koła
zdjąć najpierw kołpak za po-
mocą klucza do odkręcania kół 1 ,
podważając w miejscu przejścia za-
woru.
Podczas zakładania koła założyć
kołpak rozpoczynając od ustawienia
wcięcia względem zaworu, a następ-
nie docisnąć z każdej strony we-
wnętrzną częścią dłoni.
8. Zdejmowany zaczep holowniczy.
Patrz "Elektryczny hamu-
lec postojowy" w rozdziale
"Prowadzenie".
Patrz rozdział "Holowanie po-
jazdu (hatchback)".
9. Dźwignia awaryjnego odbloko-
wania hamulca elektrycznego.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
Dostęp do koła zapasowego *
Koło zapasowe przytrzymywane jest za
pomocą wciągarki pod samochodem.
Wyjmowanie koła
Podnieść składaną podłogę, aby
odblokować wciągarkę i uzyskać
dostęp do nakrętki.
Przykręcić nakrętkę do oporu za
pomocą klucza do odkręcania kół
1 i przedłużki 7 , aby rozwinąć linę
wciągarki.
Wyjąć koło/skrzynkę od tyłu pojazdu.
Wyciągnąć zaczep wraz z łączni-
kiem, aby uwolnić koło/skrzynkę
zgodnie z ilustracją.
Wyciągnąć koła, aby dostać się do
skrzynki.
Przesunąć pokrywę skrzynki do po-
łowy i wyjąć pokrywę, aby dostać
się do pozostałych narzędzi.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
191
Wykrywanie niskiego
ciśnienia
Koło zapasowe nie posiada
czujnika. Naprawę przebitego koła
należy wykonywać w ASO SIECI
PEUGEOT lub w warsztacie specja-
listycznym.
Chowanie koła
Schować odpowiednie narzędzia w
skrzynce i zamknąć pokrywę.
Położyć skrzynkę na ziemi i położyć
na niej koło zapasowe.
Przełożyć zaczep wraz z łącznikiem
przez koło, a następnie skrzynkę,
zgodnie z ilustracją.
Zamontować koło wraz ze skrzynką
pod pojazdem odkręcając nakrętkę
wciągarki za pomocą klucza do od-
kręcania kół 1 i przedłużki 7 .
Mocno dokręcić i sprawdzić, czy
koło przylega do podłogi.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
192
Ustawienie samochodu
Zatrzymać samochód w miej-
scu nie zakłócającym ruchu
innym kierowcom: w miarę możliwo-
ści podłoże powinno być płaskie, sta-
bilne i nieśliskie.
Zaciągnąć hamulec postojowy, chy-
ba że jest zaprogramowany w trybie
automatycznym, wyłączyć zapłon i
włączyć pierwszy bieg * , aby zablo-
kować koła.
Sprawdzić, czy na panelu hamulca
postojowego zaświeciła się kontrolka
hamulca oraz kontrolka P .
Podłożyć klin pod koło znajdujące się
po przekątnej do koła zmienianego.
Należy bezwzględnie upewnić się,
czy pasażerowie wysiedli z samo-
chodu i przebywają w bezpiecznym
miejscu.
Nigdy nie wsuwać się pod samochód
ustawiony na podnośniku; użyć pod-
nośnika samochodowego.
Demontaż koła Lista operacji
Zdjąć kołpaki z każdego koła za po-
mocą narzędzia 3 (zależnie od wy-
posażenia).
Jeżeli na wyposażeniu samochodu
znajduje się tuleja antykradzieżowa
5 , założyć ją na klucz do odkręcania
kół 1, aby odblokować śrubę anty-
kradzieżową.
Odblokować pozostałe śruby za po-
mocą klucza do odkręcania kół 1 .
Ustawić podnośnik 2 pod samocho-
dem pod jednym z dwóch miejsc z
przodu A lub z tyłu B , jak najbliżej
zmienianego koła.
Rozkładać podnośnik 2 do momen-
tu zetknięcia się podstawy z podło-
żem. Upewnić się, że oś podstawy
podnośnika znajduje się na środku
miejsca A lub B .
Podnosić samochód do momentu
uzyskania wystarczającej przestrze-
ni między kołem a podłożem w celu
łatwego założenia koła zapasowego
(nie przebitego).
Odkręcić śruby i odłożyć w czyste
miejsce.
Zdjąć koło.
* położenie R dla zautomatyzowanej
ręcznej skrzyni biegów; P dla auto-
matycznej skrzyni biegów.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
193
Po zmianie koła
Aby odpowiednio schować koło w
bagażniku należy zdjąć najpierw
środkową nakładkę.
W przypadku stosowania koła za-
pasowego typu "dojazdowego" nie
przekraczać prędkości 80 km/h.
Sprawdzić jak najszybciej dokręce-
nie śrub i ciśnienie koła zapasowego
w ASO SIECI PEUGEOT lub w war-
sztacie specjalistycznym.
Naprawić przebitą oponę i jak naj-
szybciej założyć.
Montaż koła Lista operacji
Założyć koło na piastę za pomocą
prowadnicy centrującej 4 .
Przykręcić śruby ręką.
Dokręcić wstępnie śrubę antykra-
dzieżową za pomocą klucza do od-
kręcania śrub 1 , wyposażonego w
tuleję antykradzieżową 5 (jeżeli jest
na wyposażeniu samochodu).
Dokręcić wstępnie pozostałe śruby
za pomocą samego klucza do od-
kręcania śrub 1 .
Opuścić samochód.
Złożyć podnośnik 2 i wyciągnąć
spod samochodu.
Zablokować śrubę antykradzieżową
za pomocą klucza do odkręcania
śrub 1 , wyposażonego w tuleję an-
tykradzieżową 5 (jeżeli jest na wy-
posażeniu samochodu).
Zablokować pozostałe śruby za po-
mocą samego klucza do odkręcania
śrub 1 .
Założyć osłony na każdą śrubę (za-
leżnie od wyposażenia).
Schować narzędzia w skrzynce.
Mocowanie koła
zapasowego typu
"dojazdowego"
Jeżeli samochód wyposażony jest
w felgi aluminiowe jest rzeczą nor-
malną, że przy dokręcaniu śrub
przy zakładaniu koła nakładki nie
dotykają felgi typu "dojazdowego".
Przytrzymanie koła odbywa się po-
przez stożkowy nacisk każdej śruby.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
194
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem
Wymiana żarówek ksenono-
wych (D1S-35W) musi być wykona-
na w ASO SIECI PEUGEOT lub w
warsztacie specjalistycznym.
WYMIANA ŻARÓWKI
Model ze światłami halogenowymi
1. Kierunkowskazy
(HP24 żółte -24W).
2. Światła mijania (H7-55W).
3. Światła drogowe (H7-55W).
4. Światła dzienne (HP24-24W).
5. Reflektory przeciwmgielne
(PS24-24W).
6. Światła pozycyjne (W5-5W).
1. Kierunkowskazy
(HP24 żółte-24W).
2. Światła mijania / drogowe
kierunkowe (D1S-35W).
3. Światła dzienne / pozycyjne
(P21/5 W).
4. Reflektory przeciwmgielne
(PS24-24W).
Model ze światłami ksenonowymi i
reflektorami kierunkowymi
Reflektory wyposażone są w
szyby z poliwęglanu, pokryte
lakierem ochronnym:
nie należy ich czyścić suchą
lub ostrą szmatką ani detergen-
tem czy rozpuszczalnikiem,
używać gąbki i wody z mydłem,
w przypadku mycia pod ciśnie-
niem, aby usunąć trudne zabru-
dzenia, nie należy zbyt długo
kierować strumienia wody na re-
flektory, światła oraz ich oprawy,
aby nie uszkodzić lakieru oraz
uszczelek,
Światła przednie
Nie dotykać żarówki bezpośred-
nio palcami, używać szmatki nie
pozostawiającej włókien.
Wymianę żarówek wykonujemy, gdy
reflektory są wyłączone od kilku mi-
nut (ryzyko silnego poparzenia się).
Aby nie uszkodzić reflektora, ko-
nieczne jest stosowanie wyłącznie
żarówek typu anty U.V.
Wymieniać uszkodzoną żarówkę na
nową tego samego typu i o takich sa-
mych parametrach.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
195
Wymiana żarówek świateł
drogowych i pozycyjnych
Wymiana żarówek świateł mijania
(model z halogenami)
Zdjąć plastikową pokrywę pociąga-
jąc za występ.
Odłączyć złącze żarówki.
Wyciągnąć żarówkę i wymienić ją.
Przy montażu postępować w odwrotnej
kolejności.
Zdjąć plastikową pokrywę pociąga-
jąc za występ.
Odłączyć złącze żarówki.
Wyciągnąć i wymienić żarówkę.
Przy montażu postępować w odwrotnej
kolejności.
Wymiana żarówki kierunkowskazu
oraz świateł dziennych (model z
halogenami)
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
196
Wymiana żarówek świateł
pozycyjnych i świateł dziennych
(model z reflektorami ksenonowymi
Zdjąć plastikową pokrywę pociąga-
jąc za występ.
Odłączyć złącze żarówki.
Wyciągnąć i wymienić żarówkę.
Przy montażu postępować w odwrotnej
kolejności.
Wymiana żarówek reflektorów
przeciwmgielnych
W celu wymiany tych żarówek
można również skontaktować
się z ASO SIECI PEUGEOT
lub z warsztatem specjali-
stycznym.
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
Wsunąć śrubokręt do środka kie-
runkowskazu między oprawę i jego
podstawę.
Pochylić śrubokręt, aby wypiąć i
zdjąć kierunkowskaz.
Odłączyć złącze kierunkowskazu.
Przy montażu postępować w odwrotnej
kolejności.
Zamienne żarówki dostępne są w ASO
SIECI PEUGEOT lub w warsztacie spe-
cjalistycznym.
Wymiana kierunkowskazów
bocznych
Wymiana żarówek
kierunkowskazów
Wymiana żarówek świateł
mijania i drogowych
(model z reflektorami
ksenonowymi)
Wymiana żarówki ksenonowej D1S
musi być wykonana przez ASO
SIECI PEUGEOT lub warsztat spe-
cjalistyczny ze względu na niebez-
pieczeństwo porażenia prądem.
Zaleca się wymianę wszystkich ża-
rówek D1S jednocześnie pomimo
uszkodzenia tylko jednej z nich.
Skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specja-
listycznym.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
Światła tylne
1. Kierunkowskazy
(PY21W-21W).
2. Światła stop
(P21W-21W).
3. Światła pozycyjne
(diody).
4. Światła przeciwmgielne
(P21W).
5. Światła cofania
(P21W).
Zmiana świateł stop i
kierunkowskazów
Nacisnąć cztery występy i wyciąg-
nąć oprawę żarówek.
Odkręcić dwie nakrętki mocujące
światło.
Pociągnąć światło do tyłu (występ
ustalający przytrzymuje światło).
Odłączyć złącze światła.
Obrócić o ćwierć obrotu żarówkę i
wymienić ją.
Przy montażu wykonać czynności w od-
wrotnej kolejności.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
198
Wymiana trzeciego światła stop
Zmiana świateł przeciwmgielnych
Włożyć rękę pod zderzak.
Obrócić żarówkę o ćwierć obrotu i
wymienić ją.
Otworzyć bagażnik i wyciągnąć gór-
ną uszczelkę.
Odkręcić dwie nakrętki.
Nacisnąć gwintowany trzpień przy-
trzymując światło od zewnątrz.
Odłączyć złącze i wyciągnąć prze-
wód spryskiwacza szyb.
Nacisnąć parę zacisków A , następ-
nie B i C , aby odsłonić i uzyskać do-
stęp do oprawy żarówki.
Zmiana świateł pozycyjnych (diody)
Aby wymienić ten typ świateł diodowych
należy skontaktować się z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
Włożyć cienki śrubokręt do jednego
z dwóch otworów na zewnątrz prze-
zroczystej osłony.
Podważyć, aby ją odpiąć.
Zdjąć przezroczystą osłonę.
Wyciągnąć i wymienić żarówkę.
Wymiana oświetlenia tablicy
rejestracyjnej (W 5-5W)
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
199
PEUGEOT nie ponosi od-
powiedzialności za koszty
związane z naprawą pojazdu
lub usterką spowodowaną instala-
cją osprzętu dodatkowego nie po-
chodzącego, nie polecanego przez
PEUGEOT i zainstalowanego nie-
zgodnie z zaleceniami. W szcze-
gólności dotyczy to urządzeń, któ-
rych łączny pobór mocy przekracza
10 miliamperów.
Instalacja osprzętu
elektrycznego
Układ elektryczny w pojeździe
został tak zbudowany, aby działał z
wyposażeniem seryjnym lub opcjo-
nalnym.
Przed instalacją innego wyposażenia
lub osprzętu elektrycznego w pojeź-
dzie należy skontaktować się z ASO
SIECI PEUGEOT lub z warsztatem
specjalistycznym.
WYMIANA BEZPIECZNIKA
Sposób wymiany uszkodzonego bez-
piecznika na nowy, aby zapobiec uszko-
dzeniu odpowiadającej mu funkcji.
Dostęp do narzędzi
Szczypce do wyciągania bezpieczni-
ków znajdują się po wewnętrznej stro-
nie pokrywy skrzynki bezpieczników
deski rozdzielczej.
Aby ją otworzyć należy:
całkowicie zdjąć pokrywę,
wyciągnąć szczypce.
Wymiana bezpiecznika
Przed wymianą bezpiecznika należy
rozpoznać przyczynę usterki i ją usu-
nąć.
Na podstawie stanu włókna sprawdzić,
czy bezpiecznik jest uszkodzony.
Za pomocą specjalnych szczypiec
wyciągnąć bezpiecznik z gniazda.
Nowy bezpiecznik powinien być o
takim samym nominale jak uszko-
dzony.
Sprawdzić, czy numer wygrawero-
wany na skrzynce jest taki sam jak
na nóżce bezpiecznika i w tabelach
znajdujących się poniżej.
Dobry Zły
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
200
Bezpieczniki w desce
rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników znajduje się w
dolnej części deski rozdzielczej (po le-
wej stronie).
Tabela bezpieczników
Bezpiecznik
Nr
Natężenie
(A)
Funkcje
F1 15 Wycieraczka tylnej szyby.
F2 - Wolny.
F3 5 Kalkulator poduszek powietrznych.
F4 10
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne,
klimatyzacja, moduł przełączników i zabezpieczeń,
urządzenia multimedialne z tyłu.
F5 30 Sekwencyjny podnośnik szyb z przodu.
F6 30 Sekwencyjne podnośniki szyb z tyłu.
F7 5
Przednie i tylne lampki sufitowe, tylna lampka do czytania,
oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, oświetlenie
schowka przedniego, oświetlenie podłokietnika
środkowego, przełącznik przekaźnika 12 V bagażnika.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
201
Dostęp do bezpieczników
patrz rozdział "Dostęp do narzędzi".
Bezpiecznik
Nr
Natężenie
(A)
Funkcje
F8 20
Radioodtwarzacz, radiotelefon, zmieniarka
CD, ekran wielofunkcyjny, wykrywanie niskiego
ciśnienia w ogumieniu, syrena alarmu, kalkulator
alarmu, moduł telematyczny, moduł obsługi
(z WIP Com 3D).
F9 30
Gniazdo 12 V z przodu, zapalniczka, gniazdo
12 V z tyłu.
F10 15 Przełączniki przy kierownicy.
F11 15 Stycznik blokady kierownicy o niskim napięciu.
F12 15
Obecność przyczepy, czujnik deszczu/jasności,
zasilanie bezpieczników F32, F34, F35.
F13 5 Moduł sterowania silnika, kalkulator poduszek powietrznych.
F14 15
Zestaw wskaźników, wyświetlacz w zestawie
wskaźników, zasilanie bezpiecznika F33.
F15 30 Ryglowanie i superzamek.
F17 40 Odmrażanie tylnej szyby, zasilanie bezpiecznika F30.
SH - Zwora PARC.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
202
Bezpiecznik
Nr
Natężenie
(A)
Funkcje
F29 - Wolny.
F30 5 Ogrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne.
F31 30 Gniazdo 12 V w bagażniku.
F32 5 Dźwignia ręcznej zautomatyzowanej skrzyni biegów.
F33 10 Wyświetlacz na przedniej szybie, zestaw głośnomówiący, klimatyzacja.
F34 5 Wyświetlacz kontrolek pasów bezpieczeństwa.
F35 10 Pomoc przy parkowaniu, autoryzacja wzmacniacza Hi-Fi.
F36 10 Kalkulator modułu obsługi przyczepy, płytka na drzwiach kierowcy.
F37 20 Wzmacniacz Hi-Fi.
F38 30 Fotel kierowcy sterowany elektrycznie.
F39 20 Zasłona przyciemniająca panoramicznego przeszklonego dachu.
F40 - Wolny.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
203
Bezpieczniki w komorze silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w
komorze silnika w pobliżu akumulatora
(po lewej stronie).
Dostęp do bezpieczników
Odpiąć pokrywę.
Wymienić bezpiecznik (patrz odpo-
wiedni rozdział).
Po wymianie zamknąć starannie
pokrywę, aby zapewnić szczelność
skrzynki bezpieczników.
Tabela bezpieczników
Bezpiecznik
Nr
Natężenie
(A)
Funkcje
F1 20
Zasilanie kalkulatora silnika, elektrozaworów pompy
wtryskowej i EGR (2 l HDI), wtryskiwacze (2 l HDI).
F2 15 Sygnał dźwiękowy.
F3 10 Spryskiwacz przedniej / tylnej szyby.
F4 10 Światła dzienne.
F5 15
Elektrozawory opróżniania kanistra, spust turbiny i
regulacja ciśnienia Turbo (1,6 l THP), podgrzewacz
oparów oleju (1,6 l THP), podgrzewacz oleju
napędowego (1,6 l HDI).
F6 10
Gniazdo diagnostyczne, reflektory kierunkowe,
pompa filtra cząstek stałych (Diesel), "Distance
alert", czujnik poziomu płynu chłodniczego,
przełącznik sterowania lusterkami wstecznymi.
F7 10
Kalkulator wspomaganego układu kierowniczego,
automatyczna skrzynia biegów, silnik regulacji
wysokości reflektorów kierunkowych.
F8 20 Sterowanie rozrusznikiem.
F9 10 Styczniki pedałów sprzęgła i hamulca.
F10 30
Elementy wykonawcze kalkulatora silnika
(benzyna: cewki zapłonowe, elektrozawory, sondy
lambda, wtryskiwacze, podgrzewacze, pompa
paliwa, zautomatyzowany termostat) (Diesel :
elektrozawory, podgrzewacze).
F11 40 Dmuchawa klimatyzacji.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
204
Bezpiecznik
Nr
Natężenie
(A)
Funkcje
F12 30 Mała / Duża prędkość wycieraczki przedniej szyby.
F13 40 Zasilanie BSI (+ po zapłonie).
F14 30 Pompa powietrza.
F15 10 Światła drogowe prawe.
F16 10 Światła drogowe lewe.
F17 15 Światło mijania lewe.
F18 15 Światło mijania prawe.
F19 15
Podgrzewacz oparów oleju (1,6 l VTi), elektrozawór
regulacji ciśnienia Turbo (Diesel), czujnik poziomu
płynu chłodniczego (Diesel).
F20 10
Zautomatyzowany termostat, elektrozawory
systemu zmiennych faz rozrządu, elektrozawór
regulacji ciśnienia Turbo (Diesel), czujnik poziomu
płynu chłodniczego (Diesel).
F21 5
Zasilanie przekaźnika zespołu motowentylatora,
przełącznik przekaźnika Valvetronic (1,6 l VTi),
chłodzenie Turbo (1,6 l THP), przepływomierz
powietrza (1,6 l HDI).
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
205
Tabela mini i pół-bezpieczników nad akumulatorem
Tabela bezpieczników maxi
Bezpiecznik Nr Natężenie (A) Funkcje
F1 - Wolny.
F2 5 Stycznik dwufunkcyjny hamulca.
F3 5 Moduł ładowania akumulatora.
F4 25 Elektrozawory ABS/ESP.
F5 5 Kalkulator ABS/ESP.
F6 15
Autmatyczna skrzynia biegów, ręczna
zautomatyzowana skrzynia biegów .
F7 * 80 Zespół elektropompy wspomagania układu kierowniczego.
F8 * 60 Zespół motowentylatora.
F9 * 8 0 / 30
Moduł świec żarowych (Diesel), silnik elektryczny
Valvetronic (1,6 l THP).
F10 * 40 Zespół elektropompy ABS/ESP.
F11 * 100 Moduł komunikacji i zabezpieczeń.
F12 * 30
Zespół elektropompy ręcznej zautomatyzowanej
skrzyni biegów.
Bezpiecznik Nr Natężenie (A) Funkcje
MF1 * - Wolny.
MF2 * 30 Moduł obsługi przyczepy.
MF3 * 50 Skrzynka bezpieczników kabiny.
MF4 * 80 BSI.
MF5 * 80 BSI.
MF6 * 30 Elektryczny hamulec postojowy.
MF7 * 30 Ogrzewane przednie fotele.
MF8 * 20 Spryskiwacz reflektorów.
* Bezpieczniki maxi i niektóre inne bez-
pieczniki stanowią dodatkowe zabez-
pieczenie systemów elektrycznych.
Wymiana tych bezpieczników musi być
wykonana w ASO SIECI PEUGEOT
lub w warsztacie specjalistycznym.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
AKUMULATOR 12 V
Etapy postępowania w przypadku ładowania
rozładowanego akumulatora lub w przypadku
uruchamiania silnika z innego akumulatora.
Dostęp do akumulatora
Aby uruchomić pojazd z innego
akumulatora należy:
Podłączyć czerwony przewód do
zacisku (+) akumulatora rozładowa-
nego A , a następnie do zacisku (+)
akumulatora pomocniczego B .
Jeden koniec przewodu zielonego
lub czarnego podłączyć do zacisku
(-) akumulatora pomocniczego B .
Drugi koniec przewodu zielonego
lub czarnego podłączyć do masy C
Państwa pojazdu (wspornik silnika).
Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika.
W celu uzyskania dostępu do akumula-
tora należy:
otworzyć pokrywę za pomocą we-
wnętrznej dźwigni, a następnie od
zewnątrz,
ustawić podpórkę pokrywy silnika,
zdjąć plastikową osłonę w celu od-
słonięcia dwóch zacisków,
odpiąć skrzynkę z bezpiecznikami i
wyjąć akumulator w razie potrzeby.
Etykieta wskazuje zastosowanie akumu-
latora ołowiowego 12 V o specjalnej tech-
nologii i parametrach, wymagającego, w
przypadku wymiany albo odłączenia, in-
terwencji ze strony ASO sieci PEUGEOT
lub warsztatu specjalistycznego.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może
spowodować przedwczesne zużycie
akumulatora.
Po zamontowaniu akumulatora funkcja
Stop & Start będzie aktywna dopiero po
kilku godzinach w zależności od warun-
ków klimatycznych i stanu naładowania
akumulatora (do około 8 godzin).
Ładowanie akumulatora systemu Stop
& Start nie wymaga odłączania.
Włączyć rozrusznik, nie wyłączać
silnika.
Poczekać aż silnik powróci na wol-
ne obroty i odłączyć przewody.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
Nie zdejmować klem podczas
pracy silnika.
Nie ładować akumulatora bez
wcześniejszego odłączenia
obu klem.
Nie popychać samochodu w celu
uruchomienia silnika w przypadku
sterowanej ręcznej skrzyni biegów z
6 biegami lub automatycznej skrzyni
biegów.
Akumulatory zawierają sub-
stancje szkodliwe, takie jak
kwas siarkowy oraz ołów.
Należy je usuwać zgodnie z zalece-
niami prawnymi, w żadnym wypadku
nie należy ich wyrzucać razem z od-
padkami domowymi.
Zużyte baterie oraz akumulatory na-
leży oddać do punktu odbierającego
tego typu odpady.
Aby naładować akumulator za
pomocą prostownika należy:
Odłączyć akumulator,
Przestrzegać instrukcji podanych
przez producenta prostownika,
Podłączyć zaczynając od zacisku (-),
Sprawdzić stan zacisków. Jeśli po-
kryte są siarczanem (białawym lub
zielonkawym nalotem) należy je
zdjąć i przeczyścić.
W przypadku dłuższego niż
jeden miesiąc postoju samo-
chodu zaleca się odłączać
akumulator.
Przed odłączeniem akumulatora
Przed przystąpieniem do odłączenia
akumulatora po wyłączeniu zapłonu na-
leży odczekać 2 minuty.
Przed odłączeniem akumulatora należy
zamknąć szyby i drzwi.
Po podłączeniu akumulatora
Po podłączeniu akumulatora należy
włączyć zapłon i odczekać 1 minutę
przed uruchomieniem rozrusznika w
celu inicjalizacji systemów elektronicz-
nych. W razie wystąpienia jakichkolwiek
problemów należy skontaktować się z
ASO SIECI PEUGEOT lub z warszta-
tem specjalistycznym.
Posługując się informacjami znajdują-
cymi się w poszczególnych rozdziałach
należy osobiście przeprowadzić inicja-
lizację:
- klucza z pilotem zdalnego sterowania,
- zasłony przyciemniającej dachu pa-
noramicznego,
- pokładowego systemu nawigacji GPS.
Rozłączanie kabli
Podnieść maksymalnie łopatkę ry-
glującą.
Podłączanie kabli
Ustawić otwarty pierścień 1 kabla
na zacisku (+) akumulatora.
Nacisnąć pionowo pierścień 1 , aby
ustawić go przy akumulatorze.
Zablokować pierścień odchyla-
jąc występ ustalający, a następnie
opuszczając łopatkę 2 .
Nie naciskać łopatki na siłę,
ponieważ zablokowanie jest
niemożliwe, jeżeli pierścień
jest nieprawidłowo ustawiony; po-
wtórzyć procedurę.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
208
Pamiętać o odpowiednio dłu-
gim działaniu silnika, aby za-
pewnić prawidłowe naładowa-
nie akumulatora.
Nie włączać zbyt często silnika jedy-
nie w celu naładowania akumulatora.
Rozładowany akumulator uniemoż-
liwia rozruch silnika (patrz rozdział
"Akumulator").
Jeśli w momencie przechodze-
nia na tryb ekonomiczny prowa-
dzona jest rozmowa przy użyciu
telefonu samochodowego:
- może być ona kontynuowana
przez 5 minut za pomocą zesta-
wu głośnomówiącego WIP Sound
lub WIP Nav,
- może być ona kontynuowana aż
do jej zakończenia za pomocą
WIP Com 3D.
Wyjście z trybu ekonomicznego
Funkcje te zostaną automatycznie ak-
tywowane w chwili ponownego urucho-
mienia pojazdu.
Aby od razu przywrócić działanie funk-
cji, należy uruchomić silnik co najmniej
na 5 minut.
WYMIANA PIÓRA
WYCIERACZKI SZYBY
Demontaż
Unieść ramię wycieraczki.
Odpiąć i zdjąć pióro wycieraczki.
Montaż
Założyć i wpiąć odpowiednie pióro
wycieraczki.
Położyć ostrożnie ramię wycieraczki
na szybę.
Przed demontażem pióra
wycieraczki przedniej szyby
W ciągu minuty po wyłączeniu za-
płonu przestawić przełącznik wycie-
raczek w taki sposób, aby ustawić
ich pióra na środku przedniej szyby.
Po zamontowaniu pióra
wycieraczki przedniej szyby
Włączyć zapłon.
Ponownie włączyć przełącznik wy-
cieraczek, aby ustawić je w położe-
niu spoczynkowym.
TRYB ODCIĄŻANIA
System wyłącza nieużywane funkcje,
w zależności od poziomu naładowania
akumulatora.
W pojeździe znajdującym się w ruchu,
niektóre funkcje, takie jak klimatyzacja,
ogrzewanie tylnej szyby mogą być cza-
sowo wyłączone.
Ponowne ich przywrócenie do normal-
nego stanu odbywa się automatycznie,
o ile umożliwia to stan naładowania
akumulatora.
TRYB EKONOMICZNY
System ogranicza czas używania nie-
których funkcji, aby zachować wystar-
czający poziom naładowania akumula-
tora.
Po wyłączeniu silnika przez łączny mak-
symalny czas 30 minut można używać
takich funkcji jak system audio i telema-
tyki, wycieraczki szyb, światła mijania,
lampki sufitowe.
Czas może być o wiele mniejszy jeżeli
akumulator jest rozładowany.
Przejście w tryb ekonomiczny
Po upływie danego czasu na ekranie
pojawia się komunikat informujący o
włączeniu trybu ekonomicznego i ak-
tywne funkcje zostają przełączone w
tryb czuwania.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
209
HOLOWANIE SAMOCHODU
Sposób postępowania w przypadku ho-
lowania samochodu (naszego) lub ho-
lowania innego pojazdu z użyciem zdej-
mowanego pierścienia.
Dostęp do narzędzi
Holowanie naszego samochodu
W zderzaku przednim odpiąć osło-
nę naciskając na jej dolną część.
Przykręcić do oporu zaczep holow-
niczy.
Zainstalować drążek holowniczy.
Włączyć światła awaryjne w samo-
chodzie holowanym.
W zderzaku tylnym odpiąć osłonę
naciskając na jej dolną część.
Przykręcić do oporu zaczep holow-
niczy.
Zainstalować drążek holowniczy.
Włączyć światła awaryjne w samo-
chodzie holowanym.
Holowanie innego samochodu
Zaczep holowniczy znajduje się w ba-
gażniku pod składaną podłogą.
Aby uzyskać do niego dostęp należy:
otworzyć bagażnik,
podnieść składaną podłogę,
wyjąć zaczep holowniczy z uchwytu. Ustawić dźwignię zmiany
biegów w położeniu luz (po-
łożenie N dla zautomatyzo-
wanej ręcznej skrzyni bie-
gów lub automatycznej).
Nieprzestrzeganie tej zasady może
doprowadzić do uszkodzenia ukła-
du hamowania a w konsekwencji do
braku wspomagania hamowania po
uruchomieniu samochodu.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
210
HOLOWANIE PRZYCZEPY,
PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ...
Państwa pojazd został zaprojektowany
przede wszystkim do transportu osób i
bagaży, może być jednak używany rów-
nież do holowania przyczepy.
Zalecenia dotyczące jazdy
Wiatr boczny
Uwzględnić zwiększoną wrażliwość
pojazdu na wiatr boczny.
Chłodzenie
Holowanie przyczepy na wzniesieniach
powoduje wzrost temperatury płynu
chłodzącego.
Wentylator napędzany jest elektrycz-
nie, jego zdolność chłodzenia nie zale-
ży więc od obrotów silnika.
W celu zmniejszenia obrotów silnika
należy zredukować prędkość pojaz-
du.
Urządzenie przystosowane do podłą-
czenia przyczepy lub przyczepy kem-
pingowej z sygnalizacją i dodatkowym
oświetleniem.
Rozmieszczenie ładunków
Należy tak rozłożyć ładunki na przy-
czepie, aby najcięższe przedmioty
znajdowały się możliwie najbliżej osi
i aby nacisk na główkę haka był zbli-
żony do maksymalnego dopuszczal-
nego nacisku, jednak nie większy.
Gęstość powietrza maleje wraz ze
wzrostem wysokości, zmniejszając tym
samym moc silnika. Należy zmniejszać
maksymalny dopuszczalny ciężar przy-
czepy o 10% na każde 1000 metrów
wysokości.
Należy zapoznać się z rozdziałem
"Dane techniczne", gdzie podano masy
pojazdu i przyczep dopuszczalne dla
danego pojazdu.
Jazda z przyczepą poddaje holujący
pojazd zwiększonym obciążeniom i wy-
maga od kierowcy szczególnej uwagi.
Zaleca się stosowanie ha-
ków holowniczych i oryginal-
nych wiązek elektrycznych
PEUGEOTA, które posiadają homo-
logację i są dostosowane do kon-
strukcji Państwa samochodu, a tak-
że zamontowanie ich w ASO sieci
PEUGEOT lub w warsztacie specja-
listycznym.
W przypadku montażu zestawu poza
siecią PEUGEOTA, musi być on
przeprowadzony ściśle według zale-
ceń producenta.
Wskazówki ogólne
Przestrzegać przepisów obo-
wiązujących w danym kraju.
Sprawdzić, czy masa pojazdu holu-
jącego jest wyższa od pojazdu holo-
wanego.
W pojeździe holowanym musi znaj-
dować się kierowca.
Holowanie jest zabronione na auto-
stradzie i drodze szybkiego ruchu.
Podczas holowania z czterema ko-
łami na ziemi zawsze używać homo-
logowanego drążka holowniczego.
Użycie lin i pasów jest zabronione.
Jeżeli silnik w pojeździe holowanym
jest wyłączony, nie ma on wspoma-
gania hamowania i kierownicy.
W następujących wypadkach należy
bezwzględnie skontaktować się z po-
mocą drogową:
- usterka pojazdu na autostradzie
lub drodze szybkiego ruchu,
- nie można ustawić skrzyni bie-
gów w położeniu luz, odblokować
kierownicy, zwolnić hamulca po-
stojowego,
- holowanie z podniesieniem (dwa
koła na ziemi),
- brak homologowanego drążka
holowniczego...
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
211
Maksymalny dopuszczalny ciężar przy-
czepy przy dłuższej jeździe na wznie-
sieniach zależy od ich nachylenia i tem-
peratury otoczenia.
W każdym wypadku należy zwracać
szczególną uwagę na temperaturę pły-
nu chłodzącego.
Hamulce
Podczas holowania przyczepy wydłuża
się droga hamowania.
Aby ograniczyć grzanie się hamulców,
szczególnie przy zjazdach w terenie gór-
skim, zaleca się hamowanie silnikiem.
Opony
Sprawdzać ciśnienie w oponach
holującego pojazdu i przyczepy,
przestrzegając przy tym zalecanych
wartości.
Oświetlenie
Sprawdzić światła i kierunkowskazy
w przyczepie.
Wspomaganie parkowania ty-
łem zostanie wyłączone auto-
matycznie w przypadku zasto-
sowania oryginalnych haków
PEUGEOTA.
W razie zapalenia się syg-
nalizatora alarmowego lub
kontrolki STOP , należy za-
trzymać pojazd i możliwie
jak najszybciej wyłączyć
silnik.
MONTAŻ PAŁĄKÓW
DACHOWYCH
Maksymalne dopuszczalne ob-
ciążenie bagażnika dachowego
dla bagażu nie przekraczającego
40 cm wysokości (z wyjątkiem
bagażnika rowerowego): 65 kg.
Jeżeli wysokość bagażu przekracza
40 cm należy dostosować prędkość
pojazdu do profilu drogi, tak by nie
uszkodzić pałąków oraz mocowań
dachowych.
W przypadku przewożenia przedmio-
tów dłuższych od samochodu należy
zapoznać się z przepisami obowią-
zującymi w danym kraju.
Przy montażu poprzecznych pałąków
dachowych bagażnika bazowego nale-
ży używać przewidzianych do tego czte-
rech punktów szybkiego mocowania:
podnieść osłony,
odsłonić otwory mocowania na każ-
dym pałąku za pomocą klucza,
włożyć mocowania do otworów i za-
ryglować je na dachu,
upewnić się czy pałąki dachowe są
przymocowane prawidłowo (potrzą-
sając nimi),
zasłonić otwory mocowania na każ-
dym pałąku za pomocą klucza .
Jeżeli samochód wyposażony
jest w pokrywę dachu, nie na-
leży jej używać do mocowania
ładunku.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
212
Demontaż
Nie zapominać o zdjęciu osło-
ny zimowej:
- gdy temperatura na zewnątrz
przekroczy 10° C,
- podczas holowania,
- przy prędkości powyżej 120 km/h.
W zależności od modelu klipsy mogą
być skierowane w prawo lub w lewo.
Wsunąć palce przez górny otwór
kratki.
Od tyłu popchnąć klipsy w kierunku
przeciwnym, a następnie pociągnąć
element do siebie.
Najpierw założyć osłonę górną 1 ,
potem środkową 2 , a na końcu dol-
ną 3 .
OSŁONA ZIMOWA
Zdejmowana osłona uniemożliwiająca
gromadzenie się śniegu na poziomie
wentylatora chłodnicy.
Przed jakąkolwiek czynnością, upewnić
się czy silnik wentylatora jest wyłączo-
ny. W przypadku montażu oraz demon-
tażu zalecamy kontakt z ASO SIECI
PEUGEOT lub z warsztatem specjali-
stycznym.
Ustawić jedną z trzech osłon przed
dolną częścią przedniego zderza-
ka (nie zakrywać górnych otworów
kratki wentylacyjnej).
Docisnąć końce A , aby zablokować
klipsy mocujące.
Nacisnąć środek B , aby wpiąć klip-
sy mocujące.
Powtórzyć czynności dla dwóch po-
zostałych osłon.
Montaż
I
N
F
O
R
M
A
C
J
E

P
R
A
K
T
Y
C
Z
N
E
213
"Multimedia":
radioodtwarzacze, wzmacniacze, sy-
stemy nawigacji, zestaw głośnomówią-
cy, zmieniarka CD, głośniki, odtwarzacz
DVD, USB Box, pomoc przy parkowaniu
przodem i tyłem, dodatkowe słuchawki
bezprzewodowe Bluetooth, ładowarka
sieciowa słuchawek Bluetooth...
Montaż nadajników
radiowych
Przed przystąpieniem do mon-
tażu nadajników radiowych z ze-
wnętrzną anteną jako wyposażenia
dodatkowego, prosimy skonsultować
z kompetentnymi pracownikami sieci
PEUGEOT, jakie wymogi musi speł-
niać urządzenie (pasmo częstotli-
wości, maksymalna moc wyjściowa,
położenie anteny, specjalne warun-
ki montażu), zgodnie z Dyrektywą o
Kompatybilności Elektromagnetycznej
Pojazdów Samochodowych (2004/104/WE).
"Zabezpieczenia":
dywanik * , pojemnik do bagażnika, siat-
ka przytrzymująca bagaże, wieszak na
zagłówek, progi drzwi ze stali nierdzew-
nej lub węglowej.
* Aby nie zablokować pedałów:
- należy prawidłowo zamocować
dywanik,
- nie kłaść jednego dywanika na
drugim.
AKCESORIA
W sieci PEUGEOTA dostępny jest sze-
roki wybór akcesoriów i oryginalnych
części zamiennych.
Zostały one przebadane i zatwierdzone
zarówno pod względem niezawodności,
jak i bezpieczeństwa.
Te wszystkie akcesoria i części przy-
stosowane są do Państwa samocho-
du, posiadają numery katalogowe oraz
gwarancję PEUGEOTA.
"Bezpieczeństwo":
alarm antywłamaniowy, znakowanie
szyb, zabezpieczenie przeciwkradzie-
żowe kół, apteczka, alkomat, trójkąt
ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa,
system wykrywania skradzionego sa-
mochodu, kratka ochronna do przewo-
zu psa, łańcuchy śniegowe...
"Styl":
pokrowce przewidziane do foteli z bocz-
nymi poduszkami powietrznymi, skó-
rzana gałka dźwigni zmiany biegów, re-
flektory przeciwmgielne, owiewki drzwi,
spoiler, osłony przeciwbłotne, felgi alu-
miniowe, kołpaki, chromowane klamki
drzwi...
Przepisy w poszczególnych
krajach mogą nakładać obo-
wiązek posiadania w samo-
chodzie kamizelki odblaskowej, trój-
kąta ostrzegawczego, zapasowych
żarówek i bezpieczników oraz inne-
go wyposażenia.
Montaż urządzeń i akcesoriów
elektrycznych spoza katalogu
PEUGEOTA może spowodo-
wać usterkę elektroniki oraz nadmier-
ne obciążenie instalacji elektrycznej
pojazdu.
Przedstawiciele marki PEUGEOT
służą wszelką pomocą przy wyborze
wyposażenia dopuszczonego do sto-
sowania w Państwa samochodzie.
"Rozwiązania transportowe":
Turystyka: relingi dachowe, bagażnik
rowerowy mocowany na haku holow-
niczym, bagażnik rowerowy mocowany
na relingach, uchwyty na narty, bagaż-
nik dachowy, podwyższenia i foteliki
dziecięce, żaluzje boczne, schowek
pod tylną półką...
Hak holowniczy, montowany wyłącznie
w ASO SIECI PEUGEOT.
W ASO SIECI PEUGEOT można rów-
nież nabyć środki czyszczące i do kon-
serwacji (zewnętrznych i wewnętrznych
elementów), uzupełniające (płyn do
spryskiwaczy szyb) i zamienne (wkłady
do zestawu naprawczego...).
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
214
SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW
Silniki benzynowe
1,6 litra VTi
120 KM
1,6 litra THP
156 KM
Skrzynia biegów
Ręczna
(5 biegów)
Ręczna
(6 biegów)
Automatyczna
(6 biegów)
Pojemność (cm
3
) 1 598 1 598
Średnica x skok (mm) 77 x 85,8 77 x 85,8
Moc maksymalna: norma CEE (kW) 88 115
Przy prędkości obrotowej (obr/min) 6 000 6 000
Maks. moment obr.: norma CEE (Nm) 160 240
Przy prędkości obrotowej (obr/min) 4 250 1 400
Paliwo Bezołowiowa Bezołowiowa
Katalizator tak tak
POJEMNOŚĆ OLEJU (w litrach)

Silnik (z wymianą wkładu filtra) 4,25 4,25
Skrzynia biegów - Most - -
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
* Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).
** Masa przyczepy z hamulcami może być w granicach MTRA zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samocho-
du ciągnącego; uwaga, jazda z przyczepą przy mniejszym obciążeniu samochodu może zmniejszyć przyczepność na drodze.
MASY POJAZDÓW I PRZYCZE>P (w kg)
Silnik benzynowy
1,6 litra VTi
120 KM
1,6 litra THP
156 KM
Skrzynia biegów
Ręczna
(5 biegów)

Ręczna (6 biegów) /
Automatyczna (6 biegów)
Miejsc 5 7 5 7
- Masa własna pojazdu 1 427 1 454 1 460 1 490
- Masa pojazdu gotowego do drogi * 1 502 1 532 1 535 1 565
- Ładowność 573 736 590 735
- Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2 000 2 190 2 050 2 225
- Masa całkowita pojazdu z
przyczepą (MTRA)
na zboczu o nachyleniu 12 %
3 200 3 290 3 400 3 425
- Przyczepa z hamulcami
(w granicach MTRA)
na zboczu o nachyleniu 10% lub 12 %
1 200 1 100 1 350 1 200
- Przyczepa z hamulcami **
(z przeniesieniem ciężaru w
granicach MTRA)
1 400 1 550 1 500
- Przyczepa bez hamulców 750 750
- Maksymalny ciężar na hak 70 70
Wartości MTRA oraz obciążenia przyczep, znajdujące się w tabeli, są ważne dla maksymalnej wysokości 1000 metrów; ob-
ciążenie przyczepy należy zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokości.
W przypadku pojazdu ciągnącego prędkość samochodu nie może przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowią-
zujących w danym kraju).
Wysoka temperatura powietrza może spowodować spadek osiągów samochodu. W celu ochrony silnika - jeżeli temperatura
na zewnątrz przekroczy 37 °C - należy zmniejszyć ciężar przyczepy.
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW
Silnik Diesel
1,6 litra Turbo e-HDi
110 KM
2 litry Turbo HDi
150 KM
2 litry Turbo HDi 16V
163 KM
Skrzynia biegów
Ręczna
(6 biegów)
Ręczna zautomatyzowana
(6 biegów)
Ręczna
(6 biegów)
Automatyczna
(6 biegów)
Pojemność (cm
3
) 1 560 1 997
Średnica x skok (mm) 75 x 88,3 85 x 88
Moc maksymalna: norma CEE (kW) 82 110/120
Przy prędkości obrotowej (obr/min) 4 000 3 750
Maks. moment obr.: norma CEE (Nm) 270 320/340
Przy prędkości obrotowej (obr/min) 1 750 2 000
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Katalizator tak tak
Filtr cząstek tak tak
POJEMNOŚĆ OLEJU (w litrach)

Silnik (z wymianą wkładu filtra) 3,75 -
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
217
MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP (w kg)
Silnik Diesel
1,6 litra Turbo e-HDi
110 KM
Skrzynia biegów
Ręczna
(6 biegów)
Ręczna zautomatyzowana
(6 biegów)
Miejsc 5 7 5 7
- Masa własna pojazdu 1 475 1 502 1 475 1 502
- Masa pojazdu gotowego do drogi * 1 550 1 578 1 550 1 578
- Dopuszczalny ładunek 595 748 595 748
- Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2 070 2 250 2 070 2 250
- Masa całkowita pojazdu z
przyczepą (MTRA)
na zboczu o nachyleniu 12 %
3 170 3 250 3 170 3 150
- Przyczepa z hamulcami
(w granicach MTRA)
na zboczu o nachyleniu 10% lub 12 %
1 100 1 000 1 100 900
- Przyczepa z hamulcami **
(z przeniesieniem ciężaru w
granicach MTRA)
1 300 1 300 1 300 1 100
- Przyczepa bez hamulców 745 750 745 750
- Maksymalny ciężar na hak 70 70
* Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).
** Masa przyczepy z hamulcami może być w granicach MTRA zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samocho-
du ciągnącego; uwaga, jazda z przyczepą przy mniejszym obciążeniu samochodu może zmniejszyć przyczepność na drodze.
Wartości MTRA oraz obciążenia przyczep, znajdujące się w tabeli, są ważne dla maksymalnej wysokości 1000 metrów; obciążenie przyczepy
należy zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokości.
W przypadku pojazdu ciągnącego prędkość samochodu nie może przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju).
Wysoka temperatura powietrza może spowodować spadek osiągów samochodu. W celu ochrony silnika - jeżeli temperatura
na zewnątrz przekroczy 37 °C - należy zmniejszyć ciężar przyczepy.
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
218
MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP (w kg)
Silniki Diesel
1,6 litra Turbo e-HDi
110 KM
Skrzynia biegów
Ręczma
(6 biegów) Score
Ręczna zautomatyzowana
(6 biegów) Score
Miejsc 5 7 5 7
- Masa własna pojazdu 1 475 1 502 1 475 1 502
- Masa pojazdu gotowego do drogi * 1 550 1 578 1 550 1 578
- Dopuszczalny ładunek 595 748 595 748
- Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2 070 2 250 2 070 2 250
- Masa całkowita pojazdu z
przyczepą(MTRA)
na zboczu o nachyleniu 12%
2 950 2 950 2 920 2 950
- Przyczepa z hamulcami (w
granicach MTRA)
na zboczu o nachyleniu 10% lub 12%
880 700 850 700
- Przyczepa z hamulcami **
(z przeniesieniem ciężaru w
granicach MTRA)
1 080 900 1 050 900
- Przyczepa bez hamulców 745 750 745 700
- Maksymalny ciężar na hak 70 70
* Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).
** Masa przyczepy z hamulcami może być w granicach MTRA zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samocho-
du ciągnącego; uwaga, jazda z przyczepą przy mniejszym obciążeniu samochodu może zmniejszyć przyczepność na drodze.
Wartości MTRA oraz obciążenia przyczep, znajdujące się w tabeli, są ważne dla maksymalnej wysokości 1000 metrów; ob-
ciążenie przyczepy należy zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokości.
W przypadku pojazdu ciągnącego prędkość samochodu nie może przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowią-
zujących w danym kraju).
Wysoka temperatura powietrza może spowodować spadek osiągów samochodu. W celu ochrony silnika - jeżeli temperatura
na zewnątrz przekroczy 37 °C - należy zmniejszyć ciężar przyczepy.
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
219
MASY I CIĘŻARY PRZYCZEP (w kg)
Silniki Diesel
2 litry Turbo HDi 16V
150 KM
2 litry Turbo HDi 16V
163 KM
Skrzynia biegów
Ręczna
(6 biegów)
Automatyczna
(6 biegów)
Miejsc 5 7 5 7
- Masa własna pojazdu 1 563 1 593 1 589 1 619
- Masa pojazdu gotowego do drogi * 1 638 1 668 1 664 1 694
- Dopuszczalny ładunek 562 717 536 711
- Dopuszczalna masa całkowita
(MTAC)
2 125 2 310 2 125 2 330
- Masa całkowita pojazdu z
przyczepą (MTRA)
na zboczu o nachyleniu 12 %
3 475 3 510 3 525 3 530
- Przyczepa z hamulcami
(w granicach MTRA)
na zboczu o nachyleniu 10% lub 12 %
1 350 1 200 1 400 1 200
- Przyczepa z hamulcami **
(z przeniesieniem ciężaru w
granicach MTRA)
1 550 1 500 1 600 1 500
- Przyczepa bez hamulców 750 750
- Maksymalny ciężar na hak 70 70
* Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).
** Masa przyczepy z hamulcami może być w granicach MTRA zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samocho-
du ciągnącego; uwaga, jazda z przyczepą przy mniejszym obciążeniu samochodu może zmniejszyć przyczepność na drodze.
Wartości MTRA oraz obciążenia przyczep, znajdujące się w tabeli, są ważne dla maksymalnej wysokości 1000 metrów; obciążenie przyczepy
należy zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokości.
W przypadku pojazdu ciągnącego prędkość samochodu nie może przekraczać 100 km/h (przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju).
Wysoka temperatura powietrza może spowodować spadek osiągów samochodu. W celu ochrony silnika - jeżeli temperatura
na zewnątrz przekroczy 37 °C - należy zmniejszyć ciężar przyczepy.
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
220
MASY POJAZDÓW I PRZYCZEP 5008 VU 5 miejsc (w kg)
Silnik
1,6 litra Turbo e-HDi
110 KM
2 litry Turbo HDi
150 KM
Skrzynia biegów
Ręczna
(6 biegów)
Ręczna Zautomatyzowana
(6 biegów)
Ręczna
(6 biegów)
Ręczna
(6 biegów)
Typ Wariant Wersja 9HZ 9HZ 9HR RHE
- Masa własna pojazdu 1 481 1 482 1 481 1 572
- Masa pojazdu gotowego do drogi * 1 556 1 557 1 556 1 647
- Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) ** 2 225 2 230 2 200 2 310
- Masa całkowita pojazdu z
przyczepą (MTRA)
na zboczu o nachyleniu 12 % ***
3 120 3 170 3 475
- Przyczepa z hamulcami
(w granicach MTRA)
na zboczu o nachyleniu 10% lub 12 % ****
895 890 970 1 165
- Przyczepa z hamulcami (z przeniesieniem
ciężaru w granicach MTRA)
X X X X
- Przyczepa bez hamulców 750 750
- Maksymalny ciężar na hak 70 70
* Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg).
** Przekroczenie dopuszczalnego nacisku na przednią oś powoduje ograniczenie prędkości do 80 km/h zgodnie z punktem
2.7 Dyrektywy.
*** Przekroczenie dopuszczalnej masy w przypadku pojazdu holującego powoduje ograniczenie prędkości do 80 km/h zgod-
nie z punktem 2.7 Dyrektywy.
**** Maksymalny ciężar przyczepy z hamulcami w granicach MTRA; uwaga, jazda z przyczepą przy mniejszym obciążeniu
samochodu może zmniejszyć przyczepność na drodze.
Wartości MTRA oraz obciążenia przyczep, znajdujące się w tabeli, są ważne dla maksymalnej wysokości 1000 metrów; ob-
ciążenie przyczepy należy zmniejszać o 10% co 1000 metrów dodatkowej wysokości.
Wysoka temperatura powietrza może spowodować spadek osiągów samochodu. W celu ochrony silnika - jeżeli temperatura
na zewnątrz przekroczy 37 °C - należy zmniejszyć ciężar przyczepy.
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
221
WYMIARY (W MM)
D
A
N
E

T
E
C
H
N
I
C
Z
N
E
222
ELEMENTY IDENTYFIKACYJNE
W samochodzie znajdują się różne wi-
doczne oznaczenia, służące do identy-
fikacji i odszukania samochodu.
Niskie ciśnienie w oponach
zwiększa zużycie paliwa.
Kontrola ciśnienia w oponach
musi być wykonywana na
oponach zimnych co najmniej
raz w miesiącu.
A. Numer seryjny pod pokrywą
silnika.
Numer wygrawerowany jest na
nadwoziu w pobliżu podstawy
amortyzatora.
B. Numer seryjny na dolnej belce
poprzecznej przedniej szyby.
Numer widnieje na etykiecie
przyklejonej i widocznej przez
przednią szybę.
C. Etykieta producenta.
Numer widnieje na etykiecie
samoniszczącej przyklejonej na
wejściu drzwi po stronie kierowcy.
D. Etykieta ogumienie/lakier.
Etykieta jest przyklejona na wejściu
drzwi lub na środkowym słupku po
stronie kierowcy.
Na etykiecie znajdują się następujące
informacje:
- ciśnienie w ogumieniu pojazdu bez
obciążenia,
- wymiary felg i opon,
- marki opon homologowanych przez
producenta,
- ciśnienie w kole zapasowym,
- kod lakieru.
223
POŁĄCZENIE ALARMOWE LUB Z ASSISTANCE DROGOWYM
224
POŁĄCZENIE ALARMOWE LUB Z ASSISTANCE DROGOWYM
W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2 sekundy ten
przycisk. Migająca zielona dioda i komunikat głosowy
potwierdzają rozpoczęcie połączenia z platformą
PEUGEOT Urgence * .
Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie
połączenia. Zielona dioda gaśnie.
Naciśnięcie (w dowolnej chwili) na ponad 8 sekund tego przycisku anuluje
połączenie.
Po włączeniu zapłonu zapala się na
3 sekundy zielona kontrolka sygnalizując
prawidłowe działanie systemu.
Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.
Anulowanie połączenia potwierdzone jest komunikatem głosowym.
Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk, aby poprosić
o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu.
Komunikat głosowy potwierdza wykonanie połączenia * .
DZIAŁANIE SYSTEMU
Zielona dioda pozostaje zapalona (nie miga), jeżeli połączenie zostało
ustanowione. Gaśnie po zakończeniu połączenia.
Połączenie obsługiwane jest przez platformę PEUGEOT Urgence,
która otrzymuje informacje o lokalizacji pojazdu i może zaalarmować
odpowiednie służby ratownicze. W krajach, w których platforma nie
świadczy usług lub jeżeli usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie
przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizacji.
W razie zderzenia wykrytego przez kalkulator poduszki powietrznej,
niezależnie od tego, czy poduszka została uruchomiona,
połączenie alarmowe wykonywane jest automatycznie.
* Usługi te zależą od warunków i dostępności.
Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT.
Pomarańczowa kontrolka miga: system nie
działa prawidłowo.
Pomarańczowa kontrolka zapalona na stałe:
należy wymienić baterię awaryjną.
W obu przypadkach skontaktować się z
ASO sieci PEUGEOT.
W przypadku samochodu zakupionego poza siecią PEUGEOT prosimy
o sprawdzenie konfiguracji tych usług i ich ewentualną modyfikację w
sieci serwisowej. W krajach wielojęzycznych konfiguracja jest możliwa w
jednym z wybranych języków państwowych.
Ze względów technicznych, szczególnie w celu zapewnienia klientowi
lepszej jakości usług PEUGEOT CONNECT, producent zastrzega
sobie prawo do aktualizacji w dowolnej chwili pokładowego systemu
telematycznego pojazdu.
225
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
POŁĄCZENIE ALARMOWE LUB Z ASSISTANCE
DROGOWYM ZA POMOCĄ WIP COM 3D
W nagłym wypadku nacisnąć przycisk SOS i
przytrzymać do momentu usłyszenia sygnału
i wyświetlenia na ekranie "ZATWIERDZENIE /
ANULOWANIE" (jeżeli włożona jest aktywna karta SIM).
Połączenie obsługiwane jest przez platformę Peugeot
Urgence, która otrzymuje informacje o lokalizacji pojazdu
i może zaalarmować odpowiednie służby ratownicze.
W krajach, w których platforma nie świadczy usług lub
gdy usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie
przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy
(112).
Uwaga, połączenie alarmowe oraz usługi są aktywne jedynie w
przypadku korzystania z telefonu wewnętrznego z ważną kartą SIM.
Z telefonem z funkcją Bluetooth i bez karty SIM usługi te nie będą
działać.
Nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć menu usług
PEUGEOT .
Customer call
Wybrać "Customer call" (Centrum
obsługi klienta), aby uzyskać
informacje na temat marki PEUGEOT .
Wybrać "Peugeot Assistance", aby
uruchomić połączenie z pomocą
drogową.
Peugeot Assistance
Usługa ta zależy od warunków i dostępności. Skontaktować się z
siecią PEUGEOT. Jeżeli zakupili Państwo samochód poza siecią
PEUGEOT, prosimy o sprawdzenie konfiguracji tych usług i ich
ewentualną modyfikację w sieci serwisowej.
W razie zderzenia wykrytego przez kalkulator poduszki powietrznej,
niezależnie od tego, czy poduszka została uruchomiona, połączenie
alarmowe wykonywane jest automatycznie.
Komunikat "Połączenie alarmowe w trybie awaryjnym" i migająca
pomarańczowa kontrolka sygnalizują usterkę. Skontaktować się s
ASO SIECI PEUGEOT.
226
227
2
ABC
3
DEF
5
JKL
4
GHI
6
MNO
8
TUV
7
PQRS
9
WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP
ADDR
BOOK
WIP Com 3D został zakodowany w taki sposób,
by działał wyłącznie w Państwa samochodzie. W
przypadku montażu w innym samochodzie należy
skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT w celu
konfiguracji systemu.
Niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji będą
dostępne w ciągu roku.
WIP COM 3D
Ze względów bezpieczeństwa wszelkie czynności
wymagające większej uwagi należy bezwzględnie
wykonywać na postoju.
Po wyłączeniu silnika, aby nie spowodować
rozładowania akumulatora, WIP Com 3D wyłączy się po
uruchomieniu trybu oszczędzania energii.
01 Wprowadzenie
02 Sterowanie głosem i przy
kierownicy
03 Funkcje główne
04 Nawigacja - Prowadzenie
05 Informacje drogowe
06 Radio
07 Odtwarzacze muzyczne
08 Telefon
09 Konfiguracja
10 Rozkład funkcji ekranów
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
228
230
233
238
247
249
250
255
260
261
SPIS TREŚCI
Najczęściej zadawane pytania str. 266
RADIOODTWARZACZ MULTIMEDIALNY / TELEFON BLUETOOTH
GPS EUROPA
228
01
WPROWADZENIE
PANEL WIP Com 3D
Dostęp do menu Radio Menu
Wyświetlenie listy stacji w
kolejności alfabetycznej (pasmo
FM) lub częstotliwość (pasmo AM).
Dostęp do Media Menu (CD
audio, Jukebox, Wejście
dodatkowe).
Wyświetlenie listy utworów.
Zmiana źródła.
Dostęp do Navigation Menu
i wyświetlenie ostatnich
punktów docelowych.
Porzucenie bieżącej
operacji.
Długie naciśnięcie: powrót
do wyświetlenia głównego. Dostęp do Traffic Menu.
Dostęp do Address book
Menu.
Dostęp do Menu "SETUP"
(konfiguracja).
Długie naciśnięcie: zasięg GPS.
Ustawienia audio (balans strona
lewa/prawa, tył/przód, niskie /
wysokie tony, korekta dźwięku...).
Regulacja natężenia dźwięku
(każde źródło ma odrębne
ustawienia, także komunikat i
alarmy nawigacji).
Długie naciśnięcie: reinicjalizacja
systemu.
Krótkie naciśnięcie: wyłączenie
dźwięku.
Automatyczne wyszukiwanie
stacji radiowych w dół/górę skali.
Wybór poprzedniego/kolejnego
utworu CD lub MP3.
Czytnik kart SD. Krótkie naciśnięcie: usuwa
ostatni znak.
Wprowadzenie cyfr lub liter za
pomocą klawiatury alfanumerycznej.
Wybór spośród
10 zaprogramowanych
częstotliwości radiowych.
229
01
WPROWADZENIE
WYBIERAK WIP Com 3D
Naciśnięcie w lewo / w prawo:
Ekran "RADIO" : wybór poprzedniej/
kolejnej stacji radiowej.
Ekran "MEDIA" : wybór poprzedniego/
kolejnego utworu.
Ekran "MAPA" lub "NAV": poziome
przesuwanie mapy.

Naciśnięcie w górę / dół:
Ekran "RADIO" : wybór poprzedniej/
kolejnej stacji radiowej z listy.
Ekran "MEDIA" : wybór folderu MP3.
Ekran "MAPA" lub "NAV": pionowe
przesuwanie mapy.
Przejście do kolejnej lub poprzedniej
strony w menu.
Przesunięcie na wirtualnej klawiaturze.

OK: zatwierdzenie elementu
podświetlonego na ekranie.
ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA:
dostęp do menu Phone menu.
Zakończenie trwającego
połączenia lub odrzucenie
połączenia przychodzącego,
połączenie Bluetooth.
Wyświetlanie normalne lub
ekran czarny.
Wybór wyświetlenia na ekranie
"MAPA" / "NAV" (w trakcie
nawigacji) / "TEL" (w trakcie
rozmowy) / "RADIO" lub
"MEDIA" w trakcie odtwarzania.
ODBIÓR POŁĄCZENIA: dostęp
do menu Phone menu.
Połączenie Bluetooth,
odebranie połączenia
przychodzącego.
Obrót pierścienia:
Ekran "RADIO" : wybór poprzedniej/
kolejnej stacji radiowej z listy.
Ekran "MEDIA" : wybór poprzedniego/
kolejnego utworu CD lub MP3.
Ekran "MAPA" lub "NAV": powiększenie /
pomniejszenie mapy.
Przesunięcie kursora wyboru menu.
230
02
1
SETUP
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
NAV ESC TRAFFIC ADDR BOOK SETUP
Przed pierwszym użyciem zaleca się wysłuchać, wymówić i
powtórzyć wskazówki dotyczące użytkowania.
Nacisnąć przycisk SETUP i wybrać
funkcję "Language & Speech"
(Język i funkcje syntezy mowy).
Przekręcić pierścień i wybrać "Voice
control" (Parametry rozpoznawania
mowy). Włączyć rozpoznawanie mowy.
Wybrać "Tutorial" (Wskazówki).
WŁĄCZENIE KOMEND
GŁOSOWYCH -
ROZPOZNAWANIE MOWY
Komendy, które należy wymawiać w zależności od kontekstu
zapisane są w poniższej tabeli.
Wymówić komendę a WIP Com 3D ją wykona.
Naśnięcie końcówki przełącznika
oświetlenia włącza rozpoznawanie
mowy.
STEROWANIE GŁOSEM I PRZY KIEROWNICY
CONTEXT SAY ACTION
GENERAL Help address book
Help voice control
Help media
Help navigation
Help telephone
Help radio
Cancel
Correction
Access to the address book help
Access to the voice recognition help
Access to the media management help
Access to the guidance, navigation help
Access to the telephone help
Access to the radio help
To cancel a voice command which is in
progress
Request to correct the last voice recognition
carried out
Clear
RADIO Select station
Station <tts:stationName>
Read out station list
Enter frequency
Select wave band
AM
FM
TA on
TA off
Select a radio station
Select a radio station using its RDS description
<tts:station Name> from the RADIO list
Listen to the list of stations available
Listen to the frequency of the current radio
station
Choose the frequency waveband (AM or FM)
Change the frequency waveband to AM
Change the frequency waveband to FM
Activate Traffic Info (TA)
Deactivate Traffic Info
NAVIGATION Destination input
Voice advice off
Voice advice on
Save address
Start guidance
Abort guidance
Navigate entry
POI Search
Command to enter a new destination
address
Deactivate the spoken guidance instructions
Activate the spoken guidance instructions
Save an address in the address book
Start guidance (once the address has been
entered)
Stop the guidance
Start guidance to an entry in the address
book
Start guidance to a point of interest
231
02
WŁĄCZENIE KOMEND
GŁOSOWYCH -
ROZPOZNAWANIE MOWY
STEROWANIE GŁOSEM I PRZY KIEROWNICY
CONTEXT SAY ACTION
MEDIA Media
Select media
Single slot
Jukebox
USB
External device
SD-Card
Track <1 - 1000>
Folder <1 - 1000>
Select the MEDIA source
Choose a source
Select the CD player source
Select the Jukebox source
Select the USB player source
Select the audio AUX input source
Select the SD card source
Select a specific track (number between
1 and 1000) on the active MEDIUM
Select a Folder (number between 1 and
1000) on the active MEDIUM
TELEPHONE Phone menu
Enter number
Phone book
Dial
Save number
Accept
Reject
Open the Telephone Menu
Enter a telephone number to be called
Open the phone book
Make a call
Save a number in the phone book
Accept an incoming call
Reject an incoming call
ADDRESS
BOOK
Address book menu
Call <entry>
Navigate <entry>
Open the address book
Call file using its <file> description as
described in the address book
Start guidance to an address in the address
book using its <file> description
232
02 STEROWANIE GŁOSEM I PRZY KIEROWNICY
STEROWANIE PRZY KIEROWNICY
Sterowanie wycieraczką szyb: wyświetlenie "RADIO" i "MEDIA".
Sterowanie oświetleniem: włączenie komendy głosowej poprzez krotki wciśnięcie;
bieżąca wskazówka systemu nawigacji poprzez wciśnięcie i przytrzymanie.
Zmiana źródła dźwięku.
Wykonanie połączenia z książki
telefonicznej.
Odebranie/zakończenie połączenia.
Zatwierdzenie wyboru.
Naciśnięcie na ponad 2 sekundy:
dostęp do menu telefonu.
Radio: automatyczne wyszukiwanie stacji w dół skali.
CD / KARTA SD / JUKEBOX: wybór poprzedniego
utworu.
CD / KARTA SD / JUKEBOX: naciśnięcie i
przytrzymanie: szybkie odtwarzanie do tyłu
Radio: wybór poprzedniej/następnej
zapamiętanej stacji.
CD audio: wybór poprzedniego/
następnego utworu
W przypadku wyświetlenia "MEDIA" na
ekranie:
CD MP3 / KARTA SD / JUKEBOX: wybór
poprzedniego/następnego folderu.
Wybór poprzedniego/następnego elementu
w książce telefonicznej.
Radio: automatyczne wyszukiwanie stacji w górę skali.
CD / KARTA SD / JUKEBOX: wybór następnego utworu.
CD / KARTA SD / JUKEBOX: naciśnięcie i
przytrzymanie : szybkie odtwarzanie do przodu
Zwiększenie natężenia dźwięku. ku ięk
Zmniejszenie natężenia dźwięku. ku ięk
Wyłączenie dźwięku :
jednoczesne naciśnięcie
przycisków zwiększenia
i zmniejszenia natężenia
dźwięku.
Przywrócenie dźwięku:
naciśnięcie jednego z
przycisków natężenia
dźwięku.
233
03
SETUP
TRAFFIC
MEDIA
FUNKCJE GŁÓWNE
Więcej szczegółów dotyczących rozkładu menu znajduje się w
części "Rozkład funkcji ekranów" w tej instrukcji.
Naciskając kolejno przycisk MODE można przejść do następujących wyświetleń:
Naciśnięcie na dłużej: dostęp do zasięgu GPS i do trybu demonstracji.
Do czyszczenia ekranu zaleca się używać miękkiej szmatki
(szmatka do okularów) bez środków czyszczących.
RADIO / ODTWARZACZE
MUZYCZNE / WIDEO
TELEFON
(jeżeli trwa właśnie rozmowa)
MAPA NA PEŁNYM EKRANIE
NAWIGACJA
(jeżeli trwa prowadzenie)
SETUP :
Dostęp do menu "SETUP": języki * i funkcje
głosowe * , inicjalizacja komend głosowych
(rozdział 09), data i czas * , wyświetlacz, jednostki i
parametry systemu.
INFORMACJE DROGOWE:
dostęp do menu Traffic Menu: wyświetlanie
bieżących informacji drogowych .
WYŚWIETLANIE W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU
MEDIA:
Menu "DVD-Audio"
Menu "DVD-Video".
* Dostępne w zależności od modelu.
234
03 FUNKCJE GŁÓWNE
Naciśnięcie OK pozwala otworzyć menu
skrótów w zależności od wyświetlenia na
ekranie.
WYŚWIETLANIE W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU
NAVIGATION (IF GUIDANCE IS IN PROGRESS):
NAWIGACJA (W TRAKCIE PROWADZENIA):
Abort guidance
Przerwanie prowadzenia 1
1
1
Repeat advice
Powtórzenie wskazówki
Block road
Objazd trasy
2
2
Unblock
Anuluj
More
Zwiększ objazd
2
Less
Zmniejsz objazd
3
3
Route type
Rodzaj trasy
Avoid
Kryteria unikania
3
Satellites
Liczba satelitów
2
2
Calculate
Ponownie oblicz trasę
Zoom/Scroll
Przesuwanie mapy
2
Browse route
Przebieg trasy
1
Route info
Informacje o trasie
2
2
Show destination
Pokaż miejsce docelowe
Trip info
Informacje o trasie
3
Stopovers
Etapy
2
2
Browse route
Przebieg trasy
Zoom/Scroll
Przesuwanie mapy
1
1
Voice advice
Komunikat głosowy
Route options
Opcje prowadzenia
2
2
Route type
Rodzaj trasy
Route dynamics
Uwzględniaj sytuację drogową
2
Avoidance criteria
Kryteria unikania
2
Recalculate
Ponownie oblicz trasę
TELEPHONE:
TELEFON:
End call
Zakończ połączenie 1
1
1
1
Hold call
Zawieś połączenie
Dial
Wybierz
DTMF-Tones
Tony DTMF
1
Private mode
Tryb słuchawkowy
1
Micro off
Mokrofon wyłączony
MUSIC MEDIA PLAYERS:
ODTWARZACZE MUZYCZNE:
TA
Informacje drogowe 1
1
Play options
Opcje odtwarzania
1
Select media
Wybór źródła
2
2
Normal order
Standard
Random track
Odtwarzanie losowe
2
Scan
Odtwarzanie początków
235
03 FUNKCJE GŁÓWNE
WYŚWIETLANIE W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU
RADIO:
RADIO:
In FM mode
Tryb FM 1
2
2
TA
TA Informacje drogowe
RDS
RDS
2
Radiotext
Radiotekst
2
Regional prog.
Tryb regionalny
FULL SCREEN MAP:
MAPA NA CAŁYM EKRANIE:
Abort guidance / Resume guidance
Zatrzymaj prowadzenie / Wznów prowadzenie 1
1
1
1
Add stopover / Set destination
Dodaj etap / Ustaw miejsce docelowe
POIs nearby
W pobliżu
Position info
Informacje o miejscu
2
Guidance options
Opcje
3
3
Navigate to
Prowadź do
Dial
Wybierz
3
Save position
Zapamiętaj pozycję
3
Zoom/Scroll
Przesuwanie mapy
Map Settings
Ustawienia mapy 1
1
Zoom/Scroll
Przesuwanie mapy
2
2
2D Map
Mapa 2D
2.5D Map
Mapa w perspektywie
2
3D Map
Mapa 3D
2
North Up
Kierunek północny
2
Heading Up
Kierunek jazdy
DVD AUDIO :
DŁUGIE NACIŚNIĘCIE:
1
Stop
Stop
2
Group
Grupa
3
Group 1 .2/n
Grupa 1.2/n
TA
Informacje drogowe 1
2
Select media
Wybierz źródło dźwięku
2
Play options
Opcje odtwarzania
3
Normal order Standard/ Random track
Odtwarzanie losowe / Scan Odtwarzanie początków
AM
AM
In AM mode
Tryb AM
TA
TA
Refresh AM list
Odśwież listę stacji AM
FM
FM
2
1
2
2
2
236
03
3
3
DVD menu
Menu DVD
DVD top menu
Główne menu DVD
3
List of titles
Lista tytułów
3
List of chapters
Lista rozdziałów
DVD WIDEO:
DŁUGIE NACIŚNIĘCIE:
Play Start
Play Start 1
FUNKCJE GŁÓWNE
WYŚWIETLANIE W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU
2
2
Stop
Stop
DVD menus
Menu DVD
3
3
Audio
Audio
Subtitles
Napisy
3
Angle
Kąt
2
DVD Options
Opcje DVD
Przykłady:
237
- opcje mapy umożliwiające widok mapy w 2D, w perspektywie lub w 3D.
- konfiguracja systemu za pomocą komendy głosowej.
Mapa 3D
Mapa 2D
Mapa w perspektywie
WIP Com 3D to:
238
04
NAV
1
2
3
4
5
6
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
NAWIGACJA - PROWADZENIE
WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
i nacisnąć OK dla zatwierdzenia
wyboru.
Wybrać funkcję "Destination
input" (Wprowadzanie miejsca
docelowego) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Nacisnąć przycisk NAV.
Za pomocą pokrętła wybrać jedna
po drugiej litery nazwy miasta
naciskając za każdym razem OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Po wybraniu kraju przekręcić
pokrętłem i wybrać funkcję miasto.
Nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Navigation Menu g
Destination input p
Wstępna lista miast (zawierająca wpisane litery) dostępnych w
wybranym kraju pojawia się po naciśnięciu przycisku LIST na
klawiaturze wirtualnej.
Wybrać funkcję "Address input"
(Wprowadzanie adresu) i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia wyboru.
Address input p
Lista 20 ostatnich miejsc docelowych pojawia się pod funkcją
Navigation Menu (Menu nawigacji).
Komendy głosowe "NAWIGACJI" opisane są w rozdziale 02.
W trakcie prowadzenia naciśnięcie na dłużej końcówki przełącznika
oświetlenia przypomina ostatnią wskazówkę prowadzenia.
239
04
7
8
9
10
11
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
Powtórzyć etapy 5 do 7 dla funkcji
"Street" (Ulica) i "House number"
(Nr domu).
Aby usunąć miejsce docelowe, po wykonaniu etapów 1 - 3 wybrać
"Choose from last destinations" (Wybierz z ostatnich miejsc docelowych).
Długie naciśnięcie jednego z miejsc docelowych wyświetla listę
operacji, z której można wybrać:
Wybrać funkcję "Save to address book" (Zapisz w książce
adresowej), aby zapisać wprowadzony adres w książce adresowej.
Nacisnąć OK dla zatwierdzenia wyboru.
WIP Com 3D pozwala na zapisanie ponad 4000 kontaktów.
Aby przyspieszyć wpisywanie, można wprowadzić bezpośrednio
kod pocztowy po wybraniu opcji "Postal code" (Kod pocztowy).
Użyć klawiatury wirtualnej w celu wpisania liter i cyfr.
Wybrać kryterium prowadzenia:
"Fast route" (Trasa szybka), "Short
route" (Trasa krótka) lub "Optimized
route" (Trasa optymalna) i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia.
Wybrać następnie "Start route
guidance" (Rozpocznij prowadzenie)
i nacisnąć OK dla zatwierdzenia
wyboru.
Wybór punktu docelowego może również nastąpić z "Choose
from address book" (Książki adresowej) lub z "Choose from last
destinations" (Ostatnich miejsc docelowych) poprzez wybranie
skrzyżowania, centrum miasta, współrzędnych geograficznych lub
bezpośrednio na "Mapie".
Choose from address book Choose from last destinations
Start route guidance g
Można przesuwać mapę w 4 kierunkach za pomocą wybieraka. Można
wybrać jej orientację w skróconym menu "Full screen map"(Mapa na całym
ekranie). Nacisnąć OK, a następnie wybrać "Map Settings" (Ustawienia
mapy) i zatwierdzić.
Wybrać drogę, której kolor
odpowiada trasie i nacisnąć OK
dla zatwierdzenia i rozpoczęcia
nawigacji.
Za pomocą pierścienia wybrać OK.
Nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Delete entry y Delete list
NAWIGACJA - PROWADZENIE
240
04
1
2
3
4
NAV
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
NAWIGACJA - PROWADZENIE
USTAWIENIE ADRESU I
PROWADZENIE "DO DOMU"
Nacisnąć 2 razy przycisk NAV, aby
wyświetlić Navigation Menu (Menu
Nawigacji).
Aby być prowadzonym "Do domu", konieczne jest zapisanie
adresu w książce adresowej np.poprzez "Destination input"
(Wprowadzenie punktu docelowego) / "Address input"
(Wprowadzenie adresu), następnie "Save to address book"
(Zapisz w książce adresowej).
Wybrać "Destination input" i
zatwierdzić. Następnie wybrać
"Choose from address book" (Wybierz
z książki adresowej) i zatwierdzić.
Wybrać "Set as home address" (Ustaw
jako adres domowy) i zatwierdzić, aby
zapisać.
Wybrać wpis z adresem domowym i
zatwierdzić. Następnie wybrać "Edit
entry"(Edytuj wpis) i zatwierdzić.
Aby rozpocząć prowadzenie "Do domu", nacisnąć 2 razy przycisk
NAV, aby wyświetlić Navigation Menu, wybrać "Destination input" i
zatwierdzić.
Następnie wybrać "Navigate HOME" (Nawigacja DO DOMU) i
zatwierdzić, aby rozpocząć prowadzenie.
Navigation Menu
Destination input
Edit entry
Set as home address
241
04
NAV
1
3
4
5
6
7
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
NAWIGACJA - PROWADZENIE
OPCJE PROWADZENIA
Wybrać funkcję "Route dynamics -
Uwzględniaj sytuację na drodze".
Funkcja ta daje dostęp do opcji
"Traffic independent - bez objazdów,
Semi-dynamic - Z potwierdzeniem i
Dynamic - Dynamiczna".
Wybrać funkcję "Avoidance criteria -
Kryteria unikania". Funkcja ta daje
dostęp do opcji "Avoid - Unikaj"
(autostrady, autostrady płatne,
promy, tunele).
Obrócić pierścień i wybrać funkcję
"Recalculate - Oblicz ponownie
trasę", aby uwzględnić wybrane
opcje prowadzenia. Nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
Menu nawigacji i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję "Route type -
Rodzaj trasy" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru. Funkcja ta
umożliwia zmianę rodzaju trasy.
Wybrać funkcję "Route options -
Opcje trasy" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Navigation Menu g
Route options p
Route type yp
Route dynamics y
Avoidance criteria
Recalculate
Po wyświetleniu mapy na ekranie można wybrać "Map Settings" - Ustawienia
mapy, a następnie "2D Map - Mapa 2D / 2.5D Map - Mapa w perspektywie / 3D
Map - Mapa 3D / North Up - W kierunku północnym / Heading Up - W kierunku
jazdy". Widok 3D budynków zależy od zaawansowania kartograficznego miast.
242
04
NAV
1
3
4
5
6
7
2
8
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
DODANIE ETAPU
Wpisać nowy adres.
Po wpisaniu nowego adresu wybrać
"Start route guidance - Rozpocznij
prowadzenie" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Ustawić etap na liście i nacisnąć OK
dla zatwierdzenia.
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV lub
wybrać funkcję "Navigation Menu -
Menu nawigacji" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję "Add stopover -
Dodaj etap" (maksymalnie 5) i
nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Wybrać funkcję "Stopovers - Etapy"
i nacisnąć OK dla zatwierdzenia
wyboru.
Navigation Menu g
Stopovers p
Add stopover p
Address input p
Aby zmienić etapy, wykonać ponownie operacje od 1 do 3 i
wybrać "Rearrange route - Zmień trasę" (wybrać etap, usunąć lub
przestawić kolejność za pomocą pierścienia, zatwierdzić nowe
położenie i zakończyć wybierając "Recalculate - Oblicz ponownie
trasę".
Etapy mogą być dodawane lub usuwane z trasy już po wybraniu punktu
docelowego.
Powtórzyć operacje od 1 do 7 tyle razy, ile to konieczne,
wybrać "Recalculate - Oblicz ponownie trasę" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Start route guidance g
NAWIGACJA - PROWADZENIE
243
04
NAV
3
4
6
7
8
2
5
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
NAWIGACJA - PROWADZENIE
WYSZUKIWANIE PUNKTÓW POI
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV lub
wybrać funkcję Navigation Menu -
Menu nawigacji i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję "POI nearby - W
pobliżu", aby wyszukać punkty POI
w pobliżu samochodu.
Wybrać funkcję "POI search -
Szukanie punktów POI" i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Navigation Menu g
POI search
POI nearbyy
Wybrać funkcję "POI in city - W
mieście", aby wyszukać punkty POI
w danym mieście. Wybrać kraj, a
następnie wprowadzić nazwę miasta
za pomocą wirtualnej klawiatury.
Wybrać funkcję "POI near route - W
pobliżu trasy", aby wyszukać punkty
POI w pobliżu trasy.
Wybrać funkcję "POI in country - W
kraju", aby wyszukać punkty POI w
danym kraju.
Wybrać funkcję "POI near destination -
W pobliżu miejsca docelowego",
aby wyszukać punkty POI w pobliżu
miejsca zakończenia trasy.
POI near destination
POI in country y
POI near route
Lista miast dostępnych w wybranym kraju pojawia się po
naciśnięciu przycisku LIST na klawiaturze wirtualnej.
POI in city y
Punkty użyteczności publicznej (POI) sygnalizują wszystkie miejsca usług
znajdujących się w pobliżu (hotele, sklepy, lotniska...).
244
04 NAWIGACJA - PROWADZENIE
Lista głównych punktów POI
Ikona ta pojawia się, jeżeli kilka punktów POI
znajduje się w tej samej strefie. Powiększenie tej
ikony pozwala szczegółowo wyświetlić punkty POI.
245
04
1 3
4
2
5
NAV 2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
NAWIGACJA - PROWADZENIE
Pobrać z Internetu i zapisać na karcie SD lub
pamięci USB plik aktualizacyjny "POI". Usługa ta
jest dostępna na stronie "wipinforadars.fr".
AKTUALIZACJA PUNKTÓW POI
Settings
Pliki muszą być zapisane w folderze głównym na wybranym
nośniku.
Włożyć nośnik (Karta SD lub pamięć USB)
zawierający bazę punktów POI do czytnika kart
SD lub USB systemu.
Wybrać używane źródło (USB lub
SD-Card - karta SD) i nacisnąć OK.
Nacisnąć NAV, wybrać Navigation Menu,
następnie "Settings" - Ustawienia, "Update
personal POI - Zaktualizuj punkty POI".
Po zakończeniu wyświetli się komunikat potwierdzający
aktualizację.
System uruchamia się ponownie.
Wersję punktów POI można sprawdzić w menu SETUP \ System.
Update personal POI p p
Navigation Menu g
246
NAV
1 3
4
5
1
2
04
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
NAWIGACJA - PROWADZENIE
USTAWIENIA ODTWARZANIA
WSKAZÓWEK GŁOSOWYCH
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
(Menu nawigacji) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję "Settings
"(Ustawienia) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Navigation Menu g
Settings
Gdy na ekranie wyświetlona jest nawigacja
nacisnąć OK, następnie można wybrać
"Voice advice"(Komunikat głosowy),
aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie
wskazówek głosowych podczas nawigacji.
Za pomocą przycisku natężenia
dźwięku ustawić ich głośność.
USTAWIENIA PUNKTÓW POI I STREF
NIEBEZPIECZNYCH
Natężenie dźwięku alarmów dla POI Stref niebezpiecznych można
ustawić tylko w trakcie podawania tego typu ostrzeżeń.
POI categories on Map g p
Set parameters for risk areas p
Wybrać "Set parameters for risk areas"
(Ustawienia punktów POI stref niebezpiecznych),
aby wejść do funkcji "Display on map" (Wyświetl
na mapie), "Visual alert" (Alarm wzrokowy) oraz
"Sound alert" (Alarm dźwiękowy).
Wybrać funkcję "POI categories on
Map" (Kategorie punktów POI na
mapie), aby wybrać punkty POI, które
mają być wyświetlone na mapie.
247
05
TRAFFIC
1
3
4
5
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
USTAWIENIE PARAMETRÓW I
FILTROWANIE KOMUNIKATÓW TMC
Gdy wybrane zostaną wszystkie informacje na trasie, zaleca
się dodać filtr geograficzny (na przykład w promieniu 5 km), aby
zmniejszyć liczbę wyświetlanych na mapie komunikatów. Filtr
geograficzny podąża za samochodem.
Filtry są niezależne i ich wyniki się odejmuje.
Zalecamy stosowanie:
- filtra 10 km wokół pojazdu przy dużym natężeniu ruchu,
- filtra 50 km wokół pojazdu lub filtra trasy podczas
podróżowania po autostradzie.
Ponownie nacisnąć przycisk TRAFFIC
lub wybrać funkcję Traffic Menu -
Menu informacji drogowych i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać "Geo. Filter - Filtr
geograficzny".
W Traffic Menu - Menu informacji drogowych wyświetli się lista
komunikatów TMC, ułożona według odległości.
Wybrać filtr:
Messages on route g
Only warnings on route y g
All warning messages g g
All messages g
Traffic Menu
Wybrać "Select preferred list -
Filtrowanie komunikatów" i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia.
Komunikaty TMC (Trafic Message Channel) są to informacje na temat
ruchu drogowego i pogody, otrzymywane w czasie rzeczywistym
i przekazywane kierowcy w postaci wiadomości dźwiękowych i
obrazkowych na mapie nawigacji.
System nawigacyjny może w danym przypadku zaproponować objazd.
Nacisnąć przycisk TRAFFIC.
Geo. Filter
248
05
2 1
2
3
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
INFORMACJE DROGOWE
GŁÓWNE SYMBOLE TMC
Trójkąt czerwony i żółty: informacje drogowe, przykładowo:
Trójkąt czarny i niebieski: informacje ogólne, przykładowo:
Gdy źródło w trakcie odsłuchu
wyświetla się na ekranie, nacisnąć
pokrętło.
Ukazuje się menu skrótów źródła i daje dostęp do:
Wybrać Info Trafic (TA) i nacisnąć
pokrętło, aby zatwierdzić w celu
uzyskania dostępu do odpowiednich
ustawień.
TA
Funkcja TA (Traffic Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch
komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta
wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadającej tego typu
komunikaty. Z chwilą emisji informacji odsłuch z aktualnego źródła
(Radio, CD...) zostaje automatycznie przerwany, aby przekazać
komunikat TA. Normalny odsłuch źródła zostaje wznowiony po
zakończeniu nadawania komunikatu.
SŁUCHANIE KOMUNIKATÓW TA
- stacja nadaje komunikaty TA.
- stacja nie nadaje komunikatów TA.
- odbiór komunikatów TA nie jest włączony.
249
06
1 1
2
RADIO
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
WYBÓR STACJI RADIOWEJ
Gdy na ekranie wyświetla się
słuchana stacja radiowa, nacisnąć
OK.
Pojawia się skrócone menu źródła radia, dzięki któremu można
przejść do następujących skrótów:
Wybrać żądaną funkcję i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia wyboru i
przejścia do ustawień.
TA
RDS, jeżeli jest wyświetlony, umożliwia nieprzerwane słuchanie
tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości. W niektórych
warunkach śledzenie stacji RDS nie może być zapewnione na
całym terytorium kraju, ponieważ fale radiowe nie pokrywają w
100% powierzchni terytorium. Tłumaczy to przerwy w odbiorze
stacji podczas jazdy.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia...)
może zakłócać odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko,
niewynikające z uszkodzenia radioodtwarzacza.
RDS - TRYB REGIONALNY
Nacisnąć przycisk RADIO, aby
wyświetlić listę stacji radiowych,
dostępnych na danym terenie, w
kolejności alfabetycznej.
Nacisnąć na ponad 2 sekundy jeden z przycisków numerycznych,
aby zapamiętać słuchaną stację. Sygnał dźwiękowy potwierdzi
zapamiętanie.
Nacisnąć przycisk na klawiaturze numerycznej, aby przywołać
zapamiętaną stację.
RDS
Radiotext
Regional prog. g p g
RADIO
Gdy wyświetlony jest ekran "RADIO", obrócić
pierścień lub użyć wybieraka 4 kierunkowego, aby
wybrać poprzednią lub kolejną stację z listy.
Podczas słuchania radia naciskać przyciski i ,
aby automatycznie przeszukiwać częstotliwości w
dół lub w górę skali.
Wybrać stację za pomocą pierścienia i
nacisnąć dla zatwierdzenia wyboru.
AM
250
07 ODTWARZACZE MUZYCZNE
CD, CD MP3 / WMA, KARTA SD MP3 /
WMA / ODTWARZACZ USB
Aby móc odtwarzać płytę CDR lub CDRW, należy wybrać podczas
jej nagrywania standard ISO 9660 poziom 1, 2 lub Joliet.
Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, istnieje ryzyko
nieprawidłowego odtwarzania dźwięku.
Na jednej płycie należy używać jednego standardu nagrywania i
najmniejszej możliwej prędkości (maksymalnie 4x), aby zachować
optymalną jakość akustyczną.
W przypadku wielosesyjnej płyty CD zaleca się używać standardu
Joliet.
Radioodtwarzacz odtwarza jedynie pliki audio z rozszerzeniem
".mp3" o przepustowości od 8 Kbs do 320 Kbs oraz z rozszerzeniem
".wma" o przepustowości od 5 Kbps do 384 Kbps.
Obsługuje również VBR (Variable Bit Rate).
Żadne pozostałe formaty plików (.mp4, m3u...) nie mogą być
g j ( )
odtwarzane.
Format MP3, skrót od MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer3 oraz format
WMA, skrót od Windows Media Audio i własność Microsoft są
normami kompresji audio, dzięki którym na jednej płycie CD można
zapisać dziesiątki plików muzycznych.
Podłączenie IPoda:
Aby odtworzyć pliki MP3, podłączyć IPod do gniazda
USB (ograniczone funkcje).
Aby odtworzyć pliki ITunes, podłączyć IPod do gniazda
dodatkowego (AUX).
Aby odczyt był prawidłowy, pamięć USB musi być sformatowana w
FAT32.
Zaleca się nadawanie nazw plików o długości do 20 znaków,
wyłączając znaki specjalne (na przykład: " " ? ; ù), aby uniknąć
kłopotów z wyświetlaniem nazw plików.
Przed wyjęciem karty SD lub pamięci USB należy zamknąć czytnik
"SD-Card" lub "USB".
Aby uniknąć ryzyka kradzieży, wyjąć kartę SD lub pamięć USB w
przypadku pozostawienia pojazdu z otwartym dachem.
INFORMACJE I ZALECENIA
251
07
4
5
6
3
MEDIA
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0 *
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2
7
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
WYBÓR / ODTWARZANIE
CD, CD MP3 / WMA, KARTA SD MP3 /
WMA / GNIAZDO USB
Odtwarzanie i wyświetlanie kompilacji MP3/WMA zależy od
programu nagrywarki i/lub ustawionych parametrów. Zalecamy
stosowanie standardu nagrywania ISO 9660.
Nacisnąć przycisk MEDIA.
Wybrać funkcję "Select media -
Wybierz źródło dźwięku" i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia wyboru.
Nacisnąć ten przycisk.
Wybrać źródło dźwięku. Nacisnąć
OK dla zatwierdzenia. Odtwarzanie
rozpoczyna się automatycznie.
Select media
Ponownie nacisnąć przycisk MEDIA
lub wybrać funkcję Media Menu -
Menu Media i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Po wyświetleniu ekranu "MEDIA"
obrócić pierścień w górę lub w dół,
aby wybrać poprzednie lub kolejne
źródło.
Media Menu
Pod Media Menu - Menu Media pojawi się lista utworów lub plików
MP3/WMA.
Włożyć płytę CD audio lub MP3 do odtwarzacza,
kartę SD do czytnika karty lub pamięć USB
do gniazda USB. Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
CD MP3, karta SD lub pamięć USB są kompatybilne.
ODTWARZACZE MUZYCZNE
252
07
1
3
4
2
5
7
8
6
9
MEDIA
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0 *
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
Wybrać "Jukebox management -
Zarządzanie dyskiem Jukebox", a
następnie "Add files - Kopiuj" i zatwierdzić
yy
OK po każdej operacji.
ę
Nacisnąć przycisk MEDIA. Nacisnąć
ponownie przycisk MEDIA lub wybrać
Media Menu - Menu Media i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia.
Włożyć CD audio / MP3, pamięć
USB lub kartę SD.
JUKEBOX
Add files
Sprawdzić, czy wybrane źródło MEDIA jest prawidłowe
(CD, USB lub Karta SD).
Wybrać na przykład "Add files from
MP3-Disc - Kopiuj z CD MP3" i
nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Wybrać utwory, a następnie "Rip
selection - Kopiuj wybrane" lub wybrać
wszystkie utwory za pomocą "Rip all -
kopiuj wszystko".
Wybrać "[New folder] - Nowy folder", aby
utworzyć nowy folder lub wybrać folder
istniejący (prawdopodobnie utworzony).
Add files from MP3-Disc
[New folder]
"Do you want to change the names of the tracks
that will be ripped? - Zmienić nazwę pliku?",
wybrać "Yes - tak", aby zmienić lub "No - Nie".
Aby skopiować CD MP3 wybrać kolejno "Real time
ripping - Kopiuj podczas słuchania" / "Fast ripping -
Szybkie kopiowanie" / "High quality (192 kbit/sec) -
Wysoka jakość" lub "Standard quality (128 kbit/sec) -
jakość standardowa", a następnie wybrać "Start
ripping - Rozpocznij kopiowanie".
Zatwierdzić komunikat ostrzegawczy za
pomocą przycisku "OK", aby rozpocząć
kopiowanie.
OK
Yes No
Wyłączenie zapłonu w trakcie kopiowania powoduje przerwanie operacji,
która zostanie wznowiona po ponownym włączeniu zapłonu.
ODTWARZACZE MUZYCZNE
KOPIOWANIE CD NA TWARDY DYSK, PAMIĘĆ USB,
KARTĘ SD
253
07
1
4
1
2
3
MEDIA
2
3
5
MEDIA
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA Nacisnąć przycisk MEDIA.
Nacisnąć ponownie przycisk MEDIA
lub wybrać Media Menu (Menu Media)
i nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Wybrać "Jukebox management"
(Zarządzanie dyskiem Jukebox) i
nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Wybrać "Play options" (Opcje
odtwarzania) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Wybrać "Folders & Files" (Foldery
i pliki) lub "Playlists" (Listy
odtwarzania), a następnie nacisnąć
OK dla zatwierdzenia.
SŁUCHANIE JUKEBOX
Jukebox management g
Nacisnąć przycisk MEDIA.
Nacisnąć ponownie przycisk
MEDIA lub wybrać Media Menu
(Menu media) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Wybrać "Jukebox management"
(Zarządzanie dyskiem Jukebox) i
nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
JUKEBOX
ZMIANA NAZWY LUB USUNIĘCIE
ALBUMU
Włączyć odtwarzanie z innego źródła niż Jukebox (CD, radio itp.).
Sprawdzić, czy włączonym źródłem dźwięku nie jest Jukebox, aby
móc zmienić nazwę lub usunąć utwór / folder.
ODTWARZACZE MUZYCZNE
Wybrać "Modify content"
(Zmień zawartość) i nacisnąć
OK dla zatwierdzenia.
Nacisnąć przycisk ESC, aby powrócić do pierwszego poziomu plików.
W Jukebox można utworzyć listy odtwarzania.
Media Menu > Jukebox management > Create new playlist (Utwórz
nową listę odtwarzania). Dodać pojedynczo utwory, a następnie
zapisać zmiany. Należy wtedy wybrać tryb odtwarzania "Playlists"
(Listy odtwarzania).
Modify content y
254
07
1
3
MEDIA
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0 *
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2
1
3
4
2
MEDIA
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
RADIO NAV ESC TRAFFIC MEDIA
Podłączyć przenośny odtwarzacz (odtwarzacz MP3, kamerę wideo,
cyfrowy aparat fotograficzny…) do gniazd RCA (biały i czerwony
dla audio, żółty dla wideo), umieszczonego w przednim schowku,
za pomocą kabla audio JACK/RCA.
Nacisnąć przycisk MEDIA i ponownie
nacisnąć przycisk lub wybrać
funkcję Media Menu - Menu Media
i nacisnąć OK dla zatwierdzenia
wyboru.
Wybrać źródło dźwięku AUX i
nacisnąć OK dla zatwierdzenia
wyboru. Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
Wybrać "Select media - Wybierz
źródło", następnie "External device
(AV) - Wejście dodatkowe (AV)" i
nacisnąć OK, aby je włączyć.
External device
Wyświetlanie i sterowanie odbywa się poprzez wyposażenie
przenośne.
WEJŚCIE DODATKOWE (AUX)
Jeżeli wejście dodatkowe nie jest aktywne, wybrać "Ext. Device (Aux)
management - Ustawienia wejścia dodatkowego", aby je uaktywnić.
ODTWARZANIE DVD WIDEO
Wybrać odpowiednie źródło wideo (DVD-Video, External device
(AV)). Nacisnąć OK dla zatwierdzenia. Rozpoczyna się odtwarzanie.
Nacisnąć przycisk MEDIA, aby w
dowolnym momencie otworzyć menu
DVD menu lub przejść do funkcji
Menu Media Menu, w którym można
ustawić obraz (jasność/kontrast,
format obrazu...).
Jeżeli DVD nie wyświetla się na
ekranie, nacisnąć przycisk MODE,
aby otworzyć ekran MEDIA, w
którym wyświetla się obraz DVD.
Włożyć płytę DVD do odtwarzacza. Odtwarzanie
rozpoczyna się automatycznie.
Wybierak 4-pozycyjny oraz chromowany pierścień pozwalają
przesuwać kursor wyboru DVD. Za pomocą przycisku lub
można zmieniać rozdział.
ODTWARZACZE MUZYCZNE
AUDIO / VIDEO / KABEL RCA NIEDOSTARCZONY
255
08
1
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
WYBÓR TELEFON BLUETOOTH /
TELEFON WEWNĘTRZNY
Aby włączyć telefon Bluetooth lub
telefon wewnętrzny, nacisnąć przycisk
ODBIORU.
TELEFON
Wybrać Phone menu - Menu
Telefonu, następnie "Select phone -
Wybierz telefon", a następnie wybrać
między "Telephone off - Telefon
wyłączony", "Use Bluetooth
phone - Telefon Bluetooth" lub "Use
internal phone - Telefon wewnętrzny".
Po każdym wyborze nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Do systemu można podłączyć jednocześnie tylko jeden telefon
Bluetooth i jedną kartę SIM (telefon wewnętrzny).
W tym wypadku książka telefoniczna zsynchronizowana zostanie z
telefonem Bluetooth.
256
08
1
4
5
3
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
* Dostępne usługi zależą od sieci, karty SIM oraz kompatybilności
używanych urządzeń Bluetooth. Należy przeczytać instrukcję obsługi
telefonu i zapytać operatora o dostęp do poszczególnych usług.
TELEFON
PAROWANIE TELEFONU BLUETOOTH
PIERWSZE POŁĄCZENIE
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność
większej uwagi ze strony kierowcy operacje parowania telefonu
komórkowego Bluetooth i zestawu głośnomówiącego WIP Com 3D
należy wykonywać po zatrzymaniu pojazdu przy włączonym zapłonie.
Na stronie www.peugeot.pl można znaleźć więcej informacji
(kompatybilność, dodatkowa pomoc, ...).
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.
Jeżeli żaden telefon nie jest
sparowany system zaproponuje
"Connect phone - Podłącz telefon".
Wybrać "Yes - tak" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Wprowadzić kod autentyfikacji
w telefonie. Kod, który należy
wprowadzić wyświetli się na ekranie
systemu.
Aby sparować inny telefon, nacisnąć
przycisk ODBIORU, następnie
wybrać Phone menu - Menu
Telefonu, następnie "Select phone -
Wybierz Telefon", następnie
"Connect Bluetooth phone - Podłącz
Telefon Bluetooth", a następnie
wybrać telefon do podłączenia.
Każdy wybór należy zatwierdzić OK.
Po podłączeniu telefonu WIP Com 3D może zsynchronizować
książkę adresową oraz listę połączeń. Synchronizacja może
potrwać kilka minut * .
Sparowanie może być wykonane również z telefonu (patrz
instrukcja obsługi telefonu).
Nacisnąć przycisk ODBIORU.
Wybrać "Search phone - Szukaj
telefonu" i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru. Następnie
należy wybrać nazwę telefonu.
Search phone p
Aby usunąć parowanie, nacisnąć TEL, wybrać "Connect phone"
(Połącz telefon), a następnie "Delete pairing" (Usuń sparowanie).
257
08
1
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
* Dostępne usługi zależą od sieci, karty SIM oraz kompatybilności
używanych urządzeń Bluetooth. Należy przeczytać instrukcję obsługi
telefonu i zapytać operatora o dostęp do poszczególnych usług. W sieci
CITROEN dostępna jest lista telefonów komórkowych, posiadających
najlepszą ofertę.
TELEFON
PODŁĄCZENIE TELEFONU BLUETOOTH
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność
większej uwagi ze strony kierowcy operacje parowania telefonu
komórkowego Bluetooth i zestawu głośnomówiącego WIP Com
3D należy wykonywać po zatrzymaniu pojazdu przy włączonym
zapłonie.
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i upewnić się
czy jest "widoczny dla wszystkich".
Po podłączeniu telefonu WIP Com 3D może zsynchronizować
książkę adresową oraz listę połączeń. Synchronizacja może
potrwać kilka minut * .
Nacisnąć przycisk ODBIORU.
Na ekranie wielofunkcyjnym wyświetli się lista wcześniej
podłączanych telefonów (maksymalnie 4). Wybrać telefon do
podłączenia, a następnie wybrać "Connect phone - Podłącz
Telefon". Wybrać "Delete pairing - Usuń Parę", aby anulować
podłączenie telefonu.
258
08
1 4
5
2
ABC
3
DEF
5
JKL
4
GHI
6
MNO
8
TUV
7
PQRS
9
WXYZ
0
*
#
1
3
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
NAV ESC TRAFFIC ADDR BOOK SETUP
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
Wyciągnąć uchwyt naciskając
przycisk wysuwania.
Włożyć kartę SIM do uchwytu, a
następnie do gniazda.
Aby wyjąć kartę SIM, należy postępować jak w punkcie 1.
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność
zwiększenia uwagi ze strony kierowcy, instalację karty SIM należy
wykonać na postoju.
Wprowadzić kod PIN za pomocą
klawiatury, a następnie wybrać OK i
zatwierdzić.
Wybrać "Yes - Tak", gdy system zapyta
"Do you want to switch to the internal
phone? - Czy chcesz przełączyć się na
telefon wewnętrzny", aby wykorzystać
kartę SIM do rozmów prywatnych. W
przeciwnym razie jedynie połączenie
awaryjne oraz usługi będą wykonywane
za pośrednictwem karty SIM.
Remember PIN
Przy wprowadzaniu kodu PIN można zaznaczyć opcję "Remember
PIN - Zapamiętaj kod PIN", aby móc uruchomić telefon bez
konieczności powtórnego wpisywania kodu przy następnym
podłączeniu.
OBSŁUGA TELEFONU WEWNĘTRZNEGO
Z KARTĄ SIM
TELEFON
Po zainstalowaniu karty SIM system może zsynchronizować
książkę telefoniczną oraz rejestr połączeń.
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
Jeżeli nie używają Państwo wewnętrznego telefonu do rozmów
prywatnych, można podłączyć telefon Bluetooth, aby odbierać połączenia
za pomocą samochodowego systemu audio.
259
08
2
3
1
3
2
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
Nacisnąć koniec przełącznika przy kierownicy,
aby przyjąć połączenie lub zakończyć bieżącą
rozmowę.
Wybrać opcję "Yes" (Tak), aby
odebrać lub "No" (Nie), aby odrzucić,
a następnie nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
ODBIÓR POŁĄCZENIA WYKONANIE POŁĄCZENIA
Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem i
wyświetleniem okna na ekranie.
Aby zakończyć rozmowę nacisnąć
przycisk ZAKOŃCZENIA lub nacisnąć
y y ę ą
OK i wybrać "End call" (Zakończ
połączenie) i zatwierdzić naciskając OK.
End call
Nacisnąć przycisk ODBIORU.
Numer można również wybrać z książki adresowej. Można wybrać
"Dial from address book"(Wybierz z książki adresowej). WIP Com
3D pozwala zarejestrować 4096 wpisów.
Wybrać "Dial number"(Wybierz numer),
a następnie wpisać numer telefonu za
pomocą wirtualnej klawiatury.
Wybrać funkcję "Phone menu"
(Menu Telefonu) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Dial number
Phone menu
Pod "Phone menu"(Menu Telefonu) pojawi się lista 20 ostatnio
wykonanych lub odebranych połączeń w samochodzie. Można
wybrać jeden z numerów i nacisnąć OK, aby wykonać połączenie.
Yes No
Przycisk ODBIORU przyjmuje, natomiast przycisk ZAKOŃCZENIA
odrzuca połączenie przychodzące.
TELEFON
Nacisnąć na ponad dwie sekundy końcówkę
przełącznika przy kierownicy, aby otworzyć książkę
adresową.
Zabrania się posługiwania się telefonem podczas jazdy. Należy zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu lub korzystać z przycisków przy
kierownicy.
Istnieje możliwość telefonowania bezpośrednio z telefonu. Ze
względów bezpieczeństwa zatrzymać samochód.
260
09
1
4
5
3
SETUP
2
6
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC SETUP ADDR BOOK
2 ABC 3 DEF
5 JKL 4 GHI 6 MNO
8 TUV 7 PQRS 9 WXYZ
0
*
#
1
NAV ESC TRAFFIC ADDR BOOK SETUP
KONFIGURACJA
USTAWIENIE DATY I GODZINY
Ustawić parametry za pomocą
pierścienia i przejść dalej za pomocą
wybieraka 4-kierunkowego.
Nacisnąć OK dla zatwierdzenia.
Wybrać funkcję "Date format"
(Format daty) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać format za pomocą
pierścienia i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Wybrać funkcję "Set date & time"
(Ustaw datę i godzinę) i nacisnąć OK
dla zatwierdzenia wyboru.
Nacisnąć na ponad 2 sekundy przycisk SETUP, aby przejść do:
Regulacja ta jest konieczna po każdym odłączeniu akumulatora.
Nacisnąć przycisk SETUP.
Wybrać funkcję "Time format"
(Format godziny) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać format za pomocą
pierścienia i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia.
Set date & time
Wybrać funkcję "Date & Time"
(Data i godzina) i nacisnąć OK dla
zatwierdzenia wyboru.
Description of the unit p
GPS coverage g
Demo mode
Date & Time
Procedura synchronizacji GPS (GMT):
1. Zatwierdzić wybór "Synchronise with GPS" (Synchronizuj z GPS),
godzina zostanie ustawiona według czasu GMT, data również zostanie
y y ( y j ) y y ( y j
zaktualizowana.
g
2. Za pomocą wybieraka 4-kierunkowego przesuwać wskaźnik po strefie
czasowej i nacisnąć OK.
p ą y ą y
3. Za pomocą obrotowego pierścienia można dopasować czas do wybranej
strefy czasowej.
p ą p ą
Podczas zmiany czasu letni/zimowy trzeba ponownie zmienić strefę ręcznie.
261
10
MEDIA
TRAFFIC
ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW
MAIN FUNCTION
FUNKCJA GŁÓWNA
OPTION A
WYBÓR A
OPTION B...
WYBÓR B...
option A1
wybór A1
option A2
wybór A2
1
2
3
2
3
Traffic Menu Menu
Informacji drogowych
Messages on route
Komunikaty na trasie
Select preferred list
Filtrowanie komunikatów
1
2
3
Deactivate PIN
Wyłączony 4
Only warnings on route
Wyłącznie komunikaty ostrzegawcze na trasie 3
All warning messages
Wszystkie komunikaty ostrzegawcze 3
All messages
Wszystkie komunikaty 3
Geo. Filter
Filtr geograficzny 3
Within 3 km
W promieniu 3 km 4
Within 5 km
W promieniu 5 km 4
Within 10 km
W promieniu 10 km 4
Within 50 km
W promieniu 50 km 4
On confirmation
W chwili czytania komunikatu
Read out settings
Głosowe odtwarzanie komunikatów 2
3
Incoming messages
W momencie otrzymania komunikatu 3
TMC station information
Informacje o stacji TMC 2
Media Menu
Menu Media
Audio CD / MP3-Disc / DVD-Audio / DVD-Video
Audio CD / MP3-Disc / DVD-Audio / DVD-Video
Select media
Wybierz źródło dźwięku
1
2
3
Jukebox (Folders & Files)
Jukebox 3
SD-Card
Karta SD 3
USB
USB 3
External device (audio/AV)
Wejście dodatkowe (audio / wideo) 3
Add files
Kopiuj
Jukebox management
Zarządzanie dyskiem Jukebox 2
3
Folders & Files
Foldery i pliki 4
Create folder
Utwórz folder 3
Modify content
Usuń / zmień nazwę 3
Edit playlist
Edytuj listę odtwarzania 3
Play options
Tryb odtwarzania 3
Playlists
Lista odtwarzania 4
Memory capacity
Stan pamięci 3
Refer to the "Sound settings" menu details of which
are shown on the next page.
Patrz menu " Sound settings - Ustawienia audio"
opisane na następnej stronie
Sound settings
Ustawienia Audio 2
3
Aspect ratio
Format obrazu
Video settings
Ustawienia wideo 2
3
Menu language
Języki 3
Display
W yświetlacz W 3
Brightness
Jasność 4
Contrast
Kontrast 4
Colour
Kolor 4
262
NAV
RADIO
AUX standard
Standard AUX 3
Reset video settings
Przywróć domyślne ustawienia wideo 3
Off/Audio/Audio and Video (AV)
Audio and Video (AV) / Audio / Off Audio/ Video/ Audio/Off
Ext. Device (Aux) management
Obsługa wejścia dodatkowego (AUX) 2
3
Radio Menu
Menu Radio
Waveband
Fale AM/FM
1
2
Manual tune
Wybierz częstotliwość
2
Refer to the "Sound settings" menu details
of which are shown on the next page.
Patrz menu " Sound settings - Ustawienia
audio" poniżej.
Sound settings
Ustawienia audio 2
3
Menu "Sound settings
Ustawienia audio"
Balance / Fader
Balans lewa-prawa strona / przód-tył
1
2
Bass / Treble
Niskie tony 2
Equalizer
Korektor 2
Linear
Liniowy 3
Classic
Klasyka 3
Jazz
Jazz 3
Rock/Pop
Rock/Pop 3
Techno
Techno 3
Vocal
Śpiew 3
Mute rear speakers
Wyłącz głośniki tylne 2
Loudness
Loudness 2
Speed dependent volume
Automatyczna korekta natężenia dźwięku 2
Reset sound settings
Domyślne ustawienia dźwieku 2
Navigation Menu
Menu nawigacja
Resume guidance / Abort guidance
Zatrzymaj / Wznów prowadzenie
1
2
Destination input
Wprowadzenie adresu 2
Address input
Wprowadzanie adresu 3
Country
Kraj 4
City
Miasto 4
Street
Ulica 4
House number
Numer domu 4
Start route guidance
Rozpocznij prowadzenie 4
Postal code
Kod pocztowy 4
Save to address book
Zapisz w książce adresowej 4
Intersection
Skrzyżowanie 4
City district
Dzielnica miasta 4
Geo position
Współrzędne geograficzne 4
Map
Mapa 4
Navigate HOME
Prowadź do domu 3
Choose from last destinations
Wybierz z ostatnich miejsc docelowych 3
Choose from address book
Wybierz z książki adresowej 3
Stopovers
Etapy 2
Add stopover
Dodaj etap 3
Address input
Wprowadzanie adresu 4
Navigate HOME
Prowadź do domu 4
Choose from address book
Wybierz z książki adresowej 4
Choose from last destinations
Wybierz z ostatnich miejsc docelowych 4
Rearrange route
Zoptymalizuj trasę 3
Replace stopover
Zamień etap 3
Delete stopover
Usuń etap 3
FM
FM 3
AM
AM 3
263
ADDR
BOOK
Recalculate
Oblicz ponownie trasę 3
Fast route
Najszybsza 4
Short route
Najkrótsza 4
Optimized route
Automatycznie 4
POI nearby
W pobliżu
POI search
Wyszukiwanie punktów POI 2
3
POI near destination
W pobliżu miejsca docelowego 3
POI in city
W mieście 3
POI in country
W kraju 3
POI near route
W pobliżu trasy 3
Route type
Rodzaj trasy
Route options
Opcje trasy 2
3
POI near destination
W pobliżu miejsca docelowego 4
Short route
Najkrótsza 4
Optimized route
Automatyczna 4
Subscr. service
Usługa płatna 4
Route dynamics
Uwzględniaj sytuację na drodze
Settings
Ustawienia 2
3
Traffic independent
Bez objazdów 4
Semi-dynamic
Z potwierdzeniem 4
Dynamic
Automatyczna 4
Avoidance criteria
Kryteria unikania 3
Avoid motorways
Unikaj autostrad 4
Avoid toll roads
Unikaj dróg płatnych 4
Avoid tunnels
Unikaj tuneli 4
Avoid ferries
Unikaj promów 4
Recalculate
Oblicz ponownie trasę 3
Address book Menu
Menu Książki adresowej
Create new entry
Utwórz nowy wpis
1
2
Show memory status
Pokaż stan pamięci 2
Export address book
Eksportuj książkę adresową 2
Delete all voice entries
Usuń wszystkie nazwy głosowe 2
Delete all entries
Usuń wszystkie wpisy 2
Delete folder "MyAddresses"
Usuń zawartość "Moje Adresy" 2
Phone menu
Menu telefonu
Dial number
Wybierz numer
1
2
Dial from address book
Wybierz z książki telefonicznej 2
Call lists
Wybierz z listy połączeń 2
Messages
Wiadomości 2
Select phone
Wybierz telefon 2
Search phone
Szukaj telefonu 4
Telephone off
Telefon wyłączony 3
Use Bluetooth phone
Telefon Bluetooth 3
Use internal phone
Telefon wewnętrzny 3
Connect Bluetooth phone
Podłącz telefon Bluetooth 3
Disconnect phone
Odłącz telefon 5
Rename phone
Zmień nazwę telefonu 5
Delete pairing
Usuń parę 5
Delete all pairings
Usuń wszystkie pary 5
Show details
Pokaż szczegóły 5
264
SETUP
Settings
Ustawienia 2
Automatic answering system
Automatyczna sekretarka 3
Select ring tone
Wybierz dźwięk dzwonka 3
Phone / Ring tone volume
Głośność dzwonka 3
Enter mailbox number
Wprowadź nr skrzynki pocztowej 3
Internal phone settings
Ustawienia telefonu wewnętrznego 3
Automatically accept call
Odbiór automatyczny 3
Signal waiting call (?)
Sygnał połączenia (?) 3
Show status
Wyświet stan 3
Activate waiting call
Włącz sygnał połączenia 3
Deactivate waiting call
Wyłącz sygnał połączenia 3
Call forward (?)
Przekaż połączenie (?) 3
Show status
Wyświetl stan 3
Activate call forward
Włącz przekazywanie połączenia 3
Deactivate call forward
Wyłącz przekazywanie połączenia 3
Suppress own number
Ukryj mój numer 3
Select network
Wybierz sieć 3
Set network automatically
Wybierz sieć automatycznie 3
Set network manually
Wybierz sieć ręcznie 3
Search for networks
Szukaj sieci 3
PIN settings
Ustawienia PIN 3
Change PIN
Zmien PIN 3
Activate PIN
Włącz PIN 4
Deactivate PIN
Wyłącz PIN 4
Remember PIN
Zapamiętaj PIN 3
SIM-card memory status
Stan pamięci karty SIM 3
"SETUP" Menu
Menu "SETUP"
Menu language
Języki
Language & Speech
Języki i Funkcje syntezy mowy
1
2
3
Deutsch
Niemiecki 4
English
Angielski 4
Español
Hiszpański 4
Français
Francuski 4
Italiano
Włoski 4
Nederlands
Holenderski 4
Polski
Polski 4
Voice control
Parametry rozpoznawania mowy 3
Voice control active
Rozpoznawanie mowy 4
Tutorial
Wskazówki 4
Portuguese
Portugalski 4
Basics
Podstawy 5
Examples
Przykłady 5
Tips
Porady 5
Speaker adaptation
Adaptacja lektora 4
New speaker adaptation
Adaptacja nowego lektora 5
Delete speaker adaptation
Usuń adaptację lektora 5
Voice output volume
Głośność odtwarzania głosu 3
Date & Time
Data i godzina 2
Set date & time
Ustaw datę i godzinę 3
Date format
Format daty 3
Time format
Format godziny 3
265
Display
Wyświetlacz 2
Brightness
Jasność 3
Colour
Kolor 3
Steel
Steel 4
blue light (only in day mode)
tylko w trybie dzień 4
Orange
Ray 4
Blue
Flame 4
Map colour
Kolor mapy 3
Day mode for map
Tryb dzienny dla mapy 4
Night mode for map
Tryb nocny dla mapy 4
Auto. Day/Night for map
Automatyczna zmiana trybu mapy: dzień/noc 4
Units
Jednostki 2
Temperature
Temperatura 3
Celsius
Stopnie Celsjusza 4
Fahrenheit Stopnie
Fahrenheita 4
Metric / Imperial
Odległość 3
km
km 4
Miles
Mile 4
System
System 2
Factory reset
Ustawienia fabryczne 3
Software version
W ersja oprogramowania 3
Automatic scrolling
Automatyczne przewijanie 3
266
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE

Różnica w jakości
dźwięku między
poszczególnymi źródłami
audio (radio, CD...).

Dla optymalizacji jakości dźwięku istnieje możliwość regulacji audio
(Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku,
Loudness) oddzielnie dla każdego źródła dźwięku (radio, CD...).

Sprawdzić, czy ustawienia audio (Natężenie
dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa
dźwięku, Loudness) są dostosowane do
poszczególnych źródeł dźwięku. Zaleca się
ustawić funkcje AUDIO (Niskie tony, Wysokie
tony, Balans Tył-Przód, Balans Lewo-Prawo) w
położeniu środkowym, wybrać barwę dźwięku
"Linear -Liniowo", ustawić korektę loudness w
położeniu "Active" w trybie CD, a w położeniu
"Inactive" w trybie radio.
Płyta CD wysuwa się
bez przerwy lub nie jest
rozpoznawana przez
odtwarzacz.
Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, jest nieczytelna, nie zawiera
danych audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez
radioodtwarzacz.
Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegającym powielaniu,
nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz.
- Sprawdzić stronę wkładania płyty CD do
odtwarzacza.
- Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana
płyta CD nie będzie odtwarzana.
- Sprawdzić zawartość wypalanej płyty CD:
zapoznać się z poradami w rozdziale "Audio".
- Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD.
- Ze względu na niską jakość niektóre
wypalane płyty CD nie będą rozpoznawane
przez system audio.
Niska jakość dźwięku
odtwarzacza CD.
Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona. Wkładać płyty CD dobrej jakości i przechowywać
je w odpowiednich warunkach.
Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dźwięku)
nie jest przeprowadzona.
Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0
nie wybierając barwy dźwięku.
267
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Zapamiętane stacje nie
działają (brak dźwięku,
wyświetla się 87,5 Mhz).
Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni. Nacisnąć przycisk RADIO, wybrać Waveband
menu radio, następnie "Radio Menu - zakres fal",
na którym zapamiętane są stacje.
Jakość odbioru słuchanej
stacji radiowej pogarsza
się lub zapamiętane
stacje radiowe nie
działają (brak dźwięku,
wyświetla się 87,5 Mhz).
Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie
znajduje się w przemierzanym regionie.
Włączyć funkcję "RDS" za pomocą skróconego
menu, aby umożliwić systemowi sprawdzenie,
czy silniejszy nadajnik nie znajduje się w
przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi,
podziemia...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS.
Jest to normalne zjawisko niewynikające z
uszkodzenia radioodtwarzacza.
Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub w
podziemnym parkingu).
Sprawdzić antenę w ASO sieci PEUGEOT.
Przerywanie dźwięku na
1 - 2 sekundy w trybie
radio.
System RDS szuka w danym momencie częstotliwości umożliwiającej
lepszy odbiór stacji.
Wyłączyć funkcję "RDS" za pomocą skróconego
menu, jeżeli zjawisko jest zbyt częste i pojawia się
zawsze na tej samej trasie.
Po wyłączeniu silnika
system wyłącza się po
kilku minutach używania.
Jeżeli silnik jest wyłączony czas działania systemu zależy od poziomu
naładowania akumulatora.
Wyłączenie jest zjawiskiem normalnym: system przechodzi na tryb
oszczędnościowy i wyłącza się, aby chronić akumulator samochodu.
Uruchomić silnik samochodu, aby zwiększyć
poziom naładowania akumulatora.
268
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Okienko "TA - Informacje
drogowe" jest
zaznaczone. Pomimo
tego niektóre korki na
trasie nie są wyświetlane
na bieżąco.
Po uruchomieniu system potrzebuje kilku minut, aby odczytać informacje
drogowe.
Poczekać na pełne odczytanie informacji
drogowych (na mapie wyświetlą się symbole
informacji drogowych).
W niektórych krajach informacje drogowe obejmują jedynie główne trasy
(autostrady, ...).
Jest to normalne zjawisko. System otrzymuje
jedynie dostępne informacje drogowe.
Czas obliczania trasy
wydaje się nieraz dłuższy
niż zwykle.
Szybkość systemu może być chwilowo ograniczona, jeżeli w tym samym
czasie kopiowana jest płyta CD/DVD do Jukebox.
Poczekać na zakończenie kopiowania płyty
CD/DVD lub zatrzymać kopiowanie przed
uruchomieniem nawigacji satelitarnej.
Otrzymuję informację o
radarze, który nie znajduje się
y ję ję y ję ję
na przemierzanej przeze mnie
y j j ę y j j ę
drodze.
pp
System informuje o wszystkich radarach znajdujących się w pewnym
zasięgu przed samochodem. Możliwe, że wykrywa radary znajdujące się
na pobliskich lub równoległych drogach.
Powiększ mapę, aby zobaczyć dokładne
położenie radaru.
Alarm dźwiękowy
ostrzegający o radarach
nie działa.
Alarm dźwiękowy nie jest włączony. Włączyć alarm dźwiękowy w menu Navigation
Menu, Settings, Set parameters for risk areas.
Dźwięk alarmu jest maksymalnie przyciszony. Zwiększyć natężenie dźwięku alarmu w momencie
informacji o radarze.
Czy można wykonać
połączenie alarmowe bez
karty SIM ?
Nie, ponieważ niektóre przepisy narodowe wymagają karty SIM do
wykonania połączenia alarmowego.
Włożyć ważną kartę SIM do gniazda.
Nie wyświetla się
wysokość.
Po włączeniu silnika system GPS potrzebuje do 3 minut, aby prawidłowo
połączyć się z ponad 4 satelitami.
Poczekać na całkowite uruchomienie systemu.
Sprawdzić, czy zasięg GPS obejmuje co najmniej
4 satelity (przycisnąć na dłużej przycisk SETUP,
następnie wybrać "GPS coverage - Zasięg GPS".
Zależnie od ukształtowania terenu (tunel ...) lub pogody, warunki odbioru
sygnału GPS mogą się zmieniać.
Jest to normalne zjawisko. System jest
uzależniony od warunków odbioru sygnału GPS.
269
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Obliczenie trasy się nie
udaje.
Kryteria unikania mogą być niezgodne z aktualną lokalizacją
(wyłączenie płatnych autostrad na płatnej autostradzie).
Sprawdzić kryteria unikania w Avoidance criteria
- menu nawigacji, "Route options - opcje trasy",
"Navigation Menu - kryteria unikania".
Czas oczekiwania po
włożeniu płyty CD jest
długi.
Po włożeniu nowego nośnika system odczytuje pewne informacje
(katalog, tytuł, artysta itp.). Może to potrwać kilka sekund.
Jest to normalne zjawisko.
Nie udaje mi się
podłączyć telefonu
Bluetooth.
Możliwe, że Bluetooth telefonu został wyłączony lub urządzenie jest
niewidoczne.
- Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth telefonu jest
włączona.
- Sprawdzić, czy telefon jest widoczny.
Telefon Bluetooth nie jest kompatybilny z systemem. Lista kompatybilnych telefonów komórkowych
z funkcją Bluetooth dostępna jest w sieci
serwisowej.
Dźwięk telefonu
podłączonego za
pomocą Bluetooth jest
niesłyszalny.
Dźwięk zależy jednocześnie od systemu i telefonu. Zwiększyć natężenie dźwięku WIP Com 3D
i ewentualnie telefonu.
System nie odczytuje
płyty DVD.
Możliwe, że kod regionu jest nieodpowiedni. Włożyć DVD z kompatybilnym kodem regionu.
Nie udaje mi się
skopiować CD na
Jukebox.
Wybrane źródło jest nieprawidłowe. Zmienić aktywne źródło i wybrać CD.
Płyta CD jest zabezpieczona przed kopiowaniem. Zabezpieczone płyty CD nie mogą być kopiowane.
270
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
System nie otrzymuje
wiadomości SMS.
Tryb Bluetooth blokuje przesyłanie wiadomości SMS do systemu. Użyć karty SIM i telefonu wewnętrznego.
Używana karta SIM jest kartą skopiowaną. Użyć oryginalnej karty SIM, aby otrzymać
wiadomość SMS.
Nie udaje mi się
zaktualizować POI stref
niebezpiecznych.
Update personal POI - Menu nawigacji - "Navigation Menu - Aktualizacja
punktów POI" nie wyświetla się.
Sprawdzić, czy źródło aktualizacji (Karta SD lub
pamięć USB) jest prawidłowo włożone.
Komunikat o błędzie wyświetla się po zakończeniu procedury. - Rozpocząć procedurę od początku.
- Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT,
jeżeli błąd występuje w dalszym ciągu.
- Sprawdzić, czy dane na NOŚNIKU są
dostarczone przez oficjalnego partnera
PEUGEOT.
Kody dźwiękowe (DTMF)
nie są aktywne, gdy
rozmawiam i wpisuję
cyfry na klawiaturze.
Przyciski cyfrowe na klawiaturze są aktywne podczas połączenia tylko,
gdy ekran jest w trybie telefonu.
Aby je uaktywnić, naciskać przycisk MODE aż do
wyświetlenia telefonu na ekranie.
Na ekranie wyświetla się
strefa niebezpieczna,
która mnie nie dotyczy.
Strefy niebezpieczne wyświetlają się w pobliżu określonego punktu na
mapie uwzględniając kierunek jazdy.
Możliwe, że alarm pojawia się podczas przejazdu
pod drogą lub w pobliżu drogi, na której stoi radar.
271
WIP Nav został zakodowany w taki sposób, by działał
wyłącznie w Państwa samochodzie. W przypadku
montażu w innym samochodzie, należy skontaktować
się z ASO sieci PEUGEOT w celu konfiguracji systemu.
Niektóre funkcje opisane w niniejszym podręczniku
będą dostępne w ciągu roku.
WIP NAV
Ze względów bezpieczeństwa kierowca powinien
bezwzględnie wykonywać czynności wymagające
większej uwagi na postoju.
Po wyłączeniu silnika, aby nie spowodować
rozładowania akumulatora, WIP Nav wyłączy się po
włączeniu trybu energooszczędnego.
RADIOODTWARZACZ MULTIMEDIALNY / TELEFON
BLUETOOTH
GPS - EUROPA NA KARCIE SD
01 Wprowadzenie
SPIS TREŚCI
02 Sterowanie przy kierownicy
03 Funkcje główne
04 Nawigacja - Prowadzenie
05 Informacje drogowe
06 Radio
07 Odtwarzacze muzyczne
08 Telefon Bluetooth
09 Konfiguracja
10 Rozkład funkcji ekranu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Najczęściej zadawane pytania
str.
272
273
274
277
285
287
288
291
294
295
299
272
01
WPROWADZENIE
PANEL WIP Nav
Przy wyłączonym silniku:
- Krótkie naciśnięcie:
włączenie / wyłączenie.
ęę
- Długie naciśnięcie:
przerwanie odtwarzania CD,
g ę g ę
wyciszenie radia.
p
Przy pracującym silniku:
- Krótkie naciśnięcie:
przerwanie odtwarzania CD,
ęę
wyciszenie radia.
p
- Długie naciśnięcie:
reinicjalizacja systemu.
g ę g ę
Dostęp do menu
Radio Menu.
Wyświetlenie listy
stacji.
Dostęp do menu
Music Menu.
Wyświetlenie
utworów.
Długie wciśnięcie: dostęp do regulacji
audio: balans przód/tył, balans
g ę ęp g ę ęp
lewa/prawa strona, niskie / wysokie
p y p y
tony, korekcja dźwięku, loudness,
p y p
automatyczna korekta natężenia
y j ę y j ę
dźwięku, inicjalizacja ustawień.
y ę y ę
Pokrętło wyboru pozycji
na ekranie oraz zależnie
od kontekstu menu.
Krótkie naciśnięcie:
menu kontekstowe lub
zatwierdzenie.
Długie naciśnięcie: menu
kontekstowe specyficzne
dla wyświetlonej listy.
Dostęp do
"SETUP".
Długie
naciśnięcie:
pokrycie
GPS i tryb
demonstracyjny.
Dostęp do menu Phone
Menu. Wyświetlenie
dziennika połączeń.
Wysunięcie płyty CD.
Wybór poprzedniej/kolejnej
stacji radiowej.
y p p y p p
Wybór poprzedniego/
kolejnego utworu CD lub
y p p g y p p g
MP3.
jj
Wybór poprzedniej/kolejnej
linii w liście.
y p p y p
Wybór poprzedniej/kolejnej
stacji radiowej z listy.
Wybór poprzedniego/
następnego folderu MP3.
Wybór poprzedniej/kolejnej
strony listy.
ESC: porzucenie bieżącej
operacji.
Dostęp do Traffic
Menu. Wyświetlenie
bieżącej informacji
drogowej.
Czytnik kart SD
(wyłącznie do
nawigacji).
Dostęp do
Navigation Menu.
Wyświetlenie
ostatnich punktów
docelowych.
Dostęp do menu "MODE".
Wybór kolejnego wyświetlania:
Radio, Mapa, NAV (jeżeli trwa nawigacja), Telefon
(jeżeli trwa połączenie telefoniczne), Komputer
p (j g j ) p (j g j )
pokładowy.
(j
Długie naciśnięcie: wyświetlenie ciemnego ekranu
(DARK). ( )
gg
Przyciski od 1 do 6:
Wybór zapisanej stacji
radiowej.
Długie naciśnięcie:
zapamiętanie bieżącej stacji
radiowej.
Regulacja natężenia
dźwięku (każde źródło
ma odrębne ustawienia,
także komunikat i alarmy
nawigacji).
273
02 STEROWANIE PRZY KIEROWNICY
RADIO: wybór poprzedniej / następnej
zapamiętanej stacji.
Wybór następnego elementu z książki
adresowej.
RADIO: wybór kolejnej stacji radiowej
z Listy.
Długie wciśnięcie: automatyczne
wyszukiwanie stacji w górę skali.
g ę y ę y
CD: wybór następnego utworu.
CD: naciśnięcie i przytrzymanie:
szybkie odtwarzanie utworu.
ę p y y ę p y
Zwiększenie natężenia
dźwięku.
Zmiana źródła dźwięku.
Nawiązanie połączenia z książki
telefonicznej.
ą p ą
Odbiór/Zakończenie połączenia
telefonicznego.
Naciśnięcie na ponad 2 sekundy: dostęp
do książki telefonicznej.
ę p ę p
Zmniejszenie natężenia
dźwięku.
RADIO: wybór poprzedniej stacji
radiowej z Listy.
Długie wciśnięcie: automatyczne
wyszukiwanie stacji w dół skali.
CD: wybór poprzedniego utworu.
CD: naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie
odtwarzanie utworu do tyłu.
Wyłączenie dźwięku:
jednoczesne naciśnięcie
przycisków zwiększenia
i zmniejszenia natężenia
dźwięku.
Przywrócenie dźwięku:
po naciśnięciu jednego
z przycisków natężenia
dźwięku.
274
03 FUNKCJE GŁÓWNE
Więcej szczegółów dotyczących menu znajduje się w rozdziale
"Rozkład funkcji ekranów".
Naciskając kolejno przycisk MODE można przejść do następujących menu:
Do czyszczenia ekranu zaleca się używać miękkiej szmatki
(szmatka do okularów) bez środków czyszczących.
RADIO / ODTWARZACZE
MUZYCZNE
TELEFON
(jeżeli trwa właśnie rozmowa)
MAPA NA PEŁNYM EKRANIE
NAWIGACJA
(jeżeli trwa prowadzenie)
SETUP :
języki * , data i godzina * , wyświetlacz, parametry
pojazdu * , jednostki i parametry systemu, Demo
mode (tryb demonstracyjny).
INFORMACJE DROGOWE:
informacje TMC i komunikaty
* Dostępne w zależności od modelu.
KOMPUTER POKŁADOWY
275
03 FUNKCJE GŁÓWNE
Naciśnięcie pokrętła OK pozwala
otworzyć menu skrótów w zależności od
wyświetlenia na ekranie.
WYŚWIETLANIE ZALEŻNIE OD KONTEKSTU
NAVIGATION (IF GUIDANCE IS IN PROGRESS):
NAWIGACJA (JEŻELI TRWA PROWADZENIE):
(
TRIP COMPUTER:
KOMPUTER POKŁADOWY:
Abort guidance
Zatrzymanie prowadzenia
Repeat advice
Powtórzenie komunikatu
Block road
Objazd trasy
Route info
Informacje drogowe
Show destination
Pokaż punkt docelowy
Trip info
Informacje o trasie
Route type
Kryteria prowadzenia
Avoid
Kryteria unikania
Satellites
Liczba satelitów
Zoom/Scroll
Powiększenie i przesuwanie mapy
Voice advice
Komunikaty głosowe
Route options
Opcje prowadzenia
Alert log
Dziennik alarmów
Status of functions
Stan funkcji
1
2
3
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
TELEPHONE:
TELEFON:
End call
Zakończ połączenie
Hold call
Zawieś połączenie
Dial
Wybierz numer
DTMF-Tones
Tonowo DTMF
Private mode
Tryb słuchawkowy
Micro off
Wyłączenie mikrofonu
1
1
1
1
1
1
276
03 FUNKCJE GŁÓWNE
WYŚWIETLANIE ZALEŻNIE OD KONTEKSTU
FULL SCREEN MAP:
MAPA NA CAŁYM EKRANIE:
Resume guidance / Abort guidance
Zatrzymanie / Wznowienie prowadzenia
Set destination
Miejsce docelowe
POIs nearby
POI
Position info
Informacje o miejscu
Map settings
Ustawienia mapy
Zoom/Scroll
Przesuwanie mapy
1
1
1
1
1
1
RADIO:
RADIO:
In FM mode
Na falach FM
TA
Informacje drogowe (TA)
RDS
RDS
Radiotext
Radiotext
Regional prog.
Tryb regionalny
In AM mode
Na falach AM
AM
Zakres fal AM
TA
Informacje drogowe (TA)
Refresh AM list
Odświeżenie listy stacji AM
FM
Zakres fal FM
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
MUSIC MEDIA PLAYERS:
ODTWARZACZE MUZYCZNE:
TA
Informacje drogowe (TA)
Play options
Opcje odtwarzania
Normal order
Normalnie
Random track
Losowo
Repeat folder
Powtarzanie katalogu
Select music
Wybór źródła
Scan
Odtwarzanie początków
1
1
2
2
2
2
1
277
04
1
2
3
5
6
4
NAWIGACJA - PROWADZENIE
WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO
Ponownie nacisnąć przycisk NAV lub
wybrać funkcję "Navigation Menu"
(Menu Nawigacji) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję "Destination input"
(Wprowadzenie punktu docelowego)
i nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
Nacisnąć przycisk NAV.
Za pomocą pokrętła wybrać litery
nazwy miasta jedna po drugiej,
naciskając za każdym razem
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Po wybraniu kraju przekręcić
pokrętłem i wybrać miasto. Nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia.
Włożyć i pozostawić kartę SD nawigacji w odtwarzaczu na panelu
przednim, aby móc używać funkcji Nawigacji.
Dane na karcie SD nawigacji nie mogą być modyfikowane.
Aktualizacja danych kartograficznych jest dostępna w sieci PEUGEOT.
Wstępna lista miast (zawierająca wpisane litery) dostępnych w
wybranym kraju jest dostępna po naciśnięciu przycisku LIST na
klawiaturze wirtualnej.
Wybrać funkcję "Address input"
(Wprowadzanie adresu) i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Lista 20 ostatnich punktów docelowych pojawia się pod funkcją
Navigation Menu (Menu Nawigacji).
Navigation Menu
Destination input
Address input
278
04
7
8
9
Aby usunąć miejsce docelowe, po wykonaniu etapów 1 -3, wybrać "Choose from last destinations" (Wybierz z ostatnich punktów docelowych).
Długie naciśnięcie jednego z miejsc docelowych wyświetla listę operacji, z której można wybrać:
Delete entry (Usuń miejsce docelowe)
Delete list (Usuń ostatnie miejsca docelowe)
Powtórzyć etapy 5 do 7 dla funkcji
"Street" i "House number" (Ulica i Nr).
Za pomocą pokrętła wybrać OK.
Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia.
Wybrać funkcję "Save to address book" (Zapisz w książce
adresowej), aby zapisać wprowadzony adres w książce adresowej.
Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
WIP Navpozwala zapisać do 500 kontaktów.
Aby przyspieszyć wpisywanie, można wprowadzić bezpośrednio
kod pocztowy po wybraniu opcji "Postal code" (Kod pocztowy).
Użyć klawiatury wirtualnej w celu wpisania liter i cyfr.
Wybrać funkcję "Start route
guidance" (Rozpocznij prowadzenie)
i nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
W trakcie prowadzenia, naciśnięcie
końcówki przełącznika oświetlenia
przypomina ostatnią wskazówkę
prowadzenia.
Ustawienia mapy
Można powiększać / zmniejszać mapę za pomocą pokrętła.
Można przesuwać mapę lub wybrać jej orientację w menu FULL
SCREEN MAP ( MAPA NA CAŁYM EKRANIE).
Naciskać przycisk MODE aż do wyświetlenia mapy na całym
ekranie. Nacisnąć pokrętło, a następnie wybrać "Map settings"
(Ustawienia mapy). Wybrać "2.5D Map" (Mapa 2.5D) lub "2D Map"
(Mapa 2D) i w tym ostatnim przypadku wybrać "North Up" (Północ
u góry) lub "Heading Up" (Tytuł u góry).
Wybrać kryterium prowadzenia:
"Optimized route", "Short route" lub "Fast route" (trasa najszybsza,
najkrótsza lub zoptymalizowana) i nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia.
Wybór punktu docelowego może również nastąpić z "Choose
from address book" (Książki adresowej) lub z "Choose from last
destinations" (Ostatnich punktów docelowych)
Choose from last destinations Choose from address book
Start route guidance
NAWIGACJA - PROWADZENIE
279
04
1
2
3
5
4
NAWIGACJA - PROWADZENIE
USTAWIENIE ADRESU I
PROWADZENIE "DO DOMU"
Nacisnąć 2 razy przycisk NAV, aby
wyświetlić Navigation Menu (Menu
Nawigacji).
Aby umożliwić prowadzenie "Do domu", należy koniecznie
zapisać adres w książce adresowej np. poprzez "Destination
input" (Wprowadzenie punktu docelowego) / "Address input"
(Wprowadzenie adresu), następnie "Save to address book"
(Zapisz w książce adresowej).
Wybrać "Menu "Książki adresowej"" i
zatwierdzić. Następnie wybrać "Search
entry" (Szukaj wpisu) i zatwierdzić.
Wybrać "Destination input" i
zatwierdzić. Następnie wybrać
"Choose from address book"
(Wybierz z książki adresowej) i zatwierdzić.
Wybrać "Set as home address" (Ustaw
jako adres domowy) i zatwierdzić, aby
zapisać.
Wybrać wpis z adresem domowym i
zatwierdzić. Następnie wybrać "Edit
entry"(Edytuj wpis) i zatwierdzić.
Aby rozpocząć prowadzenie "Do domu", nacisnąć 2 razy
przycisk NAV, aby wyświetlić Navigation Menu, wybrać
"Destination input" i zatwierdzić.
Następnie wybrać "Navigate HOME" (Nawigacja DO DOMU) i
zatwierdzić, aby rozpocząć prowadzenie.
Navigation Menu
Destination input
Address book
Edit entry
Set as home address
280
04
4
3
2
1
7
6
5
NAWIGACJA - PROWADZENIE
OPCJE PROWADZENIA
Wybrać funkcję Route dynamics
(Dynamika trasy).
Funkcja ta daje dostęp do opcji Semi-
dynamic (Półdynamiczna) lub Traffic
independent (Niezależna od ruchu).
Wybrać funkcję Avoidance criteria
(Kryteria unikania). Funkcja ta daje
dostęp do opcji EXCLURE (UNIKAJ)
(autostrady, autostrady płatne,
promy).
Obrócić pokrętłem i wybrać funkcję
Recalculate (Ponownie oblicz trasę),
aby uwzględnić wybrane opcje
prowadzenia. Nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia.
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
(Menu Nawigacji) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję Route type (Typ trasy)
i nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru. Funkcja ta umożliwia zmianę
kryteriów prowadzenia.
Wybrać funkcję Route options
(Opcje trasy) i nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia wyboru.
Recalculate
Avoidance criteria
Route dynamics
Route type
Route options
Navigation Menu
Trasa wybrana w radiotelefonie WIP Nav zależy bezpośrednio od opcji
prowadzenia.
Zmiana tych opcji może całkowicie zmienić trasę.
281
04
7
6
5
4
3
2
1
DODANIE ETAPU
Wpisać nowy adres.
Po wpisaniu nowego adresu,
wybrać "OK" i nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję Recalculate
(Ponownie oblicz trasę) i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
(Menu Nawigacji) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję Add stopover (Dodaj
etap) (maksymalnie 5 etapów) i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia.
Wybrać funkcję Stopovers (Etapy) i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
OK
Address input
Add stopover
Stopovers
Navigation Menu
Recalculate
Etap musi zostać osiągnięty lub usunięty, aby system mógł
kontynuować prowadzenie do kolejnego punktu docelowego.
W innym przypadku, WIP Nav powróci za każdym razem do
poprzedniego etapu.
Do trasy można dodawać etapy, po wybraniu punktu docelowego.
NAWIGACJA - PROWADZENIE
282
04
8
6
7
4
3
5
2
1
NAWIGACJA - PROWADZENIE
WYSZUKIWANIE PUNKTÓW POI
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
(Menu Nawigacji) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję POI nearby
(W pobliżu), aby wyszukać punkty
POI w pobliżu samochodu.
Wybrać funkcję POI search
(Szukanie punktów POI) i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Navigation Menu
POI search
POI nearby
Wybrać funkcję POI in city (W
mieście), aby wyszukać punkty POI
w danym mieście. Wybrać kraj, a
następnie wprowadzić nazwę miasta
za pomocą wirtualnej klawiatury.
Wybrać funkcję POI near route
(Wzdłuż trasy), aby wyszukać punkty
POI w pobliżu trasy.
Wybrać funkcję POI in country
(W kraju), aby wyszukać punkty
POI w danym kraju.
Wybrać funkcję POI near destination
(W pobliżu punktu docelowego),
aby wyszukać punkty POI w pobliżu
punktu zakończenia trasy.
POI near destination
POI near route
POI in country
POI in city
Lista miast dostępnych w wybranym kraju jest dostępna po
naciśnięciu przycisku LIST na klawiaturze wirtualnej.
Punkty użyteczności publicznej (POI) sygnalizują wszystkie miejsca usług
znajdujących się w pobliżu (hotele, sklepy, lotniska...).
283
04 NAWIGACJA - PROWADZENIE
Lista głównych punktów POI
* W zależności od dostępności.
Ikona ta pojawia się, jeżeli kilka punktów POI
znajduje się w tej samej strefie. Powiększenie tej
ikony pozwala szczegółowo wyświetlić punkty POI.
284
04
5
6
3
2
1
4
USTAWIENIA NAWIGACJI
Wybrać Set parameters for risk
areas (Ustawianie alarmów dla stref
niebezpiecznych), aby wejść do
funkcji Display on map (Wyświetl na
mapie), Visual alert (Alarm wzrokowy)
oraz Sound alert (Alarm dźwiękowy).
Wybrać funkcję POI categories on
Map (Punkty POI na mapie), aby
wybrać punkty POI, które mają być
wyświetlone na mapie.
Nacisnąć przycisk NAV.
Ponownie nacisnąć przycisk NAV
lub wybrać funkcję Navigation Menu
(Menu Nawigacji) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję Settings (Ustawienia)
i nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
POI categories on Map
Settings
Set parameters for risk areas
Navigation Menu
NAWIGACJA - PROWADZENIE
Wybrać funkcję Navi volume
(Głośność komunikatów głosowych)
i przekręcić pokrętłem, aby ustawić
głośność syntezy mowy (informacje
drogowe, komunikaty alarmowe...).
Navi volume
Ustawienie głośności alarmów dla punktów POI Stref
niebezpiecznych jest możliwe wyłącznie podczas wysyłania
ostrzeżenia.
AKTUALIZACJA PUNKTÓW POI
Szczegółowa procedura aktualizacji punktów POI dostępna jest na
stronie wipinforadars.fr.
Wymaga odtwarzacza obsługującego karty SDHC (High Capacity).
Aby włączyć albo wyłączyć komunikaty głosowe, kiedy prowadzenie
jest aktywne i mapa wyświetlana na ekranie, nacisnąć pokrętło, a
następnie wybrać albo anulować wybór "Voice advice".
Voice advice
285
05
2
1
3
4
5
INFORMACJE DROGOWE
USTAWIENIE PARAMETRÓW I
FILTROWANIE KOMUNIKATÓW TMC
Na wyświetlonej liście wybrać
promień zasięgu filtra (w km) w
zależności od trasy, nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Gdy wybrane zostaną wszystkie
informacje na trasie, zaleca się
dodać filtr geograficzny (na przykład
w promieniu 5 km), aby zmniejszyć
liczbę wyświetlanych na mapie
komunikatów. Filtr geograficzny
podąża za samochodem.
Filtry są niezależne i ich wyniki sumują się.
Zalecamy używać filtra na trasie oraz filtra w pobliżu pojazdu:
- 3 km lub 5 km dla regionów o dużym natężeniu ruchu,
- 10 km dla regionów o normalnym natężeniu ruchu,
- 50 km dla długich tras (autostrada).
Ponownie nacisnąć przycisk TRAFFIC
lub wybrać funkcję Traffic Menu (Menu
informacji drogowych) i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Nacisnąć przycisk TRAFFIC
(INFORMACJE DROGOWE).
Komunikaty TMC (Trafic Message Channel) są informacjami związanymi
z ruchem drogowym i warunkami meteorologicznymi, otrzymanymi w
czasie rzeczywistym i przekazanymi kierowcy w formie komunikatów
dźwiękowych i wizualnych na mapie nawigacji.
System prowadzenia może więc zaproponować trasę okrężną.
Wybrać funkcję "Geo. Filter"
(Filtr geograficzny) i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Messages on route
Pod Traffic Menu wyświetli się lista komunikatów TMC,
posortowana według odległości.
Only warnings on route
Traffic Menu
Wybrać filtr:
All warning messages
All messages
Komunikaty wyświetlane są na
mapie i na liście.
Aby wyjść, nacisnąć ESC.
Geo. Filter
286
05
2
1
3
2
1
GŁÓWNE SYMBOLE TMC
Gdy źródło w trakcie odsłuchu
wyświetla się na ekranie, nacisnąć
pokrętło.
Ukazuje się menu skrótów źródła i daje dostęp do:
Wybrać Info Trafic (TA) i nacisnąć
pokrętło, aby zatwierdzić w celu
uzyskania dostępu do odpowiednich
ustawień.
TA
- stacja nadaje komunikaty TA.
SŁUCHANIE KOMUNIKATÓW TA
Trójkąt czerwony i żółty: informacje drogowe, przykładowo:
Trójkąt czarny i niebieski: informacje ogólne, przykładowo:
INFORMACJE DROGOWE
Funkcja TA (Traffic Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch
komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta
wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadającej tego typu
komunikaty. Z chwilą emisji informacji odsłuch z aktualnego źródła
(Radio, CD...) zostaje automatycznie przerwany, aby przekazać
komunikat TA. Normalny odsłuch źródła zostaje wznowiony po
zakończeniu nadawania komunikatu.
- stacja nie nadaje komunikatów TA.
- odbiór komunikatów TA nie jest włączony.
287
06
3
2
1 1
WYBÓR STACJI RADIOWEJ
Gdy na ekranie wyświetla się
słuchana stacja radiowa, nacisnąć
pokrętło.
Pojawia się skrócone menu źródła radia, dzięki któremu można
przejść do następujących skrótów:
Wybrać żądaną funkcję i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru i
przejścia do ustawień.
TA
RDS, jeżeli jest wyświetlony, umożliwia nieprzerwane słuchanie
tej samej stacji, dzięki śledzeniu częstotliwości. W niektórych
warunkach, śledzenie stacji RDS może nie być zapewnione na
całym terytorium kraju, ponieważ fale radiowe nie pokrywają w
100% powierzchni terytorium. Tłumaczy to przerwy w odbiorze
stacji podczas jazdy.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi,
podziemia...) może zakłócać odbiór, również w trybie śledzenia
odbioru RDS. Jest to normalne zjawisko, niewynikające z uszkodzenia
radioodtwarzacza.
RDS - TRYB REGIONALNY
Nacisnąć przycisk RADIO, aby
wyświetlić listę stacji radiowych,
dostępnych na danym terenie,
posortowanych alfabetycznie.
Wybrać stację za pomocą pokrętła i
nacisnąć dla zatwierdzenia wyboru.
Regional prog.
Radiotext
RDS
Podczas słuchania radia, nacisnąć jeden z
przycisków, aby wybrać poprzednią lub kolejną
stację z listy.
Nacisnąć na ponad 2 sekundy jeden z przycisków numerycznych,
aby zapamiętać słuchaną stację.
Nacisnąć przycisk na klawiaturze numerycznej, aby przywołać
zapamiętaną stację.
AM
Naciśnięcie i przytrzymanie jednego z przycisków
rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji w
górę lub w dół skali.
RADIO
288
07 ODTWARZACZE MUZYCZNE
CD, CD MP3 / WMA
INFORMACJE I ZALECENIA
Aby móc odtwarzać płytę CDR lub CDRW, należy wybrać podczas
jej nagrywania standard ISO 9660 poziom 1, 2 lub Joliet.
Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, istnieje możliwość
nieprawidłowego odtwarzania dźwięku.
Na jednej płycie należy używać jednego standardu nagrywania i
najmniejszej możliwej prędkości (maksymalnie 4x), aby zachować
optymalną jakość akustyczną.
W przypadku CD wielosesyjnej, zaleca się używać standardu
Joliet.
WIP Nav odtwarza jedynie pliki audio z rozszerzeniem ".mp3" o
przepustowości od 8 Kbs do 320 Kbs oraz z rozszerzeniem ".wma"
o przepustowości od 5 Kbps do 384 Kbps.
Obsługuje również VBR (Variable Bit Rate).
Wszystkie pozostałe formaty plików (.mp4, .m3u...) nie mogą być
odtwarzane.
Format MP 3, skrót od MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 oraz format
WMA, skrót od Windows Media Audio i własność Microsoft są
normami kompresji audio, dzięki którym na jednej płycie CD można
zapisać dziesiątki plików muzycznych.
Zaleca się nadawanie nazw plików o długości do 20 znaków,
wyłączając znaki specjalne (na przykład: " ? ; ù), aby uniknąć
kłopotów z wyświetlaniem nazw plików.
289
07
3
2
1
6
4
5
WYBÓR / SŁUCHANIE MUZYKI
CD, CD MP3 / WMA
Odtwarzanie i wyświetlanie kompilacji MP3/WMA zależy od
programu nagrywarki i/lub ustawionych parametrów. Zalecamy
stosowanie standardu nagrywania ISO 9660.
Nacisnąć przycisk MUSIC
(MUZYKA).
Wybrać funkcję Select music
(Wybierz źródło) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Nacisnąć przycisk w górę lub w dół,
aby wybrać następny/poprzedni
katalog.
Wybrać źródło dźwięku: CD, CD
MP3/WMA. Nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia. Odtwarzanie
rozpoczyna się automatycznie.
Select music
Ponownie nacisnąć przycisk MUSIC
lub wybrać funkcję Music Menu i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
Nacisnąć jeden z przycisków, aby
wybrać utwór muzyczny.
Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby
przesuwać do przodu lub do tyłu.
Music Menu
Pod Music Menu (Menu Muzyka) pojawi się lista utworów lub
plików MP3/WMA.
ODTWARZACZE MUZYCZNE
290
07
4
3
1
2
ODTWARZACZE MUZYCZNE
Podłączyć przenośny odtwarzacz
(MP3/WMA…) do gniazda audio
JACK lub do portu USB za pomocą
kabla audio.
Nacisnąć przycisk MUSIC i
ponownie nacisnąć przycisk lub
wybrać funkcję Music Menu (Menu
Muzyka) i nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać źródło dźwięku AUX i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru. Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
Wybrać funkcję External device
(Wejście dodatkowe) i nacisnąć
pokrętło, aby ją włączyć.
External device
WEJŚCIE DODATKOWE (AUX)
Music Menu
KABEL AUDIO JACK/USB NIEDOŁĄCZONY
Wyświetlanie i sterowanie odbywa się poprzez wyposażenie
przenośne.
291
08
1
2
3
4
TELEFON BLUETOOTH
* Dostępne usługi zależą od sieci, karty SIM oraz kompatybilności
używanych urządzeń Bluetooth. Przeczytaj instrukcję obsługi telefonu i
zapytaj operatora, aby dowiedzieć się, do jakich usług masz dostęp.
PAROWANIE TELEFONU
PIERWSZE POŁĄCZENIE
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność
zwiększenia uwagi ze strony kierowcy, operacje parowania telefonu
komórkowego Bluetooth i zestawu głośnomówiącego WIP Nav
należy wykonywać po zatrzymaniu pojazdu, przy włączonym
zapłonie.
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i upewnić
się że jest "widoczna dla wszystkich" (patrz
instrukcja telefonu).
Wprowadzić kod autentyfikacji w telefonie. Kod,
który należy wprowadzić, wyświetli się na ekranie
systemu.
Niektóre telefony proponują automatyczne
połączenie telefonu po każdym włączeniu zapłonu.
Komunikat potwierdza sparowanie.
Aby zmienić podłączony telefon,
nacisnąć przycisk PHONE
(TELEFON), następnie wybrać
Phone Menu (Menu Telefonu) i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
Po podłączeniu telefonu, WIP Nav może zsynchronizować książkę
adresową oraz listę połączeń. Synchronizacja może potrwać kilka
minut * .
Sparowanie może być wykonane również z telefonu (patrz
instrukcja obsługi telefonu).
Na stronie www.peugeot.pl można znaleźć więcej informacji
(kompatybilność, dodatkowa pomoc, ...).
Nacisnąć przycisk PHONE
(TELEFON).
Przy pierwszym podłączaniu, wybrać
Search phone (Wyszukaj telefon) i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru. Następnie należy wybrać
nazwę telefonu.
Search phone
292
08
1
2
2
1
* Dostępne usługi zależą od sieci, karty SIM oraz kompatybilności
używanych urządzeń Bluetooth. Przeczytaj instrukcję obsługi telefonu i
zapytaj operatora, aby dowiedzieć się, do jakich usług masz dostęp.
TELEFON BLUETOOTH
PODŁĄCZANIE TELEFONU
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność
zwiększenia uwagi ze strony kierowcy, operacje parowania telefonu
komórkowego Bluetooth i zestawu głośnomówiącego WIP Nav
należy wykonywać po zatrzymaniu pojazdu, przy włączonym
zapłonie.
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i upewnić
się czy jest "widoczny dla wszystkich" (patrz
instrukcja obsługi telefonu).
Zostanie automatycznie podłączony ostatnio
używany telefon.
Komunikat potwierdza połączenie.
Aby zmienić podłączony telefon,
nacisnąć przycisk PHONE
(TELEFON), następnie wybrać
Phone Menu (Menu Telefonu) i
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia
wyboru.
Po podłączeniu telefonu, WIP Nav może zsynchronizować książkę
adresową oraz listę połączeń. Synchronizacja może potrwać kilka
minut * .
Na ekranie wielofunkcyjnym wyświetli się lista wcześniej
podłączanych telefonów (maksymalnie 4). Wybrać telefon do
podłączenia.
Na stronie www.peugeot.pl można znaleźć więcej informacji
(kompatybilność, dodatkowa pomoc, ...).
Nacisnąć przycisk PHONE
(TELEFON).
Wybrać Connect phone (Podłącz
telefon). Wybrać telefon i nacisnąć
dla zatwierdzenia.
Connect phone
293
08
1
3
2
2
1
Wybrać zakładkę "Yes" (Tak), aby
odebrać lub "No" (Nie), aby odrzucić,
a następnie nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia wyboru.
ODBIÓR POŁĄCZENIA WYKONANIE POŁĄCZENIA
Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem i
wyświetleniem okna na ekranie wielofunkcyjnym.
Yes
Aby zakończyć rozmowę, nacisnąć
przycisk PHONE (TELEFON) lub
nacisnąć pokrętło, wybrać "End call"
(Zakończ połączenie) i ponownie
nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia.
End call
Nacisnąć przycisk PHONE
(TELEFON).
Wybrać Dial number (Wybierz numer),
a następnie wpisać numer telefonu za
pomocą wirtualnej klawiatury.
Wybrać funkcję Phone Menu
(Menu telefonu) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Pod Phone Menu (Menu telefonu) pojawi się lista 20 ostatnio
wykonanych lub odebranych połączeń w samochodzie. Można wybrać
jeden z numerów i nacisnąć pokrętło, aby wykonać połączenie.
No
Numer można również wybrać z książki adresowej. Możesz wybrać
"Dial from address book" (Wybierz numer z książki adresowej).
WIP Nav pozwala zapisać do 1000 wpisów (numerów telefonu).
Nacisnąć na ponad dwie sekundy końcówkę przełącznika przy
kierownicy, aby otworzyć książkę adresową.
Phone Menu
Dial number
Istnieje możliwość telefonowania bezpośrednio z telefonu. Ze
względów bezpieczeństwa zatrzymać samochód.
TELEFON BLUETOOTH
Nacisnąć koniec przełącznika przy kierownicy,
aby przyjąć połączenie lub zakończyć bieżącą
rozmowę.
Aby usunąć numer, nacisnąć przycisk PHONE, a następnie
nacisnąć i przytrzymać numer, aby wyświetlić możliwe działania:
Usunięcie wpisu
Usunięcie listy
294
09
4
3
2
1
6
5
KONFIGURACJA
USTAWIENIE DATY I GODZINY
Funkcja SETUP daje dostęp do opcji: System language, Date & Time,
Display (Języki, Data i Godzina, Wyświetlacz), Brightness, Colour, Map
colour (Jasność, Kolory, Kolor mapy), Vehicle, Units, System (Parametry
pojazdu, Jednostki, Parametry systemu).
Ustawić parametry za pomocą
strzałek zatwierdzając kolejno
pokrętłem.
Wybrać funkcję Date format (Format
daty) i nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia wyboru.
Wybrać funkcję Set date & time
(Ustaw datę i godzinę) i nacisnąć
pokrętło dla zatwierdzenia wyboru.
Wybrać format za pomocą pokrętła.
Nacisnąć na ponad 2 sekundy przycisk SETUP, aby przejść do:
(Opis modułu, Warunki odbioru GPS, Tryb demonstracyjny)
Ustawienia te należy wykonać po każdym odłączeniu akumulatora.
Nacisnąć przycisk SETUP.
Wybrać format za pomocą pokrętła.
Wybrać funkcję Time format
(Format godziny) i nacisnąć pokrętło
dla zatwierdzenia wyboru.
Set date & time
Wybrać funkcję Date & Time (Data
i Godzina) i nacisnąć pokrętło dla
zatwierdzenia wyboru.
Demo mode
GPS coverage
Description of the unit
Date & Time
295
10
RADIO
ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW
Traffic Menu
Menu "Traffic"
Messages on route
Komunikaty na trasie
Only warnings on route
Tylko komunikaty ostrzegawcze na trasie
All warning messages
Wszystkie komunikaty ostrzegawcze
All messages
Wszystkie komunikaty
Within 3 km
W promieniu 3 km
Geo. Filter
Filtr geograficzny
Within 5 km
W promieniu 5 km
Within 10 km
Wpromieniu 10 km
Within 50 km
W promieniu 50 km
Within 100 km
W promieniu 100 km
Music Menu
Menu "Muzyka"
Select music
Wybór źródła
Sound settings
Ustawienia dźwięku
Balance / Fader
Balans / przód-tył
Bass / Treble
Basy / wysokie tony
Linear
Liniowo
Equalizer
Korektor
Classic
Klasyczna
Jazz
Jazz
Rock/Pop
Rock/pop
Techno
Techno
Vocal
Wokal
Loudness
Loudness
Speed dependent volume
Automatyczna regulacja głośności
Reset sound settings
Przywracanie domyślnych ustawień dźwięku
Radio Menu
Menu "Radio"
Waveband
Zakres fal AM/FM
AM
zakres fal AM
Linear
Liniowo
FM
zakres fal FM
Manual tune
Wybór częstotliwości
Sound settings
Ustawienia dźwięku
Balance / Fader
Balans / przód-tył
Bass / Treble
Niskie / wysokie tony
Equalizer
Korektor
FUNKCJA GŁÓWNA
WYBÓR A
wybór A1
wybór A2
WYBÓR B...
1
2
3
1
2
4
1
2
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
1
2
3
2
3
MAIN FUNCTION
OPTION A
option A1
option A2
OPTION B...
296
Resume guidance Abort guidance
Zatrzymanie / Wznowienie prowadzenia
Destination input
Wprowadzenie punktu docelowego
Geo position
Współrzędne GPS
Map
Wprowadzenie na mapie
Stopovers
Etapy
Add stopover
Dodanie etapu
Navigate HOME
Prowadzenie do miejsca zamieszkania
Choose from address book
Wybierz z książki adresowej
Rearrange route
Zmień trasę
Choose from last destinations
Wybierz z ostatnich punktów docelowych
Replace stopover
Zmień etap
Delete stopover
Usuń etap
Recalculate
Oblicz ponownie trasę
Fast route
Najszybsza
Short route
Najkrótsza
Optimized route
Trasa zoptymalizowana
POI search
Wyszukiwanie punktów POI
POI nearby
W pobliżu
Route options
Opcje prowadzenia
Route type
Kryteria prowadzenia
Short route
Najkrótsza
Fast route
Najszybsza
Navigation Menu
Menu "Nawigacja"
City
Miasto
Street
Ulica
Address input
W prowadzanie adresu
Country
Kraj
Navigate HOME
Prowadzenie do miejsca zamieszkania
City district
Centrum miasta
House number
Numer domu
Start route guidance
Rozpocznij prowadzenie
Postal code
Kod pocztowy
Save to address book
Zapisz w książce adresowej
Intersection
Skrzyżowanie
Address input
Wprowadzanie adresu
POI near destination
W pobliżu punktu docelowego
POI in city
W mieście
POI in country
W kraju
POI near route
Wzdłuż trasy
Choose from address book
Wybierz z książki adresowej
3
3
Choose from last destinations
Wybierz z ostatnich punktów docelowych
TMC station information
Informacje stacji TMC
Loudness
Loudness
Speed dependent volume
Automatyczna regulacja głośności
Reset sound settings
Przywracanie domyślnych ustawień dźwięku
3
3
3
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
3
2
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
2
4
2
3
3
3
3
3
3
4
Classic
Klasyczna
Jazz
Jazz
Rock/Pop
Rock/pop
Techno
Techno
Vocal
Wokal
4
4
4
4
4
297
Avoid ferries
Unikaj promów
Recalculate
Oblicz ponownie trasę
Settings
Ustawienia
Navi volume
Głośność komunikatów głosowych
POI categories on Map
Punkty POI na mapie
Set parameters for risk areas
Określ parametry stref niebezpiecznych
Display on map
Wyświetlenie na mapie
Visual alert
Alarm wzrokowy
Sound alert
Alarm dźwiękowy
3
2
4
3
3
3
4
4
4
Wybierz numer
Dial from address book
Połącz z numerem z książki adresowej
Phone Menu
Menu "Telefon"
Search phone
Wyszukaj telefon
Call lists
Lista połączeń
Connect phone
Podłącz telefon
Select ring tone
Wybierz dźwięk dzwonka
Phone / Ring tone volume
Ustaw głośność dzwonka
Phones connected
Podłączone telefony
Enter mailbox number
Wprowadź numer poczty głosowej
Settings
Ustawienia
Disconnect phone
Rozłącz telefon
Rename phone
Zmień nazwę telefonu
Delete pairing
Usuń telefon
Delete all pairings
Usuń wszystkie telefony
Show details
Pokaż szczegóły
SETUP
Menu SETUP
System language *
Języki *
English
Angielski
Español
Hiszpański
Deutsch
Niemiecki
Italiano
Włoski
Français
Francuski
Nederlands
Holenderski
Polski
Polski
Portuguese
Portugalski
Date & Time *
Data i czas *
Set date & time
Regulacja daty i godziny
Date format
Format daty
Time format
Format godziny
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
2
3
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Avoid motorways
Unikaj autostrad
Route dynamics
Uwzględnianie ruchu drogowego
Traffic independent
Bez objazdów
Semi-dynamic
Z potwierdzeniem
Avoidance criteria
Kryteria unikania
Avoid toll roads
Unikaj autostrad płatnych
Optimized route
Trasa zoptymalizowana
3
3
4
4
4
4
4
* Dostępne w zależności od modelu.
298
** Parametry zależą od modelu samochodu.
Dark blue
dark blue
Map colour
Kolor mapy
Night mode for map
Tryb nocny dla mapy
Units
Jednostki
Day mode for map
Tryb dzienny dla mapy
Vehicle Parametry pojazdu **
Vehicle information **
Informacje o pojeździe
Alert log
Dziennik alarmów
Status of functions
Stan funkcji
Temperature
Temperatura
Celsius stopnie
Celsjusza
Fahrenheit stopnie
Fahrenheita
Metric / Imperial
Odległość
k ilometres (Consumption: l/100)
km (zużycie: l/100)
k ilometres (Consumption: km/l)
km (zużycie: km/l)
m iles (Consumption: MPG)
mile (zużycie: MPG)
System
System Parametry systemu
Auto. Day/Night for map
Automatycznie dzień/noc dla mapy
Factory reset
Przywróć ustawienia fabryczne
Software version
W ersja oprogramowania
Automatic scrolling
Przewijany tekst
3
4
4
2
4
3
4
4
2
3
4
4
3
4
4
4
2
4
3
3
3
Colour
Kolory
Pop titanium
pop titanium
Toffee
toffee
Blue steel
blue steel
Technogrey
technogrey
3
4
4
4
4
Display
Wyświetlacz
Brightness
Jasność
2
3
299
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Różnica w jakości
dźwięku między
poszczególnymi źródłami
audio (radio, CD...).
Aby zoptymalizować jakość dźwięku, istnieje możliwość regulacji
audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku,
Loudness) odrębnie dla każdego źródła dźwięku (radio, CD...).
Sprawdzić, czy ustawienia audio (Natężenie
dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa
dźwięku, Loudness) są dostosowane do
poszczególnych źródeł dźwięku. Zaleca się
ustawić funkcje AUDIO (Niskie tony, Wysokie
tony, Balans Tył-Przód, Balans Lewo-Prawo) w
położeniu środkowym, wybrać barwę dźwięku
"Linear", ustawić korektę loudness w położeniu
"Active" w trybie CD, a w trybie radio, w położeniu
"Inactive".
Płyta CD wysuwa się
bez przerwy lub nie jest
rozpoznawana przez
odtwarzacz.
Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, jest nieczytelna, nie zawiera
danych audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez
radioodtwarzacz.
Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegającym powielaniu,
nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz.
- Sprawdzić stronę wkładania płyty CD do
odtwarzacza.
- Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana
płyta CD nie będzie odtwarzana.
- Sprawdzić zawartość wypalanej płyty CD:
zapoznać się z poradami w rozdziale "Audio".
- Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD.
- Ze względu na niską jakość niektóre
wypalane płyty CD nie będą rozpoznawane
przez system audio.
Wkładać płyty CD dobrej
jakości i przechowywać
je w odpowiednich
warunkach.
Niska jakość dźwięku odtwarzacza CD. Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona.
Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dźwięku)
nie jest przeprowadzona.
Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0
nie wybierając barwy dźwięku.
300
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Zapamiętane stacje nie
działają (brak dźwięku,
wyświetla się 87,5 Mhz).
Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni. Nacisnąć przycisk BAND AST, aby odnaleźć
zakres fal (AM, FM1, FM2, FMAST), na którym
zapamiętane są stacje.
Jakość odbioru słuchanej
stacji radiowej pogarsza
się lub zapamiętane
stacje radiowe nie
działają (brak dźwięku,
wyświetla się 87,5 Mhz).
Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie
znajduje się w przemierzanym regionie.
Włączyć funkcję RDS, aby umożliwić systemowi
sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje
się w przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi,
podziemia...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS.
Jest to normalne zjawisko, niewynikające z
uszkodzenia radioodtwarzacza.
Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub w
podziemnym parkingu).
Sprawdzić antenę w ASO sieci PEUGEOT.
Przerywanie dźwięku na
1 - 2 sekundy w trybie
radio.
System RDS szuka w danym momencie częstotliwości umożliwiającej
lepszy odbiór stacji.
Wyłączyć funkcję RDS, jeżeli zjawisko jest zbyt
częste i pojawia się zawsze na tej samej trasie.
Po wyłączeniu silnika
radioodtwarzacz wyłącza
się po kilku minutach
używania.
Jeżeli silnik jest wyłączony, czas działania radioodtwarzacza zależy od
poziomu naładowania akumulatora.
Wyłączenie jest zjawiskiem normalnym: radioodtwarzacz przechodzi w
tryb ekonomiczny i wyłącza się, aby chronić akumulator samochodu.
Uruchomić silnik samochodu, aby zwiększyć
poziom naładowania akumulatora.
301
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Okienko TA jest
zaznaczone. Pomimo
tego niektóre korki na
trasie nie są wyświetlane
na bieżąco.
Po uruchomieniu, system potrzebuje kilku minut, aby odczytać informacje
drogowe.
Poczekać na pełne odczytanie informacji
drogowych (na mapie wyświetlą się symbole
informacji drogowych).
W niektórych krajach informacje drogowe obejmują jedynie główne trasy
(autostrady, ...).
Jest to normalne zjawisko. System otrzymuje
jedynie dostępne informacje drogowe.
Otrzymuję ostrzeżenie o
radarze, którego nie ma
na mojej trasie.
System informuje o wszystkich radarach znajdujących się w strefie
przed pojazdem. Może on wykryć radary na pobliskich lub równoległych
drogach.
Powiększ mapę, aby znaleźć dokładne położenie
radaru.
Alarm dźwiękowy o
radarach nie działa.
Alarm dźwiękowy nie jest włączony. Włącz alarm dźwiękowy w Navigation Menu,
Settings, Set parameters for risk areas.
Głośność alarmu jest ustawiona na minimum. Zwiększ głośność przy przejeżdżaniu koło radaru.
Nie wyświetla się
wysokość.
Po włączeniu silnika system GPS potrzebuje do 3 minut, aby prawidłowo
połączyć się z ponad 3 satelitami.
Zaczekać na całkowite uruchomienie systemu.
Sprawdzić, czy zasięg GPS obejmuje co najmniej
3 satelity (przycisnąć na dłużej przycisk SETUP,
następnie wybrać "GPS coverage" [(Zasięg
GPS)]).
Zależnie od ukształtowania terenu (tunel, ...) lub pogody, warunki odbioru
sygnału GPS mogą się zmieniać.
Jest to normalne zjawisko. System jest
uzależniony od warunków odbioru sygnału GPS.
System ciągle oblicza
trasę.
Kryteria wykluczenia są prawdopodobnie sprzeczne z bieżącą lokalizacją
(wykluczenie płatnych autostrad na płatnej autostradzie).
Sprawdzić kryteria wykluczenia.
302
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Czas oczekiwania po
włożeniu płyty CD jest
długi.
Po włożeniu nowego nośnika system odczytuje pewne informacje
(katalog, tytuł, artysta itp.). Może to potrwać kilka sekund.
Jest to normalne zjawisko.
Nie udaje mi się
podłączyć telefonu
Bluetooth.
Możliwe, że Bluetooth telefonu został wyłączony lub urządzenie jest
niewidoczne.
- Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth telefonu jest
włączona.
- Sprawdzić, czy telefon jest widoczny.
Dźwięk telefonu
połączonego poprzez
Bluetooth jest
niesłyszalny.
Dźwięk zależy od systemu i telefonu. Zwiększ głośność WIP Nav, ewentualnie do
maksimum i zwiększ, jeśli to konieczne, głośność
dźwięku telefonu.
303
WIP SOUND
WIP Sound został zakodowany w taki sposób,
aby działał wyłącznie w Państwa samochodzie. W
przypadku montażu w innym samochodzie, należy
skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT w celu
konfiguracji systemu.
Ze względów bezpieczeństwa operacje wymagające
większej uwagi powinny być wykonane po zatrzymaniu
samochodu.
Po wyłączeniu silnika, aby nie rozładować akumulatora,
radioodtwarzacz może wyłączyć się po kilku minutach.
RADIOODTWARZACZ BLUETOOTH
01 Wprowadzenie
02 Sterowanie przy kierownicy
03 Menu główne
04 Audio
05 Czytnik USB - WIP Plug
06 WIP Bluetooth
07 Konfiguracja
08 Rozkład funkcji ekranów
Najczęściej zadawane pytania
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
304
305
306
307
310
313
316
318
323
SPIS TREŚCI
304
01 WPROWADZENIE
Wysunięcie płyty CD.
Wybór źródła dźwięku:
radio, CD audio / CD MP3, USB,
połączenie Jack, Streaming, AUX.
Wybór wyświetlania na
ekranie między trybami:
Data, funkcje audio, komputer
pokładowy, telefonu.
Automatyczne wyszukiwanie
częstotliwości w dół/górę skali.
y y y y
Wybór poprzedniego/kolejnego
utworu CD, MP3 lub USB.
y p p g j y p p g
Ustawianie opcji
audio: balans
przód/tył, balans
lewa/prawa strona,
niskie/wysokie tony,
loudness, korekcja
dźwięku.
Wyświetlenie listy
stacji lokalnych.
Długie wciśnięcie:
utwory na płycie CD
lub w folderze MP3
(CD / USB).
Włącz/wyłącz funkcję TA
(Informacje drogowe).
Długie wciśnięcie: dostęp do
trybu PTY * (TYpy Programów
radiowych).
Wyświetlenie menu
głównego.
Przycisk DARK zmienia wyświetlanie ekranu,
dla lepszego komfortu jazdy nocą.
pierwsze naciśnięcie: oświetlenie jedynie
paska górnego.
drugie naciśnięcie: czarny ekran.
trzecie naciśnięcie: powrót do wyświetlenia
standardowego.
Włączenie / Wyłączenie i
regulacja natężenia dźwięku.
Przyciski od 1 do 6:
Wybór zapisanej stacji radiowej.
Długie wciśnięcie: zapisanie stacji w
pamięci.
Wybór częstotliwości niższej/wyższej.
Wybór poprzedniego/następnego
folderu MP3.
Wybór poprzedniego/następnego
folderu / gatunku / artysty / playlisty
(USB).
Zatwierdzenie.
Wybór zakresu fal
FM1, FM2, FMast i
AM.
Anulowanie bieżącej
operacji.
* Dostępność w zależności od wersji.
305
02 STEROWANIE PRZY KIEROWNICY
Radio: wybór poprzedniej/następnej
zapamiętanej stacji.
USB : wybór gatunku / artysty / katalogu z
listy klasyfikującej.
Wybór poprzedniego/następnego elementu
z menu.
Zmiana źródła dźwięku.
Zatwierdzenie wyboru.
Odebranie/zakończenie połączenia.
Naciśnięcie na ponad 2 sekundy:
dostęp do menu telefonu.
Radio: automatyczne wyszukiwanie
stacji w dół skali.
CD / MP3 / USB : wybór poprzedniego
utworu.
CD / USB : naciśnięcie i przytrzymanie:
szybkie odtwarzanie do tyłu .
Skok do listy.
Radio: automatyczne wyszukiwanie
stacji w górę skali.
CD / MP3 / USB : wybór następnego
utworu.
CD / USB : naciśnięcie i przytrzymanie :
szybkie odtwarzanie do przodu
Skok do listy.
Zwiększenie natężenia
dźwięku.
Zmniejszenie natężenia
dźwięku.
Wyłączenie dźwięku:
jednoczesne naciśnięcie
przycisków zwiększenia
i zmniejszenia natężenia
dźwięku.
Przywrócenie dźwięku:
naciśnięcie jednego z
przycisków natężenia
dźwięku.
306
03 MENU GŁÓWNE
AUDIO FUNCTIONS
(FUNKCJE AUDIO ):
radio, CD , USB , opcje.
> EKRAN MONOCHROMATYCZNY C
Szczegółowy wykaz elementów
menu znajduje się w części
"Rozkład funkcji ekranów" w
bieżącym rozdziale.
TELEPHONE
( TELEFON ): zestaw
głośnomówiący,
( ))
parowanie, obsługa
g ą y ą y
połączenia.
p
PERSONNALISATION-
CONFIGURATION
(PERSONALIZACJA-
KONFIGURACJA ): A
parametry samochodu,
wyświetlacz, języki.
TRIP COMPUTER
( KOMPUTER
POKŁADOWY ): Y
wprowadzenie odległości,
alarmy, stan funkcji.
> EKRAN MONOCHROMATYCZNY A
307
04
1
2
3
4
1
2
3
4
SOURCE
BAND
AST
LIST
REFRESH
MENU
AUDIO
Nacisnąć kilka razy przycisk
SOURCE i wybrać tuner.
Nacisnąć przycisk BAND AST, aby
wybrać zakres fal spośród FM1,
FM2, FMast, AM.
Nacisnąć na krótko jeden z
przycisków, aby przeprowadzić
automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych.
Nacisnąć jeden z przycisków, aby
przeprowadzić ręczne wyszukiwanie
stacji radiowych w górę/dół skali.
Nacisnąć przycisk LIST REFRESH,
aby wyświetlić listę dostępnych stacji
(maksymalnie 30 stacji).
Aby odświeżyć listę, nacisnąć na
ponad dwie sekundy.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia)
może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne
zjawisko w przypadku fal radiowych i nie jest przyczyną usterki
radioodtwarzacza.
RDS
RADIO
WYBÓR STACJI RADIOWEJ
Nacisnąć przycisk MENU.
Wybrać AUDIO FUNCTIONS
(FUNKCJE AUDIO), a następnie
nacisnąć OK.
Wybrać funkcję RADIO
FAVOURITES (USTAWIENIA
RADIA), a następnie nacisnąć OK.
Wybrać ACTIVATE ALTERNATIVE
FREQUENCIES (RDS) (WŁĄCZ
FUNKCJĘ RDS), a następnie
nacisnąć OK. RDS pojawi się na
ekranie.
W trybie radio, nacisnąć OK, aby włączyć lub wyłączyć tryb RDS.
RDS, jeżeli zostanie wyświetlony, umożliwia nieprzerwane
słuchanie tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości. W
j y y p j y y p
pewnych warunkach, śledzenie stacji RDS jest niemożliwe na
j j j ę ę j j j ę ę
całym obszarze kraju, ponieważ stacje radiowe nie pokrywają
p y j j y j j
100% terytorium. W przypadku słabego sygnału częstotliwość
y j p j p y ją y j p j p y ją
przechodzi na stację lokalną.
y p yp y p yp
308
04
1
2
3
SOURCE
AUDIO
Wkładać wyłącznie płyty o kształcie okrągłym.
Niektóre systemy zapobiegające kopiowaniu płyt, znajdujące się
na oryginalnych lub wypalanych płytach CD, mogą powodować
zakłócenia niezależne od jakości odtwarzacza.
Nie naciskać przycisku EJECT, włożyć płytę CD audio do
odtwarzacza, następuje automatyczne odtwarzanie płyty.
CD
ODTWARZANIE PŁYTY CD AUDIO
Aby posłuchać płyty, która znajduje
się już w odtwarzaczu, należy
nacisnąć kilka razy przycisk SOURCE
i wybrać CD.
Nacisnąć jeden z przycisków w celu
wybrania utworu na płycie CD.
Nacisnąć przycisk LIST REFRESH w celu wyświetlenia listy
utworów na płycie.
Nacisnąć i przytrzymać jeden
z przycisków w celu szybkiego
przewijania do przodu lub wstecz.
SŁUCHANIE KOMUNIKATÓW TA
Nacisnąć przycisk TA, aby włączyć lub
wyłączyć odsłuch komunikatów.
Funkcja TA (Traffic Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch
komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta
wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadającej tego typu
komunikaty. Z chwilą emisji informacji odsłuch z aktualnego źródła
(Radio, CD,...) zostaje automatycznie przerwany, aby przekazać
komunikat TA. Normalny odsłuch źródła zostaje wznowiony po
zakończeniu nadawania komunikatu.
309
04
1
2
3
SOURCE
Format MP3, skrót od MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 jest to norma
kompresji audio, która umożliwia umieszczenie kilkudziesięciu
plików muzycznych na jednej płycie CD.
Aby móc odczytać płytę CDR lub wypalaną płytę CDRW, należy
wybrać podczas nagrywania standardy ISO 9660 poziom 1,2 lub
Joliet (zalecane).
Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, może być odtwarzana
niepoprawnie.
Na jednej płycie zaleca się stosowanie takiego samego standardu
nagrywania i najniższej prędkości zapisu (maks. 4x), aby uzyskać
optymalną jakość akustyczną.
W przypadku płyty CD wielosesyjnej zaleca się stosować standard
Joliet.
Radioodtwarzacz odczytuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem
".mp3" przy częstotliwości próbkowania 22,05 kHz albo 44,1 kHz.
Pozostałe pliki (.wma, .mp4, .m3u...) nie będą odtwarzane.
Zaleca się ograniczenie nazw plików do 20 znaków, bez używania
znaków specjalnych (np.: " " ? ; ù), aby uniknąć problemów z
odtwarzaniem lub wyświetlaniem.
CD MP3
INFORMACJE I ZALECENIA
AUDIO
Czyste płyty CD nie są rozpoznawane i mogą uszkodzić system.
Włożyć płytę z kompilacją MP3 do odtwarzacza.
Radioodtwarzacz analizuje wszystkie pliki muzyczne, może to
trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund, a następnie rozpoczyna
odtwarzanie.
CD MP3
ODTWARZANIE KOMPILACJI MP3
Na jednej płycie, odtwarzacz CD może odczytać do 255 plików
MP3, znajdujących się na 8 poziomach katalogowych. Zaleca się
jednak ograniczyć drzewo katalogów do dwóch poziomów, aby
zmniejszyć czas dostępu do płyty CD.
Podczas odtwarzania, drzewo katalogów nie jest zachowane.
Wszystkie pliki są wyświetlane na tym samym poziomie.
Aby posłuchać płyty, która znajduje
się już w odtwarzaczu, należy
nacisnąć kilka razy przycisk
SOURCE i wybrać CD.
Nacisnąć jeden z przycisków w celu
wybrania utworu na płycie CD.
Nacisnąć przycisk LIST REFRESH w celu wyświetlenia listy
katalogów kompilacji MP3.
Nacisnąć i przytrzymać jeden
z przycisków w celu szybkiego
przewijania do przodu lub wstecz.
310
05
1
1
2
3
System tworzy listy odtwarzania (pamięć tymczasowa), których
czas tworzenia zależy od pojemności urządzenia USB.
W tym czasie można używać innych źródeł dźwięku.
Listy odtwarzania są aktualizowane przy każdym włączeniu
zapłonu albo podłączeniu pamięci USB.
Przy pierwszym podłączeniu proponowane jest katalogowanie
folderami. Przy ponownym podłączeniu zachowany jest wybrany
poprzednio system katalogowania.
Podłączyć moduł pamięci USB do przewidzianego
w tym celu gniazda bezpośrednio albo za pomocą
przewodu. Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony,
źródło USB zostaje wykryte z chwilą podłączenia.
Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie po
czasie uzależnionym od pojemności pamięci USB.
Rozpoznawane są następujące rodzaje plików:
.mp3 (wyłącznie mpeg1 layer 3) oraz .wma
(wyłącznie standard 9, kompresja 128 kbit/s).
Akceptowane są listy odtwarzania typu m3u.
Po podłączeniu ostatnio używanej pamięci,
automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
ostatnio słuchanego utworu.
Moduł składa się z portu USB i gniazda
Jack * . Pliki audio są przesyłane z urządzenia
przenośnego - odtwarzacza cyfrowego albo
pamięci USB - do systemu WIP Sound w celu
odsłuchu przez głośniki samochodu.
Pamięć USB (1.1, 1.2 i 2.0) albo odtwarzacz
Apple
®
generacji 5 lub wyższej:
®
- pamięci USB muszą być sformatowane w
systemie plików FAT albo FAT 32 (NTFS nie
jest obsługiwany),
- przewód połączeniowy odtwarzacza Apple
®
jest konieczny,
- do nawigacji w bazie plików służą również
przyciski sterujące na kierownicy.
Lista kompatybilnych urządzeń oraz obsługiwane poziomy kompresji
dostępne są w sieci PEUGEOT.
UŻYWANIE PORTU USB - WIP PLUG
PODŁĄCZENIE MODUŁU PAMIĘCI USB
Inne odtwarzacze Apple
®
poprzednich generacji
®
oraz odtwarzacze wykorzystujące protokół
MTP * :
- tylko odtwarzanie poprzez przewód Jack-
Jack (należy zakupić osobno),
- nawigacja w bazie plików odbywa się z
poziomu urządzenia przenośnego.
* W zależności od samochodu.
311
3
4
05
2
1
LIST
REFRESH
LIST
REFRESH
UŻYWANIE PORTU USB - WIP PLUG
Nacisnąć krótko LIST, aby wyświetlić
wybrany wcześniej sposób
katalogowania.
Listę można przeglądać za pomocą
przycisków lewo/prawo i góra/dół.
Zatwierdzenie wyboru następuje po
naciśnięciu OK.
Dostępnymi listami są: wykonawca, rodzaj i lista odtwarzania
(takie, jak zdefiniowano w odtwarzaczach Apple
®
).
Wybór i nawigację opisano wcześniej w punktach 1 - 4.
Nie podłączać twardych dysków ani urządzeń USB innych niż
urządzenia audio ze złączem USB. Grozi to uszkodzeniem instalacji
w samochodzie.
PODŁĄCZANIE ODTWARZACZY APPLE
®
PRZEZ ZŁĄCZE USB USB
®
Nacisnąć jeden z tych klawiszy,
aby przejść do poprzedniego /
następnego utworu z odtwarzanej
listy klasyfikacyjnej.
Przytrzymać naciśnięty jeden z
klawiszy, aby przewijać szybko do
przodu lub wstecz.
Nacisnąć jeden z tych klawiszy, aby
przejść do poprzedniego / następnego
rodzaju, folderu, wykonawcy albo
listy odtwarzania zgodnie z aktualnie
odtwarzaną listą klasyfikacyjną.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk LIST,
aby wyświetlić różne rodzaje klasyfikacji.
Wybrać według Folderu / Wykonawcy /
Rodzaju / Listy odtwarzania, nacisnąć
OK, aby wybrać żądaną klasyfikację,
potem ponownie OK, aby potwierdzić.
- według folderu: całość folderów
z plikami audio rozpoznanych na
urządzeniu.
- według wykonawcy: wszystkie
nazwiska wykonawców podane w
ID3 Tag w kolejności alfabetycznej.
- według rodzaju: wszystkie rodzaje
określone w ID3 Tag.
- według listy odtwarzania: zgodnie z
listami odtwarzania zapisanymi na
urządzeniu USB.
CZYTNIK USB - WIP PLUG
312
05
1
2 1
2
SOURCE
Wyświetlanie oraz obsługa odbywa się za pomocą
urządzenia przenośnego.
Najpierw ustawić natężenie dźwięku urządzenia
przenośnego.
Potem ustawić natężenie dźwięku
radioodtwarzacza.
KORZYSTANIE Z WEJŚCIA DODATKOWEGO (AUX)
REGULACJA NATĘŻENIA DŹWIĘKU
URZĄDZENIA DODATKOWEGO
Gniazdo JACK lub USB (w zależności od modelu)
Nie podłączać tego samego urządzenia jednocześnie do gniazda
JACK i USB.
Podłączyć wyposażenie przenośne
(odtwarzacz MP3…) do gniazda JACK
albo do gniazdo USB za pomocą
odpowiedniego kabla (niedostarczanego).
Naciskać przycisk SOURCE do
wybrania AUX.
Wejście dodatkowe, JACK lub USB umożliwia podłączenie
wyposażenia przenośnego (odtwarzacz MP3...).
CZYTNIK USB - WIP PLUG
313
06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MENU
OK
Ze względów bezpieczeństwa (konieczność zwiększonej
uwagi kierowcy), operacje parowania telefonu komórkowego
Bluetooth z systemem głośnomówiącym radioodtwarzacza należy
przeprowadzać na postoju, przy włączonym zapłonie.
Nacisnąć przycisk MENU.
Wyświetla się okienko z komunikatem: wyszukiwanie w toku.
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i
upewnić się czy jest "widoczny dla wszystkich"
(konfiguracja telefonu).
Wybrać w menu:
- Bluetooth: - telefon - audio
- Konfiguracja Bluetooth
- Wykonać wyszukiwanie przy
użyciu Bluetooth
Oferowane usługi są uzależnione od sieci, karty SIM oraz kompatybilności
stosowanych urządzeń Bluetooth.
Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi telefonu lub skontaktować się z
operatorem w celu uzyskania informacji na temat dostępnych usług.
TELEFON BLUETOOTH
EKRAN C
Menu "TELEFON" umożliwia dostęp zwłaszcza do następujących
funkcji: książka telefoniczna * , dziennik połączeń, zarządzanie
parowaniem.
W okienku tym wyświetlają się 4 pierwsze rozpoznane telefony.
Na ekranie wyświetla się wirtualna
klawiatura: wprowadzić kod co najmniej
4-cyfrowy.
Zatwierdzić naciskając OK.
Na ekranie ukazuje się komunikat: parowanie zakończone.
Wybrać z listy telefon do podłączenia. Można podłączyć tylko jeden
telefon naraz.
Na ekranie wybranego telefonu ukazuje się
komunikat. Aby zaakceptować parowanie,
y g j y g j
należy wpisać ten sam kod w telefonie, a potem
y p p y p p
zatwierdzić naciskając OK.
y p y p
Dozwolone połączenie automatyczne jest aktywne dopiero po
skonfigurowaniu telefonu.
Książka telefoniczna i dziennik połączeń są dostępne po
zakończeniu synchronizacji.
(Dostępny w zależności od modelu i wersji)
* Jeżeli dany telefon jest w pełni kompatybilny sprzętowo.
W razie niepowodzenia liczba prób jest nieograniczona.
Dodatkowe informacje (kompatybilność, pomoc, ...) znajdują się na
stronie www.peugeot.pl.
PAROWANIE TELEFONU / PODŁĄCZANIE
PIERWSZY RAZ
314
06
2
1
2
1
OK
ODBIERANIE POŁĄCZENIA
Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz
wyświetleniem okna dialogowego na ekranie pojazdu.
Wybrać zakładkę YES na ekranie
za pomocą przycisków i zatwierdzić
przez OK.
Nacisnąć przycisk przy kierownicy w celu
odebrania połączenia.
WYKONYWANIE POŁĄCZENIA
Z poziomu menu telefonii audio Bluetooth wybrać opcję "Obsługa
połączeń telefonicznych", a potem "Połącz", "Rejestr połączeń" lub
"Książka telefoniczna".
Naciskać przez ponad dwie sekundy przełącznik
przy kierownicy, aby otworzyć książkę telefoniczną,
a następnie użyć pokrętła.
Albo
Aby wybrać numer, użyć klawiatury telefonu
podczas postoju samochodu.
Podczas połączenia, nacisnąć na ponad dwie
sekundy przycisk przy kierownicy.
Zatwierdzić OK aby zakończyć połączenie.
ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA
WIP BLUETOOTH
315
1
2
3
SOURCE
06
Zainicjować parowanie pomiędzy telefonem i
samochodem. Parowanie to można zainicjować z
menu telefonicznego samochodu albo z klawiatury
telefonu. Patrz etapy 1 do 9 na poprzednich
stronach. Podczas fazy parowania, samochód
powinien pozostawać na postoju z włączonym
zapłonem.
Wybrać w menu telefonicznym telefon do podłączenia.
System audio łączy się automatycznie z nowo sparowanym
telefonem.
STREAMING AUDIO BLUETOOTH *
Bezprzewodowe odtwarzanie plików muzycznych telefonu poprzez
sprzęt audio. Telefon powinien móc obsługiwać odpowiednie profile
Bluetooth (Profile A2DP / AVRCP).
* Zależnie od kampatybilności telefonu.
** W pewnych przypadkach, odtwarzanie plików audio należy zainicjować
z klawiatury.
*** Jeżeli telefon obsługuje funkcję.
Uaktywnić źródło streaming
naciskając przycisk SOURCE ** .
Sterowanie odtwarzaniem utworów
jest możliwe przy pomocy przycisków
na panelu audio i przyciskami
na kierownicy *** . Informacje
kontekstowe mogą być wyświetlane
na ekranie.
WIP BLUETOOTH
316
07
1
2
3
4
5
6
7
8
MENU
OK
OK
OK
OK
KONFIGURACJA
Nacisnąć przycisk MENU.
Wybrać za pomocą strzałek funkcję
PDISPLAY CONFIGURATION
(regulacja wyświetlacza).
Nacisnąć dla zatwierdzenia.
Wybrać za pomocą strzałek funkcję
YEAR (rok).
Nacisnąć dla zatwierdzenia.
Nacisnąć dla zatwierdzenia.
Ustawić parametr.
Powtórzyć etap 1, i ustawić MONTH
(miesiąc), DAY (dzień), HOUR
(godzina), MINUTES (minuty).
USTAWIENIE DATY I GODZINY
EKRAN A
317
07
1
2
3
4
5
6
7
8
MENU
OK
OK
OK
OK
KONFIGURACJA
Nacisnąć przycisk MENU.
Wybrać za pomocą strzałek
funkcję PERSONNALISATION
CONFIGURATION
(personalizacja-konfiguracja).
Nacisnąć dla zatwierdzenia.
Wybrać za pomocą strzałek funkcję
DISPLAY CONFIGURATION
(konfiguracja wyświetlacza).
Nacisnąć dla zatwierdzenia.
Nacisnąć dla zatwierdzenia.
Wybrać za pomocą strzałek funkcję
ADJUST THE DATE AND TIME
(ustawianie daty i godziny).
Ustawić kolejno parametry,
zatwierdzając przyciskiem OK.
Wybrać następnie zakładkę OK na
ekranie i zatwierdzić.
USTAWIENIE DATY I GODZINY
EKRAN C
318
08 ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW
RADIO-CD
FUNKCJA GŁÓWNA
* Parametry mogą różnić się w zależności od
modelu pojazdu.
WYBÓR A
WYBÓR B...
MONOCHROMATYCZNY A
WYBÓR A1
WYBÓR A2
TRYB REG
POWTARZANIE CD
ODTWARZANIE LOSOWE
KONFIGURACJA SAMOCHODU *
AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
OPCJE
OŚWIETLENIE TOWARZYSZĄCE
DIAGNOSTYKA
ŚLEDZENIE RDS
PRZEGLĄDANIE
REZYGNACJA
JEDNOSTKI
TEMPERATURA: °CELSJUSZA / °FAHRENHEITA
ZUŻYCIE PALIWA: km/l - l/100 - mpg
1
2
3
3
1
2
2
2
2
1
2
3
2
3
1
2
2
1
2
2
RADIO-CD
MAIN FUNCTION
OPTION A
OPTION B...
OPTION A1
OPTION A2
REG MODE
CD REPEAT
RANDOM PLAY
VEHICLE CONFIG*
REV WIPE ACT
OPTIONS
GUIDE LAMPS
DIAGNOSTICS
RDS SEARCH
CONSULT
ABANDON
UNITS
TEMPERATURE: °CELSIUS / °FAHRENHEIT
FUEL CONSUMPTION : KM/L - L/100 - MPG
11
2
3
3
11
2
2
2
2
11
2
3
2
3
11
2
2
11
2
2
3
6
5
.
9
3
6
5
.
9
3
6
5
.
9
3
6
5
9
319
08
REGULACJA WYŚWIETLACZA
MIESIĄC
DZIEŃ
GODZINA
MINUTY
ROK
TRYB 12 H/24 H
ĘZYKI
WŁOSKI
HOLENDERSKI
PORTUGALSKI
PORTUGALSKI BRAZYLIJSKI
FRANCUSKI
NIEMIECKI
ANGIELSKI
HISZPAŃSKI
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
DISPLAY ADJUST
MONTH
DATE
HOUR
MINUTES
YEAR
12 H/24 H MODE
LANGUAGE
ITALIANO
NEDERLANDS
PORTUGUES
PORTUGUES-BRASIL
FRANCAIS
DEUTSCH
ENGLISH
ESPANOL
11
2
2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
5
.
9
3
6
5
9
320
08 ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW
Naciśnięcie pokrętła OK umożliwia dostęp do menu skrótów w zależności od
wyświetlania na ekranie:
MONOCHROMATYCZNY C
włącz / wyłącz RDS
włącz / wyłącz trybu REG
włącz / wyłącz radiotekst
RADIO
włącz / wyłącz Intro
CD / CD MP3
włącz / wyłącz powtarzanie utworów (cała bieżąca płyta
CD w przypadku CD, cały folder w przypadku CD MP3)
włącz / wyłącz losowe odtwarzanie utworów (cała
bieżąca płyta CD w przypadku CD, cały bieżący folder
w przypadku CD MP3)
włącz / wyłącz powtarzanie utworów (bieżącego
folderu / artysty / gatunku / listy odtwarzania)
USB
włącz / wyłącz odtwarzanie losowe (bieżącego folderu /
artysty / gatunku / listy odtwarzania)
1
1
1
1
1
1
1
1
activate / deactivate RDS
activate / deactivate REG mode
activate / deactivate radiotext
RADIO
activate / deactivate Intro
CD / MP3 CD
activate / deactivate track repeat (the entire current CD
for CD, the entire current folder for MP3 CD)
activate / deactivate random play (the entire current CD
for CD, the entire current folder for MP3 CD)
activate / deactivate track repeat (of the current folder /
artist / genre / playlist)
USB
activate / deactivate random play (of the current folder /
artist / genre / playlist)
11
11
11
11
11
11
11
11
3
6
4
.
2
1
3
6
4
.
2
1
321
08
MONOCHROMATYCZNY C
ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW
FUNKCJE AUDIO
śledzenie częstotliwości (RDS)
włącz / wyłącz
PREFEROWANE USTAWIENIA FAL FM
tryb regionalny (REG)
włącz / wyłącz
wyświetlanie komunikatów (RDTXT)
włącz / wyłącz
1
2
3
4
3
4
3
4
TRYBY ODTWARZANIA
powtórzenie albumu (RPT)
włącz / wyłącz
losowe odtwarzanie utworów (RDM)
włącz / wyłącz
2
3
4
3
4
KOMPUTER POKŁADOWY
Odległość: x km
ODLEGŁOŚĆ DO MIEJSCA DOCELOWEGO
Diagnostyka
DZIENNIK ALARMÓW
Funkcje włączone lub wyłączone
STAN FUNKCJI *
1
2
3
3
2
3
2
regulacja jasności-wideo
KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA
OKREŚLENIE PARAMETRÓW SAMOCHODU *
PERSONALIZACJA-KONFIGURACJA
normalny tryb wideo
odwrotny tryb wideo
regulacja jasności (- +)
ustawianie daty i godziny
ustawienie dzień/miesiąc/rok
ustawienie godzina/minuta
wybór trybu 12h/24h
wybór jednostek
l/100 km - mpg - km/l
°Celsjusza / °Fahrenheita
WYBÓR JĘZYKA
1
2
4
3
2
4
4
3
4
4
2
3
4
4
Naciśnięcie przycisku MENU umożliwia
wyświetlenie:
* Parametry mogą się różnić w zależności od
samochodu.
yy
4
AUDIO FUNCTIONS
alternative frequencies (RDS)
activate / deactivate
FM BAND PREFERENCES
regional mode (REG)
activate / deactivate
radio-text information (RDTXT)
activate / deactivate
11
2
3
4
3
4
3
4
PLAY MODES
album repeat (RPT)
activate / deactivate
track random play (RDM)
activate / deactivate
2
3
4
3
4
TRIP COMPUTER
Distance: x miles
ENTER DISTANCE TO DESTINATION
Diagnostics
ALERT LOG
Functions activated or deactivated
STATUS OF THE FUNCTIONS*
11
2
3
3
2
3
2
video brightness adjustment
DISPLAY CONFIGURATION
DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS*
PERSONALISATION-CONFIGURATION
normal video
inverse video
brightness (- +) adjustment
date and time adjustment
day/month/year adjustment
hour/minute adjustment
choice of 12 h / 24 h mode
choice of units
l/100 km - mpg - km/l
°Celsius / °Fahrenheit
CHOICE OF LANGUAGE
11
2
4
3
2
4
4
3
4
4
2
3
4
4
4
3
6
4
.
2
1
3
6
4
.
2
1
3
6
4
2
1
322
08 ROZKŁAD FUNKCJI EKRANÓW
BLUETOOTH TELEPHONE
TELEFON BLUETOOTH
Connecting/Disconnecting
Podłączenie/Rozłączenie aparatu
Consult the paired equipment
Sprawdź urządzenia sprzężone
Configuration Bluetooth
Konfiguracja Bluetooth
Telephone function
Funkcja telefonu
Audio Streaming function
Funkcja audio streaming
Delete a paired equipment
Usuń urządzenie sprzężone
Perform a Bluetooth search
Wyszukaj Bluetooth
Calls list
Lista połączeń
Call
Połączenie telefoniczne
Directory
Skorowidz
Terminate the current call
Rozłączenie bieżącego połączenia
Manage the telephone call
Obsługa połączenia telefonicznego
Activate secret mode
Włączenie trybu "secret"
1
2
3
3
3
4
4
4
2
3
4
2
3
3
323
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Różnica w jakości
dźwięku między
poszczególnymi źródłami
audio (radio, CD...).
Aby zoptymalizować jakość dźwięku, istnieje możliwość regulacji
audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku,
Loudness) odrębnie dla każdego źródła dźwięku (radio, CD...).
Sprawdzić, czy ustawienia audio (Natężenie
dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa
dźwięku, Loudness) są dostosowane do
poszczególnych źródeł dźwięku. Zaleca się ustawić
funkcje AUDIO (Niskie tony, Wysokie tony, Balans
Tył-Przód, Balans Lewo-Prawo) w położeniu
środkowym, wybrać barwę dźwięku "Linear",
ustawić korektę loudness w położeniu "Active" w
trybie CD, a w trybie radio, w położeniu "Inactive".
Płyta CD wysuwa się
bez przerwy lub nie jest
rozpoznawana przez
odtwarzacz.
Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, nieczytelna, nie zawiera danych
audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez radioodtwarzacz.
Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegającym powielaniu,
nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz.
- Sprawdzić stronę wkładania płyty CD do
odtwarzacza.
- Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana
płyta CD nie będzie odtwarzana.
- Sprawdzić zawartość wypalanej płyty CD:
zapoznać się z poradami w rozdziale Audio.
- Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD.
- Ze względu na niską jakość, niektóre
wypalane płyty CD nie będą rozpoznawane
przez system audio.
Komunikat "Błąd urządzenia
peryferyjnego USB"
wyświetla się na ekranie.
Połączenie Bluetooth
zostaje przerwane.
Poziom naładowania akumulatora urządzenia peryferyjnego może być
niewystarczający.
Naładować akumulator urządzenia peryferyjnego.
Moduł pamięci USB nie został rozpoznany.
Dane w tej pamięci mogą być uszkodzone.
Sformatować ponownie pamięć.
Niska jakość dźwięku
odtwarzacza CD.
Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona. Wkładać płyty CD dobrej jakości i przechowywać
je w odpowiednich warunkach.
Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dźwięku)
nie jest przeprowadzona.
Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0,
nie wybierając barwy dźwięku.
324
PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE
Zapamiętane stacje nie
działają (brak dźwięku,
wyświetla się 87,5 Mhz).
Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni. Nacisnąć przycisk BAND AST, aby odnaleźć
zakres fal (AM, FM1, FM2, FMAST), na którym
zapamiętane są stacje.
Wyświetlane są
informacje drogowe (TA).
Nie otrzymuję żadnej
informacji drogowej.
Stacja radiowa nie należy do regionalnej sieci informacji drogowych. Wybrać stację radiową nadającą informacje
drogowe.
Jakość odbioru słuchanej
stacji radiowej pogarsza
się lub zapamiętane
stacje radiowe nie
działają (brak dźwięku,
wyświetla się 87,5 Mhz).
Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie
znajduje się w przemierzanym regionie.
Włączyć funkcję RDS, aby umożliwić systemowi
sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje
się w przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi,
podziemia...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS.
Jest to normalne zjawisko, niewynikające z
uszkodzenia radioodtwarzacza.
Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub w
podziemnym parkingu).
Sprawdzić antenę w ASO sieci PEUGEOT.
Przerywanie dźwięku na
1 - 2 sekundy w trybie
radio.
System RDS szuka w danym momencie częstotliwości umożliwiającej
lepszy odbiór stacji.
Wyłączyć funkcję RDS, jeżeli zjawisko jest zbyt
częste i pojawia się zawsze na tej samej trasie.
Po zgaszeniu silnika,
radioodtwarzacz wyłącza
się po kilku minutach
używania.
Jeżeli silnik jest wyłączony, czas działania radioodtwarzacza zależy od
poziomu naładowania akumulatora.
Wyłączenie jest zjawiskiem normalnym: radioodtwarzacz przechodzi w
tryb ekonomiczny i wyłącza się, aby chronić akumulator samochodu.
Uruchomić silnik samochodu, aby zwiększyć
poziom naładowania akumulatora.
Na ekranie pojawia się
komunikat "system audio
jest przegrzany".
Aby ochronić instalację w przypadku wysokiej temperatury powietrza,
radioodtwarzacz przełącza się w automatyczny tryb bezpieczeństwa
termicznego, objawiający się zmniejszeniem natężenia dźwięku lub
wyłączeniem CD.
Wyłączyć system audio na kilka minut, aby system
ostygł.
I
N
D
E
K
S

A
L
F
A
B
E
T
Y
C
Z
N
Y
325
Akcesoria ...............................213
Aktualizacja daty....260, 316, 317
Aktualizacja
godziny ...............260, 316, 317
Aktualizacja punktów POI ......245
Aktualizacja stref
niebezpiecznych .........245, 284
Akumulator ....................177, 206
Alarm .......................................81
Automatyczna praca
wycieraczek ....................96, 98
Automatyczna skrzynia
biegów ........................161, 178
Automatyczne włączanie
świateł awaryjnych ..............128
Automatyczne zapalanie
świateł .............................91, 94
CD MP3 .........................289, 309
Ciśnienie w ogumieniu.....25, 222
Czuwanie (funkcja) ................208
Dane techniczne .... 214-217, 220
Data (ustawienia)..........260, 294,
316, 317
Demontaż dywanika ..............105
Demontaż koła.......................192
Distance alert.........................150
Dostęp do 3 rzędu ...................71
Drzwi ........................................85
Dynamiczna kontrola
stabilności (ESC) ................130
Dynamiczna kontrola
stabilności (ESP) ................131
Dynamiczne hamowanie
awaryjne .............................143
Dywanik .................................105
Dzieci .....................120, 124, 125
Dzieci (bezpieczeństwo) ........127
Dźwignia automatycznej
skrzyni biegów ....................161
Dźwignia awaryjna
bagażnika .............................88
Dźwignia awaryjna drzwi .........87
Dźwignia ręcznej skrzyni
biegów ................................156
Dźwignia ręcznej
zautomatyzowanej skrzyni
biegów ................................157
Dźwignia zmiany biegów .........25
A D
F
Bagażnik ..................................87
Bateria pilota zdalnego
sterowania ......................79, 80
Bezpieczeństwo
dzieci .................... 83, 116, 120,
124, 125, 127, 136
Bezpieczniki...........................199
Blokada kierownicy ..................78
Bluetooth
(telefon) ....... 255-257, 291, 292
Bluetooth (zestaw
głośnomówiący) ......... 255-257,
291, 292, 313
Brak paliwa (Diesel)...............173
B
C
E
Eko-jazda.................................25
Ekran kolorowy 16/9 .....233, 261,
274, 295
Ekran monochromatyczny ..... 306,
318,320
Ekran
monochromatyczny C ...........55
Ekran wielofunkcyjny
(bez radioodtwarzacza) ........42
Ekran wielofunkcyjny
(z radioodtwarzaczem) .... 44, 46,
49, 51, 53
Elektroniczna blokada
zapłonu ...........................78, 80
Elektryczny hamulec
postojowy ....................140, 143
Elementy identyfikacyjne .......222
ESC/ASR ...............................130
ESP/ASR ...............................131
Etykiety identyfikacyjne .........222
Filtr cząstek ...................177, 178
Filtr kabiny .............................177
Filtr oleju ................................177
Filtr powietrza ........................177
Follow me home ......................94
Fotele przednie ............65, 66, 68
Fotele sterowane
elektrycznie ...........................66
Foteliki dziecięce ................... 116
Foteliki dziecięce
ISOFIX ........................ 123-125
Foteliki dziecięce
klasyczne .................... 118, 120
Funkcja autostradowa
(kierunkowskazy) ................128
G
G.P.S. ............................238, 277
Gniazda dodatkowe .......254, 310
Gniazda
radioodtwarzacza .......103, 104,
290, 310, 312
Gniazda RCA .........................254
Gniazdo dodatkowe .......290, 312
Gniazdo JACK .......104, 310, 312
Gniazdo USB Box ... 104, 310, 312
Gniazdo zasilania 12V .... 102, 104,
109, 110, 114
Godzina (ustawianie) ....260, 294,
316, 317
I
N
D
E
K
S

A
L
F
A
B
E
T
Y
C
Z
N
Y
326
Jazda ekonomiczna .................25
Jazda z przyczepą .................210
Jukebox (kopia) .....................252
Jukebox (słuchanie)...............253
J
Masy ......................215, 217, 220
Masy i ciężary
przyczep .............215, 217, 220
Menu główne .........................306
Minimalny poziom paliwa.........89
Mocowania ISOFIX................123
Modułowość foteli ....................73
Montaż koła ...........................192
Montaż relingów
dachowych .......................... 211
MP3 (CD) .......................289, 309
M
Kolorowy ekran
składany ....................49, 51, 53
Koło zapasowe ..............188, 190
Komendy głosowe .................230
Komora silnika ...............174, 175
Komputer pokładowy ...54, 55, 57
Konfiguracja foteli ....................73
Konsola środkowa .................104
Kontrola ciśnienia
(za pomocą zestawu) ..........179
Kontrola poziomów ........176, 177
Kontrola poziomu oleju
silnikowego ...........................40
Kontrole .........174, 175, 177, 178
Kontrole bieżące ............177, 178
Kontrolki.......................29, 32, 33
Kontrolki alarmowe ......30, 33, 34
Kontrolki działania ...29, 30, 32, 34
Kontrolki stanu .........................30
Korek zbiornika paliwa.............89
L
Hamulce ................................178
Hamulec postojowy ...............178
Holowanie samochodu ..........209
H
I
Identyfikacja pojazdu .............222
Informacje drogowe
(TA) .............248, 286, 287, 308
Informacje drogowe
(TMC) ..........247, 248, 285, 286
Inteligentny System
Kontroli Trakcji ....................130
ISOFIX (mocowania) .............123
K
Karta SIM.......................103, 258
Kierownica (regulacja) .............75
Kierunkowskaz boczny
(migacz) ..............................196
Kierunkowskazy.....................128
Klakson ..................................128
Klapka zbiornika
paliwa ..............................89, 90
Klimatyzacja ............................25
Klimatyzacja
automatyczna .................59, 62
Klimatyzacja ręczna...........59, 60
Klocki hamulcowe ..................178
Klucz z pilotem
zdalnego sterowania .... 76-78, 80
Kod koloru lakieru ..................222
Kod PIN .................................258
Lampa
przenośna ... 101, 109, 110, 115
Lampki boczne ......................100
Lampki oświetlenia mapy ........99
Lampki sufitowe .......................99
Licznik......................................27
Licznik całkowitego
przebiegu kilometrów ............41
Licznik przebiegu ....................41
Lokalizacja pojazdu .................77
Lusterka wsteczne
zewnętrzne ...........................74
Lusterko w osłonie
przeciwsłonecznej ...............103
Lusterko wsteczne
wewnętrzne ...........................75
Ł
Ładowanie ................. 25, 73, 211
Ładowanie akumulatora ........206
N
Napełnianie zbiornika
paliwa ..............................89, 90
Narzędzia ......................188, 190
Nawiewy ..................................58
Nawigacja ......................238, 277
Numer seryjny pojazdu ..........222
O
Obrotomierz .............................27
Obsługa bieżąca ......................25
Odmrażanie szyby .............60, 61
Odpowietrzanie układu
paliwa ..................................173
Odryglowanie...........................76
Odryglowanie od wewnątrz .....86
Odtwarzacz CD MP3 .....289, 309
Odtwarzacze
muzyczne ....................250, 288
Ogranicznik prędkości ...........152
Ogrzewane fotele ....................67
Ogrzewanie .................25, 59, 60
Ogumienie ...............................25
Osłona przeciwsłoneczna ...... 102,
103, 115
Osłona zdejmowana
(przeciwśnieżna) .................212
I
N
D
E
K
S

A
L
F
A
B
E
T
Y
C
Z
N
Y
327
Poduszki powietrzne................36
Poduszki powietrzne
boczne ........................138, 139
Poduszki powietrzne
czołowe .......................136, 139
Poduszki powietrzne
kurtynowe ...................138, 139
Pojemniki ....................... 109, 110
Pojemność zbiornika paliwa ....89
Pokrywa silnika ......................172
Połączenie awaryjne......224, 225
Połączenie z pomocą
techniczną ...........................224
Półki .......................................106
Pomiar dostępnego
miejsca ................................169
Pomoc przy parkowaniu
tyłem ...................................167
Pomoc przy ruszaniu na
wzniesieniu .........................145
Potencjometr oświetlenia.........41
Poziom dodatku do oleju
napędowego .......................177
Poziom oleju ....................40, 176
Poziom płynu
chłodniczego .................37, 176
Poziom płynu hamulcowego ....176
Poziom płynu spryskiwaczy
reflektorów ........................ 97, 176
Poziom płynu spryskiwaczy
szyb ..............................97, 176
Poziom płynu układu
kierowniczego ze
wspomaganiem ...................176
Poziomy i
sprawdzenia ................ 174-177
Przebita opona ..............179, 185
Przeglądy.................................25
Przełącznik
oświetlenia ............................91
Przełącznik podnośników
szyb ......................................83
Przełącznik wycieraczki
szyby ............................... 96-98
Radio .....................249, 287, 307
Ręczna skrzynia
biegów ................156, 164, 178
Ręczna
zautomatyzowana
skrzynia biegów .....157, 164, 178
Reflektory (regulacja) ........94, 95
Reflektory kierunkowe .....95, 194
Reflektory przeciwmgielne
przednie ................92, 194, 196
Regulacja foteli ............65, 66, 69
Regulacja reflektorów ........94, 95
Regulacja wysokości i
zagłębienia kierownicy ..........75
Regulacja wysokości pasów
bezpieczeństwa ..........132, 133
Regulacja zagłówka...........67, 69
Regulator prędkości...............154
Reinicjalizacja pilota zdalnego
sterowania ............................79
Reinicjalizacja
podnośników szyb ................83
Relingi.................................... 211
Rozkład funkcji
ekranu .........261, 295, 318, 320
Ryglowanie od wewnątrz .........86
R
Przeszklony dach
panoramiczny .....................108
Przycisk połączenia z
PEUGEOT ..........................225
Punkty POI (aktualizacja) ......245
Osłona zimowa ......................212
Osuszanie szyby .....................60
Oświetlenie ............................101
Oświetlenie bagażnika... 101, 115
Oświetlenie boczne ...............100
Oświetlenie deski
rozdzielczej ...........................41
Oświetlenie kierunkowe ...........95
Oświetlenie otoczenia............100
Oświetlenie tablicy
rejestracyjnej .......................198
Oświetlenie
towarzyszące ..................93, 94
Oświetlenie witające ........93, 100
Oświetlenie wnętrza ........99, 100
Oszczędność energii (tryb) ....208
Otwieranie bagażnika ........76, 87
Otwieranie drzwi ................76, 85
Otwieranie kolorowego
składanego ekranu ...............53
Otwieranie pokrywy silnika ....172
Otwieranie zasłony
przyciemniającej
przeszklonego dachu
panoramicznego ................108
P
Paliwo ..........................25, 89, 90
Paliwo (zbiornik) ......................90
Pasy bezpieczeństwa .....110, 132,
133, 135
PEUGEOT CONNECT
ASSISTANCE .....................224
PEUGEOT CONNECT
SOS ............................224, 225
Pilot zdalnego
sterowania ................76, 77, 80
Podłoga
harmonijkowa ........ 72, 109, 110
Podłokietnik tylny ................... 110
Podnośnik ......................188, 190
Podnośniki szyb.......................83
Podpórka pokrywy silnika ......172
S
Schowek ................................103
Schowek na okulary ..............102
Schowek przedni
pasażera .....................102, 103
Schowki ... 102, 104, 106, 109, 110
Schowki w drzwiach ..............102
I
N
D
E
K
S

A
L
F
A
B
E
T
Y
C
Z
N
Y
328
System nawigacji
satelitarnej ..................238, 277
System
przeciwzaciskowy .........83, 108
Systemy ASR i ESP ...............131
System zapobiegający
poślizgowi kół (ASR) ...........131
Sztywna półka .........................71
Szuflada.................................106
Siatka przytrzymująca
bagaże ................................ 113
Siatka przytrzymująca
wysokie przedmioty ............ 112
Siedzenia tylne ............69, 71, 72
Silnik
benzynowy ....90, 174, 214, 215
Silnik Diesel ............90, 173, 175,
216, 217, 220
Silniki .............................214, 216
Składanie tylnych
siedzeń .....................69, 71, 72
Skrócone menu .............234, 275
Skrzynia-schowek.................. 114
Skrzynka bezpieczników w
desce rozdzielczej ..............199
Skrzynka bezpieczników w
komorze silnika ...................199
Sporadyczne
pompowanie opon
(za pomocą zestawu) ..........179
Spryskiwacz przedniej
szyby .....................................97
Spryskiwacz reflektorów ..........97
Spryskiwacz tylnej szyby .........97
Sterowanie ogrzewaniem
foteli ......................................67
Sterowanie przy
kierownicy ...................232, 305
Sterowanie zasłoną
przyciemniającą
przeszklonego dachu
panoramicznego ................108
Stop i Start ............57, 61, 63, 89,
164, 172, 177, 206
Streaming audio
Bluetooth .............................315
Strefy niebezpieczne
(aktualizacja) ...............245, 284
Superzamek ............................77
Sygnał alarmowy ...................128
Sygnał dźwiękowy .................128
Synchronizacja pilota
zdalnego sterowania .............79
Transport długich
przedmiotów ...................68, 73
Tryb czuwania .......................208
Tryb ekonomiczny .................208
Trzecie światło stop ...............198
Tylna szyba (odmrażanie) .......61
Tylne lampki do czytania .........99
Ś
Środowisko naturalne ........25, 80
Światła awaryjne....................128
Światła drogowe ...... 91, 194-196
Światła dzienne .......93, 194, 196
Światła halogenowe...............194
Światła kierunkowskazów ......128
Światła ksenonowe ................194
Światła mijania.........91, 194, 195
Światła pozycyjne .... 91, 194-197
Światła przeciwmgielne tylne...92
Światła stop ...........................197
Światło cofania ......................197
Światło przeciwmgielne
tylne ............................197, 198
T
Tabele bezpieczników............199
Tabele mas ............215, 217, 220
Tabele silników ..............214, 216
Tabliczka identyfikacyjna
producenta ..........................222
Tarcze ......................................27
Tarcze hamulcowe .................178
Telefon ................... 225, 255-257,
291, 292
Telefon z zestawem
głośnomówiącym ........ 255-257
Temperatura płynu
chłodniczego .........................37
TMC
(Informacje drogowe) .... 247, 285
U
Uchwyt na kubki ............ 109, 110
Uchwyt na puszki...................102
Uchwyty .................................102
Uruchomianie
samochodu ...........78, 157, 161
Usługi PEUGEOT ..................225
Ustawianie daty .....260, 294, 317
Ustawianie
godziny ...............260, 294, 317
W
Wejście dodatkowe
AUX ............254, 290, 310, 312
Wentylacja ................... 25, 58-60
Wieszaki ........................ 110, 114
WIP Com 3D ......... 28, 51, 53, 55,
227, 230, 233, 261
WIP Nav ............49, 53, 274, 295
WIP Plug ........................104, 310
WIP Sound ......46, 303, 318, 320
Wskaźniki
kierunkowskazów ...............128,
194, 197
Wskaźnik poziomu
oleju ..............................40, 176
Wskaźnik poziomu oleju
silnikowego ...................40, 176
Wskaźnik poziomu paliwa .......89
Wskaźnik serwisowy ................38
Wskaźnik temperatury płynu
chłodniczego .........................37
Wskaźnik zmiany biegu .........156
I
N
D
E
K
S

A
L
F
A
B
E
T
Y
C
Z
N
Y
329
Wycieraczka szyby ............96, 98
Wycieraczka tylnej szyby .........97
Wycieraczki szyb
(zmiana) ........................98, 208
Wykrywanie niskiego
ciśnienia w ogumieniu .........129
Wyłączenie ESP ....................131
Wyłączenie poduszki
powietrznej pasażera ..........136
Wymiana baterii w pilocie
zdalnego sterowania .............79
Wymiana bezpiecznika ..........199
Wymiana bezpieczników .......199
Wymiana filtra cząstek ...........178
Wymiana filtra kabiny ............177
Wymiana filtra oleju ...............177
Wymiana filtra powietrza .......177
Wymiana wycieraczki
szyby .............................98, 208
Wymiana
żarówek ..............194, 197, 198
Wymiana
żarówki ................194, 197, 198
Wymiary .................................221
Wyposażenie
bagażnika ................... 109, 110
Wyposażenie wnętrza ...........102
Wyświetlacz na przedniej
szybie ..................148, 152, 154
Wyświetlacz wielofunkcyjny
(bez radioodtwarzacza) ........42
Wyświetlacz wielofunkcyjny
(z radioodtwarzaczem) ... 44, 46,
49, 51, 53
Wyświetlacz w zestawie
wskaźników ...................27, 156
Zagłówki przednie....................67
Zagłówki tylne ..........................69
Żaluzje ................................... 115
Zamek centralny ................77, 86
Zamykanie bagażnika........77, 87
Zamykanie drzwi................77, 85
Żarówki
(wymiana) ...........194, 197, 198
Zasłona bagaży .............. 109-111
Zasłona przyciemniająca
przeszklonego dachu
panoramicznego .................108
Zatrzymanie
samochodu ...........78, 157, 161
Zbiornik paliwa...................89, 90
Zbiornik spryskiwacza
reflektorów ..........................176
Zbiornik spryskiwacza szyb ...176
Zbyt niskie ciśnienie
powietrza w ogumieniu
(wykrywanie) .......................129
Zerowanie dziennego licznika
kilometrów .............................41
Zerowanie wskaźnika
serwisowego .........................39
Zestaw
głośnomówiący ....291, 292, 313
Zestaw multimedialny
z tyłu ...........................104, 107
Zestaw naprawczy .........179, 185
Zestaw naprawczy
do opon ...............................179
Zestawy wskaźników .........27, 28
Złącze audio / wideo ..............254
Zmiana koła ...................188, 190
Zużycie paliwa .........................25
Zwijana zasłona bagaży ........ 111
Z
Zabezpieczenie
dzieci ....116, 120, 123-125, 136
Zabezpieczenie przed
pomyłką przy tankowaniu .....90
Zaczepy mocowania ...... 109, 110
I
N
D
E
K
S

O
B
R
A
Z
K
O
W
Y
NA ZEWNĄTRZ
Oświetlenie powitalne zewnętrzne ... 93
Punkty oświetlenia bocznego ..... 100
Reflektory kierunkowe .............91-95
Regulacja reflektorów ............. 94, 95
Osłona zimowa ........................... 212
Wymiana żarówek świateł
przednich ..........................194-196
- światła przednie
- reflektory przeciwmgielne
- kierunkowskazy
Zbiornik paliwa.........................89-90
Mechanizm zapobiegający wlaniu
nieprawidłowego paliwa ............. 90
Bagażnik ..................................87-88
- otwieranie / zamykanie
- dźwignia awaryjna
Zestaw naprawczy
do opon .............................179-187
Zmiana koła .........................188-193
- narzędzia
- demontaż
Klucz z pilotem zdalnego s
terowania ..............................76-80
- otwieranie / zamykanie
- zabezpieczenie antykradzieżowe
- rozruch
- bateria
Pomoc przy parkowaniu ......167-168
Jazda z przyczepą ...............209-210
Hak holowniczy.................... 210-211
Wymiana żarówek świateł
tylnych ...............................197-198
- światła tylne
- 3 światło stop
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światła przeciwmgielne
Akcesoria .................................... 213
Pałąki dachowe, pokrywy ........... 211
Dach panoramiczny .................... 108
Zewnętrzne lusterka wsteczne ..... 74
Drzwi ........................................85-88
- otwieranie / zamykanie
- centralny zamek
- dźwignia awaryjna
Alarm .......................................81-82
Podnośniki szyb.......................83-84
ESC:
ABS, AFU, ASR, CDS .......130-131
Wykrywanie niskiego ciśnienia .... 129
Ciśnienie w ogumieniu................ 222
Pomiar dostępnego miejsca ....169-170
Wycieraczki szyb .....................96-98
Zmiana wycieraczki szyby .... 98, 208
I
N
D
E
K
S

O
B
R
A
Z
K
O
W
Y
331
Pasy bezpieczeństwa ..........132-135
WNĘTRZE
Wyposażenie bagażnika ...... 109-115
- zwijana i stała zasłona bagażowa
- siatka przytrzymująca wysoki
ładunek
- siatka przytrzymująca bagaże
- wieszaki
- gniazdo zasilania
akcesoriów 12 V
- pojemnik
Oświetlenie bagażnika,
lampa przenośna ............. 101, 115
Foteliki dziecięce klasyczne .... 116-122
Foteliki dziecięce Isofix ........123-126
Bezpieczeństwo dzieci ............... 127
Fotele przednie ........................65-67
- ręczne
- elektryczne
- zagłówek
- regulacja lędźwiowa
- podgrzewane
Fotel w położeniu stolik, transport
długich przedmiotów .................. 68
Poduszki powietrzne............136-139
Wyłączenie przedniej poduszki
powietrznej pasażera ....... 117, 137
Żaluzje boczne ........................... 115
Stolik typu "lotniczego" ............... 106
Schowki pod stopami.................. 106
Fotele tylne w 2 rzędzie ...........69-70
Sztywna płyta ............................... 71
Dostęp do 3 rzędu ........................ 71
Fotele tylne w 3 rzędzie ...........72-73
Dywanik ...................................... 105
Szuflada...................................... 106
Multimedia z tyłu ......................... 107
I
N
D
E
K
S

O
B
R
A
Z
K
O
W
Y
332
Lampki sufitowe .................... 99, 100
Wyświetlacz kontrolek pasów
bezpieczeństwa / czołowej
poduszki powietrznej
pasażera .......................... 133, 137
Wewnętrzne lusterko wsteczne .... 75
STANOWISKO KIEROWCY
Bezpieczniki deski
rozdzielczej .......................199-202
Ręczna 6 biegowa skrzynia
biegów ...................................... 156
Wskaźnik zmiany biegu .............. 156
Ręczna zautomatyzowana
skrzynia biegów ................157-160
Automatyczna skrzynia
biegów ...............................161-163
Stop & Start .........................164-166
Pomoc przy ruszaniu na
wzniesieniu .............................. 145
Ekojazda ..................................25-26
Wentylacja ...............................58-59
Wentylacja z tyłu ........................... 59
Klimatyzacja ręczna.................60-61
Klimatyzacja automatyczna .....62-64
Odmrażanie, osuszanie ................ 61
Konsola środkowa ...................... 104
WIP Plug ..................... 112, 288, 310
WIP Com 3D .........227-270
Regulacja daty/
godziny ........................ 260
Osłona przeciwsłoneczna ........... 103
Otwieranie pokrywy silnika ......... 172
Elektryczny hamulec
postojowy ...........140-144, 146-147
Wyposażenie
wnętrza .....................102-103, 105
- osłona przeciwsłoneczna
- schowek po stronie kierowcy
- schowek przedni
- dywanik
Gniazdo zasilania akcesoriów 1
2 V ............................................ 104
WIP Nav ..............271-302
Regulacja daty/
godziny ...................... 294
WIP Sound ..........303-324
Regulacja daty/
godziny ............... 316, 317
I
N
D
E
K
S

O
B
R
A
Z
K
O
W
Y
333
STANOWISKO KIEROWCY
(DOKOŃCZENIE)
Zestaw wskaźników,
wyświetlacze .........................27-29
Kontrolki...................................29-37
Wskaźniki ................................37-40
Wskaźnik zmiany biegu .............. 156
Przyciski ................................. 39, 41
- check / licznik serwisowy / licznik
dziennego przebiegu
- potencjometr oświetlenia
Wyświetlacz na przedniej
szybie ................................148-149
"Distance alert" ....................150-151
Przełączniki oświetlenia...........91-95
Kierunkowskazy.......................... 128
Ogranicznik prędkości .........152-153
Regulator prędkości.............155-156
Panel z przełącznikami ................. 16
Stop & Start .........................164-166
Zewnętrzne lusterka wsteczne ..... 74
Spryskiwacz szyb,
wyłączenie ............................83-84
Regulacja reflektorów ............. 94, 95
Regulacja kierownicy .................... 75
Sygnał dźwiękowy ...................... 128
Ekrany wielofunkcyjne .............42-52
- Ekran A
- Ekran C
- Ekran kolorowy 16/9
- Ekran kolorowy 16/9 o wysokiej
rozdzielczości
Ekran składany ............................. 53
Ekran A: regulacja daty/
godziny ................................. 43, 45
Sygnał awaryjny ......................... 128
Wyświetlacz na przedniej
szybie ................................148-149
"Distance alert" ....................150-151
Przełączniki wycieraczek
szyb .......................................96-98
Komputer pokładowy ...............54-57
Stacyjka ........................................ 78
Panoramiczny przeszklony
dach ......................................... 108
I
N
D
E
K
S

O
B
R
A
Z
K
O
W
Y
334
DANE TECHNICZNE - KONSERWACJA
Elementy identyfikacyjne ............ 222
Masy benzyna ............................ 215
Masy Diesel .........................217-219
Masy Diesel VU .......................... 220
Brak paliwa Diesel ...................... 173
Kontrola stanu płynów .........176-177
- olej
- płyn hamulcowy
- płyn układu kierowniczego ze
wspomaganiem
- płyn chłodniczy
- płyn spryskiwacza szyb/reflektorów
Kontrola elementów .............177-178
- filtr powietrza
- filtr kabiny
- filtr oleju
- klocki / tarcze hamulcowe
Zmiana żarówek ..................194-198
- przód
- tył
Akumulator 12 V ..................206-207
Tryb czuwania, ekonomiczny ..... 208
Bezpieczniki komory
silnika ........................199, 203-205
Otwieranie pokrywy silnika ......... 172
Pod pokrywą silnika
benzynowego ........................... 174
Pod pokrywą silnika Diesel ......... 175
Silniki benzynowe ....................... 214
Silniki Diesel ............................... 216
Wymiary ...................................... 221
05-11
Ten przewodnik prezentuje całe wy-
posażenie dostępne we wszystkich
modelach gamy.
Państwa samochód może posiadać
tylko część wyposażenia opisane-
go w niniejszym dokumencie, w za-
leżności od poziomu wykończenia,
wersji oraz wymogów technicznych
właściwych dla kraju sprzedaży.
Zamieszczone opisy i rysunki nie mają
charakteru kontraktowego. Automobi-
les PEUGEOT zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian parametrów
technicznych, wyposażenia oraz ak-
cesoriów bez konieczności aktualizacji
poniższego przewodnika.
Instrukcja obsługi stanowi integralną
część samochodu. Należy pamiętać
o przekazaniu jej nowemu właścicie-
lowi w przypadku sprzedaży pojazdu.
Automobiles PEUGEOT zaświad-
cza, zgodnie z europejską dyrektywą
2000/53 dotyczącą pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji, że wszystkie
postanowienia w niej zawarte zostały
spełnione, a do produkcji sprzedawa-
nych wyrobów używane są surowce
wtórne.
Kopiowanie i tłumaczenie całości, jak
i fragmentów niniejszej instrukcji, bez
pisemnego upoważnienia Automobi-
les PEUGEOT, jest zabronione.
Wydrukowano w UE
Wszelkie naprawy samochodu należy
przeprowadzać w specjalistycznym
warsztacie, posiadającym informacje
techniczne, wiedzę oraz odpowiedni
sprzęt. To wszystko znajdą Państwo
w ASO sieci PEUGEOT.
Polonais
Polonais
POL. 11588.0161 www.peugeot.com