You are on page 1of 16

Denis Doeland

Uitgave 22 juli 2014De rol van internetecosysteem in EDM
Het ontstaan van technologie, het initile gebruik, de inmiddels brede penetratie van
apparaten verbonden met het internet en het ontstaan van infrastructuur zijn de
aanjagers van de digitale verandering. Echter de grenzen en de mogelijkheden binnen
de digitale wereld worden elke dag nog steeds verkend, waardoor er steeds weer
nieuwe apparaten, toepassingen en netwerken worden bedacht en geproduceerd. Het
internetecosysteem is de verbindende factor. Als bedrijf, organisatie of merk maak je
deel uit van het gehele internetecosysteem en van je eigen internetecosysteem,
waarbinnen je meer kans wil maken op omarming door de eindgebruiker, de
toekomstige fan of klant.
Artiesten en producenten moet zichzelf steeds aanpassen aan de apparaten die worden
geproduceerd en de wijze waarop zij werken. Ook de andere aanpassingen aan het
landschap, het voorzien van de juiste inhoud, het maken van connectie en het uitlezen
van data horen bij de transitie die je gaat door maken. Wanneer je als artiest of
producent inziet dat de digitale keten een enorme invloed heeft op de
bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur, dien je de stap te maken dat je je aanpast aan
de spelregels en wetten van het internetecosysteem. In dit hoofdstuk geven we
antwoord op de vraag welke rol speelt het internetecosysteem? En hoe werkt het voor
de EDM-industrie?
1 EDM EN DE DIGITALE WERELD
EDM en de Digitale Wereld
Digitale wereld
Als je als artiest of festivalorganisator nu nog steeds niet op internet actief bent, heb je
grote kans dat je flink achterloopt. Dat biedt een onzekere toekomst. We bevinden
ons in een tijd waarin technologische veranderingen elkaar in no time opvolgen. Dat
heeft impact op ons dagelijkse werk en leven. Of je nu leuk vindt of niet: het is een
must voor artiesten en producenten om een digitale strategie te hebben en de kansen
van het internet zo snel en goed mogelijk te benutten.
Wat betekent digitaal nu eigenlijk? In de praktijk kunnen we er een viertal zaken onder
verstaan:
" De virtuele wereld - Hieronder verstaan we het wereldwijde web, sociale
netwerken, mobiele applicaties, software en de content die in de virtuele wereld
te vinden is
" De apparaten die we gebruiken - Denk hierbij aan computers, laptops,
tablets, smartphones, televisie, radio, wearables en andere connected items
" Ons gedrag en behoeften - De redenen waarom we apparaten en de (sociale
netwerken) gebruiken en de kansen die ze bieden
" De fysieke en draadloze netwerken die apparaten (en mensen) met elkaar
verbinden - Wi-Fi, breedband, kabel, glasvezel, 3G/4G/5G, satelliet etc.
We leven tegenwoordig in een digitale wereld. Bijna de helft van de wereldbevolking
heeft op de een of andere manier een connectie met het internet. En met de komst
van internet hebben we toegang tot een immense hoeveelheid informatie. Bovendien
kunnen we via sociale media ook nog eens makkelijk informatie delen en
communiceren. De razendsnelle digitalisering van de hedendaagse samenleving heeft
ingrijpende maatschappelijke en economische consequenties en er ontstaan
inmiddels geleidelijkaan nieuwe manieren van leren, werken, ondernemen en geld
verdienen.
In de digitale wereld gelden andere economische wetten en regels. Het is te
vergelijken met een leenstelsel. Sociale platformen als Facebook, Google, Twitter etc.
geven onbeperkt (gratis) toegang tot hun diensten en in ruil krijgen zij inzicht in onze
gegevens en ons sociale gedrag. Dat inzicht vertegenwoordigd een waarde in geld.
Deze inzichten kun je zelf als artiest of producent ook binnenhalen. De platte data
die je van sociale netwerken kunt binnenhalen, zoals bijvoorbeeld adressen en
namen, hebben echter niet direct waarde. Je moet analyses doen en dwarsverbanden
leggen. Verdienmodellen zijn dan mogelijk omdat iemand kan worden gevalideerd als
fan en al zijn of haar tweets of likes kunnen zo worden gebruikt om de waarde van
een bedrijf, organisatie of merk te duiden in de vorm van potentile goodwill.
2 EDM EN DE DIGITALE WERELD
In de wereld van EDM is het tijd om de relatie tot de digitale wereld beter leren te
begrijpen. Maar wat betekent het om artiest of producent van een festival of
evenement te zijn in de digitale wereld? Wat zijn de uitdagingen voor de artiesten en
producenten van festivals en evenementen? Wat zijn best practices? En hoe kunnen
die ten aanzien van artiesten en organisatoren van festivals en evenementen worden
vertaald in branche-brede innovaties? In dit ebook worden inzichten beschreven die
van belang zijn voor het functioneren van artiesten en producenten in de digitale
wereld. Het gaat daarbij in beginsel om de uitdagingen voor professionals in de
wereld van EDM. Aangegeven wordt hoe onderzoek en analyse kan helpen deze
uitdagingen aan te gaan.
Ecosysteem
In vanAnaloognaarDigitaal.nu heb je kunnen lezen dat internet op zichzelf een (macro)
ecosysteem is, bestaande uit online verbonden gemeenschappen van eindgebruikers,
ontwikkelaars, leveranciers en distributeurs. Zij gebruiken elkaars sterke punten,
vullen elkaar aan en verbeteren en versterken elkaar, om samen waarde te creren
voor andere eindgebruikers (bijvoorbeeld: klanten of fans).
Als artiest of producent, maar ook als individu, maak je deel uit van het
internetecosysteem. Temeer wanneer je meer kans wil maken op omarming door
eindgebruikers oftewel jouw (toekomstige) fan of klant. Daarnaast maak je als
artiesten of producent deel uit van een gemeenschap binnen het ecosysteem,
gecentreerd rond de content die je maakt, de functionaliteit die je oplevert en de data
die je binnenhaalt. Content wordt daarbij gedistribueerd via de diverse
gebruikersinterfaces van het web, de sociale kanalen, de (mobiele) apps en de open
APIs (interfaces waar ontwikkelaars zelf functionaliteiten op kunnen ontwikkelen).
Wanneer je als artiest of producent een grote schare fans rond je eigen gemeenschap
wil vestigen, is een fundamenteel andere houding in relatie tot de diverse partijen in
het ecosysteem vereist. Niet alleen tot het eigen domein (lees: eigen website) en de
sociale netwerken, maar ook ten opzichte van alle deelnemende individuen, bedrijven,
organisaties of merken. Waar voorheen de nadruk binnen samenwerkingsverbanden
heeft gelegen op concurreren en beschermen, ligt de nadruk nu sterk op
transparantie, samenwerken en snelheid. Realiseer verder dat fans en klanten zelf
online hun zaken kunnen en willen regelen. Op het moment dat het hen uitkomt, snel
en zonder al teveel moeite. Luisteren, participeren en anticiperen op data die ontstaan
zijn belangrijk om conversaties en interacties aan te gaan. De data die hierbij
ontstaan, worden opgeslagen, geanalyseerd en gerelateerd aan de data (lees:
informatie), die je zelf (wellicht al) bezit.

3 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Informatierijke goederen en diensten worden geproduceerd door en voor deelnemers
van een ecosysteem. De effectiefste strategie is de organisatie die erin slaagt zich
dichtbij het centrum van het web of ecosysteem te plaatsen, zodat de belangrijkste
transacties erlangs moeten.
Van analoog naar digitaal
We bevinden ons midden in het tijdperk van digitale verandering en als artiest of
producent maak je deel uit van het internetecosysteem. Of je nu wilt of niet, jouw
fans, klanten, bezoekers, partners en leveranciers zitten er toch. Een en ander kan je
mooi zien in de onderstaande afbeelding. Op internet gebruiken jouw fans, partners
en bezoekers elkaars sterke punten, ze delen meningen, vullen aan en versterken
elkaar. Op die manier geven ze toevoeging aan jouw content, wat weer waardevol is
voor anderen. En dat doen ze met of zonder jouw actieve deelname. Samen kunnen
ze producten en diensten maken of kraken. Door de technologische ontwikkelingen is
een groot deel van de EDM-industrie de grip op haar klanten, fans en ambassadeurs
stukje bij beetje kwijt geraakt. Marketing is een eilandengroep geworden van online en
offline activiteiten die in de meeste gevallen niet op elkaar aansluiten.
Artiesten en hun managers en festivalorganisatoren vragen zich nog te weinig af op
welke manier het internet en sociale media hun echt verder kunnen helpen. Men
staart zich blind op het aloude push-principe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
zogenaamde checklistmentaliteit om boodschappen te zenden. Het silo-denken zit
van oudsher in het bloed van de marketeer. Maar het complete internetlandschap is
veranderd en de spelregels veranderen mee. Fans, klanten en bezoekers luisteren
liever naar elkaar dan naar reclame en zijn mondiger en machtiger dan ooit. Het is dan
4 EDM EN DE DIGITALE WERELD
ook absolute noodzaak om de emotionele binding met klanten en fans (terug) te
vinden. Op weg naar een likable bedrijf. Dialoog en connectie zijn hierbij de
toverwoorden.
Van marketing naar communicatie
Waar vroeger de nadruk lag op concurrentie en het beschermen van kennis en
informatie, ligt de nadruk nu op openheid, transparantie en samenwerken. Dat vereist
een andere manier van denken en handelen. Het gaat om kijken, luisteren en actief en
slim participeren en anticiperen op de enorme hoeveelheid data die ontstaat vanuit
conversaties en interacties.
Het marketingvak is in sneltreinvaart veranderd. Dit stelt nieuwe eisen aan marketeers
en aan de inrichting van het marketingproces. In deze uitgave beschrijven we in een
later hoofdstuk die nieuwe eisen en de vernieuwingen in het marketingproces en gaan
we dieper in op de belangrijkste uitdagingen waar artiesten en producenten vandaag
de dag tegenaan lopen.
Nog niet zo gek lang geleden oogstte je als marketeer waardering als je vertelde dat
je bezig was met het ontwikkelen van een RTV-campagne of een print/outdoor-
campagne. Dat was in de tijd dat marketeers zich konden verschuilen achter de regel:
de helft van het marketingbudget is weggegooid geld, we weten alleen niet welke
helft. Het was ook de tijd waarin het aantal communicatiekanalen met je vingers te
tellen was, waarin nog gesproken werd in termen van above en below the line en
waarin segmentatie van klanten altijd simpel was: leeftijd, geslacht, woonplaats,
inkomen. Dan wist je al aardig wat. Klanten zijn ondertussen wel gewend aan deze
grove segmentatie en de bijbehorende one size fits all-aanpak en vragen
tegenwoordig toch echt om een andere benadering.
Nieuw paradigma
Paradigmas worden gebruikt in de logica en staan voor de basis vooronderstellingen
waar al je redenaties op terug te voeren zijn. Paradigmas vormen het fundament van
je denkkader en zijn bepalend voor de dynamiek in een filosofisch of
wetenschappelijk model. Verander je de paradigmas, dan verander je ook de
dynamiek.
Paradigmas zijn binnen het model dat ze beschrijven onveranderlijk, maar in de
echte wereld veranderen uitgangspunten wel degelijk. De wetenschapsfilosoof
Thomas Kuhn heeft een model ontwikkeld voor de ontwikkeling van paradigmas
voor het vergaren van kennis in de wetenschap.

5 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Modellen verklaren altijd maar een deel van de waarheid. Bij het toepassen van ieder
wetenschappelijk model zijn er wel uitzonderingen te vinden, anomalien waar een
model geen raad mee weet. Door het model enigszins aan te passen is het mogelijk
om die anomalien in te passen. Veel onverklaarbare verschijnselen zetten een model
echter ook onder druk: het model kent zoveel uitzonderingen of bijzondere situaties,
dat de parameters die het kaderen niet wezenlijk verklarend lijken te zijn. Op zulke
momenten kan een nieuwe set theorien ontstaan, met nieuwe paradigmas, die op
dat moment op een betere manier waarnemingen kan verklaren. Een degelijke situatie
speelt zich al een decennium lang af in de EDM-industrie waarbij nieuwe
waarnemingen moeten worden ingepast.
De muziekindustrie is sterk veranderd als gevolg van de introductie van digitale
middelen. Het gevolg daarvan is dat er een nieuwe dynamiek is ontstaan, er zijn
nieuwe paradigma's die bepalen of iemand succesvol wordt. En daarvan richt zich
op het toepassen van directe digitale kanalen. De disruptie op het gebied van
marketing, communicatie, verkoop en innovatie voltrekt zich in de EDM-industrie in
een razend tempo. De always connected realiteit geeft artiesten en producenten
meer dan ooit mogelijkheden om een directe relatie met de fan of klant te
onderhouden. Digitale kanalen, zoals websites, online campagnes, blogs, sociale
media en mobiele apparaten, vormen nu de meest flexibele, effectieve en schaalbare
manier om deze relaties te ontwikkelen. Om dit te doen, moeten artiesten en
producenten wel dit nieuwe paradigma omarmen. In het contact oude stijl richten
artiesten en producenten zich slechts steeds op een paar sleutelkanalen, waarin ze
selectief aanwezig zijn. Het nieuwe paradigma vraagt om een continue aanwezigheid
in alle relevante kanalen. Fans en klanten bepalen immers zelf wanneer, in welke mate
en op welke manier ze contact met jou zoeken.
Veranderingen duidelijk zichtbaar
Er is, zo blijkt uit de EDM-monitor van Rankingz, een verband tussen de score op
Facebook en de positie van een artiest in de DJ Mag Top 100, de jaarlijkse lijst die de
nummer n dj van de wereld voortbrengt. Djs die na 1987 geboren zijn doen het
beter op social media dan hun oudere collegas. Dit betekent dat djs die in absolute
aantallen meer fans hebben op de verschillende sociale netwerken niet per definitie in
staat zijn meer fans te bereiken. De netwerken van djs als Nicky Romero en Hardwell
zijn significant actiever en worden beter bediend. Het lijkt er op dat de jongere djs
makkelijker en authentieker met social media omgaan dan djs van de oudere,
gevestigde generatie en relaties op sociale media beter weten vast te houden. Zij zijn
de eerste artiesten die door hebben dat je op een andere manier met fans om moet
gaan.

6 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Wanneer je de Facebook-prestaties uit de EDM-monitor direct afzet tegen de DJ Mag
Top 100 zie je dat dezelfde jongere djs significant beter scoren en een hoge positie
halen op beide lijsten. Het lijkt erop dat sociale media voorspellend worden voor de
prestaties van djs in de Top 100 en misschien ook wel zicht geven op de product life
cycle. In ieder geval kun je met de gegevens uit de EDM-monitor een poging wagen
om de uitslag van de DJ Mag Top 100 te voorspellen.
Dit blijkt ook wel verder uit onderzoek van Rankingz. In de analyse van de EDM-
monitor van eerder dit jaar is er een relatie zichtbaar tussen de leeftijd van een festival
of evenement en de groei van het aantal Twitter-volgers over het jaar gemeten. De
leeftijd is gerelateerd aan het eerste jaar waarin het festival of evenement voor het
eerst gehouden is. Twitter is bij uitstek een platform om dialoog aan te gaan over
zaken als het thema, de artiesten en de organisatie van de dag zelf. De fans mee laten
denken en er met fans over praten, daar ligt de kracht. Het lijkt er echter op dat met
name de oudere organisaties sociale media gebruiken vanuit de traditionele marketing
gedachte. Ze zenden informatie en er is geen interactie. Digitale word of mouth is op
die accounts vaak ver te zoeken.
Dit betekent dat oudere festivals en evenementen met meer fans, zoals I Love Techno
(sinds 1995) Paaspop (sinds 1985) en Emporium (sinds 2005) niet per definitie in staat
zijn om hun community ook beter te bereiken en te betrekken bij de merken. Jongere
organisaties gaan van nature makkelijker en vooral authentieker om met social media
platforms zoals Twitter. Zo is Ultra Music festival de jongste en tevens snelst
groeiende speler op Twitter uit 2013. Dit kan onder andere worden verklaard door het
feit dat dit festival is opgezet en gemanaged wordt door digital natives. De jongere
generatie wordt gedomineerd door technologie en zij gaan daar van nature veel
makkelijker meer om dan hun oudere vakgenoten.
Business ecosysteem
In vanAnaloognaarDigitaal.nu heb je kunnen lezen dat er een internetecosysteem is
en dat je als artiest of producent een eigen ecosysteem binnen het
internetecosysteem op moet zetten om succesvol te zijn. Feitelijk is het
internetecosysteem een business ecosysteem, zoals ooit eens in de jaren 90 door
James F. Moore is gedefinieerd. Moore ontdekte dat succesvolle ondernemingen
overlevingsstrategien hanteren die ook in natuurlijke ecosystemen voorkomen. De
basis definitie staat in Moores boek The Death of Competition: Leadership and
Strategy in the Age of Business Ecosystems. In de meest brede zin wordt een
internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie tussen
een industrie, merken, producten, data en mensen. Het omvat alle
belanghebbenden: partners, leveranciers, concurrenten, klanten, analisten,
commentatoren, journalisten, bloggers, prospects en individuele burgers. De
technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult, maken ook deel uit
7 EDM EN DE DIGITALE WERELD
van het internetecosysteem. Door het internetecosysteem als een business
ecosysteem te zien, zie je nieuwe waardemodellen in de relaties van alle
belanghebbenden binnen het internetecosysteem ontstaan.
Tot nu toe was de grootste waarde die je als artiest en producent in huis hebt
waarschijnlijk je merk. Je merk staat vaak (nog) niet op jouw balans, maar
vertegenwoordigt wel een verborgen waarde, ook wel goodwill genoemd. Goodwill
betekent letterlijk welwillendheid en wordt in de financile wereld gebruikt om dat
gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct
toewijsbaar is aan de activa en passiva. Het is een niet erg vastomlijnd financieel
gegeven dat in de meeste gevallen slechts bij een overname wordt gebruikt om de
meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen weer te geven. In deze
zienswijze vertegenwoordigt goodwill toekomstige inkomsten van bedrijven,
organisaties of merken, die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel
bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel en dergelijke.
Personalisatie en informatie
De grote belofte van digitale en interactieve kanalen is personalisatie. Je kan op het
juiste moment relevante aanbiedingen en ervaringen leveren aan fans en klanten,
waar ze op dat moment ook zijn. Veel artiesten en producenten ontbeert echter de
kennis, de technologie, het leiderschap en de organisatiestructuur om in te spelen op
deze belangrijke ontwikkeling. Zonder het beschikbaar hebben van de juiste data op
het juiste moment is personalisatie via digitale kanalen niet mogelijk. Het gaat om
contextuele data over de achtergrond van de fan of klant, zoals locatie, interesses en
relevante communities, die artiesten en producenten in staat stellen de persoonlijke
ervaring voor fans en klanten realtime bij te stellen.
Artiesten en producenten moeten data verzamelen en integreren in de dagelijkse gang
van zaken. Vervolgens kunnen ze de verkregen kennis gebruiken om de relatie met de
fan of klant te ondersteunen en deze een persoonlijke relatie te bieden. Wat dat
betreft is het doel voor artiesten en producenten heel eenvoudig: de artiest of
producent met directe toegang tot de meest relevante data wint de slag om de fan en
klant. Zo simpel is het. Het uitvoeren van grondige periodieke analyses is daarom niet
genoeg. Medewerkers moeten dagelijks directe toegang hebben tot relevante data.
Deze informatie mag niet verstopt zijn in verschillende silos binnen de organisatie of
bij externe leveranciers of dienstverleners, zoals merchandise verkoopkanalen, ticket
leveranciers of muziek- of videodiensten. Medewerkers en partners van artiesten en
producenten moeten hier dagelijks mee aan slag.

8 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Deze ontwikkelingen vragen om een gentegreerde aanpak. Maar het silo-denken zit
diep in onze genen. Daarom benaderen veel artiesten en producenten hun online
sociale kanalen nog apart zonder enige vorm van integratie tussen marketing,
communicatie, service en verkoop. Ze blijven reclame maken op kanalen waar de
klanten en fans juist op zoek zijn naar connectiviteit. Van push naar pull is de manier
om met behulp van het internet de organisatie en haar netwerk beter te structureren
en efficinter te maken. Human resource, customer service en ontwikkeling van je
digitale platform spelen hierbij een grote rol. Doelstellingen als omzet en bereik
worden naar de achtergrond gedrukt. Alleen door buiten de gebaande paden te
treden kan de waarde van jouw bedrijf groeien.
Analyse en onderzoek
Om te weten te komen hoe je je eigen website moet inzetten en welke sociale
netwerken je moet gebruiken, dien je inzicht te hebben in de functie, de relaties, de
omvang en de opbouw van de mensen in je ecosysteem. Dankzij rapporten van
Nielsen, Global Web Index, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Business Insider,
eMarketer of Statista kan dat al best goed in kaart worden gebracht.
Uit de diverse rapporten blijkt al snel dat een sociaal medium een lokaal fenomeen is.
Een vrij groot gat in Facebooks wereldheerschappij is China. Facebook is officieel in
China verboden en lokale Chinese sociale netwerken zwaaien de scepter in de
Chinese markt. Volgens een rapport van eMarketer staat QZone bovenaan in China,
terwijl Weibo, SinaWeibo en Renren ook aanzienlijke marktaandelen hebben. In
Rusland zijn Vkontakte en Odnoklassniki de dominante sociale media. Dit zijn
netwerken die zich snel uitbreiden naar andere Oost-Europese landen.
Je dient altijd een analyse (ook wel macro ecosyteem analyse genoemd) van de
digitale wereld te doen. Dit zou de eerste van een aantal stappen moeten zijn voor het
onderzoeken van de digitale omgeving waarin je als artiest of producent opereert.
De analyse is onder te verdelen in een aantal stappen:
! Ontwikkeling van de digitale wereld
! Grootte van de digitale wereld
! Segmentering van de digitale wereld
! Groei van de digitale wereld


9 EDM EN DE DIGITALE WERELD
De ontwikkeling en grootte van de digitale wereld kun je bijvoorbeeld volgen via
http://www.internetlivestats.com/internet-users/
De segmentering (apparaten, landschap) van de digitale wereld kun je bijvoorbeeld
volgen via http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014
Diepere segmenten en groei van alle sociale netwerken (inhoud, connectie) is
bijvoorbeeld te volgen via http://insight.globalwebindex.net/gwi-social-q2-2014
Conversatie prisma
Een goed hulpmiddel bij het in kaart brengen van de digitale omgeving van een artiest
is het conversatie prisma. Het prisma zag in 2008 voor het eerst het levenslicht en
werd gemaakt door Brian Solis in samenwerking met ontwerpbureau JESS3. Het is
een afbeelding die het internet onderverdeelt in verschillende sociale segmenten. De
afbeelding vindt je hieronder:
Op het eerste gezicht kan de afbeelding een beetje verwarrend overkomen. In het
midden van het prisma sta jij als artiest of producent en jouw website. De omliggende
kleurencirkel vertegenwoordigt een schil met sociale media, gerangschikt naar de
wijze waarop ze met hun omgeving interacteren. Het prisma geeft je de mogelijkheid
om te kijken naar de sociale media die je wil gebruiken gelet op de wijze waarop je
met je met je fans in contact wil treden. Bovendien geeft het je een idee welke media
je dient te monitoren.

10 EDM EN DE DIGITALE WERELD
De laatste versie van het prisma is hier te vinden: https://conversationprism.com. De
belangrijkste segmenten die artiesten en producenten zouden moeten gebruiken zijn:
! Comments: invoegapplicaties die reactiemogelijkheden of reputatie-elementen
faciliteren, waarbij de bekendste Disqus is.
! Social Networks: De netwerken waar de meeste communicatie plaatsvindt.
Behalve het toevoegen van vrienden en met elkaar communiceren, gaat het hier
ook om het profileren van jezelf, het delen van content, discussiren, social
gaming, marktplaats functies en nog vele andere functionaliteiten. Bekende
voorbeelden zijn Google+, Facebook en MySpace.
! Business: Sociale Netwerken die na de consumentennetwerken zoals Facebook
ontstaan zijn en bedoelt zijn om de behoefte naar zakelijk contact te vervullen.
Het bekendste voorbeeld hieromtrent is LinkedIn, maar ook Xing is een
belangrijk opkomend zakelijk sociaal netwerk.
! Location: Locatiegebaseerde diensten. Gebruikers van deze sociale netwerken
kunnen inloggen aan de hand van de fysieke plaats waar zij zich bevinden. Ze
bevatten spelelementen en kortingen gebaseerd op de locaties. Het bekendste
voorbeeld is Foursquare.
! Video: Hieronder verstaan we social kanalen waar videos gepload, gedeeld en
becommentarieerd kunnen worden. Dergelijke netwerken zijn onder andere
sociaal doordat je andere gebruikers kunt volgen en vrienden kunt worden.
Reacties en ratings zijn vaak ingebouwd. Bekendste voorbeelden zijn YouTube
en Netflix.
! Events: Websites die het mogelijk maken om events, zoals vergaderingen,
feesten, meetings of evenementen, (in) te plannen. Bekendste voorbeelden zijn
Meet.up en in Nederland Datumprikker.nl.
! Music: Het delen van muzieksmaken, nieuwe muziek, playlists, bands en
artiesten. Bekendste voorbeelden zijn Soundcloud, Shazam, en last.fm.
! Livecasting: Ook wel livestreaming genoemd. Op deze sociale websites wordt
door gebruikers zelf gemaakte of opgenomen videos en uitzendingen live
gestreamd (uitgezonden). Andere gebruikers kunnen inloggen op kanalen om de
streams te volgen. De bekendste voorbeelden zijn Ustream en Justin.tv.
! Pictures: Sociale websites die het mogelijk maken om fotos en andere
afbeeldingen te uploaden, zodat anderen hier op kunnen reageren, deze kunnen
beoordel en en hi er reacti es op kunnen geven. Tevens zi j n er
integratiemogelijkheden met andere (social) websites. Bekendste voorbeelden
zijn Flickr, Instagram en Picasa.
! Blog/microblogs: En van de eerste conversatiemogelijkheden van het web die
was als sociaal zouden kunnen kenschetsen is webloggen, afgekort bloggen.
Door implementatie van een blogapplicatie op je eigen website, is kennis van
HTML-code overbodig geworden. Ook faciliteren deze blogplatformen hun
11 EDM EN DE DIGITALE WERELD
eigen subdomeinen die je gratis kunt gebruiken. Bekende voorbeelden in deze
zijn WordPress, Blogger, Posterous en TypePad.
! Social Curation: Curation is het terugbrengen van informatie tot de kern, of een
overzichtelijk geheel presenteren van veel informatie. Dit kan voor allerlei
content, van tekstuele informatie tot videos. Een bekende (iPad-)applicatie is
Flipboard. Ook Paper.li en Scoop.it zijn hier voorbeelden van.
! Social Streams: Het verzamelen van informatie en content en dit op een
overzichtelijke manier publiceren. Ook microblogging valt onder deze categorie
met Twitter als voornaamste voorbeeld.
360-graden beeld
Een fan of klant bepaalt zelf met welk netwerk hij verbinding met een artiest of festival
of evenement maakt. Daarnaast maakt hij gebruik van allerlei diensten zoals
ticketleveranciers, verkoopkanalen en muziek- en/of video-diensten. Dat vraagt om
een zogenaamde cross-channel, oftewel een 360-graden benadering.
Zoals je reeds in vanAnaloognaarDigitaal.nu hebt kunnen lezen spelen analyses van
gegevens van klanten en fans een centrale rol in de huidige en toekomstige digitale
cross-channel-marketingcampagnes. Maar hoe kunnen artiesten en producenten
een 360-graden beeld krijgen van hun fans en klanten? En welke gegevens zijn het
meest waardevol voor het personaliseren van berichten? Hoe kan een fan of klant
echt centraal worden gezet? Data, vaak ook Big Data genoemd, helpt dit mogelijk te
maken. Simpel gesteld betekent Big Data gewoon meer data en geeft het een
grotere variteit aan gegevens dan met een conventionele database kan worden
behandeld.
Om een goed 360-graden beeld van een fan of klant te krijgen, moeten artiesten en
producenten inzicht krijgen in de gewoonten, voorkeuren en het realtime gedrag van
de fan of klant. Een voorbeeld: mensen die elke dag een bezoek aan Starbucks
brengen, kun je identificeren op basis van hun check-ins (en misschien zelfs wel op
basis van wat ze bestellen). Op basis van de Facebook Open Graph gegevens kun je
daarnaast zien wat zijn gebruiken zijn. Is hij/zij bijvoorbeeld een actieve hardloper? Is
het iemand die alleen sciencefiction boeken leest? En naar welke djs of artiesten
luistert de persoon op Spotify? Door al dit soort vragen te beantwoorden is het
mogelijk een fan of klant 360-graden te profileren. In het hoofdstuk Starbucks gaat
van analoog naar digitaal in vanAanloognaarDigitaal.nu zie je de eerste tekenen van
een dergelijke profilering van een klant ook ontstaan.


12 EDM EN DE DIGITALE WERELD
We hebben het steeds over een continue stroom aan gegevens die almaar lijkt toe te
nemen. Hoe kan je die data inzetten? Met alle beschikbare data heb je feitelijk goud in
handen, maar hoe ga je nu slim om met de data en welk voordeel kun je er precies
mee behalen? Tot nu was Big Data een abstract verhaal, daarom een aantal
voorbeelden uit de praktijk:
! Producenten van fans en klantengoederen zijn bezig met het monitoren van
sociale media zoals Facebook en Twitter om inzicht te krijgen in het gedrag, de
voorkeuren en de beleving van fans en klanten.
! Fabrikanten zijn bezig met het monitoren van sociale netwerken, maar met een
ander doel dan marketeers. Ze gebruiken het om support vraagstukken op te
sporen.
! Financile dienstverleners gebruiken de gegevens die worden gewonnen uit
interactie met hun klanten om hun gebruikers te positioneren in beter
afgestemde segmenten. Dit maakt dat financile instellingen een steeds
relevanter en verfijnder aanbod creren.
! Reclame- en marketingbureaus zijn bezig met het bijhouden van conversaties
op social media om de response beter te begrijpen van campagnes en promotie
acties.
! Verzekeringsmaatschappijen zijn met analyses bezig om te zien welke aanvragen
voor een opstalverzekering direct verwerkt kunnen worden en welke een
validatie dienen te krijgen.
! Ziekenhuizen zijn bezig met het analyseren van medische gegevens en
patintendossiers. Een ziekenhuis kan dan werken aan zorgpreventie en zo een
langer en duurder verblijf in het ziekenhuis voorkomen.
! Bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van informatieproducten die gegevens
verzamelen en combineren om aantrekkelijker aanbevelingen en succesvollere
coupon-programma's aan te kunnen bieden.
! De overheid is bezig met het openbaar maken van gegevens op zowel nationaal,
provinciaal en gemeentelijk niveau om nieuwe toepassingen voor gebruikers te
kunnen (laten) ontwikkelen.
! Sportclubs en evenementenorganisaties gebruiken de gegevens voor het
bijhouden van de kaartverkoop en zelfs voor het bijhouden van strategien.
13 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Strategie
Het is tijd om een strategie te bepalen. De strategie dient te worden afgestemd op het
vergaren van data uit alle mogelijke bronnen. Maak keuzes welke groepen je wilt
bedienen, hoe en met wie je wilt samenwerken en selecteer de micro-ecosystemen
waar je in aanwezig wil zijn. Ontwikkel nieuwe passende producten, online diensten
en verleidingstactieken. Dit vraagt om de nodige creativiteit. Pas je businessmodel
aan (hierover meer in het volgende hoofdstuk) met de nodige verdienmodellen. Je
neemt dan niet alleen de leiding ten opzichte van concurrenten of andere
marktpartijen, maar je stimuleert dan ook dat je organisatie innoveert en (nieuwe) fans
of klanten weet te bereiken en te behouden. Ga daadwerkelijk relaties met fans en
klanten aan en zet je fan of klant centraal. Dat is het devies.
Je dient je verder als artiest of producent te beseffen dat je content je bestaan
definieert, dat je functionaliteit aanbiedt en dat je de data bent die je online
beschikbaar maakt. Bij het opzetten van een gedegen strategie moet je dan ook
rekening houden met het ALICI-principe:
! Apparaten
! Landschap
! Inhoud
! Connectie
! Informatie

14 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Die artiesten of producenten die een goede strategie ontwikkelen zullen een groot
voordeel hebben. Deze goede strategie is gebaseerd op de juiste gebruikerservaring
op het juiste moment, op het verkrijgen van een significante plek binnen het
ecosysteem, op processen die naadloos op elkaar aansluiten en data onttrekken uit
verschillende bronnen. De partijen die zorgen dat de fan of klant de optimale beleving
heeft die bij elk afzonderlijk kanaal of apparaat hoort en gegevens op een relevante
manier weten te correleren en analyseren, zullen daar uiteindelijk optimaal van
profiteren. In de komende hoofdstukken zullen praktische inzichten je op weg helpen
en je een beeld geven hoe je het netwerk semantisch inricht en transformeert naar
een micro-ecosysteem binnen het macro-internetecosysteem.

15 EDM EN DE DIGITALE WERELD
Dit is een losse uitgave en voorpublicatie van een hoofdstuk dat medio Oktober 2014 verschijnt in een nieuw ebook
getiteld: EDM en de digitale wereld. In het nieuwe ebook worden artiesten en producenten van festivals en
evenementen op weg geholpen in het nieuwe businessecosysteem van de muziek- en entertainmentindustrie. De
rol van managers, muziekmaatschappijen, muziekuitgevers, festival- en evenementenorganisatoren, merchandisers
en sponsorwervers wordt uiteengezet ten opzichte van de ontwikkelingen in de digitale wereld. Dit ebook helpt
artiesten en andere professionals de disruptieve en dynamische digitale wereld te begrijpen.
Bronvermelding:
De auteur heeft zich laten inspireren door documentaires, auteurs, bloggers, experts, literatuur, papers,
rapporten, onderzoeken, gegevens, blogposts, nieuws en artikelen op sites en hebben getracht met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid te schrijven. De gepresenteerde inhoud, gegevens, afbeeldingen en illustraties zijn
gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Desondanks kan de verstrekte
informatie, op het moment van publicatie, achterhaald zijn of onjuistheden bevatten. Indien er een bron
ontbreekt zal de bron bij een volgende versie worden toegevoegd.
Nieuws-sites, sites, blogs, bloggers, studies, rapporten, afbeeldingen, auteurs, passages:
Wikipedia, vanAnaloognaarDigitaal.nu, Global Web Index, WeAreSocial, ConversationPrism.com, SocialMediaModellen.nl,
Doelands Digitale Wereld, Rankingz.
Alle auteursrechten ten aanzien van dit document zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit dit document,
behalve voor niet-commercile doeleinden, mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microlm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De in dit document gepresenteerde
gegevens en illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie.
Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van dit document of van het afgaan op onjuiste informatie uit dit
document, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid kan worden
verweten. De auteur behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te
brengen.
Met speciale dank aan Anke van Heerebeek en Bram Semeijn van L&DJ.
Vragen of contact met betrekking tot de inhoud? Neem gerust contact op met:
DDMCA
Keizersgracht 330-b
1016 EZ Amsterdam
Nederland

E: denis.doeland@ddmca.com
T: @denisdoeland
W: ddmca.com
W: denisdoeland.com
16 EDM EN DE DIGITALE WERELD