BAB 1 Tamadun Hwang Ho (Ciri-ciri dan sumbangan

)
BAB 2 Tamadun China - Aspek Peningkatan Tamadun
Tamadun India - Aspek Peningkatan Tamadun
BAB 5
(i) Perjanjian Aqabah 1 dan 2
(ii) Hijrah
(iii) Piagam Madinah
(iv) Penyebaran Islam (strategi, peperangan dan prinsip perang
dalam Islam)
BAB 6
(i) Kerajaan Bani Abbasiyah
(ii) Baca juga (back up): Zaman Khalifah
BAB 7
(i) Penyebaran Islam di Asia Tenggara (cara-cara kedatangan
Islam, peranan pedagang, mubaligh dan pemerintah)
(ii) Pengaruh Islam di Asia Tenggara
BAB 8
(i) Pengaruh Islam dalam bidang politik, sosiobudaya,
(ii) Pengaruh Islam dalam perdagangan dan sistem cukai
BAB 9
(i) Zaman Gelap di Eropah
(ii) Zaman Reformation
(iii) Revolusi Perindustrian
(iv) Kesan Dasar British (aspek perbandaran, kesihatan dan
Pendidikan vernakular)