‫‪ ‬ב”ה‬

‫‪ ‬ערש”ק‪ ‬פ’‪ ‬ואתחנן‪ ‬ה’תשע”ד‬

‫‪Meet My Rebbes Series‬‬
‫‪Rabbi Abraham Isaac ha­Kohen Kook (1865­1935) ‬‬
‫‪Shiur #1 ­ Atheism, Heresy, Orthopraxy  ‬‬
‫‪ ‬קווים‪ ‬לדמותו‪ ‬המחשבתית‪ ‬של‪ ‬מרן‪ ‬הראי”ה‪ ‬קוק‪ ‬זצ”ל‬
‫‪jrosenfeld@lss.org ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪1. Pinkasei ha-Re’iyah [2010] vol. 2, p. 201‬‬

‫"אם‪ ‬אני‪ ‬מוכרח‪ ‬להיות‪ ‬איש‪ ‬ריב‪ ‬לכל‪ ‬העולם‪ ‬מצד‪ ‬הנטיה‪ ‬של‪ ‬האמת‪ ‬העמוקה‪ ‬שבנפשי‪ ,‬שאינה‪ ‬סובלת‪ ‬‬
‫שום‪ ‬הטיה‪ ‬של‪ ‬שקר‪ ,‬אי‪ ‬אפשר‪ ‬לי‪ ‬להיות‪ ‬איש‪ ‬אחר‪ .‬וצריך‪ ‬אני‪ ‬להוציא‪ ‬מן‪ ‬הכח‪ ‬אל‪ ‬הפועל‪ ‬רק‪ ‬את‪ ‬‬
‫יסודות‪ ‬האמת‪ ‬העקריים‪ ‬הצפונים‪ ‬ברוחי‪ ,‬בלא‪ ‬שום‪ ‬התחשבות‪ ‬עם‪ ‬מה‪ ‬שחושב‪ ‬העולם‪ ‬בכל‪ ‬‬
‫הסכמותיו‪ ".‬זהו‪ ‬הפתגם‪ ‬של‪ ‬דורש‪ ‬האמת‪ ,‬המתעורר‪ ‬בגבורתו‪ ‬העליונה‪ .‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪2. ibid, p. 208‬‬

‫מה‪ ‬יש‪ ‬עכשיו‪ ‬בעולם?‪ ‬וכי‪ ‬מפני‪ ‬שאין‪ ‬שום‪ ‬איש‪ ,‬ושום‪ ‬למדן‪ ‬ביחוד‪ ,‬רוצה‪ ‬להביט‪ ‬מה‪ ‬שיש‪ ‬עתה‪ ‬‬
‫בעולם‪ ,‬וכי‪ ‬בשביל‪ ‬כך‪ ,‬גם‪ ‬אנכי‪ ‬לא‪ ‬אביט?‪ ‬לא!‪ ‬אני‪ ‬אינני‪ ‬משועבד‪ ‬להרבים‪ .‬הנני‪ ‬הולך‪ ‬במסילתי‪ ,‬‬
‫בדרך‪ ‬הישרה‪ ,‬ישר‪ ‬אביט‪ .‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪3. Shemoneh Kevatsim, 1:30-31‬‬

‫אף‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬שהטעות‪ ‬בדברים‪ ‬האלהיים‪ ‬הוא‪ ‬דבר‪ ‬מזיק‪ ‬עד‪ ‬מאוד‪ ,‬מכל‪ ‬מקום‪ ‬אין‪ ‬עיקר‪ ‬ההיזק‪ ‬‬
‫הנמשך‪ ‬מהמושגים‪ ‬המשובשים‪ ‬יוצא‪ ‬אל‪ ‬הפועל‪ ,‬עד‪ ‬כדי‪ ‬להמית‪ ‬את‪ ‬בעליו‪ ‬מיתת‪ ‬נשמה‪ ,‬רק‪ ‬‬
‫כשהוא‪ ‬מתגלם‪ ‬במעשים‪ ,‬או‪ ‬לפחות‪ ‬כשהוא‪ ‬יורד‪ ‬לתוך‪ ‬דעות‪ ‬ורגשות‪ ‬כאלה‪ ‬שסופן‪ ‬מוכרח‪ ‬‬
‫להתגלות‪ ‬במעשים‪ .‬אבל‪ ‬כל‪ ‬זמן‪ ‬שהדבר‪ ‬עומד‪ ‬בצורתו‪ ‬המופשטת‪ ,‬אין‪ ‬כאן‪ ‬עקירה‪ ‬עקרית‪ ‬‬
‫ובזה‪ ‬הננו‪ ‬קרובים‪ ‬לסברת‪ ‬הראב"ד‪ ,‬שהשיג‪ ‬על‪ ‬הרמב"ם‪ ‬במה‪ ‬שקרא‪ ‬למי‪ ‬שמאמין‪ ‬‬
‫ההגשמה‪ ‬באלהות‪ ‬מין‪ .‬ונוכל‪ ‬להסכים‪ ,‬שכל‪ ‬זמן‪ ‬שאותו‪ ‬המגשם‪ ‬לא‪ ‬יעשה‪ ‬לו‪ ‬פסל‪ ‬ותמונה‪ ,‬‬

‫‪1 ‬‬

‫הרי‪ ‬לא‪ ‬גמר‪ ‬את‪ ‬מחשבתו‪ ,‬ונשארה‪ ‬היא‪ ‬עדיין‪ ‬בחוג‪ ‬הרוח‪ ‬שלא‪ ‬תוכל‪ ‬להיות‪ ‬נכללת‪ ‬בשם‪ ‬‬
‫עקירה‪ ‬ויציאה‪ ‬מן‪ ‬הדת‪  1‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪4. Pinkasei ha-Re’iyah vol. 2, p. 207‬‬

‫הסבלנות‪ ‬בדעות‪ ,‬כשהיא‪ ‬באה‪ ‬מלב‪ ‬טהור‪ ‬ומנוקה‪ ‬מכל‪ ‬רשעה‪ ,‬אינה‪ ‬עלולה‪ ‬לקרר‪ ‬את‪ ‬להבת‪ ‬רגש‪ ‬‬
‫הקודש‪ ‬שבתוכן‪ ‬האמונה‪ ‬הפשוטה‪ ,‬מקור‪ ‬אושר‪ ‬החיים‪ ‬כולם‪ ,‬כ"א‪ ‬להרחיב‪ ‬ולהגדיל‪ ‬את‪ ‬יסוד‪ ‬‬
‫ההתלהבות‪ ‬המקודשת‪ ‬לשמים‪.‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪5. l’Nevukhei ha-Dor [2009] ch. 3, pp. 8-92‬‬

‫‪ Akdamot 10 (2002), p. 263:  ‬קהל‪ ‬שוגג‪ :‬חילונים‪ ‬וחילוניות‪ ‬באור‪ ‬ההלכה‪ R. Yoel Bin Nun, ‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ ‬‬

‫שיטת‪ ‬הרמב"ם‪ ‬ברורה‪ :‬יסוד‪ ‬שתלוי‪ ‬באמונה‪ ,‬ואין‪ ‬בו‪ ‬הוכחה‪ ‬שכלית‪ ,‬וכל‪ ‬החכמים‪ ‬מתווכים‪ ‬עליו‪ ,‬אי‪ ‬אפשר‪ ‬להגדיר‪ ‬‬
‫את‪ ‬מי‪ ‬שאינו‪ ‬מאמין‪ ‬בו‪ ‬כ"כופר"‪ ‬או‪ ‬כ"מין"‪ .‬עצם‪ ‬העובדה‪ ‬שהדבר‪ ‬נתון‪ ‬בוויכוח‪ ‬שכלי‪ ‬בין‪ ‬החכמים‪ ‬מאפשר‪ ‬ומחייב‪ ‬‬
‫לבנות‪ ‬על‪ ‬עולם‪ ‬האמונה‪ ,‬אך‪ ‬אינו‪ ‬מאפשר‪ ‬לשפוט‪ ‬ולדון‪ ‬את‪ ‬הכופרים‪ .‬רק‪ ‬ודאות‪ ‬שכלית‪ ‬מוחלטת‪ ‬מאפשרת‪ ‬לדון‪ ‬‬
‫אדם‪ ‬כמזיד‪ ‬בשאלות‪ ‬של‪ ‬אמונה‪ ‬וידיעה‪ ‬‬
‫‪  2‬וע"ע‪ ‬שמונה‪ ‬קבצים‪ ‬א‪:‬עה‪ ‬אודות‪ ‬יראת‪ ‬שמים‪ ‬במובנה‪ ‬הפשוטה‪ ‬והמוסר‪ ‬הטבעי‪ ,‬והרמב"ם‪ ‬במו"נ‪ 3:36 ‬לכאו'‪ ‬באו"ע‪ ‬‬

‫‪2 ‬‬

 
3

6. Shemoneh Kevatsim, 1:476

 
 
7. Orot, [zar’onim] pp. 126-127

Atheism (heresy) comes as a cry from the depths of pain to redeem
man from narrow and alien straights—to raise him up from the
darkness of the letters and aphorisms to the light of ideas and feelings
until faith finds a place to stand in the center of morality. Atheism has
the right of temporary existence because it is needed to digest the filth
adhered to faith for the lack of intellect and service...

 199 '‫עמ‬ ,'‫נא‬ ‫פרק‬ ,‫התחיה‬ ‫באורות‬ ‫ הקבלה‬3

 
 
 
(R. Yosef Pazanavsky, Pardes Yosef, 2:25, p. 223 - Terumah)
 

 
 
 
 
 

‫‪8. Orot ha-Kodesh, vol. 2, p. 3974‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪  4‬השוה‪ ‬דבריו‪ ‬של‪ ‬ניטצ'ה‪ ,‬בציטוט‪ ‬המפורסם‪ There cannot be a God because if there were one, I could not believe :‬‬
‫‪ .that I was not He‬ככל‪ ‬הנראה‪ ,‬מרן‪ ‬הרב‪ ‬מתראת‪ ‬המשבר‪ ‬המודרני‪ ‬של‪ ‬כריסת‪ ‬ההיתייחסות‪ ‬לאלוקות‪ ‬הקלסית‪ ‬של‪ I­THOU ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪5 ‬‬