NAMA: KELAS

:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


11
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 2.1: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENAMBAH SEBARANG DUA NOMBOR)
Tambah nombor-nombor berikut.
Standard Kandungan: Menambah sebarang dua nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang dua atau tiga nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul
semula, dan hasil tambahnya hingga 10 000
B3D1E1
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
2980
+ 16
2996
4987
+ 387
5374
7365
+ 326
7691
3031
+ 1641
4672
3234
+ 678
3912
5231
+ 667
5898
8954
+ 482
9436
4981
+ 2945
7926
3901
+ 389
4290
6903
+ 389
7292
9581
+ 396
9977
6048
+ 3769
9817
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


12
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 2.1: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENAMBAH SEBARANG DUA NOMBOR)
Isi tempat kosong.
B3D1E1
Standard Kandungan: Menambah sebarang dua nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang dua atau tiga nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul
semula, dan hasil tambahnya hingga 10 000
3 2 1 7
+ 2 6 1
3 4 7 8
5 7 2 6
+ 9 3 2
6 6 5 8
8 1 4 7
+ 7 2 6
8 8 7 3
2 8 7 6
+ 1 0 8 8
3 9 6 4
4 6 9 0
+ 4 2 5
5 1 1 5
6 0 9 8
+ 8 2 2
6 9 2 0
8 5 5 4
+ 6 5 5
9 2 0 9
6 5 4 1
+ 2 9 7 4
9 5 1 5
5 6 0 9
+ 4 7 9
6 0 8 8
7 3 2 2
+ 4 8 1
7 8 0 3
9 1 1 4
+ 3 1 1
9 4 2 5
7 2 1 1
+ 6 2 1
7 8 3 2
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


13
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 2.2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENAMBAH SEBARANG TIGA NOMBOR)
Standard Kandungan: Menambah sebarang tiga nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang dua atau tiga nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul
semula, dan hasil tambahnya hingga 10 000
Tambah nombor-nombor berikut.
B3D1E1
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
1980
1127
+ 19
3126
3210
2217
+ 112
5539
4980
3627
+ 54
8661
4980
3127
+ 319
8426
2982
807
+ 31
3820
4450
3180
+ 122
7752
5510
1127
+ 19
6656
6286
2127
+ 76
8489
2882
107
+ 11
3000
5461
2129
+ 519
8109
2980
1127
+ 19
4126
6980
2107
+ 119
9206
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


14
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 2.2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENAMBAH SEBARANG TIGA NOMBOR)
Isi tempat kosong.
B3D1E1
Standard Kandungan: Menambah sebarang tiga nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang dua atau tiga nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul
semula, dan hasil tambahnya hingga 10 000
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
2 8 7
1 1 0 3
+ 2 9 6 6
4 3 5 6
3 8 6
7 0 6
+ 2 3 8 9
3 4 8 1
4 0 1
2 3 3 3
+ 3 2 1 9
5 9 5 3
1 0 7 9
3 4 6 2
+ 4 0 9 8
8 6 3 9
9 7
4 1 3
+ 3 2 1 6
3 7 2 6
4 6 1
1 0 9 8
+ 2 0 3 3
3 5 9 2
5 6 7
1 8 0 9
+ 3 6 4 7
6 0 2 3
2 1 0 7
2 4 6 3
+ 3 1 1 1
7 6 8 1
1 1 0
3 3 2
+ 1 8 0 8
2 2 5 0
1 0 0
2 9 6
+ 2 4 9 7
2 8 9 3
1 0 0 8
2 6 6 9
+ 3 2 8 4
6 9 6 1
2 9 6 4
3 1 1 9
+ 3 0 0 4
9 0 8 7
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


15
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 2.3: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENYELESAIKAN MASALAH TAMBAH)
Standard Kandungan: Menyelesaikan masalah tambah
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan langkah-langkah
pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah
Deskriptor: Menyelesaikan masalah matematik
Evidens: Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua hingga tiga nombor
Selesaikan masalah berikut.
B4D1E1
1
2
3
4
Sebuah kilang biskut menghasilkan 1380 bungkus biskut coklat dan
2879 bungkus biskut keju setiap hari. Berapakah jumlah bungkus
biskut yang dibuat oleh kilang biskut itu setiap hari?
Ayat matematik:
1380 + 2879 = 4259
Kotak X mengandungi 2989 batang pensel. Kotak Y pula mengandungi
3299 batang pensel. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua
kotak itu?
Ayat matematik:
2989 + 3299 = 6288
Dusun Pak Abu mempunyai 3476 batang pokok buah-buahan.
Dusun Pak Usop pula mempunyai 437 batang pokok lebih daripada
dusun Pak Abu. Berapakah jumlah pokok yang terdapat di dusun
Pak Abu dan Pak Usop?
Ayat matematik:
3476 + 3913 = 7389
Mak Esah menjual 1843 biji kuih karipap. Mak Nah pula menjual 848
kuih karipap lebih daripada Mak Esah. Cari jumlah kuih karipap yang
dijual oleh Mak Esah dan Mak Nah.
Ayat matematik:
1843 + 2691 = 4534
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


16
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 3.1: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENOLAK SEBARANG DUA NOMBOR)
Tolakkan.
B3D1E2
Standard Kandungan: Menolak sebarang dua nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tolak bagi sebarang 2 nombor bulat hingga 4 digit
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
1492
– 88
1404
3746
– 699
3047
6773
– 2931
3842
9128
– 5999
3129
1983
– 197
1786
4098
– 1033
3065
7981
– 3006
4975
9288
– 6299
2989
2874
– 809
2065
5709
– 2431
3278
8329
– 4078
4251
9864
– 7908
1956
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


17
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 3.1: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENOLAK SEBARANG DUA NOMBOR)
Standard Kandungan: Menolak sebarang dua nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tolak bagi sebarang 2 nombor bulat hingga 4 digit
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
B3D1E2
1
7
4
2
8
5
3
9
6
1 8 0 8
– 6 2
1 7 4 6
6 4 9 5
– 4 9 3 3
1 5 6 2
3 4 6 1
– 1 0 6 9
2 3 9 2
2 3 6 9
– 1 6 7
2 2 0 2
7 0 1 9
– 6 9 9 7
2 2
4 6 5 2
– 2 9 0 7
1 7 4 5
1 0 8 8
– 9 0 3
1 8 5
8 1 9 3
– 7 1 1 9
1 0 7 4
4 7 6 9
– 3 0 1 1
1 7 5 8
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


18
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 3.2: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000 (MENOLAK BERTURUT-TURUT
DUA NOMBOR DARIPADA SEBARANG NOMBOR)
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
B3D1E2
Standard Kandungan: Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tolak bagi menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10000 tanpa
dan dengan mengumpul semula
1
4
7
2
5
8
3
6
9
3 8 6 3
– 9 6
3 7 6 7
– 1 3 2 3
2 4 4 4
4 5 6 9
– 2 9 2 3
16 4 6
– 9 3 5
7 1 1
7 4 4 9
– 3 0 6 2
4 3 8 7
– 2 4 4 4
1 9 4 3
2 8 8 9
– 1 3 2
2 7 5 7
– 1 0 9 8
1 6 5 9
5 4 1 2
– 2 0 9 1
3 3 2 1
– 2 1 1 6
1 2 0 5
8 6 6 1
– 5 7 3 2
2 9 2 9
– 2 9 0 7
2 2
3 9 8 7
– 1 9 6 9
2 0 1 8
– 1 0 6 6
9 5 2
6 9 2 4
– 3 7 5 9
3 1 6 5
– 9 7 5
2 1 9 0
9 6 4 5
– 3 0 9 6
6 5 4 9
– 2 6 9 8
3 8 5 1
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


19
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 3.2: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000 (MENOLAK BERTURUT-TURUT
DUA NOMBOR DARIPADA SEBARANG NOMBOR)
Standard Kandungan: Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menyelesaikan operasi asas matematik
Evidens: Melakukan operasi asas tolak bagi menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa
dan dengan mengumpul semula
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
B3D1E2
1
4
7
2
5
8
3
6
9
4 6 9 8
– 1 0 4 5
3 6 5 3
– 2 2 4 7
1 4 0 6
6 4 7 1
– 3 2 0 9
3 2 6 2
– 1 5 4 7
1 7 1 5
9 0 0 4
– 3 6 1 9
5 3 8 5
– 3 8 6 1
1 5 2 4
3 6 9 8
– 9 9 7
2 7 0 1
– 1 4 7 7
1 2 2 4
7 2 3 1
– 4 0 2 9
3 2 0 2
– 2 8 9 1
3 1 1
9 7 3 8
– 6 0 1 9
3 7 1 9
– 3 0 0 5
7 1 4
5 9 2 5
– 2 6 4 7
3 2 7 8
– 8 7 6
2 4 0 2
8 9 7 4
– 1 6 9 4
7 2 8 0
– 6 9 9 9
2 8 1
3 6 9 8
– 9 9 7
2 7 0 1
– 1 4 7 7
1 2 2 4
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


20
© Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 3.3: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000 (MENYELESAIKAN
MASALAH TOLAK SEBARANG DUA NOMBOR)
Selesaikan masalah berikut.
B4D1E2
Standard Kandungan: Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan langkah-langkah
pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah
Deskriptor: Menyelesaikan masalah matematik
Evidens: Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor
1
3
2
Encik Tan ada 3643 biji gula-gula. Dia telah menjual 2949 biji
gula-gula. Berapakah gula-gula yang masih tinggal?
Ayat matematik:
3643 – 2949 = 694
Wani ada 7365 buah buku. 5921 buah buku merupakan buku
cerita. Berapakah jumlah buku yang bukan buku cerita?
Ayat matematik:
7365 – 5921 = 1444
Pak Atan ada 5861 biji rambutan 4029 biji rambutan berwarna
merah dan yang lainnya berwarna hijau. Berapakah jumlah
rambutan yang berwarna hijau?
Ayat matematik:
5861 – 4029 = 1832