Autovraagbaak

0PEL
Corsa
Benzine-
en dieselmodellen
Í993.Í999
Een handleiding
voor onderhoud
en reparqtie
van
alle
typen met
.l.2, ,l.4
(0HC)
l.benzinemotor
of
1,4, 1,G
(D0HC)
l.benzinemotor
of
1.5, 1.1 l.(turbo)dieselmotor
met handgeschakelde
vijfversnellingsbak
of automatische
transmissie.
De
Combo
wordt
in deze uitgave
niet beschreven.
Redactie:
P,H. 0lving
W(
KOSMOS
Kosmos
Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
Woord vooraf
Deze Autovraagbaak bevat een beschrijving van de belangrijkste onderhouds-
werkzaamheden en reparaties van de Opel Corsa. De tekst veronderstelt een
redelijke autotechnische kennis. Wij beschrijven verscheidene omvangrijke
reparaties. Behalve kennis vereisen deze reparaties ook veel speciale hulpge-
reedschappen. Gaat u van tevoren zorgvuldig na of u voldoende gereedschap
bezit om de betrokken reparatie te kunnen uitvoeren. Veelal zijn de speci-
ale hulpgereedschappen in de handel te verkrijgen. Grotere reparaties kunt u
vanzelfsprekend het beste laten uitvoeren door de off,ciële Opel-dealer. Deze
beschikt over de nodige ervaring en het bijzondere gereedschap,
De uitgever
@ 2OO7 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht
Alle rechten voorbehouden
Omslagfoto: Noud van Tiem
ISBN 978 90 2t5 9898 7
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Noch de maker, noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze
uitgave.
Benzinemotoren IOHC/DOHG)
lnleiding
oHC-motoren .::::::::::::......
Klepspeling controleren (OHC) .
Distributieriem vervangen (OHC)
.
Cilinderkoppakking vervangen (OHC)
Keerringen in het nokkenashuis vervangen en nokkenasriem-
wiel uit- en inbouwen (OHC) .
Nokkenas, tuimelaars, drukstukken en hydraulische klepspe-
lingscompensators uit- en inbouwen (OHC)
2.2.6 Cilinderkop reviseren (OHC)
2.2.7 Motor uit- en inbouwen (OHC)
.
2,2.8 Zuigers en drijfstangen (OHC)
2,2.9 Voorste krukaskeerring vervangen (OHC)
2.2.10 Vliegwiel uit- en inbouwen (OHC, behalve Cl4SE)
2,2.11 Vliegwiel uit- en inbou.iven (C14SE)
2,2,12 Starterkrans vervangen (OHC)
2,2,13 Achterste krukaskeerring vervangen (OHC).
2,2.14 Krukas en hoofdlagers (OHC).
2,2.15 Smeersysteem (OHC) .
2,3 DOHC-benzinemotor
2.3,1 Klepspelingcontroleren(DOHC)
2,3.2 Distributieriemvervangen(DOHC)
2.3.3 Cilinderkoppakkingvervangen(DOHC)
2,3,4 Nokkenassen, riemwielen en hydraulische klepstoters uit- en
inbóuwen (DOHC)
2,3.6 Cilinderkopreviseren (DOHC).
2.3,6 Zuigers, drijfstangen en cilinderboringen (DOHC)
2,3.7 Motor (met tànsmissie) uit- en inbouwen (DOHC)
2.3.8 Voorstekrukaskeerringvervangen{DOHC)
2.3,9 Vliegwiel uit- en inbouwen, achterste krukaskeerring en
starterkrans vervangen
(DOHC)
2,3,10 Krukas uit- en inbouwen en revíseren (DOHC)
1,3,11 Smeersysteem(DOHC)
2,1 Aandrijfriemen (OHC/DOHC) .
lnhoud
lnhoud
1
1.'l
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Algemeen
lnleiding .
Adressen.
ldentificatieplaatjes
Dashboard en instrumentenpaneel
1
1
5
6
7
8
8
10
10
10
14
16
18
21
23
27
30
31
32
33
34
36
37
40
42
42
45
49
51
56
58
59
60
61
62
64
I Dleselmotoren 72
i,r rnreiding :::..::::::. 72
t,2 Klepspeling afstellen
(1.50/1.5DT). 73
t,3 Distributieriem uit- en inbouwen (15D/1.5DT) 75
1,1 Cilinderkoppakking vervangen (1.5D/1.5DT) 76
t,t Cilinderkop reviseren
(1.íb/1.5DT) 79
t,C Zuigers, drijfstangen en cilinderboringen
(15D/15DT) . 83
OPEL CORSA
-
I
lnhoud
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Motor (met transmissie) uit- en inbouwen (15D/1SDT)
Voorste krukaskeerring vervangen (1 SD/DT)
Vliegwiel uit- en inbouwen en achterste krukaskeerring vervan-
gen (15D/15DT) .
Krukas uit- en inbouwen
(15D/1sDT).
Smeersysteem
(15D/1sDT)
Aandrijfriemen
( 1 5D/1 sDT)
86
88
88
89
91
96
4.1 lnleiding 98
4.2 Koelsysteem OHC-benzinemotoren 98
4.2.1 Koelsysteem aftappen en vullen (OHC) 99
4.2.2 Thermostaat vervangen (OHC) . . 100
4.2.3 Koelventilateur uit- en inbouwen (OHC) . . 101
4.2.4 Radiateur uit- en inbouwen (OHC). . 101
4.2.5 Waterpomp uit- en inbouwen
(OHC). . 102
4.3 Koelsysteem DOHC-motor . 103
4.3.1 Koelsysteem aftappen en vullen (DOHC) . 103
4.3.2 Thermostaat vervangen
(DOHC) . 105
4.3.3 Koelventilateur uit- en inbouwen (DOHC) . 106
4.3.4 Radiateur uit- en inbouwen
(DOHC) . 106
4.3.5 Waterpomp uit- en inbouwen (DOHC) . 106
4,4 Koelsysteem dieselmotoren . 109
4.4.1 Koelsysteem aftappen en vullen (15D/15DT) . 109
4.4.2 Thermostaat vervangen (15D/15DT) . 110
4.4.3 Pakking tussen thermostaathuis en cilinderkop vervangen
(15D/15DT) .111
Radiateur uit- en inbouwen (15D/15DT) . 111
Koelventilateurmotor uit- en inbouwen
(15D). . 112
Koelventilateurmotor uit- en inbouwen
(15DT) . . 112
Waterpomp uit- en inbouwen
(15D/15DT) . 113
Verwarming en ventilatie. . 115
Micro-luchtfilter vervangen. . 115
Kachelradiateur uit- en inbouwen . 116
Kachelaanjager uit- en inbouwen
'
119
Voorschakelweerstandvankachelaanjagervervangen.
.120
Brandstofsysteem benzinemotoren íinspuitingl
.123
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5-2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
lnleidins
. 123
Multec centrale inspuiting |C12NZX12SAC14NZ). '
123
Stationair toerental en CO-volumepercentage
(vol.%) controle-
ren
(Multec)130 .
Zelfdiagnose
(alle Multec-uitvoeringen) . 130
Stuurapparaat uit- en inbouwen (alle Multec-uitvoeringen) . 133
Koelvloeistoftemperatuursensor vervangen (Multec) . 135
Lambda-sonde
(Multec) . 135
Absolute druksensor (Multec) . 136
Gaskleppotentiometer vervangen
(Multec) . 136
Gaskfepstelmotor(nullastfasemotorlvervangen(Multec)
.137
Centrale verstuiver en brandstofpomprelais vervangen
(Mul-
tec)
. 138
5.2.10 Gasklepinspuithuis uit- en inbouwen
(Multec) . 139
5.2.11 Octaangetalstekker
(C12NZC14NZ) . . 140
II
_
OPEL CORSA
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5,2.15
5.2.16
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.Í0
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
lnhoud
Brandstofdruk en opbrengst controleren (Multec).
. 141
Brandstofdrukregelaar/membraan
vervangen (Multec)
. 141
Uitlaatgasrecirculatieklep uit- en inbouwen (XtZSZI.
. 142
Uitlaatgasrecirculatiemodule uit- en iqbouwen (X12SZ|
. . 142
Verdampingscontroleklep uit- en inbouwen (X12SZ)
. 143
Multec-M multipoint-inspuiting (C14SE)
. . 143
Stationair toerental en CO-volumepercentage (vol.%)
controle-
ren (C14SE).
. 147
Zelfdiagnose (C14SE)
. 14A
Stuurapparaat (C14SE).
. 148
Koelvloeistoftemperatuursensor (C14SE)
. 14g
Lambda-sonde (C14SE)
. 148
Absolute druksensor (CI4SE).
. 14g
Gaskleppotentiometer vervangen (C14SE)
. 14g
Gasklepstelmotor (nullastÍasemotor)
vervangen (C14SE)
. . 149
lnspuitventielen en brandstofdrukregelaar vervangen (C14SE) . 150
OctaangetaÍstekker (C14SE)
. 1S1
Brandstofdruk en opbrengst controleren (C14SE)
. 152
lnlaatluchttemperatuursensor vervangen (Cl4SE).
. 152
Brandstofpomprelais (C14SE)
. 153
Multec-S multipoint-inspuiting (C16XE)
. . 1S3
Stationair toerental en CO-volu mepercentage (vol.%)
controle-
ren (C16XE).
. 1157
Zelfdiagnose (C16XE)
. 157
Stuurapparaat (C16XE)
. 1Sg
Koelvloeistoftemperatuírsensor vervangen
{C16XE) . 1Sg
Lambda-sonde (C16XE)
. tS8
Luchtmassameter uit- en inbouwen (C16XE)
. 1S9
Gaskleppotentiometer vervangen (C16XE)
. 159
Gasklephuis, verdampingscontroleklep en in laatspruitstuk uit-
en inbouwen (C16XE)
. 160
Gasklepstelmotor (nullastíasemotorl
uit- en inbouwen
(c16XE)
. 162
5,4.10 lnspuitventielen en brandstofverdeelleiding uit- en inbouwen
(c16XE)
. 163
5.4.11 Brandstofdrukregelaar uit- en inbouwen (C16XE)
. 168
5.4.12 Brandstofpomprelais (C16XE)
. 166
5.4.13 BrandstofdrukBn opbrengst controleren (C16XE)
. 166
6 BrandstoÍsystéem dieselmotoren . 167
6.1 lnleiding . 167
6,2 Brandstofsysteem atmosferische-enturbodieselmotor (1SD/
15DT) . 167
6.2.'l Brandstoffilterelement vervangen (ISD/ISDT)
. 168
6.2.2 Stationair toerental en maximaal onbelast toerental controle-
ren en afstellen (15D/15DT).
. 169
6.2.3 lnspuitmoment controleren en afstellen (15D/15Dï).
. 170
6.2.4 lnspuitpomp uit- en inbouwen (15D/15DT)
. 179
6.2.5 Verstuivers uit- en inbouwen (15D/15DT)
. 175
6.2.6 Gloeibougies uit- en inbouwen en coítroleren (1SD/I5DTl
. . 178
6.2.7 Zekering voorgloeisysteem (15D/15DT)
. 17A
6.2.8 Regelautomaat voorgloeitijd uit- en ínbouwen (1SD/15DT)
. . 179
0.2.9 Voorgloeirelais uit- en inbouwen (15D/15DT)
. 179
oPEL CORSA - lll
lnhoud
6.2.10 Thermoschakelaar koelvloeistof uit- en inbouwen (15D/15DT) . 180
6.2.11 Stopklep brandstoftoevoer uit- en inbouwen (15D/15DT). . 180
6.2.12 Wegtrajectffrequentie-element (15D/15DT) . 181
6.3 Brandstofsysteem turbodieselmotor {15DT) . 181
6.3.1 Turbolaaddruk controleren (15DT). . 183
6.3.2 Laaddrukregelklep uit- en inbouwen (15DT) . 184
6.3.3 Turbocompressor uit- en inbouwen (15DT). . 184
6.3.4 Oliekoeler uit- en inbouwen
(15Dï . 186
7 Ontsteking. . 188
7.1 lnleiding . 188
7 .2 Elekronische Multec/kenveldontsteking |C12NZ|C14NZ). . 188
7.2.1 Ontstekingstijdstip controleren en afstellen
(C12NZC14NZI . 189
7.2.2 Storingsdiagnose ontsteking (C12NZC14N) . 190
7.2.3 Stroomverdeler uit- en inbouwen |C12NZ|C14NZ). . 190
7.2.4 Bobine uit- en inbouwen lC12NZlCl4NZ) . 190
7.2.5 Ontstekingsmodule uit- en inbouwen
(C12NZC14NZ) . . 191
7.2.6 Elektronischeregeleenheid/stuurapparaat(C12NZ{C14NZ). . 191
7.2.7 Koelvloeistoftemperatuursensor(C12NZC14NZ) . .192
7.2.8 Absolute druksensor (C12NZC14NZ) . 192
7.2.9 Octaangetalstekker(C12NZCl4Nz) . .192
7.2.10 Wegtrajecflfrequentie-element (C12NZC14NZ) . . 192
7.3 Stroomverdelerloze Multec/DlS-ontsteking |X12SZ) . 192
7.3.1 Ontstekingstijdstip controleren (X12SZ) . 193
7.3.2 Storingsdiagnose ontsteking
(X12SZ) . 193
7.3.3 Dls-ontstekingsmodule uit- en inbouwen (X12SZ) . 194
7.3.4 Elektronische regeleenheid/stuurapparaat
(X12SZ) . 194
7.3.5 Koelvloeistoftemperatuursensor
(X12SZ) . 194
7.3.6 Absolute druksensor (X12SZ). . 194
7.3.7 lnductief impulselement krukas uit- en inbouwen
(X12SZ) . . 194
7.3.8 Pingel/klopsensor en pingeUklopregelingsmoduÍe uit- en in-
bouwen (X12SZ| . 195
7.3.9 WegtrajecVfrequentie-element
(X12SZ)
'
196
7.4 Stroomverdelerloze Multec-M/Dls-ontstekins
(C14SE). . 196
7 .4.1 Ontstekingstijdstip controleren
(C14SE) . 197
7.4.2 Storingsdiagnose ontsteking
(C14SE) . 197
7.4.3 D|S-ontstekingsmodule uit- en inbouwen
(C14SE)
'
198
7.4.4 Elektronische regeleenheid/stuurapparaat
(C14SE) . 198
7.4.5 Koelvloeistoftemperatuursensor
(C14SE) . 198
7.4.6 lnlaatluchttemperatuursensor
(C14SE). . 198
7 .4.7 Absolute druksensor
(C14SE) . . 198
7.4.8 lnductief impulselement krukas uit- en inbouwen
(C14SE) . . 198
7 .4.9 Octaangetalstekker
(C1 4SE) '
198
7.4.10 WegtrajecVfrequentie-element
(C14SE)
'
198
7.5 Stroomverdelerloze Multec-S/DlS-ontsteking
(C16XE) . . 198
7.5.1 Ontstekingstijdstip controleren
(C16XE) . 199
7.5.2 Storingsdiagnose ontsteking
(C16XE)
'
199
7.5.3 D|S-ontstekingsmodule uit- en inbouwen
(C16XE) . 199
7.5.4 EletÍronische regeleenheid/stuurapparaat
(C16XE) . 199
7.5,5KoelvloeistoftemperatuurSensor(C16XE)
7.5.6 lnductief impulselement krukas uit- en inbouwen
(C16XE) . . 2O0
7 .5.7 lnductief impulselement nokkenas uit- en inbouwen
(C16XE) . 2OO
IV - OPEL CORSA
lnhoud
7.5.8 Pingel/klopsensor uit- en inbouwen (Cl6XE)
7.5.9 Wegtrajecflfrequentie-element (C16XE)
8 Koppeling . ZO1
8,1 lnleiding
.2O1
8,2 Koppelingskabel uit- en inbouwen en afstellen . 2O1
8.3 Koppelingspedaal uit- en inbouwen . 2Og
8,4 Koppeling uit- en ínbouwen . . ZO3
8.4,1 Koppeling OHC-benzínemotoren . ZO3
8,4,2 Koppeling DoHC-benzinemotor en dieselmotoren . 2OB
0 Handgeschakelde versnellingsbak en differentieel . 209
9.1 lnleiding . 2O9
9,2 Versnellingsbakolie controleren en bijvullen . 210
9,3 Schakelmechanisme afstellen . . 210
9.4 Versnellingsbak uit- en inbouwen . 212
9,6 Versnellingsbak uit elkaar nemen en in elkaar zetten . 216
9,0 Dífferentieel . 224
9.6,1 Differentieel uit- en inbouwen en reviseren. . 224
0,0.2 Lagerspeling van differentieel afstellen . 227
10 Automatische transmissie . 229
10,1 lnleiding . 229
10.2 Transmissievloeistof controleren, bijvullen en aftappen . 23O
10.3 Automatische transmissie uit- en inbouwen . . 231
10.4 Trekkabel keuzehendel,'kickdownenstarVblokkeerschakelaar
afstellen . 235
10,5 Keuzehendelpositieschakelaar .236
10,6 Hoofddrukken controleren .237
ll Aandriifassen . 239
11.1 lnleiding .239
11,2 Aandrijfassen uit- en inbouwen. . 239
,l1.3
Homokinetische koppelingen van aandrijfas en/of stofhoezen
vervangen .242
tl Wielophanging.en vering . 245
tt,l lnleiding . 245
12,2 Voorwielophanging . .245
12,2,1 Voorveerpoot'uit- en inbouwen . . 246
12,2,2 Veerpoot demonteren en monteren . 246
12,2,3 Voorwielnaaf en wiellager uit- en inbouwen en afstellen . . 249
lZ.Z,4 Fuseekogelgewricht vervangen . . 253
12,2,6 Wieldraagarm en draagarmbussen uit- en inbouwen . 254
11,2,0 Stabilisatorstang en trekstang uit- en inbouwen en trekstang-
rubbers vervangen . 256
ll,t Achterwielophanging . 259
lr,g,1 Trommelnaaf en wiellagerunit uit- en inbouwen . 260
tt,t,z Wlellagertapspelingen meten en achterwiellagér afstellen . . 261
lr,t,3 Achterwiellagers van trommel en wlélnaaf vervangen. . 262
lt,l,{ Schroefveren achter uit- en inbouwen . . 266
llt,l Schokdemper uit- en inbouwen. . ". . 268
lt,t.6 Stabllisatorstang uit- en inbouwen . 268
200
200
OPEL CORSA
-
V
lnhoud
12.3.7 Achteras uit- en inbouwen . . 270
12.4 Wieluitlijning . 271
12.4.1 Voorwieluitlijning. .272
12.4.2 AchterwieÍuitlijning . .274
12.5 Banden. wielen en bandspanning . 274
13 StuurinrichtinS . .276
13.1 lnleiding . .276
13.2 Rechtuitrijstand controleren en afstellen . 276
13.3 Stuurkolom. . 277
13.3.1 Stuurwiel uit- en inbouwen. . 278
13.3.2 Bovenste stuuraslager vervangen. . 279
13.3.3 Contactslot uit- en inbouwen . . 280
13.3.4 Bovenste stuuras uit- en inbouwen . , 280
13.3.5 Stuurkolom uit- en inbouwen. , 281
13.4 Stuurhuis zonder bekrachtiging. , 281
13.4.1 Stuurhuis zonder bekrachtiging uit- en inbouwen. . . 281
13.4.2 Stuurhuis zonder bekrachtlging uit elkaar nemen en in elkaar
zetten en afstellen . 285
13.5 Stuurhuis met bekrachtiging . . 288
13.5.1 Stuurhuis met bekrachtiging uit- en inbouwen . 288
13.5.2 Stuurhuis met bekrachtiging uit elkaar nemen en in elkaar zet-
ten en afstellen . 291
13.5.3 Hydraulisch systeem vullen en ontluchten , 291
13.5.4 Oliedruk stuurbekrachtigingssysteem controleren , 292
13.6 Stuurbekrachtigingspomp . 293
13.6.1 Stuurbekrachtigingspornp benzinemotoren uit- en inbouwen . 293
13.6.2 Stuurbekrachtigingspomp dieselmotoÍen uit- en inbouwen . 294
14 Remmen . 295
14.1 lnleiding . 295
14.2 Voorwielremmen. .297
14.2.1 Remblokken vervangen . 297
14.2.2 Remblokhouder uit- en inbouwen en reviseren
'
298
14.2.3 Remschijf uit- en inbouwen . 301
14.3 Achterwielremmen . 301
14.3.1 Remtrommel uit- en inbouwen . 301
14.3.2 Remschoenen vervangen . 301
14.3.3 Wielremcilinder uit- en inbouwen en reviseren . 304
14.4 Hoofdremcilinder uit- en inbouwen en reviseren
'
305
14.5 Rembekrachtiger uit- en inbouwen . 306
14.6 Handrem
- 3O7
14.6.1 Handremkabel vervangen . 307
14,6.2 Handrem afstellen. , 307
14.7 Remkrachtregelaar
. 307
14.8 Remsysteem ontluchten . 310
14.9 Anti-blokkeerremsysteem
(ABS)
en diagnose.
'
310
14.9.1 Algemeen . 310
14.9.2 Diagnose. '
311
14.9.3 Hydro-aggregaat en/of relais uit- en inbouwen . 312
14.9.4 Elektronisch stuurapparaat uit- en inbouwen . , . 313
14.9.5 Toerentalsensoren uit- en inbouwen. . 313
VI
-
OPEL CORSA
lnhoud
15 Elektrische installatie
. 316
15.1 Elektrische schema,s.
. 316
1!.1.1
Afkortingen draadkleuren
. 316
15_.1.2 Afkortingen algemeen
. 316
í5.3 Laadsysteem
.
g17
16.3.1 Accu.
.
g17
'!5.3.2 Dynamo
. 317
15,3,3 Dynamo met V-snaar van OHC-benzinemotoren uit- en inbou_
wen
.922
15.3.4 Dynamo met poly-V-riem van OHC- en DoHC-benzinemotoren
uit- en inbouwen
. 322
!9,3.5
Dynamo van dieselmotoren uit- en inbouwen .
g24
19.4
Dynamo reviseren.
. 325
15,4.1 Standaard Bosch-dynamo reviseren.
. . .
g26
1q,4.2 Compacte Bosch-dynamo reviseren
.
g27
15.4,3 Standaard Delco Remy-dynamo reviseren . Z2A
16,4,4 Compacte Delco Remy-dynamo reviseren . 329
!q.4.5
Hitachi-dynamo en onderdrukpomp reviseren . 330
16,5 Startmotor
. 331
'|E,6.1 Stanmotor benzinemotoren (OHC/DOHC)
uit- en inbouwen . 333
16.6,2 Startmotor dieselmotoren (l5D/1SDT)
uit- en inbouwen . . 334
16.6 Startmotor reviseren
. 334
1é,7 Zekeringen, stuurapparaten en relais . 33g
ll.8 lnstrumentenpaneel uit- en inbouwen . 343
ll.0 Ruitewissermotor.
, .343
Í1,9,1 Ruitewissermotor voor'uit- en inbouwen. . 343
11.9.2 Ruitewissermotor achter uit- en inbouwen . .
gL4
l! Carrosserie.
. 346
It.l lnleiding
.
g46
tC,2 Bodemplaatrichtmaten
. 346
It.3 Controle-afmetingen
.
g47
It,4 Dashboard uit- en inbouwen . 349
tt,6 Ruiten,
.351
!!,1,1
Gelijmde voorruit vervangen . 3Sl
tt,l,2 Voorportierruit vervangen .
gS4
It,6,3 Achterportierruít vervangen (S-deurs)
. 3SE
It.l,4 Vaste achterzijruit vervangen (5-deurs)
. 358
It,l,6 Gelijmde achterzijruit vervangen (3-deurs)
. 386
It.l.6 Gelijmde achferruit vervangen . SS7
tt,l.7 Constructie glazen schuifdak . . 3S9
t7 Periodiek onderhoud . 360
t?,1 Benzinemodellen .360
t7,1,1 Werkzaamheden om de 15.000 km (of elk jaar)
. 360
11,1,2 Werkzaamheden om de 30.000 km (of elke twee
jaar)
. . 360
t7,,l.3 Werkzaamheden om de 60.000 km {of elke vier jaar)
. 360
ll.2 Dieselmodellen. .361
11,2,1 Werkzaamheden om de 7500 km . 361
11,2,2 Werkzaamheden om de 15.000 km (df etk jaar) . 361
!?,t.3
Werkzaamheden om de 30.000 km (of
elke twee jaar) . . 361
lr,l,1 Werkzaamheden om de 120.000 km (of elke acht
jaar)
. . 361
OPEL COHSA
-
VII
!nhoud
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
Aanhaalmomenten in Nm {kgf.m). '
362
OHC-benzinemotoren '
362
DOHC-benzinemotor '
363
Atmosferische dieselmotor en tutbodieselmotor '
365
Koppeling '
366
ttandgesàhatelde versnellingsbak en differentieel '
367
Autoàatische transmissie '
367
Aandriifassen
'
367
Wielophanging voor en achter '
367
Stuurinrichiins '
369
Remsysteem '
369
Elektrísche installatie '
370
22 Aanvullende beschrijving dieselmotoren vanaf modeljaar 19gE
tot en met 1998.
. 468
??1
lnleidins
.468
22.2 De Xl5DT-dieselmotor (lsuzu)
. 468
22.2.1 Elektronische brandstofafsluitklep.
. 469
??.?.2
Brandstofsysteem dieselmotor (X15DT)
. 47O
22.3 De X17D-dieselmotor (lsuzu)
. 47O
22.3.1 Distributieriem vervangen
. 47o
??,1?
Zuigers, drijfstangen en cilinderboringen
. 472
??.?.3
Plastigage
. 473
??.?.4
Brandstofsysteem dieselmotoren (X17D)
. 475
22,4 Bevisiematen
. 4tA
22.4.1 De Xl5DT-dieselmotor
flsuzu)
. 478
22.4.2 De Xl7D-dieselmotor (lsuzu)
. 478
??.?
Technischegegevens.
,
.481
22,5.1 Xl5DT-diesetmotor
flsízu) . 48I
22.5.2 X17D-dieselmotor (lsuzu)
. 482
lnhoud
Overige wijzigingen en aanvultingen vanaf modeljaar 1g9S tot
en met 1998
. 4BE
Koppeling
.48s
Algemeen
. 4gs
Koppeling uít- en inbouwen
. 4gs
Handgeschakelde versnellingsbak.
. 4g6
Algemeen
. 4g6
Schakelmechanisme afstellen (vanaf
modeljaar,96). . 4gg
Automatische transmissie
. 4gg
Algemeen . q . .
.4gg
Regelapparaat, impulsgevers, sensoren en diagnose . 4g1
Wielophangirig en vering
. 493
Algemeen
. 493
Reactiestang uit- en inbouwen (vanaf modeljaar
,97y21n}
. . 49S
Wieluitlijning {vanaf modelj aar '971 . 49S
Stuurinrichting .
. 496
Algemeen
. 496
Stuurwiel (met
airbag) uit- en inbouwen . . 497
Remmen
. 499
ABS-5.3
. 499
Aanvullende technische gegevens remsysteem; . SO2
Elektrischeinstallatie ..:. .803
Elektrische schema's. . S03
Zekeringen, stuurappaÍaten, relais en overige . SOs
Carrosserie . 509
21.4.1
21.4.2
21.4.3
21.5
21.5.1
21.5.2
21 AanvullendebeschriivingbenzinemotorenvanaÍmodeliaar
1995tot en met 1998 '
406
21.1 lnleiding '
406
21.2 De 1,4 L--benzinemotor met enkele bovenliggende nokkenas
(oHc) .
. 406
21.2.1 öitinderroP reviseren '
407
21.2.2 Koelsysteem
'
407
21.2.3 Benzine-inspuiting ":::""
:yi'
21.2.4 Ontsteking
'llY
z't.i.s Storingsdiagnose.
'411
,t.a De 1. i- en-t,6 L_benzinemotoren met dubbele bovenliggende
_
i
.
nokkenas
(DOHC) '
414
21.9.1 Distributieriem uit- en inbouwen '
415
iï.s).2 óitindertoppakking
vervangen '
419
2l.3.3Nokkenassen,riemwielen,hydraulischeklepstotersenklep-
steelafdichtingen uit- en inbouwen '
423
21.3.4 CilinderkoP ,e-viseren
'
426
ii.à.s Voorste krukaskeerring vervangen '
428
il.à.A Vliegwiel of meeneemplaat uit- en inbouwen en achterste
,^À i
19 Revisiematen '
371
19.1 De 1,211,4 L-OHC-motoren '
371
tó.2 oe l,o t--ooHc-motor
(C16XE) . '
378
1à.a De dieselmotoren . '
383
20 Technische gegevens '
388
20.1 OHC-benzinàmotoren '
388
20.2 DOHC-benzinemotor
'
392
20.3 Dieselmotoren '
394
,ó;.i overige technische gegevens. '
396
-""--or.rrràon
-
,429
krukaskeerring vervangen
21.s.7 irióàt.
"n
driifstansen
fl
21.3.8 Krukas uit- en inbouwen
' '
+s'
21.3.9 Plastigage
'
434
21.3.10 SmeersYsteem
'
435
21.3.11 Koelsysteem
'
438
21.3.12 Benzine-inspuiting
" "440
21.3.13 Ontsteking
il9
21.3.14 Storingsdiagnose .
21.4 Revisiematen
'
453
VIII
-
OPEL CORSA
t3
23,1
,3.1 .1
23,1.2
zc,2
43.2.1
44.2.2
t3,3
23.3.1
79,s,2
It.4
l!,1, t
,1,4.2
,t,4.3
,1,6
11,6,1
It,l,2
lt,c
It,c.r
11,6,2
m,7
ll,l,t
11,7,2
tt,a
OPEL CORSA
-
IX
lnhoud
23.g Periodiek onderhoud benzinemodellen vanaf modeljaar 1994
23.9.1 Routine-onderhoud
23.g.2 Werkzaamheden om de 15.000 km (of elk iaar)
23.9.3 Werkzaamheden om de 30'000 km
(of elke twee
jaar)
23.9.4 Werkzaamheden om de 45'000 km (of elke drie iaar)
23.9.5 Werkzaamheden om de 60.000 km (of elke vier
jaar)
23.10 Periodiek onderhoud dieselmodellen vanaf modeljaar 1994
'
23.10.1 Routine-onderhoud
23.10.2 Werkzaamheden om de 15.000 km (of elk iaar)
23.10.3 Werkzaamheden om de 30.000 km (of elke twee
jaar)
23.10.4 Werkzaamheden om de 120.000 km (of elke acht
jaar)
Storingspagina's
510
511
511
511
511
511
512
512
512
510
510 Opel Corsa, be nzine-
en
dieselmodellen
1993- 1995
Voor een aanvulÍende beschrijvíng van de Opel Corsa vanaf tSSS ,ie pugín;;G;
verder.
Figuur 1.1: Opel Corsa Joy (3d.)
1 Algemeen
l)lt werk is in feite een beknoptwerkplaatshandboek. De importeur opel Neder-
lnrrrl B.V. is ons zeer bèhulpzaam geweest bij het verkrijgen van de benodigde
Ur|Ít{)vens, hetgeen wjj bijzonder waarderen.
1,1 lnleiding
lrr
'l!lu2
verscheen de eerste corsa, technisch sterk verwant met de inmiddels
vnrrlwenen Kadett, maar een maatje kleiner en destijds een wonder van lichte,
s.onomische bouw. De corsa-reeks groeide in aantal varianten en in uiterlijke
vntíiirring, maar onderging nooit een ingrÍjpende face-lift. De nieuwe, in deze
nrlilio beschreven, Corsa (B) die begin 19g3 debuteerde is dus pas de tweede
1;nnoratie van het model. Opmerkelijk is dat de basis voor een nieuwe Corsa
llr;lr rrl in 1983 werd gelegd met het toenmalige studiemodel Junior, waarmee
rln rriouwe kleinste Opel uiterlijk verwant is...
l,r:lr is de Corsa van 1993 iets heel anders geworden dan de toekomststudie
von lion jaar
eerder. De Junior-studie was vooral een zo simpel mogelijke jon-
t,r!rnn íruto met multifunctionele mogelijkheden, iets zoals nu Renault brengt
Algemeen
X
-
OPEL CORSA
OPEL CORSA
_
1
Algemeen
met de Twingo. De nieuwe corsa kenmerkt zich
juist door een uiterstvolwassen
concept, tecÉnisch op het niveau van de Astra met nog wat extra nieuwste ont-
*ikkuiing"n
"rbij.
ln elk opzicht groeide de Corsa:in afmeting, uitrusting, optie-
màgelijkïeden, àuntrl gebodeÀ varianten en onvermiidelijk ook in priis. Dat
koóaiuurlijk niet andeis, als alle verworvenheden van de Astra worden door-
gàg"""n naàr de Corsa. Versterkingsbalken in de deuren, hoogteverstelling.op
ià"gorUets roor en achter, gordels[anners voorio ventilatieluchtÍilter, een dis-
ptai miaOenop het dashbóard dat op originele Opel-radio's aangesloten kan
wo;den en zelis standaard een buitentemperatuurmeter heeft die de Astra nog
niet kent, het kan allemaal niet op. Verdwenen is alleen het sedanmodel in de
corsa-reeks. De vilfdeurs-versie is bedoeld als vervanger voor die sedan, met
wat extra ruimte door een iets andere modellering dan bii de driedeurs-uitvoe-
ring.
rui"ï* op het motorenfront zijn een extra zuinige 1.2 Ecotec en extra sportieve
zestienkíeps 1.0. De Ecotec-motor is een aangepaste versie van de bekende 1,2
liter, met geavanceerder motormanagement en hogere compressie' Hii levert
vr'rjwel deïelfde prestaties als de gewone 1.2, maar.bi; lagertoerental. Het g.un-
stóéitÀtrachtvertoop bii de 1.i E benutte Opet door.de transmissie *".,
J?ll
geie eindreductie te geven. Vooral daardoor moet de 'E'tien procent zulnlger
Ëpàn, Uu acceleratie'Íijdt er echter welwat onder. De nieuwe zestienklepper is
ieis sterker dan de achikleps 1.6 uit de voorgaande Corsa GSi, welke inmiddels
voor de Astra gebruikt wordt.
Voormodeljaarlgg4heeftopeleenpaarkleineaanpassingeninpetto..Zoisde
full-size airÉag vanaf november 19Ó3 leverbaar op alle Corsa-modellen. Een
automatischeiransmissie is leverbaar in combinatie met de 1,4 liter 44 kW-mo-
tor.DeCorsaCanvasÏopisvoorlopignognietinNederlandleverbaar'
Figuur 1.2:
2
.
OPEL CORSA
2: Opel Corsa Canvas Top (nog niet leverbaar in Nederland)
- Corsa 1.2i Cíty en Swíng (3d.i5d.)
- Corsa 1.2i"Ë" City, Swing en Joy (3d.)
- Corsa 1.2i"8" City, Swing en GLS (Sd.)
- Corsa 1.4i Swing, Joy en Sport (3d.)
- Corsa 1.4i Swing en GLS en automaat (Sd.)
- Corsa 1.4 Si Joy en Sport (3d.)
*
Corsa 1.4 Si cLS (Sd.)
- Corsa 1.6i-16V GSi (3d.)
- Corsa 1.5D kat City en Swing (3d./Sd.)
- Corsa 1.5D kat cLS (Sd.)
- Corsa 1.5TD Swing, Joy en Sport (3d.)
- Corsa 1.5TD Swing en GLS (Ed.)
Algemeen
Tabel Í.1: Modeltenoverzicht van de Opel Gorsa vanaÍ 1993
Alle opties mogelijk
Mot een heringedeerd en nog omvangrijker gamma dan bij de oude corsa on-
rlorstreept opel de volwassen mogelijkhedeÀ van zijn nieuwe kleine. onveran-
dord bleef alleen dat de basismodellen city en swing heten. De basisuitrusting
J;ing_er een stuk op vooruit, al gaat het veelal om detàils die niet meteen opvai-
krn. Zo hebben alle modellen regelbare dashboardverlichting, een ventiiatie-
Bysteem met recirculatiestand, microfilter en vier-snelheden aanjager, een
lrtritentemperatuurmetei van binnenuit verstelbare buitenspiegels, in-t,oogte
vorstelbare gordels en gorSlspanners
op de voorstoelen, en radt-o_
voorbereiding met een antennè en Iiefst zes speakers. De omklapbare achter-
bnnk heeft rugleuningverstelling, waarmee de bagageruimte iets vergroot kan
w0rden ten koste van het zitcomfort achterin.
Í)o city is in zoverre eenvoudig gehouden dat hij een wisser achterop ontbeert,
goon intervalstand op de voorruitwissers heeft en zo nog wat kleine zaken mist,
lrli voorbeeld een aansteker bij de asbak. Die verzorgde details heeft de Swing
wul. Deze goedkoopste versies zijn beide in drie- en vijfdeurs-versie leverbaai.
Vrrrvolgens brengt Opel een scheiding aan: de sportieÍ getinte Joy, Sport en
(iSi
zijn er alleen met drie deuren, de luxueuze GLS is er alleen met vijf.
I orr Joy kende de vorige Corsa-reeks ook al, de Sport is helemaal nieuw. De Joy
rrront misschien meer als modieus dan als sportief worden aangemerkt, vooral
rl jtt opvallend gekleurde bekleding en dashboard-elementen onderscheiden
Irorn van de Swing. Naast de toch al talrijke bergruimten voorin elke Corsa,
Irrxrft de Joy ook nog een berglade onder de rechterstoel. De Sport-versie is
,r)'n beetje een uitgelilede GSi, ontdaan van de meest luxe artikelen. Die luxe
lríoft de GLSwel, maardan zondersportieve uitmonstering erbij. Elektrisch be-
rliorrde spiegels en ramen en centrale deurvergrendeling waren op de oude
{iorsu niet mogeliik, de GLS en GSi hebben het nu standaard. Ook airconditio-
llrrly on bekrachtigde besturing zijn mogelijk als extra {behalve op de City). Ver-
rhrr is op de GSi vrijwel alles standaard, tot en met ABS-remmen. Die kunnen
rrp rrlle andere modellen bijbesteld worden, ook een airbag komt volgend jaar
rrp rlrr extra-lijst.
llnn is er nog de uitgebreide keus in motoren bij elke variant behalve de GSi.
Nnrr;l de bescheiden 1.2i is er nu de extra zuinige 1 .2i E, waarvoor een beschei-
rlurr rneerprijs wordt gerekend die met het lagere brandstofuerbruik nog ooit
letttllverdiend kan worden. Naast de redelijk pittige 1.4i kwam ereen sportiever
I 4 Si, die we al kennen uit de Astra GT. Ongewijzigd behouden bleven de uit-
slnkrrnd presterende 1,5 liter-diesels die lsuzu voor Opel produceert (General
OPEL CORSA
-
3
1,2 Dashboard en instrumentenpaneel
Figuur 1.5: Dashboard instrumentenpaneel (Corsa Sport)
OPEL COBSA -
5