A-serie: Snelheid

A1. Maximumsnelheid 5 km/h

A2. Maximumsnelheid 15 km/h

A3. Maximumsnelheid 40 km/h

A4. Maximumsnelheid 50 km/h

A5. Maximumsnelheid 70 km/h

A6. Maximumsnelheid 90 km/h

A7. Maximumsnelheid 110 km/h

A8. Einde maximumsnelheid van 5 km/h

A9. Einde maximumsnelheid van 15 km/h

A10. Einde maximumsnelheid van 40 km/h

A11. Einde maximumsnelheid van 50 km/h

A12. Einde maximumsnelheid van 70 km/h

A13. Einde maximumsnelheid van 90 km/h

A14. Adviessnelheid van 15 km/h

A15. Adviessnelheid van 40 km/h

A16. Adviessnelheid van 70 km/h

A17. Adviessnelheid van 90 km/h

A18. Einde adviessnelheid van 15 km/h

A19. Einde adviessnelheid van 40 km/h

A20. Einde adviessnelheid van 70 km/h

A21. Einde adviessnelheid van 90 km/h
B-serie: Richting


B1. Links afslaan verboden

B2. Rects afslaan verboden

B3. Keren verboden

B4. Eenrictngsweg. Inriden verboden vanaf
deze zide.

B5. Eenrictngsweg. Inriden toegesaan vanaf
deze zide.

B6. Rectdoor riden verplict.

B7. Links afslaan verplict (geplaats aan
overzide van de weg).

B8. Rects afslaan verplict (geplaats aan
overzide van de weg).

B9. Links afslaan verplict.

B10. Rects afslaan verplict.

B11. Links afslaan of rectdoor gaan verplict.

B12. Rects afslaan of rectdoor gaan verplict.

B12. Links of rects afslaan verplict.

B13. Bord links passeren.

B14. Rects passeren.

B15. Bord mag aan beide ziden gepasseerd
worden.

B16. Rotonde. Linksom nemen.

D-serie: Voorrang

D1. Stop en verleen voorrang aan verkeer van
links en rects.

D2. Verleen voorrang aan verkeer van links en
rects

D3. Voorrangsweg.

D4. Einde voorrangsweg.

D5. Twee ziwegen, welke voorrang moeten
verlenen.

D6. Ziweg van links, welke voorrang moet
verlenen.

D7. Ziweg van rects, welke voorrang moet
verlenen.

D8. Invoegend verkeer van rects, dat voorrang
moet verlenen. Maak ruimte indien nodig.

D9. Tegemoetkomend verkeer heef voorrang.

D10. Tegemoetkomend verkeer moet voorrang
verlenen.

E-serie: Verboden


E1. Verboden voor gemotoriseerd verkeer met
meer dan twee wielen.

E2. Verboden voor vractwagens en bussen.

E3. Verboden voor fetsers

E4. Verboden voor bromfetsen

E5. Verboden voor motoren.

E6. Verboden voor al het gemotoriseerde
verkeer.

E7. Verboden voor fetsers en bromfetsers.

E8. Verboden voor voetgangers.

E9. Verboden voor aanhangwagens.

E10. Verboden voor al het gemotoriseerde
verkeer en bromfetsen.

E11. Verboden voor (brom)fetsen en
voetgangers.

E12. Verboden voor vractwagens, bussen en
aanhangwagens.

E13. Hoogtebeperking.

E14. Breedtebeperking.

E11. Lengtebeperking.

E12. Gewictsbeperking.

E13. Gewictsbeperking asdruk.

E14. Gewictsbeperking voor vractwagens

E15. Verboden in te halen.

E16. Verboden toegang voor al het verkeer.

E17. Einde inhaalverbod

E18. Einde breedtebeperking

E19. Einde alle verboden en snelheidslimieten

F-serie: Wegtypen


F1. Begin Snelweg.

F2. Einde Snelweg.

F3. Begin Expresweg.

F4. Eind Expresweg.

F5. Begin Bebouwde kom.

F6. Einde bebouwde kom.

F7. Begin Buurtscap.

F8. Einde Buurtscap.

F9. Begin Voetpad.

F10. Einde Voetpad.

F11. Begin Fietspad.

F12. Einde Voetpad.

F13. Begin gecombineerd voet-/fetspad.

F14. Einde gecombineerd voet-/fetspad

G-serie: Parkeren


G1. Parkeerverbod aan deze sraatzide

G2. Einde parkeerverbod

G3. Stopverbod aan deze sraatzide

G4. Einde Stopverbod

G5. Parkeerverbod aan deze sraatzide de
eerse helf van de maand.

G6. Einde parkeerverbod aan deze sraatzide de
eerse helf van de maand

G7. Parkeerverbod aan deze sraatzide de
tweede helf van de maand.

G8. Einde parkeerverbod aan deze sraatzide de
eerse helf van de maand

G9. Parkeerplaats

G10. Parkeren toegesaan binnen tjdsvenser.

G11. Parkeren toegesaan voor bepaalde tjd.
Parkeerscif verplict.

G12. Betaald parkeren.

G13. Parkeermeter

G14. Parkeerplaats aan de snelweg of
expresweg.

G15. Fietsensalling.

G16. Parkeersrook.

H-serie: Waarschuwingen


H1. Scerpe boct naar links.

H2. Scerpe boct naar rects.

H3. S-boct naar links.

H4. S-boct naar rects.

H5. Wegversmalling links.

H6. Wegversmalling rects.

H7. Wegversmalling in het midden.

H8. Slect wegdek.

H9. Beweegbare brug.

H10. Stjging met stjgingspercentage

H11 Daling met dalingspercentage.

H12. Zacte berm.

H13. Sloot of moerassige berm naas de weg.

H14. Kade zonder vangrails of barrier.

H15. Wisseling van rectsverkeer naar
linksverkeer.

H16. Wisseling van linksverkeer naar
rectsverkeer.

H17. Onbewaakte spoorwegovergang.

H18. Bewaakte spoorwegovergang.

H19. Verkeerslicten.

H20. Zebrapad

H21. Fietsers.

H22. Voetgangers.

H23. Oversekende/spelende kinderen.

H24. Oversekend wild.

H25. Oversekend vee.

H26. Windsoten.

H27. Opspatend grind/split.

H28. Gladheid.

H29. Wegenwerken

H30. Gladheid.

H31. Tegenverkeer

H32. Algemeen gevaarseken. Onderbord
specifeert het gevaar.

H33. Filevorming

J-serie: Geschiktheid (alleen op V-wegen)


J1. Gescikt voor vractwagens en bussen

J2. Gescikt voor motorfetsen

J3. Gescikt voor aanhangwagens.

J4. Gescikt voor vractwagens, bussen en
aanhangwagens

J5. Gescikt voor vractwagens, bussen en
motoren.

J6. Gescikt voor motoren en aanhangwagens.

J7. Gescikt voor vractwagens, bussen,
motoren en aanhangwagens.
K-serie: InformatieK1: Doodlopende weg

K2: Doodlopende weg naar links.

K3: Doodlopende weg naar rects.

K4. Zebrapad

K5. Noodtelefoon

K6. Geen noodtelefoon voor x km (op onderbord
volgens model L3).

K7. Geen vluctsrook voor x meter of km (op
onderbord volgens model L3).

K8. Geen verlictng voor x km (op onderbord
volgens model L3).

K9. Pechaven met noodtelefoon.

K10. Pechaven zonder noodtelefoon.

K11. Splitsingsmarkeerder.

K12. Boctscild naar links.

K13. Boctscil naar rects.

L-Serie: Onderborden


L1. Afsandsaanduiding in meter.

L2. Afsandsaanduiding in kilometer.

L3. Bord geldt voor de komende x meter.

L4. Bord geldt voor de komende x kilometer.

L5. Parkeerverbod op aangegeven dagen en
tjden, om aangegeven reden (in dit geval
markt).

L6. Stopverbod op aangeven tjden,
uitzonderingen in zwart vak (leveranciers).

L8. Fietsen toegesaan

L9. Bromfetsen toegesaan.

L10. Bi sneeuw en/of izel.

L11. Bi regen.

L12. Bord geldt voor voertuigen zwaarder dan
bepaald gewict.

L13. Bord geldt voor voertuigen langer dan
aangeven.

L14. Bord geldt voor motorvoertuigen met meer
dan twee wielen.

L15. Bord geldt voor fetsen.

L16. Bord geld voor bromfetsen.

L17. Bord geldt voor motoren.

L18. Bord geldt voor alle motorvoertuigen
behalve bromfetsen.

L19. Bord geld voor (brom)fetsen.

L20. Bord geldt voor voertuigen met
aanhangwagens

L21. Bord geldt voor vractwagens.

L22. Bord geldt voor vractwagens boven het
bepaalde gewict.

L23. Bord geldt alleen voor besemmingsverkeer.

L24. Bord heef betrekking op de linkerzide.

L25. Bord heef betrekking op de recterzide.

L26. Bord heef op beide ziden betrekking.

L27. Bord geldt alleen voor verkeer naar links.

L28. Bord geldt alleen voor verkeer naar rects.

L28. Bord geldt voor verkeer naar beide ziden.

L29. Bord geldt voor en na het bord.

L30. Uitgezonderd fetsers.

L31. Uitgezonderd (brom)fetsers

L32. Uitgezonderd besemmingsverkeer.