FOTOGRAFIE

©Alicia Griffiths, 3BA, Campus Sint-Lukas Brussel, 2013
INTRO 02
PROFESSIONELE
BACHELOR OPLEIDING 05
FOTOGRAFIE
Over de opleiding 06
Studieprogramma 09
Materiaal 10
Projecten 11
Docenten 13
Toekomstperspectieven 14
Toelatingsvoorwaarden 15
Campus 16
Meer info 17
ACADEMISCHE
OPLEIDING 21
FOTOGRAFIE
Over de opleiding 22
Studieprogramma 24
Werkplaatsen 26
Projecten 27
Docenten 28
Toekomstperspectieven 29
Toelatingsvoorwaarden 31
Campus 32
Meer info 33

3 2
INTRO
Fotografie
LUCA School of Arts biedt zowel een professionele
bacheloropleiding als een academische afstudeerrichting
Fotografie aan.
Professionele bacheloropleiding
De professionele bacheloropleiding Fotografie is een creatieve en
opdrachtgerichte opleiding die studenten in drie jaar tijd klaarstoomt
voor het beroep van fotograaf. Daarbij gaan techniek en creativiteit hand
in hand en zijn een persoonlijke stijl en een creatieve aanpak cruciaal.
Studenten verkennen alle genres, gaande van stilleven, over por-
tret, mode, tot documentaire- en conceptuele fotografie. Naast het
fotograferen zelf, komen ook beeldmanipulatie en postproductie
sterk aan bod. Naarmate ze vorderen, ontdekken studenten waar hun
persoonlijke interesses liggen en ontwikkelen ze zich tot fotografen
met een eigen stijl. Aan het einde van de opleiding zijn ze gevormd tot
‘beeldenmakers’, fotografen met een visie en met een inhoudelijk en
technisch sterk portfolio.
Schakelprogramma
Na het behalen van het diploma van de professionele bacheloropleiding
Fotografie kunnen studenten onmiddellijk aan de slag of een
schakelprogramma volgen waarmee ze een masteropleiding Fotografie
kunnen aanvatten.
Academische opleiding
In de academische opleiding staan de fascinaties en obsessies van de
individuele student centraal. De arbeid in het atelier en de studie in het
leslokaal voorzien hem (of haar) van de nodige technische, artistieke
en intellectuele vaardigheden om zijn gedachten en voorstellingen in
beelden om te kunnen zetten.
De opleiding spoort de student aan tot het maken van beelden die
het gangbare uitdagen, in vraag stellen, radicaal verwerpen. De aca-
demische fotografiestudent is een subversieve beeldenmaker, geen
uitvoerder. In zijn praktijk staan doen en denken niet tegenover elkaar,
maar vullen ze elkaar aan.
Tijdens dit vierjarige traject verwerven de studenten de nodige
vaardigheden die ze later kunnen inzetten, als beeldend kunstenaar, als
rasechte fotograaf of als onderzoeker.
Opleiding Fotografie partnerschool
LUCA heeft een bijzondere samenwerking met de MAD-faculty
(verbonden aan de KH Lim en de PXL). Ook hier kunnen studenten een
academische opleiding Fotografie volgen. F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
L
U
C
A
7 6
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
E
L
E

B
A
C
H
E
L
O
R

O
P
L
E
I
D
I
N
G
OVER DE OPLEIDING
Creatieve opleiding met
een brede technische basis
Wil jij graag een professionele fotograaf met een creatieve
visie worden? Spreekt een opleiding waarbij zowel
technische beheersing als beeldinhoud van groot belang
zijn jou wel aan? Dan is de professionele bacheloropleiding
Fotografie van campus Narafi jou op het lijf geschreven.
Brede vorming
De professionele bacheloropleiding Fotografie van Narafi stoomt je
in drie jaar klaar voor het beroep van fotograaf. Daarbij gaan techniek
en creativiteit hand in hand. Je ontwikkelt jezelf tot een fotograaf met
een visie én met een inhoudelijk en technisch sterk portfolio. Om het te
maken als fotograaf moet je je immers kunnen onderscheiden door een
persoonlijke stijl en een creatieve aanpak. Daarom word je bij ons in de
eerste plaats een beeldenmaker.
Tijdens je opleiding verken je alle genres: stilleven, portret, mode,
documentaire- en conceptuele fotografie. Bovendien leer je niet
alleen alles over fotograferen, maar komen ook beeldmanipulatie
en postproductie sterk aan bod. Daarnaast krijg je een basis van
ontwerp, webdesign en video. Naarmate je vordert, ontdek je waar je
persoonlijke interesses liggen en wat jou het beste ligt.
Aan het begin van het derde jaar heb je van alle aspecten van de
fotografie kunnen proeven. Dat geeft je de kans om een bewuste
beroepskeuze te maken. In het laatste jaar kan je dan ook je eigen
richting bepalen dankzij je zelf gekozen eindwerk en stage. Tijdens
je stage leg je contacten binnen het werkveld. Je eindwerk kan je als
visitekaartje gebruiken tijdens je sollicitaties.
Geen theorie om de theorie
In de professionele bacheloropleiding Fotografie
is een gestoffeerde basis van belang. Je krijgt
inhoudelijke theorievakken die je het nodige
inzicht geven in beeldanalyse, kunst- en foto-
geschiedenis en compositie. Algemene vakken
zoals marketing, communicatie en bedrijfsbeheer
zorgen ervoor dat je ook commercieel en commu-
nicatief goed voorbereid wordt op een loopbaan
of het uitbouwen van een eigen zaak.
©AlwinVyvey
L
U
C
A
9 8
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
E
L
E

B
A
C
H
E
L
O
R

O
P
L
E
I
D
I
N
G
STUDIEPROGRAMMA
Praktische Vorming Fotografie
Atelier I
Inhoud en Analyse van het beeld
Kunst en cultuur
Geschiedenis van de fotografie
Beeldcompositie
Beeldanalyse I
Technologische en
Postfotografische Vorming
Technologie van het beeld I
Workflow
Sensitometrie
Beeldmanipulatie I
Professionalisering,
Management en Communicatie
Sociale en Communicatieve
vaardigheden I
Praktische Vorming Fotografie
Atelier II
Inhoud en Analyse van het beeld
Kunst, cultuur en fotografie
Beeldanalyse II
Technologische en
Postfotografische Vorming
Technologie van het beeld II
Colormanagement
Beeldmanipulatie II
Video
Layout
Professionalisering,
Management en Communicatie
Sociale en Communicatieve
vaardigheden II
Preproductie
Praktische Vorming Fotografie
Atelier III
Bachelorproef
Stage
Inhoud en Analyse van het beeld
Ethiek vd media
Technologische en
Postfotografische Vorming
Beeldmanipulatie III
Portfolio
Webdesign
Professionalisering,
Management en Communicatie
Beeldmanipulatie III
Portfolio
Webdesign
1 Foto 2 Foto 3 Foto
©RoméeBraeckman
L
U
C
A
11 10
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
E
L
E

B
A
C
H
E
L
O
R

O
P
L
E
I
D
I
N
G
MATERIAAL PROJECTEN
State-of-the-art materiaal Connected
In een praktijkgerichte opleiding is gespecialiseerde en up-
to-date apparatuur van vitaal belang. Daarom investeert
de opleiding elk jaar fors om mee te zijn met de recentste
evoluties. Bij ons werk je dus met het beste en het
nieuwste materiaal.
Campus Narafi is gekend om zijn uitstekende infrastructuur en zijn
zeer ruim aanbod aan uitzonderlijk recent professioneel materiaal. Je
kan werken in professioneel uitgeruste fotostudio’s en permanent en
gratis terecht bij een bijzonder grote en goed uitgeruste uitleendienst.
Een waar high-end computerpark met de nieuwste software en een
batterij grootformaat printers maken het plaatje af.
Technische begeleiding
Zelfs het beste materiaal is waardeloos als je er niet mee uit de voeten
kan. Materiaalkennis- en beheersing is dan ook noodzakelijk. Daarom
word je bij ons in de ateliers en studio’s permanent begeleid door
docenten die je niet alleen tonen hoe het werkt maar die je ook raad
geven. Zo leer je vliegensvlug. Softwarepakketten zoals Photoshop en
Lightroom leer je in aparte lessen tot in de puntjes.
Bibliotheek
Naast de gespecialiseerde bibliotheek van campus Narafi kan je ook
terecht in de centrale LUCA-bibliotheek van Brussel. Die behoort op
haar gebied tot de beste van het land met een uitgebreide selectie van
internationale publicaties over fotografie, film en beeldende kunst.
De opleiding bruist echt van leven! Workshops van gastdo-
centen, museumbezoeken, bedrijfsbezoeken, samenwer-
kingen, internationale connecties, wedstrijden, contacten
met andere opleidingen, fotofestivals, biënnales … naast
de gewone lessen zijn er extra activiteiten zat. Deze extra’s
helpen je trouwens om een stevig inzicht te verwerven in
de professionele fotowereld.
We werken intensief samen met de culturele- en de privésector en met
andere hoger onderwijsinstellingen. Die initiatieven monden uit in ten-
toonstellingen, publicaties, deelnames aan wedstrijden ... Ze zorgen
voor een brede kijk op fotografie en creëren een open geest.
L
U
C
A
13 12
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
E
L
E

B
A
C
H
E
L
O
R

O
P
L
E
I
D
I
N
G
DOCENTEN
Les van experten
In de wereld van de fotografie volgen nieuwe technieken
en tendensen elkaar razendsnel op. Als opleiding is het een
must om mee te zijn met de laatste evoluties. Daarom krij-
gen onze studenten les van professionele fotografen die
actief zijn in de reclamesector, de modewereld, de bedrijfs-
wereld, de pers, de kunstwereld … Het zijn stuk voor stuk
specialisten in hun vakgebied. Specifieke theorievakken als
marketing en bedrijfsbeheer worden gegeven door gast-
docenten die een eigen bedrijf runnen.
Ons docententeam bestaat uit een reeks experten. Alain Van Haver,
Sarah Van Marcke en Hana Miletić zijn bekende namen in de artistieke
fotowereld. Klaas Debuysser is actief in reclame- en bedrijfsfotografie.
Jürgen Doom is in België een autoriteit op gebied van flitsbeheer-
sing. Lennert Deprettere en Tom Swalens zijn gespecialiseerd in
culinaire fotografie en lifestyle. Isabel Rottiers is een rasechte archi-
tectuurfotografe. Pieter De Smedt-Jans maakt prachtige mode- en
glamourbeelden. Faye Pynaert werkt voor dagbladen en fotografeert
portretten. Lieven Verkens is webdesigner.
Toegankelijke houding
In een creatieve opleiding is persoonlijke begeleiding erg belangrijk.
Bij ons word je daarom nauw opgevolgd door je docenten. Onze docen-
ten zijn bovendien zeer toegankelijk, wat het contact tussen docenten
en studenten erg informeel maakt. Vraag dus maar raak!
Jaarlijkse projectweken
Daarnaast organiseren we elk jaar buitenschoolse projectweken. In het
eerste jaar organiseren we een internationale reportageweek, in het
tweede jaar een modeweek en in het laatste jaar een culiniare meer-
daagse. Stuk voor stuk zijn het erg intense weken waarin je opstaat en
gaat slapen met je camera die zo meer en meer het verlengde wordt
van jezelf. De projectweken staan bovendien altijd onder begeleiding
van professionele fotografen die meegaan als gastdocent.
Erasmus aan de top!
De opleiding heeft een erg intensieve internationaliseringswerking. Via
UOS (Universitaire Ontwikkelings Samenwerking) maken studenten
fantastische fotoreportages. Met het Erasmusprogramma trekken elk
jaar studenten naar het buitenland om daar een tijd lang te studeren. Er
komen ook buitenlandse studenten bij ons studeren en dat geeft onze
opleiding een aangenaam internationaal tintje.
Docenten
Véronique Beelaert, Klaas Debuysser, Lennert Deprettere, Pieter De Smedt-Jans,
John Devos, Jürgen Doom, Frank Herreman, Hana Miletić, Kim Neuskens, Faye Pynaert,
Isabel Rottiers, Tom Swalens, Alain Van Haver, Sarah Van Marcke, Isabelle Van
Nieuwenhove, Lieven Verkens.
L
U
C
A
15 14
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
E
L
E

B
A
C
H
E
L
O
R

O
P
L
E
I
D
I
N
G
TOEKOMST
Uitzicht op de ideale job Iedereen welkom!
Welke je ambities ook zijn, je kan je eigen weg inslaan en
je dromen waarmaken. Dankzij de brede technische en
creatieve vorming van de professionele bacheloropleiding
Fotografie vergroten je kansen op de arbeidsmarkt dan
ook gevoelig. Je kan met je diploma meer richtingen uit dan
het woord fotografie doet vermoeden.
Je kan je niet alleen specialiseren en aan de slag gaan als portret-, food-,
reportage-, mode-, reclame- … architectuurfotograaf maar ook werken in
de multimediawereld of de grafische sector als ontwerper, art-director,
bewerker van digitale beelden, fotoredacteur of web-designer. Door
je goede technische kennis kun je ook inzetten op commerciële en
technische functies bij importeurs, resellers of grote studio’s.
Teveel om op te noemen
Dieter Telemans, Jan Locus, Bob Van Mol, Jacques Sonck,
Lisa Van Damme, Nyk ‘Nyklyn’ Dekeyzer, Douglas Moors, Luc Thys
(foodphoto.be), Sieg Minten (themachine.be) ... het zijn maar enkele
namen die bewijzen dat onze oud-studenten succesvolle carrières
maken en op alle fronten scoren. De lijst van exposities, prijzen bij
fotowedstrijden, publicaties … van afgestudeerden is te lang om
op te noemen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
De opleiding Fotografie is toegankelijk voor
iedereen met een diploma secundair onderwijs.
Je hoeft dan ook geen toegangsproef af te
leggen. Je voorkennis is niet bepalend voor
je slaagkansen. Alle cursussen beginnen met
basisbegrippen waardoor iedereen een gelijke
start krijgt. Een brede algemene interesse,
creatieve aanleg, een flinke dosis motivatie
en doorzettingsvermogen zijn daarentegen
onontbeerlijk. Het zijn namelijk stuk voor stuk
eigenschappen die je ook nodig hebt om je in het
beroepsleven te kunnen waarmaken.
©Jef Claes
L
U
C
A
17 16
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
E
L
E

B
A
C
H
E
L
O
R

O
P
L
E
I
D
I
N
G
MEER INFO CAMPUS
Campus Narafi
Campus Narafi is gelegen in het prachtige Dudenpark op het hoogste
punt van Brussel. Je krijgt er les in een schitterend, historisch kasteel
met een hedendaags interieur. Het verhaal van de campus gaat terug
tot 1939 toen het hooggelegen kasteel een uitgelezen uitzendpunt
voor het nieuwe Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut bleek.
Vandaag zet LUCA er die geschiedenis verder met haar opleidingen
Film-TV-Video en Fotografie. De ligging combineert het beste van twee
werelden en is daardoor uniek. Je studeert in een prachtig, rustig en
groen kader en toch sta je in een kwartier in het hartje van Brussel.
Campus Narafi telt slechts twee opleidingen. Die kleinschaligheid
zorgt voor een gezellige sfeer. Alle studenten en docenten kennen
elkaar. Hierdoor voel je je nooit een nummer. Een unieke omgeving dus
waarin je je snel thuis voelt.
Contact
Campus Narafi
Victor Rousseaulaan 75
1190 Brussel
T 02 340 10 20
E info@luca-arts.be

Infodag
Op onze infodag kan je de sfeer opsnuiven in onze
studio’s en praktijklokalen. Heb je vragen? De stu-
denten en docenten beantwoorden ze graag. Je ziet
hoe de ateliers en studio’s werken. Een aantal info-
sessies beantwoorden al je vragen.
Infodag 12 maart 2014 van 13 tot 16 uur
Open deur
Op onze opendeurdag kom je te weten wat het
betekent om creatief aan de slag te gaan aan Narafi.
Waar staat de bacheloropleiding Fotografie precies
voor? Welke zijn de toekomstperspectieven na het
behalen van een diploma? Hoe ziet de school er uit?
Hoe is het om te studeren in Brussel? Dat en veel
meer kom je er te weten.
Open deur 10 mei 2014 van 10 uur tot 17 uur
Kwaliteit moet je meten
Enkel door de werken van de studenten te zien,
kan je weten of een opleiding echt iets voor je is.
Benieuwd? Kom eens naar onze eindejaarstentoon-
stelling in Tour & Taxis.
Eindejaarstentoonstelling 16 juni 2014
©LeenHannes
©Raf Michiels
FILM
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
L
U
C
A
23 22
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
OVER DE OPLEIDING
Een persoonlijke beeldtaal creëren
In de afstudeerrichting Fotografie van campus
Sint-Lukas Brussel leer je omgaan met de complexiteit
van het fotografisch medium. In opeenvolgende modules
word je uitgedaagd je eigen artistieke beweegredenen
en visies te ontdekken en scherp te stellen. Tijdens dit
traject verwerf je de nodige technische en artistieke
vaardigheden die je later kan inzetten, als beeldend
kunstenaar, als rasechte fotograaf of als onderzoeker.
Een brede basis
Tijdens de eerste twee jaar word je in diverse modules geconfronteerd
met specifieke fotografische problemen. Je leert er je standpunt bepalen,
een kader vastleggen, met licht omgaan, scherpe keuzes maken in het
selecteren en presenteren van beelden ... Analoge en digitale fotografie
komen hierbij gelijkwaardig aan bod. Je krijgt de vrijheid om zelf te bepalen
hoe je deze technieken zal inzetten in je werk.
De eerste twee jaren zijn een spannende ontdekkingstocht waarbij
je fotografie in al haar facetten leert kennen. Vanaf de eerste weken
werk je aan concrete oefeningen onder begeleiding van een team van
docenten. Tijdens deze thematische opdrachten ga je met hen en je stu-
diegenoten in dialoog zodat je je eigen keuzes leert verdedigen. Ateliers
en leslokalen zijn laboratoria waar experimenteren aangemoedigd wordt,
en waar je tegelijkertijd aandachtig en gedisciplineerd werkt én denkt.
In het derde jaar verschuift het accent naar het omschrijven en
realiseren van persoonlijkere én complexere projecten. Je krijgt dan ook
de mogelijkheid om een Erasmusbeurs aan te vragen en een periode
door te brengen in een kunsthogeschool in het buitenland.
Master, bewijs je meesterschap!
In ons masterjaar zet je nog een stap verder in de ontwikkeling van je
artistieke identiteit. Het hele jaar werk je aan een masterproef onder
begeleiding van twee mentoren die je horizon helpen verbreden en
verrijken. Je realiseert niet alleen een artistiek project, maar schrijft ook
een scriptie waarin je nadenkt over je eigen artistieke praktijk.
Een kritische geest
Om je artistieke identiteit te ontwikkelen
zijn inzicht en een kritische geest nodig. Deze
worden aangescherpt in een divers en uitgebreid
aanbod van vakken over de geschiedenis van en
theorievorming rond fotografie. Daarnaast is er ook
veel aandacht voor kunstgeschiedenis en (kunst)
filosofie. In de begeleidende onderzoeksateliers
ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden: je
leert er omgaan met bronnenmateriaal, spreken
over andermans en eigen werk, zelfstandig een
onderzoekstraject uittekenen en uitvoeren.
De bibliotheek van campus Sint-Lukas
Brussel behoort op haar gebied tot de beste
van het land met een uitgebreide selectie van
internationale publicaties over fotografie, film en
beeldende kunst.
Bovendien kom je op onze campus in contact
met een brede waaier van disciplines zoals film,
grafische vormgeving en beeldende kunst. Als
fotografiestudent kan je ook altijd terecht bij
deze ateliers.
©Marie-Charlot Vleminckx, 3BA, 2013
L
U
C
A
25
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
24
STUDIEPROGRAMMA
Voorbeeld van het curriculum van het academiejaar 2013-2014. Wijzigingen hierop zijn nog mogelijk.
PRAKTIJKSTUDIES PRAKTIJKSTUDIES
Atelier
(3 trajectgebonden modules)
Atelier
(3 trajectgebonden modules)
Onderzoeksatelier Onderzoeksatelier
Individueel artistiek project Individueel artistiek project
Studie van de beeldelementen
KRITISCHE STUDIES KRITISCHE STUDIES
Geschiedenis van de fotografie Fototheorie
Kunstgeschiedenis, W.O.II tot Documenta 7 (1982 ) Kunstgeschiedenis, Documenta 7, 1982 tot nu
Filosofie
Kunstgeschiedenis van
de Nieuwe Tijd
Theorie van de waarneming
Cultuur-en mediastudies Cultuur-en mediastudies
TECHNISCHE STUDIES TECHNISCHE STUDIES
Technologie van de fotografie (optica,
fotografische scheikunde, sensitometrie)
Digitale beeldbewerking
PRAKTIJKSTUDIES AFSTUDEERRICHTING FOTOGRAFIE
Atelier
(workshops, lezingen en stage)
Masteratelier fotografie
Onderzoeksatelier Masterproef foto
Tentoonstellingsproject
Mediatoepassingen
Bachelorproef
KRITISCHE STUDIES KRITISCHE STUDIES
Fototheorie Critical Practice fotografie 1 en 2
Thema’s uit de kunsttheorie Cross over
Keuzevakken
1
E OPLEIDINGSFASE
3
E OPLEIDINGSFASE
2
E OPLEIDINGSFASE
4
E OPLEIDINGSFASE
L
U
C
A
27
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
26
WERKPLAATSEN PROJECTEN
Een dynamische opleiding
Techniek,
bouwsteen voor de praktijk
BredaPhoto: “Songs from the Heart”
Onze masters en bachelors nemen deel aan manifestaties met
nationale of zelfs internationale uitstraling.
De derdejaars maken momenteel nieuw werk voor BredaPhoto
2014, een internationale biënnale, waarvoor onze studenten in het
verleden meermaals geselecteerd werden.
Verkenning van artistiek Europa
Elk jaar maken we interessante culturele uitstappen naar steden als
Amsterdam, Parijs of Düsseldorf. Daarnaast worden er talrijke lezingen en
workshops georganiseerd. Zo bouwden de eerstejaarsstudenten onlangs
hun eigen gaatjescamera, waarmee ze een week gingen fotograferen op
locatie. De masterstudenten bezochten SK Stiftung Kultur in Keulen, waar
ze originele foto-afdrukken van August Sander mochten bewonderen.
Campus Sint-Lukas Brussel biedt faciliteiten die deze van professio-
nele studio’s evenaren. Bovendien is er geen enkele kunsthogeschool
in België die over zoveel expertise in analoge fotografie beschikt. Meer
dan 250 m
2
studioruimte, zestien donkere kamers, professionele inkt-
jet printers van topkwaliteit, zestig camera’s gaande van analoge en
digitale kleinbeeldcamera’s over Hasselblads en Sinars tot de meest
innovatieve digitale ruggen.
Vier professionele werkplaatsverantwoordelijken zetten de stu-
denten op weg en dat betekent meer dan enkel materiaal ontlenen en
onderhouden. Zij zijn jullie technische adviseurs en maken je wegwijs in
het oerwoud van techniek en materiaal. Uiteraard kan je ook bij de an-
dere werkplaatsen op de campus terecht. Wil je een foto laten printen
of laten laseren in steen of metaal, of wil je een zeefdruk? Het kan en je
wordt telkens geholpen door een professional.
©Kenzo De Bruyn, 1BA, 2013 ©Nick Van de Vel, 2BA, 2013
L
U
C
A
29
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
28
DOCENTEN
Uitzonderlijke docenten,
boeiende discussies
In de opleiding Fotografie van campus Sint-Lukas Brussel leg je je
persoonlijkheid in je werk. In dat groeiproces leggen je docenten
geen werkwijzen op, maar helpen ze je om oplossingen te beden-
ken bij het uitwerken van je project.
Gerenommeerde fotografen en beeldend kunstenaars,
bevlogen docenten
De sterkte van je docenten is dat ze zelf actief zijn als fotograaf of
beeldend kunstenaar. Zo gaat RRonny Smedts in zijn panoramische
beelden van rampgebieden bewust op zoek naar standpunten die
afwijken van de geëigende reportagefotografie. De archeologische
beelden en mijnlandschappen van Danny Veys concentreren zich dan
weer op het raakpunt van cultuur en natuur. Frank Uyttenhove en Kris
Van Beek realiseren de foto’s voor internationale communicatiebureaus.
Het werk van Aglaia Konrad, Els Opsomer en Ana Torfs wordt wereldwijd
getoond in musea van hedendaagse kunst of op internationale
kunstevenementen, zoals de reizende Europese biënnale Manifesta,
de documenta in Kassel, of de biënnale van Istanbul. Anderen, zoals
Hana Miletic en Maarten Vanvolsem, zijn dan weer betrokken bij diverse
onderzoeksprojecten die hun neerslag vinden in tentoonstellingen en
publicaties. Ook je theoriedocenten zitten niet stil, maar zijn actief als
onderzoeker, spreker op symposia, publicist… Zo rondde Liesbeth Decan
recent haar doctoraat af over het gebruik van het medium fotografie
in de Belgische artistieke scène vanaf de jaren 1960. Steven Humblet
schrijft dan weer regelmatig bijdragen over tentoonstellingen en
fotoboeken voor het Belgische kunsttijdschrift ‘De Witte Raaf’.
TOEKOMST
En daarna?
De academische opleiding Fotografie van campus Sint-Lukas Brussel is
gericht op het brede veld van de beeldcultuur. De uitstroommogelijk-
heden zijn dan ook erg divers. Onze studenten werken bijvoorbeeld als
fotograaf, beeldend kunstenaar, curator, redacteur, uitgever, beeldre-
gisseur, digitaal beeldverwerker of documentalist.
Alumni
Een greep uit onze alumni: Annemie Augustijns, Charif Benhelima,
David Bergé, Anne Daems, Annelies de Mey, Mirjam Devriendt, Frieke
Janssens, Geert Goiris, Melanie Matthieu, Sarah Van Marcke, Tony le
Duc, Isabelle Pateer, Stephan Vanfleteren en Alex Verhaest.
©CatherineLemblé, MA, 2013
Docenten
Liesbeth Decan, Jan-Theo Dejager, Rene De Keyser, Luc Gees, Marie-Pascale Gildemyn,
Steven Humblet, Aglaia Konrad, Pascal Lefèvre, Hana Miletic, Volkmar Mühleis,
Els Opsomer, Ronny Smedts, Ana Torfs, Frank Uyttenhove, Kris Van Beek, Jan Van
Goidsenhoven, Julie Scheurweghs, Bart Ulens, Elke Van Damme, Chris Vanderweyen,
Maarten Vanvolsem, Roel Vande Winkel, Camiel Van Winkel en Danny Veys.
L
U
C
A
31
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
30
TOELATINGSVOORWAARDEN
Wie wil beginnen aan de afstudeerrichting
Fotografie van campus Sint-Lukas Brussel, moet
slagen voor de artistieke toelatingsproef. De data
en de inhoud van de toelatingsproeven vind je vanaf
maart op onze site
www.luca-arts.be/toelatingsproeven.
Stephan Vanfleteren (portretfotograaf)
Op Sint-Lukas heb ik leren kijken naar beelden
Als achttienjarige zie je de diepgang van de beelden van belangrijke
fotografen niet, maar op Sint-Lukas Brussel heb ik leren kijken naar
beelden. Door veel te kijken, kan je achterhalen waarom een op het
eerste gezicht banale foto dan wel zo bijzonder is.
Lander Van Neygen (Fotomuseum Antwerpen, collectiebeheerder)
De collectie van het Fotomuseum is mijn grote passie
Als documentalist is de collectie van het Fotomuseum mijn grote pas-
sie. Ik koop en inventariseer fotomateriaal en help tentoonstellingen
opbouwen. Geen enkele opleiding bereidt je op deze specifieke job voor
maar de opleiding van campus Sint-Lukas Brussel heeft me geleerd om
na te denken over beelden en dat heb ik vandaag nog altijd nodig.
Anne Daems (beeldend kunstenaar)
De basis voor mijn praktijk als beeldend kunstenaar
In mijn foto’s, video’s en tekeningen toon ik specifieke kwaliteiten
van het dagelijks leven, vertrekkende vanuit observaties. Tijdens
mijn opleiding fotografie waren de vakken esthetica, foto-, en film-
geschiedenis en kunstactualiteit erg belangrijk voor mij, maar ook
de vriendschap en samenwerking met een groep studenten uit de
film- en videoafdeling. De visie en beeldtaal die ik toen ontwikkelde
vormden de basis voor mijn praktijk als beeldend kunstenaar en de
vriendschappen blijken voor het leven.
©Eva Beazar, 2BA, 2013
L
U
C
A
33
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
32
MEER INFO CAMPUS
Campus Sint-Lukas Brussel
Campus Sint-Lukas Brussel biedt al meer dan honderd jaar kunst- en
architectuuropleidingen aan. Op de gerenoveerde campus kunnen jonge
kunstenaars en ontwerpers terecht voor academische opleidingen in
de Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Bovendien organiseert campus
Sint-Lukas Brussel, als voormalige architectuurschool, ook professionele
bacheloropleidingen in Bouw en Interieurvormgeving.
Onder meer filmmakers Michael R. Roskam en Patrice Toye, kunste-
naars Luc Tuymans en Hans Op de Beeck, ontwerpers Danny Venlet en
Sarah De Bondt, tekenaars GAL en Tom Schamp en fotografen Charif
Benhelima en Stephan Vanfleteren komen uit deze stal.
Infodagen
Op onze infodagen kom je te weten wat het
betekent om creatief aan de slag te gaan aan
campus Sint-Lukas Brussel. Waar staan onze
bachelor- en masteropleidingen precies voor?
Welke zijn de toekomstperspectieven na het
behalen van een diploma? Hoe is het om te
studeren in hartje Brussel? Kom erover praten met
onze studenten en docenten.
Infodagen: 26 maart, 10 mei en 2 september
2014 van 14.00 tot 17.00 uur
Kwaliteit moet je ervaren
Enkel door de werken van de studenten te zien,
kan je weten of een opleiding echt iets voor jou is.
Benieuwd? Kom dan naar onze eindejaarstentoon-
stelling. Op dit publiek toonmoment geven de
docenten je graag meer uitleg over het werk van de
studenten.
Eindejaarstentoonstelling: 28 en 29 juni 2014
van 14.00 tot 18.00 uur
Blijf op de hoogte
Er is geen enkele kunsthogeschool waar zoveel
beweegt: studenten nemen deel aan wedstrijden,
oud-studenten winnen prijzen, docenten organise-
ren tentoonstellingen, lezingen en performances ...
Op LUCA hangt iets in de lucht. Overtuig jezelf op
www.luca-arts.be/nieuws.
Volg ons
Welkom op onze Facebookgroep Photography
Sint-Lukas Brussels.
Contact
Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70
1030 Brussel
T 02 250 11 00
E info@luca-arts.be
fotostudio, campus Sint-Lukas
©Werkplaatsverantwoordelijken fotografie Sint-Lukas Brussel
©BastiaanVanAarle, 3 BA, 2013
L
U
C
A
37
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
FILM
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G

samenstel l i ng en redacti e
Manu Roegiers, Ilona Terkessidis
en Helena Winderickx

verantwoordel i j ke ui tgever
Ilona Terkessidis, Koningsstraat 328, 1030 Brussel

grafi sch ontwerp
Fenna Zamouri & Jirka De Preter
drukkeri j
Sintjoris
papi er
Gedrukt op Cocoon Offset, een 100% gerecycleerd,
FSC Recycled en EU Ecolabel gecertificeerd papier.

Cocoon Offset: 90 g/m & 250 g/m. 
Dankzij het gebruik van een papiersoort van
100% gerecycleerde kwaliteit bespaarde LUCA:
1.285 kg afval, 191 kg CO
2
uitstoot (wat overeen-
komt met 1.899 km afgelegd met een doorsnee
Europese wagen), 26.701 liter water, 2.461 kWh
elektriciteit en 2.086 kg hout.
L
U
C
A
38
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
FILM
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
L
U
C
A
1 39
F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
FILM ANIMATIEFILM
A
C
A
D
E
M
I
S
C
H
E

O
P
L
E
I
D
I
N
G
LUCA 01
Kiezen voor LUCA 02
Onze partners 04
ONDERWIJS 06
Onze opleidingen 06
Studiedomeinen 07
Verder studeren 13
Internationale opleiding 15
CAMPUSSEN 16
Vier gerenommeerde campussen 16
BEGINNEN AAN
EEN OPLEIDING 18
Toelatingsvoorwaarden 18
Inschrijven 19
Studietoelage 20
Meer informatie 20
DIENSTEN 21
WELKOM 23
LUCA
LUCA School of Arts is een referentie in het
Vlaamse hoger kunst onderwijs. Want LUCA
bundelt de kracht en expertise van vier
gerenommeerde instellingen op evenveel
campussen verspreid over Brussel (Sint-Lukas
Brussel en Narafi), Gent (Sint-Lucas Gent) en
Leuven (Lemmens).
Met een ruime waaier aan professionele en
academische opleidingen, met meer dan vijftig
studietrajecten in Audiovisuele Kunsten en
Technieken, Beeldende Kunsten en Vormgeving,
Interieurvormgeving, Bouwkunde, Muziek
en Drama is ze een unicum in Vlaanderen.
LUCA School of Arts is geassocieerd met de KU Leuven die haar
architectuuropleidingen aanbiedt op Campussen Sint-Lucas Gent en
Brussel en bovendien werkt ze intensief samen met de MAD-faculty
(hogescholen KHLim en PXL) die media-, kunsten- en designopleidingen
organiseert in Genk (C-mine) en Hasselt.
LUCA
2
ANIMATIEFILM
2
Kiezen voor LUCA
Intensieve begeleiding door actieve kunstenaars en vormgevers
Studenten worden op LUCA School of Arts begeleid door een geënga-
geerde docententeam van gereputeerde kunstenaars, ontwerpers en
architecten, die zelf toonaangevend zijn in hun discipline. Veel docen-
ten zijn betrokken bij onderzoeksprojecten die de eigen artistieke
praktijk verder ontwikkelen. Eerder dan studenten een werkwijze op te
leggen, coachen docenten de studenten bij het zoeken naar en formu-
leren van eigen artistieke oplossingen.
Artistieke biotoop
LUCA School of Arts werkt samen met een groot aantal partners in
binnen- en buitenland zoals collega onderwijsinstellingen musea en
kunsthuizen, overheden, bedrijven en non-profitorganisaties. LUCA
wil dan ook meer doen dan kennis overdragen. Studenten worden
ondergedompeld in een artistiek en creatief bad dankzij de talrijke
symposia en tentoonstellingen, performances en concerten, film- en
theatervoorstellingen, masterclasses … Evengoed zijn er activiteiten
die groeien uit initiatieven van de studenten zelf. Al deze activiteiten
maken LUCA tot wat het vandaag is, een intrigerende biotoop waar
creativiteit ook na de lesuren leeft.
Kunst- en andere huizen
LUCA is met haar vele activiteiten ook een belangrijke culturele actor.
Jaarlijks organiseert de hogeschool zelf activiteiten of participeert ze
aan activiteiten in de Beursschouwburg en het Kaaitheater in Brussel, het
S.M.A.K. en Vooruit in Gent, het museum M, het Stuk en OPEK in Leuven …
Art abroad
LUCA heeft een uitgebreid internationaal netwerk van kunst- en
architectuurscholen die verspreid zijn over de vijf continenten. De
hogeschool maakt onder meer deel uit van het Centre International
de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision (CILECT), European
League of Institutes of the Arts (ELIA), European Association
3
L
U
C
A
for Architectural Education (EAAE), Association Européenne des
Conservatoires (AEC) en European Association for International
Education (EAIE). Studenten en personeelsleden van LUCA kunnen
bijgevolg op uitwisseling gaan in meer dan tweehonderd hoger-
onderwijsinstellingen binnen en buiten Europa.
L
U
C
A
4
Onze partners
Geassocieerd met de KU Leuven
LUCA School of Arts maakt deel uit van de Associatie KU Leuven,
een dynamisch netwerk van hoger onderwijsinstellingen. De associ-
atie vormt een kennis- en competentienetwerk dat onder meer een
kader voor de academische opleidingen van onze hogeschool biedt. De
academische opleidingen moeten immers beantwoorden aan strenge
internationale kwaliteitscriteria en stevig verankerd zijn in weten-
schappelijk onderzoek.
Bijzondere samenwerking met de Faculteit Architectuur
van de KU Leuven
De KU Leuven organiseert de opleidingen architectuur, interieur-
architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en de Master of
Architecture van de Faculteit Architectuur op Campus Sint-Lucas
Brussel en Campus Sint-Lucas Gent. De studentenvoorzieningen
op deze campussen zijn ook voor KU Leuven studenten.
Meer info op www.arch.kuleuven.be.
Bijzondere samenwerking met de MAD Faculty
LUCA werkt nauw samen met de MAD-faculty die de afstudeerrichtin-
gen Animatiefilm, Communicatie en Mediadesign (Interaction design &
Game Design), Fotografie, Productdesign en Televisie-Film aanbiedt op
campus C-mine Genk. Het nieuwe gebouw op de voormalige mijnsite
van Winterslag is voorzien van studio’s, montagecellen, donkere ka-
mers, werkruimtes, een fablab, een mediatheek en een restaurant.
Meer info op www.mad-fac.be.
6
ONDERWIJS
LUCA biedt een ruim aanbod aan professionele en academische
opleidingen aan in Interieurvormgeving, Bouwkunde, Muziek, Drama,
Audiovisuele Kunsten, Audiovisuele Technieken, Beeldende Vorm-
geving en Beeldende Kunsten.
Onze opleidingen
Professionele bacheloropleidingen
De professionele bacheloropleidingen zijn driejarige, praktijk- en
beroepsgerichte opleidingen. Studenten die deze opleiding hebben
gevolgd zijn breed opgeleide professionals. Zij die na hun professionele
bacheloropleiding verder willen studeren, kunnen via een schakel-
programma doorstromen naar een masteropleiding of kunnen een
bachelor-na-bachelorprogramma volgen.
Academische opleidingen
De academische opleidingen bestaan uit een driejarige bachelor en
een één- of tweejarige master. In de academische opleidingen is de
onderzoekscomponent sterk aanwezig. Studenten worden uit -
gedaagd om een eigen artistieke stem te formuleren in een van de
vele kunstdisciplines.
7
L
U
C
A
O
N
D
E
R
W
I
J
S Studiedomeinen
Interieurvormgeving
Interieurvormgeving is een driejarige professionele bacheloropleiding
waarin ruimtelijk ontwerpen centraal staat. Een grondige technische
en culturele vorming en een hoge dosis praktijkervaring gaan daarbij
hand in hand. De opleiding concentreert zich op het ontwerpen van
interieurs, ruimtelijke installaties, scenografiën, meubels en objecten.
De student verkent al deze terreinen en krijgt zo de ruimte om zich
volgens zijn eigen profiel te oriënteren in het werkveld.
Locaties
Campus Sint-Lukas (Brussel)
Campus Sint-Lucas (Gent)
Bouwkunde
Bouw is een professionele bacheloropleiding die studenten op drie jaar
tijd opleidt tot generieke bouwdeskundigen die breed inzetbaar zijn
in de hele bouwsector. De opleiding combineert een grondige techni-
sche vorming met een hoge dosis praktijkervaring en garandeert haar
studenten dat ze nadien aan de slag kunnen als werfleider, bouwkundig
tekenaar, ordercalculator ...
Locatie
Campus Sint-Lukas (Brussel)
Muziek
De opleiding Muziek is een brede, academische opleiding met heel wat
praktijkmogelijkheden die studenten helpt ontdekken waarin ze willen
uitblinken. In de bachelor- en masteropleiding kunnen studenten kie-
zen uit de afstudeerrichtingen Instrument/Zang, Compositie, Directie,
Muziekpedagogie, Muziektherapie en Jazz. Het is een zeer breed aanbod
aan afstudeerrichtingen dat in flexibele trajecten wordt aangeboden.
Hierdoor kunnen studenten ook tijdens de bacheloropleiding van afstu-
deerrichting veranderen. LUCA biedt ook een Specifieke Lerarenopleiding
aan en een Master-na-master in de Voortgezette Studies in Muziek.
Locatie
Campus Lemmens (Leuven)
8
Drama
De academische opleiding Drama focust op het spelen en maken van
teksten. Een goede technische onderbouw en een reeks theoretische
opleidingsonderdelen leveren vakkennis en inzicht. Die zijn onmiddellijk
inzetbaar in de praktijkmodules, waarin spelen en maken de essentie
vormen. Aanvankelijk ligt het accent op verdieping en continuïteit.
Daarna staan verbreding en diversiteit voorop.
Locatie
Campus Lemmens (Leuven)
Film
Film - TV - Video
Film-TV-Video is een driejarige, professionele bacheloropleiding die een
creatieve en een praktijkgerichte aanpak verenigt. Voor de student die
kiest voor een uitvoerend beroep zoals camera -of geluidsman wordt
zijn creatieve feedback door de regisseur als een pluspunt ervaren.
Daarom besteedt de opleiding niet alleen aandacht aan beeld, geluid
en montage, maar ook aan regie, productie en filmtheorie. Studenten
worden hierdoor niet alleen opgeleid tot operatoren, maar ook tot
creatieve professionals, die meedenken met de regisseur.
Locatie
Campus Narafi (Brussel)
Film
Het keuzetraject Film van de academische opleiding Audiovisuele
Kunsten leidt studenten op tot regisseurs van auteurscinema. De
opleiding legt de nadruk op conceptontwikkeling, scenario, acteurs-
regie en dramaturgie. Even belangrijk is de nadruk die gelegd wordt op
de theore tische kennis van film. Film biedt een goede basiskennis in
beeld, klank, belichting, découpage en montage. Studenten ronden hun
opleiding af met een kortfilm die getuigt van vakmanschap, intel li gen-
tie en een eigen signatuur.
Locatie
Campus Sint-Lukas (Brussel)
9
L
U
C
A
O
N
D
E
R
W
I
J
S
Animatiefilm
Het keuzetraject Animatiefilm van de academische opleiding
Audiovisuele Kunsten richt zich op studenten voor wie de ontwikkeling
van een eigen stijl, een persoonlijke manier van vertellen en een aparte
kijk op beweging cruciaal zijn. Een grondige kennismaking met de ani-
matietechnieken vormen het startpunt van de opleiding. Geleidelijk aan
verschuift het zwaartepunt naar character-animatie, narratie en art di-
rection en de ontwikkeling van een eigen stijl.
Locatie
Campus Sint-Lukas (Brussel)
Fotografie
Professionele bacheloropleiding Fotografie
De professionele bachelor Fotografie is een creatieve en opdracht-
gerichte opleiding die professionele fotografen aflevert. Hier zijn een
persoonlijke stijl en een creatieve aanpak cruciaal. Studenten worden
er opgeleid tot ‘beeldenmakers’ met een visie en met een inhoudelijk
en technisch sterk portfolio.
Locatie
Campus Narafi (Brussel)
Afstudeerrichting Fotografie
In de afstudeerrichting Fotografie van de academische opleiding
Beeldende Kunsten staan de fascinaties en obsessies van de indi-
viduele student centraal. De arbeid in het atelier en de studie in het
leslokaal voorzien hem van de nodige technische, artistieke en intellec-
tuele vaardigheden om zijn gedachten en voorstellingen in beelden om
te kunnen zetten. De opleiding daagt de student uit tot het maken van
beelden die het gangbare uitdagen, in vraag stellen, radicaal verwerpen.
De academische fotografiestudent is een innovatieve beeldenmaker,
geen uitvoerder. In zijn praktijk staan doen en denken niet tegenover
elkaar, maar vullen ze elkaar aan.
Locatie
Campus Sint-Lukas (Brussel)
10
Textiel
De afstudeerrichting Textiel van de academische opleiding Beeldende
Kunsten benadert de veelzijdigheid van de discipline vanuit een breed
perspectief. Studenten komen hierdoor terecht in een experimen-
tele onderzoeksomgeving waar een constante dialoog gevoerd
wordt over de taal van textiel en haar mogelijkheden. Hierbij staan het
artistiek beeldende en het ontwerpen centraal met ruimte voor de
cross-overs tussen kunst en design.
Locatie
Campus Sint-Lucas (Gent)
11
L
U
C
A
O
N
D
E
R
W
I
J
S
Ontwerp
Beeldende Vormgeving
De professionele bachelor Beeldende Vormgeving is binnen de kunsten
een unieke opleiding in Vlaanderen. Deze situeert zich binnen het do-
mein van de visuele communicatie en omhelst daarbinnen verschillende
disciplines zoals grafische vormgeving, webdesign, motion graphics,
illustratie en reclame. Beeldende Vormgeving wordt gekenmerkt door
haar nauwe band met het werkveld en door de integratie van concrete
projecten en stages. Een brede vorming, in combinatie met gedegen
vakkennis bereidt de student voor om later zelfstandig, proactief en
flexibel te kunnen functioneren in het werkveld. De opleiding biedt vier
studio’s aan: de Grafische, de Reclame en de Digitale Studio en Studio
Still (Storyboard Illustratie).
Locatie
Campus Sint-Lucas (Gent)
Grafisch ontwerp
In de afstudeerrichting Grafisch ontwerp van de academische oplei-
ding Beeldende Kunsten gaan studenten op zoek naar de dynamiek en
spanning tussen tekst en beeld, beeldcultuur en communicatie in de
brede zin van het woord. De opleiding richt zich op grafische en digitale
communicatie binnen een sociale en culturele context en focust op
authenticiteit enerzijds en experiment anderzijds. LUCA biedt Grafisch
ontwerp aan op haar campussen in Brussel en in Gent.
In Brussel zijn er twee keuzetrajecten die uit een gemeenschappelijk
oriëntatiejaar vertrekken: Comic design en Media & Information design.
In Gent ligt de focus op grafisch ontwerp pur sang met als trajecten
Publicatie en boekontwerp, Letterontwerp en Webdesign.
Locaties
Campus Sint-Lukas (Brussel)
Campus Sint-Lucas (Gent)
12
Vrije kunsten
In de afstudeerrichting Vrije kunsten van de academische opleiding
Beeldende Kunsten kunnen studenten zich afhankelijk van hun per-
soonlijke artistieke ambities verder verdiepen in diverse kunstvormen.
Studenten worden gestimuleerd om zelf opdrachten te formuleren
die met de docent op hun relevantie en artistieke kwaliteit worden
besproken. De autonomie van de student staat daarbij centraal. LUCA
biedt de opleiding aan op haar campussen in Gent en Brussel. Elke cam-
pus legt zijn eigen accenten.
In Brussel wordt Vrije kunsten beschouwd als een open ruimte
waarin experiment en reflectie de student de verschillende keuzetra-
jecten laat ontdekken.
In Gent kiest de student voor een mono-, cross- of multidisciplinair
traject en kan hij daarbij beroep doen op de expertise van alle docenten
binnen en buiten de afstudeerrichting Vrije kunsten.
Locaties
Campus Sint-Lukas (Brussel)
Campus Sint-Lucas (Gent)
13
L
U
C
A
O
N
D
E
R
W
I
J
S Verder studeren
Specifieke Lerarenopleidingen
LUCA organiseert verschillende lerarenopleidingen aan. De leraren-
opleiding Drama kan na de masteropleiding gevolgd worden. De
lerarenopleiding Muziek kan vrijwel altijd simultaan met de masterop-
leiding gevolgd worden.
Locatie
Campus Lemmens (Leuven)
In de lerarenopleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten onderzoe-
ken docenten en studenten vanuit hun ervaring als kunstenaar hoe
kunst en ontwerp best gedoceerd worden. De opleiding is speels en
experimenteel, onderzoeksgericht en kritisch. Bovendien is ze uit-
stekend ingebed in het kunsteducatieve veld. Studenten kunnen de
opleiding volgen na, maar ook simultaan met, de masteropleiding.
Locaties
Campus Sint-Lukas (Brussel)
Campus Sint-Lucas (Gent)
Schakelprogramma’s
Studenten kunnen na het behalen van een professionele bachelor
Bouwkunde of Interieurvormgeving via een schakelprogramma van de
KU Leuven doorstromen naar respectievelijk een master Industrieel
Ingenieur Bouwkunde en Interieurarchitectuur.
Studenten kunnen na het behalen van een professionele bachelor
Beeldende Vormgeving of Fotografie via een schakelprogramma van
LUCA doorstromen naar een masteropleiding Beeldende Kunsten (af-
studeerrichtingen Grafisch ontwerp of Fotografie). Studenten met een
bachelordiploma Film-TV-Video kunnen via een schakelprogramma van
LUCA doorstromen naar een masteropleiding Audiovisuele Kunsten.
Postgraduaatsopleidingen
In de postgraduaatsopleiding Brand & Packaging Design staan ver-
pakkingsontwerp en branding centraal. Dit postgraduaat is uniek
in Vlaanderen. Via praktijkopdrachten, lezingen van mensen uit de
14
praktijk en een intensieve begeleiding door gedreven docenten leren
studenten efficiëntere briefings en feedback geven, geslaagde ver-
pakkingsontwerpen maken en vullen ze hun kennis van branding en
communicatie aan. De opleiding verzekert haar afgestudeerden hier-
mee van een unieke en ideale springplank naar een uitdagende job in
een sector met veel jobopportuniteiten.
De postgraduaatsopleiding Brand & Packaging Design wordt geor-
ganiseerd op campus Sint-Lucas Gent. Meer informatie is te vinden op
www.luca-arts.be.
Locatie
Campus Sint-Lucas (Gent)
Master-na-masteropleiding
De master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek
begeleidt professionele musici in het verwerven van praktische
vaardig heden en onmiddellijk bruikbare competenties en in het ontwik-
kelen van een onderzoeksparcours/ onderzoekstraject dat hun praktijk
ondersteunt en verrijkt. Beginnende professionele musici krijgen zo
kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en hen
oriënteren naar de loopbaan die het beste bij hen past (bijvoorbeeld
een doctoraatsproject, wedstrijden of orkestaudities).
Locatie
Campus Lemmens (Leuven)
15
L
U
C
A
O
N
D
E
R
W
I
J
S Internationale opleiding
LUCA organiseert de Engelstalige Erasmus Mundus masteropleiding
Doc Nomads. De masteropleiding in documentairefilm wordt in het
Engels georganiseerd en oefent een sterke invloed uit op het internati-
onale karakter van de campussen.
Locatie
Campus Sint-Lukas (Brussel)
16
CAMPUSSEN
Vier gerenommeerde campussen
Campus Narafi
Campus Narafi is gelegen in het prachtige Dudenpark op het hoogste
punt van Brussel. Je krijgt er les in een schitterend, historisch kasteel
met een hedendaags interieur. Het verhaal van de campus gaat terug
tot 1939 toen het hooggelegen kasteel een uitgelezen uitzendpunt
voor het nieuwe Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut bleek.
Vandaag zet LUCA er die geschiedenis verder met haar opleidingen
Film-TV-Video en Fotografie. De ligging combineert het beste van twee
werelden en is daardoor uniek. Je studeert in een prachtig, rustig en
groen kader en toch sta je in een kwartier in het hartje van Brussel.
Campus Narafi telt slechts twee opleidingen. Die kleinschaligheid zorgt
voor een gezellige sfeer. Alle studenten en docenten kennen elkaar.
Hierdoor voel je je nooit een nummer. Een unieke omgeving dus waarin
je je snel thuis voelt.
LUCA – Campus Narafi
Victor Rousseaulaan 75, 1190 Brussel, T 02 340 10 20
Campus Sint-Lukas Brussel
Campus Sint-Lukas Brussel biedt al meer dan honderd jaar kunst- en
architectuuropleidingen aan. Op de gerenoveerde campus kunnen
jonge kunstenaars en ontwerpers terecht voor academische opleidin-
gen in de Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Bovendien organiseert
Sint-Lukas Brussel, als voormalige architectuurschool, ook professio-
nele bacheloropleidingen in Bouwkunde en Interieurvormgeving. Deze
campus is echter meer dan een hoger onderwijsinstelling. Getuige de
actieve werking van de Sint-Lukasgalerie.
Onder meer filmmakers Michael R. Roskam en Patrice Toye, kunste-
naars Luc Tuymans en Hans Op de Beeck, ontwerpers Danny Venlet en
Sarah De Bondt, tekenaars GAL en Tom Schamp en fotografen Charif
Benhelima en Stephan Vanfleteren komen uit deze stal.
LUCA – Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel, T 02 250 11 00

17
L
U
C
A
C
A
M
P
U
S
S
E
N
Campus Sint-Lucas Gent
Campus Sint-Lucas Gent heeft een lange traditie van kwalitatief
kunstonderwijs. Gelegen in het gezellige historische hart van Gent
geniet de campus volop van een culturele en stimulerende omgeving.
Vandaag biedt campus Sint-Lucas Gent zowel een professionele op-
leiding in de Beeldende Vormgeving als een academische opleiding
in de Beeldende Kunsten aan. De intensieve individuele begeleiding
van een team gedreven docenten helpt hem zijn weg te vinden in de
kunst- en ontwerpwereld.
De alumni van Sint-Lucas Gent verpersoonlijken de kwaliteit van deze
onderwijs- en onderzoeksomgeving. Michaël Borremans, Berlinde
De Bruyckere, David Claerbout, Eva Mouton, Brecht Evens, Cox &
Grusenmeyer, Kim Beirnaert, Caro Van den Hole, Hannes Van Seeveren ...
het zijn maar enkele van de vele kunstenaars en ontwerpers van
Sint-Lucas Gent.
LUCA – Campus Sint-Lucas Gent
Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent, T 09 225 42 90
Campus Lemmens
Campus Lemmens biedt academische bachelor- en masteropleiding
in Muziek en Drama aan. Voor muziek behoren Compositie, Directie,
Instrument/Zang, Jazz, Muziekpedagogie en Muziektherapie tot de
mogelijkheden. De afstudeerrichting Woordkunst van de opleiding
Drama focust op het spelen en maken van tekst. Campus Lemmens
organiseert ook een master-na-masteropleiding in de Voortgezette
Studies Muziek en een Specifieke Lerarenopleiding.
Gelegen aan de rand van de stad in een groene omgeving biedt de brui-
sende campus aan ruim 500 studenten en 250 docenten een stevige
logistieke omkadering en rijke infrastructuur aan.
LUCA – Campus Lemmens
Lemmensberg 3, 3000 Leuven, T 016 23 39 67
18
BEGINNEN AAN EEN OPLEIDING
Toelatingsvoorwaarden
Bacheloropleidingen
Wie een opleiding aan LUCA School of Arts wil aanvatten moet in het
bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of van een getuigschrift
dat hiermee wordt gelijkgesteld.
Kandidaat-studenten voor de professionele bacheloropleidingen
Bouw, Interieurvormgeving, Fotografie en Film-TV-Video moeten geen
toelatingsproef afleggen.
Kandidaat-studenten die willen starten met een professionele ba-
cheloropleiding Beeldende Vormgeving, of een academische opleiding
Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Muziek of Drama moeten
slagen voor de artistieke toelatingsproef. De data en de inhoud van de
toelatingsproeven vind je vanaf maart op onze site
www.luca-arts.be/toelatingsproeven.
Voor kandidaat-studenten met een diploma van buiten de
Vlaamse gemeenschap gelden enkele bijkomende voorwaarden,
onder meer taalvoorwaarden.
Masteropleidingen
Wie wil beginnen aan een masteropleiding moet het academisch ba-
chelordiploma dat hieraan voorafgaat op zak hebben. Wie dat diploma
niet heeft, kan zich pas na het slagen voor een schakelprogramma of
een geïndividualiseerd voorbereidingsprogramma, inschrijven voor
de masteropleiding.
De precieze inhoud van die programma’s is afhankelijk van de behaalde
credits en eerder verworven competenties (EVC).
Voor meer informatie contacteer
info@luca-arts.be.
19
L
U
C
A
B
E
G
I
N
N
E
N

A
A
N

E
E
N

O
P
L
E
I
D
I
N
G
Inschrijven
Inschrijven voor de bacheloropleidingen
Kandidaat-studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en
zich willen inschrijven voor een opleiding moeten een aantal documen-
ten kunnen voorleggen:
— geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
— een kopie van het diploma van het secundair onderwijs
Studenten die reeds een andere hogere opleiding, met of zonder
succes, hebben gevolgd brengen een studieattest mee van de
opleiding in kwestie.
De precieze procedure is terug te vinden op
www.luca-arts.be/inschrijven.
Inschrijven voor de masteropleidingen
Wie zich wil inschrijven voor een masteropleiding moet een geldig iden-
titeitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben. Daarnaast is
een kopie van het bachelordiploma vereist.
20
Studietoelage
Studietoelages kunnen worden aangevraagd bij de Vlaamse
Gemeenschap op het Departement Onderwijs.
Meer informatie is te vinden op:
— www.studietoelagen.be
— studietoelagen@vlaanderen.be
— gratis nummer 1700
Meer informatie
Meer informatie over inschrijvingen, over de inhoud en de data van de
toelatingsproef, over het aanvragen van schakel- en voorbereidings-
programma’s en over het studiegeld is terug te vinden op
www.luca-arts.be/inschrijven.
21
L
U
C
A
D
I
E
N
S
T
E
N
DIENSTEN
Studietoelage
Meer informatie
Studentenadministratie
Je kan je inschrijven op de verschillende campussen van LUCA voor de
opleidingen die daar worden aangeboden. Op de studentenadminis-
tratie kan je terecht voor inschrijvingen, aanvragen van vrijstellingen,
attesten voor vervoersabonnementen …
Meer info op www.luca-arts.be/studentenadministratie.
Contact
Campus Lemmens: 016 23 39 67
Campus Narafi: 02 340 10 20
Campus Sint-Lucas Gent: 09 225 42 90
Campus Sint-Lukas Brussel: 02 250 11 18/19
Studiebegeleiding &
Studietrajectbegeleiding
Indien je vragen hebt over de manier waarop je moet studeren, het
plannen van je werk, het schrijven van een paper… kan je terecht bij de
dienst Studiebegeleiding.
De dienst Studietrajectbegeleiding helpt je dan weer met info,
advies en begeleiding over diverse aspecten van het studietraject.
Studenten kunnen er terecht met vragen over de studievoortgang en
het keuzetraject, flexibele en geïndividualiseerde trajecten …
22
Studentenvoorzieningen
De dienst Studentenvoorzieningen helpt studenten op weg met
hun studiefinanciering. Hier kunnen ze onder andere terecht voor de
aanvraag van een studietoelage of voor meer informatie over kinder-
bijslag. Daarnaast kunnen studenten hier aankloppen met vragen over
huisvesting, vervoer, studentenwerking, medische en psychologische
hulpverlening ... Meer info op
www.luca-arts.be/studentenvoorzieningen.
Contact
Sint-Lucas Gent: stuvo.gent@luca-arts.be
Sint-Lukas Brussel en Narafi: stuvo.brussel@luca-arts.be
Lemmens: stuvo.lemmens@luca-arts.be
Huisvesting
In hun zoektocht naar een studentenkot kunnen studenten het
aanbod van gespecialiseerde regionale organisaties consulteren.
Met bijkomende vragen kunnen ze eventueel terecht bij de dienst
Studentenvoorzieningen.
Info
Brussel: www.brik.be
Gent: www.kotatgent of stuvo.gent@luca-arts.be
Leuven: www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvesting
23
WELKOM
L
U
C
A
W
E
L
K
O
M
LUCA organiseert jaarlijks verschillende infodagen, proefdagen, opendeur-
dagen en eindejaarstentoonstellingen. Wil je de opleiding en de campus
leren kennen, kom dan zeker langs op een van die dagen.
Campus Lemmens
Proefdagen: 3 tot 7 maart en 7 tot 11 april 2014
Opendeurdag: 1 mei 2014
Campus Narafi
Infonamiddag: 12 maart 2014
Opendeur: 10 mei 2014
Eindejaarstentoonstelling (Film-TV-Video): 20 juni 2014
Eindejaarstentoonstelling (Fotografie): 16 juni 2014
Campus Sint-Lukas Brussel
Infodagen: 26 maart en 10 mei 2014
Contactdag: 2 september 2014
Eindejaarstentoonstelling: 28-29 juni 2014
Campus Sint-Lucas Gent
Open atelierdagen: 22 maart en 7 mei 2014
Infodag: 29 augustus 2014
Eindejaarstentoonstelling: 28-29 juni 2014

Kom langs
LEAVE
A TRACE
Leuven - Brussel - Gent
opendeurdagen maart & mei 2014
www.luca-arts.be
FOTOGRAFIE
L
E
A
V
E

A

T
R
A
C
E

L
E
A
V
E

A

T
R
A
C
E


L
E
A
V
E

A

T
R
A
C
E


L
E
A
V
E

A

T
R
A
C
E


L
E
A
V
E

A

T
R
A
C
E

L
E
A
V
E

A

T
R
A
C
E

L
E
A
V
E

A