De beste kwaliteit

en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Mourits advocatenkantoor
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
info@mouritsadvocatenkantoor.nl
www.mouritsadvocatenkantoor.nl
FANCY FAIR
VOOR GOEDE DOEL
pagina 3
SLUITING EN OPENING
WINKELS
pagina 5
VAKANTIESPELEN
KOMEN ERAAN
pagina 8
Kijk op de Zomer
ZOMER 2014
WOENSDAG 13 AUGUSTUS
in Bodegraven-Reeuwijk
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
HORLOGES!
vrijetijdshorloges, sporthorloges,
werkhorloges, modehorloges,
uitgaanshorloges, kinderhorloges,
zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz.
In MEER dan 25 merken vindt U
horloges bij juwelier Van Deth.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
Beneluxweg 30 - Bodegraven -Tel: 0172 - 652006
www.greenhealthcenter.nl
“Ik doe tijdens de Personal
Training bij Green Health Center
oefeningen die ik nooit voor
mogelijk had gehouden.”
Roderick Schildkamp

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Aankoop • Verkoop
Verhuur • Taxaties
!.
99
ki|o 3.98
2.
99
©
D
i
s
n
e
y
2
0
I
4
AAN8|LD|NG |S GLLD|G
VAN WOL. J3 1]M
D|. J9 AUG. 20J4.
C!000 langerak 8reekveIden
8edegraven
£Lk£ ZDNDAC DP£N
I6.00 - 20.00 uur
C!000 langerak kaadhuispIein
8edegraven
0peningstijden: Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
£Lk£ kDDPZDNDAC DP£N
I2.00 - I7.00 uur
C!000
kundergehakt
S00 gram
40%
korting
60%
korting
VOORDEEL
HARKEN DE
OP
PARKEERPLAATS
16 en 23 augustus
alleen in Zevenhuizen
20% korting tijdens de
Voorverkoopavond
woensdag 13 augustus van 19.00 tot 21.00 uur*
50%
korting
* Geldig op het hele assortiment m.u.v. blokhutten,
bestrating, bestellingen, horeca, boeken, cadeau-
kaarten, levende dieren en lopende kortingsacties
en aanbiedingen. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Ter Aar en Zevenhuizen op woensdag 13
augustus van 19.00 tot 21.00 uur.
Intratuin Ter Aar Kerkweg 28
Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c
Kijk op www.intratuin.nl
Lugubere vondst in sloot langs Kippenkade
Reeuwijk - Tijdens zijn lange loopbaan in bagger- en waterwerken heef
aannemer Hans van Rijn al heel veel spullen naar boven gehaald die niet in
het water thuishoren. Vorige week was sprake van een zeer bijzondere vondst:
een menselijke schedel.
Fietsen die bij het baggeren
opduiken, daar kijken Hans
van Rijn en zijn medewer-
kers echt niet meer op. Dat
ligt anders bij oude Duitse
geweren die wel eens uit de
bak van de kraan tevoor-
schijn kwamen. Vorige
week deed Hans echter wel
een heel lugubere vondst.
In gezelschap van zijn
5-jarige kleinzoon Thijs
Kleinzoon Thijs wijst zijn opa waar de schedel werd aangetrofen.
Vakantiebezorging
Bodegraven-Reeuwijk - Gedurende de vakantiemaanden
genieten de vaste bezorgers van Kijk op Reeuwijk en Kijk
op Bodegraven doorgaans van een paar weken vakantie.
Hun taken worden dan overgenomen door invallers, die alle
aandacht zullen besteden aan een goede bezorging. Wel
kan het voorkomen dat de krant daarbij een dag later als
gebruikelijk in de bus valt. Wij vragen begrip hiervoor. Krijgt u
de krant onverhoopt niet bezorgd, neem dan contact op met
Reclameverspreiding Bodegraven, 0172-615588, bezorging@
kijkopreeuwijk.nl of bezorging@kijkopbodegraven.nl.
baggerde Hans een volledig
dichtgegroeide sloot langs
een onlangs door hem
aangekocht perceeltje aan
de Kippenkade. Ze waren
nog nauwelijks bezig toen
een rond voorwerp mee
naar boven kwam. “Kijk
opa, een bal,” was de eer-
ste reactie van Thijs, maar
toen de ‘bal’ uit de bak rol-
de zag Hans ogenblikkelijk
dat het om een menselijke
schedel ging. De onderkaak
ontbrak, maar de schedel
was verder nog redelijk
gaaf en ook een aantal tan-
den en kiezen in de boven-
kaak was nog aanwezig.
“Heel lang kan de schedel
niet in de sloot hebben
gelegen,” is de mening van
Hans, “want ik baggerde
hem uit de bovenste laag
van de sloot, een echt oude
schedel had ongetwijfeld
dieper gelegen.” Via wijk-
agent Jan van Steenbergen
werd de politie ingescha-
keld. Nog even is in de
bagger gezocht naar meer
stofelijke resten, maar
die werden niet aangetrof-
fen. De schedel is door de
politie meegenomen en zal
door forensische experts
worden onderzocht.
Tekst en beeld (portret): Bert Verver
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
HUISARTSEN
Bodegraven
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils, Bodelo-
laan 7, Bodegraven, 0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven, 0172-
612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk, Noord-
straat 48, Bodegraven, 0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff, Boe-
semsingel 81, Bodegraven,
0172-613388.
Waarneemcentrale huisartsen,
0172-892020 (tijdens kantooruren).
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect
telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
J. de Kat – Begrafenisverzorging
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
Na een rijk en avontuurlijk leven hebben wij
afscheid moeten nemen van onze liefste
en zorgzame
Cornelia Anna
Sterkenburg - van der Meer
- Corry -
Hazerswoude Reeuwijk
7 november 1937 1 augustus 2014
Jan Sterkenburg
Ewald en Annelies Sterkenburg
Thomas en David
Tessa Sterkenburg en Boris Veldhuijzen van Zanten
Loïs en Faye
Bernice Sterkenburg en Remco Meeuwissen
Fam. van der Meer
Fam. Sterkenburg
Zijdeweg 35
2811 PD Reeuwijk
De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.
Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem
bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat in zijn slaap
door de Hemelse Vader is thuisgehaald, mijn lieve man,
vader, schoonvader en opa
Johannes Slappendel
- Hans -
* Zwammerdam, 9 augustus 1937

Tempel, 11 augustus 2014


Zijdeweg 22
2811 PC Reeuwijk
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
D.V. donderdag 14 augustus van 20.00 uur tot 21.30 uur
bij ons thuis.
Op D.V. zaterdag 16 augustus is er gelegenheid tot
condoleren van 9.45 uur tot 10.15 uur in de Dorpskerk,
Kerkweg 2, 2811 KD te Reeuwijk. Aansluitend vindt
de afscheidsdienst om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk plaats.
Daarna vindt de begrafenis plaats op de algemene
begraafplaats De Tempel, Schinkeldijk 3,
2811 PA te Reeuwijk.
Als u geen rouwcirculaire heeft ontvangen kunt u deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.
De mens wikt
God beschikt
(naar Spreuken 16, vers 9)

Trieny Slappendel - Venhuizen
Petra in herinnering
Ina en Egbert-Jan
Gera en Marco
Leanne, Joëlle
Gert-Jan en Beatrix
Wijnand*, Crista, Edwin, Stefan

Onze dank gaat uit naar
Buurtzorg Reeuwijk West
voor de goede verzorging van mijn man
Hans Slappendel
Trieny Slappendel en kinderen
Nieuwerbrug
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Zwammerdam
Dhr. G. Heijden, Plein 1, Zwammer-
dam, 0172-619229.
Reeuwijk
Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde
13a, Reeuwijk, 0182-393244 (08.00-
17.00 uur).
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg.
Doormanstraat 25, Driebruggen,
0348 501307 (08.00-17.30 uur).
Huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Polaner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
APOTHEKEN
Bodegraven
BENU apotheek Bodegraven, Brug-
straat 1, Bodegraven, 0172-612031
BENU apotheek Vromade, Vromade
2, Bodegraven, 0172-617126
Reeuwijk
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b,
Reeuwijk, 0182-392042 (overdag).
Dienstapotheek
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
DIERENARTSEN
Bodegraven
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Reeuwijk
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182-392568.

Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Jezus' hart.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft gedaan en betekend, geven wij kennis van het
overlijden van onze zus en schoonzus

Hendrina
de Vries - van Arnhem
~ Rina ~

sinds 28 november 1983 weduwe van Jan de Vries
moeder van Jan (in liefdevolle herinnering)

Nieuwerkerk a/d IJssel,
21 juni 1924

Reeuwijk,
11 augustus 2014

Leniet en Abt
Hermant en Corriet
Leen en Willy
Truus en Gijs
Annie en Rein
Marry en Dick

Correspondentieadres:
R. Starreveld
Suykers Acker 57
1965 RB Heemskerk
Rina is in haar vertrouwde omgeving, zorgcentrum
de Reehorst Treebord 19 te Reeuwijk, alwaar geen
bezoek.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
15 augustus om 10.30 uur in kerkelijk centrum de Ark,
't Kerkestuk 1 te Reeuwijk.

De begrafenis zal omstreeks 12.00 uur plaatshebben
op de Algemene Begraafplaats aan de Schinkeldijk 3
te Reeuwijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
kerkelijk centrum de Ark.Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Jezus' hart.Hiermede geven wij u kennis dat de Heere tot Zich
heeft genomen mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Olivier - Teunissen
~ Corrie ~
Delft,
24 februari 1924
Reeuwijk,
10 augustus 2014
Frits Olivier

Delia
Erica
Marianne en Arjen
Féline en Serdar
Leyla
Lobke en Remy
Caithlynn, Yehoshua
Sybren en Rianne
Lieke
Tjerk en Mirjam
Mario en Paula
Kaarde 2A-442
2811 PZ Reeuwijk
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 14 augustus van 19.30 tot 20.15 uur in
het stiltecentrum van de Reehorst, Treebord 19 te
Reeuwijk.

Dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op vrijdag 15 augustus om 14.00 uur in de
Ichthuskerk, Nieuwdorperweg 1 te Reeuwijk.

Omstreeks 15.30 uur zullen we haar begeleiden naar
haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats,
Schinkeldijk 3 te Reeuwijk.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Te koop
Tel. nr. 0182-394381
• Batavus herenfets,
5 versn, € 85,=
• Junker dames/meisjes-
fets € 75,=
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschool • taxi-bedrijf
schipholservice • groepsvervoer
donderdag vrijdag zaterdag
14 15 16
augustus augustus augustus
PLUS Filetlapjes
Oriëntaals, Procureur-
lapjes Provencaals of
Speklapjes Smokey BBQ
Pak 350 gram, combineren mogelijk ,
2 pakken
7.98
4.
99
2 PAKKEN
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 | zo gesloten
Hoogendoorn | Dorp 14 | Waarder |
Verbouwing, nieuw-
bouw of storing: u kunt
altijd op ons rekenen!
Profiteer van het lage btw-tarief bij
verbouwingen en renovaties!
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
Edisonstraat 21a Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Fancy fair voor ‘Muziek Helpt’
aan Nieuwenbroekse plas
Reeuwijk - Op 23 augustus wordt op de Nieuwenbroeksedijk 20 van 10.00 tot 17.00 uur een bijzondere fancy
fair gehouden. De opbrengst is bestemd voor de stichting Muziek Helpt voor autistische mensen.
Een fantastische gelegen-
heid om met het hele gezin
één van de mooiste plekjes
van Reeuwijk te bezoeken,
paling te eten, van alles
te zien te bekijken en te
kopen, en daarbij ook nog
een heel goed doel te steu-
nen. Een mooi tochtje op
de fets, maar mocht u toch
met de auto willen komen
dan is er op 200 meter
afstand beperkt parkeer-
gelegenheid. Voor bootbe-
zitters een unieke kans om
na een heerlijke vaartocht
naar de verste uithoek van
de Reeuwijkse plassen aan
te leggen bij de fancy fair
aan de plas Nieuwenbroek.
Initiatiefneemster is Frede-
rika van der Ven. Zij is
voorzitter van de Stichting
Muziek Helpt en legt uit
hoe ze op het idee kwam
om op het land rond het
huis, waar zij met haar
echtgenoot woont, een
fancy fair te houden. “In
2012 is de Stichting Muziek
Helpt opgericht met als
doel geld in te zamelen
voor de aanschaf van
muziekinstrumenten of
ander geluidsmateriaal
voor autistische mensen.
We houden nu een uitge-
breide fancy fair in Reeu-
wijk om geld in te zamelen,
maar zeker ook om onze
stichting meer bekendheid
te geven, zodat we meer
mensen kunnen helpen.”
PALING ROKEN
Er is deze dag van alles te
doen. Er zijn kramen met
antiek en curiosa, onder
andere uit Frankrijk,
kunst, snufelkramen met
gebruikte en nieuwe spul-
letjes, (couture)stofen
en ander textiel, boeken,
platen, flms. Voor de
kleintjes is er ballengooien
met kleine prijsjes. Er zijn
heerlijke broodjes ham-
burger, frisdrank en water.
Palingroker Albert komt de
overheerlijke Reeuwijkse
paling roken. U kunt een
vers broodje paling kopen,
of een (half) pond paling
mee naar huis nemen. Als
u niet naast het net wilt
vissen, kunt u van te voren
bestellen, voor 20 augustus
besteld betaalt u € 11,00 voor
een half pond en € 19,00
voor een pond paling. Op
23 augustus is de prijs
€ 12,00 en € 20.00. De
bestelling kunt u doorge-
ven via e-mail Frederika @
muziekhelpt.nl. Heef u
nog spulletjes over, curiosa,
boeken of andere geschikte
artikelen? Dan kunt u deze
op donderdag 21 en vrijdag
22 augustus afeveren op
de Nieuwenbroeksedijk 20
in Reeuwijk.
MUZIEK HELPT
Op de vraag hoe Frederika
van der Ven betrokken is
geraakt bij de Stichting
Muziek Helpt, zegt zij: “Ik
heb deze Stichting in het
leven geroepen, omdat wij
zelf een autistische zoon
hebben die heel veel baat
heef bij het bespelen van
zijn gitaar. Muziek maakt
mensen met autisme blij,
haalt ze uit de sleur, verbe-
tert de expressie en geef
zelfvertrouwen. Het is alle-
maal begonnen toen ik op
de markt ging staan met
allerlei spullen, gekregen
van familie en kennissen,
om geld bij elkaar te krij-
gen voor het instrument
van mijn zoon. Ik sta nog
steeds op markten en ben
op zoek naar een enthou-
siast marktmaatje, met
feeling voor curiosa.”
“Door de bijzonder goede
ervaringen met mijn zoon
is het plan geboren om
dit ook voor andere autis-
tische mensen te doen en is
de ANBI Stichting Muziek
Helpt opgericht. Met name
voor autistische volwasse-
nen, want Jaap van
Zweden, die ook een autis-
tische zoon heef, doet dit
voor autistische kinderen.”
Op de website van de stich-
ting kunnen de mensen
een aanvraag indienen
voor hulp via het do-re-mi
systeem. Do, beschrijf het
doel, wat wil je bereiken,
wat wil je graag doen met
muziek? Re, wat is de reden
waarom je dit vraagt? En
mi, welke middelen, wat
heb je van Muziek Helpt
nodig? “Er wordt heel goed
gekeken of het geld goed
wordt besteed; er wordt
niets over de balk gegooid.
We zijn overigens nog op
zoek naar een nieuwe
secretaris voor ons
bestuur.”
Iedereen is welkom op deze
fancy fair voor het goede
doel en/of om spullen aan
te leveren op genoemde
data. Informatie: telefoon
06-37473480.
Tekst en beeld: Narda Rebel
Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam
Zwammerdam - Van 23 tot en met 28 augustus worden de jaarlijkse Vakantie Kinder Spelen
in Zwammerdam gehouden. Dit jaar voor de 42e keer, met als thema Alles is liefde. De loca-
ties zijn de Kuil in Bodegraven en Ipse de Bruggen in Zwammerdam Zaterdag 23 augustus om
19.00 uur gaan de activiteiten van start. Er is van alles te doen , van muziek tot dansen, van
huttenbouw tot sport en spel en van schilderen tot een nachtspel. Een uitgebreid programma
is te vinden op de site www.zwammerdam.net.
Nieuwe
uitdaging?
Jumbo
Voor onze Jumbo winkels in Bodegraven zijn wij op zoek naar:
Hulpkrachten div. afdelingen
Verkoopmedewerkers div. afdelingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Quint Langerak via telefoonnummer: 0172-612032
Kom werken bij de leukste supermarkt van Nederland!
Kijk voor de ideale baan op
jumbowerkt.nl
Bij Jumbo werk je bij de leukste supermarkt van Nederland. Je groeit elke dag in onze
dynamische organisatie. Dat merk je op de werkvloer. We werkensamen, zijnondernemend
en willen winnen. Met één doel: 100% tevreden klanten! Past dat bij jou? Zeg dan Hallo
Jumbo! Langerak
Hallo Jumbo
Langerak
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 4
Nieuwe huurders winkels Miereakker
Twee nieuwe ondernemers
hebben een winkelunit in
winkelcentrum Miereakker
gehuurd. Zo laat Top Vast-
goed weten. Het betreft Ter
Stal, een landelijke keten in
gezinsmode en textiel, en
Sunny Moments, een zon-
nestudio/schoonheidssalon
gerund door Reeuwijkse
ondernemers. Daardoor
zijn nog slechts twee win-
kelunits te huur. Dupree
Makelaars is daarvoor in
onderhandeling met een
aantal kandidaten. Boven
de winkels zijn 41 appar-
tementen gerealiseerd.
Daarvan zijn er nog enkele
te koop via ERA De Koning
Makelaardij in Woerden. Alle appartementen hebben een eigen parkeer-
plaats in de parkeerkelder onder het winkelcentrum. De winkeliers zijn nog
in gesprek met de gemeente om te zorgen dat het wandelgebied tussen
de winkels ook als zodanig herkenbaar is en auto’s en fietsen niet vanaf de
aansluitende openbare weg tussen de winkels gaan rijden.
Modeshow in Rijngaarde
Vander Klooster Mode organiseert zaterdag 23 augustus van 10.30 tot
11.30 uur in Dienstencentrum Rijngaarde een gezellige, uitgebreide mode-
show van de nieuwe najaarscollectie voor dames vanaf 55+. Aansluitend is
er ’s middags de mogelijkheid om kleding te kopen. Betalen met de pinpas
is mogelijk. Bezoeksters van de modeshow krijgen een kopje koffie met wat
lekkers tijdens de modeshow. Na de show is er tevens een verloting met als
hoofdprijs een mooie damestas en een cadeaubon ter waarde van 15 euro.
Men kan ook makkelijk winkelen in de webwinkel. www.vdklmode.nl
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor (niet-commercieel) nieuws van ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk.
Mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl of redactie@kijkopbodegraven.nl.
Ondernemersagenda
Meld berichten voor de ondernemersagenda via redactie@
kijkopreeuwijk.nl of redactie@kijkopbodegraven.nl.
Vrijdag 15 augustus, vanaf 8.45 uur
Open Zomer Coffee Alphen in Alphen Business Center,
www.opencoffeealphen.nl.
STOMERIJ
Voor uw goede goed:
Dekbedden en gordijnen reinigen, klaar in 1 dag!
Nu ook bij Naomi’s Dagwinkel!
Vrije Nesse 128
Bodegraven
Tel. (0172) 61 23 80
Kerkweg 25 • 3465 JG Driebruggen
Tel. 0348-501316 • www.vandijk-mobiel.nl
verkoop nieuw en gebruikt • onderhoud en reparatie
apk-keuring en aircoservice
24-uurs storingsdienst
service inspectie
installatie onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl
www.maaselektro.nl
landelijk erkend installateur
Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl
fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219
Het adres voor al uw werkzaamheden
timmer- en onderhoudsbedrijf
Leon de Vos
• onderhoudswerk
• plashuis/recreatiewoning
• aanbouw en dakopbouw
• verbouwingen
• keukens en badkamers
• kozijnen en dakkapellen
• ramen en deuren
• tegel en metselwerken
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Extreem duurzame af-
lak voor buiten. Bij ons
zeer voordelig geprijsd.
Elders: € 63,30 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 13 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar NU tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
VERKERK
ELEKTRO REEUWIJK B.V.
TEL. (0182) 39 57 83
Verkerk Elektro is erkend gecertificeerd om alle
werkzaamheden aan elektra veilig en duurzaam
uit te voeren, voor particulieren en bedrijven.
Einsteinstraat 21
2811 EP Reeuwijk
www.verkerkreeuwijk.nl
ALL ROUND HOVENIERSBEDRIJF VOOR
TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTNG,
ONDERHOUD, RENOVATIE EN BEHEER
Laageind 11A 3465 KG Driebruggen
Tel. 0348 453661 Fax 0348 408874
info@multituin.nl www.multituin.nl
Emmakade 20 | Bodegraven | 06 - 42 27 32 27
info@immanuelbodegraven.nl | www.immanuelbodegraven.nl
DE STAP VAN DE MIND
NAAR HET HART
Onderdak voor ‘werkdoeners’
WerkVinden2punt0 Bodegraven-Reeuwijk, de organisatie gericht op
werkzoekenden, ZZP’ers en ondernemers, heeft onderdak gevonden in
Bodegraven. Tot het einde van 2014 kan men gebruik maken van een
leegstaand winkelpand aan de Wilhelminastraat in Bodegraven. Deze
vakantie zullen de ‘werkdoeners’ het pand geschikt maken om te gebruiken
voor bijeenkomsten en workshops. In de eerste week van september wil de
organisatie daar van start gaan met de advisering aan werkzoekenden en
bijbehorende bijeenkomsten.
Donderdag 21 augustus, 6.30-8.30 uur
Ondernemersontbijt MKBinc bij Tulip Inn Bodegraven, kosten: € 13,50.
Aanmelden via info@mkbinc.nl.
Donderdag 4 september, 6.30-8.30 uur
Ondernemersontbijt MKBinc bij Tulip Inn Bodegraven, kosten: € 13,50.
Aanmelden via info@mkbinc.nl.
TE HUUR:
Garagebox
Anne Frankst raat 9 t e Reeuwi j k
Van ‘t Hof Rijnland Vastgoed BV
Tel. 079 - 3296666
Zonnebloemen
per bos van 3,99 voor 1,
99

Zaterdag van 8:00 tot 11:00 uur
Henk-Jan van Gils Bloemen- en kadoshop Bodegraven | Brugstraat 4 | T (0172) 610 014
VRO
EG
=
VO
O
RDEEL
!!!
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 5
Rose Garden
Chinees-Indisch Restaurant
• Bezorgen in Reeuwijk-Brug
en Reeuwijk-Dorp
(vanaf 50.00)
Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen.
• Ook afalen
• Bufet aan huis vanaf 15 personen
www.rosegardengouda.nl
Van Hogendorpplein 11 - 17 • 2805 BM Gouda
Openingstijden elke dag van 12.00 tot 22.00 uur
Deze week de volgende woningen in ons
aanbod:
Reeuwijk, Bernadottestraat 26
4-kamer eengezinswoning
Reeuwijk, Rietgors 13
5-kamer eengezinswoning
Voor informatie en reageren:
www.wbvreeuwijk.nl – actueel huuraanbod
www.woningnetregiomiddenholland.nl – woningaanbod
WONINGAANBOD
De sluitingstermijn is
woensdag 20 augustus 2014 om 23.00 uur.
Winkelcentrum Miereakker
Meentweide 56
Reeuwijk
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
KAPPER & SHOP
www.kapperssite.nl
(0182) 39 28 16
Oud Reeuwijkseweg 37
2811 KC Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl
ELEKTRO
UNETO-VNI
Erkend installateur
Rijschool Veiligheid
Veilig op weg
T: 06-453 304 89 E: rijschoolveiligheid@hotmail.com
b.g.g. T: 06-294 671 10 Bertus Pouw - vestiging Nieuwerbrug
Voor meer informatie: www.rijschoolveiligheid.nl
Losse rijlessen € 36,-
Basispakket € 915,-
Aanvullende lespakket 5 lessen € 170,-
Aanvullende lespakket 10 lessen € 340,-
Voor alle lessen geldt 60 minuten rijden
Nieuwdorperweg 57
2811 LD Reeuwijk
0182 394059 / 06 25102047
germa@ouderswensch.nl
www.ouderswensch.nl
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
Midden in de zomervakantie mag
ik mijn column schrijven. En net
als in de krant en op tv is het bij
ons ook een beetje komkommer-
tijd. Mensen gaan op vakantie en
verzetten even hun zinnen aan
het strand, in de bergen of op het
water. Het werk dobbert een beetje voort, de huizen-
verkoop kabbelt rustig door…
Daar word ik dan een beetje zenuwachtig van. Niet
omdat ik aan het somberen ben, maar omdat ik hele-
maal niet tegen stil zitten kan! Dus trek ik de stoute
schoenen aan en ga veelvuldig op de kofe. Bij mijn
klanten, welteverstaan. En nog specifeker, klanten die
net hun nieuwe huis af hebben. Want wat is er leuker
dan ook het eindresultaat te bewonderen? Je staat er niet
altijd bij stil dat na de transactie een heel nieuw hoofd-
stuk begint voor de kersverse eigenaren. Want een huis
kopen is één, maar verbouwen en 101 keuzes maken
over muurverf, wand tegels, sanitair, vloerverwarming,
gordijnen, badkamertegels, keukenkastjes…o, wat komt
er veel bij kijken. Soms tot gekmakens toe - en ik kan het
weten, want ik ben zelf ook net verhuisd.
Maar aan het eind van de rit is al het gedoe en gezwoeg
gelukkig weer vergeten. Het is superleuk om te zien en te
horen hoe de mensen het hebben aangepakt en waar ze
trots op zijn. Met af en toe een aha-moment, als ik iets
zie dat een andere klant misschien ook kan toepassen.
Ook voor een beetje inspiratie is zo’n koferondje geen
gek idee.
Komkommertijd? Ik zeg: kom, kom’er eens kijken-tijd!
Slingerland Makelaardij
Notaris D’Aumerielaan 3 - 2811 HS Reeuwijk
tel. 0182 301 166 - info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
EEN EIGEN KIJK OP
Komkommertijd
Angela van de Wiel
Overzicht openstelling winkels
Meentweide en Miereakker
Reeuwijk - Met de aanstaande ofciële opening van winkelcentrum Miereakker op woensdag 10 september
in zicht, zijn de verhuisplannen van de meeste winkeliers, die nu in het tijdelijke winkelcentrum aan de
Meentweide of elders zijn gehuisvest, nagenoeg bekend.
Omdat niet alle winkeliers gelijktijdig overgaan en som-
mige winkels vanwege de verhuizing een aantal dagen
dicht zijn en anderen tot op het laatste moment van de
verhuizing open blijven op de locatie Meentweide, hebben
wij één en ander in een overzicht gerangschikt. Komende
weken volgt meer informatie over het feestprogramma.
Tekst: Paul Engels. Beeld: Letty Blanken
Winkel Eerste dag Miereakker Laatste dag Meentweide/elders
Kruidvat Woensdag 30 juli Nieuw in Reeuwijk
Rabobank pinautomaat Vrijdag 1 augustus Donderdag 31 juli (Raadhuisweg)
Jumbo Jim Koster Woensdag 27 augustus Zaterdag 16 augustus (13.00 uur)
Bakker Ko van Daalen Woensdag 27 augustus Dinsdag 26 augustus
’t Kaashuys Reeuwijk Woensdag 27 augustus Zaterdag 23 augustus
Délifrance Woensdag 27 augustus Nieuw in Reeuwijk
Wiro Bloembinders Woensdag 27 augustus Dinsdag 26 augustus
Vivánt Jopie/De Butterfly Woensdag 27 augustus Zaterdag 16 augustus
Wereldwinkel Zaterdag 30 augustus Donderdag 28 augustus*
Slagerij van Meurs Woensdag 3 september* Zaterdag 30 augustus*
Burger Reeuwijk Dinsdag 9 september Zaterdag 23 augustus (Raadhuisweg)
Hairstylist Alexander Begin september Begin september
’t Reeuwijks Wijnhuis Woensdag 10 september* Zaterdag 30 augustus
Sunny Moments Zonnestudio Woensdag 10 september* Nieuw in Reeuwijk
Groenteshop Van der Starre Nog onbekend Nog onbekend
Pets Place Nog onbekend Nieuw in Reeuwijk
terStal Familiemode Nog onbekend Nieuw in Reeuwijk
Twee winkelgegadigen Nog onbekend
*prognose
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
Te koop:
Coen Rutjes Vlet
lengte 6 m, breedte 2.20 m,
Volvo Penta 3 cl dieselmotor,
23 pk., kan onder alle
bruggen door,
weinig vaaruren
Tel. 06-38640191
Open tafel
senioren
Dinsdag 19 augustus, 11.45 uur
Open tafel in Kerverland in
Waarder voor 55-plussers uit
Waarder, Driebruggen, Nieuwer-
brug, Bodegraven en Reeuwijk,
verzorgd door vrijwilligers van
de Welzijnsstichting Kerverland.
Op het menu staan groente-
soep met balletjes, patat frites
met appelmoes en een kroket.
Zoals gewoonlijk met iets lek-
kers toe. Compleet met een glas
wijn of fris en koffie of thee kost
de maaltijd € 6,50. Aanmelden
bij Ben en Marijke van der Lugt,
telefoon 0348-502659 of 06
40227933.
VLOEREN & RAAMDECORATIE VOOR WONEN EN WERKEN
Overige DTP_Reclamebord_150x50cm Reeuwijk.indd 1 09-07-14 12:12
aannemersbedrijf j. kruijt b.v.
• Grond- en rioleringswerk
• Ontstoppen (met hoge druk)
• Herstellen of vernieuwen
• Onderhoud drukriolering
Edisonstraat 41
2811 EM Reeuwijk
Peter Bakker
mob. 06 - 53997141
Tel. 0182 - 393048
Fax 0182 - 395177
bakker.p@hetnet.nl
0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42
Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk
Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen
en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers.
Levering van zand, grind en grond.
Zilveren sponsors
Bronzen sponsors
Gouden sponsors
H
e
e
ft u
a
l e
e
n
e
e
n
d
je
g
e
a
d
o
p
te
e
rd
?
V
o
o
r
s
le
c
h
ts


5
,-
m
a
a
k
t o
o
k
ú
k
a
n
s
o
p
d
e

h
o
o
fd
p
r
ijs
v
a
n

1
0
0
0
,-

o
f e
e
n
s
c
o
o
te
r
!
Bruisend Reeuwijk is altijd al een waterspektakel
geweest. De waterspelen spelen ieder jaar een
grote rol, van de vroegere gondelvaart tot de
duckrace van dit jaar. Het water zorgt altijd voor
groot spektakel.
WATERPARADIJS
Achteraan de laan bij het waterparadijs voor de
kinderen, liggen de waterballen op de kinderen
te wachten. Grote ballen die op het water drijven
waar kinderen in kunnen rennen over het
water. En, heb jij wel eens op het water op een
trampoline gesprongen? Nee? Dan is dit je kans.
Laat zien wat je kan en maak salto’s en andere te
gekke sprongen op de watertrampolines.
WIPE-OUT XXL
De enorme Wipe-Out XXL baan ligt dit jaar
ook weer in het water. Klim over de berg,
maak een diepe sprong en laat zien hoe snel
jij bent op de baan. Je begint bij de wand
met bokshandschoenen, red je het door de
hindernissen en verkoop je je tegenstander alvast
een flinke punch? Of zag jij die rode boks hand-
schoen net te laat? Daarna moet je ongehinderd
over de dubbele rode ballen, maar pas op dat je
tegenstander niet op dezelfde bal springt, want
dan word je de lucht in gekatapulteerd! Als je dit
overwonnen hebt, wacht er na een flinke klim
nog een vrije val van 3,5 meter op je! Hierna volgt
de junglestormbaan waar je door verschillende
hindernissen moet om bij de klimwand aan
te komen. Eenmaal boven glijd je langs de
palmbomen naar de finish. Durf jij het aan?
FLYBOARDSHOW
De afsluitende show is dit jaar spectaculair! Er
wordt een flyboardshow gegeven in het water van
de Breevaart. Dit vindt plaats ná het optreden van
Crazy Piano’s! Flyboarden is extreme watersport
die al bestaat sinds 2000. Het is een sport waar je
je door middel van een vlieger en een luchtband
laat voorttrekken over een terrein. Je bouwt druk
op die nodig is om vooruit te komen door haaks
op de wind te gaan staan. Dan kun je springen
als een dolle dolfijn. Het vereist wat oefening,
maar als je het onder de knie hebt, kun je op het
water alle stunts uithalen die je maar wilt. Maak
het mee! Voor de kijkers gaat er een waterwereld
open met deze show!
Ook sponsor worden? Mail naar: info@bruisendreeuwijk.nl
Hartelijk dank aan alle sponsors!
Bruisend Reeuwijk kan niet slagen zonder de
steun van de bedrijven op deze pagina’s.
Waterspelen
ZATERDAG
30 augustus 2014
VLOEREN & RAAMDECORATIE VOOR WONEN EN WERKEN
Overige DTP_Reclamebord_150x50cm Reeuwijk.indd 1 09-07-14 12:12
aannemersbedrijf j. kruijt b.v.
• Grond- en rioleringswerk
• Ontstoppen (met hoge druk)
• Herstellen of vernieuwen
• Onderhoud drukriolering
Edisonstraat 41
2811 EM Reeuwijk
Peter Bakker
mob. 06 - 53997141
Tel. 0182 - 393048
Fax 0182 - 395177
bakker.p@hetnet.nl
0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42
Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk
Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen
en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers.
Levering van zand, grind en grond.
Zilveren sponsors
Bronzen sponsors
Gouden sponsors
H
e
e
ft u
a
l e
e
n
e
e
n
d
je
g
e
a
d
o
p
te
e
rd
?
V
o
o
r
s
le
c
h
ts


5
,-
m
a
a
k
t o
o
k
ú
k
a
n
s
o
p
d
e

h
o
o
fd
p
r
ijs
v
a
n

1
0
0
0
,-

o
f e
e
n
s
c
o
o
te
r
!
Bruisend Reeuwijk is altijd al een waterspektakel
geweest. De waterspelen spelen ieder jaar een
grote rol, van de vroegere gondelvaart tot de
duckrace van dit jaar. Het water zorgt altijd voor
groot spektakel.
WATERPARADIJS
Achteraan de laan bij het waterparadijs voor de
kinderen, liggen de waterballen op de kinderen
te wachten. Grote ballen die op het water drijven
waar kinderen in kunnen rennen over het
water. En, heb jij wel eens op het water op een
trampoline gesprongen? Nee? Dan is dit je kans.
Laat zien wat je kan en maak salto’s en andere te
gekke sprongen op de watertrampolines.
WIPE-OUT XXL
De enorme Wipe-Out XXL baan ligt dit jaar
ook weer in het water. Klim over de berg,
maak een diepe sprong en laat zien hoe snel
jij bent op de baan. Je begint bij de wand
met bokshandschoenen, red je het door de
hindernissen en verkoop je je tegenstander alvast
een flinke punch? Of zag jij die rode boks hand-
schoen net te laat? Daarna moet je ongehinderd
over de dubbele rode ballen, maar pas op dat je
tegenstander niet op dezelfde bal springt, want
dan word je de lucht in gekatapulteerd! Als je dit
overwonnen hebt, wacht er na een flinke klim
nog een vrije val van 3,5 meter op je! Hierna volgt
de junglestormbaan waar je door verschillende
hindernissen moet om bij de klimwand aan
te komen. Eenmaal boven glijd je langs de
palmbomen naar de finish. Durf jij het aan?
FLYBOARDSHOW
De afsluitende show is dit jaar spectaculair! Er
wordt een flyboardshow gegeven in het water van
de Breevaart. Dit vindt plaats ná het optreden van
Crazy Piano’s! Flyboarden is extreme watersport
die al bestaat sinds 2000. Het is een sport waar je
je door middel van een vlieger en een luchtband
laat voorttrekken over een terrein. Je bouwt druk
op die nodig is om vooruit te komen door haaks
op de wind te gaan staan. Dan kun je springen
als een dolle dolfijn. Het vereist wat oefening,
maar als je het onder de knie hebt, kun je op het
water alle stunts uithalen die je maar wilt. Maak
het mee! Voor de kijkers gaat er een waterwereld
open met deze show!
Ook sponsor worden? Mail naar: info@bruisendreeuwijk.nl
Hartelijk dank aan alle sponsors!
Bruisend Reeuwijk kan niet slagen zonder de
steun van de bedrijven op deze pagina’s.
Waterspelen
ZATERDAG
30 augustus 2014
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 8
www.donselaarbouw.nl • info@donselaarbouw.nl
Lijsterbesstraat 9 2742 XS Waddinxveen
donselaarbouw wil graag met u
meedenken in het realiseren van
de aan- of verbouw van uw huis.
Wij adviseren u en zorgen voor
een snelle en goede afhandeling. M 06 53 28 83 85 M 06 10 43 87 87
bouwen met
Behandeling volgens afspraak
Jan van Hoofstraat 35 • 2811 VM REEUWIJK • Telefoon 0182 - 39 22 62
Uw instituut voor:
• huidverbetering met behulp
van microdermabrasie
• harsen
• verven van wenkbrauwen
en wimpers
• collageen behandeling
• hotstone massage
• bruids- en avondmake-up
Anja van Es
Lid Anbos
Schoonheidssalon


Bij u in de buurt?
www.boschcarservice.nl
Wij doen alles voor uw auto
Bosch Car Service
zit overal!
Al 375 autobedrijven
in heel Nederland.
Autobedrijf Van Roon
Reeuwijk B.V.
Leeghwaterstraat 8
2811 DV Reeuwijk
Tel.: 0182-301650
www.boschcarservicevanroon.nl
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl
kantoorruimte vanaf €275,- per maand
vergader- en trainingsruimte vanaf €12,50/uur en €75,-/maand
werkplek €195,-/maand all inn en flexplek vanaf €19,-/dagdeel
en meer ................... Informeer naar de mogelijkheden!
0182 308191 Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl
wij ontzorgen
ondernemen in een gespreid bedje
Op zaterdag 30 augustus 2014 is onze laatste
verkoopdag, van 10.00 tot 14.00 uur,
in het winkelcentrum aan de Meentweide.
Op woensdag 10 september 2014 heten wij u
van harte welkom in onze nieuwe winkel in
Winkelcentrum Miereakker!
Openingstijden: maandag 13.00 - 18.00 uur,
dinsdag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur,
vrijdag 09.00 - 20.00 uur, zaterdag 09.00 - 17.00 uur
tel: 0182-300580 • mail: info@reeuwijkswijnhuis.nl
web: www.reeuwijkswijnhuis.nl
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN van 18 t/m 30 augustus 2014
Maandag gesloten, dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Bent u ook het schilderen zat en wilt u ook wel eens tijd
hebben voor iets anders, zoals vaker naar het strand, reizen
of zomers in de tuin of op het balkon zitten, kies dan voor
kunststof kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen van WEKU!
Botter 9 [Rijnhoek] I 2411 NM Bodegraven
T 0172 617094 I F 0172 618584 I www.weku.nl I info@weku.nl
WEKU KUNSTSTOF KOZIJNEN
Sinds 1985
zijn we al
een vertrouwd
adres voor
uw kunststof
kozijnen, ramen,
deuren en
dakkapellen.
kunststof
kozijnen
ramen
deuren
rolluiken
dak-
kapellen
Jan Tinbergenstraat 21
2811 DZ Reeuwijk
Tel. (0182) 301 100
Fax (0182) 304 774
info@jachtwerfreeuwijk.nl
www.jachtwerfreeuwijk.nl
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
Tel: 0182-538400
Fax: 0182-538 440
info@boer-gouda.nl
www.boer-gouda.nl
Volg ons op Twitter of word vriend
op Facebook voor ons nieuwste
aanbod en andere nieuwtjes!
twitter.com/boermakelaardij
www.facebook.com/BoerMakelaardij
Vakantie koopjes
Boskoop, Middelburgseweg 69
Landelijk gelegen hoekwoning, bouwjaar 1930
met vrij uitzicht over de polder, kavel grootte
393 m2, eigen toegangsbrug en parking.
Ideaal voor de starter die vrij wil wonen en wil
verbouwen naar eigen smaak.
Deze betaalbare woning heeft een woonopper-
vlakte van circa 70 m2.
Vraagprijs € 148.000,00
Gouda, Claespolderstraat 10
5 kamer Kwadrantwoning met vrije tuin en
enorme tweede verdieping.
Eigen grond 142 m2 , goede isolatie dus lage
stookkosten en rustig gelegen.
Vraagprijs slechts € 187.500,00
Interesse gewekt?
Tel. 0182- 538400
Info@boer-gouda.nl
Vakantiespelen
komen eraan
Bodegraven - Nog een kleine twee weken en dan
beginnen de jaarlijkse Vakantiespelen op het
evenemententerrein aan de Burgemeester Kremer-
weg in Bodegraven weer. De 47e editie, met als thema
Superhelden, kent een recordaantal inschrijvingen:
800 kinderen. Eveneens een recordaantal vrijwilli-
gers: 350.
Het zal dan ook topdruk
zijn op de bekende locatie
die met de bouw van de
Moskee een ander aan-
zicht heef gekregen. De
Vakantie spelen Bode-
graven 2014 zijn van
25 tot en met 29 augustus.
Donderdag 21 augustus is
de informatieavond van de
vrijwilligers, de opbouw-
zaterdag is 23 augustus.
Zaterdag 30 augustus is
dan de afouwzaterdag,
voor de vrijwilligers altijd
een drukke dag na toch al
een hele hectische week.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Jannie van der Stoel exposeert
Zaterdag 16 augustus,
10.00-16.00 uur
Zwammerdam - De Bode-
graafse kunstenares Jannie
van der Stoel exposeert in de
Zwammerdamse Dorpskerk.
Zij is in 1947 in Waarder gebo-
ren en heeft de passie voor
het schilderen pas ver in haar
volwassenheid ontdekt. Veel
schilderlessen, workshops en
buitenlandse reizen later gaat
zij voornamelijk subjectief en
intuïtief te werk. Jannie vindt
het een uitdaging steeds
nieuwe wegen te ontdekken
om haar creativiteit vorm te
kunnen geven en leert nog
altijd veel door de schilder-
lessen die zij volgt. Ze werkt
veelal vanuit haar eigen atelier
in Bodegraven. Kerk en expo-
sitie zijn gratis toegankelijk.
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 9
30 jaar!
Edisonstraat 12, 2811 EM Reeuwijk
0182 394527 • info@hogendoorn.com
www.hogendoorn.com
Welkom in onze showroom:
dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur
zaterdag 10-14 uur
Andere tijden mogelijk op afspraak
Van een simpele afvoerreparatie...
tot een lekkagevrije dakbedekking
Hogendoorn. Al 30 jaar sterk in vakwerk.
Biefburgers
4 stuks
Roomboter croissants
3 + 1 gratis
Champignons
bakje 250 gram
Gerookt
ontbijtspek
110/125 gram
Campina yoghurt
of vanillevla
pak 0,5 liter
VLEES van Teun
GROENTE van Rabi
BROOD van Marius
aanbiedingen!
Week 33 Aanbiedingen geldig van
donderdag 14 t/m woensdag 20 augustus 2014
Kerkweg 44, Driebruggen
elke dag dichtbij
T: 0348 - 50 12 73 F: 0348 - 46 82 51 E: info@naomisdagwinkel.nl www. naomisdagwinkel.nl
Coca Cola
diverse smaken
set 4x1,5 liter
Johma
aardappelsalade met
komkommer, Ameri-
kaanse coleslaw
of huzarensalade
Mars, Snickers,
Twix of Bounty
5-pack
5,
89
0
,
79
Oude Hollander, lekker pittig,
goed snijdbaar, top!
per 500 gram
KAAS van Gijspiet
3
,
99
Sperziebonen
per 500 gram
0
,
99
Delcorf appels
per kilo
5
,
95
Katenspek
110/125 gram
Aardbeienslof
Andy, Cif of Glorix
diverse soorten
flacon 500 ml/750 ml
Jacques
kruidenboter
kuip 100 gram
Taksi
diverse smaken
pak 1,5 liter
1,
19
1,
49
Lekker Makkelijk
witte wijn
droog of zoet
fles 75 cl
Frisia American
marshmallows
zak 265 gram
0,
89
nieuwe oogst
1,
49
2,
99
Amstel pils
krat 24x30 cl
10,
49
0,
89
1,
39
kassakoopje
0,
99
6
,
95
1,
89
1,
00
0,
79
Kerkweg 46, Driebruggen, tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
www.facebook.com/SlagerijGelderblomDriebruggen
GRILWORST VAN DE WEEK
SPECIALITEIT VAN DE WEEK
VERS-VLEES-VOORDEEL
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Pastrami
100 gram
€ 1,99
Pekelvlees op z’n Italiaans
gekruid
Boerenmetworst
100 gram
€ 1,49
Boterhamworst
100 gram
€ 1,29
Ovensleetje
carpaccio
100 gram
€ 2,79
1-persoons braadsleetje met
o.a. biefstuk, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas
Grillworst met
bami
per stuk
€ 3,75
UIT EIGEN KEUKEN
Oerhammetjes
per stuk
€ 2,99
Scharrel-ei-salade
150 gram
€ 1,99
Stamppotje
ijsbergsla
per portie
€ 3,99
Met uitgebakken spekjes en
tomaat
Onze winkel is de gehele
zomervakantie gewoon open!!!
Daarom voor alle thuisblijvers:
5 biefburgers
€ 4,99
Varkenshaas
400 gram
€ 5,98
Barbecueworstjes
4 stuks
€ 2,99
Emmers voor
volgende
regenbui
Bodegraven - In Rijngaarde
moet men bij regenbuien de
emmers aanslepen om water
van lekkages op de vangen
en dweilen om de vloer te
drogen. De regenwaterafvoer
die in de Mondriaanzaal zit
kan het vele water op de licht-
straat van het dak bij hevige
buien niet snel genoeg ver-
werken. Dan loopt het water
langs de pijp op de vloer van
de zaal. De emmers staan
klaar al weer klaar voor de
volgende regenbui.
Tekst en beeld: Paul Engels
Elke maand duurzaam
Afgelopen week zat ik bij onze buren in de tuin. Met
een glaasje Prosecco en wat olijfes en nootjes. Wat een
heerlijke zomer hebben we toch.
Mijn buurman zei, “De wereld moet het hebben van de
technologische ontwikkelingen”.
Daar heeft hij misschien wel een punt. Zo rij ik in een
hybride auto. Maar wel eentje zonder stekker. Ik heb
namelijk geen eigen parkeerplek voor of bij het huis.
En onze gemeente telt helaas niet zo veel openbare
laadplekken.
Er zijn voor- en tegenstanders van electrische en hybride
auto’s. Ze stoten minder CO2 uit, zeker in de stad,
er hoeft minder ruwe olie te worden verwerkt en de
remenergie wordt hergebruikt. Maar er blijven na de
levens duur wel heel veel batterijen over. En die geven
ook een enorme milieubelasting. In een Tesla ligt al snel
500 kilo aan batterijen!
Ik durf ook niet te beweren dat mijn auto ‘beter’ is dan
dezelfde uitvoering zonder elektromotor. Maar ik geloof
wel dat in deze technologie een deel van de oplossing
zit. En doordat mensen dit soort auto’s kopen, wordt er
meer en meer geïnvesteerd in deze technologie. En wie
weet, is dat voor nu wel voldoende.
20 September organiseren we, samen met Jumbo
Langerak, een toertocht voor hybride en electrische
auto’s. En uiteraard, electrische scooters mogen ook
mee. Kijk op www.duurzaambodegravenreeuwijk.nl om
je in te schrijven.
Ik zou het leuk vinden om je dan te ontmoeten.
Reislustige groeten,
Arthur van Dijk
Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk
Bouwbedrijf De Langen & van de Berg bouwt duurzaam.
Vraag gerust eens wat dat betekent.
Stichting Duurzaam Bodegraven – Reeuwijk
presenteert, in samenwerking met bouwbedrijf
De Langen & van den Berg
Bouwbedrijf
De Langen & van de Berg
bouwt duurzaam.
Vraag gerust eens
wat dat betekent.
www.delangenvdberg.nl
Agenda
Activiteit of evenement in
Bodegraven (B), Driebrug-
gen (D), Hekendorp (HD),
Hogebrug (HB), Nieuwer-
brug (N), Meije (M), Reeu-
wijk-Brug (RB), Reeuwijk-
Dorp (RD), Sluipwijk (S),
Tempel (T), Waarder (W) of
Zwammerdam (Z) aanmel-
den? Mail naar redactie@
kijkopreeuwijk.nl of redac-
tie@kijkopbodegraven.nl.
DONDERDAG 14 AUGUSTUS
• Kerverland (W), kofe
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Senioren-
vereniging, koersbal,
14.30-16.30 uur
• Zoetendijk/’s-Graven-
broekseweg (RS), IVN hooi-
avond Reeuwijkse Plassen,
19.00 uur
VRIJDAG 15 AUGUSTUS
• Rijngaarde (B), Zomer-
terras, 16.15-17.15 uur
• De Zon (B), Geocaching
bij night, 21.00 uur
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (RB) geopend, 10.00-
17.00 uur
• Kaasmuseum (B), zater-
dag 10.00 tot 16.00 uur
• Dorpskerk (Z), expositie
schilderijen Jannie van der
Stoel, 10.00-16.00 uur
• Brugkerk (N) geopend,
11.00 tot 14.00 uur
• Ontmoetingskerk,
Dubbel concert André van
Vliet en Marco den Toom,
20.00 uur
ZONDAG 17 AUGUSTUS
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (RB) geopend, 13.00-
17.00 uur
DINSDAG 19 AUGUSTUS
• Kerverland (W), open
tafel senioren, 11.45 uur
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
• De Zon (B), Busreis naar
Walibi (12-16 jaar), 9.00-
19.00 uur
• Rijngaarde (B), fetstocht
KBO leden en niet-leden,
9.00-20.00 uur
• Custwijc (D), gymnastiek
voor ouderen, 9.00-10.00
uur
• Kerverland (W), kofe/
bingo-ochtend voor senio-
ren, 9.30-11.30 uur
• Buitenkerk 57 (B), ope-
ning De Vertelstal, 15.00-
16.00 uur (kinderen),
20.00-21.00 uur (volwasse-
nen), 06-24250261
• Zoetendijk/’s-Graven-
broekseweg (RS), IVN hooi-
avond Reeuwijkse Plassen,
19.00 uur
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
• Kerverland (W), kofe
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Senioren-
vereniging, koersbal,
14.30-16.30 uur
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 10
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en
Kijk op Bodegraven wonen. Maximale waarde van het te koop
gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden.
Maximaal één Kijkertje met één onderwerp per adres/per week.
Kijkertjes die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet
in behandeling genomen. Let op: in een Kijkertje kunnen geen
diensten worden gevraagd of aangeboden.
INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
Reeuwijk
• Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
• G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
• Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
Of deze bon opsturen naar:
• Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
• kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
Bodegraven
• ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Deze bon opsturen naar:
• Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
• kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
Kijkertjesbon
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst.
De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.
Oplage: 16.550 exemplaren
Verspreid in Bodegraven-Reeuwijk,
Hekendorp en Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode-
graven zijn handelsnamen van
Graficelly B.V.
Hoofdredacteuren: Lianne van der
Made, redactie@kijkopbodegraven.nl,
06-20919266 en Paul Engels
redactie@kijkopreeuwijk.nl,
0182-394810
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van
den Berg, Wim de Boevère, Ruud
Kooistra, Marlien van Leeuwen,
Narda Rebel, Bert Verver, Karin
Wagter
Inleveren kopij: uiterlijk maandag
09.00 uur. Overname artikelen
toegestaan met bronvermelding:
Kijk op Reeuwijk/Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
advertentie@kijkopbodegraven.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00 uur.
Daarna kan plaatsing niet gegaran-
deerd worden. Informatie over
tarieven en aanleveren op aanvraag.
www.kijkopreeuwijk.nl
www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding Bodegraven
Tel. (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Kijk op de Zomer • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266
www.kijkopreeuwijk.nl, www.kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE COLLECTIE GAZONMAAIERS
ELEKTRISCH, BENZINE, ZITMAAIERS, ENZ.
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL Raadhuisweg 77 • 2811 HV Reeuwijk • Telefoon (0182) 53 04 39 • Telefax (0182) 53 82 40
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf
Gert Vonk
Advies
ontwerp en
uitvoering van:
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Sfeerverwarming
Sanitair • gas • water • riolering
Lood • zinkwerk • dakbedekking
• groot - klein onderhoud
• aanbouw - verbouw
• nieuwbouw
• tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
Bouw- of verbouw plannen?
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09
Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515
info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl
Einsteinstraat 14c • Reeuwijk • www.ernstmetaal.nl
Voor al uw RVS op maat • reparaties • slijpwerk
RVS zwemtrappen
Voor informatie, bel: 06 52 41 24 80
Raad van State besluit over
Pootje Tempel
Reeuwijk - De Raad van State buigt zich over het bestemmings-
plan ‘Pootje Tempel’ dat de gemeenteraad van Bodegraven
Reeuwijk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een
verbindingsweg mogelijk tussen de Tempeldijk en de Oostelijke
Rondweg Boskoop. Dankzij deze verbinding kan vrachtverkeer
uit Reeuwijk-Tempel in plaats van over de Zijdeweg en War-
moeskade snel op de Oostelijke Rondweg Boskoop, N207 en
N11 komen. Dit is behalve voor de ondernemers ook profijtelijk
voor de bewoners aan genoemde wegen waar het vrachtverkeer
dan niet meer langs hoeft. Dat geldt ook voor de Dronenwijk in
Bodegraven waar het vrachtverkeer nu doorheen rijdt richting
A12. Echter, twee inwoners tekenden bezwaar aan tegen het
bestemmingsplan. Zij vinden dat de Middelweg en de Tempeldijk
ongeschikt zijn voor de verwerking van grote hoeveelheden ver-
keer. Volgens hen neemt het verkeer meer toe dan waarvan de
gemeenteraad in de berekeningen is uitgegaan. De gemeente-
raad zou zich hebben gebaseerd op verouderde cijfers. Ook had
de gemeenteraad er rekening mee moeten houden dat de weg
zal worden gebruikt als sluiproute naar de rijksweg A12, aldus
deze twee inwoners. De Raad van State doet binnen een aantal
weken uitspraak. Tekst en beeld: Paul Engels
De aansluiting van de Oostelijke Rondweg Reeuwijk richting de Tempel-
dijk is al gerealiseerd; het wachten is op het bestuurlijke groene licht
voor de aanleg van deze verbinding
Voor al uw
binnen- en buitenwerk
Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Rembrandtstraat 35
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
Vermiste en gevonden huisdieren
GEVONDEN
• Reeuwijk-Brug, Notaris
d’Aumerielaan/’s-Graven-
broekseweg, poes, zwart/wit.
• Bodegraven, Burg. Kremer-
weg, zwart/witte, volwassen
kater, bovenrand linker oortje
is wit, zwarte staart, geen chip
of bandje.
• Bodegraven, Burg. Kremer-
weg (bij volkstuintjes), bruin/
grijs konijntje met beetje wit.
VERMIST
• Bodegraven, Scheisloot,
gecastreerde kater, 1 jaar,
wit/grijs/zwart, littekenweefsel
op de linker achter- en rechter-
voorpoot.
• Bodegraven, Ingelanden,
drie Vlaamse Reuzen, konij-
nen, twee zwarte en één witte.
• Bodegraven, 1672-Laan,
zwart/witte kater, met ‘Felix-
snoetje’,witte neus, geen
bandje, geen chip.
• Bodegraven, Zuidzijde,
zwart/beige cyperse poes,
rechtervoorpoot rood
gestreept, witte teentjes voor,
witte sokjes achter, witte bef,
rode vlekken in vacht.
• Reeuwijk-Brug, Raadhuis-
weg, cyperse kater Thommy,
12 à 14 jaar, veel wit, cypers
op kop, achterrug en zijkant
lijf, cyperse staart, mist
tanden, is gechipt.
• Reeuwijk-Brug, Raedecker-
singel, konijn Teddy, ram.
Jongvolwassen, grijs, pluizig
lang haar.
• Reeuwijk-Brug, Legakker,
kater James, 13 jaar, egaal
rood, wit staartpuntje, stukje
uit beide oren, bruine hals-
band.
INFORMATIE
Bodegraven en Nieuwerbrug:
Stichting Dierennoodhulp
Bodegraven, 06-22251111,
meldpunt@dierennoodhulp-
bodegraven.nl, www.dieren-
noodhulpbodegraven.nl.
Driebruggen, Reeuwijk en
Waarder: Stichting Dierenhulp-
verlening Woerden, 0348-
414242, www.dierenhulpver-
leningwoerden.nl.
Meentweide 60
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 10 AUGUSTUS 2014
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs
, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Vakantie
Notenmix
100 gram
Toscaanse
Tapenade
Weydeland
Jong Belegen
9.95
kilo
7.95
Boerenpartij
500 gram
smeuïg, smakelijk, uit de Beemster
+100 gram gratis
w.c. Miereakker
98
www.kaashuysreeuwijk.nl
www.kaashuyszoetermeer.nl
Tijdens deze zomer vakantieweken in Nederland,
denken we ook aan de thuys blijvende klant! welkom!
3.50 250 gram
200 gram
3.50
Roombrie
van `t Huys
de LÉKKERSTE
heerlijk pittig.............
Truffelkaas
200 gram
4.50
met bosbes / cranberry
Boeren
Acties geldig tot 24 augustus 2014
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 11
Kijk op de Zomer 13 augustus 2014 - pagina 12
Kijkertjes
Kringloopwinkel
“DE KRI NG”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 0182 - 39 37 15
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
• VERKOOP • AANKOOP • VERHUUR • TAXATIES
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
DUPREE
ALS UW
AANKOOPMAKELAAR:
• Behartigt de belangen van u als koper
• Adviseert u over de reële waarde van
een woning en kan u bescherming
bieden tegen verborgen gebreken
• Is uw adviseur bij onder andere
bezichtigingen en de notaris
• Onderhandelt voor u om een zo laag
mogelijke prijs te betalen.
• t.k. zonnetuinligstoel met kussens
30,- tel. 06-27319817
• t.k. Zwitserlandvignet € 20,-
tel. 06-38249173
• t.k. Zwitserlandvignet 2014 € 20,-
tel. 06-19921613
• t.k. Humax decoder € 10,- tel. 0182-
394515
• t.k. Baantjer boeken € 2,50
tel. 0182-395791
• gratis af te halen mooie tuinschom-
mel tel 0182-393767
• gratis hele lieve witte krielkipjes
hen met haan 8 mnd oud
tel. 0182-393440
• t.k. Zwitserlandvignet € 17,50
tel. 0172-577716
• gratis af te halen 2 zitsbankje en
1 pers. bed met lattenbodem i.g.st.
tel. 0182-396481
• t.k. bergschoenen mt 7½ Lowa
Lady GTX half hoog €75,- tel. 0182-
393836
• t.k. Twinny Load fietsdrager voor
twee fietsen i.g.st. € 20,- tel. 0182-
501936
• t.k. halve heren golfset i.g.st. incl.
putter en draagtas € 110,- tel. 0182-
392711
• t.k. zwarte sprinter mannenfiets
met voorrekje zgan € 80,-
tel. 06-13848455
• t.k. nieuw autostoeltje Toppi
groep 0-13 kg kleur taupe € 20,-
tel. 06-24240991
• verloren horloge tussen Dorpsweg
16 en RK-kerk, tel. 06-13434192
• t.k. stoomstrijkijzer in prima staat
Tefal Aquagliss 60 s € 7,50 tel. 0182-
392915
• t.k. oude grasmaaier, moet
ge smeerd worden € 5,-
tel. 06-26950790
• t.k. Giant herenfiets frame mt 61 cm
21 versn. goede banden slot enz.
€ 90,- tel. 0172-612773
• t.k. zonnewering Luxaflex Raffine
tte 213½ br x158 h € 20,- tel. 0182-
396458
• t.k. kunststof tuintafel Jardin Elise
antraciet rechthoekig halfrond € 20,-
tel. 06-45728334
• t.k. koffer nieuw € 30,-
tel. 06-10152738
• t.k. berenservies €1,- p.st.
tel. 06-30923350
• t.k. skeelers mt 38 Zandstra-Ving
lage schoen € 10,- beschermers
€ 10,- tel. 0172-614482
• t.k. Boss flex extra lattenbodem
mt 90 bij 1 meter i.pr.st. € 25,-
tel. 06-55545345
• t.k. nieuwe Prenatal baby meegroei-
stoel € 25,- tel. 06-10382689
• t.k. Dunlop Concept 1200
hometrainer+scan, speed, tijd, calo-
rie, pulse € 50,- tel. 06-22992450
• t.k. autobaanvignet voor Zwitserland
i.z.g.st. €20,- tel. 06-27416257
• t.k. fotorugzak Lowo met vak voor
laptop zgan € 25,- tel. 0182-391113
• t.k. mooi half hoogslaapbed met
dak erop + trappetje zgan € 110,-
tel. 0182-300731
Vijftigste Meijeloop mijlpaal
voor Willem Bakker
Meije - Oranjevereniging ‘De Meije’ organiseert op maandagavond 25 augustus de 50e Rabo Meijeloop over
afstanden van circa 2, 6½ en 15 km. De kortste afstand is voor kinderen tot en met 12 jaar. De start en fnish
zijn voor alle afstanden bij de Hollandse Boerderij, Meije 63. Inschrijven van 18.30 uur tot 19.15 uur, de start
is om 19.30 uur. De kosten bedragen 3 euro; kinderen 1,50 euro. Voor de beste Meijenaar wacht de wissel-
beker. Er zijn ook andere prijzen beschikbaar.
De vijfigste editie is zeker
een mijlpaal voor Willem
Bakker. Hij is al die jaren
het boegbeeld van de
Meijeloop, als organisator,
starter en prijsuitreiker.
Voor de Oranjevereniging
heef hij de historie nog
eens op een rijtje gezet.
Wij maken u daar graag
deelgenoot van. De voor-
geschiedenis is te lezen
in de nieuwsbrief van de
Oranjevereniging
Willem Bakker gaf in 1965
het eerste startschot voor
een 4100 meterloop, naar
de Middenweg ter hoogte
van Jan Voorend, nu de
Blauwe Meije. Uitsluitend
dames en heren uit de
Meije hadden recht op
deelname. De deelname
van de Meijenaren was in
de beginjaren heel groot.
Weldra gingen er stemmen
op om mensen die vroeger
in de Meije woonden,
mensen die in de Meije bij
familie waren en andere
recreanten mee te laten
doen. Eén van de bekend-
sten was Chiel Blom die
ook jaren achtereen de
kinderprijzen beschikbaar
stelde.
De 4100 meterloop heef
ongeveer tien jaar geduurd
en daarna zijn er enkele
jaren voor de Meijeloop
drie rondjes op het land-
bouwpad van de Hollandse
Boerderij geweest, onge-
veer zes kilometer. Vanaf
die tijd mochten de deel-
nemers uit de hele regio
meedoen.
Hierna werd er toch weer
gekozen om de bewoners
van de Meije mee te laten
genieten van de Meijeloop
en werden met taxi’s de
lopers naar Arkestijn
gebracht voor de zes kilo-
meter. Na ongeveer 25 jaar
bestaan kwam een aan-
vulling tot 15 kilometer op
aanraden van oud-Meije-
naar Martien Vergeer, toen
voorzitter van atletiek-
vereniging Clytoneus uit
Woerden.
De 15 kilometer werd een
op en neer loop van de
Hollandse Boerderij tot
aan de Oude Meije, de 6,6
kilometer werd een op en
neer loop van de Hollandse
Boerderij tot het einde van
de Kerkweg en de kinderen
tot en met 12 jaar kregen
hun rondje op het land-
bouwpad tot de Wetering
en terug. Vanaf die tijd
kwamen er nieuwe
mensen in het comité en
nam de belangstelling
geleidelijk toe tot ongeveer
250 deelnemers.
VAANTJE EN PRIJZEN
Van het allereerste
moment af kreeg iedereen
een vaantje als beloning
voor de deelname. Van
twee mensen is bekend
dat ze veertig keer of meer
hebben meegedaan, dat
waren Rikus Vergeer en
Maarten de Bruin. Ook
werden jaarlijks voor de
twee of drie eerst aangeko-
men lopers prijzen uitge-
reikt. De eerste Meijenaar
die binnenkwam, kreeg
een extra prijs, de Rabo
wisselbeker. Deze kwam
altijd bij de heren terecht,
onder wie Martien Stol-
wijk, Herman Vergeer,
Gerrit van der Wel, Martien
Vergeer jr., Bert Vergeer,
Peter Bunnik en anderen.
Ter gelegenheid van de
50e Meijeloop geef Willem
Bakker nog één keer het
startschot en reikt hij
wederom de prijzen uit.
Het comité viert het vijfig-
jarig bestaan. Willem Bak-
ker neemt bij dit jubileum
afscheid van het comité.
Willem Bakker: “Met het
volste vertrouwen verlaat
ik het Oranjecomité nu ik
tachtig jaren oud ben, en
ik neem in dankbaarheid
afscheid, vooral omdat ik
dit in goede gezondheid
mag doen. Hij heef veel
vertrouwen in de mensen
die het stokje van hem
overnamen, met name
Tonny Verbree, waar hij
zeker veertig jaar mee
heef samengewerkt, en
Gerda van Vliet. Hij denkt
daarbij ook aan de over-
leden Dirk Schouten.
Willem Bakker: “Daarna
kwam Ellen de Jong erbij,
niet veel later gevolgd door
Petra Verra en weer later
door Hans Verspoor en
onlangs Leo Cok en Angela
de Jong, mijn dochter. Vijf-
tig jaar Meijeloop; mooier
kan het niet zijn.”
Archiefbeeld: Marlien van Leeuwen
Liefst 154 km non-stop wandelen
Reeuwijk - Vorige week liepen 23 gerenommeerde lange
afstandwandelaars, onder wie Reeuwijker Piet van der Kroft, het
Watersnoodpad Zeeland op Schouwen-Duiveland. Dit nieuwe
pad kan men in tien etappes lopen, maar de lange afstandlopers
legden de 154 kilometer non-stop in circa 29 uur af. Ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp in
1953 werd er aan de finish een krans gelegd.
Regioderby voor Bodegraven
in beker
Bodegraven - Voetbalvereniging Bodegraven speelt de eerste
officiële wedstrijd op dinsdag 19 augustus in het bekertoernooi
tegen het Boskoopse Floreant. De selectie is afgelopen week
begonnen aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen met
een uitgebreide serie trainingen onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Frank Weerdenburg.
Goed begin
Bodegraven - Rohda ontvangt dinsdag 19 augustus Rohda’76
Zoetermeer voor de strijd om de KNVB-beker. Het team van
Boris van Es kan dat met vertrouwen doen, want de laatste
oefenwedstrijd eindigde in een duidelijke 3-0 overwinning op
zaterdagvierdeklasser Aarlanderveen door doelpunten van Tom
Kleuver (2x) en Joël Branger. Beeld: Kees van der Wilk
Sport-
berichten
De rubriek sportberichten
staat open voor al het sport-
nieuws van sporters en
sportverenigingen in Bode-
graven-Reeuwijk. Mail naar
redactie@kijkopreeuwijk.nl
of redactie@kijkopbode-
graven.nl.
BBQ of (bedrijfs)Feestje?
Wij hebben de oplossing om alles
koel te houden: Een koele kar,
makkelijk en handig!
U haalt de kar bij ons op, rijdt langs de slager
en slijter, thuis de stekker in het stopcontact
en alles blijft lekker fris tot wel 2 graden celsius.
Bel ons voor prijzen en reserveringen
DE GROENDIJCK 49 - WAARDER • TEL. (0348) 50 14 29 - INFO@VERKAIKWAARDER.NL
www.verkaikwaarder.nl
Treinverkeer Bodegraven-Utrecht
Tot 17 augustus vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats
rondom Utrecht Centraal. Er rijden minder treinen, reizigers
moeten rekening houden met een extra overstap en op een
aantal korte trajecten rijden bussen in plaats van sprinters.
Zo rijden er tussen Woerden en Utrecht geen sprinters maar
bussen. De intercityverbinding tussen Utrecht en Leiden blijft
wel beschikbaar, maar er rijden geen rechtstreekse intercity’s en
reizigers hebben een overstap in Woerden. Kijk op www.ns.nl
voor actuele reisinformatie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful