You are on page 1of 287

~ 1 ~

~ 2 ~


MEG CABOT
NEZASITNA
Naslov izvornika:
Insatiable


by Chiarissima

www.crowarez.org
www.bosnanite!.net

~ 3 ~

Prvo poglavlje
9:15 UTC-5, utorak, 13. travnja Centar, peron 6.
Istona se!am!eset se!ma u"i#a i $venija %e&in'ton
(e) *ork, (e) *ork
Bilo "e to #!o.
Meena "e $o%rila vagon $o!ze&ne %el"eznice i $ri&ila se za s"a"n srebrn $re#k
"e!va se s'"(i $ov"erovati svo"o" sre(i.
Bilo "e vri"e&e "tarn"e g%ve) a ona "e kasnila.
O#ekivala "e !a (e se $renatr$ano& vlak &orati g%vati s Ostali& $tnici&a ko"i s
isto kasnili.
Ali) evo) "o* vi"ek &alo za!i+ana) "er "e tr#ala ci"eli& $te& !o sta"ali*ta) lazi gotovo
$razan vagon.
+o,!a (e &i) $o&islila "e) stvari, -a promjenu, ipak krenuti nabo"je.
Meena se ni"e okretala oko sebe. Za!r%ala "e $ogle! na oglas ko"i "o" se nalazio izna!
glave) ko"e& "e sta"alo !a &o%e i&ati li"e$) #ist ko% ako o!&a+ nazove izv"esnog
!oktora Ziz&ora.
(e '"e!aj, govorila "e sa&o" sebi. ,to go! !a #ini*) ne gle!a") ne gle!a") ne gle!a"...
-z &alo sre(e) $o&islila "e) &ogla "e !o(i !o svog sta"ali*ta na .e!eset $rvo" lici a !a
nikoga ne $ogle!a o#i ili ostvari bilo kakav kontakt s !rgi& l"!ski& bi(e&...
Ono *to "e $rvo Meeni $rivklo $a%n" bili s le$tiri / $riro!no" veli#ini. Ni "e!na
gra!ska !"evo"ka ne bi nosila bi"ele salonke s ogro&ni& $lasti#ni& insekti&a na $rsti&a.
0"bavni ro&an 1Meena "e $ret$ostavila !a se ra!i o l"bavno& ro&an s obziro& na to !a
se na naslovnici nalazila bes$o&o(na &la!a !"evo"ka ne!%nog $ogle!a2 ko"i "e !"evo"ka
#itala i&ao "e (irili#na slova na korica&a. 3ivovski ko4er na kota#i&a ko"i "e sta"ao is$re! n"e
bio "e !o!atni znak !a !"evo"ka ni"e iz gra!a.
I$ak ni*ta o! toga / kl"#"(i #in"enic !a "e !ga#ke $lave $letenice $ovezala na
t"e&en stil +oje pjesme, moji snovi, a z to "e "e4tin +al"in o! $oliestera s$arila s
l"bi#asti& ta"ca&a / ni"e tako o#ito govorilo o n"ezin stats !o*l"akin"e kao ono *to "e
zati& #inila.
5O+) &eni %ao6) rekla "e gle!a"(i Meen s os&i"e+o& ko"i "e n"ezino lice iz
l"e$*kastog $ro&i"enio gotovo li"e$o. 5Izvolite) vi +t"ela s"esti76
3"evo"ka "e $o&aknla svo" torbic) ko" "e o!lo%ila na s"e!alo !o svoga) kako bi Meena
&ogla s"esti $okra" n"e. Ne&a tog N""or#anina ko"i bi to #inio. Ne !ok vlak i&a "o*
!esetak !rgi+ slobo!ni+ &"esta.
Meeni "e srce $otonlo.
8er sa!a "e s $osve&a*n"o& sigrno*( znala !vi"e stvari:
8e!na "e bila ta !a) nato# #! $rakti#ki $raznog vagona $o!ze&ne %el"eznice) stvari za
n" !anas ne(e krenti nabol"e.
A !rga "e bila ta !a (e !"evo"ka s $lasti#ni& le$tiri&a na ci$ela&a !o kra"a t"e!na biti
&rtva.


~ 4 ~

Drugo poglavlje
9:3. UTC-5, utorak, 13. travnja
%inija br. 6
(e) *ork, (e) *ork
Meena se na!ala !a gri"e*i vezi s Gos$o'ico& 0e$tir.
Sa&o *to Meena nika!a ne gri"e*i. Ne ka!a "e $itan" s&rt.
.re$*ta"(i se ono& neizb"e%no&) Meena "e $stila s"a"n &etaln $re#k i kliznla na
s"e!alo ko"e "o" "e !"evo"ka $on!ila.
5I) "e li ti ovo $rvi $t !a si gra!76 $itala "e Meena Gos$o'ic 0e$tir) iako "e ve(
znala o!govor.
8o* vi"ek se os&"e+"(i) !"evo"ka zabaci glav.
53a. Gra! New 9ork:6 $ovikala "e o!*evl"eno.
S$er. Engleskog $rakti#ki ne zna ni*ta.
Gos$o'ica 0e$tir "e izva!ila svo" &obitel i $regle!avala nekakve 4otogra4i"e na n"e&.
Zastala "e na "e!no" i $o!igla tako !a Meena vi!i.
5;i!"eti76 rekla "e Gos$o'ica 0e$tir $onosno. 53e#ko. Mo" a&eri#ki !e#ko) Geral!.6
Meena "e $ogle!ala zrnat 4otogra4i". /h, 0o,e, $o&islila "e. 1a2to3 $itala se Meena.
1a2to ba2 !anas) o! svih !ana3 Ni"e i&ala vre&ena za ovo. I&ala "e sastanak. I $ri# ko" &ora
$ro!ati.
Nakon *to "e Ne! i&ao ona" !osta "avan slo& %ivaca blagovaonici televizi"e) nakon *to
s !obili rezltate $rol"etne gle!anosti) otvorilo se &"esto glavnog scenarista.
- seri"i $o$t (e-asitne, glavn zara! "e nosilo &"esto glavnog scenarista.
Meeni "e novac trebao. I bila "e sigrna !a "e $ritisak ne(e !ovesti !o slo&a %ivaca. 3o
sa!a ni"e i&ala ni "e!an) a i&ala "e "o* $no toga na $a&eti osi& $ra(en"a gle!anosti
(e-asitne.
Iz zv#nika vagona za#o se %enski glas ko"i "e $ozorio !a se vrata zatvara". Sl"e!e(e
sta"ali*te) na"avila "e) bit (e <etr!eset !rga lica) stanica Gran! Central.
=ako "e ve( $ro$stila vlastito sta"ali*te) Meena "e ostala na svo&e &"est.
0o,e, $o&islila "e Meena. 4a!a 5e moj ,ivot prestati biti sranje3
5<ini se !rag6) slagala "e Gos$o'ici 0e$tir o Geral!. 53o*la si & $os"et76
Gos$o'ica 0e$tir energi#no "e ki&ala.
5On $o&o(i "a !obiti viza6) rekla "e. 5I >6 $o&o( svog tele4ona o!gl&ila "e
4otogra4iran"e sa&e sebe.
5.ortretne 4otogra4i"e6) rekla "e Meena. Bila "e to& $osl. .ot$no "e raz&"ela o #e&
govori Gos$o'ica 0e$tir. A srce "o" "e $otonlo "o* !bl"e. 53akle) %eli* biti &anekenka. Ili
gl&ica76
Gos$o'ica 0e$tir nas&i"e*ila se i ki&nla. 53a) !a. Gl&ica.6
Naravno. (aravno !a ova li"e$a !"evo"ka %eli $ostati gl&ica.

~ 5 ~

6antastino, $o&islila "e Meena cini#no. 3akle) Geral! "e i n"ezin &ena!%er. To "e on!a
ob"a*n"avalo be"zbolsk *ilteric / ko"a "e bila tako nabi"ena !a & Meena ni"e &ogla vi!"eti
o#i / i velik bro" zlatni+ lanaca oko n"egova vrata na 4otogra4i"i.
5=ako se zove*76 $itala "e Meena.
Gos$o'ica 0e$tir "e $rla $rsto& sebe kao !a "e iznena'ena ti&e *to Meena %eli
razgovarati o njoj, a ne o s$er4antasti#no& Geral!.
58a7 8a sa& 8alena.6
5S$er6) rekla "e Meena. Otvorila "e torbic i ko$ala $o nere! n"o" !ok ni"e izvkla
$os"etnic. -vi"ek "e i&ala "e!n $ri rci $ravo zbog ovakvi+ sitaci"a) ko"e s se) na%alost)
!oga'ale $re#esto... $ogotovo ka!a se vozila $o!ze&no&. 58alena) ako ti zatreba ne*to / bilo
*to / %eli& !a &e nazove*. Ov!"e "e &o" bro" &obitela. ;i!i* ga76 .okazala "e s $rsto&.
5Mo%e* &e nazvati bilo ka!a. Mo"e i&e "e Meena. Ako stvari ne s$i" s tvo"i& !e#ko& / ako
b!e zao $re&a tebi ili ti na!i na bilo ko"i na#in / %eli& !a zna* !a &e &o%e* nazvati. 3o(i
( $o tebe) g!"e go! !a "esi. 3an" ili no(. I sl*a"...6 !o!ala "e. 5Ne&o" $okazati ov
$os"etnic svo&e !e#k. Ovo "e tajna $os"etnica. Za sl#a" n%!e. Me' !"evo"ka&a.
?az&i"e* li76
8alena "e zrila n" sretno se os&"e+"(i.
Ni"e raz&"ela. Ni"e raz&"ela !a Meenin bro" za n" &o%e !oslovno zna#iti razlik
iz&e' %ivota i s&rti. Nika!a ne raz&i".
.o!ze&na se zastavila na sta"ali*t <etr!eset !rge lice. 8alena "e $osko#ila. 5Gran!
Central76 $itala "e $ani#no. 53a6) rekla "e Meena. 5Ovo "e Gran! Central.6 58a na(i !e#ka
ov!"e6) rekla "e 8alena zb'eno) zgrabiv*i veliki ko4er na kota#i&a i $ovla#e(i ga.
S&"e*ka"(i se) !rgo& "e rko& zela Meenin $os"etnic. 5@vala: 8a zvati.6
Mislila "e kako (e "e nazvati !a se "e!no& na' na kavi.
Ali Meena "e znala !a (e "e 8alena nazvati zbog ne#ega $ot$no !rgog. Ako ne izgbi
$os"etnic... ili ako "e Geral! ne na'e i z&e. A zati& "e !ari *ako& lice.
5-$a&ti6) $onovila "e Meena $rate(i "e iz vlaka. 5Ne&o" re(i svo&e !e#k !a "e i&a*.
Sakri" "e neg!"e.6
58a !a6) rekla "e 8alena i $robila se $re&a na"bli%i& ste$enica&a ;k(i za sobo& svo"
ko4er. On "e bio tako velik) a 8alena tako sitna !a ga "e "e!va s$i"evala v(i. .re$*ta"(i se
neizb"e%no&) Meena "e -+vatila !"evo"#in nev"ero"atno te%ak ko4er s !rge strane i $o&ogla
"o" $oni"eti ga za str&e i krcate stbe. Zati& "e $tila 8alen s&"er ko"e& "e !"evo"ka
trebala i(i / !e#ko " "e #ekao 5is$o! sata6 na 5veliko" stanici6.
Zati& se) z z!a+) Meena okrenla i $tila $re&a $o!ze&no" ko" (e "e o!vesti natrag
centar) tako !a stigne !o Ma!isonove i .e!eset tre(e lice g!"e se nalazi zgra!a ko"o"
ra!i.
Meena "e znala !a 8alena ni"e raz&"ela ni ri"e#i o! onoga *to "o" "e rekla. 3obro) &o%!a
"e!n o! $et.
A sve i !a "e) ni"e i&alo $revi*e s&isla re(i "o" istin. Sve"e!no "o" ne bi $ov"erovala.
=ao *to ni"e i&alo s&isla ot$ratiti "e) vi!"eti !e#ka i re(i & ne*to $o$t: 5Zna& *to si ti
za$ravo i #i&e se bavi*. I $ozvat ( $olici".6
8er ne &o%e* $ozvati $olici" zbog ne#ega *to (e netko tek #initi. =ao *to ne &o%e* re(i
neko&e !a (e &ri"eti.
Meena "e to na#ila na vlastiti& $ogre*ka&a.
.onovno "e z!a+nla. Sa!a (e &orati tr#ati ako %eli +vatiti sl"e!e( $o!ze&n za
centar...
Sa&o se &olila !a n"e& ne b!e $revi*e l"!i.

~ 6 ~

Treće poglavlje
17:.. UTC83, utorak, 13. travnja
/!sjek -a povijest 9veui"i2te u 0ukure2tu
0ukure2t, :umunjska
A.ro4esore76
0cien Antonesc nas&i"e*io "o" se iza glo&aznog antiknog stola za ko"i& "e s"e!io i
oc"en"ivao se&inarske ra!n"e. 53a76
6.a) "e li istina6) $itala "e Natalia) +vata"(i se za $rvo $itan"e ko"ega se &ogla !os"etiti)
s obziro& na to !a "e $ot$no zaboravila *to ga "e &islila $itati trentk ka!a " "e
$ogle!ao svo"i& ta&ni& o#i&a) 5!a s na"stari"i ika! $rona'eni l"!ski ostaci otkriveni
?&n"sko"76
O+) ne: 0"!ski ostaci7 =ako o!vratno: =ako "e &ogla $itati ne*to tako gl$o7
5Na"stari"i l"!ski ostaci $rona'eni ;uropi<, rekao "e $ro4esor Antonesc) blago "e
is$ravl"a"(i. 5Na"stari"i ika! $rona'eni l"!ski ostaci otkriveni s Etio$i"i. I ot$rilike s sto
$e!eset tis(a go!ina stari"i o! ostataka ko"e s&o $rona*li S$il"i kosti" na $o!r#" ko"e "e
na&a !ana*n"a ?&n"ska.6
3"evo"ka "e sa&o $olovi#no sl*ala. Bio "e na"sekse$ilni"i o! svi+ n"ezini+ nastavnika) a to
"e kl"#ivalo i sve asistente. Na stranici za oc"en"ivan"e $ro4esora bkre*tanskog Sve#ili*ta
$ro4esor 0cien Antonesc "e !obio sa&e !esetke kategori"i izgle!a.
I to o$rav!ano "er "e bio visok) $reko &etar osa&!eset) vitak i *iroki+ ra&ena) gste
ta&ne kose ko" "e za#e*l"avao o! sl"e$oo#nica i s $reli"e$i&) glatki& #elo&.
A) kao !a to sve ni"e bilo !ovol"no) i&ao "e i ta&nos&e'e o#i ko"e s $ri o!re'eno&
sv"etl) ka!a "e $re!avao i $osta"ao sve zb'eni"i " oko te&atike / *to se !oga'alo #esto) "er
"e bio strastven ka!a "e $itan" bila $ovi"est isto#ne Ero$e / i&ale crveni o!s"a".
Sigrno s obavi"esti na oglasno" $lo#i bile $ret"erane... $osebno one ko"e s al!irale na
to !a "e ro!binski& veza&a s r&n"sko& kral"evsko& obitel"i te !a "e vo"vo!a) $rinc ili
ne*to sli#no.
A+ otkako "e $o+a'ala $re!avan"a $ro4esora Antonesca) Natalia "e s+va(ala za*to s on
/ i n"egov kolegi" / tako $o$larni. I za*to "e vri"e&e n"egovi+ konzltaci"a re! !"evo"aka / a
i &la!i(a) iako "e) ka!a "e $okazivao slike staror&n"ske &"etnosti) $ro4esor Antonesc
tako o!*evl"eno govorio o rasko*ni& crta&a %enskog ti"ela !a ni"e bilo v"ero"atno !a "e ge" /
bio tako !ga#ak. Bio "e !arovit govornik) veli#anstvene) a o$et "ako go!ne $o"ave...
I bio "e "ako) "ako $rivla#an.
53akle6) Natalia "e rekla s okli"evan"e&) $ro&atra"(i kako & ta" savr*eno skro"eni crni
ka*&irski sako oblik"e ra&ena. .itala se za*to & ne &o%e bol"e vi!"eti o#i / te ta&ne)
sv"etle(e o#i / i s+vatila !a "e to zato *to s rolete na $rozori&a n"egova re!a bile s$*tene.
Na!ala se !a (e on sve"e!no $ri&i"etiti !a "e obkla nov ko*l") ko"a na na"bol"i na#in isti#e
n"ezin !ekolte. =$ila " "e na veliko& sni%en" @BM/ ali "e sve"e!no n"o" izgle!ala
neo!ol"ivo. 5Bilo bi on!a is$ravno re(i !a "e ?&n"ska koli"evka civilizaci"e Ero$i.6
Ovo "e) $o&islila "e Natalia) zv#alo "ako inteligentno.

~ 7 ~

5To bi bila s"a"na i!e"a) naravno6) rekao "e $ro4esor Antonesc izgle!a"(i za&i*l"eno.
5Svakako) l"!ski ro! ov!"e obitava vi*e o! !va tis(l"e(a) a ze&l"a "e bila $o$ri*te& &nogi+
krvavi+ invazi"a) o! ?i&l"ana !o @na) !ok kona#no nis&o !obili ono *to #ini !ana*n"
?&n"sk... Mol!avi") ;la*k i naravno Transilvani". Ali koli"evka civilizaci"e... nisa&
sigran !a to &o%e&o tako nazvati.6 Izgle!ao "e "o* bol"e ka!a se s&"e*kao) ako "e to ikako
bilo &og(e.
5.ro4esore76
S&i"e*ak " "e $osve razor%ao. Znala "e !a ni"e $rva. N"egov stats ne%en"e bio "e
legen!aran) a interes bi se $ove(ao svaki $t ka!a "e bio vi'en s neko& %eno& / nika! vi*e
o! !va$t s isto& / Ot&"eni"i& restorani&a centr. =oliko i+ "e $ozvao k sebi !vorac /
$os"e!ovao "e !vorac: / bliz Sege*vara ili gole&o $otkrovl"e na"$o$larni"e& !i"el
Bkre*ta7
Nitko ni"e znao. Mo%!a stotine. Mo%!a ni "e!n. Ni"e se #inio zainteresirani& za brak i
zasnivan"e obitel"i.
.a) sve (e se to $ro&i"eniti ka!a is$roba kako ona k+a. Iliana) ko"a "e #ekala re! iza
n"e !a bi ga vi!"ela) za!irkivala " "e ka!a "e rekla !a (e ga $ozvati k sebi. Tako zastar"elo:
?ekla "e !a bi & Natalia trebala $on!iti !a (e s$avati s n"i& t) n"egov re!) kao *to
(e to Iliana #initi i tako kona#no ri"e*iti stvar.
Ali Natali"ina "e &a&a vi"ek govorila !a ci"elo" obitel"i ona ra!i na"bol"e sar&e. Sa&o
"e!an zaloga") rekla "e &a&a) i svaki (e &*karac biti n"ezin.
53a76 $itao "e $ro4esor Antonesc !ok & se "e!na o! oni+ gsti+ ta&ni+ obrva
$o!izala.
Natalia "e $o%el"ela !a to ni"e #inio. 8er to ga "e #inilo "o* $rivla#ni"i&) a n" "o*
s&"e*ni"o& zbog onoga *to se s$re&ala #initi.
5Biste li !o*li "e!no& k &eni na !o&a( k+in"76 $itala "e na brzin. Srce "o" "e tklo
kao l!o. Bila "e sigrna !a ga on vi!i kako "o" l$a $o! !o"ko&) s obziro& na to koliko "o" "e
nova ko*l"a !boko izrezna.
- slabo osvi"etl"eno" sobi ne*to "e zacvrktalo.
5O$rostite6) rekao "e $ro4esor Antonesc. .osegno "e ntra*n"i !%e$ svog sk$og
sakoa i izvkao tanki &obitel... vr+nski) naravno. 5Mislio sa& !a sa& ga iskl"#io.6
Natalia "e ostala sta"ati $ita"(i se bi li trebala re(i ne*to o sar&i ili &o%!a otko$#ati "o*
"e!no $ce na ko*l"i) kao *to bi Iliana #inila...
... ali okli"evala "e ka!a "e vi!"ela !a se $ro4esor Antonesc &i"en"a izraz lica nakon *to
& "e $ogle! $ao na i&e $ozivatel"a.
58ako &i "e %ao6) rekao "e. 5Ovo "e va%an $oziv. Mora& se "aviti. Mo%e&o li nastaviti
razgovor o ovo&e neki !rgi $t76
Natalia "e os"etila kako "o" obrazi crvene. Bilo "e to zato *to "e gle!ao n"... a o$et) ni"e ni
"e!no& svrno $ogle! !al"e o! n"ezina vrata.
5Naravno6) rekla "e $osra&l"eno.
5I) &oli& vas) $or#ite !rgi&a6) rekao "e $ro4esor Antonesc !ok se "avl"ao na tele4on)
5!a s) na%alost) konzltaci"e za ve#eras gotove. Obitel"ski $roble&i.6
Obitel"ski $roble&i. I&ao "e obitel"7
5?e(i ( i&6) !"evo"ka "e rekla za!ovol"no. I&ao "e $ov"eren"a n": Sa! (e Iliana vi!"eti
g!"e "o" "e &"esto:
5@vala va&6) rekao "e l"!no $ro4esor Antonesc !ok se ona iskra!ala iz ta&ne) bogato
kra*ene sobe) ci"ele o$re&l"ene na&"e*ta"e& bogato kra*eni& ko%o& i is$n"ene
rko$isi&a ko"i s bili $no stol"e(a stari"i o! n"e. <ak "e i soba $ro4esora Antonesca bila

~ 8 ~

!rga#i"a o! soba n"ezini+ !rgi+ nastavnika) ko"e s bile "e!nako $razne kao one .olitbiroa
i "e!nako t&rne.
Otvorila "e vrata !a klizne kroz n"i+...
Ali ne $ri"e nego *to ga "e #la !a govori) glaso& ko"i& nika!a $ri"e ni"e #la) i to na
englesko&: 5,to7 =a!a76 .oto&: 5Ne o$et.6
Natalia se zati& okrenla i vi!"ela izraz na n"egov lic zbog ko"eg "o" srce zakcalo
br%e.
Ali ne na ona" ra!ostan na#in) kao ka!a ga gle!a kako +o!niko& $rilazi $re!avaonici.
Sa!a se bo"ala.
S&rtno se bo"ala.
8er s n"egove li"e$e o#i $ostale svi"etlocrvene... $o$t bo"e ko" bi vo!a $o$ri&ila ka!a
bi sl#a"no $orezala nog ti"eko& bri"an"a.
Sa&o *to ovo ni"e bio crak vo!e. Ovo s bile l"!ske o#i. N"egove oi.
I $o$ri&ile s bo" krvi.
Zrio "e n" kao !a vi!i kroz n"ezin blz) kroz gr!n"ak $a sve !o na"inti&ni"i+
&"esta n"ezin src.
=>an<, rekao "e glaso& za ko"i se ona $osli"e) ka!a "e &a&i $ri#ala o to&e) zaklela !a ni"e
#ak niti zv#ao l"!ski.
Natalia se okrenla) *iro& otvorila vrata i $o"rila van) lica bi"elog $o$t s&rti) $okra"
!rgi+ st!enata ko"i s #ekali !a vi!e $ro4esora.
5.a) to "e o#ito !obro $ro*lo6) rekla "e Iliana $o!rgl"ivo.
Ali ka!a "e Iliana $ok*ala otvoriti vrata sobe $ro4esora Antonesca) vi!"ela "e !a s
zakl"#ana. =cala "e i kcala !ok ni"e na$osl"etk !lanovi&a zaklonila o#i i $ril"bila lice z
&li"e#no staklo na vrati&a.
5Sv"etlo ne gori. Ne vi!i& ga ntra. Misli&... &isli& !a "e oti*ao.6
Ali) kako "e $ro4esor &ogao na$stiti zakl"#an sob iz ko"e ne $osto"i !rgi izlaz7


~ 9 ~

Četvrto poglavlje
9:?5 UTC-5, utorak, 13. travnja Ispre! -'ra!e $0(-a
Istona pe!eset tre5a u"i#a i $venija +a!ison
(e) *ork, (e) *ork
53obro "tro) gos$o'ice Meena. -obi#a"eno76 $itao "e Ab!lla+) ti$ ko"i "e sta"ao iza
ostakl"enog *tan!a s kavo& is$re! zgra!e ko"o" "e ra!ila) ka!a "e na$okon !o*ao re! na n"
!a nar#i.
53obro "tro) Ab!lla+6) rekla "e Meena. 5Bol"e !a &i na$ravi* velik. I&a& va%an
sastanak. S $no &li"eka) &oli&. I !anas se ne&o" &#iti sa zagri"avan"e& ba'e"a "er "ako)
"ako kasni&.6
Ab!lla+ "e ki&no i $o#eo ra!iti !ok "e Meena stisnla o#i i zagle!ala se n"ega. Znala
"e !a "o* ni"e $os"etio li"e#nika zbog $roble&a s krvni& tlako&) nato# razgovor ko"i "e
vo!ila s n"i& $ro*log t"e!na.
Ozbil"no) ona (e se nakra" "e!no& sr*iti ako l"!i ne $o#n sl*ati ono *to i& govori.
Znala "e !a "e gn"ava%a zi&ati slobo!an !an na $osl ra!i $os"eta li"e#nik.
Ali ka!a "e alternativa smrti
;i!ovitost.
Izvanos"etilna $erce$ci"a. <arobn"a*tvo.
Ni"e va%no kako to naziva": $o Meenin &i*l"en" $osve "e beskorisno kao v"e*tina.
8e li bilo $osebno korisno ka!a "e na$okon s$"ela svog !gogo!i*n"eg !e#ka 3avi!a
v"eriti !a i&a t&or) ko"i "e os"e(ala kako & raste &ozg7
Naravno) s$"ela "e s$asiti 3avi!ov %ivot 1!a s t&or $rona*li sa&o &alo kasni"e) bio bi
neo$erabilan) rekao "e !oktor2.
Ali 3avi! "e ostavio Meen o!&a+ nakon o$oravka zbog "e!ne O! %iva+ni+
&e!icinski+ sestara s ra!iologi"e. Brianna li"e#i bolesne l"!e) rekao "e. Ni"e 5nakaza6 ko"a i&
govori !a (e &ri"eti.
Sto "e Meena !obila s$a*avan"e& 3avi!a7 Ni*ta osi& $no tge.
A ostala "e i bez $olovice $re!"&a za stan ko"i s za"e!no k$ili. Bo"i & "e "o* vi"ek
bila !%na. A on o! n"e) kao $ravi $iz!n) tra%i !a & ga vrati o! one svo"e bi"e!ne $la(e.
3avi! i Brianna k$" $rv za"e!ni#k k(. I o#ek" $rvo !i"ete. Naravno.
I Meena "e iz tog iskstva / i svi+ $ret+o!ni+ / na#ila !a nikoga no zani&a na#in na ko"i
(e &ri"eti.
Osi& n"ezine na"bol"e $ri"atel"ice 0eis+e) naravno) ko"a vi"ek sl*a Meen... sve o! on!a
ka!a " "e $rvo& sre!n"e ?ob .ace $ozvao na koncert Aeros&it+a) a Meena "o" "e rekla neka
ne i!e $a "e ?ob &"esto n"e $oveo Angie @arwoo!.
Tako "e Angie @arwoo!) a ne 0eis+a) ostala bez glave ka!a "e kota# tegl"a#a $rikolice
ot$ao i zavr*io na krov ?obova Ca&ara ko"i se li"e$o $olako vra(ao s koncerta $o I/CD.
Meena "e) saznav*i za nesre( "tro nakon *to se !ogo!ila) 1?ob se #!o& s$asio sa&o sa
slo&l"eno& kl"#no& kosti2 istog trena $ovratila !or#ak.

~ 10 ~

Za*to ni"e s+vatila !a "e s$a*avan"e& na"bol"e $ri"atel"ice o! sigrne s&rti $ot$isala
s&rtn os! !rgo" !"evo"ci7 Trebala "e -$ozoriti i Angie i #initi bilo *to / sve / kako bi
s$ri"e#ila ?oba !a iza'e te ve#eri.
Ta!a se zaklela kako nika!a ne(e !o$stiti !a se ono *to se !ogo!ilo Angie @arwoo!
!ogo!i "o* neko& l"!sko& bi(. Ne ako &o%e ne*to #initi.
Stoga ni"e bilo #!no !a "e sre!n"a *kola) &#na za &noge) bila Meeni "o* te%a.
A $ravo zato "e o!abrala $isan"e za televizi" kao svo" $ro4esi". .rava &la'ari"a
&o%!a ni"e ba* $revi*e %ivala !r*tv Zlogke .roro#ice.
Ali l"!i *to i+ "e Meena otkrila sa$nica&a ko"e n"ezina &a&a voli gle!ati / (e-asitna
"o" "e bila o&il"ena / vi"ek s bili sretni ka!a bi "e vi!"eli.
A ka!a se za$let n"ezini& o&il"eni& sa$nica&a ni"e razvi"ao onako kao "e ona &islila
!a bi trebao) Meena bi $o#ela $isati vlastiti.
Iznena'"(e) ali ova" +obi se is$latio.
.a) ako $isan"e !i"aloga za !rg na"gle!ani" sa$nic A&erici &o%ete nazvati
is$lativi&.
A Meena &o%e. 3onekle. Znala "e !a "e !obila ono za *to bi &ili"ni l"!i bili nekoga...
$osao iz snova.
A s obziro& na n"ezin 5!ar6) znala "e !a "o" "e %ivot &ogao biti tis( $ta gori. .ogle!a"
sa&o *to se !ogo!ilo Ivani Orkansko".
Zati& "e t i =asan!ra) k(i tro"anskog kral"a .ri"a&a. I n"o" "e bio !an !ar $rorican"a. No)
kako ni"e zvratila bo%" l"bav) ta" "e isti bog !ar $retvorio $rokletstvo $a tako
=asan!rini& $roro#anstvi&a) iako istiniti&) nika!a nis v"erovali.
Meeni isto "e!va tko v"er"e. Ali to ne zna#i !a (e ona o!stati o! $ok*a"a. Bar s
!"evo"aka&a $o$t one ko" "e $oznala $o!ze&no" i s Ab!lla+o&. ;e( (e ona n"ega
nat"erati !a na$okon o!e k li"e#nik.
Ali $rava "e *teta) istin) *to "e ona sa&a "e!ina osoba #i" b!(nost Meena nika!a ni"e
&ogla vi!"eti.
3osa!) bare&.
Ako "o* &alo zakasni na $osao) izgbit (e svak $rilik kako bi SEa v"erila !a n"ezin
$ri# s+vati ozbil"no.
A on!a &o%e zaboraviti na $ro&akn(e glavn scenaristic.
Ni"e &orala biti vi!ovita !a bi to !ok#ila.


~ 11 ~

Peto poglavlje
19:.. UTC83, utorak, 13. travnja
@orje kraj 9e'e2vara Aupanija +ures,
:umunjska
0cien Antonesc bio "e bi"esan) a ka!a "e bio bi"esan) $oneka! bi izgbio kontrol.
On &la! !"evo"k svo& re! $re$la*io "e gotovo nas&rt) a to ni"e %elio. Os"etio "e
n"ezin stra+... bio "e o*tar i na$et $o$t garote. Bila "e !obra osoba ko"a "e) $o$t ve(ine
!"evo"aka n"ezine !obi) #eznla sa&o za l"bavl".
A on " "e $restravio.
Ali sa!a ni"e i&ao vre&ena brinti se o to&e. Sa!a "e i&ao "ako Ozbil"an $roble& ko"i (e
za+ti"evati n"egov $n sre!oto#enost blisko" b!(nosti.
I zato "e sa!a ra!io "e!ino *to "e &ogao $ok*a" !a se s&iri. N"egov o&il"eni klasi#ni
ko&a! / <a"kovskog / #o se iz !voranski+ zv#nika 1ko"e "e k$io i !o$re&io iz SA3/a o
veliko& tro*kF kvaliteta zvka "e va%na2.
I otvorio "e "e!n o! boca istinski vr+nskog bor!oa iz svo"e kolekci"e i ostavio vino na
$lt !a !i*e. Os"etio "e &iris tanina s #ak $ola $rostori"e. Miris "e !"elovao kao &ele&...
I$ak) ni"e &ogao a !a ne kora#a $o veliko" !vorani) vatra "e ttn"ila ka&in na "e!no&
kra" $rostori"e) a $re$arirane glave razni+ %ivotin"a) ko"e s n"egovi $reci bili) zlobno s ga
gle!ale sa zi!ova na! n"i&.
5Tri6) zare%ao "e na la$to$ ko"i "e sta"ao na !ga#ko&) bogato izrezbareno& !rveno&
stol sre!i*t $rostori"e. 5Tri &rtve !"evo"ke7 Sve ntar $osl"e!n"i+ nekoliko t"e!ana7
Za*to o to&e nisa& rani"e obavi"e*ten76
5Nisa& $o&islio !a $osto"i veza iz&e' n"i+) gos$o!ar6) rekao "e $o&alo zne&iren
glas iz ko&$"terski+ zv#nika) na englesko&.
5Tri ekssangvinirana ti"ela) sva ostavl"ena naga razli#iti& gra!ski& $arkovi&a76
0cien ni"e $ok*avao izostaviti sarkaza& svo& ton. 5.rekrivena tragovi&a griza7 A ti
nisi $o&islio !a $osto"i veza. 8asno &i "e.6
5O#ito vlasti ne %ele $otaknti *iren"e $anike gra!6) rekao glas "e zr"ano. 5Mo"i
izvori nis znali ni*ta o tragovi&a griza sve !o "tros...6
5I) *to "e #in"eno6) $itao "e 0cien ignorira"(i $osl"e!n" $ri&"e!b) 5kako bi se otkrilo
tko "e $o#initel" ovi+ zv"erstava76
5Svi s ko"i&a sa& razgovarao ni"e# bilo kakvo saznan">6
0cien ga "e $rekino. 5On!a o#ito ne razgovara* s $ravi& l"!i&a. Ili netko la%e.6
5Ne... ne &og za&isliti !a bi se itko s!io6) rekao "e glas okli"eva"(i. 5Zna" !a
govori& va*e i&e) ;eli#anstvo. Os"e(a&... ako s&i"e&) ;eli#anstvo... kako to ni"e... $a)
"e!an o! nas. Netko koga $ozna"e&o.6
0cien "e zastao svo"e& kr%en" $rostori"o&.
5To "e ne&og(e6) rekao "e +la!no. 5Ne $osto"i nitko koga ne $ozna"e&o.6
Okreno se i $ribli%io vinsko& !ekanter ko"i "e bio is$n"en bogato& tek(ino& bo"e
rbina. ;i!io "e o!s"a" vatre na "e!no" strani savr*ene kristalne kgle.

~ 12 ~

5Netko o! nas6) rekao "e 0cien !i*(i ze&l"asti &iris bor!oa. 5Netko tko se zaboravio.
I zaboravio na zav"ete.6
5Ma sigrno ni"e6) rekao "e glas nervozno. 5Nitko se ne bi s!io. Svi zna" ko"e s
$osl"e!ice za $o#in"en"e takvog zlo#ina $o! va*o& vla!avino&. Zna" !a (e va*a o!&az!a
biti brza... i o*tra.6
5Sve"e!no.6 0cien "e $o!igao !ekanter i gle!ao kako tek(ina ntra ostavl"a
ta&nocrveni slo" z stra%n" stran kristalnog trb+a. 5Netko !ivl"a#ki bi"a l"!ske %ene i
ostavl"a n"i+ova ti"ela na otvoreno& !a i+ na'.6
5Sve nas gro%ava) istina6) slo%io se) okli"eva"(i) glas iz la$to$a.
53a6) rekao "e 0cien. 5I to ne$otrebno. Mora biti otkriven) ka%n"en i zastavl"en.
Zavi"ek.6
53a) gos$o!ar6) glas "e rekao. 5Sa&o... kako7 =ako (e&o ga otkriti7 .olici"a... &o"i
!o*nici &i ka% !a $olici"a ne&a ni na"&an"i trag.6
0cienove savr*eno oblikovane sne vinle s se gorki s&i"e*ak. 5.olici"a6) rekao "e.
5A+) !a. .olici"a.6 Skreno "e $ogle! s !ekantera ko"i "e !r%ao $re&a lic na ko&$"torsko&
ekran !al"eno& nekoliko &etara. 5E&ile) na'i &i s&"e*ta". 3olazi& gra!.6
5;eli#anstvo76 E&il "e izgle!ao za$an"eno. =>i"3 8este li sigrni7 To sigrno ne(e biti>6
5Sigran sa&. .rona(i ( na*eg $ri"atel"a ko"i bi"a. A zati&...6
0cien "e otvorio $rste i $stio !ekanter !a $a!ne na ka&eni $o! Is$o! n"egovi+ nog.
=ristalno zvono razbilo se tis(e ko&a!i(a) ;ino ko"e "e bilo n"e& na$ravilo "e
ta&nocrven &rl" na $o!) g!"e "e stol"e(i&a $ri"e 0cien gle!ao svog oca kako raz&rskava
glave toliki+ n"i+ovi+ slga.
5.okazat ( & sa& *to se !oga'a ka!a se bilo tko s!i $rekr*iti svo" zav"et &eni.6


~ 13 ~

Šesto poglavlje
1.:3. UTC-5, utorak, 13. travnja
1'ra!a $0(-a $venija +a!ison 5B.
(e) *ork, (e) *ork
Meena "e +ala$l"ivo gtala svo" ba'e" ka!a "e .al) "e!an o! $isaca sino$sisa) grno
$ro(elav glav n"ezin re!.
5Ne&a& vre&ena !a ti $o&ogne& na!o$niti 4e"s ba* sa!a) .al6) rekla "e Meena.
5I&a& sa&o &int $ri"e sastanka sa SEe&.6
5On!a $ret$ostavl"a& !a nisi #la6) rekao "e .al &rzovol"no.
5<la *to76 $itala "e Meena $ni+ sta.
5O S+os+oni.6
Meeni se krv sle!ila %ila&a.
3akle) na$okon se !ogo!ilo. I sve "e bila n"ezina krivica "er ni"e ni*ta rekla.
Ali kako $ozoriti nekoga !a (e ga n"egovo zna$re!ovalo stan"e teretanoreksi"e biti7
Trake za tr#an"e nis $oznate kao s&rtonosne) a i S+os+ona "e bila tako $onosna *to "e
s&r*av"ela !o veli#ine tri!eset.
Istina "e !a S+os+ona nika!a ni"e bila "e!na o! Meeni o&il"eni+ osoba.
5Ona "e... umr"aC<
5Ne.6 .al "e #!no $ogle!a. 53obila "e &"esto glavne scenaristice. ;al"!a se to !ogo!ilo
sino(.6
Meena se zagrcnla.
5,/*to76 Borila se !a za!r%i sze. ?ekla "e sa&o" sebi !a s to sze o! ko&a!i(a ba'e"a
ko"i "o" "e krivo oti*ao.
Ali nis bile.
5Zar nisi vi!"ela &e"l76 $itao "e .al. 5.oslali s ga svi&a "tros.6
5Ne6) $rogn'ala "e Meena. 5Bila sa& $o!ze&no".6
5O+6) rekao "e .al. 5.a) "a na!o$n""e& svo" %ivoto$is. .ret$ostavl"a& !a (e &e
ionako v"ero"atno skoro ot$stiti kako bi &ogla za$osliti nekoga o! svo"i+ $ri"atel"a
$arti"anera. Bi li ga &ogla $ogle!ati kasni"e76
5Naravno6) rekla "e Meena t$o.
Ali sl*ala ga "e sa&o $olovi#no. Zaobi*li s "e zbog 9hoshoneC Nakon *to se ove go!ine
tako nara!ila7 -glavno& obavl"a"(i 9hoshonin !io $osla) "er "e S+os+ona vi"ek na$*tala
re! rani"e kako bi oti*la v"e%bati7
Ne. 8e!nostavno ne.
To#no !vi"e &inte $ri"e zakazanog sastanka Meena "e sta"ala $re! vrati&a SEeva re!a)
ki$te(i o! bi"esa.
5SE6) rekla "e. 5;ol"ela bi+ razgovarati s tobo& o>6

~ 14 ~

Ta!a "e $ri&i"etila !a S+os+ona ve( s"e!i na "e!no" o! stolica li$re! n"egova stola)
ob#ena) kao i obi#no) ne*to o! Crewctsa) i- 8. Crewove !"e#"e kolekci"eF bila "e) nai&e)
!ovol"no &r*ava za to.
5O) Meena6) rekla "e S+os+ona Metzenba&) zabaciv*i svo" !g) svilenkast) ta&n
kos. 5T si. -$ravo sa& govorila SE koliko &i se vi!a sino$sis ko"i si & $re!ala. Ona"
ko"e& "e TabbE zal"bl"ena onog zlo#estog !e#ka iz siro&a*nog !i"ela gra!a. Tako slatko.6
Slatko7 Sve !o !anas) S+os+onina "e!ina obveza vezana z $osao na (e-asitnoj bila "e)
kao i Meenina) $isati !i"aloge na te&el" sino$sisa) $osebno one ko"i s kl"#ivali na"ve(
zvi"ez! seri"e) C+erEl Trent) ko"a "e gl&ila ;ictori" Gort+ington Stone i na"!l"e bila
seri"i) a sa!a i za n"ezin) seri"i) k(i tine"!%erk Tabit+.
Sa&o *to "e S+os+ona ri"etko ka! i to s$i"evala o!ra!iti) b!(i !a "e vi"ek o!lazila
rani"e teretan ili nazvala !a "avi kako (e zakasniti "er "o" se kabriolet $okvario na $ovratk
gra! iz l"etnikovca obitel"i Metzenba& @a&$toni&a.
Ili se ntra*n"i ar+itekt ko"i "o" $rere'"e $otkrovl"e $oslovno& centr ni"e $o"avio
na vri"e&e.
Ili "e $ro$stila $osl"e!n"i let iz St. CroiHa) $a (e &orati $reno(iti "o* "e!n no(.
Ni"e !a se itko tko "e netko ika!a zr"avao zbog ti+ stvari) zna"(i tko s S+os+onini
strina i stric: Iran i Stan Metzenba&) izvr*ni $ro!centi i koatori (e-asitne.
Bilo bi !rga#i"e) $o&islila "e Meena) !a "e S+os+ona za$ravo -as"u,i"a ovo $ro&akn(e.
3a "e to .al ili bilo ko"i !rgi scenarist ko"i se za$ravo $o"avi re! $ovre&eno) Meeni ne
bi s&etalo.
Ali S+os+ona7 8e!an$t " "e Meena sl#a"no #la kako se +vali $ri"atel"ici na tele4on !a
nika!a ni"e niti gle!ala seri") sve !ok "e stric i strina nis $ozvali !a ra!i za n"i+ / za razlik
o! Meene ko"a nika!a ni"e $ro$stila ni "e!n "e!in e$izo! otka!a "e na$nila !vanaest
go!ina. S+os+ona ne zna i&ena a$soltno svi+ ;ictori"ini+ biv*i+ &%eva) kao *to to Meena
zna) ni za*to s se razi*li 1;ictoria "e) istina) bila nezasitna) ali ne i $ret"erano sretna
l"bavi2. Ni !a ;ictori"ina l"bl"ena k(i tine"!%erka Tabit+a i!e &a"#ini& sto$a&a. 13o sa!a
s s$"eli biti sve TabbEne l"bavi. .osl"e!n"eg s $ravo !igli zrak na skter za vo!
nezgo!i ko" "e neki $rezreni $rogonitel" na&i"enio TabbE.2
53rago &i "e !a ti se svi'a6) rekla "e Meena s sil"eno& str$l"ivo*(. 5Mislila sa& kako bi
bacivan"e nekog lo*eg !e#ka za TabbE &oglo $riv(i &la' !e&ogra4>6
5To "e $ravo ono *to s na& "avili i iz $rave6) rekla "e S+os+ona $tiv*i SE
iznena'en $ogle!. 5Ba* s&o sa!a ras$ravl"ali o to&e. Zar ne SE76
58es&o6) rekao "e SE s&"e*ka"(i se Meeni. 5-'i) &ala) i s"e!ni. <la si !obre vi"esti
vezano z S+os+on76
Meena se ni"e &ogla nat"erati !a $ogle!a S+os+on) bila "e $rebi"esna. Za!r%ala "e $ogle!
na SE !ok "e tonla !rgi Aeronov stolac is$re! n"egova stola.
58esa&6) rekla "e. 5I stvarno sa& se na!ala !a ( "tros &o(i razgovarati s tobo&
nasa&o) SE.6
5Ne&a toga *to &i ne &o%e* re(i $re! S+os+ono&6) rekao "e SE veselo) o!&a+nv*i
rko&. 5Iskreno) &isli& !a "e ovo na$rosto 4antasti#no. Sa!a (e&o i&ati $rav snag
estrogena ov!"e.6
I Meena "e bl"ila n"ega. 8e li to SE $ravo izgovorio ri"e#i sna'u estro'ena3
I "e li &og(e !a on za$ravo ne zna !a "e Meena o!ra!ila sav S+os+onin $osao
$osl"e!n"i+ !vanaest &"eseci7
53obro6) rekla "e S+os+ona. 53akle) &isli& !a bi Meena trebala biti &e' $rvi&a ko"a
(e saznati o novo& s&"er ko"i& televizi"ska k(a %eli !a krene&o.6

~ 15 ~

5Televizi"ska k(a76 Meena "e zbn"eno $onovila.
5.a) na* s$onzor za$ravo6) rekla "e S+os+ona is$ravl"a"(i se.
=oliko Meena zna) Cons&er 3Ena&ics Inc. / s$onzor (e-asitne, &ltinacionalni
te+nolo*ki i sl%ni koncern) ko"i "e istovre&eno bio i vlasnik A44iliate! Broa!cast Networka
/ nika!a se ni"e za&arao seri"o&.
3o sa!a) o#ito.
58e!no& ri"e#"6) rekla "e S+os+ona) 5%ele !a se okrene&o va&$iri&a. Sa&o va&$iri)
ci"elo vri"e&e.6
Meena "e o!&a+ os"etila kako "o" se ba'e" i kava ko"e "e !or#kovala vra(a".
5Ne6) rekla "e) nakon *to "e $rogtala s &ko&. 5Ne &o%e&o to -#initi.6
SE "e zbn"eno zatre$tao $re&a Meeni. 5A za*to !ovraga ne76
Mogla si "e i &isliti. 3an ko"i "e ve( za$o#eo tako lo*e &ogao se sa&o $ogor*ati. -
$osl"e!n"e vri"e&e ci"eli "o" "e %ivot i*ao "e!noli#no silazno& $tan"o&.
5.a) za $o#etak) "er na konkrentsko" televizi"i ve( $osto"i sa$nica ko"o" s glavna
te&a va&$iri i tk nas gle!anosti6) rekla "e Meena. 5Seri"ica ko"a se zove Do,u!a.
.oznato7 Misli&) &ora&o i&ati ne2to $onosa. Ne &o%e&o sa&o tako $ot$nosti ko$irati
Do,u!u.<
S+os+ona se $retvarala !a se sva ni"ela $oravnavan"e svo"i+ &re%asti+ #ara$a !ok "e
Meena govorila. SE) bl"e(i $reko svog stola) ni"e &ogao o!vo"iti $ogle! o! n"ezini+ !gi+)
vitki+ nog.
Meena "e $o%el"ela !a i&a Mini Btter4inger !a ga $o"e!e. Ili !a ga nabi"e S+os+onin
is$eglan kos.
.eglan"e kose: Tko se "o* ti&e za&ara7
Meena sigrno ne) ona "e o!rezala ve(in svo"e ta&ne kose na 0eis+in za$ovi"e! /
0eis+in "e 5!ar6 !a &o%e $ogle!ati bilo koga i o!&a+ & re(i ko"a & 4rizra na"vi*e
o!govara / a Meena "e i&ala i !ovol"no $roble&a !a navri"e&e stigne na $osao !a bi se
&ogla za&arati $eglan"e& kose) #ak i ka!a ni"e i&ala $ne rke $osla $ok*ava"(i s$asiti
!"evo"ke $o!ze&no" o! sigrne s&rti bi"elo& robi".
5Is$ast (e&o $ot$ne b!ale6) rekla "e Meena.
58a &isli& !a ne(e&o6) rekla "e S+os+ona +la!no. =Do,u!a o#ito ne*to !obro ra!i. -
ovo& trentk) to "e "e!na o! ri"etki+ sa$nica ko" nis kinli ili nat"erali !a se $reseli
st!io 0os Angeles kako bi *te!"eli novac. A kao *to si rekla) ako %eli&o $re%iv"eti)
&ora&o $riv(i &la' $o$laci". Mla!i&a ni"e stalo !o sa$nica. N"i&a "e sa&o stalo !o
rea"ity-2oua.<
5A) kakve veze vampiri i&a" sa stvarno*(76 $itala "e Meena.
5O+) v"erava& te) oni s stvarni6) rekla "e S+os+ona zlobno se nas&i"e*iv*i. 5<itala si o
oni& !"evo"ka&a isisane krvi ko"e $ronalaze $o $arkovi&a svag!"e New 9ork) zar ne76
5Za Boga &iloga6) rekla "e Meena ogor#eno. 5Ni"e i& isisana krv. Sa&o s i+ za!avili.6
5@&) o$rostit (e*6) rekla "e S+os+ona. 5Ali "a i&a& svo" izvor ko"i ka%e !a s sve tri
!"evo"ke bile izgri%ene $o ci"elo& ti"el) a sva krv i& "e bila isisana. .osto"i $ravi) %ivi va&$ir
ov!"e na Man+attan) i +rani se nevini& !"evo"ka&a.6
Meena "e zakoltala o#i&a. Oke". Istina "e !a s neke !"evo"ke ne!avno $rona'ene &rtve
nekoliko gra!ski+ $arkova.
Ali !a i& "e krv bila isisana7 S+os+ona "e s+va(ala va&$irsk groznic / ko"a "e) !a)
zavla!ala ze&l"o&) to se ni"e &oglo zani"ekatiF bilo "e o#ito !a s #ak i Cons&er 3Ena&ics

~ 16 ~

Inc. bili sv"esni toga) a oni s bili tako nesv"esni tren!ova !a s &islili kako "e i&ati MES$ace
stranic ne*to na"&o!erni"e / $reozbil"no.
53akle) !a"&o seri"i $rizvk aktalnosti6) nastavila "e S+os+ona) 5i ve!i&o va&$ira
ko"i se +rani !"evo"ka&a (e-asitnoj. TabbEni& $ri"atel"ica&a. I neka is$ere &ozak TabbE) i
neka TabbE b!e n"egova ;a&$irska nev"esta.6
SE "e $ro $rsto& S+os+on.6 ;a&$irska nev"esta6) $ovikao "e. 5Svi'a &i se. A "o*
bol"e) C3I/ se svi'a:6
Meena "e raz&i*l"ala o to&e !a stane) o!*eta !o SEova re!skog $rozora) otvori ga i
isko#i.
5A "o* niste ni #li na"bol"i !io6) rekla "e S+os+ona. 5Mog nagovoriti GregorE"a Banea6
SE "e za!r%ao !a+ i nagno se $re&a na$ri"e!. =Ea3<
Meena "e zasten"ala i zabila glav !lanove. GregorE Bane "e gl&io va&$ira Do,u!i.
Ni"e bilo osobe) na ci"elo& svi"et) ko"o" "e GregorE Bane i*ao vi*e na %ivce nego Meeni.
A #ak se ni"e niti $oznala s n"i&.
5>!a nagovori Ste4ana 3o&inica !a #ita na a!ici"i za log va&$ira6) nastavila "e
S+os+ona.
SE "e $otono natrag stolic izgle!a"(i razo#arano. 5Tko "e) !ovraga) Ste4an
3o&inic76 rekao "e otresito.
S+os+ona se $rezrivo nas&i"e*i.
5Sa&o najbo"ji prijate"j GregorE"a Banea6) rekla "e. 5Misli&) oni gotovo svaki viken!
za"e!no obilaze klbove. Zna& !a si vi!io n"egov slik s GregorE"e& U9 Feek"yju, SE.
?ekla&a ko" (e&o !obiti n"egovi& anga%&ano& bit (e ogro&na. Ne &og v"erovati !a ga
nitko ni"e grabio !o sa!a. A na"bol"e o! svega7 I&a iskaznic 3r*tva 4il&ski+ gl&aca i
&o%e ve( ovog $etka !o(i na #itan"e s TaElor.6 S+os+ona "e izgle!ala $o$t &a#ke ko"a "e
$ravo $rogtala &i*a. 5;e( sa& razgovarala s n"i& o to&e. 3olazi &o" teretan.6
O!"e!no& "e Meeni $ostalo "asno za*to S+os+ona $rovo!i toliko vre&ena na ono" traci
za tr#an"e. I to ni"e i&alo nikakve veze sa %el"o& !a stane one Crewctse.
6Ne&a *anse6) rekla "e Meena) bore(i se $rotiv svoga nestr$l"en"a) 5!a (e TaElor6 /
TaElor Mackenzie bila "e gl&ica ko"a "e gl&ila TbbE / 5$ristati gl&iti va&$irsk
nev"est.6
TaElor "e ne!avno $re*la na &akrobioti#k $re+ran i za$oslila osobnog trenera) stan"ila
se !o S+os+onine veli#ine. Iako "e TaElor bila $resretna zbog toga / i $a%n"e ko" s "o" zato
tabloi!i $osve(ivali / &orala "e $ri$aziti !a i ona ne zavr*i li"es... na *to " "e Meena
$ok*avala -$ozoriti ostavl"a"(i "o" velike !elikatesne sen!vi#e gar!erobi. Ni"e ba*
s$tilno) ali to "e na"bol"e *to "e Meena &ogla #initi.
5TabbE (e se svi!"eti) ako "o" televizi"a to tako ka%e6) rekla "e S+os+ona. 5Ovo "e ono *to
ABN %eli.6
Meena se "ako tr!ila !a ne za*krgta zbi&a. N"ezin zbar " "e ve( $rekorio "er "e to
ra!ila sn i $re$isao "o" "e zbn !lag. Meena se %asavala toga !a "e nosi "er !laga ni"e
ba* ne*to na"ro&anti#ni"e #e& se &o%e $o"aviti krevet. Izgle!a $o$t +oke"a*kog
gol&ana.
Ali ili to) rekao "o" "e zbar) ili novi) &an"e stresan $osao.
A takvi+ se ni"e &oglo na(i. Bare& ne $isan" za televizi".
A kako "e Meena trenta#no s$avala sa&a) zakl"#ila "e !a i ni"e bitno kako izgle!a.

~ 17 ~

5C+erEl se to ne(e svi!"eti6) Meena i+ "e $ozorila. C+erEl "e bila gl&ica veteranka ko"a
"e ;ictori Gort+ington Stone gl&ila $osl"e!n"i+ tri!eset go!ina. 5Znate !a se na!ala kako
(e ovo biti go!ina ko"o" (e na$okon !obiti ta" E&&E.6
Tri!eset go!ina) !eset brakova) #etiri s$ontana $oba#a"a) "e!an aborts) !va bo"stva)
*est ki!na$iran"a i "e!na zlo#esta blizanka) a C+erEl Trent "o* vi"ek ni"e osvo"ila ni "e!an
!nevni E&&E.
To "e zlo#in) s&atrala "e Meena. Ne sa&o zato *to "e "e!na o! C+erElini+ na"ve(i+
obo%avatel"ica) $a "o" "e &og(nost !a $i*e za n" bila vr+nac %ivota) ve( i zato *to "e C+erEl
"e!na o! na"si&$ati#ni"i+ gos$o'a ko"e "e Meena ika!a $oznala.
I !io Meenina $lana) za$let ko"i "e $re!ala SE / ali ga "e on $ravo $resko#io zbog
S+os+onina va&$irskog za$leta / bio "e !a se ;ictoria Gort+ington Stone zal"bi oca
TabbEna novog !e#ka) ogor#enog *e4a $olici"e ko"e& (e ;ictoria $o&o(i !a se $o&iri s
svo"eglavi& sino&... !a"(i tako C+erEl sigrn $rilik !a osvo"i ta" zlatni ki$i( za ko"i& "e
tako #eznla.
Ali vampirska $ri#a7 Nitko ne(e za to !avati E&&E"e.
53a) $a6) rekla "e S+os+ona gle!a"(i Meen stisnti+ o#i") 5C+erEl &o%e $lakati !o
$rekostra.6
Meena "e zinla o! za$re$a*ten"a. /vo "o" "e +vala *to "e toliko $ta s$asila S+os+onin
gzic ka!a "e kasnila sa sino$sisi&a7
Za*to se o$(e tr!ila7
ASvi'a &i se6) rekao "e SE) $cnv*i $rsti&a. 5.retresi to sa strice&
I strino&. 8a &ora& i(i) i&a& sastanak.6 -stao "e. 5SE6) rekla "e Meena. -sta s "o" bila
s+a. 5,to76 Izgle!ao "e l"tito. 6Ne&o"...6
Bilo "e toliko toga *to "e %el"ela re(i. Os"e(ala !a mora re(i. Za Za !obrobit svo"e !*e. Za
!obrobit seri"e. Za !obrobit ci"ele ze&l"e.
-&"esto toga) sa&o "e rekla: 5Ne&o" i(i .eto&. Zasto" "e. <la sa& na JKJK Gins. Neka
taksist i!e .arko&.6
SE se lice o$sti. 5@vala) @ar$er6) rekao "e. 5Na$okon ne*to korisno o! tebe.6 .oto& se
okreno i na$stio $rostori".
Meena "e okrenla glav kako bi &ogla l"tito $ogle!ati S+os+on. Ne zato *to "e bila
l"ta zbog toga *to "e $ravo s$asila SEev %ivot !a "e oti*ao .eto&) n"egov taksi bi) istin)
bio zasto" ko"i bi ga toko nal"tio !a bi iza*ao i nastavio $"e*ice te bi tako ne$ro&i*l"eno
$retr#ao <etr!eset se!& i on!"e bi ga $regazio ka&ion Ires+ 3irecta / a on ni"e bio ni
na"&an"e za+valan) ve( zato *to "e znala *to zna#i 5.retresi to sa strice& i strino&6.
Zna#i !a "e S+os+ona $obi"e!ila.
=>ampiri<, rekla "e Meena. 58ako originalno) Metzenba&.6
S+os+ona "e stala $rebaciv*i torb $reko ra&ena. 5.reboli to) @arr$er. Oni s $osv!a.
Ne &o%e* i& $ob"e(i.6 Okrenla se i iza*la.
I tek "e sa!a Meena $ri&i"etila !ragl"i&a o$to#enog z&a"a na S+os+onino" torbi.
Ne. Ne &o%e biti. Ali "e) Marc 8acobsova torba za ko"o& "e Meena $ota"no %!"ela $ola
go!ine) ali "o" o!oli"evala "er "e ko*tala $et tis(a !olara.
A Meena si nikako ni"e &ogla $ri*titi / ili bare& o$rav!ati tro*en"e / toliko novca za
torb.
I) !obro) S+os+ona " "e i&ala bo"i akva&arina) a ne rbinski crveno") ko"a bi
savr*eno zaokr%ila Meenin gar!erob.
Ali sve"e!no.

~ 18 ~

Meena "e bl"ila za n"o&) stisnti+ zba.
Sa!a "o" ni"e bilo !rge nego !a $o! +itno) $azi za r#ak) otr#i C;S kako bi
obnovila zali+ svo"e ta"ne la!ice sa slatki*i&a.


~ 19 ~

Sedmo poglavlje
1B:.. UTC-5, utorak,
13. parkira"i2te Fa"marta
Chuttanoo'a, T(
Alaric Gl4 se ni"e s&atrao snobo&. 3aleko o! toga.
3a se itko re! ika!a $otr!io $itati ga / a osi& n"egova $artnera Martina) nitko o!
ti+ neza+valnika nika!a ni"e / Alaric bi istankno kako "e $rvi+ $etnaest o! svo"i+ tri!eset
$et go!ina %ivota %ivio kra"n"o" bi"e!i) "e!(i sa&o on!a ka!a bi n"egovi raznorazni o#si
osvo"ili !ovol"no novca na trkali*t) a i ta!a sa&o ako "e ostalo !ovol"no gotovine za +ran
nakon *to bi n"egova &a&a ovisnica k$ila !rog.
I tako "e Alaric o!abrao %iv"eti na lici 1i o! svo"e !o&i*l"atosti2 ro!no& & Zric+)
!ok ga soci"alna sl%ba ni"e $rona*la i $risilila na o!lazak $ri+vatili*te) g!"e "e na svo"e
iznena'en"e otkrio kako se o n"e& $no bol"e brin neznanci negoli se ika!a o n"e&
brinla n"egova obitel".
- $ri+vatili*t "e Alarica $ri&i"etila) a na konc i vrbovala .alatinska stra%e) za+val""(i
ono&e *to se $okazalo sna%no& rko& za &a#) ne$ogre*ivi& cil"an"e&) $riro!no&
na!areno*( za "ezike i #in"enici !a ga ni*ta / $a ni n"egovi o#si) soci"alni ra!nici) sve(enici
ko"i s tvr!ili !a i& bo%"i glas *a$(e na +o ili va&$iri krvo$i"e / ni"e zastra*ivalo 1niti
i&$resioniralo2.
Sa!a "e Alaric svake no(i s$avao na $la+ta&a o! na"kvalitetni"eg gstog egi$atskog
$a&ka) vozio A!i ?L i re!ovito se gostio o&il"eni& "eli&a) kao *to s g*(a "etra i $a#"i
con4it. Sva n"egova o!i"ela bila s tali"anska i ne bi ni sn na sebe obkao ko*l" ko"a ni"e
bila r#no is$eglana. -%ivao "e to&e !a svakog "tra ot$liva stotin !%ina bazena
teretani) a $oto& s"e!i saniF vo!io "e aktivan seksalni %ivot s bro"ni& atraktivni& i
obrazovani& %ena&a ko"e nis znale ni*ta o n"egov $o!ri"etl) sk$l"ao "e stri$ove 0etty an!
>eroni#a 1ko"e s & $osebno !ostavl"ali ?i& iz A&erike i to ne o tako bezna#a"no&
tro*k2 a $osao & "e bio bi"ati va&$ire kao !io vrlo ta"ne vatikanske vo"ne "e!inice.
Mivot "e bio !obar...
Istina) i&ao "e i %ivotni sti", ko"i ve(ina n"egovi+ kolega ni"e o!obravala. .ri&"erice)
ve(ina n"i+ $re4erirala "e o!s"esti lokalno& sa&ostan ili %$no& !vor za vri"e&e
$tovan"a) !ok "e Alaric vi"ek o!s"e!ao na"bol"e& +otel ko"i "e &ogao $rona(i... ko"i "e
naravno) sa& $la(ao. Za*to ne7 Ni"e i&ao !"ece ili ro!itel"e ko"e treba z!r%avati. 8e li
n"egova krivica *to ga "e rani interes za investiran"e 1$osebno $le&enite &etale a naro#ito
zlato) ko"ega "e) ni"e &oga a ne $ri&i"etiti) bilo $o!osta ;atikan2 #inio o&il"eni&
kli"ento& n"egova ciri*kog bankara7
- svako& sl#a") Alaric Gl4 se nikako ni"e s&atrao snobo&. Mogao "e i on
$re%ivl"avati !ivl"ini) kao i !rgi. Za$ravo) $ravo "e sa!a $re%ivl"avao !ivl"ini.
S"e!e(i svo& na"&l"eno& ato&obil is$re! velike !iskontni trgovine C+attanoogi
/ C+attanoogaF kakvo i&e za gra!: / Alaric "e $ro&atrao kako &asa vri"e&e r#ka $o$t
b"ice navire $re&a !(an. .olovi#an izv"e*ta" neki+ izbez&l"eni+ ro!itel"a $rona*ao "e
svo" $t !o n"egovi+ na!re'eni+ .alatinsko" stra%i: &la! %ena ko"a "e ra!ila to#no ovo&

~ 20 ~

Gal&art na$ao "e krvo$i"a ba* na ovo& $arkirali*t "e!ne no(i ka!a se vra(ala !o&a s
$osla. 8o* "e navrati i&ala iz!a"ni#ke rane griza.
.roble& "e bio to&e *to "e ona ro!itel"i&a $orno tvr!ila kako zna&en"e nikako ni"e o!
5na$a!a6) ve( "e rezltat 5l"bavnog grizaN
3rgi& ri"e#i&a) obo%avala "e svog na$a!a#a.
(aravno, Alaric "e $o&islio sa svo"i& obi#a"eni& ciniz&o&. 9ve ih one obo,avaju.
3r*tvo "e va&$ire #inilo ro&anti#ni&a !o te &"ere !a s se bro"ne $ovo!l"ive &la!e %ene
bacale na gl&ce ko"i s gl&ili va&$ire 4il&ovi&a i na televizi"i.
Ni"e to bila n"i+ova krivica. Mene s bile genetski $rogra&irane !a i+ $rivk &o(ni i
$rivla#ni &*karci) &*karci s visoko& razino& testosterona ko"i bi !obro skrbili o n"i+ovo"
!"eci) a tako s va&$ire / bogate) visoke) sna%ne i nao#ite / obi#no i $rikazivali na 4il&.
Alaric se $itao bi li %ene os"e(ale isto $re&a va&$iri&a !a s &ogle vi!"eti n"egova
biv*eg $artnera Martina na "e!inici intenzivne n"ega) nakon *to s let"eli gni"ez!o krvo$i"a
ko"e s otkrili skla!i*t izvan Berlina. Z!erali s Martin $ola lica. 8o* "e ve#er srkao na
sla&k.
Nasre() !e&oni & nis o!zeli vi!) $a (e i$ak vi!"eti kako k(i =O8- S- on i n"egov
$artner =arl svo"ili / Alaricovo k&#e Si&one slavi svo" #etvrti ro'en!an.
Ot! Alaricova $osve(enost $osl.
Naravno) on & "e bio $osve(en i $ri"e ovoga konkretnog inci!enta. =oliko ti !rgi+
$ro4esi"a !o$*ta $orab &a#a7 On i+ se &alo &o%e !os"etiti.
A Alaric "ako voli svo" &a#) Senora 0"e$l"ivog. O*trica) za razlik o! l"!i) ne la%e. Ne
vara i ne !iskri&inira... $re&!a va&$iri "es gl$i. .osebice a&eri#ki va&$iri. Ok$l"a" se
na &"esti&a na ko"a Alaric ne bi nika!a i*ao) $osebice ka!a bi bio bes&rtan. .o$t sre!n"i+
*kola. I Gal&arta.
=a!a bi Alaric bio va&$ir / a to se nika!a ne(e !ogo!iti) "er ka!a bi ga neko& kra"n"e
okrtno& igro& s!bine i grizli !ovol"no $ta !a se to !ogo!i) Martin "e !obio izri#it
na$tak !a ga s&"esta bi"e) bez obzira na to koliko se borio / on bi i*ao na bol"e &"esto.
Mo%!a Target.
Alaric "e $ret$ostavl"ao !a va&$iri izb"egava" Target zbog sigrnosni+ ka&era na
$arkirali*t. 1To "e &it) !a se va&$iri ne &og vi!"eti i zrcal ili na 4il&. 3akako)
$ro*li& vre&eni&a) ka!a s $osrebrena zrcala i 4il&ska vr$ca bili obi#a"eni. Ali sa!a ka!a
"e svi"et $ostao !igitalan / a zrcala "e4tina / o!raz va&$ira &ogao se +vatiti $o$t bilo
#i"ega.2 Alaric "e za$ravo volio Target. - ?i& ni"e bilo Targeta. =$io "e sat sa ,il"o&
$osl"e!n"i $t ka!a "e bio Target. 3rgi s & se stra%ari izrgivali zbog toga) ali on "e
volio svo" sat sa ,il"o&. Bio "e starinski i ni"e ra!io ni*ta !rgo osi& *to "e $okazivao vri"e&e.
Ali $oneka! ti ne treba ni*ta vi*e nego !a zna* koliko "e sati.
Alaric zavibrira &obitel i on o!lo%i svo" stri$ !a isko$a tele4on iz !%e$a ka$ta) a
$oto& sa zani&an"e& $ro#ita $ork ko" "e !obio.
+anhattan. I-vje2taji o potpuno ekssan'viniranim tije"ima. (ajmanje tri mrtve.
Alaric "e &orao $ro#itati $ork !va$t kako bi se v"erio !a " "e !obro $ro#itao.
Ekssangvinirana ti"ela7 Ali $ni+ sto go!ina ni"e bilo va&$ira !ovol"no gl$og !a bi
isisao sv krv iz ti"ela. Ili bare& ne koliko Alaric zna.
8er to "e / za razlik o! ovoga *to "e ova" krvo$i"a ra!io C+attanoogi / bilo bo"stvo) a
ne sa&o na$a! o#n"aci&a.
A takv vrst na$a!a nika! ni"e bilo &og(e niti !okazati / ne na $ravo& s! / "er "e
%rtva !ala svo" $ristanak... zbog kontrole &a) naravno.
Ali sa&o (e .alatini i !"evo"#ini ro!itel"i to ika!a $ov"erovati)

~ 21 ~

Ako "e neki krvo$i"a tako gl$ !a istin bi"a svo"e %rtve) to &o%e zna#iti sa&o "e!no:
.rinc (e iz&iliti iz svo"e r$e) ko"a go! to bila ko"o" se skriva $osl"e!n"i+ sto go!ina.
Morat (e. Nika!a ne bi !o$stio !a ne*to $o$t ovoga grozi sigrnost n"egovi+
sl"e!benika.
Alaric se nas&i"e*io. N"egov t"e!an "e sa!a izgle!ao $no bol"e.
O!"e!no&) kroz &as l"!i) Alaric "e gle!ao ni4or&iran Gal&artov za$oslenic
kako i!e $re&a n"e&) $re&a ato&obil ko"i s !"evo"#ini ro!itel"i o$isali kao n"ezin) a z
ko"i se Alaric $o&no $arkirao.
Sara+ ni"e izgle!ala kao na 4otogra4i"i ko" s & n"ezini ro!itel"i !ali... bare& ne vi*e. To
se zna !ogo!iti %eni ka!a "e krvo$i"i osobni !avatel" krvi. N"ezini neka!a okrgli obrazi bili
s &r*avi) a ni4or&a "e vis"ela na n"ezin iznreno& ti"el. N"ezina crvena kovr#ava ko"a
izgbila "e svo" %ivost i ona "e nosila nekakv &ara& oko vrata !a $rikri"e 5l"bavne
grize6 ko"e "e n"ezin novi $ri"atel" ostavio ti"eko& svog $osl"e!n"eg $os"eta.
Bila "e tako ane&i#na !a ni"e #ak niti $ri&i"etila !a "e Alaric iza*ao iz svog ato&obila i
stao $re! n") kr$na $o"ava na $o!nevno& snc) Senor 0"e$l"ivi $a%l"ivo skriven / za sa!a
/ nabori&a balonera. Sa&o "e nastavila srkati sok iz velike #a*e ko" "e !r%ala.
.ret$ostavio "e !a "o" "e sav ta" sok neo$+o!an. Trebala "e !al"e stvarati $laz& ako "e
+t"ela ve#eras biti ne#i"i obrok.
5Sara+6) rekao "e Alaric ti+o.
Stala "e naglo i na$okon ga $ogle!ala) a $ogle! n"ezini+ $lavi+ o#i" bio "e bezvol"an.
Sa!a "e bio trentak !a "o" $oka%e &a#. .oneka! "e to bilo "e!ino *to bi !o$rlo !o n"i+
to" ot$"elosti ko"a "e bila rezltat sna%ni+ os"e(a"a.
Alaric "e o!grno nabore ka$ta.
5Sa&o &i reci g!"e "e on) Sara+6) rekao "e n"e%no. 5I $stit ( te !a %ivi*.6


~ 22 ~

Osmo poglavlje
1?... UTC-5, utorak, 13. travnja
1'ra!a $0(-a $venija +a!ison 5B.
(e) *ork, (e) *ork
Srdačno Vas pozivamo.
,TO: 6ina veera u na2em stanu, $venija Dark 91., stan 11$
=A3A: Getvrtak, 15 travnja u 19:3.
ZA,TO: ;mi"ov roHak, prin#, je u 'ra!uC
O38EOA: 9veanoC U:;EIT; 9;C
/vo je va2a pri"ika !a upo-nate pravo', istinsko' pripa!nika kra"jevske obite"ji. Iskopajte svoje
naj2minkerskije, najseksepi"nije, najskup"je #ipe"e i ha"jinu i -abavite se. (e morate se osje5ati "o2e
samo -ato 2to vam mu, ne !opu2ta !a ma"o pe'"ate p"atinastu karti#uC 4upujte u svom ormaru i
vi!imo se u etvrtakC &o&o +ary %ou
Meena "e zrila ekran svog ko&$"tera.
Trebala "e ra!iti na !i"alog za i!(i t"e!an) g!"e se brno" sceni TabbE so#i s &a&o&
zbog toga *to ova s$ava s ?o&ero&) instrktoro& "a+an"a ko"i se svi'a i sa&o" TabbE.
No $o glavi s "o" se sa&o vrt"eli S+os+onino $ro&akn(e i n"ezin grozni va&$irski
za$let) ko"i s Iran i Stan naravno o!obrili) sla%(i se s televizi"sko& k(o& 1ko"a se slo%ila s
C3I/o&2 !a (e (e-asitnu #initi $rivla#ni"o& sve va%ni"o" !e&ogra4sko" sk$ini %ena o!
osa&naeste !o #etr!eset !evete... *to (e zazvrat !oni"eti vi*e novca o! ogla*avan"a. ,to (e
zazvrat svi&a !oni"eti $ovi*ice scenaristi (e-asitne i&ali s za&rznte $la(e ve( vi*e o!
go!in !ana2.
Ta!a "e &e"l MarE 0o stigao n"ezin $o*t. I Meena "e izgbila svak s$osobnost
koncentraci"e na bilo *to !rgo.
-%asnta) Meena "e $rosli"e!ila &e"l svo"o" na"bol"o" $ri"atel"ici
0eis+i.
=Tko "e ova osoba76 0eis+a "e nazvala nakon nekoliko &inta !a to $ita.
6Mo"a ss"e!a) MarE 0o6) rekla "e Meena) iznena'ena *to "e se 0eis+a ne s"e(a. Ti& vi*e
*to se zbog ne#ega *to "e MarE 0o rekla Ili #inila) %alila sa&o svaki !rgi !an.
5O+) tako "e6) rekla "e 0eis+a. 5Ona ko"a ti se svi'ala sve !ok te ni"e $o#ela +o!iti svaki
!an !izal>6
5>$ok*ava"(i &e s$o"iti sa svaki& sa&ce& ko"eg $ozna"e6) Meena "e zavr*ila &"esto
n"e) 5nakon *to s&o 3avi! i "a $rekinli. Tako "e. Osi& toga) stalno govori o to&e kako "e
$rona*la !a s $reci n"ezina &%a E&ila $ovezani s r&n"sko& kral"evsko& obitel"i)
zakl"#ila "e kako "e on gro4) a ona "e zbog toga>6
6Gro4ica6) rekla "e 0eis+a. Meena "e #la zvk s*ila za kos kako z"i $oza!ini. 0eis+a
"e ra!ila kao 4rizerka vr+nsko& salon So@o. 58e li to ona ko"a "e $ravi tvo"e zgra!e
i is$rva ni"e %el"ela tebi i 3avi! !ati !o$*ten"e !a k$ite stan "er niste bili o%en"eni7 Ali 8E

~ 23 ~

on!a) ka!a "e saznala !a $i*e* -a (e-asitnu, $ro&i"enila &i*l"en"e "er "e velika obo%avatel"ica
;ictorie Gort+ington Stone76
53a6) rekla "e Meena. Zagrizla "e Mini Btter4inger ko"i "e izvkla iz svo"e ta"ne la!ice za
slatki*e. 5I &rzi 8ona) ali $retvara se !a ga ne &rzi.6
5Za*to &rzi tvog brata76 Sa!a "e 0eis+a zv#ala iznena'eno.
5Misli !a "e !angba "er se selio k &eni6) rekla "e Meena. 5.ravo $itan"e "e kako ( se
izv(i iz o!laska na n"ezin zabav76
5-46) rekla "e 0eis+a) 5bez vre!e... ali za*to ne bi oti*la7 =oliko zna&) tvo" !r*tveni
kalen!ar ni"e ba* $re$n"en izlasci&a.6
53a) $a6) rekla "e Meena) 5ne&a& vre&ena za !r%en"a s navo!ni& r&n"ski&
$rinco& ka!a se &ora& brinti za to *to (e se sl"e!e(e !ogo!iti ;ictori"i Gort+ington Stone i
n"ezino" ran"ivo" a o$et tvr!oglavo" k(erki Tabit+i.6 Meena "e "o* "e!no& zagrizla Mini
Btter4inger. Bilo "e va%no !a svaki zaloga" tra"e *to !l"e) *to "e bilo te*ko) "er s tako &aleni.
5Stvarno gl$o o! &ene6) rekla "e 0eis+a. 5Naravno. I) *to (e se !ogo!iti ;ictori"i
Gort+ington Stone i n"ezino" ran"ivo" a o$et tvr!oglavo" k(erki Tabit+i76
Meena "e z!a+nla. 53a ti $o&ogne&. Stiglo "e !anas o!ozgo. -klesano na ka&eno"
$lo#i o! sa&i+ Cons&er 3Ena&ics Inc.6
5,to to76
=Do,u!a "e $o#ela s va&$irsko& $ri#o& nastavci&a i r*e nas gle!anosti. .a...6
0eis+a se zvonko nas&i"ala. 5O+) !a. GregorE Bane. Ti$ovi &e ve( t"e!ni&a tra%e !a i&
na$ravi& 4rizr $o$t n"egove. =ao !a "e to $ravi sti", a ne ne*to $ostignto britvico& i s
&alo $"ene. 0"!i s l!i za ti& ti$o&.6
5.ri#a" &i o to&e.6 Meena zavrti stolic kako bi &aknla $ogle! s &onitora i gle!ala
$re&a sivo" !olini nebo!era ko"i s sa#in"avali .e!eset tre( lic iz&e' Ma!isona i .ete.
Znala "e !a ta&o neg!"e vani 8alena otkriva kako se n"ezini snovi o novo& %ivot A&erici
ne o!vi"a" onako kako "e ona to o#ekivala. Meena se $itala koliko (e $ro(i $ri"e nego *to "e
nazove. I +o(e li "e ika!a nazvati. 5Ne raz&i"e&. Ti$ izgle!a $o$t #a#kalice. S koso&.6
0eis+a se "o* zvonki"e nas&i"ala. Meena "e vol"ela zvk 0eis+ina s&i"e+a. ?azvesel"avao
" "e i $o!s"e(ao na stare !ane) $ri"e nego *to s ob"e zavr*ile +i$oteka&a.
Sve"e!no "e Meena os"etila !a &ora re(i: 5Ni"e s&i"e*no. Zna* *to &isli& o va&$iri&a.6
53a6) rekla "e 0eis+a) s $rizvko& !osa!e. 5,to ti ono vi"ek govori*7 - klt #!ovi*ta
%eno&rzaca) va&$iri s kral"evi76
5.a6) rekla "e Meena) 5#ini se !a vi"ek o!l#e vrebati li"e$e %enske %rtve. A o$et) iz
nekog razloga) %ene to s&atra" sekse$ilni&.6
58a ne s&atra&6) rekla "e 0eis+a. 58a %eli& !a &e bi"e Iranken*ta"n. ;oli& ka! s veliki.
I gl$i. Ne&o" re(i &o&e &%.6
5Iako ti ti$ovi vi"ek iznova $rizna" !a nas %ele biti6) Meena "e nastavila) 5$o&isao na
to !a se veliko!*no sz!r%ava" o! toga trebala bi biti $rivla#na7 O$rosti) ali kako "e to *to
zna* !a te ti$ %eli biti zb!l"ivo76
5<in"enica !a to %eli) ali ne(e) neki& !"evo"ka&a !a"e os"e(a" !a s $osebne6) 0eis+a "e
"e!nostavno rekla. 5Osi& toga) va&$iri s svi bogati. Mogla bi+ se nositi s ti& !a "e neki
bogati ti$ ko"i &e %eli biti / ali se veliko!*no sz!r%ava / l! za &no&) ovo& trentk.
A!a& ne&a $osao) ali ne(e &i $o&o(i #ak ni s rbl"e&.6
5;a&$iri ne $osto"e:6 Meena "e $ovikala sl*alic.
5S&iri se. Gle) ne vi!i& #e& "e $roble&6) rekla "e 0eis+a. 5Ako &o%e $osto"ati netko
tko vi!i kako (e svatko koga $ozna &ri"eti) za*to ne &og $osto"ati va&$iri76

~ 24 ~

Meena "e !boko !a+nla. 58esa& li ti rekla !a "e S+os+ona !obila $osao glavne
scenaristice7 Za*to &i ne !o!a* "o* soli na ran76
5O) Bo%e.6 0eis+a "e zv#ala kao !a se is$ri#ava. 5Tako &i "e "ako) "ako %ao) Meen. ,to (e*
#initi76
5,to mo'u #initi76 Meena "e $itala. 5S"esti i #ekati. =a!/ta! (e zabrl"ati. Na!a"&o se !a
(e&o) ka!a se to !ogo!i) i seri"a i "a "o* biti t i !a ( sko#iti i sve i+ s$asiti.6
58asno &i "e6) rekla "e 0eis+a. 5=o&$leks +ero"a.6
Meena se na&r*tila. 5,to76
5;a&$iri s &izogina #!ovi*ta6) rekla "e 0eis+a. 5A ti i&a* ko&$leks +ero"a. O!vi"ek
ga i&a*. Naravno !a &isli* !a (e* ti s$asiti seri". A v"ero"atno i svi"et) ka!a si ve( t.6
Meena "e ot$+nla. 53obro. 3osta o &eni. =ako "e A!a&76
5Ni"e stao s ka#a ve( tri !ana6) o!govorila "e 0eis+a.
Meena "e ki&nla zaboravl"a"(i !a "e 0eis+a ne &o%e vi!"eti. 5To "e nor&alno $rvo&
&"esec nakon ot$*tan"a.6
5Sa&o tako le%i is$re! CNN/a) $o$t zo&bi"a. .o#eo "e l!"eti oko ove stvari sa seri"ski&
bo"ico&.6
5=o"e stvari sa seri"ski& bo"ico&76 Ta!a se Meena s"etila onoga o #e& "e S+os+ona
$ri#ala na sastank sa SEe&. 5O+) ona sitaci"a s &rtvi& !"evo"ka&a $arkovi&a76
5To#no tako. Zna* li !a "e neki !an zare%ao na &ene ka!a sa& ga $itala "e li iz
$o*tanskog san!#i(a $rize&l" zeo $o*t.6
Meena "e z!a+nla. 58on "e bio isti takav nakon *to "e izgbio $osao i &orao se seliti k
&eni. Sa!a bare& $ere rbl"e. Sa&o zato *to i&a& $erilic/s*ilic stan i ne &o%e* a !a
se ne s$otakne* na +r$e rbl"a na $t !o n"e.6
5.itala sa& A!a&a ka!a &isli $o#eti re'ivati !"e#" sob6) rekla "e 0eis+a. 5Ili bebin
ktak) val"!a bi+ to tako trebala zvati) "er "e ta soba tako &ala !a "e $rakti#ki or&ar. Sve"e!no)
&ora staviti vrata na n" i kna4 i o4arbati "e i sve ostalo. Zna* li *to "e rekao7 3a "e "o* vi"ek
$rerano i !a i&a !ovol"no vre&ena. T+o&as sti%e za !va &"eseca: .oneka! ne zna& +o(e&o
li s$"eti. -istin ne zna&.6
53a) +o(ete6) Meena "e rekla &ir"(i "e. 5.re%iv"et (e&o sve ovo. Stvarno) +o(e&o.6
Meena ni"e v"erovala to) naravno. .ro*li s &"eseci otka! "e n"ezin brat 8on !obio otkaz
investici"sko" ko&$ani"i ko"o" "e ra!io kao siste&ski analiti#ar i ni"e bio ni*ta bli%e novo&
za$oslen" negoli "e bio na !an ka!a "e ot$*ten... kao ni 0eis+in &%a A!a&) ko"i "e bio
8onov ci&er na kole!% $ri"e negoli ga "e 8on $oznao s 0eis+o&. Za oni+ nekoliko $oslova
ko"i s i bili iz n"i+ovi+ $o!r#"a nat"ecalo se stotine) &o%!a i tis(e "e!nako kvali4icirani+
kan!i!ata.
58e li to $roro#anstvo76 $itala "e 0eis+a. 53a) "e6) Meena "e rekla o!l#no.
53r%i& te za ri"e#6) rekla "e 0eis+a. 5.a) sretno s $rinco&. 8a bi+ obkla crno. Crno "e
vi"ek $rikla!no. <ak i ka!a se $ozna"e* sa #lano& kral"evske obitel"i.6 .oklo$ila "e
sl*alic.
Meena "e o!lo%ila sl*alic gricka"(i !on" snic. Mrzila "e lagati 0eis+i.
8er stvari ne5e biti !obro.
Ne*to ni"e re!. 0eis+a stalno govori Meeni !a "o" "e ter&in za !va &"eseca.
I &o%!a "e n"ezin li"e#nik to i rekao.
Ali li"e#nik ne&a $ravo. Svaki $t ka! 0eis+a to ka%e / 5T+o&as sti%e za !va &"eseca6 /
Meena os"eti nego!no $roba!an"e.
Beba / Meena "e bila sigrna / sti%e s"je!e5i &"esec. A &o%!a #ak i rani"e.

~ 25 ~

I T+o&as: 0eis+a i A!a& s %el"eli nazvati svo"e !i"ete Thomas Feinber'C
To (e biti "e!an "ako s&i"e*ni T+o&as) s obziro& na to !a "e !i"ete crica) a ne !e#ko.
Ali kako re(i tr!no" &a&i !a "e sve *to "o" n"ezin li"e#nik govori $ogre*no... ka!a se sve
te&el"i na osje5aju3 .osebno ka!a s sva tvo"a $ri"a*n"a $roro#anstva bila vezana z s&rt) a
ne z novi %ivot7
0ako. -o$(e "o" ne ka%e*. 3r%i* "ezik #vrsto za zbi&a.
Okrenv*i se $re&a svo&e ko&$"tersko& &onitor) Meena se o$et so#ila s MarE
0oini& &e"lo&. .oneka!a "o" "e bilo te*ko $ov"erovati !a "o* $osto"e l"!i ko"i ne &ora"
zara'ivati za %ivot... !a&e ro! s prinevima, ko"e ne ra!e ni*ta nego $a%l"ivo $lanira"
zabave i koriste se kre!itno& kartico& svoga &%a kako bi ci"eli !an k$ovale.
A isto vri"e&e $osto"e i !"evo"ke $o$t 8alene na ko"e vreba" ni*tari"e $o$t n"ezina
!e#ka Geral!a) ko"i&a $olici"a ne &o%e ni*ta...
Ali takvi l"!i $osto"e.
I %ive ba* n"ezino" zgra!i. Za$ravo) ba* vrata !o n"ezini+.
Meena "e o!l#no stisnla 5obrisati6) a zati& otvorila novi !ok&ent i $o#ela $isati.


~ 26 ~

Deveto poglavlje
11:.. UTC, utorak, 13. travnja,
(e'!je i-na! $t"antika
0cien Antonesc ni"e volio let"eti ko&erci"alni& letovi&a) ali v"ero"atno ne iz isti+
razloga kao !rgi l"!i ko"i to &o%!a ne vole. Ni"e i&ao $roble&a s kontrolo& / osi& brige
!a kontrolira svo" bi"es / i) naravno) ni"e se $la*io s&rti. .o&isao na vatreni ili neki !rgi
oblik bolnog kra"a ni"e ga &#ila ni na ko"i na#in.
No s&etalo ga "e kako zrako$lovne ko&$ani"e svo"e $tnike gra" &etalne ci"evi ko"e
trenta#no naziva" 5avioni&a6) a zati& o#ek" o! n"i+ !a beskona#no !go s"e!e oni&
nev"ero"atno &ali&) sk#eni& tobo%n"i& s"e!ali&a) bez v"e%ban"a ili sv"e%eg zraka.
Tako !a "e $ro*lo neko vri"e&e otka! "e 0cien Antonesc bio zrako$lov ko"i ni"e
n"egov vlasni*tv 1n"egov vlastiti 0ear"et bio "e i!ealan za ve(in $tovan"a) ali ne !ovol"no
sna%an za ne$rekint transatlantski let2. =a!a go! bi ga &olili !a o!r%i $re!avan"e na neko"
$rekooceansko" kon4erenci"i ili $re!stavi nek o! svo"i+ kn"iga) 0cien bi obi#no to
"e!nostavno o!bio. - svako& sl#a") ni"e volio $blicitet...
Ali !anas "e 0cien letio $rvi& razre!o&. S"e!ala s ta&o bila !iza"nirana kao zasebni
o!"el"ci) tako !a !rgi $tnici ko"i s s"e!ili is$re!) iza ili $okra" n"ega nis bili vi!l"ivi.
- o!re'eno& trentk ti"eko& leta) $rivla#na i "ako go!na st"ar!esa / sa!a se zov
!o&a(ice leta) $o!s"etio "e sa&og sebe / $on!ila & "e "elovnik i za&olila ga !a o!abere
ne*to iz vrtoglavog izbora +rane i vina) kl"#"(i i #isto $risto"an tali"anski Barolo...
.osli"e) nakon *to "e $ilot iskl"#io sv"etla) !o&a(ica leta $itala ga "e %eli li !a &
na&"esti krevet. .ristao "e iz #iste znati%el"e. =o"i krevet7 .okazalo se !a se n"egovo *iroko i
$rostrano s"e!alo ato&atski slo%i krevet $risto"ne veli#ine 1iako ne i za n"ega) "er "e visok
gotovo sto !eve!eset centi&etara2) a sve to $ritisko& na ti$k.
Si&$ati#na !o&a(ica leta zati& "e izva!ila $rir#ni &a!rac iz "o* "e!nog skrivenog
!bl"en"a) $rav $la+t) ko"e "e 5ttkala6) $o$ln i "astk) ko"i "e $rotresla.
.oto& & "e !ala $latnen vre(ic ko"o" se nalazila !iza"nerska $i!%a&a velikog bro"a)
#etkica i $asta za zbe te &aska za o#i.
I nakra" & "e sa s&i"e*ko& za%el"ela lak no(. -zvratio "e s&i"e*ak) ne zato *to se
na&"eravao $resv(i $i!%a& ili le(i i s$avati) ve( zato *to s & ta ci"ela $roce!ra / i
ona / bili tako beskra"no *ar&antni.
Zbog n"egova s&i"e*ka) ona "e $ocrven"ela. ?astavila se o! beskr$loznog &*karca
ko"i " "e varao ti"eko& svi+ osa& go!ina n"i+ova braka i sa&a "e skrbila o !"etet. Sa&o "e
%el"ela !a n"ezin biv*i &% re!ovito $la(a ali&entaci" i s vre&ena na vri"e&e $os"eti n"i+ov
k(er. Ni"e rekla 0cien te stvari... ali ni"e niti &orala. Znao i+ "e "er ni"e &ogao biti okr%en
l"!i&a a !a se n"i+ove ta"ne &isli ne na&e( n"egovi&a. To "e bilo ne*to na *to se s
go!ina&a navikno) ne*to #e& "e $ovre&eno %ivao. Zbog toga se o$et os"e(ao $o$t
#ov"eka.
Gotovo.
O$rostila se o! n"ega kako bi $o&ogla !rgo& $tnik) kor$lentno& $oslovno&
#ov"ek ko"i "e s"e!io $reko$ta $rostranog $rolaza na P8. .tnik s"e!al P8 kao !a se ni"e
&ogao $restati %aliti: "astk & ni"e !ovol"no &ekan) $i!%a&a & ni"e !ovol"no velika)
vlakna n"egove #etkice za zbe s $retvr!a) #a* za *a&$an"ac & ni"e !ovol"no brzo $nila.

~ 27 ~

.re&a 0cienovo" $roc"eni) &*karac na P8 $ritiskao "e ti$k za $oziv ot$rilike svaki+
#etiri !o $et &inta) zr"ava"(i i !o&a(ic leta i gos$o' s"e!al $re! n"i&) ko"a "e
$o!igla &ask za s$avan"e i $rovirila iz svog zata&n"enog o!"el"ka kako bi vi!"ela oko #ega
"e tolika strka. I&ala "e va%an sastanak "tro i trebala se o!&oriti.
0cien "e stao ka!a "e !o&a(ica leta oti*la !o ostave !a $oslovn"ak !onese !rgi
"astk. Zati& "e zakora#io $reko $rolaza kako bi $os"etio P8.
5,to vi +o(ete76 M*karac / #i"i "e & bio $litak $o$t o&an"e lokve / $ogle!ao "e $re&a
0cien s $o!rgl"ivi& s&i"e*ko&.
=a!a se !o&a(ica leta vratila) iznena!ila se otkriv*i !a "e $tnik na P8 zabrin"ava"(e
bli"e! i tako !boko& sn !a se #inio ko&atozan. Brzo "e is$itiva#ki $ogle!ala $o kabini i
ssrela 0cienov $ogle!) "er on "e sta"ao i $osezao za kn"igo& ko" "e ostavio $retinc izna!
glave.
5Iscr$l"en "e val"!a o! sveg tog *a&$an"ca6) rekao "o" "e 0cien. 5Ni"e naviknt na toliko
alko+ola na ovo" visini.6 Na&igno "o" "e.
3o&a(ica leta "e okli"evala) a zati&) kao za#arana 0cienovi& s&i"e*ko&) sra&e%l"ivo
& zvratila os&i"e+ i $on!ila ona" !o!atni "astk.
5.a) +vala va&6) rekao "e.
=asni"e) !ok "e $olagano +o!ao za&ra#eni& $rolazo& &la%n"aka *to "e no(ni& nebo&
"rio $re&a New 9ork) !ok "e sl*ao !isan"e onesvi"e*teni+ $tnika i istra%ivao n"i+ove
snove) 0cien "e gle!ao $re&a n"i+ovi& ogol"eni&) ran"ivi& vratovi&a !ok s !re&ckali i
$o&islio kako bi netko stvarno &orao ne*to #initi !a $tovan"e zrako$lovo& $ostane
go!ni"e za sve) a ne sa&o za nekoliko $rivilegirani+ $rvo& razre!.


~ 28 ~

Deseto poglavlje
17:3. UTC-5, utorak, 13. Travnja
$venija Dark 91. (e)
*ork, (e) *ork
Meena "e $ritisnla ti$k za gore i kra!o&ice $ogle!ala oko sebe. Bila "e &orna nakon
!gog !ana i na!ala se !a (e "e!na stvar / sa&o ta "e!na &ala stvar / $o(i $o n"eno&.
A to "e !a brzo i ne$ri&"etno 'e !izalo zgra!e ko"o" %ivi a !a ne naleti na svo"
ss"e! MarE 0o) tako !a se "e!anaest katova) !o n"i+ovog kata) vozi bla%eno" ti*ini.
Meenina zgra!a / Aveni"a .ark CJK / bila "e ot&"ena) s vrataro& ko"i #va &"e!ena vrata)
s &ra&orni& $re!vor"e&) kristalni& lstero& i $o!ze&no& gara%o& s $arkirali*ni&
&"esti&a) za ko"a s stanari &ogli $la(ati !o!atni+ $etsto !olara &"ese#no 1iako bi Meena ta"
novac ra!i"e s&"erila $re&a o!re'eno" Marc 8acobsovo" torbi s !ragl"i&a o$to#eni&
z&a"e&... !a si "e &ogla $ri*titi !o!atni+ $etsto !olara &"ese#no) *to ni"e &ogla2.
Ali n"ezin stan ni"e ba* !orastao ot&"enosti zgra!e: n%no ga "e trebalo $onovno oli#iti)
stro$ne *tkatre s se $o#ele &rviti) $arket "e trebalo brsiti) antikni ka&in ni"e ra!io) a
velika s se balkonska vrata *to vo!e na &ini"atrni balkon okrent $re&a terasi n"ezine
ss"e!e MarE 0o 1terasi ko"a "e bila gotovo "e!nako velika kao i Meenin ci"eli stan2 zaglavila.
A $onesta"alo "o" "e i &"esta gar!erobi.
No va%no "e !a "e n"ezin / ili (e bare& biti) ka!a na$okon 3avi! vrati n"egov !io $ologa.
I&ali s sre( i k$ili ga !ok "e tr%i*te bilo na !n) a biv*i vlasnici s se rasta"ali i o#a"ni#ki
%el"eli $ro!ati... i to ba* ka!a "e &alo nasli"e'e Meenine $ratete Gil+el&ine) $o ko"o" "e i
!obila i&e 1n"ezina &a&a "e o!&a+ $isala Meena "er se bo"ala !a (e #itel"i i n"ezini
s#enici vi"ek iz&i*l"ati neke na!i&ke2) na$okon &ogla koristiti.
Iako 3avi!a ve( !go ni"e bilo) Meena nika!a ni"e za&i*l"ala svo" stan kao &"esto na
ka&o bi &ogla !ovesti nekoga s ki& "e iza*la. Ali ka!a "e vi!"ela S+os+on kako na$*ta
re! s $rivla#ni& ti$o& 1ko"i "e) sa!a "e s+vatila) &orao biti zloglasni Ste4an 3o&inicF Meena
& "e s$"ela vi!"eti sa&o $otil"ak ta&ne kose $ri"e negoli s n"i+ !vo"e nestali !izal na
$t za $i(e $osli"e $osla2) os"etila "e bo! zavisti.
Meena se ni"e #ak &ogla niti s"etiti ka! "e $osl"e!n"i $t iza*la s neki&... osi& ako se ne
bro"i $rvi / i $osl"e!n"i / $t ka!a "e !o$stila !a "o" MarE 0o na&"esti nekog ti$a) nekog iz
re!a n"ezina &%a... onog ko"e& "e "e!nostavno &orala re(i) !ok s "eli lign"e
$o$larno& restoran $oslovnog !i"ela gra!a) !a &ora $rov"eriti koliki & "e kolesterol ili
(e i&ati sr#ani !ar $ri"e negoli navr*i tri!eset $et go!ina.
Ne treba niti re(i !a "e nika!a vi*e ni"e $ozvao na !rgi izlazak.
Ali) val"a se na!ati !a "e i$ak nazvao svog li"e#nika i $o#eo zi&ati statine.
A o$et) stra"ala "e &olitvi za "e!n stvar ko"a se) #ini se) nika!a) nika!a ne(e is$niti.
S obziro& na #estalost n"i+ovi+ ssreta) Meena "e slobo!no &ogla re(i !a +o!a sa
svo"o& ss"e!o&.
Svako "tro) paIC, MarE 0o bi se $o"avila ba* ka!a "e Meena $ritiskala ti$k za !ol"e. Ista
stvar svak ve#er.
To "e bilo sablasno.

~ 29 ~

I svaki $t bi $ro$ala na!a !a (e vo%n"a biti civilizirana.
8er Meena "e ta!a &orala sl*ati o!*evl"eno ba"an"e o neko& novo& ti$ ko"ega "e MarE
0o $oznala za ko"ega "e bila v"erena !a (e biti na$rosto savr*en za Meen ili $ak o neko&
nev"ero"atno& za$let ko"i "e no( $ri"e os&islila za (e-asitnu.
+a !a3 Meena bi &orala l"!no o!govoriti. Jva"a, +ary %ou. 1apravo se ve5 viHam s
nekim. (ekim i- svo' ure!a.
Ili) (e, uistinu, svakako 5u tvoju i!eju o tome !a bi >i#toria Forthin'ton 9tone treba"a postati
ve"epos"ani#a u 0ra-i"u re5i 6ran i 9tanu. 9i'urna sam !a 5e im se to svi!jeti.
Sa&o *to ni"e bilo ti$a iz Meenina re!a s ko"i& se vi'ala 1osi& .ala) $latonskiF on "e
bio sretno o%en"en otac tro"e !"ece) !va!eset $et go!ina brak2) a gro4ica ni"e nika!a)
ni"e!no&) !o*la s $otrebl"ivi& za$leto& za svo" o&il"eni lik ;ictori" Gort+ington Stone.
,to "e bila *teta) "er se Meeni istin svi'ala to$la) iako $o&alo $ret"erana MarE 0o i
n"ezin skro&ni) $o&alo iz&#eni &% E&il.
Ali Meena se "e!nostavno $o#ela os"e(ati onako kako se Ne! v"ero"atno os"e(ao na !an
ka!a "e !o%ivio slo& %ivaca ABN/ovo" blagovaonici... $osebno otka! "e 3avi! oti*ao) a
MarE 0o $ostala o$s"e!nta Meenini& l"bavni& %ivoto&. =ako (e Meena !ovesti !e#ka
!o&a ako "o" stari"i brat stalno visi stan i $ri$re&a Iettu##ine Al4re!o7 Netko "e!nostavno
&ora Meen &alo $ograti $ravo& s&"er.
A MarE 0o "e o#ito sebe $roglasila to& osobo&.
To "e $ostalo "o* o#iti"e !anas ka! Meena o$et ni"e s$"ela ostvariti svo" cil" i izb"e(i
gro4ic ko! !izala...
DaIC Evo "e:
5Meena:6 $ovikala "e gro4ica. 5Tako &i "e !rago *to sa& nalet"ela na tebe: 8esi li !obila
&o" &e"l7 E&ilov ro'ak $rinc !olazi gra!. Svi!"et (e ti seF on "e $isac $o$t tebe. Sa&o *to
on $i*e kn"ige) a ne za sa$nice. Za$ravo "e $ro4esor staror&n"ske $ovi"esti. 3obila si &o"
&e"l o ve#eri ko" organizira&o n"egov #ast ova" #etvrtak) Ear ne7 ,to &isli*) +o(e* li
s$"eti !o(i76
5O+6) rekla "e Meena. 5Ne zna&. 0!nica &i "e na $osl>6
5O+) tvo" posaoC< Meena "e s+vatila !a "e trebala !r%ati "ezik za zbi&a "er se MarE 0o
o!&a+ zagri"ala za te&. 5Ti $revi*e ra!i* na to& svo& $osl. Ni"e !a ne %iva& svako"
&inti. .ro*li t"e!an) ka!a se ;ictoria l"bila s oce& 8ano& Carloso& vestibl) nakon *to
"e oti*la na is$ovi"e! zbog gri%n"e sav"esti "er "e s$avala s #itel"e& "a+an"a svo"e k(eri) &orala
sa& si grati brs sta !a vri*tan"e& ne $la*i& sl%avk !ok "e sisavala) tako sa& bila
zb'ena. To "e bilo tako bril"antno: Ta" za$let si ti na$isala) zar ne76
Meena "e skro&no nagnla glav. Bila "e zaista $onosna na za$let s ;ictorio& i
$rivla#ni& sve(eniko&. 3rga#i"e "e ka!a se sve5enik veliko!*no sz!r%ava o! s$avan"a s
neko& %eno&. Otac 8an Carlos) osi& toga) ni"e %elio biti ;ictori.
5.a) za$ravo>6 zastila "e) ali MarE 0o " "e $rekinla.
5Sve"e!no) izazvat (e* $reran"en &eno$az crn#e(i za t seri". - svako& sl#a")
sl*a"...6
CinC i vrata !izala s se otvorila) a Meena i gro4ica s *le n"ega kako bi krenle na)
bare& za Meen) beskra"no !g vo%n" $re&a gore.
MarE 0o "e nastavila Meeni !etal"no o$isivati !vorac ko"e& $rinc $rovo!i svo"a l"eta
?&n"sko". MarE 0o ga "e !obro $oznavala "er "e bio bliz !vorca ko"e& s ona i
n"ezin &% svake go!ine l"eti $rovo!ili !va &"eseca / !va bla%ena &"eseca ti"eko& ko"i+ se
Meena &ogla !izal voziti ohne gro4ica.

~ 30 ~

=o! $etog kata Meena se $itala za*to nika!a ni"e os"etila ne*to vezano z na!olaze(i kra"
MarE 0o i n"ezina &%a E&ila. To "e bilo istin #!no.
S !rge strane) &o%!a "e n"ezina &o( !a $re!vi!i s&rt) ko"a se $o"avila ka!a "e *la
ran a!olescenci") sa!a nesta"ala ka! se $ribli%avala tri!eseto" 1na!a &ire za!n"a2.
No v"ero"atni"e "e) zi&a"(i obzir Meenin sre() !a se &i"en"a ne*to !rgo...
$ogle!a" sa&o #!ne os"e(a"e ko"e i&a vezano z 0eis+ i n"ezin beb.
=o! !esetog kata Meenea "e #la onoliko koliko "e &ogla $o!ni"eti o saksonsko&
t"eca" na ar+itektr.
5O+) &a vi!i ti to6) Meena "e rekla ka!a s se vrata !izala kona#no i &ilosr!no otvorila
na n"i+ov kat.
5O+) Meena6) rekla "e gro4ica !ok s n"i+ !vi"e $olako +o!ale svaka $re&a svo"i&
vrati&a. 5Zaboravila sa& $itati. =ako "e tvo" brat76
I evo ga. Nagin"an"e Glave.
Nagin"an"e Glave bilo "e naravno $ra(eno Sa&ilosni& .ogle!o&. Gro4ici BotoH ni"e bio
stran) Meena "e to !obro znala) "er gro4ica "e &orala i&ati vi*e o! #etr!eset go!ina) ali n"ezino
lice bilo "e bez bora kao !a "e Meenini+ go!ina / &o%!a zato *to "e gro4ica $os"e!ovala
nev"ero"atn kolekci" *e*ira sa *iroki& obo!o&) kao i rkavica) ko"e "e nosila sa strastveno&
o!l#no*( !a "e za*tite o! snca. 3anas "e to bilo veliko kesten"asto #!o.
Tako) sve "e bilo t) Nagin"an"e Glave) 5"e!anaestica6 iz&e' obrva 1!vi"e bore o!
zabrintosti2) sk$l"ena sta ko"a kao !a ka%: 9ta"o mi je. 9i"no. :e#i mi: 4ako je tvoj brat3
58on "e s$er6) rekla "e Meena sa *to "e vi*e entzi"az&a &ogla) s obziro& na to koliko "e
$ta t"e!no &orala $onoviti ov 4raz. 5Stvarno s$er. ;"e%ba) $no #ita) #ak i k+a.
Is$robao "e novi rece$t sino( za ve#er. .ri$re&io &i "e s$er gove!in s naran#o& na
kineski na#in) kako "e vi!io Timesu. Bilo "e "ako ksno:6
Bila "e to #ista la%. Za$ravo "e bilo grozno i Meena "e bila bi"esna na 8ona zato *to "e o$(e
$ok*ao to na$raviti. On ni"e bio neki veliki k+ar. N"egova "aka strana bili s o!resci na
Meenin hiba#hiju na balkon) a ne ne*to *to s &ogli "e!nostavno nar#iti iz restorana.
Morala "e ve#er baciti s&e(e. Meena se na!ala !a gro4ica i n"ezin &% E&il nis os"etili
&iris ka!a s se vratili !o&a s te neke !obrotvorne $rire!be na ko"o" s bili. -vi"ek i! /
ka!a nis !o&a(ini / na !obrotvorne $rire!be) $o ci"elo& gra!) kasno no() i i&ena i& se
re!ovito s$o&in" novina&a) *to zbog veliko!*ni+ $riloga) *to zbog obila%en"a zabava.
5O+:6 MarE 0o "e $olo%ila !lan na $re!n"ic svog C+anelovog ble"zera. 5To "e s"a"no.
Tako se !ivi& to&e *to ra!i*) !o$*ta* & !a %ivi s tobo& !ok o$et ne stane na svo"e noge.
Tako veliko!*no. .rinc se "ako svi'a" veliko!*ni l"!i) $a (e* & se tako i ti svi!"eti.
Naravno...6 MarE 0o "e $o!igla rk i se!a& ili osa& karatni !i"a&ant) ko"i "e nosila is$o!
rkavice ko" "e skinla) zabl"esno "e $ri sv"etlosti stro$ne rasv"ete +o!nik. 5.ove!i 8ona
na ve#er ka! b!e* !o*la $oznati se s $rinco& #etvrtak nave#er. I on "e vi"ek
!obro!o*ao. Tako si&$ati#an &la!i(.6
Meena "e za!r%ala ko#eni os&i"e+ na lic.
5.a) +vala6) rekla "e Meena s sil"eno& veselo*(. 5No) nisa& sigrna kakvi s na&
$lanovi. 8avit ( ti. -go!na ti ve#er:6
5Tebi tako'er6) rekla "e MarE 0o. =$u revoirC<
Ke!na stvar, Meena "e $o&islila !ok "e %rila $re&a svo& stan. 8e!na !obra stvar "o" se
"o* &o%e !anas !ogo!iti. Nika!a ne(e o!stati o! na!e. Bez na!e) *to ti ostane7
Ni*ta. Eto *to.
Mogla "e "o* vi"ek $rona(i rbinski crven torb sa z&a"e& o! !ragl"a. Mo%!a na
internet) ve( rabl"en.

~ 31 ~

Osi& *to bi) iako rabl"ena) i !al"e ko*tala $no vi*e nego *to si ona &o%e $ri*titi. Bilo bi
sebi#no i grozno o! n"e !a k$i ne*to tako is$razno *to "o" o#ito ne treba) $osebno sa!a ka!a
"e tako $no l"!i bez $osla i "e!va !a si &og $ri*titi +ran) a onakvi grozni l"!i $o$t
8alenina !e#ka na n"i+ vreba".
Nika!a ne(e k$iti t torb) naravno. <ak ni rabl"en.
Ali bilo "e va%no na!ati se.


~ 32 ~

Jedanaesto poglavlje
17:3. UTC-5, utorak, 13. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
8ESI 0I - STAN8- .OSTATI .O0ICA8AC G?A3A NEG 9K?=A7
=ako bis&o vas zeli raz&atran"e za sl%b n""or*ko" $olici"i) &orate $ro(i niz
li"e#ni#ki+) 4izi#ki+ i $si+olo*ki+ testiran"a !a bi se o!re!ila va*a $rikla!nost. Melite saznati
vi*e o na*i& za+t"evi&a7
8on) bl"e(i ko&$"terski &onitor) slegne ra&eni&a) ot$i"e "o* "e!an gtl"a" Gatora!ea i
kline na sa-naj vi2e.
=an!i!ati &ora" i&ati na"&an"e JQ JRS go!ina za!n"eg !ana testiran"a za $osao za ko"i
se $ri"avl"".
5O+) !a6) rekao "e 8on. 5O to&e ti "a $ri#a&.6
Meenin $as 8ack Baer) #v*i zvk l"!skog glasa) sko#io "e sa svog $se(eg kreveta i
kaska"(i znati%el"no !o*ao !o ka#a !a vi!i *to se !oga'a. 8on "e nagno boc Gatora!ea
$re&a $s naz!ravl"a"(i & i nastavio raz!ragano #itati.
=an!i!ati ne s&i" i&ati vi*e o! tri!eset $et go!ina na !an ili $ri"e $rvog !ana testiran"a
za $osao za ko"i se $ri"avl"".
5Is$n"eno6) rekao "e 8ack Baer. 53e4initivno se $ri!r%"e&o n""or*ko" $olici"i:6
8ack Baer "e $itno nagno glav) s"eo na stra%n"e noge i kratko zala"ao.
53a.6 8on "e o!lo%io Gatora!e) zeo tele4on i birao bro". <i& se osoba na !rgo" strani
"avila) rekao "e: 5Stari. .ri!r%"e&o se n""or*ko" $olici"i.6
5Malo stra6) rekao "e A!a&. 5.ostat ( otac. Mo%!a &i treba $osao) ali ne treba &i neki
na ko"e& (e &e $cati. 8esi li znao !a "e ta&o neg!"e vani seri"ski bo"ica na slobo!i76
5Sigran sa& !a i+ "e vi*e6) rekao "e 8on. Stavio "e ona svo"a sto$ala veli#ine #etr!eset
*est na sestrin stoli( za kav. 8ack Baer) ins$iriran ovakvi& razvo"e& !oga'a"a) sko#io "e na
ka#) na ko"e& & "e Meena izri#ito zabranila s"e!iti. 8on se &alo $o&akno !a & na$ravi
&"esta. 5I &i (e&o i+ +vatiti. 8er) $ogo!i *to "e #inila .olici"ska $rava gra!a New 9orka7
?as$isala "e nat"e#a". Treba* sa&o biti stari"i o! se!a&naest i $ol go!ina i &la'i o! tri!eset
$et. Bingo. To s&o &i.6
5I sto l!. 8esi li $ro#itao ta" !io7 =ako netko &ora biti l! !a bi se $ri"avio za $osao
$olica"ca ovo& sl!o& gra!76
53a) z $is&eno i 4izi#ko testiran"e) $osto"i i $si+olo*ka evalaci"a6) rekao "e 8on baciv*i
$ogle! na svo" la$to$. 5A ti bi &o%!a i &ogao i&ati &ali+ $roble&a !a $ro'e* ta" !io) "er si
trgovao +i$otekarni& vri"e!nosnica&a.6
58esi li zavr*io76 $itao "e A!a&. 58er "a sa!a &ora& i(i.6
53a6) rekao "e 8on. 5Oke") o!i na stranic n""or*ke $olici"e. Stvarno &isli& !a bis&o to
&orali #initi. Mo%e&o #initi i ne*to kako bis&o $ro&i"enili stvari) Geinberg. Mo%e&o
+ititi zlo#ince. Mo%e&o $o&o(i zlostavl"ano" !"e#ici.6

~ 33 ~

5.osl*a" se6) rekao "e A!a&. Ali 8on "e $oza!ini &ogao #ti klikan"e i znao "e !a
Geinberg ra!i ono *to "e zatra%io o! n"ega. 5Zlo#inci. =ao !a ti zna* ne*to o zlo#inci&a. 8esi li
o$et gle!ao Mic76
5Ozbil"an sa&. ?az&isli o to&e. ,to s&o $ostigli na na*i& $osl"e!n"i& $oslovi&a7
Naravno) zara!ili s&o br!o love) za !rge a i za nas. Ali) "es&o li istin !otakli %ivot
!rgi+ na $ravi na#in7 Ne.6
5Ne bi+ se slo%io6) rekao "e A!a&. 58a sa& vo!io brig o &irovinsko& 4on! #itel"skog
sin!ikata Al"aske.6
5I6) rekao "e 8on) 5*to se !ogo!ilo s n"i&) A!a&e76
A!a& "e $rogn'ao: 5Ni"e bila &o"a krivn"a.6
5Ti& #itel"i&a (e ve( biti !obro6) rekao "e 8on. 5Oke") v"ero"atno ne(e. Ali &o%!a "e to
*to s nas ot$stili sre(a nesre(i. Ovo bi &ogla biti na*a $rilika !a vrati&o ono *to s&o
izgbili. .o&a%(i l"!i&a ko"i&a ta $o&o( stvarno treba.6
5I !a nosi&o $i*tol"e6) istakno "e A!a&. 5.rizna") @ar$er. 3io ko"i se tebi svi'a "e ona"
ko"e& !obi"e&o $i*tol".6
5I!e"a !a (e&o !obiti vatreno or%"e i !ozvol !a ga zakonito nosi&o $ala &i "e na
$a&et6) rekao "e 8on. 5Ali za$ravo se ra!i o $o&agan" l"!i&a) Geinberg. Zar iskreno %eli*
!o$stiti !a ta" seri"ski bo"ica) zbog ko"eg se tako brine*) lta naokolo slobo!an76
5Ne6) rekao "e A!a&. 5Meli& na(i $osao za ko"i sa& *kolovan. Melio bi+ i&$le&entirati
nov#ane i !erivatne strategi"e i trgovati !ok !rgi& investici"ski& $ro4esionalci&a ntar
tvrtke $renosi& in4or&aci"e o tr%i*t i tren!ovi&a.6
5Stvarno76 8on ni"e &ogao $rikriti svo"e razo#aran"e. 5I to ti "e kl"#na re#enica
%ivoto$is76
5To sa& rekao $re!stavnik l"!ski+ resrsa TransCarti6) rekao "e A!a&. 5A oni s
"e!ini ko"i trenta#no za$o*l"ava") #ini se.6
5A &ogao bi s$a*avati %ivote.6
5Mog li te $itati ne*to6) rekao "e A!a&. 58esi li rekao ovo svo"o" sestri76
5=ako to &isli*76 $itao "e 8on) obra&beno.
5Misli& !a zna* na *to &isli&6) rekao "e A!a&. 5Misli&) "esi li ono" l'akin"i o! svo"e
sestre rekao !a se &isli* $ri"aviti za $osao n""or*ko" $olici"i76
5Ne &ora& sestri re(i ba* sve *to &isli& ra!iti6) rekao "e 8on ko#eno.
5A) !a76 A!a& se zlo#esto nas&i"ao. 5.a) "a se ne $ri"avl""e& za $osao n""or*ko"
$olici"i osi& ako tvo"a sestra ne ka%e !a nas vi!i kako &irovin o!lazi&o kao $or#nici ili
*to go!.6
8on "e $o&alo zr"an o!govorio: 5;e( bi trebao znati !a ko! n"e to ne i!e tako.6
53a6) rekao "e A!a&. 5=a!a bi) val"!a ni "e!an o! nas ne bi sa!a bio ovo" sitaci"i) zar
ne76
8on "e z!a+no. Sestrin !ar & nika!a ni"e ba* olak*ao %ivot. Za*to ni"e &ogla $rore(i
ko"i (e bro"eve izv(i na lot) ili ko"a (e !"evo"ka no(no& lokal na"v"ero"atni"e s$avati s
n"i& ili ne*to *to "e za$ravo korisno7 ;al"!a "e zani&l"ivo #ti na#ine na ko"e (e eventalno
&ri"eti.
Ali 8on bi se ra!i"e obogatio. Ili $oseksao.
8on "e za#o *kl"ocan"e Meenina kl"#a bravi. <o ga "e i 8ack Baer) $a "e brzo sko#io s
ka#a kako bi se vratio svo" $se(i krevet.
5?azgovarat (e&o o to&e kasni"e. Mora& i(i6) 8on "e rekao A!a&) a $oto& s$stio
sl*alic i &akno noge sa stoli(a za kav.

~ 34 ~

Meena "e *la zr"ana i crvena lic) ba* kao i vi"ek ka!a bi se vratila o! nek!a.
-$itala "e: 58e li 8ack Baer $ravo bio na ka#76
5Naravno !a ni"e6) rekao "e 8on !i%(i se. 5=akav ti "e bio !an) !raga76
5Grozan. - $o!ze&no" sa& $oznala !"evo"k za ko" &isli& !a (e "e $ro!ati bi"elo
robl"e) a $oto& biti.6
5=rasno6) 8on "e rekao sarkasti#no.
5.ri#a" &i o to&e6) rekla "e Meena. 5I S+os+ona "e !obila $osao glavne scenaristice. I
televizi"ska k(a "e nar#ila bezvezni va&$irski za$let) tako !a &o" li"e$ i totalno o#arava"(i
$ri"e!log o zlo#esto& !e#k s oce& ko"i "e *e4 $olici"e ni"e ni za%ivio.6
5S+os+ona "e !obila $osao glavne scenaristice76 8on "e $itao. 5Ba* bez veze. 3"evo"ci iz
$o!ze&ne si !ala svo" $os"etnic) zar ne76
53a6) rekla "e Meena baca"(i kl"#eve na $la!an" na k+in"sko& *ank) ko"i "e $o#ela
!r%ati t ba* s to& svr+o&) nakon *to "e 8on na$okon istakno !a s n"ezine vi!ovn"a#ke
s$osobnosti $ot$no beskorisne $ronala%en" stvari ko"e stalno gbi. 5Na!a"&o se !a (e
nazvati.6
5A *to (e biti s TaElor76 $itao "e 8on. .ok*ao "e zv#ati le%erno. Svi'ala & se TaElor
Mackenzie / ko"a "e) kako & "e n"egova sestra bezbro" $ta istaknla) $re&la!a za n"ega /
sve otka! Meena $i*e za seri".
5Ona !obiva novog !e#ka va&$ira6) rekla "e Meena. 5Na"bol"i $ri"atel" GregorE"a Banea
!olazi $etak na #ita# $rob s n"o&.
Navo!no "e zgo!an. Misli& !a sa& ga !anas vi!"ela kako izlazi iz re!a sa S+os+ono&.
Ali glavno& sa&o n"egov zatil"ak.6
8on "e bacio $ogle! na svo" o!raz okrglo& antikno& zrcal ko"e "e Meena ob"esila
izna! blagovaoni#kog stola.
=Ka sa& zgo!an6) rekao "e !ive(i se vlastit o!raz. 5,to ti &isli*7 Zar ti ne izgle!a& kao
&ateri"al za va&$ira76
Meena "e ot$+nla. 53a ba*. To *to si bio #lana zbora &"zikl $untie +ame
sre!n"o" *koli ne ra#na se kao gl&a#ko iskstvo. .osebno zato *to si to sa&o o!ra!io kako
bi !obio !o!atne bo!ove i tako ostao be"zbolsko& ti& iz ko"eg si trebao biti izba#en zbog
!vo"ke iz *$an"olskog.6
Svkla "e "akn i krenla ssret 8ack Baer ko"i "e tr#ao $re&a n"o" kako bi "e $olizao
za !obro!o*lic.
5I kako "e &o" &ali &*karac76 $itala "e. 58esi li s$asio svi"et !anas7 Misli& !a "esi.
Misli& !a si s$asio svi"et o! nklearnog ni*ten"a) ba* kao *to ti #ini* svaka !va!eset #etiri
sata. .ogle!a" se. Sa&o se $ogle!a".6
8ack Baer "e bio &"e*anac $o&eranca i c+ow/c+owa i Meena ga "e "e!nostavno &orala
!ovesti k(i iz $ri+vatili*ta) #i& "e $rvi $t zakora#ila ona&o) 5sa&o $ogle!ati6) nakon *to
" "e 3avi! ostavio) a ona bila vi*e/&an"e ko&atozna o! !e$resi"e. Maleni &"e*anac s"e!io "e
veliko& $razno& kavez sa&) a n"egove velike s&e'e o#i bile s tako "ako zabrinte !a "e
Meena o!&a+ $ri&i"etila kako) z svo"e blon! krzno) sli#i na =ie4era St+erlan!a ti"eko&
$osebno na$ete scene televizi"sko" seri"i B? sata.
=a!a "o" "e $as $oletio zagrl"a") #i& s se vrata kaveza otvorila) &iva"(i "o" lice
za+valni& $ol"$ci&a) neizb"e%no sva"an"e "e $otvr'eno i i&e 8ack Baer "e ostalo) "er "e
zabrinti $ogle! &"e*an#evi& o#i&a ri"etko ka!a $ot$no i*#ezno) osi& ka!a "e stan
l"en#ario $okra" Meene.
58e) s$asio "e svi"et6) rekao "e 8on. 5.ok*ao "e zasko#iti &alti$ooa *etali*t za &ale $se
$ark Carla S+rza.6

~ 35 ~

5Mo" +ero"6) $ovikala "e Meena $o!ignv*i $sa i zagrliv*i ga. 5Sa&o ti $okaz" svo"
&*k !o&inantnost) iako si *ko$l"en.6 Okrenla se $re&a 8on. 5I) *to si ti !anas ra!io76
5Ba* sa& +tio $ri$re&iti $iletin6) rekao "e 8on. 5Ali ka!a sa& !o*ao !o trgovine) ni
"e!no $ile ni"e !obro izgle!alo.6
5Stvarno76 rekla "e Meena !ok "e i*la $re&a ka# i $osezala za !al"inski& $ravl"a#e&.
53a6) rekao "e 8on. 5Svi&a i& "e ve( bio istekao rok tra"an"a. =ao !a i& .er!eova
!ostava ni"e !o*la na vri"e&e ili ne*to tako.6
5@a"!e&o sa&o nar#iti ne*to6) rekla "e. .rebacila "e na vi"esti. 5;e( neko vri"e&e nis&o
"eli ta"lan!sk.6
Os"etio "e nalet olak*an"a.
5Mo%e ta"lan!ska. Ili in!i"ska.6
5I in!i"ska zv#i !obro6) rekla "e. 5O Bo%e) $ozvani s&o ko! gro4ice #etvrtak. Ako ne
b!e&o $alili sv"etla6) !o!ala "e) kao !a se ra!i o sasvi& raz&no& na#in na ko"i se treba
nositi s $roble&o&) 5ne &ora&o se brinti !a (e vi!"eti !a s&o !o&a.6
5Meena.6 8on "e volio svo" sestr.
Ali bila "e a$soltno i $ot$no l!a.
O!vi"ek.
Meena "e o!&a+nla glavo&. 58on. Zna* !a &i se svi'a. Ali $ok*ava &i na&"estiti
nekog r&n"skog $rinca ko"i "e ro! s n"ezini& &%e&. 3a" &e $sti.6
5.rinc76 8on "e $o!igao obrve. 5Ozbil"no7 8e li bogat76
5Ne %eli& $oznati $rinca6) rekla "e Meena. Zv#ala "e l"tito. I-'"e!a"a "e l"tito. 5;e(
sa!a &i "e ovo na"gori t"e!an %ivot) a tek "e torak:6
8on "e $oznavao Meen !ovol"no !obro !a zna !a se ov!"e ne ra!i o S+os+oni ko"a "e
!obila $osao ili !"evo"ci ko" "e $oznala $o!ze&no" ili #ak seri"i) ko" "e obo%avala.
5,to6) glatko "e $itao. 5,to si vi!"ela76
5Ni*ta6) rekla "e) zbn"eno ga $ogle!av*i. 5Ne zna& o #e& $ri#a*.6
5Zna* ne*to6) rekao "e 8on. 5Zna* o #e& $ri#a&. O ko&e se ra!i7 O &eni7 O &eni "e) zar
ne7 8e!nostavno &i reci. Mog to $o!ni"eti. =a!a o!lazi&7 Ova" t"e!an76
Meena "e skrenla $ogle!. 5,to7 Ne. Ti si !obro. Ne zna& o #e& $ri#a*.6
8on "e o!&a+no glavo&. Ni"e &islio !a "e kriv. Mivio "e !ovol"no !go sa svo"o&
&la'o& sestro& !a &o%e $re$oznati znakove.
O#ito "e znala ne*to o neko&e) sa&o... o ko&e7 I za*to ni"e ni*ta govorila7
5?a!i li se o &a&i i tati76 $itao "e. 5Mislio sa& !a si rekla !a s oni !obro. Misli&)
relativno govore(i.6
5Oni jesu !obro.6 Meena ga "e bi"esno $ogle!ala. 5Za !vo"e l"!i ko"i se svak no( Boci
ne$reki!no zabavl"a" za vri"e&e happy houra kao !a &isle !a s I. Scott i Zel!a Iitzgeral!.6
5On!a ne raz&i"e&6) rekao "e 8on. 5Tvo"a bogata l'akin"a o! ss"e!e) ko"a &isli !a "e
gro4ica) $ozvala te na ve#er k sebi !o&a !a se $ozna* s $ravi& r&n"ski& $rince&
#etvrtak nave#er. I ti &eni ka%e* !a iz toga ne(e* &o(i izv(i ni "e!n i!e" za tvo"e $ri#e7
Zeza* &e76
Meena ga "e $ogle!ala) ta&ne o#i s"a"ile s se sv"etlosti snca ko"e "e zalazilo ba* is$re!
$rozora) $retvara"(i nebo iz crvenkasto/r%i#aste n"e%n bo" lavan!e. Na$okon se
nas&i"e*ila.

~ 36 ~

5I&a* $ravo6) rekla "e. 5=ako &og $ro$stiti tako izvanre!n $rilik) tako is$n"en
obe(an"e& raz&etl"ivog gl$iran"a) ko" $osli"e &og is&i"ati (e-asitnojC I&a&
$ro4esionaln obvez biti ta&o.6
5A$soltno6) 8on "e rekao.
5.otvr!it ( gro4ici na* !olazak6) rekla "e Meena.
5Tako treba.6 8on "e is$r%io rk $re&a n"o" kako bi "o" rask*trao ta&n) !"e#a#ki
o*i*an kos. 5I!e& na& nar#iti sa&ose.6
Meena se nas&i"e*ila i $o"a#ala ton na vi"esti&a) ko"i&a s Sa&o govorili o to&e kako
"o* nis s$"eli i!enti4icirati ni "e!n o! Irtava 3avitel"a iz $arka) kako s ga sa!a zvali.
.oticali s "avnost !a se "avi ako bilo tko $re$ozna %ene.
5Na kra" kra"eva6) rekla "e Meena za&i*l"eno) o#ito ne sl*a"(i ;i"esti ko"e "e vo!itel"ica
ozbil"nog izraza lica *krto iznosila) 5;ictoria Gort+ington Stone "e izlazila s !ovol"no
li"e#nika) o!v"etnika) &ili"na*a) bro!ski+ &agnata) &a4i"a*a) bo"ica) &ani"aka) $olica"aca)
kabo"a) sve(enika) a "e!no& #ak i sa svo"i& $olbrato& / !ok ni"e otkrila tko "e on istin.
3o*lo "e vri"e&e !a iza'e i s $rinco&.6
5Tako treba6) rekao "e 8on i $o#eo birati bro".


~ 37 ~

Dvanaesto poglavlje
17:3. UTC-5 utorak, 13. travnja
1apa!na etvrta u"i#a Chattanoo'a, T(
Alaric Gl4 se ni"e iznena!io otkriv*i !a se Sara+) $o$t ve(ine %ena / i &*karaca /
zal"bl"eni+ va&$ira) is$rva $rotivi to&e !a otkri"e a!res svog l"bavnika.
5Sa&o &i reci g!"e "e i ostavit ( te na %ivot.6
Sara+ "e vr!ala neko vri"e&e. =ao i ve(ini %rtava) vi*e "o" ni"e bilo stalo !o vlastitog
%ivota. N"ezin &ozg ne!osta"alo "e $revi*e +ran"ivi+ tvari. Bilo "o" "e stalo sa&o !o toga !a
za*titi svog gos$o!ara.
3ok "o" Alaric ni"e $rislonio &a# na grlo.
- ve(ini enciklo$e!i"a i $retra%iva#a .alatinska stra%a s$o&in"ala se kao sa!a ve(
ras$*tena vo"na $ostro"ba ;atikana) ko"a "e 4or&irana kako bi branila ?i& o! strani+
na$a!a#a.
To "e bilo !"elo&i#no istinito: .alatinska stra%a bila "e vo"na $ostro"ba ;atikana.
Ali te*ko !a "e bila ras$*tena. A na$a!a#i obran o! ko"i+ "e 4or&irana nis bili strani.
Bili s !e&oni.
A stra%a ni"e branila sa&o ?i&) ve( i ci"eli svi"et.
.ri$a!nici stra%e rabili s razli#ite &eto!e kako bi %rtve ti+ !e&ona) ko"e bi oni obi#no
o&a&ili) nat"erali !a $rogovore.
Abra+a& @oltz&an / trenta#no na"vi*i #asnik stra%e) ko"i "e ob#avao i Alarica i
Martina / vi"ek "e ra!i"e $ri&"en"ivao ob&an. .okazao bi la%n $os"etnic sk$og
1iz&i*l"enog2 o!v"etni#kog re!a) ob"a*n"ava"(i kako & "e neki va&$irov !al"eni #lan
$oro!ice nalo%io !a $re!a veliki #ek o! nasl"e!stva.
Mrtva "e #esto bila tako s&etena i s+i(ena o! iznena'en"a !a ne bi niti $ri&i"etila kako
@oltz&an ni"e ni "e!no& s$o&eno i&e krvo$i"e.
To "e bilo stoga *to ga ni on ni"e znao.
Ali to "e bio @oltz&an. Alaric "e vi"ek sltio !a @oltz&an to $rolazi "er izgle!a tako
#eno. N"egovi ro!itel"i) %i!ovi) bili s $renera%eni ka!a "e oti*ao ra!iti za ;atikan) iako se
@oltz&an ni"e $reobratio. 1.reobra(en"e ni"e bilo "e!an o! v"eta za $osao. Bilo "e !ovol"no
te*ko na(i nekoga tko &o%e ostati $ribran !ok &a*e &a#e& $re&a vri*te(o" skbi) a ka&oli
"o* i o!anog katolika. .ri$a!nici .alatinske stra%e bili s razli#iti+ v"era... #ak i) $o$t
Alarica) $ot$ni nev"ernici.2
Alaric "e $ret$ostavl"ao !a "e @oltz&an n"egovo" varci i*lo na rk to *to i-'"e!a $o$t
o!v"etnika.
Sve"e!no) ne&a ni#eg lo*eg to&e !a izgle!a* kao &i*i(avi lovac na !e&one... $osebno
ako to i "esi. Alaric ni"e i&ao !i$lo& ni iz #ega) osi& iz o!rbl"ivan"a glave va&$iri&a i
$onovnog vra(an"a #ov"e#nosti n"i+ovi& %rtva&a.
Tako !a Alaric ni"e $o$t @oltz&ana gbio vri"e&e na varke. .osebno sa!a) ka!a "e
Sara+ $itan". O!&a+ "e $re*ao na stvar... $risloniv*i "o" Seniora 0"e$l"ivog na vrat.

~ 38 ~

=a!a "e na$okon $ro&cala: 5IeliH... IeliH %ivi $otkrovl" izna! staretinarnice na
Za$a!no" #etvrto"... ali &oli& vas...6 zgrabio " "e za *i" i grno na svoza#ko &"esto svog
na"&l"enog ato&obila. Ni"e & sa!a trebalo !a ona SMS/o& $ozori svog ne&rtvog
l"bavnika kako bi IeliH &ogao $ozvati svo"e $ri"atel"e krvo$i"e i $ostaviti & za&k.
;o%n"a !o IeliHova stana ni"e bila ba* na"go!ni"a. .osebno zato *to "e ve(i !io $ta
Sara+ "ecala i *a$tala: 5Moli& vas) &oli& vas...T ne&o"te & na!iti. ;i to ne raz&i"ete...
on ne %eli biti takav. O#a"an "e !a "e to *to "e. O#a"an "e *to &i &ora... na!iti.6
53a76 Alaric " "e $ogle!ao. .rona*ao "e ato&obil ra!iostanic s heavy &etalo&. Ni"e
ba* volio heavy &etal) ali trebalo & "e ne*to !ovol"no glasno !a to$i zvk n"ezina *&rcan"a.
5.a) za*to & on!a !o$*ta* !a ti to #ini76
5Zato *to (e6) rekla "e Sara+ *&rca"(i) 5&ri"eti ako & ne !o$sti&.6
5To ni"e to#no6) rekao "e Alaric. 5Ne &o%e &ri"eti osi& ako ga netko ne $robo!e
!rveni& kolce& kroz srce ili & ne o!rbi glav. Ili ga $ak netko ne grne $o! !irektno
snce ili ne roni ci"elo n"egovo ti"elo svet vo!. Ali) to6) !o!ao "e) baciv*i $ogle!
n"ezin s&"er) 5v"ero"atno ve( sve zna*.6
5Ni*ta o! toga ni"e istina6) rekla "e Sara+. 5?ekao &i "e !a s to sve &itovi. Isto kao i ono
!a va&$iri &og %iv"eti o! %ivotin"ske krvi. ?ekao "e !a (e &ri"eti ako to #ini. Zato &ora
$iti &o" krv. =ako bi ostao %iv.6
Alaric "e zakoltao o#i&a. 58e li ti "asno !a !"evo"ke $o$t tebe $a!a" na t $ri# ve(
stol"e(i&a. =rvo$i"e "e!nostavno ne vo"e %ivotin"sk krv. Oslabl""e i+. I nakon *to "e $i"
neko vri"e&e) ne izgle!a" vi*e tako !obro. A ako s i*ta) krvo$i"e s ta*te. 0"!ska krv "e za
n"i+ $o$t 4ilet &ignona. Tako !a "e) ako ti "e rekao !a (e &ri"eti ne !o$sti* li & !a $i"e
tvo" krv) $rokleti la%ac) z to *to "e "o* i o!vratni) s&r!l"ivi izro! bez !*e) ko"i iskori*tava
%ene.6
Sari s) #inilo se) n"egove ri"e#i vre!l"ive "er "e zbog ove iz"ave sa&o "o* "a#e za$lakala.
Alaric se zbog toga $o&alo grizao. @oltz&an & "e vi"ek govorio !a &ora $ora!iti na
ko&nikaci"i s l"!i&a.
Stoga "o" "e Alaric !o!ao r$#i( iz $aketa ko"i "e $rire!ila agenci"a za na"a& ato&obila.
5;i ste zlo#esti6) rekla "e Sara+ is$+"(i nos r$#i(. 5IeliH ni"e izro! bez !*e. On "e
os"e(a"an. On i&a e&oci"e. On &i #ita $oezi". S+akes$earea.6
Alaric "e $o%elio zastaviti ato&obil tako !a &o%e $ovratiti) ali nis i&ali vre&ena. ,to
$ri"e zavr*e s ovi&) to (e se on $ri"e vratiti +otel) nar#iti !ostav sob) na$raviti si
go!n) o$*ta"( k$k 1 na"&an"o" ka!i na svi"et) ko"a "e na !n i&ala one +ra$ave
nal"e$nice !a se gosti ne bi $oskliznli ka!i / to "e bilo ono *to "e Alarica na"vi*e %ivciralo
ko! +otela s &an"e o! $et zv"ez!icaF o!rastao "e #ov"ek) zna kako sta"ati ka!i bez $a!an"a2F i
oti(i krevet.
A zati& (e) stra!an "tro) o!let"eti New 9ork) zeti sob +otel .eninsla) na(i
$rinca i biti ga.
?az&i*l"an"e o to&e #inilo ga "e sretni&. 5Ovo6) ob"a*n"avao "e Alaric Sari tono& ko"i "e
on s&atrao blagi&) 5*to ti os"e(a* ni"e l"bav. Sa&o !o$a&in. Zato *to "e IeliH !rga#i"i o!
svi+ ko"e $ozna"e*. B!(i !a "e bi(e no(i) nov "e i zb!l"iv) $a aktivira nerotrans&iter
tvo&e &ozg ko"i ot$*ta os"e(a" e4ori"e ka!a si n"egovo" blizini... osobito zato *to zna* !a
za$ravo nika!a ne(ete &o(i biti za"e!no) i on se #ini "ako ko&$leksni&) a $oneka! &o%!a
#ak i os"etl"ivi& i ran"ivi&. Ali v"erava& te: on "e sve) sa&o 5=ako se s'"ete76 Sara+ "e
bi"esno $itala. 5Ni"e to !o$a... *to go!: To "e l"bav: %jubavi<
Alaric "e %elio ras$ravl"ati o to&e. ;a&$iri) s nes$osobni za l"bav / l"!sk l"bav / "er
ne&a" srce. Te+ni#ki) val"!a) imaju srce) "er n"ega treba zabiti kolac kako bi i+ bio. Ali
n"i+ovo srce niti $&$a krv niti kca.

~ 39 ~

.a kako on!a &og os"etiti l"bav) a ka&oli "e zvratiti7
Ali ras$rava s tine"!%erko& oko se&antike va&$irske l"bavi ni"e & se #inila
s&isleno&.
5Ma) +a"!e6) Alaric "e na$okon &orao re(i) $ri&"e("(i kako n"egova s$tnica i !al"e
ti+o "eca. 5Ni"e sve tako lo*e.6
5=ako76 $itala "e Sara+ $ogle!av*i ga raz!ra%eno. 5=ako ovo ni"e tako lo*e7 ;i (ete
$ok*ati biti &og !e#ka:6
5Istina6) rekao "e Alaric. Bili s bliz a!rese ko" & " !ala. 5Ali gle!a" to ovako.
Obe(ao ti "e !a (e te $retvoriti va&$ira) zar ne76
53a6) rekla "e Sara+ zv#e(i &alo iznena'eno. 5?ekao "e !a (e &e $retvoriti) #i& & se
vrati snaga. A on!a ( "a biti li"e$a) $o$t n"ega. I bes&rtna.6
6Tako "e6) rekao "e Alaric &alo sarkasti#no. Znao "e !a ta" IeliH ni"e i&ao nikakv
na&"er $retvoriti "e. =a!a bi to #inio) ostao bi bez svog $ri&arnog izvora +rane.
No Alaric "e bio sigran !a bi "e &"esto toga va&$ir zavla#io "o* nekoliko &"eseciF a
$oto&) ka!a bi $ostala $reane&i#na !a & b!e o! koristi) $rebacio bi se na nekog
z!ravi"eg !o&a(ina. ;"ero"atno bi "o" rekao !a "e stvar n"e&) ne n"o"... kako & treba
vre&ena 5!a raz&isli o stvari&a6. .oto& bi nestao.
.oto&) nakon *to bi n"ezino slo&l"eno srce / a "o* vi*e slo&l"eno ti"elo / oz!ravilo) IeliH bi
v"ero"atno $rona*ao svo" $t natrag !o Sara+ / i !o G+atanooge / i $o#eo cikls is$o#etka.
Osi& ako Sara+ ne bi $rona*la snag !a l$i *ako& o stol i ka%e !a se ne5e !ati tako
iskori*tavati.
Ali to se ne bi !ogo!ilo. =rvo$i"e s "e!nostavno $revi*e zavo!l"ivi. I n"i+ove %rtve
"e!nostavno nika!a ne &isle !a zasl%" neki bol"i tret&an o! onoga ko"i !obiva". =ao !a
se bo"e l$iti *ako& o stol) "er &isle !a nika!a ne(e !obiti ni*ta bol"e...
Ali zato "e t Alaric. On (e biti Sarina *aka) "er ona ni"e i&ala snage ili vol"e za to. On (e
se $obrinti za to !a ona !obi"e ne*to bol"e i $rekinti cikls $onavl"an"a. Zavi"ek.
Alaric "e $rona*ao $arkirno &"esto... sa&o *to "e bio tik z +i!rant.
Ne&a veze. Ne(e !go biti on!"e.
5.ret$ostavi&o !a te $retvori svo" vrst6) rekao "e gasiv*i &otor i okrenv*i se kako
bi "e $ogle!ao) 5on!a bis&o te kona#nici "a ili netko o! &o"i+ kolega stra%ara &orali biti
"er "e to ono *to ra!i&o. Mi s&o bo"ice !e&ona. I v"er" &i) ne bi +t"ela !a te $rogan"a itko
o! nas. Bili bis&o tvo"a na"gora &ora. Ovo "e $no bol"e. Ovako (e* ostati #ov"ek) i &o%!a
o!e* na kole!%) i !obi"e* !i$lo& i neki zabavan $osao g!"e (e* ra!iti ne*to *to ti se svi'a. Ili
&o%!a $ozna* nekog !obrog ti$a Gal&art s ko"i& &o%e* izlaziti) #ak se i v"en#ati. I)
$ret$ostavl"a"(i !a i+ %elite) vas !vo"e &o%ete i&ati !"ec) ostar"eti i gle!ati njih kako i&a"
svo" !"ec i biti baka i !"e! "e!nog !ana. Ne bi li to +t"ela7 S IeliHo& ne bi nika!a &ogla
i&ati !"ec.6
5;a&$iri &og i&ati !"ec6) obavi"estila ga "e Sara+. 5.ro#itala sa& kn"izi.6
53a6) rekao "e Alaric l"tito. 5.a) kn"iga&a se va&$iri #asno bore sa&i sa sobo& kako
te ne bi grizli) "er te "ako vole. Ali to se za$ravo ni"e !ogo!ilo) "e li7 Tako !a kn"ige i nis ba*
"ako to#ne) zar ne76
Sara+ "e bi"esno gle!ala n"ega.
5Mrzi& vas6) rekla "e.
Alaric "e ki&no. 5Zna&6) rekao "e. Is$r%io "e rk $reko n"e i otvorio vrata
ato&obila. 5;an.6
T$o ga "e $ogle!ala. 5,to76

~ 40 ~

5@a"!e6) rekao "e. 5Zna& !a &ire* o! %el"e !a otr#i* i $ozori* svog l"bavnika.
3o$stit ( ti to. ?eci & !a ( ga $stiti $o! "e!ni& v"eto&.6
Ci"elo "o" se !r%an"e $ro&i"enilo. O!"e!an$t "e bila #ista ssretl"ivost i l"baznost.
5=o"i v"et76 $itala "e nestr$l"ivo.
5?eci & !a ( vas obo"e $stiti ako &i ka%e g!"e &og $rona(i $rinca. .a &o%ete
$ob"e(i i za"e!no i&ati va&$irsk !"e#ic.6
Alaric ni"e &ogao ta" za!n"i !io izre(i bez s&i"e+a) iako "e $ok*ao) $o!s"e(a"(i sa&og
sebe !a bi trebao $ora!iti na svo"i& ko&nikaci"ski& v"e*tina&a.
Sara+ to o#ito ni"e niti $ri&i"etila.
5O+) +vala va&:6 Sara+ se s&i"e*ila !ok se borila !a se brzo iz#e iz ato&obila. 5.no
va& +vala:6
5Ne&a $roble&a6) rekao "e Alaric. .ro&atrao " "e !ok "e tr#ala $lo#niko& !o vrata
nena&etl"ivog izgle!a $okra" izloga staretinarnice) zgra!i ko"a "e izgle!ala $o$t
in!stri"ske. .rik$io "e svo"e stvari ka!a "e ona $ozvonila na $orta4on. .oto& se &irni&
korako& za$tio $re&a $okra"n"o" li#ici g!"e s) ba* kao *to "e i &islio) bile $rot$o%arne
l"estve. Sko#io "e !a bi !osegno za+r'ale &etalne l"estve ka!a "e za#o IeliHov glas kako
$ita na $orta4on: 5Tko "e76
Zati& se za#lo z"an"e i Sara+ "e *la zgra!.
Alaric "e trebao sa&o trentak ili !va !a se $o$ne na krov zgra!e) a &an"e o! toga !a
osigra si!ro z rb zgra!e i $oto& $ri#vrsti %e za svo" $o"as.
Nekoliko sekn!a kasni"e) Alaric "e sko#io s krova i letio) razbiv*i ;elike staklene
sti"enke IeliHove !nevne sobe...
... ba* trentk ko"e& "e va&$ir na sebe stavl"ao crni $la*t kako bi se za*titio o!
snca) $ri$re&a"(i se za bi"eg. Sara+ "e vri*tala !ok "e staklo s -;/4iltero& let"elo $osv!a.
;a&$ir) o#a"an $ok*a" !a izb"egne sn#eve zrake ko"e s za n"ega &ogle biti
s&rtonosne) bacio se na lazna vrata.
5.a sa!a) IeliH6) rekao "e Alaric s&ireno. 5Ne &o%e* ba* ni ti& $te&.6
Trentak kasni"e) IeliH "e krikno. To "e bilo zato *to "e Alaric zavitlao staklen bo#ic
$n svete vo!e na vrata. ?as$rsnla se na okrglo" kvaki s$aliv*i va&$ir $rste !ok "e
$osezao za n"o&. .ovkao "e rk sik((i o! bola i $ri!r%ava"(i $rste ko"i s se "o* $*ili.
5Mislila sa& !a ste rekli !a (ete ga $stiti ako va& ka%e:6 Sara+ "e bi"esno vikala.
5I +o(6) rekao "e Alaric s&i"e*e(i "o" se. Okreno se $re&a IeliH. 5On!a6) rekao "e)
5g!"e &og $rona(i va*eg $rinca76
IeliH) ko"i "e izgle!ao $o$t zgo!nog osa&naestogo!i*n"eg ili !va!esetogo!i*n"eg !e#ka
/ a $re&a $osteri&a na zi! #inilo se !a & se svi'a ben! Belle an! Sebastian / iskesio se i
otkrio niz izzetno sna%ni+ bi"eli+ zba. S"ekti(i s & bili ne$riro!no !gi i) ti$i#no za
n"egov vrst) nis bili t$i.
5Ne( ti nika!a re(i) lovce6) zare%ao "e.
Zati& "e zabacio glav i zasiktao) a n"egov !g "ezik $alcao "e $o$t g*terova re$a.
Sara+ se !oi&ala za$re$a*tena. Ona o#ito nika!a $ri"e ni"e #la svog !e#ka kako govori
takvi& glaso&. Niti vi!"ela !a & o#i tako crveno s"a"e.
5IeliH6) $ovikala "e. 5?eci &: ?ekao "e !a (e te $stiti ako & ka%e*.6
=a!a "e IeliH s&"erio svo"e crveno %arene o#i i svo" vi"eni "ezik $re&a n"o") zatetrala
"e korak natrag.
5Za*to si ga !ovela ova&o) ti gl$a krvo76 $itao "e IeliH.

~ 41 ~

-%asnta) Sara+ "e $onovno $o#ela $lakati.
Alaric "e n"ezine sze $rot&a#io kao znak !a "o" ne(e s&etati ako on izvr*i svo"
!%nost. Zato "e ist$io osloba'a"(i Senora 0"e$l"ivog iz toka i za&a+no.
Bilo "e gotovo nekoliko sekn!a. ;a&$ir se !obro borio) to & se &ora $riznati.
Ali sti"e*n"en iz&e' snca s "e!ne strane i svete vo!e s !rge) ni"e i&ao k!a oti(i. Ni"e
bilo izlaza.
Alaric & ni"e !ao $rilik za $osl"e!n"e ri"e#i. .re&a n"egov iskstv) va&$iri za$ravo
nis i&ali *to zani&l"ivo ni $ronicavo re(i. Sve "e to bilo sa&o S+akes$eare i e&o.
=a!a "e zavr*io) $ogle!ao "e !"evo"k. Bila "e skl$#ana $okra" razbi"enog $rozora i ti+o
$lakala $re! sebe.
Ali / i Alaric "e znao !a & se ne $rivi'a / n"ezina kosa "e ve( $o#ela $o$ri&ati stari s"a") a
obrazi s !obili bo" ko" $ri"e nis i&ali.
Za nekoliko !ana bit (e "o" !obro) ako "e ro!itel"i b! +ranili !ovol"no& koli#ino&
$roteina.
;ratio "e &a# korice.
5-stani6) rekao "e glaso& za ko"i se na!ao !a zv#i s&ireno. Ova" !io & "e "ako lo*e
i*ao. Martin "e vi"ek znao re(i $rav stvar. O!vest ( te !o&a) tvo"o" &a&i.6
Malo se is$ravila i +la!no ga $ogle!ala. 5?ekli ste !a ga ne(ete biti ako va& ka%e6)
rekla "e. Zv#ala "e "a#e nego $ri"e) a o#i&a "o" se nalazio s"a" ko"i ni"e i&ao nikakve veze sa
sza&a. Bila "e) znao "e) o$et svo"a) a ne $i"n va&$irskog gos$o!ara. -bo"stvo IeliHa " "e
oslobo!ilo.
5I ni"e rekao6) istakno "e Alaric.
6Niste & ni !ali $rilik:6 $ovikala "e. Ali sta"ala "e) $aze(i !a ne $ogle!a s&"er
ti"ela. Sa&o *to ti"ela ni"e bilo. 8e!ino "e o!"e(a le%ala ta&o g!"e "e "o* ne!avno bio IeliH.
Zaci"elo & "e bilo $reko sto go!ina. =osti s s & $ostale $ra*ina.
6Ne bi nika!a rekao6) rekao "e Alaric. 53a "e rekao) $rinc ili n"egovi sl"e!benici bi ga
bili) i to ne tako obzirno kao "a. O!abrao "e &ri"eti o! &og &a#a "er "e znao !a (e tako biti
br%e.6 .ogle!ao "e n". 5-bili bi i tebe) zna*) ka!a bi te $rona*li ov!"e) s n"i&. @ranili bi se
tobo& !ok ni*ta ne bi ostalo.
J
6
Sara+ "e zatre$tala. 5Mislite... &ro "e kako bi &e za*titio7 O+... to "e tako slatko:6
Alaric "o" "e %elio $okazati 4otogra4i"e ko"e "e vi"ek nosio sa sobo&) 4otogra4i"e onoga *to
s neki o! $ri"atel"a n"ezina sa!a ve( biv*eg !e#ka #inili Martin. =ako s grizli i !erali
&eso s n"ega traka&a) tek toliko) za zabav. ;a&$iri nis stan" biti slatki.
Ali @oltz&an to) znao "e) ne bi o!obrio.
Osi& toga) n"egov "e $osao ov!"e zavr*en. Sa!a "e slobo!na.
A to "e zna#ilo !a & "e !o*lo vri"e&e !a se vrati +otel i s$akirao stvari za New 9ork)
kako bi kreno lov na va&$ira za ko"eg bi si &oglo $okazati !a "e $ravi izazov za n"egov
&a#evala#k rk) za razlik o! n"ezina be!astog !e#ka.
Sa&o "e rekao: 5@a"!e) sa!a ( te o!vesti !o&a.6
I $ravo "e to i #inio.


~ 42 ~

Trinaesto poglavlje
BB:.. UTC-5, utorak, 13. travnja
$ennija Dark 91., stan 11$
(e) *ork, (e) *ork
,to "e ovo76 E&il "e *ao $rostran s$ava( sob ko" "e !i"elio sa svo"o& %iva+no& i
vitko& %eno&) !r%e(i is$is &e"la ko"i "e na*ao na svo& ko&$"ter.
6O+) !ragi6) rekla "e MarE 0o !ok "e bezbri%no +o!ala $re&a svo& toaletno& stoli(.
5To "e sa&o Evite ko"i sa& $oslala svi& svo"i& $ri"atel"ica&a za ve#er ko" organizira&
#ast $rinca 0ciena #etvrtak.6
E&il "e os"etio slab) ali ne$o$stl"iv os"e(a" trb+) kao !a ga netko s "ako !ga#ki&
nokti&a vi"ek iznova bocka... os"e(a" ko"i) za$ravo) E&il ni"e bio stran.
6.oslala si mej" o $rinc76 rekao "e. 58asno ti "e !a) ako ova $orka $a!ne krive rke)
&o%e sve groziti76
5A !a" ne&o" biti tako blesav6) rekla "e MarE 0o. 5.oslala sa& "e sa&o svo"i& na"bol"i&
$ri"atel"ica&a. - #i"e rke (e $asti76
E&il se borio s nestr$l"en"e&.
5Za $o#etak) !rakline76 rekao "e +la!no ka!a "e $onovno &ogao govoriti. 5Zati&)
.alatinsko" stra%i7 3a ni ne s$o&in"e& l"!ske. Svi& oni& l"!i&a ko"i %ele na* $ro$ast) a
!a ni ne s$o&in"e& $rin#ev76
5Ma !a"6) rekla "e MarE 0o. S"ela "e is$re! velikog zrcala iza svog toaletnog stoli(a i
$o#ela ski!ati *&ink. 5Melo!ra&ati#an si Nitko nas vi*e ne %eli ni*titi. .rinc i&a !rakle
$o! kontrolo&. .alatinska stra%a ne zna g!"e s&o) a l"!i nas vole: .ogle!a" sa&o" kako s&o
$o$larni kn"iga&a i na televizi"i. A sve ka!a bi i svi saznali) sigrna sa& !a bi &e $ozvali
/prah kao $osebnog gosta.6
5MarE 0o:6 E&il "e #'en" gle!ao n"ezin o!raz. 5Netko bi"a %ene: .o ci"elo& gra!:
Nitko tebe ne(e zvati /prah !ok %ene bi"a #lan na*eg bratstva. A $rinc ne(e +t"eti ve#er
svo" #ast. @t"et (e ostati inkognito !ok "e gra!) poku2avaju5i prona5i to' uboji#u.6
5I&a& tako $no li"e$i+) $a&etni+ $ri"atel"ica6) rekla "e MarE 0o) $a%l"ivo zre(i
sa& sebe. 5Za*to i+ ne bi+ $okazala7 .rinc "e $re!go sa&.6
50cien ni"e ov!"e6) rekao "e E&il os"e(a"(i se $o$t to$l"enika 5zato !a na'e %en.
Ov!"e "e pos"ovno. -bo"stva>6
5A ako $ozna $risto"n !"evo"k6) rekla "e MarE 0o $rekinv*i ga) 5!ok "e ov!"e) bi li
to bilo tako stra*no7 O#ito ni"e i&ao sre(e svo"o" ze&l"i. Ali zna* !a s na"!ivni"e %ene
$ravo ov!"e !obro& staro& SA3/>6
5MarE 0o.6 E&il "e s os"e(a"e& nelago!e bl"io %enina gola ra&ena. 58asno ti "e !a &e
stavl"a* "ako nego!an $olo%a". 0cien &e za&olio !a n"egov !olazak ne s$o&in"e&
niko&e) a ka! evo tebe *al"e* &e"l svi&a sa svo"e cc liste) &e"l ko"i bi se &ogao !ovesti vez
s>6
5Ne svi&a6) rekla "e MarE 0o ogor#eno. 5Sa&o svo"i& na"bol"i& $ri"atel"ica&a) ko"e s
sa&e) i neki& !ani& kako ne bi bilo o#ito !a & na&"e*ta&. Ni "e!na o! n"i+ ne ra!i za

~ 43 ~

;atikan) za Boga &iloga) ni za $ri$a!nike !rakla. Sa&o sa& $ozvala 0in! i To&a) Iait+ i
Iranka i Carol iz tvog re!a i Becc i As+leE i Meen o! $reko$ta.6
5Meen76 E&il "e bio zbn"en. Zbn"ivalo ga "e $no stvari vezani+ z n"egov %en.
Bio "e sigran !a "e) #ak i ako $rove! ci"el v"e#nost za"e!no / a #inilo se kao !a ve( "es /
nika!a ne(e $ot$nosti raz&"eti. 5.rinc... i +eena Jarper" Ali ona "e>6
5Za*to ne76 MarE 0o "e zabacila svo" $riro!no kovr#av //i "o* vi"ek $riro!no $lav /
kos. 5Na $rvi $ogle! se &o%!a ne #ini kao n"egov ti$) ali svi'a &i se. I&a slatk) &al
4igr) a i pi&ie 4rizra "o" !obro sto"i. ;e(ini %ena ne sto"i) zna*) ali n"o" !a. A) ako se svi!i
$rinc) $o&isli sa&o kako (e na& biti za+valan. Osti& toga6) !o!ala "e slegnv*i ra&eni&a)
5ona sa&o ra!i i ra!i) zato !a sebe i onog svog beskorisnog brata o!r%i $ls. Misli& !a "o"
treba $aza.6
6Ona voli svo" $osao6) rekao "e E&il) &isle(i o svi& oni& $rilika&a ka!a "e ss"e! vi!io
bos $i!%a&i kako s&etlarnik na n"i+ovo& kat ogor#eno tr$a "ako iskri%ane stranice
scenari"a niz *a+t s$alionice.
.a !obro) &o%!a ni"e ba* uvijek vol"ela svo" $osao.
6O+) !a6) rekla "e MarE 0o. 5Ono sa sa$nica&a. Ali) &isli* li !a bi ra!ila ka!a ne bi
&orala76
E&il "e raz&islio o to&e. 53a6) rekao "e. 5.a) to $okaz"e koliko ti zna* o %ena&a) a to "e
ni*ta. .ogle!a" te !a&e o ko"i&a $i*e (e-asitnoj, ;ictori" Gort+ington Stone i n"ezin
k(erk TabbE. ;ictoria nika!a %ivot ni"e i&ala $osao) osi& on!a ka!a "e bila &anekenka.
O+) i &o!na !iza"nerica. O+) I ka!a "e bila voza#ica ato&obila za trke) a i to "e bilo sa&o
t"e!an !ana $ri"e negoli "e i&ala s!ar i izgbila beb i bila ono" ko&i. To #ak nis ni $ravi
$oslovi. =a% !a $i*e* o ono&e *to bi %elio !a !ogo!i tebi. .a) Meena o#ito %eli !a ne&a
$osao.6
5Ili6) rekao "e E&il) 5%eli biti voza#ica ato&obila za trke.6 5A $rinc 0cien bi se &ogao
brinti o n"o"6) MarE 0o "e nastavila ignorira"(i ga. 5A kako $rinc voli $isati) n"i+ !vo"e ve(
i&a" ne*to za"e!ni#ko.6
5To "e !rga#i"a vrsta $isan"a6) rekao "e E&il. 50cien $i*e $ovi"esn $blicistik. I osi&
toga) izri#ito "e naglasio) ka!a sa& razgovarao s n"i&) kako %eli !a n"egov $os"et ostane
neza$a%en. - "ako s&o kriti#no& raz!obl" s !rakla&a. Ova bo"stva>6
5O+) $restani biti tako zabrint6) rekla "e MarE 0o. 5Ne&a tog &*karca ko"i ne bi +tio
ve#erati s $no li"e$i+ !a&a.6 Nas&i"ala se i okrenla kako bi bocnla s$rga trb+ ko"i
"e sa&o neznatno virio izna! $o"asa n"egovi+ +la#a. 5Ne&o" re(i kako ti ne bi %ivao 3A si
centr $a%n"e &ene i svi+ &o"i+ $ri"atel"ica. Ne !a nisi...6
6.a.6 E&il "e os"etio kako $ritisak n"egovo" trobi $olako o$a!a. Mo%!a & ne(e tako
"ako s&etati. Na kra" kra"eva) #ov"ek &ora jesti.<
5To#no tako6) skliknla "e MarE 0o. 5I za*to to ne bi na$ravio !r*tv s"a"ni+)
svestrani+ !a&a76
5Za*to ne76 $itao "e E&il.
Mo%!a) $o&islio "e) n"egova %ena i&a $ravo: #ov"ek &ora "esti) na kra" kra"eva.


~ 44 ~

Četrnaesto poglavlje
.3:?5 UTC-5, srije!a, 1?. travnja
$venija Dark 91., stan 110 (e)
*ork, (e) *ork
Meena "e bl"ila bl"e*tave crvene bro"ke na !igitalno& sat svo"o" sobi. Tri i #etr!eset
$et. Ostalo "o" "e "o* $et sati $ri"e nego *to (e &orati krenti re!. 8o* #etiri za s$avan"e)
$ri"e nego *to (e se &orati stati i $o#eti se s$re&ati.
Sa&o *to ni"e &ogla s$avati. 0e%ala "e) bl"ila stro$) *krgtala zbi&a i raz&i*l"ala o
8aleni / stalno "e $re! sobo& vi!"ela slik !"evo"#ina ti"ela) $ret#enog gotovo !o
ne$re$oznatl"ivosti / i o C+erEl) o C3I/) o $osl ko"i ni"e !obila) o 8on) o svo"i&
ro!itel"i&a) o 3avi!) o gro4ici) o 0eis+i) o A!a&) o bebi.
Sa!a nika!a ne(e zas$ati.
.osto"alo "e sa&o "e!no r"e*en"e za Meenine $roble&e i ono "e le%alo "e!no" naran#asto"
bo#ici) iz!ano" na rece$t) ko"a "e bila or&ari( za li"ekove k$aonici. Mrzila "e koristiti
$ille) ali $osl"e!n"e vri"e&e se sve vi*e i vi*e oslan"ala na n"i+.
-$ravo "e krenla $osegnti za svo"o& ta"no& zali+o& $illa Or&ari( za li"ekove
ka!a "e #la.
Ta$kan"e *a$a 8acka Baera na b"elogori#no& $o! iza sebe.
;i!"ev*i !a "e stala i !a +o!a $o stan) 8ack Baer "e &islio !a "e "tro i !a "e vri"e&e za
n"egov $rv !nevn *etn".
5Oke") 8ack6) *a$nla & "e Meena. =/kej. I(i (e&o.6
Is$l"nla "e zbn !lag) ostavl"a"(i "e &ivaonik) i *to "e ti*e &ogla navkla svo"
ka$t i tenisice $a s kke zela 8ackov zic.
Izvest (e ga sa&o kratk *etn") o!l#ila "e) a zati& se vratiti krevet. Bit (e !o&a za
&an"e o! $etnaest &inta. S $ola $ille "o* &o%e !obiti #etiri $na sata okre$l""(eg sna
$ri"e $osla. Sve (e biti oke"..
- $re!vor" Meenine zgra!e no(ni vratar .ra!i$ za!ri"e&ao "e glave naslon"ene na "e!an
o! svo"i+ !%benika. -#io "e za &asera) a Meena "e s&atrala !a "e to !obar o!abir kari"ere za
n"ega) "er l"!i !anas ra!e vi*e razli#iti+ $oslova sve !ok !boko ne zakora#e osa&!esete)
a n"egova se s&rt ni"e #inila tako skoro&.
Meena se i*l"ala $okra" n"ega) $aze(i !a ga ne o&ete / svi za$oslenici n"ezino" zgra!i
na$orno ra!e / i kliznla kroz ato&atska vrata na $lo#nik) g!"e se 8ack Baer $o%rio
olak*ati z $al& lon#anici $okra" crvenog te$i+a ko! laza zgra!) kao *to & "e bio
obi#a". Meena "e #ekala $okra" n"ega) !i*(i sv"e%) "tarn"i zrak) Ili "e "o* bila no(7 Ni"e bila
sigrna. Nebo izna! n"e bilo "e is$rane ta&no$lave bo"e) sv"etli"e $lave na rbovi&a) g!"e "e
nesta"alo iza visoki+ zgra!a.
Meena "e $otegnla 8acka Baera i on "e $osl*no zakaskao z n". I&ali s svo" rt
ko"o& s vi"ek i*li ovo !oba no(i / s$stili bi se Aveni"o& .ark !o Se!a&!eset os&e)
$ro*li =ate!ral svetog 8r"a) trenta#no zatvoren zbog n%ne obnoveF zati& natrag
Osa&!eseto& i stan.

~ 45 ~

Ali iz nekog razloga te no(i / ili tog "tra / 8ack "e bio nervozan. Meena "e to $ri&i"etila "er
"e ignorirao neka &"esta ko"a "e ina#e volio beskra"no !go n"*kati i sa&o "e kaskao na$ri"e!)
nervozno n"*ka"(i zrak) kao !a... $a) kao !a ne*to o#ek"e.
Ali ovako se znao #esto $ona*ati / na kra" kra"eva) i&e & "e 8ack Baer: bio "e kl$ko
%ivaca) vi"ek o#ek"(i na"gore) la"(i na lazna vrata ka!a bi se sa&o gro4ica i n"ezin &%
vra(ali !o&a s neke o! zabava / $a se Meena ni"e obazirala na to.
.stila "e 8acka Baera !a "e v#e) li"eno raz&i*l"a"(i o $osl. =ako baciti prin#a za
C+erEl S+os+onin va&$irski za$let7
I 8alena / "e li " Meena trebala $ratiti na sastanak s !e#ko&7 .itala se "e li &ogla re(i
ne*to) $ogle!ati ga) #initi ne2to kako bi & !ala !o znan"a !a ga "e $ro#itala) ka!a "e
$ri &i " eti l a $rvog $"e*aka otka! "e na$stila zgra!) kako i!e $re&a n"o" isto& strano&
lice) ali iz s$rotnog s&"era.
Bio "e to &*karac.
Ali bio "e to "ako visok &*karac) ob#en !ga#ak) crni baloner ko"i "e le$r*ao iza n"ega
$o$t $la*ta.
Meena "e #vr*(e $ri&ila 8acka Baera za zic) ne sa&o zato *to "e $as zare%ao. Bila "e
sa&a na &ra#no" lici i $ribli%avala se visoko& &*karc ko"eg ni"e $oznavala. ,to $obog
ra!i na lici #etiri "tro bez $sa) osi& ako ni"e $i"an7
Ni"e krivila 8acka Baera zbog s&n"i#avosti. I ona "e bila sn"i#ava.
No kako s se $ribli%ili *iroki& stba&a =ate!rale svetog 8r"a) okr%ene skela&a)
Meena "e $o! sv"etlo& sigrnosni+ la&$i ko"e s s"a"ile s crkveni+ zvonika vi!"ela !a
&*karac / svo"i& sre!n"e !o kasni& tri!eseti&a / izgle!a neobi#a"eno $rivla#no i ni na
ko"i na#in ne o!a"e !a ne $ri$a!a ovo& ot&"eno& ss"e!stv. O!"e(a & "e bila
bes$ri"ekorno skro"ena i !obro o!abrana) ta&na kosa) $o#e*l"ana iza sl"e$oo#nica bez i"e!ne
si"e!e vlasi) bes$ri"ekorno o!r%avana. <ak s & i zalisci bili savr*ene !%ine.
Za$ravo) $ri&i"etila "e sa zaka*n"en"e&) v"ero"atno ba* ona izgle!a s&n"ivo) ako se
z&e obzir !a "o" kratka kosa sigrno str*i zrak 1kao i obi#no ka!a bi tek stala2) !a "e
bila bez *&inke i !a s "o" nogavice $lave 4lanelske $i!%a&e / s bi"eli& na$+nti& oblaci&a
$o n"i&a / virile s is$o! balonera i izna! izno*eni+ tenisica.
=a!a "e $o!igla $ogle! kako bi ssrela n"egov !ok $rolazi $okra" n"e / 8ack Baer "e sa!a
ve( o$asno re%ao / s&i"e*ila se) is$ri#ava"(i se i zbog svog izgle!a) a i zbog $ona*an"a svog
$sa.
On "e zvratio os&i"e+) o#i" ta&ni+ i ta"anstveni+ $o$t $rozora oko n"i+.
I ona se o$stila. Ni"e os"etila ni*ta lo*e o ovo& &*karc. Ni na"&an"e $roba!an"e o
to&e kako ili ka!a (e &ri"eti. Za#'"(e) ni"e os"etila ni*ta...
... ni*ta o n"e&.
6,***6) rekla "e Meena 8ack Baer) $osra&l"ena n"egovi& #!ni& $ona*an"e&.
-$ravo to& trentk) nebo se sr*ilo.


~ 46 ~

Petnaesto poglavlje
.?... UTC-5, srije!a, 1?. travnja
4ate!ra"a sveto' Kurja Istona se!am!eset osma u"i#a 17.
(e) *ork, (e) *ork
Nebo se) naravno) ni"e za$ravo sr*ilo.
Sa&o se tako #inilo "er se "e!an n"egov veliki !io obr*io na Meen sa zvonika kate!rale.
;risnla "e i sagnla se $rekriv*i 8acka Baera ti"elo& i rka&a) $ok*ava"(i i+ obo"e
za*tititi o! ne#ega *to "e izgle!alo kao !%ina tkanine bo"e tinte *to "o" se sr#ila na glav.
Sa&o *to "e iz&e' ob"ekata ko"i s se s$*tali $re&a n"o" nev"ero"atno& brzino&
nazirala &aglovita %ta sv"etla li#ni+ i sigrnosni+ la&$i.
I ta!a "e Meena s+vatila !a to i$ak ni"e #itav ko&a! =ate!rale svetog 8r"a) ko"a se
na$okon r*ava.
Bili s to) nev"ero"atno ali istinito) *i*&i*i. Stotine) &o%!a i tis(e crni+ *i*&i*a ko"i s
kri#ali i i*li ravno na n") otvoreni+ roza sta) is$r%eni+ kan!%a o*tri+ $o$t britve)
bl"avi+ %ti+ o#i" let"eli s sa zvonika kate!rale) $rekriva"(i ve(i !io no(nog neba i
!ost$ni+ sv"etala svo"i& tri!esetak centi&etara veliki& ras$ono& kri l a) a "e!ina &eta bili
s i& Meena @ar$er i n"ezin &"e*anac $o&eranca i c+ow/c+owa.
- $o#etk se Meena ska&enila. Ni"e bila toliko $aralizirana sta+o& koliko *oko&. 8e!ino
*to "o" "e i*lo kroz glav bilo "e) ovako (e &ri"eti7 3a "e *takori s krili&a nas&rt sa%va#7
Meena "e tako !go $re!vi'ala s&rt !rgi+ !a "o" nika!a ni"e $alo na $a&et kako (e
"e!nog !ana &o%!a isksiti i svo".
A sa!a) so#ena sa svo"i& ne&inovni& ni*ten"e&) "e!ino o #e& "e &ogla &isliti bilo "e
to kako ga nika!a) #ak ni na trentak) ni"e $re!vi!"ela.
.oto&) sa srce& ko"e "o" "e za$elo grl) $revi*e $restra*ena !a bi is$stila !rgi vrisak
!ok "e sta"ala $o!no%" stba kate!rale) $ovkla "e 8acka Baera svo"e nar#"e / *i*&i*i s
bili gotovo n"egove veli#ine / i $ala na $lo#nik kako bi za*titila svog $sa) lice i o#i. Grnv*i
nos 8ackovo krzno) $o#ela se izbez&l"eno &oliti) iako) $ri"e tog trentka) ni"e bila $osebno
religiozna. /, mo"im te, ., mo"im te, o, mo"im te, &olila se) ni "e!no& $osebno& bo%anstv "er
s "o" sa svako& sekn!o& krikovi *i*&i*a zv#ali sve glasni"e i glasni"e *i&a.
A $oto&) ba* ka!a se #inilo kako bi "o" se $rve o! ti+ kan!%i mora"e zabiti t"e&e)
zatil"ak) neza*ti(en kral"e%nic) os"etila "e kliko ne*to / ili to#ni"e netko / $a!a na n")
zakril""e " i gotovo $ot$no blokira sv"etla i zvkove.
S+vatila "e) riskira"(i kratki& $ogle!o& $re&a gore) !a "e to &*karac ko"i "e $rolazio
$okra" n"e... visok) $rivla#an &*karac) s li"e$o& koso& sk$o& ka$t. M*karac o #i"o"
b!(nosti ni"e &ogla os"etiti a$soltno ni*ta.
Osi& *to "e to bilo ne&og(e. 8er) bacio se $reko n"e kako bi "e za*titio o! *i*&i*a.
I sa!a n"ega) a ne n") raz!ir kan!%e i bbeta" !arci "re(i+ ti"ela *i*&i*a. Os"e(ala "e
t sil) !ok s ga !arali "e!an za !rgi&) kko vibrira kroz n"egovo ti"elo n"ezino) !ok s
sktreni le%ali na ste$enica&a kate!rale) bo&bar!irani krilati& raketa&a narika#a&a.
Za*to ni"e vikao o! bola) ko"i "e &orao os"etiti sa svaki& !arce& kan!%e) Meena ni"e
znala. Ni"e #ak niti $ok*avao za*tititi svo"e lice i $otil"ak o! *i*&i*a !ok s se oni i !al"e

~ 47 ~

zali"etali n"ega. Meena & ni"e ba* !obro vi!"ela lice is$o! ta&ni+ za*titni#ki+ nabora
ka$ta ko"i& "e oblikovao nek vrst bal!a+ina na! n"o&) *tite(i "e o! o$asnog na$a!a.
Ali &islila "e !a "e s$"ela gle!ati & o#i na tren) ka!a "e $o!igla $ogle! $ok*ava"(i
vi!"eti *to se !oga'a) i &ogla bi se zakleti...
.a) &ogla bi se zakleti !a s bl"eskale crveno $o$t sv"etala za ko#nice ko"a "e vi!"ela $o
ci"elo" Aveni"i .ark.
Ali to bi) naravno) bilo ne&og(e.
8e!nako ne&og(e kao i #in"enica !a ni"e onog trentka ka!a ga "e vi!"ela kako +o!a
$re&a n"o" os"etila !a (e on ve#eras &ri"eti.
I to &ri"eti *tite(i nju.
Ali to se &oralo !ogo!iti. 8er ni "e!no l"!sko bi(e ne &o%e !o%iv"eti takav na$a! i
$re%iv"eti.
Meena ni"e &ogla v"erovati !a se i*ta o! ovoga !oga'a. Bilo "e #etiri "tro i ona "e bila
na Se!a&!eset os&o" lici $re! crkvo& $okra" ko"e "e $ro*la stotin / &o%!a i tis( / $ta
$ri"e toga) a na$ali s "e *i*&i*i bo"ice !ok se &*karac / $ot$ni neznanac / bacio $reko
n"e) !obrovol"no !a"(i %ivot za n".
I ta!a) ba* ka!a "e Meena $ostala sigrna !a ne(e iz!r%ati ni trentka !l"e / ka!a "e bila
v"erena !a na$a! nika!a ne(e zavr*iti) !a (e se oni $rogristi kroz &*kar#evo ti"elo sve !o
n"ezina / *i*&i*i s nestali "e!nako naglo kako s se i $o"avili.
8e!nostavno s i*#eznli no(no& neb) nesta"(i "e!nako ta"anstveno kao *to s i !o*li.
I lica "e bila $onovno ti+a) osi& *to se !al"ini #o $ro&et na Aveni"i .ark. Nikakav
zvk se ni"e #o osi& cvile%a 8acka Baera i n"ezina is$reki!anog !isan"a. 3o ta!a ni"e niti
$ri&i"etila !a $la#e.
Ni"e &ogla #ti &*kar#evo !isan"e. 8e li ve( bio &rtav7 =ako "e &ogao biti &rtav a !a
ona ni"e os"etila kako & se s&rt $ribli%ava7 Iako ga ni"e $oznavala) trebala "e $re$oznati.
N"ezina s$osobnost $rorican"a s&rti / $a &akar kako ne%el"ena bila / nika!a "e $ri"e ni"e
iznev"erila.
5O+:6 -vi!"ela "e !a ne &o%e !isati. .ok*avala "e !a+nti *to vi*e zraka) ali #inilo se
!a kisik ne !o$ire !o n"ezini+ $l(a. A to ni"e bilo zato *to "e n"ezin za*titnik le%ao &rtav na
n"o". 5O Bo%e.6
- to& trentk) &*karac se otkotrl"ao s Meene i !boki& glaso&) s $rizvko&
naglaska ko"i "e n"o" zv#ao $o$t &"e*avine britanskog i nekog !rgog) $itao: 58este li
!obro) gos$o'ice76


~ 48 ~

Šesnaesto poglavlje
.?:1. UTC-5, srije!a, 1?. travnja
4ate!ra"a sveto' Kurja Istona se!am!eset osma u"i#a 17.
(e) *ork, (e) *ork
Ni*ta o! toga ni"e bilo ni na"&an"e &og(e) naravno.
To !a "e on $ot$no neozli"e'en i !a "e razgovara s n"o& tako $risto"no kao !a se $ravo
s$otaknla na 8ackov zic i $ala na $lo#nik) a on "e $rolaznik ko"i se zastavio !a "o"
$o&ogne stati.
To !a ona *ar&antnog stranca ko"i kle#i $okra" n"e gle!a o#i i vi!i !a o$(e nis crvene
ve( savr*eno obi#ne) ta&nos&e'e.
58a / "a sa& !obro6) $ro&cala "e Meena) kao o!govor na n"egovo $itan"e o n"ezin
z!ravl". .stila "e 8acka Baera "er ni"e vi*e &ogla za!r%avati n"egovo ti"elo ko"e se !ivl"a#ki
ko$rcalo. 8rno "e koliko & "e zica !o$*tala) zati& "e zastao i re%ao nakostri"e*ene !lake
rt le'i&a. Meena ni"e &ogla v"erovati kako se grozno $ona*a.
58este li vi !obro76 $itala "e svog s$asitel"a !r+tavi& glaso&.
53obro sa&) +vala.6 M*karac "e ve( bio stao i sa!a "e $osegno $re&a n"o" !a Meen
$ri&i za rke i $o&ogne "o" !a stane. 5<o U&) naravno) !a "e New 9ork o$asan gra!. Ali
nisa& ni sltio !a "e tako o$asan.6
8e li se on to...7 Ea.
Na*alio se.
N"egov stisak na n"ezini& rka&a bio "e #vrst. Meen "e to neobi#no &irivalo. =ao i
*ala.
5N/ni"e6) $ro&cala "e.
.o&islila "e kako &ora s"esti. N"egov stisak na n"ezini& rka&a bilo "e "e!ino *to " "e
o!r%avalo na noga&a.
5Misli& !a vas &ora&o o!vesti bolnic6) #la "e sa& sebe kako govori.
I"i mene, $o&islila "e. (a CT #ije"e '"ave.
5Ni$o*to6) rekao "e &*karac stavl"a"(i rk oko n"ezini+ ra&ena) ko"a s se tresla.
N"egov stisak kao !a "e govorio) Imam sve po! kontro"om. (e mora2 se nie'a p"a2iti. 9a!a 5e sve
biti u re!u. - !al"eno& !i"el svog &ozga na!ala se !a "e nika!a) nika!a ne(e $stiti. 58a
sa& !obro. No &isli& !a bis&o vas trebali o!vesti !o&a. <inite se iscr$l"eni. ,to ste rekli)
g!"e %ivite76
5Nisa&6) rekla "e Meena. - glavi "o" "e vla!ao kaos) znala "e to. Ali nakon ovakvog
!oga'a"a) #i"o" ne bi7 =ako "e on &ogao biti tako s&iren7 ,i*&i*i) s"etila se Meena) $oneka!
$renose b"esno(. 58e li vas i"e!an o! n"i+ grizao7 Trebali biste o!&a+ oti(i na @itn. Oni
&og s$ri"e#iti b"esno( ako !o'ete na vri"e&e.6
5Ni "e!an &e ni"e grizao6) rekao "e glaso& ko"i "e o!avao !a !a se zabavl"a. -zeo "o" "e
zic i sa!a "e *etao i n" i 8acka Baera / iako) za razlik o! Meene) 8ack Baer ni"e bio ni
na"&an"e nestabilan na noga&a) nate%(i zic i izgle!a"(i ba* $o$t =ie4era St+erlan!a

~ 49 ~

ka!a s teroristi n"egovo" seri"i oteli $re!s"e!nika) kao !a (e na$asti sve i svakog tko !o'e
$re! n"ega. 5Ali oti(i ( bolnic i na$raviti $retrage #i& vas sigrno !o$rati& !o !o&a.6
5;a%no "e6) rekla "e Meena !ok s $relazili lic. Brbl"ala "e. Znala "e !a brbl"a) ali ni"e si
&ogla $o&o(i. ,to se !oga'a7 Tko "e ova" &*karac7 =ako &o%e biti neozli"e'en7 Za*to se
8ack Baer $ona*a $o$t &ani"aka7 5;a%no "e !a o!ete. ;ictoria Gort+ington Stone se
"e!an$t zarazila b"esno(o& o! bolesnog *i*&i*a ka!a "o" se avion sr*io 8%no" A&erici te
"e sli"e! $ale &ozga s$avala sa svo"ini $olbrato&... iako to vri"e&e ni"e znala !a "o" "e on
$olbrat.6
O #e& ona to $ri#a7 O >i#toriji Forthin'ton 9toneC O+) Bo%e. Zar stvarno7
M*karac "e okli"evao. 58e li to va*a $ri"atel"ica76 $itao "e.
.otonv*i o! sra&a) Meena "e o!govorila: 5.a) za$ravo) C+erEl "e. Ona gl&i ;ictori"
Gort+ington Stone (e-asitnoj. 8a "o" $i*e& !i"aloge. Ali ovo o *i*&i*i&a i b"esno(i "e istina.
Mo%!a s&o sa&o sa$nica) ali tr!i&o se biti atenti#ni za$leti&a...6
I"i barem jesmo, prije ne'o 2to je 9hoshona posta"a '"avna s#enaristi#a i popusti"a pre! -ahtjevima
spon-ora, "e!va se s$"ela svla!ati !a to ne !o!a.
5?az&i"e&6) rekao "e) n"e%no "e vo!e(i $okra" !(ana za ko"i "e 8on rekao !a ni"e stigla
!ostava $ili(a. Iako) sa!a "e is$re! !(ana sta"ao !ostavni ka&ion #i"i "e &otor b#no ra!io.
/, !ak"e, !anas 5e imati pi"etinu, $o&islila "e Meena nevezano. 3a. .o#ela se gbiti.
53akle) vi $i*ete.6
53i"aloge.6 Meena "e os"etila $otreb !a ga is$ravi. 5No) nika!a nisa& na$isala takvu
scen6) &isle(i na ono *to se $ravo !ogo!ilo is$re! Svetog 8r"a.
Ni"e to &ogla nikako izbaciti iz glave: zvk svi+ ti+ krila ko"a &a*. I s&ra! / tako
ogavan) ba* kako "e vi"ek za&i*l"ala !a bi s&rt &ogla &irisati) !a " "e ika! na&irisala) *to)
sre(o&) ni"e. Znala "e tako $no l"!i ko"i&a "e s&rt !o*la tako bliz) neke o! n"i+ "e #ak i
!otaknla) "er i+ ona ni"e s$"ela s$asiti...
Ali s&rt ni"e nika!a) nika!a !o*la tako bliz n"e.
I krikovi... ta" zvk ko"i s is$*tali !ok s se obr*avali s neba i $oto& &klo zabi"ala
n"ega...
I te o#i. Te crvene o#i.
Sigrno "o" se to #inilo.
Meena "e ti&e osobno isksila s&rt / $akao na ze&l"i / ne$osre!ni"e nego *to "e to ika!a
+t"ela.
I ni"e "o" bilo "asno kako "o" "e izb"egla. Ni"e "o" nikako bilo "asno.
5Mao &i "e6) rekla "e zastav*i is$re! n"ega i !ignv*i bra! kako bi ga &ogla $ogle!ati
lice. Ni"e se vi*e brinla oko sza ili toga kako izgle!a ili zv#i. Morala "e znati. +ora"a "e
znati *to se !ogo!ilo. 5Ali) ne raz&i"e&. =ako &o%ete biti neozli"e'eni7 >i!je"a sa& i+. Bilo
i+ "e na stotine i i*li s ravno na nas. /sjeti"a sa& kako va& !ara" o ti"elo. Trebali biste biti
rastrgani. Ali na va&a ne&a ni ogrebotine.6
Bio "e tako nao#it... i !obar. =ako "e ika!a &ogla $o&isliti i*ta !rgo o n"e& osi& !a "e
to *to "est7 ;isok) !ivan neznanac ko"i "o" "e s$asio %ivot7
5N/ne&o"te &e krivo s+vatiti6) rekla "e o!&a+"(i glavo&. 5Beskra"no sa& va&
za+valna. To *to ste #inili... to "e bilo tako nev"ero"atno. Nika!a va& ne( &o(i !ovol"no
za+valiti. Ali... kako ste to #inili76
5Bilo "e to sa&o nekoliko &ali+ *i*&i*a6) rekao "e s os&i"e+o&. Sa&o nekoliko &ali+
*i*&i*a.
Ali... ne. Bilo i+ "e vi*e... $no vi*e o! toga. - to "e bila sigrna.

~ 50 ~

Sigrna koliko "e o$(e i &ogla biti bilo *to "e tako kasno nave#er) nakon ne#ega tako
tra&ati#nog.
5Sa!a ste !o&a6) rekao "o" "e i ki&no $re&a ato&atski& &"e!eni& vrati&a nekoliko
&etara o! n"i+. 5Mao &i "e zbog ovoga *to se !ogo!ilo. Bo"i& se !a sa& "a kriv. Ali trebali
biste biti sigrni ostatak no(i.6
Meena "e s&"erila $ogle! i $ri&i"etila !a s istin !o*li !o Aveni"e .ark CJK. .oznata
zelena na!stre*nica na!vi"ala i& se na! glavo&. =roz staklo na vrati&a vi!"ela "e .ra!i$a
kako "o* vi"ei" !ri"e&a na $lt rece$ci"e s glavo& na !%benik.
5Ali...6 $ogle!ala "e zbn"ena svog s$asioca. 5Nisa& va& rekla g!"e %ivi&. <ak va&
nisa& niti rekla kako se zo>6
8ack Baer "e cvilio) $otezao zic %ele(i oti(i o! &*karca ko"i i& "e s$asio %ivot.
5Naravno !a "este. Bilo &i "e za!ovol"stvo $oznati se s va&a) Meena6) rekao "e
&*karac sklan"a"(i rk s n"ezini+ ra&ena. 5Ali) za vas bi bilo bol"e ka!a biste zaboravili
na sve ovo i oti*li ntra.6
8ack Baer " "e vkao $re&a vrati&a ko"a s se ato&atski otvorila z ti+i *&. .ra!i$
se $ro&e*kol"io i !izao glav. Meenine noge) kao !a i&a" svo" vol") kren $re&a Aveni"i
.ark CJK.
Ali na $rag se Meena okrenla !a $ogle!a natrag.
5<ak va& ni i&e ne zna&6) rekla "e visoko& neznanc) ko"i "e sta"ao #eka"(i s rka&a
!%e$ovi&a ka$ta) kao !a se %eli v"eriti !a "e sigrno *la $ri"e negoli on nastavi svo"i&
$te&.
50cien6) rekao "e.
50cien6) $onovila "e) kako bi ga $a&tila. .re&!a ni"e bilo v"ero"atno !a (e zaboraviti
i*ta o! no(a*n"i+ !oga'a"a. 5.a. .no va& +vala) 0cien.6
50ak no() Meena6) rekao "e.
A $oto& " "e 8ack Baer ostatak $ta o!vkao ntra i ato&atska vrata se z n"e%an
*& zatvore za n"o&.
=a!a se okrenla !a vi!i &o%e li ga "o* "e!no& gle!ati) nestao "e. Ni"e bila $ot$no
sigrna !a "e ika!a i bio on!"e.
No nakon *to se vratila) sigrna) svo" stan) vi!"ela "e !a "e $i!%a&a na kol"eni&a $rl"ava
"er i+ "e ostrgala ka!a "e $ala na $lo#nik.
3okaz !a ono *to se !ogo!ilo) i$ak ni"e bio san / ili no(na &ora.


~ 51 ~

Sedamnaesto poglavlje
.?:?5 UTC-5, srije!a, 1?. travnja
4ate!ra"a sveto' Kurja Istona se!am!eset osma u"i#a 17.
(e) *ork, (e) *ork
To se ne(e tolerirati. Na$ali s ga) i to na otvoreno&) g!"e i+ "e bilo tko &ogao vi!"eti.
Netko "e i vi!io. Istina) sa&o l"!ska %ena) a ona "e bila $reveliko& *ok o! $ret"eranog
nasil"a ko"e se !ogo!ilo i svog bliskog ssreta sa s&r( !a bi iko&e &ogla racionalno
is$ri#ati *to se !ogo!ilo...
... z $ret$ostavk !a se o$(e s"eti) a ne(e.
Ali to ni"e bila $oenta.
Netko (e &orati $latiti.
.itan"e "e) tko7
0cien "e sta"ao is$re! kate!rale) gle!a"(i zvonike. Nakon *to "e !"evo"k ot$ratio
!o&a) vratio se. Ni"e & $ro&akla ironi"a toga '!je ona %ivi. Ali to se v"ero"atno i &oglo
o#ekivati. Man+attan "e &nogo&e bio sk$ &ali+ sela) $o$t n"egove !o&ovine. 0"!i se
ri"etko ka!a s!e iza(i izvan vlastitog ss"e!stva) osobito &la!e %ene ko"e *e( $a+l"aste
$si(e #etiri "tro.
Sveti 8ra". Ironi"a to'a & tako'er ni"e $ro&akla. 8er) ni"e li sveti 8ra" bio z&a"a7
A kate!rala "e sa!a) za vri"e&e obnove) bila $razna.
I&a li bol"eg trentka za !"ec 3rakla / ili 5z&a"a6) na &aterin"e& & r&n"sko& / !a
"e oskvrn7
I i&a li bol"eg trentka o! sa!a*n"eg !a "e!ino& #istokrvno& sin $rinca ta&e 3rakle
$renes svo" $ork !a vi*e ne(e sl%iti $o! n"egovo& vla!avino&7
-z!i*(i) 0cien se $o$eo stba&a na ko"i&a se) $ri"e sa&o nekoliko trentaka) obranio
o! na$a!a svo"e vlastite vrste. Mora !a se vi"est o n"egov !olask $ro*irila sa&o nekoliko
sekn!a nakon *to "e kro#io na a&eri#ko tlo kako bi i+ se ok$ilo *to vi*e svr+ n"egova
ni*ten"a.
Malo ga "e razo#aralo *to "e otkrio !a "e tako %estoko nevol"en vlastito& bratstv.
S !rge stane) nika!a ni"e tra%io !a ga vole. Sa&o !a & se $okorava".
Gle!a"(i a&o/ta&o $o lici kako bi se v"erio !a "e sa& / bez li"e$i+ *eta#ica $asa
$i!%a&a&a / o!&akno "e !io $lave skele ko"a "e okr%ivala kate!ral i i*#ezno iza n"e.
Crkva ko"o" "e n%no trebao $o$ravak / a "o* vi*e #i*(en"e / z!igla se $re! n"i&) neki o!
n"ezini+ bogato kra*eni+ vitra"a bili s razbi"eni) #ak i ta&o g!"e s bili $rekriveni
&etalno& %ico&.
No n"ega) ili !rge $o$t n"ega) to sve"e!no ne bi s$ri"e#ilo !a '.
Naravno !a s sa!a ve( svi bili oti*li. =oliko s sa&o &orali #ekati) zna"(i !a (e ka!/ta!
$ro(i t!a) na $t k E&il ili $ovratk. Mogao "e za&isliti te #arke. .osebno &e'
%ena&a. Mene !rakle vi"ek s i&ale otrovan "ezik.

~ 52 ~

-z &alo tr!a za#as "e $ro*ao lance& osigrana crkvena vrata i !gi& koraci&a grabio
niz ot$a!o& $osti sre!i*n"i $rolaz. =l$e s bile $orazbacane) neke $ot$no sr*ene) a
neke nako*ene $o$t $i"ani+ &ornara nakon slobo!ne ve#eri.
Ba* kao *to "e i $ret$ostavio) !rakle s bile i sa&o" crkvi. Na ono&e *to "e neko( bio
bogato kra*en &ra&orni oltar) sa!a "e bio s$re"e& nacrtan $ri&itivan obris z&a"a.
Bio "e $ot$no ni*ten. =oliko go! !a s novca v"ernici sk$ili za obnov) trebat (e i&
"o* toliko kako bi &ogli $latiti $"eskaren"e oltara.
0cien "e o!&a+no glavo&. Toliko bes$otrebnog ni*tavan"a. Toliko ne&ara $re&a
li"e$o&e.
<o "e ne*to iza sebe i naglo se okreno) n"egovi &n"eviti re4leksi bili s neznatno
s$ori"i nego ina#e) zbog sve one energi"e ko" "e &orao $otri"ebiti ti"eko& ssreta is$re!
crkve.
Ali) sre(o&) bila "e to sa&o golbica) ko"a "e zle$r*ala &e' kaoti#no razbacani&
kl$a&a) *to "e $rekinlo 0cienov sa&o(. 3rakle s sve oti*le) bez s&n"e 4rstrirani
bezs$"e*ni& $ok*a"e& !a ga bi".
Sretan *to se ne(e tako brzo &orati o$et braniti) $stio "e !a & se ra&ena &alo o$ste.
Trebao & "e svaki $reostali ato& snage !a se izli"e#i o! rana za!obiveni+ na$a! !rakla.
Ne bi bilo re! $stiti !"evo"k !a vi!i !boke rane ko"e "e $retr$io $o lic i ti"el) $a se
tr!io obnavl"ati se #ak i !ok s & i+ nanosili. .osto"ali s l"!i ko"i &og $o!ni"eti $rizor
l"!skog lica raz!eranog na$a!o& *i*&i*a &eso"e!a...
A $osto"ali s i oni ko"i to ne &og.
,eta#ica $sa "e svakako s$a!ala kategori" oni+ ko"i ne mo'u. <inila se !obro& osobo&
/ ili bare& $o$t netkog tko se tr!i #initi $rav stvar. Iako "e n"ezini& &isli&a) iz nekog
razloga) bilo "e!nako te*ko $rist$iti kao i $ra*&i.
Neki l"!i s takvi. Neki i&a" & s+ i s*an $o$t $stin"e i n"i&e "e lako vrl!ati.
3rgi&a "e $si+a sli#ni"a ono" *eta#ice $sa) !ost$na sa&o &a#eto&.
Bilo "e #!no !a tako li"e$a) %iva+na !"evo"ka i&a toliko $no e&otivnog tereta. No
v"erovao "e !a) ko"e go! &ra#ne ta"ne #vala) one se ne(e is$ri"e#iti brisan" $a&(en"a ko"e "e
$roveo na! n"o&) a ko"e (e osigrati !a se o$(e ne(e s"e(ati !oga'a"a i !a (e nastaviti %iv"eti
kao !a se na$a! nika!a ni"e niti !ogo!io.
.o%elio "e !a "e on tako sretan.
0cien "e sta"ao &e' r*evina&a kate!rale i raz&i*l"ao o svo& sl"e!e(e& $otez. Snce
(e skoro iza(i. Morao se skriti) a $oto& &alo $orazgovarati sa svo"i& $olbrato&)
3i&itri"e&.
I) naravno) !ati veliko!*an #ek Ion! za obnov =ate!rale sv. 8r"a.


~ 53 ~

Osamnaesto poglavlje
.7:?5 UTC-5, srije!a, 1?. travnja
Jote" Tennessean Chattanoo'a, T(
Alaric) $ravo se vrativ*i s "tarn"eg $livan"a) gle!ao "e $ork na ko&$"tersko&
ekran. <inila se "e!nostavno $re!obro& !a bi bila istinita.
Sr!a#no ;as $oziva&o...
,TO: 6ina veera u na2em stanu, $venija Dark 91., stan 11$
=A3A: Getvrtak, 15. travnja, u 19:3.
ZA,TO: ;mi"ov roHak, prin#, je u 'ra!uC
5=ako si !o*ao !o ovoga76 $itao "e Martina $reko &obitela.
5In4or&ati#ki o!"el "e to na*ao ti"eko& rtinskog $retra%ivan"a i $o&islili s !a bi &oglo
biti va%no.6
;atikan "e o!ne!avna $re*ao na visok te+nologi" i sa!a s za $o&o( $alatini&a
anga%irali ci"el 4lot stalno za$osleni+ ko&$"terski+ $rogra&era i analiti#ara) $renose(i
tako bitk $rotiv sila zla i na ko&$"tersk) a ne sa&o li#n razin.
5I zbog #ega &isle6) $itao "e Alaric na tali"ansko&) 5!a ovo i&a ikakve veze s na2im
$rinco&76
Martin "e zv#ao zlovol"no. Ni"e bilo ni #!no. - ?i& "e bilo vri"e&e o!&ora) bare& za
Martinov k(er Si&one. A v"ero"atno i za sa&og Martina. .no s$ava !ok se o$oravl"a o!
ozl"e!a) za+val""(i analgetici&a ko"e s & $re$isali vatikanski kirrzi.
5.rov"erava" $o$ise $tnika svi+ !olazni+ letova New 9ork) i $rivatni+ i
ko&erci"alni+) i na sino(n"e& let iz Bkre*ta $o"avio se 0cien Antonesc) $ro4esor
staror&n"ske $ovi"esti. M"esto $rvo& razre!.6
5I76 Alaric se ve( !osa'ivao. Ono bo"stvo !an $ri"e ni"e bilo "ako zb!l"ivo / osi&
!i"ela ko"e& "e Alaric letio razbiv*i $rozor) #e& "e naravno %ivao. A bi4e za !or#ak)
na ko"i "e bacio $ogle! !ok se s bazena vra(ao sob) blago re#eno ga ba* ni"e na!a+no.
5.rov"erili s tko "e ta" $ro4esor Antonesc6) rekao "e Martin. 5Navo!no $re!a"e na
sve#ili*t / $re!avan"a s sa&o no( / ve( tri!eset go!ina. Ali !o*li s !o $ri&"erka
n"egove 4otogra4i"e s ovitka na"novi"e kn"ige... ti$ izgle!a kao !a i&a na"vi*e tri!eset $et
go!ina.6
Alaric "e ot$+no. 5O+6) rekao "e sarkasti#no. 5Iotogra4i"a s ovitka. .a to "e on!a to. Ni
"e!an $isac ne bi nika! koristio star 4otogra4i".6
5I&a l"etn rezi!enci" Sege*var6) nastavio "e Martin. 53vorac) $ri#a se.6
5Tko !ana*n"e vri"e&e nema !vorac Sege*var76 $itao "e Alaric. -zeo "e !al"inski
$ravl"a# s kreveta i $o#eo $rebacivati kanale. Tennessean "e navo!no lkszan +otel) no
n!io "e sa&o "e!an !obar kanal na kabelsko") @BO) a na n"e& ni"e bilo ni#eg !obrog osi&)
$re!vi!ivo) seri"e s va&$iri&a. Alaric "e neko vri"e&e gle!ao +oliv!ske va&$ire)
$o!s&"e+"(i se to&e kako s $rivla#ni i sz!r%ani. =a!a bi l"!i bare& znali $rav istin
o n"i&a.

~ 54 ~

5Alaric) &isli& !a bi ova" &ogao biti $ravi6) rekao "e Martin 5Mena ko"a "e $oslala
$ozivnic $reziva se Antonesc. .ri$a!nica "e ot&"eni+ krgova na Man+attan. N"ezin
&% "e veliki &e*etar i nekretnina&a. Nis&o nika!a $ri"e i&ali razloga $os&n"ati n"i+) ali
na*i ko&$"terski gikovi s !anas nai*li na ta i&ena) ri"e# prin# i !ana*n"i let. - svako&
sl#a") ne &o%e *ko!iti !a $rov"eri&o *to "e ta zabava) ka% oni o!ozgo. Svi ka% kako "e ti$
kral"evskog $o!ri"etla. Mora !a "e to ta" $rinc ko"i se s$o&in"e &e"l. Misli&) ova %ena tvr!i
!a "e n"ezin &% $oto&ak r&n"ske kral"evske obitel"i i !a "e ona gro4ica. I oni i&a"
nekretnin Sege*var.6
5?&n"ska kral"evska obitel".6 Alaric $rst zastane !ok "e $rebacivao s +oliv!ski+
va&$ira.
5To#no6) rekao "e Martin. 5Zato &i "e 8o+anna to $oslala. Mislila "e !a bi ti to %elio
vi!"eti.6
5Za*to ga "e!nostavno ni"e o!&a+ &eni $rosli"e!ila76 zbn"eno $ita Alaric.
5A *to &isli*) b!alo76 Martin "e sa!a zv#ao ne sa&o zlovol"no ve( i kao !a se zabavl"a.
5Ni"e tvo" sl#a". Ti bi trebao tra%iti seri"skog bo"ic. Osi& toga...6
Alaric se nagno na$ri"e!. 5Osi& toga *to76 $itao "e. Ni"e !obro s$avao. 8astci na
+otelsko& krevet nis bili "ako !obni. .oslo%io i+ "e "e!ne na !rge) ali to i+ sve"e!no ni"e
#inilo lkszni&a kao *to s n"egovi "astci !o&a) ko"i s $n"eni g*#"i& $a$er"e&. Alaric
ni"e %elio niti $o&isliti na to *to bi sve na*ao ka!a bi $lavi& sv"etlo& $re*ao $o $rekriva#
na krevet. Slo%io ga "e i nagrao or&ar za"e!no s oni& *to se s&atralo 5&"etno*(6 na
zi! sobe.
5@oltz&an "e nare!io !a se tebe ostavi na sl#a" seri"skog bo"ice s Man+attana.
8o+anna ka%e kako $revla!ava &i*l"en"e !a si ti &o%!a $revi*e osobno $leten sve ovo !a
bi ti !o$stili !a i!e* na $rinca.6 Martin "e na brzin zavr*io. 5O$rosti) stari.6
Alaric se gotovo g*io !ok "e $io gaziran vo! ko" "e zeo iz &inibara.
5Zna&6) rekao "e n"egov biv*i $artner &ir"(i ga !ok "e Alaric Izbacivao iz sebe
nekoliko o!abrani+ $sovki. 5Gle) zna& kako se os"e(a*. Misli* !a &e ne bi"a biti izvan
akci"e !ok se sve ovo !oga'a76
5To "e birokratsko sranje<, iz"avio "e Alaric i $rito& zavitlao $razn boc o! vo!e $re&a
&"est g!"e "e neko( vis"ela vre!l"ivo r%na &"etnina. 3a stvar b!e gora) boca se #ak ni"e
niti razbila. Bila "e $lasti#na.
5Zna&6) rekao & "e Martin na +o. 5Ali gle!a" na to iz @oltz&anove $ers$ektive.
Te*ko !a se vi*e &o%e* s&atrati ne$ristrani&. A ni"e ba* !a se !r%i* $rotokola ka!a "e
$itan" lov na !e&one) zar ne7 Niti ti "e kontrola nagona "a#a strana. ,to si $ravo bacio76
5Ni*ta6) rekao "e Alaric i stao s kreveta krenv*i $re&a &a#. 5I vri"e'a &e &i*l"en"e !a
ne bi+ bio strogo $ro4esionalan borbi "e!an na "e!an s $rinco& ta&e.6
-$erio "e &a# $re&a li"e$o& !"e#a#ko& va&$ir na televizi"sko& ekran. 5Sasvi& sa&
s$osoban kontrolirati os"e(a"e !ok to& ga! ski!a& glav s ti"ela.6
5Zna&6) rekao "e Martin. 5,to &isli* za*to sa& ti o$(e $oslao ta" &e"l76
Alaric "e o!&a+no glavo&. .rokleti birokrati. ;olio "e svo" $osao) ali nika!a ni"e
raz&io kako oni gore ne vi!e !a sa&o ote%ava" stvari to& svo"o& $rokleto&
a!&inistraci"o&.
.ogle!a" na$ri&"er Martina. 8o* vi"ek "e o! svo"i+ na!re'eni+ &orao skrivati #in"enic
!a "e brak s &*karce&. Ne o! @oltz&ana) naravno... @oltz&an) kao i Alaric) ni"e bilo
va%no ko& s nave#er kolege stra%ari i*li !o&a) !ok go! s izvr*avali $osao za ko"i s bili
ob#eni 1iako "e @oltz&an bilo !ra%e ka!a bi ga izvr*ili ntar b!%eta2.

~ 55 ~

Ali vre&ena / i stavovi / &i"en"a" se $o ci"elo& svi"et. <ov"ek se &ogao sa&o na!ati
kako (e se skoro $ro&i"eniti i $a$insko" $ala#i.
5Gle) sa&o $a&ti6) rekao "e Martin. 5Me"l nisi !obio o! &ene. ?az&i"e*76
53a6) Alaric "e rekao vra(a"(i &a# korice. 5@vala. A kako se ti os"e(a*76
5Bilo &i "e i bol"e6) rekao "e Martin. 5Bilo &i "e i gore. Mora& i(i. Si&one %eli s$avati. ,to
(e* ti !anas ra!iti76
Alaric se nas&i"e*io. 5O+) obi#a"eno. O!"aviti se iz +otela. O!let"eti New 9ork. S$asiti
svi"et.6


~ 56 ~

Devetnaesto poglavlje
1?:.. UTC-5, srije!a, 1?. travnja
1'ra!a $0(-a $venija +a!ison 5B. (e)
*ork, (e) *ork
5;e( zna&6) C+erEl za!r+ti !on"a snica. Neznatno. 5S+os+ona &i "e sino( rekla.6
5Ne&o" $lakati6) rekla "e Meena) ran"a"(i rk kti" s &ara&ica&a $okra" sebe i
$r%a"(i s&otl"ak glavno" gl&ici (e-asitne. 5Ozbil"no. Zna* kako ti se *&inka razli"e ka!a
$la#e*. A sa!a e&itira&o visoko" rezolci"i.6
53obro "e6) rekla "e C+erEl. Ali "e sve"e!no zela &ara&ice i $ota$kala oko o#i". 5Mog
&i "e o$et staviti. 8e!nostavno ne &og ;"erovati !a (e se nakon svi+ ovi+ go!ina $ro!ati i
$rebaciti se na >ampira. Za Tay"orC<
5To "e o!l#ila televizi"ska k(a6) rekla "e Meena. Iako ni"e znala lasto brani S+os+on.
5C3I to %eli. Sigrna sa& !a $osto"i neki novi $roizvo! vezan z to ko"i %ele $ro!ati...6
5Ti& gore6) rekla "e C+erEl za"ecav*i.
5Gle) ne&o" niko&e re(i6) rekla "e Meena) tr!e(i se zv#ati $otica"no. 5Ali &isli& !a
sa& se !os"etila ne#ega za tebe. Ne#ega 4antasti#nog.6
Sa&o) ni"e to %el"ela izgovoriti naglas. 8o* ne. Za$ravo ni"e znala za*to.
No !obro) znala "e za*to: televizi"sko" k(i se to ne(e svi!"eti.
I oke"... &o%!a "o" "e i 0eis+ina reakci"a $reko tele4ona) ka!a " "e &alo$ri"e nazvala kako
bi "o" rekla *to se !ogo!ilo is$re! Sv. 8r"a) &alo $ol"l"ala sa&o$oz!an"e.
5,i*&i*i76 0eis+a "e $onovila.
53a6) rekla "e Meena o!l#no. 5,i*&i*i.6
5Is$re! kate!rale sv. 8r"a6) rekla "e 0eis+a) kao !a tra%i $otvr!. 5I ta" sl#a"ni $rolaznik
se "e!nostavno bacio $reko tebe kako bi ti za*titio o! n"i+76
5I 8acka Baera6) $o!s"etila " "e Meena.
0eis+a " "e ignorirala. 5I ni"e za!obio ni ogrebotine) iako s ga svi ti *i*&i*i na$a!ali $o
lic76
53a6) rekla "e Meena. 5A zati& &e ot$ratio !o zgra!e. Iako mu nika!a nisam rek"a '!je
stanujem. Ba* kao !a "e "e!nostavno znao.6
5Oke") gle!a"6) rekla "e 0eis+a. Zvk 4enova za kos ko"i s se #li $oza!ini bio "e) kao i
obi#no) glasan. 5.osto"i sasvi& racionalno ob"a*n"en"e ci"ele stvari: $o$ila si tablet za
s$avan"e) iako &isli* !a nisi. A $oto& si izvela $sa *etn". I to& $olsn !o%iv"ela
ko*&ar
5Osi& *to nisa& $o$ila tablet za s$avan"e6) $orna "e bila Meena. 50eis+a) $o$ila sa&
"e ka!a sa& !o*la !o&a. Morala sa& "er sa& se "ako tresla o! svega *to se !ogo!ilo. ,to
&isli* kako bi+ !rk#i"e zas$ala nakon ne#ega takvog7 Bila sa& nera#nl"iva.6
5.a6) rekla "e 0eis+a) 5ne&a !rgog ob"a*n"en"a. 8er) ni*ta o! toga *to o$is"e*) ni"e se
&oglo !ogo!iti. ;elika "ata *i*&i*a / ili kako go! !a se to zove ka!a s *i*&i*i) a ne $tice / ne
obr*ava" se sa&o tako niotk!a i ne na$a!a" l"!e $o Man+attan. A kako "e on o$(e
&ogao znati g!"e ti %ivi* / i tvo"e i&e) *to si tako'er rekla !a "e znao / ako & nisi rekla7

~ 57 ~

Meena) #ita#i &isli ne $osto"i Osi& Sookie Stack+ose) a i ona "e iz&i*l"ena. 8e!ino ti &o%e*
vi!"eli kako (e netko &ri"eti) *to ni"e ni $ribli%no tako korisno i s"a"no" .o$ila si tablet $ri"e
nego *to si iza*la) ali se "e!nostavno toga ne s"e(a*) a zati& si san"ala ci"el stvar. ?a!i* na
za$let ko"e& se ra!i o va&$iri&a) s"e(a* se7 Sasvi& "e $riro!no !a si san"ala *i*&i*e.
;a&$iri) *i*&i*i. <!i &e !a ti$ ko"eg si san"ala ni"e nosio veliki crni $la*t ili sv"etlcao
ili tako ne*to.6
5Nosio "e BrberrE6) rekla "e Meena na&r*tiv*i se. 5Ali sigrno ni"e sv"etlcao. No bio "e
"ako $risto"an. I sna%an. 3r%ao &i "e rk na ra&eni&a ci"eli& $te& !o !o&a. Sa&o zbog
toga se nisa& sr*ila. I&ao "e sve $o! kontrolo&.6
=a! se $ris"e(ala toga kako "e 0cien bio sna%an i kako "e sve i&ao $o! kontrolo&)
os"e(a" to$line bi se vratio) #ak i sa! !an". No) &#ila " "e "e!na sitnica.
5Ali 8ack Baer se ni"e svi!io. Za*to bi+ to san"ala76
5Bo%e) sa&o &i "e !rago !a si !obro6) rekla "e 0eis+a zv#e(i zabrinto. 5,to go! !a se
sino( !ogo!ilo. Ne bi s&"ela biti vani tako kasno) #ak ni s 8acko& Baero&. ,to !a ti$ ni"e bio
tako $risto"an ili takav !%entl&en7 8esi li rekla 8on76
Meena se na&r*tila !ok "e $ila svo" "tarn"i sok. 5Ne. Misli&... !onekle. ?ekla sa& & !a
sa& vi!"ela *i*&i*e is$re! crkve. Ni*ta vi*e.6
5Nisi & rekla "er "e ti$ bio zgo!an.6 To "e bila iz"ava.
5Ne: 0eis+a) &a !a". 8e!va !a sa& razgovarala s n"i&.6 Ni"e s$o&enla os"e(a" to$line
ko"i "e os"etila ka!a se $ris"etila kako "e bio sna%an i kako "e i&ao sve $o! kontrolo&.
5,to7 M&l"a*: O neko& ti$ ko"eg si $oznala snuC Ne &og v"erovati. 9viHa ti se.6
5Ako "e to bio san6) Meena "e rekla brane(i se) 5neki !i"elovi bili s istin %ivi. I za*to &i
se ne bi svi'ao7 S$asio &i "e %ivot. I 8ack Baer6) !o!ala "e brzo.
0eis+a "e rekla: 5-vi"ek sa& znala !a (e te "e!nog !ana !o(i glave S;E to sl!o $isan"e
za sa$nice) i sa!a "e na$okon !o*ao ta" #as. +eena, -a"jub"jena si u tipa koje' je tvoja po!svijest
i-mis"i"a -a tebe. $$er&en ko"i te s$asio o! na$a!a *i*&i*a. Bo%e) to "e tako o#ito. S$asio te
o! $isan"a o va&$iri&a) *to &rzi*: .osebno sa!a ka!a ti "e S+os+ona nova *e4ica.6
Meena "e stala !a baci li&enk o! soka. Zastala "e na! re!ski& ko*e& za reciklira%.
6.a6) rekla "e) 5$ret$ostavl"a& !a nisa& o to&e tako raz&i*l"ala. Ali...sa!a ka!a si to
s$o&enla) *i*&i*i bi mo'"i $re!stavl"ati &o" !bok i v"e#an $ri"ezir $re&a va&$iri&a.6
5Tako "e6) 0eis+a "e rekla. 5Naravno. Ne&a li to vi*e s&isla nego !a se to istin
!ogo!ilo76
5Mo%!a6) rekla "e Meena. 5Ali kako on!a ob"a*n"ava* kol"ena na &o"o" $i!%a&i7 =a!
sa& se "tros $rob!ila) bila s $rl"ava. O#ito sa& neko& trentk bila na tl...6
5Mo%!a si istin iza*la $ro*etati 8acka Baera i kleknla !a $ok$i* n"egov kakic6)
$re!lo%ila "e 0eis+a. 5I ne s"e(a* se toga76
Meena "e na$ravila gri&as. 5Ti stvarno zna* biti ro&antik $ri#i) zar ne76 rekla "e.
5To&e sl%e $ri"atel"i) !raga6) rekla "e 0eis+a. 5.rl"av "e to $osao) ali netko ga &ora
o!ra!iti.6
Ali sa!a) s"e!e(i C+erElino" gar!erobi) Meena se $itala...
Ke "i sve to bio san7 N"ezina "e $o!svi"est na ta" na#in izbacila 4rstraci" *to &ora $isati o
ne#e& *to &rzi) kao *to "e 0eis+a rekla7
A) ako "e i bio san... $a) za*to ga ne bi bacila svo" $ri#7
5Gle!a"6) rekla "e Meena. .ogle!ala "e $o lkszno" gar!erobi gl&ice veteranke kao !a
se brinla !a bi netko &ogao $risl*kivati. Ali gle!ala i+ "e sa&o velika C+erElina kolekci"a
ltaka / sve ltke Ma!a&e AleHan!er iz kolekci"e ;ictoria Gort+ington Stone. 5Ne&o" ni*ta

~ 58 ~

re(i S+os+oni "er "o* nisa& ni*ta na$isala / ali raz&i*l"ala sa& o to&e !a ;ictoria $ozna / $a)
za$ravo) $rinca.6
=Drin#a3< C+erEl "e bila tako iznena'ena !a "e #ak $restala $lakati 5=akvog $rinca76
5M&&... r&n"skog6) rekla "e Meena.
Istina "e !a otka! "e "tros stala / "o* s&*ena o! no(a*n"e nesre(e) iako "e 0eis+a
v"ero"atno i&ala $ravo !a "e sve to sa&o san ko"i "e snla zbog 4rstraci"e *to "e ostala bez
$osla glavne scenaristice) a $ill za s$avan"e "e zela $ri"e) a ne $osli"e *etn"e s 8acko&
Baero& / ni"e iz glave &ogla izbaciti ni 0ciena ni n"egov $o&alo ero$ski naglasak.
I oke") !akle) bilo "e &og(e !a "e on istin $lo! n"ezine $ret"erano aktivne &a*te)
t"elovl"en"e n"ezinog kreativnog "a 1#!no !a "e n"ezino kreativno "a zgo!an ti$ crno&
baloner) ali kako go!2) ko"e "e s$a*ava o! *i*&i*a) iliti va&$irskog za$leta ko"i "e os&islila
S+os+ona 1ko"a "e !anas nosila &re%aste +la+$ke) ko"e v"ero"atno nis #ak niti &orale i&ati
glatke ga(ice2.
Ali Meena se os"e(ala tako sigrno i za*ti(eno n"egovi& rka&a. ;e( se !go ni"e tako
os"e(ala. - $osl"e!n"e vri"e&e #inilo se kao vkovi / ili *i*&i*i / ste% obr# oko n"e. =a! to
nis bili ra#ni ko"e "e trebalo $latiti kra"e& &"eseca) on!a "e to bila S+os+ona ko"a "e
!obivala sva $ro&akn(a) a ni"e ni*ta ra!ila.
Meena "e $ret$ostavila !a i C+erEl &isli isto "er "e o!"e!no& z!a+nla zre(i svo"
o!raz zrcal gar!erobi i $oto& na&"estila !ekolte.
5Ne zna& &ala6) C+erEl "e bila ske$ti#na. 5Bez vre!e. Ali) ti $rotiv televizi"ske k(e7
Misli& !a to ne(e i(i. Neki !an s !o$stili GregorE" Bane !a bi"e BeverlE ?ivington
Do,u!i. 3va!eset $et go!ina "e gl&ila to" seri"i) a oni !o$ste neko& &r*avo& klinc sa
s&i"e*no& 4rizro& !a isi*e sv krv iz n"e. Ako to ni"e analogno s&"er ko"i& i!e &o"a
kari"era) on!a ne zna& *to "est.6
5Zna&6) rekla "e Meena. Na!ala se !a C+erEl "o* ni"e #la za BeverlE. Ali to "e s&i"e*no
$osl $o$t ovoga) g!"e svi nose i.+one i s$o"eni s na ;C /n"ine svako!nevno o! "tra !o
&raka. 5Ali "a ne( !o$stiti !a se to !ogo!i tebi.6
5Stvarno76 C+erEl "e $o!igla "e!n obrv. 5=ako76
5-vest ( lik r&n"skog $rinca) bo"ice va&$ira ko"eg (e ;ictoria na"&iti !a bi"e
k(erkina !e#ka va&$ira6) rekla "e Meena !ra&ati#no.
Meena "e znala !a +o!a na kli&avi& noga&a. -vo'en"e novog lika sa&o zato !a bi"e
S+os+onin lik7 ;a&$ira ko"i treba (e-asitnu s$asiti o! $a!a gle!anosti zbog Do,u!e3
;a&$ira ko"eg te"evi-ijska ku5a %el"eli7
8e li l!a7
Osi& *to se nika!a svo&e %ivot ni"e os"e(ala $ribrani"e. C+erEl se o#ito ni"e slagala.
5Isko$at (e* si "a& tako) !raga6) rekla "e s&n"i#avo.
5A &eni to &iri*e na 3nevni E&&E6) rekla "e Meena.
C+erEl skro&no iz"avi: 5O+) !raga) iz tvo"i+ sta *i glasa#i&a za E&&E. .a6)
$ota$*ala se $o silno krto" 4rizri) 5bol"e !a iza'e&) ;al"!a) i l"baka& se s ti&
sve(eniko&.6
Meena "e is$ratila C+erEl +o!nik. Ali &"esto !a se za$ti $re&a st!i") okrenla se i
o$et oti*la gore svo" re!.
Morala "e o!&a+ $o#eti $isati o 0cien) r&n"sko& $rinc ko"i (e biti S+os+onina
va&$ira. Tko bi rekao !a te to *to te za&alo bi"e &no*tvo *i*&i*a &o%e tako kreativno
na!a+nti7
Ali znala "e !a n"ezin kreativnost nis $otaknli *i*&i*i ve( 0cienove to$le s&e'e
o#i...

~ 59 ~

Mo%!a bi) ka!a ve( raz&i*l"a o to&e) &ogla staviti oglas na Craigslist $o! I-'ub"jene ve-e.
=ako (e ina#e ika!a vi*e vi!"eti 0ciena7
I !ok "e $ok*avala !ok#iti kako (e o$isati te to$le) s&e'e o#i svo& oglas) skoro se
zabila ravno TaElor) ko"a "e izlazila iz !izala) ve( ob#ena i na*&inkana za scen sta"i) s
na"novi"o& l"bavi n"ezina lika ?o&ero&) instrktoro& "a+an"a.
5O Bo%e) Meena:6 $ovikala "e TaElor grle(i Meen ob"e&a rka&a. 5.no ti +vala:6
Meena) os"e(a"(i se kao !a"e g*i) zvrati TaElor n"ezin zagrl"a".) 5Ne&a na #e&. I
!rgi $t.6 Jva"a na emu3
5Ti "e!nostavno ne zna*6) rekla "e TaElor) na$okon "e $stiv*i i gle!a"(i "e !ok s "o"
sze $nile velike $lave o#i) 5koliko &i zna#i *to sa& !obila ta" 4antasti#ni za$let. Bila sa&
tako l"bo&orna na MallorE .iers iz Do,u!e, "er se toliko s$o&in"e novina&a zbog svi+
$rizora ko"e sni&a s GregorE"e& Baneo&. A sa!a ( i "a !obiti svog va&$ira:6
5O6) rekla "e Meena. 5To. 3a.6 Meena "e rastreseno $ro*la rko& kroz svo" kratk kos.
Ni"e &ogla a !a se ne os"e(a &alo krivo& zbog #in"enice !a se $ravo za$tila gore s
na&"ero& !a bi"e TaElorin na"novi" l"bav. 5.a) to "e bila vi*e i!e"a televizi"ske k(e. C3I/
a za$ravo...6
5Zna&6) rekla "e TaElor. 5S+os+ona "e ve( navratila i rekla &i.6
4"a!im se !a je, $o&islila "e Meena. <inilo se !a "e S+os+ona ve( bila $osv!a i blebetala o
to&.
5S$er &i "e to *to vas !vi"e sra'"ete !a ve!ete &alo sv"e%e krvi (e-asitnu<, rekla "e
TaElor $ose%(i !a stisne Meenin rk.
5Ne&a $roble&a6) Meena "e rekla TaElor. Mislila "e kako sa!a ni"e $ravi trentak !a
istakne kako $ravo na&"erava stvoriti ro&anti#nog $artnera za C+erEl) nekoga tko (e
TaElorino& novo& !e#k seri"i zabiti kolac srce.
58o* "e!no&) +vala6) rekla "e TaElor. 5I +vala ti na svi& !elikatesni& sen!vi#i&a ko"e &i
ostavl"a* gar!erobi. Ali) zna*) oni ba* nis !io &o"e nove $re+rane. @a"!e&o "e!no&
za"e!no na sa*i&i:6
Otr#ala "e !al"e) be!ara tako tanki+ !a s izgle!ala kao !a $ri$a!a" gazeli. Meena "e
*la !izalo &alo na&r*tena i otkrila kako "e S+os+ona ve( n"e&.
9uper.
5Bok) Meena6) rekla "e S+os+ona s koketni& s&i"e*ko&.
5Bok) S+os+ona.6 Meena ni"e &ogla a !a ne $ri&i"eti kako S+os+ona nosi svo" Mare
8acobsov torb sa z&a"e&. Izbliza) Meena 8e vi!"ela !a i&a ona" savr*eno $o!stavl"eni
!ga#ki re&en) $a se bez obzira na to koliko stvari tr$ao n") ne bi zarezala ra&e. 5I!e*
gore76
5Naravno6) rekla "e S+os+ona. 5;eseli* li se *to (e* $oznati na*eg novog MaHi&illiana
Cabrer $etak76
5Tko "e MaHi&illian Cabrera76 $itala "e Meena zbn"eno.
5TaElorin l"bavnik va&$ir6) rekla "e S+os+ona zakoltav*i o#i&a kao !a "e Meena gl$a
"er to ne zna. Sa&o *to Meena "o* ni"e vi!"ela !etal"e sino$sisa tog va&$irskog za$leta. Ni"e
ni &ogla ka!a i+ S+os+ona) $o obi#a") ni"e #ak niti !ala .al !a i+ na$i*e7 5Ste4an .olazi
$etak na a!ici". Bila si t ka!a sa& SE to rekla. S"e(a* se76
Meena "e raz!ra%ena zrila bro"eve ko"i s i& se $alili na! $lavo&. 5O+6) rekla "e.
5Tako "e.6
5A Ste4an &i "e rekao !a bi i sa& GregorE &ogao !o(i s n"i&6) !o!ala "e S+os+ona.

~ 60 ~

6O+) s"a"no6) rekla "e Meena. Mo%!a i !ove!e 8ona sa sobo& na $osao $etak. Ne &o%e
biti gori na a!ici"i o! ta&o nekog $ri"atel"a GregorE"a Banea.
A 8on i bol"e izgle!a. Iako Meena to ne bi nika!a $riznala $re! 8ono&.
63rago &i "e !a si o!l#ila biti ti&ski igra# ovo&e) Meena6) rekla "e S+os+ona. 5Ti
&eni na$ravi* slg) a &o%!a "e!no& i "a na$ravi& tebi.6
+o'u se k"a!iti !a ho5e2, $o&islila "e Meena cini#no.


~ 61 ~

Dvadeseto poglavlje
.1:.. UTC-5, etvrtak, 15. travnja
Con#ubine %oun'e,Istona je!anaesta u"i#a 1B5 (e)
*ork, (e) *ork
=lb "e bio &ra#an i tre*tala "e te+no/glazba) glasni"a #ak nego ve(ini bkre*tanski+
!isko/klbova.
Ma!a) 0cien ne $os"e("e takva &"esta... ako ne &ora. Bila s $revi*e za!i&l"ena za
n"egov ks i obi#no s $rivla#ila grbl" kli"entel) $riv#en obe(an"e& obilni+ koli#ina
"e4tinog alko+ola i osk!no ob#eni+ %ena. Takvi klbovi s bili $ri"e za st!ente. 0cien bi
bilo nego!no !a ga vi!e na isti& &"esti&a na ko"a izlaze i n"egovi st!enti. Mislio "e !a to
ni"e $rikla!no.
.osebno ka!a bi n"egove st!entice $rebacile noge $reko n"egovi+ i trl"ale $re$one o
n"egove) $lesno& $okret $oznato& kao 5&l"even"e6.
0cien "e !o%ivio kako bro"ni $lesni stilovi laze &o! i nesta") i i to ga "e obi#no vi*e
zabavl"alo nego brinlo. Ali o! svi+ n"i+) na!ao se !a (e 5&l"even"e6 i&ati na"kra(i vi"ek.
-istin ni"e bilo ni#eg $rivla#nog ili zavo!l"ivog n"e&.
Me'ti&) !ok "e sta"ao i $ro#avao $n $lesni $o!i" klba Concbine) vi!io "e !a "e
&l"even"e "e!nako $o$larno A&erici kao i Bkre*t. Bilo "e te*ko to#no $re$oznati)
zbog !i&a ko"i "e $lazio iz a$arata za s+i le!. Ali se svakako #inilo tako) zbog svi+ ti+ ti"ela
ko"a s se vi"ala "e!no z !rgo.
=a!a se "e!no ti"elo) ob#eno sa&o crne ko%nate +la#e i &etalni gorn"i !io bikini"a)
o!vo"ilo o! !rgi+ i vilo oko n"ega) 0cien "e $itao: 5G!"e "e 3i&itri"76
3"evo"ka & "e rko& crno lakirani+ nokti" $re*la $reko ravni+ trb*ni+ &i*i(a i
izvla#ila bi"el ko*l" iz +la#a. .ogle!ala ga "e kroz svo"e $lave) neravne *i*ke !ok se $o#ela
trl"ati z n"ega z rita& glazbe i rekla koketno: 5Ne treba na& on. Osi& ako ti to ne voli*
tako.6
0cien "e $osegno za n"ezino& rko& i %el"ezni& stisko& "e $ri&io za za$e*(e $ri"e
negoli "e grala $rste $o"as n"egovi+ +la#a.
6G!"e "e6) $itao "e $onovno) o#i" *to s $la&t"ele crveno) 53i&itri76
3"evo"ka "e stala i rekla glaso& ko"i "e zazv#ao kao $restra*eni cvile%: 5Ta&o "e. Bo%e:
Sa&o sa& $ok*avala biti sr!a#na.6
0cien "e $stio n"ezino za$e*(e i !ga#ki& korako& se za$tio $re&a ;I./zoni) ka&o
ga "e !"evo"ka $tila !r+tavi& $rsto&. Ni"e " &islio $re$la*iti.
S !rge strane) bila "e e4ori#na i na!ala se !a on i&a !rog ko! sebe) o! ko"e (e biti "o*
vi*e e4ori#na. Osi& toga) & "o" "e bio $razan $o$t Sa+are. 0cien ni"e &ogao a !a se ne
$ris"eti *eta#ice $sa o! sino() #i"i & "e bio #ista s$rotnost / ne$rist$a#an $o$t !%ngle.
.itao se za*to ne &o%e $restati &isliti na n". ?ekao si "e !a "e to zato *to s ona i
$lesa#ica sli#ni+ go!ina i ob"e $rivla#ne.
Me'ti&) t $resta"e svaka sli#nost. O!stao "e o! sa%ali"evan"a $rotivnika $o$t
$lesa#ice. Bilo i+ "e $revi*e ovi+ !ana.

~ 62 ~

;l./zona ko"o" "e s"e!io 3i&itri bila "e o! $lesnog $o!i"a o!vo"ena crni& bar*nasti&
kono$i&a i sasto"ala se o! niza elegantni+ se$area s visoki& nasloni&a) ko"i s tvorili
to#i*te o! glasne &zike i ti"ela *to se vrte na $lesno& $o!i". Na crni&) &ekani&)
ko%nati& s"e!ali&a izle%avala s se *estorica sre!ov"e#ni+ &*karaca / &alo $resre!ov"e#ni+
i $no $re&lo+avi+ !a bi $o n"i&a vis"ele izni&no &la!e i vitke !"evo"ke) #i"i s naivni
$ogle!i bili "e!nako $razni $o$t $ogle!a !"evo"ke ko"a se $ravo $ok*ali trl"ati z
0ciena.
- se$are !o n"i+ova) s"e!ilo "e nekoliko znatno &la'i+ &*karaca. 8e!an o! n"i+ "e
$o!igao $ogle! i nas&i"e*io se ka!a se 0cien $ribli%io...
... ba* ka! s !vo"ica kr$ni+ t"elesni+ #vara $ok*ala 0cien blokirati $t.
5O$rostite) gos$o!ine6) rekao "e "e!an o! &*karaca) ko"i "e i&ao gotovo sto tri!eset
kilogra&a i nosio zlatni lanac oko !ebelog vrata s gravirani& i&eno& :e'ina"!. 5Ova zona
"e sa&o za ;I./goste.
5;i!i& to) ?eginal!6) rekao "e 0cien. 53o*ao sa& na(i se gos$o!ino& 3i&itri"e&. A ti
(e* &e $stiti !a $ro'e&.6
5Naravno !a +o(6) rekao "e ?eginal! i $o&akno se stran 5Is$ri#ava& se)
gos$o!ine.6
?eginal!ov $artner) ko"i "e i&ao gotovo "e!nako toliko kilogra&a kao ?eginal!) sve
&i*i(i&a) bio "e %asnt. 5?eggie:6 $ovikao "e. 5,to ra!i*76
?eginal! "e ob"asnio !ok "e ski!ao bar*nasti kono$ kako bi $stio 0ciena !a $ro'e:
5<o si #ov"eka. 3o*ao "e !a se na'e s gos$o!ino& 3i&itri"e&.6
3i&itri" "e stao iz svog se$area i kreno ssret 0cien. ;isok) ta&an &*karac
$oslovno& o!i"el) ko"e & "e sta"alo "e!nako savr*eno kao i bilo ko"e 0cien) nosio "e bi"el
ko*l" otko$#ani oko vrata) otkriva"(i ko%nat vezic na ko"o" "e visio &ali %el"ezni si&bol
z&a"a.
5Brate6) rekao "e 3i&itri" is$r%iv*i rk kako bi se rkovao s 0cieno&. 5Ovo "e $ravo
iznena'en"e. .ro*lo "e $revi*e vre&ena. =a!a si stigao76
53i&itri"6) o!govorio "e 0cien +la!no. ?kovao se s $olbrato& otvoreno ignorira"(i
$itan"e. 53obro ti i!e) koliko vi!i&.6
5,to) ovo76 3i&itri" "e *iroko& gesto& li"eve rke 1 ko"o" "e !r%ao sk$ kbansk
cigarF sklon "e $*en") s"etio se 0cien) "e!nako kao 0cien 4ini& vini&a2 ob+vatio
?eginal!a i n"egova $artnera) ;I./zon) ci"eli klb. 5Ni"e ovo ni*ta. I&a& i+ "o* #etiri $o
ci"elo" ze&l"i) a sl"e!e(i &"esec otvara& "o* "e!an ?io !e 8aneir.6
5?io6) rekao "e 0cien $o!i%(i obrve. 58o* vi"ek %ivi* o$asno.6
5=akva o$asnost7 To "e no5ni klb6) rekao "e 3i&itri". 5Sa&o *to i+ sa!a zove&o "oun'e.
Svi!io bi ti se ?io. =o"a vlaga: 8ako !obro za ko%. 3o'i) &ora* $oznati &o"e nove $ri"atel"e
iz TransCarte. Morao si #ti za n"i+) tvrtka ko"a se bavi rizi#ni& ka$italo&7 .regovara" o
!osta va%no& $osla sa!a i treba i& ne*to za o$*tan"e. Tako !a s) naravno) !o*li ova&o.
Ovi+ !ana svi ko"e ra!e 4inanci"a&a i&a" tako lo* re$taci". Negativna rekla&a. To "e
ne*to *to "e na&a $oznato) ni"e li) brate76
3i&itri" se nas&i"ao vlastito" *ali !ok "e $ri&ao 0ciena za rk $ok*ava"(i ga o!vesti
$re&a ono& se$are sre!ov"e#ni+ &*karaca ko"e s &azile tana+ne &la!e !"evo"ke.
5Mo%!a kasni"e) 3i&itri"6) rekao "e 0cien. 5?a!i"e bi+ s tobo&) za $o#etak) razgovarao
nasa&o. ;"er"e& !a i&a&o $no toga *to &ora&o ras$raviti) ti i "a.6
5Gl$ost6) rekao "e 3i&itri". 5-%itak $ri"e $osla: Zna& o #e& govori*... i za*to si
ov!"e.6 Zagrlio "e 0ciena i $oveo ga $re&a se$are iz ko"eg "e $ravo iza*ao. 5Nezgo!na
stvar) to s ti& &rtvi& !"evo"ka&a. A ras$itao sa& se naokolo / v"er" &i) za klb ni"e !obro

~ 63 ~

ka!a "e takav &ani"ak na slobo!i / i v"erava& te !a nitko ne zna ni*ta o to&e. 3a zna") ne
&isli* li !a bi+ to ve( sre!io7 Zna* &ene) 0cien. Sve za bol"itak onog na"va%ni"eg:6
0cien "e ki&no $re&a !"evo"ci ko"a & "e $ri*la ka!a "e *ao) ono" s &etalni&
bikini"e&. Sa!a se sa&a vrt"ela na $lesno& $o!i") +va(ena vlastito") !rogo& $otaknto"
letargi"i.
5A ona7 Ni"e ba* !a ti s$i"eva !r%ati te*ke !roge $o!al"e6) $ri&l"etio "e. 5To sigrno ne
$o&a%e bol"itk onog na"va%ni"eg.6
3i&itri" "e $ratio $olbratov $ogle!. 5O+) !roge6) rekao "e i zakoltao o#i&a. 5.a) *to
#initi7 .osv!a s. ;la!a bi i+ na$okon trebala legalizirati) zati& o$orezivati i koristiti
novac za $la(an"e !e4icita i $r%an"e a!ekvatne $o&o(i ovisnici&a. Ali za*to razgovara&o o
tako !e$ri&antni& te&a&a7 3o'i) nisi vi!io Ste4ana ve( go!ina&a. A &ora* se $oznati i s
&o"i& na"novi"i& $ro"ekto&.6
5Tvo"i& na"novi"i& $ro"ekto&76 0cien "e $o!igao obrve. 5A to ni"e ova"... "oun'e3<
5Ni$o*to:6 3i&itri" ga "e !oveo !o stola za ko"i& s s"e!ili iscr$l"en &la!i( i n"egov "o*
iscr$l"eni"i $ri"atel") a obo"ica s nosili izni&no ske +la#e i ko*l"e rasko$#ane !o $olovice
$rsa) is$o! ko%nati+ &otociklisti#ki+ "akni. Svaki "e bio stisnt iz&e' !vi"e izrazito &r*ave
&la!e %ene) ko"e) #inilo se) nis i&ale ba* $revi*e o!"e(e na sebi) ali s i&ale izzetno ravna
$rsa i "ako ravn kos.
5Novi $oslovni $o!+vat6) na"avio "e 3i&itri" entzi"asti#no. 5GregorE Bane) $ozna" se
s &o"i& brato&) ko"i "e !o*ao $os"et #ak iz ?&n"ske. 0cien Antonesc.6
53obra ve#er) gos$o!ine.6 Mr*avi"i o! !vo"ice &la!i(a stao "e kako bi se rkovao s
0cieno&. 0cien "e znao za*to se tako $okorno" !r%i i $ri"e negoli "e os"etio GregorE"ev
ko%... ili vi!io &alen tetova% z&a"a na ntarn"o" strani n"egova bli"e!og za$e*(a.
53rago &i "e6) rekao "e 0cien &rko.
5I &eni6) rekao "e GregorE Bane nervozno tre$((i.
0cien se $itao koliko "e $ro*lo otka! se !e#ko $retvorio i tko ga "e $retvorio. Sigrno ne
3i&itri". N"egov brat "e svakakav... ali ne i takav. Na"v"ero"atni"e "e gle!ao $rilik i nalo%io
neko" o! svo"i+ bro"ni+ $rile%nica !a to #ine. 3e#ko "e val"!a $rivla#an) $o&isli 0cien)
$re&a stan!ar!i&a n"egove trenta#ne sk$ine st!entica) ko"e s !e#ke vol"ele &r*ave i
neo$rane.
3rgi !e#ko) ko"i "e svog z&a"a nosio kao i 3i&itri obliki &etalnog si&bola na
ko%nato" vezici) oko za$e*(a) stao "e i is$r%io !esnic...
5Stri#e 0cien6) rekao "e Ste4an $o&alo $la+o.
A o$et) s !rge strane) $o&islio "e 0cien !ok se rkovao ne(ako&) !e#ko nika!a ni"e
niti bio sav svo".
8e li to bilo zato *to "e na svo"e o#i vi!io oca kako & bi"a &a"k / bilo "e to !rgo&
vre&en i na !rgo& &"est) ka!a bo"stvo %ene ni"e bilo tako neobi#a"eno) ali sve"e!no)
0cien to ni"e o!obravao / ili zato *to "e bio $re&la! ka!a "e $retvoren) 0cien nika!a ni"e bio
sigran.
Mla!i( "e svako& sl#a" bio razo#aran"e. 3i&itri" "e v"e#no iz&i*l"ao ko"ekakve
$lanove ne bi li ga nekako s&"erio. Ali ni"e nika!a !e#k !o$stio !a se koristi n"egovi&
$rezi&eno&. =ako "e on!a &ogao o#ekivati o! Ste4ana !a $oka%e ikakv $oslovn
inici"ativ7
0cien se $itao *to 3i&itri" sa!a i&a na &7 I *to oni &lo+avi 4inanci"ski analiti#ari iz
TransCarte i&a" s ti&) ako i*ta7 8e li to sve istin sa&o !io novog 5$oslovnog $o!+vata6
n"egova $olbrata7
Ili ne*to $o!&kli"e7

~ 64 ~

O+) 3i&itri" "e bes$ri"ekorno gl&io log gostol"bivog #lana obitel"i... <ak "e nar#io i
boce ;evea) iako 0cien nika!a ni"e bio $revelik l"bitel" *a&$an"ca. Nika!a & se nis
svi'ali &"e+ri(i ko"i ve( na "ezik nestan. ;olio "e te%a) &esnati"a vina ko"a sti&a
ostavl"a" oks... $a) obroka.
Ali sve se #inilo $o&alo $o$t *a&$an"ca ili oni+ &la!i+ l"!ski+ %ena ko"e s vis"ele $o
GregorE" Bane i nesretno& Ste4an / !a i ne s$o&in"e &ena!%ere he!'e 4on!ova
ss"e!no& se$are / %ena ko"e nis ni*ta govorile) nego s svako toliko nesta"ale toalet i
vra(ale se bri*(i nos) &a $raznog $o$t &a one !"evo"ke ko"a ga "e +t"ela nat"erati !a
$le*e s n"o&.
.revi*e na$a!no. Ne!ovol"no sr%i. Sa&o $no zraka.
Nakon nekog vre&ena) 0cien "e $roci"enio !a "e vi!io !ovol"no.
Ako o!govori i le%e klb n"egova $olbrata) ovako i+ ne(e !obiti. Is$ri#ao se rekav*i
!a &ora i(i. 3i&itri" ga "e is$ratio kroz stra%n"i izlaz "er "e s$ri"e!a bilo ve( $revi*e !rogo&
s&eteni+ $os"etitel"a !a bi &ogao iza(i a !a se ne &ora $robi"ati kroz n"i+.
5G!"e o!s"e!a* !ok si ov!"e76 $itao "e 3i&itri" / $revi*e le%erno iV is$+"(i !i& cigare
$re&a zv"ez!ano& no(no& neb ko"e se W "cilva vi!"elo iz &ra#ne li#ice ko"o" s sta"ali.
5E&il &i "e na*ao s&"e*ta"6) rekao "e 0cien. 0cien "e zakl"#io kako "e bol"e !a *to
&an"e ka%e o to&e g!"e "e. ;"erovao "e svo& brat...
Ali sa&o !o o!re'ene to#ke.
3i&itri" se $o!s&"e+no. 5E&il6) rekao "e. 58e li "o* vi"ek s ono& svo"o& i!iotsko&
%eno&76 58e6) rekao "e 0cien. 5Brak6) rekao "e 3i&itri". 5E) to "e "e!na stvar ko"a na& "e
za"e!ni#ka. Ne&a $otrebe za$letati se to. O$et.6 5Nika!a se ni"e #inilo razboriti&6) 0cien
se $a%l"ivo slo%io. 3i&itri "e zrio n"ega trentak ili !va $ri"e negoli "e iznena'en $rasno
s&i"e+.
6?azborito6) $ovikao "e. 5.osl*a" se: Nisi se $ro&i"enio) zar ne7 Svi+ ovi+ go!ina.6
0cien & "e $tio $roc"en"iva#ki $ogle!.
5Ne6) rekao "e. 5Misli& !a se ni "e!an o! nas ni"e $ro&i"enio.6
3i&itri" se naglo $restao s&i"ati i $erio $rst $re&a 0cien.
5Ne svi'a &i se to *to si rekao6) rekao "e !boki& glaso&. 5Na!a& se !a nisi !o*ao
ova&o stvarati nevol"e) 0cien. 8er na&a s ove strane Atlantika i!e savr*eno !obro) ne&a&o
ni na"&an"i+ $roble&a s .alatini&a... i bez tvog up"itanja.<
N"egove o#i) ina#e "e!nako ta&ne kao i o#i n"egovog $olbrata s"a"ile s crveno $o$t
n"egove cigare !ok "e izgovarao ri"e# up"itanja.
<as $osli"e) slo" s&e(a) blata) *l"nka i slo&l"enog stakla ko"i "e $okrivao li#ic $o#eo se
z!izati is$re! 0cienovi+ nog) zati& kovitlati sve br%e i br%e) !ok se sve to ni"e s$o"ilo i
naraslo sna%an) razorni torna!o ko"i se kretao ravno $re&a n"e&.
0cien "e stavio rk $re! lice kako bi ga za*titio o! kr+otina.
- to& trentk) 3i&itri"a "e ne*to o!bacilo na konte"ner kao !a ga "e neki nevi'eni v"etar
!igno i ot$+no to& s&"er. N"egov $a! bla%ile s neke $razne kti"e o! alko+ola ko"e
"e netko s$l"o*tio i naslagao z konte"ner ra!i recikla%e. - s$rotno& bi !ario o #eli#no
s$re&i*te tako sna%no kao !a "e is$al"en iz $i*tol"a za #avle.
3ok "e le%ao tako o*a&(en) vrtlog ko"i "e stvorio za&ro "e "e!nako naglo kao *to se
3i&itri" sr*io) a svi ko&a!i(i stakla i s&e(a $ali s o$et na tlo.
0cien "e $olako +o!ao $re&a &"est g!"e "e le%ao n"egov brat zastav*i s$t kako bi
$a%l"ivo stao na cigar ko" "e 3i&itri" is$stio $oto& "e $o!igao i bacio konte"ner iza
n"ega.

~ 65 ~

0cien "e bio bi"esan... ali #ak i bi"esan) "o* "e $azio na ot$atke. 5Ne zna& kakv igr
igra* ov!"e) 3i&itri"6) rekao "e 0cien nasloniv*i se lakto& na konte"ner i obra(a"(i se svo&
brat glaso& ko"i "e bio gotovo sablasno &iran nakon one sile ko"a "e $rovalila iz n"ega sa&o
nekoliko trentaka $ri"e. 5No(ni klbovi is$n"eni investici"ski& bankari&a i &la!i&
ovisnica&a. To "e tvo" $osao i "a sa& se !avno slo%io !a se ne( $litati $osao !rakla !ok
go! ne&a l"!ski+ s&rti zbog gbitka krvi. Ali sa!a... sa!a se ne trebate bo"ati .alatina... ve(
&ene.6
3i&itri" "e) naslon"en o konte"ner $o$t ko&a!a s&e(a ko"e #eka !a ga $o!ign)
$ogle!ao brata s izrazo& bola.
5To zna&6) rekao "e trl"a"(i se $o $otil"k. 5-vi"ek sa& to znao. Nisi &e &orao !ariti
tako sna%no) zna*.6
5Te &rtve !"evo"ke6) rekao "e 0cien ignorira"(i bratov iz"av. 5,to zna* o n"i&a76
5?ekao sa& ti6) rekao "e 3i&itri". 5Ne zna& ni*ta o n"i&a.6
?a!na $lo+a o! ne+r'a"(eg #elika) ko"a "e le%ala ostavl"ena z "e!n stran konte"nera)
o!"e!no& se $o!igla nekoliko &etara visin i o$asno vis"ela 3i&itri" na! glavo&.
5<eka"6) $ovikao "e 3i&itri" !i%(i rk kako bi za*titio svo"e li"e$e crte lica. 5- re!)
re!. 3a. Na#o sa& ne*to>6
0cien "e $stio !a ra!na $lo+a bezazleno $a!ne sa strane. Bka ko" "e $roizvela bila "e
zagl*na i obo"ica s #li *takore kako ci#e i brzo b"e%e. 3i&itri") ko"i "e i !al"e s"e!io
$rl"av*tini na $o!) na$ravio "e gri&as.
5Ali ne &o%e* $ret$ostavl"ati !a zna& tko to ra!i) 0cien6) rekao "e. 5O#ito) !a zna&)
zastavio bi+ to. Ne zna& za*to o$(e &isli* !a "e to netko o! nas. To "e o#ito neki bolesni
$erverzn"ak.6
5=o"i $i"e l"!sk krv6) rekao "e 0cien s&ireno.
5.a) &nogo l"!i to ra!i6) rekao "e 3i&itri". 53osta "e &o!erno biti va&$iro& ovi+ !ana.
Ili) bare&) $ona*ati se kao va&$ir.6
0cien "e $ro#avao svog &la'eg brata. ;olio bi !a &o%e v"erovati !a "e 3i&itri" nevin
kao *to to tvr!i.
Ali 0cien "e ve( #inio t $ogre*k i v"erovao nevinost svoga brata &inli&
vre&eni&a.
I to ga "e gotovo sta"alo vlastita %ivota.
Ne(e o$et $onoviti ist $ogre*k) $osebno zato *to bi sa!a &ogla kl"#ivati l"!ske
%ivote.
5Ako sazna& !a zna* bilo *to o ti& bo"stvi&a6) rekao "e 0cien) 5a !a &i nisi rekao) ili
#inio ne*to kako bi zastavio bo"ic / ili !a ti sto"i* iza ti+ bo"stava / ni*tit ( tebe i sve
ono !o #ega ti "e stalo) 3i&itri". ?az&i"e* li76
3i&itri") $ok*ava"(i se !i(i i iza(i iz s&e(a i blata) rekao "e: 5Brate: O#ito s&o o$et
krivo $o#eli. Mao &i "e zbog onog &alog nes$oraz&a. Ne &o%e&o li>6
Ali 0cien ni"e bio gotov. Stavio "e rk $olbrat na ra&e i grno ga natrag
$rl"av*tin iz ko"e se $ravo $ok*avao izv(i.
.oto& se 0cien nagno na! n"ega i *a$no & na +o: 5Ne. Ne. &o%e&o. Zna*
!ogovor. Svi s&i" $iti. Ali nitko ne s&i"e>6
5Za i&e Bo%"e) 0cien:6 $ovikao "e 3i&itri". 5Misli* li !a ne zna&) nakon svi+ ovi+
go!ina7 Nitko ne s&i"e biti #ov"eka) bez obzira na to koliko %e'a. -#ini li to) !o%iv"et (e
brz i $ot$n $rin#ev o!&az!. 3rakle %ive $o! tvo"i& nare!ba&a vi*e o! "e!nog
stol"e(a. Misli* li !a s&o i+ zaboravili76

~ 66 ~

53a6) rekao "e 0cien &rko. 5Zato *to ste zaboravl"ali i $ri"e. I o$et (ete.6
-$ravo to& trentk otvorila s se stra%n"a vrata klba i $o"ave se ?eginal! i n"egov
$artner.
5Gos$o!ine 3i&itri"76 $itao "e ?eginal! zabrinto) vi!"ev*i svog *e4a kako le%i na $o!
li#ici.
0cien se s$ravio.
5.o&ozi &) +o(e* li) ?eginal!e76 0cien "e !obacio $reko ra&ena okrenv*i se !a
brzi& korako& $okra" n"ega o!e &ra#n no(. 5Gos$o!in 3i&itri" (e trebati sva &og(a
$o&o(.6


~ 67 ~

Dvadeset prvo poglavlje
19:.. UTC-5, etvrtak, 15. travnja
4ate!ra"a sv. Kurja, Istona se!am!eset osma u"i#a 17.
(e) *ork, (e) *ork
Meena "e bl"ila kate!ral. Bila "e li"e$a) na sve bl"e'e& !nevno& sv"etl) s ona !va
zvonika *to s se iz!izala $re&a $rol"etno& neb i elegantni& vitra"i&a) &a!a s neki o!
$rozora bili !"elo&i#no razbi"eni. Tko bi o$(e bacao ka&en"e na crkveni $rozor7
3obro) bila "e okr%ena $re$oznatl"ivo& $lavo& *$er$lo#o&) ko" bi vi"ek $ostavili
za zgra!e na Man+attan za vri"e&e ra!ova.
Ali *$er$lo#a ni"e bila ni izbliza tako visoka !a bi &ogla $rekriti ;elik i $rekrasn
kate!ral iza sebe.
=ate!ral ko"a "e $ri"e sa&o !vi"e no(i bila $o$ri*te& neob"a*n"ivog) brtalnog na$a!a.
Il i ni"e7
Meena "e) s 8acko& Baero& na zici) sta"ala $o!no%" crkveni+ stba) na isto& ono&
&"est na ko"e& s bili i !vi"e no(i $ri"e) ka!a s se *i*&i*i obr*ili niotk!a.
- $o#etk se bo"ala !a se 8ack ne(e +t"eti niti $ribli%iti crkvi zbog onog *to se !ogo!ilo
ka!a s za!n"i $t bili t.
Ali on ni"e $okazao nikakve znakove okli"evan"a) !okaskao "e to#no !o crkve i !igno
nog na ato&obil $arkiran is$re! n"e.
On o#ito ni"e i&ao nikakvi+ r%ni+ s$o&ena vezani+ z inci!ent.
Ali) iako s n"ezine s$o&ene bile is$rva &alo ne"asne) sa!a se svega s"etila) "asno ba*
kao !a se sve !ogo!ilo $ri"e sa&o nekoliko &inta) a ne $ri"e gotovo #etr!eset osa& sati. T
"e bilo &"esto na $lo#nik na ko"e& "e) sa srce& grl) ##ala onoliko !go koliko s
*i*&i*i ne$reki!no nasrtali na 0cienovo lice i ti"elo) $ok*ava"(i / ta!a "e to bila sigrna /
rastrgati ga.
Sa&o *to "e "e n"e& bilo !obro) lice & "e bilo bez o%il"ka.
I istina) -apravo ni"e bilo ka$l"ica krvi ili i#ega sli#nog na tl *to bi $okazalo !a se na$a!
o$(e !ogo!io.
Ali $re$oznala "e $kotin na $lo#nik) ta kako bi "e &ogla zaboraviti7 0ice& "e bila
gotovo tik z n" !ok "e 0cien le%ao na n"o") *tite(i "e.
Bilo "e #!no) $o&islila "e Meena !ok "e sta"ala i gle!ala $re&a crkveni& zvonici&a)
$ita"(i se "es li *i*&i*i sa!a ntra i ka!a bi se o$et &ogli $rob!iti / i na$asti. Ni"e
os"e(ala !a "o" $ri"eti neko zlo o! kate!rale) iako "e &"esto na ko"e& "e sta"ala gotovo bilo
&"esto okrtnog na$a!a.
Meena si ni"e laskala !a "e kao $isac !i"aloga za seri") ko"a i&a kvalitet (e-asitne, ne*to
$osebno na!arena. Ni"e se $retvarala !a "e kreativni geni"e.
Niti "e &islila !a "e i*ta kreativni"a o! slikara ko"e bi $oneka! vi!"ela is$re! Mze"a
Metro$olitan kako slika" a&aterske zalaske Snca ili $e"za%e) a $oto& to $ro!a" tristi&a
ko"i t!a sl#a"no $rolaze.

~ 68 ~

Meena "e s&atrala !a s n"ezini sino$sisi za (e-asitnu bili gotovo ista stvar: o!raz onoga
*to se svako!nevno o!vi"a is$re! $ros"e#nog A&erikanca) $o$t zalaska Snca... sa&o
&o%!a &alo !ra&ati#ni"e. kako bi l"!i ostali zainteresirani.
Ali o!vi"ek "e bila sv"esna !a "e na go'a" ne*to os"etl"ivi"a o! !rgi+ l"!i) v"ero"atno
zbog s$osobnosti !a vi!i ka!a (e se neko&e ne*to grozno !ogo!iti.
Mo%!a "e!nostavno ni"e bilo ni#eg groznog *to bi &ogla os"etiti vezano z Sv. 8r"a. 8er "e
trage!i"a ko! Sv. 8r"a bila s$ri"e#ena.. za+val""(i 0cien) tko go! !a to "est. S$asio "o" "e
%ivot. Ni"e znala kako ili za*to) ali "e.
Meena se $itala $o&i*l"a li 0cien ika!a na to *to se !ogo!ilo is$re! crkve i kako "e to
#!no bilo7 Mo%!a i on !olazi sta"ati Is$re! Sv. 8r"a i $ita se isto *to i ona. Mo%!a "e on na
Craigslist $o! I-'ub"jene ve-e stavio oglas o njoj 1ona "e bila $resra&e%l"iva !a bi stavila oglas
o n"e&2. Mora se s"etiti i $rov"eriti...
5Meena76
Meena "e za&alo isko#ila iz vlastite ko%e. Naglo se okrenla) na!a"(i se !"elo&i#no !a
(e vi!"eti sa&og 0ciena kako "e gle!a.
Ali bio "e to tek 8on) ko"i se iznena!io "er " "e na*ao kako sto"i is$re! =ate!rale sv. 8r"a
#etvrtak nave#er i bl"i $razno.
5,to ti ra!i* ov!"e76 $itao "e 8on. 5Mislio sa& !a si izvela 8acka Baera *etn".6
5Bila sa&6) rekla "e Meena $otegnv*i 8ackov zic. 8ack Baer 8e za$ravo le%ao na
$lo#nik) lizao stra%n" nog i ignorirao "e. 5Misli& "esa&. Sa&o sa&... raz&i*l"ala o
ne#e&.6
5;i!i&.6 8on "e stao z n" i $ogle!ao $re&a crkveni& zvonici&a. Na sebi "e i&ao
is$eglane kaki +la#e i li"e$ ko*l" i) iz nekog razloga) nosio "e kravat. - !esno" rci "e
!r%ao s&e' $a$irnat $e(ic. 5Zar "o* vi"ek *izi* zbog onog "ata *i*&i*a76
5To "e bila koloni"a6) Meena ga "e is$ravila. 5.otra%ila sa& na Giki$e!i"i. ,i*&i*i %ive
koloni"a&a. I saznala sa& !a ina#e ne na$a!a" ne*to / ili nekoga / gr$no) kao *to s to
#inili nek no(. To &ora !a "e bilo sasvi& sl#a"no. ;e(ino& s lovci sa&otn"aci. Zna*) zato
*to se koriste visoko4rekventni& sonaro&.6
8on " "e $ogle!ao kao !a "e l!a.
5Oke"6) rekao "e. 53obro !a zna&. @o(e* li !o(i !o&a i s$re&iti -7 8er za $ola sata
&ora&o biti ko! Antonescovi+ na ve#eri.6
Zatre$tala "e. 5,to76
5Gro4i#ina ve#era6) rekao "e. 5S"e(a* se7 Za n"ezina ro'aka) $rinca. <etvrtak nave#er "e.
?ekla si !a (e&o i(i.6
Meena "e zakoltala o#i&a. 5O+6) rekla "e. 5To. 3a. Ne &o%e&o I(i. Nisa& "o" $otvr!ila
!olazak.6
5Meena6) rekao "e 8on o!&a+"(i glavo&. 5?azgovarali s&o o to&e. ?ekli s&o !a (e&o
i(i.6
5.a6) rekla "e Meena) 5nisa& "o" rekla !a (e&o !o(i. 3akle) $ret$ostavl"a& !a ne
&o%e&o i(i. ,teta. @a"!e&o gle!ati &araton Ure!a &"esto toga.6
5Ne6) rekao "e 8on. 5Bes$latna +rana. S"e(a* se7 Osi& toga) ve( sa& !anas sreo MarE 0o
!izal i $itala "e !olazi&o li) i "a sa& $otvr!io !olazak. Tako !a &ora&o i(i. Gle!a") k$io
sa& i& boc vina.6 .o!igno "e $a$irnat vre(ic. 5=o*tala &e *est !olara. Ne( !a
$ro$a!ne.6
Meena $sti !a "o" se ra&ena ob"ese. 5O Bo%e6) rekla "e. 5Misli& !a ve#eras ne &og
iza(i na kra" sa zabavo& ko! gro4ice. Stvarno &i "e bio lo* t"e!an.6

~ 69 ~

5Zna&6) rekao "e 8on $ri&a"(i "e za lakat i okre((i "e o! crkve. 5Ali) %eli* $oznati tog
ti$a) $rinca) zar ne7 Ni"e li on ti$ ko"eg %eli* $otri"ebiti kao &o!el za bo"ic va&$ira
ra!no" verzi"i sino$sisa. Ono" za C+erEl76
5Za$ravo6) $riznala "e Meena !ok s +o!ali $re&a bro" CJK 5&isli& !a sa& $oznala
nekoga tko bi bio bol"i &o!el za $rinca.6
5Stvarno76 $itao "e 8on. 5=oga76
5Ma) nekog ti$a6) rekla "e Meena) zna"(i *to bi 8on rekao na n"ezin avantr o! $ri"e
!vi"e no(i) s 0cieno& is$re! kate!rale.
A sve !a & i ka%e) on bi "o" sa&o o!r%ao bratsko $re!avan"e o n"ezin izla%en" iz stana
kasno no() ne*to *to "e i sa&a znala !a ni"e trebala #initi. - n"i+ov) ro!no ne"e!nako&
!r*tv "o* "e $o&alo o$asno za A&erikanke !a lta" lica&a New 9orka kasno no(.
1Iako) iskreno) to "e) za$ravo) o$asno za sve. Svag!"e vreba" $o!ivl"ale koloni"e *i*&i*a.2
5.a) ti$ ko"eg (e&o ve#eras $oznati trebao bi biti prin#<, rekao "e 8on. 5G!"e (e* "o*
$oznati nekoga takvog76
5Nig!"e6) $riznala "e Meena) s+va(a"(i !a se 8on za$ravo veseli to" zabavi. Ni"e ba* #esto
i&ao $rilik iza(i) otka! "e... $a) bez novca i neza$oslen. =ao i ve(ina n"egovi+ $ri"atel"a.
Zabava "e bila za!n"e *to si "e itko o! n"i+ &ogao $ri*titi. Trebala "e znati !a "e za n"ezina
brata svaka &og(nost !a na$sti stan bila !obro!o*la... #ak i ka!a "e to tek o!lazak !o
ss"e!a $reko$ta.
Bacila "e $ogle! $reko ra&ena na crkvene zvonike ko"i s se Iz!izali $re&a no(no&
neb bo"e lavan!e) s oblaci&a r%i#asti& zalask snca) !ok " "e 8on vo!io o!an!e. Crkve,
$o&islila "e !okono. <e& o$(e sl%e7
O#ito za *tovan"e. Ali *tovati 2to, za$ravo7 Boga ko"i ti "e !ao !arove ko"e nika!a nisi niti
tra%io) ko"i s za$ravo sa&o $rokletstvo7
S !rge strane) *to l"!i za$ravo i&a"7
Ni*ta.
Ni*ta osi& na!e !a se stvari &o%!a $o$rave "e!nog !ana.
;rsta na!e ko" s Meena svo"o" televizi"sko" seri"i i sve(enici - Sv. 8r" $ok*avali
$r%iti l"!i&a.
5- $rav si6) rekla "e Meena) okre((i se z z!a+.
5Ne &ora&o ostati ci"el ve#er6) rekao "e 8on !ok s skretali za -gao. 5Ako "e ko&a) oti(i
(e&o.6
5Naravno6) rekla "e Meena. 5A tko zna7 Mo%!a #ak b!e zabavno.6
Iako) naravno) ni"e to $ov"erovala ni na trentak.


~ 70 ~

Dvadeset drugo poglavlje
19:3. UTC-5, etvrtak, 15. travnja
$venija Dark 91., stan 11$
(e) *ork, (e) *ork
0cien "e bio sasvi& sigran !a "e n"egov ro'ak $ol!io.
5Zabava76 $onovio "e !ok "e !avao ka$t sl%avki ko"a ga "e zela i ob"esila or&ar
+o!nik.
58e!nostavno...6 ob"asnio "e E&il ti+o) kako ga n"egova %ena) za$oslena oko #aterin'a
blagovaonici) ne bi #la) 5#ini se kako si "e &islila !a va& treba &la!enka i !a "e New 9ork
&"esto ko"e& (ete "e na(i. Ne &og va& ob"asniti koliko &i "e %ao. Ako &e %elite kazniti)
gos$o!ar) savr*eno vas raz&i"e&.6
0cien se) &"esto !a b!e bi"esan / a znao "e !a "e to reakci"a ko" "e E&il o#ekivao o!
n"ega / zabavl"ao. Iako "e izri#ito rekao !a ne %eli !a itko sazna za n"egov !olazak New
9ork) o to&e se naravno) sa!a !alo ras$ravl"ati. ,teta "e #in"ena. N"egovi ne$ri"atel"i o#ito s
ve( znali g!"e "e: $ok*ali s ga biti. In4or&aci"a "e "e!nostavno $tovala:
8e!nako tako) 0cien "e o#ekivao !a (e se $ro*iriti i vi"est o to&e kako se $onio $re&a
brat. Ni"e & bilo %ao. :aunao "e s ti&. Ako svi #" !a se 3i&itri $otkao s n"i& i !a "e
0cien $obi"e!io) bit (e "o* &an"e skloni $ri$re&iti !rgi na$a!) sli#an ono&e ko"i se
!ogo!io nek no() a ko"i "e) o#ito) $re%ivio.
.rinc ta&e "e gra! i nesavla!iv "e kao i $ri"e.
Ali zabava7 S l"!i&a7
I sa&a $o&isao na to ga "e nas&i"ala.
5Tvo"a %ena "e6) rekao "e E&il) 5+rabra %ena.6
5Moglo bi se to i tako re(i6) rekao "e E&il nas&i"e*iv*i se kiselo. 5Ali) iskreno) &o"
gos$o!ar) ako se %elite vratiti natrag penthouseL<
5Sve "e re!) E&ile6) rekao "e 0cien &ir"(i ga. .oneka! "e &islio !a (e ko! E&ila
!o(i !o s$ontane i&$lozi"e) toliko "e bio ko#en. 5;al"!a (e* $osl%iti neka $risto"na vina.6
E&il se znatno razve!rio. 5Naravno) gos$o!ar6) rekao "e. 5=$io sa&) sa&o za vas)
nekoliko s"a"ni+ a&aronea. 3o'ite) otvorit ( i+.6
E&il "e $ratio 0ciena !o kn"i%nice g!"e "e otvorio boc 4inog tali"anskog crnog vina.
Nakon nekog vre&ena) iz za&ra#ene) go!ne sobe #li s kako !olaze $rvi gosti i %iva+an
glas MarE 0o !ok i+ "e $oz!ravl"ala.
5;al"!a bis&o6) rekao "e E&il nevol"ko) 5trebali oti(i ta&o.6
5Bit (e sve re!6) v"erio "e 0cien svog ro'aka. 5-%iva& l"!i&a. Neko( sa& bio
"e!an o! n"i+) s"e(a* se7 I $o#ava& i+.6
3vo"ica &*karaca $o"avila s se !nevno" sobi g!"e "e MarE 0o kriknla o!
o!*evl"en"a.
5.a) evo i+:6 $oviknla "e. I&ala "e na sebi !ga#k tirkizn +al"in) !osta zlatnog nakita
i o!govara"(e zlatne ci$ele. S"enilo za o#i bilo "o" "e iste bo"e kao i +al"ina. 3ga $lava kosa
bila "e navr*eno vi"ena i $o#e*l"ana. 5G!"e ste se vas !vo"ica skrivali7 .rin#e 0cien) +t"ela

~ 71 ~

bi+ vas $oznati s na*i& $ri"atel"i&a 0in!o& i To&o& Bra!4or!o&) a ovo s Iait+ i Irank
@errera) i Carol .riestleE) I Becca Evans i As+leE Menen!ez iz E&ilova re!a. Svi) ovo "e
$rinc 0cien Antonesc...6
Mene s bile $rivla#ne) &*karci sr!a#ni. 0cien se rkovao sa svi&a i $oto& se $stio
razgovor o New 9ork i $re!stava&a i restorani&a ko"e ni"e s&io $ro$stiti !ok "e t.
Bila "e $reli"e$a $rol"etna no( i Antonesci s otvorili sva vrata na velik teras) ko"a se
$rotezala oko ci"elog stana. Snce "e ve( za*lo na za$a! i nebo "e bilo s"a"ni+ bo"a lavan!e i
r%e. 0cien "e Mlako iza*ao na teras) !r*tv nekoliko %ena) a one s sve !r%ale $o #a*
*a&$an"ca i zb'eno govorile o otvoren" izlo%be ko" s $os"etile $ri"e t"e!an !ana.
MarE 0o ni"e lo*e o!abrala. N"ezine go*(e bile s li"e$e) $a&etne %ene.
=a!a "e 0cien za#o zvonce na vrati&a) ni"e $ogle!ao tko !olazi "er ni"e %elio is$asti
ne$risto"an. 1A znao "e !a ga ni"e !o*ao biti kakav $ri$a!nik !rakla ili .alatinske stra%e.
Oni se ne bi za&arali zvono&.2
Ali zati& "e i$ak $ogle!ao "er & "e ne*to reklo !a &ora.
A zvk razgovora %ena oko n"ega za&re. Ne zato *to s $restale razgovarati.
;e( zato *to i+ on ni"e vi*e sl*ao.
Bila "e to %ena ko"a "e *etala svog $sa no(i na$a!a na n"ega) ona ko"a "e gotovo i sa&a
stra!ala. Meena @ar$er) tako se zvala.
;i!io "e kako "e MarE 0o l"bi znak $oz!rava i zi&a boc "e4tinog vina iz rk
n"ezine visoke) &*ke $ratn"e.
Naravno !a "e !o*la k E&il. Naravno !a "e. ,to "e on o#ekivao7 3boko sebi) &orao "e
znati. Ina#e bi bio oti*ao) iza*ao "o* $ri"e sat vre&ena. Ni"e bio New 9ork !a bi se !r%io s
l"!ski& $ri"atel"i&a E&ilove %ene. Nika!a & ni"e ne!osta"alo %enskog !r*tva ka!a ga "e
trebao) a savr*eno "e s$osoban sa& ga $rona(i) bez MarE 0o.
A sa!a "e $osl"e!n"a %ena na svi"et s ko"o& bi se trebao !r%iti / "er "e i sa& &ogao
os"etiti &agnetsk $rivla#nost ko" "e i&ala na! n"i& / *la $rostori". A on "e sa&o sta"ao)
bl"io n") o!"even skro&n crn +al"in) s !"e#a#ki kratko& koso&.
I bilo "e "asno) nakon sa&o "e!nog $ogle!a ko"i "e bacila $re&a n"e&) !a brisan"e
$a&(en"a nije s$"elo. Ne) o!&a+ ga "e $re$oznala. Zbog na#ina na ko"i s se n"ezine velike
s&e'e o#i ra*irile) a sta otvorila) bilo "e o#ito !a se n"i+ova ssreta savr*eno "asno s"e(ala.
,tovi*e) sa&o na"&an"i $ogle! n"ezin & / ko"i "o" "e !obacio $reko sobe) sa&o !a bi
vi!io "e li "o" !rago *to ga vi!i ili neF ra!ilo se o #isto" ta*tini) i $ret$ostavio "e !a zasl%"e *ok
ko"i "e !o%ivio kao o!govor / otkrio "e ne*to za$an""(e) ne*to gotovo zastra*"(e) *to
0cien ni"e &ogao ni za %iv glav raz&"eti:
>ampir.
To "o" "e bilo na $a&eti. To "e bilo "e!ino o #e& "e raz&i*l"ala. ;a&$iri.
Tako'er) gotovo "e!nako zne&irava"(e) smrt.
O!&a+ se $ovkao iz n"ezina &a... ali ne $ri"e negoli "e +vatio svo"e vlastito i&e.
%u#ien.
Znala "e. 1na"a "e.
.re&!a) kako3 ,to se !ogo!ilo7 ,to "e $o*lo krivo7 Za*to brisan"e $a&(en"a ni"e s$"elo7
=ako "e o$(e &ogla sve to $ovezati7
Tko "e ona7 ,to "e ona7 ,to se !oga'a s to& !"evo"ko& i n"ezini& elektrizirani&)
+i$eraktivni& &ozgo&7
Morao "e to !ok#iti $ri"e negoli se ve#er / i n"egova ci"ela &isi"a - New 9ork / brzo i
stra*no ne iz"alovi.

~ 72 ~

5Meena @ar$er6) kliknla "e MarE 0o ka!a se $ribli%io. S+vatio "e !a "e ostavio %ene) s
ko"i&a "e tako l"bazno (askao) bez ob"a*n"en"a. Ali sitaci"a "e $ostala $ogbna. To ni"e i&alo
nikakve veze) rekao si "e) s ta&no& bo"o& o#i" i kose Meene @ar$er ili vitko*( n"ezina
strka to" "e4tino" crno" $a&#no" +al"ini. A&a ba* nikakve. Ovo "e bilo $itan"e %ivota i
s&rti) za ci"eli va&$irski ro!. 5@t"ela bi+ !a $ozna* E&ilova ro'aka) $rinca 0ciena
Antonesca.6
5O+6) rekla "e Meena s&"e*ka"(i se. N"ezina !va $re!n"a zba bila s &alo kriva. =ako
& "e to $ro&aklo nek no(7 5Zna&. Mi>6
58ako &i "e !rago *to s&o se $oznali6) rekao "e 0cien $rekinv*i "e. .ri&io "e Meenin
rk !ok se n"ezin iznena'eni izraz lica $retvarao zbn"enost. Drin#C vikao "e n"ezin &ozak.
To je on:
,to) za i&e Bo%"e) to zna#i7 Tko "e ona7
5Tako "e6) bilo "e sve *to "e rekla naglas) glaso& ko"i "e bio znatno &an"e zb'en negoli
n"ezin & ko"e& "e vla!ala gotovo cirkska at&os4era. 5I &eni "e !rago !a s&o se
$oznali.6
N"ezina rka bila "e &r*ava i to$la. N"egova) znao "e) bila "e sve s&o ne to.
6A ovo "e n"ezin brat) 8onat+an @ar$er6) rekla "e MarE 0o tono& ko"i "e "e!va $rikrivao
nego!ovan"e.
68on.6 Ta&nokosi &*karac ko"i "e sta"ao z Meen is$ravio "e MarE 0o) $r%a"(i &
rk. 58a sa& 8on.6
5Naravno6) rekao "e 0cien. Brzo se rkovao s brato& $aze(i !a ga ne stisne $re"ako.
I$ak) $ri&i"etio "e kako se &la'i &*karac lecno.
O$et "e s&"erio $ozornost na !"evo"k) ko"a ni"e &icala $ogle! s n"ega otka! "e !o*la
stan. .ok*ao "e) "o* "e!no&) nakratko (i n"ezin &> vampir smrt prin# sve5enik -maj / i
isto& brzino& se $ovkao.
Ni"e ni #!o !a ni"e &ogao izbrisati n"ezino s"e(an"e na n"ega: bila "e o#ito $ore&e(ena.
Ta&o ntra bila "e $rava l!nica.
58onat+ane6) MarE 0o "e govorila brat) 5zna& !a se raz&i"e* elektronik. Mo"a
$ri"atel"ica Becca "e $ravo !obila i.+one i stra*no se &#i sa ski!an"e& oni+) kako se ono
zov7 A+a) !a) a$likaci"e. Misli* li !a bi "o" &ogao $o&o(i76
Brat "e $ogle!ao Becc) $rsat &la! %en ko"a "e nosila &alen crven +al"in $ri$i"en
z ti"elo i rekao: 5A$soltno.6
3"evo"ka "e bez ko&entara gle!ala kako "o" brat o!lazi.
>ampir, 0cien ni"e &ogao a !a ne #"e kako "o" & vri*ti. %u#ien, prin#, uboji#a vampira,
-maj, smrt.
Slika crvene torbe s !ragl"i&a o$to#eni& z&a"e& $o"avila se na tren 0cienov &)
slika ko"a & ni"e i&ala a$soltno nikakvog s&isla.
Ni"e !a "e !rge stvari raz&io.
5Zna#i6) !"evo"ka & se obrati #i& "o" "e brat oti*ao) 5vi ste ta" $rinc o ko"e& #"e& tako
$no.6
.risto"no "o" se nas&i"e*io / savr*eno "e !obro znao kako n"egovi os&i"e+ i&a razoran
#inak na l"!ske %ene / $oto& " "e zeo za rk i n"e%no grno $re&a $razno& kt
terase) govore(i "o" ne*to o to&e kakva bi *teta bila !a ne vi!i $ogle!.
Mislio "e !a bi "e &o%!a &ogao raz&iti) &a kako nera#nl"iva bila.

~ 73 ~

5Nisa& rekao ro'akovo" %eni o ono&e *to se !ogo!ilo is$re! crkve6) brzo "o" "e ob"asnio
ti+i& glaso& ka!a s se !ovol"no !al"ili o! ostali+. 5Nisa& %elio !a se zabrine. Ni "e!na
%ena ne %eli sl*ati o koloni"a&a *i*&i*a na slobo!i ss"e!stv...6
Naravno !a ne(e s$o&enti !rakle.
5Nisa& ni "a rekla 8on6) rekla "e sasvi& raz&ni& tono&) iznena!iv*i ga. 5.a) bare&...
ne ona" !io o va&a.6
5To "e v"ero"atno bilo &!ro6) rekao "e. 5Ne %eli&o zne&iravati na*e na"&ili"e.6
S$stila "e svo" ta&ni $ogle! i #inilo se kao !a gle!a $rozore stanova is$o! n"i+
&"esto n"egove o#i. Morao "e $riznati !a & "e bila "ako *ar&antna i &orao "e sa&og sebe
$ozoriti !a b!e o$rezan. Bila "e #ov"ek i) s!e(i $o kako4oni"i n"ezin &) l!a.
,to "e bila *teta) "er "e bila tako krasna.
5.osebno6) rekla "e) 5zato *to nitko ni"e stra!ao.6
5On!a se sla%e&o6) rekao "e 0cien. 5Ne(e&o to s$o&in"ati. Niko&e.6
5?ekla sa& svo"o" na"bol"o" $ri"atel"ici6) rekla "e) na$okon ga $ogle!av*i. 5Ne v"er"e &i.
Misli !a sa& to san"ala.6
Mo%!a sitaci"a) $o&islio "e) i ni"e tako $ogbna kao *to "e na $o#etk $o&islio.
5Tko bi "o" to &ogao za&"eriti76 $itao "e. 5- ci"el "e t stvar $o&alo te*ko $ov"erovati)
ne &islite li7 ,i*&i*i na Gorn"o" isto#no" strani. A$sr!no.6
5Ne tako te*ko kao $ov"erovati "e!ino ob"a*n"en"e !o ko"eg sa& s$"ela !o(i za*to vi
niste ozli"e'eni6) rekla "e naslan"a"(i se na zi! o! o$eke na terasi. 58er zna& !a to nisa&
san"ala.6
>ampiri, znao "e !a (e re(i. Ni"e bio sigran *to #initi ka!a ona to ka%e. .ro*lo "e tako
!go otka! i+ "e #ov"ek otkrio... #ov"ek ko"i i& "e %elio zlo. Naravno) izzev $alatina.
3a "e ta zastra*"(e li"e$a) ali) na%alost) l!a !"evo"ka to s$"ela) bilo "e &alo
zne&ir"(e.
8o* ga "e vi*e zne&irilo ono *to (e "o" &orati #initi) $o vlastito" nare!bi) ako ona istin
zna.
6A *to "e to76 $itao "e) tr!e(i se zv#ati o$*teno.
5Misli& !a ste vi an'eo6) rekla & "e) raz!ragano se s&i"e*e(i. 5A one no(i se is$re! Sv.
8r"a !ogo!ilo #!o.6


~ 74 ~

Dvadeset treće poglavlje
B.:.. UTC-5, etvrtak, 15. travnja
$venija Dark 91., stan 11$ (e)
*ork, (e) *ork
.rinc 0cien Antonesc ni"e volio !a ga naziva" an'elo&. A o$et) Meena "e nakna!no
s+vatila) ne&a $no &*karaca ko"i to vole.
5Ni"e bilo #!a6) $orno "e $onavl"ao. 5I "a nisa& an'eo. - to vas &og v"eriti.6
5To ni"e istina6) rekla "e Meena. Za!irkivala ga "e. 3o"&io "e se kao &*karac ko"ega nis
!ovol"no za!irkivali %ivot. <inio se nev"ero"atno ozbil"ni&. 5?iskirali ste vlastiti %ivot
kako biste s$asili &o") a $oto& ste nestali a !a &i niste !o$stili ni !a va& $o*teno
za+vali&. To "e $rili#no an'eoski.6
5Misli& !a va*a $ri"atel"ica i&a $ravo6) rekao "o" "e ka!a i& "e "e!an o! konobara !onio
#a*e za *a&$an"ac na &aleno& srebreno& $la!n") 5&i"e*ate svo"e snove sa stvarno*(. Bilo
"e to sa&o nekoliko &ali+ *i*&i*a>6
5To ste rekli i one no(i ka!a se to !ogo!ilo6) $o!s"etila ga "e) tobo%e se l"te(i. 5Ni"e bila
istina ta!a) i "o* vi"ek ni"e. To "e v"ero"atno na"stra*ni"a stvar kroz ko" sa& $ro*la %ivot i
"o* vi"ek tvr!i& !a ste sa&i& #!o& $ro*li bez ogrebotine. Ali ako %elite to i !al"e
&ini&alizirati) sa&o !a"te. Mo%e&o razgovarati o banalnosti&a $o$t svi+ ostali+. =oliko
!go (ete ostati gra! i "este li ve( $ogle!ali ko" !obr $re!stav76
Bl"io "e n" iznena'eno. Zati& "e $rasno s&i"e+. 5Za$ravo nisa&6) $riznao "e.
53o*ao sa& ba* te no(i ka!a s&o se $oznali) tako !a nisa& !go ov!"e. ,to $re$or#ate76
Meena "e ot$ila *a&$an"ac. I&ala "e os"e(a" !a "o" &ozak ra!i sto na sat. =olike s bile
*anse !a 0cien / nje-in 0cien) ona" ko"eg "e $oznala is$re! =ate!rale sv. 8r"a / i gro4i#in
$rinc b! "e!na te ista osoba7 Ovo (e biti tako savr*eno. Mora saznati sve *to &o%e o n"e&
kako bi &ogla os&isliti savr*en o$is lika s ko"i& (e oti(i SE.
Naravno !a n"ezin $rinc ne(e biti to#na ko$i"a $rinca 0ciena. Za $o#etak) bio "e $re&la!
za ;ictori Gort+ington Stone. Morat (e na(i nekoga &alo stari"eg tko (e gl&iti
o!govara"(eg $artnera.
Ni"e !a C+erEl ne bi $ala na 0ciena $ravo& %ivot) naravno. 8er bi) tren oka. Svaka
%ena bi. .ogle!a" ga: Bio "e savr*en... ta" $ro4il) ta veli#anstvena ra&ena.
Ali tko go! !a ga b!e gl&io) &orat (e i&ati vi*e si"e!i+ oko sl"e$oo#nica i nositi...
nao#ale. 3a: To "e to: -bo"ica va&$ira) ili kako go! !a se zov) svakako bi trebao nositi
nao#ale.
5Moli&76 rekao "e $rinc) gle!a"(i n" na$eto ti& svo"i& !ivni& ta&nos&e'i& o#i&a.
58este li rekli ne*to76
5Ne6) rekla "e Meena. -zne&irila " "e izravnost n"egova $ogle!a. <inilo se !a "o" gotovo
&o%e #itati &isli. Ili vi!"eti kroz +al"in.
Sve"e!no) bio "e na"sekse$ilni"i &*karac ko"eg "e nakon !go ;re&ena $oznala... a
ko"eg ni"e &orala $oticati !a se o!rekne svog &otocikla.
5Misli&) $itala sa& se #i&e se bavite6) rekla "e. 5Zna& !a "e to ne$risto"no) n""or*ko
$itan"e. Svi s&o o$s"e!nti oni&e #i&e se !rgi l"!i bave. Ali stvarno sa& znati%el"na.

~ 75 ~

Misli&) *to $rinc ra!i ci"eli !an7 8e li va& obi#a" s$a*avati !"eve nevol"i ili sa& "a
"e!nostavno bila na $ravo& &"est $ravo vri"e&e7 I&ate li !vorac7 Borite li se na vite*ki&
trniri&a76
I !al"e "e izgle!ao s&eteno. <inilo se !a ga ona "ako zbn""e. Meena se $itala o #e&
%ene obi#no razgovara" s n"i&. N"o" se #inilo nor&alni& $itati $rinca o vite*ki& trniri&a.
5.a za$ravo) i&a& !vorac6) rekao "e. 5Obitel"sko i&an"e) stvari. E&il i MarE 0o l"eti
!olaze $os"et. Sigran sa& !a va& "e $ri#ala o to&e>6
Meena "e $o!ignla rk. =asno "e s+vatila !a "e za$ravo ve( $revi*e #la o !vorc.
5Ne&a veze. ;e( zna&. - ?&n"sko".6
5Izvan Sege*vara6) rekao "e s os&i"e+o&. 5A o!govor na va*e !rgo $itan"e) ne. Nika!a
nisa& s!"elovao na vite*ko& trnir. .o#ava&.6
5.o#avate76 3a "o" "e rekao kako tweeta) ne bi se vi*e iznena!ila 5.o#avate) a *to7
Izb"egavan"e na$a!a *i*&i*a76
5Isto#noero$sk $ovi"est6) rekao "e "o* vi"ek izgle!a"(i kao !a se zabavl"a. 5Na
Sve#ili*t Bkre*t. ;e(ino& ve#ern"a $re!avan"a.6
Meena se za#!ila. 5Stvarno76 Stekla "e !o"a&) ne sa&o zbog #in"enice !a "e vlasnik
!vorca ve( zbog sk$og sata ko"i "e nosio) i o$(enito n"egova izgle!a) !a $rinc 0cien ni"e
ba* &orao $o#avati kako bi $re%ivio.
N"egova sl"e!e(a iz"ava "e $otvr!ila n"ezine $ret$ostavke.
5;a%no &i "e6) rekao "e) 5!a bogato nasli"e'e &o"e ze&l"e b!(e generaci"e ne zaborave.
Znate kako "e !ana*n"a &la!e% zaok$l"ena vi!eoigrica&a i slan"e& $orka. Tr!i& se
#initi $ovi"est zani&l"ivo& svo"i& st!enti&a) $rob!iti n"i&a l"bav ko" sa& "a vi"ek
i&ao $re&a n"o". -s$i"eva& li...6 Skro&no "e slegno ra&eni&a.
Meena "e $o%el"ela za$l"eskati. Ako se $oka%e !a !%e$ sakoa i&a i bi4okalne nao#ale)
$o&islila "e kako bi za$ravo &ogla $osko#iti $ol"biti ga sta. 5A ov!"e ste na $rol"etni&
$raznici&a76 $itala "e.
5Ne) za$ravo nisa&6) rekao "e $rinc 0cien) va!e(i iz ntarn"eg !%e$a svog ka*&irskog
ble"zera nao#ale za #itan"e sa srebrni& okviro& i stavl"a"(i i+ na nos. 53o*ao sa& na seri"
$re!avan"a o ;la! Te$e* ko"a !r%i kolega Metro$olitan6
Na $ogle! nao#ala za #itan"e) Meena "e zatetrala na oni& svo"i& tanki& visoki&
*tikla&a i gotovo $ala.
58este li !obro76 $itao "e s iskreno& zabrinto*( !boko& glas. 5Evo) !o$stite &i
!a va& $o&ogne&.6
Os"etila "e sna%n rk) tako $oznat o! one no(i is$re! kate!rale) kako "o" "e obgrlila
gola ra&ena. Trentak kasni"e) n"e%no i str#no " "e vo!io $re&a "e!no" o! gro4i#ini+ bi"eli+
vrtni+ stolica o! kovanog %el"eza.
Za+valno "e $otonla na "astk sa zeleni& i bi"eli& lini"a&a) N$osobna &isliti sa&o:
(aoa"eC (aoa"eC
Skino "e nao#ale i brzo i+ vratio natrag !%e$) zabrinto se nagnv*i $re&a n"o". 53a
va& !onese& vo!e76
5Ne6) rekla "e Meena iska$iv*i #a* za *a&$an"ac i o!lo%iv*i "e na stol o! kovanog
%el"eza !o sebe. .o%rila "e re(i ne*to kako bi $ro&i"enila te&. 5, / *to "e ;la! Te$e*76
5Bio "e na"&o(ni"i $rinc ;la*ke) !ana*n"e ?&n"ske) $etnaesto& stol"e(6) ob"asnio "e.
5S&atra se veliki& +ero"e& isto#no" Ero$i. 8este li sigrni !a va& "e !obro7 Za$ravo) ne
izgle!ate na"bol"e.6

~ 76 ~

.olo%ila "e rk na n"egov) ko"a "e bila na rko+vat stolca $okra" n"e. Ni"e si &ogla
$o&o(i. Bilo "e ne*to n"e& zbog #ega ga "e %el"ela !o!irnti. I &islila "e !a to ni"e sa&o
zato *to "o" "e s$asio %ivot.
53obro sa&6) rekla "e) raz&i*l"a"(i o to&e kako s & $rsti &alo +la!ni. A o$et) vani
ni"e ba* l"eto. .o%el"ela "e !a "e $oni"ela vnen ;est. Ali ve( s kasnili na zabav) ni"e i&ala
vre&ena $otra%iti or&ar nek ko"a bi bila !ovol"no li"e$a !a $rista"e z +al"in. 5I&a&
8ako te%ak t"e!an na $osl.6
58ako &i "e %ao *to to #"e&6) rekao "e skinv*i sako i n"e%no "o" ga staviv*i na ra&ena...
kao !a "e to na"$riro!ni"a stvar na svi"et.
Meena se os"e(ala kao !a " "e !rgi k$ac na ras$ro!a"i zoraka Marc 8acobsove
kolekci"e !ario $rsa.
9miri se, rekla "e sa&o" sebi. /n je prin#. To prinevi ra!e. /! roHenja ih ue !a se ovako
pona2aju.
+is"im, po'"e!aj 'a. Tako je h"a!nokrvan !a mu ak ni sako nije topaoC
58e li sa!a bol"e76 $itao "e) zv#e(i istin zabrinto.
/h, $o&islila "e Meena. 9hoshona. Ea me barem mo,e2 sa!a >i!jeti. 4ako bi ti su-e samo
kapa"e u sa"atu be- pre"jeva.
5.no va& +vala6) rekla "e. 5.no "e bol"e) 0cien. O+... &og li vas zvati 0cien7 Ili bi
va& bilo !ra%e $ro4esore Antonesc7 Ili !oktore Antonesc7 Ili ;a*e ;iso#anstvo76
50cien "e re!6) rekao "e) os&"e+nv*i se "o* vi*e. Izgle!ao "e gotovo nev"ero"atno
nao#ito ka!a se s&i"e*io) sa svo& to& svo"o& ta&no& koso& i t%ni& o#i&a. Meena ni"e
&ogla a !a ne $o&isli kako "e 0cien Antonesc &*karac ko"e& "e trebalo puno
za!irkivan"a. Mo%!a #ak i ci"eli %ivot) kako bi se is$ravilo *to go! !a & se !ogo!ilo i
nani"elo sv t bol te s&e'e o#i. 5I *to "e zrok va*eg lo*eg t"e!na76
5O+6) rekla "e Meena. 5.a) #li ste za rat va&$ira) zar ne76 =+o"imC<
- !"eli( sekn!e) &ogla se gotovo zakleti !a s te t%ne) s&e'e o#i zabl"esnle crveno)
kao *to "o" se #inilo i one no(i is$re! kate!rale. .ogle! ko"i "o" "e $tio bila "e nev"erica
$o&i"e*ana s... $a) gotovo l"tn"o&. N"egova rka o!&aknla se is$o! n"ezine tako brzo kao
!a ga "e o$ekla.
5;e#era "e $osl%ena6) $ozvao i+ "e konobar s $lavi& re$o&) bi"elo" ko*l"i i crni&
+la#a&a) s&i"e*e(i i& se s obli%n"i+ veliki+ balkonski+ vrata.
Meena ni"e i&ala $o"&a #i&e "e vri"e!ila $rinca. Ali se svakako !oi&ao vri"e'eni&.
.osegno "e za #a*o& za *a&$an"ac za ko"o& trentak $ri"e ni"e $okazivao ni na"&an"i
interes i $o$io n"ezin ci"eli sa!r%a".
,to sa& #inila7 $itala se Meena. ,to "e rekla7 ,to se !ogo!ilo !a "e $rinc o! n"e%nog
$os'ivan"a sakoa) kako bi "e to$lio) $re*ao na is$i"an"e alko+ola $o$t ovisnika ko"i $ose%e
za sl"e!e(i& 4ikso&7
5M / %ao &i "e6) Meena "e $ro&cala. 58a sa& sa&o>6
No ka!a se o$et okreno !a bi " $ogle!ao) os"etila "e olak*an"e ka!a "e vi!"ela kako s
& o#i o$et !obile svo" nor&aln s&e' bo".
Naravno. ;"ero"atno "e &islila crven bo". I&ala "e $ret"erano aktivn &a*t. Zbog
toga "e i !obila svo" $osao.
5Ne) meni "e %ao6) rekao "e) zv#e(i o$et onako iskreno kao $ri"e. Ni"e se &ogla ot+rvati
!o"& kako se sve"e!no te*ko kontrolira. Na rci ko"o& "e !r%ao #a* za *a&$an"ac zglobovi
oko $rsti" bili s bi"eli. Na trentak "e $o&islila !a bi &ogao $re$oloviti #a* sa&o svo"i&
stisko&. 5Ali nisa& sigran !a sa& vas !obro #o. 8este li rekli rat vampira3

~ 77 ~

53 / a / a6) rekla "e Meena $olako. .ri&i"etila "e !a gro4ica iz ntra*n"osti stana i!e
$re&a n"i&a i os"etila "e &alo olak*an"e. Mo%!a "o" MarE 0o $o&ogne ob"asniti. 58a $i*e& -a
(e-asitnu. Na ABN/. Do,u!a nas bi"a gle!anosti. I&a" za$let s va&$iri&a... Zna&)
s&i"e*no "e) stvarno. Ali ova" t"e!an s &o"i *e4ovi ob"avili kako %ele !a mi i&a&o za$let s
va&$iri&a...6
5O+6) rekao "e. =Taj rat va&$ira.6
5Naravno6) rekla "e s&i"e*e(i se nev"erici. Ti$ "e stvarno $reozbil"an: Ni"e $ogri"e*ila)
trebalo ga "e &alo za!irkivati. Trebalo ga "e puno za!irkivati. 5=o"i !rgi7 8este li $o&islili !a
&isli& na pravi rat va&$ira76
;i!"ela "e !a "e gro4ici !obacio $ogle!... $ogle! ko"i Meena ni"e nikako &ogla $ro#itati.
Ni"e bila sigrna *to se !oga'a &e' n"i&a) ali MarE 0o) !ok "e $osezala za #a*o& za
*a&$an"ac kako bi "e izvkla iz $rin#evi+ $rsti") o#ito $ri"e negoli "e s$i"e slo&iti) rekla "e:
5No *to vas !vo"e "o* ra!ite ov!"e7 ;e#era "e $osl%ena i svi #eka".
O #e& ste o$(e $ri#ali ka!a niste #li ni $oziv76
5O+) ni*ta $osebno6) rekao "e $rinc 0cien) i !al"e izgle!a"(i kao !a & "e #el"st "ako
stisnta. 5Sa&o o rat va&$ira.6
Gro4ica ga "e na brzin $ogle!ala) a $oto& zabacila zlatokos glav i nas&i"ala se.
58o" &ene6) rekla "e. N"ezin "%n"a#ki naglasak vi"ek "e zv#ao &alo nagla*eni"e ka!a "e
$ila. 5Meena ti "e v"ero"atno $ri#ala o rat va&$ira iz&e' televizi"ske seri"e za ko" ona ra!i)
(e-asitna, i n"i+ova glavnog konkrenta Do,u!e. Bez vre!e) Meena) ti zna* !a sa& "a v"erni
obo%avatel" (e-asitne. Ali "e!nostavno se ne &og nagle!ati onog seksi GregorE"a Banea.6
5.a6) rekla "e Meena na&r*tiv*i se) kao i obi#no) ka!a "e #la i&e GregorE"a Banea)
5&isli& !a (e na2 va&$ir biti "e!nako seksi.6
- &e'vre&en) 0cien "e izgle!ao kao !a & "e vi!l"ivo lak*e. 5Televizi"a6) rekao "e.
5Naravno.6
Meena "o* vi"ek ni"e raz&"ela *to se !oga'a. Na $ri&"er) za*to "e na$okon s $rin#eva
lica nestala na$etost... ili za*to "e os&i"e+ ko"i "e $tio Meeni ka!a se okreno bio tako
blistav !a s "o" kol"ena o$et klecnla) $a ni"e bila sigrna +o(e li &o(i !o(i !o blagovaonice
Antonescovi+ na ti& svo"i& visoki& $eta&a. Bare& ne bez tetran"a.
Ali to "e bilo re!) "er "e MarE 0o kroz s&i"e+ rekla: 5Naravno !a "e na to &islila)
b!alice. =o"i !rgi rat va&$ira $osto"i7 No ni$o*to vas ne %eli& $rekinti razgovor.
Sa#vala sa& va& !va &"esta na kra" stola. .rin#e 0cien) biste li bili tako !obri i ot$ratili
Meen ntra76
.rinc 0cien "e istin bio tako !obar. -stao "e galantno $r%a"(i Meeni rk.
.ogle!ala "e n" &alo iznena'eno) is$rva.
Ni"e ni #!o) "er ni "e!an &*karac nika!a ni"e Meeni $on!io rk. 3avi! ni"e bio ba*
na"ve(i kavalir &e' !vara#i&a) vi*e "e bio zainteresiran za svo"e sto&atolo*ke !%benike i
sastanke Toast&astera negoli li"e$o $ona*an"e.
Meena ni"e bila sigrna bi li "o" rka trebala kliznti $regib $rin#eva lakta ili bi trebala
sa&o $olo%iti $rste na n"ega) kao *to "e vi!"ela !a ra!e glavne "nakin"e BBC/"evi&
$ro!kci"a&a 8ane Astin.
Za$ravo "e os"etila &al vrtoglavic... ali o! #ega) o! $rin#eve blizine ili o! *a&$an"ca)
Meena ni"e znala. .itala se *to ni"e re! s n"o&. Ni"e ba* !a nika!a $ri"e ni"e bila blizini
nao#itog &*karca. ?a!ila "e s neki& o! na"zgo!ni"i+ gl&aca na televizi"i) za Boga &iloga.
Ali) &o%!a se ra!ilo o to&e !a "e!nostavno nitko o! n"i+ nika!a ni"e $okazao ni na"&an"i
interes za n".

~ 78 ~

Ili &o%!a... sa&o &o%!a... zato *to "e $rvi $t otka! "e 3avi! oti*ao $oznala &*karca
ko"i " "e $rivkao) ko"i ni"e ve( o%en"en) ni"e ge" i oko n"ega ne leb!i nikakva s&rt.
Zavkla "e rk $regib lakta / sl#a" !a (e se &orati osloniti na n"ega ako se
vrtoglavica $ogor*a / i nas&i"e*ila & se. 5I6) rekla "e. 5G!"e s&o stali76


~ 79 ~

Dvadeset četvrto poglavlje
B1:.. UTC-5, etvrtak, 15. travnja
Ispre! -'ra!e na $veniji Dark 91B
(e) *ork, (e) *ork
5,to ra!ite ov!"e76 $itala "e stari"a %ena s $lavi& $rel"evo& kosi ka! "e n"ezin $ekinezer
$o!igao nog ne!aleko o! &"esta na ko"e& "e sta"ao Alaric Gl4. 5I ne $ok*ava"te &i
lagati) &la!i(. .ro&atra& vas sa svog $rozora. Sto"ite t ve( sat vre&ena.6
5Sa&o #eka& svo" %en) gos$o!o6) rekao "e. 5Na $regle! "e ko! !r. ?abinowitza.6
=i&no "e $re&a &"e!eno" $lo#i na zgra!i na ko" se naslan"ao) a na ko"o" "e $isalo Er. :ubin
:abino)it-, Doro!ni2tvo.
.lava =osa $ratila "e n"egov $ogle!) a $oto& se okrenla $re&a n"e&. .re&a n"ezin
izraz) vi!io "e kako "e ba* i ni"e v"erio.
5Ovako kasno76 $itala "e stari"a %ena. 5A za*to niste #ekaonici76
5=lastro4obi"a6) rekao "e Alaric. 0"tito "e $ogle!ao $ekinezera. N"egovo &aleno lice
bilo "e zbi"eno o! gn*an"a ko"e kao !a "e o$ona*alo izraz vlasnice. 5A !r. ?abinowitz izlazi
ssret $retr$ano& ras$ore! &o"e %ene ko"a "e s$er&o!el.6
5@&6) rekla "e stari"a %ena i $o%rila !al"e.
Alaric) ko"i "e sta"ao vrata !o Aveni"e .ark CJK / ali izvan vi!okrga) naslon"en na zi!
zgra!e g!"e ga ne &o%e $ri&i"etiti nitko osi& stari"i+ %ena ko"e s $rolazile *e((i svo"e
nev"ero"atno &ale $se i !obacivale & $ogle!e neo!obravan"a / $o&islio "e !a & se svi'a.
Ne .lava =osa) iako & se svi!"ela. ;olio "e energi#ne %ene. .o!s"e(ale s ga na BettE i
;eronic.
Ono *to & se svi'alo bila "e sa&a Aveni"a .ark CJK i n"ezini stanari.
Bare& oni %ivi.
Bila "e to elegantna zgra!a o! o$eke) izgra'ena na gl i o#ito !obro o!r%avana. Bil"ke
lon#anica&a s ob"e strane ato&atski+ vrata izgle!ale s z!ravo i rasko*no. Bes$ri"ekorno
#ist crveni te$i+ sta"ao "e is$o! zelene na!stre*nice) a vratar ko"i "e sta"ao $o! n"o& bio "e
&la! i %el"an ra!iti $osao kako treba. Alaric ga "e vi!io ka!a "e +vatio i $l"sno !ostavl"a#a
kineske +rane $ri"e negoli se ova" s$io *l"ati $okra" n"ega na&"eri !a gra "elovnike
ne!%ni& stanari&a $o! vrata.
;ratar "e isto tako zastavio svakog gosta ko"i "e !olazio na zabav Antonescevi+ i
$o&no) s $o$isa ko"i s & oni !ali) $rov"erio i&e $ri"e negoli bi ga $stio gore.
Tako "e Alaric otkrio !a ne&a na#ina na ko"i bi &ogao "e!nostavno $asti na zabav
ne$ozvan... osi&) naravno) ako ne $otri"ebi sil.
A on ni"e bio s$re&an na ta" $otez. Za sa!a.
A kako "e zgra!a bila visoka !va!eset katova) a Antonescovi s %iv"eli na "e!anaesto&)
bez $rot$o%arnog izlaza) n"egov trik 5s krova) noga&a kroz $rozor6) tako'er ne bi $alio.
3ok ne !ok#i kako se *l"ati zgra! kroz $o!ze&n gara% $o!r& / ili &o%!a
kroz laz za $oslg / !osta (e !obro $oznati ato&obile $arkirane is$re! Aveni"e .ark
CJK) $ret$ostavio "e.

~ 80 ~

Ali to "e re!. I&a vre&ena. Sve vri"e&e svi"eta !a is$lanira svo" sl"e!e(i $otez.
Alaric "e sino( stigao .eninsl i %ivao $obol"*an" o!nos na +otel
C+attanoogi. Bilo "e nekoliko !obri+ kanala na kabelsko" ko"i&a "e &ogao %ivati / ni &an"e
ni vi*e nego na tanko& ekran k$aonici !ok se k$a veliko") !boko" ka!i) bez
g&eni+ nal"e$nica / i Iretteove $la+te) a !a ni ne s$o&in"e ntarn"i bazen zi&sko& vrt
na na"vi*e& kat) tako !a &o%e v"e%batiF "elovnik s veliki& i bogati& izboro& "ela s
!ostavo& sobF i nekoliko "oun'eva g!"e s $rivla#ne %ene svi+ nacionalnosti nakon
c"elo!nevnog k$ovan"a $i"ckale #a" i slale $orke svo"i& $ri"atel"ica&a. Ne) Alaric se
nikako ni"e %rio na$stiti Man+attan.
Izzev*i "e!n &al) nego!n #in"enic.
?azlog zbog ko"eg "e o$(e i bio t.
Ali o$et) ako "e &e"l ko"i & "e Martin $rosli"e!io bio istinit) $rinc "e gra! iz istog
razloga: kako bi se $obrino !a &la!i& !"evo"ka&a vi*e nitko ne isisava krv iz ti"ela.
S$is ko"i "e sa!r%avao n"i+ove 4otogra4i"e #ekao "e Alarica ka!a "e stigao +otel.
-%asnlo ga "e *to "e n"e& $rona*ao.
A ni"e bilo lako %asnti Alarica) ko"i "e bio v"eren !a "e svo"i+ !va!eset go!ina s
.alatini&a vi!io sve.
Ni"e bilo i&ena z 4otogra4i"e %rtava. -re! &rtvozornika "e $ret$ostavio / s obziro& na
to kakve s zbe !"evo"ke i&ale / !a s ro'ene isto#no" Ero$i ili #ak ?si"i) i !a s
ze&l"i ilegalno... *to bi $o"asnilo za*to se ni"e $o"avio a$soltno nitko tko bi i+ i!enti4icirao.
Alaric i& "e !ao a&eri#ka i&ena) ko"a s i*la z a&eri#ki san s ko"i& s) bio "e sigran)
sve i !o$tovale ov ze&l".
.rva "e bila !gokosa Ai&ee) $rona'ena rano "e!nog "tra $ri"e sa&o !eset !ana
?a&ble Central .ark.
Crvenokos 8enni4er "e nekoliko !ana $osli"e $rona*ao za$oslenik $arka BrEant.
Na"novi" %rtv nazvao "e @aEleE. N"ezina "e slika Alarica &o%!a i na"vi*e zne&irila "er
"e bila izni&no sli#na Martinovo" k(eri Si&one. Ob"e s ta&no$te) s crno& koso& i sli#ni&
#vrsti& kovr#a&a nalik na va!i#e&) ko"e s se s$irala&a *irile o! lica.
Ona "e $rona'ena $ro*log viken!a Central .ark) kao i Ai&ee...
Alaric) $ro#ava"(i 4otogra4i"e svo"o" +otelsko" sobi) vi!io "e ono *to "avnost / i
nekoliko $ri$a!nika $olici"e) izzev re!a &rtvozornika / ni"e vi!"ela. -zrok s&rti ni"e bio
$itan) a) b!(i !a s 4otogra4i"e &e"lo& $oslali ;atikan) znalo se tko "e / ili to#ni"e *to /
kriv za te s&rti.
8e!ino "e $itan"e &og li $alatini ni*titi n"ega / ili n"i+) "er "e Alaric) nakon *to "e vi!io
4otogra4i"e) $ostao v"eren kako "e bilo vi*e o! "e!nog na$a!a#a / $ri"e $rinca7
Alaric se i !al"e #inilo nev"ero"atni& !a "e va&$ir za$ravo New 9ork na &isi"i ko"a "e
sli#na n"egovo". I to ne bilo ko"i va&$ir) ve( $rinc ta&e.
Ali Alaric "e $ret$ostavl"ao !a $rinc ni"e stalo !o &rtvi+ !"evo"aka. Za n"ega "e bo"stvo
ovi+ tri" !"evo"aka zna#ilo &og(e razotkrivan"e n"egove vrste "avnosti. Otkri(e ostatk
l"!skog ro!a !a va&$iri nis neki iz& grozni#ave &a*te Bra&a Stokera / ne*to *to) to "e
Alaric &orao $riznati ako %eli biti iskren) ;atikan "e!nako $orno $ok*ava s$ri"e#iti kao i
krvo$i"e. Ni"e i& o$et trebala $anika $o$t one ko"a se osa&naesto& stol"e( $ro*irila
isto#no& Ero$o&) ka!a s *arlatanski 5bo"ice va&$ira6 v"eravali neke sel"ane !a s i&
ro'eni #lanovi obitel"i za$ravo ne&rtvi $a i+ $risil"avali !a k$e sk$o 5va&$irsko or%"e6)
isko$a" ro'ake iz groba i o!rbe i& glav.

~ 81 ~

I&a nekakvog s&isla) &islio "e Alaric) !a "e i $rinc t kako bi $ok*ao zastaviti bo"ic
/ ili bo"ice / kao i .alatini. Sigrno "e zabrint "e!nako kao i ;atikan !a bi se &ogla $ro#ti
istina o $osto"an" n"egove vrste.
Sve"e!no. Alarica "e izl'ivala #in"enica !a v"ero"atno i&a isti cil" kao i $rinc.
Naravno) Alaric "e) z to !a na'e i zastavi onoga ili ono) *togo! to bilo) tko to #ini) i&ao
i !rgi cil". Na&"eravao "e ni*titi i $rinca. O$rav!avali to n"egovi *e4ovi .alatini&a ili ne.
.roveo "e $no vre&ena +otelsko& bazen r"e*ava"(i se svo"i+ 4rstraci"a oko
za!atka) ali "e $osli"e toga izvrsno r#ao .er Se.
.a $re&!a ni"e bio za!ovol"an svo"i& trenta#ni& stan"e&) bare& "e na$okon !obro "eo.
I sigrno ne(e &ri"eti o! gla!i !ok sto"i t i zri laz Aveni"e .ark CJK) #eka"(i !a
vi!i "e li se $rinc za$ravo $o"avio.
.o&islio "e / nera!o) naravno / !a bi & se &ogli svi!"eti l"!i ko"e "e o!l#io na!zirati.
Antonescovi s bili bogati / "ako) beskra"no bogati. .o$t n"ega) izgle!a !a i+ ni"e bilo sra&
%ivati l"e$*i& stvari&a %ivot. I&ali s l"etn rezi!enci" ?&n"sko" / ne ba* tro*n)
s!e(i $re&a 4otogra4i"a&a / i #inilo se !a %iva" o!lasci&a ot&"ene restorane. Sino( s
ve#erali Ior Seasons.
.a) 5ve#erali6 "e relativan $o"a&. Naravno !a nis $o"eli $no ka!a s bili &rtve
$o!&kle Sotonine zvi"eri.
Mena "e svo"o" zgra!i bila na #el koo$erative / nekakve vrsta o!bora ko"i "e birao ko&e
se &o%e !o$stiti !a %ivi zgra!i / bez s&n"e kako bi 5rl"6 1l"!e $o$t n"ega) $o&islio
"e Alaric2 &ogla !r%ati $o!al"e.
I$ak) nitko o! oni+ s ko"i&a "e Alaric razgovarao ni"e rekao ni*ta lo*e o n"o"... i a&a ba*
nitko ni"e $re$oznao n"egove alzi"e !a "e ona &o%!a $ri$a!nica ne&rtvi+. 1Ne &ora ba*
s$avati &rtva#ko& kov#eg ili za se i&ati ze&l" iz svog groba. To s "o* neki o! stari+
&itova ko"e "e Stoker krivo o$isao svo"o" kn"izi.2 Ili ni"e bila va&$ir ili s se ona i n"ezin
&% asi&ilirali bol"e o! bilo ko"eg !e&ona ko"eg "e on ika!a vi!io. <ak "e bila i nekoliko
o!bora !obrotvorni+ !r*tava) o! ko"i+ "e "e!an !"eci obol"elo" o! raka o&og(avao o!lazak
l"etni ka&$ na selo.
Eje#a obo"je"a o! raka. 3obra krinka za krvo$i".
M% "e bio vlasnik i $ravitel" bro"ni+ +ol!inga za trgovin nekretnina&a $o ci"elo&
gra! i #esto "e $ratio %en na !obrotvorni& $rire!ba&a) $o$t oni+ za !"ec s rako&.
>ampiri ko"i $os"e(" !obrotvorne $rire!be !a $rik$e novac za l"etni ka&$ za !"ec...
obol"el o! raka: =o&e!i"a. 8o* ko&i#ni"e o! 0etty i >eroni#e.
?ekao "e Martin !a sa! vi*e ne&a toga *to ni"e vi!io.
Si&one "e zgrabila tele4on !ok se Alaric s n"ezini& oce& "o* vi"ek +i+otao na! sliko&
va&$ira ko"i $os"e(" !obrotvorne $rire!be i rekla: 5Stri#e Alaric76
53a) zlato76
5@o(e* li +vatiti l"!e ko"i s $o"eli lice &o&e tati76
53a6) rekao "e) o!&a+ se otri"ezniv*i. 53a) +o(.6
=ao *to (e +vatiti i to *to "e bilo Ai&ee) 8enni4er i @aEleE... ili kako go! !a s se %rtve
za$ravo zvale.
8er sa&o to "e bitno. Ako s ovi Antonescovi stvarno ro! s ti& 0cieno&
Antonesco&) a on "e stvarno $rinc ta&e) Alaric (e I+ ni*titi. Sve n"i+. Ni"e ga zani&alo *to
%ele n"egovi na!re'eni ;atikan ili koliko novca s Antonescovi !onirali kako bi !"eca
obol"ela o! raka &ogla oti(i l"etovali*te. I !al"e s $araziti / $o$t kr$el"a / ko"e treba
ni*titi zbog onoga *to s #inili Martin. Ono" !"evo"ci Sari iz Gal&arta C+attanoogi.
Oni& nei!enti4icirani& &rtvi& %ena&a ko"e le%e &rtva#nici.

~ 82 ~

I bro"ni& !rgi&a) $o$t oni+ iskori*tavani+ i %rtvovani+ ko"e "e Alaric vi'ao ti"eko&
go!ina $rove!eni+ s .alatini&a. Mora i+ ni*titi kao ga&a!) *to s i bili. 8er (e oni sa&o
stvoriti "o* vi*e stvoren"a $o$t sebe) ko"a (e zati& %rtvovati "o* vi*e l"!i $o$t Martina i
Sare i oni+ !"evo"aka.
;a&$iri s ga!ovi. I *ire svo"e ga!ari"e / i bolest / na sve i svakog koga takn.
Sve i+ treba istri"ebiti.
To "e to.
- &e'vre&en Alaric (e sta"ati t) is$re! Aveni"e .ark CJK) i #ekati. Ni"e & va%no
koliko stari"i+ gos$o'a $ro'e $okra" n"ega i $ita ga *to on &isli !a ra!i. .okazat (e i& slike
Ai&ee) 8enni4er i @aEleE ako treba.
I &o%!a) ka!a i+ ve( $okaz"e) 4otogra4i" onoga g!"e "e neko( bilo Martinovo lice.
To (e i& za#e$iti sta.


~ 83 ~

Dvadeset peto poglavlje
..:3. UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91., stan 11$
(e) *ork, (e) *ork
MarE 0o i n"ezin &% s"a"no s se tr!ili !a Meenina #a*a za vino stalno b!e bar
na$ola $na ti"eko& ve#eri.
Ali Meena "e $azila !a $i"e iz n"e sa&o $o&alo. Za!n"e *to "e +t"ela "est obliti se $re!
l"!i&a ko"e &ora svaki !an vi'ati !izal...
A !a i ne s$o&in"e $rinca.
Tek ka!a "e MarE 0o $itala %eli li netko kav) s+vatila "e !a "e ve( $ro*la $ono(.
.ri&i"etila "e kako 8on kra!o&ice $ogle!ava na sat. O#ito & Becca) n"egova $ratn"a na
ve#eri) ni"e s$"ela o!vratiti &isli o! n"egove zv"ez!ane l"bavi TaElor Mackenzie) *to ni"e
#!no. Malo bi i+ to &oglo.
58o"6) rekla "e Meena s iskreni& %al"en"e&. 5Mao &i "e. Mora& i(i. ?a!i& "tro. A "o*
&ora& oti(i !o&a i $ro*etati $sa.6
58a ( to #initi6) $on!io "e 8on ska#(i sa svog &"esta na ka# brzino& zbog ko"e "e
Meeni bilo $o&alo nego!no.
5.ri!r%it ( va& se) Meena) ako va& $ratn"a ne s&eta6) rekao "e 0cien) o!la%(i #a*
za vino. 5Bilo bi &i !rago $rotegnti noge nakon ovako ksnog obroka.6
Meena "e os"etila kako "o" obrazi r&ene. Ni"e &ogla v"erovati !a se zacrven"ela. To "e
ne*to *to "o" se go!ina&a ni"e !ogo!ilo.
To "est) !o ve#eras.
5Bit (e &i za!ovol"stvo6) rekla "e. Ni"e istaknla !a "e 0cien "e!va takno ta" 5ksni
obrok6. ?ekao "e !a se "o* o$oravl"a o! vre&enske razlike.
8on "e $otono natrag na svo"e &"esto. 5O+6) rekao "e) bore(i se !a $rikri"e svo"e
razo#aran"e. 5On!a val"!a i&ate sve $o! kontrolo&.6
Becca "e izva!ila &obilni tele4on i $retra%ivala a$likaci"e) gle!a"(i svg!"e osi&
8onov s&"er.
5S$er i!e"a6) rekla "e MarE 0o entzi"asti#no. 5;as !vo"e izi'ite *etn". No( "e tako
krasna. Ni"e li krasna no() E&ile76
58e) no( "e krasna6) rekao "e E&il.
Ali Meena ni"e &ogla a !a ne $ri&i"eti kako "e izgle!ao &alo zabrinto ka!a "e $oslao
sl%avk !a !onese $rin#ev ka$t.
5Oti(i (e&o sa&o niz lic6) rekao "e 0cien.
5I!e& $o 8acka6) rekla "e Meena.
Nestala "e +o!nik sv"esna kako se 8on na brzin o$rostio i $ratio "e) ne &are(i *to "e
n"egov bi"eg bio tako nes$retan.
5,to ra!i*76 $itao "e ka!a "e otkl"#ala vrata i $stila i+ obo"e stan) a $oto& o$et
zatvorila vrata za n"i&a. 5Zar se tebi ova" ti$ za$ravo svi'a ili *to76

~ 84 ~

5@&) #ek !a raz&isli&6) rekla "e Meena. -zela "e ka$t s v"e*alice i kliznla n"ega)
#vrsto ga stegnv*i oko $asa) !ok "o" "e 8ack Baer) izvan sebe o! sre(e *to "e vi!i) $lesao
zb'eno oko nog. 5,to &i se to to#no ne&a svi!"eti7 N"egove starosv"etske &anire)
o!li#an) ta&no$t izgle! ili #in"enica !a & se "ako svi'a& i !a (e v"ero"atno "e!nog !ana
biti otac &o"e !"ece76
8on "e $okn"eno oti*ao !o ka#a i sr*io se na n"ega. Sa!a "e $o!igao glav s "e!nog o!
Meenini+ krasni+ "astka iz .otterE Barna i zrio n". 5Mislio sa& !a ne %eli* !"ec6)
rekao "e) 5"er ne %eli* biti na"gora &a&a na svi"et) ko"a svo"o" !"eci ne(e !ati !isati i stalno (e
+o!ati za n"i&a sa za*titno& 4oli"o& s &"e+ri(i&a i a!renalinski& igla&a.6
53obro6) rekla "e Meena) kratko z!a+nv*i. 5To se sa&o tako ka%e. Ne %eli& za$ravo
i&ati n"egov !"ec. Ali) sa!a stvarno. ,to &isli* o n"e&76
5- re! "e) val"!a6) rekao "e 8on naslan"a"(i glav natrag i zev*i !al"inski. 5Ako ti se
svi'a" za&i*l"eni) ta"anstveni ti$ovi.6
5Stvarno6) Meena "e zela zic 8acka Baera s kke na zi! i zakva#ila "e na n"egov
ovratnik !ok "e on skakao naokolo. 5Mora* #e*(e sta"ati s tog ka#a) 8on. 0cien Antonesc
"e savr*en ti$.6
5Sa&o ka%e&6) rekao "e 8on $aliv*i televizi". 5Ne&o" &ene kriviti ako te $ok*a
obl"biti &ra#no" ve%i.6
5Nisa& "a te sre(e6) rekla "e Meena. 5Becca se ba* #inila !raga. Mogao si biti &alo bol"i
$re&a n"o".6
8on "e zbn"eno gle!ao. 5Mislio sa& !a se zove BeckE.6
Meena "e zakoltala o#i&a. 5Ako se ne vrati& za sat vre&ena) ne #eka" &e6) rekla "e.
5.azi !a i&a* nek za*tit ako se $oseksa*6) 8on "e vikno za n"o&.
Meena ga zga'eno $ogle!a $reko ra&ena.
5S"e(a* se na*eg razgovora o! $ri"e ot$rilike $et sekn!a) a ti#e se &ene i toga kako ne
%eli& ni*titi %ivot bilo kakvo& b!(e& $oto&stv svo"i& konstantni& razglaban"i&a o
n"i+ovo" na!olaze(o" s&rti7 8a se nika!a ne seksa& bez za*tite.6
53obro6) rekao "e 8on i $o"a#ao ton Top @eara. 58er "a sa& $re&la! !a bi+ bio "ak.6
Meena se okrenla "o* "e!no& zakoltav*i o#i&a... i on!a "e za!n"e& trentk zgrabila
svo" !ru'u torbic / ve() ko"o" "e i&ala zali+ kon!o&a o! za!n"eg izlaska) onog
nesretnog izlaska s ti$o& s visoki& kolesterolo& / *to s naravno bile $ste %el"e) i na$stila
stan.
Nika!a ne *ko!i) $o&islila "e) biti $osebno o$rezan. I s$re&an. Iako) ni*ta se ne(e
!ogo!iti) naravno. On "e $rinc: .rin#evi ne ra!e takve stvari. Ne na $rvo& sastank.
0cien " "e #ekao sa& +o!nik) izgle!a"(i to#no onako kako ga "e 8on o$isao...
za&i*l"eno i ta"anstveno. Meeni "e srce zastalo ka!a ga "e vi!"ela.
5Bok6) rekla "e) os"e(a"(i se o!"e!no& sra&e%l"ivo. Oke". ,to to ona ra!i3
5.oz!rav6) rekao "e on.
<inilo se kao !a n"egov $ogle! $ro!ire kroz n". Te ta&ne o#i nis se vi*e #inile tako
t%ni&a. Bila "e v"erena !a "e znao ne sa&o !a "e zgrabila torbic s kon!o&i&a ve( i !a zna
to#no kako izgle!a i ka!a ne&a +al"in na sebi.
Za#!o) to "o" o$(e ni"e s&etalo.
Na%alost) 8ack Baer "e. Ili "e bare& &islila !a & s&eta) s!e(i $o na#in na ko"i se
$ona*ao) $ote%(i svo" zic i re%e(i.
5O$rostite6) rekla "e sra&e(i se svog $sa.

~ 85 ~

5- re! "e6) rekao "e s&i"e*e(i se. .ritisno "e ti$k za !ol"e. 5<ini se &alo $revi*e
na$et.6
5Blago re#eno6) rekla "e. 5Zato ga i zove&o 8ack Baer.6
58ack Baer6) rekao "e zre(i $sa ko"i "e nastavio re%ati na n"ega. 5O+) raz&i"e&. .o
lik iz televizi"ske seri"e.6
5Tako "e6) rekla "e Meena) za!ovol"na "er "e na$okon s+vatio ne*to iz a&eri#ke $o$larne
kltre. 5Gle!ali ste "e76
53ovol"no6) rekao "e. - n"egov ton #la se velika os!a. Ne svi'a & se seri"a.
5Ne&a& obi#a" gle!ati seri"e ko"i&a se $o"avl""e &#en"e.6
5O+6) rekla "e Meena. .osra&ila se. N"egov ton !ao "e nasltiti !a i&a osobne razloge
za*to ne voli takve vrste za$leta. 8es li n"ega &o%!a &#ili !ok "e sl%io vo"sk ili ne*to
sli#no7
Bilo "e to $ot$no &og(e. Meena ni"e znala gotovo ni*ta o $ovi"esti ?&n"ske) a "o*
&an"e o n"ezino" vo"sci.
Ali $o&islila "e !a se s"e(a ne#ega o... o+) ne*to grozno. Za*to ni"e na brzin gglala
?&n"sk !ok "e bila stan7 Ta!a bi bare& bila in4or&irana.
5.a6) rekla "e s nelago!o&. 5To &i "e "asno. 8a ne voli& gle!ati one ko"i&a l"!i
&ir.6 Ta "o" "e te&atika bila &alo $rebliska. 5Ali) svako& sl#a") 8ack Baer &#i sa&o
lo*e ti$ove.6
5A &o%ete li vi) $o$t 8acka Baera) biti sigrni) Meena6) $itao "e 0cien !ok s se
vrata !izala otvarala i on "o" se s&i"e*io !ok i+ "e $risto"no za!r%avao) 5!a vi"ek znate
razlikovati !obre o! lo*i+ ti$ova76
Meen "e to navelo !a zastane $ri"e negoli "e *la !izalo. 8ack Baer "e z&icao) re%ao i
ni"e %elio na$stiti +o!nik. Iz nekog razloga) 8onova $ri&"e!ba o &ra#ni& ve%a&a *l"ala
"o" se &) kao i n"ezin neozbil"an o!govor.
1na li razlik iz&e' !obri+ i lo*i+ ti$ova7 0eis+a "e inzistirala na to&e !a "e 3avi!)
ko"eg "e Meena vi"ek s&atrala !obri& ti$o&) lo*... iako se Meena nika!a ni"e &ogla za$ravo
slo%iti s n"o&. Na konc) ni"e li on sa&o sli"e!io vlastito srce7
I iskreno) Meeni "e $no bol"e bez n"ega. 3a "e ostala s 3avi!o&) sa!a bi bila k(anica
New 9erseE") ka&o se 3avi! $reselio kako bi otvorio nov or!inaci") sa svo"o& novo&
%eno& i novo& k(o&. I s !"eteto& na $t.
Meena "e vol"ela svo" $osao i svo" %ivot New 9ork) &akar nis savr*eni.
-zev*i sve to obzir) sve iz&e' n"e i 3avi!a na kra" "e !obro zavr*ilo) ni"e li7
A t "e i 0cien) ko"i "o" "e s$asio %ivot. To ga "e #inilo !obri& ti$o&) zar ne7 On "e si'urno
!obar ti$.
- re!) 8ack Baer se &o%!a ne svi'a.
Ali 8ack Baer se nika!a nis svi!"eli ni MarE 0o ni E&il... o! !ana ka!a ga "e Meena
!ovela !o&a iz $ri+vatili*ta za %ivotin"e.
A oni s vi"ek krasni / osi& nev"ero"atno !osa!ni+ razgovora !izal. Ali $ogle!a"
sa&o sav novac ko"i s $rik$ili za !obrotvorne svr+e.
-zvrativ*i os&i"e+ 0cien) Meena "e o$rezno $rekora#ila $reko r$e iz&e' !izala i
+o!nika) sv"esna svo"i+ visoki+ $eta.
58a &isli& !a ste vi !obar ti$6) rekla "e na&"erno ka!a "o" se 0cien $ri!r%io !izal.
5A to &isli i 8ack Baer. Mo%!a & sa&o treba &alo vi*e v"eravan"a nego &eni) "er "e n"e&
&ozak veli#ine ora+a.6

~ 86 ~

Na%alost) $as "e to $otvr!io ne s$"ev*i (i !izalo $ri"e negoli s se vrata $o#ela
zatvarati. Meena se &orala okrenti i $otegnti zic. .as "e $re$la*eno zala"ao i $o"rio
$re&a Meenini& noga&a zbog #ega "e ona $osrnla) ravno 0cienovo nar#"e.
5O+6) rekla "e Meena $osra&l"eno. 5O$rostite.6
5Ne &orate se is$ri#avati6) rekao "e 0cien. 58este li !obro76
53obro sa&6) rekla "e Meena) o!"e!no& nes$osobna o!vo"iti $ogle! o! n"egova.
Ni "e!no o! n"i+ !vo"e) #inilo se) ni"e &oglo $stiti ono !rgo. -&"esto toga) sta"ali s)
gle!a"(i "e!no !rgo&e o#i !obri+ $et sekn!a. Meenino !isan"e bilo "e &alo $litko.
.itala se os"e(a li on elektri#ni nabo" ko"i "e) #inilo se) $lsirao iz&e' n"i+... ili "e to bila o$et
sa&o $ret"erano aktivna &a*ta. Otkca"i srca bili s "al svakako ne*to br%i nego obi#no) i
&alo nestalni. 8e!ini zvk) osini 8ackova !a+tan"a) bilo "e zvono !izal ko"e "e ozna#avalo
katove !ok s silazili.
Ni"e +t"ela $rekinti ti*in iz&e' n"i+) "er "e to bila ona vrsta ti*ine ti"eko& ko"e se
sva*ta &oglo !ogo!iti.
Mogao bi) os"etila "e) #ak i nagnti glav i $ol"biti "e... ako ona b!e !ovol"no !go
!r%ala sta zatvorena !a bi se to &oglo i ostvarili
Ali) naravno !a ni"e.
5,to va& se !ogo!ilo !a ne &o%ete gle!ati seri"e ko"i&a &#e likove76 $itala "e glaso&
ko"i "e bio &alo $ro&kao.
.o&no & "e &otrila lice kako bi oci"enila n"egov reakci".
Ali ni"e bilo nikakve za&"etl"ive reakci"e na n"egov lic. -&"esto toga) na n"ezino $itan"e
$ostavio "e $rot$itan"e.
5,to se !ogo!ilo va&a6) $itao "e) 5!a ne &o%ete gle!ati seri"e ko"i&a likovi &ir76
O!&a+ "e izvkla rke iz n"egovi+ i okrenla se $re&a vrati&a !izala trentk ka!a "e
slovo . zasvi"etlilo a vrata s se otvorila i otkrila $re!vor"e.
5O+6) rekla "e lagano se nas&i"e*iv*i !ok "e 8acka Baera) ko"i se r%no $ona*ao) vkla
van $re!vor"e. 5;oli& sretne zavr*etke/Ni*ta vi*e.6
5I "a6) rekao "e 0cien $rate(i "e z s&i"e*ak. 5Stra ( $o#eti gle!ati t va* televizi"sk
seri".6
5O+6) rekla "e Meena) $resretna. 5To (e biti !obra e$izo!a. C+erEl (e se o$et l"biti s
oce& 8ano& Carloso&) a gra!ske tra#erice (e i+ vi!"eti i nastat (e ci"ela strka. Nikako se ne
s&i"e $ro$stiti.6
0cien se nas&i"ao. 5- to& sl#a") bit ( zali"e$l"en za ekran.6
Bezbri%no s $ro*li $okra" .ra!i$a ko"i i& "e veselo &a+no z: 53obra ve#er) gos$o'ice
@ar$er:6
.oto& s lagano o!*etali ve#ern"i zrak ko"i "e sa!a) ka!a "e $ala no() bio o*tri"i. Meena)
ko"a se os"e(ala sretno kako ve( go!ina&a ni"e) krenla "e s&"ero& ko"i& s ona i 8ack Baer
obi#no *etali.
Ali 0cien " "e zeo za rk i n"e%no "e $oveo !rgo& s&"er.
5Ovi& $te&6) rekao "e. 5Ne*to va& %eli& $okazati.6 Iznena'ena) nas&i"ala se.
5Stvarno76
.oto& "e s+vatila !a " "e !al"avao o! !vo"ice &*karaca ko"a s se naizgle! sva'ala
is$re! .arka CJS... i tako'er s$rotno& s&"er o! =ate!rale sv. 8r"a.
I srce "o" se is$ni. ,titio " "e:
.ro*le s go!ine otka! "e neko& &*karc 1osi& n"ezini& vratari&a) ko"i se nis bro"ali)
"er i& "e za Bo%i( !avala veliko!*ne na$o"nice2 bilo stalo !o n"ezine 4izi#ke sigrnosti. 8on "e)

~ 87 ~

#inilo se) &islio !a se ona &o%e i vi*e nego !obro brinti za sebe 1a osi& toga) ni on se ne
bro"iF on "o" "e brat2. N"ezin otac "e &an"e/vi*e o!stao o! razgovora s n"o&) osi& o $ovr*ni&
stvari&a) otka! "e razvila s$osobnost !a $re!vi!i na!olaze( s&rt 1kl"#"(i i n"egov2.
Oba n"ezina ro!itel"a na neki s "e na#in s&atrali biolo*ko& nakazo&. =a!a go! bi i+) #ak i
sa!a) $os"etila na Ilori!i) Meena bi i+ #la kako se sva'a" $rig*eni& *a$to& o to&e s #i"e
"e strane obitel"i nasli"e!ila svo" s$osobnost 1bilo "e i vi*e o! "e!ne alzi"e kako bi $rateta
Gil+el&ina &ogla biti o!govorna za to2.
I &a!a "e istina !a se mo,e brinti o sa&o" sebi / ako se izz&e #!an na$a! *i*&i*a /
bilo "e "ako galantno o! 0ciena *to " "e $ok*ao za*tititi. Zbog toga "e os"etila val to$line i
os"etila se %enstveni"e.
Tko "e rekao !a kavalirstva vi*e ne&a7
5=akvo iznena'en"e76 $itala "e Meena) s na$oro& $rikriva"(i svo" ra!ost.
58e!no za ko"e &isli& !a (e va& se svi!"eti6) rekao "e. I*li s Se!a&!eset !eveto&
lico& $re&a .eto" Aveni"i. Ta" !io gra!a bio "e na&i"en"en iskl"#ivo lkszni& zgra!a&a)
+oteli&a i Central .ark...
I "e!no" !rgo" zgra!i) s&"e*teno" na Osa&!eset !rgo" i .eto") ko"o" s se brzo
$ribli%avali.
5Met76 Meena "e ra!oznalo $ogle!ala 0ciena. .ri&io " "e za rk !ok s $relazili .et
Aveni" i za$tili se $re&a ogro&no" zgra!i ko"a "e veli#anstveno osvi"etl"ena sta"ala $re!
no(ni& nebo&. Nekoliko l"!i s"e!ilo "e na stba&a razgovara"(i) $*e(i) #ak i #ita"(i
kn"ige z o!s"a" osvi"etl"eni+ st$ova. .ok*ava"(i ignorirati trnce zb'en"a ko"i s "o"
$ro*li rko& na !o!ir n"egove ko%e o n"ezin) Meena "e $ro&cala: 5Ali... ali Met... zatvoren
"e ovo !oba no(i.6
Ni"e bila sigrna !a "e kao stranac / &akar $o#avao na sve#ili*t i #itao klasike za
zabav / $ot$no raz&io.
5;e(ini l"!i6) rekao "e 0cien s ta"anstveni& os&i"e+o&. 5Sli"e!ite &e.
I "o* vi"ek !r%e(i n"ezin rk svo"o") vo!io " "e !ga#ki& stba&a ko"e s vo!ile !o
lazni+ vrata Mze"a Metro$olitan. Meena) rastresena o! 0cienova !o!ira) zaboravila "e
!r%ati 8acka Baera za zic onako #vrsto kao *to "e trebala) i ba* ka!a s !o*li !o
negle!ni+ $okra"n"i+ vrata) on "e s$io o!"riti.
5O+6)$ovikala "e. 58ack:6
Is$stila "e 0cienov rk kako bi $otr#ala za svo"i& $so&) ali 8ack "e otr#ao sa&o !o
gr$e st!enata ko"i s s"e!ili nekoliko &etara !al"e) sl*a"(i &e'sobno svo"e i.o!ove i
!i"ele(i $izz za ko" "e 8ack bio izni&no zainteresiran. =a! "e s$"ela +vatiti $sa nar#"e i
is$ri#ati se st!enti&a) ko"i s "o" se to$lo os&"e+nli) okrenla se i vi!"ela 0ciena kako sto"i
$okra" otvoreni+ vrata) #eka"(i !a & se $ri!r%i za&ra#eno& &ze".
5O+6) rekla "e $ogle!ava"(i iza sebe. O#ito nitko na ste$enica&a ni"e $ri&i"etio kako "e
ti$ s ko"i& "e iza*la $ravo $rovalio n""or*k zna&enitost.
Ili "e bare& tako $ret$ostavl"ala. .rinc v"ero"atno ni"e i&ao kl"# Mze"a Metro$olitan.
Ili "e7 Mo%!a svi r&n"ski $rin#eviR$ro4esori i&a" kl"#.
5Ne &o%ete sa&o... =ako ste...76 Za*t"ela "e s&i"(i se. 50cien) kako ste *li76
.o!igno "e crn kartic s &agnetsko& trako& otraga. 5?ekao sa& va&6) rekao "e. 5Mo"
$ri"atel" ov!"e !r%i $re!avan"e ova" t"e!an. Mislio sa& !a biste %el"eli #ti o #e& govori.
-'ite. .ot$no "e re!.6
8o* "e okli"evala $ogle!ava"(i oko sebe. 5Ali... zar ne $osto"e #vari76
5Ne brinite se. 8a ( se $obrinti za n"i+.6
Meena "e $o!igla obrve. On (e se pobrinuti za n"i+7 ,to to zna#i7

~ 88 ~

O+... !a (e i+ $o!&ititi. Naravno.
0cien "e $rinc. Bio "e bogat. Naviknt "e !a b!e $o n"egov. Sa svi&a. .osebno
osobl"e&.
.ret$ostavl"ala "e !a i&a na !esetke #lanova osobl"a. Sobarica. <ak i batlera. Osobl"e za
l"etn rezi!enci". .ilote za $rivatni avion.
Meena "e i&ala osobl"e / !o&a(ic ko"a "e !olazila "e!an$t !va t"e!na i o!bi"ala o$rati
rbl"e.
5Ali6) $ro&r&l"ala "e nev"erl"ivo) 5i&a& $sa.6
5Nikoga ni"e briga za &alenog $sa.6 Izgle!ao "e nev"ero"atno nao#ito) sto"e(i ta&o s
ta&o& iz sebe) "e!ne rke is$r%ene $re&a n"o") !ok "e !rgo& !r%ao vrata otvorena za n".
5;"er"te &i) Meena.6
Nev"ero"atno "e bilo to *to & "e za$ravo v"erovala. 8e!va !a ga "e o$(e $oznavala.
Ali & "e v"erovala.
Za*to i ne bi7 ;e( "o" "e s$asio %ivot) i to tako *to "e grozio svo". ,to "e &ala $rovala
s$ore!bi s ti&e7
Ali Meena nika!a ne riskira... ne zbog sebe. 0eis+a "e $ogo!ila to#no sri! ka!a "e
o$t%ila Meen !a i&a ko&$leks +ero"a. Meena bi #inila sve !a s$asi %ivot nekoga !rgog
1ka! bi "o" oni to la&o !o$stili2.
Ali ka!a "e ona $itan"7 Iako "e vi"ek &ogla vi!"eti b!(nost $ot$nog neznanca)
nika!a ni"e &ogla vi!"eti *to "e s!bina $ri$re&ila za n".
I tako "e $revi*e $ta #inila ono *to "e lak*e / ostala s !e#ko& ko"i "e ni"e ba* volioF ni"e se
%alila na kolegic ko"a $rezi&a n"ezine zaslge / &"esto onoga za *to "e) !boko sebi)
znala !a "e is$ravno.
A sa!a7
Znala "e !a ako stavi rk 0cien Antonesc rk) ne(e sa&o riskirati &og(nost
!a "e +iti n""or*ka $olici"a.
?iskirat (e i svo"e srce.
@o(e li to stvarno #initi7
Ali *to "o" $reosta"e7 @o(e li $o$t 8ona sa&o s"e!iti na ka# ostatak %ivota) #eka"(i !a
nai' savr*ena osoba) savr*en $osao) savr*en %ivot7
=ako "e &ogla znati !a savr*ena osoba ne sto"i $ravo sa!a $re! n"o&7 =ako "e itko
&ogao znati7
0ako. Ni"e. ?iskirali s.
Stavila "e svo"e $rste n"egove.
Mo%!a ne &o%e vi!"eti svo" b!(nost.
Ali to ni"e zna#ilo !a "e ne&a.
5- re!6) rekla "e s os&i"e+o&. 5.oka%ite &i. .oka%ite &i sve.6


~ 89 ~

Dvadeset šesto poglavlje
..:?5 UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91.
(e) *ork, (e) *ork
Alaric i+ "e vi!io ka! s za"e!no iza*li iz zgra!e / visoki) ta&nokosi &*karac i sitna
brineta s kratko& koso& i #vrsto stegnti& balonero&. Ona "e *etala $o&eranskog &"e*anca.
.as "e izgle!ao kao !a se $"eni oko sta o! %el"e !a na$a!ne ta&nokosog &*karca...
... ko"i "e izgle!ao to#no kao ona" na 4otogra4i"i atora 0ciena Antonesca ko" & "e
Martin rani"e $oslao &e"lo&.
Alaric "e s$re&io stri$ !%e$ i s$ravio se. Ne(e $osegnti za &a#e&. Ne "o*. .ratit (e
i+ i vi!"eti ka&o i!) za sl#a" !a ti$ i*ta $ok*a.
A $oto&) ka!a $ok*a / a $ok*at (e) Alaric "e znao !a (e $ok*ati) znao "e to s
"e!nako& sigrno*( kao *to "e znao !a ga rka ko"o" !r%i &a# nika!a ne(e iz!ati / Alaric
(e & o!rezati glav i s %itko& gle!ati kako se $rinc ta&e na$okon $retvara $ra*in.
8e!ini "e $roble& ta" *to "e Alaric) ka!a "e kreno za $aro&) na ra&e $ala te*ka rka.
Za$an"en / Alarica se ri"etko ka! &oglo iznena!iti / okreno se) &a#a ve( na$ola izv#enog
iz toka...
3a bi se na*ao lice& lice sa svo"i& *e4o&.
53ovraga) @oltz&an6) rekao "e Alaric s$*ta"(i o*tric. 5,to $ok*ava*) $retvoriti se
narezak76
5=r*i* nare!b) Gl4.6 Abra+a& @oltz&an bio "e $ro(elav &*karac) ko"i "e na za!atak
$ra(en"a vla!ara svega nesvetog obkao tra$erice i san!ale. Na #ara$e. Bare& "e i&ao
!ovol"no raz&a !a oko vrata stavi 3avi!ov zvi"ez!. 5Ne bi trebao biti ov!"e.6
53obre #ara$e6) rekao "e Alaric. 5;rlo nena&etl"ive. Nitko te na Man+attan ne(e
$ri&i"etiti niti $o&isliti !a nisi iz gra!a. A sa!a) ako &e is$ri#a*) bio bi+ $rinca ta&e $ri"e
negoli $ob"egne.6
5Stani:6 @oltz&an "e $o!igao rk kako bi zastavio Alarica ba* ka!a "e 0cien
Antonesc is$r%io rk i) $ogle!a na Alaric i @oltz&an) s&"erio ta&nokos) &la!
%en s$rotno& s&"er) !al"e o! n"i+.
8e li $rinc vi!io n"i+ !vo"ic7 Alaric ni"e znao.
Ali "e os"etio ne*to $o$t +la!no(e trentk ka!a "e ta&nooki $ogle! zastao na n"e&.
Zna li $rinc koga) ili *to) on i @oltz&an $re!stavl"a"7 8e li znao !a ga .alatinska stra%a
$ro&atra7
Alaric nika!a ne(e saznati. 8er "e @oltz&an $osegno sako i izva!io "e!in stvar na
ci"elo& svi"et ko"e se Alaric %asavao vi*e negoli #o$ora va&$ira izl'eni+ &iriso& sv"e%e
l"!ske krvi.
Dravi"nik ka!rovsko' o!je"a Da"atinske stra,e.
5Ne6) rekao "e Alaric) os"etiv*i sr+e raz!ra%enosti. 5.obog) @oltz&an. Ne&a&o vr>6
5.ogle!a" ovo) Gl46) @oltz&an "e ve( govorio. 5.i*e ov!"e) na #etrnaesto" stranici
$ravilnika: NAko #asnik sv"e!o#i ran"avan" svog $artnera ti"eko& obavl"an"a !%nosti) morat

~ 90 ~

(e zeti najmanje !va t"e!na !o$sta za $si+olo*ki o!&or i o$ravak te se obavezno
$o!vrgnti $si+olo*ko" tera$i"iN) *to si) kao *to obo"ica zna&o) eskivirao kao i obi#no. I $i*e
!a & se ne(e !o$stiti $ovratak na !%nost !ok ne o!ra!i ovo !vo"e. E $a sa!) svi zna&o
kakav si ti ra!o+oli#ar. Nisi i&ao go!i*n"i o!&or go!ina&a. I sa& Bog zna kako "e ono kroz
*to "e Martin $ro*ao Berlin bilo %asno. Ti si sa& $osli"e +o!io ci"elo gni"ez!o... ne&o"
ni"ekati) vi!io sa& izv"e*ta". Ni"e tvo"a krivica *to s se sakrili i *to i+ nika!a nisi na*ao... bez
s&n"e zato *to i& ni"e bila $rivla#na i!e"a !a i+ +o!i*. Tako !a s&o bili s$re&ni za%&iriti
na "e!no oko na tvo"e o!bi"an"e !a $o*t"e* $ravila. Ali ka!a "e $rinc ta&e $itan") &orat
(e* o!st$iti i $stiti nas / Alaric: Alaric) ka%e&:6
Ali Alaric "e ve( #o i vi*e nego *to "e &ogao $o!ni"eti i otr#ao za $aro& ko"i "e $ravo
nestao iza gla.
Sa&o *to i+ "e) naravno) izgbio.
,to za$ravo ne bi s&"elo biti &og(e. M*karac "e bio visok $reko sto osa&!eset
centi&etara) a %ena si(*ni+ sto *ez!eset centi&etara sk$a s $ot$etica&a) maksima"no. Bili
s $a!l"iv $ar i isticali se go&ili. Ona "e sa sobo& vkla zlatnos&e' lo$tic o! $sa.
4ako su mo'"i je!nostavno nestati3
5Nestali s6) Alaric "e vikno ka!a "e @oltz&an !o"rio !o n"ega. 5Nestali s. I to tvo"o&
krivico&) ti birokratski lakr!i"a*. 3a nisi sta"ao ta&o i citirao &i .rir#nik>6
5Nis nestali.6 @oltz&an "e skenirao lic. 5Igra se s na&a.6
5,to76 Alaric "e o!&a+no glavo&. -vi"ek "e ga"io ne*to $o*tovan"a $re&a obci ko"
& "e n"egov *e4 $r%io ka!a "e tek $o#eo ra!iti kao lovac na va&$ire. Ali n"egovo o!bi"an"e
!a stvari ra!i ikako !rga#i"e) osi& $o*t"(i $ravila) vi"ek ga "e !ovo!ilo !o l!ila.
5;i!io nas "e6) rekao "e @oltz&an. 5Bacio "e $ri#in kako bi se za*titio.6
Alaric "e bio zate#en. 5Naravno. Za*to se "a nisa& toga s"etio76
@oltz&an "e t%no o!&a+no glavo&. 58er si $revi*e osobno kl"#en ovo) Alaric. ,to
&isli* za*to sa& tra%io o! tebe !a se $osveti* sl#a" ko"i ti "e !o!i"el"en / $ronalask bo"ice
oni+ !"evo"aka / a ne $rinca7 Tvo"a %el"a !a izbri*e* ci"el va&$irsk vrst zbog onoga *to s
#inili tvo& $artner... #inila te "e ne#inkoviti& na $osl. Sa!a se vrati natrag svo" +otel.
=o"i "e) #o sa&) na"sk$l"i gra!... kao i obi#no. Na!a& se !a ne &isli* !a (e ti
ra#novo!stvo $ri+vatiti ra#ne iz takvog &"esta. Ne&a nikakvog razloga za*to nisi &ogao
o!s"esti M$no& !vor sv. =lare) $o$t &ene.6
Alaric se ko#io. Ni"e volio ka!a & govore *to !a ra!i) #ak ni ka!a to #ini n"egov
na"stari"i &entor.
3a bi trebao o!s"e!ati osk!no& %$no& !vor crkve o tro*k $oslo!avca &"esto
lkszno& +otel) ko"i sa& $la(a.
Niti "e volio !a & govore kako s ga n"egovi os"e(a"i #inili ne#inkoviti& na $osl...
#ak i ako $osto"i ma"a &og(nost !a "e to istinito.
Ali na"&an"e & se svi'ala #in"enica !a "e ssreo krvo$i" s takvo& vrsto& s$tne
&o(i ko" "e 0cien Antonesc o#ito $os"e!ovao. S$osobnost !a "e!nostavno $ostane
nevi!l"iv na $lo#nik na ko"e& ne&a velike g%ve7 I #ini %en s ko"o& "e bio / i n"ezina psa -
nevi!l"ivi&a7
Alaric se ve( borio s neki& $rili#no &o(ni& va&$iri&a / "%no/a&eri#ki) s"etio se) vi"ek
s bili !osta zastra*"(i / ali ni s "e!ni& ko"i "e i&ao takve s$osobnosti.
5Ne zna&o #ak ni +o(e li se vratiti6) @oltz&an se raz!ra%l"ivo $o%alio gle!a"(i $re&a
.eto" Aveni"i. 5Sa!a nas "e vi!io. Znat (e !a zna&o za Antonescove. Izgbili s&o ga.6
@oltz&an ni"e nastavio i rekao) I to tvojom krivi#om, Fu"I. Ali Alaric "e znao !a to &isli.

~ 91 ~

58o* vi"ek i&a&o n"i+6) rekao "e Alaric. 5MarE 0o i E&il Antonesc. Mo%e&o i+
iskoristiti kako bis&o na*li n"ega.6
5Oni nika!a ne(e $rogovoriti.6 @oltz&an "e zv#ao %alosno. 5A $osebno ako tebe
za!%i& za to. ?azbit (e* i& glav $ri"e negoli i+ o$(e s$i"e& $itati bilo *to. Zna& te.6
Alaric "e o!&a+no glavo&. Izbacio "e ra&ena i okreno se natrag $re&a Aveni"i .ark
CJK.
5Gl46) @oltz&an se #inio za$an"en iznena!no& aktivno*( svog *ti(enika. .o%rio "e
za n"i&. 5Gl4. ,alio sa& se ka!a sa& govorio o razbi"an" glave Antonescovi&a. 8o* vi"ek
bi na& se &ogli $okazati kl"#ni& izvoro& in4or&aci"a. Ne&o"&o #initi ni*ta #i&e bis&o
i& o!ali na*e na&"ere. 8o* vi"ek ne zna" !a s&o i+ otkrili. 0cien nas za$ravo &o%!a ni"e
niti "e vi!io niti s+vatio tko s&o. Ne&o" #initi ni*ta naglo>6
Alaric "e !ga#ki& korako& kora#ao $re&a crveno& te$i+ is$re! .arka CJK. <i& "e
stao is$re! !vostrki+ vrata s &"e!eni& okviro& #"no s se otvorila) a vratar
ta&nozeleno" livre"i) ko"i "o" #itao !%benik $o! nazivo& Umjetnost sen-ua"ne masa,e,
$o!igno "e $ogle! s n"ega i nas&i"e*io & se.
5=ako va& &og $o&o(i) gos$o!ine76
53a6) rekao "e Alaric *iroko se os&"e+"(i. 5Mogao bi+ se zakleti kako sa& $ravo
vi!io svog na"bol"eg $ri"atel"a s 4aklteta kako izlazi iz ove zgra!e / visok) ta&nokosi ti$ / ali
"e sko#io taksi $ri"e negoli sa& ga s$io !ozvati. 8e li to bio on) 0cien Antonesc) ili sa&
"a $ol!io76
50cien Antonesc76 ;ratar se nastavio s&i"e*iti. 50cien Antonesc7 Bo"i& se !a
ne&a&o... O+) &ora !a &islite na visokog gos$o!ina ko"i "e ve#eras bio $os"et gos$o!in
i gos$o'i Antonesc: 3a) !a. Na $o$is "e bio gos$o!in Antonesc.6
5Znao sa&6) Alaric "e rekao) trentk ka!a "e @oltz&an %rno *ao iza n"ega. 5Znao
sa& !a "e to bio 0cien:6
;ratar) na #i"o" "e $lo#ici s i&eno& $isalo Dra!ip, $ogle!ao "e $o$is na svo&e stol.
5Tako "e6) rekao "e. 5Na ve#era*n"o" zabavi gos$o!ina i gos$o'e Antonesc bio "e 0cien
Antonesc.6
5;i!i*) tata6) rekao "e Alaric okre((i se $re&a @oltz&an. 5?ekao sa& ti !a "e to on.6
5Tata76 rekao "e @oltz&an. Sa!a "e na n"e& bio re! !a b!e zate#en.
5A ona $reli"e$a &la!a !a&a) ona sa $so&) ko"a "e bila s n"i&6) rekao "e Alaric okrenv*i
se natrag $re&a vratar) 5&ora !a & "e %ena. Ne &og v"erovati. Ni"e &i rekao !a se
o%enio:6
5O+6) rekao "e .ra!i$ s&i"(i se. 5Ne) to "e bila gos$o'ica @ar$er. Ona %ivi ovo"
zgra!i. O+) ne. Ne) gos$o'ica @ar$er ni"e !ana.6
Alaric "e izgle!ao nesretno. 5Ozbil"no76 $itao "e. 5To ni"e bila 0cienova %ena76
5Ne) ne6) rekao "e .ra!i$. Sa!a se ve( otvoreno s&i"ao) kao !a "e $o&isao na !a"
gos$o'ice @ar$er za gos$o!ina Antonesca ne*to na"s&"e*ni"e na svi"et *to "e ika!a #o.
5Ne) gos$o'ica Meena @ar$er %ivi ov!"e sa svo"i& brato&) gos$o!ino& @ar$ero&. Ona i
va* $ri"atel" s se tek ve#eras $oznali) na zabavi Antonescevi+) &isli&.6
Alaricova $roc"ena Aveni"e .ark CJK "o* se &alo $o$ravila. .ra!i$) vratar) istin !obro
za$a%a) $re&!a "e $revi*e ssretl"iv $re&a $ot$ni& stranci&a ka! se ra!i o $rivatno&
%ivot n"egovi+ stanara... Alaric "e sa!a znao !a se %ena ko"a "e ve#eras $ratila 0ciena
Antonesca zove Meena @ar$er) !a %ivi zgra!i i !a %ivi s brato&. Ne&ali bro" in4or&aci"a
ako se z&e obzir !a "e o sebi rekao sa&o la% !a "e bio ci&er 0ciena Antonesca na
4akltet.

~ 92 ~

5.a) %ao &i "e *to ga nisa& s$io +vatiti6) rekao "e Alaric.6Znate *to7 .ogle!at ( &og
li ga $rona(i na Iacebook.6
5To "e s$er i!e"a6) rekao "e .ra!i$. 5Znate !a ovi+ !ana &o%ete !o(i kontakt s
$rakti#ki bilo ki& na Iacebook. Bio sa& na n"e& neki!an i s$io !o(i kontakt s "e!ni&
stari& $ri"atel"e& ko"eg nisa& vi!io "o* o! vrti(a. Mo%ete li v"erovati76
5;i!i*) tata76 Alaric se nas&i"e*io @oltz&an. 5Iacebook. Tako se to ra!i.6
@oltz&an "e izgle!ao s&eteno. 5Iacebook76 $onovio "e.
Alaric "e na&igno vratar. 5@vala) .ra!i$e6) rekao "e. 5Znate li &o%!a g!"e 0cien
o!s"e!a !ok "e ov!"e) gra!76
5O+) ne. Ali ako %elite nazvati Antonescove6) rekao "e .ra!i$ !ok "e !izao sl*alic
$orta4ona) 5sigran sa& !a bi ra!o/6
5Ne&a $otrebe6) rekao "e Alaric is$r%iv*i rk &e'naro!no $riznato& znak za
stop. 5Ne bi+ i& +tio s&etati ovako kasno. Mo%!a navrati& neki !rgi !an) +vala.6
I okreno se i na$stio zgra!) @oltz&an ga "e sli"e!io sto$.
5I&$resivno6) rekao & "e na!re'eni. 50i"e$o "e vi!"eti !a za $ro&"en rabi* nek o!
te+nika ko"i&a sa& te na#io) &"esto !a "e!nostavno &a*e* ti& svo"i& &a#e& naokolo.6
5.ok*ava& izb"e(i bi"an"e civila ka!a go! "e to &og(e6) rekao "e Alaric $rostri"eliv*i
*e4a raz!ra%eni& $ogle!o&. 5To si &e tako'er na#io) s"e(a* se76
5S"e(a& se6) rekao "e @oltz&an. 5Ali *to si za$ravo $ostigao ov!"e) osi& *to si vrlo
v"ero"atno $ozorio Antonescove !a s&o i& na trag7 Zna* !a (e i& vratar re(i !a s&o bili
ta&o. A nis&o ni*ta bli%e n"egov $ronalask.6
5Ne6) slo%io se Alaric. 5Ali zna&o !"evo"#ino i&e.6
5A kako (e na& to ikako koristiti76
5O+6) rekao "e Alaric) 5"ako $no (e na& koristiti) $ret$ostavl"a&. 8er (e nas ona o!vesti
ravno k n"e&.6
Zati& "e $a%l"ivo !o!ao: 5To "est) ako $re%ivi no(.6


~ 93 ~

Dvadeset sedmo poglavlje
.1:.. UTC-5, petak, 16. travnja
+u-ej +etropo"itan Deta $venija 1...
(e) *ork, (e) *ork
Meena "e $rovela !osta vre&ena Mze" Metro$olitan ka!a se tek !oselila gra!.
.osebno " "e $rivkao $ortret Ivane Orleanske) ko"i "e visio kril $osve(eno&
!evetnaesto& stol"e() &"etnika ko"i se zvao 8les Bastien/0e$age.
Slika "e $rikazivala Ivan kako sto"i vrt ro!itel"ske kolibe) zri $razno i naizgle!
sl*a glasove svetaca. Best"elesni) areola&a obavi"eni likovi leb!"eli s iza Ivanini+ le'a
naoko "o" *a$((i.
Slika ni"e bila tako "ako $osebna. - s$ore!bi s !rgi& blago& ko"e "e &ze"
$os"e!ovao) s&atrala se "e!ni& o! &an"e va%ni+ !"ela kolekci"e.
Sve"e!no) Meeni "e to $latno bila $rva !estinaci"a $o lask &ze" i znala "e) ka!a se
os"e(ala $osebno $oti*teno i bezna!no) sta"ati i gle!ati "e gotovo ci"eli sat !r*tv "e!nako
tako iz&#eni+ !*a.
Ali $rinc 0cien ni"e o!veo Meen $re&a kril $osve(eno& !evetnaesto&e stol"e( te
no(i ka!a " "e vkao Metro$olitan.
-&"esto toga vo!io " "e $re&a izlo%bi sre!n"ov"ekovne &"etnosti $rize&l") kroz
&ra#n) ti+ ;elik 3voran.
Bilo "e tako #!no biti &ze" nakon zavr*etka ra!nog vre&ena. Meena nika!a ni"e
vi!"ela !vorane tako $razne... ili tako ti+e.
Za$ravo "e #la vlastito srce kako "e!noli#no t#e o! zb'en"a zbog onoga *to ra!e /
nato# 0cienov stra"an" na to&e !a "e sve re!) os"e(ala "e !a "e ne*to ne!o$*teno
to&e *to s oni t. Naravno !a "e:
A sa!a " "e 0cien o$et !r%ao za rk.
N"egov stisak ni"e bio ba* to$ao / n"egovi $rsti s se vi"ek #inili &alo +la!ni&a na !o!ir
/ ali bilo "e to #!no &ir"(e) kao *to "e bilo i one no(i is$re! =ate!rale sv. 8r"a.
A o$et) oko n"ega "e vla!alo !"e#a#ko zb'en"e) nestr$l"ivost ko"o& "o" "e) #inilo se) %elio
$okazati blaga ko"a &ze" i&a. ?azigrano "e !r%ao $rst na sti&a !ok " "e vo!io za sobo&.
5@o(e&o li kl"#iti neke alar&e76 Meena "e $itala nervozno) !r%e(i rci 8acka
Baera ko"i se vr$ol"io.
5Sa&o ako $ok*a* ne*to krasti6) $rinc "e o!govorio *ale(i se.
5O+) $a on!a $ret$ostavl"a& !a ( se &orati sz!r%ati6) rekla "e Meena zvrativ*i &
za!irkivan"e&. Bila "e za!ovol"na vi!"ev*i !a se $o"avl""e n"egova vesela strana. Mo%!a ni"e
$no gle!ao televizi") ali "e znao kako se zabaviti.
-skoro s bili okr%eni nezaboravno $reli"e$i& tri$tisi&a 3"evice s !"eteto&) zlatni&
ras$eli&a o$to#eni& !ragl"i&a ko"i kao !a s"a"e na!naravno& sv"etlo*( iz vitrine. 0cien
" "e o!veo o! n"i+ $re&a kolekci"i $ortreta i !rvoreza iz $etnaestog stol"e(a. Meena ni"e
&ogla $ro#itati kartice na vitrina&a vezani&a z $ortrete "er "e bilo $re&ra#no) ali 0cien "e
ob"asnio: 5Ove $rikaz" kneza ;la!a Te$e*a ;la*kog / zna*) &*karca o ko"e& sa& ti
$ri#ao) onoga ko"i "e takav +ero" &o"o" ze&l"i. Mivio "e vri"e&e $rvi+ tiskarski+ stro"eva $a

~ 94 ~

o n"e& $osto"i !osta $ovi"esne !ok&entaci"e. N"egov otac ;la! II. bio "e #lan ?e!a z&a"a /
ko"i "e te&el"io &a'arski kral" kako bi "e!inio ss"e!na kral"evstva $rotiv Os&anskog
carstva Tako !a "e ;la! Te$e* tako'er ve!en re!... s $et go!ina) neto& $ri"e negoli "e otac
n"ega i n"egova &la'eg brata $re!ao kao taoce sltan Os&anskog carstva kao osobno
"a&stvo !a ne(e na$asti sltana !ok s !"e#aci $o! n"egovi& krovo&.6
5O+) Bo%e6) rekla "e Meena os"e(a"(i kako tone. Ova $ri#a "e bila &alo !e$ri&antna.
Ne bi rekla !a " "e iznena!ila $ri#a o okrtnosti ;la!ova oca) o !avan" sinova sltan
!a bi o#vao &ir) zi&a"(i obzir to kako "e naslikan na $ortret. Ako "e ;la! Te$e* i&alo
sli#io oc) ni"e &ogao biti "ako !obar. I&ao "e !ga#ke) zlokobne crne brkove i sitne izbl"ene
o#i.
Ili &o%!a ono !oba "e!nostavno nis znali ba* !obro crtati. Meena "e vi"ek
izb"egavala ova" !io &ze"a. N"ezin ks "e vi*e nagin"ao $re&a ro&antiz&...
=ako go!) #ini se !a 0cien ni"e $ri&i"etio !a "e Meeni &rska ova te&a. =ao $ro4esor
$ovi"esti) bio "e o#ito "ako o!*evl"en to& $ri#o& o istaknto& velikan svo"e ze&l"e.
0cien "e nastavio. 5Iako "e n"egov brat bio &il"enik sltana) bo"i& se !a Os&anli"e nis
$re&a ;la! Te$e* $ost$ali "ako li"e$o. I ka!a "e na$okon nasli"e!io $ri"estol"e o! svoga
oca i vratio se natrag ;la*k) bio "e "o* vi"ek !osta ogor#en zbog svega toga... a stvari se)
bo"i& se) za n"ega nis nakon toga $obol"*ale. I&ao "e nesretan %ivot) is$n"en tgo&.
N"egova $rva %ena) ko" "e "ako volio) bila "e li"e$a i nevina &la!a %ena. Neki l"!i s #ak
*a$tali !a "e... $a) !a "e $o$t an'ela na ze&l"i.6
Meena "e $o!igla obrve ka!a "e ovo #la i vi!"ela !a "o" "e 0cien $tio kratak s&i"e*ak.
53a6) rekao "e) 5i &islio sa& !a (e ti se svi!"eti ova" !io $ri#e.6
.ri&io " "e za rk i o!veo $re&a $ri&itivno& crno/bi"elo& !rvorez ko"i "e $rikazivao
!vorac s torn"evi&a i ri"eko& *to te#e $o! n"i&.
5Na%alost6) rekao "e glaso& ko"i se Meeni #inio na&"erno li*en e&oci"a) 5ne&a on vrst
zavr*etka kakv ti voli*. ;la! i n"egova %ena %iv"eli s ratni& vre&eni&a. =a!a "e #la !a
n"i+ov !vorac o$s"e!a" Trci / za ko"e se oni& vre&eni&a govorilo !a s neizrecivo
okrtni $re&a kral"evski& zarobl"enica&a / n"egova &la!a nev"esta bacila se kroz $rozor
gorn"eg kata) o!abir(i ra!i"e s&rt negoli ono *to "e &islila !a (e "e sna(i n"i+ovi&
rka&a.6
Meena "e z!a+nla) $ogle! "o" "e $oletio $re&a "e!no& o! visoki+ torn"eva $rikazani+
na !rvorez.
5.ala "e ri"ek is$o! $rozora $ala#e i to$ila se6) 0cien "e nastavio isti& tono&) bez
e&oci"a. 5Ta ri"eka se "o* vi"ek zove = negin"ina ri"eka.6
5O+6) rekla "e Meena nesretno. Ova $ri#a "o" se sve &an"e i &an"e svi'ala. 5=ako t%no:6
=0i"o "e t%no6) slo%io se 0cien. 5A nastavak "e "o* t%ni"i. N"ezin &% o%enio se s n"o&
iz l"bavi... ri"etkost oni& !ani&a. Nakon n"ezine s&rti ni"e vi*e bio isti. Neki ka% !a "e
$ol!io. .o#eo se $re&a svo"i& ne$ri"atel"i&a / $a #ak i $o!anici&a) vlastiti& sinovima /
$ona*ati na... $a) na "ako ne$ri+vatl"iv na#in.6
Meena ga "e brzo $ogle!ala ka!a ga "e #la kako izgovara ri"e#i jako neprihvat"jiv nain.
8er) !ok "e n"egov ton i !al"e bio sve"e!nako aka!e&ski +la!an) i v"ero"atno nitko !rgi
ne bi $ri&i"etio ni na"&an" razlik n"egov glas) Meena "e znala: $rinc "e raz&i*l"ao o
vlastito& !"etin"stv. 0cienov otac se $re&a njemu $ona*ao na 5"ako ne$ri+vatl"iv na#in6.
Bila "e sigrna to... "o* i vi*e ka!a "e vi!"ela kako & $ogle! naizgle! gori !ok "e gle!ao
$re&a !rvorez =negin"ine ri"eke.
I Meeni se srce zbog n"ega stegnlo o! %alosti. 3a) $rinc "e) i nao#it) i bogat i isksan.

~ 95 ~

Ali ona zna kako "e to ka!a i&a* $roble&e. 9tvarne $roble&e. One zbog ko"i+ si no(
b!an) s$oti#e* se &rak) $ose%e* za %to& bo#ico& $ro$isani+ tableta za s$avan"e.
-$ravo to& trentk Meen "e +vatio $oriv) "e!nako nagao kao i sna%an) !a ga
s$asi... isti $oriv ko"i "e os"etila $re&a bilo ko& koga bi srela i znala !a (e skoro &ri"eti.
Sa&o) ovo& sl#a") %el"ela "e s$asiti 0ciena o! tge ko" vi!"ela ti& ta&nos&e'i&
o#i&a) a ne o! sigrne s&rti... isto onako kako "e on n" s$asio one no(i) o! *i*&i*a ko"i s se
z krikove obr*ili sa zvonika =ate!rale sv. 8r"a.
Sa&o *to ni"e znala kako. Sa&o "e znala kako s$asiti l"!e o!) n"i+ove b!(nosti 1a #ak
ni to ni"e ra!ila "ako !obro2.
=ako s$asiti nekoga o! n"egove $ro*losti7
Ta!a se 0cien val"!a trgno) $a "o" "e stisno rk i rekao s os&i"e+o&: 5Mao &i "e)
Meena. ?ekla si !a voli* $ri#e sa sretni& zavr*eci&a) a "a ti is$ri#a& ov ko"a "e ne!vo"beno
sve sa&o ne sretna. Ne zna& za*to sa& os"etio tako sna%n %el" !a "e $o!i"eli& s tobo&. To
"e va%na $ri#a / &eni. Mo&e naro!. Ali... ni"e za %en $o$t tebe) ko"a "e tako is$n"ena
%ivoto& i ra!o*(.6
Meena "e $o!igla obrve. O+ Bo%e) kako li " "e sa&o krivo $ro#itao. 5Ali $oenta "e6) rekao
"e 0cien) "o* vi"ek se s&"e*ka"(i) 5!a "e ;la! Te$e* na"ve(i r&n"ski +ero"... $o$t va*eg
generala Gas+ingtona. Ne bis&o $osto"ali kao ze&l"a !a ni"e bilo n"ega.6
5O+6) rekla "e Meena. 5.a) to& sl#a") !rago &i "e zbog n"ega.6
Ali ni"e bila sigrna !a & "e $ov"erovala. Ne to o to& ;la!) tko go! !a "e on bio) ve(
s&i"e*k ko"i "o" "e $tio. Znala "e !a "e bio la%an. Os"e(ala "e i !al"e ta"n tg n"e&...
I zato *to "e znala kako "e to ka!a si sa&) os"e(ala "e !a "e na n"o" !a na'e t"e+ za
n"egovo bezna'e.
.ogle! "o" "e ltao $otrazi za ne#i& *to bi &oglo $o&o(i. Trentak kasni"e ona "e vo!ila
nje'a $re&a ikoni ko"a "e zlatno s"a"ila $o! sv"etlo*( svo"e vitrine.
5.ogle!a"6) rekla "e tri"&4alno) &isle(i sebi: /h, !obro. /vo 5e upa"iti. 5Ovo "e $rigo!no)
zev*i obzir na#in na ko"i s&o se $oznali.6
Meena se nas&i"e*ila veselo" slici na !rvet) vitez na +rabro& kon" #i"e "e ko$l"e
$robi"alo srce &igol"ave g"e ko"e se svi"ala is$o! ko$ita n"egova kon"a.
5A+) !a6) rekao "e 0cien isti& aka!e&ski& tono& ko"i& se sl%io ka!a "e govorio o
;la! Te$e*. 5Sv. 8ra". T "e izvor) #va ga stra*ni z&a" ko"i sel"ani&a "ako !go ni"e !ao
!a zi&a" vo! ko"a i& tako treba... osi& ako & $rvo ne %rtv" !"evic. Ali tog !ana vi*e
ni"e bilo !"evica sel) osi& kral"eve k(eri. Ona "e +rabro oti*la !o rba vo!e) nato# o#evi&
$rotesti&a) o#ek"(i !a &re. Ali) $ogle!a" tko se $o"avio... vitez $o i&en 8ra" ko"i (e
biti z&a"a i s$asiti n" i n"ezin naro!. Bit (e & tako za+valni !a (e zavi"ek ostaviti
$oganstvo.6
Meena "e sta"ala) s rko& n"egovo") bl"e(i ikon.
/kej, $o&islila "e sebi. Eak"e, to nije pomo'"o. I-'"e!a !epresivnije ne'o prije.
$ sa!a se i ja osje5am !epresivno. Jva"a sv. Kurju. Tko bi rekao !a si i sveta# -a2titnik
!epresiva#a.
A on!a) sa&o tako...
Znala "e.
Bilo "e l!o. Ti&e (e & $revi*e toga otkriti o sebi... $no vi*e nego *to bi ika!a +t"ela.
Ali to "e ne*to *to) s+vatila "e) &ora #initi.
5Meli* li vi!"eti &eni na"!ra% slik na ci"elo&e svi"et76 Meena ga $ogle!a.
Izgle!ao "e iznena'eno... i kao !a se zabavl"a. 5;olio bi+ to6) rekao "e.

~ 96 ~

Ovoga $ta Meena "e vo!ila n"ega... iz o!"ela sa sre!n"ov"ekovni& izlo*ci&a i
ste$enica&a gore !o krila $osve(enog !evetnaesto& stol"e(.
Bila "e &alo nervozna ka!a s se $ribli%ili slici ko" "e tako !go vol"ela) !a &o%!a ne(e
$re!stavl"ati sve ono #ega se s"e(a.
A o$et) #ega se ona to bo"i7 To "e Ivana Orleanska) svi "e vole.
=a!a s se $ribli%ili) vi!"ela "e !a se ni"e &orala ni#ega bo"ati. Ne) slika "e) kao i vi"ek)
bila za$an""(a... bare& Meeni. Sv"etlo izna! $a%l"ivo izra'enog zlatnog okvira bilo "e
$al"eno i bacalo sv"etlost na sel"an#ic !"e#a#kog izgle!a !ok "e zrila !al"in) a iza n"e "e
ar+an'eo Mi+ael !ozivl"e. Meena "e bila tako o#arana !a "e za$ravo zaboravila brinti se
+o(e li se 0cien svi!"eti slika.
S$stila "e 8acka Baera na $o! i oti*la ravno !o slike) sto"e(i bli%e negoli se ika!a
s!ila !oba ka!a "e &ze" otvoren za $os"etitel"e.
5Ni"e li $reli"e$a76 rekla "e bez !a+a) !ive(i se !etal"i&a slike.
58e6) slo%io se 0cien ozbil"no.
Meena se) okrenv*i glav) zne&irila otkriv*i !a 0cien sto"i &nogo bli%e nego *to "e
&islila...
... na &an"e o! $ola &etra o! n"e. Ni"e #ak niti gle!ao slik ka!a se slo%io !a "e $reli"e$a.
Ta&ni $ogle! & "e bio $rikovan za n"ezino lice.
Zacrven"ev*i se) Meena "e s+vatila !a "e &o%!a l"e$oti slike na*la konkrenta
0cienov visoko& ti"el i savr*eni& crta&a lica.
Osi& toga) &orala "e $riznati) !obro &iri*e. Ni"e to#no &ogla o!re!iti na *to. 8on "e
is$robao ci"eli niz &*ki+ kolon"ski+ vo!a %ivot) ve(ino& sla!n"avi+ i o!bo"ni+.
Ali 0cienova "e &irisala lagano i #isto.
Meena "e $o%el"ela to) *to go! to bilo) izliti $o sebi.
5I *to "e to sv. Ivani6) $itao "e 0cien s&"e*ka"(i "o" se) 5!a ti se toliko svi'a76
5O+6) rekla "e Meena. S+vatila "e) sa zrnce& %al"en"a) !a si "e sa&a isko$ala "a&.
A o$et) tra%io " "e !a & v"er"e ka!a s sta"ali is$re! &ze"a.
Naravno !a & ni"e &ogla re(i istin. Znala "e *to bi se !ogo!ilo. Ista stvar ko"a se
!ogo!ila s 3avi!o&. 0cien bi $o&islio !a "e #!akin"a. <ak i gore o! #!akin"e.
.o&islio bi !a "e nakaza.
Ne(e !o$stiti !a se to !ogo!i. Skrivat (e istin o! n"ega !ok go! b!e &ogla.
Zavi"ek) b!e li &orala.
Ali) val"!a bi & &ogla re(i "e!n ver-iju istine a !a ne o!a $revi*e toga o sebi.
5;al"!a6) rekla "e) bira"(i $a%l"ivo svo"e ri"e#i) 5to *to "e s$"ela t"ecati na %ivot toliki+
l"!i) nato# to& *to "e siro&a*na i !"evo"ka... ogro&ni &insi vre&en ko"e& "e
%iv"ela. Izricala "e $roro#anstva) zna*... nev"ero"atno to#na $roro#anstva ko"a na $o#etk nitko
ni"e v"erovao. Ali na konc "e v"erila !ovol"no l"!i !a govori istin) $a " "e kral" $ri&io
a!i"enci". =o"i "o" "e v"erovao.6 Meena "e "o* &alo $ogle!avala $re&a slici $ok*ava"(i
za&isliti kako "e bilo Ivani) tako o!l#no") a o$et s toliko toga $rotiv sebe. 5Naravno !a s
l"!i govorili !a "e l!a. 3anas neki l"!i govore !a s Nbo%"i glasoviN ko"e "e #la bili
$osl"e!ica &la!ena#kog nast$a *izo4reni"e. A kako "e bila tine"!%erka) $ret$ostavl"a& !a "e
bila o!govara"(e !obi za to...6
5Ali ti ne %eli* v"erovati to6) rekao "e 0cien ka!a "o" "e glas o!ltao.
Os"e(a"(i kako o$et crveni lic) Meena "e $ogle!ala $re&a svo"i& sto$ali&a.

~ 97 ~

Ni"e se zavaravala !a !io razloga zbog ko"ega "e vol"ela slik is$re! ko"e s sta"ali ni"e bio
ta" !a i ona) $o$t Ivane) i&a vlastite ntarn"e glasove s ko"i&a se borila. Ni"e ba* v"erovala
!a n"ezini ntarn"i glasovi / os"e(a"i ko"i s "o" govorili kako (e l"!i &ri"eti / !olaze o!
Boga.
Ali "e znala i !a ni"e s+izo4reni#arka.
5Osi& toga) $no l"!i Ivani ni"e v"erovalo. Bare& $o#etk6) rekla "e Meena) na$okon
$o!i%(i $ogle! kako bi se ssrela s n"egovi&. 5Ali na konc "e v"erila !ovol"no l"!i
svo" lci!nost $a "e !ove!ena $re! kral"a. ..ion "o" "e $ov"erovao. =ako bi l!a %ena &ogla
$revariti kral"a #i"i "e vlastiti otac $atio o! $si+oza7 .re$oznao bi znakove. Ne6) rekla "e
Meena gle!a"(i o$et slik i o!&a+"(i glavo&. 5Ni"e bila s+izo4reni#arka. Znala "e
sva*ta. Bila "e na"bol"i vo"ni strateg ko"eg "e 4rancska vo"ska ika!a i&ala... tine"!%erka ko"a "e
sl*ala glasove svo"o" glavi i vo!ila svo"e l"!e vi"ek iznova $ob"e!...6
=a!a "e Meena o$et $ogle!ala 0ciena) bilo "o" "e nego!no zbog sza ko"e s "o" sa&e
o! sebe navrle na o#i.
53ok "e6) nastavila "e is$reki!ani& glaso&) 5ne$ri"atel" ni"e +vatio) a kral" iz!ao $a s "e
s$alili z o$t%b !a "e v"e*tica.6
0cienov s&i"e*ak "e $okazivao !a se zabavl"a... !ok ona ni"e za$lakala.
Ta! s & se sne iskrivile i on is$r%i rk $re&a n"o".
O!"e!no&) Meena se na*la $rivinta z n"ega) zagrl"a") lica $ritisntog o n"egova
$rsa...
5Ti izgle!a* $o$t n"e6) rekao "o" "e ta&n) kratk kos.
Meena) $osti'ena zbog svo"i+ sza i $osra&l"ena "er se na*la n"egov zagrl"a" zato *to
$la#e / i to zbog !avno &rle svetice / os"etila "e kako $osta"e sve crveni"a i crveni"a.
5Ne) ne izgle!a&6) rekla "e brzo n"egov ko*l". 5Ne&a& ni*ta za"e!ni#ko s n"o&.
Stvarno) ne&a&. 8a>6
53a6) rekao "e) o!&aknv*i "e o! sebe !r%e(i "e za rke kako bi "o" &ogao $ogle!ati o#i.
5Izgle!a*. .ri&i"etio sa& to #i& s&o se $ribli%ili slici. Tvo"a "e kosa kra(a i ta&ni"a. Ali zra#i*
isto& snago&. ?eci &i ne*to) Meena @ar$er: #"e* li i ti glasove76
Ni"e znala *to #initi. @t"ela "e briznti $la#. @t"ela "e $knti s&i"e+. @t"ela "e
$ovikati: Ea. Ea, ujem.
9amo ne o tebi.
Sto "e &oglo zna#iti sa&o "e!n stvar. Ili se n"ezin 5talent6 na$okon gbi) ili...
On ne(e &ri"eti. Za razlik o! bilo ko"eg !rgog &*karca) ko"eg "e ika!a $oznala a
!a "o" "e $rivla#an) 0cien Antonesc ne(e &ri"eti.
Bare& ne "o* "ako !go.
A $oto&) $ri"e negoli "e &ogla s&isliti bilo *to kao o!govor na n"egovo $itan"e) on "o" "e
klizno rko& is$o! bra!e i nagno n"ezino lice $re&a sebi) $risil"ava"(i "e !a ga $ogle!a
o#i.
5Meena6) rekao "e. ,a$tao "e !boki& glaso& za&ra#eno" galeri"i. 5,to kri"e* o!
&ene76
N"ezin glas "e bio "e!nako !bok kao i n"egov. 5Ni*ta6) slagala "e. 5=ne& se.6
A $oto& se !ogo!ilo ono nev"ero"atno. -sti&a "e $okrio n"ezina.
Meena "e bila tako iznena'ena !a se $o#etk ko#ila) nesigrna *to #initi. .ro*lo "e
tako !go otka! " "e &*karac $ol"bio !a ni"e &ogla v"erovati !a se to o$(e !oga'a.
A o$et) t "e bio ne$obitan !okaz !a "e n"egovi& rka&a... #vrsto s "e !r%ale. Os"e(ala
"e n"egove sne za svo"e) #!no +la!ne) $o$t n"egovi+ $rsti" ko"i s bili oko n"ezini+) ali

~ 98 ~

tako slatke) tako str$l"ive) kao !a "e s$re&an #ekati ci"el no( !ok ona ne s+vati *to se
!oga'a...
I o!"e!no&) Meena "e s+vatila. Srce "o" "e brzo) eks$lozivno zakcalo i s+vatila "e) Da on to
mene "jubi.
I ona se $o!igla na $rste i obavila rke oko n"egova vrata) zvra(a"(i & $ol"bac)
ton(i n"ega) s+i(ena *to se n"egove rke "o* #vr*(e ste% oko n"e) !ok ona !i*e ona"
n"egov sv"e% i #ist &iris. Zatvorila "e o#i $re! l"e$oto& slike ko"a "e bila iza n"ega !ok " "e
o!izao o! $o!a i $ritiskao sve "a#e o svo"e srce) ko"e ni"e os"etila "er "o" "e vlastito zb'eno
tklo.
I to& trentk kao !a "e stro$ izna! n"i+ o!"e!no& i*#ezno) a +la!an se) bi"eli s"a"
zvi"ez!a i &"eseca "e!inio "e!n blistav zrak ko"a "e $ala na Meen.
Ni"e znala !a se o! $ol"$ca &o%e tako os"e(ati.
Ali o! 0cienova $ol"$ca se os"e(ala... #ijenjeno. .rivio " "e za se tako $a%l"ivo) kao !a
"e "e!na o! !ragoc"enosti ko"e i+ okr%"... ;aza iz kineske kolekci"e &"etnina
Metro$olitana za ko" se bo"ao !a bi &ogla $knti ako "e $revi*e stisne. -sne s &
istra%ivale n"ezine) $o#etk n"e%no) a $oto&) ka!a "e s+vatio kako se ne(e razbiti $o!
n"egovi& !o!iro&) rast(i& %aro&.
Ni"e &ogla a !a ne otvori svo"a sta $o! n"egovi&...
I o!"e!no&) #inilo se kao !a "e ne*to n"e& $knlo. Ne*to *to "e naizgle! bilo
$re!go zato&l"eno i *to se oslobo!ilo na !o!ir n"ezina "ezika o n"egov. Sva "e n"egova
gla'ena l"baznost nestala.
I Meena ni"e i&ala ni*ta $rotiv toga. N"egova $otreba za n"o& o!govarala "e n"ezino" za
n"i&e. Bilo "e to kao !a "o" "e $ostavio $itan"e.
A ona "e rekla !a.
8e!ini $roble& "e bio to&e *to "e re%an"e 8acka Baera bivalo sve glasni"e *to " "e
0cien strastveni"e l"bio. Nakra") Meena ni"e i&ala izbora nego o!&aknti glav i) baca"(i
$ogle! na svog $sa) s $rizvko& l"tn"e re(i: 58ack. Za#e$i:6
8ack Baer "e za$an"eno is$stio kratak lave%) bl"io Meen s *i&a nagnti& $re&a
na$ri"e!... i $oto& ki+no.
Meena ni"e &ogla a !a ne $rasne s&i"e+. .ogle!ala "e 0ciena !a vi!i s&i"e li se i on...
Ali) ni"e se s&i"ao. On "e bl"io n" intenziteto& ko"i "e &ogla o$isati sa&o kao... vatreni.
S!e(i $re&a n"egov izraz) vi!"ela "e !a on sitaci" ne nalazi ni na"&an"e zabavno&. I
!al"e !r%e(i Meen tako !a s "o" noge vis"ele nekoliko centi&etara izna! tla) gle!ao "e
!boko n"ezine o#i.
5.rove!i no( sa &no&6) rekao "e glaso& +ra$avi& o! strasti.
Meena ni"e bila iznena'ena.
Ni"e kao !a ni"e znala *to (e "e $itati. Os"etila "e !a i& ti"ela o!govara" "e!no !rgo&e.
=ao !a s stvoreni "e!no za !rgo. Os"etila "e gla! n"egov $ol"$c nakon $rvotne
n"e%nosti... o!govarala "e n"ezino". Melio " "e "e!nako sna%no kao i ona n"ega.
Sve"e!no) za!n"e *to "o" "e trebalo - pos"je!nje / bilo "e !a se zal"bi.
A zal"bl"ivala se 0ciena Antonesca... i n"egove $ol"$ce ko"i s "o") #inilo se)
$rogor"eli kroz ko% sve !o sa&e !*e.
Os"e(ala "e kako $a!a $reko rba... tog go!no skog "aza iz&e' !ivl"en"a) $ri"atel"stva
i l"bavi.

~ 99 ~

Bilo "e gl$o / bilo "e nerazborito. Ali istinito. Zal"bl"ivala se $reko *i") l!o
zal"bl"ivala &*karca ko"eg "e tek $oznala. Ni"e i&alo nikakvog s&isla. 8e!va ga "e
$oznavala.
Ali kako bi se &ogla ne zal"biti n"ega nakon svega *to s $ro*li za"e!no) nakon onoga
*to "e #inio za n"7
A sa!a "e bila bes$o&o(na $o! n"egovi& $ol"$ci&a. .retvorili
Ali ko"a (e "o" korist biti o! s$avan"a s 0cieno& Antonesco&7 On (e oti(i. - gra! "e
sa&o kratko vri"e&e. Nika!a ni"e bila vezi na !al"in) ali iskreno "e s&n"ala !a bi bila
!obra n"o". On se ne(e $reseliti New 9ork.
A ona se sigrno ne(e $reseliti ?&n"sk.
Ili !rgi& ri"e#i&a: jako (e se tr!iti !a ga ne sli"e!i ?&n"sk.
Tako !a "e raz&na stvar bila o!biti n"egov $oziv !a $rove!e no( s n"i&. Ne. 3va &ala
slova. N. E.
Ona ni"e sklona riskiran". Zar ne7
5Oke"6) #la se kako *a$(e.
,to7 ,to se s n"o& !o'aHa3 8e li "u!a3
0cien) s&i"e*e(i se) $rivio " "e "o* bli%e / za *to "e &islila !a "e ne&og(e / zati& " "e
vrtio naokolo krg !ok ga Meena) s&i"(i se) ni"e zaklin"ala !a $restane) a 8ack Baer la"ao.
0cien "e) tako'er se s&i"(i) s$stio Meen) a izraz lica & "e bio gotovo $ob"e!onosan.
5Ne(e* $o%aliti6) rekao "e iskreno.
Meena "e to& trentk ve( bila na kol"eni&a $ok*ava"(i s&iriti 8acka Baera. Na
0cienove ri"e#i $itno "e $ogle!ala $re&a gore. Ne(e za%aliti7 Naravno !a ne(e za%aliti.
Za*to i bi7 s "e $e$eo.


~ 100 ~

Dvadeset osmo poglavlje
.3:.. UTC-5, petak, 16. travnja
1apa!ni !io tr'a Union 1, penthaus
(e) *ork, (e) *ork
0cien "e znao !a "e to *to #ini krivo.
Ali to ni"e zna#ilo !a se &o%e zastaviti.
3o$stila & "e !a "o" z&e ka$t) a $oto& "e sta"ala !ive(i se stan ko"i "e E&il
$rona*ao za n"ega) elegantan) +la!no re'en) kor$orativni $ent+as s na"&o!erni"i&
!ost$ni& sigrnosni& sstavo& i teraso& ko"a "e s$ore!bi s E&ilovo&) na ko"o" se
!va!esetak l"!i &oglo ko&otno !r%iti) izgle!ala $o$t $o*tanske &arke. .ogle! kroz
$rozore s -;/za*tito& / klizna vrata $re&a terasi ko"a se $rotezala oko ci"elog stana #inila s
ve(in zi!ova / $a!ao "e na $oslovni centar Man+attana s "e!ne strane) ri"ek @!son s
!rge) $ark na trg -nion s tre(e i nebo!ere gorn"e& !i"el gra!a) ko"i s se $rotezali $re!
n"i&a $o$t blistavo osvi"etl"eni+ bo%i(ni+ !rvca. - !al"ini) iza East ?ivera) nazirala s se
crvena sv"etla avioni nisko& let na! Xeenso&) sli"e((i on!"e na razne aero!ro&e.
5.re!ivno "e6) Meena "e z!a+nla i!(i $re&a stakleni& vrati&a i gle!a"(i kroz &rak
$re&a bl"e*tavi& sv"etli&a i #isto&) &"ese#ino& obas"ano& neb. N"ezin !ga#ki) tanki vrat)
ko"i "e izran"ao iz n"ezine obi#ne crne +al"ine) izgle!ao "e $osebno ran"ivo z on kratko
o*i*an kos.
O#ito ni"e niti nasl(ivala kakvo& se e&otivno& vrtlog on nalazi.
Znao "e !a "e n"egovo $ona*an"e za svak os! / vrlo v"ero"atno "e #ak i zlo / o! trentka
ka!a "e ko! E&ila otvorio sta i $itao !"evo"k &o%e li i(i s n"o& $ro*etati $sa.
<ak "e i $as) ko"i "e nan"*io *to "e on) znao !a "e $ogre*no to *to 0cien #ini.
=orio "e sa&og sebe) "o* !ok "e izgovarao te ri"e#i.
A $oto&) ka!a "e nestala svo& stan) a brat " "e sli"e!io / za ko"eg "e 0cien na
trentak $o&islio kako "e oti*ao !a bi "e o!vratio o! izlaska s n"i& / $o&islio "e) Eobro. Eobar
je. /n 5e me -austaviti. 4ao 2to bi brat i trebao.
Ali ne. Brat "e) is$ostavilo se) bio $revi*e sa&o%iv !a bi vi!io *to Be za$ravo !oga'a.
1Iako) $o&islio "e 0cien) to "e &alo $restrogo. On "e to *to "est ve( vi*e o! $ola tis(l"e(a.
Brat $osto"i tek ne*to vi*e o! tri!eset go!ina. 0cien "e $o&islio kako ne bi trebao s!iti tako
lo*e o n"e&.2
0cien "e za$ravo sta"ao +o!nik i govorio sa&o&e sebi neka 8e!nostavno o!e. /!i
stubama i pusti je na miru. 3obra "e osoba) bol"a o! n"ega... netko tko "e o#ito $ok*avao #initi
$rav stvar. Ni"e zavri"e!ila !a "o" %ivot ni*ti n"egova vrsta. Na *to "e MarE 0o o$(e
&islila ka!a " "e vkla t zbrk n"i+ova %ivota7
Neka MarE 0o iz&isli nek $ri# o to&e ka&o "e nestao. Neka !o$sti Meeni @ar$er
!a %ivi svo" sretan) obi#an %ivot.
Ali ni"e &ogao. Bio "e $revi*e zainteresiran. Ni"e se &ogao s"etiti ka!a & se $osl"e!n"i
$t $rob!ila takva znati%el"a za %en) a "o* &an"e za l"!sk %en.
Ili ka! ga "e neka o! n"i+ tako $rivkla.
Ali to ne zna#i !a " "e zasl%io i&ati. .osebice zato *to oskvrne sve *to !otakne.

~ 101 ~

Takva "e n"egova vrsta.
Ni"e $osl*ao vlastiti sav"et. <ak niti ka!a se $o!s"etio !a si ne &o%e !o$stiti
o!vla#en"e $ozornosti. - ovo& trentk bilo "e $revi*e !rgi+ stvari ko"e treba" n"egov
$ozornost: #in"enica !a netko si*e krv &la!i& !"evo"ka&a) a $oto& n"i+ova naga ti"ela
ostavl"a razbacana $o Man+attan kao !a s rabl"eni r$#i(i.
<in"enica !a ga netko $ok*avao biti.
<in"enica !a s te !vi"e osobe v"ero"atno "e!na te ista.
- svako& sl#a") trebao bi za!r%ati &irno(.
Okretao se $re&a stba&a) o!l#an !a "e $sti) ka!a s se vrata n"ezina stana otvorila i
ona "e o$et izi*la na +o!nik.
I on "e znao !a vo!i bezna!n bitk sa sa&i& sobo&. Nik!a on ne i!e. Izgle!ala "e
li"e$o $o$t tek $akiranog !ara.
A on "e +tio biti ona" ko"i (e otvoriti ta" !ar.
Na"gore o! svega bilo "e to *to se ni"e ra!ilo sa&o o seksalno" $rivla#nosti. T "e bio i
&isteri" n"ezina &a. =ako4oni" glavi Meene @ar$er ni"e #o) s+vatio "e) zbog toga *to "e
l!a. Ne. Ona kri"e ne*to. Ne*to o #e& ne voli raz&i*l"ati) ne*to *to "e) ti"eko& go!ina) sve
s$retni"e skrivala o! svi+... #ak i sebe sa&e.
To "e ne*to) vi!io "e) *to "e $rogan"a ne sa&o sn ve( i na "avi. 8e!va "e #itao &entalne
slike ko"e s tekle n"ezino& svi"e*() "er "e neka bolna s"e(an"a zako$ala "ako !bok n". I
tako s & n"ezine &isli !olazile sa&o naleti&a i trza"i&a $o$t ra!i"ski+ stanica ko"e se
$ovre&eno gbe.
Obi#no se ni"e koristio svo"i& &o(i&a zato !a otkri"e $rave os"e(a"e %ena za ko"e "e
senti&entalno zainteresiran. To ni"e bilo ni kavalirski ni s$ortski.
Ali Meenin sl#a" ni"e si &ogao $o&o(i. N"ezin %iv ntarn"i &onolog / ona" !io ko"i
"e &ogao raz&"eti / s"a"io "e $o$t sv"etala ta&o na E&$ire State Bil!ing) $re"asno !a bi
ga se ignoriralo.
A o$et) $ogle! na n" "e za$ri"e#en.
To " "e #inilo "o* zanosni"o&. Bilo "e te*ko za&isliti !a "e iza n"ezine %iva+ne osobnosti /
n"ezina koketnog za!irkivan"a i n"ezine l"bavi $re&a sretni& zavr*eci&a / vrebalo ne*to
tako &ra#no !a si "e "e!va &ogla !o$stiti !a raz&i*l"a o to&e.
A o$et #inilo se !a "e tako.
I znao "e !a ga "e $ravo ta" &rak tako ne&ol"ivo $rivkao k n"o".
8e li &og(e !a "e $oznao %en ko"a &o%e s+vatiti #!ovi*te n"e&... "er skriva
vlastito7
I ako "e tako) za*to i&a os"e(a" !a se n"o" nalazi !ra%esnost ko"o" bi on &ogao nekako
$rona(i vlastito otk$l"en"e7
Ni"e &og(e. <ov"ek otk$l"en"e &o%e $rona(i sa&o kroz Boga.
Ali Bog "e n"egov vrst na$stio $ri"e $no stol"e(a.
A o$et) 0cien ni"e &ogao zani"ekati ono *to "e os"e(ao ci"el ve#er !ok "e gle!ao
n"ezine ta&ne o#i... sve "a#e v"eren"e !a bi Meena @ar$er &ogla biti n"egovo s$asen"e.
Ili $revi*e tra%i o! "e!ne osobe... i "o* k to&e l"!skog bi(a7
Ni"e znao.
Ali "e o#a"ni#ki %elio saznati.

~ 102 ~

Trebala & "e sva sa&okontrola &ze" !a se savla!a. S+vatio "e !a " $ok*ava
$ozoriti) na svo" nezgra$an na#in) $okaz"(i "o" $ortret) $ok*ava"(i se v"eriti !a ona
zna *to se $*ta. Gl$o.
Ali istinito.
I na trentak) bio "e sigran !a zna... ne*to. Ne sve) naravno) "er bi) koliko go! bila
sos"e(a"na) $restravl"ena $ob"egla.
A bilo "e i !rgi+ trentaka) kao $okra" slike Ivane Orleanske...
0cien "e %ivio !ovol"no !go !a zna kako ne $osto"i ni*ta takvog kao *to s sveci ili
an'eli / nato# to& *to Meena) o#ito) %eli v"erovati Ivan Orleansk. Ili ako i+ i i&a) on
nika!a ni"e ssreo ni "e!nog. O#ito) "er bi ina#e on i n"egova vrsta bili ve( !avno izbrisani.
Ali kako !rga#i"e &o%e ob"asniti Meen @ar$er... i boln $otreb !a "e #ini svo"o&7
S !rge strane) on jest va&$ir / ne*to *to se n"ezin $as ve(in ve#eri 8ako tr!io $okazati
"o") iako se ona #inila savr*eno nesv"esno& te #in"enice. <ak i sa!a !ok "e $olako +o!ala
$ent+aso&) razgle!ava"(i) ni"e niti sltila kakvo" "e o$asnosti.
0cien "e os"e(ao !a &ora ne*to re(i. Bilo bi $rave!no !ati "o" $rilik !a se bori.
To "e bilo kavalirski.
5S$o&enla si $ri"e rat va&$ira6) rekao "e. -kl"#io "e lini" ka!a s *liF g!a#ki
kvartet "e ti+o svirao. Sa!a "e oti*ao !o +la!n"aka za vina) na$ravl"enog o! stakla i kro&a) i
izabrao boc. Ne*to lagano) $o&islio "e) $o$t n"e. Ne bi "o" se svi!"elo ni*ta $rete*ko)
$re&ra#no.
5O+6) rekla "e nas&i"av*i se. 5To. 3a. .osao.6 Za!r+tala "e. 5@a"&o ne razgovarati o
$osl. -bi"a ras$olo%en"e) zna*76
.rona*ao "e boc crnog $inota s ko"i& ga "e snab!io E&il. Savr*eno. 5O$rosti6) rekao "e
sa s&i"e*ko&. 58e li tako lo*e76
53osta "e lo*e6) rekla "e Meena !o*av*i !o &"esta na ko"e& "e on sta"ao i kliznv*i na
"e!an o! barski+ stolaca o! kro&a i crne ko%e $okra" n"ega. 5Ostala sa& bez $ro&akn(a
ko"e sa& "ako +t"ela i =anal #etiri nas bi"a $o gle!anosti) sve sa&o zato *to i&a" ta" grozni
za$let s &izogini& #!ovi*ti&a) ko"i se) #ini se) svi'a l"!i&a.6
0cien "e zastao sre! to#en"a. 5Mizogini& #!ovi*ti&a76 $itao "e $o!igav*i obrv.
Meena "e $o!ignla ob"e rke kao !a s kan!%e. 5Zna*. ;a&$iri.6 .okazala "e zbe i
$rosiktala $o$t 4il&skog va&$ira.
0cien "e gotovo is$stio #a* vina ko" "o" "e !avao ba* ka!a "e n"ezin $as) sto"e(i
nekoliko centi&etara o! n"i+) zala"ao i&$resivno& srovo*( za tako &alen %ivotin".
58ack Baer:6 Meena "e s$stila rke i okrenla se na stolc. 5Mora* se o$stiti:6 0ciena
"e $itala: 5I&a* li +la!n"ak &o%!a $l"eskavic ili ne*to sli#no76
0cien se sle!io. Ako otvori +la!n"ak) vi!"et (e na"novi" zali+ sa crnog tr%i*ta n""or*ke
banke krvi. 5Misli& !a "a >6
5O+) ne&a veze6) rekla "e $rekinv*i ga. Sre(o&) $o#ela "e tra%i torbici ko" "e oka#ila
iza barskog stolca. 5Mo%!a i&a& ne*to svo"o" torbi. O+) evo. .se(e $oslastice. I!e& ga
sa&o na&a&iti k$aonic i zakl"#ati ta&o) on!a (e&o &o%!a i&ati &alo &ira.6
Meena "e skliznla sa stolca i is$r%ila svint !lan $re&a $s ko"i "e nastavio la"ati... !ok
ni"e na&irisao slatki*.
.oto& s & se *i) ko"e s izgle!ale $o$t lisi#"i+) nagnle $re&a na$ri"e! i on "e
kaskao za n"o& !ok ni"e !o*ao !o $rostori"e za ko" "e 0cien $okazao !a "e k$aonica.
Nakon *to "e is$rala tan"ri( za sa$n ko"i "e na*la ta&o) i na$nila ga vo!o& te ga ostavila

~ 103 ~

na $o! !a &o%e $iti iz n"ega) Meena "e naslagala $oslastice kra" n"ega i) #ini se 8ack Baer
$revi*e zanio +ala$l"ivo i+ "e!(i !a bi $ri&i"etio *to ra!i) ona "e zatvorila vrata za sobo&.
0cien se tr!io ne $okazati olak*an"e *to se izvkao za !lak Ina#e ni"e ra!io takve
gl$osti !a zali+ krvi ostavi k+in"sko& +la!n"ak g!"e bi "e bilo ko"a %ena ko" !ove!e
k(i &ogla otkriti !ok le%erno tra%i *to bi n"ezin $si( &ogao $rigristi.
No) !akako !a ni"e o#ekivao !a (e s$avati s neki& !ok "e New 9ork. Bio "e t
$oslovno. Sa&o zato *to "e Meena @ar$er tako $ot$no !rga#i"a o! svi+ %ena ko"e "e ika!a
ssreo) $rekr*io "e svo"e / !go $o*tivano / $ravilo $ona*an"a.
I $rito& gotovo sve ni*tio.
5Tako6) rekla "e ka!a "e o$et s"ela na barski stolac. 5O$rosti zbog loga. Ne zna& *to &
"e. Ina#e "e "ako !obar s l"!i&a. Osi&) iz nekog razloga) $re&a tvo& ro'ak. I MarE 0o.
Mo%!a "e takav $re&a svi&a ko"i s vlasnici l"etnikovca. 8ack Baer "e o#ito &arksist.6
Nas&i"ala se i $o!igla #a*. 53akle.6
5Za 8acka Baera) &arksista nastank6) rekao "e 0cien kca"(i se s n"o&.
.onovno se nas&i"ala) velike s "o" ta&ne o#i svi"etlile $reko *irokog rba vinske #a*e.
Ni"e "o" tek laskao ka!a "e &ze" $ri&i"etio kako nalik"e !"evo"ci na slici s ko"o& "e o#ito
os"e(ala "ak $ovezanost. .rava "e istina !a "e ona $no l"e$*a.
.no l"e$*a i $no ran"ivi"a.
5.a) #ini &i se !a ti ba* i ne voli* va&$ire76 $itao "e o$rezno.
Meena se nas&i"ala. 5Ako z&e&o obzir !a &i trenta#no za$ravo ni*tava" %ivot7
Ne $revi*e.6
5A &izogina #!ovi*ta s...76
5Zna*6) rekla "e Meena) 5kako 4il&ovi&a strave) kn"iga&a i televizi"ski& seri"a&a
#!ovi*te ili seri"ski bo"ica s &otorno& $ilo& vi"ek na$a!a li"e$e) bes$o&o(ne !"evo"ke.
To "e tako seksisti#ki.6 Nastavila "e. 5A va&$iri s na"gori o! svi". To "e zato *to) kako ;an
@elsing isti#e Eraku"i, va&$iri zna" !a (e !"evo"#ina obitel" te*ko n"o" o!rbiti glav / #ak i
ako zna" !a "e ona sa!a va&$irica. To "e val"!a zato *to bi trebalo biti lak*e o!rbiti glav
sin negoli k(eri.6
Za!r+tala "e i $oto& !o!ala: 5I za*to ti va&$iri vi"ek %ele li"e$ !"evo"k $retvoriti
svo" ne&rtv !"evo"k7 Ili "o* gore) ne %ele "e $retvoriti svo" ne&rtv !"evo"k. A $oto&
ga ona nagovara na to) na o!*evl"en"e $blike. 8er biti &rtav i s neki&) kako se #ini) sretni"i
"e zavr*etak nego biti %iv i sa&. Sa&o) kako "e biti &rtav sretan zavr*etak76 O#i s "o" zas"ale.
5;"er" &i. Biti &rtav nika!a ni"e sretan zavr*etak.6
.ro#avao " "e. Bilo "e !osta strasti iza te $osl"e!n"e iz"ave. .itao se otk! "e !o*la i i&a li
ta #!na za$ri"e#enost n"ezin & nekakve veze s ti&.
5Ali6) rekao "e o$rezno) 5ne vjeruje2 va&$ire.6
Zagrcnla se vino&. 5,/*to76 $ro&cala "e. 58esi li &e $ravo $itao vjerujem li
va&$ire76
0cien "e $olo%io rk na stalak svo"e vinske #a*e bl"e(i crven tek(in n"o". Znao
"e kako "e bitno gle!ati bilo ka&o osi& n"ezine o#i. Bo"ao se koliko bi toga &ogao otkriti
ako $ogle!a te o#i ko"e s vi!"elei toliko toga... a o$et tako &alo.
5O$rosti6) rekao "e. 5Sa&o sa& $o&islio) nek no() crkvi...6
5O+6) rekla "e Meena. Ot$ila "e "o* &alo vina. N"ezina #a*a bila "e gotovo $razna. 5To7
Nisi li $ravo ti tvr!io !a "e bilo sa&o nekoliko &ali+ *i*&i*a76
-zvratila & "e n"egovi& ri"e#i&a. .ret$ostavio "e !a to zasl%"e. 5Ali v"er"e* !a "e sv.
Ivana #la glasove6) rekao "e. 5Glasove ko"i "o" govore b!(nost. =ako obrazovana %ena

~ 104 ~

$o$t tebe &o%e v"erovati to) a ne stvoren"a no(i7 Ili6) nas&i"e*io se) 5ra!i"e v"er"e*
sretne stvari) kao *to s ti !ra%i sretni zavr*eci76
.ogle! ko"i & "e $tila bio "e tako o*tar !a "e &ogao rezati staklo. 5Ivanina $ri#a ni"e
zavr*ila sretno6) rekla "e $o!s"e(a"(i ga. 5I voli& !obr $ri# strave kao i bilo tko !rgi !ok
go! bi" i neke &*karce) a ne sa&o !"evo"ke. Ali glasovi ko"e "e Ivana #la bili s stvarni.
.osto"i "asan i #vrst !okaz !a s bili stvarni. 3obila "e bitka ko"e bi ina#e bile izgbl"ene ba*
zbog onoga *to s "o" glasovi na$ri"e! rekli o n"i&a) o&og("(i 4rancski& generali&a !a
na$rave vo"ne $lanove $ot$no !rga#i"e o! oni+ $ri"e nego *to "e Ivana !o*la. 0"!ski
%ivoti s s$a*eni zbog onoga *to s "o" ti glasovi rekli.6
5A6) rekao "e 0cien) $ogle!a i !al"e na #a*i) 5!okaza !a s va&$iri stvarni ne&a.6
5.osto"i &no*tvo !okaza !a se neke tvrtke bogate na $blici ko"a %eli v"erovati !a s
stvarni6) rekla "e. 5-kl"#"(i ogla*iva#e Do,u!e. Sto &isli* za*to "e na* s$onzor tako
o!l#an !a se kl"#i&o igr7 Novac "e "ako) "ako stvaran. Ali ne&rtvi) bez !*e) ko"i
+o!a" naokolo i griz l"!e za vrat i $i" n"i+ov krv) ko"i ne &og iza(i ti"eko& !ana "er (e
se ina#e $retvoriti garak i ko"i &ora" s$avati kov#ezi&a7 Ma) &oli& te.6
5S neki& stvari&a iz &itologi"e s ti"eko& go!ina $ret"erali6) rekao "e 0cien &alo
sk$iv*i sta. 5Neki $isci / kl"#"(i i va*ega gos$o!ina Stokera / !ali s si slobo!e.6
5I ko"i se &og $retvoriti *i*&i*e76 !o!ala "e Meena.
5A s neki&a nis6) rekao "e 0cien &alo ko#eno. Nato#io "o" "e "o* vina #a* ko" "e
is$raznila. 5.a) sa&o !a $otvr!i&o. Iako nika!a nisi $oznala va&$ira / naravno) zato *to
ne $osto"e / ne %eli* i&ati ni*ta s n"i&a76
Meena se grizla za !on" snic. 0cien ni"e &ogao a !a ne $ri&i"eti kako "e krv
$o"rila n") #ine(i "e zato "o* so#ni"io& i crveni"o& nego $ri"e. 5To zv#i kao !a i&a&
$re!ras!e6) rekla "e Meena. 5Bi li &islio lo*e o &eni ka!a bi+ $riznala !a ne voli& ni
vko!lake / ili +obite76
0cien "e is$r%io rk i stavio "e na n"ezin) ko"a "e le%ala na bar. =o%a "o" "e izgle!ala
$rivla#no glatka i &ekana. Na os"et "e bila 8e!nako !ivna kao *to "e i izgle!ala. 5Ne bi+
nika!a &ogao &isliti lo*e o tebi6) rekao "e.
5O+6) rekla "e $o!i%(i svo" #a* slobo!no& rko& $re&a sna&a i $o$iv*i relativno
velik gtl"a" vina. 5;"er" &i. Mogao bi. Ne zna* sve o &eni. 8o*.6
Glas "o" "e zv#ao &alo is$n"en tgo&.
5A !a ti ka%e& !a sa& "a va&$ir76 $itao "e 0cien crta"(i "o" &ali krg na rci. 5Bi li
&e &rzila76
5@a6) rekla "e Meena s&i"(i se. 5Ti bi bio grozan va&$ir.6
.o!igao "e obrve. 5Bi+ li76
5Naravno !a bi6) rekla "e "o* vi"ek se s&i"(i. O!lo%ila "e vinsk #a*) $oto& izvkla
rk is$o! n"egove kako bi ga &"esto toga $ri&ila za kravat) &igol"e(i se na barsko&
stolc $re&a n"e& sve !ok "o" kol"ena nis bila iz&e' n"egovi+ be!ara. 5I&ao si vi*e nego
!ovol"no $rilike gristi &e one no(i sa *i*&i*i&a / a $oto& o$et ono& veliko&) &ra#no&)
na$*teno& &ze" / i nisi. Ne&o" &isliti !a to nisa& $ri&i"etila.6
3rg rk $olo%ila "e na n"egov barski stolac) to#no n"e& iz&e' nog) kako bi &ogla
o!r%ati ravnote%) te se nagnla $re&a na$ri"e! i) koriste(i se n"egovo& kravato&) $ovkla
& glav na!ol"e tako !a "e bila sa&o nekoliko centi&etara !al"ena o! n"ezine.
Glaso& ko"i "e bio tako !bok o! vina !a "e zv#ao gotovo $o$t re%an"a) rekla "e: 5Stvar
"e to&e !a sa& ve( bila s !e#ko& ko"i grize... $reneseno& zna#en") naravno. Nekako
sa& se na!ala !a ( b!(nosti izb"e(i takve ti$ove.6

~ 105 ~

0cien se $itao tko "e ov!"e za$ravo o$asnosti. O#i s "o" bile $o$t !va "ezera) ta&na
$o$t $ono(i.
Os"e(ao se kao !a se ta$a.
I $o&islio !a & to ne s&eta.
5Nika!a te ne( gristi6) $ro*a$tao "e. 5Osi& ako &i) naravno) ne !a* !o$*ten"e.6
.oto& "e $ritisno sne z n"ezine.
I 0cien ni"e bio sigran "e li $ogri"e*io... ili $ol#io ve(i s$"e+ negoli se &ogao na!ati.
?ekao "o" "e ono za *to "e &islio !a ga #ast obvez"e.
8e li n"egova krivica *to & ni"e $ov"erovala7
3a. 8est. 8er "o" ni"e $on!io !okaz ko"i "e rekla !a "o" treba.
Ali 0cien se ni"e s$re&ao to #initi sa!a... ne !ok n"ezina rka le%i tako o$asno bliz
ntra*n"e strane n"egova be!ra. Ona" !io n"ega ko"i "e bio #ov"ek &o%!a "e #ezno za ti&e !a
ga ona isk$i.
Ali ona" !io n"ega ko"i "e bio #!ovi*te %elio "e ne*to sasvi& !rgo.
<ov"ek (e &orati $ri#ekati.
?ka&a " "e obgrlio oko strka $ovla#e(i "e $re&a sebi s $osesivno*( ko"a kao !a " "e
iznena!ila) ako "e &ali z!a+ ko"i "e is$stila na n"egovi& sna&a bio nekakav $okazatel".
Ali ve( "e $re*ao granic $risto"nosti. .ovkao " "e sa stolca sebi krilo) $rivi"a"(i "e
za se) si*(i sna&a i "eziko& ono *to ni"e &ogao zbi&a... n"ezin bit) ono za *to se na!ao
/ *to "e tako !gi san"ao / !a bi ga &oglo s$asiti.
Znao "e) $o ti+o& zvk / i&e $rotesta ili %itka) ni"e znao) a signali ko"e "e $ri&ao o!
n"ezina &a bili s &agloviti) kao i obi#ni / ko"i "e Meena is$stila ka!a s n"egove sne
$rekrile n"ezine) !a "e ova" $ol"bac $os"e!ni#ki) "o* vi*e o! onoga &ze") kao !a tra%i
vlasni*tvo na! n"o&.
Ali ni"e si &ogao $o&o(i. Ta&o " "e $ol"bio s $o*tivan"e&) kao !a se bo"ao !a bi &ogla
$knti.
Ovo "e bila !rga#i"a vrsta $ol"$ca... za+t"evan $ol"bac) $ol"bac ko"i) znao "e) ogol""e
n"egov !* $re! n"ezino&...
A o$et) isto vri"e&e) $ola%e $ravo na n".
I Meeni to izgle!a ni"e s&etalo. Ni"e se lecnla niti ga "e $ok*ala o!grnti ka!a " "e
$ovkao $re&a sebi. 3a$a#e. ?az!vo"ila "e noge is$o! *iroke skn"e kako bi ga &ogla
ob"a+ati) sa&o s crna #i$ka n"ezini+ ga(ica i +la#e n"egova o!i"ela raz!va"ale n"i+ov ko%)
obgrlila ga "e. .rivila se z n"ega) to$lina ko"a "o" "e izbi"ala iz sana i vitkog ti"ela sa&o *to ga
ni"e s$alila. =roz tanak &ateri"al +al"ine os"e(ao "e kako "o" srce l$a o n"ega) rit&i#ni otkca"i
izbi"ali s iz n"ezina ti"ela i str"ali & kroza sl"e$oo#nice) t"era"(i ga !a "e "o* "a#e $ol"bi...
... zati& klizne sti&a $reko n"ezini+ snica) !ol"e) $re&a bra!i) vrat. Is$r%io "e rk
!a "e $olo%i n"o" na !o"k i os"etio kako "o" Nrce kca is$o! n"egovi+ $rsti") brzo $o$t
trka#a) $ri"e nego *to "e s$stio glav $re&a &"est g!"e & "e le%ala rka) za&"en""(i $rste
sna&a) $riti*#(i sta za svilenkasto &eso ko"e "e otkrio $ovkav*i na!ol"e gorn"i !io
+al"ine) a $oto& i #i$kast ko*aric n"ezina gr!n"aka.
Meena "e o!govorila tako !a & "e $rsti&a $ro*la kroz kos kako bi n"egova sta
$rivkla "o* bli%e. Zbog n"ezina za+valnog z!a+a na !o!ir "ezika ko"i "e n"e%no k*ao
n"ezin ko%) on "e "o* "a#e stisno n"ezina be!ra...
... a to "e one n"ezine ga(ice o! crne #i$ke "o* "a#e $ritisnlo z $re!n"ic n"egovi+ +la#a.

~ 106 ~

0cien "e otrgno sne s n"ezini+ !o"ki. Ni"e &ogao vi*e iz!r%ati. Naglo " "e s$stio)
$rovkao "e!n rk oko n"ezina strka) !rg $o! kol"ena i $oto& stao) isto!obno "e
!i%(i.
Meena se raz!ragano nas&i"ala i "o* ga "a#e zagrlila.
5Ne&o" &i re(i6) rekla "e. 5;o!i* &e s$ava( sob kako bi &e obl"bio.6
53a6) $ro&rsio "e.
I o!l#no se okreno $re&a za&ra#eno" s$ava(o" sobi. Bit (e $roklet zbog onoga *to se
s$re&a #initi) A o$et) tako i tako "e $roklet.


~ 107 ~

Dvadeset i deveto poglavlje
.9:15 UTC-5, petak, 16. travnja
1apa!ni !io tr'a Union 1, penthaus (e)
*ork, (e) *ork
Mena se $rob!ila z &iris $r%ene slanine.
Na nekoliko sekn!a "e $o&islila !a se vratila !o&a k( ko"o" "e o!rasla New
8erseE". To "e bilo $osl"e!n"i $t) koliko se s"e(ala) !a se $rob!ila z &iris $rave slanine.
Ali ka!a "e Meena otvorila o#i) ni"e se na*la l"bi#asto/bi"elo" sobi svo"e &la!osti)
okr%ena ltka&a svog !"etin"stva iz kolekci"e Beanie BabE) ve( kra"n"e elegantno&)
rbano& $ent+as 0ciena Antonesca) &ir"(i& ni"ansa&a sive i s&e'e) a n"ezin $as
8ack Baer sta"ao "e na &a!rac n"o" z glav) !a*((i "o" zne&ireno lice.
58ack6) rekla "e Meena s&*eno. ,to se !ogo!ilo sino(7 5Silazi !ol"e.6
Ono *to se sino( !ogo!ilo $o#elo se $o&alo vra(ati $olovi#ni& slika&a ka! "e Meena
$o!ignla $sa i s$stila ga na $o! o! crni+ $lo#ica) na ko"e& s n"egove kan!%ice
$roizvo!ile zvk brzog klizan"a !ok se okretao i $oto& $osko#io kako bi se vratio na krevet.
Gro4ica. Oti*la "e gro4i#in stan s 8ono& / "er " "e nat"erao / i on "e bio ta&o...
0cien) &*karac iz =ate!rale sv. 8r"a) &*karac ko"i "o" "e s$asio %ivot. .ri#ali s i
s&i"ali se i $osli"e " "e $itao &o%e li i(i s n"o& $ro*etati 8acka Baera.
A $oto& "e $rovalio Mze" Metro$olitan. I $ol"bili s se is$re! $ortreta sv. Ivane. I
$ozvao " "e k sebi !o&a. I ona "e oti*la s n"i&. I oni s... Oni s...
O+) Bo%e) oni s...
Meena se naglo s$ravila krevet) $oto& se $ri&ila za sl"e$oo#nice / vrtoglavica: / i
sr*ila natrag na "astk.
8e li stvarno vo!ila l"bav s 0cieno& Antonesco& ci"el no(7
I $ri$re&a li on stvarno / ako "e ono *to "e na&irisala nekakav $okazatel" / !or#ak za
n"7
;eliki os&i"e+ $o"avio se na Meenin lic. Bare& !ok "o" se $as ni"e strate*ki bacio na
trb+.
5-4:6 rekla "e Meena. 58ack: To ni"e s&i"e*no.6
Ali 8ack se o#ito ni"e niti tr!io biti s&i"e*an. Cvilio "e i grebao "e l$a&a / *to i ni"e bio
ba* go!an os"e(a") "er "e Meena bila $ot$no gola is$o! 0cienovi+ ta&nosivi+ $la+ti / !ok
"o" "e zne&iren $ok*avao "eziko& &iti lice.
Za*to "e o! svi+ $asa iz $ri+vatili*ta Meena &orala !o&a !ovesti onog ko"i "e bio
na"ne$rilago'eni"i7
6- re!) re!6) rekla "e. 5-sta"e&.6 .ogle! kroz stakleni zi! $re&a 0cienovo"
ogro&no" terasi otkrio lo" "e !a "e $rekrasan $rol"etni !an. Staklo se #inilo &alo obo"eno) ali
Meena "e znala !a "e ve( kasno.
A $ogle! na &obitel) ko"i "e isko$ala iz torbe ko"a "e sta"ala na $o! z krevet) $otvr!io
"e. =asnila "e na $osao. S$er.

~ 108 ~

Osi& toga) i&ala "e) vi!"ela "e) se!a& $orka) #etiri o! 0eis+e) !vi"e o! &a&e i "e!n o!
8ona 1v"ero"atno !a "e $ozori kako "e &a&a zvala !o&a i tra%ila "e2. Meena ni"e ba* nesta"ala
tako #esto 1 re!... nika!a2.
Ali ka!a nestane) on!a to svi zna".
Meena "e s"ela na rb kreveta i o!govor Eobro sam $oslala 0eis+i) #i"e s $orke re!o&
$osta"ale sve zabrinti"e kako Meena ni"e o!govarala. I vi2e ne'o !obro. (a-vat 5u te kasnije.
8on "e na$isala sa&o: (isi ni2ta rekao mami, je"!a3 D9 vo"im :umunjsku
Ma&i ni"e ni*ta o!govorila. Morat (e "e nazvati kasni"e. N"ezina &a&a se ni"e sl%ila
SMS/o&.
.itala se *to !a #ini vezi s $oslo&. =o"i "e !an7 <ak se ni"e &ogla niti s"etiti... O+) !a)
$etak. ,to se !anas !oga'a7 Ne*to s neki& tko #ita za ne*to...
5I &islio sa& !a si stala6) rekao "e !boki glas s vrata) trgnv*i "e. .osko#iv*i) Meena se
okrenla i gle!ala na"$rivla#ni"i $rizor ) koliko se &ogla s"etiti) !go vre&ena.
0cien Antonesc) sa&o !on"e& !i"el sive) svilene $i!%a&e) kako !r%i kristaln #a*
za *a&$an"ac na$n"en) kako se #inilo) soko& o! naran#e.
5Mi&oz76 $itao "e.
Meena bi $o&islila kako "o* san"a !a 8ack Baer ni"e o!abrao ta" trentak !a "o" zabi"e
*a$ bbreg.
5A6) rekla "e) grnv*i n"e%no $sa s kreveta !ok "e siv $la+t !r%ala $rivi"en za se.
8ack "e kratko zala"ao "er "e $ao na is$re$leten +r$ Meenine i 0cienove o!"e(e. 5=ako
li"e$o o! tebe) 0cien. ?a!o.6
0cien "e i*ao $re&a n"o" s os&i"e+o& / ne &o%e se !rga#i"e o$isati / $ni& n"e%nosti) a
Meena "e $ro&atrala n"egovo $olgolo ti"elo na !an"e& sv"etl. Bilo "e savr*eno... "e!nako
savr*eno kako se sino( #inilo) veliko) ali bez &rvice sala) atletsko) ali ne nabil!ano)
zb'"(e &%evno. Meena se $ris"etila kako "e $rsti&a $relazila $reko ti+ *iroki+ le'a i
kako "e rka&a ob+vatila ta" vitki strk) $ok*ava"(i ga $riv(i "o* "a#e. <ak se $ris"etila / i
sa!a "o" se crvenilo na lic ne!vo"beno $o"a#avalo / kako "e l"bila trag ta&ni+ !laka na to&
#vrsto& trb+.
N"ezino crvenilo se "o* vi*e $o"a#alo.
53obro "tro6) rekao "e nagnv*i se $re&a n"o" kako bi "e $ol"bio !ok "o" "e !avao
*a&$an"ac.
5Os"e(a& li "a to &iris slanine76 $itala "e Meena $ok*ava"(i $ro&i"eniti te&... svo"i+
gre*ni+ &isli.
53a) to#no to6) rekao "e. 5Nisi vegetari"anka) zar ne76
5Trebala bi+ biti6) rekla "e Meena) $i"cka"(i $i(e ko"e "o" "e !onio. Naran#e s bile sv"e%e
isci"e'ene. 5S obziro& na to !a voli& %ivotni"e i tako to. Ali) &"esto toga sa& sa&o
lice&"erna.6
5Svi'a &i se !"evo"ka ko"a voli. "esti6) rekao "e $relaze(i $rsto& $reko n"ezini+ "ago!ica.
5.ri$re&a& i "a"a. =akva voli*76
Meena se ni"e &ogla s"etiti !a " "e i"e!an &*karac ika!a %ivot to $itao) kl"#"(i
n"ezina oca.
5@&6) rekla "e) 5ka"gan76 Nas&i"e*ila & se %iva"(i n"egov !o!ir i $ok*ava"(i
ignorirati svog $sa ko"i "e re%ao s !rge strane kreveta.
5On!a (e biti gotova ka!a i ti6) rekao "e 0cien. 5.o&islio sa& !a bi se +t"ela ok$ati.
.ri$re&io sa& ti k$k) ta&o.6 .okazao "e $re&a vrati&a na s$rotno" strani o! oni+ na
ko"a "e $ravo *ao. Meena "e $rvi $t $ri&i"etila !a se iza n"i+ iz!i% bi"eli kolti(i $are.

~ 109 ~

5O+6) rekla "e za$an"eno. 58esi7 To "e tako li"e$o. Stvarno) nisi &orao #initi sve to.6
5Ne6) rekao "e 0cien. 5Stvarno. 8esa&.6
Ob+vatio "o" "e lice) nagno se $re&a n"o" i strastveno "e $ol"bio. Meena se $ris"etila
koliko s se l"bili no( $ri"e. -sne s "o" na !o!ir bile &alo bolne o! svega toga. Za$ravo) sve
"e na n"o" bilo &alo bolno. - !obro& s&isl.
8ack Baer ti+o zare%i s +r$e o!"e(e ko" "e $ao.
5O+6) rekao "e 0cien $reki!a"(i $ol"bac i $tiv*i $s ne#itl"iv $ogle!. 5I $ro*etao
sa& ti $sa.6
Meena se za#!ila. Ovo "e bilo $re!obro !a bi bilo istinito. =1bi"ja3<
5.a6) rekao "e 0cien) 5&o%!a sa& trebao re(i !ao sa& ga $ro*etati. <inilo se !a %eli i(i
van) a vratar ni"e s&etalo !a ga $ro*e(e. - svako& sl#a") ne &ora* se brinti o n"e&. A
sa!a) i!i.6 .okazao "e) &alo za$ov"e!ni#ki) $re&a vrati&a. 5.ri"e nego *to &e o&ete* "o* vi*e
nego *to ve( "esi.6
Meena se nas&i"ala. Bilo "e nekako zabavno ka!a ti nare'"e nao#it &*karac sivi&
+la#a&a svilene $i!%a&e.
.osebno ona" ko"i "o" "e no( $ri"e ra!io stvari ko"e "e 0cien ra!io.
.a "e) sk$iv*i $la+t oko sebe) sko#ila s kreveta i za$tila se $re&a veliko" k$aonici o!
s&e'eg &ra&ora s 8acko& Baero&) ko"i "o" "e kaskao za $eta&a. Ono *to "e ta&o vi!"ela
veliki& zrcali&a &irilo " "e. Ni"e izgle!ala kao !a " "e vlak $regazio. Za$ravo "e izgle!ala
nekako... !obro. Mo%!a zato *to "e $rvi $t) nakon !go vre&ena) !obro s$avala7 No) ono
&alo *to "e o!s$avala) bilo "e !obro.
I ova" $t) Meena se za$ravo $rob!ila sretna. Ni"e "o" #ak trebala ni n"ezina no(na
!laga. .ret$ostavl"ala "e !a ni"e ni "e!no& za*kri$ala zbi&a ti"eko& no(i.
Ogro&an ja#u--i bio "e na$ola $n vr(e vo!e ko"a "e is$aravala. .itala se *to ?&n"i
s&atra" go!no& te&$eratro& za k$an"e i !olila &alo +la!ne vo!e kako bi "e "e!na#ila
i $oto&) ka!a "o" se #inila !obro&) $otonla !boko vo!.
Bla%enstvo. Izzev 8acka Baera ko"i "e nervozno s"e!io z ka!. ;i!"ela "e vr*ke
n"egovi+ *i") zabrinto nagnti+ $re&a n"o". Tr!ila se ignorirati ga i ok$ati se &ir.
Ali zbog n"egova zabrintog li*(a) nalik na lisi#"e) ko"e "e zrilo n" ka!a "e iza*la iz
ka!e i $osegnla za "e!ni& o! !ebeli+ bi"eli+ $a+l"asti+ ogrta#a ko"e "e na*la kako vise na
ntra*n"o" strani vrata k$aonice) os"etila "e krivn". G!"e "e 8ack Baer $roveo no(7 8e li ga
stvarno zakl"#ala ov k$aonic7 Bare& "e k$aonski te$i+ bio "e!nako !ebeo i $a+l"ast
$o$t ogrta#a i v"ero"atno "e $osl%io kao !oban krevet.
To "e &e'ti& bilo to. Bila "e grozna vlasnica $sa. Morat (e & $ri*titi !obr) !ga#k
*etn" kako bi is$ravila svo"e lo*e $ona*an"e...
=liznla "e ogrta# / bio "e tako velik na n"o" !a "e &orala zavrnti rkave kako "o" se
rke ne bi izgbile n"e& / a $oto& is$rala zbe tek(ino& za is$iran"e sta ko" "e
$rona*la. I&ala "e ne*to *&inke torbici. Nani"ela "e &alo) ali obrazi i sta s "o" bili tako
naribani o! sna%nog $ritiska ko"i s otr$"eli nasrta" 0cienovi+ sana) !a "o" "e trebalo
sa&o &alo &a*kare i olovke za o#i.
.rona*la "e svo" +al"in $reba#en $reko crnog ko%natog tabrea) a !on"e rbl"e
razasto $o $o!. Obkla se) &isle(i kako (e $osli"e $osla &orati $osra&l"eno $ro(i $okra"
svog vratara. @o(e li) tko go! bio na !%nosti) $ri&i"etiti !a nosi ist o!"e( ko"o" "e iza*la
no( $ri"e7 Molila se !a .ra!i$ ne b!e ta&o ka!a !o'e !o&a. ,to ne zna#i !a "o" "e va%no *to
n"ezini vratari &isli o n"o".
Ali *to ako naleti na MarE 0o !izal7 Ne *to ako. 9i'urno (e nalet"eti na MarE 0o
!izal.

~ 110 ~

Ali) &o%!a se) zi&a"(i obzir *to se sino( !ogo!ilo) n"ezina sre(a na$okon $o#ela
&i"en"ati.
O!bila "e raz&i*l"ati o to&e +o(e li "e 0cien $ozvati van ve#eras. .etak nave#er. A ne(e
to niti s$o&enti. Obo"e s $restari za to. On "e gra! $oslovno. Ne %eli is$asti gla!na
$a%n"e...
58esi li slobo!na ve#eras76 !ovikno "e 0cien iz k+in"e) g!"e se &iris slanine) sa!a z
&iris kave) os"etio "o* "a#e.
.ovikala "e: 5-4) &isli& !a "esa&6) i $ratila zvk n"egova glasa.
0cien "e na stakleno/#eli#no& stol $ostavio "e!no &"esto. 8e!an ta&nosivi $latneni
brs) "e!an $ribor za "elo) "e!n *alic kave) "e!n #a* soka o! naran#e) "e!no sve.
0cien "e) $ri&i"etiv*i n"ezin $itan $ogle! s !rge strane $rolaza) rekao: 5Na!a& se !a
ti ne s&eta) ali "a sa& ve( !or#kovao. Oti*ao sa& tr#ati) nakon #ega sa& bio gla!an kao vk.
Nisa& te %elio b!iti... tako si slatko s$avala. .o$t an'ela.6 Na&igno "o" "e.
Meena "e rekla: 5Ma ne. - re! "e.6
Kako u!no, $o&islila "e.
=liznla "e na stolic za $ostavl"eni& !i"elo& stola ba* ka!a "e on !o*ao iz k+in"e nose(i
tan"r. .okazao "o" ga "e z za&a+ rke. Na n"e& s bile tri kri*ke savr*eno $ri$re&l"ene
slanine) ka"gana o! !va zlatno%ta "a"a) $re$e#ena kri*ka 4inog) crnog tosta s !%e&o& o!
&arelice) nekoliko *nitica naran#e) tanki+ $o$t $a$ira) i obla) savr*eno razrezana "ago!a.
Meena "e za$an"eno bl"ila tan"r.
0cien "e izvkao stolac z n"ezin. 5Nisa& bio sigran kakv kav voli*. T na stol s
ti *e(er i vr+n"e.6
5@vala6) $ro&r&l"ala "e Meena ka!a "o" se na$okon vratila s$osobnost govora.
/n je prin#, rekla "e sa&o" sebi. /vo nije tako neuobiajeno. >jerojatno svi prinevi to ra!e kako
bi impresionira"i !jevojku nakon 2to prvi put preno5i.
+o,!a, $o&islila "e $o!i%(i vilic i !okono se !ive(i izgle! n"egovi+ bice$sa na
!an"e& sv"etl) to 2to je ve5 i2ao trati takoHer nije tako u!no. +ora vje,bati kako bi mo'ao i !a"je
i-'"e!ati tako !obro. I ja bih mora"a poeti vje,bati. +o'"i bismo -aje!no vje,bati. +is"im, prije ne'o
2to se vrati u :umunjsku.
5Mislio sa& !a bis&o ve#eras &ogli oti(i na koncert6) rekao "e. 5Ako si slobo!na. I&a&
karte za Iil+ar&oni". Masr !irigira Beet+ovena. Misli& !a ti ne(e biti tako grozno.6
Meena ga "e ozbil"no $ogle!ala $reko vilice $ne "a"a. 5Ne(e &i o$(e biti grozno. 8a
sl#a"no voli& Beet+ovena.6 .itala se koliko (e & trebati !ok s+vati !a ona ne&a $o"&a tko
"e Masr. ;al"!a (e &o(i iskoristiti vri"e&e ti"eko& koncerta !a s&isli neki !obar !i"alog za
ta" novi $ri"e!log o lovc na va&$ire) ko"i (e $on!iti SE.
5Izvrsno6) rekao "e. 5Na%alost) i&a& ve( $ri"e !ogovoren ve#er s kolego&. @o(e&o li
se na(i is$re! 4ontane ko! 0incolnovog centra $ola osa&76
5Bit ( ta&o6) rekla "e Meena. 5I bez n"ega.6 .rostri"elila "e 8acka Baera zna#a"ni&
$ogle!o& "er "e s"e!io is$o! stola i naiz&"ence re%ao na 0ciena i gle!ao $re&a n"o"
&ole(ivo) tra%e(i bilo kakv &rvic +rane ko" bi &ogla is$stiti.
58ako "e v"eran $ratitel"6) 0cien "e rekao obzirno.
53a6) rekla "e Meena) ot$iv*i &alo kave. 5Mo%e se i tako re(i. =oliko !go si&4oni"ski
koncerti obi#no tra"76
5Ako $ita* zato *to %eli* znati koliko !go (e $ro(i $ri"e negoli ti o$et strga& sv o!"e(
i vr*i& onakve razne ne!oli#ne seksalne #inove na! tvo"i& ti"elo&) kakve sa& vr*io sino()

~ 111 ~

zbog ko"i+ bi se tvo"a &a&a zgrozila ka! bi ika!a saznala za n"i+) &o%e&o to o!&a+6)
$on!io se 0cien.
Meena) ko"a "e bl"ila n"ega obraza sve r&eni"i+) kako "e on !al"e govorio) rekla "e) !ok
se o!grivala o! stola: 5Ne &og. Misli&) "a>vol"ela bi+. Ali ve( kasni& na $osao. .a
bol"e... bol"e !a o!e&. ;i!i&o se $ola osa&.6
0cien se nas&i"ao i zagrlio "e) tako'er stav*i o! stola. 58esa&) li s$o&eno koliko
%iva& ka!a te vi!i& !a se crveni*.6
5.a) to "e !obro6) rekla "e Meena sre!ini n"egovi+ $rsa) "er se #inilo !a ne &o%e $o!i(i
$ogle! vi*e o! toga. 58er #ini se !a "e to "e!ino *to #ini& ka!a sa& tvo"o" blizini. ;i!i&o se
ve#eras76
5Ne&o" zaboraviti ka$t.6
3onio "o" ga "e iz or&ara) $o&ogao "o" ob(i ga i $oto& "e ot$ratio !o !izala / ko"e "e bilo
"e!no o! oni+ ko"a i! ravno stan. =a!a "e stiglo) o$et " "e obgrlio oko strka i $rivkao
za se) zati& strasno $ol"bio) kao !a & ne s&eta *to ona v"ero"atno i&a oks na tost i kav.
5.ola osa&6) rekao "e ka!a " "e $stio. 5Ne&o" kasniti.6
S&"e*kao se !ok "e ona glavin"ala $re&a !izal $o$t o&a&l"ene %ene. 8ack Baer "e)
&e'ti&) va%no) ko#eno *ao n"ega) o#ito $resretan *to) kako "e on &islio) 0ciena
Antonesca vi!i $osl"e!n"i $t. .as se okreno i $tio & o$ro*ta"ni) $ozorava"(i kratki
lave%.
5I tebi isto) &o" $ri"atel"6) rekao "e 0cien ba* !ok s se vrata zatvarala.
Meena) sa&a !izal) $ro&atrala "e kako se bro"evi izna! n"e s$*ta" sve ni%e i ni%e. Sa
svaki& "e os"e(ala kako "o" se razboritost vra(a. =a!a s se vrata $re!vor" na$okon
otvorila) a ona i 8ack Baer iza*li iz rasko*nog laza na bl"e*tav) sn#an $rol"etni !an)
kona#no "e s+vatila realnost.
I s n"o& $ni #inak onoga *to "e $ravo #inila.


~ 112 ~

Trideseto poglavlje
.9:3. UTC-5, petak, 16. travnja
Jote" Deninsu"a
(e) *ork, (e) *ork
Alaric bi svako "tro $ri"e !or#ka ot$livao stotin !%ina bazen kralo&. Mogao bi
se $rebaciti i na $livan"e le'no ka!a bi i"e!na $rivla#na $ri$a!nica %enskog s$ola l"en#arila
z bazen.
Ali kako "e .eninsla gostila nacionaln kon4erenci" za !iza"nere i $ro!ava#e zbni+
i&$lantata) to a$soltno ni"e bio sl#a".
Alaric "e $ravo $livao sto osa&!eset os& !%in 1bazen .eninsli bio "e &an"i o!
onoga na *to "e Alaric bio navikno $a "e &orao $ove(ati bro" $re$livani+ !%ina2 ka!a "e
neka rka $ro!rla kroz kristalno $lav vo! i zgrabila ga za glav.
Alaric bi ina#e osob ko"a & tako naglo $rist$i &n"evito& reakci"o& bacio $reko
ra&ena bazen !a ni"e $osl"e!n"e& trentk $ogle!ao $re&a gore i s+vatio !a "e to n"egov
*e4.
53ovraga) Gl4:6 zagr&io "e @oltz&an !ok "e !ga#ki& korako& oti*ao $otrag za
r#niko& ko"i& (e os*iti $ot$no &okr rk i ra&e. 58esi li &e &orao $ok*ati to$iti7
Sa&o sa& ti $ok*avao $riv(i $a%n". I&a&o $roble&a) sl#a" !a si $revi*e zazet
%ivan"e& svo& lkszno& s&"e*ta" !a bi ga $ri&i"etio.6
3a*((i) Alaric se $ri&io za rb bazena. .ok*ao "e ne $okazati o!*evl"en"e #in"enico&
!a "e s$io ni*titi *e4ov nev"ero"atno r%an sako.
5=akvi+ $roble&a76 $itao "e. Glas & "e li"e$o o!zvan"ao ostakl"eni& bazenski&
atri"e&.
5,***6) rekao "e @oltz&an. 3obio "e r#nik o! $osl%itel"a na bazen i energi#no se
brisao. 5Ne tako glasno. Netko (e te #ti.6
Alaric "e slegno ra&eni&a. - blizini s bila !va ili tri s!ionika kon4erenci"e) ali oni
te*ko !a s bili $ri"etn"a $oslovi&a .alatinske stra%e.
5Nitko o! n"i+ ne govori n"e&a#ki6) rekao "e Alaric na n"e&a#ko&. 5Oni s a&eri#ki
zbari.6
5Sve"e!no6) rekao "e @oltz&an. .ri*ao "e ono" strani bazena na ko"o" ga "e Alaric #ekao.
5.rona*li s "o* "e!n &rtv !"evo"k $ark "tros.6
Alaric "e %ivno. 5Meena @ar$er76
5Ne) ni"e Meena @ar$er6) rekao "e @oltz&an. 5=ako bi Meena @ar$er &ogla biti &rtva7
Bila "e s $rinco& sino() a $rinc "e ov!"e kako bi zastavio ova bo"stva) a ne !a i+ $o#ini.6
Alaric "e razo#arano slegno ra&eni&a. Ni"e !a bi volio Meen @ar$er vi!"eti &rtv)
naravno. Bila i& "e "e!ini trag ko"i "e vo!io !o $rinca i) ako se !obro s"e(a) !osta li"e$a) na
svo" na#in.
Ali n"ezina s&rt $ovezala bi n"egov sl#a" s $rinco&.
I on!a bi & &o%!a sre!i*n"ica !o$stila !a na$okon krene na $rinca.

~ 113 ~

5Nis "o* i!enti4icirali &rtv !"evo"k6) rekao "e @oltz&an. =lekno "e z rb bazena
$aze(i !a izb"egne &okre !i"elove i govorio $ok*ava"(i ne &icati snica&a. =ao !a nitko
na $rostor bazena !o sa!a ni"e s+vatio !a se @oltz&an i Alaric $ozna". 5Ba* kao ni ostale.6
5On!a "e &o%!a i$ak Meena @ar$er6) rekao "e Alaric) $o&isliv*i sa %al"en"e& na li"e$o
oblikovane noge i ta&n kos Meene @ar$er.
5Ni"e ona6) rekao "e @oltz&an l"tito. 5;i!io sa& n"ezin slik. Mrtva !"evo"ka i&a !g
kos. Meena @ar$er i&a kratk kos. @o(e* li $restati s to& o$sesi"o& s Meeno& @ar$er76
5Nisa& o$s"e!nt n"o&e6) Alaric "e rekao. 5Sa&o) ako %eli&o +vatiti $rinca>6
=+i ne(e&o #initi ni*ta6) rekao "e @oltz&an. =Ka ( ga +vatiti. Ti +vata* bo"ic. Meli&
!a se ob#e* i $ogle!a* slike $tovnica&a novo$ri!o*li+ !osel"enica ko"e o!govara"
!"evo"#in o$is i go!ina&a) kako bi vi!io &o%e* li "e $rona(i. S!e(i $re&a zbal &isle !a
"e iz isto#ne Ero$e) $o$t ostali+.6
5- re!6) rekao "e Alaric. @ubitak vremena, $o&islio "e. 5Ali) !a sa& "a na tvo& &"est)
oti*ao bi+ sa! "tro $os"etiti Meen @ar$er.6 5Bi) &a ne&o"76
5.a) *to &isli* !a s ona i 0cien Antonesc ra!ili sino(7 Nis se vratili k n"o" !o&a. Zna
g!"e se *i*&i* gni"ez!i. Otkri" g!"e "e to i i&a&o n"ega.6
58a i&a& bol" i!e"6) rekao "e @oltz&an. 5Mislio sa& "e!nostavno $os"etiti E&ila i
MarE 0o Antonesc.6
Alaric "e za$l"sno svoga *e4a veliki& valo& vo!e.
5.restani s ti&:6 @oltz&an "e $ovikao sko#iv*i natrag. 5,to to ra!i*76
Neki o! $ro!ava#a zbni+ i&$lantata ko"i s l"en#arili na obli%n"i& le%al"ka&a nas&i"ali
s se.
5?eci sa&o "e!n ri"e# Antonescovi&a i c"elok$na $o$laci"a !rakla na Man+attan
(e na& biti za vrato&6) stvr!io "e Alaric. Sa!a "e bio l"t) istin l"t. .rvo & "e @oltz&an
ni*tio $livan"e. A sa!a "e !onosio "o* !alekose%ni"e birokratske o!lke ko"e (e & "o* vi*e
ote%ati $osao.
5Ne zna& kako nas $rinc ni"e vi!io sino(6) rekao "e Alaric) 5ali o#ito ni"e. To zna& "er
s&o obo"ica "o* vi"ek %ivi) a Antonescovi se nis iselili iz Aveni"e .ark CJK. Zna* li kako to
zna&) @oltz&an7 8er "o* vi"ek !i*e&) a i nazvao sa& zgra! "tros $retvara"(i se !a sa&
&a"stor za kabelsk ko"i se ras$it"e za vez n"i+ov stan. I oni s jo2 uvijek tamo.<
@oltz&an "e bl"io Alarica) a s&e'e o#i bile s & zabrinte.
5Znao sa& !a sa& te trebao $oslati na $si+olo*ki o!&or6) rekao "e. 5Nisi s$re&an za
!%nost. Ti>6
58a sa& na"bol"e *to i&a*) @oltz&an6) rekao "e Alaric izlaze(i iz bazena. .osegno "e za
r#niko& ko"i "e n"egov *e4 is$stio. 5-+vatit ( ti bo"ic. Ali "o* va%ni"e) +vatit ( i $rinca.
Sa&o &i !o$sti !a ra!i& svo" $osao a !a &i ne govori* kako, bare& "e!no&. Bez
$rir#nika. Bez $ravila. Sa&o &rtvi va&$iri.6
N"egov *e4 "e bl"io n"ega. Alaric "e bio sv"estan !a "e @oltz&anov $ogle! skreno
$re&a n"egov vitko&) &i*i(avo& tr$.
A za*to i ne bi7 Alaric "e vo!io !obr brig o sebi) osi& *to "e $livao bazen) re!ovito
"e v"e%bao s tezi&a. Istesao "e !osta zavi!n 4igr. <ak ni $ro!ava#i zbni+ i&$lantata
nis &ogli a !a ga ne gle!a".
.oto& "e vi!io kako se @oltz&anov $ogle! $osebno $rikovao za relativno r%an)
izbo#eni o%il"ak to#no is$o! Alaricova $rsnog ko*a) g!"e & "e "e!an o! va&$ira Berlin
s$io raz!erati ko&a! &esa / koriste(i se sa&o svo"i& $o$t britve o*tri& o#n"aci&a / !ok "e
Alaric $ok*avao izv(i Martina iz ral"a "e!nog o! $ri$a!nika n"egova bratstva.
Alaric "e z!a+no. Znao "e za*to @oltz&an %ri.

~ 114 ~

;atikanski li"e#nici sav"etovali s $lasti#n o$eraci".
Ali Alaric " "e o!bio. Ni"e volio bolnice) a "o* "e &an"e volio ne$otrebn &e!icinsk
$roce!r.
@oltz&an "e val"!a &islio !a se Alaric o!bio ri"e*iti o%il"ka iz istog razloga iz ko"ega "e
o!bio sav"etovan"e nakon berlinskog inci!enta.
Ali o%il"ak "e i&ao va%n log: svaki $t ka!a ga "e vi!io) $o!s"e(ao ga "e na to kako
stvarno "ako &rzi ne&rtve.
I kako "e va%no !a on oslobo!i svi"et o! svi+ n"i+.
5Ako %eli* $rona(i va&$ira6) rekao "e Alaric ignorira"(i @oltz&anov $ogle! i #in"enic
!a se stari"i &*karac o#ito tr!i !os"etiti ne#ega *to bi &ogao re(i o o%il"k) 5$ita* n"egov
$osl"e!n"i obrok. - $rin#ev sl#a") to "e Meena @ar$er) Aveni"a .ark CJK) stan JJB.6
To "e @oltz&an o!vklo &isli o! o%il"ka. 5To#no tako6) rekao "e. 5Zato ve#eras i!e&
n"ezin stan) $retvara"(i se !a sa&>6
5Abra+a&e6) rekao "e Alaric) $rekinv*i ga. 5.re!stava s #eko& o! nasl"e!stva !avno
zaboravl"enog ro'aka ne(e $aliti. Ne(e ti $ov"erovati. Tko bi prin#u ostavio #ek
nasl"e!stvo7 Ti$ "e bogati"i o! Mi!e.6
5O+.6 @oltz&an "e izgle!ao $okn"eno. 5Tako "e. Nisa& $o&islio na to.6
5Zato ( ja oti(i n"ezin stan ve#eras6) rekao "e Alaric. 5I razgovarat ( s n"o& na svo"
na#in.6
5Misli& !a to o$(e ni"e $a&etno6) @oltz&an "e rekao. 5Za$ravo) zabran""e& ti !a
o!e*. Ne( to !o$stiti.6
Iznena'en) Alaric "e bl"io n"ega. 5Za*to ne76
5Zato *to (e* sa&o na$raviti ono ka!a $rovali* s ve( iskani& &a#e&. Zna* !a s&o
i&ali nekoliko $rit%bi na to) Alaric. 0"!i) #ini se) to stvarno ne vole.6
5-$ravo "e $rovela no( s $rinco& ta&e6) Alaric "e rekao ogor#eno. 5Stvarno &isli* !a
sa& s$ore!bi s n"i& ja tako stra*an76
Alaric se razo#araoka! "e @oltz&an sa&o $onovno $ogle!ao n"egov o%il"ak i *tio.
O%il"ak ni"e bio tako stra*an. Ono *to "e stvarno stra*no) s&atrao "e Alaric) bilo "e
@oltz&anovo o!i"elo.


~ 115 ~

Trideset prvo poglavlje
1.:3. UTC-5, petak, 16. travnja
9U( $venija $merika 155
(e) *ork, (e) *ork
5Ma $ogle!a" ti to6) rekla "e 0eis+a ka!a se Meena $o"avila is$re! n"ezina ra!nog &"esta
tog "tra S-N/ 1Sa&o z nar!%b2. 5Netko "e bio "ako) "ako zlo#est.6
0eis+a se is$r%ila svo& 4rizersko& stolc) !ga#ki+ goli+ nog $rekri%eni+
gle%n"evi&a) kao !a "e Nbi"ska kral"ica) i na okrglo& trb+ balansirala velik salat o!
$e#ene $iletine $lasti#no" $os!i za !ostav) $re&!a "e vlasnik salona 8i&&E i&ao strogo
$ravilo o to&e !a se na ra!no" stanici ne s&i"e "esti.
Ali 8i&&E"eva $ravila nis se o!nosila na 0eis+ "er "e ona n"egova na"$o$larni"a
4rizerka i) osi& toga) se!&o& &"esec tr!no(e. Bila bi katastro4a za 8i&&E"a / i S-N / !a
0eis+a !a otkaz.
Meena "e bez ri"e#i $okazala $re&a $razno" stolici na stanici $okra" 0eis+ine.
5S"e!ni6) rekla "e 0eis+a &a+nv*i rko&) $ri #e& s n"ezine bro"ne narkvice
zazveckale. Nokti s "o") $ri&i"etila "e Meena) bili ne!avno &anikirani na 4rancski na#in.
Netko "e salon $otri"ebio n"ezine $rste za v"e%b. 5?a&one "e zeo slobo!an !an "er "e
otkrio !a se n"egov !e#ko ni"e izbrisao s Grin!ra. No.6 0eis+a "o" "e $tila raz!ra%en $ogle!.
5Stra*no sa& l"ta na tebe. 8on "e rekao !a si oti*la *etn" s neki& ti$o& nakon gro4i#ine
ve#ere i !a se o$(e nisi vratila. A $oto& s "tros na vi"esti&a rekli !a s $rona*li "o* "e!n
&rtv !"evo"k. O#ito "e !a sa& s"e!ila ov!"e ci"elo "tro v"eren" !a si to ti. Bare& !ok &i
na$okon nisi o!govorila na $orke. Bila sa& l!a o! brige. Mo%e* $itati bilo koga. %u!aC<
Meena "e otvoreno $ogle!ala $re&a salati o! $iletine. 5Ne tako l!a !a nisi &ogla
nar#iti rani"i r#ak bez &ene.6
5To nisa& "a6) rekla "e 0eis+a $okaz"(i $re&a trb+. 5To "e on: (je'a ni"e briga *to se
!oga'a s tobo&. -&ire o! gla!i. I !ara &e. O Bo%e. Ne &o%e* v"erovati koliko &e !ara
ci"elo "tro. I sve "e tvo"a krivica.6
5=ako "e to moja krivica76 $itala "e Meena sagnv*i se !a $o!igne 8acka Baera krilo.
.rivio se z n") trebalo & "e &alo l"bavi) n"e%nosti i $a%n"e. Sa!a ka!a 0cien ni"e
blizini) o$et "e $ostao svo"e staro) nere%e(e "a.
58er si &i $ri*tila sve to:6 iz"avila "e 0eis+a. 5Misli* !a T+o&as ne &o%e os"etiti kako
sa& bila zabrinta za tebe7 ,to ti "e $alo na $a&et7 (ika!a se ne s$etl"a* s ne$oznati& ti$o&.
,to ti "e $rolazilo kroz glav) @ar$er76
Meena "e 8acka Baera #e*kala is$o! vrata i on "e zabacio glav ekstazi.
5Ni"e ne$oznat) 0eis+6) rekla "e) &"esto !a istakne kako "e 0eis+in !oktor krivo o!re!io
s$ol n"ezine bebe) *to se ni"e #inilo kao !a bi $o&oglo. 5Bio "e to ti$ o! $ri"e nek no(. Sa
*i*&i*i&a.6
0eis+a "e bl"ila n". 5Ali to "e ne&og(e.6
Meena "e $sa #e*kala tako sna%no !a & se stra%n"a noga $o#ela trzati. Malo "e $o$stila.

~ 116 ~

5Ne6) rekla "e. 5Ni"e ne&og(e. <in"enica. 0cien Antonesc / ti$ s ko"i& &e gro4ica
$ok*avala s$o"iti7 / isti "e ona" ti$ ko"i &e s$asio o! *i*&i*a is$re! kate!rale. Zna& !a zv#i
l!o. Ali istina "e. I 0eis+a) svi'a &i se. I vi2e nego svi'a.6
0eis+a "e o!&a+nla glavo&. 5Ni"e ni #!o !a si !o*la ravno ova&o) a ne !o&a) $ri"e
$osla. I&a* %iv#ani slo&.6
Meena se zgrozila. 5=ako i&a& %iv#ani slo&7 Zar &isli* !a "a ovo iz&i*l"a&76
5Ne. Nego zato *to "e to $ot$no zbr#kano:6 5Zato *to sa& s$avala s n"i&76
5Zato *to "e tako #!no !a "e to isti ti$:6 0eis+a "e iz"avila. =(aravno !a si s$avala s n"i&. I
na!a& se !a ti se svi'a. S obziro& na to !a si nas sve nas&rt $re$la*ila nestav*i s n"i&
no(.6 O!lo%ila "e svo" $ile( salat na $ostol"e za s*ila iz&e' n"i+ovi+ stolica i $ok*ala
se na&"estiti na"!obni"e *to se %ena se!&o& &"esec tr!no(e &o%e na&"estiti. 5.a. =ako
"e bilo76
5Bilo "e>6 Meena "e $ogle!ala $re&a stro$ ko"i "e 8i&&E ostavio otvoreni&) iako "e sve
instalaci"e $re4arbao srebreno i crno) a stro$ izna! n"i+ ta&nol"bi#asto. 53ivno6) rekla "e)
z!i*(i. 5Stvarno. Ne zna& kako bi+ !rga#i"e to o$isala.6
5Moli& neke $ri!"eve6) rekla "e 0eis+a. 5Seksa& se s isti& &*karce& sa!a ve( gotovo
se!a& go!ina) i !osta &i "e. Meli& !etal"e. 8e li $lovio tvo" lk76
50eis+:6 Meena "e $ovikala s&i"(i se.
5Ozbil"no6) rekla "e 0eis+a. 5Ni*ta &i !rgo ni"e bitno. O+) #eka") "e. =o"i & "e rok
tra"an"a76
Meena "e $ro&atrala $ri"atel"ic s os&i"e+o& razv#eni& $reko lica. 5To "e na"bol"i !io.
Ne&a ga. Ili &o%!a "e!nostavno...6
Meena "e $stila !a "o" glas o!lta. @t"ela "e re(i !a "e &o%!a n"ezina s$osobnost
$rorican"a s&rti l"!i&a "e!nostavno bli"e!"ela.
Ali) znala "e !a to ni"e istina. ,to "e s bebo& Geinbergovi+ i #!ni& os"e(a"e& ko"i i&a
vezano z n"7
Mora re(i 0eis+i. Mora.
Ali kako to #initi a !a "e ne $re$la*i nas&rt7
5Mo%!a "e!nostavno *to76 0eis+a "o" "e $tila raz!ra%en $ogle!. 5,to "e s tobo&7
Izgle!a* #!no. 8esi li sigrna !a si !obro7 Misli& !a &o%!a i&a* vr(ic ili ne*to sli#no.
3a" !a ti o$i$a& #elo.6
0eis+ini $rsti s na os"et bili +la!ni"i o! Meenina #ela. Meena $o%eli !a i+ zavi"ek ostavi
$ritisnte. Mo%!a zaista i&a vr(ic.
5@&&&6) rekla "e 0eis+a. 53e4initivno si &alo vr(a. ,to ti "e ta" ti$ -apravo #inio7 8e li
to ra'an"e nove l"bavi7 Ili ti "e sa&o $renio svin"sk gri$76
5O+) 0eis+6) rekla "e Meena. 5Bio "e tako !ivan.6 Znala "e !a "e $ret"erano s+i(ena) ali
ni"e si &ogla $o&o(i. 8o* vi"ek "e &ogla na&irisati 0ciena na svo"o" ko%i) na &"est g!"e "
"e $ol"bio za rastanak. 5On "e "e!nostavno tako... !rga#i"i o! !rgi+ ti$ova ko"e sa&
$oznala $osl"e!n"e vri"e&e) zna*7 Misli&) on #ak ni ne zna *to "e Call o4 3tE. I na$ravio
&i "e !or#ak. Ditao me je kakva jaja vo"im. I $ri$re&io &i "e k$k. I bio "e !obar $re&a 8ack)
iako se 8ack $ona*ao $o$t $ravog l'aka i sa&o "e re%ao na n"ega ci"el no(. I...6
53akle) bilo "e savr*eno6) rekla "e 0eis+a zavr*iv*i &"esto n"e.
5Bilo "e savr*eno6) rekla "e Meena. Zati& se s"etila ne#ega i zagrizla !on" snic.
5Osi&...6
5Sto76 0eis+ine ta&ne obrve nagnle s se $re&a !ol"e. 5Ne&o" &i re(i. O%en"en "e. I&a
%en) ta&o Estoni"i.6

~ 117 ~

5?&n"sko"6) rekla "e Meena is$ravl"a"(i "e. 5I ne) naravno !a ne. Ni"e to. Nego sa&o "e
ne*to... oke") ne&o" se s&i"ati. Ali sa&o "e ne*to... tu,no vezano z n"ega.6
=Tu,no<, 0eis+a "e tako o!&a+nla glavo& !a "e n"ezina !ga crna kosa) ko" "e
izravnala gla#alo& za kos) a $oto& "o" kra"eve izvila !rsk retro 4rizr) $olet"ela oko
ra&ena. 5=ako to &isli* t%no7 .o$t gbitnika7 Ni"e li ti nakon 3avi!a !osta gbitnika76
5Ne6) rekla "e Meena. 5Ne gbitni#ki t%an. ;i*e kao !a & se ne*to stvarno t%no
!ogo!ilo. I nika!a to ni"e $re%alio.6
5Mo%!a & "e %ena &rla $oro'a"6) rekla "e 0eis+a. 0eis+a "e) za razlik o! Meene)
vol"ela 4il&ove s nesretni& zavr*etko&F *to t%ni"i to bol"i. 0eis+a "e bila veliki obo%avatel"
Nic+olasa S$arksa. 5Ili "e $oginla tragi#no" ato&obilsko" nesre(i sa&o nekoliko sati $ri"e
negoli s se trebali v"en#ati: Ili se !avila blatno& o!ron .er !ok "e ci"e$ila siro#a!.6
Meena "o" "e $tila sarkasti#an $ogle!.
5;rati&o se stvarnost6) rekla "e Meena. 5Misli& !a "e i&ao *gavo !"etin"stvo. <inilo
se !a ne %eli razgovarati o to&e. .osli"e... zna* #ega) $itala sa& ga o n"egovo" obitel"i i rekao "e
!a & "e obo"e ro!itel"a &rlo. ?ekao "e !a i&a $olbrata) ali !a nis bliski.6
5.a) eto) to "e to6) rekla "e 0eis+a izgle!a"(i &alo razo#arano "er ne&a &rtve %ene ko" bi
4il&sko" verzi"i $ri#e &ogla gl&iti ?ac+el McA!a&s. 5Treba & sa&o l"bav !obre %ene
!a &alo %ivne. Mene $o$t tebe... %ene ko" "e s$asio o! na$a!a *i*&i*a: To "e tako
ro&anti#no. Osi& !i"ela ko"e& se $oseksa* s n"i& ka!a $rvi $t iza'ete. To "e tako
neti$i#no za tebe. 3a" !a ti o$i$a& #elo "o* "e!no&. Meli& vi!"eti "e li ti se vr(ica
$ogor*ala.6
0eis+a "e is$r%ila rk !a "o* "e!no& o$i$a Meenino #elo ka!li se is$re! 0eis+ine ra!ne
stanice $o"avi &la!i( ko%e gotovo "e!nako ta&ne kao 0eis+ine) crne kratko o*i*ane kose /
0eis+ina kreaci"a) Meena ni"e niti s&n"ala) "er "e savr*eno o!govarala n"egov oblik lica.
5O Bo%e) Meena:6 $ovikao "e z veliki os&i"e+. 5I 8ack Baer 3rgi: Tako &i "e !rago *to
vas obo"e vi!i&:6 3o*ao "e ravno !o n"e) $o!igno 8acka Baera iz n"ezina krila i $o#eo ga
&ilovati. 8ack & "e zb'eno oblizivao lice. 50eis+a &i "e rekla !obr vi"est:6
Meena ga "e $re$oznala) bio "e to ?oberto) "e!an o! $raktikanata S-N/.
Ali ni"e i&ala $o"&a o #e& on govori.
53obr vi"est76 $onovila "e !ok se o$et naslan"ala na stolic.
5O (e-asitnoj<, rekao "e ?oberto !ok "e 8ack Baer gla!io *i. 5Na$okon vo!ite
va&$ire. Tako sa& zb'en: Bilo "e i vri"e&e. 8e!nostavno obo%ava& tog GregorE"a Banea.
Zali"e$l"en sa& za ekran svaki $t ka!a se on $o"avi. On i ona" !rgi ti$) iz oni+ 4il&ova o
va&$iri&a *to se te&el"e na oni& kn"iga&a7 O Bo%e. Tako s zgo!ni. Meli& !a na$rave
va&$irski sen!vi# sa &no&.6
Meena "e bacila $ovri"e'eni $ogle! $re&a 0eis+i.
5O+6) rekla "e. 5Tako "e.6
58o") i $osl*ao sa& tvo" sav"et) s"e(a* se) za!n"i $t ka!a si bila ov!"e7 ?ekao sa&
Ieli$e !a ne&a *anse !a o!e& Maroko za na* go!i*n"ic) kako "e on %elio6) nastavio "e
?oberto) gla!e(i i !al"e 8ackove *i. 5=ao *to si &i ti i rekla. ?ekao sa& & !a bis&o &"esto
toga trebali oti(i na Ba+a&e. I "es&o. I !ogo!ilo se ne*to "ako #!no: +otel ko"i "e Ieli$e
rezervirao) ona" Marok7 Isti t"e!an ka!a s&o trebali biti ta&o) neki bo&ba* sa&obo"ica
!igao ga "e zrak: Mo%e* li v"erovati7 =ao !a si -na"a ili ne*to tako: Ieli$e se ne &o%e
na#!iti kakv s&o sre( i&ali !a nis&o bili ta&o. Mogli s&o biti ta&o) s"e!iti $re!vor")
!or#kovati i "ebeno umrijetiC<

~ 118 ~

Meena se ?obert bl"e!n"avo nas&i"e*ila. Ona "e) naravno) &ogla &isliti sa&o na l"!e
ko"i jesu bili on!"e) !or#kovali i "ebeno &rli... na one ko"e nije s$asila. Ba* kao ni Angie
@arwoo!.
53rago &i "e !a ste se !obro $roveli na Ba+a&i&a6) rekla "e Meena !ok se 0eis+a iza
?obertovi+ le'a krevel"ila i be#ila o#i n".
58o") zeza* &e76 ?oberto se nas&i"e*io. 5Bilo "e s$er. <") i tko (e se s$etl"ati s
va&$iro& (e-asitnoj3 ;ictoria Gort+ington Stone ili TabbE7 8er stvarno &isli& !a bi vi
l"!i trebali TabbE $ri*titi seks. Ona "e val"!a na"stari"a tine"!%erska !"evica
televizi"ski&>6
5?oberto6) rekla "e 0eis+a $reki!a"(i ga. Nika!a ni"e i&ala str$l"en"a za kolege s $osla) a
zbog tr!no(e ga "e i&ala sve &an"e i &an"e. 5Me!na sa&. A"!e o!i straga i !onesi Meeni i
&eni seltzere) +o(e*7 I z!"elic s vo!o& za 8acka Baera.6
5O+) ne&a $roble&a) !raga6) rekao "e ?oberto. S o#ito& nevol"ko*( vratio "e 8acka
Baera natrag Meenino krilo. 5Meli* li vo(a ili ne*to !rgo76
5Mango76 0eis+a se nas&i"e*ila. =a!a se 0eis+a s&i"e*ila) nitko "o" ni"e &ogao ni*ta
o!biti. Tako "e bilo "o* o! vre&ena ka!a s ona i Meena bile !"eca. 5Izrezi ga na &ale
kva!rati(e) zna*) kako si #inio za!n"i $t. To "e bilo tako !obro.6
5Ne&a $roble&a6) rekao "e ?oberto. .o+itao "e 0eis+i is$niti %el".
0eis+a s&"eri ona" svo" ta&ni $ogle! is$o! gsti+ tre$avica: $re&a Meeni.
5Oke"6) rekla "e. 5Oti*ao "e. O$rosti zbog toga. -s$t) +vala *to si ga s$asila o! toga
Marok. Za$ravo bi &i ne!osta"ao !a ga "e razni"elo na ko&a!i(e sa svi& ti& !rgi&
l"!i&a. I ne sa&o zato *to &i !onosi sv"e%e narezan &ango. - svako& sl#a") vrati&o se
na 0ciena. 3akle... neo!ol"ivo si $riv#ena za$an""(e atraktivno& neznanc s &ra#no&
ta"no&. Ti naravno ne zna* ni*ta o to&e kako "e i&ati &ra#n ta"n. ,to ti "e to#no #inio
kako bi te o$(e $ri!obio !a o!e* s n"i& krevet7 Ti si tako sz!r%ana !a se nisi +t"ela
t*irati s na&a svla#ionica&a nakon sata t"elesnog) s"e(a* se7 Zato te Angie @arwoo! zvala
Meena S&r!ina.6
Meena "e o$et $ocrven"ela.
5.a) za $o#etak) o!veo &e "e na $rivatn tr $o Metro$olitan) nakon zatvaran"a6)
rekla "e. 5Ta!a sa& $rvi $t vi!"ela !a izgle!a tako t%no... i ne zna&... "e!nostavno... #inilo
se is$ravno. 9tvarno &i se svi'a ova" ti$) 0eis+.6
0eis+a "e bl"ila n". 5O/o6) rekla "e. =(e sviHa &i se ta" $ogle! tvo"i& o#i&a) Meena.
Ni"e !a ti se ova" ti$ sa&o svi'a. ;oli* ga. 8o* gore... %eli* ga spasiti. .rizna":6
5.a *to ako i %eli&76 Meena "e s$stila $ogle!) 8ack Baer na t"e&e. 5Ni"e bitno. On se
vra(a ?&n"sk.6
5=a!a76 $itala "e 0eis+a.
5Ne zna&6) rekla "e Meena slegnv*i ra&eni&a. 5Nisa& $itala. Nisa& +t"ela biti takav
ti$ !"evo"ke) zna*76
5Misli*) nisi +t"ela biti ti76 0eis+a "e $itala.
5-*ti.6 .oto& se Meena ozarila. 5.ozvao &e na si&4oni"ski koncert ve#eras.6
0eis+a "e na$ravila gri&as. 58ao: .ozna"e li on uop5e $rav tebe76
5;oli& si&4oni"ske koncerte6) rekla "e Meena $rotestira"(i. 58a sa& za$ravo strastveni
kltrn"ak. Svirala sa& klarinet $eto& razre!.6
5-&) lo*e) koliko se s"e(a&6) rekla "e 0eis+a. 5Bila si !va!eseta o! !va!eset "e!nog
#lana.6
5=a%e &i osoba ko"a "e bila !va!eset $rva6) o!vratila "e Meena cini#no.

~ 119 ~

53akle) ne zna ni za ovo76 0eis+a se $ota$*ala $o glavi.
Meena "e na$ravila gri&as. 5Za*to bi+ & govorila o to&e7 Ne( ovo zabrl"ati kao *to
sa& zabrl"ala svak vez sa svaki& ti$o& s ko"i& sa& bila.6
0eis+a se zgrozila. 5Meena. Ozbil"no. Ako %eli* !a ovo krene neko& s&"er) &ora* biti
iskrena s n"i&. Ne &o%e* igrati igrice. Tvo"a s$osobnost "e velik !io onoga *to ti "esi>6
5Ali ne je!ini !io6) $ovikala "e Meena.
5Misli*) $o$t onog !i"ela ko"i ne %eli i&ati !"ec) ika!a76 rekla "e 0eis+a otvoreno.
Meeni s se o#i ra*irile. Ostala "e bez ri"e#i.
5Ne $ok*ava& te $ovri"e!iti6) 0eis+a "e bila $orna. Ni"e " vi*e zezala. 5Misli& !a si
!ivna. Za*to bi+ ina#e o!abrala tebe za na"bol" $ri"atel"ic) &"esto 0ori 3elorenzo7 I&ala "e
$no l"e$* kos o! tebe. Misli& !a si veliko!*na / toliko" &"eri !a te to neka! !ove!e
nevol". Stalo ti "e !o $ot$ni+ neznanaca / o$et) !o te &"ere !a se $osebno $otr!i* $o&o(i
i&) *to "e) s&atra&) &alo $revi*e. I zabavna si i $a&etna i li"e$a i slatka. Ali istina "e) Meena)
!a ako se ova" ti$ za!r%i) saznat (e *to si za$ravo. =ao *to (e saznati !a za$ravo ne voli*
si&4oni"ske koncerte. Mo%!a bi trebala biti iskrena s n"i& o! $o#etka i vi!"eti *to (e se
!ogo!iti. Mo%!a se iznena!i*76
5=ao s 3avi!o&76 Meena se sarkasti#no nas&i"ala. 5Misli& !a ne. Mo%!a ( ga sa&o
$olako vo!iti $oznavan"e $rave Meene @ar$er) !io $o !io.6
53a) $a) #ini se !a "e) bare& sino() ve( $oznao !osta velik !io Meene @ar$er6) rekla "e
0eis+a sa svo"i& sarkasti#ni& s&i"e+o&. 5Ozbil"no sa!a) Meena. Zna& !a stalno gn'a&
$rotiv A!a&a) ali razlog zbog ko"ega s&o $otra"ali tako !go "est ta" !a "e on $rvi ti$ s ko"i&
sa& ika!a bila a !a sa& n"egovo" blizini &ogla biti svo"a) bez $retvaran"a. Ako ne &o%e*
biti ono *to "esi s ovi& ti$o&) on!a ba* &o%e* i !al"e biti sa&a.6
Meena "e za&i*l"eno $ogle!ala $ri"atel"ic. 0eis+a "e i&ala $ravo... istin.
Zastra*"(e "e bilo to *to ni"e znala koliko Meena skriva o! nje... Meena (e "o"
"e!nostavno &orati re(i.
A s!e(i $o veli#ini n"ezina trb+a i bro" zvona za zbn ko"a bi se kl"#ila svaki $t
ka!a bi 0eis+a s$o&enla bebu, to (e &orati biti skoro.
5@e"6) rekla "e 0eis+a baciv*i $ogle! na sat. 5Ne bi li ti trebala biti na $osl ili ne*to
tako76
53a6) rekla "e Meena $olako. 5To "e za$ravo ne*to o #e& sa& +t"ela razgovarati s
tobo&... Mog li ostaviti 8acka ov!"e) a on!a ga !o(i $ok$iti $osli"e $osla7 Zna* !a ga svi
vole>6
?oberto) vra(a"(i se sa z!"elico& vo!e za Meenina $sa i tan"ro& savr*eno narezanog
&anga za 0eis+) na#o "e ova" za!n"i !io i za!r%ao !a+. 53a) &oli&:6 $ovikao "e. 5<vat
(e&o $si(a:6
Meena) szbi"a"(i $otreb !a se nas&i"e) bacila "e $ogle! na 0eis+. 58e!nostavno) ne !a
&i se i(i skroz natrag !o stana kako bi+ ga ta&o ostavila i on!a se vra(ati gra! !a bi+
!o*la na $osao>6
5;oli&o $si(a:6 $ovikao "e ?oberto. 5Na$ravit (e&o & $se( $e!ikr:6
53g"e* &i6) rekla "e 0eis+a) bi"esno $ogle!av*i Meen ka! "e bacila ko&a!i( &anga
sta) 5slg.6
5Istina.6 Slo%ila se Meena.
5.azit (e* &o"e !i"ete ka!a se ro!i6) rekla "e 0eis+a. 5Bes$latno.6 5;"er" &i6) rekla "e
Meena is$o! glasa !ok "e 8acka Baera) ko"i se &igol"io) $re!avala ?obertove ra*irene rke.
5;e( ga $azi&.6

~ 120 ~

Trideset drugo poglavlje
13:.. UTC-5, petak, 16. travnja
1apa!ni !io tr'a Union 1, penthaus
(e) *ork, (e) *ork
5Ovo "e na"novi"a %rtva6) rekao "e E&il izva!iv*i !os"e iz crvenog 4ascikla i staviv*i ga
ozbil"no na stol o! crnog granita. 0cien "e gle!ao 4otogra4i".
;"ero"atno "e neko( bila li"e$a... ti$ !"evo"ke ko"a bi te*ko iz!r%alaF !a se ne nas&i"e ka!a
"e 4otogra4ski a$arat s&"eren na n".
Sa&o... kako "e to znao7
Ali nasilna s&rt li*ila " "e svake l"e$ote. Sa!a "e n"ezino lice bilo s&orna siva &aska s
ta&nol"bi#asti& $o!o#n"aci&a.
A is$o! vrata...
0cien "e okreno 4otogra4i". ;i!io "e ovakv vrst ni*tavan"a) $ri"e.
Ali ne $osl"e!n"a !va stol"e(a.
5.roc"en"" !a "e &rla oko tri sata "tro6) rekao "e E&il.
Sto "e on ra!io tri sata "tro !ok "e !"evo"ci netko isisavao krv iz ti"ela7
;rlo !obro "e znao. 3a "e ra!io ono *to "e !o*ao #initi) &o%!a bi sa!a bila %iva.
5-bo"stva se !oga'a" sve &an"i& raz&aci&a6) $ri&i"etio "e E&il.
5Tko go! !a sto"i iza n"i+) #ini se !a $osta"e sve &a+niti"i. Ili $o+le$ni"i. .ok*ao "e
"e!no& biti i otkrio !a & se svi'a. Sa!a to %eli #initi stalno. Ne %eli $restati. Mo%!a ne
mo,e $restati.6
5Mo%!a6) rekao "e 0cien. Ni"e vi*e bio sigran *to !a v"er"e ka!a s $itan" ta
bo"stva. 5To se &o%e razviti ovisnost. I zato se ne s&i"e !o$stiti. Ali ovi tragovi griza
nis sa&o o! "e!ne osobe.6
5Sve"e!no) sve (e nas !ovesti o$asnost ka!a l"!i na$okon s+vate *to se !oga'a6)
rekao "e E&il %alosno) 5i o!l#e nas iskori"eniti) kao i .alatini... kao *to s #inili i va*e&
oc.6
E&il "e za!r+tao) &o%!a zato *to se s"etio kako se 0cienov otac ssreo sa svo"o&
sra&otno& s!bino&. .oto& "e o!"e!no& $o!igao krivn"o& is$n"eni $ogle! $re&a
0cien i izlano: 58a sa& kriv) gos$o!ar. Ova na"novi"a s&rt !"evo"ke. 8a i sa&o "a. Nisa&
nika!a s&io !o$stiti svo"o" %eni !a $ozove... er... nju na* !o&) sino(.6
Ni"e bilo zabne na koga E&il &isli $o! nju. I&e "e naizgle! ostalo vis"eti zrak
$ent+asa onako kako "e &iris n"ezine l"!skosti ostao...
+eena Jarper. +eena Jarper. +eena Jarper.
E&il "e nastavio. 58asno &i "e !a "e to bila velika $ogre*ka. Naravno !a s&o vas o&eli
va*i& !%nosti&a. ?az&io bi+ ako se o!l#ite biti &e) gos$o!ar) zbog &og velikog
ne&ara.6
0cien "e s$stio $ogle! na &*karca) ko"i "e $ogno glav) $onizno #eka"(i !a to !a ga
$o!igne i kroz "e!an o! $rozora s -;/za*tito& zavitla na !nevno sv"etlo g!"e bi o!&a+
izgorio na snc $o$t $e#enog kr&$ira.

~ 121 ~

Ali 0cien ni"e &ogao niti okriviti ro'aka zbog onoga *to se sino( !ogo!ilo niti to
ob"asniti. I !al"e ni"e znao za*to "e bio tako v"eren !a (e se ta&nooka !"evo"ka $i!%a&i
ko" "e s$asio one no(i is$re! =ate!rale sv. 8r"a $okazati izvoro& n"egova !+ovnog i
e&otivnog otk$l"en"a.
Svakako se ni"e $ona*ao $re&a n"o" onako kako bi se trebalo $ona*ati $re&a otk$itel".
.roveo "e no( ra!e(i "o" stvari za ko"e ni"e bio sigran !a (e i+ se na sv"etlosti !ana s"e(ati... ali
&orao "e $riznati !a se to& trentk #inilo kako $ot$no %iva n"i&a.
Bog zna !a on "est.
Sa!a se #inilo kao !a "e Meenina esenci"a *la n"egove o!avna $razne vene. Bbn"ale s
n"ezino& %ivotno& snago& i energi"o&) !a"(i & nek vrst elektrizirane %ivosti.
Ali to ni"e sve. <inilo se !a... zna neke stvari.
Ni"e to &ogao ob"asniti. Ni"e i&alo nikakvog s&isla. Bila "e to gotovo vrsta... l!ila.
(je-ina l!ila) gotovo iste tre$erave slike ko"e "e svaki $t ka!a bi *ao n"ezine &isli vi!io
kako se $o"avl"" n"ezino" glavi i nesta". =ako "e on) $ri&"erice) znao !a se !"evo"ka na
4otogra4i"i te*ko sz!r%avala o! s&"e*kan"a ka!a go! "e 4otogra4ski a$arat bio blizini7
3"evo"ka s 4otogra4i"e bila "e &rtva. I on "e nika!a ni"e $oznao. ,to to zna#i7 Ni"e to "o*
znao.
Ali znao "e !a zna#i ne*to !rga#i"e.
A !rga#i"e "e) nakon $et stol"e(a) bilo !obro.
8ako) "ako !obro.
5- re! "e) E&ile6) rekao "e. Os"e(ao "e naklonost $re&a svo&) ro'ak. ,to "e bilo
s&i"e*no. .ri"e sa&o t"e!an !ana b"esnio bi zbog ovog nev"ero"atnog nere!a. T"era li ga
Meena @ar$er na to !a se os"e(a tako !obro(!no7
Ili ne*to !rgo7
E&il "e !igno glav) zbn"en.
5Zna#i...6 .ogle!ao "e $o sobi kao !a o#ek"e !a (e se netko o! 0cienovi+ sl"e!benika
$o"aviti s kolce& rci. 5Ne %elite &e biti) gos$o!ar7 Ili &o" %en76
5Misli& !a "e $osl"e!n"e vri"e&e bilo !ovol"no s&rti6) rekao "e 0cien blago. 5Za*to se
&"esto toga ne koncentrira&o na to !a na'e&o bo"ic i zastavi&o ga / ili n"i+. I ka%e* &i
!a nitko6) $itao "e 0cien) o!laze(i o! stola i i!(i $re&a stakleno& zi!) 5ni"e $olici"i
&ogao !ati bilo kakav o$is bilo kakvog s&n"ivca7 A&a) ba* nitko ni"e vi'en kako ostavl"a
ti"elo ili neg!"e n"egovo" blizini76
E&il) ko"e& "e $ao ka&en sa srca "er "e !obio o$rost) zgrabio "e svo" !os"e i na brzin ga
$relistao.
5O+) &nogi6) rekao "e. 5Toliko "e &nogo &og(i+ s&n"ivaca !a i+ $olici"a "o* vi"ek sve
is$it"e. Svi &isle !a s vi!"eli ne*to. ,to) naravno) zna#i !a nitko ni"e vi!io ni*ta. 8er tko go!
!a "e $o#inio ovo) bio "e !ovol"no $riseban !a izbri*e $a&(en"e svako&e tko "e &o%!a vi!io
ne*to korisno.6
0cien se na&r*tio gle!a"(i van na gra!. - !al"ini "e vi!io crvena sv"etla $ozoren"a na
aero!ro&ski& torn"evi&a s one strane East ?ivera.
Sv"etla s ga $o!s"etila na s"a" ko"i "e vi!io nek no( bratovi& o#i&a. 3i&itri" "e vi"ek
bio %e!an &o(i) vi"ek "e tra%io nove na#ine na ko"e (e $ro*iriti svo" $osao) vlast) na!zor.
Gotovo ga "e bilo ka!a "e n"i+ov otac ci"eli svo" neiz&"erni i&tak ostavio na"stari"e& sin...
iako "e 0cien bio vi*e nego s$re&an $o!i"eliti ga.
8e li se 3i&itri"eva gla! za bogatstvo& i &o(i $ro*irila i na !rge stvari7 0cien ni"e
&ogao biti sigran.

~ 122 ~

,to "e t%no ka! #ov"ek &ora tako ne*to $riznati o vlastito& brat.
Trgnv*i se) 0cien se okreno o! $rozora. E&il & "e ne*to govorio ci"elo to vri"e&e) a
on na n"ega ni"e obra(ao ni na"&an" $ozornost.
5Naravno6) rekao "e. ,to go! !a "e bilo) 0cien "e bio sigran !a (e se E&il izvrsno
$obrinti za to) kao i vi"ek ka!a "e ne*to obavl"ao $rin#evo i&e. 5E&ile.6
5Gos$o!ar76
5Morat ( otkazati svo" !ogovor za ve#eras.6
E&il "e izgle!ao nesigrno. 5Gos$o!ar76
0cien "e ignorirao $lsiran"e svo"i& vena&a / novi os"e(a"... ili bare& ne*to *to ni"e
os"etio ve( $ola tis(l"e(a / i rekao: 53ogovorio sa& se s gos$o'ico& @ar$er !a (e&o oti(i na
koncert. Ali sv"etl... ovoga6 / $okazao "e na !os"e na stol / 5o#ito "e !a i&a& va%ni"i+
stvari za ko"e se &ora& $obrinti.6
5O+6) rekao "e E&il) a o#i&a & se o!ra%avalo istinsko razo#aran"e. 5;i!i&. Naravno.
.obrint ( se za to. Ali) "este li sigrni7 Sigrno i&a vre&ena za %itak kao i za >6
5=asni"e.6 Nebo!eri centr Man+attana $rotezali s se is$o! n"ega. Ta&o !ol"e)
neg!"e) znao "e) vreba. ;i*e o! "e!nog. Morao i+ "e $rona(i i zastaviti.
Ali +o(e li to biti $ri"e negoli o$et bi"7
5<etiri %ene ve( s &rle6) rekao "e 0cien. 5Ne &og si !o$stiti !a b!e& o$et tako
ne&aran.6
Ali ve( !ok "e to izgovarao) znao "e !a "e sa&o $itan"e sati $ri"e negoli o$et $o#ne #eznti
za n"o&. Govorio "e o to&e kako s bo"ice ovisnici.
Ali tko "e za$ravo bio $ravi ovisnik7


~ 123 ~

Trideset treće poglavlje
1?:.. UTC-5, petak, 16. travnja
-'ra!a $0(-a $venija +a!ison 5B.
(e) *ork, (e) *ork
58a zna& tko si ti6) Tabit+a Gort+ington Stone rekla "e bez !a+a. 5Ili) val"!a bi+ trebala
re(i *to si ti.6
5Zna* li76 ;isoki) ta&nokosi &la!i( $ogle!ao " "e vatreni& $ogle!o&) z blag os&i"e+
ko"i & "e titrao na savr*eno oblikovani& sna&a. 5,to sa& "a76
5Ti si... ti si...6 TaElor "e o!&aknla $ogle! grizav*i se za so#n !on" sn i
!ra&ati#no zabaciv*i rk $reko #ela. 5Ne: Ne &og to izre(i. 8e!nostavno ni"e &og(e:6
5?eci.6 MaHi&illian Cabrera zgrabio " "e za ra&ena. 5Sa&o reci:6
5O+) +e".6 .al) "e!an o! $isaca sino$sisa) ki&no "e 8on. 53o*ao si vi!"eti Meen76
8on "e o!vo"io $ogle! o! nev"ero"atno strastvene scene ko"a se o!vi"ala $re! n"i&
$razno& tonsko& st!i". TaElor Mackenzie "e s$i"evala izgle!ati seksi #ak i ta"ca&a i
veliko& sivo& kar!igan ko"i "e nosila rasko$#an $reko crne &a"ice ko"a "o" "e otkrivala
trb+.
,teta *to 8on ni"e &ogao re(i ni*ta li"e$og o n"ezino& skora*n"e& $artner Ste4an
3o&inic. S&atrao "e !a 3o&inic izgle!a grozno) $osve crni& $ri$i"eni& tra$erica&a)
&asne kose i !vo!nevnog #ekin"avog izrasta na bra!i.
Ne&a *anse !a & !a" log) $o&islio "e 8on. Bilo bi $a&etni"e ka!a bi log !o!i"elili
neko&e tko izgle!a n"egovano. .o$t 8ona) na$ri&"er. 3o&inic "e "e!nostavno tako... oit. Za
nekoga) to "est) tko bi trebao gl&iti va&$ira.
53a6) rekao "e 8on .al. 5Misli&) Meena tako i tako zna !a sa& ov!"e. Morao sa& "e
nazvati !a bi &e osigran"e $stilo !a $ro'e&.6 .okazao "e $rsto& na svo" $ro$snic za
$os"etitel"e) zaka#en za ovratnik n"egove tra$er/"akne. 5Ali nisa& "e nig!"e vi!io.6
5- svo& "e re!6) rekao "e .al. 5Is$o! +r$e sino$sisa ko"e sa& "o" $ravo $re!ao.
.ri$azi se. 0o*e "e vol"e.6
8on se na&r*tio. 5Stvarno7 Za*to76
5=a!a bi+ &orao $oga'ati) zbog toga6) rekao "e .al ki&nv*i $re&a tonsko& st!i".
Iran i Stan) Meenini *e4ovi) !o*li s $re! ka&ere i TaElor i Ste4an govorili kako i& se
svi!"elo.
5Bilo "e 4antasti#no6) govorila "e Iran) sre!ov"e#na %ena s &no*tvo& ogrlica s $riv"esci&a
i nekrotivo& kovr#avo& si"e!o& koso&. 5Ste4ane) sva sa& se na"e%ila.6
5@vala6) rekao "e Ste4an kratko) sto"e(i blizini) s istreni& kosti&a na kkovi&a.
8on ga "e $o%elio !ariti bbrege.
5Zar ne) teta Iran76 Mr*ava !"evo"ka s "ako ravno& crno& koso& sko" skn"i
iskora#ila "e iza z!e$astog &*karca. S+os+ona) s+vatio "e 8on. A z!e$asti &*karac bio "e
Meenin !rgi *e4 SE. 58e!nostavno "e s"a"an.6
S"a"an. 8e!nako s"a"an kao i 8ack Baer. .as) ne lik ko"i gl&i =ie4er St+erlan!.
5@vala6) rekao "e Ste4an $onovno) &i#(i $rl"av kos s o#i".

~ 124 ~

5I&a& stvarno !obar os"e(a" o n"e&6) rekla "e TaElor zvonki& glasi(e&. 5Misli& !a
i&a&o !obr ke&i". Meni o!govara.6
/, 0o,e, $o&islio "e 8on) $rogn'av*i sebi. Za*to se o$(e tr!io !o(i7 Ovo "e &#en"e.
;i!"eti / istin vi!"eti) stvarno& %ivot) ne na televizi"sko& ekran / svo" l"bl"en
TaElor nar#" !rgoga7 To "e $revi*e.
I ta! 8on gle!a !a & se TaElor $ribli%ava oni& svo"i& &ali& bi"eli& tenisica&a.
-vkao "e zrak / i trb+) iako ga ba* i ni"e i&ao "er "e ova" $t istin $o#eo v"e%bati) ni"e
sa&o govorio !a b!e) "er "e ozbil"no s+vatio t stvar oko is$ita za $olica"ca / i rekao: 5@e")
TaElor6) !ok "e $rolazila) ostavl"a"(i za sobo& blagi &iris gre"$4rta.
Okrenla "e glav i vi!"ela ga) a "ako s"a"ne sne raz!vo"ile s se o! iznena'en"a... i
$oto& se vile s&i"e*ak $re$oznavan"a.
5O+) +e"...6 O#ito se ni"e &ogla s"etiti n"egova i&ena.
58on6) rekao "e brzo. 58on @ar$er. Stari"i brat Meene @ar$er76
5O+) tako "e6) rekla "e +i+o((i se. 58ako lo*e $a&ti& i&ena. =ako si76
5S$er6) rekao "e. Srce & "e skakalo $o$t ko*arka*ke lo$te. 5Ba* sa& vi!io za!n"i !io
ove scene s tobo& i... oni&) kako se ve( zove. Iantasti#an ra!.6
5O+) +vala6) rekla "e TaElor) s"a"ni+ o#i". 5Zove se Ste4an. Gl&it (e novog va&$ira
seri"i. 8ako sa& zb'ena "er (e to stvarno $riv(i &la' $blik. Ni"e li Ste4an 4antasti#an76
(e, $o&islio "e 8on. Ti si Iantastina. (e 9teIan. Taj tip je be- ve-e.
5I) sigrno (e anga%irati tog ti$a) +a76 $itao "e 8on. 58er) zna*) "a sa& se bavio gl&o&
sre!n"o" *koli>6
5O+) &isli& !a !a6) rekla "e TaElor. 5Televizi"ska k(a ga %eli. A i&a i istog &ena!%era
kao GregorE Bane) zna* ga) iz Do,u!e3 Ona" ti$ ta&o. 3i&itri Ne*to/Ne*to.6
.okazala "e $re&a &*karc ko"i "e sta"ao kt razgovara"(i sa Stano&) Iran) SEo& i
S+os+ono&. 3i&itri" Ne*to/Ne*to bio "e ogro&an / 4izi#ki) ba* "ako visok i *iroki+ ra&ena)
$o&alo kao Meenin $rinc / i bes$ri"ekorno sa*iveno& o!"el ko"e ga "e olak*alo za sigrno
neki+ tri tis(e. <inilo se !a za se i&a i !vo"ic t"elesni+ #vara.
3akle) i on "e bogat.
8o* "e!an ti$ ko"eg (e 8on &orati !ariti bbrege.
5Zani&l"ivo6) rekao "e 8on $rave(i se !a ga ni"e briga. 5@e") *to sa!a ra!i*7 @o(e* !a
o!e&o na cg76
5O+6) rekla "e TaElor. 5?a!o) ali &ora& se na(i sa svo"i& trenero&. Mo%!a !rgi $t)
oke"76
$ zati& se s$ela na $rste) stavila & rk na za$e*(e kako bi o!r%ala ravnote% i
$ol"bila ga / lagano $o$t !o!ira le$tirovi+ krila / obraz.
I $oto& "e o!skaktala na v"e%ban"e) kako bi skinla ne*to i&aginarnog sala.
8on "e sta"ao on!"e i gle!ao za n"o& &int) !vi"e $ri"e nego *to se $reno iz #ini ko"e "e
bacila na n"ega i $otra%io sestr. Na kra" " "e na*ao to#no on!"e g!"e "e .al i rekao !a (e
biti) n"ezin re! / ko"i "e) iskreno govore(i) bio za$ravo vi*e kabina nego re!) iako "e
i&ala ski $rozor s $ogle!o&.
Bi"esno "e ti$kala) stranice s bile razaste $o ci"elo& stol i svi& !rgi& !ost$ni&
ravni& $ovr*ina&a) naizgle! bez ikakvog re!a) iako) 8on "e znao iz iskstva !a) ka!a bi se
itko s!io !otaknti i+) za!erala bi se "er s $oslo%ene $o re!F sa&o *to "e "e!ino n"egova
sestra znala ko"e&.
5@e") Meen6) rekao "e 8on. =ako ni"e bilo $revi*e &"esta) s&"estio se na go&ili sino$sisa
ko"i s bili o$asno visoko $oslagani na stolc is$re! n"ezina stola.

~ 125 ~

5O!lazi6) rekla "e. Ni"e $o!igla $ogle! s &onitora is$re! sebe.
5,to ne val"a76 $itao "e
5Ni*ta6) rekla "e. 5Ma sve "e re!. Sa&o o!lazi. Ovo &"esto se r*ava. =ao i &o" %ivot.
Ne &o%e* vjerovati ko"e s &i re#enice Iran i Stan / ne&a *anse !a "e S+os+ona !ovol"no
$a&etna !a na$i*e ovo / !ali !a na$i*e& za "a!n TaElor. A !a C+erEl i ne s$o&in"e&.
.lasiran"e $roizvo!a "e posvu!a. Nika!a nisa& niti #la za te stvari. Misli& !a nis C3I/ovi
$roizvo!i. =re&a $rotiv bora ?evenant7 Sn#ane nao#ale Strigoi7 <ak i nekakve to$lice
ka&o ;ictoria o!lazi kako bi se $o!vrgnla ko&$letno& $roces $o&la'ivan"a / "esi li ika!a
#o za ?egenerativne to$lice za $onovno b'en"e &la!osti76
8on "e slegno ra&eni&a. 5Ne. Ali) Meena) *to si o#ekivala7 I&a" novi za$let s
va&$iri&a i C3I s&atra !a seri"a i&a &og(nost $riv(i &la' $blik. Za*to ne bi
$lasirali nove $roizvo!e7 .ok*ava" zara!iti.6
-z!a+nla "e. 5Ne zna&. Mislila sa& !a (e $okazati &alo integriteta. .o*tovan"a $re&a
v"erno" $blici ko" "e ova seri"a i&ala tri!eset go!ina. Ali) ja sam i!iot) val"!a. ,to ti o$(e
ra!i* ov!"e76
5O+6) rekao "e. 53o*ao sa& na a!ici".6
5=o" a!ici"76 Meena ga "e s&eteno $ogle!ala.
5Za log va&$ira6) rekao "e 8on. Bo%e) stvarno je izgbl"ena.
5Ne&a a!ici"e6) rekla "e. 5-loga "e Ste4anova. Sa&o $rov"erava" $osto"i li ke&i"a
iz&e' n"ega i TaElor / *to za$ravo zna#i !a $rov"erava" "e li ni%i o! n"e.6
53a6) rekao "e 8on &alo ogor#eno. 5To &i "e sa!a "asno.6
5Gle6) rekla "e vrativ*i $ogle! na ekran ko&$"tera. 5Stvarno i&a& $osla. Bol"e "e !a
o!e*.6
.al "e bio $rav. Stvarno "e bila lo*e vol"e.
5,to ti "e76 $itao "e. 5Misli&) "asno &i "e !a si zr"ana zbog novog za$leta s
va&$iri&a) ali &ogla bi se $otr!iti i biti &alo bol"a $re&a l"!i&a.6
.o&islio "e !a " "e #o kako "e $ro&r&l"ala ne*to $o$t =Tru!im se< i "o* ne*to o bebi.
Ni"e i&ao $o"&a o #e& $ri#a. 5=o"a beba76 $itao "e s&eteno.
5Ma) zaboravi6) rekla "e ekran.
Ali ni"e &ogla sakriti izraz na lic) ko"i "e "ako !obro $oznavao. I $o$t gro&a iz ve!ra
neba) znao "e.
=1ato se $ona*a* kao l'ak za!n"e vri"e&e76 $itao "e. 5I&ala si vizi" o A!a&ovo" i
0eis+ino" bebi76
5Ne6) rekla "e nas&i"av*i se. 5Naravno !a ne. Ne b!i blesav.6
5To "e na"la%ni"i s&i"e+ ko"i sa& ika!a #o6) rekao "e 8on o!&a+"(i glavo&. 5,to si
vi!"ela76
Okli"evala "e) a $oto& se naglo $re!ala.
53obro6) rekla "e. 5,togo!. I nisa& vi!je"a ni*ta. To "e sa&o os"e(a". I ni"e #ak n%no ni lo*
os"e(a". Sa&o ne %eli& !a se 0eis+a brine. Briga o to&e !a (e se ne*to lo*e !ogo!iti &o%e
za$ravo zrokovati !a se ne*to lo*e !ogo!i. Zato "o" ne(e&o ni*ta re(i) re!7 Ni A!a&.
8er ne&a se *to re(i.6
8on "e o!&a+no glavo&. Nika!a ni"e $ot$nosti raz&io sestrin !ar) ali ga "e ti"eko&
go!ina na#io $o*tovati. Osi& ka!a s !"evo"ke o!bi"ale iza(i s n"i& "er "e bio brat -&ri"et
Oe* 3"evo"ke.
5Sigrna si to76 $itao "e.
5.ot$no6) #vrsto "e rekla.

~ 126 ~

5Oke"6) rekao "e. 5.a) oko #ega se on!a tako %ivcira*76
?a*irila "e o#i i kasno "e s+vatio !a "e $ostavio krivo $itan"e.
5<eka"6) rekao "e $r%a"(i rk !ok "e zi&ala zraka. 53a $re4or&lira&. ,to "a &og
#initi !a bi ti &alo olak*ao stvari76
?az&islila "e o to&e. 5Mo%e* li oti(i $ok$iti 8acka i o!vesti ga !o&a7 Ostavila sa& ga
"tros 0eis+in salon na $t o! 0ciena $re&a ova&o. 3govat ( ti velik) velik
slg. Nakon *to sa& na ci"eli !an $ro!avala !* kor$oraci"i) %eli& sa&o oti(i !o&a i>6
5I $o#eti revno $isati veliki a&eri#ki ro&an76
5>$o#eti se s$re&ati za veliki izlazak ve#eras6) zavr*ila "e s&i"(i se.
5Isse6) rekao "e 8on !i%(i se s go&ile $a$ira na ko"o" "e s"e!io. 5;e#eras (e* ga o$et
vi!"eti7 Stvarno ti "e "ako stalo !o tog ti$a.6
Meenin os&i"e+ se ra*irio. 5?ekao si !a bi+ &orala biti bol"a $re&a l"!i&a.6
5Mislio sa& na sebe) ali re!) oti(i ( i $ok$iti tvoga $sa. I ne brini6) !o!ao "e. 5Ne(
ni*ta re(i 0eis+i o tvo"o" #!no" nevizi"i ko"a se ti#e n"ezina nero'enog !"eteta.6
5I bol"e ti "e !a ne ka%e*6) rekla "e Meena. 5S obziro& na to !a se ne&a *to re(i. @a"!e)
ot$ratit ( te !o !izala.6
=ako s se $ribli%avali +o!nik s !izali&a) #o "e Meen kako $roklin"e is$o! glasa.
.o!igao "e $ogle! i vi!io za*to. Iran i Stan s sta"ali za"e!no s Meenino& glavno&
s$arnico& S+os+ono& Ste4ano&) 3o&inico&) Ste4anovi& &ena!%ero& i t"elo+ranitel"i&a.
;elika sk$ina.
5Bok) Meena6) rekla "e S+os+ona slatkasti& glaso&.
5Bok) S+os+ona6) rekla "e Meena. Izgle!ala "e kao !a %eli biti bilo g!"e sa&o ne ov!"e.
5Nisa& sigrna !a si se $oznala s na"novi"i& #lano& na*i gl&a#ke eki$e) Ste4ano&
3o&inico&6) rekla "e S+os+ona okre((i se $re&a &r*avo&) ta&nokoso& ti$ ko"eg "e 8on
%elio !ariti $ri"a sa&o $ola sata ili &an"e.
5Ne) nisa& i&ala #ast6) rekla "e Meena $risto"no i rkovala se s #ov"eko& ko"i (e skoro
i&ati #ast svako!nevno grati "ezik TaElor Mackenzie sta.
53rago &i "e6) rekao "e Ste4an 3o&inic $ogle!av*i $re&a Meeni.
Meena se) rk"(i se sa Ste4ano& 3o&inico&) $o&alo sle!ila gle!a"(i ga. 8on "e znao
!a i&a "e!n o! svo"i+ vizi"a.
58es&o li se ve( $oznali76 $itala "e znati%el"no.
,to ni"e bilo ono *to bi obi#no rekla. Obi#no bi rekla ne*to $o$t: (emojte i5i auto#estom ili
Ka bih s bije"o' pre2"a na inte'ra"no bra2no, !a sam na va2em mjestu.
5Misli& !a nis&o6) rekao "e 3o&inic.
5<inite &i se tako $oznati.6 8o* vi"ek ga "e !r%ala za rk. 5Mogla bi+ se zakleti !a sa&
vas ve( vi!"ela.6
5.a) Meena6) rekla "e S+os+ona &alo $o!rgl"ivo) 5Ste4an "e &o" !e#ko. ;"ero"atno ga jesi
vi!"ela $ri"e. Ov!"e re!) sa &no&.6
5O+6) rekla "e Meena. Malo se $osra&l"eno nas&i"ala i is$stila & rk. 5O$rostite.
Naravno.6
Ta!a "e !o*lo !izalo i 8on "e *ao za"e!no s 3o&inico& i n"egovi& &ena!%ero&) ko"i "e
rekao !ovi'en"a S+os+oni i n"ezino& stric i strini.
Za!n"e lice ko"e "e 8on vi!io $ri"e negoli s se vrata !izala zatvorila) a on kreno s n"i&a
$re&a !ol"e ti*ini) bilo "e Meenino. Izgle!ala "e zbn"eno.

~ 127 ~

Ali ni"e ni #!o: bilo "e $no toga *to " "e zbn"ivalo. 8on Meenino" zbn"enosti ni"e
$osvetio ni trentka vi*e.
-&"esto toga raz&i*l"ao "e o to&e kako ga "e TaElor Mackenzie $ol"bila. To se #inilo kao
$no go!ni"a stvar o ko"o" &o%e razbi"ati glav ti"eko& vo%n"e !izalo& $re&a $re!vor"
negoli razgovor ko"i "e $ravo vo!io s Meeno&.
Ono *to 8on ni"e s+vatio "est !a & "e raz&i*l"an"e o TaElor Mackenzie) &"esto
raz&i*l"an"a o sestri) za$ravo s$asilo %ivot ti"eko& te vo%n"e !izalo&.


~ 128 ~

Trideset četvrto poglavlje
1M:.. UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91.
(e) *ork, (e) *ork
Nakon *to "e $o&no $regle!ala $re!vor"e svo"e zgra!e) Meena "e s+vatila !a gro4ice
ne&a i $o"rila $re&a !izal.
Ni"e &ogla v"erovati. Za$ravo "e s$"ela $ro(i $okra" vratara / ne .ra!i$a) sre(o&) "er on
ni"e bio na !%nosti / i !o !izala a !a ni"e nalet"ela na svo" ss"e!. Ova" t"e!an "e bio $ravo
kolo sre(e / naglo se okretalo o! !obroga $re&a lo*e& i o$et $re&a !obro& / tako !a ni"e
bila sasvi& sigrna *to &o%e o#ekivati iz trentka trentka. Sa!a se #inilo !a se o$et vrti
nabol"e.
Osi& *to se) ba* $ri"e nego *to s se vrata !izala s$"ela zatvoriti $oznata rka oki(ena
!i"a&antni& $rsten"e& $o"avila kako bi i+ zastavila o! $ot$nog zatvaran"a.
A $oto& "e Meena #la MarE 0oin glas kako vi#e "%n"a#ki& akcento&: 58/+:
Meena76
;rata s se otvorila i otkrila gro4ic ko"a "e on!"e sta"ala) izgle!a"(i $ot$no ne!%no
o!i"el bo"e breskve i o!govara"(e& *e*ir *irokog obo!a) rk $ni+ vre(ica iz Berg!or4
Goo!&ana.
5O+6) rekla "e Meena. 8e!va !a "e &ogla $rikriti svo"e razo#aran"e. Bilo "o" "e !rago *to "e
bila #vrsto stegnla baloner. Mo%!a MarE
0o ne(e $ri&i"etiti !a "e "o* vi"ek sino(n"o" &alo" crno" +al"ini. 5Bok) MarE 0o.6
5.a) vi!i ti sebe6) $ovikala "e MarE 0o. 5Ma *to nisi sva krasna kao slika s ti& r&eni&
obrazi&a7 Zna*) ba* sa& &islila na tebe. ;i!"ela sa& tvog brata 8ona $ri"e kako o!lazi i
$itala ga kako si i rekao &i "e !a ne zna) !a te !anas "o* ni"e vi!io.6
Meena $o&isli kako se &ora s"etiti biti 8ona ka!a se vrati !o&a iz S-N/a s 8acko&
Baero&. 5A+a) ova"...6 rekla "e $a&etno. .o%el"ela "e !a se $o! !izala otvori a n"i+ !vi"e
o!"re s&rt.
Me'ti&) ni"e bila te sre(e. ;rata s se zatvorila i one kren na !g s$on $re&a
"e!anaesto& kat.
5I) svi'a ti se $rinc76 MarE 0o "e $itala sasvi& ne$otrebno.
Meena "e $o&islila kako "e bilo o#igle!no !a "o" se svi'a "er "e o#ito $rovela no( s n"i&.
5O+6) rekla "e) o!sta"(i. <e&7 Bila "e zal"bl"ena 0ciena Antonesca. Ci"eli svi"et (e to
vrlo brzo !oznati ako se nastave vi'ati. 5Svi'a &i se) $rili#no.6 1vui "i to preovisniki3
5Tako &i "e !rago6) rekla "e MarE 0o *iroko se os&"e+"(i. 5Znala sa& !a +o(e. Ni"e li
$rivla#an7 I !obar. Misli& !a "e tako !obar.<
Zati& "e ni &an"e ni vi*e nego MarE 0o o!"e!no& izgle!ala zabrinto) kao !a "e rekla
ne*to krivo. 5Ali ne $re!obar) zna*76 !o!ala "e MarE 0o. 5Misli&) ne !a se on &altretirati.
;i!"ela sa& ga kako ra!i stvari / $a) o! n"i+ bi ti se kosa !igla na glavi) sa&o ( to re(i.6
Meena "e $o!igla obrve. Ni"e i&ala $o"&a o #e& gro4ica govori.

~ 129 ~

5O+) ne&o" se za&arati &no&e. E&il ka%e !a i&a& obi#a" re(i vi*e nego *to treba. Sa&o
sa& &islila !a "e 0cien $ravi &*karac) ako zna* na *to &isli&.6
Meena "e to#no znala na *to &isli. I&ala "e crvenilo kao !okaz.
Meena "e s+vatila !a bi ova" &ali razgovor &e' !"evo"ka&a &ogao biti !obra
&og(nost !a $one*to sazna o $rinc. Iako) ostalo i& "e "o* sa&o *est katova) $a "e s+vatila
!a "e bol"e !a brza.
5-#inilo &i se !a "e &alo... &elankoli#an6) rekla "e Meena.
5Melankoli#an76 MarE 0o "e izgle!ala kao !a ni"e sigrna zna#en"e te ri"e#i.
53a6) rekla "e Meena. Znala "e !a &ora o$rezno $ost$ati. Ni"e +t"ela ni*ta re(i *to bi
&oglo gro4ic nagnati !a 0cien izbrbl"a kako ga Meena ogovara. Mora biti s$tilna. Ali ne
$res$tilna. Bo%e) zaboravila "e kako "e te*ko biti zal"bl"en: 5=ao !a & se ne*to !ogo!ilo...
&o%!a !"etin"stv... *to ga "e &oglo #initi t%ni&76
5O+6) rekla "e MarE 0o) o!&a+ se +vativ*i na &a&ac. 5Itekako. Tata & "e bio $ravo
#!ovi*te. Ali n"egova &a&a. Nisi &ogao na(i %en ko"a bi bila tako krasna. .rava svetica.
Iako) nika!a i+ nisa& $oznala) &rli s $ri"e nego *to sa& se "a $o"avila. To "e sa&o ono *to
&i "e E&il rekao. No svako& sl#a") n"egov otac>6
58e li ga znao t(i76 $itala "e Meena sti*av*i glas) iako s bile sa&e !izal.
53a6) $ro*a$tala "e MarE 0o. 5=oliko sa& #la.6
Meeni se srce stisnlo ka!a se $ris"etila 0ciena i n"egova izraza lica ka!a s &ze"
sta"ali i gle!ali $ortret ;la!a Te$e*a. Sto to zna#i) $itala se) *to "e tako zainteresiran za
nacionalnog +ero"a ko"i se $re&a svo"i& sinovi&a $ona*ao onako kao *to se 0cienov otac
o#ito $ona*ao $re&a n"e&7
Ni"e ni #!o *to &rzi seri" B? sata. Mora !a & "e $rob!ila grozna s"e(an"a iz
!"etin"stva.
Siroti #ov"ek: Za!ivl""(e "e koliko "e !aleko !ograo svi"et s obziro& na o#ito
tra&ati#an $o#etak.
5I) *to ste vas !vo"e $lanirali ve#eras76 MarE 0o "e %el"ela znati. 5Ne&o" &i re(i !a te
ni"e $ozvao van. .etak "e:6
Meena "e os"etila kako se zacrven"ela. Stvarno (e &orati $revla!ati to r&en"en"e ka! go!
se s$o&ene $rinc ako $ostan $ar) bare& !ok "e on gra!. 5I!e&o na si&4oni"ski koncert6)
rekla "e.
5Na Iil+ar&oni"76 kriknla "e MarE 0o. 5O+) kako !ivno: 8a sa& & nabavila te karte)
zna*. Misli&) ras$ro!ane s ve( &"eseci&a. Ali) zna& nekoga tko zna nekoga. Tako &i "e
!rago !a i!e* s n"i&Y to (e biti !obro za obo"e. ;as !vo"e i&ate toliko toga za"e!ni#kog a !a
ni ne znate. Obo"e ra!ite $revi*e. I obo"e se trebate &alo opustiti, o!vo"iti &alo vre&ena !a
zbil"a %ivate %ivot. Zato sa& i &islila !a biste bili tako !obar $ar. A sa!6) rekla "e MarE
0o ka!a "e !izalo stiglo na "e!anaesti kat i vrata se otvorila) 5&ora* $os!iti &o" vinta'e
Givenc+E"ev +al"in za ve#erasF obarat (e* s nog n"o". Zna& !a sa& &alo *ira o! tebe) ali
neko( nisa& bila) v"erovala ili ne.6
Meena "e zastila !a ne treba $os'ivati o!"e() ali MarE 0o ni"e +t"ela niti #ti. Nikako
se ni"e !ala o!govoriti. O!vkla "e Meen svo" stan) a $oto& gar!erob 1ko"a "e bila
velika $o$t Meenine sobe2 i neo!l#no se vrt"ela $o n"o" !ok ni"e $rona*la +al"in ko" "e
tra%ila / istin $reli"e$ vinta'e Givenc+E"ev koktelsk +al"in) ci"el $rekriven r#no
na*iveni& kristali&a bo"i ebanovine ko"i s na sv"etl bl"eskali $o$t crni+ !i"a&anata.
5Morat (e* nositi ko&bine is$o! ovoga6) rekla "e MarE 0o kriti#ki) !r%e(i +al"in
okrent $re&a sv"etli&a ko"a s gor"ela izna! zrcala n"ezina gra'enog toaletnog stoli(a.
5Zaboravila sa& koliko "e $rozirna. I&a* li ko&bine76

~ 130 ~

;i!"ev*i $rekrasn +al"in) Meena "e zaboravila na sve svo"e $roteste. Izgle!at (e
4antasti#no n"o". Iako "e znala !a (e 0cien biti vi*e zainteresiran za to kako izgle!a bez
+al"ine.
5I&a&6) rekla "e. I&ala "e crni ko&bine ko"i "e k$ila kako bi ga nosila is$o! +al"ine ko"
"e nosila kao 0eis+ina v"en#ana k&a.
Ni"e znala *to "o" se !oga'a. .retvarala se !"evo"k) tine"!%erk ko"a se $ri$re&a za
svo" &atraln ve#er. Nika!a ni"e $rovela ovoliko vre&ena ras$ravl"a"(i o o!"e(i.
0"bav. Zaci"elo "e to l"bav.
5Ne&o" se brinti oko toga !a "e &ora* *to $ri"e vratiti6) rekla "e MarE 0o $rate(i
Meen !o lazni+ vrata. 5Za!r%i "e koliko go! +o(e*. 3rago &i "e !a (e netko na$okon
%ivati +al"ini nakon svi+ ovi+ go!ina. Zna*) &isli& !a "e nisa& nosila "o* o! *ez!eseti+.6
Meena se nas&i"ala. 5Misli*) ka!a si bila 4ets76
5<eka") "esa& li rekla *ez!eseti+76 MarE 0o "e $olo%ila svo" rk oki(en $rsten"e& na
$rsa i nas&i"ala se. 5Mislila sa& na to !a "e sa2ivena *ez!eseti+. Ne zna& *to &i "e bilo.6
5@vala) MarE 0o6) rekla "e Meena. Stvarno "e os"e(ala za+valnost $re&a stari"o" %eni.
Ne*to se o! anti$ati"e ko" "e $re&a n"o" ga"ila $osl"e!n"e vri"e&e $o#elo gbiti. 5I +vala *to
si &e $oznala s 0cieno&. On "e istin... $a) kao *to si i rekla. 8ako !obar.6
Ovo "e bila na"sz!r%ani"a iz"ava !esetl"e(a.
5O+) !*o6) rekla "e MarE 0o nagin"(i se kako bi $ol"bila Meen obraz. Meen
sna%no za$a+ne gro4i#in $ar4e&. 5Tako sa& sretna zbog vas. Ni ne zna* kolikoF 8e!nostavno
sa& znala !a (e se stvari iz&e' vas !vo"e $oslo%iti #i& sa& vi!"ela kako s va& se $ogle!i
s$o"ili $reko $rostori"e sino(. Izgle!alo "e kao !a ste se ve( $ri"e ssreli ili ne*to tako.6
Meena "e $rogtala ono gotovo nagonsko /h, i jesmo. 5@vala ti) MarE 0o6) $onovila "e)
+al"ine $reba#ene $reko rke. 58a.. "e!nostavno) +vala.6
Morala "e $otr#ati $reko +o!nika $ri"e negoli "o" $otek iznena!ne sze) ko"e "e os"etila
kako navir ktovi&a o#i". ,to "e n"o" Nika!a ni"e bila tako e&otivna ni oko #ega. No)
osi& oko onoga sto se !oga'a s 0eis+o& i n"ezino& bebo&. I $osla) naravno.
O+) Bo%e) $osao. Mora s"esti i $o#eti ra!iti na svo& $ri"e!log o r&n"sko& $rinc)
bo"ici va&$ira) ko"i (e biti S+os+onina va&$iri i zavr*iti kao C+erElina l"bav. Ako to ne
!ovr*i !o $one!"el"ka) znali "e kako ne&a na!e !a (e za$let ika!a biti $ri+va(en. 8e!no&
ka!a MaHi&illian Cabrera osvo"i srca gle!atel"a) nika!a vi*e ne(e &o(i v"eriti Iran i Stana
!a ga bi" / a "o* &an"e televizi"sk k( i C3I) ko"i s o#ito lo%ili $no ci"el ov stvar s
va&$iri&a.
Sto "e to sa Ste4ano& 3o&inico& *to "o" nikako ni"e s"elo7 - trentk ka!a ga "e vi!"ela
kako sto"i ta&o ko! !izala) Meena "e znala / "e!nostavno znala / !a ga "e ve( neg!"e $ri"e
vi!"ela.
I ne) kako "e S+os+ona tvr!ila) sa S+os+ono&. Ne) Meena "e Ste4ana 3o&inica znala s
nekog !rgog &"esta. I to ne nekog !obrog &"esta.
Otkl"#ava"(i vrata) Meena "e *la stan ko"i "e bio bla%eno $razan. 8on "e "o* bio vani)
i*ao "e $o 8acka Baera. Meena "e gotova klonla o! olak*an"a *to "e sa&a) bare& nakratko.
Ob"esiv*i torb i ka$t na kk $okra" vrata i baciv*i kl"#eve na $la!an" ko"i "e !r%ala) na
stol) oti*la "e o$rezno $os$re&iti +al"in or&ar.
Zati& se $resvkla svo" 5o!"e( za $isan"e6 1ta"ce i "e!na o! 8onovi+ stari+ &a"ica2)
zela la$to$) zaskala rkave i skl$#ala se !obno") o&il"eno" 4otel"i) kako bi ra!ila.
I sa&o "e s"e!ila i bl"ila $razan ekran.
=ako !a ra!i ka!a &o%e &isliti sa&o na 0ciena7

~ 131 ~

<ov"ek bi $o&islio !a (e "o" to $o&o(i kreativno& $roces) s obziro& na to !a $i*e o
n"e&. Bare& teori"i.
Ali &"esto !a $i*e) &ogla "e sa&o s"e!iti i $ris"e(ati se $osesivnosti s ko"o& " "e no(
$ri"e 0cien zgrabio i l"bio... na#in na ko"i " "e gotovo $rogtao) #ak " "e i n"egov ta&ni
$ogle! $ro%i&ao svaki $t ka!a bi "e $ogle!ao $ri"e negoli " "e $ol"bio) vi"ek iznova...
oks vina na n"egovi& sna&a.
A $oto& se s"etila $teva ko"i&a s te #!no +la!ne sne $ro*le $o n"ezino" ko%i !ok "e
sti&a s n"ezini+ visoki+) okrgli+ !o"ki $relazio $reko $rsnog ko*a !o &ekanog zavo"a
n"ezina trb+aF na#in na ko"i s "o" n"egove rke oblikovale) grale i stiskale ko%) ti+o tra%e(i
stvari ko"e "e ona i vi*e nego bila %el"na !ati "er "e on) zazvrat) !avao tako $noF na#in na ko"i
" "e $rivio za se) kasni"e) kao !a se bo"ao !a bi &ogla i*#eznti no(.
=ako "e &ogla &isliti na i*ta !rgo7 =o%a "o" "e i !al"e bila kao o$e#ena na svi& &"esti&a
na ko"i&a " "e !o!irno.
Zavaravala se ako &isli !a (e i*ta na$isati. -&"esto toga) $otra%ila ga "e na Google i
$ro#itala o kn"iga&a ko"e "e na$isao 1bila bi i+ nar#ila) ali sve s bile +a r&n"sko&2. 8o* "e
#itala o n"e& ka!a "e vi!"ela koliko "e sati) o$sovala i $osko#ila %re(i $re&a k$aonici.
Morala se $o#eti s$re&ati ako %eli izgle!ati a$soltno za$an""(e i sve"e!no sti(i na Gorn"
za$a!n stran na vri"e&e za sastanak s n"i&.
Stavl"ala "e $osl"e!n"i slo" r%a za sne ka!a s se vrata otvorila i 8on "e *ao s 8acko&
Baero&.
5Za*to si se ti tako !ot"erala76 $itao " "e sagnv*i se kako bi $sa $stio s zice.
5Mo" sastanak s 0cieno&6) rekla "e. 5S"e(a* se76
5O+) tako "e6) rekao "e.
.as "e zb'eno $otr#ao $re&a Meeni) s$re&an baciti "o" se na kol"ena. Ona "e sko#ila na
ka# ne %ele(i !a "o" ni*ti +la+$ke. 5Ne6) rekla "e o!l#no. =9je!i.< 8ack Baer "e izgle!ao
zbn"eno i razo#arano. 58on) &o%e* li ga na+raniti ili ne*to76 $itala ga "e. 5On "e>6
-$ravo to& trentk za#lo se z"an"e $orta4ona stan) *to "e Meen tako $la*ilo
!a "e gotovo isko#ila iz ko%e. Sko#ila "e s ka#a i $osegnla za sl*alico&.
53a76 $itala "e.
5@e") gos$o'ice @ar$er6) rekao "e ?oger) !nevni vratar. .ra!i$ "o* ni"e bio na !%nosti.
53ostava za vas.6
Meena "e s&eteno rekla: 5Nisa& ni*ta nar#ila.6 .ogle!ala "e 8ona. 58esi li ti ne*to
nar#io76
Slegno "e ra&eni&a. 5=ao *to na $ri&"er7 Tek sa& stigao.6
5Nis&o ni*ta nar#ili6) rekla "e Meena sl*alic.
5Niste76 ?oger "e zv#ao "e!nako s&eteno kao i ona. 53ostavl"a# "e t. S kti"o& iz
Berg!or4 Goo!&ana.6
5O+6) rekla "e Meena. Mo%!a "e to ne*to *to "e MarE 0o nar#ila ali "e bilo $ogre*no
a!resirano na n"ezin stan. 5.a) $o*al"ite ga gore) on!a.6
5Mo%e) gos$o'ice @ar$er6) rekao "e ?oger i $oklo$io.
5,to si nar#ila iz Berg!or4 Goo!&ana76 $itao "e 8on nakon *to "e Meena $oklo$ila.
5Mislio sa& !a ne&a&o novca.6
5I ne&a&o6) rekla "e Meena i!(i $re&a torbici $o na$o"nic za i !ostavl"a#a. 5I "a nisa&
ni*ta nar#ila.6
5Otk! ti on!a ta +al"ina76 $itao "e 8on. 5Nisa& "e nika!a $ri"e vi!io.6
5MarE 0o &i " "e $os!ila6) $ro&r&l"ala "e Meena. 5,to si to rekla76

~ 132 ~

5MarE 0o &i " "e $oza"&ila6) rekla "e Meena glasni"e.
8on "e zazvi%!ao. 5O$a6) rekao "e. 5=ako ste vas !vi"e sa&o $ostale bliske: ,to (ete vas
!vi"e crke ra!iti sl"e!e(e7 I(i za"e!no na &anikr i $e!ikr7 <a" .lazi76
5-*ti6) rekla "e Meena. 5Ni"e tako lo*a.6
5.a) to "e novost6) rekao "e 8on. 5- za!n"e vri"e&e se $osebno tr!i* izb"e(i "e.
.ret$ostavl"a& !a ti &alo val"an"a $o krevet i $rinco& !a"e nov slik o %ivot) +a7
O!"e!no& tvo"i snobovski ss"e!i s l"etnikovce& vi*e nis tako lo*i.6
5Ozbil"no6) rekla "e Meena !ok "e +o!ala $re&a vrati&a !a bi i+ otkl"#ala. 5-*ti.6
5,to &isli* za koliko " "e ta stvar olak*ala7 Tri tis(e76
5Ne6) rekla "e Meena. 5To "e vinta'e. Iz *ez!eseti+.6
5.a6) rekao "e 8on) 5!obro ti sto"i. Ne *ali& se. 0cien (e se sr*iti: nesvi"est ka!a te
vi!i. Izgle!a* $o$t $rinceze.6
Meena se nas&i"e*ila. Brat "o" "e ri"etko ka!a !avao ko&$li&ente za izgle!) $a "o" "e ova"
$no zna#io.
.osebno sa!a ka!a "o" "e t"e!an bio tako #!an.
5A+) 8one6) rekla "e) o#i" $ni+ sza. 5@vala ti) $no.6 =renla "e $re&a n"e& !a ga
zagrli.
5O$a6) rekao "e 8on zvra(a"(i zagrl"a". 5Sto se !oga'a7 Sa&o sa& rekao !a !obro
izgle!a*) ni*ta vi*e. Sto sa! zna#i ova" vo!o$a!76
Sre(o& se to& trentk za#lo kcan"e na vrati&a i Meena ga "e na brzin $stila $a)
bri*(i o#i / brin(i se "e li "o" se &a*kara raz&azala / oti*la i+ otvoriti s 8acko& Baero&) ko"i
"o" "e la"ao za $eta&a zb'en *to i&a" $os"etitel"a.
M*karac v"etrovci be% bo"e i s be"zbolsko& *ilterico& !r%ao "e velik crn kti"
o&otan zlatno& vr$co& i $itao "e: 5Meena @ar$er76
58a sa&6) rekla "e i $rezela kti") ttnv*i & nov#anic o! $et !olara ko" "e !r%ala
rci.
5@vala6) rekao "e i $tio se natrag $re&a !izal.
5@&6) rekla "e Meena !ok "e ta&o sta"ao i #ekao !izalo.
53a76 .ogle!ao "e $re&a n"o" $itno.
5Ni*ta6) rekla "e Meena i $o#ela zatvarati vrata. Zati& se $re!o&islila) o$et i+ otvorila i
rekla: 5Sa&o... $ri$azite ka!a "e!ete $izz s l"to& kobasico&) oke"76
3ostavl"a# "e bl"io n" zbn"eno. 5Oke".6
Meena se os&"e+nla i zatvorila vrata. .oto& "e ni"ela $aket stan) s 8acko& Baero&
ko"i "e skaktao iza n"e.
5,to76 rekao "e 8on. 5=olesterol76
5G*en"e6) rekla "e Meena. S$stila "e kti" na stol blagovaonici. 5Ali sa!a &o%!a i ne)
ako b!e $azio. O! koga bi to &oglo biti76 Bez s&n"e) $isalo "e n"ezino i&e) a ne gro4i#ino.
O!vezala "e zlatn vr$c i $o!igla $oklo$ac kti"e. Bila "e is$n"ena bi"eli& svileni&
$a$iro&. ?az!vo"ila "e nabore i $oto& ostala bez !a+a...
=o%nata torba sa z&a"e& o$to#eni& !ragl"i&a. - bo"i rbina.
5To "e ta torba6) !a+nla "e Meena) !r%e(i "e "e!no" rci) !rg $r%e(i kako bi
$ogla!ila svaki kristal $osebno.
5=o"a torba76 $itao "e 8on.

~ 133 ~

=/na torba6) rekla "e Meena) os"e(a"(i se kao !a "e ostala bez zraka. 5Torba ko"
o!vi"ek %eli&. - to#no $ravo" bo"i. S+os+ona "e i&a bo"i akva&arina) ali akva&arin "e
r%an. Bo"a rbina "e savr*ena. 8e!nostavno savr*ena. O+) 8on. Tako "e li"e$a.6
3o*lo "o" "e !a o$et za$la#e. Ni"e nika!a vi!"ela ne*to tako krasno. 5.a) "a ti "e nisa&
k$io6) rekao "e 8on. .o#eo "e ko$ati $o $a$ir kti"i. 5Tko "e on!a7 I&a li neka $orka ili
ne*to76
=/n &i " "e k$io6) rekla "e Meena ne &i#(i $ogle! s torbe. 5Zna& !a "e.6
Sa&o) kako "e znao7 Ni"e & ni*ta rekla. Nis nika!a ras$ravl"ali o ne#e& tako
blesavo& $o$t Meenine ne$rikla!ne %!n"e za Mare 8acobsovo& torbo& s kristalni&
z&a"e&) ko" si ona / s$t b!i re#eno / nika!a ne bi &ogla $ri*titi.
5Tko "e on76 %elio "e znati 8on) ko$a"(i sve vi*e. 50cien7 .rinc Na Bi"elo& =on"7 8e li
to na"novi"i it $oklon za "tro $osli"e !ana*n"e vri"e&e7 Torbica76
5To "e torba6) rekla "e Meena otvoriv*i "e i vi!"ev*i !a se $o!stavl"eni re&en &o%e
za&i"eniti elegantni& zlatni& lance& za ve#ern"i izlazak ili tanki& ko%nati& re&eno& za
4or&alni"e) $oslovne $rilike. 5Ne torbica.6
5O+) !a) naravno !a "e6) rekao "e 8on) izvkav*i srebrn o&otnic iz kti"e. 5T "e
$orka.6
.reko ci"ele o&otnice sta"ala "e ri"e# +eena elegantni&) $o&alo starinski& rko$iso&)
ko"i "e o!&a+ $re$oznala kao 0cienov) iako nika!a za$ravo ni"e vi!"ela n"egov rko$is.
5I *to gos$o!in Iaca i&a za re(i76 $itao "e 8on ozlovol"eno. Meena "e $ret$ostavila !a "e
l"bo&oran "er on nika!a ni"e k$io ni*ta tako ksno i elegantno ni "e!no" o! svo"i+ biv*i+
!"evo"aka. =oliko se s"e(a) "e!no" o! n"i+ "e k$io narkvic ko! Ti44anE"a) no on!a "e ona
$rekinla s n"i& ka!a "e saznala !a "e k$io i!enti#na narkvic n"i+ovo" &a"ci za Bo%i(.
Meena "e o!lo%ila torb i nokto& $ro*la is$o! $regiba o&otnice. Izvkla "e $a$ir za
$is&a bo"i b"elokosti. +oja !ra'a +eena, na$isao "e.
Nas&i"e*ila se. Nika!a "e $ri"e nitko ni"e nazvao moja !ra'a.
9vaki trenutak !a"eko o! tebe ini mi se poput vremena prove!eno' u nekoj vrsti 5e"ije. (e mo'u
mis"iti ni o emu, sanjati ni o emu, osim o tebi. (a,a"ost, morat 5u ostati u mome samonametnutom
-atvoru ne2to !u"je jer 5e mi posao onemo'u5iti !a se naHem s tobom veeras. (e mo'u i-na5i nain !a
to i-bje'nem... ipak, na!am se !a 5e ovaj !ar biti prihva5en kao isprika -a moje neoprostivo pona2anje.
>i!io sam ovo i pomis"io na tebe i sv. Kurja. Ti si ubi"a -maja.
Eok se opet ne vi!imo, tvoj sam %u#ien
Meena "e $ro#itala $ork "e!no& i $oto& "o* "e!no&. Zati& s "o" se o#i) o$et) is$nile
sza&a. 5Ne(e !o(i6) rekla "e niko&e $osebno. 8on "e bl"io n". 5<eka"... &isli* ve#eras) na
koncert76 =i&nla "e ne gle!a"(i ga. .stila "e !a $orka o!le$r*a na $o!. 5Ne(e !o(i6)
rekla "e $onovno.
.oto& se okrenla i oti*la !o 4otel"e na ko"o" "e !o &alo$ri"e bila skl$#ana i ni"e $isala)
te se sr*ila na n") a skn"a o! tila MarE 0oine Givenc+E"eve +al"ine $o!ignla se oko n"e.
8on se sagno !a $o!igne $ork.
5<eka"6) rekao "e. 5Zar ti to p"ae23<
5Ne zna& *to &i "e6) rekla "e Meena o#a"no) sk$iv*i kol"ena na $rsa i obgrliv*i i+.
5.a) ne&o" $lakati $o gro4i#ino" +al"ini6) sav"etovao "o" "e 8on. 5;"ero"atno (e te nat"erati
!a $lati* #i*(en"e.6 .ro#itao "e $ork) =NUbi"a si -majaN3 Oto !ovraga to zna#i7 .a kolika "e
to& #ov"ek batina76
Meena "e s$stila #elo na kol"ena i za$lakala. 5Ne b!i $rost6) rekla "e.

~ 134 ~

53ovraga6) #la "e brata kako ka%e zabrinto. 5Ne&o" p"akati, Meen. Zna& !a si i&ala
lo* t"e!an) ali on ne $reki!a s tobo&. Sa&o &ora ra!iti. ;"ero"atno (ete se vi!"eti stra.
Misli&) za Boga &iloga. .oslao ti "e stvarno li"e$ $ork. I torbic.6
5To ni"e torbica) to "e torba. I $ravo "e to&e stvar6) rekla "e Meena $o!i%(i svo"e lice
obliveno sza&a. 5Nika! & nisa& rekla.6
5Nika!a & nisi rekla *to76 $itao "e 8on !o*av*i !o n"e kako bi s"eo na naslon za rke
nakon *to "e s$t o!grno &alo tila.
5Nika!a & nisa& rekla za n"6) rekla "e Meena. 5Meli& si t torbic / &isli& torb /
o!vi"ek. Ali ne &o%e&o si "e $ri*titi. I nika!a & nisa& rekla. To "e kao...6 Glas "o" se
s$stio !o *a$ta. 5To "e kao !a &i "e $ro#itao &isli.6
8on se na&r*tio. 5.a6) rekao "e s+o) 5&og raz&"eti kako bi to &oglo biti
zne&ir"(e za nekoga tko to isto ra!i l"!i&a ve( $etnaestak go!ina.6
5-*ti6) rekla "e Meena) ne &ogav*i ss$regnti slabi s&i"e+.
5Ne6) rekao "e 8on. 5Stvarno. Mora !a "e ovo totalni !arac za tvo" ego) to !a &ora*
$riznati kako ta&o neg!"e &o%!a $osto"i netko !rgi tko &o%e isto *to i ti. O+) #eka"... ne)
zaboravi. .rinc ne &o%e vi!"eti ka!a (e netko &ri"eti. I&a sa&o t vi!ovn"a#k s$osobnost
!a zna za ko"o& r#no& torbo& %!i n"egova !"evo"ka.6
Meena "e obrisala sze. 5Nisi !+ovit6) rekla "e.
5Za*to se on!a s&i"e*76 $itao "e.
5Oke"6) rekla "e Meena z!a+nv*i. 5Mo%!a sa& &alo $ret"erano reagirala. Ali $rili#no
"e #!no. Mora* $riznati.6
5Misli& !a "e #in"enica !a si ti $rovela no( seksa"(i se s $rinco& $rili#no #!na6) rekao
"e 8on. 5Ali tko sa& "a !a s!i&7 .a) s obziro& na to !a (e* biti !o&a ve#eras... kineska
+rana i 3;376
Meena se nas&i"e*ila. 8o* vi"ek se os"e(ala $otreseno&.
.otreseno& !o sr%i) za$ravo.
Ali bilo "e !obro i&ati 8ona blizini !a "e $rize&l"i.
5Zv#i !obro6) rekla "e.
5S$er.6 8on " "e kroz til $ota$*ao $o kol"en. 5Oti(i ( !o vi!eoteke i $os!iti ne*to.
=ao ko&$ro&is) $os!it ( ne*to ro&anti#no) ali i g!"e stvari lete zrak. Mo%e svin"etina
&/*7 -zet ( i $iletin sa #e*n"ako&) za $ro&"en. @a"!e) 8ack.6 -!ario se rko& $o
be!r) a 8ack Baer) $resretan) %rio "e za n"i& !ok "e i*ao $re&a zi! $o $se( zic.
5O!&a+ se vra(a&o.6
Meena) s&i"e*e(i se / iako "o* vi"ek &alo $otresena / stala "e iz 4otel"e nakon *to s 8on i
n"ezin $as oti*li) otvorila $atentni zatvara# na MarE 0oino" +al"ini) iza*la iz n"e i $a%l"ivo "e
ob"esila natrag na v"e*alic svo&e or&ar. .ret$ostavila "e !a (e i&ati nek !rg $rilik
!a "e ob#e. Ni"e to bilo tako grozno.
.o!ignla "e $ork ko" "o" "e 0cien na$isao i $onovno "e $ro#itala. Nas&i"e*ila se
zbog n"e i srce "o" "e br%e zakcalo.
Ubi"a si -maja. Ni ona ni"e raz&"ela *to to zna#i.
Ali) svi!"elo "o" se.
O!l#ila "e "o* se "e!no& ist*irati i skinti sv *&ink ko" "e nani"ela / !a ne s$o&in"e
$ar4e&. Ne&a s&isla tro*iti ga na 8ona. Iz&igol"ila se iz +la+$ki i ota$kala bosonoga !o
k$aonice !a otvori vo! i skine svo" seksi crni ko&bine i ga(ice / ni u kom.s"uaju se ne(e
&#iti n"i&a ci"el no( ako ne&a $otrebe / ka!a se o$et oglasilo zvono $orta4ona.
,to "e sa!a ovo7 =olo!vor7

~ 135 ~

.o!ignla "e sl*alic. 5@alo76
53obar !an) gos$o'ice @ar$er6) rekao "e ?oger. 53ostava.6
=/pet3< Meena "e rekla. 5Nisa& ni*ta nar#ila) ?oger.6
5Zna&) gos$o'ice @ar$er6) rekao "e ?oger. 5Ovo "e cvi"e(e. O! gos$o!ina Antonesca)
ka%e !ostavl"a#. Ne gos$o!ina Antonesca iz JJ A) ve( va*eg $ri"atel"a gos$o!ina
Antonesca. Znate) sa sino(n"e zabave.6
Meena se nas&i"e*ila. Toliko o to&e kako (e svo" $rivatni %ivot za!r%ati $o!al"e o!
vratara zgra!i. 5.o*al"ite ga gore) ?oger6) rekla "e i s$stila sl*alic.
Cvi"e(e i torba7 0cien "e ve( osvo"io n"ezino srce. Ni"e se &orao tr!iti $ri!obiti ga.
Oti*la "e !o torbice i $otra%ila nov#anik novac za na$o"nic za !ostavl"a#a cvi"e(e.
Ni"e "o" vi*e ostalo sitnog novca. Morat (e $itati ti$a s cvi"e(e& i&a li "o" *to zvratiti.
Ubi"a si -maja.
,to to zna#i7
.ri"e negoli "e s$"ela nav(i ogrta#) Meena "e #la zvk $re! vrati&a. .ogle!ala "e van
kroz *$i"nk. I eto i+. Crvene r%e. Ogro&an bket crveni+ r%a.
Srce "o" se is$ni. Bio "e l!. I $revi*e ekstravagantan.
3a) on "e $rinc.
Ali ovo "e $revi*e.
Meena "e otkl"#ala vrata i &alo i+ o!*krinla.
5@vala) $no6) rekla "e !ostavl"a# cvi"e(a. 5Mo%ete raz&i"eniti !eset !olara76
- to& trentk &akno "e r%e s lica.
I Meena "e $rvi $t %ivot znala ka! (e ona &ri"eti.


~ 136 ~

Trideset peto poglavlje
19:.. UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Na"nev"ero"atni"e / bare& Meeni / bilo "e !a nika!a ne bi $ogo!ila !a "e on bo"ica. Bare&
ne na $rvi $ogle!. Bio "e tako !obro ob#en) crne $ri$i"ene tra$erice) vest o! ka*&ira i
!ga#ak crni ko%nati baloner. ,al oko n"egova vrata tako'er "e izgle!ao kao !a "e na$ravl"en
o! ka*&ira / bare& s &"esta na ko"e& "e Meena sta"ala / i isticao $lavetnilo n"egovi+ o#i"...
vrsta svi"etlo$lavi+ o#i" ko"e bi savr*eno o!govarale neko& $lavo& zavo!nik) ko"i +o!a
$o crveno& te$i+ ili na !asci za sr4an"e kre(e s bi"ele $"e*#ane astralske $la%e.
Nis ba* izgle!ale kao o#i bo"ice.
Osi& *to "e Meena znala !a "e on bo"ica trentk ko"e& "e otvorila vrata) a on
&akno veliki bket crveni+ r%a s lica.
Za*to "e $ala na ta" stari trik7 Ta" s bketo& is$re! *$i"nke7 Zasl%ila "e !a "e bi"e sa&o
zato *to "e $ala na trik ko"i "e i sa&a iskoristila &ili"n $ta svo"i& scenari"i&a.
I sa!a) eto n"e) lice& lice sa s&r() ob#ena sa&o gr!n"ak i crni svileni ko&bine.
Bila "e bi"esna na sebe *to ni"e $rvo zgrabila ogrta# ili ne*to !rgo *to bi bare& &ogla
iskoristiti kao or%"e... lak za kos i $al"a# ko"e bi iskoristila kao i&$rovizirani baca#
$la&ena... $a #ak i ci$el) za i&e Bo%"e) !a "e baci na ovog ti$a.
Ali ni"e s+vatila koliko "e bliz s&rti !o sa!a ka!a "e bilo $rekasno. .osegnla "e tek za
BlackBerrE"e&) ko"i "e gotovo svako& scenari" $rili#no neiskoristiv.
A ovo& sl#a") bilo "e to "e!nostavno "a!no) osi& ako ni"e &islila $ozvati neke
$olica"ce !a !o' !o n"e) !a i+ ova" bi"e sk$a s n"o&.
8er ne&a *anse !a (e se ova" ti$ !ati +ititi bez borbe. Mogla "e to re(i sa&i& $ogle!o&
na n"egovo nao#ito) nes&il"eno lice.
I naravno) kao svaki $ravi bo"ica) ve( "e #vrsto grao nog iz&e' !ovratka kako &
ne bi &ogla zal$iti vrata lice. ;rata bi se sa&o bezo$asno o!bila o rb #iz&e s #eli#no&
ka$ico&.
.rsti !esne rke $o#ivali s & na zna se #e&. 3a. <inilo se nev"ero"atni&) ali zev*i
obzir sve !rgo *to se !oga'alo ti"eko& ovog t"e!na) Meena "e s+vatila !a ne bi trebala biti
iznena'ena. Bio "e to) #asna ri"e#) !r,ak maa.
Za!r%ala "e !a+ $re! $ogle!o& iz ti+ $lavi+ o#i".
5Nisa& ov!"e zbog tebe) Meena6) rekao "e s n"e&a#ki& akcento& i glaso& tako !boki&
!a se #inilo !a "o" o!zvan"a kroz $rsni ko*.
=ako "e &ogao znati n"ezino i&e7 Ni"e i&ala $o"&a tko "e on. Ni"e ga nika!a %ivot
vi!"ela.
A o$et... os"e(ala se kao !a ga nekako zna o!vi"ek.
Mo%!a se tako svi os"e(a" ka! $ozna" svog bo"ic.
Ili "e &o%!a sa&o Meeni tako.

~ 137 ~

Izvkao "e &a# iz korica. O*trica "e o!"eknla ti*ini +o!nika "asno $o$t zvona) !ok "
"e va!io iz toka.
Meena "e $rogtala kne!l.
Nev"ero"atno "e na *to &isli* $ri"e nego *to &re*. Meeni "e kroz glav $rolazilo sa&o:
/pa. (ema pre!i're -a ovo' tipa.
.oto&: Gekaj, to ak nije ni smije2no.
.oto&: Iako, -apravo, to bi bi"a !obra reeni#a -a >i#toriju u seriji.
.oto&: $"ija ne5u ,ivjeti !ovo"jno !u'o !a bih mo'"a napisati jo2 je!nu epi-o!u -a seriju. To je
tako neprave!no.
Znala "e) sa&o $ogle!av*i o*tar) #vrst $ro4il svog bo"ice) !a ne&a ni tra#ka na!e.
Ali nev"ero"atno "e *to (e #ov"ek sve #initi !a $ok*a $re%iv"eti.
Meena "e raz!vo"ila sne. .risilila "e "ezik !a i+ navla%i. 5Zna& !a la%ete6) rekla "e.
53r%ite ma. 3o*li ste &e biti.6 5Ne la%e&6) rekao "e. 5Sa&o &i reci g!"e "e on i $stit ( te
!a %ivi*.6
Meena ni"e i&ala $o"&a o ko&e / ili #e& / on govori. .okazala "e na svo" torb na kki
na ko" " "e oka#ila nakon *to "e !o*la !o&a. 5Evo6) rekla "e. 5T i&a !ovol"no novca.
-$ravo sa& bila na banko&at. -z&ite *to %elite i o!ite. Ina#e i&a& i ne*to nakita o! *trasa
ko"i &i "e ostavila &o"a $rateta Gil+el&ina) ali ni"e $ravi) kne& se...6
Ozlo"e!io se. Meena "e os"etila kako "o" se $ls brzava. 9amo nastavi tako, +een. Drovo#iraj
svo' uboji#u. To je pametno.
5;e( sa& ti rekao) Meena6) rekao "e) obrve bo"e &e!a $o!ignle s se $o&alo
sarkasti#no. 5Ne zani&a &e to !a bi"e& tebe. Sa&o n"ega. Ali ako (e* stvarati $roble&e...6
Drob"eme. Ni"e i&ao $o"&a kakve sve prob"eme Meena &o%e stvoriti. .osebno ka!a ve(
zna !a "e os'ena na s&rt.
Meena "e znala !a ne&a a$soltno *to izgbiti.
I $ravo "e zato o!l#ila iskoristiti ta" trentak !a svo& snago& zavitla BlackBerrE na
n"ega.
@e". Ni"e i&ala ni*ta !rgo. To i svo" %ivot.
.oto& se okrenla i $otr#ala.


~ 138 ~

Trideset šesto poglavlje
19:.B UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Meena ni"e ba* &ogla $ob"e(i kroz lazna vrata "er "e &ani"ak baloner) vitla"(i
&a#e&) sta"ao is$re! n"i+) zatvorio i+ i zakl"#ao za sobo&.
Ali zakl"#ila "e !a bi "e) ka!a bi s$"ela otvoriti velika balkonska vrata stra%n"o" sobi i
vikati $o&o() netko sigrno #o.
MarE 0o. MarE 0o (e "e #ti.
Ako "e !o&a. Sto "e bilo te*ko) s obziro& na to !a "e $etak nave#er.
Ali Meena "e!va !a se okrenla kako bi s$"ela $ob"e(i) ka!a "e os"etila kako " "e ne*to
nev"ero"atno te*ko / i za$an""(e sna%no / $ri&ilo za goli gle%an" i sr*ilo na $o!. Sr*ila se
svo& !%ino& &e! sve te raste r%e "er " "e) $ri"e negoli "e znala *to se !oga'a) $ovkao
za !esn nog) $a "e sa&o !lanovi&a kliznla $o $arket $ok*ava"(i bla%iti $a!.
Iskrenla "e vrat #'en" !a $ogle!a niz svo"e ti"elo i gle!ala &*karca s &a#e& kako
sto"i izna! n"e.
8ao. -istin "e brz. Meena "e "e!va zavitlala BlackBerrE n"ega i ni"e ostala #ekati kako bi
vi!"ela "e li ga $ogo!io) iako "e &islila !a "e #la &kli !arac) a $oto& $a! $lasti#ni+
!i"elova ko"i s !arili o $o! / a on " "e ve( iznena!ni& trza"e& sr*io s nog7
,to "e on) na!#ov"ek7
5Meena76 rekao "e isti&) s&ireni& glaso& ko"i se $o&alo !osa'ivao) "o* vi"ek "o"
ste%(i nog. 5Ne&a* ka&o $ob"e(i. Misli& !a ti "e to "asno.6
Na"%alosni"e "e bilo to *to "e $ot$no $rav. Iako "e o! "a#ine $a!a ostala bez !a+a)
Meena "e to znala.
-vi"ek se $itala kako (e to biti ka!a !o'e re! na n" !a se na$okon na'e lice& lice sa
s&r(.
Ali sa!a ka!a se to za$ravo !oga'alo) znala "e "o* ne*to: ne(e oti(i bez borbe.
5Ne( &ri"eti ve#eras6) rekla "e kroz stisnte zbe. 5Mao &i "e.6 I okrenla se tako !a
&"esto na trb+ le%i na le'i&a... ... i bol"o" $ozici"i !a & zabi"e nog $re$one.
8e!ini $roble& "e bio to&e *to "e on o#ekivao ta" $okret "er "o" "e $stio gle%an" i / tako
brzo !a "e Meena "e!va i&ala vre&ena s+vatiti *to se !oga'a / stvorio se na n"o"... svo&
svo"o& te%ino& is$r%en na n"o") te%ak $o$t #eli#ne gre!e i "e!nako sna%an.
5?ekao sa& ti) Meena) nisa& ov!"e kako bi+ bio tebe6) rekao "e. 0ice & "e sa!a bilo
!al"eno o! n"ezina svega nekoliko centi&etara.
A tako i o*trica &a#a. 3r%ao " "e le%erno $rislon"en Meeni z grlo !ok "e zrio n"
kao !a "e ona neki zani&l"iv $ri&"erak le$tira ko"eg "e s$io +vatiti i !o!ati svo"o" kolekci"i.
Ovo ni"e bilo ba* onako kako "e Meena o#ekivala !a (e zavr*iti n"ezin s"a"ni $otez s
!arce& $re$one.

~ 139 ~

5O+) stvarno6) $rogn'ala "e tr!e(i se zv#ati kao !a "e ni"e briga. To ni"e bilo lako)
zev*i obzir #in"enic !a "o" "e srce tklo tako "ako !a se $itala &o%e li "o" vi!"eti otkca"e na
vrat.
Tako'er) ni"e bio lagan. Bilo "o" "e te*ko !isati !ok "e bio tako na n"o".
Sve"e!no) tr!ila se zv#ati o$*teno. =ao !a "e ni"e briga *to on le%i is$r%en $reko
n"ezina ti"ela $o$t olovne !eke. =ao !a ni"e bila sv"esna #in"enice !a "e ona vitka &la!a %ena
ob#ena sa&o crni gr!n"ak i svileni ko&bine) a on "e &*karac ot$rilike n"ezini+ go!ina
ko"i "e i&ao sigrno #etr!eset kilogra&a vi*e o! n"e i !r%ao "o" no% / $ar!on) ma - $o!
vrato&.
www.crowarez.orgRc+iarissi&a
.o#ela se $re&i*l"ati oko ci"elog tog konce$ta stra+a o! s&rti.
5Ne6) rekao "e) isti& zne&ir"(e !boki& i $re&irni& glaso& s lagani& akcento&.
5;e( sa& ti rekao.6 8e li to bila sa&o Meenina &a*ta ili "e zv#ao &alo vri"e'eno7 5Nisa&
zainteresiran za tebe.6
Meena se &orala nas&i"ati na to. Iako "e trebala skoro &ri"eti. Ili ne*to "o* gore. Mo%!a
"e +isteri#na.
Sve"e!no) &orala "e $riznati) nekako "est s&i"e*no) ti$ te !r%i) $olgol) s &a#e& na
vrat i on!a ti ka%e !a ni"e zainteresiran za tebe. .osebno !ok "e na tebi.
5Skoro si &e $revario6) rekla "e. 5Meni se #ini* jako zainteresirani& za &ene trenta#no.6
.o!igao "e obrve. 5To76 Malo se $o&akno. 5To "e sa&o tok &og &a#a.6 .oto&)
naizgle! se bo"e(i !a ne(e is$asti kavalir) !o!ao "e 5Ni"e !a nisi $rivla#na. Sa&o) za$ravo)
nisi &o" ti$.6
Meena "e bi"esno gle!ala n"ega. Stvarno) ovo "e "e!nostavno bilo $revi*e. -biti "e / $a)
!obro) !o(i s na&"ero& !a "e bi"e) a $oto& "e i vri"e!iti7
5.a) ni ti nisi &o" ti$6) rekla "e l"tito.
5O+) zna& to.6 Nas&i"e*io se. Zbi s & bili bi"eli) ali ne $ot$no ravni. 8e!an ili !va
s bili nakrivl"eni ta&an !ovol"no !a b! !okaz !a s $ravi) a ne krne. 58a sa& %iv.6
Meena ga "e $ogle!ala. S obziro& na to !a "e o#ito stranac) $o&islila "e !a "e &o%!a ni"e
raz&io.
5O #e& $ri#a*76 $itala "e. 5Mislila sa& na to !a &i se ne svi'a" &*karci ko"i
$a!a" %ena&a stan) ne$ozvani) i &a* &a#e&.6
On "o" "e sa!a vr+ovi&a $rsti" / one rke ko"e ni"e !r%ala &a# / $relazio $o rci. ?a!io "e
to naizgle! nesv"esno) kao !a ne &o%e o!ol"eti !o!irn n"ezine ko%e.
Ali o#ito " "e raz&io.
5Zna&6) rekao "e. 5Misli&) zna& tvo" ti$. 0cien Antonesc "e tvo" ti$. Zato sa& "a ov!"e.
8e!ino *to %eli& o! tebe "est !a &i ka%e* g!"e "e on. .oto& ( oti(i.6
Meena bi se bila ko#ila !a ve( ni"e bila ne$o&i#na $o! te%ino& n"egova ti"ela. 0cien7
Ovo i&a veze s 0cieno&7
.ret$ostavila "e !a i&a nekog l!og s&isla. M*karci s &a#evi&a sigrno nika!a nis
$a!ali n"ezin stan prije negoli "e 0cien *ao n"ezin %ivot.
A ?oger "e rekao !a "e cvi"e(e o! 0ciena. 5Znate 0ciena76 $itala "e.
Mogla si "e &isliti. Sve "e i*lo tako !obro. .re!obro. Nev"ero"atna no( ko" s $roveli
za"e!no. .orka ko"e govori kako "e on n"ezin. Torba.
Trebala "e znati !a "e to $re!obro !a bi bilo istinito.
Moralo "o" "e biti "e!nako b"elo!ano kao i &a# ko"i "o" "e sa! $re! lice&. 0eis+a "e to #ak i
natknla:

~ 140 ~

0cien "e o%en"en.
Naravno !a "e. Ni "e!an &*karac) ko"i "e sa&ac i n"egovi+ go!ina) ni"e savr*en kao on.
Svi s bili ili ge") ili o$tere(eni $rtl"ago& iz $ro*li+ veza ili zazeti.
O#ito "e 0cienova l!a %ena na"&ila ovog &*karca !a "e nas&rt $re$la*i.
.a) $alilo "e.
5Za$ravo6) rekao "e &*karac / i !al"e "o" "e o!stno gla!io ko%) kao !a ni"e niti sv"estan
!a to #ini / 5nika!a se nis&o osobno $oznali) $rinc i "a.6 S+vatila "e !a on o!govara na
n"ezino $itan"e o to&e zna li 0ciena. 5Ali) svakako sa& $oznat s n"egovi& ra!o&.6
5N"egovi& ra!o&76 Meena "e bila zbn"eni"a nego ika!a. .ok*ala "e za&isliti tog
&*karca kako $o+a'a kolegi" iz $ovi"esti Isto#ne Ero$e i ni"e s$"ela. O#ito ni"e bio
#en"ak. Mo%!a &ani"ak %el"an bi"an"a. Ali te*ko znanstvenik. 5Mislite) n"egove kn"ige76
M*karac se kratko nas&i"ao. 5Ne. Mislio sa& na n"egove izvannastavne aktivnosti.6
Meena ni"e i&ala $o"&a o #e& govori.
Ali ni"e "o" $ro&akla insinaci"a n"egov glas. Mislio "e !a zna !a s ona i 0cien...
.a. ,to s ra!ili) sino(.
Bo%e. 8e li i+ slikao7 Ni"e li to *to ra!e $rivatni !etektivi) ko"e %ene na"&e7
Mel"ela "e &ri"eti.
O#ito s 0cien ko"eg $ozna"e i 0cien ko"eg ova" &*karac zna !vi"e razli#ite osobe.
Znala "e !a 0cien i&a ta"ni / *to "e bilo re!. I ona "e #vala ta"ne o! n"ega.
Ali bila "e bi"esna "er "e 0cienova ta"na ta !a "e o%en"en. 8e!nostavno se ni"e #inio takvi&
ti$o&. <ak ga "e i otvoreno $itala i&a li %en i rekao "e !a ne&a. Ako ga ika! vi*e vi!i / a
sigrno +o(e) "er #i& se ri"e*i ovog $lavokosog &a&ta ko"i "e na n"o") za$akirat (e Mare
8acobsov torb i oti(i ravno 0cienov stan !a "e vrati) $o &og(nosti s ne*to 8ack
Baerovog iz&eta raz&azanog $o n"o" / re(i (e & to#no ono *to &isli o &*karci&a ko"i
vara" svo"e %ene s ne!%ni& scenaristica&a.
5.ogle!a"te6) rekla "e glaso& za ko"i se na!ala !a zv#i "ako i o!l#no. Iznervirana
n"egovi& s&i"e+o&) Meena "e o!&aknla ra&e o! n"egove rke.
Tek "e ta!) #ini se) s+vatio !a "e !o!irivao n"ezin ko%. Izgle!a!o "e gotovo iznena'eno i
o!&a+ $ovkao rk.
5Ne zna& *to &islite tko ste vi6) rekla "e. 5Ali ne &o%ete !o(i ova&o i $asti s ti&... s
ti&... sre!n"ov"ekovni& or%"e& i nare'ivati &i. Mo%ete $or#iti 0cienovo" %eni o! &ene
!a "e gotovo. Ne %eli& i*ta vi*e i&ati s n"i&. 3obro7 Tako !a "e n"ezin &ali $ok*a" !a &e
$re$a!ne i tako !al"i o! n"ega) ili *to go! !a "e ovo) $ol#io %el"eni #inak. Mo%e !obiti
0ciena natrag. 8a ga #ak vi*e niti ne %eli&.6
Sa!a se &r*tio. <inio se neza!ovol"an.
Ali ni"e gle!ao n". Gle!ao "e svo" rk.
58este li &e #li76 Meena za+ti"evala o!govor. Bila "e sv"esna toga !a "o" "e o*trica &a#a i
!al"e "ako bliz grla. 8ako bliz i "ako o*tra.
S !rge strane) on se #inio &alo s&eteni&) gle!a"(i svo" !lan) a $oto& o$et n"ezin
ko%. 9a!a bi, $o&isli) mo'ao biti savr2en trenutak !a 'a u!arim ko"jenom u jaja. $ $oto&) !ok "e
on skl$#an o! nesnosnog bola) ona (e zgrabiti on ta&o la&$ iz .otterE Barna i razbiti &
"e o glav...
58e li te on o$(e grizao76 $itao "e &*karac $eriv*i one $lave o#i o$et n".
Meena) ko"a "e razra'ivala tre(i !io svog $lana / !io ko"e& o!lazi k+in" $o svo"
Gst+o4ov set no%eva / ko#ila se. 5,to7 -grizao7 O #e& 'ovorite3<

~ 141 ~

M*karac "e $oto& #inio ne*to *to " "e $ot$no iznena!ilo 1ni"e !a " ni"e iznena!ilo i
sve ono *to "e #inio o! trentka ka!a "e otvorila vrata2. Zgrabio " "e za bra! rko& ko"o&
ni"e !r%ao &a# i okreno "o" glav $rvo na "e!n) a $oto& na !rg stran) is$it"(i "o" vrat
onako kako n"ezin li"e#nik o$(e $rakse gle!a "es li "o" otekle li&4ne %li"ez!e.
5Sto ra!iteC< Meena "e $itala. 8e!no "e ako "e +o(e biti.
Ali sa svaki& sl"e!e(i& trentko&) Meena "e sve &an"e s&atrala !a (e se to za$ravo i
!ogo!iti.
.osebno ka!a "e $ot$no o!bacio &a# stran / $ao "e na b"elogori#ni $o! z &elo!i#n
zvon"av / s"eo i) "o* "e ob+va(a"(i noga&a) na!ol"e $ovkao $re!n"i !io n"ezina ko&binea
za"e!no s veliki& !i"elo& gr!n"aka.
5@e"6) $ovikala "e Meena $ro$in"(i se is$o! n"ega.
5-*ti6) rekao "e. 50egni &irno.6
=(e5u<, Meena "e b"esn"ela !ara"(i ga $rsa.
5-grizao te6) rekao "e &*karac $olo%iv*i "o" rk na kl"#n kost i gra"(i "e natrag na
$o!. =+orao te gristi. Ni"e &ogao to ne #initi. .ogle!a" se. =o%a ti "e $o$t svile. Ka te %eli&
gristi. .itan"e "e g!"e "e to #inio7 O#ito ne glavn vratn arteri". Ne&a* nikakvi+
&o!rica. Neka!a se o!l#e za srce. 8esi li $ogle!ala76
Meena "e) s gr!n"ako& i nara&enica&a ko&binea ko"i s "o" vis"eli s ra&ena) sa&o
le%ala na &"est i bl"ila n"ega.
Ona #ak ne bi nika!a niti &ogla na$isati ovakv scen. A #ak i !a &o%e) Iran i Stan
nika!a ne bi !o$stili !a se $rika%e.
8er nitko ne bi $ov"erovao to. Bilo "e "e!nostavno $rebizarno.
=Tko ste vi76 Meena "e $itala.
58a sa& Alaric Gl46) rekao "e &*karac str$l"ivo. Ni"e za$ravo zv#ao $o$t l'aka.
Niti "e tako izgle!ao... ako zaboravi&o &a#. 3obro "e izgle!ao) ako ti se svi'a" visoki
$lavokosi &i*i(avi ti$ovi ko"i se !obro obla#e i govore lagani& n"e&a#ki& akcento&.
,to bi se ina#e) vrlo v"ero"atno) Meeni svi!"elo. 3a ne s"e!i na n"o") &irno "o"
$regle!ava"(i $rsa $otrazi za neki& ta"anstveni& grizo&.
5I ra!i& za organizaci" ko"a "e "ako zainteresirana !a $rona'e 0ciena Antonesca. .a)
ako bi &i sa&o l"bazno rekli g!"e "e) ra!o ( vas ostaviti) gos$o'ice @ar$er.6
Izgle!ao "e kao !a to i &isli. Izgle!ao "e kao !a & se ona stvarno i ne svi'a ba* $revi*e.
Meen to ni"e s&etalo) s obziro& na to !a "e os"e(a" bio sto $osto obostran.
5Mel"ela bi+ znati i&e te organizaci"e6) rekla "e Meena) 5tako !a vas &og $ri"aviti va*i&
na!re'eni&a. Zna li va* $oslo!avac !a se ovako $ona*ate $re&a %ena&a) $la*ite i+ nas&rt)
a $oto& s"e!iti na n"i&a7 Silazite s &ene>6 ;rt"ela se is$o! n"ega !ara"(i ga "o* &alo $o
$rsi&a.
I to& trentk) !ok "e o!bi"ao n"ezine !arce otvoreni& !lanovi&a) za#o se zvk
kl"#eva ko"i se okre( bravi lazni+ vrata.
- tren oka) Alaric Gl4 "e sko#io na noge i isto!obno nagli& trza"e& rke $o!igao
Meen) a !rgo& "e rko& zgrabio &a#.
3o trentka ka!a "e 8on otkl"#ao vrata i sta"ao na laz) Alaric "e Meen grno iza sebe
i o*tric $erio sa&o nekoliko centi&etara o! 8onova vrata.
5Sran"e:6 rekao "e 8on i is$stio vre(ic s kinesko& +rano& ko" "e !r%ao za"e!no s 3;3/
o&.

~ 142 ~

8ack Baer "e o!&a+ $oletio $re&a na$ri"e! i $o#eo +ala$l"iva lizati $roliven tek(in
iz vre(ice) $ot$no nesv"estan #in"enice !a naor%ani &*karac nekoliko &etara !al"e $ri"eti
n"egovo" vlasnici.
Ali na 0ciena Antonesca) $o&islila "e Meena cini#no) la"ao "e ci"el no(. Ba* "e !obrog
$sa #vara izabrala. Ba* !obrog.
Alaric "e s$stio &a# ka!a "e vi!io tko "e to !o*ao.
58onat+an @ar$er6) rekao "e) a *iroka ra&ena s & se &alo o$stila. 5Go!ine) tri!eset
!vi"e. Biv*i siste&ski analiti#ar Gebber i Stern. Neza$oslen $osl"e!n"i+ se!a& &"eseci.
-+i(en "e!no& zbog $i"anstva) golotin"e i n%!e na "avno& &"est) z a$arat za na$lat
$arkinga Mia&i Beac+) na Ilori!i) !ok "e bio $os"et ro!itel"i&a) $ri"e #etiri go!ine.6
Meena "e bila zabezeknta. =KonathaneC< $ovikala "e.
-vi"ek "e s&atrala #!ni& to *to se 8on &ora #esto vra(ati Mia&i 5zbog $osla6. ?ekao
"e !a raz&i*l"a o lagan" svog !"ela nasl"e!stva o! $ratete Gil+el&ine stan za o!&or)
blizini onoga n"i+ovi+ ro!itel"a Boci) *to "e bilo #!no sa&o $o sebi.
Ali na kra" se ni*ta o! toga ni"e ostvarilo.
5Sran"e6) rekao "e 8on o$et) ali !rga#i"i& tono&) brzo zatvara"(i i $oto& zakl"#ava"(i
lazna vrata za sobo&) kao !a se bo"i !a bi
Antonescovi &ogli ne*to na#ti. 5Bila s #etiri sata "tro: Is$re! SbwaEa. =o"i "e bio
zatvoren. Nikoga ni"e bilo blizini: Stvarno sa& &orao.6
Meena "e o!&a+nla glavo&. 5Sve"e!no...6
5I $latio sa& &asno oni& o!v"etnici&a !a to izbri* iz &og !os"ea6) rekao "e 8on
%alosno.
5O!v"etnici6) rekao "e Alaric slegnv*i ra&eni&a. Obratio se o$et Meeni. Ni"e "o" se
svi!"elo sv"etlcan"e n"egovi& le!eni& $lavi& o#i&a. 5Mora&o $orazgovarati6) rekao "e i
o!vkao "e) ne $ren"e%no) na ka# bo"e ka!l"e. 5S"e!ni6) rekao "e grnv*i "e na "astke
za!ivl""(e veliko& *a$o&.
Meena) #i"a "e l"tn"a !osegnla vr+nac) o!&a+ "e sko#ila natrag na svo"e bose noge.
5Ne6) rekla "e. Ni"e &orala $o!nositi ovo zlostavl"an"e. =(e5u s"esti. 8o* vi"ek ne zna&
tko ste ni *to ra!ite ov!"e. Zvat ( $olici". 8on.6 Obratila se brat. 5Moli& te) $ozovi
$olici". Ova" #ov"ek "e nasilno *ao) $rotiv &o"e vol"e) i $oto& "e>6
=9je!ni<, $onovio "e Alaric i grno "e natrag na ka#) ova" $t tako !a "o" "e ra*irio
&a&tske $rste $reko "i#a i grno "e.
Meena) $ot$no zate#ena ovi& barbarski& $ona*an"e&) ostala "e s"e!iti zre(i #!
$re&a $rolaz k+in". Tko takvo *to o$(e ra!i3
5,to se za$ravo !oga'a ov!"e76 $itao "e 8on gle!a"(i ni*teni bket r%a i slo&l"ene
!i"elove Meenina BlackBerrE"a razaste $o $o!. 8ack Baer) sre! svega toga) "o* "e lizao
tek(in iz $revrnti+ kti"ica kineske +rane. =a!a "e bacio $ogle! na Alarica) za&a+ao "e
sretno re$o& i&e $oz!rava. N"ezin $as. N"ezin vlastiti pasi
5To "e #inila tvo"a sestra6) Alaric Gl4 ob"asni 8on nere!. 5-o$(e ne sra'"e.6
Meena "e $roizvela zvk ko"i "e bio iz&e' cvile%a i $rotesta. ,to7 /na !a ne sra'"e7
5Meena @ar$er6) Alaric "e nastavio &rtvo/+la!no) ignorira"(i "e) 5 s&rtno" "e
o$asnosti. 0cien Antonesc "e bez!*no #!ovi*te. N%no "e !a ga na'e& i ni*ti&) i !a ti
#ini* to#no ono *to ti ka%e& ako %eli* !a ona %ivi.6
8on "e gle!ao &*karca s &a#e& ko"i "e sta"ao nasre! Meenine !nevne sobe. Zati& "e
$ogle!ao Meen ko"a "e o$ona*ala biran"e bro"a na &obitel. .oto& "e sna&a oblikovala
ri"e#i: (a-ovi po"i#iju.

~ 143 ~

5-+6) rekao "e 8on Alaric. 5Naravno. - re!.6
5Meena @ar$er6) rekao "e Alaric) iako ni"e gle!ao n"ezin s&"er. 5;i!i& *to ra!i*.
Ako ne $restane*) ne(e &i biti &rsko zavezati te lisica&a. Za$ravo) %ivat ( to&e.6
Meena "e) bi"esna) rekla: 50cien ni"e #!ovi*te: Oke") &o%!a &e $revario i rekao !a ni"e
o%en"en) ali v"erava& vas nitko ni"e ni kakvo" o$asnosti o!>6
5Ni"e o%en"en6) rekao "e Alaric. 5Nika!a se ni"e %enio. Nitko ne zna7 za*to. Neki ka% !a
"e to zato *to "e sv"e!o#io &a"#in sa&obo"stvo i nika!a se ni"e o$oravio o! toga. 3rgi ka%
!a "e to zato *to nika!a ni"e $oznao sro!n !*. I&a& os"e(a" !a se to ne!avno
$ro&i"enilo.6 Bacio "e $ro!oran $ogle! $re&a Meeni i nastavio. 5Zato "e) !a bi ti $re%iv"ela)
va%no !a &i ka%e* g!"e "e on. Osi& toga) &ora*) $restati govoriti "er &i tvo" glas i!e izrazito
na %ivce.6
5-+6 / 8on "e $o!igao rk / 5$ar!on. Zna& !a sa& se kasno $rikl"#io) ali nitko &i ni"e
o!govorio na $itan"e. Sto se !ovraga ov!"e !oga'a76
5Za$ravo "e "e!nostavno6) rekao "e Alaric Gl4. 50cien Antonesc "e $rinc ta&e.6
8on "e ki&no. 53a6) rekao "e. 5Zna&o. I&a !vorac i te stvari)6
5Ne6) rekao "e Alaric $onovno o!&a+"(i glavo&. 5.rinc tame.<
8on "e $ogle!ao Meen) $oto& o$et Alarica) a $oto& o$et Meen. 5.rinc... "e li
rekao ono *to &isli& !a "e rekao76
Meena "e zakoltala o#i&a. 5O$rostite *to va& i!e& na ,iv#e<C rekla "e Alaric *to "e
go!ni"e &ogla. 5Ali 0cien ni"e vrag.6
5Nisa& rekao !a "e vrag6) rekao "e Alaric. Skino "e baloner zati& $a%l"ivo $ro*ao rko&
$reko n"ega $ri"e negoli ga "e re!no ob"esio na "e!n o! krasni+ kka ko! vrata. Zati& "e
otko$#ao &a# $a i n"ega $olo%io $okra" vrata. .oto&) nakon *to "e $rekora#io razaste r%e)
!i"elove BlackBerrE"a) !a i ne s$o&in"e&o $os!e s kinesko& +rano&) sagno se i $ota$*ao
za+valnog 8acka Baera $o glavi) $ri"e nego *to "e rekao: 5On "e ta&ni $rinc. Sve&o(ni ;o'a
bi(a no(i.6
Meena i 8on s raz&i"enili $ogle!e. .oto& "e Meena rekla) tr!e(i se o$et !a "o" ton b!e
li*en bilo kakve za"e!l"ivosti / s obziro& na to !a & n"ezin glas o#ito i!e na %ivce / 5- to&
sl#a") zbn"ena sa&. Mislila sa& !a "e $rinc ta&e vrag.6
5;rag "e $ersoni4ikaci"a zla i ne$ri"atel" Boga i l"!ske vrste6) rekao "e Alaric. .re*ao "e
sob i) $tiv*i $rezriv $ogle! 4otel"i ko"o" "e Meena $rovela ot$rilike sat vre&ena ne
$i*(i) s"eo / #inilo se !a ba* ne ci"eni Meenin ks re'en" stana. 5.rinc ta&e "e
$o&azanik) ona" ko"i obavl"a $osao vraga na ovo" s&rtno" strani $akla.6
5<eka"te6) rekla "e Meena tre$((i. 5Zar vi govorite...6
53a6) rekao "e Alaric. 5To "e $ravo ono *to govori&.6
8on "e izgle!ao izgbl"eno. 58a ne raz&i"e&. 8e li on vrag ili ni"e76
50cien Antonesc "e6) rekao "e Alaric) 5va&$ir. Ne bilo ko"i va&$ir) ve( vla!ar svi+
va&$ira.6


~ 144 ~

Trideset sedmo poglavlje
B.:.. UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Alaric Gl4 "e bl"io n". O#i s & istin bile "ako $lave. -zne&ir"(e $lave. 3a "e
bilo tko !rgi / !a ga "e Meena $oznala bilo g!"e !rg!"e / rekla bi: 5=ako ova" &*karac
!obro izgle!a.6
Ali s obziro& na to !a " "e n"ezin stan na$ao &a#e& i !a sa!a o$t%"e n"ezina
!e#ka !a "e va&$ir) &orat (e sa&o re(i !a "e $rava *teta *to "e tako !obar izgle! $otro*en na
nekoga tako... *to go! !a "est.6
5Brate 8one6) rekao "e. N"egov $ogle! "e bio tako intenzivan !a se #inilo kao !a " "e
$rikovao za ka#) "e!nako onako kako " "e te%ina n"egova ti"ela bila $rikovala za $o!.
53onesi svo"o" sestri sa!a ne*to za $i(e. Ne*to s $no *e(era. Ona to "o* ne zna. Ali za
nekoliko &inta (e "o" trebati.6
5-46) rekao "e 8on) 5oke".6 I stao kako bi oti*ao k+in".
5O$rostite6) rekla "e Meena. ,to "e s ovi& ti$o&7 5Ali "a si za$ravo &og i sa&a !oni"eti
$i(e.6
5Ne6) rekao "e Alaric. 5Ti osta"e* t g!"e "esi. Ne &o%e ti se v"erovati.6
Meena "e $o!ignla ob"e rke i&e $rosv"e!a. 5,to76 rekla "e. Ni"e &ogla a !a ne $rasne
s&i"e+) iako "e sve bilo tako... t%no. 5Za*to7 Zato *to izlazi& s navo!ni& va&$iro&76
5On ni"e navo!ni6) rekao "e Alaric. 5I !a. Sa!a si n"egov sl"e!benik.6
5Sl"e!benik:6 Meena "e sa!a #la sve. 5,to7 1ara,ena sam "er sa& iza*la van s 0cieno&76
5Mo%e* to i tako re(i) !a6) rekao "e Alaric. 5To "e sigrno "e!an vi! zaraze. Sti%e li ta" sok
ili ne) brate 8one76 5Sok sti%e6) vikno "e iz k+in"e.
58on6) Meena "e zazvala s ka#a. 53ok si ta&o) stavi &alo>6
5Ne&o" "e sl*ati6) rekao "e Alaric. 5?e(i (e ti neko& *i4ro& ko" Sa&o vas !vo"e
raz&i"ete) "er ste brat i sestra) !a $ozove* $olici" $reko &obitela. Ali ako to #ini*) bit (
te i ri"e*iti se tvog ti"ela na &"est g!"e ga nitko ne(e na(i. - ri"eci) &isli&. ;a* vratar "e tako
gl$ !a ne(e niti $ri&i"etiti ako o!e& iz ove zgra!e nose(i ti"elo Za&otano sag.6
8on "e $rovirio iz $rolaza kako bi $ogle!ao Meen.
53a6) rekao "e. 5Sa&o ( na& !oni"eti kole i izb"e(i ci"el t s$ik s &otan"e& te$i+)
&o%e) Meen76
Bi"esno ga "e $ogle!ala. 53a) stvarno s$er) 8on.6 .ogle!ala "e Alarica. Mo%e se ona nositi
s ovi&e. Ni"e to ni*ta !rga#i"e o! "e!nog o! TaElorini+ na$a!a"a ka! &isli !a "e $re!ebela.
.a) &o%!a ma"o !rga#i"e. 5Gle!a"te) gos$o!ine) ova") Gl4. Ci"eni& to *to &e $ok*avate
$ozoriti na to. Stvarno ci"eni&. $"i vampiri ne postoje. Oni s iz&i*l"eni. Mi $isci i+
iz&i*l"a&o. Mao &i "e *to s&o to tako !obro na$ravili !a s&o #inili ci"eli svi"et $aranoi#ni&)
ali to "e istina. Oni s iz&i*l"eni. Okrivite Bra&a Stokera. On "e $rvi $o#eo.6

~ 145 ~

5Ne) za$ravo ni"e6) rekao "e Alaric. 5.osto"ali s $no $ri"e negoli se Stoker o$(e ro!io)
gotovo svi& kltra&a i na gotovo svi& kontinenti&a ovog $laneta. Oni s $o$t
ko&araca... +rane se krvl" !rgi+. Ne &og o$stati bez !o&a(ina.6
5A kako to !a vi6) $itala "e Meena) gl&e(i !a & v"er"e) 5znate toliko o n"i&a76
5- svo"o" $ro4esi"i bori& se s va&$iri&a $rakti#ki svako!nevno6) rekao "e glaso& ko"i "e
otkrivao !a se !osa'"e. 5Oni s gnsna i srova stvoren"a. 8e!na takva gr$a "e $ri"e
nekoliko &"eseci gotovo bila &og $artnera.6
5O+) stvarno6) rekla "e Meena. .rebacila "e nog $reko noge i s!a "e "e!no boso sto$alo
n"i+ala gore/!ol"e. >ampiriC /-bi"jno3
Drebo"i to, Jarper, rekla "e S+os+ona. /ni su posvu!a. (e mo,e2 im pobje5i.
To ni"e re!. Za*to ne &o%e $ob"e(i o! gl$i+ va&$ira7 Na $osl) na televizi"i)
0eis+ino& salon) a sa!a i ov!"e) !o&a.
Oni stvarno jesu $osv!a. <ak s i zgo!ni / ali o#ito $ore&e(eni / stranci ko"i "o" $a!a"
stan) $ok*ava"(i "e biti) l!i za n"i&a.
5St"erali s nas kt skla!i*t izvan Berlina6) nastavio "e gle!a"(i !al"in. 5Bila "e to
!"elo&i#no &o"a krivica. .ostao sa& $revi*e sa&ov"eren. Mislio sa& !a i+ ne&a tako $no
i !a i+ &o%e&o $obi"e!iti. Ali bilo i+ "e vi*e nego *to sa& &islio i iznena!ili s nas. Evo.6
.osegno "e rko& ntarn"i !%e$ ta&nog skog s$ortskog sakoa ko"i "e i&ao na sebi.
5Ovo "e slika &og $artnera sa!a. Zove se Martin.6
Ono *to "e Meena vi!"ela ka!a "o" "e !ao 4otogra4i" !oslovce " "e $otreslo. Ni"e
o#ekivala... to. Bila "e to 4otogra4i"a &*karca s $ola lica. Ta&o g!"e & "e trebalo biti lice) na
!on"o" $olovici) bila "e sa&o lban"a. O#ito "e bilo raz!erano o#n"aci&a.
Meena "e &ogla sa&o bl"iti.
Alaric "e zeo 4otogra4i" iz n"ezini+ &lo+avi+ $rsti" i) sklan"a"(i "e) rekao: 5Ali
4otogra4i"a) zna&) ne !okaz"e ni*ta. Sa! (e* re(i !a se ono *to se !ogo!ilo n"egov lice
&oglo !ogo!iti $ro&etno" nesre(i.6
Meena "e $ro&cala: 58a... nisa& &islila to re(i.6
Ni"e znala *to "e +t"ela re(i. .ogle!ala "e $reko) 8ona. 8o* "e bio k+in"i) za$oslen
to#en"e&. .o%el"ela "e !a $o%ri. Svaki& trentko& ko"i "e $ro*ao bila "e sve &an"e i &an"e
sigrna to !a "e Alaric Gl4 za$ravo $ore&e(en.
Za*to bi "e to trebalo vi*e zne&iravati o! alternative) Meena ni"e bila sigrna.
5Evo6) rekao "e Alaric. 5Ovo s 4otogra4i"e #etiri" !"evo"aka ko"e s ne!avno bi"ene
tvo& gra!) n"i+ova ti"ela s $rona'ena gra!ski& $arkovi&a sl"e!e(eg "tra) gola i isisana
!o za!n"e ka$i krvi ti"el.6
?azaso "e #etiri 4otogra4i"e $o stoli( za kav is$re! Meene. Bile s to 4otogra4i"e %ena)
4otogra4irane o! $rsa navi*e. 8e!na stvar ko"a i& "e svi&a bila za"e!ni#ka "est ta !a s i&ale
vi*estrka tragove griza) okr%ene r%ni&) l"bi#asti& i zeleni& &o!rica&a) ne sa&o na
vrat ve( $o ci"elo& ti"el) kao !a i+ "e netko okrtno na$a!ao... Ili ne*to.
Meena "e zrila 4otogra4i"e ka!a "o" se 8on) vra(a"(i se iz k+in"e i nose(i tri #a*e kole)
$ri!r%io na ka#) i sa& bl"e(i 4otogra4i"e.
5Ovo s !"evo"ke o ko"i&a s izv"e*tavali na vi"esti&a76 $itao "e.
53a6) rekao "e Alaric.
5Ali nis ni*ta rekli o to&e !a s &rle zato *to s bile izgri%ene6) rekao "e 8on. 5?ekli s
!a s i+ za!avili.6
58er re! gra!ona#elnika ne %eli $o!i(i $anik6) rekao "e Alaric.

~ 146 ~

5Ali ne tvr!ite !a "e 0cien #inio ovo6) rekla "e Meena slaba*ni& glaso&) "o* vi"ek
nes$osobna &aknti $ogle! s 4otogra4i"a. ?a!ila "e svi"et ko"e& se 4otogra4i"e $o$t
ovi+ svako!nevno krivotvore... svi"et ko"e& se gle!atel"e ob&an""e !a se ne*to
nev"ero"atno $o$t ovoga &oglo !ogo!iti) ne*to #e& ona i n"ezine kolege scenaristi te%e.
O#a"ni#ki se tr!ila na(i neki znak !a s ove 4otogra4i"e krivotvorina) !a s iz&i*l"otina
nekoga $o$t n"e ili S+os+one.
Ali 4otogra4i"e s izgle!ale $otresno stvarne. .re$oznala "e lica !"evo"aka s 4otogra4i"a
ko"e "e vi!"ela na vi"esti&a. Iotogra4i"a ko"e tako $o&no nis $okazivale ni*ta is$o! bra!e.
5Ne6) rekao "e Alaric ot$iv*i gtl"a" kole. 5.rinc ne sto"i iza ovi+ bo"stava... toliko *to i+
ni"e sa& $o#inio. Ali netko o! n"egove vrste "est. Netko o! n"egovi+ sl"e!benika.6
5Sl"e!benika76 Bl"ila "e n"ega. 5?ekli ste !a sam ja sl"e!benik.6
Slegno "e oni& svo"i& *iroki& ra&eni&a. 53rga vrsta sl"e!benika. 3a bi $ostala
va&$ir) &ora te se tri$t gristi) a zati& ti &ora* $iti krv svog !o&a(ina. .ret$ostavl"a& !a
to niste ra!ili sino() "e li76
Meeni s se o#i ra*irile o! %asa. 8on "e) s"e!e(i na tabre) $o!igao obrve !okle "e i*lo.
5O$a6) rekao "e. 5<o sa& za neke $erverzne stvari) ali to "e>6
Meena ga "e $rekinla.
8er) stvarno) #la "e i vi*e nego *to &o%e $o!ni"eti. 5O$rostite6) rekla "e) zna"(i !a tr#i
$re! r!o) "er o!"e!no&) bo"ala se... bo"ala se 4otogra4i"a ko"e "e $ravo vi!"ela) a ni"e i&ala
racionalno ob"a*n"en"e za to. A vi*e o! toga) bo"ala se neki+ stvari ko"e "e o!"e!no& $o#ela
$ovezivati glavi. 5Ali ne &o%ete sa&o tako !o(i ova&o i o#ekivati o! nas !a va&
$ov"er"e&o !a ta&o neg!"e $osto"i ta ogro&na va&$irska zav"era o ko"o" ostatak
#ov"e#anstvo ne zna ba* ni*ta) a !a "e &o" !e#ko na n"ezin #el i !a ste vi nekako $(eni
to. Misli&) *to ste vi o$(e7 Neka vrsta lovca na va&$ire76
53a6) rekao "e Alaric "e!nostavno.
Meena "e $otonla na naslon ka#a. 5O+6) rekla "e. 5- re!.
Naravno !a "este.6
8er nakon t"e!na ko"i "e iza n"e) *to on !rgo i &o%e biti7
5Stvarno76 $itao "e 8on. Izgle!ao "e zb'eno. 5=ako ste !obili takav $osao7 I&a li
kakvi+ bene4ici"a76
5Mora* $o#eti s obko& "ako &la!6) rekao "e Alaric ne &i#(i $ogle! s Meene. 5I
trenta#no ne za$o*l"ava".6
53a6) rekao "e 8on. 5Naravno. Nitko ne za$o*l"ava. Ali stvar "e to&e !a &isli& !a bi+
na takvo" $ozici"i bio zor. 8er) znate) "ako sa& s$retan s rka&a) i vi"ek sa&) stvarno)
stvarno &rzio va&$ire Misli&) Eraku"a "e bio &o" o&il"eni 4il& ka!a sa& bio !i"ete. ?eci &)
Meen. 3io ko"e& & zabi" kolac>6
5O!rbl"ivan"e glave !a"e bol"e rezltate6) rekao "e Alaric) "o* vi"ek ne &i#(i svo"
$ogle! s Meene.
5E $a sa!) vi!ite6) rekao "e 8on) 5 to&e bi+ bio "o* bol"i. Bio sa& sre!n"o*kolsko&
be"zbolsko& ti&. Stvarno sa& znao !obri za&a+nti $alico&. Meena) ozbil"no. ?eci &.6
Meena ni"e rekla ni*ta. Gle!ala "e Alarica. .osegno "e "o* "e!no& svo" ntarn"i !%e$.
Ova" $t "e izva!io &al zlatn &e!al" ko" "e bacio nasre! stoli(a za kav) le%erno) kao !a
"e nov#i(. 8on "e $osegno za n"o& i okreno "e $re&a sv"etl la&$e ko"a "e sta"ala z ka#.
=Coo"<, rekao "e gle!a"(i "e. 5,to "e to7 Ovo $re$ozna"e&. Na "e!no" strani... ni"e li
ovo...76

~ 147 ~

5.a$inski $e#at6) rekao "e Alaric glaso& ko"i "e zv#ao kao !a se !osa'"e) ko"i "e o#ito
#esto koristio.
5.a$in76 8on ga "e $ogle!ao. 5Ne&a *anse.6
5To "e &o" $oslo!avac.6 Alaric "e nastavio bl"iti Meen. Ona "e bl"ila n"ega. -
!al"eno& kt svog &ozga $ri&i"etila "e kako s & sne $re&ale za ostatak lica.
Ostatak n"ezina &ozga vri*tao "e !a ne &o%e biti istina. 3a nije istina. Ona i 0cien s
vo!ili ona" !ga#ki razgovor o va&$iri&a n"egov stan...
O+. 0o,e.
5A *to "e ovo otraga76 $itao "e 8on. 5Meena) evo) !a" ga $ogle!a".6
Meena "e zela &e!al"on o! n"ega. 8asno "e vi!"ela slik ko"a "e bila otraga.
Bio "e to vitez na kon". =o"i bi"a z&a"a.
-z!a+nla "e.
5Sv. 8ra"76 Srce "o" se stisnlo.
5Svetac za*titnik .alatinske stra%e6) rekao "e Alaric. 5Mo" re!. Sv. 8ra" i sv. Ivan sveci s
za*titnici vo"nika. Sv. 8ra" "e bio z&a"a>6
5Zna&6) rekla "e Meena brzo. O!"e!no& "o" "e bilo te*ko !isati.
5@e"6) rekao "e 8on zb'eno. 5Ni"e li 0cien s$o&eno ne*to o z&a"evi&a ono" $orci
ko" ti "e na$isao) Meena7 3a si ti bila z&a"a.6
53a6) rekla "e Meena. Za*to 8on za $ro&"en "e!nostavno ne u2uti3 Srce "o" "e tklo tako
"ako !a "e "e!va !isala.
Alaric "e) $ri&i"etila "e) $o!igno svo"e svi"etlos&e'e obrve. 5.isao li "e76 $itao "e.
53a6) rekao "e 8on sta"(i i oti*ao !o stola blagovaonici g!"e "e 0cienovo $is&o le%alo
za"e!no s torbo& ko" "o" "e $oslao. 5.orka "e/6
NGe6) rekla "e Meena) srce "o" "e "o* "a#e tklo ka!a "e $o"rila s ka#a. 58on) ne !a" "e>6
Ali Alaric "e) kao i obi#no) bio $rebrz za n". -stao "e iz 4otel"e i sna%no& rko& "e
+vatio oko $asa i $o!igao "e s nog $ri"e negoli "e na$ravila i"e!an korak.
53a" &i t $ork6) rekao "e 8on) !al"e !r%e(i Meen) ko"a se borila) a 8on "e) iznena'en
ovakvi& razvo"e& sitaci"e) sta"ao iz&e' !nevne sobe i blagovaonice bl"e(i n"i+ s
0cienovi& $is&o& i rka&a.
5Ne !a" & $ork) 8on:6 vikala "e Meena $ro&klo) !ara"(i bosi& sto$ali&a Alarica
$o noga&a.
Sto on) naravno) ni"e niti os"etio.
Ni"e za$ravo niti znala za*to "e tako "ako +t"ela !r%ati $ork $o!al"e o! n"ega.
8e!nostavno) to "o" "e bilo va%no.
Ali bilo "e $rekasno. 8on "e $re!ao srebrn o&otnic Alaric) ko"i "e on!a $stio Meen)
otvorio $ork i $regle!ao sa!r%a". Meena "e sva nesretna $ogle!ala svog brata.
5To "e sa&o $orka) Meen6) rekao "e 8on slegnv*i ra&eni&a. 5Ne&a #ak ni n"egov
a!res na$isan niti ni*ta. - re! "e.6 Ali ni"e bilo re!.
.osebno ka!a "e Alaric $o!igao $ogle! i rekao: =1maj na r&n"sko& zna#i !raku".<
5,to76 rekla "e Meena. Ni"e raz&"ela.
5Z&a"6) rekao "e Alaric le%erno. 5=a!a ti svo"o" $orci ka%e !a si bila z&a"a) &isli na
sebe. ?&n"ska ri"e# za -maja "e !raku". 3rakla.6
Meena "e brzo !a+nla. .rostori"a se &alko zal"l"ala.

~ 148 ~

5<eka"te6) rekao "e 8on. 53akle) sv. 8ra" ni"e za$ravo bi"ao z&a"eve7 On "e bi"ao
vampireC .re!stavl"a" li z&a"evi na svi& slika&a za$ravo &eta4or za va&$ira ili tako
ne*to76
$"i to' !ana, s"etila se *to "e 0cien govorio &ze") nije bi"o vi2e !jevi#a u se"u, osim
kra"jeve k5eri. /na je hrabro oti2"a !o ruba vo!e, unato oevim protestima, oekuju5i !a umre. $"i,
po'"e!aj tko se pojavio... vite- po imenu Kuraj koji 5e ubiti -maja...
Ni"e ni #!o *to 0cien ni"e izgle!ao "ako sretno ka!a ga "e o!vela $re&a to#no to" slici.
5Misli& !a (e &i $ozliti6) rekla "e Meena. O!"e!no& "o" "e glavi ttn"ilo. .o&islila "e !a
bi se &ogla onesvi"estiti.
5S"e!ni6) rekao "e Alaric grnv*i "e natrag na ka#. Sa&o ova" $t) #ak "e i ona &orala
$riznati) to "e #inio n"e%no.
5Ne) stvarno6) rekla "e. Ci"ela $rostori"a bila "o" "e nakoso. 5Mora&>6:
5.o$i" kol6) rekao "e. 5,e(er (e $o&o(i.6 N"egova rka na n"ezin ra&en bila "e to$la.
.o!s"etilo " "e / z "o* "e!no stiskan"e %elca / na to !a 0cienove rke nika!a nis bile to$le.
-vi"ek s bile +la!ne. <!no +la!ne.
<ak s & i sne) !ok s klizile $o n"ezin ti"el) bile +la!ne...
5O+) Bo%e6) rekla "e. Ot$ila "e &alo kole) zati& stavila glav iz&e' kol"ena. Ako "o" se
krv ne vrati sl"e$oo#nice) bila "e sigrna !a (e se onesvi"estiti.
5Ali va&$iri ne $osto"e6) rekla "e svo"i& bosi& sto$ali&a. 5Ne $osto"e. (e postoje...<
Meeni se #inilo !a (e) *to vi*e to b!e $onavl"ala) $osta"ati ve(a v"ero"atnost !a se to i
ostvari.
Ali toliko "o" "e toga o! sino( / kl"#"(i 0cienov glas / naviralo s"e(an"e.
=$"i vjeruje2 !a je sv. Ivana u"a '"asove<, rekao "e
4ako obra-ovana ,ena poput tebe mo,e vjerovati u to, a ne u stvorenja no5i3
Stvoren"a no(i.
O Bo%e.
Istina "e. Istina "e.
5.o$i" kol.6 <la "e kako "e Alaricov glas n"e%no ntka. 5- &e'vre&en) %eli& ti
is$ri#ati o &*karc ko"i se zvao ;la! Te$e*.6
Meena "e) s glavo& i !al"e &e' kol"eni&a) zasten"ala #i& "e #la to i&e.
5O+6) rekao "e Alaric) zv#e(i go!no iznena'en. 5<la si za tog #ov"eka. .a) on!a (
is$ri#ati tvo&e brat. ;la! Te$e* "e bio knez !i"ela ?&n"ske ko"i se zvao ;la*ka... ko"i "e
!anas $oznat $o! i&eno& Transilvani"a>6
Meena "e zasten"ala "o* glasni"e. Ne Transilvani"a. 9ve sa&o ne Transilvani"a.
5Bio "e srov i okrtan &*karac ko"i "e koristio okrtn &eto! &#en"a za ko" ste
&o%!a #li) zvala se nabi"an"e>6
5<eka"te6) rekao "e 8on. 5Govorite li o ;la! (abijauC<
53a6) rekao "e Alaric) razveseliv*i se "o* vi*e. 5;i!i& !a si #o za n"ega.6
5Svi s #li za ;la!a Nabi"a#a6) rekao "e 8on. 5Nabi"an"e "e bilo ka!a bi) za &eto!
&#en"a) zeo !ga#ak kolac) ne $revi*e o*tar) i $oto& n"i&e %rtvi $robio razne t"elesne
otvore>6
5Treba &i ne*to "a#e o! kole6) rekla "e Meena) o!"e!no& sta"(i. 5;iski. Treba &i viski.
O+) Bo%e>6
.rostori"a se o$asno nakosila i ona "e brzo vratila glav &e! kol"ena.
5Ne&a viski"a6) rekao "e Alaric o!l#no.

~ 149 ~

5Za*to ne s&i"e $o$iti viski76 $itao "e 8on.
58er (e tako $i"ana nazvati va&$ira6) rekao "e Alaric. 5I $ozoriti ga na &ene) a "a (
ostati bez ele&enta iznena'en"a. ;e( se !oga'alo. ;la! Nabi"a#6) nastavio "e) 5vla!ao "e
oni&e sto"e !ana*n"a ?&n"ska o! JZDP. go!ine !o JZPS. go!ine. Bio "e $oznat $o svo"i&
izni&no okrtni& kazna&a) i $re&a ne$ri"atel"i&a i $re&a slga&a) iako) te*ko "e re(i
koliko "e l"!i za$ravo bio. Mo%!a "e nabio ot$rilike n"i+ sto tis(a) ili vi*e) ostavl"a"(i i+ !a
$olagano &ir nesnosni& bolovi&a) $oneka! !ani&a) na !ga#ki& kolci&a z cest
ko"a "e vo!ila !o n"egove $ala#e) kako bi $re$la*ili $os"etitel"e n"egovo" !o&ovini.6
Meena "e zatvorila o#i %ele(i !a &o%e iskl"#iti ove ri"e#i.
Ali ni"e &ogla) kao *to se ni"e &ogla niti vratiti $ro*lost trentak ka!a "o" "e vratar
$ozvonio i rekao !a i&a !ostav.
Alaric Gl4 ni"e bio !ostava kakv bi itko ika!a &ogao $o%el"eti
Sa!a "e znala kako s se) v"ero"atno) os"e(ali svi oni ko"i&a "e !oni"ela vi"esti o
na!olaze(o" s&rti.
5Za sa&og ;la!a se govorilo !a "e bi"en bici $rotiv Traka JZQP. go!ine. Glava & "e
o!rbl"ena i o!nesena na ko$l" sltani Ista&bl) kao !okaz !a "e &ro.6
8on "e zv#ao razo#arano. 53akle. Ni"e va&$ir.6
Meena "e $na na!e $o!igla glav.
5Mo%!a. Ili to &o%!a ni"e bio ;la! Te$e*. Na$isano "e !a "e $oko$an sa&ostan na
otok blizini Bkre*ta6) nastavio "e Alaric) 5ali ka!a "e n"egova grobnica ne!avno
otvorena) bila "e...6
5,to76 $itao "e 8on nestr$l"ivo.
5... $razna6) rekao "e Alaric.
8on "e izgle!ao zbn"eno. 5.a) g!"e "e on76
Alaric "e str$l"ivo gle!ao n"ega i Meen.
5;la! Te$e* "e svo"o" !o&ovini $oznati"i $o i&en ;la! Z&a") !ano & "e zbog slga
ko"e "e na$ravio &a'arsko& ?e! Z&a"a6) nastavio "e. 5Ili) ako $otri"ebite r&n"sk ri"e#
za z&a"a) ;la! 3rakla.6 .ogle!ao "e Meen) $ogle! n"egovi+ $lavi+ o#i" bio "e
ne$okolebl"iv. 5A englesko& govorno& $o!r#" "e na"$oznati"i kao na!a+n(e za Eraku"u
Bra&a Stokera.6
Meena "e za!r%ala !a+. Znala "e i stre$ila "e o! onoga *to sli"e!i. Znala "e to $oz!ani"e
nego *to "e ika!a znala i*ta %ivot.
Sa&o "e stre$ila vi*e nego *to se &ogla s"etiti !a "e ika!a $ri"e stre$ila o! bilo ko"i+ ri"e#i
ko"e "e ika!a #la.
50cien Antonesc6) Alaric "e rekao) 5sin "e ;la!a 3rakle.6


~ 150 ~

Trideset osmo poglavlje
B1:.. UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Meena "e &ogla sa&o ni"e&o zriti Alarica !ok "e on nastavio. 50cien / to vri"e&e se
ni"e tako zvao / i n"egov $olbrat skrivali s se nakon *to se ;la!) iz ne$oznati+ razloga) ali
vrlo v"ero"atno zbog svo"e a&bici"e !a osvo"i svi"et) +valio Stoker o to&e *to "e on. Tako ga "e
"e!an o! na*i+ #asnika s$io $rona(i i $robosti ga kolce&.6
Alaric se na&"estio 4otel"i i gle!ao Meen i 8ona) ali ve(ino& Meen) s ozbil"ni&)
&rki& izrazo& lica.
5.oto& "e Stokerov ro&an ob"avl"en i i&e 3rakla "e $ostalo zloglasno i sinoni& za zlo.
N"egovi sinovi se o! ta!a skriva" &e' obi#ni& l"!i&a) #esto &i"en"a" i&ena i $ro4esi"e)
$ok*ava"(i ostati korak is$re! nas. Ali v"erava& vas !a "e s&rt ;la!a 3rakle o! rk
.alatina $ri"e stotin go!ina) n"egova stari"eg sina) ko"i se sa!a zove 0cien Antonesc)
#inila novi& $rinco& ta&e. Mora&o ga ni*titi.6
.ogle! Alaricovi+ $lavi+ o#i" bio "e tako !irektan ka!a se ssreo s Meenini& !a "e
ostala $rikovana za &"esto.
5A ti (e* na& $o&o(i !a to #ini&o) Meena @ar$er) tako *to (e* na& re(i g!"e si $rovela
$ro*l no( s n"i&) kako bis&o ga &ogli $rona(i) a on!a ga biti) za"e!no sa svi& #lanovi&a
n"egova klana) !rakla&a) za ko"e v"er"e&o !a s va&$iri ko"i s skrivili s&rt oni+
!"evo"aka) kao i !a s gotovo bili &og $artnera.6
Meena "e bl"ila n"ega) *iroko otvoreni+ o#i") nev"erici. Ni"e se &ogla $restati
$ris"e(ati 0cienova lica !ok "o" "e govorio $ri# o Meni ko"a se bila sko#iv*i =negin"in
ri"ek) ra!i"e nego !a $ostane trsko& zarobl"enico&.
Ako "e ono *to "o" Alaric govori istina) on!a "e ta %ena bila 0cienova &a&a) ko" "e on
vlastiti& o#i&a gle!ao kako se baca.
Ti& ta&ni& o#i&a ko"e "e Meena vi!"ela is$n"ene tgo&.
Ni"e ni #!o:
Ali to "e ne&og(e: 8er ako "e vi!io %en ;la!a Nabi"a#a kako $o#in"a sa&obo"stvo)
on!a bi to zna#ilo !a 0cien i&a petsto 'o!ina.
S !rge strane) ako ona ni"e n"egova &a&a) za*to se on!a 0cien tako tr!io $okazati "o"
$ortret ;la!a Te$e*a7 Mora & zna#iti ne*to $osebno) osobno.
Osi&...
>ampiri ne postoje.
Treba li ona stvarno &isliti !a "e 0cien Antonesc vampir, ko"i se #!esno trans$ortirao
&ze") ones$osobio sve #vare i iskl"#io alar&e... sa&o kako bi i&$resionirao !"evo"k7
Osi&...
,to se !ogo!ilo sa svi& #vari&a7
I *to "e sa *i*&i*i&a7 ,i*&i*i&a ko"i s i+ na$ali is$re! =ate!rale Sv. 8r"a7

~ 151 ~

5Ne &o%e biti istina6) rekla "e slaba*no) o!&a+"(i glavo&. 5On nika!a... &isli&) #inio
se tako... norma"nim.<
Osi& !i"ela ko"e& "e a$soltno savr*en.
<ak !o te &"ere !a nika!a ni"e !obila os"e(a" kako (e "e!nog !ana &ri"eti. Naravno !a
ni"e.
Ker je ve5 mrtav.
,to "e ono 0eis+a rekla onog !ana $reko tele4ona ka! "o" "e Meena rekla !a "e S+os+ona
!obila $osao glavne scenaristice7 $ko mo,e postojati netko tko vi!i kako 5e svi koje upo-na
umrijeti, -a2to ne mo'u postojati vampiriC
O!"e!no& "o" "e bilo +la!no i $osegnla "e za !eko& ko"a "e le%ali na ka#) ono& isto&
$o! ko"o& "e 8on #esto ci"eli !an !re&ckao.
Ali #inilo "o" se !a "o" "e rka $rekratka i !a "e ne&a snaga is$r%iti.
>e5 je mrtav.
O+) Bo%e.
;a&$iri s stvarni.
$ ona je spava"a s je!nim o! njih.
5Na#ili s se sto$iti s okolino& ti"eko& stol"e(a6) rekao "e Alaric sli"e%(i ra&eni&a.
5Morali s) !a $re%ive. .ogle!a"te sa&o svo"e ss"e!e) Antonescove.6
8on "e ostao zabezeknt. 5,to76 $ovikao "e. 5Ne tvr!ite val"!a !a s>6
5Nika!a va& se ni"e #inilo #!ni&6) rekao "e Alaric) 5!a i+ nika!a niste vi!"eli vani)
!an"76 Meena i 8on se $ogle!a".
58a sa& vi!"ela MarE 0o vani !an"6) rekla "e. 5Stalno "e vi'a&.6
5G!"e76 Alaric "e +tio znati. 5Nave!i &i "e!no &"esto na ko"e& si "e vi!"ela.6
Meena "e zastila re(i kako "e vi!"ela MarE 0o na lici $no $ta... is$re! zgra!e...
!(an s &"e*ovito& robo&... na o!"el s !elikatesa&a...
Ali) $oto& "e s+vatila !a "e nika!a ni"e vi!"ela ni na "e!no& o! ti+ &"esta. Ni "e!no&.
5;i!"ela sa& "e $re!vor"6) $ro&r&l"ala "e Meena. @la!no(a ko" "e os"etila o!"e!no&
se $ogor*ala.
5Mo%!a6) rekao "e Alaric. 5=ako !olazi iz gara%e ko"o" ona s$rg i&a" $arkiran ato
s $osebno obo"eni& $rozori&a.6
5.a... !a. ;i!"ela sa& "e ta&o. <ini se !a "e vi"ek ta&o.6 Sa svo"i& *e*iri&a sa *iroki&
obo!o&. I rkavica&a.
5<eka"6) rekao "e 8on. 5Oni i&a" on ogro&n teras. Ba* s&o bili ko! n"i+ na
kokteli&a) na to" terasi.6 A $oto& "e !o!ao: 5Iako) snce "e ve( bilo -a2"o<
5Ali oni !onira" $no novca za istra%ivan"a $rotiv raka:6 $ovikala "e Meena.
58ack Baer i+ ne &o%e $o!ni"eti6) rekao "e 8on.
5.s se ne svi'a"76 $itao "e Alaric 8ona) ignorira"(i Meen.
5Mrzi i+6) rekao "e 8on. 5I&a na$a!a" svaki $t ka!a vi!i bilo koga o! n"i+ !vo"e
!izal. O!vi"ek) o! !ana ka!a s&o ga nabavili.6 .ogle!ao "e Meen. 5=a!a bol"e
raz&isli&) ni 0cien & se ba* ni"e svi!io) ako "e s!iti $o re%an" ko"e sa& sino( #o
+o!nik.6
Meena "e izgle!ala kao !a "o" "e ne!obno. 8on "e i&ao $ravo) naravno. Sve"e!no. 58ack
Baer "e nervozan. -vi"ek "e bio. Zato se i zove 8ack Baer. I&a $no toga na $a&eti.6
5Ba* izgle!a tako6) $ri&i"etio "e Alaric.

~ 152 ~

.ogle!ali s 8acka Baera. Bio "e izval"en na le'i&a svo& $se(e& krevet) sve #etiri
noge bile s izvinte $re&a van) n"egov trb+ i genitali"e $ot$no izlo%eni) a "ezik & "e
visio !ok "e !re&ckao.
5.a6) rekla "e Meena. 5Ne sve vri"e&e) naravno.6
5Misli&6) rekao "e Alaric) 5!a "e razlog zbog ko"eg "e tvo" $as tako nervozan !izal i
+o!nik) a ne i ka!a "e !o&a) ta" *to "e on va&$irski $as.6
5Sa!a "e i &o" pas va&$ir76 $ovikala "e Meena ogor#eno. 5Tko "e sl"e!e(i7 8a76
5Nisa& rekao !a "e tvo" $as va&$ir6) rekao "e Alaric s&ireno. I&ao "e kra"n"e iritantn
navik !a nika!a ne izgbi &irno(... #ak i ka!a $ri"eti s&rtonosni& or%"e&. 5?ekao sa&
!a "e va&$irski $as. Neke s %ivotin"e) $osebno $si) os"etl"ivi"i na &iris va&$irske trle%i o!
!rgi+) i zbog toga i+) "o* o! rani+ l"!ski+ !ana) $otrebl"ava" kako bi $o&ogli $rona(i i
kontrolirati va&$irsk $o$laci". Neki s zga"ani za $ronala%en"e i +vatan"e va&$ira. <ini
se !a tvo" $as i&a neke !revne instinkte ko"i&a i+ os"eti i zbog toga na n"i+ $ozorava.6
Alaric "e slegno ra&eni&a. 5.ret$ostavl"a& !a si ga korila zbog toga6) !o!ao "e) 5ali on "e
sa&o $ok*avao $ozoriti te na zlo ko"e ti sa&a nisi s$"ela os"etiti.6
.osra&l"ena / "er "e zaista $rekorila 8acka Baera zbog n"egova $ona*an"a) #ak ga i
zakl"#ala k$aonici $reko no(i / Meena "e os"etila olak*an"e ka!a "e 8on $ro&i"enio te&.
5Ako s Antonescovi va&$iri6) $itao "e 8on) 5za*to nas nis grizli) kao *to "e netko
izgrizao ove !"evo"ke76 .okazao "e rko& $re&a 4otogra4i"a&a ko"e s le%ale na stoli( za
kav. 5Ni"e !a nis i&ali &no*tvo &og(nosti.6
5Zato *to bis&o i+ &i on!a +vatili6) rekao "e Alaric. 5-$ravo isto onako kako (e&o
+vatiti onoga tko "e ovo #inio ti& !"evo"ka&a. Otka! "e tvo" !e#ko $ostao $rinco&)
va&$iri&a "e nare'eno !a se $rita"e i $obrin !a ne $rivla#e $a%n" na sebe bi"an"e& svo"i+
%rtvi. -&"esto toga) sa&o $rona' N!avatel"eN slabe vol"e) ko"i&a se &og koristiti kao
bo#ico& za +ran"en"e) si*(i i& krv $olako) ka$ $o ka$. Sa&o *to &"esto ri"e#i !avate"j,
$roba" koristiti ri"e# rob.<
Meena se gorko nas&i"ala. 5I vi &islite !a 0cien &ene $otrebl"avaF kao "e!n o! ti+
ro$kin"a7 .a) &(nite &alo glavo&) gos$o!ine Gl4.6
53a6) rekao "e 8on !"el"(i ske$ti#no. 5Ne zna& "este li $ri&i"etili ali ne&a t ba* govora
o slabo" vol"i vezano z &o" sestr. Misli& !a "e nitko ne bi &ogao $retvoriti svog roba.
Osi& &o%!a l"bavn ro$kin".6
Tog trena ka!a "e 8on rekao ri"e#i "jubavna ropkinja, Alaricovo "e lice $o$ri&ilo #!an
izraz.
-stao "e.
5.o!igni skn"6) rekao "e Meeni.
Iskrenla "e vrat !a bi &ogla $ogle!ati n"ega s &"esta na ko"e& "e s"e!ila na ka#.
5.ar!on76 rekla "e) nas&i"av*i se nev"erici.
5.o!igni skn"6) rekao "e o$et) za$ov"e!ni& tono&.
3akle) ni"e ga krivo #la. 5Ova"6) rekla "e. Bacila "e $ogle! $re&a 8on ko"i "e slegno
ra&eni&a) ne s+va(a"(i ni*ta. 5Ne) ne( to #initi.6
.oto& " "e) br%e nego *to "e &ogla &isliti !a "e &og(e) zgrabio za rk i iznena!a
$o!igao na noge. 8ack Baer) ko"eg "e $rob!io n"ezin krik) gle!ao "e ova" neo#ekivan izl"ev
nasil"a. 8on "e sko#io na noge sa zabrinti& izrazo& lica.
5@e") #eka":6 $ovikao "e.
5.restani s ti&:6 vikala "e Meena !ok "e Alaric $osegno rko& $re&a !ol"e i $o#eo
$otezati skn" n"ezina ko&binea vis. 5,to to ra!i*76

~ 153 ~

5Be!rena krvna %ila6) govorio "a Alaric. .rakti#ki " "e !r%ao zrak "e!no& rko& !ok
"o" "e !rgo& $o!izao ko&bine. 5Zaboravio sa&. Oni seksalni se vi"ek o!l#e za be!ren
krvn %il.6
5@e"6) rekao "e 8on izgle!a"(i kao !a & "e nego!no. 5Misli& !a se &o"o" sestri ne
svi'a to *to ra!i*>6
5Ne ra!i& ovo zato *to &i se svi'a) b!alo. Mora& vi!"eti "e li " -grizao.6 Alaric "e
bacio Meen natrag na ka#) na ko"e& "e zavr*ila s noga&a &alo ra*ireni& i ko&bineo&
$ov#eni& tako visoko izna! $olovice be!ra !a "e &ogao $okazati i tri"&4alno re(i: 5Eto:6
!ok " "e "e!no& rko& za!r%avao.
Meena si "e) bi"esna) $ogle!ala niz ti"elo kako bi vi!"ela *to ga "e to toliko o!*evilo. -
na"bol"e& sl#a") o#ekivala "e !a (e vi!"eti l"bavni griz. To "e bila s$re&na $riznati / ako
ob"ektivno raz&isli o to&e) stvari s sino( s 0cieno& &o%!a &alo iz&akle kontroli) to "e
istina. .no "o" "e toga *to se !ogo!ilo n"egov krevet) ako "e $ot$no iskrena) ostalo
&agli.
Ali nikako ni"e o#ekivala !a (e vi!"eti to.
Bio "e to griz. Ni"e &ogla negirati. Ni"e bio ba* tako "ako razli#it o! oni+ ko"e "e vi!"ela
na 4otogra4i"a&a &rtvi+ !"evo"aka ko"e "e Alaric ostavio !a le%e na stoli( za kav. Za$ravo)
bio "e i!entian. Sa&o ne tako velik) ni s &o!rica&a.
5O Bo%e6) rekla "e Meena bez !a+a.
Meena "e brzo sk$ila noge) $osra&l"ena) i s$stila skn" ko&binea. Sa!a s "e obo"ica)
i n"ezin brat i ova" ne$risto"ni stranac) vi!"eli n"ezini& na"$rivla#ni"i& crni& ga(ica&a.
5Ni"e ni #!o !a ti "e $oslao torb6) rekao "e 8on za$an"eno.
5-ntra*n"ost gorn"e strane be!ra6) rekao "e Alaric. .stio " "e. 5Trebao sa& t tra%iti o!
$o#etka. Be!rena krvna %ila #esto se koristi za katetere i stentove bolnica&a) zbog lakog
$rist$a src. Ali grizi na to& &"est o$(enito $ro' neo$a%eno.6 .ogle! ko"i "o" "e Alaric
$tio bio "e zagonetan) neg!"e iz&e' znati%el"e i nev"erice. 5Zar se ne s"e(a* ka!a te "e
grizao76
58a... "a...6 Meena "e $ro&cala. 5S"e(a& se !a "e rekao !a (e &e gristi sa&o ako & !a&
!o$*ten"e6) rekla "e) os"e(a"(i se zbn"eno. I kao !a "o" "e "ako +la!no.
5I76 8on "e "o* vi"ek sta"ao) na!vi"en izna! Meene i &*karca =o"i se s$stio na "astke
$okra" n"e. 58esi li76
Meena "e izb"egavala n"egov $ogle!. Ovo "o" se ne !oga'a. 0cien " "e grizao7
M*karac ko"i " "e za*titio o! *i*&i*a is$re! =ate!rale sv. 8r"a7 M*karac ko"i "o" "e !ao svo"
sako ko! MarE 0o7 On " "e grizao7
I "o* gore... i&ala "e "ak !o"a& !a "o" se to svi!"elo.
5?ekla sa& !a6) $ro&r&l"ala "e svo"e krilo. Mogla "e os"etiti kako "o" obrazi $osta" sve
crveni"i. 5O Bo%e. Misli& !a sa& rekla !a.6
- ti*ini ko"a "e sli"e!ila 8ack Baer "e ki+no. Sko#io "e na noge) zi"evno i lagano se
$rotegno. Zati& "e !o*etao !o ka#a) sko#io na n"ega) leti&i#no $ron"*kao Alarica Gl4a i
$oto& se skl$#ao Meenin kril) okrenv*i se na le'a kako bi & &ogla #e*kati trb+.
5Ne raz&i"e& to6) rekao "e 8on $o#ev*i kora#ati $o sobi. 5Ako ti... ti va&$iri lta"
$osv!a) skriva"(i se &e' obi#ni& l"!i&a) +rane(i se ne!%ni& %ena&a $o$t &o"e
sestre) za*to l"!i $o$t vas to #va" kao velik ta"n7 Ne bi li trebala $osto"ati neka ob"ava
"avni+ sl%bi kako !"evo"ke $o$t Meene ne bi $a!ale sitaci"e $o$t ove7 @a76
Meena "e bl"ila svog brata. 8on "e vi"ek trebalo !go !a se nal"ti.
Ali ka!a bi se nal"tio) bilo ga "e gotovo ne&og(e $onovno s&iriti.

~ 154 ~

5Misli* !a bi bilo bol"e !a s stvari kao *to s bile osa&naesto& i !evetnaesto&
stol"e(6) $itao "e Alaric Gl4 blago) 5ka!a "e na tis(e nevini+ l"!ski+ bi(a la%no o$t%eno
zbog va&$iriz&a) a ss"e!i i+ bi"ali "er s l"!i $o$t tebe) ko"i s bili zr"ani "er i& "e
sestra grizena) $rokazivali krive l"!e7 Ne. Misli& !a ne bi. Bol"e "e za n"i+ !a &isle kako
takve stvari ne $osto"e i !a $ro4esionalci $o$t &ene &og &irno ri"e*iti $roble&.6
5Oke"6) rekao "e 8on "o* vi"ek kora#a"(i. 5- re!. On!a) kako (e&o to izvesti7 Sveta
vo!a7 3rveni kolci7 I&a* li i+ vi*ka7 8er "al sigrno i!e& s tobo&. Meli& zabiti kolac to&
ti$ $rsa. I!e&o. S$re&an sa&. I!e&o.6
Alaric "e ostao s"e!iti na svo&e &"est $okra" Meene. 5Ne6) rekao "e s&ireno.
5Ozbil"no &isli&6) rekao "e 8on. 5Ne bo"i& se. .rinc ta&e7 Ne bo"i& ga se. Nitko ne grize
&o" sestr i $oto& "o" *al"e torb kako bi se izvkao. @a"!e. I!e&o. Meena) reci na& g!"e "e
ti$ o!s"eo. Gbi&o vri"e&e ov!"e.6
Meena) gla!e(i 8acka $o trb+) gle!ala "e #as 8ona #as Alarica. Ni"e bila $ot$no sigrna
*to (e #initi. O!"e!no& "e *i&a #la zvk ttn"ave. I&ala "e os"e(a" kao !a "o" "e is$alo
!no %elca.
Ne. Ne %elca.
3*e.
5;e( "e rekao !a ne i!e*) 8on6) rekla "e $o!s"e(a"(i brata.
5Sigrno i!e&6) rekao "e 8on. 5Sa&o na& reci g!"e "e.6
5Ne6) rekla "e Meena. .rsti s "o" se stezali oko 8ackova svilenkastog krzna.
Alaric) ko"i "e zazi&ao velik !io ka#a) okreno se $re&a n"o". 5Meena6) rekao "e.
5Zna& !a ti "e ova" &*karac) $rinc) rekao stvari ko"e s te &o%!a nagnale !a os"e(a*... ne*to
$re&a n"e&. Os"e(a" l"bavi ili #ak sa&ilosti. Ali nato# to& *to ti "e &o%!a rekao) on "e lo*
#ov"ek ko"i ra!i lo*e stvari.6
5Ne v"er"e& to6) rekla "e Meena. 5I sa&i ste &i rekli !a 0cien ni"e bio te !"evo"ke.6
Alaric "e trzno &i*i( na #el"sti. Izgle!alo "e kao !a se n"egova ionako ve( &ala sta "o*
s&an"" o! 4rstraci"e.
5Sto on o$(e ra!i ov!"e) ako i+ ni"e bio76 +t"ela "e znati. 5?ecite &i. Ov!"e "e !a
$rona'e osob ko"a "e to #inila) zar ne76
53/a6) rekao "e Alaric $olako. 5Ali to ga ne #ini !obri& #ov"eko&. On #ak niti ni"e #ov"ek.
On "e #!ovi*te. .ogle!a" *to ti "e #inio. A !a nisi niti znala. Ono *to on "est... to "e ne*to
&rtvo. Ni"e $riro!no. I stvorio "e !rge) $o$t sebe... To "e ono *to !rakle "es. N"egovi
sl"e!benici. I oni s stvorili vlastite sl"e!benike. ;i!i* li kako to& ne&a kra"a7 I "e!an o! ti+
!rgi+ sl"e!benika "e ta" ko"i bi"a !"evo"ke. I zato ga &o"e kolege i "a &ora&o zastaviti. .ri"e
negoli se stvari "o* vi*e $ogor*a". Zato) &oli& te) sa&o &i reci g!"e "e on i oti(i ( o!av!e.
Ne(e* &e vi*e nika! vi!"eti.6
Meena "e o!&a+nla glavo&. Stisnla "e +o 8ack Baer tako "ako !a "e l"tito trzno
glavo&. .rsti s "o" bili $o$t le!a.
Ali sve"e!no ga ni"e is$*tala.
58a... ne &og6) rekla "e.
5Ne &o%e*76 $itao " "e Alaric $o!i%(i obrve. 5Ili ne(e*76 5Ne(6) rekla "e. <ak "o" "e i
glas $o#eo !r+tati.
Ali *to "e za$ravo &ogla #initi7 Nika!a ni"e vol"ela va&$ire. A sa!a "o" i+ "e on navkao
na vrat.
.a) ni"e ba* on to #inio. To "e) val"!a) sa&a izazvala) one no(i ka!a "e 8ack stavila zic
i oti*la on *etn" is$re! =ate!rale sv. 8r"a...

~ 155 ~

53a") Meena:6 vikno "e 8on na n". 5,to ra!i*7 Ti nisi takva !"evo"ka: ,titi* !e#ka ko"i te
iskori*tava7 8e JN &e zeza*76
5Ne *titi& n"ega6) rekla "e kroz stisnte sne. Sa!a "e ve( vi!l"ivo !r+tala. Ni"e si &ogla
$o&o(i. Nika!a "o" ni"e bilo tako +la!no) #ak ni za na"+la!ni"e zi&e New 9ork ka!a "e
v"etar *ibao Aveni"o& Ma!ison is$re! zgra!e ABN/a. 5,/*titi& vas !vo"ic6) rekla "e ti+o)
bore(i se sa sza&a. 5N/ne raz&i"ete. -bit (e vas. 8er &e $ok*avate !r%ati !al"e o! n"ega.
-bit (e vas obo"ic.6
Alaric se okreno $re&a n"o") "e!ne rke $reba#ene $reko naslona i ka#a. 5,to6) $itao
"e 8ona) 5ona to govori76
8on $o&alo $ozeleni lic. ?ekne sa&o: 5Ona zna6) slabi& glaso&.
5Ona zna *to76 tra%io "e o!govor Alaric.
5=ako (e svi &ri"eti.6 8on & !obaci baci s&eten $ogle!. 5O!vi"ek to zna. To "e ona.
8e!nostavno zna. Ako Meena ka%e !a (e nas biti... &ri"et (e&o.6


~ 156 ~

Trideset deveto poglavlje
BB:.. UTC-5, petak, 16. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Alaric "e znao !a "e &o%!a &alo $ret"erao. .osebno ka!a "e !"evo"ka bacila tele4on na
n"ega. Tele4on:
Ali Meena @ar$er "e $okazala $no vi*e o!va%nosti nego *to "e o#ekivao.
(aravno !a "e sko#io na n". 3a "e blokira. To "e bilo sve. =o" "e !rg &og(nost i&ao7
Ni"e znao za*to ne &o%e !r%ati rke !al"e o! n"e. To "e bi"o iznena'en"e.
Ali) "e!nostavno i&a tako li"e$ ko%. Tako &ekan i glatk... $o$t voska ko"i "e
koristio za $oliran"e ski"a ka!a bi) svake go!ine iz&e' Bo%i(a i Nove go!ine) i*ao
=itzb+el.
3oslovno & "e bilo ne&og(e ne !irati "e... i nastavio " "e !irati) &akar " "e to o#ito
%ivciralo.
E $a) ona "e %ivcirala nje'a. Ni"e " %elio !o!irivati. @tio "e saznati g!"e "e $rinc) oti(i
ona&o) ni*titi ga) $oto& se vratiti svo" +otelsk !ob i $rire!iti si li"e$) vr( k$k.
Ono *to Alaric nije %elio "est zaglaviti n""or*ko& stan $retr$ano& "e4tini& / iako
relativno !obni& / na&"e*ta"e& iz Ikee) s trenta#no& l"bavnico& $rinca ta&e veliki+
o#i" i svilenkaste ko%e) ko"a "e o#ito i&ala vi!ovn"a#ke s$osobnosti $re!vi'an"a kako (e
netko &ri"eti.
5Ona zna sve to76 $itao "e Alaric 8ona) ske$ti#no.
5Nika!a ne gri"e*i6) rekao "e 8on Alaric. 5Ona zna. Ona "e!nostavno... zna. 8o* otka! "e
bila !i"ete.6
Alaric "e bl"io Meen @ar$er. Ssreo se sa svi& i sva#i& otka! se $ri!r%io
.alatinsko" stra%i: sa skbo&) ko"i se o! ti"ela svo"e no(ne igra#ke o!vo"io z krik
neza!ovol"stva "er "e Alaric zavitlao svet vo! na n"ega.
Sa c+$acabra&a / ko"e s #esto &i"e*ali sa *gavi& ko"oti&a ali s za$ravo zasebna
va&$irska vrsta ko"a isisava %ivot iz ovaca na is$a*i TeHas.
No ka!a ne &og na(i ovc) vrlo ra!o $osi* %ivot iz snle !"ece) ka!a &og !o$ri"eti
!o n"i+ kroz otvoren $rozor.
S !e&oni&a ko"i lete $re&a n"e& raz"a$l"eni+ sta ka! "e &"esni sve(enik $ok*ao
izvesti egzorciza& na! o$s"e!nti& sel"ani&a kol&bi"ski& $lanina&a.
I naravno) s vi*e va&$ira nego *to i+ se %elio s"e(ati) svi s krvl" ko"a i& te#e niz bra! i
crveno &rl"ani& ko*l"a&a) ko"i $s"(i ga "re na n"ega iz &raka. www.bosnanite!.net
;a&$iri s) o$(enito) koliko go! i+ na 4il& i kn"i%evnosti $o! k*avali $rikazati
ro&anti#ni&a) za$ravo "ako $rosti. Sa&o !rakle $ok*ava" gl&iti l"!nost.
Ali Alaric se ni"e &ogao s"etiti !a se ika! ssreo s vi!ovn"ako& / bare& ne neki& ko"i bi
znao ne*to korisno re(i. Alaric ni"e bilo "asno za*to svi vi!ovn"aci) ako s i& &o(i $rave) ne
$re!vi!e o!&a+ !obitn ko&binaci" lota) $ok$e svo" !obitak i $resele se na Antig.

~ 157 ~

Ni ;atikan ni"e v"erovao n"i+ / v"ero"atno iz isti+ razloga kao Alaric / i ni"e i&ao nikoga
o! n"i+ na svo"o" $latno" listi.
Ali Alaric "e $o $re$la*eno& / a o$et ne$okolebl"ivo& / izrazo& na lic Meenina brata
vi!io !a on v"er"e sestrine s$osobnosti: A $o izraz $atn"e na Meenin lic vi!io "e !a i
ona v"er"e.
Meena "e ot"erala $sa s krila i sa!a "e s"e!ila s laktovi&a na kol"eni&a) lica skrivenog
!lanove. S to& sitno& gra'o&) kratko& ta&no& koso& i vitki& !ovi&a i vrato&) ob#ena
sa&o crni svileni ko&bine) izgle!ala "e $o$t balerine.
Balerine ko"a $ravo i&a slo& %ivaca.
Na neko& !rgo& &"est i neko& !rgo& vre&en) $o&islio "e Alaric) &ogli s
go!no $rovesti vri"e&e) "er ni"e ne$rivla#na. Ali to se sa!a ne(e !ogo!iti. 8er ga sasvi&
o#ito &rzi.
Alaric "e) naravno) znao *to &ora #initi: $ozvati $o&o(. Neka se @oltz&an bavi s ovo
!vo"e. On sa&o %eli a!res. Senor 0"e$l"ivi (e se $obrinti za ostalo.
?i"e*it (e se i E&ila i MarE 0o Antonesc) na izlask. Izgle!a) nakra") !a (e se ovo
$retvoriti "ako za!ovol"ava"( ve#er.
5Gle6) rekla "e Meena $o!i%(i sza&a ok$ano lice iz !lanova i bi"esno ga gle!a"(i.
O#i s "o" bile "ako velike i ta&ne. 5Zna& !a &i ne v"er"e*. Nitko nika!a ne v"er"e. Ali ne
iz&i*l"a&. Nisa& ni sa&a v"erovala !ok... $a) !ok nisi rekao !a (e* ga biti i $okazao &i ona"
trag griza. A ta!a sa& znala. I #in"enic... $a) !a "e on ve( &rtav. ,to "e razlog zbog ko"ega i
nisa& / ni"e bitno. Ali on (e vas ubi ti . Obo"ic. Mora* &i v"erovati.6
N"ezin glas) ko"i ga "e rani"e %ivcirao) za!obio "e nek grlen slatko( sa!a ka!a "e bila
zabrinta. Sto & "e bilo neo!ol"ivo seksi.
Sto & "e7 (e5e $asti na *ar& ove... *to go! !a "e ona. Ne&a *anse. Treba biti neke
va&$ire. A $oto& ga sobi #eka ne*to ksno za ve#er.
5-$a&ti g!"e s&o stali) &o%e76 rekao "e i izva!io &obitel) bira"(i @oltz&anov bro".
5Mora& obaviti kratak razgovor. Tra"at (e sa&o sekn!. @o(e* "o* "e!n kol7 Trese* se.
Mo%!a &alo #a"a. Brat li &o%e na$raviti #a".6
5Tebe (e $rona(i $rvoga6) rekla "e !ok "o" se "e!na sza s$*tala niz gla!ak) blago
zaobl"en obraz. O#i s "o" bile zatvorene kao !a $ro&atrala ne*to iza ka$aka. 5Neg!"e... soba
na$ravl"ena o! stakla. Atri". ;o!a "e $osv!a. .o$t bazena. 3a. @otelski bazen. Ali zrak.
To ne&a s&isla... Mo%!a... na krov. 8esi li o!s"eo +otel ko"i i&a zatvoreni bazen na
krov76
Alaric se $rst sle!io se trentk ko"e& "e +tio stisnti ti$k 5$oslati6.
58er) on!"e (e te $rona(i6) rekla "e. 8e li to ona za$ravo vi!i slik na zatvoreni& v"e'a&a7
5;oli* li $livati ili tako ne*to76
Alaric "e bl"io n". 5=ako) !ovraga) zna* to76 $itao "e $ri"e negoli se &ogao
zastaviti.
Alarica Gl4a ni"e bilo lako $re$la*iti.
A to kl"#"e i "eziv na#in na ko"i s one c+$acabre $o!igle glav o! ovaca ko"i&a s
se $ravo $o#ele gostiti ka!a "e on sl#a"no stao na gran#ic !ok i& se $ribli%avao.
I na#in na ko"i i& "e ov#"a krv ka$ala sa *il"ati+ zba ka!a s $itno nagnle glav.
Ni"e vi*e $lakala.
58e!nostavno zna& stvari6) rekla "e slegnv*i ra&eni&a.6 ;"er" &i. Nika!a nisa&
tra%ila ta"... !ar. I !a &og) vratila bi+ ga isti tren. Misli* !a vo"im znati !a (e &o" !e#ko
$osegnti rko& vo! i zgrabiti te za kos stra !ok $liva* $o bazen) izv(i te iz vo!e i
isko$ati ti>6

~ 158 ~

5Ne(e6) rekao "e Alaric brzo) o!la%(i tele4on i vra(a"(i se $re&a ka# kako bi s"eo
$okra" n"e. 5Ne(e. 8er sa!a ka!a si &i to rekla) sve se &i"en"a. Zar ne7 Ne i!e li to tako76
Alaric Gl4 ni"e bio #ov"ek o! &olitve.
Ali bio "e $re$la*en. Bio "e iskreno $re$la*en.
I &olio se !a to tako i!e.
8er ba* kao *to "e znao !a "e on s$io v"eriti n" !a va&$iri $osto"e) tako "e i ona v"erila
n"ega svo"e &o(i.
5Tvo"e $ozoren"e !a (e on biti on!"e nat"erat (e &ene !a $ro&i"eni& svo"e $lanove6)
rekao "e. 5Zar to ne i!e tako7 Sa!a ( o#ekivati. Mo%!a ne( niti oti(i na $livan"e.6
Alaric "e l$alo srce.
A n"egov $ls ve( !l"e ni"e bilo lako brzati. Ali $rizor ko"i "e o$isala) ko"e& ga $rinc
ta&e grabi za kos i v#e iz vo!e te & ne*to isko$a !ok on nevino $liva .eninsli7
Moglo bi se re(i !a "e to bilo !ovol"no. 8er ne&a *anse !a "e ova !"evo"ka &ogla znati !a "e
ta&o o!s"eo) Tako !a to nikako ni"e &ogla iz&isliti.
5.ogle!a" o$et6) rekao "o" "e. 8o* vi"ek "e govorio blago "er & "e ne*to n"ezin govor
ti"ela / na#in na ko"i se sktrila sve otka! "o" "e $okazao ona" trag griza na n"ezin be!r /
govorilo !a "e &alo slo&l"ena i !a sa!a trebao $olako s n"o&) kako bi se &ogla o$oraviti.
Ali bilo & "e te*ko ne $okazati +itnost ton.
5,to vi!i*76 $itao "e. .osegno "e za !eko& ko"a "e bila na rb ka#a i o&otao "e oko
n"ezini+ &r*avi+ ra&ena. 5Sa!a ka!a $ogle!a*76
Meena "e o!&a+nla glavo&. 5Ne $o&a%e6) rekla "e. 5Sve"e!no (e vas obo"ic biti.6
5Za*to &ene76 brat "e zacvilio. 5,to ( ja #initi76
5Ali g!"e76 $itao "e Alaric ignorira"(i 8ona. 5G!"e sa!a76
Meena "e nastavila. 5Ne bazen... Neg!"e g!"e "e &ra#no. Ali... ne*to se za$alilo.6
Naglo "e otvorila o#i i $ri"ekorno se zabl"ila Alarica. Glas "o" "e !obio ne*to svo"e stare
o*trine. 5Ne &o%ete ga kriviti. Sa&o se $ok*ava obraniti. ;i ste ga $rvi $ok*ali biti. ;i ste
$o#eli s ti&.6
=Ka3< Alaric "e $erio $alac sebe. 5O+) !a. Ka sa& $rinc ta&e) $o&azanik svega onoga
*to "e nesveto) #var svega $aklenog. Tako "e. Ka sa& kriv.6
5Ni"e o!abrao svoga oca6) rekla "e Meena sr!ito) 5kao *to ni vi niste o!abrali svoga.6
Alaric "e na tren $o&islio kako bi bilo !obro znati tko & "e otac) ako ni*ta !rgo) sa&o
zato !a staro& zabi"e nog gzic zato *to ga "e na$stio.
5Meena6) rekao "e 8on. 5Ne &isli* li !a bi na& "e!nostavno trebala re(i g!"e "e on) tako !a
ga &o%e&o biti $ri"e negoli on $rona'e i bi"e nas7 Tako to vi"ek ra!e 4il&ovi&a. -bi"
3rakl n"egov kov#eg) ti"eko& !ana) !ok on bes$o&o(no s$ava.6
5;a&$iri za$ravo ne ra!e t ci"el stvar s kov#ego&6) $ri$o&eno "e Alaric.
5Stvarno76 8on "e izgle!ao za$an"eno. 5Ali>6
5Stoker "e to sa&o !o!ao kako bi $o"a#ao !ra&atik6) rekao "e Alaric. 5Ali tko zna.
Mo%!a & "e 3rakla to rekao) kao nek vrst bolesne *ale. Ti$ "e bio $rili#no vrnt. Bilo bi
$no lak*e !a "e to tako.6
5Ti.6 Meena "e bi"esno gle!ala Alarica. 53ostavio si svo" %asn vi"est. Oke". Mo"
!e#ko "e 3raklin sin. @vala. Sa!a &o%e* i(i.6
5@&6) rekao "e Alaric) 5bo"i& se !a to ne &og #initi. Mora& obaviti svo" $osao. -biti
z&a"a i tako to. Mislio sa& !a sa& to ob"asnio.6
5A+a6) rekla "e Meena ki&a"(i. 5=ao na ono" tvo"o" &e!al"ici.6

~ 159 ~

5Tako "e6) rekao "e na&ignv*i. 5Ba* $o$t sv. 8r"a.6
5;i!i& sli#nost6) rekla "e Meena sarkasti#no. 5.a) sretno sa svi& ti&. Sa!a van iz &oga
!o&a) $ri"e negoli $ozove& $olici".6
Alaric se osvrno $o sobi. .oto&) o$aziv*i tele4on kako sto"i na &alo& stol $okra"
ka#a) $o!igao "e sl*alic iz k(i*ta) bacio "e na $o! i zgazio "e te*ko& #iz&o& s #eli#no&
ka$ico&.
=a!a "e $o!igao sto$alo) sl*alica "e le%ala $o! n"i& !i"elovi&a.
Meeni s se o#i ra*irile !o kra"n"i+ granica.
5;"er"e& !a ti "e &obitel isto ne$otrebl"iv6) rekao "e Alaric) $ogle!av*i otvoreno
$re&a !i"elovi&a BlackBerrE"a na $o!.
5Ne &o%e* &e !r%ati zarobl"eno& vlastito& stan6) rekla "e Meena... s $no energi"e)
$o&islio "e) za nekoga tko "e sin gos$o!ara ta&e ne!avno $osl%io kao l"!ska banka krvi.
5Ako %eli* !a o!e&6) rekao "e Alaric $risto"no) 5ra!o ( oti(i Sa&o &i reci g!"e &og
$rona(i 0ciena Antonesca i oti(i (. I kao bons) nika!a &e vi*e ne(e* &orati gle!ati.6
5Ali !at (e* &i svo" &e"l) zar ne76 $itao "e 8on Alarica. 58er ozbil"no sa& &islio $robati
t stvar s .alatini&a. Zna& !a sa!a ne za$o*l"ava") ali &isli& !a bi+ bio s$er >6
5O+) ne&a veze6) rekla "e Meena) $reki!a"(i ga. 5Boli &e glava o! vas !vo"ice. Neka
va& b!e) ostanite. Ostanite ci"el no( *to se &ene ti#e. 8a i!e& krevet.6
I nakon toga se okrenla i bosonoga o!&ar*irala niz +o!nik !ok se !eka vkla iza n"e.
Zal$ila "e vrati&a s$ava(e sobe to#no $re! n"*ko& 8ack Baer) ko"i "e kaskao za n"o&.
5- to" sobi ne&a tele4ona) zar ne76 $itao "e Alaric brata.
5Naravno !a i&a6) o!govorio "e 8on.
Alaric &n"evito& brzino& sko#i $reko stoli(a za kav i kr+otina razasti+ $o
$re!vor" $a *iro& otvori vrata Meenine ksno re'ene / ova" $t .otterE Barn) Alaric "e
i&ao vre&ena kriti#ki $ri&i"etiti / s$ava(e sobe ba* trentk ko"e& "e $o!izala sl*alic
kako bi tele4onirala. Zgrabio "o" "e sl*alic iz rke z ozbil"no: 5Ts ts ts. ,to s&o rekli o
$otrebi tele4ona76
5Nisa& zvala 0ciena6) rekla "e Meena. 5Nisa& gl$a. Ne %eli& biti vas !vo"ic. Zvala
sa& $ri"atel"ic 0eis+. Mora& razgovarati s neki& tko ni"e &*ko.6
Ali Alaric "e ve( +o!ao $re&a veliki& vrati&a ko"a s vo!ila na &ali balkon i *iro& i+
otvorio. No(ni zrak "e $ostao $no +la!ni"i nego *to "e bio ka!a "e *ao zgra!. Ol"ni
oblaci) vi!io "e) $ristizali s z $ot&l gr&l"avin) $reko ri"eke) na$re!"(i $re&a gra!
$o$t vo"ske.
5Stanite6) rekla "e Meena %re(i za n"i&) ba* ka!a "e is$r%io rk na! bogato kra*en
ogra! o! kovanog %el"eza.
5Ne &o%e* nikome re(i *to se ov!"e !oga'a6) ob"asnio "e. 5Ni svo"o" $ri"atel"ici 0eis+i. Ni
&a"ci. Ni $olici"i. Niko&e) ako %eli* !a %ive. ?az&i"e* li &e) Meena7 Ta #!ovi*ta (e tren
oka biti sve one ko"e voli*) ako &isle !a (e i& to nekako koristiti.6
5?az&i"e&6) rekla "e Meena. 5Ali raz&i"e* li ti !a s ta&o !ol"e l"!i7 Ako is$sti*
tele4on) &ogao bi nekoga $ogo!iti.6
Alaric "e $ogle!ao $reko balkonske ogra!e. 5I&a* li kakav $re!os"e(a" ne#i"eg
$re!sto"e(eg kra"a76 $itao "e.
Meena "e grickala !on" snic. 5.a6) rekla "e. 5Ne. Ali>6
5I o!e6) rekao "e i is$stio tele4on. ;"etar & ga "e brzo istrgno iz rke.
5>ne i!e to tako6) nastavila "e Meena govoriti. 5Mora& se za$ravo $oznati s osobo&.
Ali s$er. ;"ero"atno si sa!a bio nekoga.6

~ 160 ~

3ol"e) is$o! n"i+) #o se zvk ato&obilskog alar&a.
5Sra& &e bilo6) rekao "e Alaric) o!&a+"(i glavo&. 5-bio sa& ato&obil.6
5Misli* li !a "e sve ovo *ala76 Meena ga "e bi"esno gle!ala na &"ese#ini ko"a "e $ovre&eno
$rovirivala iz +itri+ ol"ni+ oblaka. 58er ni"e.6
Alaric "e os"etio bo! razo#aran"a. Meena @ar$er ga "e iznena!ila o! sa&og $o#etka)
svo"i& ot$oro& / ni "e!na %rtva & !o sa!a ni"e $rire!ila toliko 4izi#ke borbe kao ona / i
otkri(e& o n"ezini& vi!ovn"a#ki& s$osobnosti&a.
Bilo bi li"e$o !a se $okazala ne$re!vi!l"ivo& i ovo&e. Ali znaci "e *to se s$re&a re(i.
<o "e to ve( stotin $ta.
To "e $roble& s va&$iri&a... i za*to i+ o$(enito treba ni*titi. Zna" se v(i $o! ko% i
na"razboriti"i&) inteligentni& l"!i&a i $retvoriti i+ ovisnike "e!nako kao *to to #ini +eroin
crnog katrana.
5Zna&6) rekao "e Alaric ravno!*no. 5;oli* ga. Ne &o%e* %iv"eti bez n"ega. Ali vi!i*) "a
to &og izli"e#iti. Ako &i sa&o ka%e* g!"e "e) bit ( ga i $oto&>6
5Ne6) Meena "e rekla $rekinv*i ga. 5Nisa& o to&e govorila. Zastavi* li se ti ika!a !a
pos"u2a2 !rge l"!e7 Ili "e!nostavno vi"ek leti* &a*(i oni& svo"i& veliki& &a#e& i tek
on!a $ostavl"a* $itan"a7 On te bu!e bio. A i &og brata. Zna* !a to ne &og !o$stiti)
Alaric.6
Ovo "e bilo $rvi $t !a "e izrekla n"egovo i&e. Ni"e znao za*to) ali zvk n"egova i&ena na
n"ezini& sna&a ne*to "e #!no #inio kosi na n"egov $otil"k.
Ili s to &o%!a bile tek &n"e izna! ri"eke @!son.
5Ne &og biti o!govoran za ono *to (e se &o%!a !ogo!iti tvo&e brat6) rekao "e Alaric)
bore(i se za svo" &ir. I ne sa&o zato *to "e $o#eo s+va(ati !a ga n"o" $rivla#i $no vi*e o!
sa&e 4izi#ki $rivla#nosti. 5- svako& sl#a"... ako sa& !obro raz&io) on ve( neko vri"e&e
$o!i%e nakna! za neza$oslenost. Trebala bi biti sretna *to $okaz"e nekakv inici"ativ>6
58er %eli bi"ati va&$ire76 Meenin glas se iz!igno izna! !al"en"e $ot&le gr&l"avine.
5@t"ela sa& sa&o !a na'e $osao i &o%!a $ostavi kna4 !"e#"o" sobi 0eis+in stan.
Nika!a nisa& $ri%el"kivala !a $ogine lov na ne&rtve:6
5.a) o to&e si &ogla &isliti $ri"e nego *to si se $stila s$tni avantr s 0cieno&
3raklo&6) rekao "e Alaric $rekri%iv*i rke) 3ol"e) is$o! n"i+) vlasnik ato&obila "e na$okon
iskl"#io alar&. Bili s !ovol"no nisko !a zvkovi $ro&eta "o* !o$ir !o n"i+) ali bili s slabi.
.o&islio "e !a "o" "e sigrno +la!no to& ko&bine) ali ni"e to $okazivala) iako "e o!bacila
on !ek s ka#a. Gn"ev " "e gri"ao) $ret$ostavio "e.
I r&eni obrazi. Ni"e "o" se svi'alo *to n"ezin l"bavni sastanak s Antonesco& naziva
s$tno& avantro&.
5Ali) kako nisi6) nastavio "e okrtno) 5&orat (e* se nositi s $osl"e!ica&a. O! ko"i+ sa&
"e!na i "a. I ne i!e& nika&o !ok &i ne ka%e* g!"e "e $rinc ta&e. To "e za$ravo tvo" izbor. /n.
Ili "a.6
Bi"esno ga "e $ogle!ala. A $oto& se) bez ri"e#i) okrenla na $eti i onako bosonoga
o!*etala s balkona natrag s$ava( sob.
N"ezina o!lka bila "e !osta "asna.
Bit (e to) Alaric "e s+vatio) !ga no(.


~ 161 ~

Četrdeseto poglavlje
..:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
The 0o& U"i#a Chrystie 179
(e) *ork, (e) *ork
0cien "e bilo lako na(i svoga brata 3i&itri"a.
Na kra" kra"eva) on "e $rinc ta&e. Mo%e $rona(i koga go! +o(e.
Osi&) naravno) onoga) tko go! !a to "est) tko bi"a !"evo"ke i r"e*ava se n"i+ovi+ ti"ela $o
$arkovi&a Man+attana. Ta osoba / ili l"!i / ko"i to ra!e) kao !a to %ele zata"iti o! n"ega) iz
o#itog razloga...
Ci"ene svo" %ivot.
?e#eno & "e !a "e n"egov brat gostio nov sk$in 4inanci"ski+ analiti#ara stri$tiz/
klb $oslovno& centr gra!a. 0cien ni"e $os"e(ivao takva &"esta / iskreno) ako %eli
vi!"eti %en kako se svla#i $re! n"i&) ne &ora $la(ati za takav $rivilegi".
- ovo& "e klb bilo vi*e l"!i nego *to i+ "e on ika!a vi!io neko& klb) i to ne sa&o
&*karaca. Bile s t i %ene / svi+ !obi / #eka"(i !a $re!stava $o#ne) a ve(ina "e sta"ala.
=lb "e i i&ao sa&o sta"a(a &"esta. Za stolove s rekli !a i+ se &o%e !obiti z 5nakna! za
boc6 ko"a iznosi tis( !olara.
To "e zna#ilo !a gosti &og s"esti za stol sa&o ako k$e boc *a&$an"ca ili votke... za
tis( !olara.
To "e a$sr!no.
Ali klb na ta" na#in zara'"e.
0cien) i$ak) ni"e i&ao vre&ena zastaviti se i $osl*ati &r&l"an"e go&ile. Grao se kroz
n" i $oto& z ste$enice $re&a bar*nasti& se$arei&a o! crvenog $li*a g!"e "e n"egov brat
s"e!io s investici"ski& bankari&a s ko"i&a se iz nekog razloga !r%io.
Sve"e!no) bilo "e te*ko !r%ati %a&or izvan glave. I ne sa&o %a&or razgovora oko n"ega
ve( %a&or ko"i "e #o "o* otka! "e "tros ostavio Meen) i ko"i se) izgle!a) $o"avl""e ka!a go!
"e okr%en l"!i&a.
Bio "e to izrazito #!an os"e(a". Ni"e ga &ogao za$ravo iz"e!na#iti ni sa #i&e *to "e ika!a
$ri"e os"etio. Bilo "e kao !a i&a nek $#elic &ozg. Os"e(a" bi oslabio ka!a go! ni"e bilo
nikoga %ivog blizini. www.crowarez.ogRc+iarissi&a
Ali #i& "e blizini bio netko ko& srce kca) vibriran"e bi o$et za$o#elo.
I ni"e stvar sa&o %a&or. Znao "e sva*ta. Sa&o $ogle!av*i lica l"!i o ko"e se sl#a"no
o#e*ao. .ri&"erice) konobarica ko"a "e nosila $la!an" s $razni& #a*a&a i ko"a "e vrl!ala z
n"ega svo& crno& satensko& korzet s #i$kasti& +alteri&a. Morala bi biti o$rezni"a na
ovo& sko& ste$eni*t ti& o$asno visoki& $lat4or&ica&a ili (e se ina#e s$otaknti) $asti
i slo&iti vrat.
To ni"e ne*to *to "e &ogao znati #ita"(i "o" &isli. Bilo "e to ne*to *to "e!nostavno zna)
gle!a"(i te "ako na*&inkane o#i.
5B!ite o$rezni6) rekao "o" "e !ok "e $ostrance $rolazila $okra" n"ega na ste$enica&a.

~ 162 ~

5@vala6) rekla "e sgestivno & se s&i"e*e(i crveno na&azani& sna&a. 5Ali ra!i"e bi+
bila o$rezna s va&a.6
I ne sa&o ona. I !e#ko ko"i "e vikao &obitel na vr+ ste$enica.
5Ne &o%e* v"erovati kakvo "e ovo &"esto6) govorio "e $ri"atel" s !rge strane tele4ona.
58e!na o! %ena na $ozornici i&a cigaret. I to ne sti&a) ve( >6
5Sine6) rekao & "e 0cien.
5Stari6) !e#ko se okreno $re&a n"e&. 5Nisa& tvo" sin. I ne zna& g!"e "e GC...6 Glas
& "e o!ltao ka!a "e $ogle!ao 0ciena o#i. .rogtao "e. 5Is$ri#ava& se6) rekao "e. 5Mog
li va& $o&o(i) gos$o!ine76
53a6) rekao "e 0cien is$r%iv*i !lan. 53a" &i kl"#eve o! ato&obila.6
3e#ko ko"i ni"e &ogao i&ati vi*e o! !evetnaest go!ina / o#ito se koristio krivotvoreno&
osobno& !a 'e klb / $osegno "e !r+tavo& rko& !%e$ sakoa i izva!io iz n"ega
kl"#eve. .olo%io i+ "e na 0cienov is$r%eni !lan.
0cien "e kl"#eve stavio !%e$ svog sakoa.
5O!i !o&a taksi"e&6) rekao "e !e#k ta$*a"(i ga $o ra&en. 5Misli& !a si $o$io &alo
$revi*e !a bi &ogao sigrno voziti !o !o&a.6
5Ali...6 3e#ko "e gle!ao za n"i& !ok "e 0cien o!lazio $re&a ta&nocrveni& bar*nasti&
zastori&a ko"i s o!va"ali se$aree o! sta"a(eg !i"ela na $olkat) iz&e' $rvog i !rgog
kata) i gle!ali na $ozornic. 53o*ao sa& iz 0ong Islan! CitE"a.6
5On!a o!i vlako&6) rekao "e 0cien na&ignv*i. 5Za+valit (e* &i "e!nog !ana.6
.rona*ao "e 3i&itri"a ta&no& $rivatno& se$are sa *est ili se!a& kor$orativni+
ti$ova $oslovni& o!i"eli&a) svi s se izle%avali na ka#evi&a i sk$oc"eni& krasni&
"astci&a oko stola krcatog $i(e&. Ni"e bilo ni "e!ne %ene. One (e se) 0cien "e znao) $o"aviti
!ol"e na $ozornici) razli#iti& sta!i"i&a razo!"evenosti i ra!iti razne stvari) s razli#iti&
rekviziti&a) ko"e bi iznena!ile #ak i n"egova oca) ko"eg s o!go"ili Trci $etnaesto&
stol"e(.
50cien:6 .ovikao "e 3i&itri" nakon *to ga "e o$azio. 5=akvo iznena'en"e: Gos$o!o)
$ozna"te se s &o"i& brato& 0cieno&. 0cien) ovo s neki &o"i $ri"atel"i iz TransCarte.6
0cien "e bacio $ogle! $re&a &*karci&a is$o! n"ega ko"i s svi bili sre!ov"e#ni) s &alo
$revi*e sala zbog toga *to s $o ci"eli !an $re! ko&$"tero&) i ko"i (e svi &ri"eti...
... ntar t"e!an !ana.
<eka". 9vi3
=ako7
I za*to7 - neko" vrsti kor$orativne avionske nesre(e7
Ali 0cien "e ne"asni& slika&a svoga &a vi!io tek nek $rostori"... "ako ta&n
$rostori". .o!r&) &o%!a.
I krv. 8ako $no krvi. .ro&etna nesre(a $o!ze&no" gara%i7 To "e "e!ino i&alo s&isla.
8a!ne lo$%e.
Sto & se !oga'a7 =ako zna na ko"i (e na#in svi oni &ri"eti7 I -a2to to zna7
53rago &i "e6) $risto"no "e rekao 0cien skoro &rtvi& &*karci&a. Ni"e i&alo
nikakvog s&isla $ozoriti i+) naravno. Na *to bi i+ &ogao $ozoriti7 5Zao &i "e *to o&eta&
va*... ve#ern"i izlazak. Ali) $itao sa& se) bi+ li &ogao &alo $orazgovarati sa svo"i& brato&)
nasa&o.6
Izraz nego!ovan"a $reletio "e 3i&itri"evi& lice&. 0cien ga "e vi!io. Bio "e sigran !a ga
"e vi!io.
Ali nestao "e gotovo "e!nako brzo kao *to se i $o"avio.

~ 163 ~

5Naravno6) rekao "e 3i&itri". 5Ne( !go) gos$o!o.6
5Ne &ora* se %riti6) rekao "e veselo "e!an o! skoro &rtvi+ &*karaca. 5Sl"e!e(a to#ka
"e tek za !eset &inta. Trebali biste na& se $ri!r%iti) 0cien. 3"evo"ka navo!no $*i iz
svo"e>6
5;i!io sa& ve(6) rekao "e 0cien brzo. 58e!no&) Trsko". Ali +vala na $oziv.6
3i&itri" "e stao i) sagnv*i glav) $ro*ao kroz zastor ko"i "e 0cien !r%ao otvoreni&.
5Sto "e sa!a ovo76 $itao "e &rzovol"no) sli"e!e(i 0ciena z "e!n stran balkona $re&a
oznaci I-"a-. 5Ov!"e sa& za$ravo $oslovno) zna*. Ne&a& vre&ena za ove ne ba* bratske
ssrete s tobo&.6
Oelavi &*karac s ogro&ni& bice$si&a) crno" &a"ici i +la#a&a) ko"i se $osa!io $re!
vrati&a s oznako& I-"a- rekao "e: 5Izlaz "e sa&o sl#a" n%!e. O!ite ste$enica&a.6
5Ne&a $otrebe za ti&) Marvine6) rekao "e 0cien blago.
5Ne6) rekao "e Marvin) izgle!a"(i zbn"eno. Zati& "e zakora#io stran i otvorio i&
vrata. 5O$rostite) gos$o!ine. Ne zna& *to &i "e bilo. -go!na ve#er.6
5@vala6) rekao "e 0cien.
Zakora#ili s na $o%arne ste$enice ko"e s bile izna! $okra"n"e li#ice. No(ni zrak "e bio
+la!an. ;ani "e bilo $no ti*e negoli "e bilo klb ko"e& "e tre*tao rock. 0cien "e i$ak
#o zvk gr&l"avine !al"ini !ok se ol"a s$re&ala izna! New 8ersE"a.
Izbaciva# "e za n"i&a zatvorio vrata.
5.a76 $itao "e 3i&itri" raz!ra%eno) va!e(i cigar i $ale(i "e. 5,to "e7 Mislio sa& !a s&o
si za!n"i $t ka!a s&o se vi!"eli &an"e/vi*e rekli sve *to i&a&o.6
5Ne6) rekao "e 0cien. 5Ne sve. ?az&i*l"ao sa& o tebi.6
58esi li76 3i&itri" "e izgle!ao s&n"i#avo. 5,to o &eni76
5.itao sa& se *to ona" &ali6 / 0cien "e zavrtio ka%i$rsto& $o zrak / 5trebao zna#iti)
za$ravo.6
3i&itri" "e $ogle!ao $re&a neb. 5Trebao sa& znati. Ti $revi*e raz&i*l"a*) zna*. -vi"ek
"esi. S tobo& "e sve vi"ek vezano z kn"ige. I $ro*lost. Nika!a b!(nost.6
58e li ti ika!a $alo na $a&et !a sa&o $ro#avan"e& gre*aka iz $ro*losti6) rekao "e 0cien
blago) 5&o%e&o i&ati b!(nost76
3i&itri" "e zakoltao o#i&a. 5Tako "e. Ono *to ti sa!a ra!i* "e tako $le&enito) oblik"e*
&ale l"!ske &ove. ;"ero"atno ti nika!a ni"e sinlo) zar ne) kako na2a vrsta $o&i*l"a !a si se
ne*to s&ek*ao...6
0cien "e $o!igao obrv. 5Stvarno. Misli* li ti !a sa& se s&ek*ao 3i&itri"76
5Nisa& rekao ja<, rekao "e. 5Ali !ao sa& ti $rilik !a i& $oka%e* koliko gri"e*e.6
.rotrl"ao se $o $otil"k kao !a se $ris"e(a te*kog $a!a ko"i & "e 0cien $ri*tio. 5Za$ravo bi
&i &orao za+val"ivati. Misli& !a sa& savr*eno $okazao !a si "o* vi"ek na vr+nc svo"e
snage.6
5Zani&l"ivo6) rekao "e 0cien. 58er s &e ova" t"e!an bili na$ali ve( i $ri"e.6
3i&itri" "e iznena'en !igao $ogle!. 0cien ni"e znao "e li n"egova iznena'en"e $ravo.
3i&itri" "e vi"ek i&ao !ara za gl&.
5Ov!"e76 $itao "e. 5- gra!76
53a6) rekao "e 0cien. 5I to $re! l"!ski& bi(e&.6 Ni"e &islio re(i ni ri"e#i vi*e o Meeni.
Ni*ta vi*e o! onoga *to "e $ravo rekao. Znao "e !a $olbrat ne s&i"e otkriti kako se "ako
zainteresirao za %en / a $osebno ne za l"!sk %en. 5Ti ne zna* ni*ta o to&e) "e li7
5Za i&e Bo%"e) 0cien6) rekao "e 3i&itri". Otresao "e &alo $e$ela $reko ogra!e $o%arni+
ste$enica. 5Naravno !a ne. Sto ti &isli* o &eni76

~ 164 ~

0cien "e $osegno za si&bolo& z&a"a ko"i "e n"egovo& $olbrat visio oko vrata.
53a si netko tko &e $ro*losti $ok*ao biti kako bi zazeo $ri"estol"e. ;i!i& !a "o*
vi"ek nosi* ovo6) rekao "e) $stiv*i !a & &etalni $riv"esak visi &e! $rsti&a) a sa&a
blizina n"egove rke 3i&itri"ev vrat bila "e neizgovorena $ri"etn"a. 5=ao i tvo" sin i ona"
!rgi !e#ko s ko"i& si s"e!io svo&e klb. @o(e* re(i !a to ne zna#i ni*ta76
5Naravno !a zna#i ne*to6) 3i&itri" "e $l"no $reko ogra!e $o%arni+ ste$enica na
li#ic ko"a "e bila $etnaestak &etara is$o! n"i+. 5Za Boga &iloga) ro! s&o s 3raklo&:
Za*to to ne bi+ koristio kao obitel"ski grb kako bi+ $ro&ovirao svo" i&i!% $oslovnog
#ov"eka7 Zna*) nika!a nisa& raz&io tvo" nevol"kost !a #ini* isto.6
0cienov izraz lica $ro&i"enio se izraz gn*an"a. 5Mo%!a zato *to ne %eli& i&ati
nikakve veze s 3rakla&a6) rekao "e. 5Niti vi!i& i*ta vri"e!no !ivl"en"a to&e *to sa&
!irektni nasl"e!nik nekoga tko "e bio !esetke tis(a nevini+ %ena i !"ece za svog %ivotnog
vi"eka) i tko "e) sasvi& zasl%eno) zbog toga s&r(en.6
3i&itri" "e izgle!ao kao !a se !osa'"e. 5.a6) rekao "e) 5ako to tako %eli* $ostaviti...6
5@o(e* re(i !a ni ti ni tvo" sin ne&ate ni*ta s $ok*a"e& !rakla !a &e bi" is$re!
=ate!rale sv. 8r"a76 $itao "e 0cien.
5Brate6) 3i&itri" "e o!&a+no glavo&) $okn"enog izraza lica. 5Sto sa& ti ika!a #inio
!a &i toliko ne v"er"e*76
5;"er"e& !a "e to zato *to si &e $ok*ao %ivog zako$ati Targovist6) na$o&eno "e
0cien.
5Stvar $ro*losti6) rekao "e 3i&itri". 5-vi"ek si !go $a&tio ne$rav!. I otac "e tako
&islio.6
5<!no) ali ne $ola%e& $revi*e na bilo *to *to "e otac rekao6) 0cien "e $ri&i"etio. 53a
& ni"e bio $roble& !r%ati "ezik za zbi&a) istina o na*e& $osto"an" ne bi nika!a $rocrila
!o one b!ale Stokera) a .alatini na& ne bi bili za vrato& i ne bis&o &orali $ro&i"eniti
$rezi&e.6
3i&itri" nabere obrve izraz ko"i "e 0cien $re$oznao. 5.osto"e na#ini !a se zaobi'
.alatini6) rekao "e 3i&itri". 5Nis tako sve&o(ni kao *to vole v"erovati.6
0cien "e is$r%io rk i +vativ*i svoga $olbrata za vrat) $o!igno ga zrak. Ne
sa&o &alo izna! ze&l"e) ve( ga "e $rebacio s !rge strane ogra!e) $etnaestak &etara izna!
$lo#nika ko"i "e bio is$o! n"i+. 3i&itri" "e $anici zgrabio 0ciena za rkave) gle!a"(i
o#a"ni#ki $re&a !ol"e i te*ko !i*(i. Is$stio "e cigar ko"a "e $ala i $lanla ki*i crveni+
iskrica ka!a "e !arila o beton.
5I otac se +valisao kako ga .alatini ne(e nika!a +vatiti6) rekao "e 0cien. 5A vi!i *to s
& #inili. Meli* li !a se to !ogo!i i tebi76
5Nisa& tako &islio6) rekao "e 3i&itri" g*e(i se. Ni"e bio na"!obni"o" $ozici"i) vise(i
toliko &etara izna! tla) !ok ga "e 0cien !r%ao za vrat. 5.restani se zezati) 0cien. S/s$sti
&e.6
0cien "e "o* "a#e stegno stisak. 5Mo%!a se) za$ravo) i i&a* za*to brinti) 3i&itri") osi&
zbog .alatina... "er ba* sa& se ovog "tra $rob!io s na"#!ni"i& os"e(a"e& !a sve ovo /
&rtve !"evo"ke na$a! na &ene / nekako $("e na... tebe.6
3i&itri" zakrkl"a. <inilo se kao !a govori: (e. (isam ja...
Ali 0cien se sa&o nas&i"e*io.
5O+) !a6) rekao "e. 5Za$ravo sa& $rili#no sigran to. Ne &og !okazati... za sa!a. Ali
+o(. I ka!a !oka%e&) #init ( ti ne*to gore o! o!rbl"ivan"a glave) v"er" &i... kao i svi&a
za ko"e otkri"e& !a s ti &o%!a $o&ogli. Gle!ao sa& ti kroz $rste *to si $ro*losti $oticao
$obn $rotiv &ene) "er si &i brat) 3i&itri") a obitel" "e... $a) obitel". Ali stvari s se sa!a

~ 165 ~

$ro&i"enile. Ne &ora* znati kako) ali ne( vi*e %&iriti. Ne ka!a l"!i gbe %ivot) a !rgi&a
"e grozen. ?az&i"e* li &e76
3i&itri" "e ki&no. Ni"e se #inio $resretni& s ti& razvo"e& sitaci"e. 5Naravno6) rekao "e)
g*e(i se. =+oj prine.<
53obar !e#ko6) rekao "e 0cien.
.oto& "e naglo otvorio *ake i $stio brata !a $a!ne.
3i&itri" "e) kao *to "e 0cien i znao !a +o(e) $a!ao sa&o nekolika &etara $ri"e negoli se
$retvorio ne*to crno i s"a"no) sa&a krila) zbi i kan!%e) $a se graciozno" s$irali obr*io
$re&a !ol"e i na$okon sletio na tlo $okra" ba#ene cigare...
... a $oto& se o$et vratio oblik ko"i "e n"egov brat tako !obro $oznavao.
53ovraga s tobo&) 0cien6) rekao "e 3i&itri" i stao #iste(i o!i"elo. 3oi&ao se bi"esni&.
5Zna* kako &rzi& ka!a to na$ravi*:6
0cien se nas&i"e*io za sebe. Tko se ono s&ek*ao7
Okreno se i $okcao na vrata izlaza za n%!. Marvin) sl%an kao i vi"ek) otvorio &
"e vrata i $stio ga natrag ntra. 3ok s bratove &eto!e sila%en"a bile br%e) 0cien "e
o$(enito vi*e volio i(i ste$enica&a.


~ 166 ~

Četrdeset prvo poglavlje
.1:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
Dark $venija 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Meena "e le%ala &rak svo"e sobe tre$((i $re&a stro$) a 8ack Baer $olo%io "e glav
na n"ezino ra&e.
8ako se tr!ila ni o #e& ne &isliti) "er "e svaki $t $o%el"ela) za$lakati ka!a bi se s"etila
*to se za$ravo !oga'a / za*to na$ri&"er &o%e #ti slabe glasove !vo"ice &*karaca ko"i
razgovara" n"ezino" !nevno" sobi) z 3;3 0r-i i ,estoki, ko"i "e 8on $stio.
.rig*eni zvkovi iz ss"e!ne sobe #inili s se !ovol"no bezazleni&a: !vo"ica o!rasli+
&*karaca %iva" 4il& ko"e& se ra!i o ato&obili&a i or%". Nekako s s$"eli
sk$iti kinesk +ran ko"a se ni"e $rosla iz kti"ica i sa!a s %ivali n"o") tako !a "e i to
&ogla na&irisati) iz&i"e*ane &irise &/*a i $r%eni+ okrglica Ti$i#ni $etak nave#er
n"ezin stan) !ok se vani s$re&a ol"a. <la "e kako v"etar !ol"e kovitla kro*n"e i !al"en
$ot&l gr&l"avin) a vi!"ela i $ovre&eni o!s"a" &n"e na zi! kroz $roreze na roleta&a
i $a&#ne zav"ese ko"e s $rekrivale stakla veliki+ balkonski+ vrati
Ali savr*eno !obro "e znala *to se !oga'a. Alaric Gl4 "e #vao n"ezina lazna vrata
kako se ne bi iskrala i oti*la vi!"eti 0ciena. <inio "e to iz istog razloga iz ko"eg "e razbio sve
n"ezine tele4one.
1Na!ala se !a se ni"e !os"etio &e"la. Ako "o" "e razbio la$to$) $rona(i (e na#in na ko"i ga
&o%e t%iti. Ni"e " bilo briga *to & "e *e4 sa& .a$a.2
Ali Alaric se ni"e &orao brinti !a (e se iskrasti. Ni"e bila $revi*e zainteresirana !a se
so#i s 0cieno&. <ak "e sa sobo& krevet $oni"ela or%"e: "e!n !rven igl za $leten"e
ko"a "e ostala nakon kratkotra"nog i nesretnog $ok*a"a #en"a $leten"a ko"i s se ona i
0eis+a "e!no& $stile.
3r%ala "e igl za $leten"e #vrsto rci) !ok "e !rgo& o!stno gla!ila 8acka Baera $o
glavi) gle!a"(i kako s"ene $le* na n"ezin stro$ ka!a go! bi &"ese#ina $ovre&eno
$rovirila kroz oblake.
Ni"e bila sigrna *to bi to#no #inila s iglo& za $leten"e.
Ali $robosti n"o&e srce bilo ko"eg &*karca ko"i "o" 'e s$ava( sob / #ov"eka ili
va&$ira / #inilo se kao !obar $lan. Meena trenta#no ni"e ga"ila ba* to$le os"e(a"e ni $re&a
ko"e& $ri$a!nik s$rotnog s$ola.
8o* se ni"e $o&irila sa svi&e *to "e otkrila ti"eko& ve#eri. Ni"e bila sigrna !a (e ika!a
stvarno &o(i raz&"eti) a "o* &an"e $ov"erovati sve to.
8e!ino *to "e znala s $ot$no& sigrno*( "est !a se) nakon svega *to "e vi!"ela i svega
kroz *to "e $ro*la te ve#eri) os"e(a !osta &orno& i !a se %eli o!&oriti.
Ali / #ak i nakon *to "e obkla svo" na"&ek* bi"el s$ava(ic / trentk ko"e& "e
legla i navkla $rekriva# !o bra!e) san "e $ostao ne&og(. Bila "e $ot$no b!na) i to ne
zbog gr&l"avine ili $rig*eni+ zvkova ko"i s !o$irali !o n"e iz !nevne sobe.

~ 167 ~

8e!ino o #e& "e &ogla &isliti bila "e #in"enica !a "e &*karac n"ezini+ snova / ti$ za
ko"ega "e &islila !a "e tako savr*en... ti$ zbog ko"ega "e) ako "e bila stvarno iskrena $re&a
sebi) blesavo raz&i*l"ala $reseliti se ?&n"sk / va&$ir.
;a&$ir: Ta stvoren"a &a*te) ko"a "e tako "ako $rezirala:
Sa&o *to to nis. 8er stvarni va&$iri nis bili ni&alo sli#ni va&$iri&a iz &a*te. Stvarni
va&$iri #ine l"!i&a svakakve stvari) ko"e ni "e!an scenarist ne bi ni &ili"n go!ina &ogao
s&isliti) $no gore stvari o! 4il&ski+ va&$ira) a te slike (e "o" se) Meena "e bila sigrna to)
zavi"ek s"e(i stra%n"i !io &re%nice.
Ne sa&o to) ve( "e 0cien vrhovni v"a!ar vampira. I sin ;la!a Nabi"a#a. Eraku"e.
Nakon *to se zakl"#ala svo" s$ava( sob) Meena "e isko$ala stari) $o+abani
$ri&"erak toga ro&ana / ko"i "e k$ila ti"eko& svo"e s&r( o$s"e!nte) goti#ke 4aze sre!n"o"
*koli / i $ogri"e*ila) "er ga "e $ok*ala $onovo $ro#itati.
S"e(an"a s "o" navrla. Ne sa&o krvavi !etal"i o stvoren"i&a $rotiv ko"i+ se Alaric zakleo
boriti) ve( Mina: - kn"izi "e stvarno lik ko"i se zove Mina: To "e lik ko"i se) Meena se o!&a+
s"etila) zal"bio 3rakl i za$ravo "e $o$ila ne*to n"egove krvi... a zati& s "e) $o$t toliki+
%ena ro&ani&a i 4il&ovi&a strave) &orali s$asiti.
I) re!) kn"izi se i&e $i*e !rga#i"e nego n"ezino.
Ali) sve"e!no.
=ako se ovakve stvari !oga'a" n"o"7 =ao !a ni"e !ovol"no lo*e to *to &ora znati kako (e
bilo tko s ki& se $ozna &ri"eti) $a zato os"e(a &oraln obvez $ozoriti i+ na to.
A sa! se &orala "o* i zal"biti sina / ko"i "e on!a "o* i u'ri-e - lika ko"eg na"vi*e o! svi"
goti#ko" literatri $rezir7 Za ko"ega se is$ostavi !a "e za$ravo stvaran7
=a!a $re%ivi sve ovo 1a $re%iv"et (e) istin) sve ovo / &ora) *to "o" !rgo $reosta"e72)
na$isat (e kn"ig.
Naravno !a +o(e. Netko &ora $roni"eti glas o ovo&e. To "e "e!ini na#in !a se !rge %ene
s$ase o! onoga kroz *to sa!a ona $rolazi. Mene s s ;enere) ;a&$iri s iz .akla.
Meena "e le%ala i raz&i*l"ala o svo"o" kn"izi) gle!a"(i s"ene kako $le* na n"ezin stro$.
Bila "e tako "ako zaok$l"ena ti&e *to (e o!govoriti O$ri ka!a "e ona $ita za*to "e 0cien
!o$stila !a "o" ra!i stvari ko"e "o" "e ra!io) !a ni"e niti $ri&i"etila ka!a "e 8ack Baer $o!igao
glav i $ogle! s&"erio $re&a veliki& balkonski& vrati&a) nagnv*i *i $re&a na$ri"e!.
.alatini (e "e) Meena "e bila sigrna) $ok*ati s$ri"e#iti !a o!e na O$ra+.
Alaric Gl4 "e ne$o$stl"iv to&e !a se znan"e o $osto"an" va&$ira ne s&i"e izni"eti
"avnost.
Ali za*to ka!a zrok" toliko boli i tge7 I to #ak oni ko"i ne bi"a" &la!e !"evo"ke.
I) re!) ona "e &an"e/vi*e !ala 0cien !o$*ten"e !a #ini ono *to "e #inio. I ona "e
to&e a$soltno %ivala.
Ali to ne zna#i !a "e to is$ravno>
.okra" n"e 8ack Baer "e $o!r+tavao. ?e%ao "e) a n"egova n"*ka) ko"a "e bila $o$t lisi#"e)
bila "e $erena $re&a veliki& balkonski& vrati&a. Meena "e $ogle!ala $rvo n"ega) a $oto&
$re&a vrati&a. -#inilo "o" se !a "e vi!"ela ne*to crno kako "e $role$r*alo $okra" $rozora na
ko"e s bili nav#eni zastori.
Golb) na"v"ero"atni"e. Ili $lasti#na vre(ica ko" "e bacakala sve sna%ni"a ol"a.
5,to "e) &ali #ov"e#e76 Meena "e $ro*a$tala. 5.tica7 @o(e* li biti t $tic76
8ack Baer se $o!igao na sve #etiri i) sto"e(i nasre! kreveta) krzna $ot$no
nakostri"e*enog na le'i&a) zare%ao "o* glasni"e. -s&"erio "e ci"el $ozornost na velika
balkonska vrata) a &aleno ti"elo tre$erilo & "e $o$t lista na v"etr.

~ 168 ~

Meena "e os"etila kako "o" se ko%a "e%i o! n"egove reakci"e na *to go! !a "e os"etio is$re!
n"ezini+ balkonski+ vrata.
Ni"e to nikakva $tica.
Tko "e / ili to#ni"e) *to "e / vani7
5Oke") !e#ko6) rekla "e Meena ti+o) $rebaciv*i noge $reko kreveta. <vrsto "e +vatila igl
za $leten"e. 5Ostani.6
Trebala bi) znala "e) oti(i $o Alarica Gl4a. Zato i "est t. 3a "e za*titi.
Osi& *to ni"e. T "e !a izn!i o! n"e a!res n"ezina l"bavnika.
=ako bi ga &ogao biti.
A &"esto toga) on bi bio nje'a. I 8ona.
Meena ni"e &ogla !o$stiti !a se to !ogo!i) kao *to ni"e &ogla !o$stiti !a bi"
0ciena) *to go! !a on "est) *to go! !a "o" "e #inio... koliko go! !a "o" "e lagao.
Bl"esnla "e &n"a. Zagr&ilo "e nakon !vi"e) tri sekn!e) sa!a se gr&l"avina #la $no
bli%e nego $ri"e. Ol"a "e $re*la ri"ek. Za nekoliko &inta (e biti izna! n"i+.
Mogla bi otr#ati $o Alarica. Ako o!e) on (e $oginti o! 0cienove rke) a 8on brzo
nakon n"ega... ako ne l!i i ako "e 0cien stvarno iza ti+ stakleni+ vrata. Ne) naravno !a "e to
ne&og(e) "er ona %ivi na "e!anaesto& kat i ne&a $o%arni+ ste$enica ko"i&a bi se &ogao
$o$eti 1o!bi"ala "e &isliti o *i*&i*i&a ili to&e kako se gro4 3rakla Bra& Stokerovo" kn"izi
&ogao $en"ati $o zgra!a&a $o$t g*tera2.
.o!i%(i igl za $leten"e *aci na visin ra&ena) o$rezno se $o&aknla $re&a veliki&
balkonski& vrati&a) bi"ele $a&#ne zav"ese o&etale s "o" $ogle! na ono *to "e na balkon.
Iza n"e) 8ack Baer "e sko#io s kreveta i sli"e!io "e) i !al"e re%e(i) iako "e Meena $rosiktala:
58ack: Zlo#esti $as: S"e!i:6
8ack) kao i obi#no) ni"e o$(e obra(ao $a%n" na n". .olo%iv*i rk na kvak) Meena "e
!boko !a+nla i $ovkla "e. Iznena!ni nalet v"etra $o&ogao "e o!grnti vrata $re&a n"o"
i 8ack "e zb'eno istr#ao na balkon. Meena "e) sva $la*ena) $ro*a$tala: 58ack: Ne:6 i
izlet"ela na teras kako bi ga zastavila $ri"e negoli nastra!a.
Osi& *to on!"e ni"e bilo nikoga / nie'a.
Meena "e !r+te(i sta"ala na sve "a#e& v"etr. Izna! n"ezine glave) i nebo "e bilo !ivl"i
&ozaik zoraka ta&ni+ oblaka izna! ko"i+ s &n"e svaki+ $ar sekn!a bl"eskale. ;i*e
"e!va !a "e i vi!"ela &"esec. Gr&l"avina "e bila tako glasna !a "o" se #inilo kako "o" o!"ek"e
$rsi&a.
Mo%!a zato i ni"e #la svo"e i&e $o#etk. Glas ko"i " "e !ozivao bio "e "e!nako !ivl"i i
!bok $o$t gr&l"avine.
Ali $oto& "e $ri&i"etila !a 8ack o$et re%i) glava & "e bila okrenta $re&a terasi
Antonescevi+) nos & "e $rovirio kroz ogra! o! kovanog %el"eza !ok "e kezio zbe.
I ka!a se Meena okrenla) vi!"ela "e.


~ 169 ~

Četrdeset drugo poglavlje
.1:15 UTC-5, subota, 1M. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
0cien.
Eto n"ega) sto"i na terasi svoga ro'aka E&ila) n"egov !ga#ak) crni baloner vi"ori se na
v"etr oko n"ega $o$t $la*ta...
Sto sa&o ra!i on!"e) bl"e(i tako n"7
.ono( "e ve( $ro*la. Oblaci izna! n"i+ $o!r+tavali s o! ki*e.
.olo%ila "e rk na srce) ko"e "e "ako tklo.
5Meena.6
Glas & "e bio gla!ak $o$t svile. Gotovo !a ga "e os"etila kako "o" !o!ir"e ko%) $o$t
glatkog) bi"elog $a&ka n"ezine s$ava(ice.
3ozivao " "e. 3ozivao " "e isto onako kako "e &n"a !ozivala gr&l"avin.
,to sa!7 ,to (e & re(i7
Meena se $o&aknla $re&a zi! terase i) nasloniv*i se na n"ega) rekla $reko !va i $ol
&etra *irokog $onora ko"i i+ "e !i"elio: 5Ne &og ba* razgovarati sa!a) 0cien.6
Glas "o" "e !r+tao ba* kao i $rsti) ali "e sve"e!no s$i"evala !r%ati !rven igl za $leten"e.
Na!ala se !a to ni"e $ri&i"etio.
5Za*to ne) Meena76 $itao "e 0cien) a zabrintost n"egov glas bila "e $o$t
&ilovan"a. 50"ti* li se zato *to sa& &orao otkazati na* ve#ern"i izlazak7 Zar nisi !obila &o"
$ork76
N"egov glas vi"ao se i o&atao oko n"ezini+ na"!bl"i+ os"e(a"a) onako kako & se
baloner o&atao oko nog svaki $t ka!a bi v"etar za$+no.
53obila sa& tvo" $ork6) rekla "e. 5@vala na torbi. Ali sa!a "e!nostavno ni"e $ravi
trentak.6
5Mo%!a bi+ &ogao !o(i !o tebe6) rekao "e. 5.ok*ao sa& te nazvati $ri"e) ali nisi se
"avl"ala na tele4on.6
5Zna&6) rekla "e Meena te*ko $rogtav*i. Ako "e stvarno $rinc ta&e) saznat (e $ri"e ili
$osli"e. .a & on!a &o%e slobo!no i re(i istin: 5Nisa& se &ogla "aviti na tele4on. - &o"o"
!nevno" sobi "e .alatinski stra%ar. -ni*tio &i "e sve tele4one.6
0cien se &irio. Za$ravo) Meeni se #inilo kao !a se sve &irilo. Nebo na! n"i+ovo&
glavo& se za&rznlo. Mn"e) gr&l"avina) n"ezini otkca"i srca... #ak "e i v"etar za&ro. Oblaci
ko"i s sa&o nekoliki sekn!a $ri"e "rili na! n"i&a) sa!a kao !a s se natr$avali "e!an na
!rgi. 3ebeli) crni) ol"ni oblaci zaklonili s &"ese#ev s"a" i skrivali 0cienov izraz lica.
5Meena6) #la ga "e kako ka%e.
?i"e# / sa&o !va sloga / rekla "o" "e sve *to "e +t"ela znati) kao !a "e iznena!na
&eteorolo*ka $ara!a ni"e ve( !ovol"no v"erila. - sebi s #vala ci"eli svi"et $atn"e.
I o$asnosti.

~ 170 ~

Neki &ali !io n"e / ro&anti#ar n"o") $ret$ostavila "e / "ako se) na!ao !a (e 0cien to
zani"ekati. ;a&$ir7 Naravno !a ne: S&i"e*no. .a svi zna" !a va&$iri ne $osto"e.
Ali #la "e istin $ravo sa!a n"egov glas.
5.ok*ao sa& ti re(i6) rekao "e. Glas & "e zv#ao "e!nako slo&l"eno kao i n"ezino srce.
5- &ze"...6
5O!lazi.6 ,a$tala "e) kako i+ nitko n"ezino" !nevno" sobi ne bi #o. Ali bilo "e te*ko ne
otkriti strav) kao i bol) svo&e glas. 5O!lazi) 0cien. I ne&o" se vi*e nika!a vratiti.6
5Meena.6 M"esec "e i !al"e bio izgbl"en iza oblaka ko"i s klizili nebo&.
Ali sa!a "e za#la !a zv#i &an"e ran"eno) a vi*e nestr$l"ivo. =ao !a "e i&ao ikakvo $ravo
biti nestr$l"iv s njom.
5Ne &og v"erovati kakva sa& b!ala bila.6 Meena se os"e(ala kao !a se g*i. Stiskala "e
igl za $leten"e na $rsa kao !a "e neka vrsta talis&ana ko"i (e "e za*tititi o! zla. 5A "a sa&
&islila !a i&a&o t nek nev"ero"atn vez. Ne $ita" &e za*to. Mo%!a zbog onoga ka!a si
&i s$asio %ivot is$re! kate!rale. Osi& *to nisa& znala !a *i*&i*i za$ravo na$a!a" tebe:
Nisa& znala !a si... !a si...6
Ni"e #ak &ogla niti izgovoriti t ri"e#.
5Meena6) rekao "e. 5Mog ob"asniti.6
Zar to on n" zeza7 Mo%e objasniti3 5Tko "e to bio) 0cien76 +t"ela "e znati. 5.ozna"e* i+)
zar ne76
0cienov "e ton bio skr*en. 53onekle...6
5I ci"elo si &i vri"e&e6 / Meenin glas "e zv#ao o*tro) #ak i n"o" / 5#itao &isli) zar ne7 Tako
si znao g!"e %ivi&: I ta torbica:6 O!&a+nla "e glavo&. 5Ta gl$a torbica: Trebala sa& &
re(i !a baci nju kroz $rozor &"esto &og tele4ona. Ubi"a si -maja. Bo%e) ne &og v"erovati !a
sa& $ala na to: 8esi li ika!a raz&i*l"ao o to&e !a $i*e* !i"aloge za a&eri#k sa$nic)
0cien7 8er bi+ ti &ogla na(i $osao ta&o g!"e i "a ra!i&.6
5Meena6) rekao "e 0cien. Sa!a "e i n"egov ton bio o*tar... o*tar $o$t n"egovi+ zba)
$o&islila "e) ko"e ni"e niti os"etila kako "o" ton ko%. 58e li "o* t7 .alatinski stra%ar76
5O+) *to se zbiva76 Znala "e !a v"ero"atno zv#i vi*e +isteri#no negoli sarkasti#no. 5Ne
&o%e* &i $ro#itati &isli !a sazna*76
Izni&no sna%an nalet v"etra) ko"i se naizgle! stvorio niotk!a) za$+no "e $reko n"ezine
terase i bio bi "e oborio s nog !a ni"e is$stila igl za $leten"e i is$r%ila rk kako bi se
+vatila za balkonsk ogra! !ok "e !rgo& rko& *titila o#i.
Nekoliko sekn!a ni"e ni*ta vi!"ela "er "e bilo toliko $ra*ine i s&e(a / ne*to o! toga bile
s s+e latice &rtvi+ $elargoni"a s n"ezina balkona / *to s se zavrt"eli iznena!ni $rol"etni
torna!o ko"i se stvorio niotk!a.
Ali bila "e sasvi& sigrna !a "e vi!"ela &aglovit obris ne#ega velikog oblik *i*&i*a
kako leb!i iz&e' n"ezine terase i terase Antonescovi+) blokira"(i ono &alo sv"etlosti ko"a
"e !o$irala s no(nog neba i $rozora stanova ko"i s okr%ivali n"ezin. Bilo "e to kao on!a ka!a
s se *i*&i*i obr*ili na n" i 8acka Baera...
Sa&o *to "e sa!a znala !a za$ravo o$(e nis na$a!ali n". 0cien "e bio ona" ko"eg s
%el"eli.
A razlog zbog ko"eg & nis &ogli a$soltno ni*ta #initi "est ta" *to ni"e #ov"ek. N"i+ovi
zbi i kan!%e nis & &ogli na*ko!iti "er & ba* ni*ta i ni"e &oglo na*ko!iti. Ni*ta osi&
o!rbl"ivan"a glave &a#e& / bare& tako ka%e Alaric Gl4 / ili na*il"enog ko&a!a !rva ko"i
& se zabi"e srce.
A ona "e $ravo olako is$stila "e!ini ko&a! na*il"enog !rva ko"i "e i&ala.

~ 171 ~

=a!a se v"etar sti*ao i Meena &ogla otvoriti o#i) vi!"ela "e 0cien kako sto"i $re! n"o&)
na n"ezin balkon) sa&o $ola &etra !al"e.
Meena) os"e(a"(i kako bi "o" srce &oglo izlet"eti iz $rsa) !igla "e bra! !a & $ogle!a
lice / to nev"ero"atno os"e(a"no) li"e$o lice / i vi!"ela na n"e& izraz kra"n"eg nego!ovan"a.
Sa! "e $rvi $t s+vatila *to za$ravo zna#i brzan"e n"ezina $lsa: stra+.
I ne sa&o za 8ona i onog .alatinskog stra%ara n"ezin stan: stra+ za vlastiti %ivot.
5Iskreno6) rekao "e 0cien s&ireno) 5nika!a ti nisa& &ogao $ro#itati &isli) Meena. Tvo"e
&isli s vi"ek $o&alo... zbr#kane.6
Meena) ko"o" s se $rsti gr#evito tresli) "o* se "a#e +vatila za balkonsk ogra!. ,to "e
#inila7 ,to se !oga'a7 ,to on ra!i ov!"e7 @o(e li "e biti7
5Mislila sa& !a va&$iri n/ne &og (i) osi& ako nis $ozvani6) $ro&cala "e kroza
zbe) ko"i s zacvokotali. 8e li to sa&o n"ezina &a*ta ili s n"egove ta&ne o#i i&ale tra#ak
crvenila n"i&a) !boko z"enica&a.
5To "e neko( bila istina6) rekao "e. Gr&l"avina "e o$et za$o#ela bila "e tako "aka !a "e
zatresla &etaln ogra! $o! n"ezini& $rsti&a. Ol"a na! n"i&a i*la "e $re&a svo&e
vr+nc. 5Bare& ono vri"e&e ka!a "e l"!i&a bilo !ovol"no stalo !o vlastita !o&a !a s i+
sve(enici i rabini blagoslivl"ali. - !ana*n"e vri"e&e) ka!a se izgle!a niko&e ne !a gn"aviti s
ti&7 Ni"e na& to vi*e nikakav $roble&.6
5O+6) rekla "e Meena. 5Tako.6 .ogle! "o" "e bio 4iksiran na n"egov) iako "e boso& nogo&
kra!o&ice ta$kala $o balkonsko& $o! $otrazi za iglo& za $leten"e) ko" "e is$stila.
Na'e li "e) +o(e li istin i&ati +rabrosti / i snage / !a & "e zari"e srce 1ili &"esto na
ko"e& & "e srce neko( bilo27
Mo%!a !a "e!nostavno sko#i. S&rt &ora biti bol"a o! ovoga.
5Ali i ka!a nai'e&o na $osve(eni $rag6) rekao "e 0cien) nastaviv*i isti& razboriti&)
gotovo razgovorni& tono&) 5zna&o ga zaobi(i. Mo%e&o $o&o( kontrole &a nat"erati one
&an"e... sna%ne vol"e !a nas $ozov. Neki o! nas se #ak &og $retvoriti &agl i $ro(i kroz
kl"#anic) ako ne %eli&o !a nas !rgi $osli"e o$aze)6
5Mo%e* se $retvoriti &agl76 ne&o(no "e $itala.
.ogle! n"egovi+ crveni+ o#i" 4oksirao se na n". 53a6) rekao "e. 5Mog se $retvoriti
&agl. Mog se $retvoriti i vka. A ti &e ne(e* biti) Meena. Ne s iglo& za $leten"e. Ne(e*
niti sko#iti) a ne(e* #ak niti viknti kako bi !ozvala tog .alatinskog stra%ara ova&o) koliko
go! !a sa& ti o!vratan.6 Sa!a "e nabrao one ta&ne obrve. =1a2to "e to&e tako76
I$ak "o" &o%e #itati &isli. Mo%e.
No) gotovo !a &o%e.
O!"e!no& "o" se #inilo !a se svi"et is$re! n"e l'a#ki nagno.
0cien "e $osegno i +vatio "e oko $asa $rivla#e(i "e za svo"e ti"elo. 3o!ir n"egovi+
#vrsti+ &i*i(a kroz tanak &ateri"al n"ezine s$ava(ice nat"erao "e n"ezin nagnti sve&ir !a se
izravna.
Ali sa&o !onekle.
Glas & "e sa!a bio !ica ko"a "e kroti. 5Mog raz&"eti za*to se l"ti*...6
5Ne.6 Iskrenla "e vrat kako bi ga $ogle!ala. Sra&ila se sza ko"e s "o" is$nile o#i) ali
ni"e &ogla #initi ni*ta !a i+ zastavi. 5Misli& !a ne &o%e*. .ri"e sa&o nekoliko sati &islila
sa& !a si na"bol"e *to &i ika!a !ogo!ilo. A sa!a sa& saznala !a te nika!a nisa& niti
$oznavala.6 Sav"est " "e $ekla. 5I) re!) ni ti &ene za$ravo o$(e ne $ozna"e*... ali ti #ak
niti nisi #ov"ek.6
Nebo se rasvi"etlilo o! "e!ne "e!ine bl"e*tave &n"e i $oto& se streslo o! te*kog gro&a.

~ 172 ~

Zati& "e $o#elo ki*iti. ;elike) bolne ka$i ki*e $a!ale s "o" na glav i ra&ena.
0cien "e rekao: 5Meena.6 Ni"e vi*e zv#ao razborito. Sa!a &i "e glas) kao i gr&l"avina)
zv#ao l"tit i o#a"an. =0io sa& #ov"ek... neko(.6 Okreno se tako !a "e ti"elo& *titio Meen o!
ki*e) !r%e(i "e ono& tobo%n"e& skloni*t !ovratka ko"i "e vo!io n"ezin sob) !ok se
svi"et oko n"e nastavio vrt"eti tako !a "o" "e bilo &#no. N"ezin $as) vi!"ev*i i+ za"e!no tako
bliz "e!no !rgo&e) $o#eo "e &a+nito re%ati) ali i& se ni"e s!io $ribli%iti.
5Ne &isli* li !a %!i& za ti& !a os"eti& te stvari $onovno7 $itao " "e 0cien.
Glas & "e na$kno. Znao "e *to "e / i o#ito "e to &rzio.
Ali $ri+vatio "e to... isto onako) Meena "e s+vatila trentk $rosv"etl"en"a) kako "e ona
$ri+vatila to *to "e ona.
5Misli* li !a &i se sviHa ovo *to &e "e otac $retvorio76 $itao "e o#a"ni#ki. 5Ne. A &isli*
li !a sa& i&ao &og(nost i-bora3 Ne zna& ko"i "e nesveti savez on stvorio i s ki&...
!e&oni&a) v"e*tica&a ili sa&i& vrago&. Zna& sa&o !a sa& "e!ne no(i &ro i $rob!io se
otkriva"(i !a sa&... ovakav. Isto "e #inio i &o&e brat 3i&itri". ?ekao na& "e !a se ne
brine&o "er (e&o sa!a %iv"eti zavi"ek. Za razlik o! &o"e &a&e... n"ezina s&rt ga "e
nat"erala !a $otra%i ova" groteskni $ol%ivot za sve nas.6
Meena "e $restravl"eno gle!ala n"ega iz skloni*ta n"egova zagrl"a"a !ok se iza n"ega ki*a
sli"evala te*ko" zav"esi) a gr&l"avina se nes&il"eno orila. Ni"e to %el"ela sl*ati. Ni"e %el"ela
sl*ati ni*ta o! toga.
5Naravno6) 0cien "e rekao) ironi#no se nas&i"e*iv*i) 5ni"e bilo tako "e!nostavno. Bilo "e...
nagona. .ok*avao sa& ne $okleknti Ali bili s tako "aki. Otac ni"e #inio ni*ta !oli nas
$oticao) nose(i na&... !arove. 3i&itri") ko"i "e vi"ek i&ao slab vol") ni"e se borio $rotiv
toga !a se $re$sti groznici i !o$*tao "e !a n"i&e zavla!a" $ri&itivni instinkti) tako *to "e
klao nevine i $osta"ao vi*e #!ovi*te& negoli #ov"eko&. Ali "a... ne zna&. Mo%!a zato *to
sa& i&ao t sre( !a sa& se ro!io o! svo"e &a"ke za ko" s) kao *to zna*) govorili !a "e bila
!"elo&i#no an'eo>6
50cien.6
Malila ga "e. .o!igla "e rk... ni"e znala za*to. Mo%!a zato !a bi ga $ogla!ila $o obraz.
Znala "e *to "e on. I &rzila "e to. Ali $atio "e.
Trgno se $ri"e nego *to ga "e s$"ela !otaknti i skreno $ogle! $re&a ki*i.
5Ne ka%e& !a sa& bol"i #ov"ek o! svog brata6) rekao "e. 5Ili !a "e &o"a &a&a bila bol"a
%ena o! n"egove. I ne ka%e& !a nisa& &ogao #initi vi*e $ok*a" !a zastavi& n"ega i
oca. Mogao sa&. Trebao sa&. Na kra"... "esa&.6
;ratio "e $ogle! na n") a n"egove o#i bile s $o$t %eravice. Meena "e brzo s$stila rk)
kao !a se o$ekla.
5=a!a s oca na$okon ni*tili) a "a $ostao $rinc6) rekao "e) 5rekao sa& i& !a bi"an"e
&ora $restati.6
Meena ni"e %el"ela sl*ati. Iotogra4i"e ko"e "o" "e Alaric Gl4 $okazao bile s "o" "o* sv"e%e
glavi.
Ali ni"e niti &ogla sa&o sta"ati t !ok se on sla&ao o! sra&a) $re! n"o&. A $ogotovo ne
!ok ol"a *iba o n"egova le'a) !ara"(i n"i+ $o$t orkanskog $l"ska.
=ao *to "e i rekao / sa!a &o%!a i "est va&$ir.
Ali neko( "e bio #ov"ek.
5-'i ntra6) $ro*a$tala "e. 5Sav si &okar o! ki*e.6

~ 173 ~

.ogle!ao "e $re&a n"o" kao !a "e iznena'en *to vi!i !a "e "o* vi"ek !r%i svo&e nar#".
.oto& se n"egov $ogle! koncentrirao na n") $ro!orno) $o$t lasera) tako !a ni"e bila
sigrna !a "o" se to svi'a.
;i!i li "e na$okon kao Meen) %en ko" voli... ili kao svo" sl"e!e(i obrok7
Znala "e !a "e ovo &o%!a na"ve(a $ogre*ka ko" "e ika!a %ivot na$ravila.
Ali "e sve"e!no otvorila vrata s$ava(e sobe.
0cien " "e sli"e!io ta&.
5Ti &isli* !a sa& #!ovi*te6) rekao "e.
To ni"e &ogla zani"ekati.
.a !obro) +inila "e gostol"bivost.
5I&a& r#nik ov!"e neg!"e6) rekla "e !ok "e $o!izala 8acka Baera) ko"i i+ "e $ratio i !al"e
re%e(i. Ostavila ga "e or&ar) zgrabiv*i r#nik o!an!e. 8ack Baer "e zbn"eno $ogle!ao
sve Meenine ci$ele) $oto& kratko zala"ao) sa&o "e!no&) !ok "e ona zatvarala vrata. Bit (e &
!obro ntra) znala "e to. Sigrni"i "e o! n"e.
8o* va%ni"e) nitko ga ne(e #ti) $osebno za zvk ol"e vani i 4il&a) ko"i "e #la kako "o*
tre*ti iz !nevne sobe.
5-#inila si &i ne*to6) o$t%io " "e 0cien) glaso& ko"i & se stezao grl) !ok & "e
!avala r#nik) a $oto& $o&ogla !a skine &okri ka$t.
5Sto7 Ka sa& #inila ne*to tebi3 Nisa& ja ne*to #inila6) $ro*a$tala "e Meena nev"erici)
tone(i na krevet !a se so#i s n"i&e. 5-#inila sa&o sa&o to !a sa& "ako $ogri"e*ila i zal"bila
se tebe. Sto) v"er" &i) stavl"a& na vr+ $o$isa na"!bl"i+) na"&ra#ni"i+ %al"en"a) kao *to "e
ona tra"na ko" sa& na$ravila os&o& razre! "er nisa& $osl*ala 0eis+) i o!lazak na
&atraln ve#er s .etero& 3el&onico&. 3obro7 .a +a"&o on!a to sa&o $ri$isati "o* "e!no"
"ako lo*o" o!lci i zavr*i&o s ti& sa!a. =a!a $restane ki*iti) &ora* oti(i. ;"er" &i) #ini& ti
stvarno velik slg. 8er sa&o "e!an vrisak i ona" stra%ar &o"o" !nevno" sobi bit (e ov!"e
sekn!i !a te $robo!e kolce&.6
;i!"ela "e kako ta" crveni $ogle! brzo $relazi s n"e $re&a vrati&a n"ezine s$ava(e sobe.
O!&a+nla "e glavo&) is$r%ila rke !a ga +vati za bi"el ko*l" i $ovkla ga k sebi
na krevet.
5Zna* !a ne &og oti(i6) rekao "e 0cien) i !al"e gle!a"(i $re&a vrati&a s$ava(e sobe.
53a) &o%e*6) rekla "e Meena) o!&a+"(i glavo&. Nastavila se !r%ati za n"egov
ko*l". 5Za*to ne &o%e*76
.ogle! & se vratio na n") crvenilo "e $olagano nesta"alo) sre(o&. 5Zna* za*to) Meena.6
O #e& on to priaC Ne &isli val"!a... ni"e &og(e !a "e> 5Ne &og oti(i "er sa&
zal"bl"en tebe) Meena6) rekao "e !boki& glaso&. .o!igao "e rke !a ob+vati n"ezine.
5?ekao sa& ti. -bila si z&a"a.6
On "e -a"jub"jen n"7 0cien Antonesc "e -a"jub"jen n"7
Sa&o nekoliko sati $ri"e ova vi"est bi o! n"e #inila na"sretni" !"evo"k na svi"et.
Ali sa!a...
Sa!a "e znala !a on ni"e sa&o 0cien Antonesc) $ro4esor Isto#noero$ske $ovi"esti.
On "e $rinc ta&e.
Nastavio "e isti&) !boki&) o*tri& glaso&) "o* "e !r%e(i za rke. 5Ali ti ne*to kri"e* o!
&ene) Meena. I to ne sa&o .alatinskog stra%ara !nevno" sobi. Znao sa& to o! trentka
ko"e& sa& te $oznao. Ne*to *to kri"e* o! svi">6

~ 174 ~

=Ka kri"e& ne*to76 Znala "e to#no o #e& govori) naravno. Ali "e ato&atski slagala. 8er "e
to vi"ek ra!ila.
53a) ti6) rekao "e. .ri&io " "e za ra&ena. 5Zna&. Nisa& nika!a s&io $o&isliti !a tebe)
ba* tebe o! svi+ l"!i) &og zavarati. Ali zna*) bio sa& iskren s tobo& koliko sa& to &ogao
a !a te... ne $restra*i&. Ali ti... nisi ni ti bila iskrena sa &no&. I&a ne*to vezano z tebe. Sve
otka! s&o... bili za"e!no / "a... "a...6
5Ti) *to76 $itala "e Meena. Srce "o" "e l$alo. Znala "e !a "ako $no riskira ti&e *to ga "e
$stila svo" sob / a "o* vi*e svo"e srce. - bilo ko"e& trentk bi Alaric &ogao $asti s
8ono& za $eta&a. Nakon toga bi) ako se !ogo!i ono na"gore) sve bilo n"ezina krivica...
.*ta"(i ga svo" sob za$ravo $o#in"a ono *to "e on $ravo $riznao !a "e #inio svi+
oni+ go!ina s oce& i brato&... bo"stva. Sto ona to ra!i3
5Sve otka! sa& te "tros ostavio6) rekao "e 0cien) 5i&a& #!an os"e(a" !a zna& kako (e
svako l"!sko bi(e s ko"i& sa& st$io kontakt... &ri"eti. I ne) *to go! !a &isli* o &eni) o!
&o"i+ rk.6
Meena "e bl"ila n"ega. =oliko zna) ovo "e $rvi $t !a "e ostala bez teksta.
5Sigran sa& !a ti "e ona" &*karac tvo"o" !nevno" sobi is$ri#ao neke %ivo$isne stvari
o &eni6) nastavio "e 0cien. 5;elika ve(ina n"i+ &ogla bi biti i istinita. Ovo sa& *to "esa& ve(
!go.6 O#ito "e $a%l"ivo birao ri"e#i. 5Ali nisa& nika!a) nika!a isksio ne*to sli#no ovo&e.
Ne !o... $a) $ri"e nego *to sa& bio s tobo&. @o(e* li &i re(i *to se to#no !oga'a7 Misli& !a
to i&a veze s to& tvo"o& ta"no&. Oni&e *to skriva*. ,to &i #ini ne&og(i& !a !okra"a
$ro#ita& tvo"e &isli.
I zbog #ega se ti tako sna%no i!enti4icira* s Ivano& Orleansko&) ko"a "e #la glasove. 8er
to "e ono *to "a i&a& os"e(a" !a se !oga'a. <"e& glasove.6
- ss"e!no" sobi #la "e stereo/zvk s!ara ato&obila. 0r-i ,estoki b#no "e "rio $re&a
svo&e kre*en! s!ar &etala.
5To "e zbog &ene6) rekla "e. .la#l"ivo z!a+ne.
Stisak & se $o"a#a.
I to ne ba* n"e%no.
5O #e& govori*76 $ro&klo "e $ita.
5.io si &o" krv6) $o!s"etila ga "e. 5Ne $no) $a (e to v"ero"atno" nestati nakon tvog
sli"e!e(eg +ran"en"a. To bi te trebalo na#iti !a b!e* o$rezni"i. Ono si *to "e!e*) zna*.6


~ 175 ~

Četrdeset treće poglavlje
.B:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
0cien "e bl"io n". N"ezino lice) is$o! n"egova) bilo "e bli"e!o $o$t &"eseca.
=ako li n"egovo izgle!a n"o") $itao se. .o$t za$re$a*tene &aske.
5Ti zna*6) $ro&r&l"ao "e) tr!e(i se !obro "e raz&"eti) 5kako (e svi &ri"eti76
5.a) ne svi6) rekla "e Meena. 5Za tebe o#ito ne zna&. B!(i !a si ve( &rtav.6
3r%ao " "e za ob"e rke i ni"e " $*tao niti olabavio stisak. Sa&o "e i !al"e zrio n".
5Zato &ora* oti(i6) rekla "e Meena $ro&klo. 5Zna& !a (e* biti stra%ara. Onog iz
;atikana. Ali i 8ona.6
Na ri"e# Kon glas "o" "e $kno.
0cien se os"e(ao kao !a "e gr&l"avina) ko"a se za#la to& trentk) !o*la o!nek!
!boko n"e&. O!&a+no "e glavo& $ok*ava"(i istinitost n"ezini+ ri"e#i otresti iz glave)
$o$t ka$l"ica ki*e ko"e s & "o* vis"ele na vr+ovi&a kose.
5Ne6) rekao "e. 5Meena) ne bi+. Nisa& bio #ov"eka ve( stol"e(i&a i &ora* znati !a ne
bi+ nika!a bio tvog brata ili ikoga koga voli*.6
-nato# ta&i sobi) vi!io "o" "e sze ktovi&a o#i") kako s"a"e $o$t !i"a&anata.
5Sa&o *to b!e*6) rekla "e "e!nostavno.
5Meena6) rekao "e. N"egovo srce) za ko"e "e toliko go!ina &islio !a "e &rlo sk$a s n"i&)
s n"egovo& !*o&) na$okon se vra(alo %ivot. 5To *to ti vi!i*... tvo"e vizi"e... ne ostvare se
uvijek. Zar ne76 .o&islio "e na !e#ka #i"e "e kl"#eve zeo ne*to $ri"e te ve#eri.
5Ne.6 Meena "e $o!ignla za$e*(e i $rotrl"ala $lakane o#i. 5Ne ako $ozori& l"!e. I
ako oni $o!z& ne*to vezi s ti&e. Ali ti si vampir, 0cien. I nisi tek ta&o neki va&$ir.
Navo!no si vla!ar svi+ va&$ira) prin# tame. I "a bi+ ti trebala "e!nostavno... v"erovati !a
ne(e* ni*ta #initi to& ti$7 Ili &o& brat7 <ak ni sa&oobrani: 8er obo"ica te stvarno "ako
%ele biti. Alaric Gl4 i&a stvarno velik &a# i>6
0cien "e ta!a oslobo!io stisak. Ali sa&o zato !a "e $riv#e k sebi i $risloni obraz z
n"ezin kos.
5,***...6 rekao "e. 5Zna#i !a "e ono *to si vi!"ela sa&o "e!na o! &og(i+ b!(nosti.6
5Osi& ako se ne*to ne $ro&i"eni6) rekla "e Meena o!gr"(i ga o! sebe. 5A ono *to se
treba $ro&i"eniti "e tvo" boravak ov!"e. I v"ero"atno bi trebao re(i i MarE 0o i E&il !a o!.
8er "e .alatin i n"i&a na trag. I stvarno ne %eli& biti $na $re!ras!a $re&a... to& *to "esi.
8er sa& Bog zna !a i&a& svo"i+ $roble&a s l"!i&a ko"i &isle !a sa& "e!na grozna osoba
sa&o zato *to sa&... $a) o$s"e!nta s&r(. Ali zov te $rinco& ta&e. A to sgerira !a si zao
i !a ti se ne &o%e ba* v"ero>6
=(isam zao6) $ro&rsio "e. .oto& "e &alo raz&islio. 5.a) nisa&) vi*e.6
5;"er"e& !a s $otrebl"ene ri"e#i poma-anik sve'a nesveto' ka!a te se s$o&in"alo6) rekla
"e Meena. 5Mo%!a sa& kriv) ali &eni to ne govori ni*ta !obro.6

~ 176 ~

5.alatini te*ko !a s ne$ristrani ka!a sa& "a $itan"6) rekao "e 0cien cini#no. 5Ali
otka! sa& !o*ao na ov $ozici") "ako se tr!i& s$ostaviti novo !oba) !oba
$rosv"etitel"stva za &o"e l"!e) za*tititi i n"i+ove i l"!ske interese.6
5;i!"ela sa& 4otogra4i"6) rekla "e Meena) 5.alatinskog stra%ara ko"e& "e $ola lica
$o"e!eno. Alaric "e rekao6 / ki&nla "e glavo& $re&a zi! s$ava(e sobe / 5!a "e to o!
na$a!a va&$ira.6
0cien ki&ne a ra&ena & se ob"ese. Alaric. Alaric Gl4.
53a. Zna& za tog #ov"eka. I6) !o!ao "e) nes$osoban !a $rikri"e *ok o! svega *to se
!oga'a) 5n"egova $artnera. To s bili !rakle) ko"e s i+ na$ale.6
58es li to bili... !rakle6 / izgovorila "e t ri"e# kao !a "o" "e o!vratna / 5ko"i s nas na$ale
is$re! =ate!rale sv. 8r"a neki!an76
53a6) o!govorio "e. 5Ali ne nas. Mene. @t"eli s &ene. Ti nisi nika!a bila ni kakvo"
o$asnosti.6
Meena se neveselo nas&i"e.
5No) nisi bila ni kakvo" o$asnosti !ok sa& "a bio on!"e6) rekao "e 0cien is$raviv*i se.
5I "es li !rakle oni ko"i bi"a" te !"evo"ke76 $itala "e Meena.
.ogle!ao " "e. =ako tako sna%na osobnost &o%e biti &otana tako nev"ero"atno &alo
ti"elo7 53a6) $riznao "e. 5Gotovo sa& sigran to.6
5.a... novo !oba $rosv"etitel"stva ba* i ni"e s$"e*no) zar ne76 $itala "e Meena.
Nika!a ni"e os"etio takav o#a". Za*to se sve ovo !oga'a sa!a ka!a "e na$okon !o*ao bliz
to&e !a +vati &alo sre(e7
.ogo!ba ko" "e n"egov otac za$e#atio !oni"ela "e bes&rtnost n"e& i n"egovo" obitel"i.
Ali ko"a korist o! v"e#nog %ivota ako si os'en na to !a ga $rove!e* sa&7
5=o&$licirano "e6) rekao "e. 5M!n"a za krvl" "e "aka) $osebice ko! oni+ ko"i s tek
$retvoreni i #ezn za +ran"en"e&... ali ne( i& !o$stiti !a bi"a". Zna" !a (e biti
$osl"e!ica ako se ne $okore. Ali sa!a i+ i&a $no vi*e negoli i+ "e neko( bilo. Ne &og
$ravl"ati svi&a n"i&a. .ok*ao sa& $o&o( izaslanika) ali... &isli& !a &o" brat sto"i iza
$obne $rotiv &ene. ;e( "e to ra!io. O!vi"ek "e %elio $ri"estol"e.6
Meena "e $osegnla za r#niko& ko"i "e is$stio i $o!igla ga kako bi & obrisala kos i
stra%n"i !io vrata. 5.o$t $isaca !i"aloga6) $ro&r&l"ala "e) n"e%no l"be(i &"esta na ko"i&a "e
$ri"e sa&o nekoliko sekn!a !r%ala r#nik) 5vi"ek %ele biti glavni scenaristi.6
.ogle!ao " "e iznena'eno. 3o!ir n"ezini+ to$li+ sana na n"egovo" ko%i o!aslao "e
elektricitet kroz n"ega. Ni"e znao *to !a #ini. Ni"e bio sigran zna#i li ta" $ol"bac i*ta...
Ili zna#i sve.
5Moli&76 $itao "e za$an"eno.
?a*irila "e o#i. Izgle!ala "e "e!nako iznena'eno svo"i& $ost$ko& $o$t n"ega.
5<in"enica "e) sve"e!no) !a (e* biti &oga brata6) rekla "e.
5Ne(6) inzistirao "e $ri&a"(i "e za rk i $rivkav*i k sebi) $oto& s$*ta"(i lice $re&a
to$lo" !bini na ko"o" "o" se vrat s$a"ao s kl"#no& kosti. Ali $azio "e !a "e ne $ol"bi na to
&"esto. ;i!io "e $ri&"erak Eraku"e na $o! kt sobe) kao !a ga "e ona&o na$rasito
zavitlala. 5Meena) rekao sa& ti) voli& te. Ne bi+ nika!a>6
5Zna& !a to ne bi +tio6) $ro*a$tala "e n"egov vla%n) kovr#av kos. Glas "o" "e bio
!r+tav o! ne$roliveni+ sza. 5Ali zna& i !a te &o" brat ne $ozna"e onako kako te "a
$ozna"e&. I $ok*at (e te biti. Meli i& se $ri!r%iti.6
5.ri!r%iti ko&76 0cien "e bio s&*en. 8e li to bilo zbog n"ezine blizine ili zbog
ostataka n"ezine krvi ko"a "e "o* vi"ek ttn"ila n"egovi& vena&a7

~ 177 ~

5.alatini&a6) rekla "e.
0cien " "e "e!va #o. =o*l"a & se nekako rastvorila i ona ga "e l"bila $o ra&eni&a
kao !a se ne &o%e zastaviti) sne s "o" bile &ekane $o$t cv"etni+ latica. Mogao "e &isliti
sa&o na glatko( n"ezine ko%e / $o$t tek nato#enog Montrac+eta / i #in"enic !a "e #o $ls
kako !ara n"ezini& vena&a) nje'ovim vena&a) "ek otkca"a srca ko"e "e neka!a i&ao.
.a "e sa&o rekao: 5Misli& !a se ne &ora&o brinti !a (e se to !ogo!iti. 8e!nako tako
kao *to ne( biti 8ona.6
3ok "e govorio) $ovkao "o" "e sn"e%nobi"el s$ava(ic $reko glave a !a ni"e bio $ot$no
sigran "e li ona sv"esna toga.
Sa!a "e kleknla z n"ega) $ot$no razo!"evena) ta&ni &" e $ogle!o& $retra%ivala
n"egovo lice. Iako sobi ni"e bilo sv"etlosti vi!io "o" "e vr+ !o"ke kako !r+ti sa svaki&
otkca"e& n"ezina srca.
;al #e%n"e ko"i ga "e $oklo$io bio "e "a#i o! i#ega *to "e ika!a os"etio svo& sv"esno&
%ivot. =o"i "e tra"ao ve( $ola tis(l"e(a.
5Meena6) rekao "e. Glas & "e bio $o$t otvorene rane) tako & "e "aka bila %el"a.
Is$r%io "e %l"evit rk !a "e $ri&i za t !r+te( !o"k.
I ta!a) na !o!ir n"ezine satenske ko%e) nestalo "e i $osl"e!n"eg Ot$ora) $a " "e o!"e!no&
$rivkao) !ive(i se %ivo") zb!l"ivo" gi$kosti n"ezina ti"ela i $olo%io sta na n"ezina)
$re$lavl"en $orivo& !a "e $ro%&e... !a "e $rogta... !a "e $re$lavi.
Ti+o se oglasila / iz $rotesta ili #e%n"e) ni"e &ogao razl#iti / i $ri"ela oba&a !lanovi&a
o n"egova $rsa.
Nevol"ko "e o!vo"io sne o! n"ezini+ i $itao na$ola zatvoreni+ O#i": 5,to "e76
5Bez griza6) $ro*a$tala "e. 5To stvarno) stvarno &isli& ova" $t.6


~ 178 ~

Četrdeset četvrto poglavlje
B.:15 UTC-5, subota, 1M. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
8on "e bacio $ogle! na $ala#ink ko"a "e cvr#ala tavi is$re! n"ega. Savr*enstvo. -istin.
8tros & "e ba* sve i*lo o! rke. Tcet !ebeli+ $ala#inkica) svaka "o* zlatni"a o! one
$ret+o!ne.
=a!a se v"erio !a se is$ekla) stavio " "e na +r$ ko"a "e sta"ala na tan"r $okra"
*te!n"aka) $"ev*e(i is$o! glasa.
Znao "e !a v"ero"atno ne bi s&io biti ovako veseo "er & sestra i&a toliko $roble&a.
Ali) &o%e li i*ta biti s"a"ni"e o! #in"enice !a "e n"i+ov stan vatikanski lovac na
va&$ire7
.ogle!ao "e kroz $rolaz !a $rov"eri stol blagovaonici. O+) !a. Bilo "e !obro. Stol
$ostavl"en. Sok o! naran#e nato#en #a*e. -brsi slo%eni. Izgle!alo "e kao ko! Sarabet+Ns za
vri"e&e %ine. Sa&o bez kolica) ili yuppiea ili !"ece ko"a vri*te.
.o%elio "e !a &o%e nazvati Geinberga i $ozvati ga !a !o'e i $roba n"egove savr*ene
$ala#inke. I ka%e & *to se !oga'a. ;a&$iri) na Man+attan7 Nika!a & ne bi $ov"erovao.
Ta"no !r*tvo "ova#a na va&$ire7
On bi i&) kao i 8on) %elio $rist$iti. - to ne&a s&n"e. ?azbit &alo ne&rtvi+ gbica:
S !rge strane) Geinberg "e $okazao izni&n nevol"kost !a $rist$i n""or*ko" $olici"i.
Mo%!a i& ne bi %elio $rist$iti. Mo%!a bi "e!nostavno %elio ostati !o&a i gle!ati CNN i
%aliti se na onog seri"skog bo"ic ko"i "e >
8on zastane) a $os!a s ti"esto& za $ala#inke "o* & "e bila rci. Seri"ski bo"ica. Seri"ski
bo"ica o ko"e& Geinberg stalno $ri#a ovi+ !ana.
(aravno. To "e ona" isti va&$ir ko"eg Alaric Gl4 lovi.
No) ne ona" isti ko"i "e grizao n"egov sestr) ako 8on !obro s+va(a *to se !oga'a / a 8on
i !al"e ni"e bio sigran !a raz&i"e ba* sve *to se !oga'a.
Ali neki va&$ir) svako& sl#a".
O+) sa!a mora re(i Geinberg.
8on "e o!lo%io ti"esto za $ala#inke) zgrabio na"bli%i &obitel i $o#eo ti$kati bro"eve.
58e li to moj tele4on76 $itala "e Meena laze(i k+in" ob#ena tra$erice i &a"ic) s
&ali& crveni& r$ce& i balerinka&a iste bo"e) a kratka "o" se kosa) &okra o! "tarn"eg
t*iran"a) kovr#ala z vrat.
8on "e iznena'eno $ogle!ao &obitel svo"o" rci.
5O+6) rekao "e stisnv*i ti$k za $reki! $oziva. 53a. O$rosti. 8a) 4) sastavio sa& ga
sino() nakon *to si oti*la krevet. ?a!i bez $roble&a. ;al"!a se ra!ilo sa&o o $ovr*insko"
rani.6
53a" &i ga6) rekla "e Meena is$r%iv*i rk.

~ 179 ~

5Ne&a *anse.6 8on "e bacio "o* "e!an $ogle! $re&a $rolaz i !nevno" sobi. Ma!a Gl4
ni"e bio on!"e. 8o* "e bio !rgo" k$aonici) t*irao se. Za!%io "e 8ona !a $azi na Meen) s
izri#iti& $ta&a !a "e ne $sti blizin ni "e!nog tele4ona) ko&$"tera ili izlaza iz stana.
5Ti si "o* vi"ek ci"ela... zara%ena i tako to.6
58on6) rekla "e Meena o!l#no. Izgle!ala "e bol"e $o! sn#evo& sv"etlo*( ko"a "e
!o$irala kroz $rozore nego sino(. =ao $rvo) bila "e na*&inkana.
I ni"e vi*e $lakala. Za$ravo se #inila... $a) %iva+no&) to "e bila "e!ina ri"e# ko"e se 8on
&ogao !os"etiti !a "e o$i*e. Iako "e znao !a &rzi t ri"e#. =ao i obi#no) 8ack Baer "e bio z
n" i !a+tao.
5Ne b!i blesav6) rekla "e Meena. 5Ne( ga nazvati.6 Ni"e &orala re(i tko "e on. Obo"e s
znali. ;a&$ir.
5Sa&o %eli& $ogle!ati $orke6) rekla "e.
8on "e okli"evao. -istin "e izgle!ala &nogo bol"e. Mo%!a "e $rebol"ela ti$a.
Istin govore(i) ka!a bi 8on saznao !a "e neka !"evo"ka s ko"o& izlazi va&$ir) i on bi to
!osta brzo $rebolio.
Osi& ka!a bi to bila TaElor Mackenzie) naravno.
5.a6) rekao "e. Bacio "e $ogle! na &obitel. ;ibrirao "e kao l!i ci"elo "tro. Netko "e bio
!osta $oran $ok*ava"(i !o(i !o n"e.
To "e &o%!a va&$ir) znao "e. Ako "est) &ogao bi Meeni !ati tele4on) $oto& $risl*kivati
n"i+ov razgovor) !oznati g!"e "e ti$) zati& to re(i Alaric Gl4 i $o&o(i & !a ga bi"e.
Ta!a bi ga ta .alatinska gr$a) ili *to go! !a "es) sigrno za$oslila. I&ao bi $ot$no
nov kari"er: I to s$er kari"er.
S !rge strane) t "e bila ci"ela ona $ri#a ko"o" "e Meena $rili#no sigrna !a (e ga n"ezin
novi !e#ko biti.
.a) to "e &alo !e$ri&ira"(e.
Tele4on & "e zazvonio rci !ok "e tako sta"ao i raz&i*l"ao treba li "o" ga !ati ili ne.
5To bi &ogla biti 0eis+a6) rekla "e Meena. 5Mo%!a s "o" $o#eli tr!ovi.6
5Ter&in "o" "e tek za !va &"eseca6) rekao "e. 5To "e sa&o &i*l"en"e li"e#nika6) rekla "e
Meena. 5Ne i &o"e.6 5A tvo"e &e!icinsko znan"e "e na!aleko $oznato6) rekao "e 8on.
5Za$ravo6) rekla "e Meena) 5i "e.6
8on "e $ogle!ao tele4on rci. 5.i*e Nne$oznat bro"N5) rekao "e.
50eis+a v"ero"atno zove s $osla6) rekla "e Meena.
5- sbot6) rekao "e 8on.
5Ona "e Iri-erka<, $o!s"etila ga "e Meena.
8on "e zakoltao o#i&a i $re!ao "o" tele4on. O#ito ni"e bila tako "ako zabrinta !a (e ga
$rinc ta&e biti. .a za*to bi on!a on bio7
Meena "e $ritisnla ti$k za $ri+va(an"e $oziva. 5@alo76
5,to se ov!"e !oga'a76 zagr&io "e !bok glas iz blagovaonice.
8on "e Meeni $tio $ogle! $n o#a"a. Sa!a ga "e valila nevol". Ovo sto $osto ne(e
!obro izgle!ati na n"egovo" $ri"avi za $osao .alatinskog stra%ara.
5-4) ni*ta6) rekao 8on izlaze(i iz k+in"e s tan"ro& $ni& !ebeli+ $ala#inki. 5Sa&o "e
zove n"ezina na"bol"a $ri"atel"ica. Tr!na "e. Ozbil"no) stari) $rov"erio sa&. .ala#inke76
Alaric Gl4 "e izgle!ao l"tit. .lava kosa & "e "o* bila &okra o! t*iran"a) a kako "e
ko*l" ostavio neg!"e) $okazivao "e istin i&$resivan set ra&eni+ i $rsni+ &i*i(a) !a se ni
ne s$o&in" trb*ni &i*i(i) ko"i s bili #vrsti $o$t ka&ena i !avali $ot$no novo zna#en"e

~ 180 ~

$o"& $lo#ice. Za$ravo) ka!a bi 8on i&ao tako oblikovane &i*i(e) bio "e sigran !a bi TaElor
Mackenzie ve( !avno bila n"egova.
S !rge strane) lik "e i&ao neke o$ake o%il"ke) ko"i s 8ona nat"erali !a $o&isli kako bi
&o%!a trebao raz&isliti o to&e !a & se $ri!r%i to& ci"elo& bi"an" va&$ira. 8e li to
rana o! u'ri-a3 Izgle!ala "e... $a) u-nemiravaju5e bila "e "e!ina ri"e# ko"e se 8on &ogao !os"etiti.
Meena "e) #in "na*tva za ko"i "e 8on o!l#io !a (e "o" se zavi"ek "o* vi*e !iviti)
$o!igla $rst $re&a Gl4) znak &e'naro!ne geste za ;vo me -a tren, !ok "e ki&ala osobi
ko"a " "e zvala.
Crven lic o! bi"esa) is$$#eni+ vena na vrat i #el) Alaric "e sta"ao i bi"esno gle!ao
Meen) $ot$no ignorira"(i 8ona. Ni"e #ak niti $ri&i"etio li"e$o $ostavl"en stol ili #in"enic
!a "e 8on $ri$re&io slanin. .rav slanin: Ne on o! $rice. Morao "e &alo otvoriti $rozore
kako bi s&ra! &asno(e iza*ao van.
5.restani... razgovarati... na... tele4on6) rekao "e Gl4.
8on "e bacio $ogle! na Meen ko"a) #inilo se) ni"e niti $ri&"e(ivala Alarica. Na&r*tila se i
govorila tele4on: 5<eka") s$ori... g!"e si to#no76
Alaric Gl4 "e tri !ga koraka $re*ao sob. 8on "e $o&islio !a (e n"egovo" sestri
i*#$ati glav.
Ali sa&o "e $osegno za tele4ono&.
No Meena "e o!"rila iza 4otel"e / kre((i se "e!nako brzo kao Gl4 / i rekla za"e!l"ivo:
5O$rostite7 ?azgovara& na tele4on. >a,no je.<
Alaric Gl4 "e na$okon bacio $ogle! 8onov s&"er) o#ito $otrazi za ob"a*n"en"e&.
5-46) rekao "e 8on) 5!a. Na"bol"a $ri"atel"ica "o" "e tr!na i &isli... to "e !ga $ri#a. =ne&
se) ne&a veze s va&$iri&a. .ogle!a") na$ravio sa& !or#ak. Za*to ne bis&o s"eli i
!or#kovali $ri"e nego *to se o+la!i7 @o(e* li !a ti sk+a& kav7 S Meenini& a$arato& za
kav "e to #as $osla.6
Alaric "e ne*to $ro&rsio. 8on ni"e znao *to. Ni"e izgle!ao sretno. Sta"ao "e na &"est)
#eka"(i !a Meena zavr*i razgovor) rk $rekri%eni+ na *iroki&) o%il"ci&a $rekriveni&
$rsi&a.
5?az&i"e&6) Meena "e govorila tele4on. 5Ne) is$ravno si $ost$ila. Sa&o ostani t
g!"e "esi. 3o(i (e&o o!&a+ $o tebe.6
Izraz #iste nev"erice $re$lavio "e Alaricovo lice. Meena "e ssrela n"egov $ogle! i gle!ala
ga stisnti+ o#i".
53a) zna& to#no g!"e si6) rekla "e Meena tele4on. 5.rona(i (e&o te. Obe(ava&. Evo nas
za $ola sata. Bok.6 .rekinla "e.
5Mora&o i(i6) rekla "e. 5Mi>6
.ri"e negoli "e s$"ela izstiti sl"e!e( ri"e#) Gl4 "e eks$lo!irao 5Bila si s n"i& sino(6)
vikno "e) o$t%"(i $eriv*i $rst Meenin s&"er. 5Bio "e ov!"e:6
Meena "e bila zabezeknta. I ne sa&o ona. 8on "e #! bl"io lovca na va&$ire.
5O #e& govori*76 $itao "e 8on. 5Bilo s&o ov!"e ci"el no(. I ona ni"e>6
5Govori& o ovome.<
Gl4 "e !o*ao !o n"e i $ovkao &ali crveni rbac ko"i "e Meena zavezala oko vrata) ona"
ko"i "e i*ao z balerinke.
5A6) rekla "e Meena izgle!a"(i l"tito. 5<esto !avi* l"!e7 Ozbil"no) tvo& *e4 ne s&eta
!a se ovako $ona*a* $re&a l"!i&a76
Alaric) ko"i "e izgle!ao l"(e o! n"e) obgrlio " "e ono& &e!v"e'o& *a$o& oko $asa kako
& ne bi o$et o!"rila. .oto& "e slobo!no& rko& razvezao #vor ko"i "e !r%ao rbac.

~ 181 ~

=a! se rbac razvezao i o!le$r*ao na $o!) 8on "e bleno sa! ve( $oznat okrgli trag
ko"i "e vi!io na sestrin !ga#ko&) tanko& vrat.
Bio "e s$re&an $ov"erovati "o" !a ni*ta ne zna / s obziro& na to !a se ra!ilo o n"egovo"
sestri Meeni ko"a &rzi va&$ire / !a "o" obrazi nis bili iste bo"e kao i rbac $okra" n"ezini+
nog.
53ovraga) Meena6) 8on "e #o sa&og sebe kako se izlano. 5,to ti "e76
5Ne raz&i"ete6) rekla "e !ariv*i Gl4a $eto& c"evanic zbog #ega " "e zasten"av*i
$stio.
Ali nato# to& *to "e izvana izgle!ala bntovno) n"ezini& ogro&ni& s&e'i& o#i&a
sta"ale s sze.
5Ni"e zao. Zabrint "e zbog bo"stava ba* kao i vas !vo"ica6) inzistirala "e) obra(a"(i se
Alaric. 5Zna& *to vi &islite !a "e on) ali on to ni"e. On ni"e na svog oca. Misli& !a
o$t%"ete krivog #ov"eka.6
5=ako "e o$(e *ao ntra76 $itao "e 8on Gl4a) ignorira"(i sestr "er bilo "e o#ito !a
"e l!a. 5Ci"elo vri"e&e s&o $azili na vrata.6
=U"a-na vrata6) rekao "e Alaric Gl4 &rko. Ni"e ni na trentak &icao $ogle! s Meene.
5Trebali s&o $aziti i na balkonska vrata.6
5Balkonska vrata76 8onov glas se slo&io. 5Na "e!anaesto& s&o kat. ,to "e ti$ #inio)
!oletio76
Obo"e s ga $ogle!ali) Meena t%no) Gl4 sarkasti#no. 8on) s+vativ*i o ko&e govori)
sa&o "e te*ko $rogtao.
5O+6) rekao "e. .oto& se o$et okreno $re&a svo"o" sestri. 5Mislio sa& !a si "ako
zabrinta oko toga *to (e nas on biti6) $ovikao "e. 5I on!a ga sa&o tako $sti* ntra76
5Ne &o%e si $o&o(i6) rekao "e Gl4. Naglo se okreno i $tio natrag $re&a k$aonici)
o#ito $otrazi za ko*l"o&. 5Ona "e sa!a n"egov sl"e!benik. @o(e&o li &i ostati na %ivot ili
&ri"eti) n"o" to ne zna#i ni*ta. 3ok go! on ostane s n"o&.6
8on "e $tio sestri $ogle! $n o$t%bi. 5Isse Bo%e) Meena6) rekao "e. 5-$ozna* "e!nog
va&$ira i tvo" !boki) v"e#ni $ri"ezir $re&a &izogini& #!ovi*ti&a sa&o tako nestane) i ti
se $retvori* "e!n o! onih !"evo"aka7 Mislio sa& !a &rzi* ta" ti$ !"evo"aka.6
.o!bo!ena) Meena "e za!r%ala !a+. 5Nisa&6) $ovikala "e. 5Nisa& "e!na o! ti+ !"evo"aka.
Nisa& sl"e!benik. 8o* vi"ek &rzi& va&$ire. Sa&o ne i 0ciena. 8er on ni"e $o$t ostali+. I
stalo &i "e !o vas !vo"ice: No6) !o!ala "e) o*inv*i $ogle!o& Alaricova le'a !ok se
!al"avao) 5!o "e!nog o! vas.6
Gl4 "e o!&a+no rko& iza le'a kao !a ga ne zani&a) !ok "e !gi& koraci&a kora#ao
$re&a 8onovo" sobi.
5To "e istina.6 Meena "e s&"erila sza&a is$n"ene o#i $re&a 8on. 5Mora* &i v"erovati)
nisa& sl"e!benik. Ali) ako ostavite 0ciena na &ir) ne&a&o se oko #ega brinti.6
8on "e o!&a+no glavo&. 5Ne zna&) Meen. .*ta* $rinca ta&e stan nakon *to si rekla
!a (e &e biti7 I on!a & !o$sti* !a te grize7 Donovno3 Ako &ene $ita*) tako se $ona*a
sl"e!benik.6 Snizio "e ton !a ga Alaric ne bi &ogao #ti. 5I to ne izgle!a "ako !obro za &ene)
zna*) zbog $osla.6
=Dos"a3< Meena "e izgle!ala zbn"eno.
5Zna*6) rekao "e 8on. 5Ako !obi"e& $osao ko! .alatina. Ne &og i&ati sestr ko"a s$ava
s ne$ri"atel"e&. Morat (e* $restati.6
Sinlo "o" "e o #e& govori. Meenin izraz "e $ostao sarkasti#an. 5O+) o$rosti6) rekla "e.
5Zaboravila sa& !a se ov!"e za$ravo ra!i o &og(nosti&a za$oslen"a za tebe gos$o!ine
Gaz!a Ni"e - 3(an.6

~ 182 ~

8on "e zine. =Ke!nom<, $ro*a$tao "e) !r%e(i ka%i$rst zrak) 5I rekao sa& ti !a "e to bilo
sre! no(i: Stvarno sa& &orao $i*ati =ako sa& &ogao znati !a (e se &r"ak $rovesti ba*
to" sekn!i is$re! to#no tog SbwaEa76
Gl4 se vratio zako$#ava"(i ko*l". 5=oliko si & rekla7 $itao "e.
5=o&76 $itala "e Meena tre$nv*i.
Gl4 "e zakoltao o#i&a. 5Ne$ri"atel" sv"etlosti.6
5Nisa& & ni*ta rekla6) rekla "e Meena. 5I $restani ga tako zvali. On ni"e takav.6
5Sve & "e rekla6) rekao "e Gl4 8on zna#a"no.
8on "e $o!igno obrve. 5-$ravo "e rekla !a ni"e>6
5;a*i ss"e!i (e se o!seliti.6 Gl4 "e zako$#ao i $osl"e!n"i g&bi 5Na!a& se !a nis
$os!ili va* $os! za *e(er "er "e nika!a vi*e ne(ete vi!"eti.6
5Ne zna& za*to &e ne %eli* sasl*ati6) rekla "e Meena) bi"esno ga gle!a"(i. 50cien ni"e
$o$t ostali+) ova") va&$ira ko"e ti $ozna"e*. On "e !rag i sr!a#an i veliko!*an) i otac ga "e
%asno zlostavl"ao i $retvorio ga to *to "est. Ni"e i&ao izbora. Ona" ko"eg treba loviti "est
n"egov brat 3i&itri". 8esi li znao !a nas "e $ok*ao biti neki!an7
Ili "e bare& $oslao koloni" *i*&i*a !a to #ini &"esto n"ega. Meli ni*titi 0ciena zato
!a sa& $ostane $rinc ta&e ili kako go! !a se to zove. A ako se to !ogo!i) svi"et (e stvarno biti
veliki& $roble&i&a.6
Gl4 "e $ogle!ao 8ona s izrazo& lica ko"i "e $okazivao !a se !osa'"e. 5Sa!a bi+ $o$io
on kav.6
5O+) naravno) sti%e o!&a+6) rekao "e 8on i $o%ri $o n".
5-lizico6) Meena "e rekla brat o$t%"(i ga. .oto&) sli"e!e(i Alarica !o zrcala ko"e "e
bilo $okra" stola blagovaonici) ka&o "e oti*ao kako bi se v"erio !a & ni"e $ro&aknlo ni
"e!no &"esto !ok se bri"ao) rekla "e: 50cien "e ona" ko"i se tr!i !a nitko o! !rakla i ostali+
va&$ira) ko"i s neg!"e vani) ne bi"a". Misli&) !a) oni $i" l"!sk krv... ali sa&o o!
!obrovol"ni+ !avatel"a.6
5.ok*a" to ob"asniti CaitlEn6) rekao "e Gl4.
5Tko "e CaitlEn76 $itala "e Meena bez vi"an"a.
5I&e ko"e sa& !ao na*o" $osl"e!n"o" %rtvi6) rekao "e Gl4) $i"cka"(i kav s ko"o& "e 8on
ve( !otr#ao.
5Zar nisi #o *to sa& rekla76 $itala "e Meena nestr$l"ivo. 50cien $ok*ava !ok#iti
tko bi"a te !"evo"ke i zastaviti ga) ba* kao i ti. Za*to ga ne &o%e* s!iti $o ono& *to #ini) a
ne $o ono& *to jest3<
5,to bi to trebalo zna#iti76 Gl4 "e izvkao stolac !a s"e!ne za stol $a $osegno za
slanino& ko" "e 8on $rire!io.
5To zna#i !a os'"e* 0ciena sa&o zbog onoga *to on "est) ) $rizna"e&) on "e va&$ir6)
rekla "e Meena. 5Ali se ne $ona*a tako.6
5A ne76 $itao "e Gl4) a $ogle! "e s&"erio ravno na n"ezin vrat.
Meeni lice $ocrveni $o$t n"ezina r$ca.
6To "e sa&o... sa&o>6 za&cala "e. 5Sa&o s&o se &alo zezali.6 5QQ si se &o%!a zezala6)
rekao "e zi&a"(i no% i vilic !a $o"e!e $ala#inke ko"e "e 8on na$ravio. 5Ali v"erava& te)
n"e& to ni"e bilo Nle%an"eN. <in"enica "est) ako va&$ira "e!no& $sti* ntra) nika!a ne(e
oti(i. Oni s $o$t neza$oslene ro!bine ko"a ne&a g!"e %iv"eti.6 5@e"6) 8on "e $rotestirao.
5Bez vre!e6) rekao "e Gl4) zagrizav*i tost. Meena "e $ogle!ala n"egov tan"r. 5,to ra!i*76
5A *to &isli* !a ra!i&76 $itao "e Gl4. 5<eka &e !ga#ak !an) bora& $aziti na tebe kako

~ 183 ~

ne bi $o#inila "o* nek gl$ost. O#ito (e &i trebati snage. 8er i&a& os"e(a" !a (e* $ok*ati
na$raviti "o* $no gl$osti.6
5Ne&a&o sa!a vre&ena za to6) rekla "e Meena raz!ra%eno. 5Mora&o i(i. Osi& ako nisi
za to !a &e $sti* sa& van iz stana.
Gl4 "e $o!igao obrve. 5Te*ko !a (e se to !ogo!iti. A ka&o ti to &ora* tako +itno76
$itao "e.
5To "e bila 8alena) sa!a na tele4on6) rekla "e Meena gle!a"(i 8ona. 5Na$okon "e $ob"egla
o! svoga !e#ka. Obe(ala sa& "o" !a ( !o(i $o n".6


~ 184 ~

Četrdeset peto poglavlje
1B:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
9henani'ans 1apa!na Getr!eset !ru'a u"i#a B?1
(e) *ork, (e) *ork
Alaric ni"e ba* na"bol"e raz&io kako se zatekao lanc restorana $o! i&eno&
S+enanigans na Ti&es S[are sbot $o!ne.
Ali ako ga ika!a b! $itali kako za&i*l"a $akao na ze&l"i) on!a "e to S+enanigans.
58a ( velik !i"etaln kol6) Meena "e rekla konobarici vire(i iza "elovnika !ga#kog
!evet stranica / istin) i&ao "e !evet stranica.
=onobarica zeleni& $oliesterski& +la#a&a sa *ilterico& izgle!ala "e neza!ovol"no.
Ovo o#ito ni"e bila !ovol"no velika nar!%ba !a n" za!ovol"i.
Ili o$rav!a to *to s zazeli se$are z $rozor na Ti&es S[are) kako bi Meena &ogla
$aziti na !olazak te neke 8alene) za ko" "e $orno govorila !a "e &ora" s$asiti.
5A &o%!a &alo Taco Tor$e!osa76 $re!lo%ila "e konobarica. 5Ili l"ti $r%eni kr&$ir ko"i
"e !anas na akci"i) !obi"ete i+ !vanaest za $et !eve!eset !evet.6
5Sa&o !i"etaln kol6) rekla "e Meena s os&i"e+o&. O$et "e nosila svo" crveni rbac) ko"i
"e bio &alo nakrivl"en. Izgle!ala "e onako kako a&eri#ke gl&ice za&i*l"a" !a bi se obkla
&la!a Irancskin"a.
.o&alo kao i ovo &"esto ko"e "e $re!o!%ba kor$orativnog koncerna o to&e kako bi
restoran trebao izgle!ati.
=onobarica se obratila Meenin brat 8on.
58a ( nar#iti Tor$e!ose i kr&$ir6) rekao "e. 5I z to) s$iralne kr&$iri(e i &arinirana
krilca i kock $e#enog lka.6
Meena "e o!&a+nla glavo&. 5Grozan si6) rekla "e brat. 5Mrzi& te.6 Alaric ni"e i&ao
$o"&a *to "e ovo trebalo zna#iti. Mo%!a "e za&"erala brat to *to & ne!osta"e os"e(a" za nos
kalori"a.
8on se nas&i"e*io svo"o" sestri. 5O+) i kol6) rekao "e konobarici.
=onobarica & "e) o!obrava"(i) zvratila os&i"e+) zela n"egov "elovnik i nas&i"e*ila se
Alaric. 5A vi76
5=av6) rekao "e Alaric) vra(a"(i "o" "elovnik. Bio "e "e!nako te%ak kao i) bare& "e
$ret$ostavl"ao) kocka $e#enog lka. 5Obi#n.6
=onobarica se $restala s&"e*kati. 5Sti%e6) rekla "e i nestala.
5?eci &i "o* "e!no&6) rekao "e Alaric naslan"a"(i laktove na l"e$l"iv $ovr*in stola.
5Tko "e 8alena76
Meena ga "e bi"esno $ogle!ala. Bilo "e o#ito !a "o" on ni"e na"o&il"eni"a osoba. 5Ona "e
!"evo"ka ko" sa& $oznala $o!ze&no" rekla "e. 5Tek "e !o*la ze&l". 3ala sa& "o" svo"
bro" i rekla "o" !a &e nazove ako $a!ne nevol" "er sa& vi!"ela !a (e "e n"ezin !e#ko
$ok*ati biti.6

~ 185 ~

5Za razlik o! nas6) rekao "e 8on ogor#eno) $okaz"(i rko& na sebe i Alarica. 5=a!a
Meena i&a "e!n o! svo"i+ vizi"a o svo&e !e#k ko"i $ok*ava biti nekoga) ona ga $ozove
k sebi i s$ava s n"i&e i !o$sti & !a "e grize za vrat.6
Meena "e sa!a bi"esno gle!ala svog brata. 50cien (e vas biti "e!ino sa&oobrani.
Ako vi ne $ok*ate biti nje'a, on!a ni on ne(e i&ati $roble& s va&a i tako ne(e>6
5Meli& se vratiti natrag na razgovor o !"evo"ci $o!ze&no" $rekino i+ "e Alaric
stavl"a"(i $alac i ka%i$rst na kori"en i zatvara"(i o#i. 5-&oran sa& o! sl*an"a o to&e kako
"e 0cien !ivan. A osi& toga) o! va*i+ ne$reki!ni+ sva'a !obiva& &igren.6
A no( $rove!ena na ka# ba* i ni"e $o&ogla.
Ni #in"enica !a & "e za !lak $ro&akla &og(nost !a o!rbi glav 0cien
Antonesc. Ako @oltz&an ika!a !ozna za to) re! (e zavi"ek sa&o o to&e $ri#ati.
5O+6) rekao "e 8on ot$+nv*i. 5Mi se sva'a&o7 A *to "e s vas !vo"e7 ;as !vo"e zv#ite
$o$t starog bra#nog $ara ka!a se $o#nete sva'ati.6
Alaric "e otvorio oko i $ogle!ao &la!i(a. 5I&a& &a# ko! sebe) "asno7 Sasvi& sa& ga
s$re&an $otri"ebiti ov!"e S+enanigans. Za$ravo) iskreno s&n"a& !a bi itko i*ta
$ri&i"etio.6
Brat "e zatvorio sta i $ri+vatio se *arenog koktelskog c"enika) ko"i "e sta"ao na rb stola
z staklenke ke#a$a i !rgi+ za#ina) o#ito se !re(i. Alaric "e znao !a "e zr"an zato *to %eli
$ostati #lano& .alatina $a i na"&an"a naznaka Alaricove kritike kvari n"egov san o novo&
za$oslen".
Alaric "e znao !a (e $ri"e ili $osli"e &orati re(i brat !a se n"egov san ovo& %ivot ne(e
nika!a ostvariti. Na"vi*e zato *to treba" go!ine i go!ine obke kako bi se to $ostiglo) a 8on "e
$restar !a bi sa!a $o#eo s obko&.
Ali i zato *to 8on) ba* kao i n"egova sestra) Alarica "ako l"ti.
Ali $ot$no !rga#i"e) naravno. Alarica) na$ri&"er) brat ne $rivla#i seksalno) kao *to ga
$rivla#i sestra. <in"enica zbog ko"e se stalno korio. =ako ga &o%e $rivla#iti %ena ko"a "e
s$avala s gos$o!aro& v"e#ne ta&e7 Ni"e #ak ni tako "ako $rivla#na: I&a $rekratk kos za
n"egov ks i $re!n"i zbi s "o" &alo nakrivl"eni.
Osi& toga) i&a iritantn navik !a stalno sto$alo& n"i*e gore/!ol"e. I sa!a "e to #inila)
is$o! stola. Os"e(ao "e kako & n"ezina ci$ela !o!ir"e nog. =ontakt "e $reinti&an) s
obziro& na to kako "e ona $rovela no( / vo!e(i l"bav s 3raklini& sino& $re! n"egovi&
noso&.
Meena "e nastavila kao !a "e brat niti ni"e $rekino. 5On / Geral!) !e#ko / o!zeo "o" "e
$tovnic) i !r%ao "e zato#eni*tv i t"erao !a...6 S$stila "e $ogle! i naka*l"ala se.
5O$sl%"e !rge &*karce. 8alena "e nekako $ob"egla i nazvala &e "er "e &o" bro" "e!ini ko"i
"e i&ala. Na(i (e se sa &no& ov!"e. Iako) *to (e #initi ka!a vi!i vas !vo"ic) ne zna&.6
Meena "e bi"esno i &ra#no $ogle!ala svoga brata i Alarica. 5Sa!a ba* i ne v"er"e
&*karci&a.6
5.a) ni "a ba* ne v"er"e& tebi6) rekao "e Alaric) "o* vi"ek trl"a"(i kori"en nosa. 5.osebno
sa!aCN
5O+) !a6) rekla "e Meena) glaso& ko"i "e bio is$n"en sarkaz&o&. 58er "e vrlo izgle!no !a
"e ovo sa&o varka kako bi+ &ogla $ob"e(i s l"bavniko& va&$iro&. Ili & !o"aviti g!"e !a
vas na'e. =ao !a to nisa& &ogla #initi sino( !ok ste vi $okra"n"o" sobi gle!ali 4il&ove.
;i!"et (e&o +o(e* li tako &isliti ka!a ona !o'e ova&o sva $ret#ena) $re$la*ena i sa&a.6
Alaric "e s$stio rk i otvorio o#i !a "e $ogle!a. 5.ona*a* se kao !a si ovo ve( ra!ila.6
Meena "e slegnla ra&eni&a. 5Ni"e &i ba* neobi#a"eno. Na%alost.6
5Ne raz&i"e&6) brat "e izletio. 58e li &o"a sestra sa!a va&$ir ili ni"e76

~ 186 ~

Obo"e) Alaric i Meena) $ogle!ali s ga #!.
5.a6) rekao "e 8on) 5ka! nitko ne(e razgovarati o to&e. -grizao " "e) opet. On!a) ili "e ili
ni"e7 Mora&o li "e $robosti kolce&76
5O+) to "e "ako li"e$o) 8on6) rekla "e Meena "o* vi"ek sarkasti#na 5Sa&o razgovara" o to&e
kako (e* &e $robosti kolce& sre! S+enanigansa.6
5;e( sa& ti rekao6) Alaricova glavobol"a ni"e se s&irivala. 5Mora "e gristi tri $ta) a
$oto& ona &ora $o$iti n"egov krv !a bi $ostala va&$ir. Ovo "e tek !rgi $t !a " "e
grizao. 8esi li $ila n"egov krv) Meena76
5Ne:6 $ovikala "e) izgle!a"(i zgro%eno. Os"etio "e kako "o" se sto$alo $restalo n"i+ati i
naslonilo se na n"egov nog. .o&islio "o" kako ona ne zna !a "e to n"egova noga) a ne noga
o! stola.
Morao bi) znao "e) $o&aknti nog.
A o$et) ni"e to #inio. Ni"e znao za*to. To "e ono *to ga "e na"vi*e zne&iravalo.
- re!. Znao "e za*to.
To "e ono *to ga "e na"vi*e zne&iravalo.
Mora se izv(i iz ovog za!atka *to "e $ri"e &og(e. Mo%!a @oltz/&an i&a $ravo i
&o%!a & treba $si+olo*ko sav"etovan"e.
5Niti ne(6) inzistirala "e. 58a %iva& stvari&a kao *to s snce i r#ak ko!
S+enanigansa. Makar & vlasnik i bio Cons&er 3Ena&ics Inc.) *to zna#i !a (e se v"ero"atno
skoro $o"aviti "e!no" o! e$izo!a (e-asitne, ako z&e&o obzir to kako se stvari
razvi"a"6) &ra#no "e !o!ala. 5I bi+ li istin s"e!ila ov!"e sre! bi"ela !ana !a sa& va&$ir76
.ogle!ala "e stro$. 5Ne &og v"erovati !a vo!i& ovakav razgovor. - 9henani'ansu.<
=onobarica se $o"avila i tresnla Alaricovo i Meenino $i(e $re! n"i+. Za 8ona "e i&ala
l"$ki os&"e+.
5;a*i Taco Tor$e!osi i l"ti $r%eni kr&$iri bit (e skoro gotovi) gos$o!ine6) rekla "e.
5@vala va&6) rekao "e 8on zvrativ*i "o" os&i"e+o&.
Za stolo& !o n"i+ova) &*karac ko"i "e nosio crn ko%nat "akn i $lisirane kaki +la#e
zas&i"l"io se ka!a se &obitel za n"egovi& $o"aso& o!"e!no& oglasio krckan"e& s&etn"i
!"e#"i& glaso& !ovol"no glasni& !a s ga &ogli #ti i svi na kat: 5Tatice7 8esi li t76
=aki @la#e se gl$avo nas&i"e*io i $ritisno ti$k na na$ravi ko"a "e bila i &obitel i
vokitoki i $ovikao: 5T sa&) &i*ek: Na Ti&es S[are:6) !ok "e %ena ko"a "e s"e!ila
$reko$ta n"ega / i i&ala izni&no velike) &"etne gr!i) $a!l"ivo izlo%ene $re&alo"
#i$kano" ko*l"i ko" "e nosila is$o! "akne o! nerca / srkala za&rznti !ai[iri i ti$kala ne*to
na svo& &obitel !ga#ki& nokti&a ko"i s bili &anikirani na 4rancski na#in.
Alaric "e &*karc !obacio $ogle! $ozoren"a. =aki @la#e se $retvarao !a to ne vi!i.
Ovo (e skoro $ostati lo*e za n"ega) o!l#io "e Alaric.
5Eno "e6) rekla "e Meena) sto$alo "o" se o$et $ri&irilo) a kral"e%nica is$ravila $o$t
bil"arskog *ta$a.
Alaric se okreno na s"e!al i gle!ao !"evo"k ko"a "e s$znla na stolic za stolo& za
!vo"e za&ra#eno& kt restorana) !aleko o! &"esta ko"e "e gle!alo na Ti&es S[are i na
ko"e& "e snce $rolazilo kroz staklene sti"enke.
3"evo"ka "e i&ala ogro&ne sn#ane nao#ale) iako s bili zatvoreno& $rostor) *to bi
sa&o $o sebi bilo s&n"ivo... !a ni"e bilo i r%ne) l"bi#aste &o!rice ko" "e vi!io kako viri
is$o! !on"eg !i"ela okvira na "e!no" strani sn#ani+ nao#ala) *to "e kazivalo na sv"e% *l"iv
na ok. Nosila "e siv &a"ic s ka$l"a#o& ko" "e navkla $reko glave) a #$erci ne "ako
$rivla#no o*i*ane $lave kose virili s t i ta&o is$o! n"e.

~ 187 ~

Ono *to "e Alarica na"vi*e $rivklo na n"o" bile s ci$ele ko"e "e nosila: bi"ele salonke s
ogro&ni& $lasti#ni& le$tiri&a na $rsti&a.
.ogle!ala "e kra!o&ice kroz sn#ane nao#ale oko sebe... !ok "o" se $ogle! ni"e zastavio
za n"i+ovi& stolo&.
.oto& "e brzo skrenla $ogle! i zela "e!an o! oni+ $re!ebeli+. "elovnika) iza ko"ega "e
sakrila $ret#eno lice.
5Isse Bo%e6) rekao "e Alaric %asnto. Mrtve s ko"i&a se on obi#no ssretao zlostavl"ali
s ne&rtvi. <inilo & se te*ko $ov"erovati !a osoba ko"a "e ovo #inila za$ravo i&a) bare&
tako Meena ka%e) $ravo srce.
5Ostanite ov!"e6) rekla "e Meena i o!lo%ila brs na stol. 5O!&a+ se vra(a&.6
5I!e& s tobo&6) rekao "e Alaric sta"(i. Tono& "o" "e "asno !ao !o znan"a !a ovo ni"e
za&olba.
5Ostani t g!"e "esi i !o$sti &i !a "a ovo o!ra!i&6) Meena se otresla. 5Sa&o (e* "e
$re$la*iti.6
I $oto& "e nestala.
Alaric "e) za#'en ovi& iznena!ni& is$a!o& / istin) kako tako sitna osoba &o%e
izgbiti toliko krvi svake no(i i ostati tako... sna,naC / gle!ao kako Meena "ri iz se$area i
ostavl"a n"i+ !vo"ic sa&e !a se o!e $ri!r%iti 8aleni) ko"a " "e $ogle!ala !ok se
$ribli%avala... i o!&a+ briznla $la#. Meena "e $ri&aknla stolac) obgrlila !"evo"k i ne*to
"o" &r&l"ala) t"e*e(i "e.
5Mo"a sestra istin zna biti $ravi izvor zabave) zar ne76 $ri&i"etioF "e n"ezin brat !ok "e
sla&ko& grkao le! svo&e $i(. 5Te*ko "e vi!"eti *to ta" $rinc vi!i n"o".6
Alaric "e zagn'ao) niti se sla%(i niti ne sla%(i. Istina "e !a "e on $o#eo stvarati vlastite
teori"e) ba* o to" $roble&atici...
5Misli&) &o%e i&ati bilo ko"6) nastavio "e 8on. 5TaElor Mackenzie) na$ri&"er. Za*to bi
+tio zaba!alo kao *to "e &o"a sestra76
Uistinu, -a2to3 $o&islio "e Alaric. 5-$oznala "e t %en $o!ze&no"76 $itao "e n"ezina
brata &"esto !a & o!govori na $itan"e. 5I rekla "o" kako "e i&ala vizi" !a (e &ri"eti76
5Ne6) rekao "e 8on) sr#(i kol. 5Meena "o" "e sa&o rekla !a "e nazove ako $a!ne
nevol". Meena za$ravo ne govori l"!i&a !a (e &ri"eti. Nitko "o" nika!a ni"e v"erovao ka!a
"e to ra!ila. .a i& sa!a sa&o !a"e sav"ete.6
Alaric "e o$et $ogle!ao $re&a Meeni. 5A ka!a ne $osl*a" sav"et76
8on "e nelago!no slegno ra&eni&a. 5.a... on!a &r.6
Alaric "e o!&a+no glavo&. Bilo "e !ovol"no lo*e to *to "e S+enanigans na Ti&es
S[are sa %eno& ko"a "e s$avala s $rinco& ta&e. I ni"e +t"ela $restati s ti&e.
Ali sa!a otkriva !a bi ta ista %ena &ogla za$ravo) stvarno biti ono *to tvr!i !a "est...
vi!ovita.
A ako "e to stvarno istinito... on!a bi se &ogla $okazati kao vri"e!ni& izvoro& n"egov
$oslo!avc.
3a. Za*to ne7 Meena @ar$er / ne n"ezin brat / &ogla bi biti osoba ko"a .alatini&a treba
$o&o(i n"i+ovo" borbi $rotiv ne&rtvi+.
S "e!ne strane) i&ati blizini nekoga tko i+ &o%e $ozoriti ka!a (e on i n"egovi kolege
stra%ari let"eti s&rtonosn klo$k &oglo bi !obro !o(i.
S !rge $ak strane... Alaric ni"e bio sigran koliko vre&ena za$ravo %eli $rovo!iti s
Meeno& @ar$er b!(nosti.

~ 188 ~

5Tatice) zna* *to76 o!"ekno "e &obitel s boka &*karca za stolo& $okra" Alarica.
5Gle!a&o $stro 0oya"<
5S$er) $ri"atel":6 $ovikao "e =aki @la#e svo" &obitel.
Alaric "e sk$io *ak.
5Izvolite6) $ovikala "e konobarica !olaze(i s $osl%avniko& krcati& $r%eno& +rano&.
5;a*i Taco Tor$e!osi i s$iralni kr&$iri(i i $e#eni lk>6
5A &o"a &arinirana krilca76 $itao "e 8on zabrinto.
5T s6) rekla "e %ena o!la%(i $re! Meenina brata nekoliko tis(a kalori"a ko*arici.
5S$er6) rekao "e 8on i gla!no navalio na +ran. Morali s oti(i $ri"e negoli "e s$io
zavr*iti s !or#ko& "er "e Meena inzistirala !a se navri"e&e na' s 8aleno&.
Alaric "e gle!ao +ran na stol is$re! sebe. Sve "e izgle!alo nev"ero"atno... !obro.
.osebno l"e$l"iva krilca.
8on) o#ito vi!"ev*i Alaricov $ogle!) rekao "e: 5Navali. Ozbil"no. Ne &o%e* v"erovati kako
"e !obro. I bol"e ti "e !a "e!e* $ri"e negoli se Meena vrati) "er ne(e ni*ta ostati ka!a ona s"e!ne.
Zato i ni"e nar#ila. Tr!i se $aziti na z!ravl"e) ali nika!a ne $ali. Ovisna "e o S+enanigans.
Mo%!a izgle!a sitna) ali ne &o%e* v"erovati koliko &o%e $o"esti. Trebao bi vi!"eti n"ezin
ta"n la!ic za slatki*e na $osl. -istin o!vratno.6
Alaric "e $ro#avao bro"ne ko*arice $re! sobo&. .oto& "e slegno ra&eni&a) zeo krilce
i zagrizao.
Oksi ko"i s & eks$lo!irali sti&a bili s nenalik sve& *to "e ika!a $ri"e !o%ivio.
G*#"a "etra .er Se ni"e ovo&e bila ni !o kol"ena.
Iza n"ega) &obitel =aki @la#a glasno "e zatlio) a $oto& zakr#ao. Mi*ek "e $ovikao:
5Tatice) tatice) &a&ica %eli znati ka!a se vra(a* !o&a:6
Alaric "e o!lo%io $ile( kost. Svi s & se &i*i(i na$eli "er "e znao *to sli"e!i. Ni"e i&ao
izbora) istin.
Morat (e obrisati $o! s ti& =aki @la#a&a zbog toga *to kvari r#ak i n"e&) i svi&a oko
n"i+. To "e "e!nostavno lo* o!go".
8on "e obrisao lice brso&. 5Ne6) rekao "e $o!ignv*i rk. 53o$sti &eni.6
Alaric "e ske$ti#no gle!ao kako "e 8on stao) $ri*ao stol !o n"i+ova i strgno &obitel
=aki @la#a&a s $o"asa.
5Mi*ek6) rekao "e 8on &obitel. 5Mo%e* li &a&ici re(i !a tatica ne &o%e sa!a
razgovarati "er r#a s !rgo& %eno&7 I !a ta !rga %ena i&a stvarno velike cike7 Ne&o"
zaboraviti re(i &a&ici to o !a&ini& cika&a.6
5Oke"6) rekao "e Mi*ek zb'eno na tele4on.
5,to "e to) !ovraga76 $ovikao "e =aki @la#e sta"(i tako naglo !a "e $revrno stolic.
Alaric "e) zi&a"(i !rgo krilce) %vakao i %ivao $re!stavi..
Bare& !ok ni"e $ri&i"etio &*karca &a"ici o! trenirke s ka$l"a#o& i be"zbolsko&
ka$o& 9ankeesa nabi"eno& !o o#i" kako se s$in"e ste$enica&a) a $ogle! & "e) iza
re4lektira"(i+ sn#ani+ nao#ala) bio 4iksiran na Meen i 8alen.
Alaric "e o!lo%io $ile(e krilce i zeo nekoliko brsa kako bi obrisao $rste.
5No !a") .+il6) rekla "e %ena "akni o! nerca. 5Ne&o" se zb'ivati
S"eti se svoga srca.6
5Mo%!a bi trebao iza(i ka!a razgovara* na tele4on6) rekao "e 8on vra(a"(i .+il n"egov
&obitel. 5Tako ne(e* $a!ati nevol"e.6

~ 189 ~

5Mo%!a i +o(6) rekao "e .+il l"tito) !ok se iz n"egova &obitela #lo kr#an"e i %enski glas
ko"i kri"e*ti: 5.+il7 .+il7 ,to to &i*ek govori o tebi i neko" %eni76
.+il "e stisno g&b i %enski glas se naglo $rekino. Stavio "e tele4on na +o i rekao:
5A+) !*o) ni*ta. Sa&o *ala. Neki l'ak iz New 9orka6) !ok se brzo kretao $re&a
ste$enica&a...
... i okrzno &*karca s be"zbolsko& ka$o& i sn#ani& nao#ala&a) ko"i "e rko&
rkavici $osezao ntarn"i !%e$ ko%nate "akne !ok "e %rio $re&a Meenin i 8alenin
stol.
Alaric "e o$sovao i klizno iz se$area) istovre&eno izvla#e(i &a#.
8on "e $ravo s"e!ao nas$rot n"e&) za!ovol"an sa&i& sobo&.
5;i!i*76 rekao "e Alaric. 5Neke stvari &o%e* ri"e*iti i bez &a+an"a &a#e&... #eka". ,to se
!oga'a7 =a&o i!e*76
Ali Alaric "e ve( sko#io $reko %ene "akni o! nerca / ko"a "e ostala na &"est kako bi
is$ila svo" !ai[iri i na$isala $orke / i $rito& izvla#io Senora 0"e$l"ivog iz toka. .reko) za
8alenini& stolo&) Geral! / "er naravno !a "e to bio 8alenini !e#ko Geral! s be"zbolsko&
ka$o& i ka$l"a#o&F tko bi !rgi i &ogao biti7 / $otegno "e ne*to &alo i crno iz ko%nate
"akne i $ritisno Meeni z le'a) govore(i "o" ne*to ti+i& glaso&) a sn#ane nao#ale is$o!
rba be"zbolske ka$e $rikrivale s & o#i.
Nitko restoran ni"e obra(ao ni na"&an"e $ozornosti na n"i+. Sve s o#i sa!a bile $rte
Alarica) l'aka ko%nato& baloner ko"i izvo!i gi&nasti#ke skokove $o zrak s &a#e&
rka&a. Sa&o "e Alaric vi!io kako se Meeni kral"e%nica $onovno s$ravila $o$t bil"arskog
*ta$a) a o#i "o" se $re$la*eno ra*irile.
8alena se !otle ni"e #inila ni na"&an"e iznena'eno&. ;i*e "e izgle!ala kao !a "o" "e laknlo
*to $i*tol" ova" $t ni"e bio $ritisnt o nje-ina rebra.
Bare& !ok se Alaric ni"e o!"e!no& stvorio $okra" n"i+.
Ta!a "e izazvao 8alenin reakci". -sta s "o" se oblikovala savr*eni &ali O iznena'en"a.
=o"i "e $ostao "o* ve(i ka!a "e Alaric "e!no& rko& +vatio Geral!a za vrat) a !rgo&
o*tro $l"esno s"e#ivo& Geral!a $o za$e*() zbog #ega "e on o! bola is$stio $i*tol".
Alaric "e za s&i"e*ak $ogle!ao na $o! $re&a ?ger kalibra D)P &ili&etara.
5.lanira* $osli"e i(i na v"e%be iz strel"a*tva76 $itao "e Geral!a.
Geral! "e otvorio sta i zasiktao) otkriva"(i $ar izni&no o*tri+ s"ekti(a... za"e!no s
vi"eni&) *il"ati& "eziko& ko"i & "e $alcao $o$t z&i"skog. Meena) o#i" ra*ireni+ o!
%asa) sko#ila "e sa stolice i $rili"e$ila se za zi!) sr*iv*i neke o! svenira S+enanigans.
5O) Bo%e6) $ovikala "e. 5On "e>6
53a) "e) "e JN !a6) rekao "e Alaric s&ireno) i !al"e !r%e(i va&$ira za grlo. 5-#ini &i
slg) &oli& te7 .osegni &o" ka$t76
Meena "e $o!ignla !r+tav rk i ronila "e !boki !%e$ Alaricova balonera.
58esi zela76 $itao "e ka!a "e os"etio kako s "o" se &r*avi $rsti stegnli oko onoga *to "e
bilo na !n n"egova !%e$a.
58esa&6) rekla "e Meena izvla#e(i kristaln bo#ic i $ro#ava"(i "e znati%el"no. 5,to "e
to76
5Sveta vo!a. Sa!a %eli& !a & to baci* lice.6
;a&$ir "e "o* "e!no& zasiktao) "o* zlokobni"e nakon *to "e ovo #o) i grabio Alarica za
rk.
Meena "e %asntog izraza lica $rebacila $ogle! s bo#ice naF va&$ira.
5Ne &og to #initi6) rekla "e *okirana.

~ 190 ~

53a) &o%e*) Meena6) rekao "e Alaric. 5Ni"e vi*e #ov"ek. Sa!a "e #!ovi*te. .ogle!a" ga. I
$ravo te "e $ok*ao $cati.6
5Ni"e to6) rekla "e Meena.
5Ne %eli& zr"ati sve l"!e ovo& krasno& restoran tako *to ( & o!rbiti glav6)
rekao "e Alaric. To "e bila istina. Svi s za stolovi&a oko n"i+ o!lo%ili &arinirana krilca i
bl"ili) o#ito zbn"eni ti&e *to se !oga'a. 5Ali nekako ga &ora& obz!ati. I zato te &oli& !a
#ini* to *to tra%i& i $o*kro$i ga s &alo sveti vo!e $o lic. Stvarno) re! "e. ;e( "e &rtav.
Tako !a ga ne( ozli"e!iti.6
5Ne6) rekla "e Meena o!&a+"(i glavo&. 5Misli&) "a to stvarno ne &og #initi. To "e
Ste4an 3o&inic) nova zvi"ez!a (e-asitne. Znala sa& !a sa& ga ve( neg!"e vi!"ela. On "e bio
na 4otogra4i"i ko" &i "e 8alena $okazala na svo&e &obitel. /n je @era"!C<
5S$er6) rekao "e Alaric $ogle!av*i $re&a neb.
Ovo "e) bez i&alo s&n"e) na"gori za!atak ko"e "e ika!a i&ao.


~ 191 ~

Četrdeset šesto poglavlje
13:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
$venija Dark 91., stan 11$ (e)
*ork, (e) *ork
E&il ni"e bio sigran kako !a t"e*i svo" $lakan %en. Ni"e nika!a vi!io MarE 0o
tako zr"an.
5To "e v"ero"atno sa&o nakratko) !raga6) rekao "e !ok "e ona bacala nara&ke !iza"nerske
o!"e(e) ve(in za"e!no s v"e*alica&a) svo"e #vr*(ene ko4ere &arke 0ois ;oitton. =ako "e
sl*kin"i bio slobo!an !an) ni"e bilo nikoga tko " "e &ogao s$akirati.
58a voli& ova" stan6) "ecala "e. 5Ne %eli& oti(i. I $ro$stit ( sve ras$ro!a"e zoraka:6
5Brzo (e&o se vratiti natrag6) rekao "e E&il.
Ni na"&an"e ni"e v"erovao !a "e to istina. Ali to "e rekao kako bi "e t"e*io) "er "e tako "ako
$lakala.
5A &o(i (e* $no k$ovati i TokE"6) istakno "e.
5- T/TokE":6 MarE 0o "e nesretno $onovila. 5Sto to i&a za &ene TokE"7 Ni*ta:6
Tono tako, $o&islio "e E&il sebi. (itko -a ko'a 5e2 mo5i prireHivati veere i"i kome 5e2 s"ati
mej"ove.
Ali ni"e se s!io re(i ni*ta o! ovoga naglas.
5Svi!"et (e ti se6) rekao "e &"esto toga. 5I stvarno &isli& !a ne treba* $oni"eti sa sobo&
toliko +al"ina. Mo%e&o k$iti *to go! ti b!e ta&o zatrebalo) ka!a stigne&o.6 3o!ao "e)
&alo okli"eva"(i) "er "e ni"e %elio zr"ati "o* vi*e: 53raga) +a"!e $o%ri. ;i!io sa& lovca na
va&$ire kako lazi !izalo s @ar$erico& $ri"e nekog vre&ena. -skoro (e se vratiti) sigran
sa&. Misli& !a ne&a&o ba* $no vre&ena.6
=+eenaC< MarE 0o "e zare%ala n"ezino i&e kao !a "e to neka $sovka. 5Nakon svega *to
sa& #inila za n": 3a nas ba* ona iz!a:6 E&il "e kra!o&ice $ogle!ao na sat.
5Misli& !a ni"e i&ala ba* neki izbor6) rekao "e. 5A za$ravo si "o" ti na&"estila $rinca.
Nisa& sigran !a zna& *to si &islila !a (e se !ogo!iti. Nika!a ni"e !obro $ovezivati na*
vrst s l"!sko&.6
MarE 0o "e $ok*avala zatvoriti ko4er. E&il ni"e bio sigran "e li to) ili n"egova
$ri&"e!ba) bio razlog !a n"egova %ena izgbi ono &alo str$l"en"a *to "o" "e ostalo i $ovi#e: =Ka
sa& bila #ov"ek ka!a si &e $oznao: S"e(a* se7 Meli* li re(i !a mi nis&o $ovezani76
5Ni$o*to) !raga6) rekao "e E&il. .osegno "e za kov#ego&) otvorio ga i $o#eo n"ega
grkati sve one !ga#ke rkave s krzno& ko"i s virili. 5Sa&o ka%e&) &a koliko !a "e $rinc
za!ovol"an gos$o'ico& @ar$er / a izgle!a !a & se "ako svi'a / #ini se raz&ni& o#ekivati
!a bi za sv $a%n" ko" &rtve !"evo"ke !obiva" &e!i"i&a .alatini ka!/ta! !o*li
n"*kati. I naravno) to zna#i !a bi $ri"e ili $osli"e s+vatili g!"e s&o mi. I sa!a... $a.6
MarE 0o se "eca"(i bacila na krevet $okra" ko4era) a n"ezina ina#e savr*ena $lava kosa)
bila "e be%ivotna. A *&inka oko o#i" raz&azana)
5Ako nas %eli biti) za*to on!a "e!nostavno ve( ne !o'e76 $itala "e. 5?a!i"e bi+ !a &e
$robo! kolce& nego na$stila Man+attan:6

~ 192 ~

E&il "e $o&islio kako "e to !osta !ra&ati#no) ali ni"e ni*ta rekao "er & "e %ena tako i tako
bila ve( iz&orena e&oci"a&a. On "e i sa& bio &alo zne&iren "o* o! rano"tarn"eg ssreta s
$rinco& ko"i se neo#ekivano $o"avio na terasi) a zati& kroz balkonska vrata $olako !o*etao
!nevn sob.
5Gos$o!ar:6 E&il "e $ovikao. 58e li sve re!76
5Ne6) 0cien "e rekao. =o*l"a & "e bila otko$#ana sve !o strka i otkrivala n"egov
vitk t"elesn gra'. E&il "e $o%elio !a s i n"ega $retvorili ka!a "e bio na"bol"i&
go!ina&a) a ne) kao *to "e bio sl#a") ka!a se $ribli%io sre!n"i& go!ina&a. 5.alatinski lovac
na va&$ire "e ss"e!no& stan ko! Meene @ar$er.6
E&il "e gotovo is$stio #a* l"!ske krvi ko" "e $io za !or#ak.
5,to76
53a6) o!govorio "e $rinc &rko. 5.re!la%e& !a ti i MarE 0o o!&a+ $otra%ite
alternativni s&"e*ta".6
E&il ni"e bio sigran !a "e !obro #o $rinca.
5;eli#anstvo7 Ne bi li... zar ne bi...6 E&il "e brbl"ao) ali iskreno) *to !rgo !a #ov"ek #ini
ka!a se so#i s ovakvo& iz"avo&7 5Misli&) zar ga ne bis&o &ogli "e!nostavno... biti76
5Bo"i& se !a ne &o%e&o6) rekao "e 0cien) $otonv*i na"o&il"eni" MarE 0oin
!bok &ekan 4otel" !nevno" sobi. 5Meena "e vi!ovita) zna*.6
Ova iz"ava "e $ot$no s&ela E&ila. 5,to76 o$et "e $itao. 3osta gl$avo) val"!a. Stol"e(e
&la'i o! $rinca / sre(o& za n"ega) ako "e s!iti $o ono&e *to "e #o !a "e 0cien $ro*ao o!
rk svog tek $retvorenog oca / nika!a se ni"e ba* navikno na #in"enic !a "e ro! s
kral"evsko& obitel"i i nika!a ni"e bio sigran kako !a se $ona*a n"egov !r*tv.
5Mo%e vi!"eti kako (e netko &ri"eti6) ob"asnio "e 0cien. 5Bare& *to se ti#e l"!i. A
&og i "a) sa!a ka!a sa& $io iz n"e.6
Ni"e se #inio $resretni& zbog toga.
O!"e!no&) E&il "e s+vatio *to "e $rinc ra!io ci"el no(.
=ako nev"ero"atno. Nika!a $ri"e ni"e #o za vi!ovn"ake) bare& ne $rave. Ne one ko"i s
&ogli $on!iti !osl"e!no $roro#anstvo.
A !a i 0cien sa!a &o%e $roricati... naravno) bilo bi bol"e ka!a bi &ogao $roreci ne*to
interesantni"e o! toga ka!a (e neki #ov"ek &ri"eti... ne*to $o$t rezltata s$ortski&
nat"ecan"i&a.
.rinc "e nastavio. 5- svako& sl#a") Meena "e i&ala vizi" o to&e kako ( biti n"ezina
brata i bo"ic va&$ira. O#ito) to on!a ne &o%e&o #initi.6
E&il "e ova" za!n"i !io $osl*ao sa #'en"e&. .rinc ne %eli biti $ri$a!nika .alatinske
stra%e ko"i "e $ri"etn"a n"i+ov blagostan"7
E&il "e bilo "asno !a 0cien %eli !rga#i"e $ost$ati o! oca !ok "e on bio vla!ar ta&e.
I) o$(enito) !obar "e $oslovni $otez) s&isl $bliciteta) ne +o!ati naokolo i bi"ati l"!e
zbog +ran"en"a / osobito %ene i !"ec / ne*to *to gro4 3rakla naizgle! nika!a ni"e raz&io.
Ali ka!a $a$insko !r%en"e na&"erava izbrisati ci"el tvo" vrst) "e!nostavno se ne
#ini $a&etni& !o$stiti i& to.
Ali E&il "e znao !a "e bol"e ne ras$ravl"ati s $rinco&. .revi*e "e ci"enio svo" glav.
5Svakako) &o" gos$o!ar6) rekao "e.
5Ali o$et) s !rge strane) ne &og niti !o$stiti !a ti i MarE 0o i b!ete o$asnosti6)
0cien "e nastavio. 5Tako !a se obo"e &orate s$akirati i oti(i. Ne bi+ va& $re!lo%io !a o!ete
Sege*var. Misli& !a s !o sa!a v"ero"atno i to ve( otkrili.6

~ 193 ~

E&il "e sl*ao sa sve ve(i& %aso&. Otkrili s Sege*var7 Oni on!"e) .alatini&a $re!
noso&) %ivi ve( stol"e(i&a.
A sa!a) zato *to se $rinc zal"bio !"evo"k iz ss"e!nog stana / ko"a "e nekakva
vi!ovn"a#ka nakaza / &orao ga "e na$stiti zavi"ek7: -&"esto !a ostane i bori se7
No E&il "e rekao tek: 5- re!) &o" gos$o!ar.6
8er "e sa&o to vi"ek i govorio.
Ali to ni"e ono *to %eli re(i.
5A *to "e s va*i& brato&76 $itao "e.
5Sto s &o"i& brato&76 0cienov ton "e bio o*tar.
Mo%!a "e) $o&islio "e E&il) oti*ao $re!aleko.
Ali) 3i&itri" (e sigrno +t"eti ostati i boriti se.
A to (e $re!stavl"ati $roble&.
5.a...6 E&il "e znao !a svo"e sl"e!e(e ri"e#i &ora $a%l"ivo birati 5Sa&o sa& &islio !a biste
&o%!a %el"eli $ozoriti svog brata !a "e .alatin gra!) kako bi on i va* ne(ak isto &ogli
$ob"e(i.6
5I re(i ( ne*to svo&e brat6) rekao "e $rinc. 5=a!a !o'e $ravi trentak.6
E&il $o&isli kako "e s+vatio ko"e& s&"er v"etar $*e s to& iz"avo&.
I to& trentk "e o!l#io !a "e na"bol"e #initi ono *to & "e $rinc i rekao i *to $ri"e
o!vesti MarE 0o iz gra!a.
I ne sa&o zato *to "e .alatinski stra%ar bio vrata !o n"i+ovi+ ili zato *to (e ta" isti
.alatinski stra%ar biti iskori*ten kao $i"n na!olaze(e& rat va&$ira iz&e' !vo"ice
bra(e...
;e( zato *to "e $rin#evi& o#i&a bilo neke iskre ko" E&il ni"e nika!a $ri"e vi!io.
A E&il "e znao *to "e / ili) to#ni"e) tko "e / t iskr ona&o stavio.
Nika!a vi*e ne(e Meen @ar$er gle!ati isti& o#i&a. Ako "e ika!a vi*e vi!i) to "est.
Sa!a se obratio svo"o" %eni) ko"a "e slagala ci$ele !rgi ko4er i rekao: 53raga. 3osta.
I&a" ci$ele i TokE".6
MarE 0o ga "e $ogle!ala o#i&a $ni+ sza. 5Ali neke o! n"i+ i&a& ve( vi*e o!
#etr!eset go!ina: A zna* !a s sa!a o$et &o!i.6
5;ratit (e&o se $o n"i+) !raga6) rekao "e) n"e%no $olo%iv*i !lan na n"ezin rk.
58esi li sigran76 $itala "e *&rca"(i.
E&il se $ris"etio $rin#eva o!l#nog izraza lica. Ni"e znao *to 0cien $lanira.
Ali bio "e sigran !a $rinc i&a nekakav $lan.
I ni za koga tko se t zatekne ne(e biti !obro ka!a se ta" $lan $o#ne ostvarivati.
5Sasvi& sa& sigran6) rekao "e svo"o" %eni. 5Mora&o i(i. Misli& !a se s$re&a bitka.6
5To si ve( rekao6) rekla "e MarE 0o *&rca"(i. 5.alatin.. 5 5Ne6) rekao "e E&il. 5Iz&e'
$rinca i n"egova brata.6 5.a) naravno !a se s$re&a6) rekla "e MarE 0o ogor#eno. 5Mrze se
ve( stol"e(i&a. Zato sa& i &islila !a bi se $rinc) ka!a bi $oznao !obr !"evo"k) &o%!a
&alo s&ek*ao. I &islila sa& kako bi Meena bila savr*ena za n"ega) zbog one stvari ko" ra!i.6
E&il "e bl"io n". 5=o"e stvari) !raga76 $itao "e.
Ne &o%e znati) rekao "e sa&o& sebi. =ako bi i &ogla7 /n ni"e znao sve !ok & sa&
$rinc ni"e "tros rekao. A on zna sve *to se !oga'a n"i+ov svi"et. Zar ne7

~ 194 ~

5Ma) zna*6) MarE 0o "e nestr$l"ivo o!&a+nla rko& izna! glave. 5Ona $re!vi'a kako
(e l"!i &ri"eti. Mislila sa& !a bi se to $rinc &oglo svi!"eti. To "e #ini !rga#i"o&) zna*) o!
ostali+ !"evo"aka.6
5Ti si to -na"a3< $itao "e E&il sve za$re$a*teni"i. =1na"a si !a Meena @ar$er to &o%e
ka!a si "e $ozvala na ve#er na* !o&... s prin#om3<
5Naravno !a "esa&.6 MarE 0o "e bl"ila n"ega kao !a "e neki i!iot. 5;ozi& se s n"o&
!izal gotovo svaki !an. Misli* !a ne zna& *to se !oga'a to" n"ezino" glavi7 .a)
$rizna"e&... &alo "e zbn""(e ntra. Ali ona" n"ezin brat) on "e otvorena kn"iga. Sa&o sa&
zbro"ila !va i !va. .rizna"e&) vi"ek sa& bila &alo k*n"i !a "e i sa&a gricne&) sa&o !a
vi!i& kako "e to. Ali ti si vi"ek govorio !a ne treba "esti ta&o g!"e %ivi&o. Ali ka!a sa&
saznala !a $rinc !olazi) $o&islila sa&) (e bi "i bi"o "ijepo ka!a bi se oni spoji"i3 3"evo"ka ko"a
vi!i ka!a (e tko &ri"eti i tvo" ro'ak $rinc ta&e sa svi&e *to on zna. Za"e!no... $a) eto ti
sna%nog $ara: A zati&) ka!a bi "e om $retvorio... $a) $o&isli sa&o koliko &og(nosti to
$r%a:6
5MarE 0o6) rekao "e E&il. Os"e(ao se kao !a & se ci"ela trobi ska&enila. 5Nisi
niko&e rekla) zar ne7 O Meeni i n"ezino" s$osobnosti. I o to&e kako s ona i $rinc za"e!no.
?eci &i !a nisi niko&e rekla.6
5.a i nisa&6) rekla "e MarE 0o tre$((i. 5Misli&) niko&e tko "e va,an. Sa&o 0in!i. I
Iait+. .a i Carol) iz tvog re!a. I As+lE. O+) i Becci) naravno.6
5O+) Bo%e6) zasten"ao "e E&il.
A $oto& "e $osegno za &obitelo&.


~ 195 ~

Četrdeset sedmo poglavlje
19:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
9veti2te sv. 4"are U"i#a 9u""ivan 15?
(e) *ork, (e) *ork
Meena "e s"e!ila za bl"e*tavi& k+in"ski& stolo& nas$rot 8aleni i gle!ala "e kako !i%e
*alic vrelog kakaa $re&a sna&a) $rsti&a ko"i s se "o* tresli i to sati&a nakon *to s "e
s$asili. Meena ni"e bila sigrna +o(e li se 8alena ika!a $restati tresti nakon svega onoga kroz
*to "e $ro*la.
58o* to$log &li"eka kakao) !*o76 $itala " "e sestra Gertr!a) vrz&a"(i se blizini s
vr#e&.
8alena ni"e o!govorila. Ni"e bilo "asno !a li ne raz&i"e *to #asna govori ili "e ogl*ila o!
svi+ oni+ !araca ko"e "e $ri&ila o! oni+ ko"i s "e !r%ali zato#eno&.
Ili "e &o%!a "e!nostavno *ok o! svega *to se !ogo!ilo.
Meena "e ni"e krivila. Ona "e i sa&a "o* $o&alo *ok o! toga kako "e Alaric sko#io $reko
svi+ oni+ stolova i sa& obz!ao Ste4ana a $oto& v"erio sve za$an"ene goste
S+enanigans !a "e Ste4an &eta&4eta&inski ovisnik a Alaric $olica"ac na ta"no& za!atk)
ko"i ga $ravo +i("e.
Meena "e bila $rili#no sigrna !a ona) !a "e s"e!ila on!"e i "ela l"e$l"iva krilca
S+enanigans) nika!a ne bi $ov"erovala to.
Ali svi s / #ak i konobari i $ravitel") ko"i "e svi& gosti&a $on!io bes$latn kock
$e#enog lka zbog nego!nosti / $ov"erovali to.
Tek ka!a s silazili niza stra%n"e ste$enice S+enanigansa !a o! taksi"e& !o Sv. =lare /
g!"e (e) tvr!io "e Alaric) $o&o(i 8aleni i 5raz"asniti sve ostalo6 / otkrili s "o* !vo"ic krvo$i"a
1Alaric i+ "e tako zvao2 kako #eka" s"eni !n ste$enica.
.ob"egli s vi!"ev*i Alarica kako !r%i Ste4ana $o! &a#e&) $ro"riv*i kroz k+in"
restorana i na stra%n"i izlaz !o 0incolnove li&zine ko"a i+ "e #ekala za&ra#eno" li#ici.
Ato&obil) ko"e& s $rozori bili zata&n"eni gotovo crn bo") o!vezao se z *kri$
ko#nica... ili i+ "e bare& tako 8on) ko"i "e "rio za va&$iri&a) izvi"estio. O#ito s o#ekivali
sa&o Meen) 8alen i) naravno) Ste4ana... a ne Meen) 8alen) Ste4ana) Meenina brata i
ogro&nog lovca na !e&one iz .alatinske stra%e.
.rvo Meenin !e#ko. .oto& n"ezini ss"e!i. A sa!a "e!an o! gl&aca seri"e na ko"o" "e
ra!ila.
@o(e li is$asti !a s svi ko"e $ozna"e za$ravo va&$iri7
Meena "e znala !a "o" "e Ste4an 3o&inic izgle!ao $oznato. Sa&ci ga) ta&o st!i") ni"e
&ogla nika&o s&"estiti. Ali za*to "e Ste4an / za ko"ega se ni &an"e ni vi*e is$ostavilo !a "e
Geral! / $ok*ao ki!na$irati n"7
Alaric "e bio neg!"e !rg!"e Sv. =lari i Ste4an 3o&inic nanosio svet vo! na
razli#ite !i"elove ti"ela) $ok*ava"(i !oznali o!govor na $ravo to $itan"e.
Ta&o g!"e "e ona s"e!ila) k+in"i %$nog !vora) Meena "e ta&ani na#la vri*tan"e
va&$ira.

~ 196 ~

5Evo ti6) rekla "e s&ir"(i& glaso& sestra Gertr!a) li"eva"(i "o* &li"eka 8aleni
*alic) iako !"evo"ka ni"e $okazala !a %eli "o*. <asna se $oto& sagnla !a $oravna &ekani
$rekriva# ko"i "o" "e bila $rebacila $reko ra&ena. 5Iino i to$lo. 3obro za ti"elo. 3obro za
!*.6
8alena ni"e niti znala koliko "e sretna *to "o* ima !*.
Ili &o%!a "e. Meena ni"e bila sigrna *to ta !"evo"ka zna.
No +eena "e ne*to znala: to kako "e Alaric s$asio Meen i 8alen / S+enanigans
s&ek*alo "e n"ezin stav $re&a n"e&. I&a ne*to to&e ka!a netko $resko#i nekoliko stolova
restoran kako bi goli& rka&a za vrat +vatio va&$ira ko"i te $ok*ava ki!na$irati.
53oga'a li se ovo #esto76 $itala "e Abra+a&a @oltz&ana $okaz"(i s&"er iz ko"eg
s !o$irali slabi zvkovi 3o&inicova vri*tan"a. Abra+a& se Meeni i 8on $re!stavio kao
Alaricov *e4. Trenta#no "e nervozno kora#ao a&o/ta&o $o k+in"i) $ovre&eno se s!ara"(i
sa sestro& Gertr!o& i govore(i) Koj, ispriavam se, sestro.
5Za Boga &iloga) ne6) rekao "e zastav*i sre! kora#an"a $o k+in"i. Bio "e %asnt. 5Ne
o!obrava&o takvo *to) $o! nor&alni& okolnosti&a. Alaric i&a svo"e vlastite &eto!e)
naravno) i) $a) iako ne &og re(i !a i+ za$ravo o!obravam, s vre&eno& s se $okazale
iznena'"(e s$"e*ni&a>6
Meena "e $o!igla rk kako bi ga $rekinla. 5Ne trebate &i vi*e ni*ta re(i6) rekla "e
kratko. 58asno &i "e.6
Ali i$ak) &alo " "e s&etalo to *to se n"ezin brat tako bezbri%no $on!io !a 5$o&ogne6
Alaric i nekolicini 4ran"evaca) ko"i s %iv"eli %$no& !vor) &#iti Ste4ana.
5Gos$o'ice @ar$er6) rekao "e Abra+a& @oltz&an izgle!a"(i &alo zne&ireno. 5<"e&
iz va*eg tona !a va& se stra%ar Gl4 a ti&e i .alatini &o%!a ne svi'a" naro#ito) *to "e) za
%en ko"a "e va*e& trenta#no& $olo%a") sasvi& raz&l"ivo.6
Meena "e os"etila kako se zacrven"ela. Bila "e sv"esna toga !a "e Alaric rekao svo&e *e4
kakav "e n"ezin 5trenta#ni $olo%a"6 /!a "e s$avala s$rinco& ta&e / i bila "e $ot$no
$osra&l"ena. 3a ova" $ot$ni neznanac 1ko"i "e !ovol"no star !a "o" b!e otac2 zna
na"inti&ni"e !etal"e n"ezina %ivota) nije. re!.
Zna li i sestra Gertr!a7 Meena "e nervozno $ogle!ala s&"er stari"e %ene) ali ona "e
&irno $ok*avala nagovoriti 8alen !a $o"e!e neto& is$e#en #okola!ni keks iz tre ko" "e
$ravo izvkla iz $e(nice. 1Meena "e ne$restance tr$ala kekse sestre Gertr!e sta) otka!
i+ "e #asna !ovela k+in" %$nog !vora nakon *to s svi $ois$a!ali iz taksi"a / Alaric "e
Ste4ana 3o&inica ti"eko& ci"ele vo%n"e centro& !r%ao $o! $ri"etn"o& &a#a is$o! svog crnog
ko%natog balonera !a ga za*titi o! snca... zbog #ega "e n"i+ov voza# bio $rili#no zbn"en.2
Abra+a& @oltz&an "e nastavio: 5=akav go! !a "e !o"a& stra%ar Gl4 na vas ostavio) a
sigran sa& !a "e slikovit) &orali biste znati !a "e on "e!an o! na*i+ na"s$osobni"i+ #asnika.
On sk$i vi*e bo"stava go!ini negoli $ros"e#an stra%ar s$i"e sk$iti ti"eko& ci"ele
kari"ere. A to *to & to s$i"eva bez civilni+ %rtava !ostign(e "e za ko"e se nika!a $ri"e ni"e
#lo na*o" vrsti $osla.6 Abra+a& "e izgle!ao za&i*l"eno. 5Ne zna se ba* !obro $ona*ati) to
$rizna"e&. Ali zev*i obzir n"egovo $o!ri"etlo) to se &o%e i o#ekivati.6
Meena "e $o!ignla obrve. 5N"egovo $o!ri"etlo76 $itala "e.
5.a) #in"enica !a "e...6 Abra+a& "e s nelago!o& $ogle!ao sestr Gertr! i 8alen) a
$oto& $ro*a$tao) =ne-akonit<
Meena "e &orala sz!r%ati os&i"e+.
5- A&erici ka%e&o !a ga "e o!go"ila sa&o+rana &a"ka6) zvratila "e *a$ato&. 5I
za$ravo ni"e tako stra*no. To se !oga'a &nogi& l"!i&a.6

~ 197 ~

5E) ali n"ega ni"e6) rekao "e Abra+a&. 5N"egova &a"ka bila "e ovisnica) ko"a ga "e
na$stila. O!rastao "e na lici !ok ga nis s&"estila $ri+vatili*te za &la!e) g!"e s ga
kasni"e .alatini otkrili. A sa!a) *to sa& to #o) !a ste vi neka vrsta vi!ovn"akin"e76 $itao "e
Abra+a& $ri"e negoli "e Meena i&ala vre&ena o$oraviti se o! iznena'en"a *to "e to #la o
&*karc ko"i se !oi&a kao !a "e ci"elog %ivota skob s ci"eli& svi"eto&. 5To v"ero"atno
ni"e istinito) zar ne7 Mo%!a "e Alaric ne*to krivo s+vatio. <esto & se to !oga'a. N"egove
l"!ske s$osobnosti ne za!ovol"ava" ni iz!aleka... raz&l"ivo.6
Meena se razl"tila. ,to "e s ti& &*karci&a ko"i ra!e za .alatinsk stra%7 8es li svi
tako a$soltno arogantni7
53a6) rekla "e. 5Tako "e. =rivo "e raz&io.6
5To sa& i &islio.6 Abra+a& "e $ogle!ao kroz $rozore %$nog !vora) a $oto& na sat.
5Snce $olako zalazi. Sestro) &isli& !a bis&o trebali gos$o'ic 8alen $reseliti sob bez
$rozora.6
5To "e !obra i!e"a6) rekla "e sestra Gertr!a.
5<eka"te6) rekla "e Meena ka!a "e 8alena stala / $o$t $osl*nog !"eteta / i !o$stila
#asno" !a "e vo!i iz $rostori"e. 5Ne raz&i"e&. Sob bez $rozora7 ,to &islite !a (e se
!ogo!iti ka!a Snce za'e76
5.a6) rekao "e Abra+a& izgle!a"(i kao !a & "e &alo nelago!no" 5Misli& kako "e vrlo
v"ero"atno !a (e) ka!a $a!ne &rak) !rakle !o(i ova&o $otrazi za va&a) gos$o'ice
@ar$er.6
5Za mnom3< Meena "e izlanla. Bl"ila "e n"ega. 5,to bi !rakle %el"ele o! meneC<
5E) $a to "e $ravo $itan"e ko"e nas sve zani&a6) rekao "e Abra+a& s neko& vrsto&
nestr$l"ivosti ko" bi $okazao i bilo ko"i !rgi znanstvenik. On "e sa&o sl#a"no bio str#n"ak
za !e&onologi". 5Ali $osto"i razlog za*to se ona" va&$ir !ol"e tako $otr!io !a organizira
va* ot&ic za !ana. 8ako riskantno. Moglo & se lako !ogo!iti !a %iv izgori. Netko vas
%eli) gos$o'ice @ar$er) "ako. 8e li to vla!ar ta&e ili netko !rgi...6
Meena "e zastila re(i kako "e s&i"e*no &isliti !a %u#ien sto"i iza $ok*a"a n"ezine ot&ice.
Istina) s"e(a se kako ga "e tra%ila !a "o" obe(a) $ri"e negoli & "e zor zas$ala nar#")
kako (e oti(i i nika!a se ne(e vratiti... ili (e ina#e biti n"ezina brata i Alarica.
Ali oteti "e $rotiv n"ezine vol"e sa&o zato !a bi &ogli biti za"e!no7 Nika!a. 0cien "e voli
a i ona n"ega. On nika!a ne bi $oslao nekoga !a "o" to #ini. Oteo bi "e sa&.
<eka". Ne) ne bi.
Bi li7
- svako& sl#a") Abra+a& @oltz&an "o" ni"e !ao $rilik !a $rozbori.
5Na"bol"e *to &o%e&o #initi "e !a se naor%a&o svi&e *to na& "e !ost$no i
$ri$re&i&o se za !g no(. Nas !vo"e) &i se &o%e&o i sa&i obraniti) naravno) ali ova
&la!a !a&a ov!"e...6 -$tio "e $ogle! is$n"en sos"e(an"e& 8alenin s&"erF ona "e "o*
sta"ala na vrati&a zagrl"a" sestre Gertr!e. 5.a) &isli& !a "e za n" na"bol"e !a b!e
sigrno **kana krevet.6
Sestra Gertr!a "e ki&nla) ne !oi&a"(i se ni na"&an"e zr"ano& $ri $o&isli !a bi
n"ezin crkv &ogli na$asti va&$iri sa!a ka!a se vani $o#eo s$*tati &rak.
5Stavit ( #e*n"ak na n"ezina vrata) za svaki sl#a"6) rekla "e #asna svesr!no ki&a"(i.
5O!li#na i!e"a6) rekao "e Abra+a& @oltz&an. 5Stare &eto!e s "o* vi"ek na"bol"e.6
5A i&a& i svo" $olato&atsk Berett ov!"e6) !o!ala "e sestra Gertr!a veselo)
ta$*a"(i se $o) 5sa srebreni& &eci&a. To bi trebalo sre!iti nekolicin ti+ nitkova.6
Meeni s se o#i ra*irile. Ni"e ni #!o !a i&a lo* $re!os"e(a" o sve& ovo&e.

~ 198 ~

Ovi l"!i s bili $ot$no l!i.
8alena "e sve iznena!ila ti&e *to "e otvorila sta i $ok*ala ne*to re(i. 58a>6 $lave o#i
4iksirale s Meen. 8alena "e) &otana bes&isleno velik $rekriva#) sta"ala na vrati&a
#vrsto& zagrl"a" z!e$aste #asne.
58a / %ao6) 8alena "e na$okon s$"ela $rozboriti) sza "o" "e $ob"egla is$o! nateknte v"e'e
i kliznla $olako niz &o!ri obraz. 58a ne +t"eti: tebe zvati) Meena. 8a ne +t"eti tebe /valiti
nevol"a kao "a nevol"a. Ali on na(i $os"etnica ko" &i ti !ala. O!&a+) on na(i. I !anas) iz
nekog razloga) oni &e nat"erati "a tebe nazvala. Oni rekli oni #initi &eni *to #initi... !rgi&
!"evo"ka&a ako "a ne. 8a "ako %ao:6
.rekrila "e lice !lanovi&a i za"ecala. Sestra Gertr!a "e coknla i sna%no $rivila 8alenino
kr+ko ti"elo na $rsa.
5No) no) !*o6) rekla "e sestra Gertr!a. 5Oni s o!vratna) o!vratna stvoren"a. Ne s&i"e*
sebe okrivl"avati. Nisi znala.6
58a ne znala6) za"ecala "e 8alena +al" sestre Gertr!e. 58a ne znala:6
Meena "e stala o! k+in"skog stola i $ri*la 8aleni !a "o" $olo% rk na kr+ka le'a) a srce
"o" se stezalo zbog !"evo"ke.
5- re! "e) 8alena6) rekla "e. 53obro "e !a si &e nazvala. ?ekla sa& ti !a to #ini*) s"e(a*
se7 ?ekla sa& ti !a ( ti $o&o(i i $o&ogla sa& ti.6 .a) za$ravo) Alaric "o" "e $o&ogao. Ali
ona "e !ovela Alarica i n"egove &a#evala#ke s$osobnosti. 5Ali6) !o!ala "e Meena) 5&ora&
znati... ko"e !rge !"evo"ke76
8alena "e $o!igla svo"e iz!arano) $lakano lice s ra&ena sestri Gertr!e i rekla *&r#(i:
5Za bankare. Geral!) on ne &ena!%er za gl&ice.6 8alena "e izgle!ala neiz&"erno t%no. 5On
sa&o %eli !"evo"ke !a +rani bankare.6
53a hrani bankare76 Meena "e o!&a+nla glavo&) $ot$ne zbn"ena... i %asnta.
58alena) o #e& govori*76
5Bankare6) rekla "e 8alena. O#i s "o" bile *iroke o! stra+a. 5=o"e oni $retvoriti
va&$ire.6


~ 199 ~

<etr!eset os&o $oglavl"e
19:3. UTC-5, subota, 1M. travnja
9veti2te sv. 4"are U"i#a 9u""ivan 15?
(e) *ork, (e) *ork
5O) Bo%e6) rekla "e Meena nakon *to "e sestra Gertr!a o!vela 8alen krevet "er "e
is$reki!ano "ecala !ok "e govorila $a se ni*ta svislo vi*e ni"e niti &oglo saznati o! n"e.
5,to76 Abra+a& @oltz&an " "e rastreseno $ogle!ao. 5O+) !a. Setra Gertr!a. 3a) ona "e
istin nev"ero"atna %ena. Sv. =lara) ko"a "e bila svre&enica sv. Iran"e Asi*kog) osnovala "e
svo" re!) sa&o za %ene) Siro&a*ne klarise. O+ / a ovo bi &oglo biti $osebno zani&l"ivo va&a)
gos$o'ice @ar$er / sv. =lara "e i za*titnica televizi"e) zbog #in"enice !a"e>6
5O$rostite6) rekla "e Meena) tr!e(i se ne zv#ati ne$risto"no. 5Nisa& &islila na sestr
Gertr!. Mislila sa&...6
.ri"e negoli "e Meena s$"ela nastaviti) te*ki koraci za#li s se +o!nik is$re! k+in"e.
.oto& s se !vokrilna vrata *iro& otvorila !a bi $ro$stila Alarica Gl4a) ko"e& "e $ra&en
$lave kose $ao $reko oka.
58e li... "e li &rtav76 $itala "e Meena okli"eva"(i. Bila "e rastrgnta iz&e' na!e !a s
bili Ste4ana) ko"i "e #inio tako grozne stvari
8aleni) i %asa ko"i "e os"e(ala $re&a sebi "er "e %el"ela ne#i" s&rt) &akar i va&$ira.
5Sa&o sa& na$ravio $az6) rekao "e Alaric. O!&ar*irao "e ravno !o ogro&nog
4ri%i!era. 5Me!an sa&.6
Meena "e zrila n"ega !ok "e $osezao za &li"eko& $a se s$ravio i $o#eo sa!r%a" $iti
!irektno iz boce a !a se ni"e $otr!io nato#iti ga $rvo #a*.
.a) &islila "e) bi"an"e va&$ira & "e $osao) na kra" kra"eva. Ni"e nikakvo #!o *to se
$re&a n"e& o!nosi $o&alo... non*alantno.
A sa!a ka!a "e n"egov *e4 ob"asnio kakvo "e !"etin"stvo i&ao Meena "e &islila !a raz&i"e
za*to Alaric &an"ka &e'l"!ski+ v"e*tina a i &anira.
5Sto "e rekao76 Abra+a& @oltz&an "e nestr$l"ivo $itao svog koleg stra%ara. 58e li
$rogovorio) Gl476
Alaricova &ala sta iskrivila s se o! zlovol"e. 5Ta ti "e !obra @oltz&ane. ;i!i& !a si
$n *ala) ve#eras.6
5Sl*a"te6) rekla "e Meena) naiz&"ence $ogle!ava"(i "e!nog $a !rgog &*karca. 58a) +)
stvarno ci"eni& sve *to ste #inili za &ene. -istin) ci"eni&. Ali) ako "e va&a sve"e!no)
&orna sa& nakon stvarno na$ornog !ana i stvarno bi+ sa!a +t"ela oti(i. Osi& toga6 / o#i s
"o" $rkosno zabl"esnle) iako " "e Alaric sa&o blago gle!ao $reko boce &li"eka a !a " "e ni na
ko"i na#in ni"e izazvao / 5i zna& *to (ete re(i na ovo) $a za$ravo ni ne zna& za*to se o$(e
tr!i&) ali evo: stvarno &isli& !a bis&o) ka!a bi+ &ogla sa&o ra-'ovarati s 0cieno& na
tele4on) &ogli $no toga raz"asniti. Sa&o &i !o$stite !a ga nazove&. Neke o! stvari ko"e "e
8alena s$o&enla... &isli& !a on ne zna za to. I... $a...6 Za!n"i !io "e !o!ala na brzin: 58ack
Baer treba *etn".6
8o* !r%e(i &li"eko rci) Alaric $ogle!a $re&a $rozori&a i ta&i ko"a se zg*n"avala iza
n"i+. Meena se &ogla !os"etiti sa&o "e!nog na#ina na ko"i bi &ogla o$isati n"egov izraz lica
ka!a "e s$o&enla svog $sa: izgle!ao "e kao !a ga "e netko !ario *ako& trb+.

~ 200 ~

Na n"ezino iznena'en"e) ni"e ko&entirao ono *to "e rekla o 0cien. Sa&o "e $ro&r&l"ao)
kao !a razgovara sa sa&i& sobo&) a $ogle! & "e skreno s $rozora iza ko"i+ "e rasla ta&a:
5.as. Zaboravio sa& na $sa.6
5,to76 Meena "e gle!ala o! Alarica !o $rozora $a on!a !o @oltz&ana) ko"i "e isto
$robli"e!io. Ni"e trebala biti vi!ovita kako bi znala !a "e na$etost sobi $orasla za !esetak
st$n"eva.
5,to &isli* s ti&) zaboravio si na $sa76 $itala "e. 5Za*to i&a* ta" izraz na lic76
.ri"e negoli "e i"e!an o! n"i+ &ogao o!govoriti) !vokrilna vrata k+in"i o$et s se naglo
otvorila i *ao "e n"ezin brat. On se) &e'ti&) ni"e ni iz!aleka tako *e$rio kao Alaric Gl4.
;kao se $o$t starca) klonli+ ra&ena i sa *okirani& izrazo& lica. <inilo se kao !a gle!a
ravno kroz Meen. Za$ravo) ni"e bila sigrna !a "e o$(e sv"estan n"ezine $ristnosti sve !ok
ni"e za&&l"ao ka!a "e !o*ao !o n"e: 5Meen... trebala si biti ta&o. Bilo "e... nestvarno.6
Ta!a "e s+vatila !a "e &islio na ono *to se o!vi"alo $o!r& %$nog !vora... iz ko"ega
ni"e #la nikakvo vri*tan"e ve( neko vri"e&e) a zato "e i $itala "e li Ste4an &rtav.
5Ne %eli& sl*ati o to&e6) rekla "e o!l#no. Ni"e o!obravala &#en"e / #ak ni va&$ira
ko"i "e ne&ilosr!no tkao &la! !"evo"k) $oto& "e $risilio !a nazove Meen i !ogovori
la%ni sastanak zato !a "e $ok*a oteti.
-biti tog va&$ira o!&a+ ta&o7 To "o") Meena "e bila sigrna) ne bi toliko s&etalo...
$osebno zato *to "e ti"eko& ci"ele vo%n"e taksi"e& !o Sv. =lare) Ste4an 3o&inic iskl"#ivo
siktao vre!e) is$o! Alaricova ko%natog balonera) naziva"(i "e vra%"o& krvo& i ci"eli&
nizo& !rgi+) "e!nako ogavni+ i&ena) &akar & "e Alaric Gl4 $ri"etio !a (e $o!i(i svo"
ka$t i !o$stiti !a ga nas&rt s$r%i snce ko"e "e !o$iralo kroz $rozor taksi"a.
A o$et... vi"ek "e $osto"ala &og(nost !a se z re+abilitaci" / i &o%!a #ak i S+os+onin
l"bav / Ste4an 3o&inic $ro&i"eni. Za*to ne7
0cien se $ro&i"enio.
A on "e $rinc ta&e) navo!no na"ve(e zlo &e' !e&oni&a $rotiv ko"i+ s se .alatini
zakleli boriti.
Tako !a ako ga bi") bit (e i na"&an" $rilik !a Ste4an 3o&inic $o&ogn $ostati
bol"i) bla%i va&$ir... kao *to "e 0cien.
5@o(ete li ga biti76 $itala "e nervozno.
5;olio bi+ !a &og6) rekao "e Alaric Gl4 s"etno.
5Naravno !a ne) gos$o'ice @ar$er.6 Abra+a& @oltz&an izvkao "e $rir#nik iz !%e$a
svo"e sa&tene "akne i $o#eo ga $relistavati. 5.re&a Dravi"niku ka!rovske s"u,be Da"atinske
stra,e<, rekao "e ka!a "e !o*ao !o stranice ko" "e tra%io) 5neeti#no "e biti svako !e&onsko
bi(e !ok "e na* zarobl"enik i bes$o&o(no $o! na*o& ovlasti. Naravno) s!it (e & .alatinski
#asnik za zlo#ine i bit (e $ro$isano s&aknt) ako se $oka%e !a "e kriv.6
Meena "e $ogle!ala $re&a Alaric. 5On!a &i ba* i ni"e "asno *to ti za$ravo ra!i* $o ci"eli
!an. Mislila sa& !a lovi* !e&one i on!a i+ bi"a*. Nisi nika!a s$o&eno ni*ta o s'en".6
5O+) vi"ek i&a&o s'en"e6) v"eravao " "e Alaric) zastav*i i boco& &li"eka na $ola
$ta !o svo"i+ sana. 5S&atra& !a s !e&oni ba* za os!iti. I zato i+ "a vi"ek bi"e&) ka!a
go! i+ $rona'e&.6
Meena "e bacila $ogle! na Abra+a&a @oltz&ana) ko"i "e brzo ob"asnio: 5- %ar borbe)
ako !e&on $ok*a biti nekoga o! na*i+ lovaca) on!a i& "e) naravno) !o$*teno !a se
brane.6
5I "e li i"e!an o! vas !vo"ice saznao *to se !oga'a76 $itala "e nestr$l"ivo Alarica i 8ona.
Ni"e %el"ela sl*ati $re!avan"e iz Dravi"nika ka!rovske s"u,be Da"atinske stra,e. $ vi!"ela "e i na
Alaricov bolno& izraz lica !a ni on ba* ne %iva.

~ 201 ~

5Ni"e rekao ni2ta<, rekao "e 8on. 5A izlili s&o & on svet vo! na/6
5?ekla sa& !a ne %eli& znati6) rekla "e Meena $okaz"(i & is$r%en !lan. 9tani.
No 8on ni"e obra(ao $ozornost na to. 5I&a" te nekakve s$er &o(i zac"el"ivan"a) zna*7
Stvarno "e nev"ero"atno) Meen. <i& i& bilo *to na$ravi*) o!&a+ i& zaci"ele rane) !ok go! i+
ne $robo!e* kolce& kroz srce ili i& o!rbi* glav. 8e!va !a bilo *to os"e(a". Osi& &o%!a na
$ar sekn!a. Tako !a se ne &ora* brinti oko toga. 0ice (e mu biti sasvi& re! ka! $o#nete
sa sni&an"e&. Zar ne) Alaric76
Alaric "e slegno te*ki& ra&eni&a) o#ito ne %ele(i s!"elovati ovo& razgovor) i
s&"erio $ozornost $re&a boci &li"eka i kalen!ari Nabo%ne zakla!e ko"i "e visio na zi!
k+in"e %$o& !vor.
8on "e nastavio: 5Iako) &o%!a bi +t"ela $ozoriti Iran i Stana !a s za$oslili pravo'
va&$ira.6 <inilo se kako se !ovol"no o$oravio o! onoga) *to go! !a "e to bilo *to se !ol"e
!oga'alo) !a &o%e zbi"ati sarkasti#ne *ale. 5TaElor bi &ogla i&ati ne*to $rotiv toga !a se
zbli%ava s +o!a"(i& le*e&. Ali *to "a zna&7 8a sa& sa&o neza$oslen siste&ski analiti#ar>6
5,to si &islio6) Meena ga "e $rekinla) 5ka!a si rekao !a si zaboravio na &oga $sa)
Alaric76
Alaric si "e !ao vre&ena !a se okrene o! zi!nog kalen!ara) otvori 4ri%i!er i na$ola
$o$i"en boc &li"eka vrati ona&o g!"e " "e na*ao. .ri&i"etila "e kako $azi !a ne $ogle!a
n"ezin s&"er.
5?eci "o") @oltz&ane6) rekao "e nakon *to se s$ravio.
Meena "e os"etila kako "o" ne*to +la!no klizi niz le'a. Ni"e "o" se svi!io Alaricov ton. Ni"e
ga &ogla o$isati) ali ni"e "o" se svi!io.
5.a sa!a) Alaric6) Abra+a& "e rekao. 5Ne&o"&o !onositi is+itrene zakl"#ke.6
Alaricov glas zasi"e#e $o$t bi#a. 5I ka!a na& #in"enice sto"e ravno $re! noso&76
5.rerano "e6) rekao "e Abra+a&) 5!a bis&o bili sigrni bilo *to bez $rave>6
5Za*to6) $itao "e Alaric) 5bi va&$iri na$ali Meen @ar$er76
Tek ta!a se n"egov $ogle! vrati na n" / a ona se iznena!i) "o* "e!no&) kako s $ro!orne
i svi"etlo$lave te o#i... bo"e neba. Bo"e oceana.
Bo"e $lavog $la&ena.
@la!na ka$l"a stra+a ko" "e Meena os"etila niz kral"e%nic $retvorila se b"ic.
5Trebala bi biti na"sigrni"a %ena ci"elo& gra!6) rekao "e Alaric. 5Ona "e o!abrana.
0"bavnica $rinca ta&e. Nitko se ne bi s&io s!iti $olo%iti ni &ali $rst na n") !otaknti "e)
stra+ o! n"egova bi"esa. Ono *to se !ogo!io !anas) ni"e se nika!a s&"elo !ogo!iti) ni -
&ili"n go!ina. A o$et... !ogo!ilo se. ?azbi"ao sa& glav ti&e. Za*to7 I &isli& !a $osto"i
sa&o "e!an o!govor.6
Abra+a& @oltz&an se oglasi. Zacvilio "e i&e $rotesta.
Meena i 8on s obo"e naglo okrenli glav !a ga $ogle!a".
S$stio "e Dravi"nik ka!rovske s"u,be Da"atinske stra,e i $ogle!ao Alarica.
5Ne) Gl46) rekao "e Abra+a&. 5To ni"e &og(e.6
5Ni"e li76 $itao "e Alaric. 5=o"e "e on!a !rgo ob"a*n"en"e76
5Ono o#ito6) rekao "e Abra+a&. 5Ako ni"e $rinc) on!a se nekoliko" !rakla o!&etnlo.
To se !oga'a) zna*) s vre&ena na vri"e&e. =ao on!a ka!a s tebe i Martina na$ali ono&
skla!i*t>6
5Za*to se on!a tako bo"i re(i na&76 $itao "e Alaric osorno.
Meena "e $osko#ila zbog otresitosti n"egova glasa.

~ 202 ~

O #e& go! !a s razgovarali) Alaric "e v"erovao ono *to govori.
I v"erovao "e to !ovol"no strastveno !a %eli razv"eriti *e4a o! bilo ko"e !rge i!e"e ko"
ova" &o%!a ga"i.
5Ako ne o!govara neko" vi*o" vlasti) za*to se on!a tako bo"i otvoriti sta i re(i na& i&e
onoga) tko go! !a on "e) tko & "e rekao !a $eri ta" $i*tol" Meeni le'a76 zagr&io "e Alaric)
tako glasno !a se Meeni #inilo kako s vr#evi) ko"i s vis"eli izna! *te!n"aka) "e!va #"no
zazvonili. 5?eci &i) @oltz&ane. Iskoristio sa& sva !ost$na sre!stva na to& !e#k i nisa&
izvkao ni*ta. Ni*ta: To se !oga'a @oltz&ane. Mo%e* to slobo!no $riznati.6
Meena "e brzo $ogle!ala Abra+a&a !a vi!i kako "e $ri&io ov vi"est. 0ice & "e
$ostalo $e$el"asto.
Srsi stra+a z n"ezin kral"e%nic $ostali s le!eni.
5O+) Bo%e6) rekao "e stari"i &*karac. 5;al"!a... val"!a bi to& sl#a" trebalo nazvati
re!.6
5O #e& vas !vo"ica razgovarate76 $itala "e Meena. 0e! ko"i "o" se $olako $en"ao z
kral"e%nic $retvorio se le!eni $rekriva#. 5I kako i*ta o! toga i&a ikakve veze s &o"i&
$ovratko& stan kako bi+ $ro*etala svoga $sa76
Alaric "e zatre$tao $re&a n"o" kao !a "e tek sa!a $ostao sv"estan !a "e ona "o* on!"e.
5Ti76 rekao "e. 5Ti vi*e nika!a ne(e* oti(i ta" stan.6


~ 203 ~

Četrdeset deveto poglavlje
B.:.. UTC-5, subota, 1M. travnja
9veti2te sv. 4"are U"i#a 9u""ivan 15?
(e) *ork (e) *ork
5Sto76 $ovikala "e Meena. ?i"e# se o!bila $o "ako $olirano" k+in"i $o$t &etka.
5@e"6) 8on "e !igao !lan. 5Ne&o"&o $ret"erivati. @o( re(i) &isli& !a bi &i sa&i za sebe
trebali o!l#iti %eli&o li riskirati>6
5Melite o!l#iti sa&i za sebe7 - re!.6
Alaric "e otvorio !%e$ sakoa i iz n"ega izvkao 4otogra4i" svoga $artnera) onoga ko"e&
"e ne!osta"alo $ola lica) !r%e(i "e tako !a "e svi &og vi!"eti.
5S"e(ate se ovoga76 !ivl"a#ki "e $itao. =/vo (e se !ogo!iti va&a ako se vratite ta" stan.
8er oni (e biti ta&o i #ekati vas. I to v"ero"atno ni"e ni2ta nas$ra& onoga *to (e #initi va&a.6
5,to76 $ovikala "e Meena o$et) iako ne*to ti*e ova" $t. 5Ali... za*to76
5?at6) ob"asnio "e Abra+a& @oltz&an. 5Alaric &isli !a s&o se na*li sre! rata va&$ira. I
%ao &i "e) ali za sve !okaze) &ora& se slo%iti s n"i&e.6
=:at. . . rat va&$ira76 Meena "e ne$restance gle!ala #as "e!nog) #as !rgog &*karca.
S"etila se 0cienove #!ne reakci"e na ba* te) iste ri"e#i ka!a i+ "e ona sa&a izgovorila na
gro4i#in balkon nekoliko !ana $ri"e.
5Tako "e6) rekao "e Alaric. On) za razlik o! svog *e4a) ni"e $ok/*avao bla%iti svo" ton.
Ni*ta se ne l"e$*ava ka!a "e $itan" Alaric Gl4. 3o!ao "e) kao !a se to sa&o $o sebi
$o!raz&i"eva: 5A ti Meena @ar$er) zastava si ko" svi %ele osvo"iti. I zato se nika!a vi*e
ne(e* &o(i vratiti svo" stan.6
Meena) ko"o" s kol"ena o!"e!no& zaklecala) !obal"ala "e !o na"bli%e stolice.
5Ali...6 rekla "e. 5?at. S ki&7 Iz&e' koga76 .oto& "e !o!ala: 5I *to "e s 8acko&7 Mo" $as
"e to& stan. ,to (e se !ogo!iti &o&e $s76
Znala "e kako ne&a s&isla brinti se za $sa. On "e) na kra" kra"eva) sa&o $as.
Ali "e sve *to i&a.
-#inilo "o" se !a "e vi!"ela kako Alaric $onovo $ogle!ava $re&a k+in"sko& $rozor.
.oto& se na&r*tio.
Sto se !oga'a s $rozori&a7 Za*to s svi tako o$s"e!nti $rozori&a7
5<eka"76 8on "e rekao. 5?at va&$ira7 O$rostite7 O #e& se ov!"e za$ravo ra!i7 I kakve
to veze i&a s &o"o& sestro&76
Abra+a& @oltz&an "e str$l"ivo ob"asnio. 5Alaric govori o bici za $ri"estol"e $rinca ta&e.
=a!a "e 3rakla sklo$io govor s &ra#ni& sila&a kako bi se !oko$ao v"e#nog %ivota
za&"en za svo" bes&rtn !*) $o&azan "e kao ona" ko"i "e nesveti) nasl"e!nik Gos$o!ara
Ta&e) na!gle!nik svi+ Sotonini+ $oslova na ze&l"i ili ovo& svi"et. =a!a s&o bili 3rakl)
ta "e krna $re*la na n"egova stari"eg sina $rinca 0ciena) l"bavnika tvo"e sestre.6
Meena se lecnla na ri"e#i "jubavnika tvoje sestre.
5O$rav!ano "e v"erovati kako "e 0cien 3rakla svo"evrsna izni&ka svi"et va&$ira6)
nastavio "e Abra+a& lista"(i ve( izlizane stranice Dravi"nika ka!rovske s"u,be Da"atinske stra,e.

~ 204 ~

5N"egova &a&a "e) kao *to &o%!a i znate) navo!no bila an'eosko stvoren"e) i neki ka% !a "e
&og(e !a "e to i&alo>6
5@oltz&an6) $rekino ga "e Alaric. =a!a ga "e Abra+a& $ogle!ao: $okazao "e $re&a
$rozori&a. 5-brza" &alo.6
5O+) !a) !a6) rekao "e Abra+a&) zatvara"(i kn"ig na o$(e olak*an"e svi". 5.a)
svako& sl#a") 0cien i&a $olbrata
:
>6
53i&itri"a6) rekla "e Meena &alo!*no. .ri&i"etiv*i znati%el"an $ogle! ko"i "o" "e
Abra+a& $tio) rekla "e) kroz ko#ene sne: 50cien &i "e rekao. Ba* i ne voli svog brata. A
i ne v"er"e & ba*.6
53a) $a) s razlogo&) rekao bi+6) rekao "e Abra+a& ki&a"(i. 5Ga!an svat) ta" 3i&itri"
Antonesc) kako $ret$ostavl"a& !a se sa!a zove. .ot$no !rga#i"a &a"ka. A&biciozna)
$o+le$na %ena. A sin "e isti) koliko sa& #o. -bio "e vlastit %en. Ni"e bio $resretan ti&e *to
"e $ri"estol"e oti*lo n"egov stari"e& brat. Nika!a se ni"e slo%io s na#ino& na ko"i 0cien
vo!i stvari otka! i& "e otac &ro. Meli $rezeti ci"el o$eraci" na sebe...6
8on "e zatre$tao. 5Mislite !a "e Eimitrij ta" ko"i "e>6
5.oslao Ste4ana 3o&inica !a $ok*a +vatiti tvo" sestr kako bi "e iskoristio !a v"eri
0ciena !a & $re$sti $ri"estol"e ili !a ga bare& nat"era !a $o#ini nekakv gl$ost kako bi
ga 3i&itri" &ogao +vatiti za&k i biti ga te $oto& $rezeti $ri"estol"e7 3a6) rekao "e
Alaric kratko. 5To "e $ravo ono *to %eli re(i.6
5;"ero"atno "e nekako saznao !a se n"egov brat) +&) vi'a s va&a) gos$o'ice @ar$er6)
rekao "e Abra+a&. Meena "e ci"enila kavalirski na#in ko"i& "e to izrekao. 5I !a ste nekako
$ovezani s 8aleno&>6
53ala sa& "o" svo" $os"etnic6) $ro&r&l"ala "e Meena) "o* vi"ek se os"e(a"(i s&*eno
o! s$ozna"e !a "e zato *to "e s$avala s 0cieno& Antonesco& ostala bez svog vol"enog $sa)
bez stana i vrlo v"ero"atno) s obziro& na to !a !rakle o#ito zna" sve !rgo o n"o") i bez
$osla...
Za$ravo) bez ci"elog %ivota.
Ali *to "e s 0cieno&7 G!"e "e on7 Zna li i*ta o! ovoga7 8e li on sigran7 =a!a bi "o"
bare& !o$stili !a ga nazove:
53a) !a) naravno6) govorio "e Abra+a& zb'eno. 5;"ero"atno s $rona*li n"ezin
$os"etnic &e' 8alenini& stvari&a i kasni"e sve $ovezali. Bo%e. Svaki& !ano& $osta" sve
$a&etni"i) zar ne) Alaric76
5Mog #itati &isli6) rekla "e Meena) os"e(a"(i &#nin. 5=a!a sa& vi!"ela Ste4ana "#er
na $osl) nisa& ga $re$oznala s 4otogra4i"e iko" &i "e 8alena $okazala na svo&e &obitel)
ali sa& znala... ne2to. Mora !a "e to os"etio... i &o" vez s 0cieno&...6
Zasten"ala "e i s$stila lice &e' !lanove. Sve "e ovo n"ezina krivica. N"ezina vlastita
krivica) "er "e bila tako gl$a.
5O+) $a eto) to "e on!a to6) Abra+a& "e rekao gotovo veselo. 5To on!a sve ob"a*n"ava.
;"ero"atno "e on!a on oti*ao 3i&itri">6
8on i+ "e $rekino. 5;ozio sa& se !izal s ti& liko& Ste4ano& i n"egovi& agento& ili
*to go! !a "e. On se zvao 3i&itri".6
Nakon toga "e zavla!ala grobna ti*ina na nekoliko trentaka. .oto& "e Alaric $olako
rekao: 5;ozio si se !izal s "e!ni& o! na"izo$a#eni"i+ va&$ira ci"elo" sv"etsko" $ovi"esti.
3i&itri" Antonesc / ili 3rakla / sv"etski "e $oznat $o to&e *to "e !rgi o!&a+ iza svoga
oca) $o okrtnosti) $erverzi"a&a i sveo$(o" &oralno" razvratnosti. Sretan si *to si %iv.6
Sa!a "e bio re! na 8ona !a $otone na "e!an o! k+in"ski+ stolaca. 5Sran"e6) rekao "e) a lice
& "e $obi"elilo $o$t &a"ice ko" "e nosio.

~ 205 ~

Meena ga ni"e &ogla kriviti. Znala "e to#no kako se os"e(a.
Iako ne ba*) ka!a "e $itao: 5A *to "e s na*i& stvari&a7 Ta&o stan7 Sto (e&o #initi
vezi s ti&e) "aviti se 3r%avno" agenci"i za $o&o( stra!alnici&a7 S&n"a& !a (e na&
$ov"erovati ka!a i& ka%e&o !a s&o ostali bez stana zbog sk$ine zara(eni+ va&$ira.6
58on:6 $ovikala "e Meena zgro%eno.
5.a6) rekao "e 8on zatre$tav*i $re&a n"o") 5ostat (e&o bez svega *to i&a&o) za Boga
&iloga. .o&isli sa&o na svo" nov torb. Ta stvar "e ko*tala sigrno !vi"e tis(e) na"&an"e.6
Na 8onov s$o&en torbe ko" "o" "e 0cien $oklonio) Meena "e os"etila kako "e ne*to n"o"
$klo.
5Ovo "e s&i"e*no6) $ovikala "e ska#(i na noge) iako s "o" kol"ena "o* klecala. -stanovila
"e !a vi#e glavno& na Alarica) ko"i "e rk $rekri%eni+ na *iroki& $rsi&a bio naslon"en na
k+in"ski *ank i bl"io n") a n"egova) ionako &ala sta s&an"ila s se !o veli#ine bobice
gro%'a. =+orate &e $stiti !o&a:6 Ovo ni"e i&alo nikakvi veze s torbo&) naravno. Ni"e "
vi*e bilo briga za torb. Ovo "e bili $no vi*e o! toga. 5Ili &i bare& !o$stite !a nazove&
0ciena. On &o%e ovo zastaviti. On to stvarno &o%e.6
5Ali) &i to ne %eli&o zastaviti6) rekao "e Alaric "e!nostavno.
5,to76/ Ovo "e bilo ne*to na"l'e *to "e Meena #la ci"eli !an. 5Za*to ne76
5.olitika .alatina "e6) ob"asnio "e Abra+a& @oltz&an ozbil"no) 5$stiti zara(ene va&$ire
!a se &e'sobno ni*te. 3okle go! s civili za*ti(eni.6
Trebao "o" "e trentak !a s+vati $no zna#en"e ove iz"ave... a ka!a "e s+vatila) bio "o" "e to
+la!an t*.
I !akle) oni o! n"e o#ek" !a !o$sti 0cienov brat i !rakla&a !a na$a!n
0ciena7 3a ona ne &r!ne ni &ali& $rsto& $ok*a" !a ga $ozori ili !a & $o&ogne7
Naravno !a to o#ek". Ni"e i& stalo !o n"ega. Niti ga !o%ivl"ava" kao ne*to !rga#i"e
o! onoga *to istin "est: .rinc ta&e.
53akle) ako 0cien6) rekla "e slaba*no) 5o!e stan) tra%e(i &ene...6
5To "e to#no ono #e& se na!a"6) rekao "e Alaric. =(je'a (e ta&o #ekati.6
O#i "o" se is$ne sza&a. Alaric ni"e &akno $ogle! s n"e.
5O+) $a to "e ba* s$er6) rekla "e Meena. Glas "o" se sa!a ve( tresao "e!nako "ako kao i
kol"ena. 5.sti&o !a se va&$iri &e'sobno ni*te. Ali o#ito nikoga ni"e briga *to (e se
!ogo!iti &o&e $s:6
- trentk ko"e& "e izgovorila ri"e# pas, $ro"ektil "e $roletio kroz k+in"ski $rozor i
razaso staklo $osv!a.
Ne*to te*ko i sna%no !arilo "e Meen trb+) baciv*i "e na $o!. Nakna!no "e s+vatila
!a "e to bio Alaric Gl4. .ona*ao se $re&a n"o" gotovo "e!nako kao i no( $ri"e.
Ali ova" $t ne zato *to " "e %elio s$ri"e#iti !a $ob"egne o! n"ega. ;e( !a bi "e za*titio o!
$la&ena &olotovl"eva koktela ko"i se ras$rsno o zi!.
58esi li !obro76 $o!igao "e glav !a "e $ita) a lice & "e bilo sa&o nekoliko centi&etara
!al"eno o! n"ezina.
Sila n"egova ti"ela ko"e " "e sr*ilo na $o!) izbila "o" "e !a+. Znala "e !a (e "e stra sve
bol"eti) ali ina#e "e bila bez ogrebotine. =i&nla "e i zati& "e!va izgovorila: 58on76
53obro sa&:6
;ire(i iza Alaricovi+ *iroki+ ra&ena) vi!"ela "e rk ko"a "e &a+ala is$o! k+in"skog
stola.
5Sve re!6) $ovikao "e 8on. 5Ali stakla i&a $osv!a. I zi! se za$alio.6

~ 206 ~

5Svi $rona'ite zaklon:6 Abra+a& "e $o"rio na$niti vr# na! k+in"ski& s!o$ero&
kako bi gasio vatr. 53r%ite se !al"e o! $rozora. .o#in"e.6
3vokrilna vrata s se naglo *iro& otvorila i &*karac ko"i "e i&ao sve(eni#ki kolar oko
vrata zazvao "e: 58es li svi re!7 -#inilo na& se !a s&o #li / o+) Bo%e.6
53a) !a6) rekao "e Abra+a&. 5<ini se !a s $ratili Alarica iz centra) kao *to s&o se i
bo"ali. Mora&o $rov"eriti "e li otac 8ose$+ zatvorio ka$el za ve#eras. Morat (e&o otkazati
ve#ern"ic. Ne &o%e&o i&ati civile krg sa&ostana. .re!la%e& !a stavite obavi"est !a "e
!o*lo !o &an"e $o$lave zbog $knte ci"evi. 8one) o!i vi!"eti kako otac Bernar! na$re!"e s
izra!o& kolaca o! $ro*logo!i*n"i+ "aslica>6
5I!e&.6 8on se iz&igol"io is$o! stola ba* trentk ko"e& se Alaric !izao s Meene i
n!io "o" rk !a "o" $o&ogne stati.
.ri&ila " "e i) nakratko $ogle!av*i $reko ra&ena k+in"ski zi! ko"i "e tin"ao) sli"e!ila
Alarica +o!nik. <asne i re!ovnici / Sv. =lari %iv"eli s 4ran"evci i siro&a*ne klarise) %$ni
!vor bio "e iza crkve) a sa&ostan o!&a+ !o n"ega / $robi"ali s se !o svo"i+ borbeni+
$olo%a"a. Meena nika!a %ivot ni"e vi!"ela toliko ras$ela.
5Alaric6) rekla "e bez !a+a) kaska"(i za n"i&. =+o"im te, sa&o J &i !o$sti !a nazove&
0ciena. Mora& o!&a+ razgovarati s n"i& $ On (e i+ zastaviti. On "e n"i+ov $rinc. .osl*at
(e ga.6
Alaric se trobno nas&i"e*io) o#ito Meenino" naivnosti. 5Zar nisi sl*ala7 Ne) ne(e. Ne
ako s $okrenli totaln $obn $rotiv n"ega. A) v"er" &i) "es. Za$ravo) sa!a ka!a
$ro&isli& o sve&) $ravo s to ti"ela oni+ &rtvi+ !"evo"aka i $re!stavl"ala.6
5Na *to &isli*76 $itala "e.
5Ma&ac6) rekao "e Alaric zagonetno.
Meena "e o!&a+nla glavo&. -istin) neka!a " "e tako "ako I"tio 5Ne zna& o #e&
govori*. 8alena "e rekla ne*to o bankari&a/6
5Bankari&a76 Alaric "e nastavio kroz %$ni !vor iz&i#(i se #asni& sestra&a ko"e s
nosile sa&ostrele.
5Alaric6) rekla "e Meena o!&a+"(i glavo&. 5=a&o i!e23<
To $itan"e "e $o$ratio ve( $oznati glas iza n"i+.
5Gl4:6 Abra+a& @oltz&an "e $ovikao. 5,to ti &isli*) ka&o ti to i!e*76
Alaric "e naglo zastao sli"e! #ega se Meena zabila n"ega.
.olagano se okreno +o!nik kako bi se so#io sa svo"i& *e4o& ko"i se nagin"ao kroz
vrata.
5I!e&6) rekao "e Alaric $olagano) 5$o $sa.6
5.sa76 Meena "e naglo okrenla glav kako bi ga $ogle!ala. 5Ali>6
Abra+a& @oltz&an " "e $rekino) l"tit. 5Ne &isli* val"!a ozbil"no) Gl4. Nalazi&o se
sre! ratne zone. Treba&o te. Osi& toga) to "e sl!o. -let"et (e* klo$k.6
5Navikao sa& na to6) rekao "e Alaric. 5A sto) ov!"e i&a* i vi*e nego !ovol"no ob#eni+
boraca. Sestra Gertr!a bi &ogla bi"ati !rakle zatvoreni+ o#i". Otac Bernar! "e lani $osli"e
bo%i#ne $rire!be bio n"i+ *est an'elo& s vr+a bora.6
5To ni"e $oenta) Gl46) Abra+a& "e $rosiktao sti*av*i glas nakon *to se "e!an o!
re!ovni#ki+ $ri$ravnika za+i+otao #v*i to. 5Ne&o" SE igrati +ero"a sa&o zato !a
i&$resionira* !"evo"k.6
Meena) s+vativ*i !a "e ona !"evo"ka na ko" &isli) %el"ela "e istaknti kako "e Abra+a&
@oltz&an lo*e $roci"enio sitaci". Alaric Gl4 "e &rzi.

~ 207 ~

5Na kra" (e tebe biti6) nastavio "e Abra+a&. 5A &i te za$ravo treba&o ov!je, sl#a"
!a nisi $ri&i"etio.6
5;ratit ( se natrag) sa $so&) za &an"e o! sat vre&ena6) bilo "e sve *to "e Alaric rekao) a
zati& "e nestao kroz "o* "e!na !vokrilna vrata.
5Tvr!oglava b!ala.6 Abra+a& "e zakoltao o#i&a i nestao kroz svo"a vrata.
Meena) gle!a"(i o! "e!ni+ vrata !o !rgi+) nakna!no "e s+vatila !a "e s$"ela stvoriti "o*
ve(i nere! o! one benzinske bo&be. =ako "o" to sa&o s$i"eva7
8rnla "e za Alarico&.
5<eka"6) zazvala "e.
Bio "e $re!sobl" %$nog !vora o$as"(i &a#. S!e(i $o $ogle! ko"i "o" "e $tio
is$o! #$erka $lave kose) ko"a & "e o$et $a!ala te n"egove $lave o#i) ni"e se #inio
$resretni& *to "e vi!i. Ni"e ga niti krivila.
5,to +o(e*76 $itao "e.
O!"e!no& "e $ostala sv"esna n"egove veli#ine) ko"a "e bila ogro&na. ?ke) sto$ala... sve
na n"e& "e bilo veliko) "e!nostavno ogro&no. =a!a bi *ao $rostori") ne bi sa&o *ao
nego bi !oklo$arao) !oto$tao) !o*e$rio se.
Ni"e &ogla nabro"ati koliko "e sa&o $ta za!n"i+ !va!eset #etiri sata $o%el"ela !a se
nika!a ni"e $o"avio na n"ezini& vrati&a.
A o$et) sa!a ka!a "o" "e s$asio %ivot / !va$t / ni"e &ogla izna(i ri"e#i ko"i&a bi izrazila
koliko "o" "e !rago zbog toga. A bila "e) kao neka scenaristica ko"a $i*e !i"aloge.
5Mao &i "e. Nisa& &islila !a %eli& !a ti o!e* $o n"ega6) na$okon izrekne) $r%a"(i rk
!a & $olo%i $rste na to veliko) gotovo glo&azno za$e*(e. 5Ne &ora* to #initi.6
N"egove rke) ko"e s se bavile ko$#o& *to & treba !r%ati &a#) zastale s. 5Mora&6)
rekao "e izlizani cv"etni te$i+. 58a sa& kriv. Nisa& s&io zaboraviti na $sa.6
5Ali nisi znao) Alaric6) rekla "e Meena. Ob"&ila & "e za$e*(e. =o%a & "e bila to$la na
svi& oni& &"esti&a) sa!a se s"etila) na ko"i&a "e 0cienova vi"ek bila tako #!no +la!na.
5Nisi znao !a (e se i*ta o! ovoga !ogo!iti. =ako si i &ogao znati76
=Ti si znala6) rekao "e) $tiv*i "o" te ri"e#i gotovo o$t%"(i. I sa!a " "e) vi!"ela "e)
'"e!ao, te svi"etlo$lave o#i $retra%ivale s n"ezino lice. =Ti zna* sve i $ri"e negoli se to
!ogo!i.6
5Ne.6 3irektnost n"egova $ogle!a " "e zne&iravala. 5Ne sve Sa&o... $a) zna*.6
5Tako "e6) rekao "e) o$et oboriv*i $ogle!. 5Sa&o kako (e l"!i &ri"eti. Ali ne i $si.6
O!&a+nla "e glavo&. 5Ne. Ne) $si. Sa&o l"!i. Gle!a">6 .o!ignla "e bra! $ok*av*i
se +rabro nas&i"ati. 5Zaboravi ono *to sa& $ri"e rekla. 8ack Baer (e biti !obro. I sa& si
rekao) on "e va&$irski $as. Znat (e se sna(i. 3akle) ostani ov!"e. Stvarno. Meli& !a ostane*
ov!"e. I "a (. 8a ( ostati. Moli& te) ostani sa &no&.6
.ogle!ao " "e stisnti+ o#i". 5Ne &ora* se brinti6) rekao "e) 5@oltz&an (e te *tititi !ok
&ene ne b!e.6
=+ene3< S+vatila "e !a o$(e ni"e raz&io *to & $ok*ava re(i) 5Ne brine& se za sebeCN
Sa!a "e on izgle!ao zbn"eno. 5Ali sa &no& (e sve biti re!6) rekao "e. 5A ti %eli* $sa.6
5Alaric.6 Bra!a "o" se zatresla i bila "e sv"esna !a se n"ezina +rabrost to$i. 5Mo%!a ne5e
sve biti re! s tobo&. I &a!a stvarno voli& 8acka Baera) na kra" kra"eva) ti si osoba) a on
"e sa&o $as.6
N"egov $ogle! "e bilo te*ko $ro#itati. 5=ako76 $itao " "e znati%el"no.
Sa!a ona ni"e raz&"ela. 5Moli&76

~ 208 ~

5=ako se !ogo!i76 .rsti s & se o$et bavili re&eno&. 5Mo"a s&rt. ;i!i* "e) zar ne7
Misli* !a ako o!e&) o!lazi& s&rt. .a) kako se !ogo!i ova" $t7 Ne bazen7 8e li "o*
vi"ek &ra#no7 I s vatro&76
5Ne6) lagala "e. 5-o$(e) ne. ;i!i& kako %ivi* !go i sretno i &ire* o! starosti neko"
vrsti &irovl"eni#kog nasel"a. Ilori!a) &o%!a. .al& Beac+76
Bilo "e $rekasno. ;i!io "o" "e sze o#i&a. ,iroka ra&ena s & se na$ela i on se okrene
o! n"e $ose%(i za crni& ko%nati& balonero&) ko"i "e visio na v"e*alici z vrata.
50a%e* &i6) rekao "e. 5Ne bi+ nika!a oti*ao na Ilori! kao &irovl"enik. Mo%!a
Mallorca ili Antigva. Ali nika!a Ilori!a. Ne bi s&"ela lagati stra%ar !a ga za*titi*.
In4or&aci"e ko"e na& &o%e* !ati $ri"e za!atka &og na& s$asiti %ivot.6 =a!a "e obkao
ka$t) $ogle!ao " "e ti& nev"ero"atno $lavi& o#i&a. 5Ne&o" &i vi*e nika!a lagati) Meena.
Zakni se.6
Zatre$tala "e !a ot"era sze ko"e s "o" vis"ele na tre$avica&a. 5- re!6) rekla "e
$ro&klo. 5=ne& se. ;i!i& s&rt za tebe is$n"en !i&o& i &rako& i vatro&. Eto. 8esi li
sretan76
5O+6) rekao "e razve!riv*i se. 5;i!i*7 To "e !obro znati. To &i se svi'a.6 Is$r%io "e rk
i bbno "e $o kl"#no" kosti) a $oto& !ario i svo". 5Mora&o na#iti ovako ko&nicirati
*to bol"e ako kani&o sra'ivati b!(nosti.6
5,to76 O!&a+nla "e glavo&) s&etena. Glas "o" "e titrao o! e&oci"a i o! !i&a ko"i "e
!a+nla ta&o k+in"i. 5Ne&a& $o"&a o #e& govori*) Alaric. Za*to bis&o &i sra'ivali
b!(nosti7 .ok*ava& ti re(i !a ako na$ravi* ovo) ne(e* imati b!(nost. Ali ka!a &e
ve( ne(e* $osl*ati... !o$sti &i !a i!e& s tobo&.6
5O+) ne6) rekao "e sarkasti#no se nas&i"av*i.
5Ali to "e moj $as zbog ko"ega riskira* %ivot>6
5Ne.6 Za$ri"etio "o" "e "e!ni& o! ti+ svo"i+ veliki+ $rsti". 5I ako te +vati& !a &e
sli"e!i*) zavezat ( te lisica&a za ne*to kako bi+ te za!r%ao na sigrno&. Ne&o" &isliti !a
ne(.6
;"erovala & "e. 5Zna& !a +o(e*6) rekla "e. 5Ali bare& &i !o$sti !a... evo.6
O!"e!no& "e skinla rbac ko"i "e nosila oko vrata.
Alaric "e gle!ao !ok "e ona vezivala &ek crven tkanin n"e& oko za$e*(a) onog za
ko"e ga "e $ri&ila.
5Sto "e sa! ovo76 $itao "e) glas & "e zv#ao... $a) #!no.
1a"o', $o&islila "e. O! gos$e sv. 8r" ko"i se s$re&a borb $rotiv z&a"a za n".
Znala "e !a gbi ono &alo slaba*ne kontrole ko" "e neko( i&ala na! svo"i& z!ravi&
raz&o&.
Me'ti&) ni"e bilo *anse !a (e ono vezano z gos$ izre(i naglas Alaric Gl4.
5Ne zna&6) rekla "e tr!e(i se !a on ne vi!i sze ko"e s "o" i !al"e sta"ale o#i&a. 5Za
sre() val"!a. Ako stvarno i!e* i stvarno &i ne %eli* !o$stiti !a i!e& s tobo&.6
5O+) "a i!e&6) rekao "e sa sigrno*( !ok "e Meena $ovla#ila n"egov rkav $reko r$ca.
5I to sa&. .alatini nikoga ne ostavl"a" za sobo&. To kl"#"e i $se.6
5On!a "e i ovo za sre(6) rekla "e glaso& is$n"eni& sza&a.
.o!igla se na vr+ove $rsti" i $ol"bila Alarica obraz.
Malo "e $o!igno obrve) n"egova &ala sta stisnla s se "o* vi*e negoli "e to bilo
obi#a"eno) o!... iznena'en"a7 Nego!ovan"a7
Ni"e &ogla o!gonetnti.
5Meena @ar$er6) rekao "e gle!a"(i $a%l"ivo n". 53a76 $itala "e.

~ 209 ~

5Ovo "e za tebe6) rekao "e i grno "o" ne*to !ga#ko i tvr!o &e' $rste) 5Ne&o" se
bo"ati $otri"ebiti ga.6
.oto& "e otvorio vrata %$nog !vora) $ogle!ao van i zakora#io) zatvara"(i i+ #vrsto za
sobo&.
Oti*ao "e.
Meena "e $ro#avala *to "o" "e to Alaric Gl4 $olo%io !lan.
Bio "e to za*il"eni !rveni kolac.
Ni"e &ogla a !a se ne nas&i"e*i $re! sebe.
8e!nostavno "e on toliko... %ivcira.
.a za*to on!a t sto"i i $la#e.
5A t si ti.6
N"ezin brat 8on iza*ao "e na +o!nik. 3r%ao "e nekoliko $razni+ $lasti#ni+ boca za &li"eko.
5Treba i& netko tko (e ovo na$niti sveto& vo!o&6) ob"asnio "e. 5.ri"avio sa& tebe za
ta" $osao. On!a) &o%e* li "e zagrabiti iz krstionice76
Meena) $o!ignv*i %rno rk !a obri*e sze s obraza) stavila "e kolac stra%n"i !%e$
tra$erica i rekla: 5Naravno.6
Znala "e *to &ora #initi. Sto "e trebala o!avno #initi.
3r+tavo "e zazvala: 58on76
;e( "e bio kreno niz +o!nik. Na zvk svoga i&ena) okreno se. 53a) Meen7 ,to "e76
5Ni*ta. Sa&o...6 ;kla se $re&a n"e& $stiv*i !a "o" glava visi. 5Nekako sa& &alo
$re$la*ena. Mog li !obiti zagrl"a" o! svoga velikog brata76
5A+) naravno6) rekao "e) *iro& rastvara"(i rke.
=a!a " "e obavio zagrl"a"e&) $itao "e $reko n"ezine glave: 5Zar ni"e ovo sl!o7 -vi"ek
sa& &islio kako "e ova tvo"a vi!ovitost #!na. Ali vampiri3<
5O+) ba* ti +vala) 8on6) rekla "e Meena +la!no) +a naslon"enog na n"egovo srce. 5-vi"ek
zna* re(i ba* $rav stvar !a t"e*i* !"evo"k.6
5.a6) rekao "e 8on bratski nes$retno. 53a. O$rosti zbog toga. Zna* *to &isli&.6
53a6) rekla "e Meena. O!&aknla se o! n"ega i $tila & s&i"e*ak is$n"en sza&a.
5Zna&. I +vala. O$rosti *to sa& na& ni*tila %ivot.6
5Ne&a 4rke.6 8on "o" "e rask*trao kos. 5I ne brini se. Sigran sa& !a (e se Alaric vratiti
skoro s 8acko& i !a (e obo"ica biti !obro. Sa!a o!i i na$ni te vr#eve.6 .rakti#ki "e bacio
vr#eve na n". 5Mora& i(i. Abra+a& (e &e $o#iti na"bol"e& na#in !a se va&$ir o!rbi
glava.6 .o%rio "e natrag k+in".
Meena ga "e gle!ala kako o!lazi. .oto& "e !igla rk. - n"o" "e bio n"ezin &obitel ko"i &
"e s$"ela izv(i iz !%e$a tra$er/"akne !ok " "e grlio.
.ogle!ala "e !a vi!i "e li & bateri"a "o* $na.
Mobitel "e zavibrirao.
Savr*eno.
Mora obaviti va%an tele4onski $oziv.


~ 210 ~

Pedeseto poglavlje
B.:3. UTC-5, subota, 1M. travnja
%oun'e Con#ubine Istona je!anaesta u"i#a 1B5
(e) *ork, (e) *ork
0cien Antonesc "e) *to "e &irni"e &ogao) sl*ao in4or&aci"e svog ro'aka E&ila o to&e
kako "e n"egova %ena MarE 0o ci"elo vri"e&e znala za s$osobnost Meene @ar$er !a $re!vi!i
s&rt / znala "e za to $no $ri"e negoli i+ "e o$(e na&"estila "e!no !rgo&e. To "e za$ravo i
bio ra-"o' zbog ko"eg i+ "e $oznala.
To !a "e MarE 0o za n"ega o!abrala &la! !"evo"k ko" "e $oznavala i ko"a "e i&ala
tako... neobian talent) bilo "e) na"&an" rk) laskavo.
No *to s #in"enico& !a "e MarE 0o svi&a ko"e "e $oznavala rekla za Meenin talent)
izla%(i Meen tako o$asnosti7
To 0cien nikako ni"e &ogao &irno $ri+vatiti.
0cien "e ve( !onio nekoliko o!lka sitni& "tarn"i& sati&a !ok "e gle!ao Meen kako
s$ava) $ri"e negoli "e o$(e razgovarao sa svo"i& ro'ako& E&ilo&.
.rva "e bila !a se) naravno) ne(e &o(i vratiti na svo" $ro4esorsk $ozici" ?&n"sko"
a ni "e!an !o& ko"i "e on!"e $os"e!ovao.
Ne sa!a ka!a s .alatini znali tko "e on za$ravo.
O#ito) &orat (e $ro&i"eniti i i&e. O$et.
<!no) ali ni"e bio tako l"t zbog svega toga koliko bi &o%!a bio !a ni"e $oznao Meen.
<in"enica !a "e ona sa!a n"egov %ivot #inila "e sve ono *to bi & se neko( #inilo
ne$o!no*l"ivi& tek $ko& s&etn"o&.
Naravno) .alatini vi*e nis bili organizaci"a ko"a "e $li"en lovila kao neka!a)
za!ovol"ava"(i se sa&o staro&o!ni& zabi"an"e& kolca srce i sta"(i na to&e.
O+) ne. ;i*e ne.
Sa!a s se koristili so4isticirano& te+nologi"o& !a otkri" ne sa&o nov#ana sre!stva ve(
i nekretnine ko"e $li"en $os"e!"e) na!gle!a" bankovne ra#ne #ak i ze&l"a&a ko"i&a "e
kr*en"e bankarskog $rava na $rivatnost bilo zakonski ka%n"ivo) kao na $ri&"er ,vicarsko"
ili na =a"&anski& otoci&a. I to s #inili na tako ne&ilosr!an na#in !a bi i CIA $ozelen"ela o!
zavisti... !a .alatini nis bili tako vrlo ta"na organizaci"a !a #ak ni CIA ni"e znala za n"i+ovo
$osto"an"e.
Novac "e bio $roble&) vi*e o! bilo #ega !rgoga. .o#eti is$o#etka bez novca bilo bi
re! !a "e sa&.
Ali to ni"e &ogao tra%iti o! Meene. To bi bilo ne&og(e.
A ni"e kanio nika&o i(i bez Meene... nato# n"ezin inzistiran" !a se vi*e ne vi!e.
Sa!a vi*e nika!a ne(e biti sigrna. Svaki va&$ir na svi"et +t"et (e "e k*ati. Svaka
$rilika !a !o%ive ono *to "e 0cien !o%ivio &og(nost !a $re!vi!e s&rt #ov"eka i to ne o!
rk va&$ira / bit (e i& neo!ol"iva. Ne bi i& bila neo!ol"iva iz istog razloga kao i 0cien...
o&og(ila & "e !a na neki &ali na#in is$ravi gri"e+e svo"e $ro*losti / kao on!a ka!a "e

~ 211 ~

ono& !e#k zeo kl"#eve o! ato&obila) s$asiv*i & %ivot / ili #ak zato *to "e to bilo ne*to)
bi"o 2to !rga#i"e) nakon stol"e(a ne$ro&"en"ivosti.
;e( zato *to "e to ne*to *to &og iskoristiti za sebe. 0cien ni"e ni na"&an"e s&n"ao !a bi
n"egov brat 3i&itri" $rona*ao na#ina Meenin !ar $rorican"a iskoristi kako bi vrebao na
istinski stra+ o! s&rti ko"i "e l"!ska rasa i&ala i nekako bi 4inanci"ski $ro4itirao o! toga.
A osi& toga) #in"enica "est !a 0cien Meenina krv) ko"a & "e tekla %ila&a) ni"e !ala
sa&o s$osobnost !a $re!vi!i kako (e &ri"eti. Izo*trila "e i !rga n"egova os"etila onako
kako ni"e ni "e!an !rgi #ov"ek ko"ega "e ika!a k*ao) zbog #ega se) $rvi $t $no stol"e(a)
os"e(ao kao !a "e o$et %iv.
Znao "e !a "e to ne*to *to nika!a ne s&i"e niko&e re(i. 8er ka!a bi se to $ro#lo) Meena
@ar$er $ostala bi &eso za !e&one... na"tra%eni"i s&rtnik na ze&l"i.
<in"enica !a "e Meena n"egova &ogla "e biti !ovol"na za*tita $o! nor&alni&
okolnosti&a. Ali ovo nis nor&alne okolnosti. .alatini s "e se !oko$ali... i otkrili n"ega.
=ako bi "e on!a &ogao !obro za*titi7 Ni"e " #ak &ogao niti $rona(i) a ka&oli st$iti
kontakt s n"o&e. N"egovi izbez&l"eni tele4onski $ozivi $res&"eravani s na tele4onsk
sekretaric. N"ezin stan) rekao "e E&il) ko"e& "e 0cien nare!io !a ostane !ok ne otkri"e
g!"e Meena boravi) bio "e $razan) sa&o "e n"ezin $si( bio on!"e. Ni"e se #inilo) izvi"estio "e
E&il) kao !a "e itko / o! l"!i) bare& / bio n"e& ci"eli !an. 8es li na$stili stan7 Sigrno
nis. 0cien bi znao) os"etio bi !a "o" se ne*to !ogo!ilo...
Ali ni"e os"etio ni*ta... ni*ta osi& stra+a i na$etosti $rsi&a on!"e g!"e & "e neko( bilo
srce. Ni"e os"etio ni*ta na to& &"est ve( stol"e(i&a. Ne !oka! Meena @ar$er ni"e *la
n"egov %ivot.
A ta!a "e $ri&io $oziv o! E&ila ko"i "e sve $ro&i"enio.
-$lakana i skr*ena MarE 0o) ko"a "e %el"ela is$raviti svo"e $ogre*ke i $r%iti $o&o(
ta&o g!"e "e &ogla) nai*la "e na &ali tra# !ok "e $retra%ivala internet: kako "e !o*lo !o
za!"evice restoran - sre!i*t gra!a ko"a "e kl"#ivala &*karca s &a#e&...
... i na"bol"eg $ri"atel"a o!re'ene $oznate zvi"ez!e sa$nica.
Ovo "e sigrno &ogao biti sa&o Meenin .alatinski stra%ar.
I 3i&itri"ev sin Ste4an.
Ni"e bilo !rgog ob"a*n"en"a.
0cien "e sa&o na s$o&en i&ena Eimitrij ve( bio "e!no& o! E&ilovi+ crni+
ato&obila voze(i se s&"er $oslovnog !i"ela centra) $re&a bratov klb. Ako otkri"e !a
"e n"egov brat i&ao i*ta) bilo *to) s Meenini& nestanko&... ako s on ili ona" i!iot o! n"egova
sina na!ili Meeni) &akar "o" "e sa&o !laka na glavi 4alila>
Ni"e bilo te r$e na ze&l"i !ovol"no !boke ko" bi i+ 0cien &ogao baciti.
Ali ka!a "e 0cien stigao !o Concbina) bio "e zatvoren.
No to ni"e $osebno zas&etalo 0cien. S obziro& na svo"e ras$olo%en"e) "e!nostavno "e
nogo& razvalio vrata.
=lb "e bio $ot$no !rga#i"e &"esto ka!a "e bio $razan negoli $o$n"en. Sa svi&
$al"eni& svi"etli&a i bez s+og le!a) izgbio "e ne*to o! svo"e &isti#nosti. 8e!ino bl"e*tavilo
veliko" $rostori"i) okr%eno" zastori&a o! crnog bar*na) bio "e &etalni $lt !ga#kog
*anka. M"esto ni"e bilo onako #isto kako bi &oglo bitiF $o! "e bio &alo l"e$l"iv.
Mo%!a #ista#i "o* nis stigli. Ni"e bilo nikoga blizini.
A o$et) 0cien "e) os"etili&a izo*treni& zbog Meene) os"e(ao !a "e vi*e !*a t neg!"e /
l"!ski+) i to s&rtno" o$asnosti...
... a ne o! n"ega.

~ 212 ~

5@alo76 zazvao "e. G!"e s bili svi ti l"!i7 Za*to i+ ne vi!i7
N"egov glas "e sablasno o!zvan"ao $o $lesno& $o!i") bar) ;I.//$rostori"i. Nikoga.
Ni#ega.
G!"e "e n"egov brat7 Za*to "e os"e(ao tako sna%n sil ko"a ga "e vkla $re&a ovo&
ogavno& &"est ako ta" o!re'eni izvor svi+ n"egovi+ $roble&a / 3i&itri" / #ak niti ni"e
ov!"e7
Ta!a "e 0cien za#o kako iz $re!n"eg !i"ela zgra!e !o$ir te*ki koraci. Okreno se
i*#ekivan".
5Mog li va& $o&o(i76
Bio "e to ?eginal!) 3i&itri"ev sto tri!eset kilogra&a te*ki t"elesni #varRizbaciva#) ko"i "e
"o* vi"ek nosio zlatni lanac sa svo"i& i&eno& $onosno gravirani& n". Ta&na & se
glava s"a"ila) neto& obri"an.
5O) $a z!ravo) ?eginal!e6) rekao "e 0cien) istinski sretan *to ga vi!i. Ovo (e biti lako.
Neke l"!e / $o$t Meene na $ri&"er / bilo "e ne&og(e kontrolirati. N"i+ov "e & $reo*te(en
ili krcat &entalno& $rtl"ago&. Ali ?eginal!ov "e bila $rostrana) otvorena !olina.
5=ako ste *li ntra76 ?eginal! "e na +oliv!sko/gangsterski na#in !r%ao $i*tol"
$ostrance) a ne ravno) !a nani*ani 0ciena a !rg rk "e $otri"ebio kao $ot$oran".
0cien se "o* vi*e razveselio. Siroti ?eginal!.
5S$sti ta" $i*tol") sine6) rekao "e. 5S"e(a* &e se. Bio sa& ov!"e nek no() $os"et svo&e
brat.6
?eginal! "e $osl*no s$stio $i*tol". 5O+) !a6) rekao "e ka!a & "e sinlo !a ga
$re$ozna"e. 5;i ste $retkli gos$o!ina 3i&itri"a.6
5Tako "e6) rekao "e 0cien) blago se nas&i"e*iv*i na s$o&en toga. 5;ratio sa& se !a to
$onovi&. Zna* li &o%!a g!"e "e gos$o!in 3i&itri" sa!a76
?eginal! "e o!&a+no glavo& vrativ*i $i*tol" $o! $asic trenirke... $re&a 0cienov
&i*l"en") zaci"elo ne ba* na"sretni"e &"esto za !r%an"e na$n"enog or%"a. 58ok6) rekao "e
?eginal!. 5Svi s se zb!ili oko ne#ega i oti*li &alo$ri"e) i sa&o &e ostavili ov!"e. Nis
rekli ka!a (e se vratiti ni ni*ta. Ne zna& ni treba& li otvoriti ve#eras ili *to.6
5Zani&l"ivo6) rekao "e 0cien. 5A zna* li &o%!a oko #ega s se Nsvi tako zb!iliN)
?eginal!e76
5;raga zna&6) rekao "e ?eginal!. 5Nitko &eni ni*ta ne govori na ovo& &"est.6
0cien "e *ao &*kar#ev &ozak $o&o( vlastita &a i $a%l"ivo ga is$i$avao.
?eginal! "e govorio istin. Ni"e znao ni*ta... osi&... 5?eginal!e6) rekao "e 0cien. 58es&o li &i
"e!ini l"!i ov!"e76
5Ne6) $riznao "e ?eginal!. 0cien "e os"etio &*kar#ev stra+. Bio "e bri!ak i o*tar $o$t
no%a. 5T "e "o* i eki$a $o!r&.6
5.o!r&6) $onovio "e 0cien. 5Bi li &e o!veo $o!r&) ?eginal!e76
?eginal!ov stra+ ga "e $robo. 5Gos$o!in 3i&itri" "e rekao !a nitko o! nas ne s&i"e i(i
ta&o !ol"e6) $rosv"e!ovao "e ?eginal!. Ni"e %elio i(i !ol"e $o!r&.
5- re! "e) ?eginal!e6) rekao "e 0cien s&ireno. 58a ( biti s tobo&. Ni*ta ti se lo*e ne(e
!ogo!iti $o!r& ako sa& "a s tobo& ta&o.6
?eginal! & "e v"erovao... ali sa&o zato *to "e 0cien bio n"egov & i t"e*io ga.
Nevol"ko "e oti*ao !o *anka kako bi zeo kl"#eve o! $o!r&a) $oto& "e o!veo 0ciena !o
vrata) ko"a "e otkl"#ao rka&a !r+tavi& nato# 0cienovo" $ristnosti.
,to go! !a "e bilo $o!r&) l"!ski za$oslenici Concbinea) iko"i nis trebali znati za
to) ne sa&o !a s znali za to ve( s se toga i bo"ali.

~ 213 ~

0cien "e sli"e!io ?eginal!a niz ske) betonske ste$enice) sa svaki& korako& os"e(a"(i
na!olaze( s&rt sve "a#e i "a#e. Ni"e " &ogao sa&o na&irisati... &ogao " "e osjetiti kako se
$robi"a kroz n"egove $ore onako kako se vlaga ci"e!i s $o!r&ski+ zi!ova. To "e ono *to "e
os"etio ka!a "e *ao klb: otkca"e l"!ski+ sr!aca) ko"i s $o!r+tavala o! %ivota... i o!
$re!sto"e(e s!bine.
8e li to ono *to Meena @ar$er os"e(a svaki !an svo&e %ivot) !ok +o!a lico&) lazi
$o!ze&n) obavl"a svo"e svako!nevne obveze7
=ako to &o%e $o!ni"eti7
3o*li s !o !vo"i+ vrata. Iza "e!ni+ o! n"i+ 0cien "e #o otkca"e srca tako glasno !a "e
$o%elio rka&a $rekriti *i.
Iza !rgi+... ni"e #o ni*ta.
=i&no "e $re&a vrati&a iza ko"i+ se #la sa&o ti*ina. 5Otvori i+6) rekao "e ?eginal!.
?eginal!) !r%e(i kl"#eve kao !a s krnica) izgle!ao "e kao !a (e svaki tren za$lakati.
5-istin ne %eli&) gos$o!ine6) rekao "e. 5Moli& vas) ne t"era"te &e na to.6
0cien "e ki&no $n raz&i"evan"a. .osto"alo "e ograni#en"e onoga koliko l"!ski &
&o%e $o!ni"eti.
.o!igao "e sto$alo i sr*io te*ka &etalna vrata "e!ni& "e!ini& !arce&.
- za&ra#eno" $rostori"i) na betonski& $lo#a&a iz &rtva#nice le%ala s ona se!&orica
4inanci"ski+ analiti#ara iz TransCarte i ko"i&a ga "e n"egov brat 3i&itri" sino( $oznao.
Sa&o *to vi*e nis bili %ivi.
S !rge strane) nis ba* bili ni &rtvi.
Bili s na ono& &"est iz&e' %ivota i s&rti. Netko i& "e izvrno *krobl"ene bi"ele
ovratnike i re!no izgrizao svakoga o! n"i+ $o glavno" vratno" arteri"i ne "e!no&) ne !va$t)
ve( tri$t.
A oko sta svakog &*karca) 0cien "e vi!io slabe trgove krvi.
.reobra%avali s se. Trenta#no s bili stan" &eta&or4oze.
=a!a se $rob!e) bit (e va&$iri.
I bit (e gla!ni kao vkovi.
5Tko "e ovo #inio76 $itao "e 0cien) okre((i se kako bi se so#io s ?eginal!o& ko"i "e)
ne &ogav*i kontrolirati znati%el" koliko go! $restra*en bio / bl"e(i sta"ao z razval"ena
vrata *to s se "e!va !r%ala *arki.
5Ne&a& $o"&a6) rekao "e. 5,to "e) !ovraga) s ti& ti$ovi&a7 Za*to le%e t sa&o tako)
iz"e!ani $o vrat7 8es li... "es li>6 ?eginal! se ni"e &ogao nat"erati !a izgovori ri"e#.
53a6) o!govorio "e 0cien.
O!"rio "e iz $rostori"e natrag +o!nik !a bi vi!io *to "e iza !rgi+ vrata) oni+ iza ko"i+
"e &ogao #ti toliko otkca"a srca.
?eginal! "e bl"io n"ega.
5Zna& !a ne(ete razvaliti ta vrata6) rekao "e ?eginal!. 5Ako s va&$iri bili iza $rvi+
vrata) *to (e on!a biti iza ti+ vrata7 Ne&o"te ni pomi2"jati na to !a>6
0cien "e !arce& noge razvalio i !rga vrata.
Iza n"i+ "e tre$talo *est &la!i+ !"evo"aka) sve vrlo %ive) sve razli#iti& 4aza&a
razo!"evenosti. 0e%ale s na "e4tini& &a!raci&a) !oi&ale se "ako slabe i zbn"ene "er
o!"e!no& vi!e toliko sv"etla $rostori"i. Miris ni"e bio "ako go!an.
Ni "e!na o! !"evo"aka) znao "e 0cien) ni"e bila va&$ir. 8o*.

~ 214 ~

Ali sve s i&ale griz i krv i& "e bila is$i"ena ta&an toliko koliko "e trebalo !a b!
$osl*ne.
Misteri" oko toga *to (e krvo$i"e iz ss"e!ne $rostori"e "esti ka!a se $rob!e bio "e
razri"e*en.
5Geral!e76 $itala "e "e!na o! !"evo"aka zbn"eni& glaso&.
5Ni"e Geral!6) rekla "e !rga) zv#e(i "o* zbn"eni"e.
Sve s izgle!ale $restra*eno.
0cien se okreno i signalizirao ?eginal!.
5Izve!i i+ o!av!e6) rekao "e. 5.ove!i i+ gore. Ta&o &e $ri#eka".6
5Oke"6) rekao "e ?eginal! sl%no sa!a ka!a "e razri"e*ena ta"na $o!r&a. 5Ali *to s>6
=i&no "e $re&a ss"e!no" $rostori"i.
0cien se osvrno $o &aleno" (eli"i ko"o" s !"evo"ke bile zato#ene o#ito ve( neko
vri"e&e) i to bez sanitarnog #vora koliko vi!i) izzev v"e!ara. ;i!io "e kli&av stolic i
razbio "e na ko&a!i(e.
5Ovo (e biti !ovol"no6) rekao "e $o!i%(i nog o! stolice i $ro#ava"(i *il"ati kra". 5Sa!a
i!ite.6
3ok "e ?eginal! ok$l"ao !"evo"ke kako bi i+ o!veo gore / trebalo "e !osta v"eravan"a !a
to ni"e za&ka i !a i+ osloba'a / 0cien se za$tio na svo" za!atak.
Bio "e to s&oran $osao. Ni"e znao "es li &*karci tra%ili ta" $reobra%a" ili n"egov brat
stvara nek vrst vo"ske va&$irski+ investici"ski+ bankara) ko"i (e & sl%iti i vo!iti n"egove
4inanci"e.
Zna"(i svoga brata) $ret$ostavio "e ovo $oton"e.
- svako& sl#a") ovi &*karci se ne(e $rob!iti bes&rtni) s na!l"!ski& &o(i&a i
%e!ni l"!ske krvi.
Ne(e se za$ravo nika!a vi*e $rob!iti.
=a!a "e 0cien zavr*io sa svo"i& $rl"avi& za!atko&) bacio "e nog o! stolice i o$rao se
*to "e bol"e &ogao / l"!i ko"i se "o* nis $ot$no $retvorili is$*ta" znatne koli#ine krvi / i
okreno !a na$sti betonsk $rostori") baca"(i "o* $osl"e!n"i $ogle! na n" $reko ra&ena.
To "e to#no ono $osl"e!n"e $o#ivali*te ko"e "e vi!io za sve n"i+ ka!a i+ "e $oznao
stri$tiz/klb.
Sa&o *to "e on &islio !a (e &ri"eti gara%i) neko" vrsti $ro&etne nesre(e. Ni"e nika!a
niti $ret$ostavio !a (e on biti instr&ento& n"i+ove s&rti.
Osi& *to to) rekao "e sa&o&e sebi) niti ni"e.
To "e n"egov brat.
3i&itri" zna $ravila. =ako o$(e &o%e $retvarati l"!e i ostavl"ati i+ $o!r& no(nog
klba !a se $rob!e sa&i) a $oto& i& za +ran baciti oslabl"ene l"!ske !"evo"ke.
0cien "e sa!a bare& i&ao $rili#no "asn slik o!akle ta ti"ela $arkovi&a.
5?eginal!e6) zazvao "e ka!a se s$eo $o!r&ski& ste$enica&a.
?eginal! ga "e #ekao iza *anka. Svi& "e !"evo"ka&a !ao li&enk soka i z!"elice s
ora*#i(i&a) kao !a s one ;I. gosti klba. 0cien "e $ri&i"etio !a "e ?eginal! osi& toga ra!i
!"evo"aka izva!io i sve iz re!a za izgbl"ene stvari. Sve s sa!a bile $ot$no) iako $o&alo
neobi#no) o!"evene.
53a) *e4e76 $itao "e ?eginal!. Brisao "e *ank kao !a "e klb otvoren) a on $osl%"e.
5G!"e "e se4 gos$o!ina 3i&itri"a76 $itao "e 0cien.
5- n"egov re!6) s$re&no "e o!govorio ?eginal!. 5Ova&o) $okazat ( va&.6

~ 215 ~

?eginal!a vi*e ni"e trebalo ni na"&an"e $oticati !a bi is$nio 0cienove za$ov"e!i.
.rona*av*i gni"ez!o b!(i+ va&$ira $o!r& svog $oslo!avca) za"e!no sa sl"e!e(i&
obroko&) ?eginal!ova lo"alnost $re&a gos$o!in 3i&iri" o#ito "e $restala.
5Mo"e !a&e6) 0cien "e $ozvao !"evo"ke. 5Ovi& $te&) &oli& vas.6
3"evo"ke) $oti+o brbl"a"(i na &aterin"i& "ezici&a) $oni"ele s sokove i ora*#i(e i sli"e!ile
0ciena i ?eginal!a $o ste$enica&a !o 3i&itri"eva rasko*nog re!a.
5Ta&o "e6) rekao "e ?eginal! $okaz"(i $re&a zrcal ko"e "e vis"elo izna! velikog Art
!eco stola. 5Iza zrcala. 3r%i +r$ gotovine n"e&. - sl#a" !a &ora naglo nestati.6
5Sretne li okolnosti za nas6) rekao "e 0cien. 5O!&aknite se &alo) &o"e !a&e.6
.o!igao "e $ritiskiva# $a$ira ko"i "e i&ao oblik engleskog +rta i n"i&e "e razbio zrcalo na
ko&a!i(e.
5Stari stvarno voli razval"ivati stvari6) rekao "e ?eginal! !"evo"ka&a ko"e s izgle!ale
i&$resionirano.
0cien "e $ri&io vrata se4a i skino i+) baciv*i i+ na $o! z &kli !arac.
5 ;a6) #o "e ?eginal!a kako govori. Mla!e !a&e s z!a+nle.
0cien i+ "e ignorirao. I&ao "e $osla. =ao *to "e ?eginal! i rekao) se4 "e bila velika
koli#ina gotovine. Bilo "e t i $no $tovnica. 0cien i+ "e zeo i bacio na 3i&itri"ev stol.
5.ogle!a" i+6) rekao "e. 5Mo%!a !"evo"ke $rona' svo"e.6
Za#lo se ko&e*an"e o! zb'en"a iza n"ega "er s !"evo"ke #inile $ravo to. 0cien "e
nastavio $reka$ati $o se4) ali ni"e $rona*ao vi*e ni*ta *to bi bilo o! ikakve koristi n"e& ili
bilo ko&e !rgo&e koga se &ogao !os"etiti) osi& $ara kl"#eva s vlasni#ki& $a$iri&a i
$ro&etno& !ozvolo& ato&obila.
5?eginal!e6) rekao "e. 5,to "e ovo76
5O+6) rekao "e &la!i(. 5To "e o! 0incoln Continentala gos$o!ina 3i&itri"a. .arkiran "e
gara%i $oslovno& !i"el centra. Neka!a &i !o$sti !a ga vozi& n"e&. To "e crni
ato&obil iz JCPC.) seri"a Mark III. 0i"e$o klizi.6
0cien "e ki&no. 5S&atra" ga svo"i&6) rekao "e i bacio kl"#eve i $a$ire $re&a
?eginal! ko"i i+ "e v"e*to +vatio.
58e lN &e zezate76 ?eginal! "e $ogle!ao kl"#eve svo"i& rka&a. 5Ali *to (e re(i
gos$o!in 3i&itri"76
5Ne $no toga6) rekao "e 0cien) 5ka!a "a zavr*i& s n"i&e. Mo"e !a&e) !o'ite ova&o)
&oli& vas.6
=a!a s se !"evo"ke ok$ile oko stola) 0cien "e svako" o! n"i+ !ao nekoliko +r$ica
re!no slo%eni+ nov#anica o! stotin !olara.
5-z&ite ova" novac6) nalo%io i& "e) 5i svo"e $tovnice i za$o#nite novi %ivot neg!"e
!aleko o!av!e. Ili se vratite staro& %ivot) ako &islite !a (e vas to sre(iti. Sa&o zaboravite
na sve *to se ov!"e !ogo!ilo. 8a ( se $obrinti za l"!e ko"i s va& na!ili. Ne(e na!iti
vi*e niko&e) nika!a. Obe(ava&. Ne&ate se vi*e #ega bo"ati. O!ite i b!ite z!rave i sretne.6
3"evo"ke) #i"e "e znan"e engleskog bilo slabo) nas&i"e*ile s se / $rvo novc rka&a)
$oto& "e!na !rgo") a $oto& i n"e&.
Nis &orale znati engleski !a bi raz&"ele to *to i& "e rekao.
8er on ni"e #ak niti govorio naglas. ?ekao "e sve *to "e trebao re(i n"i+ovo& &) svako"
o! n"i+ n"e%no bri*(i $a&(en"e.
.ro(i (e $no vre&ena $ri"e negoli $ot$no zaci"ele. <ak ni on to ni"e &ogao #initi za
n"i+.
Ali ovo "e) znao "e) $o#etak.

~ 216 ~

Novac ne(e nikako &o(i vratiti %ivote izgbl"ene zbog toga *to on ni"e s$io kontrolirati
barbariza& svog brata.
Ali) za sa!a) ovo "e bila "e!ina $okora ko" "e &ogao #initi. 5?eginal!e6) rekao "e naglas.
5O!ve!i %ene van i v"eri se !a s sigrno *le taksi"e. Neka i+ voza#i o!ve! na
aero!ro&. Ta&o &og o!l#iti ka&o %ele !al"e.6
5Ne&a 4rke6) rekao "e ?eginal!.
5A zati&6) rekao "e 0cien) 5zet (e* ato&obil i o!vesti se Georgi kako bi %ivio sa
svo"i& brato&.6
5Brato&6) rekao "e ?eginal! izgle!a"(i za!ovol"no. 5To "e !obra i!e"a:6
5To sa& i &islio. Ne&o" ostaviti ni*ta klb. Ako ostavi*) ne(e* se &o(i vratiti $o to.
8er (e izgor"eti.6
5Izgor"eti) gos$o!ine76 ?eginal! "e izgle!ao zbn"eno. 5=ako76
5- $o%ar6) ob"asnio "e 0cien str$l"ivo. 5A sa!a o!lazi. I ne brini se. Ne(e ostati nitko
tko bi &ogao $ri"eti $rsto& tebe) v"erava& te.6
?eginal! se okreno ra*ireni+ rk i o!veo !"evo"ke.
Sve s oti*le) s&"e*ka"(i se 0cien za+valno... i $o&alo s obo%avan"e&.
Skreno "e $ogle!. Za+valnost "e bila na"&an"e *to "e zasl%io) a "o* &an"e "e zasl%io
obo%avan"e.
.oli"evao "e ti"ela $o!r& r&o& sa *anka / vi"ek "e s&atrao kako JDJ gori na"br%e i
na"e4ikasni"e) i ostavl"a "ako &alo ostataka tkiva za sobo& / ka!a & "e &obitel zavibrirao.
Izvkao ga "e i na ekran vi!io i&e za ko"i& "e %!io ci"eli !an.
+eena Jarper.


~ 217 ~

Pedeset prvo poglavlje
B1:15 UTC-5, subota, 1M. travnja
9veti2te sv. 4"are U"i#a 9u""ivan 15?
(e) *ork, (e) *ork
50cien76 Meena "e $ovikala ka!a se netko na$okon "avio na !rgo& kra". 58esi li to
ti76
Morala "e grnti $rst !rgo +o !a bi ga &ogla #ti.
To "e bilo zbog silnog vri*tan"a ko"e se #lo s tla) is$o! n"e.
Makar "e znala !a "e sa&a kriva za to: "e!nostavno "e bacila vo!ene balone is$n"ene
sveto& vo!o& na #o$or va&$ira ko"i se $ok*avao s$eti z ogra! crkvenog !vori*ta
kako bi *li %$ni !vor.
5Meena6) rekao "e. 58esi li !obro76
5O+6) rekla "e. 53obro sa&. Sa&o) o$rosti. 8e!va te #"e&. G!"e si7 ;eza "e grozna.6
5Ne) o$rosti ti meni<, rekao "e 0cien. <inio se nev"ero"atni !aleko. 5Nisa& na !obro&
&"est za signal na &obitel. <eka" !a sa&o... evo ga. <"e* li &e sa!a76
5O+6) rekla "e Meena. ;al to$line $rekrio " "e na zvk n"egovi glasa. O!"e!no&) os"etila
"e kao !a (e sve biti re!.
,to "e bilo s&i"e*no) "er "e!an &*karac ni"e nikako &ogao is$raviti sve *to "e ntar
$osl"e!n"i+ nekoliko sati krenlo krivo.
<ak ni 0cien) ko"i ni"e bio obi#an &*karac.
5To "e $no bol"e6) rekla "e. 5Malo$ri"e si zv#ao kao !a si nekakvo& tnel. Zna#i)
nisi stan76
5Ne6) rekao "e 0cien. 5Meena) g!"e si3 8e li to... vri*tan"e76
5O+6) rekla "e Meena. Bacila "e $ogle! $re&a va&$iri&a iza ogra!e crkvenog !vori*ta)
os"e(a"(i lagani bo! stra+a... i $rezira.
.oto& se iste sekn!e os"etila krivo& zbog $rezira. Ni"e &ogla v"erovati kako "e brzo sa
%al"en"a ti+ stvoren"a) ko"a nis &ogla $ro&i"eniti *to "es) i inzistiran"a kako sigrno $osto"e
neke !rga#i"e kvalitete n"i&a) ba* kao i 0cien) $re*la na be*(tno bacan"e vo!eni+
balona s krova %$nog !vora) is$n"eni+ tek(ino& ko"a i+ "e nagrizala kao ak&latorska
kiselina.
,to "o" se to !oga'a7 - *to se ona to $retvara7
Bila "e "e!nako takvo #!ovi*te kao i oni.
A on!a o$et) blizina vlastite s&rti val"!a svako&e b!i #!ovi*te.
5Ne obaziri se na to6) rekla "e 0cien. 5Bit (e i& o$et !obro) za nekoliko &inta.6
N"ezin "e brat i&ao $ravo ka!a "e govorio o &o(i zac"el"ivan"a ko! va&$ira. Bili s
nev"ero"atni. Ni*ta i+ ni"e bi"alo. .a) !obro) osi& kolca srce) navo!no) ali Meena) gore na
krov %$nog !vora) ni"e bila !ovol"no bliz !a $rov"eri t teori". Za sa!a.
5Meena6) 0cienov !boki glas zv#ao "e $o$t &ele&a za n"ezine *i. .osebno ka!a "e
tako izgovorio n"ezino i&e) is$n"en #isto&) &%evno& l"bavl"... i %!n"o&. 5O #e&
$ri#a*7 Tko (e biti !obro76

~ 218 ~

5Nitko6) rekla "e. Ni"e %el"ela sve $okvariti tako *to (e & $riznati !a "e $ravo $rovela
$osl"e!n"i+ $etnaest &inta $oli"eva"(i n"egov vrst sveto& vo!o& !a bi &ogla !obiti
nekoliko &inta nasa&o) !a ga nazove. 50i"e$o "e #ti ti glas.6
5I tvo"6) rekao "e. 5Ne &o%e* ni za&isliti kroz *to sa& sve $ro*ao ne zna"(i g!"e si sve
ovo vri"e&e. M#io sa& se &isle(i na sve stvari ko"e s ti se &ogle !ogo!iti i kako "a nisa&
bio t !a te za*titi&.6
5O+6) rekla "e Meena) $olo%iv*i is$r%eni !lan na svo"a $rsa. Sze s "o" is$nile o#i.
50cien &ora* $restati govoriti takve stvari. Zna* !a ne &o%e&o biti za"e!no. To "e
ne&og(e.6
5Stalno govori* !a "e to ne&og(e6) rekao "e 0cien. 5Ali ako sa& i*ta na#io svo"i+
$et stol"e(a na ze&l"i) Meena) on!a "e to !a ni*ta ni"e ne&og(e. .osebno #ov"ek ko"i "e tako
"ako zal"bl"en) kao *to sa& "a tebe.6
?ka se $o"avila na rb ravnog krova Meeni z nog / va&$ir ko"i se $ok*ava
kan!%a&a s$eti za zgra!) $re&a n"o". Svla!av*i z!a+ iznena'en"a) Meena "e izvkla
vo!eni $i*tol" iz stra%n"eg !%e$a tra$erica) nacil"ala i is$alila "e!noli#an &laz svete vo!e
n"ega. =rikno "e ka!a s & se $rsti za$alili) izgbio tlo $o! noga&a te $ao $etnaestak
&etara is$o! n"e na $lo#nik. -%asnta) Meena se okrenla.
5Meena76 rekao "e 0cien. 5,to "e to bilo76
5To7 O+) &a ni*ta. Gle) %eli& ti sa&o re(i !a sa& $ri&ila tvo"e $orke. Nazvala bi+ te i
$ri"e) ali &orala sa& krasti vlastiti &obitel o! brata. On ne zna !a ga i&a&>6
I ba* kao $o nare!bi) za#la "e brata kako vi#e s $rozora na kat) is$o! n"e: 5@o(e* &alo
ovoga7 @o(e* &alo ovoga7 E $a) on!a !o'i ova&o i z&i to) ti bolesni va&$irski &ek*#e:6
To "e $o$ratila &an"a eks$lozi"a.
5Meena6) rekao "e 0cien. .onovno se +itnost za#la n"egov ton. Sigrno "e) s+vatila
"e) #o eks$lozi". =@!je si3< 5O+6) rekla "e) 5ni"e bitno.6
3io n"e %elio "e i !al"e sl*ati kako "o" on govori !a "e "ako voli i kako & ne!osta"e. ,to "e
bilo krivo) "er "e znala !a (e sve"e!no i !al"e biti 8ona i Alarica.
=0itno "e.6 Inzistirao "e. 5Meena) &ora* &e $osl*ati. Misli& !a si ozbil"no" o$asnosti.6
5Stvarno76 .ok*avala "e ignorirati &iris !i&a ko"i "e "o* vi"ek naleti&a !olazio iz
k+in"e %$nog !vora. Otac Bernar! "e ve( nazvao vatrogasce i v"erio i+ 1 sl#a" !a "e
netko o! ss"e!a Sv. =lare nazvao bro" +itne sl%be) ni"e %elio !a se "o* &ora brinti i o to&e
!a n""or*ke vatrogasce ne na$a!n va&$iri2 kako "e "e!ini $roble& 5ci"evi ko"a cri6 zbog
#ega s za$ravo i &orali otkazati ve#ern" &is. 3i&7 O+) !i& "e sa&o o! $osl"e!n"e tre
keksa sestre Gertr!e ko"i s $re!go ostali $e(nici.
5To "e s&i"e*no6) rekla "e Meena na tele4on) 5"er "a &isli& !a si ti s&rtno" o$asnosti.6
5Meena) ne *ali& se6) rekao "e 0cien. <la ga "e) na !rgo" strani tele4onske lini"e) kako
se kre(e.
<!no) ali zv#alo "e kao !a ne*to ista#e. 5Bilo bi &i !ra%e ras$ravl"ati o ovo&e lice&
lice) ali kako s stvari sa!a takve kakve "es... $a) sa&o ( re(i: +a"!e&o oti(i za"e!no.6
5,to7 Misli* ti$a na neko... $tovan"e76
53a6) rekao "e s #!ni& okli"evan"e&. 5To#no tako. Ba* kao na neko $tovan"e. .a)
&o%!a) &alo !l"e o! obi#a"enog $tovan"a. I zna& *to (e* re(i o to&e kako ( "a biti
tvoga brata i stra%ara. Ali to ne( &o(i #initi ako nis&o nig!"e n"i+ovo" blizini) zar ne76
5Ne.6 Meena se &orala slo%iti. 5To "e istina.6
5I zna& koliko voli* svo" $osao. Ali sigrno (e* i&ati nekakav go!i*n"i) skoro.6
5.a6) rekla "e Meena. Grickala "e !on" snic) raz&i*l"a"(i o Ste4an 3o&inic ko"i "e i
!al"e bio svezan $o!r&. 3rakle s se ve( s$"ele in4iltrirati ta&o g!"e ra!i) a $re&a

~ 219 ~

Alaric i ta&o g!"e %ivi. Oti(i na go!i*n"i !ok se stvari &alo ne s&ire ne bi bila tako lo*a
i!e"a. 5Nekoliko t"e!ana bez $osla &o%!a ne bi *ko!ilo) sa!a ka!a raz&isli& o to&e...6
5.a6) rekao "e zv#e(i iznena'eno. I $no veseli"e. 5To "e bilo lako. Mislio sa& !a (e* se
$no vi*e o$irati to& $ri"e!log) iskreno. Mo%e* li oti(i sa!a) ve#eras) Meena7 Mog biti
centr za nekoliko &inta. Misli* li !a bi &ogla $ob"e(i .alatinsko& stra%ar7 I na(i se sa
&no& na svo& &alo& balkon7 Ne &ora* se $la*iti. 8a ( ti $o&o(i !a $ri"e'e* $reko) na
E&ilov teras. I on!a o! ta&o &o%e&o !al"e.6
Zv#ao "e tako sigrno sebe. To "e bila "e!na o! stvari ko"e "e vol"ela ko! n"ega. -vi"ek
se #inilo kao !a to#no zna *to ra!i) a oni+ nekoliko sl#a"eva ka!a ni"e znao) $a) ta ran"ivost
"e sa&o #inila !a ga voli "o* strastveni"e.
5@&6) rekla "e) 5na(i se s tobo& na &o& balkon &oglo bi biti za$ravo $roble&ati#no)
0cien.6
5Za*to76
Ni"e & %el"ela re(i ovako. Ali sa!a ni"e i&ala !rge. 5.a) zato *to sa& sa!a za$ravo na
krov %$nog !vora sveti*ta sv. =lare lici Sllivan $oslovno& !i"el Man+attana)
o!&a+ z @oston6) rekla "e na tele4on. 5Nis&o ba* sigrni *to se !oga'a) ali #ini se !a "e
tvo" brat nat"erao Ste4ana 3o&inica / ti$a ko"eg s&o za$oslili !a gl&i va&$ira (e-asitnoj,
sa&o *to se is$ostavilo !a on jest va&$ir / !a &e ot&e>6
58e li te ozli"e!io76 $itao "e 0cien nes&il"eno.
5Sto76 $itala "e Meena. 5Ne. .a) &isli&) $ok*ao "e. I&ao "e $i*tol". Ali Alaric ga "e
s$ri"e#io. Sa!a ga !r%i&o ov!"e kao taoca i trenta#no $rolazi&o kroz &ale $ote*ko(e "er
nekoliko !esetaka !rakla) #ini se) istin %eli (i ntra i biti nas ili *to go!>6
5,to76
0ecnla se i &orala "e o!&aknti tele4on o! sebe.
Tako "o" "e) nai&e) glasno vikno +o.
50cien76 rekla "e ka!a se glasno(a onoga za *to "e ona $ret$ostavila !a "e $sovan"e / na
r&n"sko&) tako !a ni"e &ogla raz&"eti ni ri"e#i / vratila na on razin ko" &o%e
$o!ni"eti. 5Znala sa& !a (e* ovako $ol!"eti) i zato to nisa&>6
5Meena6) zagr&io "e. O$et "e &orala &aknti tele4on s lica. =/stani tono tu '!je jesi.
O!&a+ !olazi& $o tebe.6
5Ne6) viknla "e tele4on $ri"e negoli "e $rekino. 5?az&isli &alo) 0cien. To "e za&ka.
Alaric ka%e !a (e #ekati i na tebe stan.6 I ba* zbog toga & ne(e re(i ni ri"e#i o 8ack
Baer. Nis "o" trebala !voji#a ko"a (e riskirati %ivot zbog n"ezina $sa. 5To "e sa&o za&ka !a
te na&a&e van kako bi te tvo" brat &ogao biti>6
5O+) Alaric to ka%e) "e li76 zagr&io "e 0cien. 5.a) briga &e *to $"ari# ka%e. Zna* li tko "e
Ste4an 3o&inic) Meena7 On "e &o" ne(ak. On "e 3i&itri"ev sin.<
5O+6) rekla "e Meena zate#eno. 5Zna#i... ti &isli* !a bis&o ga trebali $stiti76
58a ka%e& !a !olazi& ona&o $o tebe i !a ti i "a o!lazi&o>6 5Misli*) b"e%i&o6) rekla "e
ti+o. 5Zar ne76 0cienov glas "e bio $o$t le!a. 5Ne b"e%i&o) Meena6) rekao "e. 5Bit (e* na
sigrno&. To "e &o" $rvi / &o" je!ini / $rioritet.6
5.a6) rekla "e) rko& si grbo $rolaze(i kroz kos. - glas "o" se #lo "ecan"e ko"e ni"e
o#ekivala.
Mislila "e !a se !osta !obro !r%i. Bare& $osl"e!n"i+ $ola sata &an"e/vi*e.
Ali sa!a se o$et sve $o#elo ras$a!ati.
5A *to s 8ono&) 0cien76 $itala "e glaso& ko"i "e $cao. 58er i on "e ov!"e. ,to ako &i
o!e&o) a tvo" brat on!a +vati nje'a3 Misli* li !a bi+ &ogla %iv"eti sa&a sa sobo& ka!a bi se

~ 220 ~

ne*to !ogo!ilo &o&e brat7 @o(e* li *tititi i 8ona) 0cien) !o kra"a %ivota7 8er &isli& !a
ne(e*. Za$ravo6) rekla "e) a glas "o" se sa!a $o&alo +isteri#no $ovisio) 5"o* vi"ek &isli& !a
(e* biti n"ega) a i Alarica.6
5Meena.6 0cien "e sa!a zv#ao s&ireno. Ol"a "e $ro*la. <inilo se !a $o&no bira ri"e#i)
onako kako bi i zlatar birao bisere ko"e (e nanizati na ogrlic. 5Ne( nikoga biti. Osi& svog
brata. A ne(aka !a i ne s$o&in"e&. Ta!a (e 8on biti sigran. A i ti.6
O#a"ni#ki & "e %el"ela v"erovati. 5Stvarno to &isli*76 $itala "e.
5Naravno !a !a) Meena6) rekao "e. 5Sve (e ovo skoro zavr*iti. A sa!a) $o#ni raz&i*l"ati
o to&e ka&o %eli* oti(i. -vi"ek sa& san"ao o to&e !a i&a& ne*to svo"e na Ta"lan!.6
5Ta"lan!6) rekla "e Meena. Svi!"elo "o" se kako "e zv#ala ta ri"e# na n"egovi& sna&a.
5Nisa& nika!a bila na Ta"lan!.6
5Nisa& ni "a6) rekao "e 0cien. 5Mo%e&o ga za"e!no otkriti.6
- #as !ok "e san"arila o za"e!ni#ko& %ivot s 0cieno& sla&nato" kolibi na $la%i /
ko"a sto"i na kolci&a) kako i+ "e vi"ek vi!"ela #aso$isi&a / za#la "e neki brzi $okret.
;i!"ela "e *i*&i*a) ko"i "e kr%io oko n"e) kako sli"e(e na krov sa&o nekoliko centi&etara o!
n"e i $reobra%ava se svog !o&a(ina va&$ira.
5O+) ne6) zasten"ala "e) a srce "o" "e sna%no tklo $rsi&a. .o"rila "e $re&a *i*&i*)
nogo& & za!ala na"o*tri"i !arac ko"i "e &ogla) i on sleti s krova z krikove...
... ba* !ok se $retvarao &la! %en tra$erica&a i ko%nato" "akni. 3"evo"ka "e vrisnla
!ok "e $a!ala kroz zrak) ne vra(a"(i se !ovol"no brzo oblik *i*&i*a !a se s$asi o! $a!a na
*il"ke crkvene ogra!e is$o! sebe) ko"i s "o" $roboli ti"elo na nekoliko &"esta.
Ali kako *il"ci nis bili !rveni) sa&o "e ostala le%ati nabi"ena na kolce i trzala se !ok s "e
n"ezini $ri"atel"i $ok*avali skinti. www.bosnanite!.netRc+ia
Meena) gle!a"(i sve to $reko rba krova) $o$ri&ila "e %asnt izraz lica i skrenla
$ogle!.
5Stvarno se na!a& !a i&a* $ravo) 0cien6) rekla "e $risloniv*i tele4on o$et na +o. 53a
(e sve ovo brzo zavr*iti. 8er nisa& sigrna koliko toga "o* &og $o!ni"eti.6
Ni"e bilo o!govora.
50cien76 rekla "e. O!&aknla "e tele4on o! +a gle!a"(i ekran. 8o* "e i&ala signal.
S+vatila "e !a "o" "e 0cien s$stio sl*alic.
8e li rekla ne*to krivo7
Meena "e $osko#ila ka!a "o" "e tele4on zavibrirao rci. O$et " "e zvao.
50cien76 $ovikala "e.
5Tko76 Za#la "e $oznati glas.
5O+6) rekla "e Meena razo#arano. 5Bok) .al. Gle) sa!a ba* ne &og razgovarati.6
5,to go!6) rekao "e .al. 5O$rosti *to $reki!a& tvo"e Btter4inger orgi"e sbotn"e ve#eri.
Sa&o sa& +tio $rov"eriti "esi li !obila S+os+onin &e"l.6
5=o"i &e"l76 $itala "e Meena. Mora si(i !a $ozori !rge. Sa!a "o" "e bilo "asno za*to s
se !rakle tako tr!ile (i %$ni !vor. Ne %ele oni sa&o n".
Nego i sina 3i&itri"a Antonesca.
5.ro!ani s&o6) rekao "e .al.
Meena "e gotovo is$stila tele4on. 5,to7 =ako to &isli*7 Seri"a76 Ali to ni"e i&alo s&isla.
Seri"e se ne &og $ro!ati. Zar ne7
5Ne seri"a6) rekao "e .al. 5Televizi"ska k(a. Cons&er 3Ena&ics i sve #ega s oni
vlasnici. 8tros. Neko" tvrtki TransCarta.6

~ 221 ~

5Nisa& nika!a #la za n"i+6) rekla "e Meena.
5Ni "a6) rekao "e .al. 5Morao sa& i+ $otra%iti $reko Googla. To "e tvrtka ko"a se bavi
rizi#ni& ka$italo&.6
Meena "e sa&o sta"ala i stiskala svo" BlackBerrE z +o. Stvarno ni"e i&ala vre&ena za
razgovor) kao *to & "e i rekla. A o$et.. 5Ali... *to to zna#i76
Ot$*tena. -za sve ostalo) sa!a "e ostala i bez $osla.
5S+os+ona v"erava sve svo&e &e"l !a to ni*ta ne zna#i) !a se sve nastaviti $o
staro&e) !a TransCarta $ot$no $o!$ire ABN i (e-asitnu i !a se ra!"e nosno"
b!(nosti s na&a.6
=9hoshona "e rekla sve to76 Meena "e ske$ti#no $itala. S+os+ona "e!va !a "e znala slo%iti
nar!%b za r#ak.
5Zna&6) rekao "e .al. 5Ali Iran i Stan s s$ot$isnici. Ali evo *to "e #!no: S+os+ona "e
$oslala &e"l sat $ri"e nego *to "e i*ta o! toga ob"avl"eno na CNN/.6
5.a) kako "e on!a o$(e znala za to76 Meena se $itala naglas.
-$ravo to& trentk) vrata*ca ko"a s vo!ila na krov iznena!a s se otvorila)
$ro$stiv*i s"a"n) %t sv"etlost s !rgog kata %$nog !vora.
5,to ti ra!i* t gore76 $itao "e 8on. .o$eo se na krov vk(i sa&ostri"el sa sobo&. 5,to
se !ogo!ilo &o"o" briga!i sa sveto& vo!o&7 =ao !a "e o!"e!no& $res*ila ili ne*to tog
ti$a.6
5O$rosti6) rekla "e Meena) $oklo$iv*i .al i staviv*i &obitel kra!o&ice !%e$ "akne o!
antilo$a. 5O&eli s &e. .o#eli s se obr*avati na &ene iz zraka.6 .ogle!ala "e gore
$retra%"(i no(no nebo $otrazi za krilati& bo"ica&a) ali sve se #inilo &irno... trenta#no.
5<ini se !a s se za sa! $ovkli.6
53a) zato sa& i !o*ao. Abra+a& &isli !a se %ele $regr$irati i !a "e bol"e !a se s$sti*.
Na"v"ero"atni"e ni"e vi*e ni tako sigrno t gore.6
5Oke"6) rekla "e Meena. 5Gle) &ora& Abra+a& re(i ne*to. Ona" ti$) Ste4an) on "e>6
8onov tele4on se oglasio.
5Tko bi !ovraga to &ogao biti76 Isko$ao "e tele4on iz svo"e "akne. 5O) Bo%e. To "e
Geinberg.6 Na Meenino iznena'en"e) n"ezin brat se istin "avio. 5A!a&e6) grakno "e 8on.
5=ako si ti) !ovraga76
Meena "e o!&a+nla glavo&. Ni"e se &ogla s"etiti ka!a "e $osl"e!n"i $t vi!"ela 8ona tako
!obro ras$olo%enog. Mo%!a on!a ka!a "e "o* bio za$oslen.
Bilo "e !obro znati !a se bare& netko zabavl"a ovo" na"goro" no(i n"ezina %ivota.
.oto& "e Meena os"etila kako "o" !%e$ vibrira. ,to se !oga'a7 Netko "o" *al"e poruku3
9a!a3
=ra!o&ice $ogle!av*i brata / "o* "e %iva+no razgovarao s 0eis+ini& &%e& / Meena "e
izvkla &obitel iz !%e$a i $ogle!ala $ork ko" "e $ravo $ri&ila.
Bila "e o! 0ciena.
/stani tu '!je jesi, na$isao "e. Eo"a-im po tebe.
- to& se trentk !al"ini) na isto#no" strani) za#la izni&no sna%na eks$lozi"a.
5Isse Bo%e6) rekao "e 8on) !i%(i $ogle!. 5,to "e !ovraga to sa! bilo76
5Ne&a& $o"&a6) rekla "e Meena gle!a"(i s&"er iz ko"ega "e !o*ao zvk. 5To "e bilo
$reglasno !a bi se ra!ilo o at.6
5Zv#alo "e kao !a "e ci"ela vra%"a zgra!a eks$lo!irala6) rekao "e" 8on. 5O+) Bo%e) $ogle!a"
ono.6

~ 222 ~

.okazao "e $re&a svi"etlonaran#asto& s"a" ko"i "e is$n"avao nebo na istok g!"e bi
ina#e) !a "e sa!a "tro) bilo Snce. Meena "e gle!a"(i to& s&"er &ogla &isliti sa&o na
"e!no.
0cien. 0cien "e i&ao nekakve veze s ovi&.
Bila "e sigrna to isto onako kako "e bila sigrna !a sto"i t g!"e sto"i.
Istakan"e ko"e "e #la $oza!ini ka!a "e razgovarala s n"i&. 8e li to bio benzin7
Ni"e va%no.
Ova" rat va&$ira $ravo "e $re*ao na $ot$no nov razin.
53e4initivno zgra!a6) govorio "e 8on. 5Neka osigravatel"ska k(a &ora !a "e sa!a "ako
zr"ana.6 A!a&) ko"i "e "o* vi"ek bio na lini"i rekao "e: 5,to7 3a) o$rosti) ne) ne*to na T;/.
3a) Meena i "a se sa&o izle%ava&o stan.6 .ogle!ao "e Meen i na$ravio gri&as. 5Mo%!a
(e&o nar#iti kinesk... Meli&o li se na(i na $i(7 -4) ne ba*) &isli& !a ve#eras ne(e&o
ra!iti ni*ta) zar ne) Meen76
5-4) !a6) rekla "e Meena) !i%(i glas kako bi "e 0eis+a &ogla #ti sl#a" !a "e na
tele4on z &%a. 5Ostat (e&o !o&a i izle%avati se.
53a6) rekao "e 8on. 5.a) vi!i&o se on!a...6 O!"e!no& "e n"egovo" lice $o$ri&ilo bo"
$e$ela. 5O+) "este li76 $itao "e na tele4on.
Meena "e bl"ila n"ega. 5,to76 O!"e!no& " "e $re$lavila sva n"ezina zabrintost za
0eis+ i n"ezino nero'eno !i"ete) $no& snago&. 5,to ne val"a76
5Is$re! stana s6) rekao "e 8on !r%e(i tele4on !al"e o! +a. Izgle!ao "e kao !a (e &
$ozliti. 5.ark !evetsto !eset. Zani&a i+ &og li !o(i gore.6
Meena se os"e(ala kao !a se krov o!"e!no& &alo $o&akno $o! n"ezini& noga&a. I to
ne zato *to i+ va&$iri o$et na$a!a".
Ne) $o&islila "e. (e %eisha i beba. (e ovako. Osi&... naravno. (aravno !a (e to biti 0eis+a i
beba. I naravno !a (e se to !ogo!iti ovako. I o!vi"ek "e znala !a +o(e.
Sa&o "e o!bi"ala to vi!"eti) "er "e bilo $revi*e %asno !a bi raz&i*l"ala o to&e.
3o sa!a) ka!a "o" "e bilo to#no $re! noso&.


~ 223 ~

Pedeset drugo poglavlje
B1:?5 UTC-5, subota, 1M. travnja
9veti2te sv. 4"are U"i#a 9u""ivan 15?
(e) *ork, (e) *ork
Is$r%ila "e rk i zgrabila tele4on 8on iz rke.
5@e") A!a&e76 rekla "e. .rsti s "o" za&rli. Ni"e i+ os"e(ala. Ni"e ni*ta os"e(ala. Osi&
stra+a.
5O+) bok) Meena) ov!"e beskorisni) neza$osleni &% tvo"e na"bol"e $ri"atel"ice6) rekao "e
A!a& izrg"(i se sa&o& sebi kao i obi#no 50eis+i "e !o"a!ilo !a visi& stan ci"ele !ane i
ni*ta ne ra!i&) $a "e rekla !a &ora&o oti(i *etn" "er "e tako $rekrasno $osli"e$o!ne) i
zavr*ili s&o Central .ark.6
5Bok) A!a&e6) rekla "e Meena. 5Mog li razgovarati s>6 5.oto& s&o $ro*li kroz $ark)
zati& ve#erali i zavr*ili tvo& ss"e!stv6) rekao "e A!a&. 5.a "e 0eis+a $re!lo%ila !a
navrati&o i $rov"eri&o *to vi ra!ite "er se) navo!no) ne "avl"a* vi*e ni na "e!an o! svo"i+
tele4ona>6
5Meena76 0eis+in glas) sna%an i zvonak) zazvonio "e Meenin +. O#ito "e otela
A!a& tele4on. 5@e". ,to se to !o'aHa s tobo&7 Ostavila sa& ti val"!a $et $orka. =ako "e
bilo na koncert7 Zar tako !osa!no) +a) !a &i #ak ne &o%e* niti zvratiti $oziv !a bi &i to
rekla7 - svako& sl#a") reci .ra!i$ !a nas $sti gore) &o%e7 Mora& $i*kiti) $o! +itno.
Ova" &alac &ora !a se nasa!io na &o" &"e+r. I ne&o" niti $o&i*l"ati na to !a &i ka%e* kako
"e stan nere!an "er) ovo& trentk) ne bi &i s&etalo ni !a i&ate &rtvace naslagane na
$o!. Tako &i "e sila. Zvono ti "e izgle!a $okvareno "er .ra!i$ ka%e !a se ne "avl"ate) ali 8on
ka%e !a ste t>6
50eis+a6) Meena "e !boko !a+nla. Ovo "e no(na &ora. .ro%ivl"avala "e $ravi ko*&ar.
5Morate oti(i. Morate se okrenti i oti(i iz &o"e zgra!e. Moli& te) ne $ita" &e ni*ta. Sa&o
oti'ite.6
5,to76 0eis+a "e bila o#ekivano zbn"ena. 5O #e& ti $ri#a*. .restani se igrati) stvarno
&ora& $i*kiti. A Starbcksa ne&a "o* sl"e!e(a !va bloka. A v"er" &i) ne( toliko iz!r%ati.6
50eis+a76
Meeni "e srce tklo $rsi&a. 8on) ko"i "e sta"ao is$re! n"e) izbez&l"eno "o" "e $okazivao
rko& i *a$tao: 5?eci i& !a i&a& te&$eratr. ?eci i& kako &isli* !a i&a& gri$ i ne %eli*
!a "e 0eis+a $ok$i. Ne&o" i& re(i istin) Meen. Zna* *to "e Alaric rekao o govoren" istine
l"!i&a>6
Ali n"o" ni"e bilo stalo !o $o*tivan"a $alatinskog ne$isanog $ravila o negiran" $osto"an"a
va&$ira.
Bilo "o" "e stalo sa&o !o toga !a sa#va svo" na"bol" $ri"atel"ic i n"ezin beb o! s&rti.
5S"e(a* se 0ciena Antonesca76 Meena "e $itala 0eis+ $reko tele4ona.
53a...6 rekla "e 0eis+a. 5Gos$o!in Savr*eni7 ,to s n"i&7 @a"!e) Meena) brza" &alo76
5Ni"e ba* tako savr*en6) rekla "e Meena. Glas "o" "e !r+tao. Ona "e #ije"a !r+tala.

~ 224 ~

8e li ona to sa&o &islila ili s zvkovi na$a!a na zgra! "en"avali7 G!"e "e Abra+a&
@oltz&an) ko"i izvik"e nare!be re!ovnici&a7 Za*to Meena ni"e &ogla #ti Berrett sestre
Gertr!e7
5On "e za$ravo va&$ir6) rekla "e Meena ignorira"(i 8ona) ko"i se !ario !lano& $o #el.
5S+va(a*) 0eis+a7 On "e $rinc ta&e. I ci"ela +r$a va&$ira vreba na &o" stan kako bi ga &ogli
biti. Ti i A!a& &orate o!&a+ oti(i o!an!e !a vas neki o! n"i+ ne. bi $ri&i"etili i nekako
$ovezali sa &no&. Oke"7 8e!nostavno #inite to. Sa&o oti'ite.6
0eis+a ni"e ni*ta rekla ci"el "e!n &int.
A $oto& "e rekla) zv#e(i vi*e kao !a se zabavl"a) a ne kao !a "e vri"e'ena: 5Meena)
!*o) ako ne %eli* !a ti A!a& i "a !olazi&o bez $ret+o!ne na"ave) sa&o reci tako. Ne &ora*
na na&a is$robavati "e!an o! svo"i+ l!i+ za$leta za (e-asitnu na ova" na#in>6
5O) Bo%e) 0eis+a) ovo ni"e za$let za (e-asitnu< Meena "e $knla. =ako "o" se ovo &o%e
!oga'ati7 I za*to sa!a ka!a "e stvarno bitno. 5To "e stvarno: S"e(a* li se ?oba .acea) 0eis+7
S"e(a* li se kako sa& ti rekla !a ne lazi* n"egov ato&obil7 Ovo sa!a "e $o$t toga. Ako
ne %eli* !a ti i tvo"a beba zavr*ite kao Angie @arwoo!) &ora* #initi ono to *to govori&.6
5Ali nika!a nisi ni*ta rekla6) 0eis+a "e zv#ala za$an"eno. 5Nisi nika!a>6
5Znala sa& !a (e se bebi ne*to !ogo!iti) ve( neko vri"e&e) 0eis+6) Meena "e nastavila)
5ali nisa& ti rekla "er te nisa& +t"ela $la*iti. To "e bilo gl$o. Trebala sa& ti re(i. Gl$a sa&.
Sve ovo "e &o"a krivica. S+va(a*7 8e!nostavno &i &ora* v"erovati sa!a ka!a ti to na$okon
govori&. Ne*to lo*e (e se !ogo!iti bebi. Morate oti(i o!an!e.6
<la "e kako n"ezina na"bol"a $ri"atel"ica !i*e s !rge strane tele4ona Nekoliko trentaka
to "e sve *to "e Meena #la) izzev 8ona) ko"i "e te*ko !a+tao z n") i bke $ro&eta na lici
@oston. Bilo "e ti+o oko crkvenog !vori*ta. 3rakle s) #inilo se) o!stali i oti*li !o&a.
Meena "e ci"eli& bi(e&) svo& svo"o& koncentraci"o&) bila s&"erena na ti+i zvk
0eis+ina !isan"a.
.oto& "e 0eis+a rekla: 5Ne*to (e se !ogo!iti bebi76 na"ti*i& glaso& ko"i& "e Meena ika!a
#la svo" ina#e glasn) sa&ov"eren !rsk $ri"atel"ic !a govori.
5Ako ne o!ete o!an!e6) rekla "e Meena) srce "o" se stiskalo $rsi&a) 5!a.6
A zati&) na svo"e beskra"no olak*an"e) #la "e 0eis+ kako govori &%: 5I!e&o. @a"!e)
i!e&o.6
5,to6) Meena "e #la A!a&a kako govori) zv#e(i zbn"eno. 5*to se !oga'a76
5O!lazi&o. Meena ka%e !a &ora&o oti(i o!av!e. O!i i zastavi taksi.6 0eis+a "e o#ito
zaboravila iskl"#iti tele4on. Nare'ivala "e A!a&) a tele4on "o" "e labavo visio rci !ok "e to
#inila. 5Ne&o" sa&o sta"ati. Nabavi na& taksi: Eno "e!nog) +vati ga. -+vati ga:6
5Ne raz&i"e&6) Meena "e #la A!a&a kako govori. 5Za*to ne %ele !a !o'e&o gore76
5Sa&o lazi $rokleti taksi6) 0eis+a "e govorila. 5.osli"e ( ti sve is$ri#ati.6
Meena "e os"etila kako se $o#ela o$*tati. <ak se i neki $ol+isteri#an zvk s&i"e+a
za#o n"ezin grl. 8on "e) sto"e(i is$re! n"e) sti&a oblikovao $itan"e: 5,to se !oga'a76
5O!laze6) rekla "e Meena) a on "o" "e z olak*an"e $okazao !va $alca $o!ignta $re&a
gore.
Sve (e biti !obro. 0eis+a (e biti !obro. Beba (e biti !obro. Svi oni l!i $re!os"e(a"i ko"e "e
i&ala tako !go... bili s krivi. Za&alo. Za !lak. Ali na kra" (e sve i$ak biti !obro. Bog
+vala.
5O+) kvrag6) Meena "e #la 0eis+ kako $s"e. 5Tko "e ova" ti$76
Meena se o$et sva ko#ila sti*((i tele4on z +o.
5,to76 8on "e $itao vi!"ev*i n"ezin izraz lica.

~ 225 ~

.o!igla "e rk kako bi ga ti*ala tako !a &o%e #ti. M*ki glas "e govorio. Zv#ao "e
nekako $oznato.
5O$rostite6) rekao "e glas. 5Ali "este li $ok*avali (i stan JJB76
5Ne6) 0eis+a "e brzo o!govorila. 5O$rostite.6
53a6) A!a& "e rekao. 5Za$ravo "es&o. Za*to vas to zani&a76
5Meena @ar$er) "e li76 $itao "e glas $ri"atel"ski.
/h, 0o,e, Meena "e $o&islila agoni"i. (e. (e, ne, ne, ne... ovo se ne !o'aHa. /!"a-ite o!an!e.
/!"a-i o!an!e, %eish...
5Ne6) 0eis+a "e rekla brzo. 5Ne $ozna"e&o "e.6
53a) $ozna"e&o6) rekao "e A!a&. 50eis+) *to ti "e7 Meena "e na*a $ri"atel"ica. Na"bol"a
$ri"atel"ica &o"e %ene) za$ravo.6
Meena "e o!"e!no& izgbila tlo $o! noga&a i $otonla na *l"nak razast $o krov.
5Meena) *to "e76 $itao "e 8on kleknv*i z n" brzo. 5,to se !oga'a76
Bez ri"e#i / ni"e &ogla $rogovoriti sve i !a "e +t"elaF "ezik "o" se ska&enio sti&a /
$olo%ila "e &obitel iz&e' n"i+ i kl"#ila s$iker4on tako !a i on sl*a kako i& bi"a"
$ri"atel"e.
5Ne) ni"e6) 0eis+a "e govorila glasno. 5Ne $ozna"e& nikoga $o i&en Meena @ar$er.6
5Misli& !a $ozna"ete6) rekao "e stranac. I&ao "e #!no &e!en) &ir"(i) gotovo...
+i$noti#ki glas. 8e li to #inio kako bi $ri!obio A!a&a !a & $rizna sve te stvari7
@i$notizirao ga7 5Misli& !a $ozna"ete Meen @ar$er vrlo !obro.6
53a6) rekao "e A!a&. 5Naravno !a "e $ozna"e&o.6
5Isse Bo%e6) $ovikao "e 8on gle!a"(i Meen sa za$an"eni& izrazo& na lic. =Tko "e ta"
ti$7 =ako to $osti%e7 A!a& &rzi sve. On &isli !a s svi) na ci"elo& svi"et) $otenci"alni
seri"ski bo"ice A!a&e:6 $ovikao "e na tele4on. 5A!a&e: Ne sl*a" ga:6
Meena "e sa&o o!&a+nla glavo&. Sze s "o" tekle niz obraze) .ro&r&l"ala "e: 5Ne&a
koristi. Ne &o%e te #ti. ;e( "e gotovo.6
5=ako to &isli*76 rekao "e 8on. Izgle!ao "e l"tito. 58esi li... "esi li -na"a za ovo76
5?ekla sa& ti6) rekla "e) is$r%iv*i rk kako bi obrisala sze) 5Beba...6
8on "e $robli"e!io. =/vo "e ono *to si vi!"ela !a (e se !ogo!iti7N
5Ne) naravno !a ni"e.6 Meena "e $rekrila lice rka&a. 5=ako sa& &ogla znati !a (e to
i&ati ikakve veze s vampirima3<
5Mo%!a tako *to si $o#ela s$avati s "e!ni& o! n"i+76 8on "e $ovikao tele4on. 5A!a&e:
A!a&e:6
Ali A!a& ni"e sl*ao.
5@e"... zar niste vi ona" ti$76 &ogli s ga #ti kako govori / za A!a&a neobi#a"eno /
entzi"asti#no. 5Ona" ti$ iz one sa$nice7
GregorE Bane. Tako "e: .ogle!a") 0eis+. To "e GregorE Bane.6
;al &#nine $re$lavio "e Meen. @re'ory 0ane. Naravno. Naravno !a "e GregorE Bane
!rakla. 53a6) rekao "e &e!eni glas. 58a sa& GregorE Bane. @vala *to gle!ate.6
5,to ra!ite76 za#li s 0eis+ kako vri*ti. 5Ne !ira"te &e. Mi#ite rke s &ene. Maknite se
o! &ene:6
5@e"6) rekao "e A!a&. Zv#ao "e o&a&l"eno. 5To "e &o"a %ena...6
5A!a&e:6 8on "e $ovikao na tele4on. 5A!a&e: -!ari ga o#i: O#i) A!a&e:6 Naglo "e
okreno glav kako bi $ogle!ao Meen. 5,to & "e76

~ 226 ~

5Oni &og kontrolirati l"!ske &ove6) rekla "e Meena) &aknv*i rke s lica i staviv*i
glav na svo"a kol"ena. N"ezine sze ostavile s vla%an trag na n"ezini& tra$erica&a. 5Ni"e
A!a& kriv.6
8on "e $retra%ivao !%e$ove.
5Zove& Alarica6) rekao "e. 5I&a& n"egov bro". Ako "e "o* vi"ek ta&o i tra%i 8acka)
&o%!a &o%e zastaviti ovo>6
5.rekasno "e6) Meena "e $ro*a$tala. .o#ela se n"i+ati $riviv*i svo"a kol"ena z $rsa.
5.rekasno "e.6
Iz &obitela se za#o zvk +rvan"a) ci$ela na $lo#nik. .oto& zvk ko"i "e Meeni $robo
srce:
0eis+a "e vrisnla.
.oto& zvk lo&a) kao !a "e tele4on $ao na tlo.
.oto&... ni*ta. Meena "e $o!ignla &obitel i $ritisnla ga z +o na$re%(i se !a #"e
zvk) bilo kakav zvk.
Ali #la "e sa&o slab) $oznati zvk $ro&eta na Aveni"i .ark.
5@e"6) rekao "e 8on. 8o* "e $retra%ivao svo"e !%e$ove. 5G!"e "e tvo" &obitel76
Meena "e rko& $osegnla !%e$) !r%e(i n"egov tele4on $rili"e$l"en z +o) i !o!ala
tele4on svo&e brat.
5Trebao sa& znati6) rekao "e 8on na$eto) $riti*((i na ti$kovnici bro"eve s ko&a!i(a
$a$ira ko"i "e isko$ao iz !%e$a tra$erica. 5=oga si zvala) +a7 (je'a3<
5Za#e$i) 8one6) rekla "e Meena) "o* $riti*((i n"egov tele4on z +o.
5Ma) to "e ba* s$er6) rekao "e 8on sarkasti#no. 5To "e ba* ono *to na& sa!a treba) !a se
$o"avi tvo" !e#ko i>6
Meena "e $o!igla rk !a ga ti*a. Ne*to se !oga'alo na !rgo& kra" A!a&ova
tele4ona: zvk greban"a $o$t...
Netko "e $o!igao tele4on.
.oto& zvkovi) kao !a "e netko stiskao bro"eve na ti$kovnici.
5A6) Meena "e $ovikala &aknv*i tele4on !al"e o! svoga lica. 5@alo7 @alo7 Tko "e to76
.oto& se za#o A!a&ov glas ko"i "e "o* vi"ek zv#ao &alo o&a&l"eno. 5Meena76 <inio
se zbn"en. 58esi li to ti7 -$ravo sa& te $ok*avao nazvati76
8on "e s$stio tele4on ko"i "e !r%ao rci.
5A!a&e6) $ovikala "e Meena. 5O) Bo%e) A!a&e) "esi li !obro76
5Stari6) 8on "e $ovikao tele4on. 5G!"e ti "e %ena7 G!"e "e 0eis+a76
5Oni... oni s "e o!veli6) rekao "e A!a&. Glas & se #inio ti+i&. I Meena "e znala !a to
ni"e sa&o zato *to razgovara $reko &obitela.
Ni"e $lakao. Za sa!a.
Ali +o(e. -skoro.
5.ok*ao sa& i+ zastaviti6) rekao "e. 5.ok*ao sa&) ali oni... ono... u'ri-"i s &e.
=rvari&.6 A!a& "e naizgle! bio za$an"en to& #in"enico&. 5=rv "e $osv!a.6
Meena i 8on s raz&i"enili $re$la*ene $ogle!e.
(a-ovi $"ari#a, Meena "e sti&a oblikova ri"e#i svo&e brat. 9a!a.
5A!a&e6) rekla "e Meena 8onov tele4on) 5g!"e si7 8esi li "o* vi"ek is$re! na*e zgra!e76
53a6) rekao "e A!a& &alo zbn"eno) kao !a ga "e iznena!ilo to otkri(e.

~ 227 ~

5.a) 'i ntra6) rekla "e Meena. Tr!ila se zv#ati atoritativno) *to ni"e bilo lako "er se
"ako tresla. Ali %el"ela "e !a A!a& #ini ono *to & govori. 5Oti'i !o vratara .ra!i$a. On za
svo"i& stolo& i&a kti" za $rv $o&o(. .ozvat (e @itn i $o&o(i ti !ok $o&o( ne stigne.
Oti'i !o .ra!i$a) A!a&e.6
5Ali &ora& na(i svo" %en6) rekao "e A!a&. 5O!veli s "e.6
5Zna& !a s "e o!veli6) rekla "e Meena #$a"(i si kos o! 4rstraci"e. 5Zna* li ka&o s
"e o!veli) A!a&e76
5?ekli s &i !a ti ka%e&6) rekao "e A!a& $olako) govore(i ka! #ov"ek ko"i "e za#aran ili
!boko& stan" *oka. 53ali s &i $ork za tebe...6
Meena "e bacila $ogle! na brata ko"i "e brzo govorio n"ezin tele4on. Os"e(ala "e olak*an"e
"er "e vi!"ela !a "e o#ito s$io !o(i !o Alarica.
5=akv76 $itala "e A!a&a o#a"ni#ki. 5=akv s ti $ork !ali za &ene) A!a&e76
5?ekli s) rekli s &i !a ka%e& tebi !a ako ika!a vi*e %eli* vi!"eti 0eis+) &ora* !o(i
crkv6) rekao "e A!a&.
5Crkv76 Meena "e o!&a+nla glavo&) ne raz&"ev*i. 5Ali "a ve( jesam crkvi:6
5Sv. 8r"a6) rekao "e A!a&. 5?ekli s !a o!e* Sv. 8r"a. Ta&o (e se o!r%ati krni!ba.6
5=rni!ba76 Meena "e bl"ila tele4on. Sa!a "e bila $ot$no zbn"ena. 5<i"a krni!ba76
5Novog $rinca ta&e.6


~ 228 ~

Pedeset treće poglavlje
B1:?5 UTC-5, subota, 1M. travnja
$venija Dark 91., stan 110
(e) *ork, (e) *ork
Alaric "e bl"io stra!alo $o!r#"e ko"e "e neko( bilo stan Meene @ar$er.
3rakle s bile te&el"ite) ako ne i kra"n"e !o&i*l"ate n"egov) ni*ten". Ni"e bilo ni
"e!nog ko&a!a na&"e*ta"a JJB ko"i ni"e bio razbi"en) ras$oren ili na neki !rgi na#in
rasko&a!an ili ni*ten. 8astci s ka#a bili s razrezani no%e&) a $n"en"e razasto $o stan
slikovito& neobz!ano*(. 3rveni okvir ka#a bio "e is"e#en na ko&a!i(e. Isto se !ogo!ilo i
Meenin ta$ecirano& naslon"a# i ostalo& ta$ecirano& na&"e*ta".
Stoli( za kav bio "e razbi"en na ko&a!i(e) kao i la&$e i svaki i na"&an"i ko&a!i( $os'a
k+in"i. Noge stola blagovaonici bile s zabi"ene ekran televizora. Sve Meenine kn"ige
iz $olica !nevno" sobi bile s $oslagane ka!) g!"e s bile ostavl"ene !a se na&a# !ok "e
vo!a "o* tekla.
Ovo "e za+ti"evalo istinsk ins$iraci" !rakla. Ni"e &ogao a !a se ne za$ita tko se o!
n"i+ !os"etio ovoga. -ni*titi vol"ene kn"ige $isc7
To "e &ogao sa&o i "e!ino 3i&itri". Ova gesta "e i&ala sve znakove n"egove starinske
%estine) stil @na.
Meenin krevet bio "e $osebno !ivl"a#ki na$a!nt) i to) kako se #inilo) &otorno& $ilo&.
Na zi! izna! n"ega s$re"e& "e bila na$isana ri"e# kurva crno& bo"o&. 3raklin si&bol z&a"a
bio "e s$re"e& nacrtan $o zi!ovi&a ci"elog stana g!"e go! razli#iti e4e&iz&i za ri"e#
prostitutka nis bili na$isani &"esto toga) a ve(ini sl#a"eva) bili s ne$ravilno na$isani.
Alaric "e) +o!a"(i $reko slo&l"enog stakla i is"eckane o!"e(e iz Meenina or&ara)
o!&a+no glavo&.
3rakle se ni ko& sl#a" ne &ora" brinti !a (e i+ ika!a za&i"eniti za !obitnike
?+o!esove sti$en!i"e.
Ni"e bilo ni na"&an"e *anse) naravno) !a s ostavili i*ta na %ivot ovo& stan. G!"e go!
!a "e Meenin $as bio) bez s&n"e) bio "e &rtav. Alaric ni"e niti znao.za*to se o$(e tr!i
$rona(i ga.
Osi& *to "e %elio na svo"e o#i vi!"eti ti"elo. Os"e(ao "e kako bi & $ogle! na to !ao "o* vi*e
razloga !a &rzi ne$ri"atel"a i ra!i & stvari ko"e "e za&i*l"ao !a i& ra!i sve otka!a "e *ao
stan.
.regle!ao "e sa!r%a" Meenini+ k(anski+ a$arata / ne bi ga za#!ilo !a s !rakle $sa
is$r%ile na ro*til" ili) &"esto toga) za&rznle / ka!a "e za#o glas s vrata stana JJB) ko"a "e
sasvi& sigrno zakl"#ao za sobo&.
58/+6) zazvala "e %ena. 5=c/kc. I&a li koga76
Alaric ko"i "e) naravno) #vrsto !r%ao Senora 0"e$l"ivog rci) zazeo "e obra&beni stav)
s$re&an !a o!re%e glav va&$irici ko"a "e sta"ala na laz Meenin stan i tre$tala n"ega.
Bila "e to visoka $lav*a) 4antasti#no ob#ena $lat4or&ica&a) nekakve sv"etlcave
5gac+o6 +la#e i blz ko"a kao !a "e bila o! $er"a.
Ako ga o#i ne vara") to "e MarE 0o Antonesc) $ri$a!nica ot&"eni+ krgova.

~ 229 ~

I !ok se ona izgle!a za#!ila vi!"ev*i &a#) ni"e bila ni $ola toliko za#'ena koliko "e on
bio. =ako "e *la ntra7 Ni"e #o okretan"e kl"#a bravi7
8e li &og(e !a ona) kao i $rinc) i&a s$osobnost $retvoriti se &agl. 8e li $ro*la ispo!
vrata3
5O+) $a bok:6 $ovikala "e $ri"atel"ski. 5;i &ora !a ste ona" .alatinski stra%ar ko"i
$ok*ava loviti $rinca. Ne(ete &i val"!a o!valiti glav s to& stvari) +o(ete li76
Alaric "e bl"io n") %asnt. Ako "e $os"e!ovala s$osobnost !a se $retvori &agl)
on!a &ora !a "e nev"ero"atno sna%an va&$ir.
A s !rge strane) izgle!ala "e kao !a "e $ravo !o*la iz k$ovine $rigra!sko& *o$ing/
centr.
5Za*to ne bi+76 $itao "e.
5Zato *to "e ova" gorn"i !io Gcci i sta"ao "e ci"elo bogatstvo6) rekla "e. 5Bila bi $rava *teta
!a ga ni*tite tako *to (ete &e $retvoriti $e$eo. Osi& toga) &i s&o na Meenino" strani.
;i!"ela sa& !a s se sv"etla $alila i s+vatila !a ste to vi. Znala sa& !a (ete E&il $rvo
o!rbiti glav) $a tek on!a $ostavl"ati $itan"a. Mislila sa& kako !a& ne(ete ba* o!&a+
biti. 8este li !o*li $o $sa76
Alaric "o* vi"ek ni"e &ogao v"erovati !a za$ravo sto"i k+in"i Meene @ar$er i
razgovara s... $a) s va&$iro&.
;a&$iro& ko"i "e bio ob#en $o na"novi"o" &o!i !iza"nersk o!"e() a $rito& &a*e
rka&a s !ga#ki& nokti&a naokolo !ok govori $o$t neke starlete ko"a s!"el"e
kasnove#ern"e& ta"k-2ou i $ro&ovira svo" na"novi"i +oliv!ski ra!ak.
8e li ovo nekakav trik7
Ali va&$iri nis !ovol"no $a&etni !a $rib"egn ovakvi& trikovi&aV .a #ak ni !rakle.
Trikovi $o$t obr*avan"a na n"ega iz ta"nog otvori za ventilaci" na stro$) a $rito& & "o*
$o"e! i $ola lica) to !a.
Ali razgovor7
Ovo "e $rvi $t !a "e to !o%ivio.
53a6) rekao "e na$okon. Sve"e!no) ni"e s$stio &a#. 53o*ao sa& $o $sa.6
5=o! nas "e) $reko$ta6) rekla "e MarE 0o. 53obro "e. 0cien nas "e za&olio !a o!e&o
$o n"ega nakon *to s&o #li za on &al za!"evic S+enanigans. Nis&o bili sigrni "este
li to vi) ali o$reznost "e &a"ka &!rosti. S+vatili s&o !a bi Meena &ogla i&ati neke... $a)
nego!ni $os"etitel"e i !a 8ack ne bi bio sigran ov!"e.6
.ogle!ala "e $o stan) o!&a+"(i glavo&.
5=akva *teta6) rekla "e) cok((i "eziko&. 5I&ala "e sla!ak) &ali stan. I oni s ga ci"elog
rasko&a!ali) zar ne7 <li s&o i+ kako to ra!e) naravno. Ali nis&o ni*ta &ogli #initi.
Misli&) osi& ako nis&o +t"eli biti sl"e!e(i. Trebali s&o na$stiti gra! kako bis&o $ob"egli o!
n"i+ / i vas) naravno / ali s&o on!a o!l#ili $ri#ekati. .ret$ostavl"a& !a s&o $sa &ogli
ostaviti $setarnici) ali to na& se nekako ni"e #inilo is$ravni&.6
Alaric "e) "o* vi"ek !r%e(i svo" &a# zrak) za%&irkao $re&a n"o". ,to "e ovo7
5Zna& *to se !oga'a6) rekao "e. 5;i ste skba) zar ne7 .ok*at (e te &e zavesti) a
$oto& &i isisati !*. .a) ne(e $aliti. ;e( sa& se ssreo s va*o& vrsto&. I "a vi"ek
$obi"e!i&.6
MarE 0o "e) iznena'ena) zabacila svo" $lavokos glav i nas&i"ala se. Bio "e to zvk
sre(e na ina#e $rili#no trobno& &"est.

~ 230 ~

5Skba6) rekla "e. 5O+) !*o) ta" ti "e !obar. <eka" sa&o !a ka%e& E&il. ;e( s &e
&i"e*ali s $no toga) svo"evre&eno) ali nika! s ti&. Ne) !*ice) "a sa& va&$ir) ba* kao i
ostali. .a !obro) ne ba2 kao i ostali. 8a sa& na va*o" strani) kao *to sa& ve( rekla.6
53a) $a to ni"e &og(e6) rekao "e Alaric. .olako "e i*ao $re&a na$ri"e!) Senor 0"e$l"ivi "e
bio s&"eren $re&a n"ezin vrat. Ona "e) s !rge strane) i*la natrag sve !ok "o" kral"e%nica
ni"e !o*la !o lazni+ vrata. 50"!i i va&$iri se ne $ovez". ;a&$iri bi"a" l"!e. .a "e tako
&o" $osao biti vas. Sve vas. Bez obzira na to koliko ste li"e$i.6
5O+) !*ice6) rekla "e) izgle!a"(i kao !a "e za!ovol"na zbog ko&$li&enta. 5@vala. Ali
ne bi"a" svi va&$iri l"!e. 8a i+ ne bi"a&. .a i "a sa& neko( bila #ov"ek. Ali sa& se toga
o!rekla. Zna* li za*to76
5Ne6) zare%ao "e Alaric. 5I ni"e &e briga.6
50"bav.6 .o!igla "e svo"e "ako na*&inkane o#i !a bi ga $ogle!ala. 5Zal"bila sa& se
va&$ira. Mog &%a E&ila. Ne ka%e& !a "e savr*en ili ne*to tako. Ni"e. Nitko ni"e. Ali) voli
&e. ;oli &e toliko !a "e bio s$re&an $restati bi"ati l"!e sa&o zato *to sa& ga "a to
za&olila... a to "e bilo i $ri"e negoli "e $rinc $ostao $rinc i iz!ao svo" za$ovi"e! !a i+ svi
&ora&o $restati bi"ati. =a!a "e E&il to #inio zbog &ene) znala sa& !a sa& $rona*la l"bav
svoga %ivota. I bila sa& s$re&an ostaviti sve *to sa& vol"ela / svo" obitel") $it o! $ekana)
snce) &og(nost !a ( ika!a i&ati !"ec / sa&o !a bi+ bila s njime.<
5To "e *teta6) rekao "e Alaric +la!no. 53a ste na"&ili nekoga &o&e re!) &ogli s&o
va& $o&o(i. Na* "e $osao s$ri"e#iti !a %ene $o$t vas $a!n $li"eno& takvi& !e&onski&
sisa#i&a !*a kao *to "e on. Ali sa!a "e $rekasno.6
5.a6) rekla "e MarE 0o) staviv*i lagano $rste na o*tric n"egova &a#a kako bi "e
o!grnla nekoliko centi&etara !ol"e i &aknla sa svog vrata) 5!obro "e !a nisa&. 8er
nika!a nisa& $o%alila zbog svo"e o!lke. E&il "e &o"e sve. Ako &islite !a bi+ ra!i"e i&ala
!"ec i $it o! $ekana &"esto n"ega) on!a &og re(i sa&o !a vas %ali&. 8er ne znate *to "e
l"bav.6
Alaric "e $o&no raz&otrio n"ezine ri"e#i. 1na "i *to "e l"bav7 N"egov $artner Martin rekao
& "e kako "e znao !a "e $rona*ao $rav l"bav / &*karca s ko"i& "e o!ga"ao Si&one / ka!a
s n"i+ !vo"ica otkrila za"e!ni#k l"bav $re&a belgi"ski& va4li&a i neko& n"e&a#ko& ro#k-
ben!u iz !eve!eseti+. Alaric "e to vi"ek s&atrao $o&alo... #!ni&.
Istina "e !a Alaric ni"e ba* $oznat s ti& kako "e vol"eti i biti vol"en. =oga "e on ika!a
%ivot i&ao !a ga &o%e vol"eti ili !a ta" netko n"ega voli7
Ali ni"e ti &oglo ne!osta"ati ono *to nika!a nisi niti isksio) $a Alarica to ni"e nika!a
$revi*e s&etalo.
3one!avno. To "e s+vatio ka!a "e Meena @ar$er inzistirala na to&e !a ga sli"e!i kroz
%$ni !vor i $oto& & zavezala ona" svo" s&i"e*ni rbac oko za$e*(a.
- to& trentk "e &alo izlano istin. Ne ci"el) naravno. ;e( svo" za&isao o to&e
kako bi ona trebala !o(i i ra!iti za .alatine.
,to li & "e sa&o bilo7 Za&alo "e otkrio ne*to *to "e !o ta!a !r%ao sa&o za sebe.
8o* "e i&ao rbac oko za$e*(a) iako & ni"e bio ba* "ako go!an. =o"i &*karac nosi
rbac oko za$e*(a7 =ako "o" "e o$(e &oglo $asti na $a&et !a ga stavi ta&o7
Ali rekla "e !a "e to za sre(. A $oto& ga i $ol"bila.
.a se sa!a ni"e s!io &aknti ga.
I&ao "e nekakav os"e(a" !a "e b!ala) ba* kao *to ga "e @oltz&an i o$t%io.
.ogle!ao "e va&$ir o#i. ?ekla "e !a on ne zna *to "e l"bav7
5Ono *to &i"e*ate s l"bavl"6) zakl"#io "e naglas) 5ot$*tan"e "e nerotrans&itera
!o$a&ina va*e& &ozg) ko"i sti&lira +or&on oksitocin svo"stven sisavci&a.6

~ 231 ~

5Misli& !a bis&o se &ogli slo%iti oko toga !a se ne sla%e&o6) rekla "e MarE 0o
Antonesc. 5Melite li tog $rokletog $sa ili ne76
-z!a+nv*i) Alaric "e &akno &a# i $os$re&io ga tok. 5Meli& $sa6) rekao "e. 5Ako "e
ovo neki trik) bit ( i vas i &%a. I ne( se %riti.6
Ni"e bio trik. .sa "e zakl"#ala svo& stan k$aonici ko"a "e bila $et $ta ve(a o!
Meenine) a ni !rakle "e nis van!alizirale niti $reko$ale. Alaric se zatekao kako o!obrava
ksno i sk$o re'en"e) kao i bo"a%l"ivost &%a) E&ila Antonesca ko"i "e) #inilo se)
o#ekivao !a (e ga Alaric svaki tren na$asti.
5Za i&e Bo%"e) MarE 0o6) $ovikao "e ka!a "e n"egova %ena otvorila lazna vrata kako bi
n"i+ !vo"e &ogli (i. 5G!"e si bila7 Nisa& li te $ozorio !a ne na$*ta*>6
- to& tren "e vi!io Alarica i is$stio #a* za kon"ak ko" "e !r%ao rci. .ala "e na
$arket i razbila se) a staklo i kon"ak s se rasli $osv!a. E&il "e bio bli"e! kao... $a) va&$ir.
58e li t/to6) &% "e $ro&cao) 5./$a>6
5O+) ne brini) !*o6) rekla "e MarE 0o. 53rakle s) #ini se) sve oti*le. A ovo "e sa&o
.alatinski stra%ar ko"i "e !o*ao $o Meenina $sa. Obe(ao "e !a na& ne(e na!iti. .a) !obro)
ni"e ba* obe(ao. Ali sigrna sa& !a ne(e. <ini se sasvi& re!) za .alatinskog stra%ara. O+)
$ogle!a" nere! ko"i si na$ravio) E&ile. ,to &isli*) tko (e to sa! $o#istiti7 Zna* !a sl*kin"a
!anas i&a slobo!an !an. Melite li $i(e76 Ovo $oton"e "e bilo na&i"en"eno Alaric. 5Nisa&
#la va*e i&e. =ako se zovete76
Alaric "e gle!ao slik li"e$e &la!e !"evo"ke) *to "e vis"ela $re!sobl". Na !n "e bio
$ot$is :enoir.
5Alaric Gl46) rekao "e $ro#ava"(i slik. 5I ne $i"e&. Sa&o sa& !o*ao $o $sa. 8ako &i
se svi'a ova slika.6
5Ni"e li li"e$a76 rekla "e MarE 0o za slik. 5E&il " "e k$io za bagatel o! &"etnika
!ok "e "o* bio ne$oznat. E&il i&a !obro oko. 8este li sigrni !a ne(ete ni*ta7 <ak ni sok ili
ne*to !rgo76
5Ni*ta za &ene6) rekao "e Alaric. =ao !a (e $ri+vatiti $i(e o! va&$ira. ,to ako stave
otrov n"ega7 5Sa&o $sa) &oli& vas.6
5Naravno. O!&a+ se vra(a&.6
MarE 0o "e nestala) ostavl"a"(i Alarica sa&og s &%e& ko"i "e sta"ao na s$rotno" strani
&rl"e o! kon"aka ko"a se *irila $o izni&no la*teno& !rveno& $o!) gle!a"(i n"ega *iro&
otvoreni+ o#i".
5-bio bi+ vas o!&a+6) Alaric "e s$tno rekao E&il Antonesc) 5ali sa& obe(ao
Meeni @ar$er !a ( "o" vratiti $sa raz&no& vre&en.6
58a bi+ vas bio o!&a+6) rekao "e E&il Antonesc) a o#i s & o! &r%n"e s"a"ile crveno)
5ali &o" $rinc &i "e to zabranio.6
5A "e li76 Alaric "e to bilo zani&l"ivo #ti. 5.ita& se sa&o za*to76
E&il "e slegno ra&eni&a. 5;a* naro!6) rekao "e E&il) 5ni"e #inio ni*ta !oli &#io &o"
naro! ve( !esetl"e(i&a) zrok"(i na& "a! i tg.6
5.a) v"er"e& kako "e va* naro! $rvi $o#eo6) istakno "e Alaric) 5+rane(i se krvl"
nevini+.6
5;i*e ne bi"a&o !a bis&o $ili6) rekao "e E&il. 5Zabran"eno na& "e. Sa!a se +rani&o
sa&o !obrovol"ni& !avatel"i&a ili krvl" ko" k$i&o o! banaka krvi. Za*to nas ne &o%ete
$stiti na &ir76
Alarica "e $o#ela svrb"eti rka ko"o" "e !r%ao &a#. Bilo & "e nev"ero"atno te*ko sta"ati
tako bliz va&$ira i ne biti ga. 5Mo%!a) rekao "e) 5zato *to !obrovol"ni !avatel"i ne $osto"e)

~ 232 ~

ve( sa&o l"!i ko"i s $reslabe vol"e !a bi se o!$rli va*i& bizarni& $oigravan"e& n"i+ovi&
&o&. A va* naro! "e ta" ko"i ne$restance na$a!a &o".6
5- sa&oobrani6) $rosiktao "e E&il. 5Sa&o sa&oobrani.6
Alaric "e na$ravio korak $re&a n"e&... i nastavio kora#ati !ok nis bili sa&o nekoliko
centi&etara !al"eni "e!an o! !rgoga.
5Ni"e bila sa&oobrana ka!a "e #o$or !rakla na$ao &og $artnera i &ene skla!i*t
izvan Berlina i n"ega $rito& gotovo bio6) zare%ao "e) l"tito gle!a"(i ni%eg &*karca.
5,teta *to s 'otovo<, E&il "e tako'er zare%ao) !ariv*i ga $rsa.
Alaric "e izvkao &a#. Zvonko "e izletio iz toka) o*trica & se s"a"ila $o! sv"etlo*(
kristalnog lstera ko"i "e visio $re!sobl"...
5Evo nas6) zacvrktala "e MarE 0o. ;ratila se za sobo& na zici vk(i 8acka Baera)
$rotiv n"egove vol"e. .as se o$irao ci"eli& $te&) re%e(i i bore(i se $rotiv zice) a *a$e s &
klizile $o la*teno& $o!)
M*karci s se o!&a+ raz!vo"ili) vrativ*i se svaki na svo" !io $arketa.
Me'ti&) ka!a "e 8ack Baer vi!io Alarica) $restao se o$irati i !oskaktao "e zb'eno
!o n"ega.
Alaric se sagno i $o!igao $sa ko"i "e naizgle! bio neozli"e'en i savr*enog z!ravl"a.
5Izgle!a !obro6) rekao "e) ne s$"ev*i $rikriti iznena'en"e svo&e glas.
5Naravno !a izgle!a !obro.6 E&il ga "e bi"esno gle!ao. 5Mi nis&o !ivl"aci. Ne bis&o
na!ili $si(.6
Alaric "e $o!igao obrv gle!a"(i va&$ira. Ali MarE 0o "e &%a ve( blago !arila
rko& $o $rsi&a.
5O+) ;mi"eC $ovikala "e. 5Alaric) ne obaziri se na n"ega. 8e!nostavno "e lo*e vol"e "er to *to
ste svi saznali g!"e %ivi&o zna#i !a se &ora&o o$et seliti. Zato *to) $a znate) sa! (ete nas
$ok*ati biti i tako to. A sve "e to &o"a krivica) "er "a sa& ta ko"a "e $oslala ona">6
5MarE 0o.6 E&il Antonesc stavio "e rk oko vitkog strka svo"e %ene) a $oto& "e
$ovkao $re&a sebi. 5Moli& te. Sa&o $restani govoriti. 8e!no& %ivot.6
Ta!a "e MarE 0o $ogle! $ao na &a# Alaricovo" rci. 5.a6) rekla "e) a os&i"e+ "o" "e
$olako bli"e!io. 5,to va& se !ogo!ilo) !e#ki) !ok &e ni"e bilo76
5Ni*ta6) rekao "e E&il. 5Ni*ta se ni"e !ogo!ilo. Gos$o!in Gl4 "e ba* na o!lask. Zar ne)
gos$o!ine Gl476
Alaric "e sa&o sta"ao) !r%e(i Meenina $sa ko"i se vr$ol"io. .rvi $t svo"o" ci"elo" kari"eri
ni"e bio sigran *to !a #ini.
Zakleo se !a (e bi"ati sve !e&one) bez obzira na n"i+ov oblik.
A neka!a s ti oblici znali) istin) "ako ob&an"ivati.
To "e ono *to &ra#na strana #ini: s&i*l"a trikove !a se $oigrava" l"!ski& &o& kako bi
$ob!ili sos"e(an"e i sa&ilost tako !a #ov"ek ne izvr*i ono za *to "e ob#en / zabiti kolac
kroz srce bilo ko"eg zlog stvoren"a ko"e sto"i $re! n"i&.
Ali $rvi $t Alaric ni"e bio sigran !a "e ono *to sto"i $re! n"i&a istin zlo.
Mo%!a s sva ona nakla$an"a Meene @ar$er o otk$l"en" i re+abilitaci"i) i o to&e kako
0cien Antonesc ni"e $o$t ostali+ va&$