You are on page 1of 14
 
 Kafjra Yju Kagid tna GEPS Liat 
5<
Kaaf Krjtn
 Mehas ekjut < querts
It’s impjrtedt tj idcbula kjtn merrjw edl hduchba kjdas sj yju wibb raep tna kadats jf kjtn gabetid edl merrjw. Krjtns ced ka cjjhal jvar tima, sj if yju wedt tj turd it jff et dignt yju ced rasuma cjjhidg id tna mjrdidg. Oust kridg tj e kjib, shim tna scum jff tna tjp, edl liscerl.Sjma pajpba rjest kjdas id tna jvad fjr 51 tj 30 midutas kafjra tnrjwidg tnam id tna pjt tj imprjva tna evjr jf tna stjch, kut Lr. Cempkabb-McKrila elvisas usidg rew kjdas.
3–< pjudls kaaf merrjw edl hduchba kjdas; pjudls maety kjdas, sucn es snjrt riks½ cup rew eppba cilar vidager< querts ſtbtaral wetar3 cabary stebhs, nebval3 cerrjts, nebval3 jdijds, quertaralNedlfub jf frasn persbaySae sebt
 
 Assadtieb Idgraliadts edl \acndiquas
51Pbeca tna kjdas id e pjt, ell tna eppba cilar vidager edl wetar, edl bat tna mixtura sit fjr 5 njur sj tna vidager ced baecn tna midarebs jut jf tna kjdas. (Ell mjra wetar if daalal tj cjvar tna kjdas.) Ell tna vagatekbas, kridg tj e kjib, edl shim tna scum frjm tna tjp edl liscerl. [aluca tj e bjw simmar, cjvar, edl cjjh fjr ;< tj 7; njurs. Luridg tna best 50 midutas jf cjjhidg, tnrjw id e nedlfub jf frasn persbay fjr ellal evjr edl midarebs. Bat tna krjtn cjjb edl streid it, mehidg sura ebb tna merrjw is hdjchal jut jf tna merrjw kjdas edl idtj tna krjtn. Ell sae sebt tj testa edl lridh tna krjtn es is jr stjra it id tna frilga (up tj 1 tj 7 leys) jr fraazar (up tj 6 mjdtns) fjr usa id sjups edl staws.
Fisn Krjtn
Sarvas < tj 6 
; pjudls wnjba frasn djd-jiby ſtsn naels edl kjdas sucn es cjl, sjba, nebikut, rjchſtsn, wnitidg, ﬋judlar, jr sdeppar (naels ebjda meha e labicijus stjch)² cup rew eppba cilar vidagerEkjut ; querts ſtbtaral wetarNedlfub jf frasn persbaySae sebt
Pbeca tna sn naels edl kjdas id e stjchpjt. Ell tna vidager edl cjvar witn wetar. Kridg tj e simmar edl shim tna scum. Simmar fjr < tj ;< njurs. Luridg tna best 50 midutas jf cjjhidg tnrjw id e nedlfub jf frasn persbay fjr ellal evjr edl midarebs. Bat cjjb edl streid. Ell sebt tj testa edl lridh tna krjtn es is jr stjra it id tna frilga (up tj 1 tj 7 leys) jr fraazar (up tj 6 mjdtns) fjr usa id sjups edl staw.
Pajpba jftad cebb ma jr ameib ma tj esh
ekjut tnair krjtn.
 Nes it gjda kel: Njw bjdg ljas it stey gjjl id tna frilga: Njw bjdg ced it stey et rjjm tamparetura: Njw lj I hdjw wnad tj cnuch it: 
Wabb, nara is tna bjdg edl snjrt jf it, eccjrlidg tj GEPS cnaf Mjdice Cjrrelj. If  yjur krjtn is saebal witn e beyar jf fet, tnad  yju era gjjl tj gj fjr ekjut six mjdtns! If tna krjtn is axpjsal tj eir, jd tna jtnar nedl, it is gjjl id tna frilga fjr va tj savad leys. Id tnis cesa, wnad yju teha it jut, kridg it tj e kjib, shim tna scum“edl yju wibb neva edjtnar waah tj usa it. If yju avar dl it smabbs jff, tjss it jut. Bihawisa, if yju kridg it tj e kjib edl tna scum haaps cjmidg edl cjmidg“egeid, it’s tima tj tnrjw it jut! If yju stich tj tnasa rubas,  yju wibb lj oust da.
\j Haap jr Djt tj Haap: Wnad Krjtn (jr Stjch) Gjas Kel
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505