11

ףדא ןועמש
12

הנותחה תונתמ
13ףדא ןועמש
14
15
ףדא ןועמש
16הנותחה תונתמ
17ףדא ןועמש
18הנותחה תונתמ
19

20

הנותחה תונתמ
21
ףדא ןועמש
22


הנותחה תונתמ
23
ףדא ןועמש
24

25ףדא ןועמש
26

הנותחה תונתמ
27


ףדא ןועמש
28

29

ףדא ןועמש
30


הנותחה תונתמ
31

ףדא ןועמש
32
33


ףדא ןועמש
34הנותחה תונתמ
35


ףדא ןועמש
36

37
ףדא ןועמש
38


הנותחה תונתמ
39

ףדא ןועמש
40הנותחה תונתמ
41