H O T Ă R Î R E

cu privire la demersul doamnei Luiza Gafton, preşedintele Judecătoriei Botanica,
referitor la examinarea posibilităţii înmatriculării gratuite la facultatea de drept a
USM al fiului, Gafton Mihail

15 iulie 2014 mun. Chişinău
nr. 627/20

Examinînd demersul doamnei Luiza Gafton, preşedintele Judecătoriei
Botanica, referitor la examinarea posibilităţii înmatriculării gratuite la facultatea de
drept a USM al fiului, Gafton Mihail, audiind informaţia domnului Victor Micu,
Consiliul Superior al Magistraturii

C O N S T A T Ă:

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Luiza
Gafton, preşedintele Judecătoriei Botanica, referitor la examinarea posibilităţii
înmatriculării gratuite al fiului, Gafton Mihail, la facultatea de drept a Universităţii
de Stat din Moldova, cu care Consiliul are încheiat Acord de colaborare.
Astfel, doamna Luiza Gafton solicită admiterea demersului înaintat,
invocînd situaţia materială precară, primind un salariu mediu lunar corespunzător
funcţiei deţinute.
Examinînd materialele chestiunii în cauză şi în urma votării, Consiliul
Superior al Magistraturii consideră oportun a admite demersul doamnei Luiza
Gafton, judecător, preşedinte al Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău şi a accepta
înmatricularea tînărului Gafton Mihail, la facultatea de drept a Universităţii de Stat
din Moldova, în baza Acordului încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi
Universitatea de Stat din Moldova.
Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 4, 17 şi
24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

1. A admite cererea doamnei Luiza Gafton, judecător, preşedinte la
Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, referitor la înmatricularea gratuită a fiului
Gafton Mihail, la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova.
2. A propune Universităţii de Stat din Moldova înmatricularea gratuită a lui
Gafton Mihail, în baza Acordului de colaborare încheiat între Consiliul Superior al
Magistraturii şi Universitatea de Stat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al
Magistraturii

Preşedintele Consiliului
Superior al Magistraturii Victor MICU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful