You are on page 1of 1

DOTTED LINE WITH SCISSORS

USE MAILINGS
FORMAT FOR
INSERT THIS
INSERT SYMBOL FOR
INSERT THIS SECTION
USE MAILINGS
FORMAT FOR INSERT
THIS SECTION
USE MAILINGS FORMAT
FOR INSERT THIS
SECTION
INSERT DATE AND USE
UPDATE AUTOMATICALLY
FOR INSERT THIS SECTION
USE SHAPES FOR INSERT
THIS SECTION
PEMBAYARAN UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KALI 52
1. Faks atau pos borang persetujuan hadir/ tidak hadir sebelum 26 Jun 2013 kenombor :
05-6881149 (U.P En. Mohd Hafiz Suhaimi Bin Abd. Kadir)

Koperasi IKM Berhad
d/a Institut Kemahiran MARA
Jalan Dato’ Seri Kamaruddin
32040 Seri Manjung Perak

P/S Borang Kaji Selidik Pelajar (Berwarna Biru) sila hantar semasa hari pendaftaran kepada Urusetia Pendaftaran.……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
SURAT PERSETUJUAN HADIR KEMAJLIS KONVOKESYEN
IKML KALI 52


Kepada;
Pengerusi
Majlis Konvokesyen IKM Lumut

Tuan;
Saya*Nama_Penuh* *No_Kp*


Dari kursus: *kursus* *Sesi : *sem*


Tandakan dipetak berikut.
HADIR

TIDAK HADIR


2. Saiz jubbah yang digunakan: S (45”) XL (53”)

M (47”)

Sekian Terima kasih L (50”)
Tarikh:
Tandatangan