You are on page 1of 5

Protools Tiny Manual

Dit is een kleine opsomming van settings die in deze configuratie belangrijk zijn om steeds te
controleren alvorens men aan een project begint.
Deze manual gaat niet verder in op de werkwijze, hiervoor verwijs ik naar de Pro Tools Reference Guide
die te vinden is op deze computer (op de desktop). Je kan deze manual ook zelf downloaden op de
www.protools.com .
Protools hardware settings:(Setups > Hardware)
Sample Rate: 48 kHz
Sync Mode : internal (enkel op digital zetten wanneer je digitaal opneemt)
CH 1&2 input : analog (enkel op digital zetten wanneer je digitaal opneemt)
Protools configuren om met video te werken
Verbindingen die je moet maken
LTC :Omdat er geen rechtstreekse verbinding ligt tussen de
TVmachinekamer (waar Beta staat) en de machinekamer van Protools,
moet je de TC sturen via het Protools Locaal D15! Verbind dus eerst in
de TVMachine kamer de Tc out machine naar Tc tieline protools 1 of 2.
Verbind in Protools Locaal TVT(tvtechniek)1of2 naar MRA(machineroom
audio) 1of2. In de machinekamer van Protools verbind de losse rode
kabel (die verbonden is met de LTC ingang van de USD) met de TC
tieline van het lokaal D15.
Video (waar al dan niet Vitc in zit) Deze verbinding gaat via de USD
naar de Monitor in het Protools locaal. De USD haalt zo de Vitc uit
het video signaal. Op deze manier is het ook mogelijk om Bitc (burned
in tc) te genereren.
RS 422 (om de stuurcommando’s te kunnen geven aan de Machine)
Verbind Machine out met Protools RS422 II !! Zo kan je met de remote
de Beta of U-Matic bedienen.
Audio (indien nodig)
Configuratie van de USD (universal slave driver)
USD settings: onder Settings > Pheripherals > Synchronisation Kies
USD voor device en kies Digiserial port bij port. Klik de checkbox aan
voor enable usd setup.
Controleer de USD settings onder display > session settup window
48000
25 FPS
analog
internal
Video reference
Controleer de session start afhankelijk van waar het project begint.
Zet bijvoorbeeld de session start op 01:29:00:00 als je project begint
op 01:30:00:00.
Position Reference: wanneer de Beta of U-Matic Vitc bevat zet je deze
setting op Auto switch.
In deze cofiguratie stuur je de Beta of U-Matic aan met de remote en laat je
Portools slaven. Je zet Protools in ON-LINE door alt-space bar tegelijk in te
drukken of door het klokje aan te klikken in het transport window.
Andere configuratie: Rs422 commando’s sturen via Protools zelf
verbind de Rs 422 out van de Beta met Protools RS422 I.
Deze verbinding gaat rechtsreeks in de parrallelle poort van de MAC.
Setups > Peripherals > Machine Control
Enable de 9-pin serial control kies modempoort. Enable ook de onderste checkbox
(zie tekening hieronder)
Nu kan je de Beta bedienen door in het transport window Transport=Machine te
kiezen.
Dan bedien je via de Protools controls uw Betacam. Om Protools mee te laten
volgen klik je op het klokje of doe alt+spacebar.
Hoe leg je een klanke sync met je beeld
Wanneer je het begin van een klank sync wil leggen met het begin van een shot,
plaats je eerst je beta op die beeldcut zodat je de tijdcode kan aflezen. Let op
wanneer er enkel LTC op je band staat is de tijdcode die protools afleest
wanneer de band stilstaat niet accuraat. Lees in dit geval de juiste tijdcode af
van je remote control.
Zet Protools in SpotMode en klik met het handje op de region die je wil
verplaatsen.
Als je deze aanklikt verschijnt het volgende window.
Vul hier de Tc in. Let Op: Wanneer je met Vitc of met machine control werkt
staat de juiste TC bovenaan. Door op het pijltje te drukken wordt de TC
automatisch ingevuld.
Wanneer je een klank met een syncpoint sync wil leggen moet je eerst dat punt
bepalen op je region. Je gaat met je selector op de juiste plaats staan en doe
apple+, (appletoets en kommatoets). Je ziet dan je syncpoint staan op je region.
Klick in spotmode weer met je handje op de region, maar vul deze keer de TC in
het syncpoint veld in.