Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika

Domaći zadatak br 2 – Materijal za pravljenje zgrada

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Termička izolacija objekata
Toplotna, tj. termička izolacija spada u najdelotvornije i, po pitanju troškova, najisplativije mere u smislu aktivne zaštite životne sredine, kod saniranja grešaka u u prvobitnom graĎevinskom postupku, kao i u istovremenoj dugoročnoj štednji grejnih troškova.

Figure 1

Ovaj grafički prikaz pokazuje zašto bi funkciju termičke izolacije jednog objekta trebalo da preuzme termoizolacioni, a ne neki drugi graĎevinski materijal. Beton je napr. po pitanju njegovog termoizolacionog dejstva čak 66 puta lošiji (!) materijal nego napr. Austrotherm TOP®! Zbog toga je važno sprečiti da hladnoća može nesmetano - preko betoniranih balkona, ploča ili podrumskih zidova - da prodre u unutrašnjost objekta. Čak i meko drvo, kojem se inače pripisuju dobra termoizolaciona svojstva, je po pitanju njegovog termoizolacionog dejstva još uvek skoro 4 puta lošiji materijal nego napr. Austrotherm EPS®. www.austrotherm.com

Miodrag Kesić 54/2002

1

Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Iz tog razloga se sve više odvajaju graĎevinski materijali koji služe za primanje i prenošenje opterećenja od onih materijala sa čijom primenom se postiže zadovoljavajući stepen termičke izolacije. Tako se napr. u Austriji godišnje izraĎuje preko 6.000.000 m² (šest miliona kvadratni h metara!) fasada koje su izvedene u tzv. "vezanom sistemu termičke izolacije" (nemačka skraćenica: WDVS). Efekat primene danas uobičajenih debljina termoizolacionih materijala amortizuje finansijsku investiciju u najkraćem roku. Dakle, graĎevinski objekti ne bi trebalo da budu dobro termički izolovani samo iz razloga što to graĎevinski ili ekološki propisi zahtevaju, već i zato što je to zapravo interes onog ko finansira gradnju, tj. onoga ko eksploatiše (koristi) odgovarajući objekat za život i rad. Toplotna provodljivost [W/mK] Koeficijent toplotne provodljivosti "opisuje" ponašanje graĎevinskih materijala kada je prodor toplote u pitanju. Nizak koeficijent toplotne provodljivosti odražava nizak stepen prodiranja toplote kroz odreĎeni materijal, tj. visok stepen termičke izolacije tog materijala. Kod planiranja graĎevinskih konstrukcija se po pravilu primenjuje tzv. "nazivna vrednost" (računska vrednost) koeficijenta toplotne provodljivosti [ln]. Prethodno se u laboratorijama odreĎuje tzv. "laboratorijska vrednost" koeficijenta - pri temepraturi od 100°C i u suvom stanju (10,tr). Koeficijent toplotne provodljivosti navodi kolika količina toplote [Q] u sekundi [s] i po kvadratnom metru [m²] prolazi kroz homogeni materijal debljine 1 metra [m], ukoliko temperaturna razlika izmeĎu toplije i hladnije strane materijala iznosi 1° K. GraĎevinskofizička oznaka jedinice mere je stoga [W/mK]. Termoizolaciona svojstva građevinskih konstruktivnih elemenata Uopšteno posmatrano - zidovi, ploče i podovi su koncipirani iz više različitih materijala (napr. zid: cigla, izolacioni materijal, malter itd.). Za odreĎivanje ukupnog termoizolacionog svojstva jednog konstruktivnog elementa, moraju se uzeti u obzir termoizolacione osobine svih pojedinačnih materijala iz kojih je konstruktivni element sastavljen - uključujući debljine tih materijala, kao i vrednosti tzv. "otpora prelazu toplote" istih na površini (unutrašnjoj i spljašnjoj) relevantnog graĎevinskog konstruktivnog elementa.

www.austrotherm.com

Miodrag Kesić 54/2002

2

Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Otpor prelaza toplote Rsi Rse [m²K/W] (ranije 1/a) Pre nego što toplota iz vazduha dopre u neki konstruktivni element (pod, ploču ili zid) ili taj isti element napusti, ona mora proći kroz jedan, tzv. "granični sloj" (vazduh / element). Ovaj granični sloj tom prelazu toplote pruža odreĎeni otpor. Pritom važnu ulogu igraju strujanje vazdušne mase, kao i sastav i položaj površinske strukture konstruktivnog elementa: Na otvorenom prostoru po pravilu postoje jaka strujanja vazdušne mase. Iz tog razloga je otpor prelaza toplote nizak. U zatvorenom prostoru pak, imamo slabija strujanja vazdušne mase i tamo je otpor prelaza toplote visok. Iz ovoga proizilazi da je postojanje otpora prelaza toplote izazvano usled postojanja razlika izmeĎu temperature u unutrašnjosti prostorija i temperature na površinskom sloju zida. Vrednosti otpora prelazu toplote za zidove, ploče i podove je odreĎen napr. u austrijskoj normi ÖNORM EN ISO 6946, koja je u korelaciji sa validnim propisima Evropske unije. Primeri za vrednosti otpora prelazu toplote Rsi + Rsa:

Konstruktivni element Spoljašnji zid Tavanska ploča, "topli krov" (strujanje toplote naviše) Ploče na otvorenom prostoru(strujanje toplote naniže) Međuspratne ploče
Figure 2

Rsi + Rsa [m²K/W] 0,17 0,14 0,21 0,26

www.austrotherm.com

Miodrag Kesić 54/2002

3

Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Izolacija zidova Austrotherm EPS® - stiropor EPS (ekspandirani polistiren) je izolacioni materijal koji se već dugi niz godina potvrĎuje u primeni u podovima, zidovima i krovovima stambenih i poslovnih objekata, škola, bolnica, hladnjača itd. Austrotherm EPS® fasadne izolacione ploče omogućavaju vrhunski kvalitet prilikom njihove primene u vezanom sitemu toplotne izolacije (skraćenica WDVS shodno nemaökom jeziku, često nazvano potpuna toplotna izolacija). Bilo da se radi o novogradnji ili o saniranju, Austrothermovim fasadnim izolacionim pločama postižete standarde niskoenergetskih kuća, tj. onih sa najnižim energetskim troškovima (U vrednosti 0,15 [W/m2K]). Prednosti: - Poboljšanje akumulacije toplote pomoću vezanog sistema toplotne izolacije - Izbegavanje toplih mostova - Nemogućnost stvaranja buĎi, odnosno izbijanja kondenzovane vode, uz debljinu izolacije od preko 50 mm - Moguće je skoro svako željeno oblikovanje fasade - Izolacione ploče su visokog kvaliteta i velike preciznosti mera - Mogućnost isporuke skoro svih debljina izolacije (od 10 mm do 400 mm) - Više stambenog prostora nego sa zidovima od monolitnih cigli

Figure 3

www.austrotherm.com

Miodrag Kesić 54/2002

4

Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Austrotherm EPS AF – Fasadna termoizolaciona ploča

Figure 4

Prednosti: - Poboljšavanje termičke izolacije u objektu (smanjenje troškova grejanja) - Korišćenjem ploča ≥ 50 mm sprečava se pojava kondenzata i buĎi na zidovima (sprečavanje tzv. toplih mostova )

Figure 5

www.austrotherm.com

Miodrag Kesić 54/2002

5

Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Figure 6

Figure 7

Izolacija međuspratne ploče Neizolovanje meĎuspratne ploče prouzrokuje velike gubitke toplote i stvara neprijatan osećaj da prostor u kome se boravi nikada nije u dovoljnoj meri zagrejan. Izolacija meĎuspratne ploče je interesantna i bitna i sa aspekta zvučne izolacije (izolacije od tzv. udarne buke)

Figure 8

www.austrotherm.com

Miodrag Kesić 54/2002

6

Mašinski fakultet u Kragujevcu Energetika i procesna tehnika
Linkovi (korišćeni materijal):

Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Figure 1: http://www.austrotherm.com/imperia/md/images/austrothermat/referenzen/sonstiges/waermedaem mung.jpg preuzeto 27.03.2008 Figure 2: http://www.austrotherm.com/austrotherm/yu/main10/sub1/12722/index.shtml preuzeto 27.03.2008 Figure 3: http://www.vibilia.co.yu/nemacki/izvestaj/0409/austrotherm_agm24_180305.pdf preuzeto 27.03.2008 Figure 4, 5, 6, 7, 8 - preuzeto iz web kataloga firme Austrotherm: http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermyu/prospect/katalog.pdf preuzeto 27.03.2008 Tekst preuzet iz web kataloga firme Austrotherm : http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermyu/prospect/katalog.pdf preuzeto 27.03.2008

Miodrag Kesić 54/2002

7