Spisak literature koja je rađena na vežbama iz Filozofije nauke, školska 2011/12.

godina

Mach, Ernest, “Ekonomična priroda fizikalnog istraživanja”, u: Sesardić (prir.), Filozofija nauke, Nolit,
Beograd 1985, str. 29-43.
Putnam, Hilary, “Šta teorije nisu?”, u: Sesardić (prir.), str. 236-250.
Feigl, Herbert, “Ortodoksno gledanje na teorije”, u: Sesardić (prir.), str. 222-235.
Kun, Tomas, Struktura naučnih revolucija, Nolit, Beograd 1974, poglavlje 7. i 9.
Lakatoš, Imre, “Historija nauke i njezine racionalne rekonstrukcije”, u: Sesardić (prir.), str. 266-312.
Fodor, Džeri, “Posebne nauke ili nejedinstvo nauke kao radna hipoteza”, Theoria br. 2 (1994), str. 67-83.
Njutn-Smit, Vilijem, Racionalnost nauke, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd
2002, poglavlje 6. i 7.
Koare Aleksandar, poglavlje “Hipoteza i iskustvo kod Njutna”, u Koare, Naučna revolucija, Nolit, Beograd
1981, str. 158-194.
Nejgel, Ernest, Struktura nauke, Nolit, Beograd 1974, poglavlje 4. i 6.
Dijem Pjer, Struktura i cilj fizicke teorije, Izdavacka zajednica Zorana Stojanovica, Beograd.