1

A. Tuliskan jawapan pada ruangan yang disediakan di bawah.Jenis komputer

Bahagian penting komputer
Komputer
peribadi
Konsol
mainan
Unit sistem
Monitor Komputer
mudah alih
Papan
kekunci
Komputer
benam
Tetikus
2

B. Nyatakan nama dan fungsi bahagian-bahagian penting komputer.
● unit sistem ● monitor ● papan kekunci ● tetikus
● Digunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam
komputer
● Alat penuding untuk memilih program dan menggerakkan objek
pada paparan.
● Peranti yang memaparkan data atau maklumat.
● Mengawal operasi komputer

Nama Peranti Fungsi

________________________________________________________________________________________________1
2
3
4
3

C. Nyatakan bahagian-bahagian komputer yang digunakan untuk
aktiviti berikut.

1. Menonton video yang disimpan dalam cakera optik


2. Mendengar lagu yang disimpan dalam komputer tanpa menganggu
rakan-rakan lain.3. Membuat salinan gambar foto yang telah dicetak.
4

D. Labelkan bahagian hadapan sistem unit.

1.
2. 3.
4.
5.
port audio
pemacu cakera liut
port USB
ON/ OFF
pemacu cakera optik
5

E. Namakan peranti storan berikut
1. 2.

3. 4.

5.
cakera liut
pemacu kilat
cakera keras
kad memori
cakera optik
6

G. Lengkapkan maksud perisian


1. Sistem pengendalian ialah satu program yang ____________________________
______________________________________________________________

2. Perisian aplikasi merupakan program yang digunakan untuk __________________
_____________________________________________________________

3. Program utiliti digunakan untuk _____________________________________
_____________________________________________________________

mengawal dan menyelaras semua
aktiviti perkakasan dan perisian
komputer
menyelenggara perisian dan
perkakasan komputer.
membantu pengguna melakukan
tugas yang khusus
7

H. Tuliskan perisian yang sesuai mengikut tugasan berikut.
Tugasan Perisian yang sesuai digunakan
1. Menaip karangan yang diberikan oleh
guru bagi mata pelajaran Bahasa
Melayu.

2. Menjumlah senarai harga barangan
bagi mata pelajaran Matematik.

3. Membuat persembahan bergambar
bagi menerangkan jenis perisian bagi
mata pelajaran Teknologi Maklumat
dan Komunikasi.

4. Mengimbas pemacu luar yang
mengndungi fail yang diberikan oleh
rakan anda.

5. Memampatkan saiz data bagi sesuatu
fail supaya dapat menghantar fail
tersebut melalui e-mel8

I. Namakan perisian yang terdapat dalam sesebuah komputer berdasarkan ikon yang diberi.
1. 2. 3.


4. 5. 6.


7. 8. 9.


10. 11. 12.
9

J. Tuliskan aktiviti untuk setiap peranti di bawah samaada input, output dan
storan.10

Arahan: Jawab semua soalan.
SEKOLAH KEBANGSAAN KEPIS FELDA
72100 BAHAU
NEGERI SEMBILAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 4
NAMA : ……………………………………………………………………………………………

TAHUN : 4 ARIF
Disediakan oleh, Disemak oleh,

(MAZIAH BT ABDULLAH) (MAZIAH BT ABDULLAH)
Guru TMK Tahun 4 Ketua Panitia TMK

Disemak oleh,


(PN. HJH HASNAH BT ABD. GHANI)
GPK 1