Temu Bual Bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan

Kayu Ara Pasong, Pontian Johor
Penemuramah :
Guru Besar :
Penemuramah :
Guru Besar :
Penemuramah :
Guru Besar :
Penemuramah :
Guru Besar :
Penemuramah :
Guru Besar :
Assalammualaikum. Bolehkah Tuan meluangkan sedikit masa
untuk sesi temu bual bersama kami?
Sudah tentu. Apa yang boleh saya bantu?
Bolehkah Tuan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah
awal penubuhan sekolah ini?
Sekolah ini diasaskan oleh Tn. j. Abu Bakar Bin !aa"ar yang
dilahirkan di Pulau Seraya# Singapura. Beliau mengambil
inisiati" awal penubuhan sekolah. Setelah berbincang dengan
beberapa orang $etua Parit %dulu disebut sebagai $etua Parit&
maka dengan kerjasama dengan orang kampung pada tahun
'()* dibangunkan oleh Sekolah +akyat di atas sebidang
tanah waka".
Berapakah bilangan guru yang mengajar di sekolah ini?
Terdapat )' orang tenaga pengajar yang bertanggungjawab
dalam mendidik anak bangsa di sekolah ini. ', orang
merupakan guru lelaki dan '- orang merupakan guru
perempuan.
Berapakah pula bilang semasa murid yang belajar di sekolah
ini?
Seramai ).* orang murid yang mengisi ', buah kelas
bermula dari peringkat prasekolah sehinggalah ke darjah
enam dan ada juga disediakan sebuah kelas pendidikan khas
untuk kanak/kanak istimewa. Seramai tujuh orang murid
prasekolah dan tiga orang murid di kelas pendidikan khas.
Temu Bual Bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan
Kayu Ara Pasong, Pontian Johor
Sekolah ini merupakan
antara sekolah elit.
Sekolah ini juga
merupakan antara
sekolah yang telah
diberi gred A oleh
$ementerian Pelajaran.
Apakah peranan utama
0ncik sebagai seorang
Guru Besar di sekolah
ini?
Tugas sebagai seorang
Guru Besar ini boleh
dilihat daripada pelbagai
aspek. Antaranya dari
aspek pengurusan
kurikulum dan
kokurikulum#
pengurusan kewangan#
kemudahan dan sumber
sekolah# pengurusan
tenaga pengajar dan
kakitangan sekolah dan
banyak lagi. 1alaupun
tugas selaku Guru
Besar ini adalah banyak#
tetapi saya turut dibantu
oleh beberapa
Penemuramah :
Guru Besar :
Penemuramah :
Guru Besar :
orang Guru Penolong $anan# guru/guru # lembaga
pentadbiran sekolah dan kakitangan sekolah.
Temu Bual Bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan
Kayu Ara Pasong, Pontian Johor
2ni bermakna 0ncik
bertanggungjawab
terhadap seluruh hal
pengurusan dan
pentadbiran sekolah?
3a. Saya
bertanggungjawab untuk
memantau dan menyelia
keseluruhan perkara
yang berlaku di sekolah
demi memastikan
pengurusan dan
pentadbiran sekolah
dapat berjalan dengan
lancar.
Baiklah 0ncik. Terima
kasih kami ucapkan di
atas kesudian 0ncik
ditemu bual oleh pihak
kami.
Sama/sama.