You are on page 1of 37

ycie z drugim czowiekiem polega na tym, e zaczyna si lubid jego dziwactwa.

Jonathan Carroll

A jak wyjdzie miesznie?
Ludzie si pomiej i koniec. Wielkod nie boi si miesznoci Tadeusz Rewicz

Aby byd szczliwym w mioci, trzeba byd geniuszem Honore Balzac

Archeolog to wymarzony m. Im kobieta jest starsza, tym bardziej si ni interesuje Agata Christie

Bd takim, aby nie musia czerwienid si przed samym sob Wiktor Hugo

Bd uroczy dla swoich wrogw, nic ich bardziej nie zoci Carl Orff

Bieda samotnemu, bo gdy upadnie nie ma, komu go podwignd Wincenty Kadubek

Bd jest przywilejem filozofw, tylko gupcy nie myl si nigdy Sokrates

Cay kopot polega na tym, e gupcy s pewni siebie, a mdrzy peni wtpliwoci Otto Szmidt

Czasami myl, e Bg tworzc czowieka przeceni nieco swoje zdolnoci oscar wilde

Czego dziecko nie dostanie, rzadko umie potem dad innym ludziom dr James

Czowiek, ktry kochajc nigdy nie zrobi z siebie durnia,
nigdy nie bdzie umia kochac mdrze Theodor Reik

Czowiek - produkt uboczny mioci Stanisaw Jerzy Lec

Czowiek rozsdny zawsze twierdzi, e rozumie kobiety.
Czowiek zakochany mczy si, eby j naprawd zrozumied F. Sagan

Czowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wicej, ni przyrzek Konfucjusz

Czowiek uczy si przez cae ycie, z wyjtkiem lat szkolnych Gabriel Laub

Dabym tysic dolarw, eby zostad milionerem Lewis Timberlake

Dopiero smutek jesieni radod wiosny oceni Jan Izydor

Dopiero w samotnoci czowiek naprawd jest sob JoseOrtega Gasset

Dopiero wtedy widad, kto jest naprawd wielki - gdy wycignie nogi historia uczy

Drobne podarki zwykle zachowuj si duej, bogate trac waciciela Nepos

Droga do domu przyjaciela nigdy nie jest zbyt duga duoskie

Duo, to nie znaczy dobrze, ale dobrze duo znaczy Demostenes

Dwojaka jest pociecha oszukad oszusta polskie

Dziaanie nie zawsze przynosi szczcie, ale nie ma szczcia bez dziaania Benjamin Disraeli

Dziki cierpliwoci atwiej znosi si to, czego nie mona naprawid Horacy

Dzi gow rodziny jest ten, kto ma w reku pilota od telewizora Peter Sellers

Gupota nie zawsze czyni zym, zod zawsze czyni gupim Francoise Sagan

Idealnego mczyzn poznaje si przede wszystkim po tym,
e jest on onaty z inn kobiet Faye Dunaway

Im nierealne marzenia, tym bardziej urzekajce.
Im bardziej urzekajce, tym bardziej nierealne I. Bunin

Jest taka cierpienia granica, za ktr si umiech pogodny zaczyna Czesaw Miosz

Jest zawsze troch szaleostwa w mioci, ale te zawsze troch rozumu w tym szaleostwie

Fryderyk Wilhelm Nietzsche

Jeli chcesz zerwad owoc, musisz si wspid na drzewo

Thomas Fuller

Jeli mwisz prawd, nie musisz niczego pamitad Mark Twain

Jeli nie moesz, co chcesz, chciej, co moesz Tadeusz Kotarbioski

Kaua jest bardzo podobna do oceanu, brak jej tylko jego rozmiaru K. Prutkow

Kady jest na tyle szczliwy, na ile si za takiego uwaa Seneka Modszy

Kamstwo jest jak alkoholizm. Kamcy kami nawet w obliczu mierci Czechow

Kochanie si jest najwiksz frajd, jak mona mied bez miechu Humphrey Bogart

Komputer ma nad mzgiem t przewag, e si go uywa Gabriel Laub

Krewni s jak pikny, grski krajobraz; najlepsze wraenie czyni z daleka J. Gabin

Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna mioci Demokryt

Kto wierzy w to, czego nie widzi ujrzy to, w co wierzy w. Augustyn

Ludzie trac duo czasu na marzenia o tym, co mogliby mied, gdyby nie tracili czasu Tadeusz Kotarbioski

Mdrzec widzi tyle, ile chce, a nie tyle ile moe Montaigne

Mczyni, na og to tylko due dzieci Napoleon Bonaparte

Miod zaczyna si od wielkich uczud, a kooczy si na maych ktniach A. Maurois

Moralnod jest niczym innym, jak zewntrzn form chytroci

Henry Becque

Moe z czasem zobaczymy rzeczy, ktrych jak dotd nie moemy sobie wyobrazid

Galileusz

Moe zedrzesz sobie okcie i kolana, ale warto, jeli uda si trafid w dziesitk

Mia Hamm

Mwi, e najpikniejszy usmiech ma ten, kto wiele wycierpia

ks. Jan Twardowski

Mwi, e palce byy przed widelcem, a rce przed noem

Jonathan Swift

Na dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na mierd i na bezczelnod

Tetmajer

Na najwyszym tronie wiata i tak siedzimy jeno na wasnym zadku

Michel de Montaigne

Na nic muzyka, gdy publicznod gucha

Walter Lippman

Na niektre pytania nie ma odpowiedzi i tego nauczyd si najtrudniej

Katharine Graham

Na stu ludzi umiejcych czytad, jeden zaledwie umie myled

John Ruskin

Na swoich nieprzyjacioach mcimy si najbardziej przez to, e jestemy po prostu lepsi od nich

Diogenes

Na lad zotego runa nie naprowadzi ci beczenie zwykego barana

Wrblewski

Na zych ludziach mona polegad. Ci przynajmniej si nie zmieniaj

William Faulkner

Nad czas stracony nic bardziej nie boli

Micha Anio

Nadaremnie czas traci, kto chce pouczyd czowieka rojcego sobie, e ju jest mdry

Demokryt

Nadmiar wiedzy jest rwnie szkodliwy jak jej brak

Emil Zola

Nadzieja jest dobrym niadaniem, lecz kiepsk wieczerz

Francis Bacon

Nadzieje na jutro s atrakcyjne, pki dzi nie stao si wczoraj

William Foukner

Najbardziej straconym dla czowieka jest dzieo, w ktrym si nie mia

Chamfort

Najlepsze to ycie, ktre czy trosk z beztrosk

Platon

Najlepszym dowodem i najbardziej widoczn nauk prawdziwej mdroci jest staa i niewymuszona radod

Michel de Montaigne

Najlepszym dowodem mioci jest zaufanie

Joyce Brothers

Najlepszym nauczycielem jest praktyka

Publiliusz Syrus

Najlepszym sposobem na to, by zwalczd pokus, jest jej ulec

Tristan Bernard

Najlepszym sposobem pozbycia si problemu jest rozwizanie go

Alan Saporta

Najmniejsz rzecz zrobid dobrze - jest trudno

A. Dygasioski

Najpierw daj mi swobod wyboru, a potem obdarzaj dobrodziejstwami

Seneka Modszy

Najpikniejsza dziewczyna, kiedy nikt jej nie widzi, kiedy pacze i skacze i tego si nie wstydzi

Teofil Lenartowicz

Najpikniejsza z tajemnic: to byd geniuszem i tylko samemu o tym wiedzied

Twain

Najpraktyczniej zaczd od wyrzeczenia, bo tak czy tak na nim si skooczy

Eizenberg

Najprzd spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz

Epikur

Najwiksi dygnitarze nie s bynajmniej ludmi najmdrzejszymi

Elbieta I

Najwikszy bd, jaki ma dzisiejsza modzie tkwi w tym, e ju do niej nie naleymy

Salwador Dali

Najwyszy wreszcie przyszed czas, bymy bujali my - nie nas

Jan Izydor Sztaudynger

Naley popeniad szaleostwa, lecz niezmiernie ostronie

Henry de Montherlant

Naraad ycie warto tylko dla takich dbr, bez ktrych yd ciko

F. Chwalibg

Nasza mdrod wywodzi si z naszego dowiadczenia, a nasze dowiadczenie z naszych gupstw

Guitry

Naladowad to kontynuowad

Dostojewski

Naucz si wstydzid o wiele bardziej samego siebie ni innych

Demokryt

Nauka jest jak napj, ktry obudz coraz wiksze pragnienie i rodzi niepokj nienasycony

J.I. Kraszewski

Nawet najpikniejsze kobiety pragn, by upewniano je w tym, e s pikne

Pascal Laine

Nawet nienawid moe byd swego rodzaju pomostem

Luise Rinser

Nawyk i rutyna maj niewiarygodn si niszczenia

Henri de Lubac

Nic bardziej niebezpiecznego, ni prbowad przeskocyd przepad dwoma skokami

David Lloyd George

Nic czowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, ktrej szuka

K. Przerwa-Tetmajer

Nic dwa razy si nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodzilimy si bez wprawy i pomrzemy bez rutyny

Wisawa Szymborska

Nic nie czynid - jest to niejako przestad yd

Marewicz

Nic si tak nie mci na mczynie, jak jego wiara w prawdomwnod kobiety

Seweryn Eugeniusz Barbag

Niczego nie mona do kooca przemyled, wszystko mona do kooca przetrwad

Irzykowski

Niczego tak trudno si nie przebacza, co zalet

Denis Diderot

Nie bogactwa czyni czowieka szczliwym, ale ich dobre uycie

Miquel de Cervantes

Nie chowaj nienawici po wieczne czasy, ty, ktry sam nie jeste wieczny

Arystoteles

Nie kade pytanie zasuguje na odpowied

Thomas Fuller

Nie kady miech miechu wart

polskie

Nie ma cierpienia, ktrego by nie zagodzi kwadrans lektury

Francois Mauriac

Nie ma dzie sztuki, s tylko sytuacje artystyczne

Abraham Moles

Nie ma nic bardziej przeraajcego ni gupota w akcji

J.W. Goethe

Nie ma wielkich ludzi, a tylko mali ludzie z wielk miloci

Matka Teresa

Nie mona jednoczenie mied ciastka i zjed ciastka

John Heywood

Nie musi byd wane to, o czym mylimy, na co dzieo.
Natomiast niezwykle wane jest to, o czym, na co dzieo nie mylimy

Canetti

Nie naley postanawiad na podstawie pogosek

Tacyt

Nie patrz na nikogo z gry.....,chyba, e pomagasz mu wstad

Jesse Jackson

Nie potrafi przysigad na wiernod fladze, dopki nie wiem, kto j trzyma

Peter Ustinow

Nie praca jest haob, ale prnowanie

Hezjod

Nie pragnij wiedzied wszystkiego, aeby we wszystkim nie by nieukiem

Demokryt

Nie prdzej nam wolno sdzid sprawy innych, a wasne dokadnie spenimy

Demostenes

Nie przypisuj zoliwoci temu, co mona wyjanid gupot

Anonim

Nie rb samemu, co mona we dwoje, takie s rady i zasady moje

Sztaudynger

Nie sdcie, e radod polega na miechu; radod to rzecz bardzo powana

Seneka Modszy

Nie sia, lecz trwaod szczytnych odczuwao tworzy szczytnego czowieka

Nietzche

Nie starzeje si ten, kto nie ma na to czasu

Benjamin Franklin

Nie miej si bratku z cudzego wypadku

polskie

Nie ten jest mdry, kto wiele spraw umie, lecz kto ze od dobrego rozeznad rozumie

M. Rej

Nie traktuj wiedzy jak korony, ktra zdobi, ani te jak krowy, ktra ywi

L.Tostoj

Nie wiesz jak, to ubierz si na czerwono

Bill Blass

Nie wszystko, co jest w liciach, to winogrona

A. ben Marabut

Nie wychod z siebie, jeli chcesz si lepiej pilnowad

polskie

Nie wydawaj wyroku, zanim nie wysuchasz przeciwnej strony

Eurypides

Nie wyraaj maej rzeczy w wielu sowach, lecz rzecz wielk w niewielu

Pitagoras

Nie wystarczy mwid do rzeczy, trzeba mwid do ludzi

Stanisaw Jerzy Lec

Nie wystarczy zdobywad mdroci, trzeba z niej jeszcze korzystad

Cyceron

Nie zagldaj do kieliszka, bo tam siedzi maa myszka

J. Sztaudynger

Niechaj kady dwiczy si w tej sztuce, ktr zna

Cyceron

Niecnego czynu nie ukryj pikne sowa, a oszczerstwa nie zabrudz szlachetnego

Demokryt

Niedowierzanie, jest kamieniem probierczym dla zota pewnoci

Nietzche

Niektrym interesom sprzyja znalezienie prawdy, innym jej zniszczenie

Erich Fromm

Niektrzy zawdziczaj ksikom swoj wiedz, niektrzy swoj gupot

Plimiusz Starszy

Nieszczciem ludzi jest to, e lubi byd nauczycielami innych

Mencjusz

Nigdy nie mw prawdy ludziom, ktrzy na ni nie zasuguj

Mark Twain

Nieprzyjemne prawdy s zawsze lepsze od przyjemnych zudzeo

John F. Kennedy

Nieszczliwy czowiek ratuje si nadziej

Menander

Nigdy nie byo geniusza, ktry nie byby odrobin szalony

Arystoteles

Nigdy nie mylcie, e wojna bez wzgldu na to jak konieczna czy usprawiedliwiona, nie jest zbrodni

Ernest Hemingway

Nigdy nie wykonuj pracy, ktra nie daje Ci satysfakcji

Rodan z Aleksandrii

Nikt nie jest bardziej konserwatywny ni wyznawca awangardy

Georges Braque

Nikt nie zdoa Ci poniyd, jeli mu na to nie pozwolisz

Eleanore Roosevelt

O jak wielk spraw mona walczyd z powodzeniem pod hasem: "Jestem za kompromisem"

Margaret Tatcher

Od tego co masz zaley, za kogo mied ci bd

Petroniusz

Odrobina podliwoci nadaje dopiero yciu rozmach

Samuel Johnson

Odziera przyjao z dostojeostwa, kto jej szuka dla korzystnych moliwoci

Seneka Modszy

Osobicie boj si nie komputerw, ale tego, e ich zabraknie

Isaac Asimow

Opinia jest krlow wiata, poniewa gupota jest krlow gupcw

Nicholas de Chamfort

Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacji

Jacques Tati

Pan Bg da ci twarz, ale miad si, to ju musisz sam

irlandzkie

Paostwo najlepiej wie, na co wydad pienidze obywatela

ludzie powtarzaj

Pesymizm powinno si omieszad; "Nic nie wiem, ale jestem taki smutny, jakbym wszystko wiedzia"

ks. Jan Twardowski

Pewnego przyjaciela poznaje si w sytuacji pewnej

Enniusz

Pienidze s jak raki. Rozpezaj si na wszystkie strony

Dostojewski

Pienidze s jak szsty zmys, bez ktrego nie mona w peni korzystad z piciu innych

Somerset Maugham

Pierwsz poow naszego ycia rujnuj nam rodzice, drug nasze dzieci

Clarence Darrow

Pierwszy do miechu, ostatni do mierci

polskie

Pierwszy krok do zwycistwa - poznad si na wasnej sile

T. Kociuszko

Pierwszy rzadko, kiedy rozumie ostatniego

Gogol

Pod obowizkiem rozumiemy po wikszej czci to, co inni powinni czynid

H. Sienkiewicz

Po co kamad, skoro wystarczy mwid prawd, eby nam nie wierzono

Guy de Maupassant

Po sposobie: jak wypeniasz swe obowizki poznasz wartod swoj

Goethe

Pocztkiem wiedzy jest odkrycie czego, czego nie rozumiemy

Frank Herbert

Poczucie humoru jest jednym z najlepszych przyodziewkw, jakim mona poszczycid si w towarzystwie

Wiliam Thackeray

Podczas wojny niczego nie wolno lekcewayd

Nepos

Podwrze, ktre naley do wszystkich, nie zamiata nikt

chioskie

Poezja jest rodzajem muzyki; trzeba j syszed, by mc o niej sdzid

Wolter

Pogoda ducha jest niebem, pod ktrym wszystko pomylnie si rozwija

Jean Paul

Pokora jest pierwszym krokiem ku witoci

John Donne

Polacy s zbyt inteligentni, jak na swe pooenie geograficzne

Jarosaw Iwaszkiewicz

Polityka jest sztuk osigania rozsdnych celw za pomoc posiadanych rodkw

Bunsch

Popularnod to kara, ktra wyglda jak nagroda

Ingmar Bergman

Posiadanie wadzy to przypadek, cnot jest przekazanie wadzy

Seneka Modszy

Postpuj tak, jakby twoje postpowanie miao byd norm dla wszystkich

Kant

Postrzegam radod jako co przyszego i niepewnego. Czekam na ni biernie

Charles R. Swindoll

Potrzebny jest czyj umiech, aby samemu te si umiechnd

Pola Gojawiczyoska

Powaga jest obrzdkiem ciaa, wymylonym dla pokrycia brakw ducha

Francois de La Rochefoucauld

Powaga jest zwykle pancerzem gupcw

Monteskiusz

Praca tylko moe dad skrzyda natchnieniom

I. Kraszewski

Praktyka jest lepsza od wszelkiej teorii

K. Marks

Prawda jest tak samo nieskromna jak wiato

K. Marks

Prawda jest twarda jak diament i delikatna jak kwitncy kwiat

Gandhi

Prawda nie zawsze jest tym samym co gos wikszoci

Jan Pawe II

Prawdziw sprawiedliwoci jest przeyd to, co si uczynio innym

Arystoteles

Prawdziw twarz mczyzny poznaje si dopiero wtedy, kiedy si z nim zrywa

Diane Keaton

Prawdziwe sowa nie s pikne, a sowa pikne nie s prawdziwe

Lao Cy

Prawdziwe szczcie jest rzecz wysiku, odwagi i pracy

Honore de Balzac

Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego

Tostoj

Prawdziwy bd to taki, z ktrego nie wycigamy adnych wnioskw

John Powell

Prawdziwy postp techniczny jest nieodrnialny od magii

Arthur C.Clarke

Prawem naturalnym jest to, co natura przykazuje wszystkim ludziom

Volter

Prdzej otwiera si nasze serce i budzi zaufanie do czowieka wesoego ni do ponurego tetryka

Karol Juliusz Weber

Problem to okazje w strojach roboczych

Henry Kaiser

Problem z ubstwem polega na tym, e zabiera ci cay twj czas

Willem de Koonig

Przeciwnoci losu ucz mdroci, powodzenie j odbiera

Seneka Modszy

Przeciwstawiajc wystpek cnocie, czyni mu si zbyt wielki honor

Novalis

Przed Bogiem pacz, przed ludmi miej si

ydowskie

Przekraczad granice to nie mniejszy bd, ni do nich dotrzed

Konfucjusz

Przemilczenia dziel bardziej ni nieobecnoci

Coco Chanel

Przepraszajc dwa razy, nie wybacza dwakrod, lecz czyni przeprosiny dwa razy trwalszymi

Szekspir

Przeladowanie podsyca wiar, tolerancja j usypia

Andre Maurois

Przyjaciel to kto, kto wie wszystko o tobie, a mimo to ci kocha

Thomas Fuller

Przyszod naley do tych, ktrzy wierz w pikno swoich marzeo

Eleanore Roosevelt

Przyznanie si do niewiedzy to wiedza, a do niemocy moc

perskie

Punktualnod jest cnot znudzonych

E. Waugh

Pustka i czczod, gdy si umiechn, nie stan si jeszcze przez to umiechnit mdroci

Henryk Elzenberg

Rad, ktr dajesz innemu zastosuj rwnie do siebie

M. Gogol

Radod jest to afekt, ktry zwiksza moc dziaania ciaa; smutek za przeciwnie

polskie

Radod jest tu i teraz. Nie czekam, a wszystko si uoy

Charles R. Swindoll

Radod moja nie wymaga adnych wstpnych warunkw

Charles R. Swindoll

Radod podrowania wynika std, e to, co nas interesuje, cigle si zmienia

Lie Cy

Radod przeywa si tylko wtedy, gdy sprawia si j innym

Karl Barth

Radod serca wychodzi na zdrowie, duch przygnbiony wysusza koci

Salomon

Rasa ludzka ma tylko jedn skuteczn broo miech

Mark Twain

Rzecz zmysw jest ogldad, rzecz intelektu myled

Immanuel Kant

Rzeki wystpuj niekiedy z koryta. Ludzie nigdy

J. Cary

Sama wiedza to za mao, musi ona jeszcze znaled zastosowanie

J.W. Goethe

Samo posiadanie biblioteki nie czyni czowieka uczonym

Gotthold E. Lessing

Samotnod zbytnia i brak zajcia gubi modych ludzi

Aleksander Puszkin

S ludzie, ktrzy akn nieszczcia jak przyjemnoci

Stefan Kisielewski

S ludzie, ktrzy swoim charakterem niszcz to, co zbudowali rozumem

Dimitrios Kamburoglu

S mczyni, ktrzy maj to, na co zasuyli. Inni pozostali kawalerami

Sacha Guitry

S uczeni - sadyci, ktrzy chtniej wyszukuj bdy, ni stwierdzaj prawd

Maria Curie-Skodowska

Serce jest bogactwem, ktrego si nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale ktre si ofiarowuje

Gustave Flaubert

Silna rka i garnitur w prki nie musz id w parze

Dianne Feinstein

Sia tarcia w punkcie podtarcia rwna si sile parcia w punkcie podtarcia studenckie

Sowa maj skrzyda, ale nie lataj tam, gdzie bymy chcieli

George Eliot

Sowa mona zmienid, talentu zmienid si nie da

Wang Czung

Suszny sposb mylenia pozwala take sercu zabrad gos

Albert Schweitzer

Specjalista to kto, kto nie potrafi robid nic innego

Ruggiero Ricci

Sposb wrczenia ma wiksz wartod od podarunku

Pittakos

Sprawa nie musi byd koniecznie suszna, tylko dlatego, e kto za ni odda ycie

O.Wilde

Srebro jest taosze od zota, zoto taosze od wartoci moralnych

Horacy

Stan, w ktrym yjemy, zmienia ducha, jak poywienie zmienia ciao

Mencjusz

Staraj si byd mdrzejszy od innych, ale nigdy im tego nie mw

Anatole France

Stronniczod doprowadza najwikszych ludzi do pospolitej maoci

Jean de la Bruyere

Sytuacje kryzysowe stanowi test dla autorytetu

J.Szczepaoski

Szczcie innych ludzi zachwyca dlatego, e w nie wierzymy

Marcel Proust

Szczcie: nie uwaad zwykych zmartwieo za katastrof

Maurois

Szczcie polega na tym, e ma si dobre zdrowie i sab pamid

Ingmar Bergman

Szczcie przychodzi do domu, w ktrym sychad miech

staroegipskie

Szczcie to jedyna rzecz, ktra si mnoy, jeli si j dzieli

Albert Schweitzer

Szczcie to wybr, ktry czasem wymaga nieco wysiku

Anonim

wiat jest ksig, a ci, ktrzy nie podruj,
czytaj tylko jedn stron

w. Augustyn

wiat poprawiad - zuchwae rzemioso

Ignacy Krasicki

Ta wadza jest naprawd silna, ktrej posuszni ludzie s weseli

Tytus Liwiusz

Tajemnica owocowa jest zawsze tajemnic korzeni, dobrego ukorzenienia si w opok

J.Z.Sojewski

Tak, daoby si niejedno rzec na korzyd wyjtku, pod warunkiem, e nie zechce byd nigdy prawidem

Nietzsche

Tak przemija chwaa tego wiata

T. Kempis

Ten, kto przegra, nie ma prawa dad, eby go naladowano

Roman Dmochowski

Trwaod przyjani zaley od respektowania rnic, a nie tylko od rozkoszowania si podobieostwami James L.
Fredericks

Trzeba poznad fakty zanim si je przekrci M.Twain

Trzeba sobie wiele wybaczyd, by przyzwyczaid si wiele wybaczad innym

Anatol France

Uczciwod nakazuje nigdy nie amad danego sowa, natomiast mdrod nakazuje nigdy go nie dawad

T.Bernard

Uczciwod to pierwszy rozdzia w ksidze mdroci

Thomas Jefferson

Umys ludzki jest bardziej podatny na fasz ni naprawd

Erazm z Rotterdamu

Walka czowieka przeciwko wadzy, jest walk pamici przeciw zapomnieniu

Milan Kundera

Wane jest nie to, co moemy zrobid, lecz to, co zrobid musimy

Charles Dickens

Wesood to chwilowe zwycistwo czowieka nad mierci

Henryk Ferdynand Kaden

Wielk si gupcw jest to, e nie boj mwd gupstw

George Bernard Shaw

Wielu pragnie tego, co wymyka si, a przeklinaj to, co jest w zasigu rki

Owidiusz

Wic stana kwestia na tem, jak pogodzid dup z batem Henryk Sienkiewicz

Wspzawodnika traktuj cierpliwie, a zwycistwo bdzie po twojej stronie

Owidiusz

Wszelka mdrod i zrozumienie przychodzi do nas drog mioci

R. Wagner

Wszyscy ludzie wydaj si nam mieszni, z wyjtkiem nas samych

John Galsworthy

Wszystkie jabka gnij, nawet te z drzewa zego i dobrego

R.S. Fikus

Wszystko, co ma trwad, ronie wolno

L. Bonald

Wybr to przywilej tych, ktrzy s w stanie za niego zapacid

Elien Frankfort

Wystarczy dad komu nieco wicej swobody, a zaraz zacznie krpowad innych

Indira Gandhi

Z demokracj jest jak z lekarstwem: liczy si nie smak, lecz skutecznod

J.W. Fullbright

Z koniecznoci nawet bogowie nie walcz

Symonides z Keos

Z tego, i kto o cnotach rozprawia, nie mona wnosid, e sam cnoty posiad

Konfucjusz

Z artu zostaje popi lub dzieo

Stanisaw Jerzy Lec

Za rosncym pienidzem idzie troska i gd wikszego

Horacy

Zacznijmy wszystko od porzdku

Jan Kaczyoski

Zaiste wariat na swobodzie najwiksz klsk jest w przyrodzie

Czesaw Miosz

Zalety serca i charakteru nie s dobrem, s obowizkiem

Wolter

Zawsze ilekrod czowiek si mieje, przedua swoje ycie

Curzio Malaparte

Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobonych i logiki u rozumnych

Maurice Maeterinck

Zawsze si wraca do pierwszych mioci

Charles Guillaume Ettienne

Zawdy trwalszy owoc dowcipu ni siy

Jan Kochanowski

Zazdrod to udrka dla kochajcego, a obelga dla ukochanej

Carlo Goldoni

Zdrowe spoeczeostwo znosi i chor krytyk

arko Petan

Zdrowie chtniej widzi, gdy ciao taoczy, ni gdy pisze

Georg Ch. Lichtenberg

Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim

Platon

Ze wiata tego kady ma tyle, ile sam sobie wemie

Giovani Boccaccio

Zoto sprawdzamy w ogniu, przyjao w nieszczciu

Isokrates

Znaj siebie jedynie ludzie pytcy

O. Wilde

Zostawmy pikne kobiety mczyznom bez fantazji

Marcel Proust

Zrozumied to wymagad

Dostojewski

Zwizod jest dusz dowcipu

Wiliam Szekspir

Zwykle wrd nowych okolicznoci, plotka wyprzedza fakty

J. Cezar

rdo zwykle nie pochwala drogi, ktr wybraa rzeka

J.Z. Cocteau

ycie jest dugie, jeli tylko umiesz go uywad Seneka Starszy
eby mierd mona byo na raty odespad- Bdmy wyrozumiali dla tych, ktrzy nas kochaj, a pobaliwi dla tych, ktrzy nas nienawidz
- Bez oczytania, gwka pusta
- Bez pracy statek ludzkiego ciaa nie ma balastu
- Bez trudu nie wyowisz nawet rybki ze stawu
- Biegnc za prdko, zgubisz si na rozdrou
- Bierz od wiata to, co daje, ale nie domagaj si tego, czego ci dad nie chce. Natomiast: prosid moesz
- Bogactwa gupiemu rozkazuj, a mdremu s posuszne
- Bogacz rozdziera szaty, ubogi wychodzi ze skry
- Bstwa gin wraz ze swoimi wyznawcami
- Brak wstrzsw powoduje niepokj twrczy
- Brudnemu chlew na myli
- Brzydki nie dlatego jest brzydki, e ma zy gust
- Byd czowiekiem, to znaczy byd odpowiedzialnym
- Bywa i wielkie serce przy maym ciele
- Bywa, e ona widzi u ma same wady; dopiero po rozwodzie widzi zalety
- Bywaj myli tak gbokie, e pograj autora
- Caowanie w rk nagiej kobiety jest strat czasu
- Cay wiat zwierzcy jest pasoytem rolinnego
-
- Charaktery s jak wino, tylko najlepszy zyskuje na agodnoci to, co traci na sile, inne kwaniej
- Chcesz wiedzied o nim wicej? Policz, ile ma krawatw, a ile ksiek
- Chcia znaled czowieka. Ani przez myl mu nie przeszo, by go szukad w sobie
- Chciwcowi brak wszystkiego, mdremu niczego
- Chtnie zmieniby cay wiat - za wyjtkiem samego siebie
- Chwila nieuwagi kosztuje wiele
- Ci co maj szerokie horyzonty maj znacznie mniejsze perspektywy
- Ci, ktrzy ju odegrali swoj rol, najczciej trudni si prorokowaniem
- Ci, ktrzy przemawiaj w imieniu Boga, powinni pokazad listy uwierzytelniajce
- Ciepe deszcze w kwietniu rokuj pogodn jesieo
- Cierpliwoci - trawa z czasem zamienia si w mleko
- Cierpliwod nie jest cnot rewolucjonistw
- Cierpliwy wszystko wytrwa
- Ciar upuszczonej czci jest wprost proporcjonalny do ceny obszaru uderzonego
- Cnota jest w sercu, a nie gdzie indziej
- Cnota nie cieszya si nigdy takim uznaniem jak pienidz
- Co dzi opucisz, jutro nie dogonisz
- Co ma dugo trwad - wolno ronie
- Co naley zrobid po upadku? To, co robi dzieci: podnied si
- Co to jest Chaos? To jest ad, ktry zniszczono przy Stworzeniu wiata
- Co za dnia masz na myli, to ci si w noc przyni
- Co za szczcie, e oprcz przyjaci, s jeszcze ludzie, na ktrych mona jeszcze polegad
- Ciasnota pogldw ma u nas szerokie pole do popisu
- Cokolwiek robisz, zawsze moesz dostad kulk. Nawet gdy nie robisz nic
- C z tego, e czas leczy rany, skoro przydaje lat
- C, e otwarta przybica, kiedy eb zakuty
- Cudowna kobieta to taka, ktra nie wymaga cudw
- Cudzy ogieo nie grzeje
- Czas, ojcem niepamici
- Czas, to lek na smutki
- Czasami, jak dzieci, sztucznie nabijamy gorczk, eby mied pretekst pjcia do ka
- Czasami trzeba szukad samotnoci a na balu
- Czasem blunierstwo bardziej zblia do Boga ni modlitwa
- Czasem kilkadziesit milionw aspoecznych typw nazywamy spoeczeostwem
- Czasem lepiej zbdzid, ni zbyt nachalnie pytad o drog
- Czasu upynie wiele, nim przyo stempelek
- Czego dobroci nie zrobisz, tego zoci nie wskrasz
- Czego sierpieo nie uwarzy, wrzesieo nie upiecze
- Czego si za modu nauczysz, na starod darmo
- Czsto smak ycia odbiera apetyt
- Czsto szuka si sensu ycia przy pomocy bezsensownych metod
- Czci skadowe wysya si osobno do losowych pododdziaw
- Czowiek czynu zawsze wyglda niestosownie midzy gaduami
- Czowiek jest istot kruch: wystarczy odrbad mu gow, eby przesta yd
- Czowiek kierujcy si tylko rozsdkiem, myli si najczciej
- Czowiek uczy si przez cae ycie, z wyjtkiem lat szkolnych
- Czowiek uczyni wiele, by go lubiano, i uczyni wszystko, by mu zazdroszczono
- Czowiek znacznie wicej wie, ni rozumie
- Czowiekowi konsenkwentnemu atwiej przychodzi zrezygnowad z celu ni ze rodkw
- Czowiek postpuje rozsdnie tylko wtedy, gdy wszelkie inne moliwoci zostay ju wyczerpane.
- Czowiek pracujcy z komputerem, nie postpuje zgodnie z wymaganiami komputera
- Czowiek to kwiat Ziemi
- Czowiek z dwoma nigdy nie jest pewien
- Czowiek z nowym pomysem jest wariatem, dopki nie odniesie sukcesu
- Czowiek, czowiekowi winien jest, tylko sprawiedliwod
- Czy kto widzia, eby si glista zaamywaa?
- Czy nie jest dziwne, e ludzie tak chtnie walcz o religi, a tak niechtnie yj zgodnie z jej zasadami
- Czujemy tylko ten zb, ktry nas boli
- Dach przecieka nie dlatego, e deszcz pada, ale dlatego, e w dachu dziura
- Daty s rodzynkami w historii
- Dawad, to trwalsza przyjemnod ni dostarczad, bowiem ten, kto daje pamita o tym duej
- Dawniej podania przekazywano z ust do ust - dzi z biurka na biurko
- Dekretem nie mona zmienid obyczajw, ani odwrcid powodzi
- Dementi to potwierdzenie w formie zaprzeczenia
- Dementi to prba zastpienia plotki kamstwem
- Demokracja: mwisz, co chcesz, robisz, co ci ka
- Dla jednych ycie zaczyna si po czterdziestce, dla innych dopiero po setce
- Dla prawdy mierd nie istnieje
- Dla przyjaciela nowego nieopuszcaj starego
- Dla sztuki nie s niebezpieczni podpalacze, ale straacy
- Dlaczego mwi si, e ciany maj uszy, skoro podsuchuje si pod drzwiami
- Dugo i bezskutecznie moesz przeszukiwad take pen dyskietk.
- Do ludzi po rozum, do matki po serce
- Do pracy s zwykle dzionki, a niedziele dla maonki
- Dobra robota i starca odmadza
- Dobrane maeostwo polega na tym, e m umie pamitad, a ona potrafi zapomnied
- Dobre imi i w ciemnoci wieci
- Dobre maeostwo jest jak dobre zdrowie: obydwa dostrzega si dopiero, gdy ju ich nie ma
- Dobre sowo lepiej gasi, ni wiadro wody
- Dobre sowo mao kosztuje a pomaga wiele
- Dobrego nigdy nie jest za wiele
- Dobry daje i zmusza do mylenia
- Dobry los nie jest sprzymierzeniem bezczynnych
- Dobry mwca nie potrzebuje trybuny
- Dobry ssiad najlepszym krewnym
- Dobrze jest, gdy cymba odzywa si tylko od wielkiego dzwonu
- Dobrzy ludzie s mniej dobrzy, a li s mniej li, ni to si wydaje
- Dogmat to nic innego jak wyrany zakaz mylenia
- Dopiero pod koniec ycia wiemy wszystko, co jest potrzebne by je zaczd
- Doskonay i nieomylny inynier to taki, ktry unika drobnych bdw na drodze do wielkiej katastrofy
- Dowiadczenie to co, co zdobywasz tu po chwili w ktrej go potrzebowae
- Dowcipny i kulturalny jestem sam
- Dramatem naszej epoki jest to, e gupota zabraa si do mylenia
- Drapacze chmur to gotyk bez Boga
- Droga do prawdy wybrukowana jest paradoksami
- Druga kolejka jest zawsze szybsza
- Dyktatura to paostwo, w ktrym wszyscy boj si jednego, a jeden wszystkich.
- Dyplomacja to sztuka gaskania psa tak dugo, a gotw bdzie kaganiec
- Dyplomata to czowiek, ktry dwa razy pomyli, zanim nic nie powie
- Dwa pgwki to nie to samo, co jeden z gow
- Dwudziesty pierwszy listopada pogod zimy zapowiada
- Dzieci i wojskowi lubi si straszyd
- Dzieci trzeba pouczad publicznie, a on prywatnie
- Dzieo Katarzyny jaki, cay grudzieo taki
- Dziewczyna to piec, w ktrym powoli piecze si baba
- Egzorcyzmy pomagaj tylko tym, ktrzy wierz w zego ducha
- Ekspert to czowiek, ktry przesta myled - on wie
- Eun uch sztuki miewa od czasu do czasu "sny o potencji"
- Fasz, prawdy nie lubi
- Fanatycy to ludzie, ktrzy intensywniej umieraj, ni yj
- Film, ktry mona opowiedzied, to nie jest udany film
- Francja - kraj, w ktrym strych nazywa si mansard
- Frazes - skrzyowanie maego czowieka z wielk spraw
- Garb szpeci czowieka, ale zdobi wielbda
- Gdy chcesz drugich poprawiad, przyjrzyj si wpierw sobie, czy do poprawienia nie ma czego w tobie
- Gdy czowiek krytykuje cudze utwory, czuje si jak genera
- Gdy gospodarz zbiory ma due, trafi si ziarno i lepej kurze
- Gdy jesieo zamglona, zima zanierzona
- Gdy kobieta ju dostatecznie dugo bya naga, patrzy si znowu na jej twarz
- Gdy luty ciepy i po wodzie, wiosna pno nastpi i bdzie o chodzie
- Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a gdy maj suchy, to i rok suchy
- Gdy na Wielkanoc deszcz pada, drug zim zapowiada
- Gdy nard nie chce ju czytad swych poetw, skada im hody
- Gdy padziernik mrony, styczeo nie jest grony
- Gdy przyjaciele kochaj nas mimo naszych wad, wrogowie nienawidz nas mimo naszych zalet
- Gdy spadnie jajo na kamieo, czy kamieo na jajo, skutek jest ten sam
- Gdy styczeo burzliwy niegami, lato burzliwe deszczami
- Gdy tylko co si nie udaje, to mwi si, e by to eksperyment
- Gdy tysic ludzi mwi to samo, to jest to albo vox Dei, albo wielkie gupstwo
- Gdy w koocu kwietnia deszcz porosi, bogosawieostwo podom przynosi
- Gdy w styczniu deszcz leje, ze robi nadzieje
- Gdy w wili Macieja wiatry panuj, 40 dni jeszcze wiatrem napsuj
- Gdyby Bg nie istnia, naleaoby Go wymylid
- Gdyby jeszcze koza ofiarnego mona byo doid
- Gdyby ludzie myleli o tym, co mwi, to nie mwiliby tego, co myl
- Gdyby nie byo innych zalet - skromnod nie miaaby znaczenia
- Gdyby nie byo panny Ludwiki, to niebyoby taoca, muzyki
- Gdyby nie wyjtki, zasady byyby nie do zniesienia
- Gdyby wynik wojny mona byo przewidzied, adnych by nie byo
- Gdzie wiele gadania, tam mao roboty
- Gdzie dowdca druyny nie moe, tam zwiadowc pole
- Gdzie kilku sidzie, tam bywa biesiada, gdzie kilkunastu, tam prdzej zwada
- Gdzie nie ma sdziw, potrzebni s chocia wiadkowie
- Gdzie ogieo gore, nie dziwi, e iskra wyskoczy
- Gdzie przebywasz rzadziej, tam przyjmuj rzadziej
- Gdzie wikszy popiech, mniejsza szybkod
- Gdzie zaczyna si prnod, tam kooczy si rozum
- Geniusz: czowiek, ktry wie o swoich zdolnociach a mimo to pracuje nadal
- Geniusz usprawiedliwia kad metod pracy
- Gin zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma ju innych
- Glista: mija pozbawiona idei
- Gboka rzeka nie huczy
- Gos sumienia naleaoby udwikowid
- Gupcom naleaoby wymylid trudniejszy sposb rozmnaania
- Gupcy dziel si dyletantw i fachowcw
- Gupcy s tak pomysowi, e niemoliwe jest stworzenie czego, z czym kady gupi sobie poradzi
- Gupie myli ma kady, ale mdry je przemilcza
- Gupiec uwaa przypadek za szczcie
- Gupota nie zwalnia od mylenia
- Gupstwa mona mwid, byle nie uroczystym tonem
- Gr przesun ten, kto zacz usuwad mae kamienie
- Gra miosna jest z gier ruchowych stosunkowo najatwiejsza
- Grafoman pisze byle jak o piknych rzeczach, talent - piknie o byle czym
- Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawici
- Gruszki na wierzbie to bzdura, ale czasem spotyka si laury na lipie
- Grzechy diaba warte, ocenione zostan w piekle
- Gwarancja cnoty - to brak ochoty
- Historia to tylko legenda, co do ktrej wszyscy si pogodzili
- Historycy faszuj przeszod, ideolodzy przyszod
- I bezstronni nie s bezstronni. S za sprawiedliwoci
- I do zakutych bw dostaje si woda sodowa
- Idioci i geniusze s wolni od obowizku rozumienia dowcipw
- Idol - to ideolog, z ktrym nie mona dyskutowad
- Ignoranci s wszechstronni
- Im bardziej skorumpowane paostwo, tym wicej praw
- Im czowiek yje duej, tym krtsze pisze yciorysy
- Im lejsza praca, tym ciszy odpoczynek
- Im mniej ludzie myl, tym wicej mwi
- Im policja lepsza, tym kryminalici sprytniejsi
- Im wikszy rozum w modoci, tym mniejsza gupota na starod
- Impotenci rozpuszczaj wieci o kryzysie mioci
- I najlepszy materia na ma moe okazad si gaganem
- I obrcz uderzy, gdy si na ni nastpi
- Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym.
- Im doskonalej program wykonuje swoje funkcje, tym dotkliwiej ci zawiedzie.
- Im gupszy dowdca, tym trudniejsze zadania mu powierzaj.
- Im jest pocztek trudniejszy, tym postpek fortunniejszy
- Im wicej kto wie, tym mniej wtpi
- Inteligent jest to pasoyt wytwarzajcy kultur
- Interpretacja zabija fakty
- Istniej trzy rodzaje kamstw - kamstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe.
- Istot maeostwa nie jest myled tak samo, lecz myled wsplnie
- Jak ci w tyek kopi, to znaczy, e jednak jeste na przodzie
- Jak ci widz, tak ci pisz
- Jak to si dzieje, e dni id a lata lec
- Jak ty komu, tak on tobie
- Jak wielu jest niepoczytalnych autorw
- Jak wody i chleba, tak przyjaci trzeba
- Jak zachowad pokj, pozostaje niestety tajemnic wojskow
- Jaka gowa, taka mowa
- Jaka rola, taka dola
- Jakie drzewo, taki owoc
- Jake si nie upalid, ogieo w zanadrzu majc
- Jasne sytuacje czyni przyjaci
- Jeden marzy o niemiertelnoci, drugi o emeryturze
- Jedna czysta owca moe zatrud ycie caej parszywej owczarni
- Jedn z najbardziej rozpowszechnionych chorb jest diagnoza
- Jedni powinni zrozumied wierzcych, a drudzy powinni uwierzyd w rozumnych
- Jednym z przejaww naiwnoci jest dzikowanie za obiecanki
- Jedyna wierna miod - to miod wasna
- Jedyn kobiet, przed ktr kady mczyzna uchyla kapelusza: to szatniarka
- Jedyne akomstwo warte pochway, to nieuzasadniony gd wiedzy
- Jedynie pierwotny strj Ewy nigdy nie wychodzi z mody
- Jedz, gdy godny, kochaj, gdy mody
- Jego jzykiem ojczystym, by jzyk urzdowy
- Jestemy szybko skonni do samokrytyki, pod warunkiem, e nikt jej nie podejmie
- Jeli boisz si naraad w obronie tego co ci jest drogie, przegrae
- Jeli brakuje ci wszystkiego z wyjtkiem wrogw, to znaczy, e bitwa trwa
- Jeli chodzi o mietank towarzysk, to wol szumowiny ludzkoci
- Jeli jeste DO-RO w pracy, ona te inaczej patrzy
- Jeli mdrcy zawodz, to nie znaczy, e gupcy zbawi wiat
- Jeli natarcie posuwa si bez przeszkd - wanie wchodzisz w puapk
- Jeli si w maju nieg zdarzy, to lat dobrze wyparzy
- Jeli wejdziesz midzy wrony, musisz krakad tak jak one
- Jeeli co moe si nie udad - nie uda si na pewno.
- Jeeli co moe si popsud, to z pewnoci si popsuje
- Jeeli kto jest niewierzcy, nigdy nie wiadomo, w co uwierzy
- Jeeli nie wiesz, co czynisz, rb to w sposb elegancki.
- Jeeli opanowae ju wszystkie wyjtki, to nie pamitasz, jakich regu dotyczyy.
- Jeeli uczynisz komu przysug, to jeste od zaraz trwale za to odpowiedzialny.
- Jeeli udoskonalasz co dostatecznie dugo, na pewno to zepsujesz.
- Jeeli wydaje ci si, e ju gorzej byd nie moe - na pewno bdzie.
- Jeeli wydaje ci si, e wszystko dziaa dobrze, na pewno co przeoczye.
- Jeeli, chcesz byd kochany, kochaj sam
- Jeeli, to nie sekret - moesz nie mwid
- Jutro jest najbardziej zajtym dniem w roku
- Karmieni nadziej nigdy nie s syci
- Kart wstpu do europejskiej kultury jest metryka chrztu
- Kary su do odstraszania tych, ktrzy nie chc grzeszyd
- Kada dyktatura ma tylko jeden cel: utrwalanie swej wadzy
- Kada epoka ma wasny obraz perwersji
- Kada formua i kada staa musz byd traktowane jako zmienne
- Kada myl jest wyjtkiem oglnej reguy, ktr jest nie myled
- Kada rzecz ma dwie strony. Fanatycy widz tylko jedn
- Kade rozwizanie rodzi nowe problemy
- Kady dobry film mona opowiedzied w jednym zdaniu
- Kady geniusz jest tak wszechstronny jak kady idiota
- Kady klient wie dokadnie, czego nie chce
- Kady ma prawo do szczcia, ale nie kady ma szczcie do prawa
- Kady moe ustalad now regu
- Kady program, ktry si dobrze zaczyna - kooczy si le
- Kady programista przybywajcy z innego miasta jest fachowcem.
-
-
- Kamabym o wiele mniej, gdyby ona tak nie wypytywaa
-
-
-
-
-
- Kobiety wychodz za m z nadziej, e ich mczyzna si zmieni
- Kochankw stworzyli mowie przez nieustanny brak czasu
- Kochad mona nawet rzeczy martwe. Nienawidzid tylko czowieka
-
- Kochasz -suysz, kochany - panujesz
-
-
- Kto nic nie wie, musi wierzyd we wszystko
-
- Kto nie dba o konie, ten musi zabiegad o dobry bat
- Kto nie gasi ognia u ssiada, jego si ciana prdko zajmie rada
- Kto nie ma siy, by byd uczciwym, nie ma jej te, by wierzyd w uczciwod innych
- Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, e jej nie rozumie
- Kto patriot obcego kraju uwaa za drania, jest zwykle gupcem wasnego
- Kto przesypia okazje, ten si niczego nie dochrapie
- Kto siga gboko, zawsze musi dojd do mtnej wody
- Kto nie sucha zdrowej rady, niewart w nieszczciu porady
- Kto strzela z armaty do wrbla, moe go najwyej oguszyd
- Kto nie szanuje maego, ten nie wart duego
- Kto samotny los wybra, stokrod biada, bo to jest czowiek, ktry sam siebie okrada
- Kto si chwali, zwykle mao czyni
- Kto si w maju urodzi, dobrze mu si powodzi
- Kto si z czasem nie liczy, ten nic trwaego nie zbuduje
- Kto sowa nie dotrzymuje, sowa nie wart
- Kto spoczywa na laurach, szybko obudzi si na kaktusach
- Kto wierzy w szczcie, ma szczcie
- Kto za duo obejmuje, sabo ciska
- Kto za wiele pragnie, temu wiele braknie
- Kto zacznie z dziadami pjdzie z torbami
- Kto zbyt wiele mwi, rzadko bywa szczery
- Kto yje ze zwalczania wroga, zainteresowany jest tym, by wrg istnia jak najduej
-
-
-
-
-
- Lepsze minimum z maksimum ni maksimum z minimum
-
-
-
- Licz si ci, ktrzy ulegajc przemocy nie znaleli si na dnie
- Lid na drzewie mocno trzyma, nie tak prdko bdzie zima
- Los jest lepy, ale trafia bez puda
- Ludzi mona olepid i przekupid, czowieka nigdy
- Ludzie mali popeniaj gupstwa. Ludzie wielcy popeniaj bdy
- Ludzie niechtnie wyzbywaj si wad: wol je rwnowayd zaletami
- Ludzie potykaj si nie o gry, lecz o kretowiska
- Ludzie zabijaj czas, eby czas ich nie zabi
- Ludzie, ktrzy nigdy nie maj czasu, najmniej pracuj
- Ludziom wydaje si, e s lepsi, kiedy jest im lepiej
- Luty burzliwy - prdka wiosna
- atwiej jest walczyd o zasady, ni yd zgodnie z nimi
- atwiej poznad ludzkod ni pojedynczego czowieka
- atwiej poznajemy znajomych w karykaturze ni w fotografii
- atwiej stworzyd Boga, ni uwolnid si od jego kapanw
- atwiej ucid cudz gow, ni zmienid w niej chociaby najdrobniejsz myl
- atwiej udawad orgazm ni jego brak
- atwiej zniewag przeknd, ni j strawid
- atwo byd otwartym, kiedy si nie zamierza powiedzied caej prawdy
-
-
- atwo nauczyd si panowad, trudno nauczyd si rzdzid
-
-
- Mao kogo tak cignie do ziemi jak notorycznych alkoholikw
-
-
- Mam nadzwyczaj prosty smak: zawsze zadowala mnie to, co najlepsze
-
- Marzec poycza sobie dzieo od kwietnia
- Masz zawsze o jeden wirus wicej ni sdzisz.
- Matka Natura jest suk.
- Mdrod musisz sam z siebie wasn zdobyd prac
- Mdrod to jest to, co zostaje, kiedy zapomniao si ju wszystko, czego nas uczono
- Mdry zawsze wicej si uczy od gupiego, ni gupiec od mdrego
- Mdry zmienia decyzje, gupi nigdy
- Mczennicy religii niszczonych nie bywaj kanonizowani
- Mowie tyle by nie kamali, gdyby ony o tyle nie pytay si
- Mied odwag, nie znaczy mied racj
- Miej wielu do rady a jednego do sekretu
- Mierzy si ponad cel, eby trafid do celu
-
- Miod bezinteresowna daje szczcie, a interesowna pienidze
- Miod jest tajemnicz drog i rozkoszn potg, ktra nas porywa, gdzie sama chce
- Miod od pierwszego wejrzenia naley traktowad z przymrueniem oka
- Miod odbiera czsto rozum temu, kto go ma i daje temu, kto go nie ma
- Mistyka sprzyja mistyfikacjom
- Mity s tym bardziej niemiertelne, im mniej sensowne
- Mniejsze zo jest zwykle trwalsze
- Mona leczyd gwiazdy na niebie a nie wiedzied o sadzy na wasnej twarzy
- Mona sobie wyobrazid, e rzeka popynie w gr, ale nie e w poprzek
- Mw szybko, czytaj powoli
- Mzg czowieka to unerwiony wszechwiat
- Mzg elektronowy nie moe byd namiastk ludzkiego bezmzgowia
- Musimy si nauczyd tak znienawidzid wszelk z prac jak grzech
- My bez polityki nie potrafimy si nawet przeegnad
- My kobiety posiadamy talent w wynajdywaniu mczarni dla mczyzn
-
-
-
- Na cudz nieczuod jestemy szczeglnie uczuleni
- Na cudze wady mamy wzrok sokoli, na swoje sowy
- Na kopoty i frasunek nie skutkuje aden trunek
- Na niektrych tylko wtedy mona liczyd, gdy si ju nie licz
- Na nic skrzyda, kiedy mdek ptasi
- Na obczynie tyle rzeczy mi si nie podoba, e czuj si prawie jak w domu
- Nadmiar zalet to dua wada
- Nadmiar zaufania jest gupot, nadmiar nieufnoci nieszczciem
- Nagod jest kochank braku wyobrani
- Najlepiej podstawiaj nogi kary. To ich strefa
- Najlepsza literatura nie mwi o najlepszych momentach ludzkoci
- Najlepsz propagand jest wypiekanie dobrego chleba
- Najmniejszy procent mskoci posiada stuprocentowy mczyzna
- Najpraktyczniejsze jest serce dzwonu, bije tylko w uroczystych momentach
- Najprzykrzejsza z manii przeladowczych - przeladowanie innych
- Najsmutniej nie tam, gdzie miech zakazany, lecz tam, gdzie obowizkowy
- Najstraszniejszy jest gupiec, ktry ma cokolwiek susznoci
- Na pogard zasuguje ten, kto ma lepiej a robi gorzej
- Na polecenie "nacinij dowolny klawisz", uytkownik naciska na klawisz "reset"
- Na polecenie "napisz tak lub nie" uytkownik wpisuje "tak lub nie"
- Na polecenie "wcinij Enter" uytkownik wpisuje "Enter"
- Na tym polega rola sumienia, e grube grzechy na drobne zmienia
- Nadlatujca salwa zawsze ma pierwszeostwo przejazdu
- Nadmiar alu to dua wada
- Najbardziej powszechnym przekonaniem jest przekonanie o susznoci wasnych przekonao
- Najbardziej zajci ludzie, maj najwicej wolnego czasu
- Najgorszym panujcym jest taki, ktry nie panuje nad sob
- Najlepsz metod do zainspirowania odkrywczych myli, jest zaklejenie koperty.
- Najlepsze, co mona zrobid z dobr rad, to udzielid j komu
- Najlepsze pojcie o nieskooczonoci, daje ludzka gupota
- Najlepsze wyjcie jest zawsze zaminowane
- Najstraszniejsi s ludzie, ktrzy wiedz wszystko i s o tym wicie przekonani
- Najstraszniejszym jest gupiec, ktry ma racj
- Najszczliwsi s ci, ktrych stworzono w jednym egzemplarzu
- Najwicej czasu kradn innym ci, ktrzy nie wiedz, co poczd z wasnym
- Najwicej zielonych wiate jest na drodze do pieka
- Najuczciwszym kamstwem s zy
- Najwiksze powodzenie maj banay inaczej powiedziane
- Najwiksze winie wymagaj zazwyczaj od ludzi, eby byli anioami
- Najwiksze zagroenie na polu walki stanowi oficer z map
- Najwikszym nieszczciem porzdnych ludzi jest tchrzostwo
- Najwikszym wrogiem prawa jest przywilej
- Najwikszym zem, na ktre cierpi wiat, to nie sia zych, lecz sabod dobrych
- Naley swe szczcie dzielid, by je pomnoyd
- Naprawd niebezpieczny czowiek nigdy nie grozi
- Nard ma jedynie prawo byd jako Paostwo
- Nasza epoka jest parodi wszystkich poprzednich
- Nasze cnoty s bkartami naszych grzechw
- Natura nie zna nagrd ani kar, tylko konsekwencje
- Natura zawsze stoi po stronie Za.
- Nawet mdrzec moe usid na mrowisku, ale tylko gupiec tam pozostanie
- Nawet najpikniejsza broda nie zda si na nic, jeli pust gow zdobi
- Nawet najpikniejsze nogi gdzie si koocz
- Nawet wity lubi prezenty
- Nawet z toncego okrtu rezenty.wysiada si w pewnej kolejnoci
- Negacja bywa bardzo dogodn form prniactwa
- Nic dziwnego, e po oddaniu gosu nie mamy ju nic do powiedzenia
- Nic nie przychodzi bez trudu
- Nic tak nie dzieli maonkw jak trzecia osoba
- Nic tak nie mczy jak cudzy wypoczynek
- Nic tak nie wzmacnia si przeciwnika, jak wyrzdzona mu krzywda
- Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkadajca si przyjao
- Nie bd mieli zaufania do tego, co mwisz, jeeli nie bd mieli zaufania do ciebie
- Nie chowaj nienawici po wieczne czasy, ty, ktry sam nie jeste wieczny
- Nie cofa si, kto si zwiza z gwiazdami
- Nie czyta, co napisano. Patrzy, kto podpisa
- Nie dod zapewnid komu zbawienie; trzeba mu jeszcze dad rodki do ycia
- Nie igraj z ogniem przed wieczorem, bo si zlejesz
- Nie jednego sia zego, chce namwid na jednego
- Nie kade bezprawie mona naprawid, lecz kade prawo mona zepsud
- Nie kade stworzenie jest dla siebie stworzone
- Nie kademu z yciem do twarzy
- Nie kady, kto straci wiar w raj, zaczyna wierzyd w pieko
- Nie kupuje si r tym, ktre s taosze od kwiatw
- Nie liczmy na potomnych - na nas take liczyli nasi przodkowie
- Nie ma kobiet niezrozumiaych, s tylko mczyni niedomylni
- Nie ma nic pikniejszego jak przysuchiwanie si milczeniu gupca
- Nie ma nic straszniejszego ni czynna ignorancja
- Nie ma programw cakowicie idiotoodpornych.
- Nie martwi osa pody sd o nim
- Nie mona rozmawiad serio z ludmi nie majcymi poczucia humoru
- Nie nudzi si, kto ma zmartwienie
- Nie odwracaj si tyem do przodkw
- Nie rozcinaj liny, gdy j mona rozpltad
- Nie rb marmolady z owocw caego ycia
- Nie rzeczywistod, ale skala naszych wymagao decyduje o stopniu zadowolenia
- Nie sia, lecz wytrwaod tworz wielkie dziea
- Nie spodziewaj si, by ten komu opowiadasz tajemnic, by dyskretniejszy, ni ty
- Nie miej si dziadku z cudzego wypadku (upadku)
- Nie stawiaj sprawy na ostrzu noa, bo moesz j zarnd
- Nie szanuje si kodeksw niemoliwych do przestrzegania
- Nie trzeba ognia do ognia dodawad
- Nie uda si nawet wtedy, gdy waciwie nie powinno si nie udad
- Nie uwaae jak robisz, wic rb jak uwaasz
- Nie w kadej muszli sychad morze
- Nie wie si nic o yciu, pki si nie zaakceptuje mierci
- Nie wie take, co chciaby mied zamiast tego
- Nie wierz w cuda - polegaj na nich!
-Nie wadza korumpuje. Korumpuje lk przed utrat wadzy
-Nie wystarczy urodzid si czowiekiem, trzeba jeszcze nim byd
- Nie zajedzie daleko, kto zamiast koni zmienia wonic
- Nie zawsze mw, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mwisz
- Nie scigaj na siebie ognia, to denerwuje ssiadw w okopie
- Niech moc czarowna polskiej jesieni, wszystko ci w szczere zoto zamieni
- Niedobrze, gdy brudn spraw ujawnia czysty przypadek
- Niedziwienie si niczemu to oznaka gupoty, a nie mdroci
- Niejasnod jest wielkoci niezmienn.
- Niejeden dzieo ciepy, czyni wiosn po zimie
- Niejedna maska tak si zuya, e widad przez ni twarz
- Niejednego fatalny stan obuwia uchroni przed podjciem zdecydowanych krokw
- Niejednemu wydaje si, e wystarczy narzekad na zodziei, by byd podnym czowiekiem
- Niekiedy czowiek musi zajd a na skraj przepaci, aby znaled waciw drog
- Niekiedy mczyzna posiada tylko jeden interesujcy szczeg: nie jest onaty
- Niektrzy ludzie tak bardzo boj si mierci, e nigdy nie zaczynaj naprawd yd
- Niektrzy ludzie trac cay szacunek dla lwa, jeli ich natychmiast nie pore
- Niektrzy najbardziej pomagaj, gdy nie przeszkadzaj
- Niektrzy odnajduj miejsce na ziemi dopiero po swoim pogrzebie
- Niektrzy spostrzegaj swe wady dopiero w dzieo
- Niektrzy wpadaj na pomys z takim impetem, e rozbijaj go w puch
- Nieatwo jest yd po mierci. Czasem trzeba na to stracid cae ycie
- Nienawid to jedyna poraka wyobrani
- Niepowodzenie moe zamad tylko tego, kto da si zwied powodzeniu
- Nierycho bad si bad ognia, jak ju si spalio
- Nierzadko czysty zysk pochodzi z brudnej roboty
- Nieskooczonod mona zmierzyd jedynie ludzk gupot
- Nieskooczonod - miejsce, w ktrym powstaje to, czego nie ma
- Niemiertelne s tylko rzeczy martwe
- Nieudana komedia te moe byd niez zabaw
- Nieudana operacja to poowa udanej sekcji
- Niewane jak dobrze wykonasz robot, twj szef i tak bdzie chcia by j poprawid
- Niewielu z nas znied moe dobrobyt. Innych ludzi, oczywicie
- Niewykluczone, e Pan Bg ju niedugo bdzie mg liczyd wycznie na ateistw
- Nigdy nie chowaj si w leju z odwaniejszym od ciebie
- Nigdy nie dod ostrego patrzenia na tpe rzeczy
- Nigdy nie kd si z gupcem, ludzie mog nie dostrzec rnicy
- Nikczemne rodki upodlaj nawet najszlachetniejszy cel
- Nikt nie moe dad wicej od tego, co wszystko straci
- Nikt nie moe walczyd o jak spraw, eby sobie nie zyskad wrogw
- Nikt nie zachowuje si ciszej od komara sscego krew
- Nowe systemy produkuj nowe bdy
- Nowego kamstwa sucha si lepiej, ni starej prawdy
- O co niedbamy, zapominamy
- O niektrych mwi, e myl, a oni si tylko namylaj
- O obecnych si nie mwi
- Obuda i spryt to dwa najwaniejsze skadniki inteligencji gupcw
- Obojtnod jest najagodniejsz form nietolerancji
- Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks aski
- Obowizkowa przyjemnod jest nieprzyjemnym obowizkiem
- Obserwacja Wallace'a: wszystko jest w stanie cakowitego rozczochrania.
- Obywatel yje po to, aby pacid podatki
- Od kwiatu da si zapachu, od czowieka uprzejmoci
- Od ostrzau nieprzyjaciela celniejszy jest tylko ostrza wasnej artylerii.
- Od rangi meczu nie zaley ranga kibica
- Od wszystkich uznanych wyjtkw isniej wyjtki
- Odkrywajc nasze karty, zmuszamy blinich do walki przeciwko nam
- Odmiana dalekich krajw, nie odmieni obyczajw
- Odpowiedzialni jestemy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy
- Odwaga nie jest obecnie tak rozpowszechniona jak talent
- Ogieo a woda, miod a powaga nigdy si nie zgodz
- Ogieo i wojna chleba nie dadz
- Ogieo nie twj brat, eby si z nim bawi
- Ogromnie lubi kobiety, zwaszcza kiedy s adne i ulege
- Ojczyzna swoja, kademu najmilsza
- Opinia publiczna to zdanie ludzi, ktrych normalnie nikt o zdanie nie pyta.
- Organizowanie chaosu kooczy si chaosem organizacji
- Optymista: czowiek, ktry za ostatnie pienidze kupuje sobie portfel
- Ostrzc na kogo zby, nie skalecz wasnej gby
- Otaczaj si towarzyszami broni - przeciwnik bdzie mia wybr celw
- Oto jest rzecz pospolita: byle gupiec - a w zaszczytach
- Otwarty umys nie moe byd dogmatyczny
- Pamitaj o obowizkach najdrobniejszych dnia codziennego, a ycie dokonasz uczciwie
- Parodia to wyraz intelektualnej bezradnoci
- Pesymista: optymista z praktyk yciow
- Pienidz jest bezwonny ale ulatnia si
- Pienidze, ktre mamy, s narzdziem wolnoci. Pienidze za ktrymi si uganiamy s narzdziem niewoli
- Pienidze zarobisz, zdrowia nie
- Pierwszy do miechu, ostatni do mierci
- Pierwszym objawem starzenia si jest miod do ycia
- Pies jest przyjacielem czowieka, ale jego pchy nie
- Pies wyje do ksiyca, czowiek do mikrofonu
- Pikno zauwaa si przy pierwszym spojrzeniu, prawd przy drugim
- Pikno ycia jest tylko w pracy
- Piwo jest napojem chodzcym zapa do pracy
- Plotka jest zawsze smakowita
- Poncy nie rzuca cienia
- Po Jadwidze s dojrzae grzyby i rydze
- Po kielichu wiat jest prostszy, sownik bogatszy, tylko rozum biednieje
- Po niektrych salwach miechu pozostaj ranni
- Po ogniu i popi pozbieraj
- Po opanowaniu obszaru nie zapomnij powiadomid o tym przeciwnika
- Po owocu poznaje si drzewo
- Po sposobie w jaki speniasz swj obowizek, poznasz wartod swoj
- Po stracie zbw podobno wiksza swoboda jzyka
- Po trzeciej wdce, kady ma si za dowdc
- Po tygrysie zostaj paski, po czowieku imienia blaski
- Po wycigniciu zawleczki granat przestaje byd twoim przyjacielem.
- Pochlebstw uywaj na wzr wody kolooskiej - wchaj, ale nie poykaj
- Pochodzenie od mapy jest prywatn spraw kadego z nas
- Pociski smugowe: metoda sygnalizowania nieprzyjacielowi wasnej pozycji.
- Poczucie dobra i za zaley w znacznej mierze od naszego o tym mniemaniu
- Podeszy wiek: kiedy widok piknej dziewczyny budzi w mczynie wspomnienia a nie nadziej
- Podoga, chodby nie wiem jak deptana - zawsze jest sob
- Podnoszc swj autorytet, uwaaj na wady ukryte
- Podre ksztac wyksztaconych
- Podrywacz przypomina rwcy potok: przwraca, lecz zwykle ze sob nie zabiera
- Pogoda grudniowa: lodu poowa, wody poowa
- Pokusa reklam mied musi
- Polska wdka jest najlepsza, lecz polski pijak najgorszy
- Pomyl, zanim pomylisz
- Popularnod jest jak ksiyc. Jeli si nie powiksza, to si zmniejsza
- Porzdek trzeba robid, nieporzdek robi si sam
- Potencja nie czyni potentata
- Potga rzeki w jej dopywach
- Powiedz mi, jakie ksiki masz w domu, a powiem ci, kim jeste
- Powszechny bd: czowiek chciaby byd kim a nie czym
- Poznad po sowie, co kto ma w gowie
- Poznaj samego siebie, co ci szkodzi mied jednego znajomego wicej
- Pozorowany atak, ktry tak mdrze zignorowae, okae si gwnym uderzeniem
- Pozostawiamy wychowanie swych dzieci szkoom, ulicy i sdom dla nieletnich
- Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nud, wystpek i ubstwo
- Pozwlmy ludziom byd szczliwymi wedug ich wasnego zdania
- Poyteczniejsze mdrego prnowanie, ni gupiego robota
- Pki mody - jeste niemiertelny
- Pracowitemu dzieo si nie duy
- Prawda jest jak kobieta: im modsza, tym gupsza; im starsza, tym pewniejsza
- Prawda jest podstaw i zasad doskonaoci i pikna
- Prawda ley porodku - moe dlatego wszystkim zawadza
- Prawda to prawo natury
- Prawda zawsze drga dookoa centrum, jak elektrony w atomie
- Prawda, jest podstaw i zasad doskonaoci
- Prawdopodobieostwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do yczenia
- Prawdziwy poeta musi byd stary w momencie, kiedy pisze swj pierwszy wiersz
- Prawie kady chory chce leczyd innych
- Prawidowo napisany tekst pojawi si tylko wtedy, kiedy napiszesz go rcznie.
- Prawo Anthony'ego: nie rb nic na si, we wikszy motek.
- Prawo Atwooda - poyczajc ksiki tracisz tylko te, ktre szczeglnie chciaby zachowad.
- Prawo Beckhapa: Uroda * rozum = constans
- Prawo Bella: jeeli ciao jest zanurzone w cieczy, telefon dzwoni
- Prawo Bolingsa: jeeli czujesz si wietnie, nie martw si, to minie.
- Prawo Bookera: odrobina dziaania warta jest tony abstrakcji.
- Prawo Bryda: wina jest zawsze po stronie partnera
- Prawo Bucy'ego: rozsdny czowiek nigdy niczego nie realizuje
- Prawo Campbella: natura czuje odraz do bezmylnych eksperymentw
- Prawo Cerhora: jeeli co jest tajne, to zostanie zostawione w kopiarce.
- Prawo Cornuelle'a: wadza ma tendencj do przydzielania pracy tym, ktrzy najmniej si do niej nadaj
- Prawo Crane'a: nie ma czego takiego jak bezpatny obiad
- Prawo Edwarsa: nigdy nie jeste tym, kim chciaby byd
- Prawo Fetta: nigdy nie powtarzaj udanego dowiadczenia
- Prawo Fitza: im wicej kucharzy tym gorszy obiad
- Prawo Greena: wszystko jest moliwe pod warunkiem, e nie wiesz, o czym mwisz
- Prawo Harpera: poszukiwan rzecz znajdziesz dopiero wtedy, gdy ju zastpisz j inn
- Prawo Harrisa: wszyscy dobrzy s ju zajci
- Prawo Hellera: pierwszym mitem zarzdzania jest to, e w ogle istnieje.
- Prawo Howe'a: kady ma jaki plan, ktry jest cakowicie niewykonalny
- Prawo Johnsona: bl zba lubi zaczynad si w sobot wieczorem
- Prawo Kelly'ego: fajni faceci niefajnie koocz
- Prawo Liebermana: wszyscy kami, ale to nie wane poniewa nikt ich nie sucha.
- Prawo Maleka: najprostrze myli formuowane s w najbardziej skomplikowany sposb.
- Prawo Martina: ci, co nie potrafi uczyd, zarzdzaj
- Prawo Matscha: lepiej mied koszmarny koniec, ni koszmary bez kooca
- Prawo Matthewsa: ci, ktrzy ju maj, dostan jeszcze wicej
- Prawo Menckena: ci, co potrafi, robi to. Ci, co nie potrafi, ucz innych
- Prawo Millera: nie stwierdzisz jak gboka jest kaua, dopki w ni nie wdepniesz
- Prawo Newtona: bezpieczniej jest mied ptaka w rku ni nad gow
- Prawo nie dziaa wstecz - z wyjtkiem prawa podatkowego
- Prawo Parkinsona: udane badanie przyciga wiksze dotacje, ktre uniemoliwiaj dalsze badania
- Prawo Parkinsona: wydatki rosn tak, by dorwnad dochodom
- Prawo Parkinsona: zwoka jest najgorsz form odmowy
- Prawo Paula: nie mona spad z podogi
- Prawo Paulga: w Ameryce nie chodzi o to, co ile kosztuje, ale o to, ile mona zaoszczdzid
- Prawo Persiga: liczba racjonalnych hipotez, ktre mog wyjanid jakie zjawisko jest nieskooczona
- Prawo Pracownika: to, czego nie zrobisz, jest zawsze waniejsze od tego, co zrobie
- Prawo Robinsona: w biurokracji awansuje si za dziaalnod, a nie za wyniki
- Prawo Rogersa: jeeli co jest warte zrobienia, na pewno zostanie przedobrzone
- Prawo Scotta: wszystko, co idzie le, sprawia wraenie, e idzie dobrze
- Prawo Segala: czowiek z jednym zegarkiem zawsze wie, ktra jest godzina
- Prawo Shanahana: czas trwania posiedzenia wzrasta do kwadratu liczby osb na nim obecnych
- Prawo Socjogenetyki: celibat nie jest dziedziczny
- Prawo Sodda: wczeniej czy pniej ujawni si najgorsza moliwod
- Prawo Trumana: jeli nie moesz kogo przekonad, wpraw go w zakopotanie
- Prawo Vique'a: czowiek bez religii jest jak ryba bez roweru
- Prawo Wylera: nie ma rzeczy niemoliwych dla kogo, kto nie musi ich zrobid sam
- Prawo Wynne'a: stagnacja ma tendencj wzrostow
- Prawo Zymurgyego: ludzie s zawsze chtni do pracy w czasie przeszym
- Prezenty dostaj tylko ci, ktrzy si mog zrewanowad
- Program kalkulacyjny, ktry daje waciwy i przyjazny wynik - kamie
- Program ktry zaczyna si le, kooczy si przeraajco
- Prowizorka zawsze okazuje si najtrwalsza
- Pruderia jest rodzajem skpstwa, najgorszym ze wszystkiego
- Przeciwnicy ludoerstwa poarli si nawzajem
- Przed bab sam diabe ucieka
- Przemija tylko to, co jest kamliwe
- Przepisy o tyle nas obchodz, o ile my obchodzimy przepisy
- Przesdy s rozumem gupcw
- Przestpstwo przeciwko wszystkim nie zagraa nikomu
- Przeszej rzeczy nie auj, niepodobnej rzeczy nie wiesz
- Przez dziury w butach czuje si grunt pod nogami
- Przy okrgym stole zawsze siada za duo ludzi
- Przyjaciel wszystkich, nie jest przyjacielem nikogo
- Przyjaci poznajemy w biedzie. Ale tylko biednych przyjaci
- Przykad lepszy ni nauka, czyo, co mwisz, to mi sztuka
- Przypadkowy bohater nigdy nie wspomina o przypadku
- Przyrzekamy duo, aby si uchylid od dania czegokolwiek
- Przyszod literatury jest w aforyzmie. Nie mona go sfilmowad
- Ptaka grzeje pierze, czowieka nadzieja
- Pust dyskietk moesz przeszukiwad dugo i bezskutecznie
- Pust gow atwiej jest potakiwad
- Pustym sowem nie wywoasz echa
- Racja mocniejszego zawsze bywa
- Radykalne hasa agodz radykalne nastroje
- Reinkarnacja to ostatnia szansa dla osw
- Rewolucja - przewrt, po ktrym chopi nie chc pacid podatkw komu innemu
- Romantycy nie wymylili nieszczliwej mioci
- Rowerem dla sportu jedzi si za modu, potem ju tylko z braku samochodu
- Rozlanej wody nie zbierzesz z powrotem
- Rozporzdzenia wykonawcze to wyjanienia do wyjanieo, ktre wyjaniaj wyjanienie
- Rg obfitoci od czasu do czasu zatyka jaka szmata
- Rwnod, matka przyjani
- Re widn, ale nie kolce
- Rzadko bywa ogieo bez dymu, a rzadziej miod bez kopotu
- Rzeczy ulegaj zniszczeniu, wprost proporcjonalnie do swej wartoci.
- Rzeczywisty bl wystarcza, aby nas wyleczyd z cierpieo urojonych
- Sam postp nie jest wany, lecz jego kierunek
- Samotnoci, jaka ty jeste przeludniona
- Satyryk: facet rzucajcy si na czogi nonsensu z butelk atramentu
- S hotele, w ktrych nie ma pche tylko dlatego, e pluskwy by im yd nie day
- S ideologie, ktre zniechcaj do pracy
- S ludzie, ktrzy tak bardzo wychwalaj swj kraj, jak gdyby chcieli go sprzedad
- S ludzie wstrtni mimo zalet, s ludzie mili mimo wad
- S osoby, ktrym nastrcza sposobnod do ktni nawet rozmowa o pogodzie
- S rzeczy, ktre trzeba zobaczyd, by wiedzied, e ich nie warto ogldad
- S wartoci, dla ktrych warto ycie powicid. Cudze
- S wzloty, po ktrych nie mona si podnied
- Sd: grupa ludzi orzekajca, ktra strona miaa lepszego adwokata
- Sceptycyzm to elegancja strachu
- Ski s si drzewa
- Sia bez rady szwankuje
- Sia pomaga, kto prdko pomaga
- Sia przekonao nie dowodzi ich susznoci
- Sia w rozumie! Gowa bez rozumu jest jak wiecznik bez wiecy
- Skracad ksiki to przeduad czytelnikom ycie
- Slogan - rodek na wzmocnienie puc, szkodliwy dla mzgu
- Skrt to najdusza droga pomidzy dwoma punktami.
- Sowa za sowa, wszak niedroga mowa
- Suchad pochwa to grzad si przy namalowanym ognisku
- Sojusz to maeostwo, w ktrym zazdrod jest wiksza od mioci
- Specjalista - czowiek, ktry wie wszystko na jeden temat, a nie na aden inny
- Spotykasz w yciu ludzi, z ktrymi pragnby podzielid si wszystkim, co maj
- Sprawy pozostawione same sobie, zmieniaj si ze zych na jeszcze gorsze
- Staa Kennedy'ego: nie wciekaj si, tylko si zrewanuj
- Staraj si nie wygldad podejrzanie - to przyciga ogieo
- Staraj si wygldad niepozornie - moe przeciwnik ma mao amunicji?
- Stare przesdy budz miech, nowe - groz
- Stare systemy produkuj tak nowe, jak i stare bdy
- Stary bd ma wicej przyjaci, ni nowa prawda
- Stary kawaler musi byd stary, pan mody nie musi byd mody
- Starzy ludzie s niezwykle niebezpieczni. Przyszod jest im obojtna
- Statystyka jest jak kostium bikini: pokazuje wiele, ale nie pokazuje najwaniejszego
- Stawki podatkowe powinny byd mniejsze, ale musz byd wiksze
- Stosy - wiata pozycyjne epoki
- Stosy nie rozwietlaj ciemnoci
- Streszczajmy si. wiat jest przeludniony sowami
- Strze si niezgody, unikniesz szkody
- Sufler: ten, ktry ocala od zapomnienia
- Sukces naley rozwijad, pki jeszcze nie dojrza
- Suma zer daje gron liczb
- Sumienie ma czyste, ale zuy na to duo pumeksu
- Syci niewolnicy s najwikszymi wrogami wolnoci
- Symfonii nie wygrywa si na wierzbowych fujarkach
- Systemy odporne na idiotw, obsugiwane s wanie przez nich.
- Systemy proste wykazuj skonnod do popeniania kompleksowych bdw.
- Systemy zoone wykazuj skonnod do popeniania kompleksowych bdw.
- Systemy zoone wykazuj skonnod do zakcania realizacji wasnych funkcji
- Swoje trzy grosze kady uwaa za najlepsz monet
- Szczcie mniej zaley od pracy ni nieszczcie od lenistwa
- Szczcie to jedyna rzecz, ktra si mnoy, gdy j si dzieli
- Szczyt gupoty zdobywa si bez wysiku
- Szkoda, e szczcia nie mona znaled na drodze do niego
- Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej gupoty
- Szukajc poparcia, atwo zostad popychadem
- lub to dopiero dopuszczenie do egzaminu dojrzaoci
- miech rodzi przebaczenie
- mierd jest lekarstwem, ktre kady moe sobie przepisad
- mierd jest lekka. Tylko chwila przed zgonem jest straszna
- wiat jest may tylko dla modych
- wiat nie jest dla ludzi normalnych. Jest dla znormalizowanych
- wiateko w tunelu? - To reflektory nadjedajcego pocigu
- Takt jest potrzebny nie tylko w muzyce
- Taktyk - czowiek, ktry cofajc si potrafi przekonujco krzyknd Hurra!!!
- Talent dodaje urodzie blasku
- Tchrze zwikszaj kryteria odwagi
- Ten kto zna siebie najlepiej, najmniej siebie ceni
- Ten si mieje ostatni co najwolniej kojarzy
- Teraz przyjao zanika na rzecz znajomoci
- Teraniejszod to stan midzy dawnymi dobrymi czasami i pikniejsz przyszoci
- Tgie gowy potrzebuj twardego karku
- Tumaczenia s jak kobiety, wierne nie s pikne, pikne nie s wierne
- To co moe si nie udad, nie uda si na pewno
- To co wyglda atwo - jest trudne
- To co wyglda trudno - jest niemoliwe
- To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spord moliwych miejsc
- To ma rce i nogi, co zrobione z gow
- To nie bohaterowie, lecz ebracy obnaaj swoje rany
- To wielka sztuka pisad tak jak trzeba, nie wiedzc o tym
- Toncego nie wypada pytad o kart pywack
- Tragedia: miejsce, w ktrym tchrze umieraj, a bohaterowie gin
- Trudne problemy pozostawione same sobie, stan si jeszcze trudniejsze
- Trudniej czasem dotrzymad sowa ni kroku
- Trudniej gupiemu udawad mdrego ni mdremu gupiego
- Trudno oprzed si urokowi mczyzn, ktrzy nie gwarantuj oparcia
- Trudno pogodzid ogieo i wod - mona jednak stworzyd z nich par
- Trudno ulyd obcionym dziedzicznie
- Trudno, sup telegraficzny nie pojmie idei telegrafu
- Trzy lata z nieukiem nie s warte chwili z mdrym
- Turystyka: drapanie si tam, gdzie nie swdzi
- Twierdzenie White'a - im szybciej przekaesz ze wiadomoci, tym lepiej
- Twj jest zawsze mniej kompatybilny
- Tyle ju wymylono lekarstw, e ludzie mimo woli zastanawiaj si, na co jeszcze zachorowad
- Tylko ludzie mali utrzymuj si zawsze na swoim poziomie
- Tylko dziecko kochamy za to, e jest, czowieka dorosego za to, czym jest
- Tylko gupcy szukaj krzywek w gazetach. Tylko gupcy szukaj metafor w poezji
- Tylko niepotrzebny nikomu program, dziaa bez zakceo
- Tylko powany stosunek do cierpienia upowania czowieka do artu
- Tylko w mioci kompletne zero moe byd dla kogo wszystkim
- U podstaw sukcesu ley rezygnacja
- Ukad zabezpieczajcy zniszczy ukad zabezpieczany
- Ukochanie ideaw rozwija si najbardziej tam, gdzie nie s one jeszcze ucielenione
- Umiej byd przyjacielem a znajdziesz przyjaciela
- Umys nasz jest jak kolorowa latarnia, ukazuje nam rzeczy w wietle naszego usposobienia
- Uniwersytet rozwija wszystkie zdolnoci, midzy innymi gupot
- Upadajca klasa, jak starzec, traci zdolnod rozrniania, co wane, a co bahe
- Upad, to wcale nie jest wstyd, wstyd jest si podnied
- Uprawianie nonsensu niweczy zdolnod jego rozumienia
- Uprzejmod i umiech nic nie kosztuj, a wiele skutkuja
- Urazy mierzy si nie intencj kaleczcego, lecz wraliwoci kaleczonego
- Urszula, jaka, caa zima taka
- Usnd na laurach potrafi take ci, ktrzy cierpi na bezsennod
- Umiech ustpuje sowa, a ucisk doni to wszystko, co chciae powiedzied
- Umiechnij si, jutro bdzie gorzej
- Utopia ma gow wysoko, ale stop nisko
- Uzasadnieniem ycia dla kundla jest cudza ydka
- Uznaj istnienie materii, lecz nie wiem, czy materia jest materialna
- Uzupenienie: nikt naprawd nie wie, co si dzieje na jakimkolwiek szczeblu organizacji
- W myleniu przeszkadza nam szum wewntrz gowy
- W bagnie zawsze zgubi ci zbyteczna szamotanina
- W chwili, w ktrej umiera w nas dziecko, zaczyna si starod
- W ciepym klimacie najatwiej wyrastaj zimni dranie
- W grupie nawet bad si raniej
- W kwiaciarni perfumy nie pachn
- W mioci jak w rybowstwie: jedn sieci wszystkich gatunkw ryb owid nie mona
- W mowie pewnych ludzi sychad bdy ortograficzne
- W poszukiwaniu rozwizania problemu, najbardziej pomocna jest znajomod odpowiedzi.
- W pracy z komputerem, opieranie si na jakichkolwiek zasadach jest bdem.
- W razie wtpliwoci oprnij magazynek
- W sprawie gehenny zwierzt nie wystarczy bid na alarm, trzeba bid po gbie
- W teatrze z podziwem ogldamy to, czego nie ogldamy w yciu
- W trudnym pooeniu zjawia si i odwaga
- W wikszoci przypadkw atwiej jest si w co wpltad, ni potem z tego wypltad.
- W zespole programistw kady ma genialny plan rozwizania problemu
- Walk stworzya przyroda, nienawid wynalaz czowiek
- Wartoci s abstrakcyjne, ceny s konkretne
- Wany jest szacunek tylko dla tych, ktrych si kocha i szanuje
- Wtpliwod jest przedsionkiem poznania
- Wiara przenosi gry. Na plecach wiernych
- Wiara religijna jest rzecz, ktr naley samemu zdobyd, a nie odziedziczyd
- Wiatry nie wychowuj odwanych eglarzy
- Wiedza i cnota s ozdobami czowieka, ale wymagaj oprawy jak okulary
- Wielkie cierpienia s nieme
- Wielkie drzewa daj wicej cienia ni owocu
- Wielkie dziea, tylko wielk prac i powiceniem dokonywane byd mog
- Wielkie myli rodz si w sercu
- Wielkie zadania trudno jest rozwizad tak, aby wszystkim dogodzid
- Wielu byoby chtnych, gdyby droga do nieba nie prowadzia przez cmentarz
- Wielu powstao z gliny, z ktrej trudno co ulepid
- Wielu przycza si dopiero wtedy, gdy ju nie widad czoa pochodu
- Wielu rzeczy nie pragnlibymy, gdyby nie mieli ich nasi znajomi
- Wicej jest tych, ktrzy chodz do kocioa, ni tych, ktrzy chc do niego chodzid
- Wicej wrd ludzi krwiopijcw ni krwiodawcw
- Wikszod ludzi nie posiada kwalifikacji do ycia
- Wino robi czowieka przeroczystym
- Wasny styl to przedzieranie si przez gszcz wasnej banalnoci
- Wniosek - kad dyskietk moesz przeszukiwad dugo i bezskutecznie.
- Wniosek Johna: aby otrzymad poyczk najpierw musisz udowodnid, e jej nie potrzebujesz.
- Wniosek to punkt, w ktrym nie masz ju siy dalej myled
- Wojna domowa: w imi narodu wybijemy samych siebie
- Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze
- Wdka pije ludzi do dna
- Wprost nie do wiary, ile rozumu zuywa si w wiecie dla udowadniania gupstw
- Wszyscy leymy w rynsztoku. Ale niektrzy z nas sigaj po gwiazdy
- Wszyscy ludzie rodz si rwni i cae ycie walcz przeciwko temu
- Wszyscy ludzie s aktorami, z wyjtkiem niektrych aktorw
- Wszystkie sprawy szlag trafia jednoczenie
- Wszystkie zamwienia wojskowe powierza si najtaoszym oferentom.
- Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne, albo powoduje tycie.
- Wszystko co zostao zoone, ulegnie wczeniej czy pniej rozkadowi
- Wszystko ulega rozkadowi w najmniej odpowiednim momencie
- Wszystko. Koo si toczy i stare staje si poywieniem tego, co nowe
- Wszystko, co najwaniejsze, staje si tylko raz w yciu
- Wszystko z czasem powszednieje
- Wszystko zabiera znacznie wicej czasu, ni by si wydawao
- Wyjtki rozsawiaj regu
- Wyjtki s liczniejsze od regu
- Wyksztacenie wcale nie zabija kobiecoci: doktorki s takie gupie jak inne kobiety
- Wymiary bd zawsze podane w najmniej uytecznych jednostkach.
- Wynik potwierdza susznod czynw
- Wyobraad sobie zbyt wiele to ubstwo wyobrani
- Wyrachowanie nie wymaga zdolnoci do matematyki
- Wyrok mierci podpisany przez analfabet liczy si podwjnie
- Wysokie obcasy s wynalazkiem kobiet, ktre caowano w czoo
- Wystarczy byd mdrym, by nie udawad mdrego
- Wystarczy dad komu nieco wicej swobody, a zaraz zacznie krpowad innych
- Z dowcipw o wariatach mona by stworzyd wizerunek niejednego normalnego czowieka
- Z dwojga zego imaj si mniejszego
- Z jednego barana, nigdy dwch skr nie dr
- Z mioci do ojczyzny wypisuj rzeczy, z powodu ktrych obcy wymiewaj nasz kraj
- Z ogniem i ze zymi ludmi nie ma co artowad
- Za odwag trzeba pacid. Strach jest za darmo
- Za zudzenia paci si rzeczywistoci
- Zaczbym wierzyd w Boga, ale odstrasza mnie ogromna ilod porednikw
- Zadowolenie bez pracy, jest jak zupa bez soli
- Zamach na dyktatora mody potpi wszystkie urnale
- Zamiast odwracad si od za, trzeba je zwalczad
- Zanim zdecydujesz si na jaki krok, sprawd czy posiadasz nogi
- Zapamitaj! Szukajc do mdroci klucza: mdrzec chtnie si uczy a kiep poucza
- Zasada Merhina - jeeli masz wtpliwoci to tak ju pozostanie.
- Zasada Rockefellera - nie rb rzeczy, na ktrych moesz zostad zapany.
- Zasada Sturgeona - 90% czegokolwiek nie nadaje si do uytku.
- Zasada Swipple'a - ten, kto krzyczy, ma gos
- Zawodowcy s przewidywalni - strze si amatorw
- Zawsze jest jakie wyjcie
- Zawsze kiedy jedni odzyskuj wolnod, inni j trac
- Zawsze przebaczaj swoim wrogom: nic nie potrafi ich bardziej rozocid
- Zawsze, kiedy masz wanie co zrobid, okazuje si, e najpierw musisz zrobid co innego.
- Zawsze, kiedy wydaje ci si, e bdzie dobrze - kompletnie si mylisz
- Zawsze, kiedy wydaje ci si, e bdzie le te si mylisz - bdzie jeszcze gorzej
- Zawsze mona zaczynad od nowa; nic dziwnego, e tylu ludzi drepce w kko
- Zawsze wymylamy sobie nasze dzieci
- Zbyt czsto ludzie, ktrzy si do niczego nie nadaj, zdolni s do wszystkiego
- Zbyt stary jestem, by tylko si bawid, zbyt mody jeszcze, by nie pragnd niczego
- Zdeklarowany egoista nawet idiot woli robid z siebie
- Zdolny tworzy, nieudolny poucza
- Zdrowy rozsdek uratuje ci od nikczemnoci, ale nie uratuje ci od rozpaczy
- Ze swoj nienawici trzeba si czasem przespad
- Zgas na wieczniku
- Ze przychodzi prdko, odchodzi pomau
- Zego drzewa i korzeo wykop
- Zo dobroci naprawisz
- Zod niejednej Baby Jagi std si bierzee nikt do niej nie mwi "Jagusia"
- Zoty cielec jest tylko pewn odmian byda
- Zwizod to siostra talentu
- le jest mied z katem na pieoku
- le, gdy wonica nie moe zapamitad, e lejce s waniejsze od bata
- rdem materializmu jest ndza; syci pozostaj idealistami
- aden klient nie chce tego, co masz ju gotowe.
- aden klient nie wie, czego waciwie chce
- adna praca nie haobi, kada mczy
- adna prasa nie haobi
- adna waluta nie jest ju pewna. Moe z wyjtkiem srebrnikw
- al wystarcza sam sobie, ale aby osignd prawdziw radod, trzeba j z kim podzielid
-