Ujian PascaProTiM Tahun 4

20I4
Kemahiran Mengira

Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sehingga DiberitahuBahagian Pembangunan Kurikulum

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

Nama Murid: ____________________
Tahun 4: _______________________
SULIT
Masa: I jam

Untuk Kegunaan Guru


Topik


Markah

TambahTolakDarabBahagiJumlahMenguasaiTidak
Menguasai

40
PENDIDIKAN
KEMENTERIAN

MALAYSIA

Ujian PascaProTiM Tahun 4


1) 3 2) 4 3) 3
+ I + 5 + 9


4) 6 5) 2 6) 7
+ 7 + 24 + 467) 50 8) 43 9) 2I4
+ 24 + 28 + 35210) 425
+ 238Penambahan
10

MarkahMenguasaiTidak
Menguasai

SULIT
Ujian PascaProTiM Tahun 4


1) 6 2) 7 3) I4
– 2 – 7 – 6


4) 38 5) 73 6) 66
– 3 – 5 – 247) 82 8) 60 9) 728
– 39 – I I – 20610) 803
– 462SULIT
Penolakan
10

MarkahMenguasaiTidak
Menguasai

Ujian PascaProTiM Tahun 4


1) 2 2) 7 3) 23
× 3 × 8 × 3


4) 2 5) 35 6) 43
× 4I × 6 × 97) 5 8) I04 9) 207
× 62 × 2 × 410) I36
× 7SULIT
Pendaraban
10

MarkahMenguasaiTidak
Menguasai

Ujian PascaProTiM Tahun 4


1) 5 5 2) 2 8 3) 4 36


4) 8 72 5) 3 69 6) 7 II2
7) 6 718 8) 4 832 9) 9 93710) 6 836

Pembahagian
10

MarkahMenguasaiTidak
Menguasai

) ) )
) ) )
)
baki
)
baki
)
SULIT
)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful