SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu

015 / 2 Nama : ……………………………………………………………….
MATEMATIK
PERCUBAAN UPSR Kelas : 6 ………………………………..…….………..……………
40 minit
Matematik 015/2 Empat Puluh Minit
1 . Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas
di ruang bahagian atas soalan ini.
2 . Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan
Jawab semua soalan.
3 . Tunjukkan jalan pengiraan di dalam ruangan
jawapan yang disediakan.
2
5
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Kod Pemeriksa
Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperolehi
13
14
15
16
17
18
19
20
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)
SULIT
[Lihat halaman sebelah
2
40 Jumlah
2
2
2
2
2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
6
7
8
9
10
1
2
3
4
UJIAN TAMBAH NILAI 2014
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
sumber : Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
1
1
1
1
1
11
12
3
3
3
2
2
2
3
3
SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu
1 . Nyatakan 2.3 dalam bentuk nombor bercampur. ( 1 markah )
1
1
2 . Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor ( 1 markah )
1.4 1.8 2.2 R
2
Apakah nilai R?
1
3 . 2 322 ÷ 9 = ( 1 markah )
3
1
4 50 062 + 9 888 =
4
1
5 Tukarkan 46% kepada perpuluhan. ( 1 markah )
r
a
s
h
d
a
n

a
r

r
a
s
h
i
d
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(40 markah)
Jawab semua soalan
2
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)
SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu
6 . 5 7 ( 2 markah )
8 8
Nilai X ialah
6
2
7 . 1 2 ( 2 markah )
6 9
7
2
8 . 521.4 ÷ 15 = ( 2 markah )
8
2
9 . 7 272 X 18 ÷ 36 = ( 2 markah )
9
2
10 . 5 1 ( 2 markah )
8 4
10
2
= X 5 km
3
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
km + 2
+ =
÷ = 1
SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu
11 . Rajah 11 menunjukkan beberapa segi tiga sama sisi yang sama saiz ( 2 markah )
Rajah 11
11 Hitungkan bilangan segi tiga yang mewakili 40% daripada keseluruhan rajah itu.
2
12 . Rajah 12 menunjukkan waktu bermulanya satu perlawanan hoki ( 2 markah )
Rajah 12
12
Perlawanan itu mengambil masa selama satu jam tiga puluh minit dan waktu rehat
2 selama lima belas minit.
Bilakah perlawanan itu akan berakhir?
13 . Rajah 13 menunjukkan sekeping kad nombor ( 2 markah )
Rajah 13
1
4
13
2
14 . Encik Sani telah menghadiri satu kursus selama 4 hari. Kursus itu bermula pada
28 Mac 2014. Dia mengambil cuti satu hari selepas kursus berakhir.
Bilakah tarikh cuti Encik Sani?
14
2
4
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
1 kepada kad nombor tersebut. Berapakah jumlahnya? Tambahkan
1.6
SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu
15 . Encik Daniel berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur.
Jam tangannya menunjukkan 9.25 p.m. Jam di lapangan terbang menunjukkan 2130.
Cari perbezaan, dalam minit, kedua-dua waktu itu.
15
( 2 markah )
2
16 . Rajah 16 menunjukkan dua segi empat sama JKLM dan LSTU. ( 3 markah )
KLU dan MLS ialah garisan lurus.
J
16
5cm
3 U T
Perimeter segi empat sama JKLM ialah 16 cm dan LSTU ialah 12 cm.
Hitungkan luas, dalam cm
2
, keseluruhan rajah itu.
17 . Luas satu permukaan sebuah kubus ialah 64 cm
2
( 3 markah )
Hitungkan isipadu, dalam cm
3
, kubus tersebut.
17
3
K
5
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)
L
S
M
SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu
18 . Rajah 18 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bikar. ( 3 markah )
Puan Tina memerlukan 1.8ℓ air.
Berapakah isi padu, dalam mℓ, air yang diperlukan lagi?
18
3
19 . Jadual 19 menunjukkan satu bil untuk brang-barang yang dibeli oleh Shanti.
pelajarannya.
3 kg
4
( 3 markah )
Shanti membayar dengan dua keping wang kertas RM50.
Berapakah baki wang yang akan Shanti terima?
19
3
2kg Ikan kering RM12.00
Daging RM18.00
1
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
6
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)
Rajah 18
Kuantiti Barang Harga
2kg Sotong RM26.00
SULIT 015/2 - Ujian Tambah Nilai Terengganu
20 . Rajah 20 menunjukkan kedudukan rumah Abu, gerai makanan dan sekolah
Sekolah
2.5km
Rumah Abu ( 3 markah )
800m Gerai Makanan
Rajah 20
Abu berbasikal dari rumahnya ke Gerai Makanan dan terus ke Sekolah.
Hitungkan, dalam km, jarak perjalanan Abu.
20
3
r
a
s
h
d
a
n

a
r
-
r
a
s
h
i
d
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
7
KERTAS SOALAN TAMAT
BAHAN KECEMERLANGAN 12 / MATEMATIK K2 SK (BK12 - TAMBAH NILAI 2014)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful