You are on page 1of 1

PECUTAN AKHIR UPSR SAINS 2014

SOALAN 1
Jadual 1 menunjukkan dua kenderaan yang digunakan untuk bergerak dari Kuala
Lumpur ke Alor Setar.

a)

Kenderaan yang
digunakan

Masa yang diambil untuk sampai
(jam)

Kereta
Kapal Terbang

7
1.5

Nyatakan apa yang diubah dalam penyiasatan ini. (pembolehubah

dimanipulasi)
......................................................................................................................
................
b)

Nyatakan apa yang diperhatikan dalam penyiasatan ini. (pembolehubah

bergerakbalas)
......................................................................................................................
..............
c)

Nyatakan apa yang ditetapkan dalam penyiasatan ini. (pembolehubah

dimalarkan)
......................................................................................................................
..............
d)

Nyatakan SATU HUBUNGAN

dengan

antara pembolehubah yang dimanipulasi

pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan ini.

......................................................................................................................
..................
......................................................................................................................
..............
e)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
......................................................................................................................

...............
......................................................................................................................
...............