Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku Preddiplomski studij matematike

Seminarski rad iz predmeta Uredsko poslovanje

Naslov rada:

Adobe Photoshop

Studenti: Anita Ivković, broj indeksa: 646, G1 Vedrana Prpić, broj indeksa: 623, G1

Osijek, siječanj 2009.

2

Sadržaj:
1. Uvod - što je Adobe Photoshop? 2. Radni prostor Adobe Photoshopa verzija 7.0. 2.1. Traka glavnog izbornika (The Menu Bar) 2 2.2. Prozor dokumenta (The Document Window) 2 2.3. Alatni okvir (The Toolbox) 2 2.4. Traka izbornika s opcijama (The Options Bar) 3 2.5. Plutajuće palete (The Floating Pallets) 3 2.6. Traka stanja (The Status Bar) 3. Osnove rada u Adobe Photoshopu verzija 7.0. 3.1. Rad s dokumentima 4 3.2. Alati za crtanje (Painting tools) 4 3.3. Alati za rad s bojama 4 3.4. Alati selektiranja (Selection Tools) 5 3.5. Alati za umetanje teksta 5 3.6. Alati za umetanje likova 5 3.7. Alati za promjenu perspektive pogleda 6 4. Prikaz rada u Adobe Photoshopu verziji 7.0. na primjerima 4.1. Brisanje nepoželjnih detalja i promjena tona boje fotografije 7 4.2. Filtriranje fotografije 7 4.3. Umetanje teksta i detalja u fotografije 8 5. Zaključak Literatura 1 2

3 4

7

9 10

1. Uvod - što je Adobe Photoshop?
Photoshop je grafički program koji su razvili stručnjaci Adobe-ovog kreativnog tima za Windows i Macintosh platformu. To je program za dizajniranje i uređivanje slika i fotografija i kao takav pretežito se koristi od strane grafičkih dizajnera i nakladnika. Dopušta manipulaciju sa slikama i stvaranje specijalnih efekata, a na naprednijoj razini moguće je od mnogo pojedinačnih slika načiniti složene slike kojima se mogu promijeniti boje i po želji im uređivati pozadinu. Premda se uglavnom koristi za retuširanje i manipulaciju fotografijama, može ga se koristiti za stvaranje slika otpočetka ili na temelju postojeće fotografije. Photoshop je vrlo moćan program za uređivanje sa nevjerojatnim postavkama i upravo zbog velikih mogućnosti koje nudi vrlo je teško u kratkom vremenu temeljno ga proučiti pa ćemo se bazirati na opis rada s osnovnim alatima, a na primjerima objasniti neke naprednije alate. Također treba imati na umu da često trebamo koristiti i nekoliko različitih alata da bismo stvorili željene efekte, a mnogi od tih alata, da bi ih se uspješno koristilo, zahtijevaju vježbanje i uporabu mašte.

1

2. Radni prostor Adobe Photoshopa

Slika 1. Radni prostor Adobe Photoshopa 2.1. Traka glavnog izbornika (The Menu Bar) Glavni izbornik sadrži mnoge naredbe Photoshopa. Nalazi se ispod naslova ekrana ili trake (The Title Bar) i funkcionira poput izbornika koje susrećemo u temeljnim Windows programima. 2.2. Prozor dokumenta (The Document Window) Svi otvoreni dokumenti pojavljuju se u prozoru dokumenta kojeg možemo micati tako da držimo pritisnutu lijevu tipku miša na naslovnoj traci otvorenog prozora i „vučemo“ ga u željenom smjeru. 2.3. Alatni okvir (The Toolbox) Alatni okvir se obično nalazi na lijevoj strani ekrana i sadrži mnoštvo alata koji mogu pomoći pri uređenju grafičkih materijala. Kada je jedan od alata trenutno odabran, izgleda poput pritisnutog gumba (Button). Željeni alat možemo odabrati klikom lijeve tipke miša ili prečacem na tipkovnici. Ako nismo sigurni što ikona alata predstavlja, potrebno je pomaknuti pokazivač miša preko nje i pojavit će se „oblačić“ (Tool Tip) sa imenom alata i njegovim prečacem na tipkovnici.

2

2.4. Traka izbornika s opcijama (The Options Bar) Za svaki alat imamo odgovarajući izbornik s opcijama ispod glavnog izbornika na vrhu ekrana. Na lijevoj strani izbornika s opcijama nalazi se ikona za zadani alat; kliknemo li na strelicu pored ikone pojavljuje se lista opcija koje taj alat pruža. 2.5. Plutajuće palete (The Floating Pallets) Plutajuće palete su dobile naziv jer se nalaze uvijek iznad prozora dokumenta kao da plutaju i mogu se pojaviti bilo gdje na ekranu kada otvorimo Photoshop. Ako ih želimo vidjeti u njihovom zadanom uređenju (Default) iz glavnog izbornika odaberemo Window naredbu i potom Reset Palette Location iz podizbornika Workspace. Poput Windows dokumenata palete imaju gumbe za kontrolu (Control Button) kako bismo ih mogli minimizirati ili zatvoriti, te ih možemo povećati ili smanjiti . Na svakoj paleti vidimo nekoliko kartica (Tabs) . Kliknemo li na ime kartice ona će se pojaviti ispred ostalih. Za brže i efikasnije snalaženje u radnom prostoru češće korištene kartice možemo staviti u Pallet Well koji se nalazi u gornjem desnom kutu radnog prostora. 2.6. Traka stanja (The Status Bar) Traka stanja, kao što joj i sam naziv govori, pokazuje nam trenutni postotak povećanja naše slike, koji alat trenutno koristimo i u tekstualnom obliku objašnjava funkciju alata koji nam je trenutno odabran. Na ikoni malog crnog trokuta možemo lijevim klikom miša provjeriti neke postavke našeg cijelog dokumenta kao na primjer dimenziju, profil i veličinu dokumenta. Nalazi se pri dnu ekrana.

3

3. Osnove rada u Adobe Photoshopu verzija 7.0.
U ovom poglavlju objasniti ćemo osnove rada s dokumentima, bojama, alatima za crtanje, selektiranje, umetanja teksta i likova te promjenu perspektive pogleda. 3.1. Rad s dokumentima Za kreiranje novog dokumenta u Photoshopu potrebno je otvoriti File izbornik iz glavnog izbornika i odabrati New. Otvara nam se prozor za definiranje postavki dokumenta. Pod Name upisujemo željeno ime dokumenta, iz padajućeg izbornika pod Present Size izabiremo već definirane veličine ili ako želimo koristiti drugi set dimenzija potrebno je prvo postaviti jedinice (u pixelima, inčima, centimetrima) pod Widht, Height i Resolution . Vrijednost koju upisujemo pod Resolution trebala bi biti određena ovisno o tome što želimo sa slikom raditi. Web grafike na ekranu dobro izgledaju pri 72 pixela po inchu, većina printera radi na 300 ili 600 pixela po inchu, a materijali kao što su primjerice korice knjiga koje se ispisuju na vrhunskim pisačima zahtijevaju 1200 pixela po inchu. Naravno,što je veća rezolucija povećava se i veličina dokumenta. Pod Mode iz padajućeg izbornika odabiremo koji format boje dokumenta želimo (RGB, CMYK, Lab, Grayscale ili Bitmap), standard je RGB. Naposljetku izabiremo želimo li da pozadina dokumenta bude bijela, u boji ili bez boje (White, Background colour ili Transparent). Da bismo otvorili postojeći dokument u Photoshopu potrebno je na izborniku File iz glavnog izbornika odabrati opciju Open, te pronaći željeni dokument. Pri otvaranju moramo biti sigurni koji grafički format dokumenta tražimo (jpg, gif, psd, tif). Da bismo prvi put pohranili dokument u Photoshopu, otvaramo File izbornik iz glavnog izbornika i odabiremo Save ili Save as. U Save as možemo odabrati u kojem formatu želimo pohraniti sliku (jpg, psd, tif). Potom normalno, kao i inače odabiremo lokaciju. 3.2. Alati za crtanje (Painting tools) Nanošenje boja na sliku je očito jedna od osnovnih zadaća svakog programa za obradu slika pa tako i Adobe Photoshop raspolaže brojnim tome namijenjenim alatima. Alatima Brush i Pencil možemo promijeniti promjer i nagib te ih koristimo kao što im i sam naziv govori kao kist i olovku. Alat Clone Stamp uzima dio slike u obliku trenutačnog kista i kopira ga gdje god kliknemo. U ovu kategoriju također spadaju i četiri posebna alata za retuširanje: Healing Brush i Soft Healing Brush (preklapaju se s okruglom selekcijom i korisne su samo za retuširanje malih površina slika jer djeluju samo na mrlju, nabor ili ožiljak koji želimo ukloniti bez utjecaja na okolnu površinu), te Patch (koristi se kao zakrpa i pokriva veću površinu sa ravnomjernim stapanjem s pozadinom) i Red Eye (korigiranjem crvene boje uklanja „crvene oči“ na fotografijama koje često nastaju zbog korištenja bljeskalice fotoaparata). Alati Blur, Sharpen, Smudge (zamuti, izoštri, mrljaj) i Dodge, Burn, Sponge (izbljeđivanje, zatamnjenje, spužva) koriste se za pomicanje, zamućivanje ili mijenjanje jarkosti boje slike. Alat Eraser Tool je svojevrsna „gumica za brisanje“ u Photoshopu i služi za brisanje nepoželjnih ili nepotrebnih detalja na slici. 3.3. Alati za rad s bojama U alatnom okviru nalazi se izbornik za Foreground (pokrivnu) i Background (pozadinsku) boju. Lijevim klikom miša na jednu od te dvije boje otvaramo prozor u kojem možemo odabrati željene boje. Kada smo jednom odabrali boje, možemo birati njihove nijanse. U radu s bojama možemo koristiti i razne opcije iz plutajućih paleta.

4

Kanta s bojom (The Paint Bucket) obično se koristi za ispunjavanje odabranog područja (ili cijele slike) sa Foreground bojama. U izborniku s opcijama možemo odabrati Blending mode, Opacity, i sadržaj kante. The Tolerance setting kontrolira dubinu do koje će kanta ispuniti odabrano područje. Primjerice , niska postavka tolerance setting će iuspuniti samo one pixele koji su vrlo blizu odabranoj boji. Budući da Tolerancija kante s bojom može ponekada ograničiti njezinu učinkovitost, bolja metoda je odabir naredbe Fill iz izbornika Edit. Nakon što odaberemo naredbu Fill vidjet ćemo Dialog Box s upitom koji nudi odabir sadržaja ispune (Možemo odabrati iz nekih sličnih opcija, uključujući Foreground Color, Background Color, crnu, bijelu i sivu), Opacity odabrane boje i Blending Mode. Svaki puta kada povučemo pokazivač miša preko uzorka boje ili trake u paleti boja, on pretvara oblik u kapaljku (The Eyedropper). Namjena joj je prikupljanje boje koju dotakne, čineći je aktivnom bojom. Kapaljka je izuzetno korisna, posebno kada retuširamo sliku ili nam je potrebna neka od njezinih boja. Klikom bilo gdje na sliku boja ispod kapaljke postat će nova pokrivna boja. Ako ovaj alat povučemo preko slike, uzorak boje u dnu palete alata mijenjati će se kako vrh kapaljke prelazi preko različitih boja. 3.4. Alati selektiranja (Selection Tools) U velikoj većini slučajeva ćemo pojedine radnje tijekom obrade slike poželjeti primijeniti samo na dio slike a to nam dopuštaju alati selektiranja. Kada napravimo odabir, dajemo Photoshopu do znanja da se svako editiranje koje ćemo činiti odnosi samo na odabrani dio slike. Alati u alatnom okviru su samo početna točka za mnoge druge vrste složenijih odabira prilikom kojih se koriste složenije metode. Selektirano područje na ekranu naznačeno je treptavom granicom selekcije. Alati selektiranja podijeljeni su u tri skupine: Marquee, Lasso i Magic Wand. Marquee alati su temeljni alati selektiranja i nalaze se u gornjem desnom uglu alatnog okvira. Postoje četiri različite opcije za alate obilježavanja: Rectangular Marquee odabire kvadrat ili pravokutnik kao područje, dok Eliptical odabire kružno ili eliptično područje. Single Row i Single Column obilježavaju područje dugo ili široko 1 pixel Lasso tool koristimo za postupno iscrtavanje granice područja kojeg god želimo, ali ovaj alat zahtijeva mirnu ruku i oštro oko. Postaje tri načina rada Lasso tool-a: slobodnom rukom (Freehand), poligonalni (Polygonal) i magnetski (Magnetic). Magic Wand je drugačija vrsta alate selekcije koja točke selektira na osnovi boje što omogućuje odvajanje dijela slike od pozadine. Čarobni štapić može stvarati i spajati selekcije te selektira susjedne točke prema sličnosti boje. Alat za pomicanje (The Move Tool) nam jako olakšava rad s selekcijama, a služi i za pomicanje umetnutih likova, tekstova ili drugih slika u već postojećoj. 3.5. Alati za umetanje teksta Tri su načina upravljanja tekstom u Photoshopu. Kada odaberemo alat teksta (Type Tool, slovo „T“ u paleti alata), u izborniku s opcijama će nam se ponuditi osnovne mogućnosti kao što su odabir fonta, njegova veličina, poravnavanje i slično. U plutajućim paletama možemo pronaći karticu sa nazivom Paragraph koja nudi još više mogućnosti za uređivanje teksta. Također se može uređivati obrub teksta u opciji Anti-Aliasing (bez obruba/none, jasno/crisp, glatko/smooth ili jako/strong). Moguće je dodati drugačiju boju obruba od boje ispune teksta. 3.6. Alati za umetanje likova Ovaj alat ne možemo tako lako klasificirati kao alat za slikanje ili alat za selektiranje jer ima neke mogućnosti i iz jednog i iz drugog alata. Sa alatom za umetanje likova možemo nacrtati likove s ispunom ili bez nje, uključujući pravokutnike, ovale, višekutnike i likove proizvoljnih oblika ili umetnutu već postojeće složenije oblike (npr. srce, žarulju, pticu). Željeni lik

5

možemo umetnuti tako da iz alatnog okvira odaberemo ikonu pravokutnika ili elipse (ikona se mijenja ovisno o načinu zadnje upotrebe tog alata i većinom se nalazi ispod ikone za umetanje teksta). 3.7. Alati za promjenu perspektive pogleda Ponekada moramo sliku koju obrađujemo pogledati iz drugog kuta ili druge perspektive kako bismo ocijenili njezin konačan izgled. Zoom Tool, Navigator Palette, Hand Tool i Screen Mode daju pogled na sliku iz druge perspektive. Ovaj alat približava područje čije detalje želimo vidjeti ili udaljava od slike kako bismo dobili bolji uvid u perspektivu. Željeni alat odabiremo iz alatnog okvira označenog sa ikonom povećala, a iz izbornika s opcijama odabiremo željenu radnju. Zoom alat možemo koristiti da bismo uvećali sliku maksimalno do 1600% ili ju smanjili. Gumb The Actual Pixels mijena veličinu na 100%. Fit on Screen je naredba koja mijenja veličinu slike na maksimalnu koja je prilagođena ekranu tako da nema potrebe za skrolanjem. Print Size pruža pregled slike temeljen na rezoluciji ispisa. Za promjenu perspektive pogleda dovoljno je kliknuti na crveni kvadrat i alat dlan (Hand Tool) dopustiti će promjenu pozicije na slici. Kao i Zoom tool, Hand tool pruža opciju brzog mijenjanja svojstava ekrana (Display). Opcije Screen Mode-a koje se nalaze na alatnom okviru omogućavaju nam promjenu pozadine slike i cijelog radnog prostora. Te opcije nam omogućavaju da vidimo konačan izgled naše slike. Ako želimo privremeno sakriti palete i alatni okvir da bismo povećali sliku pritisnemo tipku Tab na tipkovnici.

6

4. Prikaz rada u Adobe Photoshopu verziji 7.0. na primjerima
U ovom ćemo poglavlju pokazati kako se mogu sa izvornih fotografija obrisati nepoželjni detalji, umetnuti tekst ili neki novi objekt, promijeniti tonove boje cijele fotografije i filtrirati fotografiju da izgleda kao naslikana rukom. 4.1. Brisanje nepoželjnih detalja i promjena tona boje fotografije

Slika 2. Primjer 1. prije obrade

Slika 3. Primjer 1. nakon obrade

Na fotografiji Primjer 1. smo pomoću alata zakrpe (Patch Tool) maknuli sve nepoželjne detalje (ribe), a da pri tome nismo narušili ostale detalje na fotografiji. Alat zakrpe, koji ima ikonu kao zakrpa, aktivirali smo iz alatnog okvira. To nam je ponudilo opciju da držanjem lijeve tipke miša vlastoručno okružimo ribu koju ne želimo na fotografiji, a potom tu selekciju pomaknuli na dio fotografije koji ne sadrži ribu, a ima slično okruženje. Alat je sam prilagodio prijelaze kako se ne bi narušila kontura fotografije. Nakon što smo maknuli sve nepoželjne detalje fotografiju smo, pomoću funkcije Grayscale iz podizbornika Mode koji se nalazi u glavnom izborniku pod Image, „pretopili“ u sive tonove. Za obradu ovog primjera utrošili smo oko dvije minute rada. 4.2. Filtriranje fotografije

Slika 4. Primjer 2. prije obrade

Slika 5. Primjer 2. nakon obrade

7

Za obradu fotografije Primjer 2. koristili smo alat za filtriranje pod nazivom Colored Pencil. Nakon obrade vidljivo je da fotografija poprima izgled kao da je nacrtana rukom. Filter Colored Pencil odabrali smo iz podizbornika Artistic koji se nalazi u glavnom izborniku pod Filter. Pri filtriranju smo izabrali za opciju Pencil Width (debljina olovke) 3, Stroke Presure (jačina pritiska poteza) 11 i Paper Brightness (svjetlina papira) 42. Za obradu ovog primjera utrošena je minuta rada. 4.3. Umetanje teksta i detalja u fotografije

Slika 6. Primjer 3. prije obrade Slika 6. Primjer 3. nakon obrade Za obradu fotografije Primjer 3. umetnuli smo u tekstualnom obliku datum i mjesto nastanka fotografije i dva objekta koja na izvornoj fotografiji ne postoje. Koristili smo alat zakrpe kao na fotografiji Primjer 1. i alat za umetanje teksta koji možemo pronaći u alatnom okviru s ikonom T. U ovom se primjeru susrećemo s dva sloja (Layer) od kojih je jedan slika, a drugi tekst. Ovisno o rasporedu koji se postavi, uvijek je jedan sloj ispred drugoga. Da smo u ovom primjeru sloj teksta stavili iza sloja slike, tekst ne bi bio vidljiv. Rad sa slojevima možemo pronaći u plutajućoj paleti s imenom kartice Layers. Korištenjem alata zakrpe nemamo slojeve za sliku, jer se u tom slučaju umetnuti objekt spaja s ostatkom fotografije. Za obradu ovog primjera potrebne su dvije minute rada.

8

5. Zaključak
U radu je opisan grafički program Adobe Photoshop čija je primarna namjena dizajniranje i uređivanje fotografija. Rad daje kratak opis radnog prostora i osnove rada u Adobe Photoshopu te prikaz rada u Adobe Photoshop verziji 7.0. na primjerima. Ovaj program možemo iskoristiti za obnavljanje starih i oštećenih fotografija koje nakon obrade poprimaju svoj izvorni izgled. Kao što je vidljivo u primjerima koje smo prikazali, za obradu fotografija potrebno je vrlo malo vremena rada te je time uloga ovog grafičkog programa vrlo značajna i daje vrlo veliki doprinos u svim granama u kojima se koristi. Iako je program vrlo koristan i funkcionalan za dobronamjeran rad, često se susrećemo sa njegovom upotrebom za neke nemoralne i neetičke svrhe. Budući da računalna grafika, zahvaljujući svojoj atraktivnosti i primjeni, ne zaostaje za drugim ograncima primjene računala ovaj rad bi bio koristan ne samo početnicima koji žele samostalno naučiti raditi u Photoshop-u, nego i grafičkim dizajnerima i nakladnicima kojima je ovaj program potreban u svakodnevnom radu za ilustriranje, pripremu za tisak i izradu animacija.

9

Literatura
1. K. Vlašić, Adobe Photoshop u 10 koraka, KristalPrint, Zagreb, 1999. 2. C. Rose, Naučite Adobe Photoshop CS2 za 24 sata, MIŠ d.o.o., Zagreb, 2006. 3. Great Cities Urban Data Visualization Lab College of Urban Planning and Public Affairs University of Illinois at Chicago, http://www.uic.edu/cuppa/udv/tutorialsnew/Photoshop_20070321.pdf, Introduction to Adobe Photoshop 7, 19.12.2008. 4. The University of North Carolina at Chapel Hill, http://help.unc.edu/3273, Photoshop 7.0:Introduction, 19.12.2008.

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful