You are on page 1of 17

1

Az eladson szerepl fontosabb fogalmak:A
ACh (acetilkolin) az egyik leggyakoribb tvivanyag (neurotranszmitter) a krnyki
s a kzponti idegrendszerben; az ecetsav s a kolin sztere
acidzis a szervezet pH-jnak eltoldsa savas irnyba
aerob folyamat oxign (sz szerint leveg) jelenltben zajl kmiai talakuls
afferens befel - egy adott kzponti struktra fel - vezet (ideg, idegrost, r)
affinits (kmiai) ktkpessg, pl. receptorokhoz
agonista azonos hats vagy azonos funkcij (vegylet, izomcsoport, stb.)
agy-vr (vr-agy) gt az anyagoknak a vrbl az agyba jutst korltoz struktra; a
kapillrisok falt alkot endotlsejtek, az agyszvet periciti s
egyes gliasejtei alkotjk
akcis potencil az ideg- s izomsejtek membrnjn keletkez, tovaterjed
potencilvltozs vagy kisls
aktin (s miozin) az izomfilamentumokat felpt s az izom sszehzdst kivlt
fehrjk
aktv transzport energiaignyes folyamat, amely a koncentrci-gradiens ellenben
kpes a sejtmembrnon keresztl anyagokat szlltani
albumin a legnagyobb koncentrcij vrfehrje, a mjban termeldik; a
vrplazma ozmotikus nyomst jelentsen befolysolja
alfa sznatom szerves savakban a karboxil csoporthoz legkzelebbi szn-atom
alkalzis a szervezet pH-jnak eltoldsa lgos irnyba
alveolus lghlyagocska; ennek faln t trtnik a gzcsere a tdben
amilz nylmirigyekben, illetve a hasnylmirigyben termeld,
sznhidrtemszt enzim
anabolizmus a szervezeten belli felpt folyamatok sszessge (az intermedier
anyagcsere egyik rszfolyamata)
anaerob folyamat oxign (sz szerint leveg) jelenlte nlkli kmiai talakuls
anaerob glikolzis a 6 sznatomos cukrok lebontsa oxignhinyos llapotban
(termke az emberi szervezetben tejsav, baktriumoknl,
gombknl lehet vajsav, etilalkohol s ecetsav is)
annulus fibrosus a pitvarokat a kamrktl elvlaszt rostos lemez, amelyhez az
izomrostok s a billentyk is rgzlnek; a szvizomszvetet az
ingerletvezets s az sszehzds tekintetben kt funkcionlis
szincciumra osztja
antagonista ellenttes hats (vegylet, izomcsoport)
anterogrd elrefel irnyul; lt. a sejttestl a sejtmembrn (nylvnyok) fel
irnyul anyagszllts
anyagcsere a szervezet s a krnyezet kztti anyag- s energiaforgalom
sszessge
apnoe a llegzetvtel szneteltetse vagy sznetelse
apolros lsd hidrofb
artria verr
arteriola az artrik folytatsa a kapillrisok fel, falban simaizom tallhat
arterio-venzus anasztomzis rvid rszakasz, amely sszekti az arteriolkat s a
venulkat, mintegy rvidre zrva a vrkeringst, s gy kiiktatva a
kapillrisokat (hszablyozsban fontos szereppel br, sok tallhat
egyes brterleteken)
2
arterio-venzus oxignklnbsg egy szerven traml artris s vns vr
oxigntartalmnak eltrse
ATP (adenozin-trifoszft) nagy energij nukleotid (nukleozid) szrmazk
atrium a szv pitvara
autokrin kommunikci a kmiai kommunikci egy formja, amelyben a kibocstott
anyag a termel sejt sajt mkdst befolysolja (pl. rts
korltozsa, visszacsatols)
automcia egyes zsigerek (pl. szv, belek) azon kpessge, hogy kls inger
nlkl is (ritmikusan) sszehzdjanak
autoregulci nszablyoz kpessg, pl. az artris rendszerben az erek
tmrjnek nszablyozsa
axon vagy neurit (vagy tengelyfonal) az idegsejt ingerletet tovbbt nylvnya
axonlis transzport szllt mechanizmus, amely a lass diffzi helyett kpes a sejttest
s a sejtmembrn (nylvnyok) kztt a megfelel sebessg
anyagforgalmat biztostani a vgzds fel (ld. anterogrd) s a
sejttest fel (ld. retrogrd) egyarnt; van gyors s lass vltozata

B
baroreceptor a vrnyoms nagysgt az erek falban rzkel receptortpus (pl.
aortav, fejverr elgazsa kzelben)
baroceptor reflex a sinus caroticus-bl indul vrnyoms-szablyoz reflex
baroreflex ld. baroreceptor reflex
bazlis miogn tnus a sajt izomzattal rendelkez erek azon sajtossga, hogy a nyoms
nvekedsre sszehzdssal vlaszolnak, gy a vrtramls nem
nvekszik a nagyobb nyoms hatsra
bazofil bzikus kmhats festkkel festhet szemcsket tartalmaz
granulocita (szemcss fehrvrsejt)
belgzsi rezerv (trfogat) a nyugodt belgzs vgt kvet, erltetett belgzssel mg
felvehet levegtrfogat
bta-oxidci a zsrsavak lebontsa kt (esetleg hrom) sznatomos termkk (pl.
acetil-gyk)
bilirubin a hemoglobin hemjnek bomlstermke
biogn aminok amino csoportot tartalmaz, nagy biolgiai aktivits, kis mret
molekulk; a szervezet gyakran aminosavakbl lltja ket el;
lehetnek neurotranszmitterek is (pl. hisztamin, szerotonin)
bipolris idegsejt kt, ltalban egyenrtk nylvnnyal rendelkez idegsejt
bronchiolus hrgcske; porc nlkli lgvezet cs a tdben; falban simaizom
is tallhat
bronchus hrg; olyan lgvezet cs a tdben, amelynek falban porc is
tallhat

C
cAMP (ciklikus adenozin monofoszft) az egyik leggyakoribb msodlagos hrviv a
sejtekben
cellulz glukz molekulkbl felpl egyenes lnc poliszacharid, csak
bizonyos egysejtek tudjk bontani
3
cisz s transz helyzet azonos ill. tellenes oldali (pl. teltetlen zsrsavak esetben a lnc
folytatdsa a ketts kts kt vgn)
citrt-ciklus (~kr) (Szentgyrgyi-Krebs ciklus, citromsav-ciklus) a cukor- s
zsrsavlebonts kzbens rsze, a glikolzisbl vagy a bta-
oxidcibl szrmaz kt sznatomos termk (acetil csoport)
lebontsnak folyamata; termkei szndioxid s reduklt
koenzimek
clearance [klirensz] a vesemkdsre jellemz funkcionlis mrszm: az a vrplazma
trfogat, amely idegysg alatt (elvileg) teljesen megszabadul az
adott anyagtl a vesben
CoA (koenzim-A) adenin tartalm koenzim, a citrt-krbe viszi be a kt sznatomos
kztitermkeket
cssz filamentum modell az izomsszehzdst az aktin s miozin filamentumok egyms
melletti elcsszsval magyarz elkpzels

D
dekremens terjeds a sejtmembrnon a potencilvltozs trben s idben
exponencilisan cskken amplitdval val terjedse
denaturci a fehrje normlis trszerkezetnek ltalban irreverzibilis
megvltozsa
dendrit idegsejtnylvny, amely ms idegsejtek szinapszisainak fogadsra
szolgl (posztszinaptikus oldal)
dendritfa egy neuron dendritjeinek sszessge
depolarizci a sejt nyugalmi potencilklnbsgnek megsznse (gyakran az
ingerleti llapotot jelenti)
depresszor kzpont a nyltvelben az n. presszor kzponttl kaudlisan s medilisan
tallhat terlet, amely elssorban a presszor kzpont gtlsval
cskkenti a vrnyomst
detergens felletaktv anyag, lsd ott
diafragma rekeszizom; a mellkast s a hasreget elvlaszt, a lgzsben
szerepl izomcsoport
diasztle a szvizomzat elernyedse, a szvciklus vltozkony hosszsg
szakasza
diffzi a magasabb koncentrcij helyrl az alacsonyabb fel irnyul
anyagvndorls a rendezetlen hmozgs kvetkeztben; a
molekulk s ionok a rendelkezsre ll teret egyenletesen
igyekszenek kitlteni
dilatci tguls (ld. vazodilatci)
diplus olyan molekula vagy test, amelyben a pozitv s negatv tltsek
kzppontjai nem esnek egybe; beszlhetnk mgneses diplusrl
is
dispnoe erlkdssel jr nehzlgzs
diszacharid kt egyszer cukorbl ll sszetett cukor
disztlis tvoli; lt. a trzstl/sejttesttl tvolabb es struktra
diuretikum a vizelet rtst fokoz anyag (n. vzhajt vagy vizelethajt)
diurzis vizeletrts, a kpzdtt vizelet eltvoltsa a hgyhlyagbl
4
Donnan egyensly egy szemipermebilis hrtya kt oldala kztt kialakul
potencilklnbsg, ha az egyik oldalon nem diffundl ionok
vannak
dorzlis (dorsalis) hti, hti felszni

E
Eberth-fle vonalak az elgaz szvizomsejtek sszekapcsoldsi helyei
efferens kifel - egy adott kzponti struktrtl elfel - vezet (ideg,
idegrost, r)
Einthoven-fle elvezets a standard EKG elektrdok elhelyezsi s regisztrlsi mdszere
(a mr elektrdokat a kt csuklra s a bal bokra helyezik)
EKG (elektrokardiogram) a szv elektromos vltozsainak rgztse a testfelsznrl
elektrokmiai potencil az ionvndorlsra hat, az elektromos- s kmiai gradiensbl
fakad hajtert egyttesen ler vltoz
elektromos szinapszis rskapcsolat (gap junction); plazmahd kt sejt kztt, amelyen
kismolekulk, gy az ingerletet tovbbt ionok is szabadon
tlphetnek
elektromos tengely (a szv) a szv elektromos vektornak irnya az R-hullm cscsn
elektrotnusos terjeds ld dekremens terjeds
eliminci a jelmolekula eltvoltsa vagy hatstalantsa
emblia relzrds az rrendszer ms pontjn keletkezett vrrg vagy
bubork kvetkeztben
emszts a tpllkkal felvett makromolekulris polimerek (fehrjk,
sznhidrtok, zsrok, nukleinsavak) kmiai bontsa sszetevikre
(oligomerekre, dimerekre, majd monomerekre)
endocitzis anyagok bejutsa a sejtbe membrnhlyagocskk lefzdse tjn
endokrin (hormonlis) kommunikci a kmiai kommunikci egy formja, amelyben a
kld sejt a vr kzvettsvel szmos, gyakran egszen tvoli
sejtnek kldhet informcit
endoplazmatikus retikulum a sejtben tallhat csvecske rendszer, a fehrjk alap-
(durva felszn), illetve vgs (sima felszn) szintzisnek helye
endotlium az erek bels falt bort specilis laphm; rbelhrtya
eozinofil eozinnal (savas festk) festhet szemcsket tartalmaz granulocita
(szemcss fehrvrsejt)
equilibrium egyensly
ereds az izmok s a kiindulsi csontok sszetapadsa
rz rost afferens rost; a gerincveli hts dcban tallhat idegsejtek
disztlis nylvnyai, melyeken keresztl a perifris receptorokban
kialakul ingerletek a gerincvel fel tovbbtdnak
eszencilis anyagok (pl. aminosavak, zsrsavak) olyan anyagok, amelyeket a szervezet
ellltani nem tud, de mkdshez felttlenl szksges, ezrt
kszen kell felvennie (tbbnyire tbb kettsktst s/vagy gyrt
tartalmaz szerves molekulk)
eupnoe normlis, erlkds nlkli lgzs
Evans blue (vagy Evans-kk) az rplybl kilpni nem tud festk, a vrtrfogat
mrsre szolgl
5
exkrci tmeges rts (pl. vizelet, szklet)
exocitzis anyagok leadsa a sejtbl, az anyagot tartalmaz hlyagocska s a
membrn sszeolvadsa tjn
extracellulris sejten kvli
extraszisztle soron kvli szvsszehzds, melyet kompenzcis sznet (n.
kompenzcis pausa) kvet

F
facilitci (szinapszisban) ismtelt ingerls hatsra kialakul, rvid ideig tart
hatsnvekeds szinapszisokban
facilitlt diffzi koncentrci gradiens mentn zajl, energit nem ignyl szlltsi
folyamat, amelyben a szlltand molekula hordoz fehrjhez
kapcsoldik
FAD (flavin-adenin dinukleotid ) hidrogn felvtelre kpes koenzim
fagocita fagocitzisra kpes falsejt
fagocitzis szilrd rszecskk felvtele endocitzissal
fakultatv reabszorpci a vesetubulusokba kerl elsdleges vizelet egyes elemeinek
szablyozott, a szksgletnek megfelel mrtk visszaszvsa
fejlds minsgi vltozsok sora
flletid az az idtartam, amely alatt a kibocstott vagy a szervezetbe kerl
anyag fele lebomlik, hatstalann vlik, illetve elpusztul
felszvds a megemsztett tpanyagok bejutsa a gyomor-blhuzambl a
szervezet belsejbe
felletaktv anyag hidrofil s hidrofb rsszel egyarnt rendelkez molekula, amely
ezrt gy helyezkedik el a hatrfelleteken, hogy a klnbz
tulajdonsg rszei a megfelel fzisokba merljenek
fibrillci a pitvar vagy kamra izomrostjainak rendszertelen, aszinkron s
gyors kontrakcija
fibrinogn polimerizldsra kpes fehrje a vrplazmban; fibrinn alakulsa
a vralvads lnyege
Fick-elv a vrramls sebessgnek meghatrozsra szolgl elkpzels,
amely a vns s artris vr oxigntartalamnak mrsn alapul
filamentum fonl, szl; az izomrostban aktin s miozin filamentumok kpezik
az sszhzkony mechanizmus alapjt
filogenezis trzsfejlds
filtrci tszrds; az artris kapillrisok faln t a vrplazma s a
szvetkztti folyadk kztt kialakul hidrosztatikai s ozmotikus
nyomsklnbsgek hatsra a vz s a kis molekulk a vrbl
tszrdnek
folykony mozaik modell a modell szerint a biolgiai membrnok ketts lipidrtegbl
llnak, amelyben mintegy sznak a fehrjk
foszfoglicerid a foszfolipidek legismertebb tagja; olyan neutrlis zsr, amelyben az
egyik zsrsavat foszforsav s valamilyen N-tartalm szerves bzis
helyettest
foszfolipid foszforsavmaradkot tartalmaz zsrszer anyag (lipid)
foszforilci foszforsavmaradk hozzkapcsoldsa fehrjhez vagy ms
molekulhoz
Frank-Starling szably a szvizom sszehzdsnak nagysga arnyos a szvizom kezdeti
hosszval
fruktz 6-sznatomos ketocukor, gymlcscukor
6
fggeszt vek a vgtagoknak a trzshz val kapcsolst vgz csontos elemek
sszessge (vllv, medencev)
funkcionlis rezidulis leveg a nyugodt kilgzst kveten a tdben marad leveg
trfogata
funkcionlis syntitium (szinccium) a szvizomzat sejtjei nem olvadnak ssze gy,
mint a harntcsikolt izomsejtek, de az ket sszekapcsol
elektromos szinapszisok miatt funkcionlis egysget alkotnak

G
genertor potencil az idegsejt axondombjban keletkez helyi potencil(vltozs)
gerincveli dc a gerincvel hts szarvba befut ktegen tallhat dc, amelyben
az elsdleges rz neuronok sejttestjei tallhatk
GFR (glomerulus filtrcis rta) glomerulus szrsi sebessg; a vese glomerulusaiban
idegysg alatt tszrd folyadk mennyisge
glikogn glukzmolekulk egymsbakapcsoldsval keletkez
cukorpolimer (sznhidrt), a mj s az izom cukorraktrak anyaga
(llati kemnyt)
glikogenezis a glikogn makromolekula szintzise az enyagcsere szmra
pillanatnyilag felesleges glukzbl; fleg a mjban s a vzizomban
megy vgbe
glikogenolzis a glikogn makromolekula lebotsa glukzz a glikogn
raktrakban
glikolipid sznhidrtot s lipidet tartalmaz sszetett molekula
glikolzis (glkolzis) a 6-sznatomos cukormolekulk lebontsnak alapfolyamata,
termke az acetil-gyk (aerob glikolzis), esetleg tejsav (anaerob
glikolzis), valamint 2 ATP glukz molekulkknt
glikoprotein sznhidrtot s fehrjt tartalmaz vegylet
globulin gomolyag alak vagy gmbszer fehrje (pl. immunoglobulinok a
vrben)
glomerulus a Bowman-tokbl s a benne feltekeredett, specilis alaphrtya-
szerkezettel rendelkez artris rgombolyagbl (csodarecbl) ll
egysg
glukogn aminosavak lebontsi termkeik a glukzanyagcserben felhasznldhatnak
glukoneogenezis az a folyamat, amelyben a mj (fleg a vrbl szrmaz)
aminosavakbl, tejsavbl vagy glicerolbl szlcukrot szintetizl
glukz 6-sznatomos aldocukor, szlcukor (a vrben legnagyobb
mennyisgben ez tallhat)
Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet a membrnpotencilt a hrom alapvet
diffzibilis ion koncentrcija s permeabililtsa fggvnyben
kzeltleg ler egyenlet
Golgi appartus a sejtben a kikerl (szekretlt) anyagok csomagolst vgz
sejtszervecske
granulocita karjos magv, szemcsket tartalmaz fehrvrsejt
GTP (guanozin-trifoszft) nagy energij nukleotid (nukleozid) szrmazk
gyk, gykr az idegrostoknak a gerincvelbe val be- (hts ~) s kilpsi
(mells ~) helyei


7
H
Hamburger-shift a hidrognkarbont s klorid ionok koncentrcijnak
kicserldses eltoldsa a vrsvrtest s a plazma kztt a
szndioxid szllts sorn
harntcskolt izom rendezett, hosszanti lefuts aktin-miozin rostokat tartalmaz, csak
ingerletre sszehzd izomfajta; vzizom s szvizomszvet
hematokrit arnyszm, amely megadja, hogy a vrtrfogat mekkora hnyadt
teszi ki az alakos elemek trfogata
hemoglobin a vrsvrtestekben tallhat vastartalm, vrs szn vrfestk s
fehrje komplex
hemosztzis a vralvads utols fzisa, vrrg kpzdse
Henle-kacs a vese proximlis s disztlis tubulusait sszekt csatorna-hurok
heterotp ingerletkpzs amikor msodlagos ingerletkpz hely aktivitsa vezrli a szv
sszehzdsait
hidrtburok a polros molekult krlvev vzmolekulkbl ll rteg, amely
biztostja a molekula oldatban maradst
hidrofil vzkedvel; olyan tltssel rendelkez vagy diplus molekula,
amely klcsnhatsba tud lpni a vzzel, vagyis olddik
hidrofb vzkerl; tlts vagy diplus sajtsg nlkli molekula, amely
ezrt vzben nem olddik
hidrofb klcsnhats a vzbe helyezett hidrofb molekulk sszetapadnak, mivel a vzzel
val elegyedsk H-hidakat bontana meg, ami energetikailag
kedveztlen
hidrognkts nagy elektronegativits atomhoz (O, N) kttt s ezrt ersen
pozitv H-atom a kzelbe kerl, sok elektronnal rendelkez atom
(O, N) elektronburkt polarizlja, s gy bizonyos fokig mindkt
atomhoz tartozik
hidrosztatikai nyoms tkp egy vz (folyadk) oszlop nyomsa; egy oldszerbe (vzbe)
merl, fligtereszt hrtyval lezrt csben tallhat oldat
trfogata addig n, amg a vzoszlop hidrosztatikai nyomsa az
oldat ozmotikus nyomsval meg nem egyezik (ld. mg ozmzis)
hiperpnoe a normlisnl mlyebb lgzs
hiperpolarizci a nyugalmi potencil eltoldsa negatvabb rtkek fel, vagyis a
membrn kls s bels felszne kztti potencilklnbsg n
hiperventillci a normlisnl nagyobb frekvencij s mlysg lgzs
hipopolarizci a nyugalmi potencil eltoldsa kevsb negatv rtkek fel,
vagyis a membrn kls s bels felszne kztti
potencilklnbsg cskken
His-kteg a szvben a pitvar-kamrai csombl kiindul specilis
ingerletvezet plya
homeosztzis a bels krnyezet dinamikus egyenslyi llapotnak fenntartsa

I
ideg tbb szz/ezer idegsejt idegrostjainak sszessge a krnyki
idegrendszerben, rz s mozgatrostokat egyarnt tartalmaz;
8
ktszvetes burok s kls kapillrisok lt. szintn megtallhatak
benne
idlland az az id, amely alatt a membrnon elidzett helyi
potencilvltozs e-ad rszre cskken
inak a csontokat s az izmokat sszekt ktszvet
ingerlet a membrnpotencil megvltozsa (helyi vagy akcis potencil
keletkezse)
innervci beidegzs, a szervek idegi elltottsga
integrns (intrinsic) fehrje a sejtmembrnba gyazott fehrje
interndium a mielin-hvelyes axonon kt Ranvier-befzds kztti szakasz
intersticilis tr szvetkzti, sejten kvli tr (ld. mg extracellulris tr)
intracellulris sejten belli
intrapleurlis nyoms a mellhrtya kt lemeze kztt uralkod lgnyoms
intrapulmonlis nyoms a td belsejben uralkod lgnyoms
ioncsatorna integrns membrnfehrje, amelynek belsejben a membrnt
tszel, ionok szmra jrhat csatorna tallhat; lehet llandan
nyitva (szivrgsi ~), vagy kinylhat a membrnpotencil
vltozsra (feszltsgfgg ~), ill. valamilyen jelmolekula
ktdse (ligandfgg ~) hatsra
ionpumpa a sejmembrnon keresztl (ltalban koncentrci grdiens
ellenben) ionokat szllt aktv transzportfolyamat
zesls zlettel val kapcsolds (csontoknl)
izometris (izovolmis) relaxci a szv elernyedse zrt billentyk s vltozatlan
trfogat mellett
izometris kontrakci lland izomhossz melletti sszehzds; csak a feszls
vltozik
izotnusos kontrakci lland terhels mellett vgzett sszehzds; csak az
izomhossz vltozik
zlet a csontok egymshoz kpesti elmozdulst biztost csatlakozs

J
juxtaglomerulris appartus (JGA) a veseglomerulus s a tubulusok ltal bezrt
szegletben lv sejtcsoport, amely a folyadktrfogat s
nyomsvltozsok fggvnyben renint termelhet

K
kapacits erek a vnk alternatv neve nagy tgulkonysguk miatt
kapillrisok az artris s vns rendszer kzti, prusos fal, lnyegben merev
hajszlerek
kapur-rendszer ld. portlis kerings; klnleges vns (ritkbban artris)
rrendszer, amelyben az sszeszedd vnk tvolabb jra
kapillrisokra oszlanak szt s egy msodik szervet is behlznak
(pl. mj, illetve hipofzis kapur-rendszer)
katabolizmus a szervezeten belli lebont folyamatok sszessge (az intermedier
anyagcsere egyik rszfolyamata); fleg energianyers a clja
9
katekolaminok katekol (6 C-bl ll aroms gyr 2 OH csoporttal) alap biogn
aminok (dopamin, noradrenalin, adrenalin)
kaudlis (caudalis) far(ok) felli, farki, htrafel irnyul
ketocukor keto-csoportot tartalmaz cukor (pl. fruktz)
ketogn aminosavak lebontsi termkeik ketonos szerkezetek, a cukoranyagcserbe
nem tudnak belpni
kilgzsi rezerv a nyugodt kilgzst kveten erltetett kilgzssel mg kifjhat
trfogat a tdben
koenzim-A adenin tartalm koenzim, a citrt-krbe viszi be a kt sznatomos
kztitermkeket
kollagn fehrje az enyvad (kollagn) rostok f alkot eleme, klnsen sokat
tartalmaz a br
kollaterlis axon oldalga
kolloidozmotikus nyoms a kapillris falon tlpni nem kpes vrfehrjk ltal ltrehozott
ozmotikus nyoms
kolokalizci kt molekula egyttes elfordulsa; pl. kt neurotranszmitter, vagy
neurotranszmitter s neuromodultor egyttes elfordulsa egy
szinapszisban
komisszura az agy kt felt sszekt idegrost rendszer
kompartmentalizci egy adott tr (pl. sejt) felosztsa hatrfelletekkel olyan trrszekre,
amelyek kztt az anyagforgalom a hatrfellet ltal szablyozott
kompenzcis pauza az extraszisztolt kvet, szoksosnl hosszabb sznet
koncentrci gradiens a koncentrci vltozsa a tvolsg fggvnyben: dc/dx
konduktancia vezetkpessg, az elektromos ellenlls reciproka
konformci vltozs a fehrjemolekula trszerkezetben bekvetkez, tmeneti s
reverzibilis vltozs
konstrikci szkls; ld. vazokonstrikci
kontraktilits az izom sszhuzkonysga vagy sszehzdsi kpessge
koronria szv koszorsr (arteria coronaria)
kranilis (cranialis) koponyai, koponya felli, elre fel mutat
kromoszma a sejt rkt anyagbl (DNS) ll lncok a sejtmagban, amelyek
osztdskor sszetekeredve jl lthatk (emberben 23 pr, azaz 22
pr testi s 1 pr nemi (XX vagy XY) kromoszma van)
kvantlt felszabaduls a meditor anyag kis csomagokban (kvantumokban) szabadul fel a
szinaptikus vgzdsbl

L
laminris ramls a folyadkrtegek egymssal prhuzamosan trtn elmozdulsval
ltrejv ramls
lgcsere a leveg be- illetve kiramlsa a td s a klvilg kztt
lgmell (pneumothorax) amikor a td, illetve a mellkas kztt hzd savs hrtya-pr
(pleura) lemezei kz leveg kerl
ligandum egy receptormolekulhoz specifikusan kapcsoldni kpes
jelmolekula
limfocita nyiroksejt, a fehrvrsejtek egyik tpusa; B s T limfocita
lipz a zsrok emsztst vgz enzim
10
lipid zsrnem vagy zsrszer, apolros oldszerekben oldd anyag
lipolzis a neutrlis zsrok sztbontsa glicerinre s zsrsavakra
lipoprotein lipid- s fehrje-komponenst tartalmaz molekula
long-term potencici (LTP) specilis krlmnyek kztt ingersorozat hatsra
kialakul, igen tarts hatkonysgnvekeds szinapszisokban

M
msodlagos hrviv olyan kismolekulk, amelyek a membrnreceptorhoz ktd
ligandumok hatst kzvettik a sejt belsejbe (pl. cAMP, cGMP,
Ca
2+
)
maximlis ejekci maximlis kirls, a zsebes billentyk kinylst kzvetlenl
kvet szakasz a szisztole sorn a szvben
membrn hrtya ltalban a sejthrtya neve
metarteriola az arteriolkat s kapillrisokat sszekt izmosfal rszakasz,
amelybl valdi kapillrisok indulnak ki
mielin hvely az oligodendroglia (kzponti idegrendszer) vagy Schwann-sejtek
(krnyki idegrendszer) az axon krl sokszorosan krbetekeredve
akr 50-100 membrnrteget is elr szigetelst alaktanak ki
mikroboholy (mikrovillus) egyes hmflesgek sejtjeinek felletnagyobbt kpletei
(pl. vkonyblhm)
minden-vagy-semmi trvny ha inger hatsra akcis potencil jn ltre, annak
nagysga nem fgg az inger nagysgtl, mert azt csak a membrn
tulajdonsgai s az ionlis koncentrcik szabjk meg
miniatr vglemezpotencil spontn felszabadul meditorok hatsra kialakul
potencilvltozs az ideg-izom (neuromuszkulris) szinapszisban
miofibrillum egymst kvet egysgekbl (szarkomerekbl) ll kplet az
izomrostban
miogn tnus az erek (fleg artrik) simaizom eredet feszlse, amely arnyos
a vrnyomssal
mioglobin az izomban tallhat, a hemoglobinhoz hasonl szerkezet
oxignkt molekula
miozin (s aktin) az izomfilamentumokat felpt s az izom sszehzdst kivlt
fehrjk
mitokondrium a sejtek energiatermelst vgz szervecskje
mitrlis billenty a bal pitvart a bal kamrtl elvlaszt vitorls billenty
monocita nagy mret, fagocitl fehrvrsejt
monoszacharid egyszer cukor, cukor-monomer
mozgat rost efferens rost; a kzponti idegrendszerben (agytrzs vagy a
gerincvel mells szarva) tallhat idegsejtek nylvnyai, melyek a
clszerveket (lt. izmok vagy mirigyek) beidegzik
multipolris idegsejt sok nylvny idegsejt, a legtbb neuron ilyen
muszkarinikus ACh-receptor olyan ACh receptor, amelyen a muszkarin utnozza az
ACh hatst


11
N
NAD (nikotinsavamid-adenin dinukleotid) hidrogn felvtelre kpes koenzim
nefron a vese elemi mkdsi egysge; rszei a glomerulus, a proximlis-
s disztlis tubulusok a Henle-kaccsal valamint a gyjtcsatorna
Nernst egyenlet az elektrokmiai potencil nagysgt meghatroz egyenlet idelis
rendszerekben
neurit lsd axon
neuroendokrin rendszer a hormonlis s idegi szablyozs egysges rendszere
neurokrin kommunikci a kmiai kommunikci egy formja, amelyben a kld az
idegsejt, a kibocstott anyag (neurotranszmitter) pedig (a
szinaptikus rsen t) a posztszinaptikus (ideg-, izom-, esetleg
mirigy-) sejtre jutva fejti ki hatst
neuromodultor a neurotranszmitterekre adott vlaszt mdost jelmolekula
neuromuszkulris vglemez (ideg-izom ttevds) a mozgatneuron s az izomsejt
kztti szinapszis
neuron idegsejt
neurotranszmitter az idegsejtek tvivanyaga vagy meditor anyaga
neutrlis zsrok glicerinbl s hrom zsrsavbl ll, semleges kmhats szterek,
lipidek
neutrofil semleges kmhats festkkel festhet; pl. semleges kmhats
festkkel festhet szemcsket tartalmaz ~ granulocita
nikotinikus ACh-receptor olyan ACh receptor, amelyen a nikotin utnozza az ACh hatst
Nissl-llomny szemcss endoplazmatikus llomny az idegsejtben
normotp ingerletkpzs az elsdleges ingerletkpz hely aktivitsa vezrli a
szv sszehzdsait
nvekeds a mret s/vagy a sejtszm vltozik (mennyisgi vltozsok)
nukleotid a nukleinsavak pteleme; szerves bzis + (dezoxi)ribz +
foszforsav alkotja
nukleozid a nukleotidhoz hasonlt, de foszforsavmaradkot nem tartalmaz
molekula
nyirok a szvetkzti folyadkbl s a benne lv oldott s trmelkes
anyagokbl kpzd testfolyadk
nyomelem olyan elem, amelynek jelenlte igen kis koncentrciban szksges
a szervezet normlis mkdshez (Fe, I, Zn, Co, Mn, stb);
sszmennyisgk mintegy 0.01%
nyugalmi potencil (membrnpotencil) a membrn kt oldala kztt fennll elektromos
feszltsgklnbsg (potencilklnbsg)

O
obligt reabszorpci az a folyamat, amelynek sorn az ultraszrssel a tubulusokba
kerlt vz s a benne oldott anyagok egy jelents rsze minden
krlmnyek kztt visszaszvdik
dma a sejtek kztti (intersticilis) folyadk felszaporodsa
oldallnc az aminosavak alfa sznatomjhoz kapcsold csoport; tgabb
rtelemben egy sznlncrl legaz rvidebb lncelem
12
oligodendroglia a kzponti idegrendszerben ez a gliasejt a krnyezetben thalad
axonok krl a mielin-hvelyhez hasonl szigetelst alakt ki
oxidatv foszforilci ld. terminlis oxidci
ozmol (s miliozmol) a vr ozmozisnyomsnak mrtke, NaCl oldat ozmotikus
tmnysgnek ekvivalensben kifejezve
ozmolalits az oldatban tallhat valamennyi oldott rszecske mollis
koncentrcijnak sszege; mOsm [milliozmol]/kg H
2
O
ozmolarits tkp. azonos az ozmolalitssal, de trfogatra vonatkoztatva; mOsm
[milliozmol]/l H
2
O
ozmzis tkp. a vz diffzija a fligtereszt hrtyn t; a vz a hgabb oldat
fell a tmnyebb fel ramlik koncentrci gradiensnek
megfelelen

P
pacemaker ritmuskelt sejtcsoport (esetleg mestersges eszkz)
parakrin kommunikci a kmiai kommunikci egy formja, amelyben a kld sejt a
kzelben lv nhny tz, szz vagy ezer sejt fel kld
jelmolekult (pl. szveti hormont) a sejtkztti tr kzvettsvel
parcilis nyoms gzkeverkekben (pl. leveg) az egyes gzok nyomsa, ha egyedl
tltenk ki az adott teret
peptid a fehrjknl rvidebb aminosav-polimer
peptidkts kt aminosav karboxil- ill. aminocsoportja kztt vzkilpssel
kialakul kts
perctrfogat a szv ltal egy perc alatt kilktt vrmennyisg
perfzi tmoss, tramoltats
perifris fehrje a sejtmembrn kls vagy bels fellethez asszocildott
membrnfehrje
perikarion az idegsejt sejtmag krli rsze, a sejttest
perisztaltika a gyomor-blhuzam hosszanti irny, fregszer mozgsa, amely a
bennket (beltartalmat) tovbbtja
permeabilits teresztkpessg; a membrnon t trtn diffzi nagysgt ler,
az anyagtl s a membrntl fgg jellemz
pinocitzis folykony anyagok felvtele endocitzissal
pirimidin N-tartalm gyrt tartalmaz vegylet; a nukleinsavat felpt
bzisok kzl ilyen vza van az uracilnak, timinnek s citozinnak
pitvar-kamrai (atrio-ventricularis) csom msodlagos ingerletkpz s -vezet
hely a pitvar-kamrai hatron
plat a szvizom akcis potenciljnak azon szakasza, amely alatt a
feszltsg kzel lland
pneumothorax lgmell; a mellhrtyk srlse miatt a leveg a kt mellhrtya
lemez kz tud hatolni, gy cskkentve a td mozgst
Poiseuille trvny folyadkok merev fal csben val ramlst a nyomsklnbsg, a
cs keresztmetszete s a folyadk viszkozitsa fggvnyben ler
egyenlet
polros lsd hidrofil
polipnoe a normlisnl szaporbb lgzs
13
poliszacharid sok egyszer cukorbl felpl makromolekula, cukorpolimer
portlis kerings klnleges vns (ritkbban artris) rrendszer, amelyben az
sszeszedd vnk tvolabb jra kapillrisokra oszlanak szt s
egy msodik szervet is behlznak (pl. mj, illetve hipofzis kapur-
rendszer)
posztganglionris idegdc utni; a vegetatv idegrendszer tkapcsolds utni
vgrehajt idegrostja
posztszinaptikus potencil (PSP) az ingerlettads szempontjbl a szinapszisban ksbb
elhelyezked idegsejt membrnjn keletkez helyi
potencil(vltozs); lehet serkent (EPSP), illetve gtl (IPSP)
poszttetanikus potencici (LTP) ingersorozat hatsra kialakul hosszabb idej
hatsnvekeds a szinapszisban
preganglionris idegdc eltti; a vegetatv idegrendszer mg t nem kapcsoldott
vgrehajt idegrostja
prekapillris szfinkter a kapillrisok eredsnl tallhat izomgyr, amely a kapillrisok
vrtramlst szablyozza
presszor kzpont a nyltveli hlzatos llomny dorzolaterlis rszn elhelyezked
terlet, amelynek ingerlse a szimpatikus rostokon keresztl
fokozza a szvmkdst, sszehzza az ereket s gy nveli a
vrnyomst
protein (proteios= els a sorban; grg) fehrje
protein kinz fehrjkre foszforsavmaradkot kt enzim
proximlis kzeli; lt. a trzshz/sejttesthez kzelebb es struktra
pszeudounipolris idegsejt ltszlag egy nylvnnyal rendelkez idegsejt, a nylvny
azonban a sejttest kzelben kt egyenrtk gra oszlik; pl.
gerincveli hts dc idegsejtjei
pufferek a savas illetve lgos irny pH-eltoldst megakadlyoz, ltalban
gyenge savbl s bzisbl ll kmiai rendszerek
pulzustrfogat egy szisztle alatt a szvbl kilktt vrmennyisg; lkettrfogat
purin kt N-tartalm gyrbl ll vegylet; a nukleinsavat felpt
bzisok kzl ilyen vza van az adeninnek s a guaninnak
Purkinje rostok a Tawara szrak sztgazsval keletkez finom rostok a szv
ingerletvezet rendszerben

R
rngs egy akcis potencil ltal kivltott egyetlen izomsszehzds s
elernyeds egyttese
Ranvier-befzds a mielin hvelyes axonokon a szomszdos Schwann-sejtek kztti
rs, ahol ionok tlpse lehetsges az axon membrnjn t
reabszorpci visszaszvs; a szervezetben az reges szervek (pl. vesetubulusok)
belsejbe jut anyag jrafelszvsa a vrbe
receptor potencil az rzsejtekben keletkez helyi potencil(vltozs)
refrakter stdium az az idszak az akcis potencil alatt s kzvetlenl utna, amikor
a membrn nem (abszolt ~), vagy csak nagy ingerrel (relatv ~)
ingerelhet
repolarizci az eredeti nyugalmi potencil helyrellsa az akcis potencilt
kveten
14
respircis lgzsi
respircis leveg egy nyugodt llegzetvtellel beszvott s kifjt levegmennyisg
retrogrd visszafel irnyul; lt. a sejtmembrn (nylvnyok) fell a sejttest
fel irnyul anyagszllts
rezidulis leveg az erltetett kilgzst kveten a tdben marad, el nem
tvolthat levegmennyisg
rezidulis trfogat (szvciklus) a szisztole vgn a szvben visszamarad vrtrfogat
rezisztencia r arteriola; az artrik folytatsa a kapillrisok fel, falban simaizom
tallhat, keresztmetszetnek vltozsa a vrnyomst s a
vrramls sebessgt jelentsen befolysolja
riboszmk a sejtben a fehrjeszintzist vgz, ribonukleinsavbl s fehrjbl
ll gmbcskk
rohamperisztaltika a vkonybl feszlsbl kiindul, a blrendszer egszn vgfut
gyors s erteljes perisztaltikus hullmok; gyakran szkelshez
vezet
RPF (renal plasma flow) a vesn idegysg alatt traml plazmamennyisg
rosztrlis (rostralis) feji, fej irny, elre irnyul

S
Schwann-sejt a perifris (krnyki) idegrendszerben fut axonok szigetelst
biztost gliasejt
simaizom rendezett rostszerkezetet nem mutat, fleg a zsigerek falban lv
izomflesg, amelynek tnusa van s nmagban (idegi hats
nlkl is) is kpes sszehzdsra
sinus caroticus a fejverr (a. carotis) kettgazsnl tallhat rtgulat; falban
vrnyomsrzkel receptorok vannak
skalris elektrokardiogram a szv elektromos vektornak skalris mennyisgg val
transzformlsa kt elektrdot sszekt egyenesre val vetts
tjn
specificits egy adott szllt molekula, receptor vagy enzim, trszerkezetbl
kvetkezen, csak kevs, vagy akr csak egyfle molekulhoz
kpes kapcsoldni
spirometria a lgzsi trfogatok mrsnek mdszere
Starling hipotzis a nyirokkpzds s felszvds magyarzata a szvetekben; a
folyadkramlst a vrplazma s a szvetkztti folyadk kztti
hidrosztatikai s ozmotikus nyomsklnbsgek szabjk meg
szacharz rpacukor; fruktzbl s glukzbl ll diszacharid
szaltatrikus vezets a mielin hvelyes axonokon akcis potencil csak a Ranvier-
befzdseknl alakul ki; az interndiumon bell az akcis
potencil minimlis idksssel vezetdik, mintegy befzdsrl
befzdsre ugrik
szarkolemma az izomrost membrnja
szarkomer kt Z-lemez kztti rsz a miofibrillumban, az izomszlak elemi
egysge
szarkoplazma az izomrost sejtplazmja
15
szarkoplazmatikus retikulum az izomrostban az endoplazmatikus retikulum
megfelelje, fontos Ca-raktr
szaturci teltds; a szlltand molekulk szmnak nvelse a
koncentrci nvelsvel egyre kevsb nveli a szllts
sebessgt, mivel a hordoz fehrjk egyre kisebb rsze lesz szabad
llapotban
szekrci kivlaszts, kirts; ltalban a sejtek ltal kibocstott anyagok
kirtsnek folyamata (mirigyek, vese, stb.)
szlkazn funkci az aorta azon kpessge, hogy a kilkds alatt kitgulva befogadja,
a billentyk zrdsa utn pedig fokozatosan kinyomja a szvbl
tvoz vrmennyisg egy rszt (gy mkdik a duda vagy a
kovcsok fjtatja is)
szemipermebilis hrtya fligtereszt hrtya, az oldott rszecskk tjutsa csak bizonyos
mrethatrig lehetsges
szeptum a jobb s baloldali pitvar illetve kamra kztti elvlaszt svny
szimpatikus dclnc a gerincoszlop mellett hzd dcok (idegsejttmrlsek)
sorozata, amely a preganglionris szimpatikus rostok
tkapcsoldsra szolgl
szinapszis az idegi ingerletttevds helye, a pre-s posztszinapszisbl s
szinaptikus rsbl ll
(norml) szinusz aritmia a szv szinusz csomjnak a lgzssel sszefgg egyenetlen
ritmusa (belgzskor tmeneteileg gyorsul, mg kilgzskor
tmenetileg lassul a szvfrekvencia)
szinusz csom a szv elsdleges ingerletkpz helye a jobb pitvarban (flcse)
szisztle szvsszehzds, a szvciklus kevss vltoz hosszsg
szakasza
szvciklus a szv teljes sszehzds-elernyedsi folyamatnak sszessge
szvizom a szv falt alkot, harntcskolatot mutat, de a vzizomtl eltr
szerkezet izomfajta; szoros (elektromos jelleg) ingerlettvitellel
(funkcionlis syntitium)
szomatikus testi; az idegrendszerben a brt, izmokat, zleteket ellt (mozgat
s rz) krnyki idegrendszer neve
szplanchnikus (splanchnicus) hasregben tallhat zsigeri- (eredetileg a n.splanchnicus
ideg ltal elltott terleten lv)
szummci (idbeli s trbeli) egyazon szinapszisban egymst kveten vagy
szomszdos szinapszisokban egyidben keletkez szinaptikus
potencilok sszegzdse

T
tapads az izmok rgztse a mozg csontelemhez
Tawara-szrak a His-kteg folytatsa a bal s jobb oldali szvflben, a szv
ingerletvezet rendszernek rsze
tejcukor (laktz) glukzbl s galaktzbl ll diszacharid
teltetlen zsrsav egy vagy tbb ketts ktst tartalmaz zsrsav
telodendrion lsd vgfcska
trlland az a tvolsg, amennyi alatt a membrnon dekremensen terjed
potencilvltozs e-ad rszre cskken
16
terminlis oxidci (oxidatv foszforilci) az energianyer folyamatok utols fzisa,
melyben a reduklt koenzimekbl szrmaz hidrogn-elektron pr
energijt a sejt az ATP-be pti be; az alacsony energiatartalm
hidrogn-maradk a lgzsi oxignnel vegylve vizet kpez
tetanuszos sszehzds ingersorozat hatsra ltrejv tarts sszehzds;
rngsok sszeaddsa a harntcskolt izmokban
tight junction szomszdos sejtek membrnjai kztti szoros kapcsolat
tovaterjed vlasz /akcis potencil vltozatlan nagysggal terjed potencilvltozs
az ideg s izomsejtek membrnjn
trachea lgcs; a lgvezetk rendszer fels szakasza
trikuszpidlis billenty a jobb pitvart a jobb kamrtl elvlaszt vitorls billenty
transzmembrn membrnon keresztli
transzmembrn fehrje a sejtmembrnba gyazott fehrje, amely tnylik a membrn
egyik oldalrl a msikra
trombzis egy r elzrdsa a benne keletkezett vrrg miatt
T-tubulus a szarkolemma (izommembrn) betremkedse, amely a
szarkolemma ingerlett a szarkoplazmatikus retikulumhoz
tovbbtja
tubulris maximum a vissza(fel)szvsban szerepet jtsz szllt-fehrjk vges
kapacitsbl ered hatrrtk, amelynl magasabb koncentrci
esetn mr nem az egsz anyag szvdik vissza (fel)
tubulus vesecsatorncska
tllvs az akcis potencil azon szakasza, ahol a membrnpotencil
pozitvv vlik, vagyis a bels felszn tmenetileg pozitvabb vlik
a klshz kpest
turbulens ramls a folyadk elemi rszecski rvnyl, rendezetlen mozgst
vgeznek a tr minden irnyba

U
ultrafiltrci (ultraszrs) a vese glomerulusaiban zajl szrsi folyamat, ahol a vr
vztartalma a benne oldott kismret molekulkkal egytt a
vesetubulusokba szrdik, mg a kolloid- s sejtes elemek
visszamaradnak; a vizeletkpzds els lpse
unipolris idegsejt egy nylvny idegsejt
urea (karbamid) nitrogn tartalm vegylet, amelyet a vese aktvan szekretl; a
nitrogn-rts f tja
uthiperpolarizci az akcis potencilt kvet hiperpolarizci, a membrnpotencil
tmeneti nvekedse negatv irnyban

V
Valsalva manver zrt hangszlak s ggefed mellett vgzett erteljes kilgz
erfeszts, amelynek hatsra a mellkasi nyoms nagy mrtkben
nvekszik
varrat a koponya lapos csontjait sszekt csontheg
vazodilatci az r keresztmetszetnek nvekedse, rtguls
vazokonstrikci az r keresztmetszetnek cskkense, rszkls
17
vzizom ld. harntcskolt izom; rendezett aktin-miozin rostokat tartalmaz,
csak idegingerletre sszehzd izomfajta
vegetatv zsigeri; a zsigereket ellt krnyki idegrendszer (szimpatikus,
paraszimpatikus, enterlis) neve
vgfcska az axon rvid, sokszorosan elgaz elvgzdse, ld. telodendrion
vglemez potencil az ideg-izom ttevdsben a izomrost membrnjn keletkez helyi
potencil(vltozs)
vena cava res vna; a jobb szvpitvarba torkoll nagy vnk neve
vna elvezet (kapacits) r
ventilci a td levegvel val tszellztetse lgzs sorn
ventrikulum szvkamra
venula kis r a vns oldalon, a kapillrisok vrt gyjti ssze
ventrlis (ventralis) hasi, hasi felszni
vr-agy (agy-vr) gt az anyagoknak a vrbl az agyba jutst korltoz struktra; a
kapillrisok falt alkot endotlsejtek, az agyszvet periciti s
egyes gliasejtek alkotjk
vralvads a vrzst csillapt bels folyamatok sszessge, rsszehzds,
vrlemezkk kicsapdsa, vrrg kpzse (hemosztzis)
vertebrlis gerinc-
vezikulum (szinaptikus) hlyagocska
viszkozits a folyadkok bels srldsa, amely ramlsi sajtsgaikat
alapveten meghatrozza
vitlis kapacits a maximlis be- s kilgzs trfogata

Z
zsebes billenty az aorta s a td artria kiindulsnl tallhat billenty
zsigerek a bels szervek sszefoglal neve; a keringsi-, lgz-,
tpllkozsi-, hgy-ivari rendszerek, valamint a mirigyek
sszessge
zsrmobilizci a zsrok lebontsa alkotikra s azok kirtse a vrbe
zsrsavszintzis hossz sznlnc zsrsavak ellltsa enzimatikus ton acetil-
koenzim A-bl a sejteken bell (NADPH-t ignyel)