kaedah altenatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 20 J

Kaedah Kelapan

, ; t' I

huruf' e ' ditulis sebagai ~ bagi membezakan perkataan yang

..

mempunyai dua makna .

contoh :

gelang

••

semak

••

rnJDo

perang

l,-----------,J

kaedah altenatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

Pelajaran 21

Kaedah Kesembilan

semua huruf sukukata kedua dikekalkan pada jenis perkataan yang seperti in i .

contoh :

tupai ~I(j;
.,
gulai l5'1§'
.,
petai ~U
.,
pulau J~) cabai

[!]Oo

sunqai

lambai

kaedah altenatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 22 J

Kaedah Kesepuluh

huruf'.J ' bagi menggantikan huruf' ' V ' dalam tulisan rumi .

contoh :

van

vanila

virus

vaksin

violin

~~j J~j

.,

visual

dividen

volvo

~DD

VERSION

kaedah altenatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 23 J

Kaedah Kesebelas

ejaan pinjaman bahasa Inggeris yang menggunakan huruf' ' 5 ' dihujung hendaklah ditulis dengan huruf ' cr' , yang berasingan .

contoh :

indeks o: clM\
., .,
teks ~
v: ..
sarns v: J~~
.,
msurans v: j \.J->-o~ \
.,
kompleks t.f~~
.. konteks

~DD

~S\E.RED v~

1-'0 ~~

§ REGISTERED %

VERSION

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 24J

Kaedah Kedua 8elas

perkataan dari bahasa Arab atau bahasa Inggeris hendaklah ditulis mengikut ejaan asalnya .

contoh :

qunut

solat

asal

taat

faham

sivik

romantik

elektronik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful