You are on page 1of 19

Written by Ngoc Bach

Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 1
B KP T HC IELTS
T CON S 0 LN 8.0
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 2

MC LC

GII THIU ............................................................................................................................................... 3
PHN 1: T HC IELTS T CON S 0 LN 4.5~5.0 ......................................................................... 4
I. T NH GI TRNH TING ANH .......................................................................................... 4
II. PHNG PHP T HC: ................................................................................................................ 5
PHN 2: T HC IELTS T 5.0~5.5 LN 8.0 ...................................................................................... 7
I. LISTENING .......................................................................................................................................... 7
II. READING.......................................................................................................................................... 10
1. PHNG PHP C LN TRNH C TING ANH NI CHUNG ............................... 10
2. LUYN READING SKILLS CHO IELTS .................................................................................... 13
III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 15
1) Tips ca Simon cho IELTS Speaking ............................................................................................. 15
2) Link download : 31 formulas ielts speaking .................................................................................. 15
3) Ielts Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers ............................................................. 15
IV. WRITING ......................................................................................................................................... 17
I. n li ng php c bn ................................................................................................................... 17
II. Luyn IELTS Writing .................................................................................................................... 17Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 3


GII THIU

Xin cho cc bn, mnh l Ngc Bch. C th cc bn bit n note Phng php t hc IELTS t 5.5
ln 8.0 trong 6 thng ca mnh vit nm trc. (Bn no cha c c th xem ti y:
http://scholarshipplanet.info/vi/bi-kip-tu-hoc-ielts-tu-5-5-len-8-0-trong-6-thang-by-ngoc-bach/)

Sau hn 8 thng, c nhiu ti liu mi hay hn xut bn (hoc c bn mm), bn thn mnh trong
qu trnh dy hc cng c kt c nhiu phng php mi ( c chng minh bng kt qu ca
hc sinh mnh dy), mnh thy cn thit phi vit mt note mi cp nht v b sung chi tit li note
Phng php t hc IELTS t 5.5 ln 8.0 trong 6 thng. Mc ch khng g khc hn l gip cc bn t
hc IELTS c mt phng php t hc hiu qu cao m li p dng n gin, d dng.
Hy vng y s l mt ti liu hu ch cho tt c cc bn ang n thi IELTS, c bit l cc bn khi A,
cc bn c trnh ting Anh cha tt.

Cm n cc bn rt nhiu !
Ngc BchWritten by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 4

PHN 1: T HC IELTS T CON S 0 LN 4.5~5.0

I. T NH GI TRNH TING ANH
bit trnh ting Anh ca bn ang u, bn c th lm gip mnh 2 bi test sau:
Check Your English Grammar Level (kim tra trnh ng php)
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10713&Itemid=473
Check your English level online for free (kim tra kh nng nghe c)
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11400&Itemid=517
- Di 50 im-> Trnh ting Anh ca bn cha tt, bn nn i hc nu mun trnh ln nhanh hn
(hoc t hc theo phng php di). Nn i hc 2 lp sau:
+ Mt kha ng php c bn
+ Mt kha ng m c bn (dy cch pht m, tra t in, c phin m)
Bn ch cn hc trung tm i tr thi, khng phi ra ch trung tm t qu lm g. Nn hc ngi Vit
(tt nhin l bn tin tng c) s tit kim v hiu qu hn
- Trn 50 im->Trnh ting Anh mc Intermediate Level, bn c th bt u hc IELTS lun c
ri.


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 5

II. PHNG PHP T HC
trnh ny, mnh gi cc bn nn tp trung n ng php c bn, luyn pht m, c truyn ting
Anh ci thin trnh ting Anh ni chung trc .
+ NG PHP:
2 quyn sch ng php cc hay mnh gii thiu cho cc bn:
English Grammar in Use (4th edition)
Link download:
https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c
pass: ngocbach
A practical english grammar (4
th
edition)
Link download:
https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt
pass: ngocbach

n ng php cho IELTS cc bn dng 2 quyn ny (hc 1 trong 2 quyn cng c, khng cn hc c
2 nu hn ch v thi gian).

+ PHT M:
B American Accent Training ca Ann Cook. Link down di y gm 1 ebook km 5cd:
http://www.mediafire.com/?ttjzji4hm54
http://www.mediafire.com/?tyjjywmzluk
http://www.mediafire.com/?rrgvmtmnfi3
http://www.mediafire.com/?mytlmzdilkm
http://www.mediafire.com/?ngmnmyvkqwu
http://www.mediafire.com/?2pfc5jdoj2or0u2
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 6

+ LUYN C:
B truyn Oxford Bookworm Library cc hay. ng tham c nhiu, chn 1 quyn bn thch v ph hp
vi trnh ri c thi. Khng khuyn khch down ht c b (thng mang tnh su tp hn).
https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxYWVjQmN5N1FnZ00/edit?usp=sharing
+ K NNG THI IELTS t 5.0~5.5 :
t tm 4.5~5.0 IELTS ng nhin bn cn hc thm cc k nng cho IELTS mt cht. Hc b sch
Complete IELTS Bands 4-5 ca nh xut bn Cambridge l ok. Sch ny dnh cho nhng bn c nh
hc IELTS nhng mi ch trnh c bn, mi bt u. Sch s cung cp cc thng tin chi tit, li
khuyn v bi tp cho ngi hc v IELTS.
Download sch + audio:
http://www.mediafire.com/download/3u54of1ooq8tmcs/Complete_IELTS_Band_4-5.rar
pass: ngocbach
t 4.5~5.0 IELTS thc s khng kh cht no. Bn ch cn hc ng theo cc ti liu mnh ch trn
l ok.Nhiu bn mua c chng ti liu, down c ng sch, ng k hc nhng kha 17-18 triu ch t
4.5~5.0 mnh thy qu lng ph v khng ng cht no.
Hc theo cch trn sau bao lu t 5.0 ?
Cu hi cn ty vo chm ch, tp trung ca cc bn, nhng thng thng vi cc bn hc sinh mnh
dy (hay t vn phng php hc) th mnh thy nh sau: Lc u trnh l con s 0 (trc y vn hc
ting Anh nhng nghn nm khng ng n) tm 2 thng (mi ngy 2-3 ting) hc theo cch trn -
>4.5~5.0 IELTS.


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 7

PHN 2: T HC IELTS T 5.0~5.5 LN 8.0

I. LISTENING
Phng php luyn nghe hiu qu nht (c bit vi lm bi nghe trong k thi IELTS) m mnh c bit
v p dng hiu qu l NGHE V CHP CHNH T. Bn nghe v chp chnh t li 100% nhng
g bn nghe c. Bn nn kt hp luyn nghe v luyn pronounciation lun (luyn nghe vi ni bao gi
cng nn luyn song song). C th phng php ny nh sau:

+ Bc 1: tm mt ngun pht ting Anh chun (ni v ch m bn thy hng th) v phi c
ph (nht thit phi c)

Di y l mt s ngun mnh nghe. Bn no bit ngun nghe khc (lu l c transcript) th
comment vo y share cho mi ngi cng luyn tp nh.

Ngun nghe cho bn mi bt u
http://learningenglish.voanews.com/ ( anh m) -> chn level mi bt u nh
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/ (anh anh)
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts (anh anh)

Nng cao:
http://learningenglish.voanews.com/ ( anh m)
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine (anh anh)
http://breakingnewsenglish.com/ (anh anh)
http://www.cnn.com/studentnews/ (anh m)
http://www.ted.com/ (tng hp)

Lu :Nu bn mun luyn thi IELTS l chnh th nn chn ngun ni ging Anh Anh nghe.
ang nghe quen ging Anh-M i thi IELTS ton ging Anh-Anh cng kh mt y v mt s t ngi
Anh pht m rt c trng v rt khc vi ting Anh M.

+ Bc 2 (giai on au kh nht ): Listen and transcribe it

Bn nghe v chp li tt c nhng g bn nghe c. Bn nghe 1 cu hoc nu khng kp th nghe na
cu, pause, ri chp li. C th nghe i nghe li 3 ln ri chuyn cu khc. Nghe c 6,7 cu th
gi transcript ra so snh.ng nhin l vic ny s rt kh, bn s mc phi rt nhiu li sai v khng
nghe c nhiu t (c th l t mi bn cha bit, hoc t bn bit nhng bn li pht m sai -> nghe
sai). Hi u th transcribe CNN student news, mnh sai toe tot. Khng sao, kinh nghim y ca
mnh l: c nghe, c vit ra tt c nhng g bn nghe c (on c) ri so snh vi transcript v rt

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 8

kinh nghim dn dn. Bn s tin b nhanh hn bn ngh rt nhiu. Sau ny, bn s thy do phi chp
chnh t 100%, nhng t lc nghe hay st nh and the, t c s nhiu hay khngbn nghe s rt r.
V n khi quay li lm listening IELTS th -> Easy as eating pancakes.

Lu :
Phn mm nghe mnh khuyn cc bn nn s dng luyn bc 2 ny l GOM player thay v trnh
chi nhc mc nh window media player. Phn mm ny bn c th nghe t on A n B, tua i hoc
tua li trong bao nhiu giy bng phm ttv rt nhiu tnh nng hu ch khc. Phn mm No.1 luyn
nghe t.a m mnh vote. Down ti y:
http://www.download.com.vn/timkiem/GOM+Player/index.aspx

+ Bc 3: Tp c li theo transcript v thu m li so snh
bc ny, bn hy nghe tht k pht thanh vin c, nhn nh, ni m, ln xung u. Bn bt chic
ging ht th ri c. Sau nghe li phn thu m ging c ca mnh, xem ch no cha ging th c
li. Sa n khi nghe li thy ng th thi.
Cng vic ny cng kh l nn nhng y l cch luyn Pronunciation cc k hiu qu. Bn thn mnh
duy tr tp ni theo cch ny lin tip trong 2,5 thng. Kt qu rt tuyt vi khi ni chuyn vi mt bc
Ty, bc khen mnh pht m hay v hi nc ngoi ah lm mnh sng rn.

Lu :
+ Bn hy mua mt tai nghe c mic. Loi no cng ok ty ti tin ca bn (Nn luyn nghe bng tai nghe
cho ging vi khi thi v tp trung hn). i thi tht th bn c nghe tai ko dy xn (mnh thi IDP nn ko
bit thi BC th th no) nghe sng hn tai nghe nh nhiu.

+ Dng phn mm Audacity thu. y l phn mm kh nh gn v tin thu m. (bn thu m
luyn speaking ch ko phi ht hay rap nn ko cn soft kiu Cool edit pro hay Adobe audition lm g cho
nng my :D ).Link download:
http://download.com.vn/audio+video/video+editor+studio/5346_audacity.aspx

Nu bn ang dng smartphone, hy search trn store v down app tedictv hc.Apps ny s h tr
bn vit chnh t theo phng php trn mnh ni. Ngun ting anh l web: ted.com.
Lc vit chnh t bn s c ty chn hin transcript dch ting Vit nn s d dng hn kh nhiu.Nu
dng android ging mnh c th vo appstore.vn down v free.
Link down:
http://appstore.vn/android/index.php/details?id=com.egloos.scienart.tedictpro

CC CU HI XUNG QUANH VIC LUYN NGHE BNG PP CHP CHNH T

1.Nghe sau bao lu th c kt qu ?
p:y l phng php gip bn ln trnh nghe nhanh nht m mnh bit. Thng thng hc sinh ca
mnh i thi, mi ngy nghe 2,3 ting, sau 2 thng trnh nghe s tng t 22-23 cu ln 30-32 cu.Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 9

2. Ti sao ti nghe lu m khng c kt qu ?
p:Mt s bn c hi cu ny. Mnh c hi cc bn l nghe mi ngy bao lu th cu tr li l : 30 pht.
30 pht qu ngn v thc s khng . Bn nn nghe t nht 1 ting hoc 2 ting mt ngy thy kt
qu c nhanh hn.Min l bn kin tr, chu kh phng php ny nht nh c tc dng vi bn.


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 10

II. READING
Mnh chia lm 2 qu trnh: c ln trnh Reading ting anh ni chung + luyn skill thi IELTS
1. PHNG PHP C LN TRNH C TING ANH NI CHUNG

Reading l phn m tips, cc mo s gip bn nng im s kh nhiu ( di mnh c trch dn mt s
link tips Reading m mnh su tm trn mng). Tuy nhin, thc s nng trnh Reading ca bn ln,
bn phi c ti liu ting anh tht nhiu v c vn t vng phong ph. cng l hng pht trin lu
di cho kh nng ting Anh ca bn ch khng phi ch n thi IELTS xong ri thi.

Phng php m mnh mun chia s vi cc bn nng trnh phn Reading trong IELTS ni ring v
ting anh ni chung l The Free Reading Technique. Phng php ny do tc gi Hung Q.pham vit
trong quyn 5 steps to speak a new language,bn c th tm c nu thch. bi ny, mnh ch trnh by
nhng ni dung quan trng nht (m thc ra bn cng ch cn bit th, khng cn nghin cu su hn lm
g) v thm mt s kinh nghim thc t ca mnh khi p dng phng php ny.

Bc 1: Tm mt ngun ti liu Ting Anh ph hp m bn cm thy hng th, thch c. Cc ngun
mnh gi bn c th c nh:

Cc trang tin online: Vietnament, vnexpress bn ting anh

Nhiu thy, c khuyn bn rng khng nn c v vn phong Vit Nam. Nhng theo mnh, vic c cc
trang ny vn c ch, gip bn b khp hn nu thy c cc ngun di kh qu

BBC, CNN, new york times (US), the guardian (UK)

Science
http://www.sciencedaily.com/
http://www.newscientist.com/

Economy
http://hbr.org/ (vo blog)
http://www.forbes.com/
http://www.economist.com/

Technology
http://www.cnet.com/
http://www.pcworld.com/

Sport
http://espn.go.com/Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 11


Cc truyn ting Anh:

Bn c th down cc ebook truyn ting anh v c trn pc, laptop, ipad, iphone, smartphone... ng c
kiu Manga ting Anh nh Doremon, Dragonball, Bleach, Naruto lm g. V cu c truyn tranh vit
rt khc, v ni tht mnh thy a phn cc bn xem tranh nhiu hn l c ch.Cng ng tn tin mua
sch ch ting anh v th nht l t, th hai l khng p dng c phng php ny (mnh s gii thch
ngay di y).

Mt s ebook mnh recommend:

+ Oxford Bookworm Library: B sch ting anh ca Oxford dng hc t vng, sch c vit theo
kiu truyn (story) theo nhiu cp t d n kh. Down ti y:

http://vuontoithanhcong.vn/index.php?/topic/23235-tr%E1%BB%8Dn-b%E1%BB%99-
truy%E1%BB%87n-oxford-bookworm-library-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh/

+ Series truyn kinh d cho tr con ca R.L. STINE: Truyn ny kh ph bin vo nm 1994. Ti Vit
Nam sri truyn Goosebumps ca Stine c dch sang ting vit v nhanh chng tr thnh b truyn n
khch, c s n nhn ca ng o c gi. Mi truyn kh ngn, ngn t vit cho tr em nn rt n
gin v d hiu, li cun, thch hp c mt mnh trong m ti c n :)). Xem preview ti y:

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=384462
Down ti y:

http://kickass.to/62-goosebumps-mobi-by-r-l-stine-t7712319.html

+ Harry potter, cc truyn khc: truyn no cng c, nhng tt nht ng di qu v thch hp vi
trnh ca bn.

Bc 2: c vth gin

Lu : Trc khi bt u bc 2: bn hy tm mt t in Anh-Vit c chc nng Click & see (t in
Lc vit, Lingoes, cc t in online nh: tratu.soha.vn, vdict.com). Chc nng click & see: ngha l
gp t mi bn ch cn ch chut vo y (nhn km phm alt hoc ctrl) l ngha ting vit ca t s
hin ra.
c bo online hay c ebook bn u c th dng chc nng click & see ny.

Khi c, bn:
+ ng c gng take note bt k cu trc, t vng kh hoc mi no
+ ng p bn thn phi nh bt k t mi no
+ Khng cn gch chn, hay note vng g , khng cn thit
+ Khng cn c gng on ngha ca t da vo ng cnh lm g

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 12

Bn ch cn c vth gin, enjoy ni dung truyn, bi bo. T mi no khng hiu th dng t in
tra, tra bao nhiu ln ty bn. Khi c, c th bn s gp cc cu d bn c tra t in cng khng hiu.
Khng sao, n gin l b qua cu y i, c tip. Lc u c th mt rt nhiu thi gian bn mi c
xong mt quyn sch. Nhng n ln 2,3 bn s thy bn c rt nhanh. Thm ch nhanh gp i lc c
quyn 1.

Ti sao phng php ny li c tc dng ?
c theo phng php ny, sau khi c xong mt vi chng ca quyn sch. bn s thy c nhiu t
mi bn gp i gp li nhiu ln. V mi ln tra ngha l mt ln bn nh ngha ca t vng . Ngoi ra,
vic gp t mi trong cc on vn khc nhau, cc ng cnh khc nhau s gip bn hiu r c cch s
dng chng. Bn hc t mi theo mt cch hon ton t nhin v d chu.Cn i vi cc t, bn ch gp
mt, hai ln trong c chng truyn. Ok, vy khng phi l cc t common words. Bn khng cn
phi nh chng lm g.
i vi cc t tra t in khng thy ngha, bn c th vo cc trang sau tra:
www.wordreference.com
http://www.thefreedictionary.com/
www.englishclub.com
Ngoi ra, bn c th ln din n trong nc hoc nc ngoi hi ngha ca t .

c theo cch ny s gip bn cm thy d chu, thoi mi. Mnh bit l nhiu bn c truyn m chc
chc li note vng, gch chn, chp vo s t t mi, ghi flashcards chng thy cun truyn th v g
na. c 1, 2 trang bn s nhanh chng mt mi v vt c truyn ln s t ca bn ra 1 gc. Bn khng
vic g phi gng mnh hc theo cch , c t mi vo u bn mt cch nh nhng, t ng thi.

Lu :
Nu bn dng android hoc iphone, ipad, hoc cc my tnh bng android. Bn c th search app
Moon+reader:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreaderp&hl=vi

Phn mm c sch cc tt, h tr cc loi t in. Bn ci thm Bluedict v down thm d liu
dictionary ca cc b t in nh: Lc vit, oxford, cambridge voChng s gip bn c v tra t in
theo cch Click&see nh mnh ni pha trn.

Xem thm ti y:
http://www.tinhte.vn/threads/mot-so-phan-mem-tu-dien-hay-cho-android.1400248/


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 13

2. LUYN READING SKILLS CHO IELTS

Sch luyn Reading trn th trng th nhan nhn. Nhng tu chung trong cc quyn sch ch gm 2
ni dung chnh: TIPS + BI TP. Mnh gi cho bn 2 ngun HIU QU NHT
A. TIPS
TIPS lm IELTS reading theo mnh thy hay v hiu qu nht l hc theo tips lm bi ca thy Simon
(ielts-simon.com). Vy tm tips u ??? Tin vui cho cc bn, bn LyNa - hc sinh lp Writing thng
7 ca mnh tng hp cc tips lm Reading ca Simon trong 1 file duy nht. Cc bn ch vic down v
v enjoy it :D
https://www.mediafire.com/?o63ldqc6lq53eb2
Lu :
K thut hc IELTS Reading da vo bng "keyword table" do thy Simon tng kt:

1. Choose a passage from one of the reading tests.
2. Get the correct answers from the back of the book.
3. Now read the first question, underline keywords, and search for the answer in the passage - you already
know the correct answer, so your only aim is to find where it is in the passage.
4. Underline words in the passage that have the same meaning as the keywords in the question.
5. When you have done this for each question, make a keyword table.

This technique forces you to stop testing yourself. Instead, it makes you focus on finding key vocabulary
and understanding the reason for each answer. You might be surprised at the improvements you make if
you regularly practise in this way.
(ielts-simon.com)

Tuy nhin, vic theo di tng bi ring r ca thy Simon (2, 3 hm thy post 1 bi) s khin nhiu bn
hi lng tng. Rt may, bn Ly Na li tng kt sn cho chng ta trong 16 trang di y. Mt ln na
cc bn li ch vic down v n sn :D

https://www.mediafire.com/?hc492g13wlgs85t


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 14

B. BI TP
Sau khi c mo, bn cn mt ngun luyn tp cho thnh tho cc k nng :
Bn ch nn lm bi tp Reading trong cc ngun sau:
B huyn thoi Cambridge 1-9
http://www.fshare.vn/file/TAAVJM7K3T

The Official Cambridge Guide to IELTS [FULL] DVD & PDF bn p
https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxT3d2eUF1ZUpUYW8/edit?usp=sharing

B actual reading
http://www.mediafire.com/download/az1l72jozmyhk4q/ielts-reading-2007-2011.rar

pass giai nen: mycheapestsource

Link down ny c cung cp t ngun: IELTS SHARE ( IS )

Trn y l ton b b kp v bi tp cn thit gip bn t im cao trong IELTS Reading. Rt nhiu hc
sinh mnh i thi p dng t kt qu tt (R: 8.0,8.5) vi trnh trc ch tm 4.5,5.0 cho k nng
ny (hc trong tm 3 thng).Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 15


III. SPEAKING
t im cao trong IELTS speaking bn khng cn ni hay, ni iu, accent nh ngi bn x (ng
nhin bn ni ging hay th cng tt) quan trng l ni r rng, ng ng php, c s dng cc good
vocabulary (bn c th tm thy cc t ny trong 2 quyn sch mnh k di). y l phng php
gip nhiu bn hc sinh khi A ca mnh (band 4.5) hc ln 6.5~7.5. C th:
+ Bc 1: Nghe, chp chnh t + nhi li ging c ca ngi bn x
Xem phng php chp chnh t phn LISTENING. y l bc au kh nhng rt quan trng gip
bn pht m chun, v c ng iu ging ngi bn x

+ Bc 2: Hc k nng cho IELTS Speaking

1) Xem tips ca Simon cho IELTS Speaking
Tips ca Simon th hay khi ni ri. Nu bn li khng mun vo li web xem tng thng mt th c th
down file tng hp tips ca Simon pha di.

https://drive.google.com/file/d/0B-99WfA7uKpcWHhEVEl6XzMyRE0/edit?usp=sharing

2) Hc cc good vocabulary trong sch 31 formulas ielts speaking
Cc t trong sch trn mnh gii thiu rt hay v t nhin, c th gip bn t im cao trong IELTS
Speaking. V d bn ni he has a good sense of humour (band 7) thay v he is funny( band 5.0) th
trong sch ton cc cm t hay ho nh vy. Link down bn p khng c ting Trung (cha c u, bn
trn mng thng l bn ting Trung). Link do bn Horizon Tran scan tng cho page TuhocIELTS8.0.
Ch c mt yu cu l cc bn down hc ch ng mang i bn li.

https://www.mediafire.com/?tv9z9fd8xgpt25q
PASS: ngocbach

TRCH NGUYN VN ON MES CA BN HORIZON TRAN:
"Mnh mua hc, nhng tic v sch qu t nn photo li hc trn sch photo. Sn dp ny hc Scan
file cho mnh lun. Mnh chia s li cho Bch. Vic lm ny c th thit hi cho ngi lm sch bn
quyn nhng mc ch chnh nh l gip mt s bn t hc(phi ni l t hc v kh nng ti chnh hn
hp) c c hi hc.'Coi nh ,nhng ngi t hc tm ng trc vy, sau ny thnh danh, hy lm v tr
li cho i."

3) Xem phn tr li mu trong sch I elts Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers
Rt tic l hin cha c bn mm cho sch ny. Ba sch bn xem y:
http://sachhaynhat.vn/ielts-speaking-recent-actual-tests-suggested-answers-dm_i7463_c111.aspx


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 16

+ Bc 3: record, transcribe, analyse
Chn ly 1 bt k trong b Cam v tr li tt c cc phn trong Speaking. Thu m li v chp chnh
t nhng g bn ni.
Nghe li v nh gi xem bn ni sai u, cu ca bn c th improve c khng (bng cch thay cc
t easy bng cc t trong sch 31 formulas.., p dng thm cc cch trin khai ca Simon nh: idea,
explain, example cho bi ni c mch lc, r rng hn).Tip tc, lp li qu trnh trn 1,2 ln na

+ Bc 4 : tn hng thnh qu khi thy trnh Speaking ca bn thay i chng mt sau khi p dng cc
bc trn :D (mnh khng h ni qu u).Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 17

IV. WRITING

Yeah, cui cng cng n k nng mnh thch nht :D. Writing theo mnh ngh l k nng kh t luyn
nht trong 4 k nng. Nhng yn tm, mnh s hng dn cc bn phng php t hc vt qua mn
kh nhn ny. Minh chia lm 2 phn: n li ng php c bn + luyn skills cho IELTS Writing.
I. N LI NG PHP C BN
Trc khi bt tay vo luyn IELTS Writing, cc bn n ng php li cho mnh mt cht. 2 quyn ny l
:
English Grammar in Use (4th edition)
https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c
A practical english grammar (4
th
edition)
https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt
pass cho c hai link: ngocbach
Ch cc mc:
+ Cc cu trc so snh: so snh hn km, so snh cao nht Thi qu kh n, cu trc d on tng
lai (dng nhiu trong IELTS Writing task 1)
+ Mo t, cc thi, cu trc b ng, cu iu kin, mnh quan h (dng nhiu trong IELTS Writing
task 2).
II. Luyn IELTS Writing
1. Luyn IELS Writing qua knh youtube ca Ngc Bch
Thi im vit note PHNG PHP T HC IELTS T 5.5 LN 8.0 trong 6 thng, mnh c nh
l lp mt knh youtube dy IELTS Writing h tr cc bn t hc k nng kh nht ny. V tnh n
gi (27/08/2014) mnh post c 8 videos, v mnh t ho l knh youtube ny gip rt nhiu bn
t hc IELTS Writing t im mong mun (nhiu bn thm ch kt qu cao: 7.0~7.5 Writing ch
bng vic xem knh youtube ny)
V n y:
https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/videos
Slide bi ging full trong cc video (update n ngy hm nay 27/08/2014):
https://www.mediafire.com/?2o1a0y0bv02yk5j


Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 18

2. Luyn IELTS Writing qua trang ielts-simon.com
http://ielts-simon.com/
Vo mc task 1, task 2 c v s cc mo, bi mu hay do thy Simon-cu gim kho IELTS vit. Thy
Simon vit theo phong cch n gin, mch lc nhng vn tt band 9.0. Mnh tng hp sn cc
bi mu thy Simon vit cc bn t luyn c d dng hn:
Tng hp cc bi mu tip, task 1 ca Simon
http://www.fshare.vn/file/NEHS5OELSS/
https://www.mediafire.com/?bwwgpmn68c3kcls

Tng hp cc bi mu task 2 ca Simon
http://www.fshare.vn/file/PD5TMI6QEO/
http://www.mediafire.com/download/h3iov8pd96bosri/MAU.rar

Ti sao mnh li knh youtube ca mnh trc c trang ielts-simon.com ?
n gin mnh l ngi vit ebook ny :D. a y :)), ci chnh l tt c video mnh u hng dn rt
d hiu v bng ting Vit nn tt c cc bn c trnh yu u c th hiu c. Ngoi ra, khi vit
mnh lun c gng h kh, phc tp ca bi vit xung mc thp nht nhng vn m bo tt
t band 8+ (lu : cc bi vit u c chm bi IELTS examiners chng thc s im, khng
phi mnh t vit, t chm) nn cc bn c th d dng hiu v p dng.
3. Cha IELTS Writing
Vn mun thu ca luyn vit. C my cch sau:
Th nht, cc bn c th t sa cho mnh. Cc bn c th xem cc video dy IELTS Writing ca mnh,
xem cc bi v d mnh phn tch 4 tiu ch chm thi th no, nghin ngm tht k -> t cha cho mnh.

https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/feed

V d: Hm nay bn vit 1 bi task 1, 1 bi task 2. Sau , ngy kia bn gi ra check li t sa li cho
mnh -> chc chn cc bn s nhn ra rt nhiu li bn gp phi lc vit

Th hai, cc bn c th s dng dch v correct essay gi r ca ngi nc ngoi nh:

http://www.ielts-blog.com/check-your-ielts-writing/

(Khong 50k/1 bi nu cha 8 bi)
Th ba, cha cho nhau. Group ang thc hin hot ng ny kh hiu qu l group Hi luyn thi IELTS
trn scholarshipplanet. Bn xem link y:
http://scholarshipplanet.info/check/
Luyn IELTS WRITING bng 3 ngun trn -> bn t Writing ln tm 6.5~7.5.

Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 19


Cc bn c n nhng dng cui cng ca ebook ny. Mnh ch hy vng nu cc bn c ebook ny
m thy c ch, thi IELTS t kt qu tt th c th mes li cho mnh vo page:
https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
mnh bit l nhng g mnh vit c ch vi cc bn. Vy l ok lm ri, khng mong g hn :D

Cm n cc bn !
-Ngc Bch-