Tijd 1.

Oriëntatiefase:

Inhoud
1.1 De veertigdagentijd:

Methode

Materiaal

10 min.

Aspecten van de veertigdagentijd:

-

-

Getal 40: de veertigdagentijd duurt 40 dagen. Snoep met kruis door: Mensen vasten tijdens deze periode. Kinderen proberen minder te snoepen. Arme kinderen: Tijdens de veertigdagentijd gaan we eens denken aan mensen en kinderen die het niet zo goed hebben (kunnen niet naar school, weinig speelgoed, …) Paars: de kleur van de veertigdagentijd. De priester draagt deze periode dan ook deze paarse kleur in de kerk.

-

Lkr heeft op bord allerlei prenten gehangen en vertelt bij elke prent iets over de veertigdagentijd. Lln noemen telkens iets op dat ze zien en bedenken eerst zelf waarom het op bord hangt. Lkr vult aan of vertelt zelf over elk aspect.

Prenten: Getal 40 Snoep Arme kinderen paars

Laatste week van veertigdagentijd: Goede Week.

-

Op het einde van de veertigdagentijd vieren we het paasfeest.

De laatste week van de veertigdagentijd, is een speciale week en noemen we de Goede Week maar daar gaan we later over leren. Op het einde van de veertigdagentijd is er een feest. Wie weet hoe dit feest noemt?

10 min.

1.2 Verhaal bedenken bij de prent (man op een ezel):
Mogelijke antwoorden:

-

-

Man op een ezel, mensen rondom hem, doeken op de grond, mensen zwaaien met takken, … De meesten zijn blij (ze lachen), 2 mannen zijn minder blij (de een fluistert iets tegen de ander en hij kijkt een beetje kwaad)

lln krijgen per 2 een lesboek. Op p.64 zien ze een prent. Ze bekijken deze prent en lkr stelt hier enkele vraagjes bij: o Wat zien jullie op de prent? o Hoe zouden de mensen op de prent zich voelen? Hoe zie je dat?

Lesboek p.64 (man op een ezel)

Godsdienst: Intocht in Jeruzalem – Samantha Peeters 2 Balo a 17 maart 2008

-

een man met een wit kleed (= Jezus) (lln bedenken zelf wat eraan vooraf gaat) (lln bedenken zelf hoe het vervolg gaat)

o o

2. Leerfase:
10 min.

2.1 Bijbelverhaal ‘De intocht in Jeruzalem’ voorlezen:

o

Wie rijdt er op de ezel? Wat zou er gebeurd zijn vóór die man met zijn ezel in de stad aankwam? Wat zou er daarna kunnen gebeuren?

Jezus en de apostelen komen aan in Jeruzalem. Jezus zit op een ezel. De mensen in de stad zijn gelukkig dat Jezus er is en geloven dat de wereld nu zal beteren. Ze zwaaien met palmtakjes en gooien deze voor Jezus’ voeten. De Romeinse soldaten kijken toe maar doen niets. Toch zijn er Joden en Romeinen die Jezus liever niet zien komen.

Verhaal ‘De intocht in Jeruzalem’

-

lkr leest het verhaal ‘De intocht in Jeruzalem’ voor en laat na het voorlezen de kinderen spontaan reageren op het verhaal. Lkr vertelt dat het volgende zondag Palmzondag is. Op Palmzondag begint de Goede Week (laatste dagen van Jezus) Werkboek p.50 Lesboek p.64

2.2 Bijbelverhaal verwerken: 10 min.
Ontbrekende woorden in de tekst: (zingen – Samen – Jeruzalem – God – mantel – ezel)

10 min.

3. Afsluiter – Palmpasenlied:
Palm, palmpasen, Eikoerei. Over ene zondag, Dan krijgen wij een ei. Eén ei is geen ei, Twee ei is een half ei, Drie ei is een paasei (2x)

-

-

Lln lezen de tekst in hun werkboek. In deze tekst ontbreken nog enkele woorden. De lln zoeken deze woorden en vullen ze in. Snelle lln vergelijken hun ingevulde tekst met de tekst in lesboek.

Lesboek p.65

-

Lln beluisteren het Palmpasenlied (van vorig jaar) en mogen meezingen. Ze kunnen de tekst volgen in hun lesboek.

Godsdienst: Intocht in Jeruzalem – Samantha Peeters 2 Balo a 17 maart 2008