You are on page 1of 272

Fejlesztsi stratgik

Finanszrozsi alternatvk

Heller-Evkonyv-2014.indb 1

2014.05.22. 6:24:30

A PZMNY PTER KATOLIKUS EGYETEM


JOG- S LLAMTUDOMNYI KARNAK
KNYVEI
HELLER FARKAS KNYVEK 1.

Sorozatszerkeszt: Katona Klra

Heller-Evkonyv-2014.indb 2

2014.05.22. 6:24:30

FEJLESZTSI STRATGIK

FINANSZROZSI ALTERNATVK
Szerkesztette:
K ATONA KLRA SCHLETT ANDRS

PZMNY PRESS
Budapest
2014

Heller-Evkonyv-2014.indb 3

2014.05.22. 6:24:30

A ktet megjelenst a Pzmny Pter Katolikus Egyetem


TMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002. sz. projektje
(A tudomnyos kutatsok kibontakoztatsa a PPKE-n) tmogatta.

Szakmai lektorok:
Bger Gusztv, Blycz Ivn, Botos Katalin, Katits Etelka,
Krsi Istvn, Rieger Lszl, Schlett Andrs, Szalai kos
Felels szerkeszt:
Kollega Tarsoly Istvn
Szerzk, 2014
PPKE JK, 2014
ISSN 2064-681X
ISBN 978-963-308-194-5

Kiadja:
a Pzmny Pter Katolikus Egyetem
Jog- s llamtudomnyi Kara,
Budapest, Szentkirlyi u. 2830. www.jak.ppke.hu
Felels kiad: Dr. Varga Zs. Andrs dkn
Kzirat elkszts: Jrdny Zsoltn Erika
Nyomdai elkszts: AbiPrint Kft.
Nyoms: Komromi Nyomda s Kiad Kft.
www.komarominyomda.hu

Heller-Evkonyv-2014.indb 4

2014.05.22. 6:24:31

: Tartalomjegyzk

TARTALOMJEGYZK

Elsz ....................................................................................................................

Bevezets ...............................................................................................................

I. fejezet
TKEVONZS S HITELPIAC
BLYCZ IVN
Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkd tke-beramls jkelet
fellendlse? ................................................................................................

13

K ATONA K LRA
Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl ..................................

29

K KAI-SZAB SZILVIA
Csalka napfny vagy ltet napsugr? A kzvetlen klfldi tkebefektetsek hatsa a gazdasgi folyamatokra a balti orszgokban.....................

59

II. fejezet
PNZGYI STABILITS S VLSGKEZELS
MAGAS ISTVN
A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei az Eurpai Uniban s
Magyarorszgon, 20062013 ......................................................................

77

DEDK ISTVN
Vlsgkezels az Eurpai Uniban Mirt tartunk itt? .............................

93

GYRFFY DRA
Bizalom s megszort spirlok: vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban .....................................................................................................

105

KRSI ISTVN
Lesz-e pnz fejlesztsre? A pnzgyi stabilizcis programok az eurpai
unis adssgmenedzselsben, klns tekintettel Nmetorszgra ...........

131

Heller-Evkonyv-2014.indb 5

2014.05.22. 6:24:31

Tartalomjegyzk

III.fejezet
VIDKFEJLESZTS MLTJA S JELENE
KOVCS RPD
A vidkfejleszts s a pnzgypolitika ......................................................

153

BOTOS K ATALIN BOTOS JZSEF


A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon..........................................

173

R CZ K ATALIN
A mezgazdasgi foglalkoztats szerepe vidken ......................................

189

OROSZ ISTVN
A magyarorszgi mezvrosok mltja, trtneti sajtossgai ...................

199

MNY-VRCZI VIOLETTA
A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats trtnete ..........

209

IV. fejezet
AGRRTMOGATSI DILEMMK
SOMAI MIKLS
Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban ......................................................

225

LENTNER CSABA
Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban A mezgazdasg
eurpai unis tmogatsi rendszernek kritikja ........................................

247

SUMMARIES
Summaries .............................................................................................................

Heller-Evkonyv-2014.indb 6

265

2014.05.22. 6:24:31

: Tartalomjegyzk

ELSZ

A Heller Farkas Kzgazdasgtudomnyi Intzet s annak Heller Farkas Kutatcsoportja 1999-ben jtt ltre a Pzmny Pter Katolikus Egyetem Jog- s llamtudomnyi Karn. Megalakulsa ta mind az oktatsban mind pedig a tudomnyos tevkenysgben
az interdiszciplinaritst kpviseli s hirdeti ez egyszerre szksgszersg s vllalt
cl. A PPKE ngy, klnbz tudomnygat reprezentl karn (jogtudomny, hittudomny, blcsszet- s trsadalomtudomny, valamint informcitechnolgia) intzetnk
nemcsak rszt vesz az oktatsban, kzsen akkreditl kpzsekben, hanem folyamatosan trekszik a tudomnyos egyttmkdsre is, kzs konferencik, kutatmhelyek
szervezsvel.
A kutatcsoport ngy kutatsi terletet jell ki, mely a trstudomnyokkal kzs, s
az nll kzgazdasgi kutats lehetsgt is megteremti.
1. Az llam gazdasgi szerepnek elemzse egyrszt a jogtudomnyhoz ktd,
msrszt az nll kzgazdasgi kutatst tmogatja.
2. A joggazdasgtani irny az orszg jogi karai kztt egyedlll hangslyt kap
nemcsak az oktatsban, hanem a kzs tudomnyos eredmnyekben is.
3. A trsadalomtudomnyokkal kzs kutatsaink elssorban a gazdasgtrtnet
terleteit rintik.
4. Az egyhz trsadalmi, gazdasgi tantsnak elemzse az egyetem sszes karn
foly kutati tevkenysggel kapcsolja ssze intzetnket.
A tudomnyos egyttmkds azonban nem szkl le az egyetem tbbi karra.
Fontos clkitzsnk, hogy a hazai (s nemzetkzi) szakmai kzletnek is szerves rszv vljunk. Az orszg klnbz kzgazdasgi egyetemvel, tudomnyos mhelyeivel, kutatintzeteivel is kapcsolatot polunk s kzs konferencikat szerveznk.
Intzetnk tudomnyos eredmnyeit 2003-tl sajt szerkeszts, s a Tarsoly Kiad gondozsban megjelen periodikban publiklta Heller Farkas Fzetek cmen.
A periodika 10 ves mltja nmagban is siker s igazolja a tudomnyos rdekldst a
kutatott tmk irnt.
Folytatva a Heller Farkas Fzetek szellemi hagyomnyt, de mgis megjulva, az
egyre sokrtbb munka ignyeihez igazodva j formban, knyvsorozatban kvnjuk a
kutatcsoport eredmnyeit megosztani a szakmai s a szlesebb nyilvnossggal.
Ennek a sorozatnak els ktett tartja kezben az Olvas.
Budapest, 2014. februr
Katona Klra
sorozatszerkeszt

Heller-Evkonyv-2014.indb 7

2014.05.22. 6:24:31

Heller-Evkonyv-2014.indb 8

2014.05.22. 6:24:31

: Tartalomjegyzk

BEVEZETS
Fejlesztsi stratgik, finanszrozsi alternatvk1
A PPKE JK Heller Farkas Kzgazdasgtudomnyi Intzete Az llam gazdasgi szerepvllalsnak talakulsa tmval kapcsoldott be a PPKE TMOP-programjba,
amelyet kutatsi stratgink alapvet alkotrsznek tekintnk. Az llam szerepvllalsnak talakulsa egyarnt rinti a gazdasgi, trsadalmi funkcikat, a jogi s az
intzmnyrendszer mkdst, ezrt a Heller Farkas Kzgazdasgtudomnyi Intzet
az llam gazdasgi szerepnek, mkdsi hatkonysgnak vizsglatval, az llam, a
vllalatok s a versenykpessg sszefggseinek elemzsvel illeszkedik a PPKE JK
kutatsi stratgijba.
E tmakrben kiemelten foglalkozunk az llam gazdasgi szerepnek talakulst
meghatroz tnyezkkel, az llam clszer s eredmnyes gazdasgi stratgijnak
s gazdasgpolitikjnak klnbz dimenziival, kiemelt tekintettel Magyarorszg
helyzetre, szerepre s nemzeti rdekeinek rvnyestsre a vilggazdasgi kapcsolatrendszerben.
Az llam mkdsnek sikeressge j gazdasgpolitikt ignyel. Az llam szerepe
felrtkeldik a fejldsi t megvlasztsban, a technolgiai elretrs sztnzsben,
a globlis s regionlis folyamatokra trtn megfelel reaglsban s azok befolysolsban. Mindez dnten fgg a gazdasgpolitika irnytl, minsgtl, konzisztencijtl. Az llami, nkormnyzati, vllalati s civil szfra sszehangolt, egymst
erst fejldse a jvpts fontos felttele. Ehhez kapcsoldik a piac mkdsben
a tisztessges verseny, a gazdasgi alanyok j szereplsnek elmozdtsa, de nem kivtelezsekkel s szubvencikkal.
A gazdasgi nvekeds, mint alapvet clkitzs megvalstsa a mindenkori gazdasgpolitika homlokterben ll. Felttelezve, hogy az llamnak van tennivalja a gazdasgfejleszts tern, e ktetnkkel arra keressk a vlaszt, hogy a fejlesztsi stratgik
kzl melyek a nemzetkzi s a hazai szintren leghatkonyabb formk, megoldsok.
A ktet els fejezetben legnagyobb teret a kztudatot is sokat foglalkoztat klfldi mkd tke szerepnek sznjuk. Milyen hatst gyakorolt a gazdasgi nvekedsre a klfldi tke jelenlte? El tudja-e segteni az llam a klfldi befektetsekbl
szrmaz pozitv externlik kialakulst? A mkdtke-befektets alternatvjaknt
a beruhzsok finanszrozsban szintn jelents szerepet jtszott nemcsak Magyarorszgon, hanem rginkban is a pnzgyi kzvett rendszer fejlettsge. Feltesszk a
1

A ktetben megjelen cikkek, tanulmnyok a Heller Farkas Kutatcsoport ltal 2013. november 1314-n rendezett konferencia eladsaihoz kapcsoldnak. A konferencia rsze
volt annak a sorozatnak, amelyet a Heller Farkas Kutatcsoport a TMOP-4.2.1.B-11/2/
KMP-2011-0002 plyzat keretben s annak tmogatsval az llam gazdasgi szerepvllalsnak kutatsa kr szervezett az elmlt kt v sorn. A konferencia msodik napjt az
MTA Bolyai Jnos Kutatsi sztndj tmogatta.

Heller-Evkonyv-2014.indb 9

2014.05.22. 6:24:31

10

Bevezets

krdst, hogy a hazai bankrendszer llapota, a monetris politika lpsei s a hitelezsi


kedv hogyan befolysolja az orszg gazdasgi nvekedst.
A msodik fejezet a 2008-ban bekvetkez pnzgyi vlsg kvetkezmnyeit elemzi. A vlsg nyomn nemcsak az elmletek, koncepcik, paradigmk tkzsben,
hanem a vlsgkezels get gazdasgpolitikai feladatai s meghozand intzkedsei
kapcsn jra eltrbe kerlt az llam gazdasgi szerepvllalsnak talakulsa, talaktsa. jra kell gondolni az llam s a piac viszonyt, kapcsolatrendszert s mindkett
mkdsnek alapkrdseit, figyelembe vve a globalizci, az integrci s a regionalizmus felttelrendszert.
A harmadik s negyedik fejezetben az elemzs fkuszt leszktjk a vidkfejleszts fejlesztsifinanszrozsi krdseinek a vizsglatra. Az elmlt 15 vben a nvekedsi impulzusok ersebbek voltak azokban a trsgekben, amelyek megkzelthetsge, a nyugati hatr kzelsge vagy az autplyk rvn j volt, illetve erteljesen javult.
Ezek a fejezetek az elmaradott trsgek sajtossgait, fejlesztsi lehetsgeit jrjk krl. A tanulmnyok kiindulpontja, hogy a vidkfejleszts harmonizlsa, az llamhztarts funkcionlis kiadsi szerkezetnek megvltoztatsa nlkl nem valsthat
meg az a makrogazdasgi nvekeds, amely fenntarthat, s tvlatilag lehetv teszi
haznk felzrkzst a visegrdi orszgokhoz. A foglalkoztatsi szint ltvnyos bvlse is elkpzelhetetlen ezen, slyosan elmaradott trsgek tgondolt fejlesztse nlkl.
A komplex agrrtermels egyre inkbb tmogatsfggv vlik. Az gazat tmogatsi
rendszere EU jogba gyazott, ezrt a negyedik fejezet kt tanulmnya is foglalkozik
az unis agrrreformmal kapcsolatos krdsekkel, rdekekkel. A reform legfontosabb
jdonsgai mellett a szerzk felhvjk a figyelmet azokra a mkdsi zavarokra is, amelyeket az unis gyakorlat a feltrekv piacgazdasgok szakgazataiban generl.
Budapest, 2013. november
Katona Klra

Heller-Evkonyv-2014.indb 10

2014.05.22. 6:24:31

I.

FEJEZET

TKEVONZS
S HITELPIAC

Heller-Evkonyv-2014.indb 11

2014.05.22. 6:24:31

Heller-Evkonyv-2014.indb 12

2014.05.22. 6:24:31

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

13

ELLENSLYOZZA-E A HITELSZKT A KLFLDI


MKDTKE-BERAMLS J KELET FELLENDLSE?1
Blycz Ivn2
Itt s most az adssgcsapdbl csak egyetlen kit van, az
eur mielbbi bevezetse. Csak ez biztosthatja Magyarorszg szmra azt a hitelessget, amelyben bzva ismt megindul a klfldi mkd tke nagy volumen beramlsa a
magyar gazdasgba. j eladsodsi hullmot nem lehet elindtani. Ezrt csak a mkd tke importjval lehet szmolni.
(Mihlyi Pter: A magyar gazdasg tja az adssgvlsgba 19452013)
Makrogazdasgi krkp, beruhzsok, eladsodottsg
A makrogazdasgi fejldsi plya jelei arra mutatnak, hogy a 2009 s 2012 kztti
finanszrozsi s termelsi vlsgbl gazdasgunkban megindult a kiemelkeds, trendfordul jelei mutatkoznak a gazdasgi nvekedsben. Az 1. tbla a fbb makrokonmiai indiktorokat listzza.
1. tbla. Fbb makrokonmiai indiktorok 20082012 kztt (%-ban)
v
2008
2009
2010
2011
2012

GDP nvekeds
0,6
6,5
1,1
1,0
1,7

Fizetsi mrleg egyenleg/GDP


7,3
0,2
1,1
0,9
1,5

Privt szektor hitelei/GDP


58,8
60,5
60,5
57,8
n.a

Forrs: EBRD Transition Report 2012. 130. o.; 2013. 116. o.

Az 1. tbla oszlopainak tansga szerint, 2012 vgn a hazai GDP szintje mg a


2007. vi nemzeti teljestmny 95%-t sem ri el, ami azt jelenti, hogy a gazdasgi nvekeds vlsg utni kpzeletbeli grafikonja mg nem rte el a gazdasgi nvekeds
hosszabb tv trendvonalt. A gazdasgi nvekeds eme visszaesststagnlst mutat
irnyzatnak ktsgtelen eredmnye az import visszaesse nyomn elll fizetsi
mrlegegyenleg tarts pozitvba fordulsa.
A kzelmlt, a jelen s a kzeljv gazdasgi nvekedsi plyja a javuls hatrozott
jeleit mutatja, az ttrst kevsb.
1
2

A tanulmny az OTKA K81542 plyzat tmogatsval kszlt


egyetemi tanr, akadmikus, Pcsi Tudomnyegyetem Kzgazdasgtudomnyi Kar,
Gazdlkodstudomnyi Intzet

Heller-Evkonyv-2014.indb 13

2014.05.22. 6:24:31

14

Tkevonzs s hitelpiac

2. tbla. Makrogazdasgi plya 20122014 kztt (%-ban)


Indiktor
GDP nvekeds
Hztartsok fogyasztsa
Kzssgi fogyaszts
Brutt lltke felhalmozs

2012
(tny)

2013
(vrhat)

1,7
1,9
0,0
3,8

0,7
0,5
0,8
0,7

2014
(kormnyelrejelzs)
2,0
2,5
0,0
5,9

2014 (EUelrejelzs)
1,8
1,2
1,5
4,0

Forrs: Kovcs (2013)

A 2. tbla adatsorai egyrtelmv teszik, hogy a gazdasgi nvekedsben, a bels


fogyasztsban s az lltke felhalmozsban pozitv indiktorok vrhatk, a nvekeds ves tlaga megkzeltheti a 2,0%-ot, s tarts visszaess utn a tkeberuhzsok
szolid nvekedse is megindul. Ha megbzhatnak fogadjuk el a GDP nvekeds vi
2,02,2%-os kormnyzati elrejelzst a 20152017 kztti idszakra, akkor a hazai
GDP 2007-es szintjt gazdasgunk vrhatan 2016-ra ri el.
A tarts visszaessstagnls htrnyosan hatott az lltke-beruhzs GDP-hez
viszonytott arnyra, hiszen a vlsgot kveten a beruhzsi rta tartsan 20% alatt
maradt. E beruhzsi visszaesst mutatja az albbi 3. tbla.
3. tbla. A hazai beruhzsi rta alakulsa 19962013 kztt
(a GDP %-ban)
v
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Beruhzsi rta
21,5
22,4
23.1
23,9
23,8
23,2
22,8
21,6
21,7

v
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Beruhzsi rta
21,8
21,6
21,4
21,5
21,3
20,9
19,1
18,8
17,0

Forrs:Kzponti Statisztikai Hivatal: Beruhzsi adatok

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, a rgiban immr ngy ve nlunk a legalacsonyabb a hitelezsi aktivits. Mg a bankszektor nett hitelkihelyezse a magnszektor fel a GDP arnyban 20042008 kztt vente 510% kztt ingadozott, addig
a 20092013 kztti idszakban a vonatkoz arny 02% kztt alakult.3
3

Ez az elsdleges oka annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2013-tl ksrletet tesz a vllalati hitelpiac lnktsre j beruhzsi s forgeszkz hitelekkel, valamint hitelkivltssal.
A 2000 millird forintos jegybank ltal nyjtott hitelkerettl j produktv beruhzsok vllalati indtst, s a versenykpessg javulst vrjk. A jegybank a finanszrozs kltsgei-

Heller-Evkonyv-2014.indb 14

2014.05.22. 6:24:31

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

15

A magyar gazdasg mkdsnek egyik legslyosabb teherttele az orszg tarts


s jelents eladsodottsga. Gazdasgunk fokozott srlkenysgt okozza az a tny,
hogy a rgiban nlunk a legmagasabb az llamadssg GDP-arnyos szintje. Mg Lengyelorszgban ez az arny 55,8%, Szlovkiban 54,3%, Csehorszgban 46,9%, Romniban 34,8%, Bulgriban 18,1% volt, addig 2012-ben Magyarorszgon ez az arny
7881% kztt ingadozott az utbbi hrom vben. Ha a hazai llamadssghoz hozzszmtjuk a vllalatok, nkormnyzatok s intzmnyek adssgt, akkor a teljes
adssg GDP-arnyos mutatja megkzelti a 140%-ot, ami mindennl meggyzbben
mutatja a szabad mozgstr szkssgt. A kvetkez, 4. tbla az llamadssg arnyt
a GDP %-ban mutatja az utbbi msfl vtizedre vonatkozan.
4. tbla. Az llamadssg alakulsa a GDP %-ban 20002014 kztt
v
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Adssgszolglat/
GDP
58,5
52,0
57,9
59,5
60,1
61,2
67,8

v
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Adssgszolglat/
GDP
68,1
71,9
80,0
81,1
80,9
80,0
80,1
79,9 (vrhat)

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly

A 4. tbla adatai jl mutatjk, hogy a vlsgot megelz szk vtizedben az llamadssg GDP-arnyos mutatja ves tlagban, valamivel 60% fltt alakult, a vlsg
sorn s az azt kvet vekben 80%-os ves tlagos arnyra ugrott. Ebben a folytatd
eladsods, a nemzeti gazdasgi teljestmny visszaessestagnlsa s a hazai valuta
jelents rtkvesztse egyarnt szerepet jtszott. Az 5. tbla az adssgszolglati terhek
fokozdst mutatja az 19952012 kztti idszakban.
Az 5. tbla azt mutatja, hogy a GDP arnyban mrt adssgszolglati rta a 2000-es
vek legelejtl a vlsgig folyamatosan cskkent, s a vlsg kitrsekor fele akkora
volt, mint az 1990-es vek msodik felben, s a vlsg utn 20%-os arny fltt llandsult. Az exportarnyos adssgszolglati mutat vlsg utni megktszerezdsben
bizonyosan szerepe volt az exportdinamika vlsg miatti megtrsnek. A kls
finanszrozsi kpessg GDP-arnyos indiktora msfl vtizeden keresztl negatv rtkeket mutatott, s a vlsg utni javuls egyarnt tulajdonthat az llamhztartsi
hinymutat javulsnak, valamint a hztartsok s a vllalatok vlsg hatsra nvekv megtakartsi hajlandsgnak.
nek (kamat) cskkentsvel kvn hozzjrulni a hitelezs fellendtshez. (Lsd rszletesen
Balogh, 2013 eladsban.) (A jelen tanulmny rsnak idejn a hitelakci eredmnyeirl
mg nem lltak rendelkezsre informcik.)

Heller-Evkonyv-2014.indb 15

2014.05.22. 6:24:31

16

Tkevonzs s hitelpiac

5. tbla. Adssgszolglati terhek4 s a kls finanszrozsi kpessg5


az 19952012 kztti idszakban
v
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Adssgszolglat/GDP Adssgszolglat/Export Kls finanszrozsi kpessg/GDP


(%)
(%)
(%)
17,3
40,2
3,4
20,4
43,6
3,5
20,1
37,7
4,1
15,9
26,6
6,6
11,2
17,8
7,6
11,1
15,2
7,9
10,2
14,3
5,4
8,5
13,4
6,7
8,7
14,0
8,1
9,6
14,8
8,6
10,4
15,4
6,8
9,7
12,5
6,6
10,1
12,5
6,6
14,0
17,3
6,4
21,3
27,5
1,0
19,4
23,0
2,0
22,4
24,8
2,8
21,1
22,8
3,6

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly

A klfldi kzvetlen mkdtke-beramls szerepe gazdasgunkban


Az 1990-es vekben Magyarorszg a kzp- s kelet-eurpai orszgok lvonalban
haladt a klfldi kzvetlen mkdtke-beruhzsok6 vonzsban. Ahogy Kalotay
[2003] kiemeli, abban az idben az orszg kt ton is vonzotta a klfldi mkd
tkt: egyrszt az llami tulajdonban lev vllalatok privatizcija rvn, a klfldi
multinacionlis vllalatok bejvetelvel, msrszt az e vllalatok ltal vgrehajtott
zldmezs beruhzsokkal, az exportorientlt feldolgoziparban (autgyrts s elektronika). A kzvetlen klfldi tkeberamlson alapul beruhzsoknak ksznheten
versenykpes exportorientlt szektor jtt ltre a gazdasgban; technikai-technolgiai
szintemelkeds kvetkezett be; jelentsen ntt a termelkenysg; rtkes menedzseri
tuds ramlott gazdasgunkba; a klfldi tknek nagy szerepe volt a privatizciban
(a beraml mkd tke szorosan ktdtt az 1990-es vek nagyprivatizcijhoz);
minden tekintetben javultak gazdasgunk vilgpiaci felzrkzsi eslyei. [A folyamatot taglalja AntalczySass, 2003; Hunya, 2000; Sass, 2003]
4
5
6

Adssgszolglaton a kls adssg vente esedkes trlesztst s a kamatokat rtjk.


A kls finanszrozsi kpessg a kibvtett llamhztartsi egyenleg + a hztartsok megtakartsi hozzjrulsa + a vllalati szektor megtakartsi egyenlegnek sszegt jelenti.
A kifejezs a Foreign Direct Investment FDI megfelelje.

Heller-Evkonyv-2014.indb 16

2014.05.22. 6:24:31

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

17

A gazdasg- s pnzgypolitika hazai dntshozi az 1990-es vek elejtl-kzeptl


a klfldi kzvetlen mkdtke-beruhzsokban talltk meg a foly fizetsi mrleghinyt ellenslyoz tnyezt. A nem adssggenerl finanszrozs egyenlegt a forrsok
beramlsa oldalrl pozitvan befolysolja az j mkd tke bejvetele, s az jra befektetett jvedelem; felhasznlsi oldalrl negatvan rinti a profit repatrilsa s a haznkbl
klfldre irnyul tkeexport. A kzvetlen tkeimportban csak hibs felfogssal lthatunk egyoldal elnyt, amely kpes finanszrozni a foly fizetsi mrleg hinyt. Kalotay
[2003] is brlta a hazai gazdasgpolitikt s a szakirodalomban uralkod nzeteket, mivel mindkett tlhangslyozza a klfldi kzvetlen tkebefektetsek pnzgyi mrlegre
gyakorolt hatst, mintha ez lenne az egyetlen vagy legfbb kvetkezmnye.
Ahogy SassKalotay [2012] hangslyozza: a kzvetlen mkd tke adott orszgba
trtn beramlst tbb tnyez klcsnhatsa hatrozza meg: gyorsan nvekv hazai/regionlis piac; bsgesen rendelkezsre ll termszeti erforrsok; bsges, munkba llthat, kpzett s szabad munkaer; kiszmthat s beruhzbart szablyoz
s adrendszer; megkrdjelezhetetlen jog- s tulajdonbiztonsg; a beruhzott tke hatkony vdelme; j orszgreputci a nemzetkzi befekteti kzssg szemszgbl.
Ezek egynmelyikre tmaszkodva, haznk elsknt nyitotta meg teljesen a gazdasgot
a mkdtke-beramls eltt Kzp-Kelet-Eurpban. sztnzket knlt a klfldi
beruhzknak (idleges admentessg s ms kedvezmnyek); haznk maradktalanul
rvnyestette a legnagyobb kedvezmny elvt a klfldi befektetk fel, tovbb mltnyos s kiegyenslyozott kezelst biztostott szmukra; a hazai kormnyzati tmogatsok bell maradtak az EU ltal megszabott korltokon.
Helyesebb, ha a klfldi mkdtke-beramlsban olyan tnyezt ltunk, amely
nagy szerepet jtszott gazdasgunk felemelkedsben, vilgpiaci versenykpessgnek
ersdsben, s nem fizetsi mrleghiny kiegyenslyoz funkcijt tartjuk a legfontosabbnak. Az albbi 6. tbla kt oszlopa egybeveti a nem adssggenerl tkeberamls GDP-arnyos mutatjt a nem adssggenerl tkeberamls kls finanszrozsi
ignyhez viszonytott arnyval.
A 6. tbla oszlopai hven mutatjk a gazdasg- s pnzgy-politikai dntshozk
tvedsnek gykert. Az 1990-es vek msodik felben kiemelkeden magas volt a
mkdtke-beramls arnya a brutt hazai termkhez viszonytva, s ez bsgesen
fedezte a gazdasg kls finanszrozsi ignyt, br nem ezt tekintjk a tkeberamls
elsrend hivatsnak. E rendkvl kedvez indiktorokbl arra a messzemen kvetkeztetsre jutottak, hogy e knyelmes llapot hosszabb tvon is fennmaradhat; trtnt
ez annak ellenre, hogy Kalotay [2003] figyelmeztetett: ha a klfldi mkd tke
bevonst elssorban pnzgyi mrlegttelnek tekintjk, akkor a tkevonz kpessg
azonos intenzitsnak fenntartsban vagyunk rdekeltek, ami klnsen hosszabb
tvon irrelis vrakozs. A tkevonz kpessg gyenglse nyilvnvalan sok tnyez eredmnye (befejezdtt a tmeges privatizci, jelentsen emelkedett a hazai brszint, lejrnak a kedvezmnyek stb.)7
7

Egyltaln nem tekinthet vletlennek, hogy a nagyprivatizci lellsakor, a friss tke


beramlsnak lelassulsval vesz j lendletet a kls adssg nvekedse.

Heller-Evkonyv-2014.indb 17

2014.05.22. 6:24:32

18

Tkevonzs s hitelpiac

6. tbla. A nem adssggenerl tkeberamls relatv slynak alakulsa


19952010 kztt
v
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nem adssggenerl tkeberamls/GDP


11,0
7,8
9,9
7,4
8,7
3,4
6,8
3,8
0,9
4,0
4,3
1,7
5,3
0,3
0,6
0,0

A nem adssggenerl tkeberamls


kls finanszrozsi ignyhez
viszonytott arnya
288,5
226,0
214,4
111,9
114,7
43,4
126,8
57,3
10,8
47,1
62,3
24,5
84,9
5,3
36,6
0,3

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly

SassKalotay [2012] fontos fejlemnyknt emlti, hogy a piacgazdasgi talakuls


msodik vtizedben Magyarorszg elvesztette rgibeli vezet pozcijt a klfldi
kzvetlen mkd tke vonzsban. Nemzetkzi sszehasonltsban azonban a magyar
gazdasg mg most is olyannak tekinthet, ahol a mkdtke-beramls fontos szerepet jtszik. Magyarorszg mkdtke-beramlsi vonzsnak cskkenst mutatjk a
hosszabb idszakot tfog adatsorok; a cskkens folyamata 2006 utnra tehet. A beramlst kifejezetten htrnyosan rintette a vlsg, ami a 20092010-es adatokban
mutatkozott meg. Az albbi 7. tbla a mkdtke-beramls s -kiramls adatait mutatja az utbbi j vtizedre vonatkozan.
A klfldi kzvetlen mkdtke-befektetsek magyarorszgi llomnya egyttesen 78,5 millird eur volt 2012 vgn, ami a GDP arnyban a legmagasabb, illetve egy fre vettve a msodik legmagasabb a kzp-kelet eurpai trsgben. A GDP
arnyban a magyarorszgi llomny 80,3%. Csehorszgban ugyanez a mutat 67,7%,
Szlovkiban (2012. szeptember vgn) 57,4%, mg Lengyelorszg 45,8%-kal s Romnia 42,4%-kal relatv lemarad a trsgben [NGM, 2013].8

SassKalotay [2012] utal arra, hogy az FDI beramlssal kapcsolatos politikai megkzelts
az elmlt vekben vltozsokat alapozott meg: az orszg elsknt nyitotta meg a gazdasgot
Kzp-Kelet-Eurpban a mkdtke-beramls eltt, s knlt sztnzket erre, mgnem
eljutott oda, hogy napjainkra az egyik legszelektvebb politikt folytat orszg lett.

Heller-Evkonyv-2014.indb 18

2014.05.22. 6:24:32

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

19

7. tbla. A klfldi kzvetlen mkdtke-beramls s -kiramls rtkei


s egyenlege 20012012 kztt (milli dollr)
v
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

FDI beramls
3936,0
2993,6
2137,4
4265,7
7709,0
6817,5
3950,8
6325,4
1994,6
2162,8
5751,1
13469,0

FDI kiramls
368,1
278,1
1644,0
1118,8
2128,8
3876,9
3621,2
2234,1
1882,7
1134,9
4693,4
10578,4

Egyenleg
3567,9
2715,5
493,4
3146,9
5530,2
2940,6
329,6
4091,3
111,9
1027,9
1063,7
2890,6

Forrs: UNCTAD FDI/TNC database www.unctad.org/fdistatistics

A klfldi tkeberamls knlati oldalt a befektetsre vllalkoz multinacionlis cgek mindenkori rdekeltsge (vagy idleges rdektelensge) hatrozza meg, a
keresleti viszonyokat pedig a fogad orszg fogadkszsge. Ez utbbi tekintetben az
elmlt kt vtized fejlemnyei a vrakozsoktl elmaradan alakultak, s ebben klnsen nagy szerepet jtszott a hazai beszllti httr tarts fejletlensge. A figyelemremltan jelents klfldi tkeberamls exportvezrelt gazdasgi stratginak
lett az alapja. A hazai beszllti httr igazn alacsony mrtkben lett a multinacionlis vllalatok lenyvllalatainak koopercis-bedolgozi partnere, s emiatt a hazai export-importtartalma kiemelkeden magas, nlunk az egyik legmagasabb a fejlett orszgok kztt. Az OECD orszgok f exportreinl az export belfldi termk
tartalma meghaladja az 50%-ot, a mi esetnkben ez az arny nem ri el a 30%-ot.
Az utbbi kthrom nvekedshinyos vet leszmtva mind az orszg klkereskedelmi, mind pedig fizetsi mrlege krnikusan negatv egyenleget mutatott. A 8. tbla
a nvekedsi indexek, az ikerdeficit adatok, a kzvetlen tkebefektetsek kapcsolatt
illusztrlja.
A 8. tbla adatsorai kevs ktsget hagynak afell, hogy a gazdasgi nvekeds
kedvez idszakban (19972006 kztt) a tartsan negatv egyenleget mutat foly
fizetsi mrleg azt jelezte, hogy az exportorientlt fejlesztsi stratgia eredmnyei elmaradtak a korbban megfogalmazott vrakozsoktl: a tbbnyire enklv formban
mkd multinacionlis vllalatok lenycgei csekly hozzadott rtket lltottak el.
Az utbbi nhny vben fordulat llt be, aminek alapja azonban nem az rtkteremt
kpessg javulsa volt, hanem a gazdasg elnyl stagnlsa.

Heller-Evkonyv-2014.indb 19

2014.05.22. 6:24:32

20

Tkevonzs s hitelpiac

8. tbla. Makrokonmiai indiktorok az 19952012 kztti idszakban


v

GDP volumenindex
(%)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

101,5
100,2
103,1
104,1
103,2
104,2
103,7
104,5
103,9
104,8
104,0
103,9
100,1
100,8
93,2
101,3
101,0
98,3

Foly fi zetsi mrleg llamhztartsi hiegyenleg/GDP


ny/GDP
(%)
(%)
3,6
8,6
3,8
4,0
4,3
6,0
7,0
8,0
7,7
5,5
8,5
3,0
6,0
4,0
7,0
9,0
8,0
7,0
8,7
6,2
7,5
8,0
7,4
9,2
7,3
5,0
7,3
3,9
0,2
4,0
1,1
3,9
1,2
2,9
1,1
2,8

Kzvetlen
tkebefektetsek
(milli euro)
3399,1
2143,2
3165,2
2381,0
2489,0
2644,6
2575,0
3068,2
1123,5
3309,0
5884,1
2834,0
3118,5
4166,8
-1932,5
2771,1
5251,1
n.a.

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly

A nem kielgten fejld hazai beszllti httr okait kutatva SassKalotay [2012]
rdekes megllaptsokat tesz. A klfldi tulajdon lenyvllalatok csekly kapcsolatainak a helyi beszlltkkal, knlati s keresleti okai egyarnt vannak. Szerintk bizonyos esetekben a multinacionlis vllalatok lenycgei nem ignyelnek elegenden
nagy mennyisget ahhoz, a hazai beszllt vllalatoktl, hogy azok rdekeltek legyenek tovbbi forrsok beruhzsban, stabil beszlltv vlsuk rdekben. A keresleti
oldalon sok lenyvllalat nem rendelkezik nllsggal annak eldntsben, hogy hatrozhasson sajt beszlltirl. A beszllti/elltsi oldalon sok magyarorszgi vllalat
nem kpes ellltani/szlltani a szksges rszegysgeket s komponenseket a megkvetelt mennyisgben s/vagy minsgben, s nem kpes teljesteni ms kvetelmnyeket (pldul a kiszlltsi hatridket s az idbeli temezst).9
A vlsg nagyon htrnyosan rintette a klfldi kzvetlen mkd tke haznkba
ramlst. Ebben minden bizonnyal szerepet jtszott a klfldi mkdtke-befektetk
vatossga ugyangy, mint a magas ikerdeficit, a nvekv llamadssg, s a gazdasg e tnyezk miatti sebezhetsge. Ez mg 20102011-ben is reztette hatst, s br
9

Sass-Kalotay [2012] pldkat emlt a hazai beszllti arnyok kztti jelents eltrsekre. A Knorr-Bremse inputjnak 3040%-t magyarorszgi s helyi tulajdon vllalatoktl
szerzik be. Az Elektrolux esetben nhny termknl a helyi beszllti, fleg magyar tulajdon vllalati arny 80% krli. A msik szlssg az Audi, amelynek nagyon alacsony a
helyi, klnsen magyar tulajdon beszllti arnya. Mindent egybevetve az Audi a rszegysgek s komponensek 4,5%-t szerzi be helyben, auti gyrtshoz.

Heller-Evkonyv-2014.indb 20

2014.05.22. 6:24:32

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

21

2011-ben mr ntt a haznkba irnyul mkd tkebefektets, m az nagyrszt az tfoly tke tramlsnak tulajdonthat.
Valban bekvetkezett-e a fordulat a klfldi mkd tke
haznkba ramlsban?
A mkdtke-beramls 20072010 kztti adatai a vlsg kedveztlen hatsaira utalnak, 2012-ben azonban legalbbis a globlis adatok alapjn fordulat kvetkezett be.
Elgondolkodtat az, hogy a 2012-es 10,4 millird eurs tkeberamls nem illik bele a kt
vtizedes trendbe.10 Ez a tkeberamls 6,7 millird eurval haladja meg a 2011-es adatot, s minden korbbinl nagyobb beramlst jelent. A magyar vllalatok ugyanabban
az vben klfldn vgrehajtott kzvetlen tkebefektetseinek rtke 8,210 millird eur
volt, ami 5 millird eurval tbb, mint az egy vvel korbbi.11 2011-ben mg a mkd
tke nem befel, hanem kifel ramlott, sokkal nagyobb mrtkben, mint a mly recesszit hoz 2009-es esztendben. A magnszektor banki hitelezse egyedl abban az vben
4%-kal cskkent. Az unis orszgok bankjainak kies forrsait sem a bels megtakarts,
sem a sajt tkeakkumulci nem ptolhatta. A klnadkkal sjtott terletek csaknem
mindegyikn visszaestek a beruhzsok. A 2011-ben kzztett konvergenciaprogramban
megfogalmazott 5,7%-os nvekeds helyett 4,5%-kal cskkentek a beruhzsok. Hogy
beruhzsi fordulat nem kvetkezett be, azt az albbi, 9. tbla adatai mutatjk.
9. tbla. Az lltke-beruhzsok idbeli alakulsa 20012012 kztt
v

Hazai brutt
lltke felhalmozs (md Ft)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3510
3958
4177
4651
5017
5170
5319
5760
5295
4806
4706
4560

Klfldi kzvetlen mkd


tke a hazai brutt lltke
felhalmozs arnyban (%)
32,1
19,4
11,4
18,5
30,4
27,7
13,4
19,0
7,6
9,1
20,0
n.a.

Forrs: UNCTAD, International Financial Statistics


10
11

Ez az sszeg tbb mint 3000 millird Ft-nak felel meg, ami az adott vi GDP 10%-t is
meghalad sszeg.
Vrtes [2013] szerint a megnvekedett magyar tkekivitel jelents rsze inkbb nevezhet
tkemenektsnek, mint mkdtke-exportnak. Szerinte sok magyar vllalkoz klfldn
fekteti be pnzt rszvnyekbe s egyb lehetsgekbe.

Heller-Evkonyv-2014.indb 21

2014.05.22. 6:24:32

22

Tkevonzs s hitelpiac

A 9. tbla adatai egyrtelmv teszik, hogy a hazai lltke beruhzsok ves szszege az utbbi nhny vben az egy vtizeddel korbbi szintre zuhant vissza. A beruhzsok lanyhulsa visszafogja a nvekedst s a foglalkoztatst, a jvedelmeket. Ha a
gazdasgban a beruhzsok az egy vtizeddel korbbi szintre estek vissza; ha a jelents
tkeberamlssal egyidejleg a tkekiramls is rekordot dnttt (8,2 md eur); ha a
hazai befektetsi klma a legjobb esetben nem romlott (de ltvnyosan nem javult),
akkor hipotetikusan felttelezhet, hogy a tkeramls rekord rtkeit olyan egyedi
rtkek formltk, amelyek nem rtkteremt beruhzsokat finanszroztak. A rekordszint tkeberamls egyedi tteleknek (3,9 millird eur tfoly tknek), illetve egyes
klfldi tulajdonosok eszkzportfoli trendezsnek (3 millird eur) tulajdonthat.12
A kerekts nlkli 10,462 millird eurs beramls s a 8,210 millird eurs kiramls egyenlegknt add 2,25 millird eurs egyenleg nagysgrendileg kzel van
a korbbi vek nett mkd tke egyenleghez. Ha ebbl kivonjuk azokat az sszegeket, amelyek nem valdi munkahelyteremt beruhzsok finanszrozsra rkeztek
az orszgba, csupn a bankok vgtrleszts s a bankad miatti tkevesztesgeinek a
knyszer ptlsa miatt, akkor a valdi, j tkeberuhzs mg kisebb lesz.
A fordulat hinya a klfldi mkd tke llomnyi adatainak relatv mozdulatlansgval is igazolhat. Az albbi 10. tbla a gazdasgi ganknti adatokat mutatja.
10. tbla. A klfldi mkd tkellomny gazdasgi ganknt 20082012 kztt*
(md Ft)
Gazdasgi g
Mezgazdasg
Feldolgozipar
Energiaipar
Szolgltats ebbl
pnzgy-biztosts
egyb szolgltats
sszes

2008
89,0
4589,1
808,4
41792,5
23825,3
2530,5
48174,1

2009
95,8
4671,9
983,6
43148,2
1845,7
24879,9
49904,8

2010
107,5
5417,5
1162,6
36627,4
1762,7
17076,7
44357,2

2011
108,4
3786,8
711,3
48415,3
1486,2
24368,6
54118,4

2012
136,6
5493,7
918,2
46910,5
1685,3
21482,7
54373,7

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly


* Mivel a tblban nhny kivlasztott gazdasgi g szerepel, gy az sszesen sor nem az gak rtkeinek sszege

A 10. tbla adatsorai jl illusztrljk, hogy az egyes gazdasgi gakban egyik


vrl a msikra akr igen jelents trendezdsek is bekvetkezhetnek, amelyek
azonban nem rintik a mkd tke teljes llomnynak szintjt. Ennek megfelelen
2012-ben, az elz vhez viszonytva, lnyegben nem trtnt vltozs a mkd tke
teljes llomnyban.
12

A szakirodalom tfoly tknek nevezi azokat a pnzeket, amelyek ugyan bejnnek az orszgba, de nem hasznosulnak a gazdasgban; semmilyen beruhzst nem finanszroznak,
ahogy jnnek gy ki is folynak a gazdasgbl/orszgbl.

Heller-Evkonyv-2014.indb 22

2014.05.22. 6:24:32

23

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

Ha tovbb rszletezzk a mkd tkellomny bels szerkezett, akkor azt llapthatjuk meg, hogy a rszvny tpus befektetsek 3,6 millird eurjbl 1,4 millird
bankoknl valsult meg.13
Az albbi 11. tbla az sszes mkd tkn bell a rszvnytke s az jra befektetett nyeresgkomponens idbeli alakulst mutatja.
11. tbla. A klfldi mkdtke-llomny rszvnytke
s jra befektetett nyeresg komponense* (md Ft)
Gazdasgi g
Mezgazdasg
Feldolgozipar
Energiaipar
Szolgltats ebbl
pnzgy-biztosts
egyb szolgltats
sszes

2008
88,2
5284,9
709,5
37221,6
18648,7
4814,4
44067,2

2009
96,4
5719,4
749,9
36129,9
1879,6
19655,7
43495,3

2010
113,7
6611,7
816,1
36814,8
1775,5
18664,7
45202,3

2011
121,0
4910,6
569,7
41864,3
1500,2
19600,5
48316,9

2012
143,7
5278.9
658,7
40976,0
1626,8
19103,6
47760,8

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly


* Mivel a tblban nhny kivlasztott gazdasgi g szerepel, gy az sszesen sor nem az gak rtkeinek sszege

A 11. tbla adatsorai nem hagynak ktsget afell, hogy a rszvnytke s jra beruhzott nyeresgkomponensben a nagy bels s gazati trendezdsek ellenre, a
mkdtke-beramls e vltozatban az sszesen soron nem kvetkezett be lnyeges
vltozs, s a 2012-es vben inkbb csekly cskkens volt tapasztalhat.
A 12. tbla adatai a tkeberamls egyb komponensnek idbeli alakulst mutatjk.
A 12. tblban foglalt adatokbl kitnik, hogy 2012-ben az egyb kategriban
volt szokatlanul nagy a tkemozgs, sszessgben 5,7 millird eurs nagysgrendben.
Az egyb tkemozgsok nagy rsze nem lltke beruhzs. Ez a kategria jelentette a
legnagyobb ttelt a rekord mret tkemozgsban: valjban a klfldi anyavllalatok
s magyarorszgi lenycgeik kzti hitelkapcsolatokat jelenti, amelyekben a pnz nagyon gyorsan mozog ide-oda [Jankovics, 2013]. A 12. tbla adatai jl mutatjk, hogy a
vlsg veiben s azt kzvetlenl kveten a hazai lenyvllalatok inkbb trlesztettk
tartozsaikat, s klnsen igaz a mezgazdasgra s a feldolgoziparra. 2012-ben az
egyb tkemozgs terletn volt szmottev tkeberamls, az anyavllalati hitelnyjtsi hajlandsg ersdsvel.
13

Ide szmoljk azt, amikor a klfldi anyabankok tkt adnak a magyarorszgi fililiknak.
Mikzben a klfldi bankok tkt visznek be Magyarorszgra, a magyarorszgi lenybankok folyamatosan fizetik vissza hiteleiket: a bankok csak 2012 msodik felben 5 millird
eurnyi hitelt trlesztettek klfldre. sszessgben ez azt jelenti, hogy a bankok stabil
lbakon llnak, viszont jelentsen kevesebb pnzbl tudnak hitelezni. Lsd rszletesen
Jankovics, [2013].

Heller-Evkonyv-2014.indb 23

2014.05.22. 6:24:32

24

Tkevonzs s hitelpiac

12. tbla. A klfldi mkd tkellomny egyb tkeramls komponensnek


idbeli alakulsa* (md Ft)
Gazdasgi g
Mezgazdasg
Feldolgozipar
Energiaipar
Szolgltats ebbl
pnzgy-biztosts
egyb szolgltats
sszes

2008
0,84
695,80
98,80
4570,90
5176,60
2283,90
4106,90

2009
0,58
1047,50
233,70
7018,40
0,34
5223,50
6409,50

2010
6181,00
1194,20
346,50
187,40
0,12
1587,90
0,845

2011
12576,40
1123,90
141,70
6551,00
0,14
4768,10
5801,50

2012
-7031,6
214,7
259,4
5934,5
58,4
2378,9
6613,0

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly


* Mivel a tblban nhny kivlasztott gazdasgi g szerepel, gy az sszesen sor nem az gak rtkeinek sszege

Nem minden tanulsg nlkl val bemutatni a kzvetlen tkebefektetsek egyb


tke komponenst az orszgonknti forrsok alapjn. Ez lthat az albbi 13. tbla adatsoraiban.
13. tbla. A klfldi mkdtke-befektetsek egyb tke komponensnek
orszgonknti forrsa 20082012 kztt (md Ft)
Gazdasgi g
sszes egyb tke ebbl
Ausztria
Belgium
Egyeslt llamok
Egyeslt Kirlysg
Franciaorszg
Hollandia
rorszg
Luxemburg
Nmetorszg
Svjc

2008
4106,9
486,9
1922,1
1044,4
136,4
141,5
10,4
27,3
6679,4
72,5
95,7

2009
6409,5
520,9
181,8
1105,8
37,3
64,9
1162,3
1,1
4985,4
45,3
232,8

2010
845,2
478,0
187,2
1079,7
1,7
316,7
1025,0
750,6
1502,9
299,8
1652,3

2011
5801,5
482,5
160,4
731,3
74,2
3,1
1147,2
1977,8
2029,8
474,1
244,4

2012
6613,1
474,4
98,6
1359,6
225,7
117,7
499,5
1985,5
3434,8
435,9
283,7

Forrs: Magyar Nemzeti Bank, Statisztikai Osztly

A 13. tbla sszesen rtkei azt mutatjk, hogy a 2010-es v kivtelvel fennmaradt a hitelnyjtsi pozci, ugyanakkor az orszgonknti adatok nagy eltrseket
mutatnak. Az amerikai s angol vllalatok irnyban egyrtelmen a trleszts volt a
meghatroz, ami jelents klcsntke kivonst jelentette. A Luxemburgbl rkez
kiemelkeden nagy klcsnttelek felteheten az oda bejegyzett klfldi anyavllalatok hitelnyjtst jellik.
ttrve a hazai vllalatoktl kiindul tkekivitelre megllapthat, hogy 2012-ben a
nett tkekivitel 8,210 millird eurt rt el, ami 5 millird eurval nagyobb az egy vvel

Heller-Evkonyv-2014.indb 24

2014.05.22. 6:24:33

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

25

korbbinl, s minden korbbinl nagyobb tkeexportot jelent. A rekordszint tkekivitelbl 4 millird eur tfoly tknek, illetve egyes klfldi tulajdonosok eszkzportfolija trendezsnek (3 millird eur rtkben) ksznhet, amely tranzakcik a
beramlssal prhuzamosan tkekivitelknt is megjelentek a statisztikban.14
A nem adssggenerl tkekivitelen bell a rszvnyformj tkeexport egyenlege 9,042 millird eur (tlnyomrszt az emltett eszkzportfoli trendezsnek, az
tfoly tknek, illetve a 2011-es tfoly tke 2012-re thzd bejegyzsnek ksznheten), mg az jra befektetett jvedelem 0,576 millird euro (az elz v azonos idszaknl 0,614 millird eurval kedvezbb) volt.
rdekes kpet mutat a magyar tkekivitel clorszgok szerinti sszettele. A legnagyobb rtk rszvny s egyb rszeseds, illetve egyb tke formj magyar kzvetlen tkebefektets 2012-ben Belgiumba (3 millird eur) ramlott vlheten a fent
emltett eszkzportfoli trendezsnek tulajdonthatan. Kzp-Amerikba 2,1 millird eur (tfoly tkeknt), tovbb Luxemburgba 1,466, Svjcba 0,519 s Ciprusra
0,308 millird eur [ttekints, 2013]. Nem jrhatunk messze az igazsgtl, ha a nevezett clorszgokba irnyul tkekivitelt tkemenektsnek tekintjk (trtnjk az brmely anyavllalat ltal kezdemnyezetten s brmilyen okbl). Hasonl kpet kapunk
akkor is, ha a tkekivitel clorszgok szerinti sszettelt az llomnyadatokkal illusztrljuk, az albbi 14. tblban.
14. tbla. A magyar tkekivitel clorszgok szerinti sszettele 2012 vgn (md eur
s %-os arny)
Orszg/Trsg
Kzp-Amerika
Horvtorszg
Belgium
Luxemburg
Svjc
Szlovkia
Ciprus
Romnia
Bulgria
Olaszorszg
Szerbia
Egyeslt llamok
Dl-Korea

Tkekivitel sszege
(md euro)
6,9
3,100
3,000
1,747
1,646
1,232
1,157
0,992
0,639
0,518
0,482
0,442
0,438

Tkekivitel %-os
arnya
26,1
11,6
11,5
6,6
6,2
4,7
4,4
3,8
2,4
2,0
1,7
1,7
1,7

Forrs: Nemzetgazdasgi Minisztrium


14

A Magyarorszgon tszguld tke egyre nagyobb mrtkt a Magyar Nemzeti Bank is rzkeli, ezrt 2008 ta igyekszik kiszrni azokat a pnzeket, amelyek egy negyedven bell
mr el is hagyjk az orszgot. Az gynevezett tfoly tke egyre nagyobb sszeget tesz ki,
2012-ben a 10,4 millird eurbl 4 millird eur volt ilyen. (A tkekiviteli adatok rszletes
kimutatsa szerepel az ttekints [2013] cm forrsban.)

Heller-Evkonyv-2014.indb 25

2014.05.22. 6:24:33

26

Tkevonzs s hitelpiac

A Magyar Nemzeti Bank adatain alapul, gynevezett tfoly tke a sz szoros


rtelmben nem is tekinthet mkdtke-befektetsnek, s megalapozottan felttelezhet, hogy a klfldi anyacg a magyarorszgi lenyvllalatain keresztl utalja t forrsait harmadik orszgba, az ott mkd (vagy ott bejegyzett) vllalataihoz.
Tanulsgos kpet mutatnak azok az adatsorok, amelyek hosszabb idtvra vonatkozan egybevetik a klfldi kzvetlen mkdtke-kiramls s -beramls adatait. Ezt
az albbi 15. tbla mutatja.
15. tbla. Magyarorszgi klfldi kzvetlen mkdtke-beramlsi s -kiramlsi
llomny adatai (milli dollrban)
v 1990 1995 2000 2005
Tkeramlsi irny
FDI kiramls
0,2
0,3
1,3
7,8
FDI beramls
0,6 11,3 22,9 61,1
Kiramls/Beramls arny (%) 27,9
2,5
5,6 12,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011


12,4
80,2
15,4

17,3
95,5
18,1

20,1
88,5
22,7

22,5
98,8
22,8

20,7
91,9
22,6

23,8
84,5
28,2

Forrs: UNCTAD FDI Statistics

A tbla adatainak tansga szerint hosszabb id tlagban a kzvetlen tkekiramls az tdt teszi ki a tkeberamlsnak, ami a gazdasg fejlettsgvel sszhangban levnek ltszik.
Elemzsnk alapjn megllapthat, hogy 2012-ben 2,25 millird eur volt a mkd tke be- s kiramls egyenlege, azaz a beraml klfldi kzvetlen tke ennyivel haladta meg a magyar vllalatok ltal klfldn megvalstott befektetsek rtkt.
Ebbl 1,9 millird eur a Magyarorszgon mkd klfldi bankok tkeemelsbl
szrmazik, amire az anyabankok a klnadk s a nem teljest adsok miatt knyszerltek. A tkeberamlsbl valjban mindssze 0,352 millird eur szolglt effektv
tkeberuhzsi clokat. Ha ehhez hozzvesszk, hogy 2013-ban az elzetes adatok
szerint a kzvetlen tkeberamls ves sszege nem haladta meg a 1,5 millird eurt, akkor hajlunk annak kimondsra, hogy 2012-ben nem volt kiugran magas a vals mkdtke-beramls, s a tavalyi adat pedig arra bizonytk, hogy a kzvetlen
klfldi mkdtke-beramls vlsg eltti mlyreplsnek plyja sem mdosul
szmotteven.
Vgezetl egy olyan tblzatot mutatunk be (16. tbla), amely haznkkal kzel azonos npessg (br fejlettsgben jelentsen klnbz) orszgok zldmezs mkdtke-projektjeinek szmossgt illusztrlja, jelezve, hogy a mkd tke vonzkpessgnek megvannak a fejlettsg ltal meghatrozott korltai.
Mindezek alapjn a cmben feltett krdsre csak nemmel vlaszolhatunk, a vizsglt
terleten nem kvetkezett be fordulat.

Heller-Evkonyv-2014.indb 26

2014.05.22. 6:24:33

27

Blycz Ivn: Ellenslyozza-e a hitelszkt a klfldi mkdtke-beramls

16. tbla. Zldmezs mkdtke-projektek szma nhny orszgban


20032013 kztt (darab)
Orszg
Ausztria
Bulgria
Csehorszg
Dnia
Magyarorszg
Portuglia
Romnia
Szlovkia
Norvgia
Svjc

2003
155
10
20
107
27
51
5
2
63
180

2004
206
15
18
137
25
40
9
5
83
267

2005
224
67
22
158
12
24
12
1
92
234

2006
258
6
44
144
22
32
13
4
104
324

2007
256
7
33
141
30
69
11
2
84
375

2008
293
13
55
191
30
104
29
7
123
584

2009
210
4
14
214
23
65
13
2
117
472

2010
234
12
40
140
21
71
14
7
101
533

2011
215
6
42
161
25
61
9
5
120
532

2012
154
6
58
139
11
41
15
9
87
391

Forrs: UNCTAD, Financial Times Limited fdi markets (www.fdimarkets.com)

Kifejezsek jegyzke
Brutt lltke kpzds: Beruhzs fldingatlan fejlesztsbe, termel zembe, gpbe-felszerelsbe; tpts, vastfejleszts; kereskedelmi s termel cl pletek; hivatali cl pletek, iskolk, krhzak; magncl pletek
Visszatartott profit: Az osztalk kifizetse utn, a vllalatban visszahagyott, felhalmozsi cl nett profit
Hazai hitel: A hazai bankszektor ltal, a nem pnzgyi vllalatok rszre kibocstott
hitelek teljes sszege, ide rtve a hazai s klfldi valutban nyjtott hiteleket
llami tmogats: Vissza nem fizetend sszeg a kltsgvetsbl a magngazdasg s
a kzzemi vllalatoknak, ide rtve a kzcl tkerfordtsokat s a vllalati mkds
sorn keletkez cash-deficit fedezst
Tkepiaci finanszrozs: A vllalatok ltal kibocstott j rszvnyek s ktvnyek,
amelyek kzelthetk a tkepiaci kapitalizci vltozsval, s szmtsba vve a rszvnyrak vltozsban
Klfldi hitel: Az egyik gazdasg honos hitelnyjtja ltal egy msik gazdasg hitelfelvevje szmra nyjtott hitel sszege, ahol a hitelez nem rendelkezik jelentsebb
tulajdonosi rszesedssel (10%-nl nagyobbal)
Klfldi mkd tkeberuhzs: Nemzetkzi beruhzs, amely tkrzi az egyik
gazdasgban honos vllalat (direkt befektet) rdekeltsgszerzsi szndkt egy msik
gazdasg vllalatban (a direkt beruhzs kedvezmnyezettje)
Privatizcis bevtel: Az eszkzk eladsbl szrmaz llami bevtel

Heller-Evkonyv-2014.indb 27

2014.05.22. 6:24:33

28

Tkevonzs s hitelpiac

Forrsmunkk
Antalczy K.Sass M. [2003]: Mkdtke-befektetsek s a klkereskedelem modernizcija: nemzetkzi kitekints s hazai tapasztalatok. Klgazdasg Vol. 47. No.
12., 436.
ttekints az aktulis magyar tkekiviteli folyamatokrl. Nemzetgazdasgi Minisztrium [2013] mrcius 31.
ttekints az aktulis magyar tkekiviteli folyamatokrl. Nemzetgazdasgi Minisztrium [2012] jnius 29.
Balogh A. [2013]: Fenntarthat nvekeds s monetris politika. Elads a Magyar
zleti Frumon Budapesten, 2013. december 11-n
Credit Update Hungarian Dances. 9 January, 2012. pragcap.com/credit-update-hungarian-dances
Czak, E.Sass, M. [2012]: Outward FDI from Hungary and its policy context.
Columbia FDI Profiles, October 18.
EBRD Transition Report [2012; 2008; 2009; 2011; 2010]: Country Assessments. 116
117.; 132135.; 172175.; 130131.; 118119.
Hungary Foreign direct investment. www.indexmundi.com/facts/hungary/foreign-direct-investment
Hunya, G. [2000]: Home Country Patterns of Foreign Direct Investment in Central
and East European Countries. Russian and East European Finance and Trade, Vol. 36
Jankovics S. [2013]: Csak nznk, ahogyan tsuhan a pnz az orszgon. www.origo.
hu/gazdasag/gazdasag-plusz/2013/05.29
Kalotay K. [2003]: Mkd tke vlsgban? Kzgazdasgi Szemle Vol. 50., 3555.
Kovcs . [2013]: Gazdasg s kltsgvets. Vzlat Magyarorszgrl s a hasonl sors orszgokrl. Elads a Magyar zleti Frumon Budapesten, 2013. december
11-n
Krokoska, L. [2001]: Foreign direct investment financing of capital formation in
Central and Eastern Europe. Working Paper No 67 December, EBRD. 19.
Kuti, M. [2006]: The Interaction between Debt and Equity Finance in the Hungarian
International Investment Position. Acta Oeconomica Vol. 57, No 3., 229245.
Mihlyi P. [2013]: A magyar gazdasg tja az adssgvlsgba 19452013. Corvina
Kiad, Bp., 207.
Nagy tkeemels a CIB Banknl. 2013. jnius 3. www.napi.hu/magyar-vallalatok/
nagy-tokeemeles-a-cib-banknal
NGM [2013]: rekordsszeg tkekiramls s -beramls volt tavaly. Nemzetgazdasgi Minisztrium, mjus 27.
Sass, M.Kalotay, K. [2012]: Inward FDI from Hungary and its policy context. Columbia FDI Profiles, October 18.
Szentkirlyi B. [2013]: Magyarorszg, a pnzszivatty. index.hu/gazdasag/2013/05/28/tokearamlasok
Vrtes A. [2013]: mts a rekorddnt mkd tkeberamls. www.nepszava.hu/
articles/article.php

Heller-Evkonyv-2014.indb 28

2014.05.22. 6:24:33

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

29

FINANSZROZSI STRATGIA A MAGYARORSZGI


VLLALATOKNL1
Katona Klra2
1. Finanszrozsi stratgik A hitelpiac hatsa a gazdasgi nvekedsre
Schumpeter a vllalkozt tekinti a gazdasgi fejlds motorjnak, aki arra trekszik,
hogy a termelsi tnyezk j kombinciinak kialaktsval tegyen szert profitra. Ehhez a vllalkoznak tkre van szksge, amit a pnzpiacon keresztl tud megszerezni.
A pnzgyi kzvett rendszer az, ami sszegyjti a tkt a sztszrt megtakartktl
s alloklja a beruhzsok kztt. Ebben a felfogsban a gazdasgi nvekeds s a
pnzgyi kzvetts mlysge kztt kzvetlen oksgi kapcsolat van.
A nvekeds s a pnzgyi kzvetts kapcsolatt elemz irodalmi ttekintsek a
tmval kapcsolatos nzeteket tbb, elklnl csoportra szoktk osztani. (Mr 2003)
1. A pnzgyi kzvetts s a gazdasgi nvekeds kztt nincs ok-okozati sszefggs.
2. A pnzgyi kzvettrendszer fejldse kveti a relgazdasgi folyamatokat
3. A pnzgyi kzvettrendszer fejlettsgnek meghatroz szerepe van a gazdasgi nvekeds szempontjbl.
Ez utbbi llts vonatkozsban igen szles szakirodalmi httr vonultathat fel.
KingLevin (1993) 80 orszgban 19601989 kztt vgzett felmrse szerint a
pnzgyi fejlettsg elrejelzi a gazdasgi nvekeds mrtkt LevinZervos 10 vvel ksbb megismtelte s jra bizonytotta ezt az lltst (1998). JayaratneStraham
(1996) kutatsi eredmnyei rmutatnak, hogy az USA azon llamaiban, ahol a bankfik
alaptsnak korltozst eltrltk, ott 0,51 szzalkponttal magasabb volt a gazdasgi
nvekeds 19721991 kztt. Guiso, Sapienza s Zingales (2004) a pnzgyi rendszer
fejlettsgnek hatst a vllalkozsi kedvre gy vizsglta, hogy olaszorszgi rgikat
hasonltott ssze. Megllaptottk, hogy 5,6%-kal nvelte az j vllalat alaptsnak
valsznsgt, ha a vllalkoz az orszg legfejlettebb pnzgyi rendszerrel rendelkez
rgijba ment t a kevsb fejlett pnzgyi rendszert mkdtet rgibl.
A tmval kapcsolatos kutatsok betekintst engednek abba, hogy milyen csatornkon keresztl hat a nvekedsre a pnzgyi rendszer. Beck, Levine s Loayza (2000)
szerint a pnzgyi rendszer nvekedst elsegt hatsa sokkal inkbb a termelkenysg javulsn s az erforrsok allokcijn keresztl valsul meg, semmint a tiszta tkefelhalmozson t. Az informci megszerzsnek kltsgt csak egyszer kell
kifizetni, ha van kzvett, mg minden egynnek kln-kln, ha nincs. Ha valaki
a piacon felhasznl egy informcit az megjelenik az rakban, gy hatkony tkepia1
2

A tanulmny a Pzmny Pter Katolikus Egyetem TMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002.


sz. projektje (A tudomnyos kutatsok kibontakoztatsa a PPKE-n) keretben jelent meg.
egyetemi docens, PPKE-JK

Heller-Evkonyv-2014.indb 29

2014.05.22. 6:24:33

30

Tkevonzs s hitelpiac

con a befektetknek csak az rfolyamokat kell figyelnik. A msik fontos funkcija a


pnzpiacnak, hogy ellenriz s rtkel. A cgek kls rintettjei szmra tl kltsges a trsasg irnytsnak ellenrzse, k a pnzgyi intzmnyekre tmaszkodhatnak. A bank vllalja a kihelyezsek kontrolljt (deleglt megfigyels Diamond 1984).
A bankok s a vllalatok hossz tv egyttmkdse tovbb cskkenti az informcis
aszimmetribl fakad kltsgeket is. A kzvettrendszer harmadik funkci, a kockzatkezels kapcsn Levine [1997] kiemeli, hogy a kockzatok diverzifikcija nemcsak a tkeakkumulcit segti el, hanem a technolgiai fejldst is sztnzi. Hermes,
N.Lensink, R. (2003) 19701995 kztt 67 orszgban vgzett kutatsa sikeresen altmasztotta azt a felttelezst, hogy minl fejlettebb a befogad orszg pnzgyi rendszere, annl jobban hozz tud jrulni a technolgiai ismeretek elterjedshez s ezen
keresztl a gazdasgi nvekeds felgyorsulshoz.
Nemcsak a gazdasgi nvekedst segtheti el a fejlett pnzgyi rendszer, de csillapthatja a nvekeds volatilitst is. Aghion s szerztrsai (2010) vlemnye szerint a
fejlett pnzgyi rendszer rszben enyhti a vllalatok likvidits-szkt, rszben pedig
megknnyti szmukra a beruhzst, gy vgs soron cskkenti a beruhzsok s a
nvekeds volatilitst. Larrain [2006] megllaptja, hogy az ipar teljestmnynek volatilitsa kisebb azokban az orszgokban, ahol nagyobb a hitelknlat. A hitelfelvteli
lehetsg kisimtja a teljestmny hullmzst.
2. Finanszrozsi stratgik A klfldi mkd tke hatsa
a befogad orszg gazdasgra
A klfldi mkdtke megjelense finanszrozsi forrst bvt hats, ugyanakkor
kzvetve, a hazai megtakartsok aktivizlsn s tkepiacra terelsn keresztl, tovbb nvelheti a beruhzsok finanszrozsi bzist. Bizonyos esetekben a klfldi
tke mint Magyarorszg pldja is bizonytja a hazai megtakartsokat helyettesti,
gyakorlatilag ptolja a beruhzsokhoz szksges finanszrozsi forrsokat. Driffield,
N.Hughes, D. [2003] bebizonytotta, hogy a mkdtke beramls ltalban stimullja a hazai beruhzsokat. Ugyanakkor azt is igazolva lttk, hogy az orszg egyes
rgiiban az FDI kiszorthatja a hazai befektetket a tkepiacrl.
A finanszrozsi forrsok kztt, melyek lehetnek mg portfoli beruhzsok s hitelek, az FDI tbb szempontbl is jobb megoldsnak szmt a befogad orszg gazdasga szmra. Egyrszrl knnyebben s gyorsabban lehet hozzjutni, mint a nemzetkzi hitelekhez, msrszrl pedig stabilabb s hosszabb tv befektetsnek szmt a
portfoli beruhzsoknl. A gazdasgi, pnzgyi vlsgok kihatssal vannak a hitelezi, befekteti dntsekre. A Deutsche Bundesbank [2003] tanulmnya rmutat, hogy
a legnagyobb volatilitst a banki hitelezi dntsek mutatjk vlsg esetn. Ezt kvette
a portfoli beruhzsok ramlsnak volatilitsa, mg a legkevsb kiszmthatatlannak a mkdtke-beruhzsok bizonyultak. Vagyis hossz tvon a mkdtkre
mint finanszrozsi forrsra biztosabban lehet szmtani, mint a tkeszerzs egyb
formira. A krzisektl val viszonylagos fggetlensge pedig ellenslyozni tudja az

Heller-Evkonyv-2014.indb 30

2014.05.22. 6:24:33

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

31

egyb forrsok elapadsbl szrmaz finanszrozsi gondokat. LallStreeten [1977]


ugyanakkor felhvjk a figyelmet arra, hogy az FDI a hitelhez viszonytva drgbb finanszrozsi forma, hiszen a mkdsi kockzat prmiumt az elvrt megtrlsnek
kell garantlnia.
A mkdtke beramls pozitv vltozst idz el a befogad orszg tkeforgalmi
mrlegben. Hatsa a ksbbiekben azonban a helyi befektetsi krnyezet, az egyb
befektetsi lehetsgek, s a tulajdonosok dntstl fggen klnbz lehet. Amenynyiben megindul a profitrepatrils, akkor ez, akrcsak a hitelkamatok visszafizetse,
cskkenti a tkeforgalmi mrleg egyenlegt. Ha azonban a befektetsi lehetsgek tovbbra is kedvezek a befogad orszgban, akkor az jra befektetett jvedelem jabb
FDI-knt kerl elszmolsra.
A mkdtke jvedelemre gyakorolt hatsa azonban magasabb is lehet, mint amit
a tkeforgalmi mrleg sorai tkrznek. Lehmann, A. [2002] az amerikai vllalatok
43 iparosodott s fejld orszgba irnyul tkebefektetseinek jvedelmezsgt s
annak felhasznlst elemezte. Kutatsa magasabb jvedelmezsgi rtt mutatott ki
a lenyvllalati mkds eredmnyekppen, mint ami a hivatalos fizetsimrleg statisztikkban szerepelt. A fejld orszgokban mkd cgek tlagos jvedelmezsge
1520% krl mozgott, amihez tovbbi 3% addik hozz, az anyavllalatnak fizetett
licenszdjak, royaltik s egyb fizetett szolgltatsok rvn. Empirikus elemzsben rmutatott, hogy a kpzd jvedelem nagy rsze, tbb mint a fele, jrabefektets rvn
a befogad orszgokban maradt. A lenyvllalatok osztalkfizetse, a profitrepatrils
mrtke azonban vltozkonynak bizonyult. Ha a lenyvllalati jvedelmezsg cskken tendencit mutatott, akkor jelentsen megnvekedett a repatrils arnya. A repatrilsi szndkot a befogad orszg pnzgyi vlsgai is felerstettk.
Az FDI gazdasgi nvekedsre gyakorolt hatsa, a mkdtke s az egy fre jut
GDP alakulsa kztti viszony tekintetben sokszor igen nehz eldnteni, hogy mi is
az ok-okozati kapcsolat tnyleges irnya. Choe, J. I. [2003] 19711995 kztt 80 orszg
viszonylatban vgzett empirikus kutatst az FDI nvekedsre gyakorolt hatsrl. Tanulmnyban a kauzalits irnyra kln is kitrt. Az eredmnyek azt igazoltk, hogy
kimutathat ugyan pozitv kapcsolat az FDI s a GDP alakulsa kztt, azonban a nvekeds magyarz ereje a mkdtke beramlsra nagyobbnak mutatkozott, mint
az FDI GDP-re gyakorolt hatsnak jelentsge. A magasabb FDI volumen teht nem
szksgszeren eredmnyez nagyobb nvekedsi temet, mg a GDP alakulsa meghatroz tnyezje a tkebefektetseknek. (MossaCardac [2003] elemzse 140 orszg
viszonylatban, 19982000 kztti idszakra mr nem igazolja a GDP nvekedsnek
ltalnos jelentsgt az FDI vonzsban.)
A krdssel foglalkoz szakrtk egy rsze a GDP nvekedse helyett a hazai technolgiai sznvonal vltozst, illetve az j technolgik adaptcijra val kpessget
tekinti a nvekeds igazi mrszmnak. Kiindulsuk alapjul az a tny szolgl, hogy
ma mr korszer technolgia nlkl hossz tv gazdasgi fellendls nem kpzelhet
el. A technolgia befogadsa azonban nagyban fgg a hazai gazdasgpolitika prioritsaitl s a meglv humntke sznvonaltl (Borenstein et al. [1995]). Ennek a megkzeltsnek a helyessgrl sincs mindenki meggyzdve. Pldul Ram, R.Zhang,

Heller-Evkonyv-2014.indb 31

2014.05.22. 6:24:33

32

Tkevonzs s hitelpiac

K.H. [2002] szleskr adatbzisra ptve igazolja, hogy a 90-es vek sorn az FDI
llomnynak ugrsszer nvekedse pozitv hatssal volt az orszgok gazdasgi nvekedsre, mg az FDI s a humntke sznvonala kztti komplementer viszonyra nem
talltak kell szm bizonytkot. (Kelet-Kzp-Eurpa empirikus elemzsei kztt is
tallunk erre a megkzeltsre pldt)
3. A mkdtke tartalma, hitelek a mkdtke elemei kztt
A fizetsi mrleg statisztikk sszelltst nemzetkzi mdszertani szabvnyok szablyozzk. Ezek a szabvnyok teszik lehetv az egyes orszgok statisztikinak sszehasonlthatsgt. A nemzetkzi mdszertannak megfelelen valamennyi 10%-ot elr
vagy afeletti tulajdonhnyad-szerzs a kzvetlentke-befektetsek kategriba tartozik.
Az MNB rszvny s egyb rszeseds forgalomknt szmolja el a klfldi befektet Magyarorszgon ltrehozott vllalatban trtn jegyzett tke s tketartalk emelst, illetve cskkentst, tovbb ha a klfldi befektet rezidens trsasgban rszesedst szerez vagy rtkest.
2003 eltt a nemzetkzi mdszertannal ellenttben Magyarorszgon a kzvetlen
tkebefektetsek jvedelmei kztt az jrabefektetett jvedelem nem kerlt elszmolsra. A foly fizetsi mrlegben csak a fizetett osztalk jelent meg tulajdonosi rszesedshez kapcsold jvedelemknt. A kzvetlen tkebefektetsek llomnyi adatai pedig a forgalmi adatok sszegzsbl addtak. 2003-ban a fizetsi mrlegben feltntetett
mkdtke llomny meghatrozsban jelents vltozs kvetkezett be. Az MNB
Monetris Tancsa megszavazta a nemzetkzi mdszertani irnyelvekkel trtn harmonizcihoz szksges vltozsokat. Ennek alapjn, 2004-tl a kzvetlen tkebefektetsekhez kapcsold jrabefektetett jvedelmek is bekerltek a fizetsi mrleg statisztikba. Az j mdszertan szerinti elszmolst 1995-ig vezettk vissza az idsorokon.
A fizetsimrleg-statisztikban a befektet s a befektetssel ltrehozott vllalkozs
kztti tulajdonosi rszesedsen tlmenen az azon kvli hitel- s egyb finanszrozsi kapcsolatok is ezen a kategrin bell jelennek meg (egyb tke). Ennek megfelelen
olyan tkemozgsokat is kzvetlentke-befektetsknt kell kimutatni, amelyek adssgtpus pnzgyi instrumentumhoz kapcsoldnak, s nem felttlenl jelentenek hoszsz lejrat finanszrozsi forrst a vllalkozs szmra, mint pldul a vllalatcsoporton belli napi pnzgyi elszmolsok keretben mozg rvid lejrat pnzek. Azaz, az
egyb tkemozgsok a kzvetlen tkebefektetvel vagy a kzvetlentke-befektetssel,
illetve a kzvetett tulajdonosi viszonyban lv, egyb cgcsoporttagokkal szembeni
rszvny s egyb rszesedsen kvli kvetelseket s tartozsokat is tartalmazzk.
4. Finanszrozsi stratgik vllalati szemszgbl
A vllalkozsi tevkenysg alapfelttele a megfelel mennyisg s minsg eszkzk
meglte, illetve azok az zletmenetet leginkbb szolgl kombincijnak kialak-

Heller-Evkonyv-2014.indb 32

2014.05.22. 6:24:33

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

33

tsa. Az eszkzbeszerzs ltal induklt forrsigny, vagyis az eszkzk megvtelnek


kltsgei kpezik a vllalat kumulatv tkeszksglett. A kumulatv tkeszksglet
finanszrozst alapveten a hossz tv pnzgyi tervezs, a vllalat ltal vlasztott
finanszrozsi stratgik hatrozzk meg. A finanszrozsi stratgia s vllalati magatarts kialaktsakor kt fontos szablyt kell figyelembe venni:
Az eszkzk s a forrsok lejratnak sszehangolsa (illeszkedsi szably).
Vagyis a tarts befektetseket sajt tkvel vagy pedig hossz lejrat hitelekkel
kell finanszrozni.
A forgeszkz-gazdlkods keretben a likvidits fenntartsnak kltsge s a
likvidits hinynak kltsge minimlis sszes kltsget eredmnyezzen.
A legfontosabb finanszrozsi stratgik a kvetkezk: a szolid, a konzervatv s
az agresszv. A szolid stratgia lnyege, hogy a fenti szablyokat a vllalat szigoran
betartja, vagyis tarts eszkzt kizrlag tarts forrsokkal, sajt tkvel s hossz lejrat ktelezettsgekkel finanszroz. A konzervatv finanszrozsi stratgit kvet cg
a szksgesnl taln vatosabban kzelti meg a finanszrozs krdst. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nemcsak tarts, hanem tmeneti eszkzk finanszrozsakor is tarts forrsokat hasznl fel. Ez a politika valban nagyon biztonsgoss teszi a cget s a
hitelezktl val fggetlensget is biztostja. Azonban komoly htrnya a konzervatv
stratginak, hogy kltsgesebb teszi a finanszrozsi szerkezetet, hiszen fszablyknt a hossz lejrat klcsnforrsok drgbbak, mint a rvid lejratak. Az agresszv
stratgit kpvisel cg a konzervatvokkal ppen ellenkezleg vlekedik a vllalati
biztonsg s mkdsi kltsgek sszefggsrl. Vagyis rvid lejrat klcsnforrsokat is ignybe vesz tmeneti eszkzk s tartsan lekttt forgeszkzk finanszrozsakor. Ezzel sikerl ugyan a finanszrozsi szerkezetet olcsbb tennie, azonban
megn annak a veszlye, hogy az tmeneti klcsnforrsok elapadsakor a vllalat
csd kzeli helyzetbe kerljn. A kumulatv tkeszksglet finanszrozsra a hossz
tv pnzgyi tervezs keretben kialaktott stratgia egyszersmind meghatrozza a
rvid tv pnzgyi dntsek mozgstert is. Teht a hossz tv dntsek a finanszrozsi stratgin keresztl fejtik ki hatsukat a rvid tv pnzgyi dntsekre.
A tkeszerkezet a tarts forrsok kztt szerepl sajt tke s az idegen forrsok
arnyt mutatja meg. A finanszrozsi vagy pnzgyi tketttel arra a krdsre ad feleletet, hogy a vllalat tkjben milyen arnyt kpvisel az idegen tke (hitel, klcsn,
ktvny). Ebbl kvetkezen, ha egy cg teljes egszben sajt tkvel finanszrozza
beruhzsait, akkor tketttele zrus. Minl jobban eladsodik egy vllalat, annl magasabb lesz a finanszrozsi tketttele.
A megfelel finanszrozsi forma kivlasztsa hasonlt egy marketingproblmhoz,
amelyben a vllalatfinanszrozsi eszkzket szndkozik rtkesteni a tkepiacon.
A tkeszerkezetet a vllalat tkeszerkezeti politikja alaktja ki. Milyen rdekek befolysoljk a vllalkozs tulajdonosait s vezetit e politika kialaktsban?
A modern tkestruktra elmletek kiindulpontjaknt tartjk szmon a Modigliani
s Miller szerzpros ltal alkotott elmleteket [ModiglianiMiller, 1958], amelyek a
tkeletes tkepiac felttelezsre pltek s a tkestruktra irrelevancijt hangslyoztk. Modigliani s Miller I. ttele kimondja, hogy a vllalat piaci rtke fggetlen a

Heller-Evkonyv-2014.indb 33

2014.05.22. 6:24:34

34

Tkevonzs s hitelpiac

finanszrozsi tkeszerkezettl, a vllalkozs eszkzeitl elvrt hozam, vagyis a tke


alternatvakltsge lland (feltve, hogy tranzakcis kltsgek s pnzgyi nehzsgek kltsgei nlkli tkletes piacrl van sz). A pnzgyi vezet teht nem tudja
megvltoztatni a vllalat rtkpaprjainak rtkt egyszeren azltal, hogy klnbzkppen osztja szt a pnzramlst a befektetk kztt. A vllalat rtkt ugyanis a
releszkzei hatrozzk meg, nem pedig az ltala kibocstott rtkpaprok (Ebben a
megkzeltsben az idegen tke bevonsa ktvnykibocstson keresztl valsul meg).
A ksbbi empirikus kutatsok azonban rnyaltk ezt a kpet, feloldva a tkletes piac
felttelezst. Ezek kzl az elmletek kzl a legfontosabbnak az albbiakat tekintjk.
MM elmlete adk figyelembevtel [ModiglianiMiller, 1963], a vlasztsos (trade-off) elmleten [Myers, 1984; Kim, 1978], az gynkelmleten [JensenMeckling,
1976; Jensen, 1986; Stulz, 1990], az informci aszimmetrin [Ross, 1977; Leland
Pyle, 1977; MyersMajluf, 1984; Myers, 1984] alapul terik, mint pldul a hierarchiaelmlet (pecking order theory) [Myers, 1984].
Milyen vllalati s kls piaci tnyezk hatnak az nfinanszrozs irnyba?
ltalnos tapasztalat, hogy a trsasgok arra trekszenek, hogy a vllalat tkefinanszrozsi szksgleteit bels forrsbl elgtse ki. Nemzetkzi felmrsek alapjn a
bels vagy nfinanszrozs tlagos mrtke az sszes finanszrozsi igny 80%-a krl
mozog. Ennek tbb magyarzata is lehetsges, gy, mint:
A finanszrozssal kapcsolatos tranzakcis kltsgek lnyegesen alacsonyabb
szinten tarthatk, ha nem szksges kls forrsok bevonsa is.
Ha nincsenek j rszvnyesek, ktvnytulajdonosok s hitelezk, akkor nem kell
tartania az eredeti tulajdonosoknak attl, hogy a vllalat feletti ellenrzsi funkciikon (illetve a projekt hasznn) meg kell osztozniuk az j stakeholderekkel.
Ha a vllalat hitelt vesz fel, ktelezettsget vllal arra, hogy a hitel utn fizeti a
kamatot, s visszatrleszti a felvett hitelt. A hitel utn teht adssgszolglatot
kell teljestenie. A kamatot a trsasg elszmolja az eredmnye terhre rfordtsai kztt, cskkentve ezzel a pnzramlst s a rszvnyesek osztalkkiltsait.
(A rszvnyesek ugyanis csak a hitelezk kielgtse utn marad pnzbl juthatnak osztalkhoz.)
A vllalati bels motivcik mellett komoly korltot jelenthet a tkeszerkezeti politika kialaktsban a piac fejletlensge is. Ugyanis ha nem kellkppen hatkony a
pnzgyi eszkzk piaca, akkor a finanszrozsi eszkzk knlata, volumene vagy
vlasztsi lehetsgeinek szkssge miatt nem kpes megfelelni a finanszrozsi keresletnek. Ha nem hatkony a piac, akkor nem kzmbs, hogy a vllalat milyen finanszrozsi formt vlaszt, vagyis lehetsg nylik pozitv s negatv nett jelenrtk
finanszrozsi dntsek meghozatalra is.
Mindezek kvetkeztben a trsasg csak akkor keres kls finanszrozsi forrsokat, amikor mr a bels forrsok elgtelennek bizonyulnak beruhzsi tervei megvalstshoz. Ekkor az idegen forrsok lveznek preferencit, nem pedig a vllalat sajt
tkje megemelsben keresi a megoldst a menedzsment. A nemzetkzi szakirodalom
az idegentke-bevons szksgessgre s hasznossgra vonatkozan tbb gyakorlati
s elmleti magyarzattal is szolgl. Jensen [1986] szabad pnzeszkz elmlete, mely

Heller-Evkonyv-2014.indb 34

2014.05.22. 6:24:34

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

35

szintn az informcis aszimmetria elmleti csoportba sorolhat, kimondja, hogy a vllalatok inkbb j hitelt bocstanak ki j rszvnytke helyett.
A vllalat rtkt idegen tke bevonsakor az albbi sszefggssel fejezhetjk ki:
Vllalat piaci rtke = Tisztn sajt tkbl finanszrozott vllalat rtke
+ Admegtakarts jelenrtke
Pnzgyi nehzsgek kltsgeinek jelenrtke
Az idegen forrsok bevonsakor kzvetlen haszna szrmazik a vllalkoznak az
admegtakartsbl. Ennek magyarzata abban rejlik, hogy a hitelek, ktvnyek kamatait a vllalat az adzs eltti eredmnye terhre szmolja el (mg a tulajdonosok
csak az adzott nyeresgbl kaphatnak osztalkot). Ez teht azt jelenti, hogy a kamatok miatti kltsgnvekeds cskkenti a vllalat trsasgi nyeresgad alapjt, vagyis
a vllalkozs adfizetsi ktelezettsgt. Amennyivel kevesebb az llamnak befizetett
hnyad, annyival tbb hozamon osztozhatnak meg a befektetk. Ha eltekintnk a szemlyi jvedelemad hatstl, akkor annak a vllalatnak, melynek hitelllomnya D
sszeg s rD kamatozs, a trsasgi nyeresgad kulcsa pedig Tc, egy adott vben a
hitelfelvtelbl szrmaz potencilis admegtakartsa: D x rD x Tc . (A potencilis jelz
azt jelenti, hogy az admegtakarts csak akkor rvnyesthet, ha elg nagy a vllalat
adzs s kamatfizets eltti eredmnye (Brealey-Myers [1996]).
A vllalat eladsodottsgval, tketttelvel arnyosan n az zleti kockzat s a
pnzgyi nehzsgek (fizetskptelensg, csd) valsznsge. A pnzgyi nehzsgek megjelense pedig mindig jelents kltsgnvekedssel jr s cskkenti a vllalat
mozgstert. Ha a vllalat hitelt vesz fel, ktelezettsget vllal arra, hogy a hitel utn
fizeti a kamatot, s trleszti a felvett hitelt. A hitel utn teht adssgszolglatot kell
teljestenie. A kamatot a trsasg elszmolja az eredmny terhre rfordtsai kztt,
cskkentve ezzel a pnzramlst s a rszvnyesek osztalkkiltsait.
Az eladsodottsg nvelse a felsorolt negatv hatsok mellett egyidejleg j nhny pozitv jellegzetessget is felmutat, ami arra sztnzi a tulajdonosokat, hogy sajt
forrsok helyett (mellett) kls forrsokhoz folyamodjanak.
Ilyen fontos, a tulajdonosok szmra elnyt jelent jellemzje a tketttelnek az
n. leverage emel hatsa. Ez az emel er azt jelenti, hogy amennyiben a beruhzs
nagyobb nyeresget termel, mint a beruhzst finanszroz hitelek utn fizetend kamatok, akkor e kett (a nyeresg s a kamat) klnbzete a tulajdonosok zsebbe vndorol. A tulajdonosok hozama teht az idegen tke bevonsa rvn nvekszik. Az szszefggst az albbi kplet vilgtja meg, mely ModiglianiMiller II. tteln alapul
(BrealeyMyers [1996])

rE = rA +
ahol rA
rD
rE
D
E

D
(r r )
E A D

a beruhzs (vllalat) teljes hozama,


a hitelek kamatlba,
a rszvnyek vrhat hozama,
az idegen tke rtke,
a sajt tke rtke.

Heller-Evkonyv-2014.indb 35

2014.05.22. 6:24:34

36

Tkevonzs s hitelpiac

sszessgben teht amg az admegtakarts s a hozamnvekeds ellenslyozni


kpes a pnzgyi nehzsgekbl add kltsgeket s kockzatnvekedst, addig rdemes a vllalatnak idegen tkt bevonnia finanszrozsi forrsai kz.
Az admegtakarts s a pnzgyi nehzsgek azonban nem egyformn hatnak a
klnbz vllalatokra. Az optimlis tkeszerkezet kialaktsnl ngy szempontot
kell figyelembe vennie a pnzgyi vezetsnek:
A vllalat adzsi pozcija: Azoknak a vllalatoknak, amelyek magas s lland jvedelemmel rendelkeznek, vagyis adfizeti pozciban vannak, rdemes
a hitelfelvtelbl fakad admegtakartsra ptenik. Ez teht azt jelenti, hogy
magasabb tketttelt engedhetnek meg maguknak, mint a kevsb jvedelmez
vllalkozsok.
A tevkenysg zleti kockzata: A magasabb zleti kockzat cgeknek fokozottan kell gyelnik a pnzgyi nehzsgeket generl eladsods lehetsgre. Teht clszer, ha alacsonyabb tketttellel mkdnek, mint kisebb zleti
kockzat trsaik. Titman [1984] szerint az egyedi termkeket elllt cgek
kevesebb hitelt vesznek fel, mivel nehz alternatv tevkenysget tallniuk csd
esetn.
Az eszkzk tpusa: Azoknl a vllalatoknl, amelyeknl az immaterilis javak
tlslyban vannak, s meghatroz szerepet tltenek be a vllalat jvedelemtermel tevkenysgben, a pnzgyi nehzsgek kltsge s kockzata jval
nagyobb, mint a ms jelleg vllalkozsoknl. Ennek az a magyarzata, hogy az
immaterilis javak gyorsabban rtktelenednek el s nehezebben rtkesthetk,
mint a tbbi eszkzfajta. Vagyis a tketttel nvelse ezeknl a vllaltoknl sem
felttlenl j megolds. AivaizanBerkowitz [1998] igazolja az eszkzsszettel
hatssal van az eladsods mrtkre
Finanszrozsi tartalkok: A pnzgyi tartalkok felhalmozsa klnsen azoknl a vllalatoknl jelents, amelyek dinamikusan fejld szakaszban vannak s
szmos pozitv nett jelenrtk projekttel rendelkeznek. gy, ha a cg megfelel
finanszrozsi tartalkokkal rendelkezik, brmikor is addjon egy j befektetsi
lehetsg, nem kell lemondania a knlkoz profitrl csak azrt, mert hirtelen
nem tall, vagy csak ksedelmet szenvedve, megfelel finanszrozsi forrst beruhzsi tervei megvalstshoz. Ebbl kvetkezen a fejld, nvekv vllalatokra ltalban az alacsony tketttel s az nfinanszrozs a jellemz. A jvedelmezbb cgek kevesebb hitelt vesznek ignybe. Myers s Majluf [1984]
szerint ez pontosan a hierarchiaelmletben foglaltaknak felel meg, azaz a cgek
tovbbi befektetseik finanszrozshoz a sajt forrsokat elnyben rszestik a
kls forrsokkal szemben.
sszegzskppen elmondhatjuk, hogy az MM fle tkletes tkepiacot s admentes versenygazdasgot felttelez modellben a finanszrozsi dntsek irrelevnsak s
a beruhzsi dntsektl elvlaszthatak. A gyakorlatban azonban - ppen a piac tkletlensge folytn - a vllalati tkeszerkezetnek s a finanszrozsi dntseknek nagyon
is meghatroz szerepk van a vllalat rtknek alakulsban. Ebbl kvetkezen a
pnzgyi dntsek ketts clja, a vllalat piaci rtknek maximalizlsa s a tke-

Heller-Evkonyv-2014.indb 36

2014.05.22. 6:24:34

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

37

kltsg minimalizlsa, vagyis az optimlis tkeszerkezet kialaktsa, csak az admegtakartsok s a pnzgyi nehzsgek figyelembevtele mellet valsulhat meg.
A vllalati hitelszerkezet alaktsa azonban nem csak bels dnts krdse. Tbb, a
vllalattl fggetlen tnyez is meghatrozza: gy alapveten kihatssal van r a tkepiac fejlettsge vagy pldul az n. hiteladagols jelensge, amikor a hitelpiacon lnyegben olyan kamatlb mellett ll be valamifle egyensly, amelynl a kereslet meghaladja a knlatot. (StiglitzWeiss [1981]). A tovbbiakban a magyarorszgi pnzpiaci
krnyezet bemutatsval elemezzk a magyar vllalatok hitelhez jutsi eslyeit.
5. Vllalati hitelknlat Magyarorszgon az elmlt 20 vben
Nemzetkzi sszehasonltsban 1990-ben a magyar pnzgyi kzvetts szintje a kzepes jvedelm orszgokval volt azonos szinten, (Mr 2003). A rendszervltst kveten a kilencvenes vek els veiben a banki hitelezsben komoly visszaess volt tapasztalhat. Ezen bell a vllalati hitelezs szenvedte meg a legjobban ezt az idszakot.
Tbb magyarzata is lehet a kilencvenes vek elejn bekvetkezett hitel-szknek.
A rendszervlts kihvsa
Szakrtelem hinya
Kockzatos portfolik, rossz vllalati hitelek. 1992-ben a rossz vllalati hitelek
arnya megduplzdott (5%-rl 10%-ra ugrott), majd 1993-ra meg ez is meghromszorozdott s a rossz hitelek a teljes vllalati hitelllomnynak kzel az
egyharmadt tettk mr ki
KGST sszeomlsa, nem versenykpes vllalati teljestmny
Szigor csdtrvny Magyarorszgon. Vllalati csdk s felszmolsi eljrsok
nvekedse
Mindezek a folyamatok a visszahatottak a bankrendszer mkdsre is, a vllalati
csdket bankcsdk kvettk. Az egyre slyosbod helyzet szksgess tette a pnzpiac konszolidcijt, melynek szakaszai kihatssal voltak a vllalati hitelezs fellendlsre is.
A konszolidci els lpse a hitelkonszolidci volt, melyre 1992-ben kerlt sor.
Az llam konszolidcis ktvnyekre cserlte a rosszminsts hiteleket. A msodik
szakaszban 19931994 kztt a bankkonszolidci keretben az llam tkt emelt a
bankokban (8%-os tkemegfelelsi mutat szintjig). Ezt kvette az adskonszolidci 1994-ben, amikor a kiemelt nagyvllalatok bankokkal szembeni ktelezettsgt
engedtk el. 1995 s 1998 kztt Magyarorszgon gyakorlatilag lezajlott a bankok privatizcija. A feltkstett kereskedelmi bankok jrszt klfldi tulajdonba kerltek.
A privatizcis technikk eltrtek a trsg orszgaiban Magyarorszgon egyedi, kszpnzes formban, szakmai befektetknek adtk el a bankokat. Csehorszgban kuponos
kivsrlsra kerlt sor, Lengyelorszg a menedzserkivsrlst (MBO) preferlta, mely
egy elhzd privatizcis folyamatot eredmnyezett.
A konszolidcival/ privatizcival prhuzamosan 1996-tl kezdden nvekedsnek indult a vllalati hitelezs is. 1996-ban a hazai hitelnvekeds mellett a klfldi

Heller-Evkonyv-2014.indb 37

2014.05.22. 6:24:34

38

Tkevonzs s hitelpiac

banki finanszrozsnak is nagy szerepe volt, ennek a jelentsge 1997-tl cskkent, s


a hazai bankok dominltak a pnzgyi kzvettsben.
A 90-es vek els felnek magyar hitelpiacra az n. redlining jelensg volt jellemz, mely a hiteladagols egyik alfaja. Azt jelenti, hogy a vllalatok adott jellemzkkel
behatrolhat csoportjt kirekesztik a hitelnyjtsbl Bizonyos vllalati csoportok, pldul a kisvllalkozk vagy egyes llami vllalatok alig juthattak hitelhez (belcsi
[1999], 899. old.). Az vtized msodik felben azonban a nagyvllalati piac teltdtt.
A bankok ezrt megkezdtk a nyitst a kzpvllalatok, majd a kisvllalatok irnyba.
(Trk, [2012])
A magyar pnzgyi kzvetts nem tartott lpst a kzepes jvedelm orszgokra
jellemz ers mlylst mutat trenddel, gy 2001-re jval elmaradva az orszgcsoporttl, sokkal inkbb az alacsony jvedelm orszgokra jellemz nagysgv vlt. A hazai
bankhitelek gazdasgfinanszroz szerepe nemzetkzi sszehasonltsban tovbbra is
igen alacsony maradt. A kzvetts mlysgre vonatkoz adatok egy sem banki, sem
piaci tpus kzvettrendszer jellemzit mutattk. (Mr [2003])
A 2000-et kvet idszakot a hitelexpanzi jellemezte. Az vezred kzepe fel a
bankhitelek GDP-hez viszonytott nagysga nvekedst mutatott.
A vllalati hitelllomny ves szinten 10% fltti mrtkben tudott bvlni. A hoszsz lejrat, fleg beruhzsi hitelek relnvekedsi teme meghaladta a teljes hitelllomny bvlsi temt. A korbban mr jelzett nyits a kkv szektor hitelezsben
tovbb folytatdott. (Trk [2012]).
1. bra. A beruhzsok es a teljes vllalati hitelllomny relnvekedsi teme
%

-10

-10

Vllalati beruhzsok

Heller-Evkonyv-2014.indb 38

Nemzetgazdasgi beruhzsok

Hitelek

2006. szept.

-5

2006. mrc.

-5

2005. szept.

2005. mrc.

2004. szept.

2004. mrc.

2003. szept.

10

2003. mrc.

10

2002. szept.

15

2002. mrc.

15

2001. szept.

20

2001. mrc.

20

2000. szept.

25

2000. mrc.

25

1999. szept.

30

1999. mrc.

30

1998. szept.

35

1998. mrc.

35

Hossz lejrat hitelek

2014.05.22. 6:24:34

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

39

A devizahitelezs felfutsra is erre az idszakra tehet. A devizahitelek arnya a


vllalatoknak nyjtott hiteleken bell 2003 vgre mr elrte a 40%-ot, 2006-ra pedig
meghaladta az 50%-ot, s mg tovbb emelkedett.
2007 msodik feltl kezdden mr rzkelhet volt a vilgvlsg hatsa. Nvekedni
kezdtek a finanszrozsi kltsgek, s nehezebb vlt a hitelekhez val hozzjuts. 2008
utols negyedvtl kezdden a vllalatok belfldi hitelllomnynak nett negyedves
vltozsa folyamatosan negatv. A hossz lejrat hitelek llomnynak cskkensben a
vllalati beruhzsi hajlandsg visszaesse is szerepet jtszott. (Trk [2012])
6. A Magyarorszgra raml klfldi mkd tke volumene s korszakai
Az FDI volumennek meghatrozsban jelents szerep jut a klfldi mkdtke-struktra alakulsnak. A Magyarorszgra befektet klfldiek motivcii is
ms-ms tpus tkebefektetseknek kedveztek. Ennek alapjn t korszakot klnbztetnk meg a Magyarorszgra raml mkdtke tipizlsakor:
1. Az 19871992 kztti idszak a gazdasgi talakuls korszaka volt. Kevesebb,
mint 3 millird eur tke rkezett ekkor mg csak az orszgba. A korszak jelentsgt a tkeberamls gazdasgi, szablyozsi, politikai elksztse s megalapozsa adja.
2. Az 19931997 ltal keretezett peridust a privatizci dominlja. 1997-ig
4,6 millird eur (MNB) bevtele keletkezett az orszgnak a klfldiek befektetseibl. A magnosts, amely mgtt a klfldi tke magyarorszgi beruhzsai lltak, egyszersmind a hazai piacgazdasg felvirgzst jelentette.
3. 19982004-ben j szakasz kezddtt. Mg a zldmezs beruhzsok a korbbiakban csak msodlagos jelentsggel brtak, ebben a peridusban eltrbe kerltek, st kizrlagoss vltak haznkban. A zldmezs ptllagos beruhzs
nagysga elrte az ves 1,5 millird eur rtket. A korbbi befektetsek bernek, amely egyszerre jelent profitrepatrilst s reinvesztcit.
4. 20042008 Az EU csatlakozst kvet idszak, amikor a beraml mkd tke
nagysga jelents mrtkben megntt a korbbi vek tlaghoz kpest. Ez a felfel vel trend a pnzgyi vlsg bekszntig tartott.
5. 2008-as pnzgyi vlsgot kvet cskkens majd hektikus felfuts
Az albbiakban az egyes korszakok fbb jellemzit mutatjuk be.
19871992: Gazdasgi talakuls
Az FDI szempontjbl fontos gazdasgi trvnyek kibocstsa s az talakuls lezajlsa
jellemezte az els szakaszt. A gyenge GDP eredmnyek s a korbbi vek kedveztlenl alakul fizetsi mrlege miatt a gazdasgban a strukturlis reformok felgyorsultak.
1987-ben bevezettk Magyarorszgon a ktszint bankrendszert. A banki szolgltatsokat fokozatosan liberalizltk, s engedlyeket adtak ki j magnbankok alapt-

Heller-Evkonyv-2014.indb 39

2014.05.22. 6:24:34

40

Tkevonzs s hitelpiac

sra. 1991-ben a Parlament elfogadta a pnzintzeti trvnyt (PIT). Ltrejtt az llami


rtkpapr Felgyelet, majd 1990 jniusban megalaptottk az j Budapesti rtkpaprtzsdt (BT).
A strukturlis vltozsok jelents elemt a liberalizls kpviselte, amely kiterjedt
az rak, a brek, a behozatal feletti ellenrzs s a devizagazdlkods teljes talaktsra is.
198889-ben hrom alapvet trvny ksztette el a terepet a nagyarny privatizci szmra:
A trsasgi trvny (l988. vi VI. tv.) ismt bevezette a korltolt fe1e1ssg
vllalati formt, a vllalat mrettl s a tulajdonos nemzetisgtl fggetlenl
lehetv tette magnvllalatok alaptst.
Az talakulsi trvny (1989. vi XIII. tv.) szablyozta az llami vllalatok rszvnytrsasgg trtn talakulst.
A klfldiek befektetseirl hozott trvny (1988. vi XXIV. tv.) meghatrozta
a klfldi rszvny, illetve tketulajdonosok jogait, korltozsoktl mentes jogot
biztostott szmukra a meglv magyar vllalatokban rdekeltsg szerzsre, tovbb j vllalatok alaptsra. Ugyanez a trvny szleskr adzsi kedvezmnyeket nyjtott klfldi befektetk szmra.
A rendszervltst kvet fenti reformok megteremtettk a piacgazdasg alapjait,
amelynek egyik legfbb clkitzse jogllami alkotmnyunk 9. -val sszhangban
az n. tulajdonosi demokrcia kialaktsa, melynek alapjt a polgrok szemlyes magntulajdona kpezi, s erre plnek r trsas, intzmnyi, szervezeti magntulajdoni
alakzatok; s mindezekhez szervesen illeszkednek a kztulajdon differencilt vltozatai.
Privatizci 19931997 kztt
A 90-es vek FDI-bart politikja eredmnyekppen a mkdtke volumene megugrott haznkban. Mg 1992-ben a klfldi tulajdon rszesedse a gazdasg egszben
11% volt, addig ez az rtk 1998-ra 41%-ra ntt. 1990-ben az FDI/GDP arny 1,7% volt,
1998-ban ez a mutat 33,2%-ra ntt. (rva et al. [2002])
Ebben az etapban Magyarorszg a trsg orszgaihoz viszonytva kiemelked
mrtk tkt vonzott, aminek htterben az llt, hogy kzvetlenl a rendszervltst
kveten lehetv vlt a klfldi mkdtke beramlsa, melynek kataliztora a
kszpnzes privatizci volt. 1990-tl kezdve a privatizcis bevtelek valamint a vagyonhasznosts bevtelei 2004. jnius vgig mintegy 2099,68 Mrd Ft-ot (kb. 14,44
Mrd USD-t) rtek el (PV RT [2004]), amelynek 74%-a 1998-ig befolyt. Nominlisan a
legnagyobb bevtel 1995-ben mutatkozott, elssorban az energiaszektor magnostsa
kvetkeztben. Az 1997-et kvet vekben a privatizcis bevtelek volumene drasztikusan cskkent. Az albbi bra a magyar FDI-adatokat a vilg FDI-adatoktl megtiszttva brzolja.

Heller-Evkonyv-2014.indb 40

2014.05.22. 6:24:34

41

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

2. bra. Magyar FDI flow (jrabefektets nlkl) / vilg FDI flow 19902001
0,04

0,03
0,02
0,01
0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2001

Forrs: UNCTAD WIR 2004 adatok alapjn sajt szmts

A felfel vel diagram jl reprezentlja azt a tnyt, hogy 1996-ig, vagyis a nagy
privatizcis tkeberamlsok lezrulsig, a Magyarorszgra irnyul mkdtke
dinamizmusa meghaladta a vilg FDI bvlsi temt. 1997 volt az utols v, amikor a
privatizci mg hozzjrult az FDI volumenhez. Ezt kveten a zldmezs beruhzsok dominltak, prhuzamosan pedig a beruhzsok teme cskken tendencit mutat
a vilg FDI llomnyvltozshoz kpest. (A 2000-ben tapasztalhat magyar nvekeds csalka a vilg cskken tkeramlsnak kvetkezmnye. )
19982004: Zldmezs beruhzs, profitrepatrils s jrabefektets
1998-tl j jelensgek figyelhetk meg a Magyarorszgra irnyul klfldi befektetsek jellegben:
1-2 millird eur krl llandsul majd cskken zldmezs tkeberamls,
tulajdonosi hitelek szerepnek vltozsa,
stabilizld profitrepatrils,
az jrabefektetsek nvekv volumene,
tkekivons megjelense.
A rszvnyek s egyb rszesedsek egyenlege a hromszggel jelzett vonal
1998-tl mr csak a zldmezs beruhzsokat foglalja magban. (A korbbi vekben
a privatizci keretben szerzett tulajdont is reprezentlja ez az egyenleg.) Jl lthat,
hogy a beramls nagysga llandsul, majd 2002-ben a megksve rkez nemzetkzi
vltozsok hatsra cskken tendencit mutat, az egyenleg 2003-ban a negatv tartomnyt is elri.

Heller-Evkonyv-2014.indb 41

2014.05.22. 6:24:34

42

Tkevonzs s hitelpiac

Az egyb tkemozgsok egyenlege (ngyszggel jelzett vonal) tartalmazza a tulajdonosi klcsnk llomnyt. Ennek nagysga 2000-ig stagnl, 2001-ben hirtelen
megn, majd 2002-ben lecskken.
1997-ig az jrabefektets mrtke ponttal megszaktott vonal nem jelents.
Azonban 19972000 kztt ez a tpus jvedelem a teljes FDI beramlsnak mr a
ktharmadt teszi ki, vente tlag 1,1 millird eurs nagysgval. 20012003 kztt a
beraml FDI lecskkense mellett, emelked tendencit mutatott az jrabefektetett jvedelem, amely 2003-ra megkzelti a 2 millird eurt. Nvekv mennyisge azonban
nem tudja ellenslyozni a beramls visszaesst, gy sszessgben az FDI volumene
is cskkent.
3. bra. A klfldi kzvetlen tkebefektetsek forgalmi sszetevi Magyarorszgon
19952003

millird eur

5
4

jrabefektetett
jvedelem

Egyb tkemozgs

Rszeseds
1

Kzvetlen tkebefektets
sszesen

0
-1
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Forrs: MNB statisztika (2013) (www.mnb.hu)

A megvltozott FDI struktra tbbek kztt azzal magyarzhat, hogy a Magyarorszgra teleplt klfldi vllalatok a 90-es vek vgre fordultak termre. A kpzd
nyeresg egszen j helyzetet teremtett, nemcsak az jrabefektetsek rvn, hanem a
megindul profitrepatrils miatt is.
1998-ban jelentkezett az els nagyarny profitrepatrils 843 milli eurval, mely
az elz vi kzel ktszerest jelentette. A tendencia 1999-ben sem fordult meg (972,3
milli eur), majd 2000-tl 1 millird eur fltti szinten stabilizldott. Ez a repatrilsi arny a stockhoz viszonytva, nemzetkzi szinten tlagosnak tekinthet.
A visszaforgatst is figyelembe vve, az egy fre jut FDI stock Magyarorszgon
a legnagyobb volt ekkor a kelet-kzp eurpai trsgben: 3533,3USD/ f. Azonban
tbb szempontbl is klnbztt az FDI llomnyi sszettele a rgi tbbi orszgtl.
A zldmezs beruhzsok arnya Magyarorszgon volt a legmagasabb, 33%-a teljes
llomnynak, s az exportorientlt beruhzsok szerepe is kiemelked: 1520% az szszes klfldi tkellomnyon bell.

Heller-Evkonyv-2014.indb 42

2014.05.22. 6:24:34

43

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

1. tblzat. A Magyarorszgon mkd klfldi tulajdon vllalatok nyeresgnek


felosztsa 19952004 kztt
v
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
*2004

Bevtel
(1)
9,7
17,1
13,9
18,1
11,3
11,8
65,4
24,8
34,9
115,0

Rszvny s egyb rszeseds jvedelmei (milli Euro)


Osztalk
jrabefektetett jvedelem
Kiads
Egyenleg
Bevtel
Kiads
Egyenleg
(2)
(3) = (1) (2)
(4)
(5)
(6) = (4) (5)
279,2
269,2
10,0
163,6
173,6
300,5
283,3
2,1
397,3
399,4
476,1
462,2
6,0
1154,9
1148,9
861,1
843,0
6,3
1009,2
1015,6
972,3
961,0
19,9
1054,2
1074,1
1009,8
997,9
63,5
1135,0
1071,5
1076,4
1011,0
49,2
1478,7
1527,9
1300,6
1275,7
28,0
1911,4
1883,4
1289,5
1254,6
81,8
1796,9
1715,1
1804,9
1689,9
34,6
1840,0
1874,6

Forrs: MNB statisztika (2013) (www.mnb.hu)

A tkekivons mrtke 19982001 kztt vente gyakorlatilag megduplzdik.


2002-ben jelentsen cskken, majd 2003-ban mind a tkebefektetsek, mind a tkekivons nagysga kiugr rtket mutat, sszessgben azonban az egyenleg negatv
rtket vesz fel. A 2003. vi mnusz a magyarorszgi gazdasgi s politikai let bizonytalansgaira pl. az EU csatlakozs miatti vrakozsokra vezethet vissza.
2. tblzat. Tkebefektets s -kivons alakulsa Magyarorszgon 19952004 kztt
v
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Tkebefektets
3 625,50
1 793,30
2 242,80
1 620,60
1 858,70
2 371,10
2 349,90
1 690,90
5 978,00

Rszvny s egyb rszeseds


Tkekivons
62,8
47,3
232,6
248,9
423,8
861,5
1 253,5
534,2
6 642,10

Egyenleg
3 562,70
1 745,90
2 010,20
1 371,80
1 434,90
1 509,60
1 096,30
1 156,70
664,10

Forrs: MNB statisztika (2013) (www.mnb.hu)

Az FDI struktrjban bekvetkez vltozsok kztt kell megemltennk azt a 98


utn felersd jelensget, hogy egyre tbb multinacionlis cg teleptette Magyarorszgra kutats-fejlesztsi tevkenysgt. Ennek azrt van kiemelked jelentsge, mert
a K+F kzpont egyszersmind a vllalati mtrixszervezet kzpontjt is jelenti. Egy olyan

Heller-Evkonyv-2014.indb 43

2014.05.22. 6:24:34

44

Tkevonzs s hitelpiac

stabil, hossz tvon is fennmarad divzit, amely a tbbi szervezeti egysg kiszolglst s irnytst vgzi, ezltal nlklzhetetlen a vllalatbirodalom fennmaradshoz.
Felmrsek szerint a Magyarorszgon mkd nagy multinacionlis vllalatok
csaknem fele K+F tevkenysget is vgez. A legjelentsebbek ezek kzl gazatonknt:
vilgtstechnika (GE-Tungsram); orvosi berendezsek gyrtsa (GE-Medicor); gygyszeripar (Sanofi-Chinoin, Astra Zeneca, Teva-Biogal, Akzo Nobel-Organon); informatika s telekommunikci (Ericsson, Compaq, Nokia, Siemens, Motorola); gpgyrts
s jrmipar (Audi, Continental Teves, Volkswagen, Temic, Knorr-Bremse, Denso);
elektronika (Flextronics, Samsung); gumigyrts (Michelin); hztartsvegyipar (Unilever); j anyagok ellltsa (Furukawa); mezgazdasg (Novartis-Sandoz Seeds).
20042008: Az EU csatlakozst kvet felfuts
Az EU csatlakozs megelzen Magyarorszg mr a legfontosabb szablyozsi ktelezettsgnek eleget tett, ami a nemzetkzi vllalatok hazai mkdst befolysolhatta,
ezrt 2004. mjus elseje nem hozott lnyegi vltozst a multinacionlis cgek mkdsi
krlmnyeiben. Ugyanakkor 2004 utn jabb adkedvezmnyeket mr nem kaphattak azok a multinacionlis cgek, amelyek a beruhzs nagysgra s a ltrehozott
j munkahelyek szmra vonatkoz feltteleket teljesteni tudtk, hiszen az uni nem
tmogatja a kzvetlen llami termelssztnzst. Az EU trekvsei szerint a gazdasgfejlesztst kzssgi programok keretben kell megvalstani. Ezekbl a multinacionlis vllalatok s hazai lenyvllalataik rszesedhettek.
A csatlakozssal Magyarorszg tbb cg szmra vlt regionlis kzpontt a keletebbre fekv piacok elrshez. Az orszg klnsen a szoftveripar, a turizmus s a
logisztika terletn kapott regionlis kzponti szerepet.
3. tblzat. A nem rezidensek magyarorszgi kzvetlen tkebefektets
forgalmnak alakulsa (milli eur)
Rszvny s egyb rszeseds
v
Tkebefektets

Tkekivons

Egyenleg

2004

2 354.1

1 272.5

1 081.6

Rszvny,
egyb
Egyb tkemozgsok
jrarszeseds
befektes jratett jvebefektedelem
Nett
tett jve- Tartozs, Kvetels,
egyenleg
egyenleg
tartozs
delem

2 227.4

3 309.0

355.1

225.4

129.6

Nem rezidensek
kzvetlen
tke-befektetse
sszesen

3 438.7

2005

4 442.3

476.0

3 966.2

1 917.9

5 884.1

770.9

482.9

288.0

6 172.1

2006

3 731.2

2 255.9

1 475.3

1 358.6

2 834.0

3 094.9

474.5

2 620.4

5 454.4

2007

4 583.7

3 739.7

844.0

2 274.5

3 118.5

3 477.6

3 744.0

266.4

2 852.1

2008

7 539.7

4 268.0

3 271.7

895.1

4 166.8

2 294.3

2 270.4

23.9

4 190.7

Forrs: MNB statisztika (2013)

Heller-Evkonyv-2014.indb 44

2014.05.22. 6:24:34

45

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

A megelz idszakhoz kpest megfigyelhet egyik vltozs, amit meg kell emltennk, hogy a tkebefektets s a tkekivons mrtke egyarnt jelents ebben az
idszakban. Ez a fluktuci komoly strukturlis vltozst tkrz a klfldi befektetk
gazati preferencijban. Az egyik gazatbl kivontk a tkt, mg a msik gazatba
befektettk, de sszessgben a pozitv egyenleg azt mutatja, hogy maradtak Magyarorszgon. 2006-ban pldul az ingatlanpiaci befektetsek a vilgban jelentkez receszszi elszeleknt nagymrtkben visszaestek. Ez a tendencia 2007-ben is folytatdott,
sszesen 3 millird eur nagysgrend tkt vontak ki a befektetk ebbl az gazatbl,
aminek kvetkeztben a teljes FDI mrtke is visszaesett a korbbi vek tlaghoz kpest. Az FDI 2008-ban tapasztalhat vratlan megugrsa pedig a szolgltat gazati
befektetseknek volt ksznhet. Az Ernst and Young 2009. vi felmrse szerint a
szolgltat gazati beruhzsok volumene 2004 s 2008 kztt a dupljra ntt, ami a
projektek szmt illeti. A szolgltat gazati beruhzsok arnya pedig 20%-kal meghaladta a feldolgozipari beruhzsokt. (A mkdtke llomnyi megoszlsa a kvetkezkppen alakult 2008-ban: szolgltat gazat 56%, feldolgozipari gazat 36%,
egyb 8%.) 2008-ban a Kelet-Kzp-Eurpba irnyul szolgltat gazati beruhzsok 21%-nak Magyarorszg volt a cl llomsa.
4. tblzat. Rszvny s egyb rszeseds jvedelmei (milli eur)
Osztalk
v

jrabefektetett jvedelem

Bevtel
(1)

Kiads
(2)

Egyenleg
(3)=(1)-(2)

Bevtel
(4)

Kiads
(5)

Egyenleg
(6)=(4)-(5)

2004

118,9

1 825,8

1 706,9

397,1

2 227,4

1 830,3

2005

366,0

2 374,3

2 008,3

95,5

1 917,9

1 822,4

2006

291,1

3 842,3

3 551,2

690,7

1 358,6

668,0

2007

376,0

4 203,0

3 827,0

635,6

2 274,5

1 638,9

2008

1 120,6

4 064,4

2 943,8

705,5

895,1

1 600,7

Forrs: MNB statisztika (2013)

A msik fontos jelensg, ami jellemezte ezt az idszakot, a profitrepatrils arnynak alakulsa. Az osztalk mrtke a dupljra, nmely vben pedig a tripljra ntt a
korbbi vekben megszokotthoz viszonytva. A profitrepatrils nvekedse nem felttlenl a jvedelmezsg javulst tkrzi, ahogy ezt a korbbiakban mr kifejtettk.
A hazautalt osztalk bizonyos esetekben ppen a lenyvllalati teljestmny cskkensnek ellenreakcija, vagy ami jelen helyzetben a peridus vgn szintn igaz volt
a befogad gazdasg pnzgyi vlsgnak jele. Az jrabefektetett jvedelemben nem
figyelhet meg ugyanis vltozs, az sszege 1,61,8 millird eur krli rtk kztt
maradt. Nem valszn teht, hogy a klfldi cgek osztalkpolitikja egyszerre vltozott volna meg. Ha a vltozsok htterben a bvl jvedelmezsg llna, akkor az
jrabefektets mrtke is nvekedett volna.

Heller-Evkonyv-2014.indb 45

2014.05.22. 6:24:35

46

Tkevonzs s hitelpiac

A peridus vgre az FDI llomny 45,13 millird eurrl 62,45 millird eurra
ntt. E pozitv vltozs ellenre Magyarorszg az EU csatlakozst kveten elvesztette
a trsgbeli vezet pozcijt az egy fre vettett FDI llomny tekintetben. Magyarorszg a harmadik legvonzbb kelet-kzp-eurpai clorszg lett a klfldi befektetk
szemben.
4. bra. Egy fre jut FDI llomny Kelet-Kzp-Eurpban, 2009
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Czech
Republic

Slovakia

Hungary

Bulgaria

Poland

Romania

Forrs: wiiw, FDI statistics, 2009, ICEG, 2010

Tendencik a 2008-as vlsgot kveten


A PriceWaterhouseCoopers elemzse szerint a kelet-kzp-eurpai rgiba raml
klfldi mkdtke a felre zuhant 2009-ben. Az ingatlanpiac befektetsek cskkense pedig elrte a 71%-ot. A pnzgyi vlsg hatsa a mkdtke beramlsra
azonban nem egyformn rintette a rgi orszgait. Szlovnia s Lettorszg szenvedte
el a legnagyobb visszaesst, de pldul Szlovkiban nvekedett az FDI mrtke a vlsgot kvet vekben. Magyarorszgon jelents, 30%-os tkeberamls-cskkenst
mutatott ki az MNB statisztika, mely 3,1 millird eur mkdtke elvesztst jelentette. Ez a visszaess megelzte a trsg tbbi orszgban csak ksbb bekvetkez
vlsghatst, 9%-kal volt rosszabb, mint az jonnan csatlakoz orszgok tlaga.

Heller-Evkonyv-2014.indb 46

2014.05.22. 6:24:35

47

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

5. tblzat. A nem rezidensek magyarorszgi kzvetlen tkebefektets forgalmnak


alakulsa (milli eur)
Rszvny,
egyb
Egyb tkemozgsok
jra-berszefektetett seds s
jvedelem jra-be- Tartozs, Kvetels, Nett tarEgyenleg
fektetett egyenleg egyenleg
tozs
jvedelem

Rszvny s egyb rszeseds


v
TkeTke-kibefektets
vons

2009

8 658,3 10 276,6

1 618,3

191,8

1 810,1

7 360,5

2010

6 322,9

3 168,3

3 154,6

186,1

2 968,5

1 555,2

2011 17 699,2 14 540,8

3 158,4

1 241,1

4 399,5

146,8

2012

3 914,6

1 323,2

5 237,7

7 567,5

3 652,9

4 074,3

Nem rezidensek
kzvetlen
tke-befektetse
sszesen

3 286,2

1 476,1

261,4 1 293,8

1 674,7

443,9

590,7

3 808,8

1 749,8 7 202,0

5 452,2

10 689,9

Forrs: MNB statisztika (2013)

5. bra. A nem rezidensek magyarorszgi kzvetlen tkebefektets forgalmnak


alakulsa (milli eur)
12000
Rszvny s egyb
rszeseds Egyenleg
(3)=(1)-(2)

10000
8000

jrabefektetett
jvedelem (4)

6000
Egyb tkemozgsok
Nett tartozs
(8)=(6)-(7)

4000
2000

Nem rezidensek
kzvetlen
tkebefektetse
Magyarorszgon
sszesen
(9)=(5)+(8)

2012

2010

2011

2008

2009

2007

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

4000

1996

2000

Forrs: MNB statisztika (2013)

2010-ben viszont valamivel jobban teljestett Magyarorszg a rgis versenytrsakhoz kpest, de a beramls volumene mg mindig jelentsen elmaradt a vlsgot
megelz vektl. Az utbbi kt v abszolt szmok tekintetben regenercit, st
szrnyalst sugall a tkepiacon, azonban a beraml FDI relgazdasgi hatsai nem
tkrzdnek a vllalati beruhzsok, illetve a GDP nvekedsben.

Heller-Evkonyv-2014.indb 47

2014.05.22. 6:24:35

48

Tkevonzs s hitelpiac

A 2012. vi extra magas FDI tartalmi elemeinek elemzse alapjn megllapthat,


hogy mg a rszvny s jrabefektetett jvedelem a korbbi vek tlagt kveti, addig az
egyb tkemozgsok egyenlege, vagyis a kapcsolt vllalati klcsnk minden idk legmagasabb rtkre nvekedett. Ennek okait jelenleg csak tallgatni lehet. Az elmlt kt
vtized vllalati elemzse rmutat, hogy vlsg idejn (19951998 kztt is) a klfldi
tulajdon vllalatok a sajt tkefinanszrozs helyett a hitelt, illetve az anyavllalati klcsnt helyeztk eltrbe. Ennek okait a kvetkez fejezetben fejtjk ki.
7. Vllalati finanszrozsi stratgia Magyarorszgon
A vllalati eredmnyek kirtkelse nem vlaszthat el azok finanszrozsi politikjtl. A vllalati nyeresgessg fgg a tkeszerkezettl, ugyanakkor a hitelekhez val
hozzjuts fgg a vllalat hitelkpessgtl, vagyis rentabilitstl, nvekedsi kiltsaitl. Az albbiakban pnzgyi mutatk segtsgvel elemezzk, hogy az elmlt kzel
20 vben a magyarorszgi vllalatok finanszrozsi dntsei milyen hatssal voltak a
vllalati termelkenysgre s nvekedsre.
Az ECOSTAT ltal ksztett adatbzis a hazai cgek kzel 90%-t reprezentlja.
Az adatbzis vllalatainak ves tlagos szma 4800. Az elemzett peridus 17 v 1993
2009 kztt. A vllalati adatrekordokhoz az ves beszmol rszletezettsg informcik llnak rendelkezsre. Az adatbzist kt szempont szerint szktettk le: mret s
tulajdonosi httr szerint. Mret szerint megklnbztettnk nagyvllalatot s kis- s
kzpvllalati (KKV) szektort. Az elklnts alapja a ltszm volt: 300 f felett nagyvllalati, alatta KKV szektorba soroltuk a cgeket. (2009-ben nem ll rendelkezsre
ltszmadat, gy erre az vre vonatkozan a mret szerinti differencilsra nem volt
lehetsg.) Tulajdonosi httr alapjn hazainak tekintettnk egy vllalatot, ha a jegyzett tkjben a klfldi tulajdon arnya 50% alatti volt, s klfldinek, ha 50% feletti.
A fenti szempontok szerint leszktett adatbzison hromfle megkzeltsben vgeztnk elemzseket pnzgyi mutatk segtsgvel. Ennek megfelelen a vllalati
stratgia vizsglatnak terletei a kvetkezk:
Tkestruktra finanszrozsi politika
Eszkzk s forrsok sszhangja. Likviditsi helyzet
Eredmnystruktra s jvedelmezsg, termelkenysg
Finanszrozsi politika. Likviditsi helyzet
A hossz lejrat ktelezettsg s sajt tke arny a vllalatok hitelkpessgre, illetve
hitelhez jutsi lehetsgeire mutat r, valamint nfinanszrozsi erejket is reprezentlja.
A vllalatok alapveten sajt forrsaikra ptettek az elmlt kt vtizedben, addig
nyjtzkodtak, ameddig a takarjuk rt, ami a hierarchiaelmlet rvnyeslst jelzi
Magyarorszgon. A msik ok, ami elssorban a hazai vllalatokat s a vizsglt peridus

Heller-Evkonyv-2014.indb 48

2014.05.22. 6:24:35

49

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

els szakaszt illeti, az, hogy a vllalatok nem knnyen jutottak hitelekhez, klnsen
azok, melyeket negatvan rintett a hiteladagols jelensge. A pnzpiac talakulban
volt, a vllalati mkds transzparencija kvnnivalkat hagyott maga utn, magasak
voltak a hitelkamatok s a tranzakcis kltsgek. Mindezek a tnyek alacsony hitelkeresletet s -knlatot eredmnyeztek a 90-es vek els felben.
A klfldi tulajdon nagyvllalatok eladsodottsga majdnem a teljes idszakban
meghaladta a hazai nagyvllalatok idegen tke arnyt. A hitelek, klcsnk elnyben
rszestse klnsen 19951999 s 20082009 kztt volt kiugr.
6. bra. Hossz lejrat ktelezettsg / sajt tke 19952009 kztt Magyarorszgon
3
foreign small 0
2,5

domestic large 1

1,5
domestic small 0
1
foreign large 1

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

2000

1998

1997

1996

1995

0,5

Ez az idszak egybeesik a gazdasgi recesszi korszakval. ltalban a klfldi


befektet, a befogad orszg pnzgyi-gazdasgi kockzatnak nvekedsvel cskkenti sajt tkjnek rszarnyt lenyvllalataiban, s a vllalat beruhzsait a helyi
pnzintzetektl felvett hitelekkel (vagy anyavllalati klcsnnel) finanszrozza, ezltal
sajt kockzatt a minimlisra cskkenti, az emel-leverage hatst pedig maximlisan
kiaknzza.
Ezt a tapasztalati tnyt Magyarorszg esetben nmileg ellenpontozza a beruhzsi
hitelek sszes hossz lejrat ktelezettsghez viszonytott arnynak vizsglati eredmnye. A hossz lejrat ktelezettsgek kztt a vizsglt idszak legnagyobb rszben rvnyes szmviteli szablyozs szerint a beruhzsi hiteleken tl, az egyb (nem
fejlesztsi cl) hitelek, a hossz lejratra (ms vllalkozsoktl) kapott klcsnk, a
tartozsok ktvnykibocstsbl s az egyb (rszesedsi viszonyban ll vllalkozsokkal szembeni) ktelezettsgek szerepelnek. A teljes struktra vizsglatt az adatbzis nem teszi lehetv, de a beruhzsi hitelek viszonylag alacsony rszarnya (1996
utn kevesebb, mint 40-45%) azt sejteti, hogy mgsem a helyi hitelintzetek hitelei,
hanem a tulajdonosi klcsnk dominltk a klfldi tulajdon vllalatok beruhz-

Heller-Evkonyv-2014.indb 49

2014.05.22. 6:24:35

50

Tkevonzs s hitelpiac

sainak finanszrozst. (a ktvnykibocsts elenysz mrtk volt Magyarorszgon).


Az admegtakartsbl szrmaz elnyket a klfldi tulajdon cgek az adkedvezmnyek s tmogatsok miatt nem tudtk kihasznlni. Ez a lehetsg a hazai vllalatok
szmra llt nyitva. Ezeknl a cgeknl azonban jval kisebb volt az eladsods mrtke. A hazai cgek kisebb mrtk eladsodottsga mgtt ugyanakkor sokkal inkbb a hitelhez juts nehzsgei llhattak, mint a kimagasl nfinanszrozsi potencil.
A 2008-as kisvllalati hitelarny megugrsa a devizahitelek rfolyam nvekedsnek
s nem j, fejlesztsi cl hitelek felvtelnek ksznhet.
A hossz s rvid lejrat ktelezettsgek viszonya az sszes ktelezettsgeken bell
1585%-os, illetve 20%80%-os arnyt tkrz a nagyvllalati s a KKV szektor esetben. Nincs teht relevns eltrs a vllalatok kztt a lejrat s a mret tekintetben.
A tulajdonosi megoszls mr rnyalja nmileg a kpet, hiszen minl nagyobb a klfldi
tulajdonosok rszesedse a sajt tkben, annl nagyobb a hossz lejrat ktelezettsgek arnya az sszes ktelezettsg kztt. A hazai cgek hitelhez jutsi kpessgt
jl reprezentlja, hogy a rvid lejrat, knnyebben hozzfrhet hitelek, klcsnk,
illetve szllti tartozsok az sszes ktelezettsg llomnyon bell tbb mint 85%-ot
kpviseltek a vizsglt idszak egszben. Az egsz idszakban megfigyelhet vllalati
magatarts, hogy a hossz lejrat hiteleket a hazai vllalkozsok rulroz rvid lejrat hitelekkel helyettestettk. Ugyanerre a kvetkeztetsre jut Balla is (2011).
7. bra. Rvid lejrat ktelezettsgek/ sszes ktelezettsg
19952007 kztt Magyarorszgon
0,90
Domestic

0,88

0,86

Foreign

0,84

0,82

0,80

0,78

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0,76

Ez a technika azrt kedvez a cgek szmra, mert a cenzraeljrs procedrjn


egyszer kell tljutnia s megfizetnie annak kltsgeit, a rvid lejrat hitel kamata kisebb, mint a hosszlejrat, knnyebb ehhez a tpus hitelhez hozzjutni, nem olyan

Heller-Evkonyv-2014.indb 50

2014.05.22. 6:24:35

51

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

szigorak a felttelei. A rulroz, jratltd jellege miatt pedig egy olyan vgtelentett rvid lejrat forrst kapunk, ami mr gyakorlatilag hossz lejratnak tekinthet.
Meglep mdon minden cg konzervatv finanszrozsi stratgit kvetett, tarts
forrsokkal finanszroz rmeneti, 1 v alatt kiforg eszkzket is. (A tarts forrsok
dnt rsze sajt tke, a hossz lejrat ktelezettsgek arnya 20% alatt volt a vizsglt
idszakban, amint ezt a korbbiakban mr jeleztk.)
Nincs lnyegi eltrs sem a vllalati mret, sem pedig a tulajdonosi sszettel alapjn a magyarorszgi cgek finanszrozsi stratgijban. A likviditsi rta alakulsa a
fenti mutat komplementere, teht az egsz idszakban 1 fltt volt minden vllalati
tpusnl.
8. bra. Likviditsi rta alakulsa 19922009 kztt Magyarorszgon
1,6
Domestic small

1,4
1,2

Foreign small
1,0
0,8
Domestic large
0,6
0,4

Foreign large

2009

2008

2006

2007

2004

2005

2002

2003

2000

2001

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1992

1993

0,2

Elssorban az nfinanszrozs korbban mr emltett dominancija magyarzza ezt


a finanszrozsi stratgit, ami sokkal inkbb a tkepiac fejletlensgbl fakad knyszernek, mint a vllalati rtk maximalizlsi koncepcinak tudhat be. Msrszt a
cgeknek szembe kellett nznik a kintlvsgek, a kvetels llomny volumennek
nvekedsvel, a sorban llssal, ami a forgeszkz oldalon jelentkezett nvekmnyknt. A trendvonal nem tkrzi a 2000 utn bekvetkez pnzpiaci vltozsokat. Hiba
nvekedett dinamikusan a vllalati hitelllomny, a pnzgyi kzvetts mlysge mg
gy sem rte el az orszg fejlettsgnek megfelel szintet s a vllalati finanszrozsi
forrsok kztt sem vlt dominnss.
A mrlegszerinti eredmny s a jegyzett tke sajt tkn belli arnya az nfinanszroz, illetve a bels nvekedsi kpessgrl ad szmot. A jegyzett tke arnya az
sszes vllalati kategriban lineris cskkenst mutat a sajt tkhez viszonytva, ami
nagyon bztat jelensg. Azt jelzi ugyanis, hogy a vllalatok folyamatosan nvekedtek

Heller-Evkonyv-2014.indb 51

2014.05.22. 6:24:35

52

Tkevonzs s hitelpiac

a vizsglt idszakban. Ez sszhangban van Katits (2012) megllaptsval. A mrlegszerinti eredmny arnynak alakulsa mr nem ilyen egyenletes. A nagyvllalati szektorban a kezdeti alacsony, sok esetben negatv tartomnybl az vtized kzepre rte el
a nyeresgessgi szint a sajt tke 1015%-t. Ezt kveten cskken tendencit mutat,
ami a sajt tke (eredmnytartalk gra visszavezethet) volumen nvekedsnek tudhat be. A tbbsgi klfldi tulajdon vllalatok mrlegszerinti eredmnye a sajt tkn
bell az idszak jelents rszben meghaladta a hazai tulajdon cgek tlagt. A kkv
szektorban az ves nyeresg arnya mindvgig meghaladta a nagyvllalati nyeresg sajt tkhez viszonytott rtkt, ami egyrszt az alacsonyabb jegyzett tke nagysggal
llhat sszefggsben. Msrszt viszont ModiglianiMiller [1996] is rmutat, hogy a
kisvllalat, mint kockzatosabb befektetsi forma, nagyobb hozamot kell produkljon,
mint a stabilabb nagyvllalati szektor.
Eredmnystruktra - jvedelmezsg
Az eredmnystruktra ppen a korbban mr elmondottak alapjn, szorosan sszefgg
a finanszrozsi politikval. A pnzgyi mveletek rfordtsa, a fizetett kamatok a
finanszrozsi lehetsgekben meglv klnbsgekre irnythatja r a figyelmet. Sikerl-e a hitelkamatokat meghalad profitra szert tennie a vllalatnak? Az egyes vllalatok milyen kamatkondcik mellett tudnak hitelhez jutni? Az elvrt hitelkamatok
esetleg irrelis nagysga nem eliminlja-e az zleti nyeresget?
9. bra. Fizetett kamatok/ sszes ktelezettsg arnya 19952009 kztt
Magyarorszgon
0,25
Domestic
0,20

Foreign
0,15

0,10

Heller-Evkonyv-2014.indb 52

2009

2008

2007

2005

2006

2004

2003

2002

2001

1999

2000

1998

1997

1996

1995

0,05

2014.05.22. 6:24:35

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

53

A ktelezettsgekhez kapcsold kamatkondcik feltrst szolglja a fizetett kamatok/ktelezettsgek mutat. Itt vannak eltrsek mind a vllalati mret, mind pedig a
tulajdon szerinti szmbavtelkor.
A KKV szektor tlagos kamatkiadsai 0,51%-kal meghaladtk a nagyvllalatok
kamatkiadsait kevs kivteltl eltekintve az egsz peridusban. Ez a tny altmasztja
a hiteladagols jelensgeknt azonostott hitelintzeti politikt, mely a kockzatosabbnak tekintett adsokat kirekeszti a hitelezsbl, illetve szkti szmukra a hitelknlatot. A KKV szektor kamatalakulsa tbb-kevsb kveti a szektor hossz lejrat
hitelekhez jutsnak dinamizmust: amikor cskkent a hitelhez jutsi lehetsg, akkor
a kamatfizets is alacsony volt, amikor fellendlt a hitelfelvtel, akkor a kamatfizets
is megugrott.
A klfldi tulajdon nem jrt egytt alacsonyabb kamatkiadsokkal. Vagyis nem llthat, hogy a klfldi vllalatok olcsbb hitelekhez jutottak, mint a hazaiak. Msrszrl viszont a klfldi tulajdonos ltal nyjtott bels klcsn kamata a profitrepatrils
egyik alternatvja, admentes formja. Ha helyes az a felttelezs, hogy a ktelezettsgek kztt a tulajdonosi klcsn volt az uralkod, akkor a viszonylag magas kamat
ennek megfelelen rtelmezhet.
Az adzs eltti s az adzott eredmny sszevetse a vllalatok kzteherviselsi
potenciljt mutatja meg. A kt kategria kztti eltrs mrtke az adkedvezmnyek
s tmogatsok ignybevtelnek klnbsgeit tkrzik. Az elrt admegtakarts
nemcsak a fizetend osztalk volument nveli meg, hanem a visszatartott nyeresgen
keresztl, a cg nvekedsi, fejlesztsi kiltsainak is kedvezbb feltteleket teremt.
A mrlegszerinti eredmny s az adzott eredmny sszevetse ppen arra szolgl,
hogy kiderljn, mekkora a visszatartott nyeresg s a kifizetett osztalk egymshoz
viszonytott arnya, vagyis a vllalat kpes-e sajt erbl fejlesztsi forrsokat elklnteni, s tovbbi beruhzsokat finanszrozni. Ez a krds a klfldieknl mg lesebben vetdik fel, profitrepatrils vagy az FDI-ban elszmolhat jrabefektets jellemzi-e ennek a tkscsoportnak az zletpolitikjt.
Az adzott eredmny adzs eltti eredmnyhez viszonytott arnya a vrakozsoknak megfelelen a klfldi tulajdon nagyvllalatok esetben kzelti az egyet,
1996-ban, a mlyponton is, ppen csak 80% al cskkent. A hazai vllalatok adzs
utni nyeresge az adzs elttihez viszonytva 7585% kztt mozgott 2004-ig, ezt
kveten tendencijban kzelti a klfldi tulajdon cgek ltal elrt arnyt.
A mrlegszerinti eredmny/adzott eredmny alakulsa szerint az osztalkfizets
mrtke a klfldi tulajdon cgek esetben nagyobb mrtk, mint a hazai nagyvllalatoknl a 90-es vekben. Ez azt jelenti, hogy a klfldiek tlagosan nyeresgk 2025%-t repatriltk, mg a hazai cgek adzott eredmnyk kevesebb, mint
1015%-t osztottk ki a tulajdonosok kztt. Fontos azonban megjegyeznnk, hogy
2000 utn a nyeresg-visszatarts mrtke, az osztalkpolitika egyre jobban kzelt
egymshoz a klnbz tulajdon s mret cgek kztt. Ms szval a bels finanszrozs mrtke a nyeresg 2030% krli rtken stabilizldott, kivve 2007-et
kvet idszakot, amikor a vlsg hatsra jelentsen visszaesett az sszes vllalati
csoportnl.

Heller-Evkonyv-2014.indb 53

2014.05.22. 6:24:35

54

Tkevonzs s hitelpiac

A vllalat jvedelmezsge arra a krdsre ad feleletet, hogy a vllalat milyen eredmnnyel hasznlja fel a tulajdonosok s a hitelezk ltal rendelkezsre bocstott forrsokat. Az elemzsi cl szerint vizsglhatjuk azt, hogy a vllalat milyen megtrlssel
mkdteti a trsasg eszkzeit, de sszevethetjk a trsasg nyeresgt a tulajdonosok
ltal a trsasgnak vglegesen tadott sajt tke nagysgval is. Mindkt esetben elmondhat teht, hogy a jvedelmezsgi mutat szmtsakor valamilyen eredmnykategrit viszonytunk az elemzs szempontjbl relevns adathoz.
Az eszkzarnyos nyeresg (Return on Assets: ROA) megmutatja, hogy mekkora
a vllalat eszkzllomnya ltal biztostott hozam, illetve a vllalat megtrlsi rtja.
A mutat szmllja akkor azonos az adzott eredmnnyel, ha teljesen vagy majdnem
teljesen sajt tkvel finanszrozott vllalatrl van sz. Ha a vllalat idegen tkt von
be a finanszrozsba, akkor figyelembe kellene venni a hitelezknek kifizetett kamatjvedelmet s annak adfizetsi ktelezettsget mdost hatst, vagyis az admegtakartst. Ha teht a kamat s adfizets eltti eredmnybl levonjuk az admegtakarts
sszegt, akkor a trsasg eredmnyt egy tketttel nlkli egyenrtkesre szmtjuk t. Ezzel az eljrssal vlnnak teljes mrtkben sszehasonlthatv a mutatk,
fggetlenl a vllalatok hitelpolitikjtl. Sajnos az adatbzisbl kinyerhet informcik ezt a korrekcit nem teszik lehetv.
10. bra. ROA mutat rtke 19952006 kztt Magyarorszgon
0,25
Foreign
0,20

Domestic
0,15

0,10

2009

2008

2007

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1999

1997

1996

1995

0,05

A sajt tke-arnyos nyeresg (Return on Equity:ROE) arrl ad felvilgostst, hogy


adott idszakban birtokolt sajt tke mekkora hozamot eredmnyez, az egyb gazdasgi szereplk (hitelezk, llam stb.) kvetelseinek kielgtse utn. A vllalatok eltr
adzsi pozcija miatt azonban a sajt tke arnyt nemcsak az adzott, hanem az
adzatlan eredmnyhez viszonytva is rdemes megvizsglni, hogy a hozamtermel k-

Heller-Evkonyv-2014.indb 54

2014.05.22. 6:24:35

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

55

pessgrl rnyaltabb kpet nyerjnk. Minl nagyobb a ROE mutat rtke, annl rtkesebb a vllalat a befektetk szmra (akr a ROA mutat esetben). Meg kell azonban
jegyeznnk, hogy a ROE mutat rtkelsekor az zleti kockzat mellett a tketttel
miatti pnzgyi kockzattal is szmolni kell.
A ROA s ROE mutatk elemzsbl levonhat az, hogy a hazai s klfldi tulajdon nagyvllalatok adzs eltti eredmny/sajt tke mutati gyakorlatilag ugyangy
arnylanak egymshoz, mint amikor a klnbz adkedvezmnyek hatst is figyelembe vev adzott eredmnyt vettjk a sajt tkre. A kt mutat grbi kztt csak
szzalkos eltrs mutathat ki rtelemszeren az adzs eltti eredmny/sajt tke
javra , de tendencijban a mutatk teljesen azonos arnyokat tkrznek.
A msik kiemelend eredmny a tulajdonosi sszettel hatsra vezethet vissza.
A klfldi tulajdon vllalatok a teljes vizsglt peridus alatt 1015%-kal magasabb
jvedelmezsget mutattak, mint a hazai vllalatok. A kt vllalati tpus kztti teljestmnyklnbsg nem cskkent az vtized vgre sem.
8. sszegzs
Elemzsemben annak feltrsra tettem ksrletet, hogy a magyarorszgi vllalatokat
az elmlt negyedszzadban milyen finanszrozsi stratgia jellemezte. A hitelknlat
alakulsa vagy az orszg mrethez kpest jelents mrtk klfldi mkd tke beramlsa jelentette-e az elsdleges finanszrozsi forrst a vllalati beruhzsokban s
nvekedsben. A pnzgyi mutatk segtsgvel vgzett vizsglat eredmnyt az albbi
megllaptsokban sszegezhetjk:
A hazai vllalati finanszrozsban a beruhzsi hitelek szerepe a90-es vekben
nem jelents, de a 2000. vet kvet hitelexpanzija utn sem vlt dominnss
A hazai cgek rvid lejrat (ruliroz) hitellel helyettestettk hossz lejrat
hitelignyket
A klfldi cgek eladsodottsgi rtja a vizsglt peridusban mindvgig magasabb volt a hazai vllalatoknl, de ez a trend elssorban az anyavllalati klcsnknek ksznhet.
A 90-es vekben a hazai (kis- s kzp-)vllalatok magasabb kamatokat fizettek, mint a klfldiek, ksbb azonban eltnt ez a klnbsg
Minden vllalati tpus konzervatv finanszrozsi stratgit kvetett, ami az nfinanszrozs preferlsnak tudhat be. Ez rszint a hierarchiaelmlet rvnyeslst jelenti Magyarorszgon, rszint viszont a pnzgyi kzvetts mlysgnek
alacsony szintjre vezethet vissza.
Az jrabefektets mrtke 2000-tl a tulajdonosi struktrtl fggetlenl egysges trendet mutatott a magyarorszgi vllalatok finanszrozsi stratgijban, a
vlsg utn drasztikusan lecskkent.
A klfldi tulajdon vllalatok a teljes vizsglt peridus alatt magasabb jvedelmezsget rtek el, mint a hazai vllalatok.

Heller-Evkonyv-2014.indb 55

2014.05.22. 6:24:36

56

Tkevonzs s hitelpiac

Hivatkozsok
Aghion, P.Fally, T.Scarpetta, S. [2007]. Credit Constraints as a Barrier to the
Entry and Post-Entry Growth of firms. Economic Policy 22:731779
AivazanBerkowitz [1998]: V. A. Aivazian and M. K. Berkowitz: Ex post Production Flexibility, Asset Speci- ficity, and Financial tructure. Journal of Accounting,
Auditing & Finance (Winter 1998), 1 -20
bel I.csi B. [1999g. Finanszrozsi szerkezet s tulajdonforma. Kzgazdasgi
Szemle, XLVI. vf. oktber, 888904.
rva L.Ivicz M.Katona K.Schlett A. [2003]: Globalizci s klfldi mkdtke-beruhzsok [Globalisation and foreign direct investment]. Szent Istvn Trsulat,
Budapest
Balla A.Mundaca G. [2011]: A vllalati tkestruktra dntsek a cash flow alakulsnak tkrben. Empirikus elemzs a Magyar feldolgozipari vllalatokrl. Vllalati versenykpessg s az llam szerepe (szerk. Katona Klra), Pzmny Press, 2011.
5171.
Borenszteing, E.De Gregorio, J.Lee, J. W. [1995]: How Does Foreign Direct
Investment Affect Economic Growth? NBER Working Paper, No. 5057.
BrealeyMyers [1996]: Modern vllalati pnzgyek Panem Kft., Budapest
Choe, J. I. [2003]: Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment
Promote Economic Growth? Blackwell Publishing Ltd, Review of Development Economics, 7 (1), 4457.
Deutsche Bundesbank [2003]: The role of FDI in emerging market economies compared to other forms of financing: Past developments and implications for financial stability. International Relations Department J2/J2-2
Diamond, D. W. [1984]: Financial intermediation and delegated monitoring. Review
of Economic Studies, 393414.
Driffield, N.Hughes, D. [2003]: Foreign and Domestic Investment: Regional Development or Crowding Out? Carfax Publishing, Regional Studies, Vol. 37. 3, 277288.
Guiso, L.Sapienza, P.Zingales, L. [2004]. Does Local Financial Development
Matter? Quarterly Journal of Economics, 119(3), 929969.
Hermes, N.Lensink, R. (2003). Foreign Direct Investment, Financial Development
and Economic Growth, FDI and growth and financial system 2003. 23. The Journal of
Development Studies, Vol. 40. No. 1. October 2003. 142163., Published by Frank Cass,
London
JayaratneStraham [1996]: The Finance-Growth Nexus: Evidence from Bank
Branch Deregulation. Quarterly J. of Economics, August 1996
Jensen, M. C. [1986]: Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers.
American Economic Review, Vol. 76. 323339.
Jensen, M. C.Meckling, W. [1976]: Theory of the firm: Managerial behaviour,
agency costs, and capital structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3. 305360.

Heller-Evkonyv-2014.indb 56

2014.05.22. 6:24:36

Katona Klra: Finanszrozsi stratgia a magyarorszgi vllalatoknl

57

Kim, E. H. [1988]: Optimal Capital Structure in Millers Equilibrium. Bhattacharya,


Sudipto, and George Constantinides, eds., Frontiers of Financial Theory, Totowa, NJ
Rowman and Littlefield
King, G.Levine R. [1993]: Finance, Entrepreneurship and Growth. Journal of
Monetary Economics, 32.
Lall, S.Streeten, P. [1977]: Foreign Investment, Transnationals and Developing
Countries (London: Macmillan)
Larrain, B. [2006]: Do Banks Affect the Level and Composition of Industrial
Volatility? The Journal of Finance August 2006, Vol. LXI. No, 4.
Lehmann, A. [2002]: Foreign Direct Investment in Emerging Markets: Income, Repatriations and Financial Vulnerabilities, IMF Working Paper 02/47.
Leland, H.Pyle, D. [1977]: Informational Asymmetries, Financial Structure and
Financing Intermediation. Journal of Finance, Vol. 32, 371388.
Levine, R.Loayza, N.Beck, T. [2000]: Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes. Journal of Monetary Economics, 46.
Levine, R.Zervos, S. [1998]: Stock Markets, Banks and Economic Growth. American Economic Review 88 (3) 537558.
Levine, R. [June 1997]: Financial Development and Economic Growth: Views and
Agenda. Journal of Economic Literature Vol. XXXV. 688726.
Mr K. [2003]: Gazdasgi nvekeds s a pnzgyi kzvetts mlysge. Kzgazdasgi Szemle, L. vf. jliusaugusztus 2003. 590607.
Modigliani F.Miller, M. H. [1958]: The Cost of Capital, Corporate Finance, and the
Theory of Investment. American Economic Review, Vol. 48, 1958, 261297.
Modigliani F.Miller, M. H. [1963]: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital.
A Correction. American Economic Review, June 1963, Vol. 53, No. 3, 433443.
Moosa, I. A.Cardak, B. A. [2003]: The Determinants of Foreign Direct Investment:
An Extreme Bounds Analysis , School of Business discussion paper A 03.02. Bundoora: La Trobe University, School of Business
Myers, S. C. [1977]: Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial
Economics, Vol. 5, 147175.
Myers, S. C. [1984]: The Capital Structure Puzzle// Journal of Finance, Vol. 39,
575592.
Myers, S. C.Majluf, N. S. [1984]: Corporate Financing and Investment Decisions
when Firms have Information that Investors do not have. Journal of Financial Economics, Vol. 13, 187221.
Ram, R.Zhang, K. H. [2002]: Foreign Direct Investment and Economic Growth:
Evidence from Cross-Country Data for the 1990s
Ross, S. [1977]: The Determination of Financial Structures: An Incentive Signalling
Approach. Bell Journal of Economics, Vol. 8, No. 1, 2340.
Sass, M. [2004]: FDI in Hungary the first movers advantage and disadvantage,
EIB Papers, Volume 9. No. 2.
Schumpeter, J. [1934]: The theory of economic development. Harvard University
Press, Cambridge, MA

Heller-Evkonyv-2014.indb 57

2014.05.22. 6:24:36

58

Tkevonzs s hitelpiac

Stiglitz, J. E. [1973]: Taxation, Corporate Financial Policy and the Cost of Capital,
Journal of Public Economics 2, 134
Stulz, R. [1990]: Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of
Financial Economics, Vol. 26, 327.
Titman, S. [1984]: The Effect of Capital Structure on a Firms Liquidating Decision.
Journal of Financial Economics, Vol. 13, No. 12, 137151.
Titman. S., and R. Wessels. 1988. The Determinants of Capital Structure Choice.
Journal of Finance 43, March, 120.
Trk Z. [2012]: Vllalati hitelezs Magyarorszgon. Negyedszzados a Magyar
bankrendszer. Mlt Jelen Jv. Szerk. Kovcs L., Magyar Bankszvetsg, 85111.

Heller-Evkonyv-2014.indb 58

2014.05.22. 6:24:36

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

59

CSALKA NAPFNY1 VAGY LTET NAPSUGR?


A KZVETLEN KLFLDI TKEBEFEKTETSEK HATSA
A GAZDASGI FOLYAMATOKRA A BALTI ORSZGOKBAN
Kkai-Szab Szilvia2
1. A balti orszgok regionlis ktdsei s a klfldi tkeberamls
sszefggsei
Az utbbi kt vtized a kzvetlen klfldi tkebefektetsek3 irnti erteljes kzdelem
jegyben telt Eurpa keleti feln. Az Eurpai Unihoz 2004, 2007, illetve 2013 sorn
csatlakozott 11, a keleti rgihoz tartoz orszg4 gazdasgpolitikjban jelents hangslyt kapott a gazdasgi fellendlsben vrt katalizl szerepe kapcsn a beraml
klfldi mkd tke. Bels forrsok hinyban az 1990-es s 2000-es vek folyamn
az elavult szerkezet gazdasgok valsgos infzijnak bizonyultak ezek az erforrsok. Mi volt ennek az ra?
A klfldi mkdtke-befektetsekkel foglalkoz szakirodalomban egysges az
llspont a tekintetben, hogy a beraml tke pozitv folyamatokat indukl hatsa nem
automatikus.5 Mind a fogad orszg zleti krnyezete, mind a betelepl tke rszrl
szksg van bizonyos felttelek teljeslsre. A kutatsok tbbnyire annak az elemzsre szenteltek nagyobb figyelmet, hogy milyen tnyezk magyarzzk s gy segthetik a kzvetlen klfldi tke beramlst egy adott rgiba6. Egyre tbben7 keresnek
azonban vlaszt arra a krdsre is, hogy milyen hatsa van a kls forrsoknak a fogad orszg termelkenysgre s ezen tl a tudsra, innovcis kpessgre. Ugyanakkor
viszonylag kevesebb figyelem irnyult az intzmnyi (fleg az informlis) krnyezetnek8 a befektetsi dntsekkel val sszefggseire.
A gazdasgi tmenet nehzsgeinek, elssorban az erforrshinynak, a technikai,
technolgiai lemaradsnak a lekzdsben egyetlen kapaszkodknt tekintettek ezen
orszgok a klfldrl beraml tkeinjekcikra. Nagyon is kedvezen fogadtk a klfldrl rkez lehetsget, a szksges vatossgra nem volt se elegend id, se felkszltsg. Bizonyos stratgiainak tekinthet gazatok (kzlekeds, kzmvek), melyek
1
2
3
4

5
6
7
8

Csalka napfny (1994) Nyikita Mihalkov orosz filmrendez Oscar-djas alkotsa.


Kkai-Szab Szilvia, PhD-hallgat, Pzmny Pter Katolikus Egyetem Blcsszet- s Trsadalomtudomnyi Kar, szilviakakaiszabo@gmail.com
Foreign Direct Investment (FDI)
A ngy visegrdi llam (Csehorszg, Magyarorszg, Lengyelorszg, Szlovkia), a hrom
balti orszg (sztorszg, Lettorszg, Litvnia) s Romnia, Bulgria, valamint Szlovnia s
Horvtorszg a dli rgibl.
Kokko s Kravtsova (2012)
Sinani s Meyer (2004, 2009), Nikula s Kotilainen (2012), Grigonyte (2010)
Smarzynska (2004), Vahter (2004, 2005)
Tulajdonjog, brokrcia, bankreform, kereskedelem liberalizcija stb.

Heller-Evkonyv-2014.indb 59

2014.05.22. 6:24:36

60

Tkevonzs s hitelpiac

esetben gyakran igyekeznek az orszgok ahogy pldul a magas tkeberamlssal


fejldst indukl zsiai trsgben megfigyelhet a klfldi tkt tvol tartani, nem
kaptak kell vdelmet a rendszervlt llamokban (Podkaminer, 2013). A rendszervlts ta eltelt idszak elegend rltst biztost ahhoz, hogy a pozitvumok mellett a
negatv hatsok is figyelmet kapjanak, s egyre tbb elemzs9 foglalkozik a klfldi
tke eltti gyors piacnyits ltal okozott gazdasg-, elssorban iparszerkezeti mdosulsokkal, sok esetben torzulsokkal.
A gazdasgpolitikai irny meghatrozst a rendszervltssal rkez nagyobb szabadsgfok alapjn a piaci nszablyozsba, a liberlis gazdasgpolitika elsbbsgbe
vetett hit irnytotta. Az azonnali piacnyits, a nem kellen tgondolt privatizci, a
kls finanszrozs fel trtn eltolds azonban htrltatta az egszsges gazdasg
ltrejttt.
A tkeberamlsnak a gazdasgi nvekeds szmszersthet eredmnyein kvl a
termelkenysgre, innovcira, a munkaerpiacra s a fejldsi kiltsokra val hatsa
kevs kivteltl eltekintve10 nem kapott megfelel hangslyt sem a magyar, sem a nemzetkzi szakirodalomban.11
Jelen tanulmny szak-Eurpa s Kzp-Kelet-Eurpa hatrn elhelyezked balti
orszgok gazdasgi folyamatait lltja kzppontba. Az sztorszgba, Lettorszgba
s Litvniba irnyul klfldi mkdtke ltal kivltott bels hatsokat igyekeztem
alaposabban megvizsglni a 2000-es vektl napjainkig. Ebbe az idtartamba a gazdasgi nvekeds s visszaess meglehetsen nagy amplitdj kilengsei is beletartoznak, ezrt megfigyelsk, az okok feltrsnak megksrlse klnsen izgalmas s
rdekldsre szmot tart feladat.
A tanulmny alapveten hrom rszre oszlik, az elsben a klfldi mkdtke-vonzs f tnyezit hatrozzuk meg, az ebben a tmban szles nemzetkzi szakirodalomra ptve az elemzs bzist. A msodik rsz a klfldrl beraml, beruhzsra
fordtott forrsok gazati s szektorlis, valamint fldrajzi megoszlst vizsglja a hrom balti orszgban. A harmadik szakasz a klfldi mkd tknek a bels gazdasgi
folyamatokra val hatst elemzi a vizsglt trsgben. Az elemzs sorn tbb adatbzis
adatait is hasznltam (Eurostat, WIIW, UNCTAD, EBRD), igyekeztem a kritikai szszevets mdszert alkalmazni.
A tanulmny alapkrdse az, mennyiben determinltak a rendszervlt orszgok
fejldsi tjai, s mennyire kvethet ez nyomon a klfldrl rkez mkdtke-befektetsek tekintetben. Mindezt egy kisebb trsgre, a balti orszgok rgijra szktve azt prognosztizljuk, hogy ez a hrom orszg nem felttlenl mozog egytt, azaz a
klfldrl beraml mkdtke gazati s szrmazsi megoszlsa alapjn s sszegt
tekintve is eltrseket tapasztalunk. Ezekre a klnbsgekre a magyarzat sszetett,
mgtte ppgy ll a gazdasgi tmenet eltr jellege, mint a politikai erk egyenslynak eltrsei. A tanulmnyban ezt ksreljk meg igazolni.
9
10
11

Damijan et al. (2003), Meyer s Sinani (2009), Kokko s Kravtsova (2012), Pupinis (2012)
Vahter (2004, 2005), Masso et al, (2010)
Mygind (1998)

Heller-Evkonyv-2014.indb 60

2014.05.22. 6:24:36

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

61

2. A balti orszgok a nemzetkzi tkeramls hullmain


A balti rgiknt definilt terlet, a kzs mlt ellenre, valjban nem rendelkezik ers
bels regionlis identits-tudattal. Ennek megfelelen a klfld fel irnyul gazdasgi
kapcsolataik tekintetben is az alapveten hasonl vonsok mellett klnbsgek figyelhetek meg. Mindhrom orszg magnak rzi Oroszorszg, az orosz gazdasg fel
biztostand hd-, vagy kapuszereppel jr elnyk kiaknzst, kilpve a kelet-nyugati
tkzzna szerepkrbl, a mg mindig nyomaszt slyknt nehezed trtnelmi rksg ellenre. sztorszg ugyanakkor inkbb az szaki, a skandinv orszgokhoz tartoznak vallja magt, gazdasgilag is a finn s svd ktdsekre alapozva, mg Litvnia
a kzp-kelet-eurpai trsggel rez kzssget. Kzponti elhelyezkedsbl addan
Lettorszg az, amely a regionlis sszetartozsra, mint ltez bels erforrsra tekint.
A szertegaz rdekszfrknak megfelelen a klflddel val kapcsolataikban is megmutatkozik ez a fajta megosztottsg, melynek egy konkrt megnyilvnulsa a klfldi
tkebevons krdse.
A 20002007 kztti idszak, ahogy a 1. brn is nyomon kvethet, az intenzv
gazdasgi nvekeds szakasza, vi 8%-os ves tlagos GDP-nvekedssel. A 2008-tl
2009-ig tart szakasz a gazdasgi recesszi okozta nehzsgeknek, a drasztikus viszszaessnek a tanja. A 2009/2010-es fordulpont a vlsgbl val kilbals megindulst jelzi, mely jra (a vlsgos idszakhoz mrten) jelents mrtk nvekedst
alapozott meg.
A mkd tke mozgsi irnyt meghatroz tnyezk vizsglatnl rdemes
visszakanyarodni a rendszervlts folyamatnak kezdeti szakaszhoz. A kzponti tervgazdlkodst lebont, azt a piacgazdasg szablyaira pl gazdlkodssal felvlt balti orszgokban a klfldi mkd tkt az 1990-es vek elejn alapveten az olcs erforrsok (elssorban az olcs munkaer) s a beindul privatizci vonzottk. Az id
elrehaladtval vltozott az egyes tnyezk jelentsge.
A szektorlis megoszls is vltozsokon megy ltalban keresztl a fogad vllalatok
tekintetben az idk folyamn. A kezdeti idkre mindenhol a feldolgozipar tlslya,
ezen bell is a magasabb technikai sznvonal gazatok (pl. elektronika) a jellemz,
ami a ksbbiek sorn eltoldik a szolgltat gazat fel. A high-tech elektroniknak
ppen a veszlye is az, hogy az adott trsghez kevsb ktdik, szemben a szolgltatsokkal, ahol ennek nagy a jelentsge. Ezrt a mg kevesebb kltsggel termel trsgek
fel a technika knnyebben tovbbvndorol, ahogy ez nem egy esetben meg is trtnt.
rdekes klnbsg figyelhet meg a hrom balti orszg kztt a tekintetben, hogy
mely gazatokat preferltk a klfldi befektetk a rendszervlts ta eltelt idszakban.
A fejlettsget tekintve hasonl kiindul helyzet ellenre sztorszg s Lettorszg inkbb a szolgltat szektorba (elssorban a pnzgyi terletre), mg Litvnia a feldolgoziparba vonzotta a nagyobb mennyisg klfldi befektetst.12 2007-ben (a vlsg
12

Pupinis (2012) rszletesen elemzi ennek okait, s nyjt magyarzatot az eltrsekre. Gazdasgszociolgiai mdszereket is felhasznlva a szlesebb kr sszefggsekre irnytja r
elemzsben a figyelmet. Adatok wiiw (Vienna Institute for International Economic Studies) adatbzis.

Heller-Evkonyv-2014.indb 61

2014.05.22. 6:24:36

62

Tkevonzs s hitelpiac

torzt hatst figyelmen kvl hagyva) azt ltjuk, hogy a feldolgozipar arnya a kzvetlen klfldi tkebefektetsek sszllomnyn bell, Litvniban 36,3%, mg sztorszgban 14,4% s Lettorszgban 8,8%; a pnzgyi s zleti szolgltatsok esetben az
arny Litvniban 25,6%, sztorszgban 60,6% s Lettorszgban 46,6%. Az orszgok
fejldsi tvonalt nagymrtkben meghatrozza a nemzetkzi tkeramlsban elfoglalt szerepe, a balti rgiban rzkelhet klnbsgek, az okok feltrsnak megksrlse rvilgtanak az eltr utakra, s magyarzatul is szolglhatnak rjuk.
3. A klfldi kzvetlen befektetseket meghatroz tnyezk
A klfldi tkebefektetsek dnt hnyadt, a kzp-kelet-eurpai trsg tendenciihoz hasonlan a balti orszgok esetben is az EU-15-k adjk, aminek a fldrajzi kzelsg mellett trtnelmi okai is vannak.
Emellett az Amerikai Egyeslt llamokbeli s tvol-keleti, elssorban transznacionlis vllalatok szerepelnek befektetknt, de mindhrom orszgban az Oroszorszgbl
rkez beruhzsok is megjelennek.
Dnten ktfle cllal rkeznek klfldi beruhzsi forrsok egy orszgba, az egyik
a piacszerzs ezt nevezik horizontlisnak, a msik a kltsgminimalizl termels
azaz a vertiklis mkdtke-befektets13. Az elbbi esetnl a befektetk ltalban egy
hazai vllalat tapasztalatait, piacismerett felhasznlva nagyobb valsznsggel telepszenek annak kzelbe, mg a kltsgek cskkentsnek cljval rkezknek ltalban
nincs szksgk hazai partnerekre, gyakrabban is vgnak bele zldmezs beruhzsokba. A tendencia azonban azt mutatja, hogy a tulajdonosi arnyok, sszefggsben
a trsg jobb megismersvel, a beruhzk javra mutatnak nvekedst (tbbsgi vagy
teljesen klfldi tulajdon vllalatok arnya a transznacionlis lenyvllalatok esetben). Megfigyelhet az is, hogy a kezdeti idszakra ltalban a piacszerz cl a jellemz, itt van jelentsge a gyorsasgnak is, azaz ki az, aki elsknt tudja kipteni bzisait.
A balti orszgok kis mretkbl addan kevsb vonz terepet jelentettek a piacszerz befektetseknek. De az exportorientlt, a kltsgek cskkentse cljbl a termelst kihelyez vllalatok sem kapkodtak az itteni lehetsgekrt, aminek elssorban
a meglv versenykptelen, alacsony technolgiai sznvonalon mkd iparszerkezet
volt az oka. A beraml kzvetlen tke ezrt dnten a szolgltat (bankszektor, telekommunikci) szektorba ramlott. Kivtel ez all Litvnia, ahol a termel gazatok
arnya viszonylag hosszabb tvon magasabb maradt.
Nzzk, melyek azok a konkrt tnyezk, amelyek a mkdtke-befektetsek irnyt, eloszlst ltalnossgban meghatrozzk. A befektetsi dntseknl a fogad orszg jellemzi, gy a vllalat tevkenysghez szksges trvnyi s intzmnyi httr
meglte, a gazdasgi fejlettsge, nvekedse (ezen bell az infrastrukturlis fejlettsg
mrtke), az elrhet piac nagysga, a piaci szereplk milyensge, a munkaervel kapcsolatos kltsgek nagysga, a munkaer kpzettsgnek szintje, kereskedelmi akad13

Caves (1996), Lankes s Venables (1996)

Heller-Evkonyv-2014.indb 62

2014.05.22. 6:24:36

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

63

lyok ltezse, az orszgkockzat mrtke, befektetsi sztnzk szintje befolysoljk a


dntshozkat. A vertiklis s horizontlis megklnbztets eltr slyozssal veszi
figyelembe a klnbz tnyezket, a horizontlis inkbb a piac nagysgt, nvekedsi potenciljt, a gazdasg stabilitsra helyezi a hangslyt, mg a vertiklis szmra
elsdleges a munkaer s a szllts minsge, kltsgszintje. rdekes eredmnyt mutatnak egy finn szerzpros Nikula s Kotilainen (2012) vizsglatai, hogy a tkekapcsolatok esetben a tvolsg, mint tnyez kevsb fontosnak tekinthet, ellenttben a
kereskedelmi kapcsolatokkal, ahol ennek nagy jelentsge van.
A balti trsgben a szabad tkeramls akadlyait elhrt liberalizlt intzmnyi
felttelek sztorszgban valsultak meg elszr. A klfldi befektetsek a msik kt
balti orszgba is gyakran sztorszgon keresztl trtntek meg. A kedvez zleti krnyezet s a versenyelny megrzst a 2012-ben elfogadott j antikorrupcis trvny
is segti. A tuds-intenzv gazdasg megteremtsvel az innovcit s a digitlis megoldsokat (e-kormnyzat, egszsggyi rendszer digitalizlsa) tmogat kezdemnyezsek jttek ltre. Mindhrom orszg jelents erfesztseket tesz tovbbra is annak
rdekben, hogy tkevonz kpessge megmaradjon, s a beruhzsok a priorizlt gazatokban valsuljanak meg14. (Transition Report, EBRD, 2012)
4. A kzvetlen klfld tkebefektetsek hatsa a fogad orszg gazdasgra
4.1. A mkdtke szerepe a tkefelhalmozsban a rendszervlt gazdasgokban
A fogad orszg gazdasgra vonatkoz hatst tekintve is klnbsget kell tennnk a
klfldrl rkez ktfajta mkdtke (horizontlis s vertiklis) kztt. A vertiklis,
vagy kltsgminimalizl beruhzsok jelentsebb munkaerignnyel rendelkeznek,
azaz a fogad orszg foglalkoztatottainak szmt nvelik, valamint ezltal a brsznvonalat is befolysolni kpesek. A horizontlis irny (azaz a piacszerz) invesztcik
kevsb kapcsoldnak be a hazai gazdasgfejlesztsi clok elrsbe.
Azon orszgokban, ahol a hazai megtakartsok hinyban nincs elegend forrs beruhzsok megvalstsra a klfldi mkdtke-befektetsek ptolhatjk azt, s ezen
fell a fejlettebb menedzsmentmdszerek, gyrtsi technolgik tadsval hozzjrulhatnak a fogad orszg termelkenysgnek s gy versenykpessgnek nvekedshez
(Sass, 2004, 77. o.). A volt szocialista orszgok piacgazdasgnak kiptsben (azaz az
tmenet sorn) a klfldi tkeinjekcik, beruhzsok szerept egyfajta kataliztorknt
is jellemezhetjk ebben a folyamatban. A lehetsges pozitv hatsok mellett azonban a
klfldi tke ktl fegyverknt is viselkedhet. Ahogy arrl mr volt sz, az 1990-es s
a 2000-es vek elejnek elemzsei15 keveset foglalkoznak ezekkel a mellkhatsokkal.
A hazai vllalkozsokkal val kapcsolatok nehzkessge, klnsen a zldmezs beruhzsok esetben sok esetben elzrta egymstl a piaci szereplket, nem hozva ltre
14
15

Transition Report, EBRD (2012)


Lankes s Venables (1996)

Heller-Evkonyv-2014.indb 63

2014.05.22. 6:24:36

64

Tkevonzs s hitelpiac

a potencilis interferencit. A kevs hozzadott rtket ltrehoz technolgik annak a


veszlynek is kiteszik az esetlegesen llami tmogatssal megvalstott beruhzsokat,
hogy dekonjunktra idejn visszavonulsra kerlhet sor. Ez a magyarzat arra, hogy a
fogad orszgok kormnyai a foglalkoztatottak szmnak krdse mellett a kpzettebb
munkaerre pt, magasabb hozzadott rtket ltrehoz vllalkozsokat tmogatjk, a
kzvetlen technolgiatranszfer mellett a tovagyrz (spillover) hats (vagyis a fogad
orszg hazai vllalkozsaihoz kzvetett formban eljut tuds) erstse cljval.
A technolgiatranszfer mellett a msik fontos hats a fogad orszg munkaerpiact
(a foglalkoztatottak ltszmt, az ltalnos brsznvonalat) rinti. A piacgazdasgi tmenet elejn a transzformcis visszaesssel16 jellemzett gazdasgi helyzetben jelents
volt a munkahelyek szmnak cskkense (Magyarorszgon pldul 1,5 milli lls
tnt el). (Az 1993 s 2000 kztt a ltrejtt (nett) j munkahelyek 80%-t Magyarorszgon klfldi rszvtellel mkd vllalatok hoztk ltre (Fazekas, 2003). A helyzet az egsz kzp-kelet-eurpai trsgben sok hasonlsgot mutat. A vizsglatokat
tovbbi regionlis szintekre is rdemes kiterjeszteni, azaz megnzni, hogy a klfldi
tke milyen vltozsokat eredmnyezett a munkaerpiacon terleti megoszlsban. ltalban a gazdasgilag (idertve az infrastruktrt) fejlettebb s kpzett munkaervel
jobban elltott trsgekbe ramlik tbb forrs, ott hozva ltre tovbbi munkahelyeket,
emelve (tbbnyire csak az ottani) ltalnos brszintet.
A klfldi befekteti dntseket meghatroz tnyezk klcsnhatsban vannak krnyezetkkel, a munkaer kikpezhet, tovbb kpezhet, infrastrukturlis fejlesztsekre
kerlhet sor a felmerlt ignyeknek alapjn. Ugyanakkor a munkaer megfelel kpzettsge, az oktatspolitika piaci ignyeknek megfelel mdostsa az a terlet, amely meglehetsen lass reakcikra kpes, a gyorsabb reagls ebben az esetben versenyelnyt
eredmnyezhet. Visszakanyarodva az ismeretek tovbbadsra, elmondhatjuk, hogy akkor jhet ltre pozitv spillover, ha a nagyobb verseny hatsra a hazai vllalat minsgi
vltoztatsokra kpes (rvnyesl a crowding in), vagyis ersdik a kialakult versenyhelyzetben, s nem a piacrl val kiszort hats (crowding out) kerekedik fell.
4.2. A balti orszgok tkevonz kpessge
A hrom balti orszg tkevonz kpessge eltren alakult, amire nem csak az elzetes fejldsbeli klnbsgek szolgltatnak megfelel magyarzatot. sztorszgnak
a rendszervlts kezdettl vllalt, elktelezett liberalizcis gazdasgpolitikja a kereskedelem gyors fejldse mellett, a klfldrl jelentkez, befektetni kvnt mkdtke fogadsnak kedvez feltteleit is megteremtette. Ezzel szemben Litvnia ebbl
a szempontbl meglehetsen a perifrira kerlt a lassabb nyitst preferl gazdasgpolitikjval, a nehzkesebb privatizcival. Lettorszg valahol a kett kztt flton,
inkbb Litvnihoz kzelebb, szintn lemaradt a technikai s technolgiai fejlds
szinte egyetlen lehetsges tjt knl klfldi forrsok bevonsban.
16

Kornai Jnos (1993)

Heller-Evkonyv-2014.indb 64

2014.05.22. 6:24:36

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

65

Mindhrom orszg ugyanakkor olykor egymssal is versengve, jelents mrtk klfldi mkdtke fogadst valstotta meg az elmlt vek sorn. (A maximum
rtkeket [2007-es v] emelve ki a 19912012-es idtartam adataibl; sztorszg: 1,8
millird USD, a GDP 8%-a; Lettorszg: 0,4 millird USD, a GDP 1,3%-a s Litvnia:
0,6 millird USD, a GDP 1,5%-a, forrs: UNCTAD 2013).
Fontos informcikhoz juthatunk a klfldi tkebefektetsek gazati desztincijnak megfigyelsbl.
A 7., 8. s 9. brk elemzsbl kitnik, hogy valban eltrsek mutathatak ki az
egyes orszgok vonatkozsban. sztorszg esetben az abszolt gyztes a pnzgyi
szolgltatsok terlete, az sszes mkdtke-befektets tlagosan 50% krli rtkt
megszerezve, mg a feldolgoziparnak itt kzel 20% jut. Lettorszg hasonl tendencival (igaz kevsb koncentrltan) 30%-os s 13%-os rtkeket mutatott az utbbi vtizedben. Litvnia a kakukktojs a hrom orszg kzl, ahol egszen a 2011-es vig fordtott arny volt a jellemz, 20% s 40%-kal. Logikusnak tnik az a magyarzat, hogy
a privatizcis szakasz lezrultval a feldolgoziparrl egyre inkbb a szolgltatsok,
s ezen bell a pnzgyi szolgltatsok fel toldott el a hangsly. Ezen tlmenen a
kormnyz erk irnyultsgban s stabilitsban, valamint az adott orszg munkaerpiaci jellemziben meglv klnbsgekkel is magyarzhatak ezek az eltrsek.17
A globlis tkemozgsoknak a balti trsgre es rszt, ha megvizsgljuk, azt lthatjuk, hogy a hossz tv, kzvetlen befektetseket mr a 2008-as vlsg kirobbanst megelzen fokozatosan felvltottk a rvid tv pnztkeramlsok (vagyis a
bankklcsnk). A hitelekkel elrasztott, gazdasgilag tlfttt orszgok foly fizetsi mrlegnek egyenslya felborult, a vals gazdasgi teljestmny helyett a nagyarny tkeberamls az ingatlanberuhzsokat s a fogyaszts finanszrozst szolglta.
A forrsok elapadsakor ez drmai visszaesst okozott (sztorszg: 14,1%, Litvnia:
14,8%, Lettorszg: 17,7% [2009-es GDP-adatok]) ezeknek a gazdasgoknak, Lettorszgnak az IMF s az Eurpai Uni (7,5 millird eurs) segtsgt kellett ignybe
vennie a talpon maradshoz, sztorszgnak s Litvninak bels stabilitsi programjuk
segtsgvel nerbl sikerlt a nehzsgen rr lennik (Kkai-Szab, 2011). Ennek
azonban ra van, a magas munkanlklisg miatt az aktvkor npessg migrcija,
klfldi munkavllalsa miatt 10%-os npessgcskkens mutathat ki az utbbi vtizedben. Az amgy is kis llekszm orszgokban ez nagyon nagy problmt jelent.
A kifel raml mkdtke az talakulst vgrehajt orszgokban inkbb a kezdeti
tkefelhalmozst kvet idkre jellemz. De az is megfigyelhet, hogy az adott orszgban megtelepedett cgek ottani lenyvllalatai a bzisok a tovbbi befektetsekhez.
sztorszg kifel trtn tkebefektetseinek hromnegyede Lettorszg s Litvnia
fel tvozott, nevezetesen a bankszektorba, kt svd anyabank befektetsei realizldtak ekppen. A tanulmny kereteibe nehz beleszortani a szban forg orszgokbl
kifel trtn tkeramls jellemzit, annyit azonban meg kell jegyeznnk, ahogyan
azt brink is mutattk, hogy sztorszg (igaz tbbnyire ers htszllel) itt is ltanul.
17

Rszletesen elemzi a jellemzket Pupinis (2012) munkja.

Heller-Evkonyv-2014.indb 65

2014.05.22. 6:24:36

66

Tkevonzs s hitelpiac

Konklzi
A globalizlt tkepiacok hatsnak a kis, nyitott gazdasggal rendelkez orszgok nagymrtkben ki vannak tve. Nem mindegy, hogy a hullmokat meglovagolni, vagy csak
azzal sodrdni tudnak. Ezrt igen fontos krds, hogy ezek az orszgok a klfldrl
rkez tkt, vagyis a globlis rszvnytkt (mkdtke- s portfoli-befektetsek),
illetve a brutt klfldi adssgllomnyt, a kls tkeszerkezetk kt f sszetevjt, milyen gazdasgpolitikai keretetek kztt igyekeznek kezelni. A tkeberamlsra a
gazdasgi folyamatok s clok tekintetben egyrtelmen szksg van. Visszatekintve
azt mondhatjuk, hogy a piacgazdasgi tmenet sorn fontos szerep jutott a kls forrsoknak, az egyensly azonban megbillent. A balti orszgok esetben jl mutatja ezt
a nagy fellendls s erteljes visszaess [boom and bust] egymst kvet peridusa.
A klfldi tke megnvekedett szerept indukl rendszervlt tnyezk (pl. privatizcis lehetsgek) visszaszorulsval az egyensly helyrellhat.
A gazdasgi fejlettsg tern a balti trsg leginkbb elrehaladott orszga, a gazdasgnak liberalizlst a rendszervlts kezdettl kvetkezesen vgrehajt sztorszg
dominnsan a szolgltat gazat fejlesztse fel terelte a klfldrl beraml mkd
tkt. Az informatikai szolgltatsok fejlesztse kiugrsi lehetsget biztostott az szt
gazdasgnak. Lettorszg szaki szomszdjt igyekezett kvetni, mg a privatizcis
szakasszal kiss megksett Litvniban a feldolgoziparba rkez klfldi tke tovbb
meghatroz maradt. Nyomon kvethet, hogy a fldrajzi kzelsgnek lnyeges szerepe van az ebben a trsgben szerepet vllal orszgoknak. A skandinv orszgok termszetes gazdasgi terjeszkedshez htteret nyjtott a megnyl balti terlet. A balti
orszgok a piacszerz befektetseknek kis mretkbl addan kevsb jelentettek
vonzert. A versenykptelen iparszerkezetet s a kezdeti infrastrukturlis lemaradottsgot a kpzettebb, de ugyanakkor olcs munkaer tudta ellenslyozni. A munkaer
fejlesztse hossz tv folyamat, melybe a spillover hats rvn a klfldi mkdtke-befektetk bekapcsolhatk. sztorszg pldja ezt nagymrtkben igazolja is.
A mrleget megvonva, s a tanulmny elejn feltett krdst megvlaszolva azt llthatjuk, hogy a klfldi kzvetlen tkebefektetsek fejldst eredmnyeztek, de a fogad orszg eredeti szndkval gyakran ellenttes folyamatok is indukldnak (hazai
termelk kiszorulsa a piacrl, krnyezeti krok). Az ipar-, az export szerkezetben bekvetkezett torzulsok, a termelkenysg krdsnek problmja, s a vals felzrkzs
csszsa mind azt igazoljk, hogy az r valban nagynak tnik, de knyszerhelyzetben nehz hossztvra szl gazdasgpolitikai irnyt kvetni. A napfny hasonlatnl
maradva, az is egyszerre ltet s get, hozhat virgzst, fellendlst, ugyanakkor pusztulst, vagy visszaesst is, a helyes arny megtallsa a lnyeg. A tkevonz-kpessg
megtartsrt, nvelsrt zajl versenyben krltekint hozzllsra van szksg, s a
tudsbzisra ptve, annak nvekv szereprt, az oktats, kpzs sznvonalnak emelkedsrt s finanszrozsi lehetsgeinek feltrsrt kell kzdeni. Ahogy a globalizci folyamatbl, gy a klfldi mkdtke-ramlsbl kimaradni ppgy veszlyes,
mint vdtelenl, megfelel intzmnyi httr nlkl rszt venni benne.

Heller-Evkonyv-2014.indb 66

2014.05.22. 6:24:36

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

67

Irodalomjegyzk
Aslund, A. [2010]: The Last Shall Be the First: The East European Financial Crisis,
Washington, Peterson Institute for International Economics
Bevan, A. A. s Estrin, S. [2000]: The Determinants of Foreign Direct Investment
in Transition Economies. William Davidson Institute Working Paper 342, William Davidson Institute
Blomstrm, M. s Kokko, A. [1997]: How foreign investment affects host countries?
Policy Research Working Paper Series 1745, The World Bank
Blomstrm, M. s Kokko, A [1996]: The Impact of Foreign Investment on Host
Countries: A Review of the Empirical Evidence. World Bank Policy Research Working
Paper 1745. World Bank, Washington, USA
Blomstrm, M. s Kokko, A. [2003]: The Economics of Foreign Direct Investment
Incentives, NBER Working Papers 9489, National Bureau of Economic Research, Inc.
Brada, J. C., Kutan, A. M. s Yigit, T. M. [2004]: The Effects of Transition and Political Instability On Foreign Direct Investment Inflows: Central Europe and the Balkans,
William Davidson Institute Working Paper 729, William Davidson Institute
Caves, R. [1996]: Multinational Enterprise and Economic Analysis. Cambridge,
England: Cambridge University Press.
De Mello-Sampayo, F. [2009]: Competing-destinations gravity model: an application to the geographic distribution of FDI. Applied Economics, 41, 22372253.
Economic Outlook, Nordea, 2013 September
Fazekas K. [2003]. Effects of foreign direct investment on the performance of local
labour markets The case of Hungary. Budapest Working Papers No. 3.
Feldmann, M. [2000]: Understanding the Baltic and Estonian Puzzles: the Political
Economy of Rapid External Liberalization in Estonia and Latvia, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, BOFIT Online No. 11
Gabrisch, H., Staehr, K. [2012]: The Euro Plus Pact: Competitiveness and External
Capital Flows in the EU Countries, Working Paper Series 5/2012, Bank of Estonia
Grigonyte, D. [2010]: FDI and structural reforms in the Baltic States. ECFIN Country Focus 7(5), Brussels, European Commission
Hansson, A. s Randveer, M. [2013]: Economic Adjustment in the Baltic Countries,
Working Paper Series No. 1. Bank of Estonia
Hunya G. [2004]: FDI in small accession countries: The Baltic States, EIB Papers,
9(2), European Investment Bank
Kkai-Szab Sz. [2011]: Keleti vlsgleckk nyugaton. In Katona K. (szerk.): Vllalati versenykpessg s az llam szerepe. Hitek s tvhitek. Pzmny Press, Budapest.
125140.
Kokko, A. [2002]: Export-led Growth In East Asia: Lessons for Europes Transition
Economies, EIJS Working Paper 142., Stockholm School of Economics
Kokko, A. s Kravtsova, V. [2012]: Regional Characteristics and Effects of Inward
FDI: The Case of Ukraine, Organizations and Markets in Emerging Economies, 3(2),
91118.

Heller-Evkonyv-2014.indb 67

2014.05.22. 6:24:37

68

Tkevonzs s hitelpiac

Kornai J. [1993]: Transzformcis visszaess: egy ltalnos jelensg vizsglata a


magyar fejlds pldjn. Kzgazdasgi Szemle 40. (3), 569599.
Kukk, K. [1997]: The Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. In Desai, P.
(szerk.): Going Global: Transition from Plan to Market in the World Economy, MIT
Press, Cambridge, MA. 243272.
Lainela, S. s Sutela, P. [1994]: The Baltic Economies in Transition. Bank of Finland,
Helsinki
Lankes, H.P. s Venables, A. J. [1996]: Foreign direct investment in economic transition: the changing pattern of investments. Economics of Transition, 4 (2), 331347.
Masso, J., Roolaht, T. s Varblane, U. [2010]: Foreign Direct Investment and Innovation in Central and Eastern Europe: Evidence from Estonia. The University of Tartu
Faculty of Economics and Business Administration Working Paper 67.
Meyer, K.E. s Sinani, E. [2009]: When and Where Does Foreign Direct Investment
Generate Positive Spillovers? A meta-analysis. Journal of International Business Studies, 40(7), 10751094.
Mygind, N. [1998]: The Internationalization of the Baltic Economies. BRIE Working
Paper 130 (22) (http://brie.berkeley.edu/publications/WP130.pdf)
Nikula, N. s Kotilainen, M. [2012]: Determinants for Foreign Direct Investment in
the Baltic Sea Region. ETLA Reports 1.
Podkaminer, L. [2013]: Development Patterns of Central and East European Countries (in the course of transition and following EU accession). Research Reports 388.
WIIW Vienna Institute for International Economic Research
Sass, M. [2004]: FDI in Hungary. The first movers advantage and disadvantage.
EIB Papers, 9(2), European Investment Bank
Sinani, E s, Meyer, K. [2004]: Spillovers of technology transfer from FDI: the case
of Estonia. Journal of Comparative Economics, 32(3), 122.
Smarzynska Javorcik, B., [2004]: Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages. The
American Economic Review, 94(3), 605627.
Sutela, P. [2002]: Managing Capital Flows in Estonia and Latvia. Working Papers
No. 8. International Center for Economic Growth
Transition Report [2012] EBRD
UNCTAD, World Investment Report
Vahter, P. [2004]: The Effect of Foreign Direct Investment on Labour Productivity:
Evidence from Estonia and Slovenia, University of Tartu Faculty of Economics and
Business Administration Working Paper Series 32, Faculty of Economics and Business
Administration University of Tartu
Vahter, P. [2005]: Which firm benefit more from Inward Foreign Direct Investment?
Bank of Estonia Working Papers of Eesti Pank No. 11.

Heller-Evkonyv-2014.indb 68

2014.05.22. 6:24:37

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

69

Fggelk
1. bra. A rel GDP nvekeds adatai (%)

* Elrejelzett adatok
Forrs: Eurostat

2. bra. Klfldi mkdtke szrmazsi orszg szerinti megoszlsban


(sztorszg)

Forrs: szt Nemzeti Bank

Heller-Evkonyv-2014.indb 69

2014.05.22. 6:24:37

70

Tkevonzs s hitelpiac

3. bra. Klfldi mkdtke szrmazsi orszg szerinti megoszlsban


(Lettorszg)

Forrs: Lett Nemzeti Bank

4. bra. Klfldi mkdtke-befektetsek a balti orszgokban (milli USD),


19922012

Forrs: UNCTAD

Heller-Evkonyv-2014.indb 70

2014.05.22. 6:24:37

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

71

5. bra. Kzvetlen klfldi mkdtke-beramls


(a GDP szzalkban)

Forrs: UNCTAD adatbzis

6. bra. A klfldi mkdtke-befektetsek gazatonknti megoszlsa


sztorszgban (2000-2012)

Forrs: wiiw adatbzis

Heller-Evkonyv-2014.indb 71

2014.05.22. 6:24:37

72

Tkevonzs s hitelpiac

7. bra. A klfldi mkdtke-befektetsek gazatonknti megoszlsa


Lettorszgban (20002012)

Forrs: wiiw adatbzis

8. bra. A klfldi mkdtke-befektetsek gazatonknti megoszlsa


Litvniban (20042012)

Forrs: wiiw adatbzis

Heller-Evkonyv-2014.indb 72

2014.05.22. 6:24:37

73

Kkai-Szab Szilvia: Csalka napfny vagy ltet napsugr

1. tblzat. Klfldi kzvetlen tkellomny sztorszgban szrmazsi orszgonknt


(milli eur)*
Svdorszg
Finnorszg
Norvgia
Hollandia
Oroszorszg
Litvnia
USA
Dnia
Egyeslt Kirlysg
Nmetorszg

sszesen

2002
1652
1100
159
131
50
20
286
101
89
92

2004
3351
1755
193
209
145
18
378
156
202
159

2006
3827
2517
328
307
252
77
224
180
365
188

2008
4598
2554
854
362
395
165
187
423
292
233

2010
4395
2834
1033
359
494
232
198
303
253
305

2012
3949
3460
1500
683
681
467
351
343
307
300

4 035

7 374

9 644

11 775

12 495

14 667

%
24%
24%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
24%
100%

* a sorrend a legutols adat alapjn lett meghatrozva


Forrs: szt Nemzeti Bank

2. tblzat. Klfldi kzvetlen tkellomny Lettorszgban szrmazsi orszgonknt


(milli eur)*
Svdorszg
Hollandia
sztorszg
Norvgia
Nmetorszg
Oroszorszg
Dnia
Finnorszg

sszesen

2002
301
127
145
155
292
115
255
167

2004
409
239
282
155
509
233
289
260

2 325

3 325

2006
862
317
664
217
631
377
472
332
24
5 702

2008
1 168
444
1 311
244
513
373
654
478

2010
1 055
551
1 158
250
422
337
576
366

2012
2 406
816
555
549
495
484
440
371

8 126

8 184

580

%
23%
8%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
41%
100%

* a sorrend a legutols adat alapjn lett meghatrozva


Forrs: Lett Nemzeti Bank

Heller-Evkonyv-2014.indb 73

2014.05.22. 6:24:37

74

Tkevonzs s hitelpiac

3. tblzat. Klfldi kzvetlen tkellomny Litvniban szrmazsi orszgonknt


(milli eur)*
Svdorszg
Lengyelorszg
Nmetorszg
Hollandia
Norvgia
sztorszg
Oroszorszg
Dnia
Finnorszg
Kanada

sszesen

2002
2 016
283
1 264
240
389
1 547
687
2 262
815
85

2004
2 435
290
1 839
704
461
1 239
1 366
2 466
1 256
127

2006
3 040
6 493
2 792
711
766
1 713
1 804
4 396
1 933
119

2008
4 448
1 922
3 176
2 680
1 249
2 743
1 682
2 756
1 768
148

2010
3 524
4 012
3 344
2 809
1 090
3 312
2 470
3 873
1 415
209

2012
8 912
4 640
4 316
3 207
2 463
2 014
1 985
1 716
1 618
1 161

13 184

16 193

28 925

31 733

34 635

41 781

%
21%
11%
10%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
24%
100%

* a sorrend a legutols adat alapjn lett meghatrozva


Forrs: Litvn Nemzeti Bank

Heller-Evkonyv-2014.indb 74

2014.05.22. 6:24:37

II.

FEJEZET

PNZGYI STABILITS
S VLSGKEZELS

Heller-Evkonyv-2014.indb 75

2014.05.22. 6:24:38

Heller-Evkonyv-2014.indb 76

2014.05.22. 6:24:38

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

77

A VLSGKEZELS S A PNZGYI TERVEZS NEHZSGEI


AZ EURPAI UNIBAN S MAGYARORSZGON, 20062013
Magas Istvn1
1.1. ltalnos allokcis problmk az EU-ban
Mirt nem mkdik az eurzna, mint valutavezet? Mirt alakulhattak ki slyos feszltsgek egyes nemzeti bankrendszerek s llamhztartsok szintjn? Ezekre a
krdsekre knlunk nmi rszben htkznapi, rszben pedig a nemzetkzi gazdasgtanban bevett logika alapjn eligaztst adni az eurvezet jvjt befolysol,
kritikus kzelsgbe kerlt, a 2012. szeptemberoktberi ECB s novemberdecemberi
brsszeli dntsek utn is, amelyek a ktvnypiacon s a szuvern adssgvlsg kezelsben kvntak irnyt mutatni. A ttek nagyon nagyok voltak, s maradtak is: az eur
s az EU-integrci sorsa.
Optimlis valutavezetrl s ezzel egytt egy jl mkd pnzgyi integrcirl
csak akkor beszlhetnk, ha mind a hrom piacon, vagyis az ru-, a tke s pnz-, valamint a munkapiacon szksges razsi s kzvettkiegyenlt mechanizmusok rendeltetsszeren mkdnek (ez a relevns szakirodalom kiforrott lltsa, lsd Krugman-Obstfeld [2003] vagy Csaba [2005]). Ha a kzs pnz jl megfoghat kritriumok
szerint ramlik az emltett hrom piac s az orszgok kztt is, akkor mr nagy baj nem
lehet. Ez azonban nem teljesl. Az eurznban s az Eurpai Uniban ma meglv
integrcis mechanizmusok (amelyek rszben kzvetteloszt, rszben kiegyenlt
funkcival brnak) ebben az eurban denominlt, rak ltal kzvettett rendszerben
elgtelenl mkdnek. Ezrt inkbb csak transzfer unirl beszlhetnk s nem egysges piacrl. Az eurs pnzfolyamatok eltorztva kzvettik a versenykpessget is:
mind az rukban s vagyontrgyakban, s a fleg pnzgyi eszkzkben megtesteslt
munkkat/teljestmnyeket rosszul razzk. Egy ilyen keretben klnsen knnyen
alakul ki az, amit potyautas-problmnak neveznk, vagyis, ahol tnyleges vagy
mrhet teljestmnyleads vagy ppen fizets nlkl lehet fogyasztani, s tl olcsn
lehet szabad forrsokhoz jutni.
Az eurzna szmos kzvett mechanizmusban is tkletlen. A sok, szuvern
adssg-prsbe kerlt tagorszg kztt van kicsi, kzepes s nagy, ez a tny, tovbb az
ltalnos nvekedsi s munkapiaci problmk, egyrtelmen rendszerszint zavarokat jeleznek, amelyeket most itt, teljestmny kzvettsitviteli problmnak hvunk.
Ennek beltshoz tekintsk az albbi termeli s fogyaszti teljestmnyek kztt kzvett, fizikai rendszer analgit (ennek egy tgabb kiterjesztst lsd Magas
[2009]. A hasonlat ugyan jelents mrtkben leegyszerst, m mgis jl rzkelteti
azt az n. transzmisszis (tviteli) mechanizmusproblmt, vagyis azt, hogy nem jl
krlhatrolt kritriumok alapjn ellenrizhet mdon folyik a pnz az ru- s tkecsa1

tanszkvezet egyetemi tanr (BCE, Vilggazdasgi tanszk), istvan.magas@uni-corvinus.hu

Heller-Evkonyv-2014.indb 77

2014.05.22. 6:24:38

78

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

tornkon. Olyan kp formldik az ramlsok vgeredmnyeit tekintve, hogy tl sok az


n. kzvetti vesztesg, nagy a holtteher, szmos a rossz irnyba raml, vagy ppen
teljesen eldugult pnzmozgs.
E tkletlensgek brzolsra kpzeljnk el egy vltram elektromos hlzatot
ermvekkel, eloszt egysgekkel, nagyfeszltsg tvvezetkekkel s transzformtorllomsokkal, fldrajzilag kiterjedt rgikat elltva, amelyben egy rendszerirnyt
kzpont ltja el a vezrlm szerept. A rendszerirnyts feladata, hogy az elektromos
hlzatba betpll ermvek (atom, gz, vz stb.) ltal termelt vltram folyamatosan rendelkezsre lljon j kihasznltsggal s a lehet legjobb ron (vagyis a legolcsbb termel legyen legell az ramknlatban). A legfontosabb irnyti feladat, hogy
az ramknlat viszonylag kis eltrssel tallkozzon az elektromos ram keresletvel.
A termelelosztfelhasznl mechanizmus a vltram-termels ismert fizikai trvnyein alapul, maga a rendszerirnyts, a tehereloszts s felhasznls koordinlsa
pedig nem ms, mint a piaci ignyek, az ramknlat s az ramkereslet sszehozsa
fizikai rtelemben gy, hogy mindkt oldalon az rak jelentik a legfontosabb bemeneti
s kimeneti paramtert. Aligha kell mondani, hogy egy ilyen rendszerirnyt mechanizmus, amely folyamatos kiegyenltst is biztost, nagyon alapos tervezst s szoftvertmogatst ignyel, ugyanis csak a betpllt energit lehet elfogyasztani. Egy ilyen, a
kzgazdasgi modellekhez kpest kirvan egyszer eszkzkkel ellenrizhet piaci
rendszer is ssze tud azonban omolni: kialusznak a fnyek, lellnak a liftek, s bekvetkezik a rettegett ramkimarads, a Black-out. Az eurznval kapcsolatban ilyet
nem vizionlunk, de nem is zrhatjuk ki.
Ha a kpzelet egy nagy ugrsval megprbljuk az eurznt gy felfogni, mint
nem elektromos vezetkek, hanem bankrendszerek, utak s kommunikcis rendszerek
hlzatval sszekttt nagy egysget, egy kzs valutval fizet gazdasgi integrciban talljuk magunkat. Ismtlem, csak a koordincis s a pnzramlsi folyamatokat
szervez feladatok nehzsgre kell gondolunk akkor, amikor ezt az analgit knljuk.
Beltom, ez nmagban is kvn mg tovbbi absztrakcit. Mirt? Azrt, mert egy 17
orszgbl ll, eltr mret, ms s ms kulturlis hagyomnyokkal, munkakultrval, intzmnyekkel rendelkez orszgcsoportot egyazon integrcis tmrlsben
tartani egy olyan pnz kzvettsvel, az eurval, amelynek knlata eleve problms,
nos, ez sokkal, de sokkal nehezebb koordinciskiegyenlt feladatot jelent, mr a
tiszta elmlet szintjn is. St, a koordincis gyakorlatban szmos egyb, elre nem
is kalkullhat, a vletlenszersggel, vagy kls sokkokkal sszefgg knlatielosztsi konfliktusok is keletkezhetnek (ezeket az integrci gazdasgtana Palnkai
[1999] s az informcis tkletlensggel sszefgg irodalom Stiglitz [2002] hagyomnyosan trgyalja is).
m mit is jelent az eurzna htkznapjaiban ez a tudomnyoskodnak tetsz kifejezs, ti. az tviteli mechanizmus problma?2 A rvid vlasz: a pnz nem oda megy,
2

Jeffrey Frankel mr sokszor rvelt ebben az irnyban pl. gy: for more than 20 years,
Germanys elites have insisted that the eurozone will not be a transfer union. But, in the end,
ordinary Germans have been proved right, and the elites have been proved wrong. Indeed, if
the eurozone is to survive, the northern countries will have to continue to help the periphery

Heller-Evkonyv-2014.indb 78

2014.05.22. 6:24:38

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

79

ahova kellene (ami egyenrtk azzal, hogy oda is megy, ahova nem kellene). Hiba
gondoltk nmet adfizetk, hogy taln nem nekik kell majd llni a transzferuniban
gyenglkedknek juttatott seglyek szmljt, a remnyk nem vlt valra. Az vatossguk igazoldott, a nmet elit pedig durvn tvedett abban, hogy a transzferuni
kialakulst tagadta.
Ha az elektromos rendszer hasonlatnl maradunk, akkor gy is felfoghatjuk az
eurznt, mint olyan orszgok, s persze azok kormnyai, vllalatai egyttest, akiknek mindegyike megjelenik az ru-, a tke- s a pnzpiacokon, vagy mint nett forrskeres, vagy mint nett forrsknl. Ezeknek a keresleteknek s knlatoknak kellene
tallkoznia az elbbi kt piacon egyszerre gy, hogy nett felesleg esetn is, vagyis
olyan knlat esetn, amely nem tall gazdra, mg mindig folyamatosan lehessen kereskedni. Az elmondottak alapjn mg elmletileg sem egyszer az n. sszegzsi vagy
aggregcis problma megoldsa (sok durva leegyszerstssel azonban ez megtehet).
Az emltett piacok kztti tjrst vgeredmnyben a pnz kzvetti, abban az rtelemben, ahogy az elektromos vezetkben az ram folyik az ermvek s a fogyasztk
kztt. Beltom, ez komoly leegyszersts, m az analgia vonzereje miatt taln mgis
vllalhat. Lssuk mirt!
Rgta elfogadott piacgazdasgi ttel, hogy az emltett mindhrom piacon (vagyis
az ru, a vagyontrgy s a munkapiacon) nem lehet egyszerre tlkereslet (vagy ppen tlknlat). Ha pldul az ruk s a vagyontrgyak piacn tlkereslet van, azt egy
pnzpiaci tlknlatnak kell kompenzlnia. Vagy fordtva: az ru-tlknlatot csak ellenkez eljel pnzkereslet kompenzlhatja. Az ugyanis tbb szz ves tapasztalat,
hogy egy adott helyzetben meglv jvedelemmel vagy rut, vagy hozamot termel
vagyontrgyat vesznk, vagy kszpnzt tartunk (harmadik lehetsg nincs, az adfizetst most nem szmtjuk ide). Vagyis a hrom piacon kialakult tlkeresletek vagy tlknlatok sszege csak nulla lehet, ebben rejlik az elektromos rendszer analgija (ahol
muszj elfogyasztani a felknlt vltramot, mert ti. azt trolni nem lehet). A ktvnypiacon kialakult tlknlatot valakinek fel kell szvnia s a mgtte lv, mr elklttt
pnzt ki kell vltania, mert klnben nagyon nagy baj lesz, ezrt javasoljk sokan az
ECB s az ESM llamktvny-vteli erejnek nvelst. Az tviteli technika-korrekci
teht rendben is lenne, de ez a javts valakiknek nagyon sokba kerlne. Az tlag nmet, holland vagy finn adfizett, a f finanszrozkat, ez a kvzi tudomnyos magyarzat nehezen gyzi meg.
De az EU talaktsa a jelenlegi llapotbl, amely mg sokkal inkbb csak egy
transzferunira emlkeztet, semmint egy rett gazdasgi s pnzgyi unira, nagyon
nehz faladat. m nem csak elvi s technikai problmk sokasodnak egy ilyen transzformci tjban. Sokkal inkbb a nemzetllamok ragaszkodsa fltve rztt dominns
szuverenitsukhoz, vagyis a mr kialakult llami szerepekhez s fennhatsgokhoz
(sajt jog adszeds/klts, igazgats, trvnykezs stb.). Egy fejlettebb, integrltabb
with new loans until access to private markets is restored. Errl rszletesen tbbet: http://
www.project-syndicate.org/commentary/a-structural-focus-for-the-euro-crisis-by-kennethrogoff#pK5ECeWcexz1PDY3.99

Heller-Evkonyv-2014.indb 79

2014.05.22. 6:24:38

80

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

s legalbb egy kvzi-fderlis ptmny kialaktst sejtet j intzmnyi keret kellene, amely mr nllan, vagyis tagllami befizetsektl fggetlenl lenne fisklis.
Ez a fejlemny az jelenthetn, hogy a majdani Fderlis-EU kzponti kltsgvetse
mind abszolt mreteit s relatv arnyait tekintve is kellen nagy lenne, egyben ers
kzpontot felttelezne, s fleg olyan tagllamokat tmrtene, akik nkntesen simulnak egy pneurpai EU szvetsgi rendszerbe. Ez lehetne a valdi pnzgyi uni egy
tarts szervezdsi kerete. Ettl az htott vgponttl azonban mg nagyon messze vagyunk, ahogy azt az EU-t rint intzmnyi kritikkban is gyakran elhangzik, Csaba
[2009].
1.2. Vlsgkezels az OECD-ben s az EU-ban
Nincs egyszer keynesinusi gygyszer az eur-vezet adssg s
nvekedsi problmira [There still will be no simple Keynesian
cure for the single currencys debt and growth woes. K. Rogoff]3
Mennyire nevezhet keynesinusnak vagy ppen megszortnak (austerity-like) az alkalmazott kltsgvetsi politika, ha a fisklis szigorts GDP-hez viszonytott arnyt
vizsgljuk a fejlett orszgokban ltalban, s ehhez kpest nzzk a magyar kltsgvetsi kiigazts mrtkt a 20062013 kztti idszakban? Annak megtlse, hogy a
kiigazts vajon keynes-i ihlets (tpus) vagy inkbb megszortst mutat beavatkozsnak minsl, nos, az aszerint dl majd el, hogy a vizsglt idszakban az n. strukturlisan kiigaztott mrlegtbblet (ti. az eljellel elltott egyenleg) a GDP hny %-t
rintette, s milyen vgs eljellel. Ennek fggvnyben beszlhetnk a vlsg utni
idszakban szkt vagy bvt fisklis politikkrl ahhoz kpest, ami eltte volt jellemz. Az OECD orszgok meznyt tekintve hrom tpus fisklis alkalmazkodsrl
beszlhetnk, gy llami keresletbvt, semleges vagy ppen llami keresletszkt
megszort jelleg fisklis alkalmazkodsrl.
Ezeket a besorolsokat sszegzi orszgokra s tpusokra lebontva, szmszeren is
az 1. bra.
Az els kategriba azok az orszgok tartoznak (az 1. brn legfell angolul keynesian, magyarul: keynesinus cmkvel jelezett csoport), amelyben mg kifejezetten
llami keresletbvtnek mondhat a vltoztatsok utni fisklis mrleg-llapotjelz.
Amennyiben a 20122013 s a 20062007-es idszakok kztti, a vlsg enyhtsre alkalmazott kereslet-oldali lnktsek/restrikcik mrtkt vizsgljuk, vagyis azt,
hogy az idszakokra jellemz strukturlis mrleg-hiny/GDP mrtk vltozsa a mnusz 2%-nl kisebb vagy nagyobb volt, akkor hrom csoportot tudunk azonostani
ssz-keresletbvtt, ssz-keresletsemlegeset s ssz-keresletmegszortt/restriktvet.
3

K. Rogoff rvelse a Project Syndicate International Economics rovatban, 2013. november. http://www.project-syndicate.org/commentary/a-structural-focus-for-the-euro-crisisby-kenneth-rogoff#pK5ECeWcexz1PDY3.99

Heller-Evkonyv-2014.indb 80

2014.05.22. 6:24:38

81

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

1. bra. A strukturlisan kiigaztott kltsgvetsi mrleg-alakuls keresleti hatsai


az OECD orszgokban, 20062013 (vltozs a GDP %-ban)
Few Governments Have Enacted Real Austerity
CICLICALLY
ADJUSTED SURPLUS
OR DEFCIT AS % GDP
2006 and
2007

2012 and
2013

Change

-2.30

-9.90

-7.60

New Zealand

4.20

-2.55

-6.75

Spain

0.55

-4.50

-5.50

Finland

3.05

-1.35

-4.40

Canada

0.80

-2.85

-3.65

KEYNESIAN

Australia

1.45

-2.15

-3.60

Change = Below -2.0

Iceland

3.30

-0.20

-3.50

-2.30

-5.80

-3.50

2.60

-0.80

-3.40

Ireland

-1.70

-3.95

-2.25

United States

-3.65

-5.80

-2.15

Netherlands

-0.20

-2.00

-1.80

Belgium

-0.95

-2.60

-1.65

United Kingdom

-4.10

-5.70

-1.60

Korea

3.85

2.60

-1.25

Sweden

1.00

-0.10

-1.10

Slovenia

-2.80

-3.75

-0.95

Poland

-2.90

-3.60

-0.70

Germany

-1.05

-0.30

0.75

Japan

Israel
Denmark

Switzerland

0.35

1.10

0.75

Austria

-2.35

-1.55

0.80

Czech Republic

-3.40

-2.40

1.00

France

-3.95

-2.80

1.15

Portugal

-4.20

-2.85

1.35

Estonia

-0.85

0.65

1.50

Italy

-3.95

-0.15

3.80

Hungary

-9.40

-1.15

8.25

Greece

-9.60

-0.70

8.90

Steady
Change = -2.0 to 2.0

AUSTERE
Change = Above 2.0

-8

-6

-4

-2

10

Forrs: OECD

Keresletbvt vagyis a konjunkturlis problmkra ltalnosan a keresleti oldalt


tmogat, szinten tartott vagy nagyobb llami kltssel vlaszol, s gy gyakran knyszeren nagyobb hinnyal is jr stabilizcival lnyegben keresleti-kltsi szint
fenntartssal volt jellemezhet Japn. Ott a hiny mrtke ezen alkalmazkods nyomn egyrtelmen nvekedett, a GDP arnyos deficit mrtke a 2006/2007 vi mnusz
2,3%-rl a 20122013 idszakra mnusz 9,9%-ra duzzadt.
A nagy orszgok kzl msok is ezt a megbzhat utat jrtk mg, gy Kanada
(mrlegben +0,8%-rl mnusz 2,85%-ra rontott), s Ausztrlia (akinek egyenlege a
+1,45%-rl mnusz 2,15%-ra csszott le). Az USA ennek a keresleti oldalt masszvan
tmogat listnak a vgn tallhat: az amerikai gazdasg a sajt GDP-je mintegy

Heller-Evkonyv-2014.indb 81

2014.05.22. 6:24:38

82

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

2,2%-val tolta feljebb a szvetsgi kormnya strukturlisan kiigaztott kltsgvetsnek hinyt a vlsg eltti s vlsg utni veket sszevetve. Ez nem is olyan dbbenetesen nagy szm!
EU-s maastrichti kritriumknyszerek ide vagy oda, a kzepes mret Spanyolorszgban is az llami klts vlsgot enyhtett, gy szerny tbbletbl ers deficitbe
vitte a mrlegt, 0,55%-rl mnusz 4,55%-ra. De szmos kis, nyitott EU-tag s EU-n kvli gazdasg is jobb hjn ezt, a nmi menedket nyjt, keynesinus keresletfenntart, esetenknt mr-mr expanzv fisklis politikt vlasztotta, gy: Dnia, Finnorszg, rorszg, Izland, Izrael, az addicionlis, teht a vlsg-enyht hinyklts znja
a mnusz 2,54,5% kztt hzdott ebben a csoportban.
A kzps csoport a legnpesebb, amely Korea kivtelvel az n. viszonylag
fegyelmezett EU-orszgokat foglalja magban. Ebben a moderlt vagy a viszonylagosan normlis deficit-szint llandsgot fenntartani kpes listban, a deficitzna
hosszrtke a mnusz 2%-tl a +2%-ig terjedt, m ugyanitt, a vltozs mrtke abszolt rtkben nem volt nagyobb 2%-nl. Teht sszessgben egyik ide tartoz orszg
sem sorolhat a tipikusan bvt vagy egyrtelmen szkt-megszort, aggreglt
keresletalakt tborba. Hollandia a lista elejn a maga 1,8% hinyt nvel fisklis lpseivel, Svjc s Nmetorszg ritka madrknt vgl szufficitet termel kltssel
a sor vgn. E csoport tagjai tipikusan a moderlt, teht nagyobb vlsgtl megkmlt
Euro-zna tagok. belertve mg Portuglit is (ahol csak ksbb, 2013 msodik felben kezddtek nagyobb egyenslytalansgot sejtet fizetsi gondok, s ahol vgl borult az llandsgot felttelez fisklis politika), valamint ide tartozik a zlotyival fizet
Lengyelorszg is.
A sor vgre maradt hrom orszg, Olaszorszg, Magyarorszg s Grgorszg,
amelyekben mr egyrtelmen ersen szktmegszort fisklis lpsekre kerlt
sor. Ebben a megszort (austere) klubban a megklnbztet vdjegy az ersen
pozitv mrlegjavtsi knyszer volt, amely +2%-nl nagyobb mrlegjavulst kellett
hogy eredmnyezzen az ezekben a krnikusan problms orszgokban, az elkerlhetetlen, az EU ltal is de facto kiknyszertett fisklis konszolidcik kvetkezmnyeknt. Magyarorszg s Grgorszg mnusz 9,5%-rl indult, s mnusz 1% kzelbe jutottak, ezrt a kiigazts mrtke brutlisan nagy, a GDP 8%-t meghalad
mrtk visszavonuls volt. Ennek a mrtknek keresletszkt jellege s lksszeren jelentkez restriktv ereje minden vitn fell ll. Mindezek alapjn megszort
politika, a sznak szigoran vett makro-konmiai rtelmben, strukturlis deficitet
radiklisan lefarag jellegben, csak ezekben az orszgokban volt. Ez a megllapts
taln sokakban meglepetst kelt, m a bemutatott statisztikk tkrben mgis nehezen vitathat.
A magyar gazdasg nvekedsi teljestmnyt a fentiek tkrben s klnsen
2009-et kveten napjainkig rdemes kzelebbrl is megvizsglni, fleg abban a
nemzetkzi viszonytsi keretben, amelyet az EU-27 vezet nvekedsi trendjnek vonala (ti. az EU nvekedsi tlaga) jellemzett. Ehhez az sszehasonltshoz knl segtsget a 2. bra, amely az ves nvekedsi mrtkeket veti ssze az EU-ban s Magyarorszgon egy kzel kt vtizedes peridusban, 1996-2013 kztt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 82

2014.05.22. 6:24:38

83

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

2. bra. Gazdasgi nvekeds az EU-ban s Magyarorszgon,


19962013, v/v (%)*
6

2
4

4
klnbsg (%pont)
Magyarorszg
eurzna

6
8

* Mo.: naptrhatssal ig.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

EZ: szerz. s naptrhatssal ig.

Forrs: KSH, Eurostat, Portfolio.hu

A magyar s az eurpai nvekedsi folyamatok sszevetsekor a 2. brbl jl eltnik az a kp, amely szerint magyar gazdasg j egy vtizeden keresztl, 19962007 kztt, rendre jelentsen fellmlta az EU tlagot. Voltak olyan vek (20042005), amikor az EU gazdasgbvls dupljt is teljestette a magyar nvekeds, de mg utna
is, egszen 2007-ig, biztosan fellmlta azt. Ekkor azonban ahogy az a 2. brbl is
jl kivehet egy trendvlts kezddtt, a magyar gazdasgbvls teme mr sajnos
csak megkzelteni tudta az EU tlagot, tbbnyire az alatt maradt, fleg 20092010-ben
s 2012-ben.
Noha ennek a trendvltsnak a teljes kr magyarzata meglehetsen sszetett
elemzst ignyelne (amitl itt el kell tekintsnk), az azonban szinte bizonyosan llthat, hogy a 2012-es v igen gyenge nvekedsi teljestmnye, a mnusz 1,7%, igen
nagy rszben a fentiekben tisztzott fogalmak szerint ersen megszort kltsgvetsi
politika kvetkezmnyeknt is interpretlhat. A msik tnyez, amely az llami restrikci hatsait felerstette, s a slyosan lemarad nvekedsi teljestmnyt rdemben
magyarzza, az nem ms, mint a bankrendszer igen restriktv hitelezsi gyakorlata,
mely a nvekedst negatvan befolysol tnyezk sorrendjben is kifejezetten ell ll.
A 3. bra nmi magyarzatot knl erre az sszefggsre.
A 3. bra a gazdasgi nvekeds havi szinten kimutatott hitelbvlse vagy szktse alakulst illusztrlja havi, n. roll over vagy grdl llomny szemlletben. Eszerint 20062008 kztt a havi hitelbvls mg normlis szintnek volt mondhat,
amennyiben tlag kb. 600 Mrd forint llomny grdlt tovbb. Ezt kveten, 2008. v

Heller-Evkonyv-2014.indb 83

2014.05.22. 6:24:38

84

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

3. bra. Gazdasgi nvekeds (jobb skla: v/v, %)


s j hitelek knlata (bal skla: mrd. Ft), 20052013
1 200

1 000

800

600

400

200

1Q13

3Q12

1Q12

3Q11

1Q11

3Q10

1Q10

3Q09

1Q09

3Q08

1Q08

10

3Q07

600

1Q07

3Q06

400

1Q06

3Q05

1Q05

0
200

Forrs: KSH, MNB, Portfolio.hu

3. negyedvtl kezdve meredeken zuhant a hitelezs, 2010. els negyedvre a hitelteremts bellt egy mnusz 400 Mrd forintos zsugorodsi szintre. Ez a nagyon jelents
hitelszkls nmagban is lefel hzta a GDP-t, teht nem csak kvetkezmnyknt
kellett vele szmolni, hanem a bankszektor maga nvekedst fkez szerepet kapott.
Ezen a nehz helyzete prbl az MNB a nvekedsi hitelprogramjaival segteni ez
id szerint (2014. janur), nem sikertelenl. A magyar kereskedelmi bankok hitelezsi
funkcijnak norml zemmdba trtn visszalltsa azonban egy hossz alkalmazkodsi folyamat sorn lehetsges csak.
2. A pnzgyi tervezs klns nehzsgei a vlsg utn
A nagyvllalati szfra sokkal jobban szervezi magt eurpai mretekben is, mint a
kzssgi, mind pnzgyi, mind mkdsi oldalrl sokkal eredmnyesebb, pedig a
mretbeli azonossgok kiltak. Az llami, a kzssgi pnzgyek mederben-tartsa
persze jval nehezebb feladat, mint a vllalati pnzgyi gazdlkods. Ez kztudott. De
mirt is nem lehet jobban kzelteni a vllalati s az llami pnzgyi tervezsi teljestmnyek tallati pontossgt? A tovbbiakban ezt prbljuk jobban megrteni.

Heller-Evkonyv-2014.indb 84

2014.05.22. 6:24:38

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

85

2.1. Az tlagok ereje: klnbsgek a nagyvllalat s az llam pnzgyi-tervezsi teljestmnyei kztt


Mirt nem tudja egy jl mkd llam a nagyvllalat tartsan j pnzgyi tervezsi
teljestmnyt megkzelteni vagy ppen elrni? Azt a krdst feszegetjk, hogy miutn mindkett a sajt jelenbli s a jvt tervez lpseivel alapveten a fogyaszt az
llampolgr pnztrcjra s lelkre apelll egyszerre kifejezetten pnzgyi szempontbl tekintve, vagyis a sok irnybl bejv s a sok irnyba kifut pnzramlsai
egyenslyban tartsban, mgis, mirt mutatkozik egyrtelmen jelents klnbsg
a nagyvllalat javra? Ha meggondoljuk, hogy egy kzepes nemzetkzi nagyvllalat
pnzfolyamatainak a nagysgrendje egyves tervezst tekintve kb. 10100 millird dollros, vagyis 220022 000 millird forintnyi kltsgvetsi tervezst ignyel, akkor azt
ltjuk, hogy lnyegben egy kis orszg kltsgvetse (a magyar llamhztarts kb. vi
16 000 Mrd forint) egy nagy nemzetkzi vllalat kltsgvetsi mretznjban van.
Ezt a pnzramlsi nagysgrendet kell ves szinten viszonylag j hibahatrok mellett mederben tartani, illetve egy jl beltt hitelignyt sikeresen finanszrozni. Fontos
kiindulsi pont teht, hogy a kt pnzgyi tervezsi feladat (a vllalati s az llami)
nagysgrendje kb. azonos. Alapmegfontols az is, hogy egy tzsdn jegyzett nemzetkzi nagyvllalat esetben nem nagyon fordulhat el, hogy a rossz tervezs eredmnyeknt rendre, tbb ven t, egy 5% feletti (50 millird dollr esetben 2,5 millird dollr
[kb. 550 Mrd forint]) mretes hiba alakuljon ki. Ha ez elfordul, az slyos kudarcnak
minsl, s jelents felelssgre vonsi kvetkezmnyekkel jr. Az adszed s llamappartust mkdtet llamok esetben ez utbbira amint azt sok ves tapasztalatbl
tudjuk ritkn, esetleg ngy veknt kerlhet sor.
De mgis, miben klnbzik egy tfog nagyvllalat s egy kis orszg llamnak
pnzgyi tervezse? Sok mindenben, ugyanakkor szmos szemlletbeli s gondolkodsbeli azonossg ltezik, amelyekrl ritkn hallani. A klnbsgek csak rszben nyilvnvalak. Fleg az llami szerepvllalsok homlyosan ktelez jellege magyarz
meg markns klnbsget. A kzssgi pnzgyi felelssgvllalsi ttelek cipelse
az llamtl ugyan elvrt, de a teljests soha nem teljesen tiszta, s fleg nem lland
ismrvek alapjn mretik meg. Az llam, amikor kzssgi pnzgyi feladatokat lt
el, akkor ezekre csak ltalnos felhatalmazst kap, s nem olyat, amely egyben szigor
pnzgyi vagy kemny s kiknyszerthet kltsgvetsi korltokat is kijell. A legfontosabb klnbsg a nagyvllalat s egy llam pnzgyi tervezse kztt mgis az,
hogy az llam esetben a kzssgi terhek rtelmezse mretben s idben is vltozik,
illetve az ezekhez rendelhet pnzgyi forrsok, az egyn, az adfizet szmra is tarthat terhek, lland mozgsban vannak. Ez klns hajlthatsgot s szabadsgot
ad az llami pnzgyek vezetinek kezbe, ahol a tervezsi teljestmny megtlse
szubjektvv, aktulis politikai tartalmakkal megtltve, szmos irnyba elvihet, nagy
szabadsgfok mellett. A nagy tvedsek/hibk elkvetsnek beltsa, s fleg a negatv kvetkezmnyek knyszer korrekcija, idben nagyon kitoldnak legalbb is
a nagyvllalati pnzgyek vitelhez kpest. Az llami pnztemplomokban nagyon
ksn kondul meg a vszharang, s gyakran nincs hov meneklni.

Heller-Evkonyv-2014.indb 85

2014.05.22. 6:24:38

86

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

Pedig mai tudsunk szerint a sikeresnek nevezhet vllalati s llami pnzgyi


tervezs gyakorlatban szmos, a pnzgyi tervezs elveit s mdozatait illet azonossg is fellelhet. Lssunk ezek kzl nhnyat!
Mindkett szmra ltalnos kvetelmny, hogy a kialaktott pnz ki- s beramlsi
terveknek idben s mrtkben is egy elfogadhat hibahatron bell kell maradnia.
Egyarnt kvetelmny, hogy jl kell tudni megtlni a szmban s mretben tipikus
szereplk (vevk, szlltk, adalanyok, vllalatok, egynek illetve vagyontrgyak) jellemz vlaszt egy-egy megszokott vagy ppen rendkvli lpsre (akr pozitv, akr
negatv hats lpsekrl legyen is sz). Mindkettnek, teht a vllalatnak s az llamnak egyarnt, az tlagos vagy leginkbb tmegszeren jelentkez gyfelei (lnyegben
valamilyen slyozott tlagot reprezentl) vlaszt kell tudni jl megbecslni ahhoz,
hogy a pnzgyi tervezsbe ne cssszon komolyabb hiba. Ehhez viszont bele kell tudni ltni az tlagos adfizet fejbe! Ez az agyi rntgenezs, ha egyltaln lehetsges,
nagyon nehz, a megksrlsrl azonban lemondani mgsem lehet.
Ennl is fontosabb s sajnos, sokkal kevsb nyilvnval, plne nem kzismert, de
azonos vllalati s llami kltsgvets-tervezi feladat, hogy a tipikus szereplk vrakozsait kell tudni jl megtlni az alap s a szlssges helyzetek tekintetben egyarnt. Egy vlsggal vagy rendkvli helyzettel sszefgg pnzgyi lpsekre val
felkszls rutinszern benne kell legyen magban a pnzgyi alaptervben is (azaz
kell egy b s c terv is). Nos, a rendkvli helyzetekre val arnyos, egyben alapos
felkszls az igazn pnzgyi vezett prbl feladat. Ez a vezeti elvrs nagyvllalati szinten rgta kvetelmny, s nem mehet nem is megy meglepets szmba! Ha valamit vgre tisztn, de minimum nagyon jl lehetett ltni a vilggazdasgi
vlsg elmlt 4 vben, az nem ms, mint a rvid ton kivlasztott, sikeres, azaz j
pnzgyi s talaktsi vlaszokat ad vllalatok s llamok listja. Az llamok esetben a vlsgkrnyezetben szinte mindenhol elszr a hirtelen megroggyant bankrendszereket kellett azonnali kzpnzekkel s ktelezettsgvllalssal aldcolni: a
bankrendszer vdelme nem llami hbort, hanem kzgy, a pnzgyi kzvetts
biztonsga a nagy vlsg ta tudjuk kzssgi jszg (Public Good), amelyet az
llam tud csak knlni. A nyomott pnzgyi krnyezetben csak ezutn kvetkezhetett
a szocilis, a nyugdj, az oktats s ltalban a jlti szolgltatsok nem apad ignyeinek ttekintse, az ignyek csillaptsa. De ez egyben az a pont is, brmennyire is
nehz lehet beltni, amelyben a vllalati s llami pnzgyi tervezs kzs elemeire
ismt r kell mutatni. Azt hangslyozzuk, hogy akkor lehet a vlsghelyzet pnzgyi tervezs sikeres, ha az egyn (fogyaszt s az adfizet) gondolkodst legalbb
nagyjbl sikerl megrtenie. Az tlagos jvedelm, a tipikus tmegekre jellemz
preferencikat kell jl belni s bepteni a kialaktand vlsglpsi sorozatokba.
Ez az tlagok ereje.
Teht ltalnos ttelknt azt lltjuk, hogy az egyn illetve a vllalatok tipikus gondolkodsnak megrtse adhatja az llami tervez kezbe azt a megbzhat irnytt,
amelyik elvezet a kis hibahatr kltsgvetsi (ad-jrulk) tervezshez is. Ezt nevezzk teht az tlagok erejnek a pnzgyi tervezsben. Ennyi taln elg is az ltalnos
megfogalmazsbl, megkzeltsbl.

Heller-Evkonyv-2014.indb 86

2014.05.22. 6:24:38

87

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

2.2. Magyar kltsgvets-tervezsi bonyodalmak


Nzznk nhny szmszer pldt a makrotervezs s a megvalsuls kztti nagy
tallati pontatlansg rzkeltetsre! A vizsglat trgya a magyar 2012-es kltsgvetsi
v, konkrt szmokat az 1. tbla tartalmazza.
1. tbla. A magyar GDP tervezse s megvalsulsa 2012-ben
Mrd forint/2011 vi rakon
Belfldi vgs felhasznls
Kszletvltozs
Nett export
Nominlis GDP

2012 terv

2012 tny

Eltrs

25 735

25 032

703

Eltrs
%
2,9

466

19

447

95,0

2 094

2 352

258

12,4

28 296

27 404

892

3,2

Forrs: KSH, portfolio.hu 2013.11.18.

2012-ben a klkereskedelem egyenlege 258 Mrd forinttal jobb lett, mint a kormny
azt vrta 2011 tavaszn. Ezzel szemben a vgs felhasznls 703 Mrd forinttal kevesebb lett, mint a tervelirnyzat. Miutn a vizsglt vben, ti. 2012-ben, a mezgazdasg gyenge teljestmnye legfeljebb a kszleteket s az exportot rinthette, a negatv
GDP-bvls magyarzata alapveten nem a kls, hanem csak a bels tnyezk gyengesgvel volt sszekthet. Ennek ellenre a kltsgvetsi zrszmads hivatalos indoklsban ez olvashat: A gazdasg teljestmnynek visszaesst nagyrszt egyedi
tnyezk magyarzzk. Egyfell a 2012. v sorn fokozatosan romlottak a nvekedsi
kiltsok a vilggazdasgban, klnsen az eurpai orszgokban, melyek a Magyarorszgon termel exportrk f piacait kpezik. Msfell 2012-ben a mezgazdasg teljestmnye tdvel esett vissza a kedveztlen aszlyos idjrs kvetkeztben. [idzi:
www.portfilio.hu/gazdasag/12-1-2013]
A hivatalos magyarzat teht semmikppen nem elemzi kell alapossggal az eltrseket, igaz, bemutatja a terv/tny eltrst, annak okait azonban nem trja fel, gy
pedig a pnzgyi tervezs hibi rejtve maradtak. Mrpedig a hibk szzalkos mrtke
is igen-igen nagy, a tbb szzmillirdos ttelek nmagukrt beszlnek.
Vegynk szmba nhny ltalnos kzgazdasgi megfontolst, amelyek a fenti nagy
eltrsket szmszeren ugyan nem magyarzzk, de azt a kvnatos logikai pnzgyi
tervezsi szemlletet prbljk eltrbe helyezni, amelyekkel az egyn s vllalat dntsi helyzetbe is bele tudjuk kpzelni magukat.
2.3. A mikroszfra pnzgyi gondolkodsa nem mellzhet
Adott informcielltottsgot felttelezve, az egyn az esetek tbbsgben jobb dntst hoz a sajt sorst befolysol dntsi szituciban, mint brmilyen, tle tvol lv
hivatalnok vagy pnzgyi tervez. Pldul, ha azt krdezik tle, hogy az jv-

Heller-Evkonyv-2014.indb 87

2014.05.22. 6:24:39

88

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

beli nyugdjt egy sajt egyni szmln kezeljk-e minden pillanatban ellenrizheten,
vagy pedig egy nagy kzs kasszban a kdbe veszve, akkor nagyon nagy valsznsggel a tbbsg az egyni szmlt s a megtakartst vlasztja. Ilyen egyszer s valdi dntsi helyzetbe azonban Magyarorszgon senki nem tudott jutni. Ha egszsggyi
szolgltatsi ignybevtelrl van sz, alapelltstl kzepes vagy ppen slyos beavatkozst ignyl elltsokig, az egyn ltal is ellenrizhet kifizets kedvezbb (pnzgyi rtelemben jobb) vgeredmnyre vezet, mint a klnbz ltalny-kalkulusokon
s pnzgyi durva egytthats tervezsen alapul mechanizmusok. A pnzgyileg jobban tervezett egszsggyi rendszer ugyanis fajlagosan tbb forrst tud rendelni
egy-egy beavatkozshoz, mint a nagy ltalnos kasszbl brokratikus elosztssal dolgoz rendszerek. (A szocializmus idejn a magnorvosi rendszer korai kialakulsa ezt
mr j fl vszzada megmutatta, igaz, a magn- s az llami eszkzk hasznlatai mr
akkor is ellenrizhetetlenl keveredtek.)
Az tlagos vllalat s egyni vllalkozs (a kivlrl nem is beszlve) szintn mindig jobban tudja, hogy adott helyzetben, sajt maga szmra mi a legjobb megolds.
Ez a trivialits egyltalban nem jelenti azt, hogy kzssgi rdekeket, s vele j terheket nem lehet a vllalatokra rknyszerteni s valamilyen ad formjban azokat
tlk beszedni. Ehhez csak annyi kell, hogy valamilyen, erejt mr bizonytott fisklis
politikai alapelv azt kzgazdasgilag viszonylag jl indokolja (pl. a szennyez fizet a
krnyezetvdelemi adnl). Ebben az sszefggsben rdemes leginkbb elemezni az
Eurpai Bizottsg ltal kifogsolt magyar szektorilis klnadk esett is. Az eurpai
kifogs f eleme az, hogy a kivetett ad nem szektorsemleges, hanem egyszeren a
kiugr jvedelmezsget bnteti, a szektorban mkd rsztvevk jvedelmt ezzel valamilyen formban nem jraosztja ugyanazon a piacon (vevk, eladk, termelk
kztt), hanem az adt befolyatja a nagy kasszba, s gy az adforintok vgs sorsa
ismeretlenn vlik.
A kzssgi pnzgyek sikeres tervezshez tartozik az a megfontols is, hogy az
llamnak csak azokban a szektorokban kell tulajdonosi szerepekhez jutnia, amelyekrl
rgta kiderlt s jl azonosthat, nemzetkzi tapasztalatokkal altmasztott a piaci alap mkds kudarca. Ezek a kudarcos terletek rgrl ismertek. Valban, nagy
szmban lteznek nem-szabadversenyes piaci struktrk, olyanok, amelyeket viszont
j szablyozssal kell mederben lehet tartani. Ezrt, csak olyan terleteken kell pnzgyileg jra definilni az llam szerept, ahol az tipikusan problms. De j llami
pnzgyi szerepvllalsokkal a tbbnyire fejlett orszgokban mr rgen feltallt, beavatkozsra rdemes helyeken rdemes csak prblkozni (kiemelten az egszsggy, a
nyugdjrendszer, az oktats, a tudomny terletn s a kutatsfejlesztsben). Ezeken a
terleteken valban nlklzhetetlen az llam rszvtele, m a pnzgyi keretek hozzrendelst, azok elosztsnak elvt s a tarts mkds feltteleinek biztostst szintn
csak a mr bevlt s sikerre vitt modellek alapjn kvnatos kialaktani. Az energiaellts biztostsra, a kzmvek s a kzssgi kzlekeds mkdtetsre szmos, jl
bevlt, nyugati plda van. Igaz, ezek sem vegytiszta esetek, sokszor inkbb az llam jl definilt szablyozi s nem felttlen tulajdonosi szerepei kerlhetnek eltrbe.
A klasszikus szereposzts azonban nem vltozott: a vagyontrgyakkal val gazdlko-

Heller-Evkonyv-2014.indb 88

2014.05.22. 6:24:39

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

89

dst a vllalat, mg a szektor- s piacszablyozst, a fogyaszt vdelmt az llam tudja


jobban garantlni.
A ktelez llami szerepek tekintetben egyrtelm, br nem teljesen j kelet, m
az elmlt vlsgos vek szomor tapasztalatai alapjn rendkvl nagy pnzgyi nyomst hozott az n. rendszerszint kockzatokbl keletkez kltsgvetsi terhek cipelse, azonnali jratervezse, illetve a rapid pnzgyi kzbelps. Ilyen kockzatoknak
tekinthetk ma Magyarorszgon a slyos konjunkturlis visszaess veszlye, a bankrendszer korbban kialakult nagy kockzatainak a sajtos kezelse, valamint jabban az
nkormnyzati rendszer, rszben az talaktsok nyomn keletkez adssgterheknek
ksznheten.
Vitn fell ll, hogy szksg van teht egy ltalnos, nevezzk gy: makroprudencilis felgyelet mkdtetsre is, mert az annak eredmnyeknt szlet kzjszg,
ti. a gazdasgi s pnzgyi stabilits biztostsa, ezt kveteli meg rges-rgrl datlt
nemzetkzi tapasztalatok alapjn is (errl rszletesebben s vilggazdasgi kitekintsben lsd: Magas [2012]). Ennek a specilis kzjszgnak a knlatban az egyik legfontosabb felttel, hogy a monetris s fisklis politikknak egymst erstknek kell
lennik, nem pedig egymst gyengtknek (errl rszletesebben lsd Magas [2011]).
A tanknyvek ebben, ti. a harmonizcis igny tekintetben, rgta egysges llspontot kpviselnek, mint ahogy abban is, hogy a sikeres llami gazdasgpolitikai lpsek
kulcsa az egyn s a vllalat gondolkodsnak a politikaforml dntshozk ltali
megrtsben rejlik. De mit is jelent ez valjban?
A kzponti bankoknak s az llami kltsgvetsnek is meg kell rtenie, hogy az tlagos megtakart valsznstheten miknt reagl majd egy ersen bizonytalan helyzetben. Fleg azt kell tudni megtlni, hogy egy vszterhes gazdasgi krnyezetben
mi lesz az tlagos magatarts. Ahol ugyanis nincs egy ers s tarts, magas betti kamatvonzer, pontosabban hossz-tv relkamat vrakozs, amely a megtakartsokat
sztnzi, s ahol az egyn/vllalat tipikusan nem tudja, hogy a szabad pnzeszkzeit
bankban tartsa-e, elkltse-e, vagy brmilyen egyb cllal klfldre vigye, nos, ott is
az tlagos cselekvs lesz a meghatroz. Ennek az tlagos cselekvsnek a megtlse
valban nem knny. A jellemz beruhzi magatartst pedig ugyancsak nehz megtippelni: a hitel magas relkamatai, a bizonytalan adzsiszablyozsi krnyezet miatt
ugyanis az tlagos szerepl felteheten kivr, vagy, ahogy azt sok klfldi beruhz
teszi, mshov megy. A magyar bels megtakartsok idlt hinyt s emiatt a kls
forrsokra val tarts rutaltsgot hangslyoz meglts nem most kerlt felsznre,
mert a magyar gazdasgban mr j msfl vtized tapasztalataknt rgzlt. Mrpedig
gazdasgi nvekedst tartsan s kell (a lehetsges 3% vagy afeletti) mrtkben csak
a kell szinten tartott vagy a nvekv beruhzsok tudjk biztostani. A gazdasgi nvekedsi s a munkahely-teremtsi folyamat alapveten a vllalattl indul, amely szreveszi a mr meglv vagy jonnan keletkez fogyaszti ignyt, s ezek kielgtsre
fokozatosan nvekv knlattal lp fel. Ez is rgi felismers, amelyet nem kellett trni
a tanknyvekben sem (lsd Andor [2010]). Az llam a maga rszrl tud segteni, katalizlni, pldul laksptsi hitelkamatokat tmogatni (ebben is az arnyokat nagy
figyelemmel, finoman hangolva, ugyanis a tl olcs hitel a vgn rendszerszinten

Heller-Evkonyv-2014.indb 89

2014.05.22. 6:24:39

90

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

jra nagyon drga s nem fenntarthat lesz), de gyors s tarthat eredmnyeket az


llam nem tud produklni. Csodt grhet ugyan, azonban fleg tulajdonosi, vagy j
iparg- s munkahelyteremt minsgben az llam nagy ugrst nemigen tud produklni. Gazdag olaj-, gz- s gymntmezk birtoklsa persze ebben segthetne. Ilyenek
nlunk ez id szerint nem ltszanak felbukkanni. Pnzgyi tervezsben teht jobb
az tlagok erejben bzni.
Azok a pnzgyi tervezsi trvnyszersgek, amelyek igyekeznek az egyn s vllalat szemszgt kell artikulcival bepteni az llami pnzgyi tervekbe, egyarnt
jelen vannak a nemzetkzi vagy EU-szint kltsgvetsi dntseknl is (a kiforrott elmleti keretekrl is rgen tudunk (lsd KrugmanObstfeld [2000, 2003], BenczsKutasi [2010]). A nagy nemzetkzi vllalatok ezt rgta tudjk, a maguk hza tjn nem is
feledkeznek meg rla. rdemes lehet tlk tanulni.
3. sszegzs
AZ EU-ban, a ma ltez llapotok szerint, csak transzferunirl beszlhetnk, s nem
egysges piacrl. Az eurs pnzfolyamatok eltorztva kzvettik a versenykpessget
is: mind az rukban s vagyontrgyakban, valamint a fleg pnzgyi eszkzkben
megtesteslt munkkat/teljestmnyeket rosszul razzk. Egy ilyen keretben klnsen
knnyen alakul ki az, amit potyautas-problmnak neveznk, vagyis ahol tnyleges
vagy mrhet teljestmny-leads, vagy ppen fizets nlkl lehet fogyasztani, s tl olcsn lehet szabad forrsokhoz jutni. Az eurzna szmos kzvett mechanizmusban
is tkletlen. Az a tny, hogy a sok, szuvern adssgprsbe kerlt tagorszg kztt van
kicsi, kzepes s nagy is, valamint az ltalnos nvekedsi s munkapiaci problmk,
egyrtelmen rendszerszint zavarokat jeleznek, amelyeket ebben az rsban teljestmny kzvettsi-tviteli problmnak hvtunk, s ezrt egy szokatlan, m annl beszdesebb, elektromos energiatviteli rendszeranalgival segtettnk rtelmezni.
A bemutatott OECD kltsgvets kiigaztsi vagy vlsgkezelsi fisklis mrleg-statisztikk alapjn a vlsgvek eltti s utni helyzeteket sszevetve, az n. marknsan
restriktv, vagy megszort politikra, a sznak szigoran vett, makrokonmiai rtelmben, teht a strukturlis deficitet radiklisan lefarag jellegben, csak Olaszorszgban, Grgorszgban s Magyarorszgon volt plda. Ez a megllapts taln sokakban meglepetst kelt, m a bemutatott statisztikk tkrben mgis nehezen vitathat.
A restriktv jelleg egyrtelmen ltszott a 2012-es nvekedsi adatokban, gy a magyar
1,7%-os GDP cskkensben. A 2012-es v igen gyenge magyar nvekedsi teljestmnye, a mnusz 1,7%, igen nagy rszben az ersen megszort kltsgvetsi politika
kvetkezmnyeknt is interpretlhat. A msik tnyez, amely az llami restrikci hatsait felerstette, s a slyosan lemarad nvekedsi teljestmnyt rdemben magyarzza, az nem ms, mint a bankrendszer igen restriktv hitelezsi gyakorlata. Ez utbbi
tnyez a nvekedst negatvan befolysol faktorok sorrendjben szintn kifejezetten
ell llt. A magyar kereskedelmi bankok hitelezsi funkcijnak visszalltsa norml
zemmdba azonban egy hossz alkalmazkodsi folyamat sorn lehetsges csak.

Heller-Evkonyv-2014.indb 90

2014.05.22. 6:24:39

Magas Istvn: A vlsgkezels s a pnzgyi tervezs nehzsgei

91

A 2012-es magyar kltsvetsi vre vonatkozan adott utlagos, rtkel kormny-magyarzat igaz, bemutatta a terv/tny eltrst, de nem elemezte kell alapossggal az eltrseket. Azok vgsnek tekinthet okait nem trta fel, gy pedig a pnzgyi
tervezs hibi rejtve maradtak annak ellenre, hogy a tervezsi hibk szzalkos mrtke is igen nagy volt, a tbb szzmillirdos, nem teljeslt ttelek nmagukrt beszltek.
Vgl a mikroszfra viselkedsnek logikjt illusztrltuk s megmutattuk, hogy
egy j nagyvllat mirt jobb pnzgyi tervez, mint egy azonos mret llam.
Hivatkozsok
Andor Lszl [2010]: Eltvedt llovas. Siker s kudarc a rendszervlt gazdasgpolitikban. Budapest, Napvilg Kiad
Benczs IstvnKutasi Gbor [2010]: Kltsgvetsi pnzgyek. Budapest, Akadmia Kiad
Csaba Lszl [2005]: The New Political Economy of Emerging Europe. Budapest,
Akadmiai Kiad
Csaba Lszl [2009]: Crisis in Economics? Budapest, Akadmiai Kiad
Paul KrugmanMaurice Obstfeld [2000]: International Economics, Theory and
Practice. 5th Edition, Adddison Wesley Longman; Nemzetkzi gazdasgtan. Elmlet s
gazdasgpolitika. Budapest, Panem Kiad, 2003.
Magas Istvn [2012]: Vilggazdasgi folyamatok s pnzgyi liberalizci
1970-2010. Budapest, BCE Vilggazdasgi Tanszk kiadvnya. Szerk. Kutasi Gbor.
Magas Istvn [2011]: Pnzgyi liberalizci, a nemzeti alkalmazkods dilemmi,
Pnzgyi Szemle, LVI. vf., 2011. 2. 211236.
Magas Istvn [2009]: Vlsgtanulsgok, az elrejelzs nehzsgei, Magyar Tudomny, 2009. 8. 974988.
Palnkai Tibor [1999]: Az eurpai integrci gazdasgtana. Budapest, Aula Kiad
Stiglitz, Joseph [2002]: Information and the Change in the Paradigm of Economics.
American Economic Review, 2002 Vol. 92. 460501.

Heller-Evkonyv-2014.indb 91

2014.05.22. 6:24:39

Heller-Evkonyv-2014.indb 92

2014.05.22. 6:24:39

Dedk Istvn: Vlsgkezels az Eurpai Uniban mirt tartunk itt

93

VLSGKEZELS AZ EURPAI UNIBAN


MIRT TARTUNK ITT?
Dedk Istvn1
Gondolta valaki 2008-ban, hogy az EU gazdasgi teljestmnye t vvel ksbb nem ri
el a vlsg eltti szintet? Megfordult valakinek a fejben, hogy Eurpa 2013-ban lnyegben gy fog teljesteni 2008-hoz kpest, mint ahogyan teljestett 1934-ben 1929-hez
kpest? El tudta valaki kpzelni, hogy 2013-ban az EU szmos politikusa 0% krli nvekedst horribile dictu gyzelmi jelentsnek igyekszik belltani? Lehetsgesnek
tartotta valaki, hogy az USA s az EU gazdasgi teljestmnyt reprezentl oll t v
alatt brutlisan (7%-ot) sztnylik az Egyeslt llamok javra akkor, amikor a vlsg
tzfszke az USA, s nem pedig az EU volt?
S mirt nem lehetett arra szmtani, hogy mindez megtrtnhet? Rszben azrt,
mert a mlt s a kzelmlt a Nagy Vlsgtl kezdve az 1997-es dl-kelet-zsiai krzisen keresztl Japn elveszett vtizedig bezrlag ppen elegend tapasztalattal,
tanulsggal s felhalmozott tudssal szolglt arra vonatkozan, hogy a vlsg mlysgnek s hossznak cskkentse rdekben merre is kell fordulni. Keynestl egyebek
mellett tudhatjuk azt, hogy az aktv fisklis politika zr kamatlbak idejn a munkahelyteremts legfbb eszkze, tovbb a konjunktra s nem pedig a recesszi a megfelel id a fisklis szigorra. Friedmantl megtanulhattuk, hogy pnzgyi pnik esetn
a gazdasg elrasztsa likviditssal a jegybankok rszrl kvnatos. Krugmantl mr
tbb mint egy vtizede tudjuk, hogy a likviditsi csapda kialakulsa nem csupn a
kzgazdasgi tanknyvek mltat felidz elmleti kurizuma, hanem ltrejhet akr a
modern korban is. A sort pedig mg hosszasan lehetne folytatni.
A gazdasgpolitikai fordulat okai
s mirt tartunk mgis itt? Az okok sokrtek (az eurzna, mint optimlis valutavezet krdsnek feszegetstl kezdve egszen a kzgazdasgtudomny llapotig
bezrlag), m az biztosan llthat, hogy az eurpai vlsgkezelsben 2010-ben bellt
fordulatnak amelyet Torontban a 20 fejlett orszg rszvtelvel tartott cscstallkozn kveztek ki megkerlhetetlen jelentsge van.
A fordulat veleje, hogy megvltoztak a gazdasgi kihvsok. A gazdasgok felplben vannak, a nvekeds jra megindult, a munkanlklisg cskken plyn van,
s ez 2010-ben valban gy is volt. Nincs teht szksg tovbbi gazdasglnktsre, a
nvekeds fisklis tmogatsra, st annak hatrozott visszafordtsa a helyes irny,
ahogyan azt a tallkoz rsztvevi ki is nyilatkoztk: A fejlett orszgok olyan fisklis
1

kzgazdsz, fiskolai tanr. Email:dedak.istvan@freemail.hu

Heller-Evkonyv-2014.indb 93

2014.05.22. 6:24:39

94

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

1. bra. A rel GDP alakulsa az eurpai orszgokban


19291934-ben s 20082013-ban. (1929=100, ill. 2008=100)
102
100
98
96
94
92
90
1929
(2008)

1930
(2009)

1931
(2010)

EU-20 (19291934)

1932
(2011)

1933
(2012)

1934
(2013)

EU-27 (20082013)

Az EU-20 nem tartalmazza a balti llamokat, Mltt, Ciprust, Luxemburgot s Szlovnit.


Forrs: Eurostat s Maddison Historical Database

terv mellett kteleztk el magukat, amely a kltsgvetsi deficiteket legalbb megfelezi


2013 vgre.
A valdi ellensg most mr az llamok eladsodsa, mert a kormnyzati adssgok
fenntarthatatlan plyra kerltek, s ebbl ereden a prosperitshoz a befektetk s a
pnzgyi piacok bizalmnak helyrelltsn keresztl vezet az t hangzott a verdikt.
Jean Claude Trichet [2010], az EKB egykori elnke ezzel kapcsolatosan gy fogalmazott: Szilrd meggyzdsem, hogy a jelenlegi krlmnyek kztt a bizalmat eredmnyez politika segti, nem pedig htrltatja a nvekedst, mert ma a bizalom a kulcstnyez Az a nzet, hogy a szigort intzkedsek stagnlst idznek el, helytelen.
A kzismerten szigorprti Trichet prfcijt kvet harmadik vben azonban bizalomtndr sehol, a tarts stagnls s ezltal az elveszett vtized rmkpe pedig
ma mr nem egy lehetsges, hanem a legnagyobb realitssal br forgatknyv.
Az igazn relevns krds azonban az, hogy a fisklis szigor irnyba trtn fordulat mirt kvetkezett be akkor, amikor a 2009-es slyos visszaesst kveten a gygyuls ppen csak megindult, a munkanlklisg magas volt, a monetris politikt pedig a
likviditsi csapda fogsga kttte s kti ma is gzsba.
A markns gazdasgpolitikai fordulatban kzgazdasgi, s emberi tulajdonsgokbl
ered pszicholgiai okok egyarnt jelen voltak, s ez utbbiak szerepe egyltaln nem
lebecslend a trtnsek megrtsben.

Heller-Evkonyv-2014.indb 94

2014.05.22. 6:24:39

95

Dedk Istvn: Vlsgkezels az Eurpai Uniban mirt tartunk itt

2. bra. A brutt hazai termk alakulsa az Eurpai Uniban s az USA-ban


(2008=100)
106
104
102
100
98
96
94
2008

2009

2010
EU-27

2011

2012

2013

USA

Forrs: Eurostat

Az adssgtl val flelem az emberi termszetben gykeredzik. Mindenki tudja,


hogy mit jelent az, ha a hztartsoknak adssga van. Azt vissza kell fizetni, vagyis
jvben jvedelmeink egy rszt nem lehet szabadon elklteni, ehelyett adssgtrlesztsre kell fordtani. Nemfizets esetn vagyontrgyainkkal felelnk a tartozsrt, gy
kisebb rksget hagyhatunk gyermekeinkre. Mindezek az aggodalmak termszetesen
kiterjeszthetk az llam adssgra is, pldul gy, ahogyan a brit miniszterelnk David Cameron [2013] fogalmazott: Az llamadssg ugyanolyan, mint a folyszmlahitel: vissza kell fizetni. De akr tekinthetnk r gyis, mint a genercik kztti szolidarits felrgsra: a mai adssgunk a jv genercijnak a terhe.
Mindezt szem eltt tartva nem meglep, hogy az adssg elleni kzdelem irnyba trtn fordulatot a (gazdasg)politikusoknak knny kommuniklni, st a program szmra trsadalmi tmogatottsgot tallni is egyszer, nincs szksg szofisztiklt
kzgazdasgi rvelsre. Hiszen a nagykznsg olyan clkitzs megfogalmazsval
tallkozik, amelynek igazsgtartamrl maga is meg van gyzdve, szemlyes vagy
akr ismersei tapasztalatain keresztl. Az adssgtl val flelem sokunknak a gnjeibe van programozva. Termszetes emberi reakci, hogy ha baj van, a hztartsnak
beljebb kell gombolni a nadrgszjat, mirt ne lenne ez gy az llamok esetben is?
Annak felismerse, hogy valami mg sincs rendben, a tbbsg szmra csak vekkel ksbb derl ki, amit az elhzd recesszival egytt jr szenveds tesz lthatv.
Valahogy nem akarnak a dolgok rendbe jnni. Radsul az sem vilgos a kzgazda-

Heller-Evkonyv-2014.indb 95

2014.05.22. 6:24:39

96

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

sgtan jl ismert aforizmjt hasznlva , hogy hogyan lehet a pokolhoz vezet t az


adssglefarags j szndkval kikvezve. s tulajdonkppen itt rkeztnk el a problmk velejhez.
Makrogazdasgi szinten, s klnsen a likviditsi csapda vilgban, az llamadssg s a kltsgvetsi deficit krdse a kznapi gondolkodshoz kpest egszen
mskpp fest. Az egyni szinten megjelen racionalits s az abbl tpllkoz kollektv blcsessg j rsze a gazdasg egszt tekintve s a gazdasgpolitika formlsa
szempontjbl ez az, ami relevns egsz egyszeren nem igaz. A helyzetet tovbb
bonyoltja, hogy az llamadssg, illetve kltsgvetsi deficit kvetkezmnyeit illeten
a lehet legszigorbban klnbsget kell tenni akztt, hogy az milyen konjunkturlis
viszonyok kztt jn ltre. Az llamadssg gazdasgi szerepnek megtlse krli
zrzavar jelents rszben ennek a klnbsgttelnek elmulasztsbl tpllkozik.
Amikor az adssgrl nem egyni szinten (teht pldul nem egy hztarts szemszgbl) gondolkodunk, az els sszefggs, amit emlteni rdemes az az, hogy globlis szinten a nett adssg zr. Ez nem a gazdasg mkdsrl tett llts, hanem
egyszer elszmols azonossg. Valamely gazdasgi szerepl adssga ugyanis mindig
ms gazdasgi szerepl pnzgyi vagyona. Ami az llamoknak llampapr formjban
megtestesl adssg, az ms gazdasgi szereplknek pnzgyi vagyon. Ugyanez a
helyzet a pnz formjban meglv vagyon esetben is, hiszen a pnz keletkezst tekintve hitelpnz. Amennyi pnz van a gazdasgi szereplk birtokban, ms valakiknek
fillrre pontosan akkora a tartozsa. Ebbl kvetkezen, amikor valamely gazdasgi
szerepl lepti adssgt, az mindig ms gazdasgi szerepl pnzgyi vagyonnak
cskkensvel s/vagy eladsodsnak nvekedsvel jr egytt.
m ennek ellenre az adssg leptse (akr llami, akr magn) norml konjunkturlis viszonyok kzepette nem jelent problmt. A kamatlb cskkense (s/vagy a
valuta lertkeldse) biztostja azt, hogy a kltekezst visszafog s az adssgt lefarag szereplk helybe ms a mltban kevsb eladsodott szereplk kltekezse,
illetve adssga lpjen.
A gond akkor jelentkezik, amikor a kamatlb elrte a zr als korltot (zero lower
bound ZLB), azaz bellt a likviditsi csapda, tovbb a vlsg globlis, vagyis nincs
md a problmknak a fizetsimrleg-tbbletn keresztl trtn orvoslsra. Eurpa,
az USA s Japn nem rendelkezhet egyidejleg fizetsimrleg-aktvummal, mert ami
az egyik orszgban szufficit, az a msikban deficit.
Mikor jelent terhet az llamadssg?
s most kanyarodjunk vissza az llamadssghoz, illetve annak terhhez. Az llamadssg terht a kzvlemny (s gyakran mg a kzgazdszok egy rsze is) azzal azonostja, hogy az llamadssgot ppen gy, mint a magnadssgot (lsd korbban
D. Cameron vlemnyt) vissza kell majd fizetni, gy az valjban az unokinkat
terheli. Ez a magnadssg analgijn alapul m a gazdasgpolitika formlsban

Heller-Evkonyv-2014.indb 96

2014.05.22. 6:24:39

Dedk Istvn: Vlsgkezels az Eurpai Uniban mirt tartunk itt

97

mgis fontos szerepet jtsz okfejts az llamadssg tekintetben s makrogazdasgi szinten vizsglva nem llja meg a helyt.
Elszr is: az llamok szemben pldul a hztartsokkal elmletileg vgtelen
hossz ideig lnek, gy br a lejr llampaprokat visszafizetik, de gy, hogy helyette
j paprokat bocstanak ki, s azzal a lejr adssgot refinanszrozzk. Vagyis az adssg grgetsvel megtehetik azt, amit a hztartsok nem.
Msodszor: lehet az llam adssga 50 v mlva mondjuk a GDP 90%-a? Mirt ne
lehetne? Nagy Britannia adssga pldul az elmlt 300 v folyamn tlagosan 110%
felett volt, s sohasem esett be 20% al.
Harmadszor: az llam adssga ms gazdasgi szereplknek a pnzgyi vagyona.
Meglehet, nagyobb adssgot hagyunk gyermekeinkre, m annyival nagyobb vagyont
is, ahogyan azt Robert Skidelsky [2012] kivlan megfogalmazta: Az llamadssg
nem nett teher a jv genercii szmra. Mg ha esetleg okoz is jvben ademelst,
az pusztn egy transzfer az adfizetktl a ktvnytulajdonosok javra. (Ha a mltban
a kltsgvets deficitjt a foly fizetsi mrleg hinya finanszrozta, akkor az rvelst
rnyalni kell, erre azonban kln nem trek ki, mert e problmt a foly fizetsi mrleg
tbbletvel, s nem az llamadssg lefaragsval lehet orvosolni.)
A fentiekbl ereden az llamadssg valdi gazdasgi terht a kzfelfogstl eltren nem az adssg visszafizetse krl kell keresni. Ettl persze az adssgnak
mg ltezhet terhe, s ltezik is. S amikor errl gondolkodunk, hatrozottan klnbsget kell tenni akztt, hogy az llamadssg, illetve annak nvekedse milyen konjunkturlis viszonyok kzepette jtt ltre: gazdasgi prosperits vagy pedig recesszi
idejn. Az llamadssg krli sokszor sketek prbeszdre hasonlt vitk gykernl e klnbsgttel elmulasztsa hzdik meg.
Tekintsk az els esetet, vagyis, amikor az llami kltsgvets norml konjunkturlis viszonyok kztt folytat deficites azaz llamadssgot nvel fisklis politikt.
Standard kzgazdasgi sszefggs, hogy a deficit a nvekv kamatlbakon keresztl
kiszortja a vllalati beruhzsokat, elszvja a finanszrozsi forrsokat, ezltal cskkenti a gazdasg nvekedsi potenciljt. A gazdasg kisebb GDP-t s kisebb trsadalmi jltet produkl ahhoz kpest, mint ami a deficit, illetve az llamadssg hinyban
ceteris paribus lehetsges volna. Az llamadssgnak ez a valdi terhe, s nem
pedig az, hogy valamikor a tvoli jvben l genercinak majd vissza kell fizetni. Mi
tbb, azzal a meghkkent helyzettel van dolgunk, hogy az llamadssgnak az alacsonyabb gazdasgi teljestmny formjban jelentkez terhe nemcsak a jv genercijt
sjtja, hanem folyamatosan fizeti a jelenlegi, s a jvbeni generci gyszintn.
Az llamadssg terhnek krdse globlis ZLB esetn, krnikus munkaer s kapacitsfelesleg mellett, a fentiektl egszen eltr kpet mutat. Valami olyasmivel van
dolgunk, mint a fizikban: a fnysebessg kzelben ms trvnyszersgek rvnyeslnek, mint norml (htkznapi) sebessgviszonyok esetn.
Az llamadssg terhnek krdse likviditsi csapda esetben gykeresen mskpp vetdik fel, mint a norml konjunkturlis krlmnyek kztt mkd gazdasgban. Globlis ZLB esetn ugyanis a deficit s llamadssg lefaragsra trekv
gazdasgpolitika eredmnyeknt nem tbb beruhzs s tbb munkahely, hanem tbb

Heller-Evkonyv-2014.indb 97

2014.05.22. 6:24:39

98

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

munkanlkli s alacsonyabb GDP lesz. Nem mkdnek ugyanis azok a mechanizmusok (lvn a kamatlb nem mehet zr al), amelyek norml esetben a kltsgvetsi
szigor kvetkeztben cskken keresletet ellenslyozhatnk, annak helybe lphetnnek. Mi tbb, az elnyl stagnls s az azzal egytt jr a perifris orszgokban a
nagy vlsgot fellml mrtket lt munkanlklisg szmos csatornn keresztl
gyengti a gazdasg hossz tv nvekedsi potenciljt is, s gy az adssg elleni
kzdelmet ZLB idejn fkuszba llt politika nem csak a jelen, hanem a jv genercijt is terheli.
Az llamadssgnak ezrt recesszis helyzetben horribile dictu nem terhe, hanem haszna van. gy, ahogyan azt M. Wolf [2012] tallan megfogalmazta: Szemben
azzal, amit gyakran mondanak, a helyzet nem egyszeren az, hogy nagyobb adssgot
hagyunk a jv nemzedkre. Nagyobb adssgot hagyunk htra, m nagyobb pnzgyi vagyont is, mghozz abbl a clbl, hogy fenntartsunk egy ersebb gazdasgot a
jelenben s a jvben egyarnt.
Adssglepts s megtakartsi paradoxon
Mindehhez jn hozz, hogy a megtakartsok s az adssglepts krdse makrogazdasgi szinten teljesen eltr attl, mint amit az tlagpolgr jzan szre alapoz
tapasztalatai sugallnak. A gazdasg egszben a helyzet nem gy nz ki, hogy ha a
mltban jelentsen eladsodott magnszektor hirtelen (az ingatlanpiaci bubork kipukkansa kvetkeztben) az adssg leptsre trekszik, akkor abba sikerrel vghat
bele az llam is. Az ilyen gazdasgfilozfia mentn mindig csak a prognzisok lesznek
fnyesek. A gazdasg egszt tekintve az adssglepts nem pusztn szndk, eltkltsg s akarat krdse. A megtakartsok alakulsnak makrogazdasgi szinten szigor trvnyszersgei vannak, radsul ezek a trvnyek ZLB esetn kmletlenek.
Rviden a kvetkezkrl van sz.
Makrogazdasgi azonossgok kvetkeztben a gazdasg egszben keletkez szszes megtakarts brmi is van a gazdasgban mindig megegyezik az zleti szektor
beruhzsaival. ZLB esetn ebbl a tnybl egyenesen kvetkezik a megtakartsi paradoxon: a trsadalomnak az a trekvse, hogy tbbet takartson meg, mikzben a beruhzsok rtke adott, szksgszeren meghistja nmagt: a nagyobb megtakartsi
szndk a gazdasgi teljestmny zsugorodsra, elhzd recesszira, fizetskptelensgre, s semmivel sem tbb megtakartsra vezet.
Vagyis a zr, illetve ahhoz kzeli kamatlbak vilgban nem ltezik olyan t, amelynek mentn a korbban jelents adssgot felhalmoz hztartsok s vllalatok az adssgaik leptsre, pnzgyi egszsgk helyrelltsra trekednek, s ezzel egyidejleg
megtehetik mindezt az llamok is. Ha a trekvs mgis megvan r, akkor az eredmny a
gazdasg gyenge teljestmnye s munkanlklisg formjban olyan helyzet kialakulsa, amely meghistja nmely gazdasgi szerepl adssgleptsi szndkt.
Tulajdonkppen az a tny, hogy a jelents fisklis kiigaztsok ellenre ma az eurzna orszgainak llamadssga (93,4%) lnyegesen nagyobb, mint 2010-ben volt

Heller-Evkonyv-2014.indb 98

2014.05.22. 6:24:39

99

Dedk Istvn: Vlsgkezels az Eurpai Uniban mirt tartunk itt

3. bra. A megtakartsi paradoxon


Magnszektor + kltsgvets
megtak. szndk

Magnszektor
megtakartsi szndka
Beruhzs

GDP1

GDP0

(80%), s mindez a hatodik vbe lp slyos recesszival prosul, azt jelenti, hogy a
megtakartsi paradoxon revnsot vesz az t negliglkon.
A 2010-es vlsgkezelsi fordulatnak a nvekv llamadssgokhoz kapcsold
fenntarthatsgi s finanszrozsi flelem tovbbi fontos oka volt. Az EU-27 orszgok
eladsodsa 3 v alatt 59%-rl 80%-ra nvekedett 2010 vgre, s ebben a vlsg kvetkeztben cskken adbevtelek valamint a szmos orszgban vgrehajtott bankment akcik egyarnt szerepet jtszottak. Mindehhez jtt hozz a perifris orszgokbl
megindult pnikszer tkemenekls, ami ezekben az orszgokban az llampaprok
kockzati prmiumnak jelents nvekedshez s slyos finanszrozsi problmkhoz
vezetett.
A verdikt gy tnt, nyilvnval: az llamok eladsodsa nem fenntarthat plyra
kerlt, a kockzati prmiumok cskkentshez, a befekteti bizalom visszaszerzshez a deficit s az llamadssg cskkentsre van szksg, melynek egyetlen mdja
az ltalnos fisklis szigor irnyba trtn fordulat. Valsgos intellektulis tmfalknt rkezett mindehhez Reinhardt-Rogoff [2010] futtzknt terjed hres ami azta a feltrt fatlis excel hiba, s az elemi slyozsi baklvs kvetkeztben ma mr
inkbb hrhedt tanulmnya, mely szerint az eladsodsban a 90%-os szint kszbrtknek szmt, ugyanis azon tl a nvekeds jelents lassulsa vrhat. Nem meglep mindennek tkrben az EU pnzgyi biztosnak, Olli Rehn [2013] kijelentse:
Nem oldhatjuk meg a nvekedsi problminkat oly mdon, hogy j adssgokat
halmozunk rgi adssgainkra. John Maynard Keynes maga sem lenne keynesinus a
jelenlegi helyzetben.

Heller-Evkonyv-2014.indb 99

2014.05.22. 6:24:39

100

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

Tegyk flre most azt a tnyt, hogy amikor 1936-ban az egybknt angol nemzetisg Keynes ltalnos Elmlete megjelent, Nagy Britannia llamadssga 150%
felett volt. Ez azonban nem akadlyozta meg Keynest abban, hogy a slyos vlsg lekzdse s a nvekeds elmozdtsa rdekben aktv, s tmenetileg a deficitet nvel
fisklis politika mellett rveljen. Azonban ehelyett most sszpontostsunk inkbb az
llamadssg fenntarthatsgra.
A teoretikus kzgazdasgtan az llamhztarts intertemporlis kltsgvetsi korltjbl kiindulva arra jut, hogy az llamadssg fenntarthat akkor, ha a jvbeni elmletileg vgtelen idhorizontra szmtott elsdleges kltsgvetsi szufficitek jelenrtke legalbb akkora, mint a ma meglv llamadssg. A fenntarthatsgnak ezzel
az eredmnyvel viszont a jelenlegi gondok kzepette nem sokra megynk, legfeljebb
azt mondhatjuk, hogy az elttnk ll id elg hossznak tnik ahhoz, hogy az llamadssg elleni frontlis hbort ne okvetlenl az vszzad vlsgnak kells kzepn
kelljen megvvni.
A szigorprti fordulat megrtst illeten ezrt nem is az llamadssg fenntarthatsgi, hanem sokkal inkbb a finanszrozsi problminak van szerepe. A vlsg kitrsvel masszv tkemenekls kvetkezett be a perifris orszgokbl, ami a kockzati prmiumok emelkedshez, llamadssgok refinanszrozsi nehzsgeihez, olykor
ellehetetlenlshez (Spanyolorszg, Grgorszg) vezetett. A piacok tlett lehetett
gy is olvasni, ahogyan azt az eurpai politikusok, s a kzgazdszok egy rsze tette: a
kockzati prmiumok cskkentshez, a befekteti bizalom helyrelltshoz javulst
kell elrni az llamadssgot meghatroz plyk fundamentumaiban. Eurpa hellenizldsnak megakadlyozsa rdekben a deficitek lefaragsra s fisklis szigorra
van szksg.
m lehetett gondolni erre is: ZLB esetn a befekteti pnik nem j irnyt a gazdasgpolitika formlshoz (DeGrauwe [2012]). Ugyanis a befekteti flelem ltal vezrelt racionalits s a trsadalom egsznek jltt szem eltt tart makrogazdasgi
racionalits nem esik egybe egymssal. A piacok ltal kvetelt ltalnos megszorts
az egsz kontinensre kiterjed recesszit, a perifris orszgokban mrhetetlen szenvedst, s mindennek a tetejbe a gazdasgok lassulsa kvetkeztben az eredeti clkitzs az llami eladsods cskkentse meghisulst hozza majd magval, ezrt
az llamadsg finanszrozsi problmira ms megoldst clszer tallni.
s valban, amikor 2012 nyarn az EKB vgre ms orszgok jegybankjaihoz hasonlan eleget tett a trtnelem ltal rruhzott feladatnak s meghirdette korltlan
ktvnyvsrlsi programjt, a kockzati prmiumok hirtelen s drasztikus mrtkben
cskkentek anlkl, hogy a gazdasgi fundamentumokban vltozs kvetkezett volna
be. St, az EKB fellpse kvetkeztben ma a finanszrozsi gondok ltal leginkbb
sjtott perifria orszgok 2010-hez kpest lnyegesen kisebb kltsggel finanszroznak lnyegesen nagyobb llamadssgot. Ezzel sszefggsben az IMF kzelmltban
tartott konferencijn Oliver Blanchard [2013] gy fogalmazott: ..nagyon fontos, hogy
legyen egy vgs hitelez, amely ksz arra, hogy szksg esetn hitelezzen ne csak a
pnzintzeteknek, hanem a kormnyzatoknak is. Az eurzna perifria orszgainak

Heller-Evkonyv-2014.indb 100

2014.05.22. 6:24:40

101

Dedk Istvn: Vlsgkezels az Eurpai Uniban mirt tartunk itt

llampapr-piaci fejlemnyei az EKB ktvnyvsrlsi programjnak meghirdetse


eltt illetve utn sszessgben meggyz bizonytkul szolglnak minderre.
Mindent sszevetve gy tnik, hogy az Eurpai Uniban nemhogy a vlsgkezels finomhangolst, de mg az irnyt sem sikerlt eltallni. A 2010-ben ppen csak
megindul gazdasgi nvekedst tmenetileg tovbb tmogat, a magnszektor adssgnak leptst segt fisklis politikra lett volna szksg. Annak gondos mrlegelsre, hogy mely orszgokban van lehetsg s szksg a fisklis stimulus idbeni
elhzsra, illetve melyek azok, amelyekben a versenykpessgi s a fizetsi mrleg
problmk miatt (perifria orszgok) valban elkerlhetetlen a krltekint fisklis
konszolidci. Ehelyett jtt az ltalnos fisklis szigor, a munkanlklisg visszaszortsa helyett az llamadssg elleni kzdelem, valamint az adssg dmonizlsa. Jtt tovbb a 3%-os deficitkritriumhoz val megszllott ragaszkods, amelynek zenete valami ilyesmi: vezessnk autt nos esben s verfnyes napfnyben
ugyangy. S a sors keser irnija, hogy mikzben mindez a jvendbeli genercik
rdekeire val hivatkozssal trtnt, akzben az elhzd recesszi a gazdasg hoszsz tv nvekedsi potenciljt rombolva a jv genercijt ppen gy terheli, mint
a ma lt.
A vlsg kitrst kvet hatodik vben mr nem csak azt tudjuk, hogy a fisklis
szigoron alapul politika szinte minden fronton csak kudarcot mutat, vget nem rnek
tnik, hanem azt is, hogy mekkork az elveszett GDP-ben mrhet vesztesgek.
1. tblzat. Fisklis kiigazts s rel GDP

Nmetorszg
Franciaorszg
Olaszorszg
rorszg
Spanyolorszg
Portuglia
Grgorszg

Kumulatv fisklis kiigazts


(20112013)
a potencilis GDP-hez kpest

A GDP-re gyakorolt
kumulatv hats
(20112013)

2,61%
3,68%
3,95%
4,04%
4,45%
6,73%
8,91%

8,1%
9,1%
9,0%
8,4%
9,7%
15,3%
18,0%

Forrs: Fiscal consolidations and spillovers in the Euro area periphery and core, European Comission,
2013. okt.

Az llamadssg krdse makrogazdasgi szinten rendkvl bonyolult, ZLB esetn pedig klnsen az. Azok a kznapi blcsessgek, amelyek az egynek illetve a
laikusok rszrl racionlisnak, a jzan sszel s a htkznapi tapasztalatokkal egybevgnak tnnek, makrogazdasgi szinten jrszt hamisak, vagy ms trvnyszersgeknek engedelmeskednek.
Mindezzel kapcsolatosan Paul Krugman [2012] meglehetsen elkeseredett hangvtel rsban az USA-ra vonatkozan m msok szmra is tanulsgosan gy fogalmaz: Senki sem rti az adssgot s a valdi problmkrl elterelt figyelem sokat

Heller-Evkonyv-2014.indb 101

2014.05.22. 6:24:40

102

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

elrul politikai kultrnkrl, klnsen arrl, hogy mennyire nincs tisztban a kongresszus az tlag amerikai polgr szenvedsvel. m felfed valami mst is: amikor az
emberek D. C.-ben a deficitrl s az adssgrl beszlnek, lnyegben fogalmuk sincs
arrl, amirl beszlnek s az emberek, akik a legtbbet beszlnek rla, a legkevesebbet rtik belle.
Zr megjegyzsek
A mrlegalkalmazkodsi vlsgbl val kitrsben s a gazdasgi nvekeds megindulsban a monetris s a fisklis politikra egyarnt kulcsfontossg szerep hrul.
Az alacsony kamatlb gy, ahogyan azt ma az egsz vilgban lthatjuk a kilbals fontos felttele: segti, hogy a mltban tlzottan eladsodott s a jelenben adssgnak lefaragsra s megtakartsra trekv gazdasgi szerepl helybe ms, a
mltban kevsb eladsodott szerepl hitelfelvtele s kltekezse lpjen. Ez egyttal
lehetv teszi azt is, hogy a magnszektor pnzgyi egszsgnek visszanyerse ne
az elhzd recesszi ltal kiknyszertve, hanem a gazdasgi szereplk szndktl
vezrelve a lehet legkisebb ldozattal s szenvedssel valsuljon meg.
Amikor azonban a gazdasgok a kamatlb tekintetben elrtk a zr als korltot,
azaz bellt a likviditsi csapda, akkor a vlsgbl val kilbals kulcsa a fisklis politika kezben van. Egy tmenetileg aktv horribile dictu az EU sszessgben differenciltan ugyan, de expanzv fisklis politika segthetne a gazdasg motorjainak felprgetsben egszen addig, amg a magnszektor t nem veszi jra a motorok jratsnak
szerept. Az ltalnos kltsgvetsi szigort, s az llamadssgok lefaragst prioritss
kitz gazdasgpolitiknak csak ezutn szabadna jnnie.
2010-ben az EU gazdasgpolitikjt irnytk, s a nemzetkzi pnzgyi szervezetek
kpviseli azonban gy vltk, hogy a sorrendisgnek Keynes ltalnos elmletnek
legfontosabb zeneteit, valamint az 192933. vi nagy vlsg trtnelmi tapasztalatait
kidobva fordtottnak kell lennie. Elbb a fisklis szigor, az llamadssgok lefaragsa, a pnzgyi befektetk bizalmnak visszaszerzse, aztn az lnkls s a nvekv
foglalkoztats pedig majd jn magtl.
A vlsg kitrst kvet tdik vben azonban mr tudjuk, hogy ez a politika szinte minden fronton csak kudarcot mutat: a munkanlklisgi rtk tovbbra is trtnelmi cscs kzelben vannak, a gazdasgok hatrozott lnklsnek a kontrjai sem
ltszanak, a kltsgvetsi kiigaztsok multipliktorai hatalmas ervel hzzk vissza
a gazdasgot, s a GDP-hez viszonytott adssgok lefaragsban finoman fogalmazva
sincs tt eredmny.
m az igazn szomor az, hogy sokan mindebbl semmit sem tanulnak. Az IMF
elnk asszonya, Christin Lagarde [2013] pldul a fisklis multipliktor becslsben elkvetett hatalmas hiba irnt rdekld jsgr krdsre gy vlaszolt: A fisklis konszolidcinak folytatdnia kell, mert azt semmilyen fisklis multipliktor-hats nem
korltozza. Eugen Fama ([2012], 19.) a hatkony piacok elmletnek egyik szellemi

Heller-Evkonyv-2014.indb 102

2014.05.22. 6:24:40

Dedk Istvn: Vlsgkezels az Eurpai Uniban mirt tartunk itt

103

atyja a fisklis politikval kapcsolatos tennivalkat illeten pedig gy vlekedik: Egyszer. Ki kell egyenslyozni a kltsgvetst.
Az a vlemnyem, hogy a kilbalst ma leginkbb politikai s intellektulis okok
htrltatjk. A vlsgkezels tapasztalataibl, s az azt vez kudarcokbl azt lehetett
vrni, hogy a kzgazdasgtan tesik azon a purgatriumon, amely eldnti, hogy melyek azok a kzgazdasgi elmletek, amelyek a kialakult helyzet jobb megrtst s a
kivezet utak minl elbbi megtallst segtik, s melyek azok, amelyek mindezt akadlyozzk. A kzgazdasgi gondolkods irnyt tekintve gy tnik, a tisztttz jelen
van, a vltozs azonban iszonyatosan lassan halad. Jval lassabban annl, mint amit a
vlsggal egytt jr szenveds indokoltt tenne.
Hivatkozsok
Blanchard, O. [2013]: Monetary Policy Will Never Be the Same. IMF Home Page,
19 November
Cameron, D. [2013]: David Cameron Tells Porkies about Britains National Debt.
The Spectetator, 26 January
De Grauwe, P.Yuemei Ji, [2013]: Panic-driven austerity in the Eurozone and its
implications. http://www.voxeu.org, 21 February
Fama, F. E. [2012]: An Experienced View on Markets and Investing. Financial
Analysts Journal 68(6), 1519.
Krugman, P. [2012]: Nobody Understands Debt, The New York Times, 2 January
Lagarde, C. [2013]: Katasztroflis kvetkezmnye lenne az adssgplafon-kudarcnak. (http://inforadio.hu/gazdasag/hir-541223)
Rehn, O. [2013]: Is Olli Rehn Talking to Lord Keynes about Fiscal Policy? Econspeak, 4 March http://econospeak.blogspot.hu/2013/03/is-olii-rehn-talking-to-lord-keynes.html
Reinhardt, C. M.Rogoff, K. [2010]: Growth in a Time of Debt. NBER Working
Paper, No. 15639.
Skidelsky, R. [2012]: Does Debt Matter? http://www.project-syndicate.org, 20 January
Trichet, J.C. [2010]: Interview with La Republican, 24 June
Wolf, M. [2012]: Getting out of Debt by Adding Debt. http://blogs.ft.com/martin-wolf-exchange, 25 July]

Heller-Evkonyv-2014.indb 103

2014.05.22. 6:24:40

Heller-Evkonyv-2014.indb 104

2014.05.22. 6:24:40

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

105

BIZALOM S MEGSZORT SPIRLOK: VLSGKEZELS


GRGORSZGBAN S LETTORSZGBAN1
Gyrffy Dra2
Az eurpai nvekedsi fordulat elmaradsa a kltsgvetsi megszortsokat a vlsgkezels egyik legvitatottabb krdsv tette. Ebben a vitban komoly figyelmet kapott
az n. megszort spirlok kialakulsnak lehetsge. Ez rviden azt jelenti, hogy a
kltsgvetsi megszortsok nmagukban jabb megszortsokat tesznek szksgess,
mivel jelents nvekedsi ldozattal jrnak, gy cskkentik a bevteleket s nvelik a
GDP-ben kifejezett llamadssgot.3
Hasonl nagysgrend megszortsok azonban nem mindentt vezettek hasonl
mrtk visszaesshez. ppen ezrt megkerlhetetlen az a krds, hogy milyen mechanizmusok vezetnek a megszort spirlok kialakulshoz. Ebben a tanulmnyban
Grgorszg s Lettorszg tapasztalatait hasonltom ssze bemutatva a kiigaztsrl
szlet dntsek eredett s a kvetkezmnyeket. A kt orszg sszehasonltst az
indokolja, hogy mindkett jelents kltsgvetsi konszolidcit hajtott vgre a vlsg
kitrst kveten, m nvekedsi sszeomls csak Grgorszg esetben volt megfigyelhet. Az sszehasonlts tovbbi indoka, hogy a megszortsokrl szl vitkban
rendszeresen felmerl tnyezkben nincsen klnbsg a kt orszg kztt mindkett
szigoran rgztett rfolyam-politikt kvet, s szintn fontos szempont, hogy a megszortsokat majdnem prhuzamosan vezettk be, azaz a globlis keresleti viszonyokat
nem lehet dnt szempontnak tekinteni a klnbsgek kialakulsban.
Annak rdekben, hogy megmagyarzzam, mirt alakult ki megszort spirl Grgorszgban s mirt nem Lettorszgban, a kollektv dilemmk elmlett fogom felhasznlni, mely olyan helyzetekre vonatkozik, amikor az egyni s kzssgi racionalits konfliktusba kerl. Ezeknek a helyzeteknek a feloldshoz a szereplk kztti
bizalom szksges, amelynek hinya szub-optimlis kimenetekhez vezet. Ebben a tanulmnyban azt fogom bemutatni, hogy a szereplk kztti bizalmatlansg jelenti a
megszort spirl gykert Grgorszgban, mg Lettorszgban a gazdasgrl formlt
hasonl nzetekre alapozott bizalom mrskelte a megszortsok negatv hatsait.
A tanulmny szerkezete a kvetkez. Elszr egy rvid ttekintst nyjtok a megszortsok kapcsn kialakult vitkrl s az expanzv kiigazts lehetsgeirl. Ezt kveten elemzem elmleti skon a bizalom jelentsgt a megszortsok sorn a kormnyzat s a kiment szervek, a trsadalom, illetve a piaci szereplk kztti kapcsolatban.
A tanulmny msodik rszben bemutatom, hogyan alkalmazhat ez az elmleti keret
Grgorszg s Lettorszg eltr plyjnak rtelmezshez.
1
2
3

A tanulmny az MTA Bolyai sztndjnak tmogatsval kszlt.


hab. egyetemi docens, PPKE BTK
K RUGMAN, Paul: How the Case for Austerity has Crumbled. The New York Review of Books,
2013, 60 (10). Elrhet: http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/jun/06/how-caseausterity-has-crumbled/?pagination=false.

Heller-Evkonyv-2014.indb 105

2014.05.22. 6:24:40

106

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

1. Vita a kltsgvetsi megszortsokrl


A keynesi kzgazdasgtan ttele, mely szerint a kltsgvetsi megszortsok a kereslet cskkense miatt visszaesssel jrnak, az 1990-es vekben krdjelezdtt meg.
rorszg s Dnia, majd az OECD orszgok tapasztalatai alapjn komoly irodalma alakult ki az n. expanzv kiigazts gondolatnak, amely azt jelenti, hogy a kiigaztsok
bizonyos esetekben a gazdasgi nvekeds fellendlsvel jrnak. Tanulmnyok sora4
vizsglta azt a krdst, hogy milyen felttelek szksgesek az n. nem-keynesi hatsok
kialakulshoz. Ennek az irodalomnak f kvetkeztetse, hogy a kiadsok visszafogsa
kevsb van kros hatssal a nvekedsre, mint az adk emelse, melynek elsdleges
oka a jvt rint pozitv vrakozsok kialakulsa s ezek hatsa a beruhzsokra s
munkavllalsra.
A vlsg eltt kevesen krdjeleztk meg ezeket a kvetkeztetseket. Az els komoly kritikt egy 2010-es IMF tanulmny fogalmazta meg, amely felhvta a figyelmet
arra, hogy az expanzv kiigaztsok esetei globlis fellendls idejn kvetkeztek be,
mikor az optimista vrakozsok hatsra a kamatok cskkenni tudtak, s a valuta lertkelse hozzjrult az export nvekedshez5. Ezzel szemben, ha a kamatszint mr
a nullhoz kzelt, illetve a globlis kereslet alacsony, a kltsgvetsi konszolidcik
vrhatan nvekedsi ldozattal jrnak, a multipliktor rtke 0,5. Ez azt jelenti, hogy
1 szzalknyi kiigazts vrhatan 0,5 szzalkkal cskkenti a GDP-t a kvetkez kt
vben (Uo. 94.). Hasonl kvetkeztetsekre jut esettanulmnyok alapjn PEROTTI is, aki
azt mutatja be, hogy az expanzv kiigazts modelljeinek tartott esetekben (Dnia, rorszg, Svdorszg s Finnorszg) a fellendls mgtt ltalban a valuta lertkelse, az
export fellendlse, a kamatok cskkense s a brek visszafogsa llt, mely eszkzk
hatsossga a jelenlegi vlsg idejn ersen megkrdjelezhet. Ha minden orszg egyszerre vezet be kltsgvetsi megszortsokat, a kereslet globlis szinten cskken, azaz
az exportra pl kilbals lehetsgei mindenki szmra korltozottak.6
A 2008-ban kitrt pnzgyi vlsgot kvet konszolidcik empirikus tapasztalatai
altmasztjk az expanzv kltsgvetsi konszolidci elmletnek kritikusait, s a korbban gondoltnl nagyobb tvltst mutatnak a megszortsok s a nvekeds kztt.
De GRAUWE s JI ers negatv korrelcit tallt a kltsgvetsi konszolidci nagysga
s a nvekeds kztt. Ennl is fontosabb az az szrevtelk, hogy a kiigaztsok nem
jrtak a piaci bizalom nvekedsvel, st, a kamatszint s a kiigazts kztt ers po4

5
6

Lsd. pl. ALESINA, Alberto s Roberto PEROTTI: Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in
OECD Countries. NBER Working Paper No. 5214, 1995.; ALESINA, Alberto, Roberto PEROTTI
s Jose TAVARES: The Political Economy of Fiscal Adjustments. Brookings Papers on Economic Activity, 1998, 1. 197266.; ARDAGNA, Silvia: Fiscal Stabilizations: When Do They Work
and Why. European Economic Review, 2004, 48(5). 10471074.
IMF: Will it Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation. In: World Economic
Outlook October 2010. Washington, IMF, 2010b. 93124.
PEROTTI, Roberto: The Austerity Myth: Gain Without Pain? NBER Working Paper No.
17571, 2011.

Heller-Evkonyv-2014.indb 106

2014.05.22. 6:24:40

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

107

zitv egyttmozgs van.7 Br eredmnyeik az esetvlaszts, esetszm (GIIPS orszgok


s Nmetorszg) illetve Grgorszg erteljes hatsa miatt megkrdjelezhetek, azt
az IMF vezet kzgazdsza is elismerte, hogy a kltsgvetsi multipliktort a vlsg
elejn albecsltk, s az jelentsen meghaladja a 0,5-s rtket.8
Br a kltsgvetsi kiigaztsokrl szl vita rsztvevi ltszlag egymsra reaglnak, jl rzkelhet, hogy a szereplk ersen elbeszlnek egyms mellett. Mg az expanzv kiigazts irodalmnak f krdse az, hogy milyen felttelek mellett lehet mrskelni a megszortsok keynesi hatsait, a msik oldal a kiigazts idztsrl beszl
sokszor ltvnyosan politikai llel s az Egyeslt llamok gazdasgpolitikai kontextusban. A kritikk emellett elssorban a vlsg utni idszak tapasztalatait hasznljk
rveik altmasztsra, melyet azonban knnyen torzthat n. harmadik tnyez, pl. a
globlis recesszi, s az ltalnostsok mgtt fontos klnbsgek tnhetnek el. A klnbsgek pedig azrt lehetnek fontosak, mert rmutathatnak arra, hogy milyen mechanizmusok vannak a megszort spirl kialakulsa mgtt, illetve mirt alakul ki egyes
orszgokban s mirt nem msokban. Szintn megkerlhetetlen az a krds is, hogyha
ennyire negatv hatssal jr a konszolidci, akkor mirt is vezetnek be az orszgok
ilyen lpseket. Ebben a tanulmnyban ezekre a krdsekre prblok felelni.
A folyamatokat s oksgot vizsgl krdsek megvlaszolshoz az sszehasonlt
esettanulmnyok klnsen alkalmasak.9 Az ilyen tpus kutatsok sem nlklzhetik
azonban az elmleti keretet. A kvetkezkben elszr a megszort spirlok kialakulsrl mutatok be egy elmletet, majd ezt a keretet alkalmazom Grgorszg s Lettorszg esetre illusztrlva az elmleti megfontolsok gyakorlati mkdst.
2. Bizalom s megszort spirlok
2.1. A bizalom szerepe a kollektv dilemmkban
A kltsgvetsi kiigaztsok, klnsen, ha egy nemzetkzi mentcsomag feltteleknt
valsulnak meg, tbb szinten is kollektv dilemmnak tekinthetek. A kvetkezkben
elszr rvid ttekintst nyjtok a problmrl majd bemutatom, hogyan jelenik meg
a kltsgvetsi kiigaztsok elksztsben, vgrehajtsban s kvetkezmnyeiben.
A kollektv dilemma fogalma arra a helyzetre utal, amikor az egynileg racionlis
viselkeds nem felttlenl eredmnyez kzssgi szinten racionlis kimenetet. Ennek a
problmnak legismertebb illusztrcija a fogolydilemma, melyben az egyttmkds
komoly kockzatot jelent, m az egyttmkds hinya minden szerepl szmra klt7

8
9

GRAUWE, Paul De s Yuemei JI: Panic-driven austerity in the Eurozone and its implications. VoxEU, 2013. februr 21. Elrhet: http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-its-implications.
BLANCHARD, Oliver s Daniel LEIGH: Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers. IMF
Working Paper No. 13/1, 2013.
GEORGE, Alexander L., Andrew BENNETT: Case Studies and Theory Development in the
Social Sciences. Cambridge, Mass., MIT Press, 2005.

Heller-Evkonyv-2014.indb 107

2014.05.22. 6:24:40

108

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

sges. Trsadalmi szinten hasonl szituci az adk befizetse a racionlis egyn szmra az ad elkerlse tnik a legjobb vlasztsnak, hiszen jelents egyni haszonnal
jr, mg a tbbiek ltal befizetett adk rvn a kzszolgltatsokbl gy is rszesedhet.
Azonban ha mindenki ugyangy gondolkozik s cselekszik, az ellehetetlenti a kzszolgltatsok finanszrozst s trsadalmilag slyos kltsget jelent.
A jtkelmletben a kollektv dilemmk megoldsa lehet az informciramls biztostsa kt fl kztt, az egyttmkds harmadik fl ltal trtn kiknyszertse illetve a jtszma ismtldse, mely a szereplk szmra egy tanulsi folyamatot jelent az
egyttmkds hinynak kltsgeirl10. Az adk befizetse kapcsn pl. tudhat, hogy
az emberek nagyobb valsznsggel fizetik be az adikat amennyiben tudjk, hogy
msok is tisztessges adzk illetve azzal is tisztban vannak, hogy a befizetseik a kz
javt fogjk szolglni11
Racionlis kereteken bell azonban a dilemma nem kszblhet ki maradktalanul, s a potyautas problma elbb-utbb felttlenl eljn12. A tbbi szereplbe vetett bizalom nlkl knnyen kialakul egy trsadalmi csapda, melyben minden szerepl
rosszabbul jr, mintha egyttmkdnnek.
A bizalom irodalmnak egyik legfontosabb krdse a bizalom eredete. A racionlis
paradigma kpviseli szerint a bizalom egyfajta tuds a msik fl szndkairl s sztnzirl: A megbzik B-ben abban az esetben, amennyiben tudja, hogy B-nek fontos
rdeke fzdik ahhoz, hogy A-nak tett vllalsait teljestse. A hitelessg s a hrnv
pldul ilyen sztnz. Mindez azonban nem kpes teljesen feloldani a problmt, hiszen a bizalmon alapul cselekvs mindig jv-orientlt. A jvrl pedig nem lehet
biztos tudsunk s ezrt soha nem lehetnk egszen biztosak msok szndkaiban sem.
A bizalmon alapul cselekvs ppen ezrt mindig sebezhetsggel is jr, melynek elfogadsa egyfajta hitet ignyel.13 Honnan jn ez a hit?
Azok a kutatsok, melyek az n. ltalnos bizalom eredett prbltk feltrkpezni,
tbbfle vlaszt is adtak a krdsre. Kezdetben gy gondoltk, hogy az ltalnos bizalom az ismerskbe vetett bizalom kivettse az idegenekre, melyet leginkbb a korai
szocializci forml.14 Ksbbi kutatsok ezt az elmletet visszautastottk s egy fordtott oksg mellett rveltek mivel az intzmnyek a msik flrl szl informcikat
kpesek ptolni, az intzmnyekbe vetett bizalom vettdik ki a szemlyes kapcsolatokra is.15
10
11
12
13
14
15

AXELROD, Robert M.: The Evolution of Cooperation. New York, Basic Books, 1984.
FELD, Lars P. s Bruno S. FREY: Tax Compliance as a Result of a Psychological Tax Contract:
The Role of Incentives and Responsive Regulation. Law and Policy., 2007, 29(1). 102-120.
ROTHSTEIN, Bo: Trust, social dilemmas and collective memories. Journal of Theoretical
Politics, 2000, 12(4) . 482.
MLLERING, Guido: Trust: Reason, Routine, Reflexivity. Amsterdam, Elsevier, 2006.
ALMOND, Gabriel A. s Sidney VERBA: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy
in Five Nations. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1963.
Lsd. pl. OFFE, Claus: How Can We Trust Our Fellow Citizens? In: WARREN, Mark E. szerk.:
Democracy and Trust. Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 4287. ROTHSTEIN,
Bo: The Quality of Government: Corruption, Social Trust and Inequality in International
Perspective. Chicago, Chicago University Press, 2011.

Heller-Evkonyv-2014.indb 108

2014.05.22. 6:24:40

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

109

Az intzmnyek minsge nmagban azonban nem felttlenl ad vlaszt a bizalom


kialakulsnak krdsre, hiszen a hatkony intzmnyek ltrehozsa maga is egyfajta
kollektv dilemmnak foghat fel. ROTHSTEIN (2000) ennek kapcsn arra a kvetkeztetsre jut, hogy a kzs kollektv emlkezet kritikus jelentsg a kzssg meghatrozsban, mely lehetsget biztost a bizalom megteremtsre a szereplk kztt s
az ehhez szksges intzmnyi keret ltrehozsra. Ez a gondolat rokonnak tekinthet SABATIER elmletvel, aki a kzpolitikai szereplk kztti hasonl gondolkodsmdot lltjk elemzsk kzppontjba s tekintik az egyttmkdst elsegt bizalom
alapjaknt.16
A kvetkezkben azt mutatom be, hogyan alkalmazhatak ezek a felvetsek a mentcsomagokkal sszefgg kltsgvetsi konszolidcik kapcsn.
2.2. A mentcsomagok feltteleinek trgyalsa
Amikor egy orszg mentcsomagrt folyamodik, megjelenik az aszimmetrikus informci problmja, mely minden pnzgyi tranzakcit jellemez. A klcsnt felvev tbbet tud vals helyzetrl, mint a klcsn knlja, s lehetnek motivcii arra, hogy a
szerzdstl eltr mdon hasznlja fel a forrsokat vagy ne fizesse vissza adssgt.
A piaci hitelszerzdsek esetn ezt a kockzatot fedezet vagy kamatprmium rvn kezelik. Azonban mikor egy orszg kerl bajba, akkor nem felttlenl tud nemzetkzileg
rtkes fedezetet felknlni illetve az is jellemz, hogy a fennll kockzat kezelshez
szksges kamatprmiumot nem tudn kifizetni. ppen ezrt az IMF a hitelrt feltteleket szab, melyek a fedezet helyett biztostjk a hitel visszafizetst.17
Azonban a felttelessg nmagban nem felttlenl oldja meg a problmt, hiszen
ellenttben egy magnintzmnnyel, az IMF nem szllhat ki olyan knnyen egy hitelbl lerva a vesztesget.18 Emiatt megkerlhetetlen a program melletti bels elktelezds (ownership), mivel ez felttelezi, hogy a klcsn nyjtnak s a klcsnt felvevnek
ugyanaz az rdekeltsge. DRAZEN szerint ez a bels elktelezds azt jelenti, hogy az
orszg vezeti a nemzetkzi szervektl fggetlenl is rdekeltek abban, hogy a megadott reformokat vgrehajtsk.19
A felttelessg s a reformok melletti elktelezds kztt azonban komoly feszltsg ll fenn: mirt kellene felttelessg, ha a megadott feltteleket adott orszg vezetse
sajt cljainak rzi? A krds megvlaszolshoz DRAZEN rmutat arra, hogy az rdekkonfliktus nem a klcsn nyjtja s a klcsn felvevje kztt ll fenn, hanem sokkal
16
17

18
19

SABATIER, Paul A.: An Advocacy Coalition Model of Policy Change and the Role of Policy
Orientated Learning Therein. Policy Sciences, 1988, 21. 129168.
K AHN, Mohsin s Sunil SHARMA: IMF Conditionality and Country Ownership of Adjustment Programs. In: MODY, Ashoka s Alessandro R EBUCCI szerk.: IMF-supported Programs:
Recent Staff Research. Washington DC, International Monetary Fund, 2006. 121.
Uo. 122.
DRAZEN, Allen: Conditionality and Ownership in IMF Lending: A Political Economy
Approach. IMF Staff Papers, 2002, 49. 37.

Heller-Evkonyv-2014.indb 109

2014.05.22. 6:24:40

110

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

inkbb az orszgon bell: a felttelek rvn a nemzetkzi szervezetek a reformok irnt


elktelezett csoportot erstik s a reformok ellenzit gyengtik.20
Az IMF mgis szmos mechanizmust dolgozott ki, melyek a bels elktelezettsget
erstik. A legfontosabb ezek kzl, hogy az orszgok maguk tervezik a programjaikat.
Emellett a szerkezeti feltteleket minimlisra szabjk, hogy a demokratikus dntshozatalt minl kevsb korltozzk. Szintn lnyeges, hogy a klcsnt a felttelek teljestsnek fggvnyben nem egyben, hanem rszletekben fizetik ki. Vgl, a programok sorn
igyekeznek a kimenetekre s nem a kimenetek elrsnek mdszerre koncentrlni, mely
szintn a kormnyok szmra biztost mozgsteret a konkrt lpsek kialaktsban.21
A fenti mdszerek azonban nmagukban mg nem alkalmasak az erklcsi kockzat
kezelsre s nem tagadjk a bizalom jelentsgt a hitelez s a hitel felvevje kztt.
Az IMF-nek ugyanis el kell fogadnia a nemzeti kormny ltal tervezett programot, s
ppen ezrt megkerlhetetlen a bizalom abban, hogy a program mkdkpes s megfelel eredmnyekhez vezet. A klcsn rszletekben trtn kifizetse rdekeltsget
teremet a program vgrehajtsra, de nem mentesti a szervezetet az rtkels all.
Ahogy fentebb emltsre kerlt, az IMF nem tud olyan knnyen kiszllni egy hitelbl,
mint egy magnbank s egyrtelmen a program sikeressgben rdekelt. A vgrehajts sorn vratlan esemnyek trtnhetnek, melyek a szerzds eredeti feltteleit irreliss tehetik. A megtls s a politika ilyen helyzetekben megkerlhetetlen, s ppen
ezrt a bizalom is kritikus jelentsg.
Az IMF s egy kormny kztti bizalom szmos forrsra plhet. Ilyen pldul
egy korbbi sikeres egyttmkds illetve a hit abban, hogy az adott kormny kpes
s hajland egy sikeres programot vgrehajtani. Szintn nagyon fontos az elz rszben emltett hasonl elmleti megkzelts, azaz az a tnyez, hogy a gazdasg mechanizmusait a kormny s az IMF szakrti hasonlan tlik meg. Ilyenkor a hazai
hivatalnokok nagyobb mozgsteret kaphatnak a mentcsomag sszelltsban s tbb
a hibalehetsgk is, mint olyan esetekben, amikor nincs korbbi sikeres egyttmkds, nincs meg a technikai kapacits egy sikeres program tervezsre s nem osztjk az
IMF gazdasgfilozfijt.
2.3. Trsadalmi attitdk a mentcsomag vgrehajtsa
A mentcsomag melletti bels elktelezds nem vkuumban trtnik a bels krlmnyek kritikusak. A trsadalomnak hinnie kell, hogy az ldozatok nem feleslegesek.
Ez azonban jelents trsadalmi bizalmat felttelez, mely lehetv teszi, hogy a kormnyzat rvid-tvon fjdalmas intzkedseket vezessen be. Ez akkor valszn, ha a
trsadalom a kormnyzatot elktelezettnek ltja a kzj fel illetve bzik abban, hogy
megvan a kpessge a szksges talaktsok vgrehajtshoz.22
20
21
22

Uo. 40.
K AHN s SHARMA i. m. 125-128.
ROSANVALLON, Pierre: Counter-Democracy:Politics in an Age of Distrust. Cambridge,
Cambridge University Press, 2008. 34.

Heller-Evkonyv-2014.indb 110

2014.05.22. 6:24:40

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

111

A hossz tv gondolkods s az ldozatok felvllalsa dnt jelentsg abban


a krdsben, hogy milyen tpus csomagot terveznek, s mekkora ellenllssal kell a
kormnyzatnak megkzdenie a program vgrehajtsa sorn. Alacsony bizalmi krnyezetben az gretek hiteltelensge miatt a reformok hossz-tv haszna ktsges, mg a
rvid tvon szksges ldozatok hatsa azonnal rzdik. Mindez risi ellenllst kelt
a kltsgvetsi stabilizci s a szerkezeti reformok ellen, ami jelentsen megnveli a
lpsek kltsgt.23
A kltsgvetsi kiigaztsok szempontjbl ez azt jelenti, hogy a kiigazts sszelltsa sorn a rvid tv politikai szempontok felteheten dominljk a hossz tv
gazdasgi szempontokat. Ennek jele, mikor a konszolidci sorn a kiadsok cskkentse helyett az adk emelst vlasztja a kormny. Ha pedig mgis a kiadsokon sprol,
akkor inkbb vlasztja a kzberuhzsok visszafogst, mint pldul a pnzbeli szocilis transzferek cskkentst, mely a trsadalmat a legrzkenyebben rinti. Ahogy
az elzi rszben ez megjelent, az 1990-es vekben az ilyen tpus kiigaztsok jval
kedveztlenebb kimentekhez vezettek, mint a kiadsoldali stratgik.
A kormnyzatba vetett hitet jelentsen befolysoljk a mltbeli kiigaztsok emlkei
a korbbi sikerek vagy eredmnytelen nehzsgek vrhatan befolysoljk a trsadalom kiigaztssal kapcsolatos attitdjeit. Ha a trsadalom gy rzi, hogy a program nem
a kzjt, hanem egyes csoportok rdekt szolglja csupn, akkor kevss hajland elviselni a kvnt ldozatokat. Ebben a tekintetben a program mltnyossga kritikus jelentsg, azaz az, hogy erfeszts trtnik-e arra, hogy a terheket mltnyosan osszk el.
2.4. Piaci bizalom a mentcsomag fogadtatsa
A mentcsomagok f clja, hogy az orszgok kpesek legyenek visszatrni a piaci finanszrozshoz. Ahhoz, hogy erre sor kerljn, szintn szksg van bizalomra, azaz
arra a hitre, hogy a felvett hiteleiket vissza tudjk fizetni. A piaci bizalom azonban
szintn tekinthet egyfajta kollektv dilemmnak. Egy orszg fundamentumai konzisztensek lehetnek tbbfle egyensllyal, ami azt jelenti, hogyha a beruhzk bizonyosak
afell, hogy vissza kpes fizetni a hiteleit, akkor gy lesz, amennyiben azonban nem
hisznek benne, akkor valban nem lesz kpes r.24
Rgta ismert, hogy a piaci bizalom rszben a Keynes ltal llati sztnknek nevezett jelensg fggvnye, mely olyan ciklusokat eredmnyezhet, mikor a bizalom miatt
az rak ngerjeszt mdon emelkednek a nvekv rak megerstik a bizalmat, ami
tovbbi remelkedst eredmnyez. Ezt a jelensget felismertk gyakorl befektetk,25
23

24
25

GYRFFY Dra: Institutional Trust and Economic Policy in the European Union: Lessons
from the history of the Euro. Budapest s New York, Central European University Press,
2013.
OBSTFELD, Maurice: Models of currency crises with self-fulfilling features. European Economic Review, 1996, 40. 10371047.
SOROS, George: The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market. New York, Simon
& Schuster, 1987.

Heller-Evkonyv-2014.indb 111

2014.05.22. 6:24:41

112

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

magatartsi kzgazdszok26 s a pnzgyi vlsgok empirikus elemzi.27 Mindegyik


szerznl az remelkedsek racionalizlsa fontos szerepet jtszik a ciklus fenntartsban.
Br a befekteti hangulat fontos szerepet jtszik a bizalom kialakulsban, nem feledkezhetnk meg a racionlis tnyezkrl sem. Azok az orszgok, melyek mr szmos
alkalommal jelentettek csdt s komoly inflcis mltjuk van, jelents korltokkal
szembeslnek piaci hozzfrs tekintetben. Ezt a jelensget adssg intolerancinak
nevezik, ami azt jelenti, hogy ezek az orszgok mr viszonylag alacsony adssgszint
mellett is sebezhetnek bizonyulnak.28 A jelenlegi gazdasgpolitika szintn meghatroz a bizalom alakulsban. Az expanzv kiigaztsok irodalmnak egyik f lltsa,
hogy a kiadsok cskkentse rszben annak rvn vezet kedvez kimenethez, hogy a
bels elktelezettsgrl adott jelzs alapjn a vrakozsokat alaktja.29
Az IMF mentcsomagok egyik hatsmechanizmusa szintn a bizalomra pl, azaz
arra alapoz, hogy az IMF jvhagysa egy adott program kapcsn meggyzi a piac szereplit a program komolysgrl s ez a hit cskkenti a kiigazts kltsgeit. Empirikus
adatok azonban ezt a mechanizmust csak korltozottan tmasztjk al. COTTARELLI s
GIANNINI ezt azzal indokolja, hogy a lehetsges csatornk, melyeken keresztl ilyen hats kialakulhat (technikai segtsg, informci biztostsa, elktelezdsi technolgia,
felgyelet s likvidits) jelents bizonytalansgot hordoznak magukban, mely rszben
ppen a korbban mr emltett problmkbl fakad az aszimmetrikus informcibl, a szerzds megszegsnek lehetsgbl s a nem-teljests szubjektv megtlsbl.30
A fenti problmk egyben azt is eredmnyezik, hogy a piacok figyelemmel ksrik
nem csupn a makroadatokat, hanem az orszgon belli fejlemnyeket is, melyek formljk a politikusok rdekeltsgeit. A trsadalmi tmogats hinya vagy ers ellenlls
esetn jogos ktelyek merlhetnek fel a csomag fenntarthatsgval kapcsolatosan.
2.5. Bizalom s megszort spirlok
A fentiek alapjn levonhat az a kvetkeztets, hogy a megszort-spirlok gykere
valjban a kormnyzatok hiteltelensge. Amikor egy hiteltelen kormnyzat ment26
27

28
29
30

SHILLER, Robert J.: Irrational exuberance. New Jersey, Princeton University Press, 2000.
K INDLEBERGER, Charles P.: Manias, Panics and Crashes. 2. kiads. Houndmills s London,
Macmillan Press, 1989. R EINHART, Carmen M. s Kenneth S. ROGOFF: This Time is Different:
Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, Princeton University Press, 2009.
R EINHART, Carmen M., Kenneth S. ROGOFF s Miguel A. SAVASTANO: Debt Intolerance, Brookings Papers on Economic Activity, 2003, 34(1). 174.
ALESINA, PEROTTI s TAVARES.
COTTARELLI, Carlo s Curzio GIANNINI: Bedfellows, Hostages, or Perfect Strangers? Global
Capital Markets and the Catalytic Effect of IMF Crisis Lending. In: MODY, Ashoka s Alessandro R EBUCCI szerk.: IMF-supported Programs: Recent Staff Research. Washington DC,
International Monetary Fund, 2006. 202227.

Heller-Evkonyv-2014.indb 112

2014.05.22. 6:24:41

113

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

csomagrl trgyal, vrhatan kemnyebb feltteleket kap, mint egy hiteles kormny.
A kemny felttelek nvelik a trsadalom ellenllst, mely egyben a piaci bizalmat
is cskkenti. Mindezen tnyezk hozzjrulnak a program kudarchoz: a kemnyebb
feltteleket nehezebb teljesteni, a nagyobb trsadalmi ellenlls nveli az rdekeltsget
a nem-teljestsre, mg a piaci bizalom hinya nveli a kiigazts nagysgnak szksgessgt. A program kudarca tovbb erodlja a kormnyzat hitelessgt tovbb erstve
a lert folyamatokat. Ezt az ngerjeszt ciklust mutatja be az 1. bra.
1. bra. Kormnyzati hiteltelensg s a megszort spirl

Kormnyzati hitelessg hinya

Szigor felttelessg

Konszolidci irnti
trsadalmi
ellenlls

Alacsony piaci
hitelessg

Kiigazts kudarca

3. A vlsghoz vezet t Grgorszgban s Lettorszgban


Mieltt az elmletet a grg s a lett vlsgkezelsre alkalmaznnk, megkerlhetetlen
egy rvid ttekints a kt orszg gazdasgi rendszerrl s a vlsg gykereirl. A ksbbiekben ez a lers szolgl majd alapul a kollektv emlkezet s a kormnyzati hitelessg kapcsn trtn hivatkozsokra.

Heller-Evkonyv-2014.indb 113

2014.05.22. 6:24:41

114

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

3.1. Kollektv emlkezet Grgorszgban s Lettorszgban


3.1.1. Demokrcia s populizmus Grgorszgban
Grgorszg egy ht vig tart jobboldali katonai diktatrt hagyott maga mgtt 1974-ben. Mg az 1970-es vekben a kztrsasg intzmnyeinek kiptse s
az Eurpai Kzssghez val csatlakozs dominlta a politikt, ennek elrsvel az
1980-as vektl kezdve az orszg az llam ltal vezrelt nfenntart fejldst tzte ki
clul.31 Az llami szfrt radiklisan kiterjesztettk llamostsok s j llami gynksgek alaptsa rvn, melyek rvn biztonsgos s magasan fizet llsokat hoztak
ltre a kormnyprt lojlis tmogati szmra.32 Mg 1981-ben a kzszfra 350 000 ft
foglalkoztatott, 1992-ben mr 616 000 ft.33 Mivel az llam terjeszkedse az adbevtelek nvelse nlkl ment vgbe, a teljes idszakra jellemz volt a magas kltsgvetsi
hiny s a drmai mrtkben nvekv adssg; 1981 s 1991 kztt 26,7 szzalkrl
79,1 szzalkra ntt az llamadssg.34
Az 1990-es vekben egy rvid idre az adssg nvekedse megllt, s az eurvezeti csatlakozshoz ktden megksreltk a reformokat, 28 llami vllalatot privatizltak s igyekeztek cskkenteni a kltsgvetsi hinyt.35 Az vtized vgre a korbban
jellemz 10 szzalk feletti deficitet sikerlt 3 szzalk kzelbe leszortani.36 Br, mint
utlag kiderlt, a 3 szzalkos kszbt soha nem sikerlt elrnie az orszgnak, illetve
az adssg is jval a 60 szzalkos kvetelmny felett volt, 2001-ben mgis felvettk az
orszgot az eurznba.
Az eur bevezetse utni idszak meghatroz jellemzje a magas kltsgvetsi hiny llandsulsa. Ez hossz ideig nem okozta az adssg nvekedst, mivel a kamatok jelents cskkensvel37 a korbbi magas kamatozs adssgokat lecserltk, ami
jelents megtakartst hozott a kltsgvetsnek.38 Ez azonban egyben azt is jelentette,
31

32
33

34

35
36
37
38

PAPPAS, Takis: Macroeconomic Policy, Strategic Leadership, and Voter Behaviour: The Disparate Tales of Socialist Reformism in Greece and Spain during the 1980s. West European
Politics, 2010, 33(6). 1247.
CHRYSOLORAS, Nikos: Rebuilding Eurozones Ground Zero: A Review of the Greek Economic Crisis. GreeSE Paper 66. London, London School of Economics, 2013. 12.
IOAKIMIDIS, P.C.: The Europeanization of Greece: An Overall Assessment. In: FEATHERSTONE,
Kevin s K AZAMIAS, George szerk.: Europeanization and the Southern Periphery. London,
Frank Cass, 2001. 77.
EUROPEAN COMMISSION: Statistical Annex of European Economy, Spring. Brussels, Commission of the European Communities Directorate General for Economic and Financial Affairs,
2013. 184.
K ARAGIANNIS, Nikolaos s Alexander KONDEAS: The Greek Financial Crisis and a Developmental Path to Recovery: Lessons and Options. real-world economics review, 2012, 60. 56.
EUROPEAN COMMISSION (2013) i. m. 180.
A hossz-tv kamatok az 1992-es 24,1 szzalkrl 3,6 szzalkra estek 2005-re. UO. 126.
Az adssg utn fizetend kamatok az 1994-ben voltak a legmagasabb szinten, a GDP 12,5
szzalkn, majd 2006-ra sllyedtek a legalacsonyabb szintre, 4,4 szzalkra kzel stabil
adssgszint mellett. Uo.160.

Heller-Evkonyv-2014.indb 114

2014.05.22. 6:24:41

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

115

hogy reformok nlkl is jelents kltsgvetsi megtakarts trtnt, ami a kormnyzatnak lehetv tette a brek s a jlti transzferek nvelst.39
A reformok elkerlse radsul nem egyszeren azt jelentette, hogy nem sikerlt
cskkenteni a magas adssgot. Ennl sokkal fontosabbnak tekinthet, hogy a rendkvl alacsony sznvonal s drga kzszolgltatsok reformja maradt el. Az 1990-es
vek privatizcijnak ellenre az llam szerepe a foglalkoztatsban tovbb ntt s
2009-re elrte az 1 200 000 ft a nagyjbl 5 millis munkavllali llomnybl.40
Az llam nvekedsvel egytt jrt az llami szablyozsok sokasga a termk s
munkaer szablyozs Grgorszgban a legkiterjedtebb az EU-n bell.41 A szablyozsok sokasga tg teret nyjt a korrupcira, mely az rnykgazdasg kiterjedshez
vezet. Grgorszgban becslsek szerint ez a hivatalos gazdasg 30 szzalka krli
rtkre tehet.42 Ez a krnyezet nem igazn vonz a magnszektor befektetsei szmra. A vlsgot megelz 4 szzalk krli nvekeds hajtereje kezdetben a 2004-es
olimpit megelz hatalmas befektetsek voltak, majd a rendkvl alacsony kamatszint, mely a fogyasztst serkentette.43 Mindez azt jelenti, hogy egy olyan gazdasgi
szerkezet alakult ki, ahol a vllalkozs s beruhzsok helyett a magas brekre pl
fogyaszts fti a nvekedst a grg GDP-ben 70 szzalk krli a rszesedse, mely
jval magasabb az eurzna 57 szzalk krli rszesedsnl.44
3.1.2. Neoliberalizmus Lettorszgban
Lettorszg Grgorszghoz kpest nagyon eltr plyt jrt be a vlsgot megelzen.
Fggetlensgnek 1991-ben trtnt elnyerst kveten meghatroz feladat volt az llami intzmnyek kiptse s egy mkd piacgazdasg kialaktsa mikzben 1991
s 1993 kztt a GDP 56 szzalkot zuhant45. A Szovjetunitl val teljes elszakadst
jelkpezte a kilps a rubelznbl s egy nll valuta, a lats bevezetse. j llamknt
elssorban az j pnz hitelessgt kellett megteremteni, melyre legalkalmasabbnak a
szigoran rgztett rfolyamrendszer tnt.46
A szigoran rgztett rfolyam s a szovjet mlttl val teljes elszakads vgya a
gazdasgpolitika tbbi aspektust is meghatrozta. sztorszg pldjt kvetve Lettorszg az 1990-es vek elejn radiklis piacprti reformokat vezetett be, melynek rsze
39

40
41
42
43
44
45
46

Ez a folyamat fleg 2005 utn gyorsult fel a pnzbeli jlti transzferek 2009-re a GDP
14,1 szzalkrl 18,1 szzalkra nvekedtek, mg a kormnyzati brkiadsok 11,6-rl 13,4
szzalkra. Uo. 152, 156.
VISVIZI, Anna: The Crisis in Greece and the EU-IMF Rescue Package: Determinants and
Pitfalls. Acta Oeconomica, 2012, 62(1). 18.
IOAKIMIDIS i. m. 77.
OECD: Greece at a Glance: Policies for Sutainable Recovery. Paris, OECD, 2010. 10.
CHRYSOLORAS i. m. 17.
EUROPEAN COMMISSION (2013) i. m. 54.
ASLUND, Anders s Valdis DOMBROVSKIS: How Latvia Came through the Financial Crisis.
Washington DC, Peterson Institute for International Economics, 2011. 12.
Uo. 8.

Heller-Evkonyv-2014.indb 115

2014.05.22. 6:24:41

116

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

volt a szigor kltsgvetsi politika, az egykulcsos adrendszer, a teljes kereskedelmi


liberalizci s a kiterjedt privatizci.47 Az orszg a kezdetektl az Eurpai Unihoz
val csatlakozst tzte ki clul, melyre vgl 2004-ben sor is kerlt.
A reformokat kveten az orszg rendkvli nvekedsi teljestmnyt nyjtott. 1996
s 2007 kztt a kibocsts az orosz vlsg idszaknak kivtelvel tlagosan vi
7,7 szzalkkal ntt.48 Ekzben a kltsgvets is kiegyenslyozott volt, az adssg a
GDP-hez mrve 15 szzalk alatt maradt, s egszen 2003-ig az inflci is alacsony
volt.49
A kivl teljestmny azonban nem volt rnyoldalak nlkl. A kltsgvetsi szigor
egyik sszetevje a szocilis juttatsok jelents lefaragsa volt,50 mely komoly elgedetlensget okozott a trsadalomban. Ezt az elgedetlensget az EU integrci erstsvel, a klfldi bankok beengedsvel s a hitelekhez val hozzfrs javtsval igyekeztek ellenslyozni.51 Utbbi politika rendkvl npszer volt, m az EU legmagasabb
inflcis rtjt (20,3 szzalk 2007-ben) s hatalmas fizetsimrleg-hinyt eredmnyezett (22,5 szzalk 2006-ban s 2007-ben).52 A tlftttsget a laksrak alakulsa
is jelezte: Rigban a ngyzetmter-rak 2004 s 2007 kztt 400 eurrl 1700 eurra
nttek.53 A ltvnyos jelek ellenre azonban semmilyen komoly beavatkozs nem trtnt, hiszen a gazdasg szrnyalsa rendkvl npszer volt.54
3.2. A vlsg kitrse
3.2.1. Vlsg Lettorszgban
Lettorszgban mr a globlis vlsgot megelzen is megkezddtt a lassuls a valuta
tlrtkeltsge,55 illetve a hitelezsi felttelek szigorodsa miatt, mellyel a bankok a tlftttsgre reagltak. 2007 utols negyedvtl kezdve cskkensnek indult az export,
a bels fogyaszts s a beruhzsok egyarnt. 2009 harmadik negyedvig a GDP sz47
48

49
50
51

52
53
54
55

Uo. 910.
BLANCHARD, Olivier, Mark GRIFFITS s Bertrand GRUSS: Boom, Bust, Recovery Forensics
of the Latvia Crisis. Konferencia elads: Brookings Panel on Economic Activity, 2013.
szeptember 1920, Washington DC. A tanulmny szvege elrhet: http://www.brookings.
edu/~/media/Projects/BPEA/Fall%202013/2013b%20blanchard%20latvia%20crisis.pdf. 4.
EUROPEAN COMMISSION (2013) i. m. 195.
BOHLE, Dorothee s GRESKOVITS Bla: Capitalist Diversity on Europes Periphery. Ithaca,
NY, Cornall University Press, 2012. 116.
BOHLEE, Dorothee: East European Transformations and the Paradoxes of Transnationalization. EUI Working Paper SPS 2010/01. Badia Fiasolana, European University Institute, 2010.
89.
EUROPEAN COMMISSION (2013) i. m. 195.
BLANCHARD, GRIFFITS s GRUSS i. m. 8.
ASLUND s DOMBROVSKIS i. m. 29.
2005 s 2008 kztt az egysgnyi munkaer-kltsg 2,5-szrsre ntt. ASLUND s DOMBROVSKIS: 23

Heller-Evkonyv-2014.indb 116

2014.05.22. 6:24:41

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

117

szesen 25 szzalkot esett.56 Ez a visszaess mr a globlis vlsg hatsait is reztette,


mely Lettorszgot kt csatornn keresztl rintette: a globlis kereslet visszaesse s a
tkeramlsok lellsa rvn. Mg az els 5 szzalk krli kereslet kiesst okozott, a
hitelezs lellsa a bels fogyasztst 43 szzalkkal vetette vissza.57
A vlsg kzvetlen kivlt oka Lettorszgban a Parex Bank buksa volt. A Parex
Bank a legnagyobb hazai bank volt, amely a lett banki eszkzk 14 szzalknak tulajdonosa volt. Forrsait fele-fele arnyban hazai s klfldi bettesek biztostottk.
A vlsg idejn ez azrt vlt problmss, mivel a bank kitett vlt a bettesek bizalmnak amennyiben pnik alakul ki, nbeteljest mdon omlik ssze a bank, mivel
a szigoran rgztett rfolyam a jegybanknak lehetetlenn teszi a vgs hitelezi szerep betltst. A pnik 2008 oktberben be is kvetkezett, mivel a Lehman Brothers
sszeomlst kveten a nemzetkzi pnzgyi piacok kvzi lelltak, s gy a bank
szmos tartozst nem jtottk meg.58 A bank elvesztette bettei 25 szzalkt, s a
pnik nem csitult az vatos kormnyzati beavatkozsok (pl. a tartalkrta cskkentse)
hatsra sem.
A globlis s hazai kereslet sszeomlsa, a hitelezs lellsa, illetve a bankrendszer
instabilitsa idejn Lettorszg vlasztra kerlt, s megkrdjelezdtt elktelezettsge a rgztett rfolyam fenntartsa mellett. Pnzgyi stabilitsa fenntartsa rdekben
2008. novemberben kls segtsgrt folyamodott.59
3.2.2. Vlsg Grgorszgban
Grgorszgot a Lehman Brothers 2008 szi sszeomlst kvet pnzgyi vlsg els
szakasza kevss rintette, hiszen a grg bankok kitettsge a subprime hiteleknek minimlis volt.60 Emellett a teljes grg adssg (llami s magn) is alacsonyabb volt a
GDP 230 szzalkn, mint akr a brit (466%), a francia (323%) vagy a nmet (285%).61
Mindennek kvetkeztben a vlsg els szakaszban Grgorszg kzvetlenl nem volt
rintett, br a globlis visszaess miatt jelents esst szenvedett el kt legfontosabb
szektora, a hajzs s a turizmus.
A vlsg kitrst a grg kamatszint emelkedse jelezte, mely 2009 vgn vlt
riaszt mrtkv. Ennek legfontosabb oka a kltsgvetsi hinycl emelse volt 2009
oktberben. A globlis vlsg ellenre a kormnyz PASOK populista kampnyt folytatott, majd gyzelme utn az elz kormny 6 szzalkos elrejelzst 12,7 szzalkra mdostotta annak rdekben, hogy kampnygreteit megvalsthassa. Ezt a lpst
kvette decemberben annak elismerse, hogy az llamadssg elrte a 300 millird
56
57
58
59
60
61

BLANCHARD, GRIFFITS s GRUSS i. m. 12.


Uo. 13.
Uo. 14.
BAKKER, Bas s Christopher KLINGEN: How Emerging Europe Came Through the 2008/2009
Crisis. Washington DC, IMF, 2012. 114.
VISVIZI i. m. 16-17.
CHRYSOLORAS i. m. 3.

Heller-Evkonyv-2014.indb 117

2014.05.22. 6:24:41

118

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

eurt, azaz a GDP 113 szzalkt. A kt bejelentsre gyorsan reagltak a hitelminst


intzetek is, s az orszgot bvli kategriba soroltk.62 Mivel Grgorszg nem jutott finanszrozshoz a piacokrl, 2010 mjusban egy nemzetkzi mentcsomagot volt
knytelen elfogadni.
4. A mentcsomagok trgyalsa
Eltr gazdasgi rendszerk ellenre 20092010-ben mind Lettorszg mind pedig
Grgorszg nemzetkzi kimentsre szorult. A csomag feltteleirl a Trojkval (Eurpai Bizottsg, Eurpai Kzponti Bank, IMF) kellett megegyeznik, mely komoly megszortsokat ignyelt. A trgyalsok mgtti folyamatok megrtse a msodik rszben
bemutatott elmlet alapjn kzelebb vihet minket annak megrtshez, hogy mirt jtt
ltre egy megszort spirl Grgorszgban, s hogyan kerltk el ugyanezt a lettek.
4.1. Lettorszg
A lett mentcsomag sszelltsnak a szoksosnl jval tbb szerepl lt az asztalnl.
Az IMF s az Eurpai Bizottsg kpviseli mellett rszt vettek a skandinv orszgok
is, melyek a lett bankrendszerben val 60 szzalkos rszesedsk miatt voltak rdekeltek. A 7,5 millird eurs mentcsomagbl 1,7 millirdot adott az IMF, 3,1 millirdot
az Eurpai Uni s 1,8 millirdot a skandinv orszgok. Emellett Lettorszg ktoldal
klcsnt kapott mg Csehorszgtl, Lengyelorszgtl s sztorszgtl.63
A lettek mentcsomag trgyalsnak kzponti krdse az volt, hogy feladja-e az
orszg az rfolyam szigor rgztst. A lettek ragaszkodtak a rgztshez, melynek
legfontosabb oka az volt, hogy hiteleik 90 szzalka klfldi valutban volt, s belthat idn bell terveztk bevezetni az eurt.64 Annak rdekben, hogy a rgzts fennmaradjon, tisztban voltak azzal, hogy jelents bels lertkelsre lesz szksg, mely
brcskkentst s slyos kltsgvetsi megszortsokat jelentett.
A trgyalsok folyamn az eurpai trgyalpartnerek tmogattk a lett stratgit,
mivel fltek attl, hogy egy esetleges lertkels rgis vlsgot generlt volna. Ezzel
szemben az IMF nem volt meggyzdve arrl, hogy Lettorszg kpes vgrehajtani azt
a mrtk bels lertkelst, mely a rgzts fenntartshoz szksges. A tbbi trgyalpartner tmogatst ltva azonban vgl elfogadtk a lett stratgit, s belementek a
programba lertkels nlkl is.65
62

63
64
65

A vlsg kitrsnek f esemnyeinek sszefoglalja idrendben elrhet: http://www.


britannica.com/EBchecked/topic/1795026/euro-zone-debt-crisis/301861/Timeline-of-keyevents-in-the-European-sovereign-debt-crisis.
ASLUND s DOMBROVSKIS i. m. 4546.
BAKKER s K LINGEN i. m. 115.
Ezt a trgyalsok idejn szmos elemz kritizlta. A vitrl s az IMF ltal kialaktott llspontrl lsd. ROSENBERG, Christoph: Why the IMF Supports the Latvian Currency Peg.

Heller-Evkonyv-2014.indb 118

2014.05.22. 6:24:41

119

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

A program felttelei kztt szerepelt a szigor kltsgvetsi kiigazts, azaz a kltsgvetsi hiny 3 szzalk al kerlse 2011-re (1. tblzat). Ennek rsze volt tbbek
kztt a kzszfra breinek 25 szzalkos azonnali, nominlis cskkentse, s az FA
emelse. Emellett a lett kormny elktelezte magt a kzigazgats s az oktatsi reform
mellett. A trgyalsokon szintn felmerlt az, hogy a lettek feladjk az egykulcsos adt
s az alacsony trsasgi adt, de ebbe a kormny nem ment bele.66
1. tblzat. A mentcsomagok kltsgvetsi egyenlegre vonatkoz felttelei
s teljeslsk Lettorszgban s Grgorszgban67
Lettorszg 2009
Lettorszg 2010
Lettorszg tny
Grgorszg 2010
Grgorszg 2012
Grgorszg tny

2009
5,3
10,0
9,8
13,6
15,8
15,6

2010
5,0
8,5
8,1
8,0
10,6
10,7

2011
3,0
6,0
3,6
7,6
9,3
9,5

2012

2013

2014

3,0
1,3
6,5
7,3
10,0

1,4*
4,9
4,6
3,8*

1,0*
2,6
2,1
2,6*

Megjegyzs: a *-gal jelzett rtkek elrejelzsek.

A mentcsomag sszelltsakor 2009-re 5 szzalkos GDP visszaesssel szmoltak. Ez hamarosan nagyon optimistnak bizonyult, mivel az ves visszaess 18 szzalk lett. Elkerlhetetlenn vlt a mentcsomag feltteleinek jratrgyalsa, s ismt
felmerlt az IMF rszrl a lertkels javaslata.68 Ekkor azonban az Eurpai Uni
tvette a kezdemnyezst, s az IMF-tl fggetlenl folystotta a mentcsomag kvetkez rszlett tmogatva Lettorszg stratgijt a rgzts fenntartsban. Ezt kveten 2009. jliusban a tbbi hitelez is belegyezett abba, hogy a 3 szzalkos hinyt
egy vvel ksbb teljestse az orszg.69 A haladkot az j lett kormny kihasznlta, s
hatalmas megszortsokat vezetett be tovbbi 20 szzalkos brcskkentst a kzszfrban, nyugdjcskkentst, illetve szmos jvedelemad kivezetst. A megszortsok

66
67

68
69

Economonitor, 2009. janur 6. Elrhet: http://www.economonitor.com/blog/2009/01/whythe-imf-supports-the-latvian-currency-peg/


ASLUND s DOMBROVSKIS i. m. 44.
A tblzat forrsai: EUROPEAN COMMISSION: Memorandum of Understanding between
the European Community and the Republic of Latvia. 2009a. janur 28. Elrhet: http://
ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/pdf/mou_bop_latvia_
en.pdf, EUROPEAN COMMISSION: Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Latvia. 2009b. jlius 13. Elrhet: http://ec.europa.eu/economy_
finance/eu_borrower/balance_of_payments/pdf/mou_add1_bop_latvia_en.pdf
EUROPEAN COMMISSION: The Economic Adjustment Program for Greece. Occasional Papers
No. 61. Brussels: Directorate General for Economic and Financial Affairs, 2010., EUROPEAN
COMMISSION: The Second Economic Adjustment Programme for Greece. Occasional Papers
No. 94. Brussels, Commission of the European Communities Directorate General for Economic and Financial Affairs, 2012a., EUROPEAN COMMISSION (2013) i. m. 180.
ASLUND s DOMBROVSKIS i. m. 85
EUROPEAN COMMISSION (2009b)

Heller-Evkonyv-2014.indb 119

2014.05.22. 6:24:41

120

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

mrtke 2009-ben elrte a GDP 8 szzalkt, s 2010-ben ehhez addott tovbbi 5,4
szzalk majd mg 2,3 szzalk 2011-ben.70
A megszortsoknak ksznheten a lettek a mdostott feltteleket messze tlteljestettk (1. tblzat), s az orszg az Eurpai Uniban a vlsgkezels egyik sikertrtnete lett. A kiigazts sikere utlag is hitelestette a lett trgyalsi stratgit, melyet kezdetben mg az IMF is tl radiklisnak tlt meg. A trtnet lnyege azonban mgis az,
hogy a mentcsomag trgyalsnl hasonl gondolkods partnerek ltek az asztalnl,
mely lehetsget adott egy meggyzsre, s nem knyszerekre alapozott mentcsomag
kidolgozsra.71 A lett trgyalsok sajtossgai leginkbb a grg mentcsomag trgyalsnak tkrben rthetek meg.
4.2. Grgorszg
Grgorszg irnt a trgyalsok kezdettl rendkvl alacsony volt a bizalom. Az orszg rendszeresen meghamistotta a statisztikit, s a vlsg kitrse a feleltlen gazdasgpolitika jogos bntetsnek rzdtt. Angela Merkel mg 2010 februrjban is
tagadta egy grg mentcsomag lehetsgt a nincs-kiments elvre hivatkozva, s arra
sztnztt, hogy az orszg tegyen eleget nemzetkzi ktelezettsgeinek s szerezze
vissza elvesztett hitelessgt.72
Tbb hnapos ttlensg s nvekv pnzpiaci bizonytalansg kzepette 2010 mjusban a Trojka megegyezett egy hrom vre szl 110 millird eurs mentcsomagban.
Az eurzna kormnyai ebbl 80 millirdot, az IMF 30 millirdot biztostott. A csomag felttelei kltsgvetsi konszolidci illetve kiterjedt szerkezeti reformok voltak.73
Br a kltsgvetsi konszolidci mrtke 3 szzalkos hiny 2014-re nem volt
precedens nlkli, kt tnyez szinte lehetetlenn tette a teljestst: a recesszi mrtke Grgorszgban s globlis szinten, illetve a valutalertkels eszkznek hinya
sszehasonlthatatlanul kedveztlenebb feltteleket jelentett a kiigazts szmra mint
ami a hasonl mrtk konszolidcik idejn fennllt.74

70
71

72
73
74

BLANCHARD, GRIFFITS s GRUSS i. m. 18.


A prbeszd s a meggyzs erejt emeli ki a mentcsomag trgyalsainak elemzse sorn
DAHAN, Samuel: Conceptualising the EU/IMF Financial Assistance Process. In: EUROPEAN
COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS: EU Balance-ofPayments Assistance for Latvia: Foundations of Success. Brussels, Commission of the European Communities Directorate General for Economic and Financial Affairs, 2012. 201.
Az Economic Policy Journal tudstsa 2010. februr 28-n. A cikk elrhetsge: http://
www.economicpolicyjournal.com/2010/02/merkel-no-greek-bailout.html.
A rszletes felttelek megtallhatak az Eurpai Bizottsg jelentsben: EUROPEAN COMMISSION (2010)
ARDAGNA, Silvia s Francesco CASELLI: The Political Economy of the Greek Debt Crisis:
A Tale of Two Bailouts. LSE Center for Economic Performance Special Paper No. 25, 2012.
Elrhet: http://personal.lse.ac.uk/casellif/papers/greece.pdf. 78.

Heller-Evkonyv-2014.indb 120

2014.05.22. 6:24:42

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

121

Br Grgorszg jelents kiigaztst, br- s nyugdjcskkentst illetve ademelst hajtott vgre,75 2011-re nyilvnvalv vlt, hogy a program nem sikeres s az orszg nem tud visszatrni a piaci finanszrozshoz. Ennek szmos oka volt. Egyrszt a
2009-es deficit mdostsa 14-rl 16 szzalkra azt jelentette, hogy jval nagyobb kiigaztsra lett szksg, mint amirl a mentcsomag feltteleiben sz volt. Msrszt az
r majd a portugl mentcsomag tartstottk a bizonytalansgot, ami lehetetlenn tette
a piaci finanszrozshoz val visszatrst76. Emellett a korbbnl vrt nagyobb visszaess is hozzjrult ahhoz, hogy az orszg elvtette a deficitclt. Ez jelents rszben a
kiigazts sszettelbl addott br Grgorszgnak komoly szerkezeti problmi
vannak a tlzott llami beavatkozs miatt, a vlsgkezel lpsek elssorban bevtelek
nvelsre s az adelkerls elleni harcra koncentrltak, melyek tovbb romboltk
az zleti krnyezetet.77 Ekzben a privatizci, mely egy kzenfekv bevtel-, illetve
hatkonysgnvel eszkz teljesen httrbe szorult.78
A kimentst s a megszortsokat kveten a grg gazdasg egyre zsugorodott
(5. bra), ami a konszolidcit mg fjdalmasabb tette. A piaci bizalmatlansg fennmaradsa azt jelentette, hogy a piacok nem hittk el, hogy az orszg fizetni tudja az
adssgait, s gy valban nem is tudta fizetni. Nmetorszg ragaszkodsa a magnszektor bevonshoz a vlsgkezels sorn a befektetket mg vatosabb tette.79
Br az, hogy Grgorszg egy jabb mentcsomagra szorul mr 2011 elejn nyilvnvalv vlt, az j megllapods csupn 2012. februrban lett alrva. A partnerek
kztti bizalmatlansg a ksedelem egyrtelm oknak tekinthet. Grgorszg idelis
bnbak volt. A populista gazdasgpolitika gyakorlata s a rendszeres statisztikai manipulci mellett az orszg jelentsen meghaladta az els kt vben a mentcsomag
felttell szabott kltsgvetsi hinyclt (1. tblzat). Emellett Nmetorszggal val
kapcsolatban eluralkodott a klcsns neheztels rzse. Mg a grgk a nmeteket
okoltk a slyos megszortsokrt, a nmetek azt nehezmnyeztk, hogy a grgk
folyamatosan tiltakoznak s a felttelek jratrgyalst kvetelik, mg nekik kell fizetnik a vlsgkezels kltsgeit.80 Egy 2012 janurjban ksztett krdves felmrs
tanulsgai szerint csupn az 5000 nmet vlaszol 30 szzalka tmogatott vltozatlan
vagy nagyobb arny rszvtelt az eurpai vlsgkezelsben.81
75

76
77
78
79
80

81

Az intzkedsek kztt emlthet az FA s jvedki adk emelse, az llami beruhzsok


cskkentse, a 13. s 14. havi brekre fels plafon bevezetse illetve a nyugdj korhatr emelse. Lsd. MONASTIRIOTIS, Vassilis: A Very Greek Crisis. Intereconomics, 2013, 48(1). 56.
ARDAGNA s CASELLI i. m. 21.
VISVIZI i. m. 2930.
Uo. 33.
ARDAGNA s CASELLI i. m. 22.
A mentcsomagok trgyalsnak fogadtatsrl a kt orszgban lsd. a Guardian 2011. jnius 11-i cikkt: http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/21/german-media-bild-greecebailout-resentment.
BECHTEl, Michael M., Jens HAINMUELLER s Yotam MARGALIT: Sharing the Pain: Explaining
Public Opinion Towards International Financial Bailouts? MIT Political Science Department Research Paper No. 5, 2012. Elrhet: http://ssrn.com/abstract=2032147

Heller-Evkonyv-2014.indb 121

2014.05.22. 6:24:42

122

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

A msodik mentcsomag alrsa eltt a bizalom tovbbi erzija volt megfigyelhet a trgyalpartnerek kztt. A fjdalmas kiigazts Grgorszgban jelents tiltakozsokhoz vezetett. Hazai politikai rdekek miatt a miniszterelnk, George Papandreou
npszavazst hirdetett meg az j mentcsomag feltteleirl, melynek rvn az ellenzkben lev ND-vel prblta megosztani a megszortsok politikai kltsgeit. Az EU vezetinek nyomsra azonban a npszavazst trlni kellett, s Papandreou lemondott.
Helyette az EKB korbbi elnkhelyettese, Loukas Papdemos lett a miniszterelnk, aki
egy nagykoalci ln prblta a megllapodst vgrehajtani a kvetkez vlasztsokig,
2012 mjusig.
A 130 millird eur nagysg msodik mentcsomag vgl 2012 februrjban kerlt alrsra. Ugyanekkor sor kerlt a magnszektor bevonsra is, ami alapveten a
grg llamadssg 53,5 szzalkos lerst jelentette. A csomag felttelei mg az elsnl is szigorbbak voltak, s 2014-re egy 4,5 szzalkos elsdleges tbbletet rtak el a
kltsgvetsben illetve az llamadssg 120 szzalk al cskkentst 2020-ra82. A kvnt konszolidci nagysga pldtlan volt az elmlt 40 v OECD-beli konszolidcijhoz kpest83. A szerkezeti reformok felttelei is jelentsen szigorodtak, s rendkvl
rszletezett intzkedsek lettek elrva a kzszektor mkdse, a munka- termk- s
pnzgyi piacok szablyozsa illetve az igazsgszolgltats reformja tern84.
A mentcsomag a vlasztsi kampny idejn lett alrva, melynek sorn a legfbb
ellenzki prt, a SYRIZIA a megllapods mdostst kvetelte. A kormnyalakts
nehzsgt jelezte, hogy a mjusi vlaszts utn senki nem tudott tbbsgi kormnyt
kialaktani, ezrt a vlaszts megismtlsre lett szksg jniusban. Ezt kveten az
eur-prti prtoknak (ND, PASOK, Demokratikus Baloldal) nagy nehezen sikerlt
kormnyt alaktaniuk, m a vlasztknak kldtt els zenet a foglalkoztatsi felttelek jratrgyalsnak grete volt.85
Ebben a helyzetben a Trojka egy rendkvl kemny trgyalsi pozcit vett fel, s
komoly lpseket kvetelt annak rdekben, hogy a programot tovbbra is finanszrozzk. A kormnyzati brek, nyugdjak s szocilis transzferek cskkentse immr elkerlhetetlenn vlt. 2012. novemberre Grgorszg mr tl is teljestette a feltteleket.86
Cserbe a Trojka kt vvel, 2016-ra meghosszabbtotta a deficit 3 szzalk al cskkentsnek hatridejt. Emellett jelentsen knnytette a hitel feltteleit, mely kzel 40 millird eurnyi megtakartst jelentett Grgorszgnak, br senki nem merte a lpseket
82
83
84

85
86

EUROPEAN COMMISSION (2012a) i. m. 16.


ARDAGNA s CASELLI
Maga a felttelek mennyisge is megdbbent mg az els csomag dokumentcija 90
oldal (EUROPEAN COMMISSION 2010), a msodik csomag lersa 185 oldal (EUROPEAN COMMISSION 2012). A felttelek kz tartozott a minimlbr 22 szzalkos cskkentse, a brmegllapodsok rendszernek teljes decentralizcijas 2015-re 150 000 f elbocstsa a
kzszfrbl. Grgorszg emellett egy ambcizus privatizcis programot is meghirdetett
50 millird eur rtkben.
Lsd. a BBC tudstst: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18564266.
EUROPEAN COMMISSION: The Second Economic Adjustment Programme for Greece First Review. Occasional Papers No. 123. Brussels: Directorate General for Economic and Financial
Affairs, 2012b. 23.

Heller-Evkonyv-2014.indb 122

2014.05.22. 6:24:42

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

123

harmadik mentcsomagnak nevezni.87 A knnytsnek felttele volt egy kzp-tv


kltsgvetsi program elfogadsa. Ez egy jabb 13,4 millird eurs megszortsnak felelt meg, aminek nagy rsze (11,25 millird) a kiadsi oldalt terhelte.88
Az egymst kvet grg mentcsomagok trgyalsnak bemutatsa rvn jl ltszik a bizalom hinynak jelentsge. A kezdeti idszakban a grg vlsgot a korbbi
idszak tlkltekezsrt s a statisztikai manipulcirt elszenvedett mlt bntetsknt rtelmeztk. A korbbi bnkrt val megfizettets gondolata a mentcsomagok
trgyalsnak egyik kiindulpontja volt. Az els mentcsomag sikertelensge, a clok
folyamatos elvtse s a felttelek megkerlsre trtn prblkozsok tovbb nveltk az orszggal szembeni bizalmatlansgot s ebben a helyzetben a kls krlmnyek jelentette nehzsgek csekly figyelmet kaptak. Az eluralkod bizalmatlansg a
kvetkez mentcsomag feltteleinek mg nagyobb szigorsgban tkrzdtt. Ezen
folyamatok kvetkezmnyeknt Grgorszg az elmlt vtizedek legnagyobb mrtk
konszolidcijt hajtotta vgre anlkl, hogy ez hozzjrult volna a hitelessgnek javulshoz.
5. Kzvlemny s megszortsok
A kt orszg vlsgkezelsrl szl trgyalsok jl megrthetek a kzvlemny megszortsokhoz kapcsold nzetei alapjn. Ezzel kapcsolatosan fontos leszgezni azt,
hogy a klnbsg nem a gazdasgi helyzet eltr megtlsbl fakad. Mint a 2. bra
mutatja, a lett s a grg kzvlemny 2009 s 2011 kztt nagyon hasonlan tlte meg
orszga gazdasgi helyzett 90 szzalkos tbbsgben voltak azok, akik rossznak
lttk. A klnbsg 2012-tl nvekedett meg, azaz mr a vlsgkezels eredmnyeit
tkrzte.
Grgorszg s Lettorszg szintn nem klnbzik abban, hogy a mentcsomagok
trgyalst s vgrehajtst komoly politikai bizonytalansg mellett kellett vgrehajtani. Lettorszgban a vlsg mr 2007 vgn megkezddtt, s ugyanebben az idpontban az akkori miniszterelnk, Aigar Kalvitis belebukott abba, hogy le akarta vltani
a korrupciellenes hivatal vezetjt. Ezt kveten kerlt hatalomra Ivars Godmanis,
aki az nll Lettorszg els miniszterelnkeknt komoly hitelesggel rendelkezett.89
A vlsg kezelst azonban ksve kezdte meg, s mg 2008 szn is hatalmas ellenlls fogadta a kltsgvetsi megszortsokkal kapcsolatos terveket.90 Ahogy azonban a
gazdasgi sszeomls nyilvnvalv vlt, a valuta rgztsnek fenntartsa miatt egyre
nagyobb volt a kltsgvetsi megszortsokat kvetelk tbora. A 2009-es kltsgvetst
az ellenzk amiatt kritizlta, mert nem tartalmazott elg kiigaztst, s egyes rdek87
88
89
90

A csomag rszleteirl lsd. a Eurogroup nyilatkozatt: http://www.consilium.europa.eu/


uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/133857.pdf
EUROPEAN COMMISSION (2012b) i. m. 30.
ASLUND s DOMBROVSKIS i. m. 3334.
Uo. 36

Heller-Evkonyv-2014.indb 123

2014.05.22. 6:24:42

124

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

2. bra. A hazai gazdasgi helyzet megtlse 20092013 (% rossz)


120
100
80
60
40
20
0
2009

2010

Grgorszg

2011
Lettorszg

2012

2013

EU-27

Forrs: Eurobarometer felmrsek (Nos. 72, 74, 75, 77, 79)


Elrhet: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm

csoportokat vdeni prblt a megszortsok hatstl.91 2009. janurban az ellenzk


elrte az j vlsztsok kirst, melyet meg is nyertek, s Valdis Dombrovskis vezetsvel j kormny alakult. Hatalomra kerlse utn rendkvli kltsgvetsi stabilizcit
hajtott vgre, melynek rvn sikerlt teljesteni a mdostott mentcsomag feltteleit.
A szigor megszortsok azonban nem eredmnyeztek npszersg-vesztst, s 2010.
oktberben Dombrovsis-t jravlasztottk a korbbinl is nagyobb tbbsggel. Az ellenzk megszorts-ellenes kampnya megbukott.92
Grgorszgban ekzben trtnelmi lptk vltozsok mentek vgbe a prtrendszerben. Br a 2009-es vlasztsok, melyet a PASOK nyert, mg nem tkrztk a
vlsgot, a 2012-es vlaszts mr egyrtelmen igen.93 Az orszgban az sszes hagyomnyos prt vesztett erejbl, s a szlssgek megersdsnek lehettnk tani.
A PASOK, melyet a vlasztk a vlsg f elidzjnek tartottak, csupn a szavazatok
13,2 szzalkt szerezte meg a 2009-es 44 szzalkos eredmnyhez kpest. Ezzel a
parlamentben 160 helykbl 116-ot elvesztettek. A vlasztsokat kis klnbsggel az
ND nyerte meg 18,85 szzalkkal, m ez az eredmny is bven alatta maradt a 2009-es
33 szzalknak. A radiklis baloldali SYRIZIA s a szlsjobb-oldali Arany Hajnal,
91
92
93

Uo. 38, 40.


Uo. 97.
A vlasztsi eredmnyek elrhetek: http://www.electionresources.org/

Heller-Evkonyv-2014.indb 124

2014.05.22. 6:24:42

125

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

3. bra. Demokrcival val elgedettsg


Lettorszgban s Grgorszgban 20062012
70
Demokrcival val
elgedettsg
Lettorszgban

60
50

EU demokrcival
val elgedettsg
Lettorszgban

40

Demokrcival val
elgedettsg
Grgorszgban

30
20

EU demokrcival
val elgedettsg
Grgorszgban

10
0

2006

2007

2009

2010

2011

2012

Forrs: Eurobarometer felmrsek (No. 65, 68, 72, 73, 76, 78 ).


Elrhet: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm

melyek elleneztk a mentcsomag vrehajtst a szavazatok 16,8 illetve 7 szzalkt


kaptk. Br a jniusi vlasztsok utni a kiments-prti prtoknak sikerlt kormnyt
alaktaniuk, a vlasztsok tisztn mutattk a trsadalom kibrndultsgt s a megszortsok ellenzst.
A kt trsadalom eltr hozzllst a megszortsokhoz jl mutatja a demokrcival val elgedettsg mutatinak alakulsa is, mely a rendszerszint bizalom egyik
fontos mutatja (3. bra). Mg a vlsg eltt az EU demokrcival val elgedettsgk
hasonl szinten llt, a mentcsomaggal kapcsolatos trgyalsok sorn ez Grgorszgban lezuhant, mg Lettorszg esetn stabil maradt a mentcsomag szigor felttelei
nem erodltk az EU hitelessgt. A nemzeti szint demokrcival val elgedettsg
Grgorszgban a vlsg eltt jval magasabb volt mint Lettorszgban, azaz a populista politika messzemenen npszer volt. A vlsg utn azonban ez a tmogats sszeomlott, melyet a szlssges prtok ersdse is illusztrl. Ekzben Lettorszgban a
szigor vlsgkezels a vlsg hatsra bekvetkez cskkenst teljes mrtkben kompenzlni volt kpes.
A kt eset jl mutatja, hogy nmagban a megszortsok nem eredmnyeznek npszersg-vesztst. Ez termszetesen nem jelenti azt, hogy a letthez hasonl gazdasgpolitika Grgorszgban npszer lett volna. m rmutat arra, hogy a kzvlemny
tmogat hozzllsa megkerlhetetlen a sikeres vlsgkezelshez. Ebben a tmogatsban pedig dntnek tekinthet a kollektv emlkezet szerepe mg Lettorszgban a
neoliberlis megoldsok a nemzeti identits rszv vltak, Grgorszgban tbb vtizedes rksge van a gondoskod llam koncepcijnak. Mg a hitelezs elrhetsge
idejn ez a klnbsg nem jelentkezett egyrtelmen a nvekedsi teljestmnyben, vlsg idejn jelentsge felnagytdott.

Heller-Evkonyv-2014.indb 125

2014.05.22. 6:24:42

126

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

6. Piaci reakcik
A Trojkval val kapcsolatok illetve a kzvlemny befolysolja a piaci megtlst is.
A 4. bra havi adatokat mutat a 10-ves kormnyzati ktvnyekre.
4. bra. 10-ves lejrat kormnyzati ktvnyek kamatszintje 20082013
(havi adatok)
35,00
30,00

Grgorszg

25,00

Lettorszg

20,00
15,00
10,00
5,00

2013-01

2013-04

2012-07

2012-10

2012-01

2012-04

2011-07

2011-10

2011-04

2010-10

2011-01

2010-04

2010-07

2009-10

2010-01

2009-04

2009-07

2008-10

2009-01

2008-04

2008-07

2008-01

0,00

Forrs: ECB Statistical Data Warehouse

Mint a 4. brn lthat, 2008. oktberig csekly klnbsg volt a kt orszg kamatszintje kztt. A lett vlsg kitrse 2008 szn a lett kamatok nvekedshez vezetetett, cskkens csak 2010 elejn, a vlsgkezels vgrehajtsa utn kezddtt meg.
A sikerek lttn, melyet az eur-vezeti csatlakozs jvhagysa is megerstett, a kamatok jval a vlsg eltti szintre cskkentek. Grgorszg ehhez kpest nagyon eltr
plyt jrt be. A 2010. mjusi mentcsomag ellenre kamatszintje folyamatosan ntt,
jval magasabbra, mint Lettorszg a vlsg idejn. A mentcsomag jratrgyalsa, s
az elmlt vtizedek legkemnyebb megszortsa94 ellenre azonban kamatszintje mg
2013 elejn is majdnem ktszerese a vlsgot megelz idszaknak. A knyszer hatsra vgrehajtott kiigazts teht nmagban nem volt kpes elidzni a piaci bizalmat.
A piacok eltr megtlse jelentsen befolysolta a vlsgkezels kimenetelt is.

94

Grgorszg strukturlis egyenlegt 17,5 szzalkkal javtotta 2009 s 2013 kztt, ami
messze a legnagyobb kiigazts a fejlett vilgban. Messze lemaradva msodik s harmadik
kveti Izland s rorszg 5,6 szzalkos javulssal. IMF: Fiscal Monitor October 2012
Taking Stock: A Progress Report on Fiscal Adjustment. Washington, IMF, 2012 8.

Heller-Evkonyv-2014.indb 126

2014.05.22. 6:24:42

127

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

7. A vlsgkezels kimenetele
A lertak alapjn a vlsgkezelsben a kvetkez dinamikt lthatjuk. Klnbz okokbl mind Grgorszg mind pedig Lettorszg slyos pnzgyi vlsgba kerlt. Mindketten hatalmas kiigaztst hajtottak vgre, melynek sorn Grgorszg kzel 50 millird eurnyi rtkben hajtott vgre kltsgvetsi kiigaztst 2010 s 2012 kztt, s
tovbbi 15 millirdot tervez 2015-ig. A 2010-es GDP-hez mrve a kiigazts elri a GDP
30 szzalkt.95 A kltsgvetsi kiigazts nagysgrendje Lettorszgban 2008 s 2011
kztt a GDP 15 szzalkra tehet, melynek legnagyobb rszt 2009-ben hajtottk
vgre.96 Br mindkt orszg hatalmas kiigaztst hajtott vgre, a nvekedsre gyakorolt
hats ersen eltr a kt orszgban.
5. bra. GDP elrejelzsek s tnyek Grgorszgban 20072013
6

2008

4
2009
2
2010

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-2

2014
2011

-4
2012
-6
-8

2013

Adatok: IMF s az Eurpai Bizottsg elrejelzsei 20072013.

Az 5. s 6. bra a vrakozsok s a megvalsuls kztti eltrseket mutatja. A kt


orszg kztti klnbsg szembetn. A grg elrejelzsek renszeresen tlzottan optimistnak bizonyultak, mg Lettorszgban jellemz a clok s a kimentek kztti megfelels. Tekintve, hogy a kt orszg egymssal szinte prhuzamosan valstott meg kiigaztst, a nemzetkzi krlmnyek ezeket a klnbsgeket nem indokolhatjk.
A cloktl val jelents eltrsek Grgorszg kapcsn komoly krdseket vetnek
fel a program tervezse kapcsn. Ezt a krdst vizsglja az IMF zrjelentse is, mely
arra jut, hogy jelentsen albecsltk a kltsgvetsi multipliktort illetve nem kvet95
96

MONASTIRIOTIS i. m. 5.
COMITE, Francesco, Gabriele GUIDICE, Jlia LENDVAI s Ingrid TOMING: Fiscal consolidation
in the midst of the crisis. In: EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC
AND FINANCIAL A FFAIRS: EU Balance-of-Payments Assistance for Latvia: Foundations of
Success. Brussels, Commission of the European Communities Directorate General for Economic and Financial Affairs, 2012. 77.

Heller-Evkonyv-2014.indb 127

2014.05.22. 6:24:42

128

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

kezett be a magnszektor beruhzsainak nvekedse, melyet a szerkezeti reformoktl


vrtak. A jelents visszautastja azt a lehetsget, hogy egy fokozatosabb kiigaztsi
plya jobb eredmnyekhez vezetett volna mondvn, hogy ez tovbbi finanszrozst ignyelt volna, ami politikailag nem volt lehetsges.97
6. bra. GDP elrejelzsek s tnyek Lettorszgban 20072013
15
2008
10
2009

2010

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-5
-10

2014
2011

2012

-15
2013
-20

Adatok: IMF s az Eurpai Bizottsg elrejelzsei 20072013.

Amikor a grg esetet sszehasonltjuk Lettorszggal, akkor tovbbi okokat is sejthetnk a kt orszg kztti klnbsgek kialakulsa mgtt. A program melletti bels
elktelezds, a helyi tuds jelenlte s felhasznlsa felteheten erteljesen hozzjrult a jobb lett teljestmnyhez. Ezzel szemben a grgkkel kapcsolatos bizalmatlansg ppen a statisztikai manipulcikbl addott, mely azt is jelentette, hogy az
orszgrl jval kevesebb megbzhat informci llt rendelkezsre mint az lett esetben.
Ezek a klnbsgek a kiindulskor a vlsg sorn felersdtek s j, illetve rossz krk kialakulshoz vezettek. Mg Lettorszgban a clok s a megvalsuls kztt szoros kapcsolat volt, mely nvelte az orszg irnti bizalmat, a clok rendszeres elvtse
Grgorszgban teljesen alsta a vlsgkezelst mg akkor is, amikor mr hatalmas
erfesztseket tettek. A mentcsomagok trgyalsai sorn az eurznbl val kilps
vgig fennllt lehetsgknt, mely magval hozta a piacokrl val kizrst s a bettek
kiramlst a bankokbl.

97

IMF: Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2010 Stand-By Agreement. IMF Country Report No. 13/156, 2013. 2022.

Heller-Evkonyv-2014.indb 128

2014.05.22. 6:24:42

Gyrffy Dra: Vlsgkezels Grgorszgban s Lettorszgban

129

8. Kvetkeztetsek
Grgorszg s Lettorszg esete azt illusztrlja, hogy a bizalom, illetve annak hinya
hogyan jtszik szerepet a megszort spirlok kialakulsban. A kt orszgban sem a
kiigazts mrtke sem pedig a kvetkezmnyei nem tekinthetek fggetlen vltoznak mindkettt meghatrozta a kormnyzat viszonynak minsge a Trojkval, a
lakossggal s a piacokkal. A bizalom hinya magyarzatot nyjt arra a paradoxonra,
hogy Grgorszg br hatalmas mrtk konszolidcit vitt vghez, nem volt kpes
visszatrni a piaci finanszrozshoz. Ezzel szemben Lettorszg nmileg visszafogottabb megszortsokkal is jelents elismerst aratott s sikeresen kerlte el az nerst
megszort spirlt, mely Grgoszgban kifejldtt.
A bizalom azonban szintn nem fggetlen vltoz s jl lthat a kapcsolat a trsadalmi attitdkkel. A neoliberlis gazdasgpolitika s a nemzeti identits sszefondsa hiteless tette a lett kormnyzat elktelezettsgt a szigor kiigaztsrl. A nagyobb
hitelessg rvn kpesek voltak a grgknl kisebb erfesztssel jobb eredmnyt elrni.
A tanulmnybl add legfontosabb kvetkeztets, hogy a kltsgvetsi megszortsok nem tekinthetek fggetlen vltoznak, s alakulsukat meghatroz mdon
befolysoljk a trsadalom attitdjei. Ebbl addan elmondhat, hogy az llami gondoskodst gr populista gazdasgpolitika tbbszrsen is megbosszulja magt: az
adssg felhalmozsa mellett a trsadalmi vrakozsok torztsval ellehetetlenti a
vlsgkezels eredmnyessgt is. ppen ezrt a hiteles intzmnyrendszer kialaktsa
s a legitimits populista lpsek helyett j kormnyzsra val alapozsa a feltrekv
orszgok szmra megkerlhetetlen feladat mind a vlsgok mind pedig a megszort
spirlok kialakulsnak megelzsben.

Heller-Evkonyv-2014.indb 129

2014.05.22. 6:24:42

Heller-Evkonyv-2014.indb 130

2014.05.22. 6:24:42

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

131

LESZ-E PNZ FEJLESZTSRE?


A PNZGYI STABILIZCIS PROGRAMOK
AZ EURPAI UNIS ADSSGMENEDZSELSBEN,
KLNS TEKINTETTEL NMETORSZGRA1
Krsi Istvn2
Bevezets
A legutbbi, 2008-ban kezddtt s hatsaiban mig le nem zrult pnzgyi vlsg
egyttal a vilggazdasg, a nemzetkzi pnzgyi intzmnyrendszer, a gazdasgi-pnzgyi mkdsi mechanizmusok s a gazdasgpolitikai eszkztr alkalmazsnak vlsga is, a gazdasgi-pnzgyi szereplk slyos etikai felelssgvel egytt.
Azta kiderlt, hogy a vlsgproblmk a vlsg utn is fennmaradtak s kezelsk
hossz tv, nehz feladatokat r a gazdasgi struktrk befolysolira, a gazdasgpolitikkra s a trsadalmi szereplkre egyarnt.
A dnten hitelfelvtelekre alapozott, adssgnvels rn megvalstott gazdasgi
nvekeds korszaka j idre lezrult, illetve tarthatatlann vlt. A pnzgyi konszolidci kerlt eltrbe, s ez behatrolja a fejlesztssztnzs forrsait. A gazdasgban a
relszfra s a pnzgyi szfra drasztikusan felborult egyenslynak megteremtse,
azaz a belthat idtvban az egyenslyhinyok cskkentse elkerlhetetlen feladatt
vlt az Eurpai Uni egszben, mg a legfejlettebb, st a fizetsimrleg-tbblettel rendelkez orszgokban is. Ez az llamhztarts egyenslynak megteremtsvel s fenntartsval kapcsolatos kltsgvetsi intzkedseket helyezi eltrbe.
A pnzgyi egyenslyhinyok cskkentsnek cljval egytt eltrbe kell helyezni
a fejlesztspolitikt s annak finanszrozst, mert az EU-orszgok, kztk Magyarorszg konszolidcija s elretrse csak gy biztosthat. Nyilvnval ugyanakkor,
hogy jelenleg a kltsgvetsi hiny alacsonyan tartsa s az adssgteher cskkentse
a legfbb t arra, hogy a nvekedsi bevtelek tbblete mellett tbb finanszrozsi forrs keletkezzen a fejlesztspolitika finanszrozsra. Az adssgmenedzsels ebbl a
szempontbl rendkvli jelentsg. Az adssgmenedzsels a stabilitsi programok
szempontjbl a kvetkezkben az e tren legsikeresebb nmet tapasztalatokat s az
Eurpai Kzponti Bank stabilitsi csomagterveit elemzem.
1. Az Eurpai Kzponti Bank stabilitsi csomagjai s Nmetorszg szerepe
az eurpai adssgmenedzselsben
Nmetorszg az eurpai adssgkezelsben kulcsszerepet jtszik. Az EU-ban jtszott
legnagyobb finanszrozi szerepe a brsszeli kltsgvetshez val hozzjrulsban el1
2

A tanulmny a Pzmny Pter Katolikus Egyetem TMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002.


sz. projektje (A tudomnyos kutatsok kibontakoztatsa a PPKE-n) keretben jelent meg.
a kzgazdasg-tudomny kandidtusa, egyetemi docens, PPKE

Heller-Evkonyv-2014.indb 131

2014.05.22. 6:24:42

132

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

trpl a klnbz tmogatsi programokban val rszvtele, a pnzgyi mentcsomagokhoz, hitelnyjtshoz s garanciavllalshoz trtn hozzjrulshoz kpest.
Az EU kltsgvetshez val nett befizeti hozzjrulsa 2011-ben 12,14 Mrd eur
volt. A Nmetorszgbl az EU kltsgvetsbe trtn befizetsek 23,77 Mrd eurt tettek ki, az EU-bl Nmetorszgba rkez transzferek 11,83 Mrd eurt rtek el. Ebbl az
igazgatsi kiadsokat levonva (193,4 milli eur) a nmet befizetsi tbblet az emltett,
tbb mint 12 Mrd eurnyi hozzjrulst jelent.3
A kvetkezkben ttekintjk az EU legfontosabb pnzgyi stabilizlsi alapjait s
az azokkal kapcsolatos nmet koncepcikat s szerepvllalst. Ezek 100 Mrd eurn
felli nagysgrendje jl rzkelteti, hogy a nmet pnzgyi szerepvllals kiemelked
mret s jelentsg. A nmet belfldi pnzgyek elemzsbl kiderlt, hogy Nmetorszg pnzgyi erejt a bels stabilizci lekti, gy nem ptllagos pnzt kvn
pumplni a kzs projektumokba, hanem elssorban sajt stabilitsi koncepcijt, stratgijt, politikjt s eszkzrendszert kvnja partnereivel elfogadtatni.
Az Eurpai Pnzgyi Stabilitsi Eszkzt (EFSF European Financial Stability
Facility)4 2010 jniusban nmetfrancia kzs koncepci nyomn hoztk ltre.
Az EFSF f cljt abban hatroztk meg, hogy az egsz eur valutavezet pnzgyi
stabilitst biztostsa. Ez az alap tulajdonkppen vderny funkcit hivatott betlteni. Az eurvezeti orszgok 780 Mrd eurs garancialapot hoztak ltre, amely 440 Mrd
eurs hitelezsi kapacitssal rendelkezik. Az EFSF ltrehozshoz Nmetorszgban
egy n. Stabilizcis Mechanizmus-trvnyt (Stabilisierungsmechanismusgesetz) kellett elfogadni, amely ellen tudsok, menedzserek s egy politikus is keresetet nyjtottak
be a nmet Alkotmnybrsghoz, abbl a clbl, hogy az EU ne vlhasson garancias transzferkzssgg. Az Alkotmnybrsg gy dnttt, hogy a garanciavllals
mrete nem lpte tl azt a hatrt, amelynek nyomn a Szvetsgi Gylsnek az llamhztartssal kapcsolatos dntsi jogkre csorbult volna. Ugyanakkor leszgezte, hogy
minden tovbbi mentcsomaghoz a Szvetsgi Gyls kltsgvetsi bizottsgnak
hozzjrulsa szksges.
Az EFSF a tkepiacon vehet fel hiteleket, amelyekre az eurvezeti tagorszgok
kvtjuk arnyban garancit vllalnak. A tagorszgok kvtja 50 szzalkban a npessg szmval, 50 szzalkban GDP-jkkel arnyos. Nmetorszg rszesedse 28 szzalk, ami 123,2 Mrd eurt jelent. Felttlenl szksges helyzetben a Szvetsgi Gyls kltsgvetsi bizottsgnak jvhagysval a Nmetorszg ltal garantlt sszeg 20
szzalkkal nvelhet; 148 Mrd eurra. A nmetfrancia javaslat nyomn elfogadott
konstrukci szerint a felvett hitelekre nem csak teljes sszeggel, hanem 120 szzalkosan garancit nyjtanak. Ez azt jelenti, hogy a rsztvevk kvtjuk felett szksg
esetn mg 20 szzalkos tbbletgarancit vllalnak. Ennek a tlbiztostott konstrukcinak ksznheten a nemzetkzi hitelminstktl az EFSF a legjobb, AAA minstst
3

http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_de.cfm Az Eurostat ltal kln kimutatott


nett befizetsi pozci ennl kisebb (kb. 10 Mrd eur), aminek az a magyarzata, hogy a
nemzetllami befizetsek egy rszt az EU-kltsgvets sajt bevteli forrsknt tartja nyilvn.
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm

Heller-Evkonyv-2014.indb 132

2014.05.22. 6:24:43

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

133

kapta. A tagllamok az IMF-tagsguk rvn ottani rszesedskkel is rszt vesznek a


finanszrozsi akcikban. Az EFSF-nek nyjtott tagllami garancit akkor kell teljesteni, ha az EFSF nem tudn visszafizetni az ltala felvett hiteleket. Ez akkor trtnhetne meg, ha egy tagorszg csdbe jutna s nem fizetne. A mentcsomagok rvn a
hitellavina tovbbgrgetse folyik. A mncheni IFO Gazdasgkutat Intzet szmtsai
szerint Grgorszg csdje Nmetorszg szmra 82 Mrd eurs teherttelt jelentene, ha
egyttal rgtn az eurznbl is kilp. Ha az utbbi nem trtnik meg, mivel jogilag
nem automatikus, akkor mg nagyobb; 89 Mrd eurs nmet vesztesg keletkezne.5
Az EFSF pnzgyi csomagjaibl eddig t orszg rszeslt: Grgorszg, rorszg,
Portuglia, Spanyolorszg s Ciprus. Hatodikknt Szlovnia is mentcsomagot ignyelt, amit az EU-Bizottsg 2012 jniusban kiltsba helyezett.
A Nmet Szvetsgi Bank (Deutsche Bundesbank) 2011 szeptemberben hivatalos
llsfoglalst tett kzz arrl, hogy az EFSF eszkztrnak kibvtsvel tovbbi nagy
lps trtnt a kzssgi felelssg kiterjesztse fel s a tkepiaci fegyelem cskkentse irnyba, anlkl, hogy cserbe a nemzeti pnzgyi politikk fltti ellenrzsi s
befolysolsi lehetsget rezheten megerstettk volna.
A 20112012-es pnzgyi stabilizlsi koncepcik a Stabilitsi s Nvekedsi Paktum konkretizlsra s megvalstsnak hatkonyabb biztostsra irnyulnak. Ez a
paktum elirnyozta, hogy kzptvon kiegyenslyozott llamhztartst kell elrni s
megerstette, hogy ves szinten be kell tartani a Maastrichti Szerzdsben rgztett
clokat, kztk azt, hogy az llamhztartsi deficit arnya az ves GDP 3 szzalkt
nem haladhatja meg. A paktumban szerepelt azonban egy kivtel: slyos, mlyrehat
recesszi esetben ideiglenesen meg lehet haladni ezt a kszbt.6 Az elmlt vekben
mr az EU-orszgok tlnyom tbbsge ellen indult tlzott deficiteljrs (EDP Excessive deficit procedure). Jelenleg (2012 novemberben) 21 orszg ellen folyik ilyen.
Kztk volt, illetve van Nmetorszg, Hollandia s Franciaorszg is. 2011 mrciusban
nmetfrancia kezdemnyezsre megllapods szletett a tlzott deficiteljrs szigortsrl, amely szerint a bnteteljrst a hatr tllpse esetn automatikusan elindtjk
s az ECOFIN-Tancsnak indokolnia kell, ha nem vezeti be azt. Az eljrs megszntetsrl is a Tancs dnt az adott orszg sszestett pnzgyi helyzetnek megvizsglsa
s mrlegelse utn, ami problematikus, mert szubjektv megtlsre, illetve idhzsra
ad alkalmat. A tlzott deficiteljrs akkor fejezdik be, ha az ECOFIN-Tancs gy tli meg, hogy a tlzott deficitet az rintett orszgok kikszbltk. Nmet s francia
kritikk gyakran hangslyozzk, hogy az ECOFIN-Tancsban azok dntenek, akik maguk is felelsek a helyzetrt. Chirac, korbbi francia elnk a 3 szzalkos deficit-kszb
helyett 4 szzalkot javasolt a pnzgyi mozgstr nvelsre a nvekeds rdekben.
Alliot-Marie, korbbi francia vdelmi miniszter pedig azt javasolta, hogy indokolt eset-

http://www.sueddeutsche.de/geld/rettungsschirm-fuer-den-euro-tickende-zeitbombe1.1080370 s az IFO-Intzet szmtsai alapjn: http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/


policy/Haftungspegel.html
EU-Mkdsi Szerzds, 124. s 126. cikkely

Heller-Evkonyv-2014.indb 133

2014.05.22. 6:24:43

134

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

ben egyes beruhzsi s vdelmi kiadsok ne szmtsanak bele a deficitbe.7 A nmet


pnzgyminisztrium vlemnye szerint biztostani kell, hogy a kltsgvetsi fegyelmet ne csak megkveteljk, hanem meg is valstsk.
A Hatos csomagot (Sixpack) Nmetorszg kiemelten szorgalmazta s az EU dnts-elkszt szakrti (kztk nagy szmban s aktivitssal a nmetek) konkrt
mutatrendszert lltottak ssze a mrhetsg rdekben.8 A Hatos csomag ngy f
intzkedse a Stabilitsi s Nvekedsi Paktum reformjra vonatkozik, kett pedig a
jelzrendszer kialaktsra s alkalmazsra, valamint a korrekcis mechanizmusra.
Tanulsgos ttekinteni a jelztabellaknt sszelltott tz mutatt:9
1. A fizetsi mrleg szaldja a mindenkori utols 3 vben a GDP +6 s -4 szzalka
kztt legyen.
2. A GDP-hez viszonytva az orszgok nett klfldi vagyoni pozcija legfeljebb
35 szzalkkal vltozhat vente.
3. Az exportpiaci rszeseds 5 v alatt legfeljebb a GDP 6 szzalkval cskkenhet.
4. A nominlis fajlagos brkltsgek 3 v alatt legfeljebb 9 szzalkkal nvekedhetnek az eur-vezeten belli s 12 szzalkkal az azon kvli orszgokkal
szemben.
5. A rel effektv-rfolyam meghatrozsa (a harmonizlt fogyaszti rindex alapjn), 35 orszggal szemben kiszmtva trtnik, s annak vltozsa +/ 5 szzalk
lehet az eur-vezeten bell s +/ 11 szzalk azon kvl.
6. A magnszektor adssgllomnya legfeljebb a GDP 160 szzalka legyen.
7. A magnszektor hitelramlst a GDP 15 szzalkra kell korltozni. A magnszektorba beleszmtjk a non-profit trsasgokat, szervezeteket is. Az emltett
kszb a ktelezettsgek llomnya rtknek vltozsra vonatkozik.
8. Az ingatlanrak ves vltozsa legfeljebb 6 szzalkkal lehet magasabb, mint az
Eurostat magnfogyaszti rindexnek vltozsa.
9. Az sszes llamadssg mindig az ves GDP legfeljebb 60 szzalka legyen
(megismtlik a 3. maastrichti kritriumot).
10. 3 v tlagban a munkanlklisgi rta legfeljebb 10 szzalk legyen.10
Az Eur-plusz Egyezmny a versenykpessg nvelsre irnyul csomag, amely
kiegszti az Eurpai Szemesztert s a Hatos-csomagot. Az Eurpai Szemeszter a
nemzeti llamhztartsok tervezst s az Eurpai Stabilitsi Mechanizmust jelenti.
Az utbbiakat az EU-Bizottsg s a Parlament is jvhagytk, gy az Eurpa-jog rszv vltak. Az Eur-plusz viszont csak a rsztvevk egyttes mkdsn alapul, nem
rsze a kzssgi jognak. Ez az egyezmny gazdasgpolitikai koordincit irnyoz el.
A nmet kormny az j egyezmnyt a gazdasgpolitikai koordinci j minsgt biz7
8
9
10

http://www.courrierdesmaires.fr/actualite/europe-des-aides-regionales-suspendues-au-respect-du-pacte-de-stabilite-29140.html
www.euractiv.de/finanzen-und-wachstum/artikel/six-pack-reform
www.eds-destatis-de/de/press,14.02.2012
www.europarl.europa.eu/news/de/hedlines/content20110429FCS18371/html

Heller-Evkonyv-2014.indb 134

2014.05.22. 6:24:43

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

135

tost egyezmnyknt rtkelte.11 Ugyancsak nmet kormnyzati vlemny szerint az


egyezmny slypontjait a versenykpessg nvelst clz nemzetllami intzkedsek
s a kros egyenslyhinyok leptse kpezik. A gazdasgpolitikai koordinci keretben lehetsg nylik olyan restriktv intzkedsek alkalmazsra (pl. az inflcit
kiegyenlt juttatsszmtsi mechanizmusok feladsra), amelyek ronthatjk az elrt
szocilis helyzetet, illetve akadlyozhatjk a nvekedst sszeren serkent nemzetllami dntseket is. Tbb orszg a gazdasgpolitikai nllsg csorbulstl is tart,
amelyet nem kvnatosnak tl. Ezrt Nagy-Britannia, Svdorszg, Csehorszg s Magyarorszg nem csatlakozott az egyezmnyhez.
lesek a vitk az egyezmnnyel kapcsolatban az orszgokon bell is. Nmetorszgban a Nmet Szakszervezeti Szvetsg (DGB Deutscher Gewerkschaftsbund)
a szerzdst a gazdasgi sszertlensg s a szocilis ridegsg paktumnak nevezte.
A kritika trgyszer megfogalmazsait idzzk. Rmutatnak arra, hogy a pnzpiacok
gyors s hatkony szablyozsa, a spekulci lekzdse s az adparadicsomok kiszrtsa nlkl nem lehet megoldani a helyzetet. A vlsggal kzd orszgoknak nvekedsi s nem restrikcis stratgira van szksgk. A pnzpiacok megzabolzsa,
gazdasgi prosperits s igazsgos teherkiegyenlts nlkl egyik vlsg a msikat kveti. A DGB azrt is brlja az Euro-pluszt, hogy a termelkenysgnvelsen alapul
brpolitika leple alatt a munkavllalk krra beavatkozik tarifapartnerek autonmijba s a kialakult brkpzsi alkufolyamatokba. Srelmezik az inflcit kiegyenlt
bremelsi gyakorlat feladst clz trekvseket is.12 A klnbz brlatokat mrlegre tve lthat, hogy Nmetorszgban is az rdektkzsekben slyos krdsknt merl
fel, hogy ki fizesse a vlsgkezels terheit. Az adssgmenedzselsben is alapveten
eltr a megkzelts a stabilitssal a nvekedsrt s a nvekedssel a stabilitsrt irnyzatok hvei kztt. Az elbbit e krdsben is elssorban a nmetek, az utbbit
a francik kpviselik.
Az Eurpai Fisklis Paktum (EFP European Fiscal Pact)13 teljes hivatalos neve s
clja szerint a Gazdasgi s Monetris Uni stabilizlsra, koordincijra s szablyozsra irnyul egyezmny. A fisklis stabilits megteremtse, az llamadssg
leszortsnak stratgija s a fisklis politika koordincijnak tern trtn elrehalads llnak a paktum kzppontjban. A szerzdst tartalmrl 2011 decemberben
egyezett meg 25 orszg, az alrsra 2012 mrciusban kerlt sor. Nagy-Britannia s
Csehorszg nem csatlakozott az egyezmnyhez. Az egyezmnnyel kapcsolatban kezdemnyez szerepet jtszott ezttal is Nmetorszg s annak kidolgozsban is mrtkad szerepet jtszott. A francikkal val egyeztetsek sorn sikerlt kzs llspontot kialaktani, Nagy-Britannia viszont az egyezmny tartalmt nem tudta elfogadni.
A paktum lnyegt az llamadssg hatkony kezelsre irnyul intzkedsek alkotjk: az llamadssggal kapcsolatos krdsekben automatikus eljrsrend, a szankcik
11
12
13

www.bundesregierung.de/Content/DE/2011/04/04
www.dgb.de/themen/++co++d104762e-61f6-11e0-4d9c-00188b4dc422
Rszletes elemzst lsd Karsten Herzmann tanulmnyban, ZJS 2/2012: http://www.zjsonline.com/dat/artikel/2012_2_538.pdf

Heller-Evkonyv-2014.indb 135

2014.05.22. 6:24:43

136

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

szigortsa s az ECOFIN-Tancs dntsi joga, hogy mikor ltja teljestve a megszabott


feltteleket.
A paktumnak tbb j vonst problematikusnak tljk. A Bizottsg orszgonknt
dnthet a kiadsok s az eladsods tolerlt mrtkrl, ami a tbbes mrce eklatns
pldja s az orszgok eltr kezelst teszi lehetv. Elfogadhat viszont, hogy tarts deficit esetn jelenteni kell a Bizottsgnak a deficitcskkents tervt s mdozatt.
A Bizottsg mrlegelsi joga viszont jabb vitkhoz vezethet s Brsszel szubjektven
tlheti meg a tagorszgok programjt, nemegyszer ugyanazon krdsben eltren foglalva llst. Az eladsods nvekedst, a jelents j hitelfelvteleket elre jelenteni
kell s az ves kltsgvetsi terveket a Bizottsghoz be kell nyjtani. A 3 szzalkos
kszbrtket meghalad llamhztartsi deficit esetn eddig is deficiteljrs indult,
de ennek elindtsa ezutn automatikus lesz, kivve, ha a GMU-tagorszgok tbbsge
minstett szavazssal lelltja azt. Ez ismt alkuknak nyit teret. Az eur-vezetben a
bntetsi szankcik is automatikus kvetkezmnyknt lpnek letbe. Ez nem vonatkozik Magyarorszgra az eur-vezetbe trtn belpsnk eltt. Magyarorszg erre
vonatkozan garancit krt s kapott, amit a jelenlegi helyzetben igen fontosnak kell
tartanunk.
Az egyezmnnyel kapcsolatban folyamatosan szmos kritika fogalmazdik meg az
eur-vezeten bell s kvl egyarnt, elvi s gazdasgpolitikai skon is. Nmet s
francia elemzk a kvetkez f brlatokat fogalmazzk meg. Ha nem nvekedsbl s
exportbvtsbl szrmazik a pnzgyi konszolidci, akkor azt az llamok csak elvonsbl, az adterhek s/vagy a jrulkok nvelsvel biztosthatjk. Ennek hatsra
a hztartsok s a vllalatok jvedelme cskkenhet, ami a fogyaszts zsugorodst s a
beruhzsok visszaesst okozhatja.14 Ha a konszolidci restrikci rvn valsul meg,
akkor a nemzetgazdasg sszkereslete is cskkenhet. Ha gyorsan s nagymrtkben
cskkentik az llami kiadsokat az llamhztartsi hiny mrsklsre, emiatt cskken az llami kiadsoktl fgg szektorok jvedelme. A konjunktra romlsa a GDP
visszaessvel jr, ennek hatsra pedig az adssgllomny/GDP-arny jra romlik a
szndkolt javuls helyett. 15
A Fisklis Paktum ltal megclzott tnak a szerzds tartalma szerint egy majdani fisklis unihoz kellene elvezetnie, de ettl a GMU a belthat idben messze van.
A fisklis uniban a rsztvev orszgok kormnyai kzsen dntennek a nemzeti kltsgvetsekrl, ezltal az adkrl s ms befizetsekrl is. A kltsgvetsi dntsek, az
adpolitika eddig s jelenleg is nemzeti hatskrben van s minden orszgban, Nmetorszgban s Franciaorszgban is a szuverenits fontos s rzkeny terlett kpezik.16
Az adpolitikk mindentt a versenykpessg alaktsnak fontos terlett jelentik, az
adgyi sztnzsrl a belthat idben egyetlen rintett orszg sem tud s kvn lemondani. A szocilis elltrendszerek s a munkaer-piaci helyzetek, felttelrendszerek
nagyon klnbzek az eur-vezeten bell s kvl egyarnt. Ezekre a klnbz hely14
15
16

www.consilium.europe.eu/uedocs/cms_data/doc/pressdata/de/ec/126678.pdf
www.deutsche-wirtschafts-nachtichten.de/2012/06/09
www.ec.europa.eu/economy-finance/economic-governance/index-en.htm

Heller-Evkonyv-2014.indb 136

2014.05.22. 6:24:43

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

137

zetekre kzs gazdasgpolitikt alkalmazni nem lehetsges, nem is clszer. A neves


nmetorszgi EU-szakrt, Di Fabio vlemnye: Ha mr egy bszke jog(kvet) llamban, mint (amilyen) Nmetorszg az adssgfket csak szp idben lehet betartani, akkor honnan vesszk a bizalmat, hogy ez a jvben ms EU-orszgokban is mkdik.17
Az Eurpai Stabilitsi Mechanizmus (ESM European Stability Mechanism) 2012
szeptemberben lpett rvnybe az eur-vderny rszeknt. 2013 nyarig az EFSF-fel
prhuzamosan mkdik, utna levltja azt. A GMU-val kapcsolatos kltsgvetsi felelssgvllalsban a GMU stabilitsrl, koopercijrl s szablyozsrl szl szerzds s az ESM kiegsztik egymst. Az elbbi a hossz tv clokat szolglja, az
utbbi pedig a pnzgyi stabilizcit elsegt finanszrozsi tmogats eszkze, a
gazdasgpolitikai felttelek, elrsok betartsrt cserbe (ESM-Szerzds, 13. cikkely). Az ESM leglnyegesebb eszkzei a hitelek s a hitelgarancia-vllalsok. Az eur-vezet tagorszgai mellett a tbbi EU-orszg is kaphat tmogatst. A tmogatsokat
kt felttelhez ktik: 1. makrogazdasgi kiigaztsi program benyjtsa s megvalstsa, 2. az llamhztarts tarts konszolidcijnak biztostst tartalmaz elemzs
elksztse s megvalstsa (ESM-Szerzds, 12. s 13. cikkely). Az ESM-Szerzdst
2012 februrjban rtk al Brsszelben s sztorszg kivtelvel ratifikltk. Franciaorszgban mindkt parlamenti kamara mr 2012 februrjban megszavazta, Nmetorszg viszont csak 2012 szeptemberben, a nmet Alkotmnybrsg pozitv dntse
s az eur-vezeti orszgok pnzgyminisztereinek a nmet Alkotmnybrsg ltal
kvnt nyilatkozatnak alrsa utn. Az ESM luxemburgi szkhely nemzetkzi pnzgyi szervezetknt mkdik.
Az EU-szerzds 125. cikkelye; a No bailout klauzula tiltja az EU s tagllamainak felelssgvllalst ms tagok pnzgyi ktelezettsgeirt. Nagy-Britannia elrte,
hogy a GMU-orszgoknak nyjtott hitelekrt csak az eur-vezeti tagorszgok llnak
helyt, de fizetsi mrleg hitelt nem eur-vezeti tagorszgok is kaphatnak s azokrt
minden EU-orszg felel.
Az Eurpai Kzponti Bank (ECB European Central Bank) elkezdte a veszlyeztetett eur-vezeti orszgok llamktvnyeinek megvsrlst. Ezzel gykeresen szaktott azzal a korbbi, sajt stattumban rgztett alapszabllyal, hogy nem vsrolhat a
tagorszgok llamktvnyeibl. Az ECB stattuma pontosan az ilyen ktvnyek kzvetlen vsrlst tiltotta meg. Az j helyzetet azzal legitimltk, hogy az llamktvnyek vtele most sem a kibocst orszgtl kzvetlenl trtnik, hanem kzvettssel
az n. msodlagos ktvnypiacon (outright monetary transactions).
Az ESM-mel kapcsolatos legfontosabb nmet tnyszer kritikk a kvetkezkben
foglalhatk ssze. Az ESM-mel kapcsolatos alkotmnybrsgi kereset benyjti azzal
rveltek, hogy a Szvetsgi Gyls kltsgvetsi jogkrt csorbtja, hogy az ESM keretben Nmetorszg kompetencikat ad le egy kzvetlen vlasztssal nem legitimlt
szervezetnek. Az ESM-szerzdsben nincs szablyozva a kilpsi lehetsg, gy az
csak a nemzetkzi jog ltalnos szablyai szerint mondhat fel, azaz csak akkor, ha a
felttelek sszessgkben megvltoznak. A pnzgyi s kltsgvets-alkotsi szuve17

www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/di-fabio

Heller-Evkonyv-2014.indb 137

2014.05.22. 6:24:43

138

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

renits egy rsznek feladsra kerl sor minden orszgban, amely az ESM-bl tmogatst kap. Ezek az orszgok ktelesek makrogazdasgi, alkalmazkodsi programot
kszteni, jvhagyatni s betartani s gazdasgpolitikjuk kls ellenrzs al kerl
(ESM 13. cikkely). A hitelezk sorrendjvel kapcsolatban azt rgztettk, hogy a Nemzetkzi Valutaalap (IMF) az ESM eltt szerepel kvetelseivel. Az ESM jegyzett tkje
700 Mrd eur, de ezt korltlanul emelni lehet. (Lsd az 1. tblzatot).
A ESM-ben a nmet kpviselnek meg kell szavaznia a tkeemelst, de nincs ktve
a Szvetsgi Gyls hatrozathoz. Nmetorszg szmra klnsen problematikus
az ESM-szerzds 25. cikkelye, amely szerint, ha egy orszg befizetknt kiesik, mert
maga is segtsgre szorul, akkor a kies orszg rszesedst az ESM-ben rsztvev tbbi orszgnak kell tvenni s a hinyz tkt befizetni, illetve garantlni.
Az ESM hitelkeretnek volumene nem elegend, ha a nagymret gazdasgok bajba
kerlnek. A hitelnyjtssal kapcsolatban slyos problma, hogy nincsenek kellen objektv, transzparens kritriumok a hitelnyjts sszegrl s elbrlsrl. Az, hogy mi
elengedhetetlen az eur valutavezet stabilitsnak biztostsra nem megfelel alap
az objektv dntshozatalra. gy a szubjektv elbrlsnak tg tere nylik. Az ESM-hitelek odatlsrl hozott dntsek nem megfellebezhetk. A Nmet Szvetsgi Szmvevszk arra mutatott r, hogy az ESM felett megfelel jogokkal rendelkez kzleti
ellenrz szervet kell ltrehozni, ami nem trtnt meg. A gazdasgi krdsekkel foglalkoz nmet Szakrti Tancs (Sachverstaendigenrat) szerint az ESM-ben lehetsges
az llamcsd elodzsa, ami a hitelezk krt tovbb nvelheti. Az llamadssggal
kapcsolatos vlsgok s a bankvlsgok kezelst kln kellene vlasztani, alapveten
elhatrolni, mert a kt problma jellege, minsge s kezelhetsgi terpija eltr.
Hans-Werner Sinn, a mncheni IFO-Intzet elnke rmutatott arra, hogy a vderny biztostsa Nmetorszg szmra kalkullhatatlan kalandot s biztos nvekedsi fket jelent. Ugyan fejtette ki, hogy ha a nmet llam tvllalja ms llamok
finanszrozst, akkor a nmet llam sajt refinanszrozsi felttelei romolhatnak, terhei
nhetnek.18 Az egyrtelm hitelfelttelek hinya az eur gyenglshez vezethet. A hitelfelttelek differencilsa az ignylk bonitsa alapjn a szakrtk tbbsge szerint a
rendszer egysgt tri meg, egysgestsk viszont a legjobb adsok, kztk Nmetorszg szmra, az eddigieknl magasabb kamatokhoz vezethet.
Walter Obwexer, neves Eurpa-jogsz brlatban azt fejtette ki, hogy az ESM tevkenysge nem nyilvnos s nem tlthat.19 A nmet szakrtk nagy rsze klnbz megfogalmazsban abban foglalja ssze brlatt, hogy alkotmnyjogilag agglyos,
hogy Nmetorszg pnzgyi szuverenitsi jogokat ad fel.20
18

19

20

Hans-Werner Sinn elemzse a Handelsblatt 2010 mjus 20-i szmban: http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/fehlentscheidung-ifo-institut-verdammteuro-rettungsschirm/3440846.html


Obwexer problematikus szerzdsrl r a Die Presse 2011. szept. 20-i szmban: http://
diepresse.com/home/wirtschaft/international/694692/Euroschirm_Der-naechste-problematische-Vertrag
A kritikusok fontos rveit sszefoglalja Lueder Gerken a FAZ-ban: ttp://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/wirtschaft/lueder-gerken-ein-fass-ohne-boden-1611606.html

Heller-Evkonyv-2014.indb 138

2014.05.22. 6:24:43

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

139

Az EU pnzgyminisztereinek s jegybankelnkeinek 2011 szeptemberben,


Wroclawban rendezett tallkozjn Jens Weidmann, a nmet Bundesbank elnke elutastotta az EFSF hitelfelvteleit. Az ECB politikai fggetlensgt szerinte nem szabad az llamadssgok finanszrozsval kapcsolatban felhasznlni, mindegy, hogy az
kzvetlenl, vagy kzvetve trtnik. A nmet Szakrti Tancs kzlemnyt adott kis,
amelyben figyelmeztet, hogy felelssget kell vllalni Eurprt s a felels cselekvs
szksgessgt fogalmazza meg.
Az eurpai bankrendszer jvjvel kapcsolatban a 2012. decemberi EU-cscson
minden bizonnyal kiemelt tma lesz az eurpai bankfelgyelet krdse. Az eurpai
bankfelgyelet trgykrben mr eddig is sok minden trtnt, rszben ugyanezen elnevezs alatt. 2011 janurja ta mkdik londoni szkhellyel az Eurpai Bankfelgyeleti
Hatsg (EBA European Banking Authority),21 amely az Eurpai Bankfelgyelk
Bizottsgbl (Committee of European Banking Supervisors) alakult.22 rdekes, hogy
ppen elssorban Nmetorszg s Nagy-Britannia kormnyai elleneztk ennek a magnszervezetnek megalaktst, mert mindkt orszg a sajt jegybankjnak s llami
bankfelgyeletnek kompetencijt fltette. Nmetorszgban a Bundesbank s a BaFin;
a szvetsgi bankfelgyelet gyakorolja a pnzgyi szfra ellenrzst s felgyelett.
A londoni EBA jelenleg a gyakorlatban csak kt beavatkozsi joggal rendelkezik. Akkor avatkozhat be javaslatttellel, ha tbb nemzeti pnzgyi felgyelet nem tud megegyezni a pnzpiaci szablyozs mdjrl kzs rdekeltsg krdsekben, a msik
esetben akkor, ha egy nemzeti bankfelgyeleti hatsg EU-jogot srt. Ilyen esetekben
az Eurpai Brsghoz fordulhat, klnben jelenleg nincs kzvetlen rhatsa a tagorszgok pnzgyi ktelezettsgvllalsaira.
Nmetorszg a tagorszgok fisklis fegyelmnek megerstsre s a kzssgi
pnzgyi ellenrzs kiptsre tesz jelents erfesztseket. Az EU-cscson a nmet
stabilitsorientlt kltsgvetsi s adssgleptsi stratgit trekednek minl szlesebb krben elfogadtatni, mert a nagyobb eurpai pnzgyi stabilits Nmetorszg
szmra a ptllagos terhek veszlyt s jabb tmogatsi csomagok szksgessgt
cskkenten.
2. A nmet llami kltsgvets s az adssgllomny menedzselse
A nmet gazdasgpolitika prioritsaknt szerepl mgikus hromszg; az n. erhardi
clok 1. az inflci alacsonyan tartst, 2. a lehet legmagasabb arny foglalkoztatst,
3. a klgazdasgi egyenslyt, illetve tbblet elrst tartalmaztk. Ehhez kapcsoltk
ksbb (1967-ben), az NSZK els mini recesszijnak idejn negyedikknt a nvekeds
cljt, rzkelve, hogy azt is kiemelten kell kezelni. gy jtt ltre a mgikus ngyszg.
A jelenlegi stabilizcis knyszerek kzepette a mgikus ngyszg szerepe jra egyre
21
22

Az EBA tevkenysgnek sszefoglalst lsd: http://www.eba.europa.eu/


Ez a hatsg rsze az Eurpai Pnzgyi Felgyeleti Rendszernek (ESFS European System
of Financial Supervision), amelyet 2010 szeptemberben alaptottak.

Heller-Evkonyv-2014.indb 139

2014.05.22. 6:24:43

140

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

inkbb eltrbe kerl. (A gazdasgpolitika mgikus ngyszgnek tfog elemzst


nyjtja Botos Katalin, 2008).
A nmet monetris s fisklis politika klasszikus f clkitzse, irnytje, hogy stabilitssal lehet eljutni a tarts, fenntarthat nvekedshez. A monetris politikban az
inflci alacsonyan tartsa az alapvet cl, mg a fisklis politikban az llamhztarts
hinynak kordban tartst cloztk meg. A francia pnzgyi politika a nvekedssztnzsbl indul ki, arra szmtva, hogy a tarts nvekeds rvn lehet biztostani
a stabilitst is.
Az eur 1999. vi bevezetse utn hamar kiderlt, hogy a kltsgvetsi hinyok s
az llamadssg kezelse a vrtnl nehezebb, az alacsony eur-hitelkamatok azonban
sokig elfedtk a problmt, mert a deficitek finanszrozhatnak tntek. A vlsgban
kiderlt az is, hogy az t maastrichti kritrium korntsem elegend, mert nem fedi
le a pnzgyi stabilits kvetelmnyeit. Nem szerepel kzttk az orszgok fizetsi
mrlegnek hinya, holott az kulcsfontossg, mivel a bels s kls deficitproblmk
sszefggnek.
Az eurpai unis Stabilitsi s Nvekedsi Paktum hazai rszeknt kidolgoztk s
tbbszr aktualizltk a Nmetorszgi Stabilitsi s Nvekedsi Paktumot.23 E paktum
f kiadsi clterletei:
1. A kzleti beruhzsok tmogatsa,
2. A gazdasg hitelelltsnak biztostsa,
3. A foglalkoztats s kpzs sztnzse,
4. Az adk s jrulkok cskkentse,
5. A kiegyenslyozott, tarts pnzgypolitika biztostsa.
A pnzpiaci konszolidcit szolglja a Pnzpiaci Stabilizcis Trvny (Finanzmarktstabilisierungsgesetz).24 Emellett kidolgoztk s elfogadtk az adterhek cskkentst, a trsadalombiztostsi jrulkok stabilizlst s a csaldtmogatsba trtn
beruhzsok intzkedsi csomagjt (Massnahmenpaket zur Senkung der steuerlichen
Belastung, Stabilisierung der Sozialversicherungsabgaben und fr Investitionen in Familien). 15 pontos programot dolgoztak ki a foglalkoztats biztostsra a nvekeds
sztnzse rvn. Ennek keretben 30 millird eurs tehercskkentst valstottak
meg. Az jjptsi Hitelintzet (Kreditanstalt fr Wiederaufbau) 20 millird eurt
fordtott beruhzssztnzsre s az ingzknak nyjtott tmogatst nveltk.
Nmetorszgban a pnzpiaci vlsgproblmk kezelsre n. pnzpiaci stabilizlsi
klnalapot (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung)25 hoztak ltre. Ez a kvetkezket
tartalmazza:
1. Az rtkelsi s mrlegksztsi szablyozs mdostsa,
2. Pnzpiaci stabilizlsi alap mkdtetse,
23
24

25

http://ideas.repec.org/a/zbw/wirtdi/42514.html s http://econstor.eu/bitstream/10419/42514/
1/484674668.pdf
A trvnyt 2008. okt. 17-n fogadtk el. Tartalma: http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav
?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl
108s1982.pdf%27]
A SoFFin tevkenysgre vonatkozan lsd: http://www.fmsa.de/en/soffin/

Heller-Evkonyv-2014.indb 140

2014.05.22. 6:24:43

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

141

3. A szvetsgi llami refinanszrozs garanciarendszere,


4. A pnzintzetek feltkstsnek lehetsgei, az llami kontroll s garanciaszablyozs rendszere,
5. A kockzatos kvetelsek tvllalsnak mdjai, aktvk megszerzse (vtele)
rvn,
6. A pnzpiaci alapok likviditsnak biztostsa,
7. A pnzpiaci felgyelet mkdsnek javtsa,
8. Bettbiztosts (megtakartsi s befektetsi garancik),
9. A tartomnyok rszesedse a pnzpiaci intzetekben (tkehozzjrulssal).
A stabilizlsi klnalap (SoFFin) 400 millird eurs garanciakeretet biztost. Pnzpiaci stabilizcira 100 millird eurt sznnak. llami refinanszrozsra kln 400
millird eur ll rendelkezsre. 80 millird eur szolglja az llami riziktvllals
s szksg esetn a pnzintzeti rekapitalizci cljait. A kz- s magnberuhzsok
elmozdtsra 50 millird eurs keretet hatroztak meg. Az jjptsi Hitelintzet
20 millird eurval serkentette a vllalatok likviditst. Kommunlis beruhzsi programokat indtottak be. A gyorstott lersi felttelek javtjk a gp- s berendezsberuhzsok feltteleit. A strukturlisan gyenge rgik megsegtsre nveltk a regionlis
gazdasgi struktrafejlesztsi programok kiadsait.
A Nmetorszgi Stabilitsi s Nvekedsi Paktum alapjn ksztett programban kiemelked jelentsget tulajdontanak a kpzsi s infrastrukturlis fejlesztsi programoknak. A bankgyek terletn megerstettk a bankszolgltatsok felgyelett ellt
szvetsgi hivatalt (Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht).26 A tkejvedelmek adztatsa tern adzsegyszerstst vezettek be.
A stabilizcis politikt Nmetorszg kezdettl fogva fejlesztspolitikaknt, struktrapolitikaknt, exportpolitikaknt szerette volna megvalstani. E f clrl egyrtelmen megllapthat, hogy ez mindmig nem sikerlt. Ez azrt problma, mert erre
akartk pteni az llamhztarts konszolidcijt a bevteli oldalon, tbb adbevtelt
remlve a nmet vllalatoktl.
A nmet bankok helyzete sszessgben stabil, de ezt azzal rtk el, hogy lenybanki kihelyezseiket vatosan kezeltk, j, friss tkt a vlsgban nem vagy csak igen
vatosan transzferltak klfldre. Tbb tartomnyi bank (Landesbank) mutatott ki
vesztesget. A nmet pnzgyi intzkedsek kztt szerepelt, hogy a Bad Bank trvny
alapjn a vesztesges bankok rjk le deficitjket. A SoFFin 2009-ben teljesen llami
tulajdonba vette a Hypo Real Estate Holdingot.
Az llam nett eladsodsnak korltozst trvnybe iktattk, plafonjt 2011-tl
rgztettk. Az adrendszer tovbbi reformjnak alapelvl tztk ki a teljestmnynvekeds s a gazdasgi alanyok (egynek s vllalatok) felemelkedsnek sztnzst.
A stratgiban szerepelt a csaldbart adzs erstse, a gyermekgondozsi segly felemelse. Az adalapbl lerhat sszeget eltartott szemlyenknt mintegy 1000 eurval
7000 eur fl nveltk. A stratgiai clok kztt szerepel a trsadalombiztosts re26

Jelenleg rvnyben lv mdostott vltozat 2011. dec. 6. (BGBI I.S. 2481). http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/findag/gesamt.pdf

Heller-Evkonyv-2014.indb 141

2014.05.22. 6:24:43

142

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

formja, a mkdkpessg, a megfelel szint ellts s a finanszrozhatsg szempontjainak egyttes figyelembe vtelvel. E tren a szmtsok tovbb folynak s a
pnzgyi konszolidci megvalsthatsgnak kereteit elemzik (a jrulkbefizetsek
s kifizetsek egyenslya szempontjbl).
2011-tl a nmet kltsgvetst konszolidcis plyra lltottk s n. adssgfket
ptettek be. 2012-ben a nmet kltsgvets bevteleit 312,7 Mrd eurban rgztettk, a
kiadsok sszege 306,2 Mrd eur. A 2011. vben 1 szzalkra lefaragott kltsgvetsi
hiny 2012 vgre 0,5 szzalk al cskken s 2013-ban a 2012. oktberi elrejelzsek
szerint kiegyenltett nmet kltsgvets vrhat, amire 1970 ta nem volt plda.27
A nmet kltsgvetsi bevtelek rvn 2008-ban a GDP 44,8 szzalkt, 2012-ben
45,1 szzalkt kzpontostottk. A bevtelek kztt a legnagyobb ttelt az adk jelentik; 2008-ban 23,3 szzalkkal szerepeltek, arnyuk 2011-ig 0,2 szzalkponttal cskkent, 2012-ben s vrhatan 2013-ban is 23,4 szzalkot tesz ki. A jrulkokbl (egszsgbiztosts s nyugdj) szrmaz bevtelek 2008-ban a GDP 16,5 szzalkt rtk el,
2012-ben 11,1 szzalkot tesznek ki. Az elmlt vekben a foglakoztats s a vllalatok
rentabilitsnak nvelse rdekben jrulkkulcsokat cskkentettek, ezek az intzkedsek bevltak s megntt a jrulkbefizetsek arnya s abszolt sszege is.
A nmet kltsgvetsi kiadsokban a foglalkoztatsi s szocilis kiadsok jelentik
a legnagyobb ttelt; 126,5 Mrd eurval, azaz 41,3 szzalkkal szerepelnek. A msodik
legnagyobb kiadst viszont a szvetsgi llam adssgterhei jelentik, a trleszts+kamatokra 38,3 Mrd eurt kell fordtani, ami a kltsgvets 12,5 szzalkt ri el. Ennek
az arnynak a terht jl rzkelteti, hogy egszsggyre a kltsgvets 4,7 szzalkt
fordtjk, oktatsra, kpzsre s kutatsra 4 szzalkot, csaldtmogatsra 2,2 szzalkot. A kzlekeds, az ptsgy s a kommunlis fejleszts egyttesen 8,5 szzalkkal
szerepel a kiadsokban. A 2012-es kltsgvetsi kiadsok megvalstshoz a szvetsgi llam 26,1 Mrd eur j hitelt vett fel (1 Mrd eurval kevesebbet, mint a kormnytervezetben szerepelt). A Merkel-kormny cljai kz tartozik, hogy a pnzgyi konszolidcit folytassa s a jogilag lehetsges hitelfelvteli lehetsgeket se mertse ki.
A 201416-os idszakban el kvnjk rni, hogy a nmet llamhztarts strukturlis
deficitje legfeljebb 0,35 szzalk legyen, ami 10 Mrd eurnl kisebb hinyt jelent.
Az llamadssg a nmet jraegyests finanszrozsi terhei nyomn megntt, gy
Nmetorszg sem tudta betartani az ltala is javasolt 60 szzalk/GDP arnyt. Az jraegyests finanszrozsa vente 180200 Mrd nmet mrkba kerlt, majd eurban
szmtva vi mintegy 90 Mrd-ba. 2008-ban a nmet llamadssg a brutt hazai termk 66,7 szzalkt tette ki. 2009-ben s 2010-ben a vlsgban a nmet llamhztarts
mrlege nvekv deficitet mutatott (3,2 s 4,3 szzalkot). Emiatt s a 2009-ben viszszaes GDP, valamint a megntt finanszrozsi terhek nyomn az llamadssg 2010-re
83,0 szzalkra ugrott.
Az adssgllomny/GDP-arny 2010-ben tetztt 83,0 szzalkkal, 2011-ben 81,2
szzalkot tett ki, 2012 vgre 82,2 szzalk vrhat. (Lsd az 2. tblzatot).
27

A nmet szvetsgi kltsgvets tartalmt lsd: http://www.bundesfinanzministerium.de/


bundeshaushalt2012/pdf/haushaltsgesetz.pdf

Heller-Evkonyv-2014.indb 142

2014.05.22. 6:24:43

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

143

A 20132014-ben, ha sikerl a kiegyenltett (vagy kzel kiegyenltett) kltsgvetsi


pozcit elrni, akkor ez a rta 80 szzalk al cskkenhet s a nmet adssgmenedzselsben eltklt szndk, hogy a folyamatosan cskken tendencit biztostsk.
Az llamadssg a szvetsgi llamot, a tartomnyokat s a kzsgeket egyarnt
terheli. A kzponti llamadssg 2011 vgn 1282,3 Mrd eurt tett ki, a tartomnyok
617,9 Mrd eurt, a kzsgek 129,9 Mrd eurt. gy sszesen a kzszfra adssgllomnya 2030,0 Mrd eur volt. Ez azt jelenti, hogy az egy fre jut szvetsgi llamadssg
15 676 eur, a tartomnyok 7563 eur, a kzsgek 1558 eur. gy minden nmet
llampolgr kzel 25 ezer eurnyi (24 817 eur) kzadssgot visel. Ez a nyomaszt
teher s kedveztlen llapot 20082010 kztt vlt drmaiv, amikor az llamadssg/
GDP-arny kzel 17 szzalkkal ntt meg kt v alatt, amiben a GDP visszaesse, a
lejr hitelek visszafizetse s az j hitelfelvtelek egyarnt szerepet jtszottak. A jv
kiltsai az llamadssg alakulsa szempontjbl az elkvetkez idszakban a kvetkez tnyezktl fggnek: a GDP nvekedse, a felhasznlsban a trlesztsek teljestse j hitelfelvtelek nlkl, a nemzetkzi kamatsznvonal alakulsa, a hozzadott
rtk nvekedse a nmet gazdasgban, valamint, hogy a nemzetkzi pnzpiac konszolidcija vagy ehelyett a helyzet romlsa kvetkezik be.
Mitl fgg az adssgmenedzsels sikere Nmetorszgban? A pnzgyi helyzet tarts konszolidlsa, az adssgmenedzsels sikere szmos gazdasgi tnyez egyttes
hatstl s a gazdasgpolitika konzisztencijtl fgg. jra eltrbe kerl a mgikus
ngyszg tnyezit egyszerre kezel policy-mix kialaktsa. J gazdasgi nvekeds
mellett megn a gazdasgpolitika manverez kpessge, a GDP-nvekeds kzvetlenl kihat a kltsgvetsi hiny s az adssgllomny/GDP-rta alakulsra.
A 2011-es kedvez 3,0 szzalkos nmet GDP-nvekedsi tem nemzetkzi viszonylatban is j volt, 2012-ben azonban ves szinten is igen lelassult a nvekeds;
0,50,7 szzalkra s a 2013-ra szl GDP-nvekedsi prognzist a nmet s a nemzetkzi elrejelzsek sorra lefel mdostjk (1,7 szzalkos nvekeds helyett csak kb.
1 szzalkot jeleznek elre). A nvekeds oldalrl egyelre rdemi pozitv impulzus
nem vrhat. Az inflcis rta 20102011-ben 1 szzalk alatti volt, 2012-ben 1,6 szzalk, 2013-ra 1,8 szzalkot jeleznek elre. Az alacsony nmet inflcis rta vrhatan
a kvetkez vekben is a stabilits kulcstnyezje marad. 2013-ban az export mintegy 5, az import kzel 6 szzalkos nvekedsre szmtanak, ami 2012-hz kpest
jelents lnklst jelent. Az import bvlse a klfldi szlltk lehetsgeit nveli
a nmet piacon, de ebbl elssorban a knai s dlkelet-zsiai exportrk profitlnak.
Nmetorszg fizetsi mrlegnek tbblete tovbbra is risi marad, jllehet a 185 Mrd
eurs aktvum nmileg cskkenhet az import gyorsabb nvekedsvel. A folyamatosan
tetemes fizetsimrleg-aktvum a nmet pnzgyi stabilizci fontos eleme, az llamadssg leptsnek bsges forrsa. A pnzgyi konszolidci szempontjbl kedvez, hogy EU-orszgok kztt az egyik legkedvezbb foglalkozatsi rtval rendelkezik; 2012-ben 76,3 szzalkos a foglalkoztatsi rta, 2013-ban tovbb nvekedhet.
A munkanlklisgi rta 2010 ta folyamatosan cskken tendencit mutat, 2012-ben
5,5 szzalkot tesz ki. A munkanlklisg leszortsval Nmetorszgban tbb tzmillird eurs nagysgrendben szabadulnak fel sszegek a tovbbi pnzgyi stabilizcira.

Heller-Evkonyv-2014.indb 143

2014.05.22. 6:24:44

144

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

A munkanlkliek szma tartsan 3 milli f alatt marad. Megjegyzend az a fontos


tny, hogy a munkanlklisg cskkentst nagyobb rszben a munka jraelosztsval,
a rszmunkaids foglalkoztats kiterjesztsvel s a tvmunka lehetsgnek nvelsvel rtk el. Az egy fre jut relbr nvekedse a megllapodsok szerint lass,
2011-ben 4,9, 2012-ben 0,5 szzalk. Hosszabb idtvban Nmetorszg nemzetkzi
versenykpessgt nvelte, hogy a termelkenysg nvekedse gyorsabb volt, mint a
termelsi kltsgek, kztk a brek, nvekedse. A termels kibocstsa egyre rentbilisabb vlt, a fajlagos relbrkltsgek a vllalatok szempontjbl kedvezen alakultak, 2010-ben cskkentek, 2011-ben minimlisan; 0,6 szzalkkal nttek, 2013-ra jra
cskkenst jeleznek elre. 20112012-ben Nmetorszg klkereskedelmi cserearnyai
javultak, 2013-ra tovbbi kismrtk javulst jeleznek elre. (Lsd a 3. tblzatot).
A nmet gazdasgi fejldsnek csak azokat a f komponenseit rintettk, amelyek
a pnzgyi helyzet javtsa, a fisklis konszolidci szempontjbl fontosak. A bemutatott adatok tbbsge alapjn a nmet relgazdasgi fejlds biztos alapot nyjt a kltsgvets stabilizcijra s az llamadssg megfelel kezelsre. Egyttal levonhat
az a tanulsg is, hogy tarts pnzgyi konszolidci megteremtse s fenntartsa csak
a relgazdasg kedvez fejldsnek bzisn hajthat vgre. A nmet llamhztartsi
mrleg alakulsnak adatai azt is jelzik, hogy azt a stabilizci szolglatba lltottk.
A nmet llamhztarts kiegyenslyozottsgnak megteremtse biztostottnak ltszik,
de emellett nem marad tovbbi erforrs az EU-befizetsek s az EU-tagorszgok tmogatsnak nvelsre.
A nmet adssgmenedzselst az llamhztartsi tervezetekben 2016-ig konzisztensen kiszmoltk, krdses azonban, hogy a tervezs alapjul szolgl elfelttelek
teljeslnek-e. Ha igen, akkor a nmet llamhztarts strukturlis deficitje 0,35 szzalk/GDP-re cskken, ami nknt vllalt sokkal kedvezbb rtk a Fisklis Paktumban
rgztett 0,5 szzalk/GDP arnynl. Az eurvezet egszre vonatkozan gy is az
emltett 0,5 szzalkos strukturlis deficitcl betartst igen nehznek kell minsteni,
a mediterrn tagorszgok esetben pedig betarthatatlan.
Az llamadssg/GDP-arny leszortsa az ves kltsgvets rendbettelnl
hosszabb tv s sokig sok ldozatot ignyl feladat. A maastrichti kritriumok kztt
szerepl 3. kvetelmny erre vonatkozik s az sszes adssg/ves GDP viszonylatban
60 szzalkos kszbrtket enged meg. Jelenleg 17 EU-orszg lpi tl ezt a mrtket,
kztk Nmetorszg, Franciaorszg s Nagy-Britannia is. Ez az egyetlen maastrichti
kritrium, amelynek a betartst gy definiltk, hogy teljestettnek tekinthet akkor
is, ha egy EU-tagorszg meghaladja ugyan a 60 szzalkot, de az llamadssg cskkentsnek tarts, lnyeges, folyamatos trendjt tudja biztostani. Az egy fre jut llamadssg nagysga tern Franciaorszg, Nmetorszg s Nagy-Britannia viszonylag
gyengn teljest, azaz magas az egy fre jut llamadssg. Az erre vonatkoz adatokat
lsd a 4. s 5. tblzatokban.
A nmet llamhztartsi helyzetet s politikt azrt elemeztk, hogy bemutassuk az
EU legnagyobb finanszrozjnak bels lehetsgeit s korltait. Ebbl a helyzetbl az
addik, hogy a nmet kltsgvetsi s adssgkezelsi clok megvalstsa lnyegben
teljesen lekti Nmetorszg pnzgyi erejt. A teljestshez a nmet llamhztarts

Heller-Evkonyv-2014.indb 144

2014.05.22. 6:24:44

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

145

bevteli s kiadsi oldalnak tteleit egyarnt tartani kell, gy nem marad ptllagos
nmet pnzgyi erforrs az EU-integrci finanszrozsnak nvelsre. Nmetorszg minden valsznsg szerint fenntartja legfbb finanszrozi szerept az eddigi
nagysgrendben, de a tmogatsok bvtsre nincs tovbbi mozgstr, amellyel az EU
fejldse, bels finanszrozsa s a nemzetkzi kapcsolatrendszer szempontjbl mint
alapvet tnnyel felttlenl szmolni kell. A globalizci fejlemnyei mlyrehatan
befolysoljk az orszgok mozgstert s a felzrkzs lehetsgeit. (Ezzel kapcsolatban lsd: rva-KatonaSchlett, 2013).
Az Eurpai Uninak a 2014--2020-as idszakra vonatkoz kltsgvetsi kerett az
Eurpai Bizottsg 2013 novemberben fogadta el. Az EU-kltsgvets erre az idszakra 960 millird eurt; a tagllamok sszestett brutt nemzeti jvedelmnek kereken
1 szzalkt irnyozza el. A kifizetsi tervben 908,4 millird eur szerepel. Ebbl
a fejlesztspolitika szempontjbl a fenntarthat nvekedsre, a foglalkoztatsra s a
versenykpessg javtsra irnyul kiadsok a legfontosabbak. Ezeket ttekintve azt
lthatjuk, hogy a nvekedsi s foglalkoztatsi clra eddig az EU-kltsgvets 9,2 szzalkt fordtottk, a kvetkez, 20142020-as idszakban, a versenykpessgi cllal
kiegsztve, a kltsgvets 13,1 szzalkt sznjk, ami 125,6 millird eurt jelent.
A fejlesztspolitika szempontjbl az oktatskpzs s a nemzetkzi szakkpzsi s
csereprogramokra sznt sszeg a jelenlegihez kpest 40 szzalkkal n. Ez konkrtan
azt jelenti, hogy tbb mint 4 milli plyz juthat tmogatshoz klfldi tanulmnyaihoz, kpzshez s nkntes munkhoz. Nagysgrendi nvekedst jelent, hogy 2 milli
sztndjat fordtanak felsoktatsi tanulmnyok tmogatsra, 650 ezer f szakkpzsi programjt s szakmai gyakorlatt tmogatjk s tbb mint 500 ezer klfldi csereprogram finanszrozsban vesznek rszt.
Zr gondolatok
A cmben feltett krdsre; hogy lesz-e pnz a fejlesztsre, e tanulmny keretben abban
a szegmensben kerestem a vlaszt, hogy az adssgcskkents, a pnzgyi konszolidci s az EU stabilizcis programjai sszessgkben milyen keretfeltteleket teremtenek a fejlesztspolitikk szmra. A nemzeti fejlesztspolitikk sikere azon mlik,
hogy miknt kpesek sszeegyeztetni s egyszerre megvalstani a fenntarthat fejlds megteremtsnek s a pnzgyi egyenslyhinyok cskkentsnek nehz feladatt.
A nemzeti kltsgvetsek szanlsnak szksgessge belgazdasgi oldalrl, a
nemzetkzi fizetsi mrleg problmi pedig klgazdasgi szempontbl behatroljk a
fejlesztsi forrsokat. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztspolitikban az igen szks fejlesztsi pnzekkel krltekinten kell gazdlkodni, de ugyanakkor az oktatstudomnypolitikakutats-fejlesztsinnovci lncolatt egysgknt kezelve, meg kell teremteni a felemelkeds legfbb haterejt, a humn erforrs fejlesztst.
Az Eurpai Kzponti Bank tbb, igen jelents stabilizcis programot dolgozott ki
s a konszolidcis programok szablyrendszert, mechanizmust igyekszik hatkonyan rvnyesteni. E tanulmnyban bemutattam az ECB nemzetkzi vlsgkezelsi,

Heller-Evkonyv-2014.indb 145

2014.05.22. 6:24:44

146

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

adssgmenedzselsi mechanizmusnak legutbbi f elemeit s alkalmazsuk hatsait.


A stabilitsorientlt kltsgvetsi s adssgleptsi stratgit trekszenek minl szlesebb krben elfogadtatni, mert a nagyobb eurpai pnzgyi stabilits cskkentheti a
ptllagos terhek veszlyt s jabb tmogatsi csomagok szksgessgt. A szksges
stabilizci mellett elengedhetetlen az eurpai unis orszgok s Magyarorszg gazdasgnak fenntarthat, hossz tv, j struktrban trtn, megfelelen finanszrozhat s koszocilis fejlesztsi plyra lltsa. A szks fejlesztsi finanszrozsi forrsokat ezrt a minl konzisztensebb fejlesztspolitikra kell koncentrlni, mert csak ez
lehet a szocilis piacgazdasg megjtsnak zloga.
Irodalomjegyzk
rva Lszl, Katona Klra, Schlett Andrs: Stages of Globalisation: Alternative
Ways from Eastern Europe and the Far East. Bratislava, Kalligram, 2013. 266.
Botos Katalin: Eurpai gazdasgi s monetris integrci. Szeged, JATEPress,
2008. 95.
Botos Katalin (2012): A gazdasgpolitika mgikus ngyszge. Heller Farkas Fzetek X, 2012, 12. 117.
European Commission (2012): European Economic Forecast: Spring 2012. Commission Staff Working Document.
European Council: Nmetorszg 2012. vi nemzeti reformprogramjrl s Nmetorszg 20122016-os idszakra vonatkoz stabilitsi programjrl szl tancsi vlemny adsrl.
Eurostat: News release: euroindicators. 2012
Eurostat, Statistical Annex of European Economy, Brussels, 2012
Fichtner, Ferdinand et al.: Herbstgrundlinien 2012. DIW Wochenbericht, Berlin,
2012. 12.
Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung. DIW Wochenbericht, 2009, 1-2. 1-17.
Institut der Deutschen Wirtschaft (Hrsg.): Wirtschaftswachstum?! Warum wir
wachsen sollten und warum wir wachsen knnen. Kln, 2012
Krsi Istvn: Beindult-e a mozdony: A vlsg, a pnzgyi egyenslyhinyok kezelse s nvekedssztnzs Nmetorszgban. Budapest, MTA VKI, 2010. 18.
Perspektiven der deutschen Wirtschaft Gesamtwirtschaftliche Vorausschtzungen
2012 und 2013. Deutsche Bundesbank, 2012
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2012/2012_06_perspektiven.pdf
Rcz Margit: Adssgvlsg az eurznban s a nmet rdekek. Budapest, MTA
VKI, 2011
http://www.vki.hu/es_doc/Raczeurozona.pdf
Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. Monatsbericht Juli 2010. BMWi, Berlin
Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Bundeshaushalt 2012

Heller-Evkonyv-2014.indb 146

2014.05.22. 6:24:44

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

147

Weltkonjunktur und deutsche Konjunktur im Sommer 2012 (Kieler Diskussionsbeitraege, 2012. 505507.
Sachverstaendigenrat: Jahresgutachten 2011/12: Verantwortung fr Europa wahrnehmen.
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/aktuellesjahrsgutachten.html
http://ideas.repec.org/a/zbw/wirtdi/42514.html
http://econstor.eu/bitstream/10419/42514/1/484674668.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl108s1982.pdf%27]
http://www.fmsa.de/en/soffin/
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/findag/gesamt.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/haushaltsgesetz.
pdf
http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_de.cfm
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.sueddeutsche.de/geld/rettungsschirm-fuer-den-euro-tickende-zeitbombe-1.1080370
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/policy/Haftungspegel.html
http://www.courrierdesmaires.fr/actualite/europe-des-aides-regionales-suspendues-au-respect-du-pacte-de-stabilite-29140.html
www.euractiv.de/finanzen-und-wachstum/artikel/six-pack-reform
www.eds-destatis-de/de/press,14.02.2012
www.europarl.europa.eu/news/de/hedlines/content20110429FCS18371/html
www.bundesregierung.de/Content/DE/2011/04/04
www.dgb.de/themen/++co++d104762e-61f6 11e0 4d9c-00188b4dc422
http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2012_2_538.pdf
www.consilium.europe.eu/uedocs/cms_data/doc/pressdata/de/ec/126678.pdf
www.deutsche-wirtschafts-nachtichten.de/2012/06/09
www.ec.europa.eu/economy-finance/economic-governance/index-en.htm
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/di-fabio
http://www.european-council.europa.eu/media/582866/02 tesm2.de12.pdf
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/fehlentscheidung-ifo-institut-verdammt-euro-rettungsschirm/3440846.html
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/694692/Euroschirm_Der-naechste-problematische-Vertrag
http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/wirtschaft/lueder-gerken-ein-fass-ohne-boden-1611606.html
http://www.eba.europa.eu/
http://www.haushaltssteuerung.de/staatsverschuldung-europa-ranking.html

Heller-Evkonyv-2014.indb 147

2014.05.22. 6:24:44

148

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

Tblzatok
1. tblzat. A GMU-tagllamok tkerszesedse
az Eurpai Stabilitsi Mechanizmusban
Eurzna orszgai

Jegyzett tke
(Mrd. eur)
19,4838
24,3397
1,3734
1,3020
12,5818
142,7013
19,7169
40,0190
11,1454
1,7528
0,5117
190,0248
125,3959
17,5766
83,3259
5,7680
2,9932
700

Rszeseds az ESM-ben (%)

Ausztria
Belgium
Ciprus
sztorszg
Finnorszg
Franciaorszg
Grgorszg
Hollandia
rorszg
Luxemburg
Mlta
Nmetorszg
Olaszorszg
Portuglia
Spanyolorszg
Szlovkia
Szlovnia
sszesen

2,7834
3,4771
0,1962
0,1860
1,1974
20,3859
2,8167
5,7170
1,5922
0,2504
0,0731
27,1464
17,9137
2,5092
11,9037
0,8240
0,4276
100

Forrs: Vertrag zur Einrichtung des ESM. 25. Maerz, 2011, 62. p.
http://www.european-council.europa.eu/media/582866/02-tesm2.de12.pdf

2. tblzat. A nmet llamhztartsi mrleg alakulsa 20082013 kztt


(a brutt hazai termk szzalkban)
Kiadsok
Bevtelek
ebbl: adk
jrulkok
egyb bevtelek
EU-forrsok
llamhztarts mrlege
llamadssg/GDP

2008
44,1
44,0
23,3
16,5
3,8
0,3
0,1
66,7

2009
48,1
44,9
23,2
17,3
4,2
0,2
3,2
74,4

2010
47,9
43,6
22,3
16,9
4,1
0,2
4,3
83,0

2011
45,7
44,7
23,0
16,9
4,7
0,2
1,0
81,2

2012*
45,3
45,1
23,4
17,1
4,6
0,3
0,3
82,2

2013*
44,8
44,8
23,4
17,0
4,5
0,2
0,0
80,7

* 2012. oktberi elrejelzsek


Forrs: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Bundeshaushalt 2012

Heller-Evkonyv-2014.indb 148

2014.05.22. 6:24:44

149

Krsi Istvn: A pnzgyi stabilizcis programok

3. tblzat. Nmetorszg f makrogazdasgi s pnzgyi adatai 20082013 kztt


(ves vltozs, szzalk)
GDP
Inflcis rta
Brutt lltkeberuhzsok
Magnfogyaszts
Kzleti felhasznls
Export
Import
Btt tkefelhalmozs/GDP
Tkeintenzits nvekedse
Munkatermelkenysg nv.
Foglalkoztatsi rta
Munkanlklisgi rta
Relbrek/f nvekedse
Fajlagos rel brktg. vlt.
Cserearnyok vltozsa

2008
1,1
0,8
1,7
0,6
3,1
2,7
3,3
19,4
0,1
0,1
73,9
7,5
0,4
1,5
1,5

2009
5,1
1,2
11,4
0,1
3,3
13,6
9,2
16,5
0,4
5,2
74,3
7,8
0,0
4,2
3,8

2010
3,7
0,6
5,5
0,6
1,7
13,7
11,7
17,3
0,3
3,2
74,8
7,1
0,1
1,7
2,0

2011
3,0
0,8
6,4
1,5
1,4
8,2
7,4
18,0
0,2
1,6
75,7
5,9
0,9
0,6
2,4

2012*
0,7
1,6
2,1
0,9
1,2
2,9
3,8
18,0
0,1
0,4
76,3
5,5
0,5
1,4
0,8

2013*
1,7
1,8
4,7
1,2
1,4
5,0
6,0
18,4
1,0
1,3
76,5
5,3
1,1
0,4
0,3

* elrejelzsek
Forrs: Eurostat, Statistical Annex of European Economy, Brussels 2012 alapjn

Heller-Evkonyv-2014.indb 149

2014.05.22. 6:24:44

150

Pnzgyi stabilits s vlsgkezels

4. tblzat. Az EU-tagorszgok
llamadssga
a GDP-hez viszonytva, 2011 vgn (%)
Grgorszg
Olaszorszg
rorszg
Portuglia
Belgium
EU-17
Franciaorszg
Nagy-Britannia
EU-27
Nmetorszg
Magyarorszg
Ausztria
Mlta
Ciprus
Spanyolorszg
Hollandia
Lengyelorszg
Finnorszg
Szlovnia
Dnia
Szlovkia
Lettorszg
Csehorszg
Litvnia
Svdorszg
Romnia
Luxemburg
Bulgria
sztorszg

165,3
120,1
108,2
107,8
98,0
87,2
85,8
85,7
82,5
81,2
80,6
72,2
72,0
71,6
68,5
65,2
56,3
48,6
47,6
46,5
43,3
42,6
41,2
38,5
38,4
33,3
18,2
16,3
6,0

Forrs: Eurostat, Staatsverschuldung in der EU


http://www.haushaltssteuerung.de/staatsverschuldung-europa-ranking.html

Heller-Evkonyv-2014.indb 150

5. tblzat. Az egy fre jut


llamadssg az EU-tagorszgokban,
2011 vgn (eur/f)
rorszg
Belgium
Grgorszg
Olaszorszg
Franciaorszg
Ausztria
Nmetorszg
Nagy-Britannia
EU-17
Hollandia
EU-27
Dnia
Portuglia
Finnorszg
Svdorszg
Spanyolorszg
Ciprus
Luxemburg
Mlta
Szlovnia
Magyarorszg
Csehorszg
Szlovkia
Lengyelorszg
Lettorszg
Litvnia
Romnia
Bulgria
sztorszg

37 775
33 030
31 443
31 293
26 400
25 868
25 547
24 786
24 748
23 566
20 741
20 100
17 325
17 307
15 892
15 924
15 812
15 212
11 016
8 270
7 224
5 772
5 503
5 044
3 865
3 645
2 083
838
720

Forrs: ld. 4. tblzat

2014.05.22. 6:24:44

III. FEJEZET

VIDKFEJLESZTS
MLTJA S JELENE

Heller-Evkonyv-2014.indb 151

2014.05.22. 6:24:44

Heller-Evkonyv-2014.indb 152

2014.05.22. 6:24:44

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

153

A VIDKFEJLESZTS S A PNZGYPOLITIKA
Dr. Kovcs rpd1
Bevezets, a tmhoz kapcsold fogalmak
Ahhoz, hogy tmnkat rtelmezni tudjuk, vizsglnunk kell a vidkfejleszts fogalmt,
ami korntsem egyszer. Tbbfle megkzeltse hasznlatos, kzte kiterjeszt s leszkt, tudomnyos ignnyel fellp, igazgatsi s politikai szemllet, tovbb gyakorlatias egyarnt megtallhat. A vidkfejleszts ma fellelhet szmos defincijbl
hadd lljon itt hrom.
Az j Magyarorszg Vidkfejlesztsi Program szerint a vidkfejleszts nem egy
gazat, hanem az rintett gazat feladatainak sszessge, egyttes hatsa. Felleli a
mezgazdasgot, az ipart, a mikro-, kis- s kzpvllalkozsokat, a vidki turizmust,
a terletfejlesztst, az nkormnyzati s szocilpolitikt, nem utolssorban pedig a humnerforrsok s a kzssgek fejlesztse is ide tartozik. F clja a vidki npessg
elvndorlsnak megelzse, a lakossg szmra vonz let- s munkakrlmnyek
megteremtse a helyi erforrsok tgondolt, integrlt s fenntarthat hasznostsval,
a vrosi krnyezetben megszokott szolgltatsok minl nagyobb mrtkben elrhetv
ttelvel. (j Magyarorszg [2007])
A Vidkfejlesztsi Minisztrium Vidkfejlesztsrt felels llamtitkrsgnak feladatmeghatrozsa szerint a vidkfejleszts clja, hogy visszaadja a vidki let rtelmt, becslett, vonzerejt. Feladata, hogy javtsa a kisteleplseken lk letminsgt, megteremtse a helyi kzszolgltatsokat, biztostsa az orszg belakottsgt,
valamint hazai s unis forrsokra tmaszkodva fejlessze a helyi kis- s kzepes mret csaldi gazdasgokat, feldolgoz zemeket, vllalkozsokat s a falusi turizmust.
(Vidkfejlesztsi [2013])
A tudomnyos kutatmunkhoz kthet egyes megkzeltsek szerint a vidk s
annak fejlesztse jelentheti a fvroson kvli egsz orszgot, a rurlis trsgeket, de a
vrosok kisebb-nagyobb vonzskrzett is. Gyakran azonostjk a falupolitikval, ritkbban a mezgazdasgtl fgg falvak problematikjval. (ngyn [2005])
Termszetszer, hogy cikknkben alapveten alkalmazkodni kell a kzjogi szablyok a kltsgvetsi besorolsokhoz alkalmazkodni igyekv hivatalos, leszkt,
kereteket ad rtelmezsi terminolgikhoz. Ugyanakkor nem tagadjuk, hogy a kiterjeszt rtelmezs ll kzelebb gondolkodsunkhoz. Ha ugyanis kiss mlyebben vizsgljuk meg a pnzgypolitika funkciit az llami feladatrendszer mkdsben, akkor knnyen belthatjuk, hogy a fisklis politiknak, s az annak ves lekpezdst
jelent kltsgvetsi politiknak lnyegben nincs olyan vetlete, amely kzvetlenl
1

kzgazdsz, a Kltsgvetsi Tancs s a Magyar Kzgazdasgi Trsasg elnke, a Szegedi


Tudomnyegyetem professzora. Szerztrsak: Varga Sndor kzgazdsz, az llami Szmvevszk volt igazgathelyettese, Csoms Dniel kzgazdsz, a Kltsgvetsi Tancs munkatrsa (csomos.daniel@parlament.hu). A cikk a Pzmny Pter Katolikus Egyetemen 2013.
november 14-n tartott konferencin hasonl cmmel elhangzott elads alapjn kszlt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 153

2014.05.22. 6:24:44

154

Vidkfejleszts mltja s jelene

1. bra. Az llami feladatrendszer vidkfejleszts


llamhatalmi funkcik
Nincs olyan
llami feladat,
funkci s
felelssg,
aminek ne lenne
kzvetve
vidkfejlesztsi
sszefggse!
Mg a fvrosi
feladatoknak is
van hatsa,
hiszen a
feladatok
megosztsa, az
elltsi arnyok
krdse
meghatroz
fontossg.

Mezgazdasg,
bnyszat, ipar

Hlzatfgg
szolgltatsok

Gazdasgi funkcik

Vidkfejleszts

Tmegkzlekeds

Egszsggy
Honvdelem

TB-, jlti
szolgltatsok

Alapinfrastruktra
Kutatsfejleszts

Vgrehajts

Pnzgyi, zleti
szolgltatsok

Trvnyalkots

Igazsgszolgltats

Monetris
rendszer

Jlti funkcik
Laks-, teleplsi
infrastruktra
Krnyezetvdelem

Rendvdelem
Kulturlis
szolgltatsok
Kpzs, oktats

Prt-, kzleti s
civil tevkenysgek

Az llami
feladatrendszer
egyben
finanszrozsi
feladatrendszer!
Minden
funkcihoz
tartozik
finanszrozsi
feladat!

Informci-szolgltats

Kulturlis funkcik

Vdelmi funkcik

vagy kzvetve ne rinten a vidkfejlesztst. gy ebben a tekintetben minden korltoz


megkzeltst flre kell tennnk.
Ebben az ltalunk vllalt megkzeltsben a vidkfejleszts krdst noha termszetszeren vannak tfedsek, thallsok nem lehet a regionlis gazdasgfejlesztssel
azonostani, s cikknkben sem kvnunk az utbbi tudomnyterletre tvedni. Lengyel Imre meghatrozsa erre a klnbsgre, a regionlis gazdasgfejleszts szakpolitikaknt val felfogsra szemlletesen mutat r. Megfogalmazsban A rgi nagyon
rugalmasan rtelmezett gyjtfogalom, sokfle sszefggsben felmerl, ltalban
valamilyen tjat, vidket, trsget, tartomnyt, krzetet, znt, vezetet, znt stb. lehatrol terleti egysget jelent. Hagyomnyos rtelemben a rgi tbb-kevsb lehatrolt terlet, amely valamilyen szempontbl egysgesnek tekinthet, vagy valamilyen
szervezdsi elv alapjn jtt ltre, amely megklnbzteti a tbbi rgitl. (Lengyel
[2010] 36. o.)
A (kz)politika ltal formlt klnbz szakpolitikk (oktats- s egszsggy, iparfejleszts, kzlekeds, krnyezetvdelem, regionlis politika stb.) interakciban vannak
egymssal, elgondolsaik, trekvseik vgl is pnzgyi mutatkk transzformldnak a kltsgvetsben. Ha pedig funkcionlis szakpolitiknak tekintjk a kltsgvetsi
politikt mr csak az elteremthet forrsok korltossga vagy clirnyos, takarkossgra, hatkonysgra ksztet felhasznls okn is akkor knnyen kimutathat itt is
az egymsrautaltsg, s belthat a fisklis politika kiemelt szerepe. A fisklis politika
akr az eloszthat forrsok nagysga, akr a forrsgyjts (jvedelempolitika), akr a

Heller-Evkonyv-2014.indb 154

2014.05.22. 6:24:44

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

155

kltsgvetsben rvnyesl elosztspolitika a rendelkezsre ll pnz elosztsnak


geogrfiai s funkcionlis meggondolsai ltal, meghatroz szerepet tlt be a vidkfejleszts cljai kitzsben s megvalstsban. Mindezek egyben azt is megengedik,
hogy a vidkfejleszts krdseihez is e nzpontbl kzeltsnk.
Az llamhztarts finanszrozza az llami feladatrendszert. Ennek sszefggsrendszert mutatja be a 1. szm bra. Minden funkcihoz tartozik finanszrozsi
feladat. Ma mintegy 3000 llami feladatot tartunk szmon s folyamatos a bvls.
Az brbl is kitnik, hogy szinte minden egyes feladatban, szakpolitikban, funkciban megtallhat a vidkfejleszts, illetve van ilyen sszefggse.
A kltsgvetsi politika teljestmnykvetelmnyei s a vidk llapota
A gazdasgpolitika vidkfejlesztsi sszefggseinek ismertetse messze meghaladja
rsunk kereteit; s a pnzgypolitika szlesebb sszefggsei bemutatsra, vagy akr
a makrogazdasgi szempontbl igen nagyjelentsg monetris politika hozzjrulsa
ismertetsre sincs mdunk. Mindssze annyit jegyezhetnk meg itt, hogy hasonlan
az elz politikkhoz, a pnzgypolitiknak is nyilvnvalan ltalnos clja az, hogy
a tvlatilag is fenntarthat trsadalmigazdasgi fejldst szolglja. Orszgos s terleti szinten egyarnt. Aktulis clja pedig a fisklis politika s az ves megvalsulst
jelent kltsgvetsek tjn a dinamikus egyenslytarts az orszg pnzgyi stabilitsi
rdekei, a gazdasgi nvekeds tartssga s rzkelhetv ttele, s nem utolssorban a
lakossgi letfelttelei, szocilis biztonsga fenntartsa, fejlesztse kztt.2
Ennek megfelelen cikknk megkzeltsben a magyarorszgi fisklis politikt
abbl a szempontbl lehet az egyes vek idsorban minsteni, hogy aktulisan s
tvlatilag mennyiben kpes hozzjrulsval, tevkenysgvel megtartani/ersteni
nemzetgazdasgi szinten az llamhztarts egsznek pozciit, rvnyesteni vlsgkrlmnyek kztt is a pnzgyi stabilits alapvet rdekeit, mrskelni az orszgon
belli fejlettsgi klnbsgeket, fenntartani s megrizni/javtani a trsadalmi (kz)
szolgltatsok rendszert, tmogatni a rvidebb s hosszabb tv trsadalom- s gazdasgpolitikai clok megvalsulst, egyttmkdni, harmnit teremteni e clrendszer
teljeslse rdekben a klnbz szakpolitikkkal, gy a regionlis politikval is.
A felsorolsra tekintve kiegyenslyozott trsadalmi, gazdasgi mkdst, demokratikus kzakarat-formlst, politikai rdekek s rtkek mentn val kormnyzst s
interakcik sokasgt felttelezve levonhat az a kvetkeztets, hogy a klnbz politikk (kzpolitika, gazdasgpolitika, pnzgypolitika stb.) piramisban, hierarchijban a fisklis politika az egyik sajtos ptelem. A tbbi politika letkrzdseknt
2

A pnzgypolitiknak szmos clja van. Tmnk szempontjbl a legfontosabbak: a gazdasgi nvekeds elsegtse, a piaci verseny kibontakoztatsa, a szocilis vdhl kialaktsa, az orszg fizetkpessgnek biztostsa, bels pnzgyi egyensly megteremtse.
Rszterletei a monetris, a kltsgvetsi (fisklis) valamint a devizapolitika kzl a
kltsgvetsi politika rendelkezik olyan eszkzkkel, amelyekkel legerteljesebben lehet
hatni a vidkfejlesztsre.

Heller-Evkonyv-2014.indb 155

2014.05.22. 6:24:44

156

Vidkfejleszts mltja s jelene

adott pillanatban a finanszrozs kerete, megvalstja s ugyanakkor a tvlati clrendszer kiteljestshez, meghatrozshoz lehetsgeket nyit kapu. Egyszerre kvetkezmny s olyan generl er, amelynek hatsmechanizmusai a vidk fejldst tekintve
vekben, vtizedekben rvnyeslnek. gy pldul a makrogazdasgi stabilits adott
vekben nvekedsi ldozatok rn val megteremtse br csak vek tvlatban kpes
mrskelni a vidk trsadalmi (kz)szolgltatsainak klnbsgt, vagy kzvetve a
foglalkoztats javtsval a meglhetsi feltteleket, de megrzi az eslyt, lehetsget
ad a felemelkedsre.
A vidk fejlettsge a mai Magyarorszgon
Az llami feladatrendszert az llamhztarts kzponti s nkormnyzati alrendszere
finanszrozza. Egyttes kiadsain bell az gynevezett funkcionlis osztlyozs reprezentlja az egyes feladatok slyt, amelyet a 2. sz. bra szemlltet.
Az bra jl mutatja, hogy a kltsgvetsi politika milyen ers determincikat hordoz, amelyeknek vannak trsadalmi, tradicionlis okai. Kettssg jellemzi a fisklis
politika trtnseit. Hosszabb tvra visszatekintve egyrszt elkvetje s kiszolglja
volt azoknak a vidkfejlesztssel, trsadalmi gondokkal, letfelttelekkel, elvndorlssal kapcsolatos hibknak, a kltsgvets-tervezsi (megalapozottsgi) s vgrehajtsi
2. bra. Az llamhztarts funkcionlis kiadsainak megoszlsa
20002013 kztt (%)
100%
Egyb (09., 11., 13., 16.) funkcik sszesen

90%

F15. llamadssg kezels


F14. Krnyezetvdelem

80%

F12. Kzlekedsi s tvkzlsi


F12. tevkenysgek s szolgltatsok

70%

F10. Mez-, erd- , hal- s vadgazdlkods

60%

F08. Szrakoztat, kulturlis, s vallsi


F08. tevkenysgek s szolgltatsok
F07. Laksgyek, teleplsi s kzssgi
F07. tevkenysgek s szolgltatsok

50%

F06. Trsadalombiztostsi s jlti


F06. szolgltatsok

40%

F05. Egszsggy
F04. Oktatsi tevkenysgek
F04. s szolgltatsok

30%

F03. Rendvdelem s kzbiztonsg

20%

F02. Vdelem

10%

F01. ltalnos kzssgi szolgltatsok


F01.(igazgats, stb.)

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Forrs: NGM

Heller-Evkonyv-2014.indb 156

2014.05.22. 6:24:45

157

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

anomliknak, a kltsgvetsi szempontbl a knnyebb t vlasztshoz (eladsods


btortsa), amelyek a mai magyar vidket jellemz fejldsbeli llapotokhoz, slyos
lemaradsokhoz, elvndorlshoz vezettek. Msrszt rvidebb tvra visszanzve a kltsgvetsi politika elvitathatatlan sikere, hogy Magyarorszgon a fisklis konszolidci
lezrult, kikerltnk az EU-ba belpsnk, 2004 ta tart a tlzott mrtk llamhztartsi hiny miatti deficiteljrs all, hiszen immr tartsan a GDP 3 szzalka
alatt van az llamhztarts hinya. A kltsgvetsek megalapozottsgnak s vgrehajtsnak a fegyelme javult.
Fokozatosan cskken az llamadssg mrtke is (de mg mindig a GDP 79%-a krli). Kedveztlen, hogy az llamhztarts adssgszolglata (kamatkiadsa) mg mindig
kiugr mrtk. Az e clra vente knyszeren fordtott 1200 millird forint megegyezik az llamhztarts egszsggy kiadsainak nagysgrendjvel, a kzoktatsi kiadsok ngytdvel, vagy a kzlekedsi rfordtsok 1,3-szorosval. Ezltal kevesebb jut az
egyes kzszolgltatsi funkcikra, s azokon bell a vidkfejlesztst szolgl kiadsokra.
Az orszg pnzgyi stabilitsa szempontjbl rendkvl fontos haznk makrogazdasgi helyzetnek alakulsa, az EU, a visegrdi orszgokhoz val sszehasonltsa.
A magyar gazdasg a 2000-es vek elejn mg a rgi llovasa volt a gazdasgi nvekeds temt tekintve, vi 4 szzalkot meghalad mrtkkel. Az vtized msodik felben ugyanakkor a visegrdi orszgok kzl egyrtelmen Magyarorszgot jellemezte
a legszernyebb gazdasgi nvekeds, 2009 utn pedig az egyik legnagyobb visszaess
(3. sz. bra).3
3. bra. Az egy fre jut GPD (vsrler-paritson) alakulsa,
EU tlag = 100, 2001-2012 kztt
90
80
70
60
Cseh Kztrsasg
50

Magyarorszg

40

Lengyelorszg
Szlovkia

30
20
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Forrs: EUROSTAT
3

Az brknl az Orszgos Fejlesztsi s Terletfejlesztsi Koncepcira tmaszkodtunk. Ahol


ettl eltrtnk, ott megjelltk a forrst.

Heller-Evkonyv-2014.indb 157

2014.05.22. 6:24:45

158

Vidkfejleszts mltja s jelene

Az orszg fejldse, gy a vidk fejlesztse szempontjbl lnyeges, mekkora az


llamhztarts GDP-n belli arnya. Haznkban klnsen a krnyez orszgokkal
sszehasonltva ez (vagyis az jraeloszts) mg mindig magas, 50 szzalk krli
(4. sz. bra). E mgtt termszetszeren nagymrtk a jvedelemcentralizci, riasztan hatva a mkd tkre.
4. bra. A konszolidlt llamhztarts kiadsi fsszege (a GDP %-ban)
54
50,8
50

50,3

49,3

46

Austria

43,2

45,1

Hungary

43,3

Czech Rep.

41,0

Poland

38,2

Slovakia

36,8
36,3

Bulgaria

42
41,2
39,3
38

38,4
34,5

34

Germany

30
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Forrs: EUROSTAT

20072013. vi fejlesztsi kiadsok vidkfejleszts


A 2013-ban lezrult htves fejlesztsi ciklusban a magyar llamhztartsban kzel 12
ezer millird forintot hasznltak fel beruhzsokra, feljtsokra. Ennek 70%-t tettk
ki az unis tmogatsbl s a hazai trsfinanszrozsbl megvalsult (megvalsul) fejlesztsek. Az utbbin bell ismert az gazatonknti megoszls (5. sz. bra), valamint a
vidkfejlesztst szolglk arnya (83%). Ha figyelembe vesszk a tisztn hazai forrsbl finanszrozott fejlesztseket is, vatos becsls szerint az elmlt ht vben mintegy
910 ezer millird forint beruhzs valsult meg vidken.

Heller-Evkonyv-2014.indb 158

2014.05.22. 6:24:45

159

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

5. bra. Kiemelt terletek finanszrozsra rendelkezsre ll


unis ktelezettsgvllalsi keretek a 20072013 kztti idszakban
(millird forint; az sszes %-ban)
0,00; 0%

F01 Trvnyhoz s vgrehajt szervek (llamkorszersts, terleti


F01 ltalnos kzigazgats, nkormnyzati tevkenysgek stb.)
F03 Rendvdelem s kzbiztonsg (tzvdelem, bntetsF03 vgrehajts, hatrrizet, stb.)

524,48; 6%
1 250,55; 15%

0,00; 0%
672,18; 8%

F04 Oktats (alap- , kzp- s felsoktats fejlesztse, egyb


F04 oktatsi tevkenysgek)

502,20; 6%

F05 Egszsggy (krhzi, jrbeteg szakelltsi, fekvbeteg


F05 ellts, stb.)
F06 Trsadalombiztostsi s jlti szolgltatsok (szocilis
F06 foglalkoztats, nyugelltsok, munkanlkli elltsok stb.)

336,86; 4%
218,63; 3%

F09 Tzel s zemanyag, valamint energiaelltsi feladatok


F09 (energetikai fejlesztsek)

261,11; 3%

F10 Mez-, erd-, hal- s vadgazdlkodsbl vidkfejleszts


F12 Kzlekedsfejleszts (kzti, vzi, vasti fejlesztsek,
F12 tvkzls)
F13 Gazdasgfejleszts (gazdasg-, terletfejleszts s
F13 idegenforgalom, stb.)
F14 Krnyezetvdelem (szennyvzelvezets, termszetvdelem,
F14 hulladkgazdlkods stb.)

2 566,44; 30%

2 076,86; 25%

Egyb, gazatba nem besorolhat KMR-ben megvalsul fejleszts

Forrs: NGM

A vidk lemaradsa
Haznk fvroson kvli terletnek fejlettsgt a legklnbzbb mutatkkal lehet
jellemezni. A jvedelemtermel kpessg tekintetben jelennek meg legmarknsabban
az orszgon belli klnbsgek (6. sz. bra). A differencilds nemcsak fvros s vidk kztt, hanem vidken bell is jelents.
Az brn jl lthatan Kzp-Magyarorszg kiemelkedik a jvedelemtermel kpessget illeten, hiszen ez a rgi benne a fvrossal adja Magyarorszg brutt
nemzeti termknek csaknem felt. Ha a lentebb megjelentett 23. sz. tblzat adatait
is figyelembe vesszk, az orszg rgii kzl szak-Magyarorszg a legelmaradottabb,
de Dl-Alfld, szak-Alfld valamint Dl-Dunntl leszakadsa is szembetn.
Ha a Kzp-Magyarorszg rgibl kiemeljk a fvrost, mg inkbb rzkelhet
a vidk leszakadsa.
A vsrler paritson kimutatott egy fre jut GDP tekintetben egyedl Budapest
rtke haladja meg az EU tlagt. A vidk egy lakosa harmadannyi GDP-t llt el, mint
a fvrosban l. Ha a NUTS 3 terletegysgek rangsort vizsgljuk, akkor valamennyi
magyarorszgi megye az EU megyinek als 25%-ban, mg 13 megye pedig az als
10%-ban helyezkedik el.

Heller-Evkonyv-2014.indb 159

2014.05.22. 6:24:45

160

Vidkfejleszts mltja s jelene

6. bra. Hozzjruls az orszg GDP-jhez s az egy fre jut GDP, 2009

7,4
49,2

szakMagyarorszg

9,7

9,1
9,3
KzpDunntl

KzpMagyarorszg

szak-Alfld

NyugatDunntl

GDP-hozzjruls, %

6,5

8,7

Dl-Dunntl

Dl-Alfld

GDP ezer Ft/f


15621762
21262384
4291

1. tblzat. A fvros s a vidk fejlettsge


EU
tlag

Magyarorszg
tlaga

Budapest

Egy fre jut


GDP (eur23 500
vsrler
paritson, 2009)

12 260

34 500

6 207

17 536

Megnevezs

Egy fre jut


hozzadott
rtk (eur,
2009)

Heller-Evkonyv-2014.indb 160

21 089

Magyar megyk Magyar megyk


az EU NUTS 3
az EU NUTS 3
terletegysgek terletegysgek
rangsornak
rangsornak
als 25%-ban als 10%-ban
13 megye
nincs
(Ngrd, SzSzB,
11 890
(kiv. Bp.)
Bks, BAZ,
Somogy,
Minden megye
Bcs-K., JNSZ,
(kiv. Bp.)
Baranya,
Veszprm,
5 611
nincs
Heves, Hajd-B.,
Csongrd, Tolna)

Megyei Eu27
tlag
tlag
(Bp.
feletti
nlkl) megyk

2014.05.22. 6:24:45

161

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

Az EU 2020 stratgihoz kapcsold regionlis mutatk is jl brzoljk az orszgon belli differencildst.


2. tblzat. Az EU 2020 stratgihoz kapcsold regionlis mutatk I.
GDP/f
Npessg (vsrler
parits, PPP)
Megnevezs

EU27
Magyarorszg
Kzp-Magyarorszg
Kzp-Dunntl
Nyugat-Dunntl
Dl-Dunntl
szak-Magyarorszg
szak-Alfld
Dl-Alfld

1000 f
(2010)

EU27 = 100
(2010)

501 755
10 000
2 961
1 096
996
944
1 202
1 487
1 313

100,0
64,7
106,7
56,6
64,9
44,3
39,6
41,2
42,3

Munkanlklisgi
rta
az aktv
npessg
%-ban
(2012)
10,4
10,9
9,2
9,8
7,4
12,0
16,6
13,9
10,5

Ipar s szolFoglalkoztats
gltatsok
a tudsintenzv
termelkeny- szolgltatsi gasge
zatban
EU27 = 100
(2008)

a teljes foglalkoztatottak %-ban


(2010)

100,0
66,9
76,6
61,6
65,8
56,6
56,7
58,3
55,3

39,0
34,5
42,0
26,4
26,5
33,6
32,4
34,9
31,2

3. tblzat. Az EU 2020 stratgihoz kapcsold regionlis mutatk II.


Megnevezs

EU27
EU 2020 clkitzs
Magyarorszg
Hazai EU 2020 clkitzs
Kzp-Magyarorszg
Kzp-Dunntl
Nyugat-Dunntl
Dl-Dunntl
szak-Magyarorszg
szak-Alfld
Dl-Alfld

Heller-Evkonyv-2014.indb 161

Foglalkoztatsi
rta
(2064 v kztt)
A 2064 v
kztti npessg
%-ban
(2012)
68,4
75,0
62,1
75,0
66,8
64,9
66,7
57,5
54,2
57,3
60,7

K+F
rfordts
a GDP
%-ban
(2010)
2,0
3,0
1,2
1,8
1,6
0,6
0,6
0,5
0,6
1,1
1,2

Korai iskolaelhagyk (1824


v
kztt)
A 1824 v kzttti npessg
%-ban
(20102012)
13
10
11
10
9
11
9
11
15
14
9

Felsoktatsi
vgzettsggel
rendelkez
(3034 ves)
A 3034 v
kztti npessg
%-ban
(20102012)
35
40
28
30
40
21
22
21
19
22
24

2014.05.22. 6:24:45

162

Vidkfejleszts mltja s jelene

A jvedelemtermel kpessg gyengesgei megmutatkoznak a foglalkoztatottsgban (munkanlklisgben), valamint az ipar s a szolgltatsok termelkenysgben
is. A felzrkzs remnye mutatkozik abban, hogy egyes elmaradott rgikban a tudsintenzv szolgltatsi gazatban foglalkoztatottak arnya, valamint a K+F rfordts
mrtke nagyobb, mint a fejlettebb rgikban. Kedvez az is, hogy a felsoktatsi vgzettsgek arnya tekintetben a Kzp-Magyarorszg rgin tli rgik kztt alig
van eltrs (Dl-Alfld mutatja e krben a legjobb).
A kvetkez (7. sz.) bra trkpei azt a sokves folyamatot rzkeltetik, ahogyan
szak-Magyarorszg s szak-Alfld, st egyre inkbb Dl-Dunntl is leszakadt a
tbbi rgitl a munkanlklisg tekintetben.
7. bra. Regisztrlt munkanlkliek arnya a 15-64 ves npessgben
1991

1993

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

2007

2011

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Forrs: MTA KRTK Adatbank. Ksztette: Gndr Lszl

Az orszg npessge cskken. A 2011. vi npszmllskor 9985 ezren voltunk, 191


ezer fvel (2%-kal) kevesebben, mint 10 vvel korbban. Az orszg egyes rszeiben ennl lnyegesen nagyobb a visszaess, van viszont, ahol nvekedst ltunk az orszgon
belli vndorls kvetkeztben. (8. bra)
A gazdasgi fejlettsggel/fejletlensggel prhuzamosan fokozdnak az egszsggyi egyenltlensgek is az orszgon bell. Az letkiltsok ebbl fakadan klnsen
szak- s Kelet-Magyarorszgon rosszak (9. sz. bra)

Heller-Evkonyv-2014.indb 162

2014.05.22. 6:24:45

163

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

8. bra. A laknpessg vltozsa megynknt,


2002. janur 1. s 2012. janur 1. kztt

-9,46%

-6,14%

-9,82%
-6,57%

0,03%
3,81%

-2,18%
-2,61%
14,28%

-4,52%

-0,78%

-8,47%

-5,34%

-10,35%
-4,67%

-4,34%
-8,48%
-6,22%
-2,05%

-10,35%

Jelmagyarzat
Laknpessg
vltozsa (%)
< 7,5
-7,49 -5
-4,99 -2,5
-2,49 0
> 0,01

9. bra. Szletskor vrhat lettartam (2011)

Jelmagyarzat
Szletskor vrhat
tlagos lettartam
76,01
75,01
74,01
73,01
71,32

Heller-Evkonyv-2014.indb 163

77,88
76,00
75,00
74,00
73,00

2014.05.22. 6:24:46

164

Vidkfejleszts mltja s jelene

Magyarorszg 175 kistrsge kzl 2010-ben 94 htrnyos helyzetnek minslt (az


orszg terletnek 57%-t, a npessg 30%-t 3 milli ft rinten) (10. sz. bra).
Ezekre jellemz a gazdasgi funkciveszts, esetenknt a bedlt szocialista iparosts,
az erltetett mezgazdasgi kollektivizls kvetkezmnyeknt. Magyarorszg keleti
fele gazdag perifrikus trsgekben, de jonnan leszakad kistrsgek vannak Zala,
Somogy, Veszprm, Tolna, Baranya s Fejr megyben is (aprfalvak!).
10. bra. Trsadalmi, gazdasgi s infrastrukturlis szempontbl
elmaradott teleplsek (2010)

ww

Eurpa 2020
Magyarorszg hossz tv fejldsre vrhatan erteljes hatst gyakorol a Lisszaboni
Stratgit felvlt Eurpa 2020, az Eurpai Uni nvekedsi stratgija. Az j stratgia
f clja, hogy Eurpa gazdasga intelligens, fenntarthat s inkluzv legyen annak rdekben, hogy az Uniban s tagorszgaiban nvekedjk a termelkenysg s a foglalkoztatottsg, ersdjn a trsadalmi kohzi.
A stratgia t clkitzse a foglalkoztatsra, az oktatsra, a kutatsra s innovcira, a trsadalmi befogadsra s a szegnysg enyhtsre, valamint az ghajlatvltozs
elleni kzdelemre s az energiagyre irnyul.
Az Eurpa 2020 stratginak terleti szempontbl kulcseleme a vros s trsge
fejlesztse.

Heller-Evkonyv-2014.indb 164

2014.05.22. 6:24:46

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

165

Az EU stratgijba illeszked Kzs Agrrpolitika 2013 utni jvjt meghatroz


reform hrom f clt fogalmazott meg: letkpes lelmiszertermels, termszeti erforrsokkal val fenntarthat gazdlkods, valamint kiegyenslyozott terleti fejlds
(a vidki kzssgek, a helyi gazdasgok ersdjenek, a vidki munkahelyek gyarapodjanak).
Nemzeti fejleszts, terletfejleszts, vidkfejleszts
Az EU 2020 stratgia megvalstsa rdekben mindegyik tagllam sajt nemzeti clokat s intzkedseket fogad(ott) el. Ebbe a krbe tartozik haznknak az Orszggyls
OGY 1/2014. (I.3.) szm hatrozatval elfogadott Nemzeti Fejleszts 2030 Orszgos
Fejlesztsi s Terletfejlesztsi Koncepcija.4
A Koncepci jvkpe s tfog clrendszere 2030-ig szl. A dokumentumban fejlesztsi (benne a vidkfejlesztsi) prioritsok, clkitzsek, eszkzrendszerek fogalmazdnak meg a 2014-2020-as programidszakra.
A Koncepciban rgztett jvkp szerint Magyarorszg 2030-ra Kelet-Kzp-Eurpa gazdasgi s szellemi kzpontjv vlik, lakossgnak biztonsgos meglhetst
biztost, az erforrsok fenntarthat hasznlatra pl versenykpes gazdasggal,
gyarapod npessggel, megersdtt kzssgekkel, javul letminsggel s krnyezeti llapottal (Magyar Kzlny [2014]).
A jvkp elrse rdekben ngy tfog fejlesztsi clt jelltek meg: rtkteremt,
foglalkoztatst biztost gazdasgi fejlds; npesedsi fordulat, egszsges s megjul trsadalom; termszeti erforrsaink fenntarthat hasznlata, rtkeink megrzse
s krnyezetnk vdelme; valamint trsgi potencilokra alapozott, fenntarthat trszerkezet(Magyar Kzlny [2014].
A nemzeti fejlesztsre, benne a terletfejlesztsre, specifikus clokat hatroztak
meg:
a) szakpolitikban rvnyestendk: versenykpes, innovatv gazdasg; gygyt Magyarorszg, egszsges trsadalom, egszsg- s sportgazdasg; letkpes
vidk, egszsges lelmiszertermels s ellts, az lelmiszer-feldolgozipar fejlesztse; kreatv tudstrsadalom, piackpes kszsgek, K+F+I; rtktudatos s
szolidris ngondoskod trsadalom; j llam, szolgltat llam s biztonsg;
stratgiai erforrsok megrzse, fenntarthat hasznlata, krnyezetnk vdelme;
b) terleti specifikus clok: az orszg makroregionlis szerepnek erstse; a tbbkzpont trszerkezetet biztost vroshlzat; vidki trsgek npessgeltart kpessgnek nvelse; kiemelked tji rtk trsgek fejlesztse; terleti klnbsgek
cskkentse, trsgi felzrkztats s gazdasgsztnzs elsegtse; sszekapcsolt terek: az elrhetsg s mobilits biztostsa.(Magyar Kzlny [2014])
4

A 2013. november 14-n elhangzott eladsban a Koncepcinak mg a trsadalmi vitra


bocstott vltozatra tudtunk pteni. Ebben az rsban viszont mr az elfogadott dokumentumra tudunk tmaszkodni.

Heller-Evkonyv-2014.indb 165

2014.05.22. 6:24:46

166

Vidkfejleszts mltja s jelene

A jvkp, az tfog s a specifikus clok valamint a nemzeti prioritsok sszefggseit, sszekapcsoldsait szemllteti a 11. szm bra.

Jvkp
2030

11. bra: Az Orszgos Fejlesztsi s Terletfejlesztsi Koncepci clrendszere


Vonz gazdasgi
krnyezet,
dinamikus
gazdasg

Gyarapod
npessg,
kzssgek

Stratgiailag
hasznostott
termszeti
erforrsok

Kiegyenltett
trszerkezet

tfog clok
2030

Kzp-eurpai
gazdasgi s
szellemi kzpont

rtkteremt,
foglalkozst
biztost gazdasgi
fejlds

Versenykpes,
innovatv
hlzati gazdasg

Npesedsi
fordulat,
egszsges
s megjul
trsadalom

Gygyt
Magyarorszg,
egszsges
trsadalom,
egszsg- s
sportgazdasg

Specifikus clok
2030

Kreatv
tuds-trsadalom,
piackpes
kszsgek, K+F+I

letkpes vidk,
egszsges
lelmiszer-termels
s -ellts

Termszeti
erforrsaink
fenntarthat
hasznlata
s rtkeink
megrzse s
krnyezetnk
vdelme

rtktudatos
s szolidris,
ngondoskod
trsadalom,
roma-integrci

Az orszg
makroregionlis
szerepnek erstse

Tbbkzpont
trszerkezetet biztost
vroshlzat

Stratgiai
erforrsok
megrzse,
fenntarthat
hasznlata s
krnyezetnk
vdelme

Nemzeti prioritsok
20142020

Heller-Evkonyv-2014.indb 166

Fordulat a teljes
foglalkoztatottsg
s a tudstrsadalom fel

tban az erforrs- s energiahatkonysg,


illetve az energiafggetlensg fel

Vidki trsgek
npessgeltart
kpessgnek nvelse

Kiemelked tji rtk


trsgek fejlesztse

Terleti klnbsgek
cskkentse, trsgi
felzrkztats s
gazdasgsztnzs

J llam: szolgltat
llam s biztonsg

Patrita gazdasg
kis- s kzpvllalati bzison,
nagyvllalati
partnersgben

Trsgi
potencilokra
alapozott
fenntarthat
trszerkezet

sszekapcsolt terek:
az elrhetsg s a
mobilits biztostsa

Npesedsi s
kzssgi fordulat

Terleti integrci,
trsgi s helyi
fejlesztsek a helyi
gazdasg bzisn

2014.05.22. 6:24:46

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

167

Az bra legals sorban feltntetett nemzeti prioritsok azzal sszhangban kerltek meghatrozsra, hogy a 20142020 programozsi s fejlesztsi idszak forrsait
amelyek az elz htves idszakhoz kpest szkebbek lesznek dnten a stratgiai
jelentsg, nagy hozzadott rtket produkl gazdasgi terleteken kell majd felhasznlni.
Az Orszgos Fejlesztsi s Terletfejlesztsi Koncepci az elzekben mr kiemelt
szempontokkal sszhangban, figyelemmel a Nemzeti Vidkstratgiban megjelltekre
is tbbek kztt a kvetkezk szerint hatrozta meg a vidkfejlesztsi, agrrgazdasgi
feladatokat a 20142020-as idszakra: a perifrik visszacsatolsa; a vidki foglalkoztats nvelse; vrosvidk kapcsolatok helyrelltsa, vrostrsgi teleplsek sszehangolt fejlesztse; a megyei nkormnyzatok a terletfejleszts kzpszint fszerepli (a rgik NUTS 2 szint csak statisztikai egysgek); a vidk gazdasgnak tbb
lbra lltsa, a helyi, trsgi gazdasgi autonmia erstse; az nkormnyzatok helyi
gazdasgfejlesztsi szerepvllalsnak erstse,5 a vidki npessg egszsggyi, szocilis elltsnak javtsa; a vidki teleplsek, falvak, tanyk infrastrukturlis fejlesztse, gazdasgi ltalapjuk megerstse, elrhetsgk javtsa.
Tovbbi feladatknt jelltk meg a vidk kulturlis s ptett rksgnek megrzst, helyrelltst, fenntarthat fejlesztst, a turizmusba val bekapcsolst; a vidkfejleszts szellemi, szemlleti, kulturlis megalapozst, a tudstadst; a vidkfejleszts kpzsi, szakmai bzisainak kialaktst, erstst; a termszeti erforrsokat s a
biodiverzitst megrz, a termhelyi adottsgokra pt terlethasznlatot, termelsi
szerkezetet s agrotechnikt; magasabb hozzadott rtket elllt s nagyobb foglalkoztatst biztost gazatokra s gazdlkodsi formkra pl termelsi szerkezet
kialaktst; a nvnytermesztsllattenyszts egyenslynak helyrelltst; fiatal
gazdk tmogatst, demogrfiai fldprogram vgrehajtst; kertszetek korszerstst, tmogatst; a fenntarthatsg kvetelmnyeit teljest, a foglalkoztatst biztost
gazdlkodsi formk, csaldi gazdasgok s trsulsaik segtst; az erdk egszsgi
llapotnak megrzst, az erdteleptsek temnek nvelst; halgazdlkods tmogatst, halgazdlkodsra pl feldolgozs erstst; a klmavltozs hatsainak mrsklst az ntzs fejlesztsvel s szles kr elterjesztsvel, vztrozink ntzsi
cl hasznostsval.
Gazdasgi nvekedsnk s egyben hazai egszsgvdelmnk fontos szntere a turizmus. A Fvros s a Balaton mellett az orszg ms idegenforgalmi terleteinek fejlesztse, megrzse kiemelt cl.
Klnsen az egszsg-, az ko-, a gyalogos, a kerkpros , a kulturlis, a konferencia-, a rendezvny- s a falusi turizmus terletn knlkoz fejldsi lehetsgeket
kell kiaknzni.
A fejlesztspolitikban specilis rtkei miatt kln indokolt kezelni az orszg
30 klnbz kultrtjt.

Hiteleiket 20112013 kztt az llam tvllalta, az gy felszabadul forrsaikat is tudjk a


helyi gazdasgfejleszts tmogatsra fordtani.

Heller-Evkonyv-2014.indb 167

2014.05.22. 6:24:46

168

Vidkfejleszts mltja s jelene

12. bra. Turisztikai trszerkezet

Jelmagyarzat
Klsleg alkalmazand gygyvz
Belsleg alkalmazand gygyvz
Kiemelt dlkrzet

dlkrzet
Orszgos kerkprthlzat
EUROVELO kerkprthlzat

13. bra. Kultrtjaink

Jelmagyarzat

Heller-Evkonyv-2014.indb 168

1 - Szigetkz

11 - Bakony

21 - Bugac-Kiskunsg

2 - Sopron-Kszeghegyalja

12 - Vrtes

22 - pusztaszer

3 - Pannonhalma

13 - Dunakanyar

23 - Komrom

4 - rsg-Gcsej

14 - Mtra

24 - Cserht

5 - Balaton

15 - Aggtelek

25 - Mezhegyes

6 - Zselic

16 - Tokaj-Zempln

7 - Bels-Somogy

17 - Szatmr-Bereg

27 - Ormnsg

8 - Mecsek

18 - Nagykunsg-Hortobgy

28 - Villny

9 - Gemenc-Srkz

19 - Tisza-t

29 - Budai-hegysg

10 - Velencei-t

20 - Krs-Tisza-mente

30 - Gerencse

26 - Bkk

2014.05.22. 6:24:46

169

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

A kzlekeds fontos eszkze a tudshoz, a munkaerhz, a termkekhez s szolgltatsokhoz val hozzfrsnek. A fvroskzpont kzlekedst hls szerkezet (harnt irny) fejlesztssel t kell alaktani.
14. bra. Kzlekedsi hlzatok trszerkezete

Jelmagyarzat
Regionlis, nemzetkzi, katonai
replterek
Kikt
Meglev gyorsforgalmi thlzat
2030-ig tervezett gyorsforgalmi utak
Tervezett nagysebessg vast
(nem nyomvonal)
Transzeurpai vasti szlltsi
hlzattervezett vonalai
(nem nyomvonal)

Trszerkezeti vonalak

20142020 fejlesztsi kiadsai


rsunk vge fel hadd lljon itt a 20142020-as programozsi s fejlesztsi idszak
forrsrendszere. Az EU-bl s a hazai trsfinanszrozsbl egyttesen 8012,24 millird
forint ll rendelkezsre. A tisztn hazai forrsbl megvalsul llamhztartsi fejlesztsek hasonlan az elz ht vhez a GDP 1,5 szzalkt tehetik ki. Ezeken bell
elrelthatan a vidk rszesedse mintegy 95 szzalk lesz, 12 szzalkponttal meghaladva az elz ht vit. Az gazati megoszlst a 15. szm bra szemllteti.
Szembetn az elzekben rottakkal sszhangban , hogy a gazdasgfejleszts
rszarnya az elmlt idszakhoz kpest 20 szzalkponttal nagyobb, 50 szzalkot
meghalad lesz.

Heller-Evkonyv-2014.indb 169

2014.05.22. 6:24:46

170

Vidkfejleszts mltja s jelene

15. bra. Kiemelt terletek finanszrozsra szolgl unis ktelezettsgvllalsi


elzetes keretek a 20142020 kztti idszakra
(millird forint; az sszes %-ban)
0,00; 0%
F01 Trvnyhoz s vgrehajt szervek (llamkorszersts, terleti
F01 ltalnos kzigazgats, nkormnyzati tevkenysgek stb.)
F03 Rendvdelem s kzbiztonsg (tzvdelem,
F03 bntetsvgrehajts, hatrrizet stb.)

324,57; 4%

31,87; 0%
108,62; 1%
660,00; 8%

132,36; 2%
311,99; 4%
326,99; 4%

F04 Oktats (alap- , kzp- s felsoktats fejlesztse, egyb


F04 oktatsi tevkenysgek)
F05 Egszsggy (krhzi, jrbeteg szakelltsi, fekvbeteg
F05 ellts stb.)

992,11; 12%

F06 Trsadalombiztostsi s jlti szolgltatsok (szocilis


F06 foglalkoztats, nyugelltsok, munkanlkli elltsok stb.)
F09 Tzel s zemanyag, valamint energiaelltsi feladatok
F09 (energetika fejlesztsek)
F10 Mez-, erd-, hal- s vadgazdlkodsbl vidkfejleszts
F12 Kzlekedsfejleszts (kzti, vzi, vasti fejlesztsek,
F12 tvkzls)
F13 Gazdasgfejleszts (gazdasg-, terletfejleszts s
F13 idegneforgalom stb.)
F14 Krnyezetvdelem (szennyvzelvezets, termszetvdelem,
F14 hulladkgazdlkods stb.)

1 151,61; 14%

3 972,12; 51%

Egyb, gazatba nem besorolhat KMR-ben megvalsul


fejleszts

Forrs: NGM
sszegzs helyett
Krds, a kzj vizsglhat-e a kltsgvetsi politika vidkfejlesztsi kontextusban,
s egyltalban miknt rtelmezhet ez a megszokott kzgazdasgi nyelvezetben kevsb szoksos fogalom. Csak arrl van sz pedig, hogy folyamatban, fenntarthatan
kpesek vagyunk az adott kls s bels felttelek kztt a legnagyobb trsadalmi
gazdasgi eredmnyt felmutatni. Vagyis legyen meg a vidkfejleszts sszefggsben
is az a kpessgnk, hogy mltnyos egyenslyt tartsunk a szmtalan rdek s igny
(foglalkoztats, szocilis kohzi, profit stb.) kztt, felelssgnk, hogy az rklt termszeti, kulturlis s gazdasgi javak vdelme, tovbbrktse biztostott legyen, alkalmassgunk, hogy az elzeknek megfelel kltsgvetseket ksztsnk.
Az ltalunk felvzoltak igyekeztek mutatni azokat a kltsgvets egszre jellemz
pozcikat, amelyek a vidkfejleszts ltalnos finanszrozsi lehetsgeit meghatroztk, s amelyek a kialakult legkevsb sem megnyugtat, slyos feszltsgekkel
terhelt helyzetnek egyszerre voltak okai s okozatai. A ktsgvetsi politika vtizedes
vargabeti s a lassan elmlban lv vlsgvek lenyomata is jl ltszik a magyar vidk llapotn. A kialakult kp s a feltorldott feszltsgek jelzik, hogy ma nemcsak
a gazdasgi vlsg kzvetlen kezelsre, hanem az vek sorn felhalmozdott trsadalmi s jlti feszltsgek oldsra is most kell megtallni az eszkzket, mikzben

Heller-Evkonyv-2014.indb 170

2014.05.22. 6:24:46

Dr. Kovcs rpd: A vidkfejleszts s a pnzgypolitika

171

a forrsok nvelsnek lehetsgei korltosak, osztogatssal pedig vgkpp nem juthatunk messzire.
Ha nem ltnnk a kapcsold feladatok kiterjedtsgt, akkor akr kzhelynek is
tnne annak hangslyozsa, hogy a vidk npessgmegtart s -eltart kpessgnek
javtsa rendkvli mdon sszehangolt tervezsi, irnytsi, szak- s pnzgypolitikai
munkt ignyel. Termszetesen az Eurpa 2020 koncepci s a hazai megvalstsra
unis s magyar kltsgvetsi forrsbl rendelt pnz generl erknt hathat, meghatroz lehet a vidk fejldsre, de csak akkor, ha rvnyeslse a szakpolitikk s pnzgypolitika harmnijban teljesedik ki.
Remlhetleg a most elkezddtt fejlesztsi idszak erfesztseinek eredmnyei
2020-ban mr kzzelfoghatak lesznek, s Magyarorszg benne a vidk jvkpre
megfogalmazott elgondolsok megvalsulsa rvn 2030-ban valamilyen terleten beksznt a kzj az orszg valamennyi szegletbe, s rzkelhet mdon javul a ma mg
legelmaradottabb (kis)trsgekben is az emberek letminsge.
Rajtunk mlik, mire jutunk.
Felhasznlt irodalom:
ngyn Jzsef [2005]: Agrr-krnyezetgazdlkods s vidkfejleszts az Eurpai
Uniban s Magyarorszgon (folyamatelemzs, helyzetrtkels s fejlesztsi stratgiavzlat) elads, Fenntarthat vidkfejleszts Hagyomnyos gazdlkods az EU
csatlakozs kszbn, konferencia, Sepsiillyefalva.
Eurpa 2020 [2010]: Az intelligens, fenntarthat s inkluzv nvekeds stratgija,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:HU:PDF,
2013.11.10
Magyar Kzlny [2014]: A Nemzeti Fejleszts 2030 Orszgos Fejlesztsi s Terletfejlesztsi Koncepci, 1/2014. (I.3.) OGY hatrozat, 2014/1.
Lengyel Imre [2010]: Regionlis gazdasgfejleszts, Bp., Akadmiai Kiad, 380 oldal
j Magyarorszg Vidkfejlesztsi Program [2007]
Vidkfejlesztsi Minisztrium [2012] Nemzeti Vidkstratgia 20122020, http://
videkstrategia.kormany.hu/, 2013.11.05.
Vidkfejlesztsi Minisztrium [2013] Felelssgi Terletek, Vidkfejlesztsrt Felels llamtitkrsg, http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek, 2013.11.05.

Heller-Evkonyv-2014.indb 171

2014.05.22. 6:24:46

Heller-Evkonyv-2014.indb 172

2014.05.22. 6:24:46

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

173

A KETTSZAKADT ORSZG: RGIK MAGYARORSZGON1


Botos Katalin Botos Jzsef
Az elemzs clja, mdszerei
Mint ismeretes, Magyarorszg 7 rgira oszlik, amely hrom nagyrgit alkot. Mindjrt meg kell jegyezzk, hogy az n. els, n. nagyrgi, a Kzp-Magyarorszgi rgi,
amely ugyanakkor nmagban a 7 rgi egyike, oly mrtkben arnytalan a tbbihez
kpest, hogy taln rdemes lenne kettbontani, a fvrosra, s Pest megyre. (Lsd
1. sz. mellklet!) A laknpessg s a foglalkoztatottsg arnyait tekintve, a hrom
nagyrgi nagyjbl arnyos, egyharmad-egyharmad-egyharmad rszesedssel br.
Budapest adatai azonban marknsan eltrnek Pest megytl. Budapest npessg s foglalkoztatottak arnyait tekintve is jelentsen eltr a tbbi rgi adataitl hiszen egymaga nagyjbl egytde az orszgos adatnak , mg Pest megye nagyjbl megfelel
a msik hat rgi rszesedseinek. Mi az elemzseinkben rvnyestjk e bontst, gy
nem ht, hanem 8 rgit klnbztetnk meg a hrom nagyrgin bell.
Annl is inkbb jogos ez, hiszen a tbbi hat rgi 3-3 megybl ll, amelyek nll kzigazgatsi egysget kpeznek, megyei kzgylssel, annak elnkvel. Az egyes
szm nagyrgiban azonban nem Pest megye irnytja Budapestet, hanem a fvros
nll kzigazgatsi egysget alkot, polgrmesterrel, nkormnyzattal. Ha belegondolunk, Szlovnia llekszma alig nagyobb, mint Budapest s Szlovnia nll llam.
Budapest teht llam az llamban. Ezrt indokolt a kln kezelse, ami miatt a rszletez tblkban kln rgiknt fel is tntetjk. (A mutatk majd jelzik, hogy egybknt
nagyon sok egyb vonatkozsban is eltr a tbbi rgitl.)
Azt tztk magunk el, hogy egyszer statisztikai eszkzkkel egy pillanatfelvtelt adjunk a magyarorszgi rgik helyzetrl. Termszetesen, az ltalnosan ismert
klnbsgekhez kpest meglep jdonsgokra nem jutunk a friss adatok elemzsvel
sem. A kzponti rgi fejlett, Szabolcs-Szatmr, Ngrd, Bks s Baranya elmaradott.
Ezt kln elemzs nlkl is tudtuk, nagy a leszakads. Azt azonban, hogy mekkora, taln rdemes lesz a gazdasgpolitika szmra tgondolni. Azt is, hogy mi mirt alakult
gy, s mit clszer, mit lehet tenni a vltoztats rdekben.
Rgtn elre bocstjuk, hogy munknkkal egy idben tbb, szakavatott s mdszertanilag taln gazdagabb elemzs ltott napvilgot a magyar regionlis politikrl.
(Lengyel I., Rechnitzer J. [2013]) A mi elemzseink rtelemszeren megerstik az
ezen tanulmnyokban adott helyzetlerst, s a mi munknk is sokban olyan kvetkeztetsre jutott, mint amire a hivatkozott szerzk.
Rechnitzer Jnos A rgik az elmlt hsz v terleti politikjban cm tanulmnyban (Rechnitzer, [2012]) kimutatja, hogy a terleti politiknak 1995 s 2004 kztt
nem sikerlt a regionlis klnbsgeket cskkentenie. St, nvekedtek a fejldsbeli
1

A tanulmny a Pzmny Pter Katolikus Egyetem TMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002.


sz. projektje (A tudomnyos kutatsok kibontakoztatsa a PPKE-n) keretben jelent meg.

Heller-Evkonyv-2014.indb 173

2014.05.22. 6:24:47

174

Vidkfejleszts mltja s jelene

eltrsek (idzett m, 191.), Lengyel Imre a Kzgazdsz Vndorgylsen tartott eladsban pedig kimutatta, hogy egyedl a kzp-magyarorszgi rgi van az EU tlagos
fejlettsgi szintjn, a tbbi mind jcskn alatta marad. Rmutatott, hogy br a munkanlklisgi rta minden rgiban emelkedett az utbbi vtizedben (2011-ig), KzpMagyarorszgon s Nyugat- Dunntlon a legalacsonyabb. szak-Magyarorszgon elkeserten magas, 16,7%-os s szak-Alfld s Dl-Dunntl is jval 10% fltt volt
2011-ben (14,5%, ill. 12,7%). Valszn, hogy van kapcsolat a diplomsok relatve magas arnya (31%) s a foglalkoztatottsg (65%) kztt Kzp-Magyarorszgon, mbr
a nyugat-dunntli rgi, ahol a foglalkoztats a kzponti rgihoz hasonl (64%),
ennl jval alacsonyabb kpzettsgi szinttel rendelkezik.(17,9% a diplomsok arnya).
Vagyis, a megfelel kzpfok vgzettsg mg fontosabb, klnsen az jraiparosod
terleteken. Kiemelte Lengyel, hogy a magyar gazdasg EU-tlag krli nvekedst
dnten a fvros s vonzskrzete generlta, s hogy a klnbz megyk egyszeren
kptelenek a felzrkzsra. Azt is kimondta, hogy nincs igazn tovagyrz hatsa a
klfldi tkeberuhzsoknak. (Lengyel, [2013]) Ezeket a sajnlatos tnyeket mi is lttuk elemzsnk sorn.
Ami az ltalunk felhasznlt statisztikai adatokat illeti, azok rszben llomnyszemlletek, rszben azonban az adott v adatait jelentik. Utbbiakban lehetnek jelentsebb esetlegessgek, pldul egy-egy trsgben ppen megvalsul nagyberuhzs kvetkeztben. Az llomnyi adatok mindenesetre jl mutatjk az orszg rszekre
szakadst.
Azt is elre kell bocstani, hogy termszetesen nagyon sok jelensget nem tkrznek
a rendelkezsnkre ll s elemzett adatok. gy nem tudjuk megbecslni a szrkegazdasg eltrseit, a szmottev rdifferencik hatst a vsrlerre stb. A KSH-adatok
tartalmi takarsa is elgondolkodtat. Kln felhvjuk a figyelmet pldnak okrt az
egyes gazatok bontsra. Az, hogy mi minden tartozik az ipar fogalomkrbe, kiss meglep volt szmunkra: ide sorolnak pldul a kommunlis szolgltatsok. Tgas
fogalom az egyb kategria is. Ez kitnik abbl, hogy az sszesen adatbl milyen
nagy arnyt jelent hellyel-kzzel az egyb. (Lsd 2. sz. mellklet!) Mindezzel egytt
arra biztosan j lesz a jelen ttekints, hogy bemutassa: nem lehet az orszgos tlagok alapjn szablyozni s intzkedni a gazdasgpolitikban. (Erre a tnyre egybknt
Lengyel Imre is felhvta a figyelmet idzett 2013-as eladsban.)
A nagyrgik nhny kiemelten fontos adata.
A nagyrgik adatait az 1.0 tblzat tartalmazza. A tbla is magrt beszl. (1.0 tblzat: Nagyrgik nhny kiemelten fontos adata.)
Noha a laknpessg s a foglalkoztatottak szmt tekintve a hrom nagyrgi
nagyjbl azonos kategrit kpvisel (hiszen az egyharmadegyharmad krl vannak
az egyes nagyrgik ltszmadatai), vannak olyan llomnyi mutatk, amelyek kiemelkeden eltrnek a 2. s 3. rgi adataitl. gy az els rgiban a GDP s a brutt brtmeg az egyharmados ltszmadatokkal szemben mintegy felt teszik ki az orszgos

Heller-Evkonyv-2014.indb 174

2014.05.22. 6:24:47

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

175

adatoknak. A klfldi vllalkozsoknak meg a hromnegyede az 1. szm nagyrgira


sszpontosul. Itt van a klfldi mkdtke-llomny mintegy 60%-a is.
Budapest s Pest megye amely az 1. sz. nagyrgit alkotja , a lakossg s foglalkoztatottak arnyn tl, szinte minden mutatban eltr a msik kt nagyrgitl. A foglalkoztatottsg arnya nagyjbl megegyezik a lakossgval. Orszgos tlagban egy
mkd vllalatra 6 foglalkoztatott jut, az egy mkd vllalatra jut lakosok szma
viszont 14 f. (2.02.1 sz. tblk). Ez gy differencildik, hogy az 1. sz. nagyrgiban
az egy mkd vllalatra es 5 foglalkoztatottra 6 nem foglalkoztatott jut, a msodikban 6-ra 9, a harmadikban 6-ra 12. (Budapesten 1 mkd vllalat egybknt csak 4 ft
foglalkoztat.) Nyilvn a lakosok szmban a foglalkoztatottakon kvl benne vannak
a (jvedelemmel nem rendelkez) gyermekek, s a nyugdjjvedelemmel rendelkez
idsek is, tovbb a munkanlkliek s a munkaerpiacon nem jelentkezk. Szmos
tnyez befolysolja teht a tnyt, hogy az orszgos tlaghoz kpest a vllalatonknti
adatok az egyes nagyrgikban klnbznek. Budapest s az egyes szm nagyrgi
mindenkppen kedvezbb helyzetben van, mert egy vllalkozsban dolgozknak kevesebb nem dolgozt kell eltartaniuk. Vidken nagyobb a munkanlklisg, s felteheten
a demogrfiai sszettel is eltr.
Ami kirvan eltr, az a jvedelme arnya. A brutt brtmeg megoszlsban az
1. nagyrgi messze nagyobb hnyadot mondhat magnak az ves brutt brtmegbl,
mint a msik kett. Utbbiak egytt sem rik el az 1. sz. nagyrgi brtmegt. Ez egyrszt utal az tlagkeresetek lnyegesen magasabb voltra, amit rszben az gazati szerkezet is magyarz. Az, hogy itt van az egyebekben a pnzgyi szektor, itt magas az
ingatlanszektor arnya is s az energiaszektorban is a legmagasabbak orszgos tlagban
is a brek, s ez is jelentsebb arny az 1. sz. nagyrgiban. Msrszt magyarzatot
jelent a rgi nagyobb fogyasztsnak vllalkozsokat, tkt vonz szerepre is. Noha
nem lnek itt tbben, sokkal nagyobb keresletet jelentenek a vllalkozsok szmra.
Mindez jl lthat abban is, hogy a vllalkozsok szma is az 1. sz. nagyrgiban
magasabb, mint a tbbieknl. Megjegyzend, sok kisvllalat van ezek kztt, amire
mr fentebb is utaltunk, a budapesti egy vllalatra jut foglalkoztatottak szmnl.
A magyar vllalkozsok 41%-a van itt, a klfldieknek viszont tlnyom tbbsge,
72%-a! (1.0 sz. tbla)
A klfldi vllalkozsok
Ha megnzzk a 4.0 tblt, lthatjuk, hogy az 1. rgiban mkd klfldi vllalkozsoknak csak kicsi szzalka van az iparban (6,2%), mg a kereskedelem s gpjrm
szerviz 33,8% az ingatlan 25% (!), s az egyb tevkenysgek arnya 35%-ot tesz ki.
Nyilvn ez az egyb kategria tartalmazza a pnzgyi szektort is, a szllts, raktrozs stb. mellett. Kzismert, hogy a pnzgyi szektorban a klfldi tke rszesedse
ltalban igen magas, 90100% volt. S az is nyilvnval, hogy ezeknek az intzmnyeknek a vllalatkzpontja az 1. nagyrgiban, nevezetesen Budapesten van. Ez emeli
meg alaposan az egyb kategria slyarnyt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 175

2014.05.22. 6:24:47

176

Vidkfejleszts mltja s jelene

A 4.3-as tblzat szerint, ahol az egyes rgikban tevkenyked klfldi vllalatok 100%-t osztjuk meg gazatok szerint, a Budapesten lv klfldi vllalatoknak
csupn 5%-a tevkenykedik az iparban. Ne felejtsk el azonban, hogy itt sem a hagyomnyos feldolgoz iparrl van sz, mivel ebbe az gazatba van sorolva mint erre
a bevezetben utaltunk az elektromos energia, vz, gzellts, hulladkfeldolgozs,
szennyvzkezels is. Ezek nyilvnvalan jelents szerepet jtszanak a fvrosban. Nem
lvn mr szmottev feldolgozipar a fvrosban, nem az ipar szmra szolgltatnak,
hanem alapveten lakossgi szolgltatst elgtenek ki.
Vagyis, teljesen vilgos, hogy az gymond iparba raml klfldi tke sem valami ipari vllalkozst clzott meg Budapesten, ill. az 1. nagyrgiban, hanem a privatizcikor szolgltatsi cgeket vsrolt meg. Elssorban a csak forintbevtelt eredmnyez lakossgi szolgltatsokat clozta meg. Azt a fizetkpes keresletet, amelyet
a lakossg mindenkppen knytelen elklteni, mghozz ezekre a szolgltatsokra, ha
nem akar tlen fzni, s hulladkmentes krnyezetben szeretne lni. E vllalkozsok
forintban realizld hasznt valutra konvertlva ki lehet vinni az orszgbl, ami jelents nyomst gyakorolhat s gyakorolt is a forint rfolyamra.
Sz sincs e nagyrgiban s ezen bell Budapesten, a klfldi tke ltal hozott korszer technikrl, technolgiai kultrrl, ennek megfelel know-how behozatalrl,
s ms ilyesmirl, amirl a rendszervlts idejn a szakma beszlt. Amirt annak idejn szinte minden reformer tmogatta, hogy szksg van Magyarorszgnak klfldi
tkre. Vrs Csepel vezesd a harcot, Vci t felelj neki zengett az nek az tvenes vek mozgalmi dalaiban. Ma az angyalfldi s jpesti f tvonalakon nincsenek
hatalmas gpgyrak, vannak viszont autszalonok, bevsrlkzpontok, plzk. Hov
lettek ezen nagy ipari kzpontok munkavllali? Hogyan gazdlkodott a rendszervltozs az egykor itt rendelkezsre ll humntke potencillal? Nyilvnvalan: sehogy.
Az idsebb munkavllalk elmenekltek nyugdjba, a kzpkorak pedig valami ms,
szolgltat szakmt vlasztottak. Kereskedelmi alkalmazottak, esetleg taxisok lettek.
Nem eredeti szakmjukban maradtak, hiszen a fvrosi feldolgozipar leplse kvetkeztben nem volt hol dolgozniuk. Nem kapkodtak rtk a klfldi privatizlk, pedig
sokszor halljuk, hogy a jl kpzett munkaer fontos vonzer a tknek. Vidken gyakran tallkozhatunk seglybl, nyugdjbl nyomorg, tbb szakmval rendelkez, viszonylag fiatal elnyugdjasokkal, korengedmnyes nyugdjba vonult emberekkel, akik
vidki ltre cserltk fvrosi laksukat, valamivel olcsbb meglhetsrt. De munkt,
j kpzettsgk ellenre, ott sem, sehol sem tallnak.
Ha valaki erre azt mondja, hogy vilgjelensg az ipar eltnse, akkor termszetesen,
elismerhetjk, igaz. Ugyanakkor, megkrdezhetjk: vajon mirt akarja a jelenlegi kormnyzat visszaiparostani az orszgot? Mirt rjk a bevezetben idzett regionalista
szakrtk, hogy a vidk szmra a lehetsg az ipar fejlesztse? (Lengyel I., [2013])
B kt vtized mltn kiderl mgiscsak, hogy szksg van iparhoz rt szakemberekre de ez a szksglet terletileg egszen ms elosztsban jelentkezik. Mr rg
nem a szakmjban dolgozik a tbbsgk. Nagyrszt el is felejtettk szakmjukat, amit
egybknt is, az eltelt 20 vben fejleszteni kellett volna a kor kvetelmnyeinek megfelelen. Az idsebb kor munkavllalk szmra ez az jraiparosts aligha jelent eslyt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 176

2014.05.22. 6:24:47

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

177

Irrelis azt gondolni, hogy jelents arnyban vrhat el mobilits a rszkrl. Kti ket
a laks, a csald. Viszont korai nyugdjba vonulsuk nagy teher a nyugdjrendszeren,
llamhztartson. Ezt a humntke-llomnyt elvesztegettk, elpazaroltuk. Nyugodtan
odarhatjuk a rendszervlts vesztesglistjra. Ez a vesztesg benne van az llamadssgban is, hiszen nyugdjukat, seglyeiket is nagyrszt az adssg terhre teremtettk
el. Mert a nagy fordulat idejn feltteleztk, hogy gazdasgpolitika nlkl, tudatos
llami intzkedssorozat nlkl, a piac majd magtl megmutatja, mit kell fejleszteni, s mit kell veszni hagyni. De a kikpzett munkaer-vagyont gy semmibe venni,
mindenkppen risi pazarls. Mert az a munks, aki egybknt j felkszltsggel az
adott szocialista technikn, az adott szervezettsg mellett nem tudott nyugati sznvonal termket ellltani, mg nem jelenti azt, hogy ms felttelek mellett nem kamatoztathatta volna tudst.
Mit gondolunk, vajon a nyugatnmet gyrakban dolgoz rett, kzpkor szakmunksoknak is ilyen arnya vlt hasznlhatatlann az elmlt negyedszzad fejldsnek
eredmnyekppen? Nyilvn nem. Az is egyrtelm, hogy a nmet eredmnyekben benne van a munksok szakmai gyakorlata amit felteheten folyamatosan tovbb kpeztek s a folyamatosan s jl mkd tanonckpzs rendszere is. Az megint ms
krds, hogy mirt jnnek most mgis hozznk a nmet autgyrak. Azrt, mert a magyar munkaer felkszltsge a rendszervlts utn nem esett annyit, hogy lerontan
az alacsonyabb brek elnyt. Ez olyan hatalmas motivci, amely azt eredmnyezte,
hogy szmos klfldi cg minket vlasztott telephelyl. Sokan hangslyozzk ugyan
a klfldi beruhzsokat elemz kzgazdszok kzl, hogy nem az egyetlen fontos
motivl tnyez a br. Valban nem, de ppen elg fontos a tbbi dntst befolysol tnyezhz kpest (j kpzettsg, infrastruktra), hogy a magyar telephely mellett
dntsenek a beruhzk.
Ha teht egyet is rthetnk azzal, hogy a fejlett orszgokban az ipar mrskldse, s
a szolgltat gazatok eltrbe kerlse vilgjelensg, mgsem mondhatjuk, hogy nem
volt hatalmas pazarls a jl kpzett szakmunks munkaer gyakorlatilag hasznlaton
kvl helyezse nlunk, az elmlt vtizedekben. Ez nem olyan knnyedn ptolhat.
Egy generci rmegy. Radsul, mshol a folyamat nem olyan lksszeren ment vgbe, mint nlunk, Kelet-Eurpban. s semmikppen nem ilyen alacsony brsznvonal
mellett. Hiszen rendben van, hogy a fejlett vilgban a szolgltatsok trsadalma jtt el.
A szolgltat gazatok jelents rsznek fejldshez (legalbbis a lakossgi szolgltatsoknl) azonban br kell, amibl a szolgltatst megveheti a lakossg. Mrpedig
nlunk a br mint emltettk negyede, tde a nyugati breknek. S itt mg nem rintettk azt a privatizcis tkeberamlst, amelynek clja kimondottan a hazai termels
megszntetse, azaz, piacszerzs volt (lsd pl. a cukoripar), mert ezt a tnyt a jelen adatok csak nagyon tttelesen tkrzik. Mrpedig ilyen esetben teljessggel feleslegess
vlt az ott foglalkoztatott munkaer.
Nzzk meg a rgikban lv klfldi vllalatok arnyait!
Az egyes nemzetgazdasgi gakat 100%-nak tekintve, az iparjelleg klfldi vllalatoknak 39%-a van az 1. sz nagyrgiban, a 2.-ban 37%-a 3.-ban 24%. (Ugyanakkor ez
az 1. sz. nagyrgiban lv 39%-nyi iparvllalat az adott nagyrgiban mkd sszes

Heller-Evkonyv-2014.indb 177

2014.05.22. 6:24:47

178

Vidkfejleszts mltja s jelene

klfldi vllalatnak csak 6%-a. Vagyis, igaz, amit mr idztnk, hogy a klfldi tke
klnsen korbban, a privatizcinl nem a feldolgozipart favorizlta. Hanem
akkor mit?
Az 1. sz. nagyrgiban a kereskedelemmel, gpjrmszervizzel foglalkoz klfldi
vllalatoknak 78%-a tallhat (3.0 tblzat) (Budapestet kiemelve, annak rszesedse
konkrtan 68%). (3.3 tblzat) A 2. s 3. nagyrgi arnya ebbl a szektorbl 12, ill.
10%. Az els nagyrgi 78%-os adata 1. sz. nagyrgi sszes klfldi vllalkozsnak
34%-t teszi ki. A 2. s a 3. sz. nagyrgiban ez az arny, vagyis az adott nagyrgiban
mkd klfldi vllalatokbl a kereskedelem s gpjrmszervizben lv vllalkozsok arnya 20%, ill. 30%. Ugyancsak magasan kiugr az 1. nagyrgi rszesedse az
ingatlangazatba tartoz vllalatokbl: 79%, a 2. nagyrgi 15%, a 3.- 6%. A nagyrgin bell az sszes klfldi vllalatbl az 1. nagyrgiban az ingatlangazat 25%-ot
tesz ki, a 2.-ban 18%-ot, a 3.-ban 14%-ot.
A klfldi vllalatok szma az elmaradottabb rgikban igen alacsony. (3.3 tbla)
E kevs vllalat is dnten a kereskedelmi terletre ramlott. Az orszg minden nagyobb llekszm krzetben ott van, legalbb egy multi kereskedelmi lnc egy egysge. Ezek a vllalkozsok hasznukat mg csak nem is a hazai termkek forgalmazsval
rik el, hanem kzismerten importra tmaszkodnak. Szablyozssal kell a hazai termkek felhasznlsra ksztetni, knyszerteni ket. Hatkony tkeberuhzssal, viszonylag kevs munkaer alkalmazsval (s igen szigor munkarenddel) dolgoznak, s szmos kis kereskedelmi egzisztencit lehetetlentenek el. Ktsgtelen, gyakran alacsony
rakat biztostanak a fogyasztknak. Ami szintn nem tiszta rm, mert a vsrlnak
ugyan j, de az esetleges magyar beszlltk rait rendkvl leszortjk. (A minsgi
problmkrl ne is beszljnk: szp, mde zetlen paradicsom, olykor tdtumozott
hsksztmnyek, kizrlag importbl szrmaz termkek stb.) Kiemelked az 1. sz.
nagyrgiban Budapesten klnsen az n. egyb tevkenysgek arnya. Mint erre
mr a utaltunk, ebben a pnzgyi szektor Budapest kzpontsga jtszik nagy szerepet. (3. tbla, 3.3 tbla)
Ha a klfldi mkdtke-llomnyt nzzk, mg marknsabban megmutatkozik,
mennyire nem rdekldik a klfldi tke az elmaradottabb rgiink irnt. Az 1. sz.
nagyrgiban sszpontosul az sszes mkdtke-llomny kzel 60%-a, a 2.-ben
a 30%-a, s a 3. nagyrgiban mindssze csak 10%. Rgikra lebontva mg ltvnyosabb a szrds: Dl-Alfld 3%, szak-Alfld 4%, szak-Magyarorszg 3%,
Dl-Dunntl pedig mindssze 1,5%! Ezzel szemben Budapest 48%, Nyugat-Dunntl
21%, Pest megye 11%.
Ha a 2011. vi beruhzsok szerkezett elemezzk rgik szerint (1.1 tbla), azt ltjuk, hogy nincs jelents eltrs a beruhzsok eloszlsban. Nagyjbl egyharmad-egyharmad arnyban rszesedik minden nagyrgi az adott vi beruhzsokbl. Ha rszletesebb bontsban, rginknt vizsgljuk, akkor kitnik, hogy a klfldi beruhzsok
nagy rsze, egyharmada tovbbra is Budapestre sszpontosul. (Itt van a klfldi mkdtke-llomny 48%-a). Emellett a Nyugat-Dunntli rgiban van mg szmottev klfldi beruhzs (14%), de hiszen a mkd klfldi tkellomny 25%-a is itt
tallhat. Dl-Alfldn, ahol a klfldi tke llomnya csak 3%, jelents vltozst hoz

Heller-Evkonyv-2014.indb 178

2014.05.22. 6:24:47

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

179

a kecskemti Mercedes beruhzs, amely 2011-ben a rgi klfldi beruhzsokbl


val rszesedst 13% fl emelte. Ha a klfldi beruhzsok gazati bontst nzzk
rginknt, akkor jl lthat a vidk iparostsra val kormnyzati trekvs. A 2011.
vi klfldi beruhzsok dnt rsze, ktharmada, hromnegyede az iparba trtnt a
vidki rgikban. Budapesten szernyebb az arny: itt a klfldi beruhzsoknak kzel
20%-a irnyult csak az iparba, a ktharmad (tovbbra is) az ingatlan s egyb gazatokba sszpontosult.(4.4 tbla) Az sszes magyarorszgi n. egyb beruhzs tbb mint
fele Budapestre sszpontosul, az sszes ingatlanberuhzs kzel hromnegyede s a
kereskedelem, gpjrmszerviz tern is az orszgos adat 41%-a koncentrldott Budapestre. (3.4 tbla)
Nyeresgadatok
rdemes mg megvizsglni, hogyan oszlik meg az adzs eltti nyeresg az egyes rgik kztt! Br az egyes nagy rgikban azonos a foglalkoztatottak arnya, lttuk, hogy
a GDP sszes rtkbl az 1. rgi rszesedett jelentsen nagyobb arnyban. A nyeresgben is az 1. sz. nagyrgi tlslya ltszik: az sszes adzs eltti nyeresg 45%-a
itt termeldik meg (vagy itt van szmtsba vve). A 2. nagyrgi: 28%, 3. nagyrgi:
27%. Ehhez az rtkhez gy jutottunk, hogy levontuk a GDP sszegbl a brutt munkajvedelmek munkaadi tb-jrulkkal nvelt sszegt. (5.0 tbla) Ha a nyeresg/GDP
arnyt nzzk, jl lthat, hogy az osztozkodsi arny tke s munka kztt Budapesten kedvezbb, 6040%, mg a tbbi rgiban felteheten a brek alacsony volta miatt tlagosan 7030%. rdekes, hogyha sszevetjk az 1.1 tbla klfldi tkellomny
megoszts adatait a 5.0 tbla adzs eltti nyeresg megoszlsi adataival, akkor az ltszik, hogy ahol sokkal tbb a klfldi tke, ott azzal nem arnyosan nagyobb az adzs
eltti nyeresg. Hajlamos az elemz azt gondolni, hogy e rgikban a nyeresgarnyok
lnyegesen gyesebben kerlnek kimutatsra a transzferrak rvn. Hiszen elgg kzismert, hogy a haznkban tevkenyked s jelents importtal dolgoz klfldi tke az
importrakon keresztl is kpes a nyeresgmutatt befolysolni. Ez ltszik abbl, hogy
ahol beszlltssal dolgoz klfldi tke mkdik, pl. Nyugat-Dunntlon, ott a tkellomnyhoz kpest alacsony az adzs eltti nyeresgarny mutatja. Budapesten meg
felteheten az egyb gazatban tevkenyked pnzgyi intzmnyek kpesek hasonl
kozmetikzsra, hiszen, hogy milyen forrskltsgeket szmolnak el anyabankjuk fel,
az nyilvn a cgtl fgg. A tbbi rgiban az alacsony klfldi tkellomny-rszesedshez kpest viszonylag magas az adott rgiban megtermeld adzs eltti nyeresg. Itt zmben magyar vllalatok dolgoznak, amelyek kevsb tudjk lekltsgelni
a nyeresget, s jobban kontrolllhatak ebbl a szempontbl. Mindenesetre nagyobb
lesz gy viszonylag az adalapjuk.

Heller-Evkonyv-2014.indb 179

2014.05.22. 6:24:47

180

Vidkfejleszts mltja s jelene

sszegezs
Az elemzett adatokbl levonhatak kvetkeztetsek mind a jelenre, mind a mltra,
s bizonyos mrtkig a jvre nzve is. A jelenre vonatkoztatottan megllapthat az
orszg kettszakadsa. A kzponti rgi, klnskppen Budapest nagyjbl beleilleszkedik az eurpai tlagba. Mind a GDP termelkpessg, mind a brprofit-osztozs vonatkozsban lnyegesen kedvezbb helyzetben van, mint a tbbi rgi. Ebbe a
rgiba ramlott a legtbb klfldi tke a mltban. Sajnlatos mdon, korntsem a feldolgozipari gazatokba, gy az itt lv jelents humntke-llomny elpocskoldott
a rendszervltozs kvetkeztben. A tke elssorban piacot venni jtt, s elssorban a
kzponti rgiba. Igazoldott teht valban az llts, hogy nem elssorban az alacsony
brek vonzzk a tkt. Nem: a relatve alacsony brek elkltse vonzza a tkeberamls! Legyen az akrmilyen szerny, vsrlsra mgiscsak elkltik! A kereskedelemben
a mgoly szerny vidki brek, jvedelmek is vonzak voltak. Ebben az gazatban a
vidki terleteken is tallkozunk klfldi tulajdonnal, a nagy multi-lelmiszerlncok
zleteivel. De Budapest vsrlereje mindenkppen igen vonz. A tke a kommunlis
szolgltatsiparba sorolt gazatba is ramlott. Itt is az volt az alapvet ok, hogy ott biztos piacot, biztos pnzkltst tallt. rdekes volt ltni, hogy nagyon nem dobja meg
a kimutatott nyeresget a klfldi vllalatok magas arnya. Teht nagyon csaldnia
kellett annak, aki a klfldi tkeberamlstl klnsen a privatizci szakaszban
az orszg felvirgzst remlte. A jelen helyzetben, amikor az orszg szabad, befektethet tkje szerny, s csak az EU-s pnzektl s a klfldi befektetktl vrhatunk
beruhzsnvekedst, termszetesen rlnnk kell a bejv tknek. Klnsen, ha az
visszteher-mentes, mint az EU alapokbl kapott transzferek, vagy exportorientlt magnberuhzs, s gy kitermeli a sajt profitjnak devizafedezett. A mlt befektetsei
(felvett klfldi hitelei is) nyomst jelentenek a visszafizetskor, ill. a profit repatrilsakor az rfolyamra. Az ellenkezje se volt igazn kedvez, tudniillik, hogy a beraml tkk felfel nyomtk a forint rfolyamt. Ennek persze rlt az akkori idben
a kormnyzat, hiszen az importot olcsbbtotta, s az inflcit fkezte. Csak a magyar
termelk versenykpessgi helyzett rontotta, de ezek a szektorok mindig gyengbb
rdekrvnyestssel rendelkeztek. A lakossg is sajnlatos mdon elhitte, hogy ez
a helyzet rkk megmarad. (Ebbl eredt rszben a svjci frank hitel problma.) Pedig nyilvnval, hogy egy teltettsgi ponton tl az alacsony hazai jvedelmek gtat
szabnak a hazai piacra eladni akar klfldi tknek, teht megsznik a beramls
ilyen intenzv formja. Vilgos ppen ezrt, hogy a jelenlegi kormnyzat klfldi ipari tkt vidkre bevonni trekv politikja helyes. Fleg, mivel ezek a vllalkozsok
kimondottan exportra orientltak. Persze, gondolhatunk itt arra, hogy ismt csak az
sszeszerel perifris termels marad nlunk, ill. telepl hozznk, de mgis fontos,
hogy a technolgiai szintet, munkakultrt ezek a befektetsek emelik. Szemben a korbbi kt vtized piackirust gazdasgpolitikjval, amikor ilyen szempontbl kevsb ignyes beruhzsokra kerlt sor. A regionlis adatok elemzse megersti, hogy
helyes trekvs a vidk jraiparostsa, a relisabb magnllami tulajdonarnyokra
val trekvs, a kommunlis szolgltatsok hazai tulajdonban val tartsa vagy vissza-

Heller-Evkonyv-2014.indb 180

2014.05.22. 6:24:47

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

181

lltsa, a magyar termfld vdelme, a kisgazdasgok tmogatsa. Ami mg tovbbi


erfesztseket ignyel, az sszehangolt fejlesztspolitika megvalstsa, a vertiklis
magyar tulajdonban lv integrlds elsegtse, a klfldi vllalatoknak val magyar
beszllts elsegtse, a szvetkezsi mozgalom tmogatsa. Fontos lenne a magyar
lelmiszerforgalmazs s -feldolgozs maximlis tmogatsa, komparatv elnynk kihasznlsa. Termszetesen a gazdasgpolitika eltt mg szmos nagy horderej feladat
tornyosul, a vzgazdlkods, krnyezetvdelem, a demogrfiai folyamatok megfordtsa, az oktats s kutats, az egszsggy fejlesztse, de ezek mr messze tlmutatnak
e szerny elemzs keretein.
Irodalmi hivatkozsok
Lengyel Imre [2012]: Regionlis nvekeds, fejlds, terleti tke s versenykpessg. In: Regionlis innovcis kpessg, versenykpessg s fenntarthatsg.
SZTE Gazdasgtudomnyi Kar Kzlemnyei, 2012
Lengyel Imre [2013]: A gazdasg trbeli nvekedsnek korltai. Elads a 2013-as
Kzgazdsz Vndorgylsen. http://www.mkt.hu/hirek.php?w=408
KSH Rgik zsebknyv, 2012
Rechnitzer Jnos [2012]: A rgik az elmlt hsz v terleti politikjban. In: Regionlis innovcis kpessg, versenykpessg s fenntarthatsg, SZTE Gazdasgtudomnyi Kar Kzlemnyei, 2012

Heller-Evkonyv-2014.indb 181

2014.05.22. 6:24:47

182

Vidkfejleszts mltja s jelene

1. sz. mellklet
1.

Kzp-Magyarorszg

2.

Kzp-Dunntl

3.

Nyugat-Dunntl

4.

Dl-Dunntl

5.

szak Magyarorszg

6.

szak-Alfld

7.

Dl-Alfld

Budapest
Pest megye
Fejr megye
Komrom-Esztergom megye
Veszprm megye
Gyr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye
Borsod-Abaj Zempln megye
Heves megye
Ngrd megye
Hajd-Bihar megye
Jsz-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmr-Bereg megye
Bcs-Kiskun megye
Bks megye
Csongrd megye

A ht rgi hrom nagy rgit alkot. Az els (1.): Kzp-Magyarorszg, a msodik (2.) : Dunntl, a harmadik (3.): Alfld s szak-Magyarorszg (az 5. 6. 7. rgi)
Megjegyzs: Az 1. nagyrgi a laknpessg s a foglalkoztatottak szmt tekintve kt alrgira bonthat: 1/A. rgi Budapest,
1/B. rgi Pest megye

1.0 a nagyrgik nhny kiemelten fontos adata %-os megoszlsi viszonyszmok


(orszg sszesen = 100%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

laknpessg
foglalkoztatottak
ves brutt brtmeg
GDP
beruhzsok sszesen
magyar beruhzsok
klfldi beruhzsok
klfldi mkdtke llomny
magyar vllalkozsok
klfldi vllalkozsok

1. nagyrgi
30
33
54
48
35
32
39
59
41
72

2. nagyrgi
30
31
23
26
33
33
32
29
28
19

3. nagyrgi
40
36
23
26
31
33
27
10
31
10

Megjegyzs: Kerektsek miatt a viszonyszm sszege esetenknt eltr a 100%-tl!

Heller-Evkonyv-2014.indb 182

2014.05.22. 6:24:47

183

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

1.1 a rgik nhny kiemelten fontos adata %-os megoszlsi viszonyszmok


(orszg sszesen = 100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

laknpessg
foglalkoztatottak
ves brutt brtmeg
GDP
beruhzsok sszesen
magyar beruhzsok
klfldi beruhzsok
klfldi mkdtke ll.
magyar vllalkozsok
klfldi vllalkozsok

1/A
17,4
19,8
45,0
37,6
25,5
22,7
30,4
47,7
27,6
62,1

1/B
12,2
13,2
8,8
10,6
9,3
9,5
9,0
11,1
12,9
9,4

2
10,9
11,4
9,2
9,8
10,0
9,4
11,2
7,0
10,0
5,4

3
9,9
10,9
8,1
10,2
14,1
14,5
13,5
20,6
10,0
9,0

4
9,4
8,7
5,9
6,3
8,6
9,4
7,1
1,5
8,4
4,0

5
12,1
10,0
6,8
7,2
8,4
9,6
6,3
2,8
8,4
2,5

6
15,1
13,5
8,8
9,6
10,9
13,1
7,0
3,9
11,4
3,0

7
13,1
12,6
7,9
8,7
11,6
10,7
13,2
3,1
11,3
4,6

2.0 a nagyrgikra vonatkoz nhny mutatszm


1 mkd vllalkozsra jut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lakos (f)
foglalkoztatott (f)
beruhzsok tlagosan (mi Ft)
beruhzs magyar vllalatokra (mi Ft)
beruhzs klfldi vllalatokra (mi Ft)
klfldi vllalatra jut mkdtke llomny (mi Ft)
klfldi vllalati beruhzs a mkdtke llomny %-ban
magyar vllalati beruhzs a klfldi beruhzs %-ban
GDP (mi Ft)

1.
2.
3.
nagyrgi nagyrgi nagyrgi
11,0
15,0
18,0
5,0
6,0
6,0
4,8
6,5
5,6
3,1
4,4
3,9
25,7
80,3
123,3
495,2
946,3
585,5
5,2
8,5
21,1
12,1
5,5
3,2
48,0
37,6
33,1

2.1 a rgikra vonatkoz nhny mutatszm


egy mkd vllalatra jut
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lakos (f)
foglalkoztatott (f)
beruhzsok tlagosan (mi Ft)
beruhzs magyar
vllalatokra (mi Ft)
beruhzs klfldi
vllalatokra (mi Ft)
klfldi vllalatra jut mkdtke llomny (mi Ft)
klfldi vllalati beruhzs
a mkdtke llomny %-ban
magyar vllalati beruhzs
a klfldi beruhzs %-ban
GDP (mi Ft)

Heller-Evkonyv-2014.indb 183

1/A
9,0
4,0
5,2

1/B
14,0
6,0
4,0

2
16,0
6,0
5,6

3
14,0
6,0
8,1

4
16,0
6,0
5,7

5
20,0
7,0
5,6

6
19,0
7,0
5,4

7
17,0
6,0
5,8

3,3

2,7

3,5

5,5

4,1

4,2

4,2

3,5

22,8

44,9

96,0

69,5

83,2

118,0 109,5

135,1

462,6

711,0

4,2

6,3

12,4

5,1

38,0

17,9

13,9

33,5

14,5

6,0

3,6

7,9

4,9

3,6

3,8

2,6

55,0

33,0

39,5

41,9

30,3

34,6

33,9

31,1

775,1 1370,1

219,1 676,1

789,7 402,8

2014.05.22. 6:24:47

184

Vidkfejleszts mltja s jelene

3.0 megoszls nagyrgik kztt az egyes nemzetgazdasgi gakban (%)


nemzetgazdasgi
gak:
mezgazdasg
ipar
ptipar
kereskedelem,
gpjrmszerviz
szllts,
raktrozs
kzigazgats,
vdelem, tb
oktats
egyb
ingatlan

foglalkoztatottak

GDP

nagyrgi
I.
II.
III.
9,1 35,5 55,4
20,3 40,4 39,2
32,7 33,1 34,2

nagyrgi
I.
II.
III.
7,6 40,2 52,3
33,1 38,9 28,0
42,1 27,6 30,2

39,7

25,4

34,9

36,5

31,3

32,2

25,1

29,9

45,0

34,3
46,1

27,8
25,6

38,0
28,3

57,7

20,0

22,3

klfldi
vllalatok
nagyrgi
I.
II.
III.

klfldi
beruhzsok
nagyrgi
I.
II.
III.

39,0

37,3

23,6

18,4

42,6

36,0

78,3

11,8

9,9

63,5

17,0

19,2

71,2
79,3

20,4
15,0

8,4
6,0

75,8

11,9

12,3

3.1 foglalkoztatottak megoszlsa a rgik kztt


nemzetgazdasgi ganknt (%)
nemzetgazdasgi gak
mezgazdasg
ipar
ptipar
kereskedelem, gpjrm szerviz
szllts, raktrozs
kzigazgats, vdelem, tb
oktats
egyb

1/A
1,6
9,4
15,5
22,2
20,0
14,0
23,2
32,5

1/B/
7,5
10,9
17,2
17,5
16,5
11,0
11,1
13,6

2
9,8
16,6
12,3
9,0
12,7
10,7
9,4
8,8

rgik
3
4
12,2
13,5
15,0
8,8
11,1
9,8
9,7
6,7
9,6
8,9
8,4
10,7
8,0
10,4
9,6
7,1

5
10,1
12,7
10,0
9,3
9,3
12,0
10,7
7,4

6
21,4
13,8
13,2
12,6
12,1
18,8
14,7
10,6

7
23,9
12,8
11,0
13,0
10,9
14,3
12,5
10,4

5
8,2
9,5
9,0
6,1

6
21,0
10,4
10,8
8,4

7
23,1
8,1
10,4
7,8

3.2 GDP megoszlsa a rgik kztt


nemzetgazdasgi ganknt (%)
nemzetgazdasgi gak
mezgazdasg
ipar
ptipar
egyb

Heller-Evkonyv-2014.indb 184

1/A
1,9
21,9
27,9
47,3

1/B/
5,7
11,2
14,3
10,4

2
12,1
16,6
9,4
6,8

rgik
3
4
12,8
15,3
17,0
5,4
10,3
7,9
7,2
6,0

2014.05.22. 6:24:48

185

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

3.3 klfldi rdekeltsg vllalatok megoszlsa a rgik kztt


nemzetgazdasgi ganknt (%)
nemzetgazdasgi gak
ipar
kereskedelem, gpjrm, szerviz
ingatlan
egyb

1/A
27,8
68,1
70,3
63,2

1/B/
11,2
10,2
8,6
8,5

2
12,0
3,4
5,0
5,3

rgik
3
4
17,0
8,3
5,6
2,7
7,2
2,8
10,6
4,5

5
7,2
2,1
1,2
2,2

6
6,8
3,3
1,9
2,2

7
9,7
4,5
2,9
4,0

6
9,2
8,4
1,9
3,4

7
17,3
7,6
9,9
7,1

3.4 klfldi beruhzsok megoszlsa a rgik kztt


nemzetgazdasgi ganknt (%)
nemzetgazdasgi gak
ipar
kereskedelem, gpjrm, szerviz
ingatlan
egyb

1/A
10,4
40,5
71,7
56,2

1/B/
7,9
23,0
4,1
7,9

2
16,5
6,8
0,8
4,6

rgik
3
4
17,9
8,2
4,1
6,0
4,9
6,2
10,4
5,3

5
9,6
3,2
0,4
2,3

4.0 nemzetgazdasgi gak kztti megoszls a nagyrgikban (%)


nemzetgazdasgi
gak:
mezgazdasg
ipar
ptipar
kereskedelem,
gpjrmszerviz
szllts,
raktrozs
kzigazgats,
vdelem, tb
oktats
egyb
ingatlan
sszesen
mg., ipar,
p.ip.-on kvl

Heller-Evkonyv-2014.indb 185

foglalkoztatottak

GDP

nagyrgi
I.
II.
III.
1,4
5,9
7,9
14,5 30,7 25,6
6,3
6,8
6,0

nagyrgi
I.
II.
III.
0,7
6,9
9,2
18,6 40,0 29,6
3,5
4,2
4,8

16,9

11,5

13,6

7,5

6,8

6,0

6,4

8,1

10,5

8,4
38,7

7,3
22,9

8,6
21,8

77,2

48,9

56,4

100

100

100

100

100

100

77,8

56,6

60,5

klfldi
vllalatok
nagyrgi
I.
II.
III.

klfldi
beruhzsok
nagyrgi
I.
II.
III.

6,2

22,9

26,6

25,3

75,4

76,9

33,8

19,7

30,4

15,9

5,3

7,1

35,0
25,0
100

39,0
18,4
100

29,4
13,6
100

37,9
19,8
100

15,0
3,9
100

11,2
4,8
100

2014.05.22. 6:24:48

186

Vidkfejleszts mltja s jelene

4.1 foglalkoztatottak nemzetgazdasgi gak kztti megoszlsa a rgikban (%)


nemzetgazdasgi gak
mezgazdasg
ipar
ptipar
kereskedelem, gpjrm szerviz
szllts, raktrozs
kzigazgats, vdelem, tb
oktats
egyb
mzg, ipar,p.ip.-on kvl
sszesen

1/A
0,4
11,1
5,0
15,7
6,8
6,0
9,5
45,5
83,5
100,0

1/B/
2,9
19,5
8,3
18,5
8,4
7,0
6,8
28,5
69,3
100,0

2
4,4
34,2
6,8
11,0
7,5
7,9
6,7
21,4
54,6
100,0

rgik
3
4
5,8
8,1
32,3
24,0
6,4
7,1
12,5
10,9
5,9
6,9
6,5
10,4
5,9
9,7
24,5
22,8
55,5
60,8
100,0 100,0

5
5,2
29,8
6,3
13,1
6,3
10,1
8,7
20,4
58,7
100,0

6
8,2
24,0
6,2
13,1
6,0
11,8
8,9
21,8
61,6
100,0

7
9,8
23,9
5,5
14,5
5,8
9,6
8,1
22,8
60,8
100,0

4.2 GDP nemzetgazdasgi gak kztti megoszls a rgikban (%)


nemzetgazdasgi gak
mezgazdasg
ipar
ptipar
egyb
sszesen

1/A
0,2
15,7
3,0
81,1
100,0

1/B/
2,4
28,8
5,4
63,3
100,0

2
5,6
45,8
3,9
44,9
100,0

rgik
3
4
5,7
10,9
44,8
23,2
4,0
5,0
45,5
60,9
100,0 100,0

5
5,1
35,3
5,0
54,6
100,0

6
9,9
29,4
4,5
56,2
100,0

7
11,9
25,1
4,8
58,1
100,0

4.3 klfldi rdekeltsg vllalatok megoszlsa a rgik kztt


nemzetgazdasgi ganknt (%)
nemzetgazdasgi gak
ipar
kereskedelem, gpjrm, szerviz
ingatlan
egyb
sszesen

1/A
5,0
33,8
25,6
35,9
100,0

1/B/
13,6
33,6
20,8
32,0
100,0

2
25,1
19,5
20,8
34,7
100,0

r g i k
3
4
21,3
23,4
19,1
21,2
18,1
16,0
41,5
39,5
100,0 100,0

5
32,5
25,8
11,0
30,6
100,0

6
25,6
33,9
14,2
26,3
100,0

7
24,1
30,7
14,6
30,7
100,0

4.4 klfldi beruhzsok megoszlsa a rgik kztt nemzetgazdasgi ganknt (%)

nemzetgazdasgi gak
ipar
kereskedelem, gpjrm, szerviz
ingatlan
egyb
sszesen

Heller-Evkonyv-2014.indb 186

1/A
19,4
13,1
24,4
43,1
100,0

1/B/
49,7
25,2
4,7
20,5
100,0

2
83,5
6,0
0,8
9,7
100,0

rgik
3
4
75,2
65,1
3,0
8,4
3,8
9,0
18,0
17,5
100,0 100,0

5
85,9
5,0
0,7
8,4
100,0

6
74,3
11,7
2,9
11,1
100,0

7
74,0
5,7
7,8
12,5
100,0

2014.05.22. 6:24:48

Botos Katalin Botos Jzsef: A kettszakadt orszg: rgik Magyarorszgon

187

5.0 adzs eltti nyeresg megoszlsa


a nagyrgik/rgik kztt
Nagyrgik
1.
45,2
2.
27,9
3.
26,6
sszesen: 100,0

Rgik
1/A
33,8
1/B
11,5
2
10,0
3
11,3
4
6,5
5
7,4
6
10,0
7
9,1
sszesen
100,0

5.1 adzs eltti nyeresg


a megtermelt GDP %-ban
Nagyrgik
1.
62,4
2.
70,4
3.
69,4

Rgik
1/A
1/B
2
3
4
5
6
7

59,7
72,1
69,4
73,3
68,4
68,3
69,2
69,3

Megjegyzs:
1. A rgiban (nagyrgiban) megtermelt GDP sszegbl a brutt munkajvedelmek 1,25-szrst vontam le
(munkaadi tb jrulkot vve figyelembe)
2. A megtermelt jvedelmen val osztozkods a tke javra 7030% kivve Budapestet, ahol az arny 6040%.

Heller-Evkonyv-2014.indb 187

2014.05.22. 6:24:48

188

Vidkfejleszts mltja s jelene

2. sz. mellklet
Kd
A
B
C
D
E
B-E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
r
S
A-S

Heller-Evkonyv-2014.indb 188

Nemzetgazdasgi g
Mezgazdasg, erdgazdlkods, halszat
Bnyszat, kfejts
Feldolgozipar
Villamosenergia, gz-, gzellts,
lgkondicionls
Vzellts; szennyvz gyjtse, kezels,
hulladkgazdlkods, szennyezdsmentests
Ipar
ptipar
Kereskedelem, gpjrmjavts
Szllts, raktrozs
Szllshely-szolgltats, vendglts
Informci, kommunikci
Pnzgyi, biztostsi tevkenysg
Ingatlangyletek
Szakmai, tudomnyos mszaki tevkenysg
Adminisztratv s szolgltatst tmogat
tevkenysg
Kzigazgats, vdelem; ktelez
trsadalombiztosts
Oktats
Humn-egszsggyi, szocilis ellts
Mvszet, szrakoztats, szabad id
Egyb szolgltats
Nemzetgazdasg sszesen

2014.05.22. 6:24:48

Rcz Katalin: A mezgazdasgi foglalkoztats szerepe vidken

189

A MEZGAZDASGI FOGLALKOZTATS SZEREPE VIDKEN


Rcz Katalin1
Bevezets
A mezgazdasg foglalkoztatsban betlttt szerepnek visszaesse a nemzetkzi tendencikhoz hasonlan Magyarorszgon is ltalnos jelensg. Az lmunka-felhasznls cskkenst eredmnyez modern technolgik alkalmazsa, a termelsi szerkezet
leegyszersdse, a specializci s a koncentrci mellett fknt a nemzetgazdasg
ms gazataiban elrhet magasabb jvedelmek s a kedvezbb munkakrlmnyek
gyorstottk fel a mezgazdasgbl trtn munkaer-kiramlst. Ennek ellenre a
vidki meglhets egyik alapvet forrsa ma is a mezgazdasg, amelynek jvbeni
szerepe klnsen az nfoglalkoztatson, nelltson keresztl tovbb ersdhet.
A tanulmny az Agrrgazdasgi Kutat Intzetben lezajlott kutats (Bir s Szkely
[2012]) eredmnyeit ismerteti, bemutatva a vidk s az agrrgazat munkaer-piaci
helyzett, fbb vltozsait, valamint a mezgazdasghoz ktd foglalkoztatsbvts
lehetsgeit, irnyait.
Gazdasgi aktivits s foglalkoztats a vidki trsgekben
A foglalkoztatottak szmnak elmlt kt vtizedben bekvetkezett cskkense jelentsen trendezte a hazai foglalkoztats nemzetgazdasgi gak szerinti szerkezett. A vltozsokra a nemzetkzi tendencikhoz hasonlan a termelgazatok foglalkoztatsi
szerepvesztse, valamint a szolgltatsok trnyerse volt jellemz. A kilencvenes vekben kzel 650 ezer fvel a legnagyobb ltszmkibocst az agrrgazat2 volt, az
rintett idszakban a munkaer csaknem ktharmada vesztette el llst3. A mez- s
erdgazdasg foglalkoztatsi rszesedse a kilencvenes vekben tapasztalt ers viszszaess utn 20002010 kztt mrskeltebb temben, 6,6 szzalkrl 4,5 szzalkra tovbb cskkent. A mezgazdasghoz hasonlan az ipar foglalkoztatsban betlttt
szerepvesztse is tendencizus, mikzben a szolgltatsi szektort dinamikus nvekeds jellemezte. A szolgltat szektorban bekvetkezett foglalkoztatsbvls fknt az
tmeneti trsgeket rintette: 20002010 kztt az tmeneti trsgekben az orszgos
1
2
3

Agrrgazdasgi Kutat Intzet Vidkpolitikai Kutatsok Osztlynak munkatrsa. racz.


katalin@aki.gov.hu
A mezgazdasghoz tartoz mellkipargakkal egytt.
Az agrrfoglalkoztatottsg visszaesse csak rszben eredmnyezett agrr-munkanlklisget, az gazatbl kiramlk egy rsze ugyanis nem vlt regisztrlt munkanlkliv, jllehet,
a vizsglt idszakban tnylegesen munka nlkl volt. A mrskelt agrr-munkanlklisg
kialakulsban szerepe volt a privatizci ltal lehetv tett nll gazdlkodsnak, amely
ha csak tmenetileg is alternatvt knlt a termelsi erforrsokhoz (termfldhz, a
mvelshez szksges alapvet eszkzkhz) hozzjutk szmra (Fti s Lakatos 2004).

Heller-Evkonyv-2014.indb 189

2014.05.22. 6:24:48

190

Vidkfejleszts mltja s jelene

tlaghoz kpest tbb mint 4%-kal nvekedett a foglalkoztatottak szma, mikzben a


vidki trsgekben az tlaghoz kpest kzel 5 szzalkponttal cskkent (1. tblzat).
1. tblzat. Foglalkoztatshoz kapcsold fontosabb mutatk alakulsa
trsgtpusok szerint
Indiktor
Npessg szma,
ezer f
Aktivitsi arny
(1564 ves npessgen bell) %

Foglalkoztatottak szma,
ezer f
Munkanlkliek szma,
ezer f

v
2001
2010
Vltozs*
2001
2010
Vltozs
2010
Vltozs
2000
2010
Vltozs
2000
2010
Vltozs

Alapveten
vrosi
1759
1722
97,9
64,6
67,9
105,2
311
91,4
746
731
97,9
41
73
177,5

tmeneti
5535
5603
101,2
57,0
61,1
107,2
346
94,7
1285
1340
104,3
93
171
183,5

Alapveten
vidki
4907
4699
95,8
58,7
60,2
102,7
350
97,1
1825
1711
93,7
129
230
178,3

Orszg
sszesen
10200
10014
98,2
59,2
61,9
104,6
342
95,3
3856
3781
98,1
264
475
180,1

Megjegyzs: * szzalk
Forrs: KSH STADAT, TEIR, Nemzeti Foglalkoztatsi Szolglat adatkzlse alapjn az AKI Vidkpolitikai Kutatsok Osztlyn ksztett sszellts.

A mezgazdasgi foglalkoztats cskken trendje 2011-ben megtrt, az gazatban


foglalkoztatott munkaer ltszma meghaladta a 2008-ban megindul makrogazdasgi
vlsg eltti szintet (2. tblzat). A foglalkoztatsbvls a mezgazdasgi munkaerpiac legkevsb stabil szegmenseiben kismret gazdlkod szervezetek, hatrozott
idej s/vagy nem teljes munkaids llshelyek, kzfoglalkoztats kvetkezett be,
a munkaerpiac knlati oldalt rint szigortsokkal (korkedvezmnyes nyugdjazs
szktse, rokkantnyugdjak fellvizsglata, seglyezs szigortsa), a kzfoglalkoztats rendszernek talaktsval, valamint az alkalmi munkavllals adminisztratv feltteleinek megknnytsvel sszefggsben.
A mezgazdasgi munkaerpiac gyors regenerldsnak egyik oka lehet, hogy a
mezgazdasg a vlsg els kt vben (2008-ban s 2009-ben) kiugran magas teljestmnyt nyjtott, s slyhoz viszonytva az tlagnl nagyobb mrtkben jrult hozz
a nemzetgazdasg sszteljestmnyhez (Cseres-Gergely [2010]). A mrskelt munkaer-piaci hatshoz vlheten hozzjrul az agrrgazat fekete foglalkoztats ltali
rintettsge is. Egyes elemzsek (Semjn s Tth [2010]) szerint a vlsg hatsra a
gazdasg egszt tekintve ntt a be nem jelentett foglalkoztats, ugyanakkor a fekete foglalkoztats ltal leginkbb rintett gazatokban gy a mezgazdasgban is a

Heller-Evkonyv-2014.indb 190

2014.05.22. 6:24:48

191

Rcz Katalin: A mezgazdasgi foglalkoztats szerepe vidken

2. tblzat. A foglalkoztatottak nemzetgazdasgi gazatok szerint, 19922012

1992
1995
2000
2005
2010
2011
2012

Mezgazdasg,
vad-, erd-,
halgazdlkods

Ipari szektor

Szolgltatsok

sszesen

Ltszm
(ezer f)

Arny
(%)

Ltszm
(ezer f)

Arny
(%)

Ltszm
(ezer f)

Arny
(%)

Ltszm
(ezer f)

Arny
(%)

459,9
295,1
255,5
194,0
171,8
185,1
200,3

11,4
8,1
6,6
5,0
4,5
4,9
5,2

1 431,7
1 198,1
1 304,0
1 264,0
1 160,8
1 173,8
1 156,5

35,5
33,1
33,8
32,4
30,7
30,8
29,8

2 136,7
2 129,6
2 296,7
2 443,5
2 448,6
2 453,0
2 521,0

53,1
58,8
59,6
62,6
64,8
64,4
65,0

4 028,3
3 622,8
3 856,2
3 901,5
3 781,2
3 811,9
3 877,8

100
100
100
100
100
100
100

Forrs: Lakossgi munkaer-felmrs, a vonatkoz vek statisztiki. KSH adatkzls.

munkaer fehredse kvetkezett be4. Ennek egyik oka, hogy az rintett gazatokban
a vlsg kedveztlen hatsaira reaglva elssorban a be nem jelentett dolgozkat ptettk le.
Piaci s szocilis alap foglalkoztats a mezgazdasgban
A mezgazdasgban foglalkoztatott munkaer tbb megkzeltsben is vizsglhat.
A piaci foglalkoztats mellett meghatroz jelentsg a fknt llami forrsokra tmaszkod szocilis alap mezgazdasgi foglalkoztats (leggyakrabban kzfoglalkoztats). Az albbiakban a kt terlet foglalkoztatsi vonatkozsait kln trgyaljuk.
A piaci alap foglalkoztats legfontosabb szereplinek azokat tekinthetjk, akik az
gazatban fllsban foglalkoztatottak. Szmuk a KSH adatgyjtse szerint 2010-ben
171,8 ezer f volt, a tz vvel korbbi ltszmnl 33%-kal kevesebb (3. tblzat). A mezgazdasgi foglalkoztatottak ktharmada alkalmazottknt, kzel egyharmaduk
(29,6%-ot) trsas vagy nll vllalkozs tagjaknt tevkenykedett. A vizsglt sokasg
3,0%-a (5,2 ezer f) segt csaldtagknt vgzett munkt5. A munkavgzs klnbz formit eltr mrtk cskkens jellemzi. Legszembetnbb a szvetkezeti tagok
ltszmnak unis csatlakozs utn is folytatd cskkense, ami a szvetkezetek
megsznsnek, illetve gazdasgi trsasgg alakulsnak egyik kvetkezmnye.
4

Az Orszgos Munkavdelmi s Munkagyi Felgyelsg (OMMF, 2007, 2008 s 2009) felmrse szerint haznkban a mezgazdasg 12,1%-kal az ptipart s a szolgltat szektort
kvetve a harmadik helyen ll a nem leglis foglalkoztats tekintetben (Forrs: OMMF
adatok alapjn sajt szmts).
Az M 2010 szerint a segt csaldtagok szma lnyegesen magasabb, jelents rszk
ms gazatban flls.

Heller-Evkonyv-2014.indb 191

2014.05.22. 6:24:49

192

Vidkfejleszts mltja s jelene

3. tblzat. Flls foglalkoztatottak a mezgazdasgban, 20002010


v

2000
2005
2010
Vltozs
(2000=100%)

sszesen
(ezer f)

Alkalmazott

255,5
193,9
171,8

ezer f
145,7
125,1
114,1

%
57,0
64,5
66,4

67,2

78,3

Ebbl
Trsas vllalSzvetkezet
kozs tagja,
tagja
nll
Ezer f
%
ezer f
%
29,8
11,7
69,6
27,2
4,8
2,5
58,4
30,1
1,6
0,9
50,9
29,6
5,4

73,1

Segt
csaldtag
ezer f
10,3
5,6
5,2

%
4,0
2,9
3,0

50,5

Forrs: KSH adatszolgltatsa alapjn az AKI Vidkpolitikai Kutatsok Osztlyn ksztett sszellts.

A nemzetgazdasgi tlagtl elmarad, jelents regionlis eltrseket6 mutat mezgazdasgi tlagkeresetek7 s a kedveztlen munkakrlmnyek miatt egyre tbben az
gazaton kvl keresnek meglhetsi lehetsget, illetve ha vgeznek is mezgazdasgi
munkt, nem a mezgazdasgi tevkenysget tekintik fllsuknak. Ezt tmasztja al
a teljes kr ltalnos Mezgazdasgi sszers, amely az elzekben emltetteknl
jval tbb, 2010-ben sszesen kzel 1,3 milli f mezgazdasgi munkaert mutatott
ki, akik 576 ezer gazdasgban (8,6 ezer trsas s 567,4 ezer egyni) idszaki vagy lland alkalmazottknt, szolgltatk ltal kzvettett (fizetett) vagy csaldi (nem fizetett)
munkaerknt voltak jelen. A fizetett s a nem fizetett munkaer ledolgozott munkaidejt tekintve az egyik legszembetnbb vltozs a mezgazdasgi zemek cskken
munkaer-felhasznlsa (4. tblzat). Az sszes munkaer 439,5 ezer ves munkaeregysgnek (ME)8 megfelel munkt vgzett 2010-ben, ami a tz vvel korbbi rtknek mindssze ktharmada. A cskkens teme a fizetett munkaer esetben lelassult,
a gazdasgokban a csaldtagok ltal vgzett nem fizetett munkaer-felhasznls cskkent jelentsebben (kzel 40%-kal). A versenykpessgk megrzst szem eltt tart,
kedvezbb tkeelltottsg mezgazdasgi zemek fknt az l munkaert kivlt
technolgik fejlesztsvel, az automatizlst lehetv tev termkszerkezet-vltssal
mrsklik munkaer-szksgletket.
6

A regionlis brklnbsgek okait feltr vizsglatok szerint a terleti klnbsgek elssorban az eltr sszettel munkaer-knlattal, a munkanlklisgi rtval, illetve a foglalkoztatk kztti termelkenysg-klnbsggel magyarzhatk (FazekasBlint [2008],
KarcsonyVarga [2010]).
A teljes munkaidben foglalkoztatottak nett s brutt tlagkeresetei alapjn a 20012011
kztti idszakban mindvgig a fizetsi rangsor utols harmadban szerepelt a mezgazdasg, csak a szllshely-szolgltats, vendglts gazdasgi gazatot, valamint az adminisztratv s szolgltatst tmogat tevkenysgeket elzte meg. Forrs: KSH, 2012.
Az ves munkaeregysg (Annual Work Unit) az EU-statisztikkban ltalnosan alkalmazott munkateljestmny-mrtkegysg. A mutat bevezetst a mezgazdasgot jellemz
szezonlis munkaer-ingadozs, a napi 8 rs foglalkoztatstl eltr munkaer-szksglet
indokolta. A tagllamok mezgazdasgi munkaer-felhasznlsnak sszehasonltsra lehetsget ad mutat Magyarorszgon 2003 ta nyilvntartott.

Heller-Evkonyv-2014.indb 192

2014.05.22. 6:24:49

193

Rcz Katalin: A mezgazdasgi foglalkoztats szerepe vidken

4. tblzat. Mezgazdasgi munkaer felhasznls, 20002010


Nem fi zetett
v
2000
2005
2010

ezer ME
532,6
407,7
326,5

Vltozs*, %
100,0
76,5
61,3

Fizetett
Munkaer
ezer ME Vltozs*, %
143,4
100,0
114,6
79,9
104,7
73,0

sszes
ezer ME
676,0
522,2
439,5

Vltozs*, %
100,0
77,2
65,0

Megjegyzs: * 2000=100%
Forrs: KSH, 2010

A mezgazdasgi munkaer-felhasznls 43,3%-a, a fizetett munka 93%-a az elssorban piacra termel 119,5 ezer gazdasghoz ktdik (5. tblzat). A sajt fogyasztsra
termel 341,4 ezer gazdasg kti le a munkaer kttdt, a csaldi munkaer felt.
A munkaer-lekts mintegy tde a sajt fogyasztson fell rtkest gazdasgokhoz ktdik. Tovbbi mezgazdasgi munkaer-felhasznlst jelentenek a gazdasgmretet9 el nem r, mezgazdasgi tevkenysget (fkpp hz krli s zrtkertekben)
folytat, statisztikai sszersokban nem szerepl hztartsok, akikrl rszletes adatokkal nem rendelkeznk. Szerepk fknt az nelltsban jelents, szmuk az egyni gazdasgok szmnak egyidej cskkense mellett tz v alatt csaknem 200 ezerrel
bvlt, 2010-ben kzel 1,1 milli volt.
5. tblzat. Mezgazdasgi munkaer gazdasgtpus s termelsi cl szerint, 2010
Gazdlkods clja
Elssorban
Sajt
Megnevezs
Felesleget
rtkestsre
fogyasztsra
rtkest
termel
termel
Gazdasgok szma (ezer db)
341,4
115,2
119,5
ezer f
628,7
230,5
389,0
Teljes munkaer
ezer ME
166,6
82,4
190,5
ezer f
287,3
115,3
171,4
ebbl csaldi munkaer
ezer ME*
162,9
77,7
85,9
ezer f
0,1
0,7
87,6
lland alkalmazott
ezer ME
0,1
0,5
75,5
ezer f
1,6
5,2
77,0
idszaki alkalmazott
ezer ME
0,2
1,1
18,9
klcsnztt munkaer ezer ME
3,5
3,1
10,2

sszesen
576,1
1257,3
439,5
574,1
326,5
88,4
76,1
83,8
20,2
16,7

Megjegyzs: * az egyni gazdasgvezetk munkaer-felhasznlsval egytt


Forrs: KSH, 2010
9

A 2010-es mezgazdasgi sszers sorn gazdasgkszb alattinak az minslhetett, aki


mezgazdasgi tevkenysget vgzett, de azt kevesebb mint 1500m2-en vgezte (gymlcss, szl esetben 500m2-nl, veghz esetben 50m2-nl kisebb terleten), mezgazdasgi haszonllat-llomnya pedig kevesebb volt 50 tyknl, illetve ms baromfinl (liba,
kacsa, pulyka, gyngys), vagy 25 hzinylnl, prmes llatnl, hsgalambnl vagy 5 mhcsaldnl (Laczka [2010]).

Heller-Evkonyv-2014.indb 193

2014.05.22. 6:24:49

194

Vidkfejleszts mltja s jelene

A munkaer-hasznosts hatkonysga a rsz- s csaldi munkaern alapul, valamint az idegen munkaert alkalmaz gazdasgokban jelents mrtkben eltr egymstl, utbbiak javra hromszoros hatkonysgbeli klnbsg mutatkozik. A magyar
mezgazdasg termelsi szerkezetben azonban mindkt termelsi tpusnak (a csaldi
s az idegen munkaern alapul gazdasgoknak is) helye s szerepe van. A versenykpessg alapvet felttele a vllalkozsok piaci rszesedsnek tarts s profitbilis
megrzse, mg a gazdasgok letkpessge a piaci rszeseds megszerzsvel, nvelsnek kpessgvel jellemezhet. Az letkpesnek sem minsl vllalkozsok addig
a pontig eltartkpesek, amg alkalmazottaik szmra a munkaszerzdsben rgztett
munkabrt fizetni kpesek10 (Potori et al., [2004]).
A mezgazdasgi foglalkoztats bvtsnek viszonylag gyorsan aktivizlhat csoportjt a munkaerpiac knlati oldaln megjelen elssorban vidken l a mezgazdasghoz mr korbban is ktd llskeresk alkotjk. A Nemzeti Foglalkoztatsi Szolglat adatai szerint az llskeresk korbbi munkahelyket tekintve egyre
cskken mrtkben ktdnek a mezgazdasghoz11. A munkt keresknek 2000-ben
mg 4,7%-a, 2010-ben mr csak 3,1%-a (18,1 ezer f) ktdtt az alapanyag-termelshez s tovbbi kzel 8 ezer f az lelmiszer-feldolgozshoz (6. tblzat). A kt csoport
egyttesen az llskeresk 4,5%-t tette ki, ami megegyezik az gazat foglalkoztatsi
szerepvel. Az gazati ktds a vidki trsgekben nyilvntartott munkanlkliek krben a legersebb.
A munkaerpiac strukturlis egyenslytalansga ms gazatokhoz hasonlan a mezgazdasgban is mutatkozik, a keresett s knlt szakkpzettsg, munkatapasztalat
sszeegyeztethetetlensge a hazai munkaerpiac terleti egyenltlensgeinek s a potencilis munkavllalk alacsony mobilitsnak egyttes kvetkezmnye.
Tekintettel arra, hogy a munkaer-piaci htrnyokkal sjtott npessg jelents rsze
az agrradottsg vidki terleteken koncentrldik, a hazai mellett jelents unis forrsokat mozgst, vente tlagosan 350-400 ezer llskerest rint aktv foglalkoztatspolitikai eszkzk12 kzl tbb is mezgazdasgi rintettsg. Az egyes beavatkozsi
eszkzk mkdsi logikja, kltsge, hatkonysga jelents mrtkben eltr egymstl.
Az elsdleges munkaerpiacra trtn visszatrs szempontjbl a foglalkoztatst elsegt tmogatsokat s a munkaer-piaci szolgltatsokat egyidejleg alkalmaz komp10
11

12

Egyni vllalkozsok esetben kritikus pontnak a mindenkori minimlbr tekinthet (Potori et al., [2004]).
Frey (1998) szmtsai szerint a munkanlklisg tetzdsnek vben, 1993-ban 547 ezer
munkanlklibl 75 ezer dolgozott (14%) munkanlkliv vlsa eltt a mezgazdasgban.
Ms szerzk (Sli-Zakar [1996], Bukosza [2003]) ennek hrom-ngyszeresre becslik az
rintett idszakban a mezgazdasgi munkanlkliek szmt. A gazdasgszerkezet munkanlklisgre gyakorolt hatsait vizsglva Forray s szerztrsai [2008] nem talltak szoros
sszefggst a mezgazdasgi foglalkoztats mrtke s a munkanlklisgi rta kztt.
Kutatsi eredmnyeik szerint a magas munkanlklisg htterben a gazdasgszerkezet
mellett egyb tnyezk, a munkavllalk letkori sszettele, iskolai vgzettsge, a munkahelyek elrst biztost felttelek egyttesen jtszanak szerepet.
Munkaer-piaci kpzs; brjelleg tmogats; vllalkozv vls sztnzse; kzfoglalkoztats; valamint az ezek kombincijaknt kialaktott komplex munkaer-piaci programok.

Heller-Evkonyv-2014.indb 194

2014.05.22. 6:24:49

Rcz Katalin: A mezgazdasgi foglalkoztats szerepe vidken

195

6. tblzat. llskeresk s llslehetsg gazatok s trsgtpusok szerint


Trsgtpusok

Alapveten vrosi
tmeneti trsg
Alapveten vidki
Orszg sszesen
Alapveten vrosi
tmeneti trsg
Alapveten vidki
Orszg sszesen
Alapveten vrosi
tmeneti trsg
Alapveten vidki
Orszg sszesen
Alapveten vrosi
tmeneti trsg
Alapveten vidki
Orszg sszesen

Vltozs (2000=100%)
llskeres
llsbelehetsg
(ezer f)
(ezer db)
llskeres llslehetsg
2000
2010
2000
2010
Mezgazdasgi, erdszeti s halszati tevkenysg
0,1
0,3
2,5
0,2
270,8
9,3
6,6
6,4
6,6
6,1
96,5
91,2
11,5
11,4
7,5
10,6
99,1
141,5
18,2
18,1
16,6
16,9
99,3
101,3
lelmiszeripari tevkenysg
0,1
0,3
0,4
0,3
232,7
61,5
3,0
2,7
3,6
2,4
88,5
65,5
5,6
4,8
8,2
4,7
86,5
57,8
8,7
7,8
12,3
7,4
89,6
60,2
Mezgazdasgon, lelmiszeriparon kvli tevkenysg
24,0
46,1
77,2
35,6
192,0
46,1
146,3
210,6
162,8
123,6
143,9
75,9
193,3
299,4
253,8
188,2
154,9
74,2
363,6
556,1
493,8
347,4
152,9
70,4
Orszgosan sszesen
24,2
46,8
80,1
36,1
192,7
45,0
155,9
219,7
173,0
132,1
140,8
76,3
210,4
315,6
269,5
203,5
150,0
75,5
390,5
582,0
522,7
371,7
149,0
71,1

Forrs: NFSz adatszolgltatsa alapjn az AKI Vidkpolitikai Kutatsok Osztlyn kszlt sszellts

lex munkaer-piaci programok13, valamint a munkaadkat tmogat, a hatsvizsglatok


tapasztalatai szerint a magasabb iskolai vgzettsg llskeresk elhelyezkedst elsegt br- s brkltsg tmogatsok14 a legnagyobb hatsfok eszkzk. Emellett az
rintett llskeresk ltszma alapjn a legnagyobb horderej beavatkozsnak az vente tlagosan 250300 ezer llskeresnek tlnyomrszt idszakos munkalehetsget
knl kzfoglalkoztatsi programok tekinthetk (7. tblzat). A gyakorta a leglis munkajvedelem-szerzs kizrlagos eszkzt jelent kzfoglalkoztatsnak jelents szerepe
van az rnykgazdasg elhagysban, valamint a feketefoglalkoztats cskkentsben, reintegrl hatsa azonban alacsony, a kzfoglalkoztatottaknak csak kis rsze jut
vissza az elsdleges munkaerpiacra (Csoba, Nagy s Szab [2010]).
A kzfoglalkoztats 2011-ben megjult rendszere a foglalkoztats tarts bvlse
rdekben a korbbinl nagyobb hangslyt fektet a fenntarthatsgra. Ennek rvnyeslst szolglja a kzfoglalkoztatottak kzponti koordinciban megvalsul, de
13
14

A munkaadk rszre nyjtott, tlagosan 3060 ft rint tmogatsi norma a munkaviszonyban foglalkoztatott teljes brkltsgt is fedezheti.
A brtmogatst ignybe vev vllalkozsok 2530%-a, a brkltsg-tmogatssal foglalkoztat vllalkozsoknak 1418%-a ktdik az agrobizniszhez. Forrs: NFSZ, 2011.

Heller-Evkonyv-2014.indb 195

2014.05.22. 6:24:49

196

Vidkfejleszts mltja s jelene

7. tblzat. Kzhaszn, kzmunka s kzcl programok, 20032010


v
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Kzhaszn programok

Kzmunka programok

Forrs
(millird
HUF)
n.a.
9,7
12,8
10,8
11,1
11,8
3,7
4,3

Forrs
(millird
HUF)
4,9
4,4
7,0
7,6
8,9
9,5
7,3
n.a.

Ltszm
(ezer f)
76,9
64,0
79,4
66,4
63,1
63,1
20,5
16,8

Ltszm
(ezer f)
6,8
9,8
17,2
35,2
22,8
25,4
15,5
31,5

Kzcl programok
Forrs
(millird
HUF)
12,1
14,4
14,4
12,4
14,7
14,7
51,3
n.a.

Ltszm
(ezer f)
190,2
219,6
200,0
183,9
199,7
195,1
103,2
137,8

Forrs: NFSZ, 20032010; Csoba [2010]; Bals et al. [2011] alapjn az AKI Vidkpolitikai Kutatsok
Osztlyn kszlt sszellts

a helyi szksgletekhez is igazod kpzse, valamint a programok sszekapcsolsa a


tlnyomrszt nkormnyzati koordinciban megvalsul, az nelltsra trtn felksztst, illetve az elsdleges munkaerpiacra val visszatrst tancsadssal, mentorlssal is sztnz szocilis gazdasggal. A teleplsek nszervezdsn alapul, a helyi fogyasztsi szksgleteket is szem eltt tart szocilis gazdasg ugyan nmagban
nem eredmnyez piaci alap munkahelyteremtst, a szocilis feszltsgek mrsklsben, a kltsgvetsi forrsok kmlsben betlttt szerepe azonban ktsgtelen.
Mezgazdasgi foglalkoztatsbvtsi potencil 2020-ig
Magyarorszgon a munkaerpiac tlknlatt kitev 200 ezer f vidken l aktv llskeres mellett tovbbi 2,5 milli fs gazdasgilag inaktv npessg is a munkaerpiac potencilis szereplje. Kzlk a mezgazdasghoz kzvetlenl s kzvetetten
kapcsoldva 2020-ig az Agrrgazdasgi Kutat Intzet becslse15 szerint mintegy 80
150 ezer f teljes munkaidnek megfelel foglalkoztatsa rhet el (8. tblzat). A bvts egyharmada piaci alapon hozhat ltre. A nvekmny egyrszt j munkahelyek
15

A munkaer-felhasznls vltozsnak becslsnl abbl indultunk ki, hogy az gazatok


munkaer ignyt a termkek piaci rvrakozsain alapul kibocsts, illetve az alkalmazott technolgia vltozsa hatrozza meg, amely hatssal van a munkaer-felhasznls
alakulsra. A 20002010 kztti vltozsok mrtkt, irnyt figyelembe vve meghatroztuk az alkalmazott technolgia s a termelsi szerkezetvltozs gazati foglalkoztatsra
gyakorolt hatst (korrekcis tnyez), amelyet az gazatok kztti termelsi szerkezet mdosulsa tovbb ersthet. A piaci kiltsok elemzse alapjn becslt 2020-ig vrhat gazati kibocsts-vltozs s az zemtpustl fgg munkaerigny alapjn meghatroztuk a
piaci alap foglalkoztatsbvls vrhat rtkeit, amelyeket a technolgiai fejlesztsekbl
ered hats mrtkvel (korrekcis tnyez) mdostottuk.

Heller-Evkonyv-2014.indb 196

2014.05.22. 6:24:49

197

Rcz Katalin: A mezgazdasgi foglalkoztats szerepe vidken

kialaktsbl, msrszt a jelenlegi munkaer, egyenletesebb kihasznlsbl, illetve a


feketemunka kifehrtsbl szrmazhat. A mezgazdasgi alaptevkenysgen kvli diverzifikci a tbbletjvedelem mellett jelents mrtkben (1525 ezer ME-vel)
nvelheti a gazdasgok munkaer-felhasznlst. A foglalkoztats bvtsben a gazdasgokban trtn lelmiszer-feldolgozs (812 ezer ME) kitntetett szerepet tlthet
be, mivel a feldolgozottsg nvelse egyszerre teremt hozzadott rtket s munkahelyet. A kzvetlen termkrtkests nvelse is knl foglalkoztatsbvtsi lehetsgeket (mintegy 48 ezer ME), ezen fell a megjul energiatermels bvtse nhny
ezer (35 ezer ME) piaci alap munkahely ltrejttt eredmnyezheti.
A tnyleges piaci alap munkahelyteremtst korltozhatja, hogy a kibocsts bvlse elssorban a mr meglv termelsi struktrban szerepl munkaer munkaidejnek
bvtsvel kerlhet megvalstsra. A foglalkoztats bvtsnek tovbbi korltjaknt
jelentkezik, hogy a mezgazdasg egszt tekintve a technolgiai korszersts munkaert kibocst hatsa a foglalkoztatsban az gazatok kztti jelentsebb szerkezeti
talakuls miatt egyrszt fokozottabban rvnyesl, msrszt pedig a szksen rendelkezsre ll, kpzettebb munkaer irnt tmaszt nvekv ignyt. Mindez a mezgazdasgban a rugalmas foglalkoztatsi formk trnyershez teremt kedvez feltteleket.
8. tblzat. Mezgazdasghoz ktd munkahelyteremts vidken 2020-ig
Megnevezs
Piaci alap kzvetlen gazati munkahelyteremts
Piaci alap munkahelyteremts gazaton kvli foglalkoztatsi hatsa*
Szocilis alap kzvetlen gazati munkahelyteremts
Szocilis alap munkahelyteremts multipliktor hatsa **
gazathoz ktd munkahelyteremts sszesen

Ltszm
(ezer ME)
arny (%)
23 510
28,8 34,9
5 150
06,3 10,3
50 750
51,4 62,5
2 600
02,5 4,1
80 146
100,0

Megjegyzs: *A foglalkoztats szocilis alap bvtsnl jval alacsonyabb, 1,04-1,08 multipliktor rtkkel kalkulltunk. **A foglalkoztats szocilis alap bvtse a piaci alapnl jval alacsonyabb,
1,04-1,08 multipliktor rtkekkel kalkulltunk.
Forrs: AKI Vidkpolitikai Kutatsok Osztlyn kszlt szakrti becsls

A mezgazdasgi foglalkoztats bvtsnek fele-ktharmada szocilis alap lehet,


mg a fennmarad rsz (915%-a) multipliktor hatsknt ms gazatokban kzvetetten
jelentkezhet vidki trsgeinkben. A szocilis alap foglalkoztatsbvts16 szempontjbl a fldprogramok (1015 ezer ME) s szocilis szvetkezetek (510 ezer ME)
tovbbi fejlesztse, valamint a mezgazdasgi kzfoglalkoztats (1015 ezer ME) bvtse tnik clravezet eszkznek. A rsztvevk akr minden programban rszt vehetnek, gy egyszerre szerezhetnek mezgazdasgi termelsi s munkatapasztalatokat.
16

A mezgazdasghoz ktd szocilis alap munkahelyteremtsben rejl potencilt a piaci


alap bvtshez hasonlan becsltk. Az egyes foglalkoztatsi formkban rsztvevk jelenlegi ltszmbl kiindulva hatroztuk meg teljes munkaidben (ME) az aktulis munkaer-felhasznlst. Ezt kveten az elmlt vek tendenciit valamint a relis foglalkoztatsi lehetsgeket alapul vve becsltk meg a bvlsi potencilt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 197

2014.05.22. 6:24:49

198

Vidkfejleszts mltja s jelene

A szocilis eszkzk alkalmazsa elsegtheti a hztartsok sajt erforrsaira tmaszkod termelsi tevkenysgek megalapozst, bvtst (akr 2535 ezer ME-vel),
amely jelents munkaid lekts mellett az lelmiszerkiadsok mrsklsben tlthet
be szerepet. A gazdasgi hatsokat tekintve, a munkajvedelembl lk arnynak
emelkedse az alapvet infrastruktrk s szolgltatsok irnti keresletet nveli, ami
tovbbi, rszben az agrobizniszhez, illetve ms gazatokhoz ktd munkahelyteremtst induklhat.
Felhasznlt forrsok
Bir Sz. (szerk.)Hamza E.Molnr A.Rcz K.Szkely E. (szerk.) Tth K.-Tth
O.Varga E. [2012]: A mezgazdasgi foglalkoztats bvtsnek lehetsgei vidki
trsgeinkben. Agrrgazdasgi Kutat Intzet, Budapest, 2012.
Bukosza G. [2003]: Van-e szocilis krds a mezgazdasgban? A Falu, 18. vfolyam, 2003. 1. szm, 2931.
Cseres-Gergely Zs. [2010]: Munkapiaci ramlsok, gereblyzs s a 2008 vgn kibontakoz gazdasgi vlsg foglalkoztatsi hatsai. Budapesti Munkagazdasgtani Fzetek MTA KTIBCE Emberi Erforrsok Tanszk, Budapest, BWP 2010/4.
Csoba J., Nagy Z. s Szab F. [2010]: Az aktv eszkzk, munkaerpiaci programok
kontrollcsoportos, tbbvltozs rtkelse. Debrecen, 2010. www.mukutir.telco-sytem.
hu. (Letlts: 2013.08.15.)
Fazekas K.Blint M. [2008]: A magyar munkaerpiac llapota 20072008 ban.
URL: http://econ.core.hu/file/download/mt2008/trendek.pdf (Letlts: 2013. 08.12.)
Forray KatalinHves TamsMarton MelindaPaku ronRadcsi ImreVmos
Teodra [2008]: A foglalkoztatottsg s a munkanlklisg szerkezett befolysol trsadalmiterleti tnyezk. Kutatsi zrtanulmny. Oktatskutat s Fejleszt Intzet.
Budapest, 2008. mrcius 31.
Fti JnosLakatos Mikls [2004]: Foglalkoztatottsg s munkanlklisg. http://
tudasbazis.org.hu/doktar/kutatasok_tanulmanyok_publikaciok/foglalkoztataspolitika/
Munkaeropiac_multja_ jelene.pdf. Letlts: 2012. augusztus 31.
Karcsony P.Varga M. [2010]: Regionlis klnbsgek a hazai munkaerpiacon.
Munkagyi Szemle 2010. 4. szm, 8690.
Laczka va [2010]: Agrrcenzusok 1895 s 2010 kztt clok, mdszertani megoldsok, eredmnyek. Statisztikai Szemle, 2010. 88. vfolyam, 6. szm, 603622.
Potori N (szerk.)Erdsz F.-nFogarasi J.Hingyi H.Nyrs L.Papp G.Spitlszky M.Vneki . [2004]: A fbb mezgazdasgi gazatok let- s versenykpessgnek
kvetelmnyei. AKI tanulmnyok, 2004/8., 91.
Semjn A.Tth I. J. [2010]: A vlsg hatsra tett vllalati vlaszlpsek. In: Munkaerpiaci Tkr. Kzelkp. A vlsg munkaerpiaci hatsai. Szerk. Fazekas K.Molnr Gy. 2010. 149168.
Sli-Zakar Istvn [1996]: A mezgazdasg jvje, avagy a fenntarthat fejlds eslye az Alfldn. Tr s Trsadalom, 10. vf. 1996. 4. szm, 125136.

Heller-Evkonyv-2014.indb 198

2014.05.22. 6:24:49

Orosz Istvn: A magyarorszgi mezvrosok mltja, trtneti sajtossgai

199

A MAGYARORSZGI MEZVROSOK MLTJA,


TRTNETI SAJTOSSGAI
Orosz Istvn1
A mezvrosok mltjval s trtneti sajtossgval szmos tudomnyg foglalkozott
s foglalkozik. A trtnettudomnyon bell a jogtrtnet, az agrrtrtnet s ltalban
a gazdasg- s trsadalomtrtnet, a trsadalomnprajz, a teleplsfldrajz, de a teleplsszociolgia is. Tvolrl sem llthatjuk azonban, hogy a klnbz tudomnygak
azonos fogalmi s szkszletet hasznlnnak a mezvrosok vizsglata sorn.
Ez a rvid tanulmny a klnbz tudomnygak mezvros fogalmnak sszehangolhatsrl kvn szlni, s arra a krdsre kvn vlaszolni, hogy van-e lehetsg
egysges fogalmi rendszerben szlni a Krpt-medence mezvrosairl?
Ktsgtelen, hogy a mezvros-kutatsban a legnagyobb hagyomnya a trtneti
jogtrtneti megkzeltsnek van. Ismeretes, hogy Magyarorszgon a 19. szzad 40-es
veiig a kzigazgats s az llamlet nyelve latin volt, gy vszzadokon keresztl az
elnevezs latin megfeleljt is vizsglnunk kell. A latin nyelvben a magyar vros elnevezsnek sokfle megfelelje volt: mindenekeltt az urbs, amellyel elssorban a fvrost, Rmt neveztk meg, a civitas, a municipium, s az oppidum. Ez utbbinak a
kisebb, megerstett vidki vrosokat neveztk.
A magyarorszgi kzpkori latinsgban a Mohcs eltti idszakban gyakran vltozott a vrosi teleplsek megnevezse. A XI. szzadban ezeket urbsnak vagy civitasnak, a XII. szzadban civitasnak vagy castrumnak (= erdtmny, vr) neveztk,
ksbb a civitas mellett az oppidum elnevezs vlt ltalnoss. (Fgedi [1981], 317).
Az elbbinek eredetileg az egyhzi kzpontokat, pspki szkhelyeket, ksbb a fldesri fggsbl kiszabadult polgri rendi kzssgeket hvtk, amelynek tagjai szabad
emberknt, az orszggylsek rsztveviknt, mint a papsg s nemessg melletti harmadik rend kpviseli illeszkedtek a feudlis trsadalomba. A civitsok a 15. szzadtl
fogva szabad kirlyi vrosok voltak, nem tartoztak fldesri hatalom al, tulajdonosai
voltak vrosi hztelkeiknek s a vros hatrnak, adt csak a kirlynak fizettek, elljrikat maguk vlasztottk, polgraik felett maguk tlkeztek, s rendelkeztek a kzs
libertssal, ami a rendi viszonyok kztt a rendi szabadsggal volt egyenrtk. Ezt a
szabadsgot kirlyi privilgiummal nyertk el, ami tagjaikat kiemelte a fldesri fggsbl.
A latin oppidummal jellt mezvrosok fldesri hatalom alatt maradtak, hzaik s
teleplsk hatra tovbbra is urasguk tulajdonban volt, s ezrt az llami ad mellett
a fldesri terheket is viselnik kellett, azaz jobbgyok maradtak, tovbbra is rvnyes
volt felettk az ri joghatsg, ami azt jelentette, ha voltak is vlasztott brik, fellebbviteli frumuk az urasg brsga: az riszk volt. Ugyanakkor a mezvros laki
jobbgy voltuk ellenre a vrosi letforma fel tartottak (Fgedi [1981], 337.). Mi k1

professor emeritus, akadmikus

Heller-Evkonyv-2014.indb 199

2014.05.22. 6:24:50

200

Vidkfejleszts mltja s jelene

lnbztette meg mgis e teleplseket a kznsges jobbgyfalvaktl, amelyeket a magyarorszgi latinsgban possessiknak neveztek. A trtneti kutatsok hrom lnyeges
klnbsget szoktak kiemelni: a vsrtarts jogt, a fldesri adzsnak a falvaknl
kedvezbb rendszert s az igazgatsban az autonmia jelenltt
A vsr- s piactarts joga annak a kifejezse volt, hogy a mezvrosok mr a kezdettl fogva az rucsere kzpontjai voltak, ahol a krnyk falvai termkeiket piacra
vihettk. Elssorban a nmet szakirodalomban van olyan felfogs, hogy az els piachelyek (Marktort, Marktsiedlung) egsz lete a szomszdos agrrkrzettel folytatott
termkcsern nyugodott, ennek a termkcsernek pedig legfbb intzmnye a hetivsr, hetipiac volt. (Mendl [1963], 316317.) Ehhez azonban szksges volt, hogy az
adott teleplsen ljen olyan iparos rteg, amely termkeivel ellthatta a krnyk falusi
lakossgnak ignyeit is, a mezvrosi lakossgnak pedig szksge legyen a krnyk
falvainak termkeire. Aligha vletlen, hogy a jeles hegyaljai mezvros Tokaj 1610-bl
szrmaz trvnyknyvben kln fejezet foglalkozik a vsrbr tiszti-vel, amelynek els paragrafusa azt mondja ki, hogy az vsrbr minden napon ki megien az
piaczra, az ki rulni akar, akarmifele rut, szorgalmatosan meg circallja (ellenrzi) s
mindeneket kpes (valsgos) rn adat. Jellemznek tekinthet az is, hogy a trvnyknyv a piacra hozott ruk kztt a mzet, vajat, olajat, trt, szalonnt emlti meg. Kln intzkedik a trvnyknyv a sokadalmakrl, azaz az orszgos vsrokrl s szablyozza azoknak a kalmroknak fizetsgt, akik singvel mrnek, azokt akik klfldi
fszert, st, vasat, szcs, vagy szab termket stb. rulnak. (Csorba, h. . n.)
A fldesri adzs elnysebb rendszere tbbnyire a taxs, summs adzst jelentette, amelyben a falvak robotolsval, kilenced s cenzus fizetsvel szemben egy szszegben s pnzben egyenltettk ki fldesri jradkukat, s gy nem szemlyesen,
hanem csak elljrik kzvettsvel voltak kapcsolatban uraikkal. Ez a helyzet fellaztotta a jobbgyi szemlyi fggst. (Orosz [1995], 4.)
Az autonmia a fentiekkel gy van kapcsolatban, hogy a kzssg maga vlaszthatta meg elljrit, mg akkor is, ha a mezvrosi br esetben az urasgoknak volt kandidlsi joguk. A mezvrosnak sajt pecstje volt, amellyel a magisztrtus eltt zajl
joggyletek rvnyessgt biztostotta, gy persona authentica-nak tekintettk. A tokaj-hegyaljai mezvrosokban pl. a szladsvtelek nemesek s vrosi polgrok kztt
is csak akkor voltak rvnyesek, ha azokat a mezvrosi br s tancsa eltt ktttk s
a szerzdst a mezvros pecstjvel (esetleg egy ves kivrs utn) megerstettk s
a vros jegyzknyvbe bevezettk. (Gulys [2008], 223.).
Attl fggen, hogy a mezvrosokat a falvaktl megklnbztet helyzet tnyezi
kzl melyik tekinthet fontosabbnak, a trtneti irodalomban is klnbz nzetek
rvnyeslnek. Vannak, akik szerint a mezvrosok az rutermels fejldsvel az rucsere centrumai lesznek, s br kezdetben nem teljesen kifejldtt vrosok, egy rszk
mgis valsgos vross civitss fejldhet. A mezvrosi ipar s kereskedelem fejldse, amely vonzskrzetben is meghatrozv vlik, funkcijt tekintve igazi vross alakthatja az oppidumot. Ez az talakuls a szabad kirlyi vrosi jog elnyersvel
vlik jogilag is teljess. Igaz, az jkorban az uralkodk ingyen mr nem osztogattak
ilyen privilgiumokat, de az oppidumok bizonyos esetekben, ha volt elg pnzk s

Heller-Evkonyv-2014.indb 200

2014.05.22. 6:24:50

Orosz Istvn: A magyarorszgi mezvrosok mltja, trtneti sajtossgai

201

prtfogjuk is az udvarnl, elrhettk a rangemelst. Ez trtnt Debrecen, Szabadka,


Zombor, Arad esetben (Orosz [2011], 130.) A mezvrosok kzl azonban csak nagyon kevesen jrhattk ezt az utat. ppen ezrt gondoljk msok, hogy a mezvrosok
elssorban paraszti kzssgek, annak a trsadalmi mozgalomnak a termkei, amelynek sorn fokozatosan fellazultak a jobbgyokat s fldesurakat sszekt szlak. Ezt
fejezte ki a summs adzs, de a fellazuls jele volt, hogy joggyleteiket is sajt bri
frumokon intztk. Voltak olyan mezvrosok, amelyek egyenesen megtiltottk polgraiknak, hogy els bri frumknt az urasg szkre szaladgljanak. A mezvrosok fggetlenn vlhattak fldesuraiktl a fldbirtokls s fldhasznlat tekintetben
is. Klnsen az Alfldn fordult el a trk kizse utni idszakban, hogy a mezvrosok nemcsak sajt, de idegen fldesuraktl is breltek pusztkat, s ezeket nemcsak
legeltetsre, hanem olykor lland szntnak is hasznltk. Voltak olyan mezvrosok
is, amelynek laki kzssgknt vsroltak fldtulajdont, noha a Hrmasknyv szerint
a jobbgyoknak fltulajdonuk nem lehetett. Mgis Debrecen mr mezvros korban is
tulajdonosa volt kt falunak: Szovtnak s Smsonnak (Orosz [2011], 119), Hdmezvsrhely 1639-ben rk joggal vsrolta meg 200 tallrrt a Szentkirly nev pusztt,
Gyngys pedig egyenesen II. Mtystl szerzett kirlyi adomnyt (valsznleg nem
ellenszolgltats nlkl) az Encs nev pusztra. (Varga [1969], 498.)
A mezvrosok trtnete Magyarorszgon a 14. szzad elejig kvethet vissza.
Bcskai Vera szerint 1390 eltt mintegy 50 mezvros volt. Ez a szm 1391 s 1440
kztt 249-cel, 1441 s 1490 kztt 391-gyel, majd 1491 s 1526 kztt jabb 79-cel szaporodik, gy a 1516. szzad forduljn mr 769 mezvros volt az orszgban. (Bcskai
[1965], 15; Beluszky, [2001], II. 151.). Lthat, hogy a mezvrosiasods nagy hullma
a 15. szzadban volt, s ez egybeesett a paraszti fggs fellazulsnak idszakval is.
A civitasok szma stagnlt, mg 1850-ben is alig haladta meg az 50-et. A kzpkor vgn, a Mohcs eltti vtizedekben a magyarorszgi teleplsek sszes szma viszont
meghaladta a 20 ezret, gy egy mezvrosra s vrosra mintegy 25 falu jutott. Ez a
szm a ksbbi szzadokban sem vltozott, br egyes mezvrosok lesllyedtek msok
felemelkedetek, s a falvak szma is cskkent a trk uralom s a pusztsods eredmnyeknt.
1846-ban, a jobbgyfelszabadts eltt 741 mezvros volt Magyarorszgon.
Az arnyok nem vletlenek. Nyugat-Eurpban, ahol sr volt a valdi vrosok hlzata, gy a mezvrosok ltrejttre nem volt szksg, a modern kort megelzen
ltalban 2520 falu alkotta egy vros vonzskrzett. A nmet nyelvterleten pl. 1150
tjn mg csak mintegy 200 vros volt, a 15. szzad vgn pedig 4000 (Droege [1972],
46.), a teleplsek sszltszmhoz viszonytva, ez meglehetsen sr hlzatot alkotott. Nlunk viszont az igazi vrosokat mezvrosok helyettestettk. Mg a nmet terleten 80-szor tbb vros volt, mint Magyarorszgon, a terletarnyok a 2:1-nl sem
voltak rosszabbak. Ugyanakkor a mezvrosokkal egytt csak tszr annyi nmet vros volt, mint magyarorszgi, azaz mg a mezvrosokkal egytt is ritkbb volt a vroshlzat, mint nyugati szomszdunknl.
A mezvrosok az elmondottak ellenre nem voltak ismeretlenek Magyarorszg
hatrain kvl sem. Elssorban Eurpa kzps s keleti feln, Ausztriban, Cseh-

Heller-Evkonyv-2014.indb 201

2014.05.22. 6:24:50

202

Vidkfejleszts mltja s jelene

orszgban, Szilziban, Lengyelorszgban s a ksbbi Poroszorszgban voltak olyan


teleplsek, amelyeket nmetl Ackerbrgerstadtnak vagy Marktstadtnak, Marktsiedlungnak neveztek, arra utalva, hogy e teleplsek laki elsdlegesen nem iparral vagy
kereskedelemmel, hanem fldmvelssel foglalkoztak s piackzponti szerepket gy is
betlthettk. (Droege [1972], 55.; Franz, [1970], 22.)
A nmet agrrvrosok nevben is benne van, hogy olyan vrosok, amelyeknek lakossga inkbb mezgazdasggal foglalkozik s nem iparral vagy kereskedelemmel.
Sokan nlunk is termszetesnek veszik, hogy a magyar mezvrosnak is kze van a
mezgazdasghoz, igazban agrrvrost jelent. Pedig a kifejezs eredetileg csak anynyit jelent, hogy mezben plt, azaz olyan vros, amelyet nem kertettek krl fallal,
nem kulcsos vros. A fal kls jele volt az igazi vrosnak, br akadnak kivtelek is.
Debrecent azutn sem kertettk krl fallal, hogy szabad kirlyi vrosi rangot szerzett,
tvisbl plt kertst a kortrsak szerint, br kapuk s ajtk voltak rajta, a liba is tugorhatta.(Balogh [1973], 66.). A msik oldalon voltak olyan mezvrosok is, amelyek
kirlyi engedlyt nyertek fal ptsre (Szcsny, Gyngys, Rimaszombat, Tllya) kzlk azonban tudomsunk szerint csak Tllya ptett falat, s ez a 18. szzad derekig
meg is maradt.
A vrosokat ptl mezvrosoknak gazdag varinsai alakultak ki a 1419. szzad
kztt. Nagyon sok volt kzttk az uradalmi kzpont. A Fgedi Erik ltal megvizsglt 20 mezvros kzl, amelyek a 14. szzadban szlettek, 19 uradalmi kzpont
volt. A fldesri gazdasgok uradalmakba szervezse a 14. szzadi viszonyaink jellemzje volt, s arra sztnzte a fldesurakat, hogy olyan kzpontokat hozzanak ltre uradalmaikon bell, ahonnan a sok falubl ll uradalmak irnytsa megoldhat
volt. Erre legalkalmasabbak az ruforgalomban szerepet jtsz nagyobb npessgszm falvak voltak. Nem vletlenl itt hoztk ltre az adminisztrcis kzpontot, ptettek krit s igyekeztek teleplsknek az uralkodtl privilgiumot, de legalbb
vsrtartsi jogot szerezni. Ezzel sajt rdekkben is cselekedtek, mert a vsrtarts
jvedelmbl az urasg is rszesedett. Nhol a piacjog mell vmmentessg is trsult,
ami szintn kzs jvedelemforrsa volt a fldesrnak s mezvrosnak. (Fgedi
[1981], 342.).
A nagyobb npessgkoncentrcit elidzhette olyan mezgazdasgi termkek
ellltsa, amelyek sok munkarfordtst kvntak. Ilyen volt bor. Egy sor olyan mezvrost is ismernk, amelyek bortermelsre specializldva emelkedtek ki a falvak
sorbl. A Mohcs eltti korszakban ilyen bortermel mezvrosi krzet volt a Szermsg ahol jlak, Nagyolaszi, Szalnkemn, Karom, Kamonc, Zimony a kortrs utazk
szerint gazdag, jeles pletekkel bszklked mezvrosok voltak, amelyek felvettk
a versenyt a nyugat-eurpai vrosokkal is. (Szakly [1999], 115116.). A 16. szzadtl
kezdve Tokaj-Hegyalja lett a vezet borvidk, ahol viszonylag szk terleten 12 virgz mezvros jtt ltre, kztk a kulcsos vrosknt falat pt Tllya mellett Tokaj,
Tolcsva, Patak s jhely, de egyb vrosok is. A bortermel mezvrosok esetben az
a sajtos helyzet alakult ki, hogy nem egy mezvrosnak, hanem a vrosok sszessgnek alakult ki vonzskrzete, nemcsak az ruk, de a munkaer tekintetben is.(Orosz
[1995], 3435.).

Heller-Evkonyv-2014.indb 202

2014.05.22. 6:24:50

Orosz Istvn: A magyarorszgi mezvrosok mltja, trtneti sajtossgai

203

A mezvrosok laki a magyarorszgi jobbgyparasztsg legfels, polgrosult rtegt alkottk, s ezt a helyket akkor is megriztk, amikor a jobbgyi letforma a 16.
szzadban mly vlsgba kerlt. Az rks jobbgysg elzrta a magyar trsadalom
legszlesebb rtegbl kifel vezet utakat, mert megszntette a szabad kltzs lehetsgt. Nem szoktuk azonban figyelembe venni, hogy ez a mezvrosok nagy rszben
nem volt rvnyes. A szabad kltzs vgleges megszntetse azzal kvetkezett be,
hogy a 17. szzad elejn az n. ablicencici, a jobbgyok szabadsgolsa vagy bcsztatsa a megyk hatskrbe kerlt s azok olyan szablyokat alkottak, amelyek
gyakorlatilag lehetetlenn tettk a jobbgyok elkltzst. Sok mezvros esetben
azonban a szabad kltzs lehetsge az rks jobbgysg idszakban is megmaradt.
Nyrbtor laki szerint a 17. szzad vgn a vrosba szabadon kltzhettek be ms urak
jobbgyai is s ezeket, szemben a jobbgyfalvakkal nem lehetett visszakvetelni, de
szabad volt a Vrosbl elkltzni s mshov lakjul menni s mshonnt lakjul bjni, az Br igazsgt, gy mint egy forintot letevn, szabad jvetele, menetele volt.
Miszttfaluban ez az sszeg csak 8 dnr volt. Gyngysn azt jegyeztk fel, hogy
szabadsga az helynek: egy r fdirl az msikra bcszatlan szabad volt el menni,
(Varga [1969], 100101.). A tokajiak jegyzknyvkbe foglaltk 1610-ben, hogy mikor valahonnan jobbgy je be vrosonkban lakni, szabad az migh akarja ez vrosban
lakni s szabad ki menniis, ha az helyet, avagy az it val lakst nem szereti(Csorba,
. h. n.). A msik hegyaljai vrosban, Srospatakon is hasonl volt a helyzet. Az 1704.
vi urbriumban az olvashat, hogy minden embernek szabados jvetele s innen val
elmenetele lehet, mikor akar, annak az ki jvevny, idegen r jobbgya, csak a fbbik
brnak advn hrt den. 12 tartozik deponlni (letenni), annak utna el mehet (Orosz
[1995], 118.). A szabad kirlyi vrosoktl eltren, amint ltjuk, nem a bekltzskor
kellett bizonyos djat fizetni, hanem az eltvozs feltteleknt s ez sem az urasg, hanem a br jvedelme volt. Maga az sszeg sem volt magas, mg az egy forint esetben
sem, hiszen ez sem volt tbb t napszmnl.
A kltzs szabadsgnak mezvrosi (olykor kollektv) privilgiumm vlsa
sszekt kapocs lehetett a sokfle joglls oppidum kztt, de ebben a korszakban
sem tette azonoss a mezvrosokat. A jogi helyzet tekintetben klnbsgek lehettek
a kamarai, egyhzi s magnfldesri mezvrosok kztt, de ms volt az oppidumok
helyzete a kirlyi Magyarorszgon, a hdoltsgban, de Erdlyben is. (Ez utbbi orszgrszben az oppidumok pl. meghvst kaptak az orszggylsekre is)/ A joglls mellett
klnbsgek szlettek a vrosi funkci tekintetben is.
A specializlt bortermel mezvrosok mellett a 1518. szzadban alakultak ki az
alfldi nagyllattart oppidumok, rszben mr a trk uralom eltt. A 15. szzadban
mg virgz szabad kltzs lehetsget teremtett a falvak lakinak, hogy a mezvrosokba kltzzenek a jobb letfelttelek miatt. gy egy-egy mezvros krnyezetben,
klnsen az Alfldn falvak szzai nptelenedtek el. Jellemz, hogy Debrecen hatra
mr a 15. szzad vgn mintegy 50 ezer hektrra ntt a megszerzett pusztk rvn kialakthatott egy olyan hatrhasznlati rendszert, amely ms alfldi mezvrosoknak
is mintt jelentett. A vrostl keletre fekv terlet erdsgei tzift szolgltattak, a
vros kzvetlen krnykn szntmvels folyt, mg a tvolabbi hortobgyi terlete-

Heller-Evkonyv-2014.indb 203

2014.05.22. 6:24:50

204

Vidkfejleszts mltja s jelene

ken (ksbb egszen a Tiszig) legeltettk rideg psztorkodssal az llatokat (Balogh


[1973], 32.).
Az elnptelenedett falvak hatrt, ugyangy, mint Debrecen, ms alfldi mezvrosok is legelknt hasznostottk, gy jttek ltre a nagyllattart alfldi mezvrosok.
Ennek az talakulsnak egyb felttelei is adottak voltak. Ekkorra mr kitenysztettk
a nagytest magyar szarvasmarht, amelynek vgslya ktszerese is lehetett az Nyugat-Eurpban honos llatoknak, s amelyet lbon hajtva, j felttelek mellett lehetett
Nmetorszgban s Itliban rtkesteni. A hajtk, hajdk rtegben adva volt az a
trsadalmi csoport is, amelyre r lehetett bzni az llatok psztorlst s piacra hajtst.
A tzsrek voltak azok a vllalkozk, akik az llatokat felvsroltk s az egsz gyletet irnytottk. Br az llattart gazdk kztt is sok tzsr akadt, a tbbsgknek
nem kellett a klfldi rtkestssel trdnie, hiszen akadtak, akik llataikat helyben
felvsroltk.
Ezt a 15. szzadban mr megkezddtt talakulst a trk uralom kiszlestette,
Debrecen, Szeged, Cegld, Nagykrs, Kecskemt, Hdmezvsrhely, Bks mellett
egy sor ms alfldi mezvrosban is ltalnoss tette. Az n. szultni vrosokban a
trk kormnyzat az igazgatsi feltteleket is megteremtette e vltozsokhoz (Novk
[1986], 182.). Az risi hatr hasznlata is e helyzethez igazodott, a szllskertes vrosok a kls s bels legelkkel s csekly szntflddel e folyamat teleplstrtneti
kvetkezmnyei voltak (Bellon [1979], 132.). Az talakuls trsadalmi hatsaknt kialakult egy gazdag, hatalmas nyjakkal rendelkez parasztpolgr rteg, amely vezet
szerepet jtszott az alfldi mezvrosokban. Olh Mikls esztergomi rsek 1536-ban
keletkezett lersban emlti Br Gspr debreceni (valjban ndudvari) polgrt, akinek tzezer elad kre volt. Ha ekkora nyjjal msok nem is dicsekedhettek, tbb szz
szarvasmarhjuk msoknak is lehetett. Kecskemt pusztin egy sszers 1562-ben 86
gazda kezn 15 333 marht tallt s msik 15 ezret sajt hatrukon. Dobozi Istvn
debreceni fbrtl 1707-ben portyz rc katonk 700 llatot hajtottak el (Beluszky
[2001], 9495.). A specializlt kt legjobban ismert formja: a bortermel mezvros
a szk hatr s nagy npessg, a pusztai mezvros az risi hatr s az ehhez kpest
viszonylag kevs munkaer kvetkezmnye volt.
A specializlds lehetsgeit azonban e kt tpus egyltaln nem mertette ki. Nagyon sok olyan mezvros maradt, amelynek volt npflslege, de szk hatra nem
volt alkalmas szltermelsre, tgas pusztk megszerzsre pedig nem volt lehetsge.
E kis mezvrosok tbbsge megmaradt egyszer piackzpontnak, vagy sajtos termk
kialaktsval sikerlt tgabb piacot szerezni. Tgabb piac volt pl. a trk idkben egy
vgvr katonasga. Ez ltette pl. nodot, Ecsedet, Kllt. Msok klnleges termkeikkel lptk tl vonzskrzetk hatrt. Meczenzf pl. kapt gyrtott a helyi piacot
meghalad mennyisgben, s ezeket nemcsak a Hegyaljra, de az Alfldre is eljuttatta.
Szepsi a hegyaljai bor szlltsra specializldott, Gnc, Szerednye hordkat gyrtott
ugyancsak Hegyalja s az szak-keleti szlvidk bortermeli szmra. Krasznabltek
laki hamuzsr fzsre specializldtak. Az j nvnyek megjelense jabb specializcira teremtett lehetsget. Verpelt, Szulok, Fehrgyarmat dohnytermel, Csny
s Hort dinnyetermel, Kirlydarc kposztatermel kzpontt vlt. Sajtos esetnek

Heller-Evkonyv-2014.indb 204

2014.05.22. 6:24:50

Orosz Istvn: A magyarorszgi mezvrosok mltja, trtneti sajtossgai

205

szmtott, amikor egy-egy mezvros iskolja rvn vlt kiemelked kzpontt. Ilyen
volt Ppa, Srospatak vagy Debrecen. E kt utbbi ugyanakkor jeles bortermel, illetve
pusztai llattart kzpont is volt (Orosz [1995], 11.).
Trsadalmi helyzetk miatt kln csoportot alkotnak az alfldi mezvrosok kztt a Jszkun s Hajd Kerletek teleplsei. A hajdvrosoknak (Polgr kivtelvel)
sikerlt megriznik a Bocskai Istvntl szerzett kollektv nemessgket, a jszkunok
pedig 1745-ben a redemptival megvltottk magukat a jobbgysgbl. E kt csoport
szabadsga a fldesri hatalom alatt maradt mezvrosokhoz kpest teljes szabadsg
volt, termelsk rendje azonban nem klnbztt a tbbi alfldi mezvrostl (Balogh
[1969], 27.; Tlasi [1977], 1516.; Szab [1982], 32.; Bellon [1979], 52.)
A hajdk s jszkunok mellett a jobbgysorbl val kiemelkeds tja a szabad kirlyi vrosi privilgium elnyerse lehetett. Ez azonban, amint utaltunk r, keveseknek
sikerlt (Debrecen, Szabadka, Zombor, Arad, Temesvr). A kisebb mezvrosok szmra a 19. szzad els felben mg egy lehetsg addott: az nkntes rkvltsg,
amelynek sorn fldesurukkal kellett megegyezni a felszabaduls anyagi-pnzgyi
feltteleirl. Ez pedig nem volt olcs. Mg Debrecen 20 ezer forint ellenszolgltats
fejben lett szabad kirlyi vros, Srospatak 1835-ben 300 ezret fizetett Bretzenheim
hercegnek rkvltsg fejben. A magas megvltsi sszegek ellenre is tbb nagy
hatr alfldi mezvros lt a megvltakozs lehetsgvel, vagy legalbbis 1848 eltt
megkezdte a trgyalsokat, gy Nagykrs s Nyregyhza mellett Szarvas, Szentes,
vagy az 1840-es vekben a legnpesebb eurpai falunak tartott Bkscsaba, s a kisebbek kzl Tiszafldvr (MADAY [1962], 142.).
Az eddig vzolt trtnettudomnyi felfogssal szemben a trsadalomnprajz s a
teleplsszociolgia ltszlag ellenttes mezvros fogalommal operl. A mezvrost nem mezben plt s falak nlkli vrosnak, hanem mezgazdasggal foglalkoz
vrosnak tekintik s jrszt csak az alfldi mezvrosokat soroljk ebbe a fogalomkrbe.
A nprajztuds Gyrffy Istvn s az nyomdokain nhny mai kutat is a ktbeltelkes,
szllskertes, ksbb tanys teleplseket tekinti mezvrosoknak. A ketts beltelek
esetben a lakhz s a gazdasgi udvar trben is elvlt egymstl, az utck nlkli bels vrosban a lakhzak rendszertelenl helyezkedtek el. A lakhzak vezett kvlrl
laskertek, szllskertek hatroltk, amelyek az llatok tli tartst s takarmnyozst
biztostottk. ptmnyeik a tzels lak voltak, amelyek a csaldon belli munkamegosztst is biztostottk azzal, hogy a felntt frfiak tanyz helyei is voltak. A ktbeltelkes, osztott teleplsek felbomlsa a szntfldek megnvekedsvel kvetkezett be,
amikor Gyrffy szavai szerint az las kertek nagyrszt kimentek teljes berendezskkel a hatrba tanynak. (Gyrfyy [1943], 66.), de a tanya nem vesztette el szerves
kapcsolatt a vrosban lv lakhzzal. Gyrffy a ktbeltelkes alfldi mezvros st
is megtallta a sztyeppei nomdok aul-jaiban, amelyek formailag valban hasonltottak
az alfldi szllskertes teleplsekre (Gyrffy [1943], 82.).
Elkpzelseit rendszerr a teleplsszociolgus Erdei Ferenc fejlesztette, olykor a
teleplsfldrajz nzeteit kpvisel Mendl Tiborral les vitban. Kiindul pontja szerint azzal a nzettel vitatkozik, hogy az alfldi vrosok nem igazi vrosok. Azt rja:
az alfldi vrosok igenis igazi vrosok, csak nem olyanok, mint a nyugatiak, s a tanya

Heller-Evkonyv-2014.indb 205

2014.05.22. 6:24:50

206

Vidkfejleszts mltja s jelene

nem egyrtelm a nyugati szrvny faluval, hanem olyan fldmvelknek a gazdasga, akiknek a lakhelye a vrosban van. Az igazsg az, hogy az alfldi tanys vrosok
egy klnleges vrosi teleplsrendszert testestenek meg, s ez a rendszer termszetesen nem rthet meg a nyugati vrosfalu elv szemlletvel. Egy klnleges magyar
teleplsformrl van itt sz, amely megoldotta azt a megoldhatatlannak hitt krdst,
hogy fldmvelk is lehetnek vroslakk, st egyenesen fldmvelk teremthetnek vrosokat (Erdei [1974], 9.). Erdei szerint a magyar vros felbortja azt az elvet, hogy
munkamegosztsnak kell rvnyeslni falu s vros kztt, s lehetv teszi, hogy az
egsz teleplsterlet vrosi legyen. Az 1930-as vek nprajzi vizsglatainak eredmnyei alapjn gy vlte, hogy a honfoglal magyarsg aulokban megnyilvnul nomd
szllsrendszertl a szllskertes teleplseken keresztl egyenes t vezet a tanys
mezvrosokig, s a kun szllsokban, amelyek mr a megteleplt magyarsg soraiban
is fellesztettk a nomd teleplsi rendszert, ugyangy megtallhat a tanys vros
se, mint a honfoglalk szllsaiban
Ez az elmlet azonban nhny dolgot nem vett szmtsba. A honfoglalk nomd
jellegt ma tbben vitatjk, mint ahnyan valljk. Az is ktsgtelen, hogy az Alfldet a
15. szzad eltt ugyanolyan sr teleplshlzat jellemezte, mint az orszg ms tjait.
Ez a teleplshlzat jellemzi mindmig az alfldi jelleg Szabolcs, fknt azonban
Szatmr megyt. A 35 kilomterre egymst kvet alfldi falvak egyiknek sem lehetett olyan tgas hatra, amely a nomd aulok rendszernek megfelelt volna. Ezek a felttelek csak a 15. szzadban a nagy pusztsodssal s a falvak lakossgnak mezvrosba
kltzsvel valsultak meg. A Mohcs eltti korszakra vonatkoz teleplstrtneti
kutatsok sem erstik meg, hogy a kzpkori Magyarorszgon lettek volna ktbeltelkes teleplsek. gy a szllskertes teleplsek, mint a tanys vrosok sei, minden bizonnyal csak msodlagos fejlemnyek s nem eredeztethetk a nomd aulokbl. Erdei
si magyar vrosa, minden bizonnyal a 1415. szzadi alfldi gazdasgitrsadalmi
talakuls kvetkezmnye. Azzal viszont, hogy a vrost nemcsak a munkamegoszts
eredmnynek tekinti, megmagyarzza a sokfle specializlds eredmnyeknt szletett hazai mezvrosok ltt. gy vlte: ha a mezgazdasgi termels olyan belterjessget r el, hogy azon a terleten, amelyen egybknt egy falunyi npessg telepedhet
meg, vrosi tmeg npessget tud eltartani, bzvst hozhat ltre vrosokat (Erdei
[1974], 26.). Ha ezt elfogadjuk egyszer magyarzatot kapunk az alfldi llattart mezvrosok mellett a szltermel mezvrosok ltrejttre is. Ez a felfogs nem zrja
ki a mezvrosoknak olyan felfogst, amely szerint olyan paraszti kzssgek, amelyekben fellazultak a feudlis ktttsgek. Ugyanakkor Erdei kitgtja a mezvros fogalom rvnyessgt. Pontosan ismeri, hogy mit jelentett a mezvros a feudlis jog
szerint (vsrjog, nkormnyzat). Ezt akarja helyettesteni azzal, hogy mezvros az
a mezgazdasgi telepls, amely tanys vagy kertes szervezet s bizonyos nagysgot elr (Erdei [1974], 62.). Ennek is van alapja. Bkscsaba mr akkor is az alfldi
mezvrosok karakteres kpviselje volt, amg csak possessio joglls volt. Debrecen
szabad kirlyi vrosknt sem trt el jellegben az alfldi mezvrosoktl. Az letforma
alapjn kategorizl telepls-nprajzi s teleplsszociolgiai vizsglatok mezvros
fogalma rszben szkebb, rszben tgabb a hagyomnyos trtneti oppidum fogalm-

Heller-Evkonyv-2014.indb 206

2014.05.22. 6:24:50

Orosz Istvn: A magyarorszgi mezvrosok mltja, trtneti sajtossgai

207

nl. Szkebb, mert csak az alfldi agrrvrosokat foglalja magba, de tgabb, mert
nemcsak a feudalizmus korban ttelezi a mezvrosok ltt, de a polgri talakuls
utni vtizedekben is. A klnbsg azonban, ha nem magyar vrosrl, hanem alfldi
vrosrl beszlnk, nem thidalhatatlan.
A trtneti mezvrosok lte a jobbgyfelszabadtssal azonban befejezdtt. A volt
mezvrosok uttrtnett mgsem lehet 1848-cal befejezettnek tekinteni. 1867-ig,
mintha misem trtnt volna tovbb tartott a vsrtartsi privilgiumok osztogatsa. 1867-ben mg 719 mezvrost regisztrltak az orszgban, s igazi vltozs csak
1871-ben kvetkezett be, amikor jra rendeztk a hazai teleplsek sttust. Ngy kategriba soroltak minden teleplst: trvnyhatsgi jog, rendezett tancs vros,
nagykzsg, kzsg. A mezvrosi ltforma idejtmlt voltt az tkrzte, hogy szszesen csak kt olyan mezvros akadt, amely trvnyhatsgi jog vros lett, mindssze 56-bl alakult rendezett tancs vros. A tbbi maradt nagykzsg, st igen sok
lehanyatlott mezvros csak kzsg. Az tszervezssel a legkisebb megrzkdtats az
alfldi mezvrosokat rte. St, magas llekszmuk kvetkeztben az emelkeds tjra
lptek, kzlk kerlt ki a legtbb rendezett tancs vros. Jl alkalmazkodtak a tks
viszonyokhoz, a tanyarendszer alkalmas eszkz volt nemcsak jabb fldek termelsbe
vonshoz, de intenzv kertkultrk kialaktshoz is.
Az j krlmnyek kztt j vrosfejleszt tnyezk jelentkeztek. A forgalmi, vasti csompontok (Hatvan, Szolnok, Nyregyhza, Dombvr) az j ipari centrumok
(jpest, Lugos, Vajdahunyad, zd) a vrosok sorba emelkedtek, fggetlenl a feudlis hierarchiban elfoglalt helyktl. Ezek vizsglata azonban egy msik tanulmny
feladata lehetne.
sszefoglalva megllapthatjuk, hogy a mezvrosok mltja a magyar vrosfejlds
sajtos sznfoltjt jelenti. Vizsglata csak trsadalomtrtneti keretek kztt folyhat,
mert ebbe fr bele a mezvrosi mlt minden varinsa. Ez azonban nem jelentheti a telepls-nprajzi s teleplsszociolgiai megkzeltsek kirekesztst, ha e tudomnygak mezvros fogalmt a trtneti alfldi mezvrosok egyik tpusaknt kzeltjk
meg.
Irodalom
Balogh Istvn [1969]: Hajdsg, Budapest, Gondolat.
Balogh Istvn [1973]: Cvisek vilga, Budapest, Gondolat
Bcskai Vera [1965]: Magyar mezvrosok a XV. szzadban, Budapest, Akadmiai
Bellon Tibor [1979]: Nagykunsg. Budapest, Gondolat
Beluszky Pl [2001]: A Nagyalfld trtneti fldrajza, BudapestPcs, Dialg
Campus
Beluszky Pl (szerk.) [2005]: Magyarorszg trtneti fldrajza III. BudapestPcs,
DialgCampus
Georg Doege [1972]: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Fankfurt/M
BerlinWien, Ullstein

Heller-Evkonyv-2014.indb 207

2014.05.22. 6:24:50

208

Vidkfejleszts mltja s jelene

Erdei Ferenc [1974]: Magyar vros. (Hasonms kiads), Budapest, Akadmiai


Gnther Franz [1970]: Geschichte der Bauernstandes vom frhen Mittelarter bis
zum 19. Jahrhundert. Stuttgart, Eugen Ulmer
Fgedi Erik [1981]: Koldul bartok, polgrok, nemesek Tanulmnyok a magyar
kzpkorrl. Budapest, Magvet
Gulys Lszl Szabolcs [2008]: A hegyaljai mezvrosok kzpkori kiadvnyainak sajtossgaihoz (Adsvteli szerzdsek utlagos megpecstelse). Agrrtrtnet
Szemle 2008, 14., 213229.
Gyrffy Istvn [1943]: Magyar falu magyar hz Budapest, Turul
Maday Pl [1962]: Szarvas trtnete. Szarvas
Mendl Tibor [1963]: ltalnos teleplsfldrajz. Budapest, Akadmiai
Novk Lszl [1986]: A hrom vros. Budapest, Gondolat
Orosz Istvn [1995]: Hagyomnyok s megjuls. Vlogatott tanulmnyok a magyar
mezvrosok trtnetbl. Debrecen, Csokonai
Orosz Istvn [2011]: Debrecen tja a mezvrostl a szabad kirlyi vrosig. Debrecen vros 650 ves. Vrostrtneti tanulmnyok. (Szerk. Brny AttilaPapp Klra
Szlkai Tams). Debrecen, Alfldi Nyomda Mliusz Mhelye
Szakly Ferenc [1999]: A Kzp-Duna menti bortermels fnykora. Borok s korok
Bepillants a bor kultrtrtnetbe. (Szerk. Benyk ZoltnBenyk Ferenc). Budapest,
Hermes Kr
Szab Lszl [1982]: Jszsg. Budapest, Gondolat
Tlasi Istvn [1977]: Kiskunsg. Budapest, Gondolat

Heller-Evkonyv-2014.indb 208

2014.05.22. 6:24:50

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

209

A HAZAI MEZGAZDASGRA IRNYUL


SZUBJEKTV PIACKUTATS TRTNETE1
Mny-Vrczi Violetta2
Bevezets
Jelen tanulmnyomban a hazai kzgazdasgi gondolkods, azon bell is a mezgazdasgot rint elmleti tapasztalatok s az elmleteken nyugv gyakorlati kutatsok
fejldstrtnetvel kvnok foglalkozni. Tovbb szeretnm bemutatni az els hazai
kvts mintavtel piackutatst s annak eredmnyeit.
1. Agrrgazdasgi elmletek
A hazai kzgazdasgi gondolkodk, a mezgazdasgot rint vizsgldsaik tekintetben kt csoportba sorolhatak. Az egyik csoportba azon agrrkzgazdszaink tartoznak, akik a mezgazdasgra elmleti rendszerk rszeknt tekintettek pl. Navratil
kos, Fldes Bla, Heller Farkas. Mint a tiszta tudomny kpviseli csak a lehetsges clkitzsek logikus rendjvel s kidolgozsval, tovbb az esetleges beavatkozs
eszkzeinek lersval s mltatsval foglalkoznak, amelyek kzl a gyakorlat szabadon vlaszthat. (Schlett [2009])
Mg a msik csoportba tbbek kztt Ihrig Kroly, Matolcsy Mtys, Reichenbach
(Nagypataki) Bla, Geszelyi Nagy Lszl, Beke Lszl s Varga Istvn tartoztak, akik
kifejezetten a mezgazdasgra fkuszltak, szem eltt tartva annak ms gazatokkal
val szoros kapcsolatt. Akiknek munkssga koruk gazdasgi letnek talajbl ntt
ki; erre reflektlnak, magyarzzk, illetve brljk azt. Agrrkzgazdszaink a gyakorlati let szmra adand tmutatsokat sokkal fontosabbnak tartjk, mint a tudomnyos
igazsgok megllaptsra irnyul trekvst. (Schlett [2009a])
A gazdasgi vilgvlsgot kveten a magyar mezgazdasg problmit tbben is
szleltk, javaslatok is szlettek, azonban a cselekvs vratott magra. Utlag a jelensgek kzl elssorban a fld eloszlsnak egszsgtelen mdja maradt meg a kztudatban, de a kortrsak j rsze tudta, hogy nem csak errl, hanem ennl sokkal tbbrl volt sz: a magyar mezgazdasg egsznek alacsony produktivitsrl. (Schlett
[2009b])

1
2

A tanulmny a Pzmny Pter Katolikus Egyetem TMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002.


sz. projektje (A tudomnyos kutatsok kibontakoztatsa a PPKE-n) keretben jelent meg.
PhD-hallgat, Pzmny Pter Katolikus Egyetem, Blcsszet- s Trsadalomtudomnyi
Kar, Trtnelemtudomnyi Doktori Iskola, e-mail cm: manyo-varoczi.violetta@jak.ppke.
hu

Heller-Evkonyv-2014.indb 209

2014.05.22. 6:24:50

210

Vidkfejleszts mltja s jelene

2. A hazai mezgazdasgi piackutats kialakulsnak okai


Beke Lszl a kvetkezkppen foglalta ssze az akkori nvnytermesztst rint komoly hinyossgokat: gymlcsrtkestsnk egyik legfbb akadlya, hogy egyetlen
cikknkbl sincs egyntet s nagytmeg, sszefgg terleteken feltallhat olyan
minsg runk, amilyen a klfldi fogyasztpiacainknak megfelel. (Ugyanez a helyzetnk bznl, burgonynl, babnl, bornl, baromfinl is.) Sajnos, mi mg legtbb gymlcsnknl ott tartunk, hogy azt akarjuk klfldre vinni, ami neknk tetszik, s ami
eddig is termett s nem azt igyeksznk termeszteni, amit a klfldi kvn, s ami az ottani
vevk zlsnek a legjobban megfelel s ezrt a legjobban rtkesthet. (Beke [1935])
Ezen megllapts felhvta a figyelmet arra, hogy amikor az elad kapcsolatba kerl
a vsrlval, akkor egyrszt figyelembe kell vennie a fogyaszt szksgleteit, msrszt irnytania kell a jelentkez szksgleteket ahhoz, hogy a piact nvelni tudja.
A fogyasztk szksgleteinek irnytshoz azonban elengedhetetlen a szksgletek
alapos ismerte. De mivel a szksgletek alakulsa nem esik teljesen egybe a fogyaszts
alakulsval, ezrt a fogyasztsi szoksok megismersn tl a lappang szksgletek
feltrsa is indokolt lehet.
2.1. A szksgletek vizsglata
A szksgletek feltrkpezse tbbfle mdon is trtnhet. Az egyik lehetsg, hogy a
kereslet rugalmassgt vizsgljk. Az ilyen jelleg objektv piackutats estn felttelezik, hogy az ru/termk minsge vgig vltozatlan marad, illetve, hogy a fogyaszti
szoksok nem vltoznak.
Az objektv piacanalzis mellett alkalmazhat az gynevezett szubjektv piackutats is, amely az elbbihez kpest, a fogyasztk szksgleteinek s az rurl/termkrl
alkotott vlemnynek feltrkpezst pszicholgiai vonatkozsban is megksrli.
A Magyar Gazdasgkutat Intzet 1935-ben jelentette meg els gazdasgpszicholgiai tanulmnyt. A budapesti gymlcsfogyasztsi szoksokkal foglalkoz a tanulmny formjban nyilvnosan kzztett vizsglatot azrt hajtottk vgre, hogy a
szubjektv tnyezk ltal befolysolt, ugyanakkor egyre nagyobb kzgazdasgi jelentsg gymlcstermeszts piaci helyzett s a tovbbi fejlesztsi lehetsgeit feltrjk.
(MGI.9.Kk. [1935.])
2.2. A Magyar Gazdasgkutat Intzet ltal vgzett kutatsok
Az intzeti iroda mr 1927. november 1-jtl mkdtt s a munklatok elksztse tulajdonkppen mr akkor el is kezddtt. Az 1928. december 11-i alakul kzgylsen
ksztett jegyzknyv szerint az addig felmerl kiadsokat a Budapesti Kereskedelmi
s Iparkamara ellegezte meg. Ezen jegyzknyv szerint az nll kutatintzetet, hivatalosan Magyar Gazdasgkutat Intzet Egyeslet nven alaptottk meg.

Heller-Evkonyv-2014.indb 210

2014.05.22. 6:24:50

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

211

Az Egyeslet cljaknt egy tudomnyos intzet, a Magyar Gazdasgkutat Intzet


(tovbbiakban: MGI) megalaktst s fenntartst tztk ki. Az Intzet a Hivatallal s
az Orszgos Gazdasgstatisztikai s Konjunktrakutat Bizottsggal egyttmkdve
vgezte elssorban a konjunktra alakulst vizsgl, valamint a gazdasgi elrejelzsek ksztst clz kutatsait.
Az Intzet mr megalakulsa ta jelents tmogatst lvezett, ugyanis els elnke
Popovics Sndor, a Magyar Nemzeti Bank akkori elnke volt. A MGI gyvezet alelnke pedig dr. Konkoly-Thege Gyula miniszteri tancsos, a Magyar Kirlyi Kzponti
Statisztikai Hivatal aligazgatja, ksbbi elnke volt.
Az Intzet Alapszablya szerint a feladatai kz a kvetkezk tartoztak: a magyarorszgi gazdasgi jelensgek folyamatos, sszefgg vizsglata (konjunktrakutats),
tekintettel a nemzetkzi gazdasgi let klcsnhatsaira is. Valamint gazdasgstatisztikai problmk feldolgozsa. Tovbb a kzvlemny s a gazdasg szereplinek tjkoztatsa a vizsglatok eredmnyeirl, s ezen keresztl a gazdasgi letjelensgek
helyes megtlsrl. (MGI Alapszably [1928])
A tisztikar, az elnki tancs s az egyes bizottsgi tagok illusztris nvsort elnzve
kijelenthet, hogy a hazai kzgazdasgi gondolkods meghatroz szemlyisgei pldul: dr. Heller Farkas megyetemi ny. r. tanr, dr. Navratil kos egyetemi ny. r. tanr,
dr. Fellner Frigyes egyetemi ny. r. tanr, dr. Laky Dezs megyetemi ny. r. tanr, dr.
Surnyi-Unger Tivadar egyetemi s megyetemi magntanr elismertk, tmogattk
s aktvan rszt vettek az Intzet munkjban.
Az Intzet igazgatja s egyben ftitkra az alaptstl kezdve egszen 1949. augusztus 15-ig, vagyis az Intzet megszntetsig Varga Istvn volt.
Dr. Varga Istvn (18971962) egy szemlyben volt elmleti tuds kzgazdsz,
jeles tanr s kivl gazdasgpolitikus. Nevhez kthet tbbek kztt a Magyar
Gazdasgkutat Intzet megalaptsa s igazgatsa, az 1946. vi stabilizci, majd
rszvtel a Kzgazdasgi Szakrt Bizottsg elgondolsainak kidolgozsban is. Br
tny az is, hogy tfog reformjavaslatait a forradalmat kvet vekben nem, csak
ksbb 1968-ban (Varga halla utn 6 vvel) vezettk be. (Botos K. [2011]) Plyja
sorn szmos hazai jelents intzmnynl, hivatalnl, bizottsgban, illetve egyetemen fordult meg s dolgozott. lete sorn tbbszr kerlt mltnytalanul mellztt
helyzetbe, majd amikor szakrtelmnek, tapasztalatainak szksgt lttk hirtelen
ismt felkaroltk.
2.2.1. Gazdasgi helyzetjelentsek
Az Intzet 1929 tavaszn adta ki els jelentst. Gazdasgi helyzetjelentst (lsd 1.
szm mellklet) negyedvente adtak ki, a felptsre pedig jellemz volt, hogy az ltalnos ttekintsen kvl a magyar gazdasgi helyzetet fejezetenknt trgyalta, teht
foglalkozott a pnz- s tkepiac, az ralakuls, a hitelbiztonsg, a klkereskedelem, az
llamhztarts, a mezgazdasg, az idegenforgalom, valamint az ipari termels helyzetvel, amelyet mg szakmk szerint is rszleteztek. Ezek a jelentsek mindenkor

Heller-Evkonyv-2014.indb 211

2014.05.22. 6:24:51

212

Vidkfejleszts mltja s jelene

h, leplezetlen s kendzetlen tkrkpei a magyar gazdasgi letnek. Ezekben a jelentsekben azonban nemcsak a magyar gazdasgi let jelensgei vannak regisztrlva, hanem ezek mly s nagy gazdasgi tudssal olyan harmonikus egysgbe vannak
sszeolvasztva, hogy azok, akik ezt olvassk, nemcsak a gazdasgi let egyes tnyeirl
szereznek tudomst, hanem egyszersmind elmleti tjkozottsgra is szert tehetnek.
(Jelents MGI [1937])
2.2.2. Kzlemnyek
Az Intzet 1946 s 1948 kztt sszesen 7 kzlemnyt (lsd 2. szm mellklet) is
kiadott. A kzlemnyek jobb fels sarkban a kvetkez feliratot szerepeltettk Bizalmas hasznlatra, kzirat gyannt. A kzlemnyek egy-egy tmhoz kapcsold
kutatmunka eredmnyeit tartalmaztk, melyek leggyakrabban felkrsre kszltek
pldul a mezgazdasg krbe vgan a Magyar Kirlyi Fldmvelsgyi Minisztrium vagy a Magyar Kirlyi Kzponti Statisztikai Hivatal szmra. Az rstatisztika
tern rszt vett a MGI az rellenrzs Orszgos Kormnybiztosnak megbzsbl az
radatgyjts megszervezsben. A Magyar Nemzeti Bank szmra kthetente mintegy szz cikkre s hsz orszgra kiterjeden ksztettek rstatisztikt, amely radatok
szolgltak a vsrler-parits megllaptsra.(Varga [1940])
2.2.3. Kln kiadvnyok
A MGI-ben a gazdasgi helyzetjelentseken tl, elre meg nem hatrozott idkznknt fontosabb aktulis gazdasgi krdsekrl nagyszabs tanulmnyokat is ksztettek, amelyeket kln kiadvnyok (lsd 3. szm mellklet) formjban publikltak.
Ezen kiadvnyokkal kvntak hozzjrulni az orszg strukturlis adottsgainak jobb
megismershez. (Jelents MGI [1937])
1936-ban az egyik kln kiadvnyknt jelent meg a nemzeti jvedelemszmtssal
foglalkoz, nemzetkzi elismerst is kivlt m, amely Varga Istvn s Matolcsy Mtys nevhez fzdik. A knyv angol nyelv kiadst a King and Son elkel londoni
knyvkiadnl a Nemzeti Bank adomnnyal is tmogatta. Megjegyzend, hogy a szerzpros elvlhetetlen rdemeit az is bizonytja, hogy egy 2012-es tanulmny szerint
ezen kln kiadvny tartalmazza a korszakrl leginkbb teljes kren az adatokat s az
elemzseket. (Httl [2012])
3. A krdves kutatsok hazai kezdeteirl
Amennyiben a Magyarorszgon szlesebb krben s nagyobb arnyban amennyiben
eltekintnk a KSH kutatsaitl, illetve a hazai szociolgiai, pszicholgiai s pedaggiai
pl.: Nagy Lszl, ltes Mtys ltal vgzett vizsglatoktl elvgzett krdves kuta-

Heller-Evkonyv-2014.indb 212

2014.05.22. 6:24:51

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

213

tsokat vesszk szmba, akkor kiderl, hogy azok a piackutatshoz, mgpedig a rdi
hallgatottsghoz kthetek. Elszr 1927-ben a magyar rdi kertett sort erre, ekkor
27 000 hallgat kldte vissza a krdvet, 1943-ban pedig mr tbb mint 700 000 f alkotott vlemnyt a rdimsorrl. (Horvth [2004])
Kvts mintavtellel piackutatst haznkban elszr a harmincas vek kzepn Varga Istvn s Harkai Schiller Pl (egyetemi adjunktus, az alkalmazott llektan egyik
hazai ttrje) vgzett. (Horvth [2004])
A szubjektv piackutats mdszert alkalmazva a Magyar Gazdasgkutat Intzet
kt tagja publiklta a magyar gazdasgi s pszicholgiai szakirodalom els ilyen termszet kzlemnyt, az Intzet 9. szm Gymlcsfogyasztsi szoksok Budapesten
cm kln kiadvnyaknt. (MGI.9.Kk. [1935.])
3.1. Az els piackutats mdszere
A Harkai SchillerVarga szerzpros, a budapestiek gymlcsfogyasztsi szoksainak
megismersre irnyul vizsglat elvgzse sorn a reprezentatv statisztika mdszert
alkalmazta. Tapasztalatuk szerint a szoksos egyszer krdves eljrs nem vezetett
volna eredmnyre, ezrt nmet s amerikai mintra a hasonl kutatsokhoz kialaktott
szemlyes kikrdezs mellett dntttek. (MGI.9.Kk. [1935.])
A krdsek szerkesztse sorn figyelemmel voltak a szles nprtegek nyelvezetre is. (MGI.9.Kk. [1935.])
Els krben az elkszlt krdv alapjn pszicholgival foglalkoz Vargk ltal
is felksztett egyetemi hallgatk vettk fel Budapesten s krnykn, az elre meghatrozott fldrajzi krzetekben az adatokat.
Klnbz trsadalmi osztlyokhoz s foglalkozsi gakhoz tartoz hziasszonyokat kerestek fel s krdeztek ki.
Az sszegyjttt s feldolgozott 120 adatlap kirtkelse utn, a krdvet tdolgoztk. Bizonyos krdseket mdostottak, esetleg el is hagytak, illetve j krdseket talltak ki. Az j krdvek alapjn 200 fogyasztt krdezek meg. Az jabb tapasztalatok
alapjn, munkatrsaikkal ismtelten tdolgoztk a krdvet. gy kszlt el a harmadik,
a vgleges krdv (lsd 4. szm mellklet), amely harminc krdsbl llt.
A krdvvel 1934. mrcius 1. s mjus 15. kztt 1000 fogyasztt hziasszonyt
krdeztek meg Budapesten s vrosias jelleg krnykn. A tudatosan vlasztott idszakban nem llt rendelkezsre friss gymlcs, gy az nem befolysolhatta a vlaszadkat. A reprezentativitsra val trekvs sorn arra is gyeltek, hogy az egyes ltaluk
meghatrozott krzetekben megkrdezettek szmnak egymshoz viszonytott arnya
nagyjbl megfeleljenek az illet krzetek lakossgi arnyainak. Ezltal a vros klnbz rszeiben kialakult szoksok is kiderlhettek, illetve a fogyasztst legnagyobb
mrtkben befolysol trsadalmi, vagyonossgi osztlyok kztti megfelel megoszlst is szem eltt tartottk. Az egsz kutatst ngy trsadalmi kategria legszegnyebb, egyszer sors, jobb md, igen jmd- megklnbztetsvel dolgoztk fel.
(MGI.9.Kk. [1935.])

Heller-Evkonyv-2014.indb 213

2014.05.22. 6:24:51

214

Vidkfejleszts mltja s jelene

3.2. A piackutats eredmnyei


A budapesti gymlcsfogyasztsi szoksokra vonatkoz felmrs eredmnyei azt mutattk, hogy a nyri s a tli gymlcsfogyaszts kztt lnyeges klnbsg mutatkozik, klfldhz viszonytva is.
Fontos gyakorlati tapasztalatot jelent, hogy clszer volna a gymlcsidny meghosszabbtsa, ugyanakkor Vargk hangslyozzk, hogy a vsrlsi kedv is nagyobb
lehetne, ha a kvnt ru megfizethet ron lenne beszerezhet, illetve mg arra is felhvtk a figyelmet, hogy a gymlcsszezon meghosszabbtsa nemcsak gazdasgi, hanem
egszsggyi szempontbl is kedvez lenne.
Megllaptottk, hogy gazdasgi okokra vezethet vissza az, hogy a szegnyebb
osztlyok kevesebb gymlcst fogyasztanak.
Sok hztarts ftkezsknt is fogyaszt gymlcst pl.: gymlcsleves formjban.
A legkedveltebbek a lds, nemes gymlcsk pl.: alma, szl, szibarack s narancs, mg a szrtottak fogyasztsa kismrtk.
A hzi befzst egyik trsadalmi osztlyban sem tudta kiszortani a konzerv gymlcs.
Ahogyan az a krdsekbl is kiolvashat a krdves felvtel sorn a gymlcsfogyasztsi szoksokon kvl egyb krlmnyek tisztzsra is alkalom nylt. Jval
tbb jl karbantartott hztartst szmoltak ssze, mint amennyi a jmdak szma volt.
A vsrlk a gymlcst elssorban vsrcsarnokokban, s piacokon szerzik be.
A vlemnyekbl kitnik azonban, hogy egszen kivl gymlcst viszont csak a csemegezletbl vagy gymlcszletbl lehetett beszerezni.
A gymlcsvsrls elsdleges szempontjnak a gymlcs szpsgt neveztk meg.
Nem jl okoskodnak teht azok, akik a hazai gymlcs nagy vitamintartalmra s zletessgre hivatkozva elhanyagoljk a gymlcs klsejt. (MGI.9.Kk. [1935.])
A vlaszadk vlemnye szerint a narancsot s a bannt nehz nlklzni, illetve rdekes, hogy a bann klnleges tulajdonsgait egyik hazai gymlcs sem tudja ptolni.
Ezrt meddk azok a trekvsek, amelyek a dligymlcs behozatalnak megneheztstl a hazai gymlcsfogyaszts fellendlst vrjk. (MGI.9.Kk. [1935.])
A kutats egyik rdekes eredmnye, hogy a kznsg keveset tud a gymlcsfogyaszts hatsairl, elnyeirl.
3.3. A piackutats sikere
A Magyar Gazdasgkutat Intzet tagjai ltal elvgzett kutats sikert egyrtelmen
bizonytottk a tovbbi kutatsokra vonatkoz felkrsek.
1936 tavaszn a magyar kirlyi Dohnyjvedk megbzta az Intzetet, hogy a Kirlyi Magyar Pzmny Pter Tudomnyegyetem Blcsszeti Karnak Llektani Intzetvel egyttmkdve vgezzen el, egy a budapestiek dohnyzsi szoksaira irnyul
piackutatst. A kutats elvgzse sorn hrom f fkuszpontot jelltek ki, nevezetesen
a dohnyzsi szoksok elemzse milyen dohnyt, milyen formba, mennyit, mikor,

Heller-Evkonyv-2014.indb 214

2014.05.22. 6:24:51

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

215

milyen gyakran vsrol s szv ; aztn a dohnyzsra vezet vagy attl tvoltart bels motvumok elemzse mikortl, mirt, milyen helyzetben, mikor mennyit, egyb
kedvtelsek ; illetve a kls befolysol tnyezk csaldi hatsok, kzvlemny, csomagols, propaganda hatsa kerltek grcs al. Varga Istvn s Harkai Schiller Pl
msodik gazdasgpszicholgiai tanulmnya 1938-ban jelent meg, a Magyar Gazdasgkutat Intzet 14. szm kln kiadvnyaknt, a Dohnyzsi szoksok Budapesten
cmmel. A vizsglatba 2000 dohnyz szemlyt, 450 nem dohnyz egynt (hztartsonknt kizrlag 1 ft), valamint 300 dohnykisrust vontak be s a szemlyes
kikrdezs mdszert alkalmaztk.
Vargk hangslyoztk, hogy a szubjektv piackutats eredmnyei segthetnek egyfell abban, hogy a gyrtsi eljrs a fogyasztk ignyihez igazodhasson, msfell a
helyes irny, sszer nevelst is lehetv teszi, mgpedig tudomnyos alapon. (MGI
14. Kk. [1938])
A msodik kutats eredmnyeit sszefoglal tanulmny megjelenst kveten,
1939 tavaszn grf Teleki Mihly fldmvelsgyi miniszter azzal bzta meg az Intzetet, hogy a Kirlyi Magyar Pzmny Pter Tudomnyegyetem Llektani Intzetvel
karltve a szubjektv piackutats mdszervel vizsglja meg a budapesti borfogyasztsi
szoksokat, valamint a httrben meghzd llektani motvumokat. Tovbb ellenrizze, hogy az eljrs alkalmas-e a vidkiek ilyen jelleg szoksainak vizsglatra.
Az elksztett, sszesen hromfajta krdv, alkalmas volt a 2000 budapesti lakos, a
300 budapesti borrus s a ngy vidki vros (Kecskemt, Eger, Hdmezvsrhely,
Rozsny) sszesen 1400 lakosnak s 130 boreladjnak szemlyes megkrdezsre.
A kutats elvgzse sorn hrom f irnyt jelltek ki, gymint a borfogyasztsi szoksok elemzse milyen bort, milyen formba, mennyit, mikor, milyen gyakran vsrol
s iszik/nem iszik alkoholt ; aztn a szemlyi motvumok elemzse mita, mirt, milyen helyzetben, mikor mennyit, antialkoholista vlemny, elny-htrny, egyb kedvtelsek, tkezsdohnyzsszrakozs mdja/sszefggsek, vgl pedig a trgyi
motvumok elemzse alkalmak, csaldi hatsok, rkrds, beszerzs, rusts. Vargk arra a megllaptsra jutottak, hogy a bortermels nemzetgazdasgi jelentsge
azonban ktsgtelenl mg a fogyaszts mennyisgi fokozsa nlkl is lnyegesen nvelhet, ha a jobb minsg boroknak ltalnosabb elterjedst sikerl elmozdtani.
(MGI 19.Kk. [1940])
A szerzpros munkinak eredmnye nemzetkzi elismerst is kivltott, ugyanis
mindhrom, a szubjektv piackutats mdszert alkalmaz gazdasgpszicholgiai tanulmnyuk megjelent nmet nyelven is, 1941-ben Zrichben, a Gesellschaft fr Markforschungban.
sszegzs
A Magyar Gazdasgkutat Intzet tagjai ltal 1935-tl alkalmazott szubjektv piackutats azrt volt jszer s nagy jelentsg, mert abbl indult ki, hogy a fogyaszt
lelklett, szoksait s annak vltoztatsnak hatsait is fel kell mrni.

Heller-Evkonyv-2014.indb 215

2014.05.22. 6:24:51

216

Vidkfejleszts mltja s jelene

Ha ismerjk a fogyaszt pszicholgiai krlmnyeit, klnsen pedig a vsrlsra


vezet motvumokat teljes rszletessgkben, akkor az ilyen ismeretek alapjn leszrt
megllaptsokat a szban forg cikk rtkestsnek irnytsnl tmutatsul lehet
felhasznlni, mind a reklm megvlasztsa, mind a cikkek terjesztsi politikja, st
minsgnek alaktsa szempontjbl is. (MGI.9.Kk. [1935.])
A 86 vvel ezeltt alaptott s 20 vig mkd Magyar Gazdasgkutat Intzet
Egyeslet, sszesen 54 gazdasgi helyzetjelentst, 30 kln kiadvnyt, 7 kzlemnyt
s szmos magyar- s idegen nyelv cikket jelentetett meg.
Fontos megemlteni, hogy az Intzet tagjai ltal vgzett kutatsok eredmnyei nem
minden esetben kerltek nyilvnossgra, hiszen a kormny, a klnbz minisztriumok, a Magyar Nemzeti Bank stb. szmra is ksztettek adatgyjtseket, tanulmnyokat s szakvlemnyeket, de mg az is elfordult, hogy nv nlkl jelentettk meg
rsaikat.
Irodalomjegyzk
Beke Lszl [1935]: A magyar gymlcs jvje. Ptria Irodalmi s Nyomdai Rt.,
Budapest, 9192.
Botos Katalin [2011]: Pnzgypolitika gazdasgpolitika. Tarsoly Kiad, Budapest,
5657.
Horvth Gyrgy [2004]: A krdves mdszer. Mszaki Knyvkiad, Budapest,
721.
Httl Antnia [2012]: Nemzeti jvedelem Fellner Frigyes korban mai szemmel.
Statisztikai Szemle, 90.vfolyam 1112. szm, 2012. nov.dec., 1091.
Schlett Andrs [2009a]: rvek ellenrvek. A fldkrds kzgazdasgi vonatkozsai a kt vilghbor kztti Magyarorszgon. In: Rfi Attila Sziklai Istvn (szerk.):
MTAELTE Prtok, Prtrendszerek, Parlamentarizmus Kutatcsoport vknyve.
MTA Politikai Tudomnyok Intzete. Budapest, 2009. 142144.
Schlett Andrs [2009b]: Megksettsg nyitottsg ketts ertr. Kzgazdszok az
agrrpolitika szolglatban a kt vilghbor kztti Magyarorszgon. Agrrtrtneti
Szemle, L. vf. (2009/1-4.) (217220).
Jelents a Magyar Gazdasgkutat Intzet mkdsrl 1937. 04. 12., 611. Varga
Istvn Klngyjtemny Varga Istvn Kereskedelmi, Kzgazdasgi Szakkzpiskola
s Szakiskola.
Magyar Gazdasgkutat Intzet Egyeslet Alapszablya az 1928. dec. 11-i alakul
kzgylsrl kszlt jegyzknyv 1. szm mellklete. Varga Istvn Klngyjtemny
Varga Istvn Kereskedelmi, Kzgazdasgi Szakkzpiskola s Szakiskola
Magyar Gazdasgkutat Intzet 9. szm kln kiadvny: Gymlcsfogyasztsi
szoksok Budapesten. Athenaeum Rt. Knyvnyomdja, Budapest, 1935. 136.
Magyar Gazdasgkutat Intzet 14. szm kln kiadvny: Dohnyzsi szoksok
Budapesten. Athenaeum Rt. Knyvnyomdja. Budapest, 1938. 178.

Heller-Evkonyv-2014.indb 216

2014.05.22. 6:24:51

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

217

Magyar Gazdasgkutat Intzet 19. szm kln kiadvny: Borfogyasztsi szoksok Budapesten. Pesti Lloyd Trsulat Knyvnyomdja. Budapest, 1940, 162.
Varga Istvn kzirat 1940. Varga Istvn Klngyjtemny Varga Istvn Kereskedelmi, Kzgazdasgi Szakkzpiskola s Szakiskola
Mellkletek
1. szm mellklet
A Magyar Gazdasgkutat Intzet ltal kiadott Gazdasgi helyzetjelentsek s ebbl
a Varga Istvn (a jelentsek szerkesztje) ltal megrt rszek arnya
Kiads ve
1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Heller-Evkonyv-2014.indb 217

Gazdasgi
helyzetjelents
sorszma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Terjedelem (oldalszm) /
Varga Istvn ltal
megrt rsz (oldal)
146 / 46
147 / 47
152 / 52
176 /76
165 / 65
172 / 72
174 / 74
186 / 86
192 / 62
196 / 58
109 / 73
106 / 50
112 / 76
119 / 119
107 /107
116 /116
111 /111
124 / 118
111 / 8
116 / 48
126 / 65
126 / 0
134 / 0
124 / 0
132 / 0
130 / 0
139 / 0
119 / 0

2014.05.22. 6:24:51

218

Vidkfejleszts mltja s jelene

Kiads ve
1936

1937

1938

1939

1940

1942
1947

Gazdasgi
helyzetjelents
sorszma
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
48.
49.
50.
51.
54.

Terjedelem (oldalszm) /
Varga Istvn ltal
megrt rsz (oldal)
128 / 0
106 / 0
108 / 0
118 / 0
120 / 0
126 / 0
128 / 0
132 / 0
130 / 0
132 / 0
137 / 0
143 / 0
149 / 0
142 / 0
144 / 0
144 / 0
167 / 0
186 / 0
139 / 0
172 / 0
211 / 0
170 / 0
173 / 0

Forrs: a tanulmny szerzje ltal vgzett adatgyjts

Heller-Evkonyv-2014.indb 218

2014.05.22. 6:24:51

219

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

2. szm mellklet
A Magyar Gazdasgkutat Intzet ltal kiadott Kzlemnyek
s a Varga Istvn ltal elvgzett tevkenysgek
Kiads Kzlemny
ve
sorszma
1946

1.

1946

2.

1947

3.

4.
5.
6.
1948

7.

SzerzSzerkeszt
Szerz:
Varga Istvn;
Szerkeszt:
Varga Istvn
Nv nlkl;
Szerkeszt:
Varga Istvn
Szerz:
Dr. Szentkirlyi
Mikls;
Szerkeszt:
Varga Istvn
Nv nlkl;
Szerkeszt:
Varga Istvn
Nv nlkl;
Szerkeszt:
Varga Istvn
Nv nlkl;
Szerkeszt:
Varga Istvn
Nv nlkl;
Szerkeszt:
Varga Istvn

Cm
A magyar valutacsoda

Terjedelem
(oldalszm)
16

Magyarorszg gazdasgi helyzete a stabilizci


kezdetn

19

Tzves terv a mezgazdasg gpestsre

25

Magyarorszg nemzeti jvedelme

25

A ht ftermny vrhat termseredmnyei

16

Adatok a magyar gyripar konjunkturlis helyzetnek megtlshez 19251943 s 1946/47.

39

Vilgpiaci helyzetkp nhny fontosabb nyersanyagrl

32

Forrs: a tanulmny szerzje ltal vgzett adatgyjts

Heller-Evkonyv-2014.indb 219

2014.05.22. 6:24:51

Heller-Evkonyv-2014.indb 220

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1931
1932
1933

12.
13.
14.

1937
1938

14.
15.

11.

1936

10.

3.

1930

1935

1.
2.

1929

Kiads Sorve
szm

Szerz

A magyarorszgi jvedelem- s adteher-megoszls


A magyar nemzetgazdasg fejldsre
vonatkoz adatok 1924/25 1937/38

Magyarorszg nyersanyaggazdasgra s nplelmezsre vonatkoz adatok


A magyar idegenforgalom alakulsa 19271937
Dohnyzsi szoksok Budapesten. Gazdasgpszicholgiai tanulmny

Egy munkaszerzsi akci elrelthat eredmnyei Magyarorszgon. Konjunktrapolitikai tanulmny


Magyarorszg nemzeti jvedelme 1924/25 1934/35

A budapesti tzsdn jegyzett rszvnyek jvedelmezsge


A Magyar Nemzeti Bank s az Osztrk-Magyar Bank bankjegyforgalmi-,
vlttrca- s rckszlet-adatainak magyarzata
A Magyar Gazdasgkutat Intzet az 1929. vi november-december
havi idszakrl szl gazdasgi helyzetjelentse tblzatainak magyarzata
Az rak kialakulsa a kereskedelmi forgalomban
Adalkok az zletbr alakulshoz (39 oldal)
A mezgazdasgi munkanlklisg Magyarorszgon
Az rak alakulsa az 1931. jlius 1933. prilis idszakban
Adalkok a magyar gyripar helyzetnek konjunkturlis alakulshoz
Gymlcsfogyasztsi szoksok Budapesten. Gazdasgpszicholgiai tanulmny

Tanulmny cme

A Magyar Gazdasgkutat Intzet ltal kiadott Kln kiadvnyok


s a Varga Istvn ltal megrt rszek

Dr. Gyrgy Ern


Dr. Gyrgy Ern
Dr. Matolcsy Mtys
Dr. Gyrgy Ern
Varga Istvn
Dr. Harkai Schiller Pl
s Dr. Varga Istvn
Dr. Kemnyffi Jnos
s Dr. Mitnitzky Mrk
Dr. Matolcsy Mtys
s Dr. Varga Istvn
Nv nlkl
MGI
Dr. Harkai Schiller Pl
s Dr. Varga Istvn
Dr. Matolcsy Mtys
Nv nlkl

Nv nlkl

Varga Istvn
Varga Istvn

3. szm mellklet

127 / 0
49 / 36

46 / 5
54 / 0
78 / trsszerz

144/ trsszerz

58 / 0

67 / 0
39 / 0
43 / 0
28 / 0
35 / 35
39 / trsszerz

16 / 16

Terjedelem
(oldalszm) /
Varga Istvn ltal
megrt rsz (oldal)
16 / 16
56 / 56

220
Vidkfejleszts mltja s jelene

2014.05.22. 6:24:51

Heller-Evkonyv-2014.indb 221

Dr. Matolcsy Mtys


Dr. Harkai Schiller Pl
s Dr. Varga Istvn
szerkeszt: Varga Istvn
Nv nlkl
Nv nlkl
Dr. Varga Istvn
Dr. Szentkirlyi Mikls
Farkas rpd
szerkeszt: Varga Istvn
Dr. Varga Istvn
Dr. R. Jns Magda
Dr. Hajpl Gyula
Nv nlkl
Farkas rpd
Nv nlkl

18.
19.

Dr. Mrtha Zsuzsnna


Szentkirlyi Mikls
Dr. Hein Jnos

Matolcsy Mtys

27.

28.
29.
30.

Nv nlkl
Fut Mihly

25.
26.

Tanulmnyok:
I. A magyar nemzeti jvedelem 1936/37 1938/39.
II. A kzgazdasg ruforgalma 1936/37 1938/39.
III. Az agrroll jelentsge
IV. A szarvasmarhallomny nvelsnek elnyei
Magyarorszg talajermrlege
Tanulmnyok II. sorozat:
I. A harmonikus mezgazdasgi rszintalakts problematikja
II. A ltfenntartsi kltsgindexszmok s az letsznvonal
III. A mezgazdasgi cseldek jrandsgainak rtke
IV. A mezgazdasgi napszmoscsaldok ltfenntartsi kltsgeinek vltozsai
A magyarorszgi llati energiagazdlkods
Az els vilghbor gazdasgi kvetkezmnyei.
Az tmenetgazdlkods problmi I. ktet
A magyarorszgi kzmvesipar gazdasgi helyzete 1943-ban
A magyar gyripar trtnete I. ktet A gyripar kialakulsa
az els llami iparfejlesztsi trvnyig 1881.
A magyar mezgazdasg adssgterhnek alakulsa
1924-44 vekben
Magyarorszg lelmezsi helyzete s mezgazdasgi termelse
Magyarorszg mezgazdasgi gpszksglete
A mezgazdasgi termels produktivitsa a mrskelt gvi orszgokban

Tanulmny cme

32 / 0
90 / 0
43 / 0

32 / 0

54 / 0
468 / 0

24 / 0
91 / 17

41 / 0
ssz. 76 / 22

sszesen
36 / 14

Terjedelem
(oldalszm) /
Varga Istvn ltal
megrt rsz (oldal)
A magyar tantsg belfldi utazsai. Az Orszgos Magyar Idegenforgalmi Hi24 / 0
vatal kezdemnyezsre
Tanulmnyok a mezgazdasg krbl. Takarmnymrleg, Az alfldi homoki
52 / 0
szlk bortermelsnek jvedelmezsge
Mezgazdasgi termkek rkrdse. Mdszertani tanulmny
33 / 0
Borfogyasztsi szoksok. Gazdasgpszicholgiai tanulmny
62 / trsszerz

Forrs: a tanulmny szerzje ltal vgzett adatgyjts

1948

1946

1944

21.
22.

1943

23.
24.

20.

17.

Steif Antal
s Vezr Istvn Dr.
Dr. Matolcsy Mtys

Szerz

16.

1942

1940

Kiads Sorve
szm

Mny-Vrczi Violetta: A hazai mezgazdasgra irnyul szubjektv piackutats

221

2014.05.22. 6:24:51

222

Vidkfejleszts mltja s jelene

4. szm mellklet
Krdv.
A megkrdezett neve:
A megkrdezett cme:
A csaldf foglalkozsa s trsadalmi kategrija:
A hztarts poltsgi kategrija:
A csald tagjainak szma s kora:
Frfi:
n:
gyermek:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

Heller-Evkonyv-2014.indb 222

Naponkint hnyszor esznek gymlcst?


a) tlen, b) nyron?
Milyen tkezshez esznek rendszeresen friss gymlcst? a) tlen, b) nyron?
Ftkezseken kvl mikor esznek gymlcst?
a) tlen, b) nyron?
Gyermekeinek tbb gymlcst ad-e, mint a csald felntt tagjainak s milyen
alkalommal?
Nagy gymlcsidnyben helyettesti-e a gymlcs valamely tkezsi fogst?
Milyen gymlcsket fogyasztanak legtbbet s legszvesebben?
Melyik friss gymlcst szeretik legkevsb?
Milyen szrtott gymlcst fogyasztanak?
Esznek-e n. szraz gymlcst egymagban?
Hnyszor egy hnapban hasznlnak szraz gymlcst a konyhban?
a) Mennyi gymlcst tesz el tlire?
b) Milyen gymlcsbl tesz el tbbet 10 kg-nl?
Mennyi gyri befttet s gymlcszt hasznl egy hnapban?
A konyhban mifle formkban hasznl fel gymlcst?
Ki szerzi be a gymlcst?
Honnan szerzi be a gymlcst?
Mirt nem veszi mindig a piacon a gymlcst?
Mirt nem veszi mindig a fszeresnl a gymlcst?
Inkbb jobb vagy inkbb olcsbb gymlcst vsrol-e?
Mirl llaptja meg, hogy a gymlcs, amit meg akar venni, j-e?
Elveszi-e tvgyt, ha a gymlcs tdtt vagy frges?
Milyen gymlcst keres akkor is, amikor nem olcs?
Milyen itt nem kaphat gymlcs hinyzik s ptolja-e valamivel?
Ha narancsot nem hoznnak be, hinyozna-e s ptoln-e valamivel?
Mirt vesz klfldi almt?
Mirt fogyaszt gymlcst?
Mit tud a gymlcs tprtkrl s egszsgi hatsrl?
Luxuscikknek tartja-e a gymlcst?
Szeretn-e nvelni a gymlcsfogyasztst?
Volt-e utbbi idben valaminek hatsa a gymlcsfogyasztsra?
Mit gondol, mivel lehetne Magyarorszgon fellendteni a gymlcsfogyasztst?

2014.05.22. 6:24:52

IV.

FEJEZET

AGRRTMOGATSI
DILEMMK

Heller-Evkonyv-2014.indb 223

2014.05.22. 6:24:52

Heller-Evkonyv-2014.indb 224

2014.05.22. 6:24:52

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

225

AGRRTMOGATSOK AZ EURPAI UNIBAN


Somai Mikls1
Jelen dolgozat rviden vgigvezeti az olvast az eurpai kzs agrrpolitiknak (CAP2)
a kezdetektl napjainkig tart fejldsn. Bemutatja, mi maradt s mi vltozott az utbbi tven vben, s mindez hogyan hatott a szektorra, a tagorszgokra, a gazdkra. Rszletesen kitr a legutbbi reformmal kapcsolatos rdekekre, a Bizottsg s a tagorszgok
kztti ktlhzsra, illetve ismerteti a reform legfontosabb jdonsgait. Rviden arra
is kitr, mit jelent a magyar mezgazdasg szmra az EU-tagsg, hogyan telt a tagsg
els tz esztendeje, s mit vrhat haznk a reformtl.
A kzs agrrpolitika kezdetei
A mezgazdasgnak nyjtott szubvencik tekintetben elmondhat, hogy ltalban minl fejlettebb s gazdagabb egy orszg, illetve minl mostohbb krlmnyek kztt folyik ott az agrrtermels, annl nagyobb az gazat tmogatottsga. Ennek megfelelen
az OECD (illetve a szervezettel egyttmkd) orszgok hrom csoportra oszthatk.
Az elsbe tartoznak a j adottsgokkal rendelkez orszgok (pl. Ausztrlia, Brazlia,
Chile, j-Zland, Amerikai Egyeslt llamok), ahol az n. becslt termeli tmogats
(PSE = Producer Support Estimate) 10 szzalknl alacsonyabban van. A msodikba
a kzepes adottsgokkal rendelkezk (pl. Trkorszg, Izrael, Kanada, Kna vagy az
Eurpai Uni) ltalban 1025 szzalk kztti PSE-mutatval. A harmadikba pedig a
rossz adottsgokkal rendelkez igen gazdag orszgok (pl. Norvgia, Japn vagy Svjc),
ahol a PSE mutat a 4565 szzalkos svban mozog. (OECD [2012]) (1. bra)
Az EU kzs agrrpolitikja az 1950-es s 1960-as vek forduljn alakult ki, amikor
az integrci mg az alapvet mezgazdasgi termkekbl sem volt nellt, mikzben
az gazat slya tbbszrse volt a mainak, akr a GDP-ben, akr a foglalkoztatsban
mrt szerepre gondolunk. (Zobbe [2001]) Az akkor az 1957-es Rmai Szerzds 39.
cikkelyben a CAP szmra kitztt clok kzl nem is kerlhetett ms az els helyre, mint a mezgazdasg termelkenysgnek a nvelse. Eme f clkitzst, a tbbi
nevestett a termelk szmra mltnyos letsznvonalat, az sszes szereplnek stabil
agrrpiacokat, a fogyasztknak pedig sszer rakon trtn elltst biztost cllal
egyetemben azta sem krdjeleztk meg hivatalosan, s vltozatlan formban kerlt
bele a 2009 decembere ta hatlyos Lisszaboni Szerzdsbe. (The Lisbon Treaty [web])
A clokhoz vezet t mig rvnyes hrmas alapvetse:
az egysges piac (kzs rendtartsok s kereskedelempolitika, harmonizlt nvny- s llategszsggyi szablyozs stb.);
1

Somai Mikls az Magyar Tudomnyos Akadmia Kzgazdasg- s Regionlis Tudomnyi


Kutatkzpont Vilggazdasgi Intzetnek (MTA KRTK VGI) tudomnyos fmunkatrsa
(email: somai.miklos@krtk.mta.hu)
Common agricultural policy

Heller-Evkonyv-2014.indb 225

2014.05.22. 6:24:52

226

Agrrtmogatsi dilemmk

63.1

1. bra. Becslt termeli tmogats (Producer Support Estimate, PSE)


a mg.-i szektor tmogatottsgnak mrszma

56.6

53.8

55.9

65.0

60.0
55.0

50.0
45.0

4.0
35.0

22.4

7.1
3.2

0.8

3.3

4.6

2.7

5.0

12.3

15.0

10.0

13.5

20.9

11.4

4.3

16.8

25.0

20.0

19.0

30.0

es
at

ke
y
ni

te

St

Tu
r
U

M
ex
ic
ew
o
Ze
al
an
d
Ru
N
ss
or
ia
w
n
ay
Fe
de
ra
tio
So
n
ut
h
Af
ric
Sw
a
itz
er
la
nd
N

ea
Ko
r

pa
Ja

ra
e
Is

Ch
Eu
ro
in
a
pe
an
un
io
n
In
do
ne
si
a

ile
Ch

da

il

na
Ca

Br
az

Au
s

tr
al

ia

0.0

Forrs: OECD [2012]

a kzssgi preferencia, azaz az importlt rucikkek vmmal s (1995 eltt) leflzssel trtn mestersges megdrgtsa;
s vgl a pnzgyi szolidarits, ami azt jelenti, hogy a kzs agrrpolitikt kzs
pnzgyi alapbl finanszrozzk.
Az 19621968 kztti tmeneti idszakban fokozatosan lepltek a tagorszgok
egyms kztti kereskedelmt akadlyoz vmok s vmon kvli korltozsok, s
ltrejttek a legfontosabb termkek piact szablyoz n. eurpai piaci rendtartsok.
A rendtartsoknak a hetvenes vek kzepre ngy alaptpusa alakult ki, melyek az
agrrcikkek kb. 94 szzalkt fedtk le (Gulys [1978]).
A legmeghatrozbb rendtartstpus az emberi tpllkozs, az llati takarmnyozs, valamint a fldhasznosts szempontjbl alapvet fontossg termkek esetben
egyszerre biztostotta a kls konkurencival szembeni vdelmet s a bels piaci intervencit.3 A tengerentli versenytrsakhoz kpest nagy npsrsggel, sr teleplsszerkezettel s viszonylag kevesebb termflddel rendelkez nyugat-eurpai mezgazdasg a msodik vilghbor utn csak gy llhatott talpra, ha az olcs importtl
magas vmokkal s mozg illetkkel (n. leflzssel) vdett bels piacon szabadon
fejldhetett. Az agrrgazdasgi modernizcihoz (gpestshez, ingatlanberuhz

A tbbi rendtartstpusban vmokkal s/vagy klnfle rkiegszt s talny jelleg tmogatssal javtottk az eurpai gazdk versenykpessgt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 226

2014.05.22. 6:24:52

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

227

sokhoz, ntzshez, talajerptlshoz, nvnyvdelemhez, genetikai fejldshez stb.)


szksges jvedelmezsget a vilgsznvonalat jcskn meghalad termeli rak biztostottk.
A rendszer nyilvnvalan azon tagorszgok szmra volt htrnyos, amelyek sok
lelmiszert importltak a Kzssgen kvlrl, s azoknak kedvezett, amelyek sokat
termeltek, illetve exportltak a Kzssgen kvlre. A kzs agrrpolitika legnagyobb
haszonlvezje a kezdetektl Franciaorszg volt. Az alapt Hatok megmvelhet terletnek fele esett erre az orszgra, s az egyetlen volt, mely a sajt szksgletein kvl
exportra is tudott termelni. Ksbb, a Bretton Woods-i pnzgyi rendszer sszeomlsa, valamint a tengerentlrl egyre nagyobb mennyisgben s vmmentesen berkez
n. gabonahelyettestk megjelense a kzssgi llatlelmezsben kiss mdostotta
a kedvezmnyezettek krt, amennyiben a stabil valutval, s kedvez fldrajzi elhelyezkeds tengeri kiktkkel rendelkez orszgok is nvekv mrtkben rszesedtek
a FEOGA tmogatsaibl.
Az eurpai kzs agrrpolitika a 60-as s 70-es vekben jelents eredmnyeket rt
el az els szm cl, a termels valamint a termelkenysg nvekedse tekintetben: az
EU trtnelmileg rvid id alatt kb. a 70-es vek kzeprevgre a legfontosabb
termkekbl (gabona, hs, tej, cukor) nelltv vlt. Ebben a peridusban a mezgazdasg az pt-, gp- s vegyiparnak, valamint a szlltsnak adott megrendelsei, illetve az lelmiszeriparnak s a kereskedelemnek trtn nvekv s javul termkminsg szlltsai rvn a gazdasg egyik motorjnak bizonyult (Cahier franais [1992]).
A garantlt rat a termkek vgtelen mennyisgre biztost politika azonban trtnelmileg rvid id alatt megmutatta nnn korltait. A kereslet s a knlat egyre
inkbb elszakadt egymstl: a kzssgi termels demogrfiai s piaci teltettsgi
okokbl a 70-es vekben mr ngyszer olyan gyorsan (vente 2%-kal) bvlt, mint
a fogyaszts (vi 0,5%). (APCA [1995]). A mrskelt vi termkek tbbsgbl az EK
elbb nelltv vlt, majd az nellts strukturlis, azaz tarts tltermelsbe fordult.
Tagorszgok, rdekek
Ltrehozsakor a nyugat-eurpai integrci arra a hallgatlagos kereskedelmi alapvetsre plt, amely szerint a vmuni egyrszt a nmet ipar, msrszt a francia illetve
nhny termk esetben az olasz mezgazdasg eltt nyitott ptllagos piacra jutsi
lehetsgeket.4 Logikusan arra lehetett szmtani, hogy idvel megn a tagorszgok
4

Ismernk sarkosabb vlemnyt is. Delorme [1991] szerint a CAP megalkotshoz szksg
volt egy titkos egyezsgre, amely Franciaorszg s Nmetorszg kztt jtt ltre, s lnyegben a magasan megllaptott gabonarakra vonatkozott. A nmetek csak ezzel a felttellel voltak hajlandk kzssgi szintre emelni a lnyegben francia mintra megvalsul
mezgazdasgi politikt, mert a magasan tartott gabonarak az kevsb versenykpes
termeliknek is megfelel jvedelmet biztostottak. Cserbe a francia termelk a hat orszg
piacn szabadon, s az versenykpessgkhz kpest busst hasznot nyjt, magas ron
rtkesthettk gabonjukat. A drga gabonaraknak azonban idvel megmutatkoztak a h-

Heller-Evkonyv-2014.indb 227

2014.05.22. 6:24:52

228

Agrrtmogatsi dilemmk

fel irnyul francia mezgazdasgi export, s a kzssgi termels slypontja egyre


inkbb az alacsonyabb hatrkltsg vezetek dnten Franciaorszg fel toldik
el. A valsgban azonban minden mskpp trtnt.
Az agrrpolitika ltal kiemelten kezelt termkek (gabona, tej, marhahs) tekintetben vmuni helyett rtmogatsi uni jtt ltre, melyben a termelk korltlan
mennyisgben termelhettek, magasan garantlt rakon. A termels nem csupn a kltsgelnnyel rendelkez trsgekben ntt meg, hanem a Kzssgben mindentt, ahol
az adott termket fizikailag egyltaln el lehetett lltani.
Br a francia agrrcikkek eleinte jelents sikereket rtek el a tagorszgok piacain,
a 70-es vek kzeptl azonban a partnerek felfut nemzeti termelse valamint az
amerikai nyomsra vmmentesen berkez n. gabonahelyettestk egyre inkbb
kiszortottk ket onnan. A francia termkflsleg nvekv mrtkben az EU-n kvlre
knyszerlt, ami viszont megnvelte az exportszubvencira fordtott kiadsokat.
Ebben a rendszerben igazbl senki sem jrt jl:
a francik nem jutottak tehetsgkhz mlt piacrszesedshez Eurpban,
a nmetek (s 1973 utn az angolok) ugyan nveltk az nelltsi szintjket, de
ennek az rt egyrszt a fogyasztik fizettk meg a magas lelmiszerrakban,
msrszt az adfizetik a francia export szubvencionlsban.
Ms szval: a francik esetben, a kereskedelembl szrmaz bevtelek egy rsze
a kzs kltsgvetsen keresztl kapott jvedelemm vltozott; a nmetek (s az angolok) esetben pedig a kereskedelmi deficit cskkensvel szemben megntt a kzs
kltsgvetsbe trtn nett befizetsk.
A nyolcvanas vek elejre egyre akutabb vlt az eladhatatlan kszletek s a
strukturlis tltermels problmja. A tagorszgok egyetrtettek abban, hogy a CAP
kiigaztsok nlkl nem finanszrozhat tovbb. A flslegektl val megszabaduls
mdozataiban azonban mr korntsem volt sszhang. Elmletileg kt megolds knlkozott:
a garantlt rak cskkentse, melynek rvn a piacrl kiszorulnnak a tl drgn
termel gazdk,
vagy a knlat kvtkkal trtn korltozsa.
Az 1980-as vek vitiban a francik a garantlt rak cskkentse mellett rveltek.
Szmukra az volt a legfontosabb, hogy a nemzetkzileg tagadhatatlanul versenykpes
mezgazdasguk minl tbb exportlhat rut lltson el, s azt korltlanul terthesse
az EU-n bell s kvl. Egy rliberalizci visszatrst jelentett volna az integrci kezdeti elveihez, azaz a vmunihoz, amelyben a termels a legrentbilisabb krzetekben
koncentrldik. A nmetek azonban fltek az rversenytl, mert agrrszektoruk dnten a kis csaldi parasztgazdasgokra plt. Ezek letben tartst szocilis szempontbl is fontosnak tartottk, s minden eszkzt megragadtak a tmogatsukhoz.5

tulti is. Egyrszt megbntottk a modern llattenyszts trhdtst Franciaorszgban,


msrszt a francia gabona fokozatosan kiszorult az eurpai takarmnyozsi piacrl.
A szerkezetvlts lelasstsa rdekben pldul a jogi szemlyisg trsasgokat eleve ipari
zemnek tekintettk, s kizrtk ket az agrrtmogatsokbl. (Rsener [2000])

Heller-Evkonyv-2014.indb 228

2014.05.22. 6:24:52

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

229

Az 1980-as vek sorn a nmetek tbbszr is keresztl tudtk vinni az akaratukat, s kpesek voltak a sajt rdekeiknek megfelelen alaktani a kzs agrrpolitikt.
Az rdekrvnyests llomsait jelentettk az 1984-es tejkvtk, az nkntes ugaroltats rendszernek 1988-as trvnyestse, valamint a brmely kzssgi valuta felrtkeldsekor a garantlt rak automatikus emelst kivlt switch over mechanizmus bevezetse.6 A nmet rdekrvnyests azonban sohasem a francia rdekek
ellenben trtnt. A francik vltozatlanul a kzs agrrpolitika legnagyobb haszonlvezi voltak.
Meg kell jegyezni, hogy a nmetek, a tejkvtk erltetsvel, lnyegben bortkoltk a tovbbi knlatkorltoz lpseket. Nyilvnval ugyanis, hogy a tejtermels, s
ezltal a marhallomny adott szinten trtn befagyasztsa, elbb-utbb a takarmnytermels korltozst is maga utn kellett hogy vonja.
A francianmet rdekegyeztets cscspontjait jelentette, amikor a felek meg tudtak egyezni a CAP 1992-es reformjban, majd annak tovbbfejlesztett vltozatban, az
Agenda 2000-ben. Ezekben a programokban egytt talljuk meg az intzmnyes rak
cskkentst (ami eredenden francia rdek) s a knlat kvtkkal trtn korltozst
(nmet rdek). A kompromisszum fbb elemei a kvetkezk:
a gabona s a marhahs garantlt rnak a cskkentse, s az rtmogatsnak
kzvetlen jvedelemtmogatssal val felvltsa;
ktelez ugaroltats s a marhaprmiumok szmnak orszgonknti korltozsa;
a tejkvtarendszer, az exportszubvencik s a pnzgyi szolidarits fenntartsa.
Meg kell jegyezni, hogy a reform kvetkeztben a korbbi vltoztatsokhoz hasonlan a kzs agrrpolitika nem vlt olcsbb. St, minthogy a kzvetlen tmogatsok az rgarancia-tmogatsokkal ellenttben fggetlenek a mindenkori piaci
helyzettl, tartsan magas rak esetn a termelk extrajvedelemhez jutnak.
Az 1992-es CAP-reformban megtestesl nmetfrancia kompromisszum ltrejttt az albbi vltozsok tettk lehetv (illetve siettettk):
a nmet jraegyests (a keleti tartomnyok nagystruktrs mezgazdasga megvltoztatta a prioritsokat),
a nmet ipar s politika elfordulsa a mezgazdasgtl,
a francia agrrpolitika rnyaltabb vlsa (a produktivista-expanzionista szemllet mellett a mezgazdasg tjfenntart s npessgmegrz szerepnek felismerse),
s vgl, de korntsem utols sorban: az EU-t kvlrl r hatsok felersdse
(a nemzetkzi kereskedelmi partnerek, fknt az USA nvekv nyomsgyakorlsa a GATT Uruguayi Forduljban).
6

Ez a rendszer a korbbi monetris hatrkiegyenltsi illetket vltotta fel. De mg az elz


szisztma a kzs bels hatrokon a felrtkel orszg exportjt dotlta, illetve a lertkelt adztatta, addig az j rendszer nem engedte, hogy egy valuta felrtkeldse kvetkeztben cskkenjenek az adott orszgban az intzmnyes rak. Minthogy ltalban a nmet
mrka s a holland gulden szokott ersdni, gy az j szisztma automatikusan az termeliknek kedvezett, s egyttal nvelte az eurpai piaci protekcionizmust.

Heller-Evkonyv-2014.indb 229

2014.05.22. 6:24:52

230

Agrrtmogatsi dilemmk

CAP-reformok 19922008 kztt


A CAP els harminc vben a vmunira, a kzssgi termkek preferlsra s a kzs finanszrozsra pl rendszer a klpiaci raknl lnyegesen magasabb sznvonalon
garantlt minimumrakkal (illetve alacsony rak esetn hatkony piaci intervencival,
felvsrlssal, llami trolssal stb.) biztostott a farmereknek akkora jvedelmet, amibl vgre tudtk hajtani a f clt, gazdasguk modernizlst. Az agrrpolitika sikere
igen rvid id alatt megmutatkozott, amennyiben mr az 1970-es vektl megjelentek, majd az 1980-as vekben nyomaszt teherr vltak a rendszeresen jratermeld
flslegek (tejtermkekbl, cukorbl, hsbl, gabonbl). A tltermels egyrszt igen
megdrgtotta a CAP-et hiszen a trols, szubvencionlt rtkests, denaturls vagy
megsemmists sok pnzbe kerl , msrszt lesen szembelltotta az eurpai integrcit a nemzetkzi kzssggel: az USA elveszni ltta hagyomnyos exportpiacait, a
szubvenci nlkl vagy minimlis szubvencival is versenykpes exportlk (az n.
Cairnsi Csoport7 tagjai) szintn megszenvedtk az eurpai flslegek tmogatott vilgpiaci tertst, a fejld orszgok pedig sajt agrrszektorukat fltettk az egyenltlen
versenytl.
A nemzetkzi nyoms hatsra s az USA-val val kereskedelmi hbort elkerlend az EU 1992-tl kezdden tbb lpcsben jelentsen talaktotta agrrpolitikjt. A vltozs lnyege:
egyrszt, hogy az intzmnyes minimumrak minl kzelebb kerljenek a vilgpiaci rszinthez, mert gy cskkenteni lehet a nemzetkzi konfliktusokat okoz
kzvetlen exporttmogatsokat;
msrszt, hogy a termelknek juttatott szubvenci minl kevsb sztnzzn
tltermelsre azaz minl kevsb ktdjn a termkmennyisghez, vagy akr
a termels tnyhez , mert gy a tmogats mrtke tervezhetv vlik, illetve a
tmogats idvel akr cskkenthet is lesz. (2. s 3. bra)
A folyamat 1992-ben a gabonaflk, a tejtermkek s a marhahs garantlt rnak
jelents cskkentsvel indult, mely rakat ksbb az Agenda 2000 program keretben
tovbb mrskeltk. A termelk a kalkullhat jvedelemkiessrt eleinte teljes mrtk, majd a piaci rak vrtnl kisebb mrtk cskkense miatt mr csak rszleges
kompenzcit kaptak. A kompenzci bizonyos termelsi mret fltt a knlat egyidej korltozshoz volt ktve. Az Agendban megjelent a CAP msodik pillre, a
vidkfejlesztsi politika, s lehetv vlt, hogy a tagllamok, egyelre nkntes alapon,
az immr kzvetlen kifizetsnek (DP = direct paymentnek) nevezett de mg teljes
mrtkben a termelshez ktd tmogatsok maximum 5 szzalkt eme msodik
pillrbe irnytsk t.8 A GATT szerinti, illetve 1995-tl WTO-i rtelmezsben a fenti
kompenzcis illetve direkt kifizetsek az EU s az USA ltal kidolgozott n. kk
7

Az 1986-ban alakult csoport az agrrtermkek vilgkereskedelmnek liberalizlst tzte


ki clul. Kezdetben haznk is szerepet vllalt a Cairns Group munkjban, majd ez a rszvtel EU-s tagfelvteli krelmnkkel sszeegyeztethetetlenn vlt. Jelenleg 19 latin-amerikai,
dlkelet-zsiai, afrikai s ceniai orszg rdekeit kpviseli. (The Cairns Group [web])
A szakzsargonban ezt hvjk modulci-nak.

Heller-Evkonyv-2014.indb 230

2014.05.22. 6:24:52

231

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

(a knlat egyidej korltozshoz kttt szubvencikat tartalmaz) dobozba tartoznak,


s mint ilyenek menteslnek az URAA9-ban lefektetett tmogatscskkentsi ktelezettsgek all.
2. bra. Az EU s az USA agrrpolitikja 1992 eltt (sematikus brzols)
eurpai importvdelem (svozs)

eurpai piaci r
jvedelemgarancia

intervenci
(rgarancia)

vilgpiaci r

Eurpai (kontinentlis)
rendszer

eurpai exportszubvenci (satr)

Angolszsz szisztma

Sajt szerkeszts

3. bra. Az EU s az USA agrrpolitikja 1995 utn (sematikus brzols)


kompenzci (satr)
eurpai importvdelem (svozs)
(155)

jvedelemgarancia
deficitfinanszrozs

eurpai piaci r
vilgpiaci r
(100)
intervenci
(rgarancia)

EU-rendszer

eurpai exportszubvenci (satr)

USA-rendszer

Sajt szerkeszts

Uruguay Round Agricultural Agreement = Uruguayi Fordul Mezgazdasgi Megllapods

Heller-Evkonyv-2014.indb 231

2014.05.22. 6:24:52

232

Agrrtmogatsi dilemmk

A 2000-es vek CAP-reformjai annyiban hasonltottak az egy vtizeddel korbbiakhoz, hogy az els (2003-as) radiklis vltozst lnyegben csak tovbbvitte, kiteljestette a msodik (a 2008-as Health Check10). A nagy jts az volt, hogy a kzvetlen kifizetsek bzisn (referencia idszaki DP/referenciaterlet) ltrehoztk az n. egysges
farmkifizetst (az SPS-t11), amelyrl az albbiakat rdemes tudni:
a kistermelk (kb. 20 ha-ig) kivtelvel mr nem kaphat meg a teljes sszeg
a CAP els (piaci/jvedelmi) pillre alatt, hanem az idkzben ktelezv tett
modulci rvn a msodik (vidkfejlesztsi) pillrbe tkerl pnzekre akr
nert is felmutatan (pl. beruhzsi projekt esetn) plyzni kell. Persze ettl
mg az a bizonyos pnz nagy esllyel ugyanazokba a zsebekbe (de legalbbis az
agrrlobbyhoz) kerl, mint rgen, csak ppen a trsadalom (kzvlemny) szemben a korbbinl elfogadhatbb mdon;12
a modulci utn megmarad pnzhez is csak akkor lehet teljes egszben hozzjutni, ha a termel megfelel az egyre szigorod-finomod, a termelsi technolgira vonatkoz n. ktelez irnytsi kvetelmnyeknek (SMR13), illetve
a fldjeit megfelel llapotban tartja (GAEC14). Azt, hogy a CAP-szubvencik
kifizetst egyre inkbb felttelekhez ktik (vagyis a tmogatsok kondicionalitst) keresztmegfelelsnek (angolul cross comliance-nak) hvjuk. Annyi megjegyzst ez esetben is megengednk magunknak, hogy amennyiben eme felttelek a tbbsg szmra nem lennnek viszonylag knnyen teljesthetk, az
ergpekkel alaposan felszerelt farmertrsadalom vlheten nem restellne hathatsan tiltakozni. Vagyis megint arrl van sz, hogy a tmogatsi pnz ha nem
is pontosan gy, olyan felttelekkel, mint rgen, de mgiscsak ugyanazokba a
zsebekbe kerl;
10
11

12

13

14

Egszsggyi llapotfelmrs
Single payment scheme, mely az EU-hoz 2004-tl csatlakoz j tagorszgok zmben egyszerstett formban (SAPS = Single Area Payment Scheme = hektronknti talnyknt, a
termelstl teljesen elvlasztott, WTO-i rtelemben zld dobozos, azaz korltlanul adhat tmogatsknt) kerlt bevezetsre. Mivel a rendszert 10 v alatt fokozatosan 25%-rl
indulva az els 3 vben 5, majd a kvetkez 6 vben 10 szzalkpontos ugrsokkal rve
el a 100%-ot terjesztettk ki az j tagorszgokra, ez utbbiak a SAPS-ot a nemzeti kltsgvetskbl ltalban 30 (tehntejnl 60) szzalkponttal, de maximum a CAP szerinti
normlis szintig kiegszthettk. A kiegszts hivatalos neve szektorspecifikus kiegszt
nemzeti kzvetlen kifizets (CNDP = complementary national direct payment), amelyet a
szakzsargonban top-up-knt emlegetnek.
Ezt azrt fontos hangslyozni, mert mg a kzvetlen tmogatsok elkltsre nincsenek szablyok, ezek szabad felhasznls tmogatsok, addig a vidkfejlesztsi plyzati pnzek
elkltse konkrt clokhoz kttt.
SMR (Statutory Management Requirement) = ktelez irnytsi kvetelmnyek. Ide tartozik krnyezetvdelmi, kz-, llat- s nvny-egszsggyi, valamint llatvdelmi elrsok
betartsa + a farmon elfordul betegsgek elrsszer jelentse (notifikcija).
GAEC (standards for Good Agricultural and Environmental Condition of Land) = a fldek
j, vagyis mezgazdasgi mvelsre alkalmas llapotban val tartsa, illetve az ezzel kapcsolatos krnyezetvdelmi felttelek biztostsa.

Heller-Evkonyv-2014.indb 232

2014.05.22. 6:24:52

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

233

a korbban a klnfle (az egyes fbb termkflesgeket lefed) rendtartsok keretben nyjtott tmogatsok zmt egysges kifizetss, hektronknti fizetsi
jogostvnny gyrtk ssze, amely gy teljesen fggetlenn vlt a termktl
s a termels tnytl is. Ms szval az elnyershez nem volt tbb szksg
arra, hogy a farmer az adott (a tmogatshoz korbban ktd) termket lltsa
el, st mg arra sem, hogy tnylegesen termel tevkenysget folytasson.
A 2008-as reformmal a termels s a tmogats sztvlasztsa szinte teljess vlt
(kivtel az anyatehn- s az anyajuhprmium15 + nhny kisebb jelentsg termk
tmogatsa). Ekzben a szubvencionls feltteleknt elrt ktelez knlatkorltozs
gyakorlatilag megsznt (kivtel a cukorkvta, mikzben a tejkvtarezsim 2015-ig lepl), a piaci intervenci pedig visszaszorult vagy vi zr tonnban lett megllaptva
(mint pl. kukoricra, rpra vagy cirokra).16
A hossz reformfolyamat eredmnyeknt legalbbis papron gykeresen talakult a CAP tmogatsi rendszere: a termelshez s a termkhez ktd, a termels
mennyisgi nvelst djaz tmogats helybe a termelstl s termktl egyre inkbb elvlasztott, a termel meglhetst biztost kzvetlen tmogats lpett. Mg
az 1992-es reform eltt a piaci jelleg (dnten exporttal s intervencis vsrlssal
kapcsolatban nyjtott) szubvenci az sszes CAP tmogatson bell meghaladta a 90
szzalkot, 2009-re ez az arny 10 szzalk al cskkent. A helybe lp kzvetlen kifizets 2009-ben az sszes els pillres szubvenci 84 szzalkra rgott, s azon bell
a termelstl elvlasztott tmogats szintn 84 szzalkos arnyt kpviselt. A klvilg
ltal leginkbb kritizlt exporttmogatsok a reform eltti kb. 10 millird eurs ves
szintrl 2009-re 649 s flmilli eursra cskkent. A teljes agrrexportra vettve az rucikkek rtknek 1992-ben mg egynegyedt, 2009-ben mr csupn 0,7 szzalkt adtk az exporttmogatsok. A CAP kltsgvetsnek az utols reformdokumentumban
(Health Check 2008) felvzolt szerkezete alapjn a 20102013-as idszakban a kiadsok mintegy 6869 szzalkt a termeli kzvetlen kifizetsek adjk, s amelybl a termelstl teljesen elvlasztott tmogatsok tbb mint 90 szzalkot tesznek ki. A vidkfejlesztsi pnzek 2425, a megmarad piaci eszkzk (intervenci, exportszubvenci,
magntrolsi segly stb.) pedig kb. 67 szzalkot kpviselnek.17

15

16

17

A teljes elvlasztst azrt nem terjesztettk ki a klterjes llattartsra, mert attl fltek,
sokan flhagynnak a gazdlkodssal, ha anlkl is hozzjutnnak a (gyakorlatilag letjradkszer) tmogatshoz. Mrpedig ez a tj elvadulst eredmnyezn, ami az egyb
szektorokat (pl. a turizmust) is htrnyosan rinten.
Mindssze bzra (3 milli tonna), vajra (30 ezer tonna) s sovnytejporra (109 ezer tonna
erejig) maradt nmi, intervencira garantltan felajnlhat mennyisg, amelyen tl mr
tenderezni kell a szubvencirt.
Eurpai Bizottsg [2002] 5. s [2011] 134--137.

Heller-Evkonyv-2014.indb 233

2014.05.22. 6:24:52

234

Agrrtmogatsi dilemmk

A magyar mezgazdasg a rendszervlts s az unis csatlakozs idszakban


19601990 kztt a magyar mezgazdasg komoly eredmnyeket rt el a termels
mennyisgi s minsgi mutatiban egyarnt. (Buday-Sntha Attila [2001]) Ennek htterben egyrszt kedvez termszeti (talaj, napfny, h- s csapadkmennyisg) adottsgok, msrszt modern technolgit alkalmaz nagyzemi struktra, jl szervezett
vertiklis integrci s magasan kpzett munkaer llt. A rendszer cscsidszaknak
szmt 1980-as vekben az tlagosan tbb ezer hektrt mvel termelszvetkezetek
s llami gazdasgok valamint a velk kooperl tbb szzezer hztji gazdasg az
alapvet termkekbl a hazai szksgleteket ltalban 50150 (pl. zldsg-gymlcs,
hs, bor), esetenknt pedig 300400 szzalkkal (pl. nvnyolaj, birkahs) meghalad
mennyisget lltottk el. Az egyre korszerbb vl technolgia miatt azonban az
alapanyaggyrts munkaerignye folyamatosan cskkent. A mezgazdasgbl felszabadul dolgozk vidken tartsa rdekben, politikai megfontolsbl, a termelegysgeket arra sztnztk, hogy kiegszt tevkenysgeket is folytatassanak az ipar s a
tercier szektor klnbz terletein.18 Magyarorszgon teht mr jval az EU-csatlakozs eltt megvalsult az n. multifunkcionlis mezgazdasg. Tny ugyanakkor,
hogy az 1980-as vek els harmadtl a termels addigi tretlen fejldst stagnls,
egyes vekben pedig cskkens vltotta fl. A beruhzsok sznvonala visszaesett, az
gazatbl tkekivons indult meg. Ennek ellenre, a rendszervlts eltti vekben Magyarorszg az lelmiszervertikum eredmnyessge s hatkonysga tekintetben mg
messze kimagaslott a krnyez, hasonl politikai rendszer orszgok kzl.
Ami ezutn trtnt, az a magyar mezgazdasg ltvnyos, sok tekintetben mig
tart hanyatlsa volt. A bels s kls piacok jelents rszt elvesztettk, a termels mennyisgi s minsgi jellemzi visszaestek, a vertiklis integrci felbomlott, a
fldtulajdon- s birtokviszonyokban jelents talakulsok indultak, s rszben mg ma
is rendezetlenek, az agrrpolitikai clrendszere a politikai vltgazdlkodst kvetve
ngyvenknt vltozott. Mindez slyosan alsta a termels biztonsgt. Ehhez jrult
mg, hogy az eurpai unis csatlakozsra trtn felkszls veiben a mindenkori
agrrkormnyzat s az gazati szereplk slyos hibk sokasgt (pldul egsz termkplyk nagyvonal r- s jvedelemtmogatsokkal trtn elknyelmestse) kvettk
el, ami tbb tfog mben, illetve tudomnyos eladsban is megrktsre kerlt.19

18

19

Az alaptevkenysgen kvli profilok (ipari, lelmiszeripari, ptipari s kereskedelmi tevkenysgek) az 1980-as vekben vettek lendletet, s a nagyzemi termelsi rtk egyharmadt, a megtermelt jvedelemnek pedig krlbell 50 szzalkt biztostottk. Ezltal
nagy szerepk volt a mr a 80-as vekben elindul kros folyamatok tomptsban. (Somai
[2004])
Lsd: Varga Gyula [2004]: A magyar mezgazdasg az idk sodrsban Helyzetkp az
EU-hoz val csatlakozs idszakban; Kiss Judit [2005]: A magyar mezgazdasg vilggazdasgi mozgstere; der Tams [2012]: Gondolatok a magyar lelmiszergazdasg versenykpessgrl 2012 vgn, valamint Rask Gyrgy [2012]: A magyar mezgazdasg a
rendszervltozs nagy vesztese.

Heller-Evkonyv-2014.indb 234

2014.05.22. 6:24:52

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

235

Az agrrpolitikai kutatsok tern felhalmozdott szakirodalom megismerse, valamint a sajt, mintegy negyedszzados kutatsi tapasztalatom alapjn elmondhat,
hogy a magyar mezgazdasgot az utbbi msfl vtizedben kt csaps rte: a KGST
sszeomlsa s a krptls. s br az els csaps bekvetkezse trvnyszer volt, a
msik politikai blcsessggel valsznleg elkerlhet lett volna. Az a szndk, hogy
a rendszervlts utn mindenron igazsgot kell szolgltatni, eleve hibs s erklcstelen volt. Tudniillik jabb igazsgtalansgokat szlt, a npessget anyagilag vgletekig
megosztotta, a nemzetgazdasgi hatkonysgot pedig tartsan lerontotta. A vlsgos
helyzetben a politika nem az erforrsok egyestsre, hanem azok sztforgcsolsra
koncentrlt, ami a mezgazdasg esetben teljessggel ellenttes volt a vilgban akkoriban (s a jelenleg is rvnyesl) tendencikkal. Krds, hogy ezek a kvetkezmnyek, illetve az ezek ltal is erstett negatv folyamatok visszafordthatk-e egyltaln.
A rendszervlts s az azt kvet vek esemnyei a magyar mezgazdasg fejldst
mintegy hsz vvel vetettk vissza. Azta a termels nagysgrendileg kb. az 1970-es
vek eleji szinten rekedt meg, s bizonyos mutatk tekintetben az 1960-as veket kzeltjk. Az gazat hanyatlst jl illusztrlja a termels kiszmthatatlann vlsa, egyik
vrl a msikra trtn sokszor extrm mrtk ingadozsa.
Nyilvnval, hogy br a csatlakozsi trgyalsok a tervezetthez kpest vekkel elhzdtak, a magyar agrrtermelk jelents rszt felkszletlenl rte az EU-integrci,
ami a klkereskedelmi folyamatokbl is nyomon kvethet. A tagsg els veiben a
SITC (0+1)-es (lelmiszer, ital s dohny) fcsoportba tartoz termkek tekintetben
Magyarorszg jelents egyenlegromlst szenvedett el (4. bra). A foly ron s eurban
szmolt forgalom egyenlege a rgi tagorszgokkal (EU-15), valamint a velnk egy idben tagg vl j tagorszgokkal (jelesl Lengyelorszggal, Csehorszggal, Szlovkival) szemben romlott a leggyorsabban. Az egysges piacba trtn beintegrldsbl,
a Magyarorszg eurpai integrcijbl ered kereskedelemtterel hats az importban
sokkal ersebben rvnyeslt, mint az exportban, ami egyrtelmen az agrrgazat
(azon bell pedig klnskppen az llati szektor) gyenge versenykpessgt mutatta.
Ksbb 2007-tl kezdden az egyenleg jra elrte st, a vlsg veiben a roml
bels vsrler miatt meg is haladta/haladja az EU-csatlakozs eltti szintet, az export/import arny azonban egyrtelmen megvltozott.
Az 5. bra a magyar mezgazdasg legtfogbb statisztikai adatait mutatja az utbbi tbb mint tven vre vonatkozan. Az egyre kisebb terletet mvel mezgazdasg helyzete a rendszervlts okozta sokk utn nmileg konszolidldott, majd az
EU-csatlakozst kveten a nvnytermeszts s az llattenyszts tjai elgaztak: a
kibocstst tekintve a nvnytermeszts igaz, egyik vrl a msikra risi ingadozsokat mutatva, de tlagban megkzelti az 1970-es vek vgi szintet; az llattenyszts azonban az EU-csatlakozs utn jbl hanyatlsnak indult, s napjainkban mr az
1960-as vek sznvonaln mozog.
A 6. s 7. brk a nvnytermeszts s az llattenyszts fbb mennyisgi mutatit
foglaljk ssze. Az adatokbl lthat, hogy az alapvet nvnyi kultrk kzl csak
a kukorica s az olajos magvak termelse haladja meg a rendszervlts eltti szintet,
a tbbinl kzepes szinten trtn stagnls (pl. bza, zldsg) illetve cskkens (pl.

Heller-Evkonyv-2014.indb 235

2014.05.22. 6:24:53

236

Agrrtmogatsi dilemmk

4. bra. Magyarorszg klkereskedelmi termkforgalma


az lelmiszerek, italok, dohny rufcsoportban (foly ron, mio. )
7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006
Export

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Import

Forrs: KSH A klkereskedelmi termkforgalom eurban, rufcsoportok szerint (2001) http://www.


ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt007.html

5. bra. A magyar mezgazdasg fbb adatai


az 19602012 kztti vekre vonatkozan
8 000

350

7 000

300

6 000
250
5 000
200
4 000
150
3 000
100
2 000
50

1 000

19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12

Mezgazdasgi terlet, ezer ha, bal oldali skla


Nvnytermels, brutt termelsi index (1960 = 100, jobb oldali skla)
llattenyszts, brutt termelsi index (1960 = 100, jobb oldali skla)
Mezgazdasgi termk, brutt termelsi index (1960 = 100, jobb oldali skla)
Mezgazdasgi termkek felvsrlsi indexe (1960 = 100, jobb oldali skla)

Forrs: KSH A klkereskedelmi termkforgalom eurban, rufcsoportok szerint (2001) http://www.


ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt007.html

Heller-Evkonyv-2014.indb 236

2014.05.22. 6:24:53

237

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

6. bra. Fbb nvnyek termseredmnyei Magyarorszgon (ezer tonna)


10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Cukorrpa

12

10

08

Gymlcs

20

20

06

20

04

Zldsgfle

20

02

00

20

20

98

20

96

Burgonya

19

94

19

92

19

90

Olajos magvak

19

88

19

86

19

84

19

82

19

80

78

19

19

76

19

74

Kukorica

19

72

70

19

19

68

66

Bza

19

19

64

19

62

19

19

19

60

Szl

Forrs: KSH A klkereskedelmi termkforgalom eurban, rufcsoportok szerint (2001) http://www.


ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt007.html

7. bra. Az llatllomny alakulsa Magyarorszgon 19602011 kztt (ezer darab)


80 000

10 000
9 000

70 000

8 000
60 000
7 000
50 000

6 000

40 000

5 000
4 000

30 000

3 000
20 000
2 000
10 000

1 000

Szarvasmarha

12

10

20

08

20

06

20

04

20

20

02

00

20

20

98

96

19

19

94

92

Juh

19

19

90

88

19

19

86

84

Serts

19

82

19

80

19

78

19

76

19

74

19

72

19

70

19

68

19

66

19

19

64

19

19

19

62

60

Baromfi (jobb oldali skla)

Forrs: KSH A klkereskedelmi termkforgalom eurban, rufcsoportok szerint (2001) http://www.


ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt007.html

Heller-Evkonyv-2014.indb 237

2014.05.22. 6:24:53

238

Agrrtmogatsi dilemmk

burgonya, gymlcs) tapasztalhat. Ekzben a cukorrpa-termels a tredkre esett


vissza, mg a szlmvels mennyisgi adatai nem egszen mrvadk, hiszen ebben
a szektorban rvendetes tcsoportosts trtnt a minsgi borszat fel. Az llattenyszts terletn a helyzet mg elszomortbb: egyedl a baromfillomny mutat nmi
rezisztencit, ksznheten a fogyaszti zls vltozsnak, illetve annak, hogy a baromfihs valamennyivel olcsbb a sertshsnl.
Az 1. tbln nyomon kvethetjk, hogy az alapvet cikkek tekintetben, hogyan
vltozott a mezgazdasg 20042012 kztti tlagos teljestmnye az aranykornak
szmt 19811989 kztt mrt teljestmnyhez kpest. A szmok megerstik mindazt, amit eddig a nvnytermeszts s az llattenyszts eltr trendjeirl, illetve arrl
mondtunk, hogy nhny sztrkultra kivtelvel a nvnytermeszts teljestmnye is
messze elmarad a rendszervltst megelz idszaktl. Az EU kzs agrrpolitikja
(a GOF [gabonk, olajos magvak s fehrjetakarmnyok] hagyomnyosan magas fok
tmogatottsga) valamint az a tny, hogy az uni sem kukoricbl, sem olajos magvakbl nem nellt nmi magyarzatot ad arra, mirt ez a kt kultra teljest a legjobban.
Ugyanakkor a msik oldalon, az llattenyszts tekintetben szembetl, hogy az llati
termkek kzl a legkisebb visszaesst mutat tehntejtermels is tbb mint harmadval cskkent a vizsglt idszakban.
1. tbla: A 20042012 kztti s az 19811989 kztti vek teljestmnynek arnya
a magyar mezgazdasg fbb mutatinak tkrben
20042012
19811989
vek tlaga (A) vek tlaga (B)
Mezgazdasgi terlet (ezer ha)
5 658
6 541
Nvnytermels, brutt term. index (1960 = 100)
151
164
llattenyszts, brutt term. index (1960 = 100)
115
207
Mg.-i termk, brutt term. index (1960 = 100)
141
182
Mg.-i termkek felvsrlsi indexe (1960 = 100)
127
284
Gabona (ezer tonna)
13 762
14 551
Bza (ezer tonna)
4 597
6 160
Kukorica (ezer tonna)
7 317
6 959
Cukorrpa (ezer tonna)
1 673
4 460
Olajos magvak (ezer tonna)
1 765
880
Burgonya (ezer tonna)
605
1 368
Zldsgfle (ezer tonna)
1 615
1 949
Gymlcs (ezer tonna)
758
1 706
Szl (ezer tonna)
512
715
Szarvasmarha-llomny (ezer db)
708
1 791
Sertsllomny (ezer db)
3 506
8 620
Juhllomny (ezer db)
1 244
2 617
Baromfillomny (ezer db)
40 248
63 833
Vgllat (ezer tonna)
1 373
2 275
Vgserts (ezer tonna)
596
1 309

Heller-Evkonyv-2014.indb 238

A/B
(%)
86,5
92,1
55,7
77,2
44,9
94,6
74,6
105,1
37,5
200,6
44,3
82,9
44,4
71,6
39,5
40,7
47,6
63,1
60,3
45,5

2014.05.22. 6:24:53

239

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban


Tehntej (milli liter)
Tyktojs (milli darab)
Gyapj (nyers, tonna)

1 766
2 805
4 418

2 701
4 382
11 067

65,4
64,0
39,9

Forrs: KSH Mezgazdasg (1960) http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_omf001c.


html?518

Ezen a ponton rdemes megjegyezni, hogy az 1980-as vek kzepe s 2012 kztt a
magyar lakossg kb. 7 szzalkkal cskkent, s a korsszettel is kedveztlenl vltozott, ami nmagban az lelmiszerkereslet mintegy 810 szzalkos cskkenst vonja
maga utn. Ez azt jelenti, hogy a nvnytermels brutt termelsi indexnek 7,9 szzalkos cskkense nagyjbl megfelel a belfldi ignyek apadsnak. Termszetesen, az
llattenyszts brutt termelsi indexnek tlagosan tbb mint 44 szzalkos az egyes
alszektorok termelsi volumennek pedig 3560 szzalkos mrskldse mr egszen ms megtls al tartozik. Itt mr egyrtelmen megmutatkozik a technolgiai s
ltalban a termkplyk egszre jellemz versenykpessgbeli htrny.
Az EU-csatlakozs eltt a politika, de mg a szakpolitika is olyan vrakozst keltett
a kzvlemnyben, hogy a magyar mezgazdasg eltt hatrtalan lehetsgek nylnak,
ha belpnk az 500 millis egysges eurpai piacra. A valsgban azonban kiderlt,
hogy a tbb mint 40 vnyi masszv kzssgi tmogatson felfejlesztett nyugat-eurpai
mezgazdasg szinte minden, a mrskelt vn elllthat termkbl maximlisan nellt. Radsul, az lelmiszer-termels, illetve -feldolgozs olyan magas technolgiai
sznvonalon llt, hogy ennek alapjn a belp orszgokat az EU-15-kben sokkal inkbb j, meghdtand piacoknak tekintettk, semmint fltek volna a keleti bvlssel
rjuk szabadul olcs importtl. Mg fjbb volt ltni, hogy a tagsg els veiben a velnk egytt belp orszgok kzl tbbszr s tbbel (pl. Lengyelorszggal s Szlovkival) is negatv agrr-klkereskedelmi mrleget produkltunk. A piachdt vrakozsok teht nem, vagy legalbbis nem gy teljesltek, ahogyan azt itthon a nagypolitika
beharangozta.
Az EU-csatlakozssal kapcsolatos msik (tlzottan optimista) vrakozs a kzs
agrrpolitika (CAP) szablyai alapjn a gazdlkodknak kiutaland vi tbb mint egymillird eurnyi kvzi szabad felhasznls tmogatshoz fzdtt. Tny, hogy a szubvencik kifizetse tekintetben Brsszel inkbb felrgta a sajt az egysges piacbl
s a kzssgi versenypolitikbl add szablyait, semmint hogy az jonnan belp
orszgokat egyenl partnerknt kezelje, s termeliknek az acquis communautaire
szerinti jogokat biztostsa. Mindezek eredmnyeknt Magyarorszgon a CAP-tmogatsok a 2013-as agrrvre vonatkozan rtk el elszr azt, az egysges piac ltrehozsa ta elvileg minden belpt azonnal megillet szintet, amelyet az 1995-s n.
EFTA-bvlssel csatlakoz orszgok termeli termszetesen mr a csatlakozs vtl
kezdden lvezhettek.20
20

A minden belp orszgot megillet tmogatsi szint alatt az j tagorszgoknak a CAP


szablyai szerint jr kzvetlen tmogats teljes sszegt kell rteni. A keleti bvls gy
zajlott (illetve Romnia s Bulgria tekintetben mg most is gy zajlik), hogy a belpk a
nekik jr sszegnek az els vben csupn 25 szzalkt kaptk, s 10 ves tmeneti id-

Heller-Evkonyv-2014.indb 239

2014.05.22. 6:24:53

240

Agrrtmogatsi dilemmk

A rendszervlts idszaknak markns visszaesse utn a magyar mezgazdasg


19932004 kztt nmileg konszolidldott, de az egyenltlen versenyfelttelekkel
megvalsul EU-csatlakozs, legalbbis az llattenyszts tern, jabb megrzkdtatst jelentett. Az elmlt vtizedben 200-rl kb. 5600 millird forintosra flfut,
a termelknek vente kifizetett tmogatsok mindazonltal lehetv tettk, hogy az
gazat egy rsze modernizldjk. Az llattart telepek kzl tbb mint 2000 megjult
(sokszor llomnycservel), a gabonaszrtk 5060 szzalkt kicserltk korszerbbre, jelents sszegeket fektettek veghzakba, valamint termlkutakba. Tovbbi pozitvum, hogy a bor- s plinkaszektorban jelents elmozduls trtnt a minsg irnyba.
Nemzetkzi sszehasonltsban is kimagasl eredmnyeket rtnk a vidkfejlesztsi
tmogatsok felhasznlsban: a 20072013 kztti idben Magyarorszg szmra
rendelkezsre ll 1490 millird forintnyi vidkfejlesztsi tmogatsbl 2012 mjusig
mindssze 190 millird nem volt mg lektve, ami a legtbb unis tagorszghoz kpest kiemelked lehvsi arnyt jelentett. (Grf [2012])
A CAP legjabb reformjrl magyar szemmel
A CAP legjabb reformja a 2013 utni htves peridusra vonatkoz n. Tbbves
Pnzgyi Keret (MFF = Multiannual Financial Framework) trgyalsi folyamatval
prhuzamosan alakult ki, s vgl 2013 novemberben s decemberben kerlt az Eurpai Parlament, illetve az Agrrminiszterek Tancsa ltal is hivatalosan elfogadsra. Br
nhny kiegszt jelleg (n. felhatalmazson alapul) jogi aktus, illetve implementcis jogszably kidolgozsa s elfogadsa thzdott a 2014-es vre, ez mr csak formalits, s hatlyba lpsk vrhatan 2014 mrcius/prilisig megtrtnik, mg mieltt
a hivatalban lv Eurpai Parlament (az elkvetkez vlasztsok miatt) befejezn a
munkjt.21
Maga a reformfolyamat 2010 tavaszn egy szleskr nyilvnos vitval kezddtt,
melynek tapasztalatai alapjn mg ugyanazon v novemberben a Bizottsg kzztette
The CAP towards 2020 cm tanulmnyt. Ez utbbiban megjelentek a testlet elkpzelsei a jvbeni agrrpolitika irnyairl, a lehetsges opcikrl, s ezrt kvzi a
ksbbi jogszablyi javaslatok elfutrnak is tekinthet. Az anyagrl a Bizottsg egy
msodik, ezttal mr a szkebb szakmra koncentrl konzultcit indtott. A jogszablyi javaslatok publiklsa (2011 oktber) s a CAP-reformrl szl politikai egyezsg
(2013 jnius) kztti idszak egyre intenzvebb vl trgyalsokat hozott, amelyre mi
sem jellemzbb, mint hogy a Lisszaboni Szerzds ltal a tmban (a Tanccsal) kzs

21

szakra (phasing-in fzisra) volt szksg a teljes jog tagsgnak megfelel 100 szzalkos
szint elrshez.
A jogalkotsi aktusokban felhatalmazs adhat a Bizottsg rszre olyan ltalnos hatly
nem jogalkotsi aktusok elfogadsra, amelyek a jogalkotsi aktusok egyes nem alapvet
rendelkezseit kiegsztik, illetve mdostjk. (Lisszaboni Szerzds 290.cikk/1, in: Eurpai Un [2010])

Heller-Evkonyv-2014.indb 240

2014.05.22. 6:24:53

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

241

dntsi jogkrbe emelked Eurpai Parlament (EP) tbb mint 8000 mdost indtvnynyal llt el. (Eurpai Parlament [web])
Br a CAP-reform legtbb rszletrl 2013 jniusra megszletett az EU hrom
meghatroz intzmnye kztti politikai egyezmny, a Tancs, az EP s a Bizottsg
kpviseli 2013 szeptemberben jbl trgyalasztalhoz kellett ljenek, hogy megoldst talljanak az MFF-hez szorosan kapcsold, mg fggben lv krdsekre.22
Az MFF s a CAP jvjrl szl trgyalsok teht olyan szorosan sszefggtek, hogy
amikor az j agrrpolitikt a 2004 utn csatlakozott EU-tagorszgok, illetve azon bell
Magyarorszg szempontjbl elemezzk, akkor ezt a krdst rdemes az MFF szlesebb sszefggseiben vizsglni.
rdekes mdon, a fenti alapon elvgzett vizsglat azzal a meglep eredmnnyel jr,
hogy az j pnzgyi keret azokat a kltsgvetsi fejezeteket nyesi vissza a leginkbb
(agrr- s kohzis politika: ez utbbit 8,4 szzalkkal), amelyekben az j tagorszgok
hagyomnyosan sikeresen hvjk le az EU-pnzeket, s azon fejezetek forrsait nveli a
legltvnyosabban (pl. versenykpessg: +37,3 szzalk), ahol ppen fordtott a helyzet.
Az j (2014/2020-as) MFF relrtken 11,3 szzalkkal kisebbti az agrrpolitika rendelkezsre ll kltsgvetsi fejezetet az elz (2007/2013-as) MFF-hez kpest. Ezen
bell, a CAP-bdzs 78 szzalkt ad piaci s kzvetlen tmogatsokra rendelkezsre
ll pnz 17,5 szzalkkal cskken. (Eurpai Tancs [web-2013])
A Bizottsg 2011. oktberi javaslatain alapul j CAP-reform t alapvet eurpai
parlamenti s tancsi rendeletre vonatkozik: a kzvetlen kifizetsrl szl rendeletre, az
egysges kzs piacszervezetrl szl rendeletre, a vidkfejlesztsi rendeletre, a CAP
finanszrozsrl, irnytsrl s monitorozsrl szl horizontlis rendeletre, valamint egy tdikre, mely a 2014-es tmeneti v szablyait tartalmazza tekintettel arra,
hogy a kzvetlen kifizetsekre vonatkoz j szablyozs technikai okok miatt csak
2015. janur elsejtl lp letbe.
Minthogy a kzvetlen kifizetsek (DP) a CAP kiadsainak kb. 70 szzalkt adjk,
reformok idejn ez a tma mindig kzponti helyet foglal el a trgyalsokon. Az egy
hektrra kifizetett DP-k tekintetben amelyek alapja a mltbli tlaghozam, s ezltal
az egy hektron elrhet jvedelem a keleti bvls hullmai alaposan sztzilltk a
meznyt. A klnbz tagorszgok gazdlkodi kztti tmogatottsgbeli klnbsgek jelentsen megnttek, amit leginkbb a balti s a balkni orszgok srelmeztek.
Az j CAP ezt a problmt gy prblja orvosolni, hogy a DP-k elosztsnl azok egy
rszt az EU-tlag fltti orszgoktl fokozatosan az tlag 90 szzalka alatti tagorszgok irnyba csoportostja t (kls konvergencia). Ezltal ez utbbiak szmra a
kiindul szint s az EU-tlag 90 szzalka kztti klnbsg az MFF-idszak vgig
egyharmaddal cskken. A reform egy 196 eurs minimum DP/ha szintet is meghatroz,
amelyet 2019-ig minden tagorszgnak garantlnak. Az elosztsi viszonyokat orszgokon bell is rendezik, vagyis az egyes rgikon bell a termelk kztt meglv tmogatottsgi klnbsgeket szintn cskkentik (bels konvergencia).
22

Pldul capping, degresszivits, kls konvergencia, a CAP pillrei kztti forrstcsoportosts, a vidkfejlesztsi programok kofinanszrozsi rti stb.

Heller-Evkonyv-2014.indb 241

2014.05.22. 6:24:53

242

Agrrtmogatsi dilemmk

Amikor a kls konvergencinak az j tagorszgokra val hatst vizsgljuk, hrom


dolgot kell szem eltt tartani: elszr, hogy az j MFF jelentsen cskkenti a kifizethet
DP-k relrtkt; msodszor, hogy az EU-27-nek kell megfinanszroznia a Horvtorszgnak jut DP-t; harmadszor, hogy a kls konvergencia finanszrozsa az EU-tlag
fltti tagorszgok feladata (gy pldul Szlovni is). sszevetve a 20152020 kztti
idszakra kinz DP vi tlagos sszegt a DP-k tekintetben a teljes jog tagsg els
vnek szmt 2013-as vre jr sszegekkel (lsd: 8. bra kzps oszlopai) vagy
a kt MFF utols veinek adatait (jobb oldali oszlopok), kiderl, hogy a kifizetett tmogatsok a legtbb j tagorszgban nem nni, hanem cskkenni fognak.23 A tmogatsok szmottev nvekedsre csupn a balti orszgok (klnsen Lettorszg s
sztorszg) termeli szmthatnak. Romniban s Bulgriban az enyhe nvekeds
abbl szrmazik, hogy esetkben 2016-ig mg a DP-kre vonatkoz phasing-in fzis rvnyesl. Mindent sszevetve, a DP-knek csupn 2,53,5 szzalka kerl jraosztsra,
vagyis lnyegben a rgi tagorszgoktl az jak fel trtn tcsoportostsra.
8. bra. A kzvetlen kifizetsek (2011-es rakon vett) relrtknek vltozsa az j,
20142020 kztt rvnyes MFF-fel a rgihez (20072013) kpest
300,0%

293,2%
282,0%

250,0%

237,9%

208,6%

200,0%

191,6%
181,9%

178,7%

150,0%

149,4%

143,7%

156,2%

148,1%

157,2%

153,5%

142,7%
126,8%
110,3%

108,6%

100,0%

93,6%

88,6%

94,4%

92,7%

88,4%

87,4%

83,2%

155,8%
135,6%

50,0%

96,8%

93,2%

93,0%

HU

CZ

104,6%

116,9%

110,0%

95,3%

102,0%

93,5%

92,7%

0,0%
PL

RO

2015-2020 ves tlag/2007-2012 ves tlag

23

SK

LT

BG

LV

SI

2015-2020 ves tlag/teljes jog DP (2013)

EE

CY

MT

DP 2020/teljes jog DP (2013)

Ugyanakkor az j tagorszgokban a 2013. februr 8-i EU-cscsrl hazatr politikusok is


igazat mondtak, amikor azt lltottk, hogy az j MFF-ben agrrtermelik lnyegesen tbb
kzvetlen tmogatst kapnak, mint a rgiben (lsd 8. bra bal oldali oszlopok). Csakhogy a
rgi MFF idejn ez a tmogats mg a phasing-in fzisban volt, vagyis brmily ltvnyos
is a nvekeds nincs rtelme az ilyetn sszevetsnek.

Heller-Evkonyv-2014.indb 242

2014.05.22. 6:24:53

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

243

Forrs: Eurpai Bizottsg [web]: EU expenditure and revenue http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm s Eurostat [web]: HICP - inflation rate http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&tableSelection=1&labeling=labels&footnotes=yes&language=en&pcode=tec00118&plugin=1

A DP-rendszer egy msik sajtossga, hogy Szlovnia s Mlta kivtelvel az j tagorszgok az egyszerbb, hektronknti talny sszegeken alapul n. egysges terletalap tmogatsi rendszert (SAPS = Single Area Payment Scheme) alkalmazzk. Eredetileg a SAPS-ot egy tves tmeneti idszakra hoztk ltre, de a hatlyt a 2008-as
CAP-reform sorn 2013-ig egyszer mr meghosszabbtottk. Most az j reform a SAPS
rvnyessgt jbl kitolta, ezttal 2020-ig. Ekzben a rgi tagorszgok a 2003-as
CAP-reform ta az n. egysges tmogatsi rendszert (SPS = Single Payment Scheme) alkalmazzk. Az SPS-re vonatkoz kalkulci, a reform idejn kivlasztott mdszernek megfelelen, tagorszgrl tagorszgra vltozik, s mltbli teljestmnyeket
tkrz egyni vagy regionlis szinten. Minthogy a gazdlkodk tmogatottsgban
megmutatkoz ilyen jelleg klnbsgttel az SAPS-rendszerben lehetetlen, a hektronknti DP-szintekben a tagorszgok kztt meglv s a kls konvergencival is
csupn lassan cskken klnbsgek a farmok szintjn mg jelentsebbek.
Az j CAP harmadik fontos ismrve, hogy 2013 utn a kzs agrrpolitikra sok
jelzt r lehet majd aggatni, kivve azt, hogy kzs volna. Br az agrrpolitiknak lesz
egy kzs kerete, a valsgban, a tagorszgokban 28 klnbz agrrpolitikt fognak
megvalstani. Az j rendszer egyrszt a rginl sokkal rugalmasabb lesz, msrszt
szmos f elemben opcionliss vlik. Az n. termelshez kttt tmogatsok arnya
pldul, mely 2013 vgn 6 szzalk krl alakult, a nemzeti bortk (vagyis egy adott
tagorszg rendelkezsre ll DP-sszeg) 15 szzalkt is elrheti, st, a Bizottsg, indokolt esetben, mg ennl magasabb arnyt is jvhagyhat. Minden szektorra kiterjed,
j vdzradkok kerlnek bevezetsre, ami azt jelenti, hogy ltalnos piaci zavarok
esetn a Bizottsgnak lehetsge lesz srgssgi intzkedsek meghozatalra. Tovbbi
rugalmassgot illetve opcis lehetsget rejt magban, hogy a DP-kbl t lehet csoportostani majd a farmok els 30 (vagy az tlagos birtoknagysgnak megfelel szm)
hektrjig a nemzeti bortk maximum 30 szzalkt, a kistermelk fel (maximum 10
szzalkot), a htrnyos termszeti adottsgokkal rendelkez, illetve kedveztlen helyzet trsgek fel (maximum 5 szzalkot). Vgl lehetsg nylik a nemzeti DP-bortk 1525 szzalka erejig a CAP els (piaci) s msodik (vidkfejlesztsi) pillre
kztti tcsoportostsra. (Eurpai Bizottsg [2013])
Tekintettel az j CAP vltozatos eszkzrendszerre, illetve annak la carte jellegre, egy kisebb tagorszg vagyis gazdasgi rtelemben az j tagorszgok zme jobban teszi, ha nem sieti el a nemzeti policy-mix kialaktst, hanem megvrja, amg a
legnagyobb kereskedelmi partnere (a legtbb j tag esetben Nmetorszg) kialaktja
a sajtjt. Ily mdon elkerlhetv vlik, hogy egy elsietett lpssel az agrrlelmiszer-vertikum egy vagy tbb szektornak szereplit slyos versenykpessgi htrnyba
hozza.
El kell ismerni, hogy egyes specilis tmkban, ahol az j tagorszgok knnyen a
vesztes oldalon tallhattk volna magukat (pldul a capping vagy a kizldts tern),

Heller-Evkonyv-2014.indb 243

2014.05.22. 6:24:53

244

Agrrtmogatsi dilemmk

a Bizottsg eredeti javaslatait alaposan felvizeztk, s gy az jakat nem rte nagyobb


kr. Nem lesz ktelez a capping, amely az eredeti javaslat szerint az egy farmnak
vente kiutalt DP-t 150 ezer eur fltt progresszven cskkentette, 300 ezer eur fltt
pedig teljes egszben elkobozta volna. Ehelyett ktelez degresszivits s nkntes
capping lesz rvnyben, ami praktikusan azt jelenti, hogy az egy gazdasgnak juttatott
(a brkltsgek levonsa utni s zldts nlkli) DP-bl a 150 ezer eur fltti rsz
minimum 5 szzalkt vissza kell tartani. Ami a tmogatsok kizldtst a DP 30
szzalknak bizonyos kolgiai felttelek teljestshez ktst illeti, a hrom alapvet intzkeds kzl kett (nvnytermeszts diverzifiklsa s kolgiai jelentsg
terlet fenntartsa) csak bizonyos birtokmret fltt kerl bevezetsre, ami felttlenl
j hr a kisgazdlkodknak.
A fenti tmkban vgs soron kialkudott enyhtsekrl nem vletlenl esett sz.
Minthogy az j tagorszgok egy rszben a mlt rksgeknt visszamarad dulis
farmszerkezet okn a nagyon nagy s a nagyon kicsi farmok tovbbra is jelents slyt
kpviselnek a mezgazdasgban, minden, az kltsg/jvedelmi viszonyaikat rint
vltoztats komoly kihvsknt csapdik le a politika szintjn.
Jvkp
A mezgazdasg jvjrl szlva meghatroz vltozst hozhat a CAP legjabb reformja. Tny, hogy vannak/lehetnek pozitv s negatv oldalai. Ez utbbi alapjn elmondhat, hogy a magyar gazdk nem sokig lvezhetik a 2013-ban vgre egyenjogsgot biztosthat direkt tmogatsok hasznt, mert azok relrtke 20142020 kztt
vrhatan kb. 712 szzalkkal cskken. A CAP kizldtse szintn nem sok jval kecsegtet. Az ltalban kukorica/bza vltogatsra berendezkedett kzepes mret gazdasgok szmra gondot okozhat a minimum 3 klnbz kultra termesztsre val
tlls. Tovbbi gond, hogy a tmogatsra jogosult fldterlet 57 szzalkn ltrehozand n. kolgiai clterlet (ami lehet: ugar, terasz, erd, erdsv stb.) tekintetben
a magyar gazdk zme valsznleg a legolcsbb megoldst, az ugarostst fogja vlasztani. Ennek nyomn mintegy tbb szzezer hektrnyi (egy kisebb megynek megfelel nagysg) fldterlet veszhet el a mezgazdasgi termels szmra. A tejkvtk
2015-ig trtn kivezetse sem j hr, hiszen eddig nyerstejbl exportrk voltunk, s
a korltozsmentes eurpai termels a jvben a jelenleginl is lesebb piaci konkurenciaharc kpt vetti elnk. Vgl a borszl-telepts korltozsnak megszntetse a
tmegborokat elllt tagorszgoknak kedvez, mikzben haznk az utbbi 20 vben a
kzepes minsg borok termelse fel mozdult el.24
Ugyanakkor, minden mltbli hiba s nehzsg, valamint a CAP-reform vrhat negatv hatsainak ellenre a magyar mezgazdasg kzptvon konszolidlt s eredmnyes gazat lehet. Sok mlik azon, hogy a gazdlkodk milyen szerkezetben s minsgben termelnek, s hogyan hasznostjk a rendelkezsre ll anyagi s termszeti
24

Lsd: Grf (2012)

Heller-Evkonyv-2014.indb 244

2014.05.22. 6:24:53

Somai Mikls: Agrrtmogatsok az Eurpai Uniban

245

erforrsaikat. Fl ugyanakkor, hogy az egyre nagyobb jelentsgre szert tev kzepes


s nagymret egyni birtokokon a nhny nagykultrra koncentrl, kevs lmunkt
hasznl extenzv szntfldi gazdlkodsban ltjk a jvt, hiszen sokkal egyszerbb
s kifizetdbb ez az irny, mint a viszonylag nagyobb beruhzsi, illetve lmunka igny, de a betegsgeknek s a kzbiztonsgnak jobban kitett llattenyszts.
Forrsjegyzk
APCA [1995]: Lagriculture franaise Chambres dAgriculture supplment au
No.1995(833)
Buday-Sntha Attila [2001]: Agrrpolitika vidkpolitika. A magyar agrrgazdasg s az Eurpai Uni. Dialg Campus Kiad, BudapestPcs 2001
Cahier franais [1992]: Histoire conomique de la France Cahiers franais, La
documentation franaise, 1992 (255)
Delorme, Hlne [1991]: Szemlyes konzultci Prizsban a professzorasszonnyal
CRNS-beli irodjban
der Tams [2012]: Gondolatok a magyar lelmiszergazdasg versenykpessgrl
2012 vgn, elads az Eurpa Klubban 2012. december 18-n
Eurpai Bizottsg [2002]: Facts and figures on EU trade in agricultural products:
open to trade, open to developing countries, Memo/02/296, Brussels, 16 Dec. 2002
http://www.acp-eu-trade.org/library/files/EC_EN_16122002_EC_Facts-and-figures-on-EU-Trade-in-agricultural-products-open-to-trade-open-to-developing-countries.pdf
Eurpai Bizottsg [2011]: Agriculture in the EU, Statistical and Economic Information, Report 2010, European Commission Agriculture and Rural Development http://
ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/2010enfinal.pdf
Eurpai Bizottsg [2013]: KAP-reform. A f elemek magyarzata. Brsszel 2013.
jnius 26. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_hu.htm
Eurpai Bizottsg [web]: EU expenditure and revenue http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-13-621_hu.htm
Eurpai Parlament [web]: Reform of the EUs agricultural policy How one committee is getting to grips with 8,000 amendments http://www.europarl.europa.eu/
news/en/news-room/content/20110526FCS20313/4/html/How-one-committee-is-getting-to-grips-with-8000-amendments
Eurpai Tancs [web-2013]: Summary of the European Council Agreement http://
www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-european-councilagreement
Eurpai Uni [2010]: A szerzdsek egysges szerkezetbe foglalt vltozata, Alapjogi
Charta, 2010. mrcius http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190huc_002.pdf
Eurostat [web]: HICP - inflation rate http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&tableSelection=1&labeling=labels&footnotes=yes&language=en&pcode=tec00118&plugin=1

Heller-Evkonyv-2014.indb 245

2014.05.22. 6:24:53

246

Agrrtmogatsi dilemmk

Grf Jzsef [2012]: A volt agrrminiszter eladsa 2012. december 18-n az Eurpa
Klubban
Kiss, Judit [2005]: A magyar mezgazdasg vilggazdasgi mozgstere. Budapest,
Akadmiai Kiad
KSH http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt007.html
KSH http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_omf001a.html
OECD [2012]: OECD.StatExtracts http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=50477#
Rask, Gyrgy [2012]: A magyar mezgazdasg a rendszervltozs nagy vesztese.
Elads az Eurpa Klubban 2012. december 18-n
Rsener, W. [2000]: The History of German Agriculture, in Agriculture in Germany, edited by Tangermann, Stefan
Somai Mikls [2004]: A magyar mezgazdasg talakulsa I.: Biolgiai alapok,
struktravlts, termeli jvedelmek, VKI Mhelytanulmnyok 64, Budapest, MTA
Vilggazdasgi Kutatintzet http://www.vki.hu/mt/mh-64.pdf
The Cairns Group [web]) http://cairnsgroup.org/Pages/default.aspx
The Lisbon Treaty (web): Article 39 http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/
part-3-union-policies-and-internal-actions/title-iii-agriculture-and-fisheries/181-article-39.html
Varga Gyula [2004]: A magyar mezgazdasg az idk sodrsban. Helyzetkp az
EU-hoz val csatlakozs idszakban. Miniszterelnki Hivatal Stratgiai Elemz Kzpont, Budapest, Stratgiai Fzetek 17.
Zobbe, Henrik [2001]: The Economic and Historical Foundation of the Common
Agricultural Policy in Europe, Unit of Economics Working Papers 2011/12 Royal veterinary and Agricultural University (KVL), Food and Resource Economic Institute
(Internetrl letltve: 2012. februr 3.) http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24212/1/
ew010012.pdf

Heller-Evkonyv-2014.indb 246

2014.05.22. 6:24:54

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

247

MAGYAR MEZGAZDASG A PNZGYPOLITIKA


CSAPDJBAN A MEZGAZDASG EURPAI UNIS
TMOGATSI RENDSZERNEK KRITIKJA
Lentner Csaba1

A magyar mezgazdasg teljestmnye az elmlt vtizedekben llandan cskkent.


Alapvet oka, hogy a szocialista tervgazdasgi rendszer vgre az gazat bels erforrs tartalkai kimerltek, majd 1990-es vektl a piaci alapokra trtnt tszervezs
nem kell krltekintssel trtnt. A nyugat-eurpai, szak-amerikai agrrmodellek
tmenet nlkli adaptcija kros volt, a fld npessgmegtart erejnek romlsval
jrt. A klasszikus lelmiszeripari vertikum felbomlott. A nemzeti kltsgvets korbbi
pnztelensge s a helytelen pnzgypolitika rontotta az gazat eslyeit. A tanulmny
ugyanakkor utal azokra a kibontakozsi lehetsgekre, amelyekkel az gazat hatkonysga s jvedelmezsge jra fokozhat lenne. Agglyos azonban az Eurpai Uni jogrendje ltal behatrolt nemzeti tmogatsi lehetsgek bekorltozottsga, amely sttus
ellentmondsos krlmnyeinek felszmolsra a tanulmnyban eszmetrtneti okfejts olvashat.
1. Magyar mezgazdasg az Eurpai Uniban
A modern business economics kpviselinek llspontja szerint a mezgazdasg csekly slya, vagyis a GDP-hez val hozzjrulsa s munkaer-lektsi szintje nmagban nem indokoln, hogy az agrrgazati politika nll teret, st az Eurpai Uniban
megtapasztalhat privilegizlt szerepet nyerjen. A tnyek s a normativitsi szndk ellenre azonban az EU s a tagorszgok megklnbztetett mdon kezelik a mezgazdasgot s a vidkfejlesztst. Az Eurpai Uni kzssgi szint kltsgvetsnek mg ma
is kzel a felt teszi ki az agrrgazat. A poszttervgazdasgi rendszerekben pedig a mg
mindig magas, de alacsony teljestmnyt ad foglalkoztats, a radiklis fldtulajdoni,
zemszervezeti, feldolgozipari, kereskedelmi s agrr-pnzintzeti szerkezetben vgbement vltozsok indokoljk a megklnbztetett figyelmet. A fejlett piacgazdasggal
rendelkez orszgokban a mezgazdasg lett az a terlet, ahol a piaci erk leginkbb
httrbe szorultak a tbbi gazathoz kpest, vagyis marknsan megjelenik a termelk
s a hazai piac vdelme. A mezgazdasg gazati szablyozsban, noha normativitsi
(neoliberlis piacgazdasgi elvek) tendencia rvnyesl, az agrrium klasszikus gazati jellege, a fldhz, a vidkhez ktd rzelmi szlak (a vidkrl elszrmazott vrosi
lakossg esetben is), tovbb a bels, kiszmthat agrrtermels nemzetbiztonsgi
jelentsge mig megklnbztetett sttust adnak a mezgazdasgnak. A Kzs Ag1

Egyetemi tanr, tanszkvezet, Nemzeti Kzszolglati Egyetem, Kzpnzgyi Tanszk

Heller-Evkonyv-2014.indb 247

2014.05.22. 6:24:54

248

Agrrtmogatsi dilemmk

rrpolitika harmadik genercija egyszerre tlti be a termel, a vidk gondnoka s a


vllalkoz szerepkrt. A reformok hatsra a gazdk piacorientltabb termelst folytatnak, mint a II. vilghbor utni genercik. Szmos farmer a sajt gazdasgban
dolgozza fel, majd helyben rtkesti az lelmiszert, erstve ezzel a vidki gazdasgot.
A mezgazdasgi termelk a helyi kzssgket is tmogatjk a vidki turizmuson, j
vllalkozsok alaptsn s kulturlis tevkenysgkn keresztl. Munkjukkal hozzjrulnak ahhoz, hogy az eljvend gazdlkod genercik biztos jv fel nzzenek.
Az eurpai unis, de az eseti llami beavatkozs okaiknt is a mezgazdasgi termels idjrstl, termszettl val ers fggsgt, az ebbl add vltoz gazati
kibocstst, illetve a keresleti oldalon a mezgazdasgi termkek irnti rrugalmatlansgot, s a csekly keresleti jvedelemrugalmassgot jellik meg. E tnyezk egyttesen generljk az agrrfundamentalizmus agrrpolitikban trtn markns jelenltt, vagyis a mezgazdasg protekcionista kezelst. A gazdasgpolitika generlisan
a hatkonysg nvelsre trekszik, m a mezgazdasgi politika keretben akceptlni
szksges a kisebb hatkonysggal termelk jvedelem ignyt is, illetve a fogyasztk
szmra fontos termkek rnak stabilitst. Azon orszgok, amelyek ersebb llami
pnzgyekkel, jelents s fejlett gazdasgi-mszaki bzissal rendelkeznek, kpesek
arra, hogy nemzeti szubvencik rvn (is) tmogatst nyjtsanak az agrriumnak akr
kzvetlen, akr kzvetett mdon, noha ez az Eurpai Uni jogrendjben nem megengedett.
Magyarorszgon a termfld magnkzbe juttatsa vgrehajtsra kerlt, m az
1990-es vekben kialakult fldtulajdonosi sttuszok erklcsileg s kzgazdasgilag alkalmatlanok voltak arra, hogy az gazat szerves fejldsnek eslyt megteremtsk.
Tovbbi problma, hogy az alapanyag termel gazatok kibocstst feldolgoz lelmiszeripar rszben a kelet-eurpai piacveszts, rszben a belfldi piacot rint importliberalizci kvetkeztben meggyenglt. A feldolgoz gazatok privatizcija rvn a
klfldi versenytrs lelmiszerzemek a legyenglt, vagy ppen nekik versenykpes
magyar egysgeket sok esetben lelltottk, vagy tevkenysgket szktett jratermelsi folyamatokra pozcionltk. Elltsi krkbe vontk a belfldi fogyaszti piacot,
st, a magyar feldolgozk ltal vtizedeken t lefedett kelet-eurpai trsget is. Klaszszikus piacfelvsrls kvetkezett be. Megjelentek a klfldi lelmiszer-bolthlzatok,
amelyek klfldi rukszleteikkel rszben a folyamatosan cskken hazai alapanyag
termelst s feldolgozst kompenzltk, rszben pedig az egybknt kiszmthat piacfeltltskkel jelentsen kiszortottk, majd feleslegess tettk a magyar mezgazdasg termkeinek zmt. Az lelmiszervertikum klasszikus sajtossga lenne, a fld,
mint termszeti erforrs korltozottsga okn, hogy az alapanyag termels primtusa
rvnyesljn az egsz vertikumban, gy az gazat egszben elrhet nyeresg is a
termelknl illetve azok rdekkrbe maradjon. Vagyis a klasszikus (monarchiabeli,
tervgazdasgi idszak), illetve a nyugat-eurpai pldk nyomn (dn, nmetalfldi,
olasz, nmet) az alapanyag termelknl, illetve a tulajdonukban ll feldolgozknl s
az ltaluk birtokolt lelmiszerkereskedelemben realizldjon. A fenntarthat, versenykpes mezgazdag alapttele teht, hogy a jelentkez haszon a termelnl, a termel
rdekkrben maradjon.

Heller-Evkonyv-2014.indb 248

2014.05.22. 6:24:54

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

249

1. bra. A magyar agrrvertikum szintjeinek elvrt jvedelem (profit) eloszlsa


empirikus kzelts modell

lelmiszerkereskedelem

Feldolgoz ipar

Alapanyagtermels

Forrs: Lentner Csaba, 2013 (sajt modell)

Az alapanyag ellltsra, mind kiindul pontra, pl vertikum azonban a rendszervlts utni Magyarorszgon kikerlt a termelk, illetve az llam hatkrbl. Az llami pnzgyek 2010-ig tapasztalhat nvekv instabilitsa s a magyar poszttervgazdasgi rendszer szmos bels ellentmondsa kvetkeztben a magyar kormnyoknak nem
volt elgsges kltsgvetsi mozgsterk s erejk a nemzetkzi lelmiszer-feldolgozk
s kereskedelmi hlzatok zletpolitikjnak befolysolshoz, vagyis a hazai termelk
rdekeinek jobban megfelel felvsrlsi, kereskedelmi, hitelelltsi zletpolitika elmozdtshoz, vagyis a bels piac protekcionista eszkzkkel trtn megvdshez.
Az gazati vertikum profiteloszlsa gy felborult. A haszon nem a termelknl, hanem
jobbra a nemzetkzi htter feldolgozknl s a kereskedelemi lncoknl csapdik le.
2. bra. A magyar agrrvertikum tnyleges profit eloszlsa
empirikus kzelts modell

lelmis
zer-ker
eskede
lem
Feldolg
o

z ipar

Alapan
yagtermels

Forrs: Lentner Csaba, 2013 (sajt modell)

Heller-Evkonyv-2014.indb 249

2014.05.22. 6:24:54

250

Agrrtmogatsi dilemmk

A kedveztlen magyar mezgazdasgi viszonyok konzervldst adhatja, hogy


a hitelt folyst kereskedelmi bankok ltal birtokolt hitelmonoplium a hazai alapanyag-termelst sok esetben kikerli, szelektlja, de fleg a kisebb zemmretekkel
rendelkez termelk hiteltke ignyt diszkvalifiklja (Lentner, [2004]). Ezen kedveztlen sttuson trtn vltoztats az llam bankpiacon trtn aktivizldsnak
egyik f clja lett 2010 ta.
A hazai tulajdonosi htter kis- s kzpvllalatok nemzetgazdasgi szerepnek nvelsre hivatott kormnyzati fisklis, s az 1990-es vek kzepig rvnyeslt kzvetlen monetris politikai eszkzk, vagyis az agrrgazatot ignyei szerint preferl
jegybanki refinanszrozsi eszkzk (zld hitelek, mezgazdasgi vlt refinanszrozsok, tarts forgalap feltlt hitelek) az agrgazat tmogatsi eszkztrban megtallhatak voltak, azonban az eurpai unis integrci kvetelmnyeiknt fokozatosan
felszmolsra kerltek. A korbbi kormnyzati ciklusok, st nha cikluson belli intzkedsek is, a kisvllalkozi szektor tmogatst azonban egyenetlenn, mkdst
gyenge hatkonysgv tettk. Cikk-cakkossg, tgondolatlansg rvnyeslt a hazai vllalkozsok kzgazdasgi felttelrendszerben, amely akadlyozta a bels tulajdonosi kr megersdst, s ebbl kvetkezen a hazai tulajdonosi-vllalkozi rteg
kialakulsn keresztl egy trsadalmi lptk polgri rteg (polgrosods) ltrejttt
az iparban s a mezgazdasgban egyarnt. Ngyvente vltoztak a kormnyok s a
gazdasgpolitikai prioritsok. St, sokszor kormnyzati ciklusokon bell is. A termelst alakt kzgazdasgi tnyezk nem voltak sszehangoltak. Az egyik beavatkozsi
eszkz j hatst kioltotta a msik kedveztlen volta.
Az 1970-es vekben az amerikai egyeslt llamokbeli farmokkal veteked magyar mezgazdasg 1980-as vektl trtnt likvidlsnak alapvet oka a magyar
rendszervltozs folyamatban keresend. A tervgazdasgi rendszer romjaira kell
tmenet s krltekints nlkl importlt neoliberlis gazdasgpolitika egyik els, s
a nemzetgazdasgi jelentsgt tekintve f ldozata az agrrium lett. A magyar mezgazdasg viszonyaihoz nem illeszked j zemszervezeti formk, birtokmretek,
ellentmondsos tulajdonosi httr, a kisbirtokokra pt j agrrpolitikt vez kzgazdasgi felttelrendszer hinya, majd a feldolgoz zemeknek, st az egsz gazatnak hitelt folyst bankok klfldi versenytrsakhoz kerlse a magyar mezgazdasg sorst megpecstelte. A technolgiai gyengesg s a nemzetkzi lelmiszeripari
vllalatok importjn tl lnyeges azonban hangslyozni a hazai oldal felelssgt
is. A magyar mezgazdasgi termkekre jelentkez kisebb fogyasztsi hajlandsg,
vagyis a patrita szemllet hinya az gazat sszeomlst felgyorstotta. A betelepl
lelmiszerlncok polcain megjelen egybknt jobb minsg (mg ha annyira nem
is zletes), kezdetben dmping ron rtkestett termkek az egybknt egyre roml
jvedelmi kiltsokkal br hazai lakossg fizetkpes kereslett lektttk. A hazai
mezgazdasg sszeomlsnak f felelse azonban a politikum, vagyis az gazat
termelsi s optimlis kzgazdasgi felttelrendszerre tmenet, kell krltekints
nlkl nyugati nyers piacgazdasgi metodikt adaptl kormnyok sora, permanens
tevkenysge.

Heller-Evkonyv-2014.indb 250

2014.05.22. 6:24:54

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

251

2. Nhny stratgiai javaslat a magyar mezgazdasg fejlesztsre


A magyar mezgazdasg jelenlegi helyzete s jvje nem vlaszthat el az orszg
makrogazdasgi politikjtl s a kltsgvetsi pozciitl. Az gazat kivl termhelyi adottsgai alapjn, illetve a klfldi tkebefektetsekre pl gazdasgi szerkezet
megroppansa miatt a business management normatv, piaci szempont elveivel szemben fleg llami, de eurpai unis forrsokbl (is tovbb) fejlesztend gazat, noha a
GDP ellltsban betlttt rszarnya vrhatan tovbbra is mrskelt marad. Lnyeges, hogy az gazat fejldsi plyjt igen nagymrtkben behatrolja a fisklis politika tkeereje, gy rdemi elmozduls kormnyzati oldalrl az gazat fellendtsben
csak a kltsgvets tarts stabilizlst kveten lehetsges. Az gazat kzptv (35
v) fejlesztsi plyjn indokolt a kialakult kedveztlen vertikum korrekcijra trekedni a hazai alapanyag termelk pozciinak megerstsn keresztl. Clszernek
ltszik a klfldi befektetk ltal megvsrolt, majd lelltott feldolgozk llami segtsggel trtn jraindtsa (Nagykrsi Konzervgyr, cukorgyrak, hsipari- gabonaforgalmi vllalatok), tulajdonosi struktrikban a termeli oldal szerepnek nvelse.
A magyar agrrium fejlesztse sorn az gazat munkaer lekt szerepe is eltrbe
kerl, hiszen a kltsgvetsi transzferek bekorltozott jellege miatt a vidki, htrnyos
helyzet lakossg lakhelyn val megtartsa, elgsges jvedelemmel val elltsa
nagy valsznsggel csak a szocilis fldoszts s egy llamilag tmogatott termelsi,
bels elltsi konstrukcin keresztl lesz garantlhat. A szocilis fldeken folytatott
termels elgsges lehet a htrnyos helyzet csaldok lelmiszer-szksgletnek ellltshoz, a szocilis juttats kompenzlshoz. Az agrrgazat kibocstsnak nvelse rvn tovbb mrskldhet az lelmiszer-behozatal, javulhat a klkereskedelmi s
fizetsi mrlegek egyenlege, gy a bels erforrsokra koncentrl agrrium a fisklis
pozcik tovbbi konszolidlshoz is hozzjrulhat. A mezgazdasgi alapanyag termel s feldolgoz tevkenysg hagyomnyosan kevsb szakkpzett munkaert ignyel, amelybl risi felesleg (munkanlkli) tallhat a htrnyos helyzet trsgekben. Az lelmiszervertikumok jjszervezsben a munkaerejk hasznosthatv vlik
(lsd bvebben a vertikumokrl Lentner, [2010]).
Magyarorszgnak az eurpai unis tagsgbl ered ktelezettsge, hogy a hazai
termfldpiacot meg kell nyitni a tagllamok fldmvesei eltt. A termfldjeinkre
vonatkoz tulajdonszerzsi tilalmakat s korltozsokat legfeljebb 2014. prilis 30-ig
tarthatjuk fenn. A moratrium kzelg lejrta a hazai fldtulajdoni, fldhasznlati viszonyok, azok kzgazdasgi felttelrendszernek teljes jragondolst, a Nemzeti Vidkfejlesztsi Stratgiban megfogalmazott trekvsekkel sszhangban ll rendezst
s nem utols sorban a kzssgi normkhoz illeszked szablyozst tesz szksgess.
Az j fldtrvny felvzolja a magyarorszgi fldbirtokviszonyok sajtossgait, a kialakult fldtulajdoni szerkezetbl ered feszltsgeket, a sajtos megoldsokat ignyl
helyzeteket. ttekintst ad a szablyozsnak az EU kzs mezgazdasgi politikjval
val sszefggsrl, a csatlakozsi szerzdsbl add kvetelmnyekrl.
A mezgazdasg hatkony plyra lltshoz, fleg a magyar fldpiacon megjelen
klfldi versenytrsakkal szemben felveend versenyhez, elengedhetetlen azonban az

Heller-Evkonyv-2014.indb 251

2014.05.22. 6:24:54

252

Agrrtmogatsi dilemmk

gazat teljes krt, vagyis a klnbz mret zemeket (klnsen belfldi tulajdonban llkat) hiteltkvel elltni kpes bankrendszer. A mezgazdasgot preferl belfldi tulajdon bankok ltrejtte szervesen illeszkedik ahhoz az unortodox irnyvonalhoz,
amely az llami tulajdon, s rajta keresztl az llam befolyst kvnja ersteni. A fldtulajdon liberalizlsval Magyarorszg lpst tett az eurpai jogrend irnyba, gy a
birtok-koncentrci felersdhet, a klfldi mkdtke-beramls az alapanyag-termel gazatba tovbb fokozdhat. A hazai termelk s tulajdonosok vdelmhez azonban a hitelezsi intzmnyek s eszkzk, nemzeti tmogatsok, illetve a piacvdelem
jragondolsra van szksg. Az gazaton bell a belfldiek tulajdonban ll zemek
megvshoz egy ers, optimalizl kzgazdasgi felttelrendszer megteremtse elengedhetetlen, msklnben az gazaton bell a hazai trveszts felgyorsulhat. A Magyar
Nemzeti Bank Nvekedsi Hitelprogramja keretben rendelkezsre ll 2750 millird
forint sszeg refinanszroz hitelkeret mezgazdasgi gazati pntlikzst stermelknek juttatst indokolt tovbb ersteni. Ennek els megnyilvnulsa, hogy a mezgazdasgi stermelk is rszesedhetnek az MNB Nvekedsi Hitelprogramjbl.
A mezgazdasg fldhasznlati-vllalati viszonyainak talaktsa a fldgyi trvnycsomag (A mez- s erdgazdasgi fldek forgalmrl szl 2013. vi CXXII.
trvny) rvn megtrtnt, m a feladat megoldsa nem egyszer, mert az Eurpai Unin bell a magyar mezgazdasg zemi- s tulajdonosi rendszere sokszn. Rvidesen
szksg lesz egy zemszablyozsi trvnyre, amely az agrgazdasg httert, az azzal
val sszefggst elemzi. (Alvincz [2013])
Nyilvnval azonban, hogy a KAP-bl rkez tmogatsok nem elegendek az gazat tfog fejlesztshez, gy szksg van a magyar kzpnzgy politika unortodox
mdszereinek alkalmazsra, az llam rszrl az gazat rdekben trtn beavatkozsra, a kedvezmnyes gazati hitelezs szervezeti s technikai feltteleinek megteremtsre, s a nemzeti kltsgvetsbl a mezgazdasgi tmogatsok jralesztsre,
noha az Eurpai Uni jogrendje ezt alapveten tiltja.
3. Magyar agrrium az eurpai tmogatsi jogrend fogsgban
A tervgazdasgi rendszerben megszokott volt vesztesges gazdlkods esetn az llami
tmogats biztostsa, klnsen a kiemelt jelentsg mezgazdasgi szvetkezeteknl s llami gazdasgoknl. Lnyegben ez a puha kltsgvetsi korlt. Kltsgkeretket klnsebb kvetkezmnyek nlkl tlphettk, akr vesztesgesek is lehettek,
mert a kzponti kormnyzat rendre kisegtette a rosszul teljest vllalatokat. Ez a fajta
tmogatsi politika a piacgazdasgi rendszer 1990-es veinek legelejre is trkldtt.
A magyar piacgazdasgban sem sznt meg a puha kltsgvetsi korlt, st felersdni ltszik. Folyamatos konszolidcik trtnnek pldul a belfldi tulajdonban maradt
hszemek megmentsre (Ppa, Gyula, Kapuvr, Kaposvr). (Lentner, [2013] 12. fejezet). Teht az eurpai unis tagsgunk eltti idszakban is elfordult az llami tmogatsok juttatsa, noha cskken relrtkben. A tmogatsi politika mell azonban nem
prosult megfelel adrendszer, bels piacvdelem, illetve gazati hitelrendszer, amely

Heller-Evkonyv-2014.indb 252

2014.05.22. 6:24:54

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

253

az tfog, stabil fejldst megalapozhatta volna. A birtokpolitika tmogatsra hivatott


kzgazdasgi felttelrendszer szmos hinyossgot, harmonizlatlansgot mutatott.
Mig problmnak minsl azonban az 1980-as vek vgig egysges mezgazdasgi
vertikum sztesse. A szocialista tervgazdasgi rendszerben kialakult mezgazdasgi
zemszervezet felbomlsa, majd a fldek tulajdonjognak megbolygatsa, egyidejleg a termelk fltt monopolisztikus befolyst rvnyest feldolgozk, s lelmiszerkereskedelem klfldi versenytrsakhoz kerlse az gazat talpra llsnak mig
a legfbb akadlya. A termkek, szolgltatsok szabad ramlsnak magyar jogrendbe
(s gyakorlatba) iktatsval pedig a vdvmok rendszert szmolta fel a magyar gazdasgpolitika, aminek kvetkeztben a klfldi versenytrsak dmping ras termkei
elrasztottk a magyar piacot. A magyar mezgazdasg ktsgtelenl rszesl az Eurpai Kzs Agrrpolitika (CAP) jtkony hatsaibl, folyamatos mezgazdasgi tmogatsok rkeznek haznkba, azonban a nemzeti tmogat eszkzk alkalmazsnak
tilalma illetve korltozottsga az gazat talpra lltsnak fkje.
A kzgazdasgi felttelrendszer hinyossga miatti folyamatos vesztesges gazdlkods llami tmogatsokkal trtn kisegtst, majd nemzeti protekcionista eszkzk alkalmazst az eurpai jogrend (alkalmazsa) azonban nem teszi lehetv. Az Eurpai Uni Mkdsrl Szl szerzds (EUMSz) rtelmben llami tmogats
alatt olyan elnyt rtnk, melyet a nemzeti hatsgok egy vagy tbb vllalkozs szmra szelektv mdon biztostanak. Azok az intzkedsek teht, amelyek az sszes
vllalkozsra vonatkoznak, nem tartoznak az llami tmogatsok sorba. Erre viszont
a nemzeti kltsgvets korltozott forrselltottsga okn nincs lehetsg. Az llami
tmogatsban rszesl kiemelt trsasgok (a kedvezmnyezettek) a versenytrsaiknl
elnysebb helyzetbe kerlnek. Ennek elkerlse rdekben az EUMSz 107. cikke ltalnos tilalmat r el az llami tmogatsok ignybevtelre. Ez slyos problmt jelent a
feltrekv kelet-kzp-eurpai piacgazdasgok nemzetgazdasgi szempontbl jelents,
de vlsggazatnak minsl vllalatai krben. Bizonyos krlmnyek kztt azonban a gazdasg hatkony s kiegyenslyozott mkdsnek biztostshoz az llam
kzbenjrsra van szksg, ezrt meghatrozott clkitzsek vagy politikai szndk
teljeslse rdekben az Uni bizonyos llami tmogatsi intzkedseket az Eurpai
Uni mkdsrl szl szerzdssel sszeegyeztethetnek tlhet.
Az llami tmogatsok szablyozsa az Eurpai Uniban a versenypolitika rsze.
(Az llami tmogatsokkal s eszmetrtneti htterkkel foglalkoz tziseimet Prof.
Dr. Vrs Imre akadmikus 2013. jlius 11-n, a Krin elmondott fldbirtok politikra s EU tmogatsokra asszocil eladsra s hivatkozott publikcijra reflektlva rom.) Az eurpai integrci kialakulsnak s fejldsnek egyik f hajtereje a
szabad verseny kzssgi szint rvnyeslst gtl akadlyok lebontsa, ennek rvn
pedig a kzs, majd az egysges bels piac megteremtse volt. A versenynek, mint a
piacgazdasg alapvet intzmnynek ugyanis kiemelked szerepe van a hatkonysg
s ezzel a gazdasgi nvekeds elmozdtsban, ezrt a verseny fennmaradsnak,
tisztasgnak biztostsa kzssgi rdek. A piaci szereplknek nyjtott llami tmogatsok unis szablyozsa abbl az alapelvbl indul ki, hogy a tmogats a kedvezmnyezettnek pnzgyi-gazdasgi elnyt jelent, s ezzel torztja a szabadpiaci versenyt.

Heller-Evkonyv-2014.indb 253

2014.05.22. 6:24:54

254

Agrrtmogatsi dilemmk

A tmogats alkalmas arra, hogy elodzza a szksges szerkezetvltst, s nem eredmnyezi a tmogatott szervezet versenykpessgnek nvekedst. Az Eurpai Uni
bels piacnak egysgeslse, az ruk, a szolgltatsok, a szemlyek s a tke szabad
ramlsa radsul azzal a kvetkezmnnyel jr, hogy az llami tmogatsok versenytorzt hatsa megn.
Az llami tmogatsok unis fogalma nmileg eltr a kznapi rtelmezstl.
A Rmai Szerzds (RSz) definilja, mi rtend llami tmogatson, egyben kimondja, hogy az ilyen tmogatsok nyjtsa az uniban fszablyknt tilos. Az RSZ 87.
cikknek (1) bekezdse rtelmben ha e szerzds msknt nem rendelkezik, a kzs
piaccal sszeegyeztethetetlen a tagllamok ltal vagy llami forrsbl brmilyen formban nyjtott olyan tmogats, amely bizonyos vllalkozsoknak vagy bizonyos ruk
termelsnek elnyben rszestse ltal torztja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amenynyiben ez rinti a tagllamok kzti kereskedelmet. A fogalom ngy alapvet elemt
szoks megklnbztetni.
llami tmogatsnak csak az tekinthet, amelyre a kvetkez felsorols mindegyike
rillik:
1. A tmogats llami forrsbl szrmazik. Ebbe egyarnt belertendk a kzponti,
a regionlis vagy a helyi hatsgok, nkormnyzatok ltal nyjtott tmogatsok.
2. Az rintett vllalkozs gazdasgi elnyhz jut a tmogats rvn.
3. A tmogats szelektv, azaz nem ltalnos jelleg.
4. Hatssal van vagy hatssal lehet a versenyre s a tagllamok kzti kereskedelemre.
A versenytorzt hatsok ellenre az llami tmogatsok nyjtsa bizonyos esetekben mgis kvnatos, s ezrt engedlyezett. A piac mkdse ugyanis olyan feszltsgeket is eredmnyezhet, illetve olyan kivteles esetek is felmerlhetnek, amikor az
llami tmogatsok a trsadalmi jlt szempontjbl tbb elnnyel jrnak, mint a verseny korltozsbl add krok. A Rmai Szerzds ennek megfelelen az ltalnos
tilalom mellett megjelli azokat az eseteket is, amikor az llami tmogatsok a kzs piaccal sszeegyeztethetk. A kzs piaccal felttel nlkl, minden esetben sszeegyeztethetk a RSZ 87. cikk (2) bekezdsben felsoroltak, klnsen a fogyasztknak
nyjtott szocilis tmogatsok, feltve, hogy azt a termk szrmazsn alapul megklnbzets nlkl nyjtjk. Illetve termszeti csapsok vagy ms rendkvli esemnyek
ltal okozott krok helyrelltsra nyjtott tmogatsok.
A kzs piaccal ugyancsak sszeegyeztethetnek minsthetk a RSZ 87. cikk (3)
bekezdsben felsoroltak, gy
a) a rendkvl alacsony letsznvonal vagy jelents alulfoglalkoztatottsggal kzd trsgek gazdasgi fejlesztshez nyjtott tmogats;
b) kzs eurpai rdeket szolgl jelents projekt megvalstshoz, vagy egy tagllam gazdasgban bekvetkezett komoly zavar megszntetshez nyjtott tmogats,
c) egyes gazdasgi tevkenysgek vagy gazdasgi terletek fejldst elmozdt
tmogats, amennyiben az nem befolysolja tlzottan htrnyosan a kereskedelmet;

Heller-Evkonyv-2014.indb 254

2014.05.22. 6:24:54

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

255

d) a kultrt s a kulturlis rksg megrzst elsegt tmogats, amennyiben


az nem befolysolja tlzottan htrnyosan a kereskedelmet s a versenyt,
e) egyb tmogatsi kategrik, amelyeket a tancs a bizottsg javaslata alapjn,
minstett tbbsggel hozott hatrozatval jellhet meg.
A fenti t kategriba tartoz tmogatsok esetben az Eurpai Bizottsg kizrlagos hatskre annak eldntse, hogy az egsz Kzssg trsadalmi-gazdasgi helyzett figyelembe vve az adott tmogats valban sszeegyeztethet-e a kzs piaccal.
Dntse eltt a bizottsg nem csupn azt mrlegeli, hogy az adott tmogats megfelel-e
a fenti kivtelek valamelyiknek. Az egyes egyedi tmogatsoknak vagy tmogatsi programoknak emellett biztostaniuk kell, hogy a tmogatott projektek kzp- s
hosszabb tvon letkpesek lesznek, s ezrt az rintett vllalkozsok a ksbbiekben
tmogats nlkl is kpesek lesznek megllni a helyket. A tmogatsnak ezenkvl tlthatnak kell lennie, s mrtknek (a tmogatsi intenzitsnak) arnyban kell llnia
az elrni kvnt cllal annak rdekben, hogy a versenyre s a kereskedelemre gyakorolt negatv hats a lehet legkisebb legyen.
A (tiltott) versenykorltoz tevkenysg jogpolitikai szempontbl teht kt rszre osztdik: vllalatira (kartell, monoplium) s llamira (klnfle tmogatsokkal
megvalstott). Ennek a kt terletnek a szablyozsa, normaszerkezete nagyon eltr.
Az EU kontrollja azokon a terleteken a legersebb, ahol a legnagyobbak lehetnek a
tagllami rdekellenttek.
Az EU pozitv illetve negatv integrcis politikt alkalmaz. A mezgazdasgban
pozitv politika figyelhet meg, kzs (szupranacionlis) szablyozst hoz ltre, mg a
gazdasg ms szegmenseiben a negatv, a szabad piacot s a versenyt korltoz tnyezk leptse a jellemz. A kzs agrrpolitika legfbb clkitzse a termelk letminsgnek javtsa. rdemes azonban megjegyezni, hogy a brsg tlkezsi gyakorlatban ezen a terleten nem vlik lesen kett mi szmt letminsg javtsnak s mi
tiltott tmogatsnak. Ezzel szemben a tbbi terleten az egysges bels piac fenntartsa
a legfbb cl, s itt a brsg igen szigoran jr el.
Nagy problmt jelent, hogy az EU jogrendszert (gy a tmogatsi politikt is) azonos gazdasgi teljestkpessg orszgokra talltk ki, gy az jonnan csatlakozott
orszgok ers versenyhtrnyban voltak, s vannak is. Klnsen igaz ez a mezgazdasg vonatkozsban. A szablyozs szerint tmeneti konjunkturlis, illetve strukturlis
problmk megoldsra adhat llami tmogats. Az EU rgi tagllamainak mezgazdasgi termeli sokkal jobb helyzetben vannak, mint jonnan csatlakozott tagllamok.
Pldaknt emlthetnnk, hogy egy ausztriai vagy nmet termel 34%-os kamatra vehet fel hitelt fejlesztsre, mg egy magyar ugyanezt 1014%-rt teheti meg. A Magyar
llam a gazdk megsegtsre nem adhat kamattmogatst, mg abban az esetben sem,
ha a tmogatssal egytt sem cskkenne a kamat a 34%-os szintre.
Ezzel szemben, ha Ausztriban a kamat valamilyen konjunkturlis ok miatt a kamat mrtke 20%-ra emelkedne, az osztrk llam nyjthatna kamattmogatst, ha csak
ideiglenesen is.
A nyugat-eurpai trsgben az 1970-es vekig gyakori volt az llami beavatkozs.
De az eurpai jogkultrban nyilvnvalv vlt, hogy egy llam tmogatsai rvn

Heller-Evkonyv-2014.indb 255

2014.05.22. 6:24:54

256

Agrrtmogatsi dilemmk

olyan gazdasgi beavatkozst tesz, amely krt okoz ms orszgoknak, a kzs piacon
rvnyesl neoliberalizmus elveit figyelembe vve. Az llami beavatkozsoknl rvnyeslnie kell a magnbefekteti vagy piaci befekteti alapelvnek, mely szerint csak
abban az esetben nyjthat tmogats, ha az llam maga is magnbefektet mdjra
jr el s profit remnyben fektet be, illetve piaci szereplknt viselkedik. llami tmogatsok esetn nem jtszhat szerepet a mltnyossg. Szocilis okokra hivatkozva sem
adhat tmogats. Ez ugyanis a nagyobb gazdasgi teljestkpessg orszg vllalatait versenyelnyhz juttatn. Nem jelent kivtelt az sem a tiltott llami tmogats all,
ha egy csdben lv vllalat tartozst az llam elengedn vagy mrskeln. A szabad
piaci verseny logikjt szigoran vve elmondhat, hogy az llami tmogats ngl,
mert ha egy vllalat nem mkdkpes, attl nem vltozik azz, ha az llam kisegti.
Magyarorszgon a tervgazdasgba visszamen hagyomnyai vannak a versenykptelen vllalatok llami pnzbl val kisegtsnek. A tervgazdasgi rendszer romjain
vegetl, esetleg jjszervezd, illetve jonnan ltrehozott hazai vllalkozsok azonban tke-, s piaci ismeret szegnyek voltak a piacgazdasgi tmenetben is. Versenyeztetsk llami tmogatsok, kedvezmnyes hitelek, piacvdelmi intzkedsek nlkl
elgg abszurd jelensg. St, a kapaszkodsi pontokat keres gyenge likvidits, rossz
jvedelmezsg, leromlott eszkzpark vllalkozsok, klnsen a mezgazdasgi
termelk, llami tmogats, kedvezmnyes hitel, s piacvdelem nlkl hagysa rendszerszinten, nemzetgazdasgi vetletben a nyugati versenytrsakkal szembeni tarts
(st vgleges) alulmaradshoz, megsznshez vezetett, illetve vezet. A feltrekv orszgok piaci szerelinek a megkapaszkodshoz szksg van az llam tmogat, aktv
piaci szerepvllalsra. Nyers, neoliberlis piaci elveknek, s az erre pl eurpai tmogatsi politiknak nem lehet prioritsa s kizrlagossga egy feltrekv piacgazdasg mkdsben. Nyers piaci elvek rvnyestsre hivatkozva, tmogatst, llami
piacvdelmet tiltva egy nemzetgazdasg, s benne az alul teljest vllalatai, mezgazdasgi termeli tmegesen nem likvidlhatk. A feltrekvk esetben felzrkzs
a fejlett piacgazdasgok szablyait alkalmazva aligha lehetsges. Mindaddig, amg a
feltrekv piacgazdasgok vllalatai a fejlett orszg vllalkozsainak gazdasgi sznvonalt el nem rik, nem kerlnek egyenl szintre, a direkt llami beavatkozs szksges
a versenykpessg llapotnak megteremtshez. Amikor a feltrekv orszg fejlett
orszg lett, vllalatai versenykpesek a fejlett orszg vllalataival az llami szubvencionls mrskelhet, st meg is szntethet. Br mg ekkor is elll egy szubvencionlsi knyszer, lsd a 2007-es vlsgot kvet llami beavatkozsok szles palettjt,
Keynes tanainak renesznszt.
4. Eszmetrtneti vonatkozsok az llami tmogatsok nlkli gazdlkods
V. a versenykpessg elrse kapcsn
Az Eurpai Uni ltalnos gazdasgfilozfiai felfogsnak alapja, hogy a piaci szereplk legyenek kpesek nllan, piaci alapon mkdni, de tartsan vesztesges gazdlkods esetn a piaci szablyok szerint vezetdjenek ki a piacrl. Ez vonatkozik az

Heller-Evkonyv-2014.indb 256

2014.05.22. 6:24:54

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

257

agrrium vllalkozsaira is. llami tmogatst nyjtani, ignybe venni, mint az elz
fejezetbl lthat, csak klnsen indokolt s leszablyozott esetekben lehet. Nemzeti
kltsgvetsi forrsokbl nagyon csekly mdon. Gazdasgtrtneti tziseket alapul
vve azonban ktsges, hogy a feltrekv piacoknak szmt kelet- s kzp eurpai
orszgok vllalatai, klnsen az optimlis termelsi kapacitsoknak s kzgazdasgi
felttelrendszernek hjn lv mezgazdasgi termelk llami tmogatsok nlkl tmegesen alkalmasak lennnek a piaci versenyben val folyamatos helytllsra, azaz
vllalkozsi tevkenysgket folyamatosan fenn tudnk tartani. Ez egyrszt a termelk elavult technolgijbl, komplex gazati fejlesztsek elmaradsbl, ebbl add
magas, teht nem versenykpes knlati rakbl, msrszt a lakossg, mint lelmiszerfogyasztk alacsony jvedelem nvja miatt addik.
Adam Smith, Milton Friedman a direkt llami tmogatsok nlkli szabad verseny,
mg Friedrich List s John M. Keynes bizonyos esetekben (fejlesztsi stdium, feltrekv pozci, vlsg idszaka) az llami beavatkozst s tmogatsokat szksgesnek tartjk. A kt ellenkez llspont kzgazdasgi eszmekr rvid sszevetsvel
eszmetrtneti bziskutatssal (Katona, rva, Schlett, [2013]) igazolhat, hogy a
feltrekv kelet-eurpai piacgazdasgok bels tulajdonosi krben ll vllalatai, klnsen lelmiszert elllt cgei az llami tmogats nlkl hosszabb tvon mkdskptelenek. Msrszt a lakossg ltal vsrolt alaplelmiszerek rai nem szkhetnek
az egekbe, hiszen az Elbtl keletre lv trsadalmak jvedelmi szintje mg mindig
messze van a nyugat- s szak eurpai sznvonaltl. A keleti mszaki sznvonal is alatta
marad a Kelet-Eurpba betelepl agr-business cgeknek (nmet, francia), ami tarts versenykptelensget jelent a kelet-eurpai trsgnek, hazai termelinek.
A XVII. szzadban ltrejtt kapitalista termelsi md klasszikus szakaszban regnl gazdasgpolitika alapveten Adam Smith (17231790) tanaira plt. Adam Smith
1776-ban rta meg a Nemzetek gazdasga cm mvt, amelyben a szabad kereskedelem mellett tesz hitet. A szabad kereskedelem, a lthatatlan kz rendezelvre pl,
gazdasgi liberalizmust jelent. Az llam csak lthatatlan mdon van jelen. A piaci erk
mkdsnek kereteit adja. A lthatatlan kz a keresletre s knlatra hat erk eredmnyeknt alaktja ki a termszetes rat. Az llam nylt beavatkozst (a Brit Birodalom hatrainak s bels rendjnek garantlsn tl) Adam Smith termszetellenesnek
tartotta.
Friedrich List (17891846) a klasszikus iskola kritikusaknt lpett fel. Az angol polgri kzgazdasgtan gazdasgi szabadsgra pl rendszerben megtlse szerint
Anglia vilgpiaci flnye jutott kifejezsre. Gondolatelmlete szerint a szabad-kereskedelem csak akkor elnys minden rsztvev szmra, ha a partnerorszgok s vllalataik krlbell azonos fejlettsgek. Ennek hinyban a gazdasgilag ersebb fl kizskmnyolja a gyengbbet, st megakadlyozza annak fejldst. Ekkor van szksg
az aktv llami szinten szervezett gazdasgpolitikai befolysra, nemzeti iparfejlesztsre, vdvmokra, amelyek a fejletlenebb orszg mg gyenge ipart vdik a versenytl,
amg az a partner orszg szintjre nem fejldik. Ebbl addik mai tanulsgokkal
tvzve List mondandjt -, hogy a feltrekv piac trsadalma, ha magasabb lelmiszer
vagy szolgltatsi rakat is fizet, esetleg gyengbb minsg szolgltatsokrt, term-

Heller-Evkonyv-2014.indb 257

2014.05.22. 6:24:54

258

Agrrtmogatsi dilemmk

kekrt, hosszabb tvon az mgis a feltrekv trdalom, illetve nemzetgazdasg javra


vlik.
Az 1970-es vektl kibontakoz neoliberlis gazdasgpolitika f ideolgiai kpviselje Milton Friedman (1912-2006) volt. llspontja szerint az llamnak elssorban a
monetris politika eszkzeivel kell hatnia a gazdasgi folyamatokra, az llami beavatkozsnak kizrlag a forgalomban lv pnzmennyisg szablyozsra kell korltozdnia. Az 1970-es vektl kibontakoz gazdasgpolitikt ktsgtelenl csak a pnzkereslet szablyozsra korltozd llami gazdasgpolitika jelentette. Alan Greenspan,
a FED 2006-ig hivatalban lv elnke gy gondolta (2011-es Kongresszusi Jelents
alapjn), hogy a gazdasg nszablyoz rendszernek fel kell vltania az elmaradott
s egyre kevsb eredmnyes llami szablyozkat. Az angolszsz piacokra rvnyes,
az llam rossz tulajdonos koncepci kimondsa, az llami tmogatsok leptse s
a felzrkzni kvnok orszgok esetben ennek megkvetelse, vagyis a magnosts
erltetse, az exportra termels egyoldal fejlesztse, a tke-, pnz-, munkaer-, rumozgsok, szolgltatsok eltti akadlyok, szablyozk, ktttsgek minimlisra szortsa sszessgben egy j tpus gazdasgfilozfit s regnl gyakorlatot hozott ltre,
amelyet a Washingtoni Konszenzus gazdasgfilozfijnak neveznk.
J. M. Keynes Nagy Gazdasgi Vilgvlsgot kvet gazdasgpolitikai receptje 2007
utn a renesznszt li, Az llam gazdasgpolitikai, jobbra fisklis politikai elemekkel
fizetkpes keresletet generl, akr a kltsgvetsi hiny megemelsn keresztl is. j
elem napjaink vlsgkezelsben, hogy a jegybanki monetris mechanizmusok fisklis
politika cljaihoz trtn integrcija is megindult. Az llam gazdasgpolitikai befolysa teljes krv vlt. A jelenlegi aktv llami attitdk ptkeznek a II. Vilghbort kvet francia etatista modellre, illetve Ludwig Erhard, Konrad Adenauer szocilis
piacgazdasgi elemeire. Teht az llam befolysol, s direkt vllalati tmogatsokat
nyjt politikjra napjainkban risi szksg jelentkezik, klnsen a feltrekv piacgazdasgok alacsony versenykpessg vllalatainak megsegtsben, ezltal a feltrekv nemzetgazdasgok egsznek versenykpess ttelben.
5. sszeomls vagy fellendls eltt ll a magyar mezgazdasg?
sszefoglals helyett
A magyar mezgazdasg sttusn nem javtott az eurpai unis tagsggal automatikusan jr fldforgalomra is rtend tkemveletek szabadsgnak tmeneti, 10 ven t
tart korltozsa. Az alapanyag termel gazatot, fleg a szntfldi kultrkat ugyan
jobbra nemzeti keretek kztt tartotta, egyidejleg a klfldi tkebefektetsektl is
elzrta, m a jvedelmezsg szmottev javulsa nem kvetkezett be. Az gazat jrakezdsi, megersdsi eslyei tovbb romlottak.
Az Eurpai Unibl rkez mezgazdasgi tmogatsok mellett szksg lett volna a
nemzeti kltsgvetsi tmogatsokra is, illetve az Eurpai Uni jogrendjvel ellenttes
vdvmok alkalmazsra, s a jegybank ltal refinanszrozott mezgazdasgi hitelek
fenntartsra.

Heller-Evkonyv-2014.indb 258

2014.05.22. 6:24:54

259

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

Noha az j fldforgalmi trvny javthat az gazat helyzetn, amennyiben az egszsges mrtk, s a hazai piaci szereplknek kedvez koncentrci, a hatkonysg s
ezltal a bels piac biztonsgos lelmiszerelltsa irnyba megy, de az unortodox kzpnzgyek mentn a bels kzgazdasgi felttelrendszert is illeszteni kell a hazai tulajdonban ll mezgazdasgi termelkapacitsok ignyeihez. Az Eurpai Uni nemzeti tmogatsok tilalmra, bekorltozsra vonatkoz jogrendjnek tovbbi betartsa
(a bigott normativits rvnyestse) azonban nem vezet a magyar mezgazdasg tarts
megersdshez. A magyar agrrium konszolidcija ignyli az eurpai tmogatsi
forrsok mellett a nemzeti kltsgvets szubvenciit, s az llam aktv agrriumvd,
segt szerept, hiszen az EU tmogatsi politikja a fejlett piacgazdasgoknak, s azok
termelinek kedvez elssorban.
A nemzeti tmogatsi politika mentn gondolkodst ersti az Eurpai Uni ht ve
tart, s folyamatosan mlyl vlsga, aminek kvetkeztben mind a teljes EU kltsgvetsi, mind az agrrgazati kerete tovbb cskken. 2007 s 2013 kztt az EU teljes
kltsgvetse 994 millird eur volt, amely a 2020-ig tart j kltsgvetsi idszakra
960 millird eurra mrskldik. A Kzs Agrrpolitika teljes elirnyzata pedig 421
millird eurrl 373 millirdra esik vissza. A magyar mezgazdasgi gazat tmogatsra az elz htves 10,4 millird eurs keret helyett az j kltsgvetsi idszakban
12,3 millird eur kerlt elfogadsra. A kzel 2 millird eurs tbblet azonban nem
felttlenl a hazai termelknek jelent majd gazdasgi elnyt. A jobbra termelshez
kttt, terletalap tmogatsokat felhasznl birtokok, zemek, ugyanis ha az elgtelen kzgazdasgi felttelrendszer hinyossgai okn tmegesen szmoldnak fel, ezzel
prhuzamosan, a mr teljes mrtkben liberalizlt magyar fldforgalmi szablyozs
3. bra
70
EU-10

EU-12

EU-15

EU-25

EU-27

60

millird Euro

50
40
30
20
10

Export visszatrts

Egyb piaci intzkedsek

Termelshez kttt tm.

Piaci intzkedsek

Kzvetlen kifizetsek

Vidkfejleszts

Heller-Evkonyv-2014.indb 259

2020

2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

2013

2010

2011

2008

2009

2006

2007

2004

2005

2002

2003

2000

2001

1998

1999

1996

1997

1994

1995

1992

1993

1990

1991

1988

1989

1986

1987

1984

1985

1982

1983

1980

1981

Termelshez nem kttt tm.

2014.05.22. 6:24:55

260

Agrrtmogatsi dilemmk

kvetkeztben pedig tmegesen (s mr jogszeren) vsroljk fel a fldeket a klfldi


gazdk, gy az Eurpai Unibl rkez mezgazdasgi tmogatsok francia, nmet,
osztrk, olasz, nmetalfldi termelkhz kerlnek.
Az Eurpai Uni mezgazdasgi tmogatsi rendszere finanszrozsi vetlett tekintve termelshez kttt, s kisegt, szocilis jelleggel vidkfejlesztsi clokra koncentrl.
Nemzetgazdasgi rdek az eurpai tmogatsi keretek cmzettjeinek a hazai mezgazdasgi termelket megtartani, amihez egy patrita, protekcionista, az eurpai
normativitsi s nyers piacgazdasgi gyakorlattal szemben unortodox fisklis s monetris politika elengedhetetlen. Mindaddig, amg a magyar s nyugat-eurpai mezgazdasgi termelk fejlettsgi szintje, versenykpessge ki nem egyenltdik.
Az EU kzs kltsgvetsnek 40 szzalkt felemszt agrrtmogatsok megllaptsnl figyelembe veszik, hogy az szak-amerikainl, dl-amerikainl, ausztrlnl kevsb hatkony nyugat-eurpai mezgazdasg (is) szernyebb teljestkpessg,
gazdasgtalanabb szerkezet. Ezt prbljk orvosolni, kompenzlni az EU agrrtmogatsi rendszervel, amely jobbra a fejlett EU tagorszgok termelinek ignyeihez,
struktrjhoz illeszkedik. A fldmveseket jobbra direkt, termfld utni tmogatsokkal, tovbb szocilis kiegszt jelleg vidkfejlesztsi-, alternatv gazdlkodsi mdozatok sztnzsre szolgl tmogatsokkal akarjk a birtokaikon megtartani. A nyugat-eurpai trsg gazdlkodinl is jelentkezik teht a versenykptelensgi
problma az extenzv tartalkokkal s fejlettebb mszaki bzissal rendelkez, nagyobb,
gazdasgosabb mvelst s technolgikat alkalmaz tengerentli farmokkal szemben,
noha a magyar trsaikkal ellenttben a nyugat-eurpai gazdk birtokolnak feldolgozkat, lelmiszerlncokat, hitelszvetkezeteket is. Esetkben az EU normatv tmogatsi politikja szinten tart hatsokat vlt ki. A kelet-eurpai, klnsen a magyar
mezgazdasg vonatkozsban azonban az EU normatv tmogatsi politikja a fejletlensget, a lemaradottsgot konzervl llapot. gy addik, hogy nmagban csak a
normatv alap eurpai tmogatsi politikt alkalmazni a magyar, de ms kelet-eurpai
termelk fejlesztsre is, az elvrt hatsokhoz, a hazai tulajdonban lv mezgazdasgi
termelk versenykpessghez nem vezethet.
Irodalom
Amerikai kongresszusi jelents a vlsg okairl. 2011. janur, Official Edition, Washington DC
Alvincz Jzsef [2013]: A Fldgyi trvnycsomag jogi szablyozsnak agrrgazdasgi httere klns tekintettel az zemszablyozsra. Polgri Szemle, IX. vfolyam, 36. szm, 7390.
Katona, Klrarva, LszlSchlett, Andrs [2013]: Stages of Globalistion. Alternative Ways from Eastern Europe and the Far East. Kalligram Kiad

Heller-Evkonyv-2014.indb 260

2014.05.22. 6:24:55

Lentner Csaba: Magyar mezgazdasg a pnzgypolitika csapdjban

261

Lentner Csaba [2004]: A magyar agrrfinanszrozs jellemzi az EU csatlakozs


kszbn. Gazdlkods, Agrr-kzgazdasgi, vllalkozsi s zemgazdasgi tudomnyos folyirat, XLVIII. vfolyam, 6978.
Lentner Csaba [2005, 2006]: Rendszervlts s Pnzgypolitika. Akadmiai Kiad
Lentner Csaba [2010]: A magyar lelmiszervertikum jjszervezsnek stratgiai
krdsei. Polgri Szemle, 2. szm, 2844.
Lentner Csaba [2013]: Kzpnzgyek s llamhztartstan. Nemzeti Kzszolglati
s Tanknyvkiad, 12. fejezet
Vrs Imre [2013]: Tagllami mozgstr s unis korltok az llami tmogatsok
tern: gzsba ktve tncolni? Az j magyar fldforgalmi szablyozs az unis jogban.
Szerkesztette: Korom goston, 2539.

Heller-Evkonyv-2014.indb 261

2014.05.22. 6:24:55

Heller-Evkonyv-2014.indb 262

2014.05.22. 6:24:55

SUMMARIES

Heller-Evkonyv-2014.indb 263

2014.05.22. 6:24:55

Heller-Evkonyv-2014.indb 264

2014.05.22. 6:24:55

Summaries

265

Ivn BLYCZ
Will credit deficiencies be offset by new inflow of foreign operating capital?
This essays starting point is the statement that the most significant burden in the
operations of the Hungarian economy is permanent and considerable debt. That is why
the inflow of foreign operating capital starting in 1990 (although with different intensity)
is of considerable significance as it played an extensive role in the development of our
economy and contributed to the increase of our competitiveness at the market. The
author looks for answers to the question whether there was really a turning point after
the crisis in the inflows of foreign operating capital to Hungary. Based on the low level
of productive investments, the huge volume of capital flowing through the country,
the data of inflows and outflows of foreign capital the author comes to the conclusion:
in 2012 real operating capital inflows did not have an extremely high level, and data
prove that the exceptionally low level of direct foreign capital inflows was not changed
substantially.

Klra KATONA
Financial strategies in Hungarian companies
This research is trying to reveal which financing strategies characterized Hungarian
companies in the last 20 years: whether the development of the financial intermediary
system, the credit supply, or FDI which was considerable compared to the size of the
country, was the primary source of financing in corporate investments. Apart from
the microeconomic and macroeconomic inquiry of the potential advantages of these
two financing alternatives we would like to give an overview of the financing strategy
typical of Hungarian companies in the last 20 years through an empirical analysis and
using financial indicators.
The database of Hungarian enterprises represents close to 90% of the firms in the
country. We differentiate among the companies according to their ownership and
size. The period includes the 15 years between 1995 and 2009. The records contain all
relevant information from annual reports, e.g. balance sheets, profit and loss figures.

Heller-Evkonyv-2014.indb 265

2014.05.22. 6:24:55

266

Summaries

Szilvia KKAI SZAB


The influence of foreign direct investment on economic mechanism
in the Baltic countries. Burnt - or live long - by the Sun1?
Foreign direct investments (FDI) served as important factors during transition process
to market economy in the Baltic countries, such as in other parts of Central-Eastern
Europe (CEE). Estonia (2011), Latvia (2014) as members of the Eurozone, Lithuania
with its prospective membership in 2015, tend to build untearable economic ties with the
Western party. Focusing on economic progress, however, the appreciation of FDI is not
always positive, equivocal mainly. The influence of FDI on host countries economies
is examined in this article, starting from FDI-generating features to capturing spillover
(especially indirect knowledge transfer) effects. Foreign capital proved to be a cure for
transitional downturn with easing the lack of capital. Decades that have already gone
by give us a distant perspective to reach a balanced view with positive and negative
images, and turn our attention to existing detrimental features. The shift towards outside
financing has hindered the development of a healthy economic structure. More and more
research is made on how the quick liberalization of FDI policy has made alterations or
even distortion in economic (first of all industrial) structure. Though an example from
the other side of the (FDI) coin is the highly efficient information-technology sector of
Estonia. It is worth to put our question into a larger perspective and examine whether
the development paths of transition countries are determined, and in what extent and
how it can be detected in FDI. Concentrating on the Baltic region we can find that the
three countries do not necessarily move together, as the data on FDI by country of
origin or by economic sectors supported the alterations. The distinctions have derived
from complex features, from differences in economic transition to balance in political
power to name just a few.

Istvn MAGAS
Difficulty of crisis management and financial planning
in European Union and Hungary from 2006 to 2013
For various reasons, the European Union, in its current form is not a homogeneous
market by any measure; it is only an unfinished Transfer Union: monetary and capital
transfers both send distorted signals with respect to transmitting the adequate message
on competitiveness. The European monetary mechanism lends support to ongoing
and large scale miss-pricing on both the goods and asset markets when it inadequately
measures the amounts of labor and value added that can be associated with financial
assets. Such mechanism can easily lead to the free rider dilemma where free or very
low cost access is possible to available EU public funds. Thus, the Euro zone is grossly
1

With an analogue to Mikhalkovs Oscar winning film Burnt by the Sun (1994)

Heller-Evkonyv-2014.indb 266

2014.05.22. 6:24:55

Summaries

267

imperfect as a resource allocating mechanism. Amongst the heavily indebted countries


struggling with euro denominated sovereign loan payments there are large, medium
size and small nations alike. This fact itself indicates the existence of serious systemic
problems of the Euro zone, it is one that we in this study identify with a general
transmission deficiency analogy of an electricity network. We demonstrate that in
such system, both the incoming and the outgoing energy loads suffer from great losses
along and within the transmission process. These losses lead to chronic problems in
financial planning for fund-sending and fund-recipient agents and governments. When
we analyze why corporations do a better job in accommodating to rapidly changing
post-crisis financial environment we suggest some key planning principles to adopted
by public finance decision makers.

Istvn DEDK
The crisis of crisis management: why do we stand here?
Did anyone think in 2008 that five years later the economic achievement of the EU did
not reach the pre-crisis level? Did it turn in anybodys mind that Europe performed
worse in 2013 compared to 2008 than it did in 1935 relative to 1929. Did anybody
conceive that some politicians in EU would celebrate economic growth of around zero
percent as a great success? Did it seem possible to anyone that five years after the
breakout of the crisis the performance of US exceeded that of EU by seven percentage
points in spite of the fact that the crisis originated from the US and not the EU? This
paper analyses some theoretical relationships of crises management and seeks to answer
the aforementioned questions.

Dra GYRFFY
Crisis management in Greek and Latvia
The main task of the paper is to explain the role of expectations in austerity cycles during
financial bailouts. The paper presents a political economy model of bailouts, where
the conditions, their implementation and market reception are considered as forms
of a social dilemma. In such situations expectations about the actions of other actors
approximated by the concepts of trust or distrust play a critical role. An environment
of trust is conducive to mitigating the size and effects of fiscal contraction, while an
environment of distrust is likely to magnify both. It is also argued that the credibility
of government is the key driving force in these self-reinforcing cycles. The crisis
management experiences of Greece and Latvia serve to illustrate the theoretical model.

Heller-Evkonyv-2014.indb 267

2014.05.22. 6:24:55

268

Summaries

Istvn KRSI
Will be there money for development? Financial stabilization programs
in the EU debt management, with special regard on Germany
The consequences of the latest financial crisis of 2008-2009 are even nowadays sensible.
This decline was at the same time the crisis of the world economy, international finance
system, functioning mechanisms and economic policy instruments. The establishment of
the equilibrium of the balance of the real productive and financial sphere is a primordial
task in the EU-countries, even in those with surplus in the balance of payments.
Consequently there are strongly limited resources for disposal of the development
policies. The take-off of the economies can be achieved by considering and planning
the chain of education, training, professional training, research and development as a
complex task.
The European Central Bank has elaborated and try to carry out many important
stabilization programs. That requires the implementation of strong regulations
and control of realization of stabilization measures. This study analyses the main
stabilization programs of the ECB, the goals, strategies and implementation of European
Financial Stability Facility, Sixpack, Euro-Plus Agreement and European Stabilization
Mechanism. Nowadays, the reduction of current government debt and gross external
debt is the best way to create resources for the financement of a sustainable growth
in the EU-countries. The reduction of debt burdens collaterally with the increase of
revenues trough prosperity promoting measures are the best way to be able to finance a
successful development policy in the EU-countries. The German case is very positive in
realizing financial stabilization, but in other EU-countries is difficult to create similar
favorable framework for the development.

rpd KOVCS
Rural development and financial policy
The article puts in the forefront the measures to be made to promote rural development
and convergence, together with the Europe 2020 program and ideas evaluating the
planned actions from the aspect of rural development; first of all from budgetary
aspects. The article proceeds from the assumption that fiscal policy and its annual
reflection in the form of the budget essentially have no such aspects that, directly or
indirectly, would not concern rural development. Thus, the positions of the national
economy and public finance, respectively their explanation in more detail, unavoidably
indicate the development disproportions and the mistakes committed. At the same
time it offers an opportunity to review the development ideas of the period up to 2020
via this filter.

Heller-Evkonyv-2014.indb 268

2014.05.22. 6:24:55

Summaries

269

Katalin BOTOS Jzsef BOTOS


Economic indicators
The authors made an overview on Hungarian regions using some economic indicators.
It was a snapshot based on the central Statistical office data, 2011. We have analyzed
the employment, GDP-contribution, the differences in the wages investment data,
inclusive the foreign investments, FDI stock in the region, broken in different sectors
of the national economy. 20% of the Hungarian employees are working in Budapest,
somewhat more than the citys share in population. Nearly half of the employees (45%)
is working in the so called other branches .Taken average of the regional data it is
only half of that number. Only 10% of the employed people in Budapest are working in
the industry while in regional average it is more than 20%. Wages doesnt differ much
in regional comparison, only Budapest has higher wage level, 40-45% higher, than the
average regional data Per capita investment in Budapest is 70% higher than the regional
average. FDI per capita in Budapest is 14mio Ft, regional average is 5,5mio Ft Half of
the FDI stock is in Budapest, but as we have seen, the share of the employment in the
city is only 20% of the national data. On the contrary in East Southern region the stock
of FDI is only 3%, while share of employees 13%. It shows that the FDI did not helped
much in raising employment in the country, especially in the rural areas

Katalin RCZ
The role of agricultural employment in rural areas
In Hungarian agriculture, which plays an important role in rural employment, the signs
of gradual restructuring can be seen. In the last decade the rural areas of Hungary apart
from showing significant regional and sectoral divergences could be characterized by
high unemployment levels and long-term unemployment, low levels of qualifications,
wages below the national average, an increasing number of people applying for social
benefits and also by invisible incomes linked with tax evasion and black and grey
employment. By analyzing the labour market of rural areas and agricultural sector
as well as the opportunities and the ways in increasing employment in agriculture,
we concluded that most importantly, the market-based employment can be made
economically more viable but an increase in the economic and social activity of the
population in a disadvantageous position is also needed to encourage their integration
into the labor market, and this can be achieved through socially-based employment
activities. Constant growth can be ensured only by developments that are better adjusted
to the demands of the economic environment and by stabilizing the entire food chain.
In rural areas that are in the most the disadvantageous situation in terms of social and
economic conditions, the emphasis should be placed on the self-supply and subsistence
functions of agriculture.

Heller-Evkonyv-2014.indb 269

2014.05.22. 6:24:55

270

Summaries

Istvn OROSZ
The history and historical characteristics of market towns
Although numerous scientific fields deal with the history and characteristics of market
towns, we cannot state that everything can be regarded as being clear related to this topic.
This is partly due to the fact that the different disciplines understand other under market
town. The author deals with the concept of oppidum of economic and social history, as
well as with the views regarding ethnography, urban geography, settlement sociology,
moreover with those who formulated these views: from Istvn Gyrffy, Ferenc Erdei and
Tibor Mendl over Pl Beluszky and the author of these lines. Final conclusion is that the
different ideas cannot be brought to a common denominator, so this lecture tries to do it.

Violetta MNY-VRCZI
The history of subjective market research on Hungarian agriculture
This study deals with the history and development of theoretical findings and
theory-based practical research in the field of economic thinking, and more precisely,
the economy of agriculture. It discusses the first market research based on quota
sampling and conducted by two members of the Hungarian Institute for Economic
Research. Subjective market research, which was introduced in 1935 by Istvn Varga
and Pl Harkai Schiller, was unique and significant at the time because it was based
on the idea that market research should also focus on the psyche, attitudes, and habits
of customers, as well as how changes in these factors affect consumption. It is also
emphasized in the paper that the research findings of the Institute members were not all
made public, as the researchers gathered data and prepared studies and reports for the
government, various state departments, the National Bank, etc. moreover, their findings
would sometimes be published anonymously.

Mikls SOMAI
Agricultural subsidies in the EU
This paper takes the reader through the development of the European Common
Agricultural Policy (CAP) from the beginning to present day. It shows what has remained
the same and what has changed in the CAP for the last fifty years, and how this has
affected the sector, the member countries and the farmers. It gives detailed background
of interests behind the bargaining process to the recent reform, and highlights the
latters key new features. In short, it also addresses what EU membership means for
the Hungarian agriculture, how the first ten years of membership were spent, and what
Hungary may expect from the new reform.

Heller-Evkonyv-2014.indb 270

2014.05.22. 6:24:55

Summaries

271

Csaba LENTNER
Finance policy and agriculture
The system of agricultural subsidies is embedded in EU law therefore evaluating
the effectiveness of agricultural sector requires vertical approach. The agricultural
production is increasingly becoming dependent on EU subsidies while the EU strives
to limit the normative financial contribution to the farmers in order to promote
competition. However, this practice generates problems in the (agricultural) markets
of emerging economies. The article outlines the theoretical background and the current
practice of EU agricultural subsidy system. What economic solutions can be employed
to financially compensate the producers of the low-income agricultural sector? The
article details new ways of agricultural financing and describes the potential effects of
refinancing the sector by central bank instruments.

Heller-Evkonyv-2014.indb 271

2014.05.22. 6:24:55

Heller-Evkonyv-2014.indb 272

2014.05.22. 6:24:55