Tijd 1.

Oriëntatiefase:

Inhoud
1.1 Herhaling optellen en aftrekkingen zonder brug:

Methode

Materiaal

5 min.

-

10+8= 18 7+5=12 20-7=13 15+4=19 12-6=6

9+9=18 8+8=16 6+6=12 7+7=14 5+5=10

20-12=8 10-6=4 7-5=2 16-14=2 9+6=15

18-13=5 14+6=20 10+7=17 20-6=14 10-4=6

-

2. Leerfase:
2.1 Optellen met brug:
5 min. Prent 1: Tom heeft 28 knikkers en Sien heeft er 9. Hoeveel hebben ze er samen? Bewerking: 28 + 9 = (28 + 2) + 7 = 30 + 7 = 37

Op bord hangen de oplossingen van een reeks oefeningen. (2 rechthoeken van 2 op 5) De lkr houdt kaartjes vast van de oefeningen (in volgorde van het WB) Lkr lossen de oefening op en het kaartje wordt omgekeerd op de oplossing gehangen. (vormt uiteindelijk 2 prenten)

Werkboek p.109 Puzzelstukken (oplossing + oefeningen)

-

Lkr laat de lln vertellen wat ze op de eerste prent zien en stelt een vraag bij de situatie. Lln zoeken eerst de passende bewerking bij de situatie en zoeken dan een efficiënte manier om de oefening op te lossen. (Splitsen: dit hebben ze in de vorige lessen reeds gedaan) Hetzelfde wordt met de tweede prent gedaan. De lkr vertelt een verhaal bij de prent. Lln zoeken de passende bewerking en lossen deze op.

Prent 1

2

7

2.2 Aftrekken met brug:
5 min.

Prent 2: Simon kwam onderweg een veld met mooie bloemen tegen en plukte er wel 74. Maar terwijl hij naar huis wandelt verwelken er 8 zodat hij ze moet weggooien. Hoeveel bloemen kan hij aan zijn moeder geven? Bewerking: 74 – 8 = (74 – 4) -4= 70 – 4 = 66 3 4

-

Prent 2

Wiskunde: Optellen en aftrekken tot 100 met brug – Samantha Peeters 2 Balo a 18 maart 2008

1

10 min.

2.3 Optellen en aftrekken op de getallenas:
Bewerking: 64 + 8 = 72 60 70 80 Lkr geeft nu telkens een bewerking die de lln op de getallenas moeten aanduiden. (met een boog en pijl) Lln letten hierbij op de juiste richting (pijl naar links of rechts) en lezen de uitkomst af. Daarna wordt de oefening ook met splitsen opgelost. Zo krijgen de lln ook een bewerking waarbij ze moeten aftrekken.

-

+8
Bewerking: 83 – 5 = 78

-

90

70

80

-5
25 min.

2.4 Verwerkingsoefeningen:
2) oefeningen waarbij de lln moeten optellen en aftrekken met brug.  zon 3) oefeningen waarbij de lln moeten optellen en aftrekken met brug, vertrekkende van 11 en 13.  zon 4) Optellen en aftrekken maar steeds anders verwoordt. (som, verschil, tel op, vermeerder, …)  zon 5) rekenvierkant: +7, +8, +9  zon Lkr overloopt nu de oefeningen in het werkboek. Lln lossen deze daarna zelfstandig op. Lkr gaat rond om te helpen waar nodig.

Werkboek p.109 en p.110

Wiskunde: Optellen en aftrekken tot 100 met brug – Samantha Peeters 2 Balo a 18 maart 2008

2

6) bewerkingen op de getallenas. (zoals op bord)  zon 7) vraagstuk rond bewerking: 32 – 4 = 28  zon 8) optellen en aftrekken met brug: oefeningen  maan 9) optellen en aftrekken met brug, vertrekkende van 15 en 17: oefeningen  maan 10) Bij elk getal (54 – 15 – 67 – 91) vier verschillende bewerkingen noteren.  maandag 11) rekenvierkant: -7, -5, -9  maandag 12) Oefeningen op het product, deling, het dubbele en de helft.  ster 13) splitsoefeningen  ster

Wiskunde: Optellen en aftrekken tot 100 met brug – Samantha Peeters 2 Balo a 18 maart 2008

3