Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Lepelstraat 2 – B 2290 Vorselaar Tel

: 014 50 81 60 - Fax: 014 50 81 61 lov@khk.be

Naam: Samantha Peeters Klas: 2 BALO a Datum: 18-3-2008 Oefen-/stageschool: De Springplank in Zoerle-Parwijs Leerjaar: 2e leerjaar Stageperiode: 17/3/2008 - 21/3/2008 Tijdstip: van 8.45 uur tot 9.35 uur

Voorblad lesvoorbereiding
Vak(gebied): Wiskunde Onderwerp: optellen en aftrekken tot 100 met brug. Lessenreeks: Bewerkingen Gebruikte documentatie Handleiding Nieuwe Talrijk p.367 – p.368 Werkschrift Nieuwe Talrijk p.109 – P.110 Bijlagen bij deze lesvoorbereiding: Leerplandoelen:

B1: In eenvoudige situaties rekenhandelingen uitvoeren, ze verwoorden en daarbij gebruik maken van de begrippen: wegdoen, verminderen, vermeerderen, bijdoen, … B3: De geleerde symbolen, notatiewijzen en conventies i.v.m. bewerkingen met getallen en volgende termen gebruiken: aftrekking, min(teken), verschil, term(en), aftrektal en aftrekker, optelling, som, … Vormingsdoelen (in 1 ILLO pas te formuleren vanaf Stage 2de graad) Lln ontdekken dat je de aftrekker zo kan opsplitsen zodat de bewerking eenvoudiger wordt. Lln ontdekken dat je bij een som de tweede term zo kan opsplitsen zodat de bewerking eenvoudiger wordt. Lln zijn in staat een getallenas af te lezen. Concrete doelstellingen (in 1 ILLO pas te formuleren vanaf Stage 2de graad)

-

Lln kunnen aftrekkingen tot 100 met brug handig oplossen door eerst de E van het getal af te trekken en dan pas de rest. (efficiënt splitsen van de aftrekker) Lln kunnen optellingen tot 100 met brug handig oplossen door de E van de tweede term efficiënt op te splitsen. Lln kunnen handelingen op de getallenas omzetten tot een bewerking. Lln kunnen gegeven bewerkingen op de getallenas aanduiden. (boog met een pijl) Lln kunnen bewerkingen uit een vraagstuk halen en correct oplossen.

Factoren van de beginsituatie (kennis, vaardigheden, belevingswereld, eventueel organisatorische
aspecten)

die belangrijk zijn bij deze les:

Voorblad lesvoorbereiding - Kopieerformulier - Pagina 1

De lln kunnen al optellen en aftrekken tot 100 met brug. Deze les wordt dit nog eens herhaald en worden zowel oefeningen rond aftrekkingen als oefeningen rond optellingen gemengd. Het splitsen van E hebben de lln al in het eerste leerjaar geleerd en werd reeds opgefrist in eerdere lessen. Hoe ga je er concreet rekening mee houden? Eerst wordt de leerstof nog eens herhaald (ook herhaling van oefeningen op optellen en aftrekken zonder brug) door klassikaal oefeningen te maken aan bord. Daarna gaan de lln zelf aan de slag in hun werkboek zodat ze zich de oefeningen eigen kunnen maken. Lkr gaat hierbij wel rond om lln die hulp nodig helpen bij te staan.

Vakdidactische aandachtspunten:
Bij het plaatsen van bewerkingen op de getallenas moeten de lln goed opletten bij het plaatsen van de pijl in de juiste richting. Bewerking eerst goed lezen en dan pas uitwerken. Probeer je een vraagstuk voor te stellen of in eigen woorden te vertellen. Productevaluatie (Vaststelling bij de verbetering van de individuele taken van de leerlingen)

Noteer de resultaten van de leerlingen: Wat is/zijn de meest voorkomende fout(en)? Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn?

Voorblad lesvoorbereiding - Kopieerformulier - Pagina 2