You are on page 1of 56

1

STANBUL YABANCILAR N TRKE ALIMA KTABI A1


GENEL YAYIN YNETMEN
Mehmet Yaln YILMAZ
EDTR
Yrd. Do. Dr. Ferhat ASLAN
EDTR YARDIMCISI
Funda KESKN
HAZIRLAYANLAR
Dr. Fatma BLKBA
Funda KESKN
Enver GEDK
Fazilet ZEN
REDAKSYON TASHH
Hande TOKGZ
EVR
Dr. Ouz CNCOLU
TASARIM
eref KOCAMAN
Bask 2012
Kltr Sanat Basmevi
www.kulturbasim.com

Bu kitabn btn haklar KLTR SANAT BASIMEVNE aittir.

N SZ
stanbul Yabanclar in Trke retim seti yabanc dil olarak Trkenin retiminin, dou kltryle bat
kltr arasnda kpr durumunda olan lkemiz kltrn, dnce tarzn aktaracak, gnmz koul ve gelimelerine uygun, en gncel dil yntemleri ile hazrlanm kapsaml bir dil retim setidir. stanbul Yabanclar in Trkenin deimez ilkesi Trkiyenin resmi dili olan stanbul Trkesini Trke eitim alan rencilerimize en ada
teknik, metot ve yaklamlarla renme frsat sunmaktr.
stanbul Yabanclar in Trke retim seti Avrupa Ortak Dil Kriterlerinde belirlenmi dil dzeylerine gre
dzenlenmi olup, iletiim ve renen odakl yaklam takip edilerek yaplandrlmtr. Buna gre setimiz A1- A2
(Temel ), B1-B2 (Orta) ve C1-C1+ (leri ) olarak blme ayrlmtr.
Avrupa Ortak Dil Kriterlerinde bulunan hedeflerin dorultusuyla belirlenmi konular erevesinde 12 ayr niteden oluan her bir sette her bir nite 3 ayr alt konuya ayrlm, nite balarnda retilmesi hedeflenen beceri,
dilbilgisi ve kelime gruplar verilmektedir. Her nitede yer alan alt konu ierisinde HAZIRLIK ALIMALARI, OKUMA,
YA SZ, DLBLGS, DNLEME, KONUMA ve YAZMA ayrca nite sonlarnda KLTRDEN KLTRE, SINIF DL, ELENELM RENELM, NELER RENDK, Z DEERLENDRME, KELME LSTES blmleri bulunmaktadr.
stanbul Yabanclar in Trke ders retim setinde Avrupa Ortak Dil Kriterlerinde bulunan hedeflerin dorultusuyla belirlenmi konu alanlar, konulara ilikin gnlk hayata dair kelime almalar, rencilerin dil dzeylerine,
nitenin konusuna, retilecek dilbilgisine uygun okuma metinleri, hedeflenen dil dzeyinde kullanmas gereken
dilbilgisi yaplarnn kapsaml aklamalar, gnlk konumalar dinlenebilecei dinleme etkinlikleri, karlkl veya
bireysel olarak dili etkin kullanlabilecei konuma etkinlikleri, rencilerin kendi geliimlerini lebilecekleri deerlendirme, tekrar blmleri ve dillerini gelitirebilecekleri elenceli oyunlar bulunmaktadr.
Bu set 1933 ylndan beri yabanclara Trke eitimi veren stanbul niversitesi Dil Merkezi okutmanlarnn
deneyim ve birikimlerinden olumutur. stanbul niversitesi Dil Merkezi olarak onlara teekkr ederken Trke
renme yolunda ilerlemeye karar vermi rencilerimize baarlar dileriz.

Yrd. Do. Dr. Ferhat ASLAN


24.08.2012 / Beikta

NTE MERHABA

A. TANIMA, SELAMLAMA, DLEKLER

1. Aadaki boluklar dolduralm.


Ali: yi gnler.
Feray: yi .. .
Ali: Benim . Ali. Senin ne?
Feray: Benim . Feray.
Ali: oldum.
Feray: Ben de memnun .. .
2. Aadaki boluklar dolduralm.
Yusuf: Merhaba.
Elif: .
Yusuf: Naslsn Elif?
Elif: , teekkr . Sen ..?
Yusuf: Teekkr . Ben de .
Elif: Hoa . .
Yusuf: Gle . .
3. Aadaki diyalou sralayalm.
1. ( ) Ben de memnun oldum.
2. ( ) Teekkr ederim, iyiyim. Sen naslsn?
3. ( ) Gle gle.
4. ( ) Merhaba!
5. ( ) Hoa kal.
6. ( ) Benim adm Ercan.
7. ( ) Naslsn?
8. ( ) Ben de iyiyim. Tantmza memnun oldum.
9. ( ) Benim adm Ebru. Senin adn ne?
10. ( ) Merhaba!
4. Ne zaman, ne sylyoruz? Aadaki boluklar
dolduralm.
05.00-11.00 Gnaydn!
11.00-17.00 ..!
17.00-21.00 ..!
21.00-05.00 ..!
5. Aadaki cmleleri kullanalm ve diyalou
tamamlayalm.
Alex: Merhaba!
Sinan: .
Alex: Benim adm Alex. Senin adn ne?
Sinan: .


Alex: Memnun oldum.
Sinan: .
Alex: Naslsn?
Sinan: . .
Alex: Sa ol, ben de iyiyim.
Sinan: .
Alex: Ben Avusturyalym.
Sinan: Hoa kal.
Alex: . .
6. Aadaki kelimeleri eletirelim.
1. Senin adn

a. oldum.
2. Benim

b. ederim.
3. yi

c. ne?
4. Teekkr
. gnler!
5. Memnun
d. adm Ahmet.
7. Aadaki cmleleri eletirelim.
1. Memnun oldum.
a. yiyim.
2. Hoa kaln.
b. Adm Ali.
3. Naslsn?
c. Yunanistanlym.
4. Adn ne?
. Ben de.
5. Nerelisin?
d. Gle gle.
8. Aadaki boluklar dolduralm.
1. Ben Trkiye....... .
2. Ben Suriye .
3. Ben Peru.. .
4. Ben Fransa.. .
5. Ben Almanya .
6. Ben rdn.. .
9. Aadaki diyalou tamamlayalm.
Devlet: Merhaba!
Talin: ...!
Devlet: Benim .. Devlet. . adn ne?
Talin: . adm Talin.
Devlet: ?
Talin: Fransalym. Sen nerelisin?
Devlet: Ben Trkmenistan. .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

1A
10. Aadaki metinleri resimlerle eletirelim.

a. Merhaba, benim adm Ahmet. Ben 60 yandaym. Eim ev hanm. Ben Trkm. Ben Bursalym. Emekliyim.
b. Merhaba, benim adm John. 44 yandaym. Ben doktorum. Kenyalym. Evliyim. Eim retmen. 2 kzm var.
c. Merhaba, benim adm Aryan. Ben ranlym. 33 yandaym. Ben avukatm. Bekrm.
. Merhaba, benim adm Yong. Ben Koreliyim. 22 yandaym. renciyim. Bekrm.
11. Aadaki isimleri ve cmleleri metne gre eletirelim.
1. Yong
a. Aryan
2. Kenyalym.
b. Ahmet
3. Emekliyim.
c. 22 yandaym.
4. Avukatm.
. ki kzm var.
12. Aadaki boluklar metinlere gre dolduralm.
1. Ben ranlym. 33 .
2. Ben 60 .
3. Ben Koreliyim. Benim Yong.
4. Ben Kenyalym. Eim .

(
(
(
(

)
)
)
)

13. Biz de metinlerdeki gibi kendimizi tantalm.


Merhaba, benim adm .............................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

14. Onlar kim? Tahmin edelim ve tantalm.

BRAD
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

FATMA ve AHMET

YAN ve SUE

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

1B

NTE MERHABA

B. ALFABE

1. Resimlere bakalm ve kelimelerdeki boluklar dolduralm.

An....ht....r

....yd....nl....k

Ay....kk....b....

B....v....l

D.... f...r....s.... D....nd....rm....

B....lg....s....y....r

C....k....t

....r....p

Elb....s....

Elm....

F....nc....n

F....br....k....

G....zl....k

G....ml....k

H....v....

H....l....

n....k

K....lt....k

L....mb....

L....m....n

M....sl....k

O....t....b....s

rd....k

P....r....

R....dy....

S.... ...t

........

T....rl....k

U....k

t....

V....n....

Y....z....k

Y....m....rt....

Z....yt....n

z....m

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

Isp....n....k

M....rd....v....n

....pk....

V....z....

1C
1A

NTE MERHABA

C. BU NE? O KM?

1. Aadaki rneklere bakalm. Soru ve cevap yazalm.

Bu ne?
Bu gemi.

O kim?
O retmen.

1. u ......?
u ...... .

2. Bu .....?
Bu ...... .

3. O .......?
O ....... .

4. Bu .....?
Bu ...... .

5. u ......?
5. u ...... .

6. O ......?
O ...... .

7. Bu .....?
Bu ..... .

8. u ......?
u ..... .

9. O ......?
O ...... .

10. Bu ...?
Bu .... .

11. u ....?
u .... .

12. O ....?
O .... .

13. Bu ...?
Bu ... .

2. Aadaki kelimeleri oul yapalm.

1. Kz

...............

5. Televizyon ...............

2. Bisiklet

6. Pasta

...............

...............

3. Fincan

7. Saat

...............

...............

4. Ask

8. Anahtar

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

...............

...............

3. Aadaki sorular rneklerdeki gibi cevaplayalm.

Bunlar ne?
Bunlar ie.
ieler.

Bunlar kim?
Bunlar mhendis.
Mhendisler.

1. Bunlar kim?
....................... .
....................... .

2. Bunlar ne?
....................... .
....................... .

3. Bunlar kim?
....................... .
....................... .

4. Bunlar ne?
....................... .
....................... .

5. Bunlar ne?
....................... .
....................... .

6. Bunlar ne?
....................... .
....................... .

7. Bunlar ne?
....................... .
....................... .

8. Bunlar ne?
....................... .
....................... .

4. Aadaki sorular rnekteki gibi tamamlayalm ve


cevaplayalm.
rnek:
Bu kitap m?
Evet, bu kitap.
Hayr, bu kitap deil.

5. Aadaki cevaplara soru yazalm.

1. u anta .?
2. O, ev ..?
Evet, .
Evet, .. .
Hayr, . .
Hayr, . .. .

3. .?

3. u, ofr .?
4. O, hemire .?
Evet, .
Evet, .. .
Hayr, . .
Hayr, . .. .
5. u perde .?
6. O, futbolcu .?
Evet, .
Evet, .. .
Hayr, . .
Hayr, . .. .
7. Bu kutu .?
8. Oras maaza .?
Evet, .
Evet, .. .
Hayr, . .
Hayr, . .. .
9. uras market .? 10. O, arkc .?
Evet, .
Evet, .. .
Hayr, . .
Hayr, . .. .

1. . ?
Evet, bu sandalye.
2. .?
Hayr, kpek deil, bu kedi.
Evet, u szlk.
4. .?
Hayr, o gzlk deil, apka.
5. .?
Evet, o basketbolcu.
6. .?
Hayr, o Ali deil. O Ahmet.
7. .?
Evet, o ev hanm.
8. .?
Hayr, buras stanbul deil. Buras Ankara.
9. .?
Evet, uras market.
10. .?
Evet, onlar ocuk.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

1C
1A
6. Aadaki resimlere bakalm, sorular rnekteki gibi cevaplayalm.

Buras neresi?
Buras Ayasofya.

4. Buras neresi?
.......................... .

1. Buras neresi?
.......................... .

2. Buras neresi?
.......................... .

3. Buras neresi?
.......................... .

5. Buras neresi?
.......................... .

6. Buras neresi?
.......................... .

7. Buras neresi?
.......................... .

ELENELM RENELM
Aadaki kelimeleri tablodan bulalm. aretleyelim.
MERHABA

GNAYDIN

Y GNLER

ADINIZ NE

ADIM

Y GECELER

Y AKAMLAR

YGNLERGJSRVDARZCP
VDAKOZILSKTISDHSKHYLF
RGZKPGOKAPJGAKILCN
IPARSKH PGHNBNSRR
OVKRFGKHNCGYNJAYIJJKG
LCNMYR YRVJZHOEINBZG
FETSRELNGIYIVKRJICGV
OORALJYMDNIDYANGIBS
YAKAMLARAZYJOYVOV
YBEIGVJPKKCMERHABANZ
BHVYGECELERADIMYEHP
KOKKVDDOZNFFENZINIDA
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

NTE NEREDE?

A. OKULDA

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki resimlere bakalm. Kelimeleri yazalm.

10

1. S_ _ _ _ _

2. K_ _ _ _

3. T _ _ _ _ _ _

4. B_ _ _ _ _ _ _ _ _

5. D _ _ _ _ _

6. _ _ _ _

7. K_ _ _ _

8. S_ _ _

9. S_ _ _ _ _ _ _

10. M_ _ _

OKUMA
OKUL ARKADAIM
Gl: Merhaba Elif! Naslsn?
Elif: yiyim, ya sen?
Gl: Ben de iyiyim. Sen okulda msn?
Elif: Evet, okuldaym. Sen neredesin?
Gl: Ben yoldaym. Bugn ders saat kata?
Elif: Saat dokuzda.
Gl: Okulda kim var?
Elif: Herkes var. Ben snftaym. Dier arkadalar kantinde ya da bahede.
Gl: retmen de snfta m?
Elif: Hayr, o snfta deil, ofiste.
Gl: Tamam, ben on dakikada geliyorum. Grrz.
Elif: Grrz.
2. Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. Elif nerede?

4. Gl okulda m?

2. retmen snfta m?

5. Okulda kim var?

3. Ders saat kata?

10
10

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

2A
1A
DL BLGS
3. Aadaki boluklar -DA eki ile dolduralm.
1. Ali snf.. .
2. Kalem masa.. .
3. Yatak oda.. .
4. Kitap ben.. .
5. Kular aa.. .

6. Resimler kitap.. .
7. Bilgisayarlar ofis.. .
8. renciler kantin.. .
9. ocuklar sokak.. .
10. Film sinema.. .

4. Aadaki resimlere bakalm. Resimlerde neler var? rnekteki gibi yazalm.

Czdanda para var.

Oda.. ..................... var.

Koltuk.. ..................... var.

Otobs.. ..................... var.

Snf.. ..................... var.

Bahe.. ..................... var.

Sokak.. ..................... var.

Oda.. ..................... var.

Fincan.. ..................... var.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

11

NTE NEREDE?

B. SAYILAR

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki saylar eletirelim.
seksen drt / doksan bir / elli be / otuz dokuz / on sekiz
yetmi bir / krk iki / altm / yz yirmi
1. 42: ...
4. 39: ...
7. 84: ...

2. 123: ...
5. 18: ...
8. 60: ...

3. 55: ...
6. 71: ...
9. 91: ...

OKUMA
2. Aadaki kelimeleri metinlerdeki boluklara yerletirelim.
burada

lira

25

kadar

MARKETTE
Mteri: Gnaydn! Ekmek
var m?
Satc: Evet, var.
Mteri: Ekmek .
mi?
Satc: Evet, ok taze. Baka bir sipariiniz var m?
Mteri: Evet bir kilo beyaz peynir ka .?
Satc: 10 lira.
Mteri: Peki, 5 yumurta, kilo beyaz peynir,
bir paket zeytin ve bir tane ekmek. Hepsi ne kadar?
Satc: . TL, efendim.
Mteri: . . Teekkr ederim. yi gnler.
Satc: yi gnler.

lira

yarm

efendim

taze

buyurun

BFEDE
Mteri: Gnaydn! Gazete var m?
Satc: Gnaydn! Buyurun gazeteler .. .
Mteri: Teekkrler. Ne . ?
Satc: 2 .. .
Mteri: Tamam, pil var m?
Satc: Evet, var.
Mteri: Bir de pil ltfen. Hepsi ne kadar?
Satc: 3 lira, ... .
Mteri: Buyurun.
Satc: Teekkr ederim. yi gnler.

3. Aadaki rnlerin fiyatlarn yazalm.


Beyaz peynir: .. lira Pil: lira

Gazete: .. lira

DL BLGS
4. Aadaki sorularn cevaplarn harflerle yazalm.
1. seksen drt krk alt =
2. otuz iki + yirmi be =
3. seksen dokuz + krk iki =
4. krk be / dokuz =
5. altm alt + otuz =

12

............................
............................
............................
............................
............................

6. yirmi drt x sekiz =


7. yetmi + yirmi alt =
8. doksan + yz=
9. yirmi iki x =
10. bin + yz =

............................
............................
............................
............................
............................

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

2B
1A
5. Aadaki telefon numaralarn harflerle yazalm.
1. 0212 440 00 00: ..
2. 0216 154 54 37: ..
3. 0520 573 87 23: ..
4. +90 980 565 92 45:

6. Aadaki tarihleri harflerle yazalm.


1. 12.04.1994: ..................
2. 26.12.1984: ..................
3. 21.01.2011: ..................
4. 09.09.2012: ..................

7. Resimlere bakalm. Kyafetlerin adlarn yazalm.


11
8

7
4
2

10
12
15

1
9

13

6
14

1. 150 TL

9. ... 20 TL

2. 50 TL

10. . 60 TL

3. 75 TL

11. . 5 TL

4. 10 TL

12. . 100 TL

5. 80 TL

13. . 200 TL

6. 15 TL

14. . 120 TL

7. 40 TL

15. . 90 TL

8. 35 TL

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

13

NTE NEREDE?

C. EHRDE

1. Aadaki sfatlar resimlerle eletirelim.

a. gzel x irkin
b. scak x souk
c. zengin x fakir
. sakin x sinirli

(
(
(
(

)
)
)
)

d. yeni x eski
e. iyi x kt
f. byk x kk

(
(
(

)
)
)

OKUMA
ARKADATAN ARKADAA
Merhaba Aysel;
Naslsn? Biz imdi
Moskovadayz. Buras ok
gzel bir ehir ve insanlar
ok scakkanl. Ama buras
biraz souk. Burada restoranlar gzel ve ok pahal deil. ok lezzetli yemekler var.
Bizim otelimiz Kzl Meydann yannda yeni bir otel. Odalar
byk ve rahat. Biz imdi otelde deiliz, internet kafedeyiz.
Sen neredesin? stanbulda msn?
Sevgiler
Neslihan ve Can
3. Aadaki boluklar dolduralm.
Sevgili Neslihan ve Can;
E-postan iin teekkrler.
Ahmet ve ben imdi
stanbulda .. .
Biz Antalyada .
Buras ok gzel ve insanlar ok scak. Burada birok turist var. Biz deniz kenarnda
kk bir otelde. . Otel pahal .. ama
odalar biraz kk. Hava souk., ok scak.
Biz btn gn sahilde . Akamlar balk
restoranlarnda.. . Restoranlar gzel ve ok
pahal . . Ben imdi odada, Ahmet
sahilde. stanbulda grrz.
Sevgiler

14

2. Doru cmleleri rnekteki gibi iaretleyelim, yanl


cmleleri dzeltelim.
1. Moskova gzel bir ehir.
2. Moskovada insanlar souk. scakkanl
3. Moskovada hava scak.
4. Restoranlarda yemekler lezzetli.
5. Neslihan ve Can eski bir oteldeler.
6. Odalar kk ve rahatsz.
7. Onlar imdi internet kafedeler.

4. Metinlere gre doru cevab iaretleyelim.


1. Aysel ve Ahmet neredeler?
a. Antalya
b. Ankara
2. Antalyada hava nasl?
a. scak
b. souk
3. Onlar btn gn neredeler?
a. restorandalar
b. sahildeler

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

2C
1A
DL BLGS
5. Aadaki kelimeler ile cmleler kuralm.
1. deil / biz / stanbulda
.. .
2. iyi /doktor /o / bir
.. .
3. telefonu / yeni / eski / deil / onun
.. .
4. bu / siz / okulda / misiniz / renci
.. .
5. oda / mi / deil / bu / byk
.. .

6. Aadaki cevaplara uygun sorular yazalm.


1. ..?
Ben iteyim.
2. ..?
Biz Suriyeliyiz.
3. ..?
Evet, bu kitap gzel.
4. ..?
Hayr, Sinan sinirli deil.
5. ..?
18 yandaym.

7. Aadaki boluklar dolduralm.

15. Sen baarl bir i adam. .

1. Ben ofiste sekreter.. .

16. Evin klar kapal. Onlar evde ..?

2. Siz stanbul niversitesinde renci .?

17. Ben btn gn dar .

3. Sence biz gzel ?

18. Sen bugn hi iyi . . Bence hastasn.

4. Siz ok iman.. .

19. Kvan zmirli ..?

5. Onlar imdi tatilde ....?

20. Biz tembel .

6. Bu film gzel ama biraz uzun .?

21. Neden okuldasn? Sen hasta ...?

7. Biz imdi evde .

22. im eve uzak .. .

8. Bugn tatil. Sen msait .?

23. Ben ok mutluyum. Sen mutlu ..?

9. Biz bugn ok mutlu .

24. stanbul Ankaradan daha kalabalk ...?

10. Siz her gn ite ..?

25. Bu kitap ok sradan, hi ilgin .

11. Deniz Bey mimar. ve o ok yakkl.. .

26. Biz akam evde yok.. .

12. Bu kazak ucuz ?

27. Sen doktor ..?

13. Onlar bugn okulda .., evdeler.

28. u ayakkab 300 TL. Bu pahal ?

14. Evde st var ..?

ELENELM RENELM
Aadaki sfatlar bulalm. rnekteki gibi iftler hlinde yazalm.

cejkkkiyimgze
angin
k
l dy

l
um
aa

ua

kcs
caknirkindby

ektft embelyso
kaln
ukts
a
s

e rt
hk
n
u
z
kru

scak - souk ....................... ....................... .......................


....................

.......................

.......................

.......................

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

15

NTE NE YAPIYORSUN?

A. BR GNM

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki kelimelerle fiilleri eletirelim.
1. film
2. alverie
3. kahvalt
4. oyun
5. ders
6. ie
7. mzik

a. kullanmak
b. konumak
c. binmek
. oynamak
d. izlemek
e. almak
f. yapmak

8. gazete
9. yemek
10. du
11. bilgisayar
12. telefonda
13. otobse

g. almak
. kmak
h. gitmek
. okumak
i. piirmek
j. dinlemek

OKUMA


TELEFONDA
Asl zmirde bir niversitede birinci snfta okuyor. Onun ailesi stanbulda. O, ailesinden ilk defa uzakta yayor. O, annesi ile sk sk telefonda konuuyor.
Asl: Alo, anneciim naslsn?
Anne: Asl kzm, iyiyim. Sen naslsn? Neler yapyorsun orada?
Asl: yiyim. Burada her ey gzel. Her gn sabah erken kalkyorum. Okula gidiyorum. Derslerden sonra yemek yiyorum. Sonra arkadalarmla ktphanede ders
alyorum. Sonra yurda dnyorum. Akam yurtta arkadalarmla sohbet ediyoruz
ve televizyon izliyoruz. Siz neler yapyorsunuz? Babam, kardelerim nasl?
Anne: Hepimiz ok iyiyiz. Kardelerin her gn okula gidiyor. Baban bu gnlerde biraz hasta, nezle. Bu yzden ie gitmiyor.
Yatakta yatyor. la iiyor. Ben ona bakyorum. Burada havalar souk. Orada da souk mu? Kendine dikkat ediyor musun?
Asl: Gemi olsun anneciim. zmir de souk ama merak etme, kendime dikkat ediyorum. Her zaman kaln giyiniyorum
ve bol bol meyve, sebze yiyorum.
Anne: Bu hafta sonu stanbula geliyor musun?
Asl: Hayr anneciim, gelmiyorum. Gelecek hafta nemli bir snavm var. Hafta sonu arkadalarmla ders alyorum.
Sonraki hafta sonu kesinlikle geliyorum.
Anne: Gelecek hafta anneannen ve deden de bize geliyor.
Asl: Bu ok gzel. Hepinizi grmek istiyorum. ok zledim.
Anne: Biz de seni ok zledik. Kendine iyi bak kzm. Kap alyor. Kapatyorum.
Asl: Tamam anneciim. Grrz.
Anne: Grrz.
2. Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. Asl nerede okuyor?
2. Asl her gn neler yapyor?
3. Aslnn babas ie gidiyor mu?
4. Asl kendine nasl dikkat ediyor?
5. Asl ne zaman stanbula geliyor?

16

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

3A
DL BLGS
3. Aadaki boluklar imdiki zaman ile dolduralm.
1. Sen her gn ka saat uyu..?
2. Ben her sabah bir fincan kahve i. .
3. Siz bu akam konsere git..?
4. Asl annesine sk sk telefon et. .
5. renciler otobse bin. . Yryorlar.

6. Biz akamlar parkta yr .


7. mer ile Gl her hafta sinemada film izle. .
8. Ben burada seni bekle. . abuk gel.
9. Hazr deilsin. Bizimle gel?
10. Siz Trke bil?

4. Aadaki fiilleri uygun boluklara imdiki zaman eki ile yerletirelim.


yatmak
yrmek
pimek

tanmak
beklemek
almak
yamak
oturmak
yatmak
sylemek
yapmak
okumak
gitmek
kalmak
kmak
imek
balamak
yazmak
izlemek
sormak
ge kalmak
dua etmek
gnelenmek
yemek vermek
gecikmek
para ekmek
smarlamak
yakmak

1. Bu ceket ona ok .
2. Onlar btn akam evde .
3. Sen ok gzel ark .
4. Aye gitar .
5. Her hafta sonu alverie .
6. Her kahvaltda ay .
7. Asl her hafta e-posta .. .
8. Biz gelecek hafta yeni bir eve .
9. Ben durakta otobs .
10. Ben her zaman retmene soru .
11. Biz sk sk film .
12. O her akam kitap .
13. Biz her gece tanrya .
14. Her sabah 7de ie .

15. Dersler 2 Aralkta .


16. Derya her gn derse .
17. Biz her gece ge .
18. Onlar her yaz tatil ...... .
19. O ok cmert. Bize yemek .
20. Mehmet bu yurtta .
21. Ocakta yemek .
22. imdi yamur .
23. O dakik deil. Daima .
24. Oben Beyazttan Sultanahmete .
25. Hastaym. Yatakta .
26. Onlar her yaz sahilde .
27. Burcu, her sabah kedilere .
28. Fsun, bankadan . .

5. Aadaki sorular cevaplayalm.


1. Kahve seviyor musun?
Evet, . .
Hayr, .. .
2. Deniz alyor mu?
Evet, . .
Hayr, .. .
3. Siz sinemaya gidiyor musunuz?
Evet, . .
Hayr, .. .

4. Onlar televizyon izliyorlar m?


Evet, . .
Hayr, .. .
5. Kiralk ev aryor musun?
Evet, . .
Hayr, .. .
6. Annen ile her gn telefonda konuuyor musun?
Evet, . .
Hayr, .. .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

17

Semih

Arzu

Ev

Ankara

Antalya

Doktor

Bankac

Sabah

07.30da kalk- / ie git-

07.00 kalk- / ie git-

Akam

TV izle- / kitap oku-

Bilgisayar kullan- / erken yat-

Bo zaman

Arkadalar ile bulu-

Tenis oyna-

Hafta sonu

Konsere git-

Spor yap-

6. Yukardaki tabloya bakalm, cmleleri tamamlayalm.


1. Semih nerede ..?
Ankarada.
2. Arzu nerede .?
Bankada.
3. Semih saat kata ?
Saat 7.30da.
4. Arzu sabahlar neler ..?
07.00da kalkyor, ie gidiyor.
7. Aadaki kelimeleri kullanalm ve tabloya gre sorular
yazalm.
1. Ankarada / Arzu / yaa?
2. kata / kalk- / Semih / saat
...?
3. al- / Semih / bankada
?
4. yap- / Arzu / neler / akamlar
...?
5. yap- / hafta / Arzu / sonu / spor
...?

18

5. Semih bo zamanlarnda neler yapyor ?


.. .
6. Arzu hafta sonu ..?
Evet, o spor yapyor.
7. Arzu akamlar ge yatyor mu?
Hayr, o .
8. Semih hafta sonu .?
Evet, o hafta sonu konsere gidiyor.

6. bulu- / bo / arkadalar / Semih / zamanlarnda / ile


?
8. Yukardaki sorular cevaplayalm.
1. .................... .
2. .................... .
3. .................... .
4...................... .
5. .................... .
6. .................... .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

3B

NTE NE YAPIYORSUN?

B. BO ZAMANLARIM

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadakilerden hangilerini yapyorsunuz? Sizin iin doru cmlelere Evet yazalm, yanl cmleleri rnekteki gibi
dzeltelim.
Tenis oynuyorum. Tenis oynamyorum.
Sinemaya gidiyorum.
Arabaya biniyorum.
ok kitap okuyorum.

Hafta sonlar ders alyorum.


Okula yurttan geliyorum.
Darda yemek yiyorum.

OKUMA
STANBULDAK HAYATIM
Benim adm Judie. Ben talyadan geliyorum. imdi Trkiyede yayorum. stanbulda bir
yurtta kalyorum. Trke kursuna gidiyorum. Her sabah erkenden kalkyorum. Du alyorum,
hazrlanyorum, kahvalt yapyorum ve kursa gidiyorum.
Snfmda farkl lkelerden renciler var. Onlar ile dersten nce buluuyoruz. Beraber kantinde ay veya kahve iiyoruz. Sonra snfa gidiyoruz. retmen nce bizimle sohbet ediyor
sonra derse balyor. Hepimiz ok alyoruz ve ok kolay Trke reniyoruz.
Hafta sonu hepimiz stanbulda geziyoruz. Biz filmlerden ok holanyoruz. Sk sk sinemaya
ya da tiyatroya gidiyoruz. Bazen bir lokantaya gidiyoruz. Orada kebap veya dner yiyoruz ve
sohbet ediyoruz. Bazen de Kapalarda alveri yapyoruz. Arkadalarmza ve ailemize hediyeler alyoruz. Akamlar internete giriyorum. Ailem ile internette konuuyorum. Trkiyede
gnlerim ok gzel geiyor.

2. Aadaki boluklar metne gre dolduralm.


1. Judie geliyor.
2. O sabah gidiyor.
3. Onun snfnda farkl insanlar var.
4. Judie ve arkadalar ok holanyor.
5. Onlar Kapalarda .. hediye alyorlar.
3. Aadaki cmleleri metne gre dzeltelim.
1. Onlar hafta sonu alveri merkezine gidiyor.
2. Judie evde kalyor.
3. Judie ailesi ile telefonda konuuyor.
4. retmen hemen derse balyor.
5. Judie arkadalar ile dersten sonra buluuyor.
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

19

DL BLGS
4. Aadaki boluklar -(y)A, -DA, -DAn ekleri ile dolduralm.
1. Metin i geliyor.
2. Akamlar okul erken kyor.
3. Seda, alveri kyor.
4. Aydn, Fatih para istiyor.
5. Can, cadde bakyor.
6. Londra otel kalyorum.
7. Onlar film ge kalyorlar.
8. Biz her sabah 9 otobs biniyoruz.
9. Kedi, sokak yatyor.
10. Dergi komik haberler var.
11. Haluk, adam kalem istiyor.
12. Her akam park yarm saat kouyorum.
13. Hale selam syle!
14. Hafta sonlar ev oturuyorum.
15. Asl Caner sk sk telefon ediyor.
5. Aadaki cmlelere soru kelimelerini yerletirelim ve sorulara cevap verelim.
nerede

kime

nereden

1. . oturuyorsunuz?
. .
2. . st alyorsunuz?
. .
3. . nefret ediyorsun?
. .
4. . kitap okuyorsun?
. .

nereye

kimden

ne zaman

nasl

9. . kitap var?
. .
10. . korkuyorsunuz?
. .
11. . tanyor?
. .
12. Otobs . geiyor?
. .
13. O kz bakyor?

5. . geliyorsun?
. .
6. . telefon ediyorsun?
. .
7. . buluuyoruz?
. .
8. Dersten sonra . gidiyorsunuz?
. .

20

kimde

. .
14. . dersler bitiyor?
. .
15. Arzu . yardm istiyor?
. .
16. Uak . kalkyor?
. .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

3B
6. Aadaki cmleler doru ise D yanl ise Y yazalm. Yanllar dzeltelim.
1. Ali bisikletten dyor.

9. Saat bee evde dnyorum.

2. Murat, Antalyadan tatil yapyor.

10. Czdanda para alyorum.

3. Asl, marketten sebze alyor.

11. Fabrikaya ok ii alyoruz.

4. ocuk baheye oyun oynuyor.

12. Patron, iilere zam yapyor.

5. Emre, havuzdan yzyor.

13. Sallar bu marketde indirim oluyor. (

6. Burcu, mutfakta bulak ykyor.

14. Her sabah kulardan yem veriyor.

7. Arzu, arabaya benzin alyor.

15. Manava domates alyorum.

8. Beyazta otobste iniyorum.

7. Aadaki boluklar -(y)A, -DA, -DAn ekleri ile dolduralm.


HAFTA SONLARI
Pazar gnleri her zaman erken kalkyorum. Ev. hi kahvalt yapmyorum nk
her pazar sabah spor yapyorum. len ev. geliyorum. Bazen evde bir veya iki saat
uyuyorum. Genellikle ev. kmyorum. Arkadalarm evime geliyorlar ve beraber ma
izliyoruz.

Hafta sonlar erken kalkyorum ve alveri. kyorum. Eve geliyorum, yemek


piiyorum. leden sonra park. yry yapyorum. Akamlar ev.kalyorum.
Film izliyorum. Ben polisiye filmler. ok holanyorum.

Hafta sonlar ok yorgun oluyorum. nk cumartesileri de alyorum. lenden


nce yatak. kalkmyorum. len arkadalarm. telefon ediyorum. Onlar ile
dar. buluuyoruz ve sohbet ediyoruz. Akamlar arkadalarm. ayrlyorum
ve ev.dnyorum. Evde internet. giriyorum. Arkadalarm. e-posta
yazyorum.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

21

NTE NE YAPIYORSUN?

C. STANBULDA GEZYORUM

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki kelimelerin anlamlarna szlkten bakalm. Kelimeleri uygun fiillerle eletirelim.
1. pein
2. taksitli
3. nakit para
4. bozuk para
5. kredi kart
6. para st
7. indirim
8. pazarlk

a. vermek
b. yapmak
c. kullanmak
. yapmak
d. vermek
e. demek
f. alveri yapmak
g. vermek

OKUMA

ALIVERTE
Meral: Merhaba, iyi gnler!
Tezghtar: Merhaba, ho geldiniz!
Meral: Bir kazak almak istiyorum.
Tezghtar: Ka beden giyiyorsunuz?
Meral: 36 beden giyiyorum.
Tezghtar: Ne renk istiyorsunuz?
Meral: Krmz ltfen.
Tezghtar: Maalesef krmz kazamz yok. Baka renk ister misiniz?
Meral: Baka hangi renk var?
Tezghtar: Buyurun, kazaklarmz burada.

Meral: u siyah kazak gzel, denemek istiyorum.


Tezghtar: Tabii efendim.
Meral: Ama bu biraz kk. 38 beden var m?
Tezghtar: Bir dakika ltfen. Buyurun, 38 beden.
Meral: Bu ok gzel. Alyorum. Ne kadar?
Tezghtar: 50 lira. Nasl demek istiyorsunuz? Kredi kart ile mi, nakit mi? Nakitte %10 indirimimiz var. 45 lira ediyor.
Meral: Ka taksit yapyorsunuz?
Tezghtar: Kredi kartna 2 taksit.
Meral: Pein demek istiyorum. Buyurun.
Tezghtar: Buyurun, para stnz. yi gnler!
Meral: yi gnler!

22

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

3C
2. Aadaki cmleler doru ise D yanl ise Y yazalm.
1. Meral pantolon almak istiyor.
2. Meral siyah kaza deniyor.
3. Maazada 38 beden kazak yok.
4. Kazak 75 lira.

(
(
(
(

)
)
)
)

3. Aadaki fiilleri kullanalm ve boluklar diyaloa gre dolduralm.


beenmek

vermek

istemek

denemek

Meral maazadan krmz bir kazak almak .. . Tezghtar kaza Merale ... . Meral kaza ama
bu kazak Merale dar oluyor. Meral satcdan 38 beden bir kazak istiyor. Meral kaza. ve alyor.

DL BLGS
4. Aadaki diyalou -mAk istemek ile tamamlayalm.

KUAFRDE
Ceren Hanm: yi gnler!
Kuafr: yi gnler, efendim!
Ceren Hanm: Sam kestir................................ .
Kuafr: Buyurun, uraya oturun ltfen! Sanz ksa kestir.................................?
Ceren Hanm: Hayr, fazla kestir.................................. . Sadece ularn kestir................................. .
Kuafr: Sanz boyat.................................?
Ceren Hanm: Evet, sam boyat................................. .

Kuafr: Hangi renge boyat.................................?


Ceren Hanm: Samn rengini seviyorum ama daha canl bir renk istiyorum. Mesela kzl
Kuafr: Tamam hemen boyuyorum.
Ceren Hanm: Ltfen boyayn!
Kuafr: Manikr, pedikr yaptr.................................?
Ceren Hanm: Evet, ltfen onlar da olsun!
5. Aadaki cmleleri eletirelim.
1. Am.
2. Yarn snav var.
3. Ailemi zlyorum.
4. ok yorgunum.
5. Evde hi yemek yok.
6. Dersim yok.
7. Hastaym.
8. Uykum var.
9. Sinemada yeni bir film var.
10. ok imanm.

a. Onu izlemek istiyorum.


b. Doktora gitmek istiyorum.
c. Alveri yapmak istiyorum.
. Uyumak istiyorum.
d. Onlar aramak istiyorum.
e. Zayflamak istiyorum.
f. Ders almak istiyorum.
g. Dinlenmek istiyorum.
. Yemek yemek istiyorum.
h. Eve gitmek istiyorum.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

23

6. Aadaki sorular cevaplayalm.


1. Alveri yapmak istiyor musun?
.......................................................................................................... .
2. Kim Trke renmek istiyor?
.......................................................................................................... .
3. Nerede yaamak istiyorsun?
.......................................................................................................... .
4. Hafta sonu ne yapmak istiyorsun?
.......................................................................................................... .
5. Okuldan sonra yemek yemek istiyor musun?
.......................................................................................................... .
6. Dinlenmek istiyor musun?
.......................................................................................................... .
7. Ne tr mzik dinlemek istiyorsun?
.......................................................................................................... .
8. Maazadan ne almak istiyorsun?
.......................................................................................................... .
9. Nasl bir evde oturmak istiyorsun?
.......................................................................................................... .
10. Televizyon izlemek istiyor musun?
.......................................................................................................... .

ELENELM RENELM
Aadaki kelimelerin zt anlamllarn tablolardan bulalm ve rnekteki gibi iaretleyelim.

Byk x Kk

.......................

24

Byk

Pis

Dolu

Dz

Sert

Az

Dank

Bo

Yuvarlak

Yumuak

Kk

Temiz

Tenha

Dik

Hassas

Kocaman

Tozlu

Sessiz

Eri

Narin

Kzgn

Memnun

Hasta

Zayf

Korkun

Sinirli

Dnceli

Salkl

alkan

Karanlk

Sakin

Yorgun

Krk

iman

Komik

Kskan

Din

Fena

Kark

Aydnlk

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

4A

NTE BENM DNYAM

A. ALEM

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki tablolar tamamlayalm.

OKUMA
ALEM
Benim adm Betl. Ben 22 yandaym. Ben stanbul niversitesinde renciyim.
Benim byk ve mutlu bir ailem var. Dedem, babaannem, annem, babam ve kardelerim hep beraber yayoruz.
Biz 4 kardeiz. Benim 1 ablam, 1 kz kardeim ve 1 erkek kardeim var. Ablamn ad
Suna. Ablam 25 yanda ve evli. Ablamn bir kz var. Ablam di doktoru. Kz kardeimin
ad zlem ve o 19 yanda. zlem niversite birinci snfa gidiyor. Erkek kardeimin ad
Mert. Mert 15 yanda ve lisede renci.
Babamn ad Adnan. Babam muhasebeci. O bir bankada alyor. Babam 45 yanda. Babamn hi kardei yok.
Annemin ad Filiz. Annem de muhasebeci. Annem ve babam ayn bankada alyor. Annem 42 yanda ama ok gen
grnyor. Annemin 2 kz kardei ve 1 erkek kardei var.
Dedemin ad mer. O emekli retmen. Dedem 75 yanda ve ok salkl. Babaannemin ad Hatice. Babaannem ev
hanm ve 71 yanda.
Benim ailem elbette bu kadar deil. Benim anneannem, dedem, teyzelerim, daym ve kuzenlerim de var. Ben ok anslym. nk byk ve mutlu bir ailem var.

2. Metinde hangi sorularn cevaplar var? rnekteki gibi


iaretleyelim.

3. Yukardaki metne gre aadaki cmleler doru ise


D yanl ise Y yazalm.

1. Betln ka kardei var?


2. Betln evi nerede?
3. Betln kardeleri ka yanda?
4. Betln babaannesinin ka ocuu var?
5. Mert kanc snfa gidiyor?
6. Betln days kim?
7. Betln annesi nerede alyor?
8. Betl nerede okuyor?
9. Betln evinde ka kii var?
10. Betln arkadalar kim?

1. Betl evin ikinci ocuu.


(
2. Betln ablas bekr.
(
3. Betln aabeyi var.
(
4. Betln annesi ve babas ayn yerde alyor. (
5. Mert, evin en kk ocuu.
(
6. Betln halas ve amcas var.
(

........
........
...X...
........
........
........
........
........
........
........

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

)
)
)
)
)
)

25

DL BLGS
4. Aadaki boluklar dolduralm.
1. Sen. kitap.. nerede?
2. Aye.. baba.. ne i yapyor?
3. Biz. ders.. 09.30da balyor.
4. Onlar ev Mecidiyekyde.
5. Siz.. okul. 15 Haziranda kapanyor.
6. Ben.. bilgisayar bozuk.
7. O araba.. beyaz.
8. Sen. oda neler var?
9. Siz.. snf. byk m?
10. Biz. bahe.. havuz var.

11. Meltem ba. aryor.


12. Zeynep pasaport.. antasnda m?
13. Ben.. kz. ok gzel ark sylyor.
14. Bugn onlar. arkada. bize geliyor.
15. Sen.. kolye. altn m?
16. mer.. retmen.. otuz be yanda.
17. Beyza teyze bankada alyor.
18. Siz. masa.. telefon var m?
19. Ben aile kalabalk deil.
20. Bu hafta Serkan.. snavlar. var.

5. Aadaki boluklar iyelik ve ad durum ekleriyle dolduralm.


Ben ad znur. Ben 21 yandaym ve Ankaralym. Ben stanbul niversitesi Hukuk Fakltesinde renciyim. Ben. okul.. Beyaztta. Haftada 5 gn okul..
gidiyorum. Ben. ders.. 09.00da balyor ve 15.30da bitiyor.
Ben ev Fatihte, okul. yakn. Ben evde 2 arkada. ile kalyorum.
Onlar. ad. Sibel ve Demet. Sibel ile ayn snftayz. Demet ise Marmara niversite renci. Hepimiz ok iyi anlayoruz.
Ben. aile Ankarada. Ben iki erkek karde. var. Onlar.. ad..
mer ve Ozan. mer 17 yanda. O lisede renci ve o ders ok iyi. O imdi niversite snavna hazrlanyor. Ozan 12 yanda. Ozan altnc snfa gidiyor.
Ben.. anne 42 yanda ve matematik retmeni. O ankaya Lisesinde alyor.
Baba 44 yanda ve eczac. O eczane. Kzlayda.
Biz. bir de kpek.. var. O ad.. Boncuk. Boncuk. ty.. beyaz, gz.. mavi. Boncuk,
Ozan en iyi arkada.. . Beraber oynuyorlar, park gidiyorlar ve ok eleniyorlar.
Ben stanbulda ailemi ok zlyorum. Onlar.. her akam telefon ediyorum. 2 hafta sonra snav. bitiyor ve
ben Ankara gidiyorum.
6. Aadaki kelimeleri eletirelim ve rnekteki
gibi cmleler yazalm.
1. Benim
2. Senin
3. Onun
4. Bizim
5. Sizin
6. Onlarn

26

arabas okulun nnde.


odalar .. .
retmeniniz ...... .
evim .
ayakkabn .
kitabmz . .

7. Aadaki kelimeleri boluklara yerletirelim.


okulu kardeim snfmz
retmeniniz babam evleri ablas
bilgisayarn dersiniz annen
1. Benim lisede renci.
2. Senin . var m?
3. Onun Fransada yksek lisans yapyor.
4. Bizim geni ve aydnlk.
5. Onun .. Beyaztta.
6. Onlarn okula ok uzak.
7. Sizin . kata balyor?
8. Benim . kardeime para veriyor.
9. Senin ne i yapyor?
10. Sizin .. gen mi yal m?

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

4B

NTE BENM DNYAM

B. ARKADALARIM

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki cmleleri dil adlar ile tamamlayalm.

2
3

1. Benim adm Davin. Ben Franszm ve benim anadilim


.
2. Benim adm Natalia. Ben Grcistanlym ve benim anadilim
... .
3. Benim adm Najwa. Ben Suriyeliyim ve benim anadilim
... .
4. Benim adm Alex. Ben Avusturyalym ve benim anadilim
... .
5. Benim adm Lucca. Ben talyalym ve benim anadilim
... .

OKUMA

EV ARKADALARIM

Benim adm Serpil. Ben stanbul niversitesinde renciyim. zmirliyim ve


ailem zmirde yayor. Ben burada arkadalarmla kalyorum. Benim 2 ev arkadam var. Ev arkadalarm yabanc. Onlar da stanbul niversitesinde renciler. Onlarn adlar Marjan ve Milena.
Marjan Kazakistanl ve onun anadili Kazaka. Marjan, stanbul niversitesinde Trke reniyor. Evde ben onun derslerine yardm ediyorum. O bana her
zaman Bu ne demek, bu ne demek? diye soruyor. Biz onunla bazen Trke,
bazen ngilizce konuuyoruz.
Milena, Arnavut ve onun anadili Arnavuta. Milena ok gzel Trke konuuyor. O imdi ktisat Fakltesi birinci snfa gidiyor. Onun snf arkadalar Trk, onun snfnda hi yabanc renci yok. Bu
yzden Milena her zaman Trke konuuyor.
Biz hepimiz ok iyi anlayoruz. Evde i blm yapyoruz. Marjan yemek yapyor, Milena ve ben temizlik yapyoruz.
Alverie ise beraber gidiyoruz. Akamlar beraber yemek yiyoruz, ders alyoruz ve televizyon izliyoruz. Hafta sonlar
stanbulda geziyoruz, bazen sinemaya gidiyoruz, bazen bir lokantaya gidiyoruz ve Trk yemekleri yiyoruz. Ev arkadalarm
Trk yemeklerini ok seviyorlar.
2. Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. Serpilin ev arkadalar nereli ve onlar hangi dilleri
konuuyorlar?
2. blm ne demektir?
3. Serpil ve arkadalar nasl i blm yapyorlar?
4. Serpil ve arkadalar hafta sonlar neler yapyorlar?
5. Milena niin her zaman Trke konuuyor?

3. Yukardaki metne gre aadaki cmlelere doru ise


D yanl ise Y yazalm.
1. Serpilin evinde 3 kii var.
(
2. Serpil, Milena ve Marjan ayn snftalar.
(
3. Marjan ngilizce biliyor.
(
4. Milenann snfnda baka yabanc renciler de var. (
5. Marjan alverie yalnz gidiyor.
(

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

)
)
)
)
)

27

4. Metinde hangi sorularn cevaplar var? aretleyelim.


1. Serpil nereli?

2. Serpilin ka kardei var?

3. Serpilin arkadalar hangi okula gidiyor?

4. Marjan ve Milena hangi dilleri konuuyorlar?


5. Milenann arkadalar hangi dilleri konuuyor?

6. Evde kim hangi ii yapyor?

7. Serpil ve arkadalar hafta sonlar ne yapyorlar?


8. Majann ka kardei var?

9. Milenann anne ve babas ne i yapyor?

10. Marjan nerede Trke reniyor?


DL BLGS
5. Aadaki resimlere bakalm ve diyaloglar tamamlayalm.

Nicola
A: ad ne?
B: .. .
A: Nicola ?
B: O talyal.
A: meslei ..?
B: O .. .

Vladimir
A: ad ne?
B: .. .
A: Vladimir ?
B: O Rus.
A: meslei ..?
B: O .. .

28

Tue
A: ad ne?
B: .. .
A: Tue ?
B: O Trk.
A: meslei ..?
B: O .. .

Sue
A: ad ne?
B: .. .
A: Sue ?
B: O Fransz.
A: meslei ..?
B: O .. .

Antonio
A: ad ne?
B: .. .
A: Antonio ?
B: O spanyol.
A: meslei ..?
B: O .. .

Helena
A: ad ne?
B: .. .
A: Helena ?
B: O Yunanistanl.
A: meslei ..?
B: O .. .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

4B
6. Hangisi doru? rnekteki gibi iaretleyelim.
talya
Krgzistan
Fas
Hindistan
Kore
Fransa
Ermenistan
Bulgaristan
ran

talyaca / talyanca
Krgzca / Kgza
Fasa / Arapa
Hinte / Hindistanca
Korelice / Korece
Franszca / Fransaca
Ermenistanlca / Ermenice
Bulgarca / Bulgara
ranca / Farsa

8. Aadaki tabloyu tamamlayalm.


lke

Milliyet

Dil

Kazakistan

Kazaka

Arnavut

Rus

Msr

Arapa

7. Milliyet adlarn yazalm.

inli

Trkiye
Yunanistan
Rusya
Msr
Bulgaristan
ngiltere
Hollanda
talya
spanya
Almanya
in
Fransa

Brezilyal Portekizce

ngiltere

Hollandal

Japonca

spanya

Koreli

Trk
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

29

NTE BENM DNYAM

C. ALEMDEN UZAKTA

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki cmlelerden bazlar ailemizden uzakta yaamann olumlu ynleri, bazlar ise olumsuz ynleridir. Bu cmleleri aadaki rneklerdeki gibi kutulara yerletirelim ve gruplandralm.
1. Dar kmak iin ailemden izin almyorum.
2. Ge saatlere kadar televizyon izliyorum.
3. tm kendim yapyorum.
4. Evi kendim temizliyorum.
5. Arkadalarm her zaman evime davet ediyorum.
6. Televizyonun karsnda yemek yiyorum.
7. Yemeimi kendim yapyorum.
8. Televizyon kumandas her zaman benim elimde.
9. Annemin yemeklerini ok zlyorum.
10. zntlerimi ve sevinlerimi kardelerimle paylamyorum.
11. Anahtarm evde unutuyorum ve ilingir aryorum.
12. Evde yksek sesle mzik dinliyorum.
13. Bazen kendimi ok yalnz hissediyorum.
14. Baz sabahlar ok ge uyanyorum ve okula gitmiyorum.
15. Pazar sabahlar yalnz kahvalt yapmak ok skc.

Olumlu Ynler
1. Dar kmak iin ailemden izin
almyorum.

30

Olumsuz Ynler
3. tm kendim yapyorum.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

4C
OKUMA
2. Aadaki metni bulunma (-dA), ynelme (-(y)A), kma (-dAn) ve belirtme (-(y)I) durum ekleriyle tamamlayalm.

ALEME MEKTUP
Sevgili anneciim ve babacm;
Bu mektup..... size stanbul..... yazyorum. Naslsnz, iyi misiniz? Hepiniz..... ok zledim. Ben..... hi merak etmeyin nk ben bura..... ok mutluyum. Bura..... bir ok arkadam var. Baz arkadalarm benim gibi yabanc,
bazlar ise Trk. Trk arkadalarm ben..... ok yardm ediyorlar. Trkiye.....,
stanbul....., Trk geleneklerini bana anlatyorlar. Ben burada kendim.....
yabanc gibi hissetmiyorum.
Ben stanbul..... ili..... bir ev..... kalyorum. Ev..... 4 kiiyiz. Ev
arkadalarm ile ayn niversite..... okuyoruz. Ev arkadalarmn ikisi Trk,
biri benim gibi Alman. Ev arkadalarmn adlar Leyla, Pelin ve Helga. Ev.....
bazen Trke, bazen ngilizce, bazen Almanca konuuyoruz. Leyla ve Pelin
biraz Almanca biliyorlar. Helga ile ben Trke kursu..... gidiyoruz ve Trke
reniyoruz.
stanbul ok gzel ama ok kalabalk bir ehir. stanbul..... tarih yerler,
mzeler, saraylar, camiler var. Her hafta sonu bir yer..... gidiyoruz. Leyla ve
Pelin biz..... rehberlik yapyor. Beraber ok eleniyoruz.
Sizleri de stanbul..... bekliyorum. Kardeim..... ok selam sylyorum.
Hepiniz..... pyorum ve siz..... ok seviyorum.
Kznz Margit

3. Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.

4. Metne gre aadaki cmlelere doru ise D yanl

1. Bu mektubu kim kime yazyor?

ise Y yazalm.

2. Margit nerede kalyor?

1. Margitin arkadalarnn hepsi Trk.

( )

2. Helga Almanyal.

( )

3. Leyla ve Pelin Margite yardm ediyor.

( )

4. Margitin bir kardei var.

( )

5. Leyla ve Pelin Almanca kursuna gidiyorlar.

( )

3. Margitin ev arkadalar kimler ve nereliler?


4. Margit ve arkadalar stanbulda nereleri geziyorlar?
5. Margit niin stanbulda kendisini yabanc gibi hissetmiyor?

31

DL BLGS
5. Aadaki cmleleri resimlerle eletirelim.
1. Kendime ayakkab alyorum. 2. Hepiniz ok alkansnz. 3. Kendinize iyi bakn!
4. Zehra kendisini iyi hissetmiyor. 5. Hepimiz mutluyuz.

6. Aadaki boluklar dolduralm.


1. Ben evimi kendi temizliyorum.
2. Leman devlerini kendi. yapyor.
3. Sen bu ayakkaby kendi.. mi alyorsun?
4. Hep.. ok gzel Trke konuuyorsunuz.
5. Meyvelerin hep.. ok taze.
6. Kendi. nasl hissediyorsun?
7. Hep ayn snftayz.
8. Onlar kendi yemek hazrlyorlar, bize
hazrlamyorlar.
9. Snflarn hep.. bilgisayar var.
10. Hep. iir yazyor musunuz?

ELENELM RENELM
Aada baz akrabalk isimleri var. Harfleri dzenleyelim ve
kelimeleri bulalm.
-K-A-E-D-R
KARDE
N-E-A-N
.
B-L-A-A
.
B-B-A-A
.
T-Y-E-E-Z
.
A-L-H-A
.
B-B-A-A-N-E-A-N
.
N-E-A-N-N-E-A-N
.
D-E-E-D
.
M-A-A-C
.
I-D-Y-A
.
U-Z-K-E-N
.

7. Aadaki boluklar uygun ad durum ekleriyle (-DA, -Dan, -A, -I) tamamlayalm.
1. Maaza hangi elbise............... alyorsunuz?
2. Bu araba.................. beeniyor musun?
3. Bu hediye............. annem............. veriyorum.
4. Bu renk............... ok beeniyorum.
5. Kim bu gramer........... biliyor?
6. Et............. nere............. alyorsun?
7. retmen ocuklar............. Trke retiyor.
8. Annem............. bir ey soruyorum.
9. Defterim.............. devim............. yazyorum.
10. Arkadam............. mektup yolluyorum.
11. Otobs.......... biniyorum.

32

12. Evim.............. giriyorum.


13. Yolcular vapur............. biniyorlar.
14. Nere........... bakyorsunuz?
15. Nere.............. gidiyorsunuz?
16. Tabaklar.............. mutfak................ gtryorum.
17. Ben.............. seviyor musun?
18. Bu kitap............. hangi kitap............. alyorsun?
O............. ben de almak istiyorum.
19. Ben............. bakma, retmen............. bak! Sen.............
bir cevap bekliyor.
20. Siz klsik mzik............. holanyor musun?

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

5A

NTE ZAMAN ZAMAN

A. SAATLER

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki saatleri eletirelim.
1. 12.30
2. 14.45
3. 03.15
4. 09.20
5. 20.40

a. eyrek geiyor.
b. Dokuza yirmi var.
c. Dokuzu yirmi geiyor.
. e eyrek var.
d. On iki buuk.

OKUMA

YELZN BR GN
07.00: Kalkyor.
07.05: Du alyor.
07.20 :Hazrlanyor.
08.00: Kahvalt yapyor.
08.20: Evden kyor.
08.30: Otobse biniyor ve ie
gidiyor.
09.00: te alyor.

12.00: le molas veriyor. Yemek yiyor.


13.00: e dnyor.
17.00: ten kyor.
17.30: Eve geliyor.
18.00: Akam yemei yiyor.
18.30: Televizyon izliyor. Ailesiyle sohbet ediyor.
21.00: nternete giriyor.
23.00: Yatyor.

2. Aadaki sorular cevaplayalm.


1. Yeliz saat kata kalkyor?

4. O saat 20.00da m internete giriyor?

2. O saat katan kaa kadar hazrlanyor?

5. O gnde ka saat uyuyor?

3. saat kata bitiyor?

DL BLGS
3. Aadaki saatleri yazalm.
1. 12.05: Saat on ikiyi be geiyor.

6. 08.40: . .

2. 09.15: . .

7. 18.55: . .

3. 15.25: . .

8. 04.45: . .

4. 19.30: . .

9. 20.50: . .

5. 11.45: . .

10. 23.00: ....... .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

33

4. Aadaki sorular cevaplayalm.


6. Saat kata le yemei yiyorsun?

1. Saat kata kahvalt ediyorsun?


.. .
2. Sabah saat katan kaa kadar hazrlanyorsun?
.. .

.. .
7. Saat kata eve dnyorsun?
.. .
8. Saat katan kaa kadar bo vaktin var?

3. Saat kata evden kyorsun?


.. .

.. .
9. Saat kata yatyorsun?

4. Saat kata ders balyor?


.. .

.. .
10. Gnde ka saat uyuyorsun?

5. Gnde ka saat Trke alyorsun?


.. .

.. .

5. Aada Trkiye ile dier lkelerin saat farklar listesi var. Listeye bakalm, sorular cevaplayalm.
ALMANYA: 1 saat geri

ARJANTN: 5 saat geri

AZERBAYCAN: 2 buuk saat ileri

BULGARSTAN: Saat fark yok.

N: 6 saat ileri

FAS: 2 saat geri

GNEY KORE: 7 saat ileri

NGLTERE: 2 saat geri

RAN: 1 buuk saat ileri

JAPONYA: 7 saat ileri

KENYA: 1 saat ileri

PERU: 7 saat geri

SURYE: Saat fark yok.

URUGUAY: 5 saat geri

ALASKA : 11 saat geri

1. Saat 10.30da ngiliterede saat ka?


.. .
2. Saat 12.00da Uruguayda saat ka?
.. .
3. Saat 08.15te inde saat ka?
.. .
4. Saat 14.10da randa saat ka?

6. imdi Trkiyede saat 18.20. Listeye gre aadaki


cmlelere bakalm. Doru ise D yanl ise Y yazalm.
1. Fasta saat 20.20.

2. Azerbaycanda saat 13.50.

3. Japonyada saat 01.20.

4. Peruda saat 11.20.

5. Suriyede saat 19.30.

.. .
5. Saat 21.40ta Almanyada saat ka?
.. .

34

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

5B

NTE ZAMAN ZAMAN

B. BAYRAMLAR

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki boluklara uygun ay ve gnleri yazalm.
1. P_ _ _ _ _ _ _ _

2. A_ _ _ _ _

3. S _ _ _

4. O _ _ _

5. C _ _ _

6. N _ _ _ _

7. P _ _ _ _ _ _ _

8. H _ _ _ _ _ _

9. E _ _ _ _

10. K_ _ _ _

OKUMA


23 NSAN
Merhaba ben Can. Ben 11 yandaym. Bir hafta sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram. Ben ok heyecanlym. Biz her sene bu bayrama hazrlanyoruz. Bir hafta sonra
btn okullar ile birlikte stadyumda byk bir trene katlyoruz. Bu bayram iin lkemize
bayramdan nce farkl lkelerden ocuklar geliyor. Onlar bizim evimizde kalyor. Bazen birbirimizin dilini bilmiyoruz ve hareketlerle anlayoruz. Bu ok komik ve elenceli oluyor. Onlar
bize lkesinden eitli hediyeler getiriyor. Biz de onlara hediyeler veriyoruz. Onlara kltrmz ve ehrimizi tantyoruz. Onlarla mzeleri geziyoruz.
23 Nisan gn tren balamadan nce stadyum insanlarla doluyor. Biz son provalarmz
yapyoruz. Tren mill marmz syledikten sonra balyor. Vali bugn iin bir konuma yapyor. Konumadan sonra dier okullardan renciler ile birlikte iirler, arklar sylyoruz ve
dans ediyoruz. Bizim gsterimiz bittikten sonra yabanc arkadalarmz kendi halk danslarn yapyorlar. Trenden sonra yabanc arkadamzla beraber yemee kyoruz ve geziyoruz.
Ben bu gn ok seviyorum. ocuk olmak ok gzel.
2. Aadaki sorular metne gre cevaplayalm.
1. Can neden ok heyecanl?
2. Can yabanc arkadalar ile neler yapyor?
3. Tren balamadan nce neler oluyor?
4. Trende neler yapyorlar?
5. Can ve arkadalar ne zaman yemek yiyorlar?
3. Onlar trende ne yapyorlar? Aadaki kark cmleleri sraya koyalm.
(

) iirler, arklar sylyorlar.

) Mill mar sylyorlar.

) Yabanc arkadalar halk danslarn yapyor.

) Vali konuma yapyor.

) Dans ediyorlar.
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

35

DL BLGS
4. Aadaki cmleleri -DAn nce/sonra , -mAdAn nce, -DIktAn sonra ile tamamlayalm.
1. Ders .. restorana gidiyorum.

9. Spor yap .. du alyorum.

2. Filme gir .. bilet alyorum.

10. Ben otobse bin .. okula gidiyorum.

3. ocuklar yat .. st iiyor.

11. Snav ol .. ders alyorum.

4. Televizyonda film .. gzel bir program var.

12. Cevap ver .. iyi dn.

5. Eve gel .. yemek yiyorum.

13. Hi param yok. Alverie git .. bankaya

6. Yamur .. bahemiz ok gzel kokuyor.

gidiyorum.

7. stanbula git .. Ankaraya gidiyorlar.

14. Darya k .. palto giy. Hava ok souk.

8. Snav .. dinleniyor.

15. Kahvalt .. dilerimi fralyorum.

5. Aadaki cmleleri kendimize gre -DAn nce/sonra , -mAdAn nce, -DIktAn sonra ile tamamlayalm.
1. Ders.. ............ .
2. Kahvalt yap.. .
3. Yat.. .............. .
4. Eve gel.. ........ .
5. Sinema.. ....... .
6. Yemek ye.. .... .
7. Du.. ............. .
8. Tatile git.. ..... .
9. Alveri.. ...... .
10. Yolculuk et.. .
6. Aada Pelinin gnlk planna bakalm. rnekteki gibi -DAn nce/sonra , -mAdAn nce, -DIktAn sonra ile cmleler yazalm.
Sabah
07.00: Pelin kalkyor.
07.10: Elini yzn ykyor.
07.30: Kahvalt yapyor.
07.45: Giyiniyor.
08.00: Evden kyor.
08.05: Bakkaldan gazete alyor.
08.10: Arabasna biniyor.
08.30: e geliyor.

36

le
12.30: le yemei yiyor.
12.45: Kahve iiyor ve
arkadalaryla sohbet ediyor.
13.00: e balyor.
16.00: Kahve molas veriyor ve
biraz dinleniyor.
16.10: Tekrar almaya balyor.
17.30: ten kyor.
17.35: Arabasna biniyor.

Akam
18.00: Eve dnyor.
18.15: Akam yemei hazrlyor.
19.00: Akam yemei yiyor.
19.30: Televizyon izliyor.
21.30: nternete giriyor ve
arkadalaryla sohbet ediyor.
23.00: Yatyor.

Pelin sabah kalktktan sonra elini yzn ykyor. ...................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

5C

NTE ZAMAN ZAMAN

C. ZEL GNLER

HAZIRLIK ALIMASI
1. Aadaki zel gnlerde neler yapyorsunuz? Kendimize gre eletirelim.

Anneler gn / Doum gn / Sevgililer gn / Babalar gn


1

a. Hediye alyorum.
b. iek alyorum.
c. Srpriz yapyorum.

(
(
(

)
)
)

. Pasta kesiyorum.
(
d. Ziyaret ediyorum. (
e. Darya kyorum. (

)
)
)

f. Yalnz kutluyorum.
g. Telefon ediyorum.
. Mesaj ekiyorum.

(
(
(

)
)
)

OKUMAMUTLU GNLERM
Her insann hayatnda doum gn, evlilik yl dnm gibi bir ok zel gn vardr. Bu
gnlerde insanlar beraber oluyor ve bu gnleri kutluyor. Benim hayatmda da bir ok zel
gn var.
Mesela benim, eimin, ocuklarmn, annemin, babamn, kardelerimin, arkadalarmn
doum gnleri Bunlarn hepsini hatrlamak biraz zor ama o gn onlarla beraber olmak ve
onlarn mutluluunu grmek ok gzel. Biz o gnlerde bir araya geliyoruz, pasta kesiyoruz.
Bazen doum gnlerinde onlar burada olmuyor. O zamanlarda onlara telefon ediyorum veya iek ya da hediye gnderiyorum.
Hayatmdaki nemli gnlerden biri de 12 Haziran evlilik yldnmm. Biz eimle 10 yldr evliyiz. Yllardan beri evlilik yldnmmz evde ya da darda kutluyoruz. O gn gelmeden nce gzel bir hediye alyoruz ve birbirimize sylemiyoruz.
Hediye ikimiz iin srpriz oluyor. Bazen ben eime srpriz yapyorum. Eimle yl dnm hakknda hi konumuyorum ve
o, ben hatrlamyorum diye dnyor. O gn eve ok gzel bir hediye ile geliyorum. O ok
mutlu oluyor. Ben genellike eime bir tak alyorum, o da bana k bir kyafet alyor.
Tabii ki dier zel gnleri unutmamak lazm: anneler gn, babalar gn, baka yl dnmleri Dnyorum da ne kadar ok zel gn var. Ama bu gnler hayatn bir tad.
nsanlar bu gnlerde birbirinini deerini daha iyi anlyor.

2. Metinde hangi sorularn cevaplar var? aretleyelim.


1. Levent ka yldr evli?

2. O, doum gnlerinde neler yapyor?

3. O, doum gn partisi yapyor mu?

4. O, doum gnlerinde ne tr hediyeler alyor?

5. O, zel gnleri seviyor mu?

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

37

DL BLGS
3. Aadaki boluklar -DIr ve -DAn beri ile dolduralm.
1. Onu yllar. grmyorum . Onu ok zledim.
2. 2009 evliyim.
3. 2 sene bu irkette sekreterlik yapyor.
4. Gnler bu snav iin alsyorum.
5. Sabah saat 9. buradaym.
6. 3 saat. toplantdalar.

7. Ev ok pis. Ne zaman.. temizlik


yapmyorsun?
8. Uzun sre tatile kmyoruz.
9. Ka ay yurt dndasn?
10. Ekim. stanbulda yayorum.

4. Aadaki kelimelerle -DIr ve -DAn beri eklerini kullanarak birer cmle yazalm.
1. Bir ay. .
2. Pazartesi.... .
3. 2 sene.. .

4. Yarm saat... .
5. Sabah.. .
6. Dn.. .

5. Aadaki boluklar -DAn -A kadar, -DAn nce/sonra, -mAdAn nce, -DIktAn sonra, -DIr, -DAn beri ile dolduralm.


DNYADA LGN YILBAI KUTLAMALARI
Dnyann eitli blgelerinde insanlarn yllar. yeni yl iin ilgin kutlamalar yapyor.
Btn insanlarn iyi bir yl geirmek iin ilgin inanlar var.
te dnyadaki ilgin ylba inanlar:
inliler kutlamalara bala. bir nceki yln kt ansn gndermek iin
evlerini iyice temizliyorlar. Ayrca ans ve bolluk iin evlerine eitli iek ve bitkiler satn alyor
ve krmz zarflara para koy. ocuklara ans paras datyorlar.
Japonlar hem kt ruhlar kovmak hem de mutluluk ve iyi ans iin ylba . kaplarnn nne ip asyor.
Gece 12. sabah.. kahkaha atyorlar. Bunun nedeni de neeli ve ansl bir yl geirmek.
Hollandada hem bir nceki yln ruhlarn gndermek hem de yeni yl karlamak iin insanlar sokaklarda ate
yak. ylba aalarn atee veriyor.
svirede yeni ylda insanlar eitli kostmler ve apkalar giyiyor ve yeni yl karlyorlar. Bu kostmler iyi ve kt ruhlar
simgeliyor.
Danimarkallar eski tabaklarn ylba gecesi iin saklyor ve gece yars en yakn
arkadalarnn kaplarnn nnde kryorlar. Bunu hem sevgilerini gstermek hem de kt ans
kovmak iin yapyorlar.
spanyada en nemli gelenek, ylbanda zm yemek. Saatler gece yars ol .
herkes 12 zm tanesini hazrlyor ve gece tam 00.00da zmlerini yiyor.

ELENELM RENELM
Aadaki bulmacay zelim. Ortadaki kelimeyi bulalm.
1. Bir mevsim
2. 7. ay
3. Bir gn
4. 3. ay

38

5. Haftann 5. gn
6. Haftann 2. gn
7. 4. ay

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

6A

NTE EVREMZ VE BZ

A. ALEM

HAZIRLIK ALIMASI
1. Boluklar aadaki kelimelere ile dolduralm.
kar

dede

abla

aabey

torun

koca

baba

kz karde

dede

babaanne

erkek karde

anne

1. .............

.............

2. .............

.............

3. .............

.............

4. .............

.............

5. .............

.............

6. .............

.............

7. .............

.............

OKUMA
2. Aadaki boluklar tamlama ekleriyle dolduralm.

ARKADAIM MURAT
Ben.. adm Alper. Benim bir arkadam var. O.. ad..
Murat. Murat uzun boylu, sar sal, mavi gzl, yakkl bir gen.
Murat.. baba.. ok zengin. Murat.. baba..
byk bir fabrika.. var. Murat.. baba.. ok iyi bir insan. O zeki, alkan ve drst bir i adam. Murat.. anne..
ev hanm. Murat.. anne.. ok gler yzl, becerikli bir
kadn. Murat.. anne.. yemekler.. ok mehur. O ok
gzel yemekler yapyor.
Murat.. aile.. Leventte byk, tek katl , baheli bir ev
..... var. Onlar.. ev.. 6 tane geni oda var.
Murat.. bir de ok gzel, pahal, hzl ve son model bir araba ..... var. Araba.. iki kap.. var. Araba..
renk.. krmz.
Bazen ben, Murat ve arkadalarmz ile birlikte Murat.. spor araba.. biniyoruz ve Boaza gidiyoruz.
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

39

3. Boluklar dolduralm, sorulara cevap verelim.


1. Alper..... arkada..... ad ..... ne?
......................................................................... .
2. Murat..... baba..... i..... ne?
......................................................................... .
3. Murat..... aile..... ev..... nerede?
......................................................................... .
4. Murat..... bir araba..... var m?
......................................................................... .
5. Murat..... araba..... ka kap..... var?
......................................................................... .

4. Boluklar dolduralm. Metne gre aadaki cmleler


doru ise D, yanl ise Y yazalm.
1. Murat ..... salar ..... sar.

2. Murat ..... baba ..... bir iftlik ..... var.

3. Murat ..... anne ..... ok becerikli.

4. Murat ..... aile ..... ev ..... Kadkyde.

5. Alper, Murat ile beraber Boaz a gidiyorlar. (

DL BLGS
5. Aadaki boluklar uygun eklerle tamamlayalm.

Benim Ailem
1. Ben........ ad........ Hakan.
2. Ercan Bey; ben........ baba ........ .
3. Necla Hanm; ben........ anne........ .
4. ebnem; ben........ kz karde........ .
5. Atakan; ben........ erkek karde........ .
6. Metin amcam; ben....... baba....... erkek karde...... .
7. Mustafa; ben........ amca........ ouL........ . O ben........
kuzen........ .
8. Zeynep halam; ben...... baba....... kz karde...... .
9. Ahmet; ben........ hala........ ouL........ . O ben........ kuzen........ .
10. Cemil dedem; ben........ baba........ baba....... .
11. Fatma babaannem; ben........ baba........ anne....... .
12. zzet dedem ; ben........ anne........ baba........ .
13. Nevin anneannem; ben........ anne........ anne........ .
14. Murat daym; ben....... anne....... erkek karde...... .
15. Zehra teyzem; ben....... anne....... kz karde...... .

16. zlem; ben........ day........ kz........ . O ben........ kuzen........ .


17. Ali; ben........ teyze........ oul........ . O ben........ kuzen........ .
18. smail bey; ben....... teyze....... koca....... . O ben.......
enite........ .
19. zgr; ben...... kz karde....... ocuk........ O ben.......
yeen........ .
20. Aye; ben........ e........ .
21. Erol Bey; Aye........ baba......... O ben........ kaynpeder........ .
22. Perihan Hanm; Aye....... anne....... O ben...... kaynvalide........ .
23. Nesrin; Aye........ kz karde........ . O ben........ baldz........ .
24. Adem; Aye........ erkek karde........ . O ben........ kaynbirader........ .

6. Aadaki kelimeler ile rnekteki gibi belirtili veya belirtisiz tamlamalar oluturalm ve cmleler kuralm.

40

1. kitap sayfa

Kitabn sayfalarna bakyorum.

6. Trk kahve

............................................... .

2. Snf lamba

............................................... .

7. yatak oda

............................................... .

3. mdr oda

............................................... .

8. tahta kalem

............................................... .

4. basketbol top

............................................... .

9. ngilizce retmen ............................................... .

5. Aye baba

............................................... .

10. okul ktphane

............................................... .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

6B

NTE EVREMZ VE BZ

B. NEREDE?

HAZIRLIK ALIMASI
1. lkenizin komular hangi lkelerdir?
2. lkenizde ka ehir var?
3. Siz hangi ehirde yayorsunuz?
4. lkenizdeki en mehur ehir ne?

OKUMA

TRKYE
Trkiye, Asya ve Avrupa ktasn birbirine balyor. Trkiyede yaklak 75 milyon insan yayor. Trkiyenin bakenti Ankaradr. En kalabalk ehri stanbuldur. Trkiyede drt deniz bulunuyor. Bunlar Akdeniz,
Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizidir. Akdeniz Trkiyenin gneyinde, Karadeniz Trkiyenin kuzeyinde, Ege denizi Trkiyenin batsnda, Marmara Denizi Trkiyenin kuzeydousundadr. Trkiyenin birok
komusu vardr. Trkiyenin kuzeybatsndaki lkeler Yunanistan ve Bulgaristan, dousundaki lkeler ran ve Ermenistan, kuzeydousundaki
lke Grcistan, gneyindeki lke Suriye, gneydousundaki lke Iraktr.
Trkiyenin yedi blgesi bulunuyor. Bunlar: Marmara, Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Dou Anadolu, Gneydou
Anadolu Blgesidir. Bu blgelerin drd adn denizlerden adn yerlerinden alyor. Marmara Blgesi, Trkiyedeki en
kalabalk blgedir. stanbul blgenin iindedir. Buras yazlar scak, klar lk oluyor. Bu blge Trkiyenin endstri blgesidir.
Anadolu Blgesi Trkiyenin ortasndadr. Trkiyenin bakenti Ankara bu blgededir. Burada yazlar scak, klar souk
ve karldr. Burada insanlar genellikle tarm yapyor. Ege Blgesi Trkiyenin batsndadr. zmir bu blgededir. Burada hava
Marmara Blgesindeki gibidir. Bu blgede zeytincilik ok mehurdur. Karadeniz Blgesi Trkiyenin kuzeyindedir. Buras
ok yal bir blgedir. Bunun iin burada ok orman ve doa gzellikleri vardr. Akdeniz Blgesi Trkiyenin gneyindedir.
Buras dalk bir blgedir. Burada insanlar genellikle deniz kenarndaki blgelerde yayor. Trkiyenin turizm cenneti Antalya bu blgededir. Dou Anadolu Blgesi Trkiyenin en byk ve en dalk blgesidir. Burada klar ok souktur. nsanlar
burada genellikle hayvanclk yapyor. Gneydou Anadolu Blgesi Trkiyedeki en kk ve en scak blgedir. Buradaki
insanlar da Anadoludakiler gibi tarm yapyorlar.

5. Metinde hangi sorularn cevab var? aretleyelim.1. Trkiyenin kuzeyinde hangi deniz var?
2. Trkiyede ka blge var?
3. Karadeniz Blgesindeki insanlar genellikle ne i yapyor?
4. Akdeniz Blgesindeki hava nasldr?
5. Dou Anadolu Blgesindeki en mehur ehir neresidir?
6. Trkiyenin komular hangi lkelerdir?
7. Trkiyenin kuzeyinde hangi lke var?
8. Ankara, Trkiyenin neresindedir?
9. Trkiyenin en kalabalk blgesi neresidir?
10. Trkiyede ka ehir var?

Var
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Yok
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

41

DL BLGS
6. Aadaki cmleleri -DAk ve k ekleri ile tek cmle hlinde yazalm.
1. Snfta renciler var. Onlar Trke reniyorlar.
Snftaki renciler Trke reniyor.
2. n srada renci var. O Dou Trkistanldr.
............................................. .
3. Yarn snav var. O snava alyorum.
............................................. .
4. Parkta bir ocuk var. O ok yaramazdr.
............................................. .
5. Evde bir alma odam var. O ok kktr.
............................................. .
6. Dn ders vard. O derste ok altm.
............................................. .
7. Ahmetin arabas krmz. Benim arabam siyah.
............................................. .
8. Masann stnde bir kitap var. O benim.
............................................. .
9. Trke kursunda bir retmen var. O ok iyidir.
............................................. .
10. Bende bir altrma kitab var. O ok faydaldr.
............................................. .

11. Benim telefonum almyor. Senin telefonun alyor mu?


............................................. .
12. lk srada bir renci var. O ltfen tahtaya gelsin.
............................................. .
13. Bugn toplant var. O toplantya katlyorum.
............................................. .
14. Burada bir maaza var. O ok byktr.
............................................. .
15. Ayenin kitabn almyorum. Sedann kitabn alyorum.
............................................. .
16. lkemde arkadalarm var. Onlar ok iyidir.
............................................. .
17. Ahmette bir cep telefonu var. O ok pahaldr.
............................................. .
18. stanbulda maazalar var. Onlar ok ucuz.
............................................. .
19. Otobs bir saat sonra geliyor. O otobs bekliyorum.
............................................. .
20. Senin nnde bir defter var. Onu verir misin?
............................................. .

7. Aadaki krokiye bakalm. Sorular cevaplayalm.


MENDERES CADDES

MENDERES CADDES
PEREMBE PAZARI

SENA
APARTMANI

ZLEM ECZANES

KAZASKER CADDES

ARI
MERKEZ

FINDIKLI
LKRETM
OKULU

12. CADDE

KAZASKER CADDES
BANKA

ALPAA CAMS

BOL KEPE
RESTORAN

MLLET PARKI
EVRE YOLU

IRAAN ET
LOKANTASI

8. Ali Paa Camisi nerede?


......................................................... .
9. Banka nerede?
......................................................... .

42

FA HASTANES

5. SOKAK

GL SPOR SALONU

LEZZET PASTANES

1. Perembe Pazar nerede?


......................................................... .
2. ifa Hastanesi nerede?
......................................................... .
3. Ar Merkezi nerede?
......................................................... .
4. Gl Spor Salonu nerede?
......................................................... .
5. Bol Kepe Restoran nerede?
......................................................... .
6. evre yolu nerede?
......................................................... .
7. Millet Park nerede?
......................................................... .

10. 12. cadde nerede?


......................................................... .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

6C

NTE EVREMZ VE BZ

C. VCUDUMUZ

HAZIRLIK ALIMASI
1. Resme bakalm. Organ adlarn yazalm.

OKUMA
VCUDUMUZ
Merhaba, benim adm Ahmet. Ben 13 yandaym.
Beyaz tenliyim. Orta boyluyum ve 60 kiloyum. Benim salarm siyah ve ksadr. Alnm dar; kulaklarm, burnum ve
azm kktr. Ayak ve el bileklerim ince; parmaklarm
uzundur. Kalarm siyah, gzlerim mavidir. Benim bir aabeyim var. O 16 yanda. O benden byk ama ben ondan
daha uzunum. Herkes beni onun aabeyi sanyor.
Ben her gn darda oyun oynuyorum ve terli terli su
iiyorum. Meyve ve sebzeleri sevmiyorum. Hamburger ve
cipse baylyorum. Salma hi dikkat etmiyorum. Bu yzden annem bana ok kzyor.
Ama ben imdi hastaym ve yatyorum. ok ksryorum, burnum akyor ve biraz ateim var. Galiba gribim. Her yerim aryor. Bam, boynum, omuzlarm, kollarm, bacaklarm,
bileklerim, gsm, dizlerim, midem En ok da cierlerim. yilemek iin ilalarm iiyorum ve dinleniyorum. Dengeli
besleniyorum, bol bol sebze ve meyve yiyorum.
Ben imdi okula ve parka gitmiyorum; nk evde yatyorum. Evde ok sklyorum. Hemen iyilemek ve arkadalarmla oynamak istiyorum. Arkadalarm beni her gn ziyaret ediyorlar. Bana iek ve kitap getiriyorlar. Bana Bir daha hasta
olma. Salna daha ok dikkat et! diyorlar. Salmz her eyden daha nemli. Hastalk bu dnyadaki en kt ey.
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

43

2. Aadaki boluklar metne gre dolduralm.


1. Ahmet.. siyah ve ksa.
2. Ahmet aabey............................................. uzun.
3. Ahmet hamburgeri seviyor.
4. Ahmet grip nk o .. .
5. Ahmetin en ok aryor.
6. Ahmet hasta, bunun iin .. .
7. Ahmet iyilemek istiyor bunun iin .. .
8. Ahmete gre bu dnyadaki . hastalk.

DL BLGS
4. Aadaki boluklar en ve daha ile dolduralm.
1. Uak, araba. hzl.
2. Emre, snfn ............. alkan rencisidir.
3. Bu snf, yandaki oda ................. geni.
4. stanbul, Ankara ................. kalabalk.
5. Aye, Fatma . gzel.
6. Dnya ............. byk da Everesttir.
7. zmir, Ankara ............ scak.
8. Ben tiyatroyu sinemadan ok seviyorum.
9. Karadeniz, Marmara Denizi ..... ........ byk.
10. Snfn . alkan rencisi Mete.
4. Boluklar dolduralm. Sorular cevaplayalm.
1. Bu snf..... en alkan renci..... kim?
....................................................... .
2. Dnya..... en souk lke..... neresi?
....................................................... .
3. Sence en iyi sinema oyuncu..... kim?
....................................................... .
4. Siz..... lke..... en gzel ehir..... neresi?
....................................................... .
5. Bu okul..... en iyi retmen..... kim?
....................................................... .
6. Sence en iyi araba hangi markadr?
....................................................... .
7. Dnya..... en uzun nehir..... hangisidir?
....................................................... .
8. Hayvanlar..... en byk..... hangisidir ?
....................................................... .
9. Bu snf..... en ksa boylu renci..... kim?
....................................................... .
10. Siz..... lke..... en kalabalk ehir..... neresidir?
....................................................... .

44

11. Sence iekler..... en gzel..... hangisidir?


....................................................... .
12. Dnya..... en gzel lke..... neresidir?
....................................................... .
13. Sence hangi meyve en tatldr?
....................................................... .
14. Trkiye..... en gzel ehir..... neresidir?
....................................................... .
15. Sence en iyi arkc kimdir?
....................................................... .

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

5. Aadaki ulam aralarna bakalm. Aadaki kelimeleri kullanarak ulam aralarn karlatralm.
hzl

yava

rahat

byk

uzun

kk

ksa

eski

yeni

yaygn

kullanl

kullansz

Araba .....................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Tren .......................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Uak ......................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Bisiklet ...................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

ELENELM RENELM
Salk ile ilgili kelimeleri ve organlar bulalm.

elf

klk

afks

nn

na
plshgbacakpe

gs

ceddizaknd

irs

co
yak

n
ekr

ze
ang

u
om

k b o y u n c a k u l a ke p

zmuz

krknmtansiy

ka

ona

zu

c ya

zn

par

la

mak

nac

zburunudne

a
pok

p a g y a ka n m r ke m

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

rn

ik

45

CEVAP ANAHTARI
NTE 1 MERHABA
1A
1. gnler / adm / adn / adm / memnun / oldum
2. Merhaba / iyiyim / ederim / naslsn / ederim / iyiyim / kal /
gle
3. 4 / 10 / 9 / 6 / 7 / 2 / 8 / 1 / 5 / 3
4. iyi gnler / iyi akamlar / iyi geceler
5. Merhaba / benim adm Sinan / ben de memnun oldum / Teekkr ederim, iyiyim. Sen naslsn / nerelisin / gle gle
6. 1c / 2d / 3 / 4b / 5a
7. 1 / 2d / 3a / 4b / 5c
8. 1. Trkiyeliyim 2. Suriyeliyim 3. Peruluyum 4. Fransalym 5.
Almanyalym 6. rdnlym
9. Merhaba / adm / senin / benim / nerelisin / Trkmenistanlym
10. 4a / 3b / 2c / 1
11. 1c / 2 / 3b / 4a
12. 1. yandaym 2. yandaym 3. adm 4. retmen
1B
1. Anahtar / ayakkab / bavul / bilgisayar / ceket / orap /aydanlk / di fras / dondurma / elbise / elma / fincan / fabrika /
gzlk / gmlek / havu / hal / spanak / inek / koltuk / lamba /
limon / musluk / merdiven / otobs / rdek / para / radyo / saat
/ apka / ie / terlik / uak / t / zm / vazo / vine / yzk /
yumurta / zeytin
1C
1. 1. ne / makas 2. ne / ev 3. ne / atal 4. ne / bardak 5. kim /
doktor 6. kim / mhendis 7. kim / ressam 8. kim / piyanist 9. ne /
tren 10. ne / kamyon 11. ne / otobs 12. ne / ku 13. kim / kasap
2. 1. kzlar 2. bisikletler 3. fincanlar 4. asklar 5. televizyonlar 6.
pastalar 7. saatler 8. anahtarlar
3. 1. Bunlar renci. renciler. 2. Bunlar araba. Arabalar. 3.
Bunlar doktor. Doktorlar. 4. Bunlar tavuk. Tavuklar. 5. Bunlar ku.
Kular. 6. Bunlar bardak. Bardaklar. 7. Bunlar yumurta. Yumurtalar. 8. Bunlar ilek. ilekler.
4. 1. u anta m? Evet, u anta. Hayr, u anta deil.
2. O ev mi? Evet, o ev. Hayr, o ev deil.
3. u ofr m? Evet, u ofr. Hayr, u ofr deil.
4. O hemire mi? Evet, o hemire. Hayr, o hemire deil.
5. u perde mi? Evet, u perde. Hayr, u perde deil.
6. O futbolcu mu? Evet, o futbolcu. Hayr, o futbolcu deil.
7. Bu kutu mu? Evet, bu kutu. Hayr, bu kutu deil.

46

8. Oras maaza m? Evet, oras maaza. Hayr, oras maaza


deil.
9. uras market mi? Evet, uras market. Hayr, uras market
deil.
10. O arkc m? Evet, o arkc. Hayr, o arkc deil.
5. 1. Bu sandalye mi? 2. Bu kpek mi? 3. u szlk m? 4. O
gzlk m? 5. O basketbolcu mu? 6. O Ali mi? 7. O ev hanm m?
8. Buras stanbul mu? 9. uras market mi? 10. Onlar ocuk mu?
6. 1. Buras Kapadokya 2. Buras Hindistan 3. Buras Fransa 4.
Buras talya 5. Buras Msr 6. Buras Moskova 7. Buras Londra
Elenelim renelim

YGNLERGJSRVDARZCP
VDAKOZILSKTISDHSKHYLF
RGZKPGOKAPJGAKILCN
IPARSKH PGHNBNSRR
OVKRFGKHNCGYNJAYIJJKG
LCNMYR YRVJZHOEINBZG
FETSRELNGIYIVKRJICGV
OORALJYMDNIDYANGIBS
YAKAMLARAZYJOYVOV
YBEIGVJPKKCMERHABANZ
BHVYGECELERADIMYEHP
KOKKVDDOZNFFENZINIDA
NTE 2 NEREDE?
2A
1. 1. Szlk 2. Kalem 3. Telefon 4. Bilgisayar 5. Defter 6. anta 7.
Kitap 8. Saat 9. Sandalye 10. Masa
2. 1. Elif okulda. 2. Hayr, retmen snfta deil, ofiste. 3. Ders
saat dokuzda. 4. Hayr, Gl okulda deil, yolda. 5. Okulda herkes
var.
3. 1. snfta 2. masada 3. odada 4. bende 5. aata 6. kitapta 7.
ofiste 8. kantinde 9. sokakta 10. sinemada
4. Odada masa, sandalye var. / Koltukta ocuk var. / Otobste
ocuklar var. / Snfta renciler ve retmen var. / Bahede
insanlar var. / Sokakta binalar var. / Odada yatak var. / Fincanda
kahve var.
2B
1. 1. krk iki 2. yz yirmi 3. elli be 4. otuz dokuz 5. on sekiz 6.
yetmi bir 7. seksen drt 8. altm 9. doksan bir
2. taze / lira / yarm / 25 / buyurun / burada / kadar / lira /
efendim
3. 10 / 1 / 2
4. 1. otuz sekiz 2. elli yedi 3. yz otuz bir 4. be 5. doksan dokuz

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

6. yz doksan iki 7. doksan dokuz 8. yz doksan 9. altm alt 10.


bin yz
5. 1. sfr iki yz on iki drt yz krk ift sfr ift sfr
2. sfr iki yz on alt yz elli drt elli drt otuz yedi
3. sfr be yz yirmi be yz yetmi seksen yedi yirmi
4. art doksan dokuz yz seksen be yz altm be doksan iki krk
be
6. 1. on iki nisan bin dokuz yz doksan drt 2. yirmi alt aralk
bin dokuz yz seksen drt 3. yirmi bir ocak iki bin on bir 4. dokuz
eyll iki bin on iki
7. 1. takm elbise 2. gmlek 3. mont 4. emsiye 5. ayakkab 6.
kravat 7. tirt 8. ort 9. kemer 10. pantolon 11. al 12. elbise 13.
izme 14. topuklu ayakkab 15. pantolon
2C
1. 1c / 2e / 3b / 4f / 5 / 6a / 7d
2. 3. Y (Moskovada hava biraz souk.) / 4. D / 5. Y (Neslihan ve
Can yeni bir oteldeler.) / 6. Y (Odalar byk ve rahat.) / 7. D
3. stanbulda deiliz / Antalyadayz / oteldeyiz / pahal deil
/ souk deil / sahildeyiz / restoranlarndayz / pahal deil /
odadaym
4. 1.a / 2.a / 3.b
5. 1. Biz stanbulda deiliz. 2. O iyi bir doktor. 3. Onun telefonu
eski deil, yeni. 4. Siz bu okulda renci misiniz? 5. Bu oda byk
deil mi?
6. 1. Neredesin? 2. Nerelisiniz? 3. Bu kitap gzel mi? 4. Sinan
sinirli mi? 5. Ka yandasn?
7. 1. sekreterim 2. renci misiniz 3. gzel miyiz 4. imansnz
5. tatildeler mi 6. uzun deil mi 7. evdeyiz 8. msait misin 9.
mutluyuz 10. ite misiniz 11. mimar / yakkl 12. ucuz mu 13.
okulda deiller 14. var m 15. i adamsn 16. evde deiller mi 17.
dardaym 18. iyi deilsin 19. zmirli mi 20. tembeliz 21. hasta
deil misin 22. uzak deil 23. mutlu deil misin 24. kalabalk deil
mi 25. ilgin deil 26. yokuz 27. doktor musun 28. pahal deil mi
Elenelim renelim
nce-kaln / alkan-tembel / kk-byk / iyi-kt / gzel-irkin / yumuak-sert / uzun-ksa
NTE 3 NE YAPIYORSUN?
3A
1. 1d / 2 / 3f / 4 / 5g / 6h / 7j / 8 / 9i / 10e / 11a / 12b / 13c
2. 1. Asl zmirde okuyor. 2. Her gn sabah erken kalkyor. Okula
gidiyor. Derslerden sonra yemek yiyor. Sonra arkadalaryla
ktphanede ders alyor. Sonra yurda dnyor. Akam yurtta
arkadalaryla sohbet ediyor ve televizyon izliyor. 3. Hayr, ie

gitmiyor nk o hasta. 4. Her zaman kaln giyiniyor ve bol bol


meyve, sebze yiyor. 5. Gelecek hafta sonu geliyor.
3. 1. uyuyorsun 2. iiyorum 3. gidiyor musunuz 4. ediyor 5.
binmiyorlar 6. yryoruz 7. izliyorlar 8. bekliyorum 9. gelmiyor
musun 10. biliyor musunuz
4. 1. yakyor 2. oturuyorlar 3. sylyorsun 4. alyor 5. kyoruz
6. iiyorum 7. yazyor 8. tanyoruz 9. bekliyorum 10. soruyorum 11. izliyoruz 12. okuyor 13. dua ediyoruz 14. gidiyor 15.
balyor 16. gecikiyor 17. yatyoruz 18. yapyorlar 19. smarlyor
20. kalyor 21. piiyor 22. yayor 23. ge kalyor 24. yryor 25.
yatyorum 26. gneleniyorlar 27. yemek veriyor 28. para ekiyor
5. 1. Evet, kahve seviyorum. Hayr, kahve sevmiyorum. 2. Evet,
Deniz alyor. Hayr, Deniz almyor. 3. Evet, biz sinemaya
gidiyoruz. Hayr, biz sinemaya gitmiyoruz. 4. Evet, onlar televizyon izliyorlar. Hayr, onlar televizyon izlemiyorlar. 5. Evet, kiralk
ev aryorum. Hayr, kiralk ev aramyorum. 6. Evet, annem ile her
gn telefonda konuuyorum. Hayr, annem ile her gn telefonda
konumuyorum.
6. 1. yayor 2. alyor 3. kalkyor 4. yapyor 5. Arkadalar ile
buluuyor. 6. spor yapyor mu 7. ge yatmyor 8. konsere gidiyor
mu
7. 1. Arzu Ankarada yayor mu? 2. Semih saat kata kalkyor?
3. Semih bankada alyor mu? 4. Arzu akamlar neler yapyor?
5. Arzu hafta sonu spor yapyor mu? 6. Semih bo zamanlarnda
arkadalar ile buluuyor mu?
8. 1. Hayr, o Ankarada yaamyor. 2. Semih saat 07.30da kalkyor. 3. Hayr, Semih bankada almyor. 4. Arzu akamlar bilgisayar kullanyor, erken yatyor. 5. Arzu hafta sonlar spor yapyor. 6.
Evet, o bo zamanlarnda arkadalaryla buluuyor.
3B
2. 1. talyadan 2. Trke kursuna 3. lkelerden 4. filmlerden 5.
arkadalarna ve ailelerine
3. 1. Onlar hafta sonu sinemaya veya tiyatroya gidiyorlar. 2. Judie
yurtta kalyor. 3. Judie ailesi ile internette konuuyor. 4. retmen ilk nce rencilerle sohbet ediyor sonra derse balyor. 5.
Judie arkadalar ile dersten nce buluuyor.
4. 1. iten 2. okuldan 3. alverie 4. Fatihten 5. caddeye 6. Londrada otelde 7. filme 8. 9da otobse 9. sokakta 10. dergide 11.
adamdan 12. parkta 13. Haleye 14. evde 15. Canere
6. 1.D / 2. Y (Antalyada) / 3. D / 4. Y (bahede) / 5. Y (havuzda) /
6. D / 7. D / 8. Y (Beyaztta otobsten) / 9. Y (bete eve) / 10. Y
(czdandan) / 11. D / 12. D / 13. Y (markette) / 14. Y (kulara) /
15. Y (manavdan)
7. evde / eve / evden / alverie / parkta / evde / filmlerden
/ yataktan / arkadalarma / darda / arkadalarmdan / eve /
internete / arkadalarma

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

47

3C
1. 1e / 2f / 3a / 4d / 5c / 6g / 7b / 8c
2. 1. Y / 2. D / 3. Y / 4. Y
3. istiyor / veriyor / deniyor / beeniyor
4. kestirmek istiyorum / kestirmek istiyor musunuz / kestirmek
istemiyorum / kestirmek istiyorum / boyatmak istiyor musunuz /
boyatmak istiyorum / boyatmak istiyorsunuz / yaptrmak istiyor
musunuz
5. 1 / 2f / 3d / 4g / 5c / 6h / 7b / 8 / 9a / 10e
Elenelim renelim
Byk-kk / pis-temiz / bo-dolu / yuvarlak-dz / sert-yumuak / sinirli-sakin / yorgun-din / hasta-salkl / zayf-iman /
karanlk-aydnlk

48

3. 1. D / 2. Y / 3. D / 4. Y / 5. Y
4. 1., 3., 4., 6., 7., 10.
5. onun / Onun ad Nicola. / nereli / onun / ne / a
onun / Onun ad Tue. / nereli / onun / ne / doktor
onun / Onun ad Sue. / nereli / onun / ne / retmen
onun / Onun ad Vladimir. / nereli / onun / ne / pilot
onun / Onun ad Antonio. / nereli / onun / ne / garson
onun / Onun ad Helena. / nereli / onun / ne / eczac
6. Krgzca / Arapa / Hinte / Korece / Franszca / Ermenice /
Bulgarca / Farsa
7. Yunan / Rus / Arap / Bulgar / ngiliz / Hollandal / talyan /
spanyol / Alman / inli / Fransz
8. Kazak / Arnavutluk / Arnavuta / Rusya / Rusa / Arap / in
/ ince / Brezilya / ngiliz / ngilizce / Hollanda / Felemenke
(Hollandaca) / Japonya / Japon / spanyol / spanyolca / Kore /
Korece

NTE 4 BENM DNYAM


4A
1. sen / siz / onun / bizim / onlarn
annen / annesi / bizim / sizin / anneleri
2. 1., 3., 4., 7., 8., 9.
3. 1. D / 2. Y / 3. Y / 4. D / 5. D / 6. Y
4. 1. Senin kitabn 2. Ayenin babas 3. Bizim dersimiz 4. Onlarn
evi 5. Sizin okulunuz 6. Benim bilgisayarm 7. Onun arabas 8.
Senin odanda 9. Sizin snfnz 10. Bizim bahemizde 11. Meltemin ba 12. Zeynepin pasaportu 13. Benim kzm 14. onlarn
arkadalar 15. Senin kolyen 16. merin retmeni 17. Beyzann
teyzesi 18. Sizin masanzda 19. Benim ailem 20. Serkann snavlar
5. Benim adm / benim okulum / okula / benim dersim / benim
evim / okula / arkadam / onlarn adlar / Marmara niversitesinde / benim ailem / benim iki erkek kardeim / onlarn adlar
/ onun dersleri / benim annem / babam / onun eczanesi / bizim
kpeimiz / onun ad / Boncukun tyleri / gzleri / Ozann en iyi
arkada / parka / onlara / snavlarm / Ankaraya
6. 1. benim evim 2. senin ayakkabn 4. bizim kitabmz 5. sizin
retmeniniz 6. onlarn odalar
7. 1. kardeim 2. bilgisayarn 3. ablas 4. snfmz 5. okulu 6. evleri 7. dersiniz 8. babam 9. annen 10. retmeniniz

4C
1. Olumlu Ynler: 1., 2., 5., 6., 8., 12., 14. / Olumsuz Ynler: 3.,
4., 7., 9., 10., 11., 13., 15.
2. mektubu/stanbuldan/hepinizi/beni/burada/burada/bana/
Trkiyeyi/stanbulu/kendimi/stanbulda/ilide/evde/evde/
niversitede/evde/kursuna/stanbulda/yere/bize/stanbula/kardeime/hepinizi/sizi
3. 1. Bu mektubu Margit ailesine yazyor. 2. Margit stanbulda
ilide bir evde kalyor. 3. Onun ev arkadalar Leyla, Pelin ve
Helga. Leyla, Pelin Trk, Helga ise Alman. 4. Margit ve arkadalar stanbulda tarihi yerleri, mzeleri, saraylar, camileri geziyorlar. 5. nk Trk arkadalar ona yardm ediyor ve ona ok iyi
davranyorlar.
4. 1. Y / 2. D / 3. D / 4. D / 5. Y
5. 1. / 3. / 4. / 2. / 5.
6. 1. kendim 2. kendisi 3. kendine 4. hepiniz 5. hepsi 6. kendini 7.
hepimiz 8. kendilerine 9. hepsinde 10. hepiniz
7. 1. maazadan / elbiseyi 2. arabay 3. hediyeyi / anneme 4.
rengi 5. grameri 6. eti / nereden 7. ocuklara 8. anneme 9. defterime / devimi 10. arkadama 11. otobse 12. evime 13. vapura
14. nereye 15. nereye 16. tabaklar / mutfaa 17. beni 18. kitab /
kitapdan / onu 19. bana / retmene / senden 20. mzikten

4B
1. 1. Franszca 2. Grcce 3. Arapa 4. Almanca 5. talyanca
2. 1. Marjan Kazakistanl ve Kazaka konuuyor. Milena Arnavut
ve Arnavuta konuuyor. 2. blm, ileri paylamak demektir.
3. Marjan yemek yapyor, Milena ve Serpil temizlik yapyor. 4.
Onlar stanbulda geziyor, bazen sinemaya bazen lokantaya gidiyorlar. 5. nk Milenann btn arkadalar Trk

NTE 5 ZAMAN ZAMAN


5A
1. 1d / 2 / 3a / 4c / 5b
2. 1. Saat yedide kalkyor. 2. 07.20den 08.00a kadar hazrlanyor.
3. saat 17.00da bitiyor. 4. Hayr, o 21.00da internete giriyor. 5.
O gnde sekiz saat uyuyor.
3. 2. Saat dokuzu eyrek geiyor. 3. Saat yirmi be geiyor. 4.

Elenelim renelim
anne / abla / baba / teyze / hala / babaanne / anneanne / dede
/ amca / day / kuzen

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

Saat yedi buuk. 5. Saat on ikiye eyrek var. 6. Saat dokuza yirmi
var. 7. Saat yediye be var. 8. Saat bee eyrek var. 9. Saat dokuza
on var. 10. Saat on bir.
5. 1. Saat 08.30. 2. Saat 07.00. 3. Saat 14.15. 4. Saat 15.40 5. Saat
20.40.
6. 1. Y / 2. Y / 3. D / 4.D / 5.Y
5B
1. 1. Pazartesi 2. Aralk 3. Sal 4.Ocak 5. Cuma 6. Nisan 7. Perembe 8. Haziran 9. Eyll 10. Kasm
2. 1. nk bir hafta sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk
Bayram ve btn okullar ile birlikte stadyumda byk bir trene
katlyor. 2. Onlara kltrn ve ehrini tantyor. Onlar mzeleri
geziyorlar. 3. Tren balamadan nce stadyum insanlarla doluyor.
Onlar son provalarn yapyorlar. 4. Vali bugn iin bir konuma
yapyor. Konumadan sonra dier okullardan renciler ile birlikte iirler, arklar sylyorlar ve dans ediyorlar. Onlarn gsterisi
bittikten sonra yabanc arkadalar kendi halk danslarn yapyorlar. 5. Trenden sonra Can ve arkadalar yemek yiyor.
3. 2 / 4 / 1 / 5 / 3
4. 1. dersten nce / sonra 2. sinemadan nce 3. yatmadan nce
4. filmden nce / sonra 5. gelmeden nce / geldikten sonra 6.
yamurdan sonra 7. gitmeden nce / gittikten sonra 8. snavdan
nce / sonra 9. yaptktan sonra 10. bindikten sonra 11. olmadan
nce 12. vermeden nce 13. gitmeden nce 14. kmadan nce
15. kahvaltdan sonra
5C
2. 1., 2., 5.
3. 1. yllardan beri / yllardr 2. 2009dan beri 3. 2 seneden beri /
2 senedir 4. gnlerden beri / gnlerdir 5. 9dan beri 6. 3 saatten
beri / 3 saattir 7. zamandan beri / zamandr 8. uzun sreden beri
/ uzun sredir 9. aydan beri / aydr 10. ekimden beri
5. yllardan beri / yllardr / balamadan nce / koyduktan sonra /
ylbandan nce / 12den sabaha kadar / yaktktan sonra / gece
yarsndan sonra / olmadan nce
Elenelim renelim

NTE 6 EVREMZ
6A
1. 1. kar koca / 2. babaanne dede / 3. anne kz / 4. baba oul /
5. abla kz karde / 6. aabey erkek karde / 7. karde / 8. dede
torun

2. Benim / Onun / ad / Muratn / babas / Muratn / babasnn


/ fabrikas / Muratn / babas / Muratn / annesi / Muratn / an
nesi / Muratn / annesinin / yemekleri / Muratn / ailesinin /
evi / Onlarn / evinde / Muratn / arabas / Arabasnn / kaps /
Arabasnn / rengi / Muratn / arabasna
3. 1. Alperin arkadann ad ne? Alperin arkadann ad Murat.
/ 2. Muratn babasnn ii ne? Muratn babas i adam. / 3.
Muratn ailesinin evi nerede? Muratn ailesinin evi Leventte. /
4. Muratn bir arabas var m? Evet,Muratn arabas var. / 5. Muratn arabasnn ka kaps var? Muratn arabasnn iki kaps var.
4. 1. Muratn salar sar. ( D ) / 2. Muratn babasnn bir iftlii
var.( Y ) / 3. Muratn annesi ok becerikli. ( D ) / 4. Muratn
ailesinin evi Kadkyde. ( Y ) / 5. Alper, Murat ile beraber Boaza
gidiyorlar. (D )
5. 1. Benim adm / 2. benim babam / 3.benim annem / 4. benim
kz kardeim / 5. benim erkek kardeim /6. benim babamn erkek
kardei / 7. benim amcamn olu-benim kuzenim / 8. benim babamn kz kardei / 9. benim halamn olu-benim kuzenim / 10.
benim babamn babas / 11. benim babamn annesi / 12. benim
annemin babas / 13.benim annemin annesi/ 14. benim annemin erkek kardei / 15. benim annemin kz kardei / 16. benim
daymn kz-benim kuzenim / 17. benim teyzemin olu-benim
kuzenim / 18. benim teyzemin kocas-benim enitem / 19. benim
kz kardeimin ocuu-benim yeenim / 20. benim eim / 21.
Ayenin babas-benim kaynpederim / 22. Ayenin annesi-benim kaynvalidem / 23. Ayenin kz kardei-benim baldzm / 24.
Ayenin erkek kardei-benim kaynbiraderim
6. 1. Kitabn sayfalar / 2.Snfn lambas / 3.Mdr odas / 4.Basketbol topu / 5.Ayenin babas / 6.Trk kahvesi / 7.Yatak odas /
8. Tahta kalemi / 9. ngilizce retmeni / 10. Okul ktphanesi
6B
5. 1.Var/2.Var/3.Yok/4.Yok/5.Yok/6.Var/7.Yok/8.Var/9.Var/10.Yok
6. 2. n sradaki renciler Dou Trkistanldr. / 3. Yarn ki snava
alyorum. / 4. Parktaki ocuk ok yaramazdr. / 5. Evdeki alma odam ok kk. / 6. Dnk derste ok altm. / 7. Ahmetin
arabas krmz. Benimki siyah. / 8. Masann stndeki kitap
benim. / 9. Trke kursundaki retmen ok iyi. / 10. Bendeki
altrma kitab ok faydal. / 11. Benim telefonum almyor. Seninki alyor mu? / 12. lk sradaki renci ltfen tahtaya gelsin.
/ 13. Bugnk toplantya katlyorum. / 14. Buradaki maaza ok
byk. / 15. Ayenin kitabn almyorum. Sedannkini alyorum.
16. lkemdeki arkadalarm ok iyi. / 17. Ahmetteki cep telefonu ok pahal. / 18. stanbuldaki maazalar ok ucuz. / 19. Bir
saat sonraki otobs bekliyorum. / 20. Senin nndeki defteri
verir misin?
7. 1. Menderes Caddesi ile Kazasker Caddesinin arasnda. / 2.
Kazasker Caddesinin stnde. / 3. Banka ile Fndkl lkretim

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

49

Okulunun arasnda. / 4.Ali Paa Camisinin sanda(yannda),Lezzet Pastanesinin arkasnda. / 5. Lezzet Pastanesinin solunda(yannda),Ali Paa Camisinin karsnda. / 6. raan Et Lokantasnn
karsnda. / 7. 12.Caddenin solunda, Samsun Yolu ile Banka, Ar
Merkezi, Fndkl lkretim Okulunun arasnda. / 8. Gl Spor
Salonunun solunda(yannda),Bol Kepe Restorannn arkasnda.
/ 9. Ar Merkezinin solunda(yannda),Millet Parknn arkasnda. / 10. evre Yolunun stnde,Fndkl lkretim Okulu,Millet
Park ile Bol Kepe Restoran,Ali Paa Camisinin arasnda.
6C
1.

2. 1. salar/2. aabeyinden daha/3. cipsi ve hamburgeri/4. salna hi dikkat etmiyor / 5. cierleri / 6. yatyor / 7. ilalarn iiyor,
dinleniyor, dengeli besleniyor, bol bol sebze ve meyve yiyor / 8.en
kt ey
3. 1.arabadan daha/2.en/3.odadan daha/4.Ankaradan daha/5.
Fatmadan daha/6.Dnyann en/7.Ankaradan daha/8.daha/9.
Marmara Denizinden daha/10.en
4. 1.Bu snfn en alkan rencisi kim? Bu snfn en alkan rencisi .. / 2.Dnyann en souk lkesi neresi? Dnyann en souk lkesi / 3.Sence en iyi sinema oyuncusu kim? Bence en iyi
sinema oyuncusu / 4.Sizin lkenizin en gzel ehri neresi? Bizim
lkemizin en gzel ehri / 5.Bu okulun en iyi retmeni kim? Bu
okulun en iyi retmeni / 6.Sence en iyi araba hangi markadr? /
Bence en iyi araba markas / 7.Dnyann en uzun nehri hangisi?
Dnyann en uzun nehri,Nil Nehridir. / 8.Hayvanlarn en by
hangisidir? Hayvanlarn en by Mavi Balinadr. / 9.Bu snfn
en ksa boylu rencisi kim? Bu snfn en ksa boylu rencisi /
10.Sizin lkenizin en kalabalk ehri neresidir? Bizim lkemizin en
kalabalk ehri / 11.Sence ieklerin en gzeli hangisidir? Bence ieklerin en gzeli / 12.Dnyann en gzel lkesi neresidir?
Dnyann en gzel lkesi / 13.Sence hangi meyve en tatldr?
Bence en tatl meyve / 14.Trkiyenin en gzel ehri neresidir?
Trkiyenin en gzel ehri / 15.Sence en iyi arkc kimdir? Bence
en iyi arkc

50

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

KAYNAKA
Aksoy, mer Asm (1984). Ataszleri ve Deyimler Szl, Ankara.
Banguolu, Tahsin (2004). Trkenin Grameri, Ankara.
Can, Kaya (1983). Yabanclar in Trke Dersleri, Ankara.
Council of Europe. 2005. The European Language Portfolio: Introduction. Strasbourg, Council of Europe Modern Languages Division. http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html
Council of Europe. 2007. European Language Portfolio: Procedures for validation. Strasbourg, Council of Europe Modern
Languages Division.
Ergin, Muharrem (2001). niversiteler in Trk Dili, stanbul.
Ergin, Muharrem (1972). Trk Dil Bilgisi, stanbul.
Hepilingirler, Feyza ( 2005). retenlere ve renenlere Trke Dilbilgisi, stanbul.
Korkmaz, Zeynep (2003). Trkiye Trkesi Grameri, Ankara.
Milli Eitim Bakanl (2012). Avrupa Dil Portfolyosu.
Milli Eitim Bakanl (2012). Diller in Avrupa Ortak Bavuru Metni renme retme Deerlendirme
Trke Szlk (2005). Trk Dil Kurumu Yaynlar, Ankara.
Yazm Klavuzu (2008). Trk Dil Kurumu Yaynlar, Ankara.
http://adp.meb.gov.tr/kullanim.php
http://abdigm.meb.gov.tr/eski_site/uaorgutler/AK/cefr_Turkce.pdf
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/validation.html

NOT-1: alma kitabnda kullanlan alnt metinler rencilerin dil seviyelerine uygun ekilde yeniden dzenlenmitir.
NOT-2: stanbul Yabanclar in Trke retim setinde kullanlan fotoraflar shutterstock.comdan satn alnmtr.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

51

NOTLAR
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
52

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

NOTLAR
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

53

NOTLAR
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
54

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

1A
NOTLAR
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1

55

NOTLAR
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
56

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE ALITIRMA KTABI A1