1

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VIỆT NAM
STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lê Văn Đờn
Trần Việt Hùng
Nguyễn Huỳnh Khải
Đỗ Hữu Minh Đức
Phan Văn Lộc
Nguyễn Thị Nữ Ngọc Trinh
Quách Thị Mỹ Lệ
Ngô Ngọc Hoa
Nguyễn Tấn Khanh
Nguyễn Thị Anh Minh
Giang Thị Hương Thúy
Nguyễn Thị Điện
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Quang Tân
Phạm Văn Ngọc
Vũ Mạnh Dũng
Đoàn Thị Hoàng Anh
Trương Kim Mau
Lê Thị Mót
Trần Văn Khánh
Trần Mỹ Dung
Triệu Tú Lệ
Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Thiêng (Sáu)
Phạm Thị Thanh
Trần Thị Nhân
Trần Thị Kim Loan
Nguyễn Cao Minh
Nguyễn Văn Dừa
Trần Thị Hồng Đào

29/04/1955
03/04/1956
04/09/1956
02/04/1957
12/10/1956
1/10/1956
12/21/1956
12/13/1957
9/17/1961
12/12/1956
3/24/1957
10/4/1956
8/16/1957
5/30/1957
05/01/1957
12/31/1957
11/20/1957
8/22/1956
10/29/1956
9/21/1955
5/6/1956
7/21/1955
2/8/1957
6/10/1954
10/17/1962
15/10/1957
18/01/1957
1955
1956
10/08/1957

16 D Hải Thượng Lãn Ông, P11, Quận 5
4.01 Lô C2 chung cư HimLam P7 Q8
10/58 đường 43, P.Tân Quy, Quận 7
39 đường 39, P.Tân Quy, Quận 7
200/49 C Xóm Chiếu, P15, Q4
122/27/45/5, P10, Quận 4
B416/52 Đoàn Văn Bơ, Quận 4
16/39B Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
92B/17/29 Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4
165/27 bis Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4
128 Tôn Đản, Quận 4
92B/13 Tôn Thất Thuyết, Quận 4
C11/6 đường 53, P.Tân Quy, Quận 7
92B/17/4B Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4
92B 30/21 Tôn Thất Thuyết, P16, Quận 4
31/18 đường 15, P.Tân Kiểng, Quận 7
B78/61 Bis Tôn Thất Thuyết, P10, Quận 4
210/16C Cách Mạng Tháng Tám, P10, Q3
24/35 Thủ KhoaHuân, Quận I
24/35 Thủ KhoaHuân, Quận I
76/8 Tôn Thất Thuyết, Quận 4
B58/34 Tôn Thất Thuyết, P18, Quận 4
183A/5 Tôn Thất Thuyết, Quận 4
92/18C Tôn Thất Thuyết, P16, Quận 4
92/18 Tôn Thất Thuyết, Quận 4
253 Diên Hồng, Bình Thạnh
342/25B Đoàn Văn Bơ, Quận 4
290/65/12 Đoàn Văn Bơ, P16, Quận 4
7/4 Đường 11, P.Tân Kiểng, Quận 7
35j Cư Xá Ngân Hàng, Quận 7

Số điện
thoại
9800969
4327054
7713970
7713046
9407926
8894716
9413928
8326106
9406615
8886319
9407831
8885224
8723589
9405906
8894552
8887254
9402379

Đia chỉ Email
ha16d@pmail.vnn.vn
hung401c2@yahoo.com.vn

quachmyle2004@yahoo.com
anhkhoaunderwear@hcm.vnn.vn
anhkhoaunderwear@hcm.vnn.vn

7711156
8720649

0909254136
0914422359
0909795146
0903313046
0918906005

0903622182

nguyenthidien@yahoo.com

8257467
8257467 mydung44@yahoo.com
9406305
8894624
8254755
9402303
8030977
9405049

Ghi chú

0903057094
0903965331
0958988032
0903906761

0909357467

Vợ Thân

2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Lê Thị Ngọc Bích
Trương Mỹ Liễu
Lương Thị Vẹn
Nguyễn Huy Cẩn
Nguyễn Văn Xích
Trần Thị Ngọc Ái
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Tuyết
Phạm Thị Thu
Phạm Thị Thu Hà
Liêu Thị Hồng Hoa
Nguyễn Thị Xiến
Đỗ thị Cốm
Nguyễn Thị Ngọc Lang
Đặng Thị Dung
Lê Thị Hồng Hoàng
Vũ Văn Bính
Mai Văn Hùng
Trần Thị Yến
Trần Thị Nhường
Lê Thành Điệp
Trần Văn Hùng
Nguyễn Văn Mười
Trần Thị Kim Thu
Tô Thị Thu Nga
Trần Thị Nữ
Dương Thúy Hồng
Hoàng Ngọc Anh
Lương Thị Nga
Đỗ Huy Hoàng
Nguyễn Trí Dũng
Trần Kim Ngọc
Phạm Quốc Hưng
Lương Thị Thu
Lê Thị Nam
Lê Kim Quang

31/01/1956
01/08/1955
20/05/1958
13/01/1957
1955
12/5/1957
24/11/1955
04/12/1956
13/11/1956
1954
09/08/1954
26/05/1957
20/04/1956
17/04/1957
1/9/1956
27/04/1956
27/11/1956
20/08/1957

08f Cư Xá Ngân Hàng, Quận 7
4/11 đường 11, P.Tân Kiễng, Quận 7
209/42B Tôn Thất Thuyết, P 3, Q4
025 lô B c/c Ngô Gia Tự, Quận 10
131/17 Lê văn Lương Quận 7
1995 Phạm Thế Hiển P6 Quận 8
44 B4 Tây Thạnh Quận Tân Phú
97 Tôn Thất Thuyết P15 Quận 4
71KC/3B Trần Quang Cơ P18 Tân Bình
104 đường 6, P4, Quận 4
58/16E Tôn Thất Thuyết P18 Q4
C244 Xóm Chiếu P15 Q4
149/8 Tôn Thất Thuyết P15 Q4
266/52 Tôn Đản Q4
266/4/56 Tôn Đản Q4
181Bis/13 Xóm Chiếu P13 Q4
2E/19 Phường Tân Quy Q7
B002 chung cư Ng. Tất Thành P18 Q4

5/7/1957
11/6/1956
7/29/1957
1/19/1955
00/00/1956
00/00/1956
00/00/1956
00/00/1956
00/00/1957
00/00/1957
00/00/1954
00/00/1957
00/00/1957
00/00/1955
00/00/1956

54/30D Phường Tân Hưng Q7
117/14A KP1 Phường Tân Kiểng Q7
467/57 Nơ Trang Long Quận Bình Thanh
603 Lô T. Đoàn Văn Bơ P9 Q4
M27 Cư x Vĩnh Hội P6 Q4
225/12/11A Nguyễn Đình Chiểu Q3
92/20/28 Tơn Thất Thuyết P16 Q4
92B17/2 Tơn Thất Thuyết P15 Q4
22 Đường 23 P4 Q4
243/161C Đường Tôn Đản P15 Q4
93 Đường Xóm Chiếu Q4
183C/25D TTT P4 Q4
- nt - nt -

8721608
7717553
8253650
8390664
7713125
9406329
8569300
8158001
8260033
8610329
9401358
9400671
9405014
9401511
9407239
9408745
8296899
8949648
2620423
8727880
9179759
9400235
8265294

0908317654
0903186302

0918040368
0908631876
0909741646
0918001191
0913101896
0903806716
0903335900
0918197110

0902847903
0908165601
0989018679

0903728425
9409846
8235907
0903887561
9410006
0989014101
9402080

3

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Phan Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Sâm
Đỗ Thị Sen
Phạm Thị Kim Dung
Phan Thị Mến
Trần Trung Liêm
Phan Trọng Vàng
Lương Thị Bình
Lê Thị Tuyết Nhung
Đồng Duy Việt
Lê Văn Hồng
Trần Hữu Xả
Phạm Bá Đăng

00/00/1954
00/00/1955
00/00/1955
00/00/1954
00/00/1956
00/00/1956
00/00/1955
00/00/1956
00/00/1956

262/25 Đoàn Văn Bơ P10 Q4
230 Đoàn Văn Bơ P14 Q4
93 Đường Xóm Chiếu Q4
158 Xã Bình Sơn Long Thành - Đồng Nai.
B193 Đường Xóm Chiếu P15 Q4
92B17/24 TTT P15 Q4
- nt 92B17/33 TTT P15 Q4
4H Cư xá Ngân hàng Q7

9402486
9404019
0613533952
9404445
9401492
9400236
0908019868

9408834