You are on page 1of 3

1

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VIỆT NAM

Ngày tháng Số điện


STT Họ và tên Địa chỉ Đia chỉ Email Ghi chú
năm sinh thoại

1 Lê Văn Đờn 29/04/1955 16 D Hải Thượng Lãn Ông, P11, Quận 5 9800969 ha16d@pmail.vnn.vn 0909254136
2 Trần Việt Hùng 03/04/1956 4.01 Lô C2 chung cư HimLam P7 Q8 4327054 hung401c2@yahoo.com.vn 0914422359
3 Nguyễn Huỳnh Khải 04/09/1956 10/58 đường 43, P.Tân Quy, Quận 7 7713970 0909795146
4 Đỗ Hữu Minh Đức 02/04/1957 39 đường 39, P.Tân Quy, Quận 7 7713046 0903313046
5 Phan Văn Lộc 12/10/1956 200/49 C Xóm Chiếu, P15, Q4 9407926 0918906005
6 Nguyễn Thị Nữ Ngọc Trinh 1/10/1956 122/27/45/5, P10, Quận 4 8894716 quachmyle2004@yahoo.com
7 Quách Thị Mỹ Lệ 12/21/1956 B416/52 Đoàn Văn Bơ, Quận 4 9413928 anhkhoaunderwear@hcm.vnn.vn
8 Ngô Ngọc Hoa 12/13/1957 16/39B Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú 8326106 anhkhoaunderwear@hcm.vnn.vn 0903622182
9 Nguyễn Tấn Khanh 9/17/1961 92B/17/29 Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4 9406615
10 Nguyễn Thị Anh Minh 12/12/1956 165/27 bis Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4 8886319
11 Giang Thị Hương Thúy 3/24/1957 128 Tôn Đản, Quận 4 9407831 nguyenthidien@yahoo.com
12 Nguyễn Thị Điện 10/4/1956 92B/13 Tôn Thất Thuyết, Quận 4 8885224
13 Nguyễn Văn Hưng 8/16/1957 C11/6 đường 53, P.Tân Quy, Quận 7 8723589 0903057094
14 Nguyễn Quang Tân 5/30/1957 92B/17/4B Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4 9405906 0903965331
15 Phạm Văn Ngọc 05/01/1957 92B 30/21 Tôn Thất Thuyết, P16, Quận 4 8894552 0958988032
16 Vũ Mạnh Dũng 12/31/1957 31/18 đường 15, P.Tân Kiểng, Quận 7 8887254 0903906761
17 Đoàn Thị Hoàng Anh 11/20/1957 B78/61 Bis Tôn Thất Thuyết, P10, Quận 4 9402379
18 Trương Kim Mau 8/22/1956 210/16C Cách Mạng Tháng Tám, P10, Q3
19 Lê Thị Mót 10/29/1956 24/35 Thủ KhoaHuân, Quận I 8257467 0909357467
20 Trần Văn Khánh 9/21/1955 24/35 Thủ KhoaHuân, Quận I 8257467 mydung44@yahoo.com
21 Trần Mỹ Dung 5/6/1956 76/8 Tôn Thất Thuyết, Quận 4 9406305
22 Triệu Tú Lệ 7/21/1955 B58/34 Tôn Thất Thuyết, P18, Quận 4 8894624
23 Nguyễn Thị Kim Cúc 2/8/1957 183A/5 Tôn Thất Thuyết, Quận 4
24 Nguyễn Thị Thiêng (Sáu) 6/10/1954 92/18C Tôn Thất Thuyết, P16, Quận 4 8254755
25 Phạm Thị Thanh 10/17/1962 92/18 Tôn Thất Thuyết, Quận 4 9402303 Vợ Thân
26 Trần Thị Nhân 15/10/1957 253 Diên Hồng, Bình Thạnh 8030977
27 Trần Thị Kim Loan 18/01/1957 342/25B Đoàn Văn Bơ, Quận 4 9405049
28 Nguyễn Cao Minh 1955 290/65/12 Đoàn Văn Bơ, P16, Quận 4
29 Nguyễn Văn Dừa 1956 7/4 Đường 11, P.Tân Kiểng, Quận 7 7711156
30 Trần Thị Hồng Đào 10/08/1957 35j Cư Xá Ngân Hàng, Quận 7 8720649
2

31 Lê Thị Ngọc Bích 31/01/1956 08f Cư Xá Ngân Hàng, Quận 7 8721608


32 Trương Mỹ Liễu 01/08/1955 4/11 đường 11, P.Tân Kiễng, Quận 7 7717553
33 Lương Thị Vẹn 20/05/1958 209/42B Tôn Thất Thuyết, P 3, Q4 8253650 0908317654
34 Nguyễn Huy Cẩn 13/01/1957 025 lô B c/c Ngô Gia Tự, Quận 10 8390664 0903186302
35 Nguyễn Văn Xích 1955 131/17 Lê văn Lương Quận 7 7713125
36 Trần Thị Ngọc Ái 12/5/1957 9406329
37 Nguyễn Thị Kim Loan 24/11/1955 1995 Phạm Thế Hiển P6 Quận 8 8569300
38 Nguyễn Thị Tuyết 04/12/1956 44 B4 Tây Thạnh Quận Tân Phú 8158001
39 Phạm Thị Thu 13/11/1956 97 Tôn Thất Thuyết P15 Quận 4 8260033
40 Phạm Thị Thu Hà 1954 71KC/3B Trần Quang Cơ P18 Tân Bình 8610329
41 Liêu Thị Hồng Hoa 09/08/1954 104 đường 6, P4, Quận 4 9401358 0918040368
42 Nguyễn Thị Xiến 26/05/1957 58/16E Tôn Thất Thuyết P18 Q4 9400671 0908631876
43 Đỗ thị Cốm 20/04/1956 C244 Xóm Chiếu P15 Q4 0909741646
44 Nguyễn Thị Ngọc Lang 17/04/1957 149/8 Tôn Thất Thuyết P15 Q4 9405014 0918001191
45 Đặng Thị Dung 1/9/1956 266/52 Tôn Đản Q4 9401511
46 Lê Thị Hồng Hoàng 27/04/1956 266/4/56 Tôn Đản Q4 9407239 0913101896
47 Vũ Văn Bính 27/11/1956 181Bis/13 Xóm Chiếu P13 Q4 9408745 0903806716
48 Mai Văn Hùng 20/08/1957 2E/19 Phường Tân Quy Q7 0903335900
49 Trần Thị Yến 8296899 0918197110
50 Trần Thị Nhường B002 chung cư Ng. Tất Thành P18 Q4 8949648
51 Lê Thành Điệp
52 Trần Văn Hùng 5/7/1957 54/30D Phường Tân Hưng Q7 2620423 0902847903
53 Nguyễn Văn Mười 11/6/1956 117/14A KP1 Phường Tân Kiểng Q7 8727880 0908165601
54 Trần Thị Kim Thu 7/29/1957 467/57 Nơ Trang Long Quận Bình Thanh 9179759 0989018679
55 Tô Thị Thu Nga 1/19/1955 603 Lô T. Đoàn Văn Bơ P9 Q4 9400235
56 Trần Thị Nữ 00/00/1956 M27 Cư x Vĩnh Hội P6 Q4 8265294
57 Dương Thúy Hồng 00/00/1956 225/12/11A Nguyễn Đình Chiểu Q3 0903728425
58 Hoàng Ngọc Anh 00/00/1956 92/20/28 Tơn Thất Thuyết P16 Q4 9409846
59 Lương Thị Nga 00/00/1956 92B17/2 Tơn Thất Thuyết P15 Q4 8235907
60 Đỗ Huy Hoàng 00/00/1957
61 Nguyễn Trí Dũng 00/00/1957 22 Đường 23 P4 Q4 0903887561
62 Trần Kim Ngọc 00/00/1954 243/161C Đường Tôn Đản P15 Q4 9410006
63 Phạm Quốc Hưng 00/00/1957 93 Đường Xóm Chiếu Q4 0989014101
64 Lương Thị Thu 00/00/1957 183C/25D TTT P4 Q4 9402080
65 Lê Thị Nam 00/00/1955 - nt -
66 Lê Kim Quang 00/00/1956 - nt -
3

67 Phan Thị Thu Thủy


68 Nguyễn Thị Sâm 00/00/1954 262/25 Đoàn Văn Bơ P10 Q4
69 Đỗ Thị Sen 00/00/1955 230 Đoàn Văn Bơ P14 Q4 9402486
70 Phạm Thị Kim Dung 00/00/1955 93 Đường Xóm Chiếu Q4 9404019
71 Phan Thị Mến 00/00/1954 158 Xã Bình Sơn Long Thành - Đồng Nai. 0613533952
72 Trần Trung Liêm 00/00/1956 B193 Đường Xóm Chiếu P15 Q4 9404445
73 Phan Trọng Vàng 00/00/1956 92B17/24 TTT P15 Q4 9401492
74 Lương Thị Bình 00/00/1955 - nt -
75 Lê Thị Tuyết Nhung 00/00/1956 92B17/33 TTT P15 Q4 9400236
76 Đồng Duy Việt 00/00/1956 4H Cư xá Ngân hàng Q7 0908019868
77 Lê Văn Hồng
78 Trần Hữu Xả
79 Phạm Bá Đăng 9408834
80
81
82
83
84