You are on page 1of 29

Metalet në histori

3500-2200 p.K. koha e bakrit
2200-1200 p.K. koha e bronzit
1200- koha e hekurit
Metalet në arkitekturë
Hekuri i derdhur 1750-1850
Hekuri i farkuar 1850-1900
Çeliku 1900-
Hekuri i derdhur 1750-1850
Teatër në
Pariz, 1986.
ark Victor
Louis
Hekuri i farkuar 1850-1900
Pallata e
kristalt, 1851
Londër, ark
Joseph Paxton
Çeliku 1900-
Empira State Building,
New York, 1931.
ark William F.Lamb
Profilet e çelikut
“I” profilet
Profilet e çelikut
“L”profilet
KM të çelikut
“U” profilet
Profilet e çelikut
Tabelat; Eurocodi 3,4 dhe 9
Profile të sladuara
KM të çelikut
Trari i perforuar
KM të çelikut
kapriata
KM të çelikut
Kapriata hapësinore
KM të çelikut
KM të çelikut
KM të çelikut
KM të çelikut
KM të çelikut
KM të çelikut
KM të çelikut
Mbi nivel; në nivel
KM të çelikut-me profile
KM të çelikut-me llamarinë në vend
të pahisë
KM të çelikutm-me llamarinw të
profiluar si konstrukcion
KM të çelikut
Objektet industrike(distanca më të mëdha pa
shtylla në mes)
KM të çelikut
Mbështetja dhe shtangimi
KM të çelikut
Profile të lehta
KM të çelikut
izometri
KM mikste
Çelik -tullë
KM mikste
Dru- betonarme