You are on page 1of 5

P1 P2 P3 SUM

1 12 50 12 62
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
MARKAH UJIAN 1 MAC 2014
FIZIK TINGKATAN 4A
Bil Nama
UJIAN 1 MAC 2014
Prepared by
Michelle Muroh
B
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
TH
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
MARKAH UJIAN 1 MAC 2014
FIZIK TINGKATAN 4A
GRED
Prepared by
Michelle Muroh
Post Mortem Peperiksaan (Menengah Atas)
TINGKATAN 5 SAINS
Subjek : Fizik
Tingkatan : 4A
Peperiksaan :
TING JUMCALON BIL HADIR GPMP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
4A 20 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 0.00
JUM 20 19 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% #VALUE!
Analisis Pelajar
1
2
Kekuatan Pelajar
1
2
Kelemahan Pelajar
1
2
Strategi Berkesan untuk Memperbaiki Kelemahan Pelajar, Memperkukuhkan Kekuatan Pelajar & Meningkatkan lagi Keputusan Pelajar
1
2
Disediakan oleh:
Penyelaras Soalan Ujian 1 Tingkatan 4 Fizik
UJIAN 1 MAC 2014
Tdk Hadir G E Jumlah D C C+ B B+ A- A A+
Subjek : Fizik
Tingkatan : 5A
Peperiksaan :
TING JUM CALON BIL HADIR GPMP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
5A 13 13 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 5 38.5% 1 7.7% 1 7.7% 9 69.2% 3 23.1% 0 0.0% 6.23
JUM 13 13 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 5 38.5% 1 7.7% 1 7.7% 9 69.2% 18 138.5% 0 0.0% 16.62
TING JUM CALON BIL HADIR GPMP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
5A 13 13 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 1 7.7% 3 23.1% 6 46.2% 7 53.8% 0 0.0% 8.08
JUM 13 13 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 1 7.7% 3 23.1% 6 46.2% 12 92.3% 0 0.0% 11.54
Analisis Pelajar
1 46.2% pelajar lulus dalam mata pelajaran Fizik
2 GPMP bagi ujian pertengahan tahun ialah 8.08
Kekuatan Pelajar
1 Pelajar bersemangat dan sentiasa ada sikap ingin tahu.
2 Pelajar sering bertanyakan soalan kepada guru
Kelemahan Pelajar
1 Pelajar tertekan kerana kertas fizik berada hari-hari terakhir peperiksaan dan selang masa yang tidak mencukupi.
2 Pelajar banyak melakukan kecuaian ketika menjawab soalan
3 Pelajar kurang mahir menjawab kertas 2
Strategi Berkesan untuk Memperbaiki Kelemahan Pelajar, Memperkukuhkan Kekuatan Pelajar & Meningkatkan lagi Keputusan Pelajar
1 Melakukan latih tubi untuk membiasakan pelajar menjawab soalan.
2 Membuat ulangan pembelajaran untuk mengelakkan berlaku kecuaian semasa menjawab soalan.
3 Kerjasama pelajar untuk menjayakan latihan yang diberi sangat diperlukan.
4 Pelajar sukar mengulangkaji pelajaran terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas.
G Tdk Hadir
Ujian Mac
Pertengahan Tahun
C+ C D E Jumlah A+ A A- B+ B
Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun 2014
FIZIK 2014
Tdk Hadir C+ C D E Jumlah G B
Pertengahan Tahun 2014
A+ A A- B+
Langkah-langkah meningkatkan prestasi pelajar
1 Guru akan memberi latihan dan ulangan.
2 Guru akan memberi latih tubi untuk pelajar mahir menjawab soalan.
3 Guru diberi latihan dan bengkel teknik menjawab SPM FIZIK. Ini dapat membantu guru memberi penekanan semasa sesi PdP.
Disediakan oleh:
Ketua Panitia Fizik
Luqman Hakim