COMARQUES DE CATALUNYA I LES SEVES CAPITALS - TARRAGONA

1 2 3
4 5
6
7
8
9
10
www.CrosswordWeaver.comHORITZONTAL

4 ALT CAMP
7 RIBERA D'EBRE
8 TARRAGONES
10 PRIORAT

VERTICAL

1 BAIX PENEDES
2 CONCA DE BARBERA
3 TERRA ALTA
5 MONTSIA
6 BAIX EBRE
9 BAIX CAMPCOMARQUES DE CATALUNYA I LES SEVES CAPITALS LLEIDA


1 2
3 4 5
6
7 8
9
10
11
www.CrosswordWeaver.comHORITZONTAL

1 GARRIGUES
3 ALTA RIBAGORCA
8 SEGRIA
9 VAL D'ARAN
10 SEGARRA
11 PLA D'URGELL

VERTICAL

1 ALT URGELL
2 PALLARS SOBIRA
4 URGELL
5 PALLARS JUSSA
6 NOGUERA
7 SOLSONES
COMARQUES DE CATALUNYA I LES SEVES CAPITALS BARCELONA


1 2
3 4
5 6
7
8
9
10
11
www.CrosswordWeaver.comHORITZONTAL

1 ALT PENEDES
5 BARCELONES
7 BAIX LLOBREGAT
9 BERGUEDA
10 VALLES OCCIDENTAL
11 GARRAF

VERTICAL

2 ANOIA
3 OSONA
4 VALLES ORIENTAL
6 MARESME
8 BAGES

COMARQUES DE CATALUNYA I LES SEVES CAPITALS GIRONA


1 2
3
4 5
6
7 8
www.CrosswordWeaver.comHORITZONTAL

1 RIPOLLES
6 GIRONES
7 SELVA

VERTICAL

2 BAIX EMPORDA
3 CERDANYA
4 PLA DE L'ESTANY
5 ALT EMPORDA
8 GARROTXA