You are on page 1of 4

FAQ Veturilo Strona 1

FAQ Veturilo
1. Jak mog zarejestrowa si w systemie?
eby korzysta z Veturilo musisz wypeni formularz rejestracyjny na www.veturilo.waw.pl i
swoje nowo utworzone konto doadowa tzw. opat inicjaln w wysokoci 10 z. Jak tylko
kwota ta wpynie na Twoje konto bdziesz mg wypoyczy rower.

2. Czym s dane identyfikacyjne? Jak je otrzymam i kiedy musz je wykorzystywa?
Twoje dane indentyfikacyjne w Veturilo to numer telefonu, ktrego uye przy rejestracji
oraz kod pin, ktry po otrzymaniu od Ciebie formularza rejestracyjnego, przesalimy na Twj
adres e-mail i w wiadomoci SMS. Zapamitaj go, poniewa bdzie Ci potrzebny przy
wypoyczeniu i zwrocie roweru oraz podczas logowania na www.veturilo.waw.pl. Uytkownik
moe zmieni PIN na stronie www.veturilo.waw.pl, w zakadce Logowanie, opcja
przypomnienie PINu.
W naszym systemie moesz zidentyfikowa inne noniki, za pomoc ktrych bdzie mg si
logowa w systemie Veturilo:
a. Warszawsk Kart Miejsk (WKM) - zblieniowa, spersonalizowana karta
elektroniczna (RFID) posiadajca swj unikalny, zakodowany numer,,
b. Elektroniczn Legitymacj Studenck (ELS), zblieniowa, spersonalizowana karta
elektroniczna (chip + RFID) posiadajca swj unikalny, zakodowany numer,
c. karty patnicze konsumenckie karty kredytowe i obcieniowe, emitowane przez
organizacje patnicze emitentw Visa International oraz Mastercard International oraz inna
speniajca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument patniczy w rozumieniu
ustawy o elektronicznych instrumentach patniczych ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232).
Terminale s przystosowane do wsppracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
e. inne noniki kompatybilne z WKM, przystosowane do kodowana biletw
komunikacji miejskiej m.st. Warszawa.
Kart moesz zidentyfikowa ju podczas pierwszego wypoyczenia. Wystarczy, e po
zalogowaniu w Terminalu Veturilo, zbliysz j do czytnika kart znajdujcego si pod panelem
dotykowym, a nastpnie nasz system zapamita nr RFID Twojej karty, i ju od kolejnego
wypoyczenia bdziesz mg jej uywa.

3. Jak wypoycza rower?
Rower moesz wypoyczy w dowolnej Stacji Veturilo:
a. w przypadku roweru zamknitego elektrozamkiem, po uprzednim uruchomieniu Terminala
Veturilo, zalogowaniu si oraz postpowaniu zgodnie z wywietlanymi na urzdzeniu
Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim
komunikatem wywietlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnaem dwikowym,
b. w przypadku roweru przypitego wycznie zamkiem szyfrowym, rower moesz zwrci za
pomoc Terminala Veturilo, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostpnej na urzdzeniach z
systemem iOS i Android, telefonicznie dzwonic pod numery podane na terminalu: 22 244 13
13 lub 22 382 13 12 (automat zgoszeniowy koszt poczenia zgodny z taryfami operatorw).
Terminal wywietli kod, ktry umoliwi Ci odpicie zapinki, za pomoc ktrej rower jest
przypity do stojaka.FAQ Veturilo Strona 2


4. Jak doadowa swoje konto przelewem?
Po zalogowaniu si do swojego profilu na www.veturilo.waw.pl, w zakadce Mj Kontakt,
wybierz z rozwijanej listy bank, z ktrego chcesz dokona patnoci, skopiuj dane do przelewu,
jakie pojawi si w ramce na koncie w Nextbike i przejd bezporednio do strony banku, by
wykona przelew.
Jeli wolisz przelew tradycyjny (na poczcie lub w banku, ktrego nie ma na licie), w oknie
wyboru banku wybierz Inny. Zobaczysz ramk, z ktrej naley skopiowa tytu i numer konta
do przelewu. Pamitaj, by niezalenie od tego czy pacisz online, czy tradycyjnie, nie zmienia
nazwy przelewu, automatycznie wygenerowanej system!

5. Jak doadowa swoje konto kart patnicz?
Jeli podczas rejestracji wybrae patno kart patnicz z moliwoci obcienia, opata za
kad jazd rowerem Veturilo bdzie pobierana z niej automatycznie.

6. Czy mog zmieni wybran przy rejestracji form patnoci? Jak to zrobi?
W kadej chwili moesz zmieni wybran form patnoci. Wystarczy, e zalogujesz si na
www.veturilo.waw.pl i w ustawieniach zakadki Moje konto dokonasz zmian.

7. Co zrobi, jeli system Veturilo naliczy mi nieodpowiedni opat?
Jeli kwota, jak system naliczy Ci za korzystanie z Veturilo, nie jest adekwatna do stanu
faktycznego, z reklamacj, wysyajc do nas wiadomo na adres ck@veturilo.waw.pl. Na jej
rozpatrzenie mamy maksymalnie 14 dni. Postaramy si jednak odpowiedzie na ni tak
szybko, jak to moliwe. Jeli po weryfikacji okae si, e system popeni bd, zwrcimy Ci ca
nieodpowiednio naliczon sum.

8. W jakich przegldarkach internetowych mog logowa si na www.veturilo.waw.pl?
Strona internetowa Veturilo jest kompatybilna z przegldarkami Mozilla Firefox, Opera i
Google Chrome.


9. Ile rowerw mog wypoyczy?
Na jedno konto moesz jednoczenie wypoyczy maksymalnie 4 rowery. Kady z nich musisz
wypoyczy osobno w terminalu, podajc swoje dane identyfikacyjne. Dla kadego roweru
system osobno nalicza czas wypoyczenia, dlatego nie musisz oddawa wszystkich rowerw
jednoczenie.

10. Czy mog korzysta z rowerw Veturilo, jeli zarejestrowaem si wczeniej w systemie
Bemowo Bike?
Tak. Systemy Veturilo i Bemowo Bike s ze sob kompatybilne. To oznacza, e niezalenie od
tego, w ktrym z systemw si zarejestrowae, moesz wypoycza i zwraca rowery w
dowolnej stacji Veturilo lub Bemowo Bike.

11. Dlaczego zdarza si, e stacja Veturilo jest pusta?


FAQ Veturilo Strona 3

Puste stacje sygnalizuj, e aktualnie wszystkie rowery w tej lokalizacji zostay wypoyczone.
Serwis Veturilo przez cay dzie monitoruje dostpno rowerw w stacjach, by odcia te, w
ktrych rowerw jest za duo i uzupeni nimi stacje, w ktrych brakuje rowerw.

12. Jak zwrci rower, jeli w stacji nie ma wolnych miejsc?
Rower zwracasz do stojaka w taki sposb, by adapter zamontowany do widelca roweru
wprowadzi do elektrozamka bdcego integraln czci stojaka i przytrzymania roweru do
czasu automatycznego zamknicia blokady. Automatyczne zamknicie blokady sygnalizowane
jest sygnaem dwikowym oraz fizycznym zamkniciem roweru w zamku. Rekomendujemy,
aby upewni si, e rower zosta zwrcony w Systemie Veturilo. Moesz dokona tego poprzez
zalogowanie si w Terminalu Veturilo, za pomoc aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK.
Jeli w stacji nie ma wolnego miejsca dla roweru, musisz przypi go za pomoc elastycznego
zamka szyfrowego do dowolnego stojaka w stacji lub innego staego elementu, znajdujcego si
w pobliu stacji tak, by pracownicy serwisu mogli bez problemu zauway i odebra rower.
Nastpnie musisz zablokowa zamek, przetasowa cyfry i zgosi oddanie roweru w terminalu
Veturilo za pomoc przycisku Zwrot.

13. Czy do stacji Veturilo mona przypi swj prywatny rower?
Nie moesz przypi swojego prywatnego roweru do stojakw Veturilo. Jeli to zrobisz,
zgodnie z zapisami w Regulaminie, poniesiesz kar finansow w wysokoci 200 z.

14. Kto odpowiada za zniszczony rower?
Od momentu wypoyczenia roweru do zwrotu jednoladu w stacji Veturilo, za rower
odpowiada Uytkownik. Jeli podczas uytkowania rower zostanie uszkodzony z Twojej winy,
niestety to Ty bdziesz musia ponie koszty jego naprawy. Ale spokojnie jeli nie Ty
bdziesz odpowiedzialny za uszkodzenie roweru i zgosisz nam bezzwocznie cae zajcie, nie
poniesiesz adnych konsekwencji.

15. Jak czsto rowery Veturilo s serwisowane?
Rowery Veturio s serwisowane kadego dnia na bieco podczas kilkukrotnych kontroli
stacji przez pracownikw Serwisu Nextbike, oraz noc, kiedy wikszo jednoladw jest w
stacjach. Zachcamy do zgaszania usterek pracownikom BOK kady sygna o uszkodzonym
rowerze sprawdzamy i staramy si ekspresowo naprawi.

16. Co zrobi, jeli znajd porzucony lub zdewastowany rower?
Jeli zauwaysz porzucony lub zdewastowany rower, skontaktuj si z nami. Nasz Serwis
przyjedzie we wskazane przez Ciebie miejsce i zabezpieczy rower. W ramach podzikowania
dostaniesz od nas may prezent

17. Dostaem sms z informacj, e rower, ktry uytkowaem zagin. Czy bd odpowiada
za zaginicie roweru?
Nie. Jeli zwrcie go prawidowo w systemie i uda nam si to wsplnie potwierdzi, nie
bdziesz musia martwi si konsekwencjami. Mamy okrelon procedur postpowania w
przypadku zaginicia roweru kontaktujemy si z ostatnim uytkownikiem po 13 h i prosimy
o pomoc w odnalezieniu jednoladu. Kady przypadek jednak traktujemy indywidualnie.FAQ Veturilo Strona 4

18. Jak wczy lamp roweru Veturilo?
Lampa w rowerach Veturilo uruchamia si automatycznie, po wprowadzeniu roweru w ruch.
Wystarczy zatem, e zaczniesz pedaowa, a lampa owietli Ci drog.

19. Czy do rowery Veturilo mog doczepi fotelik dziecicy?
Nie! Rowery Veturilo nie s przystosowane do montowania foteli dziecicych, ani do
przewoenia pasaerw.

20. Co zrobi, jeli mam problem z wypoyczeniem lub zwrotem roweru przy terminalu?
W przypadku problemw z przeprowadzeniem dowolnej operacji przy terminalu Veturilo,
skontaktuj si z naszym Biurem Obsugi Klienta. Bdziesz mg szybko i sprawnie
przeprowadzi wybrana operacj. Jestemy do Twojej dyspozycji pod numerami telefonw:
+48 22 244 13 13 i +48 22 382 13 12, od poniedziaku do pitku w godzinach: 6.00 - 22.00, w
soboty i niedziele: 7.00 19.00, w wita 7.00 19.00.


21. Jak naliczane s opaty w systemie Veturilo?
Kada godzina uytkowania ma okrelon i osobn taryf. Przez pierwsze 20 minut moesz
korzysta z roweru bezpatnie. Czas od 21 minuty do 60 to koszt 1 z. Druga godzina 3 z,
trzecia 5 z, czwarta i kada kolejna 7 z. A zatem, jeli korzystae z roweru przez pi
godzin, zapacisz 23 z.

22. Jak s zabezpieczane rowery Veturilo?
Rowery Veturilo s zabezpieczane za pomoc elektrozamka. Nad prawidowym
zabezpieczaniem rowerw czuwaj take pracownicy Serwisu Nextbike, ktrzy odwiedzaj
stacje Veturilo kilka razy dziennie.