Disediakan oleh Mohd Faidz Hj Ibrahim ( Moderator Blog Insan Istimewa Permata Hati

)

Konsep Psikologi Dan Psikologi Pendidikan

Psikologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji secara saintifik tingkah laku dan perbuatan manusia atau haiwan khususnya dari segi pemikiran, sikap, perasaan, naluri, potensi, kecerdasan, keperluan serta tindakbalas terhadap manusia terhadap persekitran.

Psikologi pendidikan yang berasaskan teori pembelajaran yang merangkumi teknik kajian psikologi ke atas cara bagaimana manusia belajar dan keberkesanan proses pembelajaran mereka. Secara tidak langsung melalui teori pembelajaran dan teknik yang diterapkan dalam kajian psikologi merupakan aspek yang sangat penting dalam psikologi pendidikan. Antara tujuan dan peranan guru yang dapat dikaitkan dalam bidang psikologi pendidikan adalah seperti berikut :Bil 1. Tujuan Psikologi Memahami tingkahlaku manusia untuk mencapai keharmonian dan kesejahteraan – – Peranan Guru Menerapkan nilai – nilai murni dan mengeratkan perpaduan antara satu sama lain seperti bertolak – ansur, bekerjasama, hormat – menghormati dan lain – lain. Memberikan nasihat yang memberangsangkan agar murid tidak mudah melakukan perkara – perkara yang tidak bermoral. – Memimpin murid agar menjadi insan yang berguna dengan menjadi contoh sikap yang baik. 2 Merancang aktiviti yang dapat membentuk tingkahlaku yang diingini. 3. Mengawal tingkahlaku yang tidak diingini dan tidak berfaedah. – Melaksanakan kaedah peneguhan negatif dalam bentuk dendaan ataupun hukuman bagi melupuskan tingkahlaku yang tidak diingini. – – – Merancang aktiviti yang melibatkan pemantauan dan penilaian secara berterusan dalam kurikulum dan kokurikulum. Mengadakan kem – kem motivasi. Memberikan kasih sayang dalam bentuk teguran agar murid.

– Meningkatkan motivasi diri dengan membimbing
murid agar tidak mencontohi tingkah laku yang 4. Meramal tingkahlaku atau gerakbalas yang timbul dalam sesuatu situasi. – tidak baik dan tidak berfaedah. Senantiasa berwaspada dan peka dalam sebarang kemungkinan dalam situasi persekitaran bagi tujuan menangani sebarang permasalahan yang bakal timbul kerana guru sebagai perunding dan penasihat dalam 5. Menilai tingkahlaku manusia dalam sesuatu masyarakat. – – sebarang masalah yang dihadapi. Menilai berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang telah dilalui untuk mendekati masyarakat. Perlu bergaul mesra dengan pelbagai lapisan masyarkat kerana guru adalah ’role mode’ kepada masyarakat. 6. Memahami perbezaan individu dari segi fizikal, emosi dan mental. –

– Mengenalpasti tahap pencapaian murid dari segi
kecerdasan, pengamatan kognitif, pencapaian akademik, jantina, bentuk pembelajaran, bangsa dan agama. Memperbanyakan lagi rangsangan dalam bentuk muzik, permainan bahasa dan lain – lain lagi.

7.

Memahami bagaimana konsep kendiri sesorang dibentuk serta memahami faktor yang mempengaruhi konsep ini.

Memahami konsep kendiri itu sendiri yang mana terbahagi kepada 2 iaitu:

1. Konsep kendiri positif. 2. Konsep Kendiri negatif. - Membuat penilaian yang lebih anjal. Mengembangkan potensi murid melalui proses pembelajaran yang terancang. Motivasi untuk murid – murid. Memberikan layanan yang sama kepada semua murid - murid. Perlu mengetahui tahap perubahan perkembangan biologi dan psikologi manusia. – – Dapat menguasai keperluan ini dan pemahaman terhadap objektif psikologi. Memerlukan melakukan beberapa aktiviti p & p secara individu atau menyediakan aktiviti p & p bercorak pemulihan.

8.

Memahami keperluan biologi dan psikologi manusia dan berusaha kearah memenuhinya.. Memahami gangguan tingkahlaku seperti hiperaktiviti, kebimbangan,

9.

pengunduran diri dan lain 10. lain. Memahami faktor – faktor yang mempengaruhi personaliti seseorang. – – Perlu untuk menyelidik dan memahami faktor – faktor sahsiah atau keperibdian murid – murid yang terdiri daripada faktor baka dan persekitaran. Menolong membentuk personaliti murid yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful