You are on page 1of 161

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA

,
FILIALA REPUBLICA MOLDOVA
Republica Moldova, or. Chişinău

EDUCAŢIE. INOVAŢIE.
PASIUNE

BULETINUL CONGRESULUI AL
XXXVI-LEA AL ÎNVĂŢĂTORILOR,
CHIŞINĂU, 23-25 AUGUST, 2014
CEL DE-AL XXXVI-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A
ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA,
ANIVERSAREA A 95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI
ÎNVĂŢĂTORILOR DIN CHIŞINĂU

2014

1
2Ora 15.00 - Bine aţi venit în Moldova! Întâmpinarea oaspeţilor, cadre didactice din
România, Ucraina, Serbia, Bulgaria.
Ora 16.00 - Cazarea celor 220 de oaspeţi - Liceul Profesional nr.1, or. Chişinău, str.
Ion Creangă, 59.
Ora 19.00 - 22. 00 - Cina festivă şi serata dansantă - Hora Învăţătorilor Drumurile
noastre toate se întâlnesc odată...
Ora 9.00 - 09.50 - Înregistrarea participanţilor. Întâmpinarea oaspeţilor, intrarea pe
baza tabelelor, distribuirea mapelor cu materialele Congresului. Inaugurarea
expoziţiei didactice Voluntariatul profesional-un dascăl creativ, energic, sociabil şi
cu impact pozitiv asupra lucrului la clasă. Prezentări ale furnizorilor de material
didactic, carte şcolară, soft educaţional.
Acţiunea de caritate Jucării şi cărţi pentru orfelinatele de copii.
Ora 10.00 - 11.00. Deschiderea lucrărilor Congresului. Şedinţa festivă. Imnul
învăţătorilor
Prezentarea invitaţilor şi alocuţiunile invitaţilor. Cuvântul de salut al AGIRoMd -
Preşedinte Mariana Marin. Cuvântul de salut al AGIRo - Preşedinte Viorel
Dolha.
Cuvântul de salut al oficialilor. Sunt invitaţi:
M. Sandu, Ministrul Educaţiei, Gh. Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, T. Potâng, Viceprim-ministru, L. Bujor, Consilier al Primului Ministru,
L. Nicolaescu-Onofrei, Viceministru al Educaţiei, I. Şarov, Viceministru al Culturii,
M. Lazurcă, Ambasador al României în Republica Moldova, V.Pâslaru, prof.univ.,
PROGRAMUL CONGRESULUI


23 AUGUST, 2014. LICEUL PROFESIONAL NR.1, OR. CHIŞINĂU

24 AUGUST 2014. FILARMONICA NAŢIONALĂ „SERGHEI
LUNCHEVICI”, OR. CHIŞINĂU


3

dr.hab., AȘM., D. Chirtoacă, Primarul or. Chişinău, T. Nagnibeda-Tverdohleb,
Director General DGETS, Chişinău, V. Goraş-Postică, Director adjunct, CE Pro
Didactica.
Luări de cuvânt: Reprezentant al cadrelor didactice române din Ucraina. Reprezentant
al cadrelor didactice române din Serbia. Reprezentant al cadrelor didactice române
din Bulgaria.
Scrisori de mulţumire membrilor onorifici ai AGIRoMd.
Ora 11.00 - 12.00. Şedinţa plenară.
Luări de cuvânt ale reprezentanţilor Asociaţiei Învăţătorilor: P. Cerbuşca, grad
didactic superior, doctor în pedagogie, N. Mîndru, grad didactic superior, master în
ştiinţele educaţiei, S. Baltag, grad didactic superior, master în ştiinţele educaţiei, N.
Grîu, grad didactic I, magistru în filologie, A. Cutasevici, grad didactic superior,
master în ştiinţele politice, D. Babin grad didactic superior.
Rezoluţia Congresului. Sensibilizarea societăţii la problemele sistemului educaţional.
Ora 13.00 - 14.00. Activităţi de socializare profesională. Sesiunea foto Asociaţia
Învăţătorilor peste 95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din Chişinău.
Flash mob O societate educativă deschisă şi prietenoasă. Vizitarea expoziţiei
didactice Voluntariatul profesional - un dascăl creativ, energic, sociabil şi cu impact
pozitiv asupra lucrului la clasă. Program artistic. Pauza de socializare. Cartea
memoriei AGIRoMd. Participanţii scriu gânduri, idei despre şcoală, profesor, elevi.
Ora 14.00 - 16.00. Program liber. Excursie prin or. Chişinău.
Ora 16.00 - 17.30. Deplasarea către Complexul cultural-istoric Orheiul Vechi.
Excursie pe traseul Chişinău - Bălţi.
Ora 18.00 - 22.00. Participarea cadrelor didactice în cadrul festivalului muzical
Gustar, Orheiul Vechi.
Ora 9.00. Micul dejun. Ora 10.00 - 14.00 Program liber. Excursie prin or. Chişinău.
Shopping didactic.
Ora 14.00. Plecarea spre Eforie Sud la Şcoala Internaţională de Vară. Număr estimat
de participanţi: 600 de cadre didactice din toate sucursalele raionale ale Republicii
Moldova, 20 cadre didactice din România, 2 cadre didactice din Serbia, 10 cadre
didactice din Ucraina
25 AUGUST 2014. LICEUL PROFESIONAL NR.1,
OR. CHIŞINĂU


4

REFLECŢIE ACADEMICĂ ASUPRA REFORMĂRII
EDUCAȚIEI DE CALITATE

Mesajul Președintelui Academiei de Științe a Moldovei
Academician, Gheorghe DUCA,
la Congresul al XXXVI-lea al cadrelor didactice române şi
al cadrelor didactice române de peste hotare, Chişinău,
24 august 2014
Salut cu deosebit respect prezenţa participanţilor la
Congresul al XXXVI-lea al cadrelor didactice, metodiști și
factori de decizie din domeniul educației din R. Moldova,
România, Serbia, Bulgaria, Ucraina. Apreciez înalt ideea
Consiliului organizatoric al AGIRo, filiala Republica
Moldova, în parteneriat cu colegii din România, de a
organiza acest Forum al dascălilor, în condiţiile
intensificării procesului de integrare a ţării în comunitatea
europeană, când se resimte necesitatea unei schimbări de
mentalitate în societate.
Este salutar şi faptul că un şir de activităţi a
AGIRoMd au fost organizate în parteneriat cu instituţiile AŞM, în special I Congres al
cadrelor didactice din Moldova, la 25 iunie 2011 în incinta Bibliotecii AŞM, a atelierelor
didactice, Conferinţelor republicane şi internaţionale la Liceul AŞM etc.
Educaţia rămâne o prioritate importantă asupra căreia trebuie să ne concentrăm
eforturile întreaga societate, astfel încât elevii să beneficieze de reformele care se întreprind.
Am apreciat şi am admirat mereu dascălii pentru măiestria de a educa tânăra generație,
pentru implicarea activă și dăruirea de sine în dezvoltarea abilităților și a competențelor la
elevi, pentru formarea unor personalități libere în modul de a gândi critic şi a aprecia
lucrurile la adevărata lor valoare, corecţi şi generoşi.
A forma personalități, a construi cu ajutorul dascălilor lumea de mâine este o
chestiune deloc ușoară, dar nobilă și sigur va fi apreciată în timp de generaţiile viitoare.
Prin activitatea zilnică a cadrelor didactice se educă şi se păstrează cultura neamului
nostru şi respectul pentru valorile naționale în viitoarea mare familie europeană. De aceea
admir cadrele didactice pentru efortul de a-şi asuma responsabilitatea, pentru impactul pe
care acţiunile lor îl au asupra copiilor și a membrilor societății.
Sunt convins că prin succesiunea străduinţelor pe care le-aţi depus pentru a organiza
acest Congres, ca şi pentru a atinge un grad cât mai ridicat în activitatea pe care o
desfăşuraţi astăzi, intenţionaţi să aduceţi performanţă în sistemul educaţional. Consider că
numai cu implicarea activă a fiecărui cadru didactic vom putea realiza reformele din
domeniul educaţiei, să dezvoltăm competenţele elevilor pregătiţi pentru a se integra în
societate şi a fi capabili la schimbări de tip inovator.
Îmi exprim speranța că lucrările Congresului al XXXVI-lea al cadrelor
didactice se vor ridica la înălţimea aşteptărilor celor prezenţi la eveniment, cărora le
mulţumim pentru efortul depus.
Vă dorim succes şi sperăm că veţi pleca mult mai bogaţi sufleteşte, mai plini
de speranţă, mai motivaţi în tot ceea ce întreprindeţi.


5

APRECIEM ÎNALT EFORTURILE CADRELOR
DIDACTICE MENITE SĂ REFORMEZE ŞCOALA

Mesajul Ministrului Educaţiei
Maia SANDU, la Congresul al XXXVI-
lea al cadrelor didactice române şi al cadrelor
didactice române de peste hotare, Chişinău, 24
august 2014
Cu plăcere transmit tuturor
participanţilor la Congresul al XXXVI-lea al
cadrelor didactice din România şi de peste
hotare salutul meu cordial şi cele mai calde
urări de succes. Mă bucur că astăzi, la
Chişinău, dascălii s-au reunit pentru a confirma
intenţiile comune orientate spre eficientizarea
şi asigurarea unui învăţământ de
calitate. Şcoala are nevoie de reforme, iar
dumneavoastră, dascălii, aveţi o
responsabilitate enormă în consolidarea rolului şcolii în comunitate, prin educarea la
elevi a responsabilităţii pentru propria învăţare, prin interesul şi dragostea de a
cunoaşte, promovând valorile naţionale şi cele general-umane.
Educaţia rămâne o prioritate a societății, asupra căreia trebuie să ne concentrăm
eforturile şi în ultimii ani în Republica Moldova s-au întreprins progrese deosebite în
reformarea sistemului educaţional. Odată cu paşii realizaţi spre integrarea în Uniunea
Europeană vom crea mijloace şi programe speciale prin care să susţinem şcoala, iar
elevii să devină mai pregătiţi pentru a se acomoda la schimbările din societate.
Dacă părinţii sunt cei ce le îndrumă primii paşi în viaţă, care îi învaţă să
rostească primele cuvinte, Dumneavoastră, stimaţi dascăli, sunteţi cei ce le desluşiţi
marea taină a scrisului şi cititului, arătându-le calea cunoaşterii.
Plăcută povară, dar ce imensă responsabilitate! Prin munca Dumneavoastră se
naşte şi se păstrează cultura neamului nostru şi respectul valorilor naţionale în marea
familie europeană.
Cu acest prilej, doresc să felicit participanţii la Congresului al XXXVI–lea al
cadrelor didactice. Fie ca munca depusă cu dăruire și abnegație să Vă aducă succese
în activitatea profesională și să vă bucuraţi de stima binemeritată din partea
discipolilor, părinţilor şi a membrilor comunităţii.
Vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi în slujba şcolii şi vă asigur de profundul
meu respect.
6

CONSTRUIM O REŢEA PUTERNICĂ
DE CADRE DIDACTICE

Mariana MARIN,
preşedintele AGIRoMd,
redactor-șef al Revistei
”Învăţătorul Modern”,
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar


„Prin fiecare gând şi acţiune contribuim
la asigurarea unui viitor prosper al R. Moldova”


Evoc şi meditez asupra unor replici: Sărut mâna, Domnule Profesor! Scot
căciula, vine Domnul Profesor. Nu vorbesc orice, este în faţa mea Domnul
Profesor. S-ar părea că aceste gânduri fac parte din tabloul istoriei interbelice sau
din secolul marilor clasici. Atunci când şcoala prindea aripi, or, un cadru didactic
care ştia buchea cărţii era o raritate. Se pare că, în acele vremuri de baston şi
cravată, respectul faţă de persoana care aduce lumină era unul meritat.
Tot mai des, astăzi, imaginea profesorului în ţara noastră apare în expresia
nevoilor sociale: un biet profesor, un sărman care nu poate să-şi plătească
facturile, un sărac ce îşi duce zilele de la salariu la salariu. Sintagme, care perindă
pe buzele fiecărui cetăţean. Urmează oftatul, caracteristică onomatopeică a omului
tradiţiei şi... atât. Captarea atenţiei prin milogire nu mai are astăzi efect.
Desigur, unii profesori nu au rămas cu oftatul, dar au aplicat acţiunea: au luat
cărarea banilor, au decis să fie exilaţi prin propria voinţă acolo unde vor avea şi mai
puţin respect, însă vor fi remuneraţi. O, mama mia! a ajuns să fie idiomul de bază a
profesorilor noştri care îşi plâng soarta nu în caietele elevilor, ci în pernele
italienilor. Clepsidra timpului le-a schimbat bunăstarea, însă vocaţia de pedagog,
prin care au venit în această lume, a rămas undeva în vis.
Colegii noştri plecaţi îşi perindă gândul de a încerca manifestări pedagogice, în
calitatea de părinte a propriilor odrasle care acum se educă după programe
europene. Jindul după educaţia de acasă, după bunele practici educative din
Republica Moldova îi determină pe compatrioţii noştri să se manifeste acolo,
undeva... poate în Italia, poate în Franţa, Portugalia, Spania, Irlanda, Germania. Însă
ai ales să fii badant(ă), uită de vocaţie. Visul, ca să fie frumos, trebuie să rămână vis
şi nu întotdeauna este o realitate. Alegi să fii un părinte, care asculţi de bunele
practici educative din această ţară. Educaţia de acasă, din ţara ta, nu are sens. Ea
este magnifică doar acolo, unde este omul tradiţiei care ştie că cine se scoală de
dimineaţă, departe ajunge sau cine ştie carte, are patru ochi, ori ce poţi face azi, nu
lăsa pe mâine. Probabil că am învăţat acasă mai bine vorba că cine nu munceşte la

7

tinereţe, n-are la bătrâneţe. Tinerii noştri pedagogi au plecat să-şi facă rostul peste
hotare, acolo unde probabil îşi vor petrece şi bătrâneţile.
Şcoala noastră, o dată cu reforma, de prin 1997 a început să-şi dezgolească
corola. Unii rămâneau să înveţe curriculumul, iar alţii apucau pribegiile europene.
Unii au învăţat şi curriculumulul şi tot au plecat. A rămas oarecum pustiită, însă tot
aici, acasă am învăţat că speranţa moare ultima. Cel care rămâne să se plângă, nu
este pierdut. Are o şansă mare de a rămâne profesorul respectat. Colegii plecaţi, cu
un mare regret afirmăm, că se vor considera posibil respectaţi, dar într-o altă
ipostază socială, într-o ţară unde pădurea nu e codru şi limba dulce europeană nu e
românească.
Integrarea valorilor europene şi naţionale prin construirea reţelei de
cadre didactice în Republica Moldova
Societatea civilă sprijină demersul guvernării, asigură un cadru transparent şi
eficient, condiţionează prin interesele actanţilor şi nevoile acestora. Raportată la
sistemul educaţional, aceasta intenţionează să monitorizeze activ procesul
educaţional, stimulând posibilităţile dezvoltării verigii guvernamentale în consens
cu tendinţele europene sau internaţionale.
Tradiţia asociativă a cadrelor didactice constituie un alt element al calităţii într-
o societate democratică. În toate ţările europene există asociaţii profesionale cu
membri activi, care în afara activităţii la clasă se adună şi propun guvernului sau
instanţelor parlamentare opinia sa privind dezvoltarea sistemului.
Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala
Republica Moldova, în continuare – «AGIRoMd», este o asociaţie obştească
neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei
persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate.
AGIRoMd are ca obiectiv principal dezvoltarea cadrelor didactice prin
programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultura,
fiind un furnizor de formare continuă, desfăşurându-şi activitatea, cu prioritate, pe
teritoriul Republicii Moldova.
Prin activităţile sale, AGIRoMd poate fi explorat cu următoarele caracteristici:
• Centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză.
• Centru de informare-documentare şi consultanţă.
• Centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice si culturale.
• Centru comunitar de învăţare permanentă.
• Centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionarii
corpului de mentori.
• Centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii
tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi,
reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor
didactice care sa prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii.
• Centru de iniţiere şi derulare de parteneriate.
• Consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi
organizaţională.
• Editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei.

8Pe parcursul a patru ani am încercat să transformăm gândirea pesimistă a
colegilor noştri spre un pozitivism maxim, spre un spaţiu de încredere.
Cel mai important pentru un om este să ştie că el este necesar, că este util
societăţii, că este apreciat. În acest caz gândurile de a părăsi se limitează. Prin
activităţile pe care le-am organizat în această perioadă am adus un surâs pe chipul
profesorului nostru. E un început bun, intenţia fiind să aducem un zâmbet plin de
fericire.
Colegii noştri menţionează că la recuperarea imaginii credibile, puternice şi
respectabile a profesorului în Republica Moldova AGIRoMd contribuie foarte
mult. Iată care sunt argumentele:
Învăţătoare Viorica Măţilă-Parfeni, Bălţi: Mă simt bine în calitate de
membru al AGIRoMd, pentru că din Asociaţie fac parte cadre didactice deţinători
de titluri onorifice, ca “Învăţătorul anului”,“Pedagogul anului”, doctori în ştiinţe,
magiştri în pedagogie, autori de curriculum, de manuale, de ghiduri, inspectori,
pedagogi cu talent şi vocaţie care sunt o “carte de vizită” sau “branduri” ale
învățământului contemporan, dând dovadă de profesionalism şi verticalitate.
Personalităţi numele cărora este cunoscut în ţară şi peste hotare, care sânt
considerate modele demne de urmat. Oare nu este frumos să ştii că ai de la cine
învăţa şi are cine te inspira?
Învăţătoare Cechir Tatiana, Cantemir: AGIRoMd oferă posibilităţi de
lărgire a orizontului de cunoştinţe în domeniul învăţământului şi educaţiei, asigură
calitate în atestarea cadrelor didactice şi acumularea de credite. Echipa de
formatori şi de conducere deţin titluri onorifice, profesionalism înalt, acordă
asistenţă şi susţinere în unele probleme dificile etc. Mulţumesc echipei AGIRoMd
pentru toate străduinţele, iniţiativele, activităţile realizate pentru şi împreună cu
profesorii.

9

Învăţătoare Duplava Maria, Gimnaziul Cigîrleni, Ialoveni: Echipa de
formatori ai asociaţiei, echipa de creaţie a ,,Învăţătorului modern’’ face posibilă
recuperarea imaginii credibile a cadrului didactic. La apariţia primului articol ,
chiar le spuneam colegilor ce personalităţi aprobă articolele pentru publicaţii. Tot
ceea ce faceţi e spre binele profesorului, societăţii.
Învăţătoare Devder Eleonora, Ialoveni. Cred ca asociaţia are un viitor
frumos şi plin de succese, deoarece e susţinută de toţi dascălii din Moldova, doar
învăţătorul are binecuvântarea Domnului Dumnezeu.
Învăţătoare Rusu Svetlana, Criuleni. În urma întrunirilor noastre unde
discutăm cu mulţi învăţători iniţiaţi în domeniul nostru, prin intermediul revistei
creştem profesional.
Asociaţia noastră activează de 4 ani în Republica Moldova şi a organizat
câteva evenimente importante pentru societatea pedagogică: Congresul I al
Învăţătorilor şi Academia ÎM cu prezenţa înaltelor oficialităţi din Republica
Moldova: Miniştri, reprezentanţi ai comisiei parlamentare, funcţionari publici
responsabili de domeniul educaţiei.
În aceste instanţe, dar şi în cadrul participării la Congresul al 31-lea al CD de
la Constanţa unde a participat staff-ul Ministerului Educaţiei din RM alături de
Domnul ex-ministru L. Bujor precum şi Dna Director General T. Nagnibeda-
Tverdohleb s-a exprimat gândul de a pune accent pe politicile educaţionale pornind
de la situaţia concretă, de la imaginea cadrului didactic.
Or, atât de obişnuiţi în ultimul timp cu sintagma biet profesor, care nu tocmai
onorează ceea ce discutăm azi calitatea. E cunoscut că mijloacele financiare ale
profesorului nu răspund cerinţelor unui trai decent, dar şi imaginea pe care ne-o
creăm înşine spunând de multe ori că suntem săraci împiedică o atitudine pe care o
merităm din partea societăţii, cea de a fi respectaţi ca adineaori, prin gesturi de
genul aplecării la văzul unui profesor.
Merităm şi astăzi acest gest. Bunăstarea profesorului de altădată a fost
evidentă. În perioada interbelică Asociaţia Generală a Învăţătorilor a avut propria
bancă, propria Casă a Învăţătorului, iar imaginea acestuia era respectată întru totul.
Şi azi cerem guvernanţilor să ne întoarcă imaginea, însă am putea să începem chiar
noi, spunând că suntem bogaţi.
Bogăţia noastră este experienţa, talentul şi răbdarea. Nu avem vile bogate cum
am merita, sau maşini luxoase care să ne aducă la locul de muncă, însă suntem
bogaţi spiritual. E o axiomă. Însă dacă am începe să transmitem această imagine
chiar noi, societatea altfel s-ar uita la profesor, la şcoală. Suntem un popor modest
în aprecierile personale, preferăm mai puţin să ne lăudăm şi mai mult să ne jeluim.
Omul tradiţiei a răspândit acest cult, însă efectele sale nu sunt tocmai cele
aşteptate. Nu e cazul de a spune că suntem încrezuţi sau să lăudăm ceea ce nu am
făcut, dar să fim încrezători, pentru că societatea pedagogilor este una puternică, cu
mintea limpede şi demnă de a face schimbare.
E adevărat că un profesor pasionat în Republica Moldova este cel care vine la
şcoală nu să câştige un ban ci să-l cheltuiască. Calitatea învăţământului în R.
Moldova începe cu acest entuziasm venit din sufletul profesorului. Îşi creează zona

10

de confort printr-un spaţiu amenajat estetic, confecţionează mijloacele
instrucţionale din propriul buget şi ia cu sine acea mare iubire de copii.
Sunt salutare aceste fapte însă dacă am beneficia de o indemnizaţie unică
anuală pentru procurarea mijloacelor ar fi şi mai bine. Să reactualizăm experienţa
României care în fiecare an, prin programul 100 de euro oferă cadrului didactic
această indemnizaţie pentru asigurarea cu materiale didactice.
Concluzii:
AGIRoMd este o organizaţie care îşi doreşte şi în continuare să încurajeze
cadrele didactice pasionate, să le prezinte oferte de formare continuă în România
cât mai atractive. O activitate de patru ani a Asociaţiei noastre poate fi remarcată
ca şi una modestă, însă dialogul pe care îl purtăm cu societatea educaţională este
unul de bun augur, ne bucurăm că suntem sprijiniţi, că tot mai mulţi pedagogi îşi
doresc aceste întâlniri, în care să fie abordată prestaţia şi misiunea socială a
pedagogului, în care să fie încurajaţi pentru iniţiativele şi micile inovaţii, or,
schimbul de experienţă pe care reuşim să-l realizăm contribuie la diseminarea
bunelor practici educaţionale. Prin în acţiunile noastre încercăm şi sperăm că ne
reuşeşte să realizăm un parteneriat eficient cu cel mai important monitor al
Învăţământului - Ministerul Educaţiei.
Am încheiat acorduri de colaborare cu foarte mulţi agenţi educaţionali, printre
care DGETS a mun. Chişinău. Doamna Director General este alături de noi din
primele clipe ale asociaţiei. În acest parteneriat am reuşit să organizăm 2 ateliere
naţionale în Liceul Teoretic Gh. Asachi, mun. Chişinău prin contribuţia Domnului
Director B. Volosatîi, şi a colegei Angela Cutasevici, dar şi a Liceului Columna,
prin sprijinul Dlui Director Ghenadie Daniţă şi a colegei Daniela State. DGETS a
fost alături de noi şi în evenimentul AÎM prin participarea formatorilor propuşi de
Secţia Parteneriat a DGEST.
Împreună ne propunem să oferim un spaţiu deschis şi liber comuniunii
profesionale. Reanimarea tradiţiei de a avea un spaţiu care s-ar numi Casa
învăţătorului este tot mai actuală şi mai insistentă. Nu este un vis, căci acestea se
spulberă la venirea zorilor, este un obiectiv comun şi vom insista în continuare.
Suntem o filială numeroasă – 1000 de membri activi: profesori, învăţători,
educatori şi peste 150 de membri onorifici. Iar asta ne face să gândim că Republica
Moldova are un viitor.11

REGII VOR VISA MEREU SĂ FIE ÎNVĂŢĂTORI,
IUBIŢI CONFRAŢI!
Viorel DOLHA, Preşedinte AGIRo
“Ca să fim noi oameni, au fost alţi oameni, şi ca să fie alţi oameni, suntem noi
oameni.” spunea Nicolae Iorga.

Cu gândul la aceste cuvinte am început de câţiva
ani să căutăm rădăcinile mişcării învăţătoreşti şi să
păşim pe urmele înaintaşilor. Ceea ce am descoperit ne
copleşeşte. Slujitorii şcolii aveau cea mai onorabilă,
bogată şi organizată asociaţie profesională din România.
O armată de dascăli funcţiona ca o reţea solidară cu
gândul la dezvoltarea profesională a membrilor şi la
binele neamului. În fiecare oraş aveau casa
învăţătorului, bancă proprie, casă de ajutor, revistă, case
de odihnă. Când preşedintele AGIRo intra în audienţă la
ministru, deseori acesta întreba „Ce mai face armata
învăţătorilor?”
Mişcarea învăţătorilor îşi are începuturile la 1869 în ţinuturi aflate sub
ocupaţie străină. În părţile Banatului au fost înfiinţate primele asociaţii învăţătoreşti
poate fiindcă acolo apăruse în 1812 la Arad prima şcoală din întreg spaţiul
românesc care pregătea învăţători –Preparandia.
Şi redeşteptarea naţională din spaţiul basarabean şi transnistrean de la
sfârşitul primului război mondial a avut la bază congresul învăţătorimii de la
dumneavoastră.
În ultimii ani în România am început să reînnodăm această tradiţie reactivând
AGIRo. Momentele de maximă vizibilitate au fost congresele noastre anuale la care
au participat Preşedintele Românie, Ministrului Educaţiei din România şi R.
Moldova, Preşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari,
reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul
culturii. Au conferenţiat nume de prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei.
Din 2006 la aceste congrese ale noastre au participat şi delegaţii din
Republica Moldova. Aţi impresionat prin seriozitate, impecabilă pregătire
profesională şi căldură sufletească de neegalat.
Aţi decis, la iniţiativa grupului de inimoşi din jurul neobositei Marianei
Marin, că nu aveţi a vă ruşina cu numele întocmai al vechii asociaţii în care au
funcţionat bătrânii dascăli basarabeni. Vă felicit! AGIRo este cu adevărat un brand,
iar întoarcerea la rădăcini face ca paşii spre viitor să fie mai fermi. Adunarea de azi
a Dumneavoastră arată că nu sunteţi de ieri-alaltăieri angajaţi pe acest drum al
solidarităţii de breaslă. Sunteţi şi suntem cei care punem încă o cărămidă la
construcţia ridicată de strămoşii noştri.

12

Onorant că pe acest drum i-aţi avut şi îi aveţi alături pe responsabilii
Ministerului Educaţiei din R. Moldova care v-au încurajat în acest demers. Le
mulţumim şi îi asigurăm că a fost un demers inspirat de care vor fi mândri.
AGIRo-filiala R. Moldova are un statut propriu aşa construit încât să nu
existe cordon ombilical şi subordonare între noi. Premisa unei bune colaborări între
oameni este o poziţie egală. Dăunător este sindromul ,,fratelui mai mare”.
Mă întrebam cât de săracă ar fi cultura română fără aportul din spaţiul
moldovenesc. Am fi jalnici fără Eminescu, Alecsandri, Enescu, Sadoveanu, Iorga,
Vieru etc. Neînchipuit de jalnici şi săraci. La fel de sărac ar fi demersul nostru în ale
şcolii fără aportul dumneavoastră, fără învăţătorii basarabeni.
Nu graniţele politice ne preocupă ci sârma ghimpată din sufletele noastre.
Este trist că ne-am obişnuit să lucrăm separat, că ne-am obişnuit să nu ştim unii de
alţii. Este trist că la Bucureşti sunt necunoscute nume valoroase din spaţiul public
basarabean. Este trist că citim cărţi diferite, că elevii au liste de lecturi recomandate
diferite (ale noastre cu mai multe goluri decât ale dumneavoastră). Nu se poate
realiza o firească integrare culturală fără o cunoaştere reciprocă. Până acum
încercări firave de cunoaştere au fost într-un singur sens: emisie a televiziunii
româneşti în Moldova, studenţi moldoveni în România, cărţi din România peste
Prut, artişti români la Chişinău. Trebuie să se realizeze şi în celălalt sens. Ajutaţi-ne
să convingem de necesitatea acestui curent. În perioada imediat următoare
obiectivul meu este să introducem în programele şi manualele de limbă română şi
istorie din România toţi autorii importanţi din R. Moldova şi toate evenimentele
istorice majore care au avut loc în stânga Prutului şi în stânga Nistrului. Vreau să
convingem apoi ca orice cetăţean român să poată urmări cel puţin un post de
televiziune din R. Moldova.
Sigur că în plan profesional vom avea prilejul să diseminăm exemplele de
bună practică de pe cele două maluri ale Prutului. Eu ştiu câte avem de învăţat de la
dumneavoastră având prilejul de câţiva ani să descopăr profesionalismul şi
seriozitatea care vă caracterizează.
În mesajul Tronului către un congres AGIRo interbelic Regele spunea ,,Dacă
soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt, aş fi fost învăţător”. La congresul
învăţătoresc din 1923 ţinut la Arad se spunea că învăţătorii sunt cei „bogaţi în
lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie”. Nu suntem altfel nici azi. Aşa au fost
învăţătorii dintotdeauna, iar regii vor visa mereu să fie învăţători…


13


SEMNIFICAŢIA DASCĂLULUI ÎNTRE
INTERESELE COPILULUI ŞI ALE COMUNITĂŢII

Mesaj către Congresul al XXXVI-lea al cadrelor didactice române şi al
cadrelor didactice române de peste hotare, Chişinău, 24 august 2014
Pavel CERBUŞCA, doctor în pedagogie,
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Dascălii dintotdeauna au fost apreciaţi de întreaga
societate şi au ocupat locuri de prim rang în cadrul
comunităţilor locale. Ei au jucat roluri cheie în momente de
referinţă ale istoriei noastre. Astăzi cadrele didactice din toată
ţara, dar şi din comunităţile româneşti din vecinătate, s-au
reunit la Congresul al XXXVI-lea sub semnul solidarităţii
pentru a continua o tradiţie frumoasă iniţiată de înaintaşii
noştri: a demonstra că suntem o forţă în progresul societăţii. De
aceea eu niciodată nu am regretat faptul că am devenit profesor
şi mă simt mândru când colegii mei de breaslă confirmă acest
lucru prin eforturile depuse şi optimismul promovat în faţa
copiilor.
În ultimii ani se discută tot mai mult despre rolul de facilitator şi de ghid al
cadrului didactic în dezvoltarea competenţelor elevului, nu doar în articole
ştiinţifice şi de specialitate, dar şi la nivelul cetăţenilor de rând. Centrale pentru
activitatea cadrelor didactice sunt respectarea principiilor unei şcoli prietenoase
copilului, gata să răspundă la întrebările provocatoare și să-l ajute în orice situație,
bazându-se pe respect, sinceritate și flexibilitate.
La toate nivelele se declară că şcoala are misiunea principală de a dezvolta
competenţe şi pregătește elevii pentru a se integra în diverse situaţii cotidiene, astfel
în calitate de subiecţii ai educaţiei să acționeze de sine stătător în interesele lui şi ale
societăţii. Pentru eficientizarea procesului educaţional o mare atenţie ar trebui să se
acorde parteneriatelor şcolare, elaborarea şi implementarea proiectelor în şcoală şi
în comunitate.
Unele cadre didactice ar putea să afirme că aceste lucruri se realizează demult
şi nu este o noutate. Totuşi să fim de acord că şcoala în mare parte educă
consumatori şi mai puţin cetăţeni producători. Chiar şi majoritatea părinţilor sunt
convinşi că şcoala în primul rând ar trebui să se ocupe de educaţia copiilor lor,
încadrându-se în soluţionarea problemelor apărute doar atunci când sunt implicaţi
de către cadrele didactice. Puţini părinţi utilizează în dialogul lor cu şcoala astfel de
îmbinări de cuvinte, ca „parteneriate în educaţie”, „proiecte comunitare cu
implicarea copiilor”, „activităţi comune ale elevilor, cadrelor didactice şi ale
părinţilor” etc.
De aceea şcoala şi comunitatea au de realizat mai mulţi paşi importanţi în
schimbarea politicii educaţionale şi a atitudinii faţă de copii. Cu acest scop este

14

necesar să fie promovat printre copii un stil de viață mai activ prin voluntariat, care
ar trebui organizat în mare parte de cluburile școlare, comitetele de părinţi, ori de
organizațiile neguvernamentale, ghidaţi de cadrele didactice şi membri competenţi
ai comunităţii. Elevii ar trebui instruiţi să depună mai mult efort în diverse activități
interactive, care în cele din urmă dezvoltă spiritul de echipă, capacitatea de a
îndeplini lucrurile la timp, de a deveni independenți şi responsabili. Iar şcoala ar
trebui să promoveze înțelegerea și încrederea dintre elev și cadrele didactice,
precum şi membrii comunităţii, în condiţiile unei instituţii educaţionale prietenoase
copilului.
Atunci când abordăm problemele unei şcolii eficiente şi ale organizării
procesului educaţional de calitate, ar fi bine să fim mai atenţi la greşelile pe care le
comitem practic zilnic:
- atât cadrele didactice, cât şi părinţii se străduiesc să transmită copiilor
experienţe din ceea ce observă în persoanele din jur (după spusele lui
Rădulescu-Motru, dorim ca lucrurile să „meargă ca lumea”), uitând că fiecare
persoană este unică, dispune de propria inteligenţă şi are calea sa în devenire;
- prin ceea ce facem încercăm că schimbăm lumea, dar ar trebui de pus accent pe
schimbarea de sine, astfel, în cele din urmă lumea se va schimba de la sine;
- deoarece noi, maturii, am trecut prin „vremuri mai grele”, încercăm să dăm şi să
educăm copiilor ceea ce nu am avut noi în copilărie şi prin aceasta educăm
direct subiecţi consumatori şi mai puţin producători;
- încercăm să educăm copiii, uitând că ar trebui să ne educăm pe noi înşine, aşa
cum exemplu nostru devine un model, pe care în special copiii îl preiau
automat;
- deseori nu le permitem copiilor să resimtă momente ale vieţii trecând prin
diverse situaţii de risc, îi protejăm prea mult şi apoi ne mirăm de ce ei se discuri
atât de greu în situaţii mai dificile;
- atragem copiilor prea multă atenţie, facem prea des notaţii, iar ei nu sunt învăţaţi
să le dobândească singuri şi să demonstreze responsabilitate în diverse acţiuni;
- de cele mai dese ori îi învăţăm copiii să facă ceea ce singuri nu am reuşit sau nu
dorim să facem, ne temem să analizăm cu copiii propriile greşeli din trecut,
educăm doar pe valori şi principii teoretice (şi uneori pe greşelile altora);
- să analizăm profund de ce şcoala dezvoltă până la 10% din competenţele pe care
le posedă copiii, celelalte ei le dobândesc în afara instituţiilor de învăţământ
(unde nu există un curriculum scris şi nici atâţia demnitari „competenţi”) ...
Să sperăm că în viitorul apropiat în organizarea şi desfăşurarea procesului
educaţional, centrale vor fi totuşi inteligenţele copilului, mai puţin conţinuturile, iar
stilurile de învățare vor fi individualizate şi mai creative, pornit de la interesele
fiecărui copil. În şcoli va predomina o experiența educațională mai relaxată,
centrale vor fi dobândirea de cunoștințe, formarea de deprinderi, dezvoltarea
competenţelor, acumularea de noi experienţe și nu doar notele, lucru care este
evident în zilele de azi. De aceea sistemul educaţional ar trebui orientat spre fiecare
elev în parte, implicat în activităţi cu caracter interactiv, în concursuri de erudiţie şi

15

olimpiade de alternativă, activităţi artistice şi cognitive, important este faptul ca
toate acestea ar trebui să pornească de la vocaţia copilului.
Optez pentru ca şcoala să devină un centru educaţional comunitar. Părinţii
elevilor, agenţii economici şi toţi membrii comunităţii ar trebui interesaţi şi atraşi
direct în prosperarea şcolilor. Aceştia ar trebui să se implice dezinteresat în
soluţionarea problemelor din sistemul educaţional şi ale comunităţii pentru binele
său şi al copiilor. Astfel, şcoala va deveni cu adevărat un templu al cunoștințelor,
locul unde copiii în parteneriat cu semenii şi cu maturii îşi dezvoltă competenţele,
creează amintiri, învață să fie ei înșişi, devin capabili să acționeze prompt şi să
reacţioneze critic în diverse situații cotidiene. De aceea propun pentru prima oră la
1 septembrie 2014 să se desfăşoare activităţi cu colectivele de elevi cu genericul:
„Consolidarea imaginii şcolii în comunitate prin parteneriate şi voluntariat”.
Doresc să felicit iniţiatorii Congresului învăţătorilor din ţară şi din afara
graniţelor, în special preşedintele AGIRo Dl V. Dolha şi Preşedintele AGIRoMd
dna M. Marin. Urez succese participanţilor la aceste înalt Forum pedagogic şi sunt
convins că prin succesiunea străduinţelor pe care le-am depus pentru a atinge un
grad cât mai ridicat în activitatea pe care o desfăşurăm, intenţionăm să contribuim la
reformarea sistemului educaţional în interesul copiilor şi a societăţii.
Consider că numai prin educaţia pozitivă, prin optimismul cadrelor didactice
şi sprijinul societăţii civile, cu implicarea activă a fiecărui membru al comunităţii,
vom putea asigura dezvoltarea competenţelor elevilor şi progresul în societate.
EXISTĂ PROIECTE IMPORTANTE ÎN EDUCAŢIE
CARE MERITĂ FINANŢATE!

Angela CUTASEVICI,
grad didactic superior, director adjunct,
Liceul Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chişinău

Mult stimată audienţă!
Mă integrez în discuţie cu repetabila
problemă a conexiunii şcoală - stat - valori, dorind
să reamintesc despre importanţa treptei primare în
formarea unui viitor cetățean al ţării.
Pentru a evita banalul, conturez treapta
primară printr-o „horă” a cuvintelor, aranjate
aleatoriu: caligrafie–ţinută corectă–uimire–
încântare–cunoaştere–ghiduşii–orientare–etc.,
fiecare cadru didactic poate completa şirul, din
propria experienţă, cu diverse lexeme
corespunzătoare, care vor evidenţia complexitatea
acestei etape. Perechea centrală a dansului este formată din elev şi învăţător.
Învăţătorului din clasele primare îi revine sarcina de a contura lumea în realitatea ei,
de a deschide căi de parcurgere, de înaintare, de a inspira dragoste faţă de tainele

16

sunetului şi cuvântului, de frumuseţea imaginii, precum şi de forţa încăpățânatei
cifre. Treapta primară constituie uşa de intrare într-un labirint, periculos dacă nu e
înţeles şi intrigant dacă îi percepi indicaţiile, de multe ori însă este un labirint care îţi
prezintă nişte variante standard de urmat, dar care trebuie înţelese prin străduinţă
proprie. Străduință care pornește, în primul rând, de la o motivaţie puternică. Pentru
ca învăţătorul să aibă energia de a motiva se impun unele modificări la acest nivel, al
căror actant trebuie să fie statul. Menirea acestuia este să înlăture ignoranţa şi să
lupte cu inerţia pentru propria prosperitate.
Aşadar, treapta primară reprezintă primul contact al copilului cu lumea din
afara familiei. La prima treaptă a şcolarizării, copilul se metamorfozează, căpătând
roluri pe care nu le are în cadrul familiei sau în cercul de prieteni. De fapt,
învățământul primar reduce influenţa familiei asupra copilului, preluând
primordialitea, având menirea să-l educe în spiritul valorilor tradiţionale şi moderne,
să-i cultive spiritul civic, să-i dezvolte capacităţile de asimilare, înţelegere şi
interpretare a esenţelor, pentru a se transforma într-un adult care s-ar integra perfect
în societate. Iar pentru aceasta, învăţătorul are nevoie de un instrumentar adecvat de
educare, altfel riscă să eşueze, dar care, din păcate, nu este asigurat de către stat. Este
importantă alcătuirea unui curriculum viabil, adecvat viziunilor progresiste. Elevul
claselor primare are nevoia să depăşească habitusul tradiţional şi să capete
dinamicitatea timpurilor în care s-a născut.
Aşadar, se impune crearea unei noi paradigme a educaţiei, începând cu treapta
primară, prin utilizarea unui instrumentar complex de gestionare a multiplelor
provocări.
Aici reiterez importanţa implicării statului, pin finanţare, bineînțeles, pentru
susţinerea cadrelor didactice în itinerarul transformării, unul deloc uşor.
Ce modificăm?
Viziunea asupra educaţiei
Elevul trebuie să primească:
 educaţie corespunzătoare valorilor de dezvoltare personală, dar nu prin
fluxul de informații despre tot şi despre toate;
 cunoştinţe temeinice, nu perisabile;
 ajutor şi stimul pentru demonstrarea competenţelor dobândite;
 asigurarea că va putea accede în următoarea treaptă de şcolarizare, prin
susţinerea de către profesor etc.
Care sunt necesităţile elevilor?
Câteva dintre ele:
 instruirea pe niveluri, fără a se face simţită discriminarea;
 clase confortabile, dotate cu echipamentul adecvat vârstei, pentru asigurarea
unui climat confortabil, asemeni celui domestic;
 setul dublu de manuale pentru a evita suprasolicitarea elevului, ghiozdanele
încărcate afectează sănătatea fizică şi emoţională a elevului, ideale sunt
manualele digitale;
 programul prelungit, cu primirea ajutorului de la învăţători, în cadrul unor
ateliere bine aranjate şi structurate;

17

 pauze eficiente între ore, cu includerea unui program de relaxare şi alimentare
sănătoasă, ceea ce presupune existenţa unei ludoteci şi a cantinelor dotate,
precum şi a personalului specializat pentru fiecare gen de activitate; sala
bibliotecii poate deveni atractivă prin dotarea ei cu mijloace audiovizuale;
 asigurarea cu dulăpioare, care ar permite elevului să nu care cu el
echipamentul sportiv, haina mai groasă etc.;
 amenajarea grupurilor sanitare, pentru a nu crea incomodităţi picilor;
 funcţionarea atelierelor de dezvoltare aprofundată a unor pasiuni/înclinaţii
artistice către pictură, dans, ştiinţe ale naturii, scriere caligrafică;
 conlucrarea cu anumite centre de educaţie, pentru asigurarea continuităţii în
dezvoltare;
 amenajarea sălilor de sport, de înot, pentru garantarea sănătăţii fizice a
cetăţeanului de mâine etc.
 amenajarea cabinetelor lingofonice;
 clase cu un număr limitat (redus) de elevi etc.
Din păcate, pe măsura dezvoltării accelerate a societăţii, familia şi şcoala nu
poate satisface în întregime cererea societăţii pentru o educaţie de calitate. În
acest context, statului îi revine rolul unui factor reglator al situaţiei şi al unui
potenţator al atitudinilor faţă de carte, prin finanţări substanţiale, care nu s-ar
limita doar la alocările minime actuale.
Finanţarea, atât de către stat, cât şi din partea unor structuri potente financiar,
are legătură de cauzalitate cu nivelul de cultură al ţării.
De aceea e primordială, de la început, redirecționarea banilor spre sectoare şi
factori importanţi ai educaţiei:

Unde trebuie redirecţionată finanţarea?
Spre:
 orientarea şi consilierea despre educaţie permanentă şi modul de viaţă;
 remunerarea învăţătorilor, care pot influenţa pozitiv elevul;
 asigurarea cu materiale de lucru, pentru a asigura finalitatea Codului educaţiei
şi modificarea sistemului conform viziunilor/directivelor secolului al XXI-lea;
 acordarea ajutoarelor pentru toţi părinţii, în funcţie de venitul anual, care ar
procura, fără ostilitate, rechizitele necesare, astfel şcoala nu ar mai constitui un
factor stresant pentru părinţi;
 dezvoltarea sistemului de mentorat în formarea cadrelor didactice;
 organizarea cursurilor, plătite de stat, pentru a utiliza noile tehnologii sau
metode de predare, în perspectiva accesului la manualele digitale;
 încurajarea unei concurenţe obiective (gradaţii);
 concursuri plătite de stat pentru câștigarea unor proiecte ce ar permite
desfăşurarea lecțiilor în spaţii naturale, în muzee, alte instituţii decât şcoala,
având în acest mod contact direct cu realitatea care se învaţă.
Concluzii

18

Învățământul primar constituie baza piramidei în planul cunoaşterii, al
conturării viitoarei personalităţi, pe care se va clădi, pe parcursul celorlalte trepte de
învățământ, edificiul complex şi de largă deschidere al profilului tinerilor şi adulţilor
mileniului următor.
Astfel că schimbările sunt necesare pentru a asigura elevului din treapta
primară:
 dezvoltarea concentrării şi atenţiei;
 dezvoltarea proceselor cognitive şi intelectuale;
 încurajarea modului de exprimare şi de afirmare a sinelui;
 eliminarea dificultăţilor de învăţare;
 evitarea problemelor de comportament;
 înlăturarea problemelor de încadrare;
 pregătirea elevului ca membru al societății.
Aşadar, suntem în căutare de soluţii pentru creşterea nivelului de erudiţie, dar
pentru aceasta elevul trebuie să fie educat, începând cu treapta primară, într-un
mediu calitativ, pentru a deveni un cetăţean onorabil, care va aprecia tradiţia,
muzica, lectura, dansul, sportul, pictura etc.
DESTINUL ÎNVĂȚĂTORULUI E SĂ POARTE
ALTE DESTINE

Viorica MĂȚILĂ-PARFENI,
învățătoare, grad didactic superior,
Liceul Teoretic „M. Eminescu”, mun. Bălți

„Trecea pe drum învățătorul meu,
Bătrân de ani, cu trupu-mpuținat,
Ducând pe umeri parcă cerul greu,
Am zis, că umblă Dumnezeu prin sat...”
(„Învățătorul meu”, interpret Ion Pop, melodiile Congresului al
XXXV-lea, Slatina)

Muzica acestor versuri se strecoară în fântâna sufletului
meu, găsind acolo nostalgii uitate. În față mi se perindă
evenimente, clipe, oameni, personalități, colegi, prieteni... În
suflet își desfac petalele albe trăiri demult asfințite... În iureșul
timpului se învârtejesc emoții și mi se face dor... Dor de tot ce a
rămas neîmplinit sau nu se poate împlini, dor de visele ce mi-au
copleșit tinerețea, dor de copilărie, de școala natală, de învățătorii dragi sufletului meu, căci
„la baza sculpturii caracterului şi sufletului fiecăruia dintre noi, bogat sau sărac, celebru sau
nu, s-a aflat un dascăl”, care ne-a inspirat prin ceea ce era și prin ceea ce făcea, care nu s-a
impus prin frică sau supunerea altora, ci prin faptul ca era un om demn de admirație și de
respectul celorlalți, un dascăl care ne-a învățat să învățăm...
Nu voi uita niciodată ultima mea întâlnire cu învățătorul meu...Era sâmbătă și gându-
rile-mi erau la familie, la părinți, la odihnă, la viața noastră plină de incertitudini... Mare mi-
a fost bucuria, când în mulțimea de trecători ce-mi veneau în întâmpinare am văzut un chip

19

aureolat de sfințenie și bunătate, era ÎNVĂȚĂTORUL MEU, dar, apropiindu-mă, am văzut
că păşea prea adâncit în gânduri... Avea o vioară subsuoară, într-o cutie de piele, roasă, dar
demnă, cu zgârieturi fine, această vioara era comoara lui, prietena lui...
Trecătorii atingeau în grabă vioara şi ea la rându-i îi atingea, amintindu-le că mai este,
că mai simte căldura celui ce şi-a plâns pe ea dorul, şi-a înaripat dragostea, şi-a stins cu ea
lacrima, şi-a înăbuşit oftatul...
„De unde veniţi?” era întrebarea nerostită din ochii mei. Răspunsul veni ca o străfulge-
rare:
„Am fost să-mi vând vioara...” Apoi urmă o explicaţie pe care încercam s-o înţeleg
cu... mintea: „Cotidianul ne biruie, ne macină, ne fură...”
Ambii știam că „dacă în marile clipe ale vieții vrem să transmitem ceva ce nu putem
cuprinde în cuvinte, atunci trebuie să tăcem. Și sufletele în această liniște se înțeleg atât de
profund ca nicicând altădată.”
Ascultând tăcerea patetică, am simţit atunci cum vibrează a jale o strună a viorii mele
interioare şi m-am gândit: „ Cum ar fi să-ţi vinzi vioara, chiar şi cea imaginară, căci fiecare
dintre noi are o vioară a lui, care l-a însoţit în vremi bune şi-n vremi de restrişte... De ce să
ajungem să o vindem? DE CE ?”
Într-o comunicare foarte important este să auzi ceea ce nu se spune și atunci parcă am
auzit o voce...O voce care dorea totuşi să fie auzită, era vocea viorii:
„Sunt sufletul acestei viori care a ajuns să fie vândută la o licitaţie... Păream atât de
mică şi
neînsemnată, iar cel care ţinea licitaţia nu considera că merită să piardă foarte mult timp cu
mine, de aceea m-a luat în mână zâmbind şi a întrebat:
- Cine începe licitaţia, prieteni? Cine oferă un dolar? Un dolar la persoana de colo! Doi
dolari dincolo! Oferă cineva trei dolari? Trei dolari, o dată! Trei dolari, de două ori! Mai
oferă cineva ceva peste trei dolari?
Dar, deodată, din spatele sălii de licitaţie, un chip admirabil prin inteligenţă deosebită
şi prin nobleţea caracterului, a ieşit în faţă, mi-a luat arcuşul, mi-a scuturat praful şi a cântat
o melodie atât de pură şi de frumoasă încât evoca un cor de îngeri.
Când muzica a încetat, persoana care ţinea licitaţia a spus, de data aceasta cu o voce
mult mai blândă:
- Oferă cineva o mie de dolari pentru această vioară? Dar două mii de dolari? Două mii
de dolari! Oferă cineva trei mii? Trei mii, o data; trei mii, de două ori… Adjudecată!
Oamenii din sală au ovaţionat, deşi unii dintre ei se lamentau, nu înţelegeau ce anume
mi-a schimbat valoarea?
Răspunsul a venit imediat: „Atingerea mâinii unui Maestru!”
În mod similar, foarte multe persoane pot fi puţin apreciate, dar apare Maestrul şi îi
atinge şi atunci valoarea lor creşte datorită schimbării pe care o produce în ei atingerea
mânii unui Maestru...
Maestrul este Învăţătorul... Maeștrii sunteți Dvs...
În numele viitorului generațiilor de elevi pe care îi ghidați prin labirintul cunoașterii
Vă implor: atingeţi coardele profunde ale sufletelor de copii, apucaţi arcuşul emoţiilor,
dorinţelor, visurilor, aspiraţiilor, speranţelor, ajustaţi-l, curăţaţi-l, scuturaţi-l de praful
indiferenţei şi al rutinei şi scoateţi la iveală aptitudinile, interesele, talentele...Învăţaţi-i să
iubească necondiţionat, produceţi schimbarea, care să demonstreze adevărata valoare a
sufletului unui copil!”
Această voce lăuntrică, dar răsunătoare mi-a întărit convingerea că a fi învăţător e un
dar lăsat de Dumnezeu. Destinul învăţătorului e să poarte alte destine...Învăţătorul, ca

20

măsură a tuturor lucrurilor, dă valoare calităţii vieţii prin virtuţile şi comportamentele sale în
acţiune, în conexiuni, adică în situaţii reale... Pentru învăţători noul este stil de viaţă, este
mod de realizare pedagogică, este o grijă pentru propriul progres şi progresul discipolilor
săi, căci șansa fiecărui om în viaţă este să aibă noroc de şcoli bune.
Școala, ca orice pom, are şi ea un anotimp al său. Școala este pomul cu frunzele
foşnind a curiozitate, plin de flori însetate de soare, devenite fructe, devenite seminţe. Noi,
învățătorii, profesorii, suntem rădăcinile ascunse ochilor, dar vitale tuturor generaţiilor de
frunze, crescute din seva lor, de aceea trebuie să ținem minte:
„Calea spre succese este să-ţi impui mereu un standard mai înalt decât îţi impun alţii.”
(Henry Wand Beecher)
„A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună
este un succes!” (Henry Ford)
“Pentru a avea succes, trebuie să conștientizăm faptul că se poate și mai bine.” (P.
Melinte)
“Pe drumul spre succes nu vei găsi oameni care se vaită!” (Jack Ma)
“Persoanele care avansează în viață sunt acelea care caută circumstanțele pe care le vor
și, dacă nu le găsesc, le creează.” (George Bernard Shaw)
“Cheia succesului stă în motivație, tenacitate, răbdare și perseverență!”
“Deschide brațele pentru schimbare, dar nu-ți pierde valorile.” (Dalai Lama)
“Există oameni care te ajută să te schimbi, din oricine în cineva.”
„Pentru a primi mai mult decât ai, trebuie să devii mai mult decât eşti.”
,,Unui om e mai ușor să-i dezvolți calitățile decât să-i înlături defectele.” (proverb
albanez)
„Cea mai mare rutină este să faci în fiecare zi aceeași rutină și să aștepți rezultate mai
bune.” (A. Einstein)
“Orice lucru, indiferent cât de dificil ar părea, poate fi realizat, treptat, cu paşi mici.”
(Will Smith)
„Învățați copiii nu doar să citească, ci deopotrivă să pună sub semnul întrebării tot ce
citesc.”
(George Carlin)
,,Copilăria este inocența. În sufletul unui copil este atât de multă speranță și dragoste
încât, rănindu-l, îi omori surâsul.”
„Copiii sunt ca nişte radare extrem de sensibile. Ochii lor nu lasă nimic neobservat,
urechile lor sunt întotdeauna pe recepţie, iar mintea lor prelucrează neobosită mesajele pe
care le recepționează.”
„Din confruntarea părerilor se naşte adevărul.” (A. Busuioc)
„A vorbi şi a scrie corect este/trebuie să fie năzuinţa fiecărui individ, ce nutreşte măcar
un pic de respect pentru propria-i persoană.
A vorbi şi a scrie corect este obligaţia fiecărui intelectual, care, prin statutul său,
este/trebuie să fie un exemplu pentru masele largi.
A vorbi şi a scrie corect trebuie să fie credinţa supremă a oricărui pedagog, fiindcă acest
lucru este (cel mai) important în profesia sa.”( I. Iachim)
“Atitudinea îți determină altitudinea.”(Jack Ma)
“Omului îi poate fi luat totul, dar nu și ultima dintre libertățile omenești: aceea de a-și
alege atitudinea într-un anumit set de circumstanțe, de a-și alege propriul fel de a fi.” (Victor
E. Frankl)
“Mai bine câştigi 30% din ceva, decât 100% din nimic“(Daniel Zărnescu)

21

„Atunci când faci lucruri pentru bani, faci alegeri proaste. Ar trebui să faci ceea ce
iubeşti şi în timp vei învăţa şi cum să faci bani. Dacă vei alege ceva ce nu îţi place, doar
pentru a câştiga mai mulţi bani, te vei auto-distruge.” (Will Smith)
“Experienţa este numele pe care-l dăm greşelilor, calitatea vine din cantitate şi exerciţiu,
perfecţiunea este permanentă perfecţionare.”
“De noi depinde cum știm să ne poziționăm, cum luăm atitudine, ce permitem să se
întâmple! E alegerea noastră, dacă ne complăcem și acceptăm etichetele care ni se pun și
dacă nu încercăm să dovedim contrariul. Reprezentările deformate nasc atitudini
nepotrivite! Atitudinile nepotrivite conduc la comportamente deviante. Devianța naște
eșecul: în plan personal, în plan educațional, în plan social.” (Victor E. Frankl)
„În fața copilului trebuie să fii oglindă, pentru că gesturile tale vor fi și gesturile lui;
vorbele tale vor fi și vorbele lui; zâmbetul tău va fi și zâmbetul lui.”
„Să fii adult în fața unui copil e ușor. Să fii matur în fața unui copil e ceva mai dificil. Să
fii model pentru un copil e o provocare.”
Mă motivează provocările, de aceea SUNT ÎNVĂȚĂTOARE și îi mulţumesc destinului
pentru acest dar minunat, căci îmi trăiesc viața printre copii frumoși care iubesc viața, copii
calzi, minunați, care emană o energie ce te magnetizează.
Sunt învățătoare, sunt şi eu printre “grădinarii de suflete umane, călăuzele celor mai
curate, mai pline de energie şi de elan fiinţe omeneşti”, împărtăşesc şi eu cunoaşterea
celorlalţi oameni, construiesc şi zidesc frumos şi cu responsabilitate generaţiile care
urmează și în numele viitorului jur, că voi asigura în continuare condiţii şi conexiuni pentru
o învăţare eficientă, voi atrage elevii în propria proiectare a vieţii, ajutându-i să-şi descopere
şi să-şi valorifice dotările native şi predispoziţiile...
Zi de zi îmi voi face meseria cu talent și dăruire, astfel ca nimeni, niciodată să nu mai
ajungă, asemeni învățătorului meu, să-şi vândă vioara, căci...„numai viorile ştiu să aline un
dor...”, vorba poetului Dumitru Matcovschi.


22


EU DEMULT NU MAI AȘTEPT DE LA STAT NIMIC
Eu demult nu mai aștept de la stat nimic,
pentru că nimic nu poate da profesorului.
Statul își asumă nişte obligații sie, pentru
sine și în fața sa dă răspuns, iar profesorul
rămâne, cum și a rămas unul la unul cu
sine, cu clasa, cu administrația școlii, cu
raionul, cu societatea, dacă doriți. Nu
cunosc nicio politică de stat în domeniul
educației care a luat în calcul
profesorul. Iată de ce consider că totul este
în puterea fiecărui cadru didactic: să fie
omniprezent în proces, ori că e vorba de
dezbaterile publice ale curriculumului, ori
cele a codului educației, ori cele ale
programelor de perfecționare.
Am fost parte a multor stagii de formare la IȘE. Chiar din prima zi ni se solicita o
listă de așteptări și noi o completam, fără ezitare: Dar când îi întrebam cu ce au venit
aici la formare pentru a da, într-un simplu proces de schimb de experiență (proiecte
didactice, scenarii, elaborări științifice), iată aici nu prea aveam ce spune. Pentru că
fiecare venea să ia, nu să dea. Și xerocopiau orice, chiar și lucruri care nu aveau
nicicâtă valoare.
Consider că atât timp cât vom sta cu mâna întinsă după curriculum-uri, planuri-
cadru, planuri de lungă durată, proiecte zilnice, materiale didactice etc. atât timp vom
sta pe loc.
Zilnic vin la Dumneavoastră (la centrul de la IȘE) cursanți să le dați, să le
vindeți orice, și niciunul nu vine cu un mănunchi de materiale să le aveți pentru alții.
Consider că AGIRo e un frumos prilej de a ne asocia măcar cei care suntem
gata să dăm din puținul pe care-l avem. Nu vreau să critic nici guvernul, nici
ministerul, nici direcțiile de învățământ, nici administrațiile școlilor, ci pe fiecare
cadru didactic care pentru vreo 3-5 ore publice, 1-2 activități educaționale și un raport
de autoevaluare sau o lucrare metodică pe care trebuie s-o scrie, face atâta zarvă în
jurul atestării, Și nu-și răsuflecă mânecile hainei profesionale ca să facă din fiecare
oră una publică, din fiecare alocuțiune oriunde o lucrare științifică.
Consider că atât timp cât nu ne va fi amar de ore modelate și realizate ca
atunci când învățam la școală noi, când la ore vom întreba mai mult decât vom preda,
când actorii principali suntem tot noi, profesorii, nu putem vorbi despre schimbare.

Dumitru BABIN, directorul L.T.„B.P.Hasdeu”, mun. Bălți23

CAUT O ÎNVĂŢĂTOARE CARE
SĂ IUBEASCĂ COPIII

aut o învățătoare care știe să
zâmbească, care nu
etichetează copilăriile drept
acte de huliganism, care nu
duce la director un copil de șase ani pentru
că s-a copilărit, care nu transformă energia
de nestăvilit a unui minor într-o problemă a
clasei, făcând din minor un paria, care nu
scoate un copil de la oră și-l izolează la sala
de sport (deși are certificat medical care îl
scutește de ora de sport pentru că sănătatea
sa ar putea fi pusă în pericol), care nu
condamnă râsul, care nu se teme să prezinte
lecțiile drept jocuri interesante.
Caut o învățătoare care nu impune excelența fiecărui copil din clasă, ci
pregătește copiii pentru viață într-un sistem educațional de masă, nu elitist.
Caut o învățătoare care NU pune mai presus de interesul superior al copiilor
sentimentele sale, trăirile sale, confortul său.
Caut o învățătoare care are și soluții, nu doar probleme, care are și rezultate, nu
doar intenții.
Caut o învățătoare care să iubească copiii, nu să se teamă de ei.
Găsitorului recunoștință eternă!
Iurie MELINTE,
şef al Direcţiei Raionale Educaţie, Drochia


C

24


MESAJE CĂTRE CONGRESUL AL XXXVI-LEA AL
CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE ŞI AL CADRELOR
DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE
Nina MÎNDRU,
președintele sucursalei Orhei,
Republica Moldova

Onorată asistență,
În condițiile când societatea simte o schimbare radicală în reorganizarea
sistemului educațional, AGIRo ne unește și ne renaște prin mobilizare și participare la
acțiuni de valoare.
Noi, învățătorii neamului, prin prezența la Congresul al XXXVI-lea al cadrelor
didactice române şi al cadrelor didactice române de peste hotare,suntem forța care o
reprezentăm prin toate evenimentele din sistemul educațional, suntem modelul de
păstrare a culturii neamului și respectul valorilor naționale în familia europeană.
Noi, învățătorii neamului, străbatem în lung și-n lat ogorul nestemat al
educației prin cercetare și parteneriat, trăim victoriile și dificultățile, educând copiii
pentru ziua de mâine, ajutându-i să se adapteze în condițiile schimbătoare ale vieții.
Noi, învățătorii neamului, nu așteptăm să ni se confere putere, influență sau
venituri superioare, dar simțim prestigiu și satisfacții prin prilejul de a ne dezvolta
personal și profesional, înălțând și sprijinind viața fiecărui individ.
Noi, învățătorii neamului, cântăm imnul solidarității, purității, frumosului și
adevărului, ținând în suflet destinele copiilor, refăcându-ne forțele prin perfecționare
continuă, fiind adânc pătrunși de noblețea meseriei și de dăruire.
Noi, învățătorii neamului, suntem înaripați prin prezență la acest mare forum al
semănătorilor de lumină, exprimându-ne speranța că lucrările Congresului se vor
ridica la înălțimea așteptărilor și vor contura competențe profesionale și comunicare
interactivă, elemente de inovaţie din practica educaţională, promovarea valorilor
naţionale româneşti, stabilirea unor proiecte de parteneriat educaţional și
valorificarea tradiţiilor culturale.
Olga URSU,
director adjunct cl. primare, învățătoare, grad didactic I,
Liceul Teoretic Măgdăcești, președintele sucursalei Criuleni


25


u toții știm cât de importantă și dificilă este meseria pe care o avem, cea
de dascăl. Cu toate acestea mergem mai departe si pregătim elevi, care
la rândul lor vor deveni oameni importanți ai societății.
De multe ori suntem tentați de a abandona cariera didactică, însă
dragostea pentru ceea ce facem este mai mare decât neajunsurile din sistemul de
învățământ.
Elevii sunt cei care ne dau curajul sa continuăm: printr-un zâmbet al muncii
reușite, printr-un simplu „mulțumesc”, prin bucuria din ochii lor în momentul în
care am reușit să ajungem la sufletul lor. Ei ne dau curaj să ne pregătim de lecții, azi
mai bine decât ieri.
Școala are nevoie de performanță, iar noi, reprezentați ai celei mai nobile
meserii și vocații din lume – educatorii, învățătorii și profesorii, avem o
responsabilitate fundamentală în consolidarea rolului școlii în viața societății,
insuflându-le elevilor multă înțelepciune, dăruire, interes și dragoste de a cunoaște,
de a fi toleranți, de a prețui adevărul și de a ne respecta reciproc.
Dăruirea cadrelor didactice nu este suficientă fără implicarea tuturor actorilor
educaționali. Cooperarea cu părinții în urmărirea activității elevilor, deschiderea
comunității către problemele școlii, chiar și susținerea venită din partea societății
care ar asigura crearea unui învățământ de calitate, menit să răspundă nevoilor
elevilor și exigențelor societății în care trăim. A crea învățătorului cele mai bune
condiții de muncă și de viață este o datorie morală a întregii societăți, din partea
statului cât și din partea autorităților locale, în așa fel încât cadrele didactice să-și
poată permite un trai decent și să se bucure de stima pe care o merită.
Republica Moldova a făcut progrese deosebite în ultimii ani în toate domeniile,
educația însă rămâne o prioritate asupra căreia trebuie să ne concentrăm fiecare
eforturile, să contribuim cu toții la crearea unui sistem de educație performant, care
să ducă societatea la un nivel de competitivitate, astfel încât elevii să se poată
bucura de toate deschiderile care vor apărea odată cu semnarea acordului cu
Uniunea Europeană.
Congresul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din Republica Moldova a devenit
un eveniment deosebit, care a intrat deja în tradiţia învăţământului. Ca membru
AGIRo Md doresc să-mi exprim admirația și recunoștința tuturor cadrelor
didactice si colegilor organizatori ai acestui eveniment important. Prin munca
Dumneavoastră se naşte şi se păstrează cultura neamului nostru şi respectarea
valorilor naționale. Vă felicit pentru tot ceea ce faceţi pentru că sunteţi cei care ne
luminați mintea şi sufletul, care ne transmiteți cheia învățării.
Vă doresc succese frumoase în continuare, dna M. Marin! Prin activitățile ce le
desfăşuraţi zilnic aduceţi performanţă în sistemul de învăţământ din R.Moldova.
Vă felicit pentru iniţiativa dumneavoastră şi sper, că în acest mod, se vor
pune bazele unor legături mai strânse şi va exista o comunicare mai bună între
învăţătorii din ţară şi străinătate.

C

26

O ODĂ SUFLETULUI DE PROFESOR
Am preferat...
Am preferat să fim doar profesori,
Decât în lume cineva
Să luminăm în suflete de flori
Firesc, fără pretenții undeva.
Am preferat să strângem cald la
piept,
Un copilaș cu chipu-mbujorat
Și-un trai mai sărăcuț, mai
înțelept,
Dar mai puțin apreciat.
Am preferat s-așez un copilaș
În banca lui de carte însetat
Schimbând confortul dulce de
bogat,
Pe-un trai modest, dar cumpătat.
Am preferat să scriem larg pe
tablă,
Urmați de ochii mici și luminoși,
Decât să vindem mărfuri la tarabă
Și să luam pe ele bani frumoși.
De multe ori ne pierdem somnul
Și-am vrea să încetăm a fi eroi,
Dar o luăm iar de la capăt,
Căci n-o va face nimenea ca noi...
Liudmila Rusu, învățătoare, grad
didactic II, Liceul Teoretic
"Dante Alighieri", mun. Chișinău
URARE DE MULȚUMIRE ÎNVĂȚĂTORULUI
Viorica Tătaru, învățătoare, grad didactic
ii, școala primară Mingir,
S. Mingir, R. Hîncești
Ah, câte flori sunt!
Toate ţi le-aş da,
Te-aş presura cu ele,
Nu cu anii:
Lalele, crini, garoafe, clopoţei,
Să-ţi găzduiască tihna
Şi căminul.
Să ne fii duioasă
Lâng-ai tăi copii,
Să te păzească Domnul
Cu lumina,
Să-ţi aducă-n inimioară
Sfântă, scumpă, învăţătoare,
Multă dragoste şi dor
Şi un înger păzitor,
Să-ţi aline nopţile,
Să-ţi rărească grijile,
Să-ţi mângâie visele,
Să-ţi lungească zilele.
Un noian de fericire
Şi o viaţă de iubire,
De la Domnul să ai parte
De noroc şi sănătate!


27

Dragi colegi!
De noi depinde viitorul acestei ţări.
Noi suntem cei ce facem din serviciu
sărbătoare,insuflăm încredere în forţele
proprii şi în ziua de mâine. Oricât haos ar
fi dominat afară,într-o şcoală bună vom
găsi ordinea, dreptatea, toleranţa, voia
bună, emoţiile pozitive şi şansa de a
învăţa.
Unii dintre noi consideră trecerea
examenelor şi obţinerea calificativelor
bune unica motivaţie a învăţării. Să nu
uităm,că de noi depinde să arătăm
elevilor cât de plăcută poate fi activitatea
de învățare. Să ajutăm copiii să
descopere ce ştiu să facă şi să facă asta
din ce în ce mai bine.
Mulţi dintre cei ajunşi funcţionari
de stat au de multe ori la bază influenţa
unui anumit profesor.
Se zice că un singur profesor bun
poate schimba mult. Dar dacă vom fi mai
mulţi?! Schimbăm lumea!Să facem din
învăţătură o aventură, nu un marş forţat!
Felicitări cu noul an de învățământ
2014-2015.

Cu respect Ene Veronica,
grad didactic I
LT „Gh.Asachi”, mun.Chişinău
De la o vreme încoace părinţii
au vrut să dea copiilor tot ce e mai
bun: cele mai bune jucării, cele mai
bune haine, călătorii, şcoli alese. Au
ales ca aceştia să nu umble prin
ploaie şi ger, să fie protejaţi pe stradă
şi să nu treacă prin dificultăţile prin
care au trecut ei. Le-au pus televizor
şi calculator în odaie, au umplut
timpul copiilor cu cursuri de limbi
străine, muzică, dansuri. Au avut vise
mari pentru ei, intenţii excelente, dar au
uitat că odraslele lor au nevoie de
copilărie, au nevoie să inventeze, să
înfrunte riscuri, să sufere decepţii,
eşecuri, să aibă timp de joacă şi să
se bucure de viaţă.
E de datoria noastră să vorbim
societăţii despre lumea artificială
creată şi că plătim scump pentru
aceasta, despre seriile de consecinţe în
domeniul emoţiilor, în amfiteatrul
gândurilor şi în planul memoriei
copiilor.
Trăim timpuri contradictorii, deci
prin tot ceea ce facem să construim
temelia lucidităţii, respectării
demnităţii, apropierii dintre oameni.
Dascălul e fiinţa plină de dăruire care
descoperă mereu copilul. Să ne
dedicăm lucid, permanent, viguros şi
pătimaş !
Valentina Arion, Învăţătoarea Anului
2012
Gimnaziul .,,Ioan Vodă” Hagimus,
Căuşeni


28

SUCCESUL PROFESIONAL
ŞI RESPECTUL COPIILOR
Margareta GUZUN, învățătoare, grad didactic I,
Școala Primară” H. Corbu”, satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni.
Deloc uşoară misiunea "dată" Profesorului -edificarea viitorului umanităţii,
dar frumoase sunt roadele pe care le culege şi ni le dăruie - Oamenii.
Profesorul are un rol important în viaţa elevilor. Atât abilităţile profesionale
cât şi însuşirile de personalitate au urme profunde în inima discipolilor. Prin felul
său de a fi ori de a nu fi, prin comportamente şi atitudini, profesorul apropie ori
îndepărtează copiii: motivează, pedepseşte, povăţuieşte, încurajează .
Studiile de specialitate susţin că elevului "îi place" sau "nu-i place" o
disciplină în funcţie de personalitatea profesorului, responsabilitatea cadrului
didactic este enormă: pe de o parte, contează competenţa sa profesională, iar pe de
altă parte, este la fel de importantă şi personalitatea acestuia.
În descrierile ce urmează mă voi strădui să fiu fidelă celei mai populare
metafore, utilizate pentru a arăta specificul imaginii profesorului.
Profesorul ideal este, înainte de toate, dascălul elevilor săi, care încearcă să
înveţe în permanenţă de la dânşii, pentru a ţine pasul cu aceştia şi pentru a putea să
discute orice subiect. El trebuie să fie liderul care să inspire şi să influenţeze copiii
prin intermediul personalităţii sale şi nicidecum utilizând puterea. Un astfel de
profesor îşi cunoaşte bine disciplina şi este respectuos cu elevii săi.
Explorator fiind, încurajează elevii să-şi descopere eu-l, ajutându-i astfel să
atingă cel mai înalt nivel de performantă. Un profesor se mândreşte cu discipolii
care-1 depăşesc. Urmărindu-i, el poate să menţină echilibrul dintre necesităţile de
instruire ale fiecărui individ şi cele ale întregului grup, realizând prin aceasta idealul
educaţional: învăţământ pentru toţi, învăţământ pentru fiecare. Un atare profesor
este corect şi obiectiv în aprecieri, poartă dialoguri deschise şi răspunde mereu la
solicitare. El este un inovator care modifică sau înlocuieşte tehnicile, textele atunci
când a descoperit altele mai eficiente sau când cele existente au devenit
neinteresante pentru elevi. Inventând diverse combinaţii de tehnologii, el adaptează
predarea la diferite stiluri de învăţare şi prezintă subiectul din multiple puncte de
vedere, ceea ce facilitează înţelegerea.
Profesorul ideal este acel care valorifică la maxim ideile elevilor săi,
utilizându-le cu scopul de a îmbunătăţi calitatea procesului de predare-învăţare, ştie
când şi cum să recurgă la umor, fără a-l considera un factor ce ar distrage atenţia
sau ar periclita educaţia.
Profesorul eficient este ghidul care conduce elevii spre perfecţionarea
deprinderilor şi abilităţilor de lucru şi, totodată, îi pune în situaţia de a descoperi
singuri soluţia şi de a învăţa din greşeli, oferind un mediu în care pot fi prezentate
idei opuse .
Profesorul este un bun colaborator, ce acordă o mare valoare colegialităţii.
El își împărtăşeşte ideile, solicită implicarea părinţilor în activitatea de predare-
învăţare şi caută sprijinul colegilor atunci când nu poate rezolva de unul singur
anumite probleme.

29

Profesorul de succes este un idealist, fiind ferm convins că fără ideal nu
poate exista evoluţie. El se recunoaşte în fiecare elev, realizând care i-a fost
contribuţia şi influenţa în vieţile învăţăceilor săi.
Un profesor eficient apreciază adevărul şi corectitudinea, dar nu
popularitatea sa. Încercând să schimbe lumea, un astfel de profesor se transformă
zilnic, transformându-i şi pe alţii.
Un profesor eficient este un revoluţionar care ştie că rolul său este unul
dintre cele mai vitale pe pământ în păstrarea vieţii.
Care este imaginea profesorilor în viziunea elevilor? Cum ar trebui să fie
profesorii? Ce înseamnă un profesor ideal?
Profesorul ideal
1 . Competenţă profesională
2. Inteligentă
3. Demnitate
4. Obiectivitate
5. Dragoste faţă de meseria sa
6. Sociabilitate
7. Corectitudine
8. Experienţă în domeniu
9. Exterior plăcut
Alte caracteristici pentru "profesorul ideal" în viziunea mea:
• să respecte şi să iubească elevii;
• să ţină cont de opinia elevilor;
• să fie un bun organizator;
• să încurajeze elevii;
• să fie indulgent;
• să fie inventiv;
• amabil;
• bun psiholog;
• să aprecieze corect;
• calm;
• prietenos;
• generos la laude;
• să fie OM
Noi, profesorii, suntem cei care trebuie să facem alegerea: rămânem cum
suntem, schimbăm ceea ce nu e tocmai bine sau achiziţionăm tot ce e nou.
Rezultatul este: succesul profesional şi respectul copiilor.


30

VISUL UNUI PROFESOR!
Svetlana Dubencu,
profesoară de pian, LT „M. Eminescu”, Bălţi, grad didactic I.

Ce poate visa un profesor de muzică, dacă nu muzica însuşi cu expresia ei,
energia incomprehensibilă și impactul emoțional? Muzica poate și ar trebui să
unească oamenii din diferite părți ale lumii, cu soarta lor diferită, stilul de viață,
capacitatea de a gândi, capacitatea de a vedea și a percepe lumea. Lume de
neînțeles, necunoscută și minunată, care a fost, este și va fi muzica în sine, a cărei
sarcina principală este - de a învăța. A învăţa a audia muzică, a o percepe și a o
simţi. Impactul muzicii este, probabil, cel mai puternic dintre toate artele.
Având în vedere crizele politice de astăzi, visez ca politicienii din Ucraina,
Rusia, Israel și alte ţări să declare un armistițiu de o zi și să asculte toată ziua
muzica marilor compozitori clasici. Sunt sigură că, în mintea lor, s-ar produce o
schimbare în direcția unor soluții pașnice și pozitive pentru "ziua de mâine."
Recent, eu, ca mulți dintre colegii mei, m-am folosit de regimul fără vize şi
am vizitat o ţara europeana,Grecia. În acest context, aș spune că cetățenii de acolo
sunt mai bine protejaţi de lege şi în ciuda crizei au încredere în viitor.
Eu vreau să nu-mi fac griji pentru viitorul meu profesional și sper că Muzica
va salva lumea!

Dumnezeu, când a creat Învățătorul, L-a înzestrat cu cele mai excepționale
talente, cu cea mai blajină privire, cu cea mai sensibilă voce. L-a împodobit din
dragoste cu multă răbdare, smerenie, creativitate și profesionalism. Dar în același
timp I-a încredințat și cea mai mare responsabilitate - de-a educa!!!
Deci să-I fim recunoscători pentru încrederea oferită și să tindem spre
orizontul modernismului și perfecționismului, al voinței de a ne modifica pe noi și
pe cei din jur.
Alina Graur
IUBITULUI DASCĂL...
(Domnului Gh. PUICĂ, profesor de fizică)
Natalia CIMPAC
... acum, când privirea Ta elocventă cuprinde cele mai înalte culmi ale unui
singur destin, ţin să-ţi mărturisesc, din nou, că Te admir profund.
Amprenta trasată de echilibrul Tău sufletesc şi mintea Ta lucidă va găzdui,
mereu, rând pe rând, cele patru camere ale inimii mele.
Te-am cunoscut ca Profesor ancorat în muncă asemeni lui Sisif, îndeplinind
nu doar o simplă meserie, ci o adevărată chemare prin arta cuvântului, o dată ce
vorba Ta a fost un zbor cutezător. Şi în prezent rămâi în memoria mea un Dascăl
care, în palmă, în loc de pix sau cretă, ascunde gânduri adânci şi doruri ce frig mult
de tot, un Dascăl care n-a întârziat nicicând să se ridice de la a sa catedră, pentru a
vedea ce mai face lumea din băncile vecine – discipolii tăi. Din dragoste pentru ei,
ai renunțat la scrisul formal pe hârtie și ai scris pe ceva mult mai durabil – pe inimă

31

de copil, de aceea numele Tău atinge absolutul, rămânând rezistent în timp, căci
atâtea generații, de la mic la mare, au trecut prin porţile sufletului Tău cald.
... mai ieri, mi-ai fost Coleg de breaslă şi recunosc că al nostru dialog nu a
fost decât o călătorie prin mreaja timpului, prin cugetări intense şi frumuseţi eterne.
În timp, dorul după felul Tău de a fi, modul de a trăi, dorul după unduirile
spiritului Tău lăuntric prinde conturi mult mai agrementate.
Atât de calm și echilibrat, atât de liber și corect, atât de empatic și, mereu,
deosebit ai putut fi întreaga-ți viață, începându-ți orice oră cu Legea lui Ohm,
conștientizând, dintotdeauna, că timp de 45 minute ne citești, de fapt, o lecție de
proporția unui fatum.
Astăzi, ca și ieri, rămâi oaza indispensabilă celor care au avut onoarea să-ți
cunoască profunzimea cugetului care releva o altă experiență a lumii, îmbogățind-o,
la infinit, cu alte, noi dimensiuni, necesare pentru a înainta, cu demnitate, prin
tumultul vieții.
Pentru toate acestea și pentru multe, multe altele, rămâi Cel căruia îi sunt
recunoscătoare enorm, căci sentința pe care mi-ai înaintat-o mi-a dăruit realizări
frumoase și împliniri depline.

ODĂ PROFESORILOR

Mă închin nopților Dumneavoastră dăruite caietelor tinerilor învățăcei.
Admir răbdarea Dumneavoastră năzbâtiilor lor.
Iubesc felul Dumneavoastră de a fi - de a-i învăța să fie.
Știu că vor putea uita nr. casei prietenului sau strada pe care au locuit cândva, pot
uita numele actorului preferat sau telefonul bibliotecii, dar, cu siguranță, nu vor uita
chipul Dumneavoastră care a vegheat luni în șir la căpătâiul cunoștințelor lor și nu
vor găsi cuvinte ca să Vă exprime mulțumirea pentru anii zbuciumați, pe care i-ați
oferit atâtor generații, pentru nețărmuita răbdare cu care ați trecut peste șotiile lor
nevinovate și vinovate,
pentru dăruirea, la gradul sublim, viitorului om
care crește din spiritul tinerii generații.
Pentru toate acestea și pentru mult mai multe, vor apleca fruntea în fața
Dumneavoastră și-și vor deschide sufletul în recunoștință pentru povara de greutăți
și griji, purtată tot acest timp în numele formulei magice,
pe care nimeni n-a descoperit-o, dar toți o numesc Destin, iar pentru Dumneavoastră
este Cruce.
Vă vor mulțumi adânc, cum numai un om poate să mulțumească, și vor trimite rugi
cerului să Vă aibă în pază și să aibă și copiii lor norocul de a Vă avea aproape,
așa cum l-am avut și ei.32

AMINTIRILE UNEI ELEVE DESPRE
PROFESOARA DRAGĂ

Iată cum păşeşte. Iată -
Ea, cu faţa luminată
De un zâmbet, de-un cuvânt
Zboară gingaş pe pământ

E uşoară, graţioasă
Ca şi frunza cea frumoasă,
N-au nici florile ce spune
Şi-i zâmbesc, doar ei anume!

Cea mai dragă profesoară
O admir iară și iară,
Toamna biciuie cu vântul,
Doamna plânge cu cuvântul.

Eu trec plânsul ei în cânt
Să-i văd paşii pe pământ
Intr-o splendidă cărare
Toată numai flori şi soare!

Victoria, clasa a VII-a

”Un profesor e o lumină
A unui soare cald și blând,
Un înger care protejează,
Un dar dumnezeiesc şi sfânt.
Tâlcul vorbelor frumoase!
Cum se poate să le uit?
Treacă anii, eu şi-atuncea -
Voi rămâne să le-ascult.”
Victoria, clasa a VII-a

D Ă R U I R E
Se dedică dascălilor şi colegilor mei
Elena Boboc (Osoianu),
învăţător, grad didactic I,
Liceul Teoretic ,,Diomid Gherman”,
satul Risipeni, r. Făleşti
Frumoase flori ne cad azi la picioare,
Parfum, culoare, totu-i o splendoare...
Păşind printre petale de-amintiri
Ne-apare roua în priviri,
Căci timpul trece supărat şi nemilos
Tot mergem prin lumină înainte, dar dăm în jos…
De greul trudei, dăruirii şi răbdării,
De greul nopţilor albite şi de-al frământării,
De întrebarea ce ne soarbe-n întregime:
-Ce semănăm? Ce creştem din lumină?...
O, da! Răspunsurile greu ne vin,
Cu timpul le aflăm, şi ne-amintim
De clipe fericite, bucurii, succese,
De ochii curioşi, de sutele de feţe
Ce se perindă ca-n documentar,
De-a lor cuvinte simple, dar alese
Ce peste timp ne ţes covorul clar:
Doar dascălul e înzestrat cu har

33

Să semene lumina de hotar,
C-apoi splendoarea şi parfumul colorat
Să umple lumea de lumina ce le-am dat.
Iar florile recunoştinţei lor
S-ajungă fiecărui profesor
Şi-n inimi să-ncolţească roditor
Nădejdea şi speranţa-n viitor!

LUMINA DASCĂLULUI
Gîrleanu Lora
Ne era drag să-l ascultăm pentru că tot ce spunea era frumos. Ne era drag
să-i admirăm dăruirea cu care ne lumina. Dascălul era ființa mereu cu fața senină
și calmă, insistent și ușor, inteligent și cel mai frumos. În ochii lui sălășluia o
nemărginită dragoste cu care ne privea în fiecare zi. Adăpostea în EL sinceritatea
eroilor și ni-i reda așa, încât ni se părea că suntem în acțiunea paginilor scrise.
Fiecare cuvânt pe care-l spunea, ajungea la inima noastră.
”De mici vroiam să-i semănăm. Astăzi însă, spre regret, nu știu dacă mai este
cineva care ar zice de o așa asemănare. Însă nu știu că EI sunt unicii care se poată
prin viață cu demnitate. Doar ei pot face lucruri frumoase: simplu, ușor, fără a cere
ceva în schimb. Știam că numaidecât vom avea o zi bună, pentru că așa o dorea
EL. Suntem recunoscători pentru tot ce ne-au dat, atunci când puteam să ascultăm
ceea ce ne plăcea, să spunem ceea ce gândeam, să învățăm de fiecare dată ceva
nou. Studierea ne inspira să ne cerem și mai mult, să putem să le corespundem
profesorilor noștri dragi.”
Și azi știm că uneori se simte rău, dar face să arate bine. Și azi știm că suferă
câteodată, dar asta nu-l doboară! Rămâne de fiecare dată puternic: ca un luptător,
care-și cunoaște arma. Arma dascălului ucide ”balaurul cu cele șapte capete”. De
fiecare dată, spunându-ne că ,,Cunoștințele sunt fundamentul viitorului ”, ne face să
credem în ceea ce ne spune. El ne este și un prieten cu care putem vorbi sincer
despre necazurile care ne copleșesc. Doar el, marele maestru, Dascălul, ajunge la
sufletul fiecăruia dintre noi. Doar el are cea mai multă forță de a sta în faţa copiilor
şi a le transmite ce ştiu.
Oceanul de flori și pe care l-aș aduce la picioarele Măriei Sale, ar fi:
o mulţumire plină de dragoste pentru dascălii care au fost,
o îmbrăţişare plină de admiraţie pentru aceia care sunt,
o încurajare plină de entuziasm pentru cei care vor veni.34

JOS PĂLĂRIA, DLE PROFESOR!”
Natalia GRÎU,
prof., Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", doctorandă AŞM,
şef Departament Municipal pentru Învăţământ Gimnazial şi Liceal
Începutul de gustar a demarat, la 7 august, pentru membrii Asociației
Generale a Învățătorilor printr-o conferință municipală cu tematică de la sine
sugestivă „Jos pălăria, Dle Profesor!” Evenimentul a fost organizat de către
Sucursala Chișinău, încadrându-se în seria de activități educaționale de anvergură,
reunite sub genericul ediției 2014 „Tradiții asociative ale profesorilor”. Gazda
conferinței a fost Centrul Academic Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, unul
dintre partenerii de încredere ai Asociației, alături de Academia „Nicolae
Dumitrescu” și Societatea „Tradiții Noi”.
Scopul conferinței, reieșind din obiectivele AGIRoMd, dar și din contextul
realităților educaționale, a fost cultivarea spiritului de solidaritate al cadrelor
didactice și reanimarea tradițiilor asociative ale învățătorilor și ale profesorilor.
Obiectivele evenimentului au vizat recuperarea imaginii credibile, puternice şi
respectabile a profesorului;formarea şi dezvoltarea comportamentului liberei
exprimări în comunitatea pedagogică; susținerea cadrelor didactice care
înregistrează performanțe înalte la nivel comunitar;dezvoltarea culturii
democratice în sistemul educaţional; dar și încurajarea promovării parteneriatelor
educaţionale, a activităţilor la nivel de muncă voluntară şi în folosul comunităţii.
Forma de materializare a acestor deziderate au constituit-o comunicările
conferențiarilor: Mariana Marin , dr., conf.univ. Preşedintele Asociaţiei Generale
a Învăţătorilor, Lucia Argint,dr. prof. grad did. sup.,Natalia Grîu, prof., doctorandă
AŞM, şef Departament Municipal pentru Învăţământ Gimnazial şi Liceal,
AGIRoMd, Stela Baltag,înv. cl. prim., gr.did. sup., magistru în şt.ed., Preşedintele
sucursalei Chişinău, Angela Soltan, lector universitar, consultant Comunicare și
planificare strategică, USM, Elena Ețcu, directorul general Societatea "Tradiţii
Noi",Eugen Gîrlă,trainer, Directorul Academiei "Nicolae Dumitrescu".
Invitatul de onoare al conferinței, Tatiana Potâng, dr., Viceprim-ministru al
RM., a venit cu un mesaj de încurajare pentru cadrele didactice, a ținut să propună
spre dezbatere câteva repere ale modului de receptare a profesorului în societate,
punctând câteva aspecte relevante subiectului din noul Cod al Educației. Printre

35

ideile semnificative prezente în alte comunicări ale conferențiarilor au vizat
conștiința formării imaginii de sine a cadrului didactic; analiza, din perspectivă
istorică, a evoluției diacronice a statului profesorului în Basarabia; elemente ce
vizează competențele inerente ale unui cadru didactic modern, capabil să facă față
provocărilor noilor paradigme educaționale, să trăiască acea „revoluție interioară”
a propriei demnități profesionale, autoapreciindu-se ca pe o instanță valorică, dar și
o resursă umană capabilă să răspundă expectanțelor tuturor actanților educaționali:
elevi, părinți, sistem, comunitate.
Profilul unui profesor conștient de valorile și misiunea sa socială, așa cum l-
a creionat, într-o manieră socratică, trainerul Eugen Gîrlă, e indisolubil legat și de
imaginea exterioară a acestuia, aspect delicat, mai puțin abordat, dar cu real
impact. Din moment ce profesorul este un etalon, fiece detaliu al imaginii acestuia
are influență asupra tinerei generații. Acesta a fost și premisa integrării în cadrul
conferinței a unui element de absolută noutate precum expoziția de articole
vestimentare naționale, realizată sub deviza: „Profesorul modern poartă o ie”.
În nuce, ideea ancoră a tuturor comunicărilor a fost expresia unui îndemn la
solidaritate profesională și la efort comun în direcția formării unei imagini
credibile a cadrului didactic. Dincolo de acest gând care și-a încolțit latent
germenii în inimile tuturor celor peste 80 de participanți la eveniment, am admirat
deschiderea doamnelor învățătoare, afabilitatea și sentimentul de responsabilitate
generat de apartenența la această mare familie, care a devenit, în timp, prin
evenimente pondere educațională - AGIRoMd. Această Asociație e un produs viu
al unei competențe esențiale – lucru în echipă, în subsidiarul căreia stau nume de
rezonanță ale învățământului primar municipal, dar caracterizate de o modestie
rară. Trec în revistă, aleatoriu, câteva nume: Cerbușcă Tamara, Daniela State,

36

Cutasevici Angela, Morcov Viorica, Irina Lungu, Elena Dubinin. Din culisele
conferinței, am spicuit câteva opinii precum ideea că e mai mult decât salutabilă
formula discursurilor vii, interactive, așa cum s-a exprimat una dintre participante
(identitatea căreia o las anonimă) „fără foaie”, dar și lipsa pretenției de a fi epuizat
subiectul în favoarea unei abordări interogativ-reflexivă a nucleelor tematice.
Asumându-mi riscul unor eventuale critici, îmi exprim certitudinea și speranța ca
această formă de conferință să devină un prototip pentru activități ulterioare atât la
nivel de formă/organizare cât și de conținut/mesaj.
Sucursalei Chișinău Avante!

ÎNVĂŢĂTORUL MODERN –
„BULETINUL DE IDENTITATE AL
PROFESORULUI”
Nina MÎNDRU,
director adjunct,
Gimnaziul „M. Eminescu”,
r-nul Orhei

Coboară spre pământ, răspândind
văzduh aromat şi frunze purpurii
preafrumoasa şi înţeleapta Toamnă. Ea vine
cu văl de lumină şi culoare să încununeze şi
mai feeric anotimpul prin care trece cea mai
nobilă paradă a inteligenţei şi cunoaşterii –
traseul lung al educaţiei. Călătorul neobosit
al acestui itinerar este pedagogul care, după
o vacanţă mare, a aşteptat cu nerăbdare să
preia ştafeta nobilă a vieţii intelectuale.
Toată lumea e în acţiune: apeluri, întruniri,
proiecte, seturi de carte, experienţe, amenajări de clase, etc. Toţi vor să săvârşească
minuni şcolare, să îndrepte cugetul elevilor spre bucuria creaţiei, să le ofere arta
frumosului prin lectură, să-i ghideze către o lume a cunoaşterii şi deschiderii. E
fascinant, nu-i aşa? Dar câte minuni poţi face în procesul educaţional, dacă mai ai la
dispoziţie ziarele şi revistele de specialitate!
Discutând cu o învăţătoare despre organizarea şi dirijarea procesului
educaţional pentru noul an de învăţământ, am întrebat-o dacă are revista Învăţătorul
Modern (dumneaei avea nevoie de nişte materiale pe care le putea găsi chiar pe
paginile revistei nominalizate). Când i-am mai spus că pentru un cadru didactic
această publicaţie o mai numesc şi „Buletinul de identitate al învăţătorului modern”,
colega a exclamat: „Frumos nume, chiar azi mă abonez!”.
Stimaţi colegi, cartea de căpătâi a noastră, Învăţătorul Modern,nu numai că este
o sursă de informaţie, o meditaţie pedagogică, dar şi un remediu ce tămăduieşte
sufletele tuturor actorilor educaţionali, o zestre a neamului învăţătoresc, care poate fi
transmisă urmaşilor noştri. Cât de admirabil a fost propus elevilor şi părinţilor setul

37

didactic anexat manualelor şcolare, pe care trebuie să-l procure pentru un an de studii,
prezentându-le setul didactic al învăţătorului deja procurat (cărţi, reviste, ziare,
proiecte). Cu o mare ardoare s-au implicat în achiziţionarea instrumentelor necesare
micului şcolar. Părinţii şi copiii văd: „Învăţătorul s-a înarmat serios cu izvoarele
dătătoare de viaţă intelectuală!”. Acest exemplu viu îi motivează de a fi în pas cu
noul, de a-i facilita învăţarea propriului copil.
Aşadar, stimaţi colegi, chiar şi sărbătorile profesionale ne îndeamnă să ne
facem un cadou util şi preţios: un abonament la revista Învăţătorul Modern, pentru a
reînvia viaţa noastră intelectuală, pentru a sorbi din filele pudrate cu strop de
înţelepciune, pentru a fi mai puternici, mai frumoşi, mai bogaţi. Menţionez că în
Gimnaziul „M. Eminescu” fiecare membru al catedrei claselor primare s-a abonat la
această revistă. Lunar, organizăm un cerc pedagogic în cadrul căruia punem în
discuţie articolele de pe paginile revistei. Iată ce reliefează unii dintre colegi:
Cristina Tomova: „Revista Învăţătorul Modern este una din sursele didactice
ce nu trebuie să lipsească de pe masa unui învăţător. Aştept cu mare nerăbdare apariţia
următorului număr, fiind sigură că o să găsesc o altă cheie fermecată cu care voi putea
deschide uşa ÎNVĂŢĂRII, PREDĂRII, EVALUĂRII. Tot ce se redactează îmi
insuflă o putere magică de creativitate, iniţiativă, încredere în sine. Citind în parte
fiecare articol, realizezi că cel care ţese copilul eşti TU şi, în mare măsură, depinde de
felul cum îl orientezi pe micul şcolar spre luarea de decizii, soluţionare de probleme”.
Tatiana Matcovschi: „Revista „Învăţătorul Modern” din luna august m-a lăsat
profund emoţionată de modul în care şi-au redat trăirile participanţii la Academia
Învăţătorului Modern. Citind şi privind pozele, îmi pot da seama cât de multe am
pierdut, neparticipând la acest mare eveniment. Sunt fericită că am aderat la AGIRo şi
transmit cu mare satisfacţie urări de sănătate, optimism şi doar cuvinte de laudă celor
care au fondat asociaţia. Ne putem considera cu adevărat norocoşi prin faptul că
revista ne oferă informaţii despre activităţile asociaţiei, ne prezintă căi pentru
eficientizarea procesului educaţional, bune practici în şcoala proactivă şi ne indică
posibilităţi de a realiza schimb de experienţă cu colegii din ţară şi de peste hotare”.
Veronica Conica: „În urma lecturării articolului Lectura – necesitate
indispensabilă în dezvoltarea potenţialului intelectual al copilului am găsit lucruri
utile care m-au ajutat să mă perfecţionez în continuare. Această temă acoperă
necesitatea învăţătorului şi este un suport valoros în domeniul învăţământului. Sunt
încântată să citesc revista Învăţătorul modern,care este un ghid ştiinţifico-metodic,
îndrumătorul învăţătorului”.
Rodica Buiacov:„ÎNVĂŢĂTORUL MODERN – revistă înţeleaptă, ce ne arată
calea cea dreaptă, sursa unui dascăl simplu, de rând, şi un sprijin profesional găseşti în
ea oricând!Câtă înţelepciune culegi din această CARTE, care ne serveşte, nouă,
învăţătorilor, drept ghid, culegere, îndrumător, enciclopedie psihopedagogică! Orice
articol e util şi captivant prin conţinutul său. Însă preferata mea rubrică din revistă este
„Învăţător şi cercetător”, întrucât articolele conţin o vastă informaţie de specialitate,
teorie, noţiuni, tehnici cercetări, fără de care nu poţi aplica în practică, oricât de bun
practician n-ai fi. Studiind şi explorând aceste referinţe, eu încerc să cresc profesional,
să-mi îmbogăţesc vocabularul şi cunoştinţele pedagogice, să mă autoinstruiesc, să-mi
dezvolt capacităţile unui învăţător modern. Dacă vrei să devii un învăţător modern,
citeşte revista cu acelaşi nume!”

38

Virginia Pânzari: ,,Învăţătorul Modern” este revista de specialitate ce ne
ajută în procesul de formare continuă personală, ne oferă oportunităţi de lărgire a
cunoştinţelor şi practicilor în domeniu, de aici poţi prelua idei noi. Fiind abonată la
revistă, am posibilitatea să răsfoiesc paginile ei ori de câte ori am nevoie şi aştept cu
nerăbdare numărul următor. Nu dau prioritate unei rubrici sau anumitor articole (cu
toate că mă interesează mai mult noutăţile ce ţin de nivelul la care predau), pentru că
doresc să învăţ din toate. Recunosc, pornesc să cercetez revista de la rubrica
,,Învăţător şi Diriginte”, astfel mă îmbogăţesc cu idei interesante, gânduri frumoase şi
tind spre performanţe noi”.
JURNALUL DE IMPRESII
Înv. Elena BEREZOVSKAIA,
grad didactic II,
Liceul Teoretic „Ana Muntean”,
or. Ialoveni
Pe data de 08 septembrie, 2012, în
incinta Gimnaziului „Grigore Vieru” din
or. Ialoveni a avut loc Cercul Pedagogic
al membrilor AGIRoMd, sucursala
Ialoveni, cu tematica: Proiectarea
Programului de Activităţi a AGIRoMd,
sucursala Ialoveni, pentru anul de studii
2012-2013.
Au avut loc multe activităţi
interesante. În debut, a fost intonat Imnul
Învăţătorilor. Cuvântul de salut i s-a
oferit dnei Galina Niță, preşedintele
sucursalei AGIRoMd, care ne-a felicitat
cu începutul unui an nou de studii, ne-a
dorit succese şi realizări frumoase.
Doamna Niță a propus participantelor să
se prezinte, urmând modelul: Eu sunt...
şi nimeni nu ştie că... Activitatea propusă
ne-a înviorat şi ne-a mobilizat pentru un
lucru productiv în cadrul atelierului.
Am fost captivaţi de discursul
prezentat de Tatiana Plăcintă, care ne-a
făcut să ne simţim şi noi (spre marele
nostru regret doar imaginar) participanţi
la Academia Învăţătorului Modern –
evenimentul anului pentru Asociaţia
Învăţătorilor. Am ascultat cu sufletul la
gură despre cele 12 workshop-uri, despre
călătoria cu vaporul pe „Valurile
Nistrului”, admirând în pozele
extraordinare frumuseţea plaiului
mioritic moldav în apusul soarelui. Nu a
rămas în umbră nici Conferinţa
ştiinţifico-metodică „Bune practici în
şcoala proactivă”.
„Ne putem considera cu adevărat
norocoşi!” – exclamăm şi noi, împreună
cu inteligenta doamnă Daniela State
(Învăţătorul modern, Nr.4, august 2012).
Şedinţa a continuat cu „fixarea
întâlnirilor pe cadranul unui ceas
magic”.Formând perechi (la întâlnire), s-
au discutat aşteptările fiecărei
participante pentru anul de studii 2012-
2013. Activând în două
grupuri,învăţătorii au stabilit Proiectarea
Programului de Activităţi a AGIRoMd,
sucursala Ialoveni, pentru anul de studii
2012-2013. Propuneri au fost diverse:
atât teoretice, cât şi practice, chiar
distractive. Doamnele învăţătoare au
venit cu ideea de a invita la cercurile
pedagogice persoane notorii pentru a
organiza la Ialoveni ateliere cu diferite
tematici, bunele practici în şcoala
proactivă să devină o tradiţie a
întrunirilor noastre şi, de ce nu, să ne
relaxăm împreună la un spectacol,
concert sau o pizza. Ne-am propus să
finisăm anul de studii cu organizarea
unei academii de vară la Lacu Roşu, în
România. Evaluarea activităţii cercului
pedagogic s-a realizat prin metoda
P.R.E.S. Ascultând punctele de vedere
ale colegilor din sucursală, pot să afirm
că toţi participanţii s-au simţit minunat
pe parcursul întrunirii din 08.09.2012 şi

39

nici nu au observat cum s-au scurs cele
patru ore.
„Urcând în grabă în microbuz, fără
ca să observ ce rută am luat, încep să
caut în jur feţe cunoscute şi, găsind
aceste feţe, mă calmez că am nimerit
corect şi merg unde-mi trebuie. Aşa şi la
Cercul de astăzi: îmi pare bine că văd
feţe cunoscute, înseamnă că merg
unde-mi trebuie!!!”- a făcut bilanţul
şedinţei Constantinov Cornelia. Am fost
bucuroasă să-mi revăd colegele din alte
instituţii de învăţământ din or. Ialoveni.
M-am simţit extraordinar de bine alături
de ele. Aştept cu nerăbdare următoarea
întâlnire!
EXCURSIE-PELERINAJ
Elena ŞTIRBU
În perioada 27-30 august, 2012, în
raionul Briceni au fost în vizită membrii
AGIRO din Rădăuţi, judeţul Suceava.
Ospitalieri cum suntem din fire, am
întâmpinat colegii cu pâine şi sare chiar
la frontieră. Turneul a continuat cu vizite
la Liceul Teoretic Lipcani, unde a avut
loc o întâlnire de suflet cu participarea
profesorilor şi a elevilor. Într-o
atmosferă colegială s-au discutat
problemele învăţământului, s-a făcut un
schimb eficient de opinii pe marginea
subiectului ce-l frământă mereu pe
profesor: Cum să facem şcoala cu
adevărat a doua casă pentru copil?
Următoarea destinaţie a
fost satul Pererîta, sat pitoresc
cu oameni harnici şi gospodari
ce păstrează cu sfinţenie tot ce-
au moştenit: doinele şi
baladele străbune, portul
popular. Aici, la Pererîta, a
rămas o picătură din sufletul
Marelui poet al neamului -
Grigore Vieru. Casa
părintească a regretatului poet
mai păstrează dragostea de
neam, ţară, baştină. Nucul de
la geam este în aşteptare, de
parcă ar mai fi şanse ca
Grigore Vieru să mai stea la
umbră şi nu întâmplător, căci aici au
apărut versurile: „Dacă n-am la geam un
nuc/ mă topesc şi mă usuc”.
La cimitirul din satul Pererîta, după
cum a fost voinţa poetului, este
amenajată, lângă mormântul mamei sale,
o piatră comemorativă cu mesajul: „Sunt
iarbă, mai mic nu pot să fiu”.
Biserica din sat a trezit oaspeţilor
un interes vădit pentru tot ce este
creştinesc. Părintele Lilian Ciubatâi ne-a
povestit cu mare însufleţire despre
lăcaşul sfânt.

40

O altă destinaţie - comuna
Larga. În gimnaziul Larga a fost
organizată o întâlnire cu regretatul
Haralambie Burdujan, care anul
acesta ar fi împlinit o sută de ani.
Întâlnirea, pe drept cuvânt, a fost
una emoţionantă, deoarece mulţi
dintre oaspeţi l-au cunoscut
personal pe omul, intelectualul,
profesorul Haralambie Burdujan,
pe când dumnealui a activat în
calitate de şef de secţie în cadrul
Secţiei de Învăţământ şi Cultură a
Sfatului Popular Raional, ulterior
ca şi director adjunct la Şcoala Medie nr.
2 Rădăuţi. De asemenea, oaspeţii au
vizitat Liceul Teoretic Larga şi Centrul
comunitar din localitate.
În perioada aflării în Republica
Moldova grupul de profesori din
România a vizitat Universitatea
Pedagogică „Alecu Russo” din mun.
Bălţi, făcând cunoştinţă cu trecutul şi
prezentul instituţiei, cu numeroasele
facultăţi inaugurate în ultimii ani. Mai
mult decât atât, oaspeţii au rămas
încântaţi de Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii.
În acea zi, grupul de profesori a
ţinut calea spre Orheiul Vechi, admirând
mănăstirea construită în piatră de tătari
în secolul XIV. Acolo au fost însoţiţi de
un slujitor bisericesc care, la rândul său,
a povestit din istoricul acestei mănăstiri
de bărbaţi. Aprinzând câte o lumânare,
oaspeţii s-au deplasat în capitala ţării. A
fost imposibil să nu admiri oraşul cu
atâta verdeaţă! Mirarea a fost şi mai
mare odată ajunşi la monumentul lui
Ştefan cel Mare, unde erau depuse multe
flori. Emoţiile nu au mai putut fi
stăpânite, mulţi dintre oaspeţii români
ridicând mâinile spre ceruri exclamând:
„Ştefane, suntem nepoţii tăi de la
Suceava!”. Apoi, profesorii au
interpretat câteva cântece şi au atras
atenţia trecătorilor, aceştia din urmă
alăturându-se. Incontestabil, românii de
peste Prut au trăit momente de neuitat
ajungând şi pe Aleea clasicilor.
Privindu-i dintr-o parte, aveai impresia
că stau de vorbă cu fiecare poet, scriitor.
Excursia a continuat cu vizita la
Mănăstirea pentru călugăriţe Hâncu din
raionul Nisporeni. În acea seară,
delegaţia a fost găzduită la mănăstire,
pentru ca a doua zi să asiste la slujba de
dimineaţă. Ulterior, grupul de profesori a
ţinut drumul spre mănăstirea Căpriana –
una dintre cele mai vechi mănăstiri din
Moldova, situată în inima codrilor, unde
au vizitat cele trei biserici splendide:
Sfânta Maria, Sfântul Gheorghe, Sfântul
Nicolae şi casa Călugărilor.
Următorul popas a fost la
Mănăstirea Curchi, cu Hramul „Naşterea
Maicii Domnului”, renovată acum câţiva
ani. Au mai vizitat Cetatea Sorocii, o
cetate moldovenească din secolul XV,
întemeiată de Ştefan cel Mare, unică
printre cetăţile medievale moldoveneşti.
În drum spre comuna Larga grupul
de profesori s-a oprit, pentru câteva
clipe, la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din
Nicoreni, r-nul Râşcani, unde colegii au
făcut cunoştinţă cu îndeletnicirile de
fiece zi ale călugărilor. O călătorie de vis
a fost cea din 30 august, curent, la

41

Cetatea Hotin, Ucraina. Tot în această zi
au vizitat Şcoala Republicană de Box din
s. Grimăncăuţi, apoi Liceul Teoretic
„Grigore Vieru” din r-nul Briceni şi,
ulterior, Liceul Teoretic Cotiujeni. În
dar, oaspeţii români au primit de la
directorul general al Direcţiei
Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni, dl
Vitalie Ştirbu, câte o carte „Letopiseţul
Ţării Moldovei”.
Ca finalitate a acestei vizite au fost
încheiate contracte de colaborare şi
prietenie între gimnaziul Larga şi Liceul
nr.4 „Regina Elizabeta” din Rădăuţi,
Liceul Teoretic Cotiujeni şi Colegiul
industrial din Rădăuţi.
Vizita colegilor de peste Prut ne-a
provocat nenumărate emoţii, deoarece
am trăit împreună pe viu istoria
zbuciumată a poporului român.
Profesorii din raionul Briceni, care
pe parcursul acelor zile impresionante i-
au cunoscut pe dascălii de peste Prut,
aduc mulţumiri organizatorilor, dar şi
celor ce ne-au vizitat, purtându-le
respectul şi bucurându-se de o
colaborare eficientă şi durabilă în
domeniul educaţiei.

CURSURILE DE LA IAȘI AU FOST EXCELENTE
Cursul care a avut loc a lăsat impresii foarte bune. Socializare maximă. Extinderi
profesionale. Mulţumim Casei Corpului Didactic Iaşi pentru formare, pentru Simpozion.
Am avut parte de zile însorite, ospitalitate şi multă voie bună.
Mulţumiri Doamnelor Maria Ciubotaru (coordonator Simpozion), Lidia Andronache
(formator), Anca Dimitriu (formator), Elena Simona Vrânceanu (director CCD Iaşi).
Mulțumim colegelor care au apreciat posibilitatea de a petrece un weekend alături de membrii
AGIRoMd, care au avut bucuria de a se cunoaşte, de a interrelaţiona.
Sunt sigură că activităţile de recreare au fost o bună relaxare în profilaxia burnout-ului
profesional.
Excursia la Grădina Botanica, minunata Vale a Trandafirilor, Lacul din vale, varza ciudată,
cactușii originali etc.
Mănăstirea Galata care ne-a primit cu o ploaie de agheasmă.
Casa-muzeu Bojdeuca lui Ion Creangă, cerdacul prieteniei dintre Creangă şi Marele Eminescu
Sala paşilor pierduţi
Turlele Mănăstirii Golia unde Ion Creangă a slujit
Teatrul Naţional Vasile Alecsandri şi spectacolul Iaşul în carnaval,
Shoppingul la cel mai mare Mall din România Palace Mall.

42

CONGRESELE AGIRo - PARTICIPAREA
DELEGAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Al XXIX-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi al Învăţătorilor
români de peste hotare,
6-7 septembrie 2008, Bucureşti, Palatul Parlamentului

Mesajul doamnei Mariana MARIN,
Şef Catedră Educaţie Preşcolară şi Învăţământ
Primar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Chişinău, R.Moldova

SCUMPI ŞI ONORAŢI COLEGI!
De-a lungul secolelor dorinţa
pedagogilor români e unică. Ea insistă
asupra înfrăţirii spirituale. Tendinţa şi
cauza comună este tocmai un prilej de
comuniune. Timpurile de azi se
remarcă prin contribuţia indispensabilă
a fiecărui cadru didactic în ideea
dezvoltării învăţământului. Or, nopţile
albe şi entuziasmul dascălilor nu are
egală măsurare în această lume.
Suntem cu sufletul alături de
învăţătorii care se dăruiesc prin
nenumărate încercări pedagogice, prin
multiplele verificări de caiete, prin
ingenioasele proiecte didactice, prin
posibilitatea realizării imposibilităţilor.
Crearea oportunităţilor de
formare continuă este din zi în zi tot
mai diversă. Spaţiul electronic, virtual
oferă posibilitatea realizării unor
parteneriate de vis. Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei are o mare onoare de a
lucra la proiecte comune oficiale şi
neoficiale, prin intermediul site-ului
www. didactic.ro. În această ordine de
idei vorbim despre o necesitate de
colaborare nedictată, apărută intrinsec
odată cu marea dorinţă comună-grija
neobosită pentru subiecţii educaţiei,
pentru dezvoltarea lor şi pentru tot ce
se numeşte şcoală.
O realitate ce vine să confirme
vocaţia şi pasiunea didactică
comună este colaborarea prin
intermediul forumului învăţătorilor de
pe site-ul Cancelaria Naţională la
Antologia „Carte frumoasă pentru toţi
din clasă”, editura Alfa, 2008.
Un grup de entuziaşti: părinţi,
educatoare, învăţători şi profesori din
ţară ş ide peste marginile ei, animaţi de
dragostea pentru creşterea şi educarea
noilor generaţii, care sunt predestinate
să perpetueze tradiţiile culturale şi
spirituale din jurul Carpaţilor, pe
vechiul areal al celor peste 100 de
speţe strămoşeşti, ne-am dat cu
încredere mâna şi inima pentru a
realiza un fruct al iubirii noastre,
prezenta ANTOLOGIE.”, citat din
Marea Carte a parteneriatului virtual,
zămislită prin generozitatea şi
inteligenţa strălucită a Marelui
Învăţător Romel Bârjoveanu un Axis
mundi în jurul căruia ne-am adunat fără
ezitare, din inerţie şi dorinţă de a
schimba lumea!

43

Parteneriatele dintre instituţiile
de învăţământ din Republica Moldova
şi România sunt la etapa de dezvoltare.
Pe parcursul anului 2007-2008 am
reuşit a stabili prin acelaşi spaţiu virtual
comunicări tematice, participând la
Simpozionul Internaţional cu genericul
„Natura-prietena mea”, găzduit de
Şcoala Europeană „A. Şaguna” din
oraşul Deva, judeţul Hunedoara. Elevii
noştri sunt încadraţi în activităţi de
corespondenţă. Ne dorim prin
intermediul Congresului Naţional al
Învăţătorilor din România să
deschidem noi căi de acces la
colaborări fructuoase.
Urăm Congresului Naţional al
Învăţătorilor din România cele mai
sincere felicitări şi urări de bine. Să dea
Bunul Dumnezeu ca speranţele noastre
comune să se realizeze cât de curând!
CONGRESUL AL XXX-LEA AL CADRELOR
DIDACTICE ROMÂNE
ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE
PESTE HOTARE
Prof. Viorel Dănuţ DOLHA
preşedintele Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din România
La un început de februarie 1898 se
scria în ,,Şcoala viitoare”:
,,Învăţătorii din România - cei bogaţi
în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de
moşie - au ajuns la convingerea, că
atât şcoala cât şi învăţătorul ei, nu se
vor putea ridica, la nivelul instituţiilor
de stat, altul la demnitatea ce i se
cuvine, până nu-şi vor da mâna cu
toţii, şi strâns uniţi, în jurul unuia şi
aceluiaşi steag, să-şi spună cuvântul
din urmă. Fiţi convinşi că, cu inima
liniştită şi cu fruntea senină vom
putea privi înaintea marelui tribunal
public”
Doamna Ministru Ecaterina
Andronescu a asigurat Asociaţia
Generală a Învăţătorilor din România
că susţine o dreaptă încadrare şi
eliminarea discriminărilor dintre
membrii aceleiaşi categorii socio–
profesionale şi realizarea unei salarizări
egale la studii egale în învățământul
primar şi preşcolar. Se vor recunoaşte
studiile superioare ale învăţătorilor şi
educatoarelor urmând să fie încadraţi
ca profesori. Despre această
discriminare de până acum face vorbire
explicit şi textul strategiei pentru
educaţie. Institutori se are în vedere să
fie încadraţi doar cei care au o diplomă
pe care este înscrisă această
specializare. Propunerile noastre au
ajuns la MECI, Parlament şi Guvern
trimise de noi sau înregistrate de
instituţii şi demnitari care şi le-au
însuşit.
Am fost asiguraţi de Doamna
Ministru Andronescu că se vor
completa articolele 147 (alin 5), 167

44

(alin 6 şi 7) şi 168 (alin 7) din Legea
Educaţiei Naţionale încât asociaţiile
profesionale ale cadrelor didactice să
aibă rol de observator/consultativ în
luarea deciziilor atât la nivel
ministerial, cât şi la nivelul
inspectoratelor şcolare şi al unităţilor
de învățământ, conform articolului 9
din Constituţia României „patronatele,
sindicatele şi asociaţiile profesionale
contribuie la apărarea drepturilor şi la
promovarea intereselor profesionale,
economice şi sociale ale membrilor
lor”.
Asociaţia Generală a Învăţătorilor
din România îşi exprimă încrederea că
aceste deziderate ale cadrelor
didactice cuprinse în rezoluţia
congresului vor fi cuprinse în textul
final al legii, lucru de care am fost
asiguraţi de Doamna Ministru
Ecaterina Andronescu. De aceeaşi
susţinere ne-au asigurat Doamna
Senator Anca Boagiu, Domnul
Deputat Nicolae Banicioiu (care a
depus amendamentul la Secretariatul
General al Parlamentului cu numărul
51/5519/10.09.2009), Domnul
Senator
Nicolae Robu, Domnul Deputat
Ciprian Luca şi Domnul Senator Titus
Corlăţeanu, alţi parlamentari români
de la diferite grupuri parlamentare
sau comisii care au promis că îşi
însuşesc amendamentele propuse de
AGIRo şi recentul congres.
La recentul Congres al Cadrelor
Didactice din România şi al Cadrelor
Didactice Române de peste Hotare,
Doamna Ministru a ascultat
propunerile şi a răspuns întrebărilor
câte unui delegat din fiecare
asociaţie/sucursală judeţeană/de sector
a AGIRo. La congres au participat şi
Traian Băsescu, Preşedintele
României, care a dat aceleaşi asigurări
că se va ţine cont de amendamentele
congresului care respectă pactul şi
strategia pentru educaţie; Secretarii de
Stat Adriana Pană, Oana Badea şi
Eugen Tomac; senatorii Titus
Corlăţeanu şi Viorel Badea- alături de
900 de delegaţi (educatoare,
învăţători, profesori, inspectori
şcolari, directori de şcoli, cercetători
ştiinţifici, lectori universitari, doctori
în pedagogie) din cele 59 de
asociaţii/sucursale judeţene/de sector
ale AGIRo, ai altor asociaţii
profesionale ale cadrelor didactice,
profesori din comunităţile româneşti
de peste hotare, ai Consiliului
Naţional al Elevilor, ai Federaţiei
Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi,
ai Asociaţiei Comunelor din
România, ai Institutelor de Ştiinţe
ale Educaţiei din Bucureşti şi
Chişinău, ai EDUGATE şi
Microsoft România.
Colegii noştri, inspiraţi de
evenimentele Congresului au
dedicat amintirilor următoarele
pagini

45

ÎNVĂŢĂTORUL ESTE BAZA IDENTITĂŢII
NOASTRE
Dr. Maria BRAGHIŞ,
specialist principal, inspector
şcolar,
Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport,
mun. Chişinău

Învăţătorul este baza identităţii
noastre...Cuvintele aparţin unui secretar de
stat prezent la cel de-al XXX-lea Congres
al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România (AGIRo) şi al Învăţătorilor
români de peste hotare desfăşurat în
perioada 27-30 august 2009 în municipiul
Bucureşti.
Am primit invitaţia cu mare plăcere,
dar şi cu un interes deosebit, măcar şi
pentru faptul că a fost primul Congres la
care am participat. Delegaţia din
Republica Moldova a fost condusă de M.
Marin, doctor în pedagogie, lector
superior universitar la IŞE. Componenţa
delegaţiei au constituit-o doctori în ştiinţe,
doctoranzi, inspectori-metodişti, directori
ai instituţiilor de învățământ
preuniversitar, învăţători şi profesori de pe
ambele maluri ale Nistrului.
În dimineaţa zilei de 28.08.2009, în
faţa Palatului de Cultură a Universităţii
Tehnice din Bucureşti delegaţia noastră a
fost întâmpinată de către Viorel Dolha –
preşedintele Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor din România, care şi-a
exprimat admiraţia faţă de interesul
colegilor din Republica Moldova pentru
sfânta datorie comună, pentru
parteneriatul educaţional şi în mod special
pentru faptul că am ajuns la Congresul
organizat de AGIRo.
La Congres au participat peste 900 de
cadre didactice din învățământul
preuniversitar din România, Republica
Moldova, Ucraina, Ungaria, Albania,
Bulgaria, Serbia şi Macedonia. Au mai
fost invitate delegaţiile Croaţiei şi Greciei.
Fiecare participant a primit o mapă cu
materiale referitor la lucrările
Congresului, inclusiv Imnul Învăţătorilor
(cântat pentru prima oară în perioada
interbelică), versuri de Victor Belcinescu,
muzica de Al. Mihăilescu-Buşteni şi
Revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor
din România, ediţia 2009 (întemeiată la 1
octombrie 1928 în Bucureşti).
Congresul şi-a început lucrările cu
intonarea Imnului de Stat al României şi
Imnul Învăţătorilor. Oaspeţi de onoare ai
Forumului Învăţătorilor au fost: Traian
Băsescu, Preşedintele României,
Ecaterina Andronescu, Ministrul
Educaţiei, Eugen Tomac, Adriana Pană,
Elena Badea şi Viorel Badea, secretari
de stat.
Î

46

A deschis lucrările Congresului V.
Dolha. Printre cele mai importante idei,
Domnul Preşedinte s-a referit la
flexibilitatea curricula şcolară, venind cu
propunerea ca 30% din cerinţele
curriculare să rămână la decizia
învăţătorului. La Congres au fost
discutate mai multe probleme cu care se
confruntă cadrele didactice din România.
În comunicarea sa, Ministrul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării din România,
Doamna Ecaterina Andronescu, s-a
referit la Pachetul de Legi privind
învățământul românesc. S-au discutat mai
multe articole din proiectul-nou al Legii
Învățământului (Codul Educaţional),
Conceptul de confort financiar în
învățământ, Sistemul de control al
calităţii în învățământ, modificarea
sistemului de învățământ, Reforma
Curriculară, care va pune accent pe cele 8
competenţe-cheie ale educaţiei, Reforma
evaluării care pune accent pe evaluarea
curentă, Legea salarizării, Formarea
continuă a cadrelor didactice etc.
Comunicarea Doamnei M. Marin,
redactor-şef la Revista Învăţătorul
modern, conducătorul delegaţiei din R.
Moldova, a fost ascultată cu mult interes
de către participanţii la Congres.
Dumneaei s-a referit la unele deziderate
propuse în revista pentru învăţători, nou-
apărută în R. Moldova.
Printre ele desprindem: formarea şi
dezvoltarea comportamentului liberei
exprimări; dezvoltarea unei culturi
democratice în sistemul educaţional;
dezvoltarea spiritului de iniţiativă la
nivelul cadrelor didactice; constituirea
unei culturi democratice în sistemul
educaţional prin participarea învăţătorilor
la luarea de decizii; consolidarea
importanţei profesiei de învăţător;
promovarea tinerilor specialişti şi
valorificarea experienţei avansate a
învăţătorilor cu vechime în muncă etc.
Despre dificultăţile întâmpinate şi
succesele obţinute în organizarea şi
desfăşurarea procesului educaţional în
limba maternă au vorbit la Congres
reprezentanţii delegaţiilor din Serbia,
Bulgaria, Ungaria, Albania.
Medalia de aur, obţinută anul trecut
de către delegaţia Ucrainei - ţară în care
dascălii de etnie română din Crimeea,
Transcarpatia, Cernăuţi, depun eforturi
pentru menţinerea „şcolii în limba
mamei”- a fost înmânată în prima zi de
congres, de către preşedintele ţării,
delegaţiei Serbiei. În Serbia, pe Valea
Timocului şi Valea Moraviei, unde se
vorbeşte limba română în dialect, se
urmăreşte reînfiinţarea claselor cu
predare în limba română.
Prezentarea de carte „Din arhivele
Daciei”, autor B. Stefanovschi
(Macedonia), scrisă de pe plăcuţele de la
Sinaia din perioada anilor 60 î.H. – 160
d.H.şi a Abecedarului electronic a
încheiat ziua a doua de lucru al
Forumului învăţătorilor. La întrebările
învăţătorilor a răspuns Ministrul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, E.
Andronescu, care a părăsit lucrările
Congresului în seara zilei de 29 august,
mai exact la ora 21.30. A fost admirată de

47

către toţi participanţii la Congres pentru
răbdarea, insistenţa şi profesionalismul
Dumneaei.
Pentru delegaţia noastră lucrările
Congresului au finisat cu un schimb de
experienţă şi de adrese între învăţători, cu
mari speranţe într-o colaborare ulterioară
a cadrelor didactice din ţările participante
la Forum.
Delegaţia din R. Moldova a oferit
liderilor delegaţiilor din toate judeţele din
România şi celor de peste hotare câte o
revistă „Învăţătorul modern”, nr.1, 2009
şi un CD, înregistrat la Camera Naţională
a Cărţii cu materialele membrilor
delegaţiei special elaborate pentru
Congresul al XXX-lea al Învăţătorilor
(CD-ul poate fi consultat la fiecare dintre
membrii delegaţiei, precum şi la redacţia
revistei Învăţătorul Modern). Sperăm, ca
materialele noastre să motiveze pedagogii
români de pretutindeni pentru
optimizarea parteneriatului educaţional
bilateral.
SFÂRŞIT DE GUSTAR SAU DINAMICA
CEASORNICULUI PEDAGOGIC
Drd. Aliona CADUC, profesoară,
Liceul Teoretic „Grigore Vieru” Briceni
Sfârşitul lui Gustar a permis anul acesta
unui grup de cadre didactice din ţara noastră
să participe la Congresul Cadrelor Didactice
din România şi al Cadrelor Didactice
Române de peste hotare, ajuns la cea de-a
XXX-a ediţie, desfăşurat în perioada 27-30
august, la Bucureşti, pentru a bea nectarul
înţelepciunii unui spectru valoros adunat.
Întâlniri şi reîntâlniri cu colegii de breaslă din
toate colţurile României, a colegilor din
Ucraina, Serbia, Bulgaria, Albania care şi-au
împărtăşit experienţa didactică îmbogăţind-o
prin reciprocitate. Discuţiile pe marginea
noului Cod al Educaţiei din România propune
mai întâi conformarea cadrului didactic la
noile valori ale timpului ce trebuie investite în
tânăra generaţie.
O idee, o carte nouă, un loc nou vizitat de
această dată îl va face pe dascălul participant
să mişte minutarul ceasornicului cu un pas
înainte în noul an de studii, pentru ca la
următoarea ediţie să-şi împărtăşească
performanţele şi să trăiască din nou clipa
fericirii depline prin dăruire de sine.
Inspiraţia Congresului organizat de către
Învăţători ne determină implicit să medităm
asupra valorii profesiei pedagogice, care îşi
are originile în zilele inedite din viaţa fiecărui
Om – prima zi de şcoală şi primul zâmbet al
Învăţătoarei.
Învăţătorul... Cel pe care îl asociem cu
lumina şi căldura solară, alături de care vedem
mulţimi de pici împliniţi chiar din clipa
fericirii trăite la început de cale. Câte emoţii
frumoase trăieşte învăţătorul în momentul
când micul şcolar, cu sufletul la gură, rosteşte
fericit că va pleca în clasa I şi îşi adună
ghiozdanul pentru a păşi o nouă treaptă
semnificativă şi profundă în viaţa lui.
Prin dăruirea de sine dascălul va păşi în
noul drum alături de învăţăceii lui şi cu
fiecare promoţie venită la şcoală va adăuga un
fir cărunt, dar şi o emoţie tânără ce-i va
permite să rămână „Veşnic tânăr şi fericit
îndrumător”!
Astfel cel menit să trăiască şi să
retrăiască nu o dată vârsta copilăriei şi
adolescenţei se perindă de ceva timp pentru a
educa şi forma o societate nouă, o schimbare
spre bine pentru umanitate, jertfindu-se până
la sacrificiu. Vine o zi când generaţiile
vorbesc prin fapte proprii de succese şi
insuccese...
Cu ce se confruntă? Ce mai are de făcut,
de spus, de implementat?
Ecouri retorice la care are răspuns doar
Învăţătorul!
prof. Aliona Caduc în momente de stabilire
a acordurilor de parteneriat cu membrii
delegaţiei din Constanţa

48

DIMENSIUNI ALE PARTENERIATULUI
EDUCAŢIONAL
SAU DE LA EU LA NOI!
dr. Mariana MARIN, Preşedintele
Delegaţiei
la Congresul al XXX-lea

Una dintre
priorităţile
vizitei la
Bucureşti a
constituit-o
posibilitatea
membrilor
delegaţiei de a
continua
activitatea
educaţională
într-un ritm dinamic, bazat pe colaborări.
Ideea – cheie s-a formulat în jurul
sloganului „De la EU la NOI!” Astfel,
colegii din Republica Moldova au avut
propuneri de colaborare individuală la
nivel de clase, de mediatizare a proiectelor
educaţionale internaţionale şi, bineînţeles,
de participare la ele (ecouri ale acestora –
aici în revistă, rubrica Parteneriat
educaţional).
Fundaţia EuroDidactica, reprezentată
la Bucureşti de basarabeanul Eugen Ursu a
propus schimbul reciproc de cadre
didactice în vederea formării continue pe
baza unui acord de colaborare.
Asociaţia Învăţătorilor din judeţul
Ialomiţa, reprezentată de Victoriana
Aprilia Gălbenuş a invitat colegii din
Republica Moldova la participarea în
cadrul Simpozionului Internaţional, care
se desfăşoară anual (anunţurile vor fi
publicate în revista noastră). Preşedintele
AI din jud. Ialomiţa a adus în dar două
icoane şi două seturi de cărţi editate cu
ocazia Simpozioanelor organizate de
Asociaţie. Suntem recunoscători pentru
acest fapt (Cărţile pot fi consultate la
Centrul de Resurse Educaţionale Didact
Express, str. Doina, 104).
Editura Didactica Publishing House a
fost generoasă cu Delegaţia din Republica
Moldova. Fiecare membru al delegaţiei a
primit câte o revistă Didactica, dedicată
Educaţiei Preşcolare şi Învățământului
Primar, şi câte un CD cu cântece pentru
copii, care de asemenea pot fi consultate la
CRE Didact Express. În scurtele discuţii
cu editorul-şef Gabriela Bărbulescu, am
ajuns la înţelegeri de colaborare prin
publicare de materiale didactice în
România, una dintre care este editarea
Agendei de Lectură şi Creaţie Eu şi
Cartea, autor Mariana Marin.
Reprezentantul oficial al Editurii
Carminis ne-a anunţat despre o surpriză
pentru noi care e legată de editarea în
România a cărţii „Metodica predării
literaturii române”, autor Constantin
Şchiopu, conferenţiar universitar, doctor
în pedagogie - membrul delegaţiei de la
Chişinău.
Un alt mod de colaborare, care s-a şi
realizat la palatul Cotroceni (simbolic,
semnarea contractelor nefiind oficială
administraţiei), este acordul de parteneriat
între două reviste ce vizează comunitatea
românilor de peste hotarele României.
Îmbucurător este faptul că, în urma acestui
acord, Revista noastră a primit deja
materiale care tocmai vizează
responsabilităţile partenerilor în cadrul
colaborării date.


U

49

CONGRESUL AL XXXI-LEA AL CADRELOR DIDACTICE
DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE
PESTE HOTARE
CONSTANŢA, 27-31 AUGUST, 2010
Cronică consemnată de membrii delegaţiei la Congresul AGIRo – Cerbuşca Tamara,
Angela Cutasevici, Viorica Morcov, Mariana Marin.
La 100 de ani de la al III-lea Congres al AGIRo (Asociaţia Generală a Învăţătorilor din
România ), care a avut loc la Constanţa în 1910, tot în aceeaşi localitate s-au desfăşurat în perioada
27-31 august 2010 si lucrările celui de-al XXXI-lea Congres al AGIRo şi al cadrelor didactice
române de pretutindeni.
La acest eveniment, important pentru toate cadrele didactice din ţara noastră şi nu numai, au
participat peste 1200 învăţători, educatoare şi profesori din fiecare judeţ al ţării, precum şi cadre
didactice din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Macedonia, Transnistria,
Germania, Grecia. Delegaţia Republicii Moldova, formată din peste 30 cadre didactice, a fost
condusă de întreg staff-ul Ministerului Educaţiei din aceasta ţară, în frunte cu ministrul Leonid
Bujor.
Respectându-se regula, stabilită la primul Congres al AGIRo din 1898, de a participa foştii
şi actualul ministru al educaţiei, la deschiderea actualului congres, ce a avut loc la Teatrul Naţional
de Opera şi Balet «Oleg Danovschi » din Constanţa, în ziua de 28 august 2010, au răspuns invitaţiei
preşedintelui AGIRo, Viorel Dolha, Ministrul educaţiei din Republica Moldova, Leonid Bujor,
foştii miniştri ai educaţiei din România, Andrei Marga şi Ecaterina Andronescu, preşedintele
Comisiei de învăţământ şi cultură din Camera Deputaţilor, Cristian Dumitrescu, preşedintele PNL,
Crin Antonescu, parlamentari, oficialităţi locale, consilieri, inspectori şcolari, iar a doua zi, la
Cazinoul din Eforie Sud, a fost prezent şi actualul ministru al educaţiei, Daniel Funeriu.
Dincolo de organizarea primirii şi cazării, care au fost peste aşteptările participanţilor, de
remarcat a fost larga paleta de probleme dezbătute de congres, începând cu problemele actuale ale
învăţământului românesc, din care se detaşează salarizarea dezastroasă a cadrelor didactice şi mult
aşteptata lege a educaţiei, urmate de cursurile de formare susţinute de specialişti în educaţie şi de
constituirea departamentelor şi a echipelor de proiecte educaţionale ale AGIRo.

50

MEDALIA DE AUR A CADRELOR DIDACTICE
ESTE LA CHIŞINĂU
Simbolul Congresului este medalia de aur, oferită
primului congres, în anul 2006 de către Universitatea
,,Aurel Vlaicu” din Arad. Semnificaţia ei este
identitatea culturală exprimată prin lupta continuă
pentru limba noastră cea română, care asigură
comuniunea spirituală a cadrelor didactice române de
pretutindeni. La Congresul organizat de AGIRo în
2006 la Arad, medalia a fost decernată colegilor din
Transnistria, meritul fiind pe deplin justificat de
peregrinările pe care le au şi astăzi şcolile din acest
teritoriu, lupta pentru identitatea naţională, fiind
continuă şi neobosită.
După doi ani această medalie a găzduit spiritul
naţional din Cernăuţi, teritoriu populat de români, care
insistă necontenit la valorile româneşti, miza fiind
convingerea despre limba română unică. Intenţia nobilă
de a cultiva dragostea pentru limba strămoşilor este de
fapt şi misiunea cadrelor didactice pe care o execută nu prin ordine, ci dictată de sufletul naţiunii şi datoria
sfântă a neamului.
În anul 2009, la Bucureşti, medalia a fost oferită cetăţenilor români din Serbia, mai exact cadrelor
didactice din Valea Timocului. Situaţia fraţilor noştri este una dură, întrucât ignoranţa culturii dominante
sârbeşti abuză peste drepturile omului de a aparţine unei etnii. Înjosirea cu care se confruntă românii din
Serbia se referă la imposibilitatea de a învăţa la şcoală în limba maternă (româna), simbolurile naţionale fiind
aproape interzise în această zonă românească. Cadrele didactice din Serbia luptă prin demersuri disperate ca
în şcolile acestora să fie predată limba română.
Anul 2010 a fost unul remarcabil pentru Republica Moldova. “O adevărată lecţie de patriotism ne-au dat
colegii noştri români” - au exclamat mulţi participanţi ai Congresului de la Constanţa. În sala mare a
Teatrului Oleg Danovschi din Constanţa preşedintele AGIRo – Viorel Dolha a înmânat Medalia de aur
delegaţiei din Republica Moldova şi anume filialei AGIRo, care urmează a fi înregistrată la Ministerul
Justiţiei, iniţiatoarea fiind Mariana Marin.
Emoţiile de bucurie şi mândrie şi-au găsit un aliaj perfect cu responsabilitatea pe care ne-o asumăm
deţinând această medalie. Activităţile Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica
Moldova au intenţia să contureze comuniunea profesională dintre cadrele didactice din România şi Republica
Moldova.
Consiliul de Administrare a filialei din Republica Moldova a AGIRo, fiind în căutare de sediu pe
potrivă a decis ca Medalia de aur a Cadrelor Didactice să-şi găsească temporar locul de onoare la Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova. Atenţia şi grija faţă de colegii de la catedră au remarcat şi de data aceasta
gestul generos şi corect al Domnului Ministru, care a atenţionat despre colaborarea intensă a Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei cu Ministerul şi cu întregul corp didactic republican, astfel încât propunerea Domniei
Sale a fost ca Medalia să sălăşluiască până la următorul Congres în instituţia în care îşi perfecţionează
propriile performanţe profesorii – la IŞE. Domnul Ministru a lansat adresarea către Doamna Director Lilia
Pogolşa - membru al delegaţiei oficiale, prezentă la Congresul AGIRo. Este mai mult decât corect, întrucât
anume această instituţie contribuie enorm la formarea profesorilor. Medalia, fiind un simbol al comuniunii
spirituale a cadrelor didactice, va avea conotaţia consolidării cadrelor didactice, unirii forţelor pentru a onora
pe bună dreptate titlul de Învăţător al Neamului.
Prin această medalie ne asumăm responsabilitatea de a urma crezul membrilor AGIRo, care după
spusele Preşedintelui Viorel Dolha trebuie să ţinem ştacheta la fel de sus, să vrem mult, să vedem departe, să
fim deschişi, să nu fim banali, să fim generoşi cu elevii şi colegii, să fim exigenţi cu noi şi cu cei care decid,
să propunem doar lucruri pentru care avem argumente şi care stau în picioare din punct de vedere
principial, să fim diplomaţi dar să nu minţim, să nu fim naivi, să nu fim deprimaţi niciodată ci să gândim
cum îndreptăm lucrurile, să mizăm pe buna intenţie a oamenilor, să ne placă să fim contrazişi, să respectăm
instituţiile dar să fim exigenţi cu ele, să punem suflet şi să uităm de noi când suntem în slujba celorlalţi, când
nu mai putem fi 100% dedicaţi funcţiei să lăsăm pe alţii, să nu rămânem cu resentimente dacă cineva ne-a

51

dezamăgit vreodată, să copleşim prin principii, să reducem la minim formalismul şi rutina, ceea ce le citim
din cărţi copiilor trebuie să şi aplicăm. Toţi dascălii trebuie sa fie modele. Dascălii niciodată nu trebuie să
simtă ca omul comun sau să gândească precum precupeţii. Cadrele didactice trebuie sa fie mai mult decât
,,salariaţi din sistemul bugetar”, lor le scrie în fişa postului că sunt ÎNVĂŢĂTORII NEAMULUI”
Declarăm intenţia noastră de a adeveri cel mai nobil titlu: Învăţătorul neamului.
Dna Mariana Marin a dedicat Congresului gânduri despre spiritul unic al cadrelor didactice, cele care au
în faţă aceleaşi nopţi albe, acelaşi entuziasm şi dorinţă a-şi vedea ţara prosperă. Discursul despre Metafora
învăţătorului aflat între Prutul cu trup rupt a avut succes, fiind aplaudat fiecare nume rostit, nume care
înscrie în cartea istoriei a neamului cei mai vrednici învăţători. Preşedintele AGIRo a propus, iar membrii
Congresului au confirmat propunerea de a o numi pe Doamna Mariana Marin – membrul de onoare al
Congresului alături de Dna ex-ministru Ecaterina Andronescu, Dl Ministru Leonid Bujor, Dl Secretar de Stat
Eugen Tomac, Dl deputat Crin Antonescu. Unele publicaţii româneşti au consemnat aportul doamnei Marin
în activitatea desfăşurată în scopul întăririi legăturilor dintre dascălii din cele două ţări surori, fiind numită
Omul anului.
MINISTRUL EDUCAŢIEI LEONID BUJOR
ALĂTURI DE CADRELE DIDACTICE LA
CONGRES
Faptul că în acest an am fost însoţiţi de staff-ul Ministerului Educaţiei a fost o mare onoare
pentru noi. Colegii din România au menţionat pozitiv atitudinea Ministrului Educaţiei – Leonid
Bujor de a fi alături de cadrele didactice şi de a susţine activităţile profesionale. Două zile Domnia
Sa a participat la lucrările Congresului, menţionând preocupările comune ale cadrelor didactice din
Republica Moldova, dar şi rezultatele obţinute în perioada restabilirii valorilor naţionale.
Într-un comunicat de presă Preşedintele AGIRo, Viorel Dolha spune: Cuvântarea domnului
Leonid Bujor, ministrul învăţământului din R. Moldova, a fost foarte emoţionantă. Numindu-ne
„fraţi de meserie”, şi-a exprimat bucuria de a vedea posibilă derularea procesului de depolitizare,
de „destalinizare”, în şcoli. În R. Moldova s-a trecut la elaborarea Codului educaţiei, precum şi la
elaborarea unui nou curriculum. Prima lecţie, în prima zi de şcoală, prin decizie ministerială, va fi
dedicată lui Grigore Vieru, poetul care a cântat, mai bine decât oricine, adevărul despre limba,
cultura, sufletul şi durerile românilor din R. Moldova. S-a semnat acum de cei doi miniştri acordul
de recunoaştere reciprocă a diplomelor din cele două ţări. Urarea de final nu putea fi decât una
plină de sensibilitate: „Linişte şi pace în suflet! Să rămâneţi, în continuare, semănători de carte şi
recunoştinţă!”
Preşedintele AGIRo le-a spus atât lui Leonid Bujor cât şi lui Petru Funeriu că îi socoteşte în
egală măsură miniştri săi, fapt care a provocat la aplauze întreg auditoriu al Congresului.
Membrii delegaţiei din Vaslui au menţionat că intervenţia ministrului moldovean al
educaţiei, Leonid Bujor, se vrea o completare a ceea ce sublinia ministrul Funeriu în legătură cu
funcţia de ministru, că aceasta este trecătoare, ca o „floare ce se trece repede”, vorba unui cântec
moldovenesc. Aminteşte de importanţa parteneriatului romano-moldovean, încheiat în ziua de 26
august 2010, de recunoaştere reciprocă a diplomelor în cele două ţări surori. Recunoaşte că aceleaşi
probleme dificile se întâlnesc şi în Republica Moldova pe linie de învăţământ şi că se lucrează la o
nouă curricula şi la un cod al educaţiei.52

GRIGORE VIERU ŞI ZIUA LIMBA NOASTRĂ CEA
ROMÂNĂ ELOGIATE LA CONGRES
Un gest deosebit al Preşedintelui AGIRo – Viorel Dolha a fost cel de a reaprinde sentimentele
comune şi de a propune Ministerului Educaţiei din România abordarea similară a primei ore din
acest an şcolar. În publicaţia Buletinul Congresului AGIRo a apărut xerocopia circularei
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, cu privire la desfăşurarea primei ore în anul şcolar
2010 – 2011 – Grigore Vieru – probă a demnităţii, a responsabilităţii şi a civismului veritabil.
În Conferinţa Congresului de la restaurantul Măgura, Eforie Sud pe data de 29 august Domnul
Profesor Constantin Șchiopu, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova a avut o comunicare
palpitantă cu genericul „Grigore Vieru – un spirit care a aprins conştiinţa neamului romanesc.
Domnul Profesor a sensibilizat mult sala atunci când a redat un răspuns al lui Grigore Vieru la
întrebarea : „ Care este distanţa dintre Iaşi şi Chişinău ?”. „ Distanta este de o inima şi cum inima nu
este despărţită, înseamnă că Iaşiul şi Chişinăul fac parte din aceeaşi ţară, România !”.
Impresionantă a fost solicitarea delegaţilor Congresului, când la plecare din Eforie Sud, în seara
Festivalului Folcloric (derulat în fiecare seara, în exclusivitate pentru Congresul AGIRo), Domnul
Profesor Constantin Şchiopu

METAFORA ÎNVĂŢĂTORULUI AFLAT
ÎNTRE PRUTUL CU TRUP RUPT
Mariana Marin

Cele mai dureroase cucuie provin din
căderea pe gânduri… spune poetul Vasile
Romanciuc. Căzând pe gânduri şi visând la
eventuale cucuie deschidem paginile scrise şi
nescrise ale învăţătorului de peste Prut, acel
Prut cu trupul rupt – vorba aceluiaşi poet.
Spunând Învăţătorul de peste Prut,
gândim la ambele maluri; sperăm să-l
asemănăm, încercăm să-l deosebim, visăm să-
l construim, ne aventurăm să-l reconstituim…
Speranţa de a-l asemăna are o şansă.
Credem că e cea mai simplă teoremă ce se
poate demonstra. Pe baza acestor condiţii
formulăm cerinţele: doi învăţători din
Moldova (cea care are Prutul cu trupul rupt
între ea):
Daniela State - învăţătoarea de la Liceul
cu Profil de Arte Mihail Berezovschi din
Chişinău, mereu căutătoare de idei. Ştie să
aprindă scânteia creativităţii, ştie să salte în
laboratoare practice pentru ca lecţia să nu fie
privită pe geamul clasei, or, clasa să fie
geamul vieţii. Pentru Daniela, colega noastră
a fi Pedagogul Anului într-o ţară atât de mică
cum e Republica Moldova, dar atât de mare
spiritual e ca şi cum ai fi poate un prinţ din
Levant, căutătorul mistreţului cu colţi de
argint. Mistreţul purtând conotaţia idealului
căutat se transfigurează în haoticul drum al
căutării de materiale, planşe, fişe, cărţi, hărţi,
postere şi altele.
Ionel-Cătălin Diaconu, moldoveanul din
Bacău, de la şcoala nr. 10, învăţător, redactor,
tehnoredactor, webmaster, poet. Ce mai
putem adăuga alături de astfel de calităţi,
poate doar gândurile sale, care amintesc de o
omenie rară: Mărturisesc faptul că sunt mai degrabă
orientat spre viitor decât spre trecut, că sunt un
pasionat al SF-ului de calitate (a nu se confunda cu
filmele cu lasere şi monştri intergalactici), cu profunde
implicaţii umane. Pe lângă aceasta am ales să fiu un
sfătuitor (sfetnic) al Măriei Sale Copilul, din
convingere că e cea mai nobilă misiune pe care o
poate avea omul pe pământ, acea de învăţător,
asemeni marelui şi unicului Învăţător, Iisus Hristos.
Demonstrarea teoremei se rezumă la un crez pe
care îl respectă aceşti doi tineri învăţători,
apropiaţi ca vârstă, care încearcă a da sens
vieţii:„Doamne, o singură rugăminte am:
niciodată să nu mă laşi să fiu mulţumit cu
mine însumi.”
Să încercăm a deosebi învăţători dintre
ambele maluri ale Prutului. Contrastul prea
puţin ne va reuşi, căci culoarea entuziasmului
o caracterizează şi pe colega Angela
Cutasevici, învăţătoare, grad didactic
superior, Liceul Teoretic Gh. Asachi, din or.
Chişinău, care ştie să convingă prin fapte că
de mic, copilul are un intelect desăvârşit, iar o
Conferinţă Municipală a Micilor Cercetători

53

este pe puterea lor. Anunţă doi ani acest lucru,
iar cei care participă sub îndrumarea
Dumneaei nu au decât să descopere talentele
discipolilor săi, iar prin acest fapt să se
valorifice pe ei înşişi.
Maricica Popov din Galaţi, învăţătoarea
care poartă în suflet culoarea puterii şi a
creativităţii. Simte în suflet vârsta de 25 de
ani. Acest fapt se datorează elevilor săi. Îmi
plac foarte mult copiii!, spune colega noastră Doamna
Popov (şi numele îi este de pe celălalt mal al Prutului).
– Îmi plac foarte mult copiii. Altfel nu eram ce
sunt! Toate jocurile copilăriei mele erau presărate cu
dictări, spectacole, pedepse şi recompense dar se ştie:
eu eram pionul principal! Eu eram doamna învăţătoare!
A construi imaginea învăţătorului din
Republica Moldova e atât de simplu, încât am putea
apela la un nume – Nina Mîndru – învăţătoare, grad
didactic superior, gimnaziul Mihai Eminescu, or.
Orhei. Pulsul vieţii Dumneaei este într-un pas
cu marea meserie. Una din condiţiile
spirituale este să fie receptivă la tot ce e nou şi
util. Anume aceste slogane o însoţesc pe
Doamna care trăieşte în serios viaţa fiecărui
copilaş. Lecţiile Doamnei învăţătoare sunt
pline de poveste, iar Dumneaei asumându-şi
cele mai dificile roluri: de autor şi de personaj
în acelaşi timp.
Atunci când ne dorim să constituim imaginea
învăţătorului din România mai simplu nu poate fi decât
să ne fi gândit că Aurelia Martin, institutor la Şcoala
Europeană „Andrei Şaguna”, or. Deva este
modelul dascălului desăvârşit. Ar face dintr-
un lac o Marmara / Şi dintr-un melc, un Sfinx
săpat în stâncă. Chiar dacă poetul Ion
Minulescu a dedicat gândurile iubitei sale,
acestea au o conotaţie perfectă pentru
învăţătoarea care a dăruit miilor de colegi din
Republica Moldova şi celor din România
materiale preţioase. Să ne aducem aminte de
icoanele pictate de copii, picturile pe piatră,
mărţişoarele deosebite, colecţia de fluturi,
sticlele decorative şi altele. Iar un material
preţios Lacrima lui Mihai Eminescu - Grigore
Vieru, a demonstrat plânsetul şi aspiraţiile
comune şi acest exemplu demonstrând că deşi
Prutul ne desparte, visele ne sunt aceleaşi.
O mare aventură ar fi să încercăm a
deosebi imaginea învăţătorilor dintre două ţări
cu aceeaşi istorie, limbă, strămoşi, idealuri,
aspiraţii.
Tamara Cerbuşca, învăţătoare, Liceul Teoretic
Orizont, din Chişinău prin faptele sale poate face
minuni, poate cuceri inimile tuturor, prin
propriul exemplu este un model. Consideră că
educaţia este o artă pe care poate s-o
stăpânească doar cel cu dar. Meditaţiile Dnei
Cerbuşca sunt identice prin suflul pentru
dreptate a învăţătoarei Munteanu
Felicia,Şcoala cu Clasele I-VIII, „Axente
Sever” Aiud/Alba. Mereu a crezut că educaţia
este o artă, aşa cum a şi fost definită cândva.
„Cine a schimbat-o în ştiinţă, probabil nu s-a
simţit în stare să fie artist”, afirmă colega
noastră, drept dovadă ea fiind modelul de
artist, cea care a ştiut să-şi deschidă aripile
creaţiei devenind învăţătoare şi poetă,
învăţătoare şi compozitoare.
Până aici ne-am convins că adevărata
identitate a învăţătorului încercăm să o
regăsim, bineînţeles în sufletul său. Plecând
pe cărări ciudate, Măria Sa găseşte de fiecare
dată ieşirea din labirint. Cu creta în mâini, cu
abecedarele şi miile de fişe, învăţătorul, şi cel
din Republica Moldova şi cel din România îşi
pune în fiecare noapte un vis, iar în fiece zi -
o realizare. Aşteaptă cu nerăbdare o ulterioară
dreptate, un grad binemeritat, se luptă cu
tainele competenţelor, sparge tiparele
proiectării, gândindu-se la Măria – Sa copilul
şi înţelege foarte bine că adevărata educaţie
se petrece în clasă, nu la minister.
Mister, artă, om, rob, împărat, praf? Un
cerşetor de cauze materiale? Poate o floare
albastră…
- Iar te-ai cufundat în stele / Şi în nori şi-n
ceruri nalte? /De nu m-ai uita încalte,
/ Sufletul vieţii mele.
Romel Bârjoveanu,învăţătorul din Piatra
Neamţ, învăţătorul meu la maturitate trăieşte
acum pe aceeaşi ulicioară cu prima mea
învăţătoare, Elena Bistriceanu din Chişinău,
care a plecat grabnic din această lume…
Probabil că au deschis o şcoală privată a lor,
acolo în rai, căci o educaţie aleasă ne-au dat
nouă celor care azi răspândim lumina în lume.
- Şi te-ai dus, dulce minune, Şi-a murit
iubirea noastră / Floare-albastră!
floare-albastră!... Totuşi este trist în
lume!
Marele poet Mihai Eminescu avea să scrie şi
poemul Pe aceeaşi ulicioară,poate tocmai despre
învăţătorul dintre Prut şi Prut: Pe aceeaşi ulicioară /
Bate luna în fereşti, /Numai tu de după gratii /Vecinic
nu te mai iveşti!
Ne lăsăm gândurile să facă acum cucuie de la
aceste versuri… Căci pe aceeaşi ulicioară trăiesc

54

învăţătorul clujean Vasile Flueraş şi chişinăuianca
Stela Baltag de la Liceul Teoretic Ion Creangă;
neobositul, creativul, entuziastul, institutor Claudiu
Purcel, din Arad şi harnica Viorica Morcov, din or.
Chişinău, Liceul Teoretic G. Călinescu şi alţii.
Şi luni şi ani vor trece, şi nopţi ori zile,
iar cei care stau de veghe la gândurile copiilor
vor rămâne statornici purtătorii de cuvânt ai
omeniei.

CONGRESELE FAC
ISTORIE, IAR
EFORTURILE ŞI
SACRIFICIILE
MERITĂ PE DEPLIN
Deci, cum va intra în istorie Congresul I al
Învăţătorilor din Republica Moldova?
1.Primo: A fost asigurat de reprezentanţii
întregului staff guvernamental şi parlamentar:
deputaţi, membrii guvernului, miniştri,
viceminiştri, consilieri, primari, profesori
universitari.
2Secundo: A fost numit de către scriitorul
Nicolae Dabija – Congresul româno-român,
fiind reprezentanţii guvernului, parlamentului,
consiliului de administrare a asociaţiei din
Republica Moldova şi România.
3Tertio: A fost făcută declaraţia despre
reeditarea manualelor de istorie pentru
Republica Moldova, din bugetul României.
Cel mai important este că au fost prioritari
la acest Congres învăţătorii, cadrele didactice
de la Catedră!
Congresul a fost organizat de jos în sus!
A fost valorificată imaginea învăţătorului.
A fost atenţionată necesitatea coordonării
între Minister şi Asociaţia Profesională.
A fost amintit bugetul învăţătorului şi
solicitată înlăturarea discriminării la nivel de
specialităţi: învăţător-profesor.
E de necrezut, dar evenimentul a avut şi
unele consecinţe:
1. Mulţi au regretat că nu au fost
invitaţi… (sala însă fiind neîncăpătoare a
invitat pe cei mai harnici, care au reuşit să se
înscrie în tabelul on-line)
2. Unii au regretat că nu au reuşit să
ajungă (Vom mai avea activităţi)
3. Unii au fost chemaţi la poliţie a doua
zi (citaţie de genul: Cine te-a numit preşedinte
de sucursală?)
4. Unii se tem să spună la serviciu că au
fost la Congres (învăţătorii, obişnuiţi să stea
în clasa lor au devansat administraţia şi au
participat la evenimentul istoric)
5. Unora nu le-a ajuns mape, pentru că au
venit mai mulţi decât s-au înscris (în loc de
200 au fost aproape 300 cu presa)
6. Presa a scăpat şi alte importante
momente de la Congres, fiind limitaţi,
probabil de timp… dar a recuperat ziarul
Timpul. Îi mulţumim jurnalistei Tatiana
Corai. Adevărata faţă a Congresului nu a fost
prezentată în presă.
Declaraţii de la Congres:
Nu graniţele politice ne preocupă, ci
sârma ghimpată din sufletele noastre” (Viorel
Dolha)
Învăţătorul nu-l învaţă pe copil ceea ce
ştie, nu-l învaţă ceea ce poate, dar ceea ce
este. (Nicolae Dabija)
Regii vor visa mereu să fie
învăţători, iubiţi confraţi! Viorel Dolha
Din cosmos graniţele nu se văd (Vasile
Flueraş)
În data de 25 iunie 2011 în sediul
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei a avut loc Congresul I al
Învăţătorilor din Republica Moldova.
La eveniment au participat peste 200 de
cadre didactice: învăţători, profesori, educatori,
inspectori, metodişti din Republica Moldova,
reprezentanţi ai tuturor raioanelor. În mod
special la Congres au fost invitaţi şi ne-au
onorat cu prezenţa colegi din România.
Drept dovadă că reprezentăm coloana
vertebrală a societăţii au venit să ne salute, au
venit să ne sprijine, au venit să ne laude şi să ne
îndrume înaltele oficialităţi ale Republicii
Moldova şi ale României: Chiril Lucinschi –
Preşedinte al Comisiei Parlamentare Cultură,
Învățământ, Ştiinţă, Tineret, Sport şi mass-
media a Parlamentului; Mihail Şleahtiţchi -
Ministrul Educaţiei; Leonid Bujor, consilier pe
problemele educaţiei, Guvernul Republicii
Moldova; Viorel Badea - senator, Parlamentul
României; Eugen Tomac – secretar de stat,
Departamentul Românilor de pretutindeni,
România; Tatiana Potâng, viceministru al
educaţiei; Loretta Handrabura, viceministru

55

al educaţiei; Viorel Dolha, România; Nicolae
Dabija, scriitor; Tatiana Nagnibeda-
Tverdohleb, şef al Direcţiei Generale Educaţie,
Tineret şi Sport, Chişinău; Dorin Chirtoacă,
primarul oraşului Chişinău; Ion Guceac,
secretar General Ştiinţific al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei; Ioan Ciuntu – biserica sf.
Teodora; Valentina Gaiciuc, Ministerul
Educaţiei.
Evenimentul a fost sprijinit şi de
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Dovada a
fost că ne-am aflat în clădirea Bibliotecii
Academiei de Ştiinţe – loc sfânt, care inspiră,
spaţiu în care gândurile spre schimbare iau
viaţă de la sine. Domnul Academician
Gheorghe Duca ne-a susţinut şi în precedenta
activitate a Asociaţiei – Conferinţa Naţională
a Învăţătorilor cu genericul Tradiţii asociative
ale Învăţătorilor, care a avut loc la 29 mai
2011 la Liceul Academiei de Ştiinţe. Domnul
Secretar General Ştiinţific al AŞM – doctor
habilitat Domnului Ion Guceac ne-a prezentat
gândul academic al preşedintelui AŞM.
Congresul a început de la cuvântul de
întâmpinare la al V-lea congres învăţătoresc
din perioada interbelică: ,,Bogaţi în lipsuri, în
îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de
sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate
vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă
vrem!’’
Imnul Republicii Moldova “Limba
noastră”, scris de Alexei Mateevici a avut
conotaţie dublă la acest eveniment prin faptul
că a fost onorat ca imn de stat, dar şi prin faptul
că a fost audiat a doua oară la un Congres al
Învăţătorilor, după evenimentul de la 1917.
În premieră Imnul Învăţătorilor a răsunat
în Sala Bibliotecii Academiei de Ştiinţe, care a
perindat pe buzele delegaţilor prin
excepţionalele versuri Semănători pe toată
viaţa / De soare’n natul viitor / Luptăm din
greu să topim gheaţa / Şi amorţeala bietului
popor. Ai noştri paşi călăuzeşte-i / Acel ce
toate păstoreşti / Şi-n ligă trainică uneşte-i /
Pe toţi apostolii să-i creşti.
Mihaela Găluşcă, elevă în clasa Doamnei
Tamara Lenţa, Liceul Teoretic „Dante
Alighieri”, mun. Chişinău a deschis
evenimentul cu oda „Noi vă numim eroi”.
Noi vă numim eroi şi-avem dreptate
Căci n-aţi plecat în ţări îndepărtate
Cum pleacă alţii după bogăţii
Ci aţi rămas aici, lângă copii.

Simbolică vă e remunerarea
Dar în speranţa, că va fi mai mare
Pe timp frumos, pe ploi şi pe ninsori
Veniţi la şcoală, dragi învăţători.

Ducând povara anilor în spate
Ne învăţaţi pe toţi să facem carte
Şi pentru firul cel de păr cărunt
Noi ne-nchinăm pân-la pământ.

56

Vorbitorii au menţionat despre
evenimentul dat că se poate înscrie pe
paginile istoriei. Este primul Congres după
anul 1917 al intelectualităţii din Republica
Moldova. Evenimentul a fost organizat de
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din
România, filiala Republica Moldova -
numele preluat din istorie, din perioada
interbelică când Învăţământul îşi cunoştea
dezvoltarea cea mai fructuoasă, fiind puse
bazele şcolii naţionale.
Semn că învăţătorii sunt şi au fost
mereu în suflet cu credinţă şi au împărtăşit-o
discipolilor săi, ziua de 30 iunie fiind în
calendarul creştin ortodox ziua sfinţilor
apostoli a fost preluată ca şi ziua
Învăţătorului. Mereu, precum şi în ziua
Congresului alături de învăţători a fost
Credinţa, alături de toţi a fost Parohul
Catedralei Teodora de la Sihla părintele Ioan
Ciuntu, care a binecuvântat lucrările
Congresului, dar şi ne-a dat o lecţie de
credinţă, patriotism şi adevăr. Fiori au trecut
prin toţi participanţii când Părintele Ciuntu a
făcut semnul Crucii şi-a amintit de acest nume
– Învăţător, pe care îl poartă şi Mântuitorul
Nostru Iisus Hristos.
Constituită la cel de-al XXXI-lea
Congres al Cadrelor Didactice din România şi
al Cadrelor Didactice române de peste hotare,
în localitatea Constanţa, România, Asociaţia
Învăţătorilor are un mare vis: recuperarea
tradiţiei asociative a cadrelor didactice.
Marea adunare de la Constanţa, la care a
participat o delegaţie de circa 50 de cadre
didactice din Republica Moldova în frunte cu
Dl Ex-Ministru Leonid Bujor, dar şi delegaţia
oficială de la Ministerul Educaţiei precum şi
900 de dascăli din întreaga Românie şi peste
hotarele ei, şi-au spus cuvântul: ne dorim
comuniune profesională. Caiete, bănci, tablă,
cretă, elevi, ochi curioşi, setoşi de învăţare,
metode noi sunt repere ce ne identifică în
marea noastră menire pe pământ – cea de a fi
dascăli.
Consiliul de administrare al Asociaţiei
fiind alcătuit din 7 membri, este reprezentat de
Departamentele: pentru Învăţământul Primar;
pentru Învăţământul Preşcolar; pentru
Învăţământul Gimnazial; pentru Învăţământul
Liceal; pentru Învăţământul Superior; pentru

57

Alternative Educaționale; Comisia pentru
Proiecte, Parteneriate şi Relații Externe,
Departamentul pentru Publicațiile AGIRo RM,
precum şi Consiliul Ştiinţifico-Metodic. La
Congres a fost prezentată şi componenţa
Consiliului Director: Angela Cutasevici,
Valeriu Cavcaliuc, Tamara Cerbuşca, Daniela
State, Aliona Caduc, Viorica Marţ, Pavel
Cerbuşca şi Mariana Marin – preşedinte.
Consiliul Director Al Asociaţiei
Învăţătorilor a luat decizia să confere titlul de
membri de onoare invitaţilor oficiali şi rog
colegii să transmită insigna Asociaţiei drept
dovadă a acestui fapt. Iar celui care ne sprijină
şi care este părintele spiritual al Asociaţiei din
Republica Moldova – preşedintele AGIRo –
Viorel Dolha i s-a conferit titlul de preşedinte
de onoare. În sală au fost şi colegii de la Piatra
Neamţ – Gheorghe Amaicei, Vasile Flueraş -
Universitatea din Bucureşti, Lidia Andronachi,
Anca Dumtriu şi Maria Ciubotaru de la Casa
Corpului Didactic, Iaşi,
Alocuţiunea Domnului Chiril Lucinschi
– Preşedinte al Comisiei Cultură, Învățământ,
Ştiinţă, Tineret, Sport şi Mass-Media a
Parlamentului a atras atenţia asupra
perspectivei legislaturii, fiind menţionată
urgentarea adoptării Codului Educației care va
crea condiții reale de transformare a Educației
în prioritate națională.
Marele For Naţional al Învăţătorilor
întruneşte astăzi peste 200 de cadre didactice,
reprezentanţi ai tuturor sucursalelor raionale.
Congresul Învăţătorilor de la Chişinău a pledat
pentru un public divers, pornind de la cel care
veghează litera până la cei care veghează
învăţământul de pe eşchiera guvernamentală.
Mihail Şleahtiţchi – ministrul educaţiei, cu o
ţinută oratorică impecabilă, a adus laude celor
care grijesc sistemul educaţional, a încurajat
cadrele didactice spre o activitate cu dăruire,
precum a adus comunităţii asigurarea că
Ministerul Educaţiei se va implica activ în
rezolvarea tuturor problemelor existente la
nivel local.
Marea adunare a adunat reprezentanţi ai
tuturor sucursalelor raionale cu preşedinţii săi:
Ardelean Aliona (Anenii Noi), Reniţă
Ecaterina (Basarabeasca), Goiman Valentina
(Bălţi), Bîzdîga Ala (Briceni), Talasimova
Galina (Cahul), Nuca Lilia (Cantemir), Trifan
Aurelia (Călăraşi), Atene Aliona (Căuşeni),
Barbu Tatiana (Cimişlia), Ursu Olga (Criuleni),
Lenţa Tamara (Chişinău), Fricaţel Aurelia
(Donduşeni), Lisnic Viorica (Drochia),
Nicolaev Anastasia (Dubăsari), Rolinschi

58

Aurelia (Făleşti), Fiodorovici Liliana (Floreşti),
Pogor Lidia (Glodeni), Scutaru Oxana Hînceşti,
Niţa Galina Ialoveni, Negură Aliona Nisporeni,
Mîndru Nina Orhei, Colesnic Valentina Rezina,
Cotos Mariana Râşcani, Albu Margareta
Sîngerei, Goguneţ Maria Soroca, Ababei
Angela Şoldăneşti, Ţepuşel Elena Străşeni,
Vidrașcu Alvina Ştefan Vodă, Ursu Raisa
Teleneşti, Vrabie Lidia Ungheni
Fiecare sucursală şi-a început activitatea,
iar printre cei mai distinşi care şi-au marcat
dorinţa de comuniune şi reanimarea tradiţiilor
asociative este raionul Cahul, care înscrie la
ziua de azi peste 50 de membri. Şi iată că prima
surpriză nu-şi are departe locul. Simbolul
Asociaţiei noastre, care este transmisibil, la
fiecare Congres îşi va găsi locul binemeritat. La
acest Congres a plecat la Cahul. Felicitări şi
bravo, bravissimo!
Munca noastră schimbă vieţi, conferindu-
ne în acelaşi timp o enormă putere, dar şi o
enormă responsabilitate. Drept dovadă a
acestui fapt a fost filmul: Portret de dascăl. 55
de ani de activitate – Eugenia Brâncovean,
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
or.Ghindeşti, r-nul Floreşti. Realizator film
Liliana Fiodorovici, preşedinte sucursala
Floreşti
Deşi Asociaţia noastră este o organizaţie
nonguvernamentală, de la bunele începuturi
am realizat un parteneriat frumos cu Guvernul
Republicii Moldova, în special cu Dl Leonid
Bujor, ex-ministru al Educaţiei, astăzi
consilier pe problemele educaţiei la Guvernul
Republicii Moldova. Este prima persoană
oficială, care la Conferinţa Pedagogică din 31
octombrie 2010 organizată de Asociaţia
noastră a felicitat înregistrarea Asociaţiei la
Ministerul Justiţiei. Dl Bujor Leonid a
cuvântat despre importanţa istorică a
Congresului, despre acele peregrinări pe care
le au avut pedagogii în perioada de guvernare
comunistă. A menţionat despre importanţa
manualelor de istorie, care trebuie să se refere
la o istorie fără falsuri. Aplauzele ce i-au fost
dedicate au subliniat suflul patriotic al
auditoriului, precum şi dorinţa de continuare a
schimbărilor pozitive din ţara noastră.
De obicei asociaţiile se creează şi apoi
activează sau nu. În cazul nostru lucrurile stau
un pic altfel. Asociaţia Generală a
Învăţătorilor din România, filiala Republica
Moldova a luat naştere înainte să fie
înregistrată la Ministerul Justiţiei la Chişinău.
Mai întâi am început a activa, iar această
probă aproape că ne-a obligat să fim cu statut
juridic oficial. Membrii de azi ai Agiro
Moldova participă deja 3 ani consecutiv la
Congresele AGIRo alături de peste 1000 de
cadre didactice din România, dar şi a
românilor de pretutindeni.
Acest fapt se datorează, bineînţeles
conducerii AGIRo, preşedintelui Domnului
Viorel Dolha care a ştiut să stabilească
legături cu Departamentul Românilor de
Pretutindeni – astfel încât să fie posibilă
delegaţia colegilor din Republica Moldova.
Domnul Preşedinte Viorel Dolha a
menţionat că în ultimii ani în România a
început reactualizarea tradiţiei reactivând
AGIRo. Momentele de maximă vizibilitate au
fost congresele anuale la care au participat
Preşedintele României, Ministrului Educaţiei
din România şi R.Moldova, Preşedintele
Academiei Române, parlamentari,
europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor
locale, personalităţi ale vieţii publice şi din
domeniul culturii. Din 2006 la aceste
congrese ale noastre au participat şi delegaţii
din Republica Moldova. S-a subliniat
seriozitatea, impecabilă pregătire profesională
şi căldură sufletească de neegalat a
învăţătorilor din republica Moldova.
Despre numele istoric al AGIRo,
Domnul Dolha a remarcat ca fiind un
adevărat un brand, iar întoarcerea la rădăcini
face ca paşii spre viitor să fie mai fermi.
Din comunicarea Domniei sale s-a reţinut şi
faptul că „AGIRo-filiala R. Moldova are un
statut propriu aşa construit încât să nu existe
cordon ombilical şi subordonare între noi.
Premisa unei bune colaborări între oameni
este o poziţie egală. Dăunător este sindromul
,,fratelui mai mare”. Mă întrebam cât de
săracă ar fi cultura română fără aportul din
spaţiul moldovenesc. Am fi jalnici fără
Eminescu, Alecsandri, Enescu, Sadoveanu,
Iorga, Vieru etc. Neînchipuit de jalnici şi
săraci. La fel de sărac ar fi demersul nostru
în ale şcolii fără aportul dumneavoastră, fără
învăţătorii basarabeni.
Nu graniţele politice ne preocupă ci
sârma ghimpată din sufletele noastre. Este
trist că ne-am obişnuit să lucrăm separat, că

59

ne-am obişnuit să nu ştim unii de alţii. Este
trist că la Bucureşti sunt necunoscute nume
valoroase din spaţiul public basarabean. Este
trist că citim cărţi diferite, că elevii au liste de
lecturi recomandate diferite (ale noastre cu
mai multe goluri decât ale dumneavoastră).
Nu se poate realiza o firească integrare
culturală fără o cunoaştere reciprocă. Până
acum încercări firave de cunoaştere au fost
într-un singur sens: emisie a televiziunii
româneşti în Moldova, studenţi moldoveni în
România, cărţi din România peste Prut,
artişti români la Chişinău. Trebuie să se
realizeze şi în celălalt sens. Ajutaţi-ne să
convingem de necesitatea acestui curent. În
perioada imediat următoare obiectivul meu
este să introducem în programele şi
manualele de limbă română şi istorie din
România toţi autorii importanţi din R.
Moldova şi toate evenimentele istorice majore
care au avut loc în stânga Prutului şi în
stânga Nistrului. Vreau să convingem apoi ca
orice cetăţean român să poată urmări cel
puţin un post de televiziune din R. Moldova.
Sigur că în plan profesional vom avea
prilejul să diseminăm exemplele de bună
practică de pe cele două maluri ale Prutului.
Eu ştiu câte avem de învăţat de la
dumneavoastră având prilejul de câţiva ani
să descopăr profesionalismul şi seriozitatea
care vă caracterizează.”
În mesajul
Tronului către un
congres AGIRo
interbelic Regele
spunea ,,Dacă
soarta nu m-ar fi
pus acolo unde
sunt, aş fi fost
învăţător”. La
congresul
învăţătoresc din
1923 ţinut la Arad
se spunea că
învăţătorii sunt cei
„bogaţi în lipsuri, în
îndatoriri şi în iubiri de moşie”. Nu suntem
altfel nici azi. Aşa au fost învăţătorii
dintotdeauna, iar regii vor visa mereu să fie
învăţători…
Domnul Viorel Dolha a fost numit de
către Consiliul de Administrare a AGIRoMd
– Preşedinte de onoare a Asociaţiei.
Participanţii sunt siguri că în plan
profesional vor avea prilejul după acest
eveniment să disemineze mai bine exemplele
de bună practică de pe cele două maluri ale
Prutului. Eurodidactica a fost prezentă cu
noile produse educaţionale. A fost distribuit şi
noul număr din ,,Învăţătorul modern” –
revistă din Chişinău în care publică dascăli
din Moldova şi România şi în care publică în
limba maternă şi profesori de etnie rusă şi
ucraineană (unii au fost şi prezenţi la
eveniment). În mape a fost şi Buletinul
congresului care a adunat mesajele către
congres ale responsabililor raionali ai AGIRo-
MD şi ale unor înalţi oficiali. Din mesajul
premierului Filat reţinem ,,Avem motive să
recunoaştem menirea de solidaritate
profesională, metodică şi socială”.
60

PARTICIPAREA SECRETARULUI DE STAT PENTRU
ROMÂNII DE PRETUTINDENI LA PRIMUL CONGRES
AL ÎNVĂŢĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
http://www.dprp.gov.ro/participarea-
secretarului-de-stat-pentru-romanii-de-
pretutindeni-la-primul-congres-al-
inva%C8%9Batorilor-din-republica-moldova/
Secretarul de stat pentru românii de
pretutindeni Eugen Tomac a luat parte
sâmbătă, 25 iunie a.c. la primul congres al
învățătorilor din Republica Moldova
organizat de către Asociația Generală a
Învățătorilor din România – filiala Republica
Moldova (AGIRoMd).
Lucrările au fost deschide de către
președintele AGIRoMd Mariana Marin,
domnia sa subliniind importanța reunirii
cadrelor didactice într-un for organizat menit
să consolideze și eficientizeze dialogul cu
instituțiile de profil din România și Republica
Moldova.
În alocuțiunea sa, președintele comisiei
parlamentare pe cultură, învățământ, știință,
tineret, sport și mass-media Chiril Lucinschi a
accentuat necesitatea conturării unei legături
strânse între cei trei piloni fundamentali ai
unei societăți: cel economic, cel cultural și cel
educațional.
Ministrul Educației din Republica
Moldova Mihail Șleahtițchi a apreciat drept
indispensabilă colaborarea cu organizațiile
formate din cadre didactice în configurarea și
derularea procesului de modernizare a
sistemului educațional, tehnicile și modelele
propuse de către profesorii și învățătorii din
Republica Moldova pliându-se pe standardele
europene în materie.
Senatorul de diaspora Viorel Badea,
Președintele Comisiei pentru românii de
pretutindeni, a adresat mulțumiri
președintelui Asociației Generale a
Învățătorilor din România Viorel
Dolha pentru numeroasele activități
întreprinse ce au contribuit la
consolidarea poziției cadrelor
didactice în relația cu autoritățile
statului român. Domnia sa a reiterat
totodată moștenirea istorică,
lingvistică și culturală comună în baza
căreia acțiuni conjugate ale
profesorilor din România și din
Republica Moldova nu se justifică
doar, ci se disting ca necesare.
Consilierul pe probleme de educație din
cadrul Guvernului Republicii Moldova
Leonid Bujor a informat auditoriul format din
peste 200 de profesori și învățători de
proiectul aflat în derulare de introducere în
Republica Moldova, în curricula școlară a
istoriei românilor. Acest demers a fost
facilitat de către autoritățile statului român
care au răspuns solicitărilor de peste Prut de
prezentare în fața noilor generații a unei istorii
neinstrumentate politic.
La rândul său, secretarul de stat pentru
românii de pretutindeni Eugen Tomac a
prezentat mesajul Primului ministru al
României care a salutat desfășurarea
evenimentului și a reiterat disponibilitatea
Guvernului României de a sprijini parcursul
european al Republicii Moldova. Secretarul
de stat Eugen Tomac a subliniat de asemenea,
relația unică existentă între cele două state,
asigurând participanții de fermitatea
obligațiilor asumate de către statul român în
relația cu etnicii români de peste Prut.
Primarul general al orașului Chișinău
Dorin Chirtoacă s-a alăturat reprezentanților
autorităților publice prezente la congres care
au salutat formatul de discuții propus de către

61

cadrele didactice menționând totodată
secondarea eforturilor AGIRoMd de un
sprijin material public și privat proporțional.
Congresul a beneficiat de prezența și
contribuțiile viceminiștrilor educației, Loretta
Handrabura și Tatiana Potâng, a scriitorului
Nicolae Dabija și a unui corp considerabil de
profesori și învățători din România și din
Republica Moldova.
Lucrările au fost încheiate prin adoptarea
rezoluției Asociației Învățătorilor din
Republica Moldova ale cărei puncte
principale au vizat modernizarea sistemului
educațional prin valorificarea potențialului
corpului profesoral, dar și al elevilor și
îmbunătățirea și actualizarea materialelor și a
curricula didacticeREZOLUȚIA CONGRESULUI I AL
ÎNVĂŢĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
25 iunie 2011
Considerații generale
Congresul învățătorilor din Republica Moldova, organizat la Chișinău la 25 iunie 2011,
întrunește 200 de participanți: cadre didactice din toate raioanele, înalte oficialităţi ale statului,
personalităţi din domeniul ştiinţelor educaţiei din țară și de peste hotare, inspectori școlar, directori
de instituții, masteranzi, doctoranzi, politicieni, istorici, jurnalişti, reprezentanţi ai editurilor.
Congresul s-a bucurat de sprijinul logistic și moral substanţial al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor
din România (AGIRo), Academiei de Științe a Moldovei, Ministerului Educației, Direcțiilor
Generale Educație Tineret și Sport și altor agenți educaționali pentru care ne exprimăm profunda
recunoștința.
Congresul învățătorilor prezintă un Forum Național care are drept scop valorificarea
potenţialului naţional al cadrelor didactice, precum şi dezvoltarea departamentelor educaționale,
comisiilor pentru proiecte, parteneriate şi publicații. Obiectivele de bază sunt: dezbaterea
problemelor educaţiei; creşterea eficienţei actului educațional prin dezvoltare profesională;
ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic; promovarea şi
protecția drepturilor cadrelor didactice, al progresului comunităţii pedagogice, promovarea
intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor AGIRo, filiala Republica Moldova;
dezvoltarea profesională prin cursurile de formare susţinute de personalităţi din domeniul ştiinţelor
educaţiei şi constituirea departamentelor şi echipelor pentru diverse proiecte educaţionale
internaţionale/naţionale.


62

Reforma în domeniul educației
Cadrele didactice din Republica Moldova cercetează şi implementează în practică cu succes
politica educaţională, bazată pe concepţia formării competenţelor la elevi cu caracter de integrare.
Cu acest scop în ultimul timp au fost cercetate și analizate problemele formării competenţelor la
elevi în literatura psiho-pedagogică şi de specialitate, precum și experiența avansată din țară și de
peste hotare. În școli au fost organizate seminare teoretico-practice şi alte activităţi de formare. În
Centrele Metodice au fost acumulate în portofolii materiale produse de cadrele didactice şi elevi. În
cadrul a diferitor evenimente profesionale au fost prezentate comunicări şi au fost organizate
dezbateri la şedinţele Catedrelor, la Întrunirile și Consiliile Metodice, în cadrul Conferințelor
științifico-practice. În publicațiile de specialitate, în special în Revista științifico-metodică
”Învățătorul modern” au fost publicate mai multe studii și articole din experienţa cadrelor didactice
şi a managerilor şcolari. Experienţa avansată a fost multiplicată în cadrul cursurilor de formare
continuă pentru managerii şcolari şi cadrele didactice din republică.
În scopul descentralizării și creșterii asigurării unui învăţământ de calitate, cadrele didactice
din Republica Moldova îşi propun să continue cercetarea problemei formării competenţelor la elevi,
accent punându-se pe elaborarea şi implementarea tehnologiilor educaţionale moderne.
Tehnologiile didactice vor fi elaborate cu scopul de ai învăţa pe elevi să folosească cunoştinţele şi
capacităţile formate la ore în activităţile cotidiene.
În organizarea și desfășurarea procesului educațional centrale sunt nevoile elevului –
subiect al învăţării, care trebuie învăţat să parcurgă demersul: de la „a şti” – la „a şti să facă” – şi
„a şti să fie.” Elevul va fi implicat activ în procesul educaţional, în calitate de partener de
încredere, atât la etapa de proiectare a activităţilor educaţionale, cât şi la cele de desfăşurare și
evaluare a rezultatelor şcolare.
În toate demersurile educaționale se va urmări scopul de a concepe elevul ca personalitate
integră în realizarea cerințelor curriculare. Proiectele calendaristice de lungă durată vor fi
structurate pe unități de învățare, unde vor fi descrise desfășurat activitățile și sursele utilizate. În
parteneriat cu cadrele didactice din instituție se va colabora cu membrii comunității, în special cu
părinții, în scopul realizării traseului intra şi interdisciplinar.
De asemenea vor fi elaborate materiale şi exerciţii practice, pornind de la rezultatele
coeficientului de inteligenţă (QI ) al elevului spre dezvoltarea inteligenţei emoţionale (IE). În
organizarea activităților cu elevii se va pune accent pe dezvoltarea gândirii critice şi reflexive. În
perspectivă se vor crea posibilităţi reale pentru cadrele didactice şi elevi de aşi demonstra practic
competenţele formate în activităţile desfăşurate în școală şi în comunitate.
Astfel, va fi realizată de facto misiunea şi filosofia educației, bazate pe realizarea celor opt
standarde europene de calificare și 10 competențe-cheie generale pentru Republica Moldova.
Școala se va transforma în instituţie prioritară în procesul de formare a personalităţii elevului, în
parteneriat cu alţi agenţi educaţionali. Aceasta va contribui la consolidarea autonomiei instituţiei,
ridicării prestigiului cadrului didactic în societate.63

PORNIND DE LA ACESTE CONSTATĂRI,
CONGRESUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA HOTĂRĂȘTE:
 Valorificarea principiilor învățământului
autohton, în care elevul este considerat
subiect al educației într-o școală
prietenoasă copilului.
 În condițiile unei societăți multiculturale,
este necesar organizarea procesului
educațional pentru toleranță și unitate prin
diversitate, bazate pe valorile general-
umane și naționale.
 Colaborarea eficientă cu toate elementele
societății civile și organizarea unor
dezbateri pentru a se găsi soluții de
consolidare a rolului școlii și a cadrelor
didactice în comunitate.
 Valorificarea potențialului școlii de a
educa la elevi calitățile cetățenești,
demnitatea de neam și trăsăturile de
caracter al unei personalități puternice și
capabile să se descurce în situații de
schimbare.
 Punerea în valoare a bunelor practici și a
experienței avansate, asigurând calitatea
educației prin formarea la elevi și cadrele
didactice a competențelor cu caracter de
integrare.
 Este necesară urgentarea adoptării
Codului Educației și modernizarea Legii
învățământului, care va crea condiții reale
de transformare a Educației în prioritate
națională.
 Cultivarea spiritului de solidaritate al
cadrelor didactice și reanimarea tradițiilor
asociative ale învățătorilor și ale
profesorilor. Asociaţiile profesionale ale
cadrelor didactice să aibă rol consultativ
în luarea deciziilor atât la nivel
ministerial, cât şi la nivelul
inspectoratelor şcolare şi al instituțiilor de
învăţământ.
 În învăţământul şcolar şi preşcolar să se
stabilească încadrarea pe post, în
conformitate cu schema orară a clasei,
norma de 18 ore de predare – învățare -
evaluare pe săptămâna, adică egală cu a
celorlalte cadre didactice din învățământul
preuniversitar.
 Dezvoltarea profesionalismului cadrelor
didactice și a măiestriei pedagogice de a-l
învăța pe elev să învețe prin activități
participative și interactive în cadrul
cursurilor de formare organizate la nivel
central, regional, dar și la nivelul
instituției de învățământ, unde există
posibilitatea realizării unor parcursuri
şcolare individualizate, motivante pentru
elevi, orientate spre inovaţie şi împlinire
personală.
 Susținerea morală și materială a cadrelor
didactice care înregistrează performanțe
înalte la nivel comunitar. Salarizarea
actuală face tot mai neatractivă profesia
de cadru didactic. Nu este acceptată
modalitatea ca fiecare cadru didactic să-și
suporte financiar studiile la cursurile de
formare. Este interesul dar şi obligaţia
contractuală a sistemului ca angajaţii săi
gratuit să se dezvolte profesional.
 Evaluarea internă şi externă trebuie să
urmărească şi să încurajeze aplicarea
noilor achiziţii ale ştiinţelor educaţiei şi să
nu frâneze acest proces (evaluarea nu ceea
ce a predat cadrul didactic, ci ceea ce a
învățat elevul).
 Participarea la proiecte de cooperare
europeană/internaţională în scopul
dezvoltării posibilităţilor de formare prin
cursuri, stagii, şcoli de vară a membrilor
asociaţiei peste hotarele ţării.
 Colaborarea şi accesul liber al membrilor
asociaţiei la publicarea articolelor şi
bunelor practici în Publicaţia Periodică
Revista „Învăţătorul Modern”.
Participanţii la Congresul Învăţătorilor din
Republica Moldova lansează colegilor provocarea
solidarizării cadrelor didactice, al cărei scop este
acela de a reda demnitatea şi locul pe care
profesorul îl merită în lumea de azi, deoarece
munca lui schimbă vieţi, conferindu-i în acelaşi
timp o enormă încredere, dar şi o mare
responsabilitate.
Textul integral al Rezoluţiei va fi înaintat
Ministerului Educaţiei, Organelor de conducere a
țării şi Mijloacelor media.64

COD GALBEN ÎN EDUCAŢIE
SAU
DESPRE CONGRESUL AL XXXII-LEA AL
CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL
CADRELOR DIDACTICE DE PESTE HOTARE

Abrevieri: AGIRoMd – Asociaţia Generală a
Învăţătorilor din România, filiala Republica
Moldova
AGIRo - Asociaţia Generală a Învăţătorilor din
România

Cod galben în educaţie! Anume aşa a fost
calificat Congresul Cadrelor Didactice, al
XXXII-lea la număr, care s-a desfăşurat în
acest an în perioada 25 - 28 august 2011 la
staţiunea balneoclimaterică Amara, or.
Slobozia, jud. Ialomiţa sub patronajul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului din România şi cu sprijinul
Departamentului pentru Relaţia cu Românii
de Pretutindeni.
Conotaţia de galben a fost datorată gazdei
şi anume Doamnei Aprilia Victoriana
Gălbenuş, preşedinta Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor Ialomiţeni, care a depus efort
maxim ca evenimentul să fie de amploare.
Intrat deja în tradiţia cadrelor didactice,
cel de-al XXXII-LEA CONGRES AL AGIRo
a avut ca participanţi 1000 de învăţători,
educatoare, institutori, profesori, universitari,
inspectori şcolari, directori de şcoli,
cercetători ştiinţifici, lectori universitari,
doctori în ştiinţele educaţiei, membri din cele
60 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector
ale AGIRo.
Delegaţia din Republica Moldova a fost
constituită integral din 53 de membri ai
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România, filiala Republica Moldova, sub
conducerea preşedintei acesteia - Mariana
Marin.
Participarea Cadrelor Didactice din
Republica Moldova a fost posibilă prin graţia
Departamentului pentru Românii de
Pretutindeni de la Bucureşti, fiind un proiect
aplicat de către AGIRo, care a subvenţionat
cazarea, masa şi parţial transportul
delegaţilor.
Selecţia cadrelor didactice s-a produs
prin scrisoarea de motivare expediată
consiliului de administrare al AGIRoMd,
precum şi înscrierea în tabelul on-line expus
timp de o lună de zile în programul
googledocs, mediatizat de portalul
www.agiromoldova.blogspot.com.
Harta participanţilor este foarte variată:
cadre didactice din Briceni, Cimişlia,
Sîngerei, Ialoveni, Dubăsari, Chişinău, Cahul,
Bălţi, Cimişlia.
Amintim că AGIRo – Md este o asociaţie
nouă, care îşi va sărbători primul an de
existenţă în data de 27 august 2011 şi care a
organizat la Chişinău Congresul I al
Învăţătorilor (25 iunie 2011).
Membră a AGIRo, prin statutul său,
AGIRoMd a avut o prestaţie pe cât se poate
de bună în acest an la Amara. Preşedintele
AGIRo – Viorel Dolha a menţionat că
învăţătorii de la Chişinău (simbolic spus) şi-
au dat examenul prin spiritul de organizare,
prin calităţile de socializare la nivel de
Federaţie (întrucât AGIRo funcţionează ca o
federaţie). Secretarul AGIRo – Cătălin
Diaconu a menţionat că Asociaţia noastră este
Congresele Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor din România (AGIRo) se
deosebesc de celelalte adunări ale
dăscălimii prin amploare şi prin faptul că
la ele participă învăţătorii de la catedră.
Dacă în 2006 la Arad au fost 750
participanţi, în 2008 la Palatul
Parlamentului au fost 1300, în 2009 la
Universitatea Politehnica au fost 950, în
2010 între 27-31 august la Constanţa –
Eforie Sud au fost 950 de învăţători,
educatoare, profesori, universitari,
inspectori şcolari din toate judeţele ţării.

65

cea mai activă sub aspectul mediatizării
activităţilor, având un portal propriu,
moderând profilul din facebook, precum şi
după numărul record de membri ai asociaţiei,
care timp de 2 luni au ajuns să fie aproape
1000 la număr.
Pentru Asociaţia din Republica Moldova
acest for important reprezintă o integrare
spirituală, cu statut de partener egal, fără a
presupune o oarecare subordine şi
dependenţă. Funcţionarea AGIRoMd în
cadrul AGIRo este mult mai eficientă decât
existenţa unei asociaţii similare în Republica
Moldova care să fie absolut independentă,
întrucât activităţile de cooperare stimulează o
activitate interesantă şi profesionistă.
Congresul AGIRo şi-a atins
obiectivele: schimbul de bune practici;
aplicarea unor proiecte comune: site-ul
A.G.I.Ro - www.invatatori.ro, reviste AGIRo,
concursuri şcolare şi manifestări educaţionale;
iniţierea de programe de dezvoltare
profesională pentru cadre didactice.
Specialişti de prestigiu în ştiinţele educaţiei,
furnizori de formare profesională (Casa
Corpului Didactic Ialomiţa, Asociaţia
Naţională a Mentorilor de Dezvoltare
Profesională), de material didactic, soft
educaţional şi carte şcolară au conferenţiat, au
demarat proiecte, au încheiat parteneriate cu
membrii AGIRo (Intuitext, Centrul Educaţia
2000+ şi prestigioase edituri).
S-a hotărât acordarea titlului de
Membru de Onoare al Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor Din România (AGIRo)
următoarelor personalităţi: Ecaterina
Andronescu- ex-Ministru al Educaţiei din
România; Oana Badea - Secretar de Stat la
Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi
Sportului din România, Eugen Tomac-
Secretar de Stat la Departamentul pentru
Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel
Badea- Preşedintele Comisiei pentru Relaţia
cu Românii de Pretutindeni din Senatul
României; Vasile Molan-a Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a
Universităţii Bucureşti, Leonid Bujor- Ex-
Ministru al Educaţiei din Republica
Moldova şi consilier al Premierului Vlad
Filat; Tatiana Potîng-Viceministrul al
Ministerului Educaţiei din Republica
Moldova, Tatiana Nagnibeda –Director
General al Direcţiei Generale Educaţie,
Tineret şi Sport, Chişinău, Maria Braghiş-
inspector învăţământ primar la Direcţia
Generală Educaţie, Tineret şi Sport
Chişinău, Viorica Negrei-inspector pentru
istorie la Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport Chişinău, Aliona Caduc-
director al Liceului Teoretic Grigore Vieru
Briceni.
Din Rezoluţia Congresului adoptată în
unanimitate reţinem următoarele două
deziderate:
I. În zilele următoare să fie primită în
audienţă la MECTS conducerea AGIRo care
să convingă de necesitatea completării
legislaţiei subsecvente Legii Educaţiei cu
prevederi care să încurajeze cadrele didactice
atât la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi la

66

nivel de localitate/judeţ/naţional/internaţional
să desfăşoare activităţi în cadrul structurilor
asociaţiilor profesionale.
AGIRoMd a consemnat experienţa dată
şi urmează a face demersuri necesare la
Ministerul Educaţiei de la Chişinău prin
care să solicite intervenţii în Regulamentul
de Atestare al Cadrelor Didactice prin
inserţia unui punct prin care să se
încurajeze activismul cadrului didactic -
membrul unei asociaţii profesionale,
oferindu-se în acest sens punctaje necesare
pentru cumularea creditelor profesionale.
II. Acceptarea introducerii în programele
şcolare şi manuale a unor autori valoroşi din
R. Moldova şi a unor evenimente istorice
majore care au avut loc în afara graniţelor
actuale ale României. Din 1945 nu a existat în
România un manual de literatură română care
să accepte că literatură română se face şi
dincolo de Prut. Manualele de până acum ar fi
trebuit să se numească ,,manual al unei părţi
din literatura română”. Manualele de istoria
românilor din România trec cu vederea prea
multe evenimente majore ale românilor de
peste hotare încât ar trebui să se numească
,,manuale de istoria unora dintre români”.
Salutăm declaraţia Ministrului Funeriu în
întâmpinarea acestei ultime chestiuni şi
aşteptăm o invitaţie la MECTS pentru a
prezenta propunerile AGIRo şi AGIRo-filiala
R. Moldova pentru o adevărată ,,literatură
română” şi adevărată ,,istorie a românilor”.
În scopul asigurării acestui punct al
Rezoluţiei AGIRoMd îşi propune
organizarea unor grupuri de lucru
împreună cu reprezentanţi istorici şi
filologi din republica Moldova, care să
propună oferta necesară inserţiei
conţinuturilor curriculare pentru
programele de la Bucureşti.
În următoarele 3 săptămâni se va lua
decizia locaţiei următorului congres pe baza
ofertelor care vor fi primite. S-a menţionat că
se doreşte completarea ,,greutăţii” crescute a
evenimentului cu asigurarea ,,gratuităţilor”
pentru participanţi oferite de viitoarele gazde.
Într-o competiţie ca aceea pentru olimpiadele
sportive s-au făcut auzite ca posibile viitoare
gazde Braşovul, Piatra Neamţ, Universitatea
Politehnica, Târgovişte, Crevedia, Chişinău
etc.
,,Sunt sigur că acest congres este un
succes chiar dacă ne-ar dezamăgi toţi
decidenţii care au promis că vor ţine seama
de propunerile noastre. Şi în acest caz ne-ar
rămâne ceva de nepreţuit - noi date de
contact în agenda noastră de la sute de colegi
din ţară şi de peste hotare. Sunt nume care
merită toată osteneala şi cheltuiala fiindcă la
aceste congrese îi regăsim pe dascălii care
trăiesc cel mai intens profesia lor” afirmă
preşedintele AGIRo.


67

AL XXXIII-LEA CONGRES AL AGIRo,
CONGRES AL CADRELOR DIDACTICE DIN
ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE
ROMÂNE DE PESTE HOTARE
10-12 IULIE 2012, BUŞTENI, JUD. PRAHOVA
În perioada 10-12 iulie 2012, s-au desfăşurat, la Buşteni, judeţul Prahova, lucrările
celui de-al XXXIII- lea Congres al AGIRo, Congresul cadrelor didactice din
România şi de peste hotare, la care au participat peste 300 educatoare, învăţători
şi profesori din toate judeţele ţării şi din Republica Moldova, cuprinşi în 29 de
asociaţii/sucursale judeţene ale AGIRo.
Deschiderea lucrărilor, care a avut loc în cocheta sală a Centrului Cultural „Aurel
Stroe” din staţiunea turistică Buşteni, a fost făcută de către vicepreşedintele
AGIRo, prof.Victoriana-Aprilia Gălbenuş (Ialomiţa), care a adresat un bun venit
tuturor participanţilor şi a prezentat tematica de desfăşurare şi invitaţii
congresului.
Prof.dr. Mariana Marin, preşedintele AGIRo, filiala din Republica Moldova, în
cuvântul său arată că filiala AGIRo a fost înfiinţată în 2010, are peste 600 de
membri activi şi peste 150 membri onorifici. Deşi în Republica Moldova există
multe asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, numai AGIRo activează, având
peste 30 de acorduri de colaborare şi parteneriate încheiate cu diferite instituţii.
Reaminteşte participanţilor invitaţia de a veni în perioada 3-5 august, 2012, la
Chişinău, la simpozionul „Academia Învăţătorilor” şi solicită autorităţilor în drept
redobândirea cetăţeniei române pentru învăţătorii din Republica Moldova.
Totodată, mulţumeşte doamnei Aprilia Gălbenuş pentru donaţia de carte românească
făcută elevilor moldoveni în anul şcolar recent încheiat şi invită colegii să
participe cu articole de specialitate pentru a fi publicate în revista „Învăţătorul
Modern”, ce apare la Chişinău.
Lucrările congresului au continuat, după cină, în sala de conferinţe a hotelului „Silva”
din Buşteni, unde s-au ales organele de conducere ale AGIRo, pentru următorii
patru ani. În urma scrutinului organizat, în funcţia de preşedinte a fost ales Viorel
Daniel Dolha (Arad), iar ca vecepreşedinţi au fost aleşi Ionel-Cătălin Diaconu
(Bacău) şi Aprilia Victoriana Gălbenuş (Ialomiţa). Totodată, a fost ales consiliul
director al AGIRO, format din 7 persoane (Viorel Daniel Doha, Diaconu Ionel-
Cătălin, Gălbenuş Aprilia-Victoriana, Mândru Elena, Marin Mariana, Gheorghiţă
Margareta şi Parpală Dănuţ) şi comisia de cenzori, formată din 3 persoane
(Costică Furcoi – Vaslui, Lupu-Neicu Stan – Galaţi şi Dorinel Bogeanu – Olt).
După multe luni de pregătire şi organizare, puse adesea sub semnul incertitudinii,
lucrările acestui congres s-au desfăşurat în bune condiţii, iar noii conduceri îi
transmitem mult succes şi multă înţelepciune şi unitate.

Secvenţă din Cronica Congresului al XXXIII-lea al Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor din România, realizată în 17 iulie 2012 de Vasile Munteanu,
Albeşti, Vaslui

68

MARIANA MARIN - MEMBRUL CONSILIULUI DIRECTOR AL AGIRo
ALEASĂ LA BUŞTENI

În perioada 10-12 iulie 2012, în
localitatea Bușteni, România a avut
loc Congresul al XXXIII-lea al
Asociației Generale a Învățătorilor din
România.
În baza articolului 14 din statutul
AGIRo, Consiliul Director a convocat
la acest congres Adunarea Generală a
Asociaţiei.
Din ordinea de zi a Adunării
Generale au făcut parte alegerile pentru
Consiliul Director al AGIRo,
modificări la statut, aprobarea
obiectivelor asociaţiei.
Delegația din Republica Moldova
a fost alcătuita din 5 persoane și a avut
drept de vot pentru desemnarea Consiliului Director și a Președintelui AGIRo.
Doamna Mariana Marin-președintele AGIRoMd a fost desemnata cu 97 de
voturi în Componența Consiliului Director al AGIRo.
Președintele reales este Dl Viorel Dolha.69

ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN -
EVENIMENTUL ANULUI 2012 PENTRU ASOCIAȚIA
ÎNVĂȚĂTORILOR
AL XXXIV-LEA CONGRES AL AGIRo
Mariana Marin,
Președinte AGIRoMd

În perioada 3-5 august Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala
din Republica Moldova, a organizat pentru membrii săi un eveniment de excepţie la
prima ediţie- Academia Învăţătorului Modern. A educa şi a te educa în acelaşi timp a
confirmat starea de fapt a evenimentului, care a întrunit 200 de dascăli din
Republica Moldova, România şi Ucraina.
Gânduri post factum
Academia Învățătorului Modern este o activitate la care aș vrea, sincer, să
particip și eu. Cred că și colegii mei din Consiliul de Organizare simt la fel. Am trăit
altfel acest eveniment: cu grijă, dar și emoții pozitive, am avut o curiozitate și
creativitate intensă, toate acestea asamblate de o mare responsabilitate și o doză
înmiită de entuziasm.
Detașându-mă de eveniment, la ceva timp, conchid că este o activitate
aproape exclusivă în mediul educațional de dezvoltare profesională. Stațiunea Dacia,
prefăcută pe 4 zile în Orașul Academia Învățătorului Modern, a privilegiat
desfășurarea evenimentului, astfel participanții au fost izolați pe foarte scurt timp de
grijile casei, într-o pădure de 10 hectare, cu scrâncioburi, cu piscină, fitness și dans.

70

De ce Academia? Prima şcoală filozofică, înfiinţată de Platon la Atena, care
îşi ţinea întrunirile în grădinile consacrate eroului Akademos se numea Academia.
Ideea de a ţine o întrunire într-un spaţiu natural, aidoma grădinilor de la Atena, unde
fiecare dascăl să se simtă liber în idei şi în activitate, a constituit un vis al or-
ganizatorilor, iar visele nu se împlinesc decât dacă le transformăm în obiective.
Astfel, una din activităţile Asociaţiei care îşi doreşte a fi tradiţională este Academia
Învăţătorului Modern, fiind destinată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Or,
unul din dezideratele Asociaţiei noastre este contribuţia la asociativitatea de idei ale
cadrelor didactice prin întâlniri ce ar genera schimb de experienţă. Este o posibilitate
extraordinară de a combina utilul, plăcutul şi frumosul.
Remediu pentru suprasolicitarea profesională
Pentru profesor, un an școlar desemnează eșuarea, epuizarea și uzura energiei
și a forțelor sau a resurselor individuale care îi provoacă individului o scădere globală
a întregului potențial de acțiune. Efectul care s-a produs este cel de depășire a
sindromului burnout, or, acesta în medicina tradiționala este centrat pe relaxarea și
detensionarea sistemului nervos central.
Sigur că relaxare de tip activă, întrucât agenda AIM a fost una destul de
suprasolicitată. Fiecare minut a fost luat în calcul: salon expozițional, întruniri la
nivel de sucursală, conferințe de deschidere, inaugurare și științifico-metodică,
prezentare de carte, conferință de presă, donații de carte, întâlnirea cu Doamnele
Ministre ale Educației, sesiunile foto, medalia de aur, diplomele de excelență, 12
workshopuri, piscina, târgul workshopurilor, croaziera cu vaporul Legenda,
discoteca, lucrul în secțiuni, Prezentări de softuri educaționale la tabla interactivă, și
recepția La gura căprioarei - toate au fost desfășurate destul de activ ca să spunem că
ne-am odihnit.
Cu siguranță că activitățile nonformale au spulberat încordările, iar
obiectivele noastre au fost realizate.
Felicitări și mulțumiri
Felicit întreaga echipă care s-a dăruit și a contribuit spiritual, dar și mult material
pentru ca acest eveniment să se desfășoare așa cum ni l-am dorit.
Colegilor mei: Angela Cutasevici, Tamara Lența, Tamara Cerbușca, Valeriu
Cavcaliuc, Pavel Cerbușca, State Daniela, Lucia Argint, Aliona Caduc, Virginia
Vangheli, Stela Baltag, Morcov Viorica, Zaharia Chiosa, Vitalie Călugari.
Delegației din România, constituită din participanți ai filialelor Neamț, Arad,
Botoșani, Iași, Vaslui, Cluj-Napoca, condusă de Dl Președinte Viorel Dolha -
mulțumiri sincere și admirație.
Aducem sincere admirații profesorilor universitari Dr. Viorica Goraș - Postică
(USM), Dr.Gabriel Albu (Universitatea Petrol Gaze, Ploiești), Dr. Constantin
Șchiopu (USM), Dr. Vasile Cioca (Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca),
Dr. Vasile Flueraș (LT Avram Iancu, Cluj-Napoca), Dr. Dumitru Stan (Universitatea
A.I. Cuza, Iași), Dr. Liliana Stan (Universitatea A.I. Cuza, Iași), Dr.hab. Igor
Eftodiev (USM) care au fost alături de noi, care ne-au susținut și ne-au oferit
încredere în forțele proprii, precum și pentru discursurile științifico-metodice pline de
adevăr, sens și necesitate.

71

Nu în ultimul rând, suntem
impresionați de ținuta, de atitudinea
Ministerelor Educației din Republica
Moldova și România, reprezentate
de Doamnele Ministru Maia Sandu
și Ecaterina Andronescu - pentru
timpul acordat, pentru dăruirea și
onoarea pe care ne-au făcut-o de a fi
împreună la acest eveniment foarte
important pentru dascălii din ambele
țări.
Memoriu de activitate
Ziua de 3 august2012 a fost dedicată sosirii în staţiunea Dacia din Vadul lui
Vodă, fiind o locaţie de pădure, cu un aer curat deosebit.
Tot în această zi participanţii au prezentat materialele la Salonul expoziţional
BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ,coordonat de către membrii
Asociaţiei, soţii Radu şi Valentina Gorodenco din Căuşeni. Impresionante au fost
lucrările expozanţilor, întrunind materiale didactice elaborate cu elevii: postere,
drepturile copiilor sub forma unui portativ cu note, diverse pliante, portofolii,
proiecte didactice, panouri.
Cele mai dese au fost albumele foto, în care colegii au surprins cele mai active
momente din anul şcolar 2011-2012. Impresionante au fost cărţile de vizită ale
colegilor din Orhei şi Bălţi, care au reuşit să construiască adevărate cetăţi din
pliantele personalizate. Colegii din România au surprins Salonul Expoziţional cu
materiale editate: reviste, cărţi, metodici, auxiliare didactice.
Fiecare participant a primit un portofoliu cu materialele necesare evenimentului:
buletinul ştiinţifico-metodic, ce cuprinde mesajele de felicitare şi salut ale colegilor, o
revistă Învăţătorul Modern, un carnet, pix, ecuson etc.
Tot în prima zi colegii au avut posibilitate să se plimbe prin Oraşul Academia
Învăţătorului Modern, care cuprindea mai multe locaţii: Aleea competenţei, Salonul
Edu, Teatrul Edudisco, Restaurantul Dacia Didactica, Foişorul Brainstorming,
Paideia, Gardner, Piscina SPA educaţional, Teatrul de Vară Învăţătorul.
Delegaţiile au avut de pregătit prezentările cu genericul Sunt membru
AGIRo! (fiecare delegaţie în parte: Chişinău, Nord, Sud, Centru, Moldova Ro,
Transilvania, Muntenia).
Deschiderea Academiei Învăţătorului Modern a avut loc la Teatrul de Vară
Învăţătorul, moderatorul ei fiind Doamna Nina Mândru, preşedintele sucursalei
Orhei, învăţătoare, grad didactic superior. Cu un cuvânt de salut, dar şi cu prezentarea
programului de activităţi a venit doamna Mariana Marin, preşedintele AGIRoMd. În
cadrul acestei plenare a fost prezentată AGIRoMd - Asociaţia celor mai buni
învăţători.
Colegele din Consiliul Director au avut discursuri cu următoarele subiecte:
Angela Cutasevici - organigrama, simbolistica AGIRoMd; Daniela State -
Activităţile AGIRoMd; Tamara Cerbuşca - colaborarea AGIRoMd cu personalităţi

72

notorii; Aliona Caduc - participarea Delegaţiei din RM la Congresele AGIRo; Pavel
Cerbuşca - istoricul AGIRoMd; Tamara Lenţa - Congresul de la Chişinău; Viorel
Dolha - Colaborarea AGIRo cu AGIRoMd.
Colegii invitaţi din România au prezentat materialele colaborării cu AGIRoMd.
Astfel, Dna Maria Ciubotaru – Preşedintele sucursalei Iaşi a AGIRo, a adus diplome
şi alte materiale care au fost realizate în parteneriat cu AGIRoMd.
Cu un mesaj de salut a venit domnul Igor Eftodiev, dr. hab., prof. univ,
Director Centru de Excelenţă pentru Educaţie Modernă, care a prezentat rezultatele
lotului olimpic al Republicii Moldova la olimpiada internaţională de fizică.
Programul Dascălul - izvor de lumină a încântat sufletele participanţilor. Prin
contribuţia Doamnei Angela Cutasevici s-a realizat un spectacol excelent de dans,
muzică, poezie şi sport. Elevii Liceului „Gh. Asachi”, mun. Chişinău au reuşit să
adune pe feţele cadrelor didactice bucurie şi, în acelaşi timp, mândrie pentru un
rezultat excelent. Chipurile dansatorilor conduşi de soţii Bantiuc au cucerit inimile
spectatorilor. Prima zi a culminat cu cina festivă și serata dansantă Drumurile
noastre poate se vor întâlni vreodată..
.

73

NE PUTEM CONSIDERA, CU ADEVĂRAT,
NOROCOŞI!

Daniela STATE, membrul Consiliului Director

Cu o deosebită onoare am găzduit mulţi
oaspeţi de onoare din Republica Moldova şi din
România. Însă cei care vor scrie acest eveniment
în cărţile de istorie ale elevilor noştri, cu
certitudine, vor pune în evidenţă prezenţa
miniştrilor celor două ţări şi înalţilor oficiali la
evenimentele AGIRoMd. Gestul celor două
distinse doamne: Doamna Ministru Ecaterina
Andronescu, adepta multiplelor provocări
pedagogice şi Doamna Ministru Maia Sandu
urmată de ideea socializării şi schimbului de
experienţă, a lăsat în urmă nu doar „cuvântări
memorabile şi poze frumoase”, cum afirma Dl.
Dolha ci convingerea că suntem responsabili
pentru creşterea conştiinţei de sine a întregului
corpului învăţătoresc întru educarea unei societăţi,
unde copiii să fie educaţi cu o gândire laterală de
schimbare şi progres, pentru a oferi şansa de a ieşi
de sub constrângerile severe a gândirii stereotipe.
Discursurile doamnelor ministre s-au
dovedit a fi şi convingătoare şi provocatoare, şi
îmbietoare şi profunde, afirmând că a forma
personalităţi, a construi cu ajutorul dascălilor lumea de mâine este o chestiune deloc uşoară,
dar nobilă şi sigur necesită a fi apreciată. Or, prin munca cadrelor didactice se naşte şi se
păstrează cultura neamului nostru şi respectul valorilor naţionale, de aceea diseminarea
activităţii cadrelor didactice, realizarea posibilităţii de afirmare a membrilor AGIRoMd în
sistemul educaţional, precum şi promovarea experienţelor bune, a pedagogilor din
Republica Moldova este chiar categoric necesară.
Flataţi de discursurile doamnelor ministre, fiecare dintre participanţi la Academia
Învăţătorului Modern a rămas ferm convins că, generația tânără trebuie instruită pe baza
adevărului ştiinţific şi nu cel de conjunctură, pe cultivarea gândirii, a valorilor etice.
Domniile lor s-au dovedit a fi dispuse pentru a da un răspuns comun câtorva
deziderate formulate atât de învăţătorii de la catedră, cât şi de profesorii universitari
sensibili la problemele învățământului contemporan.
Suntem pe cât se poate de înaripaţi de prezenţa şi spiritul oficialităţilor, pe atât de
nerăbdători în a cunoaşte impactul domniilor lor şi a Academiei asupra comunităţii
dascălilor din cele 3 ţări prezente: Moldova, România, Ucraina.


74

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ –
„BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ”
Dr. Pavel CERBUŞCA, membrul Consiliului Director
Printre evenimentele organizate şi desfăşurate în cadrul Academiei Învăţătorului
Modern destul de reuşită a fost şi Conferinţa ştiinţifico-metodică „Bune practici în
şcoala proactivă”, care a avut loc la 5 august, 2012.
În Şedinţa plenară au fost prezentate „Portrete de dascăli”, unde au fost
demonstrate exemple din practica activă a unor cadre didactice cu o bogată
experienţă din Republica Moldova (M. Marin, L. Cherdevară, V. Aron, T. Ceachir,
N. Mândru. A. Cutasevici, T. Cerbuşca, D. Stati, L. Argint-Căldare), România (G.
Tofan, V. Dolha, I. Manole, M. Cibotaru, E. Apetroi, L. Stan, E. Fetescu, L. Savu, E.
Secrieru) şi Ucraina (G. Cepurnoi).
Destul de captivantă a fost prezentarea dlui Vasile Cioca, care s-a referit la Pro-
activitate, demonstrând cât de pro-activ este copilul atunci când desenează.
Moderatorii secţiunilor, dr. Mariana Marin, dr. Gabriel Albu, dr. Constantin
Şchiopu, dr. Viorica Goraş-Postică, dr. Vasile Cioca, dr. Vasile Flueraş, dr. Liliana
Stan, dr. Pavel Cerbuşca, dr. Nicolae Fedoreţ, au evocat participanţii la Conferinţa
ştiinţifico-metodică nu doar spre a prezenta comunicările pregătite din timp şi
publicate în Buletinul informativ al Academiei Învăţătorului Modern, ci au fost puse
în dezbatere diverse subiecte psiho-pedagogice cu caracter controversat şi a fost
organizate eficient un schimb de bune practici despre Managementul educaţional,
Modalităţi de utilizare a strategiilor didactice interactive, Sugestii pentru
proiectarea activităţilor educaţionale, Reflecţii despre evaluarea
competenţelor/performanţelor.
În activitatea de totalizare a rezultatelor lucrului în secţiuni, liderii grupurilor de
lucru au remarcat despre managementul eficient din partea moderatorilor, buna
organizare şi desfăşurare a evenimentului, importanţa subiectelor studiate şi
analizate pentru a eficientiza procesul educaţional în instituţii în care activează şi
pentru a răspândi bunele practici în comunitate.


75

O SEARĂ DE NEUITAT –
CROAZIERA PE NISTRU

Tamara LENŢA,
membrul Comitetului
Organizatoric, preşedintele sucursalei
Chişinău AGIRoMd

Una dintre activităţile
organizate în cadrul Academiei
Învăţătorului Modern a fost
călătoria cu vaporul „Valurile
Nistrului” în seara zilei de 4
august. Timp de trei ore,
participanţii Academiei au avut
prilejul să admire de pe vapor frumuseţea plaiului mioritic moldav în apusul soarelui.
Tot pe vapor s-a desfăşurat debrifarea activităţii work-shop-urilor:
„Pălăriile gânditoare” - moderator V. Flueraş, dr.şt.ed., prof. Liceul Teoretic
„Avram Iancu”, Cluj-Napoca, România şi S. Baltag.
„Activitatea în echipă în
managementul proiectelor
educaţionale” - moderator Viorica
Goraş-Postică, dr. conf. univ. USM şi
P. Cerbuşcă.
„Arderea profesională” - moderator
Rodica Negură şi A. Cutasevici.
„Carnavalul măştilor şi al culorilor”
- moderator V. Cioca, lect. univ., dr.
psihologie, prof., ed. plast.,
Universitatea de Artă şi Design, Cluj-
Napoca, România şi T. Lenţa.
„Cultura dansului popular” - moderator C. Şchiopu, conf. univ., dr. în pedagogie,
USM, cond. art. al Ans. „Hora-horiţa” şi V. Morcov.
„Teatru şi educaţie” - moderator
C.Maros Suveică, actor Teatrul M.
Eminescu şi D. State.
Cei mai ingenioşi şi activi
participanţi ai Academiei s-au
învrednicit de premii speciale.
Cu deosebită plăcere s-au
încadrat toţi la serata dansantă
„Nistrule, pe malul tău”, pe puntea
„înfierbântată” a vaporului
„Legenda”. În pauzele dintre

76

cântece şi dansuri participanţii au putut socializa la un fourchet organizat pe vapor.
Buna dispoziţie de pe vapor s-a datorat, în mare parte, moderatoarei Mariana Marin,
preşedintele AGIRoMd, dj.Maxim şi comitetului organizatoric, aplaudaţi pentru buna
desfăşurare a călătoriei cu vaporul pe valurile bătrânului Nistru. Seara târziu
participanţii Academiei s-au întors la pensiunea „Dacia - Marin” copleşiţi de emoţii,
impresii plăcute şi voie bună!
P.S. Aduc sincere mulţumiri Dlui Laurenţiu Bădicioiu pentru suportul fotografic oferit.
AGIRoMd A MAI ÎNREGISTRAT PERFORMANŢE
Nina MÎNDRU,
președinta sucursalei Orhei
Precum se aprinde focul de la alt foc, aşa şi sufletul omului se modelează
datorită sufletului altui om. Astfel a început modelarea, promovarea şi tămăduirea
sufletului celor prezenţi la Academia Învăţătorului Modern (AIM), care şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 3-5 august la Vadul lui Vodă.
În această lună plină de farmec a lui Gustar, cu strop de înţelepciune AIM
ne-a îndemnat să parcurgem etapele schimbării, să păstrăm existenţa într-o lume a
deschiderii, să colaborăm pentru a face ceva frumos şi util în educaţie ce nu am făcut,
poate, niciodată. Deschiderea Academiei s-a produs într-o zi frumoasă cu mult soare, dar
şi cu un potop de raze constituit din cadre didactice având menirea să ofere lumină,
înţelepciune şi speranţă. Salonul expoziţional a creat atmosfera de parteneriat, realizări
de proiecte, schimb de experienţă pentru persoanele dornice de comunicare educaţională.
Deşi acest mare forum s-a desfăşurat în sânul naturii, aveai impresia că te
afli într-un castel de înţelepciune. Chiar şi plantele din preajmă ne invitau să facem
excursie prin Oraşul Academia Învăţătorului Modern. Laboratoarele Inovaţiei
(foişoarele) ne îndemnau să facem popas pentru a sorbi din activitatea echipelor în
managementul proiectelor, din tehnicile interactive, din tehnologii informaţionale şi
soluţii moderne pentru un învăţământ de calitate, să savurăm eficienţa spaţiului artistic în
educaţie, secvenţe de coregrafie, muzică, teatru şi învăţare mnemotehnică în educaţie.
S-au pus în discuţie afectivitatea şi aspectul emoţional în colaborarea cu
elevii, cum putem soluţiona o problemă a clasei, a comunităţii prin intermediul
proiectelor educaţionale. De asemenea, în cadrul comunicărilor am reliefat momente
importante: ochii copiilor roagă să nu închidem uşa imaginarului, proiectul nu este
opera unui singur actor, acesta înseamnă iniţiativă şi creativitate, să punem împreună
piatra de temelie a formării viitorului om, să asigurăm tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte, doar suntem purtătorii valorilor umane, care formăm caractere,
atitudini şi relaţii armonioase.
Salutăm şi apreciem iniţiativa, entuziasmul şi profesionalismul Doamnei
Mariana Marin, preşedintele AGIRoMd, pentru ridicarea la rang înalt a meseriei de
învăţător, cât şi îndemnul la solidaritate, durabilitate şi formare continuă a tuturor
„semănătorilor de lumină”. Cu o vocaţiune cerească ne-a deschis inimile spre
colaborare, cercetare, bune practici.
Evident, orice activitate este realizată mai uşor şi mai eficient în colaborare.
În acest context, ţinem să menţionăm că majoritatea au lăsat impresii de neuitat:
prezentări, dezbateri, cântec, poezie, dans, sport, experienţe, portrete de dascăl etc. Cu o
mare satisfacţie salutăm responsabilitatea, ingeniozitatea şi potenţialul consiliului

77

director al AGIRoMd, membrii căruia ne-au creat atmosferă de poveste şi ne-au
dezvăluit tuturor corola de minuni a lumii.
Avem deplina încredere că lucrările AIM vor consolida şi vor promova
cadrele didactice, asigurând perfecţionarea continuă şi colaborarea fructuoasă a
învăţătorilor din ţară şi din străinătate.
Într-o lume ca a noastră, supusă unor schimbări permanente, sunt fericită că-
s membru al AGIRoMd, asociaţie ce ne îndeamnă să reprezentăm mediile ce realizează
bunele practici, care pun accent pe recuperarea tradiţiilor asociaţiei învăţătoreşti, pe
parteneriate, realizări de proiecte, lecturi pedagogice, cercuri de creaţie.
Pe lângă multiplele forumuri de suflet, AGIRo a mai înregistrat performanţe
şi prin promovarea cadrelor didactice, prin asigurarea unor proiecte educaţionale de
calitate, prin activităţi de suflet pe potriva tuturor actorilor educaţionali, prin dreptul
la Educaţie, Inovaţie, Pasiune.

APELUL ASOCIAŢIEI GENERALE AÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA ŞI
AL
ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA
REPUBLICA MOLDOVA, CĂTRE
DOAMNELE MINISTRU MAIA SANDU ŞI ECATERINA ANDRONESCU
PENTRU A DA UN RĂSPUNS COMUN
DEZIDERATELOR FORMULATE DE PARTICIPANŢII LA
„ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN”,
CHIŞINĂU, 4 AUGUST, 2012
Vă mulţumim pentru deosebita onoare pe care ne-aţi făcut-o, fiind alături de
colegii noştri la acest eveniment. Peste ani, cei care vor scrie istoria învăţământului
acestor meleaguri vor pune la loc de cinste gestul dumneavoastră de a participa la
manifestări organizate de asociaţiile noastre în scopul dezvoltării profesionale. Aţi
citit în ochii colegilor bucuria de a vă avea în mijlocul lor şi fiţi sigure că unele dintre
multele poze pe care şi-au dorit să le facă alături de dumneavoastră vor fi păstrate ca
adevărate comori ale familiei şi vor ajunge generaţiilor viitoare.
Aflaţi anul acesta la al XXXIII-lea congres al nostru, vă împărtăşim şi din
dezamăgirile care au început să se acumuleze în urma acestor experienţe, cu toate că
la ele ne-au fost mai totdeauna alături miniştrii educaţiei din ţările noastre şi alţi înalţi
oficiali.
Mai totdeauna prezenţa miniştrilor şi a înalţilor oficiali la aceste evenimente ale
noastre de după anul 2006 a lăsat în urmă doar cuvântări memorabile şi poze
frumoase.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu, că aţi
putea să ştergeţi din sufletele noastre sentimentul zădărniciei, cu atât mai mult cu cât
dumneavoastră nu aţi lipsit la nici o acţiune a noastră şi că aţi acceptat să vă
considerăm preşedinte de onoare al asociaţiei noastre.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Maia Sandu, că - aparţinând
unei generaţii care nu duce cu ea povara unui trecut care năştea oameni sub zodia
fricii şi a limbajului de lemn - aţi putea să faceţi ca de data aceasta să nu rămână în
urma acţiunii noastre doar cuvântări şi poze.

78

Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu şi
Doamnă Ministru Maia Sandu, capabile să vă puneţi semnătura pe un răspuns comun
dat câtorva deziderate ale noastre, formulate deja la precedentele congrese, dar cărora
încă nu le-a fost dat un răspuns de către cei care conduc destinele învăţământului din
ţările noastre.
Veţi vedea că aceste deziderate nu presupun vreo finanţare şi că fiecare dintre ele
sunt bine cântărite, fiind în conformitate cu legislaţia statelor noastre, cu trendul
european şi bunul simţ al unui om din secolul XXI.
1.Încurajaţi cadrele didactice să activeze în asociaţii profesionale. Orice
angajator trebuie să fie încântat când angajaţii săi alocă din timpul liber efort şi
energii pe bază de voluntariat în scopul dezvoltării profesionale şi al creşterii
prestigiului instituţiei în care lucrează. Considerăm posibil, legal şi oportun să vă
rugăm să recomandaţi de îndată inspectoratelor şcolare judeţene / direcţiilor de
învăţământ raionale să coopteze de la 1 septembrie în comisia consultativă judeţeană
/ raională şi un reprezentant al asociaţiei profesionale a cadrelor didactice. Vă rugăm
să ţineţi cont şi să introduceţi cu ocazia primelor modificări ale legislaţiei din sfera
educaţiei din statele noastre prevederi care să încurajeze activitatea pe bază de
voluntariat în cadrul asociaţiilor profesionale prin recunoaşterea acestei activităţi ca
unul dintre indicatorii de evaluare din conţinutul portofoliului profesional al fiecărui
cadru didactic şi a unor prevederi care să consacre rolul consultativ al asociaţiilor
profesionale la nivel ministerial, judeţean / raional şi la nivelul unităţii de învăţământ.
Aveţi ca temei pentru aceste demersuri în legislaţia României chiar Articolul 9 din
Constituţia României, care precizează explicit rolul asociaţiilor profesionale alături
de sindicate şi patronat, iar în Republica Moldova articolele 41, 46 şi 55 din Legea
învăţământului, articolul 2 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi prevederile
din Noua Strategie şi Planul de Acţiune pentru Coeziune Socială din 7 iulie 2010 al
Consiliului Europei.
2.Asociaţiile noastre apreciază buna calitate a programelor şi manualelor de limbă
română şi istorie a românilor şi universală aprobate de Ministerul Educaţiei de la
Chişinău şi constată lipsa în manualele din România a unor autori importanţi de la est
de Prut şi lipsa unor teme relevante privind istoria în special contemporană a
românilor şi ţinuturilor de la est de Prut şi est de Nistru. Solicităm Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România ca la primele consfătuiri
ale cadrelor didactice din România să dea acestora spre atenţie o listă completă de
lecturi şcolare recomandate, din care să nu lipsească autori importanţi şi opere literare
relevante create în spaţiul Republicii Moldova, precum şi o listă de evenimente
istorice majore din acelaşi spaţiu, care lipsesc în actualele manuale. Cu ocazia
elaborării unor noi manuale în România, vă rugăm să solicitaţi autorilor să ţină cont
de aceste liste primite de la dascălii din Republica Moldova şi să invitaţi Ministerul
Educaţiei din Republica Moldova şi asociaţiile noastre să îşi trimită specialişti care să
ofere expertiza necesară cu acea ocazie. Actualele manuale de literatură română din
România ar trebui să se numească doar ,,manual al unei părţi din literatura română”.
3.Înainte de a ne preocupa de graniţe şi conflicte politice, trebuie să ne preocupe
sârma ghimpată din sufletele noastre şi să fim mai buni şi mai deschişi în a ne

79

cunoaşte cu vecinii şi fraţii. Duceţi guvernelor din care faceţi parte propunerea
noastră de a decide măsurile cuvenite pentru ca postul naţional de televiziune din
Republica Moldova să poată fi recepţionat pe întregul teritoriu al României şi pentru
soluţii care să asigure în mod practic pe baze reciproce liberul acces la presă între
Chişinău, Tiraspol, Bucureşti, Cernăuţi, Odessa, Ismail, Reni, Galaţi, Ujgorod, Kiev
care să premeargă liberei circulaţii a oamenilor.
4.Solicitaţi diplomaţiei române să îşi înzecească eforturile de a convinge
instituţiile UE spre a renunţa de urgenţă la regimul vizelor pentru Republica
Moldova.
5.Sunt prezenţi aici delegaţi ai sucursalelor noastre din Ucraina (Transcarpatia,
Cernăuţi şi Odessa) şi Serbia. Duceţi, Doamna Ministru Andronescu, la prima şedinţă
de guvern, propunerea noastră pentru completarea articolului 8 din Legea cetăţeniei
cu un nou alineat (4) „Condiţiile prevăzute de alin. (1) lit. a şi d nu se cer a fi
îndeplinite de cetăţenii străini de etnie română. Acestora li se aplică şi prevederile
art. 11. Dovada etniei române a solicitantului se confirmă prin înscrisuri de la şcoli,
biserici sau asociaţii culturale din statul de reşedinţă recunoscute de Ministerul de
Externe al României“. Reţineţi în motivaţie că Legea cetăţeniei române este singura
din Europa care nu discriminează pozitiv în obţinerea cetăţeniei la cerere pe cetăţenii
străini, care aparţin etniei majoritare din respectivul stat. În forma actuală, legea
română nu distinge spre exemplu între un cetăţean străin chinez şi un cetăţean de
etnie română din Serbia, Maramureşul de Nord, Ungaria şi din oricare altă zonă care
nu a fost cândva în componenţa statului român. În actuala formă, legea este
favorabilă doar în privinţa REDOBÂNDIRII cetăţeniei române pentru cei care
locuiesc în zone care au fost cândva în componenţa României. Această prevedere
privind redobândirea cetăţeniei trebuie să rămână şi procedura să fie chiar
simplificată, fiind însă necesar să venim şi în întâmpinarea conaţionalilor noştri din
zonele amintite, cărora nu le este aplicabilă procedura redobândirii cetăţeniei, fiindcă
nu au avut vreodată cetăţenie română nici ei şi nici înaintaşii lor.
6.Duceţi la cunoştinţa guvernelor noastre pentru a cere insistent şi necontenit
tuturor instituţiilor europene şi internaţionale că în secolul XXI în raioanele de est ale
Republicii Moldova, controlate de un regim nelegitim, trebuie de urgenţă stabilit
dreptul unor copii să-şi înveţe limba maternă în localităţile în care părinţii lor sunt
plătitori de impozite, că acolo trebuie de urgenţă acordat dreptul folosirii în spaţiul
public a limbii materne a principalei populaţii române / moldovene care trăieşte
acolo. La fel de discriminată acolo este şi limba ucraineană. Lipsa acestui drept se
poate verifica şi pe site-urile ,,ministerelor” din autoproclamata republică, scrise într-
o singură limbă, care îşi încalcă vădit chiar şi propria ,,constituţie”, ce le proclamă şi
pe acestea din urmă limbi oficiale.
7.Duceţi guvernelor noastre şi listele depuse în şcolile lor de părinţii copiilor de
etnie română din Serbia de răsărit, prin care cer să îşi poată studia limba maternă,
spre o atentă monitorizare a instituţiilor europene, conform legislaţiei sârbe şi a
protocolului semnat la 1 martie 2012 de Reprezentanţii Permanenţi ai României şi ai
Serbiei la UE.

80

8.Solicităm Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din
România să repare eroarea fostei conduceri a ministerului de a reduce numărul de ore
de limbă română la ciclul primar. Dacă până acum alfabetul se învăţa în 8 ore pe
săptămână, fostul M.E.C.T.S. propune doar 5 ore de limbă română, număr de ore
insuficient dobândirii competenţelor de citit – scris corect în limba română la clasele
I-II. Motivaţia noastră este confirmată şi de evaluarea PISA, a cărei analiză ar impune
mărirea numărului de ore de limbă română, nu reducerea lui.
9.De câte ori aveţi ocazia, solicitaţi formatorilor de opinie să nu pună şi să nu
permită să se pună în antiteză român şi moldovean. Cei născuţi în Moldova trebuie să
îşi asume cu egală mândrie că sunt moldoveni şi români. Cereţi cadrelor didactice să
slujească adevărul chiar şi atunci când o parte a opiniei publice are altă percepţie.
Cereţi să fie urmat îndemnul rostit la primul congres al învăţătorilor din Basarabia în
1917 de autorul actualului Imn de Stat al Republicii Moldova - Alexei Mateevici,
care spunea: „Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte.
Unii se socotesc moldoveni, alţii — cei mai puţini — români. Ei bine, dacă aţi luat
asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei
adevărate, căci altfel întreg învăţământul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai
vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, aşezat şi prin
România, Bucovina şi Transilvania. N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai
una, aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu mai
vorbim degeaba. Aceasta trebuie să le-o spunem şi copiilor şi tuturor celor
neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă”. În România există o asociaţie a
scriitorilor în grai bănăţean care, în stilul lor hâtru, afirmă că ,,Banatu-i fruncea” şi că
Timişoara este buricul pământului, fără însă ca vreunuia să-i treacă prin minte că
bănăţenii ar fi altceva decât români. Este un model cultural pe care ne permitem să îl
sugerăm. Să cultivăm brandul ,,moldovean” ca fiind inima spiritului românesc. Nu
suntem siguri că Timişoara este chiar buricul României, dar ne este de neimaginat cât
de sărace ar fi limba, literatura, arta, cultura, civilizaţia şi istoria românilor fără
filonul moldovenesc.
10.Încurajaţi colaborarea şi activitatea în comun a slujitorilor şcolii din această
parte de Europă, din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia etc. Încurajaţi
cadrele didactice să sădească în sufletele copiilor şi tinerilor ataşamentul faţă de
neamul şi statele lor precum şi respectul şi simpatia pentru colegii lor de alte etnii.
Aceste valori trebuie îmbrăţişate întâi de profesorii înşişi. Noi, în acest sens, am
organizat în martie şi iulie 2012 acţiuni comune ale asociaţiilor profesionale ale
cadrelor didactice din Republica Moldova, România, Ucraina şi Rusia, desfăşurate pe
cheltuiala noastră la Chişinău, Buşteni şi Odessa. La acţiunea din Odessa, organizată
de Asociaţia Pedagogilor din Odessa, în frunte cu preşedintele Nicolai Fedoreţ, în
colaborare şi cu Ministerul Educaţiei din Ucraina, nu am uitat să luăm în delegaţia
noastră colegi din România de etnie ucraineană care să ţină legătura cu ţara lor mamă.
În asociaţia noastră avem şi membri de etnie rusă şi ucraineană şi în revista noastră
Învăţătorul Modern publicăm şi articole în limba lor maternă şi că realizăm şi o ediţie
specială a revistei în limba colegilor noştri de altă etnie.

81

Nu în cele din urmă, vă asigurăm de angajamentul asumat de asociaţiile noastre
de a susţine ferm intenţiile ambelor ministere de a îmbunătăţi legislaţia şcolară pentru
a oferi copiilor şi tinerilor din statele noastre o educaţie de calitate şi că suntem primii
interesaţi în creşterea nivelului de pregătire a corpului profesoral şi în sporirea
exigenţei în ceea ce priveşte prestaţia noastră la catedră. Doar aşa va creşte prestigiul
şcolii şi al nostru în societate.
Daţi-ne un răspuns comun acestor deziderate ale noastre, dacă ne consideraţi pe
calea cea dreaptă şi dacă doriţi să avem argumente în faţa colegilor că efortul pe care
le solicităm să-l depună în cadrul asociaţiilor noastre profesionale nu este unul
zadarnic.
Cu multă consideraţie,Preşedintele Asociaţiei Generale
a Învăţătorilor din România-filiala R.
Moldova,
Mariana Marin, doctor în
pedagogie
Preşedintele Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din
România,
Viorel Dolha

82

SĂ SE ŞTIE DIN CAPUL LOCULUI CA SĂ NU MAI
VORBIM DEGEABA
(comunicat de presă)
Viorel Dolha –preşedinte AGIRo

Asociaţia Generală a
Învăţătorilor din România a fost în
perioada interbelică şi este şi acum
cea mai importantă asociaţie
profesională a cadrelor didactice. De
la reactivare organizează anual cel
puţin un forum amplu de dezbatere
şi dezvoltare profesională la care iau
parte aproximativ 1000 de
participanţi din toată ţara şi din încă
9 sucursale de peste hotare. De la
înregistrarea la Chişinău a Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din
România- filiala R. Moldova are loc
şi în stânga Prutului câte un congres
anual prin efortul unei echipe care îi
reuneşte pe cei mai buni dascăli de
peste Prut conduşi de prof.dr.
Mariana Marin.
La congresul al XXXIII-lea
din această vară de la Buşteni,
organizat de colega Aprilia
Gălbenuş, a fost reales ca preşedinte
AGIRo arădeanul Viorel Dolha. Din
noua conducere mai fac parte Cătălin
Diaconu (Bacău), Mândru Elena
(Harghita), Mariana Marin
(R.Moldova), Aprilia Gălbenuş
(Ialomiţa), Margareta Gheorghiţă
(Olt), Dănuţ Parpală (Teleorman),
Dorinel Bogeanu (Olt), Stan Lupu
(Galaţi) şi Costică Furcoi (Vaslui).
La eveniment, pe lângă conferenţiari
de prestigiu din domeniul ştiinţelor
educaţiei, au participat şi miniştrii
Ecaterina Andronescu şi Liviu Pop
Marian.
Congresul de la Chişinău,
constituit într-o ,,Academie a
Învăţătorului Modern”, s-a bucurat
de participarea doamnei ministru al
educaţiei din guvernul R. Moldova
Maia Sandu şi a doamnei ministru
Ecaterina Andronescu care a făcut şi
o importantă donaţie de carte. Pe
lângă numeroasele ateliere de
dezvoltare profesională şi de
diseminare a bunelor practici,
participanţii au lansat doamnelor
ministru şi un apel în sprijinirea unor
mai vechi sau mai noi deziderate. S-
a cerut încurajarea şi recunoaşterea
activităţii în cadrul asociaţiilor
profesionale conform articolului 9
din constituţie, revenirea asupra
reducerii numărului de ore de limbă
română la clasele primare operate în
primăvară, introducerea în
manualele de literatură şi istorie a
românilor a unor autori, opere şi
evenimente istorice relevante
produse la stânga Prutului (care
acum lipsesc în manualele din
România), rezolvarea situaţiei
diplomelor nerecunoscute, iar la
cererea sucursalelor de peste hotare
s-au solicitat modificări legislative
privind discriminarea pozitivă în
obţinerea cetăţeniei române pentru
etnicii români, simplificarea
procedurii redobândirii cetăţeniei,
eforturi pentru eliminarea vizelor,
acces reciproc la presa scrisă şi
audio-vizuală de pe cele două maluri
ale Prutului, demersuri diplomatice
pentru asigurarea dreptului copiilor
români din Transnistria la şcoală în
limba maternă şi respectarea acolo
măcar a propriei „constituţii” care

83

doar afirmă funcţionarea a trei limbi
(româna/moldoveneasca şi
ucraineana fiind în fapt excluse din
spaţiul public) şi monitorizare
internaţională în Serbia, acolo unde
cu sprijin AGIRo s-au depus în
această vară din nou cereri pentru
ore de limbă română în şcolile
publice ale copiilor români/vlasi din
zona Timoc-Morava. O delegaţie
AGIRo din care nu au lipsit dascăli
de etnie ucraineană din România a
fost prezentă şi la festivalul
pedagogic din Odessa organizat de
Asociaţia Pedagogilor din regiunea
Odessa –preşedinte Nicolai Fedoreţ,
un bun vorbitor de limbă română cu
care s-a semnat un acord de
parteneriat privilegiat. Medalia de
aur a congresului a fost transmisă
anul acesta de la colegii români din
Izmail-Ucraina celor două ministere
ale educaţiei din Chişinău şi
Bucureşti.
S-a cerut formatorilor de
opinie să nu pună şi nu permită să se
pună în antiteză român şi
moldovean. Cei născuţi în Moldova
trebuie să îşi asume cu egală
mândrie că sunt moldoveni şi
români. Să fie urmat îndemnul rostit
la primul congres al învăţătorilor din
Basarabia în 1917 de autorul
actualului Imn de Stat al Republicii
Moldova - Alexei Mateevici, care
spunea: „Lucrul drept poate înflori
numai dacă se întemeiază pe idei
drepte. Unii se socotesc moldoveni,
alţii — cei mai puţini — români. Ei
bine, dacă aţi luat asupra d-voastră
sarcina de a lumina poporul, apoi
trebuie să daţi poporului idei
adevărate, căci altfel întreg
învăţământul e fără rost. Da, suntem
moldoveni, fii ai vechii Moldove,
însă facem parte din marele trup al
românismului, aşezat şi prin
România, Bucovina şi Transilvania.
N-avem două limbi şi două
literaturi, ci numai una, aceeaşi cu
cea de peste Prut. Aceasta să se ştie
din capul locului, ca să nu mai
vorbim degeaba. Aceasta trebuie să
le-o spunem şi copiilor şi tuturor
celor neluminaţi. Să-i luminăm pe
toţi cu lumina dreaptă.“
Participanţii aşteaptă de la cele
două doamne ministru un răspuns
comun dat dezideratelor lor
precizând că prea de multe ori
prezenţa oficialilor a lăsat în urmă
doar poze şi cuvântări.

TOTUL S-A TRECUT PRIN SIMBOLUL
INFINITULUI

Ludmila POPUŞOI, profesoară de
matematică,
Gimnaziul „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r.
Căuşeni

„O conversaţie cu un om
înţelept valorează mai mult decât
studierea unei cărţi
înţelepte mai mult de o lună.”
(proverb chinez)
Totul s-a trecut prin simbolul
infinitului (∞), asocierea cu un opt
orizontal sau cu colacii specifici
ospitalităţii, în care noi – dascălii - ne
mişcăm circular şi ne formăm continuu.
Am reuşit timp de trei zile să trec prin
câmpul inovativ, conducându-mă de
triada A-L-A, şi anume:
Afirmaţia lui Carl Rogers: „A
învăţa înseamnă a schimba”;

84

Legea lui Revans: „Viteza
învăţării, Viteza schimbării =
Existenţa”;
Afirmaţia lui
G.T.Lampedusa: „Dacă vrem ca totul să
continue, mai întâi trebuie să schimbăm
totul”.
Spunea Marin
Voiculescu: „Laboratorul educaţiei e
fapta”, iar anume între 03-
05.08.2012 am auzit, am văzut, am
simţit despre tradiţia Academiei
Învăţătorului Modern şi numai noi-
cadrele didactice (învăţători, profesori)
suntem cei care trecem puntea de
succes prin EDUCAŢIE, INOVAŢIE,
PASIUNE.
Mulţumim moderatorilor,
organizatorilor şi, nu în ultimul rând
preşedintelui AGIRoMd, pentru tot ce
s-a organizat şi desfăşurat conform
agendei. Consider că s-a reuşit a
combina utilul, plăcutul şi frumosul în
dezvoltarea profesională cu AGIRoMd
- model demn de urmat.
Apreciez activitatea cu
calificativul „EXCELENT”.
„Dumnezeu să vă ţină în palma
mâinii Sale, iar Îngerii să vă îndrume
mereu”.
ACROSTIH AIM
Veronica TCACI, grad didactic II,
Şcoala – grădiniţă nr.152, CED „Pas
cu Pas”, mun. Chişinău

Adunaţi de pe ambele maluri ale
Prutului, Ucraina
Cu dorinţa de a comunica, coopera şi
colabora, selectează
Ateliere de lucru consistente:
Didactică, metodologie, coregrafie -
toate cu dor de copii,
Emană energie inepuizabilă pentru o
educaţie de calitate.
Moderatori cu nume notorii sunt
invitaţi, dar şi miniştri care
Identifică probleme, ascultă opinii,
prezintă rezultate din statistici, iar ei -
învăţătorii,
Aşteaptă răbdător decizii, continuând să

Înveţe mereu, învăţând pe alţii pentru
că simt
Necesitatea irezistibilă de a sensibiliza
puiul de om, părinţii lui, sistemul
educaţional din RM.
Vorbind cu tact şi înţelepciune, îşi
Asumă rolul de a păstra şi perpetua
spiritul nostru românesc.
Ţintă de critică este, poate fi marcat de
Ardere profesională, dar rezistă cu
puterea de a se birui prin lectură.
Tema de acasă - odă profesorului
basarabean din toate timpurile.
O artă sau un destin? Ce înseamnă a fi
om?
Roman unic azi cu eroi şi modele
pozitive într-o lume saturată de
protagonişti negativi,
Unde găseşti o demnitate a simplităţii,
ştiind că
Long life learning presupune
înţelegerea lui
1+1=2 , dar 2 nu mai este 1+1, atunci
discută şi aduce
Inovaţia în educaţie:

Metode active de predare-învăţare-
evaluare acei dascăli asertivi (nu
meseriaşi), care depun
O imensitate de pasiune în ceea ce fac,
luptă pentru
Demnitatea de dascăl, care
Este bogat în lipsuri, dar se mulţumeşte
cu puţin şi culege
Rodul peste ani, fiind albit de
Nobleţea muncii.85

SĂRUT MÂNA,
ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN!
Sida-Florica MAXA,
Arad, România
Sufletul mi-e plin de VOI, fraţi
basarabeni, chiar de am ajuns acasă…
de acasă…
N-aş fi fost împlinită de nu v-aş
fi cunoscut… Zâmbetele şi gesturile
simple, cuvintele calde, dragostea şi
îmbrăţişările voastre mi-au umplut
inima de bucurie şi pace adâncă…
Câtă Dăruire, cât Entuziasm,
câtă Lumină şi Adevăr aţi sădit în
sufletul meu… întocmai ca şi mama
care m-a învăţat să sap la rădăcina
înţelepciunii, să culeg vârful smereniei,
să-mi iubesc şi să-mi ajut semenii, să
preţuiesc banul dar mai ales prietenul,
să cântăresc drept lucrurile, după o
adâncă chibzuinţă, să dau cât pot fără
să cer…
Voi m-aţi învăţat şi mai mult
dăruirea de sine, cu întreaga fiinţă…
prin voi şi cu voi m-am desăvârşit…
Prin profesionalism, dar mai
ales prin dăruire sufletească şi credinţă,
ne-aţi călăuzit pe aleile înţelepciunii şi
competenţei, prin foişoarele Curricula,
Comenius, Gardner, Paideia şi
Brainstorming, prin laboratoarele
Inovaţiei, prin Senatul Educaţiei, pe
faleza sănătăţii, pe valurile
Nistrului…împărtăşindu-ne despre
„educaţie, inovaţie, pasiune”,
„Tehnologii informaţionale şi soluţii
pentru învăţământul modern”,
„Activitatea de echipă în
managementul proiectelor
educaţionale”, „Arderea
profesională…”, „Spaţiul artistic în
educaţie…”, despre „Managementul
educaţional”, „Strategii didactice
interactive”, „Proiectarea activităţii
educaţionale”, „Evaluarea
competenţelor/performanţelor”, „Bune
practici în şcoala proactivă”, iar la
„Gura căprioarei”, întocmai ca-n jurul
focului, ne-am adunat să topim ultimele
fărâme de gheaţă din sufletele noastre
şi să ne contopim în iubirea şi
dragostea voastră…
Pentru tot ce ne-aţi dăruit vă
MULŢUMESC din suflet şi vă spun:
Sărut mâna şi jos pălăria! ACADEMIA
ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN.
Cu aleasă preţuire.
***
Maia ŞEITAN. Mulţumesc
organizatorilor Academiei Învăţătorului
Modern. Ne-am simţit bine. Ne-am
odihnit muncind şi am muncit
odihnindu-ne. Sper să continuaţi
această experienţă reuşită, iar noi o să
vă susţinem.

***
Cu mulţumiri, Veronica CÂRSTEA,
Vaslui. Bună ziua şi bun găsit! Stimată
Doamnă
Mariana Marin, mă bucur să vă fi
cunoscut personal la acest eveniment
important pentru breasla noastră, altfel
n-aş fi avut prilejul să văd ce înseamnă
cu adevărat munca în echipă şi liderul
acceptat şi respectat unanim. Am
învăţat multe lucruri noi, pe altele le-
am fixat, am avut prilejul să ne
bucurăm de prezenţa şi chiar de
prietenia unor personalităţi şi ne-am
distrat şi am legat prietenii nesperat de
benefice. Am învăţat ce înseamnă
proiectare, rigurozitate, profesionalism,
toleranţă, atitudine, omenie şi multe
altele. Vă mulţumim şi vă încurajăm să

86

organizaţi mai multe acţiuni de acest
fel!
***
Valentina ARION, Căuşeni. De ceva
vreme încoace mi-am împrumutat
drept crez pasaje din rugăciunile lui
Ion Druţă: ,,Izbăveşte-ne, Doamne, de
străvechiul nostru blestem de a porni
peste tot şi de a nu ajunge nicăieri, de
a încărca mai mult decât putem
duce, de a le începe pe toate şi a
nu duce nimic până la capăt...”. Ca
să vedeţi că rugăciunea mea a lucrat
la Academia la care am participat -
totul a fost interesant, pe măsura
puterilor, echilibrat, dozat şi evaluat!
Noi, învăţătorii, suntem condamnaţi la
optimism şi luciditate. Iar aceasta o
putem obţine prin conlucrare şi
deschidere, aşa cum s-a adeverit prin
paleta largă a activităţilor din cadrul
Academiei. Mulţumiri organizatorilor,
oaspeţilor şi Doamnei Mariana Marin!
***
Lucia ARGINT. Recent,
frunzărind o revistă foarte mediatizată
destinată doamnelor, procurată la un
chioşc din Chişinău, mi-a atras atenţia
un articol ce promova moldovence de
succes, care au fost remarcate ca
personalităţi realizate în Republica
Moldova. Autorii articolului atrăgeau
atenţia cititorilor că doar o parte dintre
candidatele menţionate vor constitui
ulterior topul celor 50 de femei,
considerate fiind adevărate exemple
pentru societatea noastră: ca cele mai
deştepte, mai de succes etc. Însă, după
analiza întregului material, foarte
repede, curiozitatea mea feminină a
fost dezamăgită – printre candidatele
propuse nu am găsit nici o
reprezentantă a domeniului
învăţământului din ţară. Atunci, am
realizat încă o dată, cu tristeţe şi
decepţie, că în societatea noastră
profesia de pedagog (educator,
învăţător, profesor, lector etc.) este
una ce nu poate să concureze, la
moment, cu cea a unui manager,
notar, designer, bancher etc. În
general, în ultimele decenii primează
doar activităţile foarte bine
remunerate. Aceste modele au putere,
imagine, maşini, bani...
Orice specialist renumit într-
un domeniu devine ţinta spre care se
îndreaptă cei aflaţi la început de drum.
În așa fel, pedagogii deosebiţi,
talentaţi şi care au obţinut anumite
succese în domeniul învăţământului
se află acum în calitate de
„cenuşărese”, într-o lume care nu este
interesată să promoveze acest
domeniu neapreciat al unui stat,
devenit actualmente mai mult o ţară
exportatoare de creieri şi braţe ieftine
de muncă... Pentru mass-media aflată
în permanentă căutare a unor senzaţii
ieftine şi modele strălucite de carieră,
personajele de „hârtie” cu salarii mici,
care activează în condiţii de muncă
modeste, cu materiale didactice
depăşite, consumându-se nervos şi
emoţional mult prea tare cu elevi
marcaţi de transformările socio-
economice şi educaţi în familii tot mai
neimplicate în relaţia lor cu şcoala...
nu sunt interesanţi.
Din aceste considerente, mă
bucură existenţa unei echipe de
oameni care se consumă şi se
autodăruiesc, organizând şi
promovând Academia Învăţătorului
Modern care, în opinia mea, este
deosebit de importantă în procesul de
stimulare a învăţătorilor şi
profesorilor cu vocaţie, pentru că

87

aceştia să-şi mai dorească să creeze,
să ardă, să fie frumoşi, demonstrând
optimism şi entuziasm şi dorinţa să se
autoperfecţioneze continuu, chiar şi în
condiţiile unor timpuri ostile pentru
realizarea intelectualităţii basarabene.
În acest context, Academia
Învăţătorului Modern este şi o metodă
activă de diagnosticare şi orientare a
calităţii pregătirii profesionale a celor
de care depinde eficienţa reformelor
moderne din învăţământul
contemporan. Promovând activ
exponenţi ai elitei intelectuale, la un
moment dat vom obţine, sper,
redobândirea statutului deosebit în
societate, pe care îl avea profesorul în
alte vremuri.
Doar măiestria şi personalitatea
puternică şi interesantă a celui care
pretinde a fi un inginer al sufletelor
tinere va fi în stare să perimeze bancul
care mai rămâne, cu regret, actual:
„Un bunel îşi întreabă nepoţelul ce
tocmai îşi finisase lecţiile, care este
obiectul lui preferat. La care copilul a
răspuns: Televizorul, Calculatorul...”.
În fine, vreau să le doresc tuturor
participanţilor şi organizatorilor
Academiei Învăţătorului Modern -
2012 multă sănătate, baftă, realizări
frumoase în toate începuturile,
împlinirea viselor şi apreciere
corespunzătoare. Sper ca flacăra să
ardă în noi şi în continuare, iar
vâlvătaia noastră să aprindă alte şi alte
suflete, astfel focul aspiraţiei spre
Frumos să meargă mai departe
aidoma flăcării olimpice, din
generaţie în generaţie. Dumnezeu să
ne ajute!
***
Olga COJOCARI, Gimnaziul
Zahoreni, Orhei
„Dacă învăţătorul are dragoste
pentru profesia sa, el este un învăţător
bun. Dacă învăţătorul are dragoste
pentru profesie şi pentru elevi, el este
un învăţător desăvârşit”. (Tolstoi)

Din dragostea pentru profesie şi
pentru copii am aderat la AGIRo.
Dorind să fiu în pas cu noile orientări
din domeniul pedagogiei, am participat
la Academia Învăţătorului Modern,
eveniment în care am cunoscut fiinţe ce
atrag pe cei din jur asemeni
magnetului. Şi mi-am zis: „Iubirea de
oameni poate aprinde stele”. Aşa sunt
organizatorii Academiei Învăţătorului
Modern:
Activi
Generoşi
Îndrumători
Responsabili
Ospitalieri
Mărinimoşi şi
Democratici,
asemeni lumânării care arde dăruind
căldură şi lumină celor din jur.
Prin ACADEMIE spre SUCCES!88

ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN
Ana MOISEI, în numele Sucursalei
Cantemir
3 august – cu plăcere la Dacia-am
venit,
Bune practici în şcoala Pro-activă
Pe Aleea Competenţei noi am
distribuit,
Agenda de activitate bogată am avut
Şi clipe minunate aici am petrecut.
Aici am savurat plăcerile din plin,
Activităţi de socializare aşa bine
gândite,
-Vai, cât de mult Vă mulţumim!

La 4 august pe Faleza Sănătăţii curajul
ne-a-nsoţit,
Apoi la Conferinţă Senatul Educaţiei
ne-a găzduit.
Work-shop-urile toate interesante au
fost,
Foişoarele psihopedagogiei ne-au
căutat un rost,
Iar sesiunea a doua prin artă ne-a
purtat:
Muzică, dans, pictură şi măşti am
prezentat.
Valurile Nistrului de muză ne-a-
mbătat,
Tehnici moderne de lucru aici noi am
aflat.

5 august a sosit.
Din nou Faleza Sănătăţii pe toţi ne-a
întrunit.
Apoi şi Conferinţa ştiinţifico-metodică
atenţia ne-a reţinut,
Căci e o artă mare ceea ce am făcut:
Activităţi în sesiune cu Management
Educaţional,
Strategii didactice interactive şi
proiectare iar,
Evaluarea competenţelor şi tot a fost
uşor,
Iar Gura Căprioarei ne-a alinat cu dor!
ADEVĂRATUL IORDAN AL CUNOŞTINŢELOR
În numele părinţilor semnează
Aurelia COVALSCHI,
părinte, Liceul Teoretic „Gh.
Asachi”, mun. Chişinău

Fiecare părinte îşi doreşte ceea ce
este mai bun pentru copilul său:
proiecte instructiv-educative cât mai
antrenante, cadre didactice cu
experienţă, un mediu de desfăşurare a
orelor cât mai utilat, încercăm să
oferim copilului mediul prielnic de
desfăşurare a unor activităţi instructiv-
educative constructive. Instituţia de
învăţământ, după cum spunea Al.
Odobescu, este „mai mult decât un
izvor de cunoştinţe folositoare în viaţă,
ea devine Iordanul în care se primeşte
adevăratul botez”. Iar aceasta se
datorează unor manageri, unor
personalităţi excepţionale, cu o aleasă
omenie şi profesionalism, care ţin cont
de dorinţele părinţilor, dar mai ales
iubesc mult copiii. Din această dragoste
se înfiripează multe proiecte, se
realizează multe lucruri utile, frumoase,
dar mai ales în favoarea copiilor.
Aşa a luat naştere Asociaţia
Generală a Învăţătorilor din România.
La 30 iunie, 1927, Tribunalul Ilfov a
autentificat statutul acestei asociaţii
prin care se oficializa şi finaliza atunci
manifestarea solidarităţii între cadrele
didactice la nivelul României Mari,
corolar al tradiţiei asociative
învăţătoreşti, începută la 1869 în
diferitele provincii în care exista şcoală
românească.
AGIRoMd - Asociaţia celor mai
buni învăţători - a luat naştere la 27

89

octombrie, 2010 şi are ca scop
cultivarea spiritului de solidaritate,
ridicarea prestigiului şcolii şi al
cadrelor didactice. Anul acesta
ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI
MODERN şi-a desfăşurat sesiunea de
vară cu sloganul - Educaţie, Inovaţie,
Pasiune, organizată de Asociaţia
Generală a Învăţătorilor din România,
filiala din Republica Moldova şi a avut
loc în perioada 3-5 august, 2012 la
staţiunea de odihnă Dacia, orăşelul
Vadul lui Vodă.
Întâmplarea a făcut ca să particip şi
eu la prima ediţie şi să iau cunoştinţă
cu istoricul AIM cu work-shop-urile,
activităţile culturale, expoziţia cadrelor
didactice din România, Republica
Moldova, Ucraina, dar mai ales să
cunosc oameni cu o vocaţie deosebită
şi de un profesionalism desăvârşit, care
au ştiut să îmbine atât de armonios
plăcutul cu utilul, făcând noi
cunoştinţe, schimb de experienţă. Așa
am cunoscut-o pe Doamna dr. Mariana
Marin, Preşedinta Asociaţiei Generale
a Învăţătorilor din România, filiala
Republica Moldova, pe Domnul Prof.
Viorel Dolha, Preşedintele AGIRo, pe
Doamna dr. Viorica Goraş-Postică,
conf.univ., USM, director adjunct,
Centrul Educaţional PRO
DIDACTICA, pe Domnul dr. Nicolae
Fedoreţ, preşedintele Asociaţiei
Profesorilor din Odessa, dr. Marina
Morari, conferenţiar universitar, USB
„A.Russo”, Dr. Vasile Flueraş,
profesor, Liceul Teoretic Avram Iancu,
Cluj-Napoca, România...
La această conferinţă Inaugurală
„Educaţie. Inovaţie. Pasiune” au
participat:
Maia Sandu, Ministru al Educaţiei al
Republicii Moldova, dr. Ecaterina
Andronescu, Ministru al Educaţiei şi
Cercetării din România, Nicolae
Dabija, scriitor, publicist, redactorul-
şef al ediţiei periodice Literatura şi
arta, membrul Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, dr. Gabriel Albu,
profesor universitar, Universitatea
Petrol-Gaze, Ploieşti, România, dr.
Constantin Şchiopu, conf.univ., USM.
Despre profesorul inovativ.
Dr. Marina Morari, conferenţiar
universitar, USB „A.Russo”.
Dr. Vasile Flueraş, profesor, Liceul
Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca,
România.
Dr. Pavel Cerbuşca, profesor, Liceul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
pedagogi din ţară şi de peste hotare.
Ne-am plimbat cu toţii pe Aleea
Competenţei prin Oraşul Academia
Învăţătorului Modern. Moderator CO:
Angela Cutasevici, Tamara Lenţa, pe
Faleza Sănătăţii. Traineri: Familia
Cerbuşca. Am discutat cu învăţători din
Moldova şi România. Teatrul
EduDisco a pregătit pentru membrii
AGIRo surprize, serate dansante cu
genericul Drumurile noastre toate, se
vor întâlni vreodată. Teatrul de Vară
Învăţătorul aşteaptă vocile noastre a
găzduit un grup de copii, care au
încercat să le aducă gândurile cele mai
senine prin cântec, dans şi poezie.
Senatul Educaţiei a ascultat gânduri şi
meditaţii despre Educaţie, Pasiune,
Vocaţie. Moderator CO: Valeriu
Cavcaliuc, iar în laboratoarele
inovaţiei, Moderator CO: Lucia Argint,
au fost aduse cele mai proaspete idei
ale pedagogiei. Restaurantul Dacia
Didactica a pregătit pentru toţi
participanţii meniul special, iar Piscina
SPA EDUCAŢIONAL i-a aşteptat pe
toţi cu drag.

90

De dimineaţă şi până seara, pe
parcursul a trei zile, membrii AGIRo
au fost încadraţi în diverse activităţi, au
trecut prin anumite încercări, au
susţinut diferite examene: şi de
cunoştinţe, şi de omenie, şi de tărie
sufletească. Numai aşa şcoala modernă
va ieşi din tiparul, standardul şcolilor
pe care le ştim. Instituţia de
învăţământ, dispunând de adevăraţi
specialişti care ştiu mai mult să
dăruiască decât să primească, să
transmită adevărate valori
fundamentale generaţiilor în creştere,
care peste ani ajunşi în pragul
despărţirii, când le vor fi crescute
penele şi încercate tăria aripilor, când
îşi vor lua zborul care şi încotro, să
vină cu mii de plecăciuni în faţa celor
care au ştiut să făurească, să
plămădească adevărate valori aşa cum
o fac cei din cadrul AGIRo. Personal,
am trăit clipe de neuitat prin ceea ce v-
aţi propus să realizaţi. Vă mulţumesc
din suflet!
Vă doresc izbândă, realizări, cât
mai multe proiecte interesante în
munca cu cele mai nevinovate şi
sincere fiinţe - copiii. Să rămâneţi în
armonia de idei pe portativul timpului –
romanţa unor trudnice preocupări
pentru cea mai nobilă misiune, pentru
care merită făcute orice sacrificii,
asumându-vă apostolatul.
***
Vasile FLUERAŞ, Cluj - Napoca.
Mulţumim pentru clipele petrecute la
Vadul lui Vodă într-o superbă
companie. Mulţumim tuturor celor care
au făcut posibil ca să mai existe aşa
ceva într-o lume plină de mercantilism.
Mulţumim pentru acest real catharsis,
pe care l-am simţit în acele zile.
Mulţumim pentru comunicare,
comunicare şi comuniune. Urări de
bine, fericire şi împliniri tuturor celor
care au participat la această agapă.
***
Cu înaltă apreciere şi mult
respect, Viorica LISNIC. Am avut
fericita ocazie să particip la Academia
Învăţătorului Modern, îi mulţumesc
enorm dnei Mariana Marin pentru
invitaţie. Au fost trei zile „minune”, cu
diverse activităţi foarte interesante,
originale, variate, bine gândite, aproape
de sufletul învăţătorului modern.
Un schimb maxim de experienţă cu
colegii din România, Ucraina. Ţin din
tot sufletul să mulţumesc echipei ce a
organizat acest seminar, dirijat cu
multă înţelepciune şi iscusinţă de dna
Mariana Marin. BRAVO!

91

FIECARE VARĂ ESTE
FRUMOASĂ!

Nu, nu doar frumoasă, ci fermecătoare!
Nu, nu fermecătoare, ci încântătoare!..
aştept cu mare nerăbdare zilele de vară.
Credeţi că mi-i dor de zilele în care soarele
blând aruncă cu suliţe de argint pe pământul
fin, iar câmpia aurie e plină de forfota
insectelor lucrătoare; de zilele în care pomii
încărcaţi în lumină şi culoare îşi arată
frumuseţea, iar pădurea umbroasă ocroteşte
vietăţile ei? Nu, nu doar! Toate aceste
tablouri ale naturii oferă cadru pentru a
sărbători cele mai frumoase zile de naştere.
Sincer, sunt un pic geloasă pe cei născuţi
vara. Dar mai mult sunt mândră că acest
anotimp călduros şi generos împleteşte
spice de grâu în părul unor distinse doamne,
de care sunt mândră că le cunosc.
Prin timida-mi fire intenţionez azi să
aduc cuvinte de felicitare celor ce-şi
sărbătoresc zilele de naştere în luna august.
Distinsa doamnă născută la 7 august,
Valentina Gaiciuc, marchează anul acesta
nu doar un frumos jubileu, ci şi rolul de
bunică, pentru ce-i dorim multă răbdare şi o
dragoste nemărginită, pentru că o merita din
plin pentru harul de a umple inima de
râsete, căldură şi farmec nemăsurat.
În această zi frumoasă, stimată
doamnă vă urăm ani frumoşi. Vă suntem
recunoscători pentru anii dedicaţi cu
abnegaţie dascălilor, în decursul cărora le-
aţi dat celor pe care i-aţi ghidat din ştiinţa şi
sufletul Dumneavoastră mare. Să aveţi parte
de multă sănătate, inspiraţie, energie
creatoare şi să-i aveţi alături pe cei care vă
iubesc şi pe cei care merită să vă iubească.
Dragostea şi grija ce o dăruiţi să vă fie
răsplătită din plin cu multă căldură şi
împlinire sufletească. La mulţi ani!
În prima zi a lunii gustar s-a născut
un om cu har şi vocaţie, un sculptor de
suflete şi caractere, un model urmat de
mulţi „semănători de lumină”, Mariana
Marin. Lucrurile mici, dar multe, pe care le
face şi le spune au mare importanţă în timp
ce noi ne urmăm calea. Un gest frumos de-
al dnei Marin poate să ia povara umerilor
obosiţi de drumul parcurs până la Chişinău,
o vorbă bună poate îndulci inima celor mai
neliniştiţi dascăli. Câtă bucurie vine din
discuţia şi colaborarea cu dumneaei!
Chiar dacă ziua semnificativă a fost
mai mult o zi de griji şi emoţii pentru
pregătirea Academiei Învăţătorului Modern,
noi vrem să ţi-o suplinim cu cele mai bune
urări de sănătate. Îţi dorim să ai în preajmă
pe cine crezi că îţi este prieten, să găseşti
izvorul nesecat de bunătate, dăruire,
abnegaţie, creativitate, energie. Iar sloganul
“De la o zi la alta ne va merge tot mai
bine!” pe care ni l-aţi insuflat, să devină un
deziderat al vieţii dumneavoastră. Fii
Fericită MEREU!!!
În fiecare zi de 18 august a fiecărui
an suntem cu gândul la doamna Tamara
Lenţa, o colegă de la care vorbe dulci sunt
uşor de auzit, iar lucruri drăguţe sunt uşor
de împrumutat, o prietenă cu care nu
încetezi să visezi la lucruri mari şi să speri
că totul va fi bine.
E o onoare pentru noi şi cu
recunoştinţă vrem să ştiţi că sunteţi foarte
importantă pentru noi şi pentru cei care vă
înconjoară: prieteni, colegi, copii, părinţi şi
nu în ultimul rând membri familiei
dumneavoastră. Vă urăm zile pline de
fericire, linişte şi momente de neuitat. LA
MULŢI ANI!
Pe pajiştile odihnitoare florile vă
întâmpină cu parfumul lor îmbătător,
albinele vă ademeneşte cu zumzetul lor
intrigant, pentru a vă putea şopti acele
cuvinte nescrise, dar pe care le meritaţi din
plin, FRUMOASE DOAMNE!
La mulţi-mulţi ani!
Cu o deosebită consideraţie,
Daniela State


92

CONGRESELE AGIRo –
TRADIŢII ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

„Şcoala va fi şcoală, când omul va fi om
şi statul va fi stat.” (M. Eminescu)
Congresul al XXXV-lea al
Cadrelor Didactice din România şi al
Cadrelor Didactice române de peste
hotare s-a desfăşurat în sala de
spectacole a Casei de Cultură a
Sindicatelor, în oraşul Slatina, judeţul
Olt, România, având drept obiectiv
major dezvoltarea profesională şi
creşterea prestigiului şcolii.
La deschiderea „înaltului for ce a
purtat conotaţia speranţei profesionale”
au participat prof. univ., dr. Remus
Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale,
prof. Valentina-Ştefania Duminică,
Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale, academicianul
Solomon Marcus, membru al Academiei
Române, prof. univ. dr. Ecaterina
Andronescu, Preşedinte de Onoare
AGIRo, prof. Viorel-Dănuţ Dolha,
Preşedinte AGIRo, prof. Felicia Man,
Inspectorul Şcolar General al
Inspectoratului Şcolar, al judeţului Olt,
dr. Mariana Marin, Preşedinte
AGIRoMd, dr.-conf. N. Fedoreţ,
Preşedintele Asociaţiei Pedagogilor din
regiunea Odessa, Ucraina, reprezentanţi
INTUITEXT, EDUEXPERT, Centrul de
Educaţie Aplicată, platforma Dascăli.ro,
precum şi oficialităţi locale, politicieni şi
oameni importanţi ai urbei slătinene,
care de-a lungul vremii au avut ceva de
spus şi de realizat în domeniul educaţiei,
de aceea şi-au împărtăşit experienţa,
dobândită prin implicarea lor în educaţie
Ecaterina Andronescu, Preşedinte
de Onoare AGIRo, a afirmat că „această
întâlnire a dascălilor este extrem de
potrivită, fiind un prilej de a schimba
bunele practici”. „Evident, şcoala a fost
de-a lungul secolelor şi deceniilor şi este
şi astăzi un subiect extrem de important,
dar, dacă n-ar fi atât de important
viitorul copiilor noştri, probabil acest
eveniment n-ar fi avut loc”, a declarat Dl
Ministru al Educaţiei Naţionale din
România, Remus Pricopie. „Am încercat
să profităm de tot ceea ce ne-a oferit
viaţa ca să investim în educaţie”, a
afirmat cu fermitate Minel -Florin Prina,
Primarul municipiului Slatina.
„Am o carte de vizită dinamică şi
în continuă transformare, dar declaraţia
mea de apreciere personală începe cu
„Sunt învăţătoare”, a spus prof.
Valentina-Ştefania Duminică,
argumentând de ce e necesară
redobândirea demnităţii şi moralei
profesionale a cadrului didactic.
Impresionant a fost momentul când
Dl Ministru a primit de la dr. Mariana
Marin, Preşedinte AGIRoMd, Medalia
de aur, Medalia ştafetă a Congresului
AGIRo, adusă de la Ministerul Educaţiei
din RM, care va fi păstrată până la
următorul Congres la Ministerul
Educaţiei Naţionale.
Am rămas încântaţi de primirea
Paşaportului de oltean, care ne-a
recunoscut cetăţenia de oltean pentru o
perioadă de 96 de ore şi ne-am bucurat
că „după expirarea termenului de
valabilitate al paşaportului, posesorul
rămâne valabil”. Componenţa delegaţiei
noastre ne-a permis să respectăm fără
mari eforturi una din obligaţiunile
enumerate în paşaport – „femeile merg
obligatoriu la un pas în spatele bărbaţilor
şi nu vorbesc neîntrebate, decât atunci
când sunt singure”.
Vineri, 23 august, am participat la
Simpozionul Internaţional întitulat
„Dascălii, făclii în universul copiilor”,
desfășurat în Casa Tineretului, Slatina.
Foarte interesantă a fost secţiunea:
„Photovoice-procedeu de receptare a
mesajului literar”, moderator-formator

93

conf. univ. Mariana Marin. În cadrul
prezentaţiei am aflat şi soluţii la unele
probleme cotidiene, precum: „Plictisul
poate apărea în cazul monotoniei”,
„Oamenii sunt singuri pentru că au ales
să construiască ziduri în loc de poduri”.
Cu certitudine, toţi dascălii prezenţi vom
utiliza acest procedeu în lucrul cu elevii,
fiindcă el contribuie la performarea lor
ca vorbitori şi cititori elevaţi şi culţi.
Conf. univ., dr. Viorica Goraş-
Postică ne-a familiarizat cu tipurile de
parteneriate şi cum să ne implicăm în
diverse proiecte.
Colegii din Ucraina ne-au
demonstrat că „putem crede că suntem
genii” în secţiunea „Mnemotehnica-
tehnici de dezvoltare a memoriei”.
Congresul s-a bucurat de un real succes
şi chiar a fost benefic, deoarece s-au
găsit şi soluţii pentru unele probleme
expuse de unii dascăli. Congresul ne-a
îndemnat „să avem curajul să visăm şi
după aceea să trecem la fapte”, ne-a
explicat că „să iubim copiii e necesar,
dar nu şi suficient”.
Se zice că „atitudinea este mai
importantă decât inteligenţa şi decât
faptele”. La Slatina ne-am simţit „cei
mai iubiţi dintre pământeni”: am vizionat
un deosebit program folcloric desfăşurat
la Teatrul Naţional din Caracal.
Interesante au fost şi seratele de
socializare, cu spectacole ale
ansamblurilor folclorice, cu recitaluri
care ne-au atins cele mai sensibile strune
ale sufletului, cu Tricolorul care a rămas
să vegheze oraşul din cel mai înalt punct
al său: Dealul Grădişte, locul de unde
poţi cuprinde cu o privire tot ceea ce dă
farmec şi culoare Slatinei.
„Nu poţi să le trăieşti pe toate şi
atunci important este să trăieşti
esenţialul, iar fiecare dintre noi are
esenţialul său”. [apud Marc Levy].
Aceasta s-a simţit atunci când am intrat
în pădurea Reşca şi am ascultat muzica
aceea calmă, interpretată măiestrit de
vocile tainice ale naturii. Am găsit acolo
o insulă de linişte şi răcoare, iar ultimele
raze şotioase ale soarelui ne-au pipăit
pleoapele şi ne-au încălzit frunţile,
alungându-ne toate grijile şi gândurile
zbuciumate, „încărcându-ne bateriile”
înainte de drumul spre casă.
Le mulţumim gazdelor pentru masa
tradiţională oltenească, servită în
pădurea Reşca. Stând la masă, simţeam
cum cuvintele de „Rămas Bun” îmi
picură pe suflet stropi dulci de
melancolie...
Participarea la acest Congres mi-a
întărit convingerea că „există alegeri
care îţi schimbă viaţa şi persoane care îţi
schimbă alegerile”. Doamna Marin, Vă
mulţumim că ne-aţi acordat şansa de a ne
simţi fericiţi, petrecându-ne timpul
„printre oamenii care judecă corect”.

Cu deosebit respect, Viorica
MĂŢILĂ-PARFENI,
LT „M. Eminescu”, mun. Bălţi

9495
REZISTĂM ȘI NE ÎNĂLȚĂM PRIN TRADIȚII
ASOCIATIVE DE NEUITAT

Consider șansa deosebită de a
participa la Congresul 35 al cadrelor
didactice române din țară și din afara
granițelor o binecuvântare pentru mine.
Municipiul Slatina din județul Olt a fost
pentru 3 zile o capitală spirituală a
semănătorilor de lumină, a fost locul în
care a vibrat sufletul românesc, adânc
ancorat în istorie și tradiție strămoșească.
Ospitalitatea gazdelor, dăruirea totală a
organizatorilor evenimentului și lumina
din ochii celor peste 700 de participanți
ne-a înaripat și ne-a făcut să ne simțim
valoroși și demni pentru că aparținem
unei comunități profesionale de calibru –
AGIRO.
Am admirat verticalitatea oltenilor, felul în care știu să mențină flacără aprinsă a
cântecului, a dansului și a portului popular. Am reușit să ne reîncărcăm bateriile, să
facem schimb de experiență, de idei pedagogice avansate, să învățăm a ne socializa
cu cei care poartă cu sacrificiu și demnitate aceeași dulce povară de călăuzire și de
formare a tinerei generații. Faptul că am comunicat, că ne-am încurajat reciproc în
numele viitorului, că mesaje din toate cele patru zări ale românimii au venit la adresa
participanților la Congres, că oficialități educaționale din țară și de peste hotare ne-au
salutat și ne-au apreciat, a dat amploare și greutate distinsului for.
Ca piatră unghiulară de aducere-aminte rămâne pentru noi investiția spirituală de
care am beneficiat, dar și impunătoarea Carte a Congresului cu sute de materiale,
inspirate din practica și teoria educațională, care va contribui la perpetuarea
primordialității perene a Copilului, a valorilor general-umane și naționale, a tot ce
înseamnă Adevăr, Bine și Frumos în viața dăruită nouă de Bunul Dumnezeu.
Cu aleasă considerație, Viorica GORAȘ-POSTICĂ,
dr. conf. univ. USM, CE PRO DIDACTICA96
ÎN ROMÂNIA NE SIMŢIM IUBIŢI!

Al XXXV-lea
Congres al Asociaţiei
Generale a
Învăţătorilor din
România, Congresul
Cadrelor Didactice
din România şi al
cadrelor didactice
române de peste
hotare, s-a desfăşurat
sub egida sucursalei
Olt în municipiul
Slatina. O echipă de
profesionişti şi-a
asumat, la cel mai
înalt nivel,
organizarea prestigiosului eveniment al anului. Sucursala Olt a AGIRo, condusă de Doamna
Prof. Margareta Gheorghiţă, a realizat cu succes ceea ce fiecare învăţător vorbeşte anul
împrejur - Congresul anual al AGIRo.
Înaltul for poartă conotaţia speranţei profesionale. Suntem convinşi că ne-am născut
pentru a fi învăţători, iar evenimentul anului transformă convingerea dată într-un ideal.
Aspiraţiile noastre sunt ca Pasărea Phoenix, se renasc de fiecare dată când ne întâlnim.
La acest Congres am învăţat că cei care înalţă învăţătorii pe sine se înalţă (D. Stan).
Am înţeles că poţi să nu ai mare şi munte, dar să ai o mare de profesionalism şi un munte de
generozitate (V. Dolha). Am valorizat ideea că neamul românesc se slăveşte prin cântecul,
portul şi dansul popular. Serile de socializare din dealul Grădiştei - Slatina, unde am fost
uniţi de marele tricolor, au constituit cartea de vizită a Slatinei, dar şi a întregului neam
românesc.
Din toate colţurile României şi din graniţele istorice ale ei vin cadre didactice dornice
de a se revedea şi a comunica pe teme profesionale. Congresul de la Slatina va fi memorabil
pentru constanta dragoste pe care ne-o poartă românii din România. Cu toţii recunoaştem
contribuţia Domnului Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România, în realizarea ideii de a uni românii de pretutindeni. Este un luptător cu un caracter
arădean desăvârşit, iar limba română are un viitor prosper datorită Dumnealui. Ea vă dăinui
în Valea Timocului, acolo unde graiul românesc se pare că piere. Limba română va străluci
în Basarabia, azi Republica Moldova. Va fi la ea acasă în regiunea Odessa. La Cernăuţi,
spiritul lui Eminescu şi suflarea românească va fi perenă. Numele Dlui Profesor Viorel
Dolha va fi aidoma numelor dascălilor spirituali ai săi:Vasile Popeangă, Vasile Stroescu.
Se pare că niciunul dintre noi nu şi-a dorit să fim separaţi, însă istoria a avut regulile
sale. Se pare că Domnul Dolha şi-a asumat rolul de a repara istoria predecesorilor noştri,
care ne-au dezbinat.
În numele delegaţiei AGIRo, Republica Moldova, vă aduc mari mulţumiri,
recunoştinţă, plecăciuni pentru ceea ce faceţi Dvs.
Mariana MARIN
***

97
Am avut fericita ocazie de a participa la cel de-al XXXV-lea Congres al cadrelor
didactice din România. Şi am avut doar de câştigat: formare profesională de calitate,
gazdă de excepţie, program cultural de valoare, colegi profesionişti, mărinimoşi,
deschişi, sufletişti şi multe alte beneficii. Recunosc perseverenţa gazdelor în
organizarea activităţilor, care a dat direcţia unui parteneriat eficient între profesorii
români de pretutindeni. Tuturor colegilor din echipă le sunt recunoscătoare pentru
stima, grija şi răbdarea pe care au avut-o. Vă doresc izbândă, putere de lucru,
perspective de succes!
Cu distinsă apreciere,
Tatiana ŞOVA, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
***
Există ceva lăuntric, adânc, de nedescris atunci când te afli la orice tip de
activitate organizată de către AGIRo. Interacţiunile din cadrul Asociaţiei ne fac să ne
dăm seama cât de valoroşi suntem fiecare din noi. Atelierele didactice, conferinţele,
congresele, întâlnirile neformale sunt pentru noi simboluri ale gândului bun.
Modul de desfăşurare al celui de-al XXXV-lea Congres AGIRo, Slatina, Olt, 21-
23 august, 2013 a mai confirmat o dată acest adevăr, fiind un adevărat generator de
căldură sufletească. Primiţi cu multă afecţiune, încălziţi cu multă generozitate de
razele blânde ale ospitalităţii, am savurat din plin din dulceaţa vorbelor înţelepte,
spuse cu multă simplitate de către toate oficialităţile şi colegii de breaslă. Climatul
favorabil din cadrul Congresului ne-a facilitat comunicarea, ne-a mobilizat inteligent
forţele, ne-a sensibilizat şi mai mult faţă de necesitatea unirii spirituale a
învăţătorilor.
Îmi exprim tot respectul şi admiraţia pentru organizatorii Congresului!

98
Un sincer mulţumesc președintei AGIRo Md, doamnei Mariana Marin, pentru
imaginea care a reuşit să ne-o formeze nouă, învăţătorilor din Republica Moldova, în
societatea pedagogică din România, Ucraina, Serbia!
Rodica AGAFIAN, specialist superior, DÎTS Orhei

***
„ ... păşeşte încet spre casă, cu pasul domol, obosit, de parc-ar veni de la coasă
ori s-ar întoarce din mit”, spun versurile. Aceste versuri mi-au stăruit în gând 3 zile,
odată ce l-am cunoscut pe academicianul Solomon Marcus, membru al Academiei
Române, care, la cei peste 80 de ani, e cu gândul la copilul care abia păşeşte pragul
şcolii. La Congres am întâlnit oameni deosebiţi, personalităţi marcante, foarte activi,
deschişi, chiar dacă diferiţi ca statut, de la simplu învăţător până la ministru.
Slatina, pentru 3 zile, a găzduit cele mai frumoase trăiri, sentimente de
demnitate naţională, de respect faţă de Măria sa – Dascălul. Toţi participanţii ne-am
simţit ca în vizită la prieteni, aşa cum organizatorii au avut mare grijă,
responsabilitate.
Aducem plecăciuni celor care au depus efort ca membrii Asociaţiei
Învăţătorilor, delegaţi la Congres, să se înalţe pe scara valorilor.
Viorica ROTARU, Liceul Teoretic Lăpuşna

***
Dacă participarea la primul congres al învățătorilor din Republica Moldova din
2011 a fost pentru mine mai mult din curiozitatea de a afla ce este un congres cu
adevărat, lucru cunoscut doar din manualele de istorie, atunci participarea, și o spun
cu mândrie, la cel de-al XXXV-lea Congres Internațional al Învățătorilor care s-a
desfășurat la Slatina, jud. Olt, România, a fost o adevărată provocare. Aștept cu
nerăbdare să le împărtășesc colegilor emoțiile și trăirile celor 3 zile în care mi-am
făcut noi prieteni, am cunoscut și am colaborat cu învățătorii din țara gazdă, din
Serbia, din regiunile Odessa și Cernăuți, cât și cu colegii din Republica Moldova,
delegați la acest for. Fiecare țară a prezentat în cadrul Simpozionului Internațional
,,Dascălii, făclii în universul copiilor” unele procedee și tehnici de lucru foarte
productive și interesante. Însă marea majoritate a celor prezenți în sală au fost
impresionați de ,,Photovoice - procedeu de receptare a mesajului literar”, prezentat de
către conf. univ. dr. Mariana Marin. Urăm tuturor succes!

Lucia LAUR, LT „G. Călinescu”, mun. Chişinău99
DELEGAȚIA CU PARFUM DE BASARABIA

Cel de-al XXXV-lea Congres al Cadrelor Didactice din România și al cadrelor
didactice române de peste hotare a venit încă o dată să evidențieze puterea,
importanța și necesitatea unui dascăl cărturar, curajos, modern într-o lume mereu
schimbătoare: manuale digitale, table interactive, instruire on-line..., dar care ar exista
cu greu fiind de unul singur, bogat în lipsuri, în îndatoriri și în iubiri de moșie... Doar
împreună suntem o forță! Persoane potrivite în locul potrivit = echipă de succes!
Veronica TCACI, CED „Pas cu Pas”, mun. Chișinău
MAI TRĂIESC EMOȚIILE ZILELOR
FRUMOASE DE CONGRES
Atmosfera solemnă din sală, armonios împletită cu solemnitatea râului Olt,
discuțiile pe cât de plăcute, pe atât şi de utile cu colegii din România, au catalizat o
stare de mândrie pentru înalta, onorifica şi responsabila misiune ce o avem - cea de a
fi profesor, pe de o parte, şi de profund respect pentru tot ce semnifică dragostea de
neam, de spirit românesc, care, regretabil, ne-a lipsit atâtea decenii... M-a
impresionat sinceritatea cu care au vorbit colegii noștri, dorința lor de a contribui prin
fapte concrete la dezvoltarea învățământului şi, concomitent, la prosperarea țării.
Am trăit clipe frumoase şi în iureșul horelor, frumos argument în favoarea
afirmației că un neam suntem şi că în leagănul aceleiași istorii au crescut strămoșii
noștri. M-au mișcat până la lacrimi cuvintele unei profesoare: „Eu sunt profesor!”
Acolo, la Slatina, eu am auzit în acest moment şi vocea demnității mele de om, de
profesor, de cetățean al acestui picior de plai trecut prin atâtea încercări, care mi-a
zis: „Eu sunt Român!” Revenită la Chișinău, zi de zi la ore, dar, sper, şi prin
activitatea mea în cadrul AGIRo, să confirm că sunt cu adevărat profesor şi că
nicidecum nu uit unde ne avem rădăcinile
Cu mult respect,
Zinaida POPA, Colegiul Financiar Bancar, mun. Chişinău
ZILE DE NEUITAT PE MELEAGURI ROMÂNEŞTI
S-au scurs doar câteva zile de când am revenit de la cel de-al XXXV-lea
Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congres al Cadrelor
Didactice din România şi al Cadrelor Didactice de peste hotare, desfăşurat în
perioada 21-23 august, 2013, la Slatina, judeţul Olt, dar lucrurile sunt atât de vii încă
în oglinda minţii, încât e suficient să închid ochii şi pe retină să-mi reapară
evenimentele întregii călătorii spre Slatina – un colţ pitoresc cu un patrimoniu istoric,
cultural şi spiritual cu oameni generoşi, deschişi şi ospitalieri.
Nu am participat la foarte multe congrese, ca să fac acum o comparaţie, însă ţin
să menţionez că pentru mine acest for pedagogic a fost unul deosebit şi foarte
important. Deosebit prin modul de organizare, prin subiectele abordate, prin oamenii
care, cu multă dăruire, au luat cuvânt. Altfel spus, toate desfăşurate într-un ritm
perfect. A fost o atmosferă pozitivă, în care am cunoscut multe personalităţi şi
oameni cu suflet mare, deschişi spre colaborare, cu care am făcut schimb de păreri,
idei şi e-mail.

100
Am fost foarte mândră să aud de la pupitrul din scenă felicitări tuturor
participanţilor la congres din partea dnei Ministru Maia Sandu, transmise de dna
Mariana Marin.
Gazdele au avut grijă ca, pe lângă activităţile de lucru, să ne umple timpul şi cu
activităţi artistice, dansuri, mese delicioase, excursii și plimbări interesante, activităţi
de socializare, toate organizate foarte variat.
Simt recunoştinţa şi îmi exprim respectul în fața celor care au ridicat la maxim
cota în seria organizărilor: Ministerul Educaţiei Naţionale, Primăria Municipiului
Slatina, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Casa Corpului Didactic Olt, Asociaţia
Generală a Învăţătorilor din România.
Vreau să mulţumesc și dlui Viorel Dolha, care ne-a sprijinit în deschiderea
vizelor române, şi, nu în ultimul rând, să-i aducem sincere mulţumiri dnei Mariana
Marin, care şi-a asumat organizarea delegaţiei din Republica Moldova şi, cu lux de
amănunte, a avut grijă de fiecare detaliu. Orice cuvânt rostit de Mariana Marin ne-a
motivat pozitiv pe tot parcursul călătoriei, insuflându-ne o stare pozitivă, încredere şi
dispoziţie bună.
Angela ABABEI, învăţătoare,
Liceul Teoretic„S. S. Cibotaru”, s. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti
CONGRESUL AGIRo –
OPORTUNITĂȚI PENTRU FIECARE
Participarea la al XXXV-lea Congres AGIRo a fost o provocare reală pentru
mine. Îmi exprim recunoștința dnei președinte AGIRoMd, Mariana Marin, pentru
posibilitatea de a fi printre membrii delegației din Republica Moldova la acest
eveniment.
Sunt impresionat de efortul depus pentru buna desfășurare a congresului. Am
văzut, am admirat, am învăţat ce înseamnă dăruire în munca de învățător, ce
înseamnă munca în echipă, bucuria de a avea oaspeți, de a împărtăși din experiența
cadrelor didactice participante la eveniment. Nu am putut să mă opresc să compar și
să mă întreb cum am organiza noi astfel de activități la nivel de DÎTS.
Participarea la Congres a oferit oportunitatea de a stabili parteneriate între
Inspectoratul Școlar Județean Olt, România și Direcția Învățământ, Tineret și Sport
Drochia, Republica Moldova, în rezultatul discuției cu doamna Felicia Man,
Inspector Școlar General. La fel, de a realiza proiecte comune cu colegii din Ucraina,
reprezentanții Asociației pentru Dezvoltarea Creativă a Personalității „Varto”
(președinte Ghenadie Cepurnoi) și Asociația Profesorilor din regiunea Odessa
(președinte Nicolae Fedoreț), de a organiza forumuri, festivaluri, conferințe, școli de
vară, formări comune în parteneriat cu colegii din județele Botoșani, Suceava, Neamț.
Bravo organizatorilor! Bravo participanților la Congresul AGIRo!

Cu respect, Iurie MELINTE, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia

***
Serile de socializare, ce au oferit posibilitatea de a face noi cunoștințe – punte
pentru schimburi de experiență au fost bine gândite. Mai mult decât atât, ni s-a oferit

101
posibilitatea de a cunoaște folclorul oltenesc și am cunoscut artiști cu nume mare din
regiune. Iar ca o linie roșie – ne-am distrat pe cinste.
Având ocazia să particip la Congresul sus-numit, mi-am asumat misiunea unui
mesager și cu mare plăcere voi aduce la cunoștința tuturor profesorilor din raionul
Șoldănești ideile promovate în cadrul celui de-al XXXV-lea CONGRES AL AGIRo,
FOR AL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ȘI AL CADRELOR
DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE (Slatina, 21-23 august, 2013).
Angela COMENDANT, profesoară,
Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL PSIHO-
PEDAGOGIC ,,PERSPECTIVA”, EDIȚIA IV DIN
UCRAINA, 07-14 IULIE 2013
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România Filiala din Republica Moldova a
fost prezentă la evenimentul din Iliciovsc, Ucraina - Festivalul Internațional psiho-
pedagogic ,,Perspectiva”, ediția IV.
Alese gânduri şi impresii despre evenimentul care s-a desfăşurat la un nivel înalt.
Profesionalismul organizatorilor a fost marcat de o echipă competentă: Asociația
dezvoltării creatoare a personalității ,,Varto” (Ucraina), Asociația Pedagogilor din
regiunea Odessa (Ucraina) și Asociația Generală a Învățătorilor din România
(AGIRO) în persoana colegilor: Ghenadie Cepurnoi, Nicolae Fedoreţ, Viorel Dolha.
La eveniment au fost 9 colegi din Republica Moldova, 17 colegi din România. A
fost impresionant să constituim o singură delegaţie. Colegii din Ucraina, Bielorusia şi
Rusia au fost impresionaţi să afle că vorbim aceeaşi limbă, limba română şi că nu
avem nevoie de dicţionare şi traducători. E adevărat, au trăit un şoc, aflând că nu
există limbă moldovenească aşa cum ştiau dintotdeauna.
Începând cu anul 2009, Festivalul are loc anual, în orașul Iliciovsc, pe litoralul
Mării Neagră, lângă Odessa, Ucraina. Este una dintre principalele activități ale
Proiectului Internaţional Socio-Pedagogic ,,Educația secolului XXI: schimbări în
contextul dezvoltării societății informaționale”.
Toate activităţile au conturat o pregătire înaltă, formatorii fiind conferențiari
universitari, doctori în ştiinţe de la Universităţile şi Institutul de Formare Continuă
din Viniţa, Lvov, Kiev, Kirovograd.

102
La dispoziţie au fost puse mai multe workshopuri care au vizat următoarele
direcţii Educația Proeuropeană, Psihologie şi Business-Educație, Аrtă şi Sănătate.
Mnemotehnica Educațională. Fiecare participant avea posibilitatea să-şi aleagă cursul
şi să-l urmeze aproximativ 3 zile. Subiectele workshopurilor au fost următoarele:
Lecția productiva contemporană. Lecția în tehnologia de module în învățământ
liceal. Învățământul incluziv: realitatea și perspective. Pedagogia artistică modernă.
Neoretorica. Maestru de comunicare. Psihologia conducerii eficace. El, ea, ei:
FAMILIA sub microscop. Bazele protocolului internațional. Animator artistic.
Sistemul de fortificare a
sănătății «HADU». Bazele
mnemotehnicii. Training
pentru copii: «Atelierul
succeselor».
În după amiaza
fiecărei zile am participat
la activități de tip master-
klass, care ofereau
posibilitatea schimbului de
experienţă prin bunele
practici pe care le avem în
activitatea noastră
profesională. Prof. Viorel
D. Dolha, președintele
AGIRo, România a
prezentat tema “AGIRo de la Сongresul din 1898 la Сongresul a XXXV-lea - Slatina
21-23 august 2013” . Prof. Viorel D. Dolha, Prof. Elena Crîsta, Resita, Prof Delia
Micurescu, Arad au relatat din experienţa despre «Importanţa stimei de sine la
elevi». Doamnele profesoare Lorena Bujor, Maria Ciubotaru, Daniela Dumitrașcu
din Iaşi, România au avut ca subiect de prezentare ”Valențele formativ-educative ale
elementelor de artă teatrală”. Preşedintele sucursalei AGIRo din Brăila, România
Teodora Nicolau a prezentat problema ”Cum mă poate ajuta matematica să înțeleg
lumea în care trăiesc? Doamna Inspector Prof Elena Mîndru, vicepreşedinte AGIRo a
relatat despre finalităţile unui proiect desfăşurat în România în cadrul unui Proiect
Naţional dedicat managementului de parteneriat educaţional familie - şcoală. Doamna
Prof. Matyas Constanţa din Odorheiu Secuiesc, Harghita ne-a inspirat cu problema
dezvoltării auzului fonematic al copiilor - fundament pentru învăţarea citit-scrisului.
Organizatorii au reuşit să creeze un sistem de cunoștințe, deprinderi practice și
abilităţi tehnologice, care vor asigura rezultatele înalte în educație, formarea
profesională și în afaceri.
În calitatea mea de profesor, am venit îmbogăţită profesional. Sunt inspirată de
cursul de Neoretorica, pe care l-a organizat cu multă dăruire dl Profesor Dr. în
pedagogie, psiholog - Ghenadie Cepurnoi. Nu au trecut nici câteva zile de la
întoarcere şi am reuşit să aplic unele tehnici în formarea profesorilor de la IŞE în
cadrul proiectului Evaluare bazată pe competenţe.

103
Am avut parte de un curs superb "Mnemotehnica" dirijat de colegi cu experienţă
în acest domeniu - Tatiana Parnivoda, Ludmila Caşuba, Ala Mamciur.
Un curs de Pedagogie Artistică şi Terapie prin poveste ni l-a oferit Doamna
Oxana Dercaci, conferenţiar universitar, doctor, fiind inspiraţi să citim poveşti, să
ascultăm şi să realizăm incursiuni de terapie cu elevii/copiii noştri.
Am stabilit parteneriate pentru cele mai apropiate evenimente care vor avea loc
în România la Congresul Cadrelor Didactice şi Conferinţa Ştiinţifico-Practică de la
IŞE. Pentru anul viitor ne dorim o participare mai numeroasă la acest festival. În final
am primit un Cd cu materialele Festivalului precum şi trei documente: diplomă de
participare, certificate de participare la workshopuri şi mulţumire.
Concluzia este că se merită din plin să investeşti în propria prestaţie profesională.

Mariana Marin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar.
Secţia Studii Superioare Masterat. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Director, redactor-sef Revista "Învăţătorul Modern". Preşedinte AGIRoMd (Asociaţia
Generală a Învăţătorilor din România filiala din Republica Moldova), or.
Chişinău, Republica Moldova


104
CONFERINŢELE ANUALE TRADIŢII ASOCATIVE
ALE ÎNVĂŢĂTORILOR

Ediţia 2011


În anul 2011, Conferinţa Națională Tradiţii Asociative ale Învățătorilor s-a
desfășurat în incinta Liceului Academiei de Ştiinţe, la data de 29 mai şi scopul acesteia a
fost organizarea teritorială a sucursalelor, precum şi numirea preşedinţilor de sucursale.
În cadrul acestei Conferințe, s-a luat decizia lansării Asociaţiei Generale a Învăţătorilor
din România, filiala Republica Moldova.
Ulterior, la 25 iunie 2011, în sala Bibliotecii Academiei de Științe a Moldovei a avut
loc un eveniment istoric CONGRESUL ÎNVĂŢĂTORILOR DIN REPUBLICA
MOLDOVA, căruia a vizat, în special, valorificarea potenţialului naţional al cadrelor
didactice.
Apreciind misiunea şi filosofia educației, bazate pe realizarea celor opt standarde
europene de calificare cei i la CONGRESUL ÎNVĂȚĂTORILOR din R.M. - cadre
didactice din toate raioanele, înalte oficialităţi ale statului, personalităţi din domeniul
ştiinţelor educaţiei din ară i de peste hotare, inspectori şcolar, directori de instituii,
politicieni, istorici, jurnalişti, reprezentanţi ai editurilor – consideră importante:
Ø Cultivarea spiritului de solidaritate al cadrelor didactice și reanimarea tradițiilor
asociative ale învățătorilor i ale profesorilor
Ø Dezvoltarea profesionalismului cadrelor didactice și a măiestriei pedagogice de a-l
învăța prin activități participative și materială a cadrelor didactice care înregistrează
performanțe înalte la nivel comunitar
Ediţia 2012
În anul 2012, Dezideratele formulate de dascălii care au luat parte la eveniment
au fost în conformitate cu legislația, cu trendul european și bunul simț al omului din
secolul al XXI-lea:
Încurajarea cadrelor didactice să activeze în asociații profesionale
Încurajarea colaborării și cooperării slujitorilor școlii din R.M., România, Ucraina,
Rusia etc.

105
Promovarea valorilor și specificul etniei, ținând cont de spusele lui A. Mateevici că
facem parte din marele trup al românismului
Considerăm că doleanțele au fost auzite, o dată ce în documentul STRATEGIA
SECTORIALĂ DE DEZVOLTARE. EDUCAŢIA – 2020 este Obiectivul specific 3.4.
Eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi
manageriale este prevăzut Articolul 3.4.3. Încurajarea creării asociaţiilor profesionale ale
pedagogilor/cadrelor didactice.
Ediţia 2013
organizată de Liceul AȘM în parteneriat cu AGIRoMd.

În perioada 9-10 februarie 2013 în incinta Liceului Academiei de Știinţe a Moldovei
s-a desfășurat Conferinţa Naţională„Tradiţii Asociative ale Învăţătorilor”, ediţia a II-a,
organizată în parteneriat cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România,filiala Republica
Moldova (AGIRoMd). La Conferință au fost invitați câte 2 reprezentanți ai sucursalelor
raionale (președintele și un membru activ), în total 60 de cadre didactice din republică.
Semnificativă a fost și participarea elevilor de la Liceul AȘM în calitate de voluntari,
dirijați de pedagogul social Harea Maria: Vâzdoagă Tatiana (cl XI um), Danuța Maria (cl
XI um), Casian Tatiana (XI bch), Postica Marcela (XI um), Șciopu Andrei (X d), munca
cărora a fost înalt apreciată de organizatorii și participanții la Conferință.
În luările de cuvânt dna Mariana Marin, doctor în pedagogie, preşedintele AGIRoMd a
prezentat obiectivele programului și condițiile de organizare a Conferinței. În cadrul ședinţei
plenare dna Marin M. a analizat parteneriatul educaţional din perspectiva activităţilor
AGIRoMd.
Vice-directorul Liceului AȘM, doctor în pedagogie Cerbuşca Pavel a prezentat
modalități de organizare a voluntariatului – condiție a dezvoltării profesionale a elevilor, a
cadrelor didactice și în general a tuturor cetățenilor. A fost efectuată o referire tematică
concretă la 2013 – Anul European al Cetățeanului și în R. Moldova. Binevenite au fost
prezentările consacrate succeselor înregistrate în activitățile de voluntariat a elevilor Sergiu
Busuioc de la Liceul Teoretic ”Gaudeamus” și Dănuța Maria, de la Liceul AȘM.
Dna Cristei Tamara, doctor în pedagogie, profesor de limbă și literatură română de la
Liceul AȘM a prezentat reperele unui parteneriat de succes în comunitate și cum ar trebui să
se organizeze cadrele didactice pentru a consolida imaginea profesorului și a școlii în
societate.

106
În calitate de oaspete de onoare la Conferință a fost invitat Nicolae Fedoreț, doctor în
pedagogie, Președintele Asociației Învățătorilor din regiunea Odessa, Ucraina. Prin
intermediul skype s-a comunicat direct cu Președintele AGIRo, Dolha Viorel, Arad,
România, care a urat succes organizatorilor evenimentului și a realizat un dialog constructiv
cu participanții de la Conferință. Elevul Anatol Paladi de la Liceul AȘM a intervenit cu o
reflecție muzicală consacrată dascălului.
În continuare a urmat un training de dezvoltare profesională, unde au fost prezentate
modalități de organizare a Atelierelor Didactice Naţionale (Stati Daniela), Conferinţelor
ştiinţifico-metodice (Cutasevici Angela); Workshopuri (Cerbuşca Tamara); Salonul
Expoziţional (Lenţa Tamara); Congresul cadrelor didactice (Cerbuşca Pavel); Cercul
pedagogic (Niţa Galina, Talasimov Galina, Godoroja Olga); Logistica, promovarea
imaginii şi simbolurile AGIRoMd (Cavcaliuc Valeriu); Clubul tinerilor specialişti (Baltag
Stela); Academia Învăţătorului Modern (Marin Mariana).
Cu mare interes au fost ascultate informațiile despre activitățile sucursalelor și
proiectele de dezvoltare în teritoriu. Participanții la Conferință au fost repartizați în 4
secţiuni, unde au fost discutate modalități de activizare a AGIRoMd în următorii doi ani,
idei care au constituit baza Rezoluției Conferinței AGIRoMd.
Parte componentă a Conferinței au fost activitățile de socializare a participanților,
precum și vizionarea spectacolului”Anonimul la Veneţian” la Teatrul Naţional „M.
Eminescu”
Duminică, 10 februarie 2013 participanții s-au implicat cu interes în cadrul
trainingului de dezvoltare profesională ”Leadership profesional”, moderat de dna Goraş-
Postică Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar cu genericul
”Conceptualizarea leadership-ului profesional”și dna Afteni Ludmila psiholog școlar cu
genericul”Activism, mentorat şi implicare în propria dezvoltare profesională”.
În cadrul ședinţei plenară de totalizare a Conferinței a fost votată Rezoluția finală, au
fost discutate proiectele AGIRoMd din 2013-2014 și înmânate diplome de merit și
certificate de participare la eveniment. Participanții la Conferința Națională „Tradiţii
Asociative ale Învăţătorilor”, au apreciat la nivel foarte înalt munca organizatorilor,
condițiile favorabile create de Liceul AȘM (gazda evenimentului) și deschiderea membrilor
AGIRoMd pentru a participa și a se implica activ în procesul de schimbare în educație.

Cerbușca Pavel, vicedirector, Liceul AŞM,
Marin Mariana, președintele AGIRoMd.


107
REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE
„TRADIŢII ASOCIATIVE ALE ÎNVĂŢĂTORILOR”,
EDIŢIA A II-A
LICEUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
9-10 februarie, 2013
1. Revizuirea activităţilor sucursalelor prin alegerea Consiliului de Organizare al Sucursalei şi
distribuirea eficientă a funcţiilor.
2. Organizarea lunară a Şedinţelor Cercului Pedagogic la nivel de sucursală.
3. Realizarea parteneriatelor la nivel de cadre didactice, sucursale, DGÎ şi comunitate.
4. Dezvoltarea parteneriatului cu AGIRo şi cu Asociaţia Cadrelor didactice din regiunea
Odessa.
5. CD al AGIRoMd va asigura mentorat noilor preşedinţi de sucursale.
6. Asigurarea tradiţiilor asociative la nivel de AGIRoMd prin promovarea activităţilor
specifice: cerc pedagogic, club de dezbateri, atelier naţional, workshop, conferinţă
ştiinţifico-metodică, club al tinerilor specialişti, Saloane Expoziţionale etc.
7. Organizarea anuală a Academiei Învăţătorului Modern, în perioada de început a lunii
august.
8. Organizarea frecventă a activităţilor culturale la nivel de sucursală şi la nivel de Asociaţie.
9. Planificarea mobilităţilor profesionale în străinătate şi diseminarea experienţelor.
10. Determinarea calităţilor de lider şi utilizarea raţională a acestora în activitatea de voluntariat.
11. Promovarea voluntariatului – valoare şi condiţie necesară pentru dezvoltarea inteligenţei
emoţionale, dinamizarea asociativă şi dezvoltare profesională.
12. Distribuirea informaţiei la nivel de membri ai sucursalei.
13. Urgentarea listelor cu privire la email-urile membrilor, pentru a putea beneficia de informaţii
la timp. A perfecta documentaţia timp de o lună, până la 15 martie.
14. Schimbul de email-uri între preşedinţii de sucursale.
15. Identificarea resurselor financiare pentru a sponsoriza anumite activităţi.
16. A elabora fişe de evidenţă a activităţilor AGIRoMd pentru a putea realiza certificarea la
finele anului.
17. A repartiza rolurile membrilor Consiliului de organizare.
18. A achita cotizaţiile de membru până la 15 martie 2013 pentru a putea realiza activităţile
planificate.
19. Consiliul Director al AGIRoMd să elaboreze timp de 2 săptămâni planul de activitate şi să-l
plaseze pe site.
20. A organiza în anul 2013 la nivel de sucursală Cercuri Pedagogice cu următoarele generice:
Scrierea articolelor de specialitate, Scrierea rapoartelor de autoevaluare. Formularea
problemelor de cercetare.
21. A realiza schimb de experienţă la nivel de sucursală cu referire la atestarea cadrelor
didactice și manageriale.
22. Pentru anul de învățământ 2013-2014 a elabora Regulamentul Festivalului Talentelor
Pedagogice.
23. A consolida parteneriatele cu alte ONG printre care cele care promovează cultura
pedagogică, drepturile omului şi nondiscriminarea.
24. A elabora propria platformă electronică în care profesorii vor plasa materialele didactice
precum şi a promova conferinţele on-line.
A elabora ecusoane cu elementele vizibilităţii simbolurilor AGIRoMd
Promovarea principilor pozitive ale AGIRoMd.

108
10 decembrie 2013
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
DEMERS
Prin prezentul, Asociaţia Generală a Învăţătorilor atenţionează despre problema
cu privire la inechitatea socială şi discriminatorie a învăţătorilor de la treapta primară
de învăţământ. Învăţătorii sunt defavorizaţi financiar din două perspective: achitarea
dirigenţiei şi controlul caietelor.
Activitatea dirigintelui-învăţător
Suntem îngrijoraţi vizavi de situaţia în care activitatea dirigintelui - învăţător este
subestimată la valoarea aproape înjumătăţită în comparaţie cu activitatea dirigintelui-
profesor.
Cadrul legal prevede, că prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 807
din 07.12.2009 privind mărimile suplimentelor și a altor plăți pentru prestarea
muncii suplimentare de către cadrele didactice și altor categorii de personal din
învățămîntul public” mărimea suplimentelor pentru dirigenție pentru învăţătorii
claselor primare este de 80 lei; iar pentru profesorii claselor V - XII – 150 lei.
Analizând situaţia, putem aduce câteva argumente despre o inechitate:
Dirigenţia învăţătorului (din treapta primară de învăţământ) presupune o grijă
titanică pentru personalitatea micului şcolar şi interferează cu grija faţă de aspectul
moral şi fizic al copilului. Dirigintele-învăţător se află toată ziua lângă elevii pe care
îi învaţă şi poartă responsabilitate directă faţă de securitatea vieţii şi sănătăţii.
Dirigintele-învăţător stă la dispoziţia părinţilor aproape zilnic prin adaptarea
copilului, prin probleme specifice vârstei care necesită o mai mare atenţie până la
vârsta autonomiilor sociale.
Sarcinile învăţătorului-diriginte se conturează din o serie de activităţi complexe şi
anume: dirigintele organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la
care a fost numit diriginte, se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a microgrupului
clasei. Dirigintele asigură ordinea, curăţenia şi disciplina în clasă, realizează
evaluarea comportamentală, acordă notele şi stabileşte mediile la purtare; când e
cazul, supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral al şcolii;
calculează mediile generale ale elevilor şi răspunde de corectitudinea completării
catalogului clasei; menţine o permanentă legătură cu familiile elevilor prin vizite la
domiciliu, şedinţe, lectorate etc., invitându-i şi la unele activităţi şcolare şi

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „ASOCIAŢIA GENERALĂ
A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA
REPUBLICA MOLDOVA” (pe scurt AGIRoMd)
Înregistrată la Ministerul Justiţiei cu numărul de
identificare de stat - cf.1010620007650, la data de 27
octombrie 2010, nr. certificatului MD 002661
Adresa juridică: MD – 2059, Republica Moldova, or.
Chişinău, str. Doina 113 A of. 2, tel. fix. 022 93 17 17,
www.invatatorul.md; e-mail : agiro.moldova@gmail.com

109
extraşcolare ale clasei; organizează şi conduce activităţile şcolare şi extraşcolare la
nivelul clasei; sprijină, încurajează şi stimulează orice acţiune care are ca scop
dezvoltarea personalităţii elevului (participarea acestora la cercuri, olimpiade,
concursuri sportive, manifestări sau concursuri artistice, acţiuni umanitare, excursii
tematice etc) şi ajută la împlinirea lui pe orice plan; colaborează cu conducerea
şcolii şi secretarul şcolii pentru menţinerea unei evidenţe clare a situaţiei şcolare şi
disciplinare a elevilor clasei; întocmeşte programul managerial şi tematica orelor de
dirigenţie şi susţine orele propuse conform orarului; completează caietul dirigintelui;
acordă premii şi distincţii elevilor clasei pentru situaţia şcolară şi disciplinară;
consiliază elevii clasei şi părinţii acestora în toate problemele cu care se confruntă
aceştia; sprijină elevii clasei în orientarea lor şcolară în funcţie de aptitudinile şi
înclinaţiile lor, supraveghează şi îndrumă activitatea lor pe întregul parcurs şcolar;
încheie acorduri de parteneriat cu alte grupuri, instituţii etc. interesate în formarea
şcolară a elevilor, mai ales la nivelul comunităţii locale.
Dacă vom analiza sarcinile dirigintelui la clasele primare vom deduce că acestea
sunt complexe, foarte importante susţinându-se prin vârsta şcolară mică a elevilor
care necesită o atenţie mai mare şi deosebită.
Controlul caietelor
În conformitate cu privirile legale, controlul caietelor la fel constată o diferenţă
nejustificată şi anume: pentru învăţătorii claselor primare, controlul lucrărilor
scrise – 40 lei; pentru profesorii claselor V - XII: pentru lucrări scrise: limba şi
literatura maternă – 50 lei; limba şi literatura română în grupele alolingve – 30 lei;
matematica – 40 lei; chimia, biologie, limbi străine, desenul liniar – 20 lei.
După munca depusă şi periodicitatea verificării caietelor, care este în exclusivitate
zilnică învăţătorii claselor primare sunt răsplătiţi cu 40 lei lunar. Este o muncă de sisif
şi nici aceşti bani nu acoperă timpul dedicat activităţii date. Este dificil să acceptăm
diferenţa, când aceasta se bazează pe inechităţi şi stereotipuri.
Verificarea caietelor pentru clasele primare este inevitabilă, orice pas realizat de
copil este sub tutela succesului, care este vegheat doar şi doar de învăţător. Un defect
nereparat la timp aduce pagube mari viitorului şcolar. În acest sens, verificarea
caietelor este un perpetum mobile şi se poate calcula în "tone" de cuvinte verificate,
procesate, analizate şi recuperate prin activităţi specifice de post-rezolvare, post-test.
Dacă vom calcula numărul orelor şi disciplinelor la care învăţătorul controlează
caietele: limba română care este în mediu de 7 ore pe săptămână, matematică - 4 ore,
ştiinţe - 1 oră, vom observa că acestea au destul temei pentru a vorbi despre o
discriminare.
Consideraţii finale şi propuneri
Ne îngrijorează discriminarea învăţătorilor în raport cu profesorii ce predau la
gimnaziu şi liceu. Aducem argumente:
1. Învăţătorii şi profesorii au urmat împreuna trasee educaționale cu finalitate
identică. Mai mult, majoritatea învăţătorilor, în afară de studiile superioare pe care le
deţin, mai au şi studii superioare de scurtă durată (colegiul, şcoala pedagogică - 4-5
ani), durata totală a studiilor în domeniul pedagogiei este de 8-10 ani. De aici
conchidem că, mai pregătiţi în plan profesional sunt învăţătorii.
2. Învăţătorii au fost considerați egali prin diplome: învăţători calificaţi.

110
3.Învăţătorii şi profesorii se perfecţionează întotdeauna la fel: durata studiilor de
formare continuă, aceleaşi probe de evaluare la absolvirea cursurilor.
4. Aducem aminte că majoritatea învăţătorilor care activează în sistem sunt
exponenţii generaţiei de studenţi care şi-au luat concursul la şcolile pedagogice sau la
universităţi când raportul dintre cei selectaţi era de 1 loc la 7-10 persoane.
5. Oare în învăţământul primar activează cadre didactice care nu au avut unde să
activeze şi de dragul locurilor libere au ales clasele primare? Au ales prin vocaţie,
prin faptul că au cea mai multă răbdare, au ales pentru dragostea faţă de această
vârstă. Majoritatea învăţătorilor sunt absolvenţi cu menţiuni, cu medalii şi nu oricine
putea să ajungă învăţător, doar cei care învăţau foarte bine.
Temelia pe care se bazează succesul şcolar al elevilor este anume învăţământul
primar. Ne întrebăm dacă nu cumva sunt priviţi mai inferiori învăţătorii, sunt oare o
categorie de cadre didactice cu nivel IQ mai jos?
Probabil este o neatenţie din partea celor care au decis astfel de calcule. Mizăm pe
profesionalismul Dumneavoastră şi cerem prevederi drepte, după logica bunului simţ.
Solicităm revederea cadrului legal, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
807 din 07.12.2009 şi stabilirea echitabilă a suplimentelor și a altor plăți pentru
prestarea muncii suplimentare de către cadrele didactice.
Cu deosebită stimă, Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România
– filiala Republica Moldova
Dr. Mariana Marin


111

STIMATI COLEGI,
Permiteți-mi să vă adresez mulţumirile mele personale în legătură cu participarea Dvs la cea de
a III-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei noastre.
Este Conferinţa la care, de obicei, participă Preşedintele sucursalei şi colegii săi activi din
raion.
Este Conferinţa la care se fac totalurile activităţilor din anul precedent şi lansarea proiectelor.
Este evenimentul la care ne formăm profesional şi lansăm aripi pentru anul 2014.
Evenimentul dat a prilejuit întâlnirea a 142 de colegi din Republică. Dovadă că spiritul activ,
dorinţa de dezvoltare, entuziasmul este trăsătura comună a membrilor AGIRoMd.
La eveniment au participat oaspeţi de onoare: Valentina Gaiciuc (Ministerul Educaţiei), Viorica
Goraş-Postică (CE Pro Didactica), Viorel Dolha (Arad, prin skype), Iurie Melinte (DI Drochia),
Peter-Vlad Ianusevici, Eugen Gîrlă (Academia Nicolae Dumitrescu).
Emoţionante şi pline de sens au fost cuvântările colegilor din Bălţi: Svetlana Dubencu, Viorica
Măţilă-Parfeni şi Dumitru Babin.
Domnul Director al LT B.P. Hașdeu din Bălţi, D. Babin ne-a invitat pe toţi la un bun simţ şi la
o ieşire din zona de confort. Sare şi piper a fost discursul său superb! Mai jos îl găsiţi ataşat.
Colega din Teleneşti Veronica Postolache ne-a atras atenţia că elevii sunt profesorii noștri.
Dl Melinte ne-a inspirat cu un mesaj despre profilul unei învăţătoare. Mai jos este discursul.
Evenimentul a fost suplinit fericit de formarea profesională a trainerilor Academiei Nicolae
Dumitrescu, în persoanele Peter-Vlad Ianusevici şi Eugen Gîrlă.
Rezultatul Conferinţei a fost conturat în Rezoluţia pe care o ataşăm aici.

REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE
„TRADIŢII ASOCIATIVE ALE ÎNVĂŢĂTORILOR”
29 martie, 2014, EDIŢIA A III-A
Generic: "VIZIUNE - MISIUNE - VALORI"
Activitatea cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial şi liceal au
analizat în atelierele specializate şi în plenul Conferinţei Naţionale „Tradiţii
Asociative ale Învăţătorilor”, desfăşurate în data de 29 martie 2014, a reconfirmat
faptul că vectorii prioritari în anul de studii 2014-2015 îi revine un rol decisiv în
dezvoltarea societăţii şi educarea cetăţenilor activi şi responsabili. Aceasta este
necesar ca agendă de activitate a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România,
filiala Republica Moldova în perioada imediat următoare.
La Conferinţă a fost lansat ca obiectiv primordial schimbarea atitudinii
cadrului didactic, al factorilor de decizie, dar şi al membrilor comunităţii în raport cu
elevii, iar şcoală – prietenoasă copilului, să devină un centru educaţional în
comunitate.

112
În discursurile participanţilor la atelierele specializate, au fost reliefate un şir de
probleme cu care se confruntă la ora actuală sistemul educaţional din Republica
Moldova. Printre problemele stringente, menţionate de către cadrele didactice,
figurează:
- asigurarea financiară sub nivel a sistemului educaţional în raport cu necesităţile
de dezvoltare, inclusiv dotarea insuficientă a bazei didactice şi tehnico-materiale;
- nivelul înalt defluctuaţie a cadrelor didactice şi scăderea imaginii pedagogului
în societate;
- nivelul redus de incluziune şcolară.
În rezultatul dezbaterilor din cadrul Conferinţei Naţionale au fost înaintate
următoarele propuneri de soluţionare a problemelor:
- urgentarea adoptării Codului Educaţiei şi aprobarea standardelor educaţionale la
toate nivelurile;
- implicarea tuturor factorilor de decizie încreşterea imaginii pedagogului în
societate şi transformarea şcolii într-un centru educaţional în comunitate;
- constituirea, în parteneriat cu factorii de decizie a grupurilor de lucru şi a
Comisiei naţionale interdisciplinare pentru revizuire Curriculum, pentru elaborare
programe şi manuale pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, inclusiv
manuale digitale.
- Ministerul Educaţiei şi alte ministere ce se ocupă de problemele societăţii
educative să consulte şi în continuare asociaţiile profesionale de cadre didactice
problemele sau schimbările ce urmează a fi realizate la nivel de sistem;
- asigurarea transparenţei procesului educaţional, desfăşurarea unei informări
obiective a situaţiei din sistemul educaţional, prin intermediul mass-media şi a
mijloacelor comunităţii;
- motivarea profesională şi materială a cadrelor didactice, în special a tinerilor
specialişti, asigurarea cu spaţiu locativ şi condiţii decente de trai etc.;
- susţinerea colegiilor pedagogice prin statutul de liceu pedagogic, în special pentru
calificarea de învăţământ primar, or, dispariţia acestei specialităţi din treapta
învăţământului mediu de specialitate poate aduce la o denigrare a profesiei.
- asigurarea cadrelor didactice cu materiale utile şi necesare desfășurării procesului
educativ (proiecte didactice, scenarii, proiectări de lungă durată);
- renovarea utilajului tehnologic din grădiniţe şi şcoli;
- încurajarea şi promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale, a activităţilor
la nivel de muncă voluntară şi în folosul comunităţii;
- aprecierea şi stimularea cadrelor didactice ce activează ca voluntari în asociaţiile
profesionale;
- recunoaşterea prin credite profesionale a participării cadrelor didactice la
forumuri, conferinţe, simpozioane;
- promovarea schimbului de experienţă didactică şi managerială pozitivă;
- susţinerea procesului de descentralizare, promovare a politicii de consultanţă şi
expertiză legislativă pentru dezvoltarea instituţiilor de învăţământ;
- încurajarea cadrelor didactice de a se implica în elaborarea şi implementarea
proiectelor locale, naţionale şi regionale, care contribuie la diseminarea
experienţei în domeniu;

113
- consolidarea statutului liceelor şi admiterea elevilor în clasele liceale în baza unui
concurs transparent şi echitabil;
- dezvoltarea şi diversificarea programelor de implicare a tinerilor din statele
europene, cu accent pe schimbul de elevi şi studierea bunelor practici ale cadrelor
didactice din domeniul educaţiei;
- susţinerea şi promovarea învăţământului incluziv, ca alternativă viabilă şi
funcţională a învăţământului divizat;
- abordarea prioritară a problemele cadrelor didactice din stânga Nistrului şi
necesitatea susținerii lor permanente.
Participanţii la Conferinţa Naţională constată aportul AGIRoMd în formarea
continuă a cadrelor didactice şi motivarea membrilor organizaţiei în implementarea
eficientă a tehnologiilor moderne în domeniul educaţional. Considerăm, că discuţiile
din cadrul Conferinţei Naţionale au constituit un real suport pentru relevarea şi
prioritizarea problemelor existente în domeniul educaţiei şi înaintarea
recomandărilor, care vor contribui la consolidarea şi eficientizarea procesului
educaţional.
Sugestiile înaintate în plenul Conferinţei Naţionale şi în cadrul atelierelor de
lucru şi vor fi completate, sistematizate şi expediate, conform competenţelor,
instanţelor ierarhic superioare spre examinare şi soluţionare.

29 martie 2014
Preşedintele Conferinţei Mariana Marin
Secretarul Conferinţei Daniela State114
CERCURILE PEDAGOGICE AL ÎNVĂȚĂTORILOR
ÎN FIECARE LUNĂ PE DATA DE 3 LA ORA 3 (15.00)
SUCURSALA UNGHENI13 martie
2013
Subiectul: ,,Indicatori și descriptori de
evaluare a competențelor elevilor la
educația tehnologică și educația plastică’’
Activităţi practice ,,POWER POINT”
Formatori: Vrabie Lidia, grad didactic
I, Bodrug Maria
Subiectul: „Calitatea în educaţie
începe cu managementul temelor pentru
acasă! ”
MODERATORI: Buraga Angela, grad
didactic I; Prepeliță Aliona, grad didactic
II
Subiectul: „Scrierea raportului de
autoevaluare. Discuţii dirijate în baza ideii
despre elaborarea revistei de specialitate
sucursala Ungheni.” Prezintă raportul de
autoevaluare cadrele didactice atestate în
anul curent.
Formator: Vrabie Lidia, grad didactic
I, Buraga Angela, grad didactic I, Bodrug
Maria, Condurachi Aliona.
Masa rotundă ,,De dragul tău femeie”
.
Agenda cercului pedagogic
1. Activitate de energizare „Ploița”
2. ,,Indicatori și descriptori de
evaluare a competențelor elevilor
la educația tehnologică și educația
plastică’’
3. Activităţi practice ,,POWER
POINT”
4. „Calitatea în educaţie începe cu
managementul temelor pentru
acasă! ”
5. „Scrierea raportului de
autoevaluare. Discuţii dirijate în
baza ideii despre elaborarea revistei
de specialitate sucursala Ungheni. ”
Prezintă raportul de autoevaluare
cadrele didactice atestate în anul
curent.
6. Masa rotundă ,,De dragul tău
femeie”.
7. Țestoasele vesele - evaluarea
activității.
Primind informaţia transmisă de la
AGIRo Md cu referire la TEMA PENTRU
ACASĂ, am desfăşurat un sondaj în
rândul elevilor cu întrebarea: “Ai dori să
înveţi într-o şcoală unde nu se dau teme
pentru acasă?” şi în rândul părinţilor cu
întrebarea: “Aţi dori să înscrieţi copilul
într-o şcoală unde nu se dau teme pentru
acasă?”.
Analizând răspunsurile primite, am
concluzionat că majoritatea elevilor
înţeleg rolul şi beneficiul temelor de casă,
dar îşi doresc ca volumul lor să fie
echilibrat, să dispună de timp liber pentru
activităţi extracurriculare, pasiuni şi chiar
timp liber pentru joacă.
Citez: „... e necesar să învăţăm, să ne
pregătim mai amplu , deoarece trebuie să
devenim cineva în viaţă...”; „vreau să
cunosc mai multe lucruri şi prin tema
pentru acasă profesorul vede ce am
înţeles eu în clasă...”.
Părinţii sunt ferm convinşi că
temele de casă contribuie la formarea
unei personalităţi activ-participative.
Copiii devin : responsabili, ordonaţi,
organizaţi, independenţi.
Citez: „... Dacă nu ar avea nici teme de
făcut, ce ar face copilul meu? Ar privi
televizorul sau ar sta ore întregi la

115
calculator, s-ar juca sau s-ar plictisi.
Temele sunt o ocazie pentru părinţi de a fi
în pas cu realizările copilului... ”; „ Pentru
a fixa informațiile primite în clasă e
necesar ca elevul să exerseze și acasă. Nu
sunt contra temelor, sunt contra
surplusului de teme inutile…”; „... Sunt
categoric împotrivă ca pentru perioada
vacanţelor să le fie date copiilor teme
pentru acasă , care poartă un caracter
obligatoriu, zilnic...”.
Pedagogii prezenţi la Cercul
Pedagogic au salutat ideea organizatorilor
de a invita şi încadra în activităţi şi părinţii
unor elevi. În urma dezbaterilor fiecare
parte şi-a expus părerea în baza
subiectului abordat şi în final s-a ajuns la
următoarele concluzii: Tema pentru acasă
-să constituie 30% din volumul realizat în
clasă;
-să fie explicată la finele lecţiei;
-să fie verificată pentru a-i motiva pe elevi
să lucreze sistematic, ordonat;
-rolul profesorului este de a : verifica,
evalua, nota, explica.
Temele pentru vacanţă nu se dau
obligator, ele să nu fie altceva decât
temele preferate: lectură, vizionare,
confecţionare, decupare, modelare...

Sucursala Ștefan Vodă
2 aprilie
în incinta Școlii Primare ”Grigore
Vieru” din or. Ștefan Vodă s-a
desfășurat Cercul Pedagogc ”Standarde
de eficiență a învățării”
Organizatori: Darii Natalia, Președinta
sucursalei Ștefan Vodă
Teslaru Veronica, specialist principal DÎ
Ștefan Vodă
Sînchetru Valentina, șefa Centrului
Metodic DÎ Ștefan Vodă
AGIRoMd este o provocare pentru
toate cadrele didactice din republică.
Activitatea sucursalei Ștefan Vodă este un
bun augur pentru dezvoltarea profesională
a pedagogilor din raion.
La 2 aprilie și-a desfășurat
activitatea Cercul Pedagogic ”Standarde
de eficiență a învățării” care a întrunit
cadrele didactice, membre AGIRoMd ,
invitați din instituțiile din raion.
Subiectul nominalizat este foarte
important în formarea profesională a
cadrelor didactice.
Mediul a favorizat colaborarea,
dorința de implicare, încredere.
Cunoștințele acumulate vor fi benefice în
activitatea tuturor cadrelor didactice.
Aș dori să-i mulțumesc Dnei
Mariana Marin, celei care stă la cârma
Asociației, celei care a știut să mobilizeze
și să unească învățătorii din toată
republica
Spre noi realizări într-un ceas bun !
Veronica Teslaru,
Specialist principal DÎ Ștefan Vodă
Totul e în schimbare - viaţa, omul,
societatea. Aşa şi şcoala e într-o
ascendenţă totală. Schimbarea duce la
neclarităţi, semne de întrebare şi nostalgie
după trecut. Dar numai prin muncă,
studiere a noului ne vom debarasa de
nostalgia trecutului și vom urca pe treptele
viitorului.
Cred că cu ajutorul AGIRoMd și a
sucursalei Ștefan Vodă vom putea trece
mai uşor obstacolele noului şi găsi răspuns
la toate întrebările ce ne frământă.
Suntem la început de cale cu multe
întrebări, dar şi dorinţe. Abia două şedinţe
au fost desfășurate, dar s-au discutat cele
mai arzătoare întrebări.
Cercul Pedagogic ”Standarde de
eficiență a învățării” a fost lucrativ, util,
captivant.
M-am bucurat de posibilitatea de
a-mi dezvolta competențele profesionale,
de obținerea noilor experiențe.
As dori să-i mulţumesc
organizatoarei, dnei Darii Natalia, pentru
curajul de iniţiativă, organizare,

116
mobilizare a învăţătorilor din întregul
raion, dorinţa de-a ne schimba, uni ideile
de lucru şi chiar de odihnă şi pentru
dezvoltare . Aş dori Dnei Natalia,
membrilor, învăţătorilor un început bun.
Jamba Nadejda,
L.T.,,M.Eminescu, s.Antoneşti
Am primit cu o deosebită plăcere
invitația la ședința Cercului Pedagogic
”Standarde de eficiența a învățării”, la
care am participat cu mare interes.
Studiind agenda de lucru, iar apoi
reflectând asupra modului în care s-a
desfășurat acest eveniment am constatat ca
programul a fost bine structurat, iar
activitățile planificate -- actuale .Vedeam
și în ochii colegelor interes, dorința de a
colabora în cadrul activităților:” Ceea ce
mă reprezintă” ” Secvențe contradictorii”.
Mi-am dat seama de faptul cât de
utile sunt astfel de întruniri, la care, cu
siguranță, aflăm ceva nou, facem un
schimb de experiență, ceea ce ne cam
lipsește ultimul timp.
Nela Dobînda, LT”Alexandru cel
Bun”, s.Slobozia.

Un eveniment important în viața
școlii primare ,,Grigore Vieru” s-a
desfășurat pe data de 02 aprilie, o zi cu
căldură și soare ce încălzea cu duioșie
chipurile blânde ale colegilor de breaslă
din raionul Ștefan-Vodă. Am avut o
deosebită satisfacție să activez alături de
participanți în ochii cărora licărea aceeași
scânteie, de a deveni membri activi ai
AGIRoMd.
Am rămas mulțumită de
dinamismul activității, de subiectul
abordat, de cooperarea eficientă pentru a fi
în pas cu evenimentele actuale în
domeniul educației și în viața asociației.
Mulțumesc mult întregii echipe,
moderatoarei pentru entuziasm și
inițiativă.
Succese și noi realizări!
Elena Vlas, Școala Primară
”Grigore Vieru”, orașul Ștefan Vodă

Recent am participat la Cercul
Pedagogic ”Standarde de eficiență a
învățării”. Am fost copleșită de emoții
plăcute și de mândrie, că acest cerc se
desfășoară în instituția în care activez.
Am rămas impresionată de râvna
colegilor spre informare, schimbare,
implicare.
Aici ni s-a deșteptat curajul de a ne
spune opiniile, de a forma o echipă. Ele
mi-au picurat în suflet dorința de a-mi
continua activitatea pedagogică.
Mulțumim organizatorilor.
Președintei sucursalei Ștefan Vodă, Darii
Natalia.
Ludmila Țurcan, Școala Primară
”Grigore Vieru”, or Ștefan Vodă


117
CERCUL PEDAGOGIC, SUCURSALA HÎNCEŞTI
22 martie, 2013

Subiectul: „Temele pentru acasă, răul necesar”
Obiective:
 Determinarea strategiei optime în asigurarea eficientizării realizării temei pentru
acasă;
 Identificarea cerinţelor faţă de realizarea temei pentru acasă;
 Schimb de experienţă.
Agenda de lucru a atelierului:
Ora Activitatea Responsabil
14.00-14.10 Înregistrarea participanţilor. A. Cocîrţă
14.10-14.20 Şedinţa foto a Sucursalei. A. Cocîrţă
14.20-15.00 Expodidactica. Prezentarea materialelor
didactice la subiectul „Tema de acasă.
Strategii de realizare. Produse ale activităţii
elevilor”.
O. Scutaru
15.00-15.20 Prezentarea de către preşedintele sucursalei a
activităţilor AGIRoMd.
Impresii despre activitatea Asociaţiei
(prezintă membrii activi ai grupului despre
participarea la anumite evenimente(Congres,
Conferinţe, Ateliere Didactice Naţionale)
O. Scutaru
15.20-16.20 Prezentarea subiectului „Temele pentru acasă,
răul necesar” ;
Discuţii/ studii de caz la temă.

A. Şerban
O. Scutaru
16.20-17.00 Alegerea Consiliului de organizare la nivel
de Sucursală.
Propuneri pentru Planul de activitate.
Achitarea cotizației de membru.
Totalurile activităţii.
O. Scutaru


118

PULSUL UNIRII SPIRITUALE ŞI
PROFESIONALE
Mariana Marin - Preşedinte
AGIRoMd, doctor în pedagogie,
conferenţiar universitar, IŞE,
Chişinău

Anul 2008 a marcat prima
noastră convieţuire profesională. Cu
amintiri alese, reiterăm gândurile
despre începutul colaborării
învăţătorilor din Republica Moldova
cu învăţătorii din România şi
învăţătorii români de pretutindeni.
Am vorbit despre părintele spiritual
- Romel Bârjoveanu, învăţătorul din
Neamţ, cu multă pietate la toate
Congresele: din Bucureşti (2008),
Bucureşti (2009), Constanţa (2010),
Ialomiţa (2011), Buşteni (2012) şi
acum voi spune în Slatina (2013).
Am primit cămaşa de botez la Piatra
Neamţ - filiala care ne-a asigurat că
în România suntem aşteptaţi şi
dragi.
Colaborarea noastră a devenit
şi mai constructivă, atunci când
părintele (R.B) ne-a dat pe mâini
bune - Dl Preşedinte Viorel Dolha.
Pulsul unirii spirituale şi
profesionale l-am simţit cu multă

119
căldură din primele clipe ale Imnului
intonat de cei 1300 de colegi veniţi
în sala Palatului Parlamentului, la
Bucureşti. În câteva clipe am înţeles
misiunea noastră. Şi iată că ritmurile
colaborării nu încetează. Sunt câţiva
ani care ne-au demonstrat că doar
împreună putem realiza lucruri mari.
La acest ceas aniversar, la al
XXXV-lea Congres al Învăţătorilor
Români, aducem cele mai calde
felicitări tuturor celor care sprijină
educaţia pro-românească, suntem
fericiţi să ne numim dascăli
români, suntem încântaţi că avem
căldură în orice spaţiu în România.
Dragostea Dv şi atitudinea caldă ne
face să fim mai statornici şi mai
încrezători.
Vă transmitem gândurile
noastre pozitive, precum şi
încrederea că vom fi uniţi în toate,
iar străbunii noştri dascăli, cei care
au constituit cândva filialele
AGIRo în toate judeţele din
Basarabia interbelică să se
mândrească din ceruri cu faptul că
le urmăm idealurile aşa cum au
dorit.
În acest răstimp, am reuşit să
probăm experienţele în mai multe
activităţi care au avut loc în
România, dar şi în Republica
Moldova.
Cu drag ne amintim de
întâlnirile de la Chişinău în anii
2008-2012 la Conferinţele Ştiinţifice
ale Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei. Schimbul de experienţe,
sincronizarea de idei şi transferul
ideatic ne-a asigurat de fiecare dată
că suntem pe aceeaşi undă, că
discutăm în aceeaşi termeni şi că nu
există neînţelegeri.
Anul 2010 intră în istoria
AGIRo cu evenimentul participării
la Eforie Sud a ambilor miniştri ai
Educaţiei - Dl Daniel Funeriu şi Dl
Leonid Bujor. Congresul a avut
prilejul de a realiza o deschidere
către problemele oficiale existente
până la momentul venirii guvernării
Pro europene. În cuvântarea sa, Ex-
Ministrul Educaţiei - Leonid Bujor
ne-a numit „fraţi de meserie”, şi a
exprimat bucuria de a vedea posibilă
derularea procesului de depolitizare,
de „destalinizare”, în şcoli. S-au
reiterat tendinţele societăţii
educative în Republica Moldova.
Congresul din Eforie Sud a
semnificat pentru Asociaţia noastră
naşterea propriu-zisă, deschiderea
către o comunicare oficială, ca
urmare în 31 octombrie 2010,
înregistrându-se la Ministerul
Justiţiei din Chişinău Asociaţia
Obştească - AGIRoMd. Din acest
punct am mers la braţ. Ne-a onorat
să fim posesorii medaliei de aur, în
acest an. Sârma ghimpată din
sufletele învăţătorilor români a fost
ruptă. Am realizat o unire pe care nu
o pot face politicienii şi care este
mai semnificativă decât oricare alte
oportunităţi. Drapelul Învăţătorului a
fost ales unicul. Nu există diferenţe
în vocaţia pe care o au dascălii.
Dragostea pentru şcoală, pentru
copii bate cu acelaşi ritm în ambele
ţări.
Experienţa participării la
Congresele Învăţătorilor în 2008,
2009, 2010 ne-a inspirat pentru
organizarea unui Eveniment
asemănător la Chişinău. Astfel, în 25
iunie 2011 forţele Consiliului
Director al AGIRoMd au fost
orientate spre Primul Congres al

120
Învăţătorilor, care a reuşit de bună
seamă.
La eveniment au participat peste
300 de cadre didactice: învăţători,
profesori, educatori, inspectori,
metodişti din Republica Moldova,
reprezentanţi ai tuturor raioanelor.
Drept dovadă că reprezentăm
coloana vertebrală a societăţii au
venit să ne salute, au venit să ne
sprijine, au venit să ne laude şi să ne
îndrume înaltele oficialităţi ale
Republicii Moldova şi ale României:
Chiril Lucinschi – Preşedinte al
Comisiei Parlamentare Cultură,
Învățământ, Ştiinţă, Tineret, Sport şi
Mass-Media a Parlamentului; Mihail
Şleahtiţchi - Ministrul Educaţiei;
Leonid Bujor, consilier pe
problemele educaţiei, Guvernul
Republicii Moldova; Romeo
Moşoiu, consilierul ministrului Petru
Funeriu, Bucureşti, Viorel Badea -
senator, Parlamentul României;
Eugen Tomac – secretar de stat,
Departamentul Românilor de
pretutindeni, România; Tatiana
Potâng, viceministru al educaţiei;
Loretta Handrabura, viceministru al
educaţiei; Viorel Dolha, România;
Nicolae Dabija, scriitor; Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb, şef al
Direcţiei Generale Educaţie, Tineret
şi Sport, Chişinău; Dorin Chirtoacă,
primarul oraşului Chişinău; Ion
Guceac, secretar General Ştiinţific
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Ioan Ciuntu – biserica sf. Teodora;
Valentina Gaiciuc, Ministerul
Educaţiei.
Evenimentul a fost sprijinit şi de
Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Dovada a fost că ne-am aflat în
clădirea Bibliotecii Academiei de
Ştiinţe – loc sfânt, care inspiră,
spaţiu în care gândurile spre
schimbare iau viaţă de la sine.
Evenimentul va intra în istorie prin
faptul că a fost asigurat de
reprezentanţii întregului staff
guvernamental şi parlamentar din
ambele ţări - Republica Moldova şi
România: deputaţi, membrii
guvernului, miniştri, viceminiştri,
consilieri, primari, profesori
universitari. A fost numit de către
scriitorul Nicolae Dabija –
Congresul româno-român, fiind
reprezentanţii guvernului,
parlamentului, consiliului de
administrare a asociaţiei din
Republica Moldova şi România.
Declaraţii de la Congresul I al
Învăţătorilor: Nu graniţele politice
ne preocupă, ci sârma ghimpată din
sufletele noastre” (Viorel Dolha).
Învăţătorul nu-l învaţă pe copil ceea
ce ştie, nu-l învaţă ceea ce poate, dar
ceea ce este. (Nicolae Dabija). Regii
vor visa mereu să fie
învăţători, iubiţi confraţi! (Viorel
Dolha). Din cosmos graniţele nu se
văd (Vasile Flueraş)
Pe parcursul anului 2011 - 2012
Asociaţia noastră a avut activităţi de
dezvoltare a parteneriatului la nivel
de cadre didactice. Am organizat un
şir de activităţi de dezvoltare
profesională: Atelierul Didactic
Naţional "Copiii şi artele", fiind
moderat de prof. Vasile Cioca din
Cluj-Napoca, Atelierul Didactic
Naţional "Proiectarea constructivistă
în educaţie " moderată de Prof.
Vasile Flueraş, Atelierul Didactic
Naţional "Scrierea articolelor în
publicaţiile de specialitate".
În anul 2013 la data de 9-10
februarie, 2013AGIRoMd a
organizat a doua ediţie a Conferinţei

121
Naţionale "Tradiţii asociative ale
Învăţătorilor". În cadrul acestei
Conferinţe a fost ascultaţi preşedinţii
de sucursale cu mici rapoarte, au
fost propuşi noi preşedinţi, astfel
AGIRoMd a decis ca în fiecare an
sucursala să aibă posibilitate de a
avea în fiecare an un preşedinte
energic, oferindu-se posibilitatea
fiecărui membru să devină liderul
sucursalei raionale. În anul 2013
preşedinţii de sucursale sunt
următorii colegi: Evstrati Larisa -
Edineţ, Secrier Svetlana -
Basarabeasca, Goiman Valentina -
Bălţi, Ştirbu Elena - Briceni,
Talasimova Galina - Cahul, Nuca
Lilia - Cantemir, Trifan Aurelia -
Călăraşi, Godoroja Olga - Căuşeni,
Dem Vera - Cimişlia, Ursu Olga -
Criuleni, Lenţa Tamara - Chişinău,
Fricaţel Aurelia - Donduşeni, Lisnic
Viorica - Drochia, Nicolaev
Anastasia - Dubăsari, Rolinschi
Aurelia - Făleşti, Bodiu Aurica -
Floreşti, Scutaru Oxana - Hînceşti,
Niţa Galina - Ialoveni, Crîşmaru
Silvia - Nisporeni, Mîndru Nina -
Orhei, Nistor Aurelia - Rezina,
Cotos Mariana -Râşcani, Albu
Margareta - Sîngerei, Pşenicinîi
Angela - Soroca, Ababei Angela -
Şoldăneşti, Darii Natalia - Ştefan
Vodă, Ursu Raisa - Teleneşti,
Vrabie Lidia - Ungheni, Curaciţchi
Angela - Учитель (Taraclia,
Comrat, Chişinău) - reprezentanţi,
vorbitori de limba rusă, găgăuză,
bulgară, ucraineană etc.
Ca urmarea a acesteia s-a aprobat
un plan de acţiuni în comun, astfel s-
au organizat mai multe activităţi
foarte importante în mai multe
raioane ale Republicii Moldova.
Reproducem mai jos jurnalele de
impresii ale acestor evenimente.122
BUNICA BATE TOBA PENTRU ASOCIAŢIA
ÎNVĂŢĂTORILOR
În această
primăvară, la Cahul a
avut loc Atelierul
Didactic Naţional cu
genericul „Evaluare
pentru succes”. La
invitaţia doamnei
preşedinte Galina
Talasimov, în pofida
faptului că
meteorologii au
anunţat cod galben de
vânt, am pornit pe
drumurile sudice în
compania colegelor
Stela Baltag, Viorica
Măţilă-Parfeni şi Ion Baltag. În drum am întâlnit copaci răsturnaţi de fraţii Vâjâilă,
vântul Aduce-Ninsoarea, Vântul Val-Vârtej şi vântul Frig-Frig. Totuși, acțiunile
planificate au avut loc. Printre acestea: Conferinţa plenară „Tradiţii asociative ale
învăţătorilor”; Trainingul de dezvoltare profesională „Evaluare pentru succes” cu
subiectele: Corelarea evaluării formative cu evaluarea normativă în procesul
didactic. Aspecte ale evaluării formative: pretest, test, retest, postest. Referenţialul de
evaluare: aspecte practice. Practici evaluative în procesul didactic. Sucursala Cahul a
AGIRoMd ne-a impresionat cu adevărat. După activitatea ştiinţifico-metodică am
mers într-o excursie la Muzeul Pâinii din satul Văleni, aproape de hotarele ţării.
Proprietarii Pensiunii agro-alimentare „La gura cuptorului” au realizat o prezentare
impresionantă despre
tradiţiile pâinii, la sud.
Tradiţiile şi
obiceiurile naţionale sunt la
ele acasă în Cahul. Aici,
deghizaţi în socri mari,
colegii noştri Stela şi Ion
Baltag, au dansat colacul
tradiţional de nuntă şi
anume pupăza soacrei.
Surpriza care ne-a pregătit-o
Galina Talasimov,
preşedintele sucursalei, a
fost Bunica, Bunelul,
Nepoţelul din satul Văleni,
anume cei care au devenit vestiți în Europa în urma participării la Concursul

123
Eurovision, când au ocupat, alături de formaţia Zdop şi Zdup, locul 6 în acest
impresionant festival de muzică.
Bunica a bătut toba pentru Asociaţia Învăţătorilor. Un impresionant
recital de cântece, istorii hazlii din viaţa acestor doi bunei minunaţi. Învăţătorii
au realizat o sesiune fotografică cu aceste vedete, dar şi au cântat alături de
Bunica şi Bunelul. A fost o sâmbătă minunată. Mulţumim colegilor de la
sucursala Cahul. Sunteți plini de viaţă, profesionişti şi creativi!
Echipa de formatori
PARTENERIATUL CU ASOCIAŢIA
ÎNVĂŢĂTORILOR – PRESTAŢIE ŞI
ASCENDENŢĂ PROFESIONALĂ
O întâlnire a prieteniei!
Prietenul este acea persoană
care te acceptă aşa cum eşti şi te
preţuieşte fără să aibă pretenția de
a obţine beneficii din partea ta. Un
prieten adevărat se bucură alături
de tine atunci când ai succes şi nu
te critică dacă greşeşti. Anume de
această atitudine am avut parte pe
8 mai, curent, alături de alte cadre
didactice, membri AGIRoMd, care
au participat la Atelierul Didactic
Naţional cu genericul „Evaluare
pentru succes”, desfășurat în
incinta Școlii primare „Grigore
Vieru” din or. Ştefan Vodă.
Parteneriatul pedagogic are un
rol deosebit în activitatea fiecărui
învăţător. O prietenie pedagogică
necesită comunicare între prieteni,
de aceea suntem nespus de
mulţumiţi că la acest atelier am
avut alături de noi prietenii de la
revista „Învăţătorul Modern” -
Președintele AGIRoMd – Mariana
Marin, membrii activi - Tamara
Cerbuşca, Larisa Gavriliuc, Stela
Baltag, care ne-au destăinuit
secrete din succesele măiestriei lor
pedagogice. Mulţumiri deosebite
adresăm preşedintelui
sucursalei Ştefan Vodă a
AGIRoMd, dnei Darii
Natalia, care a organizat
această întâlnire de suflet.
După cum ne spune
sloganul asociaţiei „În fiecare
zi ne merge mai bine”, aşa şi
noi credem că, cu fiecare
întâlnire a membrilor
asociaţiei, vom deveni o
echipă performantă, de
succesele căreia vor beneficia
nu numai cadrele didactice, dar şi
discipolii lor.
Ziua de 8 mai a fost una
încărcată de surprize, informaţii,
curiozităţi care, la rândul lor, ne
motivează să fim şi mai activi, şi
mai creativi ca și dascăli. Multe
discuţii s-au axat pe marginea

124
subiectului „Evaluare pentru
succes”, multe întrebări ale
cadrelor didactice şi-au găsit
răspunsuri în discursul
moderatorilor. Totuşi atmosfera de
prietenie, susţinere, încredere,
căldură sufletească a fost
menţinută de la începutul
atelierului şi până la finalul
întâlnirii.
Cadrele didactice s-au bucurat
de formare profesională în
domeniile:
• evaluarea orală a
competenţelor transdisciplinare;
• evaluarea prezentării orale;
• grila pentru observarea unui
elev;
• grila pentru observarea
grupului;
• proiectul ca formă de evaluare;
• criterii pentru evaluarea
posterelor;
• criteriile pentru evaluare unei
discuţii/dezbateri;
• evaluare unei lucrări scrise în
echipă.
Partea practică ne-a provocat
la discuții constructive, au răsunat
propuneri, întrebări. Învăţătorii au
făcut un schimb de experienţă, căci
cu toţii avem ce spune colegilor
din alte instituţii şcolare despre
succesele şi rezultatele noastre.
Varietatea tehnicilor propuse de
către moderatori aşa ca „SAU”,
„Fire alternative”, „Târgul de
compuneri”, „Ochelarii”, „Topul
celor mai reuşite compuneri” ş. a.
au îmbrăcat atelierul în straie
creative.
Sunt încrezută că acest atelier
didactic a rămas în inima fiecărui
participant, căci creativitatea a fost
alături de noi nu numai în cadrul
activității atelierului, dar şi în
cadrul excursiei organizată de
preşedinta Natalia Darii la fabrica
de vin Purcari, ce se află în raionul
Ştefan Vodă, în localitatea Purcari,
în zona vinicolă Sud- Est şi este
amplasată pe cursul interior al
râului Nistru. Frumuseţea admirată
la această fabrică a fortificat rela-
ţiile noastre de prietenie şi mai
mult. Clipele petrecute împreună
ne-au adus o plăcere deosebită şi
sperăm că la următoarea întrunire
se vor alătura mai multe cadre
didactice, care desigur au ce să
relateze din activitatea lor de
învăţător, lărgind câmpul prieteniei
pedagogice.
Ludmila Malachi,
învățătoare, Gimnaziul
Viișoara, raionul Ștefan Vodă
„Uşa către progresul personal
se deschide pe dinăuntru”. Burke
Hedges
Cu adevărat, întrunirea
învăţătorilor în cadrul Atelierului
Didactic Național cu genericul
„Evaluare pentru succes” a
demonstrat dorinţa fiecărui de a-şi
menţine intensitatea luminii pe
care o împarte celor din jur, în
speranța formării unui lanţ
necontenit. De fapt, veriga
principală a acestui lanţ,
președintele AGIRo, Filiala din
Republica Moldova, Mariana
Marin, emana atâta lumină şi
energie pozitivă, încât fiecare
membru, sorbind din
ea,intimidează întunericul din
sufletul şi cugetul copiilor, lărgind
orizontul cunoaşterii de sine.
Calea spre succes porneşte de
aici.

125
Tamara Moga, LT „Mihai
Sîrghi”, s. Cioburciu

Pe data de 8 mai şi-a
desfăşurat activitatea Atelierul
Didactic Naţional ,,Evaluarea
pentru succes”, la care au
participat doamnele Mariana
Marin, Tamara Cerbuşca,
Stela Baltag. Am discutat
despre evaluarea copiilor
pentru succes, despre căile
ce duc la o evaluare fără
stres, dinamică şi fără
regrete. Stela Baltag a
venit cu un material foarte
clar şi bogat în materie de
metode de scriere a
compunerilor. Ne-a arătat
paşii de scriere a
compunerilor. Această
întâlnire a culminat cu o
excursie impresionantă,
interesantă pentru noi
toate. Aş dori să
mulţumesc organizatorilor,
îndeosebi dnei Natalia Darii pentru
mobilizare și răbdare. Mulţumim
din suflet pentru tot ce faceţi
pentru noi. Mult succes!
Nadejda Jamba, LT „Mihai
Eminescu”, s. Antoneşti
Cu o deosebită plăcere am
participat la Atelierul Didactic
Naţional cu genericul „Evaluare
pentru succes”. Din discursul dnei
Mariana Marin, preşedintele AGI-
RoMd am aflat multe lucruri
interesante despre activitatea
Asociaţiei, ceea ce m-a înaripat,
mi-a provocat curiozitatea şi m-a
încuraja la o participare activă. În
activitatea pedagogică voi folosi
multe idei preluate de la doamnele
Stela Baltag şi Tamara Cerbuşca.
Amintiri frumoase a lăsat şi
excursia la Vinăria din Purcari.
Atelierul şi-a desfăşurat activitatea
într-un mediu binevoitor,
înţelegător, prietenos. Mulţumiri
dnei Mariana Marin pentru munca
enormă depusă în scopul reunirii
învăţătorilor din republică. Să vă
dea Domnul sănătate şi puteri de a
continua cele începute!
Victoria Dimitrenco, Şcoala
Primară „Grigore Vieru”, or.
Ştefan Vodă

Recent, în incinta Şcolii
Primare „Grigore Vieru” membrii
AGIRoMd, sucursala Ştefan Vodă,
au avut ocazia să-şi perfecţioneze
măiestria profesională, participând
la activităţile Atelierului Didactic
Naţional „Evaluare pentru succes”.
Moderatoarea - Mariana Marin - o
doamnă cu inimă mare, deschisă
pentru toţi, ne-a ajutat să ne
formăm o imagine de sine pozitivă.
Ne-a îndemnat să avem
întotdeauna îndrăzneala de a atinge

126
cele mai înalte culmi atât în
domeniul profesional, cât şi cel
personal. Este important să ştim că
suntem cei mai buni. Doamnele
Tamara Cerbuşca şi Stela Baltag
şi-au împărtăşit experienţa
profesională cu afecţiune şi dorinţa
de a veni în ajutor. Fiecare
participant s-a ales cu o „trăistuţă”
profesională încărcată cu noi
cunoştinţe, idei şi dorinţa de a
realiza cele însuşite. Vă dorim
succese, prosperare. Fie ca voia
bună şi optimismul să vă
însoţească mereu!
Liuba Chetrari, Şcoala Primară
„Grigore Vieru”,
or. Ştefan Vodă
Distinsă şi elegantă,
Mariana Marin, iată,
Prietenii îşi adună
Şi împarte voie bună.
Ne aranjăm în cerc vioi
Să petrecem jocuri noi
Cu Cerbuşca Tămărica
Hărnicuţă ca furnica.
Compuneri de realizat
Ne învaţă Stela Baltag.
Părţile de respectat,
De scris din alineat,
Expresii plastice de selectat
Şi frumos de redactat.
O viaţă lungă să trăiţi
Cu multă demnitate.
S-aveţi mereu doar bucurii
Şi succese-n toate.
Ludmila Cioinac, Şcoala Primară
„Grigore Vieru”

Ura! S-a animat și la noi în
Ștefan Vodă activitatea AGIRo
Md! După cum arată viața,
lucrurile bune se întâmplă grație
oamenilor buni, bravi, precum este
Natalia Darii care a depus toată
silința pentru a ne ajuta pe noi,
învățătorii la clasele primare din
raion. Organizarea și desfășurarea
Atelierului Didactic Național
merită a fi apreciate înalt, deoarece
tot ce a fost în ziua respectivă s-a
realizat cu suflet, responsabilitate,
voie bună și profesionalism,
calități demonstrate de Mariana
Marin, Tamara Cerbuşca, Stela
Baltag și, desigur, Natalia Darii.
Sper că AGIRo Md va deveni
un bun catalizator al succesului
pentru mulți pedagogi din
Moldova. Într-un ceas bun, cu
Doamne ajută!
Iulia Melnicenco,
Gimnaziul Răscăieții Noi

LĂPUŞNA - LOCAŢIA ORIGINALĂ A
ÎNTÂLNIRII PROFESIONALE
Ziua Asociaţiei în Sucursala Hânceşti
„Căci faptele noastre trăiesc clipa când noi am apus”.
Nicolae Labiș
Palmaresul experienței de succes al activității AGIRo s-a mai completat cu o activitate
de formare inedită cu genericul „Evaluarea pentru succes”, care a avut loc pe 19 mai, 2013,
în incinta Liceului Teoretic Lăpușna, r-nul Hâncești, pentru membrii Sucursalei Hâncești.
Adevărata valoare a zilei a fost definită prin prezența formatorilor: Mariana Marin, dr.
conf. universitar, președintele AGIRo Md, Stela Baltag, grad didactic superior, membru al
Consiliului de coordonare, Daniela Stati, grad didactic I, deținătoarea titlului Pedagogul
anului, Nina Mîndru, grad didactic superior, președintele sucursalei Orhei. Domniile lor au

127
demonstrat că măiestrie înseamnă nu numai erudiție și înțelepciune tehnologică, dar și artă
pedagogică, iar adevărata artă nu suportă formalitate și lipsă de suflet. Tematica activității
de formare a fost organizată în spectrul conceptelor-cheie și a implicat activități de
cunoaștere formală și informală, cât și ateliere de lucru pentru grupul-țintă. Training-ul a
oferit tuturor participanților posibilitatea de a se simți util, dar și oportunitatea de autoeva-
luare, raportată la tematică și conținut.
Participanții au avut parte de o expoziție specializată a atelierelor didactice ale
învățătorilor din raion, care au avut prilejul să împărtășească din experiența proprie și
colectivă, expunerea materialelor de o utilitate sporită pentru învățătorii cu experiență și cei
începători în egală măsură. Interesul continuu pentru cunoaștere reciprocă și stabilirea
ulterioarelor parteneriate au fost valorificate din plin, condiționat e fiind de ospitalitate a
administrației instituţiei-gazdă. Prezența invitaților de onoare, doamnele Lidia Beznițchi,
formator Pro Didactica și Veronica Teslea, veteran al muncii pedagogice, ne-a confirmat
ideea că dascăli din nobila familie a Domnului Trandafir sunt printre noi, iar chemarea
dascălului și peste vremi rămâne aceeași, de a duce mai departe dragostea pentru școală și
copil. Activitatea în parteneriat și abordarea directă, pozitivă și cooperantă a APL și a
elevilor instituției a creat o atmosferă deschisă comunicării și cunoașterii comunității. Vă
încurajăm să descoperiți lucrurile minunate pe care vi le-ați dorit întotdeauna prin
intermediul activităților AGIRo Md şi începeţi să obțineți succesul astăzi!
Membrii Sucursalei AGIRo Md Hâncești
ÎMPREUNĂ SĂ DESCOPERIM TAINELE AGIRoMd
Într-o lume ca a noastră, supusă
unor schimbări permanente, Asociația
Învățătorilor ne îndeamnă să
reprezentăm mediile ce realizează
bunele practici, să valorificăm
talentele pedagogice, să punem accent
pe recuperarea tradiţiilor asociaţiei
învăţătoreşti, pe parteneriate, realizări
de proiecte, lecturi pedagogice, cercuri
de creaţie.
Suntem chemați prin vocațiune,
prin inițiativă și sete de noutăți
didactice la misiunea noastră sublimă
– să căutăm noi și noi idei, să fim
mereu în descoperire de orizonturi
culturale, să dispunem de spirit enci-
clopedic. În fiecare zi avem nevoie de
înțelepciune, de performanțe, pentru
ca virtuțile noastre să fie de folos.
Precum o casă are nevoie de grijă
zilnică, la fel și o asociație se
construiește treptat, se îngrijește astfel,
încât să fie durabilă, puternică,
adevărată. Poate că sunt puțini membri
în Asociația Învățătorilor, sucursala
Orhei, dar considerăm că suntem cei

128
mai buni și ne dorim activități variate
și de calitate. Simțim nevoia
comunicării, pentru a realiza cu succes
cunoașterea, visăm la nenumărate
dezbateri, fiindcă vrem să fim
competitivi, ne dorim ateliere
didactice pline de interactivitate,
pentru a descoperi hrană pentru suflet
și a comunica intens cu oameni
înțelepți.
Dacă un învățător veritabil vine la
școală ca să le ofere copiilor bucuria
creației și să-i ajute să învețe, atunci
un adevărat membru al AGIRoMd
găsește timp și posibilități, indiferent
de problemele vieții și cele financiare,
pentru a-și potoli curiozitatea
epistemică, pentru a se îmbogăți
spiritual. Mizăm pe un parteneriat
eficient cu cadrele didactice din toate
treptele de educație, din toate
raioanele țării și de peste hotarele ei.
Pentru Sucursala Orhei a
AGIRoMd data de 14 aprilie a intrat în
ziua amintirilor și duminica
împlinirilor. Membrii asociației au
avut deosebita plăcere să participe la
Atelierul Didactic Național cu
genericul „Modalități de dezvoltare a
competenței de scriere”. Această zi a
fost inundată de razele soarelui, dar și
de colaborarea fructuoasă a celor 44
de cadre didactice din sucursala Orhei
cu echipa Consiliului Director al
AGIRoMd.
În fruntea Asociației din Republica
Moldova stă o doamnă deosebită,
inteligentă, simplă, plină de entuziasm
și vocațiune cerească, plină de
curiozitate intelectuală și dăruire -
președintele AGIRoMd, Mariana
Marin, doctor în pedagogie,
conferențiar universitar. Distinsa
doamnă a fost însoțită la Atelierul
Didactic Național de Pavel Cerbușca,
doctor în pedagogie, Tamara
Cerbușca, master, grad didactic
superior, Stela Baltag, master, grad
didactic I, Tamara Lența, director
adjunct, grad didactic superior,
Viorica Morcov, master, grad didactic
I, Valentina Zglavoci, grad didactic I.
Mulțumim tuturor actorilor
educaționali pentru implicare activă în
atelierul didactic. Numai prin
solidaritate și colaborare vom
soluționa diverse probleme din
politica educațională.
Considerăm că la întrebările De ce?
Cum? Pentru ce? mulți dintre
participanți au găsit răspuns prin
activitățile de valoare. Am fost în rol
de albine ce sorbeam din nectarul
ideilor pozitive, experiență,
competențe, valori. Informațiile
asimilate s-au așezat pe etajera
întitulată Un pas înainte – succesul îți
aparține.
Din Sipețelul tămăduirii am extras
tablete didactice din darul oferit de
către copii și am construit împreună o
Poiană a sufletului.
În contextul activităților de
perspectivă, ne proiectăm cercuri
pedagogice, ateliere didactice, bune
practici în şcoala proactivă, studierea
experienţei avansate, saloane
expoziționale, excursii didactice etc.
Stimați membri ai AGIRo,
descoperiți tainele asociației prin și
pentru colegii Dvs. din preajmă!
Nina Mîndru, președinte
sucursala Orhei, AGIRoMd129
EXPERIENŢE DE DEZVOLTARE
A COGNITIVISMULUI PRIN UTILIZAREA
MNEMOTEHNICII

Silvia CRÎŞMARU, învăţătoare, grad didactic II,
Liceul Teoretic „Prometeu”, s. Grozeşti, r-nul Nisporeni
E-mail: crismarusilvia@yahoo.com

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova, sucursala
Nisporeni, a desfăşurat, în data de 25.10.2013, în incinta Consiliului Metodic al DGÎTS Nisporeni,
workshop-ul cu genericul Metodologia eficientizării învățării prin intermediul mnemotehnicii.
Scopul activităţii a fost stabilirea unei tradiţii pedagogice de parteneriat profesional între membrii
asociaţiei în ideea socializării şi schimbului de experienţă.
Obiective generale:
● Diseminarea activităţii de succes a cadrelor didactice cu experienţă;
● Consilierea profesională, metodică a membrilor AGIRoMd;
● Încurajarea activităţii profesionale a membrilor AGIRoMd;
● Realizarea posibilităţii de afirmare a membrilor AGIRoMd în sistemul educaţional;
● Promovarea experienţelor bune, a talentelor pedagogice din Nisporeni.
Participanţi: Membri ai Asociaţiei, precum şi alte cadre didactice.
Activităţi desfășurate:
- Schimb de informaţii metodice între membrii Asociaţiei: proiecte didactice, articole, reviste,
fişiere electronice;
- Prezentare de experienţe didactice/pedagogice.

Workshop-ul a avut următoarea ordine de zi:
14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor
14.15-14.30 Cuvânt de salut. (Silvia Crîşmaru)
14.30-15.00 Mnemotehnica - tehnici de eficientizare a învăţării (Daniela Bodean, Eugenia Negură,
Parascovia Jignea)
15.00-15.30 Activităţi interactive. (Inf. Jalbă Angela, Merlan Rodica, Crîşmaru Silvia)
15.30-15.45 Înregistrarea noilor membri. Moment special.
15.45-16.00 Jurnal. Raport de impresii şi propuneri.

De remarcat au fost discursurile participantelor la Seminarul ştiinţifico-
metodic „МНЕМОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ”, organizat de
AGIRoMd în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă „VARTO”, or. Vinniţa, Ucraina.
Ele ne-au transmis emoţii pozitive vis-a-vis de seminar şi au diseminat informaţii metodice de
valoare.
Pe lângă informaţia-suport teoretică am propus şi activităţi care se bazează pe influenţe
integratoare. Vă propun în continuare câteva activităţi interactive, pe care le puteţi desfăşura cu
elevii în scopul activizării memoriei care, la vârsta şcolarității, se sprijină pe concret, pe perceptibil,
pentru a se dezvolta caracterul logic al memorării, elevul înţelegând ce a memorat:

1. „Jocul martorilor” - este un joc ce poate fi desfășurat într-un grup de copii. Cum are loc?
În primul rând, participanţii nu trebuie să ştie că urmează să fie implicaţi într-un joc. Aşadar, în
timp ce elevii stau de vorbă sau sunt la masă, o persoană cu care aţi vorbit în prealabil va intra în
clasă şi va face o serie de lucruri. De exemplu, ar putea: să schimbe ora la ceas, să ude florile, să ia
o carte şi să o mute în altă parte, să deschidă un dulap, să se salute etc. După ce persoana iese din

130
cameră, solicită copiilor să scrie pe o foaie de hârtie toate acțiunile pe care le-a realizat persoana
care a intrat în cameră. Jocul va provoca zâmbetul pe buzele copiilor şi îi va determina ca, din acel
moment, să fie mult mai atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul lor, dar şi să-şi exerseze mai mult
memoria.
2. „A fi observator” - este un alt joc de grup care stimulează memoria. Tot ce trebuie să faci
este să le ceri celor prezenți să-şi aleagă un partener. Apoi, se vor aşeza fiecare faţă în faţă şi se vor
uita atent unul la celălalt timp de 3 minute. Trebuie să observe cât mai multe detalii legate de
vestimentație, coafură, culoarea ochilor, a accesorilor etc. pentru că în următoarea etapă se vor
aşeza cu spatele unul la celălalt şi vor fi nevoiţi să descrie cât mai exact partenerul pe care l-au
observat. Acest exerciţiu se poate repeta de câteva ori, schimbându-se partenerul de fiecare dată.
3. „Ce anume s-a schimbat?”- ar putea să întrebe un „actor” prin intermediul acestui joc.
Aveţi nevoie de o persoană cu cât mai multe piese vestimentare pe ea şi cu cât mai multe detalii şi
elemente asimetrice. Această persoană se va poziționa în picioare în faţa celorlalte pentru 3 minute,
timp în care ceilalţi trebuie să analizeze în detaliu fiecare aspect al înfățișării fizice. După ce a
expirat timpul, actorul principal va dispare pentru scurt timp într-o altă încăpere, unde va modifica
un detaliu subtil în înfățişare şi se va prezenta din nou în faţa celorlalţi. Aceştia vor avea ca sarcină
să identifice elementul diferit. Pentru ca lucrurile să fie cât mai interesante, iată şi câteva modificări
pe care le-ar putea face:
- să-şi pună papucul stâng în piciorul drept şi pe cel drept în cel stâng;
- să-şi schimbe coafura;
- să-şi lege eşarfa într-un alt mod;
- să poarte ceasul pe cealaltă mână;
- să adauge bretele la pantaloni sau un lănțișor la gât etc.
4. Puteţi propune şi un concurs între elevi: cine reuşeşte să memoreze un număr de telefon
extras la întâmplare din cartea de telefon şi să şi-l reamintească peste 5 minute? Dar peste o oră?
După 6 ore şi a doua zi crezi că îşi vor reaminti numerele? Poţi să realizezi acest exerciţiu simplu ca
pe o provocare lansată copiilor.
5. Oferiţi-le un desen complicat, format din mai multe figuri geometrice, realizat cu creionul.
Cereţi elevilor să se uite la el şi să îl reproducă pe o foaie. Apoi, luaţi din faţă ambele desene şi
oferiţi-le o altă foaie albă, un creion şi un cronometru. Au 3 minute la dispoziţie ca să realizeze
desenul anterior, aşa cum şi-l amintesc. Veţi observa că există mari diferenţe între oameni în această
sarcină. Acest joc este inspirat de un test psihologic numit Figura Rey, care merge exact pe aceleaşi
principii.
6. Următoarea activitate se potrivește grupurilor formate din 4-6 elevi. Unul dintre ei începe
jocul, dând o singură instrucțiune celorlalţi (de exemplu, să bata din palme de două ori), următorul
continuă, reluând prima instrucțiune şi adăugând încă una (de exemplu, „Bateţi din palme şi din
piciorul drept”), al treilea copil reia primele două instrucţiuni şi adaugă încă una etc. Cel care nu
reuşeşte să îşi amintească toate instrucţiunile iese din joc.
7. Poveste. „A fost odată o vrăjitoare, care avea un coş cu mere. Două erau roşii, trei verzi și
4 galbene. Câte sunt în total? Apoi, ea s-a hotărât să se răzbune pe domnul vrăjitor, un om şi mai
rău decât ea, care s-a gândit să distrugă lumea. Şi atunci, vrăjitoarea noastră a ales să otrăvească
trei mere. Câte ar rămâne sănătoase? A otrăvit un măr roşu, două verzi şi unul galben. Câte mere
roşii, verzi şi galbene au rămas sănătoase?“ Şi povestea poate continua.
Eforturile noaste, ale pedagogilor, sunt direcţionate spre dezvoltarea proceselor psihomotorii
ale elevilor. Ele exercită influenţe decisive. Astfel, şcoala îl integrează pe copil în aria
inteligibilului, raţionalului, rigorilor cunoaşterii. E nevoie, deci, să ne orientăm experienţa spre
studiere permanentă.

Referințe bibliografice:
1.Cerghit, I., Metode de învăţământ, Ed. a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
2.Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996;

131
3. Mitrofan, I., Orientarea experienţială în psihoterapie, Editura SPER, Bucureşti, 2000.


Seminar ştiinţifico-metodic organizat de către AGIRoMd la 28-29 septembrie 2013
180 de participanţi
"МНЕМОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "
Formatori din or. Viniţa - Ghenadie Cepurnoi şi Tatiana Parnivoda

132
MĂRIA SA, SPIRITUL CREATIV!
INTERVIU
Dumitru MIRCEA, redactor-şef revista Roua stelară în dialog cu
Mariana Marin, preşedintele AGIRoMd
D.M. Doamnă Mariana, aţi produs o
impresie puternică asupra mea, atât
prin frumuseţe fizică, cât şi prin
inteligenţă, însumi cunoscându-vă
prima dată la Conferinţa naţională a
învăţătorilor. A fost un eveniment
remarcabil, demn de a fi preluat ca
model şi de altă lume. Povestiţi-ne pe
scurt despre activitatea Dvs. de
ultimă oră.
M.M. A vorbi despre tine însăţi face
parte dintr-o lume marcată pe propriul
ego, înseamnă a lucra asupra propriei
persoane, a te cunoaşte şi a te schimba,
poate. Vă mulţumesc pentru provocare!
D.M. Mersi mult.
M.M. Am o activitate diversă, însă
pasiunea pentru ceea ce fac este legată
de ştiinţele educaţiei. În ultimul timp,
dar de fapt toată viaţa, împărtăşesc mai
multe activităţi simultane.
Funcţia mea de bază este
conferenţiar universitar la Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei. Din preocupările
zilnice fac parte stagiile de formare
continuă a cadrelor didactice, mai ţin
cursuri la studiile superioare de
masterat, iar mai nou am preluat o
funcţie interesantă de responsabil
pentru doctorat.
D.M. Foarte bucuros să aud.
M.M. De 5 ani îngrijesc paginile
revistelor Învăţătorul Modern,
Grădiniţa Modernă şi ediţia rusă a
Învăţătorului Modern în calitatea mea
de director şi redactor-şef al acestor
publicaţii periodice.
D.M. Suntem pe aceeaşi undă, cum
se vorbeşte în ultima oră. Iar ceea
cea pot să adaug este că e o muncă
grea, dar care aduce o mare
satisfacţie. Or, noi suntem mereu în
căutare de satisfacţie.
M.M. Cum spuneam mai sus,
întotdeauna am râvnit să produc
schimbare asupra mea, în ipostază de
profesoară, pentru că am o amintire şi o
experienţă de 15 ani de învăţătoare şi
profesoară de limba şi literatura
română. Întotdeauna am căutat să mă
formez, nu am stopat pentru nici o zi să
citesc şi să mă informez în domeniul
meu de specialitate. Pentru aceasta am
urmat mai multe stagii, inclusiv cel de
doctorat, iar în 2009 Consiliul Naţional
de Atestare şi Acreditare mi-a conferit
titlul de doctor în pedagogie.
Iată că în aceste căutări, am mai
găsit una. E vorba de Asociaţia
Generală a Învăţătorilor pe care am
fondat-o în 2010 cu un grup de colegi
creativi, energici şi care au crezut în
năzuinţele mele.
D.M. Ce ne puteţi spune despre
familie?
M.M. Familia este universul meu, chiar
dacă multora li se creează impresia că
mă înec în munca profesională. Am doi
băieţi minunaţi, Valentin şi Marius-
Vlad, care reprezintă sensul vieţii mele.
Sunt elevi în clasa a IX-a şi respectiv
clasa a VI-a. Iar soţul meu este cel care
nu m-a împiedicat niciodată să-mi
realizez visul şi a răbdat şi e gata să
mai rabde năstruşniciile vieţii mele
profesionale. Mă mândresc că mi-a
oferit un nume de familie original, ce
se potriveşte cu prenumele meu, mulţi

133
crezând că este un pseudonim - Marin
Mariana.
D.M. Ce este Asociaţia Generală a
Învăţătorilor şi ce activităţi
desfăşoară?
M.M. Asociaţia este o organizaţie
nonguvernamentală, apolitică care îşi
desfăşoară activităţile pentru şi cu
ajutorul cadrelor didactice.
Misiunea Asociaţiei este de a
promova inovaţia şi reforma în
educaţie, de a asigura cadrul pentru
dezvoltarea personală şi profesională a
cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, în corelaţie cu
standardele profesionale pentru
profesiunea didactică, standardele de
calitate şi competenţele profesionale,
precum şi în conformitate cu politicile
şi strategiile naţionale în domeniul
educaţiei.
AGIRoMd este un furnizor de
formare continuă, desfăşurându-
şi activitatea, cu prioritate, pe teritoriul
Republicii Moldova. Pe baza acordului
de parteneriat cu AGIRo activităţile
sunt desfăşurate şi pe teritoriul
României.
Asociaţia noastră colaborează şi este
parte a centrului de resurse, de inovaţie
şi de expertiză în formarea continuă a
personalului didactic; este centrul de
informare-documentare şi
consultanţă pentru personalul din
învăţământul preuniversitar. Avem şi
funcţia de editare şi difuzare de carte şi
publicaţii în domeniul educaţiei.
Membrii noştri apreciază cel mai mult
faptul că suntem un centru de
organizare a activităţilor de petrecere a
timpului liber, a excursiilor tematice, a
şcolii de vară, a festivităţilor jubiliare.
Cei trei piloni ai noştri sunt:
Educaţia, Inovaţia şi Pasiunea. Pentru
noi, orice colaborare începe prin
sinceritate şi comunicare deschisă. Aşa
cultivăm încredere. Ne punem
imaginaţia la lucru şi construim viziuni
ambiţioase cu privire la viitor. Alegem
să investim în ideile care fac diferenţa
pentru o lume mai bună, cu oameni mai
fericiţi. Investim energie în a gândi
lucrurile până la capăt. Apoi le facem
până la capăt. Ne păstrăm nemulţumiţi
pentru că întotdeauna se poate şi mai
bine. Încercăm să ţinem cont de toate
implicaţiile şi privim cu
responsabilitate contextul mai larg al
acţiunilor noastre. Timpul se opreşte
atunci când eşti absorbit de ceea ce
faci. Alegem proiectele şi rolurile care
ne hrănesc pasiunea şi ne valorifică
potenţialul. Este important ca fiecare să
fie în elementul său, acolo unde
pasiunile şi talentele se întâlnesc.
Căutăm bucuria şi partea distractivă în
tot ceea ce facem.
D.M. Cum apreciaţi Conferinţa
naţională? Cum vi se pare că a
decurs şi cine dintre participanţi v-a
impresionat?
M.M. Conferinţa naţională este o
tradiţie a Asociaţiei noastre, ajunsă la a
treia ediţie. În fiecare raion al
Republicii Moldova avem sucursale
conduse de preşedinţi şi membri ai
consiliului raional de organizare. Este
Conferinţa la care participă cei mai
buni dintre cei mai buni. Vă spun un
secret, am preluat acest element de
marketing "Asociaţia celor mai buni
învăţători", nu neapărat pentru a ne
compara cu alţii, dar este o componentă
a culturii organizaţionale, or, cei care
caută beneficii de la organizaţia noastră
au acces interzis. Mă refer la beneficii
materiale. Beneficiul constă în
spiritualitate, în dorinţa de a fi tot mai
bun. Iar ca să fii bun trebuie mai întâi
să ştii a împărtăşi. Este o filosofie,

134
probabil mă impun cu ea, dar este un
crez al vieţii mele. Cu cât mai mult dai
de la tine, cu atât mai mult se face loc
pentru ceva nou.
D.M. Cum zicea Tolstoi: Vrei să fii
fericit, fericeşte pe alţii!
M.M. Exact. În acest sens, Conferinţa a
avut ca scop să dea cât mai mult ca
lumea să se întoarcă pasionată la locul
de muncă, iar profesia de învăţător, de
profesor să le pară din acest moment o
haină uşoară.
Desigur, surpriza evenimentului,
alături de alocuţiunile colegilor din
Republică, a fost Academia "Nicolae
Dumitrescu". Datorită trainerilor
Peter-Vlad Ianusevici şi Eugeniu Gîrlă
am preluat genericul conferinţei
"Misiune, Viziune, Valori." A fost
genul de activitate specific întâlnirilor
noastre asociative, căci starea de
libertate în gândire, creativitatea şi
dorinţa de schimbare este comoara
noastră comună.
Cu ce m-am ales din acest training
eu? Sincer vorbind, dacă până acum
încercam marea cu degetul să schimb
lumea, acum am aliaţi. Mai mult, am
simţit că fiecare participant a fost
înaripat să producă schimbarea, să nu
aştepte să plouă cu bani, să nu aştepte
să cadă ceva din cer gratuit.
D.M. Să cadă mană cerească.
M.M. Bine spuneţi. Revin. Cum să
producă schimbarea? Cu ideile debil
frumoase! Ce exprimare oximoronică!
M-a răvăşit de-a dreptul! I-am citat pe
băieţi cred că vreo trei zile după
Conferinţă. Încercam să reproduc
întocmai gândurile lui Eugen. Ba chiar
căutam o masă să mă aşez pe ea, să fac
aceeaşi mimică.
Graţie lui Vlad, am început şi mai
mult să-mi iubesc ţara. Cred că fiecare
moldovean are un fel de resentiment
când se gândeşte la topurile mondiale,
căci peste tot suntem în coadă.
Dar şi cu acest prilej interzic
apropiaţilor mei să spună bancuri
despre moldoveni, unde noi suntem cei
de la urmă. De fapt, întotdeauna am
spus că îmi văd viitorul doar acasă şi
Moldova va fi mereu pentru mine
plaiul meu de dor. Înţeleg că sunt
multe de schimbat, înţeleg că avem
nevoie de oameni-experţi (ca Peter-
Vlad Ianusevici) şi apreciez enorm
sacrificiul lui Vlad de a dori să trăieşti
în Moldova. Este ca şi cum ar trebui
acum să las totul şi să plec într-un sătuc
din ţară şi să-mi doresc să aduc
electricitate, apă, gaz, mai mult chiar,
aer. Dar sunt empatică cu Dl Ianusevici
şi întotdeauna am spus că în numele
dragostei poţi face multe lucruri
superbe. În limba rusă este o zicală: "С
милым и в шалаше рай". Nu sunt
sigură că pentru Dumnealui este acelaşi
lucru, pentru mine însă - da!
D.M. Ce idei inovatorii au fost
enunţate şi ce aşteptaţi de la acţiunile
organizate de Asociaţie?
M.M. Ideea inovatoare este în primul
rând cea de a-ţi iubi elevii. Vestitul
pedagog georgian Şalva Amonaşvili, în
tratatul său despre Educaţia umanistă
menţionează că fiecare din cei care
educă trebuie să dăruiască dragostea
discipolilor săi, iar aceştia la rândul lor
le vor dărui inima.
Fiecare întâlnire de-a noastră se
încheie cu îndemnul de a ne împovăra
cu bunătate, aşa cum spune marele
Druţă în Povara bunătăţii noastre.
Bunătatea însă o măsurăm şi nu o
egalăm cu laissez-faire. Educaţia
permisivă este ca şi proverbul mama
bună e mama rea, iar mama rea e
mama bună.

135
Dincolo de acest instantaneu
spiritual, caracteristic nouă, menţionez
că echipa de formatori naţionali ai
Asociaţiei noastre este de-a dreptul
inovatoare, pentru că majoritatea
suntem autori de manuale, autori de
curriculum, formatori naţionali, iar
schimbarea pe care o produce este
acceptată şi cu ea ne alimentăm.
Ministerul educaţiei este foarte deschis
pentru colaborare cu ONG-urile. Un
lucru foarte important. Nu suntem
neglijaţi, ba mai mult, facem parte din
multiplele comisii naţionale pentru
inovaţii. Şcoala prietenoasă copilului,
educaţia media, evaluarea pe bază de
competenţă, formare de competenţă -
acestea şi multe alte lucruri roiesc
gândurile inovaţiilor noastre.
D.M. Care a fost necesitatea creării
unei asemenea Asociaţii şi, în
context, cum evaluaţi învăţământul
de azi.
M.M. Asociaţia este un fel de respiro.
Noi activăm ca efectul placebo în
medicină. Pacienţilor le dai o pastilă şi
le spui că durerea de cap le va trece. De
fapt acea pastilă este un cub de zahăr
fără efect medicamentos. Dar durerea
de cap trece. A acţionat puterea
autosugestiei.
Cam asta se întâmplă aici. Colegii
noştri au activităţi la nivel de sucursale
în fiecare lună, pe data de 3 la ora 3
(15). De fiecare dată se inspiră unul pe
altul şi se încurajează. De fiecare dată
se conving că deşi haina noastră de
dascăl este grea, nicidecum nu putem
spune că suntem bieţi şi săraci.
Probabil, sunt idei debil frumoase să
spui că un profesor vine la şcoală nu
pentru a face bani, ci pentru a-i cheltui.
Dar asta e realitatea! Noi nu aducem
acasă, dar ducem de acasă. Şi este
firesc, altfel de mult am fi lucrat pe
undeva în Europa, schimbându-ne
vocaţia pe curăţenii generale în casele
europenilor.
Noi spunem că suntem cei mai buni
pentru că ne dorim calitate, iar cel mai
bun poate fi fiecare.
D.M. Ce trebuie de făcut ca să avem
o generaţie tânără cât mai cultă, dar
şi mai pregătită de viaţă?
M.M. Generaţia cât mai cultă o putem
obţine doar pe calea persuasiunii. Nu
poţi fi violent, nu poţi blama, nu poţi
eticheta aceşti copii, tineri minunaţi. Eu
fac parte din generaţia în care
convenţia pentru drepturile copilului se
scria de-abia. Am avut parte de o
societate educativă în care toţi se
lăudau câte curele au primit, de câte ori
au fost jigniţi la şcoală. Desigur, am
avut şi unii profesori, care au crezut în
noi şi ne-au încurajat mereu şi ne-au
convins prin propriul comportament,
prin propriul model.
Am stăruit mereu să fiu model
elevilor/studenţilor, azi cursiştilor mei.
Am încercat să-i conving muncind mult
asupra mea. Am încurajat lectura nu cu
imperative, dar citind în faţa lor.
Întotdeauna zburam către elevii mei
ştiind că ei vor spune: "Doamna
profesoară, am învăţat pentru că m-aţi
provocat" sau „Ştiţi, Doamna
Profesoară, îmi este atât de ruşine că nu
am reuşit să învăţ. Dar promit că voi
învăţa neapărat.” Niciodată nu i-am
certat că nu au reuşit. Întotdeauna am
fost empatică şi le-am oferit ajutor, ori
de câte ori a fost nevoie.
Poate aşa ar trebui să procedeze
fiecare profesor.
Există o problemă în sistemul nostru:
profesorii sunt obosiţi, iar din acest
motiv sunt irascibili, unii violenţi
verbal, alţii agresivi. Este lupta pentru
existenţă. De dragul familiei, unii îşi

136
iau prea mulţi saci de cărat, la ore mă
refer. Iar din această cauză nu reuşesc
să se uite câteodată în sufletul lor. Nu
au timp! Această stare de urgenţe
permanente ne distrug menirea de a fi
buni, de a f toleranţi, de a iubi!
D.M. Am descoperit că scrieţi. Drept
dovadă e cartea Didactica lecturii.
Care sunt performanţele în acest
domeniu?
M.M. Nu am scris niciodată pentru un
anumit număr de publicaţii, nu am scris
niciodată pentru o listă de publicaţii, nu
am scris niciodată şi nici voi scrie
vreodată pentru a arăta cât de deşteaptă
sunt. Am scris şi voi scrie pentru că
asta a cerut starea mea de spirit.
Desigur, fără inspiraţie este dificil. Am
nevoie veşnic de ea. Mă inspiră multe
lucruri, copiii, dragostea, oamenii din
jur, timpul de afară neapărat însorit, mă
inspiră muzica, multă muzică!
Iar aceste inspiraţii au dat naştere la
cele peste o sută de publicaţii în
domeniul educaţiei, cele mai multe
fiind dedicate educaţiei literar-artistice,
fiind de formaţie specialist în litere
(literatura română). Am scris mai mult
piese curriculare: manuale, caiete, cărţi
de lectură, dar şi publicaţii ştiinţifice:
curriculum, tot felul de standarde,
referenţiale de evaluare etc.
D.M. Care e starea de spirit atunci
când creaţi?
M.M. Îndrăgostită de lume! Lupt cu
mine însămi, dar este o luptă cu inerţia.
Inspiraţia mea vine atunci când sunt
apreciată. Sunt atât de dependentă de
laude. Nu pot fără ele. Însă este un
secret şi nu aş vrea să-l ştie toţi.
(Doamna Marin zâmbeşte!)
D.M. Dar nu vă faceţi griji. Laudele
sporesc talentul, spunea Ovidiu.
M.M. Mă bucur.
D.M. Ce înseamnă cartea în viaţa
omului, cu atât mai mult în viaţa
unui tânăr?
M.M. Cartea este ca un accesoriu, ca o
piesă vestimentară. Spune ce carte
citeşti şi-ţi voi spune cine eşti!
D.M. Cum aţi stabilit colaborarea cu
AND şi ce însemnătate îi acordaţi?
M.M… Colaborarea cu AND am
stabilit-o prin colega Angela
Cutasevici, care are aceeaşi desinenţă
cu Vlad Ianusevici. Asemănare
izbitoare! Ea ne-a recomandat să-l
invităm şi nu am ezitat. Am analizat
oferta Dumnealor şi în aceeaşi zi l-am
contactat pe Vlad. Ne cunoaştem de
vreo lună, dar am impresia că
întotdeauna a existat această
colaborare. Deschiderea şi entuziasmul
pe care îl avem asemănător, scrie un
viitor bun pentru noi. La Conferinţă am
semnat şi o convenţie în cadrul
proiectului de parteneriat internaţional
pentru educaţie "Academia
Învăţătorului Modern". Sperăm să fim
o echipă bună. Sperăm să ne întâlnim şi
în alte activităţi, iar unde va fi nevoie
să punem şi noi umărul în activităţile
AND, pe baza voluntariatului nostru -
să o facem necondiţionat.
Acum, sunt invidioasă (plăcut) pe
Vlad, după ce am aflat geneza
Academiei „Nicolae Dumitrescu”. De
ce spun asta? Pentru că numele
Academiei este numele bunicului său
care a fost învăţător. Un mare dascăl a
fost acest bunic, dacă a ştiut să-şi educe
astfel copiii şi nepoţii încât aceştia să-i
continue crezul. Şi ai mei bunei
dinspre mamă au fost profesori. Bunica
– învăţătoare, iar bunicul profesor de
matematică. Iată că şi eu, inspirată fiind
de ideea lui Vlad, aş putea spune că voi
continua ceea ce bunii mei au început

137
cândva – Academia lui Ilie şi Maria
Buzu.
Bunica mea, sărmana, până a aduce
pe lume copii, aducea elevii şcolii şi îi
spăla, îi îngrijea şi îi învăţa să citească.
Cred că era un fel de Academie a
sufletului. Nu i-am prins în viaţă pe
bunicii mei să-i văd învăţători, dar cred
că acesta îmi este rostul, să continui
ceea ce şi-au dorit buneii.
D.M. Foarte frumos. Recunosc,
aceste confesiuni mă aduc la lacrimi.
Dar, cu cine mai colaboraţi şi care
sunt succesele de care vă bucuraţi cel
mai tare?
M.M. De fapt Asociaţia noastră s-a
născut într-o colaborare, de aceea avem
şi un nume original Asociaţia Generală
a Învăţătorilor din România, filiala din
Republica Moldova. În anul 2008, la
Bucureşti am participat la înaltul for,
Congresul Învăţătorilor din România şi
învăţătorilor români de peste hotare.
Acolo am iniţiat un parteneriat cu Dl
Viorel Dolha, preşedintele AGIRo,
învăţător din Arad.
Am purtat câţiva ani acest vis de a
avea o asociaţie profesională. După ce
am tot visat, ne-am aşezat şi am
pregătit pachetul de acte, iar ulterior l-
am înregistrat la Ministerul Justiţiei. În
România, AGIRo este un brand
profesional, iar acestora li se alătură
toate organizaţiile de învăţători acolo
unde sunt români. Avem acord de
colaborare încheiat cu colegi din
Serbia, Cernăuţi, cadre didactice din
Viniţa, din regiunea Odesa. În România
avem stabilite colaborări cu toate
filialele, iar anual ne întâlnim cu
partenerii noştri la Congresele
Învăţătorilor care au loc la Bucureşti, la
Constanţa, la Slatina, la Buşteni, la
Amara.

D.M. Aţi aflat câte ceva şi de revista
noastră, pe care am prezentat-o la
Conferinţă. Ce le-aţi putea dori
cititorilor noştri?
M.M. Vreau să vă spun că vă simt
peregrinările, ştiu cât de dificil e să
gândeşti, să aduni, că corectezi şi să
editezi. Dar ceea ce e important în
această activitate este descoperirea.
Descoperi oameni talentaţi. Misiunea
Dvs. este de a promova aceşti
oameni/omuleţi ai culturii, ai
literaturii, de a le da aripi. Doresc ca
cititorii revistei Roua stelară să devină
încrezători în forţele lor şi să le
prospere gândurile de a schimba lumea,
începând cu mica Moldovă.
Iar echipei redacţionale îi doresc
longevitate, undă verde şi cât mai mulţi
abonaţi.
D.M. Vă mulţumesc.
M.M. Şi eu vă mulţumesc138
Despre Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a
Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova
«AGIRoMd»
«AGIRoMd», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit,
constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării
în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
ORGANIZAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ :
Asociaţia va organiza cursuri de dezvoltare profesională pentru cadrele
didactice - membri ai AGIRoMd, având următoarele priorităţi:
 Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi
studierea particularităţilor didactice ale unei educaţii moderne.
 Organizarea şi participarea la congrese, simpozioane, seminare, conferinţe,
întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor
calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea
Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra dezvoltării sistemului
educaţional.
 Colaborarea permanentă cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România;
 Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cadrelor
didactice;
 Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru cadrele didactice;
 Editarea unor serii de reviste ale asociaţiei;
 Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative
pentru cadrele didactice.
 Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor
proiecte la nivel local/naţional, internaţional în scopul dezvoltării potenţialului social-
cultural şi uman al cadrelor didactice din Republica Moldova şi în scopul atingerii
obiectivelor asociaţiei;
 Realizarea de parteneriate cu sindicatele şi patronatul din domeniu pentru
promovarea intereselor profesionale, sociale şi materiale ale educatoarelor,
învăţătorilor, profesorilor, pentru promovarea activismului cadrelor didactice şi a
implicării plenare a şcolii în viaţa comunităţii;
 Realizarea de proiecte care să propună ameliorarea legislaţiei, a programelor, a
manualelor şi a materialului didactic;
 Realizarea de proiecte în scopul creşterii eficienţei actului educativ prin
formare iniţială de calitate şi dezvoltare profesională continuă;
 Acordarea de distincţii şi premii pentru cadrele didactice care sporesc prestigiul
asociaţiei, profesiei de dascăl, şcolii şi pentru alte persoane şi instituţii care au un
aport deosebit în slujba şcolii, a prestigiului dascălilor, a comunităţii;

139
 Elaborarea de curricula, manuale, auxiliare şi material didactic, publicaţii
pentru copii şi competiţii pentru aceştia;
 Elaborarea unui cod deontologic şi de bună practică al profesiei de cadru
didactic şi de a face demersuri pentru recunoaşterea sa şi a forului care să îl
implementeze de către autorităţi;
 Luarea de poziţii faţă de nedreptăţile aduse membrilor săi, apărând interesele
profesionale şi sociale ale acestora;
 Sprijinirea elaborării şi publicării lucrărilor membrilor, lucrări care prezintă
interes pentru asociaţie şi membrii săi din punct de vedere ştiinţific şi profesional sau
prezintă realizările deosebite ale asociaţiei;
 Acordarea de burse şi realizarea de acţiuni de caritate pentru susţinerea morală şi
materială a celor în dificultate şi cu nevoi speciale, a elevilor, studenţilor şi
membrilor asociaţiei şi a familiilor acestora în cazul unor probleme de ordin
special;
 Coordonarea activităţii în teritoriu la nivelul membrilor şi sucursalelor pentru
realizarea scopului asociaţiei;
 Realizarea şi editarea de cărţi, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri,
programe informatice şi alte materiale informative.
 Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice,
precum şi organizarea de campanii, manifestații publice şi alte activităţi de
sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice
din ţară şi străinătate în domenii de interes general şi local ca: dezvoltarea
economică, culturală şi socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii,
prezervarea monumentelor culturale, asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi
defavorizaţilor, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a
persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării
civice, protejarea mediului şi naturii, sprijinirea religiei şi valorilor umane,
susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii,
sprijinirea sportului.
 Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
 Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

TRADIŢIILE ASOCIATIVE ALE AGIRoMd

 Atelier Didactic Naţional „Evaluare pentru succes”
 Atelier Didactic Naţional Copiii şi artele
 Atelier Didactic Naţional ”DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE SCRIERE”
 Atelier Didactic Naţional de Creaţie
 Atelier Didactic Internaţional Animaţia ca mijloc de învăţare creativă
 Atelier Didactic Naţional Proiectarea constructivistă a demersului didactic
 Atelier tematic al formatorilor AGIRoMd "Promovare şi schimb de experienţă"

140
 Atelier Didactic Naţional Lansare de carte
 Atelier Didactic Naţional Prezentare de carte
 Cercul Pedagogic al Învăţătorilor
 Salon Expoziţional "Expodidactica"
 LECTORAT DIDACTIC NAŢIONAL Pro Educaţie Umanistă
 CONFERINŢA NAŢIONALĂ „TRADIŢII ASOCIATIVE ALE
ÎNVĂŢĂTORILOR”
 "МНЕМОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ "
 Congresul Învăţătorilor "ÎNVĂŢĂTORUL – PROMOTOR AL VALORILOR
CULTURALE ŞI SPIRITUALE"
 Conferinţă ştiinţifico - metodică " Bune practici în şcoala proactivă "
 Academia Învăţătorului Modern Educație, Inovație. Pasiune.
 Curs on-line Atelier Didactic Naţional Tehnici de persuasiune în educaţie
 Conferinţa tematică on-line "Interacţiunea de la A la Z."
 Conferinţa tematică on-line Proiectarea constructivistă a demersului didactic
 Curs on-line Atelier Didactic Naţional Scrierea articolelor în publicațiile de
specialitate
 Curs on-line Atelier Didactic Naţional BLOGUL PROFESIONAL - ITINERAR
DE DEZVOLTARE ŞI SCHIMB DE IDEI
 Atelier de Lectură şi atitudine on-line
 Curs on line "Ne exprimăm corect"
 Proiect de grup on-line "Metode interactive"
 Proiect de grup on-line "Proiectarea pe unităţi de învăţare"
WORKSHOP
 Workshop didactic: Pălăriile gânditoare
 Workshop: Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva noului Regulament de
atestare
 Workshop: Activitatea de echipă în managementul proiectelor educaţionale
 Workshop: Arderea profesională
 Workshop: Tehnologii Informaționale și soluţii pentru învăţământul modern
 Workshop: Spațiul artistic în educație: muzica. Muzica e graiul sufletului.
 Workshop: Spaţiul artistic în educaţie: educaţie artistică (happening : pictură,
dans, muzică, teatru, film, fotografie). Festivalul măştilor şi culorilor
 Workshop: Coregrafie și educație. Cununa dansului popular.
 Workshop: Teatru şi educaţie
 Workshop: Metodologia eficientizării învățării prin intermediul mnemotehnicii.
 Workshop: Împreună vom reuşi! Educaţia incluzivă141

Membrii onorifici ai Asociaţiei noastre


Viorel DOLHA
Maia SANDU
Mihail ŞLEAHTIŢCHI
Leonid BUJOR
Gheorghe DUCA
Ecaterina ANDRONESCU
Eugen TOMAC
Vlad PÂSLARU
Eugen GÎRLĂ
Tatiana POTÂNG
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
Dorin CHIRTOACĂ
Prot. Ioan CIUNTU
Constantin ŞCHIOPU
Irina GANTEA
Peter-Vlad IANUSEVICI
Tatiana NICULCEA
Tatiana NAGNIBEDA-TVERDOHLEB
Valentina GAICIUC
Viorica POSTICĂ-GORAŞ
Viorel BADEA142

Formatori internaţionali şi naţionali ai AGIRoMd
1. Albu Gabriel, dr.şt.ed., prof. univ., România
2. Baltag Stela, grad didactic superior
3. Caduc Aliona, grad didactic I
4. Cavcaliuc Valeriu, master în şt.ed., ing.
5. Cepurnoi Ghenadie, dr.ped., Ucraina
6. Cerbuşca Pavel - dr.ped., cerc. sup, grad did şi manag. sup.
7. Cerbuşca Tamara, grad didactic superior
8. Cioca Vasile, dr. psihol, România
9. Curaciţchi Angela, dr. conf.univ.
10. Cutasevici Angela, grad didactic superior
11. Dolha Viorel, Preşedintele AGIRo, România
12. Fedoreţ Nicolae, dr.ped., Ucraina
13. Flueraş Vasile - dr.în şt. ed., România
14. Marin Mariana - dr.ped.conf.univ
15. Marţ Viorica, grad didactic superior
16. Măţilă-Parfeni Viorica, grad didactic superior
17. Mîndru Nina, grad didactic superior
18. Morcov Viorica, grad didactic superior
19. Niţa Galina, inspector, DE Ialoveni
20. Postică-Goraş Viorica, dr.hab., conf.univ.
21. Postolache Veronica, grad didactic I
22. Rotaru Viorica, grad didactic I
23. State Daniela, grad didactic I
24. Şchiopu Constantin, dr. conf.univ

Formatori in Consiliului National pentru Parteneriat AGIRoMd
1. Cechir Tatiana, specialist principal DE Cantemir, învăţătoare
2. Vîrlan Stella, profesoară de limba şi literatura română
3. Focşa Aliona, învăţătoare
4. Dubencu Svetlana, profesoară de pian
5. Buiacov Rodica, învăţătoare
6. Darii Natalia, învăţătoare
7. Tătaru Viorica, învăţătoare
8. Grama Daniela, director LT Hijdieni, învăţătoare


143
ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR PENTRU MINE
ÎNSEAMNĂ:
Dr.Conf. Ioana Axentii, Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu”
din Cahul

inspiraţie spirituală, colaborare constructivă, comunicare cu
preşedinta AGIRoMd care este un bun organizator, cu multă
iniţiativă şi entuziasm, comunicare cu profesori de vocaţie
etc.


Pavel Cerbușca, doctor în pedagogie, Liceul AȘM
Asociația celor mai buni învățători, optimiști și
dornici de a face o schimbare, în primul rând pornind de
la propria persoană, un grup de profesionaliști în
domeniul educațional, care sunt motivați să-și aducă
contribuția la dezvoltarea personalității copilului.


Tatiana ŞOVA, master în Ştiinţe ale Educaţiei,
doctorandă,
Universitatea de Stat "Alecu Russo” din Bălţi
Pentru mine AGIRoMd înseamnă o modalitate eficientă de
formare profesională continuă, un schimb constructiv de
experienţă, o comunicare inovaţională, o gândire pozitivă
…Mulţumiri din suflet membrilor administraţiei pentru
competenţă, cooperare, receptivitate, susţinere, ajutor!
Tuturor membrilor - succese şi noi realizări în anul 2014!

Înv. Svetlana Procopi, grad didactic superior, LT “M.
Kogălniceanu”, mun. Chişinău
AGIRoMd este o pistă de decolare reușită pentru
activitate, creează condiții optime pentru realizarea
profesională vastă, rodnică.
Probabil că nu sunt cuvinte pentru a exprima
mulțumirea cu adevărat cât se merită. Noi nu stăm numai
la locurile noastre în clasă, dar trăim o viață școlară
împreună cu toți învățătorii din republică. Succese, baftă
la mai mult și la mai mare, Doamna Mariana Marin!


144
Zilnic îmi este dor de emoţiile şi plinătatea de sentimente legate de AGIRoMd,
care pentru mine înseamnă:
❖doamna Preşedinte Mariana Marin şi multe modele
comportamental-atitudinale în persoanele membrilor
Asociaţiei, care ne motivează să devenim şi să rămânem
personalităţi cu axă valorică, cu un comportament moral
incontestabil, capabile să schimbăm perspectiva ţării prin
modelarea viitorului tinerei generaţii;
❖invitaţie la introspecţie pentru a ne redescoperi pe noi
înşine, pentru a recunoaşte ce ne dorim cu adevărat şi
pentru a ne face “puternici” ca să putem “lupta” pentru
ceea ce ne împlineşte cu adevărat sufletul;
❖o bună formare şi un Parteneriat Educaţional între
cadrele didactice, un feed-back constructiv care ne
ajută să rămânem competitivi sau să devenim
competitivi într-o lume schimbătoare, învăţare în mod
continuu, formare de competenţe profesionale prin participări la conferinţe,
seminare, mese rotunde, training-uri, sesiuni de formare, etc.;
❖zâmbete de mulţumire şi amintiri imprimate în bătăile inimii după multe
întâlniri interesante şi comunicare eficientă atât cu adevăraţii profesionişti -
experţi în domeniul instruirii şi educaţiei, cât şi cu prietenii dragi - învăţătorii
din ţară şi de pretutindeni;
❖siguranţa în ziua de mâine şi redobândirea prestigiului profesiei şi statutului
învăţătorului în societate;
❖“o cutie fermecată” din care se preling cascade de bucurie contagioasă pentru
succesele şi performanţele colegilor, valuri de informaţie şi noutăţi necesare şi
utile, adieri ale împlinirii tuturor dorinţelor…
Şi, dacă uneori ni se taie creanga de sub picioare, AGIRoMd imediat ne aduce
aminte că avem aripi şi putem zbura că să rămânem stăpâni peste zare…
Îi mulţumesc destinului că a ales ca AGIRoMd să facă parte din viaţa mea!!!


Măţilă-Parfeni Viorica,
învăţătoare, Liceul
Teoretic
“M. Eminescu”, mun. Bălţi

145

AGIRoMd pentru mine înseamnă
foarte mult, un castel unde ne regăsim
în ajutorul celor informaţii,materiale
utile de la care ne inspirăm. O
colaborare şi comunicare eficientă.
Aici găsim numai bune şi ne
simţim bine.
Nu este zi sa nu aflu noutăţi
pentru noi.
Succese mari pe parcursul anului.

Viorica Rotaru, Liceul
Teoretic Lăpușna,
director, prof. de limba şi
literatura română, gr.did.I.
Pentru mine AGIRO e
mult! E mult mai mult decât m-
aș fi gândit la început de an: - e
schimb de păreri, de experiențe;
- e activitate de amploare în
Liceul Teoretic Lăpușna, acolo
unde din cele 8760 de ore ale
anului, mai mult de 6000 le-am
trăit ( muncind, studiind...)
- e vizită de studiu și o experiență culturală deosebită la Slatina(la Congresul Celor
Mai Buni - e motivație pentru masterat în domeniul Managementului Educațional
- e mult, e dezvoltare, e creștere, e carieră, e colaborare și chiar e prietenie.


DIANA PANTAZ Direcţia
Educaţie Floreşti

146
Soltanici Feodora, învăţătoare, grd. did.II, dir. adj educ.
Gimnaziul Işnovăţ, r. Criuleni
Pentru mine AGIRoMd înseamnă oxigenul cu care respir în
fiecare zi. Un izvor nesecat de înţelepciune şi profunzime
profesională.
O plăcere şi un impuls de a mă trezi şi a adormi cu gânduri
bune şi impresii frumoase.
Topul al celor mai irepetabile trăiri sentimentale alături de
cei mai buni învăţători ai ţării. În permanenţă am plăcerea
de a comunica cu doamna Marin, căreia îi sunt foarte
recunoscătoare pentru tot ce face pentru noi, pentru sufletul şi măreţia
încăpătoare. La mulţi ani tuturor. Succese mari în noul an 2014.
Svetlana Vîrlan, master în ştiinţele educaţiei,
gr.did I, L.T M. Eliade or Chişinău
Pentru mine AGIRO-e un loc de refugiu de
rutina vieţii şi un izvor de inspiraţie atunci cînd mi
se pare că gata am ajuns la limită.
Întîlnirile cu colegii mă fac să cred că ceea ce
fac indiferent de ce se întîmplă în lume, în ţară e util,
e bine şi e necesar pentru acei care zi de zi vin la
şcoală.
La mulţi ani şi sincere mulţumiri tuturor celor
care ne fac viaţa mai frumoasă şi mai interesantă.
Rodica Agafian,
DÎTS Orhei
Pentru mine AGIRoMd este un energizant sigur
care excelează pe arena educaţională, un potenţial
valoros cu o puternică nuanţă inspirantă, o sursa de
la care pot învăţa mereu lucruri noi care mă ajută să
devin competentă la ele.
AGIRoMd ne oferă la TOŢI o evoluţie profesională
accelerată graţie capacităţilor organizatorice
deosebite ale Doamnei Mariana Marin. Mulţumim
mult!


147
Pentru mine AGIRoMd este o floare, care pe măsură ce crește, devine tot mai
frumoasă, mai atrăgătoare, mai înmiresmată, ce atrage
toate albinuțele (cadrele didactice) spre a sorbi din nectarul
ei dulce, pentru a-l transforma ulterior în mierea pe care o
râvnesc scumpii noștri îngerași- elevii.
Pentru mine AGIRoMd mai înseamnă:
A- aspirație
G- gratitudine
I- ingeniozitate
R- responsabilitate
O- onestitate
Md- mândrie pentru profesia mea
LA MULȚI ANI !!!

Prin ce am crescut profesional cu AGIRoMd?
În anul 2013 împreună cu membrii
AGIRoMd am contribuit la
consolidarea statutului cadrului didactic
în societate prin publicațiile în domeniu,
organizarea activităților de formare și
desigur prin propunerile la
îmbunătățirea legislației în domeniul
educației.
Pavel Cerbușca, doctor în
pedagogie, Liceul AȘM.
Anul 2013 am avut o colaborare
fructuoasă pentru mine cu membrii
AGIRoMd. Am colaborat la editarea
Ghidului metodologic Tainele cărţii cl.
a II-a, un bun îndrumar pentru toţi
colegii din ţară. Am contribuit la
instruirea cadrelor didactice din
gimnaziu prin intermediul concursului
celui mai reuşit proiect didactic(locul
I). Le-am oferit şansa micuţilor şi
colegilor să-şi demonstreze măiestria în
concursul celui mai ingenios Om de
zăpadă. Formare de capacităţi la
subiectul Evaluare pentru competenţe
spre cunoştinţe…
Soltanici Feodora, Gimnaziul
Işnovăţ , r. Criuleni

Asociația ne face să ne simțim bine,
in ea rezida energie, creativitate,
inovație, provocare...Un fel de a mai
pune o cărămida la evoluția noastră…
Olga Ursu, Liceul Teoretic
Măgdăceşti, r. Criuleni.
Asociația și, în mod special, dna
Mariana Marin mi-a dat aripi să zbor,
m-a susținut și m-a încurajat. Astfel am
reușit să cresc profesional și am obținut
gr. did. superior. Mulțumesc mult!
Guțu Steluța, L. T. ,,Olimp”
Sângerei
În acest an AGIRoMd mi-a oferit
oportunităţi de dezvoltare şi formare
printr-o conectare permanentă la
tendinţele moderne din sfera Educaţiei.
Rodica Agafian, DÎTS Orhei
Guțu Steluța, L. T.
,,Olimp” Sângerei

148
Anul 2013 m-a apropiat mai
mult de mine şi mi-a perfecţionat acel
zâmbet pe care nu aş putea niciodată
să-l falsific, a fost un an plin, presărat
cu multe evenimente frumoase:
publicaţii şi colaborare cu revista
“Învăţătorul Modern”, participare la
Congresul XXXV al Cadrelor
didactice, Slatina, jud. Olt, publicaţii în
2 volume cu caracter didactic: Revista
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România şi Revista Simpozionului
Internaţional “Dascălii, făclii în
universul copiilor”, publicaţii în revista
electronică Dascăli.ro rubrica Dascăli
de Chişinău. Graţie doamnei Mariana
Marin am participat la Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională “Educaţie
pentru dezvoltare durabilă. Inovaţie.
Competivitate. Eficienţă.” organizată
de I.Ş.E. în parteneriat cu ME şi AŞ a
RM.
Am fost inclusă în echipa de
creaţie a revistei Învăţătorul Modern,
revista celor mai buni învăţători, ceea
ce mă motivează şi mă învaţă “că poţi
continua încă mult timp după ce ai spus
că nu mai poţi”
Mi-am perfecţionat competenţa
de a învăţa să înveţi, competenţa de
comunicare în limba maternă,
competenţele digitale când am lucrat la
elaborarea Ghidului de proiectare
didactică la limba şi literatura română
Tainele cărţii
AGIRoMd mi-a întărit
convingerea că a fi învăţător nu este un
privilegiu, ci este o vocaţie şi o mare
responsabilitate, că performanţa în
educaţie nu este un moft, dar este un
drept, astfel am muncit cu plăcere, fiind
informată şi încurajată pentru a mi se
conferi gradul didactic superior.
Dar, mai presus de ambiţie şi
determinare AGIRoMd m-a făcut
conştientă de faptul că menirea mea
este aceea de a forma şi educa Oameni
adevăraţi, că activitatea didactică
implică nu doar cunoştinţe şi
competenţe, care pot fi descrise în
standarde de performanţă, ci şi
atitudini, valori, etos, elemente greu de
standardizat, aceasta având şi un indice
de intervenţie personală semnificativ
care necesită multă răbdare, seriozitate,
conştiinciozitate, multe momente cu
întrebări la care nu găseşti uneori cele
mai bune răspunsuri şi multe ore de
studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate
nici cantitativ şi nici imediat, căci în
clasă se învaţă mai mult decât materii,
se învaţă adevărate lecţii de viaţă, se
modelează caractere, se creează
comportamente sociale şi, deseori, se
schimbă destine. Am înţeles că trebuie
să rămân în continuare în şcoală, că
“destinul mi-e să port alte destine”
Măţilă-Parfeni Viorica,
învăţătoare, Liceul Teoretic “M.
Eminescu”din mun. Bălţi149
Îmi doresc în anul 2014 (cu referire la activităţile
AGIRoMd)...
● să mă mobilizez și să motivez
colegii să organizăm și să
desfășurarăm un Forum Pedagogic
Național (din spațiul românesc), în
care să implicăm toți actorii din
domeniul educației: elevi, studenți,
cadre didactice și manageriale,
părinți, agenți economici,
politicieni, personalități din
domeniul culturii și științei etc. și
să demonstrăm ferm că suntem o
forță și putem real să contribuim la
transformarea școlii într-un centru
educațional important în
comunitate.
Pavel Cerbușca, doctor în pedagogie,
Liceul AȘM.
● Îmi doresc în anul 2014 să am
sănătate, răbdare, putere să pot să
colaborez cu AGIRoMd, să-mi
reuşească în sfârșit să conving
colegii mei că aici pot fi şi ei cei
mai buni. Să-mi reuşească să pot
întruni la noi acasă membrii
sucursalei Criuleni.
Soltanici Feodora, Gimnaziul Işnovăţ ,
r. Criuleni
Îmi doresc să colaborez mai activ cu
AGIRoMd și să reușesc a motiva cât mai
mulți colegi pentru a deveni membrii
asociației, să cresc profesional.
Guțu Steluța, L. T. ,,Olimp” Sângerei
Mi-aşi dori în anul 2014 să-mi dezvolt
competenţele profesionale cu referire la:
● Criterii de evaluare a
competenţelor profesionale ale
cadrelor didactice.
● Axarea pe formare de competenţe
în contextul standardelor de
performanţă.
● Evaluarea criterială la clasă
pentru toate disciplinele şcolare în
clasele primare.
● Abordarea învăţării din
perspectiva psihologică.
Rodica Agafian, DÎTS Orhei
E cunoscut faptul că şcoala a fost
mereu un spaţiu al luminii, al curăţeniei
morale, al regulilor şi disciplinei, că ea nu
are dreptul să greşească, că îi sunt străine
vinovăţiile, inabilităţile şi stângăciile, iar
cheia cooperării practicienilor
învățământului nostru rămân încrederea,
iubirea de copii, de neam, de ţară, de
dulcea limbă a noastră …
Îmi doresc mult ca Activităţile
AGIRoMd şi în anul 2014 să rămână cele
mai eficiente mijloace de a convinge
societatea că suntem demni de
consideraţie şi în acest mod sper ca şcoala
să redevină instituţia fundamentală a
acestei ţări şi prin ea ţara noastră să-şi
păstreze copiii acasă, acolo unde s-au
născut şi unde mai au multe de spus şi de
înfăptuit.
Măţilă-Parfeni Viorica,
învăţătoare, Liceul Teoretic “M.
Eminescu”din mun. Bălţi
150

VIZIUNEA AGIRoMd


În activitatea sa, AGIRoMd îşi propune formarea şi
dezvoltarea următoarelor competenţe:
 furnizor de formare continuă, desfăşurându-şi activitatea,
cu prioritate, pe teritoriul R. Moldova, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Pe baza acordului de parteneriat cu
AGIRo activităţile sunt desfăşurate şi pe teritoriul
României;
 centru de resurse, de inovație şi de expertiză în formarea
continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;
 centru de informare-documentare şi de consultanţă pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
 editare si difuzare de carte şi publicații în domeniul
educaţiei;
 consiliere în managementul proceselor de dezvoltare
personală şi organizaţională;
 centru de organizare a activităților de divertisment, turism
didactic, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare
pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua
lucrătorului din învăţământ, ziua copilului, clubului
cadrelor didactice (care să prilejuiască întâlniri cu
persoane-resursă, schimburi de opinii, dezbateri tematice
etc.).


151

MISIUNEA

Promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea
condiţiilor pentru dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele
profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi
competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi
strategiile naţionale în domeniul educaţiei.152
VALORI: EDUCAŢIE, INOVAŢIE, PASIUNE

EDUCAŢIE

 prin Încredere şi Prietenie
Pentru noi, orice colaborare începe prin sinceritate şi
comunicare deschisă. Aşa cultivăm încredere. Sprijinindu-ne pe
încredere, şlefuind fiecare relaţie cu altruism şi empatie, ne dorim
să construim prietenii frumoase.
INOVAŢIE

 prin Creativitate pentru Progres
Ne punem imaginaţia la lucru şi construim viziuni ambiţioase
despre viitor. Alegem să investim în ideile care fac diferenţa
pentru o lume mai bună, cu oameni mai fericiţi.
 prin Responsabilitate şi Lucru bine făcut
Detaliile fac diferenţa. Investim energie în a gândi lucrurile
până la capăt. Apoi le facem până la capăt. Ne păstrăm
nemulţumiţi pentru că întotdeauna se poate şi mai bine. Încercăm
să ţinem cont de toate implicaţiile şi privim cu responsabilitate
contextul mai larg al acţiunilor noastre.

PASIUNE

Timpul se opreşte atunci când eşti absorbit de ceea ce faci.
Alegem proiectele şi rolurile care ne hrănesc pasiunea şi ne
valorifică potenţialul. Este important ca fiecare să fie în elementul
său, acolo unde pasiunile şi talentele sale se întâlnesc. Căutăm
bucuria şi partea distractivă în tot ceea ce facem.

153
REZOLUŢIA
CONGRESULUI AL XXXVI-LEA AGIRo
(al cadrelor didactice din România, R. Moldova şi a românilor de peste hotare)
Chişinău, 24 august, 2014
Proiect
Generic: „COMPETENŢELE DASCĂLULUI DE AZI ŞI
CERINŢELE EDUCAŢIEI DE MÂINE”
Participanţii la Congresul de la Chișinău apreciază înalt iniţiativa
Consiliului AGIRo, şi în primul rând a preşedintelui AGIRo dlui DOLHA
Viorel, de a organiza în parteneriat cu AGIRoMd şi organizaţiile pedagogice ale
românilor de peste hotare lucrările Congresului al XXXVI-lea la Suceava,
Cernăuţi şi Chişinău, precum şi a Şcolii Internaţionale de Vară la Eforie Sud.
Acesta este un for al cadrelor didactice de excepţie la care participă peste 1200
de persoane din România, R. Moldova, Serbia, Ucraina şi alte state. Lucrările
Congresului sunt consacrate mai multor evenimente: 100 de ani de la ,,Marele
Congres al Învăţătorilor Români” organizat în Bucovina (Suceava 1914), 85 de
ani de la Congresul Învăţătorilor Bucovineni (Cernăuţi 1929), 80 de ani de la
Congresul al XXII-lea al AGIRo de la Iaşi din 1934. Congresul de la Chișinău
este organizat cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei
învăţătorilor din Chişinău la al II-lea Congres al învăţătorilor basarabeni (1919).
Conisderăm lucrările Congresului al XXXVI-lea reuşite şi foarte
importante în coeziunea forţelor cadrelor didactice din întregul spațiu românesc,
orientate spre organizarea şi desfăşurarea procesului educational de calitate,
într-o şcoală prietenoasă copilului. Apreciem înalt conţinutul discursurilor
participanţilor prezentate la şedinţele din Suceava şi Cernăuţi, orientate spre
valorificarea potenţialului educational şi consolidarea parteneriatelor şcolare.
Participanţii la Congres apreciază înalt iniţiativele Ministerului Educaţiei
din R. Moldova orientate spre motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea
unei educații de calitate, de a revizui şi a moderniza Curriculum-ul şcolar, paşii
întreprinşi în implementarea programului ”Educația în Republica Moldova:
competențe pentru prezent și viitor”, susţinute de către Fundațiile pentru o
Societate Deschisă.

154
În același timp simțim un ușor disconfort de la faptul că reforma impune
pregătire profesională, iar profesorii sunt impuși să plătească cursurile.
Ne îngrijorează discriminarea învăţătorilor în raport cu profesorii ce
predau la gimnaziu şi liceu. Solicităm revederea cadrului legal, Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 807 din 07.12.2009 şi stabilirea echitabilă a
suplimentelor și a altor plăți pentru prestarea muncii suplimentare de către
învățători și profesori. Știm că acest lucru a fost discutat la Ministerul Educației
și al Finanțelor. Sperăm din tot sufletul că toate schimbările vor fi logice.
La Congresul de la Chișinău facem apel către cadrele didactice şi factorii
de decizie din statele participante la eveniment să sporim de comun acord efortul
pentru consolidarea imaginii pedagogului în societate, schimbarea atitudinii
cadrelor didactice în raport cu elevii – subiecţi ai educaţiei, iar şcoală –
prietenoasă copilului, să devină un centru educaţional de calitate în comunitate.
În discursurile participanţilor la diverse întruniri, au fost reliefate un şir de
probleme cu care se confruntă la ora actuală sistemul educaţional din R.
Moldova şi statele vecine. Printre cele mai stringente probleme identificate sunt:
- asigurarea financiară sub nivel a sistemului educaţional în raport cu
necesităţile de dezvoltare, inclusiv dotarea insuficientă a bazei didactice şi
tehnico-materiale a şcolilor;
- nivelul înalt de fluctuaţie a cadrelor didactice şi scăderea imaginii
pedagogului în societate;
- nivelul redus de incluziune şcolară şi surmenajul şcolar.
În rezultatul dezbaterilor din cadrul Congresului de la Chișinău se
propun următoarele:
- în conformitate cu cerinţele Codului Educaţiei, recent aprobat de legislativul
de la Chişinău considerăm implicarea mai insitentă a factorilor de decizie în
consolidarea imaginii pedagogului în societate şi transformarea şcolii într-un
centru educaţional comunitar;
- motivarea morală, profesională şi materială a cadrelor didactice, asigurarea
cu spaţiu locativ şi condiţii decente de trai în special a tinerilor specialişti
etc.;
- asigurarea dezvoltării profesionale a cadrului didactic prin cursuri de
formare profesională gratuită sau cel puțin cele care impun schimbări de
plotici educaționale.
- promovarea bunelor practici, a schimbului de experienţă didactică şi
managerială pozitivă în societate şi în special în mijloacele Media;
- susţinerea procesului de descentralizare, promovare a politicii de consultanţă
şi expertiză legislativă pentru dezvoltarea instituţiilor de învăţământ;
- elaborarea, punerea în dezbatere şi aprobarea standardelor lucrărilor din

155
învăţământ;
- încurajarea cadrelor didactice de a se implica în elaborarea şi implementarea
proiectelor locale, naţionale şi regionale, care contribuie la diseminarea
experienţei înaintate în domeniu;
- renovarea edificiilor şi a utilajului tehnologic din grădiniţe şi şcoli;
- încurajarea şi promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale, a
activităţilor la nivel de muncă voluntară şi în folosul comunităţii;
- asigurarea transparenţei procesului educaţional (desfăşurarea unei informări
obiective a situaţiei din sistemul educaţional, prin intermediul mass-media şi
a miloacelor comunităţii);
- consolidarea statutului liceelor şi admitrea elevilor în clasele liceale în baza
unui concurs transparent şi echitabil, fapt care va îmbunătăţi rezultatele la
BAC;
- dezvoltarea şi diversificarea programelor de implicare a tinerilor din statele
europene, cu accent pe schimbul de elevi şi studierea bunelor practici ale
cadrelor didactice din domeniul educaţiei;
- constituirea, în parteneriat cu factorii de decizie a grupurilor de lucru pentru
elaborarea de programe şi manuale pentru învăţământul primar, gimnazial şi
liceal, inclusiv asigurarea şcolilor cu manuale şi alte uinstrumente de lucru în
format electronic.
Participanţii la Congres, constată importantă punerea în valoare a
competenţelor cadrelor didactice şi eficientizarea procesului educaţional de
calitate. De asemenea apreciază înalt aportul AGIRo şi AGIRoMd menit să
consolideze relaţiile dintre cadrele didactice şi factorii de decizie din România,
Republica Moldova şi alte state, programele comune de formare continuă a
cadrelor didactice şi motivarea dascălilor în implementarea eficientă a
tehnologiilor moderne în domeniul educaţional.
Considerăm, că prezentările şi dezbaterile din cadrul Congresului de la
Chișinău constituie un real suport pentru cadrele didactice în relevarea şi
prioritizarea problemelor existente în domeniul educaţiei şi înaintarea
recomandărilor, care vor contribui la consolidarea şi eficientizarea procesului
educaţional.
Sugestiile înaintate în lucrările Congresului şi în cadrul altor întruniri
ale cadrelor didactice vor fi completate, sistematizate şi expediate, conform
competenţelor, instanţelor ierarhic superioare spre examinare şi soluţionare.
24 august 2014
Preşedintele Congresului Mariana Marin
Secretarul Congresului Cerbuşca Pavel


156
IMNUL ÎNVĂŢĂTORILOR
(cântat întâi în perioada interbelică)
Versuri: Victor Bilciurescu
Muzica: Al. Mihăilescu-Buşteni

Chemaţi de sfânta datorie
De-a lumina noi talpa ţării
Cu dor de muncă şi frăţie
Răspundem glasului chemării.

Semănători pe toată viaţa
De soare’n natul viitor
Luptăm din greu să topim gheaţa
Şi amorţeala bietului popor.

Dar lupta cere bărbăţie
Şi jertfă ca să biruim,
Puterea noastră stă’n frăţie
Cu toţii dar să ne unim.

Ai noştri paşi călăuzeşte-i
Acel ce toate păstoreşti
Şi-n ligă trainică uneşte-i
Pe toţi apostolii să-i creşti;

Al nostru steag mult timp reverse
Simbolul trainicei uniri
Şi-n cuta lui să stea neşterse
Măreţe pilde, mari porniri.

Deci, puneţi minte lângă minte
Şi umăr lângă umăr tare,
Căci prea sunt năzuinţe sfinte
Şi prea ni-i idealul mare.

Şi strâns legaţi, prin dor de muncă
Pe’ntinsul ţării răspândiţi,
De sus s’avem sfânta poruncă:
„Nainte învăţători, uniţi”!.

Ai noştri paşi călăuzeşte-i
Acel ce toate păstoreşti
Şi-n ligă trainică uneşte-i.

157
Notițe
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

158
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________

159
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________