You are on page 1of 544

40 Aplikasi Terpilih Web 2.

0


MOHAMED AMIN EMBIPusat Pembangunan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia

2014


Cetakan Pertama/First Printing 2014
Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/
Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014
Universiti Kebangsaan Malaysia


Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh
diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke
dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada
dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa
kebenaran bertulis daripada Pusat Pembangunan Akademik UKM
terlebih dahulu.

All right reserved. No part of this publication may be
reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical including photocopy, recording, or any information storage and
retrieval system, without permission in writing from
Centre for Academic Advancement UKM.

Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA
http://www.ukm.my/ppa
e-mel: pghppa@ukm.my


40 Aplikasi Terpilih Web 2.0

Mohamed Amin Embi

ISBN 978-983-3168-36-1
TABLE OF CONTENTS

Page
BAB 1 TWITTER
Apakah Itu Twitter?.
Kelebihan Twitter
Cara Menggunakan Twitter dalam Pendidikan..............
Mulakan Dengan Twitter...
Rujukan..

BAB 2 YOUTUBE
Apakah Itu Youtube?..
Faedah Youtube...............................
Penggunaan Youtube dalam Pengajaran & Pembelajaran
Strategi Penggunaan Youtube dalam Pengajaran &
Pembelajaran...
Mulakan Dengan Youtube..................
Rujukan........................................

BAB 3 GOOGLE DOCS
Apakah Itu Google Docs?.........................
Faedah Google Docs....
Penggunaan Google Docs dalam Bilik Darjah
MulakanDengan Google Docs......
Rujukan..

11
12
13

13
16
22

1
2
3
5
10


23
23
24
26
33BAB 4 SKYPE
Apakah Itu Skype?.
Faedah Skype...
Cara Menggunakan Skype dalam Pengajaran & Pembelajaran...............
Penggunaannya dalam Pengajaran & Pembelajaran.
Mulakan Skype.....
Rujukan.........................


BAB 5 WORDPRESS
Apakah Itu WordPress?....
Kelebihan WordPress.......................................................
Cara Menggunakan WordPress...............................
Mulakan Dengan WordPress........................
Rujukan..............................

BAB 6 DROPBOX
Apakah Itu Dropbox?...........................
Faedah Menggunakan Dropbox.....
Cara Menggunakan Dropbox.
Mulakan Dengan Dropbox............................................
Rujukan.........................................

BAB 7 PREZI
Apakah Itu Prezi?.................
Faedah Menggunakan Prezi.......................................
Cara Menggunakan Prezi...........................
Mulakan Dengan Prezi...
Rujukan..............................
34
34
36
37
38
45
46
46
47
48
54

55
55
56
58
68

69
69
70
72
80


BAB 8 SLIDESHARE
Apakah Itu Slideshare?..................................
Faedah Menggunakan Slideshare.............................
Cara Menggunakan Slideshare.....................................
Mulakan Dengan Slideshare..
Rujukan............................


BAB 9 GLOGSTER
Apakah Itu Glogster?....................
Faedah Menggunakan Glogster...............
Cara Menggunakan Glogster..
Mulakan Dengan Glogster...................
Rujukan ........................

BAB 10 BLOGGER
Apakah Itu Blog?.............................
Kelebihan Web Log atau Blog..........................
Faedah Menggunakan Blog.................
Cara Menggunakan Blog.
Mulakan Dengan Blogger.
Rujukan ........................

81
81
82
83
91

92
92
94
95
110

111
111
113
114
115
122
BAB 11 DIIGO
Apakah Itu Diigo?.........................
Kelebihan Menggunakan Alat Anotasi Dalam pendidikan..................
Penggunaan Diigo Dalam Pengajaran & Pembelajaran..
Cara Menggunakan Diigo
Mulakan Dengan Diigo..
Rujukan .........................

BAB 12 FACEBOOK
Apakah Itu Facebook?...............................
Kelebihan Facebook.....................
Cara Menggunakan Facebook Dalam Pendidikan.
Penggunaan Facebook Dalam Pengajaran & Pembelajaran
Cara Menggunakan Facebook
Rujukan............................

CHAPTER 13 EVERNOTE
Apakah Itu Evernote?........................
Faedah Menggunakan Evernote.......................
Cara Menggunakan Evernote..
Cara Menggunakan Evernote.
Rujukan ...................

CHAPTER 14 JING
Apakah Itu Jing?..............................
Faedah Menggunakan Jing...........................
Penggunaan Jing Dalam Pendidikan..
Mulakan Dengan Jing
Rujukan

123
124
125
126
127
141
142
142
144
144
146
158
159
160
162
166
177

178
179
179
180
187

CHAPTER 15 LINKEDIN
Apakah Itu Linkedin?.........................................
Faedah Kepada Pelajar....................................
Faedah Kepada Guru
Cara Pelajar Boleh Mendapat Faedah Daripada Linkedin
Mulakan Dengan Linkedin..
Rujukan .............................

CHAPTER 16 EDMODO
Apakah Itu Edmodo?...........................
Menggunakan Edmodo Dalam Pendidikan.....................
Mulakan Dengan Edmodo.
Rujukan.................

CHAPTER 17 WIKISPACES
Apakah Itu Wiki?...........................
Wiki Atau Blog..........................................
Faedah Wiki..
Penggunaan Wiki Dalam Pengajaran & Pembelajaran..
Mulakan Dengan Wikispaces
Rujukan................

CHAPTER 18 DEL.ICIO.US
Apakah Itu Del.icio.us?.............................
Kelebihan Del.icio.us............................
Penggunaan Del.icio.us Dalam Pendidikan
Mulakan Dengan Del.icio.us
Rujukan.................188
188
189
189
191
197
198
199
201
210

211
211
212
213
216
223
224
224
225
227
238

CHAPTER 19 VOICETHREAD
Apakah Itu VoiceThread?...........................
Faedah Menggunakan VoiceThread..............................
Cara Menggunakan VoiceThread.
Penggunaan VoiceThread Dalam Pemgajaran & Pembelajaran..
Mulakan Dengan VoiceThread
Rujukan .


CHAPTER 20 CAMTASIA STUDIO
Apakah Itu Camtasia Studio?..........................
Kelebihan Camtasia Studio............................
Kesan Video Pengajaran Yang Mungkin Terhadap Pembelajaran.
Mulakan Dengan Camtasia Studio..
Rujukan ...............

CHAPTER 21 SCOOP.IT
Apakah Itu Scoop.It? ....................
Manfaat Penggunaan Scoop.It..................................
Mulakan Dengan Scoop.It
Rujukan ....................

CHAPTER 22 Flickr
Apakah Itu Flickr? .........................
Cara Menggunakan Flickr...........................................
Penggunaan Flickr Dalam Pengajaran & pembelajaran.
Mulakan Dengan Flickr
Rujukan ............
239
240
241
241
244
249
250
251
252
253
272

273
273
275
283

284
284
285
287
298

CHAPTER 23 Wordle
Apakah Itu Wordle? .....................
Cara Menggunakan Wordle........................................
Mulakan Dengan Wordle.
Rujukan .................

CHAPTER 24 PINTEREST
Apakah Itu Pinterest? ...............................
Kelebihan Menggunakan Pinterest.................................
Mulakan Dengan Pinterest..
Rujukan .................

CHAPTER 25 WALLWISHER
Apakah Itu Wallwisher? .............................
Faedah Menggunakan Wallwisher...............................
Cara Menggunakan Wallwisher
Mulakan Dengan Wallwisher..
Rujukan ..................

CHAPTER 26 SCRIBD
Apakah Itu Scribd? .........................
Cara Menggunakan Scribd..........................................
Mulakan Dengan Scribd
Rujukan .................

299
299
301
304

305
305
307
319

320
321
322
323
330

331
331
333
338

CHAPTER 27 NING
Apakah Itu Ning? .............................
Faedah Menggunakan Ning Dalam Pendidikan..........................
Cara Menngunakan Ning..
Penggunaan Ning Dalam Pengajaran & Pembelajaran.
Mulakan Dengan Ning
Rujukan ..................

CHAPTER 28 ELLUMINATE
Apakah Itu Elluminate? ...................................
Faedah Menggunakan Elluminate................................
Cara Menggunakan Elluminate
Mulakan Dengan Elluminate..
Rujukan ..................

CHAPTER 29 VYEW
Apakah Itu Vyew? ...................................
Beberapa Cara Vyew Memperkasakan Pengguna...........................
Penggunaan Vyew Dalam Pendidikan
Mulakan Dengan Vyew..
Rujukan .................

CHAPTER 30 SYNC.IN
Apakah Itu Sync.In? .......................
Kelebihan Sync.In............................................
Mulakan Dengan Sync.In..
Rujukan .............339
339
340
341
343
357
358
358
362
366
384

385
385
388
390
397

398
398
399
404


CHAPTER 31 TWIDDLA
Apakah Itu Twiddla? ..................................
Kelebihan Twiddla.........................................
Cara Menggunakan Twiddla Untuk Mengajar
Mulakan Dengan Twiddla..
Rujukan .................

CHAPTER 32 SURVEY MONKEY
Apakah Itu SurveyMonkey? ...................
Kelebiahan SurveyMonkey..............................
Kelebihan Menggunakan SurveyMonkey Sebagai Kaji Selidik
Dalam Talian
Mulakan Dengan SurveyMonkey..
Rujukan ....................


CHAPTER 33 POLL EVERYWHERE
Apakah Itu Poll Everywhere? .....................
Idea-idea Menggunakan Poll Everywhere Di Dalam Kelas
Kelebihan Menggunakan Poll Everywhere..
Mulakan Dengan Poll Everywhere
Rujukan ...............

CHAPTER 34 SCREENCAST-O-MATIC
Apakah Itu Screencast-O-Matic? .....................
Kelebihan Screencast-O-Matic.......................
Kelebihan Menggunakan Screencast-O-Matic.
Mulakan Dengan Screencast-O-Matic..
Rujukan ..


405
405
406
409
415

416
417
418

419
429

430
430
431
432
439

440
440
441
442
449

CHAPTER 35 Zotero
Apakah Itu Zotero? .................................
Faedah Zotero..................................................
Kelebihan Zotero..
Zotero Sebagai Alat Kajian..
Mulakan Dengan Zotero
Rujukan ................

CHAPTER 36 BUBBL.US
Apakah Itu Bubbl.Us? .......................
Kelebihan Bubbl.Us.............................................
Idea Penggunaan Sebagai Alat Penyelidikan..
Mulakan Dengan Bubbl.Us..
Rujukan .................

CHAPTER 37 GO!ANIMATE
Apakah Itu Go!Animate? ......................................
Kelibihan Go!Animate................................
Penggunaan Go!Animate in Dalam Pendidikan
Mulakan Dengan Go!Animate..
Rujukan ..................

CHAPTER 38 EDUCREATIONS
Apakah Itu Educreations? ..............
Kelebihan Educreations.....................................
Kelebihan Educreations Dalam Pendidikan
Mulakan Dengan Educreations
Rujukan ..................450
450
451
452
454
467

468
468
469
470
480

481
481
482
484
495

496
496
497
499
508

CHAPTER 39 ISSUU
Apakah Itu Issuu? ..............................
Kelebihan Issuu...............................................
Menggunakan Issuu Di Dalam Kelas.
Mulakan Dengan Issuu..
Rujukan ..................

CHAPTER 40 MYEBOOK
Apakah Itu Myebook? ......................
Kelebihan Myebook..........................................
Mulakan Dengan Myebook
Rujukan ................

509
509
510
511
517

518
519
520
530


Bab 1: Twitter 1

BAB

APAKAH ITU TWITTER?

Penulisan blog mikro ialah salah satu teknologi Web 2.0 dan bentuk baharu
penulisan blog yang membolehkan pengguna menerbitkan catatan ringkas
terkini atau gambar secara dalam talian dengan hanya 140-200 jumlah aksara.
Catatan ini boleh disunting dan diakses dalam talian, atau dihantar melalui
khidmat pesanan ringkas !"!#, e-mel atau khidmat pemesejan segera $"#.
Penulis blog mikro biasanya memasukkan catatan mereka sebagai satu widget
pada blog atau laman %eb mereka. Penulisan blog mikro membolehkan
interaksi masa nyata sesama pengguna menggunakan alat, teknologi dan
aplikasi yang berbe&a-be&a. 'hidmat blog mikro yang paling terkenal ialah
(%itter Carmen ) *abriela 200+#.

,aman %eb (%itter, yang dimiliki dan diusahakan oleh (%itter $nc.,
mena%arkan perangkaian sosial dan penulisan blog mikro yang membolehkan
pengguna menghantar dan membaca pesanan yang dipanggil tweet. (%eet
ialah siaran teks dengan jumlah maksimum 140 aksara yang dipaparkan pada
pro-il pengguna. .ormat t%eet yang ringkas ialah ciri khusus perkhidmatan ini,
yang membolehkan kerjasama tidak rasmi dan perkongsian maklumat dengan
pantas bagi melegakan kelesuan akibat penggunaan e-mel dan $" yang
semakin meningkat. Penulisan di (%itter juga merupakan cara komunikasi
Bab 1
TWITTER
2 Bab 1: Twitter

yang kurang berhalangan/ anda boleh berkongsi maklumat dengan orang yang
biasanya tidak akan saling berutus e-mel atau pesanan $" dengan anda, dan ini
akan memperluas lingkungan hubungan anda untuk merangkumi komuniti
yang terdiri daripada mereka yang sehaluan dengan anda
http/00en.%ikipedia.org0%iki0(%itter#.

KELEBIHAN TWITTER

1ntara kelebihan (%itter adalah/

1. (%itter mudah digunakan. Penda-taran mengambil masa tidak sampai
seminit dan tiada e-mel pengesahan diperlukan.
2. 1nda boleh membuka sebanyak mana akaun yang diingini. Pengikut
dianggap sebagai rakan. !etelah mereka mengikuti t%eet anda, anda
juga boleh mengikuti mereka dan terus dianggap sebagai rakan
mereka.
2. Papan pesanan atau 3t%eet4 itu sendiri boleh dilihat oleh orang ramai
sama ada mereka rakan penyiar ataupun bukan, dan anda juga boleh
menyertakan 56, anda yang boleh diklik.
4. (emplat pro-il (%itter juga unik, yang boleh dibina melalui 7(", atau
dibeli melalui pengedar-pengedar sah di beberapa laman %eb lelong
yang berkaitan dengan templat.

!umber/ http/00unblocked.me0t%itter8-a90ad:antages-and-disad:antages-o--
t%itter.php#
Bab 1: Twitter 3

CARA MENGGUNAKAN TWITTER DALAM PENDIDIKAN

;erikut adalah beberapa cara menggunakan (%itter dalam pendidikan/
1. Papan Twit/ "aklumkan kepada pelajar tentang perubahan
kandungan kursus, jadual, tempat atau maklumat penting lain.
2. Membuat Ringkaan/ "inta pelajar untuk membaca satu artikel
atau bab dan kemudian menerbitkan ringkasan isi-isi penting artikel
atau bab tersebut. 7ad 140 aksara memerlukan disiplin akademik yang
kukuh.
2. Pautan Twit! 'ongsi hiperpautan. 1rahkan setiap pelajar untuk
berkongsi satu hiperpautan baharu kepada laman %eb ber-aedah yang
ditemui dari semasa ke semasa.
4. Mengek"#i $i Twitte#/ $kuti personaliti terkenal dan catatkan
perkembangan mereka. ,ebih baik jika akti:iti ini dapat dikaitkan
dengan suatu acara seperti semasa pemilihan Presiden 1merika
!yarikat baru-baru ini, ramai yang mengikuti < ;arack=bama untuk
mengetahui ucapan terkini beliau, dsb.#
>. Tweet Maa %i&am/ Pilih seorang indi:idu terkenal pada &aman
dahulu dan buka akaun (%itter untuk mereka. Pilih seorang tokoh
sejarah dan tulis t%eet dengan kerap seolah-olah anda adalah mereka,
dengan mengunakan gaya bahasa dan perbendaharaan kata yang
dirasakan mungkin digunakan oleh mereka.
?. Pe#bin'angan Mik#"/ 1dakan perbincangan yang melibatkan semua
pelajar yang mempunyai akaun (%itter. 1salkan semua orang
mengikuti keseluruhan ahli kumpulan, tiada sesiapa pun yang akan
ketinggalan aliran (%itter. !emua pelajar akan mengambil bahagian
kerana urutan penyumbang t%eet telah dipersetujui terlebih dahulu.
4 Bab 1: Twitter

@. Penu&ian Mik#"/ Penulisan kolaborati- secara progresi- di (%itter.
Pelajar bersetuju untuk bergilir-gilir menulis AceritaB dalam tempoh
%aktu tertentu.
+. Lingua Tweeta/ !esuai bagi pembelajaran bahasa moden. 7antar
t%eet dalam bahasa asing dan minta pelajar membalasnya dalam
bahasa yang sama atau menterjemahkan t%eet tersebut ke dalam
bahasa ibunda mereka.
C. Tweming/ "ulakan satu meme idea yang tersebar melalui $nternet# D
capai persetujuan tentang satu tanda hash sepunya supaya semua
kandungan yang dimasukkan akan direkodkan secara automatik oleh
(%emes satu aplikasi yang mengikuti t%eet melalui tag yang
dimasukkan dan memaklumkan perkara yang sedang dibualkan di
(%itter# atau aplikasi pengumpulan lain.
10. %a(abat Twitte#/ *alakkan pelajar mencari Asahabat penaB di
(%itter dan selalulah berbual dengan mereka untuk suatu tempoh
tertentu bagi mengetahui tentang kebudayaan, hobi, rakan-rakan,
keluarga mereka, dsb. !esuai untuk belajar tentang pengamal budaya
lain.Bab 1: Twitter 5

MULAKAN DENGAN TWITTER

Pe#gi ke! (ttp!))www*twitte#*'"m*Da+ta# Mauk)Pen$a+ta#anUntuk membuat
akaun Twitter,
klik butang Sign
Up.

LANGKAH ,
LANGKAH -
6 Bab 1: Twitter


Masukkan
maklumat
yang
ike!enaki.

"emuian
klik #reate
my
a$$%unt.
Selepas itu, ana
perlu mengakses
akaun email ana.
Twitter akan
meng!antar email
pengesa!an. "lik paa
pautan yang iberi
untuk mengesa!kan
alamat email ana.
&na akan ibawa ke
muka Twitter an ana
perlu mena'tar masuk
menggunakan () an
katalaluan yang tela!
ibuat semasa
pena'taran akaun.

Bab 1: Twitter *


Men'a#i Rakan


Men.a$i Tweete#

-oll


"lik paa
+in
+riens.
#ari rakan Twitter
melalui akaun email
seperti ,mail, -a!%%.,
&/0, 1%tmail an MS2.
Twitter akan
menyenaraikan rakan3
rakan ana yang
mempunyai akaun
Twitter.

"lik paa
Tweet untuk
mengemaskini
an untuk
memaklumkan
kepaa ini4iu
lain.
LANGKAH /
LANGKAH 0
Tulis i sini untuk
memulakan
perbualan5 t%pik.
6 Bab 1: Twitter


Mengikuti 12"&&"w3Untuk mula mengikuti
7mengeta!ui $atatan terkini
an yang ikemaskini8,
buka laman web yang ana
ingin ikuti kemuian klik
paa ik%n Twitter.

&tau ana 9uga b%le! pergi
ke :!% T% +%ll%w.

"emuian, masukkan
kata kun$i untuk mula
membuat pen$arian
tentang perkara yang
ana ingin ikuti.
LANGKAH 4
Bab 1: Twitter ;


1alaman ini akan
terpapar.

"lik i sini untuk
mula mengikuti.

"lik <etweet paa
$atatan yang ana
gemari.

"lik paa <eply untuk
membalas $atatan.

1= Bab 1: Twitter

RU5UKAN
1d:antages and disad:antages o- (%itter.
http/00unblocked.me0t%itter8-a90ad:antages-and-disad:antages-o--
t%itter.php E2@ "ei 2011F

Carmen 7olotescu ) *abriela *rosseck. 200+. 5sing microblogging in
education. http/00%%%.scribd.com0doc022+?@CC0Can-%e-use-(%itter-
-or-educational-acti:ities E2@ "ei 2011F

Wikipedia/ (%itter. http/00en.%ikipedia.org0%iki0(%itter E2@ "ei 2011F


Bab 2: Youtube 11


APAKAH ITU YOUTUBE?


YouTube ialah laman perkongsian video yang popular untuk memuat naik,
menonton dan berkongsi petikan video. YouTube kini menjadi satu bentuk
media baharu Web 2.0 yang popular. Satu artikel terbaru di Wired
menyatakan bahawa sebanyak 6,000 video dimuat naik dan !00 juta video
ditonton setiap hari di YouTube "#odwin$%ones 200&'. (andungan
YouTube boleh merangkumi animasi, rakaman a)ara awam, rakaman peribadi
rakan$rakan * hampir apa sahaja yang ingin disiarkan * ke)uali kandungan
yang menyalahi undang$undang atau yang menjelikkan dan berbentuk
penghinaan. +akaman video boleh berbentuk in,ormasi, hiburan, pujukan atau
peribadi semata$mata. Sebagai satu aplikasi sosial yang semakin dikenali,
YouTube membolehkan pengguna menyiarkan dan memberikan tag kepada
video, menonton video yang disiarkan oleh orang lain, menyiarkan komen
dalam bentuk perbin)angan berangkai, men)ari kandungan melalui kata kun)i
atau kategori, serta membina dan menyertai kumpulan semasa. YouTube
boleh dihubungkan dengan aplikasi blog lain, dan ini memberi pengguna satu
)ara pantas untuk membuat blog mengenai sesuatu video dan menyertakan
pautan kepadanya. -engguna boleh memba)a pro,il individu yang menyiarkan
atau memberikan komen kepada sesuatu video, menonton video kegemaran
mereka dan menghubungi individu tersebut.


Bab 2
YOUTUBE
12 Bab 2: Youtube

FAEDAH YOUTUBE

.ideo boleh menjadi satu alat pendidikan dan motivasi yang amat
berpengaruh. /amun, sebahagian besar kekuatannya bukan terletak pada
video itu sendiri tetapi pada )ara video itu digunakan. .ideo itu sendiri
bukanlah satu sasaran atau kesudahan tetapi merupakan satu )ara ke arah
men)apai objekti, dan matlamat pembelajaran. .ideo pendidikan yang e,ekti,
bukanlah pengajaran yang berbentuk televisyen$kepada$pelajar tetapi
pengajaran guru$kepada$pelajar dengan video sebagai satu alat untuk
pen0ahiran "1u,,y 2002'. YouTube semakin banyak digunakan oleh pendidik
sebagai satu sumber pedagogi untuk segala perkara, daripada a)ara menarik
yang bernilai berita di serata dunia hinggalah kepada 3se)ebis kisah
kehidupan4 untuk pengajaran kursus 5ahasa 6nggeris sebagai bahasa kedua
"7S8'. -enggunaannya merangkumi video pendidikan hinggalah kepada ruang
dalam talian dan perkongsian kandungan yang dikarang oleh pelajar. 5eberapa
panduan umum oleh 9lark dan :ayer "2002' dalam mempertimbangkan
penggunaan yang sesuai sebarang media untuk memperbaiki pengajaran
mengesyorkan bahawa media hendaklah;
!. selaras dengan hasil pembelajaran atau prestasi yang dikehendaki;
2. mengurangkan beban kogniti,;
<. mengandungi teks atau gra,ik yang bermakna;
=. sesuai dengan tahap ke)elikan "literasi' pembelajaran pelajar
. -endidik "bahkan pelajar' akan mendapati bahawa video ialah satu
mangkin dan pemudah )ara kepada perbin)angan dan analisis dalam
kelas.
Bab 2: Youtube 13

PENGGUNAAN YOUTUBE DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

YouTube mengajak pengguna untuk menikmati pengalaman menonton video
dan terlibat dalam kandungan video sebagai pengulas dan pen)ipta, iaitu satu
aktiviti yang meningkatkan literasi visual pelajar, yang merupakan satu
kemahiran penting dalam budaya elektronik masa kini. Walaupun kebanyakan
video dalam YouTube tidak mempunyai matlamat pendidikan, aplikasi ini
menggalakkan eksperimentasi menggunakan media baharu. (ebanyakan
pendidik per)aya bahawa usaha untuk membina kandungan merupakan satu
latihan pembelajaran yang berguna, yang membantu untuk meningkatkan
ke,ahaman terhadap bahan pelajaran dan peralatan yang digunakan untuk
membina kandungan video tersebut. >leh kerana YouTube memudahkan hal
ini, ia berpotensi untuk mendedahkan pelajar kepada wawasan dan kemahiran
yang baharu, serta menghubungkan mereka kepada pelbagai komuniti dalam
talian. Sebagai aplikasi perisian sosial, YouTube menjadi sebahagian trend
dalam kalangan pelajar #enerasi /et untuk menggantikan pembelajaran pasi,
dengan penyertaan akti,, yang mana semua pelajar boleh menyuarakan
pandangan, sesiapa pun boleh memberikan sumbangan, dan nilainya tidak
terletak pada kandungan itu sendiri, tetapi lebih kepada rangkaian pelajar yang
bekerjasama membentuk kandungan tersebut dan yang menyokong satu sama
lain dalam men)apai matlamat pembelajaran.

STRATEGI PENGGUNAAN YOUTUBE DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

5erikut ialah beberapa panduan berkaitan dengan penggunaan video yang
khusus untuk menggalakkan tontonan se)ara akti, dan memaksimumkan
pembelajaran?
14 Bab 2: Youtube

!. S7#:7/ $ benarkan pelajar anda menonton video dalam beberapa
segmen pendek.
2. />T@ $ video amat sesuai untuk membina kemahiran pen)atatan
nota. @mbil nota semasa tontonan pertama, kemudian putar semula
dan ulang tayang untuk membuat semakan nota. 6ni boleh dilakukan
se)ara individu atau berkumpulan sebagai satu perbin)angan kelas A
sesi sumbangsaran.
<. %71@ $ #unakan butang jeda "pause' untuk menghentikan video anda
seketika agar pelajar boleh meramal perkara yang akan berlaku atau
mengingat semula perkara yang telah berlaku.
=. T@/-@ SB@+@ $ bagi babak video yang menekankan visual,
padamkan suara dan )eritakan. Teknik ini sangat sesuai untuk
penyenaraian langkah$langkah sesuatu proses.
. T@/-@ #@:5@+ $ gunakan petunjuk audio untuk menerangkan
gambar yang ditayangkan. 5andingkan ramalan dengan video sebenar.
6. -+@T>/T>/ setiap video dengan teliti untuk menentukan
kesesuaiannya dengan objekti, pelajaran dan hasil pembelajaran
pelajar.
&. #@5B/#(@/ video dengan keseluruhan pengalaman pembelajaran
se)ara menambahkan komponen eksperimen pelajaran. @ktiviti boleh
dilakukan sebelum menonton; untuk mengatur pentas, membuat
semakan, menyediakan maklumat latar belakang; mengenal pasti
perbendaharaan kata baharu, atau memperkenalkan topik. @ktiviti
boleh dilakukan selepas menonton untuk memperkukuh,
mengaplikasikan atau memperluas maklumat yang disampaikan oleh
program. Selalunya, video boleh digunakan sebagai satu pengenalan
atau pendorong kepada aktiviti amali yang bakal dilakukan.
2. ->T>/# * gunakan penyunting video dalam talian seperti
www.)uts.)om atau www.eyespot.)om bagi mendapatkan konsep$
Bab 2: Youtube 15

konsep yang paling sesuai dengan topik pelajaran anda. Selalunya
penayangan keseluruhan program tidak perlu dan akan memakan masa
yang agak lama. @pabila melakukan pratonton, )ari segmen yang
benar$benar berkaitan atau berguna untuk aktiviti atau pelajaran yang
telah diran)ang.
C. D>(BS $ berikan tugas khusus kepada pelajar ketika menonton.
-erkenalkan video dengan mengemukakan soalan, perkara untuk
diperhatikan, perbendaharaan kata yang jarang didengar atau aktiviti
yang boleh menjadikan kandungan program lebih bermakna dan jelas.
1engan memberikan tanggungjawab tertentu kepada pelajar semasa
menonton, guru boleh mengekalkan ,okus pelajar kepada tugasan dan
mengarahkan pengalaman pembelajaran kepada objekti, pembelajaran.
-astikan aktiviti susulan dilakukan semasa dan selepas menonton.
!0. S787-@S $ selepas pelajar menonton video, pertimbangkan; apakah
yang menarik minat merekaE -erkara apakah yang tidak di,ahami oleh
merekaE 5agaimanakah anda boleh mengaitkan program tersebut
dengan pengalaman dan perasaan merekaE :inta pelajar menulis
komenAblog tentang video tersebut. 5agaimanakah anda boleh
mengesahkan dan memahami pelbagai reaksi terhadap bahan tersebutE

"Sumber? http?AAwww.idahoptv.orgAnttiAstrategies.html'
16 Bab 2: Youtube

MULAKAN DENGAN YOUTUBE

Pergi ke: http:!!!"#$%t%&e"'$(D)*t)r M)+%kPe,-)*t)r),

-ergi ke F9reate @))ountG di bahagian atas halaman YouTube.
Isikan maklumat-
maklumat yang
dikehendaki.

LANGKAH .
LANGKAH /
Kemudian klik pada I
accept.

Bab 2: Youtube 17Mer)k)(

@nda boleh merakam video daripada pelbagai jenis perakam video yang anda
ada. @tau anda juga boleh merakam menggunakan tele,on tangan atau
web)am dari komputer anda.
Dormat ,ail video yang diterima?

Sekaang anda telah mempunyai
akaun !"utu#e dan anda #"leh
mengu#ahsuai angkaian !"utu#e
dan tetapan akaun seta memuat
naik $ide".
Windows :edia .ideo ".W:.'
.<#- "Tele,on bimbit'
.@.6 "windows'
.:>. "ma)'
.:-= "ipodApsp'
.:(. "h.26='
LANGKAH 0
1% Bab 2: Youtube


Me(%)t N)ik&ilih $ide" daipada
k"mpute anda atau
akaman dai 'e#cam
Klik ke #utang (pl"ad.

)amakan ta*uk $ide" seta
peneangan #ekenaan $ide"
#ekenaan.
+asukkan tag , kata kunci yang
meneangkan $ide" #ekenaan.

&ilih kateg"i $ide".
&ilih samada men*adikan $ide" yang
dimuat naik se#agai umum atau
pesendiian.
Simpan tetapan $ide" anda dan tunggu untuk
pemp"sesan -#iasanya mengam#il masa #e#eapa
minit #egantung kepada sai. $ide"/.

LANGKAH 1
Bab 2: Youtube 10


Setelah $ide" anda di p"ses dan
dik"ngsi secaa umum atau
pesendiian1 anda *uga #"leh
memilih untuk em#ed $ide"
tese#ut ke laman 'e# atau #l"g
dengan menyalin dan meletakkan
k"d em#ed.

K"ngsi $ide" anda di media
pek"ngsian sepeti 2ace#""k1
3'itte1 4""gle 5eade1 6kut dan
+yspace menggunakan pilihan
7ut"Shae.
28 Bab 2: Youtube


2i-e$ Y$%T%&e
!. %udul video * #unakan judul yang ringkas dan mempunyai kata kun)i
"jika boleh'.
2. .ideo$video lain* -autan kepada video$video daripada pemilik akaun.
<. :elanggan "subs)ribe' * Salah satu pilihan untuk melanggan video
individu tertentu. .ideo baru individu terbabit akan terpapar di dalam
akaun anda setiap kali individu berkenaan memuat naik video baru.
=. -emain video * :ain dan hentikan video dan selaraskan kawalan
bunyi.
. Tempoh kepanjangan .ideo * -aparan dalam bentuk visual dan
nombor semasa video dimainkan.
LANGKAH 3
Bab 2: Youtube 21

6. -aparan (awalan * 5esar atau ke)il sai0 video untuk dipaparkan dalam
skrin anda.
&. -embuat .ideo * /ama individu yang membuat video berkenaan.
2. -enerangan .ideo * :enyediakan deskripsi dalam bentuk teks yang
menerangkan berkenaan kandungan video.
C. 5ilangan dipertonton * bilangan video berkenaan yang telah ditonton
di dalam Youtube.
!0. Blasan* :aklumbalas video dengan )ara 3ibu jari ke atas4 atau 3ibu
jari ke bawah4
!!. (ongsi dan simpan * (ongsi atau hantar video kepada rakan$rakan.
Simpan video di F,avoritesG, atau masukkan dalam senarai video yang
anda sukai.
!2. Embed * @kses kod untuk disalin dan diletakkan di laman sesawang
atau blog untuk di kongsi di luar dari laman YouTube.22 Bab 2: Youtube

RUJUKAN

9lark, +.9. H :ayer, +.7. 2002. E-Learning and the Science of Instruction: Proven
Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. San
Dran)is)o? %ossey$5ass -,ei,,er.

1u,,y, -. 2002. 7ngaging the YouTube #oogle$7yed #eneration? Strategies
,or Bsing Web 2.0 in Tea)hing and 8earning. he Electronic !ournal of e-
Learning 6"2'?!!C * !<0.

#odwin$%ones, +. 200&. Digital "ideo #pdate: $ouube% flash% high-definition.
http?AAwww.allbusiness.)omAte)hnologyA=0!26$!.html I2 :a) 20!!J

/tti utili0ation strategies. http?AAwww.idahoptv.orgAnttiAstrategies.html I2
:a) 20!!J


Bab 3: Google Docs 23APAKAH ITU GOOGLE DOCS?

Google Docs ialah pemproses kata, hamparan dan penyunting persembahan
dalam talian yang membolehkan semua orang membina, menyimpan dan
berkongsi dokumen dengan segera dan selamat, serta bekerjasama di Internet
dalam masa sebenar. Kita boleh membina dokumen baharu dari mula atau
memuat naik dokumen, hamparan dan persembahan sedia ada. Tiada perisian
untuk dimuat turun, dan semua hasil kerja disimpan dengan selamat dalam
talian dan boleh diakses dari mana-mana komputer.

(Sumber http!!""".google.com!educators!p#docs.html)

FAEDAH GOOGLE DOCS

$erikut adalah beberapa %aedah penggunaan Google Docs kepada guru dan
pelajar
&endorong kerja berkumpulan yang menggalakkan semakan berbilang
dan kemahiran menyunting kerja rakan sebaya.
Guru boleh menyiarkan pengumuman tentang tugasan akan datang
dan menga"asi kemajuan pelajar melalui proses interakti% yang
membolehkan anda memberikan bimbingan ketika %aedah
maksimumnya boleh diraih ' iaitu semasa pelajar masih mengusahakan
tugasan.
Bab 3
GOOGLE DOCS
24 Bab 4: GoogleDocs

&udah untuk bekerjasama dengan rakan pelajar secara dalam talian
"alaupun mereka tidak berada di tempat yang sama, dan mereka
mudah mendapat maklum balas daripada guru-guru dan tutor, serta
memasukkan maklumat terkini pada bila-bila masa dari mana-mana
jua. (elajar juga boleh kembali ke sejarah semakan untuk melihat
e)olusi tugasan mereka, dan pertolongan yang diterima oleh mereka.
&embantu pelajar kekal terurus dan menguasai tugasan mereka.
&ereka tidak perlu mengingat untuk menyimpan kerja mereka kerana
dalam Google Docs, ia akan disimpan secara automatik.

(Sumber http!!""".google.com!educators!p#docs.html)


PENGGUNAAN GOOGLE DOCS DALAM BILIK DARJAH

$erikut ialah beberapa cara penggunaan Google Docs yang menarik dalam
bilik darjah

&enggalakkan kerjasama kumpulan dan kreati)iti dengan membiarkan
pelajar merekodkan projek kumpulan mereka bersama-sama dalam satu
dokumen tunggal.
&engikuti perkembangan gred, kehadiran, atau sebarang data lain yang
terlintas di %ikiran menggunakan hamparan yang sentiasa tersedia dan
mudah diakses.
&emudahkan proses penulisan dengan menggalakkan pelajar menulis
dalam dokumen yang dikongsikan dengan anda. *nda boleh memeriksa
kerja mereka pada bila-bila masa, memberikan pandangan dan
membantu mereka menggunakan ciri komen, serta memahami kekuatan
setiap pelajar dengan lebih baik.
Bab 3: Google Docs 25

&enggalakkan kemahiran persembahan kolaborati% dengan meminta
pelajar anda menyiapkan persembahan bersama, dan kemudian
membentangkannya di dalam kelas.
$ekerjasama mengusahakan dokumen dengan rakan guru untuk
membantu anda menjejaki status dan kejayaan pelajar yang menerima
perkongsian bahan daripada anda.
&enyelenggara, mengemas kini dan berkongsi rancangan pengajaran
secara berterusan pada bila-bila masa dalam satu dokumen tunggal.
&enjejaki dan mengatur data projek yang terkumpul dalam hamparan
tunggal yang boleh diakses oleh mana-mana rakan usaha sama pada bila-
bila masa.

(Sumber http://electronicportfolios.com/google/Using
GoogleDocsintheclassroom.pdf)

26 Bab3: Google Docs

MULAKAN DENGAN GOOGLE DOCS


Pergi ke: http:!!!"g##g$e"%#&"&'Me&()k* Ak*)+ G##g$e

LANGKAH ,
LANGKAH -
Di sudut atas
bahagian anan
laman utama Google!
li "#ign in$.
%emudian! li "#ign
up for a ne& Google
'ccount$.
Bab 3: Google Docs 2(

)sian
malumat
*ang
diperluan.
%li ") accept.
+reate m*
account$.
2, Bab3: Google Docs


Me&(i+* D#k)&e+ G##g$eLANGKAH .
#elepas
membua
aaun Google
dan mengelog
masu! pergi e
"-ore$ di
halaman
Google dan
pilih
"Documents$.
%li butang
"+./'0/$ dan
pilih mana1
mana 2enis
doumen di
ba&ah untu
mula
membinan*a.
'tau anda
boleh li
ion ini untu
memuat nai
doumen
sedia ada
dalam Google
Docs.
Bab 3: Google Docs 23

(a+ &embina Dokumen


(b+ &embina (ersembahan ((resentation+

4ia anda li bina
"Document$! halaman
ini aan terpapar.
Untu menamaan
semula doumen ini!
li pada "Untitled
document$.
)nilah bar alat
doumen dengan
fungsi pen*untingan.
'nda boleh menaip
doumen di sini
sepertimana
pemproses ata.
5ina
persembahan
anda di sini
sepertimana
persembahan
po&erpoint.
4ia anda li bina
"6resentation$! halaman ini
aan terpapar.
0ambah
slaid baharu.
)nilah bar alat
persembahan dengan
fungsi pen*untingan.
37 Bab3: Google Docs

(c+ &embina ,amparan (Spreadsheet+

(d+ &embina $orang

4ia anda li bina "#preadsheet$!
halaman ini aan terpapar.
Untu menamaan
semula hamparan ini!
li pada "Untitled
spreadsheet$.
)nilah bar alat
hamparan dengan
fungsi pen*untingan.
-ula gunaan
hamparan anda
di sini
sepertimana fail
/8cel.
4ia anda li bina "9orm$!
halaman ini aan terpapar.
%li "0heme:6lain$
untu memilih
pelbagai tema
menari.
%li "'dd item$
untu
menambah
soalan atau
lain1lain dalam
borang anda.
%li di sini untu
memberian
ta2u epada
borang anda.
'nda boleh
men*unting!
mendupliasi dan
memadam soalan
*ang telah dibina.
+ontoh soalan.
Bab 3: Google Docs 3:

Berk#+g/i

Untu menuar
tetapan
perongsian dan
membenaran
er2asama orang
lain dengan
doumen anda!
li butang
"#hare$.
LANGKAH 0
)on ini
menun2uan
*ang doumen
anda sulit dan
han*a anda
boleh
mengasesn*a.
6ilih tetapan
perongsian
dan li "#a;e$.
Untu menga2a orang
tertentu! masuan
nama! alamat e1mel
atau umpulan.
%emudian! li
butang "Done$.
32 Bab3: Google Docs


K#&e+
%li "#ho& comment
stream$ untu
melihat sebarang
omen tentang
doumen.
6ilih tetapan
*ang anda
ingini untu
pemberitahuan
omen.
%emudian! li
butang "<%$.
Bab 3: Google Docs 33

RUJUKAN

http!!""".google.com!educators!p#docs.html -./ 0o)ember 12..3

http!!electronicport%olios.com!google!4singGoogleDocsintheclassroom.pd%
-./ 0o)ember 12..334 Bab 4: Skype


APAKAH ITU SKYPE?

Skype digunakan untuk melakukan sesuatu perkara bersama-sama walau di
mana anda berada. Teks, audio dan video Skype memudahkan anda berkongsi
pengalaman dengan orang tersayang di mana jua mereka berada. Skype ialah
satu perisian percuma yang membolehkan seseorang itu berbual dengan
sesiapa sahaja di seluruh dunia melalui Internet secara percuma. Ia mudah
untuk dipasang dan digunakan. Ramai orang di seluruh dunia menggunakan
Skype setiap hari untuk berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan dengan
audio yang lebih jelas daripada telefon bimbit atau pun talian tetap. unakan
fungsi webcam dan anda juga boleh menghantar video antara satu sama lain.
!aksimum " orang pengguna boleh membuat panggilan sidang #audio sahaja$
pada satu-satu masa secara percuma #%orrie &ackson '(()$.

FAEDAH SKYPE

Skype ialah satu perisian komputer yang inovatif dan membolehkan pengguna
untuk membuat panggilan percuma secara dalam talian kepada pengguna
Skype lain di seluruh dunia. *erisian ini boleh didapatkan secara percuma dari
Bab 4
SKYPE
Bab 4: Skype 35

laman web Skype dan boleh digunakan dengan hampir semua sistem
pengendalian dan komputer. +erikut disenaraikan faedah apabila
menggunakan Skype,

-. !udah digunakan, .engan adanya Skype, komunikasi menjadi lebih
mesra pengguna dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, hiburan,
pengangkutan dan perniagaan. !alah, penggunaan Skype sangat mudah
dan pemasangannya boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa
menghadapi sebarang kesukaran. /elebihan utama apabila membuat
panggilan secara dalam talian adalah pengguna boleh membuat
panggilan tempatan atau antarabangsa dengan mudah sama ada melalui
komputer atau telefon mudah alih.

'. *anggilan 0ideo, Satu ciri penting pada Skype ialah kebolehannya
untuk membuat panggilan video. *emanggil bukan sahaja boleh
membuat panggilan, malah berpeluang untuk melihat penjawab
panggilan. 1lat yang penting ini amat berguna bagi ahli perniagaan yang
tidak sempat menghadiri acara tertentu seperti mesyuarat.

2. *emindahan 3ail, *engguna Skype boleh berkongsi fail antara satu
sama lain. *engguna boleh memindahkan fail dengan mudah melalui
akaun mereka kepada akaun rakan. Ia menyokong pelbagai jenis fail
termasuklah data sulit, fail pejabat dan juga gambar. *emindahan yang
digunakan juga mempunyai ciri keselamatan.

4. /os yang rendah, *anggilan percuma sesama pengguna Skype dan
panggilan yang lebih murah antara Skype dengan telefon mudah alih
amat menyenangkan pengguna dan menjimatkan kos. *enggunaan
Skype juga boleh melenyapkan kebimbangan tentang had masa, kerana
36 Bab 4: Skype

tempoh perbualan yang panjang boleh menyebabkan caj yang tinggi
dengan panggilan telefon biasa.

#Sumber, http,55benefitof.net5benefits-of-skype5$

CARA MENGGUNAKAN SKYPE DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

!enurut 6hris 6lark #'(--$, Skype boleh diserapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran seperti berikut,
-. /elas &arak &auh 7 apabila anda perlu menghadiri persidangan, anda
masih boleh mengajar dengan menggunakan Skype dari bilik hotel
anda.
'. *enceramah &emputan 7 kendalikan temu bual dengan seorang alumni
yang pakar atau jemput seorang penyajak untuk memberikan ceramah
kepada kelas anda.
2. *anel 7 minta beberapa rakan sekerja dari tempat berlainan untuk ikut
serta dalam perbincangan dengan kelas anda.
4. %awatan %apangan 7 minta pemandu mu8ium atau ahli arkeologi di
tapak galian untuk menunjukkan kepada pelajar perkara yang sedang
dilakukan atau dilihat oleh mereka.
9. %atihan +ahasa 7 padankan pelajar anda dengan sukarelawan dari
negara lain untuk berbual.
:. /erja kumpulan 7 pelajar boleh berhubung antara satu sama lain di
luar kelas untuk bekerjasama dalam satu projek.
). ;aktu *ejabat 7 anjurkan pertemuan dengan pelajar atau sesi bantuan
dari pejabat atau rumah anda.
<. /erjasama 7 kongsi projek pengumpulan data dengan pelajar dari
tempat lain.
Bab 4: Skype 37

". *ersembahan 7 tayangkan persembahan, sketsa atau ucapan pelajar
kepada penilai yang pakar.
-(. /etidakhadiran 7 pelajar yang tidak dapat hadir kelas kerana masalah
kesihatan masih boleh mengikuti pembelajaran melalui sambungan
Skype.

PENGGUNAANNYA DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

.engan menyediakan satu cara yang mudah dan murah untuk berkomunikasi
dengan orang lain di serata dunia, Skype menawarkan pelbagai aktiviti yang
boleh meningkatkan keterlibatan dan kefahaman pelajar. Interaksi dengan
rakyat negara lain akan membantu pelajar untuk memahami perbe8aan
budaya, mempelajari sejarah dan norma-norma sosial, serta mengasah
kemahiran bahasa asing. *embelajaran menjadi lebih autentik kerana ia
menjangkau ke luar bilik darjah, dan kebolehan untuk berbual melalui telefon
atau video dengan seseorang dari negara lain menjadikan pengalaman
pembelajaran lebih menarik. 1lat yang murah dan mudah diperoleh seperti
Skype juga menggalakkan kakitangan fakulti dan pelajar untuk mencuba
teknik-teknik baharu bagi memudahkan penglibatan. +agi pendidikan jarak
jauh, Skype menawarkan cara yang mudah untuk pelajar dan pengajar yang
berlainan untuk mengambil bahagian dalam komunikasi segerak #=ducause
'(()$.
38 Bab 4: Skype


MULAKAN DENGAN SKYPE

Pergi ke: www.sk!e."#$M%&' T%r%( A!)ik&si Sk!e


Pilih jenis sistem operasi komputer anda.

LANGKAH *
LANGKAH +
Pergi ke Get Skype.
Bab 4: Skype 3

Skype adalah
per!uma

"lik pada #o$nload
Skype untuk mula
memuat turun.
"emudian klik
Sa%e &ile.

Setelah 'ail Setup.e(e
di simpan) *uka 'ail
terse*ut dan mula
memuat turun
aplikasi. Skype Setup
+i,ard akan
terpapar dan
mem*antu anda
melengkapkan muat
turun.

4- Bab 4: SkypeD&,'&r-L#g M&s%k

Setelah muat turun selesai, Skype akan terbuka secara automatik dan anda
perlu log masuk.


&ika anda belum mempunyai akaun, klik pada >.on?t have a Skype @ameA? dan
tetingkap ini akan terpapar.
LANGKAH .
Bab 4: Skype 4.Setelah selesai melengkapkan borang akaun dalam talian, anda boleh
mendaftar masuk serta membuat panggilan pertama Skype.


Sk!i(gLANGKAH /
#i dalam senarai
contacts anda akan
dapat melihat
Sound /est
Ser%i!e. 0a untuk
memastikan
mikro'on atau
peralatan audio
yang lain serta
suara indi%idu
1dalam atau luar2
*er'ungsi.
"lik pada Skype Sound
/est Ser%i!e dan pastikan
mikro'on anda telah
dipasang.
3nda akan diminta untuk *er!akap dan per!akapan
anda akan dirakamkan. Per!akapan anda akan
dimainkan semula. 4ika anda dapat mendengar
suara anda yang dimainkan semula) maka audio
anda *er'ungsi dengan *aik.

45 Bab 4: Skype


Me("&ri Pe(gg%(& L&i(6ntuk men!ari pengguna Skype
yang lain) klik pada 7onta!ts.
#i dalam menu 7onta!ts klik
pada Sear!h 'or Skype 6sers.

Pergi ke 7onta!ts.

0sikan maklumat
pengguna yang
dikehendaki dan klik
&ind. Skype akan
men!ari pengguna
terse*ut dan akan
menyenaraikannya.
Pilih pengguna yang
di!ari dan klik pada
3dd !onta!t.

LANGKAH 0
Bab 4: Skype 43


Ber1%&) Me(er%si Mese2 Teks -
Me(g3&('&r F&i)


6ntuk menghantar 'ail semasa *er*ual
melalui mesej teks) pergi ke Share dan
klik Send &ile. "emudian pilih 'ail yang
anda mahu hantarkan.

"lik pada 7onta!ts untuk mula
*er*ual. 3nda dapati ikon yang
*er$arna hijau menunjukkan
indi%idu *erada dalam talian.
6ntuk *er*ual dengan) anda perlu
klik pada nama indi%idu terse*ut.
3nda *oleh menulis mesej
di dalam kotak yang
disediakan. untuk
menghantar mesej
terse*ut klik pada *utang
*er$arna *iru.
LANGKAH 4
44 Bab 4: Skype


Me$1%&' P&(ggi)&(6ntuk mem*uat
panggilan klik pada
nama indi%idu yang
anda mahu *er*ual.
Pastikan indi%idu
terse*ut *erada
dalam talian.

3nda *oleh memilih
samada untuk
*er!akap dengan
menekan *utang 7all
atau mem*uat
panggilan %ideo
dengan menekan
*utang 8ideo !all.

LANGKAH 5
Skype mem*enarkan anda
menghantar mesej dan *er*ual
dalam masa yang sama. 0a
sangat *erguna apa*ila mahu
*erkongsi pautan semasa
Bab 4: Skype 45

RUJUKAN

+enefits of Skype. http,55benefitof.net5benefits-of-skype5 B< !ac '(--C

6hris 6lark. '(--. Ten ways to use skype in a course.
http,55ltlatnd.wordpress.com5'(--5(45--5ten-ways-to-use-skype-in-a-
course5 B< !ac '(--C

=ducause. '((). ) things you should know about Skype.
www.educause.edu5eli. Retrieved on B< !ac '(--C

%orrie &ackson. '((). Skype, Talk to 1nyone, 1nywhere for 3ree.
http,55www.educationworld.com5aDtech5techtorial5techtorial-().pdf B<
!ac '(--C

46 Bab 5: WordpressAPAKAH ITU WORDPRESS?

WordPress ialah satu alat penerbitan percuma dalam talian. Ia merupakan
satu perisian berasaskan web yang membolehkan sesiapa sahaja membina
serta menyelenggarakan atau menyunting laman web atau blog. Pada asalnya,
tujuan Wordpress adalah sebagai satu cara mudah untuk membina blog
(http://www.mcbuzz.com/wordpress/whatiswordpress/!.

KELEBIHAN WORDPRESS

WordPress merupakan pilihan paling lazim bagi pengguna blog kerana ciriciri
berikut:

". #udah dan $ersatil (serba boleh! WordPress sesuai untuk sesiapa
sahaja % daripada pengguna no$is (yang baru belajar! hinggalah kepada
pengatur cara yang mahir.
&. 'ntara muka dengan pelbagai ciri WordPress mempunyai pelbagai
editor teks dengan sokongan multimedia yang canggih(
). *oleh berkembang +omuniti WordPress mengedarkan banyak
modul untuk hampir semua ciri laman web yang popular(
Bab 5
WORDPRESS
Bab 5: Wordpress 47

,. -umber .erbuka WordPress adalah percuma untuk dipasang dan
digunakan pada laman web anda.

(-umber: http://kb.siteground.com/article/What/is/WordPress.html!

CARA MENGGUNAKAN WORDPRESS

*erikut merupakan beberapa cara untuk menggunakan WordPress:
". WordPress ialah satu plat0orm yang mudah digunakan untuk membina
apa sahaja bentuk laman web termasuklah laman web port0olio
(1ameron &223!.
&. WordPress sebagai penggerak atau penjana laman web sekolah dan
blog kelas. 'nda boleh mengelog masuk ke laman web sekolah di
Internet dan menggunakan antara muka web untuk menjadikan laman
web anda lebih canggih (+uroneko &224!.
). WordPress membolehkan anda menetapkan pelbagai tahap akses
kepada laman web anda dengan menukar peranan pengguna. 5engan
cara itu, anda boleh meminta pelajar (dan juga guru! menulis artikel
untuk laman web anda, tetapi anda boleh mengawal bahan yang
sebenarnya disiarkan di Internet (+uroneko &224!.

48 Bab 5: Wordpress

MULAKAN DENGAN WORDPRESS

Pergi ke: http://!r"pre##$%!&/

D'(t'r M'#)k/Pe*"'(t'r'*


Untuk mula
mendaftar klik pada
butang Sign up
now.

Lengkapkan borang
berikut untuk
membuat akaun
WordPress dan alamat
blog anda.

emudian! klik Sign
up.

LANGKAH +
LANGKAH ,
Bab 5: Wordpress 4"


Setela# anda klik pada sign up!
#alaman ini akan terpapar.
$nda perlu pergi ke kotak email
anda untuk mengaktifkan akaun
WordPress.
$nda akan menerima
email ini dan anda
perlu klik pada
pautan %ang diberi
untuk mengaktifkan
akaun anda.
&asukkan maklumat
berkenaan profil anda
di dalam borang ini.
Simpan profil anda
dengan klik pada
butang Sa'e Profile.

Setela# anda selesai
mengaktifkan akaun!
anda bole# log masuk
dan mula
menggunakan
WordPress.

() Bab 5: Wordpress


Me*-)*ti*g B.!g

Pada #alaman
utama blog
anda! klik pada
$bout.
lik *dit untuk mula
men%unting #alaman
tersebut.

+uang teks ini! dan anda
bole# mula menulis
berkenaan dengan blog anda
di #alaman utama ini.
lik pada Update.

lik pada Pre'iew ,#anges
sebelum anda klik butang
Update.

Untuk pergi kembali ke
#alaman blog anda! klik
butang ini.

LANGKAH /
Bab 5: Wordpress (-


Me*'&0'h P')t'*
Pergi ke &% +log.

lik pada
.as#board

emudian klik $dd
/ew.
&asukkan maklumat
%ang dike#endaki dan
kemudian klik pada
$dd Link.

LANGKAH 1
(0 Bab 5: Wordpress


Me*)k'r Ketr'&pi.'* B.!glik $ppearan1e pada
#alaman Dashboard.

2alaman ini akan terpapar
dan anda bole# memili#
tema %ang anda gemari.

Pili# tema dan klik
pada $1ti'ate.

LANGKAH 2
Bab 5: Wordpress (3


Me*g).'# C't't'*Pada #alaman blog ! anda akan
meli#at perkataan ,omment.
Untuk memberikan komen! anda
perlu klik pada teks ,omment
tersebut.

2alaman ini
akan
terpapar.

4ulis komen
anda di sini.

lik pada Post ,omment
untuk meng#antar atau
membalas ulasan %ang
diterima.

LANGKAH 3
(4 Bab 5: Wordpress

RU4UKAN

1ameron 1hapman. &223. 6ltimate 7uide .o 6sing WordPress 8or '
Port0olio. http://www.smashingmagazine.com/&223/2,/&3/ultimate
guidetousingwordpress0oraport0olio/ 94 #ac &2"":.

+oruneko. &224. WordPress ;oles and 1apabilities: <ow to get -tudents
and .eachers to Put 1ontent on =our -chool or 1lass Website.
http://blog.classroomteacher.ca/>4/wordpressrolesandcapabilities
howtogetstudentsandteacherstoputcontentonyourschoolor
classwebsite/ 94 #ac &2"":

What is Wordpress.
http://kb.siteground.com/article/What/is/WordPress.html 94 #ac
&2"":

What is wordpress. http://www.mcbuzz.com/wordpress/whatiswordpress/
94 #ac &2"":


Bab 6: Dropbox 55


APAKAH ITU DROPBOX?

Dropbox ialah utiliti simpanan maya dalam talian yang ringkas untuk
membolehkan fail anda diakses dari mana-mana jua. Dicipta untuk mereka
yang telah penat menghantar fail kepada diri sendiri melalui e-mel dan
membawa pemacu kilat ke mana-mana, Dropbox merevolusikan cara anda
menyimpan dan berkongsi fail.

(Sumber http!!acomputerblog.blogspot.com!"##$!#%!just-what-is-
dropbox.html.&

FAEDAH PENGGUNAAN DROPBOX

'erikut ialah beberapa faedah penggunaan Dropbox yang dicadangkan oleh
(hris (lark ("#)#&

). 'oleh mengaksesnya di mana-mana jua.
". 'oleh digunakan di pelbagai peranti (cth. komputer riba, tablet, atau
telefon pintar&.
*. 'erfungsi di pelbagai platform + selaraskan senarai tugasan dari peranti
,indows dan ubah suaikannya pada peranti 'lackberry, -ac, .inux,
i/hone, atau 0ndroid.
Bab 6
DROPBOX
56 Bab 6: Dropbox

1. 0plikasi Dropbox adalah pilihan (tidak wajib dipasang& + 2ika komputer
dalam bilik darjah anda tidak dipasang Dropbox, anda boleh sahaja
mengakses fail anda melalui pelayar.
%. /erkongsian + 3etapkan satu folder yang boleh diakses oleh beberapa
akaun tertentu Dropbox.
4. -embenarkan bahan menjadi tatapan umum + apa jua yang disimpan
dalam folder 5/ublic5 boleh digunakan oleh sesiapa sahaja.
6. -embuat sandaran fail yang penting + semua fail yang disimpan di dalam
folder Dropbox akan disalin secara automatik, bukan sahaja ke dalam
5awan5 tetapi juga kepada peranti lain yang bersambung dengan akaun
anda.
7. -emastikan fail sentiasa terselaras + memastikan senarai tugasan terkini
atau folder penanda buku pelayar sentiasa tersedia.
$. 8urang kebarangkalian untuk terlupa + kurang kebergantungan pada
pemacu kilat 9S' atau pemacu keras mudah alih.
)#. Sejarah + akaun akan mengekalkan fungsi 5buat asal (undo&5 selama *#
hari, yang membolehkan anda kembali kepada nota persediaan draf
terakhir jika anda tersalah memadamkan anekdot yang hebat.
)). -emastikan kos tetap rendah + 3iada caj untuk ruang simpanan " :'.
2ika ruang tambahan diperlukan, ia boleh dibeli dengan harga rendah
yang berpatutan.

CARA MENGGUNAKAN DROPBOX

-enurut ;yan 'attles ("#))&, Dropbox boleh digunakan secara berikut

). Sandaran percuma Simpan sebarang fail ke dalam Dropbox dan ia
akan membina fail sokongan serta-merta ke pelayan Dropbox.
Bab 6: Dropbox 57

". Mengema!"#an $er%" Terda&u!u' Sebarang fail dalam folder
Dropbox, walaupun fail yang telah dipadamkan, boleh dikembalikan
kepada versi lama.
3. Per#(ng%"an Fa"! A)am -enghantar lampiran bersai< besar dengan
mudahnya kepada orang lain tanpa menggunakan e-mel atau bimbang
tentang sai< fail tersebut. -uat naik fail ke Dropbox dan gunakan alat
pautan terbina dalam untuk menghantar pautan kepada penerima, yang
boleh memuat turun fail tersebut bila-bila mereka senang.
1 Be#er*a%ama dengan Orang +a"n' -embantu orang lain mendapat
akses kepada fail yang sama dan berkongsi folder melalui Dropbox.
%. T(n,(nan Segera Muda& A!"& Simpan semua dokumen di dalam
Dropbox, dan gunakan aplikasi Dropbox untuk memuat turun
dokumen bila-bila saja anda ingin melihatnya.
58 Bab 6: Dropbox

MU+AKAN DENGAN DROPBOX


Kun*ung"' &,,p'--))).dr(p(/.c(m-


Memua, Turun Dr(p(/+ANGKAH 0
Di halaman
Dropbox, klik
butang Download
Dropbox.
+ANGKAH 1
Kemudian,
jalankan
Dropbox.exe.
Bab 6: Dropbox 59Me)u*ud#an A#aun Dr(p(/

+ANGKAH 2
Klik e! untuk
membenarkan
pema!angan.
Kemudian, klik
butang "n!tall.
#ika anda tiada
akaun Dropbox,
klik di !ini.
Kemudian,
klik $ext.
6% Bab 6: Dropbox

"!i maklumat &ang
diperlukan.
Klik butang $ext
!ekali lagi.
'ilih !ai( Dropbox
anda. #ika anda
inginkan !ai( &ang
lebih be!ar, anda
boleh memilih akaun
berba&ar.
Klik $ext.
Bab 6: Dropbox 6)
Kemudian, anda boleh
memilih lawatan
ringka! Dropbox atau
anda boleh klik *kip
tour and +ini!h.
,khir !ekali,
klik
butang -ini!h.
6. Bab 6: Dropbox


De%#,(p Dr(p(/

+ANGKAH 3
Klik dua kali
desktop
Dropbox anda.
Dropbox mempunyai dua
folder dan fail Getting
Started. Anda boleh
melihat folder dan fail ini
untuk mengetahui cara ia
berfungsi.
Desktop
Dropbox
Bab 6: Dropbox 6/


(a& -enggunakan =older 0wamAnda juga boleh
menambah folder
atau menarik dan
melepaskan fail ke
dalam Desktop
Dropbox.
Klik dua kali
folder Public.
60 Bab 6: Dropbox


(b& =older :ambarFolder awam di Dropbox
membolehkan anda berkongsi
dokumen dengan orang lain
walaupun mereka tidak
mempunyai akaun Dropbox.
Untuk mula berkongsi, simpan
fail anda dalam folder ini.
Kemudian, klik kanan pada +ail.
'ergi ke Dropbox dan klik pada
1op& publi2 link. 'autan "nternet
ke +ail anda akan di!alin. ,nda kini
boleh berkong!i +ail ini dengan
orang lain3 tampalkan !ahaja
pautan ter!ebut ke dalam e4mel,
perbualan me!ej !egera, blog, dll.
Klik dua kali
folder Photos.
Bab 6: Dropbox 65
5ina +older baharu di
dalam +older 'hoto!,
dan namakann&a.
6etakkan gambar di dalam
+older &ang baru !ahaja
anda bina. Kini anda boleh
melihat dan berkong!i
galeri gambar ini dalam
talian dengan mengunjungi
http377www.dropbox.2om7
photo!
66 Bab 6: Dropbox


+aman 4e Dr(p(/

(a& 'ar alat fail

+ANGKAH 5
Kunjungi
http!377www.dropbox.2om7 dan
klik 6og in.
8a!ukkan
alamat e4mel
dan kata laluan
anda.
Kemudian, klik
butang 6og in.
5ina +older
baharu dan
uru!kan +ail
anda
,nda boleh
men&orokkan atau
menunjukkan e4mel
&ang dipadamkan
5erkong!i +older
!edia ada atau
baharu dan hantar
dengan
mema!ukkan e4mel
8uat naik
dan !impan
+ail anda di
!ini
Bab 6: Dropbox 67

(b& 'ar alat perkongsian
"!ihkan
+older
*enarai +older
&ang dahulu
dikong!i
1ontoh +older
&ang dikong!i
5ina +older
baharu atau !edia
ada dan anda
boleh berkong!i
dengan orang lain
68 Bab 6: Dropbox

RU6UKAN

http!!acomputerblog.blogspot.com!"##$!#%!just-what-is-dropbox.html
9)4 >ovember "#)):

;yan 'attles. "#)). 3he 'enefits of Dropbox.
http!!joviawebstudio.com!blog!the?benefits?of?dropbox! 9)4
>ovember "#)):

(hris (lark. "#)#. 0 do<en benefits of Dropbox file storage + and
some caveats
http!!ltlatnd.wordpress.com!"#)#!)"!)%!dropbox-benefits-caveas!
9)4 >ovember "#)):


Bab 7: Prezi 69APAKAH ITU PREZI?

Prezi berfungsi sama seperti Power Point, tetapi mempunyai ciri-ciri yang
lebih canggih dan menarik. Persembahan melalui Prezi dibina pada kanvas
dan bukannya slaid. Ini memudahkan penyampai untuk memberi tumpuan
terhadap penggabungan teks, ime dan multimedia. Item-item di atas kanvas
boleh diheret, disengetkan dan dizum agar kelihatan lebih menarik. !atu alan
cerita persembahan boleh dibuat antara elemen yang berbeza pada pentas
untuk membina animasi.

FAEDAH MENGGUNAKAN PREZI

"enurut #arr $%&&'(, Prezi mempunyai faedah berikut)
*. Ia mempunyai faktor wow yang telah lama lenyap daripada Power
Point.
%. !usun atur kanvas menghalang penyampai daripada menggunakan
terlalu banyak perkataan.
+. "udah untuk menggabungkan ime, bunyi dan video di dalam satu
persembahan.
,. Ia amat mudah untuk digunakan.


Bab 7
PREZI
70 Bab 7: Prezi


CARA MENGGUNAKAN PREZI

"enurut -ydia $%&*&(, Prezi boleh digunakan dengan cara berikut)
*. Format: Prezi mengehadkan pilihan .gaya ranggi/ dengan amat
ketara. #erdapat 0 latar belakang yang boleh dipilih dan setiap satunya
telah diprogramkan terlebih dahulu dengan fon dan warna yang tidak
boleh diubah-ubah. 1nda tidak perlu lagi berasa keliru untuk membuat
pilihan pada tetingkap warna dan fon.
2. Teks: 2otak teks sukar dibesarkan bagi mengawal umlah perkataan
yang boleh ditulis di dalamnya. Ini menggalakkan pelaar untuk
menggunakan format bullet dalam penulisan dan bukannya menulis
secara berperenggan.
3. Imej: Ime boleh ditambah dan pengguna boleh menggunakan bingkai
untuk membesarkan bahagian tertentu pada gambar. 3ontohnya, anda
boleh menggunakan program ini untuk membesarkan sebahagian
gambar - menanyakan soalan ramalan - kemudian mengecilkannya
untuk mempamerkan keseluruhan gambar tersebut. 1nda uga dengan
mudahnya boleh memfokuskan pada sesuatu butiran gambar yang
mungkin tidak begitu elas ika dilihat secara sebahagian sahaa.
. !"#eo: #ugas untuk memasukkan video menadi lebih mudah dengan
Prezi, terutamanya ika anda mengambilnya dari 4ou#ube. Prezi uga
membolehkan anda memuat naik pelbagai format fail ime dan video,
namun had saiz fail hanyalah 5& "6 dengan versi percuma Prezi.
$. Perko%&s"a%) Ini merupakan satu ciri baharu yang agak penting
dalam Prezi. 1nda boleh berkongsi persembahan anda dengan
maksimum *& orang penonton dan membenarkan mereka melakukan
penyuntingan yang memudahkan kera-kera berkumpulan. Pengguna
boleh mendaftarkan akaun baharu dengan mudah sekali.
Bab 7: Prezi 71

7. Prezi boleh dimasukkan ke dalam kebanyakan laman web dan
digunakan sebagai satu alat bantu pengaaran kendiri apabila disuntik
sedikit kreativiti pada reka bentuk persembahan. Pautan kepada Prezi
awam boleh disiarkan atau disebarkan melalui e-mel. 8engan cara ini,
kera-kera pelaar mudah dikongsikan dengan keluarga dan uga orang
luar.
9. Pem'e(aa%: Perbezaan paling ketara antara Prezi dengan program
slaid biasa adalah pada susun aturnya. 3uba bayangkan satu palet yang
besar dan rata, yang boleh digunakan untuk meletakkan elemen-
elemen berlainan dalam persembahan anda. Ia boleh disusun mengikut
kemahuan anda, tidak seperti paparan linear PowerPoint. Penulis
boleh menggunakan alan cerita persembahan untuk menghubungkan
elemen-elemen tersebut dan alan cerita ini membolehkan pengguna
bergerak dengan mudah dari satu elemen ke elemen lain dan kembali
ke tempat asal. !usun atur ini amat sesuai untuk pelaar yang perlu
membuat sumbang saran, mengubah kedudukan elemen, memikirkan
susunan persembahan, mengubah kembali elemen, dan mempunyai
fleksibiliti dalam reka bentuk mereka.
0. Pe%)"*taa% +em,-a I#ea: "ungkin persembahan yang ingin dibina
untuk kelas anda telah pun tersedia, sekurang-kurangnya dalam
bentuk separa siap. :amai pengguna Prezi menyiarkan hasil kera
mereka dan membenarkan orang lain membuat salinan, menyunting
dan menggunakannya untuk tuuan mereka sendiri.
72 Bab 7: Prezi

MU.AKAN DENGAN PREZI


Per&" ke: ///.*re(" .)om
Me%#a0tar Mas,k
Klik pada Sign up
now.
Mulakan
pendaftaran
dengan mengisi
maklumat yang
Kemudian klik
pada egister and
!ontinue.

.ANGKAH 1
.ANGKAH 2
Bab 7: Prezi 7"
Me%&&,%aka% Pre("

*( "enulis #eksSetela# anda
mendatar$ anda
%ole#
mengaktifkannya
dan menggunakan
&re'i.

Klik dua kali di mana(mana
%a#agian di atas kan)as untuk
menulis teks.
.ANGKAH 3
7* Bab 7: Prezi

%( "enggunakan ;ebra
Kotak teks ini akan
terpapar dan anda
%ole# mula menulis
teks.

+pa%ila anda klik skali
pada kotak teks. +nda
akan dapat meli#at
satu %entuk ,in,in
%er%elang seperti
'e%ra ter%entuk.

Bab 7: Prezi 7-


+pa%ila anda klik pada
%a#agian dalam ,in,in
'e%ra dan #eret pointer
tetikus anda ke dalam dan
keluar$ anda %ole#
mengu%a# o%.ek terse%ut
samada ke,il atau %esar.

+pa%ila anda klik dan
#eret %a#agian luar
,in,in 'e%ra$ anda akan
dapat memutarkan
o%.ek.

76 Bab 7: Prezi

+( "emasukkan Ime < =ideo
Klik pada load file
yang %erada pada
%a#agian /nsert
untuk memuat naik
ime. atau )ideo.
+nda .uga %ole#
memasukkan )ideo
daripada 0outu%e
dengan menyalin dan
meletakkan pautan
0outu%e terse%ut.

Klik S#ape
untuk
memasukkan
%ingkai.
Bab 7: Prezi 77

,( "embina >alan 3erita Persembahan
Setela# anda
memasuk dan
menyusun teks
dan ime.$ sekarang
anda perlu
meletakkan
garisan ,erita atau
per.alanan
persem%a#an
anda dengan pergi
ke &at# dan klik
+dd.

Klik pada ime.
mengikut susunan
.alan ,erita anda
seperti ini.

71 Bab 7: Prezi

5( #unukkan Persembahan 1ndaMe%er'"tka% #a-am Ta-"a%
Sekarang anda %ole#
mula
mempersem%a#kan
&re'i anda dengan
pergi ke S#ow dan
full s,reen.

Klik pada %utang anak pana#
%erikut dan persem%a#an
anda akan ditun.ukkan
%erdasarkan &at# yang
tela# anda %uat.

2ntuk mener%itkan
persem%a#an &re'i dalam talian$
pergi ke Start online
.ANGKAH
Bab 7: Prezi 79


3andakan .enis pener%itan
yang anda ma#u dan anda
.uga %ole# men.emput
indi)idu lain untuk meli#at
atau menyunting &re'i anda.
Selain itu$ anda .uga %ole#
mendapatkan em%ed ,ode
untuk mener%itkan &re'i
anda di dalam %log.

10 Bab 7: Prezi

RU2UKAN

-ydia -eimbach. %&*&. Prezi. >ust Plain ?ood for 3ontent.
http)@@rsu%teachertech.wordpress.com@%&*&@**@&'@prezi-ust-plain-
good-for-content@ A*, "ac %&**B

#arr, :.>. %&&'. Prezi) 1 Cuickstart ?uide.
http)@@www.activehistory.co.uk@"iscellaneous@freeDstuff@worksheets@Pr
ezi.pdf A*, "ac %&**B

Bab 8: Slideshare 81
APAKAH ITU SLIDESHARE?

SlideShare ialah satu laman web media untuk berkongsi persembahan,
dokumen, dan fail pdf. SlideShare menonjolkan komuniti profesional yang
aktif dan sering memberi komen, menggemari dan memuat turun bahan.
Kandungan SlideShare juga tersebar dengan pantas melalui blog dan rangkaian
sosial seperti LinkedIn, Facebook dan Twitter. Indiidu dan organisasi akan
memuat naik dokumen ke laman SlideShare untuk berkongsi idea, berhubung
dengan orang lain, dan mencari bakal pelanggan untuk perniagaan mereka.
Sesiapa sahaja boleh melihat persembahan dan dokumen tentang tajuk yang
diminati.

!Sumber"
http"##www.slideshare.net#about$%&%S'SSI()cdcd*c+,-d./a+00f/12f0*.-b,
d2+13

FAEDAH MENGGUNAKAN SLIDESHARE

%atrick %owers !01*13 mencadangkan faedah4faedah berikut apabila
menggunakan SlideShare"
Bab 8
SLIDESHARE
82 Bab 8: Slideshare

*. SlideShare sebagai satu alat pemasaran. 5ontohnya, persembahan
boleh disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk memberitahu
orang ramai tentang institusi tersebut.
0. SlideShare boleh bertindak sebagai satu pengurus dalaman dengan
memuat naik beberapa persembahan yang memberikan tumpuan
kepada maklumat penting berkaitan dengan penonton dalaman.
2. SlideShare sebagai satu sumber alumni. 5ontohnya, memuat naik
persembahan yang ditujukan untuk kumpulan tertentu. %ersembahan
tersebut disesuaikan untuk pencari kerja dan alumni di tempat kerja.

CARA MENGGUNAKAN SLIDESHARE

6enurut (aniel !01*13, berikut merupakan beberapa perkara yang boleh
anda lakukan di SlideShare"
*. 6asukkan persembahan slaid anda ke dalam blog atau laman web
sendiri.
0. Kongsi persembahan slaid secara tertutup atau terbuka. Terdapat
beberapa cara untuk berkongsi secara tertutup.
2. Selaraskan audio dengan slaid anda.
.. %asarkan acara dan kegiatan anda di SlideShare.
/. Sertai kumpulan untuk berhubung dengan ahli SlideShare yang
berkongsi minat yang sama.
,. 6uat turun fail asal.


Bab 8: Slideshare 83

MULAKAN DENGAN SLIDESHARE

Pergi ke: http://www.!i"eh#re.$et/
Me$"#%t#r M#&k

Jika anda
mempunyai
akaun Slideshare,
anda boleh terus
log masuk atau
boleh juga
menggunakan
akaun Facebook.

Masukkan nama
pengguna atau
email beserta kata
laluan.
lik butang
!"#$%&'.
LANGKAH '
LANGKAH (
8( Bab 8: Slideshare


Me$)#ri S!#i" Pere*+#h#$

lik !S%$& )*'
Jika anda tiada
akaun Slideshare
dan mahu
menda+tar masuk
pergi ke !Signup'.
Masukkan kata
kunci untuk slaid
yang anda cari.
lik
!Search'.
*ilih slaid
yang anda
mahukan.

LANGKAH ,
Bab 8: Slideshare 8,


M&#t N#ik Pere*+#h#$

-erikut adalah
contoh
persembahan
serta peralatan
Slideshare.
.i bahagian ba/ah
muka Slideshare klik
pada !)*"#0.'.
LANGKAH -
81 Bab 8: Slidesharelik !)pload publicly'
2semua pengguna
boleh melihat +ail
anda3.
*ilih persembahan yang
anda mahu muat naik.
0nda juga boleh muat naik
lebih daripada satu +ail
dengan menggunakan
kekunci 4trl. 2anda juga
boleh memuat naik
dokumen dan *.F3.

Sekarang,
persembahan anda
sudah berada di dalam
Slideshare dan semua
pengguna boleh
mencapai5melihatnya.

Jika anda mempunyai
akaun !Slideshare *ro'
anda boleh muat turun
mengikut pri6asi anda.
Bab 8: Slideshare 87


Me*#&kk#$ .i"e/ 0/&T&+e
*ilih persembahan
yang anda
masukkan 6ideo
dan klik !8dit'.

LANGKAH 1
)ntuk
menyunting
persembahan
anda, klik pada
!My )ploads'.

88 Bab 8: Slideshare


*ergi ke tab !%nsert
9ou:ube 6ideos'.
*ada sesa/ang
!9ou:ube', cari 6ideo
yang anda mahu
masukkan ke dalam
persembahan anda
kemudian salin alamat
);".
Bab 8: Slideshare 8<


"etakkan );"
6ideo !9ou:ube
6ideo );"' di
sini.
*ilih lokasi 6ideo untuk
dimasukkan ke dalam
persembahan.
0khir sekali, klik
!%nsert = *ublish'.
)ntuk menambah
6ideo lain, anda
boleh klik di sini.
Jika anda mahu
menyingkirkan 6ideo
yang telah anda
masukkan, tandakan
pada kotak di bahagian
!;emo6e' dan klik
!;emo6e Selected'.

<> Bab 8: Slideshare


Me*+&#t U!##$)ntuk
mengulas
persembahan
slaid, pergi ke
bahagian
ba/ah muka
slaid
tersebut.

:ulis ulasan anda.

emudian klik pada
!*ost 4omment'.
LANGKAH 2
Bab 8: Slideshare <1

RU3UKAN

(aniel St. %ierre. 01*1. 7hat is SlideShare and &ow can it 8enefit 9ou$
http"##www.cybergenica.com#blog#business4post#what4is4slideshare4and4
how4can4it4benefit4you# :, ;pril 01**<

%atrick %owers. 01*1. Three ways uniersities could better use SlideShare.
http"##patrickpowers.net#01*1#**#three4ways4uniersities4could4better4
use4slideshare# :, ;pril 01**<

7hy you should use SlideShare$
http"##www.slideshare.net#about$%&%S'SSI()cdcd*c+,-d./a+00f/12f0
*.-b,d2+10 :, ;pril 01**<

92 Bab 9: GlogsterAPAKAH ITU GLOGSTER?

Glog dibina menggunakan antara muka tarik dan lepas yang sangat mudah
difahami, sesuai, menyeronokkan untuk pelajar dari semua peringkat usia dan
gaya pembelajaran. Glog ialah suatu platform visual interaktif yang
membolehkan pengguna membuat poster atau laman web yang mempunyai
elemen-elemen multimedia seperti teks, audio, video, imej, grafik, lukisan dan
data (http:edu.glogster.!omwhat-is-glogster-edu".

Glogster #$% merupakan platform pendidikan global yang utama
untuk mengungkapkan pengetahuan dan kemahiran se!ara kreatif di dalam
dan di luar kelas. &a memperkasakan pendidik dan pelajar dengan teknologi
untuk membina G'(G ) poster multimedia dalam talian ) menggunakan
teks, gambar, video, grafik, audio, lukisan dan lampiran data dan sebagainya.

FAEDAH MENGGUNAKAN GLOGSTER

*erikut ialah beberapa faedah penggunaan Glogster bagi gurupensyarah dan
pelajar:


Bab 9
GLOGSTER
Bab 9: Glogster 93

Bagi Guru/Pensyarah
+. ,atu saluran digital yang inovatif, dinamik, dan kreatif yang menarik
rasa teruja pelajar untuk men!ipta sesuatu di &nternet, mengekalkan
perhatian mereka pada kandungan kursus, serta menjadikan
pengajaran dan pembelajaraan lebih seronok.
-. ,atu platform persendirian dan selamat yang dipantau se!ara langsung
oleh guru. Guru mengawal semua aktiviti pelajar mereka.
.. ,atu alat pengajaran penting dan berguna yang menggabungkan
pelbagai subjek asas termasuk matematik, sains, sejarah, fotografi,
mu/ik dan lain-lain untuk portfolio setiap pelajar, penilaian alternatif
yang unik, dan aktiviti pengajaran yang berbe/a
(http:edu.glogster.!omregister".

Bagi Pe!a"ar
+. 0engalaman pembelajaran yang kukuh, seronok, dan penuh imaginasi
yang menggalakkan ekspresi diri se!ara bebas dan kreatif, hubungan
positif antara pelajar dengan guru, serta kerjasama berkumpulan
dalam projek kelas.
-. 0engalaman pembelajaran yang !ergas menggunakan pelbagai deria,
dengan menggabungkan pengetahuan dan kemahiran ke dalam subjek
yang biasanya berorientasikan teks, serta merangsang keinginan
pelajar untuk meneroka topik-topik yang kurang diminati sebelum ini.

,elain itu, Glogster juga memberikan faedah berikut kepada guru dan pelajar:
+. 0engalaman pembelajaran yang seronok
-. 1ara baharu untuk meluahkan kreativiti
.. 2elas maya yang selamat dan ber!orak persendirian yang diawasi oleh
guru
94 Bab 9: Glogster

3. 4endorong minat terhadap subjek yang sebelum ini dilihat sebagai
membosankan
5. 4enambahkan aspek audiovisual kepada subjek yang biasanya
berorientasikan teks
6. 4enggalakkan kerjasama berkumpulan dengan rakan sekelas
7. 4eningkatkan keinginan untuk menjadi kreatif se!ara bebas
8. 9ayat simpanan tidak terhad
:. 4emperbaik hubungan antara pelajar dengan guru apabila mereka
bersama-sama meneroka ;eb -.< dan konsep-konsep pembelajaran
+<. Guru dan pelajar dapat mengikuti perkembangan terkini teknologi
moden

(,umber: http:edu.glogster.!om!lassroom-benefits"

#ARA MENGGUNAKAN GLOGSTER

Glogster boleh digunakan dalam konteks pendidikan seperti berikut:
+. Glogster ialah satu alat unik untuk guru dan pelajar membuat poster
se!ara dalam talian menggunakan hiperpautan kepada lain-lain laman
web, video, imej, gambar dan audio.
-. Glogster membolehkan guru memberikan tugasan yang kreatif dan
bermakna.
.. Guru boleh menugaskan pelajar untuk mengkaji sesebuah negara dan
membuat satu risalah pelan!ongan.
3. 0elajar boleh memuat naik video =outube mengenai perbualan
penduduk tempatan dalam bahasa ibunda mereka, memuat naik mu/ik
tradisionalpopular negara itu, serta memberikan fakta-fakta,
maklumat pelan!ongan dan destinasi-destinasi popular di negara
tersebut.
Bab 9: Glogster 95

MULAKAN DENGAN GLOGSTER

Pergi $e

h%%&//g!'gs%ere(u)e(u)g!'gs%er)*'+/
Da,%ar Masu$ /Pen(a,%aran
,>#0 -

,ign upregister with Glogster

Pilih basic teacher
untuk akaun
percuma dan terhad
untuk 50 akaun
pelajar sahaja.
Pilih akaun premium
untuk mendapat
pelbagai kelebihan
LANGKAH -
LANGKAH .
96 Bab 9: Glogster
Me+/ina G!'gs

Lengkapkan
borang
pendaftaran.

emudian
klik pada
!"#$% &P'.

(nda perlu men)emak
email untuk mengaktifkan
akaun $logster dan pergi
ke pautan )ang diberikan.

"etelah log masuk* anda
pergi ke halaman !+)
dashboard'.
emudian klik
!,reate %e-
$log'.
LANGKAH 0
Bab 9: Glogster 9.


/alaman ini akan
terpapar dan anda boleh
mula membina $log
menggunakan !+agnet
0ool 1o2'.

(nda boleh
menggunakan !+agnet
0ool 1o2' untuk
memasukkan grafik* teks*
imej* 3ideo* bun)i* data*
lukisan dan wall untuk
poster anda.

94 Bab 9: Glogster


Menu$ar 1a!!lik pada
!5all'.

Pilih '-all'
)ang anda
suka.

emudian
klik!&se it'.

"ekarang wall
untuk poster
anda seperti ini.

LANGKAH 2
Bab 9: Glogster 99


Me+asu$$an/Mena+/ah Te$s

(nda boleh
memilih
samada
bubbles, sticker
atau titles untuk
memasukkan
teks.
Pilih jenis paparan
teks )ang anda
mahukan.

emudian klik
!&se it'.

lik pada
!0e2t'.

LANGKAH 3
600 Bab 9: Glogster


"ekarang teks tersebut
berada di wall anda. (nda
boleh mula men)unting
teks dan juga penampilan
teks tersebut.
(lat untuk
men)unting
imej.
(lat untuk
men)unting
teks.

(nda boleh
memasukkan grafik
dengan
menggunakan
langkah )ang sama.

Bab 9: Glogster 606


Me+asu$$an I+e"(nda boleh
memasukkan imej
dengan memuat
naik imej )ang
anda mahu
daripada folder
anda* atau
daripada laman
sesa-ang dengan
memasukkan
alamat sesa-ang
atau menangkap
imej menerusi
-ebcam.

lik !#mage' untuk
memasukkan imej

lik pada tab
!image'
LANGKAH 4
602 Bab 9: Glogster


&ntuk
memasukkan
bingkai pada
imej* klik tab
!frame'.
Pilih bingkai
)ang anda suka.
emudian klik
!&se it'.
(nda boleh memasukkan audio
menggunakan cara )ang sama.

Bab 9: Glogster 603


Me+asu$$an 5i(e'(nda boleh
mamasukkan 3ideo
dengan memuat naik
daripada folder anda
atau laman sesa-ang
dengan cara
memasukkan alamat
alamat sesa-ang atau
daripada -ebcam.

(nda juga boleh
mendapatkan
sumber
daripada
!"chooltube'.

lik !7ideo'

lik pada tab
3ideo.

+uatnaik
3ideo.

LANGKAH 6
604 Bab 9: Glogster


&ntuk memasukkan
pemain 3ideo* klik
pada tab !pla)er'.

Pilih pemain
3ideo )ang anda
gemari.

emudian klik
pada !&se it'.
P8"09: $L8$
(%;( "&;(/
"#(P

(nda boleh
men)impan atau
menerbitkan
poster glogter )ang
anda bina atau
anda juga boleh
memaparn)a
dahulu.

Bab 9: Glogster 605


606 Bab 9: Glogster


Mena+/ah Pe!a"arPergi ke !+)
dashboard
page' dan klik
pada !(dd
ne-
students'.

(ndaperlu
memasukkan
bilangan pelajar
)ang hendak
ditambah dengan
klik pada !(dd
(ccount'.
(tau* anda juga
boleh menambah
pelajar dengan
menggunakan
dokumen excel
dengan klik pada
!;o-nload <ile'.

LANGKAH 7
Bab 9: Glogster 60.


0etingkap ini akan
terbuka secara
automatik. 0andakan
pada !8pen -ith' dan klik
!8' untuk mula memuat
turun fail.
lik pada butang
!8ption' untuk
membenarkan macro.

0andakan pada
!9nable the content'
dan klik !8'.

604 Bab 9: Glogster


lik butang
'Login'.

+asukkan !nick' dan
!pass-ord' akaun
$logster 9du dan klik
!Login'.
1ina akaun pelajar dengan
memasukkan !%ick'* !$ender'
dan !Pass-ord'. &ntuk nama
pertama* nama akhir dan gred
tidak -ajib dimasukkan.

emudian klik
!#mport' untuk
mula memuat naik
akaun pelajar ke
Glogster Edu.

"etelah anda klik pada
butang import* !status' dan
!first login link' akan
terpapar secara automatik.

1erikut
adalah
petunjuk
sistem.

Bab 9: Glogster 609


(nda boleh
men)unting*
menukar kata
laluan dan
menghapuskan
akaun pelajar.

(nda boleh
menambah
pelajar baru di
sini.

"ekarang anda
mempun)ai 60
orang pelajar )ang
telah diimport ke
dalam $logster
9du.

660 Bab 9: Glogster

RU8UKAN

1lassroom benefits. http:edu.glogster.!om!lassroom-benefits ?6 @pril
-<++A

http:flyylibrarian.wordpress.!om-<++<3-7using-glogster-in-edu!ation
?-7 4ei -<++A

http:edu.glogster.!omregister ?6 @pril -<++A

;hat is Glogster #du. http:edu.glogster.!omwhat-is-glogster-edu ?6 @pril
-<++A

Bab 10: Blogger 111APAKAH ITU BLOG?

Pada amnya, log web atau blog (kata lakur daripada perkataan Inggerisnya
weblog) merupakan diari peribadi, ruang kolaboratif, saluran berita terkini
dan koleksi pautan kepada memo-memo pandangan peribadi anda untuk
tatapan umum. Pendek kata, blog anda boleh menjadi apa-apa sahaja yang
anda inginkan. erdapat pelbagai bentuk dan jenis blog, dan tiada peraturan
yang tetap mengenainya. !ingkasnya, blog ialah satu laman web untuk anda
membuat "atatan se"ara berterusan. Perkara baharu dipaparkan pada
bahagian paling atas agar pelawat boleh memba"a "atatan terkini. #emudian
mereka boleh memberi komen terhadap entri anda, membuat pautan
kepadanya atau menghantar e-mel kepada anda. $alam bidang pendidikan,
blog digunakan bagi memenuhi pelbagai bentuk keperluan komunikasi untuk
membantu amalan e-pembelajaran (%usana & %ergio '(()).

KELEBIHAN WEB LOG ATAU BLOG

*enurut %usana dan %ergio ('(()), blog mempunyai beberapa kelebihan+
,. Ia mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan teknologi
yang lain.
Bab 10
BLOGGER
112 Bab 10: Blogger

'. -ebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat (teks,
imej, .ideo, dsb.) ke Internet menggunakan blog jika dibandingkan
dengan penerbitan web tradisional.
/. Ia membolehkan penerbitan segera dengan hanya satu klik, mudah
untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan laman web biasa
yang memerlukan banyak masa, usaha, dan pengetahuan reka bentuk
laman web (0*-, 1%%, 2a.a%"ript).
3. Ia boleh dikemas kini dengan mudah dari mana-mana sahaja tanpa
memerlukan sambungan 4P, perisian pengarangan web dan
sebagainya.
5. Ia berupaya merangkumi pemba"a yang lebih ramai tanpa kehilangan
kualiti maklumat dan membenarkan pelbagai tahap perin"ian
maklumat. Ia membolehkan keseimbangan antara jangkauan dengan
kekayaan maklumat.
6. *aklumat yang disiarkan di blog boleh didapatkan se"ara '37)(pada
bila-bila masa dan di mana-mana jua).
). iada perisian blog tertentu yang diperlukan untuk membina blog.
%esetengah penulis blog (blogger) menggunakan 0*- ringkas untuk
membina blog mereka. 8alau bagaimanapun, kebanyakan perisian
blog membolehkan seseorang itu membina dan menyelenggara blog
tanpa memerlukan pengetahuan 0*-. Pengajar tidak perlu meminta
log pembelajaran pelajar mereka dari semasa ke semasa.
9. Pelbagai teknologi lain boleh digunakan bersama blog. 1ontohnya,
penggunaan 8iki yang membolehkan penulisan se"ara berkumpulan
dan perkongsian pengetahuan (seperti pembinaan glosari).
Bab 10: Blogger 113

FAEDAH MENGGUNAKAN BLOG

:erikut merupakan faedah penggunaan blog yang dinyatakan oleh ;namaria
('(,()+
,. :log membolehkan pelajar yang mempunyai kemahiran web
menggunakan sumber maklumat kegemaran mereka, iaitu Internet,
se"ara sah dan sesuai serta mengaplikasikan kemahiran mereka dalam
program tersebut.
'. Ia meningkatkan moti.asi pelajar untuk bergiat aktif dalam proses
pembelajaran kerana menulis blog sangat menyeronokkan dan
menarik.
/. Ia membina kemahiran komunikasi pelajar yang kurang mahir Internet
melalui pembelajaran rakan sebaya.
3. Ia memberi pelajar maklumat terkini mengenai bahan pembelajaran
mereka.
5. Ia membina pemikiran kritis (dan juga "ara-"ara yang sesuai untuk
mengutarakan pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan) melalui
penggunaan ruang komen dan bentuk maklum balas yang lain.
6. Ia merupakan portal kreati.iti dan inisiatif sendiri, kerana idea yang
bagus bukan sahaja diberi ganjaran melalui markah yang tinggi, malah
mendapat respon se"ara langsung daripada pemba"a blog.
). Ia membolehkan program anda lebih mudah dilihat di Internet dan
memberikan imej positif yang jelas, seterusnya boleh menghasilkan
komitmen yang tinggi daripada pelajar terhadap program tersebut dan
perasaan bangga terhadap hasil kerja mereka.
9. Ia menjadikan pembelajaran lebih sama rata, bukan se"ara hierarki,
dan guru bertindak sebagai titik kawalan, bukan sebagai satu-satunya
sumber maklumat dan tafsiran.

114 Bab 10: Blogger

CARA MENGGUNAKAN BLOG

*enurut %usana dan %ergio ('(()), blog boleh digunakan oleh pengajar dan
pelajar seperti berikut+
Blog Pengajar: :log yang ditulis oleh pengajar kebanyakannya
digunakan sebagai satu saluran komunikasi tambahan untuk berkongsi
maklumat dengan pelajar mereka. :log pengajar biasanya mengandungi
maklumat berkaitan kandungan kursus, pengurusan kursus, komen-
komen am kepada pelajar tentang kemajuan pembelajaran mereka, dan
sebagainya.

Blog Pelajar: :log yang ditulis oleh pelajar pada asasnya ialah blog
pembelajaran atau blog projek. :log pembelajaran (-owe '((6)
merupakan suatu diari pembelajaran, yang dibina serentak dengan
pengalaman pembelajaran, dan memberikan laporan tentang kandungan
serta proses pembelajaran (termasuk masa yang diambil, sumber-
sumber yang digunakan dan sebagainya). :log projek yang biasanya
ditulis oleh sekumpulan pelajar pula men"atatkan perkembangan dan
dapatan projek.


Bab 10: Blogger 115

MULAKAN DENGAN BLOGGER


Perg !e: "##$:%%&&&.'logger.(o)%
Da*#ar Ma+,!%Pen-a*#aranUntuk membina
blog, anda perlu
mempunyai akaun
Google. Klik Get
started untuk
membuat akaun
tersebut.
Untuk membuat
akaun Google, anda
dikehendaki
mengisi borang
dalam talian.

LANGKAH .
LANGKAH /
116 Bab 10: Blogger


ilih negara
anda

!asukkan nombor
tele"on anda
bermula dengan
kod negara.

Klik #$end %eri"i&ation
&ode to my mobile
phone. 'ombor kod
tersebut akan
dihantar terus ke
tele"on anda.
$etelah anda
menerima kod
pengesahan.
!asukkan
nombor kod
tersebut di sini.
Kemudian klik
#(eri"y.

Untuk pengesahan
akaun, anda perlu
memilih sama ada
untuk mendapatkan
kod pengesahan
melalui mese) teks
atau panggilan
suara.
Bab 10: Blogger 11*


Mena)a!an Blog
Me)l" Te)$la#


!asukkan nama
blog anda. +nda
)uga boleh
mengubah nama
tersebut
kemudian.

Klik di sini untuk
menyemak
ketersediaan
nama blog anda.
$elepas itu, klik
#,-'./'U0 .

ilih templat
anda 1anda
boleh
menukar
templat
pada bila2
bila masa3.

Kemudian, klik
#,-'./'U0.

LANGKAH 0
LANGKAH 1
114 Bab 10: Blogger

Men(a#a# 2Po+#ng3
Klik di sini untuk
mula blogging.

ada paparan blog
anda, klik #'e5
ost yang berada
dibahagian atas
sebelah kanan.

!asukkan
)udul
&atatan
.aip teks di
sini.

Kemudian, anda boleh memilih untuk #$+(0 '-6
atau #70(/06. 8ika anda sudah bersedia untuk
menerbitkan &atatan tersebut, anda boleh klik pada
#U9:/$; -$..
$ekarang, blog anda
sudah siap dibina.
+nda boleh mula
menulis &atatan
1posting) dan
mengubahsuai blog
anda.
LANGKAH 4
Bab 10: Blogger 11<


$emasa mengedit
teks, anda boleh
memasukkan pautan
1link3, ime) atau %ideo.

+nda )uga
boleh
memuatnaik
%ideo dari
"older anda
atau
daripada
=ou.ube.

12> Bab 10: Blogger


Meng,la+ Ca#a#anUntuk mengulas, buka
&atatan yang hendak
anda ulaskan, dan klik
#,omment.

!uka ini akan dipaparkan
dan anda boleh mula menulis
komen anda.
Kemudian, klik pada #ost
,omment. +nda boleh #re%ie5
ulasan tersebut sebelum
diterbitkan.
LANGKAH 5
Bab 10: Blogger 121


Meng,'a"+,a BlogUntuk mengubahsuai
blog, klik #?esign
yang berada pada
bahagian atas sebelah
kanan anda.

;alaman ini akan
dipaparkan dan anda
boleh klik dan
mengheret muka
elemen blog anda
mengikut lokasi
kesukaan.

+nda )uga boleh
menambah ga)et ke
blog anda serta
memilih pelbagai
ga)et yang
disediakan.
Kemudian anda
boleh #re%ie5
dan#$a%e.
LANGKAH 6
122 Bab 10: Blogger

RU7UKAN

;namaria $ut"ea" %egesten. '(,(. :logs in higher edu"ation < some ideas
about their benefits and downsides.
http+77u.enus.org7'(,(7(67()7blogs-in-higher-edu"ation-=>'=9(=?/-
some-ideas-about-their-benefits-and-downsides7html @3 *ei '(,,A

http+77gplsi.dlsi.ua.es7proye"tos7webeso7pdf7inted().pdf @3 ;pril '(,,A

-owe, ;.2. '((6. :log use in tea"hing < $ragster a"ti.ity. Internet+
http+77www.webdu"ate.net7dragster'7eBamples7bloguse7. @3 *ei '(,,A

%usana de 2uana->spinosa & %ergio -ujan-*ora. '((). he use of weblogs in
higher edu"ation+ :enefits and barriers.

8hats a blog. http+77www.blogger."om7tourCstart.g @3 *ei '(,,A


Bab 11: Diigo 123


APAKAH ITU DIIGO?

Alat anotasi kolaboratif, seperti Diigo dan Google Sidewiki, memperluas
konsep penandaan sosial dengan membenarkan pengguna untuk bukan sahaja
berkongsi penanda buku malah membuat anotasi laman web secara digital.
Anotasi kolaboratif membolehkan pengguna menonjolkan kandungan tertentu
pada laman web dan menambah catatan yang menerangkan pendapat mereka
atau menyatakan rujukan yang berkaitan. Pengguna boleh menandakan teks
atau gambar tertentu untuk menyerlahkannya (highlight, menambah komen
sendiri dan berkongsi anotasi dengan rakan!rakan. Penanda buku dan komen
juga boleh dikumpulkan dan diletakkan tag untuk menjadikannya lebih
tersusun. "asilnya, pelajar sesuatu kursus (atau ahli kumpulan kajian boleh
menyusun bibliografi beranotasi tentang laman!laman web yang berguna,
dengan perenggan bertanda yang didapati penting serta catatan yang
menerangkan kepentingan sesuatu laman web. Pelajar yang menggunakan alat
anotasi untuk kajian akademik boleh membina satu koleksi kajian dan
pemerhatian mereka sendiri, sebagaimana pelajar yang menyimpan teks
dengan perenggan bertanda, coretan komen dan nota lekat(sticky notes. #agi
pelajar yang ingin meneruskan kerja!kerja akademik sebagai satu kerjaya atau
bagi penyelidik yang melakukan kajian jangka panjang, kebolehan untuk
mengumpulkan komponen!komponen kajian ini mungkin sangat bernilai.
Bab 11
DIIGO
124 Bab 11: Diigo

Dalam konteks kursus di peringkat uni$ersiti, alat anotasi kolaboratif
membolehkan pelajar terlibat dalam penyiasatan dan penilaian sumber dengan
lebih aktif (%ducause &''(.

)esimpulannya, Diigo merupakan suatu alat penandaan sosial yang
membantu anda membaca, berkongsi dan menyusun laman web yang
dikunjungi. *a juga membolehkan anda berkongsi penanda buku serta melayari
penanda buku yang dibina oleh orang lain. Diigo memenuhi dua tujuan + ia
bertindak sebagai alat penandaan dan juga sebagai alat perangkaian sosial.


KELEBIHAN MENGGUNAKAN ALAT ANOTASI DALAM
PENDIDIKAN

%ducause (&''( menerangkan kelebihan berikut apabila alat anotasi
digunakan dalam bidang pendidikan,
-. Akti$iti untuk menambah refleksi (gambaran fikiran akan menukarkan
fungsi pelajar daripada seorang pengguna maklumat yang pasif kepada
pembaca yang aktif terlibat dalam perbincangan ilmiah.
&. Alat anotasi kolaboratif menawarkan cara baharu untuk pelajar
bersama!sama mencari dan menilai maklumat, berkongsi idea dan
membina pengetahuan.
.. Alat anotasi kolaboratif membantu perkembangan maklumat kerana
pengguna menilai pendapat orang lain terhadap sesuatu sumber
sebelum menambah pendapat mereka sendiri. Dengan menyediakan
kebolehan untuk melantik pengguna yang dibenarkan akses kepada
koleksi sumber, alat ini akan memperkukuh ciri kelompok terpadu.
/. 0leh kerana ia berasaskan *nternet, aplikasi anotasi kolaboratif boleh
ditawarkan kepada komuniti global, untuk menjemput pakar!pakar
Bab 11: Diigo 125

dalam bidang akademik untuk memberikan pandangan berharga
terhadap usaha pelajar.
1. Semasa membuat anotasi, menyusun dan menambah nilai kepada
sumber sedia ada secara berkumpulan, pelajar akan mempelajari cara
untuk meneliti, menilai dan memberikan sumbangan. Apabila pengajar
menggunakan alat ini untuk satu tempoh yang panjang, usaha pelajar
boleh membentuk satu arkib atau koleksi catatan supaya pelajar kelas
berikutnya boleh mendapat manfaat daripada pemerhatian pelajar
terdahulu.

PENGGUNAAN DIIGO DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Alat anotasi kolaboratif merupakan tempat permulaan sosial untuk pelajar
menceburkan diri dalam amalan anotasi dan kajian ilmiah, di samping
menggalakkan mereka untuk berkongsi maklumat dan meneruskan usaha
rakan!rakan lain dalam satu komuniti pemikiran yang dinamik. Dengan
penggunaan alat seperti Diigo, pelajar berpeluang untuk bekerjasama ketika
mentafsirkan sumber dalam cara yang tidak mungkin dapat dilakukan di dalam
kelas atau dengan menggunakan bahan bercetak yang tidak boleh diconteng
seperti buku!buku pinjaman perpustakaan. Selain itu, walaupun pelajar boleh
mendapatkan sumber maklumat yang tiada tandingannya daripada *nternet,
penggunaan maklumat tersebut secara efektif bergantung kepada alat yang
boleh membantu untuk menyusun data dan memudahkan proses pencarian
sumber tersebut apabila diperlukan. Alat ini memperkasakan pengguna,
membolehkan mereka membuat ulasan dan refleksi, dan bukannya
mengehadkan laman tersebut kepada penulis dan pembina laman web sahaja.
Akhir sekali, ahli akademik pelbagai disiplin dan institusi juga menghargai
126 Bab 11: Diigo

kewujudan alat ini serta koleksi pemerhatian pengajar, pakar!pakar, dan rakan
sebaya yang dibantu oleh mereka (%ducause &''(.

CARA MENGGUNAKAN DIIGO

Diigo boleh digunakan seperti berikut,
-. 2encatat nota peribadi
&. 2enyerlahkan maklumat teks pada laman web
.. 2enanda dan menyimpan catatan tersebut untuk kegunaan selanjutnya
/. 2enambah tag untuk menjadikannya tersusun
1. #erkongsi maklumat dengan rakan!rakan apabila menggunakan tag

(Sumber, http,33www.slideshare.net3poutasi3what!is!diigo
Bab 11: Diigo 127

MULAKAN DENGAN DIIGO


Pergi ke: http://!"iig#!$#%/

Me%&'(t Ak(')Lengkapkan borang ini untuk
mula membuat akaun anda.
Setelah
mengisi
maklumat
yang
diperlukan
klik pada
Continue.

LANGKAH *
LANGKAH +
!lik pada "oin #o$
untuk membuat
akaun %iigo.
12& Bab 11: Diigo

Me%(,()g T##-&(r Diig#
%iigo akan
menghantar
email kepada
anda. 'nda
perlu klik pada
pautan yang
diberikan dan
akaun %iigo
anda akan
diakti(kan.

Setelah membuat
pengesahan) anda akan
diminta untuk memasang
toolbar %iigo dan
mengenali kebolehan
%iigo.
*ertama sekali
ada perlu klik
pada butang
'llo$.

LANGKAH .
+iga langkah untuk
memasang toolbar
%iigo.

Bab 11: Diigo 12,


Sekarang) anda
boleh mula
memasang
toolbar dengan
klik pada
butang ini.

+etingkap ini akan
dipaparkan dan anda
perlu klik pada -nstall
#o$.
Sekarang) toolbar
%iigo anda sudah
sedia terpasang
pada komputer
anda.

+anda .uku
/enanda
.a0a
!emudian
131 Bab 11: Diigo


T##-&(r Diig#


LANGKAH /
Bab 11: Diigo 131


Me%&'(t T()"( B'k'*ertama sekali) buka
sesa$ang atau 23L
yang anda kehendaki.
!emudian klik pada
butang .ookmark.

+etingkap ini akan
terpapar se0ara
automatik.
/asukkan tag.

!lik Sa4e untuk
menyimpan tanda
buku di dalam
perpustakaan %iigo
LANGKAH 0
132 Bab 11: Diigo


2ntuk melihat
kembali tanda buku
anda) pergi ke
toolbar %iigo dan
klik pada /y
Library.

Sekarang)
sesa$ang yang
telah anda
tandakan
berada di
dalam senarai
perpustakaan
%iigo anda
bersama5sama
dengan tag
yang telah
anda
masukkan.

Bab 11: Diigo 133


Me)()"(!emudian) klik pada
butang highlight.

*ertama sekali) anda
perlu memilih teks
dari laman sesa$ang
yang anda mahu
tandakan.

Sekarang teks
yang telah anda
pilih telah ditanda
atau di$arnakan.

LANGKAH 1
134 Bab 11: Diigo


Seterusnya butang
ini akan terpapar
se0ara automatik.

!lik pada View in
my library untuk
memaparkan teks
yang telah di
tanda ke dalam
perpustakaan
%iigo anda.

Bab 11: Diigo 135


Me)gg')(k() N#t( Lek(t'pabila anda pergi ke /y
Library hanya perenggan
yang telah ditanda akan
dipaparkan.

*ertama sekali) klik
pada butang
Comment dan pilih
Add a floating sticky
note to this page.

LANGKAH 2
136 Bab 11: Diigo


!emudian) tempatkan
nota lekat di mana5mana
saha6a anda suka di atas
laman sesa$ang yang
anda buka.
Sekarang anda boleh menulis
ulasan di atas nota lekat.
'nda 6uga boleh men6adikan
nota tersebut untuk tatapan
persendirian atau boleh
dikongsi kepada umum atau
kumpulan anda saha6a.

'nda 6uga boleh menambah
nota lekat pada teks yang
telah anda tandakan.
Bab 11: Diigo 137


Me)3e%&')3ik() N#t( Lek(t

)adangkala anda lebih gemar untuk melihat nota lekat anda sahaja
atau anotasi kumpulan tertentu dan bukan nota lekat umum dari
pengguna lain.
Dengan menggunakan toolbar Diigo, anda boleh menyembunyikan
nota!nota lain yang anda tidak kehendaki.

2ntuk
menyembunyikan
nota lekat) klik
pada 7ide publi0
sti0ky notes.

+etingkap ini akan terpapar
dan anda perlu memilih %o
not sho$ me publi0 sti0ky
notes on this page.
!emudian klik 8!.
LANGKAH 4
13& Bab 11: Diigo


Me)()gk(p I%e5/H(-(%()*ertama sekali) klik
pada butang
Capture dan pilih
samada untuk
Capture Sele0ted
'rea atau Capture
9ntire *age.

"ika anda memilih untuk
Capture Sele0ted 'rea)
tekan hold dan pilih ka$asan
yang anda mahukan.
Sebelum anda menyimpan)
anda boleh mengedit ime6.
Selepas anda klik pada ikon
simpan) ime6 yang anda
ambil se0ara automatik akan
berada di dalam
perpustakaan %iigo anda.

LANGKAH 6
Bab 11: Diigo 13,


Me%&i)( K'%p'-()%i dalam %iigo. 'nda boleh membina
kumpulan anda sendiri. !lik pada /y
:roup untuk pergi ke paparan
kumpulan.

!lik pada Create a group
untuk mula membina
kumpulan %iigo anda.

Lengkapkan
maklumat yang
dikehendaki dan
anda akan
dibenarkan untuk
men6emput rakan5
rakan menyertai
kumpulan yang telah
anda bina.

!emudian klik pada
Create my group.
LANGKAH *7
141 Bab 11: Diigo


Setelah kumpulan %iigo anda siap dibina) anda boleh men6emput rakan %iigo
untuk menyertai kumpulan anda atau anda 6uga boleh men6emput rakan5
rakan lain melalui email.

!lik pada -n4ite
people untuk
men6emput rakan
menyertai kumpulan
anda.

Contoh kumpulan %iigo
yang dibina.
!esemua ahli boleh
menghantar tanda
buku atau topik
untuk dibin0angkan.

Bab 11: Diigo 141

RUJUKAN

SlideShare. 4hat is Diigo5 http,33www.slideshare.net3poutasi3what!is!diigo 67
2ac &'--8

%ducause. &''(. 9 :hings you should know about ;ollaborati$e annotation.
http,33www.educause.edu3eli. retrie$ed on 67 2ac &'--8

142 Bab 12: Facebook
APAKAH ITU FACEBOOK?

Platform Facebook membolehkan pembangun web membina aplikasi yang
bersepadu dengan rangkaian sosial Facebook dan disampaikan melalui laman
Web Facebook. Aplikasi tersebut dijalankan di pelayan pembangun web, dan
apa sahaja data yang unik kepada aplikasi tersebut disimpan dalam pangkalan
data pembangun web. Walaupun berfungsi di pelayan tersendiri, aplikasi
Facebook boleh mencari datanya bagi memperoleh manfaat daripada
rangkaian sosial Facebook yang sedia ada. Pengguna Facebook boleh melayari
aplikasi yang ada dan mengaktifkan mana-mana aplikasi yang dimahukan, yang
memberi mereka kebenaran untuk mengakses sebarang subset data akaun
mereka (Penntate !""#$.

KELEBIHAN FACEBOOK

%enurut &aroline dan 'erri (!""($, terdapat pelbagai ciri-ciri unik yang
menjadikan Facebook sesuai untuk akti)iti pendidikan. &ontohnya, Facebook
dilengkapi dengan*
+. Papan buletin,
!. Pemesejan segera,
Bab 12
FACEBOOK
Bab 12: Facebook 143

,. --mel,
.. /ebolehan untuk menyiarkan )ideo dan gambar,
0. /ebolehan untuk menyiarkan maklumat dan bekerjasama dalam
lingkungan sistem.
elain itu, dengan kadar penggunaan yang tinggi dan beberapa kelebihan
teknologi, rangkaian sosial seperti Facebook boleh menyediakan*
+. Pelbagai manfaat pedagogi lain kepada guru dan juga pelajar.
!. %enghubungkan sesama pelajar yang secara tidak langsung membina
komuniti pembelajaran 1 satu komponen penting untuk pendidikan
pelajar (2aker +((($.
,. %enyediakan peluang dan struktur kepada pengajar untuk
membolehkan pelajar membantu dan menyokong satu sama lain
dengan membina kursus-kursus melalui komuniti yang telah
diwujudkan oleh pelajar sendiri.
.. %odul pembelajaran berasaskan 3nternet akan menggalakkan
penglibatan aktif pelajar dengan cara yang berbe4a daripada kelas
kuliah biasa.
0. %eningkatkan interaksi antara guru dengan pelajar dan juga sesama
pelajar dalam bentuk komunikasi berasaskan web.
5. %embantu pengajar berhubung dengan pelajar mereka mengenai
tugasan, kegiatan akan datang, pautan berguna dan contoh-contoh
tugasan di luar kelas.
#. Pelajar boleh menggunakan Facebook untuk menghubungi rakan
sekelas tentang tugasan kelas atau peperiksaan serta bekerjasama
melakukan tugasan dan projek kumpulan dalam persekitaran 3nternet.
6. 7angkaian sosial yang dibina berasaskan konsep interaksi secara
bersemuka antara guru dengan pelajar ini membenarkan pelajar untuk
melihat profil pengajar yang mengandungi maklumat peribadi, minat,
latar belakang dan 8rakan-rakan9 yang boleh meningkatkan moti)asi
144 Bab 12: Facebook

pelajar, pembelajaran berkesan dan juga iklim bilik darjah (%a4er et al.
!""#$.

CARA MENGGUNAKAN FACEBOOK DALAM PENDIDIKAN

Amat penting bagi guru dan pensyarah untuk memperkenalkan rangkaian
sosial kepada pelajar. %enurut &aroline dan 'erri (!""($, sebagai tugasan
elektif, guru boleh meminta pelajar untuk*
+. %embuka akaun Facebook mereka sendiri dan 8menjadi kawan9
kepada sekurang-kurangnya seorang daripada rakan sekelas mereka.
!. %enyiarkan gambar yang bersesuaian dan berkaitan dengan kelas,
pesanan mengenai tugasan kursus, serta permohonan kursus.
,. %encuba penggunaan ciri-ciri yang berbe4a.


PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

:engan membina peralatan dalam struktur sosial Facebook, anda akan
menggalakkan lebih banyak interaksi antara peserta. %isalnya melalui aplikasi
perpustakaan, pelajar yang menghadapi kesukaran untuk mencari katalog
perpustakaan elektronik atau mempelajari cara penggunaan sistem
perpustakaan uni)ersiti mungkin lebih selesa bertanya kepada 8rakan9 di
dalam kumpulan atau menggunakan fungsi butang 8'anya Pustakawan9,
bukannya terus kecewa dan berputus asa. Pustakawan boleh menggunakan
aplikasi perpustakaan melalui Facebook sebagai satu cara untuk berhubung
rapat dengan pelajar yang selalunya diajar sekali gus dalam sesi perpustakaan.
Aplikasi Facebook yang telah dibina oleh perpustakaan boleh menyediakan
satu ruang untuk pelajar bertanyakan soalan rujukan. Walau bagaimanapun,
Bab 12: Facebook 145

penambahan ciri-ciri tertentu mungkin boleh membantu meningkatkan
perkhidmatan seperti ini. ecara keseluruhannya, platform sebegini boleh
membantu untuk menjadikan suasana perpustakaan lebih terbuka dan mudah
dicapai, sekali gus menggalakkan lebih banyak interaksi dan peluang
pengajaran. ;ika kita pindahkan senario perpustakaan ini kepada pengajaran
dan pembelajaran di dalam kelas, pelajar mungkin akan mula berkongsi tip-tip
belajar sewaktu mereka menemui modul<nota yang paling berguna. %ereka
mungkin mencadangkan modul<nota kepada rakan mereka berdasarkan
keperluan yang dinyatakan sewaktu interaksi sosial. /esemua akti)iti ini boleh
membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran belajar mereka, seterusnya
memperkaya pengalaman dan kepuasan akademik mereka (Penntate !""#$.


146 Bab 12: Facebook

MULAKAN DENGAN FACEBOOK

Pergi ke:
http://!"#$e%&&k!$&'/D#"t#r M#()k/Pe*+#"t#r#*Untuk menggunakan
Facebook, anda
perlu membuat
akaun Facebook
dengan mengisi
maklumat yang
dikehendaki.

Kemudian, klik
pada !ign Up".

LANGKAH ,
LANGKAH -
Bab 12: Facebook 14#


!etelah anda menda$tar masuk, halaman ini akan
terpapar. %nda perlu melengkapkan sekarang
atau dilakukan kemudian.

Untuk keluar dari
halaman ini klik
!kip this step".

Facebook akan menghantar
email untuk mengesahkan
penda$taran anda.

Klik pada&et
started" dan anda
boleh mula untuk
log masuk.
14' Bab 12: FacebookMe*$#ri R#k#*


(ilih rakan yang anda
mahu untuk di)adikan
sebagai rakan
Facebook.

(ilih rakan untuk
di)emput *+ika rakan anda
tidak mempunyai akaun
Facebook,.

(ergi ke Find
$riends".

%nda boleh
mengimport senarai
rakan daripada
email -ahoo atau
daripada aplikasi
lain.

LANGKAH .
Bab 12: Facebook 14.Me*/)*ti*g Pr&"i0


Klik pada /dit
(ro$ile".

(ergi ke (ro$ile".
(ilih perkara yang anda
mahu untuk disunting.
Kemudian klik pada
!a0e 1hanges"

LANGKAH 1
152 Bab 12: FacebookPe*g)'p)0#* R#k#*


(ergi ke
%ccount".
Kemudian klik
1reate a 3ist".

Klik pada
/dit Friends".

LANGKAH 2
Bab 12: Facebook 151

Pri3#(i
4asukkan nama
pengumpulan
rakan yang
hendak
ditubuhkan,
contohnya
5students6.
(ilih !tudents6.
!ekarang, anda boleh
mula menyunting
senarai rakan untuk
dikumpul dalam
senarai !tudent"
dengan pergi ke /dit
3ists".

(ergi ke %ccount".

Klik pada (ri0acy
!ettings".
LANGKAH 4
152 Bab 12: Facebook


(ilih )enis pri0asi
yang anda mahu
untuk akaun
Facebook anda.
Kemudian klik
pada %pply 7hese
!ettings".
Bab 12: Facebook 153Me*5#+ik#* 6t#t)( 7C#t#t#*
Di*+i*g8 Pri3#(i

7ulis status
*catatan dinding,
anda di sini.
(ilih )enis pri0asi
yang tersenarai
atau suaikan
mengikut
kehendak anda.
(ilih status untuk
dilihat 7hese
people".
%nda )uga boleh
memilih untuk
menyembunyikan
kepada indi0idu8indi0idu
tertentu di sini.
Kemudian klik pada
!a0e !etting".
LANGKAH 9
154 Bab 12: FacebookA0%)' G#'%#r(ada halaman utama
Facebook, anda klik
(hotos".
(ilih gambar
daripada $older
anda yang sudah
sedia ada.
Kemudian klik !elect
(hotos".

Klik pada 1reate
%lbum".

(ilih )enis pri0asi
perkongsian album
gambar tersebut.
9erikan nama untuk
album anda.

LANGKAH :
Bab 12: Facebook 155


Me*)%)hk#* K)'p)0#*Kemudian klik (ublish
:o;" atau !kip"
bahagian ini.

7uliskan penerangan
berkenaan album
anda.
Klik pada
!a0e 1hanges".
(ada halaman utama
$acebook, klik pada
1reate &roup".

LANGKAH ;
156 Bab 12: Facebook


4asukkan nama
kumpulan yang
hendak
ditubuhkan.
1ontohnya,
5<eb 2.2 tools6.
(ilih ahli untuk
dimasukkan di dalam
kumpulan ini.

Kemudian klik
pada 1reate".

(ilih )enis pri0asi
kumpulan anda.

7uliskan topik untuk
memulakan
perbincangan.

(ilih akti0iti
yang anda
mahu
lakukan.

Bab 12: Facebook 15#Me'%)#t A$#r#


Klik 1reate an
/0ent".
(ada muka utama
Facebook anda, klik
pada /0ents".
4asukkan maklumat
berkenaan acara
tersebut.

Kemudian klik pada
1reate /0ent".
LANGKAH ,<
15' Bab 12: Facebook


RUJUKAN

2aker, P. +(((. &reating learning communities* 'he unfinished agenda. 3n 2.
A. Pescosolido = 7. Amin4ade (-ds.$, The social works of higher education
(pp. (0-+"($. 'housand >aks, &A* Pine Forge Press.

&aroline ?ego %u@o4 = 'erri ? 'owner. !""(. >pening Facebook* Aow to
Bse Facebook in the &ollege &lassroom.
http*<<www.5.homepage.)illano)a.edu<john.immerwahr<'P+"+<Faceboo
k.pdf C# %ac !"++D

%a4er, ;. P., %urphy, 7.-., = imonds, &. ;. !""#. 3Ell see you on FFacebookE*
'he effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student
moti)ation, affecti)e learning, and classroom climate. Communication
Education, 56, +-+#.

Penntate. !""#. # 'hings Gou Heed to /now about Facebook Applications.
http*<<ets.tlt.psu.edu<wp-content<uploads<facebookIapplications.pdf C#
%ac !"++D.
Bab 13: Evernote 159APAKAH ITU EVERNOTE?

Evernote ialah satu alat Web 2.0 yang berguna untuk semua orang dalam apa
jua keadaan. Ia membolehkan mereka merakam gambar hampir semua
perkara yang ingin diingati. Dalam beberapa langkah mudah dan pantas,
gambar boleh disimpan ke dalam Evernote, disusun dan diberi penerangan
ringkas untuk menjadikan gambar tersebut mudah diperoleh pada masa akan
datang. Aplikasi ini unik dalam beberapa perkara. Tidak seperti aplikasi eb
yang lain, Evernote tidak bersi!at linear. Dalam erti kata lain, penggunaan
aplikasi ini membolehkan anda menambah teks, maklumat, gambar, video, dan
pautan sebagaimana yang boleh dilakukan dengan aplikasi eb yang lain,
sehinggakan dalam bidang ini sahaja pun terhasil banyak peluang untuk
menyerlahkan kreativiti. "anyak lagi perkara lain yang boleh anda lakukan
dengan Evernote. Evernote menyedari bahaa kita diberi segala ma#am
maklumat setiap hari dan otak kita tidak dapat menyimpan semua maklumat
tersebut, dan disebabkan itu banyak perkara sering hilang atau dilupai. $leh
itu, Evernote membolehkan kita merakam semua idea atau kenangan dan
pengalaman daripada kehidupan sebenar kita se#ara digital supaya idea atau
kenangan tersebut tidak lenyap begitu sahaja. %esimpulannya, kemungkinan
penggunaannya tidak terhenti setakat itu kerana Evernote membolehkan kita
merakam maklumat dalam apa jua persekitaran sambil menggunakan sebarang
plat!orm atau peralatan yang anda inginkan &"enjamin 200'(.

Bab 13
EVERNOTE
160 Bab 13: Evernote

FAEDAH MENGGUNAKAN EVERNOTE

)elajar, guru dan pensyarah boleh mendapat banyak man!aat daripada
Evernote untuk pelbagai sebab berbe*a mengikut persekitaran dan situasi
masing+masing seperti berikut,

Pelajar
)elajar dari pelbagai tahap pendidikan dan latar belakang boleh menggunakan
Evernote untuk mengatur keutamaan pendidikan mereka. Evernote boleh
membantu pelajar mengaasi nota, kajian, kerja rumah, ujian, kui* dan
dokumen lain yang berkaitan dengan tugasan sekolah mereka. Tentu hebat
sekiranya tidak perlu risau tentang kemungkinan kehilangan tugasan penting,
dan Evernote akan menghapuskan kerisauan itu. -aranya #ukup mudah, iaitu
pelajar perlu mengambil gambar semua nota, dokumen dan projek penting
mereka. %emudian, mereka hanya perlu memuat naik gambar+gambar penting
ke dalam Evernote dengan satu langkah pantas dan menyusunnya. )elajar
boleh menyusun gambar tersebut mengikut projek, kelas atau apa+apa sahaja.
Evernote menjadikan tugas pengurusan yang renyah bagi seorang pelajar lebih
mudah dan senang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

Guru
Evernote boleh menjadikan tugas mengajar lebih tersusun, senang dan mudah
di#apai dengan membolehkan guru merakam gambar nota pelajaran di atas
papan putih, gambar+gambar pelajaran dan aktiviti, gambar laatan lapangan
dan lain+lain. .uru sekolah rendah juga biasanya sering menerima banyak
hadiah daripada pelajar mereka seperti gambar, lukisan, dan kra!tangan yang
akan terkumpul sepanjang tempoh pengajaran. Evernote membolehkan guru
mengambil gambar hadiah istimea tersebut, menyimpan dan menyusunnya.
.uru seni juga boleh mendapat man!aat daripada Evernote. /embaa pulang
Bab 13: Evernote 161

projek seni yang begitu banyak mungkin agak menyusahkan. Evernote
membolehkan mereka mengambil gambar setiap projek seni, menyimpan dan
menyusunnya mengikut kelas dan projek, serta melihatnya di rumah bagi
memudahkan tugas pemberian markah. Terdapat banyak lagi situasi yang guru
sekolah boleh dibantu dengan penggunaan Evernote dalam persekitaran
pendidikan.

.uru dari pelbagai peringkat boleh mendapat man!aat daripada
Evernote. "ahagian ini akan menumpukan perhatian kepada guru sekolah
menengah, pensyarah kolej dan pembantu guru di kolej. /ereka boleh
menggunakan Evernote dalam pelbagai situasi berlainan. %lip video sering
digunakan sebagai satu #ara untuk menyampaikan pelajaran dalam
persekitaran bilik darjah. Tetapi, dari manakah sumber video tersebut0 .uru+
guru sering terjumpa pelbagai #ontoh menarik yang boleh digunakan untuk
menyampaikan sesuatu pelajaran atau idea kepada kelas mereka. Evernote
membolehkan mereka mengambil gambar video itu, tajuknya atau pautan
kepada video tersebut. 1elepas merakam gambar video tersebut, mereka
boleh menyimpan, menyusun, dan memberikan penerangan ringkas tentang
video tersebut dalam Evernote. %emudian, mereka boleh mendapatkannya
dan mengingati video pendidikan tersebut pada bila+bila masa. .uru+guru juga
boleh menggunakan Evernote untuk merakam gambar+gambar kajian, kerja
rumah dan projek. )enyimpanan dan pengurusan tugasan di dalam Evernote
membolehkan guru mengaksesnya dari rumah atau tempat lain dan membuat
pemarkahan dengan mudah.

Evernote melegakan tekanan kehidupan seorang pelajar kerana
mereka tidak perlu risau akan kehilangan dokumen penting, tugasan bertulis
atau nota kelas. Ia membolehkan pelajar menyusun kesemuanya mengikut
kelas tertentu dan memudahkan rujukan apabila pelajar perlu mengulangkaji
162 Bab 13: Evernote

sesuatu tajuk untuk peperiksaan. $leh kerana Evernote merupakan aplikasi
yang tersedia di Internet, pelajar boleh mendapatkan nota mereka di mana
sahaja mereka berada sama ada dari tele!on bimbit mereka ataupun mana+
mana komputer yang mempunyai sambungan Internet. .uru+guru juga boleh
menikmati kemudahan Evernote. /ereka hanya perlu merakamkan tugasan
pelajar dan memuat naik gambar+gambar tersebut ke dalam Evernote, tanpa
perlu bersusah payah mengangkut timbunan kertas ke rumah untuk dinilai
seaktu #uti panjang. %emudian, guru boleh melakukan tugas pemarkahan di
luar sekolah tanpa tergesa+gesa dan tanpa perlu risau akan kemungkinan
tersalah letak atau kehilangan kertas kerja pelajar mereka.

&1umber,https,22iki.itap.purdue.edu2display21o#ial23o4Evernote4-an4"e4
5sed4in4Edu#ational4and46earning4Environments(

CARA MENGGUNAKAN EVERNOTE

Evernote ialah satu aplikasi yang amat berharga kepada pendidik.
%ebergunaannya boleh merangkumi peran#angan kursus sehinggalah kepada
penyampaian ran#angan pelajaran dan pengumpulan maklum balas pelajar
selepas kelas. "erikut merupakan beberapa #ara untuk menggunakan
Evernote dalam pendidikan. "agi seorang pendidik, Evernote boleh dikelaskan
kepada tiga kategori &/i#hael 2077(,
7. 1ebelum kelas
2. 1emasa kelas
8. 1elepas kelas
Bab 13: Evernote 163

Sebelum kelas

7. Ranan! "an susun kelas an"a men!!unakan #a!$ )enggunaan
tag merupakan #ara yang baik untuk mengatur ran#angan pengajaran
anda mengikut minggu atau kelas. -ontohnya, jika anda mengetahui
ada subjek tertentu untuk diajarkan pada minggu kedua sesi
persekolahan, semua kandungan pelajaran yang berkaitan boleh
diletakkan tag 9minggu kedua:. 1etelah sistem ini diujudkan, anda
boleh terus menambahkan item lain sepanjang tahun.
2. Pan!kalan "a#a %&a'a&$ 1usunkan piaai pen#apaian bagi gred atau
subjek tertentu. Anda juga boleh berkongsi piaai tersebut dengan
guru+guru lain, ibu bapa, pentadbir dan pelajar dengan menggunakan
#iri perkongsian Evernote.
8. Pemban!unan kerja(a, ;ika anda meman!aatkan aktu #uti
semester untuk mempertingkatkan kemahiran atau meneruskan
pengajian anda, simpanlah semua nota, sumber+sumber, pelajaran dan
idea baharu yang dipelajari di dalam Evernote. Ia juga amat sesuai
untuk guru dalam perkhidmatan, persidangan, bengkel dan seminar
yang dihadiri.
<. Tem%la# kelas, Templat merupakan #ara yang bagus untuk
menjimatkan masa apabila memberi markah dan penilaian kepada
pelajar anda. ;ika anda menggunakan templat seperti helaian gred atau
borang penilaian pelajar, simpanlah semuanya di dalam Evernote agar
ia berada di hujung jari anda sepanjang tahun.
=. )erse"&a un#uk ke#&a"aan an"a, .unakan Evernote sebagai satu
#ara untuk memastikan kelas anda tetap diteruskan alaupun anda
tidak hadir. Evernote memudahkan anda untuk berkongsi buku nota
dengan guru pengganti. -uba kongsikan ran#angan pelajaran, lembaran
kerja, kekun#i jaapan dan #ontoh tugasan yang telah siap. Ini akan
164 Bab 13: Evernote

memastikan kelas anda terus berjalan alaupun anda tiada bersama
mereka.

Semasa kelas

7. K*n!s& buku n*#a "en!an kelas an"a, 1elepas membina satu
buku nota aam &public notebook(, kongsikan pautan 5>6nya dengan
kelas anda. Dengan #ara ini, apa sahaja #atatan yang ditambahkan
boleh dilihat oleh pelajar anda &ataupun ibu bapa mereka(.
2. Gambar %a%an %u#&+$ /engambil gambar papan putih merupakan
satu kegunaan Evernote yang digemari. Ambil gambar papan putih
sebelum kelas bermula dan sekali lagi apabila kelas tamat. Ini akan
memberi anda rakaman gambar dengan #etakan aktu yang tepat
mengenai perkara yang anda lakukan pada bila+bila masa jua. Anda
boleh memberikan tajuk atau tag pada setiap gambar berdasarkan
nombor turutan kuliah bagi memudahkan pen#arian gambar+gambar
tertentu. Anda juga boleh berkongsi gambar tersebut dengan pelajar
yang tidak dapat menghadiri sesuatu kelas agar mereka tetap
menerima nota pelajaran pada hari tersebut.
8. S&m%an n*#a "& #em%a# (an! mu"a+ "&a%a&, 1impan semua
nota, lembaran kerja, templat, panduan belajar dan tugasan yang
sering digunakan di dalam Evernote, supaya ia mudah di#ari dan
di#apai.

Sele%as kelas

7. Memu"a+kan %emarka+an$ Imbas ujian yang telah diberikan
markah dan tambahkannya ke dalam Evernote. Anda boleh
memasukkannya ke dalam buku markah atau lembaran hamparan
Bab 13: Evernote 165

&spreadsheet( apabila anda mempunyai masa terluang. Ini juga sesuai
jika anda mempunyai pembantu guru. Anda boleh berkongsi buku
nota dengan pembantu anda dan meminta mereka membantu dalam
proses pemarkahan.
2. Men!a#ur ak#&,&#& k*-kur&kulum an"a, 1ekiranya anda menyertai
mana+mana jaatankuasa atau melatih sesuatu pasukan, anda boleh
menggunakan Evernote untuk menyusun semua kajian, nota, dan
maklumat berkaitan dengan aktiviti ko+kurikulum tersebut. 1ekali lagi,
berkongsi buku nota merupakan satu #ara yang bagus dan mudah
untuk memastikan jaatankuasa anda memperoleh maklumat dan
memikirkan perkara yang sama serta berkongsi pengetahuan yang
terkumpul tentang sesuatu projek.

166 Bab 13: Evernote

MU.AKAN DENGAN EVERNOTE

Per!& ke$ +##%$//'''0e,ern*#e0*m/Memasan! E,ern*#eKlik di sini
Klik pada Save File dan
simpan aplikasi ini di dalam
folder program anda.
.ANGKAH 1
.ANGKAH 2
Bab 13: Evernote 167


Kemdian anda !ka fail
"verno#e #erse!# dan klik
pada !#ang $n.
%andakan dalam ko#ak &
a''ep# #(e #erms in #(e
)i'ense *greemen# dan
mla memasang aplikasi
dengan klik pada !#ang
&ns#all.

Selepas i# klik Finis(
dan ikon "verno#e akan
mn'l pada desk#op
anda.
16+ Bab 13: Evernote


Da3#ar Masuk E,ern*#eSe!elm anda dapa#
menggnakan "verno#e,
anda perl mendaf#ar
mask a#a anda perl
mendaf#ar da(l -ika
!elm mempn.ai akan.

.ANGKAH 4
Bab 13: Evernote 169


Memb&na )uku N*#a


Evernote menyimpan nota anda di dalam simpanan yang berbe*a dipanggil
?"uku @ota &@otebook(.A Akaun anda bermula dengan satu buku nota,
tetapi anda boleh manambahnya pada bila+bila masa.

Dua #ara dalam membina buku nota

7. )ergi ke 9Bile: 9@e @otebook:


/ili( local notebook 0!k no#a akan #ersimpan di dalam
komp#er dan #idak akan dima# naik ke dalam perk(idma#an
sesa1ang "verno#e2 a#a Synchronized notebook 0!k no#a
akan dima# naik ke perk(idma#an sesa1ang "verno#e, dan
#ersedia di dalam pel!agai !en#k perk(idma#an "verno#e
0Sesa1ang "verno#e, "verno#e n#k 3a', sesa1ang !im!i#
"verno#e , "verno#e n#k i/(one, dll2.

%e#ingkap Create Notebook akan
#erpapar dan anda perl mamaskkan
nama !k no#a .ang nik.

.ANGKAH 5
170 Bab 13: Evernote

2. %lik pada @otebook di bahagian kiri anda dan tekan:Insert: pada papan
kekun#i atau klik kanan dan pilih 9@e @otebook:.

Men!eks%*r# N*#a

4o#e!ook
*nda !ole( memili( -enis fail n#k di
ekspor# seper#i .ene5 0"verno#e
6a'kp2, .(#ml, .m(#. 7ika anda
mengekspor# ke .ene5, anda -ga
!ole( mengekpor# #ag sekali.

Pergi ke File.

Klik pada Eksport

.ANGKAH 6
Bab 13: Evernote 171


Men!&m%*r# N*#a


Memb&na N*#a/N*#a
Dak'a#/N*#a7ebam*nda !ole( memili( n#k
mengimpor# fail8no#a
daripada file ekspor#
"verno#e a#a OneNote.
Klik pada !#ang 4e1
4o#e pada toolbar.

Klik File.
Klik Import.

.ANGKAH 8
.ANGKAH 9
172 Bab 13: Evernote

ATA5, pergi ke 9Bile: 9@e @ote2@e Ink @ote2@e Web#am @ote:
4o#a !ar
4o#a dak1a#
4o#a 1e!'am
Bab 13: Evernote 173


Memb&na N*#a Mul#&me"&a

/enambah imej dan lain+lain !ail
@ota, 3anya !ail jenis )DB, ;)., WAC, )@., /)8, .IB, A/> disokong
untuk penggunaan per#uma. Ahli premium boleh melampirkan pelbagai
!ormat !ail tetapi Evernote hanya boleh memaparkan !ail yang disokong
sahaja.

7. 3eret &Drag( dan 6etak &Drop(
Ambil !ail dari mana+mana di komputer anda dan heretnya ke dalam nota
baru atau sedia ada.


Membua# Ta!

Anda boleh mambuat tag pada nota anda untuk memudahkan pen#arian.
Anda juga boleh membina tag anda sendiri pada bila+bila masa dan heret
serta letakkan ke dalam nota tag.


Klik kanan pada #ag . *nda
!ole( mem!ina #ag ,
menamakan semla dan
!ang #ag sedia ada.

3askkan
nama #ag
anda.

Kemdian klik
9K.
.ANGKAH :
.ANGKAH ;
174 Bab 13: Evernote


Ema&l N*#a/ili( sa#
a#a le!i(
no#a
dalam
Klik pada !#ang
email.

*plikasi email akan #erpapar
!ersama #e#ingkap n#k
menlis mese-.
6ilangan no#a .ang
diemail.
3askkan
alama#
penerima ser#a
mese-.
Klik
Send.
.ANGKAH 1<
Bab 13: Evernote 175


)erk*n!s& )uku N*#aKlik pada pa#an S(aring and
:olla!ora#ion op#ions.

/ili( !k no#a, kemdian
klik kanan dan am!il
/roper#ies.

*nda akan di !a1a ke laman
sesa1ang "verno#e. *nda pergi ke
S(aring kemdian am!il S(aring
Se#p.
/ada mka se#ersn.a,
klik S#ar# S(aring, a#a
S#op83odif. S(aring
n#k no#a .ang anda
ma( kongsikan.

.ANGKAH 11
176 Bab 13: Evernote
*nda kemdian mempn.ai pili(an samada
n#k mener!i#kan kepada mm a#a kepada
individ #erpili( sa(a-a.

7ika anda memili( n#k
S(are 1i#( #(e ;orld,
anda !ole( mem!ina <$)
.ang mana no#a anda !ole(
diakses, di!a(sai ser#a
didiskripsikan.
7ika anda memili( S(are 1i#(
&ndividals, anda !ole( memili(
individ n#k menerima pa#an
kepada !k no#a anda. *(li premim
-ga mempn.ai ke!ole(an n#k
mem!enarkan individ lain meli(a#,
mem!ina, mengedi# dan mem!ang
no#a dalam lingkngan !k no#a .ang
dikongsi.

Klik Save, !k no#a
anda akan di#er!i#kan
pada mm.

Klik pada Send &nvi#a#ions, individ
-emp#an anda akan menerima email
!eser#a pa#an persendirian ke !k
no#a n#k diakses.
Bab 13: Evernote 177

RU=UKAN

"enjamin /i#hael 1pivey. 200'. 5niDue Ways o! 5sing this Appli#ationE.
https,22iki.itap.purdue.edu2display21o#ial25niDue4Ways4o!45sing4this
4Appli#ationF27. G' /a# 2077H

/i#hael -ru*. 2077. 70 Tips !or Tea#hers 5sing Evernote I Edu#ation 1eries.
http,22blog.evernote.#om22077207278270+tips+!or+tea#hers+using+
evernote+edu#ation+series2. G' /a# 2077H

178 Bab 14: Jing


APAKAH ITU JING?

Jing ialah aplikasi merentas platform yang boleh dimuat turun dari laman web
www.jingproject.com. Anda boleh mengambil gambar skrin anda yang tidak
bergerak (yang dipanggil syot layar) dan juga merakam video pendek yang
tidak melebihi 5 minit tentang aktiviti pada skrin anda (yang dipanggil rakaman
skrin atau screencast) dengan Jing. Kemudian anda boleh terus berkongsi syot
layar dan screencast tersebut melalui laman web e!mel atau dimasukkan ke
dalam rangka kursus anda di "nternet. "ni boleh dilakukan dengan cepat dan
pantas melalui laman gandingan Jing iaitu www.screencast.com. #etelah syot
layar atau screencast dirakamkan anda boleh memuat naik rakaman tersebut
ke #creencast.com dengan hanya satu klik butang. Kemudian #creencast.com
akan menyalin $%& syot layar atau screencast yang telah dimuat naik ke
papan klip komputer supaya anda boleh menampal $%& tersebut dengan
mudah ke dalam e!mel atau sistem pengurusan kursus untuk dikongsikan
dengan pelajar anda. #creencast.com juga menjana kod terbenam '()&
supaya anda dapat memasukkan screencast ke dalam sistem pengurusan
kursus anda tanpa sebarang kesilapan. #ekiranya anda tidak mahu
menggunakan #creencast.com untuk berkongsi rakaman gambar atau video
skrin anda anda boleh menyimpan syot layar sebagai fail imej *+, manakala
Bab 14
JING
Bab 14: Jing 179

screencast sebagai fail video flash #-. dan mengedarkannya mengikut
kemahuan anda ()argarita / 0ave 1232).

FAEDAH MENGGUNAKAN JING

)enurut *atrick et al. (1224) Jing amat berguna kerana5
3. "a percuma.
1. "a boleh digunakan dengan komputer perisian -indows dan juga )ac.
6. Keupayaan untuk memuat naik imej dan video ke screencast.com
dengan hanya satu klik tetikus merupakan satu kelebihan yang tidak
dapat ditawarkan oleh saingannya setakat ini.

PENGGUNAAN JING DALAM PENDIDIKAN

7li8abeth (1232) mencadangkan beberapa idea mudah bagi menggunakan Jing
dalam pendidikan5
3. %akamkan video latihan yang boleh dicapai dengan cepat dan mudah
oleh pelajar ataupun anda sendiri sebagai satu cara ulang kaji.
1. )inta pelajar merakamkan aktiviti penyelesaian masalah matematik
mereka dan kemudian menyiarkannya dalam blog kelas9
6. )inta pelajar merakamkan pembentangan mereka.
:. )inta pelajar merakamkan aktiviti kajian dan pembentangan dapatan
kajian mereka.
5. &akukan sesuatu yang luar biasa9 ,alakkan pelajar anda menjadi kreatif
; hasilkan garis masa kehidupan pengembara dan siarkannya melalui
Jing9180 Bab 14: Jing

MULAKAN DENGAN JING

Pergi
ke:http://www.techsith.c!/"i#g/

#(7* 1

#tart installing <Jing=
Me$s$#g Ji#g
Klik pada Download
Free Version.

Kemudian klik Download
for Windows jika
komputer anda
menunakan proram
Windows atau Download
for !a" jika komputer
anda menunakan
proram !a".
LANGKAH %
LANGKAH &
Bab 14: Jing 181


'$ri ($# Me)$#c$rk$# Ji#g#in$setup.e%e akan
terpapar. Klik pada &a'e File
untuk men(impann(a.
Kemudian )uka semula fail
terse)ut dan larikan aplikasi*
seterusn(a mula memasan di
dalam komputer anda.

+ada proses
ak,ir
pemasanan*
anda perlu
mendaftar
masuk dalam
talian.

&etela, pemasanan dan
pendaftaran masuk
di)uat* !ata,ari #in
akan terpapar se"ara
automatik pada skrin
desktop anda.

LANGKAH *
18- Bab 14: Jing


Me#gg+#$k$# ,'$pt+re-.pa)ila anda
menerakkan
pointer ke
/mata,ari0* tia
"a)an pili,an akan
mun"ul. 1a)an (an
sanat )eruna
sekali adala, "a)an
1apture.

Klik pada "a)an
1apture.

LANGKAH .
Bab 14: Jing 182
Me#$#gk$p Ie"


Kawasan
sorotan
yang cerah
adalah
bahagian
yang akan
di tangkap.
Lepaskan
tetikus
anda
setelah
mendapat
kawasan
yang anda
mahukan.

Klik pada
)utan ini.

.nda akan
dapati* skrin
anda akan
menjadi
elap.

Klik dan ,eret
aris
persilanan
untuk
mendapatkan
kawasan (an
ada ma,u di
skrin
komputer
anda.

LANGKAH /
183 Bab 14: Jing


4mej akan
diperli,atka
n seperti ini.

.nda )ole,
menunakan
alat )erikut
untuk
mem)uat
anotasi pada
imej (an anda
am)il.

5arik, )erserta
masa diam)il adala,
nama fail (an tela,
ditetapkan. .nda
)ole, menukarn(a
jika ma,u.

1onto,
anotasi (an
tela, di)uat
menunakan
alat (an
disediakan.

#ika anda klik )utan &,are 'ia &"reen"ast."om*
imej atau 'ideo akan dimuat naik ke fail #in dalam
&"reen"ast."om. .nda )ole, meletakkan pautan
imej atau 'ideo terse)ut di email* dokumen atau
semasa per)in"anan dalam talian untuk
perkonsian.

Klik pada )utan sa'e
untuk men(impan se"ara
manual.

Bab 14: Jing 186


Mer$k$# 0i(e!Klik "a)an 1apture
dan pili, kawasan
atau imej (an anda
ma,u untuk
merakam 'ideo.

Klik pada
)utan
'ideo.

+astikan mikrofon anda
tela, disam)unkan dan
)erfunsi.

+eniraan 2 saat akan
terpapar dan setela,
tamat peniraan anda
)ole, mula merakam.
.nda )ole, melakukan
pel)aai perkara
sepanjan masa
rakaman.

5empo, masa rakaman ,an(a di,adkan
selama lima minit sa,aja.

Klik )utan stop setela, anda
siap merakam.

LANGKAH 1
187 Bab 14: Jing
Video anda akan dipaparkan
di dalam tetinkap paparan
semula. 8i,at dan konsi
'ideo ini denan rakan9
rakan.

Klik di sini
untuk mula
memainkan
'ideo.

Bab 14: Jing 187

2UJUKAN

7li8abeth. 1232. 'ow to use Jing in your classroom.
http5>>blog.simplek31.com>education>how!to!use!jing!in!your!
classroom> ?5 April 1233@

)argarita Aianco / 0ave )cBollom. 1232. Ja88ed about Jing.
http5>>edublog.techsmith.com>1232>2C>ja88ed!about!jing.html ?5 April
1233@

*atrick %.&. 0avid (. Anna (. / ArianD. 1224. (he B$ online 'andbook.
(each differently5 Breate and collaborate.
http5>>www.scribd.com>doc>5152611E>34>Jing ?5 April 1233@

188 Bab 15: Linkedin


APAKAH ITU LINKEDIN?

LinkedIn ialah pangkalan data golongan profesional yang amat besar.
Maklumat yang biasa dimasukkan oleh pengguna seperti kategori Tajuk
Utama Profil, ingkasan, Pendidikan, !yarikat, dsb. membolehkan kita
mengenal pasti orang yang di"ari berdasarkan faktor tertentu. ingkasnya,
LinkedIn ialah tempat untuk men"ari dan ditemui #$eal !"haffer %&&'(.

FAEDAH KEPADA PELAJAR

)erikut ialah faedah LinkedIn kepada pelajar*
+. Peningkatan kemahiran dan ke"ekapan dalam teknologi.
%. Peningkatan pendedahan kepada pandangan yang berbe,a.
-. Perkembangan dalam kemahiran komunikasi.
.. Peningkatan kebolehan untuk bekerjasama dalam projek berkumpulan.
/. amai pelajar telah pun menggunakan teknologi ini, jadi mereka
mungkin menumpukan lebih perhatian dalam pelajaran jika teknologi ini
digunakan.
0. Pelajar boleh membina imej diri yang positif dengan menonjolkan kualiti
terbaik dalam diri mereka.
1. 2ekal berhubung.
Bab15
LINKEDIN
Bab 15: LinkedIn 189

3. 2reati4iti.

#!umber* http*55theunder"o4erre"ruiter."om5"ontent5167ays6"ollege6
students6"an6benefit6linkedin)

FAEDAH KEPADA GURU

)erikut ialah beberapa faedah penggunaan LinkedIn untuk guru*
+. 8ara yang murah dan berkesan untuk menyampaikan maklumat
kepada ibu bapa dan menyebarkan berita tentang sekolah dan a"ara.
%. Maklumat boleh disampaikan kepada ibu bapa yang tidak dapat datang
ke sekolah.
-. )oleh membina perkongsian dengan sekolah6sekolah di negeri atau
negara lain.
.. )ekerjasama dengan guru lain.
/. )ertukar6tukar pelan pengajaran dan maklumat.
0. Peningkatan akses kepada sumber.

#!umber* http*55theunder"o4erre"ruiter."om5"ontent5167ays6"ollege6
students6"an6benefit6linkedin)

CARA PELAJAR BOLEH MENDAPAT FAEDAH DARIPADA
LINKEDIN

)erikut ialah beberapa "ara pelajar boleh mendapat faedah daripada LinkedIn*
+. Mendapat makluman tentang kerja melalui e6mel.
%. )erhubung dengan golongan profesional.
-. Melakukan kajian tentang syarikat.
.. Mendapat perakuan.
190 Bab 15: Linkedin

/. Membolehkan syarikat men"ari anda.
0. )erhubung dengan pelajar lain.
1. Mendapat kerja di peringkat antarabangsa.

#!umber* http*55theunder"o4erre"ruiter."om5"ontent5167ays6"ollege6
students6"an6benefit6linkedin(


Bab 3: LinkedIn 191

MULAKAN DENGAN LINKEDIN


Pergi ke: http://!"i#ke$i#!%&'/
D()t(r M(*+k / Pe#$()t(r(#


Jika anda belum
mempunyai
akaun LinkedIn,
anda perlu
mendaftar
dengan mengisi
maklumat yang
diperlukan.
Kemudian, klik
Join o!".
LANGKAH ,
LANGKAH -
19# Bab 15: Linkedin


LinkedIn akan
meng$antar satu
e%mel kepada
akaun e%mel yang
anda daftarkan.
Klik pada pautan
untuk
mengesa$kan
alamat e%mel anda.
&etingkap ini akan
mun'ul. (nda perlu klik
butang )onfirm". Kini
anda bole$
menggunakan akaun
LinkedIn anda.

*asukkan alamat e%mel
dan kata laluan,
kemudian klik +ign In".
Bab 15: LinkedIn 19,


Me#g(.(k R(k(#


Me#/+#ti#g Pr&)i" A#$(-ntuk menga.ak rakan dan
ber$ubung menggunakan
LinkedIn, masukkan alamat
e%mel rakan anda di sini.
Kemudian klik +end
In/itation".

-ntuk mula
menyunting profil
anda, klik tab 0rofile"
di sini.
0ergi ke 1dit
0rofile".
LANGKAH 0
LANGKAH 1
192 Bab 15: Linkedin

Menambah gambar profil


-ntuk
menamba$3menukar
gambar profil anda, klik
(dd 0$oto".
(nda .uga bole$
men'atatkan dan
berkongsi maklumat
terkini anda di sini.
Li$at gambar dari fail di
komputer anda.
Klik butang -pload
0$oto".
Bab 15: LinkedIn 194
Me#%(ri 2 Me#('3(h R(#gk(i(#

(nda bole$ berkongsi profil anda kepada a$li
LinkedIn yang lain. (nda .uga bole$ menyimpan dan
men'etaknya dalam format pdf.
(nda bole$ menyemak
peratus kelengkapan
profil anda. Klik pada
senarai untuk
mengemaskinikannya.
*asukkan nama orang
yang ingin anda 'ari di
LinkedIn.
(tau anda bole$
men'ari menggunakan
/ersi 'arian lan.utan di
sini.
LANGKAH 4
195 Bab 15: Linkedin
+enarai nama
dalam $asil 'arian
6ilangan $asil
'arian.
0ili$ dan klik pada
nama yang ingin
anda tamba$kan
dalam rangkaian.
Klik di sini
untuk
menamba$nya
ke dalam
rangkaian
anda.
(tau anda
bole$
meng$antar e%
mel sebelum
menamba$nya.
Bab 15: LinkedIn 197

RUJUKAN

9hat is LinkedIn and 9hy !hould :ou ;oin<
http*557indmillnet7orking."om5%&&'5&35%057hat6is6linkedin6and67hy6
should6you6join5 =++ >gos %&++?

Tea"hing and Learning esour"es 5 !o"ial $et7orking.
http*55tea"hinglearningresour"es.pb7orks."om575page5-+&+%0315!o"i
al@%&$et7orking =++ >gos %&++?

1 7ays "ollege students "an benefit from Linkedin. %&++.
http*55theunder"o4erre"ruiter."om5"ontent5167ays6"ollege6students6
"an6benefit6linkedin =++ >gos %&++?.


198 Bab 16: Edmodo


APAKAH ITU EDMODO?

Edmodo merupakan platform sosial persendirian yang percuma untuk guru
dan pelajar berkongsi idea, fail, peristiwa dan tugasan. Edmodo menyediakan
cara yang selamat dan mudah untuk berhubung dan bekerjasama dalam kelas.
Laman ini boleh diakses di Internet dan dari mana-mana peranti mudah alih
melalui aplikasi telefon pintar percuma. Berasaskan model penulisan blog
mikro dan disesuaikan untuk penggunaan dalam pendidikan, Edmodo
membolehkan guru menyiarkan mesej dan nota, membincangkan topik
pelajaran, memberikan tugasan dan menilai kerja kelas, berkongsi kandungan
dan bahan pengajaran, serta membina rangkaian dan bertukar-tukar idea
sesama guru lain. Selain itu, mereka boleh menjaga kalendar kelas,
menyimpan dan berkongsi fail, menerima aliran awam !SS", dan mengadakan
tinjauan. Edmodo dibina untuk kerjasama kumpulan yang tertutup, bermakna
pelajar yang mempunyai kod rahsia sahaja yang boleh menyertai kumpulan
tersebut.

Sumber# http#$$www.edmodo.com)Bab 16
EDMODO
Bab 16: Edmodo 199

MENGGUNAKAN EDMODO DALAM PENDIDIKAN

%eringkasan antara muka dan kebolehcapaian Edmodo menjadikannya satu
dunia pembelajaran yang berkesan. Ia membolehkan pelajar mengambil
bahagian secara aktif. Edmodo menyediakan ruang kepada tutor untuk
menghantar peringatan tugasan, membina kalendar acara, dan menghantar
mesej kepada ahli kumpulan. &engguna juga boleh berkongsi pautan, 'ideo,
dan imej. Edmodo boleh menjadi medium untuk tutor berkomunikasi dengan
berkesan kepada pelajar yang memerlukan bimbingan. (ntuk mata pelajaran
seperti bahasa asing, tutor telah pun menggunakan Edmodo untuk
menetapkan kelas gandingan antara mereka dengan guru bahasa lain dari
serata dunia. &elajar boleh melihat semula pautan yang dihantar melalui
suapan !SS dengan mudah. )utor juga boleh membuat pentaksiran autentik
formatif yang lain menggunakan Edmodo. Satu tugasan dalam kelas untuk
membaca dan mengupas sebuah petikan dengan mudahnya boleh bertukar
menjadi satu tugasan bertulis. &elajar boleh merumuskan dan memberikan
jawapan, dan bergilir-gilir menjawab soalan satu sama lain &icardo, *+,,".

-enurut .arc *+,+", Edmodo membolehkannya mengawasi kemajuan
pelajar, menghantar kandungan secara elektronik, menghantar makluman
melalui e-mel dan mesej teks, dan yang paling penting, Edmodo menyediakan
cara yang cepat dan mudah untuk mengendalikan pentaksiran autentik.

&enggunaan jaluran perbincangan hampir sama seperti mengendalikan
temu bual dengan pelajar dan rakan sebaya mereka sambil menggalakkan
dialog, mencabar pelajar untuk menulis secara ringkas dan padat, serta
mempertahankan pendapat mereka dengan maklumat sokongan daripada
pembacaan yang dibuat. Edmodo membantu dalam pembinaan rangkaian yang
lebih baik dan selamat, jadi risiko untuk dihubungi oleh orang yang tidak
200 Bab 16: Edmodo

dikenali bagi tujuan bukan akademik benar-benar dapat dikurangkan, oleh
yang demikian ia menyediakan persekitaran yang lebih selamat untuk pelajar
dan tutor berinteraksi dan bekerjasama. Ia juga mengurangkan bilangan kertas
yang digunakan dalam bilik darjah.

Bab 16: Edmodo 201

MULAKAN DENGAN EDMODO


Pergi ke: http://www.edmodo.om/

D!"t!r M!#$k / Pe%d!"t!r!%

LANGKAH &
LANGKAH '
Klik butang
Im a
Teacher.
202 Bab 16: EdmodoL!m!% Ut!m! Edmodo


Isi maklumat
yang
diperlukan.
Klik ign up.
Jenis catatan yang
boleh dibuat oleh
pengguna.
Pengguna
boleh
menuntut
URL
profil.
Senarai
untuk
panduan
pengguna
baharu.
Pengguna
boleh
melihat atau
menyunting
tetapan.
Bab 16: Edmodo 20!


Me%$($hk!% K$mp$)!%


Me%!ri * Me%!m(!h +eko)!hLANGKAH ,
LANGKAH -
Klik
Create.
Taipkan nama
kumpulan
yang ingin
ditubuhkan.
Klik
Create.
Kod yang akan
digunakan oleh
pelajar untuk
menyertai
kumpulan.
Klik Close.
Klik Settings.
20" Bab 16: EdmodoKlik Add School.
Pilih negara
yang
berkenaan
dan taipkan
nama
sekolah atau
poskod.
Klik Add your
school jika
nama sekolah
atau poskod tiada
dalam senarai.
Klik
Search
.
Isi
maklumat
yang
diperlukan.
Klik Add
School.
Bab 16: Edmodo 20#


Me%$k!r Tet!p!% * Pem(erit!h$!%

LANGKAH .
Klik
Upload a
photo
atau pilih
satu
animasi.
Klik
Settings.
Pengguna
boleh menukar
jenis
pemberitahuan.
Pengguna
boleh
menukar
maklumat
peribadi.
Pengguna
boleh
menambah
sekolah
dengan
butang Add
School.
Pilihan
privasi.
Pengguna
boleh
menukar
kata laluan.
20$ Bab 16: Edmodo


Me%!m(!h /!h!% ke Perp$#t!k!!%

LANGKAH 0
Klik
Library.
Klik Upload
untuk
menambah fail. Klik Add to
Library.
Fail yang
dimuat naik
boleh dilihat di
sini.
Klik Add
to Library.
Bab 16: Edmodo 20%


Mem(i%! 1o)derMe%2i!rk!% T$g!#!%LANGKAH 3
Klik ikon
Folder.
Taipkan nama
folder di
ruangan Folder
Name.
Klik pada
kumpulan jika
anda ingin
berkongsi fail.
Klik Library.
LANGKAH 4
Klik
Assignment.
208 Bab 16: EdmodoMe%2i!rk!% Ti%5!$!%


Pengguna juga
boleh memuatkan
tugasan dengan
butang Load
Assignment.
Masukkan
nama
tugasan
Tulis
penerangan
tentang tugasan.
Tetapkan due date.
Tugasan boleh
dihantar kepada
pelajar tertentu.
Klik
Send.
LANGKAH 6
Taipkan
soalan
anda di
sini.
Taipkan
jawapan anda
di sini.
Pengguna boleh
menambah jawapan
dengan butang Add
Answer.
Klik
Poll.
Bab 16: Edmodo 209


Me%2i!rk!% Not!LANGKAH &7
Klik Note.
Taipkan
nota
anda di
sini.
Pengguna
boleh
menghantar
nota kepada
pelajar
tertentu.
Pengguna boleh
memasukkan lampiran
bersama nota
Kemudian,
klik
Send.
210 Bab 16: Edmodo

8U9UKAN

Edmodo. http#$$ www.edmodo.com. /*0 September *+,,1

Edmodo!e'iew. http#$$www.appappeal.com$app$edmodo$ /*2 September
*+,,1

.en 3ick, *+,,. )ool !e'iew# Edmodo. http#$$
http#$$newlearninginstitute.blogspot.com$*+,,$+4$tool-re'iew-
edmodo.html. /, 5ktober *+,,1

&icardo, .. *+,,. Edmodo# 6hat students think.
http#$$www.bo7oftricks.net$*++8$+2$edmodo-what-students-think$. /4
5ktober *+,,1

&icardo, .. *+,,. Edmodo# microblogging for classroom.
http#$$www.bo7oftricks.net$*++8$+2$edmodo-microblogging-for-the-
classroom$9respond. /4 5ktober *+,,1

.arc, .. *+,+. Edmodo : )he Secure, Social Learning ;etwork for )eachers
and Students. http#$$trendingeducation.com$<p=>2. /4 5ktober *+,,1


Bab 17: Wikispaces 211


APAKAH ITU WIKI?

Wiki membolehkan komunikasi tak segerak dan kerjasama berkumpulan di
seluruh dunia Internet. Wiki sering disifatkan sebagai satu sistem
pengarangan, medium perbincangan, repositori (tempat penyimpanan), sistem
mel, dan alat untuk bekerjasama. Ia memberi pengguna keistimewaan sebagai
penulis dan penyunting; keseluruhan susunan sumbangan boleh disunting,
begitu juga dengan isi kandungannya. Wiki boleh menggabungkan bunyi, video
dan gambar; ia merupakan cara mudah untuk membina persembahan
multimedia dan cerita digital yang ringkas.

WIKI ATAU BLOG?

Wiki sering dibandingkan dengan blog kerana keduaduanya mudah
diterbitkan. !eduaduanya direka pada waktu yang hampir sama, lebih kurang
sedekad yang lalu, dan keduaduanya menawarkan alat penyiaran yang mudah
bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai dan menerima maklum balas
daripada mereka. Wiki pada peringkat awal disasarkan untuk pengguna yang
ramai bagi membina satu wadah pengetahuan, manakala blog dirancang untuk
penulisan catatan peribadi. Walaupun keduaduanya berbe"a dalam beberapa
cara, perbe"aan ini tidak begitu ketara kerana fungsi keduaduanya bertumpu
kepada perkara yang sama. #erdapat beberapa perbe"aan utama antara wiki
Bab 17
WIKISPACES
212 Bab 17: Wikispaces

dan blog, antaranya ialah cara penyusunan maklumat, jumlah penulis dan
objektif atau matlamat penulis ($oyle, %&&').

Wiki direka untuk pengarangan secara kolaboratif oleh beberapa
orang, manakala blog lebih bersifat peribadi dan biasanya ditulis oleh seorang
pengarang. (ika wiki mempunyai seorang penulis sahaja, maka perbe"aan
antaranya tidak akan menjadi begitu ketara. )amun perbe"aan yang ada masih
penting berdasarkan kepada perkaraperkara berikut. $i samping itu,
terdapat penggunaan yang sah untuk wiki yang ditulis oleh seorang pengarang,
seperti menyiarkan arahan operasi yang jelas daripada seorang pengguna.
Wiki biasanya menyusun maklumat mengikut tajuk, manakala blog pula
menyusun maklumat berdasarkan tertib kronologi terbalik (catatan tarikh
terkini akan dipaparkan dahulu), jadi maklumat pada blog lebih kepada catatan
bersejarah dan jarang berubah. *ebaliknya, topik di wiki dijangka akan
berubahubah dan selalunya berkembang menjadi satu pangkalan pengetahuan
yang kekal. +enyusunan catatan secara tertib kronologi terbalik pada blog
menimbulkan kesukaran apabila ingin mencari dan melayari semua catatan
mengenai topik tertentu. *ebaliknya, wiki tidak memaparkan tarikh atau
tertib catatan maklumat tersebut dengan mudah seperti blog, tetapi ia dapat
memaparkan maklumat yang berkaitan dan menjadikannya lebih mudah untuk
dilayari (!evin , (oseph %&&-).

FAEDAH WIKI

.enurut $avid (akes (%&&'), wiki amat fleksibel dan boleh digunakan dalam
kelas, untuk pemantapan kerjaya serta untuk kegunaan pentadbiran seperti
berikut/
0. !elas/ +elajar boleh menggunakan wiki sebagai platform untuk
penyelesaian masalah secara kolaboratif, laporan makmal
Bab 17: Wikispaces 213

berkumpulan, projek penulisan dalam kelas, dan penulisan 1buku teks2
kelas. !esimpulannya, wiki boleh digunakan untuk menyokong apa jua
bentuk projek kolaboratif pelajar.
%. +emantapan !erjaya/ Wiki sesuai digunakan untuk merancang bengkel
atau persidangan. +enceramah boleh menyiarkan dokumen dan
sumbersumber lain di wiki sebelum bengkel bermula dan meminta
peserta menyiarkan notanota mereka sewaktu bengkel tersebut.
!emudian, peserta boleh kembali melawat wiki untuk menulis refleksi
mereka mengenai perkara yang telah dipelajari.
3. !egunaan +entadbiran/ +entadbir boleh memanipulasikan penggunaan
wiki untuk membolehkan guru, pelajar, kakitangan teknologi, dan
kakitangan lain membantu dalam pembinaan dan penyuntingan
dokumendokumen dasar.

PENGGUNAAN WIKI DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Wiki adalah salah satu daripada komponen Web %.& yang boleh digunakan
untuk memantapkan proses pembelajaran. Wiki juga ialah alat komunikasi
dan kerjasama dalam laman web yang boleh digunakan bagi menggalakkan
pelajar untuk belajar dengan orang lain dalam satu persekitaran kolaboratif
(!evin , (oseph, %&&-). !erjasama menggunakan wiki tidak terhad kepada
pelajar sahaja. !akitangan fakulti boleh menggunakan wiki untuk bekerjasama
dalam suatu projek, sama ada menyunting buku teks, menyediakan artikel
jurnal atau menyusun sukatan pengajaran mahupun senarai bacaan. Wiki juga
boleh menjadi satu alat yang sesuai untuk mendapatkan input berterusan bagi
suatu kajian atau projek, kerana input komuniti boleh membantu untuk
memaklumkan dan memberikan arah kepada penyelidikan seterusnya. #iada
had kepada keupayaan penggunaan wiki sebagai satu platform untuk projek
214 Bab 17: Wikispaces

kolaboratif, segalanya berkemungkinan, hanya bergantung kepada kreativiti
dan masa seseorang. +rojekprojek yang menggunakan wiki boleh
menyediakan pelbagai tahap akses dan kawalan laman web kepada ahli
kumpulan, menawarkan elemen pelarasan halus yang boleh memperkemas
pengalaman pengajaran dan pembelajaran (4ducause %&&5).

$uffy dan 6runs (%&&') menyenaraikan beberapa kemungkinan penggunaan
wiki dalam pendidikan/
0. +elajar boleh menggunakan wiki sebagai alat pendokumenan
berterusan untuk membina projek kajian mereka.
%. +elajar boleh menambahkan ringkasan pendapat mereka berkenaan
bahanbahan bacaan dan membina bibliografi beranotasi secara
kolaboratif dengan wiki.
3. Wiki boleh digunakan untuk menerbitkan sumbersumber kursus
seperti sukatan pelajaran dan lampiran edaran, dan pelajar boleh
menyunting serta memberikan komen secara langsung untuk dibaca
oleh semua.
7. 8uruguru boleh menggunakan wiki sebagai satu pangkalan
pengetahuan yang membolehkan mereka berkongsi refleksi dan
pendapat mengenai amalan pengajaran, dan membenarkan pengurusan
versi dan pendokumenan.
9. Wiki boleh digunakan untuk pemetaan konsep. Ia berguna untuk
pemikiran idea, dan penyuntingan pada topik wiki tertentu boleh
menghasilkan satu rangkaian sumber.
'. Wiki boleh digunakan sebagai alat persembahan untuk menggantikan
perisian biasa, dan pelajar boleh memberikan komen secara langsung
serta mengubah kandungan persembahan.
-. Wiki merupakan alat untuk pengarangan secara berkumpulan. :hli
kumpulan sering bekerjasama menyiapkan suatu dokumen dengan
Bab 17: Wikispaces 215

menghantar emel yang disertakan fail untuk disunting oleh setiap ahli
kumpulan. ;saha kemudiannya dibuat untuk menyelaraskan suntingan
tersebut agar hasil kerja semua orang dapat disertakan dengan sama
rata. +enggunaan wiki akan merapatkan ahli kumpulan dan
membolehkan mereka membina dan menyunting dokumen dalam satu
halaman wiki terpusat.

216 Bab 17: Wikispaces


MULAKAN DENGAN WIKISPACES

Pergi ke:
htt:!!"""#"iki$%&e$#&'(!$ite!)'r!t
e%&her$


D%)t%r M%$*k!Pe+,%)t%r%+Kemudian klik Join.

Untuk Wiki
Permissions,
pilih Priate
!akaun
per"uma
untuk
pendidik#.

Pilih nama
untuk $iki
anda. %ama
terse&ut 'u(a
akan di'adikan
se&a(ai alamat
sesa$an( anda.
)aka perlu pilih
den(an "ermat.

Klik *es

)asukkan
Username,
Pass$ord
dan alamat
email +an(
sah di dalam
kotak +an(
disediakan.
Kemudian, anda perlu men(akses akaun email +an( anda (unakan untuk
menda,tar tadi. Wikispa"es akan men(hantar satu email pen(esahan.
Klik pada pautan +an( di&eri untuk men(esahkan alamat email anda.

LANGKAH -
LANGKAH .
Bab 17: Wikispaces 21-


Me+/*+ti+g Wiki$%&e$.nda akan di&a$a ke halaman Wikispa"es anda. /alaman
pertama +an( anda akan lihat adalah panduan 0ettin(
1tarted2. .m&il masa anda untuk men'ela'ah pautan di dalam
panduan ini.

0unakan tool&ar editor
untuk men+untin( teks dan
menam&ah pautan, ime' atau
ideo.

LANGKAH 0
1etelah anda keluar
daripada panduan 0ettin(
1tarted, anda &oleh mula
men+untin( Wiki. Untuk
mula men+untin( halaman
Wiki +an( pertama, anda
perlu klik 3456 +an(
&erada di &aha(ian atas
se&elah kanan anda.

217 Bab 17: Wikispaces

a) .enambah +autan
Pilih teks +an( anda mahu
(unakan untuk mem&uat
pautan. Kemudian klik pada
8ink.

6etin(kap
5nsert
8ink akan
mun"ul.

Untuk mem&uat pautan
dari teks +an( dipilih ke
halaman dalam Wiki,
pertama sekali anda perlu
mem&uat halaman +an(
hendak dipautkan dahulu.
1etiap halaman +an( anda
&ina akan disenaraikan di
Pa(e %ame.
39ternal 8ink: mem&enarkan anda mem&uat
pautan &a(i teks +an( dipilih den(an laman
sesa$an( di luar $iki anda. .nda han+a perlu
memasukkan alamat sesa$an( U;8 +an( anda
mahu pautkan.

Kemudian klik
pada &utan(
.dd 8ink.
Bab 17: Wikispaces 21<

a) .enambah <ail

b) .enambah =alaman 6aru


Klik =ile pada
tool&ar editor
anda.
Pilih
5nsert
=iles
Kemudian
klik pada
Upload
=iles dan
pilih lokasi
,ile anda
dan klik
>pen.
Klik pada
%e$ Pa(e
di &aha(ian
atas se&elah
kiri anda.

Masukkan nama
untuk halaman baru
anda.

Kemudian klik ?reate dan
anda akan di&a$a ke
halaman &aru. 1etelah anda
klik 1ae, nama halaman
&aru anda akan tersenarai
di &aha(ian se&elah kiri.

22@ Bab 17: Wikispaces

c) .emasukkan Widget
Pada halaman &aru
+an( telah anda
tam&ah, klik 3456
dan kilik pada ikon
Wid(et.

Pilih sum&er ideo
+an( anda in(inkan.

Bab 17: Wikispaces 221


P%%+ Per1i+&%+g%+Untuk mem&ina
topik &aru, klik
pada 451?U115>%.

Kemudian per(i ke
%e$ Post.

6ulis su&'ek serta
topik untuk
per&i"an(an.
Klik Post untuk
memulakan
per&in"an(an.

LANGKAH 2
222 Bab 17: Wikispaces


Me+%(1%h 3 Me+g*r*$k%+ Ah4iPertama sekali,
klik pada
)ana(e Wiki.

Untuk men(emaskini
atau menam&ah ahli
Wiki, anda han+a perlu
klik pada People dan
pilih perkara +an( anda
mahu lakukan.
Untuk &aha(ian Wiki
permission, pilih
samada Prote"ted
atau Priate.
LANGKAH 5
Bab 17: Wikispaces 223

RUJUKAN

$avid (akes. %&&'. Wild about wikis. >etrived from
http/??www.techlearning.com?article?'0'7 @%9 .ac %&00A


$uffy, +. , 6runs, :. (%&&'). #he use of blogs, wikis and >** in education/ :
conversation of possibilities. Proceedings of the Online Learning and
Teaching Conference 2006, 6risbane/ *eptember %'.
http/??eprints.But.edu.au?935C?0?935C.pdf @%9 .ac %&00A

$oyle, 6. %&&'. When to Wiki, When to 6log.
http/??www.econtentmag.com?:rticles?:rticle+rint.aspDE:rticleI$F0'5
&& @%9 .ac %&00A

4ducause. %&&5. - things you should know about wikis.
http/??net.educause.edu?ir?library?pdf?4GI-&&7.pdf @%9 .ac %&00A

!evin >.+. , (oseph #.H. %&&-. Wiki as a #eaching #ool. Interdisciplinary
(ournal of !nowledge and Gearning Ibjects. 3(%&&-)/9--0


224 Bab 18: Del.icio.us
APAKAH ITU DEL.ICIO.US?

Secara ringkasnya, Delicious (dahulunya dikenali sebagai del.icio.us yang
disebut "delicious") merupakan satu khidmat penandaan sosial di Internet
untuk menyimpan, berkongsi dan mengesan penanda buku web
(http://en.wikipedia.org/wiki/Delicious!"#website!"$). Ia membenarkan
pengguna meletakkan tag, menyimpan, menguruskan dan berkongsi laman
web dari satu sumber terpusat . Dengan menitikberatkan kuasa komuniti,
Delicious memperbaik cara orang ramai menemui, mengingati dan berkongsi
maklumat melalui Internet (http://www.delicious.com/help/about).

KELEBIHAN DEL.ICIO.US

%eberapa kelebihan penggunaan Delicious termasuklah:
&. 'eupayaan untuk menyimpan dan mengakses penanda buku secara
dalam talian.
". (empromosikan laman web anda sendiri.
). (encari penanda buku daripada pengguna*pengguna lain dalam
rangkaian anda.
Bab 18
DEL.ICIO.US
Bab 18: Del.icio.us 225

+. (engadakan hubungan sosial dengan pengguna lain dalam rangkaian
anda.
,. (embaca penanda buku dalam rangkaian anda kerana Del.icio.us
menyediakan suapan -SS laman web kegemaran anda dengan mudah.
.. (enggunakan tag pro/il, contohnya penanda buku pengguna diberi tag
0pro/il1 di del.icio.us untuk menon2olkan laman web, siaran dan artikel
terbaik, serta laman web penting yang dihubungkan kepada laman web
anda.

(Sumber:http://onlinesapiens.wordpress.com/"33#/34/&$/using*delicious*in
education/)

PENGGUNAAN DEL.ICIO.US DALAM PENDIDIKAN

%erikut ialah beberapa penggunaan Delicious dalam pendidikan yang
dicadangkan oleh 5abriela ("334):
&. Delicious berguna kerana ia /leksibel6 pela2ar boleh beker2a dengan
pelbagai komputer menggunakan pelbagai tetapan.
". Ia boleh membantu penga2aran sebagai satu bibliogra/i tambahan.
). Ia boleh men2adi satu mekanisme untuk membina komuniti
pembela2aran sekiranya sesuatu tag dikaitkan dengan pela2ar yang
kemudiannya boleh memberikan sumbangan kepada arkib pautan ini.
Ia 2uga boleh menggalakkan perpaduan kumpulan dan rasa kepunyaan
terhadap kumpulan walaupun terdapat kemungkinan bahawa
sumbangan pela2ar tidak sama rata.
+. Ia meningkatkan rangkaian pembela2aran di luar kumpulan asal dengan
memberikan tag kepada sumber*sumber yang mempunyai nota
berkualiti serta pautan yang dikongsikan dengan lebih ramai pembaca.
226 Bab 18: Del.icio.us

,. Ia menyediakan maklum balas secara /ormati/ dan tidak rasmi kepada
guru kerana mereka boleh melihat kecenderungan dan minat pela2ar,
dan ini boleh membantu perancangan guru.
.. Ia menggalakkan pela2ar menguruskan dan menganalisis koleksi
sumber mereka kerana pela2ar digalakkan untuk mempertimbangkan
dahulu nilai sumber tersebut, kemudian menganalisis dan membina
ringkasan tentang nilainya melalui pemberian tag. 'ekerapan
penyimpanan suatu laman web 2uga akan menyedarkan mereka
tentang isu*isu kredibiliti, nilai dan kebergunaannya. Ini akan
meningkatkan penglibatan pela2ar dalam proses pembela2aran
tersebut.


Bab 18: Del.icio.us 227

MULAKAN DENGAN DEL.ICIO.US.


Pergi ke: http://www.e!i"i#$%."#&/
Me'()t(r M(%$k


Untuk menggunakan
delicious, anda perlu
mendaftar atau
mendaftar masuk
dengan klik pada Join
Now atau Sign n!

LANGKAH *
LANGKAH +
22" Bab 18: Del.icio.us
Me&,$(t T('( B$k$

#nda $uga %ole&
men'ertai atau
mendaftar masuk
menggunakan akaun
'a&oo $ika ada!

Jika anda tidak
mempun'ai akaun
(a&oo, anda $uga %ole&
mendaftar masuk
menggunakan akaun
fa)e%ook atau
*oogle!

Salin alamat sesawang
U+, 'ang anda ke&endaki!

LANGKAH -
Bab 18: Del.icio.us 22-


.ada paparan
muka deli)ious
anda, pergi ke ta%
/ookmarks dan
klik 0'
/ookmarks!

1lik Sa2e a
new
%ookmark!

,etakkan sesawang
U+, 'ang suda&
disalin di sini!
1emudian klik
Ne3t!

245 Bab 18: Del.icio.us


76itle dan U+, akan
dimasukkan se)ara
automatik!

1emudian klik
Sa2e!
0asukkan tag dan nota
ringkas 7$ika perlu)!

Jika anda tidak ma&u
tanda %uku anda
dikongsi kepada umum,
tandakan 0ake pri2ate!
6ag anda!

/ilangan orang
'ang tela&
menanda we% ini!

6anda %uku
anda akan
dipaparkan
seperti ini!

Bab 18: Del.icio.us 248


P(p(r(' Per%e'iri(' .Pri/(te0 ('
U&$& .P$,!i"0


Untuk
memapar
tanda %uku
umum sa&a$a,
klik pada
.u%li)!

#nda %ole& %erkongsi
tanda %uku anda
menggunakan
twitter, email dan
delicious!

LANGKAH 1
242 Bab 18: Del.icio.us


Sekarang, di dalam
tanda %uku anda &an'a
dipaparkan tanda %uku
umum sa&a$a!

Bab 18: Del.icio.us 244


Me'"(ri T('( B$k$0asukkan kata kun)i
tanda %uku 'ang anda
ke&endaki dan klik pada
Sear)&!

#nda $uga %ole&
mem%uat pen)arian
dengan mem%uat
tapisan
menggunakan tag!

#tau anda %ole& tapis
pen)arian dengan klik pada
tag di sini!
LANGKAH 2
244 Bab 18: Del.icio.us


/erikut adala& )onto&
tanda %uku 'ang ditapis
menggunakan tag.

6apisan
mengguna
kan tag!

6arik&
penandaan
di%uat!
Bab 18: Del.icio.us 245


3('gk(i(' .Netw#rk01egunaan rangkaian 7network)9
- :ara alternatif untuk mem%awa
kandungan!
- 0eli&at tanda %uku rakan;rakan!
.ergi ke paparan
utama deli)ious anda!

#nda %ole& menam%a&
rakan deli)ious dengan klik
pada nama pengguna
terse%ut dari muka
pen)arian tanda %uku
anda!

LANGKAH 4
1lik pada Network!
246 Bab 18: Del.icio.us


#tau, masukkan nama
pengguna 7username) dan
klik pada #dd untuk
menam%a& rangkaian
anda!

1emudian klik pada
#dd a user to
Network!

:onto&n'a, <1afarlee=
adala& rangkaian %aru
anda! #nda %ole& meli&at
dan %erkongsi tanda %uku
dengann'a!

Untuk meli&at
rangkaian anda, pergi
ke .eople dan klik
pada 0' Network!

Bab 18: Del.icio.us 247


>i sini anda akan meli&at
%ilangan rangkaian anda!
1lik pada nama untuk
meli&at tanda %uku
mereka!
24" Bab 18: Del.icio.us

3U5UKAN

5abriela 5rosseck. "334. 8sing delicious in education.
http://www.scribd.com/doc/"&"33"/8sing*delicious*In*9ducation :",
(ac "3&&;

http://en.wikipedia.org/wiki/Delicious!"#website!"$ :", (ac "3&&;

http://onlinesapiens.wordpress.com/"33#/34/&$/using*delicious*in*education/
:", (ac "3&&;

http://www.delicious.com/help/about :", (ac "3&&;


Bab 19: VoiceThread 239
APAKAH ITU VOICETHREAD?

VoiceThread ialah aplikasi berasaskan Internet yang membolehkan pengguna
membina persembahan album media yang boleh dikongsi dan dikomen oleh
pengunjung secara tak segerak dalam bentuk teks, suara atau video.
Persembahan tersebut boleh merangkumi sebarang bentuk media digital
termasuk imej, audio, video dan teks. Hasil daripada kombinasi persembahan
digital dan komen penonton yang terkumpul ini dikenali sebagai
VoiceThread. VoiceThread yang lengkap kemudiannya boleh dipaparkan
pada laman eb VoiceThread atau dimasukkan ke laman !eb lain atau blog.
Ia juga boleh dieksport kepada atur cara luar talian yang dikendalikan dari
komputer, "V", pemain #P$ dengan keupayaan video atau tele%on bimbit.
&esimpulannya, VoiceThread membolehkan keseluruhan perbualan kumpulan
dikumpulkan dari mana'mana sahaja dan kemudian dikongsi untuk dimainkan
semula di satu tempat. VoiceThread telah dikenali sebagai blog audio
berkumpulan kerana seperti blog, VoiceThread bukan sahaja menggalakkan
penonton untuk menulis komen, malah membenarkan komen tersebut
diberikan dalam %ormat audio (Penn )tate *++,-.


Bab 19
VOICETHREAD
240 Bab 19: VoiceThread

FAEDAH MENGGUNAKAN VOICETHREAD

In%oTech./rng (*++0- menyatakan %aedah'%aedah berikut apabila
menggunakan VoiceThread1
2. 3ingkas dan mudah.
*. Tumpuan diberikan kepada kandungan dan bukan kepada alat4 boleh
ber%ungsi sebagai satu bentuk penulisan bebas.
$. Tidak memerlukan perkakasan yang kompleks dan memori yang
besar4 tidak banyak halangan teknikal.
.. #enggalakkan penceritaan secara kolaborati%.
5. &eupayaan menggunakan imej yang besar dan jelas 6 satu atau lebih.
7. Penonton boleh membesarkan gambar (8um masuk- untuk melihat
butiran gambar atau mengecilkannya (8um keluar- untuk melihat
gambaran keseluruhan.
9. :oleh menambah teks.
0. #udah untuk merakamkan suara.
,. #enggalakkan perbualan yang berterusan tentang setiap imej.
2+. #embina ke%asihan, ketepatan dan suara dalam bahasa kedua.
22. )atu dimensi baharu untuk analisis kreati% terhadap gambar'gambar,
peta dan arti%ak bersejarah.
2*. #aklum balas boleh diberikan dan diterima daripada rakan'rakan, guru
(pentaksiran %ormati% dan sumati%-, ibu bapa dan ahli keluarga lain,
serta komuniti tempatan dan global.
2$. :oleh digunakan sebagai alat penceritaan, alat pemikiran kritis, alat
kajian, alat komunikasi ekspositori malah sebagai alat penilaian;;.
2.. #embenarkan pembe8aan untuk menyesuaikan keperluan dan gaya
pembelajaran yang berlainan, satu alternati% kepada mereka yang
keberatan atau menghadapi kesukaran untuk menulis.
Bab 19: VoiceThread 241

25. <uru boleh menggabungkan kerjasama digital kepada kurikulum
dengan mudah.

CARA MENGGUNAKAN VOICETHREAD

VoiceThread membolehkan setiap pelajar di dalam kelas merakamkan komen
dengan mudah secara audio mengenai idea dan pengalaman yang penting buat
mereka. Pelajar boleh menceritakan kisah mereka, sama ada tentang suatu
aktiviti, projek, atau pencapaian, dengan menggunakan suara mereka sendiri
dan mengongsinya dengan orang lain di serata dunia. :agi pendidik pula,
VoiceThread menaarkan satu cara pengajaran prinsip'prinsip
kearganegaraan digital yang baik serta menyediakan satu saluran untuk
merakamkan dan berkongsi kepelbagaian personaliti yang terdapat dalam
sesuatu kelas. VoiceThread boleh dikendalikan dengan mudah yang
meujudkan arisan digital untuk dikongsi oleh pelajar dan pendidik.
&eseronokan dan kebanggaan jelas kedengaran pada suara pelajar seaktu
mereka menerbitkan dan menyimpan hasil kerja mereka untuk jangka
panjang.
(http1==voicethread.com=image=voicethreads>in>the>classroom.pd%-

PENGGUNAAN VOICETHREAD DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

VoiceThread merupakan satu aplikasi yang memudahkan pengumpulan media
visual dalam satu persembahan. "engan menyediakan satu ruang untuk
berkongsi, membina dan menilai projek media, aplikasi seperti ini boleh
menggalakkan kecelikan (literasi- digital dan keghairahan terhadap penciptaan
multimedia. ?amun, yang membe8akan VoiceThread dengan aplikasi lain
adalah keupayaannya untuk menggabungkan audio dengan %ormat media lain
242 Bab 19: VoiceThread

bagi memberikan komen terhadap suatu hasil kerja asal. VoiceThread
menaarkan interaksi dalam talian secara natural yang sesuai untuk pelajar
membentangkan dan mempertahankan hasil kerja mereka di hadapan rakan'
rakan dan pakar dalam bidang tersebut. )uatu persekitaran yang memudahkan
pelajar mendengar dan memberikan sumbangan kepada hasil kerja rakan
mereka seajarnya dapat menggalakkan penilaian sebaya yang lebih
dipercayai. Penilaian yang merangkumi isyarat secara lisan dan visual
menggunakan suara pelajar sendiri mungkin akan menjadikannya lebih mudah
untuk dita%sirkan oleh pelajar. "alam disiplin yang memerlukan pelajar
membuat port%olio kerja mereka, VoiceThread memberikan peluang untuk
membina persembahan beranotasi yang merangkumi penerangan audio,
video, dan teks tentang perkara yang dilakukan. 3e%leksi peribadi dan
berkumpulan juga boleh dikumpulkan dan disimpan. )etakat ini, potensi
terbesar VoiceThread terletak pada peluang kreati% yang disediakan untuk
pelajar menceritakan kisah mereka dan memberikan sumbangan atau
mengkritik narati% rakan sebaya mereka secara langsung (@ducause *++,-.

:erikut merupakan penggunaan Voicethread dalam pengajaran dan
pembelajaran (In%oTech./rng *++0-1
2. #enghasilkan atau memilih imej sebagai tambahan kepada sajak, corak
puisi (cara berpuisi- atau kajian.
*. #erakam sejarah peribadi, keluarga atau komuniti, peristia
bersejarah atau projek sejarah dalam bentuk lisan, dokumentari atau
esei.
$. #enghasilkan satu album gambar pusat pengajian yang diceritakan
oleh pelajar.
.. :erkongsi laporan lisan mengenai kajian yang dilakukan melalui cerita
digital.
5. Peluang bagi pelajar mengasah kemahiran semasa temuduga.
Bab 19: VoiceThread 243

7. Teknik'teknik temuduga.
9. #emupuk keyakinan diri dengan rakan sebaya.
0. #enanyakan soalan terbuka.
,. #enyediakan ruang masa kepada pelajar yang ditemuduga untuk
memberikan penerangan lanjut.
2+. )oalan susulan.
22. #embina kemahiran penyuntingan 6 membuang kesilapan dan jeda
(hentian sejenak-.
2*. :ekerjasama dengan pusat pengajian di tempat lain.
2$. :icara buku berilustrasi.
2.. Pelajar merakamkan %ikiran mereka semasa melihat dokumen atau
mendra% komen.
25. #eneroka bahan sains untuk menunjukkan cara penggunaannya di
makmal, juga dalam inovasi dan penerokaan sains.244 Bab 19: VoiceThread

MULAKAN DENGAN VOICETHREAD

Pergi ke:
http:!!!"#$i%ethre&'"%$(D&)t&r M&*+kPe,'&)t&r&,

)T@P $

)tart uploading image=videoKlik di sini
untuk daftar
masuk atau
membuat
pendaftaran.

Muka ini
akan
terpapar
setelah
anda
mendaftar
masuk.

LANGKAH -
LANGKAH .
Bab 19: VoiceThread 245


Me(/i,& V$i%eThre&'

a- #uat ?aik Imej dan Video

Klik pada tab
Create.
Klik Upload untuk
mula muat naik imej
dokumen atau !ideo.
"uat naik fail dari
komputer anda.
"uat naik fail
men##unakan
alamat U$%.
"uat naik imej
dan !ideo
men##unakan
&eb'am anda.

LANGKAH 0
24( Bab 19: VoiceThread

b- #engulas
)etela* anda memuat
naik imej atau !ideo
sekaran# anda bole*
mula membuat ulasan.
+nda ju#a bole*
men#*apuskan ulasan
anda bila,bila masa.

)ekaran# anda bole* mula memberikan ulasan anda tidak kira samada
persemba*an -oi'et*read anda atau indi!idu lain. +nda ju#a bole* memili*
untuk memberikan ulasan dalam bentuk teks audio atau !ideo.
Bab 19: VoiceThread 24.

c- :erkongsi VoiceThread
Klik s*are untuk
berkon#si -oi'e
/*read den#an
indi!idu lain.

0emput rakan
anda melalui
email.
+nda bole* menamba*
rakan den#an
membuat kumpulan.
1amun be#itu aplikasi
ini dibole*kan untuk
2ro,-oi'e/*read.
Klik di sini dan
salin link U$%
anda.
2ili*an penerbitan adala* san#at pentin# untuk
memastikan -oi'e/*read dapat dipaparkan dan
di#unakan ole* pen##una lain.

)emua indi!idu dapat meli*at
-oi'e /*read anda.
Ulasan dibenarkan.

)etela* ulasan dibuat anda perlu
men#esa*kan sebelum dipapar
untuk tatapan umum.
3ole* dipaparkan di ba*a#ian
43ro&se4 di muka utama
-oi'e/*read.
Kemudian klik
)a!e.
245 Bab 19: VoiceThread


V$i%eThre&' A,'&Klik pada tab "6-oi'e untuk
memaparkan -oi'e/*read 6an#
anda bina.

Klik "enu untuk mula
men6untin# -oi'e/*read
6an# anda bina.

LANGKAH 1
Bab 19: VoiceThread 249

RUJUKAN

@ducause. *++,. 9 things you should kno about voicethread.
http1==net.educause.edu=ir=library=pd%=@/I9+5+.pd% A7 Bpril *+22C

Penn )tate. *++,. 9 Things Dou ?eed to &no about VoiceThread.
http1==.personal.psu.edu=mnm2.=blogs=meyervies=VoiceThread>
hitepaper.pd% A7 Bpril *+22C

In%oTech./rng. *++0. Voicethread in Teaching and /earning.
http1==arllennium.ordpress.com=*++0=+$=*+=voicethread'in'teaching'
and'learning= A7 Bpril *+22C

VoiceThread in The Elassroom.
http1==voicethread.com=image=voicethreads>in>the>classroom.pd% A7
Bpril *+22C

250 Bab 20: Camtasia StudioAPAKAH ITU CAMTASIA STUDIO?

Camtasia Studio ialah program perisian rakaman skrin berasaskan video. Ia
seakan-akan sama dengan penggunaan kamera video untuk merakam skrin
anda. Walau bagaimanapun, tidak seperti kamera video, perisian Camtasia
dipasang pada komputer anda, jadi rakaman skrin anda dibuat terus dalam
format video digital dengan audio berkualiti tinggi. Camtasia juga boleh
disesuaikan untuk merakam keseluruhan skrin, tetingkap tertentu, atau
kawasan yang ditentukan oleh pengguna. Video rakaman skrin boleh dibuat
dengan atau tanpa pengisahan suara, dan boleh dianotasi selepas rakaman.

Sumber!http!""www.wpi.edu"#$ademi$s"#%C"Collaboratory"&ow%o"Camta
sia"$amintro.html'Bab 20
CAMTASIA STUDIO
Bab 20: Camtasia Studio 251

KELEBIHAN CAMTASIA STUDIO

(erikut ialah beberapa kelebihan Camtasia Studio!
(anyak pilihan praset dan format )utput.
%iada pengurangan kualiti video selepas persembahan - *ualiti
persembahan Camtasia Studio tidak hilang, bermakna anda akan
mendapat output yang sama selepas persembahan seperti yang telah
dipratonton sebelum menyerahkan output akhir.
+enyuntingan yang mudah - ,enawarkan keupayaan penyuntingan
yang mudah dalam paparan garis masa dan papan $erita.
+enggabungan +ower+oint - -apatkan peranti tambahan Camtasia
Studio untuk +ower+oint dan program ini boleh menukar
keseluruhan fail persembahan berformat ppt atau ppt. kepada
fail berformat #VI.
Sokongan untuk pelbagai format media - Camtasia Studio menyokong
pelbagai format video, audio dan gambar.
Import / 0ksport yang mudah - ,embolehkan anda mengeksport
projek dalam format fail 1ip dan menghantarnya dengan $epat kepada
sesiapa sahaja. 2akan anda $uma perlu mengimport fail 1ip ke dalam
Camtasia Studio.
+enerbitan berkelompok - 3unakan pilihan penerbitan berkelompok
untuk mempersembahkan beberapa rakaman skrin video se$ara
serentak.
2akaman +elbagai 2unut - membolehkan anda merakam beberapa klip
se$ara satu persatu dan menggabungkannya untuk menerbitkan
output tunggal.

Sumber! http!""www.s$reen$astingtips.org"advantages-of-$amtasia-studio-
over-free-s$reen$asting-software"45"'
252 Bab 20: Camtasia Studio

KESAN VIDEO PENGAJARAN YANG MUNGKIN TERHADAP
PEMBELAJARAN

,enyediakan sukatan pelajaran berbentuk video interaktif untuk
memperkenalkan pelajar kepada kelas.
,erangsang pelajar untuk menggunakan deria penglihatan dan
pendengaran bagi mempertingkatkan pembelajaran.
,embantu pelajar memahami konsep yang rumit dan prosedur yang
sukar dihuraikan dengan teks dan grafik ringkas.
+enggunaan mesej visual dan auditori membolehkan pelajar
memproses maklumat dengan lebih $epat, seterusnya membantu
mengukuhkan penguasaan mereka terhadap bahan pembelajaran.
,enukarkan maklumat yang tersirat atau pengetahuan yang mungkin
terlalu sukar dihuraikan dalam teks kepada penerangan yang jelas dan
tersurat melalui penggunaan gambar.
Video mempunyai tarikan visual yang boleh men$etus reaksi emosi
daripada pelajar, dan ini akan membantu dalam meningkatkan motivasi
mereka.

Sumber!http!""$stl.semo.edu"institute"6557Summer"Camtasia"0ngaging-8(e
yondtheClassroom.ppt'Bab 20: Camtasia Studio 253

MULAKAN DENGAN CAMTASIA STUDIOPergi ke
http!!"""#te$h%&ith#$'&!$(&t(%i(#ht&)


Me&*(t T*r*+ , Me&(%(+g C(&t(%i(
St*-i'

LANGKAH .
LANGKAH /
Klik butang
Free Trial.
254 Bab 20: Camtasia Studio

Masukkan alamat
e-mel anda untuk
mendapatkan versi
perubaan
!amtasia selama 30
"ari.
Kemudian#
klik $tart
%ind&'s
(&'nl&ad
atau $tart
Ma
(&'nl&ad.
Tetingkap ini akan
terpapar. )nda perlu
mengklik $ave File
untuk memulakan
pemasangan perisian
!amtasia.
Klik butang
*e+t ,.
Klik butang *e+t ,
sekali lagi.
Bab 20: Camtasia Studio 255


Klik butang
*e+t , sekali
lagi.
Tunggu se"ingga
pr&ses
pemasangan
!amtasia selesai.
Klik *e+t ,.
Tandakan ba"agian
- aept t"e liense
agreement dan klik
*e+t ,.
25. Bab 20: Camtasia Studio


-k&n pintasan
!amtasia akan
dipasang pada deskt&p
anda.
/erisian
!amtasia anda
tela" ber0a1a
dipasang.
Klik butang
Finis".
Klik butang
Finis" sekali
lagi.
Bab 20: Camtasia Studio 252


Mer(k(& Per%e&0(h(+ P'"erP'i+t/eralatan
/&'er/&int
!amtasia.
LANGKAH 1
3uka 4ail
Mir&s&4t
/&'er/&int
anda dan
pergi ke tab
)dd--ns.
3uka
!amtasia dan
pergi ke
5e&rd
/&'er/&int.
256 Bab 20: Camtasia Studio
/ili"an
pr&gram.
Kemudian# klik
butang 7K.
8ika anda
ingin
memasukkan
kamera 'eb#
tandakan
k&tak ini.
/ili"an
vide& dan
audi&.
Memulakan
persemba"an dan
rakaman.
Merakam
kamera.
Merakam audi&. Memaparkan
prat&nt&n kamera.
/ili"an rakaman
!amtasia $tudi&.
Bab 20: Camtasia Studio 259:ntuk mula
merakam
/&'er/&int#
klik butang
5e&rd.
Klik butang $t&p 5e&rding
setela" anda selesai merakam.
Kemudian# pergi
ke !lik t&
begin
re&rding.
2.0 Bab 20: Camtasia Studio


Mer(k(& Skri+

LANGKAH 2
Klik pada 5e&rd
t"e sreen.
:ntuk memulakan rakaman#
klik butang re.
)nda b&le" menguba"
sai; ka'asan skrin
1ang ingin dirakam.
<unakan seting ini untuk
men1esuaikan rakaman skrin
anda serta memasukkan kamera
dan audi&.
Bab 20: Camtasia Studio 2.1

5akaman anda
akan bermula
selepas tiga kiraan.
:ntuk
meng"entikan
rakaman# klik
butang $t&p.
)tau anda b&le"
mengklik ik&n ini
untuk membuka
peralatan perakam
skrin.
2.2 Bab 20: Camtasia Studio
Me+er0itk(+ R(k(&(+ A+-(

LANGKAH 3
<unakan
butang-butang
ini untuk
men1impan#
memadamkan#
men1unting#
atau
menerbitkan
rakaman.
3uka !amtasia $tudi&
dan pergi ke /r&due
vide& as= di ba'a"
panel /r&due.
Tandakan pili"an
/r&due 1&ur
re&rding dan klik 7K.
Klik butang
*e+t ,.
/ili"
!ust&m
pr&duti&n
settings.
Bab 20: Camtasia Studio 2.3


Klik butang
*e+t ,.

Klik butang
*e+t ,.

/ili" sai; vide& anda
dan klik butang
*e+t ,.

Klik butang
*e+t ,.

/ili"
4&rmat
vide&
anda.
2.4 Bab 20: Camtasia Studio
Tunggu
se"ingga
pr&0ek selesai
dipr&ses.
Masukkan nama
penerbitan anda dalam
ruang >7utput 4ile>#
kemudian klik butang
Finis".
Klik butang *e+t ,
sekali lagi.

Bab 20: Camtasia Studio 2.5

Me+4*+ti+g R(k(&(+ A+-(

Kemudian# klik
butang Finis".
LANGKAH 5
$eret rakaman
vide& anda dalam
garis masa ?ide&
1.
2.. Bab 20: Camtasia Studio

a' ,emotong rakaman


b' *lip %ajuk

Klik ik&n ini untuk
mem&t&ng
rakaman 1ang
dipili".
$eret alat ini
untuk memili"
ba"agian 1ang
ingin disunting
atau dip&t&ng.
/ergi ke Title
lips di ba'a"
panel )dd.
-nila" ba"agian
rakaman 1ang
tela" anda pili".
Bab 20: Camtasia Studio 2.2
Kemudian# klik
butang 7K.
Taip klip ta0uk
anda di sini.
Kemudian# seret klip
ta0uk pada garis masa
vide& 1 untuk
memasukkann1a ke
dalam vide&.
2.6 Bab 20: Camtasia Studio

$' %ransisi3uka !amtasia
$tudi& dan klik
Transiti&ns di
ba'a" panel @dit.
Bab 20: Camtasia Studio 2.9/ili" transisi 1ang digemari.
)nda b&le" men1eret atau
memasukkan transisi
selepas Klip 1# atau anda
b&le" men1isipkan transisi di
antara kesemua klip.
Kemudian# klik
butang
Finis"ed.
$eret transisi di
sini.
220 Bab 20: Camtasia Studio


Me+$(ri D'k*&e+ A+-(
3uka 4&lder
!amtasia
$tudi&.
/ergi ke >M1
(&uments>.
LANGKAH 6
Bab 20: Camtasia Studio 221


!ari 4&lder rakaman
!amtasia 1ang tela"
anda simpan. $emua
4ail ada di dalam
4&lder ini.
222 Bab 20: Camtasia Studio

RUJUKAN

http!""www.wpi.edu"#$ademi$s"#%C"Collaboratory"&ow%o"Camtasia"$amint
ro.html 9: ;un 65<6=

http!""www.s$reen$astingtips.org"advantages-of-$amtasia-studio-over-free-
s$reen$asting-software"45" 9: ;un 65<6=

http!""$stl.semo.edu"institute"6557Summer"Camtasia"0ngaging-8(eyondthe
Classroom.ppt 9: ;un 65<6=

Bab 21. Scoop.it 273
APAKAH ITU SCOOP.IT?

Scoop.it ialah satu platform pengumpulan bahan yang membolehkan pengguna
menyusun dan menyimpan maklumat mengenai sebarang topik yang diingini.
Pengguna boleh membina topik pilihan mereka (tanpa had) dan terus mula
melakukan penyusunan. Laman web ini disesuaikan bagi menyediakan cara
yang mudah dan pantas kepada pengguna untuk mengaut mana-mana
maklumat yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh mereka.

(Sumber http!!www.iblog"one.com!#$%%!%%!scoop-it-content-curation-
tool.html)

MANFAAT PENGGUNAAN SCOOP.IT

&erdapat beberapa manfaat apabila menggunakan Scoop.it

&iada pengiklanan sama ada di pihak pengguna atau orang ramai.
'ahan dicadangkan kepada anda tapi tidak disertakan secara
automatik. (nda mempunyai kuasa sepenuhnya terhadap maklumat
yang boleh dimasukkan ke dalam topik anda.
Siaran boleh dipromosikan pada ruang teratas dan dibiarkan di situ. )ni
amat berguna *ika anda berblog tentang sesuatu topik dan mahu siaran
terkini blog anda mudah dilihat.
Bab 21
SCOOP.IT
274 Bab 21: Scoop.it

(nda boleh mengikuti mereka yang mempunyai minat yang sama
dengan anda.

(Sumber http!!www.molly-greene.com!how-can-a-writer-use-scoop-it!)


Bab 21. Scoop.it 275

MULAKAN DENGAN SCOOP.IT


Pergi ke: http://www.!""p.it/
D#$t#rLANGKAH %
LANGKAH &
Log masuk ke
Scoop.it melalui
akaun Facebook
dan Twitter.
Klik di sini untuk
mendaftar.
27 Bab 21: Scoop.it
Klik di sini !ika anda
tidak mempun"ai
akaun Facebook
atau Twitter.
#si maklumat
"ang
diperlukan.
Klik butang $Sign
%p&.
Bab 21. Scoop.it 277

Satu e'mel akan
di(antar ole(
Scoop.it untuk
pengesa(an
alamat e'mel anda.
)nda ber!a"a
membina akaun
Scoop.it. )nda bole(
memulakan topik
mengikut minat anda.
Klik pautan "ang
diberikan.
27* Bab 21: Scoop.itMe'g#(t Se)(*#

LANGKAH +
Klik butang
$+escoop&.
,uka Scoop.it dan
pili( mana'mana
topik "ang ingin
anda kaut semula.
Bab 21. Scoop.it 27-

Seterusn"a. klik
butang
$+/S0112&
2ili( topik "ang
tela( anda bina
sebelum ini.
2*3 Bab 21: Scoop.it


Pe'#',# ke!i* S!""p.it


LANGKAH +
Klik di sini pada
akaun anda.
Klik butang ini.
Tarik dan
lepaskann"a pada
bar alat penanda
anda.
2ili(
$,ookmarklet&.
Kini penanda
kecil anda tela(
dipasang di
sini.
Bab 21. Scoop.it 2*4


Me'g#(t


LANGKAH +
Seterusn"a. klik
butang
$2%,L#S5&
5alaman "ang
tela( anda kaut
akan keli(atan
seperti ini.
Klik pada
penanda kecil
$Scoop.it&.
2*2 Bab 21: Scoop.it

#ni paparan
(alaman "ang
tela( anda kaut.
Bab 21. Scoop.it 2*3

-U.UKAN


http!!pinterest.com!about! +%$ ,gos #$%#-

http!!www.mymagneticblog.com!what-is-pinterest! +%$ ,gos #$%#-


284 Bab 22: FlickrAPAKAH ITU FLICKR?

Flickr ialah satu laman web perkongsian gambar yang boleh digunakan untuk
memuat naik gambar, memberikan tag kepada gambar, melihat gambar orang
lain, serta menulis komen dan anotasi pada gambar tersebut. Pengguna boleh
membina set gambar untuk menyusunnya dengan mudah dan juga menyertai
kumpulan topik perbincangan bagi memupuk kesedaran berkomuniti. Flickr
dilancarkan pada bulan Februari 2004, dan merupakan salah satu daripada alat
Web 2.0 yang popular. Laman ini menyediakan peralatannya, tetapi nilainya
terhasil daripada sumbangan komuniti pengguna gambar!gambar, komen,
rating dan organisasi serta perhubungan antara indi"idu yang
dipermudahkan oleh laman ini. Flickr juga menyediakan pelbagai tetapan
pri"asi yang memberi pengguna kawalan terhadap cara penggunaan yang
diingini untuk gambar!gambar mereka.
#umber$ %http$&&net.educause.edu&ir&library&pd'&(L)*0+4.pd',.

CARA MENGGUNAKAN FLICKR

Walaupun penggunaan Flickr lebih kepada bahan bergambar, namun laman
web ini lebih tepat diterangkan sebagai satu tempat untuk berkongsi
pengalaman dan membina perhubungan. #alah satu daripada tanda!tanda
kemajuan teknologi adalah keupayaan pengguna untuk menghasilkan bahan
sendiri, dan gambar ialah cara yang paling mudah untuk berkongsi hasil kerja
Bab 22
FLICKR
Bab 22: Flickr 285

kreati'. Pelajar dan guru&pensyarah selalunya mempunyai banyak gambar yang
tidak pernah dilihat oleh sesiapa. -engan memudahkan perkongsian gambar,
Flickr membuktikan bahawa penyumbangan bahan merupakan proses yang
amat mudah dan hampir apa sahaja yang dikongsi akan ditonton oleh
seseorang. .eupayaan untuk berbual mengenai sesuatu gambar dan
mengemas kini gambar tersebut berdasarkan komen yang diterima akan
mewujudkan kesedaran berkomuniti. /alah, pengguna Flickr juga amat gemar
menggunakan laman web ini serta amat yakin dengan nilainya. 0ambahan pula
dengan adanya kamera digital yang mudah diperoleh dan digunakan, berjuta!
juta orang telah menjadi jurugambar amatur, dan laman!laman web seperti
Flickr menjadi tempat untuk berkongsi gambar dan bertemu dengan orang
yang mempunyai minat serupa, walaupun 'otogra'i bukanlah 'okus utama
mereka. #okongan Flickr terhadap lesen 1reati"e 1ommons menyediakan
satu lagi ruang perbincangan mengenai si'at hak cipta yang sentiasa
berkembang dalam era digital ini.
#umber $%http$&&net.educause.edu&ir&library&pd'&(L)*0+4.pd',.

PENGGUNAAN FLICKR DALAM P & P

Flickr memberikan peluang kepada pelajar bidang 'otogra'i dan subjek seni
yang lain untuk menerima maklum balas dan menyertai komuniti pakar dan
peminat amatur, yang akan mendedahkan mereka kepada realiti amalan
pro'esional. .ekuatan ini boleh diperluas kepada bidang lain, seperti yang
telah dibuktikan oleh kejayaan projek!projek penceritaan digital dengan
penggunaan media "isual untuk berkongsi pengalaman peribadi. Pelajar yang
memberikan perhatian kepada kandungan media "isual akan mempamerkan
hasil pembelajaran yang lebih memuaskan, dan kedekatan media "isual dengan
realiti kehidupan seharian memudahkan pelajar mengaitkan bahan
pembelajaran dengan diri mereka. /elalui cara yang sama, Flickr
286 Bab 22: Flickr

mendedahkan pelajar kepada pembelajaran partisipatori dengan
meman'aatkan penggunaan kamera digital yang kini ada di mana!mana sahaja
serta keinginan pelajar untuk berkongsi hasil kerja kreati' mereka. -engan
memperkenalkan pengguna kepada teknologi untuk bekerjasama dan
bersosial, Flickr menyediakan plat'orm yang mudah dan selesa bagi pelajar
untuk melibatkan diri dengan kandungan pelajaran dan komuniti dalam proses
pembinaan pengetahuan secara bersama.
#umber$ %http$&&net.educause.edu&ir&library&pd'&(L)*0+4.pd',.

Bab 22: Flickr 287

MULAKAN DENGAN FLICKR


Pergi ke: http://www.!i"kr."#$/

D%t%r M%&'k/(i)% Ak%') F!i"krKlik Create New
Account jika anda
tidak mempunyai I
!a"oo#

Klik pada Create !our
Account den$an
men$$unakan akaun
!a"oo atau lo$ ma%uk
men$$unakan akaun
&ace'ook atau
(oo$le#

a)tar ma%uk
men$$unakan
akaun !a"oo#

LANGKAH *
LANGKAH +
288 Bab 22: Flickr


*etela" anda lo$
ma%uk+ ma%ukkan
nama %krin &lickr
anda# Anda ju$a
'ole" men$u'a"nya
kemudian#
Kemudian klik
pada create% my
account#

Akaun &lickr anda
tela" 'erjaya di'uat
jika anda meli"at
ucapan ini#

*ekaran$+ anda 'ole"
menyuntin$ pro)il anda
atau melakukannya
kemudian#
Bab 22: Flickr 28,


Me),')ti)g Pr#i!Klik pada
-er%onali.e your
pro)ile#
/uat naik imej daripada
komputer anda untuk
mem'ina ikon buddy#

0ina 123 &lickr
anda#

*untin$ pro)il anda
dan kemudian klik
'utan$ *a4e#

LANGKAH -
2,5 Bab 22: Flickr


Me$'%t N%ik F#t#-er$i ke "alaman
utama )lickr anda#

Klik 1pload
p"oto% 6
7ideo#
Klik pada
C"oo%e
p"oto% 6
7ideo%#

LANGKAH .
Bab 22: Flickr 2,8


0uka )older $am'ar
daripada komputer
anda#

Klik 1pload
p"oto% 6
7ideo%#
-ili" jeni%
pri4a%i yan$
anda ma"u#
*etela" anda memuat
naik+ ma%ukkan title+
de%cription dan ta$%
untuk )oto anda#
Kemudian klik
*A79
2,2 Bab 22: Flickr


Me)g%t'r F#t#-ada "alaman
utama+ klik pada
:r$ani.e 6
Create#
1ntuk mula
men$atur+ per$i ke
*et%# *et adala"
'er)un$%i %eperti
)older yan$
men$andun$i )oto;
)oto#

<eret )oto
ter%e'ut ke
'a"a$ian ini
untuk mem'uat
%et#
Namakan %et
anda dan klik
pada *a4e#
LANGKAH /
Bab 22: Flickr 2,=

Me)"%ri R%k%)
*ekaran$ anda tela"
men$atur %atu %et
$am'ar#

1ntuk keluar dari
'a"a$ian ini+ per$i ke
!our p"oto%tream#
-er$i ke "alaman utama
&lickr dan klik pada &ind
your )riend% on &lickr#

LANGKAH 0
2,4 Bab 22: Flickr


Me$%&'kk%) N#t%/a%ukkan %enarai rakan
den$an mencari melalui
email+ akaun )ace'ook
atau nama indi4idu#
Klik pada
$am'ar yan$
anda ma"u
ma%ukkan
nota#

-er$i ke Action dan
klik pada Add a
note#
LANGKAH 1
Bab 22: Flickr 2,5
Me)gh%)t%r U!%&%)

Klik pada kawa%an
yan$ anda ma"u
untuk menuli% nota
ter%e'ut#
>uli% nota di
%ini#
Klik *a4e

1ntuk men$"antar
ula%an+ per$i ke
'a"a$ian 'awa"
$am'ar yan$ anda
ma"u ula%#
>uli% ula%an
anda di %ini#

Klik -re4iew
jika anda
ma"u meli"at
kem'ali
ula%an yan$
tela" anda
tuli% atau
teru%
men$"antar
den$an klik
pada -o%t
Comment#
LANGKAH 2
2,6 Bab 22: Flickr


Me!et%kk%) G%$3%r 4%!%$ Pet%-er$i ke Action
dan klik Add to
your map#
/a%ukkan nama
loka%i#
LANGKAH 5
Bab 22: Flickr 2,7


Anda 'ole" "eret;
dan;letak $am'ar
di loka%i yan$ anda
ma"u di ata% peta#

-ili"
ke'ole"li"atan
$am'ar ter%e'ut
dan klik *a4e
3ocation#

2,8 Bab 22: Flickr

RU6UKAN

* 0hings 2ou #hould .now 3bout Flickr. 2040.
http$&&net.educause.edu&ir&library&pd'&(L)*0+4.pd' 526 /ac 20447
Bab 23: Wordle 299


APAKAH ITU WORDLE?

Wordle ialah satu alat yang melihat teks yang diberikan (pelajar boleh menaip
perkataan yang menerangkan tentang diri mereka, perkara yang ingin
dipelajari, perkara yang pernah dipelajari; perbendaharaan kata yang sukar
bagi mereka; perkataan yang menerangkan tentang negara yang sedang
dipelajari) dan kemudian membina satu ringkasan awan perkataan daripada
perkataan tersebut. Awan perkataan menonjolkan perkataan yang sering
digunakan dalam teks asal. Anda boleh menukar fon, susun atur dan warna
yang digunakan. etelah awan perkataan dibina, pelajar boleh merakam syot
layar untuk disimpan dan ditampalkan pada suatu aplikasi, atau disimpan
dalam !aint"!hotoshop dalam format imej jpg untuk digunakan dalam sesuatu
projek # !ower!oint, lideshare, !hototory, $log, Wiki, dsb. Atau, mereka
boleh men%etaknya dan membina papan buletin dalam kelas daripada
perkataan tersebut.

CARA MENGGUNAKAN WORDLE

$erikut ialah beberapa %ara untuk menggunakan Wordle&
'. (embuat ringkasan suatu tugasan atau karangan. )ara yang berguna
untuk memberitahu orang lain tentang kandungan esei tersebut.
Bab 23
WORDLE
300 Bab 23:Wordle

*. $oleh digunakan oleh guru sebagai satu %ara penilaian. !elajar
membina Wordle daripada pembentangan hasil kerja mereka dan
menggunakannya sebagai asas perbin%angan.
+. ,efleksi sendiri.
-. (enulis ringkasan daripada ruangan teks hasil kajian.
.. (enjelaskan penulisan pelajar dengan menggunakan gambar (/ulia
*001).
2. (eningkatkan perbendaharaan kata dan menambahkan pengetahuan
dengan mengambil teks daripada dokumen atau laman web dan
menjadikannya awan perkataan untuk membantu anda mengingati
kandungan teks yang diba%a (3il !ea%hey *004).


Bab 23: Wordle 301

MULAKAN DENGAN WORDLE

Pergi ke: http://www.wr!"e.#et/Me$%i#& Wr!"e


Klik di sini
LANGKAH '
LANGKAH (
302 Bab 23:Wordle


Tulis atau
sisipkan teks
di sini

Klik Go.
Contoh teks yang
disisipkan di
dalam Wordle.
Bab 23: Wordle 303


Me#)&#& Aw&# Perk&t&&#nda !oleh klik pada
"andomi#e untuk
men$ana pel!agai rupa
a%an perkataan.

&impan ke galeri
a%am dan gunakan
kod embed untuk
dipaparkan di dalam
!log' %iki atau
laman sesa%ang.
nda !oleh mengu!ahsuai Wordle menggunakan alat ini.

LANGKAH *
30( Bab 23:Wordle

RU+UKAN

/ulia 5angl )olby . *001. Wordle # An 6asy 7ool to 8se for 7ea%hers and
tudents http&""j9%olby.edublogs.org"*001"0."'1"wordle:an:easy:tool:
to:use:for:tea%hers:and:students" ;*- (a% *0''<

3il !ea%hey. *004. 8sing a Word )loud to ,emember Words and 7e=ts.
http&""daily:english:a%ti>ities.blogspot.%om"*004"01"using:word:%loud:
to:remember:words:and.html ;*- (a% *0''<

Wordle. http&""www.wordle.net" ;*- (a% *0''<

Bab 24: Pinterest 305


APAKAH ITU PINTEREST?

Pinterest membolehkan anda menyusun dan berkongsi segala perkara
menarik yang anda temui dalam web.
Kebanyakan orang menggunakan papan pin untuk merancang hari
perkahwinan mereka, menghias rumah, dan menyusun resipi kegemaran
mereka. Dan yang terbaik sekali ialah anda juga boleh menyemak imbas papan
pin orang lain.
Semak imbas papan pin merupakan satu cara yang menyeronokkan untuk
meneroka perkara baharu dan mendapat inspirasi daripada orang lain yang
mempunyai minat yang sama dengan anda.
Pinterest dapat menghubungkan individu di serata dunia berdasarkan pada
minat yang sama.

(Sumber: http:pinterest.comabout!

KELEBIHAN MENGGUNAKAN PINTEREST

"erdapat beberapa kelebihan menggunakan Pinterest:

#ntuk berkongsi gambar dengan ahli keluarga dan rakan$rakan
#ntuk berkongsi maklumat % &amai orang menggunakan Pinterest
untuk menampal resipi dan idea mereka atau mempamerkan bakat
mereka melalui gambar.
#ntuk mengumpul inspirasi % 'ndividu dari serata dunia menggunakan
Pinterest untuk mempamerkan idea terbaik mereka.
Bab 24
PINTEREST
306 Bab 24: Pinterest

#ntuk mempromosikan perniagaan % Pinterest boleh menjadi satu
cara hebat untuk berkongsi produk anda dengan seluruh dunia.
"ampal gambar produk anda atau gunakan Pinterest untuk
mempamerkan bakat yang anda tawarkan. (ang paling baik adalah
dengan cara menggunakannya untuk membina personaliti jenama
secara visual bagi perniagaan anda.

(Sumber: http:www.mymagneticblog.comwhat$is$pinterest!
MULAKAN DENGAN PINTEREST


Pergi ke: http://pinterest.!"/ LANGKAH #
Bab 24: Pinterest 307

Sert$i Pinterest


LANGKAH %
Klik butang Join
Pinterest >>.
Pilih imej dan
perkara ang
anda suka.
30! Bab 24: PinterestKelima"lima imej
ang anda pilih
akan
dimasukkan di
sini.
#eterusna$klik
butang
%ontinue
&nda boleh
membina akaun
Pinterest
menggunakan
akaun
'a(ebook atau
)*itter.
&tau anda boleh
da+tar
menggunakan
akaun e"mel.
Bab 24: Pinterest 30,
-si
maklumat
ang
diperlukan
#eterusna$
Klik %reate
&((ount.
#emak peti masuk
e"mel dan klik
butang .eri+
/mail bagi
mengesahkan e"
mel anda.
300 Bab 24: Pinterest


Pen$n&$ Kei' (Pin It)LANGKAH *
1uka Pinterest
anda dan
seterusna$ pergi
ke &bout.
2eret butang
Pin -t ke bar
penanda anda.
PilihPin -t
1utton.
Bab 24: Pinterest 300Me"+in$ P$p$n Ken,$t$$n


LANGKAH *
1utang Pin -t
telah ditambah
kepada bar
penanda anda.
1uka akaun
Pinterest anda.
#eterusna$ Klik
butang %reate
1oard.
-si nama papan
kenataan3kate
gori anda.
304 Bab 24: Pinterest


Mengepin
LANGKAH *
Pergi ke laman
*eb ang ingin
anda pin3kongsi.
#eterusna$ klik
butang Pin -t
pada bar
penanda anda.
Pilih *akil imej
laman *eb ang
ingin anda
pinkan.
Klik butangPin
-t.
Bab 24: Pinterest 303

Klik butang Pin
-t.
-si keterangan
mengenaina.
Pilih papan
kenataan anda
Klik butang ini untuk
melihat pin anda dan
kongsina pada
'a(ebook dan )*itter.
305 Bab 24: Pinterest

Men$ri - Mengepin


LANGKAH *
2aman *eb ang
anda pin kini telah
dimasukkan ke
dalam akaun
Pinterest anda.
Bab 24: Pinterest 305Pilih kategori
anda.
306 Bab 24: PinterestPilih dan klik pada
imej3maklumat
ang anda suka.
Bab 24: Pinterest 307


Kongsi pin ini.
Pilih papan
kenataan anda.
Klik pada butang
'ollo* jika anda
ingin mengikuti
pin pengguna ini.
)ambah komen
anda di sini.
Klik 6epin.
#eterusna$
klik butang
Pin -t.
30! Bab 24: Pinterest#emua ini ialah
pin anda.
Bab 24: Pinterest 30,

RU.UKAN


http:pinterest.comabout )*+ ,gos -+*-.

http:www.mymagneticblog.comwhat$is$pinterest )*+ ,gos -+*-.320 Bab 25: PadletAPAKAH ITU PADLET?

Pelajar masa kini ialah generasi sosial yang aktif berkomunikasi, bekerjasama,
dan berhubung dengan menggunakan teknologi dalam talian. Generasi
Internet ini, atau Net Gen mengikut definisi Tapscott (200!, merupakan
generasi yang menjadikan rangkaian sosial sebagai modus operandi untuk
memperdengarkan suara mereka di khalayak ramai. "ereka mahu menjadi
pelajar yang aktif dan bukan hanya sebagai pengguna maklumat. Padlet ialah
alat kolaboratif yang membolehkan pelajar menjadi seorang prosumer
(producer+consumer!, bukannya seorang konsumer biasa (#haron Tonner
20$$!. Padlet ialah aplikasi Internet yang membolehkan pelajar menyiarkan
pendapat mereka mengenai suatu topik umum dengan nota lekat elektronik
pada dinding digital yang dikongsi bersama. Pelajar boleh menaip maksimum
$%0 huruf bagi setiap nota lekat elektronik yang boleh menggabungkan imej,
audio atau &ideo menggunakan pautan alamat 'eb yang sesuai (#haron
Tonner 20$$). Padlet juga boleh digunakan untuk mencatat nota peribadi,
senarai perkara yang perlu dilakukan, koleksi maklum balas, dsb. (ang paling
menarik ) tiada sebarang pendaftaran perlu dilakukan ) hanya bina satu
dinding dan mulalah siarkan nota anda (*non. 20$$!.


Bab 25
PADLET
Bab 25: Padlet 321

FAEDAH MENGGUNAKAN PADLET

+erikut merupakan beberapa faedah apabila menggunakan Padlet,
$. "embolehkan pelajar turut serta dalam perbualan kolaboratif.
2. "elakukan sumbang saran.
-. "embenarkan pelajar akses kepada perbincangan dan idea)idea
selepas kuliah.
.. "enyediakan ruang interaktif yang menggabungkan bahan teks, audio
dan &isual.
/. "enilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep secara formatif.
%. "embolehkan pelajar membuat ringkasan tentang kefahaman
pembelajaran mereka dengan jumlah huruf yang terhad.
0. "enjadikan kuliah1bengkel lebih interaktif kerana pelajar boleh
memberikan respons menggunakan alat mudah alih yang mempunyai
kebolehcapaian Internet.
. "embolehkan pensyarah menyesuaikan input mereka berdasarkan
maklum balas pelajar.
2. "enjadikan input lebih berbentuk aktif daripada pasif.
$0. "embenarkan pelajar untuk memberikan sumbangan kepada
perbualan pembelajaran secara segerak atau tak segerak (#haron
Tonner 20$$!.
$$. #atu dinding digital yang membolehkan pelajar mencatat nota untuk
projek mereka semasa mengumpul maklumat (membenarkan orang
lain dalam kumpulan menggunakan maklumat tersebut!.
$2. #atu dinding yang boleh memberikan ruang maklum balas secara
indi&idu apabila satu keputusan perlu dibuat melalui undian ahli
kumpulan.
$-. #atu dinding yang boleh menjejak status perkembangan suatu tugasan
bagi setiap ahli kumpulan (*non. 20$$!.
322 Bab 25: Padlet

CARA MENGGUNAKAN PADLET

3li4abeth (20$0! mencadangkan penggunaan Padlet seperti berikut,
$. Aktiviti Penulisan: Padlet terhad kepada $%0 aksara sahaja bagi
setiap komen1nota yang dilekatkan pada dinding. Ini merupakan satu
ciri yang bagus kerana ia membenarkan catatan ringkas untuk
cerita1projek kolaboratif, rancangan esei, nota, memo, sajak, dsb.
2. Aktiviti Suman! Sa"an: *kti&iti ini amat bagus dilakukan untuk
menghilangkan rasa kekok semasa permulaan kelas. Ia juga merupakan
satu cara menarik untuk menyiarkan tugasan di rumah atau kata)kata
hikmah untuk hari tersebut, dan kemudian membincangkannya dalam
kelas pada keesokan hari.
-. Aktiviti Pe"en#a$a"aan Kata%Tataa$asa: *nda boleh
menggunakan Padlet untuk membuat latihan tatabahasa,
perbendaharaan kata, definisi, padanan kata, malah mencari tema dan
menyuruh pelajar memenuhi nota lekat dengan idea)idea mereka
untuk tema perbendaharaan kata tersebut.
.. Aktiviti Pe"tutu"an: Padlet juga merupakan satu cara hebat untuk
membina akti&iti pengucapan pendek bagi membantu pelajar berasa
lebih selesa untuk berucap di hadapan orang ramai. *kti&iti ini boleh
jadi perbincangan tentang suatu gambar atau &ideo selama beberapa
minit, rekaan cerita berdasarkan beberapa keping gambar, ataupun
penulisan topik debat pada nota lekat untuk pelajar mengembangkan
isinya.
/. Peme"ita$uan: *nda boleh menggunakan Padlet untuk
memaklumkan tentang orientasi, peraturan kelas, profil pelajar,
rancangan harian1mingguan, malah pesanan yang menggembirakan
kepada pelajar lain yang mungkin tidak dapat hadir kerana tidak sihat
atau melancong bersama keluarga mereka.
Bab 25: Padlet 323

MULAKAN DENGAN PADLET

Pe"!i ke: $tt&:%%'''(&a#let()*m%
Pen#a+ta"an%L*! Masuk


5ntuk menggunakan Padlet, anda perlu log masuk (6ika sudah mempunyai
akaun! atau mendaftar (jika ini adalah kali pertama anda!.
Jika anda tidak mahu log
masuk atau membuat
pendaftaran klik Build a
wall.
LANGKAH ,
LANGKAH -
Klik pada
butang
Login!egister
pada bahagian
atas sebelah
kanan anda.

32" Bab 25: Padlet
#ntuk
pengguna kali
pertama.
$sikan maklumat berikut
untuk membuat akaun
%adlet& kemudian klik
pada 'ign #p.

Jika anda sudah mempun(ai
akaun& anda han(a perlu
daftar masuk dan klik pada
butang Log in.

Bab 25: Padlet 32)


Memina . Men!ua$suai Wall#T3P /#T3P %%ada *li+k to sele+t
image& anda boleh
memilih untuk
menggunakan ime,
sedia ada atau
daripada folder
anda.
%ada bahagian ini& anda boleh
memasukkan nama wall #!L di
dalam kotak (ang disediakan.
-nda ,uga boleh memilih
pemapar wall serta penghantar
nota lekat.

Klik done
setelah anda
selesai
mengubahsuai
wall anda.
%ilih tema
untuk wall
anda.

Jika anda klik pada Build a wall
semasa Langkah 2& kotak berikut
akan mun+ul. -nda perlu
memasukkan nama dan alamat
email. .allwishers akan
menghantar kata laluan ke email
anda.

Klik di sini untuk menulis
ta,uk& arahan serta
penerangan tentang wall
anda.
LANGKAH /
32/ Bab 25: Padlet


N*ta Lekat

LANGKAH 0
Bab 25: Padlet 320


Memasukkan Ime1Klik 1$2. untuk
memapar ime,.
*ontoh #!L bagi
ime, (ang
didapati dari
en,in pen+arian
3oogle.
LANGKAH 2
324 Bab 25: Padlet


Memasukkan 3i#e*Klik pada %L-5
untuk
memaparkan
6ideo.

*ontoh pautan 6ideo #!L
(ang diperoleh daripada
sumber 5ou7ube.
LANGKAH 4
Bab 25: Padlet 328


Memasukkan D*kumen2


5e"k*n!si Pa#let


#ekarang, anda boleh menggunakan Padlet dan berkongsi dengan yang lain
dengan menghantar alamat 578 Padlet samada kepada umum, indi&idu atau
kumpulan yang anda mahu.*ontoh pautan dokumen #!L
(ang diperoleh daripada en,in
pen+arian 3oogle.
Klik6iew
untuk
memaparkan
dokumen.

LANGKAH 6
LANGKAH 7
330 Bab 25: Padlet

RU8UKAN

#haron Tonner. 20$$. 9all'isher. http,11i)c)t.'ikispaces.com19*889I#:37
;$. "ac 20$$<

3li4abeth. 20$0. / =antastic 9ays to 5se 9all'isher in the >lassroom.
http,11blog.simplek$2.com1education1/)fantastic)'ays)to)use)
'all'isher)in)the)classroom1 ;$. "ac 20$$<

*non. 20$$. 9all'isher, * ne' 'ay to promote student collaboration for
online colleges. http,11blog.ecollegefinder.org1post19all'isher)*)?e')
9ay)to)Promote)#tudent)>ollaboration)for)@nline)>olleges.aspA ;$.
"ac 20$$<

Bab 26: Scribd 331APAKAH ITU SCRIBD?

Scribd ialah sejenis laman web rangkaian sosial yang membolehkan anda
menyiarkan dan berkongsi segala jenis dokumen dan imej di Internet. Ia
menggunakan teknologi iPaper yang dijana oleh Adobe Flash. Oleh yang
demikian, dokumen ini boleh dibenamkan dengan mudahnya di laman web
(ob !ankin "##$%. Scribd ber&ungsi dengan baik dalam pelbagai &ormat &ail,
seperti dokumen 'ord, hamparan ()cel, persembahan PowerPoint, atau
dokumen yang dibina dalam &ormat P*F, !+F, +IFF atau PostScript. Ia boleh
dimuat naik dengan mudahnya ke Scribd untuk tatapan semua orang atau
boleh dibenamkan ke laman web atau blog tanpa akaun pengehosan web.

CARA MENGGUNAKAN SCRIBD

erikut ialah beberapa cara untuk menggunakan Scribd,

-. .emuat naik dokumen ke internet
a. Scribd ialah tapak penerbitan sosial yang membolehkan orang
ramai mencipta dokumen 'ord atau Powerpoint dan
menyiarkannya di internet.
". !ancangan mengajar
a. /uru boleh memuat naik rancangan mengajar untuk dilihat dan
diman&aatkan oleh guru0guru lain dalam bilik darjah mereka
Bab 26
SCRIBD
332 Bab 26: Scribd

sendiri. Pelajar boleh melihat nota dan rancangan mengajar
yang dimuat naik.
1. Penulisan blog dan ulasan rakan sebaya
a. Scribd juga mempunyai blog yang berhubung kait dengan setiap
item yang disiarkan, supaya orang lain boleh menulis komen
tentangnya. Penulisan blog cara ini sangat bagus untuk
berkomunikasi dengan orang lain di serata dunia dan
mengetahui pendapat orang lain tentang hasil kerja tertentu
yang telah disiarkan.
2. .ewujudkan komuniti
a. Scribd membenarkan pembangunan komuniti berkaitan topik
tertentu dengan meman&aatkan ciri kumpulan di Scribd.
b. +erdapat tiga pilihan untuk pengguna apabila menggunakan ciri
kumpulan. 3umpulan ini boleh ditetapkan sebagai kumpulan
awam, yang membolehkan semua orang mengakses dokumen
dan menyertai kumpulan bila0bila masa yang disukai. Atau ia
boleh dijadikan agak memilih, iaitu semua orang masih boleh
membaca dokumen tersebut tetapi sebenarnya hanya indi4idu
yang dijemput sahaja boleh menjadi ahli. Akhir sekali,
kumpulan tersebut boleh juga dijadikan sangat memilih, dengan
menetapkan hanya ahli yang dijemput sahaja boleh membaca
dan memberikan komen kepada dokumen.
c. 3omuniti ini membenarkan kumpulan yang mempunyai jenis
karangan dan siaran yang serupa untuk bergabung bersama.
5. .embaca buku dan petikan buku daripada pengarang.
6. .engakses semua dokumen dengan iPaper.
7. .enyiarkan maklumat terkini.

(Sumber, https,88wiki.itap.purdue.edu8display8I9SI+(8Scribd%
Bab 26: Scribd 333

MULAKAN DENGAN SCRIBDPergi ke: http,88www.scribd.com8Daftar/Log ma!k


Jika anda telah
pun mempunyai
akaun Scribd, klik
Log In.
Jika anda belum
mempunyai akaun
Scribd, klik Sign
Up.
LANGKAH "
LANGKAH #
33 Bab 26: Scribd


Mem!at Naik Dok!me$
!lik di "ini #ika
anda ingin log
ma"uk
menggunakan
$acebook anda.
Jika anda
tiada akaun
$acebook,
anda perlu
menda%tar
dengan
mengi"i
maklumat
yang
diperlukan di
"ini.
!emudian, klik
Sign Up.
&i laman utama
Scribd anda, klik
butang Upload.
LANGKAH %
Bab 26: Scribd 33'

LANGKAH &, Peralatan Scribd

(nda boleh memuat
naik dokumen dari
%ail komputer anda,
atau anda boleh
mengimport
dokumen dari akaun
)oogle &oc" anda di
"ini.
Inilah contoh
dokumen yang
telah dimuat naik.
(nda boleh
menetapkannya
"ebagai dokumen
a*am atau peribadi.
(nda boleh
berkong"i
dokumen
anda dengan
membenarkan
orang lain
tahu alamat
U+L untuk
dokumen
ter"ebut.
33, Bab 26: ScribdPa'ara$ Dok!me$&okumen
anda akan
dipaparkan
"eperti ini.
-emuat
turun
dokumen
-encetak
dokumen.
-enambahkan
dokumen
kepada kolek"i
anda.
-emuat turun
ke peranti
mudah alih.
LANGKAH &
Bab 26: Scribd 33.


Pera(ata$ Perko$gia$
(nda boleh berkong"i
dokumen anda dengan
khalayak di $acebook,
/*itter dan )oogle. (nda
#uga boleh membenamkan
dokumen anda di laman
*eb atau blog anda.
LANGKAH )
330 Bab 26: Scribd

RU*UKAN

ob !ankin. "##$. 'hat is Scrbd.
http,88askbobrankin.com8what:is:scribd.html. ;6 September "#--<.

https,88wiki.itap.purdue.edu8display8I9SI+(8Scribd


Bab 27: Ning 339APAKAH ITU NING?

Ning ialah satu perkhidmatan berasaskan Internet yang membolehkan
pengguna membina rangkaian sosial mereka sendiri dan menyertai rangkaian
lain. Ning juga membolehkan pembangun rangkaian untuk menentukan susun
atur, kefungsian dan juga sama ada laman web tersebut ialah laman web
umum atau persendirian. Kebanyakan rangkaian memasukkan ciri-ciri seperti
gambar atau video, senarai acara dan ahli rangkaian, kumpulan yang ada dalam
rangkaian serta alat komunikasi seperti forum atau blog. Tiada kemahiran
teknikal diperlukan untuk membina rangkaian sosial, dan tiada had ditetapkan
kepada bilangan rangkaian yang boleh disertai oleh pengguna. Ning
menawarkan rangkaian tanpa kos yang disokong oleh iklan, atau pengguna
boleh membayar perkhidmatan premium yang tidak memerlukan iklan dan
yang membolehkan mereka memilih !" rangkaian berasingan daripada
domain Ning #$ducause %&&'(.

FAEDAH MENGGUNAKAN NING DALAM PENDIDIKAN

)erikut ialah beberapa faedah apabila menggunakan Ning dalam pendidikan*
Bab 27
NING
340 Bab 27: Ning

+. ,elajar boleh menggunakan laman Ning apabila mencari maklumat
untuk suatu tugasan-projek atau hanya sebagai pengetahuan am.
.ontohnya, pelajar yang ingin belajar tentang ekopelancongan boleh
mencari maklumat dalam laman Ning dan mengakses sebarang
maklumat berkaitan yang mungkin dapat membantu mereka.
%. /embaca catatan orang lain, melihat gambar dan video mereka, serta
mempelajari serba sedikit maklumat baharu berkaitan bidang yang
diminati.
0. 1nda juga boleh menyertai perbincangan dan menulis pendapat anda
serta memuat naik bahan sendiri sekiranya anda menjadi ahli kepada
laman NIN2 tersebut.

#3umber* Ning 4 Its $ducational ,otential %&&5(

CARA MENGGUNAKAN NING

,engguna berdaftar boleh membina rangkaian sosial yang baharu dengan
mudah tanpa memerlukan sebarang kemahiran teknikal. 3etelah nama dan
!" dipilih, proses pembinaan rangkaian amatlah mudah dengan membuat
tetapan pada empat skrin. ,engguna perlu menentukan sama ada rangkaian
tersebut adalah tertutup #hanya mereka yang dijemput boleh membaca atau
turut serta( atau terbuka untuk orang awam6 menulis slogan iklan dan sedikit
penjelasan tentang rangkaian tersebut6 menentukan kata kunci6 memilih
beberapa ciri yang dikehendaki #seperti gambar atau video, kegiatan blog,
kumpulan atau peralatan( dan menggunakan alat tarik dan lepas untuk
menyusun ciri-ciri tersebut pada halaman6 memilih tema visual #warna, fon,
sai7( dan menyesuaikannya mengikut pilihan sendiri6 serta memilih jenis
maklumat yang perlu diberikan oleh pengguna untuk menyertai rangkaian
mereka. 8ika keahlian adalah terhad, pembangun rangkaian boleh menjemput
Bab 27: Ning 341

individu tertentu untuk menyertai rangkaian tersebut. ,embangun rangkaian
juga mempunyai akses kepada beberapa pilihan lain seperti mengimport
gambar dari 9lickr, meletakkan Ning pada 9acebook, meminta akses kepada
kod sumber bagi menambahkan lagi ciri-ciri khas suatu rangkaian dan
memasukkan 8ava3cript bagi membolehkan alat luaran untuk mengikuti
statistik penggunaan rangkaian. )eberapa ciri dalam Ning membenarkan
pengguna membaca berita atau mengetahui aktiviti yang berkaitan, menyertai
kumpulan, membaca atau memberikan komen tentang entri blog, melihat
gambar atau video, dan aktiviti lain yang ditetapkan oleh pembangun
rangkaian. /elalui suapan !33, pengguna boleh melanggan maklumat terkini
dari bahagian tertentu rangkaian sosial tersebut #$ducause %&&'(.

PENGGUNAAN NING DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Ning menyediakan satu ruang agar pengajar dapat memanfaatkan rangkaian
sosial dalam satu persekitaran neutral yang menawarkan kefungsian dan
pengalaman yang selesa dan tidak asing kepada pelajar. /elalui pembinaan
rangkaian sosial tentang suatu topik akademik atau projek tertentu suatu
kursus, pengajar boleh*
+. /embantu mewujudkan kesedaran berkomuniti dalam kalangan
pelajar.
%. /enggalakkan interaksi peribadi yang akan menghasilkan pengetahuan
baharu dan kecerdasan secara bersama.

Ning juga menyediakan peluang untuk*
+. ,elajar membina rangkaian sosial mereka sendiri.
342 Bab 27: Ning

%. ,elajar mempelajari cara untuk memupuk dan mengekalkan hubungan
dalam satu komuniti pengguna yang mungkin mewakili hubungan dan
komuniti profesional.
0. 3atu cara mudah bagi sekumpulan pelajar : contohnya dari kelas yang
baru mengambil bahagian atau mereka yang menyertai program satu
semester di luar negara : untuk terus berhubung sepanjang tahun
pengajian di kolej dan seterusnya, walaupun selepas mereka berpindah
institusi, tamat pengajian atau berpindah tempat tinggal.

Bab 27: Ning 343

MULAKAN DENGAN NING

Pergi ke: http://www!i!g"#$/
Me$%i!& Ni!g"#$ 'e%&g&i
R&!gk&i&! (#'i&)LANGKAH *
LANGKAH +
344 Bab 27: Ning


3ign up for Ning.comKlik
Create
Bab 27: Ning 345


Me!er&!gk&! R&!gk&i&! A!,&LANGKAH -
346 Bab 27: Ning


Me!&$%&h Features


LANGKAH .
Bab 27: Ning 347


Me!g/%&h'/&i H&)&$&! Ut&$&

a( /enjemput !akanb( /enyiarkan /esej


LANGKAH 0
348 Bab 27: Ning

c( 1ktiviti Terkini


d( /aklumat !angkaian

Bab 27: Ning 349

e( $lemen-$lemenf( ,enampilan


350 Bab 27: Ning

h( 1hli-ahli


i( ,ravasi !angkaian


Bab 27: Ning 351

j( Kawalan $lemen
M&'ter Ke1LANGKAH 2
352 Bab 27: Ning


Me!3e$p/t R&k&!

LANGKAH 4
Bab 27: Ning 353


B)#ggi!g
LANGKAH 5
354 Bab 27: Ning
Bab 27: Ning 355


Me!ge)/&rk&! I!,i6i,/ ,&rip&,&
R&!gk&i&! (#'i&)
LANGKAH 7
356 Bab 27: Ning


Bab 27: Ning 357

RUJUKAN

$ducause. %&&'. ; things you should know about<. Ning.
www.educause.edu-eli =+> /ac %&++?

Ning 4 Its $ducational ,otential. %&&5.
http*--www.slideshare.net-pbowler-ning-tutorial-%&&5 =+> /ac %&&5?

358 Bab 28: EluminateAPAKAH ITU ELLUMINATE?

Elluminate menyediakan penyelesaian web, audio, video dan rangkaian sosial
yang optimum untuk pendidikan dan latihan abad ke-21. Kesemua komponen
Elluminate Live!, sama ada audio dua hala, video, perkongsian papan putih,
aplikasi, rakaman interaktif dan bilik perbinangan, bersepadu antara satu
sama lain untuk menyediakan persekitaran pembela!aran interaktif yang paling
lengkap. "ama ada hanya untuk dua orang atau dua ratus pela!ar, Elluminate
Live! menyediakan ruang untuk perhubungan komunikasi, ker!asama dan
pendidikan bertaraf dunia yang mengubah orak penga!aran dan pembela!aran
#Elluminate Live. 2$1$a%. Elluminate !uga boleh digunakan bersama dengan
panggilan persidangan melalui telefon atau fungsi suara melalui &' #(oie over
&'% sekiranya ada. )ika menggunakan (o&', set fon kepala perlu digunakan.
#Kevin *ane 2$$+%.

FAEDAH MENGGUNAKAN ELLUMINATE

*erikut ialah faedah apabila menggunakan Elluminate Live #Elluminate Live
2$1$%,

Bab 28
ELUMINATE
Bab 28: Eluminate 359

1. Meningkatkan Kadar Pelengkapan dan Pengekalan,
Kebanyakan pendidikan !arak !auh di insititusi akademik menggunakan
alat tak segerak di &nternet #online asynchronous tools%, kemungkinan
bersama-sama penggunaan perbualan teks segerak #synchronous text
chat% atau penstriman video. -etapi melalui teknologi tak segerak ini,
pela!ar mungkin rasa terasing dan tidak bersemangat untuk bela!ar
sendirian kerana komunikasi antara pela!ar dengan guru dan pela!ar
lain amat terhad. Ka!ian mengenai pembela!aran !arak !auh
menun!ukkan bahawa interaksi antara pela!ar dengan guru dan sesama
pela!ar amat membantu untuk meningkatkan keputusan pela!ar kerana
ia memperbaik sikap, motivasi dan membina kesedaran berkomuniti.
.asilnya, kadar pelengkapan ker!a kursus meningkat, skor u!ian lebih
tinggi, dan kadar pengekalan lebih baik.

2. Menghapuskan Sekatan Gegra!i, &nstitusi akademik !uga dapat
memperluas sempadan kelas fi/ikal, memanipulasikan sumber
penga!aran yang terhad, menyediakan pensyarah !emputan dan pakar
seara !arak !auh, memperluas !angkauan geografi bagi meningkatkan
kadar pendaftaran, serta menyediakan akses untuk semua tanpa
mengira lokasi apabila menggunakan e-'embela!aran seara langsung
dan teknologi ker!asama web.

0. Me"#ina K"uniti dala" Talian, 'ela!ar hari ini boleh
menggunakan teknologi segerak untuk ker!asama tanpa had 1 di
sekitar kampus, di seluruh negara atau di serata dunia 1 dan membina
komuniti pembela!aran yang ergas, yang mengalakkan penyertaan dan
merangsang inovasi. Elluminate Live!, membantu institusi dan penga!ar
untuk membina bilik dar!ah maya bagi pertemuan ber!adual atau
ker!asama ad ho, sama ada dengan atau tanpa guru.
360 Bab 28: Eluminate


2. Men$i"atkan Ks Per$alanan, &nstitusi akademik masa kini perlu
menyeimbangkan hasil pendidikan dengan faktor kewangan, termasuk
membuktikan pulangan yang pantas atas pelaburan teknologi mereka.
Konsep penghasilan yang lebih banyak dengan pelaburan yang sedikit
kini men!adi ara hidup golongan akademik, sebagaimana dalam dunia
perniagaan. 'ada masa yang sama, sekolah beroperasi dalam
persekitaran dan pasaran global yang semakin kompetitif.
'embela!aran segerak seara dalam talian merupakan satu
penyelesaian berkesan kos yang menyediakan akses universal dengan
!umlah kos pemilikan yang lebih rendah dan pulangan yang kukuh.

3. Meningkatkan Prdukti%iti Kakitangan, Elluminate Live!
menyediakan ruang pertemuan yang lebih baik dengan suara melalui
&nternet #(o&'% tanpa memerlukan waktu per!alanan dan kehilangan
waktu ker!a di pe!abat. 4engan pertumbuhan pesat institusi berbilang
kampus dan kampus satelit, kelebihan teknologi mesyuarat maya
seara langsung ini men!adi lebih ketara khususnya dalam keadaan
belan!awan yang terhad. Kebanyakan institusi menggunakan
persidangan web bagi mesyuarat ma!lis eksekutif dan !awatankuasa.

5. Men&kng Pel#agai Ga&a Pe"#ela$aran, Kelas maya
Elluminate Live! menyediakan (o&' dua hala, pemese!an segera #&6%,
dan perkongsian papan putih interaktif bagi memaparkan kandungan
pendidikan. "emua iri ini membina persekitaran pembela!aran yang
menarik dan sempurna agar pengguna mendapat manfaat sepenuhnya
daripada sesi tersebut walau apa pun gaya pembela!aran kegemaran
mereka.

Bab 28: Eluminate 361

7. Mengga#ungkan Teknlgi ke dala" Kelas, 'ela!ar dalam bilik
dar!ah fi/ikal biasa sering menukar ara pembela!aran dan interaksi
mereka. 'ela!ar masa kini, yang sering digelar sebagai 8anak kelahiran
/aman digital9, membesar dalam dunia digital dan menuntut agar
sekolah mengikut gaya pembela!aran mereka. 'ada masa yang sama,
pendidik menyedari bahawa gaya penga!aran mereka perlu diubah
seiring dengan perubahan tersebut bagi memastikan pembela!aran
yang aktif dan mengekalkan perhatian pela!ar.

+. Menggunakan %'" dengan Aplikasi Perkngsian dan
Per#ualan( 'akar strategi kini boleh berkongsi nota dengan pela!ar
dari mana-mana sudut kelas melalui komputer riba masing-masing.
-ambahan pula, tidak men!adi hal !ika seorang menggunakan
komputer me!a dan seorang lagi menggunakan komputer 6a kerana
pengguna berinteraksi dalam masa nyata tanpa mengira platform
komputer yang digunakan. .asilnya, lebih kebebasan untuk pela!ar,
dan kebolehan bagi pakar strategi akademik untuk memberikan
sokongan dengan ara yang kurang ketara.

9. Menskalakan Maklu"at dan Pengetahuan, 'erkara utama bagi
membolehkan mana-mana kelas maya berfungsi harus merangkumi
keupayaan untuk merakam dan mengulang tayang sesi penga!aran,
membina bahan penga!aran yang boleh diguna semula bagi
memaksimumkan akses dan memanipulasikan sumber. :akaman kelas
boleh digunakan untuk ulang ka!i peperiksaan dan sesi maklumat boleh
dirakamkan terlebih dahulu sebelum sesuatu kursus bermula. "elain
itu, rakaman awal latihan tentang sesuatu topik seperti aplikasi dalam
talian yang sering digunakan atau sumber perpustakaan dalam talian
!uga boleh dilakukan untuk fakulti, pela!ar dan kakitangan lain.
362 Bab 28: Eluminate

Elluminate Live! memudahkan pembinaan pangkalan pengetahuan
untuk rakaman berindeks yang interaktif dan mudah diperoleh.

1$. Me"anipulasikan Su"#er Penga$aran Terhad, e-'embela!aran
seara langsung dan teknologi ker!asama web menerminkan interaksi
kelas atau mesyuarat seara bersemuka tetapi tidak memerlukan
telesidang mahupun kos per!alanan yang mahal. "eorang guru boleh
dimanipulasikan untuk mengurangkan pengambilan guru baharu,
mesyuarat ber!adual fakulti boleh digantikan dengan sesi berasaskan
&nternet, pela!ar dari pelbagai kampus boleh digabungkan untuk
memenuhkan kelas dalam talian, serta pakar bahan pela!aran boleh
memberikan syarahan kepada kelas dalam masa nyata dari mana-mana
lokasi di seluruh dunia tanpa perlu melakukan sebarang per!alanan.

11. Men&ediakan Pe"#angunan Ker$a&a, Elluminate Live!
membolehkan pengarah pusat untuk melakukan tugas pementoran
dan menyampaikan kursus dalam talian bagi melatih guru-guru tentang
teknologi yang diperlukan agar mereka boleh melaksanakan
tanggung!awab rasmi mereka. ;leh kerana Elluminate Live! tidak
memerlukan keluk pembela!aran yang pantas, pembela!aran langsung
di &nternet telah men!adi satu alat yang popular dan berguna hanya
dalam masa beberapa bulan dengan menyediakan sokongan teknologi
dan !uga emosi untuk penga!ar.

)A'A MENGGUNAKAN ELLUMINATE

6enurut Elluminate Live #2$1$b%, platform ini boleh digunakan seara
berikut,

Bab 28: Eluminate 363

1. Penga$aran Se*ara Langsung, 'rogram pembela!aran !arak !auh
biasa mempunyai kadar kelengkapan yang rendah kerana pela!ar
dibiarkan bela!ar seara sendirian dan sering berasa tersisih. <uru-
guru yang kini menga!ar seara dalam talian memerlukan teknik
pedagogi yang efektif dan sesuai untuk berkomunikasi dengan pela!ar
sama ada pertemuan seara empat mata atau dengan sekumpulan
pela!ar. Ka!ian telah menun!ukkan bahawa penyelesaian yang ideal ialah
model pembela!aran blended dengan interaksi tak segerak dan
segerak.

2. Pe"#inaan Kandungan Tak Segerak, =nda boleh membina
kandungan tak segerak menggunakan rakaman interaktif dan fungsi
main semula Elluminate. >ontohnya, anda boleh merakamkan sesi
orientasi pela!ar atau uapan aluan kepada kelas maya anda sebelum
hari pertama kelas. "elain itu, pela!ar !uga boleh menonton rakaman
interaktif kelas anda !ika mereka terlepas sebarang sesi ataupun untuk
mengulangka!i pela!aran dan memperkukuh pengetahuan mereka.

0. Prgra" +i"#ingan ,Tutr-, 'rogram bimbingan, sama ada
dibuat oleh penga!ar atau rakan sebaya, menawarkan peluang kepada
pela!ar untuk beker!a seara satu dengan satu bagi men!awab soalan
atau mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan ker!a rumah atau
tugasan lain. "esi bimbingan boleh di!adualkan, atau pela!ar boleh
menyertai mana-mana kelas maya sedia ada untuk berhubung dengan
tutor.

2. Ker$asa"a Kelas, Ker!asama !arak !auh akan menghubungkan
pela!ar dari pelbagai lokasi dan budaya bagi memperkaya pengalaman
pembela!aran mereka. >ontohnya, pela!ar ?niversiti 4ohto di )epun
364 Bab 28: Eluminate

beker!asama dengan pela!ar ?niversiti Kebangsaan 6alaysia di
6alaysia dalam satu kursus seni bina antarabangsa.

3. Mes&uarat, =nda boleh mempengerusikan mesyuarat dengan mudah
dan efektif menggunakan Elluminate, sekaligus mengurangkan kos
per!alanan, telesidang dan !uga waktu ker!a di luar pe!abat.

5. .aktu Pe$a#at Se*ara Ma&a, <uru boleh melan!utkan tempoh
pertemuan dengan pela!ar melalui waktu pe!abat maya dengan
Elluminate Live!. 'ertemuan boleh dilakukan seara empat mata
ataupun dengan sekumpulan pela!ar.

7. /rientasi Pela$ar0I#u #apa, &ngin meluaskan !angkauan geografi
dan menarik lebih ramai pela!ar@ 'amerkan program anda kepada
bakal pela!ar dan ibu bapa mereka di &nternet dengan Elluminate Live!
=nda boleh mengadakan sesi orientasi kepada pela!ar baharu malah
merakamkan sesi tersebut untuk mereka yang tidak dapat hadir.

+. Pen*era"ah 1e"putan 1arak 1auh0La2atan Lapangan Ma&a,
'erkara paling penting tentang pendidikan dalam talian adalah
penyediaaan suasana pembela!aran yang menarik. 4engan Elluminate
Live!, anda boleh membawa peneramah !emputan kepada kelas anda
dari !arak !auh atau menghantar pela!ar untuk menghadiri lawatan
lapangan maya.

A. Pe"#angunan Ker$a&a, -arik perhatian dan kekalkan penga!ar
serta peker!a yang berkelayakan dengan menyediakan pembangunan
ker!aya yang berterusan dan berkesan kos melalui Elluminate Live!.
.ubungkan guru-guru di seluruh kampus agar mereka boleh
Bab 28: Eluminate 365

berkongsi ara penga!aran terbaik. -awarkan sesi latihan mengenai
aplikasi, peralatan, dan sistem pentadbiran dalam masa nyata atau
seara rakaman.
1$. Me$a +antuan Ma&a, 'erlukan kaedah tambahan untuk
menyediakan sokongan dan bantuan serta-merta kepada pela!ar,
fakulti dan kakitangan@ Elluminate Live! ialah alat yang hebat untuk
digunakan sebagai tambahan kepada pusat pembela!aran atau kaunter
bantuan fi/ikal. 'ela!ar boleh mendapat akses kepada pakar atau
sumber seperti perpustakaan penyelidikan, tanpa perlu pergi ke
kampus.366 Bab 28: Eluminate


MULAKAN DENGAN ELLUMINATE

Pergi ke(
http(002223ellu"inate3*"0Da!tar Masuk 0 Penda!taran
Untuk
menggunakan
Elluminate, klik
pada GET A
FREE TRIAL.
LANGKAH 4
LANGKAH 5
Bab 28: Eluminate 367


Kemudian klik
pada Try
Elluminate.

Masukkan alamat
email anda dan klik
continue.

Lengkapkan
borang
berikut.

Untuk mengakses
Elluminate, semak
email anda.

368 Bab 28: EluminateMuat Turun Ellu"inate Live


Elluminate
akan
menghantar
kepada anda
email
berikut.

Klik Start Now atau anda
boleh menyalin pautan yang
diberi ke pelayar anda.

Setelah anda pergi
ke pautan yang
diberi, laman ini
akan dipaparkan.
Anda perlu klik
pada ikon ini
untuk memulakan
kelas percubaan
Elluminate.

LANGKAH 6
Bab 28: Eluminate 369


Kla#rasi Blackboard dala" TalianKemudian
tetingkap ini akan
dibuka. Anda
tidak boleh
menutup tetingkap
ini sehingga anda
telah berada di
sesi atas talian
kolaborasi
blackboard.

Pada masa yang
sama, anda perlu
memuat turun
aplikasi Java.
Aplikasi ini akan
dimuat turun
kepada anda
secara automatik.

Setelah anda tamat memuat
turun. Kolaborasi blackboard
anda akan terbuka secara
automatik. Anda perlu klik
pada butang I agree untuk
mempersetujui lesen
persetujuan.
LANGKAH 7
370 Bab 28: Eluminate


Kemudian, anda perlu
memilih talian internet yang
sedang anda gunakan dan
klik OK.
Tunggu sehingga
Elluminate
berhubung
dengan
komputer anda.

Bab 28: Eluminate 371

"ekarang anda boleh menggunakan Elluminate live 1 Kolaborasi blackboard
dalam talian.

372 Bab 28: Eluminate


Me"eriksa AudiPergi ke
Tools.

Pilih
Audio. Klik pada
Audio SetuP
Wizard.

Klik Refresh
untuk
mengemaskini
peralatan audio
yang anda ada.

Pilih jenis
peralatan audio
anda.
Kemudian klik
OK.

LANGKAH 8
Bab 28: Eluminate 373


Uji peralatan audio anda
dengan klik pada butang
Play. Anda akan
mendengar bunyi daripada
peralatan audio anda.

Selaraskan kekuatan
audio kepada tahap
keselesaan anda
mendengar.

374 Bab 28: Eluminate


Jika anda
berpuashati
dengan tahap
kekuatan tersebut
klik Yes.

Bab 28: Eluminate 375


Langkah yang
sama juga
dilakukan untuk
peralatan audio
yang lain
(mikrofon). Pilih
peralatan audio
anda.
Klik pada !K".

376 Bab 28: Eluminate


Pilih jenis mikrofon
anda.

Uji mikrofon anda
dengan klik pada
butang Record.

Anda boleh
meninggi atau
mengurangkan
kekuatan bunyi
mikrofon anda.

Bab 28: Eluminate 377


Setelah semuanya
siap, klik butang
OK.

378 Bab 28: Eluminate


Me"uat Naik Perse"#ahan

Untuk memuat
naik persembahan,
klik ikon ini.

Pilih lokasi
persembahan
anda.

Kemudian klik
OK.

LANGKAH 9
Bab 28: Eluminate 379

Pilih
persembahan
yang hendak
dimuat naik.

Kemudian klik
Open.

Sekarang,
persembahan
anda telah
berjaya dimuat
naik. Anda boleh
menggunakan
kekunci ini
untuk
memainkan
persembahan
anda.

380 Bab 28: Eluminate


Men$e"put PesertaPada bahagian atas
blackboard anda,
klik pada ikon ini.

Kemudian,
tetingkap ini akan
terbuka. Anda
boleh menulis
email atau
menyalin pautan
yang diberikan dan
dihantar kepada
sesiapa yang
berminat untuk
menyertai sesi
persembahan dalam
talian anda.


LANGKAH :

Bab 28: Eluminate 381


Peralatan Ellu"inate Li%e

LANGKAH ;
382 Bab 28: Eluminate


4- Peralatan Peserta
5- Peralatan +er#ual
Bab 28: Eluminate 383

6- Peralatan Audi serta 'aka"an
Rakaman telah direkod.
Untuk lihat kembali klik
di sini.

384 Bab 28: Eluminate

'U1UKAN

Elluminate Live. 2$1$a. ?nified Learning and >ollaboration.
http,BBwww.elluminate.omBdownloadsBsalesBdatasheetsBLive*rohureC
D&E=L.pdf F25 6ei 2$11G

Elluminate Live. 2$1$b. -op -en Hays of ?sing Elluminate Live!
http,BBwww.elluminate.omBdownloadsBwhitepapersB-op--en-*enefits-
of-?sing-Elluminate-Live.pdf. F25 6ei 2$11G

Elluminate Live. 2$1$. -op -en *enefits ;f ?sing Elluminate Live!.
http,BBwww.elluminate.omBdownloadsBwhitepapersB-op--en-*enefits-
of-?sing-Elluminate-Live.pdf F25 Mei 2011]

Kevin *ane. 2$$+. Elluminate 1 Hhat is it and where to find help.
https,BBtehinfo.es.eduBkbCartile.php@sI1eba2d0322$3bde2f32b$370
$111+27JrefI3233-K;L>-A$+3 F12 =pril 2$11G

Bab 29: Vyew 385
APAKAH ITU VYEW?

Vyew ialah platform kerjasama dan persidanganberasaskan pelayar web yang
membolehkan pengguna berkongsi dan membina kandungan fail secara
bersama pada masa nyata dan secara berterusan pada bila-bila masa yang
diinginkan. Pengguna Vyew boleh memuat naik dan menulis catatan pada fail
(.doc, .odt, .xls, .ods, .ppt, .odp, .jpg, .gif, .png, .swf, .mp3, mengambil gambar
skrin komputer dan melukis menggunakan alatan papan putih. !ereka juga
boleh berkongsi desktop mereka dalam masa sebenar.

("umber# http#$$%yew.com$site$help$guide$&'etting-"tarted-with-Vyew)

BEBERAPA CARA VYEW MEMPERKASAKAN PENGGUNA:

a) Jumpa dan Bentan
!engadakan pembentangan, menganjurkan webinar atau
mengetuai mesyuarat kumpulan.
!engendalikan mesyuarat pada masa nyata menggunakan
perkongsian ruang kerja, kamera web, suara melalui (P (Vo(P,
telesidang percuma, perbualan teks dan perkongsian desktop.
"elain daripada memuat naik, berkongsi dan membentangkan
kandungan, peserta boleh dijemput untuk menulis catatan dan
Bab 29
VYEW
386 Bab 29: Vyew

bekerjasama dalam penyediaan bahan sewaktu mesyuarat
dijalankan.
Peserta boleh melayari ruang kerja secara berasingan untuk
bekerjasama dalam penyediaan bahagian-bahagian kandungan yang
berlainan. )erdapat juga fungsi merakam mesyuarat untuk
dimainkan semula.
*ilik dan bahan mesyuarat sentiasa tersedia untuk kajian semula
dan kerjasama sehingga moderator menghentikan akses.
!) Sema" dan Catat
!emuat naik, membina kandungan, dan bekerjasama dengan ahli
kumpulan atau pelanggan anda dalam penyediaan kandungan
tersebut.
Vyew menyediakan ruang kerja yang sentiasa terpasang dan
boleh diakses oleh pengulas dan pembina bahan mengikut
kesesuaian masa mereka.
!enyediakan proses yang telus untuk ulasan dan catatan. "emua
peserta dapat melihat komen masing-masing dan dapat mencapai
persetujuan tentang %ersi terakhir dengan lebih mudah dan
pantas berbanding dengan menghantar komen melalui e-mel
kepada pemilik bahan. +omen pada bar sisi menyediakan forum
kontekstual untuk perbincangan yang boleh ditapis oleh
pengguna dan ditanda untuk memaparkan status mereka.
,akan usaha sama lain dari luar organisasi boleh memperoleh
akses ruang kerja dengan mudah pada bila-bila masa tanpa perlu
memasang sebarang perisian.
Pengguna dapat memuat naik, membina dan bekerjasama untuk
hamper semua jenis kandungan dalam Vyew tanpa mengira
Bab 29: Vyew 387

bentuk perisian atau platform yang digunakan untuk membina
bahan tersebut.
,uang kerja Vyew yang jelas dan sentiasa terpasang
menyediakan persekitaran yang diperlukan oleh rakan usaha
sama untuk menyemak dan membuat catatan bahan secara
bersama pada masa nyata atau secara berasingan pada bila-bila
masa.

#) $%d%" dan &at%'
!embina dan memuat naik bahan kursus untuk pembelajaran
kolaboratif dan aktif dalam masa sebenar dan pada bila-bila
masa.
Pengkaji pendidikan sependapat bahawa pelajar dapat belajar
secara terbaik apabila mereka bekerjasama, berbanding dengan
belajar secara bersendirian dan mendengar secara pasif kuliah
atau %ideo ikut permintaan.
-engan Vyew, pengajar boleh memuat naik bahan kursus untuk
pembentangan masa nyata. +emudian, pelajar pada mana-mana
peringkat kursus boleh bertemu secara dalam talian dan
bekerjasama dalam masa atau secara berasingan pada bila-bila
masa. Pengajar boleh mengakses kerja pelajar dan memberikan
komen bersama-sama pelajar atau mengikut kesesuaian masa
mereka.
Vyew menyediakan persekitaran berbilang mod untuk
pendidikan dan latihan. .ampir semua bentuk bahan boleh
dimuat naik atau dibina dalam Vyew untuk persekitaran yang
beraneka dan interaktif, yang terdiri daripada bahan
388 Bab 29: Vyew

pembelajaran /lash yang interaktif, audio, %ideo, grafik,
pembentangan, hamparan dan teks.

("umber# http#$$%yew.com$site$product$%yew-in-action$uses

PENGGUNAAN VYEW $A&AM PEN$I$IKAN

a) Pend%d%"
!engendalikan sesi kelas dalam talian untuk kursus gaya pos
dengan interaksi masa nyata.
"entiasa dapat dihubungi oleh pelajar secara dalam talian pada
waktu pejabat, bukan sekadar secara bersemuka di pejabat.
!enyiarkan sukatan pelajaran dan bahan bacaan kursus dalam
"impanan /ail Vyew untuk memudahkan pelajar mengaksesnya.
*ekerjasama dengan rakan pendidik dari kolej atau uni%ersiti lain
mengenai kajian, kertas kerja dan projek.
!enggunakan Vyew sebagai satu cara untuk mendapatkan
maklum balas tanpa nama daripada pelajar 0 memberi pelajar
akses pelawat ke *ilik Vyew supaya mereka boleh mencatat atau
menggunakan perbualan teks untuk menghantar cadangan atau
kebimbangan.

!) Pem!%m!%n
!embimbing pelajar secara jarak jauh 0 gunakan Vyew sebagai
satu alat untuk menjana pendapatan yang lebih banyak
menggunakan pengalaman dan kemahiran anda.
!embolehkan pelajar melihat semula sesi bimbingan mereka dan
menghantar soalan semasa ketiadaan anda.

Bab 29: Vyew 389

#) Pe(a)a*
!engusahakan projek berkumpulan bersama-sama 0
menggariskan tanggungjawab, merancang sasaran pencapaian,
menyiarkan bahagian kerja anda untuk semakan, dan
memberikan komen pada kerja orang lain.
!enyiarkan fail projek kumpulan dalam "impanan /ail Vyew
untuk memastikan semua ahli kumpulan mempunyai akses
kepada %ersi terkini.
!embimbing, berkongsi jawapan tentang kerja rumah, ulang kaji
untuk peperiksaan dan berkongsi nota kelas dengan rakan
sekelas.
!erancang akti%iti sosial.

("umber# http#$$%yew.com$site$product$%yew-in-action$uses390 Bab 29: Vyew

MU&AKAN $ENGAN VYEWPe*% "e: 'ttp:++,-e./#0m+1+

$a2ta*

&ANGKAH 3
&ANGKAH 4
Klik SIGN UP:
FREE atau anda
bl!" #!lakukan
$andu u%i da"ulu&
I'i #aklu#at
(an)
di$!*lukan
untuk
$!nda+ta*an&
Bab 29: Vyew 39,

Pili" -!*'i $!*.u#a
/(!0&
Klik1ntinu!&
/(!0 akan #!n)"anta* !2
#!l k! akaun !2#!l anda&
Klik $autan (an) dib!*ikan
dan anda bl!" #ula l)
#a'uk&
3nda bl!" #ula #!#bina
bilik anda d!n)an #!n)klik
1ntinu! t /(!0 4#!
da'"ba*d&
395 Bab 29: Vyew


Tut0*%a( untu" Mu(a


&ANGKAH 5
Ini $a$an $!#uka
anda6 klik G!ttin)
Sta*t!d 78ut*ial) %ika
anda in)in #!li"at
.a*a untuk
#!#ulakan bilik&
Ini 'atu .nt"
8ut*ial G!ttin)
Sta*t!d&
Bab 29: Vyew 393


Mem!%na B%(%"Untuk #!#bina bilik
d!n)an .a*a #uat
naik ba"an6 'ila $ili"
+ail untuk di#uat
naik&
F*#at ba"an (an)
bl!" dii#$*t l!"
/(!0&
&ANGKAH 6
3nda bl!"
$ili" untuk
#uat naik
ba"an atau
.u#a bina
bilik ba*u&
S!na*ai
bilik
(an)
anda
bina
akan
di$a$a*
kan di
'ini&
399 Bab 29: Vyew

A(atan B%(%"


Men-%1%p"an Ba'an

&ANGKAH 7
Si'i$kan
#uka 'u*at
ba"a*u $ada
bilik anda
(an) '!dia
ada&
Si'i$kan ba"an da*i k#$ut!*
anda& 3nda bl!"
#!#a'ukkan '!ba*an) +*#at
+ail: :i.*'+t ++i.!6 $d+6 i#!%
7%$)6 $n)6 )i+6 b#$)6 +il!#
Fla'"6 +ail audi 7#$3)&
Si'i$kan )a#ba* d!'kt$
anda (an) $!nu" atau
dila" k! dala# bilik anda&
Bab 29: Vyew 395


Men)emput Ra"an

&ANGKAH 8
3nda bl!" #!n!ntukan
$!*anan #!*!ka6 .nt"n(a
'a#a ada #!*!ka bl!"
#!n(untin) ba"an di dala#
bilik atau "an(a bl!"
#!li"at 'a"a%a&
I'i ala#at !2#!l dan
#!'!% %!#$utan untuk
#!n)a%ak *an) lain k!
bilik anda&
4anta*
$autan
(an)
dib!*ikan
untuk
#!n%!#$ut
*akan&
396 Bab 29: Vyew


Me(u"%1+Men#atat
Be*"0mun%"a1%


&ANGKAH 9
&ANGKAH :
Menggunakan
Mikrofon/Set kepala
-'!'uai a$abila ada 3
atau 9 *an) (an)
b!*.aka$ 7$!nd!n)a*
#!'ti #!#$un(ai
$!#b!'a* 'ua*a atau +n
t!lin)a)
Kamera web
:ak'i#u# 9 *an) bl!"
#!n(ia*kan $a$a*an
ka#!*a 0!b #!*!ka
k!$ada *an) lain&
P!*bualan bia'a dan
$!*bualan 'ulit&
Panggilan sidang
telefon
2 P!#an))il
anta*aban)'a $!*lu
#!ndail #!lalui
Sk($! k!.uali
$!#an))il da*i
3#!*ika S(a*ikat &
Bab 29: Vyew 397


RUJUKAN

http#$$%yew.com$site$help$guide$&'etting-"tarted-with-Vyew 123 4anuari
25627

http#$$%yew.com$site$product$%yew-in-action$uses 128 4anuari 25627
398 Bab 30: Sync.In


APAKAH ITU SYNC.IN?

Sync.in ialah pemproses kata berasaskan Internet yang boleh digunakan untuk
bekerjasama secara masa nyata. Apabila lebih daripada seorang pengguna
menyunting dokumen yang sama pada waktu yang sama, sebarang perubahan
akan dipaparkan serta-merta pada skrin semua pengguna. Hasilnya ialah suatu
cara baharu serta produktif untuk bekerjasama mengusahakan dokumen teks,
ia juga amat berguna untuk menulis nota mesyuarat, sumbang saran,
perancangan projek, latihan dan banyak lagi.
(Sumber http!!sync.in!)

KELEBIHAN SYNC.IN

"erikut ialah beberapa kelebihan menggunakan Sync.In
#. $udah untuk membuat nota kolaboratif.
%. $erancang akti&iti dengan ahli kumpulan.
'. $enjalankan sesi temu duga.
(. $engumpul maklum balas mengenai pembentangan.
). $erangka dan menyunting dokumen dengan rakan sekerja.
*. $elakukan sumbang saran idea.
+. "erbincang dan mencapai kata putus mengenai tugasan! dokumen.

(Sumber http!!www.cynapse.com!community!home!sync.in-users!sync.in-
usage-scenarios!&iew)
Bab 30
SYNC.IN
Bab 30: Sync.In 399


MULAKAN DENGAN SYNC.IN


Pergi ke: http://s!".i!/


Me!#$is N%t& A'&(LANGKAH )
Klik butang Create a new
PUBLIC NOTE untuk mula
menuli n!ta e"ara
#er"uma$ Pen%a&taran ti%ak
%i#erlukan$
LANGKAH *
'ika an%a ma(ukan
"iri)"iri keelamatan
%an "iri)"iri tamba(an
lain* klik +et ,-n"$in
P.O ,I+NUP NO/$
011 Bab 30: Sync.In

A$&t s#!ti!g&!

LANGKAH +
2embuat
enarai
Ini n!ta awam an%a$
3n%a kini b!le(
menggunakann-a$
3lat untuk
men-unting
#enulian
an%a$
Butang buat aal
%an buat emula
a#a -ang an%a tuli$
Bab 30: Sync.In 014A$&t&! S!".I!
LANGKAH ,
Pa#arkan gari
maa n!ta -ang
%iunting$
Pili(an "ara
meli(at n!ta$
Ek#!rt n!ta
%alam &!rmat lain$
,im#an n!ta
015 Bab 30: Sync.InBerk%!gsi N%t&
LANGKAH ,
,enarai
#engguna$
3n%a
b!le(
menukar
nama
an%a %i
ini$
Klik In6ite atau
,(are t(i n!te
untuk men7em#ut
%an beker7aama
%engan #engguna
lain$
Klik ,(are N!w $
,alin
#autan ini
%an (antar
ke#a%a
mereka
-ang an%a
ingin
k!ngikan
n!ta ini$
3n%a b!le(
meng(antar
#autan -ang
%iberikan
%engan
mengii
alamat e)mel
atau a#likai
#erk!ngian
lain$
Bab 30: Sync.In 013Ber-#&$


LANGKAH ,
Tai# i%ea an%a
%i k!tak ini
untuk
memulakan
#erbualan$
3n%a b!le(
meli(at a#a
-ang
%ibualkan
%i ini$
010 Bab 30: Sync.In

.U/UKAN

http!!sync.in! ,## -anuari %.#%/

http!!www.cynapse.com!community!home!sync.in-users!sync.in-usage-
scenarios!&iew ,## -anuari %.#%/


Bab 31: Twiddla 405
APAKAH ITU TWIDDLA?

Twiddla ialah satu alat kerjasama dalam talian yang mudah untuk digunakan. Ia
tidak memerlukan sebarang muat turun perisian atau perkakas tembok api
yang rumit, dan ia percuma untuk semua orang. Ia seperti kulit papan putih di
atas sebarang laman web atau imej yang dimuat naik(atau tanpa apa-apa pun
di bawahnya anda boleh menggunakannya seperti satu kanvas kosong).
nda boleh menanda lapisan papan putih ini dan berinteraksi dengan laman
web pada waktu yang sama- dalam masa sebenar dengan sesiapa sahaja di
seluruh dunia.

(!umber" http"##www.twiddla.com#bout#$%.asp&)

KELEBIHAN TWIDDLA

'erikut ialah beberapa kelebihan Twiddla"
(. )ercuma.
*. 'oleh diperoleh oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa.
+. Tidak memerlukan pemalam (plug-in) anda hanya perlu mempunyai
pelayar web sahaja
Bab 31
TWIDDLA
406 Bab 31: Twiddla

,. 'oleh berinteraksi dengan Internet (atau sebarang gambar, dokumen
atau widget yang dimuat naik) dan menandakannya pada waktu yang
sama.

(!umber" http"##www.twiddla.com#bout#$%.asp&

CARA MENGGUNAKAN TWIDDLA UNTUK MENGAJAR

'erikut ialah beberapa cara menggunakan Twiddla untuk pengajaran"
(. Twiddla sangat sesuai untuk mengadakan waktu pertemuan dengan
pelajar dalam talian. 'imbingan secara dalam talian la-imya
memerlukan perkongsian papan putih, dan membantu pelajar ketika
waktu pertemuan ini samalah seperti mengadakan sesi bimbingan.
Tutor biasanya perlu memberikan bantuan tanpa sebarang persediaan
awal, oleh itu Twiddla amat sesuai untuk interaksi yang cepat dan
spontan menggunakan perkataan dan juga lukisan.
.apaian pelajar kepada papan putih akan lebih memudahkan guru
untuk membimbing pelajar mencari jawapan mereka sendiri.
/ntuk menetapkan sesi pertemuan waktu pejabat secara dalam talian,
guru boleh memberitahu masa dan pautan /01 beliau kepada
pelajarnya, kemudian menunggu sehingga pelajar mencari arah ke sesi
Twiddla pada tempoh waktu yang ditetapkan.

*. !atu lagi senario yang mana Twiddla amat berguna ialah dalam
memberikan arahan kepada pelajar tentang bagaimana untuk
menggunakan suatu laman web, contohnya laman web bagi kursus
mereka. 2uru boleh membimbing pelajar melayari halaman demi
halaman dalam Twiddla dengan menggunakan alatan lukisan untuk
Bab 31: Twiddla 407

menunjukkan butang, pautan dan ciri-ciri lain yang penting pada laman
web tersebut.
1ukisan tersebut akan hilang apabila beredar ke halaman lain, tetapi ini
tidak sepatutnya menjadi masalah besar jika tanda tersebut hanyalah
penuding (pointer) dan serlahan yang ringkas.
3leh itu, cara ini juga amat membantu dalam pertemuan secara
bersemuka, apabila skrin komputer guru dipaparkan pada layar
projektor tanpa menggunakan aspek kerjasama dalam talian di
Twiddla.,

+. 2uru juga boleh menyampaikan pembentangan dalam talian secara
langsung dan berkesan melalui Twiddla. !esi Twiddla tidak boleh
disimpan dan dimuatkan semula seperti perisian )ower)oint. 4alau
bagaimanapun, guru boleh menyimpan set 5ail imej dalam 5older dan
memuat naik setiap satunya ke Twiddla sebelum sesi pembentangan.
!elain daripada lukisan dan gambar, imej boleh juga berbentuk coretan
teks atau 5ormula matematik. !ecara idealnya, imej ini dalam 5ormat
)62 dengan latar belakang telus untuk mengelakkan sebarang
halangan penglihatan pada imej lain di atas papan putih.
1atar belakang 7therpad boleh digunakan untuk memudahkan guru
menulis nota secara spontan.
.ara ini amat sesuai jika digabungkan dengan ciri-ciri audio agar guru
dapat bercakap sambil mengolah imej sewaktu kuliah.
Twiddla turut menyediakan rangkaian suara, namun ia tidak dapat
diakti5kan apabila cuba untuk menggunakannya..

,. 8uliah yang disampaikan melalui cara ini adalah lebih dinamik
berbanding dengan pembentangan slaid.
408 Bab 31: Twiddla

Ia memberikan kebebasan kepada pensyarah untuk menggerakkan dan
menggunakan imej pada papan putih beliau dengan pelbagai cara. Ia
juga memberi beliau peluang untuk meminta pelajar melengkapkan
suatu rajah dengan menggunakan elemen-elemen yang terdapat pada
papan putih.

(!umber" http"##mikescandi.blogspot.com#*9((#9*#web-*9-tool-review-
twiddla.html)


Bab 31: Twiddla 409

MULAKAN DENGAN TWIDDLAPergi ke: http://wwwtwi!!"#$%&/
Me'gg('#k#' Twi!!"#
LANGKAH )
Bagi mendapatkan akses ciri-ciri
Tahap Profesional seperti
simpanan dokumen tanpa had
pertemuan tertutup
pem!entangan pautan url khas
dan !an"ak lagi klik #$tart "our
%0 &a" 'ree Trial( dan !ina akaun
!aharu)
LANGKAH *
*ika anda tidak ingin
mendaftar dan mahu
terus memulakan
pertemuan klik di sini)
*ika anda ingin
cu!a
menggunakan
T+iddla klik di
sini)
4,0 Bab 31: Twiddla


-lik di sini
untuk
mem!uka
laman utama
T+iddla)
.latan T+iddla
untuk
men"unting
papan putih)
.lat untuk
men"isipkan
ime/ dokumen
+idget kod dan
formula
matematik)
-lik di sini untuk
menukar tetapan
!ilik pertemuan
$impan
paparan
papan
putih)
*emput rakan
0pela/ar
dengan
mengisi e-
mel mereka)
$alin dan hantar
pautan ini untuk
men/emput
sesiapa saha/a ke
pertemuan)
Tulis di sini
untuk mula
!er!ual)
Bab 31: Twiddla 4,,


A"#t#' Twi!!"#LANGKAH +
1em!ersih
kan dan
mem!uka
papan putih
!aharu)
1emasukkan
pautan 234
untuk paparan
laman +e!
pada papan
putih)
1em!uka
5therPad untuk
mem!ina pad teks)
6a !oleh
diselaraskan dan
dilihat oleh semua)
1en"isipkan
dokumen
seperti doc)
ppt) 7ls) or pdf)
1emuat
naik ime/
pada papan
putih)
8una alatan
pensil untuk
melukis pada
papan putih)
.lat untuk
memadam)
1elukis
!entuk)
1enam!
ah dan
mengedit
teks)
.nda !oleh
melihat !ar alat
ini di !a+ah
papan putih anda)
4,9 Bab 31: Twiddla

a) :enyisipkan imejb) :enyisipkan dokumen

2ntuk
men"isipkan
ime/ pada
papan putih
klik: 6mages:)
.nda !oleh
memilih se!arang
ime/ di sini)
Pilih dokumen
dari fail anda)
2ntuk men"isipkan
dokumen pada
papan putih klik
;&ocuments:)
&okumen "ang dimuat
naik akan dipapar di
sini) -lik ikon dan ia
akan dimasukkan pada
papan putih)
$eterusn"a klik
;<hoose 'ile:)
Bab 31: Twiddla 4,%

c) :enyisipkan widget ; kod


<) :enyisipkan 5ormula matematik

-lik ;=idgets
> <ode:)
$alin dan
tampal kod
!enam di
sini)
.nda !oleh
melihat item "ang
telah di!enam di
sini)
-lik ;5m!ed: untuk
men"isipkan item
"ang telah di!enam
pada papan putih)
-lik ;click to:
untuk
memasukkann"
a pada papan
putih)
-lik
;1athematical
'ormulas:)
Pilih formula
matematik)
'ormula anda akan
kelihatan di sini)
.nda !oleh
mengedit dan
memasukkan
angka)
4,4 Bab 31: Twiddla) 6ni contoh
fomula
matematik "ang
telah disisipkan)
.nda !oleh
!eker/asama
dan meminta
pela/ar
men"elesaikan
soalan secara
dalam talian)
Bab 31: Twiddla 4,5

RUJUKAN

!umber" http"##www.twiddla.com#bout#$%.asp& => ?anuari *9(*@

!ource" http"##mikescandi.blogspot.com#*9((#9*#web-*9-tool-review-
twiddla.html => ?anuari *9(*@


416 Bab 32: SurveyMonkeyAPAKAH ITU SURVEYMONKEY?

SurveyMonkey ialah satu alat kaji selidik dalam talian. Ia membolehkan
pengguna membina kaji selidik profesional dengan mudah. Pengguna yang
melanggan secara berbayar dan juga pengguna percuma boleh membina kaji
selidik serta mengumpulkan dan menganalisis maklum balas kaji selidik
mereka. Keputusan kaji selidik boleh dikongsi serta-merta dengan responden
yang dipilih. Kaji selidik dari SurveyMonkey boleh dilakukan pada sebarang
subjek. Pengguna juga boleh menukar fon dan warna pada muka surat kaji
selidik. Keputusan kaji selidik boleh dilihat secara masa nyata.
SurveyMonkey membolehkan pengguna menghantar kaji selidik melalui
senarai e-mel atau pautan !" pada laman web agar mudah untuk
mendekati responden yang diingini bagi kajian tersebut. Kajian ini juga boleh
digunakan dalam pendidikan untuk memperbaik pengalaman pengajaran dan
pembelajaran.


#Sumber$
https$%%wiki.itap.purdue.edu%display%I&SI'(%SurveyMonkey)SurveyMonkey-
history.)Bab 32
SURVEYMONKEY

Bab 32: SurveyMonkey 417

KELEBIHAN SURVEYMONKEY

Kelebihan tambahan menggunakan SurveyMonkey adalah seperti berikut$
'anpa had * +nda boleh membina kaji selidik tanpa had jumlah soalan.
"angkau #Skip % conditional logic, * +nda boleh menetapkan agar kaji
selidik melangkau secara automatik soalan yang tidak berkaitan
dengan responden berdasarkan pada jawapan mereka kepada soalan-
soalan lain.
Pilihan jawapan secara rawak * 'urutan pilihan dalam satu soalan
boleh mewujudkan kecenderungan #bias, yang tidak disengajakan.
Khidmat ini membolehkan anda merawak pilihan jawapan untuk
menghapuskan bias turutan.
Menapis keputusan * Membantu anda memperoleh corak tertentu
pada keputusan kajian anda.
-erkongsi keputusan * +nda boleh memaklumkan keputusan kaji
selidik anda kepada orang ramai tanpa perlu memberikan akses
kepada akaun MonkeySurvey anda. +nda juga boleh mengawal
keputusan mana yang boleh dilihat.
Muat turun keputusan * Kesemua data boleh dimuat turun ke
komputer anda untuk analisis tambahan. Keputusan kaji selidik boleh
dieksport ke (.cel untuk membina graf.
Kaji selidik mesra pengguna * Pengalaman pengguna dipertingkatkan
melalui interaktiviti.

#Sumber$ http$%%www.helium.com%items%/01223-conducting-online-polls-
review-of-surveymonkeycom.)

418 Bab 32: SurveyMonkey

KELEBIHAN MENGGUNAKAN SURVEYMONKEY SEBAGAI
KAJI SELIDIK DALAM TALIAN

#a, Memperoleh akses kepada populasi yang unik
Keupayaan untuk menyediakan akses kepada kumpulan dan individu
yang sukar atau tidak dapat didekati melalui rangkaian lain.
#b, Menjimatkan masa penyelidik
Membolehkan penyelidik mendekati beribu-ribu orang yang
mempunyai ciri-ciri serupa dalam tempoh yang singkat4 walaupun
terpisah jauh secara georafi.
Membolehkan pengkaji mengumpulkan data dan melakukan tugas lain
dalam tempoh yang sama.
Maklum balas kepada kaji selidik dalam talian boleh disalurkan serta-
merta kepada penyelidik melalui e-mel atau ditampal pada dokumen
5'M" atau fail pangkalan data. Ini membolehkan penyelidik
menjalankan kajian awal sementara menanti tercapainya jumlah
maklum balas yang dikehendakih.
'idak perlu memasukkan data kerana pengumpulan dan analisis
maklum balas data boleh dilakukan menggunakan analisis statistik
#cth.$ SPSS,.
#c, Kos
Menjimatkan wang melalui peralihan format kertas kepada format
elektronik.
Menghapuskan keperluan kertas dan kos-kos lain seperti kos pos4 kos
cetakan dan kos kemasukan data.

#Sumber$ http$%%jcmc.indiana.edu%vol30%issue2%wright.html)
Bab 32: SurveyMonkey 419

MULAKAN DENGAN SURVEYMONKEY


Pergi ke: http$%%www.surveymonkey.com%


Daftar
LANGKAH
LANGKAH !
420 Bab 32: SurveyMonkey
Klik butang
Sign Up
FREE.
Isi
maklumat
yang
diperlukan.

Klik pada
Create
Account.
Daftar melalui akaun
Facebook atau
Google.
Bab 32: SurveyMonkey 421


Me"#i$a ka%i &e'i(ik


LANGKAH )
3 langkah mudah
untuk membina
kaji selidik.
Klik pada
Create
survey.
422 Bab 32: SurveyMonkey

Isi tajuk kaji selidik dan
pilih kategori daripada
senarai yang diberikan.
Klik
Continue.
Pilih templat yang
disediakan.
Bab 32: SurveyMonkey 423
Pilih tema.
Pengguna boleh
menukar tema latar
belakang laman
muka kaji selidik.
Klik di sini
untuk
menambah
soalan.
424 Bab 32: SurveyMonkey

Klik butang
Add Question.
Pengguna boleh
memilih
pelbagai bentuk
soalan.
Bab 32: SurveyMonkey 425
Pengguna boleh
membina soalan
dan pilihan
jawapan.
Ex: Do you like how the lesson is
conducted?
Yes No

Pilihan
sedia ada
untuk
pengguna
Klik
butang
Save
Changes.
426 Bab 32: SurveyMonkeyPengguna
boleh
menambah
soalan.
Pengguna boleh
menambah helaian
muka surat.
Klik butang
Send
Survey.
Bab 32: SurveyMonkey 427Pengguna juga boleh menggunakan soalan sedia ada pada bank soalan
berdasarkan kategori ang sedia ada! "th! pendidikan# komuniti
Pengguna
boleh
menukar
pautan
mengikut
kehendak
sendiri
Pengguna
boleh
membuat
pilihan lain
untuk
menghantar
kaji selidik.
Pilihan
analisis.
Pengguna
boleh
melihat
analisis kaji
selidik
yang telah
lengkap.
428 Bab 32: SurveyMonkeyPelbagai
kategori
soalan.
Bab 32: SurveyMonkey 429

RUJUKAN

SurveyMonkey. http$%% www.surveymonkey.com. 6 /7 September /0338

9:shea4Kevin #/030,. (dited by "olkus4 M.!. SurveyMonkey.
https$%%wiki.itap.purdue.edu%display%I&SI'(%SurveyMonkey)SurveyMo
nkey-history.6/1 September /0338

Survey Monkey ser Manual.
http$%%s2.ama;onaws.com%SurveyMonkey<iles%serManual.pdf. 6/1
September /0338430 Bab 33: Poll Everywhere


APAKAH ITU POLL EVERYWHERE?

Poll Everywhere ialah sistem pungutan suara dan respon orang ramai secara
pesanan teks. Ia begitu mudah untuk digunakan oleh sesiapa sahaja, dan cukup
fleksibel untuk digunakan dalam pelbagai senario bagi berinteraksi dengan
orang ramai dan mengumpulkan data.

(Sumber http!!blog.polleverywhere.com!)

IDEA-IDEA MENGGUNAKAN POLL EVERYWHERE DI DALAM
KELAS

"eberapa aktiviti yang boleh menggunakan Poll Everywhere di dalam kelas
#ui$
%ekod kehadiran kelas
&aklum balas guru
Penilaian berkumpulan
Perbincangan kelas
(Sumber http!!www.slideshare.net!amysuesue!a'guide'to'poll'everywhere)
Bab 33
POLL EVERYWHERE
Bab 33: Poll Everywhere 431


KELEBIHAN MENGGUNAKAN POLL EVERYWHERE

"eberapa kelebihan menggunakan Poll Everywhere
&udah digunakan
#eputusan secara langsung
#os yang rendah atau percuma untuk pelajar
&ampu dimiliki oleh pengajar
(erdapat pilihan pelbagai peranti untuk memberikan respon
&emperoleh tumpuan pelajar
#ebolehan untuk mengenal pasti dan menangani masalah yang
mencabar

(Sumber
http://nercomp.org/corecode/uploads/event/uploaded_pdfs/Will%20e!tin
g%20"elp%20#mprove%20$tudent%20%earning&a'ienne%20(iller%20)%20
*ian+u%20%iang%20,%20W-#_...pdf)432 Bab 33: Poll EverywhereMULAKAN DENGAN POLL EVERYWHEREPergi ke:
htt:!!"""#$%%e&er'"here#($)!

Me)*i+, P-+g-t,+ S-,r,

LANGKAH .
LANGKAH /
-ada laman
utama -oll
/ver+0here1 2li2
'utang 34reate
+our first poll5.
#si soalan anda di
sini.
6li2 i2on ini untu2
melihat pratonton
pungutan suara
anda.
Bab 33: Poll Everywhere 433


#si 2emung2inan
7a0apan,7a0apan
untu2 soalan pel'agai
pilihan anda.

6li2 di sini 7i2a anda ingin
menu2ar soalan anda
2epada soalan pel'agai
pilihan.
*i2a anda mahu ia
2e2al se'agai
soalan ter'u2a1 2li2
'utang 34ontinue5
6li2 di sini 7i2a anda
ingin memadam2an
7a0apan +ang dipilih.
$eterusn+a1
2li2
34ontinue5.
-ungutan
suara anda
a2an
2elihatan
seperti ini.
434 Bab 33: Poll Everywhere


Pe+et,,+ P-+g-t,+ S-,r,LANGKAH 0
(emapar2an
2esemua pungutan
suara a0am +ang
di'ina oleh
pengguna lain.
8nda 'oleh
mengguna2an
fungsi ini apa'ila
anda menatar
9menai2taraf)
a2aun anda.
Bab 33: Poll Everywhere 43.

(a) (etapan *isual
(b) Papar +rahan!Papar ,arta:ntu2 menu2ar
penampilan1 pergi 2e
3;isual $etting5 dan pilih
penampilan1 arahan dan
carta +ang ingin anda
guna2an se'agai
paparan pungutan suara
anda.
6li2 di sini untu2
melihat pungutan
suara anda se'agai
carta atau arahan.
43< Bab 33: Poll Everywhere

(c) Paparan Skrin Penuh
M,k%-) B,%,1 Or,+g R,),i
LANGKAH 2
6li2 i2on ini untu2
paparan s2rin
penuh atau untu2
paparan 2ecil.
-ilih 7enis
respon
+ang anda
ingini.
=entu2,
'entu2
respon
dipapar2an di
sini.
Bab 33: Poll Everywhere 43>


M-,t T-r-+ 1e*,g,i S%,i3LANGKAH 4
-ilih 'entu2
pem'entangan
+ang ingin anda
muat turun.
8nda 'oleh mengguna2an slaid +ang dimuat
turun untu2 pem'entangan anda. *a0apan
responden a2an diselaras2an dengan pungutan
suara +ang anda 'ina pada slaid.
43? Bab 33: Poll Everywhere


Perk$+g1i,+ 5 Pe+er*it,+

LANGKAH 6
8nda 'oleh 'er2ongsi
dan mener'it2an
pungutan suara anda
dengan cara
mem'enam2ann+a pada
'log atau laman 0e'
anda1 atau
menghantarn+a 2epada
orang lain melalui e,mel
atau memuat turun fail
2ilat untu2 dimuat nai2
dalam -re@i.
Bab 33: Poll Everywhere 43A

RU7UKAN

http!!blog.polleverywhere.com! -./ 0ebruari 12.13

http!!www.slideshare.net!amysuesue!a'guide'to'poll'everywhere -./
0ebruari 12.13

http://nercomp.org/corecode/uploads/event/uploaded_pdfs/Will%20e!tin
g%20"elp%20#mprove%20$tudent%20%earning&a'ienne%20(iller%
20)%20*ian+u%20%iang%20,%20W-#_...pdf B1> &e'ruari 2012C.


440 Bab 34: Screencast-O-Matic


APAKAH ITU SCREENCAST-O-MATIC?

Screencast-o-matic.com ialah satu laman web yang membenarkan pengguna
membuat rakaman aktiviti skrin dan audio menggunakan aplet berasaskan
Java. Aplikasi ini dijalankan pada tetingkap pelayar dan serasi merentas
platform. Penggunaan laman web ini memerlukan Java 1. atau versi yang
lebih tinggi. Aplikasi ini mempunyai kebanyakan ciri yang ada pada aplikasi
desktop yang serupa! dan ini membenarkan anda merakam sebahagian
daripada paparan skrin anda "pengguna boleh memilih resolusi skrin #$%&$'%!
'%%&#%%! %($&)#' atau skrin penuh*. Secara praktiknya! aplikasi ini berfungsi
lancar dengan +nternet ,&plorer dan -irefo& (.%. .aman web ini juga serasi
dengan Safari (.%$ dan /pera 0.
.

"Sumber1 http122www.appappeal.com2app2screencast-o-matic2*

KELEBIHAN SCREENCAST-O-MATIC

Penunjuk klik dan kursor terserlah.
Penggunaan yang mudah.
3ebolehan menambah kapsyen dengan mudah.
4embolehkan pereka menambah nota dan penonton menulis komen.
Bab 34
SCREENCAST-O-MATIC
Bab 34: Screencast-O-Matic 441

5iada aplikasi yang perlu dimuat turun.

"Sumber1 http122ocio.osu.edu2elearning2toolbo&2brief2screencast-o-matic2)-
things-you-should-know-about-screencast-o-matic2*

KELEBIHAN MENGGUNAKAN SCREENCAST-O-MATIC

6erikut ialah beberapa kelebihan menggunakan Screencast-/-4atic1
Amat berguna untuk mendemonstrasikan penggunaan perisian dan
fungsi-fungsi lain pada komputer! pembentangan syarahan atau
pembelajaran ringkas atau memberikan maklum balas terperinci
mengenai tugasan pelajar.
7ideo Screencast-o-matic boleh dirakam dan ditonton pada bila-bila
masa dan di mana-mana sahaja pengguna berada dengan adanya
capaian internet dan pelayar web.
Pelajar boleh menonton video mengikut waktu yang sesuai untuk
mereka! dengan itu Screencast-o-matic amat sesuai digunakan bagi
kursus-kursus dalam talian dan kursus-kursus gabungan.
Screencast-o-matic dilihat dan disemak sebagai satu sumber rujukan
oleh para pelajar. /leh itu ia amat sesuai untuk pembentangan
pelajaran dan tunjuk cara arahan kepada mana-mana pelajar.
Screencast menyediakan persekitaran yang lebih menarik untuk
pelajar yang belajar dalam talian! memberikan syarahan atau tunjuk
cara yang berbentuk lebih personal seolah-olah sesi pembelajaran
secara bersemuka.

"Sumber1 http122ocio.osu.edu2elearning2toolbo&2brief2screencast-o-matic2)-
things-you-should-know-about-screencast-o-matic2*
442 Bab 34: Screencast-O-Matic

MULAKAN DENGAN SREENCAST-O-MATICPergi ke : http://!"#ree$#%"t-&-
'%ti#!#&'/
L&g M%"(k/D%)t%r

LANGKAH *
LANGKAH +
Isi maklumat
yang
diperlukan.
Seterusnya,
klik butang
Login
Klik butang
Register.
Klik
login.
ntuk log
masuk, isi
e!mel dan
kata
laluan.
Bab 34: Screencast-O-Matic 44"


R%k%'%$
#ada laman utama
S$reen$ast!%!
&ati$, klik butang
Start Re$ording.
LANGKAH ,
'enarkan (plet
)a*a untuk
men+alankan
perakam skrin.
444 Bab 34: Screencast-O-Matic
Klik butang ini
untuk
memulakan
rakaman.
#erakam skrin
anda akan
keli,atan
seperti ini.
(nda bole,
meleret dan
menguba,
sai- skrin.
re$order.
Klik butang ini
untuk
mengakti.kan
rakaman suara.
#ili, sai- *ideo
yang ingin
dirakam.
Klik butang ini
untuk
mengakti.kan
kamera /eb.
Setela, selesai rakaman, klik butang
0one.
Bab 34: Screencast-O-Matic 441


Me$er-itk%$ .i/e& T%$gk%p%$ Skri$

LANGKAH 0
2ideo
rakaman
anda akan
keli,atan
seperti
ini.
(nda bole,
memili, untuk
menerbitkan
rakaman anda
pada S$reen$ast!
%!&ati$, 3ou4ube
atau
menyimpannya
sebagai .ail *ideo.
Seterusnya klik
0one /it, t,is
re$ording.
445 Bab 34: Screencast-O-Matic

"a* Penerbitan dalam Screencast-/-4atic"b* Penerbitan dalam 8ou5ube 9:
Seterusnya,
klik pload
to S%&.
Klik pada RL dan
anda bole,
menonton *ideo
tersebut di S%&.
4unggu se,ingga
proses muat naik
selesai.
Ini pautan RL
*ideo anda yang
dimuat naik ke
S%&.
Isi maklumat
yang
diperlukan.
Bab 34: Screencast-O-Matic 446

"c* Publish to 7ideo -ile
(nda perlu mengklik
butang 7rant a$$ess
untuk membenarkan
*ideo anda dimuat
naik ke akaun
3ou4ube anda.
Klik RL yang diberikan
dan anda bole,
menonton *ideo anda
dalam 3ou4ube.
Ini RL *ideo anda
yang tela, dimuat
naik ke 3ou4ube.

Seterusnya, klik
pload to
3ou4ube.
Isi maklumat
yang
diperlukan.

448 Bab 34: Screencast-O-Matic#ili, .ormat
*ideo.
Seterusnya klik
Sa*e 2ideo.

4amba,
kapsyen
kepada
*ideo
anda.
Sisipkan nota
pada *ideo anda.
9#ili,an:
Isi
maklumat
yang
diperlukan.

Bab 34: Screencast-O-Matic 44;

RU1UKAN

http122www.appappeal.com2app2screencast-o-matic2 ;$ Jun (%1(<

http122ocio.osu.edu2elearning2toolbo&2brief2screencast-o-matic2)-things-you-
should-know-about-screencast-o-matic2 ;$ Jun (%1(<


450 Bab 35: Zotero


APAKAH ITU ZOTERO?

Zotero ialah satu alat perisian percuma yang mudah digunakan bagi
membantu pengguna mengumpulkan, menyusun, memetik dan berkongsi
bahan sumber penyelidikan. Ia merupakan perisian pasang masuk Firefox yang
membolehkan pengguna merakam dan merekodkan maklumat bibliografi
mengenai laman web, imej dan artikel-artikel jurnal dalam talian serta
mengeksportnya sebagai bibliografi berformat dan juga sebagai fail teks yang
sesuai untuk dieksport kepada Endote. !idak seperti alat perisian bibliografi
yang lain, Zotero boleh mengeluarkan metadata utama dari laman web dan
menyisipkannya pada petikan. Zotero juga membina perisian pasang masuk
bagi aplikasi tambahan seperti "icrosoft #ord dan $pen$ffice.

%&umber' http'((ets.tlt.psu.edu(wp-content(uploads()otero*hot*team.pdf)

FAEDAH ZOTERO

a+ "engumpulkan &egala-galanya
&impan petikan anda hanya dengan satu klik dari pelayar anda. Zotero boleh
mengenal dan menyimpan maklumat petikan dari kebanyakan pangkalan data
akademik serta ,ma)on, -outube dan banyak lagi. Ia juga boleh menyimpan
Bab 35
Zotero
Bab 35: Zotero 451

fail berkaitan seperti ./F, gambar skrin laman web agar anda boleh
melihatnya kemudian.

b+ "enyusun 0 "encatat
/engan antara muka seperti i!unes1, Zotero menjadikan tugas menyusun
sumber maklumat anda lebih mudah. !arik dan lepas item-item antara
koleksi, atau gunakan fungsi carian untuk mencari lokasi petikan. Zotero juga
menawarkan pelbagai cara agar anda boleh menyusun dan mencatat petikan
anda mengikut keinginan sendiri.

c+ "embuat petikan di mana-mana sahaja
/engan perisian pasang masuk yang mudah untuk #ord mahupun $pen
$ffice, Zotero membolehkan anda menyisip dan mengolah petikan anda
ketika sedang menulis. Zotero menyokong semua stail petikan utama dan
beribu-ribu stail jurnal. ,nda juga boleh menggunakannya bagi menyusun
bibliografi ringkas untuk dikongsi dalam e-mel, blog dan di tempat lain.

%&umber' http'((www.lib.utk.edu(ag2et(agriculture()otero()otero.html)

KELEBIHAN ZOTERO

"encatat dan menyusun keputusan penyelidikan termasuklah 2ideo.
"enyimpan maklumat mengenai sesuatu bahan rujukan termasuklah
nama penulis, tajuk dan maklumat penerbitan lain.
"embina perpustakaan dan menyimpan maklumat carian, serta
berkongsi koleksi dengan orang lain.
"elampirkan fail, pautan, nota dan fail berbentuk ./F kepada rekod.
"enyimpan syot layar laman web.
452 Bab 35: Zotero

"engeksport maklumat dalam bentuk petikan berformat dalam
program pemprosesan kata %#ord, $pen $ffice, 3oogle /ocs+.
"emberikan tag dan mengisih simpanan maklumat serta melakukan
carian terperinci.
"elihat simpanan maklumat dalam koleksi peribadi di luar talian.
"emetik simpanan maklumat dalam sebarang bahasa.

%&umber' http'((libguides.mit.edu()otero)

ZOTERO SEBAGAI ALAT KAJIAN

Zotero ialah alat yang sesuai untuk mengajar metodologi kajian asas
seperti mencari, mengkatalogkan, dan memilih sumber data. Fungsi
pengeluaran alat memformatnya amat berkesan bagi
mempertingkatkan kualiti bibliografi pada kertas kerja pelajar.
/ata boleh dieksport ke dokumen lain dalam pelbagai format
termasuklah Endote, 4/F, bibliografi berformat 5!"6 atau
bibliografi 4!F.
,ntara alat kajian pertama yang memanfaatkan konsep pemberian tag,
Zotero menyusun maklumat yang dihasilkan oleh pengguna
termasuklah gambar, imej %contohnya dari Flickr+, nota, lampiran, tag
dan item lain yang berkaitan.
Zotero 7ommons akan menjadi satu set perkhidmatan berasaskan
Internet untuk perkongsian data, anotasi dan kerjasama akademik
yang dihos oleh Internet ,rchi2e. Ia akan memberi pengguna satu
simpanan arkib digital yang kekal, kebolehan untuk berkongsi
maklumat secara terbuka, dan peluang untuk meneroka sumber.
&elain itu, Zotero 7ommons turut membuka peluang baharu untuk
Bab 35: Zotero 453

kerjasama kerana sumbangan kepada orang ramai dianggap dilakukan
oleh pengguna.
Ia mempunyai kebolehan untuk mengekstrak secara automatik
metadata tertentu seperti pautan 846, tarikh dan waktu ia dicapai,
dan tajuk dari arkib dalam talian sepunya seperti Flickr, 3oogle
&cholar dan -ou!ube. Ini bukan sahaja mengurangkan transkripsi
manual yang perlu dilakukan oleh pelajar, malah turut
mempertingkatkan ketepatan maklumat.
%&umber' http'((ets.tlt.psu.edu(wp-content(uploads()otero*hot*team.pdf)
454 Bab 35: Zotero

MULAKAN DENGAN ZOTEROPergi ke: http:!!!"#$ter$"$rg

D%&t%r
LANGKAH '
LANGKAH (
Klik Register
jika ini kali
pertama anda
menggunakan
Zotero.
Bab 35: Zotero 455


Zotero akan
menghantar emel
pengesahan. !emak
peti masuk emel anda
untuk pengesahan e
mel.
!eterusn"a#
klik $utang
Register
Klik pautan
untuk
mengakti%kan
akaun anda.
&si maklumat
"ang
diperlukan.
45' Bab 35: Zotero

(esej ini akan dipaparkan
setelah emel anda $erja"a
disahkan.
Kini anda $oleh
melihat ikon
Zotero di
penjuru kanan
$a)ah
tetingkap.
!eterus
n"a# klik
*ogin to
Zotero.
+ntuk
mem$uka
Zotero# anda
perlu
mengelog
masuk. &si
nama atau e
mel "ang
telah
dida%tarkan
dan kata
laluan anda.
Bab 35: Zotero 45,


Me)*%t T*r*+ Z$ter$


%a+ Zotero untuk FirefoxLANGKAH ,
!eterusn"a# klik
$utang
-o)nload .o)
/ergi ke ta$
0ome .
+ntuk memasang
Zotero pada
tetingkap 1ire%o2
se$agai satu
sam$ungan
tam$ahan 1ire%o2#
klik di sini.
3unggu
sehingga Zotero
selesai
dipasang.
Kini sam$ungan Zotero anda
sudah sedia. 4nda perlu
memulakan semula 1ire%o2
untuk mengemas kini Zotero.
455 Bab 35: Zotero

%b+ Zotero &tandalone

/ilih aplikasi "ang
sesuai untuk
komputer anda $agi
memasang Zotero
!tandalone.
Klik
$utang
Run .
!eterusn"a klik
$utang .e2t .
3unggu sehingga
Zotero !tandalone
selesai dimuat
turun.
Bab 35: Zotero 456


Klik 1inish .
Klik &nstall .
/ilih
!tandard
dan klik
$utang
.e2t.
4nda kini telah
$erja"a memuat
turun Zotero
!tandalone dan
$oleh
menggunakann"a
)alaupun dalam
mod luar talian.
dalam tadian.
Klik 7es untuk
mengimport data dari
Zotero untuk 1ire%o2
dalam Zotero
!tandalone.
4'0 Bab 35: Zotero
%c+ Zotero untuk "icrosoft #ords4pa$ila anda memasang Zotero !tandalone# perisian pasang
masuk pemproses kata Zotero untuk (i8roso%t 9ord $oleh
didapati se8ara automati8.
+ntuk melihat
Zotero pada
(i8roso%t 9ord#
pergi ke ta$ 4dd
ins.
&ni $ar alat Zotero.
(en"isip
$i$liogra%i pada
lokasi kursor.
(en"unting
$i$liogra%i.
(en"egar
semula petikan
dan $i$liogra%i.
(em$uka tetingkap
/ilihan -okumen# 8th.
untuk menukar stail
petikan.
(em$uang
kod medan
Zotero
daripada
dokumen.
(en"unting
petikan
(en"isip
petikan
$aharu pada
dokumen
anda.
4nda akan melihat
pintasan Zotero
pada desktop
komputer anda.
Bab 35: Zotero 4'1


Me+%)-%h ite) p%.% Perp*/t%k%%+ Z$ter$


%a+ "enyisip item carian

LANGKAH 0
(esej ini akan dipaparkan
untuk memaklumkan $aha)a
item terse$ut telah disimpan di
perpustakaan Zotero.
&ni 8ontoh
item
&kon ini akan
dipaparkan. Klik
ikon terse$ut.
/ergi ke laman
)e$ item.
4nda akan
dapati item
"ang disimpan
tersenarai di
sini.
Klik di sini
untuk melihat
perpustakaan
Zotero.
(aklumat item "ang anda simpan
akan dimasukkan se8ara automatik.
4'2 Bab 35: Zotero

%b+ "enyisip I&9, /$I atau ."I/


Me+1*/*+ Ite)


LANGKAH 2
Klik ikon ini
pada
perpustakaan
Zotero.
.om$or &!:.
item
!eterusn"a klik
;K.
Kotak dialog .e)
<olle8tion akan
dipaparkan. &si nama
koleksi anda.
&si &!:.# -;&
atau /(&- dan
klik =nter
pada papan
kekun8i anda.
Klik ikon ini atau klik
kanan pada ("
*i$rar" dan pergi ke
.e) <olle8tion.
(aklumat item akan
ditam$ah se8ara automatik.
&ni item "ang
anda tam$ah
menggunakan
nom$or &!:..
Bab 35: Zotero 4'3
Me)-i+% Bi-3i$gr%&i 4 Petik%+
LANGKAH 5
&ni 8ontoh item
"ang ditam$ah
dalam koleksi>$ook
3arik item "ang
ingin anda susun
dalam koleksi
anda.
Koleksi $aru
akan ditam$ah
di sini.
Klik ikon ini
untuk men"isip
petikan.
:uka dokumen
9ord dan pergi ke
ta$ 4ddins.
4nda perlu
mem$uka Zotero
!tandalone.
/ilih stail
petikan.
!eterusn"a klik
$utang ;K.
4'4 Bab 35: Zotero

/ela"ar Zoteri
akan dipaparkan
!eterusn"a klik
$utang ;K.
/ilih item untuk
petikan.
/ergi ke <lassi8
?ie).
&ni 8ontoh petikan
"ang disisipkan
menggunakan
Zotero.
&ni $i$liogra%i
$erdasarkan pada
petikan "ang
disisipkan.
Klik ikon ini
untuk
men"isipkan
$i$liogra%i.
Bab 35: Zotero 4'5


Me)-i+% K*)p*3%+Klik ikon .e)
@roup pada
Zotero 1ire%o2 atau
Zotero !tandalone.
LANGKAH 6
+ntuk mem$uka
perpustakaan
kumpulan# pergi
ke ta$ @roup
pada laman )e$
Zotero anda.
:eri nama
kumpulan
anda.
Klik
@roup
*i$rar".
&si maklumat
"ang
diperlukan dan
klik !aAe
setting.
&ni
perpustakaan
kumpulan
anda.
/ilih jenis
kumpulan
dan klik
$utang
<reate
@roup.
4'' Bab 35: Zotero
Klik ena$led data s"n8ing
untuk mengakti%kan
perpustakaan kumpulan dalam
Zotero untuk 1ire%o2 atau
Zotero !tandalone.

Klik ;pen
!"n8
/re%eren8es.
/erpustakaan Kumpulan akan
dipaparkan pada lajur kiri Zotero
1ire%o2 atau Zotero !tandalone
anda.
!eterusn"a
klik $utang
;K.
&si nama
pengguna
Zotero "ang
anda
da%tarkan
dan kata
laluan.
Bab 35: Zotero 4',

RUJUKAN

http'((ets.tlt.psu.edu(wp-content(uploads()otero*hot*team.pdf :;< "ei =>;=?

http'((www.lib.utk.edu(ag2et(agriculture()otero()otero.html B6 (ei 2012C.

http'((libguides.mit.edu()otero B15 (ei 2012C.

http'((ets.tlt.psu.edu(wp-content(uploads()otero*hot*team.pdf :;< "ei =>;=?


468 Bab 36: Bubbl.us


APAKAH ITU BUBBL.US?

Bubbl.us ialah satu alat Web 2.0 yang membolehkan pengguna melukis peta
minda dan diagram sumbang saran dalam talian. Untuk mula melukis, topik
atau konsep utama ditulis pada belon induk. Kemudian, idea-idea dan buah
fikiran lain ditulis pada belon teks berwarna yang dihubungkan kepada belon
induk. Pengguna boleh terus menambah belon teks yang berkod warna
berdasarkan turutan keutamaan. aman web ini ringkas dan mudah
digunakan. !plikasi ini berasaskan perisian "lash, oleh itu aplikasi pemapar
"lash terkini diperlukan.

#$umber% http%&&www.web2tea'hingtools.'om&bubbl(us.html)

KELEBIHAN BUBBL.US

Beberapa kelebihan menggunakan bubbl.us adalah seperti berikut%
)udah digunakan.
)en*imatkan masa, bahan keperluan dan wang.
+idak memerlukan akaun ke'uali untuk menyimpan ker*a.
)embantu dalam menyusun atur idea, buah fikiran dan meneroka
perhubungan sesuatu perkara.
)embantu men*ana idea.
)enggalakkan pengambilan risiko.
Bab 36
BUBBL.US
Bab 36: Bubbl.us 469

)enggalakkan perbin'angan se'ara berkumpulan.
)enggabung *alin pelbagai ke'erdasan.

#$umber% http%&&www.web2tea'hingtools.'om&bubbl(us.html)

IDEA PENGGUNAAN SEBAGAI ALAT PENYELIDIKAN

Bubbl.us membolehkan pengguna melukis peta minda tanpa menggunakan pen
dan kertas. Berikut ialah beberapa idea menggunakan bubbl.us sebagai satu
alat penyelidikan%
Bina 'arta aliran untuk geran penyelidikan.
Pembentangan idea penyelidikan.
)elukis peta minda untuk sesi sumbang saran, ran'angan penyelidikan
yang boleh dikongsi dengan semua ahli kumpulan penyelidikan dengan
menggunakan 'iri-'iri ker*asama atau ditampal pada blog atau wiki.
)enyusun sumber atau nota untuk kertas atau artikel penyelidikan
bagi membantu proses penulisan dan menge'ilkan fokus topik.

#$umber% http%&&rbuerkett.edublogs.org&200,&0-&0.&refle'tions-on-bubblus&/

470 Bab 36: Bubbl.us

MULAKAN DENGAN BUBBL.USPergi ke: https://bbb!.s/

D"#t"r Ak"$
LANGKAH %
Isi maklumat
yang
diperlukan.
Seterusnya, klik
Create
account.
LANGKAH &
Bab 36: Bubbl.us 47!
Me!kis Pet" Mi$'"LANGKAH (
Setela"
menda#tar,
anda perlu
mengelog
masuk. Isi nama
pengguna$e%
mel dan kata
laluan.
Seterusnya, klik
&utang Sign In.
'lik &utang
S"eet.
47( Bab 36: Bubbl.usIni lem&aran ker)a
&u&&l.us anda. *nda
&ole" mula melukis
peta minda anda.
+elukis
&elon
&a"aru.
+elukis &elon
kecil yang &a"aru.
+emadam
&elon.
+enukar
,arna latar
&elakang
&elon.
+engu&a" sai-
teks.
+elukis garis
&erara" kepada
&elon lain.
Bab 36: Bubbl.us 47.

0ontoh peta minda yang dilukis.

B"r A!"t Bbb!.sLANGKAH )
474 Bab 36: Bubbl.us


Me$*et"k
LANGKAH +
'lik ikon
/rint.
Seterusnya,
klik &utang
/rint.
/ili"
paparan
cetakan
anda.
Bab 36: Bubbl.us 470


Me$geksp,rt

Me-bi$" .,!'erLANGKAH /
LANGKAH 0
'lik
ikon
12port
.
Seterusnya, klik
&utang 12port .
/ili"
#ormat
ime)
anda.
/ili" opsyen
eksport anda,
sama ada ime)
atau 34+5.
Simpan ker)a
anda.
Ini lem&aran ker)a anda. *nda
&ole" menyusunnya dengan
meleret lem&aran ker)a ke dalam
#older anda.
'lik &utang 6older untuk
menam&a" #older.
Ini #older anda.
*nda &ole"
menamakannya
semula.
*nda "anya &ole"
melukis tiga lem&aran
ker)a peta minda )ika
anda menda#tar akaun
percuma.
7utang
8elete
untuk
mem&uang
#older atau
lem&aran
ker)a yang
di&ina.
476 Bab 36: Bubbl.us


Me$"-b"h ke$"!"$


LANGKAH 1
/ergi ke Contacts
dan klik pada *dd
Contacts.
Isi nama$e%mel
rakan dan klik
&utang 6ind.
Senarai rakan anda
akan dipaparkan di
sini.
Ini nama rakan yang
anda pili".
Seterusnya,
klik *dd to
Contacts.
Setela" selesai, anda
&ole" mengklik Close
untuk menutup kotak
dialog.
Bab 36: Bubbl.us 477


Me-bi$" K-p!"$


LANGKAH 2
'lik &utang
9roup
Ini kumpulan
&a"aru anda.
*nda &ole"
menamakan%
nya semula.
*nda &ole" menarik
kenalan anda ke
dalam kumpulan ini.
9una &utang
8elete untuk
mem&uang
kenalan atau
kumpulan.
created.
478 Bab 36: Bubbl.us


Berk,$gsi


LANGKAH &3
:ika anda klik di sini,
anda akan meli"at
;ead%only link to
s"eet dan 34+5
em&ed code.
'lik &utang S"aring
untuk mula &erkongsi
peta minda anda.
:ika anda klik 34+5 em&ed
code, kotak dialog ini akan
terpapar. Salin kod 34+5
untuk menyisipkan peta
minda anda pada &log atau
laman ,e&.
:ika anda klik ;ead%only link to
s"eet, kotak dialog ini akan
terpapar. Salin pautan <;5
terse&ut dan kongsikan dengan
rakan melalui I+ atau e%mel.
Bab 36: Bubbl.us 479

/ili" lem&aran ker)a
yang ingin anda
kongsikan.
Seterusnya, pili"
kenalan anda.
*k"ir sekali, klik
*pply /ermission =
Close.
'lik kei-inan
yang diingini,
sama ada &aca
sa"a)a atau
&ole"
menyunting
peta minda
anda.
480 Bab 36: Bubbl.us

4U5UKAN

http%&&www.web2tea'hingtools.'om&bubbl(us.html 12 !pril 20324

http%&&www.web2tea'hingtools.'om&bubbl(us.html 12 !pril 20324

http%&&rbuerkett.edublogs.org&200,&0-&0.&refle'tions-on-bubblus& 12 !pril
20324


Bab 37: Go!Animate 481APAKAH ITU GO!ANIMATE?

Go!Animate ialah satu platform dalam talian yang membenarkan pengguna
untuk mereka bentuk animasi tanpa memerlukan pengetahuan dalam bidang
grafik. Ia percuma untuk penggunaan bukan berbentuk komersial.
Go!Animate menawarkan dua jenis akaun; Go!Animate Basic untuk pengguna
asas dan Go!Animate Plus untuk mereka yang ingin melakukan lebih banyak
lagi pada animasi mereka. !alau bagaimanapun" sedikit yuran dikenakan bagi
akaun Plus. #amun" akaun Basic juga mempunyai ciri$ciri yang menarik dan
menyeronokkan untuk pengguna yang ingin membina animasi yang mudah.

%etiap tema dilengkapkan dengan latar belakang" karakter dan peralatan yang
boleh anda gabungkan untuk membina animasi anda.
&ambahan pula" anda juga boleh bermula daripada asas atau anda boleh
mengunakan karakter templat yang telah sedia direka untuk menjimatkan
masa dan usaha.

'%umber( http())www.goanimate.com*


KELEBIHAN GO!ANIMATE

+enurut Pere, '-.//*" berikut ialah kelebihan menggunakan Go!Animate(
Bab 37
GO!ANIMATE
482 Bab 37: Go!Animate

&idak memerlukan sebarang pemasangan atau muat turun untuk
mengunakan Go!Animate.
Pengguna boleh memilih templat" ciri$ciri karakter dan menambah
skrip mereka sendiri kepada animasi tersebut. Proses membina 0ideo
beranimasi begitu mudah sekali.
Ia berfungsi sebagai satu platform penceritaan untuk menggalakkan
teknik kesusasteraan.
%atu saluran ekspresi diri dan kreati0iti.

PENGUNAAN GO!ANIMATE DALAM PENDIDIKAN

Berikut ialah beberapa cara penggunaan Go!Animate yang boleh dilaksanakan
dalam pendidikan 'Pere, -.//*(
Ia menawarkan satu cara alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran
berbanding dengan pembelajaran dan pengajaran secara tradisional.
Ia boleh digunakan sebagai satu alat untuk menggalakkan kerjasama
dan bertukar$tukar pelajaran sesama pelajar dan juga pendidik.
Ia boleh bertindak sebagai satu alat untuk berkongsi kajian maklumat
tentang sesuatu topik.
Ia menggalakkan kreati0iti bukan sahaja daripada pelajar malah
daripada pendidik untuk membina minat dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Pelajar boleh menggunakan Go!Animate untuk membuat
pembentangan dan laporan berbanding dengan pembentangan secara
tradisional.
Pengguna boleh memuat naik dan berkongsi 0ideo mereka melalui
Go!Animate ke 1acebook" digg" %tumble2pon" myspace" reddit" dan
del.icio.us untuk tontonan umum.
Bab 37: Go!Animate 483

Ia menjadikan pelajaran lebih menarik dan pelajar lebih berminat
untuk belajar.484 Bab 37: Go!Animate


MULAKAN DENGAN GO!ANIMATE


Pergi ke http:// www. Go!i"te.#o"


D$tr

LANGKAH %

Isi maklumat yang
diperlukan dan baca
syarat-syarat dan terma.
LANGKAH &

Klik Create
my
account.

Bab 37: Go!Animate 485Be'(r )!t)k *er!i"+i

2ntuk animasi teks kepada perkataan secara mudah dan pantas

Penguna boleh membuat
pilihan log masuk
melalui akaun Facebook
atau Google.
Klik pada Get
Started.
Pengguna boleh
membuat pilihan.

LANGKAH ,
486 Bab 37: Go!Animate


.
.


Klik Next atau
tatal ke bawah
(scroll down.
Pilih templat
latar belakang
untuk animasi
anda.
Klik Next.
Bab 37: Go!Animate 487
Pilih karakter
untuk animasi
anda.
Klik
Next.
Taip dialog
dengan had
maksimum
180 huruf
bagi setiap
kotak dialog.
Boleh memilih
ekspresi muka
karakter yang
dipilih.
Klik
Preview.
488 Bab 37: Go!AnimateA!i"+i -!g Dito!(o'k!


Pengguna
boleh melihat
pratonton
video mereka
di sini.
Klik Make a
Videomenggunakan
templat sedia ada.
LANGKAH .
Bab 37: Go!Animate 489


3 Bagi tutorial ini" templat bentuk pegun digunakan.


Pengguna boleh memilih
karakter, latar belakang,
menambah muzik dan kesan
bunyi serta kesan khas.
Pengguna boleh melihat
dan menyusun semua
karakter yang dipilih.
Animation List
Timeline
Stage
Scene
490 Bab 37: Go!Animate


A!tr M)k Ber#iri Pe!)h


Pengguna boleh
memilih pelbagai latar
belakang dan templat
percuma.
Pengguna boleh memilih
pelbagai karakter secara
percuma
LANGKAH /
Bab 37: Go!Animate 491Pengguna boleh memilih
pelbagai aksi (Cth. berlari,
berjalan atau berdiri) dan
ekspresi muka karakter
Klik pada karakter
untuk memberikan
gerakan animasi.
492 Bab 37: Go!Animate
3!alau bagaimanapun ia terhad kepada satu aksi setiap karakter bagi setiap
adegan.


Pengguna
boleh
menaip
dialog
karakter.
Pengguna boleh
memilih bunyi
daripada
senarai untuk
karakter
tersebut.
Pengguna
boleh memilih
rakaman teks-
kepada-suara,
rakaman
mikrofon atau
memuat naik
fail untuk
karakter itu.
Klik Add
Voice.
Bab 37: Go!Animate 493


Pengguna boleh
memberikan ciri khas
kepada rupa karakter
Penguna boleh
memilih kesan pada
karakter atau pada
adegan.
494 Bab 37: Go!Animate
Pengguna boleh
menggunakan kesan
pada karakter atau
adegan.
Pengguna boleh
mengimport bunyi
dan suara atau
menggunakan muzik
, kesan dan suara
latar yang sedia ada.
Untuk menambah
adegan, klik Add
Scene atau klik +.
Bab 37: Go!Animate 495

0U1UKAN

http())htwww.goanimate.com. 4/. %eptember -.//5

http())www.ilo0efreesoftware.com)author)nsiddharth/-6. 4/. %eptember
-.//5

http())teachweb-.wikispaces.com)GoAnimate. 4/. %eptember -.//5

http())www.ehow.com)how788998:67make$own$animations.html.4/.
%eptember -.//5

Pere," ; -.//. Animation &echnology to %upport <ross$<urricular !riting
'GoAnimate*.http())cpsproflib.wikispaces.com)goanimate. 4/.
%eptember -.//5496 Bab 38:Educreations

APAKAH ITU EDUCREATIONS?

Educreations ialah satu komuniti guru dan pelajar dalam talian. Ia memberikan
suatu ruang untuk membolehkan anda mengajar perkara yang anda ketahui
dan belajar perkara yang tidak anda ketahui.
Educreation mempunyai aplikasi papan putih boleh rakam untuk laman web
dan juga iPad yang memudahkan rakaman dan berkongsi video rakaman
pelajaran sebarang topik yang ingin kita sampaikan.
Pelajaran-pelajaran ini dihos dalam educreations.com, dan kita boleh
mengawal siapa yang boleh menontonnya.
Sekiranya anda seorang guru, anda mempunyai pilihan untuk membina kursus
dan menambah sebarang pelajaran anda pada setiap kursus.
Anda boleh mengarah pelajar anda untuk mendatar dalam kursus anda
supaya mereka boleh melihat pelajaran anda secara tertutup dan mengadakan
sesi soal jawab bagi setiap pelajaran.
Atau anda boleh berkongsi pelajaran anda secara umum dan membenarkan
pelajar dari serata dunia belajar daripada pengajaran anda.
!Sumber" http"##support.educreations.com#knowledgebase#articles#$%$%&-
what-is-educreations-'

KELEBIHAN EDUCREATIONS

(erikut ialah beberapa kelebihan Educreations"
Bab 38
EDUCREATIONS
Bab 38: Educreations 497

) *erakam suara anda dan memutar semula rakaman, tulisan dan
lukisan anda
) *enambah gambar daripada kamera iPad, album gambar atau
+ropbo,
) *elakukan animasi imej dengan melarik imej sewaktu melakukan
rakaman
) (erhenti seketika !jeda' dan menyambung rakaman pada bila-bila masa
) *embina beberapa helaian muka surat papan putih
) *embuat asal dan membuat semula !-ndo and redo' tindakan anda
) *emilih daripada ./ pilihan warna dakwat
) *embina akaun percuma di educreation.com dan memilih individu
yang boleh melihat pelajaran anda
) (erkongsi pelajaran anda melalui e-mel, 0acebook dan 1witter
) *emasukkan pelajaran anda pada blog atau laman web anda

!Sumber" http"##smarterlearning.wordpress.com#2/.2#/%#/$#using-
educreations-app-to-demonstrate-learning#'

KELEBIHAN EDUCREATIONS DALAM PENDIDIKAN

(erikut ialah beberapa kelebihan Educreations"
*emberi pelajar pilihan untuk menonton semula, berhenti seketika
dan memainkan semula untuk mengulang arahan agar dapat membina
keahaman pelajaran yang lebih mendalam.
!http"##tabletsciencenotebook.blogspot.com#2/.2#/3#educreations-
interactive-whiteboard.html'.
4uru boleh menggunakan aplikasi Educreation untuk menunjukkan
konsep-konsep utama yang tertentu kepada pelajar, ataupun pelajar
boleh menunjukkan pembelajaran mereka melalui rakaman video
498 Bab 38:Educreationspendek bagi membantu rakan-rakan dan berkongsi rakaman tersebut
melalui e-mel, 0acebook dan 1witter ke serata dunia.
!http"##smarterlearning.wordpress.com#2/.2#/%#/$#using-
educreations-app-to-demonstrate-learning#'.Bab 38: Educreations 499

MULAKAN DENGAN EDUCREATIONSPergi ke: http://wwwe!"#re$ti%&'#%(/


D$)t$r
LANGKAH *
LANGKAH +
Klik butang
Get Started.
500 Bab 38:Educreations

Klik butang
Save.
Seterusnya
klik Sign
Up.
nda perlu
!enda"tar
sebelu!
!enggunakan
edu#reati$ns. %si
!aklu!at yang
diperlukan di
sini.
Setela& ber'aya
!enda"tar( tetingkap
na!a sek$la& anda
akan terpapar di sini.
Bab 38: Educreations 50)Me(,i&$ K"r'"' - Pe.$/$r$&*ergi ke +reate
a +$urse.
LANGKAH 0
,uka papan
pe!uka
anda.
Seterusnya(
papan pe!uka
dipaparkan.
50- Bab 38:Educreations
*ili& bidang
sub'ek anda .
*ili& seting
privasi anda
sa!a ada(
,$le& dili&at
$le& se!ua
$rang di
sek$la& saya
./isible t$ ll
t 0y
S#&$$l1 atau
,$le& dili&at
$le& pela'ar
saya ./isible
t$ 0y
Students1.
2a!a kursus.
3anda di sini 'ika
anda ingin
!e!benarkan
pertanyaan 45.
Seterusnya klik
butang
+reate.
%ni kursus
ba&aru yang
tela& anda
bina.
6ika anda tela&
!e!bina pela'aran
pada kursus ini( klik
butang dd an 78isting
9ess$n untuk
!ena!ba& pela'aran.
tau anda b$le& klik di
sini untuk !e!bina
pela'aran ba&aru.
Bab 38: Educreations 50:Klik butang ;e#$rd
untuk !ula !eraka!
pela'aran.
nda b$le&
!e!ili&
<arna pen.
Klik ik$n
ini untuk
!e!uat
naik i!e'.
nda b$le&
!engulang dan
!e!batalkan
langka& di sini.
0ulakan
pela'aran
anda
!enggunaka
n papan
puti& ini.
504 Bab 38:Educreations


%ni #$nt$&
raka!an
pela'aran anda.
Klik Save
untuk
!enyi!pan
raka!an
anda.
Setela&
raka!an
selesai( klik
butang ini.
Bab 38: Educreations 505


3unggu &ingga
selesai.
Seterusnya klik butang
Save.
%si pela'aran
yang tela&
anda bina.
506 Bab 38:Educreations


Me&!$)t$r Pe.$/$r

Klik butang
Students.
LANGKAH 1
Kini pela'aran anda selesai
dibina dan disenaraikan di
sini.
*ergi kepada
kursus yang tela&
anda bina.
Bab 38: Educreations 507


Seterusnya klik
butang =$ne.
Salin pautan ini
dan &antarkan
kepada pela'ar
anda.
Klik butang dd.
508 Bab 38:EducreationsRU2UKAN

http"##support.educreations.com#knowledgebase#articles#$%$%&-what-is-
educreations- 5.% 6un 2/.27

http"##smarterlearning.wordpress.com#2/.2#/%#/$#using-educreations-app-to-
demonstrate-learning# 5.3 6un 2/.27

http"##tabletsciencenotebook.blogspot.com#2/.2#/3#educreations-interactive-
whiteboard.html 5.3 6un 2/.27


Bab 39: Issuu 509APAKAH ITU ISSUU?

Issuu ialah satu platform penerbitan digital yang terulung untuk
menyampaikan pengalaman pembacaan majalah, katalog dan surat khabar yang
luar biasa.
Berjuta-juta orang telah memuat naik penerbitan terbaik mereka untuk
membina edisi digital yang menarik. Anda hanya perlu memuat naik dokumen
anda dan terus boleh melakukan penerbitan dengan cepat.
Ataupun anda boleh mengunakan Issuu untuk membina perpustakaan peribadi
penerbit kesukaan anda dan melanggan bahan daripada penerbit-penerbit
yang ulung.

(Sumber: http:help.issuu.comentries!"#$%"-&hat-is-issuu'

KELEBIHAN ISSUU

(enurut )reddie *ore (+#""', berikut ialah beberapa kelebihan mengunakan
ISS,,:
Issuu ialah alat penerbitan dalam talian -./0,(A yang membolehkan
anda membina majalah, buku panduan, surat khabar sumber, katalog,
dan laporan pembentangan korporat secara profesional dengan pantas.
Bab 39
ISSUU
510 Chapter 39: Issuu

Issuu digunakan secara meluas oleh beribu-ribu syarikat dan organisasi
perniagaan, 123 dan institusi pendidikan.
Issuu membenarkan dokumen 4ord tanpa berformat diolah menjadi
satu brosur atau katalog yang cantik.


MENGUNAKAN ISSUU DI DALAM KELAS

-elajar boleh menerbitkan kerja mereka5 buku tentang kisah mereka
sendiri, surat khabar kelas, dan membentangkan kajian mereka.
2uru boleh mengunakannya untuk menerbitkan unit-unit kerja yang
boleh dibenam pada &iki kelas.

(Sumber: http:jac6uisharp.blogspot.com+##$#"issuu-create-your-o&n-
maga7ine-or-book.html'
Bab 39: Issuu 511

MULAKAN DENGAN ISSUUPergi ke: http://issuu.c!/

D"#t"rLANGKAH $
LANGKAH %
Untuk mengunakan
ISSUU, anda perlu
membuka akaun. Klik
pada Create account
di sini.
Isi maklumat
ang diperlukan
di sini.
Seterusna klik
pada !gree and
continue.
51" Chapter 39: Issuu
ISSUU akan
meng#antar
e$mel
kepada
akaun e$mel
ang
dida%tarkan.
!nda akan
meli#at
tetingkap
ini.
Klik butang ini
untuk
mengesa#kan
akaun ISSUU
anda.
Semak peti
masuk e$mel
dan klik pautan
ang diberikan
untuk menertai
ISSUU.
Bab 39: Issuu 51&


Me&c"ri Ke&"'"&


Mu"t &"ik Dku!e& u&tuk Pe&er(it"&

LANGKAH )
LANGKAH *
Klik butang
Upload .
'ili# aplikasi e$mel untuk
mencari kenalan anda.
Seterusna
klik butang
(ind %riends
51) Chapter 39: Issuu


Perpust"k""& S"+"

'ili# *enis %ail
ang #endak
dimuat naik
Klik butang
+ro,se untuk
menemak
seimbas dokumen
anda.
Seterusna isi
maklumat ang
diperlukan di sini.
Seterusna
klik butang
Upload %ile
LANGKAH ,
'ergi ke
-
.ibrar.
Bab 39: Issuu 515
Me&c"ri - Me!("c"

LANGKAH .
/aip kata
laluan di
sini.
0una bar sisi ini
untuk mengatur
dokumen anda
dengan rakan$
rakan anda.
'ili#
dokumen1
buku ang
ingin anda
baca.
512 Chapter 39: Issuu


Klik di sini untuk
meli#at dan
membaca
buku1dokumen
ini.
document1book.
!nda bole#
menulis komen
dan berkongsi
komen anda
tentang
buku1dokumen di
sini.
Bab 39: Issuu 513

/U0UKAN

.rica 8autier. +##$. Issuu ebook for real estate.
http:issuu.comerica9autierdocsissuu::ebooks::for:real:estate
;"+ September +#""<

http:help.issuu.comentries!"#$%"-&hat-is-issuu ;"+ September +#""<

)reddie *ore. +#"". 0reate -rofessional-looking 0atalogs, =ournal,
1e&spapers, (aga7ines, etc. 3nline
http:&&&.rushly&ritten.com+#""#>create-professional-looking-
catalogs.html ;"+ September +#""<

http:jac6uisharp.blogspot.com+##$#"issuu-create-your-o&n-maga7ine-or-
book.html


518 Bab 40: MyebookAPAKAH ITU MYEBOOK?

Myebook direka untuk mengubah cara buku-buku baharu diterbitkan dalam
rangkaian internet. Myebook ialah satu penyelesaian semua dalam satu untuk
penerbitan, rekaan dan perkongsian buku-buku dalam talian. Ia dibina
berasaskan aplikasi rangkaian sosial yang mempunyai ciri-ciri bernilai. Oleh itu
e-buku ialah salah satu cara yang paling mudah untuk menerbitkan buku anda
dan menghebahkannya. E-buku lebih mudah untuk diterbitkan berbanding
dengan buku bercetak. Myebook direka supaya mudah digunakan oleh
sesiapa sahaja untuk menerbitkan e-buku dalam internet. Aplikasi ini boleh
digunakan untuk menerbitkan secara percuma seberapa banyak buku yang
anda inginkan. Antara muka Myebook yang mudah dan menarik
menjadikannya senang digunakan untuk menerbitkan buku. Ia sesuai untuk
hampir semua bentuk buku sama ada majalah, album gambar, brosur, risalah,
buku panduan atau buku kanak-kanak.

(Sumber http!!""".appappeal.com!app!myebook!#Bab 40
MYEBOOK
Bab 40: Myebook 519

KELEBIHAN MYEBOOK

$erikut ialah beberapa kelebihan Myebook
Mereka bentuk e-buku dengan mudah.
Menerbitkan e-buku dengan hanya satu klik.
$erkongsi e-buku anda dengan ribuan pembaca.
Mereka sebarang bentuk e-buku termasuklah buku panduan, risalah
dan buku kanak-kanak.

(Sumber http!!""".appappeal.com!app!myebook!#

Bab 40: Myebook 520

MULAKAN DENGAN MYEBOOKPergi ke: http://www.me!""k.#"m/


Pe$%&'t&r&$LANGKAH (
LANGKAH )
Klik Sign
Up.
Bab 40: Myebook 521Isi maklumat
yang
diperlukan.
Anda kini ble!
mengelg
masuk dengan
mengisi e"mel
dan kata laluan
Seterusnya klik
butang lgin.
Klik butang
#egister.
$esanan ini
akan
dipaparkan
apabila anda
tela!
melengkapkan
penda%taran.
522 Bab 40: Myebook


Kem&* Ki$i Ak&+$ A$%&


Klik butang
&nter pada
tetapan akaun.
LANGKAH ,
Bab 40: Myebook 52'
Merek& Be$t+k Me!""k

LANGKAH -
Klik tab
(reate
)yebk.
Untuk menukar
kata laluan*
pergi ke tab
+!ange
pass,rd
Klik (!se -ile untuk
memili! ime. yang
ingin dimuat naik dari
kmputer anda.
Seterusnya klik
butang/Uplad.
Untuk menukar
ime. pr%il* pergi
ke tab $r%ile
image.
0una tab ini untuk
mengemas kini dan
menyusun akaun
anda.
521 Bab 40: Myebook

Seterusnya
klik sa2e.
Seterusnya klik
butang Uplad
33 .
Isi maklumat yang
diperlukan.
Bab 40: Myebook 525


Anda perlu
menunggu
seketika agar %ail
pd% yang dimuat
naik diuba! dan
diterbitkan dalam
perpustakaan e"
buku.
4andakan ktak ini
untuk mengesa!kan
anda mempunyai
!ak milik ba!an
yang dimuat naik.
Klik butang
5r,se.
Kemudian* klik
butang
uplad.
526 Bab 40: Myebook

Kini e"buku anda
tela! siap. Klik
butang ini untuk
meli!at ebuku yang
tela! anda muat
naik.
Klik butang ini
untuk
menerbitkan e"
buku anda kepada
umum.
&"buku anda akan
keli!atan seperti
ini.
Bab 40: Myebook 527


Me.ih&t e/B+k+ &$%&LANGKAH 0
Klik butang ini
untuk meli!at
semua e"buku
yang anda reka.
528 Bab 40: MyebookKlik pada ta.uk e"
buku untuk
meli!atnya.
Inila! semua e"
buku yang anda
reka.
Bab 40: Myebook 529


0unakan alamat
U#8 dan kd
benam untuk
berkngsi dengan
rang lain.
Ini keterangan
tentang e"buku
anda.
Klik pada e"
buku untuk
meli!atnya.
5'0 Bab 40: Myebook

1U2UKAN

Sumber http!!""".appappeal.com!app!myebook! %& 'une ()*(+