You are on page 1of 110

A1

Riječi i izrazi
Das ist [...]. =
Ovo je [...].
[...] heißt [...]. =
[...] se zove [...].
Das Hotel heißt [...]. =
Hotel se zove [...].
ein schönes Hotel =
lijep hotel
Wie heißt [...]? =
Kako se zove [...]?
Wir sind da. =
Stigli smo. / Ovdije smo.

U fokusu
pitati i reći kako se nešto zove (zgrada, grad, auto, ulica)
Wie heißt ....?
.... heißt ....
Wie heißt die Straße?
Wie heißt das Hotel? Das Hotel heißt "Zur goldenen Sonne".
izraziti određeno svojstvo (das ist schön – to je lijepo)
Das ist ... pridjev ...
Das ist schön!
Pridjevi su napr. schön – lijep, groß – velik, klein – malen, alt – star,...

Gramatika: Član
Imenice u njemačkom jeziku su:
muškog roda (der Mann – čovjek), ženskog roda (die Straße – ulica) ili srednjeg roda (das Hotel
– hotel).
To označava član ili zamjenica pred imenicom.
Član obvezno ide uz imenicu.
Lekcija 2 - Na recepciji
Riječi i izrazi
Auf Wiedersehen! =
Doviđenja!
Bis bald! =
Do skorog viđenja!
Bitte, grüße ganz herzlich deine Familie. =
Molim te, prenesi srdačne pozdrave svojoj obitelji.
Das ist eine schöne Überraschung! =
To je lijepo iznenađenje!
Guten Tag! (D) / Grüß Gott! (A) / Grüezi! (CH) =
Dobar dan! (D) / Dobar dan! (A) / Dobar dan! (CH)
Hier ist der Zimmerschlüssel. =
Izvolite ključ od sobe. / Ovo je ključ od sobe.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt! =
Želim Vam ugodan boravak!
Könnt ihr uns ein Hotel empfehlen? =
Možete li nam preporučiti neki hotel?
Vielen Dank für ... (die Einladung). =
Hvala lijepo na … (pozivu).
Vielen Dank! =
Hvala lijepo!
Wie bitte? =
Molim?
Wie heißen Sie? =
Kako se zovete?
Wie ist Ihr Name? =
Kako se Vi zovete?
Wie kann ich Ihnen helfen? =
Kako Vam mogu pomoći?
Wir haben [...]. =
Imamo [...].
Wir haben eine Reservierung. =
Imamo rezervaciju.

U fokusu
formalno pozdravljanje pri dolasku i odlasku
 Grüß Gott!
 Guten Tag!
 Grüezi!
Auf Wiedersehen.
reći svoje ime
Mein Name ist ...
Ich heiße...
Mein Name ist Heidi Meyer.
Ich heiße Meyer.
zahvaliti se
Vielen Dank!
kada se želimo zahvaliti, također možemo reći i:
Danke.
Danke sehr.
Danke schön.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
kako reći da nešto nismo razumjeli
Wie bitte?
Gramatika: Redoslijed riječi u glavnoj rečenici
Rečenica se sastoji od subjekta (stvari ili osobe koja vrši radnju), predikata (konjugiranog
glagola) te eventualno i drugih dijelova rečenice.
Gramatika: Upitna rečenica
Alternativno pitanje – bez upitne zamjenice: predikat na prvom mjestu, odmah iza njega subjekt.
I II III

Gehst du heute ins Kino?
Gibt es etwas über Architektur?

Na takva alternativna pitanja odgovara se „Da.“ ili „Ne.“
Pitanje na koje se ne može odgovoriti „Da.“ ili „Ne.“ – s upitnom zamjenicom: na prvom mjestu
upitna zamjenica, na drugom mjestu predikat, odmah nakon njega subjekt.
I II III

Wohin gehst du heute?
Wie ist Ihr Name?

Wo ist die Ausstellung?


Gramatika: Upitne zamjenice
Upitne zamjenice u njemačkom jeziku počinju slovom „w“.
wer? = tko? Wer ist das?
was? = što?
Was möchtest du trinken?
Was machen wir heute?
wessen? = čiji/čija/čije? Wessen Katze ist das?
wem? = Kome? Wem soll ich helfen?
wen? = Koga? Wen besuchen wir heute?
warum? = Zašto? Warum warst du nicht in der Schule?
wann? = Kada? Wann kommst du zu uns?
wo? = Gdje?
Wo wohnst du?
Wo ist die Ausstellung?
wohin? = Kamo? Wohin fahrt ihr im Urlaub?
woher? = Odakle? Woher kommst du

Lekcija 3 - Popunjavanje obrasca za prijavu
Riječi i izrazi
Auf Wiedersehen! =
Doviđenja!
Dann trinken die Kinder nicht. =
Onda djeca neće piti.
Das ist ok. =
To je u redu.
Ein Zimmer kostet [...]. =
Jedna soba košta [...].
Einen Moment, bitte. =
Trenutak, molim.
Gut! =
Dobro!
Guten Morgen! =
Dobro jutro!
Haben Sie noch Zimmer frei? =
Imate li još slobodnih soba?
Hallo! =
Bok!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt! =
Želim Vam ugodan boravak!
Können Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen? =
Možete li, molim Vas, ispuniti formular za prijavu?
Nein, leider nicht! =
Nažalost, ne!
Wie kann ich Ihnen helfen? =
Kako Vam mogu pomoći?
Wir haben [...]. =
Imamo [...].
Wir nehmen zwei Doppelzimmer. =
Uzet ćemo dvije dvokrevetne sobe.
ein Zimmer für vier Personen =
soba za četiri osobe
leider nicht =
nažalost ne
U fokusu
potvrditi i nijekati
Ja. Nein.
U formalnim okolnostima obično je ipak bolje odgovarati punim rečenicama:
Ja, ... (ich habe noch Zimmer frei).
Nein, ...(leider nicht).
navesti svoju državnu pripadnost na njemačkom jeziku
Staatsangehörigkeit: "Österreich"
(die) Slowakei = Slovačka
Litauen = Litva
Polen = Poljska
Tschechien = Češka
Slowenien = Slovenija
Russland = Ruska Federacija
(die) Türkei = Turska
Großbritannien = Ujedinjeno Kraljevstvo
Italien = Italija
Kroatien = Hrvatska
(die) USA = Sjedinjene Američke Države
Imena nekih zemalja imaju član. Kada se na obrascima navodi državljanstvo, član se obično
ispušta.
glavni brojevi od 1 do 20
 0 = Null
 1 = eins
 2 = zwei
 3 = drei
 4 = vier
 5 = fünf
 6 = sechs
 7 = sieben
 8 = acht
 9 = neun
 10 = zehn
 11 = elf
 12 = zwölf
 13 = dreizehn
 14 = vierzehn
 15 = fünfzehn
 16 = sechzehn
 17 = siebzehn
 18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig
Gramatika: Konjugacija glagola „haben“ („imati“)
Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.
haben
ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie, Sie haben
Lekcija 4 - Upoznavanje
Riječi i izrazi
Das ist ein Zufall! =
To je slučajnost!
Das kenne ich gut. =
To dobro poznajem.
Freut mich. =
Drago mi je.
Gehen wir auf ein Bier? =
Idemo li na pivo?
Gute Idee! =
Dobra ideja!
Hier ist [Ihr Koffer]. =
Ovdje je [Vaš kovčeg].
Ich bin aus [Schwerin]. =
Ja sam iz [Schwerina].
Ich heiße [Meyer]. =
Prezivam se [Meyer].
Ich komme aus [Schwerin]. =
Ja sam iz [Schwerina].
Können wir uns duzen / siezen? =
Možemo li se oslovljavati s ,,ti‘‘/,,Vi‘‘?
Sind Sie [Herr Meyer]? =
Jeste li Vi [gospodin Meyer]?
Wie heißen Sie? =
Kako se zovete?
Woher kommen Sie? =
Odakle ste Vi?
U fokusu
neformalno pozdravljanje i predstavljanje
pitati za imena i prezimena
biti na Vi ili na ti (na njemačkom: sich duzen – „tikati“, govoriti nekome „ti“, sich siezen –
„vikati“, govoriti nekome „Vi“)
biti na ti / „tikati“ = govoriti jedan drugome „ti“; biti na Vi / „vikati“ = govoriti jedan drugome
„Vi“
 „Ti“ se govori djeci, članovima obitelji, kolegama sa studija, prijateljima, kolegama s
posla, a često odmah od početka i prijateljima od prijatelja.
 „Vi“ se govori osobama koje ne poznajemo, koje smo sreli prvi put ili ih ne srećemo
često, ljudima koji obnašaju javne službe ili rade u trgovinama.
prvo „Vi“, a onda ubrzo „ti“ govorimo kolegama na poslu, sustanarima u kući, susjedima. U
ovom je slučaju bolje pričekati da se bolje upoznamo. U svakom slučaju, kada bude prikladno,
treba pitati:
Wollen wir uns duzen?
Können wir uns duzen?
Wollen wir du sagen?
Kann ich du sagen?
upitati sugovornike odakle su, reći im odakle smo
Woher kommen Sie? / Woher sind Sie?
Ich komme aus... / Ich bin aus...
zatražiti posjetnicu, razmijeniti posjetnice
Hier ist meine Visitenkarte.
U poslovnom životu i u Njemačkoj i u Austriji posjetnica je vrlo važna. Prilikom davanja
posjetnice nema posebnih pravila. Kada dobijemo posjetnicu, naravno da je nećemo odmah
strpati u džep, već nakratko pogledati i onda pažljivo spremiti.
Gramatika: Redoslijed riječi u glavnoj rečenici
Rečenica se sastoji od subjekta (stvari ili osobe koja vrši radnju), predikata (konjugiranog
glagola) te eventualno i drugih dijelova rečenice.
U glavnoj rečenici (s točkom na kraju) predikat se nalazi uvijek na drugom mjestu.
I II III

Ich gehe heute ins Kino.
Unser Vater spielt gern Tennis.
Natalie faulenzt nicht gern.

Ako neki drugi dio rečenice u glavnoj rečenici stoji na prvom mjestu, subjekt dolazi odmah iza
predikata.
I II III

Heute gehe ich ins Kino.
Gramatika: Upitna rečenica
Alternativno pitanje – bez upitne zamjenice: predikat na prvom mjestu, odmah iza njega subjekt.
I II III

Gehst du heute ins Kino?
Gibt es etwas über Architektur?

Na takva alternativna pitanja odgovara se „Da.“ ili „Ne.“
Pitanje na koje se ne može odgovoriti „Da.“ ili „Ne.“ – s upitnom zamjenicom: na prvom mjestu
upitna zamjenica, na drugom mjestu predikat, odmah nakon njega subjekt.
I II III

I II III

Wohin gehst du heute?
Wie ist Ihr Name?

Wo ist die Ausstellung?

Gramatika: Osobne zamjenice
Singular Plural
ich wir
du Ihr
er, sie, es sie, Sie
Zamjenica „sie“ (ona, oni) postoji i u jednini i u množini, a na značenje nas upućuju konjugirani
glagol i kontekst.
Sie ist Journalistin.
Sie ist heute krank.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.
Zamjenica „Sie“ (Vi) piše se uvijek velikim slovom i oblik je koji se koristi kao znak pristojnosti
prema stranim, odraslim osobama u formalnim kontaktima. „Sie“ (Vi) se može odnositi na jednu
ili više osoba.
Sind Sie Herr Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
Wie heißen Sie?
Osobne zamjenice u rečenici zamjenjuju imenice. Na taj se način skraćuju rečenice i izbjegava
ponavljanje imenica. Zamjenica mora biti u skladu s rodom imenice koju zamjenjuje.
Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.
Gramatika: Konjugacija pravilnih glagola
U rječniku su navedeni glagoli u svom osnovnom obliku, tj. u infinitivu.
U infinitivu glagoli završavaju na –en (machen, činiti) ili –n (wandern, hodati; lunjati).
Kada maknemo nastavak u infinitivu, ostaje glagolska osnova – mach-, wander-.
Glagolska osnova u svakom licu dobiva drugi nastavak.
Većina glagola dobiva sljedeće nastavke:
ich –e wir -en
du -st ihr -t
er, sie, es -t sie, Sie -en
z.B.:
kommen → komm-en
ich komme wir kommen
du kommst ihr kommt
er, sie, es kommt sie, Sie kommen
machen → mach-en
ich mache wir machen
du machst ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie
machen

Gramatika: Konjugacija glagola „sein“ („biti“)
Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.
sein
ich bin wir sind
du bist ihr seid
er, sie, es ist sie, Sie sind


Lekcija 5 - Kako nekoga predstaviti (ime, obitelj, zanimanje)
Riječi i izrazi
Hallo! =
Bok!
Prost! =
Živjeli! / Uzdravlje!

beruflich/von Beruf =
po zanimanju
der gleiche Name =
isto ime
mein Mann =
moj suprug
meine Frau =
moja supruga
freuen, sich =
radovati se
setzen, sich =
sjesti
trinken (mit j-m + Dat.) =
piti (s nekim +D)
vorstellen (j-n + Akk.) =
predstaviti (nekoga + Akk.)
vorstellen, sich =
predstaviti se
bei der Firma XY arbeiten =
raditi za firmu XY
Freut mich. =
Drago mi je.
Das ist [...]. =
Ovo je [...].
Er heißt [...]. =
On se zove [...].
Er kommt aus [...]. =
On/ona je iz [...].
Urlaub machen =
biti na (godišnjem) odmoru
Da kommt meine Frau. =
Stiže moja supruga.
Da kommt sie gerade. =
Ona upravo stiže.
Darf ich euch vorstellen? =
Dopustite da vas upoznam.
Das Bier ist für mich. =
Pivo je za mene.
Ich bin Programmierer. =
Ja sam programer.
Ich bin [...]. / Ich arbeite als [...]. =
Ja sam [...]. / Radim kao [...].
Ich möchte [...] werden. =
Želim postati [...].
Setz dich zu uns. =
Sjedi s nama.
Stell dir vor. =
Zamisli.
Was bist du von Beruf? =
Što si po zanimanju?
Was machen Sie beruflich? =
Što ste po zanimanju?
Was machst du beruflich? =
Što si po zanimanju?
Was sind Sie von Beruf? =
Što ste po zanimanju?
Wir haben eine Tochter und einen Sohn. =
Imamo sina i kćer.
Wir haben zwei Töchter und zwei Söhne. =
Imamo dvije kćeri i dva sina.
Wir sind mit unseren Kindern hier. =
Ovdje smo sa svojom djecom.
Wir trinken auf [...]. =
Nazdravljamo (komu/čemu) [...].
U fokusu
predstaviti druge osobe imenom
(Darf ich vorstellen?) Das ist Heidi.
Das sind Jolana und Thomas.
predstaviti članove obitelji
pitati za zanimanje
Was machst du beruflich?
Was bist du von Beruf?
navesti neka zanimanja
Architekt → Architektin, Journalist → Journalistin
Arzt → Ärztin, Tierarzt → Tierärztin
Bankkaufmann → Bankkauffrau
Ich bin Architekt.
Ich bin Journalistin.
Ich arbeite als Tierärztin.
Ich bin Programmierer bei ...
Ich arbeite bei der Deutschen Welle
Gramatika: Glagoli čija glagolska osnova završava na –s, -ß,
-z, -tz
Kada glagolska osnova završava na:
-s- reis-en
-ss- küss-en
-ß- heiß-en
-z- duz-en
-tz- sitz-en
završava, dobiva u drugom licu jednine nastavak -t.
heißen → heiß-en
ich heiße wir heißen
du heißt ihr heißt
er, sie, es heißt sie, Sie heißen

Gramatika: Glagoli čija glagolska osnova završava na –t, -d,
-tm, -chn, -ffn
Kada glagolska osnova završava na:
-t- arbeit-en
-d- bad-en
-tm- atm-en
-chn- zeichn-en
-ffn - öffn-en
završava, dobiva u drugom licu jednine nastavak - est,
dobiva u trećem licu jednine nastavak -et,
dobiva u drugom licu množine nastavak -t.
arbeiten → arbeit-en
ich arbeite wir arbeiten
du arbeitest ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
ich bade wir baden
du badest ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie
baden

Gramatika: Imenice ženskog roda s nastavkom „-in”
Većina naziva zanimanja i osoba ženskog roda dobiva nastavak „-in“.
der Architekt → die Architektin
der Journalist → die Journalistin
der Lehrer → die Lehrerin
der Professor → die Professorin
Ponekad se pojavljuje i prijeglas.
der Arzt → die Ärztin
der Tierarzt → die Tierärztin
der Koch → die Köchin
Imenice ženskoga roda s nastavkom „-in“ u množini dobivaju nastavak „-nen“.
die Freundin → die Freundinnen
die Studentin → die Studentinnen
Nazivi nekih zanimanja u muškom i ženskom rodu završavaju na „-mann“ ili „-frau“.
der Bankkaufmann → die Bankkauffrau
der Geschäftsmann → die Geschäftsfrau
der Putzmann → die Putzfrau
U množini tih imenica pojavljuje se nastavak „-leute“ (za čitavu profesiju).
der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau → die Geschäftsleute
Lekcija 6 - Tko je tko? (obitelj, dob, zemlje i jezici)
Riječi i izrazi
Er/Sie arbeitet bei [...]. =
On/ona radi za [...].
Er/Sie hat eine Schwester. =
On/ona ima sestru.
Er/Sie hat einen Bruder. =
On/ona ima brata.
Er/Sie ist [(Nationalität)]. =
On/ona je [(nacionalnost)].
Er/Sie ist [...] alt. =
On/ona ima [...] godina.
Er/Sie ist [...] von Beruf. =
On/ona je [...] po zanimanju.
Er/Sie kommt aus [...]. =
On/ona je iz [...].
Er/Sie lernt [...]. =
On/ona uči [...].
Er/Sie möchte [...] besuchen. =
On/ona želi posjetiti [...].
Er/Sie möchte [...] werden. =
On/ona želi postati [...].
Er/Sie möchte in [...] leben. =
On/ona želi živjeti u [...].
Er/Sie spricht (ein bisschen/fließend) [...]. =
On/ona govori (malo/tečno) [...].
Er/Sie wohnt in [...]. =
On/ona stanuje u [...].
Sie haben eine Tochter und einen Sohn. =
Oni imaju kćer i sina.
Sie haben zwei Kinder. =
Oni imaju dvoje djece.
Sie sind verheiratet. =
Oni su vjenčani.
Gramatika: „von“ s vlastitim imenima
„von“ („od“) s vlastitim imenima označava pripadnost ili porijeklo stvari ili osoba.
Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
Das ist die Bluse von Katrin.
Das ist das Bild von Botticcelii.
Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
Doba dana
 Morgen - ca. 5.00 Uhr bis 9.00 Uhr
 Vormittag - 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 Mittag - 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
 Nachmittag - 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Abend - 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr
 Nacht - 23.00 Uhr bis 5.00
Ta se doba mogu malo i pomaknuti u skladu s osobnim osjećajem za vrijeme.
pitati za vrijeme i reći koliko je sati
Wie spät ist es? Es ist 3:15 Uhr.
Es ist 3:15 Uhr = Es ist drei Uhr fünfzehn. / Es ist Viertel nach drei.
Postoji takozvano službeno i neslužbeno iskazivanje vremena. Službeno vrijeme se navodi u
pisanom obliku. Može se čuti u medijima, kao i u najavama na kolodvorima i u zračnim lukama.
Neslužbeni način iskazivanja vremena koristi se privatno u svakodnevnom životu.
Službeno vrijeme izgovara se onako kako piše: 3:15 = "drei Uhr fünfzehn" (tri sata petnaest
minuta), 15:15 = "fünfzehn Uhr fünfzehn" (petnaest sati petnaest minuta)
Za neslužbeni način iskazivanja vremena možemo si zamisliti okrugli sat koji je podijeljen na
dijelove. Četvrtine su ili četvrt nakon / prije punog sata ili četvrt / tričetvrt cijeloga sata.
Neslužbeni način iskazivanja vremena ide samo od 1 do 12.
3:10 / 15:10 = zehn nach drei
3:15 / 15:15 = Viertel nach drei / viertel vier
3:20 / 15:20 = zwanzig nach drei / zehn vor halb vier
3:30 / 15:30 = halb vier
3:40 / 15:40 = zwanzig vor vier / zehn nach halb vier
3:45 / 15:45 = Viertel vor vier / dreiviertel vier
3:50 / 15:50 = zehn vor vier
Gramatika: Zamjenica „man“
Zamjenica „man“ koristi se kada je subjekt neodređena osoba.
„Man“ uvijek ide s glagolom u 3. licu jednine.
Man lebt nur einmal.
Was macht man jetzt in der Türkei?
„Man“ često ide s modalnim glagolima.
Hier kann man gut essen?
Darf man hier rauchen?
Man soll das noch heute machen.
Man muss mehr lernen.
Gramatika: Prijedlozi vremena
an
datum
dani u tjednu
doba dana
Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.
Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
bei istovremenost Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
in
nakon
mjeseci
godišnja doba
u noći
In einer Stunde bin ich bei dir.
Was hast du im (in + dem) September gemacht?
Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
In der Nacht muss sie arbeiten.
nach nakon Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
vor pred, prije
Vor dem Schlafen geht sie baden.
Es ist 5 vor 7.
seit odnosi se na prošlost
Es regnet seit gestern.
Seit gestern bin ich wieder fit.
ab odnosi se na sadašnjost i budućnost
Ab heute rauche ich nicht mehr.
Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
von sa "bis" (do)
von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
um vrijeme (sat) Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab
Lekcija 2 - Raspored obveza mlade djevojke
Riječi i izrazi
am Montag =
u ponedjeljak
am Nachmittag =
poslije podne
freuen, sich (auf etw. + Akk.) =
radovati se (nečemu + Akk.)
in der Schule =
u školi
in einen Club gehen =
posjetiti klub
ins Kino gehen =
ići u kino
ins Theater gehen =
ići u kazalište
lernen (für etw. + Akk.) =
učiti (za nešto + Akk.)
reiten (etw. + Akk.) =
jahati (nešto + Akk.)
um X Uhr =
u X sati
von X bis X Uhr =
od X do X sati
Ja, klar! =
Da, naravno!
Freunde treffen =
sastati se s prijateljima
Zeit haben (für etw. + Akk.) =
imati vremena (za + Ak.)
Am Montag geht es los. =
U ponedjeljak se počinje.
Das ist kein Hobby für mich. =
To nije hobi za mene.
Die Vorstellung ist auf Englisch. =
Predstava je na engleskom.
Die nächste Woche ist voll. =
Sljedeći tjedan je popunjen.
Einen Freund / eine Freundin haben. =
Imati dečka; prijatelja / djevojku; prijateljicu.
Hast du viel zu tun? =
Imaš li mnogo posla?
Ich [...] gern. [Ich reite gern]. =
(Ja) rado [...]. [Rado jašem].
Ich besuche das Gymnasium. =
Pohađam gimnaziju.
Ich spiele gern Klavier. =
Rado sviram klavir.
Klavier spielen =
svirati glasovir
Spielst du ein Instrument? =
Sviraš li neki glazbeni instrument?
Welches Hobby hast du? =
Koji hobi imaš?
Welches Instrument spielst du? =
Koji instrument sviraš?
Wir machen ein Projekt. =
Radimo na projektu.
U fokusu
navesti dane u tjednu
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
raspitivati se o hobijima i navesti ih
Welche Hobbys hast du?
1. jednostavan glagol: reiten, tanzen:
Ich reite und tanze gern.
2. glagol + objekt: Klavier spielen, Freunde treffen:
Ich spiele gern Klavier.
Ich treffe gern Freunde.
Was machst du gern?
schlafen
Ich schlafe gern.
ausschlafen
Ich schlafe gern aus.
navesti vremenski razmak
Am Mittwoch haben wir von 8 bis 10 Uhr Physik.
navesti određeno vrijeme (dan u tjednu, doba dana)
am + Wochentag / Tageszeit: am Montag, am Abend
um + Uhrzeit: um 14 Uhr, um Viertel nach fünf
Redoslijed: u (dan) ... u (sat) ...
AmMontag geht es los.
Und amNachmittag lerne ich für die nächste Klassenarbeit.
Um9 Uhr habe ich eine Klassenarbeit in Mathe.
Am Mittwoch treffe ich um 14 Uhr meine Freunde. / Am Mittwoch um 14 Uhr treffe ich meine
Freunde.
Gramatika: Prijedlozi vremena
an
datum
dani u tjednu
doba dana
Ich bin am 06.07.1975 geboren.
Am Sonntag arbeite ich nicht.
Am Morgen schlafe ich lange.
bei istovremenost Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
in
nakon
mjeseci
godišnja doba
u noći
In einer Stunde bin ich bei dir.
Was hast du im September gemacht?
Im Winter fahre ich oft Ski.
In der Nacht muss sie arbeiten.
nach nakon
Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse
sehen.
vor pred, prije
Vor dem Schlafen geht sie baden.
Es ist 5 vor 7.
seit odnosi se na prošlost
Es regnet seit gestern.
Seit gestern bin ich wieder fit.
ab
odnosi se na sadašnjost i
budućnost
Ab heute rauche ich nicht mehr.
Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
von sa "bis" (do)
von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
bis (također) s "von" (od)
von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
Lekcija 3 - Koji su tvoji hobiji?
Riječi i izrazi
für (etw. + Akk.) =
za (nešto + Akk.)
kein Hobby =
nema hobija
Los geht's =
Hajde! / Idemo!
Ich mag Türkisch. =
Volim turski.
Ich reite gern. =
Volim jahati.
Ich spiele gern mit Lego. =
Rado se igram s lego kockicama.
Ein Punkt für Laura. =
Jedan bod za Lauru.
Hast du keine Hobbys? =
Zar nemaš nikakve hobije?
Mir ist langweilig. =
Dosadno mi je.
Spielen wir ein Spiel. =
Igrajmo igru.
Und du sagst nichts, Jonas? =

Zar nemaš ništa za reći, Jonas?
Unser Vater mag Tennis. =
Naš otac voli tenis.
U fokusu
razgovor o slobodnom vremenu i hobijima
nešto (ne)rado činiti
Wir alle reisen gern.
Ich reise nicht gern.
Ich spiele nicht gern Klavier.
Gramatika: Redoslijed riječi u glavnoj rečenici
Rečenica se sastoji od subjekta (stvari ili osobe koja vrši radnju), predikata (konjugiranog
glagola) te eventualno i drugih dijelova rečenice.
U glavnoj rečenici (s točkom na kraju) predikat se nalazi uvijek na drugom mjestu.
I II III

Ich gehe heute ins Kino.
Unser Vater spielt gern Tennis.
Natalie faulenzt nicht gern.


Lekcija 4 - Što se zbiva u Beču?
Riječi i izrazi
anschauen, sich =
pogledati se
es gibt =
ima, postoji, nalazi se
Gute Idee! =
Dobra ideja!
Ja, klar. =
Da, naravno.
Lieber nicht! =
Radije ne!
Super! =
Super!
Toll! =
Sjajno!
Wo? =
Gdje?
im Museum =
u muzeju
im Restaurant =
u restoranu
im Schloss =
u dvorcu
im Theater =
u kazalištu
in Wien =
u Beču
in der Oper =
u operi
neben dem Volkstheater =
kraj Narodnog kazališta
vor dem Rathaus =
ispred vijećnice
hinter dem Karlsplatz =
iza Karlsplatza
einen Film sehen =
gledati film
eine Oper sehen =
gledati operu
Vorschläge ablehnen =
odbiti prijedloge
Vorschläge annehmen =
prihvatiti prijedloge
Das gefällt mir. =
To mi se sviđa.
Die Idee finde ich gut! =
Mislim da je to dobra ideja!
Die Idee finde ich nicht gut. =
Mislim da to nije dobra ideja.
Die Kinder sind müde. =
Djeca su umorna.
Es gibt eine Ausstellung über Architektur. =
Održava se jedna izložba o arhitekturi.
Ich bin einverstanden. =
Slažem se.
Ich habe Lust auf [...]. / Ich habe keine Lust auf [Kino]. =
Imam volju za [...]. / Nemam volje za [kino].
Ich habe keine Lust darauf! =
To mi se ne da.
Ich mag [...]. / Ich mag keine [Opern]. =
Volim [...]. / Ne volim [opere].
Ich schaue im Internet nach. =
Provjerit ću na internetu.
Und wo gibt es sonst etwas? =
A gdje se inače nešto događa?
Vorschläge machen =
dati prijedloge
Was ist los in Wien? =
Što se događa u Beču?
Was machen wir heute? =
Što ćemo danas raditi?
Wollen wir [...]? =
Hoćemo li [...]?
auf dem Markt (D) / am Markt (A) =
na tržnici
ein altes Radio =
stari radio
ein spannendes Programm =
uzbudljiv program
eine Ausstellung besuchen =
posjetiti izložbu
im Internet nachschauen =
provjeriti na internetu
zwischen der Linken und der Rechten Wienzeile =
između ulica Linke Wienzeile i Rechte Wienzeile
U fokusu
pitati za mjesta i navesti mjesta
Wo ist (Gdje je) ... + mjesto (nominativ) (sajam Naschmarkt, Opera, Gradska vijećnica)
Wo ist der Naschmarkt?
raspitati se o aktivnostima koje se nude u slobodno vrijeme
Was gibt es in (Što ima / što se zbiva/ što se održava u)... + mjesto ((u) Operi, (u) Beču)
Wo gibt es (Gdje ima / gdje se nešto održava ili zbiva) ... + događaj (nešto o arhitekturi, izložba,
koncert)
Was ist los in Wien?
Gibt es in Wien auch Flohmärkte?
In der Oper gibt es ...
Gramatika: Upitna rečenica
Alternativno pitanje – bez upitne zamjenice: predikat na prvom mjestu, odmah iza njega subjekt.
I II III

Gehst du heute ins Kino?
Gibt es etwas über Architektur?

Na takva alternativna pitanja odgovara se „Da.“ ili „Ne.“
Pitanje na koje se ne može odgovoriti „Da.“ ili „Ne.“ – s upitnom zamjenicom: na prvom mjestu
upitna zamjenica, na drugom mjestu predikat, odmah nakon njega subjekt.
I II III

Wohin gehst du heute?
Wie ist Ihr Name?

Wo ist die Ausstellung?


Gramatika: Upitne zamjenice
Upitne zamjenice u njemačkom jeziku počinju slovom „w“.
wer? = tko? Wer ist das?
was? = što?
Was möchtest du trinken?
Was machen wir heute?
wessen? = čiji/čija/čije? Wessen Katze ist das?
wem? = Kome? Wem soll ich helfen?
wen? = Koga? Wen besuchen wir heute?
warum? = Zašto? Warum warst du nicht in der Schule?
wann? = Kada? Wann kommst du zu uns?
wo? = Gdje?
Wo wohnst du?
Wo ist die Ausstellung?
wohin? = Kamo? Wohin fahrt ihr im Urlaub?
woher? = Odakle? Woher kommst du?

Lekcija 5 - Što gdje studirati?
Riječi i izrazi
am Campus =
na kampusu
am Samstag (A) / Sonnabend, der (D) =
u subotu
am Sonntag =
u nedjelju
gleich hier =
upravo ovdje
im 1. Stock / im ersten Stock =
na 1. katu / na prvom katu
im 21. Bezirk =
u 21. okrugu
im Erdgeschoss =
u prizemlju
studieren (etw. + Akk.) =
studirati (nešto + Ak.)
von 7.30 bis 21.30 Uhr =
von 7.30 bis 21.30 Uhr
von Montag bis Freitag =
od ponedjeljka do petka
Das Haus ist alt. =
Kuća je stara.
Das Haus ist nicht alt. =
Kuća nije stara.
Das ist in der Nähe. =
To je u blizini.
Das ist weit weg. =
To je daleko.
Das sieht aus wie [...]. =
To izgleda kao [...].
Das sieht gar nicht aus wie [...]. =
To uopće ne izgleda kao [...].
Ich habe Hunger. =
Gladan/-na sam.
Was studierst du? =
Što studiraš?
Wie sind die Öffnungszeiten? =
Koje je uredovno vrijeme?
U fokusu
navesti nazive studijskih predmeta
Primjeri studijskih predmeta: Geographie / Geografie (zemljopis), Russisch (ruski), Englisch
(engleski), Tschechisch (češki), Deutsch (njemački)... Slawistik (slavistika), Pädagogik
(pedagogija), Literatur (književnost), Psychologie (psihologija), Informatik (informatika),
Mathematik (matematika), Medizin (medicina), Tiermedizin (veterina)
Was studierst du?
Ich studiere Geographie und Russisch.
Gramatika: Redni brojevi
Redni brojevi tvore se na sljedeći način:
od 1. do 19.: nastavak „-te“; od 20. nastavak „-ste“.
1. – 19. – te
20. → – ste
Iznimke:
1. = der erste
3. = der dritte
7. = der siebte
8. = der achte
Gramatika: Navesti mjesta s rednim brojevima
Nakon riječi „im“ dodaje se od 1. do 19. nastavak „-ten“; od 20. nastavak „-sten“.
wo?
im 1. – 19. – ten Stock / Bezirk
im 20. → – sten Stock / Bezirk
im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
im 1. Stock = im ersten Stock


 Razina A1 /
 Tema: Odjeća, boje i vremenske prilike
2 / 12
Lekcija 1 - „Ja vidim, ti ne vidiš...“
Riječi i izrazi
Das ist rot. =
To je crveno.
der Pullover von Papa =
tatin pulover
der, die, das =
ovaj, ova, ovo
die Jacke von Mama =
mamina jakna
sehen (etw. + Akk.) =
vidjeti (nešto + ak.)
wissen (etw. + Akk.) =
znati (nešto + ak.)
Ich sehe diese Jacke / dieses T-Shirt / diesen Pullover / diese Schuhe. =
Vidim ovu jaknu / ovu majicu kratkih rukava /ovaj pulover /ove cipele.
Gramatika: Upotreba članova
Neodređeni član se upotrebljava kada se imenica spominje prvi put.
Neodređeni član znači i broj 1.
U množini se ne koriste neodređeni članovi.
maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
ein Pullover eine Straße ein T-Shirt — Erdbeeren
Određeni član se upotrebljava kada je imenica poznata ili pobliže opisana.
maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
der Pullover die Straße das T-Shirt die Erdbeeren
Das sind Erdbeeren. Die Erdbeeren kosten 2,99 €.
Das ist ein Pullover. Der Pullover ist grün.
Das ist eine Straße. Die Straße heißt Himmelstraße.
Das ist ein T-Shirt. Es ist das T-Shirt von Niklas.
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana i ponekad dodavanjem nastavka na imenicu.
Padeži:
 Nominativ (wer? was?) - Nominativ (tko? što?)
 Akkusativ (wen? was?) - Akuzativ (koga? što?)
Određeni članovi

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?)
der Tisch
der Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe
Akkusativ (wen? was?)
den Tisch
den Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe
Gramatika: Konjugacija glagola
Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja
samo u 2. licu jednine (ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).
e → ie kod glagola sehen (gledati, vidjeti)
sehen → seh-en
ich sehe wir sehen
du siehst ihr seht
er, sie, es sieht sie, Sie sehen
Lekcija 2 - U kupovini
Riječi i izrazi
Das Kleid gefällt mir besser. =
Ta mi se haljina više sviđa.
Das Kleid ist aus Seide. =
Ova je haljina od svile.
Du siehst super aus! =
Izgledaš super!
Gelb mag ich lieber. =
Draža mi je žuta.
Mehr Geschäfte sind im zweiten Stock. =
Više dućana se nalazi na drugom katu.
Welche Farbe möchten Sie? =
Koju boju želite?
Welche Größe haben Sie? =
Koju veličinu nosite?
Welches Kleid gefällt Ihnen? =
Koja Vam se haljina sviđa?
fokusu
navesti vrste materijala
Dieses Kleid hier ist aus Seide.
Und dieses Kleid ist aus Baumwolle.
(ocijeniti i kupiti odjeću) izraziti što nam se dopada, a što ne dopada
Das Kleid aus Seide gefällt mir besser.
Das Kleid aus Baumwolle finde ich langweilig.
Den Gürtel finde ich altmodisch.
Ich finde den Gürtel / das Kleid / die Jeans schön / altmodisch / teuer.

Gramatika: Komparacija pridjeva i priloga
Pridjevi i prilozi se mogu komparirati.
Nepravilni oblici komparacije:
Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
gut besser am besten
viel mehr am meisten
gern lieber am liebsten
Postoje tri stupnja komparacije: pozitiv, komparativ i superlativ.
U komparativu imenice dobivaju nastavak „-er“, u superlativu pred pridjevom stoji „am“ i
pridjev dobiva nastavak „-sten“.
Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
klein kleiner am kleinsten
schön schöner am schönsten
einfach einfacher am einfachsten
Kratki pridjevi koji imaju „a“, „o“ ili „u“ u komparativu i superlativu dobivaju prijeglas.
Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
lang länger am längsten
jung jünger am jüngsten
grob gröber am gröbsten
Pridjevi koji završavaju na „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“, „-ß“ u superlativu dobivaju
nastavak „-esten“.
Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
wild wilder am wildesten
kalt kälter am kältesten
hart härter am härtesten
Pridjevi koji završavaju na „-el“ ili „-er“ u komparativu gube „-e-“.
Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
dunkel dunkler am dunkelsten
teuer teurer am teuersten
Nepravilni oblici komparacije:
Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
gut besser am besten
viel mehr am meisten
gern lieber am liebsten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten
groß größer am größten
oft öfter am häufigsten
Konstrukcije koje izražavaju usporedbu
so + Positiv + wie
Er ist fast so alt wie sie.
Er ist genauso frech wie Jonas.
Komparativ + als
Er ist älter als seine Schwester.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
Gramatika: Pokazne zamjenice
Pokazne zamjenice „ovaj“, „ova“, „ovo“ odnose se na osobe ili stvari koje se nalaze u blizini.
Dekliniraju se kao određeni član.

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ (wer? was?)
dieser Tisch
dieser Rock
diese Lampe
diese Jacke
dieses Bett
dieses Kleid
diese Stühle
diese Schuhe
Akkusativ (wen? was?)
diesen Tisch
diesen Rock
diese Lampe
diese Jacke
dieses Bett
dieses Kleid
diese Stühle
diese Schuhe
Gramatika: Pitanje „welch-„ (koji, koja, koje)
Pitanje koje počinje riječju „welch-“ (koji, koja, koje) upotrebljava se kada odabiremo određenu
osobu ili stvar među više osoba i stvari.
Pitanje „welch-“ dolazi ispred imenice umjesto člana.
Pitanje „welch-“ deklinira se kao određeni član.

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ (wer? was?)
welcher Tisch?
welcher Rock?
welche Lampe?
welche Jacke?
welches Bett?
welches Kleid?
welche Stühle?
welche Schuhe?
Akkusativ (wen? was?)
welchen Tisch?
welchen Rock
welche Lampe?
welche Jacke?
welches Bett?
welches Kleid?
welche Stühle?
welche Schuhe?
Gramatika: Rastavljivi glagoli
Rastavljivi glagoli sastoje se od prefiksa i glagola.
Prefiks je naglašen. U rječniku ćemo pronaći: einkaufen
Ich gehe gleich einkaufen.
Prefiks modificira značenje glagola. („Einpacken“ (upakirati, zapakirati) ima veze s „packen“
(pakirati). „Einkaufen“ (kupovati) ima veze s „kaufen“ (kupiti).)
U prezentu i preteritu prefiks stoji na kraju rečenice.
Ich kaufe nicht so gern ein.
Er sieht elegant aus.
Prefiksi kod rastavljivih glagola:
ab- abfahren
an- ankommen, anprobieren
auf- aufstehen
aus- austragen, aussehen
bei- beibringen
ein- einkaufen, einpacken
los- losgehen
mit- mitkommen, mitnehmen
nach- nachmachen
vor- vorstellen
zu- zumachen, (da)zunehmen
Lekcija 3 - Modni trendovi u poslovnom odijevanju
Riječi i izrazi
dunkle Farben =
tamne boje
helle Farben =
svijetle boje
kombinieren (mit etw. + Dat.) =
kombinirati (s nečim + dat.)
Applaus für unsere Models! =
Pljesak za naše modele!
Das kann man gut kombinieren. =
To se može dobro kombinirati.
Die Kleidung sitzt perfekt. =
Ova odjeća savršeno stoji.
Greifen Sie zu! =
Poslužite se!
Jetzt kommt noch [...]. =
Sad dolazi još [...].
Kleidung in modischer Optik, die =
odjeća modernog izgleda
Sie trägt das gleiche Kleid wie du! =
Ona nosi istu haljinu kao ti!
[...] ist immer im Trend. =
[...] je uvijek u modi.Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana.
Neodređeni član

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?)
ein Tisch
ein Pullover
eine Lampe
eine Jacke
ein Bett
ein T-Shirt
Stühle
Schuhe
Akkusativ (wen? was?)
einen Tisch
einen Pullover
eine Lampe
eine Jacke
ein Bett
ein T-Shirt
Stühle
Schuhe

Gramatika: Množina
Postoji više oblika za množinu. Nastavak za množinu može se naći u rječniku.
-, ”-
većinom kod imenica na „-er”, „-el”, „-en”,
uvijek kod imenica na „-chen”, „-lein”
der Mantel → die Mäntel
der Pullover → die Pullover
der Fehler → die Fehler
der Sessel → die Sessel
der Wagen → die Wagen
das Märchen → die Märchen
das Fräulein → die Fräulein
der Körper → die Körper
-e
-‘‘e
često kod jednosložnih imenica
der Rock → die Röcke
der Anzug → die Anzüge
der Tisch → die Tische
der Stuhl → die Stühle
-er,
-‘‘er
često kod jednosložnih imenica srednjeg roda,
imenica na „-tum“
das Kleid → die Kleider
das Bild → die Bilder
das Buch → die Bücher
das Eigentum → die Eigentümer
-n,
-en
često kod imenica ženskog roda,
imenice na „-e”, „-ei”, „-ung”, „-heit”, „-keit”, „-schaft”
die Krawatte → die Krawatten
die Hose → die Hosen
die Bluse → die Blusen
die Jacke → die Jacken
die Uhr → die Uhren
die Frau → die Frauen
der Junge → die Jungen
die Bäckerei → die Bäckereien
die Zeitung → die Zeitungen
die Krankheit → die Krankheiten
die Möglichkeit → die Möglichkeiten
die Freundschaft → die Freundschaften
-nen
imenice ženskog roda na „-in“
die Freundin → die Freundinnen
-s
strane riječi,
imenice na „-a”, „-o”, „-i”, „-u”
das T-Shirt → die T-Shirts
der Cousin → die Cousins
das Auto → die Autos
Gramatika: Konjugacija glagola
Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja
samo u 2. licu jednine (ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).
a → ä kod glagola schlafen (spavati)
schlafen → schlaf-en
ich schlafe wir schlafen
du schläfst ihr schlaft
er, sie, es schläft sie, Sie schlalfen
laufen → lauf-en
ich laufe wir laufen
du läufst ihr lauft
er, sie, es läuft sie, Sie laufen
tragen → trag-en
ich trage wir tragen
du trägst ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie
tragen


Lekcija 4 - Loše vrijeme ne postoji, samo neprikladna odjeća
Riječi i izrazi
gutes Wetter =
lijepo vrijeme
in den Bergen =
u planinama
schlechtes Wetter =
loše vrijeme
Die Sonne scheint. =
Sunce sja.
Es ist sonnig. =
Sunčano je.
Es ist warm. =
Toplo je.
Es ist kalt. =
Hladno je.
Es ist windig. =
Vjetrovito je.
Es regnet. =
Pada kiša.
Es ist bewölkt. =
Oblačno je.
Es ist nebelig. =
Maglovito je.
Es schneit. =
Pada snijeg.
Am Nachmittag soll es regnen. =
Poslijepodne bi trebala padati kiša.
Es ist 20 Grad warm. =
Temperatura iznosi 20 stupnjeva.
Stimmt's =
Je li tako?
die richtige Kleidung zum [...] =
odgovarajuća odjeća za [...]U fokusu
navesti podatke o vremenskim prilikama
Wie ist das Wetter?

Es ist sonnig. / Die Sonne scheint.

Es ist (25 Grad) warm.


Es ist kalt.

Es ist neblig.

Es ist bewölkt.

Es ist windig.

Es schneit.

Es regnet.
pretpostavka / prognoza
Am Nachmittag soll es regnen.
Gramatika: Zamjenica „es“
„Es“ se odnosi na imenice srednjeg roda.
Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.
„Es“ se koristi i u frazama:
vrijeme (sat):
Wie spät ist es?
Es ist 10.50 Uhr.
doba dana, godišnja doba:
Es ist Nachmittag.
Es ist Sommer.
vremenske prilike:
Es regnet.
Es ist kalt.
stanje:
Wie geht es Ihnen?
Mir geht es heute nicht so gut.
ostalo:
Was gibt es zum Abendessen?
Es ist wichtig.…
Es ist verboten…
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?) kein Tisch keine Lampe kein Bett keine Stühle
Akkusativ (wen? was?) keinen Salat keine Idee kein Wetter keine Schuhe

Gramatika: Negacija
Negacija „nicht“ koristi se za negaciju dijela rečenice ili čitave rečenice.
Ich sehe etwas, was du nicht siehst.
Die Jacke nehme ich nicht.
Pred imenicom stoji negacija „kein“ / „keine“.
Ich habe keinen Regenschirm und auch keine Regenjacke.
 Razina A1 /
 Tema: Kupovina, jelo & piće
2 / 10
Lekcija 1 - Na bečkoj tržnici Naschmarkt
Riječi i izrazi
1 Kilo =
1 kilogram
1 Kilo kostet [...]. =
1 kilogram košta [...].
1 Stück kostet 3 EUR. =
Jedan komad košta 3 EUR.
10 dag = 100 gr =
10 dag = 100 g
Das macht 3,50 EUR. =
To iznosi 3,50 eura.
Probieren Sie! = Kosten Sie! =
Probajte!
probieren = kosten =
probati
U fokusu
navesti svojstva namirnica
Namirnice su: frisch (svježe), alt (stare), süß (slatke), salzig (slane), lecker (slasne), hart (tvrde),
flüssig (tekuće).
Plodovi su: reif (zreli), hart (tvrdi), weich (mekani), lang (dugački), rund (okrugli), oval (ovalni),
schön (lijepi).
Ja, sie sind sehr lecker.
Erdbeeren - heute frisch!
Kirschen - ganz süß!
boje I
Rot oder grün? Gelb!

rot

blau

grün

gelb

schwarz

weiss

braun

violett

grau

dunkelblau

hellrot
navesti cijene i mjere
"=1" = kostet ; ">1" = kosten
Das macht 4,50 Euro.
Ein Kilo kostet nur 3,50 Euro! / 10 dag kosten nur 1,50 Euro.
Gramatika: Konjugacija glagola „nehmen“ (uzeti)
Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja
samo u 2. licu jednine (ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).
e → i kod nehmen (uzet)
nehmen → nehm-en
ich nehme wir nehmen
du nimmst ihr nehmt
er, sie, es nimmt sie, Sie nehmen

Lekcija 2 - Namirnice u Njemačkoj i Austriji
Riječi i izrazi
Darf ich mich vorstellen? =
Dopustite da se predstavim.
Das stinkt mir gewaltig. =
To mi je jako sumnjivo.
So ein Zufall! =
Takva slučajnost!
im Juli =
u srpnju

Gramatika: Predikativna upotreba pridjeva
Pridjevi u službi predikata (koji stoje samostalno u rečenici) uvijek imaju isti oblik bez
nastavaka.
Der Mann ist schön.
Die Frau ist schön.
Das Kind ist schön.
Die Leute sind schön.
Ich bin süß.
Ich bin fett.
Ich werde sauer.
Lekcija 3 - U trgovini delikatesama
Riječi i izrazi
Wunderbar. =
Prekrasno.
Das ist ja toll! =
To je sjajno!
Was meinst du? =
Što ti misliš?
Ich weiß nicht. =
Ne znam.
Wie kann ich Ihnen helfen? =
Kako Vam mogu pomoći?
Was darf es sein? =
Što Vam mogu ponuditi?
Sie wünschen? =
Izvolite. / Molim lijepo. / Što želite?
Darf es sonst noch etwas sein? =
Trebate li još nešto?
Haben Sie [...]? =
Imate li [...]?
Können Sie uns bitte beraten? =
Možete li nam, molim Vas, pomoći / nas savjetovati?
Möchten Sie lieber [...]? =
Želite li radije [...]?
Brauchen Sie eine Tüte? =
Trebate li vrećicu?
Was kostet ein Glas? (A) / Was kostet das Glas? (D) =
Koliko košta jedna čaša (nečega)?
Das (kleine) Glas kostet [...]. =
(Mala) čaša košta [...].

U fokusu
(u trgovini) pitati kupce što žele i odgovoriti na pitanja
- Wie kann ich Ihnen helfen?
- Wir möchten drei Tafeln Schokolade, bitte.
- Darf es sonst noch etwas sein?
- Ja, wir brauchen noch Kaffee. / Nein, danke.
Möchten Sielieber Mozartkugeln?
kupovanje prehrambenih namirnica
Wir möchten drei Tafeln Schokolade, bitte.
Wir nehmen drei Tafeln Schokolade, bitte.
Drei Tafeln Schokolade, bitte.
Gramatika: Konjugacija glagola
U rječniku su navedeni glagoli u svom osnovnom obliku, tj. u infinitivu.
U infinitivu glagoli završavaju na –en (machen, činiti) ili –n (wandern, hodati; lunjati).
Kada maknemo nastavak u infinitivu, ostaje glagolska osnova – mach-, wander-.
Glagolska osnova u svakom licu dobiva drugi nastavak.
Većina glagola dobiva sljedeće nastavke:
ich -e wir -en
du -st ihr -t
er, sie, es -t sie, Sie -en
brauchen → brauch-en
ich brauche wir brauchen
du brauchst ihr braucht
er, sie, es braucht sie, Sie brauchen
Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.
haben
ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie, Sie haben
Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja
samo u 2. licu jednine (ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).
e → i kod nehmen (uzeti )
nehmen → nehm-en
ich nehme wir nehmen
du nimst ihr nehmt
er, sie, es nimt sie, Sie nehmen

Gramatika: Modalni glagol „möchten“ (htjeti, željeti,
voljeti)
möchten
ich möchte wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er, sie, es möchte sie, Sie möchten
Prvo i treće lice imaju isti nastavak.
Gramatika: Član
Određeni član se upotrebljava kada je imenica poznata ili pobliže opisana.
maskulin feminina neutral
der Käse die Schokolade das Brot
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana.

maskulin feminina neutral
Nominativ (wer? was?) der Käse die Schokolade das Brot
Akkusativ (wen? was?) den Käse die Schokolade das Brot
Gramatika: Negacija „kein“

maskulin feminina neutral
Nominativ (wer? was?) kein Käse keine Schokolade kein Brot
Akkusativ (wen? was?) keinen Käse keine Schokolade kein Brot

Lekcija 4 - U restoranu: djeca i jelo!
Riječi i izrazi
Xmal =
X puta
für (j-n + Akk.) [für mich] =
za (nekoga + ak.) [za mene]
ohne Fleisch =
bez mesa
Das ist ungesund. =
To nije zdravo.
Das ist zu fett. =
To je premasno.
Es gibt Suppe. =
Ima juhe.
Ich möchte [...]. =
Želim [...].
Ich möchte keine Suppe. =
Ne želim juhu.
Ich esse kein Fleisch. =
Ne jedem meso.
Für mich einen Rotwein, bitte. =
Za mene crno vino, molim.
Können wir direkt bestellen? =
Možemo li odmah naručiti?
Ich empfehle Ihnen [...]. =
Preporučam vam [...].
Was möchten Sie trinken? =
Što želite piti?
Die Rechnung, bitte! =
Molim Vas račun!
Haben Sie eine Reservierung? =
Imate li rezervaciju?
Wir haben eine Reservierung auf den Namen [...]. =
Imamo rezervaciju na ime [...].
čitati jelovnik i naručiti
Als Vorspeise möchte ich eine Suppe.
Als Vorspeise möchte ich einen Salat.
Wir nehmen zweimal Gemüseauflauf.

preporučiti nešto
Heute empfehle ich Ihnen unsere Fischsuppe und den Schweinsbraten.
Ich empfehle Ihnen den Salat / die Suppe / das Fleisch.
zamoliti za račun
Herr Ober, die Rechnung, bitte!
upotrebljavati „zu“ („pre“) – das ist zu fett (to je premasno)
zu + pridjev može se upotrijebiti kada želimo reći da je neko svojstvo prejako izraženo i da nam
se to ne sviđa.
Iii, das ist zu fett. Ich möchte keine Käsespätzle!
Ich bin zu dick.
Pfannkuchen sind zu süß.
Gramatika: Konjugacija glagola
Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.
möchten
ich möchte wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er, sie, es möchte sie, Sie möchten
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana. Deklinira se i negacija „kein“.

maskulin feminina neutral
Nominativ (wer? was?) kein Käse keine Schokolade kein Brot
Akkusativ (wen? was?) keinen Käse keine Schokolade kein Brot


 Razina A1 /
 Tema: Kod kuće i na poslu
2 / 18
Lekcija 1 - U potrazi za stanom
Riječi i izrazi
ein bisschen =
malo / ponešto
eine Wohnung besichtigen =
razgledati stan
interessieren, sich (für etw. + Akk.) =
zanimati se (za nešto + ak.)
beschreiben (etw. + Akk.) =
opisati (nešto + ak.)
treffen, sich =
susresti se
Grüß Gott! (A) / Guten Tag! (D) =
Dobar dan!
Auf Wiederhören! =
Do slušanja!
Bis morgen! =
Do sutra!
Hier spricht [...]. =
Pri telefonu je [...].
Ich verbinde Sie. =
Spojit ću Vas.
Viel Erfolg! =
Puno uspjeha!
Ich möchte Herrn [...] sprechen. =
Želim razgovarati s gospodinom [...].
36 Quadratmeter groß =
ima 36 kvadratnih metara
Ist die Wohnung noch frei? =
Je li stan još slobodan?
Ab wann ist die Wohnung frei? =
Od kada je stan slobodan?
Das ist zu spät. =
To je prekasno.
Die Miete beträgt 380,- EUR pro Monat. =
Stanarina iznosi 380,- eura mjesečno.
Passt Ihnen das? (A) =
Odgovara li Vam to? (A)
Ja, das passt mir. (A) =
Da, to mi odgovara. (A)
Nein, das passt mir nicht. (A) =
Ne, to mi ne odgovara. (A)
Meinen Sie die Wohnung im 5. Bezirk? =
Mislite li na stan u 5. okrugu?
Wir treffen uns morgen. =
Sastat ćemo se sutra.
U fokusu
započeti i završiti telefonski razgovor
početak
Guten Tag, hier spricht Lisa Specht. Ich...
završetak
Ok, dann bis morgen. Auf Wiederhören!
tražiti nekoga na telefon
Grüß Gott / Guten Tag, ich möchte bitte Herrn Lehner sprechen.
opisati stan
Es ist eine Einzimmerwohnung , also das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und die Küche sind in
einem Raum. Es gibt noch einen Vorraum, und das Bad und das WC sind getrennt. Die Wohnung
ist 36 Quadratmeter groß.
vrsta stana:
Es ist...
eine Einzimmerwohnung / eine 1-Zimmer-Wohnung / eine Garconniere
eine Zweizimmerwohnung / eine 2-Zimmer-Wohnung
veličina stana:
Die Wohnung ist ... Quadratmeter groß.
sobe i prostorije:
Es gibt...
ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, eine Küche, ein Bad, ein WC, einen
Vorraum, einen Flur / einen Gang

ugovoriti sastanak
Lehner: Ok, dann treffen wir uns morgen um 10 Uhr in der Zieglergasse 3.
A: Wann kann ich diese Wohnung besichtigen / Wann wollen wir uns treffen?
B: Heute / Morgen um ... Uhr. Passt Ihnen das?
A: Ja, das ist gut. / Nein, das passt mir nicht. Wie wäre es mit ...
A: Gut, dann treffen wir uns nachher / morgen um ... Uhr in ....
B: Gut, dann bis nachher / morgen.


Gramatika: Datum
Kod broja godine prve se dvije brojke navode kao glavni brojevi, onda slijedi riječ „-hundert-„
(sto), a potom zadnje dvije brojke, također kao glavni brojevi.
Od 2000. godine čitav se četveroznamenkasti broj izgovara kao glavni broj.
1975 = neuzehnhundertfünfundsiebzig
2013 = zweitausenddreizehn
wann?
1975 = neuzehnhundertfünfundsiebzig; im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
1975 – 1980 = von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
Gramatika: Redni brojevi
Redni brojevi tvore se na sljedeći način:
od 1. do 19.: nastavak „-te“; od 20. nastavak „-ste“.
1. – 19. – te
20. → – ste
Iznimke:
1. = der erste
3. = der dritte
7. = der siebte
8. = der achte
Nakon riječi „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ (na dan / od / do / (počevši) od / od) od 1.
do 19. dodaje se nastavak „-ten“; od 20. nastavak „-sten“.
wann?
am / vom / bis zum /seit dem / ab dem 1. – 19. – ten
am / vom / bis zum /seit dem / ab dem 20. → – sten
11.09.2002 = am elften September zweitausendzwei
am 15.03. = am fünfzehnten März 11.09.2002 – 12.10.2012 = vom elften September
zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
12.10.2012 → ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
ab 30.04. = ab dem dreißigsten April
Gramatika: Složene imenice
Složene imenice tvore se spajanjem dvije ili više riječi.
dvije imenice:
die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
der Tennis + der Tisch = der Tennistisch
glagol i imenica:
wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
baden + die Wanne = die Badewanne
pridjev i imenica:
weiß + der Wein = der Weißwein
prilog i imenica:
zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit
Rod i nastavak za množinu određuje posljednji dio složene imenice:
die Post, -en + die Karte, -n = die Postkarte, -n
das Land, -“ er + die Karte, -n = die Landkarte, -n
der Flug, -“ e + die Karte, -n = die Flugkarte, -n
Lekcija 2 - Kakav svinjac!
Riječi i izrazi
an der Wand =
na zidu
auf dem Boden =
na podu
auf dem Sessel/Stuhl =
na stolici
auf dem Teppich =
na sagu/tepihu
auf dem Tisch =
na stolu
hinter dem Herd =
iza štednjaka
im Kasten/Schrank =
u ormaru
im Kühlschrank =
u hladnjaku
neben dem Mistkübel/Abfalleimer =
pored kante za smeće
seit vier Wochen =
već četiri tjedna
unter dem Bett =
ispod kreveta
vor dem Fenster =
ispred prozora
zwischen den Büchern =
među knjigama
über dem Spiegel =
iznad ogledala
Das Hotel ist geschlossen. =
Hotel je zatvoren.
Ich halte das nicht mehr aus. =
Ne mogu to više izdržati.
U fokusu
opisati sobu
Unter dem Bett liegen alte Schuhe, zwischen den Büchern sind schmutzige Socken, an der Wand
kleben Kaugummis und im Schrank hängen nasse Handtücher.
Gdje?
unter dem Tisch, auf dem Tisch, über dem Spiegel...
glagol
liegt, steht, hängt, steckt
Što?
ein Teppich, ein Stuhl, eine Zeitung, ein Handtuch, ...
Neben dem Fenster steht ein Regal. Auf dem Regal liegen Bücher. Über dem Regal hängt ein
Bild. Neben der Tür steht eine Lampe. …


Gramatika: Prijedlozi mjesta
Prijedlozi s dativom i akuzativom
an am Hauptplatz
in in der Straßenbahn
auf auf dem Spielplatz, auf dem Schloßberg
über über der Stadt
unter unter dem Schloßberg
vor vor dem Brunnen
hinter hinter dem Café
zwischen zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
neben neben der Oper
Kada odgovaramo na pitanje „gdje?“ (gdje se nešto nalazi? gdje se nešto kreće?), nakon
prijedloga stoji imenica u dativu.
Glagoli koji označavaju položaj:
 liegen
 stehen
 sitzen
 hängen
 stecken
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im Wald.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
Blumen stehen vor dem Fenster.
Zwischen Büchern liegen Socken.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
An der Wand hängt der Spiegel.

Wer? Was?

Wem? Wo? = Dativ
der Tisch (auf) dem Tisch / einem Tisch
die Wand (an) der Wand / einer Wand

Wer? Was?

Wem? Wo? = Dativ
das Bett (unter) dem Bett / einem Bett
die Bücher (Plural) (zwischen) den Büchern

Lekcija 3 - Prvi stan
Riječi i izrazi
Wohin? =
Kamo?
an die Wand =
uza zid
auf den Schreibtisch =
na pisaći stol
denken (an etw. + Akk.) =
misliti (na nešto + ak.)
die erste Wohnung =
prvi stan
eine Flasche Sekt =
boca šampanjca/pjenušca
Das sieht gut aus. =
To dobro izgleda.
hinter den Spiegel =
iza ogledala
kaputt machen =
razbiti, slomiti, pokvariti, uništiti
unter den Schreibtisch =
ispod pisaćeg stola
vor das Fenster =
ispred prozora
vor der Tür =
ispred vrata
über den Spiegel =
iznad ogledala
zwischen den Kleiderständer und die Tür =
između stalka za odjeću i vrata
Das ist eine nette Wohnung. =
To je lijep stan.
Das sieht ganz anders aus als im Studentenheim. =
To izgleda potpuno drukčije nego u studentskom domu.
Wohin kommt das Bett? =
Kamo postaviti krevet?
Das Bett kommt in die Ecke. =
Krevet treba postaviti u kut.
Die Fotos hänge ich später auf. =
Kasnije ću objesiti slike.
Dann hast du keinen Platz mehr. =
Onda nemaš više mjesta.
Doch, [...]. =
Ipak/Dakako, [...].
Ich denke an den Nachbarn. =
Mislim na susjeda. / Brinem se za susjeda.
Schau mal! =
Pogledaj!
Wir fangen gleich an. =
Odmah ćemo početi.
Gramatika: Prijedlozi mjesta
Kada odgovaramo na pitanje „gdje?“ (gdje se nešto nalazi? gdje se nešto kreće?), nakon
prijedloga stoji imenica u dativu.
Glagoli koji označavaju položaj:
 liegen
 stehen
 sitzen
 hängen
 stecken
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im Wald.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
Blumen stehen vor dem Fenster.
Zwischen Büchern liegen Socken.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
An der Wand hängt der Spiegel.
Kada odgovaramo na pitanje „kamo?“, nakon prijedloga dolazi imenica u akuzativu.
Glagoli koji označavaju promjenu mjesta:
 legen (sich)
 stellen (sich)
 setzen (sich)
 hängen
 stecken
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
Das Bett kommt in die Ecke.
Der Kasten kommt neben das Bett.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen.
Den Spiegel hängen wir en die Wand.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana i ponekad dodavanjem nastavka na imenicu.
Određeni članovi

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?)
der Tisch
der Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe
Akkusativ (wen? was?)
den Tisch
den Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe


Lekcija 4 - Pospremanje ureda
Riječi i izrazi
an die Wand =
uza zid
auf dem Boden =
na podu
auf dem Schreibtisch =
na pisaćem stolu
hinter die Lampe =
iza svijetiljke
in die Schublade =
u ladicu
ins Regal =
na police
neben dem Computer =
pokraj računala/kompjutera
neben die Tür =
kraj vrata
über den Schreibtisch =
iznad pisaćeg stola
unter den Schreibtisch =
ispod pisaćeg stola
vor den Drucker =
ispred printera
zwischen den Kleiderständer und die Tür =
između stalka za odjeću i vrata
Hier ist so eine Unordnung! =
Ovdje je takav nered!
In der Mitte ist genung Platz. =
U sredini ima dovoljno mjesta.
Was machst du da? =
Što to radiš?
Wo fange ich an? =
Gdje da počnem?
U fokusu
navesti dijelove namještaja i predmete u uredu
Jetzt steht der Drucker auf dem Boden neben dem Computer.
dovesti ured u red (dati; staviti, položiti, postaviti)
Den Drucker stelle ich unter den Schreibtisch.
Das Papier lege ich vor den Drucker.
Die Ordner stelle ich ins Regal.
Die Stift lege ich in die Schublade.
Gramatika: Prijedlozi mjesta
Kada odgovaramo na pitanje „kamo?“, nakon prijedloga dolazi imenica u akuzativu.
Glagoli koji označavaju promjenu mjesta:
 legen (sich)
 stellen (sich)
 setzen (sich)
 hängen
 stecken
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
Das Bett kommt in die Ecke.
Der Kasten kommt neben das Bett.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen.
Den Spiegel hängen wir en die Wand.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana i ponekad dodavanjem nastavka na imenicu.
Određeni članovi

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?)
der Tisch
der Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe
Akkusativ (wen? was?)
den Tisch
den Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe

Wer? Was? Wen? Wohin? = Akkusativ
der Schreibtisch (auf) den Schreibtisch
die Lampe (hinter) die Lampe
das Papier (neben) das Papier
die Regale (Plural) (unter) die Regale

Lekcija 5 - Kakav dom vole Nijemci
Riječi i izrazi
knapp die Hälfte =
skoro/jedva polovica
mehr als ein Drittel =
više od trećine
unterwegs sein =
biti na putu
wünschen, sich =
željeti
im Hintergrund =
u pozadini
in Gedanken versinken =
potonuti u misli
ein großer Traum =
velik san
Altbauwohnung im Stadtzentrum =
stan u staroj zgradi u centru grada
Haus mit Garten =
kuća s vrtom
Bauernhaus auf dem Land =
seoska kuća na selu
Leben in der Großstadt, das =
život u velegradu
abschalten [Er schaltet ab.] =
opustiti se (On se opušta.)
angucken, sich [Er guckt sich an.] =
(po)gledati (On si nešto gleda.)
einschlafen [Er schläft ein.] =
zaspati [On upravo zaspiva.]
interessieren, sich (für etw. + Akk.) =
zanimati se (za nešto + ak.)
das Leben verbringen =
provesti život
Das Telefon klingelt pausenlos. =
Telefon neprestano zvoni.
Es ist einfach fantastisch! =
To je jednostavno fantastično!
Es ist so langweilig! =
Tako je dosadno!
Ich bin viel unterwegs. =
Mnogo sam na putu.
Ich will nur abschalten. =
Želim se samo opustiti.

U fokusu
navesti oblike stanovanja
naučiti način iskazivanja postotaka
Podaci u postocima su jednostavni brojčani podaci uz riječ „posto“. Osnovna vrijednost
nadovezuje se genitiv ili na „von + dativ“.
70 Prozent der Deutschen möchten in einem Haus mit Garten wohnen.
20 % der Deutschen würden gern in einem Reihenhaus wohnen.
10 % seines Einkommens spendet er für den Tierschutz.
50 % von euch haben mir gar nicht zugehört.
Gramatika: Deklinacija
Imenice se dekliniraju promjenom člana i ponekad dodavanjem nastavka na imenicu.
Padeži:
 Nominativ (wer? was?) - Nominativ (tko? što?)
 Dativ (wem?) - Dativ (kome?)
 Akkusativ (wen? was?) - Akuzativ (koga? što?)
Neodređeni član

maskulin feminina neutral
Plural für alle
Nomen
Nominativ (wer?
was?)
ein Tisch
ein Pullover
ein Wohnwagen
eine Lampe
eine Jacke
eine
Altbauwohnung
ein Bett
ein T-Shirt
ein Bauernhaus
Stühle
Schuhe
Häuser
Dativ (wem?)
einem Tisch
einem Pullover
einem
Wohnwagen
einer Lampe
einer Jacke
einer
Altbauwohnung
einem Bett
einem T-Shirt
einem
Bauernhaus
Stühlen
Schuhen
Häusern
Neodređeni član

maskulin feminina neutral
Plural für alle
Nomen
Akkusativ (wen?
was?)
einen Tisch
einen Pullover
einen
Wohnwagen
eine Lampe
eine Jacke
eine
Altbauwohnung
ein Bett
ein T-Shirt
ein Bauernhaus
Stühle
Schuhe
Häuser

Gramatika: Modalni glagol „möchten“ (htjeti, željeti,
voljeti)
möchten
ich möchte wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er, sie, es möchte sie, Sie möchten
Prvo i treće lice imaju isti nastavak.

Lekcija 6 - Naslonjač ili stolac?
Tekst
Za dom i stanovanje u Njemačkoj i Austriji često se koriste vrlo različiti pojmovi. To ponekad
dovodi do zabune: primjerice, dok Austrijanci koriste riječ Sessel i pritom misle na obično
sjedalo na koje jednostavno žele sjesti, Nijemci riječ „Sessel“ povezuju s velikom foteljom
visoka naslona u koju bi se ugodno zavalili i čitali. A ponekad se radi o posve različitim riječima.
Evo nekoliko primjera:

Austrija Njemačka
die Garconniere

die Einzimmerwohnung

= jednosoban stan
der Lift
der Aufzug
der Fahrstuhl = lift
Austrija Njemačka
die Stiege die Treppe = stepenica
der Gang der Flur = hodnik
der Rauchfang der Schornstein = dimnjak
der Kasten der Schrank = ormar
der Sessel der Stuhl = stolac
der Ohrensessel der Sessel = naslonjač
der Kübel der Eimer = kanta
der Mistkübel der Abfalleimer = kanta za otpatke
das Häferl (ugs.)
der Becher
der Kaffeepott
die große Tasse
= pehar, čaša, lončić
die Speisekammer
die Vorratskammer

die Speisekammer

= ostava
der Polster das Kissen = jastuk

Lekcija 1 - Kroz šumu znakova
Tekst
in der Straßenbahn =
u tramvaju
auf dem Spielplatz =
na igralištu
im Museum =
u muzeju
im Wald =
u šumi
im Restaurant =
u restoranu
beim Arzt =
kod liječnika
im Park =
u parku
auf dem Bahnhof =
na željezničkom kolodvoru
vor dem Brunnen =
pred fontanom
auf der Straße =
na ulici
auf der Toilette =
na zahodu
am Fluss =
na rijeci
U fokusu
znati reći gdje smo (opis mjesta)
Ich bin vor dem Rathaus.

navesti zabrane i naredbe

Hier darf man nicht schwimmen.

Hier darf man nicht telefonieren.


Gramatika: Prijedlozi mjesta
Prijedlozi s dativom i akuzativom
an am Hauptplatz
in in der Straßenbahn
auf auf dem Spielplatz, auf dem Schloßberg
über über der Stadt
unter unter dem Schloßberg
vor vor dem Brunnen
hinter hinter dem Café
zwischen zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
neben neben der Oper
Kada odgovaramo na pitanje „gdje?“ (gdje se nešto nalazi? gdje se nešto kreće?), nakon
prijedloga stoji imenica u dativu.
Glagoli koji označavaju položaj:
 liegen
 stehen
 sitzen
 hängen
 stecken
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im Wald.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
Blumen stehen vor dem Fenster.
Zwischen Büchern liegen Socken.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
An der Wand hängt der Spiegel.
Prijedlozi s dativom
bei
Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.

Gramatika: Modalni glagoli
Modalni glagoli modificiraju značenje glagola u rečenici.
Modalni glagoli određuju odnos prema radnji koju u rečenici izražavamo glagolom.
Drugi glagol nakon modalnog glagola uvijek je u infinitivu i stoji na kraju rečenice.
dürfen (smjeti) – dopuštenje / zabrana:
dürfen
ich darf wir dürfen
du darfst ihr dürft
er, sie, es darf sie, Sie dürfen
Hier dürfen Sie nicht rauchen!
Modalne glagole povezujemo i s neodređenom zamjenicom „man“ – uvijek u 3. licu jednine.
man darf → In diesem Raum darf man rauchen.
Lekcija 2 - Virtualni obilazak grada
Riječi i izrazi
auf der Insel =
na otoku
die älteste Straße =
najstarija ulica
direkt im Zentrum =
točno u centru
ein modernes Gebäude =
suvremena zgrada
eine grüne Stadt =
zeleni grad
im Fluss =
u rijeci
im Norden =
na sjeveru
im Osten =
na istoku
im Süden =
na jugu
im Westen =
na zapadu
neben der Oper =
pokraj opere
auf dem Schloßberg =
na brdu s dvorcem
unter dem Schloßberg =
ispod Schloßberga / u podnožju brda Schloßberg
Kulturhauptstadt Europas =
Europski glavni grad kulture
Komm! =
dođi!
Nicht wahr? =
Zar ne?
Recht haben =
imati pravo
Schau mal! =
Pogledaj!
Wie ist Graz? =
Kakav je Graz?
Ich bin k.o. =
Premoren sam. / Gotov sam.
Ich kenne die Stadt nicht. =
Ne poznajem grad.
Ich war noch nie dort. =
Još nikada nisam bio tamo.
Ich zeige dir die Stadt. =
Pokazat ću ti grad.
Im Internet gibt es [...]. =
Na internetu postoji [...].
In der Nähe ist [...]. =
U blizini je [...].
Hier finden Veranstaltungen statt. =
Ovdje se održavaju priredbe.
zeigen (j-m + Dat. etw. + Akk.) =
pokazati (nekome + dat. nešto + ak.)
zwischen dem Brunnen und dem Rathaus =
između bunara i vijećnice
U fokusu
čitati plan grada
Direkt im Zentrum ist der Schloßberg.
Und hier auf dem Schloßberg ist ein Park mit dem Uhrturm.
Und unter dem Schloßberg ist die Sporgasse.
Im Osten ist die Burg.

navesti strane svijeta
Gdje?
Im Osten / im Westen / im Norden / im Süden.
Im Osten ist die Burg.

Gramatika: Prijedlozi mjesta
Prijedlozi s dativom i akuzativom
an am Hauptplatz
in in der Straßenbahn
auf auf dem Spielplatz, auf dem Schloßberg
über über der Stadt
unter unter dem Schloßberg
vor vor dem Brunnen
hinter hinter dem Café
zwischen zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
neben neben der Oper
Kada odgovaramo na pitanje „gdje?“ (gdje se nešto nalazi? gdje se nešto kreće?), nakon
prijedloga stoji imenica u dativu.
Glagoli koji označavaju položaj:
 liegen
 stehen
 sitzen
 hängen
 stecken
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im Wald.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
Blumen stehen vor dem Fenster.
Zwischen Büchern liegen Socken.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
An der Wand hängt der Spiegel.
Gramatika: Preterit od „haben“ (imati) i „sein“ (biti)
Kada govorimo o nečemu što se dogodilo u prošlosti i koristimo glagole „haben“ i „sein“, gotovo
uvijek koristimo preterit, čak i onda kad je cijeli tekst u perfektu.
U preteritu je 1. i 3. lice uvijek jednako.
haben
ich hatte wir hatten
du hattest ihr hattet
er, sie, es hatte sie, Sie hatten
sein
ich war wir waren
du warst ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie
waren


Lekcija 3 - Markusov san
Riječi i izrazi
Auf Wiedersehen! =
Doviđenja!
Vielen Dank! =
Hvala lijepo!
Vielen Dank für Ihre Hilfe! =
Hvala Vam lijepo na pomoći!
am Ende =
na kraju
am Platz =
na trgu
auf der Kreuzung =
na križanju
gleich links =
odmah lijevo
nach ungefähr 500 Metern =
nakon otprilike 500 metara
seit 20 Jahren =
već 20 godina
vor der Oper =
ispred opere
Wo bin ich? =
Gdje sam?
Enschuldigen Sie, bitte. =
Oprostite, molim Vas!
Du meine Güte! =
Bože dragi!
Wach auf! =
Probudi se!
Das war ein Traum. =
To je bio san.
Ich will dich heiraten. =
Želim se vjenčati s tobom.
Wir sind verheiratet. =
Mi smo vjenčani.
Das darf doch nicht wahr sein! =
To ne može biti istina!
Ich bin nicht von hier. =
Nisam odavde.
Ich muss zum [Hauptplatz]. =
Moram na [glavni trg].
Ich suche das Rathaus. =
Tražim vijećnicu.
Können Sie mir bitte helfen? =
Molim Vas, možete li mi pomoći?
Können Sie mir bitte sagen, [...]? =
Molim Vas, možete li mi reći, [...]?
Wie komme ich zum Rathaus? =
Kako da dođem do vijećnice?
Das ist nicht weit. =
To nije daleko.
Gehen Sie bis zum Park. =
Idite do parka.
Gehen Sie bis zur Kreuzung. =
Idite do križanja.
Gehen Sie durch den Park. =
Prođite kroz park.
Gehen Sie geradeaus. =
Idite ravno.
Gehen Sie über den Opernring. =
Idite preko Opernringa.
Biegen Sie links / rechts ab. =
Skrenite lijevo / desno.
Am Ende befindet sich das Rathaus. =
Na kraju se nalazi vijećnica.
Neben der Apotheke ist [...]. =
Pokraj ljekarne je [...].

U fokusu
pitati za put
Entschuldigen Sie, bitte, ist das der Hauptplatz?
Wie komme ich zum Rathaus, bitte?
Wie komme ich zum Uhrturm/ zur Oper / zum Rathaus?
opisati put
Gehen Sie hier geradeaus bis zur Kreuzung, dort biegen Sie links ab und dann gehen Sie die
Sackstraße immer geradeaus. Sie kommen zum Hauptplatz und am Ende befindet sich das
Rathaus.
Gehen Sie geradeaus / nach links / nach rechts / durch den Park / über den Opernring.
Biegen Sie links / rechts ab.
Dann kommen Sie zum Hauptplatz / zur Oper. Dort...

zamoliti za pomoć
Entschuldigen Sie, bitte. Können Sie mir helfen?
zahvaliti za pomoć i uzvratiti nakon zahvale
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Gerne.

Gramatika: Imperativ
Imperativ se koristi kada od nekoga nešto tražimo, nekome naređujemo, dajemo savjet ili uputu.
Imperativ za oblik „Sie“ („Vi“) tvori se promjenom redoslijeda riječi.
Sie gehen → Gehen Sie!
Sie kommen → Kommen Sie!
Sie geben → Geben Sie!
Sie nehmen → Nehmen Sie!
Nepravilni oblik imperativa:
sein
Sie → Seien Sie!

Gramatika: Prijedlozi mjesta
Prijedlozi s akuzativom
durch
Wir fahren durch den Tunnel.
Wir fahren durch die Stadt.
Dann fährst durch die Unterführung.
Prijedlozi s dativom i akuzativom
an am Hauptplatz
in in der Straßenbahn
auf auf dem Spielplatz, auf dem Schloßberg
über über der Stadt
unter unter dem Schloßberg
vor vor dem Brunnen
hinter hinter dem Café
zwischen zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
neben neben der Oper
Kada odgovaramo na pitanje „gdje?“ (gdje se nešto nalazi? gdje se nešto kreće?), nakon
prijedloga stoji imenica u dativu.
Glagoli koji označavaju položaj:
 liegen
 stehen
 sitzen
 hängen
 stecken
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im Wald.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
Blumen stehen vor dem Fenster.
Zwischen Büchern liegen Socken.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
An der Wand hängt der Spiegel.
Gramatika: Modalni glagoli
Modalni glagoli modificiraju značenje glagola u rečenici.
Modalni glagoli određuju odnos prema radnji koju u rečenici izražavamo glagolom.
Drugi glagol nakon modalnog glagola uvijek je u infinitivu i stoji na kraju rečenice.
 können (moći) – sposobnost / mogućnost:
Ich kann gut schwimmen.
Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
Können Sie mir helfen?
Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
 müssen (morati) – obveza / nužnost:
Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
Ich muss zum Hauptplatz.
Hier musst du den Namen angeben.
 wollen (htjeti) – želja / namjera:
Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
Ich will dich heiraten.
Wollen wir etwas essen?

Modalni glagoli mogu se pojaviti i bez drugog glagola ako je kontekst jasan.
Ich muss zum Arzt.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
U konjugaciji modalnih glagola 1. i 3. lice je isto.
können
ich kann wir können
du kannst ihr könnt
er, sie, es kann sie, Sie können
müssen
ich muss wir müssen
du musst ihr müsst
er, sie, es muss sie, Sie müssen
wollen
ich will wir wollen
du willst ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie
wollen
Modalne glagole povezujemo i s neodređenom zamjenicom „man“ – uvijek u 3. licu jednine.
man kann → Hier kann man gut essen.
man muss → Das muss man noch heute machen.

 Razina A1 /
 Tema: Godišnji odmor i putovanja
2 / 11
Lekcija 1 - Jeste li mobilni?
Riječi i izrazi
berichten (über etw. + Akk.) =
izvještavati (o nečemu + ak.)
bewegen, sich =
kretati se
stellen, sich =
stati
unterwegs sein =
biti na putu
mit dem Auto fahren =
voziti se autom
mit dem Boot fahren =
voziti se čamcem
mit dem Bus fahren =
voziti se autobusom
mit dem Fahrrad fahren =
voziti se biciklom
mit dem Flugzeug fliegen =
letjeti avionom
mit dem Motorrad fahren =
voziti se motorom
mit dem Schiff fahren =
putovati brodom
mit dem Zug fahren =
putovati vlakom
mit der U-Bahn fahren =
voziti se podzemnom željeznicom
per Anhalter fahren =
putovati autostopom
zu Fuß gehen =
ići pješice
Autostopp fahren =
putovati autostopom
mit der Straßenbahn fahren =
voziti se tramvajem
ein Verkehrsmittel benutzen =
koristiti prijevozno sredstvo
in den Urlaub fahren =
putovati na (godišnji) odmor
öffentliche Verkehrsmittel benutzen =
koristiti javna prijevozna sredstva
quer durch ein Land trampen =
putovati autostopom kroz neku zemlju
eine Frage stellen =
postaviti pitanje
eine Umfrage machen =
provoditi anketu
ins Gespräch kommen mit einer Person =
razgovarati s nekom osobom
interviewen eine Person =
intervjuirati neku osobu
Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? =
Smijem li li Vam postaviti nekoliko pitanja?
Es ist verboten. =
Zabranjeno je.
Kälte macht mir nichts aus. =
Hladnoća mi ne smeta.
etwas zur persönlichen Verfügung bekommen =
nešto dobiti na osobno raspolaganje
verzichten (auf etw. + Akk.) =
odreći se (nečega + ak.)
von Kind an =
od djetinjstva
U fokusu
navesti nazive prometnih sredstava
Ich gehe zu Fuß. Sonst fahre ich oft mit dem Fahrrad, manchmal fahre ich mit dem Bus, in den
Urlaub fahren wir oft mit dem Zug.
Gramatika: Prijedlozi načina
Prijedlozi s dativom
mit
Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
Ich fahre oft mit dem Bus.
Ich fahre nicht gern mit dem Auto.

Lekcija 2 - Razglednica s godišnjeg odmora
Riječi i izrazi
vor ein paar Tagen =
prije nekoliko dana
Wir sind nach Wien gekommen. =
Stigli smo u Beč.
Ich habe wie ein Baby geschlafen. =
Spavao/-la sam kao beba.
Sie haben ein Bier getrunken. =
Popili su pivo.
Sie haben sich das gleiche Kleid gekauft. =
Kupile su istu haljinu.
verstehen, sich =
razumjeti se / slagati se
Sie haben sich gut verstanden. =
Dobro su se slagali.
Stell dir das einmal vor! =
Zamisli to!
Wir haben Palatschinken gegessen. =
Jeli smo palačinke.
Wir haben die Uni gesehen. =
Vidjeli smo fakultet.
Wir haben eine Familie getroffen. =
Susreli smo jednu obitelj.
Wir haben einen Flohmarkt besucht. =
Posjetili smo sajam rabljene robe (buvljak).
Wir haben für dich ein Geschenk gekauft. =
Kupili smo ti poklon.
Wir haben viel gemacht. =
Napravili smo puno toga.
Ich freue mich aufs Zuhause und auf die Arbeit. =
Radujem se povratku kući i poslu.
Wir freuen uns auf dich. =
Radujemo ti se.
Liebe Grüße! =
Lijep pozdrav!
unterscheiden, sich (von etw. + Dat.) =
razlikovati se (od nečega + dat.)
Die österreichische Sprache unterscheidet sich von der deutschen. =
Austrijski se jezik razlikuje od njemačkog.
U fokusu
napisati razglednicu
naslov:
Liebe .../ Lieber ...
Liebe ..... und lieber ....
Liebe Freunde
završetak:
Viele Grüße,
Viele herzliche Grüße
Viele liebe Grüße

opisati kako smo proveli praznike
govoriti o zbivanjima u prošlosti
Wir sind vor ein paar Tagen nach Wien gekommen.
Wir haben ganz viel gemacht: ...
Gramatika: Perfekt
Perfekt je oblik za prošlo vrijeme.
Perfekt se tvori pomoću konjugiranog oblika pomoćnog glagola („haben“ ili „sein“) i participa
perfekta na kraju rečenice.
Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt
Gramatika: Particip perfekta
Pravilni glagoli
Na glagolsku osnovu dodaju se: prefiks „ge-„ i nastavak „-t“.
machen → ge – mach – t
kaufen → ge – kauf – t
Kod glagola čija glagolska osnova završava na „-t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“ na glagolsku
osnovu dodaju se prefiks „ge-„ i nastavak „-et”.
warten → ge – wart – et
baden → ge – bad – et
atmen → ge – atm – et
zeichnen → ge – zeichn – et
öffnen → ge – öffn - et
Nepravilni glagoli
Particip perfekta nepravilnih glagola mora se naučiti napamet. Većinom završava na „-en“.
treffen → getroffen
Rastavljivi glagoli
Kod pravilnih i nepravilnih rastavljivih glagola prefiks „ge-„ nalazi se između prefiksa glagola i
glagolske osnove.
einkaufen → ein – ge – kauf – t
aufstehen → auf – ge – stand – en
Particip perfekta bez "ge-"
Kod pravilnih i nepravilnih nerastavljivih glagola (sa: „be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-
”, „ver-”, „zer-”) nema prefiksa „ge-”.
bestehen → bestand – en
gefallen → gefall – en
empfinden → empfund – en
entschuldigen → entschuldig –t
erzählen → erzähl – t
missbrauchen → missbrauch – t
verstehen → verstand – en
zerstören → zerstör – t
Glagoli koji završavaju na „-ieren“ nemaju „ge-“ i uvijek su pravilni.
informieren → informier – t
studieren → studier – t
Gramatika: Perfekt sa „sein“
Pomoćni glagol „sein“ koristi se
 kada glagol izražava promjenu mjesta (kretanje) subjekta: „kommen“ (doći),
„gehen“(ići), „laufen“ (hodati; trčati), „springen“ (skočiti):
Wir sind nach Wien gekommen.
Er ist erst spät nach Hause gekommen.
Ich bin ins Kino gegangen.
 izražava promjenu stanja subjekta, kao što su: „aufwachen“ (probuditi se), „einschlafen“
(zaspati), „wachsen“ (rasti), „sterben“ (umrijeti):
Ich bin sofort eingeschlafen.
Du bist aber groß gewachsen!
Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
 kod glagola:
sein → Ich bin gestern im Kino gewesen.
werden → Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
bleiben → Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
passieren → Was ist passiert?
geschehen → Was ist geschehen?
begegnen → Ich bin ihm im Park begegnet.
Gramatika: Perfekt sa „haben“
Pomoćni glagol „haben“ upotrebljava se kod svih glagola na koje se dodaje akuzativ (i kod
kretanja subjekta).
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
Was hast du ihr gegeben?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
Pomoćni glagol „haben“ upotrebljava se kod svih povratnih glagola (i kod kretanja subjekta).
Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
Lekcija 3 - Svjetski putnik
Riječi i izrazi
Pilze sammeln =
sakupljati gljive
Ski fahren =
skijati
Sushi probieren =
probati sushi
Tag und Nacht =
dan i noć
die Weißen Nächte =
Bijele noći
die ganze Welt sehen =
vidjeti cijeli svijet
genießen (etw. + Akk.) =
uživati (u nečemu + ak.)
in die Türkei fahren =
putovati u Tursku
mit dem Schiff fahren =
putovati brodom
nach Irland fahren =
putovati u Irsku
per Anhalter fahren =
putovati autostopom
viele Moscheen =
mnogo džamija
wach bleiben =
ostati budan
Ich bin pleite. =
Švorc sam.
Ich fahre nach Polen. =
Putujem u Poljsku.
Ich fahre nach [Frankreich]. =
Putujem u [Francusku].
Ich fliege in die USA. =
Letim u SAD.
Ich fliege nach Japan. =
Letim u Japan.
Ich fliege nach [Afrika]. =
Letim u [Afriku].
Ich genieße den Sommer. =
Uživam u ljetu.
Ich kann gut schlafen. =
Mogu dobro spavati.
Ich liege am Strand. =
Ležim na plaži.
Ich schwimme im Meer. =
Plivam u moru.
Ich wandere in den Bergen. =
Planinarim.
Das ist nur ein Katzensprung. =
To je samo mala udaljenost.


U fokusu
navesti nazive mjeseci i godišnjih doba
mjeseci
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Im März fahre ich nach Frankreich.
Kada?
im Januar, im Februar, im März, ...
im Sommer, im Winter
navesti odredišta putovanja
Kamo?
nach Russland, nach Österreich
in die USA, in die Türkei
in die Berge, ans Meer
Im Juni fliege ich nach Russland.
Gramatika: Prijedlozi s nazivima zemalja
nach
Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich. *
Ich fliege nach Russland. *
Kada se navodi smjer putovanja uz nazive zemalja koje se pojavljuju s određenim članom,
upotrebljava se prijedlog in + akuzativ.
Ich fliege in die Türkei.
Ich fliege in die USA.
Ich fliege in die Schweiz.

Lekcija 4 - Pozor, važna obavijest!
Riječi i izrazi
Achtung! =
Pozor!
Vorsicht! =
Oprez!
befinden, sich =
nalaziti se
im hinteren / vorderen Zugteil befinden, sich =
nalaziti se u prednjem/stražnjem dijelu vlaka
Der Zug hält in [Linz]. =
Vlak staje u [Linzu].
Der Zug nach Bregenz über Salzburg fährt ab. =
Vlak za Bregenz preko Salzburga upravo polazi.
Die Türen schließen automatisch. =
Vrata se automatski zatvaraju.
Wir wünschen eine gute Reise. =
Želimo sretan put!