You are on page 1of 2

3 Problema limbii în contextul consolidării statului moldovenesc

a) identificaţi interesele vecinilor în utilizarea problemei limbii în manipularea opiniei
publice a societăţii moldoveneşti
b) demonstraţi rolul limbii ca factor de stabilitate politică şi socială şi invers
c) estimaţi influenţa polemicii actuale în jurul noţiunii ,,limba moldovenească’’ asupra
consolidării statului RM
Cei mai relevanţi factori externi de turbulenţă pentru Republica Moldova sînt Romnia şi Rusia! "n
una din publicaţiile dedicate problemei de reinte#rare teritorială a Moldovei, subsemnatul puncta
faptul că ţara noastră se află la intersecţia a două #enuri de influenţă distructivă $ promovate de
Romnia, care aplică toată puterea soft%po&er pe care o dispune şi 'ederaţia Rusă, care utilizează
inclusiv formula (ard%po&er de influenţă asupra administraţiei moldovene! )ste de menţionat că
ambii actori $ Romnia şi Rusia au o experienţă colosală în domeniul altercaţiilor ideolo#ice şi
propa#andistice! Moldova în acest sens deseori este *bă#ată încolţul rin#ului+, aplicîndu%i%se lovituri
pe măsura cate#oriei şiponderii oponenţilor! , astfel de lovitură este i la nivelul limbii- ș
moldovene ti sau rămne! .oziţia noastră în acest sens este mai moderată şi se reducela necesitatea ș
socializării politice a următoarei teze- dezvoltarea continuă şi consolidarea statalităţii moldoveneşti
poate derula eficient doar poziţionîndu%ne adecvat în raport cu scopurile #lobale urmărite de către
puternicii noştri vecini! *.oziţionarea adecvată+ constă, în primul rînd, în capacitatea instituţiilor
#uvernamentale abilitate să efectueze evaluări calificate şi să propună acţiuni eficiente în raport cu
factorii turbulenţi, instituţionalizarea unui sistem modern de formare a opiniei publice naţionale şi
internaţionale, de promovare a unei eficiente diplomaţii populare, a unui sistem capabil să se impună
eficient în confruntarea cu forţele intan#ibile%a#resoare! /ceştia ar fi la prima vedere factorii
instituţionali de diminuare a impactului turbulenţelor externe şi de stabilizare strate#ică a situaţiei
interne din Republica Moldova
, Romanie Mare intareste si .uterea ,ccidentului in fata 0avalu#ului Rus11 )xistenta si mai
departe a actualei Republica Moldova, inseamna c(eltuieli fabuloase de bani, fara niciun
rost, din partea Romaniei, 2) si 32/11
)xistenta si mai departe a Republicii Moldova, inseamna mentinerea unei 4one%#ri de
instabilitate poltica si militara in zona!
Republica Moldova, nu este apta sa apere securitatea moldovenilor, populatia majoritara!
'apt ce mentine o instabilitate interetnica permanenta, in defavoarea moldovenilor!
Republica Moldova, este, de fapt, un stat ostatic, acaparat de diferite #rupari criminale
concrescute cu politicul si puterea de stat! 5n present la C(isinau sunt citeva #rupari politico%
criminale, capii carora sunt 6ladimir 'ilat, 6ladimir .la(atniuc si 6ladimir 6oronin, care
paraziteaza abil pe banii dotaiilor institutilor occidentale si din furtul banului public!
7uvernantii de la C(isinau, cit nu s%ar sc(imba ei, in majoritatea lor, sunt datornicii
serviciilor secrete rusesti, jucind un joc dublu, ,ccident%Rusia!
Mentinerea actualului stat artificial convine Rusiei, care, de fapt, detine puterea economica,
politica, militara si massmedia din Republica Moldova!
Minoritatile rusofone, fiind sustinute, prin toate caile de catre serviciile secrete rusesti si
Rusia oficiala, sunt cei mai apri#i, adepti, ai statului Republica Moldova, in care dinsele, ca
pe vremurile 2R33, detin puterea absoluta decisiva si nu moldovenii, ca populatie
majoritara!
Republica Moldova niciodata n%a fost apta sa apere si#uranta fizica a moldovenilor, valorile
lor identitare, limba, cultura si istoria acestora!
8eaceea si ,ccidentul, ca si in istoricul an, 9:;<, nicidecum, nu%i poate convine existenta
acestui stat fantoma, Republica Moldova1
/stfel, 2nirea Romaniei cu Republica Moldova si crearea unei Romanii Mari, unica #arantie
de securitate re#ionala pentru intre#a )uropa11