You are on page 1of 2

239706 Fogszati beavatkozsok kezelsek

01. Feladat
25 ves hlgy jelentkezik a rendelbe. Fels kzps metszi kztt elsznezdst fedezett fel. z
!rv!s "ariest diagn!sztiz#l.
$sztsen el eszttikai tms ksztshez%
Mszertlca elksztse cavitas alaktshoz!
M!kaasztal elksztse elblelshez" eszttikai t#$shez!
Mag%arzza el a &cie!s!ek az a&&ro'i$lis szvassg kialaklst!
Mtassa $eg a &cie!s!ek (ogk#ztisztts lehetsgeit!
02. Feladat
Fiatal felntt frfi p#"iens rkezik a rendelbe. F#jdalma& d'zzadt& vrz nyrl panaszk!dik.
(izsg#lat s!r#n az !rv!s f!gkvet tal#l azals) fr!nt!k bels felsznn s a fels m!laris!k b'""alis
felsznn.
$sztsen el dep'r#l#sh!z%
)sztse el a $szertlct a kzi *e&rlshoz!
+s$ertesse a g&i *e&rls lehetsgeit!
Mag%arzza el a &cie!s!ek a (ogkk&z*s &re*ilekci,s hel%eit!
Mtassa $eg a hel%es (og$ossi tech!ikt!
0* . Feladat
*5 ves hlgy p#"iens rkezik a rendelbe. +!bb fels els prem!larisa p'lpitises t,neteket
m'tat. z !rv!s trepan#l#s mellett dnt. $sztsen el trepan#l#sh!z& a gykr"sat!rna
megm'nk#l#s#h!z s ideiglenes gykrtms ksztshez.
)sztse el a $szertlct tre&a!lshoz!
+s$ertesse a g%#krkezels sor! elvgze!* rtg (elvtelek -ele!tsgt!
Mil%e! a!%agokat hasz!l!k i*eigle!es g%#krt#$shez.
0- . Feladat
50 ves frfi p#"iens bal als) szemf!g#ban ideiglenes gykrtms van. .anaszai megsz/ntek&
k!ntr!llra rkezve a f!g!rv!s 0gy dnt& h!gy vgleges gykrtmst kszt. $sz,ljn fel a
beavatk!z#s elvgzshez%
)sztse el a $szertlct s a $!kaasztalt a vgleges g%#krt#$s elksztshez!
+s$ertesse a vgleges g%#krt#$s $e!ett s hasz!latos eszk#z#ket!
05. Feladat
-1 ves hlgy beteg bal als) m#s!dik nagyrljben a rgi amalg#m tmst szeretn eszttikai
tmsre "serlni. f!g!rv!s a vizsg#lat 't#n inlay1t javas!l a p#"iensnek. $sztsen el a f!g
prepar#l#s#h!z s leny!matvtelhez%
+s$ertesse az i!la% el!%eit!
Mil%e! le!%o$atvteli tech!ikkat is$er.
)a&csolattarts a labor s a re!*el k#z#tt" *ok$e!tci,/
239706 Fogszati beavatkozsok kezelsek
02. Feladat
kzpk!r0 p#"iens fels rgztett f!gp)tl#s#nak pr)b#j#ra rkezik a rendelbe. $sztsen el a
v#zpr)b#h!z%
+s$ertesse a r#gztett (og&,tls kszts!ek $e!ett!
0z!$eghatrozs
Fog&,tlsok cso&ortostsa" i$&la!tt$ok
1#gztett (og&,tlsok tiszttsa
03. Feladat
24 ves f!gatlan nbeteg sz#m#ra teljes als)1fels lemezes f!gp)tl#s ksz,l. f'nk"i)s
leny!matvtel 't#n a rendelbe visszarkeznek a viaszs#n"!k& amelyekkel meghat#r!zz'k a "entr#lis
!kkl0zi)t.
$sztsen el a viaszharap#s elvgzshez%
2e!trlis relci," ce!trlis okkl3zi, (ogal$a/
Fogsz!" (og(or$a $eghatrozsa" -ele!tsge/
+s$ertesse a le$ezes (og&,tlsok kszts!ek $e!ett!
04 . Feladat
$zpk!r0 frfi rkezik a rendelbe. 5lviselhetetlen jszakai f!gf#jdal!mr)l& r#harap#si
f#jdal!mr)l panaszk!dik. rtg felvtelen a j!bb als) els nagyrl periapi"alis elv#lt!z#s#t l#thatj'k.
gykr anat)mi#ja miatt az !rv!s az e6trak"i) mellett dnt. $sztsen el e6trak"i)h!z%
4eszl-e! a (ogszati rzstele!tkrl!
)sztse (el a &cie!st a beavatkozsra!
4eszl-e! arr,l" hog% $i a tee!* g%#kr(raktra eset!!
07. Feladat
rendelbe egy 25 ves hlgy rkezik s az elsznezdtt f!gait szeretn vil#g!sabb# tenni.
$sztsen el rendeli f!gfehrtshez%
+s$ertesse a (og(ehrts (or$it! 5ottho!i" re!*eli6
7 (ogtisztts lehetsgeirl t-koztassa a beteget!
Mag%arzza el az tel" ital s rossz szoksok (ogsz!t be(ol%sol, t!%ezit!
10. Feladat
5gy *5 ves frfi beteg j!bb fels nagymetsz f!ga a gykrtms 't#n is panasz!s maradt.
rntgen alapj#n a f!g!rv!s rese"ti!t javas!l.
8ilgostsa (el a beteget a resectioval ka&csolatba!!
+s$ertesse a $tt $e!ett!
)sztse el a $szertlct!