You are on page 1of 22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

2397-06
Fogászati beavatkozások – kezelések
Gyakorlati modulzáró feladatok

1/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK................................................................................................................................. 2
01. Feladat................................................................................................................................................... 3
Műszertálca előkészítése cavitas alakításhoz!......................................................................................... 3
Munkaasztal előkészítése elábéleléshez, esztétikai töméshez!...............................................................3
Magyarázza el a páciensnek az approximális szuvasság kialakulását!...................................................3
Mutassa meg a páciensnek fogköztisztítás lehetőségeit!.........................................................................4
02. Feladat................................................................................................................................................... 5
Készítse elő a műszertálcát a kézi depuráláshoz!...................................................................................5
Ismertesse a gépi depurálás lehetőségeit!............................................................................................... 5
Magyarázza el a páciensnek a fogkőképződés predilekciós helyeit!.......................................................5
Mutassa meg a helyes fogmosási technikát!............................................................................................ 6
03. Feladat................................................................................................................................................... 7
Készítse elő a műszertálcát trepanáláshoz!.............................................................................................7
Ismertesse a gyökérkezelés során elvégzendő rtg felvételek jelentőségét!.............................................8
Milyen anyagokat használunk ideiglenes gyökértöméshez?....................................................................8
04. Feladat................................................................................................................................................... 9
Készítse elő a műszertálcát és a munkaasztalt a végleges gyökértömés elkészítéséhez!......................9
Ismertesse a végleges gyökértömés menetét és használatos eszközöket!.............................................9
05. Feladat................................................................................................................................................. 10
Ismertesse az inlay előnyeit!.................................................................................................................. 10
Milyen lenyomatvételi technikákat ismer?.............................................................................................. 10
Kapcsolattartás a labor és a rendelő között, dokumentáció...................................................................11
06. Feladat................................................................................................................................................. 12
Ismertesse a rögzített fogpótlás készítésének menetét!........................................................................12
Színmeghatározás................................................................................................................................. 12
Fogpótlások csoportosítása, implantátumok.......................................................................................... 13
Rögzített fogpótlások tisztítása.............................................................................................................. 13
07. Feladat................................................................................................................................................. 14
Centrális reláció, centrális okklúzió fogalma.......................................................................................... 14
Fogszín, fogforma meghatározása, jelentősége....................................................................................14
Ismertesse a lemezes fogpótlások készítésének menetét!....................................................................14
08. Feladat (Á)........................................................................................................................................... 16
Beszéljen a fogászati érzéstelenítőkről!................................................................................................. 16
Készítse fel a pácienst a beavatkozásra!............................................................................................... 16
Beszéljen arról, hogy mi a teendő gyökérfraktura esetén!.....................................................................16
46-os fog extractiója történik (A) (Ez még mindig a 8. Feladat, csak egy másik megoldása).................17
09. Feladat (Sz1)....................................................................................................................................... 19
Ismertesse a fogfehérítés formáit! (otthoni, rendelői).............................................................................19
A fogtisztítás lehetőségeiről tájékoztassa a beteget!..............................................................................20
Magyarázza el az étel, ital és rossz szokások fogszínt befolyásoló tényezőit!.......................................21
10. Feladat (Sz2)....................................................................................................................................... 22
Világosítsa fel a beteget a resectioval kapcsolatban!.............................................................................22
Ismertesse a műtét menetét!.................................................................................................................. 22
Készítse elő a műszertálcát!.................................................................................................................. 22

2/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

01. Feladat
25 éves hölgy jelentkezik a rendelőbe. Felső középső metszői között elszíneződést fedezett fel. Az
orvos cariest diagnosztizál.
Készítsen elő esztétikai tömés készítéséhez!

– Műszertálca előkészítése cavitas alakításhoz!
– Munkaasztal előkészítése elábéleléshez, esztétikai töméshez!
– Magyarázza el a páciensnek az approximális szuvasság kialakulását!
– Mutassa meg a páciensnek fogköztisztítás lehetőségeit!

Műszertálca előkészítése cavitas alakításhoz!
Előtte kitérni az anamnézisre: van-e valamilyen érzékenysége lidokainra; szed-e valamilyen
gyógyszert; szívbetegség, allergia, magas vérnyomás, vérzékenység stb.
Érzéstelenítés: spray vagy gél; vattarollni; rövid vagy hosszú tű; fecskendő
Tükör, szonda csipesz. Majd 15-30 perc várakozás míg az érzéstelenítő hat.
Különböző fúrók is szükségesek: vídia = fém dentinhez; gyémánt a zománchoz; exkavátor a
puha dentinhez.
Polírozók (gumiharang, pilírcsík, polírpaszta), finírizók a durvább felszínhez, cellcsíkok
gömbtömő, williams, flax
faék, vattarollni (kofferdam)
turbina, mikromotor
A páciens oldalán pedig nyálszívó, nyálkendő, pohár, papír zsebkendő

Munkaasztal előkészítése elábéleléshez, esztétikai töméshez!
Munkaasztal

Alábélelés: hő és mechanikai hatásoktól véd, pulpa necrosis megelőzése.
Monomer + katalizátor = polimer
Gyógykötés: pulpa védelmére, vagy pulpasapkázásra, anyaga dycal, Ca(HO) 2
Valódi alábélelők: cementek, üvegionomer (galssionomer), karboxi, foszfát
Kell még: keverőlap, spatula
Egyes kompozitokat, melyeket keverni kell, csak műanyag spatulával lehet.

Esztétikus tömőanyagok

Fényre kötés: sav (37%-os foszforsav), bond, tömőanyag, bond ecset, polimerizációs lámpa,
fogszínkulcs

Magyarázza el a páciensnek az approximális szuvasság
kialakulását!
Approximalis szuvasság kialakulása
Két egymás felé eső fog felszíne nehezen tisztítható, ezért a baktériumok könnyen megtelepednek rajtuk.
A baktériumok savakat termelnek, mely savak megtámadják a fog zománcrétegét. Kioldódnak a szerves
anyagok is belőle. Ennek eredményeként a külső zománcprizmák összetöredeznek és kiporlanak és a
dentint megtámadják a baktériumok.

3/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

Mutassa meg a páciensnek fogköztisztítás lehetőségeit!
Fogköztisztítás lehetőségei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fogselyem (dental floss), fogszalag (dental tape)
Superfloss
Fogköztisztító kefe (interdentalis fogkefe)
Szinguláris csomózású fogkefe
Fogpiszkáló
Hidroterápiás készülékek

+ Fogkefe, fogkrém
+ szájvíz
+ szájzuhany

4/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

02. Feladat
Fiatal felnőtt férfi páciens érkezik a rendelőbe. Fájdalma, duzzadt, vérző ínyről panaszkodik.
Vizsgálat során az orvos fogkövet talál azalsó frontok belső felszínén és a felső molarisok buccalis
felszínén.
Készítsen elő depuráláshoz!

– Készítse elő a műszertálcát a kézi depuráláshoz!
– Ismertesse a gépi depurálás lehetőségeit!
– Magyarázza el a páciensnek a fogkőképződés predilekciós helyeit!
– Mutassa meg a helyes fogmosási technikát!

Készítse elő a műszertálcát a kézi depuráláshoz!

Tükör, szonda, csipesz
Polírkefe; polírpaszta; gumiharang; hyperol, ami a vérzést és a véralvadékot kipezsegteti

A depurálás 1 vagy több ülésben történik

1ülésben érzéstelenítő nélkül (esetleg nyálkahártya érzéstelenítés)

kvadránsonként + érzéstelenítő
Kézi eszközök: papagájcsőr, ékek
Páciens: nyálszívó, pohár, nyálkendő

Ismertesse a gépi depurálás lehetőségeit!
Típusai: ultrahangos depurátor, piezo depurátor
A depurátor általában az egységkészülék tartozéka, de valahol külön van.
A depruátor a fogkövet lerezegteti és ehhez vízhűtést kell használni.  gép és fogak védelmére is!

Magyarázza el a páciensnek a fogkőképződés predilekciós
helyeit!
A fogkő lehet supra- és subgingivalis. (fogíny felett és alatti)
Supragingivalis a nagy nyálmirigyek kivezető csöveinél van.
Nagy nyálmirigyek:

Parotis: fültő mirigy felső (felső nagyőrlő között van 6-7 vestibularisan)

Glandula sublingualis: nyelv alatti mirigy (az alsó front belső felszínén van – lingualis
felszínen)

Glandula submandibularis: mandibula alatt
Predilekciós hely: ahol a legnagyobb mértékben megtelepedhet a fogkő
A fogaknak a gingivalis harmadán az equator alatt rakódik le a nagy nyálmirigyek kivezető csövénél.
Felső fogsor 6-7 vestibularis felszínén.
Alsó frontfogak lingualis felszínén.

5/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések
A beteget fel kell világosítani, hogy a nyál összetétele is nagyban befolyásolja a fogkő felrakodását, ezért
sok mindent meg kell tenni.
hajlam
több folyadékfogyasztás
megfelelő fogmosási technika: lásd a következő pontot
megfelelő fogkrém használata: (a plakk mineralizálódik, elmeszesedik). Olyan fogkrémet
kell választani, ami tartalmaz antibakteriális anyagot vagy gyulladáscsökkentőt. Manapság már lehet
fogkőképződést csökkentő fogkrémeket is vásárolni.
szájvíz: legyen antibakteriális és gyulladáscsökkentő. 2 típusa van: mindennapi (enyhébb
hatású pl. Listerin) és kúra szerűen használható (Corsodil  maximum 1-2 hétig használható, utána
szünetet kell tartani.)
fogselyem
fogköztisztító kefe

Akinek erre hajlama van, meg kell vizsgálni, hogy mi az oka és fel kell készülni a rendszeres
fogkőleszedésre.
Ezt az esetet több ülésben látjuk el (fájdalmas, duzzadt, vérző íny).
A fogkő eltávolítása után érzékenyebb lesz az a terület, ilyenkor használnak fognyaki érzékenységre való
fogkrémet (Sensodyne) (fognyaki érzékenységet csökkentő fogkrém)
A plakk okozza gyulladást és ez folyamatosan pusztítja a fogágyat, mely ínysorvadáshoz vezet
(parodontopathia).

Mutassa meg a helyes fogmosási technikát!
Módosított Bass-féle technika
Lényege: a fogkefét 45 fokos szögben állítjuk be úgy, hogy a gingivát is érje. A fogkefét rezegtetni kell,
azért hogy a sörték a gingiva és a sulcusba bejussanak, majd egy határozott mozdulattal ki kell fordítani.
Módosított Bass-féle technika könyvből: főleg ép parodontiumú vagy gingivitisben szenvedő
páciensnek ajánljuk. Ez a fogmosási technika gyermekeknek és fiatal felnőtteknek ajánlott. A fogkefe félig
az ínyen, félig a fogakon mozog 45 fokos szöget bezárva. Ezzel a technikával a fogkefe sörteszálai
behatolna az approximalis fogközökbe és a sulcus gingivae felületes régióiba is.

Hagyományos (körkörös) technika

6/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

03. Feladat
35 éves hölgy páciens érkezik a rendelőbe. Jobb felső első premolarisa pulpitises tüneteket
mutat. Az orvos trepanálás mellett dönt. Készítsen elő trepanáláshoz, a gyökércsatorna
megmunkálásához és ideiglenes gyökértömés készítéséhez.
– Készítse elő a műszertálcát trepanáláshoz!
– Ismertesse a gyökérkezelés során elvégzendő rtg felvételek jelentőségét!
– Milyen anyagokat használunk ideiglenes gyökértöméshez?

Készítse elő a műszertálcát trepanáláshoz!
14-es fog pulpitis  4|

Műszertálca:

tükör, szonda, csipesz
érzéstelenítés
fúrók: gyémánt, fém
kézi exkavátor
Donaldson, Kerr készlet (H, P)  kézi eszközök
Gépi gyökérkezelő eszközök

Pulpitis = fogbél gyulladás
Kezdetben inicialis cariessel kezdődik, ennek nem sok tünete van esetleg sós és édes ételre érzékeny. A
dentinben kezd el terjedni, ez már hyperaemiás fázis, ekkor már hidegre és melegre is érzékeny a fog. A
szuvasság továbbterjed a pulpába és pulpitis azaz fogbélgyulladás alakul ki, tünete erős fájdalom és
általában éjszaka fáj vízszintes helyzetben.

Caries formái:
caries incipiens – krétafolt (macula cretosa, white spot), pH a kritikus érték alatt, felszínen beinduló
carieses folyamatok, ami nem jutott még a felszín alá  reverzibilis
caries superficialis – felszín átszakad, zománchiány keletkezik, folyamat eléri a dentint
caries media – szuvasodás a dentinben van, a folyamat a puhább szövetekben felgyorsul, de még nem
érte el a pulpát
caries profunda – folyamat megközelíti a fogbélüreget
caries penetrans – fogbélbe betör a folyamat és a baktériumok elözönlik a fogbél szöveteit.
Műszertálca: tükör, szonda, csipesz, érzéstelenítő
Ha 1 ülésben nem sikerül a trepanálás, akkor cavitast alakítunk és valamilyen toxikus anyagot helyezünk
be (toxavit, depulpint + IT1)
Ha sikerül 1ülésben elvégezni, akkor a cavitas alakításhoz szükség van fúrókra: gyémánt, fémfúrók +
exkavátor
Az exstirpatio gyökérkezelő készlettel történik:

Eltávolítás Donaldson-tűvel (idegtű) történik

Kerr-késulet: tágítók, reszelők (Heidsröm, patkányfarok), ezek a kézi gyökérkezelők, de
vannak gépik is.
1

IT ideiglenes tömőanyag/tömés
7/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések
Különbség a kézi és a gépi tágítók, reszelők között:
A kézinél használunk bemérőt és a tágítást először kicsivel kezdjük és így haladunk a nagy felé.
A gépinél Crow-down technikát használunk, először a legszélesebbel tágítunk és így haladunk a kisebb
felé.

Gyökérkezelés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eltávolítjuk a pulpát (mechanikailag)
tágítás (mechanikai vagy kémiai úton EDTA oldat felpuhítja a falat)
fertőtlenítés (fiz.só, hyperol, NaOCl)
szárítás (papírpoint)
egy ülésben történik, ha ki lehet szárítani a gyökeret, ekkor jön a gyökértömés
ha több ülésben történik, gyógyszeres kötést rakunk a csatornába Ca(OH) 2 vagy Chlumsky és ezt
IT-vel lezárjuk

Ha gyökértömés mellett dönt az orvos:

paszta (sealer)
guttapercha + lentulo + spreder (guttaperchából vagy 1 db kell vagy egy sorozat)
exkavátor
Bunsen égő
olló
alap + fedőtömés (esztétikus)

A gyökércsatorna lateral–kondenzációs módszerrel történő tömésének kivitelezése

a műanyag bázisú sealert az első guttapercha csúccsal visszük a csatornába és vékonyan
bekenjük azt

a mesterreszelővel azonos méretű guttaperchát eggyel nagyobb spreaderrel tengelyirányba
tömörítjük a csatornába

a tömörítést újabb és újabb tömörítés követi a csatorna megteléséig

a kint maradó végeket meleg műszerrel (excavator) levágjuk

a guttapercha csonkokat alaposan tömörítjük (Williams műszer)
Eszközök, anyagok: papírcsúcs sorozat, guttaperchacsúcs sorozat, gyökértömő anyag, Lentulo,
spreader sorozat, gyökértömő szonda, melegített excavator, bunsen égő, gyufa/gyújtó

Ismertesse a gyökérkezelés során elvégzendő rtg felvételek
jelentőségét!
4 db röntgen készül:

alap rtg,

tűs kontroll (gyökérhossz beméréséhez),

guttapercha kontroll,

ellenőrző

Milyen anyagokat használunk ideiglenes gyökértöméshez?
Ca(OH)2, Chlumsky-ba márott papír poen
Chlumsky oldat: kámfor-karbonsav-alkohol 6:3:1 arányban

8/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

04. Feladat
50 éves férfi páciens bal alsó szemfogában ideiglenes gyökértömés van. Panaszai megszűntek,
kontrollra érkezve a fogorvos úgy dönt, hogy végleges gyökértömést készít. Készüljön fel a
beavatkozás elvégzéséhez! (33-as fog)
– Készítse elő a műszertálcát és a munkaasztalt a végleges gyökértömés elkészítéséhez!
– Ismertesse a végleges gyökértömés menetét és használatos eszközöket!

Készítse elő a műszertálcát és a munkaasztalt a végleges
gyökértömés elkészítéséhez!
Műszertálca
Munkaasztal

vattarollni, (kofferdam)
fúrók, kézi eszközök
papír point
lentulo, reszelő
tömörítő eszközök
guttapercha + pasta
exkavátor
bunsen égő, gyufa/gyujtó
olló
cement alap, fedő tömés

Ismertesse a végleges gyökértömés menetét és használatos
eszközöket!
Végleges gyökértömés meneteGyökértömésnél használatos anyagok

fogat izolálni kell
IT eltávolítása
öblítés
szárítás
guttapercha + pasta
exkavátor + bunsen égő
cement alap
fedő tömés
9/22

H2O, desztillált víz, fiz.só
guttapercha
dycal, Ca(OH)2
cement alap:
kompozíciós tömőanyag

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

05. Feladat
41 éves hölgy beteg bal alsó második nagyőrlőjében a régi amalgám tömést szeretné esztétikai
tömésre cserélni. A fogorvos a vizsgálat után inlay–t javasol a páciensnek. Készítsen elő a fog
preparálásához és lenyomatvételhez! (37-es fog)
– Ismertesse az inlay előnyeit!
– Milyen lenyomatvételi technikákat ismer?
– Kapcsolattartás a labor és a rendelő között, dokumentáció

Ismertesse az inlay előnyeit!
Három fajtát különböztetünk meg belőlük:

inlayek (betétek),

onlayek (kiterjesztett betétek),

overlayek (borító-betétek).
Anyaga:

fémek (pl. aranyból)
esztétikus anyagok (kerámia)

Előnye a töméssel szemben:

sokkal jobban visszaadja a fog egyéni anatómiai formáját

esztétikusabb eredmény érhető el vele

egyéni rágópályák kialakítását könnyebben lehetővé teszi

alkalmazásával a megmaradt fogmennyiség megmenthető, megtartható elkerülve a fog
koronával történő ellátását

jobb széli záródást biztosít, mint a rendelőben készített kompozit tömések

a fogtechnikus teljes rálátással, tökéletes fényviszonyok mellett, akár nagyító használatával
készíti és dolgozza ki.

Milyen lenyomatvételi technikákat ismer?
A lenyomat fajtái
A szájképleteknek a lenyomaton rögzített állapota szerint lehet:
1. helyzeti (szituációs)
2. anatómiai (bonctani) – a képleteket nyugalmi helyzetükben mintázzuk le
3. funkciós (működéses) – a lágyrészek mozgására és mozgathatóságára vagyunk kíváncsiak
4. antagonista lenyomat
Kiterjedése szerint:
1. teljes (totális) – magába foglalja a teljes alsó vagy felső fogazatot ill. fogatlan állcsontot
2. részleges (parciális) – csak állcsont részleteket másol le
3. ráharapásos (okklúziós) – okklúziós helyzet rögzítésére (harapás)
4. Precíziós lenyomat: különleges pontosságot igénylő fogpótlásoknál
Lenyomatvételi technikák

korrekciós lenyomat (ilyen a precíziós-szituációs, illetve a funkciós lenyomat)

muko-kompresszív, mukodinamikus lenyomat (ilyen a funkciós lenyomat)

10/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

Kapcsolattartás a labor és a rendelő között, dokumentáció
????????????????????????

11/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

06. Feladat
A középkorú páciens felső rögzített fogpótlásának próbájára érkezik a rendelőbe. Készítsen elő a
vázpróbához!
– Ismertesse a rögzített fogpótlás készítésének menetét!
– Színmeghatározás
– Fogpótlások csoportosítása, implantátumok
– Rögzített fogpótlások tisztítása

Ismertesse a rögzített fogpótlás készítésének menetét!
Rögzített készülékek: inlay, híd, korona
Anyaga: fémváz+kerámia leplezés, inlay  kerámia, fém, műanyag
Váz lehet: fém, cirkónia
Vázpróbához: le kell tisztítani alkoholos vattával a vázat és tükör, szonda, csipeszre lesz szükség

Rögzített készülék készítésének menete
1. Tervezés
2. Hídpillérek lecsiszolása:

Érzéstelenítés: tű, fecskendő, lidocain

Csonkelőkészítés: turbina, mikro motor, fúrók, csiszolók

Ha caries van, akkor előbb eltávolítjuk a carieses részt + tömés készítés (tömhetjük pl.:
üvegionomer cemnettel, amalgámmal)

Csiszolások módja:
vállas: itt nem sérül a gingiva
tangencionális: itt viszont sérülhet a gingiva

Ha a tangencionális csiszolást választjuk, akkor nem lehet azonnal lenyomatot venni

Ha nem azonnal történik a lenyomatvétel, akkor sulcus tágítást kell végezni sulcus fonal
segítségével. Ez azt jelenti, hogy a regenerálódott gingivát a csiszolt felszíntől eltávolítjuk.
3. Lenyomatvétel: azonnal vagy 1-5 nap múlva – ekkor kell sulcustágítás

Antagonista – szituációs lenyomat (algináttal)

Viaszharapás

Precíziós lenyomat: alaplenyomat + precíziós, hígan folyó

A lenyomatvételnél szükségünk lesz: lenyomatkanálra, gumicsészére, spatulára, bunsen
égőre, viaszkésre, a hígan folyóhoz csőrre, vagy üveglapra+spatulára.
4. Az antagonistát gipsszel ki kell önteni 5-30 perc alatt és ezután folyadékba kell rakni, és így
fogjuk elküldeni a laborba. Ehhez is szükség van gumicsészére és spatulára.
5. Ha visszajött a laborból
6. Vázpróba ellenőrzése következik, és figyelembe kell venni:
– A pontos záródást: a váznak borítania kell a lecsiszolt felszínt
– A szemben lévő fog, a mellette lévő fog és a váz között elég távolság legyen, mert erre fog
kerülni a leplezés.
7. Fogszín kiválasztása (fogszínkulcs segítségével)
8. Visszaküldjük a laborba, ahol elkészítik a leplezést.
9. Beragaszt (a csonkot nyáltalanítani kell alkohollal vagy benzinnel, ill. a hidat is le kell tisztítani pl.
alkohollal).

Színmeghatározás
Kornak, nemnek, alaknak megfelelően. Fogszín kulccsal, természetes fénynél vagy annak megfelelő
világítsú lámpánál.
12/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

Fogpótlások csoportosítása, implantátumok
1.
2.
3.
4.

Teljes kivehető
Részleges fogpótlás: kapocs, finommechanikai elhorgonyzás (rudas+zár, patent, csúsztató)
Rögzített fogpótlás
Implantátum

Implantátum
Ha implantátumot helyezünk be, akkor legfontosabb a sterilitás.
Ehhez szükségünk van: könyökdarabra + lassító fejre, fiz.sóra és elszíváshoz nyálszívóra és
exhaustorra.
Az implantátumok manapság titánból készülnek.
Mandibula 2-3 hónap, maxilla 5-6 hónap alatt gyógyul  várakozási idő.
Implantátum készítésekor 2db rtg. felvételt kell csinálni: 1 a terv készítésekor, 1 mikor már begyógyult.
Ha az implantátum begyógyul fogtechnikai csonkot kell készíteni, amit majd az implantátumba helyezünk.
Ha ezt a fogtechnikai elkészíti, utána mi lenyomatot veszünk a koronához.
A fogtechnikai csonkot a precíziós lenyomatba belehelyezve küldjük el a laborba.
Előkészített csonkoz 3 lenyomatra van szükség, amit elküldünk a laborba, fogszínt meghatározzuk,
vázpróba, labor, készrevitel, majd beragasztás.

Rögzített fogpótlások tisztítása
Fogmosás, szájöblítés, interdentalis fogkefe, superfloss.

13/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

07. Feladat
68 éves fogatlan nőbeteg számára teljes alsó–felső lemezes fogpótlás készül. A funkciós
lenyomatvétel után a rendelőbe visszaérkeznek a viaszsáncok, amelyekkel meghatározzuk a centrális
okklúziót.
Készítsen elő a viaszharapás elvégzéséhez!
– Centrális reláció, centrális okklúzió fogalma.
– Fogszín, fogforma meghatározása, jelentősége.
– Ismertesse a lemezes fogpótlások készítésének menetét!

Centrális reláció, centrális okklúzió fogalma.
Centrális occlusio: az állkapocs azon helyzete, melyben az állkapocsízületi fejek az ízpávában minkét
oldalon centrális relatio-ban vannak, és az alsó és felső fogak rágófelszíne sok ponton érintkezik egymással.
Szabályos fogazat esetén a felső frontfogak kissé előbbre állnak és fedik az alsókat.
A legnagyobb felszínen érintkezik az alsó és a felső fogsor. Ezt nevezzük fizikai harapási magasságnak,
mert ilyenkor össze kell szorítani a fogat, hogy megkapjuk az occlusiót.
Centrális relatio: a mandibulának az a - fogaktól független, okklúziós egység hiánya esetén is
reprodukálható - helyzete, melyben függőleges fejtartás mellett, a két fejecs aktív izommunka
eredményeként szimmetrikusan, felső-elülső helyzetben található.
Ilyenkor nincsenek occlusiós párok, mert nincs a betegnek foga. A záró és a nyitó izmok egyensúlyi
állapota esetén kapjuk meg.
Interocclusalis térköz: mikor az állkapcsok centrális relatióban vannak, az alsó és felső fogak
rágófelszínei nem érintkeznek egymással, közöttük egyenként változóan a moralisok tájékán kb. 1-4 mm-ig
terjedő nagyságú távolság van, mely távolság még nagyobb is lehet.

Fogszín, fogforma meghatározása, jelentősége.
Fogszín: hormonok, nemek, alaknak megfelelő

Ismertesse a lemezes fogpótlások készítésének menetét!
Lemezes fogpótlások készítésének menete
1. Szituációs lenyomat  egyéni kanál készítéséhez

fogatlan kanálla

alginát – kiönteni gipsszel

laborba küldeni, ahol elkészítik az egyéni kanalat

labor visszaküldi a rendelőbe az egyéni kanalat
2. Az egyéni kanállal funkciós lenyomatot veszünk
3. Harapási sablon, viaszharapás
4. Irányvonalak berajzolása (mosolyvonal, középvonal)
5. Harapási magasság és fogszín meghatározása
6. Laborba küldés
7. Laborból megérkezik  fogpróba  visszaküldjük a laborba készre vitelre
8. Fogátadás  betegnek meg kell tanítani, hogyan kezelje

14/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

Alsó és felső fogsor helyben tartó erői
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lágyrészek rugalmasan ráfeszültek
Adhézió (összetapadás): a nyálkahártya és a műfogsor között összetartó erő van
Miofunkciós erő: megtanul úgy beszélni, hogy az izmaival helyben tartsa a fogait
Pontos occlusio: ha nincs billenő hatás a fog helyben marad
Alsó fogsornál: gravitációs erő, súlynövelőt is tehetnek a fogba
Felső fogsor: vákuum keletkezik, ha a páciens a fog alól kiszívja a levegőt

15/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

08. Feladat (Á)
Középkorú férfi érkezik a rendelőbe. Elviselhetetlen éjszakai fogfájdalomról, ráharapási
fájdalomról panaszkodik. A rtg felvételen a jobb alsó első nagyőrlő periapicalis elváltozását láthatjuk.
A gyökér anatómiája miatt az orvos az extrakció mellett dönt. Készítsen elő extrakcióhoz!
– Beszéljen a fogászati érzéstelenítőkről!
– Készítse fel a pácienst a beavatkozásra!
– Beszéljen arról, hogy mi a teendő gyökérfraktura esetén!

Beszéljen a fogászati érzéstelenítőkről!
Terminális: Felső fognál, rövid tűvel. Kezelendő fog területén lévő idegvégkészüléket érzéstelenítik
bénítják.
Vezetéses: alsó fognál, hosszú tűvel. Érzéstelenítendő területhez vezető idegágat, idegtörzset.
Ganglion: Agyvelői, gerincvelői ideg érző ideg dúcát. Lumbali, epidurális.
Szerek:

Lidokain 10% OLDATBAN,5% kenőcsben, spray / 2% + 0,001% adrenalin nyálkahártyán jól
difundál, szövetet nem zavarja

Ultrakain: 4%+ adrenalin, erősebb a lidokainnál

Tetrakain: nyálkahártya érzéstelenítésére, észterkötést tartalmaz, toxikus anyag

Készítse fel a pácienst a beavatkozásra!
Fertőtlenítés a beadás helyén betadinnal, jóddal.
Flaxxal kivesszük a zselés érzéstelenítőt majd vatta gombócra és így tesszük a beteg szájába.
Ampulla feltörése előtt vattával, gézzel töröljük át.
Steril tű, fecskendő, légtelenítés az orvos feladata.
Ha beteg fél a szúrástól előtte belehet fújni Lidokain sray-vel a beadás helyét.

Beszéljen arról, hogy mi a teendő gyökérfraktura esetén!
Fog húzásnál betört gyökeret el kell távolítani mert gócot okozhat és a késöviekben akadályozhatja az
implantátumok elhelyezését. Sebészi feltárás. A gyökér elhelyezkedésétől függ.

Helyi érzéstelenítés

Metszés speciális fogóval, emelővel eltávolítjuk

Kikaparás wolkman kanállal

Tamponnal vagy varrással zárjuk
Gyerkfogászatban történő törés ellátását meghatározza a törés helye. Alapvető szempont a fogbél
életben tartása. Sínnel kell Gyökeret nyugalomba helyezni. A gyökér nem forr össze de az alveolusz
csontjának ossifikációja és a gyökérhártya fixáló szerepe miatt a törött gyökerű fogat gyógyultnak
tekinthetjük.4 és 6 hónapig sínezzük a fogat. A foggyökér koronális harmadának a törése a legrosszabb, ezt
fémcsappal rögzítjük.

16/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

46-os fog extractiója történik (A)
(Ez még mindig a 8. Feladat, csak egy másik megoldása)
Előkészítés, szükséges eszközök:
Steril műszertálca, fogászati tükör, szonda csipesz
egyszer használatos gumikesztyű
érzéstelenítés eszközei: egyszer használatos tű (hosszú, mert alsó foghoz vezetéses
inj.adunk), fecskendő, érzéstelenítő oldat
steril alsó moláris fogó
steril emelők (Bein, Barry)
szájzugkampó
steril géztampon
vérzéscsillapításhoz: Gelaspone, Dicynone
suturához: varróanyag, tűfogó, horgas csipesz, olló

Fogászati érzéstelenítők:
A gyakorlatban a leggyakrabban helyi érzéstelenítést alkalmazunk, de ezen kívül létezik az általános
érzéstelenítés (narcosis).
Helyi érzéstelenítés módjai: a.) vezetéses (hosszú tű), b.) terminális (rövid tű)
Helyi érzéstelenítőszerek: beadás előtt az allergia kérdését mindig tisztázni kell!!
1. Novocain: jelenleg a fogorvosi gyakorlatból kiszorult, a mai készítményekhez képest gyengébb
hatáserősségű, alacsony toxicitás, gyors felszívódás
2. Lidocain: fogászati célra 2%-os oldatát alkalmazzuk

lidocain 2%, adrenalin 0,001 % (barna ampulla)

Inj. Lidocain 2%, tonogénmentes (fehér ampulla)
3. Marcain 5% : Lidocain allergia gyanúja esetén – különösen hosszú hatástartam (3-30 óra)
4. Ultracain DS Forte: Gyulladásos szövetek érzéstelenítésében kiemelkedő

4% - os adrenalint tartalmaz,

1% és 2% - os érszűkítőt nem tartalmaz

Beteg előkészítése:
Elhelyezése a fogászati kezelőszékben, ruházatának védelmére nyálkendő felhelyezése
Az extractio során felmerülő komplikáció lehet a gyökérfractura. Ezeket a gyökereket fontos eltávolítani,
mert gócforrások, bármikor begyulladhatnak és a későbbi fogpótlást is akadályozzák. Ilyenkor sculptiot
„fogvését” alkalmazunk.

17/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

Műtét menete:


érzéstelenítés
mucoperiostealis lebeny képzése (a csontfelszín szabaddá tétele érdekében nyálkahártya és
a csonthártya lefejtésével nyert lebeny)
fog vagy gyökér eltávolítása véséssel vagy fúróval
 GYÖKÉRNÉL: részlegesen eltávolítják a foggyökeret fedő vestibularis csontot, speciális
csontsebészeti fúrók segítségével
a csontseb óvatos kikaparása, az esetleges sebben maradt gyökérmaradványok eltávolítsa
érdekében, mert a sebnek tökéletesen tisztának kell lennie, a későbbi gyulladást elkerülve
lebeny visszafektetése, varrás, szükség esetén csíkozás
instrukció, műtét után teendők ismertetése
műtéti utókezelés (sebtoilett), csíkcsere
varratszedés 7-10. napon

Sculptio eszközei, műszerei:

steril kesztyű, steril izolálókendő
vizsgálóműszerek (tükör, szonda)
érzéstelenítés eszközei: fecskendő, tű, oldat
szájzugkampó, sebkampó
szike, véső, (csont)fúró, emelők
fogászati csipesz, horgascsipesz, anatómiai csipesz
kalapács, csontcsípő
Volkmann kaparókanál
Sutura szett (tűfogó, sebvarrótű, varróanyag)
olló, steril törlések (tampon)

A műtét után


antibiotikum szedése (azért, hogy megelőzzük a műtét során a szájüregből a csontsebbe
jutott baktériumok káros hatását, illetve ha ödéma/vérömleny képződött megakadályozzuk azok
befertőződését)
hideg borogatás
fájdalomcsillapító szedése szükség esetén
tejtermékek, szénsavas italok, alkohol fogyasztásának kerülése
dohányzási tilalom
Vérzést fokozó tényezők kerülése
fokozott szájhigiéne (a varratok/sebszélek tisztántartása, kamillás lemosás!

18/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

09. Feladat (Sz1)
A rendelőbe egy 25 éves hölgy érkezik és az elszíneződött fogait szeretné világosabbá tenni.
Készítsen elő rendelői fogfehérítéshez!
– Ismertesse a fogfehérítés formáit! (otthoni, rendelői)
– A fogtisztítás lehetőségeiről tájékoztassa a beteget!
– Magyarázza el az étel, ital és rossz szokások fogszínt befolyásoló tényezőit!

Ismertesse a fogfehérítés formáit! (otthoni, rendelői)
Fogfehérítés nem ajánlott a fehérítéssel kapcsolatos bármely anyaggal (peroxid, glicerin) szembeni
allergia esetén, bizonyos fejlődési rendellenességekben, terhes illetve szoptató anyáknál.
Fogfehérítés előtt szükséges a szuvas fogak, illetve rossz tömések ideiglenes ellátása, a fogkő
eltávolítása, (ezután 1 hetet érdemes várni a fogfehérítés megkezdésével) A tömések, koronák nem
fehéríthetők, csakis a saját fogak!!
Fogfehérítés mechanizmusa:
A fogak fehéredéséért a fogfehérítő anyagban lévő hidrogén-peroxid (H2O2) okozta oxidáció a felelős. A
hidrogén-peroxid bejut a fogszövetbe, ahol vízre és naszcens oxigénre bomlik. A képződő szabad gyökök a
festékmolekulák kettős kötéseivel reagálnak, így a fogak színe világosabbá válik. Ha már nincs több kettős
kötés, és mégis tovább folytatjuk a fehérítést, a szerves molekulákban bekövetkező változás miatt a fog
elszürkül.

Fogfehérítés formái
Belső fogfehérítés
Az elhalt, kezeletlen fogakat a degenerálódott fogbél szövete elszínezheti. A gyökérkezelés során a
koronából el nem távolított fogbél és a gyökértöméshez használt paszta szintén elszíneződést okozhat. Ilyen
esetekben belső fogfehérítést végzünk. Az elhalt, kezeletlen fogat gyökérkezelik. A fogba egy kis lyukat
fúrnak, kitisztítják, majd belehelyezik a fehérítő anyagot, a fogba ideiglenes tömés kerül. A hatás 3-7 nap
alatt érhető el anyagtól függően.
Külső fogfehérítés (otthoni vagy rendelői)
Az otthoni fehérítésre kisebb koncentrációjú anyagot használunk (5%, 10%, 15 % hidrogén-peroxid), ami
kb. 2 hét alatt hozza meg a kívánt eredményt. A rendelőben vett lenyomat alapján egyedi fogfehérítő sín
készül. Tökéletesen illeszkedőnek kell lenni (a fogíny, fogak határáig kell érjen). A pontos kialakítás fontos
feltétele az íny védelmének. (Nem szerencsés, ha a fogfehérítő gél az ínyre kerül, mert az oldat, ha
hosszabb ideig lágyszövettel érintkezik, felmaródást okozhat.). Mivel a sín anyaga lágy műanyag fólia,
viselése kényelmes. A gélt az orvos utasításainak megfelelően kell a sínbe helyezni, figyelve arra, hogy az
ínyt a fehérítő gél ne érje! Az eredmény már 2-3 nap után észrevehető, de a maximális fehéredéshez egy,
akár két hét szükséges. (napi 3-8 óra viselés mellett) A fehérítéshez használt, oxigént kibocsátó gél csak a
fogakat fehéríti, nem lép reakcióba az ínnyel, illetve egyéb szövetekkel. Fogérzékenység a kezelés során
kialakulhat, de az instrukciók betartásával ezen könnyen lehet segíteni
A rendelői fehérítés során nagyobb koncentrációjú (35 % hidrogén-peroxid) anyaggal, rövidebb idő (kb. 1
óra) alatt érhető el a hatás.
Speciális ajakterpesz (eltakarja, védi az ajkakat a kezelés során) felhelyezése → íny benzines lemosása
és szárítása után ínyvédő géllel bekenjünk az ínyt és a lágyrészeket = „folyékony kofferdam” (puha fényre
kötő műanyag) → fogfelszínre felvisszük a fogfehérítő zselét → a laserrel megvilágítjuk (15-20 perc)→ a
lasersugár hatására aktivizálódik a fogfehérítő anyag → végül védőréteggel vonjuk be a fogakat.
A műveletet ezután általában többször is meg kell ismételni a kívánt hatás elérése érdekében, azonban
ilyenkor már kellemetlen, szúró érzés jelentkezhet, így ha a páciens fájdalomra panaszkodik, meg kell
19/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések
szakítani a kezelést. Bár a módszer rendkívül hatékony, számos érv szól ellene: egyrészt a kezelés
többnyire meglehetősen drága, a felhasznált anyag pedig ideiglenesen, vagy akár véglegesen is
roncsolhatja a fogzománcot, és a fognyakhoz érve gyakran okoz nyilalló fájdalmat, mely több napig is
eltarthat. Elhúzódó, akár egy órán át tartó kezelés esetén kellemetlen lehet sínnel a szájban, mozdulatlanul
feküdni. Kezelés után egy-másfél hétig kerülni kell a kávé, tea, vörösbor, és egyéb, színező hatású ételek és
italok fogyasztását, továbbá a dohányzást. A hatás ezután sem garantált, ugyanis ahogy a páciens visszatér
ezekhez, úgy kezd el a fogsor újra elszíneződni.
Szükséges eszközök: ajakterpesz, vattarolni, nyálszívó, fecskendő, polimerizációs lámpa,
ecset/applikátor

A fogtisztítás lehetőségeiről tájékoztassa a beteget!
A fogkefék fajtái, azok előnyei, hátrányai
A száj tisztán tartásának legfontosabb eszköze a fogkefe, mely alkalmas a plakk, bizonyos
elszíneződések, valamint az ételmaradék eltávolítására.
A helyes fogkefe jellemzői a következők: kis fej, egyforma hosszúságú lekerekített végű
műanyagsörtékkel, melyek néhány sorban és csomóban helyezkednek el. Ép íny esetén a „középkemény”
és „kemény” típusú fogkefét tartjuk megfelelőnek. Az orális felszínek könnyebben hozzáférhetők, ha a nyél
kontraszöget tartalmaz. A fogkefe sörtéi idővel rendezetlenné válnak, elvesztik állandó formájukat ezért a
fogkefét elhasználódástól függően időnként ki kell cserélni.

A fogkefék típusai:
Kézi fogkefe: anyagát tekintve műanyag, illetve állati sörtéből készül, a sörték vége legömbölyített a
nyálkahártya megsértésének elkerülése miatt.
A sörték keménységét tekintve lágy, közepes és kemény fogkeféket különböztetünk meg. A megfelelő
fogkefe kiválasztását befolyásolja a gingiva állapota, a fogak anatómiai alakja, a páciens higiénés állapota,
valamint a fogmosási technika.
Elektromos fogkefe: felépítése a hagyományos fogkefétől eltér, a fej rövidebb, a nyél vastagabb.

Fogpaszták típusai


Fogelszíneződést csökkentő, fogfehérítő fogkrémek
Fogkőképződést csökkentő fogkrémek
Fognyaki érzékenységet csökkentő fogkrémek
Fogszuvasodás elleni fogkrém
Íny-, fogágygyulladást gátló fogkrémek
Szájszárazságot csökkentő fogkrémek
Fogkrémek gyermekeknek

Fogmosási módszerek
1. Intrasulcularis fogmosás (Bass-technika)  módosított Bass-technika
2. Stillman-módszer  módosított Stillman-módszer
3. Charters-féle fogmosási technika

Fogköz tisztítás eszközei (interdentalis tisztítóeszközök)
1.Fogselyem (dental floss), fogszalag (dental tape)
2.Superfloss
3.Fogköztisztító kefe (interdentalis fogkefe)
4.Szinguláris csomózású fogkefe
5.Fogpiszkáló
6.Hidroterápiás készülékek

20/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

Szájöblítők használatának célja, lehetőségei és korlátai
A szájvíz olyan szájöblögető folyadék, amely a fogak és a száj higiéniájának fenntartását segíti.
Fertőtlenítő, esetenként gyógyhatású készítmény. A szájvíz használatának célja a szájban található
baktériumok és vírusok elpusztítása, hogy megelőzzük a fogínysorvadást, fogínygyulladást és a rossz
lehelet kialakulását, valamint a dentális plakk-képződését.
Szájvíz használata: A szájvizeket általában fogmosás után használjuk, de alkalmazhatók napközben is –
akár étkezések után, ha a fogmosásra az adott helyzetben nincs lehetőség vagy idő. Egy gyors szájöblítés a
megfelelő szájvízzel tisztítja a szájüreget, így a fogakat is.
Általában 10-15 ml szájvizet ajánlott zárt fogsorral, a fogak között zubogtatni, ugyanúgy, ahogy a
fogmosás alkalmával is szájat öblítünk, de alaposabban, hogy a szájvíz minden foghoz, a fogsor minden
részéhez eljusson. Ajánlott legalább 1-3 percig öblögetni. Végül célszerű a szájüreg hátsó részét is kiöblíteni,
mintha gargarizálnánk.
Fontos megemlíteni, hogy a szájvizek – bár a megfelelő szájhigiénia fontos részei – nem csodaszerek,
nem helyettesítik a rendszeres és megfelelő technikával végzett fogmosást, sem a rendszeres fogászati
ellenőrzéseket.

Magyarázza el az étel, ital és rossz szokások fogszínt
befolyásoló tényezőit!
Számos oka lehet a fogak elszíneződésének. A színes élelmiszerek, a dohányfüst, a kávé, a tea is
elszíneződést okoz.

Elszíneződések lehetséges okai:
Külső elszíneződés:
foggal gyakran érintkező anyagok: ételek, italok (kávé, tea, vörösbor)
dohányzás
szájöblítő szerek
Belső elszíneződés:
fejlődési rendellenesség
fogfejlődés alatti túlzott fluorid bevitelkor
terhességben vagy 12 éves kor alatti tetraciklin antibiotikum szedés
Az elszíneződés okai az elfogyasztott ételek, italok festékanyagai. Ezek az anyagok lerakódnak a
fogzománcban, és a fogak mélyebb szöveteiben is. Ilyen erős színanyagot tartalmazó ételek, italok többek
között a kávé, a fekete teák, a vörösbor, a ketchup, egyes üdítő italok, cola.
A fogfehérítőkben lévő hatóanyag a fogzománcba diffundál és oxidációval elszínteleníti ezeket a
színezékanyagokat.

21/22

2397–06 Fogászati beavatkozások – kezelések

10. Feladat (Sz2)
Egy 35 éves férfi beteg jobb felső nagymetsző foga a gyökértömés után is panaszos maradt. A
röntgen alapján a fogorvos resectiot javasol.
– Világosítsa fel a beteget a resectioval kapcsolatban!
– Ismertesse a műtét menetét!
– Készítse elő a műszertálcát!

Világosítsa fel a beteget a resectioval kapcsolatban!
A gyökércsúcscsonkolás vagy rezekció (resectio) egy szájsebészeti beavatkozás, mely során a gyökércsúcsnál található gyulladásos szövetet eltávolítják. Javallata elsősorban a gyökérkezelés sikertelensége. A
beavatkozást általában helyi érzéstelenítésben végzik és egy kis ablakot képeznek az állcsonton, amelyen
keresztül a gyulladt szöveteket eltávolítják, a fogat pedig egy jól záró gyökértöméssel látják el.

Indikációi:


Gyökérkezelés sikertelen, nem csúcsig érő, de falálló
A gyökércsatorna váladékképződés miatt nem szárítható ki, így nem tömhető
Anatómiai okok: átjárhatatlan gyökércsatorna, nagyon görbült
Tág a foramen apicale, emiatt a csúcsnál nem készíthető falálló tömés
Gócfertőzés gyanúja
Túltömött fog panaszokat okoz
Radicularis cysta van

Ismertesse a műtét menetét!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

érzéstelenítés
mucoperiostealis lebenyképzés
gyökércsúcs felett csontablak készítése fúróval vagy vésővel
gyökércsúcs csonkolása fúróval vagy vésővel
periapicalis tér radikális excohleációja
szükség szerint retrograd gyökértömés elkészítése
sebüreg átmosása
lebeny visszafektetése, varratok
Gyógyszerrendelés / fájd.csill., antibiotikum /
Instruálás / jeges borogatás, kímélő étrend, fokozott szájhigéne/
Varratszedés 7. napon.

Készítse elő a műszertálcát!
Gyökércsúcsresectiohoz szükséges műszerek:

fogászati tükör, fogászati szonda,
fogászati csipesz, horgas csipesz,
egyszer használatos fecskendő és
tű,
szike,
raspatórium,
véső, sebészeti kalapács,
csontkanalak,

22/22

depurátor,
érfogó,
szájzugkampó, sebkampó,
olló, tűfogó,
atraumatikus tű és varróanyag.