You are on page 1of 6

2397-06 Fogszati beavatkozsok, kezelsek kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai

239706 Fogszati beavatkozsok, kezelsek


kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai
0!" Feladat #$%sbeli !9" s 30"#
! "endel#ben a gyako"latvezet# ogo"vos elk"i $nt, %ogy ksz&tsen el&adst a konze%vl ogszati
beavatkozsok%l'
(ee"l)on a gyako"latvezet#nek az elksz*lt el#ads ta"talm"l+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a ogmegta"ts ogalma
. a ogszuvasods ,"edilek/is %elyei, e0sti",/i
. a gyk"/sato"na e"t#tlen&tse, eszkzei, anyagai
. a gyk"gang"na, gyk"el%als )elent#sge
. a 1"k t&,usai, mat"i/k, inlay lenyomatok eszkzei, gyk"kezel# eszkzk
02" Feladat
! "endels megkezdse el#tt az $n eladata a %endel&t alkalmass tenni a beogads%a, vizsglat%a,
ellts%a, ellen&%izni a g'eket"
(ee"l)on a gyako"latvezet#nek az elksz(ltek)ez sz(ksge segdeszkzkkel ka,/solatos
isme"etei"#l+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. az egysze" %asznlatos eszkzk el#nyei, a)ti s /so,o"tos&tsuk
. a betegvizsglat ala,eszkzei s a kiegsz&t# eszkzk, anyagok
. a ogszatokon %asznlatos munkavdelmi eszkzk
03" Feladat #$%sbeli 3"#
! "endels"e "kez# beteg )s ogtl sze"etne megszabadulni, az o"vos is 1gy dnt, %ogy a og nem
ment%et#, "zstelen&ts utn el k&vn)a tvol&tani azt' !z $n eladata, %ogy a m2veletnl segdkezzen a
beavatkozst vgz# o"vosnak, ill' elksz&tse e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit az %zstelen$tssel ka,/solatosan
tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. az "zstelen&ts md)ai, a)ti
. az "zstelen&ts eszkzei
. az "zstelen&ts so"n %asznlt gygysze"ek
. gyako"i kom,lik/ik "zstelen&ts ka,/sn
456
2397-06 Fogszati beavatkozsok, kezelsek kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai
0*" Feladat #$%sbeli !"#
! "endels"e "kez# beteg "ontogba az o"vos gyk"tmst k&vn be%elyezni' 6zt megel#z#en a
te"*letet izoll)a' !z $n eladata, %ogy a m2veletnl segdkezzen a beavatkozst vgz# o"vosnak, ill'
elksz&tse e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a ogszati izollssal ka,/solatosan
tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. az izolls eszkzei, anyagai
. az izolls /l)a s esetei a konze"vl ogszatban
. a ogak izollsa, ogt&,usok sze"int
. s,e/ilis teend#k a og&nygyullads s oggybetegsgek esetn
. a ogk#-eltvol&ts )elent#sge, eszkzei, az izolls szem,ont)ai
0+" Feladat #$%sbeli ," 9" !!" !9" 20" 22" 23"#
! "endels"e "kez# betegnl az o"vos og,tlst k&vn vgezni' 6zt megel#z#en az $n eladata, %ogy a
og,tlsok elksz&tsnek olyamatban segdkezik a beavatkozst vgz# o"vosnak, ill' elksz&tse e""e
1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a og'tlsok elksz$tsnek
olyamatval ka,/solatban tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a og,tls ksz&tsnek anyagai
. og%inyok t&,usai
. teend#k a og&ny- s oggybetegsgek esetn a og,tlsok ssze*ggsben
. a og,tlsok t&,usai, anyagai, az e%%ez sz*ksges lenyomatok, mintk, sablonok, azok keve"se,
lenyomatvteli te/%nikk
. "gz&tett ,tlsok be"agaszts"a %asznlt anyagok s azok el%asznlsi mdsze"ei
06" Feladat #$%sbeli !9" 2!"#
! "endels"e "kez# betegnl sz)sebszeti beavatkozs"a van sz*ksg' !z $n eladata, %ogy a
sz)sebszeti beavatkozs%oz el#ksz*l, a kezels olyamatban segdkezik a beavatkozst vgz#
o"vosnak, ill' elksz&tse e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a sz-sebszeti beavatkozsok
el&ksz$tsnek, segdkezsnek olyamatval ka,/solatosan tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a sz)sebszeti beavatkozsoknl %asznlatos leggyako"ibb egysze" %asznlatos vagy ste"ilizlt
m2sze"ek7 el#ksz&ts*k md)ai
. m2tti "zstelen&ts md)ai, eszkzei
. "zstelen&t#sze"ek, be" szed/i, ,oszto,e"at&v megigyels, m2tt utni ltalnos tan/sok
. v"zs/silla,&ts s eszkzei, elsz&vs m2tt kzben, vg- s va"" eszkzk
. lgy"sz s /sontelt" eszkzk, ogk, s,e/ilis sz)sebszeti eszkzk, int"a- s e0"tao"lis
beavatkozsok, m2tt utni sz)sebszeti tan/sok, teend#k
256
2397-06 Fogszati beavatkozsok, kezelsek kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai
07" Feladat #$%sbeli !9"#
! "endels"e "kez# betegnl az als els# nagy#"l# eltvol&tsa kzben a og disztlis gyke"e elt"ik s
az ll/sontmede"ben ma"ad' ! bet"t gyk" eltvol&tst is meg kell oldani' !z $n eladata, %ogy a
oggyk" eltvol&ts%oz el#ksz*l, a kezels olyamatban segdkezik a beavatkozst vgz# o"vosnak, ill'
elksz&tse e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a og., oggyk% eltvol$ts
el&ksz$tsnek, segdkezsnek olyamatval ka,/solatban tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a ogeltvol&ts eszkzei
. a oggyk" eltvol&ts eszkzei
. a m2tti "zstelen&ts eszkzei
. a elt"s eszkzei, a v"zs/silla,&ts le%et#sgei
0," Feladat #$%sbeli 2"#
! "endels"e "kez# betegnl a ,/iens sz)ban )dalmas el%nyt szl2 ekly 1n' ata lt%at' !z
o"vos az elvltozst kezelni k&vn)a' !z $n eladata, %ogy a kezels olyamatban segdkezik a
beavatkozst vgz# o"vosnak, ill' elksz&tse e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a sz-nylka)%tya s oggy
betegsgeinek kezelsvel ka,/solatban tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. az ata, mint elemi nylka%"tya )elensg
. az ata elltsnak szem,ont)ai
. az e/setels eszkzei, anyagai
. az e/setels"e alkalmazott gygysze"ek
09" Feladat
! "endelsen )elentkez# ,/iensnek ll/sontmede" ,usztulsa szmottev#' 3ite")edt tasak)ait
gyulladsmentes&tettk' !z o"vos ,a"odontolgiai m2ttet ksz*l elvgezni 8uad"nsonknt' !z $n eladata,
%ogy a beavatkozs%oz el#ksz*l, a m2tt alatt segdkezik a beavatkozst vgz# o"vosnak, ill' elksz&tse
e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a 'a%odontolgiai m/tti
beavatkozsok el&ksz$tsnek, segdkezsnek olyamatval ka,/solatban tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a ,a"odontalis m2ttek eszkzei, gygysze"ei
. a tasakk,z#ds k"olyamata s k"okai
. az ll/sontmede" ,usztuls s kvetkezmnyei
. a oggy,usztuls s a k"os szenvedlyek ssze*ggsei
. m2tti beavatkozsok utni o"l-%igins tan/sok
356
2397-06 Fogszati beavatkozsok, kezelsek kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai
!0" Feladat
! "endelsen )elentkez# ,/iensnek az &nye e"#sen v"zkeny, tbb %elyen a ognyak te"*letn szmos
ognl ogk# tall%at' ! ogak elsz&nn estenyezett el"akdsok s ogle,edk tall%at' ! tasakk,z#dsi
is kite")edt' !z $n eladata, a ,"oesszionlis sz)tiszt&ts elvgzse, ill' 1)onnan "kezett kollg)nak a
elksz&tse'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a og s sz-(%eg tiszt$tsnak
olyamatval ka,/solatban tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a ogak s a sz)*"eg tiszt&tsnak md)ai
. a ,"oesszionlis sz)tiszt&ts eszkzei, md)a
. az egyni sz),ols eszkzei, a sz)%iginia ennta"tsa
. az ltalnos ogszati megel#zs szem,ont)ai
!!" Feladat
! "endelsen egy ,/iens bizonytalan kisug"z )elleg2 bal oldali a"/- s e)dalommal )elentkezik' !z
$n eladata a beteg kik"dezse, ill' 1)onnan "kezett kollg)nak a elksz&tse'
3sz&tse el 1) kollgan#)t e""e a eladat"a s oglal)a ssze, amit a -ellegzetes, ogazat%a kite%-ed&
-dalom megigyelsnek olyamatval ka,/solatosan tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a )dalom lokaliz/i)a, )ellege, kivlt%atsga
. a )dalom k"oka
. ssze*ggs egyb )dalmakkal, gygysze"- s mellk%atsok ka,/solata
. a t&,usos )dalom k"l&"sa a szoksos o"vosi kie)ezsekkel
!2" Feladat
Fogszati ,"even/is ,"og"am ke"etben a og. s sz-k$ml& t'llkozs isme%tets%e ka, eladatot'
9)koztassa az "dekl#d#ket a tmval ka,/solatban+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a "ostokban gazdag te"mszetes t,anyagok ltalnos el#nyei
. lelmisze"adalkok, sz&nezkek, ta"ts&tsze"ek, egyb lelmisze"adalkok %t"nyai
. a zs&"s, 2sze"es, "ost- s vitaminszegny t,anyagok kedvez#tlen %atsai
. do%nyzs, alko%olizmus, gye"mekek k"ben k"os %abitus, "ossz szoksok :u))szo,s,
k"m"gs; s a sz)%igin ssze*ggsei
. t,llkozs s ogszuvasods7 t,llkozs s oggy-betegsgek ka,/solata
<56
2397-06 Fogszati beavatkozsok, kezelsek kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai
!3" Feladat #$%sbeli 2*"#
! %elyi kismama klub vezet#)e elk"i, %ogy egy el#ads ke"etben isme"tesse a v"ands anyk
ogszati ,"oblmkkal ka,/solatos teend#it'
9)koztassa a )elenlv#ket a v%andssg ide-e alatt elme%(l& '%oblmk%l s az azokkal
ka'0solatos teend&k%&l+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a v"andssg alatt elme"*l# sz)*"egi betegsgek ko/kzata
. teend#k ezek el%"&ts"a
. te"%es gondozson val "szvtel ontossga
!*" Feladat #$%sbeli !0" !3" 27"#
! "endel#ben a gyako"lat vezet# ogo"vos elk"i $nt, %ogy ksz&tsen el#adst az int%ao%alis
%ntgenelvtelek ksz$tsnek md-%l, )agyomnyos %ntgenilm%e, szenzo%os 0om'ute% gene%lt
k'alkotval"
(ee"l)on a gyako"latvezet#nek az elksz*lt el#ads ta"talm"l+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a sug"vdelmi szablyok
. a k,alkot el)"sok kivitelezse
. a ogszati "ntgen eszkzei
. a "ntgenilm el#%&vsnak s i0lsnak mdsze"ei, t"olsa
!+" Feladat #$%sbeli !0" 27"#
! "endel#ben a gyako"lat vezet# ogo"vos elk"i $nt, %ogy ksz&tsen el#adst az int%ao%alis
%ntgenelvtelek ksz$tsnek md-%l, az o%t)o%adilis ogszati %ntgen elvtel ksz$tsvel
ka'0solatban"
(ee"l)on a gyako"latvezet#nek az elksz*lt el#ads ta"talm"l+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. az int"ao"alis "ntgen ksz&tseko" %asznlatos eszkzk, bell&tsok md)ai
. a "ntgenelvtel%ez sz*ksges anyagok
. a %ibsan ksz*lt "ntgenelvtel elisme"snek szem,ont)ai
. a sug"vdelmi szablyok
!6" Feladat
! "endelsen a ogo"vosnak kell segdkeznie a megelel# ogsz$n kivlasztsban' !z $n eladata
1)onnan "kezett kollg)nak a elksz&tse e""e a munk"a'
3sz&tse el 1) kollgan#)t s oglal)a ssze, amit a kivlasztsval, meg%at"ozsval ka,/solatosan
tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a ogak lettani sz&n-elt"sei
. a v"s s e%" sz&nkl/sn%atsok
. a nyaksz&n s az lsz&n, elt"seinek oka, a oltos zomn/ )elensg
. ogelsz&n tiszt&tsa, vilgos&tsa
. a ogsz&n-kul/sok
=56
2397-06 Fogszati beavatkozsok, kezelsek kvetelmnymodul szbeli vizsgaeladatai
!7" Feladat
! "endels"e "kez# betegnl a %zio"vos g/kutatst k"t' !z $n eladata, %ogy a g/kutats
olyamatban segdkezik az o"vosnak, ill' elksz&tse e""e 1)onnan "kezett kollg)t'
3sz&tse el 1) kollgan#)t s oglal)a ssze, amit a g0kutatssal ka,/solatosan tudni kell+
! eladat megvlaszolsa so"n az albbi szem,ontok"a t")en ki-
. a g/betegsg ogalma
. a ogszati g/k"ds )elent#sge
. a ogszati g/ok elde"&ts%ez sz*ksges "ntgen indokai
. a g/betegsg, a g/ loklis kezelse gygysze"es 1ton
. a mik"oo"ganizmusok )elent#sge a g/ lt"e)ttben
656