You are on page 1of 2

CEL-SR1VA280

Verkorte handleiding
In deze Verkorte handleiding vindt u uitleg over
het instellen van basisfuncties en het maken en
weergeven van opnamen. U kunt deze handleiding
tijdens het maken van opnamen meenemen.
Raadpleeg de instructiehandleiding van de EOS
600D voor gedetailleerde instructies.
CANON INC. 2011
NEDERLANDS
Witte markering Rode markering
Temperatuur Geen flits 50% flits
Bij 23 C Circa 550 opnamen Circa 440 opnamen
1
2
3
4
5
Plaats de batterij.
Plaats een
SD-kaart.
Bevestig het objectief.
Plaats de witte of rode markering
op het objectief op gelijke hoogte
met de markering van dezelfde
kleur op de camera.
Stel de
focusinstellingsknop
op het objectief in
op <f>.
Klap het LCD-scherm
uit.
Stel scherp op het
onderwerp.
Richt het midden van de zoeker op het
onderwerp en druk de ontspanknop half
in om automatisch scherp te stellen.
Maak de opname.
Druk de ontspanknop
helemaal in om een opname
te maken.
Bekijk de opname.
De opname wordt circa
2 seconden op het
LCD-scherm weergegeven.
Zet de aan-uitschakelaar
op <1> en stel het
programmakeuzewiel in op
<A> (Automatisch/scne).
6
7
8
9
De Mrechts naast de functie geeft aan dat de desbetreffende functie alleen
beschikbaar is in de creatieve modi (d,s,f,a en 8).
Gebruiksduur batterij bij het maken van opnamen met de zoeker
Verkorte handleiding
Opnamen weergeven
Vergroten Index
y u y u
C
Wissen
Afspelen
x
L
Opname selecteren
opname-informatie
S
Knop
<M>
LCD-
scherm
<S>
pijltjestoetsen
Knop <0>
1. Druk op de knop <M> om het menu weer te geven.
2. Druk op de toets <U> om een tabblad te selecteren en druk
vervolgens op de toets <V> om het gewenste item te selecteren.
3. Druk op <0> om de instelling weer te geven.
4. Nadat u het item hebt ingesteld, drukt u op <0>.
Voorbereiding
Menugebruik
Tabbladen
Menu-instellingen Menu-items
Creatieve
modi
Basismodi Filmmodus
Selecteer [1 Kwaliteit] en druk op <0>.
Druk op de toets <U> om de kwaliteit te selecteren en druk vervolgens op <0>.
Raadpleeg de instructiehandleiding bij de camera voor meer
informatie over <S> (Neutraal) en <U> (Natuurlijk).
Opnamekwaliteit
Opnamekwaliteit
Vastgelegde pixels
Maximumaantal opnamen
Druk op de knop <A>.
Druk op de toets <U> om de
beeldstijl te selecteren en druk
vervolgens op <0>.
A BeeldstijlN
Stijl
D Automatisch
P Standaard
Q Portret
R Landschap
V Monochroom
Omschrijving
De kleurtonen worden geoptimaliseerd voor de situatie.
Levendige kleuren en scherpe opnamen.
Mooie huidtinten en redelijk scherpe opnamen.
Levendige landschappen en blauwe luchten, en zeer scherpe opnamen.
Zwart-witopnamen.
Q Snel instellen
Druk op de knop <Q>.
Het scherm Snel instellen wordt
weergegeven.
Sluitertijd Diafragma
Lichte tonen prioriteit
ISO-snelheid
Beeldstijl
Belichtings-
correctie/
AEB-instelling
Opnamemodus
Flitsbelichtings-
correctie
Ingebouwde flitser
Witbalans
Transportmodus
Auto Lighting Optimizer
(Auto optimalisatie helderheid)
AF-modus
Meetmethode
Opnamekwaliteit
In de basismodi zijn de selecteerbare functies afhankelijk van
de gekozen opnamemodus.
Druk op de toets <S> om een functie te selecteren en draai
vervolgens aan het instelwiel <6> om de functie in te stellen.
Basismodi Creatieve modi
Persoonlijke voorkeuzenN
C.FnI: Belichting
1 Belichtingsniveauverhogingen
2 ISO vergroten
3 Flitssynchronisatiesnelheid in AV-modus
C.FnII: Beeld
4 Ruisreductie lange sluitertijd
5 Hoge ISO-ruisreductie
6 Lichte tonen prioriteit
C.FnIII: Autofocus/transport
7 AF-hulplicht
8 Spiegel opklappen
C.FnIV: Bediening/overig
9 Sluiter/AE-vergrendelknop
10 Wijs SET-knop toe
11 LCD-display bij inschakelen
Lees-/
schrijfindicator
<O> Knop voor diafragma/
belichtingscorrectie
<A> Knop voor
Live view-/filmopnamen
<S> Knop voor
AF-puntselectie
<A> Knop voor
AE-vergrendeling
<0> Instelknop
<S>
pijltjestoetsen
Sluitertijd
ISO-snelheid
Diafragma
Opnamemodus
Maximumaantal
opnamen
Auto Lighting
Optimizer (Auto
optimalisatie
helderheid)
Instelling
ingebouwde flitser
Meetmethode
Witbalans
Opnamekwaliteit
Indicator
belichtingsniveau
Transportmodus
Batterijniveau
zxcn
Vol Leeg
Monochroomopnamen
Namen van onderdelen
Flitsbelichtings-
correctie
Sluitertijd
Zoekerinformatie
Weergave met opname-instellingen
ISO-snelheid
AF-punten
Indicator voor AF-puntactivatie <>
Spotmetings-
cirkel
Focusbevestigings-
lampje
Diafragma
Max. opnamereeks
Belichtingsvergrendeling
Flitser gereed
Indicator belichtingsniveau
Focusinstellingsknop
Ontspan-
knop
Programmakeuzewiel Aan-uitschakelaar
<Z> Knop voor
ISO-snelheid
<D> Flits-
knop
<6>
Hoofdinstelwiel
Opname
Beeldstijl
AF-modus
Pictogram
Snel instellen

Alle opname-instellingen worden
automatisch ingesteld. U hoeft
alleen de ontspanknop in te
drukken; de camera doet de rest.
Basismodi
Basismodi
Indien nodig komt de ingebouwde flitser bij weinig licht of tegenlicht
automatisch omhoog (behalve in de modi <7>, <3> en <5>).
D De ingebouwde flitser gebruiken
Creatieve modi
Druk op de knop <D> om de
ingebouwde flitser tevoorschijn te
laten komen en maak daarna de
opname.
B
a
sismodi
Wanneer u op de knop <Q> drukt, wordt het scherm Snel instellen
weergegeven.
Druk in de opnamemodi C/2/3/4/5/6 op de toets <V> om
de functie te selecteren en druk vervolgens op de toets <U> of draai
aan het instelwiel <6> om de functie naar wens in te stellen.
A Automatisch/scne
7 Flitser uit
C Automatisch/creatief
2 Portret
3 Landschap
4 Close-up
5 Sport
6 Nacht portret Stel het programmakeuzewiel in op <d>.
U kunt de camera-instellingen
naar wens aanpassen om
verschillende opnamen te maken.
De camera stelt de sluitertijd en diafragmawaarde
automatisch hetzelfde in als in de modus <A>.
Creatieve modi
d: AE-programma
Stel het programmakeuzewiel in op <s>.
Stel het instelwiel <6> in op de gewenste
sluitertijd en stel scherp op het onderwerp.
Het diafragma wordt automatisch ingesteld.
Als de diafragmawaarde op het scherm
knippert, draait u aan het instelwiel
<6> totdat het knipperen stopt.
Stel het programmakeuzewiel in op <f>.
Draai het instelwiel <6> naar de gewenste
diafragmawaarde en stel scherp op het onderwerp.
De sluitertijd wordt automatisch ingesteld.
Als de sluitertijd op het scherm
knippert, draait u aan het instelwiel
<6> totdat het knipperen stopt.
s: AE met sluitervoorkeur
f: AE met diafragmavoorkeur
C
r
e
a
t
i
e
v
e
m
odi
Druk op de knop <S>.
Druk op de toets <S> om het
AF-punt te selecteren.
Als u in de zoeker kijkt, kunt u
het AF-punt selecteren door aan
het instelwiel <6> te draaien
tot het gewenste AF-punt rood
knippert.
Wanneer u op <0> drukt,
wordt er geschakeld tussen
het middelste AF-punt en
automatische AF-puntselectie.
S AF-puntN
Stel de focusinstellingsknop op
het objectief in op <f>.
Druk op de knop <ZE>.
Druk op de toets <U> of draai aan het
instelwiel <6> om de AF-modus te
selecteren en druk vervolgens op <0>.
X (1-beeld AF):
Voor niet-bewegende onderwerpen
9 (AI Focus AF):
De AF-modus wisselt automatisch
Z (AI Servo AF):
Voor bewegende onderwerpen
E: AF-modusN
Druk op de knop <Z>.
Druk op de toets <U> of draai
aan het instelwiel <6> om de
gewenste ISO-snelheid te
selecteren en druk vervolgens
op <0>.
Wanneer [AUTO] is geselecteerd,
wordt de ISO-snelheid
automatisch ingesteld. Wanneer u
de ontspanknop half indrukt,
wordt de huidige ISO-snelheid
weergegeven.
Z: ISO-snelheidN
Druk op de knop <YiQ>.
Druk op de toets <U> of draai
aan het instelwiel <6> om de
transportmodus te selecteren en
druk vervolgens op <0>.
u : Enkelbeeld
i : Continue opname
Q : Zelfontsp.: 10sec/Afstandsbed.*
l : Zelfontspanner:2 sec.
q : Zelfontspanner:Continu*
* De transportmodi <Q> en <q>
kunnen in alle opnamemodi worden
geselecteerd (behalve in <k>).
i TransportmodusN
Temperatuur Geen flits 50% flits
Bij 23 C Circa 200 opnamen Circa 180 opnamen
Druk op de knop <A> om het
Live view-beeld weer te geven.
A Live view-opname
Druk de ontspanknop half in om
scherp te stellen.
Druk de ontspanknop helemaal in
om een opname te maken.
De instellingen voor Live view-opname staan in de basismodi op
het tabblad [2] en in de creatieve modi op het tabblad [z].
Gebruiksduur batterij bij Live view-opname
k Filmopnamen
Stel het programmakeuzewiel in
op <k>.
Druk de ontspanknop half in om
scherp te stellen.
Druk op de knop <A> om een
filmopname te starten.
Druk nogmaals op <A> om de
filmopname te stoppen.
Filmopname
Microfoon