ッ7トマに0日1リ金L7Bた

|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7ト

ıntryck
DigItaLa

UTGES AV SLI MAGASINET OM DIGITALT LÄRANDE

Visste du att …
… mobilen kan
vara en del av
skolbiblioteket
SIDAN 7

AUGUSTI 2014 NUMMER 1

Ny t
M ag T
As i N

FLIPPAT KLASSRUM
GER TID TILL SAMTAL
OCH REFLEKTION
MÖT KARIN BRÅNEBÄCK SIDAN 10
ス9クッ7トマに0日1リ金L7

7トマに0日1リ

フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40 3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40 3をス9クッ7

LÄRARGUIDE FÖR
MEDIEDJUNGELN
SIDAN 14

ス9クッ7トマに0日1リ金L7

7トマに0日1リ

フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40 3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40

3をス9クッ7トマに0

た40 3をス9クッ7トマに0日1リ

フ8

た40 3をス9クッ7トマに0日1リ

ス9クッ7トマに0日1リ金L7

た40見3を

Maxa läslusten
Läraren Cecilia Härsing tar avstamp i elevernas verklighet SIDAN 4

ス9クッ7トマに0日1リ金L7

7トマに0日1リ

フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40 3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40

3をス9クッ7トマに0

た40 3をス9クッ7トマに0日1リ

フ8

た40 3をス9クッ7トマに0日1リ

ス9クッ7トマに0日1リ金L7

た40見3を

FLIPPA MED SLI PLAY

att läraren "vänder"
• Att flippa innebär
nom att låta
på undervisningen ge
nsgenomtio
lek
av
l
de
eleverna ta
tionen.
lek
ör
gången hemma, inf
med färdigt
a
ipp
fl
att
va
pro
l
• Om du vil
rt utbud.
sto
ett
y
Pla
material har SLI
, undervisljud
och
lm
fi
du
tar
Där hit
lmer – från
ningsfilmer och spelfi
långfilmsformat.
till
p
up
ter
nu
mi
fem
I Play behöver
• För att använda SL
en mediecentral
skolan ha av tal med
E.
I.S
SL
er
jud
som erb
suppgifter för dig
• Skafa inloggning
diecentralen.
me
n
frå
rna
ve
ele
och
ial för flippen.
ter
ma
lj

• Logga in och
konton så att
na
Alla elever kan ha eg
SLI.SE både

t
iale
ter
ma
de kan nå
a.
i skolan och hemm

Mellanstadieläraren Karin Brånebäck
på Norra Ängby skola är en av landets
första flippande lärare.

10 DIGITALA INTRYCK 2014 #1

ス9クッ7トマに0日1リ金L7 た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金 ス9クッ7トマに0日1リ金L7 た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た

ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金 ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた

Flippen
– gör eleverna
till huvudrollsinnehavare
Film kan användas i undervisningen på många sätt. Exempelvis
när man vill lippa klassrummet, något mellanstadieläraren Karin
Brånebäck brinner för.
– Det är jätteviktigt att använda digitala verktyg på ett sätt
som förbättrar elevernas lärande. Att bara använda datorn som
skrivmaskin är inte så meningsfullt.

ス9クッ7トマに0日1リ金L7 た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金

ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金

2014 #1 DIGITALA INTRYCK 11

Klass 6D på Norra Ängby skola i Stockholm har sett klipp ur filmen "Häxornas tid" inför lektionen. Läraren Karin Brånebäck kan istället använda
tiden till fördjupad analys, diskussion och feedback tillsammans med eleverna.

DISKUSSIONEN I KLASS 6D på Norra Ängby
skola i Stockholm är i full gång. Inför lektionen har eleverna förberett sig genom
att se ett klipp ur ilmen "Häxornas tid".
Ämnet för dagen är dödsstraf och läraren Karin Brånebäck reder ut skillnaden
på att argumentera och problematisera.
Det är många händer i luften och det
märks att eleverna gillar att diskutera.
– Det är precis det här som är grejen
med att lippa. Istället för att jag ska stå
och hålla låda så ger jag utrymmet till
eleverna och vi använder lektionerna
mer efektivt. Så långt som vi kom i
diskussionerna idag gör man inte med
traditionell undervisning. Jag skulle säga
att det här är ett sätt att få fram eleverna
som huvudrollsinnehavare, säger Karin
Brånebäck efter lektionen.
Hon gillar att lippa sitt klassrum, det
vill säga vända på undervisningen genom
att låta eleverna först ta del av lektionsgenomgången hemma i form av en
”lipp”. Det kan vara en ilm, enkät, podcast eller något annat.
Det viktiga är att eleverna får förbereda sig och tänka i förväg. Poängen
är att tiden i klassrummet istället kan
ägnas åt fördjupad analys, diskussion och
feedback.
– Jag bifogar alltid en frågeställning
till lippen som eleverna ska besvara digitalt, exempelvis via mejl, för att jag ska få

koll på att de har förstått. Det måste vara
en fråga som kräver mer än ett ja eller nej.
Utifrån elevernas svar ger Karin
Brånebäck feedback och hjälper dem om
det behövs.
– När vi sen pratar om lippen på lektionen så har eleverna redan förstått.
Alla har något att bidra med, det höjer
nivån på diskussionerna och leder till ett
fördjupat lärande. Om du startar en lektion där eleverna inte gjort det här förarbetet sitter många tysta.

"Jag har mycket bättre koll idag
på vad alla elever kan jämfört
med tidigare och jag kan hela
tiden ge feedback."
KARIN BRÅNEBÄCK

Många lärare som lippar producerar
egna ilmer med genomgångar. Karin Brånebäck söker på Youtube efter lippar och
får tips av kollegor. Resten skapar hon själv.
– Men man kan förstås även använda
färdig ilm. Det gjorde vi till lektionen
idag då eleverna ick titta på en sekvens
ur "Häxornas tid". SVT-programmet "Historieätarna" har jag också använt mig av.
När ilmen är för lång för att vara en
lipp ber man eleverna titta på en utvald
del, men många brukar se hela ändå. Utifrån "Historieätarna" diskuterade klassen
olika tidsepoker, maten och kläderna.
– Det inns en scen där de äter svältkost som jag använt som lipp. Till den
kan man exempelvis ha frågeställningen:
"Hur skulle det kännas att behöva äta
sådan mat? Jämför med det du själv brukar äta." För att kunna svara måste eleven
verkligen sätta sig in i situationen och det
är viktigt i historieämnet.
digitala verktyg i
undervisningen för att stärka lärandet.
– Du måste ha ett pedagogiskt tänk
kring hur du ska använda de här verktygen. Då måste man vara beredd att
utmana det man gjort i alla år. Det är det
jag kallar att göra den mentala lippen.
Man måste våga tänka lite "bak och fram".

KARIN BRÅNEBÄCK ANVÄNDER
ARBETSSÄTTET HAR GJORT att

Karin Brånebäck
tagit ett steg ner från scenen. Istället
får hon mer tid att gå runt till eleverna i
klassrummet.
– Jag har mycket bättre koll idag på
vad alla elever kan jämfört med tidigare och jag kan hela tiden ge feedback.
Jag får in den formativa bedömningen
kontinuerligt.

TEXT ÅSA LARSSON
FOTO PETER RUTHERHAGEN

た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金 ス9クッ7トマに0日1リ金L7 た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1

Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金

12 DIGITALA INTRYCK 2014 #1

ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1

Visste du att*
Varje skoldag startas omkring
40 000 filmer på SLI.SE.
Du kan trycka på länksymbolen
nederst i SLI Play-spelaren för att dela
filmen med eleverna.

Flippat klassrum:
Så säger forskningen
Det finns många poänger med att
”vända på undervisningen”. Men
flippande lärare stöter också på
utmaningar i klassrummet.

om l ippad undervisning hänvisar
de till en amerikansk fallstudie som omfattar 200 lärare
i naturvetenskap och matematik. Lärarna i studien uppger lera olika skäl till varför
de l ippar undervisningen.
Eleverna tycker att det är ett
roligt sätt att jobba på och det
ger mer tid till att diskutera
”autentiska frågor”. Eleverna
blir mer involverade i själva
lärandeprocessen och metoden bidrar till relektion, både
i och utanför klassrummet.
Lärarna i studien upplevde

NäR SKOLVERKET SKRIVER

även utmaningar med l ippad undervisning, framförallt
två. Det ena är att det i nns
ett motstånd bland eleverna
till den större mängden hemarbete, vilket i sin tur skapar
problem om elever kommer
oförberedda till lektioner. Det
andra är att materialet som
eleven ska ta del av hemma
ställer stora krav på läraren
eftersom det ska anpassas till
elevgruppen och hålla hög
kvalitet. En del lärare i studien använde material som de
hittat på nätet medan andra
producerade eget, något som
upplevdes ta mycket tid.
Källa: Skolverket/”Case Studies
and the Flipped Classroom” av
Clyde Freeman Herreid och Nancy
A. Schiller.

Mer om det flippade klassrummet
Brånebäcks blogg: kilskrift.blogspot.se
• Karin
• Facebookgruppen "Flippa klassrummet"

ス9クッ7トマに0日1リ金L7 た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9ク

ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9ク

KARINS FLIPP-TIPS
Våga prova för att komma igång. Det gör inget
om det inte blir perfekt.
Börja med en lektion
eller ett arbetsmoment,
man måste inte flippa
allt. Använd dig av ett
digitalt verktyg som
du känner dig bekväm
En del elever behöver
tid för att vänja sig. Lär
även eleverna hur de
ska titta på filmen. Det är
skillnad på att titta och
på att förstå.
Ta aldrig för givet
eleverna har tillgång
till surfplatta eller
dator hemma. Erbjud

möjlighet att ta del av
flippen i skolan.
"Flippen" behöver inte
vara en film – podcast,
radioprogram eller en
enkät går lika bra.
Bifoga alltid en frågeställning till flippen som
visar att eleverna har
förstått innehållet.
Använd andras flippar
eller utnyttja färdig film
och annat material om
du inte vill producera
eget.
Alla elever trivs inte
med digitalt material,
De kan använda en bok.
Det flippade tänket kan
man få med ändå.

金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ
ス金
9クッ7トマに0日1リ金L7 た|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金

金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ
ス金
9クッ7トマに0日1リ金L7Bた|見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7 た40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7 た40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7 た40見3をス9クッ7トマに0日1リ金

2014 #1 DIGITALA INTRYCK 13