1

BIODATA

Nama sebenar

NU'MAN B TSABIT R.A

-80H/699M TARIKH/ TEMPAT

- DI KUFAH IRAQ

-REJAB 150H/767M (70 TAHUN)

TARIKH/ TEMPAT WAFAT

-DIBAGHDAD, IRAQ

PARSI
KETURUNAN -ABU [AYAH HANIFAH] ANAKNYA

GELARAN

BIDANG

HANIFAH -IMAM AL-A'ZAM [WARAK DAN PAKAR PERUNDANGAN FIQH -TEMPAT DAKWAT-RAJIN MENULIS
-PAKAR PERUNDANGAN FIQH

BAPANYA
- SEORANG PENIAGA KAIN

2

MENDAPAT KEMUDAHAN MENUNTUT ILMU DAN TERDEDAH DGN SELOK BELOK PERNIAGAAN SEJAK KECIL

BERILMU, BERCITA-CITA TINGGI, BERANI DAN

KATA-KATANYA BAIK & DIPENUHI DGN NASIHAT SUARANYA LEMBUT, FASIH DANS EDAP DIDENGAR

LEMAH LEMBUT FASIH DAN SEDAP DIDENGAR

SIFAT PERIBAD I

TAAT BERAGAMA

SANGAT PENDIAM, TIDAK SOMBONG, TENANG, SABAR, BERPAKAIAN KEMAS, BERSIH DAN MEMAKAI BAU-

TIDAK TERPENGARUH DGN PANGKAT DAN KEBESARAN

HIDUP DENGAN MEWAH KERANA BAPANYA SAUDAGAR

SANGAT MEGHORMATI HADIS RASULULLAH SAW DAN SEORG YG TEGAS buktinya menolak tawaran Qadi di Kufah, Qadi di Baghdad dan tidak mahu bekerjasama dgn khalifah yang menyeleweng dgn syariah

BERAKHLAK MULIA, PEMURAH dan GEMAR BERI HADIAH KEPADA GURUNYA[Beri 500 dirham kpd gurunya yang mengajar anaknya baca al-Fatihah], IKHLAS, RAJIN BERUSAHA, BERCITA-CITA TINGGI DAN JUJUR[ tak jual kain pada satu hari bila pekerjanya memuji kain tersebut sambil berselawat, bimbang pelanggan tertipu dgn perbuatan

Bentuk penyeksaan di zaman Abu Jaafar al-Mansur Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Kufah dan di Baghdad Disebat 100 kali dgn cemeti kerana menolak tawaran menjadi juru tulis kerajaan Bani Umayyah

3

PENDIDIKAN IMAM ABU HANIFAH

ASAS
-Sejak kecil mendapat peluang menuntut ilmu sejak kecil sehingga keperingkat yang paling tinggi.

-Mempelajari pelbagai lmu terutama ilmu undang-undang.Penglibatannya dalm perniagaan dan kemantapan ilmu agama menyebabkan ia sering mendampingi ulamak Madinah, membolehkan beliau mengeluarkan pendapat tentang hukum Islam dan mempraktikkannya. -Ingatannya kuat dan dapat menghafaz al-Quran dan hadis rasulullah saw sejak kecil.-Tekun mencari ilmu sehingga berjaya mencapai tahap keilmuan yang tinggi GURUNYA
1. Berguru dengan beberapa ulamak yang hidup sezaman dgnnya , dan banyak berguru dengan ulamak-ulamak at-Tabiien

2. Guru ilmu fiqh yg banyak memberi sumbangan kepada dirinya ialah Imam Hammad b Abi Sulaiman selama 18 tahun. 3. Berjumpa dgn sahabat nabi, antaranya Imam Malik b Anas, Abdullah b Abi Aufi, Abdullah b Hassan, Zaid b Ali, Abdullah b Harith dan Mud qal b Yasar r.a PERNAH MEMEGANG JAWATAN GURU
y y

y y y

Mula mengajar ketika berusia 17 tahun Ulamak [az-zuhri dan rabi'ah ] mengktiraf beliau sebagai guru yg baik, dan pernah menghadiri kuliah beliau. Mereka yg hadir dalam kuliah beliau; penduduk Madinah dan negeri yang jauh. Ilmu yg dimilikinya menjadi ikutan ramai dan disebarkan ke tempat mereka apabila kembali. Pendapat beliau terutama dalam masalah fiqah menjadi ikuti muridnya sehinggalah lahir mazhab

Bukti seorang yang tegas; - Menolak tawaran menjadi Qadi di Kufah - Menolak tawaran menjadi Qadi di Baghdad kerana tidak mahu bekerjasama dgn khalifah yg menyelewengga dgn syariat Islamiah

KEISTIMEWAANNYA

4

- Pintar mengeluarkan hukum - Pengetahuan mendalam dalam al-Quran dan hadis - Kaya dengan ilmu tetapi merendah diri - Banyak beribadat, amanah, tidak cintakan dunia - Sangat dermawan & gemar memberi hadiah kpd gurunya Sangat kaya dan berilmu tetapi merendah diri, banyak

SUMBER RUJUKAN BELIAU;[Kaedah Beliau Dalam Menentukan Hukum] i. Al-Quran ii. Sunnah Rasulullah Saw iii. Ijmak Ulamak iv. Qias/perbandingan dengan hukum yang sedia ada v. Istihsan vi. 'Uruf[Adat Yg Berjalan Dlm Masyarakat Islam Dgn Prinsip

PENGHORMATAN BELIAU KEPADA HADIS i. Tokoh Ilmu hadis dan ilmu fiqh ii. Hadis yg diriwayatnya paling sahih dan diriwayatakannya dari "Nafi' dari Ibnu 'Umar' dan Az-Zuhri iii. Menghormati hadis Rasulullah saw; buktinya. Bila ditanya berhubung dgn ilmu fiqh , beliau terus memberi fatwa dan jawapan .. tetapi bila ditanya berhubung dgn hadis beliau tidak terus menjawab tetapi beliau mandi, memakai pakaian bersih, memakai bau-bauan dan memakai sebana .. baru;ah beliau
KEISTIMEWAAN KITAB -KITAB KARANGAN IMAM ABU HANIFAH

1. Kitab-kitabnya dihasilkan secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah terutamanya dalam masalah qias. 2. Kitabnya tersusun mengikut bab dan fasal yang tertentu. 3. Mengutamakan hadis sahih 4. Berdasarkan kaedah tertentu 5. Menutamakan sumber-sumber muktabar; Al-Quran dan hadis.

5

SUMBANGAN KEPADA TAMADDUN ISLAM

1. Kebanyakan masa digunakan untuk mengajar di Masjid 2. Berfikir secara kritis dan terbuka dalam menyelesaikan masalah fiqh 3. Ulama pertama yang menyusun kitab Fiqh mengikut bab an fasal engan baik an tersusun 4. Seorang yang amat teliti alam menyusun hukum mengikut martabat ha is 5. Menyusun cara mengeluarkan hukum ber asarkan kepa a kae ah-kae ah tertentu 6. Antara kitab yang itulis oleh beliau ialah al-Fiqh al-Akbar an Kitab al-Farai 7. Seorang yang amat teliti terha ap ha is an hanya menerima Usaha Imam Hanafi dalam mengukuhkan ha is yang sahih an kuat sana nya. ilmu fiqh dan iktibar dari sifat Istiqamah beliau dalam mengembangkan ilmu -Menyusun kitab fiqh mengikut bab,fasal dengan baik dan tersusun -Menyusun cara mengeluarkan hukum berdasarkan kaedahkaedah tertentu -Menyusun kitab al-Faraid [harta pesaka] dan fiqh alAkbar dengan lengkap -Tidak suka bertaklid[mengikut-ikut] dan sebaliknya menggunakan akal fikiran dalam menentukan hukum dari dalil Sebab-sebab yg mendorong beliau memberi penumpuan kepada bidang fiqh 1. Muncul permasalahan baru yang memerlukan ijtihad 2. Penulisan dalam bidang fiqh masih belum tersusun secaar sistematik 3. Kitab-kitab Fiq masih kurang 4. Kepentingannya dalam perundangan. Kesan dan peninggalan Imam Abu Hanifah terhadap perkembangan ilmu fiqh; 1.Muncul ramai ulamak 2.Kitab-kitabnya menjadi rujukan meluas 3.Mazhab hanafi berkembang luas ke beberapa negara di dunia seperti di Iraq, Mesir, Syria, Lubnan dan Bosnia.Mazhab ini juga menjadi mazhab rasmi Kerajaan Turki Uthmaniah dan berpengaruh di Turki dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat. Antara murid beliau ialah; 1. Ibn al-Hamam kitabnya Fathu alKadir 2. Al-Kasani kitab Badad iu AlSanad iu 3. Al-Sayuti kitabnya al-Mabsud 4. Imam Abu Yusof 5. Imam Yaakub b Ibrahim al-Ansari

 

 

   

 

   

 

     

 

   

   

 

 

 

6

PENGARUH MAZHAB ABU HANIFAH

1.Pendapat beliau dalam bidang ilmu fiqh dikenali dengan Mazhab Hanafi. Mazhab ini tersebar di negara-negara Islam. Pengaruh paling kuat di Iraq dan menjadi mazhab rasmi Kerajaan Uthmaniah Turki dan di negeri-negeri di bawah jajahan Takluk Kjan Uthmaniah seperti Mesir, Syria, Lebnon dan Bosnia. 2. Murid beliau terkenal senagai tokoh ulamad yg turut menyebarkan ilmu mengikut aliran pendapatnya melalui kuliah dan penulisan khususnya dalam bidang fiqh dan Perundangan Islam, Antara buku mereka ialah Ibnu Al-Haman; Fathu alQadir Al-Kasani. Badad in as-

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful