You are on page 1of 24

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | nr 24 | 19 wrzenia 2014| ISSN 4008-3456

FELIETON str.2

Rozmawiamy z Joann Scheuring-Wielgus oraz Maciejem Cichowiczem, kandydatami Czasu Mieszkacw


na prezydenta i wiceprezydenta Torunia
5

Zbrojne
rami budetu
Z broni w rku stoj na stray finansw pastwa polskiego.
Musz by sprytniejsi od przemytnikw, ktrych pomysowo chwilami przyprawia o dreszcze. Ujawniamy kulisy
pracy operacyjnej toruskich celnikw
6

Co skrywa w sobie fotoradar


toruskiej stray miejskiej?
Sprawdzamy razem z prawnikiem
7
Osoby niepenosprawne potrzebuj mioci. Wok ich
seksualnoci naroso wiele
mitw
8

Wsplnie z prezesem zagldamy na budow CCK


Jordanki

11

light

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

FELIETON
Subkultura prymityww

stopka redakcyjna
Redakcja Tylko Toru
Zotoria, ul. 8 marca 28
redakcja@tylkotorun.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny

TOMASZ
WICAWSKI

Radosaw Rzeszotek
goldendorf@goldendorf.pl
Sekretarze redakcji

Lada dzie powrc do Torunia acy.


Przywioz ze sob tysice soikw z jedzeniem od mamy, wypchane po brzegi
torby z modnymi ubraniami i pienidze, ktre przeznacz przede wszystkim na najtaszy alkohol. Nie byoby w
tym nic zdronego, bo tak jest jak wiat
wiatem, ale coraz bardzie zauwaalny
staje si fakt indolencji modych ludzi
w dziedzinie szeroko pojtej kultury.
Jak w piwie i wdce studenci kpali si
w akademikach od wiekw, tak zawsze
ich wzajemne bytowanie rodzio refleksj - spoeczn, polityczn, artystyczn.
Prbuj odkopa w odmtach pamici toruski kabaret albo zesp muzyczny, ktry wyznaczy w ostatnich
latach jaki trend, pocign za sob
ludzi, zaproponowa now jako. Z
obydwiema scenami zwizany jestem
mocno emocjonalnie, wiec co nie co
do powiedzenia mam. W najodleglejszych zakamarkach umysu takiego
faktu nie odnajduj. Gdask ma swoje
Radio Bagdad, d Com, a Pozna

Muchy. Toru ma Manchester - wolne


arty. W dyskusjach studentw coraz
rzadziej mona odnale intelektualny
ferment. Wszystko jest wtrne, znane
powierzchownie - bez chci zgbienia.
A gdzie jak nie na uniwersytecie toczy
si maj zaarte spory. Mamy ksztaci
filozofw czy historykw filozofii. Nauka o czym jest znacznie mniej rozwijajca poznawczo ni nauka czego. Zy
to historyk, ktry recytuje daty, a nie
rozumie procesw.
Na wysze uczelnie wkracza pokolenie ludzi, ktrzy ksiki i bibliotek
traktuj coraz czciej jako relikt przeszoci. Nie mog oni wygenerowa
twrczych pomysw, bo do tego potrzeba bazy. Nie ma wina bez drody czy jako tak. Nie powinnimy obnia
standardw, eby rs wspczynnik
sekularyzacji. Martwym bdzie miasto,
w ktrym studenci zalewaj si w trupa
bez idei. Bo jak pi, to chocia zdrowie
dam.

Tomasz Wicawski (GSM 535 405 385)


Kinga Baranowska (redaktor wydania)
Dzia reportau i publicystyki
Marcin Tokarz
Dzia informacyjny
ukasz Piecyk, Aleksandra Radzikowska,
Micha Ciechowski
Kultura
ukasz Piecyk
Zdjcia
Adam Zakrzewski, ukasz Piecyk,
Maciej Pagaa
REKLAMA
Aleksandra Grzegorzewska (GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska (GSM 534 206 683),
Magorzata Kramarz (GSM 607 908 607),
Karol Przybylski (GSM 665 169 292),
reklama@tylkotorun.pl
Skad
Studio Tylko Toru
Druk
Express Media Sp. z o.o.
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.
***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie


autorskim i prawach pokrewnych Agencja Public Relations Goldendorf
zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w
Tylko Toru jest zabronione bez zgody wydawcy.

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

reklama

to czytaj

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Nie jestem supermenk


Joanna Scheuring-Wielgus to pierwsza kobieta ubiegajca si o prezydentur w Toruniu.
Dusze - nie twarze - ma dwie i adna z nich nie jest faszywa. Mioniczka herbat, The Rolling Stones
i Kielowskiego. Wie, e ycie trwa zbyt krtko, by spdza je na rozmowach o niczym
yciu wiele zawirowa, jednak udao mi si
wyj z nich obronn rk.
Gdy miaa niespena trzy lata, na raka
zmar jej ojciec. Dlatego tak dobrze wiedziaa, czego nie chce dla swojego dziecka, kiedy
w wypadku zgin jej pierwszy m. W 2008
roku przeya wybuch w domu, jego powodem okazaa si usterka instalacji gazowej.
Bya wtedy w ciy z najmodszym synem,
Olkiem. Wanie te wydarzenia umocniy
Joann w przekonaniu, e najwaniejsi w
yciu s ludzie, jakimi si otacza. Jest dzi
rwnie przekonana, e swoj si w duej
mierze zawdzicza mamie.
Od korporacji do wiata kultury

ALEKSANDRA
RADZIKOWSKA

ez retuszu opowiada o momentach


granicznych w swoim yciu. Gdy
zgin Jacek, jej pierwszy m, pomylaa tylko o jednym, by trzyletni wtedy
Janek potrafi si mia. Wyja bia, czyst
kartk i zapisaa w punktach, co powinna
zrobi, aby speni marzenie. Skoro ycie to
film, chce zagra w nim rol pierwszoplanow.
Jako nastolatka daa si porwa punkowemu nurtowi, magii sw i dwikw, cho
nigdy nie miaa czerwonego irokeza. Godzinami suchaa Republiki i Maanamu. Z Joasi
w Ak przemieniaa si jednak w towarzystwie tekstw Nosowskiej. Ju jako Joanna
w jeden wieczr zakochaa si w twrczoci
Patti Smith i obcia wosy.
O sobie mwi w pierwszej kolejnoci:
matka trzech synw i ona.
- Kobieta to spoiwo grupy - mwi Joanna Scheuring-Wielgus. - W domu dbam
o to, by moje dzieci wyjcie do teatru uwaay za co naturalnego. Jestemy normaln
rodzin. Kady z nas chce postawi kropk

nad i, ale wsppracujemy. Praca w korporacji nauczya mnie, e w pojedynk nie


wygra si adnej bitwy. Chc by dla ludzi z
Czasu Mieszkacw inspiracj i liderem, nie
wyroczni.
Okrela siebie mianem niezalenej. Kandydowanie na urzd prezydenta Torunia to
jednak pewnego rodzaju zgoda na wcinicie si w uniform.
Wybuch w domu
- Mamy dzi zudne, stereotypowe wyobraenie o prezydenturze - mwi. - Nie
mam zamiaru przybiera szat Michaa Zaleskiego. Chc stworzy wok siebie wykwalifikowan kadr ekspertw, ludzi z pasj.
Decyzje powinnimy podejmowa wsplnie. Toru nie jest dzi miastem przyjaznym
do mieszkania. Coraz czciej modzi ludzie
opuszczaj je. Zaley nam na odwrceniu tej
tendencji. Nie chodzi o to, by nie wyjedali.
Chcemy, aby zapragnli wrci.
Od chwili, gdy Joanna Scheuring-Wielgus postanowia, e w obrazie, pt. Moje ycie chce gra gwn rol, miaa tylko jedno
zwizane z tym marzenie - eby by to film
przygodowy, trzymajcy w napiciu, ale i
troch romantyczny.
- Nie jestem supermenk - mwi z
umiechem. - Nie chc si kreowa na osob, ktra wie wszystko najlepiej. Miaam w


Zawodowa droga Joanny Scheuring-Wielgus jest rnobarwna. Cik prac
zna od podszewki. Ju w Londynie musiaa zarabia na swoje utrzymanie i spacenie
kredytu, ktry zacigna, eby t podr
speni marzenia. Przez wiele lat pracowaa
w CPP Toru-Pacific.
- Tam poznaem Ak - najlepsz organizatork ycia - mwi jej m, Piotr Wielgus.
- Stworzylimy liczn grup przyjaci. To
ona planowaa wypady do teatru, wsplne
wyjcia i wyjazdy. Daa si pozna wszystkim jako wietna profesjonalistka, ale otworzya mi take oczy na to, jak rnie mona
odbiera sztuk. Ona peni w naszym yciu
bardzo wan rol.
Jest absolwentk socjologii na UMK w
Toruniu oraz Szkoy Liderw Spoeczestwa Obywatelskiego, specjalizuje si w PR i
marketingu. Stoi na czele Fundacji Win-Win
wspierajcej dziaania kulturalne i lokalnych
artystw. Jest wspzaoycielk Stowarzyszenia Wyborcy - upowszechniajcego
ochron wolnoci i praw czowieka oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Babska. Gdy podpisuje si pod projektem
swoim nazwiskiem, stawia tylko jeden warunek - musi by pewna.
Przez wiele lat torunianka zajmowaa si
te karierami rodzimych artystw i wsppracowaa z offowym Teatrem Wiczy. Pod
patronatem Fundacji Win-Win wsporganizowaa w Londynie przegld modych
twrcw sztuki wspczesnej JEMP - Jazz
and Experimental Music from Poland. Ten

rok zakoczy programem Critical Juncture


realizowanym w Indiach.
- Asia jest przede wszystkim sowna
i zdeterminowana - mwi Tomasz Cebo,
przyjaciel i wsppracownik Joanny Scheuring-Wielgus. - Nie mwi artystom, co maj
tworzy. Inspiruje i koordynuje, ale nie
uwaa siebie za wyroczni. Stworzya wok
swojej osoby zesp zaangaowanych ludzi
z pasj. Sam to nawet Messi nie wygra mistrzostw wiata.
Tylko nieliczni wiedz, dokd ucieka
przed otaczajcym zewszd zgiekiem. Czsto mona spotka j w kinie, tu odpoczywa,
ogldajc... czwarty seans z rzdu.
- Tak ju mam - mieje si. - Staram
si przekaza t mio dzieciom, ktre za-

bieram ze sob na czste wyjazdy. Sztuka


pozwala odbiera wiat w niezwyky sposb. Muzyka Komedy, filmy Kielowskiego, Polaskiego, teksty Ciechowskiego - to
wszystko mnie ksztatowao. Okres buntu
pokonaam z Nosowsk u boku. Przesikaam tekstami tej niezwykej - cho zwykej
dziewczyny.
Sztuka, zajmujca tak wane miejsce w
yciu Joanny Scheuring-Wielgus, jest take rozmow. To wanie na dialogu opiera
swoje zawodowe i prywatne dziaania. Skoro
ycie trwa zbyt krtko, nie marnuje go na
rozmowy o niczym.

a.radzikowska@tylkotorun.pl

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

wywiad

Przypili nam atk hipsterw

O programie Czasu Mieszkacw, wbijaniu gwodzi do trumny oraz scenariuszach politycznych

po wyborach samorzdowych ukasz Piecyk rozmawia z Joann Scheuring-Wielgus oraz Maciejem Cichowiczem,
kandydatami CzM na prezydenta i wiceprezydenta Torunia w listopadowych wyborach
Wbilicie gwd do trumny obecnej formie
opozycji w Toruniu? Gos poparcia marszaka Jana Wyrowiskiego dla Czasu Mieszkacw wszystkich zaskoczy.
MC: Marszaek Wyrowiski na naszej
konferencji powiedzia, e czuje si kilkanacie lat modszy i dla niego to nadzieja oraz
powrt do wanych wydarze.
JSW: Naszym gwnym filarem dziaania
jest powrt do samorzdnoci. Jego gos to
naprawd due wyrnienie i potwierdzenie
susznoci kierunkw naszych dziaa.

si z ekranami akustycznymi. Decyzje zapady bez adnych danych, a usyszaem, e


skoro robi to prezydent, to trzeba mu zaufa,
i zrobi to najlepiej. Teraz za 40 milionw po
trasie rednicowej hula wiatr.

wa rady okrgu i zastpi je radami osiedli, ktre bd miay wiksze kompetencje i


budety na waciwe sobie zadania. Chcemy
te przypomnie modym, e jest moliwo
powoania Modzieowej Rady Gminy.

Jako potencjalnym rzdzcym przyszoby si wam zmierzy ze sched po obecnej


ekipie. Co wtedy? Toru przecie ronie w
dugach.
JSW: Bdziemy zwiksza przychd naszego miasta.

Mowa o programie?
JSW: Ten dokument powsta na podstawie diagnozy spoecznej prowadzonej
przez 3 miesice. Wyszlimy do ludzi jako
pierwsi, eby zapyta o to, czego potrzebuj. W poczeniu z filarami Porozumienia
Ruchw Miejskich stworzylimy program,
ktry bdziemy dawkowa, aby nie wyoy
wszystkiego naszej konkurencji, bo ich plan
powsta w gabinetach, w oderwaniu od codziennych potrzeb mieszkacw.
MC: Pod koniec padziernika mieszkacy Torunia poznaj cay mechanizm, ktry
ma czy miasto w spjn cao. Pierwszy
opublikowany punkt dotyczy pozostawienia Domu Harcerza w obecnej formie. Wzorem innych miast wprowadzimy stanowisko
Plastyka Miasta, ktry zadba o estetk Toru-

Jakim cudem?
JSW: Zachcajc ludzi do tego, aby tutaj
zostali. Wedug danych GUS-u, w 2030 roku
w Toruniu bdzie mia tylko 160 tys. mieszkacw. Kluczem do ich zatrzymania jest
przyjazne miasto, ktre nie zniechca nas
podczas spaceru, zabawy z dzieckiem czy w
trakcie zaatwiania sprawy w urzdzie.

Zdobywacie pen wadz w Toruniu. Co na


pocztek?
MC: Robimy audyt i bilans startu. Zaley nam na tym, aby zmiany zaszy w samym
urzdzie. Chcemy wydoby twrcz si take z osb, ktre realizoway z gry okrelon
ide, nie zawsze po ich myli. Mamy pomys
na miasto i nie zawahamy si go uy!

Publicznego poparcia komitetowi Czasu Mieszkacw udzieli


marszaek Jan Wyrowiski.
nia. Pojawi si standardy reklam i szyldw
na wszystkich osiedlach.
Pozarzdowa otoczka wok waszej formacji
kojarzy si czsto z prowadzeniem mikkich
projektw. Jak chcecie przekona wyborcw
do tego, e bdziecie chcieli inwestowa bardziej materialnie?
JSW: W Toruniu jest wiele pustych
miejsc, ktre nie s wypenione treci.

Fot. ADAM
ZAKRZEWSKI

Chcemy inwestowa w ludzi. Czas Mieszkacw to przedsibiorcy, naukowcy, eksperci z rnych dziedzin. To my prowadzimy
firmy i fundacje, ktre na co dzie walcz na
wolnym rynku i borykaj si z barierami administracyjnymi.
MC: Decyzje o kolosalnych sprawach
czsto zapadaj wrd kilku osb. Mamy
rednicwk, ktra koczy si w polu, a
cieki dla pieszych w jej obrbie spotykaj

Chyba kada wadza chciaaby, aby mieszkacy byli zadowoleni, prawda?


MC: Mamy budet obywatelski. Niech
on integruje spoecznoci, a nie suy do budowy lamp i chodnikw. To przecie zadania
miasta. Poza tym czemu nikt nie zajmuje si
np. pomysami, ktre nie zostay zrealizowane w jego ramach?
JSW: Mamy pomys, aby przemodelo-

Czas Mieszkacw jest w opozycji. Jak dziaacie?


JSW: Przyznam szczerze, e zakadalimy tylko pierwszy scenariusz (miech).
Mimo wszystko nasi radni maj pracowa,
czyta projekty uchwa, recenzowa je. Nie
wyobraamy sobie, ebymy nie realizowali
swoich pomysw. Zreszt od inauguracji
Czasu Mieszkacw zoylimy porwnywaln liczb uchwa jak najwikszy klub w
Radzie Miasta. W taki obywatelski sposb
bdziemy dziaa nawet przy zaoeniu, e
ani urzd prezydencki, ani Rada Miasta nie
bd dla nas. Nam zdecydowanie chodzi o
tworzenie przyjaznego miasta.

to czytaj

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Zbrojne rami budetu


Czteroosobowa rodzina, zatroskana matka, ojciec wychowujcy niepenosprawne dziecko.
Przemytnik ma wiele twarzy. Toruscy celnicy poznali ich ju wiele i coraz trudniej jest ich nabra

MARCIN
TOKARZ

tej robocie licz si warunki


fizyczne. Celnicy maj donie
kowala. Z atwoci obejm
uchwyt Tasera X26 (paralizatora elektrycznego), pistoletu Walther PPS, a w sytuacjach
gorcych nawet strzelb gadkolufowych
Karatay. Od 2009 roku Suba Celna ma prawo korzysta z broni palnej. Z tym rozporzdzeniem skoczy si okres lekcewaenia
jej przez przemytnikw, ale i wzroso ryzyko
ewentualnej wymiany ognia.
23-letni Grzegorz z toruskich Wrzosw
przekn gono lin, gdy po raz pierwszy
zobaczy pistolet u boku celnika. Przemytw
marihuany z Amsterdamu do Polski dokonywa regularnie odkd Polska wesza do
Strefy Schengen.
- Gdyby nie keine Grenzen w ogle
bym nie prbowa, a tak raz na dwa tygodnie przewo okoo setk gramw trawy
z Holandii - pochwali si swoim rdem
dochodw przed paroma laty. Potwierdziy si pniej. - Wane jest, eby korzysta
z rnych samochodw. Towar przewo w

Warto zajtych towarw i rodkw patniczych przez wszystkie izby


celne w Polsce w 2013 roku wyniosa ponad 543 miliony zotych.
oponach.
Rok po naszej rozmowie wpad w rce
celnikw przy granicy, na terenie Polski, ze
150 gramami marihuany. Odsiaduje wyrok 5
lat pozbawienia wolnoci. Funkcjonariusze z
Wydziau Zwalczania Przestpczoci Suby
Celnej w Toruniu podkrelaj jednak, e
najczstszym odnotowywanym przez nich
procederem jest przemyt lewej fajki. To
wida po zawartoci magazynu depozytowego, po brzegi wypenionego wyrobami
tytoniowymi.
- W swojej karierze widziaem ju chyba wszystko. Zagroone wyginiciem we
przesyane poczt, elementy mostu wydr-

FOT. SUBA
CELNA

one w rodku do przemytu ludzi, hektolitry


miertelnie niebezpiecznego alkoholu metylowego, ale to nieoclony tyto przewozi si
w najbardziej bezczelny sposb - mwi naczelnik Wydziau Zwalczania Przestpczoci
Izby Celnej w Toruniu, pokazujc 150- kilogramowy karton pocitych lici, ktry
przemytnicy wieli po prostu w baganiku
samochodu osobowego.
Do zada mobilnych grup Suby Celnej
naley, m.in. ich umiejtne przechwycenie
po naszej stronie granicy, co w gbi kraju
nie jest ju takie proste. Przemytnicy jad
do celu drogami okrnymi. Dziki prowa-

dzeniu analizy ryzyka i wsppracy z innymi


subami, celnicy s w stanie przewidzie
kurs przewozu kontrabandy i odpowiednio
si przygotowa, cho nie zawsze to wystarczy.
- Prby ucieczki przemytnikw nie s
wcale takie rzadkie - przekonuje funkcjonariusz Suby Celnej w Toruniu. - To do
frustrujce i niebezpieczne, gdy na liczniku
mamy ju du prdko, a mimo tego przemytnik coraz bardziej oddala si od nas...
Zdarzyo mi si prowadzi pocig, ktry
przekroczy granice naszego wojewdztwa.
W takich przypadkach wsppracujemy z
kolegami z innych izb i policj.
W 2013 roku celnicy z samego wojewdztwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali blisko 3,39 mln sztuk papierosw i 8
ton tytoniu. Trudno stwierdzi, co bardziej
szokujce? Kwoty, na jakie przemytnicy prbowali oszuka Skarb Pastwa czy metody
szmuglowania kontrabandy. Warto zajtych towarw i rodkw patniczych przez
wszystkie izby celne w kraju w zeszym roku
wyniosa ponad 543 miliony zotych...
- 16 listopada ubiegego roku zatrzymalimy pojazd, na pierwszy rzut oka nalecy
do mionika profesjonalnego nagonienia.
Zajmowao ono ca przestrze bagaow
- relacjonuje Mariusz Ziarnowski, rzecznik
prasowy Izby Celnej w Toruniu. - Wtpliwoci funkcjonariuszy wzbudzi jednak fakt,
e sprzt nie dziaa, a pies subowy Bajan

zaznaczy tyln kanap auta - szczelnie i niezwykle trwale zamocowan. Celnicy podjli
decyzj o wykorzystaniu wideoendoskopu,
dziki ktremu udao si zlokalizowa gboko ukrytych 80 tys. sztuk nielegalnych papierosw. Gdyby trafiy do sprzeday, Skarb
Pastwa straciby blisko 90 tys. zotych. Audiofil by z niego aden.
Profil przemytnika nie jest jednoznaczny. Uwag celnikw zwracaj rne szczegy: niezgodno oznaczenia wojewdztwa
na rejestracji z miejscem kontroli, niemono otwarcia szyb, pod ktrymi znajduje si
kontrabanda. Podejrzenia malej, gdy maj
do czynienia z ludmi starszymi czy rodzin
z dziemi.
- Par lat temu zatrzymaem do kontroli
busa prowadzonego przez mczyzn. Podrowa z nim jego niepenosprawny syn
- opowiada funkcjonariusz Suby Celnej z
Torunia. - Ju wstpna kontrola wykazaa,
e w samochodzie znajduj si nielegalne
wyroby. Gdy kierujcy pojazdem zda sobie
spraw ze swojego pooenia, zacz si nerwowo zachowywa. Chcia uciec, wic bylimy zmuszeni go obezwadni. Nie wiem,
jak ojciec moe narazi swoje dziecko na
taki stres? Chopiec bardzo to przey.
Na tyle, e zmoczy fotel, w ktrym kuli
si ze strachu. Niewiadoma akceptacja spoeczna przemytu zdarza si nie siga drugiego, mroczniejszego dna.

Biuteria inna,
ni wszystkie
Wybr obrczek to jeden

z najwaniejszych elementw lubnych


przygotowa. Nie naley kierowa si tylko
ich piknem, ale rwnie funkcjonalnoci

iercionki zarczynowe i obrczki to


skarby jedyne w swoim rodzaju. Ostateczna decyzja, na ktre si zdecydowa,
zawsze jest trudna. Speniaj inne funkcje ni
bransoletka czy klasyczny piercionek. Z reguy
nosi si je na co dzie, wic musz trafi nie tylko w gusta przyszych nowoecw, ale rwnie
by odporne na uszkodzenia. Rzadko zdarzaj
si takie sytuacje, gdy zakupu ich dokonujemy
czciej ni raz w yciu...
Czym si kierowa, eby by on strzaem w
dziesitk? Producent biuterii srebrnej, firma
ADA-PLUS, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kadego klienta.
- Pamitamy o tym, jak szczegln i symboliczn warto maj obrczki i piercionki
zarczynowe - mwi Aleksander Jarosawcew.
- Dlatego dla zakochanych przygotowalimy
specjaln, szerok ofert. Nie zapominamy te o
funkcjonalnoci tych przedmiotw. Wiele firm
wycina najpierw obrczki z blachy, potem wygina je i poleruje. Oferowane przez nasz firm,
wycinane s z rury. To daje im niezwyk trwao i odporno na zniszczenia.
Jak wybra ten jedyny model? Producent biuterii proponuje klientom nie tylko klasyczne
wzory z elementami diamentw i cyrkonii, ale

take najmodniejsze propozycje sezonu. Wanie dlatego jako symbol obietnicy i wyjtkowoci chwili, wyroby ADA-PLUS sprawdzaj si
idealnie.
Ceny oferowane klientom s konkurencyjne
z uwagi na charakter firmy. S nisze od tych u
internetowych dostawcw. Najblisze sklepy firmowe ADA-PLUS w naszym regionie znajduj
si w Centrum Handlowym Atrium Copernicus
w Toruniu oraz w Galerii Osielsko.
- Klientom proponujemy 88 par obrczek i
blisko 110 rodzajw piercionkw zarczynowych - mwi Aleksander Jarosawcew. - Wszystkie wyroby podlegaj rygorystycznej kontroli
jakoci i wykonane s z rnych tworzyw - srebra z elementami kamieni szlachetnych, biaego
zota czy bursztynu. ledzimy trendy w brany i
staramy si dopasowa do oczekiwa klientw.
Jeli okae si, e po kilku latach piercionek czy
obrczka s za mae, moemy je powikszy.
Wyjtkowe, pikne, zgodne z twoimi oczekiwaniami - wanie takie s wyroby ADA-PLUS.
Przekonaj si o tym sam.

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Wypunktowana
Multanova 6F
Dramatyzowano, e jego serwis przewyszy

koszt nabycia. Tymczasem synny fotoradar Stray Miejskiej udao si naprawi, cho nie do koca skutecznie...

MARCIN
TOKARZ

oruskie urzdzenie pomiarowe Stray Miejskiej przeszo do historii w dniu 7 maja br. Wtedy przy ul. Broniewskiego doszo do jego bliskiego spotkania z oplem prowadzonym przez pijanego
w sztok kierowc. Wok zdarzenia zrodziy si plotki,
spekulacje, ktre urosy w kocu do miana legend.
Jak wygldaj rzeczywiste perypetie najsawniejszego
obiektywu drogowego w miecie?

Pocztkowe przewidywania dalszego losu Multanovy 6F byy sceptyczne. Stra Miejska stracia swj
jedyny fotoradar przenony. Lamentowaa, e naprawa
nie bdzie si opaca. Zapowiadaa jego zastpstwo
nowym, nowoczeniejszym. Obawy okazay si jednak
snute na wyrost, bo 24 lipca z-ca Naczelnika Wydziau
Organizacyjnego ds. fotoradaru osobicie odebra go z
rk serwisanta.
- Nasze urzdzenie ulego minimalnym zniszczeniom z uwagi na to, e wikszo siy uderzenia pojazdu
skupio si na drzewie - informuje Sawomir Kotarski.
- Samochd przelizgn si po nim i tylnym lewym
botnikiem zahaczy o fotoradar. Producent otrzyma go
do ekspertyzy i po niej oceni, e nadaje si do naprawy.
Przeprowadzi j serwisant, czyli firma Lifor sp. z o.o.
w Bytomiu.
Koszt naprawy wynis 30 tys. z, co w porwnaniu
z kosztami nabycia rwnymi 170 tys. z, uznane zostao za opacalne. Patno uregulowa ubezpieczyciel. 25
lipca urzdzenie powrcio do uytku. Ustawiane w 11
punktach Torunia, zatwierdzonych uprzednio przez Komend Miejsk Policji, dziaao bez wikszych zarzutw
do 2 wrzenia.
- Serwisant zgasza nam przy odbiorze, e mog
si pojawi problemy z akumulatorami zasilajcymi fotoradar - mwi Sawomir Kotarski. - Do niedawna nie
przeszkadzay zbytnio w jego uytkowaniu, ale w kocu
si nasiliy. Urzdzenie na gwarancji zostao ponownie
odesane.
Stranicy Miejscy spodziewaj si wznowienia pomiarw Multanov 6F w cigu 2-3 tygodni. Do tego czasu wstrzymaj si z tradycyjnym publikowaniem lokalizacji, w ktrych mg znajdowa si aparat.
- Mnie ten fotoradar do szczcia nie jest potrzebny, licz, e jego naprawa potrwa jednak troch duej
- mieje si Andrzej, kierowca z Torunia.
Mimo wadliwego zasilania aparat dokonywa pomiarw prdkoci poprawnie. Najwysz, jak odnotowa w swojej historii, ustanowi motocyklista. Pdzi 220
km/h w terenie zabudowanym.
Fot. Adam Zakrzewski

Wysiadka z samochodu
Miasto namawia do zdjcia nogi z gazu,

a nawet zignorowania swojego auta na jeden dzie

oru bierze udzia w witowaniu Europejskiego Tygodnia Zrwnowaonego Transportu. Tradycyjnie jego punktem kulminacyjnym
bdzie Europejski Dzie bez Samochodu. Na czas obchodw zaplanowano, m.in. Rowerow Mas Krytyczn, festyn rodzinny, drzwi otwarte w MZK, koncerty
przystankowe i przejazdy tramwajem turystycznym.
Ten czas spdzimy pod znakiem ochrony rodowiska,
zwikszania wiadomoci spoeczestwa i dobrej zabawy.
Jak przystao na ekologiczny weekend, rower powinien by gwnym rodkiem lokomocji. Organizatorzy
obchodw Europejskiego Tygodnia Zrwnowaonego
Transportu - Urzd Miasta Torunia oraz Polskie Zrzeszenie Inynierw i Technikw Sanitarnych Oddzia
Toru - zapraszaj do udziau w Rowerowej Masie Krytycznej, ktra wystartuje 20 wrzenia o godzinie 16.00 z
Rynku Nowomiejskiego. Dla rodzin preferujcych bardziej stateczne rozrywki przygotowano festyn nastpnego dnia w godzinach 12.00-16.00 na Placu Teatralnym i
Waach gen. Sikorskiego.
- Wrd atrakcji mamy znakowanie rowerw przez
policj, konkursy z nagrodami dla dzieci i prelekcje na

temat bezpieczestwa ruchu oraz udzielania pierwszej


pomocy, a take zajcia pokazowe Zumba Fitness - wylicza Jerzy Piotrowiak, Dyrektor ds. Usug PZIiTS oddziau w Toruniu.
Take w tym dniu Miejski Zakad Komunikacji zaprasza na drzwi otwarte w zajezdni tramwajowej przy
ul. Sienkiewicza. Wejcia, na ktre obowizuj wejciwki, bd w grupach o godz. 13.00 i 15.00.
Podczas hucznych obchodw nie zabraknie oprawy
muzycznej. Modzie Zespou Szk Muzycznych w Toruniu wystpi na przystankowych koncertach kameralnych przy Placu Rapackiego i ul. Sienkiewicza.
Ju tradycyjnie gwnym punktem Europejskiego
Tygodnia Zrwnowaonego Transportu bdzie Europejski Dzie bez Samochodu.
- Kady posiadacz wanego dowodu rejestracyjnego
22 wrzenia ma prawo skorzysta z bezpatnych przejazdw miejskimi rodkami komunikacji publicznej - informuje Jerzy Piotrowiak.
W tusty czwartek jemy pczki z apetytem. W Europejskim Dniu bez Samochodu ograniczmy go w kwestii
konsumpcji paliwa. Matka Natura si odwdziczy
(MT)

to czytaj

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

MECENAS RADZI
ny.

LESZEK M.
BUDKIEWICZ
Ile wynosi opata sdowa od pozwu o zapat ?
W sprawach o prawa majtkowe wpis sdowy,
czyli opata wnoszona do sdu wynosi 5% wartoci
przedmiotu sporu - jest to tak zwany wpis stosunkowy.
W kadym pozwie naley poda wysoko wartoci przedmiotu sporu. Jest to suma pienidzy, o ktry
toczy si spr i obejmuje tylko naleno gwn. Nie
wlicza si niej zatem odsetek, kosztw i innych opat.
W pismach procesowych warto przedmiotu sporu
czsto okrela si skrtem w.p.s.
Dla przykadu, jeeli pozwem dochodzimy zapaty 12.000 z oraz odsetek od tej kwoty, to w.p.s stanowi
12.000 z, a wpis sdowy wyniesie 600 z (12.000 z x
5 % = 600 z).
Przepisy przewiduj, e wpis stosunkowy nie
moe wynosi mniej niz 30 z i nie wiecej niz 100 000
z.
Jakie informacje naley umieci w skadanym do
sdu wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku?
Postpowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest
postpowaniem nieprocesowym i zostaje wszczte,
gdy sd ma dowd mierci spadkodawcy. Std te do
wniosku naley przede wszystkim doczy akt zgonu
spadkodawcy oraz testament jeeli zosta sporzdzo-

Ponadto doczy naley akty stanu cywilnego


uczestnikw postpowania (akt urodzenia w przypadku mczyzn i akt maestwa w odniesieniu do
zamnych kobiet).
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien
take okrela osob, po ktrej ma nastpi stwierdzenie nabycia spadku (osob spadkodawcy), osoby
powoane do dziedziczenia po zmarym (spadkobiercw ustawowych lub testamentowych) oraz tytu ich
powoania do dziedziczenia, osoby, na ktrych rzecz
uczynione zostay zapisy windykacyjne, oraz przedmiot takiego zapisu.
Sdem waciwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sd spadku, ktrym jest sd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeeli
jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da si ustali
sd miejsca, w ktrym znajduje si majtek spadkowy
lub jego cz. W braku powyszych podstaw sdem
spadku jest sd rejonowy dla miasta st. Warszawy.
Wskaza naley, e obecnie na rwni ze stwierdzeniem nabycia spadku dokonywanym przez sdy
mona dokona tzw. powiadczenia dziedziczenia
przed notariuszem.
Warto wiedzie
Wchodzc na sal sdow, uczestnicy czsto s zdezorientowani i nie wiedz, ktre miejsce zaj. Warto
pamita, e patrzc od strony sdziego, po jego prawej stronie zasiada powd lub prokurator, a po lewej
pozwany lub oskarony. wiadkowie i publiczno
zajmuj miejsca na wprost.
Masz pytanie? Napisz
prawnik@tylkotorun.pl

to czytaj

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

(Nie)normalna mio
Seksualno osb z niepenosprawnoci umysow jest owiana narosymi przez lata

mitami. Tymczasem oni potrzebuj bliskoci, mioci i poczucia bezpieczestwa, czsto bardziej ni my

ia osoby upoledzonej umysowo


wywouje zbiorow histeri. Kto
ma si zaj potomkiem "wiecznych dzieci"? Czy poczli oni now istot
wiadomie, a moe przysza matka staa si
ofiar molestowania seksualnego? To jedne
z najdelikatniejszych pyta, ktre rodz si
w naszych gowach. Specjalici nie maj wtpliwoci - nie umiemy jako spoeczestwo
zaakceptowa ich potrzeb intymnych.
ycie towarzyskie osb z niepenosprawnoci umysow zaley od warunkw,
ktre stwarza im spoeczestwo. Sami czsto
nie wiedz, gdzie mieliby pj. Nikt nie dosiada si do nich w kawiarni.
- Do niedawna spoeczestwo nie chciao uwierzy, e osoby niepenosprawne maj
ludzkie potrzeby - mwi Cezary Winiewski, psycholog pracujcy w rodowiskowym
domu samopomocy na toruskich Wrzosach. - Dzi ze wiadomoci na ten temat
jest znacznie lepiej, ale co wtedy, gdy okazuje
si, e mog oni mie rwnie marzenia?
Wasne mieszkanie, pikne wesele, zaoenie rodziny i posiadanie dzieci. Czy ta lista nie brzmi znajomo? Nie s to pragnienia
obce osobom z ograniczeniami sprawnoci.

- dodaje psycholog. - Nie wypada w cywilizowanym wiecie stosowa podziau "my"


i "oni".
Rzeczywisto nie jest jednak rowa.
Nawet rodzice takich osb czsto nie zdaj
sobie, albo nie chc zdawa sprawy z tego,
e ich dzieci maj sfer seksualn, ktra jak
inne sfery podlega rozwojowi.
- Dla rodzicw ich niepenosprawne
dziecko jest przede wszystkim chore, czyli
wymagajce troskliwej opieki i pomocy wskazuje Iwona Boczar na stronie internetowej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. - Jego
pe schodzi na dalszy plan. Nie przechodzi
ono treningu zachowa pciowych. Rodzice
unikaj rozmw na tematy intymne albo je
bagatelizuj. Dzieje si tak z powodu bdnego zaoenia, e seks jest obszarem wykluczenia dla niepenosprawnych i trzeba
zaoszczdzi dziecku blu i cierpienia z powodu poraek w tej sferze ycia.
Takie podejcie rodzi okrelone dziaania. Osoby z niepenosprawnoci umysow ubierane s aseksualnie, najczciej
sportowo.

Podzia rodem z XIX wieku

- A przecie wiadomo, e dziewczynka w adnej sukience, korzystnie uczesana,


inaczej bdzie odczuwa swoj atrakcyjno
- dodaje Iwona Boczar. - Zapewne w przyszoci inaczej bdzie budowa swoje poczu-

- W nowoczesnym spoeczestwie
seksualno osb niepenosprawnych nie
powinna stanowi odrbnego problemu

Kady chce si podoba

cie bycia kobiet. Nastolatki z widocznymi


dysfunkcjami mog by wysoko cenione
pod wzgldem koleeskim, ale przegrywaj jako partnerzy do flirtu, randkowania,
ubiegania si o wzgldy msko-damskie. W
konsekwencji tak wychowywane dzieci jako
osoby dorose maj ogromny deficyt wiedzy
na temat intymnoci, wizi erotycznych i
seksualnych. Temat seksu jest dla nich rdem frustracji, czsto nie akceptuj swojego
ciaa i boj si kontaktu seksualnego.
Czsto zadawane pytania dotycz tego,
czy dziecko osb z niepenosprawnoci
umysow te bdzie niepenosprawne?

- W wikszoci przypadkw zaley to


wycznie od wydolnoci wychowawczej
rodzicw - dodaje Cezary Winiewski. - Nie
tylko wrd takich osb zdarzaj si potencjalnie nieodpowiedzialni rodzice. Liczba
300 rodzin zastpczych na terenie Torunia
mwi sama za siebie. Mona zastanowi si
nad tym, dlaczego dzieci osb niepenosprawnych w takich rodzinach s wyjtkiem.
Osoba niepenosprawna to nie dziecko. Sfera emocjonalna moe by na poziomie 9-latka, ale nie znaczy to, e potrzeby spoeczne
i sfera seksualna nie mog by na poziomie
20-latka.

Brak bliskoci, poczucia bezpieczestwa


i mioci (nie rodzicielskiej czy braterskiej)
kompensowany jest bardzo czsto przez platoniczn mio do opiekunw, ludzi, ktrzy
wykazuj zainteresowanie potrzebami i problemami osb z niepenosprawnoci.
- Czsto rodzice maj wiele obaw zwizanych z kontaktami ich dzieci z innymi
niepenosprawnymi - wskazuje toruska
terapeutka. - Maj oni bardzo siln potrzeb
kontroli. Wynika to z obaw przed wykorzystaniem przez osoby bezwzgldne naiwnoci
ich podopiecznych.
Brak rozmowy na temat seksualnoci
nie jest rozwizaniem. Dostp do telewizji, Internetu i innych rodkw masowego
przekazu jest powszechny. Wiedza o seksie
zdobywana w ten sposb nie jest pena i to
wanie ona moe wypacza postrzeganie tej
sfery, nie tylko przez osoby niepenosprawne. Obawy zwizane z edukacj seksualn
istnie bd zawsze. Czy jednak brak wiedzy
nie niesie za sob znacznie bardziej opakanych skutkw?
Spoeczny odbir jest jasny - ycie intymne osb z niepenosprawnoci umysow jest nienormalne. Czyje ycie seksualne
w tym przypadku miaoby stanowi jednak
norm?
Tomasz Wicawski

t.wieclawski@tylkotorun.pl

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

reklama

Pitek19 wrzenia 2014 r.

Toru odsania nowego Focusa i Mondeo


O przedpremierze flagowych modeli zaplanowanej na 2 padziernika,

rozwoju z duchem czasw i zaufaniu klienta do marki rozmawiamy z Katarzyn Pikulsk,


Dyrektorem Zarzdzajcym Spk Auto Styl autoryzowanym dealerem Forda
Ju za kilkanacie dni zaprezentujecie Pastwo dwie dugo wyczekiwane
premiery - Focusa i Mondeo...
Myl, e czeka nas sukces. Nowy
Ford Focus to zupenie wiee, sportowe wcielenie stylistyki Ford Kinetic
Design czcej w sobie cechy najlepszych europejskich tradycji projektowania samochodw z najnowszymi,
wiatowymi trendami. w model
jest z nami ju 16 lat. W tym czasie
zosta uhonorowany wieloma nagrodami, a w roku 2013 by najczciej
kupowanym samochodem na wiecie. To rwnie rokrocznie najchtniej wybierany samochd flotowy w
Polsce.
Porozmawiajmy zatem o jego charakterystyce. Czego moemy si spodziewa?
Ford Focus pojawi si w zupenie
nowej odsonie! Klientom dnym
mocnych wrae z pewnoci przypadn do gustu dynamicznie stylizowane elementy, takie jak: agresywny
grill i muskularna maska. Poszukujcy elegancji nie przejd obojtnie
obok przykuwajcej wzrok smukej

sylwetki zarwno w nadwoziu 4-,


5-drzwiowym, jak i kombi. Sylwetka Forda Focusa III obejmuje trzy
poziomy wyposaenia: Trend, Trend
Sport i Titanium oraz now palet
kolorw i tapicerek, idealnie dopasowujc si do oczekiwa goci naszych salonw.
Ford zawsze syn z nowatorskich
technologii. Czym tym razem nas
zaskoczy?
Jestemy pewni, e nowy Focus
zachwyci nie tylko swoim prowadzeniem, ale rwnie oczaruje szerokim
wachlarzem najnowszych technologii wspomagajcych kierowc. Przykadem jest system Active City Stop,
ktry jest w stanie automatycznie zatrzyma nowego Focusa, gdy poprzedzajcy pojazd nieoczekiwanie stanie
jak wryty. Active Park Assist pomoe
kierowcy wykona manewry parkowania rwnolegego i prostopadego.
Z kolei podrujcy noc doceni
adaptacyjne reflektory biksenonowe.
Samochd jest niczym bez porzdnej
jednostki napdowej. Co kryje si

pod mask Focusa?


W ofercie mamy turbodoadowan, 1-litrow jednostk EcoBoost,
ktra rokrocznie od trzech lat wybierana jest najlepsz na wiecie. Moc
silnikw z tej linii zamyka si na 250
KM. Nie zapominamy rwnie o jednostkach diesla, ktre w nowych odsonach cz niskie spalanie i emisj CO2 ze znakomitymi osigami.
Dostpny do Forda Focus ST silnik
diesla o pojemnoci 2.0 l dysponuje
a 180 KM.
Czy jego wntrze ma rwnie wiele do
zaoferowania?
W nowym Fordzie Focusie centralnym punktem deski rozdzielczej
jest nowy, 8 dotykowy, kolorowy
ekran zintegrowany z systemem
multimedialnym SYNC 2. W 1998
roku Ford Focus wyznaczy nowe
standardy w zakresie radoci z jazdy
i stylistyki samochodw kompaktowych. Dzi po szesnastu latach
wyznacza nowe standardy technologiczne, zachowujc przy tym pozycj
lidera w dziedzinie designu i waciwoci jezdnych.

www.autostyl.biz.pl

Blask fleszy czeka nie tylko na Focusa. Sylwetka nowego Mondeo urzeka
lini...
To prawda. Nowy Ford Mondeo
jest nie tylko bardziej elegancki, ale
rwnie przestronny i przemylany.
Auto oferujemy w kilku wersjach
- Ambiente z najlepszym wspczynnikiem jakoci do ceny, wersj
praktyczn Trend i Titanium dla
najbardziej wymagajcych klientw,
dostpn rwnie z napdem hybrydowym. Ta ostatnia jest zupen
nowoci, w dodatku najtasz w
segmencie. Po raz pierwszy w historii nowy Ford Mondeo bdzie te
oferowany z inteligentnym napdem
na wszystkie koa z silnikiem diesla,
jednak ukoronowaniem gamy jednostek napdowych jest 2-litrowy silnik
diesla bi-turbo o mocy 204KM. Natomiast jeli chodzi o silniki benzynowe, to wszystkie s z rodziny EcoBoost i oferuj rozpito mocy od
160 KM do 240 KM.
Przy tak efektywnych silnikach kwestie bezpieczestwa nabieraj szcze-

glnego znaczenia. Jak radzi sobie z


tym flagowy model Forda?
Nowy Mondeo oferuje opatentowan przez inynierw Forda technologi nadmuchiwanych pasw
dla pasaerw siedzcych z tyu. Z
zewntrz o nasze bezpieczestwo zatroszczy si pene owietlenie LED-owe. Limuzyna Forda, na podobiestwo Focusa III generacji, korzysta
rwnie z innych nowatorskich technologii, jak: Active Park Assist, Active City Stop oraz Cross Traffic Alert.
Pono Toru stanie si wkrtce czerwonym dywanem dla obu premier
Forda...
2 padziernika szykuje si przedpremiera nowego Focusa i Mondeo
w toruskim salonie Auto Styl. Za 4
i 5 padziernika pokaemy oba modele na Targach MOTO-TOR w
Toruniu. Jeszcze nigdy nie mielimy
okazji zaprezentowa w jednym czasie dwch najwaniejszych modeli.
Zapraszamy na premier
do naszych salonw!

10 ttni yciem

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Odpowied na wszystkie pytania


Niektrzy podejmuj z nimi dyskusj. Wielu po zerkniciu przez wizjer w drzwiach

nie otwiera nawet drzwi. Nie maj na czole karteczek ze stosown adnotacj, ale wszyscy wiedz, e to Jehowi

TOMASZ
WICAWSKI

zu odpywajce z kad kropl


krwi ycie. Nie chcia umiera, ale
to miaa by jego cieka do zbawienia. Lekarze byli bezradni. Gdyby by
nieprzytomny i nie mia przy sobie dokumentw, dawno podaliby mu krew. Tak
mogli tylko czeka na nieuniknione. Bracia
w wierze rannego w wypadku samochodowym nie mogli uwierzy, gdy zgodzi si na
transfuzj. W ich mniemaniu przegra ycie, chocia wywin si mierci.
Marek pierwszy raz zetkn si z nimi
na studiach. Dzi ma pidziesit lat i wrci na ono Kocioa. Chocia to do nieprecyzyjne okrelenie. Jest wierzcy, ale
rzadko praktykujcy. Kiedy czyta "Bibli"
znacznie czciej. O may wos nie wyczyta
w niej swojej ostatniej godziny.
- Dzie wypadku pamitam z najmniejszymi szczegami - mwi torunianin, niegdy mieszkaniec innego regionu Polski.
- Z koleg jechalimy razem nad morze.
To byo wiele lat temu. mialimy si i go-

FOT. ADAM
ZAKRZEWSKI

no dyskutowalimy o niezbyt powanych


kwestiach. Nie mam pojcia skd na naszym pasie pojawi si ten mercedes. Albo
to my pojawilimy si na jego drodze. To
mi umkno. Potem by przeraliwy krzyk.
Sporo dymu i zakleszczona noga. Straacy
po blisko p godziny wyrwali mnie z auta.
Czuem zimny pot na plecach.
W gowie koataa mu jedna myl. Przekaza lekarzom, e nie zgadza si na przyjcie adnej krwi. Nie mg i nie chcia.
Rozumia, e to ze. "Powiedziaem synom
Izraela: nie wolno wam spoywa krwi
adnego ciaa". Personel w szpitalu szybko
uwiadomi mu, e umiera. Jego odpowied
zdawaa si jednak stanowcza: adnej krwi!
- W pewnym momencie w mojej gowie
zacza si jednak koata myl, ktra bya

sprzeczna z tym, co syszaem na zebraniach - wskazuje Marek. - Zadaem sobie


pytanie o to, czy Bg kocha moje ycie. Pielgniarka siedziaa przy moim ku. Poprosiem, eby robili wszystko, eby mnie
uratowa. Gdy wypisywali mnie ze szpitala
lekarz powiedzia mi, e zdecydowaem si
w ostatniej chwili. Od momentu wypadku
mino kilkadziesit minut. Duo duej
nie utrzymaliby mnie przy yciu bez krwi.
***
W Toruniu wiadkw Jehowy jest kilka
tysicy. Wiele prawd, ktrymi kieruj si w
swoim yciu, przyciga rokrocznie nowe
osoby. Czsto pochodzce z domw z silnie zakorzenion tradycj katolick. Mody czowiek wyjeda na studia do duego
miasta. Ma w gowie wiele pyta i mao
odpowiedzi. W rozmowie ze "wiadkami"

wszystko staje si klarowniejsze.


- Spotykamy si u mnie na stancji od
kilku miesicy - mwi Marta, studentka
pedagogiki. - Rozmawiamy o swoich problemach i dylematach. Nigdy nie czytaam
"Pisma witego", a teraz robi to kilka razy
w tygodniu. Nie tylko wtedy, gdy si spotykamy. Gdy o co pytam, zawsz dostaj
odpowied. Kiedy tak nie byo.
Pytam moj rozmwczyni czy chodzia kiedy regularnie do kocioa.
- Oczywicie - odpowiada zdumiona
moim przerwaniem opowieci. - Babcia zabieraa mnie wielokrotnie na naboestwa
w pierwsze pitki miesica. Rodzice ju tak
gorliwi nie byli, ale ja sumiennie chodziam
na niedzielne msze wite.
- Zadawaa pytania kapanom - docie-

kam.
- Nie, nigdy. Dlaczego pytasz?
- Skd wic wiesz, e odpowiedzi maj
tylko "wiadkowie"?
Po chwili zastanowienia zbuntowana
dwudziestolatka wyjania mi wszystko.
- Hierarchia kocielna jest do szpiku zepsuta - mwi Marta. - Koci ma bardzo
wiele za paznokciami. Przez lata swoje historii wyrzdzi wiele za. Jak mam sucha
ksidza, ktry tkwi w organizacji powstaej
dla wyudzania ludzkich pienidzy? Moi
bracia ze zboru nic ode mnie nie chc. Zawsze pytaj si o to czy wszystko w moim
domu dobrze. Uwiadomili mi rwnie
zakamanie katolikw w kwestiach uywek.
Jak mona umierca si alkoholem. Nie
pij ju go od 3 miesicy.
***
Jest 10 rano. Sysz dzwonek do drzwi.
Nie mam "judasza", wic musz otworzy.
Widz dwie kobiety - jedn po pidziesitce, a drug znacznie modsz. Pytaj mnie
o to, czy Bg jest sprawiedliwy. Nie jestem
uprzedzony do adnego wyznania, wic
podejmuj ochoczo dyskusj. Wpuszczam
panie do mieszkania. "Stranic" miaem
wielokrotnie w rkach, wic wiem, co bd
do mnie mwili. Przejmuj inicjatyw i ja
zadaj pytania. S wyranie skonfundowane.
- Czemu w waszym nauczaniu Duch
wity przez wiele lat by moc a teraz ju
ni nie jest? - pytam.
Dokadam rwnie kilka wtpliwoci
odnonie tumaczenia sw "krzy" i "pal".
Mamy do tego wszystkiego wrci na kolejnym spotkaniu.
- Przyjd, bo wierz mocno w to, co
robi - rozwiewa moje wtpliwoci Marta,
studentka pedagogiki. - Na pewno otrzymasz od nich odpowiedzi na swoje pytania.

t.wieclawski@tylkotorun.pl

Cyrk Korona odwiedzi Toru


Najlepsi artyci i choreografowie z caego wiata zawitaj

do naszego miasta podczas wielkiego, cyrkowego tourne

o ubiegorocznym sukcesie Fabryki miechu przyszed czas na nowe


widowisko. Cyrk Korona, odbywajcy tourne po Polsce, w pitek 19 wrzenia
zawita do Torunia. Na tzw. placu cyrkowym
przy ul. Przy Skarpie o godzinie 17.30 wystawi spektakl, pt. Kamera - akcja.
- Tegoroczny spektakl to kontynuacja
prezentowania programw tematycznych
przez najwikszy cyrk w Polsce - mwi Sylwia Folejewska z agencji promujcej obecne
tourne Cyrku Korona. - Tym razem synny
polski komik, Mr. Chap, zaprezentuje si
widzom w roli zwariowanego reysera, scalajcego wszystkie prezentowane na scenie
numery.
Namiot cyrkowy stanie si wic planem
filmowym, a czynny udzia bd w nim brali
widzowie. Przenios si oni do lat 60-tych,
w ktrych odbdzie si pokaz koni arabskich i cobw w stylistyce typowej dla filmu
Mamma Mia oraz muzyki synnego zespou Abba.
- Fantastyczna podr clowna z kinowego ekranu do wiata cyrku pozwoli widzom
przenie si do fikcyjnej krainy, w ktrej

Charlie Chaplin potrafi wietnie onglowa,

rzecz olbrzymiego yrandola - relacjonu-

spektaklu bd Bracia Addis z Etiopii. Za-

a trio akrobatyczne rezygnuje z trapezu na

je wydarzenie Folejewska. - Gwiazdami

prezentuj oni mroce krew w yach gry

ikaryjskie. Modzi i utalentowani artyci s


laureatami Festiwalu City of Latina 2012, a
wielk popularno zyskali dziki wystpowi w telewizyjnym show Le Plus Grand
Cabaret du Monde prezentowanemu we
Francji.
Cyrkowe popisy w Toruniu poka
rwnie finalici programu Mam Talent.
Przedstawi oni niepowtarzalny balet na
szarfach, za Vladimir Omelchenko zbuduje
napicie, balansujc na piramidzie ustawionej z ruchomych wakw.
- Jednym z ciekawszych punktw programu bdzie pokaz iluzji, ktry zawsze
przyciga ogromn uwag publicznoci dodaje kobieta. - Lasery oraz efekty specjalne uyte podczas prezentacji przenios widzw do wiata znanego z Matrixa. Oprcz
tego cyrk przygotowa pokaz zwierzt nie
tylko egzotycznych.
Cyrk Korona podczas swojego tourne
zawita do blisko 150 miast, w ktrych wystawi 250 spektakli. Jak zapewniaj organizatorzy - dobra zabawa i mnstwo miechu
gwarantowane!

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

wywiad

Warunki, ktre trzeba speni

11

Jestemy zobowizani do realizacji okrelonej liczby wydarze,

ktrych z roku na rok pojawi si coraz wicej. Z tego bdzie rozlicza nas Europa mwi w rozmowie
z ukaszem Piecykiem Grzegorz Grabowski, prezes Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
Na jakim etapie jest obecnie inwestycja?
Minlimy umowny pmetek. Zaawansowanie konstrukcji wynosi ponad 80%, ale
obecnie prowadzimy wiele robt niewidocznych dla oka. Mowa tu o montau wszelakich instalacji. Potem czekaj na nas roboty na elewacji oraz dostosowania wntrza.
Mam tu na myli pooenie tzw. picado, czyli
zalewanej w betonie cegy klinkierowej, ktra jest potem mechanicznie skuwana. Chropowata struktura i wgbienia pozwalaj na
stworzenie waciwej akustyki sali.
Ten aspekt to chyba jedna z najwaniejszych
kwestii.
Obiekt ma by wielofunkcyjny, wic musimy obsugiwa rnorakie eventy koncerty muzyki klasycznej, w tym Toruskiej
Orkiestry Symfonicznej, spektakle teatralne, imprezy rockowe, a take targi i konferencje. Jednym z podstawowych narzdzi
do zmiany akustyki jest sufit, ktry skada
si z piciu paszczyzn. Kada z nich moe
porusza si w gr lub w d, regulujc tym
samym kubatur widowni. Sale, ktre bd
dwie, mog funkcjonowa niezalenie lub
by czone za pomoc dwch mobilnych
cian. Z jednej strony maj one paszczyzny
gadkie, aby odbija dwik, a z drugiej
chropowate, co zwiksza pochanianie fal
dwikowych. W ostatniej kolejnoci zakupimy fotele, ktre te bd dostosowane do

Grzegorz Grabowski jest zadowolony z postpu prac.


akustyki wntrza. Cay ten proces podlega
trzem nadzorom akustycznym projektanta, zewntrznej firmy zatrudnionej przez
spk oraz wykonawcy.
Znamy takie przysowie, e jak co jest do
wszystkiego, to jest
Nie zgadzam si z tym. Nasza sala jest
tak pomylana, zaprojektowana i budowana, by by obiektem wielofunkcyjnym. Nad
wyrubowanymi normami akustycznymi

FOT. UKASZ
PIECYK

czuwaj midzy innymi naukowcy z Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie. Sala


w Dworze Artusa jest z zasady sal balow
bez odpowiedniego zaplecza. Aula, nawet
po remoncie, to wci obiekt edukacyjny. Na
Jordankach pojawi si natomiast budynek,
ktry wypeni luk w Toruniu. Nasze sale
s wyposaone w zaawansowane technologie, poczwszy od zapadni scenicznych czy
owietlenia niezbdnego do wystawienia
spektakli teatralnych i przedstawie opero-

wych. Na dokadk bdzie tu kino obsugujce projekcje 3D. W salach mona do


tego zdemontowa widowni i poczy oba
pomieszczenia, aby powstao jedno wielkie
miejsce na potrzeby np. targw.

pomieszcz 900 osb. Po demontau wi-

Czy w parze z wieloma rozwizaniami


pjdzie take wypenienie centrum treci?
To na spk CKK Jordanki spadnie
odpowiedzialno za kreowanie tego, co si
bdzie dziao w obiekcie?
Przez najbliszych 5 lat z powodu wymogw unijnych - spka nie moe sama organizowa wydarze, gdy zostaa powoana
do budowy centrum, a take do penienia
funkcji operatora. Imprezy bd organizowa inne podmioty - agencje eventowe,
instytucje kultury, animatorzy czy dowolne
stowarzyszenie, pod warunkiem, e bdzie
w stanie opaci wynajem obiektu. Dodatkowo w 2016 roku musi odby si 250 imprez,
na ktrych bdzie cznie 84 300 osb. To
wskaniki realizacji projektu.

bokserskiej jak i pokazu mody.

Czy hala na Bema lub inne obiekty nie przeszkodz w realizacji tych zamierze?
Nowy obiekt widowiskowo-sportowy
ma swoje specyficzne przeznaczenie. Oczywicie w hali mona zorganizowa koncerty, ale musi na nich pojawia si minimum
kilka tysicy widzw, aby wykorzysta potencja miejsca. Jordanki w najwikszej sali

Bayer Full bdzie?

downi ponad dwa razy wicej, wic tutaj


jest podstawowa rnica. Do tego jestemy
elastyczni. Jeli zajdzie taka potrzeba, my te
zagwarantujemy warunki zarwno dla walki

Znamy ju jakie konkrety, jeli chodzi o kalendarze imprez?


Podpisalimy ok. 20 listw intencyjnych
w sprawie organizacji wydarze. Czekaj
nas take trzy due konferencje midzynarodowe. Ju teraz moemy zapowiedzie
take cykle imprez, np. Jordanki Akustycznie czy Rock w filharmonii. Samo otwarcie
bdzie szczeglne. Obok gwnego wydarzenia , pod koniec padziernika przyszego
roku, odbdzie si kilka innych i kade w
innej formie, po to, aby pokaza szerokie
moliwoci naszego obiektu.

Nie moemy przewidzie, z jakimi inicjatywami wystpi organizatorzy. Duo zaley od tego, czego oczekuj odbiorcy. Przyznaj, e tego typu imprezy nie s mi bliskie,
ale jeli jest na co zapotrzebowanie, to nie
naley tego lekceway i krytykowa.

12

mska kocwka

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Aby odpala zawsze jeden raz


Kawa oowiu wypeniony energi uzalenia od siebie cae auto.
Dziki drobnym przepywom prdu pojazd gra i huczy, tak jak tego od niego
oczekujemy. Czasem zbyt intensywnie - wtedy budzimy si z rk w nocniku

Jeli mamy w zwyczaju eksploatowanie


samochodu na krtkich trasach, szczeglnie
w jedzie miejskiej, znw znajdujemy si w
niekomfortowej sytuacji. Nasz akumulator
pozostaje wtedy cigle niedoadowany, a ju
wiemy, jakie niesie to ryzyko - jego przedwczesne zuycie.
Cho stale czyha na niego jakie licho,
nadzieja nie umiera, dopki baterie s jedynie niedoadowane, a my szybko uzupenimy braki. Niemono uruchomienia
samochodu nie jest rwnoznaczna z koniecznoci zakupu nowego akumulatora
czy wizyty w serwisie. Na to zdecydujmy si
dopiero po nieudanym - mimo i odpowiednim - adowaniu.

MARCIN
TOKARZ

byt bagatelizuje si rol akumulatora


w napdzaniu samochodu. Bak paliwem moemy zala do pena setkami zotych, ale bez kloca wypenionego elektrolitami wszystko jest warte tyle co nic. By
zapobiec jego cakowitej awarii, wystarczy
zachowa czujno i stosowa si do kilku
wanych rad. Gdy do niej dojdzie, moemy
wini martwy przedmiot lub samych siebie.
Jemu Stwrca rczek i mzgu nie da... Nam
tak, wic otoczmy go naleyt opiek.
Na zakupie, umiejscowieniu i uruchomieniu za jego pomoc silnika znajomo
z akumulatorem si nie koczy. Prosta amigwka zamienia si w bardziej zoon,
gdy zna si rzeczywisto ze strony dziaw
reklamacji dystrybutorw tych cudeniek.
- Zacznijmy od tego, e 95 % skadanych
reklamacji jest bezzasadnych, poniewa s
spowodowane zym uytkowaniem akumulatora - zauwaa Karol Gobiewski z
Dziau Reklamacji Arpol Motor Company,
hurtowni motoryzacyjnej, mieszczcej si
przy ul. Szosa Bydgoska 52. - Pozostae 5 %
faktycznie dotyczy wady produkcyjnej, ktra wychodzi po pierwszych miesicach korzystania. Na przykad zwarcie celi, zwykle
zgaszane po 1,5-2 latach uytkowania, bierze si z niedbalstwa nabywcy. Rozrniamy
dwie zasadnicze przyczyny uszkodzenia
akumulatora - jego zasiarczenie spowodowane gbokim rozadowaniem i eksploatacj w takim stanie lub spyw masy czynnej,
bdcy skutkiem przeadowania bd znw
nieprawidowej eksploatacji.
Co kryje si pod tym kategorycznym
stwierdzeniem? Gwnych przyczyn awarii
jest przynajmniej tyle ile palcw u jednej
rki. Od przekrcenia kluczyka w stacyjce
wiele si zaczyna... Uruchamianie silnika
z rozadowanego np. w 50% akumulatora
daje efekt zastosowania o poow mniejszej
baterii. Rwnie dobrze moglibymy uy tej
z maego Fiata w Mercedesie z silnikiem wysokoprnym. Kady zdaje sobie spraw, e
taki ukad dugo nie przetrwa.
Zdarzaj si przypadki przeadowania
akumulatora w drodze wysterowania go
przez regulator napicia prdw duo wy-

Jeden drugiemu nierwny

W cigu roku na wiecie produkuje si ok. 360 mln szt. akumulatorw kwasowych. Kady z nich ostatecznie
powinien by poddany recyklingowi.
szych ni dopuszczalne. Prawidowe adowanie w aucie powinno zawiera si w granicach 13,8V- 14,4V.
Tutaj kania si bdzie take prawidowy wybr wielkoci akumulatora dopasowany do poszczeglnych modeli samochodw.
Planowanie oszczdnoci w tym zakresie na
dusz met si nie opaci.
- Jeli do za duego auta damy za may
akumulator, dojdzie do jego przecienia
i przeadowania, co moe doprowadzi do
opadu masy czynnej - tumaczy Karol Gobiewski. - Z kolei w odwrotnym przypadku alternator nie bdzie w stanie go na tyle
doadowa, eby utrzyma swoje prawidowe
napicie. W konsekwencji istnieje ryzyko
zasiarczenia. Bilans energetyczny pojazdu
powinien by stay.
Docenimy to szczeglnie w zimie, kiedy
odpalenie silnika wymaga wikszej iloci
energii ni zwykle, pamitajc, e przy -25
st. C. moc rozruchowa akumulatora spada
do 60%. Przypumy jednak, e nasze rdo prdu jest dobrze dobrane do naszego
auta, ale mimo to pata figle. Ju przy trzeciej prbie rozruchu, gdy silnik nie zaskoczy,
powinnimy si zastanowi nad powodami
takiego zachowania.

- Niekiedy kierowcy ratuj si poyczeniem prdu z drugiego pojazdu za pomoc


przewodw rozruchowych, ale to rozwizanie mao perspektywiczne - podpowiada
Karol Gobiewski. Owszem, do pracy
dojedziemy, ale krtka podr nie zagwarantuje nam odpowiedniego doadowania,
a wielogodzinny postj przed powrotem
ponownie wyczerpie zasoby energii. Musimy si wtedy liczy z zasiarczeniem. Nastpstwem takiego zdarzenia powinno by
powolne naadowanie niskim napiciem za
pomoc prostownika.
Na rynku s dostpne prostowniki do
akumulatorw z pynnym elektrolitem oraz
specjalne adowarki z zabezpieczeniem
elektronicznym i maym prdem adowania
dedykowane do akumulatorw AGM i elowych, np. marki Bosch model C3 i C7.
Dwudniowy postj
Na jako adowania w samochodzie
wpyw ma czysto i dobry styk wszystkich
pocze elektrycznych - pokryty tlenkami
i siarczanami styk czop-zacisk grozi spadkiem napicia adowania nawet o 1V. Samochd moe mie sprawn instalacj adowa-

FOT. ADAM
ZAKRZEWSKI

nia, a przez brak dbaoci o stan pocze


bateria z czasem i tak ulegnie uszkodzeniu.
Jego ywotno zaley przede wszystkim
od stanu instalacji elektrycznej auta i akcesoriw zamontowanych w samochodzie.
Zbyt wysoki pobr prdu na postoju spowoduje szybkie zuycie kadego, nawet najlepszego akumulatora.
Czsto zdarza si, e mimo wyczonych wszystkich odbiornikw stwierdza si
przepyw prdu w obwodzie baterii. Naley
zlokalizowa i usun tak usterk, o ile nie
chcemy, by dwudniowy postj wyczerpa
poow energii zgromadzonej w oowianym
pojemniku.

Za sob mamy ju lekcj obchodzenia si z akumulatorem, a teraz t wiedz


skonfrontujmy z rnymi typami baterii.
Starszym pojazdom posuy tradycyjna
konstrukcja z pynnym elektrolitem, za te
intensywnie eksploatowane oraz samochody z napdem hybrydowym czy systemem
Start-Stop powinny by wyposaone w
znacznie wydajniejsze i odporne na prac
cykliczn akumulatory AGM. Z kolei elowe
znajd zastosowanie tam, gdzie potrzebne
jest dugotrwae zasilanie, jak np. przyczepy kempingowe, jachty. Nie nadaj si jako
rozruchowe.
W ofercie Arpolu dostpne s akumulatory trzech producentw - Maxis, Banner
oraz Bosch - uszeregowane kolejno od najniszej do najwyszej klasy. Dwie ostatnie
marki oferowane s rwnie w wersji AGM.
Gdy staniemy si wacicielami w peni
sprawnego rda prdu, okamy mu zrozumienie i trosk. Moe to tylko dziesiciokilogramowy kawa oowiu, ale od niego zaley, czy dojedziemy do celu.

m.tokarz@tylkotorun.pl

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

damska gbia 13

Kobieta auto wybiera oczami


Najprawdopodobniej wikszo pa rozrnia samochody po kolorze,
a nie marce. Grzechem byoby jednak zarzucanie im motoryzacyjnego bezgucia

MARCIN
TOKARZ

ajchtniej co tydzie kupowayby inne, podobnie jak z buty.


Poniewa w przypadku czterech
kek szafa mieci zwykle tylko jeden pojazd - staj przed wyborem. Czy szerokim?
Biorc pod uwag, e pe pikna raczej nie
zawraca sobie gowy technicznymi walorami
wozu, decyzja nie powinna by trudna. Nie
w dzisiejszych czasach, w ktrych oprcz
wersji silnikowej oferowane s rozmaite rodzaje wyposaenia, a ostatnio nawet designu
zewntrznego. To rodzi pewne komplikacje,
aczkolwiek panie nie ulegaj dezorientacji...
S estetkami wraliwymi na pikno, a
ten aspekt we wspczesnym przemyle motoryzacyjnym wznis si na wyyny rozwoju. Producenci samochodw pooyli nacisk
na design dopasowany do indywidualnych
potrzeb. Wszyscy wiemy, co czuje kobieta
widzc, e nie ona jedna w towarzystwie zaoya t niezwyk sukienk...
Toyota wykazaa si tu zrozumieniem.
Wprowadzajc Aygo - kokieteryjne autko
miejskie - przedstawia klientkom ca tcz

wariantw kolorystycznych jego nadwozia.


Dla zoptymalizowania wygldu Aygo pod
swoje gusta, Toyota wrcz zachca do modyfikacji barwy dachu, ozdoby karoserii naklejkami czy dobrania k i ich elementw w
nietypowym kolorze. To samo dotyczy wntrza. Kombinacji jest wiele, cho mniej ni w
kostce Rubika. Cae szczcie. Producentowi
zaley, eby klientka podja decyzj zanim
pojawi si nowa generacja wozu z kolejnymi
opcjami...
Prekursorem personalizacji pojazdw
dla poszczeglnego klienta (zwykle klientki)
byo jednak Mini. Od zawsze oferowane z

rnego rodzaju paskami, flagami na dachu,


niemal nigdy nie wystpuje w jednolitym
kolorze lakieru. T sam ciek poszed
take Fiat - przygotowa zgrabn jak baletnica 500-tk. Jednak najwiksz popularnoci wrd kobiet ciesz si dwa najmniejsze
modele Forda. Fiesta zostaa nawet wybrana
Kobiecym Autem Roku 2013 przez kapitu dziennikarek motoryzacyjnych z caego
wiata.
- Osobicie Fiest skategoryzowabym
jako samochd typu unisex. W naszym salonie nie dostrzeglimy dominujcego zainteresowania nim ze strony pa. Dotyczy to

raczej modelu Ka - mwi doradca handlowy


z toruskiego salonu Forda. - To jego mae
gabaryt i fikune, wyoblone ksztaty przycigaj wzrok klientek.
Utaro si mylenie, e gdy jest mowa
o aucie kobiecym, to musi by ono mae.
Rzeczywicie panie czciej decyduj si na
takowe. Najpewniej pogld ten zrodzi si
z kolejnego stereotypu: kobiety nie umiej parkowa. Z niczego nie powsta, ale do
reguy te na pewno nie naley. wiadczy o
tym choby ilo Nissanw Juke w rkach
kierowcw-kobiet
- Pierwszym modelem, na ktry uwag
zwracaj kobiety po wejciu do salonu jest
niezaprzeczalne Juke. Zarwno w wersji
sprzed i po faceliftingu - zaznacza Kacper
Grzanka, doradca handlowy z toruskiego
salonu Nissana. - Myl, e decydujcym
czynnikiem jest tu awangardowy styl modelu. Kobieta ubierajc gustown marynark,
czuje si w niej modna. Takie same uczucia
towarzysz jej za kierownic Juke'a. W nim
zajmuje te wysok pozycj, co dodaje pewnoci siebie. Nie bez znaczenia ma te duy
przewit crossovera. Do takiego pojazdu
atwiej si wsiada. Wysokie szpilki przestan
by ju wrogiem.
Wicej wyrafinowanej ogady proponuje
masywniejszy kuzyn wspomnianej fiatowskiej 500-tki - crossover z dopiskiem L
Trekking.

Nietaktem byoby pominicie przedpremierowego Citroena Cactusa - pierwszego


samochodu wyposaonego w Airbums czyli
zewntrzne nakadki na drzwi wypenione
powietrzem. Przydadz przy ich otwieraniu na parkingu centrum handlowego, a
poza tym ciesz oko, jak reszta wizualnych
modyfikacji, utrzymanych w klimacie oferowanym przez wymienione wyej Aygo czy
Mini.
Dla pa, ktre chc pokaza klas trafion propozycj powinien by sedan w
stosunkowo dobrej cenie - elegancki Ford
Mondeo. Wyniki konkursu na Kobiece Auto
Roku 2013 zaskoczyy jednak wskazaniem
na Mercedesa Klasy E.
- Trudno mi zgodzi si z tym werdyktem, biorc pod uwag, e w cigu dwch
ostatnich lat panie zwracay u nas uwag
raczej na CLA, GLA, ML - przekonuje Maciej Dombrowski, doradca handlowy Auto
Frelik, autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. - To w nich dostrzegaj kobiecy pierwiastek...
Nie da si ukry, e ostatnimi czasy rynek motoryzacyjny wyselekcjonowa oferty
specjalnie skierowane do kobiecego grona.
Pogodzi si take z faktem, e niewielki jego
odsetek jest zainteresowany technicznymi
aspektami samochodw. Z nimi jest inaczej
ni z butami. Na le dobrane plasterek nie
pomoe.

14

edukacja

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Spotkania w Salonie Maturzystw


Wystartowaa najwiksza w kraju edukacyjna kampania informacyjna przeznaczona

dla uczniw klas maturalnych. Poznaj oni tegoroczne zasady zdawania egzaminu dojrzaoci

rawie 21 tysicy uczniw z wojewdztwa


kujawsko-pomorskiego
przystpi w tym roku do matury. To
wanie dla nich w nowo wyremontowanej
auli Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w
Toruniu zorganizowano spotkanie, podczas
ktrego poznali nowe zasady zdawania jej w
roku szkolnym 2014/2015. Salon Maturzystw Perspektywy 2014 ma miejsce ju po
raz smy.
Tegoroczna edycja odbya si w 15
orodkach akademickich w caej Polsce. W
naszym miecie wydarzyo si to w dniach
9-10 wrzenia. Podsumowanie akcji nastpi
w ostatnich dniach miesica we Wrocawiu.
Informacje, ktre maturzystom przekazali bd przeka ju wkrtce eksperci
z okrgowych komisji egzaminacyjnych,
pozwol odpowiednio szybko wybra waciwe przedmioty dodatkowe oraz wczeniej
zaplanowa egzamin maturalny.
- Tumy modziey z licew uczestniczyy w prezentacjach ekspertw OKE na temat
nowej formuy tego egzaminu - mwi Anna
Szkutnik, koordynator salonu. - Szczeglne
zainteresowanie wzbudzia prezentacja na
temat nowych zasad zdawania matury z jzyka polskiego. Oblegane byo rwnie stoisko Perspektyw, gdzie w zamian za ankiet
uczniowie mogli otrzyma Informator dla
Maturzystw 2015.
Wiadomociom o zmianach w caej
Polsce przysuchuje si wikszo z 305 tysicy uczniw klas maturalnych licew i
technikw. Organizatorem wydarzenia jest
Fundacja Edukacyjna Perspektywy wsplnie z regionalnymi konferencjami rektorw
i okrgowymi komisjami egzaminacyjnymi.
- Formua wrzeniowego Salonu Maturzystw, podczas ktrego matura spotyka
si ze studiami, doskonale si sprawdza od
omiu lat podkrela Waldemar Siwiski,
prezes Fundacji Perspektywy, pomysodaw-

ca salonu. Wielka w tym zasuga ekspertw OKE przygotowujcych dla modziey


prezentacje powicone egzaminowi dojrzaoci.
Oprcz informacji maturalnych organizatorzy podczas spotka z modzie
skupiaj si take na aspektach zwizanych
z budowaniem ich kariery. Maturzyci kadego roku uwiadamiani s, jak wyglda w
Polsce rynek pracy, a co za tym idzie, podczas tych zebra uwaniej si jemu przygldaj i szukaj sposobw pogodzenia swoich
zainteresowa z realiami obecnego rynku.

W wikszoci polskich miast rad udziela bd rwnie psychologowie oraz doradcy edukacyjno-zawodowi. Pojawi si take
organizatorzy kursw, przedstawiciele szk
jzykowych oraz firm przygotowujcych do
tego egzaminu.
- Na spotkaniach organizowanych przez
Perspektywy dostrzec mona due kolejki
do punktw konsultacyjnych poradni psychologiczno-pedagogicznych i spore zainteresowanie kontaktem z doradcami urzdw
pracy - mwi Mateusz Karewski, uczestnik Salonu Maturzystw 2014, tegoroczny
maturzysta. - Wikszo z nas nie wybraa

jeszcze kierunku studiw, a co za tym idzie,


nie jestemy zdecydowani, ktre przedmioty
zdawa dodatkowo.
Dlatego eksperci towarzyszcy tym spotkaniom przywizuj du wag do waciwego rozpoznania predyspozycji maturzysty
i pomocy w wiadomym wyborze kierunku
studiw na dobrej uczelni.
Jedn z nich jest podjcie nauki w jzyku
angielskim na polskiej uczelni. Nie musisz
wyjeda z kraju, eby studiowa po angielsku - to wanie jedna z ofert tegorocznych
spotka.
Patronat nad akcj objli ministrowie

Lena Kolarska-Bobiska i Joanna Kluzik-Rostkowska oraz szefowie konferencji rektorw, profesorowie Wiesaw Bany i Waldemar Tokiski.
W toruskim spotkaniu, oprcz tegorocznych maturzystw, wzili te udzia:
rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew
Ostrowski, dyrektor OKE w Gdasku Irena aguna, wiceprezydent Torunia Ludwik
Szuba oraz prezes Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy Waldemar Siwiski.

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

edukacja

Co dwa dyplomy to nie jeden

15

KPSW wychodzi naprzeciw studentom, ktrzy chc da z siebie co wicej.

Od nowego roku akademickiego maj szans korzysta z nowoczesnego ksztacenia


moduowego, a na zainteresowanych studiami podyplomowymi czeka interesujca oferta

bsolwenci szk rednich oraz


studiw pierwszego stopnia,
rozpoczynajcy nauk w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyszej w
Bydgoszczy, bd mogli skorzysta z nowoczesnego ksztacenia moduowego.
Oznacza to, e student po wyborze jednego kierunku i okrelonej specjalnoci,
jeli tylko wyrazi zainteresowanie, rwnolegle zdobywa moe zupenie nowe
umiejtnoci na dodatkowych moduach. Jak to bdzie wyglda w praktyce?
- Przykadowo: student pedagogiki,
ktry decyduje si na specjalno edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
czyli przygotowuje si do pracy z najmodszymi dziemi, moe rwnolegle
skorzysta z moduu alternatywne
metody komunikacji. W jego ramach
pozna jzyk migowy - tumaczy Anna
Harasimowicz z dziau promocji KPSW.
- Dziki temu wzrosn jego szanse na
rynku pracy, gdy bdzie przygotowany
do pracy take w szkoach dla osb niesyszcych. Inny przykad: student filologii angielskiej wybierajcy specjalno
tumaczeniow, na dodatkowym module bdzie mg si przygotowywa do

tumacze branowych, m.in. medycz-

ej oferty edukacyjnej ze wszystkich kie-

nych, prawniczych czy technicznych.

runkw studiw. Oznacza to, e nie jest

Studenci KPSW maj moliwo ob-

ograniczony do moduw powizanych

rania dowolnego moduu w ramach ca-

tematycznie ze swoj specjalnoci, ale

moe te po prostu rozwija za ich pomoc swoje zainteresowania niezalenie


od wybranego kierunku.
- Obecnie uczelnia ma w swojej ofercie a 80 takich moduw. To co wane
dla kandydatw to fakt, e przy ich przygotowywaniu wsppracujemy z rad
w jej skad wchodz eksperci z rnych
bran. Dziki temu moemy tworzy
plany studiw dostosowane do oczekiwa konkretnych pracodawcw, a nasi
suchacze ucz si rzeczy praktycznych,
ktrych oczekuj od nich ich przyszli
szefowie - dodaje Anna Harasimowicz.
Poniewa jeden dyplom to dla niektrych wci za mao, KPSW przygotowao te ofert dla najbardziej wymagajcych studentw, chccych poczy
nauk na studiach drugiego stopnia ze
studiami podyplomowymi. Osoby zapisujce si na studia magisterskie jednoczenie otrzymaj blisko 50% zniki na
wybrane kierunki studiw podyplomowych. Co wicej, ci, ktrzy zdecyduj si
studiowa na dwch takich kierunkach,
otrzymaj od 15% do 50% zniki na czesne przez cay okres nauki.
- Dla osb pracujcych lub chccych

pracowa w szkoach proponujemy poczenie studiw magisterskich i podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Dla zdecydowanych
na takie rozwizanie czeka znika w czesnym - zapac tylko 1950 z - syszymy
w biurze promocji.
Moliwoci czenia kierunkw jest
jednak znacznie wicej. Oferta dotyczy
rachunkowoci i finansw, prawa samorzdu terytorialnego i administracji,
prawa pracy i ubezpiecze spoecznych,
przedsibiorczoci (spec. doradca zawodowy), terapii ruchem (spec. gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna z
elementami masau), pedagogiki taca, socjoterapii (spec. trener warsztatu
umiejtnoci psychospoecznych) oraz
jzyka angielskiego w wychowaniu
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Uczelnia pomylaa rwnie o swoich byych studentach, chccych dalej
si ksztaci. Absolwenci KPSW, ktrzy
zo dokumenty na studia podyplomowe, s bowiem zwolnieni z opaty rekrutacyjnej. Szczegy na www.kpsw.edu.pl

16

edukacja

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Studencie, wynajmij bezpiecznie!


Bezpieczny Najem - pod takim hasem rozpocza si oglnopolska akcja

majca pomc studentom w znalezieniu mieszkania i spokojnemu przeprowadzeniu transakcji

iura porednictwa w obrocie nieruchomociami od sierpnia pomagaj studentom znale mieszkania


oraz przej przez procedury konieczne
przy wynajmie. Tegoroczna kampania odbywa si po rzdowej deregulacji zawodu
porednika.
Akcja skierowana jest szczeglnie do
suchaczy szk wyszych po raz pierwszy
poszukujcych lokum w miecie, w ktrym
podejm dalsz nauk. Jej organizatorzy
wsplnie z regionalnymi stowarzyszeniami
porednikw w obrocie nieruchomociami
zrzeszonymi w Polskiej Federacji Rynku
Nieruchomoci bd starali si wspiera
i zapobiega ewentualnym prbom oszustwa i nieuczciwym procedurom.
Nie daj si oszuka

Ogoszeniodawcy, zamieszczajcy
anonse typu Tanie mieszkanie do najmu, oferuj czsto list adresw w zamian
za opat w wysokoci 300-500 z - mwi
Leszek A. Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoci. - Pienidze
pobierane s z gry, usuga za sprowadza
si jedynie do przekazania najczciej nieaktualnych ju adresw, a nie faktycznego

doprowadzenia do transakcji.
W ofertach proponowanych przez po-

gwarantuj bezpieczestwo korzystania z


usug osb zaangaowanych w te dziaania.

rednikw znajduj si mieszkania specjalnie przeznaczone do wynajmu przez

W czym mog pomc?

studentw. Ci za mog liczy na wparcie


dziki kompleksowej obsudze transakcji -

Porednik znajdzie najlepsz loka-

od znalezienia odpowiedniego lokum, po

lizacj, sprawdzi tytu prawny do lokalu,

doradztwo zwizane z zawieraniem umo-

przygotuje

wy najmu pokoju czy caego mieszkania.

pomoe w ustaleniu warunkw najmu, a

Organizatorzy akcji Bezpieczny Najem

take doradzi przy wyborze odpowiedniej

inwentaryzacj

mieszkania,

umowy dostosowanej do indywidualnej


sytuacji najemcy - dodaje przedstawiciel
PFRN. - Cz osb szukajcych mieszka
to ludzie modzi, ktrzy przyjedaj do
duych miast na studia i nie znaj panujcych w nich realiw.
Jak wynika z bada przeprowadzonych
przez PFRN, ponad poowa przebadanych
Polakw obawia si wzrostu liczby nierzetelnych porednikw i zarzdcw. Wszystko za spraw deregulacji zawodw zwizanych z obrotem nieruchomociami.
- Osoba planujca wynajcie mieszkania moe skorzysta z internetowego
Centralnego Rejestru Porednikw w Obrocie Nieruchomociami PFRN i Zarzdcw Nieruchomociami PFRN - wskazuje
Hardek. - Kady znajdzie tu informacje o
czowieku wykonujcym ten zawd, m.in.
opis dowiadczenia, wyksztacenie i wiadomo o ubezpieczeniu od odpowiedzialnoci cywilnej. W systemie widoczne s
osoby posiadajce licencj nadan przez
PFRN. Dotychczas uzyskao j prawie
4000 porednikw federacji z caej Polski.
Koszty i odpowiednia lokalizacja
Przy poszukiwaniu mieszkania warto

zwrci uwag na dodatkowe opaty, ktre


naley doliczy do czynszu. Mog to by
koszty zwizane ze zuyciem mediw prdu, wody, gazu i ogrzewania. Mona je
jednak rozoy na poszczeglne osoby, o
ile zdecydujemy si dzieli lokum z innymi
studentami.
- Na cen kawalerki lub wikszego
mieszkania, a take pojedynczego pokoju
wpyw ma standard i wyposaenie - mwi
Sandra Zemlik, studentka. - Bardzo czsto
waciciele daj rwnie kaucji, ale zwracaj j po zakoczeniu najmu.
Cena kwatery uwarunkowana jest take od jej lokalizacji. Studenci szukaj takiej, z ktrej szybko dotr w interesujce
ich miejsce. Tak wic blisko uczelni czy
rodkw komunikacji miejskiej znaczco
wpywa na cen.
Pamitajmy, by mie na uwadze
wszystkie aspekty planowanego pod wynajem mieszkania. Jeeli sami nie potrafimy
podj decyzji, pozwlmy sobie pomc.
Akcja Bezpieczny Najem uchroni nas
od le skonstruowanych umw i nieuczciwych wacicieli. W miejscu niezwizanym
z problemami bdzie si nam mieszkao o
wiele lepiej.

Zmierzyli
si w grze Go
Trwa Tydzie Nauki gry Go.
Z tej okazji Toruski Klub

Go AKAI RYUU zorganizowa


pokazy dla mieszkacw miasta

ydzie Nauki gry Go na caym wiecie rozpocz si w sobot 13 wrzenia. Z tej okazji podczas Festynu Rodzinnego w Zespole
Szk nr 7 w Toruniu klub zaprezentowa gr oraz
zorganizowa miniturniej AtariGo dla zawodnikw.
- Impreza cieszya si duym zainteresowaniem mwi Dominik Blek, organizator pokazw i turnieju,
zaoyciel klubu. - Naszym pokazom przyglday si
cae rodziny. W miniturnieju zmierzyli si nie tylko
doroli, ale take dzieci.
Ukoronowaniem Tygodnia Nauki Gry Go bdzie
odbywajcy si w Bydgoszczy specjalny turniej, w
ktrym rwnie wemie udzia zawodnik z Toruskiego Klubu Go AKAI RYUU.
- W zawodach zaplanowanych na sobot 20 wrzenia Toru i nas reprezentowa bdzie wielokrotny
Mistrz Polski Juniorw do lat 12 Wojtek Makiewicz
wraz z ojcem - dodaje Blek. - Nie wykluczam rwnie
wasnego, czynnego udziau w imprezie.
Dominik Blek, pracujc jako nauczyciel jzyka
angielskiego w szkole podstawowej, swoj pasj do
tej gry zarazi najmodszych mieszkacw regionu.
Niedawno na toruskim Rubinkowie zaoy Klub
Go AKAI RYUU. Tam wsplnie z modzie przygotowuje si do turniejw i oglnopolskich oraz midzynarodowych zmaga graczy.

- Klub rozwija si z miesica na miesic - dodaje


jego pomysodawca. - W ostatnim czasie doczyy
do nas dwie osoby. Od padziernika z zajciami ruszamy pen par.
Spotkania w toruskim klubie odbywa si bd
w kady czwartek, poczwszy od 2 padziernika, w
godzinach od 16.30 do 18.30.
- Zapraszam wszystkich, ktrzy s ciekawi zasad
i strategii rozgrywek starochiskiej gry planszowej podsumowuje Dominik Blek. - Mam nadziej, e w
przyszym roku w Tygodniu Nauki Gry Go z biaymi
i czarnymi kamieniami w doniach zasid toruscy
mionicy tej nietypowej rozrywki, nie tylko zawodnicy naszego klubu, ale take amatorzy z caego powiatu.
Najstarsza gra na wiecie cieszy si wprawdzie
najwiksz popularnosci wrd najmodszych, to
jednak rodzice nie kryj swojego zadowolenia z powodu rozwijania w nich pasji logicznego mylenia.
- Na pocztku uwaaem, e szachy to gra arcytrudna i prawdziwie krlewska - mwi Dariusz Maciejwski z Torunia. - Ale kiedy zaczem z synem gra
w go, zrozumiaem, e wcale nie ustpuje ona szachom. Trzeba naprawd porzdnie gwkowa, eby
efektownie wygra.
(MC)

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

edukacja

Tak wyglda edukacja jutra


S

17

Szkoy stawiaj na elastyczne ksztacenie, a nie na sztywny program nauki

tudia to okres wszechstronnego


rozwoju osobistego oraz poszukiwania optymalnego profilu zawodowego lub uzupeniania posiadanych
ju kompetencji. Nowoczesna uczelnia
powinna realizowa te zaoenia.
Elastyczno studiw oznacza moliwo indywidualizacji cieki studiowania. W Wyszej Szkole Gospodarki masz
szans na swobodny wybr przedmiotw
w ramach blokw przedmiotowych zgodnie z wasnymi predyspozycjami. WSG
daje moliwo uczestniczenia w szerokiej gamie zaj fakultatywnych w rnych obszarach ksztacenia od jzykw
obcych, poprzez specjalistyczne warsztaty
i programy certyfikacyjne, po zajcia z
profesorami wizytujcymi z zagranicy
dodatkowo punktujc je w systemie ECTS
i podnoszc przez to rang dyplomu.
Elastyczno to ponadto prawo wyboru form i sposobw studiowania, przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii (e-learning) i innowacyjnych metod
ksztacenia (projekty, gry symulacyjne).
W WSG swobodnie moesz wybra jeden
z kilku systemw studiw (dzienny, wieczorowy, zaoczny) i swobodnie zmieni
go w trakcie studiw. Masz prawo ubiega si o indywidualn organizacj studiw, uatwiajc udzia w zajciach oraz

dopasowanie trybu skadania egzami-

platformy e-learningowej WSG.

nw. Moesz indywidualnie decydowa

Obowizkiem uczelni jest rwnie

o zakresie wykorzystania nowoczesnych

stworzenie studentom szansy na elastycz-

technologii, majc do dyspozycji zasoby

ne reagowanie na sytuacj zawodow

poprzez moliwo zmiany zadeklarowanego kierunku i obszaru studiw, wybr


moduu specjalizacyjnego oraz tematyki
dyplomowej. U nas jeli jeste zainteresowany pogbieniem praktycznych kompetencji i specjalistycznych umiejtnoci
zawodowych moesz wybra profil praktyczny, jeli chcesz rwnolegle zdoby dodatkowy zakres kompetencji moesz wybra program dwudyplomowy, wskazujc
dodatkowy kierunek lub obszar studiw
lub rozpocz studia podyplomowe.
Ksztacenie praktyczne WSG to nie
tylko praktyki zawodowe dla studentw, ale studiowanie obszarw na profilu
praktycznym. Zapewniamy ksztatowanie
praktycznych umiejtnoci, pomagamy
nawizywa pierwsze kontakty branowe,
obszary ksztacenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, budowanie
programu studiw w konsultacji z firmami branowymi (lub z pracodawcami),
zajcia poza uczelni, w rodowisku przyszej pracy zawodowej, w kontakcie z pracodawcami i otoczeniem zewntrznym,
praktyczne wiczenia, wicej laboratoriw czy nowoczesne metody dydaktyczne aktywizujce studentw na zajciach
np. metoda projektw, gry symulacyjne.
Uczelnia stwarza moliwoci skutecznej nauki jzykw obcych, udziau w pro-

gramach i projektach midzynarodowych


Erasmus, kontaktu z kolegami z zagranicy
(na WSG studiuj studenci z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Turcji, Estonii, otwy,
Litwy), wsppraca z ok. 80 uczelniami
z caej Europy, a take z indywidualnymi przedsibiorstwami oraz zagraniczne
praktyki i stae.
Ze wzgldu na profil praktyczny na
wielu obszarach studiw absolwenci zdobywaj umiejtnoci praktyczne oprcz
wiedzy. Zrnicowane metody i formy
zaj: laboratoria, projekty, gry symulacyjne konsultacje indywidualne, tutoring
indywidualny i grupowy, to szansa na nabywanie umiejtnoci, uczenie si samodzielnoci, rozwijanie swoich potencjaw pracy w grupie, przedsibiorczoci,
autoprezentacji. Realizacja przez Uczelni wielu projektw UE, innowacyjnych
sprzyja rozwijaniu nowoczesnego ksztacenia. Wsppraca z otoczeniem branowym, prowadzenie zaj przez praktykw,
wykadw eksperckich, moliwo nawizywania kontaktw z pracodawcami nie
tylko przyblia do realiw rynku pracy,
ale te suy krystalizowaniu si decyzji o
dalszej drodze zawodowej.

18

edukacja

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Studia za granic? Czemu nie!


Marzy Ci si wyjazd za granic? Nie chcesz traci roku na studiach? Teraz jest to moliwe

roku
akademickim
2011/2012 na zagraniczne stypendium w ramach
programu Erasmus wyjechao ponad
15 tysicy polskich studentw. Nauka za
granic to nie tylko wyzwanie, ale jak
przekonuj niektrzy przygoda ycia.
Mimo kryzysu i nieciekawej sytuacji panujcej w wielu europejskich
krajach, niesabnc popularnoci
wrd studentw ciesz si midzynarodowe wymiany. Szczeglne miejsce
na listach programw oferujcych zagraniczny wyjazd zajmuje europejski
Erasmus. W jego ramach do naszego
kraju corocznie przybywaj studenci
z Hiszpanii, Portugalii czy Turcji. Program to rwnie okazja do wyjazdu dla
modych, studiujcych Polakw. Nasi
acy w ramach takiej czasowej migracji
z chci udaj si do Niemiec, Hiszpanii, Woch czy Wielkiej Brytanii. Wielu
z nich podkrela, e jzyk i ewentualna
moliwo rozwoju to nie wszystko. Jak
si okazuje, czasami inne czynniki bior gr.
Szukaam miejsca, gdzie bd
moga doszlifowa jzyk, a jednoczenie przeyj ciekaw przygod za-

znacza Anna, ktra semestr studiowa


w Portugalii. Decyzji o wyjedzie nie
auj, cho nie ukrywam, e pocztki

byy trudne. Wiele zaj byo prowadzonych w jzyku portugalskim, co


byo do problematyczne. Musiaam

si niele nabiega, by przenie si


na grupy, gdzie uywano angielskiego.
Wikszych problemw na uczelni nie
miaam. Na takiej wymianie wszystko
odbywa si inaczej. Niektrzy mwi,
e jest to taryfa ulgowa, cho nie do
koca zdaj sobie spraw, z czym mierzy si student w takiej sytuacji. Pozytyww wymiany mog wymienia wiele,
bowiem Portugalia to wietny kraj z
fantastycznym klimatem. Najwaniejsze jednak jest to, e doszlifowaam
jzyk, poznaam nowych ludzi, ciekawe
miejsca i oderwaam si od szarej codziennoci.
Modych do wymiany zachca nie
tylko moliwo doznania nowych
wrae czy podszkolenia konkretnych
umiejtnoci. Dziki punktom ECTS,
ktre student uzyskuje w ramach zaliczenia przedmiotu, rok czy semestr
spdzony za granic wlicza si do toku
studiw aka. Ten zharmonizowany
system, ktry jest powszechny w wielu
europejskich uczelniach, pozwala zachowa cigo studiowania. Ponadto,
acy wyjedajcy za granic w ramach
programu Erasmus, mog liczy na
stypendia. Cho za otrzymywane pie-

nidze ciko si utrzyma, to zwykle


w kieszeni studentw znajduje si kilka
groszy, by zasmakowa drugiej strony
akademickiego ycia.
Sporo syszy si, e stypendia na
wymianach s kiepskie mwi Patryk,
student bezpieczestwa. Nie wiem,
jakie to kwoty, ale na polskie warunki
chyba spore. Pamitam akw z Turcji,
ktrzy przybyli do naszego kraju w ramach wymiany studenckiej. Nie przypominam sobie, by szczeglnie oszczdzali. Czsto jadali na miecie, bawili
si klubach, a pienidzy raczej od nikogo nie poyczali. Pewnie sporo zaley
od kraju, do ktrego udaje si student.
W polskich warunkach kwota 250 euro
to cakiem nieza suma.
Oferta wymiany midzynarodowej,
to nie tylko niezapomniana przygoda i
nauka, ale rwnie wietna okazja, by
odby studencki sta za granic. To na
pewno wietny sposb na wzbogacenie
swojego CV i dobra inwestycja w rozwj wasnych umiejtnoci. Ponadto,
program Erasmus jest rwnie otwarty
na nauczycieli akademickich, ktrzy
nadal pragn poszerza swoje horyzonty

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Przygotuj si na zim
Z

budowlanka 19

Wsplnie z Leroy Merlin radzimy, jaki kocio do ogrzewania wybra

ima jest ju za pasem. Zanim przyjd prawdziwe mrozy, warto pomyle o ogrzewaniu naszego domu.
Jednym ze sprawdzonych rozwiza do zagwarantowania odpowiedniej temperatury
w naszych czterech cianach, jest instalacja
kota.
Podstawow wartoci, ktr naley si
kierowa przy wyborze urzdzenia, jest jego
moc.
- Za najprostszy przelicznik przyjmujemy (minimum) 100 watw na metr kwadratowy, chyba e projekt budynku uwzgldnia
inn warto) tumaczy Rafa Zaski z
toruskiego Leroy Merlin. Przykadowo wic do 150-metrowego domu przyda
nam si kocio o mocy 15 KW. Pamitajmy
jednak, e w przypadku ogrzewania wody
uytkowej musimy mie zapas, ktry pozwoli nam zarwno na waciwe ogrzewanie
domu jak i korzystanie z ciepej wody.
Sam wybr kota zaley wycznie od
naszych predyspozycji oraz zasobnoci
portfela.
- Najtasze rozwizania kosztuj poniej 1000 zotych i zaczynaj si od 865z za
6 KW dodaje Rafa Zaski. Mowa tutaj
o kotach zasypowych bez adnej elektroniki. Zaoszczdzimy na pewno na zakupie, ale
jednoczenie eksploatacja wyniesie nas droej, gdy rczne sterowanie nie zagwarantuje
nam optymalnego spalania.
Po to wic w droszych modelach instaluje si urzdzeniu sterujce, ktre zajmuj

FOT. UKASZ
PIECYK
si dozowaniem powietrza do paleniska.
Takie koty mona kupi ju od 2745z za
kocio Elektromet Solei 15KW. Wygodniejszym rozwizaniem s jednak koty z podajnikiem na paliwo w postaci ekogroszku.
Pierwsze koty zaczynaj si od 3590z za
urzdzenie o mocy 15 KW.
- To najwygodniejsze rozwizanie w

przypadku palenia wglem przyznaje


Rafa Zaski. Podajniki mog pomieci
nawet do 100 kg paliwa, a w okresach przejciowych (pna jesie, wczesna wiosna)
wystarczy je adowa raz na tydzie. Oczywicie czstotliwo ta wzrasta w trakcie zasadniczego sezonu grzewczego do 2-3 razy
w tygodniu, ale tak naprawd wszystko za-

ley od naszego zapotrzebowania na ciepo i


naszych preferencji.
Najdrosze z kotw z podajnikiem s
te najbardziej uniwersalne i ich cena siga 9648 zotych za model firmy Elektromet
15KW. Za t kwot dostajemy jednak urzdzenie, w ktrym moemy pali z podajnika ekogroszkiem, pelletem drzewnym oraz

miaem a na dodatkowym ruszcie wodnym


drewnem oraz wglem. Jestemy wic uniezalenieni cen opau na rynku.
Dla osb stawiajcych na wygod Leroy
Merlin poleca koty gazowe.
- Jeli kocio taki podczamy do sieci gazowej, to wystarczy ustawi na nim temperatur mwi Rafa Zaski. S te tasze
w zakupie w stosunku do np. wglowych z
podajnikiem, ale podstawowym problemem
jest koszt eksploatacji, bo cena spalania gazu
jest znacznie wysza ni w przypadku ktregokolwiek wczeniej wymienionych kotw.
Koty gazowe 2-funkcyjne czyli z moliwoci ogrzewania wody uytkowej zaczynaj
si od 1820z o mocy 24KW.
Nie kady take wie, e koty mog zosta wzbogacone o rne akcesoria. Jednym
z podstawowych jest modu GSM, w ktrym
znajduje si karta dowolnej sieci komrkowej. Za pomoc komend SMS wysyanych
na numer kota mona sterowa jego temperatur czy czasem wczenia.
- Przykadowo, wyjedamy na zimowy
urlop i zapominamy o wyczeniu kota
wyjania Rafa Zaski. Wystarczy SMS i
problem z gowy. Natomiast dwie godziny
przed powrotem wystarczy kolejny SMS i
wrcimy do ciepego mieszkania.
W ofercie Leroy Merlin znajdziemy koty znanych polskich marek jak Elektromet
i PER-EKO. Dodatkowo w markecie kupimy
take paliwo, np. ekogroszek z dobrej jakoci
wgla kamiennego w cenie 682,50 za ton.

2 0 budowlanka

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Je$ienno-zimowe wydatki
Jesie zblia si wielkimi krokami. Wraz z ni pojawi si wiksze

nakady finansowe, nie musz one jednak pochon wszystkich naszych oszczdnoci

rzesie i pocztek padziernika


to miesice, podczas ktrych
moemy przygotowa si na
chodn jesie i mron zim - nie tylko
w kwestii ciepych ubra i gorcej herbaty,
ale take tej pieninej. Wydatki na niespodziewane prace naprawcze przy domu czy
inwestycja w jego ogrzanie to tylko nieliczne
koszty, jakie ju wkrtce poniesiemy.
- Przygotowania najlepiej zacz od
wycignicia zestawienia finansowego z
poprzedniego roku i porwna transakcje
- radzi Andrzej Cierzewski, finansista. - W
ten sposb poznamy nasze tak zwane sezonowe wydatki. By moe wtedy znajdziemy
taki, ktry moemy pomin na rzecz waniejszego zakupu czy lepszej inwestycji.
Jesie to czas wykonywania znacznie
wikszych iloci prac domowych ukierunkowanych na naprawy tego, co zeszej zimy
si zwyczajnie zuyo. Drobne remonty i poprawki mog by decyzj spontaniczn, ale
przed zim powinnimy je przeprowadzi

dokadniej.
- Oszczdnoci moemy szuka wszdzie - dodaje finansista. - Sprawdmy wic,
czy mamy choby dobrze uszczelnione
okna, przez nie moe nam uciec spora ilo
ciepa z pomieszczenia.
Dziaanie takie jest o tyle wane, e
ogrzewanie to znaczcy aspekt jesiennego i
zimowego budetu. Zakup wgla, pokrycie
kosztw grzania gazem czy inne sposoby
ocieplania mieszka i domw wi si ze
sporym odpywem pienidzy. Taki wzrost
wydatkw odczuwaj nawet mieszkacy
blokw.
- W moim przypadku - w zwizku z
sezonem grzewczym - czynsz do spdzielni mieszkaniowej wzrasta o okoo 200 z mwi Katarzyna Strzemiska, mieszkanka
jednego z toruskich wieowcw. - Oznacza
to uszczuplenie wydatkw, na ktre pozwalam sobie wiosn czy latem.
Na oszczdzanie sposobw jest jeszcze
kilka, a im wiksze mieszkanie, tym wiksze

oszczdnoci. Wane, aby dobrze wywietrzy pomieszczenie. Naley robi to jednak


krtko, lecz intensywnie.
- By uzyska odpowiedni temperatur
w pomieszczeniu, zadbajmy o kaloryfery dodaje Strzemiska. - Nie powinny by one
zasonite meblami. Powinnimy te unika
suszenia na nich ubra.
Warto zwrci uwag na temperatur
panujc w domu w cigu doby. Jeeli nie
ma w nim adnego z domownikw, licznik
termostatu moemy obniy. Tak rwnie
powinnimy postpi noc, gdy wszyscy
kad si spa.
- Wpyw jesieni i zimy na domowe budet odczujemy zapewne nie tylko w przypadku ciepa - komentuje Andrzej Cierzewski. - Zwrmy te uwag na elektryczno.
W dugie wieczory czciej wieci si wiato, non stop mamy wczony telewizor, czy
intensywniej korzystamy z komputera. Na
pewno odbije si to na wysokoci naszych
rachunkw.
Nie tylko w domu czekaj nas wydatki.
Pojawi si one rwnie w momencie, kiedy trzeba bdzie przygotowa samochd
na poranne mrozy czy zanieone ulice.
Podstawowym aspektem korzystania z auta
zim s odpowiednie opony. W zalenoci
od modelu pojazdu mog kosztowa one
nawet do kilku tysicy zotych.
- Tak cen da si oczywicie zbi, musimy jednak pamita, aby nie robi tego
kosztem naszego bezpieczestwa - radzi
Dariusz migie, mechanik samochodowy.
- Po sprawdzeniu zeszorocznych opon zimowych moemy ich uywa kolejny sezon.
Jednak przy zakupie wtrnym, warto zwrci uwag na kilka podstawowych rzeczy.
Kupujc je, z tzw. drugiej rki, powinnimy sprawdzi wysoko bienika - nie po-

winna by nisza ni 3 mm. Wana jest take


rwnomierno zuycia oraz wiek opon.
Jesienne wydatki to take przeznaczenie
odpowiedniej kwoty pienidzy na edukacj
szkoln naszych dzieci i niespodziewane
remonty dachu czy wymiana drzwi. Warto

wic te wiksze zaplanowa, a na te mniejsze odoy troch gotwki ju teraz. Takie


rozwizanie w miar moliwoci bdzie
bezpieczniejsze i nie zmusi nas do wzicia
kredytu, ktry pniej trzeba spaca miesicami czy latami.

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

budowlanka 21

Dom taszy ni mieszkanie


Najwysza pora zbudowa wasny azyl lub kupi gotowy,

ale dobrze przemylany. Podpowiadamy, gdzie warto skierowa swoj uwag, podejmujc decyzj

ycie droeje, a zarobki czsto pozostaj w miejscu. Chciaoby si,


by marzenie mieszkania we wasnym domu jednorodzinnym w kocu
si zicio. Gdyby nie wysokie koszty budowy, utrzymania oraz konieczno dokonywania cigych napraw we wasnym
zakresie... Jednak nowe czasy przynosz
nowe moliwoci.
Kady z nas chciaby mieszka we
wasnym domku, w cichej spokojnej okolicy, a zarazem niedaleko od miasta, do
ktrego mona dotrze w cigu kilkunastu minut. Odpowiedzi na takie potrzeby
jest nowe osiedle Dolina Drwcy w Krobi.
Za stosunkowo niewygrowan cen 285
tys. z kupimy dom o powierzchni 96 m2
z ogrdkiem i miejscem postojowym dla
dwch samochodw.
Osiedle pooone w malowniczej okolicy, w pobliu lasw i jeziora, zarazem
wietnie skomunikowane z Toruniem
wystarczy 15 minut, by dotrze do centrum. Niezmotoryzowani mog skorzysta z autobusu miejskiego linii nr 35,
ktrego przystanek znajduje si zaledwie
100 m od miejsca zamieszkania.
Spogldajc na dom, wyranie wida,
e zosta on zaprojektowany z pomysem.
Przestrze zorganizowano tak, by zaspo-

koi potrzeby kadej rodziny. Przestronne


i funkcjonalne wntrza z atwoci mona
zaadaptowa na potrzeby kilku osb.
Zakup sam w sobie jest ju niemaym stresem i wydatkiem, dlatego eby
zapewni mieszkacom spokojny sen
inwestor nie oszczdza na materiaach
i wykonawstwie. Uycie atestowanych
artykuw budowlanych renomowanych
producentw krajowych i zagranicznych
oraz dbao o jako wykonania gwaran-

tuj wieloletni trwao. W perspektywie


wielu lat nikomu nie przybdzie siwych
wosw i zmarszczek od trosk zwizanych
z nieszczelnym dachem i awaryjn instalacj. Pozostaje tylko mieszka i cieszy
si nowym, wasnym domem.
Dodatkowo nie trzeba co miesic
przeznacza znacznej czci budetu na
czynsz. rodki te mona spoytkowa na
rozrywk, pamitajc jedynie o opatach
za biece zuycie mediw.

Tu rwnie osiedle Dolina Drwcy


moe zaskoczy swoich mieszkacw nowatorskimi rozwizaniami, ktre ogranicz koszty eksploatacji. Energooszczdne
konstrukcje zapewni nisze rachunki za
ogrzewanie. Stanie si to moliwe dziki zastosowaniu pieca kondensacyjnego charakteryzujcego si nawet o 20%
mniejszym spalaniem ni standardowy
oraz ogrzewania podogowego we wszystkich pomieszczeniach.
Wana jest take odpowiednia izolacja elewacji, dachu i posadzek oraz profesjonalny monta okien. Na zewntrznych
murach poza grubym podkadem styropianowym liczy si take sposb jego
ukadania i czenia ssiadujcych ze sob
pyt za pomoc pianki uszczelniajcej.
Nie tworz si wtedy mostki termiczne,
a wiatr nie hula pod warstw rzekomego
ocieplenia. Istotna rwnie bdzie izolacja dachu za pomoc pianki poliuretanowej droszego zamiennika tradycyjnej,
taniej weny, ktra szczelnie wypenia
kad przestrze i cakowicie zapobiega
przedostawaniu si zimnego powietrza
i podmuchw wiatru do wntrza domu.
Ponadto, w przeciwiestwie do weny,
nie zmniejsza po czasie swojej objtoci,
a take pozostaje obojtna na kontakt z

wod, czyli nie wymaga wymiany.


Z kolei okna dachowe zapewni dobr
szczelno, jeli s montowane ze specjalnym konierzem. Aby w peni korzysta z
ciepa dostarczanego do domu, izolacja ze
styropianu wzmocniona dodatkowo ekranem termicznym znalaza si take w posadzkach. Ma to zapobiega przenikaniu
zimna z ziemi do wntrza budynku.
Budowniczowie osiedla Dolina Drwcy ju teraz d do spenienia standardw unijnych, ktre zakadaj, e od 2020
roku kady nowo powstajcy budynek
bdzie musia uzyska certyfikat energooszczdnoci. Koszt budowy takiego
domu na wasn rk moe okaza si barier nie do ominicia dla wielu polskich
rodzin.
Nie ma co zwleka z realizacj marze.
Ich spenieniem s stosunkowo tanie w
zakupie, biorc pod uwag uyte przy ich
budowie materiay i jako wykonania
prac, trwae w uytkowaniu, niedrogie
w utrzymaniu i pooone w atrakcyjnej
lokalizacji domy. To idealne rozwizanie
dla osb pragncych posiada wasne
cztery kty. Warto ju teraz pomyle o
zmianach, by mc latem wypoczywa we
wasnym ogrdku, a zimowe wieczory
spdza przy kominku.

22

kultura

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Lalka nie tylko dla dzieci


Toru raz w roku jest najbardziej kolorowym miejscem na ziemi. Wszystko za spraw parady,
ktra rozpocznie XXI Midzynarodowego Festiwalu Teatrw Lalek SPOTKANIA

poowie padziernika lalki z


caego wiata trafi do najwikszej szafy w Toruniu,
czyli do Teatru Baj Pomorski. Wszystko za spraw XXI Midzynarodowego
Festiwalu Teatrw Lalek SPOTKANIA,
ktry odbdzie si w dniach 10-18 padziernika. W grodzie Kopernika pojawi si mistrzowie sztuki lalkowej i animacji z Niemiec, Czech, Grecji, Woch
oraz innych zaktkw Polski.
W trakcie omiu festiwalowych dni
na goci Baja Pomorskiego bdzie
czeka 14 przedstawie zarwno dla
dzieci, modziey jak i dorosych.
- Prezentowane spektakle pozwol dostrzec bogactwo i rnorodno
sztuki animacji: od tradycyjnej sztuki
lalkowej, przez najnowsze eksperymenty i poszukiwania artystyczne, interpretacje klasyki literatury, a po nowe
propozycje dramaturgiczne, spektakle
z pogranicza sztuk teatru, plastyki, muzyki i multimediw, a take teatru taca
dla dzieci zapowiada Magda Jasiska,
kierownik literacki Baja Pomorskiego.
- W repertuarze Festiwalu ciekawe propozycje znajd dla siebie zarwno widzowie najmodsi, jak i doroli, osoby
cenice tradycj, jak i ledzce najnowsze trendy wspczesnego teatru.
Na tegorocznych SPOTKANIACH
wystpi cenieni i nagradzani na wielu polskich i midzynarodowych festiwalach mistrzowie lalkarstwa, m.in.:
Oleg iugda (Janiepanienka z Biaostockiego Teatru Lalek), Konrad Dwo-

yckich o wojennym sierocie. Warto


take zobaczy Tabula Rosa greckiego
Teatru Lalek Hop Signor ukazujca
cud animacji marionetkowej i poetyck
opowie o pasji tworzenia. We wspomnianej Janiepanience Biaostockiego
Teatru Lalek opartej na opowiadaniu
Mikoaja Gogola posuchamy niezwykych opowieci ludowych bajarzy i do-

wiadczymy grozy pomieszanej z humorem.


Baj Pomorski jako gospodarz
poza spektaklami konkursowymi pokae take dwie tegoroczne premiery
- Brzdk i Dwik w re. Katarzyny Kawalec oraz W w re. Ireneusza Maciejewskiego.
Na przedstawieniach nie koniec.
Spotkaniom towarzyszy bd take
dodatkowe wydarzenia, ktre wzbogacaj program imprezy. Mowa tu m. in.
o IX edycji przegldu filmw animowanych Akcja. Animacja, ktrych kuratorem jest Krzysztof Biaowicz,
11 Spotkaniach z Teatrem Osb
Niepenosprawnych INNYM OKIEM,
ktre w tym roku wzbogaci cykl warsztatw dla animatorw pracujcych z
osobami niepenosprawnymi. Na goci teatru bd czeka take prezentacje etiud studentw szk teatralnych,
warsztaty teatralne, spotkania autorskie, prezentacje najnowszej dramaturgii dla dzieci i modziey, liczne
koncerty, kiermasz w ogrodzie teatralnym. Tradycyjnie, Studenckie Koo
Teatrologiczne UMK bdzie wydawao
gazet festiwalow. Festiwal rozpocznie
uroczysta parada ulicami toruskiej
starwki, w ktrej wezm udzia mieszkacy miasta.
Szczegowa rozpiska spektakli w
poszczeglnych kategoriach wiekowych znajduje si na stronie www.tylkotorun.pl.

Cinema City

HRP Pamela

W trakcie festiwal zobaczymy m. in. spektakl Smoki w reyserii Marina Pecko z Teatru Animacji w Poznaniu

rakowski (Urok Tuwima z dzkiego


Teatru Pinokio), Robert Drobniuch
(Krlowa niegu z kieleckiego Teatru
Kubu),
Romuald Wicza-Pokojski
(Brzydkie kacztko oraz Bkitna planeta z gdaskiej Miniatury), czy Marin Pecko (Smoki Maliny Przelugi,
ktre swoj prapremier bd miay
we wrzeniu w poznaskim Teatrze

Animacji) albo Jii Havelka (Ostatnia


sztuczka Georgesa Mlisa z czeskiego
Teatru DRAK).
- W nurcie przedstawie dla dorosych szczeglnie polecamy spektakl
Krabat w re. Christiane Zanger dodaje Magda Jasiska. - To synna koprodukcja polsko-niemiecka oparta
na magicznej bani Sowian serbou-

Fot.
Bartomiej Jan Sowa

ZAPOWIEDZI

Od Nowa

Dwr Artusa

KULT

kiedy: 16 padziernika
cena: 55/60 z

radycyjnie ju w padzierniku
do Torunia zaglda zesp Kult,
jeden z najwaniejszych zespow w historii polskiej muzyki.
Grupa zostaa zaoona trzydzieci
lat temu przez Kazika Staszewskiego.
Zesp od lat cieszy si niesabnc popularnoci, pozostajc przy tym cigle
wiernym sobie, swojej muzyce i oczywicie fanom. Kult jest jednym z najlepszych koncertowych zespow w Polsce.
Bardzo starannie przygotowuje swoje koncerty, ktre stay si prawdziwymi
spektaklami wiata, muzyki oraz szczeglnej relacji pomidzy wykonawcami i
publicznoci.
Jesienna pomaraczowa trasa zespou odbywa si tylko w kilkunastu
wybranych miastach w Europie i ma
status wydarzenia wrcz kultowego.
Bilety mona zakupi:
1. Klub Od Nowa, ul. Gagarina
37A. Informacja: 9:00 16:00 od
poniedziaku do pitku; bar: 16:00
24:00 (od koca wrzenia)
2. Sklep z Pamitkami przy Flisaku

Spotkanie
Hoowni

Szymonem

Miasto 44

Koncert zespou The Ruts

W przystpny, niejednokrotnie nowatorski-

sposb potrafi tumaczy meandry chrzeci-

Sala samobjcw, to zrealizowana z roz-

jastwa, nigdy nie zapominajc przy tym o

machem uniwersalna opowie o mioci,

czytelniku, widzu czy suchaczu.

modoci, odwadze i powiceniu, rozgry-

kiedy: 17 padziernika, godz. 19


cena: wstp wolny

zymon Hoownia to bez wtpienia


jeden z najciekawszych dziennikarzy,
specjalistw od kocioa katolickiego.

W Toruniu podczas Forte Artus Fes-

w Ratuszu na Rynku Staromiejskim


1 codziennie od 10.00 do 18.00. (od
16.09.)
Dokonujc rezerwacji najpierw
prosimy o wysanie maila informacyjnego na adres odnowa@umk.pl z
nastpujcymi informacjami: imi i
nazwisko, adres. numer telefonu oraz
liczb biletw.

tivalu publicysta promowa bdzie swoj

kiedy: od 19 wrzenia
cena: od 18 z
edna z najbardziej oczekiwanych i najwikszych polskich produkcji ostatnich
lat. Film Jana Komasy, twrcy wielo-

krotnie nagrodzonego kinowego przeboju

wajca si w czasie Powstania Warszawskiego.

now ksik zatytuowan Hollyfood.

Miasto 44 to projekt filmowy o nie-

Autor zaskakuje w niej po raz kolejny.

spotykanym w Polsce rozmachu scenogra-

Wprowadza nas w tajniki duchowego ycia

ficznym, kostiumowym i wizualnym. Kon-

przez kuchni. Korzystajc z wasnego

sultantem do spraw efektw specjalnych by

dowiadczenia Hoownia zdradza nam,

wybitny hollywoodzki specjalista Richard

jak moemy wysmay cuda i nakarmi

Bain, ktry wczeniej wsppracowa z ta-

wygodnia dusz. Wieczr poprowadzi

kimi wizjonerami kina, jak Christopher No-

dziennikarz - Tomasz Pasiut.

lan, Peter Jackson oraz Terry Gilliam..

kiedy: 22 wrzenia, godz. 19


cena: wstp wolny

olejny charyzmatyczny zesp


wystpi w HRP Pamela. Bdzie
to angielska grupa The RUTS .
Ich wystp poprzedzi solowy set Zbyszka
Cobeckiego ( lider kultowego BIKINI).
Zesp The RUTS zadebiutowa na
scenie 25 stycznia 1978 roku w High Wycombe Town Hall jako support Wayne
(pniej znana jako Jayne County) &
The Electric Chairs. 25 kwietnia tego
samego roku nagra w Fair Deal Studio
swj pierwszy singel In a Rut, ktry
ukaza si miesic pniej. Po mierci
Owena Fox, Jennings i Ruffy, kontynuowali dziaalno zmieniajc nazw z
The Ruts na Ruts D.C. (D.C. ac. Da
Capo powrt do korzeni).
oprac. informacje prasowe, P

Tylko Toru

www.tylkotorun.pl

Pitek 19 wrzenia 2014 r.

Mistrzostwa wiata w siatkwce

sport

23

Architekci
snw
ALEKSANDRA
RADZIKOWSKA

eli magia istnieje, to nie ma miejsc,


w ktrych mona dowiadczy jej dzi
mocniej. Tam, gdzie siatkarzy dopinguj polscy kibice, kada hala przeobraa si
w teatr marze. Zmieniaj si sceny, gwni
bohaterowie i fabua akcji. Jedno pozostaje niezmienne - wierno, z jak widzowie
tych sztuk oklaskuj i dopinguj ulubionych
aktorw - niezalenie od pogody, kursu zotego, ceny pomidorw w najbliszym spoywczaku i ewentualnego trzsienia ziemi.
Nic nie jest w stanie sprawi, by polscy kibice odwrcili si tyem do swoich Orw. One
w ramach wdzicznoci odpacaj si nam
spektakularn i skuteczn gr.
Ju dawno podpisalimy pakt, ktrego
uniewani po prostu si nie da. Niepotrzebny by nam do tego atrament. Kontrakty s doywotnie, bo raz wyryte w sercach:
Dumni po zwycistwie, wierni po porace
- pozostaje w nich na zawsze.
Wyraz tej pasji, szczeglnego rodzaju mioci, kibice dali ju podczas meczu
otwarcia mistrzostw na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeli rzeczywicie nie
by to sen, 62 tysice mionikw siatkwki
chrem zapiewao a cappella Mazurek Dbrowskiego - w lunym tumaczeniu oznacza to jak w kaplicy. Takie chwile, cho
ulotne, maj w sobie co z mistycyzmu.
Spektakl rozgrywajcy si na naszych
oczach jest dla reszty wiata nie do powtrzenia. Wcale nie dlatego, e komukolwiek
moe zabrakn pienidzy albo pomysw.
Tego co polsk siatkwk czyni tak wyjtkow, kupi nie mona. My, kibice, stworzylimy wsplnie z siatkarzami, dziaaczami
sportowymi i dziennikarzami swj odrbny
wiat. Nie zaszkodzi mu nawet kodowanie
odbioru przez stacje telewizyjne. Jeszcze nie
wymylili blokady, ktrej prawdziwy pasjonat by nie omin (sic!).
Nie uderz si w pier, nie przyznam
do grzechu. Bd trwa w nim a do koca
wiata i basta! Panie i panowie - siatkwka
jest polskim sportem narodowym!
Fot. Materiay Prasowe
(ORLEN)

Related Interests