You are on page 1of 58
 
 "
ABSTRACT
 ___________________________________________________________________________
In dit rapport wordt onderzocht of de mogelijkheid persoonlijke informatie van de reviewer te achterhalen invloed heeft op de geloofwaardigheid van een online review en welke rol het hebben van kennis van het proces van plaatsing van een review en de mogelijkheden tot manipulatie hierin speelt. De resultaten toonden aan dat de geloofwaardigheid van een  positieve review groter werd wanneer persoonlijke informatie van de reviewer te achterhalen was. Dit effect werd niet aangetoond bij neutrale en negatieve reviews. De kans dat een lezer de positieve review opvolgt is groter als deze geplaatst werd op Facebook dan wanneer deze geplaatst werd op een algemene reviewsite. Er werd geen moderatie gevonden tussen het onthullen van persoonlijke informatie en kennis van het proces van plaatsing en de mogelijkheden tot manipulatie. Wel werd een hoofdeffect gevonden: Wanneer consumenten kennis hadden van de mogelijkheden een review te manipuleren nam de geloofwaardigheid van het medium af.
 
 #
INHOUDSOPGAVE  ________________________________________________________________
pagina 1. INTRODUCTIE 4 2. THEORETISCH KADER 7
2.1 Het ontstaan van online reviews 7 2.2 Het gebruik van online reviews 10 2.3 De ene online review is de andere niet 14 2.4 Wie schrijft de online review? 18
3. METHODE 22
3.1 Deelnemers 22 3.2 Design 23 3.3 Stimuli 24 3.4 Procedure 25 3.5 Metingen 26
4. RESULTATEN 30 5. CONCLUSIE 34 6. DISCUSSIE 40
6.1 Limitaties 40 6.2 Toekomstig onderzoek 43
REFERENTIES 46
Appendix A: Krantenartikelen 52 Appendix B: Reviews 55 Appendix C: Gehanteerde schalen in vragenlijst 57

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.
Cancel Anytime
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505